P. 1
baze de date relationale

baze de date relationale

|Views: 814|Likes:
Published by Ramona Ileana

More info:

Published by: Ramona Ileana on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Este modul de lucru care permite apelarea tuturor instrumentelor şi interfeţ

ului VFP.

Soluţia este adoptată de utilizatorii care pref
Efortul depus este redus şi nu se programează în cod sursă. Opţiunile din meniul principal ca şi cele
din submeniuri pot fi apelate prin m
meniului File (Figura 3) se face tastând secven
numelui meniului).

4. Componentele funcţionale ale sistemuluiVisual

48

Func

un obiect nou. Apare o listă din care putem selecta: Project (crearea unui proiect),

ta

bele), Query (crearea unei cereri),
emote View (crearea
a unui videoformat), Report (crearea unui raport), Label
(crearea etichetelor), Program (pentru crearea unui program sursă), Class (crearea unei clase de
tip text - ASCII), Menu (crearea unui meniu utilizator). În
tru crearea unui fişier nou (New) şi pentru utilizarea

are se alege tipul fişierului, directorul şi numele, cu

mport/Export – permite importul respectiv exportul de date cu alte sisteme de gestiune a bazelor

de d

Send

ite prin e-mail.

Fig. 3

Fig. 4

ţiile opţiunilor din meniul principal al sistemului sunt:
File – apelează instrumente pentru întreţinerea fişierelor aferente unei baze de date VFP (Figura

3):
New – crează
Dabase (crearea de bază de date), Table (crearea unei ta
Connection (realizează oconexiune), View (crearea unei viziune locală), R
unei viziune la distanţă), Form (creare

obiecte), Text file (crearea de fişier de
partea dreaptă există două butoane, pen
asistentului (Wizard) (Figura 4).
Open (deschide) –apare o fereastră din c
opţiunile New, Open, Cancel.
Close – închide fişierul deschis.
Save/Save As – salvare, respectiv salvare cu redenumire.
I

ate.
Print Preview – vizualizare înainte de ieşire la imprimantă.
Print – ieşire la imprimantă.
– trim

49

Baze de date

Exit

Un

l.

au înlocuieşte şirul găsit cu un altul. Căutarea se poate face cu
activarea/dezactivarea opţiunii de diferenţiere între litere mari/litere mici.

View – permite setarea unor parametri privind bara curentă de instrume
Format – permite setarea unor parametri privind literele (Font),
spaţierea etc.
Tools – permite apelul interfeţelor şi instrumentelor VFP.
Program – permite lansarea sau oprirea unuia din paşii ce se parcurg la
execuţia unui program VFP (Figura 6).

Fig. 6

Do – lansează în execuţie un program.
Cancel – anulează exec

gramului.

esume – reia execuţia programului.

Susp

pendente (File/New/Table) care
e (File/New/Database), în care se pot

– ieşire din program.

Edit – oferă facilităţi de lucru obişnuite într-o fereastră de editare de

texte (Figura 5):

do/Redo – renuţă la ultima modificare în text / repetă ultima acţiune în

text.
Cut/Copy/Paste – tăiere, memorare în memoria tampon, copiere la o nouă
locaţie în fişier a unui text.
Clear – ştergere text.
Select all – selectează întreg textu
Find/Find again/Replace – caută/caută în continuare un şir de caractere
s

Fig. 5

nte de lucru.

uţia pro

R

end – suspendă execuţia programului.
Compile – compilează programul.
Window – permite setarea parametrilor ferestrei curente de lucru (inclusiv fereastra de comandă).
Help – apelează instrumentele pentru autodocumentare.

Datele pot fi introduse în două moduri, utilizând fie tabele inde
nu aparţin unei baze de date, fie creând o bază de dat
introduce tabele existente sau se pot crea noi tabele.

4. Componentele funcţionale ale sistemuluiVisual

50

i tipuri de relaţii între datele unor

Deschiderea unei tabele individuale, cu secvenţa File/Open/Table/nume_tabelă nu duce

auto

Relaţiile între tabele se pot stabili în ambele cazuri. Există tre

tabele:

n

m

n

,

1

,

1

1

.

mat la afişarea conţinutului acesteia în spaţiul de lucru. Pentru aceasta trebuie activat icon-ul

care corespunde opţiunii Data Session, care va afişa într-o fereastră o serie de opţiuni legate de

tabelă (Figura 7):
Properties – pentru modificarea/consultarea structurii tabelei (nume, tip, poziţie câmp).
Browse – pentru afişare date/nume câmpuri.
Open – pentru deschidere altor tabele.
Close – închidere fişier selectat.
elat

iilor între tabele independente, deschise în sesiunea curentă.

R

ion – stabilirea relaţ

Fig. 7

Fig. 8

La alegerea opţiunii Browse (răsfoire), fie din meniul View fie din fereastra Data Session, va
apare meniul Table în bara de meniuri cu următoarele subopţiuni (Figura 8):
Go to Record – regăsirea unei înregistrări după diferiţi parametri: număr înregistrare, deplasare la
începutul/sfârşitul tabelei, localizare înregistrare după valoarea unui câmp etc.
Append New Record – adăgarea unei noi înregistrări.
Append Records – adăugarea de noi înregistrări dintr-un alt fişier
Delete Records – marcare pentru ştergere (la nivel logic).
Recall Records – anularea marcării pentru ştergere.
Remove Deleted Records – ştergerea definitivă din tabelă a înregistrărilor marcate (la nivel fizic).
Replace Field – actualizarea câmpului unei înregistrări (schimbarea valorii câmpului).

51

Baze de date

Siz

a câmpului în browser.
ove Field – schimbarea poziţiei de afişare a câmpului în browser.

ate, tabele independente, cereri, videoformate, rapoarte, etichete, programe sursă,
clase de obiecte, meniuri utilizator, iconu-uri etc.) se va construi un proiect (Project), în secţiunile
căruia se pot declara aceste obiecte (Figura 9). Întreg proiectul se va finaliza într-un program
executabil care va conţine toate obiectele declarate ca fiind utilizate în aplicaţie. Pentru a realiza
proiectul în form

, pentru a realiza compilarea

şi link-editarea (§12.2.2.).

Fig. 9

e Field – modificarea lăţimii de afişare

M

În cazul în care se construieşte o aplicaţie în care va fi folosită o gamă largă de obiecte din

VFP, (baze de d

ă executabilă, în prealabil se foloseşte opţiunea Build

4. Componentele funcţionale ale sistemuluiVisual

52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->