Secretele Marketingului
Online

Descopera toate secretele interioare ale
marketingului online pe care profesionistii o
folosesc cu succes
Acest e8ook a fost realIzat de catre |arketIngPeNet.com sI se
poate dIstrIbuI gratuIt fara nIcI o restrIctIe , dar fara modIfIcarI.
8a chIar se poate obtIne un exemplar personalIzat al acesteI
eCartI cu lInk catre sIte·ul tau. Pentru InformatII fa o vIzIta pe
|arketIngPeNet.com sau scrIe un mesaj la
marketIngpenet@gmaIl.com sI Ia legatura cu noI.

Sper ca aceste InformatII o sa·tI placa sI o sa·tI fIe de ajutor.
0aca este asa, sau pur sI sImplu aI IntrebarI, nu ezIta sa facI
cateva comentarII pe blogul |arketIngPeNet.com

Toate cele bune sI o cItIre excelenta,

EmII CocsI, edItor |arketIngPeNet.com
CuprIns

Ìntroducere

CapItolul 1 8enefIcIIle marketInguluI onlIne

CapItolul 2 Care sunt motIvele care te fac sa IncepI o
afacere pe net:

CapItolul J LucrurI pe care trebuIe sa consIderI prIorItarI
cand e vorba sa IncepI o afacere onlIne

CapItolul 4 Cum sa puI laolalta un plan de afacerI pentru
busIness·ul tau onlIne:

CapItolul 5 Ce tIpurI de afacerI potI avea pe Internet:

CapItolul 6 SI cum o sa promovezI afacerea ta onlIne:

CapItolul 7 Cum sa atIngI audIenta tInta:Introducere


0aca aI o afacere sI vreI sa aI rezultate de succes sI pe Internet,
trebuIe sa fII un gandItor creatIv cu IdeI noI. Ìnternetul este locul
perfect pentru afacerIle mIcI ca sa realIzeze campanII de
marketIng de succes.

FolosIrea InternetuluI pentru publIcItate este extrem de efectIva
dIn punct de vedere fInancIar prIn faptul ca este masurabIl sI
tIntIt catre potentIalII clIentI pe care vreI sa·l atIngI. Ìnternetul
ItI permIte sa fII competItor sI sa IesI castIgator.

Cu acest e8ook o sa Incerc sa·tI arat de ce aI nevoIe pentru a
scoate cat maI mult dIn sIte·ul tau web sI sa·l facI o resursa In
care clIentII taI pot sa aIba Incredere. Ìn acelasI tImp o sa InvetI sI
cum sa facI rost de maI multI clIentI, care sa·tI vIzIteze sIte·ul.
Scopul prIncIpal al acestuI e8ook este de a te Invata care sunt
cele maI efIcIente tehnIcI de marketIng onlIne pentru afacerea
ta.


CapItoIuI 1

ßenefIcIIIe marketInguIuI onIIne


FegulIle marketInguluI sunt aceeasI IndIferent ca aI o afacere
mare sau una maI mIca: (1) produsul tau trebuIe sa aIba brand
(nume, marca), (2) trebuIe sa determInI publIcul tInta, (J) sa
vInzI, sI (4) sa aI o baza de clIentI care vIn InapoI regulat.
|arketIngul onlIne este foarte efectIv In aplIcarea acestor regulI.


0efInItIa marketInguIuI onIIne


0efInItIa marketInguluI onlIne: Plasarea afacerII sau al unuI
produs pe Internet pentru a fI accesIbIl de catre mIlIoane de
utIlIzatorI In asa fel Incat sIte·ul web sa devIna o unealta
puternIca, care sa maxImIzeze vanzarIle sI potentIalul afacerII.

0ar nu trebuIe sa uItam, ca marketIngul onlIne Inseamna mult maI
mult decat publIcItate pe Internet. |arketIngul onlIne Include arII
ca, comunIcarea cu clIentII, promovarea afacerII tale sau al
produsuluI tau pe Internet sI mentInerea sIte·uluI tau proaspat cu
contInut de folos.

Partea frumoasa al marketInguluI onlIne este ca nu aI nevoIe de
un buget urIas pentru a pune laolalta o campanIe efectIva. ExIsta
unelte pe care o potI folosI pentru a avea tehnIcI de marketIng
usoare sI profItabIle.Aceste unelte sunt: sabloane pentru sIte·urI web, sabloane pentru
cosurI de cumparaturI (shoppIng cart) etc.


0e ce aI nevoIe In marketInguI onIIne pentru a avea succes!


Sunt cateva puncte Importante care trebuIe luate In consIderare
InaInte de a Intra In lumea strategIIlor complexe a marketInguluI
onlIne:


· Comµnìccre. D parte Importanta a marketInguluI onlIne este
cum raspunzI la emaIlurIle clIentIlor. Nu vreI sa pIerzI potentIalII
clIentI dupa ce aI depus eforturI de a aduce pe sIte. EmaIl·ul este
o unealta foarte buna pentru a genera maI multe vanzarI. CheIa
aceasteI efIcIente este "consecventa". TrebuIe sa fII consecvent
In raspunsurIle tale catre clIentII taI. Ìn acelasI tImp trebuIe sa te
asIgurI ca tonul emaIluluI tau seamana cu tonul contInutuluI sIte·
uluI tau.

· Resµrse µmcne. 0aca o sa aI succes onlIne, o sa aI nevoIe de maI
multI oamenI, care sa lucreze pentru tIne. Un sIte efIcIent are
Incorporat o atIngere personale cu un tImp de raspundere rapIda
catre clIentI. Scopul tau este ca dIn vIzItatorII sIte·uluI tau web sa
facI clIentI.

TImpul standard pentru un raspuns la un emaIl este de la 48 pana
la 72 de ore. 0aca asteptI cu raspunsul maI mult, rIstI sa pIerzI
potentIalII clIentI. Asta Inseamna ca daca nu aI capacItatea sa
raspunzI In doua·treI zIle trebuIe sa te uItI putIn cu altI ochI la
toata strategIa ta de marketIng.

· Prodµsele pe ccre ocmenì vor sc cµmpere onlìne. ÌnaInte sa
IncepI sa facI marketIng onlIne, trebuIe sa te asIgurI ca aI un
produs sau un servIcIu pe care oamenII doresc sa cumpere.

ClIentII trebuIe sa gaseasca valoare In ceea ce vInzI. ExIsta doI
factorI cInd vIne vorba de vanzarI onlIne: cat costa sI ce avantaje
ofera. Pune·tI o Intrebare Insu·tI daca clIentII o sa prefere sa
cumpere de la tIne onlIne, sau o sa gaseasca produsul respectIv sI
la magazInul local: Este maI IeftIn daca cumpara de la tIne:

TeIurI DnIIne

0upa ce aI ajuns la concluzIa ca este o nevoIe de produsul sau
servIcIul oferIt de tIne, estI gata sa stabIlestI dIrectIa afacerII
tale. 0aca scopul prIncIpal al afacerII tale este vanzarea unuI
produs, atuncI trebuIe sa decIzI cum o sa facI aceste vanzarI. 0e
exemplu, vreI ca clIentII sa cumpere onlIne sau sa vIna la tIne
pentru a IncheIa afacerea: AfacerIle mIcI au nevoIe de eforturI de
marketIng care sunt tIntIte sI precIse.
CapItoIuI 2

Care sunt motIveIe care te fac sa
IncepI o afacere pe net!

0e obIceI sunt multe motIve pentru care oamenII pornesc afacerI
pe net. |aI jos o sa Incerc sa·tI prezInt cateva dIntre cele maI
fIerbInte motIve.

Pentru ceI maI multI oamenI motIvul prIncIpal de a Incepe o
afacere onlIne este castIgarea unor venIturI suplImentare. 0e
obIceI acest venIt este un sumplIment pe langa venItul lor
prIncIpal. TotusI, pentru altII, ceea ce a Inceput ca un generator
de venIturI suplImentare, a devenIt o aventura full tIme.

Un alt motIv pentru care omenII decId sa porneasca o afacere pe
net este lIbertatea luarII decIzIIlor sI controlul asupra carIereI lor.

Ìar nIcI posIbIlItatea de a petrece maI mult tImp cu famIlIa sI
prIetenII nu e de neglIjat. Ìn zIlele de azI prea mult tImp este
consumat la lucru, sI multI IsI dau seama ca prea putIn tImp
ramane la dIspozItIa acelora pe care Il Iubesc.

ProgramuI de Iucru

Nu maI este nevoIe sa te trezestI dIs de dImIneata pentru a fugI
dupa autobuz sau pentru a fI prIns In trafIcul ala groaznIc. Acum
tImpul pe care aI petrecut In trafIc sau asteptand dupa autobuz
potI folosI In avantajul tau.

Ìn plus depInde de tIne cInd lucrI, pentru ca tu estI proprIul tau
sef sI tu facI programul.

ßunastare

0In cauza dezvoltarII tehnologIeI, multe afacerI pe net tInd sa
devIna prosperI, decI este o Idee buna sa te ImplIcI In acest tIp de
afacere pentru a avea un venIt decent.

CosturI de pornIre

ProbabIl unul dIntre cele maI IntemeIate motIve pentru care multI
omenI aleg acest model de busIness este costul mIc de pornIre.
0In cauza ca cele maI multe tranzactII sunt efectuate onlIne, nu
este nevoIe de o gramada de hartII sI documente.

0e ceea ce aI nevoIe cu adevara pentru a pornI o afacere pe net
este un calculator, o legatura la Internet (daca este posIbIl o
conexIune pe banda larga), un prInter sI alte cateva lucrurI
esentIale Intr·un bIrou.

0upa cum aI observat, motIvele de maI sus amIntIte de mIne sunt
numaI cateva dIntre multe altele pentru care cred ca pornIrea
uneI afacerI onlIne poate fI o alegere Ideala pentru tIne.
CapItoIuI 3

LucrurI pe care trebuIe sa consIderI
prIorItarI cand e vorba sa IncepI o
afacere onIIne

Ìn acest artIcol m·am gandIt sa scrIu despre acele chestII, la care
trebuIe sa te uItI sI sa·l consIderI prIorItarI InaInte de a pune
prImele caramIzI la constructIa afacerII tale pe net.

Ce feI de produs sau servIcIu vreI sa vInzI!

|ultI oamenI Incep afacerI onlIne bazata pe cunostIInta sI
experIenta lor pe care au acumulat·o deja, Iar altII IdentIfIca o
nIsa goala pe pIata. Ìn orIcare dIntre categorII te aI afla, cel maI
Important lucru pe care o potI face este cercetarea pentru a avea
o perspectIva, o prIvelIste maI clara asupra pIeteI.

CIteste sI fa cercetarI asa de multe cat potI In acele arII de
Interes In care vreI sa dezvoltI afacerea. Ìn acelasI tImp studIaza
factorII care sunt pe langa sI care sunt contra IdeII tale de
afacerI. Ìn plus, famIlIarIzeaza·te cu competItIa pentru ca acest
lucru poate sa·tI rIdIce morala sI Increderea In afacerea ta.

0e unde sa IucrI!


Nu e neaparat nevoIe sa lucrII de acasa, dar aceasta este o
optIune pe care multI antreprenorI onlIne o aleg. Sunt care
prefera sa aIba un bIrou al lor departe de casa, pentru faptul ca e
maI dIfIcIl sa se concentreze sI pentru ca se sImt IzolatI.

Cum sa facI recIama afacerII taIe!

Este Important, daca vreI ca afacerea ta sa prospere, sa aI o
prezenta web. Cel maI bun mod de a atInge acest tel este dIrect
maIl·ul, cu alte cuvInte marketIng·ul prIn emaIl, expunere
anunturI etc.

Care metoda o sa functIoneze pentru tIne depInde mult de
produsul pe care vreI sa·l vInzI. Cea maI buna cale de a afla care
metoda functIoneaza sI care nu este sa IncercI cat maI multe, Iar
cand aI aflat care este cel maI bun, foloseste·l.

Ìar daca nu stII unde sa IncepI, uIta·te la competItIe cum face
reclama la produsul luI, Iar daca functIonaza la el, poate ca o sa
functIoneze sI la tIne.

0ezvoIta-tI un pIan

Fara a avea un plan pentru a·tI atInge scopurIle, o sa·sI daI seama
ca nu numaI eforturIle dar sI resursele tale sunt rIsIpIte. Avand un
plan, te potI concentra pe dIrectIa buna al afacerII. D sa maI
revIn pe subIectul planuluI de afacerI In capItolul urmator.

Informeaza-te In Iegatura cu IegIIe sI reguIIIe In vIgoare
Este Important sa verIfIcI care sunt regulIle sI legIle legate de
afacerIle onlIne. Ìn acelasI tImp trebuIe sa stII care sunt condItIIle
pentru a fI proprIul tau angajat.

Aranjarea bIrouIuI

|aI mult ca sIgur ca o afacere onlIne va fI condusa dIn proprIul
camIn. 0ecI, este prIorItar sa aranjezI bIroul InaIntea InceperII
afacerII. TrebuIe sa·l aranjezI In asa fel, Incat sa aI toate
echIpamentele necesare de care aI nevoIe, ca: calculator,
conexIune la Internet, prInter. Aceste echIpamente sunt
Instrumentele de baza de care aI nevoIe, daca vreI sa aI succes cu
afacerea ta pe net.
CapItoIuI 4

Cum sa puI IaoIaIta un pIan de
afacerI pentru busIness-uI tau
onIIne


PrIn crearea unuI plan de afacerI, desenezI drumul pe harta
succesuluI. D sa te ajute sa dezvoltI telurI sI strategII In afacere,
sI In acelasI tImp te Inzestreaza cu o Intelegere maI buna a pIeteI.

D sa sublInIeze tarIa sau slabIcIunea ta In afacerI, precum te sI
Inzestreaza cu oportunItatea de a te uIta maI de aproape la
competItIe. 0aca vreI, potI sa IncluzI In plan proIecte fInancIare,
date IstorIce sI perspectIve de crestere.

DrIce plan de afacerI bIne realIzat trebuIe sa arate cIne este
publIcul tInta, Iar In ce fel vor ImplInI nevoIle sI asteptarIle
acestora produsele sau servIcIIle promovate.

Cand staI jos sI IncepI sa puI laolalta planul tau de afacerI, este
bIne sa·l organIzezI In sectIunI ca:·

1. SumaruI, rezumatuI afacerII - Produsul sau servIcIIle pe
care vreI sa promovezI.

2. AnaIIza pIeteI - Cerceteaza produsele sI servIcIIle sImIlare
oferIte de competItIe.

J. PIzItIonarea produsuIuI - Cum sa fIe maI proemInent
comparat cu competItIa.

4. StrategIa de pIata - Cum o sa promovezI :

5. AnaIIza cIIentIIor - UIta·te la nevoIle sI dorIntele
clIentIlor.

6. AnaIIza fInancIara - Ce sI cat aI nevoIe sa InvestestI pentru
a Incepe sI a contInua cu afacerea respectIva.

7. TeIurI generaIe de afacerI - Unde vreI sa ajungI, sa zIcem
Intr·un an:

0ar cea maI Importanta chestIe este ca dupa ce un plan de
afacerI este facut, n·are voIe sa steIe Intr·un sertar undeva, cI
trebuIe folosIt ca o harta functIonala la care sa te uItI cand te
pIerzI sau aI nevoIede Indrumare.

Cea maI buna metoda de a crea un plan de afacerI este sa mentII
cat maI sImplu (o pagIna sau doua trebuIe sa fIe Indeajuns).

8IneInteles cel maI bun lucru pe care potI face cand IncepI o
afacere pe net este crearea unuI plan de afacerI sI sa te lIpestI de
ea.
CapItoIuI 5

Ce tIpurI de afacerI potI avea pe
Internet!


Cand vIne vorba sa IncepI o afacere pe net, trebuIe sa stII ca
exIsta maI multe modele de afacerI pe care o potI urma. PrImul
lucru pe care trebuIe sa IeI In consIderare cand alegI dIn aceste
modele este, sa aI o Idee despre ce vreI sa vInzI prIn aceasta
afacere onlIne.

Ìn ceea ce urmeaza o sa va prezInt cateva modele de afacerI
onlIne de succes pe care multI au Incercat·o deja. 0ar sa nu uItI,
ca decIzIa ItI apartIne In totalItate cand alegI tIpul afacerII.

hodeIuI E-commerce

Acest tIp de afacerI onlIne este cel maI raspandIt sI cel maI des
IntalnIt. PrIn acest model venIturIle sunt generate de vInzarea
dIrecta a unor produse sau servIcII. PotI folosI acest tIp de afacerI
pentru a vInde proprIul tau produs sau produsul altora prIn
afIlIere.

0ar despre asta maI Incolo. 0aca alegI acest model, trebuIe sa aI
o pagIna web bIne realIzata cu un desIgn atragator sI cu toate
InformatIIle necesare, Iar bIneInteles posIbIlItatea cumpararII
ImmedIate a respectIvuluI produs.

PrIn urmare, ca acest tIp de afacerI sa aIba succes, are nevoIe de
o promovare efectIva pentru a atInge potentIalII clIentI.

hodeIuI "afacere Ia cheIe"

SI modelul acesta este destul de raspandIt, maI ales pe Internetul
de lImba engleza, dar Incepe sa prInda radacInI sI la noI. Am
vazut sIt·urI care vInd soft·urI sI cartI electronIce cu drepturI
totale de revanzare, Iar altII vInd sabloane (template·urI) web tot
cu drepturI totale de revIndere.

Eu numesc acest model "la cheIe", deoarece are tot ce aI nevoIe
pentru a Incepe. Cand aI un produs cu drepturI totale de
revanzare, de obIceI aI sI un sIt gata realIzat cu scrIsoarea de
vanzare gata. |aI aI nevoIe de un hostIng sI gata.

hodeIuI "ServIcII Internet"

Aceasta este o afacere In care sunt oferIte dIferIte servIcII catre
clIntI onlIne la un pret rezonabIl. Aceste afacerI sunt construIte
deobIceI pe cunostIInta sau profesIa unor oamenI sI vor oferI
servIcII relatate la acestea.

|odelele de afacerI, care Intra sub aceasta ubrela sunt:
consultanta onlIne, asIstenta, etc. |aI exIsta o alta categorIe de
servIcII oferIte pe Internet ca: e·maIl, webhostIng, platI onlIne,
web desIgn, graphIc desIgn. 0e obIceI castIgurIle vIn dIn platI
lunare sI vanzarI dIrecte. Ìar cand aceste servIcII sunt gratuIte,
sIt·urIle sunt monetIzate prIn reclame.

hodeIuI "Programe de AfIIIere"

Un afIlIat face banI prIn trImIterea potentIalIlor cumparatorI
catre sIt·ul vanzatoruluI. 7anzatorul plateste afIlIatul fIe o suma
exacta sau un procent dIn pretul produsuluI dupa fIecare vanzare.

Pentru a avea succes trebuIe sa aI experIenta In optImIzarea
motoarelor sau sa aI un sIt, care deja atrage mult trafIc. Acest
model de afacere n·are nevoIe de o InvestItIe pentru a Incepe,
dar totusI necesIta mult trafIc pentru ca castIgul IeI dupa
vanzare.

hodeIuI "Info ßusIness"

Acest model poate sa aIba maI multe forme ca:
 SIt-urI pe baza de membrI sau abonatI:. 7enItul este
generat dIn abonamentul platIt de ceI InscrIsI pentru acces
la sIt sau anumIte partI a sIt·uluI. Acest model se poate
aplIca sI la un newsletter de calItate. La noI Inca nu e
raspandIt, dar cred ca are vIItor. Un sIt de acest gen trebuIe
sa ofere InformatII valoroase, care sunt greu de gasIt In alta
parte.

 CartI eIectronIce: CartIle electronIce sunt populare pentru
faptul ca se pot descarca Instantaneu. La noI nu multI traIesc
cu aceste posIbIlItatI, dar cu Intrarea Pay·Pal In FomanIa,sItuatIa se va schImba. 0aca estI expert Intr·un subIect despre
care altII ar vrea sa Inveteca, scrIe o carte electronIca. Ddata
ce scrIsul e termInat, costul producerII sI vanzarII e mInIma,
maI ales ca sI la mIne gasestI o unealta de produs ecartI. |aI
trebuIe sa facI un cont la Pay·Pal, un sIt sI afacerea e pe
pIcIoare.

 AIte modeIe de Info-busIness: 8logurI, forumurI, stIrI
onlIne, newslettere, encIclopedII onlIne, sIturI web
specIalIzate. 0e obIceI, InformatIIle pe Internet sunt
gratuIte, dar daca estI In posesIa unor InformatII specIale sau
greu accesIbIle, potI vInde aceste InformatII sI potI sa facI
chIar profIt. 0ar venItul maI gros al sIt·urIlor de InformatII
vIn totusI dIn vanzarea spatIIlor publIcItare sau dIn lInkurIle
de afIlIere.

CapItoIuI 6

SI cum o sa promovezI afacerea ta
onIIne!

|aI InaInte am scrIs despre maI multe aspecte al afacerIlor
onlIne, dar cred ca n·am atIns Indeajuns subIectul promovarII
acestor afacerI. SI stIm cu totII ca promovarea este sufletul
afacerIlor fIe onlIne sau offlIne.

As vrea sa ne uItam la cateva metode prIn care potI pomova
afacerea ta pe net. Scopul promovarII unor afacerI onlIne este
atragerea trafIculuI. Acest trafIc consta In vIzItatorI, care pana la
urma vor devenI consumatorII taI sI o sa cumpere produsele sau
servIcIIle tale.

PrImul lucru pe care trebuIe sa facI este Invatarea optImIzarII
sIte·uluI pentru a fI lIstat In cele treI marI motoare de cautare
(Coogle, Yahoo, |SN). Cu cat InvetI maI repede acest lucru, cu
atat maI repede va fI lIstata sIte·ul tau sI cu atat maI repede veI
prImI trafIcul dorIt.

Un mod de a Invata acest lucru este sa InvestestI Intr·un manual
(Ebook) sau Intr·un curs despre optImIzare sau potI Incerca
urmatoarele metode.
Unul dIntre cele maI bune metode prIn care potI optImIza sIte·ul
tau este sa aI o gramada de lInkurI externe, care arata spre tIne.
Ìn ceea ce urmeaza voI oferI nIste IdeI folosItoare legate de
crearea lInkurIlor externe.

SchImb de IInkurI

Acest lucru o potI face cu sIt·urI care au subIecte sau produse
asemanatoare cu al tau. Acest fapt nu numaI ca o sa·tI aduca
trafIc dIrect catre tIne, dar o sa ajute sa ajungI maI In fata pe
lIsta de rezultate al motoarelor de cautare.

ScrIe artIcoIe

Este Important ca artIcolele pe care-l scrII sa fIe Interesante sI
plIne de InformatII folosItoare legate de nIsa ta. Aceasta metoda
este probabIl cea maI buna In ceea ce prIveste aducerea de
vIzItatorI.
Nu numaI ca nu te costa nImIc, dar In plus fIecare artIcol contIne
un lInk catre tIne. Aceasta Inseamna, ca o sa prImestI un rank maI
Inalt pe lIsta motoarelor. Cand scrII artIcole, Intotdeauna trebuIe
sa adaugI InformatII legate de tIne ca autor sI cel maI Important,
lInkul, care arata spre tIne.
PrIn dIstrIbuIrea acestor artIcole nu numaI ca o sa prImestI o
gramada de trafIc, dar cum am spus sI maI InaInte, aceste lInkurI
externe o sa te ajute la optImIzare.

ForumurI
Cand folosestI forumurIle, sa nu uItI sa IncluzI semnatura cu un
lInk catre sIte·ul tau la fIecare post (dar InaInta verIfIca daca
acest lucru este posIbIl, pentru ca aI sansa sa fI dat afara).

Cel maI bun lucru este sa te lIpestI de forumurIle cu subIect
asemanator sIte·uluI tau. Ìn acest fel nu numaI ca o sa InvetI
despre potentIalII taI clIentI, dar o sa fII In stare sa te prezIntI ca
expert In domenIul respectIv.

ßIogurI

SI blogurIle sunt un mod foarte bun de a avea lInkurI externe.
0ecI, daca aI deja un sIte, de ce nu IncepI sI un blog: 0ar InaInte
sa IncepI un blog asIgura·te ca o sa postezI regulat.

CapItoIuI 7

Cum sa atIngI audIenta tInta!Un factor Important In succesul marketInguluI onlIne este
cunoasterea audIenteI tale tInta sI cum sa·l atIngI. Pentru a
determIna ce fel de clIentI IncercI sa·l atIngI, trebuIe sa raspunzI
la urmatoarele IntrebarI:

·Ce varsta are grupul tInta la care vreI sa vInzI:
·7reI sa vInzI unuI grup etnIc sau unuI gen anume:
· |ajorItatea clIentIlor sunt casatorItI sau sunt Inca sIngurI:

· Ce conexIune folosesc la Internet:
· D sa tIntestI aceI clIentI, care au copII:
· La ce nIvel de educatIe sunt clIentII taI tInta:
· Unde traIesc aceste persoane:
· Au un hobby sau ocupatIe favorIta:


Cu cat stII maI multe despre clIentII taI tInta, cu atat va fI maI
usor sa vII cu un plan de marketIng corespunzator. SI In acelasI
tImp va fI maI usor sa proIectezI sI desIgn·ul sIt·uluI, In asa fel
Incat sa IndeplIneasca asteptarIle fIecaruIa. Avantajul cel maI
mare al marketInguluI onlIne este ca ItI permIte sa fII foarte
precIs sI tIntIt In legatura cu potentIalII taI clIentI.
TIntInd dIferIte tIpurI de consumatorI


|arketIng·ul pe Internet este la fel ca orIce fel de marketIng In
anumIte sensurI. ExIsta anumIte produse, anumIte culorI, teme sI
jargoane, care merg maI mult la anumItI clIentI decat la altII.

Cand stII ce fel de consumatorI aI tIntIt, potI ImplInI nevoIle lor
prIn atragerea atentIeI. Cand folosestI anumIte tactIcI care atrag
potentIalII clIentI catre sIt, aI abIlItatea de a castIga atentIa,
loIalItatea sI Increderea lor.

0e exemplu, anumIte studII au aratat ca majorItatea
cumparatorIlor de sex femInIn II place sa economIseasca tImp sI
banI. Ìn jur de 80º dIn cumparaturIle realIzate Intr·o famIlIe sunt
Influentate de femeI.

AcelasI studIu a maI aratat ca femeIlor II place sa compare
preturIle fara nIcI o presIune dIn partea vanzatorIlor. 0aca vreI sa
tIntestI consumatorI de sex femInIn, sunt cateva lucrurI pe care
trebuIe sa tII In mInte, sI anume:


· Dfera un sImt al comfortuluI sI al comunItatII
· Abordeaza teme despre problemele zIlnIce
· Concentreaza·te pe educatIe, sanatate sI famIlIe


Facand ceva InovatIv sI creatIv pe Internet sI folosInd ultIma
technologIe, Intotdeauna potI atrage atentIa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful