MAIKLING KUWENTO Ang maikling kwento ay isang uri ng panitikang masining na naglalahad ng isang pangyayari.

Ang maikling kwento, di tulad ng nobela'y hindi kahabaan, higit na kakaunti ang mga tauhan, mas mabilis ang paglalahad at higit na matipid sa paggamit ng pananalita. MGA BAHAGI AT SANGKAP NG MAIKLING KUWENTO: 1.SIMULA a.) Mga Tauhan -- dito nalalaman kung sinu-sino ang magsisiganap sa kuwento at kung ano ang papael na gaganapan ng bawat isa, maaring bida, kontrabida o suporta. b.) Tagpuan -- dito nakasaad ang lugar na pinangyayarihan ng mga aksyon o mga insidente gayundin ang panahon kung kailan naganap ang kuwento. c.) Suliranin -- kababasahan ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. 2. GITNA a.) Saglit na Kasiglahan -- naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. b.) Tunggalian -- bahaging kababasahan ng pakikitunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kakaharapin na minsa'y ang sarili, ang kapwa, o ang kalikasan. c.) Kasukdulan -- pinakamadulang bahagi kung saan makakamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. 3. WAKAS a.) Kakalasan -- bahagingh nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kuwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. b.) Katapusan -- kababasahan ng magiging resolusyon ng kuwento. Maaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Gayunpaman, may mga kuwento na hindi laging winawakasan sa dalawang huling nabanggitna sangkap. Minsan ay hinahayaan ng may-akda na mabitinang wakas ng kuwento at ang mambabasa ang hahatol o magpapasya kung ano sa palagay niya ang maaring kahihinatnan ng kuwento. May dalawang uri ang salaysay: 1.Salaysay na nagpapabatid (Informative narrative)- ang salaysay na nagbabatid ay isinusulat upang magbigay ng mga kaalaman o kabatiran sa mga mambabasa. Ito ay payak at tuwiran. Agad ibinibigay ang mahalagang pangyayari sa salaysay na ito. Ito ay walang banghay, kawili-wili, may layunin at makatotohanan. Ito ay nanawagan ng damdamin ng tao. Dapat ipadama ng may-akda na mahalaga sa buhay ang kanyang salaysay. Dapat bigyang diing ang salaysay na ito at dapat kapani-paniwala.

Ang Pag-uulat ay isang uri ng paglalahad tungkol sa mga bagay na namasid. Pagpapatunay sa mga inilahad na dahilan at bunga ng suliranin. 1. at mga proyektong natapos para sa kaunlaran ng gawaing isinabalikat. Dahilan ng pagkakapili ng paksa o suliraning tatalakayin sa ulat. Kalahok o kasangkot ng mga tao sa paksang iuulat. Panimula A.Masining na salaysay o maikling kuwento ( Artistic Narrative). Maaring ang paraang ginamit ay pakikipanayam. pagsubok. Paglalahad ng paksa/Suliranin. Pagbanggit sa mga paraang ginamit sa pangangalap ng mga datos o mga katotohanang tingkol sa paksa. gawain at iba-iba pang bagay na may kinalaman sa talakaying paksa. Maari ring ito pasulat o pasalita ngunit higit na mabuti ang sinulat sa dahilan maaring gamiting sanggunian sa hinaharap. konklusyon at Rekomendasyon Balagkas ng Isang Ulat Karaniwan nang ang isang ulat o report ay binubuo ng apat na bahagi gaya ng sumusunod: I. Panimula 2. A. kinakailangan sa ganitong ulat ang ganap na panahon at wastong pag-uulat. Ang haba o ikli nito ay naaayon sa kasimplihan o kasalimuotan ng paksa ng ulat. napakinggan. ang ulat ay maaring. May ulat na pang-araw-araw. Dapat angkop sa karakter ang pangyayari at istilo ng kuwento. 2. Konklusyon Sa bahaging ito ng pag-uulat ay nilaalgom ang paksa o suliraning tinatalakay. lingguhan. Ang Pag-uulat ay isang paraan ng pagtalakay sa aralin upang ganap itong maipaliwanag at maunwaan. Pagpapakilala sa naturang mga tao nang ayon sa edad. Pangkabatiran (iInformation) Ang ulat kung ito'y batay sa ginawang pagbabasa. B. pakikinig sa panayam o lektura.2. Pag-uulat ng tungkol sa Paksa? Suliranin. pagmamasid at pagbabasa ng mga aklat at iba pang babasahin. Ayon sa nilalaman at layunin. C. Ang kabuuan ng pag-uulat ay isang sanaysay ng paglalahad. B. II. IV.ang paksa ay lubhang mahalaga sa isang maikling kuwento. D. pagsasaliksik. Paglalahad ng tungkol sa mga dahilan at bunga ng suliranin at bunga ng suliranin. Pagpapaliwanag o pagbibigay-kahulugan sa ipinakikitang mga datos tungkol sa tinalakay na paksa o suliranin. mahalagang gawin sa isang tanggapan. pagsususri. nabasa. Layunin C. Pamamaraan A. Pksa?Suluiranin B. Maaring . o nagawa. Dito dumadaloy ang nilalaman ng istorya na siyang pinakapuso ng kuwento. sinaliksik. Pagsusuri( Analysis) Ang ulat kung ito'y batay sa ginawang pag-aaral. Mga Bahagi ng Simpleng Ulat 1. C. Maaring magawa ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng talahanayan ng mga datos. Katawan ng Ulat 3. pagmamasid at apgsissiyasat. III. buwanan. paglalakbay. o tauanan.

ang malayang ensiklopedya Ang editoryal o pangulong-tudling ang pangunahing tudling ng kuru-kuro ng isang pahayagan. magbigay-puri. pagsasahihimpawid. nakikinig o nanonood. Hakbang sa paglalagom 1. Ito ay maikli ngunit malaman at nagpapahayag ng pinakadiwa nito. Ang Paglalagom ay ang pagsulat o pagsasalaysay muli sa isang akda o narinig na maikling paraan na ginagamitan ng sariling pananalita. Kumakatawan ito sa sama-samang paninindigan ng patnugutan ng pahayagan kaya sinasabing kaluluwa ito ng publikasyon. Kunin ang pinakadiwa ng napakinggan o nabasa. Basahing muli upang lalo pang maiklian. 6. o galing sa bibig at ikalat sa ikatlong partido o sa maramihang mambabasa. Mailalahad din sa bahaging ito ang ilang mungkahi sa paglutas ng suliranin. Tingnan kung ayon sa orhinal ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Ang Balita ay ang komunikasyon ng mga kasalukuyang kaganapan sa labas at/o loob ng isang bansa na nakatutulong sa pagbibigay-alam sa mga mamamayan. 3. Nagbibigay-puna ang editoryal sa layuning magkaroon ng pagbabago para sa pakinabangan ng nakararaming tao. Isulat ang natirang puntos sa sariling pangungusap. magbigay-puna. Tatlong bahagi ng editoryal Naglalaman ng tatlong bahagi ang balangkas ng editoryal: . manlibang at magpahalaga sa natatanging araw. Habang nakikinig o nagbabasa ay itala ang mahahalagang bahagi at suriin ito. Nagbibigay-pakahulugan din ang isang editoryal sa balita o kaganapan upang bigyang-linaw sa kahuluguhan ng pangyayari. Pumupuri ang editoryal kung may dapat pahalagahan. Palitan ang bahagi o pananalitang maaaring magpahaba o magpawalang linaw sa lagom. 5. Maaari itong ihayag sa pamamagitan ng paglilimbag.magbigay ng sariling impresyon at reaksiyon tungkol sa inulat sa anyo ng mga nabuong kaisipan. Pangulong tudling Mula sa Tagalog na Wikipedia. Ang pagtuligsa ay hindi kailangan makasakit ng damdamin ng kapwa. 2. Internet. Layunin nito sa pagbibigay ng kuru-kuro ang magpabatid. Huwag magsasama ng pansariling opinyon. 4. May mga editoryal naman na ang pagkakasulat ay nanlilibang subalit taglay nito ang mahalagang opinyon. Pakinggan o basahin nang mabuti ang akda. magpakahulugan. Ito ay hindi nagtatagalay ng pansariling opinyon. Itinutuwid ng editoryal ang mga maling palagay o paniniwala at pagkalito ng tao sa isang isyu.

Paglalahad. pasalaysay na panimula. Panimula.   Nagpapaaliw Nakakabigay ito ng ngiti at halakhak habang naglalahad ng katotohanan. Espesyal na okasyon Ipinaliliwanag nito ang kahalagahan ng isang okasyon. kalagayan. kung saan binabanggit ang isyu o balitang tatalakayin.  Pagtutol.   Kategorya: Mga bahagi ng pahayagan . kung saan sumusuri. katangi-tanging gawain. na may nagawang pambihirang kabutihan. o sa isang paraan ng pagiisip.  Pangangatwiran Nagbibigay ng puna sa isang kalagayan. Ipinaliliwanag ang kahalagahan o kahulugan ng isang balita. tuwirang sabi  Katawan. Kailangang ito'y maikli ngunit makatawag pansin. Ipinaaalam ang isang pangyayari na binibigyang-diin o linaw ang kahalagahan o ilang kalituhang bunga ng pangyayari. Naglalaman ang panimula ng paksa o isyu. Binibigyang halaga ang isang taong may kahanga-hangang nagawa. pangyayari. Naglalayong makuha ang paniniwala ng iba at makapagbunsod ng pagbabago.  Paglalarawan. isang salawikain.  Pangwakas. Nagbibigay din ito ng konklusyon ng may-akda. suliranin o kalagayan na tatalakayin. Maaaring gumamit ng alinman sa panimula: isang tanong. o halimbawa ng tumutulong sa layunin ng editoryal. nagpapaliwanag o naglalahad ng paksa o isyu sa malinaw at payak na paraan. Dito ang may-akda ay nagbibigay ng kanyang panig at ipaglalaban niya ito upang makumbinsi ang mga nagbabasa. Nagbibigay ito ng tala. na maaaring maglagom o magbigay-diin sa diwang tinatalakay sa editoryal. Karaniwang ito'y batay sa balita o isang pangyayari. Mga uri ng editoryal Pagsasalaysay. sa isang tao. Dito rin isinusulat ang pananaw ng awtor tungkol sa isyu na pinaguusapan. o ideya. o nagpaparangal sa isang taong namayapa na.

Nearly the same amount of heat is required per molecule to raise the temperature of each of these metals by a given amount. we get . i. and not on the mass of an individual molecule. the molar specific heat of every solid must come out to be equal to 6 o cal/g C or 3R (where R is universal gas constant for 1 mole). except the very light ones. dW = force x distance = P x A x D x where A is the cross-sectional area of the piston. two French physicists Dulong and Petit discovered that the average molar specific heat at constant pressure for all metals. when the experiment is conducted at various temperatures. is approximately the same and equal to nearly -1 o -1 25 J mole C . Although the law is an approximate one. If a graph is drawn between the temperature and the Cv for a solid. In addition.e. But the result is nearly 6 cal and not exactly o 6 cal/g C. it varies with temperature and only at a specific temperature depending upon the nature of the material. (3) and (4). we actually get the result as depicted in the above figure. where dW is the work done by the gas in expanding against external pressure. But. the molar specific heat should always be a constant. in fully explaining the thermal behavior of metals and non-metals.In 1819. Thus. it approaches 6. Variation of specific heat of solids with temperature According to Dulong and Petit's law. Debye was successful in 1912. Planck propounded quantum theory in 1905. Einstein applied it to specific heat problem in 1907. we note that the specific heat is not a constant quantity. Instead. regardless the temperature at which the experiment is performed. which is directly related to its molecular structure. it conveys a very important idea. This was not explained at that time. Work done. the actual result shows anomaly. If Cp is the specific heat at constant pressure. the work done by the gas in pushing the piston upwards through a distance x. This is a property of matter. According to the classical theory. -----(4) Combining equations (1). the heat required to raise the temperature of a sample of metal depends only on how many molecules the sample contains.. However. Ultimately. (2).

such as in metallic beryllium. In the very low (cryogenic) temperature region. [edit]Application limits Despite its simplicity. Instead. the dimensionless heat capacity is equal to 3.The equation of state of gas is PV =RT where R is the gas constant for 1 mole of the gas. and equal to a value which was later recognized to be 3 R. Dulong and Petit then found that when multiplied by these atomic weights. at room temperatures for light atoms bonded strongly to each other. the specific heat capacity (measured in joule per kelvin per kilogram) is equal to 3R/M. For crystals under such . and in carbon as diamond. the value for the heat capacity (which would now be the heat capacity PER MOLE in modern terms) was nearly constant. Dulong±Petit law offers fairly good prediction for the specific heat capacity of solids with relatively simple crystal structure at high temperatures. Equivalent forms of statement of the law An equivalent statement of the Dulong-Petit law in modern terms is that. Therefore from equation (5). however. Dulong and Petit did not state their law in terms of the gas constant R (which was not then known). the law fails for all substances. where the quantum mechanical nature of energy storage in all solids manifests itself with larger and larger effect. where R is the gas constant (measured in joule per kelvin per mole) and M is the molar mass (measured in gram per mole). It fails. regardless of the nature of the substance or crystal. they measured the values of heat capacities (per weight) of substances and found them smaller for substances of greater "atomic weight" as inferred by Dalton. In other modern terminology.

[edit]Derivation A system of vibrations in a crystalline solid lattice can be modelled by considering harmonic oscillator potentials along each degree of freedom. works well. the Debye model. Then. Thus we have Using energy we have This gives specific heat . an extension of the Einstein theory that accounts for statistical distributions in atomic vibration when there are lower amounts of energy to distribute.conditions. In the 1907 Einstein model (as opposed to the later Debye model) we consider only the high-energy limit: Then and we have Define geometric mean frequency by where M measures the total number of degrees of freedom of the system. the free energy of the system can be written as [1] where the index sums over all the degrees of freedom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful