PONUDA ZA GINEKOLOŠKI SISTEMATSKI PREGLED

Ponuda važi na osnovu navedenog upita pod brojem AH10C1A0125 Termin vršenja pregleda važi od 01.12.2010 do 31.12.2010god. Cena ponude je 2700,00 dinara. Ponuda obuhvata : ginekološko-lekarski pregled ; kolposkopski pregled ; pregled sekreta na stepen čistoće ; citološki pregled na Papanikolau ; uzimanje cervikalnog brisa ; Papanikolau test ; pregled dojke uz preglrd ginekologa ; složeno bojenje preperatom ; bojenje razmaza složeno ; bojenje razmaza prosto

Ponuda ne obuhvata ginekološko mamografski pregled . Rok plaćanja je 30 dana. Za sve dodatne informacije možete se obratiti ing.informatike Awad Salemu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful