• • •

MULŢUMIRI LISTA TABELELELOR LISTA DE FIGURI REZUMAT (FOLOESTE PROFESORILOR LA APRECIERI)

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 1.1 Privire de ansamblu asupra operatiei de rectficare 1.2 Evoluţia procesului de rectificare şi a masinilor de rectificare 1.3 Obiectivele tezei şi planul de cercetare 1.4 Organizarea tezei de doctorat CAPITOLUL 2. STUDIUL LITERATURII DE SPECIALITATE (punctele 2.1 pana la 2.6 prezentate in primul referat) 2.1 Un pic de istorie al motoarelor electrice. 2.2 Istoria motoarelor liniare. 2.3 Tipuri de motoare liniare 2.4 Beneficiile utilizarii motoarelor liniare in comparatie cu alte sisteme de transmitere a miscarii liniare. 2.5 Dimensionarea motoarelor electrice liniare 2.6 Modelarea lanturilor cinematice de avans ale masinilor de rectificat ce utilizeaza motoare liniare. 2.7 Controlul servo pentru lanturile cinematice de avans ale masinilor de rectificat 2.8 Proiectarea sistemului de control al ale masinilor de rectificat 2.9 glisante Control Mode 2.10 Controlul adaptiv al motoarelor liniare si compensari ale erorilor aparute in timpul functionarii 2.11 Controlul motoarelor liniare (generalitati) 2.12 Rezumatul capitolului CAPITOLUL 3. SIMULAREA LANTURILOR CINEMATICE DE AVANS ALE MASINILOR DE RECTIFICAT CE UTILIZEAZA MOTOARE LINIARE 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Modelarea sistemului Modelarea fortelor de frecare Modelarea fortei necesare la rectificare Validarea rezultatelor experimentale Rezultatele simularii. Concluzii rezultate in urma simularii. Rezumat

CAPITOLUL 4 PREGATIREA CECETARILOR EXPERIMNETALE ŞI IDENTIFICAREA PARAMETRILOR UTILIZATI LA CONTROLULL MOTOARELOR LINIARE 4.1 Pregatirea cercetarilor experimentale 4.2 Modelarea sistemului experimental 4.3 Identificarea parametrilor sistemului experimental 4.4 Validarea modelului experimental. 4.5 Rezumatul capitolului.

tipuri de controlare CAPITOLUL 6 REZULTATE EXPERIMENTALE CAPITOLUL 7 CONCLUZII ŞI DIRECTII VIITOARE DE CERCETARE .CAPITOLUL 5 CONTROLUL MOTOARELOR LINIARE UTILIZATE IN LANTURILE CINEMATICE DE AVANS LA MASINILE DE RECTIFICAT.