STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

3)

DISEDIAKAN OLEH: 1) AZLIYANA BT RAZAK 2) NOR IZZATI BT JOHARI SITI NORAZIRAH BT YA·ACOB

PENDEKATAN INSTRUKSIONAL Definisi Instruksional Pengajaran adalah satu proses. bentuk atau cara penyampaian maklumat oleh seseorang kepada orang lain. Pengajaran boleh berbentuk arahan. dan bukan lisan. tindakan atau tugas. . atau menjalankan sesuatu aktiviti. atau bentuk-bentuk lain yang bertujuan membolehkan orang lain memahami. memulakan. penerangan lisan. tunjuk cara.

. Selain itu. . kepimpinan instruksional boleh dianggap sebagai segala tindakan dan aktiviti yang dilaksanakan oleh seseorang pemimpin sekolah bagi memantapkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Menurut Drake & Roe ( 1986 ): Sebagai sebarang usaha ke arah menggalakkan dan menyokong pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai matlamat sekolah dan pembentukan satu sistem sosial sekolah yang kukuh.KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL Definisi: .Menurut Sheppard (1996 ): Fokus kepimpinan instruksional lebih ke arah memberi sumbangan pada aspek pembelajaran murid.

. Memimpin pembelajaran dan merebut peluang yang berpotensi bagi meningkatkan hasil pengajaran dan pembelajaran. memilih strategi dan taktik demi mendapatkan pengajaran berkesan. Membuat keputusan. Menjalankan kajian tindakan pada masalah pengajaran. Menggalakkan sebarang inisiatif yang diambil oleh guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran yang mampu meningkatkan pembelajaran murid.Tugas Pemimpin Instruksional Memupuk iklim bilik darjah yang kondusif untuk pembelajaran.

4. 5. Menyampaikan pengajaran yang berkesan. 2. Mendapatkan tingkahlaku murid yang diingini melalui amalan pengurusan bilik darjah yang berkesan. Mengenalpasti tahap kemampuan setiap murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. . Mengenalpasti murid yang lemah dan mengambil tindakan pemulihan yang sesuai. 3.Kemahiran 1. Mengenalpasti keperluan murid dan mengambil tindakan pengayaan seperti pengukuhan dan pengembangan yang sesuai supaya murid yang baik rasa tercabar dari segi akademik.

. Contoh Program Pengajaran dan Pembelajaran Pendengaran. Masalah Pembelajaran dan Disleksia serta Prasekolah Pendidikan Khas. Penglihatan.Pengurusan Insruksional Definisi: Berupaya mengurus segala sumber untuk melaksanakan pengurusan instruksional mengikut dasar Kementerian Pelajaran Malaysia bagi memastikan pengurusan Pendidikan Khas ke arah mempertingkatkan sistem penyampaian Pendidikan Khas untuk rakyat dan negara.

Mengurus pelaksanaan program/aktiviti pendidikan khas. 3. Mengurus peralatan dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Khas. Masalah Pembelajaran dan Disleksia serta Prasekolah Pendidikan Khas). Penglihatan. Memantau dan menyelia pelaksanaan program/aktiviti. 4. Mengurus pembinaan Modul-modul pengajaran dan pembelajaran berkeperluan khas ( contoh: Pendengaran. .Bidang tugas dalam pengurusan Instruksional 1. 2.

11. strategi.5. Pengetahuan am tentang keperluan pendidikan khas. kaedah dan teknik mengajar. 8. . Menyediakan laporan prestasi pelajar pendidikan khas. 9. Pendekatan. Isu-isu pendidikan semasa pendidikan khas. Menganalisis pencapaian pelajar pendidikan khas dan mengambil tindakan susulan. Bidang pengurusan Instruksional sesuai dengan perkembangan. 10. Menilai program /aktiviti pendidikan khas. 7. 6.

Bertanggungjawab 4. Integriti 3. Adil 2.Etika Profesion Keguruan: 1. Rajin 5. Komited .

PENDEKATAN PROJEK .

DEFINISI PENDEKATAN PROJEK John Dewey Pengasas kepada pendekatan projek. Pendekatan projek melibatkan guru dan murid bekerjasama untuk mendapatkan satu hasilan yang memenuhi objektif pembelajaran. . Kanak-kanak mempunyai naluri ingin tahu dan suka meminta sesuatu benda dengan kebolehan serta kecenderungannya. Mereka belajar melalui pengalaman. dan percubaan. pemerhatian.

kaedah serta peranan guru dan murid dalam projek tersebut. . aktiviti. Perancangan melibatkan penentuan objektif. bahan/sumber.SAMBUNGAN«« « Pendekatan ini melibatkan pembelajaran yang mendalam tentang sesuatu topik atau konsep yang bermakna kepada kanak-kanak.

y . Pendekatan projek ini juga memberi banyak kebaikan kerana ia meliputi domain : Kognitif y afektif y psikomotor. beberapa minggu atau berterusan sepanjang masa.Ee Ah Meng (2003) setiap projek yang dijalankan boleh mengambil masa yang pendek atau panjang sama ada selama beberapa hari. Jangka masa itu diperlukan kerana setiap topik yang dipilih akan dikaji secara mendalam.

. Antara contoh aktiviti yang melibatkan pendekatan projek ialah membina kolam ikan. penyelesaian masalah dan kemahiran perundingan serta dapat menyepadukan tema dengan pengetahuan.Pusat Perkembangan Kurikulum (2008) Pendekatan projek ini penting kerana ia menggalakkan kemahiran berfikir. membuat buku skrap dan sebagainya. kemahiran. serta nilai. taman herba. membuat puppet.

Bustam Kamri (2009) Pendekatan projek menekankan penyelidikan dan penerokaan berdasarkan inisiatif kanak-kanak dalam pembelajaran. Kanak-kanak membina pengetahuan menerusi penyelesaian masalah yang perlu menerusi pengalaman. . Kemahiran dan konsep yang akan dikuasai oleh kanak-kanak adalah pembinaan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran. Pegangan pendekatan ini dipengaruhi oleh teori komstruktivis.

2. 3. Tujuan kaedah projek ialah memperkembangkan daya kreatif pelajar dan meluaskan pengalaman pelajar semasa menjalankan projek Ia juga membantu pelajar bekerjasama dan menanamkan sikap positif dalam menghasilkan sesuatu projek Ia juga dapat memperkembangkan pembelajaran melalui pengalaman melaksanakan aktiviti Projek yang hendak dibuat hendaklah bermakna dan membawa manfaat kepada pelajar Bahan-bahan yang diperlukan untuk projek hendaklah mudah diperoleh Projek yang sesuai dengan objektif pelajaran .CIRI-CIRI PENDEKATAN PROJEK 1. 4. 6. 5.

KEPENTINGAN PENDEKATAN PROJEK Murid berpeluang memilih projek tanpa paksaan Melatih murid berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat Memupuk kerjasama dikalangan murid Melatih murid menilai hasil kerja mereka Hasil projek boleh dijadikan BBM .

PROJEK Contoh aktiviti : y Menghias ´rumahµ menggunakan kotak dan kertas warna .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful