DepEd Form 137 – E

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Region XII PALAGIANG TALAAN SA MABABANG PAARALAN Pangalan ___________________________________Sangay_ HENERAL SANTOS__________ Paaralan__NASA ELEMENTARY___ Kasarian___Petsa ng Kapanganakan__________________Pook_______________________Petsa ng Pagpasok JUNE 1, 2009 Magulang/Tagapangalaga________________________________________________________________________________________ Pangalan Tirahan Hanapbuhay PAG-UNLAD SA MABABANG PAARALAN School_NASA ELEMENTARY School Year2009 - 2010 Learning Areas 1 2 3 4 English Mathematics Filipino MAKABAYAN
Sibika at Kultura, MSEP
Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali

Grade I

Final Rating

School______________________________ School Year__________________________ Final Learning Areas 1 2 3 4 Rating English Mathematics Filipino MAKABAYAN
Sibika at Kultura, MSEP
Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali

Grade II

AVERAGE
Eligible for Admission to Grade____

AVERAGE
Eligible for Admission to Grade____

School______________________________ School Year__________________________ Final Learning Areas 1 2 3 4 Rating English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

Grade III

School______________________________ School Year__________________________ Final Learning Areas 1 2 3 4 Rating English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

Grade IV

AVERAGE
Eligible for Admission to Grade____

AVERAGE
Eligible for Admission to Grade____

School______________________________ School Year__________________________ Final Learning Areas 1 2 3 4 Rating English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

Grade V

School_____________________________ School Year_________________________ Final Learning Areas 1 2 3 4 Rating English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

Grade VI

AVERAGE
Eligible for Admission to Grade____

AVERAGE
Eligible for Admission to Grade____

TALAAN NG PAGPASOK
Baitang Bilang ng araw na may pasok Bilang ng araw na lumiban sa klase Pangunahing dahilan Bilang na nahuli ng pagpasok Pangunahing Dahilan Bilang ng araw na pagpasok

CERTIFICATE TO TRANSFER TO WHOM IT MAY CONCERN: This is to certify that this is a true record of the Elementary Schools Permanent Record of ____________________________________________. He/She is eligible for transfer and admission to Grade/Year ________________. __________________________________

Principal

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Region XII
General Santos City Division Fatima District NASA ELEMENTARY SCHOOL

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Region XII
General Santos City Division Fatima District NASA ELEMENTARY SCHOOL

Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Region XII
General Santos City Division Fatima District NASA ELEMENTARY SCHOOL

PROGRESS REPORT CARD SY 2008 - 2009 Name: __________________________________________________________________ Age: __________ Sex: _______ Grade: __________________________ Section: ____ Periodic Rating
Learning Areas

PROGRESS REPORT CARD SY 2008 - 2009 Name: __________________________________________________________________ Age: __________ Sex: _______ Grade: __________________________ Section: ____ Periodic Rating
Learning Areas

PROGRESS REPORT CARD SY 2008 - 2009 Name: __________________________________________________________________ Age: __________ Sex: _______ Grade: __________________________ Section: ____ Periodic Rating
Learning Areas

1

2

3

4

Final Rating

1

2

3

4

Final Rating

1

2

3

4

Final Rating

English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

English Mathematics Science & Health Filipino MAKABAYAN
Heograpiya/Kasaysayan/Sibika (HEKASI) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Musika, Sining at Edukasyon Sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP)

AVERAGE

AVERAGE

AVERAGE

Character Traits 1. Honesty 2. Courtesy 3. Helpfulness & Cooperation 4. Resourcefulness Creativity 5. Consideration for Others 6. Sportmanship 7. Obedience 8. Self-reliance 9. Industry 10. Cleanliness Orderliness 11. Promptness & Punctuality 12. Sense of Responsibility 13. Love of God 14. Patriotism & Love of Country

Periodic Rating 1

2

3

4

Guide for Rating
A – Outstanding B – Very Good C – Good D – Fair E - Poor

Character Traits 1. Honesty 2. Courtesy 3. Helpfulness & Cooperation 4. Resourcefulness Creativity 5. Consideration for Others 6. Sportmanship 7. Obedience 8. Self-reliance 9. Industry 10. Cleanliness Orderliness 11. Promptness & Punctuality 12. Sense of Responsibility 13. Love of God 14. Patriotism & Love of Country

Periodic Rating 1

2

3

4

Guide for Rating
A – Outstanding B – Very Good C – Good D – Fair E - Poor

Character Traits 1. Honesty 2. Courtesy 3. Helpfulness & Cooperation 4. Resourcefulness Creativity 5. Consideration for Others 6. Sportmanship 7. Obedience 8. Self-reliance 9. Industry 10. Cleanliness Orderliness 11. Promptness & Punctuality 12. Sense of Responsibility 13. Love of God 14. Patriotism & Love of Country

Periodic Rating 1

2

3

4

Guide for Rating
A – Outstanding B – Very Good C – Good D – Fair E - Poor

Dear Parent, This report card shows the ability and the progress of your child has made in the different learning areas as well as his/her progress in character development. This school welcomes you if you desire to know more about the progress of your child. ____________________________ Teacher VIOLETA T. SAMSON Principal 1 Narrative Report