FIŞĂ DE ASISTENŢĂ 1

Şcoala/Liceul...........................................................................................................................
Disciplina de învăţământ.........................................................................................................
Mentorul sau studentul care susţine lecţia..............................................................................
Titlul lecţiei.............................................................................................................................
Tipul lecţiei.............................................................................................................................
Clasa............................ Specializarea elevilor.......................................................................
Vârsta elevilor...................................................., Nr. elevi....................................................
Data...................................................................., Ora............................................................

Domenii de interes
(Ce se observă)

Observaţii personale ale studentului
observator

Proiectarea lecţiei
Concordanţa proiectului cu planificarea semestrială;
Aprecieri privind formularea
obiectivelor – exemple de
obiective din proiect
Aprecieri privind calitatea situaţiilor de învăţare proiectate
Aprecieri
privind
selectarea
metodelor didactice şi relevanţa
materialului didactic
Aprecieri privind metodele de
evaluare cuprinse în proiect
Desfăşurarea lecţiei
Identificaţi momentele lecţiei aşa
cum se derulează ele
Apreciaţi eficienţa metodelor
utilizate, precum şi modul în care
este utilizat materialul didactic.
Observaţii:
- cum captează atenţia elevilor
utilizarea
specialitate

limbajului

de

atitudinea elevilor faţă de învăţare. cum demonstrează (dacă este cazul) .cum organizează clasa: frontal.ce tipuri de întrebări foloseşte (exemplificaţi) corectitudinea gramaticală şi ştiinţifică a întrebărilor (exemplificaţi) calitatea explicaţiilor date de profesor. capacitatea stăpânirii de sine Evaluarea Formulează profesorul aprecieri pe parcursul lecţiei? .cum gestionează timpul Apreciaţi atmosfera din clasă. pe grupe. individual . progresul realizat de elevi în timpul lecţiei Comportamentul mentorului/ studentului practicant Precizaţi ce stiluri foloseşte profesorul Cum îi motivează pe elevi Cum le stimulează creativitatea Ce fel de relaţii determină atitudinea profesorului între elevi Observaţi cum se realizează comunicarea nonverbală Apreciaţi ţinuta profesorului.

individual? În ce moment al lecţiei introduce probe/instrumente de evaluare Ce metode de evaluare foloseşte? Îi încurajează pe elevi să se autoevalueze? Cum? . pe grupe.Ce tip de evaluare foloseşte? Cum îi evaluează pe elevi: frontal.