111001 111002 111003 111004 111005 111006 111007 111008 111009 111010 111011 111012 111013 111014 111015

111016 111017 111018 111019 111020 111021 111022 111023 111024 111025 111026 111027 111028 111029 111030 111031 111032 111033 111034 111035 111036 111037 111038

adjunct al procurorului general ambasador chestor Parlament comandant unic aviaţie comisar general comisar general adjunct consilier diplomatic consilier guvernamental consilier şi consultant juridic consilier instituţii publice consilier al ministrului consul general consultant prezidenţial şi guvernamental senator director instituţie publică şi asimilaţi director adjunct instituţie publică şi asimilaţi director de cabinet director general instituţie publică şi asimilaţi consilier economic grefier şef (judecătorie, parchet) grefier şef de secţie (Curte de Apel, tribunal, parchete) guvernator inspector de stat şef inspector şef în administraţia publică magistrat asistent şef ministru şi asimilaţi ministru consilier ministru de stat ministru plenipotenţiar notar şef notar şef adjunct prefect preşedinte Academie preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie preşedinte Curte de Apel preşedinte Curte de conturi preşedinte de judecătorie preşedinte Camera Deputaţilor

111039 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii) 111040 111041 111042 111043 111044 111045 111046 111047 111048 111049 111050 111051 111052 111053 111054 111055 preşedinte tribunal preşedintele României prim grefier prim procuror prim procuror adjunct prim adjunct al procurorului general prim ministru primar procuror general procuror şef de secţie procuror şef de secţie adjunct secretar general secretar general al guvernului secretar Parlament secretar de stat şi asimilaţi secretar general Academie

111056 111057 111058 111059 111060 111061 111062 111063 111064 111065 111066 111067 111068 111069 111070 111071 111072 111073 111074 111075 111076 111077 111079 111080 114101 114102 114103 114104 114201 114202 114203 114204 114205 114206 114207 114208 114209 114210 114211 114212 114213 114214 114215 114216 114217 114218 114219 114220 114221 114222 114223 114224 114225 114226

secretar şef notariat secretar primărie, prefectură, procuratură şef laborator criminalistică şef birou instituţie publică şef cabinet şef birou senatorial şef departament şef protocol de stat şef serviciu instituţie publică subprefect viceguvernator viceprimar deputat vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii) consilier prezidenţial consilier parlamentar preşedinte Senat preşedinte instituţie publică subsecretar de stat inspector şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii membru al Consiliului Superior al Magistraturii secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii vicepreşedinte instituţie publică inspector general judecătoresc şef consilier organizaţie politică preşedinte organizaţie politică vicepreşedinte organizaţie politică secretar organizaţie politică conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale organizaţii obşteşti secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti preşedinte organizaţie sindicală vicepreşedinte organizaţie sindicală secretar organizaţie sindicală delegat sindical preşedinte asociaţie naţională cooperatistă vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă secretar general asociaţie naţională cooperatistă preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste şef departament organizaţie sindicală preşedinte organizaţie cooperatistă vicepreşedinte organizaţie cooperatistă preşedinte asociaţie patronală vicepreşedinte asociaţie patronală preşedinte organizaţie profesională naţională vicepreşedinte organizaţie profesională naţională secretar naţional organizaţie profesională naţională preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu consilier preşedinte organizaţie profesională naţională consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu

111078 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul CSM

114227 114228 114301 114302 121001 121002 121003 121004 121005 121006 121007 121008 121009 121010 121011 121012 121013 121014 121015 121016 121017 121018 121019 121020 121021 121022 121023 121024 121025 121026 121027 121028 121029 121030 121031 121101 121102 121103 121104 121105 121106 121107 121108 121109 121110 121111 121112 121113 121114 121116 121117 121118 122101 122102 122103

şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/ municipiu delegat sindical local conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţi comandant / comandant adjunct aviaţie comandant port, flotă decan, rector, prorector, prodecan director societate comercială director adjunct societate comercială inspector general şcolar director ştiinţific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi inspector sanitar şef medic (farmacist) director şi asimilaţi medic (farmacist) director adjunct director general societate comercială director general adjunct societate comercială director de program director general regie autonomă director general adjunct regie autonomă director control risc director comercial director vânzări director/director adjunct, inspector şef şi asimilaţi director economic director magazin şef corp executori bancari director sucursală şi asimilaţi director tehnic director general institut naţional cercetare - dezvoltare şi asimilaţi director incubator tehnologic de afaceri director departament cercetare - dezvoltare manager general manager şef cancelarie director de societate comercială agricolă preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim vicepreşedinte economist şef director general/director general adjunct bancă/societate leasing director executiv bancă/director/director adjunct şef departament bancă/şef adjunct departament şef proiect bancă şef serviciu/şef birou/bancă/societate leasing coordonator compartiment/colectiv bancă dealer şef (arbitragist bancă) director unitate bancară operaţională/ director adjunct unitate bancară operaţională şef agenţie bancară contabil şef/director financiar/bancă/societate leasing director de arhivă bancă director/director adjunct divizie/direcţie leasing director/Director executiv de conformitate coordonator conformitate manager securitatea informaţiei (Chief Informaţion Security Officer- CISO) hidrometeorolog şef inginer şef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit inspector general vânătoare

122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 122201 122202 122203 122204 122205 122206 122207 122208 122209 122210 122211 122212 122213 122214 122215 122216 122217 122218 122219 122220 122221 122222 122223 122224 122225 122226 122227 122228 122229 122230 122231 122232 122233 122235 122236 122301 122302 122303

medic veterinar şef şef centru protecţia plantelor şi mediului şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şef district, centru, ocol silvic şef circumscripţie sanitar-veterinară şi control al alimentelor şef complex zootehnic şef fazanerie şef fermă agricolă (agrozootehnică) şef laborator analize pedologice şi asimilaţi şef oficiu cadastru şef parchet şef păstrăvărie şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură şef staţie vinificaţie şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului inspector veterinar şef şef secţie mecanizare inginer şef exploatare nucleară inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare inginer şef radioprotecţie inspector şef conservarea energiei şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare şef sector industria extractivă şi prelucrătoare şef centru prelucrare şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear şef unităţi miniere şi asimilate şef brigadă exploatare minieră şef serviciu tehnic şi componente nucleare şef serviciu termo-chimic şef uzină, centrală electrică, gaze, apă şi asimilaţi şef laborator în industria prelucrătoare şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare şef centrală electrică, gaze şi apă şef secţie industrie extractivă şi prelucrătoare şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare şef atelier reparaţii capitale inspector general industria petrolieră şef formaţie industria petrolieră/petrochimică şef instalaţie petrolieră şef laborator industria petrolieră şef staţie epurare ape reziduale supervizor geolog şi foraj şef formaţie în industria de maşini şi echipamente şef/şef adjunct staţie electrică şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice şef dispecer energetic central (DEC) manager securitate instalaţii industria extractivă şi prelucrătoare şef dispecer energetic teritorial (DET) şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei şef schimb şef formaţie ajutor şef brigadă în construcţii inginer şef în construcţii conducător antrepriză construcţii montaj

122304 122305 122306 122307 122308 122309 122310 122311 122312 122313 122314 122401 122402 122403 122404 122405 122406 122407 122408 122501 122601 122602 122603 122604 122605 122606 122607 122608 122609 122610 122611 122612 122613 122614 122615 122616 122617 122618 122619 122620 122621 122622 122623 122624 122625 122626 122627 122628 122629 122630 122631 122632 122633 122634 122635 122636

şef atelier în construcţii şef brigadă complexă sau specializată şef laborator în construcţii şef lot şef şantier şef sector (secţie) drumuri-poduri şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice şef serviciu în construcţii şef birou în construcţii şef sector exploatare, îmbunătăţiri funciare şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare preşedinte cooperativă de consum şef bază recepţie şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul vicepreşedinte cooperativă de consum şef staţie PECO şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare manager zonă manager în activitatea de turism căpitan şef port comandant pentru nave maritime comandant coordonator grup mare pescuit oceanic conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ) director zbor inginer şef transporturi picher şef district revizor general siguranţa circulaţiei şef agenţie navală şef atelier aeroport şef atelier telecomunicaţii şef atelier transporturi şef autobază şef birou aeroport şef birou exploatare poştală şef birou radiotelecomunicaţii şef birou/ serviciu relaţii internaţionale şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial şef centrală telefonică şef centru control calitate emisie radiofonică şef centru control calitate emisie televiziune şef centru control local comunicaţii şef centru dirijare zbor şef centru poştal şi asimilaţi şef centru (secţie, sector) radiodifuziune şi asimilaţi şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii şi asimilaţi şef centru zonal intervenţii radiorelee şef centru zonal de intervenţii translatare TV şef coloană auto şef depou/adjunct şef district căi ferate, poduri, drumuri şef divizie căi ferate şef formaţie comunicaţii şef formaţie operaţională telecomunicaţii şef laborator aeroport şef laborator măsurători telecomunicaţii

122637 122638 122639 122640 122641 122642 122643 122644 122645 122646 122647 122648 122649 122650 122651 122652 122653 122654 122655 122656 122657 122658 122659 122660 122661 122662 122663 122664 122665 122666 122667 122668 122669 122670 122671 122672 122673 122674 122675 122676 122677 122678 122679 122680 122681 122682 122683 122701 122702 122703 122704 122705 122706 122801

şef laborator radio-televiziune şef laborator telecomunicaţii şef lot telecomunicaţii şef port şef regulator circulaţie căi ferate şef reţea telecomunicaţii şef revizie locomotive, automotoare şef revizie vagoane şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi şef serviciu, centru, staţie, aeroport şi asimilaţi şef serviciu control zonal comunicaţii şef serviciu exploatare poştală şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos şef serviciu informare zbor şef serviciu staţie, tură meteo şef serviciu navigaţie şef serviciu radiotelecomunicaţii şi asimilaţi şef staţie căi ferate şef staţie comunicaţii prin satelit şef staţie radiorelee şef staţie teleferic şef staţie televiziune şef studio şef agenţie pilotaj şef cart telefonist şef telegrafist şef şef oficiu zonal poştă şef oficiu special poştă diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii şef turn telecomunicaţii şef garaj comandant instructor şef mecanic instructor şef mecanic maritim/fluvial şef electrician maritim şef staţie radiotelegrafie (RTG) şef atelier reparaţii conducător activitate de transport rutier şef trafic auto intern şef trafic curierat intern şef departament logistică şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă şef centru meteo aeronautic şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale şef agenţie comercială şef expoziţii şi târguri şef vamă şi asimilaţi şef serviciu/şef birou asigurări şef serviciu/şef birou daune

inginer şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie 122802 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie

122803 122804 122901 122902 122903 122904 122905 122906 122907 122908 122909 122910 122911 122912 122913 122914 122915 122916 122917 122918 122919 122920 122921 122922 122923 122924 122925 122926 122927 122928 122929 122930 122931 122932 122933 122934 122935 122937 122938 122939 122940 122941 122942 122943 122944 122945 122946 122947 122948 122949 122950 122951 122952 122953 122954 123101

şef centru reparaţii şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie antrenor federaţie sportivă asistent medical şef biochimist şef secţie, laborator biolog şef secţie, laborator chimist şef secţie, laborator comandant aeroclub conducător tabără şcolară consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură coordonator presă director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri farmacist şef secţie, laborator farmacist diriginte laborant medical şef medic şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge) medic şef secţie, laborator moaşă şefă oficiant medical şef preşedinte federaţie sportivă şi asimilaţi preşedinte complex, club sportiv şi asimilaţi psiholog şef secţie, laborator redactor şef presă, editură secretar general agenţie presă, editură secretar general redacţie secretar general federaţie sport secretar ştiinţific învăţământ, cercetare şef unitate elementară de lucru şef atelier presă şef birou exploatare, coordonare presă şef birou redacţie şef birou relaţii unităţi presă şi asimilaţi şef laborator conservare-restaurare opere de artă şef lectorat şef oficiu juridic şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie şi asimilaţi şef serviciu control tehnic presă soră medicală şefă tehnician sanitar şef şef catedră şef agenţie concursuri hipice şef producţie film şef secţie producţie film şef atelier producţie film şef oficiu interjudeţean difuzare film librar şef şef atelier decorator şef serviciu şi asimilaţi şef atelier şi asimilaţi şef secţie şi asimilaţi şef birou şi asimilaţi şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere şef executiv audit intern director aşezământ cultural manager al organizaţiei culturale comisar şef divizie garda financiară

123102 123103 123104 123105 123106 123107 123108 123109 123110 123111 123112 123113 123201 123202 123203 123204 123205 123206 123207 123208 123301 123302 123303 123304 123305 123306 123307 123401 123402 123403 123501 123502 123503 123504 123505 123506 123507 123508 123509 123601 123602 123603 123604 123605 123606 123607 123608 123701 123702 123703 123704 123705 123706 123707 123708 123709

contabil şef controlor financiar controlor revizor financiar procuror şef birou/şef serviciu/secţie şef agenţie CEC şef birou/serviciu administrativ şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară şef birou/serviciu financiar-contabilitate manager financiar manager relaţii financiare externe registrator coordonator registrator şef şef birou calificare şi recalificare şef birou pensii şef birou şomaj şef oficiu şomaj şef serviciu resurse umane şef serviciu evaluarea resurselor de muncă manager resurse umane şef centru perfecţionare şef serviciu marketing şef birou marketing şef licitaţie director operaţii tranzacţii şef casă compensaţie şef agenţie bursieră manager marketing (tarife, contracte, achiziţii) şef agenţie reclamă publicitară şef birou reclamă publicitară şef serviciu reclamă publicitară şef birou aprovizionare-desfacere şef depozit şef serviciu aprovizionare-desfacere şef siloz şef staţie uscare-condiţionare cereale manager achiziţii manager farmacii manager aprovizionare manager relaţii furnizori director centru de calcul şef oficiu de calcul şef atelier informatică şef laborator informatică director divizie informatică director departament informatică manager tehnologia informaţiilor şi comunicaţii director departament securitate arhitect şef geolog şef secretar ştiinţific şi asimilaţi şef formaţie lucrări geologice şef formaţie cercetare-dezvoltare meteorolog şef director filială cercetare-proiectare şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie şef proiect cercetare-proiectare

123710 123711 123712 123713 123714 123715 123901 123902 123903 123905 123906 123907 131101 131102 131103 131104 131105 131201 131301 131401 131501 131502 131503 131504 131505 131506 131507 131508 131509 131510 131511 131512 131513 131514 131515 131516 131517 131601 131701 131801

şef secţie cercetare-proiectare şef atelier cercetare-proiectare responsabil CTE (control tehnic-economic ) în cercetare- proiectare director proiect şef proiect/program şi asimilaţi inspector şef inspecţia meteorologică naţională şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară inspector protecţie civilă şef obiectiv manager de securitate manager energetic conducător întreprindere mică - patron (girant)agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit fermier în producţia vegetală fermier în horticultură fermier în producţia animală conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă şi prelucrătoare conducător întreprindere mică - patron (girant) în construcţii conducător întreprindere mică - patron (girant) în comerţ conducător întreprindere mică - patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante şef complex hotelier şef agenţie/ oficiu turism şef unitate balneoclimaterică administrator hotel şef restaurant director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/ berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi/café bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/ cofetărie/ patiserie director de agenţie de turism, touroperatoare /detailistă/filială/sucursală director de club (hotelier) director de cazare cabanier director centru informare turistică director de departament organizare evenimente/banqueting director de departament alimentaţie director de departament catering director de departament ticketing conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi comunicaţii conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii

131901 conducător de întreprindere mică - patron (girant)învăţământ, sănătate, sport, turism, informatică 211101 211201 211202 211203 211204 211205 211206 211207 211208 211301 211302 fizician meteorolog meteorolog previzionist climatolog meteorolog aeronautic consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe asistent meteorolog meteorolog aeronautic prognozist coordonator intervenţii active în atmosferă chimist consilier chimist

211303 211304 211305 211401 211402 211403 211404 211405 211406 211407 211408 211409 211410 211411 211412 211413 211414 211415 211416 211417 211418 211419 211420 211421 211422 211423 211424 211425 212101 212102 212103 212104 212105 212106 212107 212108 212109 212110 212201 212202 212203 212204 213101 213102 213103 213104 213901 213902 213903 213904 213905 213906 213907 213908 213909 214101

expert chimist inspector de specialitate chimist referent de specialitate chimist consilier geolog expert geolog inspector de specialitate geolog referent de specialitate geolog consilier geofizician expert geofizician inspector de specialitate geofizician referent de specialitate geofizician consilier hidrogeolog expert hidrogeolog inspector de specialitate hidrogeolog referent de specialitate hidrogeolog consilier hidrolog expert hidrolog inspector de specialitate hidrolog referent de specialitate hidrolog consilier pedolog expert pedolog inspector de specialitate pedolog referent de specialitate pedolog inginer geolog geolog geofizician hidrolog pedolog consilier matematician expert matematician inspector de specialitate matematician referent de specialitate matematician consilier actuar expert actuar inspector de specialitate actuar referent de specialitate actuar matematician actuar (studii sup.) consilier statistician expert statistician inspector de specialitate statistician referent de specialitate statistician analist programator proiectant sisteme informatice consultant în informatică inginer de sistem în informatică administrator de reţea de calculatoare administrator baze de date programator de sistem informatic inginer de sistem software manager proiect informatic specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice administrator de reţea de telefonie VOIP arhitect clădiri

214102 214103 214104 214105 214106 214107 214108 214109 214110 214201 214202 214203 214204 214205 214206 214207 214208 214209 214210 214211 214212 214213 214214 214301 214302 214303 214304 214305 214306 214307 214308 214309 214310 214311 214312 214313 214314 214315 214316 214317 214318 214319 214320 214401 214402 214403 214404 214405 214406 214407 214408 214409 214410 214411 214412 214413

conductor arhitect arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului arhitect restaurări consilier arhitect expert arhitect inspector de specialitate arhitect referent de specialitate arhitect proiectant arhitect urbanist inginer construcţii civile, industriale şi agricole subinginer construcţii civile, industriale şi agricole inginer instalaţii pentru construcţii inginer căi ferate, drumuri şi poduri inginer construcţii hidrotehnice inginer constructor instalaţii proiectant inginer instalaţii proiectant inginer construcţii consilier inginer construcţii expert inginer construcţii inspector de specialitate inginer construcţii referent de specialitate inginer construcţii conducător de lucrări civile diriginte şantier (studii sup.) dispecer energetic feroviar dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale dispecer reţea distribuţie dispecer reţele de înaltă tensiune inginer electroenergetică radiochimist subinginer electroenergetică inginer energetică industrială inginer termoenergetică proiectant inginer electrotehnic proiectant inginer energetician inginer reţele electrice subinginer reţele electrice inginer hidroenergetică inginer centrale nuclearo-electrice subinginer centrale termoelectrice inginer exploatare instalaţii nucleare proiectant subinginer electrotehnic proiectant sisteme de securitate şef tură dispecer energetic inginer electromecanic SCB inginer automatist inginer emisie inginer montaj inginer navigaţie inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii inginer electrotehnist inginer imagine inginer producţie inginer sunet instructor instalaţii instructor linii revizor siguranţa circulaţiei feroviare

214414 214415 214416 214417 214418 214419 214420 214421 214422 214425 214426 214428 214429 214430 214431 214432 214433 214434 214435 214436 214437 214438 214439 214440 214441 214501 214502 214503 214504 214505 214506 214507 214508 214509 214510 214511 214512 214513 214514 214515 214516 214517 214518 214519 214520 214521 214522 214523 214524 214525 214526 214527 214528 214529 214530 214531

subinginer automatist subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii subinginer reglaje subansamble inginer de recepţie şi control aeronave proiectant inginer electronist proiectant inginer de sisteme şi calculatoare proiectant inginer electromecanic inginer electromecanic subinginer electromecanic ofiţer electrician maritim căpitan secund căpitan port specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale inginer şef car reportaj subinginer şef car reportaj inginer şef schimb emisie subinginer iluminat tehnologic inspector aeronautic inginer proiectant comunicaţii subinginer proiectant comunicaţii inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian inginer sisteme de securitate consilier tehnic inginer iluminare şef studio RTV inginer mecanic subinginer mecanic inginer electromecanic minier inginer material rulant cale ferată inginer mecanică agricolă inginer aviaţie inginer nave inginer maşini unelte inginer mecanică fină inginer maşini termice inginer maşini hidraulice şi pneumatice inginer autovehicule rutiere inginer mecanic utilaj tehnologic chimic inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole inginer mecanic utilaj tehnologic textil inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald inginer mecanic maşini instalaţii miniere subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini subinginer mecanic utilaje şi tehnica sudurii subinginer mecanic, mecanică fină subinginer mecanic material rulant de cale ferată subinginer mecanic mecanică agricolă subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie subinginer mecanic utilaje pentru construcţii subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie subinginer mecanic construcţii corp de navă subinginer mecanic instalaţii navale de bord subinginer mecanic automobile subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214532 214533 214534 214535 214536 214537 214538 214539 214540 214541 214542 214543 214544 214545 214546 214547 214548 214601 214602 214603 214604 214605 214606 214607 214608 214609 214610 214611 214612 214613 214701 214702 214703 214704 214705 214706 214707 214708 214709 214710 214711 214712 214713 214714 214715 214716 214717 214718 214719 214720 214721 214722 214723 214724 214725

subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie consilier inginer mecanic expert inginer mecanic inspector de specialitate inginer mecanic referent de specialitate inginer mecanic proiectant inginer aeronave proiectant inginer mecanic subinginer îmbunătăţiri funciare inginer pilot de încercare subinginer proiectant mecanic specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice /omologări oficiale specialist prestaţii vehicule specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) inginer petrochimist subinginer petrochimist proiectant inginer chimist consilier inginer chimist expert inginer chimist inspector de specialitate inginer chimist referent de specialitate inginer chimist consilier inginer petrochimist expert inginer petrochimist inspector de specialitate inginer petrochimist referent de specialitate petrochimist biochimist inginer chimist inginer metalurgie extractivă inginer minier subinginer metalurgist subinginer minier inginer preparator minier consilier inginer metalurg expert inginer metalurg inspector de specialitate inginer metalurg referent de specialitate inginer metalurg consilier inginer minier expert inginer minier inspector de specialitate inginer minier referent de specialitate inginer minier inginer prelucrări metalurgice inginer metalurgie neferoasă inginer petrolist subinginer petrolist consilier inginer petrolist expert inginer petrolist referent inginer petrolist proiectant inginer petrolist inginer tehnolog metalurg proiectant inginer metalurg proiectant inginer în minerit inginer mineralurg

214801 214802 214803 214804 214805 214806 214901 214902 214903 214904 214905 214906 214907 214908 215101 215102 215103 215104 215105 215106 215107 215108 215109 215201 215202 215203 215204 215205 215206 215207 216101 216102 216103 216104 216105 216106 216201 216202 216203 216204 216205 216206 216207 216208 216209 216210 216301 216302 216303 216304 216305 216306 221101 221102 221103

cartograf inginer geodez subinginer geodez inginer topograf inginer topograf minier proiectant inginer geodez alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi conceptor /conceptor CAO specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare specialist documentaţie studii instructor sistem de producţie metodist responsabil afacere manager de clădire inginer confecţii piele şi înlocuitori inginer textile, pielărie inginer tricotaje, confecţii subinginer textile, pielărie proiectant inginer textile, pielărie consilier inginer textile, pielărie expert inginer textile, pielărie inspector specialitate inginer textile, pielărie referent de specialitate inginer textile, pielărie inginer în industria alimentară subinginer în industria alimentară proiectant inginer produse alimentare consilier inginer industria alimentară expert inginer industria alimentară inspector specialitate inginer industria alimentară referent de specialitate inginer industria alimentară inginer industrializarea lemnului subinginer industrializarea lemnului consilier inginer industrializarea lemnului expert inginer industrializarea lemnului inspector specialitate inginer industrializarea lemnului referent de specialitate inginer industrializarea lemnului inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inginer materiale de construcţii subinginer materiale de construcţii consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii proiectant inginer ceramică sticlă chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică) subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei proiectant inginer celuloză şi hârtie consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei consilier biolog expert biolog inspector de specialitate biolog

221104 221105 221106 221107 221108 221109 221110 221111 221112 221113 221114 221115 221116 221117 221118 221119 221120 221121 221201 221202 221203 221204 221205 221206 221207 221208 221209 221210 221211 221212 221213 221214 221215 221216 221217 221218 221219 221301 221302 221303 221304 221305 221306 221307 221308 221309 221310 221311 221312 221313 221314 221315 221316 221317 221318 221319

referent de specialitate biolog consilier botanist expert botanist inspector de specialitate botanist referent de specialitate botanist consilier zoolog expert zoolog inspector de specialitate zoolog referent de specialitate zoolog consilier ecolog expert ecolog inspector de specialitate ecolog referent de specialitate ecolog inginer ecolog biolog zoolog botanist ecolog consilier bacteriolog expert bacteriolog inspector de specialitate bacteriolog referent de specialitate bacteriolog consilier biochimist expert biochimist inspector de specialitate biochimist referent de specialitate biochimist consilier farmacolog expert farmacolog inspector de specialitate farmacolog referent de specialitate farmacolog consilier microbiolog expert microbiolog inspector de specialitate microbiolog referent de specialitate microbiolog farmacolog bacteriolog microbiolog consilier inginer agronom expert inginer agronom inspector de specialitate inginer agronom referent de specialitate inginer agronom consilier inginer horticol expert inginer horticol inspector de specialitate inginer horticol referent de specialitate inginer horticol consilier inginer zootehnist expert inginer zootehnist inspector de specialitate inginer zootehnist referent de specialitate inginer zootehnist subinginer agronom subinginer zootehnist inginer tehnolog în zootehnie proiectant inginer în agricultură proiectant inginer în zootehnie proiectant inginer în silvicultură consilier inginer silvic

221320 221321 221322 221323 221324 221325 221326 221327 221328 221401 222101 222102 222103 222104 222105 222106 222107 222108 222109 222201 222202 222203 222301 222302 222401 222402 222403 222901 222902 222903 222904 222905 222906 222907 222908 222909 222910 222911 222912 222913 231001 231002 231003 231004 231005 231006 232101 232201 233101 233201 234001 234002 234003 234004 235101 235102

expert inginer silvic inspector de specialitate inginer silvic referent de specialitate inginer silvic inginer îmbunătăţiri funciare subinginer / inginer silvic inginer agronom inginer zootehnist consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje subinginer îmbunătăţiri funciare inginer clinic medic medicină generală medic rezident medic specialist consilier medic expert medic inspector de specialitate medic referent de specialitate medic medic primar medic medicină în familie medic stomatolog medic stomatolog rezident medic stomatolog de specialitate epizotolog medic veterinar farmacist farmacist rezident farmacist de specialitate medic igienist medic expertiză a capacităţii de muncă medic legist profesor de cultură fizică medicală kinetoterapeut fiziokinetoterapeut bioinginer medical asistent medical (studii superioare) fizioterapeut fizician medical optometrist (studii sup.) medic specialist psihiatru medic de familie cu competenţe în sănătate mintală asistent universitar conferenţiar universitar expert centre de perfecţionare lector universitar preparator învăţământul universitar profesor universitar profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri profesor în învăţământul gimnazial profesor în învăţământul primar profesor în învăţământul preşcolar defectolog logoped audiolog interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare) cercetător în pedagogie asistent de cercetare în pedagogie

235201 235202 235203 235204 235901 235902 235903 235904 235905 241101 241102 241103 241104 241105 241106 241107 241108 241109 241110 241111 241112 241113 241114 241115 241116 241117 241118 241119 241120 241121 241122 241123 241124 241125 241126 241127 241128 241129 241130 241201 241202 241203 241204 241205 241206 241207 241208 241209 241210 241211 241212 241213 241214 241215 241216 241217

consilier învăţământ expert învăţământ inspector învăţământ referent de specialitate învăţământ secretar institut, facultate mentor consilier şcolar designer instrucţional dezvoltator de e-learning cenzor comisar garda financiară consilier financiar-bancar controlor tezaur expert contabil-verificator expert financiar-bancar inspector financiar-bancar inspector asigurări revizor contabil referent de specialitate financiar-contabilitate comisar principal consultant bugetar dealer evaluator analist investiţii manager de fond acţiuni/obligaţiuni consultant plasamente valori mobiliare agent capital de risc administrator credite specialist control risc specialist evaluare daune lichidator administrator judiciar executor bancar auditor intern analist preţ de revenire/costuri controlor de gestiune expert fiscal consultant fiscal auditor financiar consilier forţă de muncă şi şomaj expert forţă de muncă şi şomaj inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj inspector de specialitate protecţia muncii formator referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj formator de formatori consilier orientare privind cariera consultant în domeniul forţei de muncă analist piaţa muncii analist recrutare/integrare salariaţi analist sisteme salarizare consultant reconversie - mobilitate personal consultant condiţii muncă specialist sisteme de calificare specialist resurse umane organizator/conceptor/consultant formare

241218 241219 241220 241221 241301 241302 241303 241401 241501 241502 241503 241504 241505 241506 241507 241508 241509 241510 241511 241512 241513 241514 241516 241517 241518 241519 241520 241601 241602 241603 241604 241605 241606 241607 241608 241609 241701 241702 241703 241704 241801 241901 241902 241903 241904 241905 241906 241907 241908 241909 241910 241911 241912 241913 241914 241915

inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională evaluator de competenţe profesionale specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare) logistician gestiune flux programator fabricaţie/lansator fabricaţie documentarist ordonanţare logistică analist cumpărări/consultant furnizori inspector general de bancă economist bancă manager bancă manager de operaţiuni/produs manager relaţii cu clienţii băncii/societate leasing trezorier analist bancar/societate leasing ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) administrator bancar/produs leasing operator cifru (mesaje cifrate) proiectant produse bancare consultant bancar agent compensare (interbancară) referent bancar/societate leasing ofiţer conformitate expert conformitate ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – SO) administrator de risc analist credite inspector de specialitate asigurări inspector de specialitate subscriere referent de specialitate asigurări consilier vânzări asigurări inspector coordonator asigurări inspector de risc inspector de specialitate daune inspector coordonator daune specialist sistem asigurări expert evaluator de întreprinderi expert evaluator de proprietăţi imobiliare expert evaluator de bunuri mobile expert evaluator de active financiare expert tehnic extrajudiciar administrator editură administrator publicaţii agent consular organizator activitate turism ataşat diplomatic consul expert/inspector vamal curier diplomatic organizator protocol organizator relaţii organizator târguri şi expoziţii prezentator expoziţii referent relaţii externe secretar diplomatic viceconsul

241916 241917 241918 241919 241920 241921 241922 241923 241924 241925 241926 241927 241928 241929 241930 241931 241932 241933 241934 241935 241936 241937 241938 241939 241940 241941 241942 241943 241944 241945 241946 241947 241948 241949 241950 241951 241952 241953 241954 241955 241956 241957 241958 241959 241960 241961 241962 242101 242102 242103 242201 242202

corespondent comercial secretar economic consilier proprietate industrială autorizat manager proiect controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) specialist marketing analist servicii client asistent comercial asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) specialist relaţii sociale corespondent securitate - confidenţialitate produs planificator/specialist plan sinteze specialist îmbunătăţire procese specialist strategie industrială specialist garanţii auto responsabil proces expert relaţii externe referent de specialitate TIR şi tranzite (studii sup.) coordonator secretariat studiouri teritoriale expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului consultant afaceri în agricultură specialist proprietate intelectuală manager de produs administrator societate comercială expert achiziţii publice manager de inovare expert prevenire şi combatere a corupţiei analist financiar expert în ingineria costurilor investiţionale expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă manager îmbunătăţire procese asistent analist expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene consilier afaceri europene expert contractare activităţi investiţionale expert recepţie investiţii industriale expert elaborare documentaţii tehnice de montaj expert eficientizare investiţii expert evaluare-actualizare devize generale investiţii expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale expert monitorizare şi control lucrări de montaj expert prevenire – reducere riscuri tehnologice expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj expert în management activităţi investiţionale evaluator proiecte auditor intern în sectorul public specialist plan progres avocat jurisconsult consilier juridic procuror judecător şi asimilaţi

242203 magistrat asistent 242204 judecător inspector 242205 magistrat consultant 242206 consilier de probaţiune

242207 242301 242302 242303 242304 242305 242306 242307 242308 242309 242310 242311 242312 242313 242314 242315 242316 242317 242318 242319 242320 242321 242322 242323

242324
242902 242903 242904 242905 242906 242907 242908 242909 242910 242911 242912 242913 242914 243101 243102 243103 243104 243105 243106 243107 243201 243202 243203 243204 243205 243206 243207 244101 244102 244103 244104

inspector probaţiune specialist în domeniul calităţii manager al sistemelor de management al calităţii auditor în domeniul calităţii manager al sistemelor de management de mediu auditor de mediu expert/specialist standardizare analist calitate analist măsurători metrologice analist studiul materialelor consultant sistem de calitate monitor mediu înconjurător inspector pentru conformare ecologică asistent standardizare manager al sistemului de management al riscului manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă responsabil de mediu auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională inspector protecţia mediului specialist în managementul deşeurilor auditor în domeniul siguranţei alimentare manager în domeniul siguranţei alimentare auditor responsabilitate socială responsabil al managementului responsabilităţii sociale manager de responsabilitate socială executor judecătoresc inspector justiţie expert jurist consilier de justiţie referent de specialitate în justiţie notar inspector general judecătoresc inspector general notarial inspector general penitenciare consilier armonizare legislativă expert armonizare legislativă analist armonizare legislativă registrator de carte funciară arhivist conservator opere de artă şi monumente istorice (studii sup.) muzeograf restaurator opere de artă şi monumente istorice conservator arhivă restaurator arhivă restaurator bunuri culturale (studii sup.) bibliograf bibliotecar (studii sup.) documentarist referent difuzare carte lector carte bibliotecar arhivist referent de specialitate aşezământ cultural consilier/expert/inspector/referent/economist în management consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing

244105 244106 244107 244108 244109 244110 244111 244201 244202 244203 244204 244205 244206 244207 244301 244302 244303 244304 244401 244402 244403 244404 244405 244406 244407 244408 244501 244502 244503 244504 244505 244506 244507 244508 244509 244510 244511 244512 244513 244514 244601 244604 244605 244606 244607 244701 244702 244703 244704 244705 244706 244707 244801 245101 245102

consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică consultant în management tehnician economist inginer economist inspector de concurenţă administrator financiar (patrimoniu) studii sup. sociolog geograf analist de mediu analist în turism analist teritorial arheolog cercetător de dezvoltare comunitară filozof istoric istoriograf politolog filolog interpret interpret relaţii diplomatice referent literar secretar literar traducător translator grafolog psiholog în specialitatea psihologie clinică psiholog în specialitatea consiliere psihologică psiholog în specialitatea psihoterapie psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională psiholog în specialitatea psihologia transporturilor psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii psiholog în specialitatea psihologie educaţională,consiliere şcolară şi vocaţională psiholog în specialitatea psihopedagogie specială psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale psiholog în specialitatea psihologie judiciară-evaluarea comportamentului simulat prin tehnică poligraf psiholog psihopedagog expert poligraf psiholog şcolar asistent social nivel superior consilier în domeniul adicţiilor ofiţer control doping art-terapeut asistent social cu competenţă în sănătate mintală specialist în relaţii publice mediator referent de specialitate marketing specialist în protocol şi ceremonial consultant cameral purtător de cuvânt brand manager consilier pentru tineret caricaturist comentator publicist

245103 245104 245105 245106 245107 245108 245109 245110 245111 245112 245113 245114 245115 245116 245117 245118 245119 245120 245121 245122 245123 245124 245125 245126 245127 245128 245201 245202 245203 245204 245205 245206 245207 245208 245209 245210 245211 245212 245301 245302 245303 245304 245305 245306 245307 245308 245309 245310 245311 245312 245313 245314 245315 245316 245317 245318

corector corespondent special (ţară şi străinătate) corespondent radio corespondent presă critic de artă editorialist fotoreporter lector presă / editură poet publicist comentator redactor reporter reporter operator scriitor secretar de emisie secretar de redacţie secretar responsabil de agenţie şef agenţie publicitate tehnoredactor translator emisie ziarist critic literar critic muzical comentator radio TV desenator artistic redactor rubrică artist plastic desenator film animaţie grafician machetist pictor pictor scenograf sculptor sculptor păpuşi restaurator tablouri art director designer pagini web (studii sup.) designer grafică (studii sup.) acompaniator artist liric concert maestru corepetitor corist dirijor ilustrator muzical maestru studii canto instrumentist maestru cor referent muzical secretar muzical şef orchestră solist instrumentist solist vocal sufleur operă copiator note muzicale specialist instrumente de suflat

245319 245320 245321 245322 245323 245324 245325 245326 245327 245328 245401 245402 245403 245404 245405 245406 245501 245502 245503 245504 245505 245506 245507 245508 245509 245510 245511 245512 245513 245514 245515 245516 245517 245518 245519 245520 245521 245522 245523 245524 245525 245526 245527 245528 245529 245530 245531 245532 245533 245534 245535 245536 245537 245538 245539 246001

artist instrumentist solist concertist dirijor cor maestru corepetitor artist liric operă corist operă maestru acordor pian clavecin maestru lutier specialist orgă regizor muzical balerin coregraf maestru studii de balet maestru de balet solist balet maestru dans actor actor mânuitor de păpuşi artist circ consultant artistic corector transmisie instructor film instructor reţea cinematografică lector scenarii intermediarist film de desene animate (studii sup.) stilizator film de desene animate (studii sup.) producător delegat film realizator emisiuni RTV regizor artistic regizor emisie regizor studio regizor sunet regizor tehnic secretar şef producţie film sufleur teatru maestru artist circ producător RTV (ştiri) editor RTV (ştiri) director imagine referent de specialitate selecţie programe TV copywriter publicitate (studii superioare) mediaplanner producător delegat evenimente de marketing redactor prezentator de televiziune animator film de animaţie (studii superioare) director producţie film coordonator producţie film asistent producţie film producător audio video editor coordonator programe TV director de creaţie organizator producţie (studii superioare) scenograf asistent scenograf videojurnalist arhiepiscop

246002 246003 246004 246005 246006 246007 246008 246009 246010 246011 246012 246013 246014 246015 246016 246017 246018 246019 246020 246021 246022 246023 246024 246025 246026 246027 246028 246029 246030 246031 246032 246033 246034 246035 246036 247001 247002 247003 247004 247005 247006 247007 247008 247010 247011 248101 248102 248103 248104 248105 248106 248107 248108 248201 248202 248301

arhiereu vicar arhondar cantor capelan cardinal chevrasameş cântăreţ bisericesc consilier culte conducător arhiepiscopal diacon episcop exarh haham harmonist hatip imam inspector culte majghian melamed mitropolit muezin muftiu organist pastor patriarh preot preşedinte culte protopop provicar rabin secretar culte stareţ - stareţă treibar vestitor vicar consilier administraţia publică expert administraţia publică inspector de specialitate administraţia publică referent de specialitate administraţia publică consultant administraţie publică reglementator agent de dezvoltare administrator public inspector de integritate examinator de stat de specialitate cercetător în fizică asistent de cercetare în fizică cercetător în fizică-chimie asistent de cercetare în fizică-chimie cercetător în fizică tehnologică asistent de cercetare în fizică tehnologică cercetător în astronomie asistent de cercetare în astronomie cercetător în meteorologie asistent de cercetare în meteorologie cercetător în chimie

248302 248303 248304 248305 248306 248401 248402 248403 248404 248405 248406 248407 248408 248409 248410 248411 248412 249101 249102 249103 249104 249105 249106 249107 249108 249109 249110 249201 249202 249203 249204 250101 250102 251101 251102 251103 251104 251105 251106 251107 251108 251201 251202 251203 251204 251205 251206 251207 251208 251209 251210 251211 251212 251213 251214 251215

asistent de cercetare în chimie cercetător în biochimie tehnologică asistent de cercetare în biochimie tehnologică cercetător în chimie fizică asistent de cercetare în chimie fizică cercetător în geologie asistent de cercetare în geologie cercetător în geologie tehnică asistent de cercetare în geologie tehnică cercetător în geofizică asistent de cercetare în geofizică cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală cercetător în geochimie asistent de cercetare în geochimie cercetător în geologie petrolieră asistent de cercetare în geologie petrolieră cercetător în matematică asistent de cercetare în matematică cercetător în matematică mecanică asistent de cercetare în matematică-mecanică cercetător în matematică aplicată asistent de cercetare în matematică aplicată cercetător în matematică-fizică asistent de cercetare în matematică-fizică cercetător în matematică informatică asistent de cercetare în matematică informatică cercetător în statistică asistent de cercetare în statistică cercetător în demografie asistent de cercetare în demografie cercetător în informatică asistent de cercetare în informatică cercetător în arhitectură asistent de cercetare în arhitectură cercetător în arte plastice-design industrial asistent de cercetare în arte plastice-design industrial cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri) asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri) cercetător în arte plastice-sticlă, ceramică, metal asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal) cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole cercetător în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri cercetător în construcţii hidrotehnice inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului cercetător în construcţii miniere inginer de cercetare în construcţii miniere asistent de cercetare în construcţii miniere cercetător în instalaţii inginer de cercetare în instalaţii

251216 251301 251302 251303 251304 251305 251306 251307 251308 251309 251310 251311 251312 251313 251314 251315 251316 251317 251318 251319 251320 251321 251322 251323 251324 251325 251326 251327 251328 251329 251330 251401 251402 251403 251404 251405 251406 251407 251408 251409 251410 251411 251412 251413 251414 251415 251416 251417 251418 251501 251502 251503 251504 251505 251506 251507

asistent de cercetare în instalaţii cercetător în electrotehnică inginer de cercetare în electrotehnică asistent de cercetare în electrotehnică cercetător în electrofizică inginer de cercetare în electrofizică asistent de cercetare în electrofizică cercetător în metrologie inginer de cercetare în metrologie asistent de cercetare în metrologie cercetător în electromecanică inginer de cercetare în electromecanică asistent de cercetare în electromecanică cercetător roboţi industriali inginer de cercetare roboţi industriali asistent de cercetare roboţi industriali cercetător în centrale termoelectrice inginer de cercetare în centrale termoelectrice asistent de cercetare în centrale termoelectrice cercetător în centrale nuclearo-electrice inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice cercetător în electroenergetică inginer de cercetare în electroenergetică asistent de cercetare în electroenergetică cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului cercetător în energetica industrială inginer de cercetare în energetica industrială asistent de cercetare în energetica industrială cercetător în electronica aplicată inginer de cercetare în electronica aplicată asistent de cercetare în electronica aplicată cercetător în comunicaţii inginer de cercetare în comunicaţii asistent de cercetare în comunicaţii cercetător în microelectronică inginer de cercetare în microelectronică asistent de cercetare în microelectronică cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi cercetător în calculatoare inginer de cercetare în calculatoare asistent de cercetare în calculatoare cercetător în automatică inginer de cercetare în automatică asistent de cercetare în automatică cercetător de aeronave inginer de cercetare de aeronave asistent de cercetare de aeronave cercetător în construcţii aerospatiale inginer de cercetare în construcţii aerospatiale asistent de cercetare în construcţii aerospatiale cercetător în sisteme de propulsie

251508 251509 251510 251511 251512 251513 251514 251515 251516 251517 251518 251519 251520 251521 251522 251523 251524 251525 251526 251527 251528 251529 251530 251531 251532 251533 251534 251535 251536 251537 251538 251539 251540 251541 251542 251543 251544 251545 251546

inginer de cercetare în sisteme de propulsie asistent de cercetare în sisteme de propulsie cercetător în echipamente şi instalaţii bord inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord cercetător în maşini şi echipamente termice inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice cercetător în echipamente de proces inginer de cercetare în echipamente de proces asistent de cercetare în echipamente de proces cercetător în mecanică fină inginer de cercetare în mecanică fină asistent de cercetare în mecanică fină cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini cercetător în construcţii de maşini agricole inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole asistent de cercetare în construcţii de maşiniagricole cercetător în autovehicule rutiere inginer de cercetare în autovehicule rutiere asistent de cercetare în autovehicule rutiere cercetător în utilaje şi instalaţii portuare inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini cercetător în maşini şi instalaţii mecanice inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere

251547 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere 251548 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere 251549 251550 251551 251601 251602 251603 251604 251605 251606 251607 251608 251609 251610 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale cercetător în tehnologia substanţelor anorganice inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice cercetător în tehnologia substanţelor organice inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice cercetător în petrochimie şi carbochimie inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari

251611 251612 251613 251614 251615 251701 251702 251703 251704 251705 251706 251707 251708 251709 251710 251711 251712 251713 251714 251715 251716 251717 251718 251719 251720 251721 251722 251723 251724 251725 251726 251727 251728 251729 251730 251801 251802 251803 251804 251805 251806 252101 252102 252103 252104 252105 252106 252107 252108 252109 252110 252111 252112 252201

inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor cercetător în exploatări miniere inginer de cercetare în exploatări miniere asistent de cercetare în exploatări miniere cercetător în prepararea substanţelor minerale utile inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile cercetător în petrol (extracţie -prospecţiune) inginer de cercetare în petrol (extracţie -prospecţiune) asistent de cercetare în petrol (extracţie -prospecţiune) cercetător în topografie minieră inginer de cercetare în topografie minieră asistent de cercetare în topografie minieră cercetător în ingineria proceselor siderurgice inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice cercetător în metalurgia neferoasă inginer de cercetare în metalurgia neferoasă asistent de cercetare în metalurgia neferoasă cercetător în turnarea metalelor inginer de cercetare în turnarea metalelor asistent de cercetare în turnarea metalelor cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice cercetător în ştiinţa materialelor inginer de cercetare în ştiinţa materialelor asistent de cercetare în ştiinţa materialelor cercetător în tehnologii carbochimice inginer de cercetare în tehnologii carbochimice asistent de cercetare în tehnologii carbochimice cercetător în geodezie inginer de cercetare în geodezie asistent de cercetare în geodezie cercetător în cadastru inginer de cercetare în cadastru asistent de cercetare în cadastru cercetător în filatură-ţesătorie inginer de cercetare în filatură-ţesătorie asistent de cercetare în filatură-ţesătorie cercetător în tricotaje-confecţii textile inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole

252202 252203 252204 252205 252206 252207 252208 252209 253101 253102 253103 253104 253105 253106 253107 253201 253202 253203 254101 254102 254103 254104 254105 254106 254107 254108 254109 254110 254111 254112 254201 254202 254301 254302 254303 254304 254305 254306 254307 254308 254309 254310 254311 254312 254313 254314 254315 254316 254317 254318 254319 254320 254321 255101 255102 255103

inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole cercetător în controlul calităţii produselor alimentare inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare cercetător în pescuit şi acvacultură inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură asistent de cercetare în pescuit şi acvacultură cercetător în exploatări forestiere inginer de cercetare în exploatări forestiere asistent de cercetare în exploatări forestiere inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn cercetător în prelucrarea lemnului inginer de cercetare în prelucrarea lemnului asistent de cercetare în prelucrarea lemnului cercetător în ştiinţa si ingineria materialelor oxidice inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice cercetător în biologie asistent de cercetare în biologie cercetător în microbiologie-bacteriologie asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie cercetător în biologie chimie asistent de cercetare în biologie chimie cercetător în botanică asistent de cercetare în botanică cercetător în domeniul zoologic asistent de cercetare în domeniul zoologic cercetător în ecologie şi protecţia mediului asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie cercetător în agricultură inginer de cercetare în agricultură asistent de cercetare în agricultură cercetător în pedologie-agrochimie inginer de cercetare în pedologie-agrochimie asistent de cercetare în pedologie-agrochimie cercetător în horticultură inginer de cercetare în horticultură asistent de cercetare în horticultură cercetător în agromontanologie inginer de cercetare în agromontanologie asistent de cercetare în agromontanologie cercetător în ingineria genetică asistent de cercetare în ingineria genetică cercetător în silvicultură inginer de cercetare în silvicultură asistent de cercetare în silvicultură cercetător în zootehnie asistent de cercetare în zootehnie cercetător în biotehnologie pentru agricultură asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură cercetător în medicina generală asistent de cercetare în medicina generală cercetător în medicină tradiţională

255104 255105 255106 255201 255202 255301 255302 255901 255902 256001 256002 256003 256004 257001 257002 258101 258102 258103 258104 258105 258106 258107 258108 258109 258110 258111 258112 258113 258114 258201 258202 258203 258204 258205 258206 258207 258208 258209 258210 258211 258212 258301 258302 258303 258304 258305 258306 258401 258402 258403 258404 258501 258502 258503 258504 258505

asistent de cercetare în medicină tradiţională cercetător în fiziokinetoterapie asistent de cercetare în fiziokinetoterapie cercetător în medicina stomatologică asistent de cercetare în medicina stomatologică cercetător în medicina veterinară asistent de cercetare în medicina veterinară cercetător în educaţie fizică şi sport asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport cercetător în finanţe-bănci asistent de cercetare în finanţe-bănci cercetător în gestiune, contabilitate, control financiar asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar cercetător în domeniul ştiinţelor juridice asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice cercetător economist în management asistent de cercetare economist în management cercetător economist în economia mediului asistent de cercetare economist în economia mediului cercetător economist în economia generală asistent de cercetare economist în economia generală cercetător economist în economie agro-alimentară asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară cercetător economist în marketing asistent de cercetare economist în marketing cercetător economist în relaţii economice internaţionale asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale cercetător economist în gestiunea economică asistent de cercetare economist în gestiunea economică cercetător în sociologie asistent de cercetare în sociologie cercetător în antropologie asistent de cercetare în antropologie cercetător în geografie asistent de cercetare în geografie cercetător în asistenţa socială asistent de cercetare în asistenţa socială cercetător în arheologie asistent de cercetare în arheologie cercetător în etnologie asistent de cercetare în etnologie cercetător în filozofie asistent de cercetare în filozofie cercetător în istorie asistent de cercetare în istorie cercetător în ştiinţele politice asistent de cercetare în ştiinţele politice cercetător în lingvistică asistent de cercetare în lingvistică cercetător în filologie asistent de cercetare în filologie cercetător în psihologie asistent de cercetare în psihologie cercetător în psihopedagogie specială asistent de cercetare în psihopedagogie specială terapeut ocupaţional

311101 311102 311103 311104 311105 311106 311107 311108 311109 311110 311111 311112 311113 311114 311115 311116 311117 311118 311119 311201 311202 311203 311204 311205 311206 311207 311208 311209 311210 311211 311301 311302 311303 311304 311305 311306 311307 311308 311309 311310 311401 311402 311403 311404 311405 311406 311407 311408 311409 311410 311411 311412 311413 311414 311415 311416

laborant chimist tehnician chimist laborant determinări fizico-mecanice tehnician determinări fizico-mecanice laborant determinări geologice şi geotehnice laborant tehnică nucleară tehnician meteorolog tehnician geolog tehnician hidrometru prospector - prospecţii geologice, geofizice tehnician hidrolog tehnician hidrogeolog laborant operator centrale termice metrolog tehnician metrolog asistent fizică şi chimie operator meteorolog meteorolog aeronautic tehnician operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci maistru construcţii civile, industriale şi agricole maistru normator tehnician constructor tehnician hidroamelioraţii tehnician hidrotehnic tehnician topometrist tehnician proiectant în construcţii maistru instalator în construcţii tehnician instalaţii în construcţii diriginte şantier tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri dispecer gestiune uraniu maistru electromecanic maistru energetician/electrician tehnician electro-energetician, termo-energetician tehnician electromecanic tehnician energetician/electrician tehnician proiectant energetician/electrician maistru electrician în construcţii tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii) maistru aviaţie maistru electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii şef formaţie sisteme radiante (antene) tehnician aviaţie tehnician construcţii telefonice tehnician electronică/ transporturi/ poştă şi telecomunicaţii tehnician radiolocaţii tehnician turn paraşutism tehnician proiectant electronică/transporturi/ comunicaţii inspector exploatare poştală tehnician staţii de emisie radio-tv tehnician staţii radiorelee şi satelit tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere) tehnician în serviciile de trafic aerian

311501 311502 311503 311504 311505 311506 311507 311508 311509 311510 311511 311512 311513 311514 311515 311516 311517 311518 311519 311520 311521 311522 311523 311524 311525 311526 311527 311528 311529 311530 311531 311532 311533 311534 311535 311601 311602 311603 311604 311605 311606 311607 311608 311609 311701 311702 311703 311704 311705 311706 311707 311708 311709 311710 311711

maistru cazangerie maistru instalaţii navale maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte, utilităţi, service, prototipuri maistru lăcătuş, construcţii metalice maistru lăcătuş mecanic tehnician proiectant mecanic mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor maistru mecanic maistru mecanic auto maistru mecanică agricolă maistru mecanică fină maistru montaj maistru prelucrări mecanice maistru sculer matriţer maistru sudură tehnician construcţii navale tehnician instalaţii bord (avion) tehnician maşini şi utilaje tehnician mecanic tehnician prelucrări mecanice tehnician sudură tehnician tehnolog mecanic maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale tehnician încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare tehnician documentaţie studii tehnician prestaţii vehicule tehnician reglementări/omologări oficiale tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode implantare tehnician/ tehnician responsabil afacere , metode gestiune, mijloace si utilaje tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode pregătire de industrializare tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode logistică tehnician/ tehnician responsabil afacere, metode organizarea şi măsurarea muncii maistru fabricarea armamentului inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor decontaminator laborant apă şi apă grea laborant control dozimetrie laborant petrolist/industrie chimică maistru petrolist/industrie chimică laborant apă potabilă tehnician petrolist chimie industrială laborant petrochimist maistru la fabricarea muniţiei laborant structură macroscopică şi microscopică maistru metalurgie maistru minier maistru presator metale maistru termotehnist tehnician metalurgie tehnician minier tehnician proiectant minier tehnician proiectant metalurg tehnician mineralurg maistru mineralurg

311712 311801 311802 311803 311804 311805 311806 311807 311901 311902 311903 311904 311905 311906 311907 311908 311909 312101 312102 312201 312202 312203 312204 312205 312206 312207 312208 312301 312302 313101 313102 313103 313104 313105 313106 313107 313108 313109 313110 313111 313112 313113 313114 313115 313116 313117 313118 313119 313120 313121 313122 313123 313124 313125 313126 313201

maistru termist tratamentist desenator tehnic trasator desenator topograf trasator naval-desenator trasator optic tehnician proiectant maistru tipograf paginator tipograf tehnician normare, salarizare, organizare tehnician preţ de cost tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei tehnician preţ de revenire/costuri tehnician gestiune salarială tehnician gestiunea producţiei tehnician gestiune stoc programator ajutor analist ajutor operator calculator electronic şi reţele şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul tehnician echipamente de calcul şi reţele operator în domeniul proiectării asistate pe calculator administrator sistem documentar operator prompter operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice maistru-operator la roboţi industriali tehnician-operator la roboţi industriali fotograf şi tehnician la echipamente de înregistare imagine şi sunet acustician cinematografic controlor şi recondiţioner filme electrician iluminare filmare etaloner fotograf laborant foto maistru aparate video şi sunet maşinist mecanic traweling mecanic cameră filmare montor imagine montor negative şi de pregătire a peliculei montor pozitive operator cameră diafilm, diapozitive operator emisie-recepţie operator producţie RTV preparator filmare proiecţionist retuşor foto senzitometrist ştanţator de filme operator prelucrare peliculă operator truka editor imagine tehnician iluminat tehnologic ilustrator muzical controlor emisii RTV

313202 313203 313204 313205 313206 313207 313208 313209 313210 313211 313212 313213 313214 313215 313216 313217 313301 313302 314101 314102 314103 314104 314201 314202 314203 314204 314205 314206 314207 314208 314209 314210 314211 314212 314301 314302 314303 314304 314305 314306 314307 314308 314309 314310 314311 314312 314401 314402 314403 314404 314405 314406 314407 314408 314409

maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii montor emisie operator imagine operator radio-radioficare operator sunet tehnician radioelectronist tehnician CATV operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces pilonist antenist cameraman tehnician de echipamente TV tehnician reţele de telecomunicaţii operator reţele de telecomunicaţii radioelectronist staţii de emisie radio-TV radioelectronist staţii radiorelee şi satelit maistru aparate electro-medicale tehnician aparate electro-medicale ofiţer ajutor fluvial/portuar ofiţer RTG ofiţer electrician fluvial/portuar ajutor ofiţer mecanic fluvial căpitan fluvial căpitan port ofiţer intendent ofiţer port ofiţer de punte fluvial/portuar pilot de Dunăre maritimă şef echipaj maritim/fluvial pilot de mare largă, pilot de port maritim dragor maritim/fluvial pilot de port maritim aspirant/pilot de Dunăre aspirant ofiţer de punte maritim ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant comandant detaşament zbor comandant însoţitor de bord copilot inspector pilotaj mecanic navigant aviaţie pilot aeronave pilot comandant avion pilot încercare pilot recepţie şi control aeronave paraşutist recepţie şi control paraşutist încercător pilot paraşutism încercător controlor dirijare nonradar controlor sol controlor trafic aviaţia civilă dispecer sol navigator dirijare radar navigator aviaţia civilă navigator dirijare nonradar navigator dirijare zbor navigator instructor dirijare radar şi nonradar

314410 314411 314412 314413 314414 314415 314416 314417 314418 314419 314420 314501 314502 314503 314504 314505 314506 314507 314508 314509 314510 315101 315103 315104 315201 315202 315203 315204 315205 315206 315207 315208 315209 315210 315212 315213 315214 315215 315216 315217 315218 315219 315220 316101 316102 316103 316104 316105 316106 316107 316108 316109 316201 316202 316203 316204

navigator sol operator radar operator radiotelecomunicaţii aeronautice controlor trafic aerian dirijare non-radar controlor trafic aerian dirijare radar controlor trafic aerian informare navigator informare operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă controlor trafic aerian (simulator trafic aerian) navigator instructor informare agent salvare aero-portuară şi instalaţii de stins incendii maşinist agregate aerodrom operator instalaţii control antiterorist/antideturnare operator radio-navigant aviaţie operator radio-navigant instructor aviaţie tehnician securitate aeriană operator de handling inspector siguranţă operaţională agent de securitate aeroportuară dispecer operaţiuni de zbor şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă paramedic cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor controlor calitate inspector ISCIR inspector protecţie socială operator control nedistructiv probator hidraulic piese turnate tehnician protecţia muncii tehnician condiţii de muncă şi securitate tehnician asigurarea calităţii tehnician analist calitate tehnician cotator calitate operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante operator control nedistructiv cu ultrasunete operator control nedistructiv cu lichide penetrante operator control nedistructiv cu particule magnetice operator control nedistructiv cu curenţi turbionari operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăţii operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii) maistru în industriile textilă, pielărie tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor tehnician în industria încălţămintei tehnician în industria pielăriei tehnician în industria textilă tehnician proiectant textile, pielărie laborant în industriile textilă, pielărie şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte maistru frigotehnist tehnician frigotehnist tehnician în industria alimentară tehnician laborant analize produse alimentare

316205 316206 316207 316208 316209 316210 317101 317102 317103 317201 317202 317203 317204 317205 317301 317302 321101 321102 321103 321104 321105 321106 321107 321201 321202 321203 321204 321301 321302 321303 321304 321305 321306 321307 321308 321309 322101 322102 322103 322104 322105 322106 322107 322201 322202 322301 322302 322303 322401 322402 322501 322601 322602 322603 322604 322605

tehnician în industria alimentară extractivă tehnician în industria alimentară fermentativă tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor tehnician în morărit şi panificaţie tehnician proiectant în industria alimentară maistru industria alimentară tehnician în industrializarea lemnului tehnician proiectant în industrializarea lemnului maistru în industrializarea lemnului tehnician in industria sticlei şi ceramicii maistru în industria sticlei şi ceramicii tehnician în industria materialelor de construcţii maistru în industria materialelor de construcţii tehnician proiectant în industria materialelor de construcţii tehnician în industria celulozei şi hârtiei maistru în industria celulozei şi hârtiei tehnician în bacteriologie tehnician în biochimie tehnician în hematologie tehnician în serologie tehnician în biologie tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog) evaluator şi auditor de mediu tehnician agronom-cercetare tehnician zootehnist-cercetare tehnician silvic-cercetare tehnician pedolog agent agricol brigadier silvic pădurar tehnician agronom-exploatare tehnician zootehnist-exploatare tehnician silvic-exploatare clasificator carcase operator de însămânţări artificiale la animale administrator bunuri agricole asistent medical generalist autopsier oficiant medical tehnician sanitar asistent medical consiliere HIV/SIDA nursă de psihiatrie asistent medical comunitar igienist inspector sanitar asistent de nutriţie dietetician nutriţionist şi dietetician optician medical optometrist tehnician dentar instructor educaţie - fizică maseur asistent medical fizioterapie ergoterapeut reflexoterapeut

322701 322702 322703 322704 322801 322802 322901 322902 322903 322904 322905 322906 322907 322908 322909 323001 323002 323101 323102 323201 323202 331001 331002 332001 332002 333001 333002 333003 333101 334001 334002 334003 334004 334005 334006 334007 334008 334009 334010 334011 341101 341102 341201 341202 341301 341401 341402 341403 341404 341501 341502 341503 341601 341602

agent veterinar asistent veterinar autopsier la ecarisaj tehnician veterinar asistent farmacist laborant farmacie instructor ergoterapie instructor logoped tehnician homeopat instructor de educaţie sanitară bioenergetician infoenergetician radiestezist terapeut în terapii complementare asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii) tehnician protezist-ortezist tehnician acustician-audioprotezist laborant în ocrotirea sănătăţii soră medicală moaşă asistentă puericultoare învăţător institutor educatoare educator-puericultor educator în unităţi de handicapaţi instructor - educator în unităţi de handicapaţi pedagog de recuperare instructor educator pentru activităţi de resocializare instructor şcolar-auto laborant în învăţământ maistru instructor pedagog şcolar secretar şcoală şef atelier şcoală pilot instructor aeronave instructor paraşutism mecanic navigant instructor mediator şcolar instructor auto cambist (broker valori) agent de schimb agent de asigurare broker în asigurări agent imobiliar (broker imobiliar) agent de voiaj agent de turism agent de turism touroperator agent de transport turistic intern/internaţional/de ticketing/de rezervări/de cazare/de publicitate/marketing/de asistenţă turistică/plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/ turism de afaceri reprezentant tehnic şi comercial reprezentant comercial reprezentant medical agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri) recepţioner contractări-achiziţii

341603 341604 341701 341702 341901 341902 341903 341904 341905 341906 342101 342102 342201 342202 342203 342301 342302 342303 342304 342305 342306 342307 342308 342309 342310 342311 342901 342902 342903 342904 342905 342906 342907 342908 342909 342910 342911 342912 343101 343102 343103 343104 343201 343202 343203 343204 343205 343206 343207 343208 343210 343211 343212 343213 343214 343215

administrator cumpărări agent cumpărări estimator licitaţii evaluator asigurări intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) referent comerţ exterior operator vânzări prin telefon agent vânzări broker bursa de mărfuri analist tehnic pieţe financiare agent comercial mercantizor declarant vamal agent tranzit agent maritim agent repartizare a forţei de muncă agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj inspector/referent resurse umane agent ocupare analist resurse umane tehnician mobilitate personal tehnician reconversie personal instructor/preparator formare tehnician calificare gestiune competenţe tehnician resurse umane agent reclamă publicitară agent literar impresar muzical impresar teatru manager sportiv asistent relaţii publice şi comunicare (studii medii) agent servicii client impresar artistic organizator spectacole operator de interviu agent de navă referent/inspector în serviciile de trafic aerian secretar administrativ secretar asistent director asistent manager asistent de cabinet agent procedural conducător carte funciară grefier secretar notariat tehnician criminalist funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri executor judecătoresc (tribunal, judecătorie) arhivar notariat grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie) grefier statistician grefier documentarist secretar dactilograf laborator expertize criminalistice asistent registrator grefier arhivar

343216 343301 343302 343303 343304 343305 343306 343307 343308 343309 343401 343402 343403 343404 343405 343406 344101 344102 344103 344104 344201 344202 344203 344301 344302 344401 344901 344902 344903 344904 345001 345002 345003 345004 346001 346002 346003 346004 347101 347102 347103 347104 347105 347106 347107 347108 347109 347110 347111 347112 347113 347114 347115 347116 347117 347118

grefier registrator calculator devize contabil tehnician merceolog planificator revizor gestiune contabil bugetar secretar economic merceolog referent referent statistician statistician statistician medical registrator medical actuarist tehnician planificare/ urmărire sinteze controlor vamal, controlor pentru datoria vamală (studii medii) revizor vamal referent TIR şi tranzite (studii medii) referent vamal (studii medii) inspector taxe şi impozite operator rol perceptor inspector pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială referent pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii inspector metrolog inspector preţuri inspector salarii comisar inspector de poliţie detectiv anchetator poliţie detectiv particular asistent social nivel mediu pedagog social lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă facilitator de dezvoltare comunitară butafor decorator interioare desenator artistic designer industrial grafician industrial lucrător în ateliere de modele costumier mânuitor, montator decor tehnician machetist tehnician reclame (decorator) pictor creator costume modelier confecţii maestru lumini maestru sunet decorator vitrine designer vestimentar documentarist traducător

347119 347120 347121 347122 347123 347124 347125 347126 347127 347128 347129 347130 347131 347132 347133 347134 347135 347136 347137 347201 347202 347301 347302 347303 347304 347305 347306 347307 347308 347401 347402 347403 347404 347405 347406 347407 347408 347501 347502 347503 347504 347505 347506 347507 347508 347509 347510 347511 347512 347513 347514 347515 347516 347517 347518 347519

caricaturist corector tehnoredactor secretar redacţie organizator de producţie asistent regizor artistic pictor decor reporter designer grafică (studii medii) machior spectacole peruchier secretar emisie animator film de animaţie (studii medii) intermediarist film de desene animate (studii medii) stilizator film de desene animate (studii medii) asistent regizor studio asistent regizor emisie designer floral videojurnalist prezentator (crainic) radio prezentator (crainic) televiziune cântăreţ dansator instrumentist muzicant diskjokey videojokey maestru de ceremonii instrumentist (studii medii)

instructor de dans
acrobat clovn magician hipnotizator trapezist cascador figurant dresor antrenor instructor sportiv secretar federaţie fotbalist profesionist sportiv profesionist alte discipline sportive antrenor de fotbal profesionist instructor arte marţiale instructor (monitor) schi/călărie/golf/tenis/înot/sporturi extreme jucător de rugby animator sportiv antrenor coordonator arbitru judecător sportiv preparator sportiv impresar sportiv oficial sportiv acreditat instructor în poligonul de tir supraveghetor în poligonul de tir instructor de fitness antrenor de fitness

monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă instructor de aerobic-fitness art director publicitate (studii medii) copywriter publicitate (studii medii) călugăr călugăriţă predicator ghid de turism ghid de turism intern (local) ghid naţional de turism (touroperator) ghid de turism montan, drumeţie montană/galerii de artă/interpret/habitat natural floră, faună,zonă 349104 montană/habitat natural zonă umedă/supraveghetor/ turism ornitologic/turism speologic/turism ecvestru 347520 347521 347601 347602 348001 348002 348003 349101 349102 349103 349105 349106 349107 349201 349202 349203 349204 349205 349301 349302 349303 349304 349305 349306 349401 349402 411101 411102 411201 411202 411203 411204 411205 411301 411302 411303 411304 411305 411401 411402 411501 411502 411503 412101 412201 412202 412203 412204 412205 412206 412207 ghid de turism sportiv/alpinism şi căţărări pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultra uşoare (deltaplan, parapantă) ghid montan ghid obiectiv cultural recepţioner de hotel lucrător concierge şef de recepţie hotel guvernantă de hotel/etaj tehnician compartiment securitate hotel şef de sală restaurant (maitre d'hotel) tehnolog alimentaţie publică barman şef bucătar şef cofetar şef inspector calitate producţie culinară ghid de animaţie animator de hotel dactilografă stenodactilografă referent transmitere telefaxist teletipist telexist telebanker operator introducere, validare şi prelucrare date grafician calculator designer pagini WEB operator tehnică poligraf operator procesare text şi imagine operator maşină contabilizat operator maşină de calculat secretară secretară dactilografă secretară prelucrare texte pontator calculator preţ cost funcţionar economic operator devize şef secţie inventar agent bursă contabil financiar bancar administrator financiar (patrimoniu) studii medii

411306 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare

413101 413102 413103 413104 413105 413106 413107 413108 413109 413110 413111 413112 413113 413201 413202 413203 413204 413205 413301 413302 413303 413304 413305 413306 413307 413308 413309 413310 413311 413312 413313 413314 413315 413316 413317 413318 413319 413320 413321 413322 413323 413324 413325 413326 413327 413328 413329 413330 413331 413333 413334 413335 413336 413337 413338 413339 gestionar depozit magaziner operator siloz (silozar) primitor-distribuitor materiale şi scule recuziter sortator produse trezorier gestionar custode sală pivnicer primitor .distribuitor benzină şi motorină lucrător gestionar şef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare lenjereasă de hotel dispecer facturist lansator produse programator producţie dispecer operaţiuni salubrizare agent transporturi funcţionar informaţii controlor trafic impiegat auto impiegat informaţii aviaţie impiegat registru mişcare însoţitor vagoane inspector RNR (Registrul Naval Român) inspector exploatare trafic instructor depou instructor revizie vagoane instructor staţie operator circulaţie mişcare operator comercial operator dană operator programare picher rediţionar revizor tehnic vagoane scriitor vagoane şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri şef autogară avizier căi ferate şef haltă şef staţie taxare şef tură la comanda personalului de tren şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit şef tură revizie vagoane veghetor încărcare-descărcare verificator documente expediţie expeditor internaţional operator recepţie agent curier agent staţie metrou impiegat de mişcare metrou operator mişcare metrou operator portuar stivator operator portuar expeditor .

changeur (cazino) . poştă) numărător bani taxator verificator bani verificator valori vânzător bilete casier trezorier şef casierie centrală şef supraveghere case casier metrou operator ghişeu bancă operator ghişeu birouri de schimb administrator cont referent operaţii între sedii crupier schimbător fise .413340 413341 414101 414103 414104 414105 414106 414107 414108 414109 414110 414111 414112 414113 414114 414115 414116 414117 414118 414119 414201 414202 414203 414204 414205 414206 414207 414208 414209 414210 414211 414212 414301 414302 414303 419001 419003 421101 421102 421103 421104 421105 421106 421107 421108 421109 421110 421111 421112 421113 421201 421202 421203 421204 421301 421302 operator portuar dispecer/planificator grafician mers de tren arhivar bibliotecar studii medii discotecar filmotecar fonotecar fototecar funcţionar documentare mânuitor carte restaurator arhivă conservator arhivă restaurator opere de artă şi monumente istorice conservator opere de artă şi monumente istorice regizor culise regizor scenă secretar platou restaurator bunuri culturale (studii medii) videotecar conservator bunuri culturale agent poştal cartator poştal cartator presă cartator telegrame diriginte poştă factor poştal inspector telegrame oficiant poştă telegrame oficiant presă prelucrător presă scrisă responsabil tură expediţie şef vagon poştal codificator corector editură presă corector-revizor poligrafie funcţionar administrativ inspector documente secrete casier casier tezaur casier valută mânuitor valori (presă.

421303 421304 421305 421401 421501 422101 422102 422104 422201 422204 422206 422207 422301 422302 422303 422304 422305 422306 423101 423102 423103 511101 511102 511201 511202 511203 511204 511205 511206 511301 511302 511303 511304 511305 511306 511313 512101 512102 512104 512105 512106 512107 512111 512112 512113 512114 512201 512202 512203 512204 512301 512302 512303 512304 512305 512306 supraveghetor jocuri (cazino) şef de masă (cazino) cap de masă (cazino) amanetar agent fiscal agent transporturi externe agent transporturi interne funcţionar agenţie voiaj impiegat informaţii responsabil cazare funcţionar informaţii clienţi recepţionist oficiant telefoane oficiant telegraf radiotelegrafist telefonist telefonist instructor telegrafist (teleimprimatorist) funcţionar ghişeu servicii publice referent evidenţa persoanelor expert local pe problemele romilor însoţitor de bord stewardesă conductor tren revizor bilete controlor bilete conductor vagon de dormit şi cuşetă controlor acces metrou şef tură comandă vagon de dormit-cuşetă însoţitor grup turistic organizator activitate turism (studii medii) animator socio-educativ animator centre de vacanţă ranger custode arii protejate ghid de turism ecvestru administrator administrator pieţe şi târguri gospodar intendent şef cantină îngrijitor vilă dispecer pentru servire în cameră (hotel) administrator imobile administrator pensiune turistică lucrător în gospodăria agroturistică bucătar pizzar bucătar specialist/vegetarian/dietetician maestru în arta culinară barman ospătar (chelner) ajutor ospătar somelier lucrător room service hotel barman preparator .

513101 513102 513103 513104 513201 513202 513203 513204 513205 513206 513207 513301 513302 513303 513304 513305 513901 513902 513903 513905 514101 514102 514103 514104 514105 514106 514107 514108 514109 514110 514201 514202 514204 514301 514302 514303 514901 514902 514903 514904 514905 514906 514907 514908 514909 514910 514911 516101 516102 516103 516104 516105 516106 516301 516302 516901 îngrijitor de copii guvernantă asistent maternal părinte social băieş brancardier gipsar infirmier/ă îngrijitor la unităţi de ocrotire socială şi sanitară lăcar nămolar îngrijitor bătrâni la domiciliu baby sitter îngrijitor bolnavi la domiciliu asistent personal al persoanei cu handicap grav asistent personal îngrijire îngrijitor farmacii. dezinsecţie astrolog gazdă club organizator prestări servicii salvator la ştrand salvator montan agent de curăţenie clădiri şi mijloace de transport agent ecolog raportor ecolog întreţinător de textile-piele lucrător pensiune turistică şef compartiment pentru prevenire şef formaţie intervenţie. cabinete veterinare mediator sanitar mediator social lucrător prin arte combinate coafor cosmetician frizer manichiurist pedichiurist maseur de întreţinere şi relaxare machior tatuator montator bijuterii pe corp stilist protezist de unghii cameristă hotel însoţitor valet antreprenor servicii funerare decorator servicii funerare îmbălsămător agent dezinfecţie. deratizare. salvare şi prim ajutor specialişti pentru prevenire servant pompier şef grupă intervenţie şef echipă specializată gardian de închisoare educator în penitenciare agent de securitate .

hotel.îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne tocător de furaje (paie) lucrător calificat în creşterea animalelor crescător bovine crescător porcine mamoş porcine crescător de păsări fazanier apicultor sericicultor antrenor cabaline crescător . întreprindere etc.516902 516903 516904 516905 516906 516907 516908 516909 516910 516911 516912 516913 516914 516915 521001 521002 521003 522001 522002 522003 522004 522005 522006 522007 611101 611102 611103 611104 611105 611201 611202 611203 611204 611205 611206 611501 611502 612101 612102 612103 612104 612105 612106 612107 612201 612202 612301 612302 612401 612402 612403 612501 612601 612602 612901 613001 agent control acces agent de securitate incinte (magazin.) agent gardă de corp gardian feroviar şef formaţie pază şi ordine agent de intervenţie pază şi ordine agent transport valori agent conducători câini de serviciu dispecer centru de alarmă şef tură inspector de securitate evaluator de risc efracţie consultant de securitate agent poliţie comunitară manechin model-atelier artistic şi publicitate prezentator modă anticar bufetier librar vânzător lucrător controlor final lucrător comercial vânzător de produse naturiste agricultor grădinar legumicultor lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură agricultor pentru culturi de câmp ecologice arboricultor ciupercar florar-decorator floricultor peisagist floricultor lucrător calificat în floricultură şi arboricultură pomicultor viticultor cioban (oier) crescător .îngrijitor de cabaline herghelegiu crescător de animale mici crescător îngrijitor animale sălbatice captive crescător îngrijitor animale de laborator crescător de melci agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale .

614101 614102 614103 614104 614105 614106 614107 614108 614109 614110 614111 614112 614113 614201 614202 615101 615102 615201 615301 615401 711101 711102 711103 711104 711105 711106 711201 711202 711203 711301 711302 711303 711304 711305 712101 712102 712103 712201 712202 712203 712204 712205 712206 712301 712302 712303 712304 712305 712306 712401 712402 712901 712902 712903 712904 712905 cioplitor în lemn carbonitor fasonator mecanic (cherestea) muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde drujbist pepinierist presator stuf protecţionist silvic recoltator stuf rezinator şef coloană exploatare stuf stivuitor şi recepţioner silvic tăietor silvic preparator mangal mangalizator lucrător în culturi acvatice piscicultor pescar în ape interioare şi de coastă pescar mări şi oceane paznic de vânătoare miner în subteran miner la suprafaţă măsurător de gaze. marmură gaterist la tăiat blocuri de piatră. marmură tăietor. marmură restaurator piatră muncitor constructor bârne. lustruitor piatră. chirpici. temperatură şi radiaţii controlor de producţie la minele de aur nativ salvator minier miner în subteran pentru construcţii artificier de mină artificier la lucrări de suprafaţă pirotehnician cinematografie şi teatru cioplitor în piatră şi marmură cioplitor montator piatră. şlefuitor. piatră confecţioner plăci din diverse materiale confecţioner plase şi pânze rabiţ din stuf sobar zidar coşuri fabrică zidar pietrar zidar şamotor zidar roşar-tencuitor zidar restaurator betonist fierar betonist montator elemente prefabricate din beton armat constructor structuri monolite operator injectorist injectorist în construcţii dulgher (exclusiv restaurator) dulgher restaurator muncitor hidrometru pavator săpător fântâni asfaltator cantonier .

tablă constructor de acoperişuri faianţar montator placaje interioare şi exterioare mozaicar (exclusiv restaurator) parchetar mozaicar restaurator linolist ipsosar (exclusiv restaurator) turnător ornamentalist ipsosar restaurator ornamente din ipsos izolator fonic izolator frigorific izolator hidrofug izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) izolator termic montator pereţi şi plafoane din ghips carton asamblator montator profile aluminiu şi geam termopan confecţioner geam termoizolator confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice geamgiu detector pierderi apă şi gaze instalator apă. viaducte şi tuneluri alpinist utilitar laborant determinări fizico-mecanice pentru lucrări de drumuri şi poduri şef echipă întreţinere cale metrou şef echipă lucrări artă metrou lucrător pentru drumuri şi căi ferate muncitor în tăieri structuri cu scule diamantate acoperitor-învelitor ţiglă.sanitare şi de gaze instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport şi înmagazinare stocare instalator autorizat proiectare execuţie şi/sau exploatare obiectiv/sisteme de distribuţie instalator reţele termice şi sanitare operator instalaţii apă şi canalizare electrician în construcţii . viaducte şi tuneluri agent hidrotehnic revizor cale sau puncte periculoase meseriaş întreţinere cale şef echipă întreţinere cale meseriaş întreţinere poduri metalice. azbociment. canal instalator frigotehnist instalator încălzire centrală şi gaze instalator reţele de distribuţie/transport fluide instalator ventilare şi condiţionare apă verificator canale subterane instalator centrale termice instalator instalaţii tehnico .712906 712907 712908 712909 712910 712911 712912 712913 712914 712915 712916 712917 712918 712919 712920 712921 712922 712923 712924 712925 713101 713102 713201 713202 713203 713204 713205 713206 713301 713302 713303 713401 713402 713403 713404 713405 713406 713407 713408 713409 713501 713601 713602 713603 713604 713605 713606 713607 713608 713609 713610 713611 713612 713613 713701 chesonier constructor căi ferate constructor linii tramvai drenor canalist fascinar finisor terasamente muncitor hidrogeolog muncitor constructor şenal navigabil. lucrări hidrotehnice şi portuare şef echipă întreţinere poduri metalice.

714101 714102 714103 714104 714105 714106 714107 714108 714109 714301 714302 721102 721103 721104 721105 721106 721107 721108 721109 721110 721111 721112 721113 721114 721115 721116 721117 721201 721202 721203 721204 721205 721206 721207 721208 721301 721302 721303 721304 721305 721306 721307 721308 721309 721401 721402 721403 721404 721405 721406 721407 721408 721409 721410 721411 721412 tapetar zugrav. ţevi. vopsitor lăcuitor lemn vopsitor industrial finisor-lăcuitor lemn stucaturist ignifugator vopsitor auto operator termoprotecţie coşar curăţitor de faţade modelier lemn modelier metal modelator miezuitor modelier naval operator la maşini de brichetat şpan pregătitor metale vechi pentru retopire recuperator metale vechi topitor aliaje tipografie topitor fontă şi neferoase topitor. turnător metale şi aliaje neferoase turnător fontă pe bandă turnător formator turnător pregătitor oţelărie turnător modelier turnător metale şi neferoase modelor prototipuri auto brazor sudor manual cu flacără de gaze sudor manual cu arc electric sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux operator tăiere sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector sudor cazangiu recipiente probator hidraulic cazane. recipiente tinichigiu carosier tinichigiu industrial tinichigiu de şantier tinichigiu structurist de aviaţie cazangiu ţevar cazangiu formator tinichigiu restaurator finisor cocleţi finisor ace şi accesorii confecţioner capace de carde confecţioner cocleţi confecţioner plase din sârmă formator ţevi prin sudare lăcătuş construcţii metalice şi navale lăcătuş de mină lăcătuş revizie vagoane lăcătuş mecanic lăcătuş montator presator metale la rece .

unelte reglor montator .presator ferite finisor ferite controlor de calitate la forjare controlor de calitate la turnare lăcătuş SDV sculer matriţer lăcătuş AMC lăcătuş mecanic fină prelucrător prin electroeroziune lăcătuş la prelucrarea şi îndreptarea ţevilor ghintuite reglor la maşini pentru fabricarea cablurilor. lamele. ambutisor la cald forjor manual forjor arcurar forjor mecanic confecţioner ferodouri preparator pulberi cuptorar termist pentru ferite fierar/potcovar formator .721413 721414 721415 721416 721417 721418 721419 721420 721421 721422 721423 721424 721425 721426 721427 721428 721429 721430 721431 721432 721501 721601 721602 721603 721604 721605 722101 722102 722103 722104 722105 722106 722107 722108 722109 722110 722111 722112 722113 722114 722115 722116 722201 722202 722203 722204 722205 722206 722301 722302 722303 722304 722305 722306 722307 722308 recondiţioner scule şi utilaje petroliere şanfrenator pregătitor. spete repasator garnituri carde tubulator naval maşinist la litografiat şi vernisat tablă maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice maşinist la confecţionarea tuburilor de aluminiu constructor . cocleţi.depanator utilaje calcul operator la montarea şi conservarea produselor după probe schelar mecanic montator instalaţii cu cablu în silvicultură şi exploatări forestiere scafandru scafandru autonom scafandru şef grup scafandru şef utilaj scafandru greu forjor matriţer prelucrător mecanic metale preţioase presator piese din pulberi metalice ştanţator presator.montator de structuri metalice maşinist la fabricarea acelor şi accesoriilor nituitor lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale maşinist la confecţionarea spetelor şi spiralelor montator ajustor spete lipitor şi protejator spete tăietor garnituri de carde maşinist mecanic la confecţionare garnituri carde lăcătuş . montator. reparator iţe. conductorilor electrici şi materialelor electrice reglor la maşini pentru confecţionarea elementelor galvanice reglor benzi montaj maşinist la linii automate aşchietoare reglor maşini de bobinat şi platinat reglor la maşini de prelucrare mase plastice reglor maşini .

722309 722310 722311 722401 722402 722403 722404 722405 722406 722407 722408 722409 722410 722411 722412 722413 722414 722415 722416 722417 722418 722419 722420 722421 722422 722423 722424 722425 722426 722427 722428 722429 723101 723102 723103 723104 723105 723106 723107 723201 723301 723302 723303 723304 723305 723306 723307 724101 724102 724103 724104 reglor la maşini pentru fabricarea lămpilor electrice reglor şi reglor-conductor la maşini – unelte conductor de instalaţii ascuţitor laminate la cald ascuţitor laminate la rece ascuţitor călitor garnituri de carde ascuţitor scule. întreţinerea şi repararea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor electrician echipamente electrice şi energetice bobinator aparataj electric electromecanic reparator obiecte de uz casnic bobinator maşini electrice rotative 724105 electrician aparate măsură-control şi automatizare în centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice 724106 electrician montare şi reparaţii aparataj electric de protecţie. relee. reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu mecanic întreţinere şi reparaţii maşini de cusut industriale operator în verificarea.sablator electrician auto electromecanic auto mecanic auto lăcătuş montator agregate energetice şi de transport operator standuri încercări operator pregătire încercări vehicule mecanic utilaj mecanic aviaţie frigoriferist (frigotehnist) mecanic agricol motorist ungător . rodator-lepuitor rabotor mortezor universal rectificator universal strungar universal broşator frezor la maşini roţi dinţate gravor mecanic rabotor.gresor operator în verificarea. automatizare 724107 bobinator condensatori pentru instalaţii electrice .şlefuitor perii de maşini electrice polizator şlefuitor metale frezor universal găuritor filetator honuitor. mortezor roţi dinţate rectificator dantură caneluri strungar la strung paralel şi de detalonat strungar la strung revolver strungar la strung carusel strungar la maşini orizontale strungar la maşini de alezat strungar la maşini de prelucrat în coordonate strungar la maşini de strunjit roţi căi ferate rectificator piese producătoare de ochiuri şefuitor metale cu plumb industria de armament debitator semifabricate curăţitor . instrumente medicale şi obiecte de uz casnic debitator .

centralizare şi blocare electromecanic electroalimentare muncitor radioelectronist electromecanic automatizari şi telecomunicaţii electromecanic electrician exploatare centrale şi staţii electrice electrician exploatare reţele electrice electrician montare şi reparaţii cabluri electrice subterane electrician montare şi reparaţii linii electrice aeriene electrician montare şi reparaţii echipament electric din centrale. curăţător piese şi aparate optice lipitor lentile şi prisme montator aparatură optică optician optician armament . automatizări şi măsurători electrice electrician de întreţinere şi reparaţii electrician montator de instalaţii automatizate electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport electrician pentru protecţia catodică electrician rural electrician de mină electrician pentru utilizarea energiei electrice AMC-ist armurier blocator. reglor. staţii şi posturi de transformare electrice electrician protecţie relee. alarmare şi alertare în caz de incendiu 724206 724401 724402 724403 724404 724405 724406 724407 724408 724409 724410 724411 724412 724413 724414 724501 724502 724503 724504 724505 724506 724507 724508 724509 724510 724511 724512 724513 731101 731102 731103 731104 731105 731106 731107 731108 731109 731110 731111 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor automatist electromecanic SCB (semnalizare. deblocator ceasornicar centrator. blocare) electromecanic radio-radioficare electromecanic reţele cabluri electromecanic reţele linii electromecanic telegrafie.electrician verificări şi măsurători electrice în centrale şi reţele electrice bobinator transformatoare montator/reglor/depanator de aparataj electric montator reglor şi depanator pentru aparate de măsură electrice şi relee montator reglor şi depanator de ascensoare electrician nave confecţioner cablaje auto electromecanic maşini şi echipamente electrice electromecanic staţii pompare apă . finisor aparate optice degresator. telefonie electronist telecomunicaţii jonctor linior montator. debordator piese optice centrator. centralizare.canal electrician depanator utilaje calcul electronist depanator utilaje calcul plantator elemente electronice operator în verificarea. întreţinerea şi repararea instalaţiilor speciale de prevenire şi stingere a 724204 incendiilor 724108 724109 724110 724111 724112 724113 724114 724115 724116 724201 724202 724203 724205 tehnician pentru sisteme şi instalaţii de semnalizare. chituitor. testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare.

retuşor la produse din ceramică fină turnător produse ceramice fasonator produse ceramice glazurator produse din ceramică fină modelator ceramică olar ceramică (artizanat) preparator mase ceramice presator produse ceramice râşnitor smalţ şlefuitor produse din ceramică fină brigadier la fabricarea sticlei modelator tuburi spectrale trăgător. orgă.reparator de acordeoane şi armonici constructor . pianine. ţambal caşerator şi şlefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane ceruitor de piastrine pentru acordeoane constructor claviatură constructor . metal.eboşator dusisator . armonici acordor piane. tehnică digitală şi analogică (MFTDA) metrolog verificator controlor de conformitate în industria de maşini acordor acordeoane.polizator tratamentist piese optice metrolog şi depanator mecanică fină. gradator nivele prelucrător topitură sticlă la presă prelucrător topitură sticlă la ţeavă formator tuburi spectrale gradator vase şi aparate de laborator gravor produse de sticlă inscripţioner pe produse de sticlă şi ceramică pictor pe sticlă şi ceramică . şlefuitor.reparator de alte instrumente muzicale (suflat. brichete reparator umbrele gravor piese optice debitator .731112 731113 731114 731115 731116 731117 731118 731119 731120 731121 731122 731123 731201 731202 731203 731204 731205 731206 731207 731208 731209 731210 731211 731212 731213 731301 731302 731303 731304 731305 731306 731307 731308 731309 731310 732101 732102 732103 732104 732105 732106 732107 732108 732109 732110 732111 732201 732202 732203 732204 732205 732206 732301 732302 732303 732401 confecţioner seringi presator piese optice reparator aparate foto reparator stilouri. percuţie) filator corzi pentru piane montator corp sonor la piane montator reglor piane montator ajustor de acordeoane lutier constructor – restaurator de orgi argintar bijutier metale preţioase cizelator cizelator clişee galvanice confecţioner ştampile de cauciuc. facsimile gravor manual ţintuitor bijutier metale comune giuvaergiu şlefuitor diamante naturale aplicator de detalii la produse din ceramică debavurator .

confectioner manual în metaloplastie confecţioner corzi din intestine încadrator tablouri confecţioner materiale didactice pentru ştiinţele naturii confecţioner proteze dentare confecţioner proteze ortopedice confecţioner jaluzele confecţioner plase pescăreşti confecţioner articole hârtie confecţioner bibelouri din Jenille decorator în piele velator . agrafe. scoică. brăţări.matisor confecţioner manual de produse din sfori sau frânghii ghemuitor polierator frânghii cablator frânghii saluzitor frânghii confecţioner unelte pescuit din plase confecţioner îmbrăcare volane în piele culegător la maşina de cules şi turnat rânduri (linotipist) culegător la maşina de perforat programe pentru maşinile de turnat text (monotastor) culegător la maşina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV) culegător manual (zeţar) tipograf turnător la maşinile de turnat text frezor . mică etc. şindrilă. andrele.montator clişee stereotipar galvanotipist corodor prin procedee chimice (tiefdruc şi zinco) zincograf copist formare tipar plan desenator cromo-litograf şlefuitor granulator gravor plăci metalice gravor plăci litografice fotogravor turnător valuri manipulant cutter-plotter . ciubere confecţioner jucării confecţioner obiecte artizanale din lemn confectioner plute confecţioner garnituri pentru etanşare pirogravor rămar poleitor sculptor în lemn confecţioner cretă şcolară traforator manual lemn dogar manual rotar caretaş lumânărar confecţioner cuţite. linguri. brice. piepteni confecţioner obiecte casnice din deşeuri aluminiu şi alte metale confecţioner obiecte din ipsos confecţioner obiecte din os. doniţe. inele confecţioner nasturi.732402 733101 733102 733103 733104 733105 733106 733107 733108 733109 733110 733111 733112 733113 733114 733115 733116 733117 733118 733119 733120 733121 733122 733123 733124 733125 733201 733202 733203 733204 733205 733206 733207 733208 733209 733210 733211 733212 734101 734102 734103 734104 734105 734201 734202 734203 734204 734205 734301 734302 734303 734304 734305 734306 734307 734308 oglindar confecţioner piese. albii. cozi de unelte. spiţe.

legume şi fructe uscător . dovleac.montator butoaie lemn tâmplar manual la presare şi încleiere corhănitor tâmplar manual ajustor montator tâmplar manual la îmbinarea furnirelor marangoz cală .734401 734402 734403 734404 734405 734406 734501 734502 734503 734504 734601 734602 734603 734604 734605 741101 741102 741103 741104 741105 741106 741107 741201 741202 741203 741204 741205 741301 741302 741303 741401 741402 741403 741404 741501 741601 742101 742102 742103 742104 742201 742202 742203 742204 742205 742206 742207 742208 742209 742210 742211 742212 742213 742214 742215 742216 fotoceramist fotocopist fotopoligraf fotoreproducător montator filme retuşor clişee legător manual (în poligrafie şi ateliere speciale) confecţioner flori artificiale confecţioner. aburitor material lemnos tâmplar universal tâmplar carosier tâmplar manual/artizanal marangoz călăfătuitor asamblator lăzi confecţioner montator produse lemn curbător . porumb lucrător în procesare de fructe de pădure şi ciuperci de pădure degustător condiţioner tutun pentru fabricarea ţigaretelor vopsitor lemn pregătitor paste chimice pregătitor plăci fibrolemnoase şi hârtie pentru filme uscător. lustruitor pregătitor suprafeţe pentru lăcuit gardinator confecţioner-montator cercuri la butoaie . fructe preparator castane. prelucrător ţevi pentru industria textilă colator publicitar imprimeur textil imprimator serigraf tăietor matriţe serigrafie serigraf operator presă de transfer termic carmangier ciontolitor tranşator carne măcelar sterilizator tăietor păsări lucrător la prelucrarea peştelui afumător carne brutar cofetar patiser preparator de semifabricate şi preparate culinare operator la fabricarea produselor congelate de patiserie şi panificaţie pasteurizator produse lactate preparator produse lactate smântânitor preparator conserve.deshidrator legume.tachelagiu şlefuitor.

pensule.şepcar curăţitor . după comandă confecţioner îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori. tricoteur croşetor împletitor textile confecţioner preşuri ţesător restaurator manual covoare pregătitor şi confecţioner cataloage. răşini. perii confecţioner mături împletitor de nuiele împletitor obiecte din foi de porumb împletitor fibre plastice împletitor papură legător de păr prelucrător de fulgi şi pene sortator. imprimeur) repasator aburitor textile reparator covoare ţesător manual croitor lenjer confecţioner lenjerie după comandă confecţioner pălării ajutor maistru croitor plior confecţii modistă ceaprazar .742217 742218 742219 742220 742221 742301 742302 742303 742401 742402 742403 742404 742405 742406 742407 742408 742409 742410 742411 742412 742413 742414 743101 743102 743201 743202 743203 743204 743205 743206 743207 743208 743209 743210 743211 743212 743213 743214 743301 743302 743303 743304 743305 743306 743307 743308 743309 743401 743402 743403 743501 743502 743503 743504 743505 743601 decupator lamele din lemn pentru lăzi preparator-dozator adezive.reparator pălării retuşier confecţii blănar .uscător de păr filator ajutor maistru filator ţesător tricoter manual ajutor maistru ţesător. lacuri şi emailuri în industria lemnului tâmplar restaurator restaurator şarpante şi structuri din lemn tâmplar binale strungar în lemn reglor maşini de prelucrat lemn tăietor de precizie în lemn confecţioner bidinele.confecţioner îmbrăcăminte. mostre confecţioner tricotaje după comandă finisor textile (vopsitor. după comandă cojocar croitor . spălător păr prelucrător de păr la maşină prelucrător manual de păr împletitor din panglică împletită pieptănător de păr la maşină fierbător . după comandă multiplicator şabloane croitorie confecţioner corsete confecţioner reparator cravate planimetror şabloane broder manual .confecţioner îmbrăcăminte din blană.

reparaţii încălţăminte) maşinist pentru utilaje specifice la extracţie şi execuţia tunelurilor semnalist .confecţioner încălţăminte. după comandă opincar tălpuitor (confecţioner .cuplător excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate trolist brichetator cărbune distilator la prepararea cărbunelui operator la prepararea minereurilor operator la sfărâmarea minereurilor prăjitor minereu prelucrător mică spălător la prepararea cărbunilor flotator la prepararea cărbunilor separator la prepararea cărbunilor morar la maşini de mărunţit roci tocător la maşini de mărunţit roci concasorist operator mineralurg operator extracţie ţiţei sondor la foraj manual operator .743602 743603 743604 743605 743701 743702 743703 744101 744102 744103 744104 744105 744201 744202 744203 744204 744205 744206 744207 811101 811102 811103 811104 811201 811202 811203 811204 811205 811206 811207 811208 811209 811210 811211 811212 811213 811301 811302 811303 811304 811305 811306 811307 811308 811309 811310 811311 811312 811313 811314 812101 812102 812103 812104 812105 812106 stopeur remaieur ciorapi broder manual-mecanic broder la gherghef tapiţer saltelar plăpumar meşteşugar argăsitor meşteşugar cenuşeritor meşteşugar finisor mineral meşteşugar finisor vegetal meşteşugar sortator în industria pielăriei cizmar .prospector lucrări geologice şi geofizice operator transport pe conducte singulare gaze operator extracţie gaze operator extracţie ţiţei în subteran operator extracţie sare în salină operator măsurători speciale sonde operator lucrări speciale sonde sondor la forajul mecanizat şi reparaţii sonde sondor la intervenţii de sonde sondor la punerea în producţie primitor preparator produse fluide operator flotare produse fluide cocsar furnalist oţelar pregătitor materiale de şarje melanjorist operator oxizi de plumb .confecţioner marochinărie. după comandă confecţioner articole din piele şi înlocuitori confecţioner încălţăminte ortopedică curelar. confecţioner harnaşamente marochiner .

încălzitor de materiale operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor laminator termist tratamentist de produse brute.812107 812108 812109 812110 812111 812112 812113 812114 812115 812116 812117 812118 812119 812120 812121 812122 812123 812201 812202 812203 812204 812205 812206 812207 812208 812209 812210 812211 812212 812213 812301 812302 812303 812304 812305 812306 812307 812401 812402 812403 812404 813101 813102 813103 813104 813105 813106 813107 813108 813109 813110 813111 813112 813113 813114 813115 dezbătător lingouri metalurgist pulberi din oxid de fier curăţitor lingouri preparator la concentratele miniere topitor la concentrate miniere rafinator metale neferoase electrometalurgist condiţioner finisor turnător fontă granulator zgură epurator gaze maşinist suflante pregătitor de şarje dozator la producerea aglomeratului aglomeratorist maşinist exhaustor operator separare magnetică laminator semifabricate. forjate. finite călitor prin inducţie sau cu flacără călitor scule termist tratamentist operator la instalaţii de tratament termic cu procesare operator la pregătirea şarjelor pentru tratament termic finisor laminate şi trefilate decapator regulator ţevi trefilator. trăgător topitor sticlă prelucrător de topituri la semiautomate prelucrător de topituri la instalaţii de tras ţevi prelucrător de tuburi şi baghete cuptorar recoacere sticlă confecţioner termosuri tăietor produse din sticlă şlefuitor produse din sticlă arzător produse din sticlă sablator produse din sticlă argintar produse din sticlă operator la instalaţii automate pentru prepararea amestecului operator la instalaţii automate pentru prelucrarea topiturii de sticlă operator la prelucrarea tuburilor din sticlă operator la maşini de inscripţionat . presator ţevi plumb topitor. profiluri tablă şi platbandă laminator. turnate sau laminate termist tratamentist de piese semifabricate. turnător metale preţioase laminator sârmă laminator tablă subţire laminator de bandaje şi discuri laminator de ţevi laminator pe laminoare continue laminator de benzi la rece presator de ţevi la cald şi profiluri prin extruziune alimentator .

presator abrazive cuptorar produse refractare formator produse refractare preparator .deshidratorist presator PFL tratamentist PFL formator PFL impregnator la înnobilare PFL fasonator sortator filme presator la înnobilare PFL formator la înnobilare PFL finisor la înnobilare PFL pregătitor PFL şi hârtie pentru filme gaterist la tăiat buşteni tăietor la ferăstrău panglică fasonator cherestea desenator însemnător cherestea decupator furnire .813116 813117 813118 813119 813120 813121 813122 813123 813901 813902 813903 813904 813905 813906 813907 813908 813909 813910 813911 813912 813913 813914 813915 813916 813917 813918 813919 813920 814101 814102 814103 814104 814105 814106 814107 814108 814109 814110 814111 814112 814113 814114 814115 814116 814117 814118 814119 814120 814121 814122 814123 814124 814125 814126 814127 814128 prelucrător fire şi ţesături din fire de sticlă operator la instalaţii de tras şi laminat geam turnător geam preparator vată de sticlă tăietor geam şlefuitor/sablator geam securizator geam pregătitor de materii prime pentru producerea sticlei strungar produse ceramice cuptorar ceramică fină şi decor arzător produse ceramice operator la fabricarea produselor refractare operator la fabricarea produselor abrazive operator la fabricarea produselor din cărbune operator abrazive pe suporţi finisor produse abrazive granulator/sortator abrazive cuptorar produse abrazive preparator .presator produse din cărbune cuptorar produse din cărbune finisor produse din cărbune prelucrător produse ceramice prin extrudare discuitor de produse ceramice la maşini prelucrător produse ceramice prin injectare armator de izolatori electrici ( prelucrător produse electrotehnice) confecţioner rondele din plută confecţioner bastoane din plută confecţioner colaci şi centuri de salvare maşinist la maşina de tăiat ştraifuri şi dopuri din plută maşinist la maşina de zdrobit şi măcinat plută confecţioner plăci izolatoare aburitor plută pregătitor lemn aşchietor pregătitor aşchii încleietor plăci aglomerate formator presător plăci brute formator finisor plăci tocatorist .defibratorist filtrator .

deformare şi fabricare bitum operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat operator chimist la fabricarea altor produse organice operator chimist la chimizarea gazului de cocs producător de fire şi fibre sintetice operator la fabricarea pielii sintetice preparator ferodouri finisor universal ferodouri operator la instalaţiile din centrale electrice maşinist la instalaţiile din centrale electrice .814129 814130 814131 814132 814133 814134 814135 814136 814201 814202 814203 814204 814301 814302 814303 814304 815101 815102 815103 815201 815202 815203 815204 815205 815206 815207 815208 815209 815301 815302 815303 815304 815402 815403 815404 815405 815406 derulatorist fasonator . stuf.purificator în chimie extractorist uleiuri volatile naturale şi colesterină distilator în industria chimică operator chimist la producerea diverselor produse anorganice operator chimist la fabricarea lacurilor. mucava confecţioner produse igienico-sanitare operator la maşini de măcinare fină (produse chimice) operator la maşini de fragmentare (produse chimice) operator la maşini de amestecare (produse chimice) operator la instalaţii de ardere uscător în industia chimică preparator în industria chimică sinterizator operator la fabricarea sticlei împâslitor pânză sticlă filator fibre sticlă preparator amestec şi topitor sticlă operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă extractorist în chimie fermentator în chimie concentrator . vopselelor şi uleiurilor operator chimist la fabricarea coloranţilor operator la obţinerea produselor din spume poliuretanice şi latex 815401 operator chimist la producerea compuşilor organici ai sulfului şi îngrăşămintelor fosfatice 815407 operator chimist la producerea compuşilor anorganici ai azotului şi îngrăşămintelor azotoase 815408 815409 815501 815502 815503 815504 815505 815506 815901 815902 815903 815904 815905 815906 816101 816102 operator lacuri electroizolante preparator lacuri. hârtie albitor pastă hârtie confecţioner tambur filigranare maşinist la deshidratare pastă hârtie finisor hârtie.uscător furnire frezor îmbinator furnire tehnice presator produse stratificate formator şlefuitor produse stratificate preparator PPF miezuitor panele şi plăci celulare operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri pregătitor lemn. paste de fludor folosite la aparataj electric operator chimist la chimizarea metanului operator chimist la chimizarea gazelor de rafinărie rafinor distilator la prelucrarea ţiţeiului operator cracare. paie preparator pastă fierbător .spălător celuloză. vopsele. carton.

imersioner uscător electrozi de sudură maşinist la maşini speciale fără aşchiere preparator amestec de înveliş pregătitor sârmă finisator electrozi de sudură maşinist la maşini speciale de aşchiere maşinist la confecţionarea tuburilor de protecţie şi a dozelor de ramificaţie operator la maşini unelte cu comandă numerică operator la maşini de electroeroziune automate cuptorar lianţi fasonator produse azbociment finisor produse azbociment morar lianţi preparator pastă azbociment tratamentist produse azbociment operator la impregnarea produselor hidroizolatoare maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat operator la fabricarea vatei şi produselor din vată minerală confecţioner garnituri din azbest operator la fabricarea glicerinei şi acizilor graşi operator la fabricarea săpunurilor operator la produse odorante sintetice operator la fabricarea detergenţilor .816103 816104 816105 816106 816107 816108 816109 816110 816111 816112 816113 816114 816115 816116 816117 816201 816202 816203 816301 816302 816303 816304 816305 816306 816307 816308 817001 818101 818102 821101 821102 821103 821104 821105 821106 821107 821108 821109 821110 821111 821112 821113 821201 821202 821203 821204 821205 821206 821207 821208 821209 821210 822101 822102 822103 822104 fochist pentru cazane de abur şi de apă fierbinte ajutor fochist fochist pentru cazane mici de abur fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune fochist pentru cazane conduse de calculator operator la instalaţiile de cazane din centrale electrice operator la instalaţiile de turbine cu abur sau gaze operator la camera de comandă termică maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice maşinist la centrale Diesel operator punct termic operator centrală termică automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane operator curăţare chimică la schimbatoarele de căldură cu plăci fochist locomotiva cu abur fochist la maşini cu abur maşinist la instalaţii pentru încălzit tren operator la instalaţii de incinerare pompagiu compresorist operator hidraulic în alimentările cu apă operator circuite reţea apă maşinist la condiţionarea aerului operator la tratarea apei tehnologice operator maşini refrigeratoare (conservare prin frig) operator la roboţi industriali operator generatoare terestre sonice şi cu agent activ de însămânţare operator punct de lansare operator la maşini unelte semiautomate şi automate dozator la fabricarea electrozilor de sudură maşinist la lame de maşini pentru automate aşchietoare degresator .

reparator de produse industriale din cauciuc operator la prelucrarea cauciucului .822105 822106 822107 822108 822109 822201 822202 822203 822204 822205 822206 822207 822208 822209 822210 822211 822212 822213 822301 822302 822303 822304 822305 822306 822307 822308 822309 822310 822311 822312 822313 822314 822315 822316 822317 822318 822319 822320 822321 822322 822323 822324 822325 822326 822327 822328 822401 822402 822901 822902 823101 823102 823103 823104 823105 823106 operator chimist la produsele farmaceutice şi chimice pure preparator benzi cauciucate şi compoziţii emplastre preparator prafuri de spălat şi curăţat preparator la prepararea produselor cosmetice şi de parfumerie preparator ser vaccin condiţioner finisor produse explozive confecţioner fitile confecţioner produse pirotehnice nitrator pregătitor la produse explozive preparator la produse explozive confecţioner cartuşe vânătoare operator la tragere şi muniţie controlor calitate după efectuarea probelor la armament şi muniţie operator la pregătirea. completator echipamente tehnice şi SDV-uri delaborator muniţie controlor calitate pentru execuţia elementelor la armament şi muniţie galvanizator metalizator prin pulverizare metalizator prin cufundare în metal topit confecţioner protecţii şi obiecte anticorozive emailator operator la confecţionarea materialelor electroizolante matisor cabluri metalizator termist arzător email emailator insigne şi decoraţii emailator firme şi decoruri emailator prin pudrare emailator prin pulverizare preparator email emailator prin imersiune acoperitor metale poleitor filiere protejator conductori cabluri şi condensatori statici de forţă confecţioner izolaţii la conductori electrici confecţioner mantale de plumb prin presare la cabluri confecţioner toroane şi cablaje la conductori electrici pregătitori seturi de cabluri electrice pentru autotrac şi accesorii preparator electrolit şi amestec depolarizator confecţioner şi legător depolarizator asamblator elemente şi baterii galvanice confecţioner de elemente galvanice confecţioner celule de electroliză controlor de calitate la protejări metalice pregătitor hârtie fotosensibilă operator la fabricarea filmelor fotografice operator la producerea sodei şi produselor clorosodice operator la fabricarea altor produse chimice preparator la confecţionarea produselor industriale din cauciuc pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare confecţioner de produse industriale din cauciuc vulcanizator de produse industriale din cauciuc finisor . conservarea şi ambalarea armamentului şi muniţiei pregătitor.

pregnator prize tehnice şi bandă izolatoare condiţioner finisor produse din cauciuc croitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc preparator plăci de etanşare comprimate operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor preparator mase plastice vălţar calandru mase plastice operator la prelucrarea maselor plastice presator mase plastice finisor asamblator obiecte din mase plastice creator. modelier mase plastice operator la confecţionarea discurilor fonografice operator sudare ţevi şi fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD operator mase plastice operator maşini de termo-formatare confecţioner articole speciale din lemn confecţioner parchete confecţioner cutii chibrituri din furnir impregnator .uscător chibrituri confecţioner gămălii chibrituri maşinist la umplerea şi închiderea cutiilor de chibrituri pastator cutii chibrituri fasonator calapoade montator accesorii pentru calapoade finisor calapoade circularist la tăiat lemne de foc curbător lemn gradator rechizite şi articole tehnice din lemn tâmplar mecanic la croit şi dimensionat tâmplar mecanic la rindeluit tâmplar mecanic la frezat şi găurit tâmplar mecanic la strunjit tâmplar mecanic la şlefuit confecţioner mine pentru creioane înnobilator scândurele pentru creioane fasonator creioane şi tocuri finisor creioane şi tocuri .823107 823108 823109 823110 823111 823112 823113 823114 823115 823116 823117 823118 823119 823120 823121 823122 823123 823124 823125 823126 823127 823128 823129 823130 823201 823202 823203 823204 823205 823206 823207 823208 823209 823210 824001 824002 824003 824004 824005 824006 824007 824008 824009 824010 824011 824012 824013 824014 824015 824016 824017 824018 824019 824020 824021 824022 confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc finisor încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc calandror la finisarea cauciucului pregătitor regenerare cauciuc devulcanizator regenerare cauciuc rafinator regenerare cauciuc dozator prelucrare cauciuc impregnator produse cauciuc profilator produse din cauciuc ştanţator piese pentru încălţăminte din piele şi cauciuc cusător piese la încălţăminte din cauciuc vulcanizator piese din cauciuc la prese vulcanizator la autoclavă preparator cauciuc electroizolant vălţar cauciuc electroizolant maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante impregnate maşinist la confecţionarea materialelor electroizolante stratificate (mică) maşinist la confecţionarea foliilor de cauciuc electroizolante presator-formator materiale stratificate.

824023 824024 824025 825101 825102 825103 825104 825105 825106 825107 825108 825109 825110 825111 825112 825201 825202 825301 825302 826101 826102 826103 826104 826105 826106 826107 826108 826109 826110 826111 826112 826113 826114 826115 826116 826117 826118 826119 826120 826121 826122 826123 826124 826125 826126 826201 826202 826203 826204 826205 826206 826207 826208 826209 826210 826211 preparator paste chimice pentru chibrituri confecţioner cutii chibrituri din carton operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului tipograf . înnodător fire operator bobinator dublator operator batirator fire .tipăritor dactilo .rotaprint operator la maşina electronică de gravat operator la maşinile de fotoculegere (monofoto) operator tipărituri Braille heliografist operator xerox operator maşini multiplicat tipograf print digital şi offset operator la maşina de gravat şi decupat cu laser operator la maşina de tampografiat tipograf flexograf maşinist în legătorie mecanică strungar şlefuitor tipografie cartonagist operator la maşina de laminat decapsulator decuscutor topitor in şi cânepă meliţator in şi cânepă înnobilator in şi cânepă scuturător in şi cânepă lucrător în bataje (bătător) destrămător carbonizator textile scuturător pregătitor amestecuri în filaturi cardator laminator benzi din fibre pieptănător zdrobitor şi uleiator textile operator maşini puitoare formator mănuşi fibre liberiene montator la lipit ace curăţitor şlefuitor garnituri carde cilindror în filaturi disponent în filaturi pregătitor gogoşi mătase (fierbător) prelucrător fire de mătase gogoşi (filator) înnodător fire mătase naturală finisor fire de mătase naturală prelucrător deseuri gogoşi mătase naturală operator la maşini de tricotat rectiliniu operator la deservirea războaielor de ţesut şnuruitor Jaqard operator la maşini de tricotat circular operator sculuitor operator canelator operator la maşini de urzit operator încheietor fire operator năvăditor. lipitor.

materiale sintetice operator confecţii îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori operator la confecţionarea industrială a îmbrăcămintei din blană operator la confecţionarea industrială a mănuşilor din piele încadrator confecţii rihtuitor confecţii pregătitor lansator confecţii spănuitor confecţii tăietor confecţii operator gazator textile operator descleietor textile operator degamator textile operator spălător textile operator albitor textile operator fierbător textile operator mercerizator textile operator pregătitor chimicale în industria textilă operator vopsitor textile operator imprimeur textile confectioner şabloane şi cilindri de imprimat operator apretor textile operator calandor-govrator textile operator impregnator textile operator decator operator presator ţesături (storcător) textile operator fixator textile operator piuar operator scămoşetor operator tunsător textile operator curăţitor chimic operator metrar-volator-dublator textile operator tăietor textile operator uscător textile operator îngreunator mătase naturală naphtolator la imprimerie vaporizator la imprimerie confecţioner şabloane la imprimerie presator axe la cilindrul de imprimat operator universal . tricotaje.spălător textile şi curăţitor chimic operator cenuşeritor operator tăbăcitor mineral argăsitor operator tăbăcitor vegetal operator finisor mineral operator finisor vegetal operator argăsitor operator sortator în industria pielăriei vopsitor îmbrăcăminte din blană cusător mănuşi piele croitor mănuşi piele operator la prepararea tălpii de încălţăminte din fibre operator la confecţionarea industrială a articolelor din cauciuc şi textile cauciucate croitor ştanţator piese încălţăminte pregătitor piese încălţăminte .826212 826213 826214 826301 826302 826303 826304 826305 826306 826307 826308 826309 826401 826402 826403 826404 826405 826406 826407 826408 826409 826410 826411 826412 826413 826414 826415 826416 826417 826418 826419 826420 826421 826422 826423 826424 826425 826426 826427 826428 826429 826430 826501 826502 826503 826504 826505 826506 826507 826508 826601 826602 826603 826604 826605 826606 operator răsucitor fire pâslitor confecţioner polizoare din pâslă operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături.

broaşte în cherhanale şi oficii preparator făină din peşte topitor grăsimi comestibile şi de uz industrial operator la fabricarea mezelurilor colector şi sortator păr preparator ulei de copite colector şi preparator făină. din piele şi înlocuitori cusător confecţii industriale din blană pregătitor confecţii industriale din blană finisor confecţii industriale din blană operator textile neţesute operator la prepararea conservelor din carne. oase curăţitor piei valorificator glande preparator pepsină.826607 826608 826609 826610 826611 826612 826613 826614 826615 826901 826902 826903 826904 826905 826906 826907 827101 827102 827103 827104 827105 827106 827107 827108 827109 827110 827111 827112 827113 827114 827201 827202 827203 827204 827205 827301 827302 827303 827304 827305 827306 827401 827402 827403 827404 827405 827501 827502 827601 827602 827603 827701 827702 827801 827802 827803 cusător piese din piele şi înlocuitori trăgător feţe pe calapod tălpuitor industrial finisor încălţăminte finisor mănuşi piele croitor ştanţator articole marochinărie cusător articole marochinărie pregătitor articole marochinărie asamblator montator articole marochinărie operator la confecţionarea industrială a pălăriilor croitor confecţii industriale din blană operator la confecţionarea industrială a articolelor de sport si protecţie. carne. cheag măţar operator la prepararea brânzeturilor operator la prepararea produselor lactate operator centru de răcire lapte operator la fabricarea untului preparator conserve lapte şi lactoză morar operator la fabricarea nutreţurilor combinate preparator boia de ardei preparator muştar preparator extracte. peşte şi în amestec legume şi peşte operator la valorificarea subproduselor de abator tripier preparator peşte. sânge. raci. arome şi esenţe decorticator crupe operator la prepararea produselor zaharoase operator la fabricarea produselor făinoase preparator îngheţată operator la fabricarea biscuiţilor preparator napolitane operator la fabricarea uleiurilor vegetale operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe operator la fabricarea zahărului condiţioner miere preparator de produse apicole preparator surogate cafea operator la condiţionarea şi prelucrarea plantelor medicinale operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare operator la fabricarea berii operator la fabricarea malţului .

reglor. depanator aparate electronice.asamblor articole din textile montor articole din piele montator subansamble montator aparate aer condiţionat operator calitate flux montator electromecanic maşinist la maşini de ambalat operator la maşina de etichetat operator instalaţie de sortare şi reciclare deşeuri menajere şi asimilabile mecanic locomotivă şi automotor mecanic ajutor locomotivă şi automotor conducător autodrezină mecanic conducător vagon motor de rectificare a liniei aeriene mecanic de locomotivă şi ramă electrică metrou . redresoare şi amplificatoare confecţioner piese radio şi semiconductori confecţioner circuite integrate confecţioner scală radio confecţioner circuite imprimate montator. radio confecţioner tuburi cinescop montator .asamblor articole din carton confecţioner . transformatoare şi aparataj electric confecţioner protecţie dielectrică pentru acumulatori morar la prepararea materialelor pentru acumulatori confecţioner grătare şi accesorii pentru acumulatori confecţioner plăci pentru acumulatori preparator leşie pentru acumulatori montator acumulatori confecţioner cabluri şi arbori de cabluri montator . telecomunicaţii.reglor şi depanator de aparate radio şi TV.asamblor articole din lemn confecţioner . lansete. mânere şi dopuri pentru unelte de pescuit confecţioner .reglor şi depanator de instalaţii de electronică şi curenţi purtători montator .reglor. de construcţii si agricole pregătitor şi montator utilaje tehnologice lăcătuş . testor tehnică de calcul confecţioner lămpi fluorescente confecţioner lămpi cu vapori de mercur confecţioner lămpi cu vapori de sodiu confecţioner becuri asamblor biciclete asamblor jucării asamblor articole de sport operator la fabricarea fermoarelor confectioner de beţe.montator maşini electrice rotative.827804 827805 827806 827807 827808 827809 827810 827811 827812 827813 827814 827901 828101 828102 828201 828202 828203 828204 828205 828206 828207 828208 828301 828302 828303 828304 828305 828306 828307 828308 828309 828310 828311 828312 828313 828401 828402 828403 828404 828501 828502 828601 828602 828603 828701 828702 828703 828704 829001 829002 829003 831101 831102 831103 831104 831105 operator la fabricarea spirtului şi drojdiei de panificaţie vinificator pivnicier fermentator oţet operator la fabricarea glucozei preparator băuturi răcoritoare preparator rachiuri industriale şi lichioruri distilator rachiuri naturale operator la fabricarea amidonului şi dextrinei preparator şampanie preparator coniac preparator vermut operator la fermentarea tutunului şi fabricarea produselor din tutun lăcătuş montator pentru utilaje industriale.

831106 831201 831202 831203 831204 831205 831206 831207 832101 832102 832201 832202 832203 832204 832301 832302 832303 832401 832402 832403 832404 833101 833102 833103 833104 833105 833106 833201 833202 833203 833204 833205 833206 833301 833302 833303 833304 833305 833306 833307 833309 833310 833401 833402 833403 834001 834002 834003 834004 834005 834006 834007 834008 834009 835001 835002 mecanic ajutor locomotivă şi ramă electrică metrou frânar manevrant vagoane şef manevră acar şef tren paznic barieră revizor ace conducător de motocicletă conducător de motoscuter şofer de autoturisme şi camionete şofer autosanitară şofer autoambulanţă pilot încercare auto şofer autobuz conducător troleibuz conducător tramvai (vatman) şofer autocamion / maşină de mare tonaj şofer transport valori bancare lucrător operativ pentru autocontainere conducător autospecială tractorist combainier agricol motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură mecanic de exploatare în cultura mare mecanic de exploatare în zootehnie operator la colectatul şi manipulatul lemnului maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist) maşinist la instalaţiile de preparat şi turnat beton şi mixturi asfaltice maşinist la maşini cale mecanizare uşoară şi grea operator la utilaje de forjat dirijat operator la utilaje de reabilitări conducte subterane operator la utilaje pentru subtraversări macaragiu maşinist pod rulant funicularist macaragiu macarale plutitoare şofer automacaragiu supraveghetor staţie şenal navigabil funicularist. funiculare pasagere mecanizator (muncitor portuar) liftier maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală stivuitorist marinar. pilot naval. barjist observator far maritim şi staţie semnal de ceaţă marinar legător conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare pontonier feribot servator far maritim şi staţie semnal de ceaţă conducător de şalupă maritimă/fluvială timonier maritim/fluvial motopompist docher şef echipă docheri .

dezinfecţie lucrător pentru salubrizare lucrător utilaje specializate pentru salubrizare . dezinsecţie.835003 835004 835005 835006 835007 835008 835009 835010 911101 911102 911103 911301 912001 912002 913101 913201 913202 913203 913301 913302 913303 913304 914101 914201 914202 915101 915102 915103 915104 915201 915202 915204 915205 915206 915207 915208 915209 915210 915211 915212 915301 915302 915303 916101 916102 916103 916104 916201 916202 916203 916204 916205 916206 916207 916208 916209 docher instalaţii de încărcare/descărcare la bordul navei şi cheu docher amarator docher mecanizator tractorist portuar conducător autotrailer conducător autoîncărcător portuar macaragiu portuar stivuitorist portuar vânzător ambulant de produse alimentare vânzător ambulant de produse nealimentare vânzător de ziare vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă lustragiu spălător geamuri şi parbrize menajeră femeie de serviciu îngrijitor spaţii hoteliere lucrător bucătărie (spălător vase mari) călcătoreasă lenjerie curăţătoreasă lenjerie spălătoreasă lenjerie spălător covoare înnodate îngrijitor clădiri spălător vehicule spălător vitrine şi geamuri curier garderobier hamal comisioner aprod controlor poartă paznic plasator portar supraveghetor muzeu supraveghetor noapte (învăţământ) supraveghetor săli spectacole supraveghetor hotel model (învăţământ) administrator sistem de securitate bancară cantaragiu casier încasator încasator şi cititor contoare de energie electrică.curăţitor canale prinzător câini absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesional operator deratizare. gaze. apă lucrător operativ pentru autocompactoare lucrător pentru salubrizare căi publice lucrător pentru salubrizare spaţii verzi operator la tratarea şi epurarea apelor uzate îngrijitor câini în adăposturi gropar incinerator vidanjor .

parchet 931302 932001 932002 932003 932004 932005 932006 932007 932008 932009 932010 932011 932012 932013 933001 933002 933003 933004 933005 933006 933007 933008 933009 941101 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii ambalator manual îmbuteliator fluide sub presiune marcator piese muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide muncitor necalificat în industria confecţiilor muncitor necalificat la asamblarea. gresie. şosele.descărcător legător de sarcină manipulant mărfuri distribuitor presă operator transport şi distribuire butelii de GPL muncitor spălare şi curăţire cisterne muncitor în serviciile de trafic aerian ucenic . poduri. plăci mozaic. baraje săpător manual 931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor.921101 921102 921103 921104 921201 921202 921203 921301 921302 921303 931101 931102 931201 931202 931203 931204 îngrijitor animale muncitor manipulare şi pregătire furaje muncitor necalificat în agricultură văcar îngrijitor pomi muncitor necalificat în silvicultură tăietor manual lemn de foc gonaci muncitor necalificat în pescuit şi vănătoare muncitor piscicol muncitor necalificat în mine şi cariere împingător vagoneţi lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) îngrijitor spaţii verzi muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri. faianţă. montarea pieselor lucrător sortator deşeuri reciclabile îmbuteliator gaz petrol lichefiat muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului umplutor sifoane muncitor necalificat în metalurgie preparator halva camionagiu cărăuş încărcător . căptuşeli zidărie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. silvicultură. silvicultu 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură. 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare .122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. vânătoare.

exploatare 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 . Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. viticolă Şef staţie hidrologică. centru. pomicol 122116 pomicolă. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 Şef district. exploatare. meteoro 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. centru. producţie. viticolă 122116 pomicolă. producţie. Şef pepinieră silvicolă.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultură. Inginer şef agricultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 .122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. vânătoa 122102 silvicultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură.

ocol silvic 122107 Şef district. pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. exploatare. centru. producţie. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. producţie. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. exploatare. Şef pepinieră silvicolă.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. exploatare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. silvicultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . Inginer şef agricultură.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. silvicultură. silvicultu 122102 silvicultură. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură.

exploatare. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. centru. ocol silvic 122107 Şef district. pomicol 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. centru. viticolă Şef staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. exploatare. producţie. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . centru. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. viticolă 122116 pomicolă. centru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . vânătoare.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoa 122102 silvicultură.

Şef pepinieră silvicolă. centru. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. centru. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. exploatare. centru. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. viticolă 122116 pomicolă.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. centru. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultură. Inginer şef agricultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . silvicultu 122102 silvicultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură.

centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. exploatare. producţie. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. centru. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. centru. ocol silvic 122107 Şef district. pomicol 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. centru. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. producţie.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. viticolă Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultură. silvicultură. vânătoa 122102 silvicultură.

viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. centru. Şef pepinieră silvicolă. centru. exploatare. exploatare. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. producţie. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. centru. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. producţie. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. silvicultu 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. vânătoare.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . silvicultură.

Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. exploatare. centru. centru. ocol silvic 122107 Şef district. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. centru. producţie. viticolă 122116 pomicolă. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. centru. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . exploatare. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. centru. pomicol 122116 pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. viticolă Şef staţie hidrologică. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . vânătoa 122102 silvicultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. vânătoare.

viticolă 122116 pomicolă. producţie. Şef pepinieră silvicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. centru. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. centru. exploatare. centru. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. pomicolă. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. centru.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. producţie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . silvicultură. vânătoare. silvicultură. silvicultu 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură.

viticolă 122116 pomicolă. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. viticolă Şef staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. viticolă 122116 pomicolă. producţie. centru. viticolă 122116 pomicolă. producţie. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . centru. centru. pomicol 122116 pomicolă. centru. centru. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoa 122102 silvicultură. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . silvicultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură.

Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. centru. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. viticolă 122116 pomicolă. producţie. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. producţie. centru. centru. pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. exploatare. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. exploatare. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultură. silvicultură. silvicultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultu 122102 silvicultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare .

viticolă 122116 pomicolă. centru. producţie. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. centru. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . centru. exploatare.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. centru. centru. viticolă Şef staţie hidrologică. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. pomicol 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. producţie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. vânătoa 122102 silvicultură. vânătoare.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultură. silvicultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . Inginer şef agricultură.

ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. centru. exploatare. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. pomicolă. centru.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. centru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură. vânătoare. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultu 122102 silvicultură.

viticolă Şef staţie hidrologică. producţie. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. centru. Şef pepinieră silvicolă. pomicol 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. centru. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. producţie. exploatare. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . Şef pepinieră silvicolă. centru. exploatare. centru. ocol silvic 122107 Şef district.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing

.

.

.

.

.

.

vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. vânătoa 122102 silvicultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură.

exploatare. centru. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. exploatare. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. centru. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. centru. producţie.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. silvicultură. silvicultură. silvicultu 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. vânătoare. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare .

meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. viticolă Şef staţie hidrologică. centru. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. centru. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. viticolă 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. centru. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. pomicol 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. producţie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. silvicultură. vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . Inginer şef agricultură. vânătoa 122102 silvicultură. vânătoare.

pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. centru. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. centru. ocol silvic 122107 Şef district. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. centru. centru. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . viticolă 122116 pomicolă.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultu 122102 silvicultură.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. vânătoare.

meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. centru. ocol silvic 122107 Şef district. centru. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. producţie. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. pomicol 122116 pomicolă. exploatare. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. exploatare. viticolă 122116 pomicolă. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . viticolă Şef staţie hidrologică. centru. producţie. viticolă 122116 pomicolă. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. centru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultură. vânătoa 122102 silvicultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . silvicultură. vânătoare.

meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. centru. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. ocol silvic 122107 Şef district. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . exploatare. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. producţie. centru. Şef pepinieră silvicolă.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. pomicolă. centru. producţie. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. centru. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. silvicultu 122102 silvicultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . Inginer şef agricultură.

pomicol 122116 pomicolă. centru. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. viticolă Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. centru.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. viticolă 122116 pomicolă. producţie. centru. exploatare. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . exploatare. producţie. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. centru. centru. producţie. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. exploatare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. Inginer şef agricultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. vânătoa 122102 silvicultură. silvicultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură. vânătoare.

pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. viticolă 122116 pomicolă. centru. ocol silvic 122107 Şef district. centru. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . exploatare. exploatare. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. centru.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. exploatare. producţie. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. producţie. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoare. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. silvicultu 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură.

meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. centru. exploatare. pomicol 122116 pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. centru. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. viticolă Şef staţie hidrologică. exploatare. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . ocol silvic 122107 Şef district. viticolă 122116 pomicolă. centru. centru. producţie. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. exploatare. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. producţie. Şef pepinieră silvicolă.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing

122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură, Inginer şef agricultură, Inginer şef agricultură, Inginer şef agricultură, silvicultură, vânătoa 122102 silvicultură, vânătoare, silvicultură, vânătoare, silvicultură, vânătoare, 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103

122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122

Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district, centru, ocol silvic 122107 Şef district, centru, ocol silvic 122107 Şef district, centru, ocol silvic 122107 Şef district, centru, ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă, Şef pepinieră silvicolă, Şef pepinieră silvicolă, Şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă 122116 pomicolă, viticolă 122116 pomicolă, viticolă 122116 pomicolă, viticolă 122116 Şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică, meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie, exploatare, producţie, exploatare, producţie, exploatare, întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. vânătoare.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . silvicultură. vânătoare. silvicultu 122102 silvicultură. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. Inginer şef agricultură. silvicultură.

meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. Şef pepinieră silvicolă. centru. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. producţie. centru. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. viticolă Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. centru. producţie. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . pomicol 122116 pomicolă. producţie. Şef pepinieră silvicolă. exploatare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultură. vânătoare. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 . silvicultură. vânătoare. vânătoare. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoa 122102 silvicultură.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. silvicultură.

viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. exploatare. producţie. exploatare. pomicolă. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . centru. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. centru. producţie. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. exploatare. centru. viticolă 122116 pomicolă. centru. Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultu 122102 silvicultură. vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . Inginer şef agricultură.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură.

meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district. viticolă Şef staţie hidrologică. ocol silvic 122107 Şef district.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. centru. exploatare. centru. Şef pepinieră silvicolă. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. viticolă 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. centru. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. centru. viticolă 122116 pomicolă. centru. producţie. ocol silvic 122107 Şef district. pomicol 122116 pomicolă. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. exploatare.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. vânătoare.122101 Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 122102 Inginer şef agricultură. silvicultură. vânătoa 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. 122102 122102 122102 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 .

meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. pomicolă. producţie. centru. viticolă 122116 pomicolă. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. ocol silvic 122107 Şef district.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelo 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. ocol silvic 122107 Şef district. ocol silvic 122107 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi cont control Şef control Şef control Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimila 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef pepinieră silvicolă. viticolă 122116 pomicolă. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi inc 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef staţie producţie. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. producţie. ocol silvic 122107 Şef district. exploatare. exploatare. Şef pepinieră silvicolă. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef staţie hidrologică. centru. viticolă 122116 pomicolă. întreţinere 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi ameliorare a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 . centru. exploatare. viticolă 122116 Şef staţie hidrologică. centru.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vânătoare. silvicultură.Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef Hidrometeorolog şef 122101 122101 122101 122101 Inginer şef agricultură. vânătoare. silvicultu 122102 silvicultură. Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. vânătoare. vânătoare. 122102 122102 122102 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare 122103 Inspector general vânătoare . Inginer şef agricultură. Inginer şef agricultură. silvicultură. silvicultură.

ocol silvic 122107 Şef district. Şef pepinieră silvicolă. centru.Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef 122104 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor şi mediului plantelor ş 122105 Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia Şef centru protecţia 122105 122105 122105 Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţia animalelor şi selecţ 122106 Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia Şef centru reproducţia 122106 122106 122106 Şef district. întreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în Şef staţieîntreţinere în 122118 Şef staţie producţie. centru. ocol silvic 122107 Şef district. producţie. ocol silvic 122107 Şef district. pomicol 122116 pomicolă. exploatare. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veter 122108 Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi 122108 al circumscripţie sanitar-veterinar şi control al control Şef control Şef control Şef Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic Şef complex zootehnic 122109 122109 122109 122109 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie 122110 Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozooteh 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) 122111 Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologice şi asimilaţi pedologic 122112 Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize Şef laborator analize 122112 122112 122112 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru 122113 Şef oficiu cadastru Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet 122114 Şef parchet Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie 122115 Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. ocol silvic 122107 Şef district. centru. exploatare. meteoro 122117 Şef staţie hidrologică. meteorologică şi incubaţie 122117 Şef 122117 Şef 122117 Şef Şef staţie producţie. viticolă Şef staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. exploatare. producţie. viticolă 122116 pomicolă. producţie. centru. exploatare. centru. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. viticolă 122116 pomicolă. meteorologică şi incubaţie staţie hidrologică. Şef pepinieră silvicolă. Şef pepinieră silvicolă. exploatare 122118 122118 122118 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie 122119 Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului staţie lucrări de solului şi a 122120 Şef şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie şi ameliorare a irigaţie 122120 Şef 122120 Şef 122120 Şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef Inspector veterinar şef 122121 122121 122121 122121 Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare Şef secţie mecanizare 122122 122122 122122 122122 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director şef/director financiar/b Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societ Contabil financiar/bancă/societate Contabil financiar/bancă/societate leasing leasing leasing leasing leasing leasing .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

silvicultură.122101 Hidrometeorolog şef 122102 Inginer şef agricultură. 122103 Inspector general vânătoare . vânătoare.

viticolă Şef staţie hidrologică. întreţinere în Şef staţie vinificaţie Şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului Inspector veterinar şef Şef secţie mecanizare . centru. ocol silvic Şef circumscripţie sanitar-veterinar şi control al Şef complex zootehnic Şef fazanerie Şef fermă agricolă (agrozootehnică) Şef laborator analize pedologice şi asimilaţi Şef oficiu cadastru Şef parchet Şef păstrăvărie Şef pepinieră silvicolă. pomicolă.122104 122105 122106 122107 122108 122109 122110 122111 122112 122113 122114 122115 122116 122117 122118 122119 122120 122121 122122 Medic veterinar şef Şef centru protecţia plantelor şi mediului Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor Şef district. exploatare. meteorologică şi incubaţie Şef staţie producţie.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Contabil şef/director şef/director financiar/bancă/societate leasing Contabil financiar/bancă/societate leasing .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful