RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM

PRAUNIVERSITI SEM I , II & III

TAHUN 2010
PANITIA PENGAJIAN AM SEMUDRA

Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pendidikan Sivik Tema Laras Sains : Alam Sekitar Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik Pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Garis Kompoun/Komponen Teknik Penyoalan Teknik Membina media Teknik Pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Bentuk Negara: Monarki. Membina graf/carta dengan lengkap. Konsep Negara 2. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalan. Kehendak Soalan 3. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data. Demokrasi dan Autokrasi 4. Perundangan dan Kehakiman. Mengenalpasti kehendak soalan. Menyelesaikan Soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan Soalan Penaakulan/I. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan . Sistem Kerajaan: Kesatuan.Jadual Pola Perubahan Teknik Penyoalan Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik Penulisan Teknik Pemarkahan Menyenaraikan ciri-ciri negara Menyenaraikan Sistem Kerajaan di dunia Menyatakan perbezaan bentuk negara Menyatakan konsep Pengasingan Kuasa Mengenalpasti sistem Pengasingan Kuaasa Memberikan fakta penting dalam Perlembagaan. Menyatakan kombinasi jawapan. Membuat penilaian pemarkahan. Bentuk Soalan 2. Republik. Pengasingan Kuasa: Pentadbiran. 5. Konfederasi dan Persekutuan 3. Perlembagaan : Persekutuan dan Negeri B Penyelesaian Masalah 1. Membuat penilaian pemarkahan. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf garis Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Mengenalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul.Q Mengetahui fakta-fakta penting negara Malaysia Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan TAJUK/BIDANG Kenegaraan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Menyenaraikan Peruntukan utama Perlembagaan Persekutuan.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM PRAUNIVERSITI SEM I TAHUN 2010 MINGGU A 17 – 21 Mei 1. Menulis karangan lengkap. pelajar dapat: HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan.

Mengenalpasti jenis media yang tepat. Bentuk Soalan 2. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Negeri dan Bersama 4. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BERMULA 13 – 21 MAC 2010 . Mengenalpasti kehendak soalan. Menyatakan kombinasi jawapan. Membuat penilaian pemarkahan D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul. Membuat penilaian pemarkahan. pelajar dapat: Membezakan Perlembagaan Persekutuan dengan Perlembagaan Negeri Menyatakan peruntukan utama Perlembagaan Persekutuan. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet C Menyatakan kehendak soalan. Membuat penilaian pemarkahan. Sistem Kerajaan Persekutuan .Bidang Kuasa Senarai Persekutuan.MINGGU A 22-26 TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Mengenalpasti bidang kuasa pentadbiran Mengenalpasti heirarki sistem Kerajaan Persekutuan Mengenalpasti kuasa dan tugas YDPA Menyenaraikan tugas MRR Membezakan tugas 3 badan utama. Hak Asasi. Kehendak Soalan 3. Menulis karangan lengkap. Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data.Yang di-Pertuan Agong . Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan / Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Kemanusiaan Tema Laras Sains : Bioteknologi Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik Pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar Kompoun/Komponen Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data – Jadual-Pola Perubahan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran.Kehakiman . Sistem Pemerintahan. Sitem Pentadbiran Malaysia: Kerajaan Persekutuan.Suruhanjaya .Majlis Raja-Raja (MRR) . Peruntukan Utama : Kewarganegaraan. Menyatakan fungsi dan tugas Suruhanjaya dan Ketua Audit Negara Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. 3. Eksekutif. Perlembagaan : Persekutuan dan Negeri 2.Badan Lagislatif.Q HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mempunyai perasaan cinta kepada negara Malaysia Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. Membina graf bar dengan lengkap.Ketua Audit Negara B Penyelesaian Masalah 1. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan.

Mengenalpasti kehendak soalan. Membina graf dengan lengkap.Q HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Peka kepada Struktur Pentadbiran Kerajaan Malaysia Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan B Penyelesaian Masalah 1. Menyenaraikan cadangan isi/idea.Majlis Raja-Raja .Kementerian . Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan / Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Warisan Budaya Tema Laras Sains : Kesihatan Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar Gabung Garis Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data – Jadual-Pola Perbandingan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan ekonomi Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan.30 TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Sumber kewangan Kerajaan Persekutuan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Struktur Kerajaan Persekutuan .perbadanan awam Mengenalpasti peranan Agensi Pusat Menyatakan fungsi majlis ditubuh dibawah Perlembagan/Kerajaan Menyenaraikan sumber kewangan Kerajaan Persekutuan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan – Ekonomi semasa Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar gabung garis Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul. Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data.Yang di-Pertuan Agong . Membuat penilaian pemarkahan. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Membuat penilaian pemarkahan. Bentuk Soalan 2.Majlis ditubuh dibawah Perlembagaan/ Kerajaan 2. jabatan. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan . Kehendak Soalan 3. Menyatakan kombinasi jawapan. Menulis karangan lengkap.Kabinet .MINGGU A 27 . Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalan. pelajar dapat: Mengenalpasti kuasa dan tugas YDPA Menyenaraikan tugas MRR Menyenaraikan peranan Kabinet Menyenaraikan tugas kementerian.Agensi Awam/Pusat .

Mengenalpasti jenis media yang tepat.Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Membuat penilaian pemarkahan.Bidang Kuasa Senarai Negeri dan Senarai Bersama 2. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan / Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pendatang Asing Tema Laras Sains : Aeroangkasa Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar Piramid Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data – Jadual-Pola Perubahan dan Bandingan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan – Jadual Buku Perangkaan Sosial Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Membina graf dengan lengkap. Kehendak Soalan 3.Dewan Undangan Negeri . Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam. pelajar dapat: Menyenaraikan bidang kuasa Kerajaan Negeri Menyenaraikan bidang kuasa Sultan / Yang Dipertua Negeri Mengenalpasti peranan Dewan Undangan Negeri Mengenalpasti tugas MMK Mengenalpasti tugas dan fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Peka kepada kewujudan Sistem Kerajaan Negeri Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan B Penyelesaian Masalah 1. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Menulis karangan lengkap. Sistem Kerajaan Negeri .MINGGU A 31 . Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar piramid Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul. Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data.35 TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Membuat penilaian pemarkahan. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan UJIAN BULAN OGOS . Bentuk Soalan 2. Kerajaan Negeri . Mengenalpasti kehendak soalan.Sultan / Yang Dipertua Negeri . Menyatakan kombinasi jawapan.Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) .Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan jadual (sosial) Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan.

Jabatan. Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data. Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul. Struktur Kerajaan Negeri .Sultan / Yang Dipertua Negeri . Agensi Awam. Mengenalpasti kehendak soalan. pelajar dapat: Menyenaraikan bidang kuasa Sultan / Yang Dipertua Negeri Mengenalpasti peranan Dewan Undangan Negeri Mengenalpasti tugas MMK Menyatakan tugas Jabatan.MINGGU A 36-39 TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C PenulisanKarangan / Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Sukan Tema Laras Sains : Perubatan Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Carta Pai Mudah & Berbanding Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data – Jadual. Menyatakan kombinasi jawapan.Kadar Pertumbuhan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan Menyatakan kehendak soalam. Perbadanan Awam Negeri Mengenalpasti tugas dan fungsi Suruhanjaya Negeri Menyenaraikan sumber kewangan Kerajaan Negeri Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan – Jadual Data Nilai Mutlak dan Peratus Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Membuat penilaian pemarkahan. Bentuk Soalan 2. Perbadanan Awam . Mengenalpasti jenis media yang tepat. Menulis karangan lengkap.Suruhanjaya Negeri 2. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina carta pai. Membina carta dengan lengkap. Membuat penilaian pemarkahan.Q HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Peka kepada Struktur Pentadbiran Kerajaan Negeri Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan jadual data mutlak dan peratus Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Kehendak Soalan 3. Sumber Kewangan Kerajaan Negeri B Penyelesaian Masalah 1. Langkah Penyelesaian KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan . Agensi Awam .Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri .

Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina carta pai. Langkah Penyelesaian PenulisanKarangan / Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pendidikan Tema Laras Sains : Teknologi Mesra Alam Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Carta Pai Berbanding Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data – Jadual. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalan.Kementerian dengan Kementerian 3. Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul. Menulis karangan lengkap. Menyenaraikan cadangan isi/idea.Negeri dengan Negeri . Jabatan Pembangunan Persekutuan B Penyelesaian Masalah 1. Menyatakan kombinasi jawapan. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( OKTBER 2010) . pelajar dapat: Menyenaraikan bidang kuasa PBT Menyatakan jenis PBT Mengenalpasti sumber kewangan PBT Mengenalpasti badan –badan penyelaras antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri Menyatakan badan penyelaras antara negeri Menyenaraikan peranan badan penyelaras Menyenaraikan peranan Jabatan Pembangunan Persekutuan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan – Jadual Data Nilai Mutlak dan Peratus Menyelesaikan soalan Penaakulan/I.Hubungkait 2 Jadual Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Membuat penilaian pemarkahan. Pihak Berkuasa Tempatan . Membuat penilaian pemarkahan.Jenis Pihak Berkuasa Tempatan . Mengenalpasti jenis media yang tepat.MINGGU A 40-43 TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Membina carta dengan lengkap. Kehendak Soalan 3. Penyelarasan Pentadbiran dan Kewangan .Sumber Kewangan PBT 2.Bidang Kuasa .Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri . Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data. Mengenalpasti kehendak soalan.Q HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Peka kepada Peranan Pihak Berkuasa Tempatan Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan jadual data mutlak dan peratus Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Bentuk Soalan 2.

Membuat penilaian pemarkahan Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf garis kompoun & komponen Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa data dengan betul.RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENGAJIAN AM PRAUNIVERSITI SEM II/III TAHUN 2010 MINGGU A 1-4 Bulan Januari 1. Menulis karangan lengkap. Membuat penilaian pemarkahan. Membuat penilaian pemarkahan. Menyenaraikan cadangan isi/idea.Fungsi Parlimen . Kehendak Soalan 3. Sistem Perundangan Malaysia a) Perkembangan Undang-Undang Malaysia b) Undang-Undang Bertulis c) Undang –Undang Tidak Bertulis d) Badan Perundangan Persekutuan . Bentuk Soalan 2. pelajar dapat: HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Mengenalpasti Bidang kuasa Dewan Rakyat dan Dewan Negara Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I.Carta Pai Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan Menyatakan perkembangan sistem perundangan negera.Q Mengetahui tujuan badan perundangan diwujudkan Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan TAJUK/BIDANG Kenegaraan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Menyatakan kombinasi jawapan. Membina graf dengan lengkap. Mengenalpasti kehendak soalan. Menguasai keseluruhan teknik menganalisa data. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Masalah Sosial Tema Laras Sains : Teknologi Sinar X Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Garis / Bar Memesong Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. Membezakan Undang-Undang Bertulis dan Tidak Bertulis Menyenaraikan komponen Parlimen Menyenaraikan fungsi Parlimen.Pentadbiran Parlimen .Komponen Parlimen . Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan .Dewan Rakyat & Dewan Negara B Penyelesaian Masalah 1.

Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan.Perjalanan dan Prusedur Pilihanraya B Penyelesaian Masalah 1.MINGGU 5-8 Bulan Februari A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Kehendak Soalan 3. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar kompoun & komponen Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa carta alir dengan betul.Fungsi Dewan Undangan Negeri . Menyatakan kombinasi jawapan.Jenis –jenis pindaan Perlembagaan 3. Mengenalpasti kehendak soalan. pelajar dapat: Menyenaraikan komponen Dewan Undangan Negeri Menyenaraikan fungsi DUN Mengenalpasti syarat keahlian DUN Menyenaraikan jenis pindaan Perlembagaan HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan badan perundangan negeri diwujudkan Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Menyenaraikan bidang kuasa SPR Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Menguasai keseluruhan teknik mentafsir carta alir Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan .Peranan dan Bidang Kuasa Suruhanjaya Pilihanraya (SPR) . Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Membina graf dengan lengkap. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam.Carta Alir Proses Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Pilihanraya . Menyenaraikan cadangan isi/idea. Pindaan Perlembagaan . Sistem Perundangan Negeri a) Badan Perundangan Negeri . Bentuk Soalan 2. Membuat penilaian pemarkahan. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Politik Antarabangsa Tema Laras Sains : Tenaga Alternatif Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar Kompoun & Komponen Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. Membuat penilaian pemarkahan. Menulis karangan lengkap.Komponen Dewan Undangan Negeri .Keahlian DUN 2.

Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar gabungan kompoun & komponen Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa carta alir dengan betul. Kehendak Soalan 3. Membuat penilaian pemarkahan. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Bentuk Soalan 2. Membuat penilaian pemarkahan.Carta Alir Proses Sebab Akibat Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran.12 Mac. Membina graf dengan lengkap. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Menguasai keseluruhan teknik mentafsir carta alir proses sebab dan akibat. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Ekonomi Serantau Tema Laras Sains : Pertanian Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar Gabung Garis Kompoun & Komponen Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data.MINGGU 9 . A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Menulis karangan lengkap. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BERMULA 13 MAC HINGGA 21 MAC 2010 . Menyatakan kombinasi jawapan. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Mengenalpasti kehendak soalan. pelajar dapat: Menyenaraikan fungsi badan kehakiman Mengenalpasti sistem pentadbiran kehakiman Menyenaraikan jenis mahkamah di Malaysia Membezakan jenis Mahkamah Awam Menyatakan bidang kuasa Mahkamah Khas Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Sistem Kehakiman Malaysia a) Fungsi Kehakiman b) Sistem Pentadbiran Kehakiman c) Jenis Mahkamah d) Struktur Mahkamah Awam e) Mahkamah Khas B Penyelesaian Masalah 1.Q HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan badan kehakiman diwujudkan Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan.

Sistem Kehakiman Malaysia a) Mahkamah Syariah b) Mahkamah-mahkamah khas c) Badan Pengadilan Lain d) Atur Cara (Prosiding) Mahkamah e) Perkhidmatan Perundangan f) Lembaga Pengampunan B Penyelesaian Masalah 1. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Membuat penilaian pemarkahan.2 Jadual Hubungkait Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Menulis karangan lengkap. Kehendak Soalan 3. Menyatakan kombinasi jawapan. Bentuk Soalan 2. Menguasai keseluruhan teknik mentafsir hubungkait jadual Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan . Mengenalpasti kehendak soalan. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membina graf dengan lengkap. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Kebudayaan Tema Laras Sains : Alam Sekitar Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar Piramid Kompoun dan Komponen Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I.Q HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan badan kehakiman diwujudkan Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. pelajar dapat: Menyenaraikan Struktur dan Bidang kuasa Mahkamah Syariah Menyenaraikan bidang kuasa Mahkamah khas Menyenaraikan Badan Pengadilan Lain di Malaysia Mengenalpasti jenis perkhidmatan perundangan dan Lembaga Pengampunan. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar piramid kompoun & komponen Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa 2 jadual hubungkait dengan betul.16 April. Membuat penilaian pemarkahan.MINGGU 13 .

Dasar Pembangunan Nasional . Membuat penilaian pemarkahan.Jadual Pola dan Alasan Menganalisa jadual dengan pola dan alasan mentafsir jadual Berkaitan berkaitan dengan betul. Mengenalpasti kehendak soalan. pelajar dapat: Menyenaraikan jenis Dasar Dalam Negara berkaitan ekonomi Mengenalpasti objektif setiap dasar digubal. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Keganasan rumahtangga Tema Laras Sains : Teknologi Satelit Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Carta Pai Berbanding Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran.Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. Bentuk Soalan 2.Pra Dasar Ekonomi Baru .Dasar Pertanian Negara .Dasar Persyarikatan .Dasar Ekonomi Baru .Dasar Wawasan Negara . Kehendak Soalan 3. Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I.Dasar Perindustrian Negara .Lain-lain dasar B Penyelesaian Masalah 1. Membina carta dengan lengkap. Menulis karangan lengkap.Dasar Peningkatan Pengeluaran Negara . Teknik Penyoalan Membuat penilaian pemarkahan.MINGGU 17 . Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina carta pai berbanding Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Mengalih Teks Bukan Linear kepada Menganalpasti kehendak soalan Menguasai keseluruhan teknik Linear: Analisa Data.Dasar Penswastaan . HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan dan objektif dasar dalam negara dilaksanakan. Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL 1 (05 JUN HINGGA 20 JUN 2010 ) Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan .21 Mei A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Dasar Dalam Negara a) Dasar Ekonomi . Menyatakan kombinasi jawapan. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Mengenalpasti jenis media yang tepat.

Menguasai keseluruhan teknik mentafsir jadual Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan .Dasar penerapan Nilai-Nilai Islam .Dasar Sosial Negara . Menulis karangan lengkap. Membuat penilaian pemarkahan.26 Jun A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Bentuk Soalan 2.MINGGU 22 .Pelan Integrasi Nasional . Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pendidikan Negara Tema Laras Sains : Kitar Semula Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Carta Pai Bertingkat Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data.Dasar Kependudukan Negara .Dasar Bioteknologi B Penyelesaian Masalah 1. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina carta pai bertingkat Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa jadual dengan pola dan alasan tidak berkaitan dengan betul. Menyatakan kombinasi jawapan. Membina carta dengan lengkap. Mengenalpasti kehendak soalan.Jadual Pola dan Alasan Tidak Berkaitan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Dasar Dalam Negara a) Dasar Sosial dan Pentadbiran .Dasar Pendidikan Negara . Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membuat penilaian pemarkahan.Dasar Kebudayaan Kebangsaan . Kehendak Soalan 3. pelajar dapat: Menyenaraikan jenis Dasar Dalam Negara berkaitan sosial dan pentadbiran Mengenalpasti objektif setiap dasar digubal.Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan dan objektif dasar dalam negara dilaksanakan.Dasar Pandang ke Timur . Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam.

Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Ekonomi dan Sosial . Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Bahasa Tema Laras Sains : Teknologi Genetik Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Garis / Bar Memesong Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data.Kerjasama Politik. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Membina graf/carta dengan lengkap. Menyatakan kombinasi jawapan. Dasar Luar Negara a) Faktor Penentu Dasar Luar b) Perkembangan Dasar Luar 5 Kepimpinan c) Malaysia dan Negara Serantau (ASEAN) . Menyenaraikan matlamat kerjasama Malaysia dalam ASEAN HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan dan objektif dasar luar negara. Kehendak Soalan 3.Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membuat penilaian pemarkahan D Menguasai keseluruhan teknik membina graf garis/bar memesong.Cabaran dalam ASEAN B Penyelesaian Masalah 1. Menguasai keseluruhan teknik mentafsir jadual Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan .MINGGU 27 . Menulis karangan lengkap. Membuat penilaian pemarkahan. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Mengenalpasti kehendak soalan. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet C Menyatakan kehendak soalam. pelajar dapat: Menyenaraikan faktor penentu dasar luar negara Mengenalpasti perkembangan dasar luar. Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa jadual dengan tafsiran pratusan dengan betul. Bentuk Soalan 2. Membuat penilaian pemarkahan.Jadual Kadar Peratusan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran.30 Julai A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1.

Menyatakan kombinasi jawapan. Membuat penilaian pemarkahan. Membuat penilaian pemarkahan Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Menguasai keseluruhan teknik membina graf bar / garis. Kehendak Soalan 3. pelajar dapat: Menyenaraikan pertubuhan yang dianggotai Malaysia di peringkat antarabangsa Menyenaraikan matlamat kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa.MINGGU 31 . Membuat penilaian pemarkahan. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 04 SEPT HINGGA 12 SEPT 2010 ) . Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Membina graf dengan lengkap. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Menulis karangan lengkap. Bentuk Soalan 2. Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam.33 Ogos A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa carta dengan tafsiran yang betul. Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pertubuhan Bukan Kerajaan Tema Laras Sains : Perubatan / Kesihatan Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf Bar/ Garis Kompoun/Komponen Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa DataCarta Pai 3 Perbandingan Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Mengenalpasti sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mengetahui tujuan dan sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa.Komanwell . Dasar Luar Negara a) Malaysia dan Badan Antarabangsa .Kerjasama Selatan-Selatan .Pertubuhan Negara-Negara Islam B Penyelesaian Masalah 1. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Mengenalpasti kehendak soalan.Pertubuhan Bangsa – Bangsa Bersatu . Menguasai keseluruhan teknik mentafsir carta pai.Pergerakan Negara-Negara Berkecuali .Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan. Mengenalpasti jenis media yang tepat.

Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet D Mengenalpasti kehendak soalan.MINGGU 34 .Q Kemahiran menyelesaikan soalan pengiraan.Carta Aliran Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Membuat penilaian pemarkahan Menguasai keseluruhan teknik membina carta pai berbanding Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara E Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa carta aliran dengan tafsiran yang betul. pelajar dapat: Menyenaraikan isu-isu dalam dan luar negara terkini.Politik . Penerangan Perbincangan Kumpulan Sumbangsaran Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Salinan soalan STPM Potongan Akhbar C Menyatakan kehendak soalam. Memahami dan menjawab soalan penaakulan Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan.Sosial B Penyelesaian Masalah 1. Membuat penilaian pemarkahan. Membuat penilaian pemarkahan. HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Peka kepada isu-isu dalam dan luar negara. A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Pembentangan Kertas Kerja Forum ABM : Nota LCD-Powerpoint Salinan soalan Menyelesaikan soalan Statistik/Pengiraan Menyelesaikan soalan Penaakulan/I. Menyatakan kombinasi jawapan. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Isu Semasa a) Perkembangan dalam dan luar negara meliputi aspek .39 Sept. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2010 .Ekonomi . Langkah Penyelesaian Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Aktiviti Ko-Kurikulum Tema Laras Sains : Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Carta Pai Berbanding Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. Kehendak Soalan 3. Bentuk Soalan 2. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membina carta dengan lengkap. Menguasai keseluruhan teknik mentafsir carta alir. Menulis karangan lengkap.

Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara C Mengenalpasti kehendak soalan. Menulis karangan lengkap. Membuat pemilihan jawapan dengan teknik yang betul Membuat penilaian kekuatan dan kelemahan. pelajar dapat: Membuat analisa soalan dengan teknik yang betul.43 Okt. Membuat penilaian pemarkahan. Membina graf/carta dengan lengkap.Carta Aliran Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mahir menjawab soalan objektif Gerak Gempur/ Latih Tubi Salinan soalan STPM Potongan Akhbar Menyatakan kehendak soalam. Menguasai keseluruhan teknik mentafsir jadual/carta /caftan alir. Mengenalpasti jenis media yang tepat. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara . Membuat penilaian pemarkahan.MINGGU 40 . A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Membuat penilaian pemarkahan Menguasai keseluruhan teknik membina Carta/ Graf Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis D Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa jadual/ carta/ carta aliran dengan tafsiran yang betul. Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Ulangkaji / Gerak Gempur / Latih Tubi a) Kenegaraan Malaysia b) Perlembagaan Malaysia c) Badan Eksekutif d) Badan Perundangan e) Badan Kehakiman f) Dasar Dalam Negara g) Dasar Luar Negara h) Isu-isu Semasa i) Penyelesaian masalah B Ulangkaji / Gerak Gempur/ Latih Tubi Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pendatang Asing Tema Laras Sains : Bencana Alam Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Ulangkaji / Gerak Gempur/ Latih Tubi Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf / Carta Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan Ulangkaji / Gerak Gempur/ Latih Tubi Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. Menyatakan kombinasi jawapan.

Mengenalpasti jenis media yang tepat. Salinan Petikan Akhbar/ majalah/internet Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara C Mengenalpasti kehendak soalan. Ulangkaji / Gerak Gempur / Latih Tubi a) Kenegaraan Malaysia b) Perlembagaan Malaysia c) Badan Eksekutif d) Badan Perundangan e) Badan Kehakiman f) Dasar Dalam Negara g) Dasar Luar Negara h) Isu-isu Semasa i) Penyelesaian masalah B Ulangkaji / Gerak Gempur/ Latih Tubi Penulisan Karangan/ Pemahaman Teks Tema Laras Sastera: Pembangunan Modal Insan Tema Laras Sains : Biodesel Teknik Menjawab kehendak soalan Teknik pemarkahan Ulangkaji / Gerak Gempur/ Latih Tubi Mengalih Teks Linear Kepada Bukan Linear : Graf / Carta Teknik Penyoalan Teknik membina media Teknik pemarkahan D Ulangkaji / Gerak Gempur/ Latih Tubi Mengalih Teks Bukan Linear kepada Linear: Analisa Data. Membuat penilaian pemarkahan Menguasai keseluruhan teknik membina Carta/ Graf Penerangan Demonstrasi Latihan Bertulis Menganalpasti kehendak soalan Menganalisa jadual/ carta/ carta aliran dengan tafsiran yang betul. pelajar dapat: Membuat analisa soalan dengan teknik yang betul. Membina graf/carta dengan lengkap. Mampu menulis karangan mengikut kehendak soalan. Membuat pemilihan jawapan dengan teknik yang betul Membuat penilaian kekuatan dan kelemahan. A TAJUK/BIDANG Kenegaraan 1. Menulis karangan lengkap. Menyenaraikan cadangan isi/idea. Perbincangan Sumbangsaran Pembentangan Soalan Percubaan Negeri/ daerah lain. Penerangan Demonstrasi Sumbangsaran Perbincangan Salinan soalan Buku Laporan Ekonomi Buku Perangkaan Negara HAK CIPTA PANITIA PENGAJIAN AM SEMUDRA 2010 Rancangan Pelajaran Tahunan P. Membuat penilaian pemarkahan.Carta Aliran Teknik Penyoalan Teknik menjawab kehendak soalan Teknik penulisan Teknik pemarkahan KEMAHIRAN Pada akhir pengajaran. Menyatakan kombinasi jawapan.MINGGU 44-48 Nov. HASIL DIHARAPKAN AKTIVITI CATATAN Mahir menjawab soalan objektif Gerak Gempur/ Latih Tubi Salinan soalan STPM Potongan Akhbar Menyatakan kehendak soalam. Membuat penilaian pemarkahan.Am 2010 . Menguasai keseluruhan teknik mentafsir jadual/carta /caftan alir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful