You are on page 1of 209

KURT BABCESiNDE

B~B OY'i!f,uihttal

Y!i:f;J;iie1:dtlAnk"a~a,
l-et:00 43176'~

w. ~ltb~Sbbk

Qr/1,

AJbduJa,h Dc.I,ln V'algln K,Uiljuk

C' :,Yal'~n K'fi(Uik Rtr.m.~ :ElI:1l~b~ N1~n 1'm

KORT BAH'CESiNDE SOZLE$i

T:iill'k ~~etedltJfini"t. ~riUl/~~~1

bir bar~ Menl~ ifnr bi, or,~td:hk(lU,~'id~lt,


\

lic;~~~~!

tia'~hn·lI.

~~1.r ~vgil-l,~j' kijnr-'


y.k

MaI'~ 1993

~lJ -KumA L AlL]!..~.,

"'

r"'

;,

9<1

v.;u:Tltdj, 'SOlUm, ,tr;iin. BiidliLci.


'iJ~
~iun;l ~~" Jl4n.cl

$<,
1.32 Ek

Kil:ED:.1"'AN D;EWIM)' '\l~ B~)(.G~

ALMAJNYA; IiJZJ;ULLAH V~ RE~)Ui~.·!·,,.;,.;.·l~


'D'fif.dUl'vctI .~illu

BYLBMUL10IN GIzL] 'rA!1[q~,"'"~-......,.,.153 .. , .


DCkwillndffi, Bo'Mi11lfi~'(in 00. Hie. m~~ APO: ''lfm;p' amAlUSJ arnUNlfll
OOtdi~~ij ~Qlbt

E"'•• aM
!.,

5051' AltzM

t;m ·bc.md .S}:;


'IE Pf.:t. tJZ~E "
i " •• ,

3.:14
3--5J5;

l~O[jmtK:AILi :E~TE'T~1l!
lB@.t,imlo Ml'im l'~lTu ~lri~~U ~k

"""","""'''C'

APO

HO,Iy' U i(3Iln.rtC)R.

"~.B

_•••••••••••••

u409 ,412

)~~ '~mm tWo. ~t.h\cl B'k


B~~iR ~ENI PlC({'YE 'D(X~~RU.
,u """.,,

...

rurk~ id~ ooyle ilbir oo«uik yo](;w; h~m '~lqiYl VI! hem dE 'sNl~~meiyi, irft~~b}tiO\]". H~m kong~mafl VTa hem dlJ! bagd]a[un~fI:h;~nyer; et1iidjl'~ y 'Su rad:a... Ba;kM A p,ll firikjy~ \Ie 'Kurdis'lmi [1_~Ij, ~liltbir '"'s(jZclefi yap1;rO'f. Boll ~!jiI,yim...
ffi

"'~'Ie~i"' ~~qIUnu4 bll (~Dli

j~n?

uyd~um

n.aru., ,6.~

Ii'-_

'

'uy-e;rt6ruu w'IUaln 'keadU\"1r.inith~~rt1,yQ;lI'tar,

~, ytlIR ~rnllk A,.. 5OJilltL1!!.dil~ Alr-ap Bllert-OOI!I .A.pcl He yw,phAimJZ sC;rl~dJl ~ a; bir ~~a" ~al.annaya ~lJfl!im. ~iruzde. 00t p~eli;k bir ~a, Vitr,;, Her ~:d.etllJn biJ$Ul~ hirr iiv,endr yazd:um.. Her bOlfimde:

T!2.krMl:a;r oldllJtmll.1l _JtbllJ'~ediyom:m Mlillm'kifut old~ ~1dar a~a mdrinrntye ~b,bm~, amtcal~ bunu 'JaJP8'r~.. Ape ](arde5;i,:m1m 'SDbreti, aIo.JIM, 'v ma:nlbtgIml, do~'mflya Ozeo

. BaZan da1ta bnce ele aJ~J~mlz konulMl'~):[-ur.bft!~; IR1'!;J,'k\!, btl t~' a:rla.!IlifitinGle Y9i d.1~~uee(t ~jl sOzlqi cit~len bnhlIiLu~ v ynrdu, Fhirad.a, ra ibl~n.lan y~;u ~Ilyaza(lak~ ibw\ljI, yapmaik "m't~lm. "a da b~r ijlQAde r(i~Ta, :1'82.] ,DlaCil!krl'lil1n~ ,[3lJ~ wrdijim b.~. ~:i ble1e-ltn lilt! dl{~EI V· 1iI~l:l1~ 'ili_b1~~n i~iTh 'w-krnrd~n kaQ:Ii'tIDiH.bm..
we .'ml:!ti.B.1. i~ el1.lerh.H~~ra,}l1 t1IJ1lilm..~~yt de:rrndlmor Metll!ilLiQi ~~n y fDb~ m"'zi '. ;t'i~yi ke5m.ek va ya da
[!der

gijstei'dmn .

~scei"do'

n 't:ll~Nh.1!rabU~:idn Q~editn. d As'llnd!~,li:jilli}I:imW:tI~h! b:~r'~A-~do ! ~i7i"ii-iim~a(~a g.osl.§',mm.


11·_

Qzeo

iJ.a.Gi<Sl. dUl0.e ,~--r:~s~UG~lirHl l£i§;~ft~ d ~1tJi taTJh~£Ier Vie bilgil.endi:r.r'rm du,~, ml.e-rJ 'Ina2arE~dU1lL. ICaIf~lIll:l_1.d ,:ard1il~ll4a, zatnarrl '~jli'_[J~ ~.oroy.u w kDrolUU!l 'Wknlnnl d, ¥"fi!@j~mllZi

~myorum

M2iifl-JUta,p j~iudehar~1"1i1t_1!!" dJi~'yl~ S'iJlll~1M1L dl~g~I_IT~n ~y~l.o1a'~i1oc~,~i!]le i~retM~lf~" 19u M~}';x'!nbu SEl1:'~nlU]S'~lii'Iillbi r
1

'~, a:z: ij;1i.~ylmwiiJm.

IJil'Wl~ek oiuYQr:.SOiiI~t '~tm:rrj,

1~~l_~l~'I~
Itlt-!ii'

..,a~~~

dna Qikm-,IDRtl\ KijJT~' 'Ifi~'llil~!lI:U:~JI :~lfl~'


_.
i~

b~~ al,to {HI!iI:~~.

dnzt~YlYi~m· ~,~i!pt~,
bll'oZ~-

~;md.iUk-W hldklllj Wr.in san ,tild1;l]n. ~'iTI_ceJ"~-sinde' l>iiipnikJmm b,ir'm~b1;lri hi~Ui¥., 'fUriii;~rm~aduTid 'b:imt' bo~ MElResi j~md~m lml!tI~U ~~mL:e, ~ret1m.l)e';s~V'gi_e ~~E!ye ~~Il$'bm. Ben, kmdl~~im hap Nr~U dUr.y~R bJlr' li~m;. imanhD ve hlld~mza _ ~~l!IJ11t ~H~~i ~~ dii§.im~miJQ~m. 'Q~ ]iJak!Iam,Ytl~'.
QaJ1l~m1i1IiL btl' RBdm, d@hap' M~t

odemek' 'ts:te1tlemden ka~


l~!O~CIillIU

1~IUi. ~ ~ez.Yafly.or-d,tl~K~lBp1a rulk'lt~ itl~~~~~ ! '

amvws~teldelL'l; Smin~t;, tii_1!i ~'~ '~Y "i~l~~_,~rii,


~n~~~1

d!l$Yd~rlJm. Om:rUlnru 'UHtTtff~ ,diuy:m3::f'.tn

_,'~~~

bi'Wr~

~~'k".

~~JLJn

:maJiLda !kiltatll~8'Zlfil'I!fta ka~':Dldl1;e,Z;gur Uru'ilN:Sl'te' mlmL];likeI~rine uyuYOl'i Jar~, ~~l'Al~'l1~~~ t~mel~!" __ .,~ ,_ __,.'.', __ _ ~P["' li)J'Uhlltl':sHe'den N~1I1~ dU2iJid~elen lJ~t~~jJJ. auc'~ 'fep!l1~1 KJXlr~lu~,"t~ '~'l~ml~b~. p~~hl~'lQttw, ~~~ ab!tn ~po~nun k1fin~nlifdrIDtim~, ilt" ~~ NqrnMii~, y~l<d!IJb]ile 1iI.yrni~tch~ b ~ik bL~ ylJii'i.e"deApQ'rnlI.'W!dur":

_~1d~:

K~t kua~l.erimm 'bem~1 ~(ktl(u'lII!tia eskisi bdaw ildiyar; ~~,'f lremil;'llIma. g~l(maetin:i d.u~u.~ ba,llliyotrUIn. 'line, hEl': iki o~~e: ~:MnuI1 iize:-re cepM d:et.i,,~~y; plPllY'OOllOl. Kfitt eE1!~inde, ihHy,alt ~vve~~e ~~11I, ~

~~b~J!l)mI:'tt.

'biooez;

'O],rl€

~'"'

oL~1[ruJgJi'i_~"iJwamrm'Um!ITk,

,i£Y:ratlrusrnmu Dyi

¥~1Di K1iSilik

AnCiill,,:bir :oo);ta,a d~iii'im~ F;e(~~in:l dfI!lYU1or~ ~k. 1iP'k. ~ez w '~u. m.~la, btl ~~~.y'ra.I-: ~ini Apl'~ _ g~"81;]~!fiJinrper~ ~b;itujlm id\rjml4L~ra~ndt~ Bro1rd~1; i(iruie" tl_lt ,"~1lla~a1 bi~ d.o8}t ~~I ~tUndemiL'dc y,~ dJ~, ~~tb,red~~~~ ~,~~u~ _ a1J.!anrnmn,d3"buli~IIliItiI:lB11 §.a_~11rt1(l~olma5aOJl]ej. ~llilJndiW". B-1lW ld mla1r,~b:'1JmI~rm.. , _, ~,_.. __ .. _ , , _ Be 1;1 ,Q~~llt, ,~llygu~~,a. ,~~l~yum;. ,,~~~n
I

M1~Jl"l1993

~imi~lmw ~~,
V~_]"~ ~

~~~

~~tieri'rrde'kl ooiZ~k mt.~~rl


~,

~~t~~]'l..

en

~~j"

~~'~~'i~fu:r:•..

dl~Nirm.eye

"<;~~~

~l1~~m;nn.

'~ijlmn d~mJJal" bit' ve ayn.l 'k:i~P' mtG:1[,,:"


IEUj~ dlll~§Jar ~5;r\I'e:~'li]iij~r o*iWJ;'l '
'BuOOip,j,

Q01i:l!lI_i(bnrn ~:Mdrukla:r~ lilta'~l~r" }:_mrtdrulerlll1lidi.;-? BiIDt-alLlfrels. bndiitl~ rHda-.:mIJmli~~:r mi~'?'


11

Di1$ii!lllnli¥.o;rlll~.

Pelsefenifi'n

¥Lill~Ai~mm. in~ ,kc~dish1i:

ttklJ11llLay~

tJa,larnnS11;yJ~

"~ll]rul~IUii.1iliyomm. b

I.

uyomm.

~;~i'~id9Jjy{[!nm" ~iini!l
G~~~

J(Wilde$jm, APfiQ~!1
'til$'fI

MYn~

YO,jun d~munjf, ~a da n~rrEnldakilllamhyor.

wt~m1_ern~ ~fiF;

Oyle: ~l~YOruin"

.nl
'D",,]..J ,F~I,

'~~tL~;i'

,"",",'i'

.'II.~

IL..

It"Ir .... ~me:

...Jko

~nillbi!'

L."

I~rr

gll'ii, u

~ _o,~,

'!i,~D;le

i5"I.U~1

d~~'H,HlOOit~' P'OHllk~ bi'r: gUt~'ri&i~


~zOmlemel'
" tiirm.e 1= ....Ji_,n" ,

[tq~tiolyl'Ui'iBdif?

l13&ryfi1d.oel'iJm~ciU.i"!,

ne-g(~1ii.alil yu1(leD!Jlte :tile hlrIiik-t12 biT gfi~ 'bii:ik-v~

1Iii'~~J.'!.lihJi.i.;'D:.,

Feas~'4¥de hi]' Qo:zmS'i '1»1:' n~tjo:rr,ldwr:. ~etm.m n.-egaftinn'u, :~:.s;eferuio an Wir.1in:h.in-,. ~lBefe", bOl, b~Tr]I~j\ UZMfte getilyQl: ve

bm'i1~yur,
bid'if,

4,.1em.ii1iin~m, ~R'Wtl sa~1rt kendisi o]an d~lijini.


lnsenm

'h;imd~ derin]itf ,EdM 'tarillit vetilru I1!J dU1ilJy~m, ~'It~gatien'tI He.

En m1:J~. k...m1!l t1!aka bilgi.d.ir. l"~.nfilfl. ke!L1d]s~ n errlinrlfr'soilltllndla bit bilg;ldir-

'CQ~m.e.; ne~iiJJliQD ve yillk:h~:nmq.burada>,; bi1g~y~ dOfrlqtOmti;


[Kw11t' ,Ull.

TrotTi y:apn~k, emn~u:null1da 'birr ib~lgi m1tl!l!akhl,;'tl!ml~ i~di:r. . F~l~eJ 'me-bui b:itln'k; llc;drifi S;Qnr;u:ziul!;: ola.Jll, bir bi[~
5!..~~·r"I'~llKlli;' ,
..i

l~lse;f:es~nilL'!L 1~J!i-1; ~
" ....!i:,;i!!lo~

I~

ih:o.k~$lml
.:iI-:;:;' ..

Wl'l1,g:Ul
'" ....11

:nite1!At
'Il... 'k ~

SQ-·

;IiII:I~111J'1;rI1IJn I..."JInin1i mt~l_ei, som'flrUJoo D

L·,~["P'·

~n:'I!.I~1lIImlile

Ii)'U.IImRSmljJil

boytilk. g,erse'kllt '11;iLil~WJl"lll H~'I l"j r. d.e, telsefeinhil rfiillti:inllj FJ.1. nni((n di!l!tiilCir~.. :[bl,ilnCtlnlin :rras.1!l md~~1J. SP!omsa.ll1l"ld.argUrm~' ln ~ablyMWlll..
I

V,
Fe1s'- fe,. ktq,ku;. ..sErr.hend

Bi'nme ntdir?
nmda.yaliiJyor.

·bt.<:ano.llnidnufl, s.c:ru Vrm~ bu

S.ofil·v;i .J~

cevam r
1

, J',a-

tv,.
Po-i~ [fIolUika,
d.iUl~!lhJ".

ise ,d~ih~ b;lbd~r. PoljtiLka'pj! sm_lrd~ ~erill\l~. oh"J:m~

t1lIfi:lmh~yomm.

.
mariti

iki. 'iiI~m~il topr.ilk arasmrlakliJ

tHtlrul\L~ki

Ger:isi, ib~r rz yft_~Rm1li$ olmiZlrsn18: ~nl't ~atanllkb;l'. PoU~ikit, bu 'nedenb? h:ep bitimille2e yUB7ij.me:ktedlll:. 'Va da po,IHik~. wrnyerek b~ln~t~k';ri!L'. y y;tlmJ:i'k'i2I~. dl<1a2eri'lm nkleri bll.hnak ve du~;dilliideri a,l'Lcak 1lV'-

~et'ii311Ul\m~z·\d'r.

gU~9Tke.nbiJlmek: BIl pllUl1..a.'dlif" ~. PoUt'kum "el,~AsiSilri vaTI~ f.eh;;{~![eruna~1ians~;cl b kll~k"Yl\1(t!ir. B..m'nedooJ.e,m~li[l Fiils£;r-emin D~r.te.s. me ~:~ .dfJls~n~ ctkau'l
m~k 1ti,e~yo.f=

,am', y,ollm'.. lanJru'!mtl.a gellyol'. Po.UWimd~· iU! adlln oc.rd/~.:Ij['. tltinc'. a~:hflllv "ilialla]fiLl!! {JhlOSk ZQnutdl;dlrr. .AllMllalT!, bllg_l;:a., ,am:de~trmlll@, Piy'p"r, Vo.Jitikada: jJik ve ikhflc"!;«I·J., II il~~I· il~ lrul]iL~" oluyor. Anlsth~tlmba.§ka Tann yoknn:" @~hU1U[jl verriyor" 1m},. bBrl.m, 'bt~ldu~m. ~h~ Y,l1If1llUll_gJm 1'.a:nrn'dan. b;qka bt.1rrur1 ohnayacnkbr .. a1l'flL10:mlIfHl ~!I:I~yor; :;1'li:l[b,. Vllm~D Wtum tnnman p r Rdl ,Ie ~di 'Th,l"i'l"I I y~T"lJtiP bolufIB seru ~Iili o,l f1lJk mtaya tJkW'Oli' , PGm~ka 16d ili.e ba~]lyor PotURa deti ~~Im'!ieyfifJ"~lili olar.D: ~r~eji~orft Felsefl!! is J:.Q:lllffiib ~( , I~ra~r;;(n sOz'Yi],~ "Sa.perc audelll ~1r~lllml~,l-e ~hyoJt.. "Bl1m~)f¥y6ril2kW' olnlak a~'lamm,'t,g.eU,or. dad r,
I

poUfika~:r,OO] it. \1a~]~r,. ~ijyiin illk sdzu "m Uahe"

oln'1ak duru;l!lUJ'V'L-"

VI:..
f'{il~£
V'il

GOcu,g, J, 01: ,yo~. M,ar)l; btl yiZ}?lll ~l'bit't!n 'kj ytii1ntl., iJmjuvaz:JllBn Qo(ilklu ribml, ni'U:!Iyor. M~n h\.'OaRlm ~oruMuk ~~ ciL.a~ ni~le-~t~ yarn8i~ 'insan:Jl1tAm ~tl gUz~l ,~arnnmn ,~nemU bjr
~rIl
L. ~

Des<:a'~.1 olilyfUliind,

PQ1itiM, y~~mn~ ytb"e.kWe -~,oJd*

z~man,~

~Yll.~byoi, 'Vl[.
f,e]~~ WlrtL"drlim ne oitIJllItu ~leit~iJgm~1lQi'.

bil~:~:h~TI.1il b'llIl QQne:llliJlm 'Llri1n.uuurle-r,

~ulklann urU1I[Iikhltr, J:iljSal 'If.! ~i[rd'olu bilU" u~ku~ntn. ~ ~e1~' ~ kl],~.u.!.'le yi5rriiyiip .. mlKl~, etsm blllmtl i'~id~l'" ;
11

1J.1l d\ij\llt~Plioi' b,u ~J

Iillm.e iru!' j~~k

o'la~k Wtunse'i(li~.

13

Butirll ,mk, go.k'ten. ge]moobr. Hem Arrtek Alilna'da, V~, 11151 de 'rm.otiem atl1t!irtllarda

blT'diJ'~ hin..digitI'
~!'!!~a-

"am oJuJO'"
'~<I!~,

r.l0t~~tU.in bH~ll SlIltrfi\1l~i~j!1l, ~aJltbJI.iia: g,6k var" A~ak ~t diii,ilmmye kadar ~ n' He ggk'u bimitmmfen. aytrIn!Jk m~n obnuyor. Tmn','la solt"tln pY!l'l1rm 8:d~ 'f~lITIlft~rnn &0, t:e QhI~'" ma$l uedemy1e d~Udi;rJ bu., 'i~sa~'~;,n"][;lkonq]aJ;lLijnt)~K1IJ1'"

Ba'hida.W~m dahil ll).Q,itu'y~ l!~nlr11 la~,u\ dlruerd'· de...'mil-ban SI~'~~llm fiAt. 'lepe-terl, Mi]d:id~r:,;; A vrupa'd!a klbe.- her za_man en Ibivij ,~~~tI"1UrEodlalil~.n'v1 ._,' (U1";lw,.,.,,. ,..~~', ,,/ !CI ,!!:Ji ~"'" s= '.1' u"HWf,
!l.t'gJ'1lIlIo
,'C1

Food I mlkiy1l!t
saVil§:ti r.

:i~i~kiler.jn& kauqi Sii.\foq.. ~

,:z.amanda Iruik toprall

Iann i1~ go~.,ruil1. roi"rLsuz kavr~~oo@! 'biJFI~lJ'yo.xlar. Tann, SOllSJtl:zilaitll'llmJ§J i~~n'il yiikleml:cli~.

~n.

insanrln,

fit; r~k'I~mi ObUl,. s.c'vgL bi1g~ imdl ve


'

i"

jp SlI;Ul-

sli!l~I!ll~hli.~~~~dilr.

S0:Qt:llzlt'l ~ll'L'Ini:\.mU'~lftk]a§,hnT!3 d(]fl1L~U.r.

Tarm, ml1tilaklla~brJnml' bi~,gidh·. An,cak ~uutlakla~til:nila sfireciEtin sonenda bjU~m@z bn: yftkLmn ~Jm'. Bu. din il~ i(t~ ,@IU'i~s:ntda~, ~~iklaruyor, k ' E:el.sef~ dinden do,glJlyot' v-e bfii'ttn ,d,,:l!Iml.a!r' gibi~ bit JoJiimdUav\a~ ~n'Wlda", 1IriteUk de )tici~'or. F~~.do,pm.mta, d'O~~ii'. [)m.tl1tiflllfyQ~ ,o]ftU~ ~e'.~!nlM~,u'[.d,an buyU~ hilr bal!l.:in~,

ImU)'lo:r. Savll§ i~h;f;dir. M~iida m\ejUkiYOf:tiJg,l bi~im d~lt'Ii'rm~ $ilv:~. 1~{~ ~aiis.bm de gumJllu y[tinoor~ba~llyU).r;ftythl'iJan ... , Avn:p..ij\. yngiJrH bir dllill. ~Ui~ lutkilsu~a ba,g: tuY(Ytw '
nUlln\k1!lJiL'

m~Dm.~J'L1~tmdan

_,._ ~~~giyi,~Li;s;~nil.1 hidkm;urlidfl' tiu'a:brakl'


4i;;lbrmak

w bii'y1~

,!du~~lti~,nrtU I

iI:$llrlerb'i,

IX..
, ,!o!W~VLJa'bir nan 'kb~fisQ '(:o:s~~un ke<lfMefken 'bihtl:(!'u n de taOn'llP ya:rJ}'~r Ve' ~~UJrm d.~IJ;YU'Yp.i"1 r, ~;,CIi]SRtrf,i ,'., eWliGn'a bu imlsamlbk ~p~ylll' biJIJIru:Jk~llsafiIDIlJWtk:I.il5U t:nd:iJ~lte1>clI~Y01"!Bu lutku h~m lMEu.l1n ey'" ~emHnk a]~l1JllI:nf!a Vle' m.em dte bilm~nin l~bitl~ y,sJlb,iOO". '!i1g,ki bunlalihlllki bk 01\ 'l'Ilaz1mkm; aym. yQIl~;; ribi w in-a ~ptNlnb;:uslh'in
S1J"]~nm SSrmt'i

jj;ok ij'lIwltili:dh'., ~g.l$an~fi ~~kluk, ~]J Gop~miOls';tcm Ne'''rtol lJIZ~fiiln I'-uynk b]f pralm:1h.k ~eruv<eni; ~,e:~ ]aikl!~tigi, dODf!~; \l,:yr.n :za:n~nd,al!' dm1'li:iie'VIWn,d~ n lZ[Ui'rd m!~dlf~ d5Plem Qh.TY,bt'. U'2Ul.n· Sav\ ~ )il:n.nnr" tn~~r1Um ola'rak da :mUkd~b:illiyom:m..
i'~

~iHr..UiIDl\l' 1:;111 ndan ~k.lca_2iladl1t", Afyo~n

~tihsal ~u1ll1a8 fU ~Um~~m~Hyorb:[r. ' . Tildht 'V'>c ms&nlll TUJh5 lit I, d,'IiD,nyumt blil ra;u~k..'bUmte,yi :bn~,~ Miirery~~

liil' .

bi:r biIDme ydEu 'Vtt 'w biJ 'll'I.itI!Gl bIiIglka,~g..dlf'"

VlillJ.
'LaiSJlzr1\ bir. ~va~

UJMzm
Doilttu

ajnrnllurn.anda b1r gil,l) ~:ml-e ~~lil2fid~r" btr ikbd:a:r kavgasndlr Bir poliilik muc:adele 3n,~Q

bumofl g!'l;i;yOFmw:t1~kl~~br:IB:IllJ:~ ,Buhk bi!g~demek ola,n

bUg~ kiRlLin I~iik:mii alfa:ntdadu"'? D1~saUIi~bnlmL' ~

'Fa1lra,'mm, 'mil joksa

iflemediti z;unal1 eanll~,~Ifl[ yUinm aklm RU.?' IDu so~~ :FraRsa'nm tQpra:k1lr1nm :kimln 'mQUdyetin'l! !Jlaca~ Boms~y.ltiJ

~UID; uwe~~~~ ms~ru, m.o~'I~y~!!rdJir; !nl~ k :mL(J;~~li2;>. min b1T ep.)st~n.Glo,~ll kur.~, o']atak dpjijbjJmesi jQ.fu~ insa~, ftrtJ'k we 'psi~ ,dtifiy8J1_mln bil1 avada, bi,r.oiriyle' b;tjl~I..tdl bi'r : ~~~

~~m~, :~JiIl ,;' otils~mn, ,If~. dilrel'lite'rini b]jl~,j loii~,birDte ,0..z;-y~irQJI Il~[~1'lim ,n.a~;s...1.1d~vi~1inde'J'inin dl!1zenle j,m bl.imel jkolo Pt 'birr.,~L,.Ia,:;:a ~ teo ailltmmca mfIJtrn:yal~~ dqJ~liYCf.Mate.ry.;a,;,. , .• " ~ bJit 'E!I1[slEfIJ,oloJ.tk ok~lun. maddenm. d~!il, e msaniJJnmo~,B d ~~m~~ dQ~r~ ~k ~~~TtLQ bu luy~nrm. M~ml maltely~
i~
l _".

bj~md~ ][1eelmlm~lcf:igeroki,yQr. _ . , .felseJi. s-erliJvefliinde ~~_11 '01'i;QC :kendlisill1tJa]Quynr, <;OCII]k~~~n da olRudVJktan 1f§ji,meJ!1t 'lrDsamin ~kt._d'~p bUirJnilk :$il,ii~Ua,p kendisl d,QS"OO" . ~!IilSa!L'!t • k~Jtdisi~i cikmi'lt9 btUm fSlpJ,YD.r. B1li~ ins1!!lnbk :saw~Din ~tkli~i2i~tmlli~s,j ~n '~n bUflliik: ,aba lano. gere:k t::iM:~S1iJ... tm .ij'~~'ij .zaallla;c\lfnrlan Mrisru S~j'1yo:rnnl~ ~~etie. Mila ~ bu zaafl oT.t;a,d;arnltticnl~ 91.h1asJ.'du"

>.11.

ilJtID.p-yat .ak.bl1r :tto:phl.m.s.1~ ~~

duv~_flmru 1'llkaJJi~li[f'·

XIII., Fm1iis~Cd~ -Ot\d~:r-d:U]11m lO;lll15_,.. l'ng.iH12ro"de 'ee1D:Z~lII.Ci Henryt JU)p~;li.IlfrI~m~, :haya[ler.iJrl fllitliln:driki yflk5c!k ~~h;_n,md;ii1:ll ylbb:i.IL~ talr.i·
llh~

~Yd~,
buyw<:

.Gfll!Il'llll

dc~'w'Lttn:~af,

'~yLece

huyriJk.

x_
~oo~Qp.k an] d.l1z~nitle bilt akl[ cl~~1idirri. .AYtlIJU1Jffim~ i5e'iail' aikllrdtim..l:t!!l rndI il~ bir~m.e g~M', 111m ,ayt~hr1I;a]'IL~al!a.l'itn b~i!fLiii9Qnd~. rofI 'V_" ~~~tirrj~s~ mutbb\ ~iddlet de O]O_f>li}'f., '$jd~l sad,eM 5~~ 'k~~hmllyor.~ ,*1lLn :foolilkWilm de bn)t~lr; 'Marx y.e Eopls~dalmta ~'k ,ru~t' '£~lset.esi1L1id'en be$'r~.1r1@!W]ait':. AI]li}f1Il (eISflif~l!m et, ~y\D kQd'jfllye eden Kmf~ ~:m' bi~ ~!fdm]W'i~~dj]":c ay'dml,U1iJilIiHJJ1mI16UZ ~1e,~JtIDn~ d~ra~~~;r'· ~t'm '~~n onenul ~1~1f!J,iJ'j, "el~'etb'w" '~a~bi'n1J ta'~l1or '!(e M4:!J?;;ln ~n ~~li ~al1ljmali)nmnln y" ·bs}~I'I.~~d~ y~ da a~~

,a:ycl~mtanm3mn ~p11armtY: da ~~TI'tli o]uyO\t'ia:r~ ]3'1,umlard..(ao ~~ti H~rro/nm, a'E:Q,'Vllt ~jjflfunrU


~ I~ jllk

l.Unpyacl
S:~

'fItomlfiaS, M~(»',e'~

,~eya~~· M.am etmesl ~uk, :i[.


I~ri~

g~~.
il:,d1!nI8i'lll,'Wl.O~n J.~ni IlJ aynl zB~llIda d~spm olmailatt ~~'brlf~ ~i1dU'. ESl~, ;p1dl!!lldU1fM:~n gJiis1u ve yifu~-k isc~ bu var C-la;fll ayd'JJn,.1'II dij~nit1!,d:en ~a~naz ~91~iid~ h'Q~llt ol:mas1 de.~kJM, ~,(ImblLlfrnaC.Id~,poH~,y.citJmta 1b~~Yl1lnrtak :wrl,uu,iwlr.

Aocaik

d~ll~

ta:ri~:iin

k:ayd&~

HGr aydlfIlIallllm3. ~iLr ,ary{ffimInlam- i~ ~V~iLcli;t... O]u~ld:lia,durr.


'VI''']'

'ba~bg,N'da~tqlirmy¢]" ru~.yOit.

EIt1lti:r.i:,.
~m
,

kfr~t

him" ~s.f'nd.'~
i

!(ant~.~
a:ydl~(feJJc:bi7
}it

Kanl:'1ttra iSf.3ilU-m mll~~~tl1ira'!~k


. < 'r.::':"'""'~~iH1i'lI'r tilaNwwlI ....... fl

dMLe-ml1llJi~ b~T i$,..nmt ba4]amtg~I.dJr" Hegdir .~MU~ A'lm~ii':dx:" M.a_~_..


'.u1.~
!~~~

Tur.klil,ye ay{i~1i1 y,e t"~~J~di,~i 5J~@: KumiSiao. ilydulI1.t u~ ... hUirQ:k. '~fl~ll~ ~Wdud·~. i,l\e 1m'kiye aydlll~n w etldl'Edig:i ol~iid~' Xllrdi$ta.Ii1~\y~fllitim

{U"" ~

~rnIl11:r;;.

'I~'L

IIioUillULUbU uJiI' ~:maIf'!;;J_

1'""'".,......iI1

~-

'JI,u'

..

:I..

:rim .. ~

TOOf~, leMna~1l1U~ ~j_ k'IllTSPaur..

~\e.cll~~~. ~DktQiI'. .li.':Ul£-gU 3!I!i~kzyM~ ise hl~'yQ,kmr. l'-corik ~la~1Iy.t.cil,r ~¥UtJj:lyall"la:1j~~ biv }MIJM;II so.y U'~I"r!la.Yi ketu ~yrr!ft~1~, h~ tekll olam.;a ~~l, ~'U.ll.fg;U d_lmfil]'rl, dblrti.Jl~lmn,'bij r tk~~utD C)J~~aJ;.OJj~' )'Ii, ~Jl.lnYO~. it@i: :bm;t;IJ ffi~. D ~:rmaJl raJihiun w dddi. Qku~ ~~bil'lilr~m o[mamasldm;r" K:w;gu r~teu!!iimn ~~U~m~ O~!!ll IXlH~ye ~()mEm Y.· ma ve '~um.a ~m g:e1itm~~I-' pcFtmsi. 8l1lQJihrmMastytl! OOIID~d~~.1ii1rhiiy.e.ve Killitdi~!:a'fl!, aydlmntm :pQ]i§, Ul)~m~'SI" yanIDj ' yarp~niikl~.zd~liJt". Anmt yanh~, J",~anlj]t ve y"8Jpttnm~~'fpolis-

~~is.o/~

de

17

Itir; hUl'Lla:v"dlL mi[[~]alk.a y;a;OOjn~TEh'f1lELr,

'hatl;a,dliml

$Qfl~UZ

~lQvde' yal~k,

iooM't

fiiklvlti1\

~]

'V~:?'

1u:rkiye' "Ile~illir.dij ~I~a~\ila1:m~1 k'~,rma, ~~Iilrq:i ~,


~Uu.

de:Nw
1001'~a'~~
~EIl!1~¢b'j-

,~~'~~

,rtJjI[~l~idir.

~ilril:'ll,-,~ JThayo'l V£ ,hl'll:Iiddil~,5ll1\1;1Jr'llfDl~ ha.y~~:'!li~tem1 ~H~ iecek: blain 'ut>C!:pya gormuliiyo,t.


B'Ul 'f]('

&,h

l}~f,1i1lla ~ir

Ulb@py~y~'llI'niHii!l!n oL'Mar~:S1

Kol1troi ,cd)~me'Ji bllilme'ilk i~I~, '-'IlOlro] ed~h::11'IR b1r diilru ve 'SCK',liSnZil ,en,&el tiJl!lO~ ~d:T a:rayn.i. j't'!;s.alliJ lal:'Ullilllbyor,

,omMJt

{!',b'il'kj ikl' f'6~sefe V~ bUimiJlil O:lmRJ'1~lJm iln'LamSJrllllll, bill' d~ ~~~mi:dJf. Rml, bir yeni lbiJme' d,[d~~l~liJ'i,C ba§h:u~gu;ll,1". tnoipy,al ;('khFl 'k) [ilumsal dillJ''lTaT:J\8! ElRl ,)Ilkal':ak . a It!!, gir;i'endfrn1lile i~:kljfl".

KllJrgUJ, t'@f~~i •

b1i. d.u[1lli Vte ar,8i,YIf!,l}iti~~tir, ]nsamm Wiil51!1Zllta'lt ey'll,~ ~e]~.euiid:~ii @ndJam :itiJbanin in~'ii'U1LsC)'u et:K~ni J:f'lli~ifuniilybt~:rnlL. BaM g8\jl~ hi~m d,rnz€lnd~ inSB!n qal1h bit Ol'~nim~a, (l)!~~~, b:isa ii.lS~U\ ol,m.akt~ll. ~~b(@ktJ,t; I~byro- .. 'Cfin!J;.iI te~UiJ dUZie11m1n ltle~'~lrg ri, v,~ ijll wruue:u" i~n ~Idl]u ,~n ili' ~i:deir,e~ data.lain meknn~~lnt hapsetm~id1r.'. _T!}'M, ht.~~ ~k~m.. ~I Q~talfl! ¢1:kDmu'lJk: ~nlamll~~' g~iyor- bIsam!lill, OOijU ~ekm-. 'maib~k;

J~'j

~im

xv.
,011 ve MUm.. 'i~nl'lfu.1t~ en bfll,yiik ve en Y~4'~bCI 111:], 'buU~1e'r :r.iiLes~cl:i:r.
Rurada ms,iJtJe~
,S:ynl ulillilindat

X¥l
Bmm
glUdl.!ar'V'1,rII"II' A'!fJUl.
t

ba$h

~pytlarn'!.d dn bMyJlIk siMemlere

1IiI~

~l'f kW">-

yot;uroJ~h1frila anJa.mma,

g,ea1¥OT" ",I!o~t~kalt 'e~'~~1 ~JW'!ur sep~ti ~ri~, .. "'m~,va[! s~~H dtye~I,.. m£~ b'liYUii,. b~r s~~,am!ld u~.~@pstTI;i(e!b~"!ib ptOltakail va.:~'rn"!J~d.'I!J ...
b1r b8i~~u~ U*[n~ d

dijz,qrhrj~ gM~yo:r.
Fe~
'1!€'

,a'f~iu,Sc~,yljjjbit~1.£ boy:iik ~ilr ·

SQ~

~~

1lew1imd, d~~M '~~ala]" hLiJyiJl.k't.,~y$lli:t"ilIzer:iu:d.~ 'klk~l da~daT k~d;,rjn~ y~t'ltlarda blf 'ruu:in d\~ ,~rnjMb, ¥3ji8'11l 'ite ,01ij.m a~s~~'i!da ;mffi~s:koli~k bltJfeyl§Jecindevi biiyulk J'ilifeSil/jlw ,~I_a.-

bUim. -d~ bcir tnr 01\ bmi~tl btl'I~~ )'\dw(i~de bir seruVE:;nd'ir. ']Um Anti];::, ~ £'GllseF~, JJt~}fl®rj~:., 'k, ~2:ilfnfli bit ~ I:msi~l]krol slllD:d~1 atr~·t~ '~ bir l:l~'Hrerinde' bVI!]'JfIa~ba!lil ~1~ik kel 'erlllde~lluV~ neden amh ltiddlOOiiiirl.:er[erdle ~~;h kaldlM'anm } i'~ktm" ~I, 'ven~ son dij:!{>OO~ ,~s:it biT I;ril7clj,~~ b~glly~r,. NewttrliL m~'unfL1giiJll~1lJyerlnB -aJan ~ooDtum :t]zriji de ~yltU ol~u~~, hi~

biJoil'ndk,
bu mesa~Uarn,~e. yiJ);lEfimede biD);:~r.t'I(.'d~ ~y~ liIlT'L.ab]l~dir,
Demimm wliltlkaCl,
VIe

gilt;'

~~1ii.l~r. F;l~.wtol1,lomu~i,~~

_~15_~ a~~r:~~rJ~~ _~d~n: 'M~

X'V[[t
'poltltfkacL,., ll::Md1siyl~ dU~1i 'rnu:!!r'k:eoZ1ff.f ,M'.m8IOdiil eylemlFN,I~o'ymillMI, J.uJt.rul rye oYT!la]tBru:b:r. ~l~r.er1em,.'Iblr. ib'i~ti,hk.til va dal'acly£isyMydur. t Mutlak i(!f'~rilll)iJ 'vaRbr. ~ ~~(k'ieri: bi~~ lu~OO:rcid;h:. Ha~
~l1'f~xi
bj['

b.2JJS1,t]jtn~~'nllit s;acflyor, Mant~J!!'Y,ap~I, ~;m d~OO!: 'mNHI cll!l hit baSjtlerrtsdir.; ti:1nhte:ki butUml ~Mre~t 'V~ ul~umlan ~llntf 'ce1li~1ci~i vertnen SOD dtte:ee basH b:iJ~' ad! 'Di.tcli~;e' da~iLf]y~~,
B(ittUllftli(r :kendislniJl.'II, .rHldl~tt:u!yeeegir bi.T:' hasi

~n~te"~ag~\a;mak ~

'ejf1ei1iil~ ge:tmr. d€'

D~'V,rimci :~kez :ile d:ii,,~ merkezl~w Nf' sill~~kiilbs:temdir.. 1m ey[\emin ,cev~ ,~y]~mU b:ng~l"lh1ilqll~a!l',ak, 1'1 ~~, ya:ns'~yalralk .I!I~lfSi ,~fiiU~Il~lLa da do,jumr. ~y]e' d'Ulrumla~;a d.ev;ni,mci prJ= lit1kan f~in ra;dr.il!l,yon,bHgt}1 tekTItk ~lLTmak veya fakrni
Y~N\1ht~'k ,~orplll\:1dUIr'.

:>00]].

Ylnnind y11z,YIillb:lli",B);u\dlam ~~~yarrijk.. alit1 '8!Yil~i, Pll~~yi ~~oruJllli~ Parti. t!iu-af,olmak VC dlisipUihli, b1r' bj~Wtide b~'r ta:fala g~ '~~k ~liIJiElnuna ,SEliyor; ydZdl ttizlWk 'til da ~'!it i~€

-f-onmel ~

l1ffiiin 1@1up O~'i'mlb'l

P~IIi'ym'~,film~k'

mr

]~~ger,ek-

b:i~ b:iJlg;i De\~15.mcUtk, ,~nrnde£iol1nmdii'jj~,,e,pistefi\O~ujik SiiirUC~['. Denin'td


ei~'m~s.Q;Ti.tI~d~;

:politiltjlej

SOn;I['1I,u:d'Il~.

B'~ aib paftiyi iWl ~,b~go,ri:ye a:pFJYlil:fum. Bir.' ycand~ C~l1P..: ·'DP. 'f]p 'var... Urger yanda Jttiln~t v~ 'X~r$kif. fUr.,k;i,e Han., Kl!rr~
P~rti!ii:v,~ flar'lliya Kad::er::iffi'fi, Kii'1mi_Sla~, v,ar. A~tLSUt1a:t [j!t'wJ<, ,~mgi _',OII'tGfflila 'olilfOa]J3In,o;h:r; rllJ~I]ifda, ka.:lu[laira\!' Tirki,ye' ~Om:hinjsJ P~rtns:i·nt.. iru~X!io]arak kurolaN. '[-UI!l'Li~ liQL Pam$i'nn, V~ dijer:i$ciJll,i thlemU bu~~~. OU!n:h,1!lr'iY(lli:Halk Parlml~ DmltOllrnil ~ PMtill v,e mliki,~ r~ Vamst ~.!' ya.~b, ~Y'1~~, ku§a~r tta~1Ta:h~n ;kiUJ:'Ullm~mr., 8±· rinci'9i'n,m Iktl:mc~Jart. .~U g~e~U~dim' '~ i~isini 'e;D'iliiU::klill b~~b~k,9![}]at kw:iJYOf'I~" tt~jOj'i(U_SjR~ ,~k1li, 'p;oo'~ifhf:l~m klilJr.'Wll1~
I

noJmuJOr.

XIX.
Qmrgal1Jlllda~. ¢.zurnJ!"p'nmi~ her d:Q~iiJ1iceden .eyl~ ~lRaf:n'kell. buldurn, 'b;ir D-QJ;~mne)d, t&T:l11.®m1f1~yl, ~-rei'tl'e dlW.'rfJ~mr-mil.eJi( o Trnu,fjJk: ,~u:'iiJiy!i1r~.
Ba~~ ,

A,iJlYl;1J

,gam Le,dtifman me~~(i; arasrM~; diilh~ hl!~lIal"J.i~t1. ff.~Tip bi1.gi duil~mJ)eri k'rurm~a 'b~ "m:.d:u~.
U~~JliU1,fU1I:it 1':j~~i
h:!iliied~~)1firdru, Di~~'lI~n ~lI:;~z~r
'Ve r4!i]~D~ ~endlis.iN~ ,ohm 'birrdH

Bi1gi ~yq~du. Bl1l;gJye ve gel~1i bilgi .ar~smtl;J ~r:rte i~iin!1e' bilytik ~~ ,gfi~t;el"iygl'du" Anc_ak ~l~ha ~a 5~ft-li5:i1J'k~.I1~il(tu~~!'.

'dtiiil,a'fi pe~a

wy1en.etaillr;

ya~]atg'liI1f'l.O:lH )"Ib,ti, iz~riru1\e tal'd;ugunw ~l~k me' O~hmYUf. D~g~r. i:i$fiImtii ~I iT.. '-]lco:UU

'her iJj~UPJ\ de
'If'!

]d,l!rue~nmm. iy! hiT.,G~J:le-

:f:~,

fin~v~r8ite

'

~e

;glreh~IM kurtb,iliIB/f. ~rind g~1Ap~'kesimikle: ]~l~t:s.1(i, ~lb bHdi. .z~m~, ~fi


I~~~

'IYmdan,. t~i B!lSlt billi"'dil!l3~;A ~

~d] dillfcrl)de ~OOu~oJlOrlrnrdt. Apcj dtlllffind~ ~nhyordl!1.,\S!l~Ytiler 3aflihydl. ~ ,

Kat'd(!!~inl 'b~IJiI~gti'VC]'lriy;Q1"dI:I.

~idde,tm ~u~~,amn:jll 'Oi[[!([I.VlL3. ,g~!" Y de ~'TIKJru '[pO~Dli~YI' ,sattilev, lld~. gruPI [t,a,llang~'Illltd~ '~__sedi. H~ ii~ill~ ClJe' ~~dtle~j l]i'~ik~~a-Il~lI'Ii OmlEfn.!I'i yo~:~:em:i P '~11 'say'ildil., '6!i1 iiQThI Mr1flgik Nr ~idd.elIDE! klil~at!lldJDldann~, du~uruji:yotlatd~ ~

xxu
~'!k

:il!;'_Y:'''~'Ll :ll'. u

"'~;tl"".''''.'-

Btlyti_~ ,a~,1k-.Fbi~yllH.k1OOIi~;t ~daRllJbilfiUt ro'~g:tUbtiJJJ' bur o1jyuk


sil:d~,ep.a2am~;a]rlJ~1li bib~kti1".

:$c~ek. s~r(ekte.. reddetmil~k~f;'.

~idde'~ ku§-ilmifilll[lllJ l'I'W8bj]r.nek· 'h;in §"idde.t k:Milll!amm;lYl k;;l;~mmaz f10riiy,or'btnb., Rinm::i ~p ..sl~ldl U fYlklJ~llJ r..Kb~Ui1I;Lntet'aJl,~l;mliillloa'Gjj,s~ k.ti'lt~[li~ac-akoll1ll~'l HP1 'Df ve' TtP ~yeptJufllar~"Anatk thtl~ripi ( gd-oobiliyo:dU'; rog~,dy1!ltalL1. (o'k d.aml'r~ b~~tjlk.le;rj [so 'oonze~~ '~e dnyaht:hr:. c: ]P~ Frafi;S~~ :nJP'1 Ameri~ay~;TlPJ ~\!''yeittete' ~~l a~dmYQr; !tlii,ctI~ uzak IlmA'CtDr. ~w'!l](tii de..h~n8~ ~,htnil~i·lfIriA~rUulrf.j, [btila1il~DII' EklUlIi 'De'VJ'im~!nl yak, s3.ytyor;
l

2'0

~lIJlltl1lrr

olmacla1L'!l be~~jffibiiece:~lGrim_~ dr~ii·~ayoj'~. 'ButilllliHiIDI s11lnrladl!lr oo~~a(yada var olmiit}'1~~1 yasa s.r"1Iy.aij'J,ar.
.• .h~~8Jt ~ T'e['~l(~imlil~

C~nr.u~td1lii\in{~tnil' ~iWmd~f1, ay!'m!V~k :m:i1lmik.'II1,nde,~ldi.T. ) Q]idet~ di~era C;)'bl'.IL~bllir.; 11ntak in5a1!!idifli[l


,!lIJ~la~:z", Sosyillizil\
~kl~1.11Lml • _.

yOltehyor ~ A ~upa dan ~51yarddJcl i~k; ytlttt1'MaJ dotru ms'l:amk ~IThtiLaliet dUZ~il1t\m~ plaM~yw. H;i;]td:iiS:1i:an"m UJC$'l12: ~~dlfllIkib~ni. enr~:riQcit~ tu,~bH~ ,~.umru lliDy.i1 ~yor1DiF,. ke,_1'td~sb:liiEn say.abillen Mr Jlldes,itlr., 'Sadlepe ~if ,sClih..tk rel'i~t1iir; seI,~u", le:ild]5md~fl d!aha uzun omlilldiicl;ilrr. K~hffiJ,rlnttan An1erika~ Vlc;m_am A~a.r Fili 8Jm,., 'W !Jt. fi'ika, 'l?u ,~~~:er i4in", bilf'lihkw ~~ei!l
j

.-Il€k~ .• eln~tlll!; ~'1.k1.~lj SO~1!I2'a s~ru! mu~ a:1mafl kabtd ,edruyor; ~C

.itnRa

~klUl!lH ,dilid~kliye diidiikl~


,01:

. ~~fIj

'ill'.HK~ ~~ bm-n"b]r'dlu:T,ty~aki

b~hlll ihlilllei parlenmlal1

abJ]~
,p'

o~pfuratianj'
_~:i'l'!J ~_
&

tttptakJlUd:i.-r"
J

·""rl,'l;.I", lV
!Ill.

r"b.,; .. """",t£'~~....,;iI""""", -~, - iJ..-....... t.... ,.1' ""1I:~,'UlIilL ~1JIj'Ii.IlI""urun ]IT ~:~w::!un,;;.~

~_'. 11'n~,

'1ii!~J'11;t·;.Jt"~ l!;;liEv.nm

;.J

d~nces.1 v~j". K15Jr::d~ti'm."dli[il, 'b~'f~1aJmaik,. -devrilTl)t:1 e[v~I±r~k'hi' i11ailid}ir; lJai~i~ngl~bj. biliiikte devriD ilkeslrn ruks~k ~le' s~ilemtttRe~, iriitnclhf:ICI O~1'I'IIit91.T1ilml Z{}r]I1.~lu~.dan, ~~~klan\yo.r. (:itiilku bb: ~~~k fM lEe M~t1.,o:t. VMOh:m ~fjt~,m,e~,eriu ~umd~stiJLll:·daki f;1Urln.lik'tlU,imo :gfr~ bi rildirmeyt t)~~bHeo~ .5e~si '!lar. .
~ ~1~Irn1dE!l

iZl'l.t:efusefi ifadif?£iJ OIU-"I,i''O;1mr $~:yt'i]~m1- l<~i~iliL1 ~uzla~t~~a ~~,ygl~I!Iffld.dn u:zak~· hlttl!r~iht,L 2~m8Jn hi:~]yp][:s.r,v)!"el Sosy,aJWn1-;;;kendlts!ni ~1llZ. o 'aral< ¢Oi:~~k~iIl \l!a~,gC9~fiji ami bi,'t:meye bai~~dl. '~J'fillmti~ 'isavq 'it;~e bifa:rad~"JliIi~maa;;; OI.'lIiltaS~ g~~klen :Ii:a~li:k il~yt bUyUk biri' 1\)j~h~la,. "'~~ ldnd(i! bi:r £Ll'ati(a yapma· gr~ak tormllile e.esi bu'biti~t:e,~-el1illi bi~~e sahllp ~ijrUmuy.ol'. So:sya~jjz.I!D~kett(Usin~ so~'Wii~~,il~ a~u'C]nd;!!l ~~21gt!~~li i5~ ,hb;b:i:r 'lfEtJ'ib~'!ilQsyar~ :riL~ti 'y,~pgjlmlliJz; bll s~1hz.mi'" d~J1I. 'l.fa~~~;mek ,~nhllmlnB {Wiiyot., Insan, 5m1Il5~ltQk. pe~na!!' ~~ma¥~~k1ilmdlliU' ~ Sos,alLiz.min (iLriidCltiiil ~~erd;e jjillseUi.gim 'be'IdelwTI1l.eyerIJ
j,

keskin blr red~.


oiiiril:atSltndadlll".

It!lSarnJbn klU'JwlU§"~. ~~'I'tLd~ kl~jnm M


l\h~~,en Myleltllrr~'

Med~Il bu ~yrJliI,O'r?
XX:lV

[ki'

:k&~O'n -

birtiJdri~dfic_on tm, ka.d~T Ikab~llCl~

!~~ ~[
limb 'SoM1J.I~

5iDn:nlz~.li!',a$lrtdir.
~JJt$UZYl, y~[r~t]ktif.

rvna~'lndamdu:·. 'So'v;r.et £Osy.~'['r~gru~esht~en hmstmyan v,~ iEl~~~k brwlr.'l:ilz1lt;&n fI~'~:rmas~ ~~j~AJ[(' ,sos:r2!>l:iZJm~ JIll! 'kadar 'yB~UI.l.bill"bi-;im~e mruilikum ,olduS~I'I1!l ~te'riyo).". ,CCjIDet ~ iosJ\.TI ya~armftm, yiill::leuDJll!m1'!lm\eTl, bimi:Sbd:lr. "~11i~:Z~,~3r y.atJjj;llilI1llg'l]i) ilhllnu~1anMlq~11IpiJrisi o:la~k ~~byo:r. DJ'5~il" ~~t ve da'h~ dJOt.ruStl a~,k·,o]uy.or. A-1'k", ,sOOlL~uZl,q1J hrut:irnduan s:~vgi ()]~~'k tImWBinabilir; SIa",,£jiYi .~ Mrlllite g~ Ulimrtk al~K tamJl\I]yomm, 'Soyyet :5o.s.J:I:rllzminm Wztj~m~['[cm~, se~lyi ~ dru1ml dO'~LIS1JJ Q" d~b~1ill'i11:u.1em. 'Ql~JJiSI1·1.llfn ,~k ,tm~mHnil' 'rohli ,ti]~ t<l-.ahciht, ..

~n~f).lmasll diTrlJ'le~den d~~~ll l:M~]!tl~ W~SlI!I21 erdC'll1€' ~hikum

O~.-

yiri:~ifi.!'

bakJl"ll\18tn her; ~rfiytl~ ta'ke2lemoeye m.ahk~D'l.dw;.

ve dhi.i~~¥C

~JV"giYi\l' ~sy~U:4mcd'Ft:rL,~
~lm.eldebi~.
Orml[lk;,

~Ujj

so~:yali:tm~n
OImJld~R

dl~lnn

.
o~maCI]aJ[l s@V'gi

&ffiI',gi

or.bl:kh~.

d!'d~tbltemiyomm.

.23,

l(a'\,d~l'k i!ie' en_'bfiytik orfakJikM.


'Mmkiy~t ve ir·Elde ·dlUeylm r5.m.enlli mClhle fa~kb olanF:lIinfn b[\de~ o~~il1;n miimkiin de~UWr; k~O'jen ij.rad~ve miiOdyct.
duzlem,l,[tnnde brd:m!~liktml ~

Ev,et;, bero dl~Ajn d,ajl kad;ar ~uyUk. bir:yolrnJ tl'nm_itf'U'ich.


T].Imandmu;

ii,le nl'i?

Evet, kes:ilLll' Id@"tlIirm~dID'\.

d il§unuyorum,
.,\I\~~ i[!jsan'IITI~ lbj~

@I:m'~ninaldatm~

ol,dnpnru

Olk i gin-:J' ~l.e.non~~b:llimliipm andan iUba~en 1Hs.:soe


~]m_.

d.iizlemimi.d,tt.

::;Qnel1(,un] y~.;r~~.6~d~1". S1r:.~f

SoSYI~ i~f
ko,ma~ldl!r.
Ka[':de1]ik.
iIiIl8i9ID IT"

n[lJSt\nI... top·llIJm. .~

dU~C]lliftth.;!';,

SO['I!9u_za,

~ bill'M t!r.:rl~hi'Sh~rim1e' po ili1ka tilpm:a d:m'~~1UI!11' Villit'·• :Su 1ti8.~ecim baaa ~11nTi.a.:miiltii. 'ba~arL[ld'lr" di.rOT. oiinn'IJ1U;td.lA,;.
ba~itLn" diy!.u. Feki bou h~~n(de

lns81l11t"l u'lus d'liiz'lemiOOiE.l :iOOSl!lZ bcmbaTtm~. ara-

:keM~mzl, gidf!.Di!k" ~-G..

PQUtikr. ,apma d~;g,Jla bRUkt~ dafl;1 ful ~ 1 'PQI,ln~ milcadeleyle


,

Ve b~ kiltap ar~. sosyalhzi1ll'iL'V~ brd~lik tizerinecUr"

tii;d.qJJe_~.m~, mi ~ iss.edlyo(tsrjJ:illi,M!

5,a1Zi~ 'Gok satll'k.a~ ,elk dll jiiz.eUe-.}m~~ ,gOjid~bn. 'lliitiin ~u ~]tii'ere v .S4! l1i 'i(IJ h~..Jldi '~nk ;ah4't ;(Jbii~_b_. G,~khn sid ~ik'ty! G,tf(rdtlm., C;,dk s-to]un" Bura¥3 ~adM" geld~giniz iQLr'l!mutlu~. -I~UlU" OOtyoruun. ~ktmr SO'D ~~n.l$m~M'9 (~~1bU.Jr,iID~ 'bEm~m~8l:s:lmdaJ ~~)ernJiKI~;m,i2; d.aha &it v~urtJiI ve~] .~lli..imrne QIgUSliJ. 1<.iiise::Jl ~~ddjm;. (ialklllllZm gerQ:.~.nde ya~, bir durnmd\l!r. l!i~kiml - 0011 ydl3J!1d~, bev umrulkinden d~lt11igovmlll w g~ o'inuilya OO$ilm, ~]JUJI' J,i. \V,~ gilztd, j ~lyorl6)lJ£' !!CJd'r Ttml ish}dj~ gjbi olmasa da, iUm;uJ her Zanlit ,kmdlen. dar !h f'aulat getQeki~meye' dQAm y1a mtuyor.

v,~~

ipll~fun:tiUyaUiam,a, D:i.1r d:ury • .gu ~11I!}b, :a]ciltli\ilR1Ig' da ..:prt:l,l!IJk den~'~im]e-l' farkel1im~ ~oldiilIl w 1OO:nw~ ~6:r,e'bb" ,9tiJlltllilJttuJrdum. SievgUi' .q,kn..un;r ittP·nIDaJ'l· S:r.:e a:yo S-iIr (!a,S,:Lmif ant b n. ~tI' ~Hlk ':,is i!1 ymil 'Gze;rind. dm--mak istlYonml,. c;: ~fl' iii h~s J~ 0 ,'m]ftl me-.r:ak eweye 'biql -dri~ MW!~_l~
OIk ahIDIifll",hi]' Sg~fQ[IJ'i-

Gel'l;ektefl d.~ik pOlitika_ yapl'O\rI.im. Ve po'Jiti!l!c@ ~ 1ke ~'Url1l..lflta ,.~k ~hytm;. don~ lap 'i!b!lJdn <i!b"iiMlndayma. Ail,· do

'pdlUikanm b~r 'k~lm

~v~f devam, e-d!iyor, aD,'t:l, 'eC~1L y. hem. HatlcJll 8mtk 8irU.ii',b m de llIoooum'rutk· Ulill. la~as~ ~ ..iV.l~ j~. t A:vm.p:lJaJ g·Utigimde ~W)jJDmsijJlledbn. i~~,an~~n i1 liill1d.~ k.a,~
_HrnIi dUn. Do ded:ikl!eilmi dmydunuz

a¢yorr, Qs-tl ye~~~ek. hl,1~z1!l ~ma VKK ve i:i,z~nikh: Hdcri Apo Kitift msamnm b-,a,rnilla.gQI5.~lm a~ 'm1rY11lIt"!d',;·
.mlll.?

.Zilman -'ben Sa,yll! s.liy[t .. ~m; :rJllu~uz UZUli& ~'.d4u~UJhallid~ y~Re a;e kencUnizi ~'1:r yOb~,iL bimmuD~ ~HD:mqgibi hw..
o

Sted!wyiGl!i'

DililiiSI.;uz'l

E1le'f:;0' ciimle~iz ~ hay1] lI.n.~~mh g-wdl Aynca ~orle dlo! yazm1~luYJ1Z~'"Ape; Kiu'de~im.; Kri1dis _:_n msamnm ~ .. mr bl.1Jld~' gi~ 8~riyor f' erada g,iIlbab~si' k1l!t1lYOlFl' bin lOT. ~yor·.il U.lI3'kt'bn'beni ve' f'KK'YJ hi 5 'i,YllfSUiiiiUZ. F@'](~ bu;n~r Sb n~:uuJ.'hlss~dj,oj';li-muz? 8enmr.. i.(hl pol.itlbJ ~Uk~~ yi:t\l:;at~m~Si!Urla,bda:r. Ben, PQliiiMYl ,g-~1Ik &Qin,~ huarru biilell~'miitml~k "iI;in

yaplyO'Jmll~

,1~'~~lllm··r 'de bana, 'tii)C'".1B'I .. 1iJU' no,kJtaya gf!~ebi1eeeJ:intizlic hi~ dli,~inmem~t" ~im!li d~i:~tl1lltiz.'u Mizihliirdi Qillk ifinemrui buldw~ sik :SIt ~,e,lU' la'!iim~ 8~ ,Umdi buradD mc:r.~e ek j~t:.iii1gm .. ~ G~inu:e', ~owkiUilll uza bWtb~mlZ-_4a~!tiirt j1lLSaftliY,ta bill, kJdar 'IlJjV;l~iiJ~.1.iI~l17.b I,~ !'l'~,llru.za gelir. ouydl'? ecv:re:nhde ba~k ~ 'birisinin, mil -I ~ lml~ lo,jdullmu ",iillnrudi ha,tlrhyorGize'~r Ap_o I<alNC",im" leeku 'V' CUS(rfl~
DlIHl1UlU::i?

'S~

~oouJduk a

b-lJigUQ'UmuztJ

dlrlla iyt b,'\I'!iaailiilme'k iOn.. OOll Illanml. 'hayalerimi, utrJi,II~Tllml atkmnnfm!11r gre:k-bjil'M

U o'ld~:ona i~, ~'1~nl[<ci. Apo Kall'd'ejo", famamt, blm: '~_ 'I, de mUlyorum., An(~k Iliimjlj §iliy[~ d1m.iineb~ lyoA' mW!,u~ bg sUni~elt I. riy.e '~'a:ktll~l'UZda..uHeeam d~li1 ,qaOl,k~\il.umd3i1' 'biJh«D1l:ya da ,!;lPi\C~ .. veya bit ~!3,IkiJ81 klin Y>!lptruldanm.LI ~jI1. ',~ ])ulpor: muso ~~ IO:yLebidsi "IV m~7 Evett- '0, tit se,zg.~~ pu~la!t"l vM we b1.!lfll ooall1 OO.n I!3mekl,r.i ~yle~.gy;e cal~a gim. Bu~'I!iI ~u'm1ilrni~n gcrclc:1i g,artiYon,arm. '$imdli 1'1 A~ ¥)t P(';C' buyill bb' o)ay 'htttl-oo g~lmi~,
w'~ITQOk1dblba da~otJM ~1 .Uli tn1'. IKimlloyt]~ hirItlkl;:. rDuZ o]d1!lL~ og:renmek ifidyor'lar. Bu kol1ud@.J! k'endooi bif,t1J~ 00 ~Iu ~~s$Cdlliy{l!·nrn1'l!: cIINcy'im 'W-c we 1iJ buf'IIu bu,iUn yenJ .,fe... aYlp]fiHmlJ3, kens "lflam.Jit'flla \'1i

~~Mn yan~an1llL11.ilL \fm-me pretini d~yuyo.Nm. ~Iemeli1l ~UJ--uI btlIit~:yin·t }(.;e;ri.dim.~ oyle- MIm.-1R'tlilm b.(Jisi oh;rr~k gclimUy<JINm..
Ge¢ten
·(e'VYemd'

. egm1'n

'~c~khlk ylHi1rnndl. an~l;,.~i yat €!VIll''!!JndaydlL. 'iAJ~ah. k~rnseyi 0 dan_;~ ~!jXulq §,~bi yaPmasln,lonIru' yaJ _dl;/' dilye, III miri kast~d;erl.el'd~. "Ve ~k ~ulll~! 0. S'Uf.'ali'1lf rsrarta a ri::a~ da~lmMl~. ~ill'!i~~_ydim~. ~]u[e-r 'Q}c:'iJklar.llIU, bend.en ad.®1 sakJm:yotilMdI' "sen yinl!ldU111' ~ OOi i~~~rlc'ugra~lyO],SDn.f bi "m ~·lt1~M da ugfa<~t1Innfll..r y-a..klTlir1:'f! delilerdL o .rnrnmla_Fda al'k da$!anDlZl. gfb1ik'.lluyO.1I: m-wy-dUI~ b:ir Udei'Uk 'b1~l.kttsl \1'• .IiIiIlydl'l $d:~bu~un biT wt~\..I, liti]]ooe~. ~ok a(lk bliT eiiHmjrm oldllD,iunu. betirbll1:rim. COCYk rmphd:Ulkhn, oln~tw'tM ,beTnde ~MOJ1W'1!azklir IhiJ lkuyd,1l]. Hg ml:Uld.1 .;:..ot ~,(l1l\ct:m. bl:r. ~t:I]'"am var 'an'll8ita)'1lim,ruS avlayabl]iY0J;'dum. QO{;tI[i;;~m &m:m nstmnfr1L1JJ1, l ete;gi ku~ ti6El)jchl['"J gdi A ~i~ k'!!q yed'i~imJ[ ltd'berw ybl~ laChm vc blf gT~ ~;QC$'OO~ma. topiarY':? O,nlaTl ,data, dieglJll ~t.l;jm. He~'De de vE!i'digim ya bi:r k~ b ·nilY'- da blr ku§ kammad't)klymeli Wi 'ki'! bunu 'Ver,. bnnca ~tmU ver; lK~yJ~ O~ :~~rl s:imkle4rim. 'BNmtl'ral'H tmla ~a.lh. bb,iz YirnJ:'!'kJ% Q)cuk]::ulyla da birliik ,~la,,~tm ~oJt &u.;1ifiydY; ontun d~. bh' tarl,ij b:U;\i;d~,rnali:islemiryD,tdum ..HiU~a bunut'!! canJru bit 6, liN ban, HaffiZa" ubdiiJimuz amttl., .Jj\l\den !li!lirlc~LL\. ''yet'igerru giHd'Cimf! diyo~ Y ~~J1st !Ben ',g,~lin Qldurktan ,edi g~n SOllT.:JJ.AhtluU~h ya];);lm. ~Upj "~iJ¥.dj~1, ~QCu:k}lik,O)'1!J'I\U~ muza ~kr.ai· de,,'am edelim' diyerek b :wmf~ ~ Jrornui,tl!l·M
j

(] zam"n ka,; y~LEJfl,da

dB?

onnil

1I!!"Hamt.1ll" ...:H3,'§Ji11l, B5!:\'daH,( '~ok b!i'i

;oc1illk1'1l1gllll~d:a

~i'pmjl kopanruf' d.eryif.i~top]umsnlo' gi;1enebel si5'temti:en koprnljtj amaD'fLlrul geliyo'l" .. Bund~ ., Zetman -dn 'I)Ue, l;lir ger~kHk p~ vudlrr., !emi 0 Z".;tyigT'li dla onbiliidsliIJ $yrlydJm. It:IJ l;lJOO.~e kOy111nJI,Miin O'~ll .. bana bai:,tJ"" biz"m a1IIeye 'Ai~r~ . ~ vrii: HA.IlIah, kimsey.i on]anll, 01]\1 giN YBipmlll~s>m';' dm'~(!rdi.

n 'birl~9k kDyJumtlz haleftIJsa~d,r.. ,da!rul bem1i~ idfl ';;lpilllJ k()i£¥lTl!m:!~ adml" $~i BllD"

~ydlJ1lilI!'Ill W ~kli1h 5"iPl u;filJ;ibcmu~~.

w ~ML

bir

~lrb.diil~IT- OiiL~f~

gerilliaydt. Ap6' .1.!1~. b'jt1il(J~oldum. te;-hIY{]l-_

za

~aid:~.

Ciildutil1.(lfi. On~ ~~p ko-mll~rup si!~hmdfJJn ~~fi. bl.i' ka, ku~®Ilylii o!\dJCIt.U. lddia ,edll,di. SQllra b~lk~ 'biiilfi ~dd.L <;o~

OzMdUg-umfi ~~wn" HaI.'llZa 'IIU III ·ta~k '\itd~t ;'fhm.z.a,"'. lna:~l m '~L!khkt:u! .ilO'1'l:1I'1l ~rli!," &ilm ve a.~:tiIb~nm yMni. ahnL~ gO~I11.1ij>Qt. fna~.~:a It'a d'aJ bftyu~k Hamvj}lya ~6 ~.y01'. Jllk,&1M1i~md~ be:~,ilJtld lbmlJ! a1ml!t1lI§ iIE!' gCl'l: t~m~~~'f'~~hm.

den:'li~- H~YNt! H.a.b:~Q !D


M~d~ki

U>shnj ~~1i de"-' m.t:!k[S~~gtm., ~Gool::j~ lIJ."b&i]~flm8, ~ok ~y.dml~

iiJjlI!ld~n ba1illiedll1ffl!],~B~)

somyono:r:uoz" igtiynliSU[flU size bill! 'kol'l.'~dl!lbiit' d_~ ~.IOOmdaiitl hir ,Iii~ a:mlatayrum, As~ln_,dia N,~.> ~k 5f1j~, '~k
t'Ukalt1l ~lr 'klJmkti, Brdll!i d~ 'lWYUTIl en ~~1]~ 2Idlllmk1 ruubn bi· ns]ydi. 'Y,ol%sW ~ kesm:l1kle ~gily~~ .1~n~JilL N[i.y~~.KLsa.ca· ZCIr bCh~ b1m]rmm dopr[~MllrOl'dt[, ~ 1!:tk~ :s3Y~iilldil~ ~zte:r m \fM,duo. 'B~, bOOd~;;t&l o]llll'd,jm," ~~ k.l~(h.~ ,~aman ~k
il,~

laiiiJiillW'telJ,,,, .!i!~i ~kitldl!meye' ~.~;h:r;Qeaail' b\i1bm[Z~ tiirlij 'b~ _dh:i..J:nlYtJtwtL, A,c.abl.i 'bu~n ~:rladltgQllU Gii~ iJ.a;b.~ g1.i&suzlug~~£~!t '~e~iki ,~L!!biil[r:mi:!
R'~fr1'

lQid~

lrn-libaltliI ~1d![I~

g:ii~Uzlu'R 'QiaYlThllfl gure , Mfm ~i~~~ bMLmta:nm~ 8ab:aru:z•. ~BJr.i:daQinif ~amii1n~ ve Il-U~ o~
yd~rn..I~.

·[i:;~.;T1datW1l. BQ~ dantw~1JJm~Jmaslleesini ..·~rk'CliLy.~m

gef\~i

~I.l'"

ta~§a;n~,!it~ de'tiJZI [j~aslJ:'tm" clJ.er:dJ. Kri~UD ~Iay.m aJiL1~d~~ bO''y.~~ ~'km:egi~,HE' kadjJ]' 7.;CJi' il!llde-edj~d~gim bi~· ;I1"1i1~~lIak 11Stiy.oJiiJru. an- 'b~tt 'ekrq'ek .Dl'lnbSlJ 'lf~ dJU"'itniM1r.iJ on~, ¥.ald lnn:l:!. l3uMi.n rurulmiublk. ~~;llilrnilaJru sij,y1uyM'Wn. Blz d€!'10 :ilfke(m :biIaz ba~~.1iYU;. j\l1b~lm.r !lSir &metFti~ 1 eYiiliie· ~;tir lfin m;~u ~.~r~~~ ..~~=
mi1" d' yomll[;lj. i'l!m.iefli]/i'ilill. ~HIiiI] ~~ y-ak1p~~~~ntU!H
~l-

Ti:libi~[ Ba~am -0 ~d~r

ugmdlg!ltda kada'l" RlJf~b.


~~(MIi\'e,gOH

gi~u.idlii k.i ~±r tilJ'li:Jm 'ruviGWIllara 'e!nbuyillik eyl~m.i d~n .. OO~~fIIa ir1app a.yfi1j ~I~~

N:B1iiJl'bb" ~'41,I;~li!ydlli.'l'
~m

.~q~l';leri ·~E~'yQ.T ~~ 'lIE'

.~Bf'as.lm ILU~ltitlrm~1

Evin

:sa~]bi

ge.ti:r g:r11mezbdm1 Ib;l'MMI~'

Misair ~Jitil. "'Neden ka.d~nl~~)'\l:!lS:l:I n?~ d~.ll~ ,~dam mis!llti,ri~ .yaJmJndaki 'B;~ mangJffilmru gn.S~Qlv, '1@tda ~~ VHJf'1 5<~ :ray] rn'~tbkl~ 'P alq~_IEQ lak.abm~dt W,iQ~lkm~!~'km!ilJlda ~raJ djy,~·{lJ'nt 'til:ll"lDit, B'lut C!~~ii ~yu, [amanda Erm;~~iLarinI f SEil!i'ta:~ 1Wm_~rm-e lutku'wnll~do o~ C1iu~r.
~Ii

yO'rdu. K8y[Ole-r' d@ GJ~a S~1ifo.r.1lalL'd]. IaifWf tQi'1] en bnrUik Mi: ,~y]e.rn 'bi~.i ol~o,du .
'Cililik ho§! ~1mlde

d~iru s:aWrlllIS£i''!IrJ!I

nNJ~ baba. ..

Onu aU amrulawa·}t: is.u~d.~? Eve~ silk ~mkUI!l~ttrdl. A~bud~ f'a~l~. ~'klQgendjl etrne~~li\de~'@i!~.mn.ul ~~!LUiiI.i!yooiu.
}S~I

'mucadele

:ldSy]ii'Le;" de 'dQill'a]~. :sa.:~yM'la1\d:l. Blr~ oylJe sandlJldan ~yle:f1t~ilh::. Tabii 'bnft.:! dla '!!~~k sende· kllfuftar d~yqm.u, AIl'IlfIJ :h~ ~leyeytml, k1i:-; 9' ~ld:~ r~g_et'rl; b~ kii fu!t' }la!ltemil1"l.d~ f;aZl~ ~M ,b:Wam~m ~ QJk utiiru rdm. J('Qiil'l2bnek Qdk ZUnl.1li'a gidi:}1'DtdU. ~Ik'li~ ,CJ~ 0 m.~m 'b~[1'Ldll ·kYh.e~e:k1m ...a bif,az ~j:rki!nJ bifmr ,eybmiL lKliOmi ola'ra~k g~'b:li. Klt$~m hi~ d.eJilem~iM. Ve 'Oyle daV'J'aJfliu,~(.mJ da i!.ui~m

gtidernk. k;ot1i~

!i;lkI.}19rdu.

Cok simm__~;,·~ilIiQhir ~l~lme um'illdu 'Yo'k.~.a;deta ~btreiDJlk biT ~d.am! Bellci d~'~. 'IlI.ederde. w}!a b@1ki de buaa !l!ll~ s~gilefi ,C)'lmaldll'!'"..H~JJ'ij'~ pol~til'k!l.¥a bu 1q:n1aml~~ hemn. obi gi:I''''~i''~tim v,~ ...AraroJZda bir taJrtl_§rrta,PiiI ,o1diili[1 ynksa.·Mw bIT YO:M"lt~i'fnj vamh bibwllii_yQrua.. C;ok erken, ya~ta" ~~e o :hS'b.k ajMmlH a:11Iiilirtt.'la¥dtk.r HMrtl~IWi.a'[~~mlZ!1n ~i~de ~'law[lrr, oke(l;~k Q bIT bj~def '~AbdhlLlnaill! 11lII181~urndaJ ~el:i.h'i~ var~ bllJ ,g~ttJj~ yen 'fe~hecl!errided~m ~a~rhyonun, QDk al~K;s;ud P,~ki. 'b1ili11.u ill ~:!I11 :sudi de-mmw? S igi

Pe~i nenlel'l k6Iftiy~'~du.ygmlJ:? It''bam ~ibi. di~~li korl~~.trrg~&;i~llitlt;~ke~ e.bnredm~ [~l\ 'OnIa:T gib± ~yl~ yapmarlijlin -a~~I;l, :adUll tfiluy.e ·~Ibyoilil.u". IB!JJJ ev~ 1.e1t~ 4~yorlilnh. N,~d~l\ 1!IKiaDetmey.:e!iilL,aJda:m i.rvWeMm~i! 'iI~~' blm wail ;00
\I'.31:?

m:cim ()r~rutt"!J kiiNr~ tam ~v'li~i~ Itlll?'] ml' ·eyl~m saJ.ll1lJfY,o.", .f[(.'!m12n.l1!'tD, kOll1Jdas[~ aNrmi~ bi1" dayalm~~u~~ ~[)~t~

Evet

Yal",

mn iStlyOnlFJl'ih

.2.2

Ann.enlzp~lij ~iit kadlul mlyd 1,7 Ke~in {)ylleydi. ~u:nkli eve lrrt~kim.. erit£j hQ)rwn ~fTlC'tell bir bdJL'n,dt V~ babriJ,:tJ1L] oldlliJ'k~a ez1j,y0l"~ kOll~OU1 aIDtll'l3 a1Iy'Ow.d'hl" Tabii b~I1ILm nooc~leri v:anh. 'V m sUi l"£tml~yi, dJ~ ~a,ym ,dii ~I~dianoz.,." bit 'JI;lrzir I~yl@! yaphnl:it. Ben if ~nla1Jnd_~gfrr;,silz biJ' babl y1a.. S~~ i1 ,olmay-a, ~all~tiln bit o1naOm gu~ d~iN g(ilfebiltm vc b1!J OO,$IliJktan ill Ji'O,litEk
1

C~~bmr" B~f.llim idJea)(ik

is~l!!d[gim, kiit'l1rli
E!:",

(0

wd~ma')Il

yaptill1 'Ism, '-r. IIAghlYlP ;el~,


atacalk:snl'! d:iY·E:l 'oon:i
~~\I'~'l1lJ, ill]

ol~

dlc' gi~lp iIi1U~mu:m

A_jU!I}eRb aIlu.m s' r m 'Jdi.? k f~aoo~l. Miead~r 'Clldr yam vat m ydl? ~k m'~cade~ECiydi~ fai~.at rok da g,c:9ni1.Sifdt G~i
dan dalm ~,e1PD,
,0

derscilm ru~ 01all ..hit 'ki§~yi'lTr.h DO,I"q.ts"i!,!t~ '~qill.'malfrlJ., t;0mkii HElP' K[D~~lSbu;l~ t~ yany3Jl,ijJ gbmthik:, I~k ol,gUl'c)u,!' ~'k

savurm,yordtl. ~~

bh~l
l:U\eoh--

bJVlllrgL1lfiBi

'I~!'

dcs.e., 'baJil1U kavp

QOk l(avWLC1,rYdlll. 'M . '~ s.ebehi S5\yaTdm"

~I),~nl·

ya,b:lm!, Wllk

'~iI!k:m,iYQI'dlIl.,

$imdi a1U!tenl fula ok1,,'lr"yaz:iI'r d gi,ldilt"f <f)5hmru., epey' eahJ1dir.. &ltaJt he.yatla, bi&LiZ ~a hi!' w ~r 1'r"lIlJrh.l ya~rna:yl bJ]m~, 01dugu bnlslfidayl1~l. lBu IlImmi'ild II. N ~' baaa t1I (V~ldl~,l i :Ul\::"'J ,,~u'(h. h :5imAiki g;'b~ hMlfhyoru mtj IdiJt1il'flide ~iD(!l!.tklarlaolMl b\l'~81' da 'k_af mlDr.dDiIJI,llhl''''it eli;p'" I~i bV'drUld diye 'hat gltr d hiicngyr 'l~glllYo;tdlUm" 1~biiJ a~~aTiilaklla amemden bt.'"TIl_ OIrnI." 'MB51IlU~ VUIUl~I'rn kkl ')'Ordua Ama 3m-em eve geJ.:i gelmez, kOrtllTUllkt llifDfiLy~ , ~k y.m.ne 'rya. ,gi:d~:p . llnb1!iJliLtru a.l~· ~bl~ ya dBt Sl~i.bu ev ' fITll'lDl" "ye~, evd® kQvdn. Ve' iill:T!1ITi£m bn iIkesh:tde ~)o z,o:L'i lOlyd I. D~ha, M.tL1ii"a ~br~a, olaa; ~ da ilIk - r ~m]erl o.m:u1tbu day~tl1W!Iol alnnda ba~I.a:d.1m .Ben de ~aldlnya ~D1I~ 'birka~ ~CU~'iI'II bfa'lIJ1I1 ktttbm. K.- in\1~a 9lk kmJ'=-" ri V3lf lIl.ii? &!imyoNm bi:l' ka~ Lima kln1CJll. DolVusU bu ijze]]fA;i mnemizdl!! Hurd u. n. ~il,kQngred£ bk Y 1m iOBion, -bu aJ'llda, m.iL1lttvek:U~u~ cleo- ,eyta Han'lm'Jlt VI!

B,_baala ~k kSJ'Ylga, . '~c~lJli1dJ~i Her sun! Oh:1j_a]!!,u y bv~acydl. 'Btu:,,~da ~gba,rJ)un~kra:r btr Mb:raSIl'Ll ~nlat.~ya m; ada~~,'lz'l e11r gel~ bir pa~ 'ebraek iSfiyordm. 0 WI' ~~ {!kD"l:(!~i getirinc.e Ul.bnha~1ThI3J bit tal tar.ch. ,&ba:m da "O~lum AlI!lduUah,. bill y1ne' ba~iadl bu .ekm~l ~yommii d~:yerek yt'J"t fJ1'~ll d1. B.abil~}'oli'irm ar JD'li'I1ldB bep 'B-yt\e bir ~h~" h. '1~ vardr. An~~1n omll!r.i:r yer;n . ~ri.y~ ,o:rdu am..! ~ !,i' riace de WI' 0Ci21~ {mU 2ForLa;ymDa. 'babam da '0 ye.. m~i 'fIr ~llY'()T.t yere ~l'tD,yor u. 'Bu o~"Jl~ungiiVILUik kaivg,a)Qn OIUB

for.
AJi~a Qilk ho l' tliJnkrLi b-'U s:izm ki§iii~m. Q]ll~m38:l.D:a katklida, bld'UDl'JlJnr~ K.tt~.a]~ n g.~ g,i3r;rd'lil2. gOz'liiml1n Oflunde (ij,)uyor:dg. ~ SQQ detlooe ~eh~km b~Jl"m!tamUJ '(lrU~_'@jyfiJI:it'l. Hel." gUn, kom~u_bl'la 'koaYgA, her §On babpy~a Jt~"'t v~l er gpn 1xm.l.mle,i<ii1!'p. PI kj ,0' ka:y.gi1l~~da, ~~'e iU"111., d(lbr,r ~!ek 'b~Jru2'.a da~,
I _

'y.t1rtildupniiz. I®~W: ,DlltydU,? , '$i1l1!d r nray"' geliyorurm. Z. ~

'en -

d1lHler.i 8le'~ ,dini opi,odaml oJ 'PI

btl haH v.m.1~ ki :!iitnld

d:ae hf'veslm ~'1ia~bUM tepki "I.ak b_1l.y-or. Be:J:1Id£' r~clea b+r.iii3·tlh.ev-esi gel i~d_. Sairu:run e c ~i~k&B arm d n duyu an rrulatsllZhk ni da{;fi 'yfu\~ltti. Akb~a, blan dID~j'bfur ~labr:arm da, bu sis:u:.-mi~ bF-ama yat~ rnad~,g.vyw"
c'

yimyllibrr,eljlDi·tHptlken

bif kadwdJ;o hi~ r-;aJ_h~'~iIl. d:eg ldl~"

Rulgm ,s;isl:em.?'

'DIJJ k~'i},g~'s.t5teml.._bliba~Ul :k1il.iir yoolemN,. an~rn'UilllJ ki~esi,r , ~ ~m~1Il,loyln' lkav~'.il\!' balIitllJ da,yat~ll ei:k~fidetl ~O:y'bvpclhiE g1-

'ge~ilicli, Bitim1l ,bll!nhn ,aUe rnrat,ntcl8mit Q1lk ~~b]i m.r ,cihlya'~ bu 'I'looml@ ~oR etk~Il yft$tIi aile deget-lel~ruie:Lf!L '~llVbu la1li;YITIiiI,ya ba~trdn~:\"3irndi b~ ~k. chf!l~ml)~! QLJ'k, ~ke't, y,~, !lite det,~1rI~rinrl~1l kup:;u dlu.yt'rulsan'i.1 a'H,@ge'I~)l~1i9'p!ilr!l ,~tIrl_si aUDllii 'g1rsem. it! idl~ Ol;]l,.;f}l1!~. ya~lill8J g61rtleden bir kan d~ :va~lll:ld:llL ve:y.fll 'bir .aiI~ '1ul~;si_Slftd~ :s;;i1'cll!§Ikallilbmrdim. : o ~kl vaJtd~. "Sen ~n'l!ni,n 'II'HlmUS;lllIlU fa:zla dU~Unmn:rOir'~ S'UIl~dayak 'Y iyo:rs.unl bi1~ ilk yerm!'youlln"' dh.rorh]rdllu 5'i[.~lt]~ · fI' ~y I tliir ~~ f;i'_j'a":yor.!Q1"d,~,. Y~1lii":oo."le ev'lill[ .o]ma.z.'" ~tn ebeJlrl '~5y ye-rtnde '~av,gay.jlbaz.ul~JlJI1" olaYJ "'alith.
,Si;$~EDl!irtti.ve
IL;,~

bi husJUi~la;r;. dliyebl]~rJm ki, er~,

y2l~ maya, m.es.arfe ko~aJlbru

dliilga ~1~JlIU:i"~ "'ip]lll k~mJ~'11 'I't.e'k ka~.m~~I~ '":im[@' ~Jmu~ I ~ d{!l_h~ biTQD\k 'bOy~0'm~~~ '\1\QJjill~ B~'m i~tm Iile" R~ :~~ {1:v~.dIi ,M, d~, ~?'" ~iymdlnd~ 'D~mtaeyl~.,~[ercll; B:h; §:ll!fllll Qy~~',lab,p vaKh. :Hll' de '[:iyla~a dm~Tdli. "keruiH
'ba~l'll8i

Me
P~.I'

am_~ 'GCr~Oli;~, f1!tJmj§.t

HLUl

'v£'rl~j'!;I~y,at

da, ~:ip:ltd ke-

MQ~_un oJa.'fil~1lIl1~~1.211

. _.~~~

bo~ verirfJ ruM~ma ltL1 ~nyb'r?' Jhl $l5.:emd@lil kopmu~m: d~ek

U:me _iffi~dl ~me' WlJilik a;i~ye. 4E1y:.8iI1I"t1laDRR .zo't g.eH~lJ'~;lima bel\

Q~d~glild_" rnkk~n ~di· '~'!1tyilk, SIOnmJ~J:" i;llka~ O:liClyurum. WI;


V,~f

~m'~in

'~al.de

~,~u:f.'.

~htuij;m .. FdW,t bu se~min:i' bn ~lhln


~1ZifH!!'~~:'k. al\Bi;mn~

j[i~y1 kafr~~ 3,~!:1~jilll biJm' y,an:i, 'hilI[

s.in ~iii:r:IJ ~~ks.MQ; ESub~~n b~, bende biiylilk blr :eild~ec yMat~. Simdi '~_'[ ~:u,uJa~"!nU1l:om 'almruy.!ll lmlz~l"~lYl:1d8ltdru.Bell
"NaSJD. yttpilUli,glmJ1riI lit~ytlrollJm, d~m.. kaif!!l-gi)~ kllt't]1¥omu,
1',~h!lilkc:~i bi:r k,,;n~g,:iya gufl)i"O&-' ~z.e,rr. na:s'd ~, yiBdigi mi

N~mY.Slll'iIJI

ikll!:rtnra!l:ablltl;t d u~malllfVflmllz

",,"'M;

bGyQli':5e!lJ't k~

ak~§, ~,llma.ya, 'b8!~l!aJm:amdwr. h hU3Wl Wllt . ~~~mlJl_:dtr~~ I~ OO~lJcU!,!)JtnlosfGril, k{SiThiiikle €00d~1:gcl~cll:.ISrJ![l e'Sc.isl:r~, y~TIfiim'tIIy-ol'. I~~~' ~ bl!u'I,dnn kopufO'mm. 'HI] ~~n~ti,feodallli;mlt d,e:mektnr. 'Dim' o.z.guJJJlIk alanl 'i'liCill~yot ve, ben huna SI~~h s,a,rii1Y9'nu'lll. "Bill btN~m l~~n 9Ok. ~ tl Buyik p~uZ1t:Uk ,oI~¥I_Vitl'''',}J~~c(eti~m:e 'VRf",wl(. i5aJrn,t ~iI,yatmalrnr '!I~!r_ ~qrx:lg{k bllm~r,:3J ~lR.lipb~ne ya~l~ly.m; d~~ b:imz 1f.a.lT1illt. oa~a'~

halU"l],~m. AmSli ..t\.!ll1!l lCu~~~i~ ,~ill~~den kQ~ku dVlym~ :s~.at1~mMn


,bpJl1uJodal'li 'lbiJ'is.l !li!h~fti.lli}UiU'mu~' Bi~NtWy.omm., 9ize ~kl'11.~g]j'nrn'!Jn a~~llanru ~nlat],Y'1l~l!J- ve ~~~m ~k <roultI y.a~IUI.] bjjr,az I.utmill~t\I:m~, v.V:uiL'~'iU~k ,erk'e''h e ~Uryu.~ B~ I,led~nh: ~ua, d(JJylttl1'klaJ',1I':r:RV~' y!iJiVii~,i(,ib;;: aava!'IJilg~I:V,. E~~~ki ~Clm~l'udt h~'Ly.nI['G,,im ~S~ liWl~, ~:k 'm:05~ad~ ,etrnri~o:r. (Ji,aha, ,fti~B y~a~k .. da'ha. dej 'Ji»:;. lIJ~atb1ta, 'Ula~ma,'t ~~Jtlyo,ru:n:i.iii!;" d~ [,~Y.lJ~rn ~ck g~{tlb;; btl g~J~~k];M3.e 'til}plmak 1Sb:1!iO..i.yonlmtL Va () a~ufa.Ji!,aile li~li 'btl fiOizla :~n).u~ h~bi:ri5i delilIJ'dJiy!f' rarrg~lB.may.a ba.i~adi'. d~ De df!m!E.'lt~aya Ikur,m;lk, n,ruDll!u85luzllDk mU Dhlyulf' ~imdi d~ S'~'lenek!l,.:orlne' ®lJk3,~ OO~~I e~.[fj~~n~ $Wo,] kGry na~lU--& '~P~§U'Hl' g"3m~lJraJi:tJii :'lpiru 'ko~ bffi" aXur&un t Hatla' 0 Z3r"lilruiiJuJ' btl (i,evii.m, vli.W8maran haZE laltapi>anm, d~ vanh. 1:;1te r~lu[n,'U,
~lIHIn

gill ruy;ur.

~ulu

'~ll1IiLi",

~mfomm! ,A~
~dm
tJ~~

K~nm.n~~n It:.aztdB~kt3

0[.,-

cl~diur.

dJtaCli;I,cn3 ~~icim varclJ~. Dna ,tali,Earia,


,~~'i1

edGNht'brlL, ~dlU orta:tte"a k.,'1it-, de:r.~.e* biJr ~giinbB;da, bYgeum o']du. 'Riina h.atre1l.elleti h.~ d@. ~

biT kil~ lI\'fl. ~lwi:I,el'oi' bilgJilme ~a§""IlIimuli:u;; Gutta "ApdnUR [~k ~s~m;; ~a~T.p$'Un{hrl~ ~~nDJuda.mL Sdz ~~ir1rnnl!U~

yone]ip~ kovililaya
:kG:v~a~ya

,'O~

lm~'"',

DR

b~~ur 'sCll!en ~])yl~~"W..i' ,biy;a m!U!l.aa~l,1ol kaQJa1r ~eLiroim1l.ree..,adJey.e Si,Atmp 'OO~a~l hilTIiit ~ kahhrrth;r ~ba,m [\E"!t"i~n
5~rV:im'ruak I~i
~~i<~

kilIfijrl~r.1 Qi

t.a~IatI8i
b~~fiI

M~ladt

~~ill.,

It,6')!\:' ~~,a~

swrd'lli£~U.m,.1tml~

bMruIn ll\:_a~~~lru ~~y{)J~r. 'I~bf~ ~l~~ hI1pll~~md.lDl. s:!i~ ZOf dWil1ma dl1~iim.:r ~k Qlk da 8:fkel@I"lmi~!lii~. KeodiIt

tru'tlltru ~]W@[

TabU bqn. ~

aynlL ka~g&~ d~jlm.~~ bemmE~ ba-

OJm:aR (k~.hil,~ 33

me gate biT ka:vg'a,cmh~ yoote:rnine y.oneldim ..0 Eter-;5ia eve gU~im;n.


B.a: 1lfti'~M bir c;dbm v rdl., If nd . pam gqt'iyoidu- 0 (flku1'I bulyf, i~indM 10 lira ') ~tur,hm;
10 ~. ,0 gi!iJ~ ~~irn~ok p,IilY"! • o g.hll'LUn pa["iI~nla gOre 'ooni Nizip"e kadar ~5tilrGbll'~yor. fia.tta 5 lim. da a'r.u.yordu. ''r{.anlNi.ziJp',e 'kad u,5 ]il'B.y'~ gel. 11>il.eo~~im, ~ ~,tlylahr·-alm~u;;ki5ydemft~.kl~ml. [n~. a bt:r <c;oculgun", d ·Byte ['igle SHrL~Ond!1. ~tm2: b~§)iIlIta ~oyden a.YT Ima51 I tahii ki bUy'fik bh" ees ;et giri~ml o]uyor. San n[n 10 vey . 12 ~a!i1arHtd3 fazla gNiame : RmSI Qlmaya'ITIl ~·ocu,~: r~mz;. Bun a ,~ok ~lI11em]i _ Qlan hi:r Q:lculun .lk~p ~hll:e yimm~k c~!S~tr~tini. gOst 'rrn06 idir, As,linda onYJlI billi i.syal'1l ol'h~gu dogrI~d1ll1rL 'Col . 'biiynlk bit at:ke v.e ~syaM (~rel Q,bn~ Vilir! O~~dun ytIrO.y tlnee' 'i.,,;<; d":~ b- IDaL"';.1iyommVie ITC,~ 110.. _~ I" ,.••)fe Ollup i nr ~'IlIa bL"I h a d.::!. illFc!iJ!~ . unmey"'''~L'' ...... d~y{lrd~~m.. 'S!:1 DnC1,Di~ir 'Ili' !lp~yi a~ yprum, 1::lit daM dOO1iiryorunm. '"SefId [1 ,ayrllm.aya re~8ret etiiur dilyo:rdlo.Dl. 8mdl~ha dONn~yec~Jm.. gn·tla~ Milft mtbll" tUkcliyh;n. Hal Ii :~br'n~YOTr'h1m..; a~an altl!nda,im, 'koye bir da;ha balk.l)'OrnID. Saf1tW a(Ynh~"~~nd'ii(lmde diuygumd ~'I1t.-u:sl o1.11~I~'I" y,~r~l1yor. Ka~~ ba~ l,nntlbii, a:m:al ke5inm'tikl' ,i;lijmlrru'll kit T'i1[ da venni~ti,m. Gitti.m bh:- !~f bu1dtUI!n.i ~blJlk" ZOE yilitilJanm.l.~ 0' .kt}yilfi iii~d n g,~~ 'be:rtim i\ii1 ibH dajl trmanmak ~diU' ~~r. On1:l a_f.tl I ~ra1m M~ di,~ 1li1~)yd@ Karr ITI.e.Zf[I,'da, 0 kay' de a~lp I<an~.~~ 1"I'la~lulll .. ·a· d, ~lllk 'Mkek bir ~ocuk. old.mu dB. b~U'l_11t oyleye;rim.. s
'I]... j

b1::il~k Ii~a verdim. A.. a~a ~ r ,Di~eik'e Ui~~lm;ll" lnl'ecik'le kflprilryG bi'mz; _ta~l!yoTUm~. ~il,~ ~p~.'~l.t K'~l,ld!_nili~pru ~rrua. ~tbm. Ord~n da Nm,zlp C iilthm. '. I Zip jf ooclltU.n eVI ·\<Ialll'. moya glttiB VlI2 ooylr@IL~'ll1!yl~mlerimi. SOUUC;1IlM.ntll]1]lL Gi~hmruL1 hem~ 1kinci g:ti:nu i~a;mgc~~ tbm. Br'1rak ovasm _ a tm,Bdayl ar \\'ilTj 01:1141!11 JolIl.YO'fUz·· l ,grin gid'p e .yolmi.lJ1l yo.l!ch~"" y6vm.iye 5 ih:,Qt ]1d ,~un, gHtirrn Ura aldJilR. lFaut iktnt"i gun a rtu;J.a n.m §j~ti. QI~e.. a1k~~m yediltmi~. icti~'ind:z: ay.ran.d I, Boylere, ilk _. k,h ir,IEketlimi kQklu olqraik on\dQ ~~adim. 10 Ii· l' Jlla t 'Idi 0. Liita ~aI:zaJ1!~rnk U} liray.t1J ~lk1um. oom:a ! ~. ak]nIlI.ct~ nI. Demek i tai i~" m lnullun 5nemU ~i:r isy~n,dam d fist dUzeydc brr b3h~ oturiresi1fl!C' kclr~1'0Ik1~/ pa~ay~ ~ kOy'1U~ l!" lem.eJ:de :ka zaom.[!j eyIellrl 'olduludllJ]', Prekii,. mmd!!'~ ·vdem. ne Z'IllIDU ayr"l&mnt lis!! dW1e~nde

·to

des

mU

au

Oy~,

11
OtecLen

Tabiti .. insaJLlla1'd n kl!lrk, (neue

ve ~ldne c;eldn.e
nili)liettllE

geQyor4·um. Omek 'f.e U'tM:i&a~!


ilki ncllknye gittim Blzim kaza H::l]jf~ti 'db. -Qrdii9n ~ pes ar . bas, ae~iyW'. A-~acUi1L tal lluda .ii\t'ab~]bek1i yoN m, Derke-i'lJ araha g,a eli olle sjca~Dd", r- arabaya, bdndim. Ba.f~uil:'ll Samnm ]ki~
'li1,;j

tr ii'kek~ WDlfigiil~

W}foJ

adma

H~

defhjr, ~ der\$~n

Triimdo ayli1hn.lL.d!agLI.~ 1 t 'lx!niim, ~iU~Q$.lk gUtit~ni 1«11'1 biT r fiydu" sBat u~aWilkUki bar Er.m ~li k..tb ~u. ye.' bet yiI ~u~ gidi,p'g·shne~ tdr :t"I-Cw ayl]lt't1ad~ f. T~bil"1< firt- T~i"D'k Jj~,lI:.cisi ~ de vat. Cllnkii Errmncl'll kUi:S inl mmiye (evlir.mil duru.l'fda]~~. :&12:1: Etmenj, doSlhlil;' VM, ~1lr1JU da t liJH1il!tm; berl~m b~b~ni bazl "Barmetdlerle ~t do~thlL. ZaJ~n oCibin'dE!' aneak bale'~ El"I'I1epi ka].ml~'p.Bu T1iiI:'k mJll ~~~ri[,' n bUllan benim t~n KOkcni Er~, nidiif' cfytu:l~i. Ha.yu ""Ie d~H. Ben bill kunuda 'lik defa :6 em1li. biT ~~Jklamayl ~i[lldi ya~~iglm. Biilbam~n Ermemii dq.s~l~i1iflndll. aula tHlklkan ~ ~'liib!:ydne.r. Bill meBL beLll W.ld )"4 lyor'Jaidu·. 0 Cib~'1]kOyfi mmhifhil,de I~n ii!:iillD.i:n de btr. !rm.~ 'm vardi, Ond n a'bt~~~rd~ya~" 'Yanm, onlada dosthll~ Il\1flZ 'v,an:h W bowal1L Ermenilen~l n1I:a:dum :i~ls n]!I:r okh:!l.gu~u ordCim.. V~ '11~.vu dur"~ ·musl!i.imal det;lldu" bid'mde bir ytill~ J~ljlmb,detil de "'I'yi em. '¢J' ~t"latkar i"5al\]ardlt"bi~~Me,bi.r yaldq):ll\nm vardL BrillD:aman, liy~e' Et.m.cl'IjJati sevmi, '1iI!l:mru:i(~ ~O'k ~Zg~ bir dilW~ 1:'Un1; d~Ail ad?

tatwl k~!lb;:~n:u~'le' iEh,l,.em


,aldJlk.

dosluydlli

lie 0 ·te¥b1~yi,

~ir:arz o.rda'l'll

.~lemek' ft!iY~i1rlrur
_,~,lmd;a sbdl'i

Gii~e~ bjr. ie.fb:ll-ye)r A.pbi 1G~§h... 0 "lei[ 1l;1~' nidkLn ,m~ru;nI:'Il :sell'u).'ck ~ru1' bb~;oDk g1ize'l b~' dlHygUJd'llU'" e '$i~d:i ~~ ~l!I.IL ,~t~kla.afl lila ~~~r:um; t:ij.zim, Oii~dalci f'urkh.U~j Tii(kiyt':!~~1Jl de,li~jk yerl~findJe'm T~irlk1;1ib.,l(tm biiL'az :!~T(~llii~~r,. H~m'!!1't h~FL b~r~i~ ~~~ ~~a~V;lrdllif" Boe-:11i:~m i~ln ~~~Itu;m 0 kiad!ar ~~1 dttnd~r,fa;~~t an:!'imIVil. ~n8~ "Furk'ro. :E.'ret;r A~k lt~yii/li1ldl.!nd'i:r:. r:; A:l'ak bi r lI~k k'Oyuditit. Nen~~ V or.ahd.u' ~t! ~flNla'"!ilail'en OIolda'Y~~cl,y'Qlt'lm,t~,gi.~~., If'Wlg bdll1n'ti:yo_rdum~

ka'yUndJf: ilJkilHtDUI obnalizjl' runI!= ~:tin Tolirk~ ,koIirU~aiil:l, !iad.ec~ 'bi1tyUik btr 7J~n,li!f1lJIiiI(, O]J•• ~acjllti~~a.y?rul_tn~I'~ .. rn:limalk. ;@lHe1<~,. Bti_ gijre ~iJ1 duntmt yap·' mak is tEdlkhirmllZ a-;~:~Hndaft!, tfl1tllmr~u D dW1Ul1l_Q'UII'. Peki da Apul K~d~~~m ~Imdi bt6f!.!1hu'tnAlZ~~~~iH miyi&:i1' e;e{Q"~. A.r~t~'kOl1l.«!bUlraya bit n6klt!!l,kJ)yJinlailruY1z,

w ,~'k do,g-;;dd.tf•
'E_rm;ell{,

'!bfilr

,.

~u~~.m, ~ej1.1. iJIJ$~:k)'i~~


• Qr«:e,

,~~lieF.rnB;l

m~

'i:(m.l'af\rrmJTh

Tiii'k. kt;yfj~e d~a~~l(,

'OIfI1~~~~1 g~~k~]".

AI1C'",k H.oO!llffi,r liimdl Siz. (li~. !'.Apa!n1Jln 1<illd.~~ m~lli·dtli" di,~er gJ'Iti] 'is'Wr~ c:r,nmr~ It.Hil~1, A;rol ,If'aT]Tnrk'fUr~
AIClkl~iL:m,

clJe~~.

iT

'D,gme~" :ki!;' ktqklWJlituz 'H\bu.lsPl. Ayn~a ,S;!lzm anll.e ,~pfm~:lld,~ TrU:rklllk@;lm~!iH, ra:kilU~tws~ ~3;deeell()'Vei'll,'tlrk'~el'l, l ral!i.atbtllf. Sanli,l,'!.m, d~lu1'irlk;L~rl~ btiyhe hk -.SQnu'\u ~k. Ai~klQclh~m dUfurmutl, ~yle ::m:mn iliiu~JMa~h bif }l\flm y0\i::.'bllf ..lJ!J.ulY'lill.]~ ~lf d)if(jUirr m~' de utall.iibir., Ben TUrk DliI'a'J( dlO~'b.1.I"a;mi(-Ul T!i.irk''iim a'm~ Kurih~_rlL de: iN'Virurum. qern: Killin: o~ dmilSiafdun ~t ~;djJ~'khftlJl' 17u ~~ de TWdcl~ri 8eY~Q!:!;!kijm. 5b\ldi T~lQri I~C.. ~W:tlle.rl dJe B~ v.iy~ ~a, Wibii :Id Tjjld~L~ bu, :ilgiye. ~. ,a~lt'4lea1cln·.HeIe Sioon Kimt 'm'UJmo11ill~j)z d.;t_b~~[k.,~,q~lt3¢akW'. ~Yll" (tyle 3!n1aslim~m.a1il-dI~" ~unk,u ~rmem, aI;~h.a~~

d~l ~dUT. A~~aJ iS~l].eyeyim Id..by l'~~~4;l~~ ~.cO¥i:inu1"ifuz bt~ fie de 'burn~fm~il~g1l_alfJlZ.<;i]lnku bi~ bu]l]~n~, It;O~,dUes]i:ufeyi~,iBtIrnF ~t1:nn ~Ok ~s.~ ~~)~;l'~k '~"1li~l:'i bent KU'd 'hail:kIFlllTI,;nn,tioc:ad ~l:etihte hl~' ~uJ['t. o~u~tltn ]~i~ '~~H b4'r 5qS¥,aJ1,~tr$I~if!tun h;lH gtd~lmn. ' ~~ ~'OiJe her ffiCq;y'al~t,; 'llli"!iI,zl'un:d~nml., ~len'I~l'im-.!' d~,V-a£'01I.1iJ
OllCll$!l
Vie

l(:ii!L'J,,~iE!lp slllllt-atiaili'fl, Yaif!I~ b'u ~®'~ek-! oordm '~i11il·hi~'df~ 'Qoemii


ko(Mj,'l!lI~rrnJiSl;f.

o~~

j.li't[U'Eit~dliF.

l1ep,

1ti'U:f,I,~ ~ftanlJn]:J:'ll.bUmliiu Y3;P"8icm

bQlL'lu

:K1,!milillit
~~JiI.~hll~undlm

', C~.k ij em'ai~ 'lki:11!nluin .. Q.~tmeI;l11em1l12le ge~@Um, mj?', ,.. ". 'Cok ~~[

:lEl~~~. 11J~r itikckul '~E~iPl v,rtrdl~ k'lki ~liS]i $]~dlt; M~bmet Meyda:mL'~'i f~,Dllii~~t1e <;Ol'li.unJy,,iir Q,iWim.!:!fldl hlfacl!a l ~(bm a.I'irml"~Ise{f].. 5e~f'im.~a da s51l!~yey1111, . r mn Ne gii~L! :B~:~, !.i!l"! ~vdii' ogYe1lld5ifydlim. ~m ml~tfl l1i.I' y.~ iki[ld'

Ki:idle~m~ti.r.

,Neyae ij'n'gm~i,oJan, ~UJ IdeAi;~ siiii~ ':¥a,bik:W-ilm'lidrl'., 'Blji, d.a ~ izlm ~u Ii; i1I~n~n .eih·ld~rim.e;en II!!IU, 'LU\eSi lliluyo:r, 'IBtzirn oroaJ i.~mm~ TU'f.k., KY:rtt hatlta A!f.ap hiibmrlll!L' ~k idnc ginru§ o:ld14Klfll.dan :tm Kil' diw-urolar yndn'~81[1m~, Y"fJ;ni :iUll-~i ~Zl ~'hIO~, 'QIcuklan O:lmJl]~ 'K;Urt olmil~,~ Ti'litk olm~,~ A.[~PklZ1 a1mt"~l<:rih'i~ \mu~'!,Tf.lI:k bz~, b1I mli ~ti ... 0Imtl~~ BU O ~ ~

S1.n:nf:ogretm.~Jwdi. Urfa.'da mlr' 'Ev.e!!.. trria"da;;.HalfetifdJ~Cibin kQyfu1de. Obin tski. 'tiil' Eli'J]7Je-' n~.ko~.~'ur'. Ei~nd oa iW,a '~v~t~f~da ETmeNtirlex siDr;gti'ute ~~nde:rill.w~ W~k1,'~tiit:.U~~ 't;ir kGf .oluyor. ,~" iie-ij yu.h.m ~a k!5-yde ~kYd~]'iJllL ~py:den ~ot~j!'~yt!ly~ .gU;l~l"Y'~lica.gcUTdh"liL, &~, y~~~;arr~katd~~~~.~l ,grumue tJir ~at lUrr~~ek gj~ blr saa t yuru,yew~k ~~ ~Ul bde>ba§-nL ba,§;}~a 6i~lici d~ ,p.]an bit p:r1d:iJk

o~uyd'!. 0tl'lr:tmem.i m bg:rui eulFilIl!!'~! b~211~ YQ~ry rd'l.!.Ulu ....tl.l,rntllr~sa r,(il ~f, ald~nm9. Ve U~ ~~~ID!lik. rudmst'llDQ,i' $iIlvglsi~i ~~a '0 iil~'il:aGJj. UeJ1Jde ~iyordumi 0 da. ~1yo,1"d:g. Ba1na 1iiJJ:'k.~-e'yi, o~~l#lti, Zo:rw ftJd~m. HaJel1 h~ttith;y'ornmf. o~tm.ertim b;{JJroI de~~ keMi aclf[]jJ;'!Jjmilt. y~dmyom1l.l, 0 Zf!rM@ I'll li\'Iinl!lftl U~li~ ?aJnaa~l~ ~~u.l~~r til) :keliiilJ:'ie'~@rI ~i!tdece :[~htiftleJ.'iy~c"i.f!Jl! ssd~ g.Q3Je s@~itrlJ; gUzurrtdi! ~eki:n!N'v"r", (m~;n,Je '!lJ:O$~~liyok. 1111t , B~ D :~~ h:rf,jJlllsnll.da g tU~~imda~ b]~g~mUJiS!l1i A ra ~r:]arndlu1'll. 3es yok~ .'lLl'k::rsni!lll g~~i'~miyot:lJm. iiY:k~H,da_'fi b4t-il<i Ku~ ~l2'lune clkliyC>Tdwn.... 'f. J<. ~ (lim lm~.~ml;z j'lt ~ Tllr~13;i IM~~®(J'mu)'1~u? Hayi!t. b.Hmi~;rd.'u. ,b de hi~ TU r~t;6 L-lil:m£y01"dlim. -

g{J!lfifjt! ~ri ,ah'l!Mr; dt'nya~~~llb(ltttn z~fgi1,l/eri Q.fQda. df,n!aulydJ'I;lf.r ... ~~cri Wf" S!!lrtWiarm1 ~~iJcirCir1.'~sasti~~dfl,f; IMlaN~Qr. ru!JJiit~Ar~. milte"5!irnif:: st;gilrodjpl. ... A1dlli~ Y,i ,~Jrre/J-dfI;r"itl .gt!'rimtl~'mlJ'de'l1 ~ ,:5'~~i§! .lr-J!,PQm~~~Ju~j.'1t~I~l .~~rHbu~i~ .Bfrjn~J~ S~l~~s JrI~rr,(!l!llr, 1Sk_e~lde'f;~ti
bndi adl-RfI. .k~irdl;t~l m limn ~~l kdQ lijl~~$Jiyor ~Jiilf dQltb~;U1f1: ... b 1.s~itJrerd\iltl .AJ~r~'drf.'t,M d~ bfl,~IJQl'd«"~,r.mid·i,r;· 5~~)l~ ,i~'fltjt; !I{llM~ tM~ Srnlt/M:!ll'tlfag olu~ 81~vriiY~1 "Didp. ~ri!~. ,~ilmi'_de ~~I~lwi;'~jn:kr&t4ulu

~'a.

~~. ij"nd~ dti~lllll!m C'ii' (InTi, Jki Nru~ik ~lJ'r't:ffiitli1eJ\ll bii"N:~'A."rn~ ,k:ya 'f1~ !Nlrmnl~r_ ~lId ,(J,~~tm.l: w.r~Qm;k~'J~~tJ:'ij bfJlu~~rii kl«~'~ ~d~ ku rjll,l.r~~:r. B:,wi~ I't'l~yn'~ Rilwj\~~I'dlff~kr'w.;n djleri A.ttfli~·aR d1~N~£l'Clr! P'ek~ t"'fW1.r"k. nj,tiir' Mr»n fSJt h~/ ..~ Pi i:illct; ~!f!dflfiU~ tJn.~k OJIt w~gi!l'Jl~mlfl. ri';lirl yerl~.I'~i m! drn,;~:~r!'armt, H~lIJf.C!tI hnl! olillr~k . § .~I.!l~1f.r1dytW,il'iytlrt~m. M;!ll~~~ J~ lfJWt y.er.in:e· t~~ 1~~JitJ~nm~'! iir:iil,~ ~k •. rnlf }.1blrlam'rr. ' BU~lmt' ,Antl!~' 4Ji· ~Jt fliJ:ft_llt/itu';d'e-rif~ i ,~,rjtu~H~. MfQt~ dft-. MfeJ; ~~ ,doJr-l:~ ll~it .Dl!fr1'c. d.f.ffi1.f#~bigerlmYD1 .. lilr,igi~~j "'Hijjt'biy,cl' de-' ~rj£tt Iti'C A~/_.jQ r~ .ta~l1i\ij"~~lJj. Di/w'c,J' liir' minanlar d-fluyan:il"; ,(,~ V':Qji. ~~4e1 mD.ttl_k1erj~,je ~J'~~1l "hj~~~, D-tfo~'r! tEa ik ~$1a;ya~ CfJiM.. belti -de. ~\111: '£gJfmj11~M fM-dflt fsuir;flt'nt,rI cMg Ittii,leri,. Sim RI!II~lilJlMlJll~
U Ol~'t1 ~e

llllYU'r. Ede-S5a MetnpMtlmp-a 'n:m ·.kf~ egilindedi.r ire' Sf!tnms". ~-U' Ie~wfidfJ~nide.i'l I.1H'u}ItJr mt !line, .EmbM~tii~~lJrdm~' I 'PIT-¥t'; ~u tf6J.laule Urfor "l,iH {m rxJ.'~An ~'tlk;JJil tie'dm-m tha;gJl'U5r,f;, II'CafUl1Fh~yab~~diA-Hl~-· ~.,. ol~* a"!/~Y01Urftl ',~lifJ As:iumeri ~~l~k1fl b.itrlJ'!UC':1'. ru~~~ Bm-ce' mtllllt ut I' ; M~1

bl- Oro~t.c$-i ~~ ti"m~itnMJikedQtl tiili~ui(!ki kir~lljit "'uFt. Sr~~~ 'J\~~ jm;Wr@wrlub~ Sli:d~ 1I-i ve ~·~ptJla.'J1~

bi~ln~ mlydfma,geUriyar, 5~~m,Jtrl&~ Aj'Jl~~·~' btlhfsml/l 04'~'mvgrl_:pr; as~ ~dJ~ IIIOJt'Jl'm~ ftzeri~1df' A1J"~bJP'II o~rak S;Ot1~t1~'t~F... !lzmvde .AI1.tfiJa J~eK."'A,s;i t
pi

~tterdeu

'yl h;i~e.

L,~t!'1~~1'l~~~f '~J1'iJfb~~1i £if~~ ',~ll ~1~~u$OrS/~ Vadefuut~r.iY!l'F;"1Ktd~· .9!l,r ile il:fjUiitr' fJrfo 'da '~'I' .~mn guAe1.Uil.erm· .~ ~m~ • d~ fe1'abfJerin' .• "~?U1:jM£~T. Amw'~f. .a1--1_uJw. ,d'fpJ'lt1J'. ~~~;~ ku'/\.'l~JI~n U'f"fa... Arn~ ·dl~'k{ U'F1]ily'dat1 b-ll!f!llr. SU~i1f:~.alU' .o,J(~edtr U'ija •. SUrpH dJHwin: m~i(1jf,. 8~~m~S!f"~l1i dili ya ,rill. Sl~ rM kJlf.i1Jflr. Ail1fa_kyn~ ~1r ptPliJJkUJ VI- tWrnu me~idiri S~JK~ hlr/~· li"~U;r;f:dtlJ:ii Au:ta~, fIi, .~I' ~y-ra{tl ve tatet. kimtldlr.
~1,!

ise&i1ur ~'

~~/~;ritL

ktj$ii.r.iI~

'~p1tl1l''''~ dmh ~f4.(Jyvr,


j?1.r. gY~'kel;~U

O~I'

ti~liI:IjnJiln\t<r...~U.tI'tn. !M{ji~lI'l .r;i~'l~.vmnt1 ~hllilli. m rm

~~rJcl.r~~~md~~ lSktr,r.mtl·diJ__ d~i'EJ b'~fP_ ~ ~: d.!il ~u:filt~ ~lktnli;t,jim be~ ilil'i iQiut ne Mtly(,(k ~ (J/d1::tftnm ~ril~r~J.1y,onam;: bl~~il-Il~, Ud~i::i I~$m~ >bit :ron~n'r;l:r.~~1 'apJi. ,.,1l.'i1l hit 'itillar sr.m_g.fs r ~1,Ju~[nNI ikifii1~' yJ1dm~~ .si'h'liJttf~if:il.f ,~~ $OUfW, P1t1?J1fff-M: ~'m&'mnJl ~.ul.~]f~~ Urft1.r AWl~'Ok:~ ~tunp1ur~~flJr/tffljl m~kai Ql{J:uft~~t1t~t1mrdQ, w miln,' ve en.tdle.&Wd bir' tlM.Idt, b{t'dn~' ,ikii'n'ci ~,jI1'd1l Uifadiin~ I~ !rI!~U~tJ

ben

~~,fl~lJ!j~Jmnr9 r

~ooro
rJ'uin

m!'

j!lj-j'~~~Ul~iEiJlp,il'Jliil1.

h~!Jnj'ydi.
U.rfr.11i,.. ~Un'Scl ,f,aR~},ra'IQrll ,m(!1'1h~ ,17.lJt1fd.iar:mitHn ~tWJ'rP'I':, ~h:, lJ.~merini ki"rl~l~'tli.ii'n~~ kut~l' 4nr ~tt~iek naJiIff': ,getlri-yor" H~t: mtl«bm2y~ I:Pfr d@,i!@t Mrii o1l'inik Ml~t. l.1t-f'a;11e An.~~·tHJJ ~~rtH:~\&l'A4il'ir m~i!ill.'~ aif?:~~ fs,,;nfe:YI ue i~;n ;d' ,~k ~Jliltn]ld.a iff] U~~l"{lr~r. ~r~tlJm,. A rap ygyd~;r~'af~I!,g;r1iU11 sltJ~nd~1I'1 Aptil,7J1Jr_ ,A~ Y~rm1aMsf"mlm1 r;tkltki:rm 5Ct~~~' k~mjI~, da8,fl~')'~fh~oI'~,Q.r. ~'i hii!IiJ$r~nl~n(darJ' rnrisi Su'~iyf'~lIifTmbd~ ~~a&e'ridir! ,A!1tijW~' Ra:n,m, Df;~~,~i'mfe S't~ri~lIin ~fen~~ru:r.~, .. lir'tiki~;N1 filTUUki Sal1'$.'1d~It~ !~Qlf~: iir~,u ~rm "tie: 'ftHl.fJ sa.W!P yeilerJ!cr. tl'~n biri:4i (J'/rul~flU'; g1itdtthlZilrr,~ Yfbtyddt! Stlytlk iri/~;c.iil'l~ 'ilil,~,i5'rml' ,8a;~~i1Ml~U,. SW1riJ.1fiye1dt til'JdeJ!igtrf. U~ d~ Ar~p J1ayrJma.cllJitm.n ~r d~'f' sJ~u'1drr.Ut!t:r"MJ ~nltll'fE yt'i~~' Osrhf.lme BtyligJ ~'~fi. Rttmnllltllr' Am~ ,~J1Pltl1tl'. '~ricl7k
u

~n:!i{r,~d }.liJzyd stnr~-da" 'liiim.';rcp,u


tilt

mJ:MDnna W ~l~~r.IiMn. -oo~r.-a hlrasiiynnJ;r.f~ lei~~ 1ftlf-~f'. A'~ taJiyN 'y.! gfjtdlirl\~, cF:lti!i: G~~ ati'kM~l;n ADd~~/;w.}!. ilfl A.'Wf-] iJ~er~~d-c:"'h.uJff~fukt~'i sonm" Uifn' 'd.im B~t"il ~t-Ji~/t'j ~lr-k~ncl y~1 fVll!"iPlitid~ ,mJU~!rl'~'ldffl?lt.: ,niZf'1if ,15t!i.!'d:ml,'.n.,~er.Mbf", ohtlltl~ sljplSi ~!iii;l;t h~lor:.iltri'"t ~dN!~', tl~ ~!11~§~"i!rJi,etli,~rl hl~i~l'l ps hir jJezltf t g f.mIfl. ~Giiif.~ :i"in hi~rehtri de pfk. ~r~'~~'m" Br,r.~lat~,U'fill/l... gtJtmla1g~~ ~t:dli.rml:rdi.II.:b,rd/; ~fJl ~di~P'L

t.
~h

l.Jr-{a'~~.

iki ayn dmI'et klfti~fN$trl~r, M~ til In dtifile'ltdik/erml d'e ~~~hipliji ~l~f'i Yakm
I

oml~'l

Ur;(;a~~~~~!f~' At\l~kya·ntli ad ,~tl ~Jtd,ur. A.rd;Q~J :dll1tli.\1\t'dlrtf dn ,tiu:rlar ~i~~d~ n"fm5t~!f:l!:r. U~fo1t]J'n db snriiU/ old~I~~ir,lfJllpil~'tI'~,. ib~

~pr-

H~~~!I!2r~r~tMf~tJarr ~
~lni~;r:

SJlil~mu·.

ll~ ttN

~ba ve htm tle Ut~{ GimfY"d~

hr,d"'~;flQ"!~n,ll;1nJ!Jij'('. K~lfA1j'$l~2: hetiJ Ut-fo w ItlJn AI!f'«~,," Aii~,ddb~',,,,U~ JjJrlt:ifiMS~mrJyI:~, blrltth~ ri{~legtn_-ek WJ1:jrt. B ~l;r:yg.r:lijr. Aii1«<t ~ fuoM:!l'frJ~~r.1m~da hihniJlffi\r. , ',S~~ltld~ ,~tl 'if!2 dotffi~r. Btl ~igcd'm 41~J~~yg:"~~ digeT' :sU~lf!' Au_nl~ tetld£r;~U:i:fgflc$l, I~I. ~~linfle..~mtruliir hi, gii,Wf. Anitik Ull(/1 ,SejltrlM d~It:r ,~lf,r ff"I~1.t;mfn'ltl'tct '!·'d~'iyfl'"l'hi,!,Wr id~~i fll:a.~ g , mt tul.l~'_11lr~: A:~n~~l~ibiyktm~Ja:si&alM", ,fle WJhtd -si€ftll«J~1~ ~ 1'~J~/eri~l.~ ~'\'i~gill ~., 1~M,&lJlwl4k i~~ gt:r,e.!llJ~~;rQ.i.weri Jin n.11~!!t" q~jlyorl~T" ¥e~ltfi~f.Ilr, .H~J~ ~Nmf~~lordi!1" ik;J a5'ill biriosf AJ!!fhtaft"dtJ 1JLd~i U1fia~d.f1

tI£!1 iK5i: d~ ,Ku~:~:~l~JI ~l'.f~IJ· ~b5j M.'iJt~i ,aU'lnd~ oJu~m ~<IIlli¢'Ma ~r.rw~f-ii_bjUiJl"; ET1fJ'E.n,iler~ &i~uk ' T{J,t1d~ri Mn~_:azgJrr~.eJ\l.Amlda{r;t, 'ya jffri1l<OO yurJ!lf~,nlU '!l1i1 MgJ"2.k:1,~. ~~~~~11 W:l1~W,~g ktIdar I~~~~~t ~~1l':~J. v~ ~~,$!j~!dl 1~,'m H a~'llJl ~~iB~~! ~tJ!e alAlrJ: #1Jf ,",~~e,l'"f(!r~,,~~ .Ermcn~trlr~ o{~~J,WJ'klr. lbdi'iki;n ~r. ~eQ'cn~t:... ErJiJ',r&1~ Mill ~t:rn~tl:',1w nilfuS'J'm~m ~().ti.r.Y

A'f~ bisklii 6fiir-JnfiadIF. gl§niydtfttr. Ull'~'tJU,f. ~'mletti

·1thu/~ iJfi h~,."tlk k1!!~il~'1ii'~' Ni'r,~r. ;O~J~. f1~ r~t;ldE"~ {I,M- lrlii.~ r ~~k.!ifm_Sigl~~{ii!flJr.' !.J;i~dm kain ~ooruuh~ Antab~ 'JJl: ~~ Inc! r'iu'~l~ ~riiQ;rna"fJr. U:Z:~.PI. ~j1r~1l lFugl1rm~/«~ Mytm.dJil. i;i~a da JUlY 'll,~~n~~ A:rI'Q~' M ri~ in 'r/Pk ,QZ ~~~jtr It:rlmj, w kqtU~mla:R1 ~!7hn~,oJ'~~r. l1un1'ei!. -A_nln~ ~yt1,~ pu'm~'lW~/jrIl ~t~IWt,
riJJtt Qfr,l~f_'r~j Urft! ~N~f" ~\f!arJ' dillir'~~jJt.'l,lf~IPIi'r ,t;l~~ i'rJu~i Ptfl.~$iI To.filJ.$·UJ~ 1~1'f ~ ·~rd~m~yl.i7~plfii¥vur. r(fldWin h5i1 b:ir sl{~, S(:IltM TaM ';Mnkur:~IJiw, :abll~bf11n'~i~F. _ iffm U:if4 1m ~tifj A, ,cla:l~~ ,~,~jr.[ij!ri'fJl(flr lJ'EL~l:iJni''l~~r1 ~~~rlllr, k.ind6.'u ~ ~ifi~s alrr-ap M,bt:~ gfJlfi~llayqr ~ ~ Jldl,e:ffl.(qlJ ill~ittr ~efj,'f;'ilirlf~H'~ ;b",cak yinf:! de Yr'Zrli ~~'~~d~, ~ir~ halfl Wf/~~\~l ~w ruytllf, An:r;r; etth;j MJ'Iym" Ernfenr l'flerl l!ldtfr ~rn~m ,fJiU~feJniyiJl '1J.e 'fifrk fY~r~i:kQr~~ h-41~t, T~rih, l1\1?J!' iki A':eNM~, dl~foip'1t~ii'Hlir.r.i. yazlfPJ-r; iHlpl&rJl ~~~ttil1n< ,gmllyr;w, ~'dU;,.~, h~n.e'l ~f1mjii' ~\I"-.Jn ,b~,~,yrlrld\' ,r:t~itU '\kQlna,ijt:irr AriM-klj«.rirlt1 II rjfi~~~~lfn~c, 11"flytl'iiM~ il-e bjip' ~'1JJ~j,r. amS'lftdd' psteriy;Jr" t$81 y:~:rlJdJz Ur[fl l,re iftJJ\rr -'.ifF' 84Y~~n" tlt 2J'8oJJ h'~rre ~t~!l'1dr~f"mu: ken ~I'lPJ~JItlr b,~n'~Wl -il1 ka.r1mi-" ~;!\i'~,r~Pfl~lli~nd£r. S\fi~,t:lii tre ~ 'Ve b ¢k ~nn€Wia"ll'lp~H~i'l S~lytJW •
I i'

,MI~'lda A~l'~~. tariJlli ~J!1i ~~_ Om"

A;ntaqa

ft~ Mri-

*'

4Jl

Alttw~
bi oj~/JroJ·.

':Pl !~' jj'~!ji

tarih~,ir-,
fl .~lq}{m,6n'lPn1!i hir

bl-'I.I'I[ndan
~ii:'"

~zi:ndM:llm.

. U ~ bg;t'me b/illl'l ue ~~

gel~wellm

tiyte ilil~

[~r~ld.£

bj r K~'rt 9OCP-i!Uf.IIllIlfil ooyle ~r SlUreo?' sirnil'etiini ~IIombUiJ" v~fa ,~lali1dJg1tru da g,orm'iii olamlir. Loro

U~lIJarj~ 1;r;[lIIr'hiii ilk ~~t£Klt' cevlri hltku'pfaJ'il'_ liIPlnmk- ~rm~ 1,tfj~·,~ibii1UUi', r~/1 yok-~p~Llr/1l11 'I;elJifil~~ U~J~ Ma~w U ~~ ~k U$h t'aJ'ih in hydd.e~'~d"rWk fifH:mli 1JfJ"tJldtf!i~{'f_me1! ~lt};rn'8rr41'. Yi!i!pt~k1lm~~ I}a~~t. mll~'1~JIi' JIC ~k ~n~m~lid:~r: l'Wt~j~ dUlt;;rr/~ ve _ tiulhkle E"~tll~e r!£ b"{.jjrr.tyl'Jr!trn.l'l~ 5m~r~ .red ~ lit~mY.9r~!7r;, O~ ~ll£11 Efem:r &ic:ll ~ Hi~~ d~~I' ~dJebiYlll' l1lf stlnm Mon·j~~·:tn! .Aflstl/81~ rillh il ~t#iln,Am tik EI.~t v.fU~I!1.:vt~" ~I' S~:~~'~ ~~l1rn~dB'~IM,~jVi'fDt~.Q\'UfUi~ ~'i]:gO:nfl b.ire-fek b~'I_tUtJ'_yttrw!'l; A.''Q\p~.aIf, pr~~~~~ ~h dfi"JltlS~ Affiw1:aj'~ "I Ujfcni1.rayol? kJuit!t l'~;ri~f~i'j~fB-ls~fe~,l'1 dr"~nlJi1(W tfk ,o~r~'t~r. I'h,;'M~r l&ri'i R,~~,t~ ,~h'i~ni1'a "dan At"lil,~ yu ~i~'fl\'l~ ~~yJ1~Momtl." ,Ellm feJ~tt,eJ~5rJl ~~~ i ~lftJr" _ Ha~dda,r "rJI ,Elf_j;~ 1Jfi fti.i.y'Je' ~qlJ'1li~nr Had~ S~-rl'eri nfNI~r"U)Je g~M~iyor. BQt'j/ila;; t E'~'tl?n b'iU~lf<li't!i~ S(~~,"ea W-rJ A~~'d(:l'n I!'ib'enfifl~l~.r,. _ T ile{jtfJi.. dtllro s.cl.'U:i~cn yiif:!lt~dg Sii1'ilfttu;~ _bit dfl.n!ft.1 ~uif~,~ .. I ~~J1!.1',r.i UfJ~/! TOe/iI-GIs;~1.~12ro!l' 'HI!' Iru l~lg~,1Jl!'l8'af:in]lf1.r Vi ,~lP"{!t:ek

a~ma:k,;' ~v:irrtdiricid:jl'.

Swfifilal~iJe.nd mev,Qu1u ka~ kJ~~dli'? ~ irndru: m·JIll,drn?, Epey 'varrll. Dat>Ja..£ldo,neJtide ]JUryO~ ~~ ~a.]iy!E~:UQ[:ld~~~'rn. v,~ ;glttebin~iillerimdcili de eJ1J. 'bi:li.fuJ<: 'pQ.li!J1W a:tmlll_. EMnaci -!(Iilldl~ lut em!W~ ~rl~1llg;nn ~Inlfu katiar. ~~lSiUlitaTlJ n da 50J~,

'!if.

c~unda~,

~a lQm

(!)Kretnlenlerimden~. muthi~,tai;djl;' aJlI"dn:nI.


~I

Ke-nd imi 8"v:rmek i:Q!l'i ~il'~i-yn:r:um


~81

sagaa o]a·n A.ydIliJ YiEIIIQn.~!f vam~J'


'~11la

. .Ha~~n baJtlrrJI~QruJ1ll.rl" t'liml an-

da, Qgreh~nilim.d~ en

S:Q['(,

Sliy,~5a3,'d~

hep

on

n'l3IffhiolT.:I, ve;rtmf. sa~,CI[ar~

&-i,el~,ail:'~ b'eU.'fI.1 t.aldp

·ltd~li"~:U.Hat

rh:ym:T;um.

l.sJ.mmdl.I)em:ek is~~m~

'~bnlJMmeten benim ~l'>~bTtenIeri.me ~1:1: oo,~h-ydlm V~

kite

~mp,.

~ytrJ.l.f!Wr~ Urfitll M~ttGs tJ~1 H~lr

h~ps'i~1ii1 ~a~d~ri!n'n aJudmhil. Bir bjnb~~lJ Dg:r-el:m~nlim.va;rdl~r; H·ElJrp 'J~'li.l!lu8d~hiy.at ij!lf:'etmei:iri~li" 'Ge*li~ ban:;t mH:~hi", '~.:3i"k~[]d,u ve ~m ~[l:lIt~m." ,Sen dOn~ftde]'-d'1 IH~oc:ula]j1 Abdll:!~~l""'ll:1!. !ilZ-U~L Y m~z1 syon.u ~zm~bhl1e kQ,mu~.,!un~ gid rp ~ kiil.t¢l,e:e pro~!$or'Erle i:ar[ai.,uyonmt derdl~. Me ynzd.g1Ml da bilm' yonl]'(l)l. 0y!r~ ~~u k~.p:o~iSyQnln:r oldul"unu dJa $iiI.TIrnly,ornm .. A_ma_ I~.m b1l_kd~r cdiCtdl, 'iiillrn ~~c-l l;:;tecHginl., ~mn~~llmirrnn fb,.. "rek'!,RT. robnd~H~ ~ d!~hU~ h:ii,1[" os.!!naryrl) \'Ie ~llme ,.lO~iiyl~ g6~te:rildii~~ bana CD. 'ClO~A~ J:am~rlililiD, T-u~~~~ Hgm· k...,~i~r ~I:Ld~"Dltro.gllin \.re abaTI.5lZ 1i:Iir liar.~ ].m,.., ilg
II!

5qerliill. m_(illi~I~.ET'r~~jkz ar~rQkr. U~ , .

jQ.·d~' y'ii~luori
U~·M
U~.

I{.:'~fla'f.'mIi'llZ

~_s~

l!ifl~'II:". {f,r~dt.W lrllWiJ'l ~f.me'j' b,trhirJ.rlejJ~p ~J'l~YOf". ~+~

)m'xll"ia "~' .·/ilil~, ~~~g~ik !J~Jl_id!:r"

't"~'1lJJr rlW~ikijF, ,

ya d~ i~ ~illfat1M. Yap l!Zemanl1i romaD dmn~'nilrri old.~~ Mp ~l~~~t; ¥ Tiir~~. Y~_"~11i ·flWtcl ,d1~id[r. ~1t~ eRiindew--ID~Uin~~ D,l dIE! sa.nat~dl!j['. f'adi::ll, u~1amB da als-a1\lr~'nin e~.~yi ~~llerir.Ldf:1lIb-iris.inlfl, lU:!maI Wu~ de:.Ya~ ~I

1lkU!r-,n~~L'n!!.~\1ifitiC~ 'bulllll)f-Q'rJi:lruh_ '~~&iilrilat U:iWLd dllH ya ~1iJ5~runiypt'l;],r

Tat~ al~ ~ok. ho~! AWmi1llii!L'y.~"d~ i1 kms~___nda, b:k TUttk y,~ d~ d


.1{'iUt,

d~ biiy1eM.
,olmall.r 0 da l'!1a:f~luttujl'

61:nnmeye 'ooyle ba~la<d~m. ar fu~1t~rlacl[j![il;,Vf1·~i_i~a~ Z keli~:f:Ii1if:yi 's6kf~~iiL1ma_~ Uk'· bll]Y-UJk: 'ba.$al1.fi sag]amL3 ,oldium.
1{1SaooS1J

'ye·di~riru.n AFImed Arii' old~. kabllllJ '~ltr~r. :tftflltoll[~~ ,Alrintt.'-d ArH 'tijrlJnrien .Kmf~dy;le~; rfi~ ~l'ifiJ diTItri ~~Jd:ir. 'nl!!lfi1i~'ym~ big" !ja~~ pm. b~IAk.. en 'iy]" ktdLarnolirilar:m da 1-JI~Ui'~da'hl~tP4-~~ ihiima~ d:illiJi']il1de ,~rt[nfiyor. ~~Ve:a'liforum Pe~~i 'ba Wal.;Bi 1'1I Poo(~r A.YtiI:hft "ft1-~nj ·Su]'a!~ B~j.~
,gj1~

Jrn;m~] ogreMneDi~.li'I'IJ

lie

~[nlt

f;a;lill.fe:9i.

d, ~ rini 'Wk ~llI'ta~mrn .. I'nsarrt 6t1li'~1i'in£' ilr~J ~ygd~ Oh.lT,. ~mlm ba olea ~il.i!r1e ugt~~l1Simld a ~iI,id@rdi fIW yij. de sever~ 'i - t

v : m§l r li:!erple dllm Da 'l~ (~r'e1Jl'I:iij~~ bl]" dOZ(l~ gcli}li:Lldim. Bir ni~'im. ku ..... d urn Vie buena di1fir:~l bagh ~jlld 11'1'11, Bur- ek '~ihurak~ :insalnJ.,~ Gomlmemi§,
bl~m ve da

'ra~k ib~A¥IYIZ,~1~ 'de ~'gt


'Bwt~Ml

li'@' ga1,~ mfil11i:tlilli.

luk "'d!',Y'Of'tu;d" dLY@:r;:;)tllIIlI.Zo. .1\ ksi. :haMe- bir ~JiJI bile dull;aU:tt3:ytZ;
biirtiIinbuclBJf ¢ \/f~1nCnii >gag.l:rdrli.!;agn o~~ hi:!;IllJrn:mdllr.. da.wan~l1tr. dl, Bir :d~
*llUlU hl1.'lID11_
, ' -;011' ~!:iL.i.: I reLlil'!,d:tUi.U!r:"

~.
0'

dD.flemjyJ~• lbiJr mkt~ mi gid:etdWnizl' [1C!llltC;L'l hemea o ~$Iam ms.iihyor. ll:ItoJ);.u~~ j~lwl:'l, \8'ym &ai-' lilljl'IUda ,mamaz' da kiltyo:1\IUnt, z~.1\ ~f iIN1Il"lUl-il, ~iltme diye ilii $Orulil yoktu; ~{rn'kabell C'..-uniye gidiyhF! ,- m.. u . P i sU;e Jdm D~ti:r>o~d~? :A.:nD!Miz mil Halt.1t .• d,y_at~r~ ~!lewt~irn ,ezbetUY0rd,um. EJl'imde d~la kUn:p'la.n
-

s4"'yle~lYlm" biUiin ba

Bir''K1.ht ~ bir in..~n UY'A ,me]:. iste~ ne' rapomaz ki? Ort1oku.m~ ~da okudurnu?

N~l?nij2. Qkooum. kzortll!kl~r get'1r1~r:dlum" I~~, ~min b h5eUuJ]:rn niitilcm y,Oi~rnnkavg.am.ron, IOriw 'n 'nm., bitiWldnd'e oldug,1JI, h;;im befLi '(ddukfifa oene11 er, dleW bJI' mQrebbi y{? gibi Uzerirme "lit, 'mil.

l"a.'tJ ~' iT. Gkllli ~j'i!Jj11Iiilu 1 Ha,YIJi', rnabalanmtn yru:'ilmdS!k9,byordlll:rf!1. Bt

Okwn is~e;~ $iz>d'E !b'li' II,

d~yl1!j;(h! miyd~1'

Eve¢.
_ ~mldi ~e 1~#;'fo~1m;y.i \Vi! QJro~m P- ~k v;YQ~s.llnUz. Blimlak,twSami;lilk ldlmede~ r' ii!rJl!iL' olga .. 6pijji'l~e iij~tmel.'li dwum'UndMiDJ!t;, 'eki_, Uc ~m Iii;t; . ~ .J,R g: . iy.g~ , .'aJN~. 0,kuJ, a:~~smdiln,d~U. dJi1l1 ~~Ldan da ,[iylleyd·m. Dim duallan d~ t<lk Cllbcrlcn:l'im . .93 :SlIl~yc' bc~ar ezber,looigimi l~til1l~YG1/~m, IS!ll.~iz;. ~i.:2V.. dilt llDCanUll Y8irgnS1ril da; i~leyif,-im> fekf" '&In!!1:iI:lillmn ,Rltiy.dntl, , IotcumaiJd ~ -. CIii dif.IJ :h01'aS:lna nWl gidJer-diniild Ka_yd . mi I' d~ntbd!i!l.... ~l;n ,Ill! ynk~a nkul y
,bilrrkese

rop-etmqe

(,m, lyei5UlU!i~Ki9a

bail(lfl;fl.lD

rtil'll railfabe&iylE m~idrir' Iv ~.r.ali.1Jl, alfabcslyley;di. Ben 0 zaenan Hz. A_~l":n;knomkren~ :t11 y,az,an kiltaplan ~tlfdnn. Du kOi'1ilLO!a. b~ al;llml miillatayln'l; toyd~ AU Hoea d~,e bin v3l1f ~I.' 12.Aft ~ll"-trl~iin U:tJillailllLydl. &bam bent. uzup, ~ ~l~i1'rtdel baaen Om ..., ~Iml, gotimmO V~,benlnr i~t'ii ~ bltyttk ttl~u.. on~ ki!~ sohbe~i00 b~dmfl~n. Batt tal ~,ii~fhtm ve ~ ,A]j'r,ilfi,~~Iini 'liliulJttd§ ,~abml, 'BiT ~el h!.u'(!k~eTa,yle. "$O<y1~ kdl,'CI)rIil, Qekti(~ .,(~l~".nr WrdjJJ' ~yber."i'IDL ~Jin'i'bl $0)1 ~~Jl;: !iij.yle kOprij y~ptl. I,,~ Nemrut'u s6yl~d~ClriLdi" drlye. riOl~yid bit aoo]iatu'j;u V,WI. ... Camlde m~ ~l1Ilalmr4d ~~ UJUffL Io~ g~~ oohbctler.il1de g:~nl~(e- an.lamdi ,.Bu 8!_1iI1~t~m]jrmdan odul~ cdmJ[~J'l:imim. 'Oc.ondc" Hz. ,AJti,[waim.. I,m bir ,ilk mil'lru1!. 1~~ ya'.r;;:1trm,b. . KhlU',aAla:nJ 'bkL. 'flillbti ~l~rramndl. V~ BttI,1aJ IG~i de, benim '~itn o,iiey.dt ~lJh'rafl1tlndl. pm'! . ~ y~!:aIll1IDar-a yalt~o,." tJabo.U1L ~;i5mit~ ~. led ,ohl-

rak del
A~ hflkmll,cr,

le:tujlir.liY'[[f:dmtQ~7

Q~m.ek" ~lim~el kaJ1i~~ wJl, Il~n yoIunda klll~ ',~vumyo~. Oneml~ g,rhdu~m be:nde lK)yI~,bw 'wlku ~Iaall' dly®tt~m.lllI. ViebUd m't'ku. ~de:. DM'lI,~geli~ti ' ~i&i, ,i:llU1cniz~~ SU:1'@h1·rl. blrehfiede ~mlay.n~l9lmiil(h mIi' Ha¥JI: annem elh~ b]J@'. :l:a ~ell dkwm fa blle kend~ oi:~«r
feth~deD li~ . i~im..
j

jrndrmiBe ·oo~aAilm. D,im~' O]:;iL1lil ... oklill~

olsun, i&~:'ilm ke:~nlli~11e

~.$mili~ga lIrJa~lh1k.rnODermm'ife ~

OI!li\l'~Lt~['~

g~~l~]i~

!~~U!~i y.apnllaya ,~.!§'h.1lL1"~O~j'Yi ~f 8g:ren~ tp'lI dUjUlIT:J:" kadca[" '~:rnl.tIJl'rland.rl. 'col( i.y1 ne:in;mz1!ncl~I' ~y;a:D'I1ri;ti1 ol~]'I! z bir g~~lim dJ~. Vi.! loy :F~1l'Iil.1] dagwenrJ~nnes:i ay,-nEl'J'!J ~yleyd& ;'Abd'~.IJah. S~ bu ~'nz1ag!d~l's~n 'u;~,,}ml~F ~~y.~mlt~
lI'~, lfit!l~tm ~~lyl1[

h{,~f}fl iydi

.. koocl i:siJ:l.e

roF<~p:j~jiL;~fi~ .. rond,~ b!J ~Ctlrrl 1:;- 0

1~11IL-

kuy:liiI. :niIlt~i~ ·~I.iulE1l]~n1dtiJStm'ijJ gtiru}l'OOOu1. {l~~flii;1.R lIull1e-k mil oh~l~lI:J,n .(1.1 d~mek istltOfd:u:? Ga1!l;)~ JIlabi.L rrE'Y~iyaJ o]onuD'l\l' mer~k i[iI~,tn:~UDli"' ~i[lILa:m_Jfld~ 'u h"ttim ro~luY'o:rd u. Denlck lii ~r~ndeKi ,,; ti: 'u.i!I~. Yll, 'k;:1l ..!ll~r1Ij'S.[ ;~~~uJm.~.~·; ~ b gtlruYOf~ 'b~ d~£l~c.ndiTm~yi y)~;p:I.}"'Q['dtl.; G!n~m1iJ 0'11m_ 100 a~'t h"t9mdeki. J~~f.le1lid~i~l.el(!ri~ m,~reltm.en[~n.m~J;I5;lIl,ldan d.iL ~~~r]i fddu-#!Ild\:l!". ~~e d~~~ .ionr@J·;j ,dqdJ _ 9~~kn.uk I ~;Ullae.riITtrm a1!l.~!~r-Jlml ~1l1Lla!lfl~.Qr.~~ 1V~ .. _1~3ha. ~Onr'~l ~ ]i_§J:'i:re1tu.i rrd:r~p pu~~An bu.r:~8J _p!xdllJlr. D~~19,m ~lhE ea ~mli:;i ~ dQ.;,b~,Yilk ~;-~~u ZliLikJ. b~l: y-o:b.'JIj]UI1k: .~~lyfn:1 ayna3J ekme.~l!I:i1jJ i~ 'ka:~;w,nla~ ~aib9 g~~ktil'dlL~ll!1Ilf o~te:rurYDr 01", ~~lzdl. 8'ell1iim ~~n &-u~.~Iirip ~~m~! g.U\; llQplilY~:p If-!p] ay;a:mama, bUi~ :fi;O<ronlpJ'"do!u1!;uY'QIfdlIU. Gdene~L'::ri[l t~~~tle~lnj gdfiU)"Ow,l' ~O:lay :ko.la)' gclf2n~k1~l'b'IJ e~iyi~ ?Q~u~mak .n:sie.mJtJ~rdum, Bifiilz h~y~~Ier.i'Jil1 VH ,tIlrru1l g~(~kll!~'U_T'l~·u~ :'~l!undfln ~O:k iddiM~Z veya blJiLlWllTl(hr.1i~J. lIoklttt. 9;aTliI'~m ~~I ' . JlllI~ d~f uk1iila, 'fda h. yij[u::i'i:iyru:'. Ha:yall\c:'1iLm ,ger~kl~lfi1ltie~ '~~m bnnbr oo;ru. ·Birarz. dilll;e_n ~1~m1et '!il.lu}mr,· Gel~MI!'J:e', OC_~'a~m ~m,yoruN~'isy:an d~n~me:r~rim vItr. Apu mrtrtanda ~iUiin~~~~ ]iit'lid~ tar~sj~ligi dQ' g'b(rii.yo~um. C;_ok $Orl.aJlIlY'o:ru;m,Jmt;.boyW'IJ

yim diJO~(hn:m, iBe:nd\e 0[] hi tku. l/;f;)ltdi.Bu gG!'$:k1~meyi~ ve dotal ol;21!rall:. i~leri J~zla jl~er:l.e:~biil~rmti! dak Umi1lllItl~['tm b'tlJ bTIlh,tlCtl~. ·v~g~tim. 'ThJli,tj ij~t'e.di:l1U o1l::JllJtlX'Dnd~ I,y] ~il'nw-j~ ii~JlIn v~m·l. l_bil sO'ma, .:iI!SkT& ,ok~ Har ~d~SJ ·~I:kcij. ~ o :;r;am~nji' ,dab,a '~~elllduI1mlt~daijyb~llC~t bir h~(QIt~er ~ ya d.lfe ]'.aJ CIa askeri ]IIo,ll,a duuJUJ d~i~tk-m;e itutk~I~'I!I. ,,~ diyebi.
lh U.d,Ul'r Bu~ 'COli1; ~~~k.g~lr~llifiyomlliD." G!Il:d¥~ clle.:n.cluj'i] rnd~· '~n d(! ; g61"1i.j~run B~kl~'rI'i di~~h~ UwkLlIdllynili\. YiI b'i~iny-O'r~cl}fill ~irnr-

mi,o-ml. 0 5] rahrr .. ram_,~1liijI y~]l~~@rijk]edWm bir.' ilk:okul ar~da~uru altm;~uTI. B1T~8Jcm uu"l''tlld~lZ. T'IlIn~mi§iz;w ben~ .oua, ili~k ih{]]aJ. "pt1.nl~ I yaPJJO!r.1.lf:ru "Scan] 1Qi~!a KlQ v~tteri ~mu~ lta:n1.gi "11;:). V~~~~. ~I'IJ de H$l~~ K~J~n,r'!ltl~r.iliCQm.1l.aJim.l1 (iili\.
""=lI •

mT

~~3!r~~

...:rn '-""f]l"m'~

b"I~~~JP~ i.I!IiI.JJu1It)etl"1 atL'a~lZ-,1 ' '''L_'~ Mo·


II.._

JI

A· ~.-'I ;~, t;I,lyl;)\~U:LU!"

:&uyre trsaI;"flmm VUOl!o O~gln lbiJr fildlf an;la del v,slit:h. §:imdii dlii~lIil.liforM_m. da, ~ ;ra~l~\!' ~y1~~",I§m~, yftl1k.>mlm~ dm~ 'bi!i. :ka~1f acgi~tlii:rne is~~miafdir~ ntrQJS~l~eHyorcliIiJ Gli.ye' ~~,r~r.um. ~jimi. ootg:Mh~~ru_m.

li1knku:lda. mt? '['a~rL clEIJt.lli~:kp)ad dGItemi·nde

:r~

Bill :kite ydJa~ftia


Cf*I:I_'kfj ~

d~-, geU,rnll'?

l'96[l~hlr mw?

[!v~t.. bilyiik :th1t:i:rntJle 21 Ma~5 dairooaimin, £'~k151o]ahltillt.

damcy] h~tltbyo~omo
I

~m1 tldsi v,i'IlOOJa!r.~ P~k i Afn ~url~~~r. jJfMJJ:~ndl~ Q1!,~s~m I,lmdi WdtdIDsitsn:I.1J ~ir tat'aia z:

b.ir - ~yM maka~mtli'

da et:mIJomm.

K~tca OJk ·~eM~kllj w ~lk ·tzdtrn:ph bit ~-cx:uld,l!LkClJijj:n~m.u:n oldulm~,1iI, s!p~~eyeb"liriimr . ,_ Freid, iZUlan Q 'till' haya11ede hangi ot:uEa gi:tmek ~stlym''''
~I

__

"

TiR:b'etde' ·;tmeJl;1.rupm;;. biyl'e amiids.me RlZoJill:lrlJarrJ, ~i1I_mil-l\ ~. P.kK~t Apoyu sev~p se\fnu:mel~ri hi~ommmt clein~ ~~e y~.' pi!I~mt y~ d!~dmtJ1zi. Ap O)~a nu $iyley,eUm?':r diyMmamtl§, Heme·it ~t@d!lI~·A.PQi ~PlCKfb.ij¥k' g;jrpl!(g)k konUJ§JJi~"ri!l b1i~

dunu~?'

~~ giootek

klillilM (lb.y

h:dUi_E!.me]dffi.

J:'.Iegb'ili~le 'Mikeri okulfi ~'twlL!:k fikrl


.' ~]1iJfe'~1d

Y·Wl.

~b~ onw ~

Ii1C'1lrlli :H~hi~ t 8,niV'cL'~h~~~C'_ami·i\·~~.1.'fr.

$bmdll .bent. l~itlkil "bir )~ y~'" d~llil'Iedi"i'n ,M'll~ balk,. lbh" ~nE:r ~3±m:i fju1!:. iyi bHruy,ow" Hallik bgllUr3JtaUl~la taltmj~,

miynr V.:l lIhtmt. btedlk1~ ~i~rlid n.,ele ~~ro~ is'ij~r~ jApe 'bll bdu veri.r'" dellmy.o:r. Bu '"Apo pl1li'r.i1e j ~ ,ind 'll ~e haberiniz ol'muitur. Bu ~i'sma ,da yans_:tw. A:rrllca, t.Q~cul~ra; 'WIUhenclrislefe bille 'WriLm~~, ~anilar I .s~I~iih~av'Vol! bi]"~k" deWf1!k prim) r ~eTltiyO:li. YIRe Kitdi~taR'da~ bfitti .menfft1lif~ larm mU§ill}1r p'limmi IOtI:ru cklem _ g:r'e~. 'e ~l.dl ,dUlrru~, WyIf:! ohltteil, 0 m~m~l"hlfln dB.. 3Dl~l~GlrH1:~ A pii Y,'<iJ roJ

soyt£,~1im,i dem-Qlerm:r'Ld.ID'I C~Ji1~ dcy1etln ',g'~]~


k~a

PKK'fLin, w Apo'wrun Myfik,

d!ah~ dOS,aJ1 ,bll' rLOklad~k1, d~n

ml;'

,~yleln .5~'GQ1iS.iWiU,~ ~zum guc8 ol,~

o~~.:

M~tlr_el. At, ,B.lmtilJ'tm: Arm "~~,un MUiSl.!1flI K~'tml.~l'l;w.k,r:1~ :l1e ils,ill. Ili~lfmk lItltdlklQ\r~it h£1-um kQ,ydmr~1Jfjj tlhnfJyie l~ym~~t. )bf~ 6n~mU ~a1clrilectk: Vllrp~ farkJan g6~nfm. EI'imN._d':a 'gfJ~ A:po1 MU:$J~f~. i"~mf'i ~l~ ~iJ'" illi'l5r~ ol~it IfJr,~r ~'PInIW;1 ~mu

dEguwr~f.
A ~h ftirbn :{fd: l~mr~' ,"gdeJ~{ tJ1iih{~ir" ,lJiPin,i$j', Bim". ~I'lnmp,SD~ftlt $iiril m£5i kid}:'; PKK ~J.g J.:iiftiis:t«I.Jl 1tDlk1 QmllUlA'li ~uIUllrlmim apkhi kJHia'tJff11dl~j: IN,; zuI11'(I(naeamk4'aQ yw.l'992 !lili SO'-' ~.UltM. ise ,Ap.a~ kt~U~iqmi~ rlfrlilP.~1jffW; ~'ii~d~~' m~ Irark' .des;~fj iJf] i~Wf !\IYi~lyor. 1!iPf~is,~ MeI~"td Ali . inmtl"j ~ Iw.~di d~mmu U_~ 4t1$«HtN',i1Stt T.tlmg~(rd{~ liUyii'k di'l§mlI~ glJrtfflta bir ~~J_rl: Iidal'ftniN T«r~U~tMg~ e,it d«.da lt1rbJij,ihli~U"nla~' i {,] tes~/ipdf 'll!ygim giirJif. 'Ilig. ul~ g mits. 11'~JJlnk irJd~lf. Bu rwdlG'rdc drdm te'mki'a-J1fi &ir ~rQjhnP1~J .~,"·iJ omQi~ecq[i.m ihtimal 'wrif1ijJ~fdJ1i. J1i ned 11 Wr Q_md~ d~ ,ele mltmb.R'ip'" Btmrui m klitqb~rman ,[lgil{

d~lU:IiU. aJilk: herke~, ~o.ruYO[., ' • A;nl K'a(I,e'JlDiit b~~ ~~..$k~ birr ~Ilik~~a riel!m~, ~st~~-

ru,m.-ninl esJd ~evNmde;r ':karmnn :~m1Idik.:i ~ ~ he.p m:fiaJ1D:~U, miisliefH' '''',. Bit gin, soh "I ed~yo;rw:., li~EI' yol RDlt'!!aL'ya ~~ im~~, :~lIngJ],h.u' SID~b!t._P~ ~ 5{5ze, _UY;IDil"., So.hb Un b R y~ kMlm ~a kt~mek i:~m-l 'f'Siz De dit'Or,lSlmd.'l." ded~ III . 'mfikk "Qkkle% itm ae iS~ Apo da KititfJer i~in o.thD'",tiYl~ ln~m'l d~ bitin1ii. IJUl dii~Unc::e 5~~ d eUyOl'",o"e d~rorstwWZ1

;I!~~

DemRl'~ I::r~~ bn ,~-¥O~:,. masU --- Ihyot~lUinua1 $ifl,lru be'l'ILim ~h~'r'lit~um biraz d~i~lWr" Musw'fa Ke-ro:d'~1}j war~gdiRr.-daiMln. "ai~g m ooorl_t£t. '~:lUt'd¢;i~ ~ii~ b"ma I~ldet'Stk ~iz.ni ,'pllm _ gu~, v,m~or. ,d~.'~ EG~!ri
.y~a_n1IDl, a~l~maya ~]~~b~lmd

Du_n'lW~Yln 'lYIehm\et' AU Bltancl'(l~:S!oyl~."

M!tbr1tt" hr~rr.tyQ.J~l:mprufn.
Abdl.lltaJI. ,dti.iillilPi 'l11 AUll:«rt'tetl ~

merb!H yiiz. ffntlllrm~ ,diUnl


At.fU:k,:e Wl'dlkld~

rum.

anlllyoru-ro.Ve _zanan zaman ~

MllistaJ~ Ke~1'in

bill!'. elus IQA ne ,o]d4l~1J1~. ~:Iit~

a, iyi ~~hmd~~'~~u~ !apab~~&

~~i,n. ,~lt~l\:lTi j:r:a)~fkul',an'bUj!4rkln £~,iUI'lj~u: AtdU~k~~fn, lstiJdl~I 5~1 511Q5iffdlll ,K},tfl~"",e i/~ldrilJ'~ 911 ayrmblJ f -- lrle' im 6On~ btkien:lilll'nni whaya1. kJnkla'r,"~ ,U:lI/JJ ~imn t1u·'nlb.. Bit g,rn tmdm~dal~!ill ~ilie AMtttrk lie J:IU'iiattvr~y Mfw:il lUrn'dinin dQ MrJ,~rJti gi&-i. ~Il' '1nilmd~e' ifini ~ i.liltii siitd~lW fOyte'.
dt!WlIJ e1-lk
.... i

l~n'iI. ,KJf.rtreri

~ ~.J!Jneminde

dt!'~Jekten,

y~erimiz

ar~lrwa beil-

mrlliM.er ol"muyvr dejt P,eki iity:i1ldl:ar ;n~? Al-k9l1 5 -, ~eyim" ~p B,D:riintiy_Uitlll~' dy\le mi?l

liZ lMoil !loa,

8~k oil 'fiirJtr bir ,w.~rjm,,¥;i ndt:ri rJe dJ~j'I.~r:c,~ir- bl~rjdva' l~u Ql~'~'1.f;um:lWf,ir~J'rl€lt'g-tf~ ••. .K(lil1d'~~J~ Mehm--et Ali 'Blraru;ll.,AJJO ve ,PKK ,Ilita:nbul. 199!Zs, 3'9'40
,MU5m~ ,K~l'il~

.(91

,'~r

Qk:tU~1J.;ir b~irjU~tI tfl'rl~~u'il~r, Kc;:d~Ukk 1£irk .d'uqt~t.mu~' IrIfFhl,I. ~J~l!1'rM'PI yQ~'Q,d;If'-. hmu llll" ter~ht,~! il~ riite ueyil &r.~~11il"j~tJl'IQmk l ~~ '1j/~Tt~'~»:[~lttiilUtQ gtlliCnCrtk !~"Jd;~i~r:mi¥ir, At41:iirk~i ,F Il~fid~"~l 'icl~~llli 'f'Matjti k4r.f:a ! ci'fl ~1 ~~~f Turt ~:rI{i'l.iY'fl'r;~id:it,
i

DilerllM'tu:n
i;e1l

n~rolK~II$Itrl piQ'1 dtldi!W llhtram·ak

itJrI~./htaJoi'~. Tit~*,('lf~;~ yg:pabil~i\f~i'; i~!~

5t'I1I},em

rnadt.

mi, dri,,~{II1(irgibj 1,,/1' ~lrili mn'~. H~fifie ,gillUmsedi, Ml~~, in!' git1t'i'l~ 6dJm Silmm. dQya~

!r~yh!i l.mAstr ni~kfye C1UJ1J,l'uJ!'i~~'i jJS""~zd'~. o d n A10 1m ,sw:Jeri.rld 'r:Il i!l~J11ll biJ!' am dlm1!~,. Ak.hnd!'1" !n' $e'~'6riN ~t~fl dHydl, AAettli "00 le~Ji.rn

t~~I~~S~'fJ~~PJ~u~hr. Z'Q.·

g~fd,.

ffl".J.;Uik

im mi;"lfm~
T

lM~ilNdJ ~~lh' jtlr... ;!ilrnn ~'mil(1II (kenai d~nJlfPU'l1""IZ.' b'J1~II"tirmtJ. I ~ ~p;r.!W'f1nn. ~~'1fl!T~Jtlnn~ !I:NjIMlIl'ke'l~ ~" ~k ,pl,rf1 "ft"~ir,z b~l ile:rm,~tn f

(lip,"~ul,ff W.2ll; ~'f~rlimer

.~dt.ljpr.

$1'

aldi1m~ !fqnj·...

KrWk ~ul~1

..lWt

nllk~ra~,jljl paJi'ikil
ldll

'1(:f~1J

Yf1pr.l~. G r.t;tklttirl Wjf~~dner1a8J'1. 1(~fUr) B t aland.:l qey ,h?~fzC'rixkler ,oltl~ri' Bi" ul~~l birJi:

~tselrJI

Jur!i.' '!JfJl'fli gpnak. OFBf~tIlC~:iu.td-nJI yak duJftfrU ya~'11~k gp'f'iigof. A~lli,~*Jifll (Jt d{JJlfe11flcnie 'rfese.~ bir' f;e;fefrJ'!"; l£I.v.ro! feyin-:e ~Pl~MrH$~' Wi', B~n'Jik 4JrI ~J~ ~u~'d~ •.~Jl ~:f1f:~t€' yaUfld~,' u~e'kj1LJ1l~Y BJ~ konmla ,w,. d~ G~'~~(gtfrmdi. ,geroor:, K(;"IJ,d'i1!;,' ~m Il.dtili"ll1!k' W~~~ i!;iIl~!fnu~J/J'11nik ,gqmiyqr. " Atantrk ';fan yaklagnrdtJf11liltm, tlth~,:r.dQflimann dC'~ ",ldJgma 9id:Ji~ ~m? "',&Z! ~fFl{$lffiiat·,. iSMml6'C'm de ~-sgli!JlW. Gayt!~ ~!'lWi !f.fiyi k .fdfllihkl~rl"n~WJiF. kI,eoI~jidr 1 hdlm, 'ub~~i ~lik!ere'kad~r: .. Hfr .~ltik ollW ,rJ/Mo:k. ~ir M~JI;,ye~i(~k ~d(,"Pi (!I~raj ,1mdr Q,m'J. ~!i
~I!".

W1yt;.k biT rle~r, tarlrdl1. ita~1ms~tllk\rd.r.cnk~ i~~~ fl1n ' ,da~· ~a~'llft" tm.n~ tlliVamdiUj Jelm;nJ$ti"r·.,. iknirn. At8~iJ.'k·e ytfll'Uk If}I: ,s,Hr~1er.hri $lid' ir haiku {Kl4ir~; u!lrrjl{1d~,g~ pol.iW:idll .Ki y-' ~l:.1 ill ~UNamr. .(krllaJ1 "m jm lll1tJ'b '~~ (ihmd~ trim giMll1(:ifJ ~rnti~'enidl~ ~;wd!lnrl'i7n rJirk;j;~ ',!it! bt~'JJnl St:f~41In!r w~Md~Iia'lf $(J.IJ.rdJ ptlUi,tb~«rJYlliigfl'J hl'i~/m,~1'f~JJt'rj'~,j. ~(fr'" Jrrr/~iI1.u" ~l$ftl,ti~/~U. wrlie}', VtJ" slil.lum ~ itM getMlt¥1«iilini ~,rdl1J;~rk~1',~k 1.risiC'r{ ''1tayn ~f~.1J1lr, r••• H1llkltl~~her ta~n't3 aIJf.fJ.1 .yeri"j' 10m,t,Jm~~ do: ka1mr etmed .. lhtm,ttl, 5~tnf .tan1.fWya.'. bit· lmt.i,r.w mmiveb;~·t~lj,ni~ :zararltlirum J-.tliIJJ1~' 3Br~iF. Y~tuJ.wI gilmil;: v,nytli kUrllHlirk n .1iWiti, akll;i se1:rm her ~i .yur17J'.mf' re beni4n ~rJtt-ndjj ~irktl~~:r rn,:mt~1u ben ilit(f ~':nJ,i~ bi" poUh'_ 5flym:a"in, ~O Yiflan. l,d!ri:r ,htfem;tJr. !J~f;.~, IJ_i~-::U a~!nJN Mrt:ttaJb' ~pj,ud ~;:>~ ~bJ.fiik~J~:I.~ri! lrJ'rt1~ll ssillkJJ ~Jir' ;,lifJ;i ~ill ~i~~1k ~iH:Q'" hi'i~tn!ld'l"" SOt)tt1.."." ; Sc~i[(1l'SI~ b'l]f~.cot as~;o11iyl(u~a doJil. H4!fdl ~J. ·",i'lJkWrn.. sou it rea }f/JUi rmalar,. TQm brl, sr Wdfl ,ri~QrdaTf fin',;e bir tel ' _ tJ~ml1 sits-J ptJi. !sta fst m~ l:rkildi,li. "Mqflktlt'm"yinjjrm~Ujru ~lw~U1iJ'l.ar"" rhdr.

r~i

:m'j~

r ,_

Jiyi ~~llfUOI!\l~m. "" ~EI~b.i~!Ii!trfirk. 1nill~iyd.'i", 'rabii; ~!l'r.. d1:~!If,dm.ti51' g rddr'. Ketl.a"i rtiu$al b~rfnh~lI\~ ir/~

d.

Mil n~ y'ap~yomm. ~n bi.l1yiik i£iyrdlj!; Irl'lllll~II:r~, uk.la!.bn:hrr. Dnyn n ffirm g4icu cb.}y'lst 'YC_kisint, d~let e'D'kii~' a1mak VIe g~~la 4qnWiii~ , .g:lan a'kll'!!, !mUffikj bllllUIl titm ~mdh~ Bel1ind:d .. .;;ok yobuD.. ,~ a'Z or,gilUtIJ o~'an L"W ~nalk i~'iiI..d 'bllJI\U ~tiJ"~k lI\e k'Emdin.i mmtiryle devlebl k_aJ$t bif :1<oi1U1mda gijnn1<", etkiJlrll, de'j gn'C'Uiil d~ keSiVnHk[e ha]ll:;n'i iQooE" Q1~~tugllll.l'llA,
gt;~k '~1inUl;dad[l1t,. ~1hl1stafa K'@it'Darl, devlet

~hrsb1lItil·1t.tn'lall~eJ;"tzyi d.te,'PI'le tIe y,fl(Rly'QfdiU~ ben i~ iler ~eyi

saplantu;[ iAiindooirj'

bia:-dev~£,~j oTdu ITU:JJ. unu ~er ~eyi lit y-erit11e' ko:rldYQIIi ~de!'ade\li1e~e ~P'tyo. We$O<WL1JJ.~;'f\.Y$ta:f~ K~] in ku,rdup: dcvlet en ~J1mJ

so'

5'

tiI.mel\ dilPi[ele dD1Il'iijtti.. ~m:eij: ki, ~lr devl.e~et$pliru~.akAa", ~m d'~vl~ld olrtutkU 'bag:tlWla!it~ 31r~lflrla fa~h~m~kj:yo'k- VIe_Ratta ~'ddl1\~ ria dij~'lOtehf[i.r.!. ;nM ,~~In d~h~l"~k.~Wf, C ' ~ dl~~~~~ gO:Ji'lJle' b.pi, ini"~I1i,q,i,lIiIna.. b"p,] 'lktdtugu ,da baS:lmbh~ gp~'Uf.ibir. :i!J,r~~'in U,rk dev'leti boyJedllT',,, Demlik 'Id ~~' §~d~ 6nt'-e I~~~.~f.
~lhi]ii~1 v.e :mgral rundcftL Ib~Jrrr:$iZl~bnnM;-,r s.i:tva;~a:mll. , m'ii~de.b~',ed~ bif' balk du:mau:u,'m~ s~r~k g)!2~e"'y{)\r. _ ~,.y~(la M'iiiid: ~1. ~a:n; bh' hi1!ihkU:~ly~e ~~IDdi m'i? d K:ta;r~ halfk~.!',~rbkT1il'k ka1k~I1I~ijnurre ~~mi~tllr" . ~b .5n~, hnj]kL~\ 'icileoibjlk ve l'ru)W'at ~~~1'I!1lI(,. £i!.,¥a~~n. ll" b ~1Ia11J<: doru:fILtul'liai ~timU(. Bn y~zclm biidm '~_~~kIwlZi; ~B;f I~ft d:UJ~Ur&n"Ie lw.r guOOl latl"a~_am ~i]" ~lk:i!~. ~!lk,~Dft u,I~I~

.~ 1.iii."kl~ to:ptmn, ~MI~1'b gidC'rse M~iSti!fa Kemru. 10 ZiMill.'Mi .. I':a~ tr.!i1tbkl~, bi:r Kllllf"tkr(t'I~ v,e~ m~l~i C1i~ma;yra royEtU l5:rfimTILili:yor~ M~tt1 M;~&w.;fa. em.'id'l:n. ,~eth]e:rilE'Nlded:eleriQ 'VC a~i'r.t!t mi'!WmK fim ~h1i Bpen l;;E'$imieTIl V$[dJ1'. Ylro~1 !~1!nl1'm'VIE ,S'f~,vm'ffil ~1?~~~ kiQ:f1ig:Ill'!.lc1" orb'!i_.da(h~. kOrir i.hnd~ ge]enLex,i~e mE~mphl.n.. 91i"'~al1." de~fer-i, ~j[dJ[. "Biz KiTDer. .Ye 'fiiikler. mu'tc~'Ck
lk1mk~te g,.liJm'l ,d~yo]". Bwll1al' :g;~ lie O']~iflibOylf!.sil'tt!' 'tar.iii bir ge~enek Vie MtI~tjlfa, ~'l"'D1l.ilJ"J1~.T1lIj;k I·~f~ kllLrianna'lk :ilill~~~, otteQliiik clme!E!] 'i.e yO~im:JeBidi:r. ~ok lcl1l.Uke~$ jr ge1enek; b 'H.r,.K,i!iFtiismrr!i I.cl.ra~' bJr 'mllrr,BiOl~~tV~li', [ttifarJanrru 'ilia or-da 001 Yl~tumyerl.tt. T!ipkl TBa~da;l'ulj; b~rul~nn~d~faJM:k ms~, SuUa,n &1C;W:.t AJ'IlfLdO:I1I1. J~ei£rLe g;irm~kiS~J9Suhilim1 Alpasbln giW? ·U1UStl Amr.dJolu'da '~1~l. »ti,,,,,:rr,,. 'f~e C~l~. Bu ~k onefllilir, ~z yll1~Ji;,ar81hkl3ili]a, g;ii:n'deJ~ g:el~ "["(k~ mil];e<~~ iltl$,mdan :ti;hJlheU iil~~'ifuro~tiir. siit~· d~ i(Cu:r~~re:m:riiTIle~at 'O'~ '\!'ali', ;t;::,grr!edll ~tlJfajg ]i.e ~ibhltyra; 'Y\e~a. ~ a;~~iz ~ d~1I..i 0 9l'lb, ~Ji~;k~ile~iid ~2m"U~;. ~'e'hlik$i\ef!J (:1ikrna.lalr:'lH ..j(~J't ~~~~:eri~iy[e ,dc, 01S~- IDir ro'1 olma d'll1~la['-rn sO;2i ~nm,lisucluT. M'1lJIs~i3 'Kemt;Ji1 6La.ytt:nd_ii1 m@r.r;;-ekl~en b:ir krmu d;!J. p, al.l1'yof. Be:lg~ levNlerln.declw, ;ilA;lll:l11"V~ bunu i~ubll" d~I~~~r. ' G lUI' ~~ ~!U. ''!far g:aliba Kemal. P,a~lI.b~p e~traf~yfi~sek tabaka vi" z~ngin, k]Jz1Ury·~!1Ii§kw :k1l,ll'mQJJ di~tll1il~., i 'Ga:~t tahiti! OffiSJ eksiJk. ~dll,. fM~~ ~a:~]a:y3!yuin:. ~Yn ~zUride de~,il.d [lell ~d.v. Devle1run dD'J~Uild]~li,gli~ ilildlj}1 s~mlfb!rf ~k, ~tl\1i\eldidJfrr., V~ cl.1kbrl ,~d!iM!!2"i]r!j%~turnm; iUtlik~)e.rnrti [b,u &1b~b,~~t11f. lloovur lJ]:'liI1~iI!]]lJgll da birr '~t ~fu~~ yjjJhll~'tfe."
~~.~I

TIl9]']'laoo@ UitatOOllrn:-'ld~.. Sii:va~!dary,~0h Xin glysiltrl m titer, K:lirt kLzl~n:y~ar.aJkvnlQ'§~ 've E:iraltall litrisimdlll blli'ly.lac ni~]~.nm~ru hi~si ~J'; Ve huraiia:q OFiI;;i~l8r ill GlliITum ~Y;OI; 0 ~n 1"tbki.1e "iizectiae IDpta:VIl i~l tcihlfukIlS( \ilar..
JJfa]ma

dUf~n.a

?~-~
l

.Am~s:ltil 'ram;iml~t'ide' v~tli.E!m_]i ~

'S~kU

~li;r,aky' d~ci ~d~ mffi1'

~ef]elJ

d~gerler. uzerioo:t' dtll~_(:InJ!t~! ITLtl;m1 d.~rn\U~W"~ tarcb-ti,o:r ·Y.~'~f~:~j;~l~~'.


_

.~u~t3~~, .!Kema1 devld i~e

W\¥~f!iJ~an:~~iii bk l!I~t~ \tazU'

~c~,~

HiUYolt;;.-~le
V~l!'.Iiic,\

Kesfi.11iJhle ilylediU'·. M1l51iJr~ K~;

til.us~l Ku;rtulu§-

'Jmj;oitf"I~~, va'lilMe¥'I~~ibii_,I~:dI" bise baf!atiuontBen ebi ile y@l~ ,~khm,

b~la

Sill' srufmdlanb\qbdl!liIl2l~ •• ~afl[f, bor~'h.a, ~a~]:';J:J~roldiyC:nJm• ~NIim. ·~J1lnli1lglf ll,ok:~m s!lfimlJJ cia, .aJblidadu· .. Bu _~ 'W$lu-kemt b~r~~ ~~Iim '1ft bum:cla
~b'·~~ $a:I~m,&fkadb'tM biJle [;1lU~

"dl~v1e~ntti, ve d~vtete da~ yand~, bea1mru 5Q:11lS1..l7i 'ba~~h~, ~ l"~

',iiI kj-'I';a9~\ya:
!l!l\ofile

ya:pmak:g~l:

r"'\~~'

I_.

Dh: :y~n~a,M~~ll'IJtru K~~1"I~

ul~]ul~

dlj:er ,da~;jI;'li'l~rn1!':gii~~~ da
v'@

haJk\

f8fPlltl, an1a.~l,m; Aynbg;mu:iI

hu liJ)v:pl~;tH'ID::t'ditn

,~~-ak

~lIffimkitn_dm d:~,c'di~(illi¥rn:wn. f. ". Mustafa ¥~emi!l 'U1uiS~hrueL'lnltsj7;;;dmden ir~,lllIl ozetl[k y.~~P. dei\!l@'~ hOfUJhl '!ml;1j1' ke~ll:~OOiL~ ~~rtlu d~ za!~'n. Turk d;lli,dli'i~~UrWld)rD h,if sH~ijold~1P s-oy~~~uyql'. k.emalli'im .dell'l~1i~ ])11" lli]k 'I~~I~.

Qd~l-lto.mpli.ad!Ur u'['Il~~lu''1!.ujll:r. HalIk ldlU;~uJ~g.'deti.ld!il", p~ .~~ 6,yle ,Ile'me-n bll nDk~~~ m~Gd gGl{;11~ de'f:gelli.z 'it3liH pd'ilit:: da,..

ha ~llkn.lIDu]d~llL :iti!haR..l1 d~vl@~ O~UI kt'U:.1/td'iabILlIl_~ alm1ftllir", Dab:(i Se]a,niilC.'ley:ken ~kudtl41t d!lFv:h.~,t L::¥bJ[la_n~llJ' la A~~eri :li:iilrp' A.'Iul~(!mlt5~ne 'ka:d;ij~her ~yfuni de'!jfhr~l~ oor~lu b:irisiydi Sizlfl ~·k~. ol~;:.dh!1JaHniz. ·~e'r1.im.Mk~ri. okw;a; G,il'fTJE ~tel'fIJirntih~ b~~erlik ~at·. ~~t ·ftfS~.t trulaWilillchjtm ~~J"!j Ib,u ~er-~Wetmii1fQ:J·. C1i[il~; Tltut:t ~~mi~lm dail1t C$~n y~~~ ~a:tna~ oOOlu 'U~u:d1.lJ~~tl ~. n~~ du~!.nU,l Q'riliay-a, 'koyd1i.a. ~ud 'l!lI'!!iI ~1,1~yli1t ~YJ£ cl~rqa iiuru~nJlil]JL ibclli. 'k]~i ,Q]a~ak zm"llad~~iI1llliIn bi[i~dpdey,~;Hm 1ht y-ij;gdie:Ii!l KJadlii'k. 01a1t '~lel'llefU'1~Ml!~iI. finii'ndrm' Myililk. hi]' leng.eWt~; ~u btl@-l'nn~~a!;al'gJi:arn~kt.tm; nk :yaibrdiiil'll. brtr.i bea.de ,ay]c! bim- th].~~ f ~~m~. 'iY~s~m;e hlt'kuM ~1.. ,~ma aibtJal\d. ~rUi!ik 'Vanl
,~Iayru'I;mnu sge~l~y~k!6! A'Sl1C~r.1 ok-ula g:Urr(~~ li1'.de ~iin1i~ ~ fe !baT ttflpl 0Itilu·:" Ie1m bono dU:idmflit ~ blJnu;nlL~ b~h~~;liIlm. 1l~1~ ~i -o:k~]8J gUii'fiCdc: i$ktd~~@ kapll~~lln ol!dtlk_~ kep,a~1 ,b1m~~~ ~r~nrrn,datta ~~ ~ld'Uji!Jnu~~lrut~ruV"~ u.lusal bu ,il!YT<d1ia.n d,aha f!L~~. !l)Ld:UJil.U'liu a~~ g5steriY0l'tt).lll. t)illil edU'iF~ se btl' jJlI:ui!mil~b$r 5('D'ltiI.mdpr. Bur-.adJ~ ,~~kJukJtaJri '00rl 'ml:dl }I"a]lI!m:liIl. #'k£n~'Qi,f!Slli'Lde~fllllk,sel]fj.1~ dQY1~~u~1I.m o~u.~If]31Ullftd~ ·~y~l. ~k, ·On~~i. ((iI, ~1)I~~(u.'·.DohiYl~ry]a KifiTt ol~rrun ' i@;~ '~~~ft!;d1JLll'uliTLde e~gel O,l~ll ~ l'h:di3J ~otnk YQbI! niLuw kjC~HiJ,lL 'U!]usaJ pi1obtem:t ya§Dm_ama 1100(:H ClldJlJ. Ju kiJ~J~~imiJi\ g¢-' ~i~~~i£idf' elin i!iZ din kadaili' e.1kili o~an 'hi.r: 0~9ydllir~ Dii~tI:"·t.Mtm 6~~ S~Jt;.li!n 1l1ll,bld:u:'lISlf1rn ].m~ar MMtlla .K~;iil'iif: b~ CidJdi h,~ 'Fliidtl~ltaJk n ibieM de' lmffizm. i~~U. ",.ApO'iiLU]l ~il[!t ~·liS.i 'EJ~ ~a _ Q'bI~~ ~!mm~.,iiiTIl~I!ld'~k~ ,z.'L't"<~ ~ 1I1!ii".ken yait.EJ;.d~.~I~fl.tlY;Or. :~$'~iI. ~~~j"1ik'i:n lt~ ~~lMn 'n,~~ 111~ {j~11Ku;rt1er.. Kfutltill:£ l&mllkILYixr~ ~Ml1darQ .2IUmD1L lb-Yti5rn
g~b;~~·lali. .~ _ ~ .' . Kliidl~r. .. ~fI11 IkimUkIi;lrim ~al,:c,t~kl!an 'm1lJ.'!Jlj\. D.r)l'ed~ '~l h:i!l.'o ,~~
~~<JJD;

~~m)·n:rQm'~'-+. ~ma]~s.l T~*'ljul~;iirn


'I~'

s~a

]steil B'eAt'i;y.~ ;r,.


<Bell b~ddtil'

ba~hingli~~'ui~ Ib,k te:pli,ll

OJ abnlr.

Mustlin

:t:~11n

:y;e~Lrun

h~llang;Il~tJ.lriJ ~.imi~~, ~ra~ni.d8i ~MerJ[k ve ,Bjy;rmlddaJ~ d~i:n'f.!!l!Ckl~' yatlll1me'k i:ifed~•• i'f~emAW. devletie bq"lLlt~~ HcH. lUllk'LaJ ba§h'd~m" ~HWtij_!l.i kaydi

~[I~OOe

'.-illlirr. eylH1r.

ka~..A'ilI!!ll~iim ,~elk'~~DIiZ_ . X-...... QiI! .'


b:m]JU.ijll;lllllt~

finem11 cddulu i~ma :ka¥!.l~d~.@l:d~',


~ _
£1Jij..,lililJr. lID""" 'II ~ ~ - _'" . y!..,~

m~d .li!I~U.uiJlte.mL~ ,
'U':.:.~ '1L.,~]'Il)4. . III",:,,". l1'!!JI.U0~: uiil ALJ.l1lU'[. 1fi.;!JI.Jr"

yiitie~l~iimL&.i" <~!l;~ 'yol ~edliltm. b ~~l\ s~\Siy:a]zmte' t yiM'I.dliml.!~ I·d,.~ b¥yQfSlnl!ru~,. 6yley~ ~~mdli si~ .sa~,~I~s~j!timi·n ~1j}~illklJ~~lTI.dlil~j ]p'lll~arm1 .anlta~I~}'ilm~ Aslllllda< ~irndiye kiI~u !imfr ]~Jttjlda'ritmdfIfi Qlk::anrullittZ mumkutJdrtli. Ben mudt~ to;rluDrlklb eh.:u~hllrm;ak ~:itirM'dilmmn Bodm 'l0pt[J;hJik]a-~nwi a()eta s,ioo1k'[i yWU.yp~ litalinde obrill~[lydl~ ~Har'la ~ttm ,(j]m.a~~ ze- ' '~n Ja~t3n.z;(:hm. IlNe ya~m ,d!'t 'bllW ~i;jan ~u 'kohni!!nll~ .evi:1rII, d1ll,,;,,~..]ari aT..a~.rt~~~. ~~~4)~TIli,?ii ilIDyh d1ifhlm;iirniow. HrI btlfill'::, '~~uil~Tmm~ g-OJ,1!ltkolil1"~ bir' _ Qocugu ,aLl:!? cli~t~, ~~b,rrna~tl~ M:~Yd~ ~i~~P tllai'V' aldJY~]~i1\ tlJil; '[iJ:g:'ahHl" ~rtia'll yu.1l!'asrria. ~r~~abmn d~rdi~,. Hell!' {I ~artm yta:Y,$!laiTil d!~h~1
~lO:llllmiL

~~nrh e-pzy l'mn" 5alimJiti1' v'e· my'ffil1ler yills.r:1.

gRIri;!'

m~' de

yal~'udarsa¥~~ma~ mli~ru~li~ '¥l]~1l k.il:\\o~.

balu.l~w

r-onar~.r

Fm iikl@riIllfU'h"l' mtin

~mYQrlnT.
~~ll}lIQ ~t?i~H'tt1l8t,;,

';Kiilf:!: '[(iml~~~[if: lii.:.y;&,dftkl

bjr.Lnci~ni~ ~o~

!Ed~eA

~k.UI 1.1 d13 81Ji'b3~Hk; ya.W!i3. '~mi~ o\1;~t.u OO}lllQll!tll!

as~

.'

He' Ml'f~an1'~aJ ,Ibm; IBln7"'i Ht'Iy[r", he;~n lit.etoelii he~ va]il~h. Tabii b~" ~l)lik]u~UmJiJOl b:il'Jfi.l~Uii]~. 'QI:Irni.~,l':lwJ1 bi]~:i' e:pcy p,laL1!\ yaJpaMiIm! 'D_ifok dmil D z·an'1Ii.lndan '" bw-'l.,. '~'''; 'iJ~~.UlliJjl ,"'iI'~;<I ~....... i . . _ "__ , _~ U''!!'-YmlllIlJIli1 ~_mv~ k'avga ~tml'lJ@.rJl.Hli;reJ1.dill~
'I!I\C.io ~~ ...... _ i'

Ev~t.ry1ilaJID,~b~k~ :Pe~ buaJa daha

~.(li~ da ,S.OM,'I.

~nmcl!.l"",.
,!t_m,a

dJevam.e~~-ej~,

b!.«adaJ !)~~

~.hJ:a.YO:iYm.

OGIJta~l katflLa:iMlmasru. ~i'-I~nb*fili'l.; bli!:I!Ils:~i M}tJ;s~af~ ~'emWJ Vlf!: lima, 'bi'r.gJO'1k. ~td.e;n;: naz~ il!lzila ~ 'lmilii1Y~I'Ilm·
Ya!:'N~'I~"ya~jnIZ7 Hayu., ~]l;:u:.:k~i!rl(d V~~'y~m.;: b'e p IA1nth:~'d,~k.cn.r N'i!W.ri!J~ IilrtE:5~jW'I~i. idedim~ en :llO'l' n~daJ bU~ )l'i!lib4lIrrL,tlhrra, 11f:K1( ~~r.k'S~stlil'f lerrlnBisfti(-" di,o.rdllLr:liu. Ki1__rt g~k1'l.i!t i~m,!t1i'! iI~Ir,~UCM 1@1:d~~ab!i~'md1l,i,'M[d,tl( Iter ,k~llIil.iil~i_Jma ~.o&y~a~ Uzm'!'d)~ji'jJ b~bS;ii!!d:iYU'lSijlflm;;i Dk tlrWl!rub1l 'bh' de Zm!!1M lCi@~~ r:aD!Sl~EII]Z_L~~~Iikerilrm::elti lbi;llu~Q't'u;m. H~,yn;1 tte~l~~~ ~~m '~iyim ~~a J:(d!! ~M~.i~1JlJ~, '~l~ttl '~~kaikt b3ti 'rniyim~, 00 'tiiLus:;Uu :ili1;Jk:1iJJlI; etilmLek J~n ,~\UI!!]nn. g

I.h-tm~'kisJiedlllm. bu 'hu!l!1l!,~' YJU;: ¥ust*

~ilW~lg,

,Abd;LiiUa]\

~.

£~ll uyum~dt cia biro &g:re'Vt3lil'~ He~'

[lefl!!!f'.:mt her ~

bl~ ;Sprev,gi])ii day~lil;l!n!§~lr,"Vapooa1!:l~nimj~in 1M, l:1firevdim"" ' Y~am~ ~1,i':iyor&l!!lTt!!gj~~ de&U ,m~:?i Su ilfid!a, 44 Yll~LRdayull;l., aiITi@.., ,I;!iti '}'-~O y~~'ndatd 'qOe'IIJ1dH~. hJ?~:a n!;y]~y>2!!~~Vor~m.

>,ak

;~D![!
RQtQt]ar.I .. h€~~l:aJl

~ilili1M,e ~]eyi .• , 0 ZamtlnlliD.

~~ a It-

,~~yley~m:

b'l!l, ~~~ d~ d~voBm @der. :~t ib1lJll1rlln li;ilml.~'Ibuyilk eu'rehlli::~!la~ da mc:tbr~J3~, de' 'heillii~ lam m1a~~ d~ii!lj.D16 CU:fetle'l 'k.o['k,'U;=" nun IQ~e,1oh'1:~,ldiiru ~ki' ~nsa~ ~a.1t\l'trr ,~emek ~r~ ~1' ~ M ~il' '~esirnlik,1I:e'bi['birln~oo.gh w i~ ~dh:. 'Db- ~fdi.mte temkiLnU]~k, ve ~lDi!ll 'l,'1tl~ rilmilhdJlr. U!1.i:Rfl a:n.'"
~!lDmi'

MhnCJa 'OORd ~:k

~kfD~,~~il;,

Dl~~~~~ll~

v~OOJ~ W

.Ko':rkw('IT~~~k]~1J:UiUk mlli~ .t . 'btmdle ~,!!t1e 'n~i~'. &'k.m ,!d~@ QU(yldu~'liJwlJn~b.vg.l~1\d~n 'b"alb.sed i1u[,l'in~t

¥1LWtlid~il~ !mr.'k:lUA'~m 'h~ld!e"ydllJrda :~~~ ~ al[rtl~ m~Im:~ .AUOOEfL ~~ ~JatitdlgJm. M!d~ 1!iN~Ue ~1t kav.i!~ ~~~~"" mf:f;li~ ~~c~ c:a~. k"'k~u ko&u '!Ie endi:i~leil(! yiMia.y~~1001" j'm!,~'rrk!'m.$1ntdi~a.ynl d.UfllIDlm~d[nJf.il' de ru~i$~~,hii'~", ,[}i~11 c:@~!tjIJm1~ 'k.oH;~~l1y'ili1Jl1 Al~ah kOlrkuS'Y,lIJla f~PlFQ.~H~, ,1.U.~~'nl1l~ 1~,'~t
_~~g

Ola'~n:i ~1Ili'Filliten ~U'\l' w~[~:tclh·. 'D@mek ke.ndinii.zi iP,Dcuk h~;5ed.iY"!ll:r.:Sll'l'u!li~~'C~k ,p:zel b~~' dUYlIi1i~ilntall~ hn~ ~!iiiyiiTley.i b~]I] ero~1orllmj 'bUftU 6:!l{f1 'd~tl.ndfulir~wz . d€~rl~\ID~'iriq. za1l'1l.M\ ~~lJmI]jJa bq,l. ~!~~ine IDlIr!1iLVa~Jm v,a]".1a;'bit bi'Y]i]JU/fi b;ia:\~k'lrIt~eru V{lrdIJ~, 'B!~Jfiim 1Q1tiI ya~lQ~k kabtd .edli l.eme.z, mr dunm,.(hn·, A vr~it ,~ru'. dl'iillrnm~ @lan him; 'h_alk 'I,ra,T;' :k~d'~ 'bifU~ ,§'iddetle bQ l~aJl,b:r:iJ''i.i;ru~ilOO '~j]al't-q~m- ~ten bliil<em~da. bilyu'k bi:r' ' l:m!!cbm, 0tdq1!nlnU hCllTKm oolir'blR~. JOO~~ O[~yI01 1V~ billllnu~Ja ~~Iaritlb IiI.Og,}ta~ o]!a,~ e'l~c ;aldJbmdla "JujJ~ ~ttd~ h~m. d'irll~i~ b;el'u ~l.1iI~em~J hem de bi]YW:h~i pre:kil' ded~m, BLlDJ'l!!L1JI.da ~lll1ad'lm Wilk b 'bu,~l"liJ~ Jlia1n ~mle lb1irliiy'OCek~r. 'N~ giizeU B!~n d~ '~2:dlrlJn ki.fa;pta, ~W1 b~~k.Mdl_i!!I{l I'e· dRlif!l !~mmde ~k 'plle.flsIDebQ~lid~ m.nalan, "o.k~Ql biir Kllrt! "I:o~~nu.n ~~dH~IDilne ,gEmdii.. ~:ima~.ll.a~k, itMil:qi \rJ.ir K'iFdlfu't ]idft1Jlimi1€ billiyij)'l.n-/!'dl~l\'I!lln .. :$imdi. oouim :Jiarurt'h.1j,im &d1rhr1flJ'Dar,1'iIt BaifDJrul!er-e ~~~ 'be~E

~r€tim1c diiyatek~k matery,~ruizmf' yihnehni: ~, ~!I!I'W~& vav" Bunu ~ale;n 'M 'm!ldinl~onun" l§l~ ~lar~ Y~Fa~.l{ ~l'k'l1~~~ :ka:fayla\p _!ii.t Qt,gu1l9~ererd.~fi y'~;1Ufl9J ~tI,~da11la D ya~~~~" ~~r" C'o~ijJ aslmda ii~el;l[n oklho¥i bG:yle y.liam~~.;f blttY1:e_ Ul~k.U~I;le b~1 dfl;nra, }l:;urtfifIJk g~f.. :za~ Qll!Lnfl i~n "'511 '~OO~Ull ~'f'[ill 'k.a,~u§,~ d]yfid~rd!IJ. A Wl1'i. ooyle hir"1!l.tr~~, belli la'li';as~ b"llltlu,YQf.

Rabin '~flill:l'~ mus\m'u.z?

~e~~ a.Tad~.~ b6;yu~ fad:1.ar B.T'. A!l']I]lJ,d~, k1~ KfirtlQ,~iQ~ bit~ ti~i ntiklada O:fll1!y~ ~dt~, IU[r\u.n ~@1c ooomH. hilL" ~r.:HiiP]t. etd!i!~Ufiiuru he~]'!j bel'nrl:e)1m. ~nce. beohiilt a£le ~lillrutm'Lda KtiltHtk atbk bHi~ Il~k~snldadJJ.f,.Ben bu bi6~jj gOl'u,yo:mm ~fe [hM'ktadl!l\ yaml helk p'lartak, bitm, ~'ijNun @ 'fI,{)kta_S~ltd;an Mr- '~JkJ~ :rBip1f.y~Jlih., I'llibU bu ~,,~~Il h~r ~!Eildiktnf. (~nki be~ :Ki5m'!!JIf,lc' ~~'s~-m~li1doo

saydmm vc Ko~m&. aelll'1In,-; de 'yi lie d~ru


fk 'Iiilld leriTtden Mra:

:H{1iU~ah yaw Martin 8nti~~


~esl?it, eUigi

_~~ ~Oyl~bir Ihlm1lilJ v~ ~Ir; iK:unniiiJ.1C_ atiNli,tr bat. annrn ~l)~'I1tldlllgt~1 11111 ~m.l'1da gO~~ .. 8 kuvv-etten dil~mi~, o1luyor. 'SimJjIDnJDlL bul.1al-a~lre.t 'ire '~f= J<~r~

kopt""U1~.idle ~ieV\esrnd:e de o:l~ 00' emek st~['(~Jl:IDe ;il'Dlii.il yobul 'koy'lli de druye:b:mliJi~z.. I~~ ben m. Kurttl'iillbn bOyle. ~iT '~Dujfm d.ayaJIWyOl', Siz" KiLfUUii);1' lJlilliyetl; emel.~·IzbUn kald~,f;l !biT 1ft
yak;dll.Dl1IIII 'tJIktyo.rsunuz'O
'1Sa£Q~'Il

Mnimki, bU,·k!.\5imtn Kil-rlt~itl'ydit Bf'~ni.r Thil~~ baN y, da 1IiI4?dli1!~ K"'u[rt(iJllug'~ tlqpt-d:fif. '6eJll:lrmiJd 'ajb'et bafl nmdam kopmmn ~ K·Urr.th~~mtnKu["b.;GI filii olilmY~i', _ Os;m.ml1'i'dilR k. KWi "b~ok!r.adann Ki.Ut9iiUilli d
d_ ail?

~ simiditt, Agadla~~ _ ir. D 0, deY.lettell'l .. '~zmmiM~tiij'~Oidu1t~;a ~~e' ,lie ZQrhiJt1ia~ b1r ~im.-dii!'. lB~i~~-m 'kOy veaiLe' lse, bunua d~it!l1il.. a QOa.iil~r bOy~eo-edai1Jl' tla ' ·ti~ do.Pu gjl~i§ ",r hi -"mj oI1ll0/0tr"" BiZli,m g;e-,cl a,$rel ~olP]u]ululI:l1YIa ve"Ql'2.~U~ ajin-l ,k..Is_"EDIMI7a "1erW'· dl!rler. &mzi .. leI'S· ~r ~z\Ova yti~elerinde ya1arhif. V~, imndi ,~irettelj~;inj J mJilMUJtellii, yirtirlytrttar. BiZ bunlann, daba [~f! 'IlI~ nold~.t]lm"truiai:'l]2il ~h_ do, biti!id~, duruWtd&j'1Z Hatita :knb51e de d~ ve bebom ~lc b~(1R1l,11 &i1b~mlfil b1~k ga~",MjIJilulij,~.rad, Il bynakla1llllY9]'. K'endisllli,. akraball.J1 hiJl;E :M'C:ddd~rr.!" iIltlN:!lilav v,e'ak.rabalarodlafl~. dar "I ~ ,:IT adam .I~ Y';;.m iilLoota, yoktoT, bH-

~.zu]miW;, Kurt

"",,,,'~II.~-'I!

.uJ~&~l;r"

~'~,

~~~

1i.~.~1
,1lI-!:U

u-8 Jr.ii.w~lJUJ,. ~'O'l!iwJWlIYIJfjj~t'

T.1".l\~...-...11,_..!t..-

-"~-:'I

,,_

."

b"

r:

1If.B'

-u." ..lII.rw,.'j;,"
,1'io'Ull

!Il!J1l1l!1i1l.liiL

'~

lithett d~ll, rQJl1al'l\$, ddli'l M~tm ~aU~ki1JiJl- KUirUW<, li)e.. k ," gu gorirni Qok lY" tesJpi eme'k ~~, :Ben 'bu Kiirtl Q:1",iitl'dlyonml bu KO.l'tlu~u o:Jl1ld& lu]~~fMrm. klic~ S05:~1 ittI:I.&li~, zi ~ dlaha ge]~§t1rn,lek ;erekit. . ".l];,uJ bu 9fledIDIk1t!ri~ ~~W1V1i' 9.lk div,unirnece1'-li:f.
e

diyo.r.

Wzilbiivllnin bJlwg~ ~alda da bUM 0 gii~I1;d(.l~a~ ':rj "Ar-tle tendimi d~T'Jl' ~ ~l~lyonnn. ~imdllUJ\lUt ion s~kSit, ~r.ka.d:ai~l::ln;llJSi~ gili~ nooiir..,ga<s~alk m,edJr' ~i~~j,of8U= " ~lGu difyomrn. 'S'UrlfUsOy]~mem m~lhr bif hu5llJs,. ~ii'n~fIii ,I ~ps;]-, ru:n yeli.e._e k-CItuUalrl: '-nj~'lI!1ki, t/ok farkl1mdlT. H rn1;idei:S el (1stthlJ._d)e Iii ~el Ta~ll Qili,)tisi; bD:y1.iWl'mlu.11~l'" \t~' k-end1l~ni tag Inlfht sse_Iter ,.~'kim'kJhji, "; e bu:num tmn teral bir d' rum Mz.e!

B:fiIrib,ess ·(,lliA dec bun,\] g3:rmesi isaootlidtr. 'V~ 'i:rurmann 11k o~arnk llotanAa ba~l d~r~-i:n.e ,~abalarn . :1'1 'Au --~~ s6,Zi~er-eK ,S3!l!!ir.u1l"']J;9'75'Ie:rt1 e· '~'I/J 1t.ahlm yil,plyor; ~'IIln1ar .. 1~d~ kl,Vl'h.~_i" y~b'biHrle:r'!l diror ve' nite'tlm b'1lJ Iltfm~da ~-eldqiyo:r, "li.z Bowtdau k,w,akJJiDl yaJmkJ S~tl_r,:ld;l ... 1rop,0Wo:g ,(!Iil~ 'V'a'Q iBlruir;s.m',m b1aJ ilk,
if. ibim: Sill~lldlYk~
11'-

A,o Kim~:ht§,~~ke.ndlnitde bioi kQnmlil! : ~;udu~u buh~YDr InU!SU;f'I!JpJ '_ tLrum ':adiinu z yiilisek mi1' SIUl~ b911ei Ibh k JVmm OIh~~1u mu?'
ID!I,;lqRl,

n..._!

lf~

••

,~:::!1!JlI'e.t'i...,

~ "'II-~

;-., ~~a~rdir.

'n uyanlJIfio. 'il-Um I"hr. q:u ·eK_.m ~'~ 1. ....1 _.i<! .. I&!o,run~
t"J .. ~

di.irii;SlttlUi

Tm~

;yl _

~~y;--

~l:z~nW yeai bir "kategoridr, AI~ ¢evlet kab..:.go.ris~ den, ayndrr., 'Ben 'bu ~ilifiJ. butdum 13n kiP!sim berilm kl.~iUgi~ :iyii bit I~MI~ bWld.lu. Bll' bU]U~m..1(bl1". lOll emU o1!an Sudur. [(I'mlane, g~~kb'!!n ,e:m ~p:ylJ, en
"'M.M:. V$ilJ !m'fiesoon, Agha~ 91'baltl~arnd SEa~
Ul'IDciTIk. 1'97S
(A~i!li

-fI'lLdiIlI'-~

~y'

gemllmi-t iliJbnasl ya•

G~rl:YI
C;;:' ~ ... ,.

~'i'I~;bllDttzd~

'1",·"",cri;;L. L.=-..,I, ' .,Inlu II vllJ,J' _, vu; aulm (I '~'!IUiJ,

1--"" 1".I"4.U'II ·,' rml'il' l'~Ui .. 1l!Is.e- mb ,14.... :'"= ... ·~'dill: 'L - ."

~_SolZLn )'UrtdlJio~

gkl~'I!!l[

v,at-..

U~,~
n:im,kaTilT

'ptml~i\n

knsa hir. ~Ure.c.in bf.3lil~U'" Be-S[Y~~~edm ytne' 5'e1lgi.sQ1\d r' ~ie anridit'. Falca,t ge~l bir da y.okJum '!J]dlJluwylene:rn~. (?.gJiIi] ptlrdanm",
~i:!iI,(Qk

bu lru:a£a

atti: kRr.~r ~rIflfl;

b,uuLfitde "'~'I

det;Udh·.

WzfnriJem~fti y,apmaJl tpnun b;in uyg.tm go~,


r;o~ulk]'UIUQU:J1.UiIl\

mze

hUJ O]dnemlt::l

$eyb

lie

];)evl~~l

ayfia!Sl olof'J}"'

{)yle~:I'irJi'.

_. ~,Qre ~"K ,~m,g~1lK O'k;UJUCUllU' [,inde iillJIMfII,~ €I~m1-

B~D,ltWla

,p1eook,tir..
e..mdi ben~

~, l1ii,!liiden)El!' d~!('1I]dur" blr Q~iU1k '~dl' )'ar~~,~l]sln_~1~~~Jdelme~, ~i~bil' ZMn~~ k5~ ~!1'~'bPyU~ ~~Im_Z'Bi.l' ~OCllJ}.):,e$idi Mt~i~~I"Vr.iie,!lay!l~l otmtllYi ~~]~n~' en ~}f.I frl!S;;ul ! O~UI!:"., ir ~GID~t.. ~ B !;oc~MUR f;u~1I~~r.i1l1dnO~~mJh!ri1'!.~ - tcl'~ cJ]~me~sc hep gel'lil!;,; ik;;l,]If', ,~~' al.Tak yoln.H'I:{Ja~rur. '8~~ "'~ , Y4:l~md:a ....~uium br .. dOO'imtl. DUfiI'illfIJ a'lthliltn Qj€ultlllk lTrtayaUlCn-

It~

~'jJr,aktJU!i ~0Ci!J!l.\iievm5iaiilt ~di.1;i1:r ~C)al:l~um1 Bu ~a SD:I'iU'_ !Yi mit »:n, &ir'buyiik d~ilirn ~! Bm, Mr: bi:iyii,~ ~~tlIIk ~,~ ,me~hu,.halGl~t '01arai dq_gerlent&:imirn. SanJa ~yfu ~~ ~Y)MUmliJ~ de biv ~ocuj,n sevmek liiTetil'!1i, gcsferiy.o:14 'C'fi~uJaa;ran d:iAr~llfMII k~inlikle g'Hel bit dWn,yadn~. Ol'da ~il!f;,lUik. 'vaT..~bd~~lik'
,,'':,.,-' 'L~< ".._, U. ... 1,~,.; 'RA ¥i[lIJ['j INl~""',i"Ill!1Kti11Z~1 tl;;U;Q,r

~OM j~vi.ycrm'us~IlIJ~g1,

'11

P;eki, ~mn, s1tVj~, miida~l~bRn"':l

Y'V,ti.... i", W

A-n '.• Ii:

s~&J!oill_ajf 11m2
ak~ d:lffi~

'[n~'\!Ie!' o~le~lerimeUl,,~1ld ~ttnoo~1lJiJradlli~Mmai1r+ b

Ben '~Jk!~k

dfiliiyfi'ml,r Hkatla,lnik' d1im~a

YaJ'~~!~ ~U. 'Be~d:~ !'iO,yLidiillm. efs,~ltk'~~m~ ~~d.i~J e~~ 0 l~im~, ~}qk ~OO!t!akar~bm~ ba'ba !l~dum"..~'bi~mi:n.d,eA duy.,gu~~~ '~oktW"- ~!JSW8, 'b®il<.Tn~ymj' 'balla, 'o:]~ ~_;jIW13~~a, gh~~.r:~· mtun~ g:,UTU1f:' ,d1l.1!,a:biii1r.t:iiL1il liTfla '~ bumuia_jl b1t~, sJka,b.,~(I';!j~
Y,fflilft ballaJa 1" ~nt biT~Z '~IJjm; g,61'~:~ln",ben.lu[ell ,~4 ya~nuj:1Jj OllJ'

R~l' Z_~H1

yj!fIlfll~[las.m:J~,

$mdaY1Dl. BalUn ben 'ge~n, ,tIdal ,H'a:m~mn tehitli.h~.l'!' ~Dk izrilld'U!m" II""':,!I.... 'II"'., H' \.-r -l i~:;"OI'... :I .. ,~ " " ... ~"~ i!Ii.J . "\i\o;IlIiLuii.U,':JlDl!ZA-.l ~ :~lIluB:t ~8it3i gl!ll~ll!i",JJm d '8amza ,set11ln !~I"
,f,3lf1lmda, 9;ok ~iilla.lh...Sriz £hl: H_tZ;i!I1\nlJlJ. y~__l1J1i:i,~itm~aitttm~rt, ,
c

~~CU1'til" h '~!LlJ'kl1i1j!JlllJrlta;a ~_~:S1il tkind~hk\ ~~km~ryla _hare-' ~ 'ket ~j1or-a'illys"'l1n,., ~illll[rLde ~fl\T.rim. &n.irp :fi_k;rlm~ . ~,~ ,ra~m:tlUi::i ki§:1!e.ri, ,u,[lb~!l1;r:mjtlk veya ::;~~,tte. ,erkcJde;I:j~:k yo;ktlUrr. BlIJlruJi keiJTldi ~~~.cl;~. '¥emw-y~~un! ,'bar!'n~,1j;''I1,ktn

birr g£l'~i da:l'1l21l~yJm. OOy[~ fIaJ~ .~ll!i "~'a.ga_1!JJ '181nd;d~ da ai~~1~ ,olaylmt, ,Hailian B[llJ.cl~t MydC! aramlZmJ ir~'ob'ml.dJj! biw arI~enllll ~u~ltI.yd u. Ai.leyro b~gfl][ylZ' '~ ~f$i.n '~l'j§li]iy1il. Y:ij=
mil' lfIJri4'"trjt!" ol~

o ~l~m.

,~uldiillk {iJgi.kadaSmld]lr.'. Ben h~m,.lbu konuoo :;~~

g-eUI'. i~leil~"u1!k."~biT' d~W1 ~~ .. ~l~~?, na_S'uJ I'~ li~til;~ 'OO.n.ilm, blruyUk bir ~v.ailm me::!. l!e.ildLl'. Dw:1a g~M]emt i~in d{m YlLJldald b'Uf~ :M~i' bQfuik 1J~l'~~m iiE'tf,H;n~id.i Kadm r.

~wr

r=

s&z ltEl:lil'USU oldJt.l8ii!1nd~.gm~ ]!~~md~l:h~dpuk ,~lea1J~~~~z" Ve Kur~]~e "ji'n;; hfim. 1f~~~ hem ka·th~, d~mekti1i. 'Hili, ,oldJu~ dt~ru bir de-~I~dirm.Mli:r. A;ma '~il n~ bDle :g,:~]mi~lid ~if..de Y.~~llIilL zemr,j ,zelllbewkj, di~mj' ~ral-ba"e,., ~llNkJ adma her IWrmili 'nanl"_U2JtlUJ,~ gim'i1en bir tl~Ba 've b~all d a, bill y@,~~~n Etd~. ,en hl1Yik la'~ljj:z;a.'ID:ru M'mi " fiile: iltUilJ1~u;tlil~y;o(f'!~~i'Iro o gibi 3ill'J:1¥!~ ba~d_aha, y'~mlbr biJr'~mle g'Ul!tam"l~-t[r~ . ,Ai:ma, ~~a 'ba1m,a iii io'~~i1irr ,~iil ~w?' Ha,fI~' 0 sorun degllil., fa~jlt ben QO('~'k]ut. ]lUli.l~t eel eiTl.ly@!'r:umJ!;1I •

yerine ~BJr-pl~mami;>' k a_w:~~ 'kJQy~ 'gaekfrH, md,r aj]~ ,~u~du. KaI'~ dfu:JJ ga:bi haJt[rll)FoliUUl\ yq:.thmdll VIe' li:lo~ ~ulfn:h~nn, a]~~~. &. bUyin( prCbLeMlim ituVdu~$jmdi ben ~Iyl..$ ~~r'lrga oo~lml" tru }'IDba'onu~h~ dooiluk~ al'b~ ~a~rulk rru ~~~,~1' 8_a[1~fjm'7 y.a~JaWllnda o~ta,yi!lG~:[kdd.\d:ii SOn!, lnllyd:'Il.t. ,'lmdi .Mka.dSl§_hk mru~, yeyiim ~ pM,? Ed!Ztsem iJJ~ey,i 1lloZEl]'~ k~~t~ ~lkanr frIrj,? I{esjrn OnmiO ,a~le~ kUJ~:~nlll\i' binm a1i[e lt~~"k!l.i1lu,[ '~ir ~l!)i ,~\isl'eY-m~ '~ aUbln illik gizl~ olgut~rnd ru-mn B~l,lda[ y~~ . ~

m~

~~nll".

Oyl~'mi? Ti1tb.ti\"! ifJfU!lrua. [lk ,giz]i ~j~m blll Qbayor. y,~uu ~iill[eg~lmflci~ lCtlIydeti iillk'siyasiJ Ilrgil~l~DTrCQe:o:h:'jlIOw;. 'Cnmlii, telw ~Qy 'owrik'~ne' k~]'J'] ilk ,g,iB1 iVrg«Hl~nme}"i 1a~p~yoTUlI___m. Ta1t>]l ~t on emJid:ir. Ve lli:eI1Lem, 'bu~1U. haN': alliLr :ailm~ ~O:k ap- bir biQoo~ uzmme. ~,eldl, Ai]e diz~ui~ ~qilJ giz1r'i hlt 6q;ilt1e_flJfwt~ydi;' III g:U,OOetl 'bt.)yW- aid*.. bUii~'l!I. bdarr ,G~tinUk.,

l3aim j~hl oo~miJiil~r. Ilk, ljirlBk,t1r. ElMgiln


@'~~lhyonIDil;"

me

bi~l]k.ilaM·t; a

g}~~:~~j,1~1l.t. irlk~~ ~m iQ[fIJ, '811!~d;,1ljh'k l8ie'lJ\gisi !',lo'k ~l.iI,}"lt.iktYlJ b~ ~frlim, kilidE' k,lZ ~ocu:kJ1!a:r, ic;imde ,ge(erUdrnr.. ~
',eJltiJ i.l1lirvle~rute"c g;eldjgi~~d~' !flud' ~imdi KUlfil~tojplu mJ!.IInd~!a~, ljl~ , 'falZ a~l'r!iah:yI:m,'Bu Mo-f1!I.d8 rm€ bir 'i~~Uk ajlk oil''WrD"t '~dl;ll,m n~tr:
,8r1.1Ul;U

ka~l' bi r kij,y bjl'l~li \'Ii! bu lli:rlllk, gid~k be~g. '~JlIJknl birligl:L9.egi;H'llJrrurot. Kijyde h:;dk. a:r:as,undaki bi~' ~n~kiyf diliJla i ya~]ndBl1k~n.I~Y'~ btl~;hl~~UJ bU!FIu da a~:]e>-' nin ~@~m~d;ti!euJin_~ ber~i ..faJpaf:.$an~e~eI bir de' ~k lU'3j"]~; bu, ~~i~ )p.llktfun da b:ill"!i~~Jle' gh;1~~iht a,n~aimlJl1ii ,~.eHr.. lflli.m k ~in (.6:1< ~~mEl bi:r M"IlL~de;]e' ~1:aC!ldIr. SOll~"a ~adillr ball;~ ~~d,~m;. '0 G:aJ bagb :ka~dJI~ takdlir ,ll1liti" ti~'1ldil1'!!izifi:1 I§'~ ~'yle blv ,d(.i.~i 'vard:JJ!"- ~h~ so~,!f:'Ii( W:a.. bliJ i[k:eyi 'Ibilu!L'1i, 1h'Bn~a u:ygll'laiJ~11\ Ben1m.1:Y~y-tlk '~jT lDrHlr{qi Q~miam 'tfO.y]~ b~§~~d'll dlyel;:lliU~ rim.. A,o J(d~"imn" 'mu;tl'all[J )jliyQmvm~ j,g anila ~k sev;l]en btl' Hdc:mj:milj, tktid;an !(ij(li1m:gliE!Jd~ ,3Z ijnd"mn. iOirdi,f:ij. Ilu ~k
,~evg;i 'k'Ui5i!itm a!ll mi))l1]('hi:!5"inir.rl., :r~J, 'Oi!!~k1ltt~l1'I:1I!;IYil~ ~ev,g~,i i$. tifyO't 'm1JJ'dJun~zi ~liiyQ~ m~,ydu1'!lp~ ,

KOy lQe~lexine

bt'lJyuk ba£'Im1,I1Wtll~iI, 'veril~~k!~, ~.e @[dluklH!n, ~ilr:;i21 bi]' tatklm !a~:m.1at,r iki:"ii~,tivrJ(Jk ytrUJyu~rlE ba~b '~ir. kOrydJZfit ,glJih:Ule.l:", b1.lL~ ~ ,ell, lib:m~'Lll.¢r •. m~.,:bi,'k.t'Ui ~.tllf~l bu~,dajl'~ (llil kJU:tL!l~f_buakhL..''Ifr. iI30ylcw bazLm, Hayvl). 8iil~n. Satildl. -B~ifka~ ~~,~~] ~~ih~ya,:f OO~io{)'nk:UF~, H8.vva'ya a>[I;p g9W'miiJer-O g,~nl~rm-n.1I~attrhyorhlm. ~k :Qy,H1Ifnd'lgm11 biUYOC-1J:lm" It';mde~1

s:~ b'u·, ~yhzy~bUlirlm~ Be:nim


I

liEvl:illik Nair

"'UJ ~tte hir 'bjit; '~n:i~~ varH ~ i:llQ~l1m.


litti clmil~,:y,~~lli1I£rl

. 0 ~trtan d~'fJ'inld ~iIr y~ldijS'lmim, O~.rd'i Havva g;ibll~Q.i.. Aj~F' gQ'~re~t~dii, ~$t~. l:.cli;)['V¥~ ~yibi:r brlin ola~lil.'d'i, C) ,gi'~~'U kI7l~~~ Q~du- ~zd.e ~Imi1] :k:~[ta.AliIJktl~~ ~e~ldjWite S~it \'\j)!'
'~mi~tim. kU!rl-a~~~bm ..

:lsters~r1~~1 btl ~ild'~1 S-~lllI, .~~,gpslJinliW giT,i~cra~.],~, bi'r


SQ['a['~!i,1i In]~'~ufIJusund(1

'~md]

blllf:l,1ill'ya,Plca#LTI1.,

bir aydmlruM'ge~ir'" wttt- uB~ttl'io ~T~Ji!~s~llTbi G~nmk we ~,uzeH 8e~D1Ek!' diye"biv ... u~a~me_¥;iiptl1rnlZ'; lruan~ ,U~~~Uij;i bU~Jlf_. ,~~anwn b.1§.lka ozelli~i ~E~ ~flm~Y:lz. ins3R bUg-ii :pe~ina@ !Ir.~:aiWlJJ lMtt~t vereu, ya'lljj~iude ·SJ· :!1ib~tidlm ve ~~JlIJ ~ir y.ar,a~lk,btr;. ~Ie 1711ba ~i~niYii bi1J'lUtG~;

cn~£d'~Jl. w~ru:~~-'mJ)t;l~~ ,iiL~ QldiJ~~u bi[oo~m. Hru"~3')..' ,~e Q da Yb[ldl. M]anyGirum~ ,a"lll[~l]~m__'IJli, w, ~1ttOOn i~in alDlabyo:rum~ iB1z~jl ~~~l:.llIda!!l1, lien yllitOU-Qgornuz' b~r ,oz.;ijtJ:il~ gva~nn.z v,a!li;'id'l!r. ~a'f~an'.M B'iili b'llhiif'lmHimo ZJJ'Ii !)Inlil1'L'lllll: v;il:,['d]r~ ~d1!na grt:!lin~~; b(9'll k[\le kad!nil]a deYrim y~pa!n~'bmtktitjk\o.· bta rJ1!Hr~ kMl'iliilziyla dill ~um ra~'~rn:. Db" 'k.-Orii!;kal1 t~e·d¢vil.da~ia - ,ID: ,m-run'~d'Mr., Dtrw1.m g:fizeUikt ~ya~liJki'.d~I!I'u]Yk i~I\d"if. Ben be~:a Q'lm1.1f t];p~eri dc'w;im iQ~LII.d~' mfi~1l bUl ,ed~m?' OtgMir1~J;: IwtkusllJ Omay,~1l1' ~fil'IJR'k b .alarr,ak t;~iIlirl1iik$;;,vlill~llmrn] YUj'ili;trruIlyem. birtw ne yap,a~.? ~ iii:o·~Jj,iK,a y'ir,eg'im~e <0 iJIDtIJ1J.I~irn.a2' ,an®r~l ~Q,lll!ilbtcl3 ~e,kle:t:;d~D kopmil~lIlilm sa;w~JJ1iU verdimt St2iGi ne - di:d:MfF!I~ U~ ~~kle'~nf Ilsal bd~ r'iJ gef~im:de;lil;, ~1~1k g'crr~¢ynd~n topd.ll!~...

yarpanz_, ' ~imdi bi~meO']~,ymtl size .sO'£]!l!d~Jlb'. '~cle buyik b]~bihm~' ,arilfJ§l1 rcar.; dI~ md~~, (!ku1d~", ~If:vr-ede ~TI:yo,rum. lrade g(;h::WitCifl de, ~ki.ickt~tU ol.dt1~,'UJ'IIu gom,oJ:~u~t;IlZ.. Mu tl1i~~iIr 'i[',ade o.l@yw.y1!a: :~ri'l. karfl,~r[m. 'Oh'~m.e jSY~[~l 'yak.1a~ma~'i;L -a~~k 'i'r.!dlE' l~~tei"is;hirt~e' btl~ l'!J:n1!il,YCru.~. !'Vgi Q~a.Y1 dfi~,1fu~U1m~lj;dir. Slmdi S dedlj~,ilm"gi:bi ~]llm.emd.e, ~vgiy] bi'ra~ ar,~~;hml'a,kal h~l~ldle bu f C1b~,li1"La'lleclferuy10. wamk b. Rj fUihI ~n::JJ~IJ.y~rdl1!llirH; Sev.gi bulabii1rrll~rn,'iQ:n (hilUTII, 'iiS!ted;~~ ti~~!baci~gm ~ ~tl1Nlciyo:ro u, B,w,nu 'yalP'mad~tD\ iqitl de... deoo~k kil bu. ~f::]vgi otiiyru ~ ~1~,
62,

k.e:fu:'lm~'e ~

nm }'a,p;l]I~, ~O<!:vm'nTi,r~~j t kadJ~Q, }l':apllit'f, Tabti bbfas~, (O~ ,an:em1l~d~'r. aomIt\. yig;illt kdocllwnl:n kim. 01t~'l'e,

yjlU'

kiu:dllri3

'rlk1Si.1

I~_ayjl

g:~~'erc.k.]i'~' ~&ya]i:5f gen;:ek1ID~~ ~tema~.o~dan. itQ:~·


'16,3

, Y'b na's~1 bfiyik ,j,r rtlklenim'Ii2' yUld.eru1ik ve bHgWte bdar geldiik, ,kiLlm1l., h~PSI bft!lnUfl hiikaresid.ir' ~!C_nlC1li '~kluk' dnnemi 'tilbmme delY,13m. '~~1iD\ o~u ~11m. lan~ g}ilre d!.aba,btl d.6.tte,mdQ &.1" 'e~itft,,af<i!ilYJ~ da va'rdJr'~ Sevgi o Lafl" daha 'l;obddQgurnd$; VdJrdlrr - !IOU ~u1d k ,oyuruM~mlza 'Iu:z.iar'tia ~a~Jfna]~~' det'clim lluJ ~e ellemJi him" ill~, Ctiil dlah~ senra bidm.1 s,mlJayiIJ kamtaiyla .r

QotLikly'k~ ,onlan oyu:nQH ~atma ai[ifj.!1lludu m~1ci vmu, '~iUi ~ocllldnk oyttJ,fllafl VaT' v,e'onlarJ ~~ada bt:rr'!.Qya Imqt d.~tm. Zt~H"illif.m;'. e,vgiBn hhr zahmeti ohmUJu1'. Sev,gi d " kolaya \lie s 'SJ;zm Ha~ Qj]~f,atk 'bi1drlginizl tIMan Bblda] budillr- M,el1lt!ut diiu~d£l' 'b:emm Ha!jiju~~[s rkadajbk yapmam:. ~irtjfrimizi 5GVa m~ ya$lk:ttr,. 'Ben ya&L'IIk se\:Iiyi at;i~dHg. ;0' 11Ik,lug-u,mda hep <

bazt,r konmamahdrr~

~~b,~k~w:'m]ldi ,Wi U~rU:rl~ Ap9 ~ytt.~i1:~ilte J1:rrd;lil.~ini,SfJSI:m,nflk. :tt)n~lIdlfdfJ' ~~E~i""lmtC mrr ~~'4 .c~ki:i7:d'~t~~1if~::t TGP~umSQI ~Uihll~liJ·til .. PKKy',~ '-a~~d~ ~ A~ il\nl~,I;iJr!l~1NH ~ , ytalQ~ . baflf¢JL To'platdil'I'k. QjMWll~~.fa .~pltl.ndlk. Jsil'llS:"~ Hitsn i Ohtlm.. I1hal.\l ~'~", ut;' Orhun Ga'kdeJn;r .tIe !nrJ'ikie hliGrqye ,k«pati~dd:. n.!.ird~";.iii~'~~nMa"u:t~ki Bfl 51~lQrdf;f\t M~t Ali i'fm~'d~Il.ilAf;' iI, glirllr,~,(g,rlttil w tllr:ildibdt' JI«9,~fiJflJ1NJ yilrtkliiiRilJf iMfi'lili'nt .sonmd4n lJIttM1l{k. CidlU 1ii~ir

~~88..'''.l,a.mrM.!'TiiJtiyt CU1-nlm;riytti Dwlefi~P!eK w ~J.d~Ui ';14eli ii~f{i. ·itrkm 'It 1m:IRd& sm, tIe qrM~lIr.'il.~lf~ 'TI~trk Kiir~ i'l'is(!~ Bf stmn.u~ ApilJ. Ylif vo AlJ\tiyll KorkenU1' KiJrdis'mn ~t: bibnjk Jtft/da' 01dufufjl~ l1'ariinityt'Filhik. V1j r~i'llj ,utQ'~tJI7hw.i "1iM;l~ Y.l'l~ otac~tM~

'wgei

ol,JiQ'ifwSMIl.

~~tJ'

,MiJ$,;'~l'

Ga~dl~,i hUTtm~J&iii

........... ~ .ll.O"~'

Q]fl!IJnB

lsr.n"hYlml.'
l

5Ok~~ ~:!i~~'hB\;, Bul1daJndl~ :elm .k~il:dA< hJ,UnllJlJyruWII~,A_slmda llinlt;:b'r 'tOiCuk lbQ'yle ,de~H.Yaw
.0

BJiile lonu1llia Mi:adav~dt yap;rrutll d~'tfiip

Ge1l~,leksel flkleyi bQ!tuyo-rum.

[IiMf dire ,aJuyarum. 1~1a'Te:rsindC' dcri.n~· dlyorum~ ~lar geLin Ljlu,yor~~ 'd~hil ~ii:ndle ~luyonun. lnatl Url~Q)'1!:I,~ devam e4erok] OO~U''D~ '~m.ilmn ~d:ad~~a~ esas Ukedl~r'. aftla ~n\va D rQldqhk g;etiJj; Su ~nda t;:bit y"Q.ldqbik ,ilkem, ,~k bil1yfikWT. Ama, enna ~ Uer;ioi '\Gk :!IJ6kJu ,aMlJ'ilm~ ~iim.k:tiJ OAla.m elmIm 'bdar d~~ nrlynrum~ OnlD'i,~in M~; ,tum, DI;Iay.akoyuyorum. ~ ~gn ~~....,. S~UbJJ bun,u },old;q!ttlIlllZ d1aha yakmdan, lB.l EH.kediyorl Ben unu. ~m:-Q',e bqhtd__mt. Yam B "c: "'\i:lUf2:~ .' bildiiim de,A" tldik" Ii~zi ab ,~sevdJlillded, d

da ~~.

'ge-Nm

g.e.~Jyor.tI'. ralflt

~J'~li!lya.m.adi" biz InIaer1~{t '~ b.~'lnlt:bl1.~NiJfontuk. Sibndlimiz' br;: de.,t~, wnNlf,.·Ay.J1: IfJrfMer.ae A.bdl~"JDh Oc~". Cehd 'r~rt;f~lt{i ilf: bur ~tf#'ak ~lYOMt, ~~ siir-di olQn l'~1ii f{i1ktlJ'~geJ1l, ,'hirljJi ~~1'1 ~~~ 'ite_ hunliilr ,Q~~ltfda' dwrim,ri 'flirt. @p.hrlan dn
Dm.efi J~e'ilrktJfJN.dl'o~'~i~i ilta,j:UtJ..yorau..

a.

i"

~ize dan CO pvendildwdJiL 5in"!di '!ek k,~I.i[ftjly~ sevgi~i ya,ta1ttl!m- se'l'gi u~ 1'1r""uti~'~m buyek hiN'~vq var. KaL"ID,1j'{')m:m. Anta, ' Karoqim, b 'buQlIJ.R~m ~~iinde' el' 'mesini g gomiltu-mlill siylem, 'It isti,(.U'I!llm. S'!llD iWI!lntHd' uHl 1m?

_ .,"~kialj, oo~zm" ~.n~pr" ~nfemnlS,l~nm ~M1tP.t. Bi{81!St~ fEe lpm'~ '~fl!Jd~lc. ,1K~n~~Stsi 'nom, iSawte dwek i6tedil,l, Tiir!; tJP, R1lt1m~u::.ldf.tr'd_u.,fr·~ kgu~ bi!' :to"fe,.,a~~~J, ~ 1~~;2 .nm~"n~ biM~tWk ~rf.'" yine W'Jidm 'QtJlfd1Jfh Bir arb',.. ,~i~~l JP_k1I1$!i "',~i ~;rdIfiMnf'~ fir!/! 5URltit.. 0 ii, ,k1~iydl-~ dh }If! ,ek/~l. !9$fJ 1(11tiriJJ~ ~,udm da P1(K ~ti!Qm YQ da E.JtNK ~Jdls.t ~ 1~ KfJ.'11 Mit-d~" 199l !fI1fni1ihlilinde ... mrJt~ u "'dtl; ~. Jd t?RNK ~JI/f!'1. mwrra.wm i1, Mn.t~ ~b"qJ~. ' , J'!kw~ "dll" Ih~'n.'tij'(1ft btr spar Sla'IfJ1tumta,lr;.;i"ifJ: kif,iye kitap FJdi~

,~l~n

M·rn,
t~",

'

',:0

Pa"'c g~iim. S~t101trg't(l New~l/d# bnI~b~111.DUlril~ ~~odm h1.tlesi'fJj~ p'r.:K'yi mlidu.fu,;'ir~ ~ib~L Kim~:u21lkh. YlfrltK'I~;"'J'
Yt/ckl9itnak StJalkhkfl.r,

!Evetj!:tt~kl!enm-

,'~irl iir l'~~ni ooYJ't~r ch#al~. A'e~cJ~.im,~dlw~ yg~laJljiJtQPi~!r~ g£fulJ.t':$~irgltdir!

Sto:gi ~~Udi·r. J ~~ yal~ lt/~ :rt'~~d1.iC'!teJfi JHt yqli!llZ tf411f11 i1if i1tn ,&J1. nJ?Jerie ~kil!1S.~wik~·Sl\izl$r1(i ~ ~~lln[!Ifln~~n. ki~rZ'lifi AptJ!i tJ}'di ~i~'fld:i

'S&l~imi&n b~~IU'dn A:~, ~alif4deJeyi W!- 1992 yil1nd~ 8~lilf~ PltJtltl!ftt d;~:lemli rJ~'f. Ben ~ bUM ~I. te.rrael m6ind~n Wjj;rll'1~iI'l. ,n ue ~1Ir . oll.f;~ ,Sj~~IJ1lP'nU1~.1sJ~.p(l~kU1!!¥cl'l,I.m7rmz h~~p~~yn~{tJrlw 'De" is~ fe:!I~ j}krj!lillfUII'll)"llw, ~tkmr di!nm'4.~(licrf ... rJfiNJ il~i bt]' IllbmiL'lYR ~l~bilirlD.

~eg~leJ;l.dinD'-l:Q'~ ilil ~ batnt, m vemlll.e~· 'rJ!1I~.!il£ _~~~tl ~i d"M~,undillr:1Li1Df. Bu kOOm 1;.0 sijzu llQ~nd'i ~d~~llIgil!ila Iilii... iJie g,~r(C:t]~mh~ ~[e a :mi. ~ed:i:yse"~b~cY. ~B1!D~J)rudw ~.daimtl k.l!..Z ~le(1 d~t ~lindi leni,m d;~ bQyl~ bit kl~ iu~aY1il~m~,kl "K1~ ~rnma!rJI va~~~ hlth.wyQru.ro" 'i'B~'T li&..zbullN& d!A iE"Le. dJemek O:~ll:Y9l:; d~:t~~, ,zalWlal1:db'fIl 'OOri_,. g~rn~ ~nu kAb1il ~i:y'o]". _B~tr.li1JJn l,ehL'Ukei (lld~M C!ti goHium; bu ~~, ~!kjldlm, "e b~ 'bil.dmayl u~ veriC[ blJrdUf~ k..a:~J!lLdn;n1 birr 'bt daE1!a i~Jl'lJ b.~ndnnr. utan~! ~y~ ltm kQl'ii,'hlI.]a'rd1llitlUE~,r~htlm i~~dt1' "
~'I'

S±D:IidIl. ~~belli bir

S;''1d'1 ,~.Jd'rAl~i:rj\H~.ll:i,f Q1l1tl\tmill,Y1 snmal'~rnm.

,M!! ~iUb~~~hil?' _ lB!u a:rilla.da ,i~ne bpaama.,. bUYl~ mJ~ .. ~'I1:I£]jgc WlD:li~ma :fik;ar~ ~ -ymltd!a]iJJ m~~ da ~rdnu lb~l'akm1Jma ol'fl '\i'ill:'.
Lzbtra" ba~b birr :yo,] kCrnI!rnfd~1t'!I d-aha ula~ib~tmeltyiz,; dllWf~ dlillill. Bu ~11 . s~I:efiehs'el bl~i:md~' d:eg-U d~ ba~' bit

Y:ani ptek ati;l!

:f~~ I]'lli
Fum.

anWmda \}~ ywlda p,~

~~~k .a.(o'l; Q~~~


oWYI

djr'O-" '

VI!:!!' l:n.liRw~,

N( Ji,u,p.ilftG'S:iii; 'tT'firyilJk ~,i'

il~ ~m~

tenrl] i~imdle '~OTllrorl ~iY{}nlm. l~~! b'uilr1.'!l1l sonUru d.la1:~ jlil'n(;]]~1 biiluft h"Zl~irU;t m~,'itb~~ bj~~m.d.a l3y,ruk:~ o]d;l1~WJt;UJ

bi~e

o]wR~dl dltye. d~ibllliifOlih:r~.,

ra;;_.,
.

bliyfik

F-lrullr YlrnLMl&JJ

va.ro:u", ~ §im.d~ bliyjlk' SiJ:Pilmel't!.!e o~aYHia m:a~'kullTl!oJrmt1§lll:ii~ d~~,se\\"gileri ~sit ,gi.iru:yor-lmt. 5evg~l~ lotlJlJlIt'm~1? ["ie~int:!l k~~ f.lm. Du kOllud a ~~ti~lirllmi~ rum ili§ki.[ere lka~ pOOlif.s~'lIlm., ~~:IHi'!Ii jkiyUil'll de Gina. 'In'l?' H~5'h'i 'prlj~~ ~ir!;}ftllm. 0 d~' Q:lI!b]~k degn, ,ailea;~ iIOOf~I,hk ~e§~I; rI!t~JtSitrl_!e loiyik ilJt~'l:I. vu. VE' dnlayls:tryhJ. ttimune kap!iJ~YI"'. 'Kilmdiml DU)'fik bJ.r Z2mEm, ~itindr!! sevgi dooya~l~l,lll: bp:iitn.,yorUM., Btr amlalflila i,aiva~ ~ekil~~ru.rnn~ Kendini ~kilp.al~~(D.~Wl!i' ~tlk(jlndva;da d~iU, 'tk :i~Je ~ruziva, \Itai'~

,g,ori,Qf,s1!ll nil.\l2.

Q ~e d@nl~k ~~~,y"(Jd , ,$iWlldi

~'~nI~~~ S~i~i~idu'I'ne dem~lt.ohm r

_tiL~'

~~dogu

haBdW'l truiJ1It.irui~ i~h dcrA :bOyl~ b:;r ba~!ker g:eJj~j'ytlrl' Pm

n~l.1 geli,li?:; 911"Kurt km {lvi);IJin ~~e_n di~ya' ,arunurm bile i]'~rmz~~h~ ~imdi bi1ihleroosi feda.i! NaS:la btr oiay? JGij.r.d~'stit11t·d~

hila,

~ru:H]iJ;indmt 'J1I,r_, ,kl:piLmama~ h~'le ajl~.. Mmus deiel1erj, kG[l1LJ~umd~ liIi~'~pJil'd!lLm~~!! IU'~1 one ,d.a attn'll pelim.. Senm bitWD ,yazJLl!iU'iIlfll d@ o~:U!yDm~o. 'Ye sevi:m'iyor.u.. ~eMiligmdeI\ hl(,ptr ~ii,Je
imam:ml~U!li!!. D~}!'i!I'~L(lR lk:adula 'Ill\; JnanDla~~

S~ $~ bi'r ,amml'daha ll!nlataYlm'~ ~gi~ g~dIk; ,on ;t~ o1sun dlliye ~~WfiyQTtI]M. Ao~in ~ni bjJt ~utF.a:mas] ahs d
varru;
;I~ ~

Sinieee 'kadm d!!il l, &:e.ne-l


mmmll:YOIliS'iUtllll2~

lGlim-,iIk,

k~otIil~lJ;md~n~:i]il,e

kilfayta githN'se1t "Wm:De StlIna

:m; ~ei'

diyPlr-'"

'tam;1M

~yatdan

'bJr

~}I'i_

asJili kabul e-bmI1em

,Ama. s.~~ =i!lIJlii:tdlin:l~ £l1Jlil:i'R. ~U"'r.E ,o.ldd:~$QnnJz d.al,ur 'y4~mdtlfJ mr ftirke:di'yui'? B,""n ana s~=m rtfe ,f;R.f,r~dt1n. l"a,r-i .~ $WJle ;p':Md~,hemtlPJ ,i~".iild(finj J~l:i~(jllik~siz't. dJ.fk~,~k ~Jik-lm,r sir~ dalitj f~kgi7rJ,mdi'teridi~, S"mli- ~ak tllWlftey/<e ~e~ i"i ynn2tlfmm S. • J~nmfryiimttMffJm {}Ryfik biw ~ m~'''.~ar!j,~'r~~J!. AUla' Ap& .r;",.rieffJfft bm ,bttlruU :;wm.m ifl';u"" pJ'",.,,,esi,.,i sor,d~fUJ .j; sByleJ!~oi:l'm:,onim. SDA' zarN.ard4da tll'lh :mill?' f'vct, ~i~«tdi., ,

o~r1b~1eceli ~b~~~ ~ pe;dJk. Si~Id; ~t1'dar.. iihe7Jjlj ~'nJfm'lu. ,~f$ ,1!iigcPKK ;f.QikJeMriit- tfi~wr ~I~e. Au..k;r~dlil' K~rJIJn. I~.( d~in.e.~re oh1~etrk ntk~Jt(e' ~i'fi:_~>tr,f/:l"' de:;itiyarmJI. 1:51'2 YilJ li,aru. bf~rt~m ~~~mefJt b-U(fI~J1 ~''1'!i1ll~r. B~it4'llkm '92 ~.~~ i!!ifyl.,lifletek ('M; mi ~'. en, ,N~ ~lmmest gel. mltfl .. ~~l·~,J·M mtfth~ hir fim,qlm !lib f)ldt!tttdt.l'. sa~iI1.r ~m'dmJf'" ..

.~.wn

m,m~

6 :J0ri~Ufi1Je ~11~.rlQ&~WJ'a1 ikf-i dffuyde M U1JllW iriM,e birlifiP1t~, halbn ~ . mpsilig~IJ mhl#um:rn liJnM: ,Q[JM J/lI'IIAtr. Ger({ldJiQ 1!"'~'fwJj~ IcW$rn sidiJ'~ blr ylldr.r. ,a1~filki baUl;l !pIt rl, ~r:z~ bit ghl~_mvn bJ~ yfl~ g!'~J~~'eS1 '5ifz k~~J'&!ld~jF. Genllti Grdrc~/Jlf.JtJ~~ ,onm, <olt:Zmi 91 .~ !aidar ~ir 92 ·:rMn fmI·~~"a dQIn~ '!Ill . lIt~tJlu~lZib t$e' (J,e ,~I~n biT gd;ilf-tJev~',~l ~1~i1'.
~'iiJ,Jlf!1" IJ'eln

"Ymti fipd: «:~I:rl


San ,r}f~rd~ PKK)tw 8e..rd. tmfii, t-9mie g'elfekie Ki'inli!f~" QFt1l1IfNU'~ij wm~~~~ ,bi~,f.;dlt>luimt a~ntlSrd,nr~ d~liriFix.. :81. da fiC1)g-i oiuYVT-tJe ~N~ 20'-JG YlllJ oitm'lC(riJ.ele;yle }]ifldsi mrthr. liz; yJr:mi _VIIi u$b~' hi" s~i~'iT b1i Q~U'lm~n ~imleyb: .. Pf.!;1 i,dll1 ~~.n ilMJ.U'ii·Wg 14,. Yll-11U grriQc' auwtbk.1 tri; kgJft,levl~ hi"" ~flilfil !anI h~~iJ1negetffdik. B~ Wl!JiiA: kiilr«n en b,"f.V•t ylemi, Ul bi"yljlr • ~ir.)i~tlt.p~n:eyiWM !trk. SrRlfl.n ~ek ftjJVJ~ Wla(liU ,~1~i ) i.Fltluiu is-

G btlY ,rk bit serhzldQw'kt,fJQft pmtatak~ (lIke-g~dJ.m.i~ ha~b~'fm1,ew


eil~JJiwliline .gfifiirmuft!i1'. .

AY/~~#ljPff~of"1T~ 5emiiljjn,lnr fr.it~' {Ie gJ~etU4f'r. S&,bHda.WI'/iJr ,&1" '~~ ~u~b~'n~ ~1r"llfc Iralfl (il;ffllk!~rJ' ~I'h-mk ,bit' AmM h til~]i ~r" ... l~tUr.e~l·!~ _gil'l", ,j~ bj~j\tfute b,saifl!.,:rll amNJr gd~,,~, Ve lUltlQ, u~

Pfi ,landt. ¢;at d. w g:rk ibm~d's~~&jr $lUJ~M dti§mlm~ Sln,Jflm'tooITtJ'Ik.. 9i1' hJj~~1.t. ibj iJ,/il'ri~in iilm~j~ ,iTll,p.. mfd~j'1fe' "l~ X
~ml hi1l'. di4rJiailti';~ ~11;rdQ~i~ [pj%.

rn~iaya6ildfk, 6,y1~ ~lfey(p mi-{lqc SOl'ii:QiJeu Vfr k6~ay fj1ilurJmeytn d.i.f'11Mf~m tJ~Ull:d1iU'Jl $~ilf.rdl PitIes ~art- ~a~pt c:rmQcn:~oo gtit;t€:ri'-r ~'it dunl'~ J~~dil. Bir mf;!gdQJ!linut cl;mfr " g;N'J'me dU Ita S'fJfJQ' viy;en IJlr kOi!Ubcnmn tillr,rm m'J1t/l1Jn,' J·Btrll< ,dlJ'wden ~ri1ri v ~~p I'm titgt'irl.~t ~J'r-~~la8~'rt"n)~J' r!~fHe gibi ~i,' htMlllnli' gtMwk. Sa S01~'it~iii ii'tl 'yap~/ttl ~" me" z J~~'11'1 (I'PUi 'f)ertfigim biT «it lUytlu: Od'S bir m'Mtin '§ giirftlfll~1.U1J eU'idtti lij,. ONSp~'( 'oJ~rlkt~j't ~~t. br~ i1mm~SJU'J~j m"J"~rna!Ul~~" biF dun~1Mg;eJrn&kt' hn/;(J[ ijZ. iJlu (JegN. Ttillii yntlJ' 1~.rcn.ci : ,rrJurlatdtJ km,dine iaymk. gtitmlm ,ert ,gflmiP'ilnf en:~m'l~ LiUtdnJit Dlta~~iIH~"l7si~'
~a
al1:f.rtm~
1]'

uiyQ

,[erl ~n yitrtiJ,'If.iflil!f' e.~kI~ff#11nl~~h' .. B'i]'J~~ ~/f.I !(J~ g rat yi1riimiiJ~ "'lOn'di f1faJfevl'dBtd iliF~:mk siltdartamiijJiir"
a

biit,llJk. gI*Uer ~q1il:rnrt~ &if~' Ql'm~t·irr. vrn~ 'd~ b'rb., ]~ A M ~1:f'f mMn gtlcl$l .1nif ClAl~ Jijpl111unm ZQ.oJO bh,. ~ilift )., '!,,rj'/ ...t' _,11:........ 1 ,A '_a, L f'~ !l!itm",.wBr, ':lll~trop.clgrJJ mlthie • ..tWl1na" ZS'li7~bul 'tie mnit~dBon.&iP1.

Tf;jtld~,_ ~mfitlkrjlltl~ KJ~rl:h't~fSidrum tiC' )'l!I~'IJ (NT Di~md~' serhiJdfJn~ km~~, yitI..tl Av~ ':d!lki Ktirl klti ill'itJ' de hir 0' den Ii

sM;~'-'

HEP ~~aJfm&d. ~1iMIl" ,~~m1m~,:ur, ~ nt1ylJ r~lnd~~teni1 d dtsl_tfJyle ~{lld'( Kjf'!'i hrtisi plafi/mrmJf ..,W.. mi.rnuf. l:WPh 'li"MlaCL1l YiihceitUJ:mK iiShntjJ!i§;, bJuJlmu{(tul'".
HU ,l7'imwll!M: ~'tJ#!1f!ldlk1n, i1'ire/i;/,j mf1dakt1.ba tle, i~~irl~i Krtrl: ~ilif,ft'HP! dotn,U16lst1lltlJ.lfflilb,<. -

, '."~

~l~;u~:d:~~~nkU di!!'l.!l~Sfml1J'~r~:

:~~~gulmuM,k :r-sf~m!fUr.

em

~~rqlik ,~zett d~ifk Mem;~'h!r' 'uhdm~tu·r-.

GeN~ kQ~JJ!t" Y"""'''

has~~ijJm.tiN :?""::t. ,.
'fJt

hlllil'.~~H"'ltll""'" . - .J"Wl'"';.':'~_""'r~

,o",r 1i.i1WUC'il'dIfJj;-m~ri'"'~:t'.

tT..-.....:>II:.i~ ...' _ :i

'\Ml!

WYNi~d'kf«

~1fSt1.fe rbtUdibt.dlih-.

16B.

i~iJtilm~;fil,ryJe. ,!~m :5'P1.u." alJ 'Ul i{U!n!, pldl(J,~nOf(' n'~{luii ;f~lha &dd.trJS:J' - nu i~i iitel ,~'WJI$ y~l~~$l ~lkarr1i1rH, ~1YI/~ ,b-a 'Qr.Jy"/~ t.tmJHmmtarlu~ar. , .yme iU!1Uf~~I!a~luni", De~ni.fet..ht~ii JifJkfJ.lJf-let.i', emliM~'1..i- ,CI, tak riir~J'de ,i,t, d~~ ,d.~ ~tI'tH ell Q1k g1:lirjlird~n~ ttc)' y,fne her fCYl''!d lJ~ :tW:OOfm evlrir:ne ~trj;UIf ~ir ~ h;li{ibif~\l'2d'iriil:'! adldif. ~kt1 ~ 11Uklbl1'd ku~~dur bjM.lhnlll~.. ,naiJi !lir .~'d/fl.!tO JJlifjtlditt~; hin,vcmi1, E'" ~Oil ItkMiJdtl'rl h r t'fnt1(<<k. kesrn SOr.!~~ almak is.tedt ,gyp ~
,111 "nj'-111lj'mi

83']. on~Jf ,i I.e

~' ffP~in~ 'lm'lIBJif tl.ikleri Gelen-wI O~mhurj.:yd"i1l ~ ~ .ooU~nu e "Miln.Mu'(4lhahit"' iZdl afwtdtl hjri'~tjrdN:er:, Mui&o~tifet pi-lrt:ilu~ de daNr.r yilin b7~m.m. ~}lfdl!dn ~z61: ~ltlnt",rJj'lnn~ ~lf -;x.rUU.Jiada ~ir1~11!Jiieri"i iia". ermer. B~UJ'a'.. Ulusal U';:~l1M i.I 7R..gR1 'fMiln MfjWOObit"' adm~ tw"d;~'er,

.Bq'y«i . !""ci~~n~tl,iika~~jag .Dernu·:rei heI{Jli?N; BD"Y.l g:itti~ A ~fNpe~hzmfJ~ t/flStd: .fl~d~,,l11,giJiz, Ji'm:IIf:nz, Atrrn:m:' d .. !eli wten' ~R'lU.r;II~t~. G!rJde" Oi~~·l·m J1,~J'i!fJ1 gedfJdm ~J(Jf'flQi; b/JlJQ."d1i,PKK'1dn tkuf bl'~du~ SUriye.,.OOf soMldr.J1iQ U~'1ulmi ti~"'l I!' d-lyle !t{lkI~mf dfin~ 92'niri bdJltu,;mdQ. SruiJr~ tsahas~m. ltm'ti~d~tf UA'n S!'1Jm§ttfl1 mllQlrlJima.t dr~rn"J~ ~irm~ g w.C'n 8nl!f/fUsi dt: ~/#ri'i4J ~ltfk Gi~nq(dm t.et'rl! ,~&eri o!JJ~ rma lte.riqlCfldi. Hn $ON GUl'Ie.y jd.e' SQ~Mt &iUi~"tt:I' ,bf_l!1/JiJi1 co iyJi pJJfnfadl~ vrM!fO ~ ooq~Iil". Demirtl.,bi«J'n:ft Hfl{dJpe11 MinIDil HW,O~lllim d.cum/~1un:m btl ~ ,si:~mi 8ltlijt,jril~i. ~.rrt-gmi 'WI' O;.d Sri~ Dairc::;i~nin emriVt;e' mrilm ..~dm ~jrjJd~,.., ](lece &..JJi HlJkt~mti'r.niP'l;o izletye.n Akhulht ~ YII1n@'l ,H1'ikiitndlui~l~ r.;-inedii~~«jfJ yetme:dik a~t!m~!f.!1 ~lrll1dt, VfJlr (:jlaN "'ir"!flJtfe1: .~diJdi. tl1ilbaicfd di JkUrlam ~fd: oldu. 'ra_fJ1Jri1/it:f,
.

m~r .

b~i lfJl' ii~ mlutlsiZ oldf.4lar ml.. (lj 1~fa • 'Ai SiJ~ 1Ju .Pm.!M' 'fO'Ptit:r4-nlldi .I1imi!1Ntl afS Ai. -sti!I:'"" ~1~ War diye .mui-l': ,c15t--lini~
II'

~'le ,(5'MI.~, L~rl.ert{il"iYDI~ del,tl. 1Jj~"1 rp~ty,pmet ~"P$,~ "~~~~"". ~a ~'bf-l,m:pl" mYeli Diml:ttel, Di,'4rbduir.d~ A_$~ kllU-r.1i1'ld'IJt~' O:t.;l ~'~'lb~~~aflrrl:lltdtJJ ~ihU:a'm' kurnb.: 'top~ la"" .S\I yapti V~' K.ilnr~ 1filJ'-f~,birlikte oMll.kJ ntt8fs:tmu¢k i,hi ~i:rli.t"hp~m. ~irftterwddner .... ,A)f'mdtr saMe bir giila~Hl. PICK !iII~ kon.~wn IO!~j- ,_md~ 'n 11~~ ItlJ'M!! t;efi~llrilJt mJl'e,blt h'la~a'abp ~al" so.lM!1'dQha I~li s!1t1ar.. saga bi.r .bmmrm ~i"il:1VO:r. BIUr:itlf~t 7l&irl Old S'a~j'11 m(J,d~"na gtJf.'e ~k ~i gtfnll.d,j:j.a i{ift i!.j'~I:t ~R1J:~~f'. &a~i • ytm:~11~11tikIQjI\'l!" ~It it fJm Cum~r.iYCfrer Biriifi"nf' gine ,Orl«doiu '. Hj!mis'IlJ1. " ,lTmJ~jj'n·ujl1l. '~Jl~§hm~: -8.eJ~I~ gij',ltt il~ifi1\bnn, .lbn iHifa~~·m~ .~t~ dH91~1fCtT, ~{Jta,. ,bt.t r!W.. l,;ttki }lUng' Imr ~tl n'Jfm~ $W~ ~Rh ,i:PJAn:rkdtl¢Jn~lt~J". . DipimMiit sun mnjnltf!!l ,toder _~~p.-l" W1:IF • .Br.n:l!lHl Slmr<ll'11'JI ~ ~ ~7-sliJLP1~l1;~ veri'tiyur.M~n~'''~' t MAl. ~71j] {m. ~1id'a!,'M
_ PlC:1(. Dmniml
I,

i~m

ka.,....
(I

,kl1:d~iI'~ ve 5~n,p;,YIt tk "D'edik'l~i ,'~fi~n ..dlyucr.

tQf!~

W'nylJr_ ZrlM~ N~l~fktJ '

wmar:rum oolk lrm1"'i!t 19 Al 51'1M .l1,I~ ynpa:[~M'lll 5.i11'fI\l'~t d,w'm~ hldAr ve:r_e..,

II'

h4le i~ieJdl. B'iltiitl OUJ'1~f~ t;)tal Saw.~ Dtdresi ~l !JfiJ1'. _


.

Hu f~j.' Qul.s'~
lmiytJ.rlj]niz.

'mdrr mtr.initedi;r,

Demird' ue dmlltj,rhm~m b:JI;tlZJ~lJ ~ID'l~~JGt'iiFdi~ glimn,fjryJi. Bu So:nm. S'iM~m5i~ Demird", 'P~C' ~JWAi !'Ok'" dedi J?R! lol kdti girdi{~, ..
,.j

Bit~ P1~n&uI' TifmYf·,.J,n jB:OpQi'f}J~r ~i :i;:fe '1mrkl)e1im It:Jymrl , bu 'kfld~r ar.~Jyor" ,g.ereidrse PIlstifi:rm' ,d.a:sidlr'·/ g~;rse _ "'Orl-Ifd(J~u "~~lI'l 8~},Ul til'te'sirJ'ir~" ~~i1'ht5i"Urnda. ¢JrllNiJfiy.or. Hi, $t'lph~iz rC"nin OIl ,~ }i'Ytd:~'htLtlrl'fk, ill _ p-lrml(jf~ vc 9Nldlr.llan~a ~r-p. ~iz &t~~l~;ja gUd~-I'~ dftDime w b1~lb~ trml1~ Iii,. -vi f!SIl5 Gld~~,Srmy~ta ~JVt.Z'j iI-aha mlfJltlrlila (l§tl._mk ellmJ l:t!1rI_-pJ~ilJ1d-~f,! kmiz ,ll'etiJrJtcden Fd~~· m~lz -gJbi '9l·-y.1J ~ .. bmrn~{:m,!i]lrl' ,f1r-fS11Ipt. ,B.u ,l'1nltztma a_·.,hnaa ~ 'til ~/C"bUlyilk. oft kuzirnl n bUn pJ'~f. '~l ~gllCift ~Jujll'~Uf-J'llf; ~«ll'M KU.rdisJ~tlwlilliiJ.;)1 .,.. aJ~'la1'Cen mpStlJ.1:dJ' rhei' -5tUh~'U-1Ul ka'1l1 elf IN.JliWt. den)n~' lflM,fJN veS flUlili w wtrJ111dlii t.ir yJJ oJ~. n.;:~jr s'u yr/. Tta.kil~ O'~rnhllriymuutmn fn s9n' SUUJlIr.a ~ijddj~ ,~ &et jf1n gC~f:il"t~Son~ r.ro kQ.. 61' kwnun'!lJ a1l$ l-iWmJm§rl!~ gidmtdi; fJll!· d~' ddi;illl bmr Si.1qt~.h
'~j

Y . j',

IMivJe k,ziJm1fDirl leJd;e~ld :ninn} f1'-nrak @ZDlu ,mk Illmmtul4fi1T. &'t . . -,in,e kilmJulah P:KK ,.~ ,,'W'·... y~!I'JSQ,~ ,1....,,,,,.. ··~il'1~ Pf' ,j,ririI" . ,', ". .. - ... ~ '" . d0i5t if" l>W3,lm51.1.1i1~". . ~""rMll$1;~ I
i

-bmdis1diT~ digarom'. Glnlliiyor 'if PK, yi 1m ytl1nrda'

rf:izgiJrli'lfJ

!IIldQ:11'~ltn«ya,.t~ In., y'llii'

ffl'm at~'!7.rJ:n b~' gi~mM'iJ2i:z!~ &~mnuj!fUt ~'~n, hlrini' ~ild:fkl.e ~rtd~' ak~!llll~mhtd~'IM~' n ~_N,-; ,fn1ealmin, (lmt ~(n!'i;l: SlUarid~fin~¢lDl.bJj'Q ~'sI-m!JfJ'. h>t~brr an ~I • ftl~ H,i/tiff 'I<[ i' . -.r,k.. ,~,*ldla{ diWTUJtI. V', ,~muuh~
r

kQ2tlrc!mam-r, M~tt itt dlr8J1:UMtltl'. be-r ,H~il~l ~,fb vc ~rr~bfl.! fiJbufkJn ~JrJiifr J~u C¢P1rmm' ,~lmlaF ,ft~)tI~ ka~ ~d MI hi.r ,f.JC;yt b~lita~ Icmi1ir. ,S'l~a;11f4it. PKK'iflir;, i4,

Ptj' hhe

o,kw fIe ip redebitya , ders~eJ'i,vminii ~1iIIl~ g]almc::nu 'iJgUenmes~'oJdu. Simdl bmml1 benim ,yap:nll:lmdfl1ki. }'\eriAtn 'ne oldlu~lmu &Ofarsana,. AI1'kara"rdati 0 ZOr Y'Da~tmd3, ~ gfi'Ven 'ka)1lajl! Q~dL1. V,ani 901(; ~kurl ~ k.aJ~td' ..bOyle d~,!li·tik bi,i: h:ilnbaPy.dm: v~ ,~a1~ha.t'$VVlilf~ bidl'ifydi. Balll1a r~~tliIgJJo ,ver.-d.i3E $UI Qldllil"'Isen ~db~.e bilyil~ ~~~~, sell ~ok b:ilyWt, bid.lin]'" COk billa!! ~lm-dliblfllDlllnid!i1 ~¥I~ yap\i~m bU~-UJQmMn ~ g~U'p ji1Q?ciUl('laJI bell Abd~U.aiti'm yazih:g.

boo 'a,r'.

fan];f'br. Evet.
~

I~~

aml4tm.emJlJi , Harp Oknllll ~dJeti,

O11il:

rll :r.~iz'b~tY1'*'S(f;{Jgi' 91ayr.'ile bJilltmhlU ~,..


flUIDjl!! tI~ay,IWlR' tJ1Dl!iblJ~C~mirJl~'

~d'ier,~wg7i:M ,h1s~fgiiriiYOTlfm. '

B£J1

$imdi Myitt ~

dea;U m.j 1Bwet, 'Veri olamli:; sUU!11l11a~t.larcl!~.1:l ;m:,JkUluYIllIm Dim igren.ct[j&; k 1dl"fifWI.d~ ~adln kollt, Wlda yaJmzla.pm va!" ~k R'umlwi!!SGIdlm. :lkl k~~ :lwnu~ giirnrmu 'bile gjD5leJemiyO!r; ~okzm::. ~a1'li1Y'O ,d,1)m:rn" Herbs, Qok koLa:ytaktabir' ;eyler yapa:bildip baide,i

1sta- kJ~'dmd:a ~bun, blr "_~_ ,",le

O~S1lliil

kabul etm~~

\1Ykld..e "'Iliv dlerdlin \I'M mi.? :~r.te gtt'YM~~. mttiJtm' ill 1I.I,n hmlarr,~ bUl ~'Ida,~ m ~I~nce
c

yazdi"",f1.1,alllp bUttif1 proksMlGtf!',ok1l.lihli~rum "Ie tahUl ediyonnn'1 diy,ol'du. Tabiil bemkalka.r b1rr=Ud dlm1e :SilyDer,d~m. 01 !1Dl!!rll1'll~derw} "H€:t'lL sitze bu rOoii'mlcleri. ¥orumUa n~,y3ipayun." •. mm yg:IUmcmn oluqi'll. DedJli_m gtbi QIlkdddi, .~nder: bmyd l, ~ ~;ij~r 'gOrme7;:" :;e~e:n sa~~~mJ bill'
koDi1pQ'zi~YQn

tt~

qre' sme ~ah·


0, fln:litl

ko~,

ben gIittil(~ x~I'lilt:t;la§'YQrdum.·


AnkU.ei11diil,ouydlll'llLZl

'

6v,~t lnl1~ha~IIi'~"YOmm,M'aJleJp.e Ca~iMI~u~ y-itkiMI. ,za.~n ,Z~m.ilI&1l ~o-raya, idip ~maz kl~ilIn:l.llD)1!. ~m.a:t1 y~mlzllk11)mttnfi g 0 gi:d . ,d nl~nl.mi 58ylemek istiyomm. ¥atlJ, umv.t ,gid ' k
zai~fhy,old:1lL Tt1bii iI'O']&e&eI~iIi* ~s,y:alisOeorln 'i[k yUTi~ef:'me Ugi d:urymaya oo~adHm!. Ll ' e bO~MHi'ilZ sbe .'~sjllD~Wdl? Sa2:ebal1:5eWm.. B1!l;m!i,a.. Halp :Olul.'I!I~mI ~(bm ,~~lmenIrmi amnu!lYtI!(I. C~q;lki5J '~I iDeoi:rn 190 ,~~k"relil bQy~t 'WI: gifj:~'fI, ~ka:yna,. ol,uyor-d~,Onu mutia:.ka ~ ~i,yj[n, Ismi, :fam]!;. ~glayalll'dl~ :mmba§1rydl~ Harp' .Ok1Jlihtruliil cdeb~a tfi!tNlm~nJydi 0 ddn.el!nde [rp Ok:uJlu"l'tdfa okuy!;li";h~lr [GftU

bityJeydi ve 901 neltS. him, D zaman ,SCiVgi rnt@stilemd ~~li1~ oldug-tmtl ~im{:Il arn1[YOJ;1lRl. J'<!~Se:v;iyomOl....M ~ viilliymttm.l me ~vf1bijiyo~ ne ~,e:l1dimni se~&112bii~yorum Ama OlmU iddias-l ,d:a brny1iJk1 Vf,2; oon o~,..n h1fl d$rr~~i~ ldJ'bjr la~n 'IlIJrLubt1ad~. Bu '~~ll, lOu OOzD sOyl~C!bjld~! ~k ki ba:z] 8~kk"Fi' gOtdrlli o:ntada
~fi
l

Jay ilitJatbm. D;qk 'l'UJanllZ:l"M' ,~dd E~, lii1ti dah~ 'V~. -0 da seVgru iC:i.2er:,ine al~[',. 'f'raMI~ (iJi«'~p~ydi. J'&rN de Adnan &Y1'~k'l\at~ ,'I~ E'I'ZUIFurmluydu. H.J):~;1'Ql]IOHa, Nnlnm habr'lu. 'ank,ley ,ih!Ji,mti? ~~ l;Mti~. eliimDnC uziH'd'iflmn. SIIIlIll.n •~n say]Qy-(lroml" [ma D ~iQ:mly]e ne $eRbilU'dli, nc' dill!~villWt [Fa.kllt'B~tiBl rum dlt ba 0 z.MnaiiIJ "(:cool1al~ bu dlmyada AWul,.,. ~ seyme_y', '. ben de !ieV:tliem"' ~ye ~b: id~a il~, $I1irnY01.d~L,

bil,y.Uk bIT 5e\l'[gt Olafl vair.'demelfu.

=1'0 Knrdepm~ mkadli'ii1~ 'meaideli miydln1 Qnbtt13 ,akaJ J~p,;I1; m~.yd~l Asbflda hem, ~l. [~~im, litem. d.e !io'k UialIm~ 8enimle pka )mpatlardl, fabt m k _. d~L Ren !me]) Mdiy t 'Gp niizam ~irtd~'dim. ~1lLm qok ~kh\ bjr yarim :V8:tth. Kernenb,emel1 bij,t"_~ top;lp~l.ikl~da oll'der kf:lElnmda blr yerim-vard1J. :BI1 kom.umtlrnu '1 ya$llL'!Ida~ bugu]'1Ie k.adar_ hi~bir zaman y~tim'cdhTI. An\..., ~t()k mfit12vazl, ~k !l_]\,ak~OniJ]lu ... .;ok adlal~Lf.1Jl ve em te ~(jk oflem VeJen bD~yd m . i(}u m1~a_rrda ~n ~ok _'ba~nDl3 ~~. 'Jlru:yt~ byu ka.za:r a,£r IbJi k ~~ (ll1(.1"~ (1)okur1ilm. edl b]]dtrtkrn'~had~ ~ srk ~l:biJ~l'I~ 'kmd~~(O'.h- moo f ~d!ini hep g~eR sedflm l1ki~m. S,bbi but ya,_nllinL biiJinmifOl'. Ben bu J!HllMm~~ l'~r]fye'd" Y,lrba:n(!~.'l1il~elen1,e s8ylJ.ildiilHifi, ciD}b.!!R 'tabU :hJ~ ldms:e ~ k :isteml,~{.r~ m S bOy[e gHdiil(i
a.diJmmJJ tr-dlen tlldilf . 'TIiJ bkbi Qlmak ,tirii)'101':]ar. 'RDy]~ ~,unnek dO,~fi;Ib1r yonnrl;lla:}'1§- olmaz. 8abn~btl katl ~ da kQylrcHer h.al~119~d!tJr~ benim 10tl "')(onnca f:2liL"t!~!Il de_jfler., Bier kaJrm¥1ym ~'Qrtau:gumH~~~ '~lm. aya.g1ffll bh:llmtl(JlJD. Ke-'irilikl~hal.en de 5yl¥m, iI;i' '·Ioi,'·"~ nib d_ '1l..~ "t m ~. ilijl "''''''. ·urnU:U!l:lIU'fiii.llZ,£ai""'~1 ... . onune ilu'·aS-:ln 8 hlr ~e ]$.N ortaRe

il]llJ rum lQin olmm.d:I9'd~·. ~e1t bte-ni:m i~ Ollil8ydt.. ,be dOlt'lL~J.Jl~ saV'3~ :t imLeya:ck ~k k:i~ ·mrSll.r 0 da bell .. c.1.rumw:n. Fakat btl" ~tk. sij~ 'konusll old1!1.ilJ!nda 'yidnllZ Kili't hal_b i(tn de d~1

bu kad~tr 9!kin... em de bu d'~flli ~V~n ~rl5iJJU h IigiRi geU~J~ir!Bu rrm$1li;;wh ed£lebiUr? tl~- M iZa'Iu, b

'Ve pM~

re-

dlUnf:ad~
~I

'oom- kadar

him' ~]i~ oti1liW~ir. Rama dejiL AnMk b~otu tek yiU11l1iJ akablUyor, '8!ifki an1qdlr TUr yJiwmn go.mYOli'lal'·. Saw, o.M~. beni gooIi,ilyo.r1at. GfuID k lstsmwtldtti de :kC'''ndiJ~ Bern' e; ~n, AfliJi1t 1'a~n'll3l ~fimek ~:9:'~0miyor.1aJt'-~va~li1m bu.. kadca~ Oi!kh:u!n ~I!r].
Uillt.. ~tc ~1liD,

s:~~, ~

S3l'Y~a~ kav,!la~r,a QOk nrtknlu birini bula-

.sinln.

he,

rem ~.

bil yl'fJ11a:l;) ya.k1almaylL'Cag bi:r sav~ k.'Ons:i 'Ie prnltig-i.lm ~ttr~t ,etrn.est, onuf\ o!anaJ(danru" imbms·l1.h~ snnnnda el~g~,mlt.'Ye ~~fr"!aS da '~if,O ~an~,
eft

d~~

Sil3~J;it1iL

olu 101:'.
~ AshndB sadeoo 00'00 deli] ~ln",ar~ada i~~u~nl1yC}da.tT. Ad~nFsa~ :koyd~la~. Kaf§ISlfilJl d~ oze1 s.B\"'rMl, koydu1af. ,A, yine tI~
Qjnku bizim ~le, biT :;!f[\~m~'tim;Eb:i]~e~~e Wlt.~
M~a,:!j
~§I~

~ ina!l1tn1yQtlarr. h~~'liT.l~ylabi]~m~

miy~rl'ar.

bI,ya ~km.]ror mu d~y~i.R'£ H (Yllt'~ kesill"llH::Ie amda biTr ,c;er:~(tJ yoktlJf« BiH:iim. .bda:rl~al:a .Sm'a'bi~,imniZl; ~l,Ziml'emererdfl t:1e~l,eroo kez jOylemifi~~· Ben biT tel damta ka ,un ~ne 'bo~ ym;'e abhhna:smdiilllror~1iInq h~l" wnnm, \Ie ,ul and!a bU' MI!k: iQH ru:" gere.kirona~ i'ii~ 0 yapllma~'iiJJ ~all§-lhyor. Do.~yjatyrna bl JM g~~llrk '~aJi~ sav~_,tD'.. sav_ ~In gU7.¢UiiitiJe' ke-s~ nn~de ~\lIlI;~, &tlrl gunii mihde ~ke!i "'bar.11.bar '.," diye h~ tcyl sOyI.' yo,r v>!! :saViQ§lJ'I ale§- oldupnu bJil]:vot~lliIlt1%. A~~ n ataraan yaltaf,. bUmla tainten bBzim. 'lann~ aav·a!j tiW'1S,t,(:Jl[',. SltU at;jiw s,oyley ~m 'Id bu dli.ny,l3Idar bendan daha 'kavpdan ~Def:'ilili mr blJlllLl"SIJ-' 'QUZ, Kavgad'Cl!JllJ a~q;U ~t1i1~ n. k. t4ici .. yar:pli4yt~ aietlel'd.en

Btl ru.Hrm~ d~[ tlillr' I U .' ,UQr dJi.J(na1ll vtl.:ijlb~~j 'I bir ~ nd r.maya 'letriS bakalb~l~nll b~lc iruu''IIllu.yofitU. iju .diii~yde ~ lfJ,\allCJ ~1fI.e d~ halk~, ~a, VUdl. ~'kal bi~8,e'l'¢'lciilr kil,

gtmoo

du§:rrum ~~i
kin

a]mwrti~~ka~yotr'.

Ott '~p rye ~yU:zt

rce: k.:ako~

m~aJ

bldlllFJJyorm '$ml(:li. tiWn bUin]~n:n clbel1lt:e t.enimle b~_nsl ,.r~i,U'.(ihr• Bill: . Nlbn y'~ml 5Qz: kOfUlS1J1 oLd)tI~~n4a, ben yqa~n Daiilll re<ld@ ~ildi~ edliID tini iyi bi him Z :~~mbere'k olmo~ kel'!rne:m~, iw y~ b ben nrl y~payun? BetUm . 'n Y4.1~roik,. ,~ji~ti~· ~. rmak r. Hel' ~ b.~y;a, b h~rm_aJ:, da 'my'~Uk anlilmd~ dl2g(il't~l1}eye. bar~'lwn, Ozgun~en 'bi~af~f'[i:Si~
~ _a~ Y'ttl.)'1Imaz;

&it ya1nl~'

11' In

.KW"distanida ya~ bRl!1no 1bndm. n ~~11I de&rn~ bit itEk 0 ~ Sl 1Q:1lI1 fle b

74

.'

.6oyI~:

y-'~amm n lruda~

ge:Jdi8ini

'_,

i)ri 'biUriBt, Hat~


hili'

~y.i giril1e-n

~imeMe '005:

~re ~unu

.'griak i~iln

,~dUmmltok b'~lind)i al~mrn,.m

varrtm da kdnmmt:llmt.

15m in~lJlill\'nJlli1,.. $jzi enmpl tantyanWamtn ,~Ia, Umm.ilC3_1-m ~mIbum. K~mmde' y~ 1 lulkDnuY4m. "u mlamtl_ 00n.~ W,le,iyi hir y,qi[dyiim de. 'Size ydaruar'VCl bvgala~'Ii1, ~z€ttiw)~ Zararib yd)~DIa.rla kim kavgahlnm o~ U., i(abt keS,i!1'Ttllik1,\e.,z.alid512 lllIay-

. em:~_ry.'1~i!Z.ru# ~

,t)]d M.rcbiiyor.? hrllU~l ~vllbJ ,ador: 'r~am d!Aet~~lIm.i, ~i!i'piI.~ &~me;k VI!' 81thiuOh~'r!£k lErc;uu]1'IlaZ ~h],yW'!Vii be:nJ a$l'mdiil; haI~n y~1lllYO'rwn". yarni gorev 'ba~JRd ~m v~ go~ 11 ~'hdI6 aUIIl btr t~n &:! 'no,nna] s.os.yat y.m imitl)'l ya_Pf2IJ~ lite bu ~~ halen ya:qarml,omm ..d_TyOl'UJi!l\. 1kI1 gt>-tevlli bir' adruw:ml iQOC'u.kJluta~an. ~ lc:~i'lr g~tevliyim.'\{~~nnm Onunde l'e'hd iJtil,er ()'rdum~ Y3t3nuTI '~,Dnd~ ~usa . smIBa1~ b~ g !a:~r/l1sJalJ:arasl,_dij:reydJe bk tdrrrdH 1;000orum.1jte §.u 1l11~3. ABU

Ytl_r Jau, lOJey~~iUidri.mW'dilnuz. ~Q Di1l1? Ev,gt. 'dah;;i ~th'D, ~1ime bilrkID;'~lnna,itiU~ gt'(1i ~.il\a, esl& Uibany1e ta~~'a ,fUdtu"lmnlli fn. ' rna' iUI nokmYl her rleyeyiLm. 'OOu, '~diiJ, ~,~tm, @ ve 5h:,Mjlll'tek~ P ~'iPk ~4l'IOIfIEIiLmOOa:t! M AJdt-m.. hal~n tfjJdeki (}Uk Olfimun. d~ ~.'lil, Yal'~,0 :mezatLflIJr ~~L1 s&fi Jan onunde d.u.~. a]~m~b'l d:iJ'Qrdwn.
11~

mnperya[i,zma, 'Ji''(j~yei,~e :;o-mir-gecl ~j(... . bu.nUt, l<!iJr.t 'i~blt1lkdleri", 'OO'Mm h;inl!t buyttk Y~¥lm te;bUkel~rjdif. K-ik't' allu ilii.m lditditi !le kiUll ~lya \1~ hIUJii'IlI1, ihtm.., T~bdi:t ~~e ,h8J~ :y,fi ~Ulkd~gldifJ. : -_leQe en\peryuit] 5lOro'urge:cl: J.Q~iS'~hEr teJru:Ut o]lar,ak ,allrMytfiU:. ,Bwilan]i'i, aJhooa v~ bunla~m ~d.e Q1tit ~~,i,t~ehditJ!N vat", JW,da.u dapbk'tD 'eJik±d!: ~~j:it btiryUkbu-' ya~nm Jrel:uliti~Hr. Vine ~ocu~uu diUn;raslifi1»ll min.=- bUiytilkl0lim ~tig1 a

Bu &L6m~b!_~IMi~n ,sUR!kUbir

md~

,0] ,a~pnbilr p'roble~.

dive dl1l~ndyordum. Boytioo,:> blum ela . ¥la ~eii,ldm ba~ladll'.OMOmI;-e rf~.1JiU 'lse' ~n.-dl~ ~ vahLmdi. V· ba~el1li d~ Qyh~ii'l'l' olmkmn V'1i! ij~aiinnektell ger~ ~o,k .lin ,in bit- ifrl5~mm. k.)yd' biNki,'~ilah 'pat .. [ad.lt;~da hemi!(rli-.'p:ncl}Ol'm..';Jlar g,el1rdi. '0 ~pla-n ~~dflrru de']l\~ ~eflddi,ii'!' saklad~g:1ml b.aUl'llyrn:um. Okl!, seyrod~m~djm.
O]D'Dmall"

Ayg,m "B11 bi~y)~

b'ilmJUk,bp-- yqam '~iJiiditidir.~ Ihj~nn l'l~i' bi1r1~iyo.:r, f;:imGU di~8Jl. eders _lLiz,1 bu te:hcJi'tl~rln heps! .iMlqiyo:r ro Ibctl~zorla¥ mT:l.'fIiya.. 2.'01' aroom deWn'Je,ndJrnrveye:- ~r' ~1J~si~!' i 'YOll". 'Vel bijyJ~ Z€hFtlaif:iJ kruia:r ,~~m!n '~~l\ b'hm, romn y~tal.t Sl ~[ne
g@liligim 5~yl~'bil "dm.·~edeni de )1'Al m~mm b9.@duruinmlit " tellJ.iit.~lnna a~lmnIm~ oiduludlJllJ'., B~f-in ..,4 ya~~n9-a;y.1im, or-d'i$b'i 'hIZP, narnuS!~uz.Jt'!l"J!nJ g mfJClJk~lHlnJ' za'lbRlem, 1 So1Lzla:rm", Qr~n'l '. 'lie' diie§k~l£fun,r y~m 6JT!:~]fld.c bOyik bir' ~d oldukDiu'Khr, Yai,aD'fLlse ~ b~yUk 'I'll! -l?ihnd birr lDtktld~r: yf~ O ~mler tL~~n-relichl'. y'3ia~ 'bitkuJt1 b~ab# Q,\u~~[' ~~-et edt-n binsl,. ben buJ~m. Y'ftilamtn 6111t.1nd~1<JUen ~ ka:kl:L1"lliIJ1k, r.llfrld ..dlu", m ZO ,~~f~ kaU,,-ar, Semi. mJ' 'kultmiUiliU dJgus1.uu,lJ !Inn~m ~~~tr. Dmm,du'Hu:l ... dltdfla i.iiiJJi:l ' so:rdQigm bllf ~Ny.'a-l' blmma i~diisiiJle. ngw sQru1,a e .a, " rDldIiHW'!. 1~~1. cak 'iQnJ

engel~ .

d~Aini izah etlim. ~\rI. bdyOk ,~i!JJd:y(U ~ i:mh etm.ek-g,etekiOOJ~. Dal 3 -soMa!k. tU'{lJin yap'mum bu som,u Ol!Wlpl arama;k1liLf. 100k ~~ 6~mekIte'1~,€ mlOiOrmtkl:en ~k ~!f~an~, ~klMn ~~ris~~~

Du~, VQk , .orb" ~in~i nldUiOOl, itin d~U de.. hu tip ~in~ ~a:r~ Bi.l~JIft'lB yUmm~yi ~llk cit~, ~ ~11 bWdu~_m i~im, OOyJ~i.. • o z(tmal\ onud, I)l'iJ~ Llr kma~;mu' hi~ aidmlzl pli.fW' ~'~J'fhd' z 0; :. siZe.. dtiJnyattm o.h.itlrmelCt~n en (,Ok ~ 'in'" SErIlI1ll!ll n - ._ u ~i, 51diiillmenin ~mndl1P1 durum1J];rra gel ..
I

'~'l.vm

oluyor d3i ~bii:r.ns(blUlk oobas:nu bU k;a,(.)81'

Ull'~L1iym

ve bu kaCla4'

71

s.myu

Sizi!"Aml!dk :_" Alm~ Tidt 'Bmi.b'gecillg:mnif ,emeliLlilderiilld ~ Ii),ml' d' " - I, ,e,~emenl:i$bu , mid, If:hlfiti O:l~311c; giriiyCIS, •.uUU: oy1e' m~1
,iil(ly-m".

Dlo-Im

iU

bURn

Rik:1y'£

ytineteniEui

dU, ,dujimdJa

~k

~ttacaldm'. Ben(~' oFli1aAmt :ya.~

Dllf kota

hLO.smlLlGtan iba.TetJli'r. :BjJr


I.

Tub"i r 'ek ~ge1RnJi:4iwi d ~brll)mrm~ C;iiruru b m _~pei'yali~n ~ep$i bi.:Ji'd~:r 'Ve.liem de kadm bir f1!lT paI'{ilS rut.
K~dl'i1hem ed!ellL ve lh~m ~.j:fk]]jf[1bl ~t1"~d paw,~~du~. BEIDa, gOfre blfSUl"I, hi:r :~lml2; bi~ bdul)~mJ2 hell"nangiE 'b~T fIlIrt 'l,:!'a~~U\l ndfst ola.bi]i r, Dikkat eder!i~ ~ b]raz g~ld1;r de. ,~dln,~im 'top]un:1l$a.'I~ uiusal g,C!~ekJj~t! ,~ya:ktRdlF. 'Erke'k bUd~ ~iiliilITlil 0 m~bidik~' ~ind~11L.. f8hatlCI1ta~fI"Iia__stll'4t'Ln
1

B1IJIsb i~im_ '- d1ii§tinilyor.n~1l diy~:;orrdr ,''T. k keUmey1ebJr ahl~~:ub(' d dim. G1b:e-1 sl:i,1~em~~imz!
B~l'bir"

Am..m1!.tdl n1<,dcfa b€m gu:rdri;

~gl:l de'vil.4!~ batl.r ~iiIm.t.~,


Ab13ika biramk haih
liZ

ne e~

3:mEIJ

~'aiksizadamlar,

olsa,1~ro.1f I'm ~l~~eri dah~


I

Jteu?ai ah,-,-

d" ~ AI~mmnden 5.tfiri s'nUlmi§tirr, fa~la ul'Si)] t!I~~lmi ~,fl "e~. K..9;mru iDr kml p'~I, Gi"I ~~~ ve- dyI~a~ m ik bence ~iiyil'W:6~JtUr. As1iJltll.lrIl bi:!i!iM IOpoJuIJtIlldai k~d~~.r' :s,br_nckl:i:zd,er1J $a'r'jI gelir. Na~1I, eie ,abrr~~sar'll al1La1:. Btl rn.:n~ ins' 11m' yunu mlfere-si? ta,rih~ e,le YJIIT~ tan I kGllJilme:A bu kadaT ,koplllk ,cle ~[, prtd!;m lSonra da
oMhii - ~rna;1;ba} giil,1de
,I r

~nsani!1'~Jda!ne alail!rletdi. Am 3 do' 7) nl :. onlan atda'

• ya,~

gil m:ti!

MOIDA

~Ev'Gb m~D& ICi\.ltD ~


'VE Dti~MAN

yYM\eo ha yukl1~n! ---;'r'Jj bliyiHt SaygllSlzh,k... da,~~.mn en (;iridni budur. BMa .' 'M d~] ozs.U'rJu~ijillL ~a~ ,p;ijj[~hk ... 'vanlw.. TtI,tktm 1I!yamJOJf ..
"farun'!ldll'{

mabmdlrn

.eHye

BARZANrDE

,en

SMllmliml~,DI~1t ~der.seniz .bu" k~lG]ik '~~ ,~,a'1lI~ ilkeY~I y,oollClllk :iI~esm.e' ve b1izde ~u~~t;'djk; 'lIkes ne kadar gdrnmr, I~wbe nooimJe e:rkek'eg,t!1J'lOO ]jg1rnio,d~~de gbrti)'Ol' \IIi!!! 011'1\ ii~de~lel1.aril ~fil!yo.rum.

Biilit n bunliiln 'teMik~ 01 iik gijliiyoJ'YI1IiDlZ sizln, odica:delen il:in ewense'l'bir izii!r '\I'.;U demekUr. 'Cinkii s~d'- il .kUrt ha1kMm. ~t1A~11 ' d" t- !ilm.1!l'li Kaho901' Ben, :mn;lIli),!e!2 driU~!\. b11 qo.k ~Qlb'l"., E~ 1(' 1 hruiall!l1iJJ mti.cadel ne iU bdar tu~u,ia fa_kJ~liYOlmmf.' dunyada elIL ~1fi,!,1hal, olthligu l~mt. ~n e~le; 'n m(lcad~i ne de ~,(kUfY~ ]~ ba$11;yn. [i(un· ,001dulU 'i~n de~n.t em rQlk Lcin ... !CUrl U'Lll6.eIl 'Kmtu~~I~tl&uyll!!t1'l. Bern ,a~k~a ~i1R de· sqyh:~]{eyim;l~ Yani ben 1fI!~m. &:t Ii " iOIli1 h:tl I)_I cttaYili lmyacak adirm'h. d :nni.. .

Ger¢der ,~t2, (:Ok' b£iyiJ.k. bu~lfllk1Qn mm1lr. Tabii. b~~ lea., bfiytlk ~fIi£llni'n Oldf~fu ytrti£ ~~m 5in!I~ ,,"11. ~f bQm,d~,.. KJirt ~d~~e 8~Ji\I\TQf.' dJi1m lIln..re sff¢6d:hiJ. K.~trt. ~l'1J, mohh1mu1 yn'SQmM1'r. ~ni~IS' bil' 'mirH,ir. K~rl~, di'l.~ya" N: zi~u/~lrl "dWd ~ ~ }lat~,~r, Ka,t 1'~t gilfun'i'k:ml", &et\'n~tm ~Jr,r1."fl-$ IM1lkl1r. OJJ:M,f"
.J14ill

kopm11~,defill iW.punlrnf~diyqrum, En iSO'r~ b:ndindet~ llliJfrbr tI(:l lHiyli;!a! 11el' ft~:r-lii' Jtis' ttl , dt4YJgl~ (}m1"U}tdQ:H y.o~nl blmblln!$~I:r.~m ;eldm,. ~~l!lIJ hsilfi ~~ insan priJI.!tiistln,J-.f air mr-lJk Imli, e g.e~mriIJtli.~\.Ya~i 'il'!iirlll ~lfln~'1 Ifer ~;nd~ lv-'

.r~w~

~w.~m

mer

,ft

'I

ya

ftlf bU~1!In ifJin vermem.

fakNt glirii~tiUl" hilI. tl1snn glirt 'jli~'yDr'. r,lc' KJJrtiJ,Udl'l~l Kfi,m{m ltm»nlJU dlllUl' ~ ~~tirebiUri11l. 5i~ndiWJiQ, ~J vaade~ fimlSQ,~!:lr,iJ'beni/J:l, ii1~vl.r.k ar.rr~lmdQ\I' .il1n~dtm~ rlUJt~clQ.trdan ~nn ~vw ~tmllkl il'ddtb.frl~kiIT.Benim tiflla'kl b.it' ~ikmnf,!1, ~mt,duff' hWJiNr. ,Ztlfen 1t~ 1Its kart mll~'~I!g1 fm bij'YI-ik '_'ml~",

".

79

DH .(IfJ~~mnl~jlr r~laMII'l'!"':Btwt.rud lidtIr-ligi .. 'ffj!lfk "l£J! dtlha "Il~' gfisle.,iyrJr, Bi( ftmim ~,dlCi'£ld.r,;ilik' flksittde.n ~l~k or~ dm'(bumj ps~f~,r! v,tl .ilk df!-SI~Iii{tmm ,~I.rwl ,Pit ... fh1ki KlM'le , TIiTtilJl~ tiJkmliifr. Hita ·stiy/~~YQ,upn~ ~ baf1dJMaFl1!i OfJ'J11rd1tf'. Onlit! lmllt"'liJ g';~roesfdJrlej'. B~ dQ ,!iJl im i~:5.ItNi YR'nmfi g6$f.enl'. iB~~/la~/.~.dn bV'&!tI~.' ..~*~lu". Jm'~I-ak ~l~~ikl«1 gihi ar/~ ~ ~ftJl4h.t'1inir bir Twirk gfr~ef ~'~ltl$lnl ilH~ukm!'m. V ,:~1'r1G' hri hmd:t ddtrl1l.ICt ~cmimiMt 1t:tmdtitiiz,! 'iep;lni d'nY81~' tte dft$#itc. ~~ IlltUfliHl'lf hm'~ rte- ger kJ:erbu: '!Iqri~ HitUrmeJft; ~J~hk. Br~ «,l~ I«:md~bd{d 'flln'klil.fiJ~.mtfdin~~ ymide'll ,ldf/irQ~' ,go"Mnt! h~fekff (lIhlY"
d{J-~Nfl;lU"'dl(.

,,,i

kJld~ dohn' ,(.:fJtdliydi~ B.iDm, bJ"rp'rde· 11k s:i/~J~tfir!m 'hda. ,kJi~~dll't kEtltitm~t~reJ1liil'; dw~~mmu'i k gdirlJhj~ii, ~ini gfJr&tn:.tt~ ,"if! ~pknm bit keJnit ~Iine ger:i.riyar m? B'in~l Esal' Okt.«J11tml~r nedil'r k~~~t1Jrtimekt~ ~I' :i&tI. ~Jlm II' rdiyor~R~wl' j~ 1J'~11mi dlI & lJirn ttWflitlm sue til ,~iYf{k dllrllt~dw" dippr. "&j~ lfmm ~1f$fit.tt4m. sit- kem#~"i ytl~t1tm i i,nkaf!r ~~1;m'" rl'~~ cr. [le1fJd:: i~lfdi~.'n~OO!ffik ~iFeytcm ~t(l1Df W rlwlld~~ SDfl8rmfll..
!

DrJfl:ek tq~Ul~t/ii~'J ~firi.rktflyiri

·Yfl.I''J

~ki.

lln-d!i. ,f,I,e' hail Tiirbyll' IdikmJi diyg~jJ«iffltJ.ii 'U'!}/11. T:i:lrkiyeN flr.kad~6!4i!"Ul nnlsln~ do em ~~tfeldf ~!ry/~. TI~'rkiyi4t."~r'~~(Im '1l'~'~ileceflJ.ru~ i~1QltiYUl"lam'I'. BI4' JQ(tlii' ":end" b'!11~rjilEI':SUfuhl1~

Kem4!(- ~~~,~ TiJrkiyi ~~mkNurit:r-uiu/~~.,tru' R1~Tl Irtil~'knun kUFft~/u~tu'tdn' gQ1'erJ o.nydt. Slh~~ l~meldgydi ve sm:Hlna kridQr bu ~l~ 8lize ~J kQclf11" B~m~ bf"~fJn~d(r:Jfhyill"",ii",d.lHI d.r~"l~ld~ Ji,iJlhe tl~- , t uri DU~~'LQn .!ft1¥llrlUmBI1 tf1JJJ,il'f!lfN'liK., P~lr'lf'lIi ,bybdtimfdk' ~tfYQT"
_ I • ill ~,' ill I. .•

,scm

da ~nmmiier.

,SimdJi Qi,koOIlil.J:l3i gi;m~ln

..

rn~'fh: ~l~U~r!titylkltik.livmp.leksirlle doluau,r_ Efer btmu _~j!', t.,r d~k iiJ'Clil£rillf bln:m '!fflkl~!'1~ ~ (;'f# ~zgilr l~nl~n~' ,hil ~U}l!j'HW ,{lfJlru gall"fe' W n'4J ~m'mIiJifl, Tie de kb1'dil·i~ .l~IyJ:e. but zqi/8-' m~'., ~i:tdm oIJuk.;>Q' f1_e~lf blr destek blQ.Wllt". gelj$Nl~, ~fl"'Jflibilit. Bi2i flumm hl~n~iimlggiA v.e. &:~muKeffl~J'jIt'i".. U_'k;le:ri11 d~i_,~"fSt:rt.a ,bagll~J"n' tJa'bir gen:;ti altJrak yn.pl'lk Vl!'y~_,ltt(J~~
maJ'lJl,~i2..

b'1m1; m'-JJrmfS! serd:f!'ti TiW,"e gfJ~; ,Iij, dos~J! 8l:l,p J1f)J1io§ ulnmk giJrt{lmt!f;i &ereh ken T{irmti kim#~r'u! bi,. ~Pr haittQ lrur,j{~ ~'£fI,I~Re bir ftJ'5tt~ 5nn~ mll~t.~r,., ~~put6i~bil kDnrm~ ~ ~t ytfptJk" ~k des~Sutuluk- Bfl ~:e9.~~ 1t&~~ ~tf).:eved~8~lJi,maya d~m dme'k i~teTi2'. Biz diil~!!4JP , ~~~ieser .. r;uk m~ikw~1 l~liSi:ln lnr ekluiWtl.~~U4l ~_t~ JlP1uf.mflyamk V!' lum imanld.m In ,bw tem~de b.l'Jb~ f)Zfll gaJmec.~JJz_. lqki~l.

~, B~ ,~i!1J\Qjn~~m p~, abq;tI~nt/tm~~ &~p' hIni_q

;p,eldjl BIIII sh ,~iHe .;:~ ,Fir 1Iie Raid Karr uze'dne JY-,~ftla'§mi1k d!M1ia.iyidlir" l(j1b/Ul edifQni.m~ f' I:< A,p~ K~ 'c.tetim", ,d~V'am ed~, lSiI!vgi),i, ·ya~:a.m:ay.I"r' lIIA.sd
(lUumlJJ;ymsUlR'L!J~f'

ua

on

o.lgu .'1JJ1.a, b2!;~I~I'I!,g~ yapntak. y'~m~ tarrurnbrm!lk S(lre1ti~; tslrnda }-"1~am rA'lruz KUrU' delHI t ~ 'mlY1mi1y ~ TIl "~ dll1l talfil~hdit'; Yam bugJijn Turk 'hallkl ,ya~.lfOr a:nta lite :iOn ya~dlg!,b Ui dtijl, , $t ,.'
I

wgi

Ke.ma i P'"~le 9T.kada,lWJnil% iIl«~~ I"a,fadl:?

Imi ymm ~, dinledi g.w1d/f1P~ s:b"~f'pi. BiT I~h:a. ',_ ,0111rmlnc nyrll~tuul1' .0 pmfm hJj ,ginl'kni l.m'm:-iiiml~ w 61/: ~le-tde' .
l

""kg,

G1deoollo, de ,JW\il.q~ror. On Ill, ~~ijl1Ri' 'Be11t,ttn lQll, ijooorrlii, o.lan binlz. ~eJwi lII<,antU1S, 1D_esel i kurt~~t!Lf. ~ [tart gelrotiimme Ui(JliI.M5 olaymm bimz d*~lk biry-om~ :'!ahip o1dU~~ltlJU bililglmz.JajJljti~ !JPN a;U~sl'~' aV1i'.adJn~/' tada~lIila, Wrvu,gM.a ... 'kpp3jin~, r~O~ ba,g,llI plan en namuslJWI ohlllJdlr. 800 bu anl&md8J lru:n.iarm he~t\l1.e~"llr-"'~,Y1.m. lilt iu~~daJ1 deg~ik birr ILi~Wl b'vraml'.fla yOtNe'!dirn. k~imi9iJn
maDlU'

'kajvraml hu

JOyuna:1tl1~a:~I

bir' 'tepki,. bir

soyb~j9m

iltil_sani,

d~,gedemeii nnw yl~


h

C'efipt:p'+

arm

lali'iitAml

a..

11

gidcl1 yoJru n ba,]~~gltlld ~ndl seti] o~afu~_a rr", ge~~liL~f ,'lsi mda ben ail:'l'V,~inin, kmdfui'ntl", eykmi:r!ii diZeill~d]m. [);i,iter bir dGyj~lj;.' ",il':5iutun kJQd]s:~ylei pmMiig,itie 1JIir~~m. ~]ki me, ba~ta; blJ bda:r (aT'h11r.~a. da ldegildl m. Ama btl 8€~kt(m b"fiyuk bir' Y4P~ i!m ~vgi ,~Ja~na, ~tAm yel'j~d£ deger. ·¥ermedir,. Bu ~fi;llmd~n. se~jden iiU'nli'ItiJyle ko:piirtdm~~ h'l;5,a'1lJ.1an ta~ ve ~u~1 b1ir ~a§a 111I!al~ ,p1~iUrl'tIbtlr 5il2rv~iy.~ ~k~ g~ilYQT ... (jfjtmn d
yebu~IIlI],,~ y,~§\trna Q;tkil:1.1tek,C~ bUy~k ]fJqmus :JllIlese)~j ol'!llyCi;[.

)lil i~md

~gi ~~mimn.
@:~~ellder,

j~lIiiI.ftb1re

y;§~,~~.(e,kmuk g,~kiyo:ntM. DU1ilfU y,a,prrl1!ly~J ba.~l.dt.


[ls,ki,ii!elflL

fizettdlr. v.eya 1l!ilm:dilJ 'Irt,cl- ~~,¥i ~"y.a;rl~cln;~l1l 'kendi i~nde ]b.tl:['IIUcl'l biliyij k;: f,~I$.Cfj.. di nri, -5,iyf~i sal::ilirUi[1Illnil. vlil!OOlim. Vardiim1, 1'Io:1brn "'~$aM] bU, L s~v®ookS:~I'~" I"K'IIk~s~ o'Jdu" ~lt~m ICIJ:rLy~dug~l1~ bir nu,rum, d£j;it BealL ~k b.1;~1FI;[;}yam, 14 YlBdl~:yutttdil&mda~ ~k ttl: ki~±ylelem~5R g~tim ,fakaJt :mu~'M1' l!del1if' ~ir iDlmaryac-ak
~na~JlIm!l7i ~it. halk ::J~r1Jijiscvg~si,lI'~. oo~ku su, ~i§li, ..

T.tmi~ 0 giivooi ytir~t~k 'i~ill'Lift ~illiC oes~~t gi!i\~rl' a~cliJ2!giref. s.a.1jf,a,~,~j(oErl-' raJtJl!( ~r. p 13'1.1 ilatl'UlL kimfi nA~ka' "'EtHdt n ~im:~~ ](\ij rt']iw b1.l!1 d]gnmr.rul phn~4D~ t!lbfj 1ci OOtulm, ytI~~limla 02lE tli2nme~'i ~z komrl!Isu. ,Benim ;a:Jrb'll1im, Kii'fiffin d ir[l~iillli'l1
j

TUrfdilL~le'

fq,arm~~

'f,a ken"lj]S:f. ~Vlf.1t'I~J~' b11~J ytH'. m BM1J.-J. go.!~ j~~ g~rui~~iIl:;: bndiS'~1l
b iljkiJsm t Sf ~m~.s iilk. D!O~5~
'~!.U'l.dtil

tU;rldUel'iyLe;< tilrlriis,U:~](i ~end:i'f1idJen ~8e~.iJyd)J1'~ il§ armmdlatn t),Cyimu; cbjymay,a ~ ~b¥~\r .... Ashctdlll ,ill) WI' y,a;}am.1, s€'mnd ~s,tOOsidi:r, C'~~k~e k:enrl~s4::ElLi ~vmf!~~$tiyol),r. ~ni W~Cf~'n 'EI~]lnd~J(:0ndisi [i 5e'\ffrIl~ ve-

~imd i

~~k:iy't kendind@R oz~nU~Je ·'Serok ,A,Il;o"

lPe'ki Apo KaJn:1~~itltl~, 4, ydihr bu k~iJr 1


~I

~2;~~Ja ~[du,~u:n

]d!e 'KUrt!eqekl ijiin] iUfLtiSll y.ai~ll ~1)"lUi\?'

se~~l

H~t

b~ll;iipll' lnSiiHlrmm silzi SC-

Y>e,lrken"kemliis Wi $~vdlgl~, R(fJJb.btlak istcm~m.i 3mB' k~d'i C'all ,a:rk;!(!l'll I{'mtu, seViJ!M ~[~Ib.jlk, Sih; a e 'hdi~'iin M!iII1k, s~vi,yol'. t:abd:il mH~k olma tiU}9tD'muri~:a'n Mfmiir&liyo.r,sJLmuz, Qikb t r.nf ~~IJSan:iiz bu $t.~<,~i ~er IDph.Jl~ Il~:ta ge~klqjyor. Ya~li -fu>ID.lk gel'l~k1ligJlr1ie 'bri~aiIUTIaya l;~l~§Iw,r.ab~i ke:lltdl, p..]Jytflil da ~n~~' t
t'jhk~

PlQCY]~i

ApQ"yOOi) k_t:e b

KUd, ins~fiIIl.r

Jl(ii~:

bJklfilJill

ve B1.If'2 .•. I~

ke1i1Jdil,'l.ibu ~d~; ~d~~ IQ'v~m.in geldl~gjd~iro dul'" DIerum biy)e\t.1fur t'Q~iim vawdU'~, I]Koeflldl,~Ii!"g[&ivl1'nmeyen~ aJ(tiim se-

da,irudwr•

Tabift. Kiirr.t ba][y bUfttk biT gb~MS!izillk lQndi!J'ydJ. MUroa,~.h~ ~J1~ b,jraz. gli:v~ll( verdi Vii} tlii:~n buldu ~ so vmey:e baj~1J.d~.

:au

G;U¥~n r9h yfi!rek4N~i1ret ~ gii'~ i~hlir~

'Bu Wn.liIlJuZili c.e!vablllliA 1k.:ilid~r. iBlri:riI:c1;Sil'btriillU no\' i'KJ['ma.kle;r NQb:iir i~lO'iik \f!! politiJk .am:~l~ 8iJt,l~nmna'8ca~lltbf, Nitekam ~jHmdl,de a,nd.«:e btr g,~H~ml"Vtu:. ~s~ iAim cl~1'Ide :d~j'h:Ur. lli;jnc lsi, 1Dol11 yaka1:~H~aim'l1L.. 'i~tU'lladfilb~~ ~lir 'i'~,gis; l d:u,itudwr. o <;00,1khraik ~ifulll1~:rimli.siz SQ:fdUDtiZ, ~~ki bell :riil zlasiyla iim.hLth m, O,mdiaJ iklit'm ~u klanrmt biHiin ijz;le;mle:rin ~n b.iir sa 'lfj~'Uiil Ohflil. eAi[imJ ll,I'a:r. BUJ bemi,m, EhJ~.llJkii 44 r~~<~mda b:iJ,c ~]laJnrl~ ,~takluk 5zl~'nin Ll~:yUk sa~JS3: Qlmil'k istiybm'Ult\;. bi'illyiik S!ll,vq~~'i¥lm, fl;lIJj lse h~llri\iZ ~ujk 0'1011'11Kii rt funlkrnu~, b1clyti!k, saJV;a~~;u",~bf!ud;,demeW:I', o Aynca.1 bUM ,!I:lk. OI~fii~1 OnUh ~),zl~il:s;te!k ~lerw ~r.:! h~y.(ljnG!ri~ n@ ~haD:1et F2.tm12'IiLlIcl-;, de~il::tiT W ~Il i.lit:mn€t ebn$d~m. ~in'i.dl/ ,~S!lmda bumtllrl ynp~rj; btlimdl?n,., ,,~~,.'nnda)!rlj u~1: dG,gi~iffi!. t~IIli:an91 'biyuk. tt3mtleyidS:il, Miyu]( 1irdytelS:J:.i b!J1mJrL forrn'f!letjsuy.Yrn- Ihlmlll kel~i idUlcle '~m''ly'a g>iJtthd i:fik.t'~t:IJ ~]1i,r.1a.1 ~tlo;oce brir ~11i.D"Le! ~~ika.hyo;r. BUIDIw ~u1TIln(a 8J bi.( ~eknrk. me' d s'c::iesJdtr. B~ a~d,alflgeril'~~ bir 'w'klliikUr, dit~r Owgii~l~mn~l~r. bi'f k::~~U~:r. HDJ,kt rlilE!saj[JJl!it.~ al~yo:r. Hen~e 1IT1ll ,lmnu 'bii1'1U~ ~ha ~yi ra~bnlm.alJiLdtm:'. lenim 1 al~a ~~(l,~f,Ii'!Ia '1;,a bam. yalnlz d~vl~lin 3 d~11i It,tD d~p~lnn alcy.h~ki, ~a.b~binna, ve ,so~'Y;~Li~n ~b~iti I'I,@I:I. a'leyl1!'eki s(mtl~lt1nIl'lIlJJ~ fa ni bij tUn d ~zav.antTIjiili~
1

';;n!ktUI;'UJ bm tmrn(!la k!'elllJdhdnden ~~(b;iI ~ey beldenme!:J@n bw.m:· ha]k[JJR I'Kl.ryle :!i<lQ[am~Slls~~ld~~ 11: 'f,amam o[a'WtirQ' l<'~ t:cl~~. n.. ~~rj't.d~ttiin a eon m;rlf liiIa:l~ ~tcl1r. l:~ilam.j¥.et .Afflm~t!ln ~U~FirLde msa;llbtn:J~ ~i'!! k5!1i:i. bi~b":fide fik:e~di~i, 1t'Oktaciia ~k~~ J'rQ1i'I!S1Jz De.vr'imi Mku~mu§ mUI.1El111 o:rtamtnda .Ol'~,~ ~lkJ!l ~ I',urdlis<~.n. ~k~ zaflf eldllilJ. :bd~r:f'iman1i~Ulita bittif~ 'Itdk;t~lnn ~·i~~ydi_.~dla~ bu olay !j)li'~a:ya ~J:k;b. ThliJfi bira~ d~~b uZtf.ernmj,e dl~m]abl~;jN'~ J\~
'mel; laZlDt! Htel ~M
j

~,alm@[1.l1,6n.ililmeDt1if blr halk. yUb~ifl· o~d~ hem. de erJI tJitl'N~ den.illl!ll 'haFkn1iJ 1.ty,ijpm~ml ·d:itJ'II~~] .~·lde~tU He4alde bmtta.e§i'iSu ttdi:~me- yM~S1JQ]n da idJilil' dlw.si ~!~

BVG~I'bjr

ondan
l( i,.·d,

~O:I1J~

~ rla Oifarrb:euklI"d~. :1f&d:as~'O~flillrl,ui'U y,~ptnjl~ b]["' y.il tSita~b1[l_]'da kmd'm\ ''71,oonjaHodaJ d~ Anb·

v-a~~yo'daw-dl..1..MaJ:I1i;r]er, Demzle-f daM y~bii1,mJi1a1nl~1~l,_O:nl(inn

ge1~Lm. j-\]'Jjkalli,a'1~;~ldm~;iJmdJ~!'1

dtl1?nlKUleri

sn:-'

b~il ~~ tum buril1!mldan..~vf, oL1_rI~;a_lii.1' Lairtm.a


[zal!i]lm[
,

y~pm_Qya ~a~ !~Jyom m. Gaz.eted


_i~,

C~~n.Bm,~~ Bda
"""

ol(,~Jtll~ll_~'~

bn1J

,_ ~JIliI" d ~~I~l\'I;dirmll]ey~ ijI,rmTm~b. S~tu:nnlt oIme~~, (,ilIT,h ~- o:n~1 ~:!L,: JlFLlI,_ Za~n H'ijrriy~~ OOtl1mt i,~ill1 bW'aJl~.kadar ~eltM "'1M ~I"h~ dgl.hi .t'iI' ",.l~. "H"" ........oI"".:;:i ...... . yazi ~m~ s~;n ~1l3j ~;m~~ll~l~ OJj~Ny,a-a!n--O~!\! - - Olyl!li _~!o;)UJJ-:~. lie) arJam. ~l~dtlkSa. ieo'Yti biir d~;er1~!I!nn~ Y!I.p ~ _~~ de~e['l~dir:rJ!~l: sllfg~duy,dum.'! d~imt. ¥ifJ. dnM ,illlI.hr[ll _~2-~!~ ibir-rn_~i ~rleydi; "iDti,~l'Uyo'hj~ !W,,~ib.innu~!R! d~e1<: ®~,ur'"' Ne
,j . '~! _

!5,a'['iII1lm~.hint:!

sime' OOl'lJ2:IYD~, ~n spn 3~2],lmi'lT.lL:d~.ml bir:i,!;~ni b~rn

ij~,illde! Zindla~dd!ll.laQl1,t§~al'-d~ ve._J1) MMrtakatl~iH~l~ri. fOk Ilttki~. Y8;r~lb!GUl!',~MZ k.ah'r~~I;..,tar(h~i7im;~n·n1l.n~rn;fJ; lel'ken Ilas6~i l1!erui yel:[id.elL1. biz cl'IIJ· rum d~i'e(il.'en-dlirfJ1liL~~~ ptUtcliJ. !lenim l~[n bar l~dii~~Ult. onde ,I~ deter ve:m~Ji'~...0 '~mre~~~-g d~~ d~a~ 'ba~1awlmldaJ.,_ ~llMnp). o~j ~r tTgUden~.. ~1,1MlI!' :t,e~miJi' VE' bi~ dijnem~ kap~~'laii'd~. I9'jY'~ffiaJH:U,gtler)ld~ Sfld:~e ,6~tIIT.1~ s~u:ia;da;nt't~~ hurli. lil'$rdl. 'B,~~!7U 5unu" 171 ~~hIr~!ia3 ~ ~1liyor: ~j Ma~l~~~ rin kom:l~ma~;atI1M dM_tl of:'lUir'1lleg;aijteY'~ ~'@tillitnOO~ OR~ de :l<a~Ldtml. ,Acl~~ yiii~ t<1l.a,ldiU~:li~eRn ~eye bt;-gh~i~~ruj : s~~~n bit sO~~tj okl~~lJn'M. :s,om6M v;e·,keiidJ~im~;.. !1Ju
serellr)! dedifiitt. 'M*:m~,m Ji::_Ql'luJDlrai~1J11I.!1 :nJCUlde: ki3!ldd 1iJ'U£li?' ~'staji(b]mlT~:ik OrncwerS::irtes£ Me:kili 'bl.r ~~3ftS_ sa~onuJmi;cll~. h wm:errl;lns .. mq;h-utcllu;]',. S,ruiUfiltm a~~~, lOpjatlibslthr., ~1C'te
ruimml&fi.bR.ffkm~;k

eylemll~ri hfiill !,oI~dntin

Grt' .di:yo:fd~ VUd~",a.Ja ~Y'!l'!tl~~:e~le~'I~me ~~~~!2 SLdJen yol ~e' w!&iimdiil'.!' Apo 1])w.:tida.n da ~m!t~(r111 di.ye yil"zllylmd,1w. Yarlld~El-' 'f~st &e'\l'gljf~ giden J(l;.la UlJkl~imJ~b. Asllll.lda a awu:\l# lLl'ciIli;jil3nyomJ1i. '~i!l[M :saygru dlllyd~:rrli, Ta'b¥Hi1rr~.yet bUmThu t~!!l'~i~~' d~ YOi!i1Jlim_[lly,,"r,~ :Oyu bel;), 0 yazI 5:1:n1. "toO,k d~te~~~-c.'l" b~1' yaLZ~..ohuak lfi~dtbn.GH;e~~Lw i,Qndeb±r de O~fll ~~me~ 1'.1,_. r..arz ~]\~~r y~tbuj ya~IYl~]'dl:1.D~nclD lIt!a~kaBali»d run dJg'7 Y~<!lri'aJi;iJj1'll.dla1n. 1mit; ba'hgl~ istemi'rorown. "C,pgu .~1:f 4oJ:'iem!h~([in lkilise Pil,pa~larlW!111 v~~i'llan gibi y~ly-or, DJ'll1'i ,SOW
[*lR

.](j'dm &yrildmbtr· ~lerfi-alde fl'C;~~ hilr a:yr~J'k '!lli:U!yqM~, J'a.bt: .. ~y]e-lmmci ."!Inla;mtli ~-ok cjrot1i biT ~~kl~ (!I[oyordu, O+~iUferas~~ Km't. Ulusal MMi~l,'nd.en de ~t\~tt1 .. '5turl,1ID~ o]ar"a_k,. ~l,~~ k bif ~eyill~~ ka'~dI•. imdan ,A~-,ka;t:af~,l~ld im~"1bu1HKPC olay!M O bir ye'ffti\~ semp1ttbt~ii1bllm V,a]\,d.l. :!lk 'boy:k.Dm ~1~ldCit'e katiliianu dO~:iBI}'lS,lrt~ S1y~...sal'da biZ yarpl1k.," 3Q M~iit\la btle-drild;i~er VI!! ~i:z ~·n~i!:l, oo:1,~Gt yttiP~k."'1 san'd.a hem ,O:ku~ yO,neti(Ri,

ii(:-dti't~'ki~'ydli[l~!:,/; 0\ Yus<~r ~i1i~~i" ~muan Ak{Q1t~, KI'tim '¥r.! G~~n'dl. onlU THKfCyi ol~brmi ya ba~~8n~la.Tdlli.~i:li[ri

aIDlyo.Tht1". iiin1.dl! ant.~im


M~tiw"u_m'C!!tj;n, ,~'c·

,miYJ z F.' 5ty:a~a1nda ml


~ KIT~~

Peki A'piC .~et:i:m..


Llahn i~~e'olsa"

dtifteptim~ J~;~9,~'bU~ ~ek


:i9l~m$:lIim .

OJru~MUZ~

'h-em de' BrIiE'lliili,~t MJidUr]ul ij; lnzL i~dl~ ~~ ~lifclIllA~ w: hizili.luwJldl1d~l~r~ Be:mm ~lulu~na;nmaili1li1 ,ay ~li:miLM·.,m~~"I~ '7 ',. Apo'rt!lm bUl "!!!,ceJ2 bif .ynh'_R" :d~~dlWn.e:5::iJ OneDilidi.r, bin'!, m£ye. tr~m.n-e l"tt1'et diZ1_~i~~~ii 'k1t:rbindl~, ~ikA~~~~ ~U;~
da lil.udiur. Mahil' 'Cay.an ~ ~alrkadn~l~nun ~a;~ri ~ok ya~lb1 ve Ilre5hn. ~rm~~ e;skllill§>1.klM<dan kIrlb !RmibtIil.m~js'l:OOll\::'f~ ~nJa~!hvqJ.'.

~ntda

r..r

...

kaJchm V~ De,{Ii~teri,n Idanu CUlld~yh~ ~~r~"ttki~;~tDiger S{)I ow;guderin taSf(yesi,ylC!: bir ~k, ~avad.m.TIl ~kJM y.mumlz.d g~liri~dli, b~ TK~P~ 'Ff.[~ ~~s:ilm life~m 8,~tmLdi-l:r~~ l(cWI;i[g¥ ilk QJ:1Iltsf'lda rd~ m '~ ~Qt.¢rI~Em ,~o:ru'~~ D!1h~k.i.1](n1r 8!'!~hl1!~\Ie ~ y
atn:ekli
idfili;iCU bill

~iluXtj~<~

'~~~l1cre

'ko~m~nm k<1~n;Ullmaz: UI(l;il~U

QkJ'l!].

h;:n be~.1,m. 1.tst1e.l'ull;hn~ J~ ~ki ~()k al;!'k d~ld'i. 4;l,m,a f]md~, ,burlu:mtya,rrrcilt"id y~IdM1lUrJm.linU ya~IY.Or!l:1l:. 0 zaman AJiWil]iII,[j"d~~]s~~tI] d~, '~ir'y~];k l<_e~imibit Brgtltted.ilt birr llstaMl'bw'a Deavri'~ci So:l~UJbiz, ~§U·dl~. 12 MItt fa~ijzmint2' k;a,r:,1 S]yasa'l'da bq<laitJtiLgaITIIIZ boyko'lg!,jj WW[I 10r'kiye:'ye: biz Q~~rd!;k
v~ bu

r.x;llul

~............. A·

, e'f.I~

Jt.~tu.

_.• ",:L

,""A' :.~

IU~

h~~aitiOf!!'_~,~ln'lCli &';~[,C!,B'b(!l!Tlm,

'~;I....

'I'" :'::"""..:11 li~' , <11'.:' C['il'lll "'. f4l'~f lp~nw.. 1l1L1~

O~wc:k ilUed:e'mL SWii1'a utlncl b:tr' C~~i~UikLiE k:U-~,,1 ~Wj(@\f~UI1If1j2.1' ~i1l1l1ikll~ '~l!!, ~;~~d'rlroma~litl~, :kaHl1~ iE;¥Or'1 ~1 k~tl~"m+ Dll~'k:at edi][r.¥e.,lX'ftltm b.hrruman~1lIra ihanet efm~me g~btbi(' ~'iiiJ~ ywn vat-ditr. $i"metl bru, ad,aml:2LT btr moo iQ.n 6]d:iUL'Tl Bml.i:!ri iIroiiJ ~Ike~eriliiIrd,~I~ di,-O'rdttml, ikf1i &~rIi k1ll!fm:'L o~apna gutir9
1budur. "71 ~li~'fli~i]~n d,cdI~,g~mt2i :ad:l~:fbTIt!I, aill]Si.JIU mutlM!:a. yaiaJLma.k. d:i~mof.la ~i~~'b~tl"n,emc:k ,j~~gin~ brEIJnmm ~ivm~, Onl~:Ii1Jn Ita th~!:m~~i~dc _ k~nd i:ezo 8i.i~5~:b;;luiiil kanlltu hrama~h~ ~fdillm; el't~fU'~;laakum. AltIIIlL yol arr'k ~""I~TI~ h If'eJk~~! ~ ~Vo"rel\tl1l@ ~tle~~ 'is'~1m~ ~~b!ll ki jkiri:Zlru~fl k:ol~y liil r;a1b,yO'L"'~ad Rm.m Sliyooatook] ~ay:dm~ S yd sii,Wu. 5:ilt"~$31'm m~ YLUan ~U djrem~il~ri1l1L am~~nll~ ~i;l~ p ¥UIif:1Ie;l(th:. [~rd,~ "I By ¥a~bl:t(J'IlJ SC'ifira't\;"'~y i~,iSt~l~m ",e'tttl'lel hir, ~i,tl~ Q']abHiI.' de.. dbilll..Vreb:if(l~ 9C!,k, d~c.n hili bpM,ktQ~ugt!l:dl:b~. Kftr~ oJaylJll.d\a blr ebik]:iJk vaf!!ll~ Kiirl O~eJirt :1iLi8UedillIli;,~m.1 bu ii ro'k Q,y,ti~h y:uril~ ctedEm. So$y~I~,~'\i'-et:ii;ixrrn h1Wll1l!Jsrtiru.]i ~n~cU,iyorou. Be~ b:u IImh.....bu aya,~ Jnu.:Fr~~1'rliI»a ~l'¥OtdYm, ~ 72,'de:w m· 1J.1'r,e1l '"f:lievrimC! val:Dm f~af ba2l]f1~ h~"," ~:url"koJunu '~~ ~iZ g~wmeye ke~ld'inn "..emu;:' ol~!f" k,u;,ftrl~ ~]~tnn. T:al1H 11&_rk ubP!a§,lil.lL'~ m§~inirreria'li ]{~~8jmt1yo,1ti!jfn'l! ve' :t:la~ge.ffigrnj~ KeE.al pif'le 16k i~tm da~ 0 tH)~ dr~y~ ,~kb, IDr 'kbou~ yapt~ e,tld'ieoyid (l!~dum. m~ Haiphi~, ~Lk~lIIiZdla ev,Stz kalm~~SlTilZ.?
de 'remeMe

ycmi

bit" do~~rn.JL

~
A_f,I;U't~

hi.. (l~ ial,~~1~Ei:

~~r

1Ca1.~iJ,I'.r.tt

E;,l( VH~rln giiZ~~IlJl di.~.s1n Yt't$#k ~t~~Jtfl bnz,.~


~lfi "T~,.rz[~'lrlt' DiineiiJ['i h~n~'nJ~(J~H"G~'J'o:'~~l!~' T el!n~kF r1n Sffn.r ~ifJ~ d'{{m~'i~m~li1fl~yJtl. kt~ rJ'dd~~".r, tlft1$dr~li ~t a Bilgf(tr f~",f{Ut1i~~.8'58~dm I~ tfmmlu$ !f,pldflr,iI'ijJli~~ 1 ~lawak- k·ut11I !t'tlJi". Man '[Iiidi~ci.' y~t~na ~kJ~lr~ Siyrf~J B'flgJler ,FdknllMsi j~e 'git~i\t7l, Q ~~n~.qr iti'ir.iW5i'~ t.jr~f :5'1.~{jlV~) ~nh_~Cl:f 5JYr:t.roal,BUg,~ ;i~ultl ~I', kr'llilla1lpnak istMfkleri gBgJe,rle", M~l Mlilt~'!PJ gi~~~ {tzd-fj?1.f; ,ti~l.WfJ'~jile 8w'rl~itrin ,~gk. ve' btfyilk v~rll$(~fflJ!. .flt g.r;~li SUlijW'P:!ifI1.., Wifihd ,ald~~tj1'. :ryi mt ~ldu, WUJ mil ~i'tf~; .&J1W'j/~\pJ'U~N'. B.eJil'i~ 8iri~im{len bi', VJJ W!Ge 5i'yosfJl Bjlgil~ f'~UeSli .. Tfimi,¥t "yl Slli1'SN\Ui'_I1L'I lias/m,ynmu. ~'~'ki de:ben Si~~l Dilgikr ,Fal:(t(trif'"ni" 'fi(r~t: ·yi ~n W,. bu,j"~ m~E

Nilt dJl~~itas.r,jJII
~l/;

:Eve~ S"atdan so[~a~

at:kadaji!'flrUl

'~'vi.u.egimy6J'dlu17h. "'Jf1lb'ji

fltllbula ~'~'he: ba~~n~~n .. l,tf!t;J!dty&~ If~ ih~laJci ~~~"n:aJn~: DSflffl'nlda-r OW,i?S!lrJdQ ,rJri., ltilr.-7'UH;J~r ,1'l~md4 cia' i!imri'mi~ mti-

ici~'Se);Mt~'.

..

tiad'ffii i $r~Mift~~ llt.ht:rn ,F~tdofJtilr :rM.N1 T ni'ik'liWJB'4\, ,AydiN ¥~crJ;p, ikJis/J ,~~J£:Ijl.s\~~ei' MUQ.~~NJ';ltl· A~
~f)}N

I~'m:m~:~r, Sl1\rs~iI'llftiUn

1J~1: I~Jlrub~t:I;j!, AurU1M '~'l. YFl,~i d5.fuM~~jl(j'l'dl. Avr.l~' lia w,li4illl{deBm._p1i B:n'lI1~"p"d~ :~ril~JWittc '~irlli~i ~a!rlclf:ttmltln pnnPl~1€.rdL ,8fr tJfr'N,~-k. Fg'kit M~~~ii,1jfiidit$t~i.rn .a~~'C:ab:li't!~if~fJ' bj.l'" de &tl"drlfl b Citl' 6b,'8f~di~leri ijMj,~I1!~' doo,,~~im1 " ~ ,d.a ~OO 'iWill(~'n~i TI1'rk,if{t/le {~,all~lI'". jf!l'i;.nf1mmJrit .iKi5u:, ~ W' F~~11~ ,~Ief,ruj ,5htift~M geU~ ]'fj~~N rd~~~gbl ~tJllldve~m ~.n~~G~f,~~r. '¥,q/~~,,, ~iil' ki.~~#t ts"e tm!1I :rtiu:r' ~GU~/' ,i!tIah,i~t:P';'tUfl~'"i&~ :f,gd'ml'tdH,zEl en riill'i~tQFi gt!J'rifl1.lf!jiJfrtl'lf,. ,Bfml~m~ llit%1tt Emit;!' ~\HMti Krf~ld,. .c.J$rn~~ .o~11' ,~ri
('a$k~w:~ Ki.rr4·~llill/dlla~, F-if1it Kb1&€i, Si~/8Iitil8t ,AilhiUmi: 'i.gf,e,r;m~nr~ ve fdil"~1~FJ:er:ps' ~Jr ,fl~il ,tIM"" DeP.'et !tPJaMni. T@pltdu~~~'i {j(~tleyici5i fJ'l1l!~~:' l1i'if~:n ..f~ :z~~~'l'~~~ dllim~~~tl~tt1n ~ rpmleii:trl{'i.k~~rl: ai'lJrolf ,Mf€1i' E~~lO'l;r. ,ibb'ni:!II""'l'ldn, ml'"r_fI;~ll' ~i'~d~!i'..Bf,inci~mifljtFefl$t ofu'rdt Mi... ttg,;mbi eo'cm! ti:r~tm~dbff:.. 0 S'.mJar~ A~m'd~ ~rl~ h~'r1llUl\j'irl~ V6 8~ .~~roUtilrN1:Cj ilJ~,U fI~~~'\li!1UinCi'ifd~fl1,~ {~h' ~"ffl p A,rl~m' JWj9Ull~n~,~""'"G1l~~/ill" ni&1en is;van i!?ttiJ~t diye' ~~ti.!lYUil'~ aki~~ttn: lll'a&i~Jiir '~itm:cieg/f:Mlj, Wi'" i.'5!1tUlStt.¥~'/~i~,miii1. ,~'~' ~lfi,~Ul,,~kUlt~ jQrCi1,. S~it M'atrd~~trtd:un'$iteden ~j.;:fo'1l!i..~ mel", B~.i s~i Pf'~fl\sri,\Jl~rdme'l!'. () tH~m!lld~ $i'$~'~~l~11~dt.lrfi., ~ ~lmdiki M'iJir' ~"li-j,~li ~;;u N~l ~ 'ill. AYii~ binndlJJdf' gir:d'igJHl "ij~nt~l,irJed€j't .kDi;id~"IiIlr:. ' S~JJm ~",; ~td,tajr;; lUMr~, il~ifJF~' :B~i~Q~ ben '?JM llwerlet;!" M f d.Jia1~.ia:~ ,[j,trmd"i~r~~'r!ri.yi~, ~ (/6'rl:efjljtiIJ'it. Aiimk J',i,i·r.,['M\iT~'~b'it ~~l frlr ~, d~i\lhbmf t1~ncrwk,anl~~~k ~~. ,5i"U ~i'~~&i f},~~~ri Bt.1.kmu nik"re~ ~eli".. bet-,~im ;s ~.mfi"Pif~:t\r.dliJ·- FjlJr Klu',~',~df bt'it hj'~'dI1J't ,Rrik"mg.t~'f.IJJffdgmi. ,:5':u li'ln~~ki N1U Mi~¥l1n Sirnmn KPbl1i~1- ~~:~I"I-·:r£it.i $rnl1h~.,,,~~"'; &b:JIH. fiki~ KJ~'''li·'~iiWJ (1b1f
S'tlDC~J
j ~~~~(,!' II'

~l!l!t',~Qktl~t~i ·iPir.d~d~.O~11Y ~Uman.l'Mus~_fQ, J;Ur~m~u~ .Mn.~h, M n~ Htii1~P1 "~hilf~ Mrift~r;r i~~ BllgJid" 'ajj~u~tnt~ tyi S ~~~illll,iH. .w~' :r~OUdrfr. AW;~~llflh ~1t1~. S~Sllll iEh"lgikr faki;it'tesi',i,n igllV:n~~iPdTJ: ,!f'flli ~d'en <imytll'" h

;G~\liUk-~ ,~~~ ~~P1 d~ 1"ur!i~ BilJk K1.~r:tt~l'~,~ lIr/~i oltfu'. P Tur~~Yt H«lk K~rf/~r~fr JIl%i!'+i$!""~t~, lhu Mimjr 'l1yailU:'d~ R SiJ!B$i11,111~

fh'ilah:nik;! ~it.i~e Jibif Y

~r~r.

S'Qskd ~h',Ill!::. ~'€~l\jE

,dJ;krn;a ~~rpar J.1albirni:! Ey ~'Pl1. g!Jz JlyJn tm ,di~s'-n Yftlitf'k ctJ~tt~lJ,~


If ....t

5j~
~U'

B#~~er- faJdilfc:si""rli~ to.rii~t~dw ;l~JibdcJ C!ll ,~nti;.l:9'


A,~HRn~(dtf.

jW,1~

19,60

:dfi~maktH B'~~{IoMt...,~~,

,ls~rf~J'd'

gencUii l<lygtlf1i1dJ. H~i'$~€!l: ,C:ttstrd N~ri:..fJ~~' l'ii!~: lSm.J;. ,~~N ~~:i{ ·tiaAi ~r!~lM!p y.fh1'n~;~'lgfdi.l'ah;tiitjlurm~ 19S5 VC' 1~ 'fu$kiye' MiJ~J Tnl)e~ Fidetil¥111~ b1t:J$'lI:~n~drl. ,ah,r.u~'lk; 1;St~\I1 ~;/~l·~~ ~"Ufit1 ~lis~'fJ' ~llJr,O'N~~~J'J\u ~ii,~nh1; l1kli' ~fu~~wu',. ~ ~.itli~~,m:. b Jj;lMJ!i:d,~1 ~J~' ,i,f~~' imlimleyiflk. i9 Nlsat~ 1950 ~!mlH ,A~JifI; jdli ~~J~r;mwy~ ~la~tfk. e'r.~I B~81'le.r Fdli:,€flle.ril' pt:!tili t'a~"~lt At~~,ddJ.
~efliu·~ ,M,hfl1lrl1f#i'i~t burf~t~dcmrikmUk ,~~\tJitI'Jl~~dli". ~~tM ~Jil!(l:f~e lJ&~k' ,kn.tlldJi.. Ce&ci hJkm! ~'~ i<li"'U~m!~RlJP1. Sift n!,a· ,M ,i1~~' ~rbr.i g~erim dQ!~l~r. ,P(JJisiti mf~j'j'latmil b~i'f ~.~
Iml!ll

Bn~t'e5J

A~1,~er~i(t:il~' ~~k/i\l51 m:' ~lg;tl' '-.aIM4t".itfi1 ,ztj1:i.tH~lm' bJ'fl~ 218 J~#.m", 196]1 ,i\'fi~ihind8

~1

{~"

i:.rB'

6A:~[llkl~awl~1 deki~ri~l,tkr. b,~

ht~ M$j~11adI;'

,~~

imf:~~nlr.ii111 '_'i'l1'~'~"k~

Uytdlm~d~idi. ,fibr Mlub'iiJ wJ:rnrl'dll &~ti$i AJi.. ~lu'~'~r mdQ,~~,.De>vrjNJ'C~ ~ ,

H~,~' K!rt~Jl~l";' Kotm:.rmnt lrf~~ f,,#~Ei'ifi ilIlj~t Mli!'te ~n~~irJ:i C1Ij~th~~ye~ ~I~el:eii. ~,~jil,f;l;O~~J bit' ~M j\:tJ'~~~' ~J1ir:irem~~"n~

BUgiJq fm:rl/!fei one· ilffi;f itmcclli. A~ ba"ladft~"dal b)j.::' T~mr!fi'Jllc. aJt hr~mydlk. M·IIsteh-rr Medis "Mitib Kb<ml~iI'Jllj 11HfP! lit ,o/muk ~l!11i,a·~~t~'1lf b.fliJ,l(atat~liIJ. YalmIItJ 'Pfrfdt:!'Pt ~btJll1Y1 ~-lI.:fardJ'k., A:r~k.iml'dll lbln 1tUbm.. rifrki~ lie Sl~'rive',yi.trYlrnn, dt:Jlwn) nfffi,f.

iki Utmj.anlSH1da ,filip' g-dfynlrfMI'l •• Ayi1kJaJ'r.m~!I!-b.m !#htf1ti~ro:;:uJ'~. kai,ldffim· {I'k va sNJ ~rj~~'Wil· dtmo.b't.1Jil- kl~R'mn'hr, ~ HI~.hikFlI-b'i.Ues1·ud'e (jI·kuyrm '1'emrm ig' JJqJl ltlU'fflmr1Ayi,. 5i~r B~giJeTW Hii~1k f~ijmc.s·r kr~;mttm 239', A1uy'm ~~~/J:rt~· S4lfrr1 AlHi ~y v«nh, TCjJtl~fi~"ni De..iI1iim -at: Kfirf ,~~"'J1m~~~iJ ,MstimfJ kirr~ td'ltr i,imif' YQmr!i o!nn Sailiri .mMJI hffrJ;I\l?z(iStk,! ,~.rekli! bin'r:tM. kr.4~m'i Jmdla~ ~;ii1~ !M'Hm'da ordnftm.dlU1. e1nin il1'Jqf11l~ft:b we "1;diRer kI:z:r dtl ay'u :m~~~'f!Ill'ta J~{ JJjPgUtr ~nkf~'t~C1':-,:deokr.l!Wrdl'~' $ KMmm atrn-ju'PJi-d~ookm~ ":T~ft'et~mderb1 f*r.iivh~ V~· k"urnw r.k ~~fni!1i1'rI dj'l~filJa~(1r1 Q!o.Nlirr &~ri Alm,'u~229. AJa'y~1 Sj~~ t(EPI
~iyi! oJnn V:r,~rtlll

~';I'

I.,

lea- f'aittiil'tesl Tud('~ye''y] sarnn~ra ~~~hyarlow-,eW'lHl1er 'h'a'f.',~keti 0g~~l2jlere y1!k~hyoi'" DBlu~oo·m,arum jitksek 6grefrim gen.;Ug1
eDdS:1 n!bna gim:yo[',

.m~?kU~~~b

Yl!lar.umJ1 orlD.l;.rwdan i6baren Siyasal BUgt.

,1'901'0YiU~nnda }.i1tkariJJ' UUi\'l!fSitesi., Dil ve TariJtrt-CO,Af~ f_v,a 'lI:kiiiU$~ jeti,. ,Devlet1 .darbe-jndirdi, 1960 Ylnanna y~k1a~;1t~~
IJcvtet,. btl ~ bk i:llaru,m ola,Taik Slry~t l>:ilgi1erFaktjlW:5t Ili ~'zmekisli)"Oivdu. 'Z1 Mayu 1'2~ Silaid.1 K'IJJ wv~Uer'jn mudabal ~y:re- gile:. Si~~oJ B1Igi.lerl~le]"in e:~1(alooifi 'blijj',~l:iU'm, eliroo &~Me'S'iile br:~[n.. iJyMal B1JgUer t:'EIJk'u,Jt15i'rd czme kEliran S liiuruyordu... lawn aldI. On yddan. ut~~:sa~dti. I Siyisall tl]]gil~ FakoUes1. ~i1;a :y;etellcl<U ve 'h1irsh gen;ct~i ~ki.Y'mdl.W: anlQak 'kendiii, eskisi bdar ~1am b r~er vu-em.iy-

A1K)~'Si.V,Q$i:j1BfJSf1er- ~~~Jerhi' ~k. 'iiyiJk bir sevgiyJ-c' QJnyar. Apof.~bao: &~ Ji:lr ~ i'5~;~~ A$tJrda ,a:rp,1Q r kt11bi",i:z Ey b'ata:fr glJz !l1i~'tJ j't ,tiitJ"siJJ
dj~

ordu. J,(ayoodiyoJidu,

' ,.,

¥eJi$lik ~ fJJi~y(ln'iyPr?

bii.4

Mah_i:r Qlyan"dan Abd.u1~ah 'Oqtllu~},~ lliZ@!I'lM ha~, k.U§ak,. mt,a~aJ 'Bitgik'!T ~nltesi~rrin kaybtn11lL da ~1k1leriRaaliyur,lalr,

u:.
t'(~el'd£ ddll~1r11e

mUnU::muUl1Jr.

maddifnl~'

M.'f1ai.~

am;~t

ka~

Im.an
asltimda.r

,:\'bk1iln1Jn,

atgdama", ~lama

somutul'l,

~mlmlennl~t

va b'fl3nlla~tqrm:a iGrrecJ~
d:~tirr.

Kavrnm,. 1m
.

~,mrnlfdMesnfOCr!JliNrI' tm(i$'t ~~.ma:~ldl!", ·ltavtam.. 'turu]abik~k. mijkcmmcl.lik'~.

luzhdlLr, KaVIt',am..sonsu~ biTClJuZi.,1iiJ ~I~~kledic.


$of11iillll:l

g,G}rrJlluthDlI'. Bab8S:1 ~utsal tIli e d ij~ilnde


1,

...bir' rui cl[dm.t'ml~ ~ii'~·

s.i:dir" ~di

ill.

BiJlin'l£'l b:flgi.Eli"~ llMek 1.1.. Hege]'d;e" a a_zdirfalektlk olandu, MlaNk dt3~ufll.ce min ,en tayt" yimJj!' fh.l;,el'ilFil, ~u bi~ d,ediyaJek'Uk olilll'ia(yi ill aril~Yl~LM "'. u:yr· ba~ll olmalSl.[eilIf. M8Ir,Xid)~, killcdem ·~tn:1:m~jlkavnutda.rm h~mketi.nde ve buruaJ"IIIt lak1~hlfafm.daJI;11bi~JilmeS:lIhde h«;bir engel s;orll1nmiiyOll'" U~tenk bun1arul uYi8un ~.iI~leli~ SCJiJlSUIZ ll:lir ht!lla imp gh;'e:bUeccti diil~UrvWityo[".
.",

leli!iliU~ de~mi,. b]r emd.e1'~)o]mu;~tur.. O~iiDCiisu~KUrt tMlc-:lct" efl aZlnd:an d(;~ki onoosJJn_e:,. PKK .savaiQs~ o.~1Ji:aJ te.Nih::..sillne :kM,~l,J; ~:ocukJ~n~,n ;a~lp AVfU~ p:aPyagijtWup eva:endifiIDek~iJ're:r; Genii] ~~ b~a. ke ,k1UU~
,r;:'lil~Hld~ ,ebneye ~.a]I~I~kt~&cbT:.. ilikt

[1fU.

V~.
Bmruall

blr grup 'eyJemUillith". ieyJ~mi Hoe;kar~:Jbk ~mIle'kt¢dif;.

Apo, ,bum1_~ ~ti~

IV. K_tsa !:miwt- PKK


gcsie1im.yor.
M~fidE:n

~l~Ji:r

bU['i:\m

·~l~ !I.d"~ dog-m

iOlmadl~~ru

'life ~ikal"!l ApiCian Ilim1a~ kavramklil" ve fut;tbl, .aiL:Una~· l:1iil~~'ye tilas:anr..arya bdar ~ok ,~iJtli. balrajlrurla. !ka~·f\ ka~~lJ:a ,ge]iyor. Bu !V<arnj")_iiitiJ' .. bl~ ~~i~mdGli.KavraDlam- v<(!.
ha'Ha

VU, M11Hd~llli taOOJlliIW{I,ksJr.:I-~lli vatodll!1'. : " Ko1"k\mUA kmdw. IdlAl ~,plumda ,ehnn, de 5 "e~ :mltl]ki~t de !llmaz. ~t):r-kaJk 'ml.1tldJ~ (!lQ1rl~rur. ·[O~ otiiIki.y.a ibiritltiri~~mi§ rim Ulbir,

t1anll kut[eye § Irl~;nde ~m~Jln "SCI'11<U:tlerWlt ve _ kc'~lI~ndenokWlI' '~okdah!l Z'OI h~ keil[~]erle t:ar~~I'§l["~T,

l.amn

m-'

VW.
Evmi1~f en!' zll .ozr:l muindyeUi~.

v.
&e'lki bu ·nedt1nl:~PICK ltde.ri i~n .. duitwlmenin ve kaWoDm1~.rITl; a~ l),gU;::ir· yl~d·i~. KAm.dJ~ b eylertdiliWdir. DQ~lirnnreRin t'amam~~nm..asl ]se bit b!i!J~jb'i!ylemdh'. ba~ 1It~n1'ti8lkID".

rkK Ot~Cri

i';n yU1deJil!~f M ey.['e-mliH1: .1'nlSnrtcl!Ii, c,CSlimsel


.

ktet ~ nibn"E olist.ml ~fef lUlsede 'lamamJ£!lirrtSlCD. ve'l;g'tefst'i' ~aJilk ~[ ~mt~Bi 'ttl!' ~ar.:ijfu~.d.l8J,1 1l'fWllansla. mki~bt ba·r '~ [f[rtikuliust)z1e~~d'f Ts.rnefmde hirrllikiteligi ba~laltm k d~li]j 8MrelUulli'inl gii.v¢:t;l~ ~U'l~. ,ail~ byglS1J VM. NikGllh '~~\-J;gininh.1k'eneceg:Jk.oJ1:us-udur. Un nedente !ievgliJyi .. I:Iliiketm2ldk+

KtnSii1~,An£' iize:ri n Abdlil]l~hOc-alan lfi 'eyioJni u~ruj'·. BmndS:i. mute ve baDastmft ,e"HB:i~t['i~ bL\OO$I!I:'Il1 tfI~ettild n~
1

Vt

~x..
i~m ~Jtlkl1r.
~ki dmliin. biJr'o~:mas:'La~kt-.
yiikk§Jp:·da

Sf}.QsiWZluk

'vatsa ...i:n--

x.
fJ.:iil'l~kl~ yQ~n't1k~ oi(' ~mve:adjll',. H£!r an tdlIiblriru Y!2i~'~d~li~ Ke~leh11ie yuurk1 d'i~ifBi:r. Bel1 an yeu_~ is(i', bi di kb.1- nl mll k;, ~liI;jU2ldm. ~vg~ . auO!! k !yiiTekl,]~jW\C:!: 'IT!Lumk11ifljdi:r. ~:k ..~nc~k $Cvd~gtru~..g~1deri 2~rptOOlsbH(mm bakklu.

»s.
Baf,kJl1il APOI :feo~~I. kll:tts;:a~ ,a~'It!! ;;6ziJiU:nede.1l :t.:Girilism[Et'l)n ,j(.' ilu~ .... V;J,iThrrt:ay~(a.i5lna Jiruiin~r. 'o··~':""'':']"1 e~f!u;l!$a 'B,. ,:'1\·':'l.-: 'Ie ~!jk. :r ... , u~ .BI ~IIJAI SfF. ~~d~lm d-en:telmr.. Bu ~l:UJml(l~!]in.~mrf)Ji; @~(h;I~'LinilTl.e:d,irr. A.~~iWt!Iul\kgl~~~~ leylf ,rev:a[Jll;. k""Ld~n '6zgrUl'lq~l !&y~.crrodtr.
., .j,~
I.·, -

~m almak olnak [J:i~Uinuro:[.

~'il'~~ km..-llift :S~®rJro is~. ~e-nctl kadl:n. '~~liC-$il1df!in

it,.tti~

Xl.
:E~a.[et· :itifie1m~d'e']l hcan~)l ya till. ~I rni.1111:j,ye'~ ~o.run(h:lil:'iU~U!r.tdiJn em~~~U~~ kwt r!Th!.1!;kg(;t~ ,z,8:pb2~ekje:[I'~de§'bir. , Gijk ::wpretmek g~~ 'ka~:Jilmakbni'. OUVE"u. o:~mt'Lya1UiLl~"" me ~cti yo:kh1Jr·.
XU. Tek~lij

Ra~Ua.'hcd'lr!

~ yasal
sU~d~fUryOl".

'5'i1~jJm-, Fak'iJ~i

yd~ar~nlld dQiln:Yo~.

A:pu-,:

dUZ:end~ her gi:b~ dlaha edit~@rn1I, O~.aJ'I biKY~ ~.ven '!;O~lkl,p'i~f.fiItkt1ldIJ'. Bu.. $1I:1¥tilLlin ~!{;i!,ltnndall ve 'ku tsaD. [llled)[!fJl k~y.bolr:rilasl ~t'lll~lLmll1'a" ~iyor:. "4 l'G'keUi d!iiZftn1e.. ~i roy I~I;J k:oikn1an I\dalm. klllrJ,1lJ 11l11'1;1'l
b.VT3irriLU1&n. luzla

d ~~11em~k

~diil!IT ~ol.'k.~Ia.nylla.~ylemyO:llar. ~dCi!!.dar.l.j4~~ ka~o]~kni.kahl ile, ewl[dlrter. B)Il~~ ~vH~ik~ 5lremiyoJ:!!!. # So5Yililizm~ 1l1a'tmadaru '8:lju!e~ ·'~et.em dUizende kutsa'i ~ile
1i1")~UUtoti
r~

Tab~il ba~da. ~n lyi birr izley~ycl;~, l~i;r'~ .5()~UlllW1l.1yi !bir ~mF~ti~n' @~du Hi~!i'n!l'ti 00 S~ mJUI1lL" ·F-Hz[l.le,t, ebl~m. mi. ·~~I·· (Hid &,!tlbi:ll.hgLy,la t~e. ·~§:]ad_jm. ~])im~ Ii;:.oyduf,uim bi~dJriyi 'l:rjlyum~ ~,d'~r to1.§llclmiL- Bu.ru1~n mt mhatS,]2ihJk d~d~ Ill.

~fi~k~

yokru, T-~bi~bttmat,1 .yapal':ken. tlep oo.§b ar,~da~l~r]ac b~berdlhn, ~


~ilD hIT51in

b river

1-: 'Il"'"

XlV.

--jd¥dan mutilld~J:~edi.p d<e kalan ViU' DU,? DO~]iL Ar;kaA~bl$1 .armn.aJ1f1Fn. ~8J ~)Olli!' I\ns~n Haikl:an Der'~t~g-i·nde1h9.iII~to;t. ~ Lellhan Nl'bnanl!IL'L .n)gl~ldlllr. jm ~ l'kl1pi9'h.ane MkOO~iJ.nL:Jl. J('WIrtLlh!.l~'.tH1!.cl~. Siwdj bu konuda ~t ~ltid bier .durum oldu~u it;j1l an1ailtf'Clflilll'L H~nj U;gllJr ML1fmC:lJ~ I!Af:W )'11 aJamll':b ni~ brr,g))'kdtdl,?-" do/~~ZlfGr _)f.jjJj, buna. a,1kIik ~thi'e-yim. Oogan ...blr An~FlY ~oc~ydtl. 1fiz;rm uZ5rhI'lrilz~ YJlliil'lz 1Mr fe$"ffit,i£ade ·verdi. Sanmm U.ol.i[tl1'ull1)a~1 ,A~.l Mah.kemelde 'ijy~ L B~ ~fl!~UI~ ~'OO_Srm'JJn b5 r &~!j;i otup {}In.'H)d·I~,UUI. bi:l~ :~m. Eak~ i'~'Iill9J ~ i;s~HIi o~ 7' yddol. Anmk ~e2'.ai. d~ lE'k ~'I:le '!1erU~i.fJ.liY9rd1L1,- Ayn~ bir ~Sll n~ olil1mk }tOO i-sekiz s yll

is

.l.l.f!riTI1! ili[d~. ,Dnrna .. Bald Tu~,'u~ blfdi~i~,nPl ... veriJ1ehil~ kin mkhu:Dbi~ ~ ,'t .g~kirordu. Bide y,lililJz' b:ir phU: . ,~ro. Ashndal yin '. d@ verme ya,1li'LllSiydllar ama o1mf1l.dl. 'Sir' de QjJ':!It'c1¥d.i<. Cen~tik. U,streUk ,anbmJUia )001' liillk d&lm.guJ 11el\tm yo~lro! S~([~, lei :lste:.t ie", mahk,emedc 'VeII.nmy~ bi]~~ Kaldill Id ciavaRl.I. 'ilten Vl1,nin iQQasuu buImi!l§N., A~l'ea, " ay.' d!!i yil~mjJis~. B. ydUde ~ b]]e. Kltsa.O\. ~ bldl:K. Tabu ~ ordain der:sioo aldim~ ltaddimi huduchlmu b~lllatamurl'lAya ~lad;ID1. Asik'm .di.~.ru d. binz gol'd:i!&m, B~j~ g~fl~lik · ]reyeca uy:la 01m~lf .d:di ala~bnf!\; bir daN j~(ri g~ml~mn.,buWj~ tedb1flt-Tmi, ~]~t',QjkSIm'li1 oJagi:1nttsro thdYi!ltb* Q[D'l:I:yl Qt[~~bi:unJ \f!e bu ~~ K:'ifurt. k'Q.luy~ b~fl~yacaksm! d~dim, By, de-rs.; ~1k..'1'fdm, .' N~deJi!lbi)y:Jedi,iiD(J'ilnRz? ~ok'i ~llrt knlu o~!J.1lIlIT\ad:n bit if11rk o,~}'1. ,,;;:Jilmuru. K~ FIr za.'t:emt d!)I~1 s~ :lff~dcl~de b~~1.1ll ar;a;~ ~:rledi.~ "1:t:kdista1i!i",d.a'1d dewim, g.eld·!1mn~eFl TutldWtle th:~'mm olmaz. dooi" Bp'a'rkall~lar d~ b]~ bu I~Z q~~veain.de!' ht1h:biar. CI!2,v:vimbizi.mJe ~li~~niirdL 'ilew\tk PJ~ki~gumdan he "''1'_ifdlbi't'llD.!; 'Hk~ d'enimri ~f'.JtImn r.I(!~t:nhJft!fdm l~' dife ,iHiiliiniirtltlm. H\letlt';~"ai;td,an ~diiS'hli, ez'!ilmyotdu. 'BiI' de TUtti) ~g dpgn1 y,alk1a~ll'ny6Rlu~, devri~ kar~bydtl E(u:rdistltu'l deVf~ binna m,iyetm.:il ,gm."te:r1TlitiY01idlIil. ~yR1i~n ~I;lbir dereden ~!h'[llfb~m ~paTitk "Nede.1IL,~yn oligiitlelll:iI:~ri~ ii,_, , ~den, dyn b5r dev.r,Lm lolimaz1'l mOrj[erini is.., pa~j~ U~[~ly~' u, Bit de 0 potaTh"i],:eI"'n t.;ind1en I~LtyJ('jF
a

"SJeak ~ deYlI'im, 8,]aru Ohl1aSl SW'€ki~" d]YOJililz:.A~ma • 1:o"plll~rlri:'\abByle ibl1i~a~ldj'~,; yeme $osyaj..~o~'zm,d~J kop'~k" bir tlkl't.niZd~, ~ki d~~~mm, MtakhAI \I'.a..r 'Wi lKurdi5bm, (l~·~tii" m1 y;ilb@~med~n 'Ji'ooye d 'V:r~nril~11).l;1I.laz:i" diymsfilDIa.,
RIZ,

, _,IG: yet ta~ ...[i~~d.!' 1Ge:t:I1all anmda! 'Hk Gla~k i6'ya y

_d r Turliye ,s16Itty1llJ 'I .;rupTa~n"1jalal' 'h;:itn1'1iz !Ie Emniryel, '~, ~Y' h;iiL'I":'Amba bu 1tiJJ:t !OlQnd~o mi. KUilll 50)'Und.iU\ 1lJt]7' d~ye~
I.

K!W'dis'tiatil• rru lsti.yQJ'; TrY' ~_iycdemmi'ni mi is;tiiy~r''l I"A' ,,' sQsyaili!tt m"d", milyel(:i mtdiQ!'r _ I"Apc gey,~kfe1i 'ma·!' ist~ leninist, rmdj:rl yoksa ba$ka !biT likirde ,o.labi1if mi'?" bitiirn..iilld.ekir :mrwa hfil~' devam edi,frr" B!Y,kouuda ABO 'bi 'e billa mlln tc:~hii .Y'Pl'~~~Jlrr., Tmldye'd~. !fanda: di,gml<rr;t yapi!IJm~'la]". Zaman 200mn Tiitl\t1)i1 bas.lImmtdu. IGJkud:Uk.JarU!l1ll ~Uift, !ttill rOntiU' da YQp.3m_lfi.bc..~ . , I!,~t 'bu degetiendlnncleri. yarpall1J,)'Orrl[l[, &:1, bl!l konuda: 'k d~mi 6yI,e sa..llliyOlr de,t;illim. Size ie~ek~r~mi~>l!~Ul~ Qplak'llg'iyla. ~nll:tlYO:fum~ &n bu kootada ~inl~kl£ ~ijyUk birr ,a(;~1tk 111b~~ iWll'af~.anyHn. GC::;1:~kle.r pltak {d~YI 6~vcr~ H~i' ~ k.i~i 'til m ka.da'll' :geJ<~kJerhIfJ. ~ptnik o.1'itaY,8j seJi1meS'imden raM de,gud~. - aMa yen olsa, size §OO~kl ri qQ~ .da} ."1a
,al1[~@bili,ilrm. Y!!.~~e
an~IIlYlDmw.g:'I,~z, D~ 1Jlwt~

dor.t ytIl'l siireyl.e. biT dlier](Njldj~ y.alp,ama.Y'~lr 1)w kar,i1i~ varrarruYOT, At':aba, b~lA ibiiyWe de~lend.mne. giiC1i,p .eila..n ViU mil?' 92)'11.• ~ bile hi~ra, ift mitdifll'jI' 'if'rii.rk m'iid~I' tti~!j.l:s1: ml"b'~ X dJiJ'e d'e.lel'l ntlb-lI!I!tt: ,gu,~Ujtu,~ ken Ieit''\1'& mI?' .1Il1'61 . , "A" po 'K"" ud -. ··..11 .. ' T""'~ Viil_,. "u:H mu, urrl "RJ"'..... ,lum·1!: mU\:ll r? D0; MA;po
1

~~d~~~'I~Y

dal ;Jrtl.ye,~
kODll!J~~fSUH

ywyttdaryj'u.~

i.zl!y{]niGl~,

puH ~'lLimalM'1nda 'e:tk1tsWe. hu,5ImAUIU

~,o-Ct:!.kluk unemiroJf!n kArma )lIr:nnfiGet iht~y~ ,;lnd. un. Matta, In.u:~illie-kimserr '. da.bi d~ile~,nir" H~ mr'W hc~~ klllj:& I ~lmla5i.,'ilimnnifrllL llI.lllmllc3JaltiJ ~re die.EaJlIlttitbIJSi1'~hurta~1f!,1iyrIJ.ydC) ' ~"M. Ali. ru~nd\l' Apo ve p~ op, ,dltos, !U 1I"1"~ d~efl!.
iIJ

.:z, 'mtlrullytiNs.u:nu. Snkr~t'ik YU,n!hm1!'Bizdc Chgor Uu]ve~,i: ~,l S,*ra~ 'yljntem~ !l,~tijl.. Siz de .~
ytiillIkmj itl,etiY'ilI,mnnu. 'Si . k~t1~:r~ Sokm~k y6litwmi ~~ a~~m2J Qlurnlu bul~

dum, 1B1IIlben:im j",l\'ij;;tm w'Dundu"" f 1- k gkademi" 5okr.a-e Im\ dolm1Lli,inr. 8'IJ anlamdla 11k kurucu
saylilab U'r. Biz DlIlLnun ,aJ;i(lSU13 akadcmi duzenlet1:ik. Ma( v.a~i ~aJ]tJJd~f~kIU .... g~'i~.rne g{jaf:eFirrn-.l~u I:Cmelde s:iziln ~ll~mtmul bJ;li:nu,¥Dn1~.

Gaycl tabji,ldo.~aru hakkJrurzdU'~

St~, kcndl.me clair blr dege'demdiirmc dam.


]k Q

laya ~lk\~

iimIHk3erl_ en iSa~gl dll.y4I.l~um~. :l

~unllyl]"jjl.'IManm

myran

d,yalk ll.b'
l'I'111im~

i§i

C;ok he"e~anta. 'kal§lLanru~,


~de]:ilm..
11:",

d v~m

lHgerlmdir
SUI

'",>Old

Si~~
hi!l.$~

'1.1:1 kp,.. t;;lJ1li~armJl,oi-[M' w


imiiuli~ Ikbn ~unlJ din ayrJlltlil rhls' ~t
kah)~C;8j
j

ei:m.di.

'k$da~llI~l~ gfril ; m'Otzun


lU~_"\lj k: H

~undiin tieri ,~ti.yQr; Qll'la1l'


13errt kom' ie insarum,

uzal.tv]i\U.

Be.l'I!im i~ liialITllg~:mda,

.go~k

~'ek~r; belttdc! mml}1'et ,i\yrl['f'Ut ayr:lmutlr m9Z_b... ayrn:ru biJF.S':t: iO~ s~mt~!r. DiliTIi~~ ~m zp kal~IM Ir~ldbl dalhtlJ bHi¥ dM~TJ:'k'nt d etibim~ VHf" mer~~ S,jtfi ron, Mtam ~'k,tu'r'. Nwren d.e'g~rlend~~ .hfttMm ya.p~lorlil~?' '$~m.di k~:mlsi miiilhi~W~I.1J k1ntist~sbrd! ,kitnisi di~d. kim3sm ~[nper-·

. b!Y;I;\~ OJld1Jjk-¥l'~'w, Brflki dliJlai ifrW~ 8 ~~men;riJIiI' Ibclki ~yi poH'1U, s;jisterrile:r ku~lafth aIDa! O:I1Ii'Jantl ~m};11~~~d ne.r ~1 ~Ik Imtiim Myrr:au.'h&;m:u ~ ~ljn~lfl r W ben kemJlmil ollLlrJa yaJlt gOriii.ycrwrn. Bel.1fJ :ba~da l1ml';;blll~1JU"gerla1iJ;;.1I die'" ~di~hllirj 1!Sem. be§·,.o~1 Jbjn '~I onccshlhl 9ZSHeli'ni Qzyof!i1:U'llri di~b~I:f$;in.. hattJi, bani I~~ . eri~tTlJ geriy-e gidell b .:i'" d{ry~ d~r,J;rmdirelb:11iisj!ltjZt anu barn. &,5te 'Dlsnmn ;itk~Iklf Q7:clIUd~ri en temiz.. at s~fr;a,

kailw!tun ~:ze1U~l£rldir. ~nim i~ GdtMD1~ ~sta~J;~ Q.m;JlIiI, ~y.. 'Ill veu t em ~tiyiik Ulifaldann ~ilnd 1M dGtm'·U~,dil~a doEa:! ve daha ~'mirmidl'r", ~It ii15aiRlanIO ba-

~~ru:ar~n:i~ltU.·

d.1r~

cklim(hr.

faUst. kin'lisi dar smm_R bakm§o a~l:itnd~JTt kopama-It no; do1ay.S'lyJa keJt~i b_]lpJan~ bagh;du;l~1" '~ ~,t '~:z:tuklel'iyle IiIA~ ~ud1il,r", A po budw""' d3}'Qxla r.. Ben lrti,~ birisiyim. O~ m~m da, ben kc:ru1ti~ in5anm te"'1 !jj\'Z.eUil!L@:r"irn en itOOe-n _zakl_q.hjHj'lm[ o.nlllt'n~ '[nsa'['iI~nl pa~~adirr. ~n pgLrrlMlJlJpary'L~nsal:'l
er~e'lderl~1ibJ.ji1J1 ediy-omm. Hem d~n g.~'k1ipni ~bt311 ed iymum ve hunun COk ,gmid~lirl1m:.i~, i1!'ilSatnh;iuIJ b~trui 'l:ve]8i olmu§ b~im1: rine dl2 ooyun l~g:miryOtum.
I

'o~bw. y~

Col<. ;:iiieU

a.~k

?o~t.old
~~II~

LI 1mZ'I!t

sfiyUi(; - ftd, _~~,;; .',~~

tdUly.,Msgnu.~~..

b:l~iDlilenn~g

em aleti o'Imam_, ~rrh,SIJll

1\em"

,fQld.' rill' iQ1SUmll ki? Hif" (ot.'Ut'U'fI. 111:; O'Z~ I[H~i\l" ~ dalu1. 1JJ\5i'i ma it" diih) banKlill~ dabs ~~m~dt'l!' V'~ i~ 6-zeJ]UkT tdl~'" B~ll'C@' :irwrnld: y~[~~ mm1anl-atJ1l uzak~ '~b • Ve ha~a g5~ bu yqllL:nD'WJ 'insanItAa kaiql tliVi1l' _iQmde Q~makd~d~vtlmd~ikl'lli'. Bun~ gGnulli.yorll,u., GwmeleFirLe im:tka.n YQ'kh.rr.
Du nedienle' de.

lnsam biJ! varllk o~~

def

I· ,> . - bilr~. ruy"f!' . fit gzt:l;Wdf:rdHr~ h_idar

h -.'. ~

bq .. Ir

'C'GZi!t~,

b.iJ!'k ·iisl'til" bu. kadat' I.ddii;l~i ol~ana ne ;getek va_r~'-di.yebUi1f'sini2" A neat, tl~~ ban iruarnm lfe-Iblr isa.n 01Jiug'!hll ii~11 de idcliflllll {i~1'tI:fIJ J!;~~f Vti1!tM:!l"; drnim.. Ha:. I'i~ o_y[e demiYMum~ Oy'~eoo"l~~er olabUtl'. Oka'flM Bu Apo'da kim olu~T ki ins~mhk adrl1l13 hare"k' ,t ~or1li dlyeml\er O:lilbitlT. Amamadem Ii ~n bit :itn5a11 _I (rn?d~ - "~anl~ IrHetJ nMcket etm.eyey1m.,.
bl1fllat
II

5itruli

!'sen tCk

...·bm'iJd~mi~. ta5avvurl~n~1~..;(I:u~'1iInce]er.m.e g,fu'e d<!g -d~dinlnek istiyodM. Oy'l de:~1cndirl)fOJi],ar. b]J~l

boot.. ~i

lfol'blillmll~

ki!'ei:leiunij

Ben

0 tasa\l'vMilirlilnn '~WlndaYJm.

8iltsiml\O onlarm CJ!lJun~diyorwn. onlafln olstm, roil.r~t 0.lI\= lann <oliSun., kap;lt'alizm de {UllMin iQ']sIm .. hatta '0 kUrduMan
~~yll1liZJr.fi d!2 OOtlEU:l~oJsU'J'lr Jet' 6~mD.i'S:~r

om

Bu ~~

0 m!ii8iV~~.

d@iilmi1

Guze] b1r tdii'Lu ,-;m.1cI.ror. .; 'U' ~e:1i,kLyu-,", SUire-IIIfn@ kaqJ l!!aylliIlls.arnu V~ dij,ef yandA

'1'uddye'd<e

"Ie Kiir(tisf.Hn1da, 'bIa~hAiiI rn'icale~e,m 'venn pi.KK~tL1Jm1j'b~mdi'islru.2;, •••


I

kafJil

g1lli

etkin

Ciogrt~. Sa a, b~;ten 'iiKen':gini peygambt.or ,!iall1Y:{)~diyorlar. Bml de b!!XeJ1j p~rni~ ~OO,lylal ~~I~t'mrtiyel:]ll,'~~M§:I\~ u'a:'tf la':t. tU't)'{l'!i'U'IlIil. AmiC:flJk - -:Urn kiETidlimi peXSmTIJOO1' S~mBJ ,g~k Y#. Cllnk,~ liinUm~e ~~te'd.'l1.]~ml~ p'pdtya . ,Am ."11;Z r]lk d~ Vi'Ji'. &mw'IIDk iilgiru:) .A.S~:inda go1. ~i~ig~, ]1i.~b~i y.ans~h¥or., Hz. MUMmmed in Glkm~t ~oldJ~ 1iJii' 'VnLb.,ftt ~,t1laIfft,~u;;~drr,. P,ey~amOOr~ ~5Mer.' ,kl2, ~orol<IIPlI'1~Jin dJUi ,din SOrfl'i]du~li, ~f: za.maI.lG.8I ~lbm~l11ir. ]!~IT!!iJi1 ~~k ollTh'191el~tirllmi§th:, CariyelM WrT; dem;m-u~tiJt"hlflilm ~Id;eki ~ -m l ""'e' klz '0,C~lcl~tl1tl~ _ dUr.llIffluyJa. iur arra"~0t~·, ailim~kgEcn.~~r~~y~. gamb r .smyil~1 ·eytiU Jtel' de y.ap~tIr. ,AJ;lCillk eV]Jliklefiyle kad;!1ltl da yijr:enm~tit. Yapll1g d6nen~[]e' gore y,crni biT .adlmdlJ' ",re1bu~aiya. b:ir k~_;}]iS:t ~;8zcilyle ~hQak d(]iru'd~ild~r+ OW i~m gubi ,~lLOn gijr~tlzl igti'iliitdell Cl g;O" ("11' ~ilI.ya ~d~arm'!IA1S:1mt~~~~gfmr r.K.:I:< de 12pey b~'~6!' ~a_'n oRiugl1ou g~s'ifljiz, ' ~lma!ll;d$rin tihwml mel Ukl!a1:i1"lC h~_ k~Lmat..~ ': On ~~~llrWr-et~ ,.ibl b:F ~~~k, pe:ysambcr .·il;ii ~. P ~etm.Ellc. :rII~k n"•. , ..1'" ~'~J'" ~,l clll?1Benim b'~ komu it '~aS ~k 'bjr, yorumtml 'f~irdU. :Rerum 'Ub~ 9g:rullLuna D~vrlmd Va lk~.a,~m~' iSiImU def;~dcru:Jj~],. kol'jl d 'i~delltli1li'B1,11a o~d)Q.. Haltmki 0 YMLda Q6k OTrl,C"m11 pu~'];a;n ~ ~a[dL.Bi1In'Jlo:re~~~t ~ i.. . ~~~k !Ill i@kJlll~'.J!l~ • t d'" n ~.I 'U~ "'JI'~ ,~;'I..:; 1,.: ;1.· ~,. SllDiW!r Ll!r~ LiiWuaJ JI .IIL.,. ~~~~'M'1l. ' ;li..I' .~
J I .. '

:Jl'D1Jis:1Uman~'k d ',In.. I t ~il'kirnliiltil', BunLanil l.; ·ruz6Illi.. isJ!~JiITl!]~k m3Ske!erJirwt a:rdmdald gen;e'k yUzlenni haU:.a, d8lb~ ,d! an1atJJcag,i);V,~. zamen h.a1k bunlan §eytnw. tii~~a~·:1 gi bi 13tI3yar;8~~hemte-mebd~r RolVm~aClk! 'Bunda]], eIlli:mftrt
S!lyltdiJd.mli~ ~i)k ,itlOII:U.r b Jib "Ma Y~lllib"dle.le"'h~ndDd.~,- ifi mcmdlayuri. --ii Deniml 'm~1ttlcfJ.mfJIm1. k~mtclrJ!.m ~f!t'lt~ kmll r@:roIm, SiXi Y.1,pry():f. ~n

~eye~1l\ iJ1llial~[[g;Hl ~QklUg~lll a~ \!'~~ g.e.~lYQnjjmr t:ltll&Jru:a oolirull'W!:}i- dlinlel"'i: W~ilr~. dij'e' vo~iyorilln. Hen ya~l~J.mlrmiil i~!f!i~n!I,!lll ttj~~I1i ft"I. K~tdnelllin:t ~L'.I 'vey,it bu t~~CJd~ oyte yi;i~ek.t~ m.sanlwan CIa.' d~.lillilm '~hjTlliJJl[da'b]rlikw k(.itlld,im.~ ne Wk: kU~o.k ne de Olk 2avalll go,wyt)rlDJn'i. !aU 'kd:nud~ ~IlS~ '~iJYgML dey~p g,~emel
V~2i
LZ1!m..

sanhktaJl\

m.~

AnJ~,I1'aB ke:ndl k4JIvli!Jj)1J1lr


.

:..:-.~~~ . !.i!J.~,.I' 'V\!I;;f.Il~.oz..

'Ev t O~LWLiT, Heme~l size birf g- c]klIne


InsM~hk,. ~pc~.Thli2m
en tup]umsal I

..-

in~nh1;

kav,asl,

a-:

kilm old~ ',~n~ ~li _' ilirrteU~r an; 1"1[" ~laJkal- n '..kwr. 'Bir die ~dil\e'rine biJlmei~ 'IAlttk~~ ~. bil_ill lb~ p3'Utt... ~llJi'Le.mnj ~y~e i~t1~lah, diye bim taJt1ryorlM .. Bu~larln :ij~i. a·M~.h~P'B si ilIdJ'Uzlij,. riyaka'J1 ~l1in g~l'~l. swpleri kalb3; ~lIl9p$ininlilGy.. nl1lJ!L11.1Li k~[ .. H-ep&i somlhiilcil'l il&ilak~ (iLhil.. 'hUehM! Gmrt1a~rm 'kadar d~vk:t£~ d:uzel1e ba,A'i~fJ!.m1li1a,." OOped6~ pd~jsei\ dJp~ ba,~'~amu'9lIt1i§Lar. Bum~r. qpk ~;nrJdIn.d~der ~ y~p :a.kJlA,n ,i~ d~
'1Il
1'1;1

.utilmil.ch'klci. ,~Hitdm~\I!,~~h~.yillB. :~fad,~roiii]', Ve dE::!vrim 1nL i1!Jro ~i11tl.gm d opl ya~mlrlf1i 'k{ltuHafiDllllt tizetl!iklerim ieb'all."yab'Jay,a.bjhnek ~~-'i e1n~.ai:iZ]llin DU oo,sal -.QitdJa'rn day~«151 lchli,~ QJ bidB.i.1. ka~&nm SllW§i.du;. '~m.d:ibila:~h&tI~ ~jlClz;'iliiLi1I-.r gc·kylilzunu Y.ilJiII'I!I1iJaZ d'U! W ~l!tiriyO;l'.•'V'e 'ili,tuf\,doi~ly.m lo:Ilmra.k1m~'Il, tophlmul'iL :i~!ve' (b~ ~ d·a_h'~ e]Iruq:den alnr:t~ oB.l1jYOl:'~ B. ]rn1sa'hsarm wn:u !ilJla-d gorrney~m?' ~im t~n hi, d~rai miaatl! !~i1l)lt k,errdis'm, dot;aJ 1115a1Il tut'kllJlanna 'uI41bil1l'te sore-

ImiUcriylc;.c

}:;'0i.uJlarfiruif1l" sanbk otl'l!lrruna day~lUltl m


iillsariitiUr),

._l~

olwr.Jk.

yapaYll;m.

dlo:~al

Y,i1i£"

m' k~W1an

m:nuj 11:r.

nim iQ ya;terlkliT. B -n ah~_ biz msan G[ma:yaca-g~n. Ball ;;n;~ftllk ad:nl~ msm.-ll1lm iA;iRe pi.sJ)EyEm"k 1t1J~amRtyacail]m,.,.
liM

P~ki bu mucad~~ &z ttbn. ins lmllP kudumeay . kadl ml sURoelk?' Qr,aSl 'ru~v;rujmfi dep. Kendi:b i~l.ma lBtffi.in GIl!: m Ciab~ beJ

e-

]iI'rIn ,~~.jIl
e

~i~e kaf~'Ylm. Bu is·temt~n.yatr~1L ms,ma da ia],~1!11mr Du :siJs-~ t·~n :ralJl tbp iruanla'll':W ~lI:d9 ibJeri,Jevm:iYG_rum- '~'lLI s'istemin yar,attijl na Vi)iJl;5@ h~t:Hrna, gdb,niyor. Aybfil~~lm ibu bd:!tJlfdfl'; geneldiJr, eVRtl$ ~d~r. Bve:t QOk zdd olmayabl:li'r;" Qlk S2'rt de ol~h11~nM,- fak~~ ltavgama .rna:ru~rum. Vi'! bu ka.vga, h¢t-1J!m,a da gidiyoli', He.!' lJ¥;alU 5e:'U'li!lI1@tdz, I!1fflRd lir,tcldu, . ...

l1ll§kUe-n, dogaJl yaia'I't.I..1, 1k0000U~I!lfl '~ tem~1 Wp:~iJjD'L":~d ya~ kCI§ilnan~ tclodir" Ben bumtla.r-daJj1!1l["byrm_, Ve bu n'lafm, 6~ijne dJ;! ~peryaU~~in ~k ~qi'lilli mill ,¢&i]ild.~riJ' dj'nd1iM~ ve bl1m'I~.nn tUm bi~jnd~ mg,el td-arak diki lyo.r. ikn btl nhm1!l-h~-

Bll;~n h.,ve~etjlit\ I'!ylemim_ saU, uh.lsa[ kYTtwnI~~Il., 'ho:tb;t sal~ srxsyalill':l1rL iiiln deti~; illm:3an'liarm teme1: ~ standa!riAf1~ doDl

Deme-,_ ,fI'a:,nu~:dL gizel ins:.,um g.[jfm~k. istei~?' Kesimlit1e bUI'n ..m ~"'yUk, ~~!l i9odeyim. &:tn~blJAU 541= w~aa yanllyormn. 'lbi U2ieUl~ ,V,at~I}"lJm. B n a~~k si)y Gyorom 00ri,1m (e\fremde bJima.k isb...,,-em. [' bu ~~~eved,e kailhbUmr. ~imd~ "'Bl'llilla r, ~He:ri i~hrt Y.1TI1 ya_r, sev~m~yo:r'·
j

~if;'

yig"1ln1;. sa'va~J~m)'iLm!B!l!J'lTLUlIl hem tooflsinin. hem l'fillii1nh!!J 1iRS: slf1m! 'Buna, "vanm di, en bfH'i gelsimll!
1hI, hl giiUiifdh"1
n tllntkU5~, guze:llik

di'yeceb' nLz. E~r blr 'tak~m temd d~er!mn sa v,~~n oima}!"ll bbl..il ~Uyet'la~ y il~m.aaJdurabiJlblfl'j ak;l:iJ lrnalde gitsia:d t, nel'QSi i~ierine g-~Li![se' Iltada .y~""aS:l f~ r. !111; br g.'i~~~li~bk

amyll.$i mi sizi se .yaJ ~m£

if

nede'Jrlidi • ~ yokst:!!ld uk. kofflliRil1i.l: doydu, ~~. u 'Q:s~U~n"ldi'~ di)i'rJrmr. ~ • b~~yaltzm tl d~lClh. 8u OlUJrn ~. yONlm1Lldrtm'! ~en~ em.1i g-e~~e Irdataca~1ID.FOIb( delI( btedij 'P1 11I1m, j~d11isnsyiilliZlTI'i]'i daJiia.d~~i~ b~r dfi~,[Hr!~ &~ltp ,OJJdu,g~d ur, I:izm I her ~ rEO dog['~,dll~aj iyUlge~ g._tni~ ya'kJ~ma ve I~Sf)~ ~ ol'llDmu ~llmkh:1liru lkfimma", ~ liitinn~IS9m;na,LIdll . Bc!nim 'i~i'[!l On,UfIl 'biU~ 'I lBalfl.trnl ~udu!",

W.zUi1H

oosya~i:~mil~n bha

SOS)1i~zmj:edlm lime,'! ~_H fill! l>J!li.iyik hati1~r. Bir' yatrllrul ,ah'" laJ1l:8du. s:Q9,yaUzm ~lmj~leJ'd~", h8Jt~ c;i1"kjril~~1e1id91 ~u~~ liepki dt,lyma11 W ~z3lmt!~!In. ,i:m"\dl'lin. zuj]dl ~ GnU yii:ksdbnenio s.a:~:f:u Obllll[g.l~ ~ YOks9~ ~!jlt b~(gil'l. g.OruMii~u g,ibi~

Quu n' de

y.orWl'n.,

~,un

rool

sQsyaUzmi11'l,

sm:yn

_:m, JJCN ~kleli 1~f,~U'llij;e ~k, ~h1ct~'tlc brr~lIY1m. Tabtj rkjn!jk ~n]aym~lm\!' m\f.n1mnn da de~i§ilktj '. &n. ' , .hc:m ft her t~~ ba~d a,ytom y~pa, I ~l~k.ikri a -JanDiL ·Suniffi bu bi~miJ sirkindir ~5yle otm ~d1rrlf dt;'l:'im. AT 11Le 'bdar

glirnm _varsa, biJlum yet:e:itlelJmmi k~lillmank. ynL de.a~tiend i:m:teyr 'If In dotru .. hem de ,ya;r:[~I~lan i~~~ 'pi ['UiJti~ u "l '~d~fflW ioruyo:rla:t ben iml tiitayu m.. &nditl m1l[th~ bii. me~ '. IJlgL1rnIS§mMI v ron:., Bufade- bemtn bt:!lu-lIt..~p (0,1\:, bYy1JA ugrat .~.. '~tdi aianJamdA ~t;~'t'I!l~~n' jfj .-a ,J J' va~thr:. kenj, I

1,02

100

dimil bunla:lfdM us.,tWt :gOm~k giW ibj:r dturuEllUr.fllll yok. Anrn!t b~lliffik,tde keruii yobmnlrla .. ~l1iLe pek ,flZ rasUanm bbi !;~oo;.bII:" yotWlI~a~~ ve' bir Uiii':et~m:dj'. &nu ·11~~ldllda sO'·1eme:k teh
r

min bir. a,akiist\i, ~~;n;be'~de baa, ~iStaJ;ln -d~, bdn k yenne',tiakltOJIdJu~1m blllDU ,apm~'(J@IlH." dedin~z. ;Pa:b~i.StaRn bir kO,~I'lii J~uydu v,~biTraz y;~~~;m taJ'~llld~Q ."
yol~ ~b~ak~
ORIllIl

,~kinmiycRm'L

LL~ir"~n ' HiS.it bit

'Iu

:yQtuo1~~jI" ral'bt~l11~~§iu d!~ btk ~t)damiis,l del"]


Will!il.h~D=I~!mIi~IIiI, :ok.fJri'a1'yl A kad8i~!l. zama
Zii!i~'D.

mJ?:

~~e.~iLir.i2~

,i'\yr;1'I 'ilnda

'We Oe,:bre:,idJeJd

iSilV,a ..

Lerrtifi;~ln m.oolll~·'li.unln Nk,la l1~r'~Ji nl bi~iTS:iVi!,~~ T,abi~ W .~s~!'i~m b~ryrllk.la i~'N~.

w-

memufil 0.1 Iu BUJ, do dol _yalnIZ e:mltr1~. buy-

datiimnelt ...
Olardali.

.MeseiaJzaman

n 'UTru1T1i ol~Ql~]iw.1 da d:il,!l11!fLuy@.1:!llm., i OlBilr Am-eri.~allit teff\Si]~$l ka ~. m ~d:~~

ben ,kOl'!l1J§may~ tI.JlSiJl '1J~u;bn,~~ yapiilca~r d~yornm. 1faibil", "'Uraluna~~adam {!1i}!i~[m~ ·,i iz, bu b_dar. ~m:r.~inJik. ~liya'tlye:rStrl.llQz; biyUkI~k on mudol'r Denim erndIJrla ya.pa(3igLVn cMphlmlJtik m~j budillf •. B~kobn;n belki .Am.enka'y,l. y.ruv~nf .. y~ kanr, AIM ~JI, olsarf~.'iiOT'kin adam" doom. "'OOyiilk 'Oldrll~i!.l!nUJ ~"yoliSliln ,i:'!J~ ya,u1::1alll:l IM~nllk'11lIl b1gcJ~§u'm];?'Il I]i~kim l{u 0i1nr! PoUtikaya My'le Y~PlYornm.,. l!!un1a,H plnnn ~ Wy]~yomm_; e.g~T bErui dogtll deger]~ d[iIi@rrdy,OO"~bu.ri'k. d~L~lend'inne M131an )'~jyntIMst'l ~e bu )luzd n de b -nim ~ijyU1llQ.Tifm. :Ib~ndilmirun 'iS€!' kD'c;dlm.e'l~i"iJre )'iQl a(iy.orsa ku UI!' l¢i~ndlileFllrlt'dlt. '&fI L~~~11111rri,terrilL 1. o'l~lerini: 'bJr.aknUa.m. 'una I. melo]Hik stJy~ririyor,!i!'U.nu dejillPi? Gei:tel: ol,e,r. k sbyJU~· 'Unit. B~ ~vm:m i~j,fJi. de boy~in.". BUllll.. lan b~t1:l1n.j'ym;tllif k.et.nwn~. 'ben ~ttnecll~-m; aksine mOtW" rdell'~e d6g:ru1M~ ij£llme~ ~~.~Iyomm" .A:mE!J.~~l(fJ Ma ." ·edi~''Gf.: 'W- J. .J] de .' .. ~r IJ.S,ral; - ~ir.. f!d '8 l'Iim Orgill iii~riEi.d!-ki g~e", haJkln.~~ndekii ~aeUm de b1ltd~r. Bd bu. kadar ~nsafii dot.m1ar.a ~1l1!~"S1il \ ~~l wnreeg-jmf '0 zIdduu ya_pa.ca~ ~~n "K~rt bi~az 0,- ~.~u~~m.aJ!I diy~~~m;: o~ "'G~k y,ol(i d~ o

MiI~k~ Y~Kli'u!fsak]Lkta, te~~Wikte him" ~lI!J~~m o detiJ)d':r~N~ d~IDl ~kJi Iroo bak. ~S'~g;I'l'St-,ptiin'fn ohuu'llu y~~rl olmald:;r. 'I::kh-Liik~' sosy~ilmzml~ ttim,jne g~~ktiimJ' mtU :k,a'''fjl~'kbllil., ,g~klernnt ~1l1'~tirmlektelThllD.·~d,Mu~ ao tIr. AQk(.~buym.A.. ndi

karpasit §4 damdli~lde ,yerine ;etir;mey~ !!;a1il.ilBll:;br. oR


c

'$05y~_Uim i~n
lei e~l!Ier~

ben 'b\l~;l1:l1 ,gOrd~Hl. ~phl1'-$b; 'ki 'ken~i _13p!:a~ ~mdi.Si. yik~lIJi Y:erin.e .B~tirrdlik1en d~,''et milfild~tl _d~ba:kOlu ~llktu, mkil.-adam "ar,Mm~asl.!I1U ~ bUmiyPJrlu. 'Bizi-;n bulJli'j k~Jt:ii·hN[ irifi"ti'n J" ~ldYju, U ,iliyor 'muS1lJtOOZ? Belittle, bu tedb1fiIlliz, ~'IJJ Uild6 sotjf,;illzmin .Jlrl!ln-tu':mn d_a ~ i1~~nl,i~.tehel (f'V@planoo.,m bifis[d~r. ~n, tr' deney~mi bi~· ken~m,. rKK ··,~il.lltebiU ~rdUriiiyoruw. 5Qruna 1kiH'.~1,rkendlDile kaq*hAl tl~u:~~,DY't)TI!J!1IiL,A:dlnd4 S~;lru~,I~n ~1itemirmn '~1rnl mYgtWlujonmll, PlQ("Uler"" b\-atn]_maz~101~e ~~, '~tttk ·lemelbrt_di~d:lrr1e:t. &1 ,as11lltdfi b:mm :ki~k1ed'i~m biT- Ollaydif .. Blr ¥mla,mdJa dn kt.itJ1i.rl~I.e,rifii~~yill ~~.lll'lIryo~ht'll'.
I

<C;'inku ,enne ko~l. I1lI:tap1!h &1i~1:e de~nchl" BUl ·1i;Oi(Jfada",u~.'!i ooyley\e,yim;

sUpirdllf ama, yerl__ne

r~_.,zdi. Bu~iu _

r.t.e koyac;al;lRl lbilemooL y~'~liet~ y-o;kw. St3.Jlitn,0:zeUik]~· adam ya.-

i~k1~linnek

'~n oniiJooe-

-'itt bu da

Bu bir y~llJ-de-dofJifl.!ldurda,
l)'l

~.:I: .~.1[_ r.... • 1IlJI·IjlJU;roi;. itil.1!I'

!!ii!Iejb_!!l DU!

.:;iI

ni'-III

''''

r·' il'....•• "iJ'WlIi&U

•. Iii 11'......... ,;;;:iI~w:-it'~,1!I'ilI%

'am

n"

yeook:[ 0 Z3IDU1JL"L om ...Oyl~s

sen en burn1=: 11I~~'f!j1f1 yaplY,Dr;\"UlUI." (l~r.imtl lilt! ~'Na'lfl} yaJll6rIl {iii) gider" OugUl~i~inde de ~.yl,edif., OI1l3 ~t ~~mde' dl~Aru ~~:e" 6xgU'tlel1me]le bu den1Ji g~~Ji~~~. ~. 1bi:1:mki ~IJ~~:da .s~Jmip, G~d~ktb, Benim.i-nSaml det~fl~bnter hu'-xtm i'- .·kf 'Rlldrr, '1i! •
1__

buyiik bit yMabllr krtdm lazcwnw. Hw, demokmslRiin bIT ~dlr.

ueu ok"]rak k;Qmllm1]]';)]iL ~~,gma.idi!t:'·. '~imd~ oilJlMn ~@(~i, De''~dar htllmdi lse, bmrtim d~ ~irm 0 ~d. 6tL~idlw. ~t'G b!m bu Itok,tada [(~,~ dokm ~le '~Uelmi,y~ruffi. Sta1m b5y;]e ya_pmad:l; Yeri:rnde
b~T

d~ywn.

'Il.-YfUinl d~1:~l1~lm.n

Fakat beQ de '1b~la:z

o~~yd~' bet..Qn tim-a ~s!f~ye ~a1\'l!ket~ni, i§~it'~kle~ta-n rdl, ~ de, it;1md'i;! bel:ll.i birl defa idam. b~!1 "~tyGwm-.J ama uY:fU!1ama:yB g!~~limd~I' ,M'!ltJjt1 ~]l~lmJJn &tiude lulfL1ak ~I1lla;ridi9

y',a]~

ka~lyo:rlJ!Jm.,~ikUgi;ViL~ bimr ~lllflllmd\Qj" \I"e bit' ptiJiHLl: o%eUlgLn1 oi~arnh ·~Uiiyo~. Yam 1)~md@J '~U;fillJ d1li'~mafln, kadl~ yajnrYOiflJ m. D~maJli:1J III b~]~ a,YiI}k,lil ~ttLM€ak Yil:riil~r!lnl aya,k~ tu mtftya {~l~~!y6l:uDi'l./iQ:1Udeya1:np rlkl'fiaJ bti:v,ellij' rokttJil: - l:[ilni, 'nC~f}S~Z Han yO~i~mi"' ~!GniH:r ya~, bende 0 :tllr ~n~mleI' yo:1{WT+

Ki~idE'

birud;~bir ~1\tum]lliUJk ol~

biilel'

t>nlarJ.

yakml:rllY:ip

yUc~Utr;n~~

be'nde

gU:llk1;e YQgY~luk. kaW1lll~.q; 'b~r durumdur.

A,1]l!'Il'lda~nlam

ce,pllesind~

:5Oy]~rinl, P~b [ Gr~~Y'S!Jbuuan b~lkiie l sJ$yallizrrliin bif g,~~u oldlli~, ili'!ii.Dir.ll~ -;a1i6_ya]f,. 'C'Nfllktll sa~'urMm

t1l1seJt~~~rri" za~n her

·qik Pill.eilli,yim \~ ,i Ka~I]l£'i_da'ki, a~ll. dlli~an d~~ QJ'k>l'benl bu :&~ cephooijilh-i OJl.Hlt.~y.~luk.li;1:t'l1fii

da;, biitj r:t iSllIn~a~n I~p:i&nin9)k ~eedoo V'Cde~a.npiarnlm vankr+ Be~ k:endi1iJind!l!!H o[dU;i,U.J'I!JJIl d~'ihu:n~dftm.. F~bI!t bi~blv.FLaCli bunu an:l\amamtl!~m" IiI' ~k 1J?KR1l d~ia' 'l1F~ IIlPI$~ 'k£n.d'i ,!1y.allE1i"ly[a IliffIMU'ia;cat1w "~YQi! HsrYH'f kc:nrdfWt~li1denll:l U,~, bll,;!UImJi.)d IIUl~ZJl ~iH,yunl~.,S-111l1J kUapl!!1l'mm.zI~ ~i1:'Wdil~ J!,ir. ya-cIDf", ('BelJlj !kJoiUildjLi n~d4l'it~Ai ku~" hmmnak ld!l~:edlim, O:~m..YWMa, ~U(am1IJ b~JU{p ke.ndlm dml{l,W'mill .d.'i:u:umull!1!dI:a. ,k:ailikm.11 di.yi6!r81mwz. '8'UlIIiUJL b~ Q~LllIitLilI!l'
:m'ILIiUl.!lZ1 ytilli[ OOMI ji'l·kl~lal', Berum en bitiyuk., i.tlem1e1!:iJmdgn, biris~, de ~'Ok ttaJriI5i~n" ~a](. taT~~ g1ii:c~ ~Qk olen, .ro.ki., u~be~n'l':1(mdwlcl!~tlill~yil1L1lif kio.IIill:;;t;]f"'bar diva.n y~irafd :makti., 1:;J~1' re:ldri: dlu~}'rJJb(! Id'M~clrrrt'e'k.,. ~hIllitld ~ mabvet-

$!,~se~ v4- y.'3JpbglInJJ ~n cdara'k ,1.11 teJed~ ~k~pl ]j:i;ltd.ann ~entti~ iiimden o:rtaya ~tkn~ml WJ§iDDmfI:yin.

'r~tt

blli dU,rum ~~ee:\,,5m.y;alizm~ ¥ey~ S()~f~lUzm~ zQrlajrnn


C(1i!1'aJPqkll ~I;yor, ~ Qf~t.ffilJl!"{"
d.i~l"dlUl11.i~. ru~fiW1fDZllD y.B:nb~ l~~,an,

T100t:l~

birr

$cv~mi' ~mi:;llkJm"l 0Y'liUill. ~'IJ;,UM' aymtl OyW~Old~ero i.1 mlyl.z?' iT "iriElJoit, ~i.y:ll.S~tle uyUIil .ii1ir~~H1!!IQ;~ y~It Ilib, bk fli~1ki vamllr ..Oy'!;ok
'!lC~·cJliklu;iUlmda ofllll1liu

A~itbaj

u:IDllanw 8<iyase~ ,a;n~i,I!.r.lli: siyaSE:f ,S;!l\lJll rtiI.S:i IllldllliUIlU 'b'~~,ur,:':li'lilim, Sil:~, y.asl!d' biJro~ QYUI~lahqbr :J,m.;a ~mtILiJ oytl!N8r~ d;a yol. ~llr~,

~mhit ~B~]l1'M'.milll ~,tl.I\iIli.z?

Pdt.i

Af'~ :l:Md~~

-K_~,dMiillru:HL~ 'Ib-~UyOl' m~tmfl!l2? On-

H'aiYJr. ,~n~m '~!t;in p danslar a.Yl1'lI.dit. BerUm I~ifIi da1t\'ls $,~,as~t~ itll'., llin ~~I o_ylin sily~~tii]', 'Y!l1lD, b!1::nmm oyn~[h~tlJ;r. Hen01iIJ'M,uil 1!l:1 gTIize1.il,l~t eTIl s[}ru.ll~ a.I u:l'!) U!1il: t~rc~~~daMm. Bl:! bm~lt.'Soin :;;i.,"" 1Io.,~!i a~ ..I ~d 1:'5' .1'1;, IJ'tl,a;1,1l '1_, ".,Q~:wn...l rlSl '1 k ~-'" ojf.ll{\yamilltl;.Ui51 ~,u: Ii;II;jjUl§j!, ' , ,1111'. ol:r u<unJ' 1l;;Ii;1

d'iytJJdu. 011101 odk"ijRS¢.. iIllel d~~s<~~r, Kend~~ gliD'~~n il~ls:il" ~5Ul! .JIt dit~r oflll nl.j D'l d;mdH~,ka a.hir~m~ trik.a~ '~lI ~n-dt1 te beiI)iL~Dl Clywrt'illm, h~'ka, hM;bi:r QYU~UI )!e'r 'YE[]l'leyecek [md.a:r ~5r~_i, '~' buyu1k boir q~ooUJt. ~emtd~m.izi bu n1iUih~~m GYI1$Lun lOO~::kU;SW"i.a bplJr.ml§ 'ghdty~ru.t,

denteltlT. Iii' Alman 'bir gD1n~ni s~r.Mif~ "~,n tm ~dar ~t MOtlOlog 'Ytm~J]e'~ trulan)m~U eU.1U,r lien olsam bu yG~JI!em]~ )!,6flm '!ila_at.'biEe'"i~ ytllpilJruim" ditdi. n~, ~ je!ldut 'bfjy~ bOy'le t!lr~d 1M- dEfinre Bidttm d~'h,~te ltaplld]. BemM ytln~m My1e te'k ~~~inimt monfjlb~ 'C):]iU101"Ama. ut :!ii"lJ:m ~~ij m emg.lmm mde Imtll;,maU,im.D yarvfi.J ya:\II~, 'mOlUl.~~gUm H3k~lJlw glO[ldiim. 'Btl mginp,l\t~ bit tepki ohlnl: d~til~1lJ,. g~l]~r-dlk. Bu f~ y.ilililk m0[\C)loj(~ s.a~ d~y~l.GggQ, ~'I~a, oldillJ.~nu ~6rd,1.!J,m~irr.!fllilJ'E ~k~ dilrah;~A'lUn dAha gel'bmffbciQiudcr.Un.e ru!a~)iW'iai. i'stio/Omffi.. l"J-i\8Jlog~, k.. aJg]a.~~ ve .di~ yfi]~. f"li~timl~ ~5tiFg , 1'UlIm.. $,trrtdJ mO'rLUI]O,s;ta:ll Sob-,at y,Jj;n~~i~~ g~Je;bndJk Sob,~t y91b"1'Vemi bi'!" bd1Im~hr.! d~IDn'a, dm o:utest~.YQ l1l]a~~n~k:cstiyomm '$hndi diya~o:g y&ni~ ~yidh". [fLi (h~ geli~iyot. 'Vrtt &_)~ 'tIeLri a,hmJa:r'cllflt fJ'l!aibilir.. fmtdi tU:"\1..,i7S-,yrn~l.tt1 S1i'lU'iJ.~ifid~ le'l!!ibUkm.iy.h,1

m.ckJ

Hei,i

'fnlilir '74:-,:7.5~~m

inemJi ytl~,g;r.

(3,

fIlJJrJ[II~iJJ!i:!aydt~m.

V~ b~zilrlJ

k-e[ld'i~ T:&rlbiye dif'vdrtd~\e"Blda.dl~iJfllL 1M yn.Uama ADY'OD~ ~uMduw J?l-"1'Il QIiru:lli, S();.,


0 d@;l:tem~n ~~!l!r

Dev~'Vol DSJ,tII: diJl!.ii:

o ,ijn.~ilIi bi~i' de$e,rl.e1,dllil:o~r. Salllll:flm bir fl~t riz. a don~Plci~ll;[fiki:r dii!21~yiruyatil~l!$l'~fi\lfld,ftn:

olsa size v~riijnemilidir.

Uk '~lITh'HW'i£]'lt en ~t sffi1]:m'liL.d,Uk. dU~~yinde, b~t p~~;i gibi ~h~,'~m. Kmdi gr~bumlJ1r\ 'i~i'rri ~lumd, plmfIJ bIIJrn}Jtlm,.~ Hat.:'t;l, ,grubU!mli~,;illk; ~e.ki][~~tro 73 b~b~nlild81d n~.
~}i1m'I~

sonr~ki IRv-Sol hr:sutlem~'Ie-rln~e


l<JM.mi§tan

~iiB~lMnnda

vliuih

1;"

,arnrt.(l
_

~<

aTItl\"'~5mJ1iJrg®~I.tl
.. ~ • •

·"r~l.

tErfie.

a~l~lruNSl~]

'7Y ijiJ:Ji, PJewrm'la '1idJ~,ya;p_tlnri" Cubu~ !1i. de' bUaIlll\r ora da ~p'bml.~bt ~~j y:nl 'ke~di, s:rull~mun. sa]tl~lliru, bUr diti:z4[tey~ ~iil(tOO': ~~kaimmarlll;m; hep' ~:rkiY"'e

'L''''''A' iJi:Wie i:j

yap~a, pa~ajl hj:lQi.ye"

.g~Q'i]~illl~n.soif'll.ihla:ni}~h. (]~r~t:ili .. V~d*~ ~lfit:m ADYOD ji:±1L

p~tl1d'IJ-ada~:Dev-Y~'~1 'De.v~8b]Qkl1., '0. '!hiliemd~1\ h<lhriadtA!nu.: ~jy1! se l\[ilijtd~i:1, i.IM. IYaJ.'1 k iu D®v-~(d ~ild ro~~I]1j,U\ ,onernll ~it ki~rm l'aWlt. JstinblLlil,'d:a Dety-o'~[!lel!J)~r 'I,il0!l'N1.r~bii: _get~~mep bit~ 'biz; e~kioo ik 0'
AD1tOD' b~lnildttta~ ,t;0'!,1f:~ biZ. de-'kewiH srt"b'IJ.r:nU!~\l ti!ll]'dJ~k... Ve d;i,1i'kBt;t MilIi[S12 "76'latrZIJ l.a.d:nr '~,i ~bumlUlZ llM&.IJl1_da po~ Im& bllftf ygr-emi¥,UT,. B;hli'M THKp.;;.C y.oi~umdla bit ~,p mu 01'IiY~r. d'l!J\~muz., yQksa ~ bi;~Kwrt llaJ'.~lj m4 olacnjlfmlz k"QnUJ5l!a 1'\+,~waJra va;rillml.y,~u., ,A.dl~rl!EI,fltiletl d:urmrn d1llld'yHe~d:L~ I 9 d.a~~~,~ DI1[{~ dJ~ ih;uJi'1~1d'YJ. A_n~\ ~~iFJTIlJ DPKp dE'" 'D,ey~ .(}1d:ul,u idn. bu, YIDi O[U~,lii_ (~1a tl~; a;wyroodniffij, v}' tii~_~~!~m. '!B'l1jIllUI1J 'k~ntIDi mi@d~]ell'bj!li\ ~lehfn,dc Illiij:rlj,l'aS ,()1~ d:u~i;nmapek ihti,m~l 'vY:nniynrltl.um.Y.e.,e2:3yd ola," ~~md'u gll'UhmIJ ~tiE1d~,df"rtiiuW!t v'~Jprati~~~ AtfVOD ,o'la~mtllinepl¢~It-

HaMlekNm ilk On.~mru~ 'e}~emi1 ~11'1'ilI~ :~ylenu",rl'i~.~®9~ '~IDiI M~y:l!SAyl,'~fu!b~1 ~m~~~ird:n:,St1IN!;;lu lialktJ;l E(lI!!rlllll~iiutJli~ n)l."liSiip F~]if.zi, A:r$la_oyun ,~~ ~ '~[-m1I,iiydl].F;a~i.5llef '~l'II£fu['idall:i, 'wrn~tu ..Ktirv:~~h.iu'lll j~~ ~iI1~z~sa~e :salliip ~~kaifa~ It.e'(k· M,~I"-£!).JJ~ ,3~ S:'IlH1<lt~,aJ ~M1.5Ji:d&.i~. aria 'b'iyik b'j~ ~l~lba'm~J11~'P~j~ ~di'k.!, 9' ,zaman lOaZJ~~ larnubr' 100dll,Jl. 'W~i,m, ir,in ,cld(Jj hi1:' poUi!k ,gOs~di. iQ$l, air,~'@J'" da§lhu1m~(Z clra IllUhllkbindig,. HeMiH.:t,gru 11" olartllk Aok.-at'ida nns.tmz? !rW'~J\an·~_ g~iir dallin ~rad:ni. BundlBtI.l scn.m, ~~ ~bu IKG[dst4llJn~a~~m_.a ~llimi gjSI:eWiiJk 'V~ b?11I:im '7i'rlin Nisan,Ma}l'lScayl;c][Tl~d~K'ijjrdl:&b.:R ~~ti~ V;@r~llIr'. tid aI¥a y*~n ~-ir~n tdl" ~i3'@rdlf. lCilif$~~ ,AgTJ'da,.. Deffiimttie" lifil,p)'d'l\!l,i Diy~r'btriklJr.!da" Aitilkp',(U SiJ-·8;Yu '~~Lik topa:rIiMtil~Jj' y:ap.'llm. Btl '\Q;Pla:nbl,atf~ 1~, M~'~is',m~nu~l:li ~1J(t11k V~Lbu,ytik ~t1tiTI'le!neMM" t1.~.

I'

nu i.zt~i. 'V~ :3Qn1!1~a, tulti K'arer 'A~~te ,elfiU dJfj~S.51~ b'ui-, nun ij~:r:·ht<C !!5iizim idsrm httanm.x 'Vel'iilL:i.'" d:ed)i;]t,Zi!),tefi~ ~...

AtlY.OIDI hpatIlu:lcaJ •••, ],9:11"'y~br:1dl8l ADVan bpatddl. KqJlal grubujmu~.(Id~Jl!ija (;,az:lie.~u1ilk V~l~'~ ~~Ia&i. ~ MaAilkstQi')~ 19~, ytt~IU1976 ym:hn~ ·bag~'a1~1i1. <~y~' h~ lamlda ,Memno~ K~ ~~!~ ;il'bdap 31da;ta~k y~OO1Jrd~m.

~ir~rlda da 'Mcl\mo~'lKcnudE1"'SU~ d.ar.be~i 'V8fdl[.O .za'mamt Rl.ot, ad,b ibir: aja.ilL.:~atm~i;f:.e]'titMl~dea~li'ev:byaLO 11.izi ~,I.JfllUDj:; ?Ia~k ,~liJ,Ol'd1!l_. ,Haki,:gittik~, wma ~m. tim.[ mil 'Ilmeme:p. ~~., 'iA'I"'~'k s~,ra'biw SlCld:i~ dedim, :; 1~i~,"d8 da :Na1'rnl:l!k; KeJ1E11LI, E~n da-rbe,si'nltf1k ]aoo~~,~~m o rUQirllJtl tl~ib] ;SO~l1!Jl;c1!Jllt. Eara S'I[i,'iarlQiIi kal.d:i~ e~'. Ii~J S$jiW,~ !!!klip'amlt~ 9a_SI]fil!iI~'~ 10nu Ja~,dd~w~iaTlJljt'Orumn ild-ili~ '~n~' •• 5 var:dl;r o1'li1lind_aJ hu,. ~ ~. ~I Ph" i!V~'g,~1iirJ6~1)1~a.dJ~ O~ltl aSj ~abhfQ:fb~r.It~nd~ gbah1~ yin,...¢r~end~ :tCUfO]ja1iml~, ~~o eve ~~a:dlm twlll:n:a,pJd~, ,tto~t1arln~~I'~'lilrad~lrnli. ~iT ~ ya:1i 1UJ1lL" ~ dli,ye Onhital: '"Gi~ ylZJ<l: dm e'Wi kllIl~tr{)] ,sd1n d~yt:!l!i~:J'~lh O1!IIJ~:rg;idlm- ~lrm~, ~n ~H.!.rrq, tildugun'l!.l. ~Ori.P ~i dam'iy-oirlM,. {~, zamam1~'1Jeh~ to yaka:l8~,
m "R

!I. Mtis

••da ,K':art1i~

100

d.ufWl\'W'I,CEan te!i.adMf~n k.urhiLldum, Bjer [J zanurn y~kaLansir ydlm~ hit" d.rma iQ!Tden (ik,mDm wrGu~ Clnk'li Pilo, &1·~~'hJllr.JJ tc5pi:t~.li ..Enaz oru~ yd ~ verlrlcrdt 5 izifi 'i~ij~!i:i.nii.ze ilk ~ iyik katd:ltmrnam' ! 7:r-d~ 'mij 0.'ldu l' ~imdi Ki!Jlr-dj~mn[,a ~tt~]ma, ve bi~' .K1lrdjst.tn'~,~etl~ bir d~1 ~~k1~, )"ilpnlllk lbn.en'flUdiT. iSun-_~.n1!;la tohum h r ~'~ $elpimdJ~ ,gihl\E'11i iI k sin! 0 ZMrtau\ keACi] 1<endime ·'A.rtJk ~'1~ k de yem,Cffi, btl to}nJl!ml.ar yeerec~klirr!'· dednn. Bjll" yetd~ o.lOmu blt'ld~yto'rdum_.'Ie F1di kO:plya day.eLlld1 bi!~, BiT. su ba.waWni. hi-, le eUm.d~ Il;tUla~lt'lmJ I a t:lT1lIiyoru~. Ta lbii dervTet I, om.:nu, dtYlctin bo~UQl y~kJ~D11tll1 gordiik; ""'1ft bi)'yh! gifdik. I'll ge;r(i kWI1 '~~yH -&'!nah 'mt dtin~rr~:Br. "'GfUtp Y~ta)'il~ 'm~ ya$ftm.-ay~ak ,nu7 Oil' ~I~~ ~l~Iily,¢~k rw~ 9)~r-amaya~,k.rrn?

olin' arda vardl.

Field ml),ib/r

]pia(

d_q;lda

b~kai isimler veya aIDtet.r'llidif ~simti!!r v'ar

,~m

IiI' nKijrdista~ Y~TlSecv''Cilr IDe'vrimCif Ci!i~lik Biifligl'~ismi van:h" Fatat bur "A~J g-ene:]ikiQ.n o.laJb'U'!i ded~k. LmliJil'iln. ,~megnl ~2.iln~ ~~wek j'~iJ; Kut'tWUfti r~n Miicnoel ' Birriigi ~ ~d,~ g~t:i ~m__aonui d;i1J armaamJZi I:a!m ,ar.]oMfIJ.y1!lf~d~ ~bn~[!il:n ScDrd,lUk; Gmye ''Ke.ndiimize- plTd ,adw ya;k.1~tlr-abmr aedJk V'e ~iI,j~~]~ gibi '78'h~ ~:illim_'mda bu adla toplanb ~pbi~
Ge(~k~e~l bit:' ilans ya ~l~l1rj ,0 bdar. Bu nabnda 0 Rus
Partii:$il'mn lB9S·dcld ~[all:lifiii 'beA2Cr.

001" ~laMrr, Herh


r

l«t
Jde

diyil'!' yg~~~Ildefd.j.k.
, ~i:lidn VUru._I_n'!~lSI d;JR :sunra ...a__nlSUli.fIlPatti rl'\}g:m'3.m'I~m k . lem a]m~yra ~~h;l;jjk. "Am~l~ en -!Yi 'bO-yt~ k~1lIJk, v~lill"'" de-

dik.Bve:t.o
QDk

ilern. biD:" ,ad l~dm,r, Pa-rli Prrog;r-a~n.' hal~, vanb:Ji~, ~[


1

PKK'de bit. ~I~

o~mk

de~ndi:r.i[eeek~

Ol',~ttaki gO-ru11er

K,iird~:~j'blnQmrpmda 'blraz d;al Or moH,eii i_zleml~ O{tII_yuruz:, ··.·t ,gumniyol'. An~ !1t~nu:U bu dtlrtem iiR:rinde '~iiyllk l bk' si t!(Jm~ -, l'milUWlla r.Jsd 1lU't1l1.qUI: MruDld.il..bir yandan ['PUOt'1 cliyo!' 9.'1~ d~~ Yalu,1. "~n[1 isminil mtaYiI aturor'., A~~Ji gelil1'Mliyiz. 'lUi '](j-' H rum 0 sU'ada n'\l'd!e r~lRiild)'\di? 0 dta sidG, IWPta~(b?

oomu.ttur.

Aml1l!ld.an, rOf'!lUl \lag-llmay, (:a1~bk. 'i7den "78'e ka"dm- g~llil. ~diret;" "Parli olMaya Tm ~al~~hm, yo'k.o;a bjt grup ola.k Mjj ka_'Iabm,?" b:i~imintl~ b-i bTmi" su~idj'l::, C;;1~lk l;.orliUl'lJl.~n soora.l' 'Kelil.d~rmm . lr par:t:~'3 ~ t'1ka~r'lmj a:rl~ giiQiizUz una mribe % hi ~rti ad! ka]sa,. 0 da :iyitnr dedik, o suada sj_jin gfu-iirtr'UtI.lD ~ilydir1 P'M"ti 0lmaJdlln y ltfI.1o Dl]yd~D~ yQ,k~i.1,pup olara.k him_fa :muy.~a ydu;u.7.?:, 6iiltthil 1-, tilRlaJan Ix!n ~a~]alf1yonl'm,; Hem banrbyor .. hem r
ll

Cf:.rr ge[am-eJdi bar iilri!T-Edewl, ~Hya{rd y. MIG!!' '2~'~~l~,m beri 1)eDaU, 1M Y~l~" biT ~~ Ql\ta Cu_mhgdyEt ~U'finulrun iel'i ~ok (Sll(;UliiGuimu roy.j_ayaq 31" ,~fle'cin ¥etj~~
~]Ilil;yom~k;

__BaSJ[l~Y; ~

oktdu

_dlayd~.

ll-liz

on.1JJJ,gruba

~e'kl'l'Ley.:.':'

de rtfartlprnyordurm.
pottti o[maYL i.nertruer aM1I 3D'l J3' ,kan. ,,-0 0 Z!UfiD "fllDiU, 9ke'D buIcl!u,E' ded:iJ1B., 19rf.LJf~bb' ~.I'I!ilUl_ 'y;mill~ m ~tb1
Haytlt'j!

'Dana.,. ,g.q6~(iIJada

k ~~ ObliYtit. BulJ'iu ~iliYOl1d.llm; saku\ca'h, y.Bnl 'E"Ili,d,e_:bi1.iyo.... drwt!L, Faka,l1 t.l.Dla T~~f1!j biz; gruba ~ekmeye ~~Iyor~uk. Bu grn,pta, 'ba~ka ;;en-; k~'fle~,a h~mmlarr vnr-m"dt7 BaZl~In "a:rd,ll ama ha ~~ kadln )'ak~lII:tl!nda ij[1e Cibll buy· ...It .Kendllsi.lip dluymasma ragmen] ~k i:htiya_fJl. ve b.izmm~ kflewel1r ~C,l, farJd1 bir yakl~ i,~nde'hli. '8- nlim de ya'~
~I'

de-wi~1

b~nu ya~cak ,glh;te ilrkadq Yoktu. l(~rdm5. n i~in pa.Hi kunn8 tikri geliljiy-Ofd u, aneak bu 'fitir-den u;mk

Ben i~~~d ~kja ~ri,tUl'orut", 1'~nl1k yaol_ ~ ne tadar,~k ge~lJeInoci" liD... Ur:ne 9Jk, ,111 l1l~bil~lse de ft.uk'll yO:Rnm QJk gQdOdu1!., Benim id 1'nieT f;ey b1:raz .a,Jl;ia,,,, bjm tnrku_Yl ',yih:ume'k zo~1"I.dad)r. ~J'e ffi1)a[en de ooyl.e_fjm. Bu kesmcllk~ lJin '~lIiU!! b~'T bd~n girdi mi. on~ yaldaillbild 'fbI Md r ~]dla~G\bm ve yakla,}uwn OO1;1S1 ama~. U;a$ ~lfil(jjlda bid~te}' 'birr lkii:ji'~enJ~Ayrli~lkJaDabileoo'k fe.. ~n dtak~r d:u~dcld duyg:-ulliam:ttda da rOM &lIUrs,.z 'yalda~~ak~'I~l]: K'lsa~;, temeUl1d~!3i(ydSet V~t· ve i,bi~tkg ,~i'led.en geJ~ bUlt\U engeil~~ir dlyzyrdum. t~t.e.k@n(llii_ pbgn :sb,nntilu!Su o]~-, ['at gOrdil~m 'ici;llj Gel b:u OM bit fl~vi des~ ~erm~l;;lliAcaba, a._ikadail,n bi'lgi, z.;lpfhim. ooy~eoe gid ri1elrl!1lmLr nli dii~ bunu fliss,e"liirilt'QrdUIl'l:Faloitttb~ nukiada sarunm keitd~si ,~~,jk dRVW'~ftij'QNU. :~ ,imdli n1ikay,E)"y.i Isla. UZIlai1 I:U \yaq;.j_Jro aooa l!ieJtiIm ~atetU ;it~bn.lerid[d!I!1ii biri5m:in de' bu ~jdu,IQ'nJtI belktcy·]mtJ.. Aliellin kaPISJN QJ;t:_ cUjj\~tU ~lxorufllL. Bu. bIe'k.l~
VWWu:".

lai.~mlawunda.'her ~a rnqaJJ1Lrluyg.1!lI1 ytmlj

du, Hangfs]

I1Uat,

,ang de!~.eJu;Urecektik
\0' 2ia-

'Fabii, "',ZaWla~iiB' bu k" . ft t· gtlrQn ti,ygr·du. Tabii. Simd:i "aCI)';bkJ;@ 'if a dc' ledij1QiI,'um,. ~anlru:'m ~l
DlaJ:l

sezg:i d:8z@)'jrndE!yd~.

Pilot "a m bu dan~.dl! ew-eye ZlriYl\U:'! d Ev,f!t·• 1smi Neca1lt Kay;ai'drr. ·A.~Fi:JiJd.llIr., ~ .

~k

ii;kl

Or,gu{fuall.Qlif il:i~r'Kiil;1r Q1k iyi \1'1' pilttt ~ok c-e;sUii'... ~liz~ OJMH. ~ok Smd'l ved'~Wk birlliYdi. 'Ieu¢ pi]Oluydllll.
turk Hav \"o~'~ar~rfri'tll D.l~ydl? HallT, Turk l:Ia:v,~ :KuV\l'elicri~rfdc'y'd1l. Sabaymt j'&~ ~~ldi, W! i'Belli Kurt t11du~lm l4rn lorevaen atl1h~'I' ,dedi,
mJdatUJi!/ma d~f~

bu ao~lerutl,bpiSm,

~c AI" L"I· 'k 'L If.r. 'f'1,; M'lk~~ lb.' " ~. Ol It';;ce\l:jluIL;JT1.tli jill~' t :tIZRn etrll,'e ...l~ »r.!l 1"5F-uu..'L~b.j!_m IYU g~l1~ ,ta~l~hr" k~hdille. fwEt ~li vamiey:e.n b:bi oidll~ f;[alde
...:1"''1.

u~'" 'ViC!

ol~L'ak gidiYOfStUt[ '[)Uiiiiinul'll ~[ i\:;.~re; evdJ.1' ~eliikilleId£Ul\ b!.ris-~ g de bu~~r! Y~T10~fld:tr Ima ~iIr ~§kiy.:i (itVret K1~~nHn Pe1ci. k ~ , l lla 'U 'II'" 1l;I'1:Ji' • 1,... . 1. hu,iII\'IllI :wtd.!i;1~;1Y~R!;"!,ti,!IIrflil somr,Sl'nl'll~~, "iJJ~e!Ji~ '1\£" ~ ~"LTl;a~l!..w'
In gl}

~ililabm~nt, .Asbnda ~,jk cur:eW bir 9rithDdi~. Cunku keridisi ... UKUn SM' l<:iIlrit~, .yaIlLll'UIa kal"~1 ~l~mm~t Cumhu riyet,'iLn lehindre ~i~~1" !;,ok mmnlTI1~ b~r " U~ den 1')]1!.Iyct. Sen b 'radikal k~lrll!lll.~ bir ha~_e-tlin soroml~1!r1

ri t:b:~~'

°"",

m;:denlet.ini Slra]!I.y~~1f~ bbilllO Sir .clktUJIJ ttlr laza ll!l;,i'nziytlni.'lll 11kinci$1, C.HP ,gele.-~~irujen,,o1nlak pobttib .a.Ql,$LfLd'an ,~wm\dinib]Ul'dj. O~6no'i~fi..,:arola~ ~1:i~~ijLt , ~]hl'j 'b,;tim bwk· t'V~5' lat5zyt~ bu t~biirHkQiliJ~"entl'r\lUlui'Saj' ii k bi:~S:e 'l~'!i4?Ydl klIf1idist;n~iiwUk{JWru wll'mak yerifLe,..br~n;"'
derim.

-S1:;wbtmun

mik d.aha u,.gl!J..nd~r. ~niifl~di5U,r ~eod,sl dJe ~azandlna 1nl da dJa'lff!a·alll1lIBJRtbl k~ btr 01m'-du~ Be~~r:ttiS1I' ky~l.~.hi.ll ,c,ibm~1son l!k ihti1lJ1ijd o1ari!l\ bmqe I~nu degen1e'L1dh-jrri~ d~yor-dillD!L. A!!bnda by. 00& amcru;ra gi;d-lydj 'V£!' hi~ Jdmrse bikniyo;m<'"

et~

Nf{:aIj ,Ka~ btril~ arnJlahhygr. Up Mumm ...d5{"01" ~lld\a:m. otU:mt:ine y~kan Pl,]o.f'I,:111" izht~.d:[i~m~U~j ve ~I€.'H .Ap&jI"!1un T il\e ha;.:aJlt~1 03dulUlJ:tM.ltS!~ltl!.tlm.aya~b!ilywd:'" M IOldQmlm1Ntindc~ bsa bir' Ziimlan qn~12'bc:r{tmie ynp~: bh;, ~l~n Ik.o-RIJiH'~~a Tfuk Ha,Vii. tuw~~m":Pd~ ya~i1l. suba.y p.ilqti~n.n b~]W1.d'u@u I,(fu:u Ku:~~gri'~ifi\. !1;5l1i ba.rimJ~ltde b.~ i~in'Kftebil" ,b'.t!ihillyism!. 'nernst:lQl)l~d.;m 'sOylllyord\!j •. A:fI'II~l\ bu tefme] 'belged~ N ~a;rd:n adt A,SnU Abd_l3~m ,1:1. Ue-bit1lkte gfi;iym:. AblhlnW'I}:IIJiID". ltt~ bi,tIi Olb yrum,'lJiIda ~1'XW(:b'lim'Un n 6Il~milWl 56z c'jld~1l1t v.c R!;!m cLe ~ do~anlruz oldD$u. i~[J.I' ben! buJdu.. Abd~lll'ilin ~'f( wiidiel bJilgllel' g6~n get;fritd:~iooe NecEli~i":nht brf Ti}r1d~1J pUocu ~n]'jlll~ lbfimB!i ~~gQriJl~r. '[ijrk H,aw K11I~tleci'mh: ~i.di§nu~, tdtabl iMUwi ~~:is-il'Jde!'l ~I~ o oIMiili:r.;. B,r. ,AJxJhur:81I1n~n. bi,:gltl >@~IYDr. l\b(:tuffSlurtlUI,,~)ti Attn LiSffii'nden tamy~r ~lmdil'armJ "[km de AtrnJ.ydl. di,e }!'PZ!]~. ~1I,;,'C:btllJ\. ,4mill:: 119M, ,s:n
81:arnda

Bjm 5i~ma ~bru1aru D~(!lIL,.Tii'rk, Hava K@a n-..mu,'li!.un'~ pa~~ ~l~n Tw.'klYlu, dcniien, kuruntl'da plloUllI.k ~fUIlL Nc.."CQtl' d~ bh' UDiUl' va;rdJL."
~~t!t ~. ~~

"&~ QJmk

6ncmJ!i ~iIgiJer' W_f3da

., 19M }"lIma« :~'Ji!ebi.t~',d~. ~n w,;dk mwmli, 'Wl 'iitilJ'rlr Apo·'m.l!D 'F."_ "' veJ!en "kl5.a 'ljiit'J:h~Ji'M :liIe i1I~jij_e;r ~ ""'~;I'''' . 'l~ ~.u:'nimi a~nd~fi leml!~,be3gel.e:rden. biril!ii ~y.-[8abi.JMl;,bell btly!~dQi,iM\iI~yomm, Ajil1i o~l!~ fize:riILdle pek. ;az tamflna "lal1l , Uot N~il. il~ ilgill1Ulk

ym; ,i:1l'IJ,yo;r •

Am:a g~te .ltil ma_m1~h,1 ~sbnda Li~rnize Slzr'OO_k i~i:n [0 gcmnJtiii ~]i:f0frll.M. Sjy~sa;l'a tebar ~r ~~ek p~itnla girip bY" fa ·lmygr· We .j;t de-oJtd ar daf ob!lry·ornz. Su da biru pan gfrdyle,. [0v bQ],ftUl SiiiCll}"le h1~ blraz k(:ul'bUH.im.e ahl1ay.a 4ialll'i!I)'UJr. 400 oldm "'n:ii~ i~h'i1l ..'" de A\)~ben, ' '~b~ a1apmj a", ~ la)'Im" d:i~ kalkllSIlM SllTIIMya ~~lyOLr •. KtsaCia 0 da till, niyor. ~r.nd i '7'1 btl ,~aTI!~mda u¥U' dtdgah ve mt\Qel',rdl bd:1" yll o'I~~:r, ~m idne d.' 'Vi~t i~e' gi1:1ror'L

:5Hz.0 ~a_man KcsJ~"'l~ b~·ev tuH:uJrtU:I mil,\l,~ '... o,ie ~md.atwdan 'rn yqad1i-J1Tt.lZ bir' ev yokmAn~_k.Qok Yym:da. i~:Vtmizv rrd~:Onida goru~i:iJliyortiu Ayrra Pi~ot bir- ev tuOOu.jtu" onan e~n-e gidJyOtduk. HatJ1:a.197;7r~ 1 Oc!1}jk tQpla:nrliisinJ. Pilofp[!t evtnd ya.p:lJtk. Dizim en .aps~ \lie ilk ,ciddi loplamJliilmtzdn..fm·l 1Jr.~bkta 'b:iir- te~ yazJb be!!;(Li:' b]~3'0rduk. Sribmm at'til:l ,~. I~ 'p;il,is, geI1r.sf!b" .~ tiz t sayf\:ill va.:", QJlI:lj da iQeri' a:ta;C'aktt_~. Ka~ :I!d§.iydmiz!' 10-15 ~i ci.ann~ydm.k. P:i~ot bItim r~meti. ~ yap;Lyor ;ill Ciettm1J dB s-Oyluyordu. "Bu [l1Illidui;. nad1r? KU~ii]tlJ §oyle pi~;Ii1:'d.r 'bilIDilUru Ilm.Ular.. 1~dtl" AJ.1mda, bUlliunJa herhald@ biF~Z bizim g6rdnlllya awtJa.~'JRl ~,dm,myo['-du.'~i b1 alt,ii:t1al i~ miyordu. Samnm bu konuda. gbr-evLendJtn ntiflti.. 5ezg:iletim i:y.i. o!iledi J den ben iBi~its~ni r;edd~im. 'd~~ yr;l:ilnt kQi1k!ul y;a.ra.-bm... TaibiiAl!i:'If~f!:iLofun k0nllOOU a$ ~dd.1.
j

d~$U1RUymdun :Pi:mt ~5l de bunun t.u 'par~liy(b. Itritik 1btr Me hll~A1Dteti domemiydt Ve ~h1f i! biyDikIU! 'HaW ·btledi~·g mt.. iGar~su.1ar rtBkala;nll'fil~~bi~ ·sttti-Ptr.Jltek 1Jtzeteytit HOyDe. Ib:ir dlU'nl.1Mlrda, ben de, h~rhald~' boi1'Q~u hUlilUnta doldUrn~

de blDJ Y ldao!, u~a YOill:JIIla~ • Ben b lID ~. ~ami:miy(rrm 'Ie ~t!letr ~eflimoo:ik ~1r: hMlr:eket ~:i!nyJa-i Mb~ :9~ytlBi ~mat;;h ¥dil her tney!e ...yoglIl''1~~~T.Di'l.'lI\f~reg~n~ duydum. Ha.fta D1rutla.~ b ,&t..e~kk:l§1DeS.i g~retit.j duydwn •.A.5bnda buyik tbtim.all\t '0 dOhert'lliiiJ [Dnemli S.Jil~~ttl T bill !Jmar ~a ta~
f

mye dti~(i];tiB,yordfum,

~OJ;'Itm]dleO kknimini mi ·v[eDIy.D1dUl'iJlZ'l

P@k'a_~k .o'I~jm. bil 'objP,tilf c~li~k a aJIDt1amql!l geUyoJi' ~[$imdi U~ MllfmncU~ 'MIT'mi" AJID'yu ylEJ _:HI, de5te'Jideciir SOfUSUnJ,I (ll'·~ay@3Jb.JQ~' Ha.yu:,., Sa;m'rnm.. ~umcu bOyle yonn\lam!tk isbror. B~ nedenle ¥e s5ylayor. I§· bu kada.r 'kola. d~j'hlif. M1T beni komd'roTe 6~maiya ~a1 ~lyutdu. B~ kesm. 'i.cd VilJ' .. bu
ks'hl. ~ ~.~

I!I

~:Jafidrl\l' &~m; ~nJUlliy.e1 Genel -,L.u.d'lirillii.p gi~lyar.du. Bq:has Ulfl j]i_fkisi Vairm. :Belki. b~ yoldan d~ gQvC'J)ce tq'kffil l:r, "BOyl blr 00.8 vat, adam; "p lim. alhrn:J,adlJl', sOn!i~n;i rjer'Lmi~101a!J3Jir", ~~oo. ,Aile,\! bu ~hie lnmJ :bir ii~tjye ¥ " . _ ~,~olabilrr. SQ-~Iel1AibUere:k buduf. on 1:drti1te bulliilldylG' tu~cas", ~m:L.'llnn iru1Z..'Hlllda .~
I~

~]jx~ hen §1mdt rbu al"bda§o I:d~i.~[i. . Bu da ~IDdtT.,. BUtl1U s~l~mcm... A.iJlm~

I~~'ba·g.
bu DWr.le'
PiJ.ot 'le denetbn
bU~i[ilf ~]-

ollbu1i1 o~bilik'-

A~flkb ii?iE!ve~ miii~ Jt~~ Ersun .NiB

~lbNiilhll_IDI~ol~IYOr.wJl!ltd
D, ' 'In U~Of5'1iln~ ~ 'kolittro~~a,.Mm:ynrlaRb,~

d~,ll:ili~.!j~nde :bill ta.s:fiy.e

yel'ilJkb{ oydlu., ] 1),1i;:kadM yakamm bw-a~l yaptJ. bu , , ra.i' '1\ biZ :ili,jkJy blT:arkm.add1;, Ve ""PlliIQ,t'u tur tah~i~ dOOik.. UtW'· M'WDW.,l- Ap~~ 1JUinm ~fiztimUzin b1b~i. gibi komy~lnru1emif CUre yazd Bfilkijj bu rumleyi ayn fiIJ kUlR~nlmad-un aimS! bena ~;r !bir )ml:dai$lrn 'V~. 'file Kesim liU~

An

lseeve lhb.iY1. da. 0

~k

ya~1:rut d,a· bir.a~

du!

I'

NaN? $u a:l!lhl:m8 &~~y';' 1978 }"Ilrrmn ~ C\:ak~da '&~bakan olduiumu biUyrzrrsufllJ.lr... Smm:lr.im 0 zamaa

Icevi'·in .;~~

115

v,ardJ~. a 19nrda yaka1md:tI:WJlda ben.o ~mafll, prtd)l'ima 'Q.1knuJtlm~ SQrgusnnda MIT elc:maru Apo et!miJ~Jn,. i1vUCt;lmUZll~,l 'i~i~d(7d]. ['m5d ka~m!d('ruye sa~nI bj,;r.~I'lI'iil yol(biifunu roy[M,i. 'Bu arbdit\f~mJZ MIa mi - 1", B~;kMtl!m MIT el~rna:ru ~L1g']la d0lt!n~,ii~lU,"" cJjyQmll1.
!b-1r arkaid~lmu:;
l n !i

eve giLhned· I dolnyiS yla yak:Silanmad1k AIil)a dab~ ,sonm Slkl ma:rbj devam ~tti. Evliiik oia}11bu kQ'IllIr11- a" 00lat :i'llaunfida I*IU oldu~ kontrol, lfunda tl4tDl~ b4;hmi~tld~' d~,~r]~fldliiriJm; 1'18, ,.~,h tamo,y~e b:u bi~imd,e ,g;e~ti. On1m' '~9lSi~n ~," son aJi1.a! kad<.0lJ' dta ikltlnlrol, ~]bndaydmll;, Be-Jfi'i, eUcri.y';J.e ~Oydtl~t:I g1Jb~bulabill~]dcri~e ii~l~_tfO llair.ih. ]Ju kooud.a hemen bj]" ~j":kadafm deialem,d~fl'm!s.iwrrl 'Q,l~q.m., Dtt-an di,}\"e
@

hi k _r~r' V8it-d " Siind~f:rellif'i1l 'bize d.ltsJilj'l~!'Il'j;1I cla~~J\<lf,'I'~'1t ub Runla i~ ili.d~if. "lGotd.fg;rila dan~ W1":ma1l1tQJ4.t sad~' ig1{_hbarat 'ttep]am'ahl."dl~ b:i~"ka~- By ma,i' biJaz U181i.Dlb._ru:3JI~ ¥~UII~ b[li~ slkl ist]bbaW3:t· ~~til1la a.1d.ffiil'r.'~flnkU CD rn,~n. VtIir emr.i'" yok'm. DiNha Qj.k "\0fi'L11 'mmiRl~Dla, kc~unanna S.OO,ludlm,s dire' di~~l~yo:d:aitdl 'k~ sdziinu- frtil.sim hllukl,arna as:lmdb_, 'bu a!nja~la gerw:kle~tii. Y.~llnsaydi.wL eo az 30' yd \Pere'biliJi'ler t 5k h5r~

Bljll!1iyorllilf/, ~""1llj:1Se

kori'ft Pt-'f? ~1J.'mjyorflMfi. H;~}1 ;Jg~'~r;cJlM ~"teffr. t~~ glrut1fI:f' ~8JSi me? Bflmiyornm.

,BiMiRim l1Jur "im h'em' Apo:~yJ:'1i ilgilf lit ~·~klt QJAJjl~ hl~yesi' tit hem de, ,~ir ha ktl tbFi.~,,;,f,¢i:tl ~J~~dlk illlMsI "f'd~'~/d!~j'. U~lr; b~ ,siiylediklui.nJ,; ',mdiabo ~nTI'4~llC ,d U.1'~fjlti\t;'n~r~~. Ub~;:r~n 1s!fl1J1nt2'l~ simgeisimJlm·~QI'BJ1 Wag ~rdf!ifllf1'~' IJt 1'91D MIT ,.~~~~' ~lIdrD$~' wrdl. BmM gO~i(trd:ifi )mYltIlt, 12: ~rl 'm ~ mflk Sll&'C~/lil'~n_d.Q:im Al~y ~ir &mt~~'tt~. qRaAlWy AIt'M2tI!i h;~" B J1V, de fW" glldrii delie! rr diY,(Jrdfl.

if ~ ~'idnlfen

ru,~fir i likfia,Di flrgiiUlrlrl.". kmdi Q<r1nm~tmm 'llmirmeS'~~pd' jrl-da: ~tiQtmmm., [J,filUJ icJn ii/~ QjrlJltaTr M' dii1immnem; hu "eden....
1«. M;r.mcr, jmm bi~, iddiastM lJ",,'m aermr!!tHm. l..lM, ...dt1Jltl SOHil'iQ kendi-tiif d€,ii~r;hl·mtJlrt b;mrJirukm fJ1i,'a .·.~'/tv" M1.T'~PJ ahlsz" Q~ldQ"lJt411·· Himm AbQs;u~: dll mtlJd(gl &if' '~!i!mJa hfart Y.10114n~'Ji,tm, Be'" M lc fJJduriU4U.

Ull~r'ml,~.It~'rl~ ftmd~,clt.~· bu {[j(JrtJd~5imni' ~ii/;'tli,ve ~r fji~ klmsey~ ~~.~'tflcmqe~,,~ gq,~IfP:djm~ Cii,"/ru' Ot!!Jll,fJtr Jdd/4nm. Ulur'd
~ll

biT ktzgml~ft: kayff{j~ oJo~~.

lP!J1j~miHn.

XnJ1lQJU1

,i,.rn!hl'~~;

MUMCU

VI[

.iLOT

ii[/I . Mmyunm

U:j'.tr da', e.1imk hi,bi,r ka~J,III'i' do!Jflpjmnyrm~ devri..mciierl' hflpsi:U:{;mitdde ilf1W,~i iU~ ~ti ~itJ~ hi, ml~~![~ ... qiffi.

Oh{g ~l~'~'k~_"bdN~~'M, irl.i.;tem~lmae1e reUigin-~~ bl,.-~ m.r,1JIa ~ ,~fiCl7d-C! d~imi:4 (iI.!tlJl! .. O1.'ii~nfiiile' ll'k d~jf;"dJt1i r'llfmifl'ljfim Q MUI'Iieu 'pulllr fl,ed~ (:m ~dl!lf ,(.fjR" bYkUJerinf ,ftdiddu;f.u £O'rUSJ;~lUI' ,f!trl.{ n~t; ~;p liu~Q~u!mn~m. A1I'n£tl up,,. ,Miilnt.G~i N',fidf!il1 m,i ko'dfR' dw:vle~"'" 'Ili' i%i~f' gitdi~, ~l~ ~omya dA ~ewp !ruf.m,ll'ltbl gtJ~~~'k ,t1tiyDll'iwr, Ra~~k IM~ dtilkiih d'efij~w\ K:etltUne',ii~l iiir d~'lrf(~!I,r:{lfI mr:r-d!. OI.~~ibJ"dil-'~J1df. ,M~ffl d:evleth~ iP~'t' tzfQ "'tWbnc.m~~ ~rrl~ta U!1jf/ U/!lmane yt1b~ ~;n icfldlil' d~eld we dmrltlli ,a~~J'lai? .A

Ane«t ~1'~ SR:m,yDlW:~n'kjMiJ.I'~il~11: Qm{ftsi K

' gd'tri1.fdc,n Albn."Y

utmr mr

d~.

Mumffer Yu,'!lilfbderJ~ qi~il,l lCE'mlZt fiir~1iNJg.. b,a;ua ilk tezl' ApP 'Plm',!; Mrr mftJS.Ulnt IJldftt:u~ut 6ii!lJerJ'j, Bf!l .stmda da,!ft.tn~l1,.AlIDer tiyeg~ ve' Dev- r~'lft ,&:if ,g'DWudi. "KiNd.iseFi: hmrJ p{1'eOeJder"

ms'ml~

I'm &l~ d'fJcidd:iye nlmtf4~fJ /' Nf' ynzmk'r ~z.r. Ow- Yel '~'ld~nf'[ fU~ Aptl hQlJtu~da D/,nOJ'!SU:I ,riirmyd/~ (i:r.e~)1.U.)"I· meB'lek h4liru: plird~klerinin bilryo;tJ:ll,,.l . .0 j~mda Bcl.ua V~dis'i'n~ A:~ Kar~im {{i!tgl1rf1$lp p~
I

1"

~1ilJ~U~rv;ImJ1l1i1a 1

hiP" 'mflll1~t yqmli1yaWJd'il" C~·na;m M~ni~d'oo M:ru NH'ili BirJ'it J(ol~il~i ~Y.ytlM tMs.d~rl~~j~U.lu:r'u it&iJk lex

'~'lUJIl" ,r;ekJp l/tlnmi12 ~tiri1Prlat v,ti tU~il'ardl" Bil'R'.l: d~ ~1'ntl,~I.vord&~m,

"Bd '-J,:i;rl(;u1.

~l:lW~U

';',1' i~"~'"

Oyl,e llla~l(I~J'hgor, hClfJ'i~ Ulur F;KK {lr i~8iU ~y~m~i"~ .... tJikhi',m biT bi,ir!1'lie: ~~J:~h~J,~Jyomu. PKK' Cf/.u'ffIJ~~i" l(fn't s:~;,n_~'aiJj iiil' ,M.rT' ajtrmn.lu vtl1'/;~IJlli ~~mlSil dC'~tIgk alrl.YQri'1.t Mh~ :OO~1'mdJ;r" UiUcf.., ,~~(;lma~la d'!an PKK lti:ne: WT' ~amfo1'ftdan. bit tlfi:m. 'J{trf~Hr.~~m~tli ttl~(rum ;WU'iie "ilf§ki ~~nu«s/ru~ ni!tlir.!'l iVC 1~~~ .&IUy~ or.Do,"~u ~klUJ~!
~nrst~dlll ~F, ~J.mh:p~ ~~' ~flim 1t~~&lrdj"m ,"" b$rL~ A~fiIMd~~AY~ff d~r.7:.987 ,yr1~u~ ¥ffl~ P~m'm~ lIUYIr.d,arlArl fUr,aIl1......... do, .!lit" 'Y" illIi"''""''~'" "r"'''''J gR~f' J~IJI~~!Iil _'iR~ ,~l"i~jlIIJ'~ ~f!'!'''<16 h'lI<U~ , ,,'- r ,_'J, ;j,o;':l' ...,.nmH~ tl:i~. -'ill '-'.Ii ~ill.:\L.L:'L;J., ,.iI:o!trif,.d --r~

bir :fMlttisJlui y~~ti'rur« ifin ~1~"r3fhti ~\eilm!Yof) dr!JJ-~~j'l·yti"'h)'lni ®~~it!l\~r. ~iJ~ ~lmI~i1 S9,~ ise iljrm~~tQJ',-' PJtamlf ,~(md{J'~ Jgidlr us ~ daJw gilrJ'a1, Vflil'.~iI". Ayfil~ ~tld4i fnlt.ntll. ~ kr?1tdisi hilm#Yn~ in)-- «i.m U:urilld!r/~ dmt'~o.e ~~J;lltWJ Jlm11wlltr ail~Nnil~'

$W_"H~

~,,~ iB~

tit ~?filYJkIlil 6],'t(~;.oj'_

kiyle ~l~!'iIl~~,

Ben f:Hi!l!-t y~p'lrlUf", AiQini v~'abileag~1uh~ij' ~i[/$~I!'tUndrSlm ,~~"-, JWI,ii'i ded't:tU ~~Jffi ~iI''''lrtl/C! hrrrle." B'Pi!ltJef~PN,Utj.

S-e-mtrit~ffi :t!11~rign l!IfJl'l~r,~ YJ1''~'iJr~


3.Q~l;P.r; Imrg~ 1976 y11!~~ii
d~I,R,iW~J';~~

, ..P_KM ~i~,rl#rl
~o!"~

RI_E~

.-n' d~'
'1IJ'1,~

6:1~m~Nbir ~
YlJ,~fiIni'l

1~

m,~'

zeUiitMrf, l.~in::·I~! l~[

W'm~.hi.j',~'e( iii.rltdfif 1D\I',!If»U~1 ~'I'~ItW-Fb~ ~

~r,e~'t4'i~r. B~,n! ~f-r;n~lf')ile' ~iJl1i'. iI!!' lh1M!p oj~yvn~m. 0'111.H\I:k! ~'i~~r(Jmi:l hir kml'1p1li!yrlJ'I. BU, o~avtl~ ydt'!'li :Jfiue~l.ikijrliet1dg~~~~J1~4r nmtm ,mliafJ.d.'~;nlp,lllWl~ ~
2', Ab~li.u.Ql~~J4j:r.r. '"~lulklr;r, nnd ,DJ~l;n~jj.J'~~MtJS,~Il;i:C almllitr~ n 3.. Pijot fld',y~, hmif~f~Pct ~lJ.st,y (1jml oJ'~:;Uh.iU1Ul'lfi I.rfllli-il ni'd~ll ~ glar;uf~nl"\I'~.r'irJirptw.' 'lieF Q'byr»~n'

~€fl!l biT if~lJakilJJ.arot .d~W'hmd.frili1Pr; '~fllln_!V'b'At$l_mr', f~r;d' gcriC1iP ,&aP11m!'~ rtar, ?e ·~~'amJ'~: gpl~nl~I'mtm (J1J'c.tmlm';iilitl~ Sijz. mJJ~r:

uter
t\'t

Rus~

d"~~~izlnif~ i

s:tlr~)lI\rl

nt1r04ni~'er iJa' ~m !fir iJefuJQji~

mii_cariflJff ~fnlaniJrftla:r, ()U-bkp~1 pDi~~ ~~~' ~tret ~~~k i11P'81'mell,trrey1l'1fl1JMr«Cif~ ul~i'I" b-jlla~' ~:l1'f1b15t jlfJrl; lditl~nlni, '1f1€1Jm:-' yi ml'Jf~$f'm~\Y'Qjt,.~ daf,~~~mll Plaii(lldWi:k irrgi-iillmmm'Mru ,~!ldirmi~ ~t~ql~W1'.Anwk 'I21nbri;~ IJ1iU~oo LeN'ltl'~,~ hatc.~i1 d'~' hYf-l.lfij~ -i1f!lJ1~ ~~l~(m~ Jfl#JJll ehniyll1r', Ee,j~d'l.m:,.. l'iu ",~adul'. Se7~-dtj.~\t;t "miI' ~iMnYDnlJ,im:' "'~lQ"1Ql~ It' 'nrri 1m, Y'!l~lrl ifii'r.d~'~',Th!l!trll..Mn'itna. rjkJ~tm y J~i'-, ~ hareke:lit1-dztiz~dffd'Cyo:ti'vJ. g$d.~Pil~rn 'lJlI1?'d~, .Fqb'~ SQ:t7mal,mr-tkd'~I.'1m~1I1 WnllffsJ'lt Ql~ar tJ~amkw:itJ~rdU:,' S~~"ttl~~k Ra-~' i~n8liloPI :5.Edi~lttm~Mlm olafl" Turk Ha:oo Kllffl~, li!!Ir.r~tlriJ',tH'91SJ ,olQta' _r1lf"~'j\$U 4-e1iHffi'htruma pJ1,fJ.~r.ut:~MiN'emb'liWb~dtm afl'" iUtl-, ~.1" vam-I. "'* N.o "h'#rJf}fJJ olih-~)J'jijJj: -sti!l'~k.-d~irt!:rl,rJjlJ.~a,.-iJefi1.iNJ1; aJtl'-, ibQk N~~H Kn~ ~d~nda ~irisi~in ~(m ~ldn~t IiuWlBl'lIlil'14 riel' w.r lr.l'~!

!hl~ 0 w"w~l~r ~ fh P,rl« Ht»ili KD.!JQ~ gnIipJo. ~1'lij'I~1 ku:· ru"~t':l'k~ ,£i;J,- ~re.flmM,. tllfmlt.~ lP,Jiin ~ir Mfll ~ilJ)(l' ::cl~1'" J~f'" mdl'1 if;irufrl' A!f,pn:,. d~ ft:cto titler ,AJtdu['~ri 'Oca!n-,,~~i!'nlljlIttirJl km l okmn .Pilf)l ~r' fledm :degilfhtAy,ew:' il'tZQil'I~~fJllt1d-~,Mr. so:ruytr,,_ A~ ('_QJ-m ya~tf~Jr; Sq~ j!jf;.giitleR: ~~~~I~! affitl. 5W!JJj'(:tnjlJ'~, 1reJ'lG ,"i~!filk £!Il~mUliJ;. ~h.a !JQ, till f.&-gi'll fp~~~r~r .d~Jfff _iJ,w'CJ~; lJrtl.tt tld"l!l~iflI1r ..lw~arP't ~,~ ~'S~l !fir ~\8#Mi wr; lieQi/a nlflime,i m}~i~ bityen!s'~ni ~~~"U~iUYQ'r,. Qe~ IlPJ.u Qldl~,f.u
1J~~€t
~~.!'

~,A", A.'YIB~

r~

Yi!<PlSI,;

Meolllji£5

ve'h,].eYii1~ Y. 'F~ttilil;!!..,Ul

1.981'" s.21

~rlbplf"

Ufltr' Mlnncu 'm;,~ ~'n~~1J\1' ,l\aT IMg!tUltlSJ rt'vtlrMine' hmkirJnrlr$"~ m, 5(IIfl~ pnK. y.aYlJ.~Irll'iI:I':U' flr.~k,PJ~i!!Y,e iN1$~1,rM5.yl~

a_a

"h:vo,.

~'Jlatl~~,.udiitfin.ligDrUl.n.
01mnm ,Yl~'

Ulur~bjr

if~kma::~j{Qk. btiyi.i~'Wr

~/t

gid~r t¥-,",~ 1J(l~a ,~flahalmmmun~' tJflerirJg.r. A.po'~ ~df#l~if'. Ape... a' s!md~ he1tUz silahl~ :;yl>tNH~'hlf~1r' ~o~mfcd~klt1n t!Ut~rru;a'iliu'l!?dii!'~ .0 ,sJrda, milyallJm'm 'CQ1~'tWllin 0tfl)~'tmda. g3imJtUfftJr;, hi!. ,f~~k ~rikc
lliygtfJ
lE

d.i/§iilQr.
j

~n~~ ~""e :4j;-lJ', Aftdrjml~· 11,rnn ~rn.ft.1iMifh~j' 1hl~(C'~t~!Nr~ luiurr!7M».Jt.l'l da AjrifJ, '4iW; liJ'limm A y~l tprr'hi'lf 8ii . N~lir· oJ,gifHMiJmrP1"f siJ.tlh}. (lIl:em..terd~ .!PJlJUil pu is.~ ~tft!dyDr .. lhma mr,rJll. Abrifillrrahmrm Jttgulitey.e !fflIltmbk bdu~'i~r ~ liIli yYne ~b/J\[..;t:lSfi;VO'r. A~nah:m"'i~ beHi ,hdd'f~- 11"., ~I'.~I~' Kart ri~rk1~ltm ,geli!pf. Mllrtmtlilm J971' y'JlmJa

'~rim,~ PrJ, A~M Nemti

ntl sfhjltdilhmwk ~~'~ mTf1Jlr1re bir ~i ~,mlll l~ml~mW'1d~iJ'rr.~it4u'r' ~ cldl4fu j~~~JJaM! h'dtl~tt~1. ir; ba$Winm _irli,itPlli ~(l!{fJ.r • .Awa!i s b N~tl'yJ 'birlilcte.{JJtu(iuWr1n liS.f!ciI"1CH tt2~~yw. ~I" Mtlmtuj:nf~pa,SmU wf4M:n'dn ~dm~ii~ ~~u~ne ~rtln' Abdu,r.mltll;I!~'UI j, 116lc,u ~~dma~~,fuu

,AMrtltrffln;.t;Mi't Ntndl tJi,. ,Apk':u' ~mbQ ~di7l"i" iJrliJj ~d'f.fi On'-

wg'];

"I:er~cmt.:'·

dJ1

!71ll1a,'i1I~JIj~;~t.

A,fNJo, gru,plbn

~"nlJYQII"; Jd ~'Mf1df:r£' :m.eylmtlytJt. 8ft ;;rede~de.: 1~p1i$l elili:lu1q'~I.~ ~ I AjooCfl. gmp :iQtltlami .. ~: ~!filJ: M ~/ad~ kottu.s~'1l'i'1dQ ..~in ol"1:'101' mrfimkim; gr.J1'iiJn~ 1tJ)f»',.

m"lyil]l:;'bir iidf'm 'ttt!' 5~Y8ts~jm) 0 mfJ'llm AJl1'OC~n~bl f,1'mji PRK):e..mnll'~r tile ,:k bIt" l ~paJ,'lltt/k ~rH1~difJI. Ahd:«t!Jlkl!,'l!,.m~1I fi ~rd~irJ;;laFl1U di1ll 5Uiiifdr~m b ( ylSJ!uie ~~Ja . ~r4:N'1'l.
MlHQ,Jri'

Benun$e hnrt~JP~mdan.App tie 8Kif'dijf

Li~i 'ntiB }ilellllf vt AwJunl'lh~l'~ ,M~-.,gc.idirlff", ClktfndJilrii!tim ktIdnnyfa: llu iitnHcihkleri, 19m~:7 J Y"'!w.rrfn~ iilTcSitl:ttYOr,~ N~cl'm"i b4.i1bor'.. ~utm :gi$%!!ll. Wr ~G'Hkt~ff, r~~!'OdOi Uu.titF IffSlUdtlr !w,UI,,""i ~'kyakll~l\'hsnyarlar,.lni,mn kwa~r.l ~~gi~ Iiliri O~;f1iL·ti~'il Irnm hf'f~kPII dtitiiJ i.ir:ler;N«nti..rie bOy/edr.". Abdurr~hmi'rn~N ~fd~ ..NCf:[fli' d:&'1 ~lzQkktildtkleron ..qrtf If!r.Me vkuttmk.• rn: l1iilifte'i' ~r~l&- ,..mqdIkl.ifr,ul I~inlQtl(!l4''', . NemiJ~ 6,upuld.i JJmiNbo Ii ~fpU ve ~ 00, W ~ktltt'. Sil~l BiJgjkr PQ.WJ~~i·wteki Ap.xu gn~ba gtrl;fren", AMI'I"~hman'm ,aj1'_· [ahm'lll-I'l ~ :ten/f'i9i (ltlil., ~n~ .:1Wr11l d~e~i~ mtMarlerindm JjtFil~mnl'. AErdu;~Mr!.\'mj Nec«li ',"111'1 ~~tI nm yU n"hinde: ~/d~fu. 'ifI.~:r, T.ri.rkk;rt~tl·miJl Q~d~pl.lU pilot b4t'trl'ltyor. Daha sonm ,ii~~nm pilahf: ~iC: ufl1r( MUm(;JI" ~M. Pilut !lIl1 k"~rde'~ lJiililfiIna £OO~1. ..t!IU: Aim~'ltm'kmJ1fl ,wr uwt J.1tm5md~ g~drfJf11J.~a bitiyw. ,1(.:esiiYt.

mal;rd.rr;

AIl,r

Ar~ ~'n'.c~Ji~ ~:,ifOteileri. l.ehihdE tanlk

'Nfl"

Gil.

~m:rlr-

Btnrif

wniiJ. ~lJgil'~efJJ bir~i

~Iltiur~ EUlI'e nfT~b ' iJ/d~~.r~,f1 rJ


j

IJ~

~i ltaJ~rlmtiQdlt· d,rt!J;i" ,Hm ,g~p1fi. Qrtett!li pt'lmrr-: • .H'enren

~')U1i

,aJ~"

olJItlf,UU~¥1I1".

A~rmhat~ Pm ul,'attlkla~urQl giir8· pilMw #rili ,aPliIrak ~rtrcJ ~~I1f1l:ii!f ,Slm~i!rr:- Bfili,Orl ~f.i~~ ~i~t~.mfnho f!¢£ oo~~b~ll Ncr.l.di., 5i~$lll Dilgner filkmlrsi'rd'1gir.'$ s!tti1mndal hityNk' ~~n k~zanlyor. Ihmu O'k iJiiy.ff! b$fityla ta1~rq~W'1.Yme~linlmi~, OiflflU'llif fj,flytik

120

121

hi,. illtima1

.
mUf'1Jk

gonW:~J'. HI

"14 n d.gu:~d«Ncc.ati~,Apoc~~ 'fJ:bJlt~,

. Do~,fJi

btUl'Jn Ir~:m1Supl~nylai~U..JI1fl.'~' cllI'Jmi'1gd 9-lil1lJ~ s&teriyor. Rep eylem IsH~'r: bl~. SffJtiW~n "d~~hm ,0" r,JfJ,C!1 !pf tl7trr~ine rt!fll~r.

Abd~..rlf.l~'1iim.nil'l S'e:r,l."wC'btm ';1l {fkuJ"Uffm~1 bemfcn isUYOl'. Bendt er~1 1mf},t',l"~'l Hlrtkll~ lJ~ '~k lnr&lgSJ VI!' 'li'etigi dr~lWhfJ~ iilfl!iln.ini kn1kt~', A~ "ylm ~~ ,ltne-msrYOf:, yii.Dtl1f.Y"yar V.iS INtb~lr~ hir b.~d~ gtlJtIa I~r.
AWl nal. mapl ',1 aa mt~/6ltitietJ' 56nra A-'F-" 'nrm i~i1.m m~mdan ·libr1-

yet.f$tiri:li. lJJmJ1 S_It;ilk m~ldP.l$lf ~rlit(Ji~rs:n ~ tJlWltrYj d;(.£:;H),f~j~;j\t,. A~h, N~nf.l:1 ~ir' ~ez. biiI'iYi I~Hdan ~lmnda~ dtJ JrB4'~ ,ri~i,ifB,mn¥rd'u" t1(ye y«.tm,dl. SM1:iSftll i~fm~~rdi. JWad4n.()lf~t.' UJ,Il .noe;rede isa '1J.~!fi'l:SI~ m~s:t(irm!k ~J>ciid~ sev.difi MWlifr lGJJPfflk~ .J\iUT iil~"SIJ'jlbu olanrk ml'tltly.1 S1~r&{ ,i/iMI' ediFrdm'~: Bilfb .-redttl1:'m1! bl:rU~tt ~n$r~ ~dr,tr~1, C..n~« lopl{l,nhf~rJfllil
.aJ,r1Q

,all~"j~~u!
~,

ll~TIJ.1

()~Jlil.rl Ulut'. G ,,~dik1JC S'f.W' &~~'Iola-

fen lidtr liJid~'l~ bJm~lIfl. I,r-r; bfib:fm ~/mJldr.. ~lmlai D:.,..'r 1iijr. "rJaes- KiiUU~ Dern~~' "nd'e A~)tM It.qhrlWjfli(f;CI~~n d'ln~edtjlrn.

,&u1lthm

nj3

'11t1!)[l'~

J~iTd:~. oflJ,f'j'j,f;d'fl~ ~tfmi $Cizr~t edni.J, gtderdf/' ~"i ,rnl -deft!1'b,dinl1.eyt 1m dlJ~m .yt1r. Bfmililro:emr,~Jiyo ~lUlinif:€k£ Udt::t ht-rU... ni1ir,
,AMltrmli 'MR, Piiot~gm~ h~~du'lc-a "'~hm ~~ :teVi:rJd,~" d&1i. D(J.jr,mJ.u1', Apr.tJ IIf!!' Jt..'Tli i1f&urn stl1i'lru)fflr we agrW4 biT pil'Qhu~ k8Hlt1t4iU ra ~ o£Vff.1dil1 J!m.thl'r~/lr. Ahmk o:ta~tI.USJf~ il7JsWO! AW '~IU'I !rtf sill! ~nM k~~1inf~:trlitytl m~i{;l'dl~n.'! hir; itr~l~ 6uy" ml~,w,""Jfl,Be1ki r!J Yna ~f·r!#Ul.l~tirW kmi~111,~~b!lluJ'~m11"; ~',mJJt11, da (!Qk ,r.r,lIhnt5~zjJI1d'ul'lrtu wnnrJyorn;t;P1i

~J~fJdl U-itE~'1I!!l:! m:QPllrl!·n!1l~~~r,mt MI'1MptiJllu'n~rl Uhmr St/~t"tJ\m MiT iJ'c hlla:nbl, ckh~~P1u m:r~ sliyJflY6:;ctiz.? }e ~altk ollM%; ,U.~r~~~~ btJYl~hi~ sq,mn "u.ro.rfm' d'~mim~' ~'~11iUi~J9r~~f~,Ve htp., "'~ Meden ~ di~a.sGnlYDnftn.
I

ln6a~t~,~~
IntIS:!! ne
.,
'1 _i~J , lWftU!lUlr.,

,wn'trtirtt:U "ijllf

kirJd'isiwdn

Qi,ylrn~rlt,"nk Z!linnJd~

!bU-

:w.r

ydl JM~~,!zbk~rlflfiF.
,DMll'1 wnltlm

r@

liaml'

VEMtJIJtllfl'

A1i.'ye

!!'Ht~11.f.tnMnda bi~ fU·

Gmti'~l JIoliWm lii1'flgirQJ, ,ey'f#:rlisr dUn· ~M"~ s.rk~yiin\6!im l-Dmu~ 'mt~~l ~~" W $Jk!~)PeHm. 'tOOrdliMSYOJUi dairm.;i b,I'1$.~iib~ ",nekU., (Ji ~./rU~t;tlltp "\IthCI f;lalwetJff" ilt rlli/fals'er.e gtlrtvleritfi iiJ)t/U,ftJj(; 'yJ.llan~nij; biT (lnJ-J·Jwma~j ,t -,oUlt~"dQ.~ Jlh$~ I.~'lmi~ ",.k gerik1yur. 'Til.rit ,Ge'oFJdil.rll.!'liY'lf 'n nf1.Ifl;rrlit';lla.r~"dtr:.

Ger1e:~i gli-i,giraY'"m titabmdtm ~nyurum.!t

SIp:i1rll",qm;,~

Pilot Nr!Crdi IJ'aHr.,JtdtI QU~alfi1l~QlfJ7ijk _y'I~~I#l«ekkri \I ~~ ~d, r Q)~dr~iNnu ~1~'~~'f;,un. ~ MIT m£i . ~Lt.,: ,oI1r~1 yfiksfi,i ihHmtddr.r.

i18i-n~ bil:glle_-rv.er~y.ar. "5 $, f~~ 1'9$2' f:tJrrmnk S~y.t;n Oiumt:u ru,.cp

)I"m~ gitrJitim'tk

B~'i~'" ~"UQrl2

'~~~)'ii1i~'"

!:ti'r tWbri ~fft;hifrtUe ~rlfJJ;d.r:. ~,r, Annufftuttdfl ,~d:1i Ggrf."~ C¢1lMl ~d(i1rfjl'ri ,tII.1j71~; Ul1~' M:u1JKJl {Qk s.m;Fiuo.-ltd~, ~Jlcaj; fI.d1.JI... ,~14n AiJCt~lu idi'. ~~H··J"~I'

Pe.ki ~!fndrm Be ",{(i!lOr' ~lMart 1m hiwtJil: i'imfl~

Qdndtli hliJumm StlIIN: U~u' M't~mc!i ~,~k('!tJ.~kkoJ;~ ~~nd.4. l\;,ilgi, :~j". QrtlJI. OdailltNQ'lmfl:ldsl ~$k:u GemelhulI'rrsy liHl1~rat ~h1'lU ,KWil· ~ Nev.mt B6ii,siray !SQkakl(!Jti A_b;tiim DllTru~U. 161mimu] ],9.!IJ1.. s.Uti ~
IL

B~1f~J~dif

0 :tamil<n~"'jGtI1i~ltu;rm'ay. ~ "Da.~_U:nr,n" ~

hl'karu: Orpn~iil ~d~' ~JimJ~n!bir t'lmej;lIri

~lIt.

~~Im,

ruirtll &~l#:~~ TJ,~!~ .dn huJu;ni'~!P.'f'du~ /rf'afJ,


"Saym
M!f~"CUI di!

t!

gliB l,i,idhw:~~~,~~Slli natlatl ,~e .t.r{iiJ~~/«JiH atil~l-Wm1f~~i:depe,' §i1~'


T~rU

~U

kh~~~jw!J

kt1'~~1~~1~ lUi-kist" kO'n~~f".di7" b.n(RlijM~ klIdar :ll"nt.garipHr·ld ~~l~~' ~~fflm1 ~f~lj 4,r.kln#M ~medJ. Hep ~!t:st.nillr·. Bed sul ~Urn!'i ~'.i" :!PJ2'iilr)~i~iitrrll;kmm:fntgt dtdil1m. AI.ahJ.rk;a·w' W~'a!U~~1 se'-' :m.m hir kr'i~rm. ~,

Hii1:tlg;frtltJ/'11 gifre U-l~rl ·OJ.j MtsJ~~', I']tand oorm~r'" fie yllitt ka:kll4d.ik .kanlj~W1~ dilu i~giJr. IJ~Jjf;l\ !II~~~J'hl: ile B~lgaris'.an ~~tJ' ~ imlEmileriw llJ§kfsi~i~1ek;!' Q~~flk~'iR 8 ~yJW~~"~ ~ri roi~~ ~~S~'" h~~~/~!i 'gEl ~u ~fiiU'daki ~k'1&1' ti2~J'·Jnd£ t:fnoo,lle 4:~ntlfn~ ,~~~~,~ Ii~~;' ~itjfOr. U'f~'l"'j. 'ni.r~ ,~tf'm h,,#:aPUl'o1~ lief ,llizeI ya~~ w b~'f(jle:giJ;~.uJim' gl'fMrl~~ aJ'1rr~~r.!JWr.:
if

B~fi:gimll ~t
~r/;llr

~f.mlan dill

hl~mo ~~;r P!7~~ fe:r .tlWlJ1cwm i~i"~iJc.!lJ'lIiQln liQj'J'~YO~·J~9~~~ M~r,tP1Cl·i.1 $l]rr,~~"l ;!itlk1~ma~. &I'S.ya~',ditrljm.:m~JQrJ'ii 1m Jromllru!s~~tri~Jrbirin~W'l#rrdw'lgn: uganc.rf,l1k £,in ytlpryG1du·. Ci,f:~~f b'J~~r.\i i\i'd ~mt d~gi gih.i mIJ~W~'~j·k. .1W~¥lertd
BI;fl\~£,i,~
jJ

JroJi:f~~yaf.

Ilam ~,er~\!". ,fJ6lfj'gj,nn/i'm 11,IfIUQ,ntm: $6r.e :,; p A diJa:yi i.1~11gili. ~l~mk ~d~,~~~' kU,ap W'

Ntrum f lWUl8irtiy ~M t~t ~,pa~I" .dew.rll di~w: A'shnd'n A101iHpn UR1·u<~~'lr.:' "'Sfite!li O~Mt te~\ w 1btgil~J~~ b~1 ,~k!trJtl. H~ &~:r'iW~ ~ ,~I~ toit1\~y.1~'r-fii vndim. "6il~tlri$'D" 'm ~~hk i/& 'i~flijild' O~ •• k(ii~I~ m .. B111l m~dgJllej'le''i'lf nlf;l Mrtd~~lliT.t ~ ~,*r$if'.e.,. aldi~il.!

~hmJy!~ yfj~n~~ ~1im ~m~f~J.e,dk' jJg~J~flli., KD~~lilk hmtf-; .wtrM. iii1JiiiUbiil"'~ iid Eirmea~i .1lJ'dlf~mj.~1J'". ~ ~"J'i~ltnlM ttl. ~Y~·€'· YG'H i g;[!!U;f:md~i.l &Are ln~ "kitam ,~~ Uim. dti~:J1'i~"'l.'lUn, ~ deuJf.t M1W ~B~:p]" ~n~8!J Mtia ~.~ I~Hl,.~·d 'tNriTJ8 liTI b.l-iirr;~ ye,n:I' .Id·t.ap~ I~,'ull~mnm~ ..

~mtiv.f

BIIP1Jjirn '~~I~r1kiafl ~k flJri'll rl'wli;IJ1(~ &~Im~rllmAfJl:d blf1.~ I~" ll~tr ltJ»rtden QJrtj.muf1]\~1n. lh1Ml. il'tfkn~lr.ffl!t~~ .Ji1ed~i~elC hUI!1IQ1'.lj ~1~i~iHnQ,~~iQlk bm1i~~J~ i~n til r!~iYDr-dI\ilJnr

«:~

~ikt~~U'lga,;5m B 1.!'1p.! '(ll~brmfl:!'uZ1tZ oor.J·,~ ylJ.~'tbit1. es1;llt61uttill1i'S11J~~Ji'til1fim~ K€t'j' her ~ff;Jfe: l_rR~:rllif. M~~rlil:~ .irlf/.mk ~ir ti?k~JJth~m'~.~tl1£.~ 'yu cii,. :;~~l~m Vikldkkt'~' ~n~' [lltcr 'i~rl ~~tMl2nni ha~lrlawm ,~JJ:e kt:al:rtMdJ..
~J!l~ ~~ i~\ejteb~

U~j r~'r;;P1xl ~!kI'.tVnm~ &

h~i

ErnG'~i Aminrl T~\1rj~~.iNrllcm"m eya~rj'n!dtl~U11: bi.o d'I~"j;1Jl!' ~~~t~Jf; &.ah'fl{1~1'~~ il~mftJ. ~1'I'~I~j hEr ." T'mi~ ~ ~mt {{n:Metk~n }n~i lti,J..H ~"~~l>i11 ooylW;:r ~~:i ~~1tldl'JI~i·l..
~~.11iIl

"OI&r~~

Mll,r~~1' ,rtit

biw 8nuill~1 '~it"giim:·I.' t'J!' ~k IJar~i1jj\~~ ,Mal ~J~;J'Jl~n ~F~' mii:~igJrIllY j~n ~(ll'ma gttte, Ufll:~'J btl l@PJ;,tkf~ul.r.m] ,~llt.ftt,rjiir\p ~ker ,Z(IUtnle1'4ewi', iluiil1:! suJ'a~l~r~'(hf1:a jir~ fl~~I~~!. wlldi w ~J,;m Ggn~1J la~~d'~n'la'i "Biz :V!1"~i.Z hit Yfi~1?l'l)fj;';'ralfilCif'Jr.,~tP1 5111'oo~ ,~ef'f;!~,'~i s$Jlfi~ l~UJR grtrU7~ amlll ~fn M/ltd(fr' lSfik1aJ,' Mi7J11j;'JI!r, ·stIyl€d~ df;ye i$lr21I1 .. !(Qpm!W~" ~~bum~' aj'F. ~em!

mri.. W~~J!iSMn !'~m

.SIlI~'i~Hi~

rtt ~_it yi.££1endj.fJ.

Cii;!8'~ril,~' Hfemi, ~i,.ddJt~lfr'i anllitl['ml. bj~~~'{~US{ivldmllij~ r~~11. J1'l1f~, MilJi G'(~lik: ~nseyi'~11n ill~&ul~1~\l'HIJ" ~~f'iNl ~rlitmcg ,{.iJ61'iJf'r:iJde'i.fr.i £ny.~t 'S~krik'lQki cw;iitd~sri ~d: .tiyald ~!ltjJni ~~~dt~r.; rl~ rdl,m'i j~r,~l~~O~ii:nt mmetiJrw deI.lidhl :r~mfMUt.. z~ ni.d b.i1Jir[a '~~i;5.Yfmit~ttUiim Ib"It.l sOrn\f.JI~u!u;k .sah iii: ~jJsa~/nri" w.Ji ~ ~m"U merci£ gi&ji U{[, Bu: 5tl~~ticQ.1'1@ br:friiii !.lil< dJ'lZiltn.h"~ i};e ,ob~~· d
II'

~,~rJ',

J~rtriyll/; G~el;8sf WJ~$'j (rIld'tiJu it'iltI defilf' "wrtlrrrluilillt sollibi iitJlsa~!. . lQll'U1 5alJ' ~J~ru me.r,,~l'" pU,n~,8et1h"idtl,i. tllt1lJrtrli1:U; Upr" G~ ~ i~n wmj~iJ"m;ay ileJrJr/~J:t., dtfJle.~~ooe'~i ~Jr dlU~l""tUrfl !ii~~(J tt£ ~ nH~gm~tll~tli, EJ't1iletlJ1 d;lrr~i bufl~ ~lifJ, ,~kib,
T(lnil~ ~ 'Nfl ~.rit~ ".Ulur~ O~Dlmll Oml 'IJIl O~,erlJl 6i"/DJ'rm,.'u ~r 1iI8 ~ff. ri~i'd!. Ji G,rgm1n&ar. NJocd'~J, ,(ffill..~lJtjm ,dar~'fi' M~liCitttenli~ Gm~ ,8~trMIi ynp1I,~ ~ydndik yih~a~if ~lin!riii. ,M .. {-ok ~nhl ~y~n5'[~:;:;I:~~k1ar ,b'lUJ~k i~f.r' i,ie ~ ijg;~'~ lrJ~'itlkn~ -nt1t1.

Ge]d& be:mhl od~1

~lk~i1

fal'~~ :~~~'Ilrn".

Ar[fJJn;tfl:yla anl8:bya,rum. Veillli :b1]~1afaJ anJa;l1,Yo:ru.m... Sad~

t1evi,rM;i

t15:r.diU~m ,gibi awa,ltJL,orum. I:s~r

cite

~n1Lma,lafll_m

~stijlOrwn.

Bti
i ~

flt"th!ime

,~kl~,

i$,ter ooJmcm'iM '

1S~iSe

ka~ d~~ bunu tJlIp01t1!tiYJl~ d~VleiT:IJ ~ a_r,at~L;J1f'Jimmy~~rs;izli'li8e' b.£!g'llI,yomm- B~fi ~~


J1tltlnM

mMtajt:iJ alma
~Lka[koI ka-

mrm¥

ktitijiillk gflll"lteritltle ~in Gf~ ~~\k ,rwn~j ~li,,~g!~Ji'l~ulaj'j TIiDpl p~~; ilmi '51lJ.U Iflklltll'rm.ti ,d'Q}JO yup,!ytr.mm: i~llli~rtMN:fJur f~l!'W~ifI. ~iT ~ haJm gda, ifW"Ce gJffdd~~~ A:.hd~ milfri"nd.e kU11I1my ~OO~i7,m, Atli~ltU:' b:Ul'f~rl~ >hir ~rJl(''l'rul~ venui~t.t,Ptt~tj·n $l'i7k~itK'~I~,iiJPlI!!SI ..~iIt;n bJm{ew;u15 ~lonuilda yilzJi~ P ~l~bqJ iilmfri,~d;J,m ilpkw. a1k~mt~l~u dY'~~If~~i~m,.. Ogle ~i\i11uf,tlrf,Vtlr EWill~' r/ad/mirlom

wr

do]ayilil olar.aJ::i biF~fid a'rbda~~ nt;lkl~ i~n baza b?cl!birl.e:r aJ]obiUnm" d1~t., ~ tatih1i,~, M lidmseyee ~ylemMiIm.. Kesi:r¢ye ~!!, l:OyJe:m~, :mten. ~ti1W btl' oo.r;luk y:tli1illlth. Pi lo it!'a, dill -&ilL 'kmlil !'8 b!Nlla dogru ,Af:I~·' ro"da Dlaca,~m.. ool1!iim ~bmm b:u.ndan ~ ~l'a o~ur:~ ~n 'bJ r ~~ qJtan'rJlm(, 1f~C!ljtyet1!enm c;u(i<t yfu'u~ rUm," dedim.,

~it 1cimse¥~ ltfildi'rrrtetili~" ~dGa1!

B~~,~[ii.'andilinclydl

ki\l' 1.:992' wn~rjndtl!'lM,f!jl~ ~W"~l~·diiflfc~ E~rNbJ!.!"1"~, ,ar-~ij;f~i.'PtJ ~~~ruJIi (dtf·1ft tf.i"a ~fmferittd'm mnm "'vlet ,~ir '~ki~fi yel,r.i ti$~mI'~r~J!" lJl!rurQ,rM1' L1p:r MtH.~tr,i P..Orall ,~imie "~wtJr ~ ~ ' ~ ~i!.JVJ~~mltM ~Gk rJ~amli 1111 ~i :M.iri!lilu m-ritf~t.; tiU1N({fl h hQ'Zi"J'IJId~fkIj ilgiU giJi~~~il\

m:

Harp A~.edGIJ':u1t'J)" "~fi .~ri'Q:5il'lIt-iJ~~t bile (1m ~:ya h'1if-e¥fiQ vefl1i'ek l,,~~ 1l1.~n~J"r; b~t.I',~ h.il,iyDifmn. &.wd~j'J; ~kmdt,h Ujt~r'~u~ uJu$!11Jmesi kifl ~k tmp,mli ~n,~7'ftler ~Jj~i'" Dl~Wl]"m'\ i:'fCtti~I~":ri~lkaJeriil ~ ,d#vl,r:.ti~~i~st:rP~'llj.jk eJ£C-, 1.!'Mli'll1.ij!iliJlU:$>r.·:~,u·i: (jkibJt~~~, {jl~;~fjd~ 1Jt~~I'i!l~~~I~:r ~M ,~gJ~iiwn.

Me

r=,k ki U")r~

'~,IEI'~izim, l(e~d.isJiUij ~hiis-elma.il~lDrliZi


_,,,:1, Aur ..... !n"i~,i=...:II,.. "'.~~ ....
'L ~ ...

~t]dW. :zd[-aJ ki'mso inl!\l1!J bH~me.z,; ~{j 'Oyt~ bi(r 6m.ek }l'oJt.~ T(jr1djl'e~i dlewi_eiiL~r anea'lk,. ]981.",d~ dm~atr~ !illkl"ll.1ar. Be!' ]'97$ Ha~raTiimn S0nWld a ~~yo.['u;m. ])o~ayus~y.la, MlTbi!. d~ ooyID~ Jmr vaitsilyum~a bul'Wlimmnsu\a ~_mk1l1'Jj :yo): . Ve mzi'm de S9rrL laQ8 '~ . ge:r~l~n de oo~'~bfr ki'lj'~n~Jz 10k! .Asl~nd.a..tM gmnliik bilt biE"~I]'~, OU'l,'Illl da lU~ bilmt.iJyo~ N@':iI'1 ot~); ,Ollum dl~y',an'hll eWt'le-~im bJ~_akl<'l!(ld~ n~iarlIliil" mpo:m 'vcm,yor. Un... 1arda. 'i!1t.1I_~m." d1l'ycr. P~ki 1'0, t)L~n bg kM,lm~f'ilora sa;,.h9ni;yot;Sl\lnuz~ dem~'k Ie i, 'bOOr' :r~nI'e.i~i.nbd:e ~I;la IIttYEl:rumy~~u!:l? O,lt! alb-'1ay bOf~UlGt bUJirn;;U ~~. ymlJ~1Omm~] 9,77.n~ :3 f[b:zir.a'Ji\~~nd~1il :sool',aPi otu billBirlcik y~ru'f yo~~en:dilmik. iI(]'~, ?

~dH~ btt 'l.ek,ki~~ 'bile1"er-lm ~1kItim:d;fk. ~y, YUlirt d~¥m ,fJldebi~ir'" bi~iminde~if dege;dend~ ~i:l?

Ikm mkOO~fi Qkmcaylil.

'ymbnYiIi raporlar bu tEf_Meo

~di}.iox:d,lJL

.T

nnJ;allll"",bu y~DI'iln\l~tl~'" R~'t!biz onu eltilt;. Pibt.'~n mpol!i'l~r ~iW v~ $a1nruytlfum~na ~nandt: e~iltin· mi'flir'· Diy~Irba;klrj'd~tdl["''!ll!!en yaJ.i:Jn :zya,.flllItia da Aub~NJ~ ,~l·
Q~

samE' ~PO\il t~men ~hls


b'
,.,.j 'il

¥~~~j

"~:~!!.II,

,JI""'~

!iWI!IUll.-

J!(,L.II..II.

.iill·'1I"", .... 'k.-.iR..ii ........ ""'-oi:',·

h ~ 1)¥Ji;J;lo::.l.liUa1, U)1'!l.II.U.

J.'t!'XQ

rn".I'O

:§ii).Ill!ili" .~7""7

a,

'I.n~

ardmdan Urh.I}I'a ~ldb, 0 ~1WIJmi,,E~UlLj luibla:klanmi~afJ h~~bdJi.~I~, DOnme~" y.a~lan(h 'Ve~tu:~jaW§hdl ..B~ZI,~.E'm~ ru!yet M'udfi.N,'ne "Apo. Ud~\d~lt v~ya ",M~n::I:in·ded:i["t g~{li:p OO.1Jj qjn~bil1tb~;;; d~yof'. hk~ 'Bmniyet Mij,durii!Il~1Ti) yeUdsini a~lyij)j'; Em't1j~t')!1ml~:I~~r~c¥~ :yQnd.¥fiI.. Utfa Y~yaM'~u:dm.i,e ~ g

b~~lanlmd!ab~ndlen hekJeniOlefl YUl't.clJ~.a ~b;; bb;im]nd.~ d~il", a:bii~n! Athkal'.a'yiU do:n11i lbiQm!ncl£Ydi !,I'!l 'l~dbi~le-rid~ bu ~e~lr. ~ de t~:nl tJy ~(}k~cta, bill! Ma;n:iti'"[!Jf~w~ll y~¥tiD.m.. ~
l

~". ,aynima kftf,·~n1l'1 OJ'la Wy~@inli~ Amill oJruil~ ~'M.'al blUWay~y~l;¥l!ilZii

g'I']ir!i'!

"rabin: gereQell::~ Bu:ruf.., hern~if:1g11bin; kalllf' yok. Orgil t km:ah :fi,e.~ji, h~ ki~'e ~y]@m-c-ooi~liN'r, Veri~ve o·<daNl~.ed_ :§~U 'him" r, ~~:J:)1ll'ihr ve ~Qg,a~.drl:Jj'. 2atCfl ~nr~k '~ ~1~t~J:J~ :soma ..~ ugrm'y{]:[LaT, 'n~ibii 0 {I~ l~lre5:iJLl otreirutili gibi jj,~-nilr. ~I~

iigremtdt
Am~ oomadan _8e1UitC'J! ri]3>im~ .ru~,e 'lio1h~l]leclJ~ Gifil~~1IIim!l~U!nrili ,gHbJs;lte.~j!w:~ ollGadt ml!!? eim_d~ zarien tJii~m&~l~;k vaiuk .A~W:lda, 0 da bit.zi: ,alfrl1anmlP'a ~l~l~~u. ·Ge~ekta ":811\1' ,cilu;1&fii1m, iQI1 nri [btl i[iJki:rdn ~:~~d.e:l ~k9 ~i~~~ a~l, n'jl '!jf:l.'r?" d,i~ d~~ij!ftL'iJ;.fQ]'(l~,m3hl. ~ du.ytu. ~michysa Ontl. iil~ ~ab~lfof," ~g'eU' $i.ya~i. ~ma~]lfsa, 1«mdlisi ~,~mHe-:rim" d.iyol'. "'1Lt Iti~r~iyJn pav'CdSil, l5eruie. mm.et 'lJ)it: de :k'()i1umll.mrllalill rclifomrnt djror. olm~l~ '\I'~

bH~5_~, icil}~ AlJJlkiU;,a',ya bl~d~rm-edlU1J.UnU OF~J ~flJr v~ AFlr ka~,a da blZ$m ldn 9.~0l'ii ·!iI'~~lmaiSJ.ifiI ~ '79 ~ruanM d~m 'karaD:'J~~lln~r. 0. CIa 8Ji~ Jdaf:~iilO, S~JtJikte~ ~M .. ~
~a.s~~r ~ QS:tIJiid~. cndan
'Il)'f'~l

OllOt':' '~lfiI:.lJ y511~1i~ tdr It1.HlUkl~IDaJ

[la~ldj;t1 yo~tm'.

o ,z~n:m.

mil :N~t~ydim;l'

E"Jl'et DeIDilM gSi;fOJ' v,e g~'~1lJJ


rgim ,Itin

Elq

u:zet

biT' 'l1!ll ~kla:rl.l~la ~~~.i

~tl;)jkl~n.n~s.l beQ,h'Oaya:C.11 bdar uy:uf

b&r ru'~ama.l', Affia: 'e:-t1ihin,. !'Gidiip ~ff koyd~~u_mu7. ,~;N MallIm.'" ~J$O~- S~utd,~ EI~ A ·tuhll~l,'n'limiis<mln ~k. oni!M]i 'bit y~!;lQ" de' ~_j~i '~rlb@lrdemt b~~r. ~bw;ar~ y6nclmruij ,o]miSJjsL-miI. ~~te ~.urn~n. billmeden Irnnhe y~tlg.i ~dJ. b'!ij[fd~Bid:u;, YaJ:;.n~Jkl~ V~ ~zG~m_ekle l~i ~lp.r.~y(!IJ-1~~kl1'li~, brn_rn~ yoootUi. -~
'yab~,an~yd.lg_.j yab~~~, ~'k ~tten yAphp Anka'm~dfl ml-"ll'~ezd'i~y ol.axat, ka'ra.1';~'tin:FJ!ip 'Pl'anl~'ASi:1Irydi ...biz!

ge!!.',~Jte:n

bOyl~ Nrt:cli~ld N~htar.~ Am:.ar U2;01lll 'stb'firyot? 'T8Jbji HelTJlj\ UZHTI ve hem bJiiy~k.Bi2liJllil, ~nW1ij3~m~d,. verdjtti~ll SilJva~ ~~ln'td~§Jltd~]; ~k e.nwl-~p. ~). ,~k:!kW mr K.iJdH ~df;rd:iiyl~1 ~k i;hillr]ik~J 1't ~~~ud~ ¢~_g~~I~ll~jl bit ,aile'kaip'1l:ath:5ndedilin ~i$mesi.
u

{l!

ij~def;1liik 6~e]1tk~e1'i Vat

mooyc:h7

~~aill~maJ l~tir~1anm \Pard];. iIf!fur~J' ~c~Bc Ham.m. da hu ,1lIH!!k tln (i~t' k~1fU!~i!I" ic:i ltd!:' w~yd~ve 'ilk.u'u:i$i bung. D~rll. :k.a~!.JlI, tI;1~H~ Alyrl$ slmmilJj e da yu~M.ilJ,m~ g~rudJi aeK~ mi?
VM'.,

se\!';m

B~~Jcitmm".. ~rt1Dda! Ud smm

'[.abii, ~'l gu,~~UI" olduk:~a mkiydi. ,Eg¥l":li!i!le~yd~bi.~ ,~t ya:r-mmc.] ol'8Jbile'OOl::bLrlsi,rdi, i'ldmt ~lill S;Hm:F"ail~ :kolllomu Inlil 'lHtUrlMi, v~y8.doliffiiy 1II. .a ,olsa TC'mdn yt;l1~~dilrmc$,i mi.ydif, d bj.ll~.myo.mm. ,An~. ~llikl_erini 6lttun[a~~Ide 'lmU:imn.:iidJ ..

Pdt sownl.u btl. R~ktada mm ~J.ktJ?


H~yliJi' drutaJ 8need.e'vMd~ size bffirilmek ~yff:li!i, ,Je¥,y~ul talnl,t~,aJI'da '~~lroiLli'.'_lidm DlYiilrba'k~~9 ~11i eViimiz ltfiWl. Kem:al I'll" t918 d<r ~fi)jy,a, ,g'~lip'liizLll\ ~Itf!kidJ~rumlimtIz1!ll gfirinoo... Ce,.
I

'•.'6,amn OOrune1l:. ~R ii:5t d~' PKK 'iti~-JIlh~ i f'U"iiJl/ol..hk, ya~~. fJld~ ~pcIhn~iim a'bi'ilJiildJ.u'" Abdll~atrrm~l1'llnm~M,alnlill.thj1~,go~~ '~llj;iiii'i'..'hippi 'k.t~lkJl.dl~w; ~E~~~: H 1};l1rV:-iI!l'Slte.sr'l1id,1Jj:AI01Sji QJn.a~DT ve Z3~
,~ .:ii'dli~. .

Ril:iJ~,BiiiY1'a: k

~~. bu k-ndllrJl I~ld~rel;im. Arb.d.w 'katbl'f h~a~ T!.~ielme9! mhl!1] adli1~ez'" diyar. T"b'.iJi ,arll:iul.al1&r:dadaha ::lUma ;'fhrabbm Mk~dat1n lOOti,Jldli;i vanb.f kt 'lalli!oIDDiLillll edj~~'" ·d['" i yodaf ve ,py~e iili.byO!t1 r'6k:i:a 1~l'kada~~alll'dill~_a 19'~t1Jlde~:mL\lnkll~ burn edj]eJ't1~ a.uTJJmU1iljJti1L goruY'o-r.1j]r+ Za:ten ,d.e'min trllllr.fJidrucl ba~~ .~wcl\::1~.h:i'~da ~lSen btl m~~y;U 'kumncQ, b;z :rcal\aitcS(J,jt oMluJZ~ giclip 01U1 old I~~kti ~ fab1 ~,Jha sonra brruWit" d!!diler. Arbt D:~fsirm'd~ ~:i:iTt¢U]M~)12 J.;a~,l bilf JILlmla!!:'~]l hMJe(I' bu ~~~ d4p. bilYle bitt: ru~~ ~}iind1lo; diyu~13'fdl. 111.1bll1yfik 'biT
ill

I~]i~~ddi"'.

S~plhes1z Ol1U linde~'li.ie ~km.ek SItl'Yord:um. SD&¥~izm idi!mi'" lO'jik. oJa1r.@). a~.k" d~.a.lFld i~m'liIZ '11aJlIJ,t$31 kU119I:c.ulu~hllk '~tUdir. Onun ~Jl.iUm.U a;~~]masl~n bjr :konl!!u:TIdm.AS!mda ~il.~iIil~1O re4d i'mil ~s~{uri,y,9:f .. "Reddelm-esiyJe ~ak k_dimi ffcttirubiJit' d~yoru:z. 811~'kalL'i~. ~il1n 'teP~liIlU~yQ~ a~ym.. Ve 0' da kendht'e go~~ lte,itada~a'r11IJH1)1'~!!Me-n !bOyle ~!illlf d~~ti~me onu kerLdlw :!iH~l~ml" ~d~ti, yap-abL~trim~ bQym bi.l' 5nldeiffii.te t;1m,d o]a~glrMI b~, y(lit1~J bir 61ltd~diii, ltil:~dm rmt,e Wb] ooebHi rim~" b~:mim:1l.eld fikir1el"" 1I':t:inil. A~ hutum fC fig n~ bd~r di~&:1:bSl~Lant.]1 oldutuliiU;.r ne bdiU" dolayJl bir e6;i~ m~i ot-

ooo~

Oyl~e
H~lk'klmoo

~~zi~fJl' dU_rnPli!ff'~{ikuy~rop~

b:i'alOk '~reddu~' ),'01 ~%JIQ~od.u~ UZlILI'n. Iar ooyte ~ riilIdit. Kesi~~n1n 'k.e:ndisi de m~killerilrin.i~ bumn'UrQ it·i'Imii[l~·. ,g~~ • 'rnl1ilii~yh;!"Ne bdali ,;avuc~lnda. Dldlll~m. ve' K~tan'd~ ne kadar ~ ~l~:1ljilec-eitm."3Q]_tI1dan blabyoruJ1ru. ~n.l1 'mil.irrul miU .. ~f!;~ ~or,\~hle-sa:pl yor V~ y.:lik.la§'lmlm~ om g;o~' aya~t]-y'ol'id.u,

d.llrum.daJ d~ilim. 'Btl ~~-Ui~m~dla'ha mbillr kunhlla1,l_, daha Uk ~U~!k.Hefdeba~hym~ "'~ bllJ biyuk bur ¢Ii~y,e y'P] a~lf'o:r.1Jm £-e~~~ old~a donlst 'VeJ ,ciafl;Q !J~. ~a~ 0]'11.] ~mJ,1it:r~ ~~1J~Jlrkc~ 0 da b~~ k!en~inc\l.a.g,~al~~8iya 'ifih'~]Jm, 'B~ Q}k bfi.yU_k 'r1ilMt!!lLZh.k b~-il. v,~mhir 01~ b~( iUi'lkilclJ r,
dlilJ.~nli 5ij'1]e~~
~<

'KadliPtlik yo1JPJ;?

:iU~Jd.Wlilz4li1.itJehbilW
I\.,~

hrav,it~:lnl

(I

l"~'m:iUliduyur~u

IH.UZ<"• .

iUliilllrullltll1§.kis~.ni 'tam bim" M'yaJS] lall;a~ owu, ku]l~TIIlLyo,mu. PKl(JInm G~le~eliLft:e :1,n\l'f~emJyot mU!y~u!' G~lc:~j lU.itmak ,i~l:i;yor.d;u.; ~k[ blrisi O~~UIU'il11JiJ size
biri~i.. ~mf OX!l.dl~~iCini de b£Lltyor v~'~li:JJitd(;!in ·1K~.yam blif :Kiirrd'is,tan OJQ v~]". F~t ~~mle '!,lIe biitab1ilt'f.,nl'tai'lI'kem. kett.di. &w:t tU~ldsiriij ku[lu miltr w wm~ ~o·k.d.W'l!l iy:iJ kuUana'biUd B'D '~J0:nud~ blz. d:uY'fj,usaLi~ 0 mY9'f,I:e1~ d:ir. Doygulanyla ~~ ya~lrr)'r.. zeb~lY.la: yol a~ar:a C-i1ihll:Y'lltd.U. ~1l1m.d.ald ib'UJtQ!r!Luyle b5yle.. gfilllil1U.~ ya~m~ da
~.TIlla.~],l

'diY0J5ulnt:t? WICbi:r wblc: ~~bm! 'DiJ~~da .~·vel,

evden

»:<l~T

nu?' kn. evdef;'l

mn7

:!:I~}1edjnl.. Olldertt]lk~

De>,w;ek~.a,mdta lI1iiJm'fSuzluik v'H,dl~


:HEm.de~6k bU1ilktu,

P9l~lik eRdi~~elet deii~r b~JlyOld~l kHlW.ma ~aha,.s~dla Jtay~i yi:i:bek ..


'DEH;l~lk. 8lz :

,O~~, ~iQ!fWJ!.,~n. yd, ,~d~iinilz,7 On.da:n S!OJI"IlTll pwUilk muID~le;r 'ba~]l,m', Am~ Rd~
Dy~ekalay ~Wlly·~o,aml.ry:ofSlLlI\U~1'

lw,layd~.
AmaJ bu ~wrulim1L~jjzdle nil:,,zillilil~ndJ~d'llf?DaJta S®ltwa. au, dla~
h~ bil:md~,8111'

m~.
O!

_~

,Ialir,~l OJa'rll_k hi~ir

~ek

Ui§;kl'den k6Iay·l.opmam. 'V,~ hj~:r Mp'Ul~lnedeEl~ de oon d~t]hTI. eii'lfin PKK~'a.Ti~i bigler ... ot211111'1 ..do:ludw;. Ben.lie UtiklJru.-t ~~'~m"l~' d.u:rumJtIl!l'll!;-

dayJ1l'nJ" !gcr
,~~jl~~z.

bu i]jq;ki Q']mazsa~ -"t.a<; 1918 dilrr'~jffi'!;]m $bllm \ill ')Qk a~lLk :ki d:Us~HeteMtr !J.U'm.'t~" 1J1:~I~ Jco~t~

~1~" ...
_n

di", Ar-e~yurek de bllzi blr mafu':lJ ,~u;gu oUurakgifimy,or ••,


c:

PI~ld~1:um01,~~y~pm~k is'tipl' ~htbiWE?'

001 'k.UlfU~mu~ltJm:.i'

iIDJllece

i'gru Pi dme<liJm

,til'~l~aa_clt~

diy~

d'!ill~l1nigyoTil~r\i:jn,. ~im

bu ili~kifi kulla'll'limfi1m:,o 'P~'nrir:J, ] 917~97a,'i ,a;tla ~:l!1J&.~na}'Q[ al;J.y>O!f v~ bu dIir r~"nirJ. ilatlJU g[a~mad~~~l"~i'nci(i illa,m:~ ula~ ~~B1lL &e.R't:i!I, da, ().Elai1i ttl l'!i]'k,1~\'U'ilma]~1J:1 Iii t:nz.~~ 'YUftd~l§J)lm ~lkmi;ll karalLliiyla SO]l~&JZlrnW!Jtin, fII~

Devlel:e hi~ ~.Wlm.8J ~hasl0 'iQ,llI.dledir. Y:iFl~ :h:a.Hndete~ "Ape ku~kl!.d!IJb:~d olabilir '001,1 SOrmnranu o~b¥,," .atl~ 'kaF8Jlara
11

so:rl\l!.l~re~~'sa..Jmak ~ sQy]i;!ce d,{!vl\cte


,.A:nrnaim.k~aT.lIinE~n s!1.~lmilllJ,hi;r. ~

~iz,mE~ etmek, istiy"O"r.

li'iJ,leDJklr

la-izimill

'bUryiik

1Jilir~drl~1 ~~mizjlLl

b~]~:"mas'll
'~Ylfll

:i\'Sii.Jii.i.,me :wr~

~~~iyJJ:r. ne'dilkleim'~m;izi diLY,!lJirum. M€*


~Jkrutf

d ~f;t lJl.il\t[ MtlM~,

trtl'w.l1ltIJ. YH., Pl:iO\l'WlliJ uYl!Jt~bUdliA~rndz ftd IIlIIM'.ak ,gi.:rii:lityD\r" Biti:ID-

.~u M,i·r,a~amd'tll ~j~Wk.? ~

biIDmm

iTs~:eHk QiJiLilMl ~i~stI~


~p.lyQ~1.I.!tii;iJj~

~an

]lUi!,

b~].inclnb;,-,

me~ilm..w~ de~wl"

M,aela ~tlo{d!~Jfl~
k~
SLz@
1

bit~g.: dQi:put;'lail."~.y]~~ ~ztUt.~

y,arpkrmml oo.yied~m-

AmI) 1978 t1e btagi1nki Abd~lIah Olii:iil1a_n d~IW]~im~ilJ ~~:i,~' ]~ b~ k,a;davIfi,Ui d,~,IU, bu;,~~dar.' net gtjmliiyl1l(['.sUlH"U2~ 'V'e Kiesin! ltiJm.m!1a, d:a yet' y~li d1.l,.yglWsa] b:lii' iL~~1yi ,die
dJi.i§;!ij1Qy~UnJ~l,!;!

T:~;~n. '!;Ikaram8!2.M'LllrnrnJ ;J7rl]~~~ 5u~W.'Mek it~f\br,1Wn 'bili.. gil!:!!ri b1'll_:Jt'1nyO\l'. Bu s[radin ~v. ~~ ~~:kj'r;1!!d Ir, CHP ~1LikoQme,~rzedit. .Kesi,r:e'n.in. ailL~, CHP!>ljdir. ilKO~t~dlfim~fld'ir; f.1'i1'il $~~aledbi~,ero :ge~ ,Y:Ok'i dewslf2ri. w~J~k11fu.tI]·! Kakh kii~ biz 0 7,J'!JITI~nIJ1~ r l'mg~ rrt;lk,l.a, PKK d et~iz. 0 zam_tar t!itden dElih8J awk,1lJrdtgn1IptiJrfJ. VBf". Dthf]~t: tiGn1eJr'~Gi me~,pdm ..
royi Y'iiI~iiI~d~'k];U'? Bimmkj]~T ar~~~'lj y., e ,f~rmle£f::' 1menU~ 6yle £&zl~ :m~'hkLlJm OOJj[ecck ro !ta11umdo, dejg~I'at H~tta oxoa, da P~['-tj 'P]iO",gtam:j ii,EiiJjj',aik;tiIilt.1fl9; ddd! b.i~ i p&'lihbel~~y,~khll. M~hke:r:nlu~.y~ ~~irsalav hUebi,~ BLra~.t W· rundad;n'1it'l'. XUi \a'sa.c4 ~n?~j!~ Mst]len ~~b'I,ati!.caJc:, h'ef~lIngi bill" bi!]g~btt>;,}~ '~1)jrini ~~,r(lt.1~tb.J::.,B1!.Q bir~z bizi llCur,I.Ctrrygit';, Bir dl;! Mtn'H 'ktmdi ko~~~1 mela'V1iZ1TI:illilirll]~,
St,lu"a 0' ,~nl~J"

D~yg;u1:a;r~ bim Olk p~]l!Jtillyfi 1?!l~ll1d'liUll!,oylreY'I!~:mrh]fL n


Trun.lmjl" ~en U,i\Ul M'Wnfu'n~p,
d,~~tl~, Q~~'t~k

'bund!U"ll! n~' ~arm.1k

i~d~

t!:1i~1yamm..

Bef'l.tXtbY1WLd~a:~t~,~;r~;\;1J~: is~;ili
rrnI,U;:~'~,'IllI,nITUIi ~basl'ITu;lftd.nr,

SO[Jt14t1' "'.A:])e!I :k,u~l~\du bin

QJ~aitli~!'mi?~ €!' '~i\ahnd 1180m ~~Ii -diY'


!IID!l!~]f,i!k ,k;,U1Irotan

yarn,tarra;k devl~~ hi z-

Ili~m.c5i

biro:zl brtl:rJJYJ0:r·

dcl~diril.lylll:j'

AlP ~~ limulW I~Mirin ~a;mll, A,pO~i j lie m~ btllufian m~']k;1Zi3!nJJ]-arak?' '

E~e~" ~u dlUmllllllJ Bo'l!jtlv!ik f~rt;' 'lM:.ihbtcihi!' de' yard;tl; 'C'3%l~ ~tfh,ba!'3h lb!~ s~, Bo]~ev,ik: Putii5i'['l~ !kJOflJ(r.-,o1. tmitilWf., Alna e

e~~sOl:iWGm:de'leyi artll~ru~rle : R
Ilan kUUll~l!t"'d~!

~"iJ.'Qilltil{i#'il)1i51 bb"UJ1!1 l~h:t:Itlo1J: i~te-~ :i~yOi;. CU'ney~, A~m'l{t1I:~~B~~rir~e~ 1~1ZUyCi'rou~, ia' b 'wfrika$ ,oJdu... m!r '1i! ,ElylliillI, det~.r'lendiJ:mes~~-fIY01: vc ' U97S f1bm ku_sdoo(N:elo; o~ct'h;;~~'Yl-e yazdl:''' B~iJt1tiLev.le~'n i&tibbaraJ d oTgIlii'tii, tl.ri,b~ bra: ~f yl,ip'~. Y]1an"dallla 'b:ifii bn.§:~ bIT~~~'-rl:miz ,p@tinini 'kaklm.~ ~zebi.lllir-dli,Anl:BJ gaJ ya:ph ba,~nn:l~a 1oo1!Jir~,g'i!tir-

~~,i~~ bJizi:m Mfi~da

fa~,m~~ttr'" le~,i bi'llliildf: ~aU~I*1Ajan Man.i[Qvsl(j V;jlJji'.A$nGl ku~I~· n,'~n

'm~w;r.Ayneall "MlTilinb:w yt'lm~H~~t~y~d ~tme)'@ ~h§l*l Ilk ve S~(Il, ~,~:l" ~i.rz oJiITh1lyalbiltr-..&utlz. H,UIi.~ ]~~ bk lOam~ biUyUr", :kJi!J_R'lrt'ili e~m.tte (l~dj!i.l,1J.i. iqln. ~ :Za!maa ~[., bGylimese oonn ,0k.
d,!lHlm~mr

T~1btwt b~

Gi2~eld@ll d.~0: ~llWJn biz ~ok dik~ ~h~k ~ir ~i.H de deAildri'~ BU!nu da dUdmte aim8i1c. l~zum. ~d'~ PKK. 'buyud.ii!u L~;m.hmes. "N~y~ 0 zaJrmtn eZ!ibiled:i'~ d1yor. An~ 0 ,~aman ,0 kadar' tehli:keU d~di 'lld\!, on bjle d.~m~q i~linW kad$:r h~hli~ o 'k1;elt ~L'e ,~Icceilni: l:-1Il~udn~em~dlliIm. Bt!1l bile :r-~)lniilJllJ boy.l@ b~yOJt ge]~,,~ ~l1]aPnsmt b:Heme~dim~ dl,~~n [iI~ycbi~:fn we if.iltnooi;gi ~~ilnl i,fe biiiyimk ~~,J'b:i!r' n gelj~'!IDfsin[q? ,~k:a:I!ld111J g,e'lI~e' lu:z~ mam!:ru~g:' 11111!G.teliilll.lleR ]'9a8~de Lcn1lJma'~I' IU~:im~ bUN:n Lond,I .I'-a~Q;~vera ir.i~helYRd~ 3 tiilll~ FKK'~ru~:yi!J ;sem,a~iza:fll, v,~ Bir(iIt IW2~dJe IHikbm: ,l:in'l~I1n,Ju~~~, :PKK1Uo_q! ~:im:d,e.qhf,. te ~l!Ik hu:h S~·~iJi.yOIf, B.§!Ina: el~L1.e OftUJ d" ~n~m.1k, lug, P~:Idn. bugUl'iku. ~OJUI'Il~illnnd4liR Ibmrr~eSii iff! ~K hu:b S~' li,me~mdciJ;~ 'BulnJWfmiIlm IidIeI)J~J~t elJHmfu:d ~J:W v~~ek:s:inriz? DII&' tarnl!m.i ft@,S:d ge~ru§<t~.s:iJJiz1 ,Mil~hq,bii' i~., o 4eg:i[ d~ 'c:i~(i demrio blhsetligim.z: m~\kiler ooniml ,ao,mo.o'lLft
Do.~su PJt]!t'i\"l1l ~on Y1lln;a

Mfa~t'~a ba:tI;:u1a:Jittl3.:zsm/' dttdill. A~hnda '·Oiz 'tle o'~~scl;'"di~ bim:z da gelef"ekteriltl h~tHi~IrlIf3, uyd~lm. Gimdi ~!k U~,tir ki benl ~:clene.kI~,e' KarflY"1m ama, &elenekim:n, ha.hmru, (fa, bjr,az g. ,zODmh<re geOOrmm. Ama kendim.e .s-a:id:l elan ~Ier d@! var:dl:Ji"., l~~rzbtl ~~J~kilye yol a~ilfD.OOy1~' birr i]~~ki_mfl Ib@'~~k tllacajl'na ~~ de pdc Mz]a i~l.'~.ir:nail ve?mLiyo:rdlllim. ~kat ~~ dgygY ..evLi.. ~ik ozc:ull'tijsiyLebon de sjriklenrum HRlIln.1~i ooyle ~irf ~ll~ki1e

N~ 11i\Zlr~1i:J~,da d~iI.dim,. E~_s SfiTUIl boradli biraz d.&ha, ~~ liiiyor'. A5lllliNd,~ kend!ini 8!tqe :a~IIi);~,Q'al kurm:lm .yol ~JI~r ,g~,bi 'b~f dllrlllimdm~'loo bu~k mUMdeJe v~ti]di .
BItFlim' bill ilil:tiden ~ekitikle.tim 1te ]m~mn, b-ndi$i ~ilQ b'lliyU'k ~;l~bJn~[lIilm gW!u. H~~llln'lll!J n ~~k ~j't.im ~k~ LanndmitdlT,. BlL2lTIW!L MlJiLtlnd.aI' k~inLMd~ Du~sml k@:lay Uit'ld ,:;:iIDa.nafnaZ'!~~liI11'IilI:i'l1I'~ Y'~p~n. H~le bim" kacllJR hi~,~hAa~~.
Abnlffin., ~esjiil 90k a~~ 'M[f~bAda~, o~,acjlld;ilii~

SOilil dereee

]bun.a.hnilll.

,elidi~~

yorou

'V"e

d~'(UIbn tru2& a~,'I,mayatah~llIdf1,_

flJ1!!:::ifl8bbi.I' ~OTrl~. o]u,m.m~'

Blil Ill)' :i~l,ki ya§~. IiiJblri:r. ~ridruil:l:Ji biridr.. O~j!\a~lr.Blr i .duy;gu j]j~'lcisj Q:lillm'kI»Jaal'~ k,'blCh, n~a ben rill Kil1dis't~!l1,..'X'a ~;m ra, PMli" l!'eya. "Yra ben 'YA d!a ~ti'lfl arT~da.,[@r"I' clmy~t-[((iIa5U'lI3

8~gi"it S!f;V1f'.(l, ~ayla:n bmsi. ~lat.tum. ibiD 'ili~l:k:IJW_m, sOlfillofil'o1 bW~.b'D 'iillip:j, Qhri:as'aJ d~a no. iyi ilI~m'dU.' ,.,ok~ hel" ~eye ,ra,gmcn OlmH~ iyj, miyd'i d"G!!1fSalilJ~7fj
Bij,y],@.

g~ldi.
de,iil m.i? ~u

'Jlai'u ~l!t wl!k:e!l,. ak g,e:r.i bm yaKi!:JtmI DI~or ~


A[111_i_

B,'I)tOOriJiim

]~'Dit

lrilyiik b(r: d~m,eydj.

Or.adlal hi!ilI,aUa:1lJ blr,~k


ddmnffin ,h.ElJZlftl!ld~bit:,

~l2k]eT~ni fll~~endl.UI!,DliiJz®:nde;n ver,;i~ii 'bir·.~y!' bnmak: ~dJamJl h'ibT~_nn t\I~]'ahll'. lblTliQ olre~fIIilI. Bu 'lk.ath~ -da (j~~s~ d:ii.zenin

"bi[ '((iff: 'iLifkiMmml :g¢[i~i_ ~v~ipLr. '5iiD,"ul'g~niildef' :f~a~iznl]e'l a~ite~iI.mkle,. S1nl'fsa]bkl~ b8g~ vcarrdl!r. 0 zamaf1!!~~~I~dtu'll §I1,c~ml£yi Glbrwo:l"d'1iI~"'Kt;aUan ji'i,·'

'~~_f]'ilJ:htt~ b~ :~~dimj.seuiin al.amaz ~ 'er'et _~e~hl ~maz. @

mbJ1!) ad~jil'j' !i~vaWrr~~ y~uli !JRi~ndifIj krilll mJJmyo~~ ~ biT de tru~1lIinYalJ'at:u:;Ilan v,~fdiJrr.M diyero-k kesin keruiini ifa6:ti:edi-,

yOMU ..
'siziJIII, b lARa bliir te,kmiz btlln
V3Jr.

Ama " ~aJiR~ tamamen 5!Cv.J1ye ,geUY;(lIiU~ple'.ki ,siz ,~e~ JrMaWI.mu J.catlm~ dill s@;V!!,bffilir:mi.s:iini2;?

m.1.fi!l~?!

ZnfJ &11 eua ~ dejtndimj_ ,5i1l'ld1 ~am 'bu nektada B§~ sir~· ~t mf!5el~1 arlay~ !~ka~k. s:"tmdi 'H:o,plulit'ihln ,k;anuTlitU;1a ,g~iz. Bil' deJl1l.el]l!1!£ye f,rl~ll"lek istOOiml. AMD'iL I'$(m bu

SOnlDIS1oolLl,k b~~~lffitil.'fefldJ~l~,aw[srokr~til "!lp,irt l:mi~l~1b .in~ Y k~m~1i~ bagtllla,J;:J. )'Gtl~arni ~.~ ~z.iir~mi~ '~~alt:lf tRO~:it'mi§, HaJil~.tlikkt~tileml ~l\:" ~thz. Ve CHFnin baJk'~I~] cli~d~

:mu'~~ ~

bIt

sa'V~,' pg:ikolo~~i, li~]:mi~i;llyd~Rt

ya111

fuir 11I1illkQ1~):-,!; onl!lfn. so4CiU!1uJu Iqrjda_r b~rr soJwlla1k. lPJI1i.ki tc..."J ..... U'liO ,lwW~, ........ I'U!iSlh.!' l""'~ "1' ,~I,. "~"!CLdn;·.. . ii,.,;j; ~ -~"I' ~MIII: • - u:~d~lefl.~n, ~Dl11l:'1~~ na _~glln k o~~~ak'b,i~. Ben ~E$lnlJ!k]e bl'l ~j~ye t[~.lWqrimi :Siyasi ~a:ll:rot d~l~da ,kesm~m. &Y!iLsl temelcte ba$lamn.. !It,as te-meld~ go~TtirI1]m. 011,11 n lriitoJil. ya~9mmiil '~liii .siy.u~ti~i~ ~~til~~y:it buyO.'k blr .eslil.ektl.'kle; , 'ic;tetIJJildA?, lJ.U;yiik btl' $abn; ve irm,t'l: dayattl.. 0 -d~ ayru yan~:mj: dotyatL 'f~bH hen itfgill~~ gerook bit em~-k sav~~~f1m. K -':'Id"m' ''iO ·az ..ab~ ~'ulmyo~ ~; Orpm ka.7an~ ~9 ~aJilasl ~, y~ktu, o.t-ldm'J:I~ k;nnuldrn:'lw f~ IWIEIliy-omu. BUn1\llR y~rtne teOda11.erlr.l Kurt i1insa-mru ,ondmcsmJ 9tlk i~ bin"" yo,rclu., Herlilla1d~ [;. dla h l.ya'tl 1'1I. o:rtarya koy:nml,IiIa,. Tahll ~n ron kQmplo }d)n.temJerin kad ltI' ,gi'tti. ~86·yB. do,~ gr!ld~g:ilmi~~ Q.;r 'be1'lri 'IK_a~, '~~JL1E;hl~ do,ga] ,i~g;ik-qi1nlil en ~Drn ~T,z(IJiI kendi, 3n j~in. ku.Uanrn.at," amadlar-.D[;1d~ '~~Ialmi!k -i~tiYQ~du. Y~llt "'Bemmll.e doj;lIIi 'bin:' )' .. ~m 'i!'l'tU1QIJsanl b'a~ 1!1yacak~i1~ dt!-~ g~tir,~yQTd, • T: MIDll:ien de &iy:;asi'amaca ",co6riderlJik gen:~ime be.ujhYIDIl. OM kil-m l e~em 'imkm.'t!il1!mi. ~ En, SO(~ (10' L:IDk tam~ van:h- len) m yontemim pa:rti: Siit.ylll, ~:1v,uitOOk.r on~ki
h

a;__rt~nb1f" Ugivle.' ya'kla§p,ya b3§ladl~~m\j! :3oyl~~jm. Jir kadUflmn 'kerr 'is; bem d~ier:~endinyO"~'OOJ.um de k.ruhm nasi] ,d.e-tert~l~ &'ru'E'kti~hlr! d~rindM k.ara:li" ~erdim~ \Ie bu
o'~a,yrn ~QtU:.l~l~nlt'la bab~

kadm Qititml\tmefrn.e yO"rteklim. Qe(k l~uU n~ek ~d Y;l~ilimd;;lki her s:eli~nu! aizm i~m tjpe~mien:Ln 'W U~~n:in' aynai1oh-lJOl'. Evet.. bir bdl'~bern bu bdam' 2iol'lluy-brsa ka Irllh m n~ ,"11dugum:ul tigra1l'ill {li:; zo-rl1lr'n~la,yun. Bu ~n~amd,aslrunda :K@s~re ~ a mm en b l)f{jc op~tmefd€rtmdetl 'birisi aIDaJI~ok 'mtslnden bir ,Qg;re:ttJm en t.Jl~YO'1.
AnlM;llan 'tiU11lL.m:mz d _ -i~h, ij-peDenJedn'· , o]uyor.
'~~arlm... en ~z dliierl~ri, kad8[l I~m'lle~,mdir. ·DU~~·U1jmr enirm.e-n iyi 6i~bnmtiD'tdJr'i" b dm~i~Ty~ hafdE" a

~y'or, 'P1ok:ijl' olrtrune ~lUrncl,T!I. gel~I1~Ii:' ne ,.,;II,J),PT'SlUo1ilZl 'II~ b~,".r 'bffiiz I;jzn~m. mi YiJlPlJ.ytu:8J1Il!Joz1 'Yoik b~I:H ~ok sad _ .: at-umak dJc~ti·n" b-tra~ Qtijlha, y~~~~~rJj~adll!'. Oavmm~l,ar b:i~,alZdabeIJ O,grntici ·0hm,yor• H.e1e tnm[a;~ ~~rrn buyle -te]t1iloc_ye ,!iQq"f bir ·~m.J..1;1 geldi li:D'li. ~ok
~'~K H1tl!illUlUZ'r

I ()

¥.ap-rJjIm ,~aM

~naJi.\rl~ ~vlq.mil~lt-~.. Bam a,(uiR:n: blli~z ~\1"~1 61tntleme~ ~m~Ll. Bent -. cbn knlUJS~~da ~,ie daha da,zgrJa~ ·ma~ oe;alItjtt. Hemim illKadlruLk ola,J'l;yia ~na yakl~-tW$l:n Q)'k ~r]uJ;tsm'" bi~~:rru d.rtend'rrnet.uinl de o.ldu. :fiu, 'koifllu:da ... eo d v!lJDdi om~ v~kj·~er,®kiTse ci~Jnik kOJlUSlOlcta tethizr bj'r ya¥Ultliya ~derlm.r bu kohuiL.1 bmdlime son dm-t~ hikj~ mim- ~akait SimJhl bu yon~erin n>QnlW blr iliiiiani iil~~ld_: y"
1M' bidll,n
. . l.

oSR~kiduro

ADti'll k.a:liIlIRkiltl]bm Ida dJa. g;O'l1diifiii\; f:a'da bdllmlt:llriJ:lJy~ Q


~gtU 'pel. l;ot'k b"'].R~ y,aJr'.

!il05>ta~ylii.§aD'U 1)1)[ lla.~IJJili."

kad~j" l-e-J!ilditeOOefiJ ~k tihHlioeliv,~ ';Qk torla-dedlinfl. Eh ,SOn~IUt1J~ma!~lI'm bu ~Vi~deydi. Th OJ

fdr a~ 'kolh.l,)'(Jr.dtro. B-u, fl~ niJii 5Qn~,:u;lMl['ia !biT mIrLl)U ba~~8im1ib, Btm. birdtZ da, Oliger bz~~ one ~lJkany(lrMtlm, 1'ali:di .. Oll~ S,o~ rl:nlfil~~ t~bUk·~UHbkMe-~(';H:i,. hntDln SOftlmJ, ·ya'DlllIYl3i ~aIhf~- Hemen bu ooktadaJ kadm 5zgiit1i1Im:w gi.:tlilb.t;e dllil'l3 dla e

Thbiil Bng-els. t~~, >,,2I:J'ada·ndnn. !nge]s!~n ·"Aill~r. IOzc] M!Wlkiyetin 'V~ Dey.~tin -oKiiken'i,- Wtab~. ,baDa b' r..SlrZ ~I'hi yap,'tI:nn;1l ljaTI.SJI verdi. lP{1Jkat "ha ~k- pratik den~m fi,irolicioJuyordiu. d bir ~rkk.4j)lali'ii!l<,'~r:k_rik cgoilllteJdiliiVle kaJql ~ok d~rinden blr
r

,ediLcoo.k, ,0'11' durnm d~gild!b. ~l!l .tu'tda kadlJl!L~r.nll ldtrft ~JyEL, 'bruJun-diuln etk;e·ktfk v,eya e:rke'k e~mfn'I~g,iDe dlay~l!L "~oplurn ~"=ev~-si byalllJ 'e4:UI~i g,ereke:n bi~ ~evfN1ir", Bu .. ~ kabu

Im1ad~le yUrurnyorun'l~. Bimll

nen

;or-e

,me~~UJl

erk kl~kdUnniL1J

,r

uin'! i~~ bir mtOOir. Jite.r

~iT kadJJI'JJ '~a

ege1;1i,'l!'rilri.g,i~de'kj loplumsal ~fQe\l'e~ de]~IllL@Z.. onYld~ ~a;wa~m '~~se b:~n 0: b.clJJw ti>le ~~esillJ~{b~ dj~,erlCIr!cliririm. Do,la)l1s'uy]~ R~~Y]f;. s~lrn~le .~k_ iiliii<lcisloIama2l. Bu ~~v~W!'
biir ~rk~] ~~
d~c;r]~~,l,d.i!li'~, K~ek.. sevebi1e1):e~ 'hit I(!r~k iOilamk '~ 'and" bemm &cl$r;d;E~ ba~a ~ Utb~eae:r!l1[-

yem

kadill1 tfp~ @lj'kek

b _'tmrlu. Apu ~l:nd~ ~:eni ,d.e" ~mel1'L, Yam. \JU 8f1;da bll b~~ ,~a, ~'RetJerl ~' ~~k zorlt1yorum. Si~ ~~ni~ d\~
,gat'dU nLi2: .\lzla
j
r.

'~lgiHyimi. b~m ~mai"ab~nl~imll ~d~ta h~k..m:],aFa~ '~hltm 'bi-, 'Ki.yomtm'U4 amm.a bvg9. ha~ d'!Pll'~ edj~{j;r. Er\:;ek1N as'h fLda w,k. dislpline n hmll.EI$lar , Aliii'm fmC! de i'~k .bbu~ @~JiI~ diu-· rumasi:rnz:; !r;end.:irrlit, ~I] d~!le:l~'~iz dii.uhim!1I diiyo:mml\. l/f~' i~md.i, ,ge-i1Ua.,tlrdusllnda ~l'm!E@~J;k ~ YflIoyana; himi. ~jeri.me d;o:kIjj[~~-Jf~T '~a fa., j[i~'ki g.e1lIIiJriemliy,orla r, Za:ten dJok:'"t~aJ' ~k se;m'ru1ii.l"JI da y~] ~Iyor. Ctlnkij ~mdi,nk il~k!lerbJlj y'("Jlti !tiD'!, d~:Zenll!;!mesi1fLi zomnd"yt'Z.
'Ben~e bui!' oC;DtkoD.f b:ir'3~mn3cllm. b

·B'1Llizibandu'! ~adamtizenne' ~ke-rll::.en ~ ~nll .flas;ul, k~ldmyor3Wlli~ '0' kada:r ~ftrk.~n", 01 bJda'U' oo~rul!", Q: d_~~ iIl!zkThI 11Lab:Mt ,~~, Q.1k y(5_ge 1:lJrulma:H' g,~reken bir il~kiy.i ·btiyle ~[e hie edici lo.o'hu:mDh1_nMIA 'r&m1thkta "eve~.r'di,~b:niy~1'~IlP?'" dj.y.t.VMi~Hal~ al(bm b:i:r tillrl'i bUrna el"rrd~t;. ':Jirr,geti~

ba~~'"

gu'~nmalar ~akknlda or.k.u~larum

deiru. mu'?-

'P'ekli ib.1Ul kOliiu·ilald

ba2il

u~

:jJ,u Jh~~mn ez;r(';l!lliI~m. n 35<1 1 dl!1;rmuyor? A~,hllLd':;II d.1IJyuy,o:r da. ~IJkj farrkl~da detiJdlr. Va da ~ik d:u1l,_~'lad~ ·faJrk11llda:mtfl, ~. tie, ,k;H'\},l jk9'~D'II1IylJ,rl !mill kcrfS6 dl5Lha~afJ'~1 o]allmyor, QUv'::U[it5UZ ~'Lyor. V~ ~ glIcyk[.ml(~y.'id'ilil'lmdD bLori liniL ili~ld ~as-d d'U:¥m:]efiif.l.'I1.-~ d:irotum. HT~ik]el' 'ka.ydeW b1cr 'k);p1mh yenne .~~~tr:. h{l.~ blYJ!llil'U ou;ratT-dm, Ulytk iQ!LI'r'~~ ~i'I1LiIl Ilir~i;' ar~kjik gihstecisi old~gm1l!u blUr-.si* Bef;!(.. I!Buntar n~ h::llt e~ 4Qbu k~ bJyJk Imlr~rJ~.'r?rl dmli~~ ~a~ c~phe ~eri~:i ~ ra~a r~~Ufr. H ·Wir ~~ ye:t~:t d~mm~aJL"I@h'fQdlglhald\e.ik.i"" de' btl' 'blyH ~!.I.yori.air .1j.le '0 za;man tm, !b1.}\1kbumltlya ·Ib[r ~jl1}d. b3jladm. Vie er~~ ~te.lune'z.,~ld:um. ~l"i'Idi b.chrua.r' ~ 'QI~jj'tln kMn:n~J~ dhli~eJdc hu iii" ~~e1dGm Un;tLdllriilif !J:Iatla. gtd0b~~l tek bj~~;&. eme'wrk: gps~i davj'~lru§'Lara tep.kil i~l.ldey,dlm., Cer'\" _ ~e_ndjmi lIDirkadm y:erilin~ koym1[Lyomfn al1J:'!IA ~ .za.man ~Bumar, bfi.rt~~keicller-l:'E ya~an'rn fI~Sl~ fily~§.yO'fl" d~ye .t.lsariliY>ORilm.. A~llk~lU~ ~T,kin 'bull!i.tyomm. Bf.:'1m:m. y,~~nlum~ ~£1t,lihtdedir... ~i ki!IiIL Duldfll~l!!r~.bir ~ye bl1]airnak ~'!i!'temilfO"" n irl_1M- Ketid:imi ~ te.nMz 'Iu~y~ ~!l§'JyOI1.m1. ¥:eOi 'k!!z:h~irJii ,~k

~ ~~. k?flU~~;~,~.lj,~·ta~~et Dltimut ..:i3tcr' o,kuma~tu.§ o~'~'uft ..

SOt mnllffiU l.if~3~~J"~ '~~S~'fldJ~. ~sd iilitkimn d~l,. bu rinse'l 1~t~'kln~Q b;da:r dii,z;g;VIlSlz [':;ulL,DIllm.aSllMlh\ blLl 1~tin1 gO~v;I'jJrc:: :Lhanef !Bli't:t_eLmde ~ef.n'\Mt,fe(Lr. Vani bu lIiI,ygP~~·' Il.'IalalL" gomxfle:re' ih,jnmt ctULdili 1t,-m,~ipl]dl; ,an~liIk d~l m"krll de ~lyl ~u iliaJl,l!ltJti~-m,gum.r.menm temet birr a~a~ otal'~k kllJ _~ i~]~~~r. .
Du tlip ~Yegtt1~aJa.r-

Pelf.

~'Qkl'i!D";

vnm: 1lilU? btl ltcrnud~ oog,na nJa)'tt:il epey


~h~ll.

ilC!_r]e,~.

g~~1Ql~r.i~yLrn.irlm d.uzenlemili'ie5iy~ ,O:lumtUY4 gJd~f yo~ndl1ilir. eiJiL~:di ECWitt g.ei1~eij 002 k~'QS'l1 Qld.u~ul1,d~ Kurt: De
~m~h\tjQt. kBChml ~o~m1e~rn1de QiLIl!fl1dl.
WfllllldiJyaili."

lmln.lnr;· o[d~~
II~

:!~len~~'
dOrif.irT:fLe'k
ynu'~ir

NQfma] Ibtr UifW b;;al'...

eusJa,n,

dedik. Bunl2iJf" birincJ:si s.mT11J.100 'kadM o11ntik, U::in-dsJ. onc@''Vatii 'hafbn Ozgttrllll1li.y!le ev-

·vcd&dnllctisij~~1;!,cak ~ i~k i1~ lafdl::nry~~ gt,ltirl[dD~ SCln'r~ ka&1lI,~kl~ Uiqildl'{ffini:ETh amarru oh,ht1i_r~ Fai'ka't h~r mmlmi ]ruta, d,~i! 'ltepdisini. 'bd:zzat ::ila'V,~~jjn i~ehml'la¥aJ;'ak len~k
g~ej,~~&lh·. Ve.·lm iTh.~]e~]i}u,tul1l~g OOl\deifOOla ~{ili.emild~l'.
I~~

rna..

Apm K3J!.1.~~ bWlrU. ri'Kiii IDn~ kedlm ~seite'Oekr datfi sum~bu t"OJ;'f i~ki.,e b!lk 'ka2m:aOOlk" bi~.d~ am.·~ly~bi· Immirbr

1~1

~[lyer ·ta'b]i. l]k~1 Wiph.un1ar b' I~ I~pcujldanm ~vl~nditi:rken.

hayv,am ~{dd'r~'jklel'1 ~,m~ ~\I"lefld!r.irl~". "'Gi,~gliFhayva'rn 'V '~glj fil~1I!.du§,~'n:iuu ~d.'Ii]frJ O'll-aEliU. so:nm ev1Uiikl1U'~ ka:UIri ,d.c-rl~.,'S~i buml 00n k~ndbne de uy~luy,nmm. Eg,er e-vlllhk b' r' l':!ak l~ 17:u lla:kJkJ~ d~;Y''n1.dI,I,~.!, tal:iJiri
oiLta bJr ilfall~j m:!i~ (~an
u

g~rek~'~iClri do,gm cti!le' ,~h1l:'ila:~IY~. imt'hit Kiili:'di,.s~ll~id~ ~,oc~tllaJr bili' S p, ooL~rom.evyo~ :ie,Yllk e:V"ltllk W[ mz;;1ietl :rn~kiy~'d!2d~,~il.d~fld~

nuda ~cli~ r1l k~~lntlar1Ml'll J~m, otk~tfIJ [lii.lkIsiJ~~ ~I.l ibfiyu__k' sak Y&lfU, ben ,gQsllerir~-, B'iz. i~l'l!ni; k~irui~Je ~H. dolwlbirla ilIerle't:~ lsti.yor.uz, Uk~yi bQy1e,yak~1adtk; i~b~ de 2;~nde, 'pl'aJlo l'i;Cit'1 1liCl!lin~ bLit~J~ Y\lir.dik $rrtdi 1DeU! bir :ri:u],~ varr.,. ~lir.\hi[r:l(!ri~'lI] ~'t\.u:l ed,J.ibiJimeflii~ 5~nr.:l!;~a~iI§~!iU t~u~odar. Iht ,k1!zianu :dll b 1]ifuxuk Wr ~'Y'~'Jma )1:01a\Jf~~' lP!U ~00lL1!lIclla fuodld bir yo!l1tL~'fiI~L~

.d~n

):£UWSJl\i

k~tatral~.

~V;(\!i~

:gdi~tj[\el'e~ .blonll

etth':liOe

k~~igjL]~fI[:\ ,~ne~U,bir,b~l~ - -.~tfflJ,:.c~"i$l~pAJW4ia"im4·w.; ~, ~


~'Y.9:W.;tili1'l!!lZ,

_·'iiJ~-tir.{I~,la!1

OOzn!ma var!

wnlan g'~rm.dk llO~d'Ell}'1;t; Hif.'lln ,~vt'!n. 0000 G~ ~l rn, kian~ p"z~['la!.I 5u korkl.:lnc; ~r ol~~1' p-~aI"" en, ~y.yUk llllkaMtti'it.
ba~I.]hk
bs

,~(fIJtdk, md@Uk ,tok6.~' f lh.l ~ok koRi;lrun~ lore d!fh4et v~cl 'lbh (!1M. yUir. ITt'Jsa1ii 1~'~ F
~R&ef

~l,a]~:nval'. ,,~ ~~k. iHl1. A~k da, se:vg~ d~~ biirbiriml,e 'kaq!~.w .a@rnrn§'~irmattb' .. derim.
lCiin:li5tJ n WfI'UJtu
~2i

olpilk,

~re,gi

~rtl!listl 01d~p1lldaf savailH:ma,.ayd~J. bJ,:lm'Ml!:"th~ctisu [J'Kli olmtiS~yd'IJibir Kfi:r~k'llZ!..m nc. l¢a1lar .~o:r]~u'$a ~.r3,8i~ «·I;rea~.~v!JjH~ ~Cifrt (lkarnbmId:i]il~, Ii'

et~r

AI. W1La k~I'!\}j~~,in g6zleri 5~~tindeerwll~yQr. Ba~~ilIan ka~l g ~1;5e d~ b1ll benim £~n ~5],lil kabBJil edHem.e'lt, Qe'n bunuu i~]ll ~ kii'rse: i~hg~1' ya~~u~1lJrd,'l1!rnru m ~,miN '~yle Wli' :Ii,~~~tc rer d "I,!"eii!i1'IO:m,. Bu bcril1~ lI~ktJlld~II"~ :Mn'1l~n biziIln ,i!~ivmlkJEr;uoU:ziffi 0 dayanat rnmt ~,v~l!J :k~S'in baa'll ,vardi'r, Eb'th br.:ol1 bu"guUlIJ biT tl:i!1,

yiAitli8~ old (ba,yaf . 'SJd~~ y!~mga dw,'ij~'Jbt~lnm d~'Ql'r1:om'il VC ~J S{l!nM13~~ d~ 'ka't:CII"LEii.; gerreldr ~'IlI,DI,a; hi!" de v,i:!ilan ~v~l!llnde-llN.. 1h.itlkrn 'ozgflJrltl k ....
clr~tid~
v;3ifSSi
e',

Evmik,. bu

,~l!1'ili;fltl$1! JkOFUl~,'!:Jld1Jl~'W!'

i~o1ll p~ avliUl sevgl~ UldfuQyor.,

. ~~~b]l~,~m,

_bu

~iIrtq

S'~ym;(iih\~m'la ·~k

yakmdalil

QixUllmel1d:iim'1 ben s '_11O]ty5Y:ulU oyhrs;~Hh~l~:a'nla~ ru&y~ yLa'~~lmrUyo:r1l]iI1iL$bd j' b~Ul~; '~~v;gi,olaya, p$i))pl.ojfl ibj'f dlUN'm.~ d1lU-'I' d'iyebiji~~~',izj ,~m~) 'ben U!I~ :tJ.1Llm diJruml:u.lIde d~~!Q.~iiI}I'Glru'm. Ya.l!i1J.Z;~IiiPl~.·ae ~ka,mt'ik
"r1llD1 ~d!lJl;'i J§i'n

halrnntltu~br. Be:rr~fn yi]2_alC;lim ~'I{.~t;lh~I!:r:LcCh.r. (lrd:$r pa:bun~amn ~~~ii'et' ~~~l'~k geliyor-1~.r. rN iyid[[f 'V'C l'H.I'li"!;ltJ dogrn dC3;!im"le'ndaw1Uflr. Kl~l~:r da ~+keklcr, ~~, a~l~nd!1bUlnun ,i~iJlli g~ti~ozli1"]IlI bU:rad:adll' ~'d'~~um" ~"v'§'" ~.H'tanJ.]iL1al~1tu]~hul 'lTItalkd.n !t}.~~W:dO~;(hlJ~t. N.lI~ 1MI' pat,tiUijhill1a,y~,t!La;ll\'&lir~!f' Sn rualiln hepfit b\irb~, i~'rte ~ikl,:i.l~Dy~ ~bilg]l,'i'~iJikin,erl' 'M"if('airil~:rl' o~ltI rxfuiJi'·"Bu 'i~]~ib1erd~ : oolU ,b~r ~~$lfc' .1'br:~lJkf¢nj' ne,r ~¢ydem,once ~~ '~}'iLhJ1' yat~tiI:5e~~ lryJ biT ~.1!k ~ \l'a)~~~. mJi:lllifl 1~~1lJ e ~~, patltO ~rUi,lcu"sxt 'pd rb d ·~I~a~ I~[ ol~,k ger~ ~"fIt~y.a '~I kry~'r'. .1[SlLll ,kQ:nu(t~ :ke!nd.iO~i ~'rt!lt~~~nn~qk:I!I]iI~~l tt\U.yU,k 'aiUUil, biz 'OintBihm'! ,diyotu]iL\, Su '~n illoda bl2lh~~kl~ urujlUlu bUdu'f. Ba~·rHIlT'iflU(~~I.m.y~,hm.!' koBu YDr!."3]""Ge~ i§i
,8!nhUll;ija~b1,1~,

~l[-iU '[k. p]rui"j(: .du$:ii!ll'i.m~ mte'5tetiK roali] vMJ \)1!lIU!iIJ g~ "~i:lJ. Bit ~£I saval..

ooy1e

za~n

i.MBlm gtiteR~tir:lr Owdm hi~,.·ku~k!.llm ·rl1J"k.,Sant kad!¥r ~u~,n1JGel~~,i:iftl~ hI:ir ~~~ ·yikkklt-. :~~:kl iil$d i OUi ga.'l ~m.E'lJtriyeri.lIt£ l.etk-4nell' ft 'birb iil'l~hte '~I,1Jit 1@,ldUl~M' dl~;y~]im,peki !bill I'~Hk ~lil~.Jl'Ak ~3"

vaMa ~]eyecek ml? lir i~ i§kin:i 11 ~~tI( ~amft!'.~1Ti

'

Old~lJjuU b"rlfSiniz. lUi O'll1l.In "bugun]t,n ~~IJFia "fl,l[}.D"t ~.&~I! di~]if;fll ~ s;oo:unm tli;ht Framl~~'da. tI;'i;ekle~n~ a,nJiUlIiiI_m{jadrr:. Y_i. itI~,ki.I~lL'd~heJ!~bil

ItO

Hl

~~mlllaya 1hJ!jv~ eder. [8.~ ke:Hme 'f~'rk~'d~ yanh~ aru'Ja~lbyor, ~m.i ~okgifuzQJ blr k'e11~ooiir'. hnilil f~kl~ma~ ~ tlotl:etnl de diyelliil~ri~ $imdili ii~ n~¥le blr 'Ike de elur mU?" £l.yeceksi-

ne:ft\~e ~]Gil!lJl,ilm~U, bil.e'miyo.m~

'Z3mmlliar,da s~in

Am.~j\:: ...S'@!n, bu Y.2lna.mz,l gilSmYi1imwm.1ns-a~ta VI!! iu kat-

&kru

IQ.~ lb~'wt.

d~~l' se~iJLe$q,m.mlz ,~.t~m

~Qk se~cit1lir.
. I

IKtitiHs,te'm k'Ullrnidlil~'Illlrida iL1~ g.elir~ dj~Imirz ~JI!ln ij~I"Si l!X1y[e d~jeilellildjnlmel~,diirr" Ban{\ birr d(.tvl'iilmm ~21giirlkii~ omalk:3, ~Od.Uitlf~ az;iiduk ~q;~ n~ 'l,!'e bi.. IDplJlJln'hH'I ozg'lla rlU'k dii~yID ell! yin~' tad I'~~l'l! b~i;l,rlfik d1ii~~ b4~tbr. IBlJ.1tru b~r~ 'd{l'~, '~I1~'Ii~~ti:!i'mim" ]3]1:" N'I'eke'lIj!l\- bi!" partinn n, lli'ir '~.j:i D)iML Io,zgiidik ~Mi.7~ b.dl!m!~a itL~kJs1ndeIJ d:~~ine bai,l!dtr. D~m' ,m{Jmla~c1i~tiril~k 5zgiiV' iH_~kid~jj 0 'm~ni~ ~'r,hik dl1teyiit'ri bELide;. 0 ~rtin~n,
~I

'niz,; arna bana, ~.

!benim ii!;in sallJlai:$a]b~:r ~ra~lr~ B;z:o Olguyu, ,~k '~pA.mnJjj; elf!' ,i1II1EY,(}rum, Hi~i~' erkei~n v.e-y.,a hJ~b~b:'
113.y1t!mdell g~il:\eTIiLqe~~ bd~fOTIIJ~, h~m, b'yHffi hem, d~ Ilibrulci tfadil!.leri ih~ ~ 'P]':a;ti~ b~1im'll2~i§iy'le ,8tl;]iJd [}iii\ '~k
kadl1ITlll11

f nsanlsrl.a ~~,n~k

~"I"........ ;l ...I1 .. !~", . ~ ...."-:{J,w I.'UJtlii '

~u~,

""L!'.L

"'I);,,,,'';,....!l!,

,,'LOlLiMlii

., '1~~~ O~UJ"'lIIni;"

UiI!LZC'}'1Dl 1!J!t::J1:t.~il:l:r.

;;l."~

••

'k,.!ll'

'i

V'..... .e

!i,J!1I.li

...,!I,

!\,:Il~

ugra:~!yumm.. 1111 ~},lWI1aEJjm:dH belli ,ge]i§:m~]~!: v,alf '!Ie £32;1_3, tmlUtiSM rut dem1iwn, D~,} "'bel~ MJUll'u glanwzsl nUl']'!'! dedil'l1i~~ o131'Hlir ~j} 'I!llmud umlJLl ~1fal'ko:myo:rllJlM :Bclki 'lJ]JMd,ll~m .~Lb11 :k..;i.mIr. da ~~:kma:z. miNm d~IL Hi~ 'E;!1ild z~, a rul1tJi:t'ki :mt.l'~'Pr-et'l.S4~, Ji~zeibtlY!lka
I

$~

trlp]umll n u~mlUJk diJIiZ'leyini ~ider. ~l!l. a~,ldt:l kadlJ,(I n m,ld:dncl~ld 11~giirlOk d;Yf.eyini s;e;U~ti~ll P,iU("mn oz:g,li3n:llfuk d.k-~yini1i! 'Ie. dO:Jayl'lIY]~ ~dn~ d;u~m, n ~r:tlJ:y~ ~~MTIiriM.~n8J ell temel kPk.e'n1~ri.~d~:IilI r bbisid~r. Vc ~~ bp Ar d:1f klltb:n kenodlini I:rim.z 5zgill: b:i:5sEdiYQ ..s.,9J~ bu' ·~uml.1lim(l

n.

if .

PKK"fii:rll q:~f.i"'lllIk·du.zeyi:o'!iclek.iJ a:iey]emeyi li'f-ade eder, insitn k!dm~ef-k~k ~lM'~ik~JnIZ k :1~~. 'liit zolmMllila.
,go.

~;~ktefi hOI' ba.1.taQ1l,dan~bire~ oJMllk O:zL.enliJ)e.ri:mi g.it:i.cnce'k bi~k imkm 'V'at~ ,t:lm9 hifih:iJrimt.i kib1J1 ~!i2miYOTI ~~ndi_e y~jro_nlljji'\Orum. Aslilifida ~er to rlii yl1l.tu'Lb h~QimiJ1it ~~ijn~\t bdflll' ~IT I~Hi~ ~d i ~:a:bam~iI¥aka=
anda
]liImID,'ji"rti.

Ii~flt! $0

~.ffi

J>~lUJ!I1k\f ' Il"

k~tn ::rillmn btrJk~mUt~ ~de~tiUDi IlkaiulJiml iiltW'ilk ..~endiS'i.,. n~ bd,~nl~ ~ii,ahi~~m~sil briiyiiJk b'i1" mILn~i~edir" Ie:~it T~"i~ mud zed iv', '~ ~ok t~lkuh! bIT W.s,arnoldu~iL.m·I{wj; s:iz a\:l~ $oyl~ycyim. F~b1! bu diu-mm 003 kerJ1illlJStll oidu;gtnld~_
y~Lm.8 V3fflJiama r0g;meDjJ;...£D1Ldd~_el .

Ama b!lzt :iI'nla)'l$lanrD,lr 'ba.z!i1lkclerin'll" 1i!9~:I;D;k 'kUrra'l~ lanm 'It~rdllT" OJ"aTa ba31i I.a1lma . zoruritl~rl'n1. Evel sid !U'lJ1.~~m.., Se\l',g~till' tub, bi:rUk~ gil] ~m,e.. b~ 1iI ..... j.! • • 1 ,,:!I'" eil:~l i1r1lc €iJIIOll!!ulllJi".

f~lmof»an d'lllh~

Omj~11J ~ ,oE~ sev~ OiarYl b\~ 8allattlif. 'Sev~ 5.n:J:aJtblt". SCven, bh'ag, ,s~~~tk.,'r O~mit'l.::,z.m:'1uidadn". Iu~sl o1oob.dmr. Am~t,
f,tl~ld~de

[ti~~

,~,&lii~~D~iltt~t1~~rum."

kuyai..S~\i:ye 3j,ub·k-v.erd:inmi pol~tilb blilbedi][r. :g~derl-an~.tk ' duygu~ bnak~ 1lIliu1a 0 d:n bylbeiiil:i1r. l~te bijy]f 1I]b:ntl~, (l!k~lli1!.'i_rui1. 2)0.1' 'bi: ~J.4k1 dummu riiiJ anoo~¥()li.As111lL.GJa., 'be;~f!ru ve F~mk prn'mgln o'ldlllilt~ i~eri, dJrU~ype QIcl'uglJJlllU l.lo ~'. 1'~.~m. " 's1Ul}'1le"m"f'
i

--..Z&temL $.J([;f"tu,~-

devri~ derrt-e.k :i:1~n!la'~~ro~kti!l', AnCfik SiinAltt (jil1it.l'!o~uS'a.lev,gj oiltyJ bJd ' :ra2 yaika]wb:iiUr,. $i:m.dl Kti~H.illde aJ(l\l=~S'll Q;1~yb]Tt" bbJ saba bin f'iE k::lrlar '!;~V ~lilr,Tabii ~n b.u "'ftfilgm mthdcr!TrJ] ;Se;.remem.. ~ y,EItI,lli;, mcmru,illim]a:r, ~iimlkU hen ·Ye~i1@m~a dallU), bilimn.se'J 'W!JJUYDI"j' ~llIBm~,y~,. hi"IJthlJ 1.lB.[\I'tl~r~ ~a111~yornm. $i~ alc~Gmili
e ~~ gi.t~tiilti~e ~tGMmemekl gimllik 'QljYJmd~I'l W~

\Jjrtaz 10,2!la~bn~d1BI IW~, ama~w,. an~ gQm bif" '~n b M iyi artE~hH. Bllli~ot~'lm ~rlist ~1,laJtI:iiH g~1i:yo.r. a:rli'S\ .

'Den ib.<UJ fbtu1u.~~ ~ h:.te.dun4 91 bi'l~lfilib,da iO;larD;1;i oli"'" bllJadl. IJ~i~l Ba1caN geikU., ,SR>m ~"l'ilrrl.z beU~delft. $bndw, llile 1ft

SotlygLlI olmak:. bu :konw.ia s.iya.~~lotorir~ kijW kullanmamalktlir. Bu 'ilkeler Qak ,t\nemlildk. Bizd .OOJZIigEI'IHu:zeniA~QJI' ·j(;,oro bJlt:!W1YDf .. m~hvedi)'ior. n.D~d1u,,'kati11y.o~lUm; Anc Sl!vgUl D~~Li!tn" bu,-' n bunaf.lfC, 1-; dJUem.lcliJil e:ivd de dii~iinli!ym l1U1S"mruUz.. ~iEvUiUkn SQzdiga ne kadu rUaifSlZ; ed1Gid~ ,elfle V,! m:lillkif' "fIe ngUI,d~ B b" ~:d~ Y~I:3m.m, ,l<,mml~ar.~ De' ~Iilcak! A,;ntm3i natsd oJtaro
gf1;~ nlfk,
iJ'IJU
I

gasp etmemek, ~

'cd? Bu :k~nl\\!d'l S12 ve Padl a~!l'ba du~"W1iLdWiii.z. mU?'

Btuada 'prarti:den ziy~c ben dQ§u~el€:"rir.ndcn 'bahs~lm.:inm, Ev dumni dliye:~im.. HI~kd,~z ni d:emeye~i,m," Ben, b~aya ge~mi', ibl!r aJl'ada. ya,ama,l'I ,iUyom.m. C;'iinku
kM"l-'"'koca LilfJm d1Il!!ii' _miy.omm.

MfTer !ede:riim. $im.di b6yl@' oze]'i:iklerd~ki lui:' bdl$i tipiru erkDliIN Q)k y.anlll dleger1e1!ld'~bili;r. Blna gt\re ··a~m oyle ~im"- tlU~ rab:lm~l~ ~'~~er'keklfZt. Q:nti YOT!,Ef' .' ~!1Ia, kilU sahlp otrwl!. onu keJlld~!Jle' ,~I-;niUllt wicl'llme kal'i~W1Ldan !;ikj1'lpl!" ona kablma gudinu '$fJldW:l p1sooTsimef'. Ya:ni My'! bll ~ kabbn~K <i),nllrU,.. ya~a$n;1t VIe fin ~r"~~~~ ohnalrt. ,S\!'mi~k'~~(I"I.J1yeti de !~h~ 'bOyle S.~~~DiU;lLild1l' R11\!':rm~V~f'id o;l~lub[. BafJIa g-ij],E bitJ' erk,e]!( ~,Lr bdJl~a QtdlTlillk iC;i1\ biT de 111~1iI:l1!a: bia.kedcr: ~o.nu.ma ~i~' dil'; 'rani parool! m~slegi ij,id1ll;fu 'm~ul, dej:il. 8,jifbil'i :,~ k~,h.I:M4k
'I

a '\~rJ!d bh' la'(illr. n


IV'f1!'t\f

M£:ifil~, b'lllj Tu]"lld~-aeld '!·'~dll'h1lit 51m:'t:lndidn


3J~$~(jmrlLdp

Olk !5tt,eml~ bir 'demUHW~yit.i!t~~Ke mimkiifidm. ~~b;! bu gijeu gO~,teiebimtetidb'~ V' bMLkcn da 'oom:m [('in 01~IDer' eYreJlSeld rr, }t~ K~rdi~· .~ iQn saYI~miyowm. F,e,)d tau ,e"U11k imiIlBsdbetim b -(l@iCe,k? ¥ani !b<Lilpnkrt1 gi~i b~
I

sq~]~ br:nntd~ltTd~yt ckslk l!!~qJ.i\lC~~$i,W1I f~,~t erlm,. ~Qk ~rldifl bir S'Qzdiir'. w
Z.1t
1.1 ~u~-tiiii $iiderim

~W<

It,inllt 'eWmd~D 'hd.~ :liJW bu,:rik ajklu41 ~lkart.1ru',ilk, 1 uj, e:vnt~led ~ruifW; ed:ile,rek:m[ ycilpd.a~~ik?
B1:il biom~~r hn~

lz, b,et' ,eytmilZ Ukt!k'19.,'t~ndif:.

'1S~ rtlndllL copa~'til ronda 5l'pa,lI! Nil: kadal' da Qrldn btr ha:k.at'etse, kr'tti-M€a m:tel~ de biJraz buna benzer, ~n~m d u~'W1~mdle Lill!tetg;af~ ltl~tjrlLsrn, tster goet~kle~ti.riXm{'Sm..lI~ik~de ~o:kbtiyOk btl' ,!J6S:~ri g:MB~ e'yl~m giu:'O :ro:i'lil:M But:iIl, :i~,etlebn® gili:clu o]mihdu, M,e.selaJ 'Pl?yle im1k.1]d'~ gW~d] miilynJI zaliL'llanda 1uuydk hli:' w:pl~~ ~~ olm~lh 8e1t yine de 1J\-evruk evlUikh~re ~~yuitlt. I' n1 ka~ lIInl~mas]]jdar .. f.ft8t bill' ~li1n]mtn harm.mak mJ.~!l!l, ~ir be,yin de iX."yclk romn'iliJ oy~uu ~!n an'l~luan 'kaybei:m~ a~r, a olalfaik dcgcr!tuu:UriYQTlllffii. Be;aiHl, kam,'~~mdalki~dm. ~_ I'l<:c:Mll." mWltan ltad~l .. hfikmedR z.e!ki r,:r.:E2Uikl rde bjwI o'lmah("hr. : radt$iz in:9a~, S(MiI"i[mt!l. ~rire]' ol~,IC~, bf:ldln~ ~'v~esi'M .. HiikJtcn;n'i:! hilk~em.; ~i]Bk,. p;a.sif Obilill.a~, hlr tip' Qiacai, n~adede bunun b:ir parq~~~d Il!I'.V:atlM1UIl, geF~klen ell gijd~~li ~~fl It'ilac~. 'Efkegin k~'I&ID_da gQstlMdlA~ s'Ykl,ilm"'p6kb!Jm ,yakla3IEtdsiL:d.tn
I t t,

Feo,d' Lizm Q,lu:r da, bu kada'f 0.1 ~

Oa~J~~yjp,,': z:aman b~~i .


D'en de iiie
~f

{ii]mayaCak~

Zat"'n

Er\![.w~J,l

ne ~.@

OOlliro'lm:a:radtk!
u(iylJ.(dUJm~,

'

~'UIllliU somtak

t1Ja:z: 'Ianru II ell'-enm:~~~:hl[iz flUi' Ida. d~ d~si'Diz,. baz1ilRnn.!J.z bO§aH.nt1!iSHlIlZ da fa1"bntia def;l"inj:r. de.diM, As1md.flll f'iKl(,'de billi ev1r~Ukhjlli'i, y,antBl~ml:;: ,ama 'tar~lllda d~ll~r~ ylJJ1i'lll. ~ll1ri ~lirJ~R j~rkili:la viilraeakhll:" Asl'il[ijd~,'Oil" Qv1nik.
birq;>k a:cbda'fl
1ii

Q~8)'mL ,g~~t.iti!fmJj~zl-d~iJll1r1i'

BU'l[1l,Wl ekli ~

kadar 6n.emli

d.i:::tU. Md!icla. ben,

~dlalmgi, 'Iiii' ·kad nla d~H de,. k dU,liHl ~u~uy, \l"C\lI]lyimi"o !Joojm~ llama S,~J;"r!2 :insanm ~.f;'dUI.1l.yilsmdill ~v8[.. ddd~y~t'~ bath1lk o]m_ab.r }taiba ~~e bb bz:1fR eUlld ~ 'ltttnaik hler.ll"le g{~sbi['l apmal g~b5, yalld;;\~~mlm y bi~irmscl bu~
i., l .

]YyOl"

ve ki,~~'yorum. Ta!m~D\ 0 oz4en )"obun,..bj~b~W ,alda~mll$. ikiytizl1]l~ik,


Son deJiedi: ~ki,y1&lii~. dii,iYfaii k isou d~ harap dtm~ll'bi-

";luYOJ:l:

t4S

U'!!'. BUn! el tLitma,,<la br~lla:mark bi:l:ni filtmm ebne;z" ~imd i tal! i'UljkJy' da:ha dminligi .e c~;c' ,rulN,k dol mllmktindur. ~vJi ,ordu la'~ln' 5alliili:l]aiflfiJ eoAu 'benc:e ,BShnda. m~lev,ii egi~hlrJ. ~:er ~~ b]r [,-'VtilJlikdl!;YOtsaIt~,.. 0 bil":ll~ da 5bylediiim ~w.~vede aranll"lla.1i't1llll', H~ l11r1;u~~,T'kil!t]i;gi ~,~zT~ hc:r turrld aynl~1 [gl~-' her' I;iI1rl~, etrelit g;XfCY:~b: eV~llllklterb:i r ·klyL.i~lmiJk[ur.'. n KM n (I,]~ rdHr evrug. ~'~ammiillli:tn:lj S~_l', ,Cle;r :kE'ndisi 'bk pliloel Nr k dlrllda:t. ,ctnkii 'bu 'Ii,c-an t;.u il~~~ i(.dedir. vet. ZOI,',aki kull ruhyoJ'.. BII r c1ktlk lon de en 'buytiJ:.
~-J

M [.e-:

lkHleEdi; a'I!It'U!L PKit iEnmu kb ,d~y.m.~e'iI' ~ep.gj ~O"·euym, aYftAa futadlL


r-

Evet. ~'ldnT!.1aJi'01![fil!.abiiyfi'k 'bill" gc-]qmc Om.mit .~rn,yodar. 13en ~drmcr rk k]ll!ri 'kadml~m tnparr hale d "g~ti~~l." i~i'm, U
I

. Ei ... dE ,.imtl iJ ·KiilHlrii.;ltllnu hlss d 'f~fl' 0.lld~A, S~"'N r eien ek ,~II diy€l:r. ul!I,ewt '~mtm" dlKlil;i ZIiiDu~n dj;l keudi, kadmlDlI Slf!'1i:fiol'.,

~i'r _nli.ll<tir'. ~Ii\


bu

.•

burn 11~n:ul:1iygllm. ob'lca21pn1' 'Bell, eUmdC:O'gq:is

'Tabn", 000 ~dln] da exk. [~n va nrun, yaPITIlD ta kendiiti/ dumm~' a ,getiriyonml). Ama 'bul;lun. bdyifk 5av.ac~:'1mla~ rticip
'likl@:i dfgii~'i:i~uld' ka:z;an.t1acatmlll bilt."r~'k ~u-~ bu ~~e',bOy~1e kQfmak m'mud~uiLl""!eruID bu,ynk mebulLmAlanm o~mrtsaydJlJ
bu g~T-w"t1n~ezdi, ,Am~ ,A..'p.o KM-dqUJiIJ O"'~DC;U]( lu.B'unuzdaJd dinseIllk:, J~~d}rek hi.!!!'oJg'u:yu. Z8mllft .Zalmtn dOts 1 oJnalt ·da yth::dbnc \@ y,ruut~yo:r maT Jrlll' . Ii!: [0\ V~ .izde. Bat. kild'l1'fll] ,neJedeyse

" ~ik1leri:li11i.qlSini bir gu.nd~bozMtm" Ve ben evli I'k~ n l<a~llm,hal~ kaQr0I;,U1frIl. Bunim i~iTrl~I'IJ btiy.Yk ·,keJ!l{~OOyl~ bit ,

~vlilil::tir, hi 2lirnclrovuesan, bana bb,le hili" evti I~i kabul et~~'f\c~in. AI. m:a ~l~ llD[ tku arlmdtiR -1;1.1 Nhse-tt~m~'Wtun 'billr . ~n[1 D, 'ke1il.dr J .. ' "aHla, is -"m. ViE !;ta." 11 _ rUim dil! .Kaelin
[bag]m]ljml 'lnut:1~~ g~l~ti.rece.g·m. 'J,abH OflUTIJQziln ~ayg-yhl 'ljJ:anarak, r'l~iln kadat inebiliyor ve btiyle .gelil!ltidyo-I'lmt .Bu]'il~ yapIn.iLl:Ja ~s]u cia t ..' 'uff,idatm 'ou}"u'k ilolr i~:rt.~:ilbm, alIY'Oru~ 'Qj~iRI~tnrdlgll i~kie ~rim biliyilk 'biT lcpkim V,aI~W1di 'tafiHll~ ~mi§ dunm-:.daynTl. Crlkt~de giUeUik .. insal['l]lk. ll~p e2inlllli~; lla.ep Olderiilm.uf~ bel' ~endim.i ¥'Cm,¢ti~. ka&nJ~ bienzer'lerly,l~ taltInln edeeek :kjld{lj3! a1PWi~ degil init, Oria .. d.~ tyr~.'nhnas] 'P].\:)I!H b:i ~·.~[k.1nLad~r meseles:ii ,duir'tm~ ben d:rlm]a,lderre. d&ll1Bf1 kabKl e:der miy;mf I ~yJt! Buyuk giizd~ 'k oJapm ortaya ,~k:a-'. C.1gIIZ v, Nnalu1, ,CUt OZU budur
0

,liJd.eiIle ,1k.ar:IaI~a...:SUU1Z .. $imdl,~k,d"-~llrljjhnu~ k.adll'


bu ~1i1l!!ldada

yU.cer mck

a~·

b'r jtti ~'" n ~

~~oky.1~"t~ mtkiyi o!J'tay~ (1M[taca~tz. ~ ~u t:almillll diyor_ ~ an: fJ bemim @tmi~l dfizeyim btL Ve h-el"ke,sj bu b11iyiilk Dyun~ daasa [ka1cbrl.yorom. Arb~ k~mkim! b~·~itse. 18~.t\ 'LoJitoc-alda, Sk~sb1.IJt~Gid,~ b~ ~de Kliihi ,I:mitdl"ledm ~ iW.ilsmde. g£z.eJ' 'en" bu :Nttwro~dlil. SlliDia,JInttgJd,aki
iko:NiI~mamdaJadm]m;iI..." "Hkef· k -,.
~~~~~~~~!!!!!-

,alit ollTli!JYI p«k b ·w ebw!~k isteIfte:m~ Oyllt: a.nl '~\lhyor~ .ama ,k;ill~htpJw ku,[:SE'lI_m~ltl!m'~Jj]~~,Uln.'H. ,I-lay~r ·ku;~san.a:~!U.mLyoml':'_ Heps,itd olu'll1di '~ll~~l'A.yo\rilm. hyani~[1 lu~p$i fediaru gib1iJ ,c;ab~lt~j'. .: ab§imia jj;n~mti dcliL Olabilif. falkat ~rk,~kegel'llGll~iim:i' OOZl d1ll1Vll'KC'~TI,t'!irHiI.1 .g~ durumlJlrnda . rn, iUt;ml - -d n ~ok, ~rn, 1'll1l~, (lI~, ~;~:s ~ bi~Esi M~iilrN,!: g,~itln1mifl::it'. &iEi.a ~e ~acllu bUJD,u~..k clInI§ bill Ww dcgi](lir. :Iiruli, l!i(adm~ er:ke~ln. b1~ pa1r~fasu.tIJr'·(JeiJi]ler )fa, ,

. YQlJ1.tim. ~1i~Uri~ n [-,rk(!i~n 3mbk g,orii31erine

beu'OO ]km!anl~r
o'~fir.

kekl

Ha,ynr. kaclnu bi- z d iu nbj 'ktDf o]arok d~lel'l.diriyo

~u]'WI~; etkek ,k~d'1fHl!1I1IJ perrQ51 bil:' $imd] i8e.,. alBn Mdu\ ~J;lhsl mls:m.T' diye'bUi'll'si~l.
ta~

'kcmr.druni,

unTl.

idlli-'"

:gem;ek yerini b~.indut-ll bit tOpwR~, bi~:i cet1tnel '[ab:iir1 f!dH(!ll 'P'" ·topll>i!mveYI: oorJ~[n..e;ltl(~in sagllim&f;l~ t)z~JrI iiiiin tyi oLdJu~;: hili ltop]um olabi lir. P.ak.,'\t bU~.1Vi ba;ngi. tip luid~ll01dugu hU~~lilI; ~o'k o~l(ji[[". ~ ~ila buaan 'PWi~:I![!~yi:nll,f;ijrfl:! ! ~, v,em;ame~ ~5li.y(}mm. Hay~lpOO?st faltin d~lIliQt 'VIG! kadlmn ~i:rld~'1! 'i~~le sa va ~~~ 'bllll1~ ,tt:pk.i i olan ~d".. u:n~fakBiIl btl o~· m d:,~b;Ita.z; anm kFrokti~Lka:m,s[ndaYIm. m Ih:t amat1ti: 3:nl1uzl~~u ,sonup _.diYtlm~:~ Djk1ka·t .ed[ ir~ii! ~ukl'llik: by'oU@riy~e' .ifa~. 'It ~ra.5linda 1Y.ir4H~id ~lIll.alitlyCru'll!IIII. Eijr s
l4idmiH

Jm-I. tili. d\Jy:n.Ili1Jk ~Dk g!ti _, _~. ltait'tt~malard~nkesinliilkle ~e c;o-k gun.Tli!!rur.. e dc, ,~k 'tee5s.:iU ed~m. Apo tar.b~]n~sl, a1lboJia biT i~_miL tar~m.as:td~l' .. B:ili~~

$imdli bimiytrmrn.

Apdyu

OJk

·~I~y.'oriat .. r

- Ben- bu

e~iginrre,gelmn~i'I"i;s1,l1Pl1'P hem 'wphllmsallikta~ Item. mrufsan]kt~ ?ir no·ktad~, ~~hl 10)f.kUJi!illclrDit •. Berkes 'bcfJiJi ~qrl' OOs.iJt ~Mti;J,lJ1r,. de
g£:i!u!l ,de bulabllir.;
b~rru Qruann. l\frdhjJl'W blfalklYOrum. ~l

ki§H1in ~endj$iJlPlj Ita~vntn:iL3sly]~" lr ttalb l:a:nu:mast f)!1l:Slnda 'W b iLi~k ~u~ntyorll~l" U'IIdClHk1e_ si:radf.'IJldlk ~~I-~liSiL1;f1 QrlaYI), ~O}'t1~

hi~ c)lmazsa dik Ka;t1E' deter~.end:i!t"l1l~~er,r gerettiS1hl sO.y.tu)'ORl.rn. Ben ba a~~ma.~ir ~V~;!~I~lm~ BiJfIDZ gW: faikaJl-a m1~ 1)]{iytm. Bu gllcl1 ne kadla.r mrluklar( inlka!fl&lZbiktar idnde ka~
JO.zon~ , e,tiri~5e:niz., 0 k~daT miithh ku laMca~lml da, ~ok itd!lI" ~~k Y'DllcW kllUa~_g.hl:__rn dJa tMmin ~Unelft9~r.dz. ., "~Ik k-...m-.::. - ~l.- 1 BeD si.z~ 'iaIlUJiH1! sClIWm . J5<,.. 0 a;r~ I~ lHl\!IZ'LiII. (hllly-,e Ilii.U.or ". ."
<0

Y(!iro__ml.· Gu~~egii~t:lr[k

b.g.liin~(i~. :itind~ !iE~e ajh1'1J~I~dlr. ~'ldl~l~ '~~]l~ttliW ~cZth]jj]uronnn V1:! "Kurt ~alli;[ b.dlt1LI~~I:ltnhmf biT hrl11kitJ " djy.m:Unl~ Cocuik kH]nutjo \'e r J)t\(hD!a~ annJ Il\'Ii birn" blktu.

~z:~rnm. bw. ~tJrQ?"ve ve

.zm~J1m 1~le yo·rum. ;.1

]anmaY~lmmtlm

emimm..

Buftw:da haL~iTfllkom~uyof muyum? '0 IX vie kitdUi kuru deti1 li ~ S~Z bile kadrm. killtsa1JLtil~nTd.l.tn;ru soylemiro:r 'UlQS~
!l1iilllzl

C; _-_ qgun ve kad tfllUl =

'b'.ir-miic~da1eJf~' OH!LU:tr'iWl~ ~stiYO\n.'Hn. Bu~~..;'Il~cuk


nhn 1t~reket noktslhlrlH1ld rr.
Atda~I][y'e:rWlll..bt~ nlyorum. BUtUn btllj~arra . liki de "a~llk:iltiratltr gO]!€! bir d,evrh~Tt(;ien b~~ a.~JlklllkiI~ine
ii

o.zun

aI.yorum.

O]'ll,J41M

U!it drLi~YQ c
V~

·kad.lu ~

diyebUb$ini!z. &l1a
£9filU!iB

kal~kcbF. $imdli belki. ben ba~i.de--yiJTll1ed A.f~l'l ' hBbJiz .Y~ kllllUahdull. DQ1Ia 6~1 ~l!iliU1lU1I. hstitalar'~yJa .. ~e'V,ap'" ]ilJ1Yla.. dO~ru]8liJryIQ, 'y~l'ill~h1Jantyla, ~~cnh; H<t<lk ollJ'W!lik g~k~ 'li,~ini ame'ii;ni i~~de ~der ...Bu:nu bi1'mekw yapnuJJlda Y'aw.~l var b 'Ie biz bU11run or.rumgiilJii y,,-ptl k,
i

bda'll' brc,gh 'k.HUandun .. beUd

"}:~bii~, ,maZl1:uID1U'il1 gu~~liginj'~m~ ..~ y~gitlii- nlehlne 'k~n~na~agl1'i1i. w bunll1Jiii, b:r,"iSlodol du~nl nn M~~n aley~e ~~.~ ~m1~l~lm. l:..mi~ khl'lf5e bu ~Qn'L!1t1a OOflll lfl&'1fslLZ o~k1a S'Iil.;llaml_MIDJ Xei'ild1mJi btl b,d\aF 3Qryorom-.. Doshml d~1 diW~l!lil[3mm da biIra2; kendim ~1J b.F!iIMn-AIm, ~e\l'-ede tam~hdtr. Beli.n, 'oldJiin~bitirleT!fa:bl't benjm ilollllimsllizluk" dliye tal Ir eutAIm. bazi oo~11I1a:t ~atd][_J:'.'Burr.dJ,r,]Jn biri bUll 1m konda. 'beni okua ··tl ~ ~~i (lJnlBlM4Jya ~flbfsa.bu beni I'D b~n ytl]lk .;uu=· da1ml olabUir. Ve ball. ~didc'l'l bu lmuddl'!' ,~ad~llklar ~7 ,zatldl~fI'ila. intv.llry-onlm. Yapn_ :kabn'l!1T1lm!lt1mkla:r bm. JlLk a.rl$d8ihrr:umrh;rl~i[. Yiioo §Mit'fficrriimiz bGimm bin ydl:JJkall-bda$lannlduhu .. Ki!.d1run cia. ~rl<~kleFde mtiOti~ GIli~i~~1elm dru1ar,.. i\'r}~Rd!a~mdn11tl'. 13ttI11ar~m ~p~i oonim b~r pa~mdllIr, 'Ben on.Jiamll ~.,~kt]l bir ~I.ciy.im. BundaJlIJ sooea ml.( II . an soma da blr 'natnltliu m.lI1Ua£ ~k~r.·, diye dti,tm'&~mm. Ormn IQi.1i: Uim n:eiied~gfi!l~rsc:-geJlsiim .. ~ldc. pel 0 ka~ar l)ltem1i dl:!~! Q

oomm

Amk.gelecek oiMiL o.mmolsa. bJ~~Q'~~m. d.eg.ildli__r- bUr mferB

D~I-rUl_51l.l@ik1llfd;U1k~mmibln

bnrd.M1 hiss 'm)l'etfllm aIDa blJ~

dar. AsUnda W~~.mkiblr :hUisnbk. za-(l!_rid m,

Wl,rdu~, dl1 iffiUia iNaiI: sf! riRtma~~l.nie flidd.~ m lMl ~~lrdar:di'l~l~'. Q Hvrhnldt ha:ber (l1rgorkdt, CQnki/.
IT

~m ~l.

intll't~,.

;ffl_n.g1m.dt:!!~

k~, 51!i1IJ~-'~,"'"'~_ lo.~,1-' -, iI2 ' _, _ _'n,III&Y'"," br.r Sil!':u,~~ ~ V,grth: '~&;j] miU l:adm i~J~tiJH~ i~dWm[ftu hiOi k !UU1:tilladi!n ' Ilr:M.i!I~ ffol 'U0nim, PI

Ga r1'b~ ,!S,.ib4h k~'Ua'm:i ~ ~ ,~ _ _

51'.f1'l8J:r.ld'{l

_6~t, Y~~J~itJtj],~ci!'m dm¥Pflbn'mmiii". B,r-lf.f;UIll ·,a~ ~IfIS"V$t~ 1J~_~IA~ fJ(]'~r. AtJJltl~~J~!un~ ".lj&irl'iliir;i ,pi, aile klJQdlrt gjdip mmll~~d€_ln%iw, b~gili Q;t'N~\erl·PJlm.-hn~t!el $.~i~~ ~~il~r, OPl(', lJ,m ,d~ytJl"lI''f' ,alJnt;,;. E'n· 4Zln'dtm Mtm..- "'BIiyle fj,if ~mli1 il'(,bik ~flf~1J:~ .fj1~~ • mll,M}l ~ y.tld/~I'k~ ,i'gj/iler .. Bmdar' ,di~ ~mlJUll~ftaT. A_sllne .kai~~~ kendi,sI' fie ~k tuhll~-i. Santi' ,timi brJl/Q'mJj tre mIl giJ.&i,f'!PF;,t1~kDikl"t1m 1m l-"1Sst ~ ~r:

ndd2 '" lltlttarltn ,tkit. Bir (tkifm¥f., Ot.1 yl1 5tlrdll, bu sa~ ,Wtttjiru:lel- O'U'l<t.~li~I'k hi!ll7~fjjl d~J1"~ «1.1.Jk. Siiyiit 9~y~r yam~t~~· biz .df:Qri~N£l' ~fard:eliz f} Imruia dl!fJrlmm ~'1tn'! :Mvr. ~dd$~J' iillJ{lriil'PU'SiJln JIiJtdiln, 81J!\ ya~.a Si1sm.Jdik-. ~·i~ ~in J~ff d.e.. l!i~rc1 ,. klnIQf1fli' idam e-U;r,:e',I'1 fl4ddafil" rStfitb ictl~ tMff~,i. fb. ~-iC" Z lI'IfQ Apt'
Vi

~"~I

gitm'~il..ln mnJ.1;!f'sI~~i '-1Wtb~tffly.di ~

(JJd~Jj;

'i'D!1ii {1en.iifil' o.u (J'laydrJ9~~id'dd~iIr dt'fsJu ,'kamm;fJm a~~r. ,A~doj~'QJ'niifPi .24 ,5Ql'11 , _. ~am!7cdlk1~n hj,.· fl~kfy.i ,blim on, gIl ~§a~-mlJn <~tDnt:j!'lliri'ir 'w ~u:M..*n~~ w W~,~. ~am~I~A1!'K~ :';H:i~r.mml gil-. Uk. Sl~(iidi"nieme1er .rimdiden hiflltke ~1 biAlitl Qnay.(l, fi1k(n'~r,
~ b:drn ~kI,da,n~inifn.

ne ;ijMuf~1tl1Jbi'tJ~nl

kmilP1

rabi.~r p.ar'~ !!{Qpt$l!',; ~YnM.unrhal~lt;dlr. AsJm~ partry~~ I~fil b.lt'" bmd;slu\fJ'if bt~11Um/(,eJ,tn~rt W ~ bI1: b~ ·,.",dey,i"m~h'@ bit saWin" ~', IT&JH)P'j, b:tihld~fn, i$i.eFSe't ,l({jrdifJittn~l~ PKK""y". h~~ ~11a1:5fh ,. tlllin:-tyc &dfr-iyo;. Bl~tl $0, 1'(1 til - gider, J#lJ'nemer..
l

~'ii7fynsmm ~WJfB' hiT-tid adun ,&;r(e .QMtlJa' . 11 KHFt b:a Jr ~if,idie'l yigtl si/~~~r d1ifltl51 !nr~ h fuI.~ u:rJstJnil~!f1~,.

'f'tdl'# stldoc.e ~ihnlemw:~ mlrtliid~n, 8th oomll~ ~I _maJiJl:61 b~~ :nim ~pfJjfm p1_QJf, ¢IfJ'I1111.,la bil8~'d./~~!r. KQdluurl ,br'lyUk gmW

mm ,~e)!l

~~ltiiblda ihHynth il/mtrJlf. ~iw bu ~m.klad~ 'fren:dim. _ un Sml':t#4J'J "fin ~~~f.irJ~· afil1Mm bj'l~ij ,O'rBen f(lY!' (ltih K(j~tl~Hyl'e bir hAm ya ,oogn.mr ~. iJll demsl '~~wl~r. hiJPrda nl~!d~t: de bliytBdir. ]jt~"fJ bOyte ]ppmfldun. ,N"1?'Vlurd~IJrt. i!'if:.f iM~J!dHH n'''' ........~.r. _;j'_~ .,J~ 11\1',. ,..:I no : ""'. j'!\fP" ~"o»MrlI·~f... el\I,....:.eJ~ ut:: "Di7mQ.u~i11, Tom t.e:rsfn .J ~";Jnl1l ~mtm

Jq~jril[~ wltlbi1it.S·~'~lzJ~~

~i.liratrp .JfQ.~.,na:s-l:r1'm. lb'1~stn~ ~r


H.itni si'~

'1IriJI~qa (tkar.H:1Jl'l. BUY"'lk~ kllps.amll ,Uzgl~t;;mhn OVllfma:;I'

hldu'~(JIdrimasulu wyd,~~m we
llifm.,

b~f.lrn'i

_~l1lirayn' .fHl#lid]!"f~N.~ hmJl~r~.~d~·1n,., :rl~,de: ~t!~lS~mj~ B:umn. ]JfZn"tt£. iHytlth }.tJ~nrayn.r stIl~Jr~r ilHnf!F.. ~ gt:lr; gd'lg.hrm'e!l 'rr;al/illm,
IcPiU k.li'~~fJJ1ere.yr g,iJ'b';imtk' isliyMf'~; ,
"Eo ..;d

lftt b~~radil.Jy.ibirIuIWr i

(iciir bk-ln kndmhm .. 1)Q,um·?jt11Uillni 6rl~ (~ ~',"itl~ Qf.:ullm", st«c,'it11lil'" _MI aA1dlHln mrd,r yiJ~ I~te om!r" aku~ ilel!fnk Malumn! Kvl'K1RZ Aktld~mis-r!ldi. O.tr. df'rsit1 w1lrdJm tilf ,Qrh1ya (.lkau ~udaitlli ~j. Md.tl ~f C~lU·. ktMm/(l1 (JM'I'ifu pjcijiife p.ljf~i1ffl~br,Dl!.d" iff,m· gibi. 1indi biniercesl pM~~t·MhtldQdtr;~ ~~,fn,Ilhm dinew~!'~ Qirlu.~ lmpPJ~~MIl!·. sa,d~,f' hu yl.~ 1fU~ yakm

¢'la4ae

tQ~m:$t,rr! VI!: l1i1i~rtlll GEm 1(:urmay b

b~ ,taklil· tJ-Jnqll
:

'l£h~ ,W;Q:d!In.

f1GIbrl

ifJ'llh C/, _~

1~

~~',rr

~ .."~~

~t~ ~~~nl ~a~h:


m5m'll

,riliJft1' fW(i kdJam'lI~~ltJ ,¥ fi~'_ l.v~m

..dJm, 'MKtl bit"

]i~

~tmtlda beJi'(k de bs.yiJt: ,~ir ina!:

~i!l7dl..- ~tiWrj~0 alia bu ~'~ ~ar! Haffl Oib~t~ "~Q «bm:lil.ftk~~/nt. ,Kssitd'tfe !JIU11Uf biziml~' il~li oJJr::~,• lrusr-.f.srmadikktrfinizi ~trim v I~ hldl, b'd'u'!'ln h:~imizm rr;ilJdtdd mfrf.li'ltIJj ,UHeTMfl,l!tfdu,fu!'u( ..

ISO

151

$,s,hnml o\Ffflt~IQi'H. dl'l ktlt;b ~ia'Q"}i{djfinij


~'UlidQ

1M tl~'duqa get hill'~~iJdW~ig#m.'(~ w Ilitw t~l.m\a_m4r;,d

sltplSit ~f,(:lh1~ oo'~


I~,e a~llmij'

lm.Rkd ,tJUim.

n~,\mi- dfdt" n~d T~rJd'~ d~ KwH~ett"~

~lr9~~S'tlraf'l!

D,~li~izi ~~\YJ';II fJi; I'~~~tp:n..lii:lile~ ~",J,'m'.'rd ':rE.[Ja ~izi ~dlh f!l'l~y,~i:ziI~~e~'d j&tidi$IJJ:~ ~il MeF.T;n'~~ rabli:~~i-n ~~! ~ lilif~~i ,ddiitl~r. Orr2JJ1/i a~'llln'bj,zlm h dunjJirj9JnN~~l- :~h~'r~ge jiM'~'~rttfztl~r. yetI ,rilrf ~f"~~,JJ ~dUk-l,f; .mftiWJl biftl~md~ M1ilrt/a-ftit. p:t M~ gtlirSC:!M ~~ 'tit ym:{d,m ;rmt~it ~ do. VHn~rr. B.e~l'lm 'j'CII'I.2 ,tai.nt, rmdenim. Dim kn'l~'iq~l:fim ~li1flfJ.i.it~rdii\i1. olWiIr Awi.J[I'J' darphr~~iyliil ~J'kb,~~~d1j:M/j(tigJir~ilfti nnit.,,~r ka~'~\tii1

am

kimdirf.' sant;M1m~ @'M_ya t11~un ~' ~~rJl!:arJ eJrl(/lmdtiJ ki,¢$!~ lw_~l17tl:~ul, ~ ~j':l.tH~yn¢-mf\!, iii drip l;jenh~ k~m1~' f!Qp «1&kl¢rt ftJp'ta~~f~~ ,~~b. Y~JJ1tld~E tt1~rng~J1m ~l;p1'e'rc' hi}~~i' W' '_HMf.':m ~\if,i ktq1~r~ 'i:!Jlr~'yd,eJ!',~i ~~,~\!,," $l.tfi~lB; oriflllJl hJgn;d"'fr'm. ~j~~~ BiU~lH'6im r:t~ b~.~SU1'Ql ~uSJ',ti'. Sih'-iki~ ®f(lJ"'~ly(J!f'." ~ue,~, Jui'r.'in IJrowkaliii/'ef ~j kPn~:. bUI1m1ill1.lI",~ B:~ltfcs:e ~t~nffi" iW' kdl:$! hcp li~f :kadtPi ~ftQJfdgJn1Pa alkiiil(i. ",bliffiU,&ir., bJltmedJ· , Nll;i UJ~\!, bili!_l~l.t (j1:tI~ k_atjh1d~ilif1ciye g.tru" ol'hma ,Wfjl~mi ~lr, ,~rlf1iyort, ttLaJii'Ply,tJ' IJ(i'lS~lU1~f'rl IiMJ~~~,. ~I' ~I J~l~ imtt;}J'l ~'r hlilun1:J~ 'it,tmn~Md~, OtaMitl.ltripJ'~ bil~d~~ !1uJd:Ml, Bum/n, ~ 'Ii:l'~fr ~u~u. k~ajf.t5"i'ni «mm~ gerlk' yok. BJzitP1

YiP:ljI!! PKK iCi!td~ ~J(;'\Wtff1ii ~l ~"'lMm ~ln~~ ~IJJ" /mi'ktl kiI!,IJ'f;i ,a\!ili:!IwIQr~ P1ed~i,l~ ~i~ Pi1~n~'t~I{1tk £\ir lJttkf~mjf :y.li:r;rl~ d~trl;tJfdin1:I):~ fiN! ,boit kd~il ~l~~~~ t:iiiJ: ~A1~ h t,i",ntJ'r'PI! !t~;Wtl~;iN ba~;rw WXlrti11r~"~t"Q'~bil'irrli. iSrlPiflli'~1!!1t ~ ~e:Uj' ;~ir ,rgll"rij ~ 6tlert;lfj bi1ia~~rf"'ll11;g _r1m$em~f .. ~dy. md'ro qal~i!Jml:o" S(iI:li yrUardtll ~li_&1'~'lfity-ifk gdi,$ii1eo ~lj:.."itrJ.i.V, j't.t. !P'1ZYilJ.«FJiB ,Nt Yll/~l1I~ lfikm ~~m"imlfJtur,Nli~n~ttaM'jkf,MiidM,ale' t~til effi. Sitndi bi~lttinkL~;f &ityte,stI ~ibi'~€riid Ammfu:p £'tiflam ,~t{I;~jI"ji!1F. H't.lltlt1' ,ed\r ~'I~i'f1rl' I~ki ~Jlk ilif.JdltttJn't ddAi S(j'~lnicll~,r ~~nfleb'lm\bwrl~r~,Hl.t: ~J,i" liidfl ,~!d'~I~r. arkt!ti~~wr ,8!1.'tli Imm_{ftp.n~2h't'f dummW~J'i: fMT- ,ge-Vitu g nim~s~ :5'8j)ttMrJi~n biT,~ d'e' !1,r,r)jj'Lt; ",B;r~f.ti!JI${~w,tJm,~ll'ri1i"s'QM ~h ~l~t~l@ itiir~y ~J~~ JJ'J'i~~~r. d.eh-du"rl\7;r 4Dmy ~i~ ,~ttur. ~k 1m ii~\ll'mA'i !Iii" Ii!"~~r .. "'Krr;JKY WnJl:umf,l_'QZ"' d~ ~;nm~.'b~J.t,it~!f4iJn~m:
~j
t
~I

f!!2~de KiJrI' J~rl'Ci!lfl ~~n.i ~rd~"

~rW dir.. katb~ dg, ~i31m~f ditlerl~


'41i:'t

~Jg'J~tJ,~ijht. ,ATlfrk,tla~t,r!, klll'ti.i~_

~wlb ,"Z~jlW',r~H~k .. ,rHl.rl.ill a~4I'k...iitSUf.i,ii ~!in:ak ~,~rJ~ gii~l (!l~c~'~!r. .i~h'iil":r,n'rsngwe pi d(:i1tbil'ifl, ~~r :~'1"f~nIl'~'J" ve ~~' ,~~~i7.rditr~ BimliilJT ol~ ~ ~ttiif~, n ~J'~QZ~, lIi;r:J~ llP~r ,&j, y!~ ri ,h~,~rQ. ~JiI'~tZY~id mtli1lii' bllt~ri m",!Iil!'~ 0' ZQW'm:P.1 ,J1ln:i!'iiJ~' ' n.

ij"~

:!)'~

;MdT", CE!p~~ndoo1r:. AF~ bi~'!,u"bili.~r:

\lie

~u~_nhl~'~

D~)b:Vl;;lt.

yarwn/~l1k1

~'ll~Qn"fS~nliA£rliii'] t

hd

~~iJldil1it

~lml~41,~ biUrlUnlyor

deji1, ,~ld~' lei i~i kD~~J~l:Ii~r~Qi;; ~ii.rii'Y}I/Jr~tJ ~u~l'l~iQirm '-,1 ~ilii!?f.J)wrI4Y;l' iJli ,~~I~'r1,gr:. iyi ~,n~lMer. :B'~utl7rl~ ~.k ~njr d~~~rfl'bJlr. r~b'lii bu kD~iI'ut~otdu~' ..~f~ ,~ bi~ da ,sa~J8l'k!(l,~e'
iIIg::!'r~I~'yI
y~)'i~

1:i~~I~~n", H\i<, v~ '~'iJI~

, )ldIfi1,13'f:], ,d:il, IiJIk:~~,'llIm W relil1den ~~ aJdl'l1n.

,Apdlya

'ilSil' bli~ji'~U~'~~l1! ~~[lIii!llih~lii 1m 3~it'

ME!b~l ~]I~' l!',~ ~r'J:;~da~'Ii1ljjJl [;j~V,ejli~, ~:5ltla !~;)'tnlaBlThrl, W ,~maJn~,nd8i b;ma, d'eJl ilJ!~~iRt:m »~blBk a:i:;dillamui:li imn.1T1r & ~ al1.yQl'. '~]ti i~M~Id Jm:dm.;erki!t, ili,\cl~_ Ar~n'Un ~Ilai¥ln~~ ha~~'~ik,..~,f~rnln,k, '1IJ~l:I.s_ifi~ dMu~m~~ bi~ 90k ba:yan, ii!<rMd~iml!!{ bu !/~ :J81n~ liI1rnfJ~d~l1l,I;!!arijle iti,kit5lii i9'P~ 11~~oonDJj~tfur." D~ 'iddja"aTl, 'klrl~'uZii n::r~r~k:·iS :~ddiaJbi'uU ben de. b:U!lyo.~. P'IU: ~JJ.-dw1IB(fII, (l.'i,1: .1f.:'1 A~ 'il~ klM. de"C1Ilmu!I!L sUN"I:di~kl'ty'olan tlID~yimj:!lara.y gfum-~j:m_, ApI1'~I!L'IiiO l!i,ii~l:i, 'btl ~rd€!lfj, yatnk od@91:rI.ii_ ugj~,mmi~l ama ~r.!ye~ '~~ ibn- yamt~ga dl~ :m~l:l.a.~~tml, A:p1~!5QliiI71 b~~ ~lydr; :!Qrm:1i23 1IJ\i!~QOO-1Sm!yor my, b~,ln"fi;tiilml ai:moc~ AriIlp- 'il~n~(;.'! d,ola:JL:1JkfD
~I~

m~~t~rilliL

1)frliligil~ bert 'bhlld:B ..

erJ bj~J'1aJll

11

dtr ~ bllJlltniiu, Diri~i ·yig,'iifJ1i1. dettrimd,ifJI ~ fi'iy.;rSa,. §yl.~JS 1NlIJ.mf bl!'liir~ ~nn1. YiP/- Ftf{yt hi",. hii'yfJk ~1'Wecr, fn yfk~ iJif_lalrtt S.fjIH~ ,I!I'ISI.n'l, Yok II',Be'J mOOl~'hm..111kemdrm ka~n~fI JUlJbm.! ... ~rmmti .. ~I~i tirgllUe"HntSJ d'eji'~'1uJj ~Ip~" h~btrirn 'F}fJt 8l!fzeIWt 11~ ofr }Ji~biilM1i1' iliimll GQJ,illU mil~nJ/streff koca isterJ~' du'~h ben.d~ l1iiylft.,
I

me

~c:eJ(,

rc _,de' :swikik? Bwdar ~


~I

tmlbJ

. twlfgJm,. wpmktrl e~o.mf w~ltm ~·dJ· ~fr ~m' lx:Irf,l:rdlr~aeitJ. kvk, lam~' YaJll blr h{;lt'r:l~i lwl1aru": .. iJm~4' ~h..Tl od'arJ ~~n kll~lQ_r hl,.... :n.im.en ,-ok bll$JT Wtef~f oldu.fl'nN' gMzclUkludir' .. Bm ~l:ffe bu

tt!md~iUiiln.~ Kiiyde~~' ~~.fltMf.t1 dedl'll


~~Ifr~n

~ilMl gti21'iJJ'] ~lryd!.

pzrc;r(,,;z Y~f/;aruYrQt'~ tiJ:',fil rn~1.'

OOH

!W'rl1~,dibi~e gJroin di?ritn.


, jyle et'k&k&iwkll2\ yak.. h~(f,jI' ~·1Iv.l
Wil'.
''tim'.

diJY61:'s,uf. uti

~~i!.rdr. fltm~'{SJ!tIJI Iii ffiilPni:rn. hyaP1m @,.. ~flm'n~m 'd~ l.re,uenkrl mrd1; !bm~n "Sll1l dahi!li dQ 00yI1t.iflrnlrmPlilir • .D:etl':fiJJi g-ibi S4~ ~.~~ d~ i§leI~ :l!Jlhrir. bir,;wi

Ta~UJ ~~nl

yok-aliu. fh, fWM~ ~J .YllstdrJl:l1HtJ Attmk, fRrl a,am.ntJ.H.I*,·tlj!:

an 611o.!', • ,!i ·t'i"IOfd{ii'H"itt.li/zai"fji


t-

snw~

0·-

i!fOl hll'itdJ:fYllfn~
I

blil mi?

.FfllGtll 'o'n ~"dbdiJ'F f1.rm bj,,, k~'m: rti~i£im!m Rynlm~yUl &i,. SilJMIi§c,"W j.1\~Za"lnill~.
~_, ;r.~.

~fS'iJ111kleIyJe- ihf.'l-rmJ ,art~~~!ltIl,. hUml"lan'n~ ~ n,JJthr~ ~I' .. pw, .. m ~i'c-ep'ldWlhle-11 9.~j.. ...Ili$kiw:, d'uJ&l,jlar Oif(ljll ol~lniF~'; 'FP'fl yap.mQ •• "tl1}:l'fIts'$~~}f. ~!! £f,ek f<:tirf'{J~ bin OWglr". ~terJ G(lU'lkar-.>o mrry'm ,rllrVtJ' !P1l1nfl.l ~ Kllr.t .Slhm-lklin,. SJmlidetJ a:~hmr uyp.rlltJon IUi',n1ft1JZ'J m,le F~n~. ¥au~: KarHirt idam t~r~·Jm brJ:!Jldir Ott l ~l"..N t _ iSJtyr:J1S"nt dnlnt ~hl ,dmemtdeihl'. Simm be" bi.1yle.serici ilifh~lu k Uimti giiriin:iim. Gui ~#j~ktlrr, g:etid ~tbjlar~n· It gerid bJ:~'m-.f;JI'bt JJigkii'crt; bir:b;inw.ri ~hdf1lltal~r Ud::lll rI<U}lg1/~'Qr, ~ 1'/ t~!!c#Js.elUk=lai~ h:.$J~i • tl~~bl1n. rtrle; hiT en-iJJ;l. $!j. ~ y ~'edg;1l.e gfl;;ffl1ii~~.
!

ml

Sin,mi In~ til! f:r.mm.t:m1 ,;,Ir ~Sl gib.idtf- 11':'h'ti~~it,!UZ ·wmmda.r ~ S'17,nat gendlikltr bim% ,tla tud~n~k iJiikr1eri ,'lra'/1fldii YU;~id.'l.ttftr.Bl~ K1tm~~':tJ 11'_', bif Ilbj:(dit, nmum ,I_zgis€dir. 'IJ.g,,ce Jain,%: PKK 4~wimiP1tl il.i~fdn ml~r~· ~' ~,n~ ,rfQ<l\i'tRH ~~gh·lir. B'if. qin bfJ!' l;tJldud.ur. TQ·bi1 ,bunt"" ,d'~ItJ'.Of' ~ !My;r~dan~1dn',
D.l~lW"'tr·:IH'lrlm1. H~rm.t1. Urfo~·Hatfl RamllRn' ~redi' flJkduyg. li~ldmr.r.v~tl'l ~JJSi1U! .futbt. d«fC.ef{"i',;'Jil ball1JYfim Ben Io~ ~k 15'

, Senne ttlrihi

IS'm:1Jtlf!

bir ,~I1~'la·!~r. tfliiifl ,i~in Q' N~r{.I1jl'1rlU'~~ri., D

dl-l~ ~jtl. ~ffl'_g :5~ li~~Hu' 'WI'll dedlrn. K:f,{M:~ta!lt'da.sarad~n dJJS~N'i~m ~~ltt! ~l {Jile:. .iffki t:ilribrin:.f ~iJr liepsi s~l ge1j~mt/~..rilc kihde ~"Jdtp5.CA llJl ,UJ.c-mli bir nile' ,sm:r~11. As~'tJ~r.Wmm-an !m,n. (JZe.lliU'e ~!p-c"t~Jf. $.t-fftdi ~ kidtlP da C~iL rliJm f~l ,Dtl:eHd£ ~ir si1ft1SriI ~en:1 me w,y:a· ilerf~1ff ~d~J (dtll=aRjfl~, ~l !1ir kii-' olarak l1er yiJh.iiyie nltlklirajfl, iil~ l'llr TQm-a"~~em/ah?triUr. Melfi ~'r ,dl:fy;gu o:,ki$inm sl~~ na!i11 pfitk g!JfflrdllfuJUi ~ na:id gtl-{~e~i,J ¥ grual'€liil11n1fi !H:i"" U,Zlm .tlniattrn.ram .. ~ma ;fliT nr~'-1a. a"fflt~~iJi:r, 9,ir t~th.tJif.tsiga.rud ~1at~. fRzlQ. ,iizrlml~tnelfJ. ~fi~kU gPrtf) siY'm~tk~~JitlumM yn,m~at:ia, A1m bir ~E'big.7J:"J1 bJlIUI ~ 8i.~!'i.i biy t4Jmde or-Myu i10bh.i~'ir. ~t ~pd/mlytm mBhiYfd m~~I[fl'. sI7J. mom b,ti 'StWt£ i!dtbi.. tc"i/at;u:i bil" ffllrbf ~ya,lq.tt nltl_d·~..n d~n'll!'t luttcuf.. Ktlrl~Br"_'~in diW'Hnc~ -tlebiyu~~ Htl~ mft!bi.v~ «l'Q.f!wk fJOylr: gal,r",.,; N~'.n-da ~TeH It ~nudil iiT hiriRr:me:; ,M.r ~~ atl5tnll1sa1n1i~'l; .'a~LMikn' ~;m ~4 ~n~ rrmsII ~~k i~il de 1fl\i,~alJm ,!mzl .~dlF.i~· nn[1 ytt"di~tiIi",~!I ~Jmas,t ,gwd;i-tli'!:lil ll~8.i w trn.P1f\J. kr1J~J'JIt'!' drnfo1ldrt: ilimtiP da,'_~1a,..'111 pUilRh~~' m11i!!#I Wgliip ~nlaa a-CrRl.lk g;€;J;Jrmekti~.l"e IIfliWh dtJ;~,j'JIl~irt ,~. mrri~nt:f ey1

1'i!l!:fl'e.8'e~i·~UiiPlf siiy~yJ!:1blJH 'Y;4id ,~ddi~1 'fl~.bWf.d~d~rim:d evJeln~ de Ie ha~UrmJi OJrJWT •. lJ:itiU';' ,U. ..~~k !}il.,g6r.-Nti;":k .~~, w ~w qn ig.€ b.ir e4~[tiJt~tlii~ d~m'C~ gd~r.~i s-"'c~~ ~r,G~11~l ~t~~li' lirs~i1d~r.,M(t-, ~I-estl bJ1z!lan ~t1Cil;k !p,.~ytitnJJt~' ft~iwd~t4\!'l·. o'~tp' hJ~e~Jfir' &

HiJr:rtyei i,mlh~biw,iBat !til~ anJnafmF ~lJ$1M~y¢l~il"'" ,8m iJ6g1e ,K~~w! giizel6C.ikr:ilti n~ YO~'CIlfml~ MJif~r..i§: ~r in~n/!~ d~ml !J!!$t:lmpr, l],rl~~~k}n~drtn ~iil'~41~f, oc-n 1m ~i~ri yt.rt~u.m~ ~i~likM ~.ltumuli'm ym-1l1n.
flep te.ffi ~~"j mk1.!1I.rnU~! ,A,,,1t1' lr~iWiC' w)hr !ltibynnnl,Jl. lb~ ,bubf~mt qo~~Hj1~1!~~, ,~tgitne' gclf,YOf", E~{l~' de. b1Jyle ~.bu·~'irJli. S&ail!WIJ'S &f,~J.m1/~i7J'j'~~fHf'"'gi~i ,~';:,rH'iiriprl;lJ". If" ,£5yk~ilW~: kill htl tvUUlClete. ~llit1ufJ'.IIJjd,alt! Mli ,11!!plI!~m Ejdi~&r1' p,ml:)tk ~ltlm. 0 sefiN1ikJ;e;r !1i.r~~ gjfb$.,,~ tro:e'IfJeJ' htlw ,boil" }n~~ !1diS iurgfl1 BIib~ ,geld;:' 8.1'1.,~"Ukl~~I'tldgJ;J ~i~lldiYe'hdJ!iiP Myl~'. Si~iii bw~drJitu oldj~"~ rJ. ani~,rm.rl.

,~,deriHo.J:sJnn'l:t. 1.2' EylUt";Uir I($riIWIledilJ llMi'ri ilfl~/'lyln.K~j8~.(I1I. kflli. t.'VWil'ig~ slr'rJJdi~rl(jlt'., ~IiJi.H<f'F pKi('y:c di'l~Ml1~

Qthlil'i:'. lJu ~lcili'ey; L~~itlt~JVMJ'it. rn"~'mkalllmli? MQsrl~f?/ StDJde dtt!ll:'l flti'u~ ~,J.J'kl ku t~i.,lIlsp,j!j1, Mt~diu ( ~t~~n,/iJfill '" ~~1JWnr4r- Bl(r~llllm ' !I~e bjlt~11~il:t. ,,~~ f!J!UM.lfSiJ: .. se1l ~dliJd ~i"a ~t1n~~J\Pif habw~~j,!PJk. r1l,r! n

,rIbJirille:r4,r,'t';;, 12 EyUII'ilil'.r. ltitlIi1~!li etili!.. 'l_1ij' k ~ iJlihn ~l~"i~l'd~ .. A1;zl orJ'ik~ind'!!y~ 'V~ 'bat12 .1E¢ar~ ~h;l!~miltl'll ilhiil" .lh\f. M'ti~~Wen, ~1W1\;' t'l:r'~~1]"1J'.r.cl.;:~1J! daJr"

ifJilti; Im·Mi1Jr"

A~~jj

~~c

bff' i111f,Utuieril!'.

h~ JHritlil: ~UibiJ'll ,~11A~k J'iiifl"


,~t.I

J~,

!.'=u;'~W)~j\lr~ji,,-.im(di

,P,KK:'I'Plt~ A~r,~pjJ'~da 9ii.hBU~in(It1-l kri


g;@'~y,or v.e. ,~~t1.Q ,~l~~:l

dildf;~'~'ip:i,9i~ PL~~U
T~~\fJt1'J1~ s~f.:i

P~YM"

liIir FljW,rJdiNl~~~~ya!'.
i~IIj~~

inslQJ'''~4.r ifki

'Ht:f4;enlY~F.,

i~~CUk~UjU11U\:!:d~ 4Q

~'liil jin~Y"41m:t.;~'
gfilg

oyle ,iiMi~~#li ,alrfw:dl. 'f~nW/JS,hnna :;.tk 1~m.tftl1~'irn~~ml.t';J'tt1~i;r~ Mb~mJti,flInltt b ohm, jfJ.r h'iml~i g5l'ilyal'um. &in""~fF-~WJ'f. ,lBimiNJI.~' ,SIm ~WJ""' ~~Jn~ fI~d'~~r. ,1E-wiC: ,lWe b:enli~ .. it-t:irt i:~i t!~ ~'UlJll ,!t}t}l,JiiUt! ,~j, ~pi~' ~u~~4i'rl Ml~'-' lai~i dei'w tta ~~fg.~N~1t#m.B~ ~nMW~ b~ ~~[ilJ{r a~~i~l. , ~~. ~ biT m1.i(i,k Rflrt hZlt.U~ b(i:hY.~ ~il~~i; fi~I,f~II.F n.,f~~mt-t.., ~lmH"/~niti yi~lip ~~.b'l:i~\t'., Z41~",dt1h~ ph~~ fdm~edf!IJ:~n ~cuk
YiP.i1IJiI', mua~J.N
j,Uiim:nrJ~~el:' ~\N,rlq~m
6rJ,~nr£J

TlllAl~.t11fg:~flt~~~. Q~iI'Il B

E~~'t!t.!'Jla SUllaiiR Mr g_d~$tl!dtJ', !Pl&ii h("f lartlflti .litl!' .gio'\i'~"~f.~ae\f ,~uyo.l". D~r;j1"i,tllil:'t ~l,.. hrU glSfe~:iilt,E: dfjni~,~l/1PYr:. .flazeJI "d'~let d_Q tiytc' ,i~~ij1~ ~.
-.

Im~uo"..'!/@tJl:ddg'lp ,Si;imyoJ'. .

e.rAltf ~m]:llq~"

$ln1tlf::1 i1Pt,~ kndJlitl1R .kl7d:nll:~~jk. di:ye biz fCIJ &J\~1' lJiII! B~~bpw!z lu!riU ~ r;H1r! ~ Sill k'adi;~ilJ~1 @l!t"k~j'II'J!i~ tj !l1l,m\rmhk, le'iJr. bir ~tU7L'i'~a 6111' lilkm a~r~o:~k~a.tal~tlili:Y'~'"BrJ, aaUti' ~ift~'n .:oi~~jo

dmt_r.

~g,tr

W'~~'ihi!'lrzda d~

'~iI

'tfir'

n't~l~~' kafff.

,~dtllr~k

[b';)'

=ih

a1Gil i~iIJld' blr kes]t,o]ar,a:_k orbLya: cik_IJ'Or.


r abarb].d~

h'aJik lGlyltiliikllildu", Ek:lcktil~liw." ooen blllJ~d bep somu~kgeretMi (JU"YIllYCllllm.


'"'" ·;rtTlijr ,._:

om IN"SANU:lt '11JRu
'. "

""roiL"r",

:lIU~U

••

l.
. 'Bi~im,.. bil"IMII\i tm h 6,fit:~' .mErIlt gelen blr y~1' ] He bill~by:p.r: r D~ltdo1J ve toph!rmda dii~en'jUL bill~. bCf.j,~ng[(l,dlI1r, Bvrel\1,d~ dii2leI1liJli~i_n v~rb8JI bilimin sm:fn" M~lBsldmr.
rJ:ijfl~~~, ,,~

D.m.aJ ~mj," ~lIJk:a~. dthl:emjnde;" Rusya ve ~5ittd~; j3ta~m-,bt bfiyi:k 'lli.Cdre_miizasYM vsr. Kar~3&md!~A~ 'ka, mtl~1j,: D vlet[~ri·i1d.~, rihim en k()pt.1~hl 1t;d}lmllirllnMaJ;l 'Wrisl i:}lain 'lijo05e'reU"illifL ¥e1\i [)iiz~l1i'iJ1 New Dt1.il1]I' ye:r a~lycn" Al.man-y~~ ~bt~y~ ve J.ft'~nya~ g&yonaJli:s.l p1icllam~ der.q~~H~ri i~ndeler--:.: ~nuir:lam:M 'S:I~:troyorl~r . DrinyaJt1!]ll bu lDpy~,kiin :a(ar)'1~ dooo(ni[iJlID bU '~G'~ de ,etld-

U)k1'r.
talifJ]1'y.8

br~lr.

, [ljLioon 'b~allllg.tmda, 11 fThn V~tr.Bi~hRtn ydrCJ,~(l

'{aYe: ~'k9ror.
[v..

ai j~jM .a.~ma~'1nl, diij§,1!irnDJI,Bk zor olW1Y01i' , Kenla iml~ Tu.rlUye w K(hd'isl~!dE ~pk :5lnl1L"h mr modermb"lSy,l):M (;abas'l ola,rn erSUUl'.slz~oor duny,ada lrendllfl,~ba1<11ial¢ul'*

If
Lamie y~: da d~~il, d.@;u]mg.
Iru~tdH';. Tdr-klu~~n
J(,.

1<;l!IIbm~'etmeyerj~her ,mlftyl~ o1llim


, ~:rmd ~~- tJr.

~r-nalh::m", 'Mmidi'il.];lilw~.
}(emH]1

~~da'i ,a:nh~YIIJkef'nalr

S~,d~~,H.,m.idl 'kAdar v~'''e5eUd;I~.,

ma]~zm, ,~i)re• irluk~ genenz~' o[aJYQr;sao: w kentUn ~U~

Sultan Ha_~J[d\t e fl. azmd:an J(ernal


~lll;;lmi

"z'yor - Ha1b~i bjjlim lUT1\erin. va:rltllJl U~ Ql'ta_ya: QkIYW.

mli: mod,erFlrlz8:t6m1h'"

rasa, kadar.-

~C'

ltatltl daba

K~maJ~zm...TthklUfu, In:i(bk 'mnm j~lt\C koyamlYOf' ve zaman zam.flll1 dill pe.k Qlt IlU, ,~n 'b~ basi sayl)'Or.
I,

rm.

11iJ!-illndn d~zen~m.k birr ba~ians;u;tLr.,Kemallimt ls~ b\irtson otu.

5u lll!an[Hamid:. DogtrJ"ya yUrllyUte.Mn t:c[!r~i[,w~"f. Q:ri.fundekl (r~~ ,9ayd],1 EmteJ1'l.t ha!:ktrm, ortad~,'~ lI,c!lldnt!L13 m!tsy,cmtifiu Jorllli:TL~l.,ed~,Y'}l'. Kemaliz;~-i, 0, i!lQIli~' da hBm;.dilm~di1'. :~j~n 0
l

s~d~~ he--

dertiF

Daly l!lJ]kidn".

mr.
diJnemdmr.

Kema1[zm~ Ti:h:~~,guDtari,llirrd~ llanl d~Aumd.aar kl5.a biiU'


U~I.1CU 5e1i:rn"ill V@ni DtiZQl'l/~.. NbtjUjJj1L~(i.:.aJjt .. He baj1ty~1l

V.
Bi'li" y{)'klu_g,'II.[ temi.sil ed:iycrr,. "HaJkla:r ),,(lklvr'" d~i1rm:ee;i: keIWJ,· 'Ii~mulllemet mJ:es" eliiii'. Bnradan ba~byor",

'5'9

DQiu:.alklam

".. rqtJl1 .

'T,~~ 1t"'rJ ..L 'WLL N'!.::

Vl
Ha klan 10k Si~1k~ illa1k1arJ tanlfmmnaj(-bl'. HaJllklm ummamak, k€ll~i~i bi1m~ektii]t. ~m:a1ii~ml ~,em;liLl'N1.b:i~IIlI,~m.e'~, dJe"m,e:ktl:f., TQ'rk liJiBJl.kl ~~ndi5J~ni bi1m~~ b4r. ha[kbr
t
a

NJjll-.alandlr'lar

X.
KtlOn~lbrlM. Tu~lcl:ye batkl r.a~.br.

i~n", bhr hBl'kltM

,rom leli

.y~-

vn
,be go!H;ereJi'1J bit aynad.l
Kemalli1m
1

Turk hal~ur .....

"

arm amda

Vo~~dnme'k 'sl1l2oe~ ,KHrt l\~.lib bir yam;lIO,.:FIll a:mda oft:al~n'lM, bil' Turk insa U1110 ArapGar ya. da I!t';~lIb]~:r Mkbrndaki bit,g-isi; acumrnk y~liiIjIIU.;~~arta dofudiur.
irI,)'11il

d~v ,Jhirpan ve

,andi.l, Xl. ~.1is~, db:Jl"l,e-m i.(in bu ya~h"]IiIiIli'J'I'II olablhrni~ti.1T'. "J"U.rlkiy:e }.lOll!' ~- mtlc:ri1Lrill eDiLper}'i1] ya:km z..'lmllill~bLda is:e btl iC!:kb yune! nl'hin s:nk s(iik SQ,Auk diU; do-g~abjlmcl<!tt.~., XI1"
f(ilutUlllJi.J-§i_ Ikll;,l'rt1U]I(J~'l'l!:l[f.

- r.k b~,u..l",,~ gum,. devl"k De' p~ik m"~~mda gid~p ,gdm~ den i@NiiOZ; yomru~1l biJ!' tJ:a;lklW.Er,.
VW. Kenm1izm~ 1'U:tk hl1~k~ lba~l n, 1'iil1K lt~l~ ~~lno§tu".

ri,ySib s.ad~

~ibdemik

h~ve&.1cre: kllplildid:dar~
,anl~h:k]ii1rr ..gm'kiye'
sonu:etmU

)lapm.a.iea.n

h.i_iUda:n,~ar~ms:IJmbt: ,~~a.t~hk d1JiygusJU iI!' D~,iu h~~'klaTi cnY,m;l) 'Ue ~ nWik ]kom:-plebi caraSmda do~~.$,a~-bj:r :ijiwfrerm )'~,m..1Jkbsr. Avropa

Doln
]C~dliMru TIiiki
tx,

hRt~,~.B!,FlfJUfll kft1~Jsi:lle h~r.

lji,d~

mdl81m~~&1

itJ2i
Zl_f1J

'BaJf] imanma dii_§e\L'!l bir" itill<:bI'.

oo~[ldinrt@

ru:tk1llJS~ aras[nda.

ye llalk:J, kad'ar,,gil ve~b:: bir 1 Ik az ~u lunur.

''fUr'Jd,~ th lkJ bUrnu~~i:rl'b~,bi1gi~jn al~l1ltda eliUr ',re'bibn~ gO'~~I'.


~!i.mar-]afdlll:".

Avrupa i(i1ilt TU'Yklm'.. Uila ASY(lb

Her kurh.Wlil~ ~yiidHr. Anct]k k~Ust klJrtul m;.. as! mtd _ btr Osa;naml yeD'" ~~ otaTaik b~llyor. Co'k Smu-11 b'ir iQs-1J!!lIanil!IJ oo~afyuma :nJtZl 0'1... r~ik mre~t ,~d~Jor. 'Iu liE' BT1iIJ\eru du~m~LnLIl-1il~kal"it.. K~rt ~ctf!nb~n)'le ve !;ok i.ig~;gll bJr bh;imd~<;etkez a:t:llganhillrly~,a, bil"~Ui1fak DL1eirini ge-1!"~cldiEltirrr:telil~~ ojyik g,omnuY0l;, rolu

Do~u hall<liln 1~111 ~ Tnirk]~~ Avrup~tya kilmligirii vetmi; eSki A:tYllbI8Jl.dmr"

yaflU'lmak

t.~m

'XJ[[.
'BWldan sonr,a,sl, tepki kayn- kl~ patiklerodir;

H'aYi'~ kJrlk~u U~li'a·Y:~Ul}t1ljrl yon,meweri", It1kkel~12: drgii~k ES:urt j~ylmi,M'JnJ blW~·.attl.kl~n~ntlfit mal Pa~ v ·ar -a§Jan laik )'1oUilira a~hyodi:lf. BIl.. kemilllinm.jn de
dogW1~a ~~fet ed'ly''Q:r.

MV]].

KentaHst ~ycijl~ kij)yliyij silah:mtl 11d'l~ ,~awldU' [tl~ o,T<gul:leamLeter"m ~,stlrlmm, ve 'OI}'liiyu. a:rdln~'abl'ken ~fiifiz,e ,etn"I!
pogr'a!lnld]I:·.

XlV.
~~ L Pa§a \lie a~k.:lda~;lilr.l:ru~( yu:n:mnrrru~~I!;I,uldlM 1.9Z{]1 d~}fillt1 ~!iMt truyUk r~o. .omi.k bu~un.a bJl'~~ bi~blr mRtlrll]:]lan ()1'Illadit11arnlA~l~lyC,:r. ~llm kor~y.liJhilm:ek i~n me rkilntaUst Vli! devl ~t pc;!~Uiikalar. ka<.:m;d~ bj:Jl" ]~~mdV! bJnb bit' ,d!1(Ule a~yorllU'. Onyedina yGzyd!(.la Frarnsa'cta Hllm
I

mi~ k3y,~ dfujJu~lffi~h , tiidii haUIt ifig,lyalifi ve ~. ri~mdLiiiru !u-'lJrn,k,!l .W:1lIpa. '~yranl, 1~Jt.liltb 1i::oy arydD1u yetA ~tih1~ p:ro.~rn~u ,ola~'k g~I~~,i~f" mn'l~mi'U1L,. K ~Ji.tDJIIi.mlyolk~:uiu]itu

'~~]".

n~~l. ZLmi~'M14 1;11 }flUam d'enk d'ii§uynr. el'P~,

1_

dcvl~li:J:'ll ohlri"iIll'fWlncfu Hl: o:lr'teml' 1!JYsY]~ml 5i~temler k~JufT'fl!tLSJ ~:r.as~ndiil" tlfr .k.e~ de
~tlly.ot"

bulan ellatiz.m.,.

XV[[ O~yQk]ll~
Halklann,.

rhly'e'de' ortaya

te'msii 0.~nY'o-r. SG'Iu€i JTUlI ve lbil imse1 ~ kJ~'~ ydkLl1,gu. Iblr dogma

~a]jJ"!ed!Onii~,ilrlfor+ XIX~ KoTh. im d~ll

'XV.

oog- ,d~1)

Bu $O"ada, gSO }'111@ un K~I ~3 ve ar.k. da~~ nn n. u )W,V siyasaJ paWl ri de-t1fllU:l[<; i~t(t~cl~fi wfmli.iJl, geleI i

i:i~ pl''iI'tig,

d_a}'f1n1)'Qr.

mal ra~ ve< r'ka~:Jlooj~. kay&! dl!t~yorti\(f.

lcortma.La ndln

_~

_kln.Jr~r~ 1960' Y;L[lirl. d f(e-, kc;. bd_~1tdlan ,cldd! 6:!C;O'de' .

xvrn.
tumurle ~OyciilUiik,bu, lalru lkon lil son rni!1m. ".Koylll f nil imiZ" ~Ozii bu I~rmmm firijn"-dOr. llir hi.iy~iI{ :lorl 'ma~h • Cfnkli..- 1920 rli~anla ~ mtzlOOJ ,n mnm... u 08n1'J' 1 :pa~altn1nUiL yan timiifld b kl!Jr~ l\du~.s, va~:UllL;kOl§kuyJ~ 'bakl)'a 1 r ve ~a:!k bbyodar. K8yli yorgWl v@' t1Ttllt,b~l1lllt~h!r .
~Ia
liliti!tiiliIed 'ti:Ofrl!lllmu ~
L'

rrekkelel'1 '-rgliil1et'fte:J:it v~- ah 9)k ~h vc !C}ritlerin {iJnplamtda (!Ild~lgU Kurt" b~d~rdaT.u;rm ya'l"ittilg~ b:rkiJ" l~i~ mi dopruyor, , ~,a ebr.mmik Inlo~hro.1J'lJIJUiI. ihr gelirler.iruj a.za'hD;\tIlS1JJ 'He OTUilya ot;;~n k:orku., btT' !;ir ot~r~ik ~D~~, ve d~v~gt

=~

lG.1y

iile tm-edllgilll1 yafal~yor. Emekd Nsblanndan 1w~k1Ll. vyet ~D~'l1Jur·nda]iIJ zaka~['iU}'1 ve bUlla 'bql11'lk ~ ayIilma'CLh!lrndaJ'II QEkinfne
l,

Wm f,~itan efd;imtwe kair.il . Alma'lll,raly~ ~ mellfl!feU k--mart mrlnyor:, 'I "1 biT, d,aha o:nmJ:i korkuhula bit ~r;aya g,e1in~~ "'yurltl Stalh cn~l1da sl.dh,'" (urmiU~~'y01J\Ulla ro1 aQ:Y0r.

Kurtuil~a

'k8ibla~ sulbarillar -I;O~, k6y.. ti~ j ~~[dle

kadiilt

XX,
Kem!lilist ~O:TmU1a$YO~' mot(J,ru kotktldu~".

dla~ffld:Ii~,laT .

XX].
Korkl1n~rn rudytu ye:rde' lLkn t~~crlip.i i!liiiyor. y XXI~. ~etlilMi21n1:~a alt1!l1~ dU'mla61 fa ~ Hab klml~i k.lJ1'l5mdll .. 'bit kildlk el:lezyonu o~ar,ak '01taya ok:tym. 'Yapilly saglfk;ur. d,rj.J'ilu~yo]".,
)00]],

SalhL.

olaf,aik

gi.irfinen

M,gId~.slzll~a

luul sob b f)lI!IU2ifi devam dl,tmliz .. bahse.ttHi:., Ba;'bruuzd~ bilbaruzUl gii9.$bliill3tfrl1d~l1", gi~ tap am~tan, al'll.lfen.izlil ka.rvg eLh~lnd.aJ1, koyu tuketmekkn k9(RU!ijtuk. Gitti~ gil1f .K{ht liH~Jkm;m lez" ]mi~U.indea, ytI,dtal~, ytlllksel'lmddeB _a 'ijlligine geldt ~uld.m l,eJdHl(:. J(adIn d' ,,~k ezaJimii ,uldulu ir~~~ ~1)11 .rundir sizt PI! ~Dk m~G.~ ~ t'!deE ko,nll.dardilD hid. o]uy-Q:t". Nem-,ed'eyse bdhtaalm kU..J'hlIIlui1l.lllllL lt6tt k~ d:uumm .kliil'mfie' g~m1i Ba:fkamm
r

DUn

.;O'cukl ~anu~

.TR

iI

BUVn

~n

gel~ii

U,pot k i~]rnnidi'r;

DurgYnl~a bit' ad~mdlm.r. XX1V. A po..kl~ llizm(.bit hal I -silah~lz]aindmna I·D@t1nnel- elm.-el(fu.
Q~a
'L

k i~ll}-'or

So.~Ue.J' 'Birlig,ithd Mfh jl ~ey~i~ Garbati'v .. SGvyels1~ 'L'.e1tiJ.-TI i~j1l:l. bi:r ~'Lu~anCi gla'l'aik, prtaya ~'fk ~~,'.I\\ptIM arrrm I~ en uiideoonWlda~ Sqvye~ haEkn1l,1 am1pGrylJll~tn k~u'~ smda, "dezarrne" etmek o.ld.u~ 1Jcl~'i uldu, Q,~Il~O'l~ hlc bir onl m almndrm, Sovyet nil' 'iFd Avrupn, l!oapimllizftlinitl [,iil~inetkii'crine:'ach. Saal1~l~ mld-uth. XXV'
~em::;llH~.lmill ol~urnd4 ~~[ncltlu1ik!ye ha]lu :s:i]ahSl2drr. s

insim.bl kulr't.ul~1u:r1a o=«lel.ll~Hrm~§. jitiTun1l1Q;muDu -, 'S;imdfi .. bug{iHllh&etimw bajm~ Isler kadulI, is' - e~'@k isrelL" 'tiJ i hb~r iRk o,lsUlIll1i, yem iRs~ ya~ ra:bml1uJ: :iSl~ rken d~unebUd 'Imiz dlmamrilde:r I!reh!:f,dkl B'u :SO~ myu somyoND'L ,An~k i2niDizl'i! heR &i~in iyi bk 1zl ylcl· 'z.. OkuYUllU aldu.lum i1tiLl gi}J1ebitd~lim ve- s', e ~tlthlka bu, siiyle imizde a.rm* ~5~dl~~ idr sonty:la.r ~jN~~btn~kitiyiOl" ~ nm1 0 [III. ga]11i-a, ~rllll y~[ki AI1lstl!la Mes.~r~~litlzda",ranh§ i lh,atu1am:uyiM'S!3:Q"iI, BI,n.rr.JIRl"lid kile.re' 1 Btnlm ~~llHi zi'l.~eI'rilen di'bta, ~D~ :'. rfiJ b ' !iI,iir,e~iq;nd~.n G~~menj:l oFle.m1idir,1'l,dtyalrd'u .., nuZo lJu saw.. " 8Ufeeinden ge~me a~enilidU". 'SI n~ bm'llimll. ~wnu ~k~li'l'bm. 'a§k~n. Apo, SSW."lf,m k:endt mil lnsml d:eti:~mWflLcen.in ,7UnMM1ldt~de1\. mekil.m.iz_m~latui'ld~ tiJD~ S'i oLM'!tk :gij'riiyM., Aea'b·i'JI ane. biyte m~ bak~'yW;SU:ln1z.1 iSy1e b b. Y'~r&iUU2:, sorulaca ge~b ltdz.
I.

~~u

ilc', Qnu."a.

1m

So~I~imi1e bTolrriL'tian d:e-vam


Su h8'1~.hnI! belurn
'IhlJZ!tnl

ediiyoru2,

Bi,t'ind SIUmd" ·'A,@ist KiilWr Uewbnill' iiI! Ugilidir. lIu kaWl1m:m leii'm y Avmp'a"iJaJ k:u~1hm.. ~j_A( oi!Jf Eill:lii!r D v.~ r1Jmliii k~Harmlct S Z ' n~lf~ g:el1yar1 Dmamiik I t,i, mekmtrnzma131'1 Itcterdiar'?' Db:, UJlliI,Je;llL1,llllllIzd'imJ ddJm V'e brit' J3zurui3 kullimd~m;PKK~wa ' ,~ijd~n, smfiyalist,.imU- :In.den wz edl· ' J',iJJSUiI1,Uz. B,1.1a &1amiklet Ma;" daJ nu ArasmdaySa., 'sDsyad 1is.t k1m]J' nr' i anl bJ"i!.n:1·

biF. SO(flUm1)a

ac;d.ynr.

Sos,,·a1mu .. J·KK,~ye ne tn~ud~ mnCk:tdJu-? PKK" dtlp' d~.i 'rllll1ti putile 11 ijl~gd,e MJOdddirl' lh!!ilJ.u di:8~r. srua:llanll[f~

BlHad@:1'I H:iz'bidl~Jt·~J' ]ai;5l~~

:ge~,bcUb:.

Anrak b~~in\g1r; nok.i1Si ~udtu'! KUrt iD4ru:UJU, KUrt l\lid~m y.iks~t1fmaE:JIJ I me!!:eHik.. 6111yi.U,:seh.tfu. dtiDamnd~' , ned~i!i"lllir:tN iI~g~ilma!l\Jlll. ~g.!m- mttdllll'? sav.a~ :r:fIl~nilZ~a ku~,h;J§U8 YO.1u ·o·~ilt_~ g~~.I!Q.i,bnlLln~ . 'ylu r.nliJ:.1ll:fia l'dad@n I~~en Kim. ~Mamn~ del~~iDl'd(;j§UTli6yo:rsul11l!Zi Do#.rn mu dil~ij.n(i~m?

Do~run bu 'kada [a.~ IiIhrlbiru gOl"Up de .jj~bll'~ ya~am. mrdul"" l~nlllll So ~~tirilme-sinivoeya bpna iflSama1u~ kum m~ neler' Ili1Ie'd.onu~tiw"tlilm~l diyelim; kabUl e~~ olduk~. :lor.
I '

:n;itl!m.OO,lf.' blr dld l1ya~9I yap.Dla.'YJ rurrrna;t §Ormen

Z:.O:f,

KtH:,ekkihe'k ill bh ~aita1n 5bih"rml,at!


l!Jir ~TIi$amdil a~I'PI.'imI ViUj! 'him t:Jnem1i d . e~t~l' eteZw.. ~a tabi hUU1.l1o/01. V . (UilUl1 ~lnde tU bi~ ~Jm Wk oo;Y'fa~J iiu;;~nJ~~ tilhrip edeook ya~or. &n bUM laos lq~e diyorum. V~ 3~~. k,elndini tylre.tim luplumu kAI.tplannda. g&.s~}ro['·.
Bfj~l"

,,-

Ete:r de~imlmlrl sah 'bir t,asil, d vrim., 'kelte h 1 ~ik~ri


bill:" ,,,kE8I~um~elur. Bi~ 'kawilmlt'Iiktaill oMl.1l~a .uzd.m~. C~rc;(lktml ~k Jjeri~ ~iT nevi bfutmrust;i llsaru 'btl" yill~Ln".
I'

~iOl~a. tr iktidar ollma ola~ lIJ]fIf~k d~r!~ndillr.JHi)'otsa.. ~1Lt ~~. b

aN'

Me¥cu'

Wkethn to.p~UJmu modeli,.

tQP1~~1

kaJ1~d~~"met!lir,

ald". Yluw t. ndimm:n ~~EUTltl(J !1a~~~abiiriln. V'amla1'l i~~ru.n d.lI.'n.l ~nu tQhI.:iike'1i buXlJy~rn. e~:ni.m B.~.mdi)n in~a3_ 'flll~11

dorUlmu kabuJ ,edlJlmc~i ~~ .Z'Q]j' biT- d~mMd.ur. Bj~.'Iij.1L'1J sad! OIl ~JiJlIpmjalii~·'n 'f.ab,li}\:.umttii a]h, d' Id bir diiny('l bi~i:mhM1,e d~rlertdlinni.r;Y~i[l;tm_, Tarth ooYUP01.;r ha:Kim W1Wr !fe omJm o~ta~ i~j(ka·fdlg.1 y~i;lm bi~:Jimi ~ep'li]edm.C' bi~ ~Qd~. db'.

bakdSll1 bu midi§ toptwnu ...dolatlSilyla hll_._~~ tiininB. felabte gmllruyo:r. Mq~T-de-n •. ~y>Blli1etten bMrsetrru--. yomm aroa dikbtL hirr ~d~mI.e.}1c.1_ l~nfliln 6yle evrellLl[n ve"_'1 gQl'!te~ ~istem;mdn dojal son cu oliarra.k tijke:n~itm.!' b'U tacaglfil d·~ klTdt2 d0ij-a.l bi~ .!l!lm,uiilB .000. bu_l ~ tdpblrm1ilD buayesindek.j ~'an5e]'~mey.1e son. "ulac~lru gfiE'fii. 'ftlket!"~ mpl~u
g~def k ins am wg'kuk.._

Nereden kq:k br

:Swil!~:e K&t 'lnJ~.1. ""-ty.m TU,r-k imam W!gt1, A.v.mpallylIJ dl

5unU~?

iiJ$nmiy.cu:su~rQ1;~

D'U;giJJnlin I~n 1b~aJiIl~m mm b.fj~yoI'.

~emmizfj

. E.wt. gMtJ hlsanh ~ drtDnun~;n,lllJ "kamdiyDFl!!!.m. Bu, dUi'l![IDI.a 8imirl;~yiJII!l1 I~ .!1nJi. BUI1iLlJteblili~ti bwuyomm. ',]",mIbj.t bl!l!nu ~sf~yc:m b.:fililfJar ,;;Qk. Thriht,eki ma.1firu,. bn d.M~n1ell'i; ~innm.li.zUtri. en QO'k ~weyi ~(! ye.r1:e bim- ~~ll d~i'flyani tiw

'fii.kenil, IlrOplum$a~ ha 'laJ1igul dol~1 bir sonuro o1acak.tu" elf.. yorum Benim fulisefl iin~_riIi~, hu ,iih'!lf':rmi biT yel' mhlyo:r. <;e\Ti.!dcld'~ nsedeq:m' d '1\. ,imdiden ortada! "f(j~ttm ~p1umU~ll[[i~diUnyayo, muaztlam bir am_k ge.zeg.eli'Ji h~Une' Celirdiji orWdadJ1r[. ~ine ci~se:Uitm at1in ~f.l:Uanntnde!<bafimdiden. Bid. djr ye bil" ~ 1 'kete bplym lii1if'Ufiliu".Yin no~. ~hf.L b:u l'UZla ·giderI

hat d UJfID

ya~iLftTJJla.Zallegelf:ten dimmiklm dU;liinU~~ :1'& h m~! Vme nfildoor iehlik'BfliLn Iter ~ D~k:"

se, m:rt.eredr:yse_ 'OnYll!li)'1 ~pl~ya..eeik ve: ya~na:tnaz d~ruma 1& :.. fe(.el. biT 'hebll~ 01u:p; k~w.rn da.yahn:i~lH".~im.dt 'il~9I1ilbAIn kaderiy~e ·tJ1mz ya~lndan 'i1gil~nM.]er bu Itin~m1ru ltehlike g6s~enN biT' itarra_1atiprn .a.'tl1)"!1ya.rnaz1ar" i

l~"irn. ~]~ICI. ,gilb-i. ilwanl1jlrl Dzertnde ,sa1Iatf'ljl"l~!i!nl~.mn~anJ],@a kar~' bi£Mbro~ ..~k ki!Jil:ubiJ' 2:Of'hahik 'Obll~.k;Ornyorum. BOyb~'blr ,a~ leked:h". ~1J ar,a;t, wsL !d gcli§;tiri]en her $~lam faaIiyet 'Olk buyijlk biT' gunalikarllktlf. Ve bu!l.u kan.dim~ ~re-

lurn

In5e-n k.end S·b2r£mdw mm,egt. !;Jbr ~ ~a:rm.ln gQ2.Undeki9Ppl~ 'li~Fawl~ ,di,yeblltmrnz, ·faJ.£iI~~ ~Dre i·1\S(lrnbk hjm" !UU!1!diu.J~a~m b gene]' I' il~-z IOIJm:sak, t1iz 'end! ill-'
8a.nm'l:tEa.

-yaH

Ijl.lnt

g.Q. m~

GOstc!ISd de

,I

T:h~qc&i ddi d

'bir'

g1;.~lI:;l\[;~~~n;I;.'Y'£.; in5~TInmz~,

Y'~I1!i.den J~;ln'Iaya

nnlvat~

ru

Q~BITllEllrtz"

cID~:nki s~hlt;eti:.n~de. ~~U!klugunru2dii", l:6ylii~en'11l~ li!,8izbn Ai1Jdiul1U, .iIp;ini ~"J?~n d~rli sJi,liiYfl,r1.:ttd!1. dtiyQ~rwtUL H~~ltailjcife ~~mtdi silZl dh:1lesQ~er,i~ zim. Apm .. A.rQ· ,$ i.H\iiI~(t.€f msmJ~f;~ k~.dt isly!Jfr,. D~ oocllarn kena:!Jisinm lru~arm_i[sm1 bekLi}'iD,MItik.; m kend,~i~i D,I~a ijw;eldi!'

il1lSil1l1 liJrij~b\'sau ,tel?h:amu bl~Jliifi:intle ~ekt1I~:Ptde, esas tuel,ti kted~ij bl!Jr~.da a~p~a, >ti~ika:r~II:I:t\, Siy,a5il:il, hukuli ve' ekomomikltiUlftr:I~~~D ~;:ml.m,daa ,s~~[d~ v'e d'iny,mm doilt lb1rfy.~lmJn~ y~~h;h,llm '~tH~·kmnt1am.:I~~tad.tt·.D.ige.r biT an'"

i18km..

~~1~ml

~dlUli j

Itltir !Qla~k i~n..

~sa~ciat'12l!k~zub.~,
~I

,arm

u~eU~kJerhil'i ~~laogJl~;ta bzmlNm.lj Hk ~ni'k1m', ~d~I:lMi!!mi~ O~n!k]~-r-ru[". .

~~, d~iJ, lie.

~«a1ttt KWrtrue.~~,or,tdamlJ. msa~

'lRaDWIl

,d~e~k]~.

JilZ:tm O.r~4~~!l topl.wnhil1'llnda 41i1Jle:r 't.a:d~i. m,n~lcm~~5~'; ~ g:am'~dMn -:'klJirlli11!ll~me&';JJjm It.~ i~alt1l]rgadgiii. 'Vii: 1119anJrug.s dQf;Wil(:lnd~rt ~t de '~led.tr~ Hmlui. t2.'4 bL1"!J peYYlSmn.gr· ,gelrt'f:L:i~ der.:liEf,y31' e,ger o¥l~e bu 124 bilnletrdemt 5lo~ta, bj~<leli!; 'birtsl~, Jfan:i1Ortad~;lll['L1fl;lUilil b~kl~ ~nsarml:n.Im~:,tI£iili'le !fa ~I~kln~'b]r"'~'kil miZ s6¥lmmi@Sl~, fazlfi g_~I~Q~~id:i~.,TiiJL1hhniz btl ·b.d~Jr' ze'lllg~lndir. . n~lrn~ bu SQ~]efw .Y'anJ]a!Ii' &iz:i, ~lmih~y~p de s,~ill W::~d~kh.iJ il1:arm Ne:tt\Jj.ets~ ~~lmifll" @tlkUJ imladl~l.JD.l, kad.~[;1 bfj,iG[I!!;

Sal fil,tlllild@N:jx., sa. ~k1~n:i burada buiu,o:ro.z ;gUyomm.


1~_Nd;l'Y'!;:' i!l:;!ha mmill Hi~tIB.,;" H~iLi~ daha sOlln~rhrr"'Onda 6rKG MISin" \l'e liiooistiin V:a:nlI1'. ij[mtli. ~'iil b~]8Jllg~{' O~~nmlerif [~~.1i!n ~Ilirm ~tk;ny~~
iP

Hayu

~dime
~iil\tlmi!b1Ziln;t

~bef

oohtdiglmn. ~llIik'h;:rdlIT. Dm1ayt.Sl¥llflJ ~~lk hlz1lljl\ ~03k m..M~mf QIi)IJ:-. Iuy-gait' oldl!glhlll'!lu
'Viln1il\YO'J:'-

:m;~~'1! In..!J wl1ssnb&m ~. rD~:sta~~~dm:J~ ldl' d (li,]ju~.md~ K~f1li~t;U\ldil :&~:tclil'ati ilmlinU,. y!llli Qd1iJ YU!IJ,1:'m:aklm. Ati.'~alk ·~31Z1. ill,'~d.3ft1:U g~~&iHY~ifumi Bii.~ '10 kiUrml~§ bLu:adan; b~~r'~c~ h31t1~a0 ZilmiIH j1lll_j.a.nru~m 'bq~~ glan bo. b~J&~_d~n l!;:ilIiQfl "''''·a;cak.. S:i.z 'b11lHi:lJ i... ~i'iI~vnfir'j',i,.,H'iiilj":i . iA~':l . '\':Ii ~""' •.!!:' - . __ . - ~",-"",-" '~~.H;I:!i......." .i1"",5t" . m~;r

~W:Iil1!I:l~biUr:l ~~]ltJn ~~fl'Iei1 yub.e~,i~ d~nijmJL~';~~~ gQlI.'II'umi.izilin bi3lyi~ bir g~rkl[ik dayittrDl!f .. fI 50Z kQIJJI]:£udur.. l~am;ll. 4~erla>e 000 d~1i'~ lIfaUiS ~.mc1!ttli r y:ak:1,.a§UlIill.!l (iiM1la Ve' wnun da Dab ~o'kmtiblr saldllll'l 0'1d!Mj,lLlIflJU. dIDlJUlnliryb'iUm", 1i¥1:e n~le~tlt-.ebU;k m.iJ'g?, ''fHziQl!; Mu,stlfa' Kunal lIliilblt[iiiJmayt p~'lmafi.f.udll.Lenin !~~ 1111 en Bl1hll(.ym1~:i d_eI\dl, Sh, U d1.y'Ol!s,unU;11 ~'1Ii':en iDoll!lllup mil mill,,diyolf.Sunruz? '6 en 'Dyl!!
,H~tt:a
~1tI
i

:$G;Y#I!Dl;~e:dilim

Ga~~t t~~i~. ~tu'a:nll:iJ i~nhi~Jit ~ijli o~dugunu sli~ Sbyleyf!yi~J! IJ,!.Il -d~ 'bi~i~ bu i~ Ua§t~,.~w .$~.t'Jmi2e ,onemljj ijl~9de 'd1~ID_ga,sm] v~t'., ~nhgl]ill be~mlilld~ .. ora¥,t!i Q.km.:iJ~~. ~lI;lsa1lt!blln'ill obw~um ~e[,I~k:h::d hu '~t:e ka:Mifiibygt. ild n:e~de; FK-ilir'''~Dkile ~uu1l;~J.
~~rovasl ..

mil,'@'JIWn ..•,
S~m:diS~d!OOifD!l)gU]uywrn dmn.d~'mM •. ii1~Jn ~iiti-&lfI.m" di~nnn. Ve.l io~~nll.kb'iliru dl~ Do~,l!.lt;da vi.:rut kldul~ iQI1IJ d~
il

'DollJJluy~rrIT d~yorum..

CG;~L

I:)z~~k_'~'e!<ih!rmoa_t

,aJJ,a!S[',

. B1Lem.eaJ YAl'Ui tari11im; ~imdml kuut]adljtm '~~H~ m;leseiesi Me~tamya idL ~ ~tffl1~1.z.e1tiW,€il" btiirad'ol :BuIt~f;ljJlIm_~tu'., o Ya-

,&lh OiaY-1 bir btUitMml QLa1r~_k -'()Zf!lJlikle kapifuHSit ~kiHem.nedeH ~.tib';:.u'e.ili- bUianbillil l:ewre] d~j~lmn,~ Si,1'Mlrl. ilnu. ,Bitt baSliUl 'b~rka1'argah d~ nununu ~'fad~ y 00lfJ:'. Rat!, wiThli~dir"'~a'h ~rt~IDltlk 'kal1-li51ncli) ~~~chn.olayuil~~ Hami tal'1n~ 'bir Ie "tfCo:mauyg~lrlug-. K~y"dM gelen trnii"siilldmy1a ~ru.m dl~i-

ler

jI'~~

B~

d a.n~ gih~ ~li¥Ul bi~ u.~rb!J.tb

w' Kuit{!~lden

gc1.ifi!'1'Il Vll,h:i-l/ tJiJ~r

~ lrunlru- On]!

,Y.D".

~im'l$g btl nil bjf~

datta.

geneJle'itinncli "z. ~ns:anb~irn leV~l ~1 Qlpta bzan.lmlnnm. fizeJ]il1e ~iw IjiS~'b~rnJe:1t~1e 'bitU~te.. val~~d II t\1J. BMti lda.... b:lllrh81 tala n 't ti. DU~k -,' tilthtiba;ta yo1a~. $imcH ae kadar bi:tk1~n;l~'l bakl~ ~m\..~tG~ merbrtta~js~done-m, is ~r SMUyi dE'I;1'J'ilmi i donemi is-terse emperyallb1 dcmem; ~di iQnde buyfrk bilr WJh. rih.~t]iiJ k~udisini evrelWel 5UJ1:em haUne getirm ~a]I-1I or. y 5i Iii,'ildiABO ~liyl lera ecblen bi~m~ H;,tl@rr1 SCG~ bfrabu bile (~ daha m>1i bEr Slldu'll dummudur.
j

'"if!

oibt~.ll Iredd ttl y!!' Eu~~H.8r£i rdundan kOJ' m.. Umu~ ,e_d~~s l rum ki ~u ~:Ullk~~ It~tatl~ DIn bnr.1,iI.1. ooy1e' il(l- in' ~1.. a~a1b~,i' ~ddmdevam~ all d~Je ~u dijdnmqc b.yililmM, lJrb; U'fgMl1k nLayiLll o.lB!l',k siz i!:J a da ~., pita[j:st a all til''' ~hi-' an ktJPu~1Wmu dne getiJ:iyatSuRti.id '~]mdlJ.. 'kop'l l:iz:m-' iyi 't Ill1Nldan" hi!; ~"'p Lmiz gi:m:i~Jlz,u.. bu aeada llKlt'yi !;aromu. zo«lu:r. ,~]k kl ba,~la~tl ota{:3'k ~pir. tal~zmi 'tamma'k f.c;in i"'~'lI11~~ln g~J.'\e1du:rumul\U ,alrhIllTWJk g,er;~~ kiynr, 'B'IlI es.~.nbBylOOlr. &na tore );:api~Ii~n:, Qy'le lln~nhgm k
Un a ~ma_s~ se<n'sOz'M QlmI;J!S ~uradai ,kalSllO" hi<t:~upoo z 'i~ .. !iiI:&lfUl zllLn1n~ ya~m]('Ia baz! ~engI1'll1tk]BL"~'katrrm,:j,b.r~ arnil"lahri= at ytmu son d) reee fada Dian bi dizendir. iftyC']:iiJ g,fl:lici~tb:'· 'Yal'Diu~ ~.r9ila hiteyci]iii bill kada:r M~.~, mU(uZarn topjifjD;1Jal. degerr rin: n.h~;yhi.ne ohY!i~lr. 11 n setS)" l.tzm~ bu kongd~ ~nhrm11 ~rrUyomm~ So!l~lizm, ~ kap~rt9li~NI, bi:reyci. hliltel Wplumll her uzey~,'· eminnf:S1 kaql hil' taplwnu sarun:~ It'liIe:~!lld}'OOi b~r.uim .i~m~l.uimUdir ''lie o]d.uk~ $DSyaHsl;..t [~ gereki~. 'Ie d.. ,QJIa.kJbk eee deln~ sadece ,~'k dtj-erJeri iiliz.erir.ur CliJl1tk ,de'i.ldi~. BOT bilton 1!}lamk w,luf'rm s(\'ftnra.»k" 'b'Uyik ~n _ 'lfsif,lynr. To: ~UB all klllLru~uPI1i "lk lllmlCX O:tclliil.eri'ndAiJili tIiI.tt1~ 'k:a,pilAlf~t dfulemi1fqe karla]" 1l!~n ~yaku.
I '"

rnilnnm.

i,eli; ka,Ual1izm:i:m, i~u~cd Y'iUIl.W,,' b~ a . UikliUll:1E GJ kOJda,r ~ok vu:rgu. dilar : i., . £i.kiapit· tiiZm ku~ua ,ek8iksliz~ hez bakuqdLOlilli m~d~l ~D~~ak iJJk~if" slstem _ydJdl... ~~miud5t, M~ni'fesm~dol bUt 5:yI dir, Oem. d~erii__m, k. pit '+~Il:d~Komin'·st i Man"'tlie51'lO oM d~ha lnta: i;;,en, h~~Lr. brelge· yttktwr diYl .I;\~

B'!.ttad'Bihilt lI1ii~flcS d;) ben. em okuyaca tar bern d - hZUyeIX' 1;r. ~~I mililD sa "tilIl!Il!r S ,o,luy,Dnlmr t tiJJ ill. shm s-ayll!dllcJer.in.iz.h!l'mORb:[~ii1 ka:pi:htJ.im1,in jJ :rf lic· yarnm'lj bm-u fazlla ~wiiti _ktmrn~ ge1fyCl!lJ"iliJ~.' Um:yal,'llB. U)atks~~ n

t:ttign!diuf. KbpUaU:zmi n re(h:~yje ~~fQ'lll~n son sOD ola~:al( d:egel1le",d'_Hrnl varon. M ·\pout il'~I-!CI~jm'st yaklQIm1a:r ... lk_a~itati!olf1li t}.:tiyilk ~lle;~imiDere tgb:ria5~ na r,:iljgmen~b'Ji!1\\111 d.~~;~a ,. ~fi )da ,mkam_m_I§J rd\r. Onun h;rndef onUln k..'1UUnlanylia hlllI"!ektrtt ,etJl1,-ek dU~U~Q~ blmJJtFliIJr.~1r. Za:1km l'i.eeJ ~1al i~in de en ,SOn bpital i~Le L:eba~ ooyb~ bulu~msl.r M::n"ks~ W btr yelersiz1itJ rtlilll eb~)clj. (ie,r iZlllJ, cdillmelidit, Ot. ltapl tall Zlnirn o[mnIu yiJfIllennibMItti fabt lab, lba'D ~ :fa.z~a 'teMi.l< I~garmOO1 veya bUllu 'lI~rl@-linI!oim-.di: d~~J~dtrdi,
Sre~sUi BW!~~an, !Je.n i~mdi sb:1 biiyji.~ b~J;'~evkle dll'i1iyo ..

o~da~liIrnll,; durdui\,u.f;Jn iy1 ~k

gerekil'.

KapitaJlizmli; top-

_cljer.lm.iz ve oku.y-umlmm.l.z li:Q_n gam:1C?JVm~ Bf9lim. idgdaya bihnjrm kad'oU'lyla I'KI(1niA 911k1:fW 'ij,n.e.mWi '!!I,k' d ve :koPGl't:u~ f'KI{-; b3JL1 g~Q, I~:aimd '1liddy~
film. Ya,h~~~ Wevi!zFDJ1Il t hit

~u~1 dlmiYa!.lIa). V@ dl!gedrtri ~k tlih'lmeli bit ~~Il:' ,gij,zQkau }:uUanaJrak .. mreyiCl ab~1mnasIo~rakda gerorom. Ya,ni hit ~n obW"la,mas.1~1H.';,Ad~13bi~ 'IDpl1il1iIDfl1J:;edt oburl~itl ve1Opi,'Llm'lin ti,Wne o,ttl. kide1irLbelkJ bir . VD~ I«)Je: saihihi, lf~~ 0mt1 bey. Jinsanhttif\ Slrlhooa'IIfL~]a~\'l'I, ya~'yordu. 9iJ!flt:l'iyee kapi· Imt'izM bunu kUIe:s:cllctl!ir-dL <;Ok ,~e1'rti~b1r kesimi top!umu:rrI aJey'l"dne obJm,r~~~:n~J]II.!. toplu1tlIll bun'Ll ~Akhn.1Da:z:. -N~tel'jm Ve 'kaldliliomad ,iuu bug-an 't.'Ok. iyi gjh'u,YO'JU z.

Geli§lI.'~ye 'k~t I'dfs bu kad'M ~1li1i·eisin?11 Silnm 'bIL:HlIJ« 'bm ~;lr YDflrtl!m, hami!flR. M~iim. tmsanlan ~ru3J;3~, devaftlih ~~~ii--kt IlH:lbb:e~ ed1YO:t;9,1jHii.1I11Z. lhmun -m"KaSlllJd~a: §li. '1M; bu ,ei'den ,uct'llnt.gyi dii.~biiy(Jl':!i~;EI]gz;. 1m 'yanda~ m~blem~niz kapWt"'1Uilm~I~liIr ,wkI,lUi!rl~ g.(b;t: g~~kl!lliln4e a§lli n ht .. ,:iim&geclllg~ bj)slb.s~y[~ ir.idlesb 'Vlekij;U~!iz 11k dUJnIttlJda., SJ,· blli'!!¥1 id:tp yij~llml!k ~tif'@DiUtiUZi ·Fe~.);Jl SO[;.;rilU'k. J'~Dt:emm ,J:tBSmde dtryrarull~ dkt:Jmikle:r' mclan1h::? Pe1d bob:' 'taD~5lJ kiendi kiIJderuz di;$Jfl!~it ,gil~n.jSa.'¥aaJn tiift!~c ,tUj pOI'" tad'a d.r1b :ft,'II'I g~n~@~k .~a, !mi~ Hnlmhl 013ClIlikj!' ,da>ha i)IIt ,gU4u hk d~iYilm~!'Jj nd'LJU 0lntald Bum.rn . dl§cllnd~ i5,U.y]ediiHrlz 5Myalilmn b'i.mi1~Jrm ld~jlitjni naMl gt'!1:i~trroe\Cek1 'Bu hin'lg). oo~atyary;a. yq~l~c~k1'
'$irnclli 8l!;lik kl, k:end;M O~.rn.03k:tan '~~I y.abanClla~m.'Ulmt ~ bhrn@d1s~l!iI] y~t:faR ll'l!i!ill:fU, hu yabatla]S!~rnayld lilava~!lruJO~'

§III,~,s~:i lOl\rur;@wm~ KaftlerriJ@rI, b ~JaYal',ak !'~llu1i ffinsJuil41 d\Q.jnD gid lyOrol~. '~tU&1I:! de ~lk~Cir.i bllr~rn uygam:~~IUl be~iiir Anla ilhri,ij ttbt b~ nUtDlralinmll,zda, 'k~lte da.ha ~n'Cl:eW 1£]~imI de de I~Dk de'\r.amh ,ell!'~ tiriyn~duJ'liIllJ.;Z:~ Elin.izdeki malzAl1m~' iAiIU'ltffi:nr, ICii.rHeri dev.llub c]quyri.lir.i:h.l.l'IIU, Bu nokm}fll ~ok OWumhl bwu:yo:twfiiJJ. Ha,!:tn b;u.' sizWlii.zi1 hamhYD.r'urm. iii oktu .. di.mm )"(t da SlHy1iHlli~lilinh. "By 'iCUtt §mJla i1iime kQJl!i~or.s'!lU'l; ,

~Hmlnbii!nim s6yl!LIU'ek is~sdi~im nokt~

,~~b~

iSava~ni]] 5Hy~i ~YJU,lu da ormm!i d~,!tHeJlr-5av.EllfUnen buyrfilk amc;)antndaIll biltl!i[ de iudu.r; sall\~~ao ~ir halk :g~~~ine ~ll1~j)k~ Sad~' za~e-r bM~~'n bit ha]b d~l,;' 9a;vat1lt:laYlliJ]I~~ bi1r hill ~ u~a~~tak! DOosMI;a!!i'ill ~p~O!k dlyDlI'Sl'IFiUl~ !)yl@' Ml? ollEmHtiir.

i~hr1. bu

&1V,(l}~IA ~iit"~~i0

bd8.l:' Dn.e'~ll~ d~g:ia. sav:ilI1n

t~lI1diB]

SiJva:'l" ~ok ~e~j>tU ibl~il1L11~ h~ro1'leI"l1!k 5.'ilnilook. Bef.liim }\~k~


mB.alubW;\ ~_lIl al1,1."l1, di.kkatfl ~~~UflT:liZiI 1fi5aTlih~ill ~tlk ~tlik10 b4r drzg:erlendjril,~yle uAl'a~,.yPrum. Esw ~ na~!l.1Lh\<1kendl lop~ wTI18a~ 'ka~lull1~rlym rJ:}~aya~"lii b~ .-~m OngO]'(Hll~i1im 'lD1'Zda hi!li mUcad!l;iH) sur«i:m"e' ,ureHi glrlue3i g.e~ek;~gin~ mtlRlljfotum. MUA'adeie'umall ~m;;J:D1,:rert S~W, zam:l-n¥l~la~, styasi ~e,l'lc-de, ZMlla~ zamirlan,t:Ils1wFn~k(l1l;u~Lrnh~ ~I?'b~e .g~r ...Bip>n14~ bitin:u~~ ~~dan a§affidy.a hQrO~me:Jj\~k,.ded~£;iIDi; .0. gi:ilzil:!l il1lSQ~ '~ldi~i1"L~ ~¢pl'I!D~I .c:i!~vcd~ emniy,e:~ ."ihrmn1§~m C)l't(liYf ~llmr vuy~ !bu !;''lva~1nk~nJisi bid, 1Jl~lmiyb~~IDI, gm:eJ ~~mdJl'.
tfliil

EVIL g{I~
~lmRd_'~

ya~n

~~k]c~mra

dun.m1lduc'.

In yq~;jIU'lilZj] .K~,

gI(llHE·k k,om~1l bal~dar I1m.Uiil' 'deYrillfl1 iii ~.Q:Ui.yk b¥;l1b itD' mjs~~dz?'
!\i;~S\lJllJd.~ft 'V~

Sij~.amop:a9~a .¢IayaM~n 'y~am! n en bilJ}'iiiJt.


dU~llil1.i' ,ijZ"'~

y,i\Ng)C]l;jl§~lil1 ol-

'bJ,mz d a ]rad~ gindl'R'13 d8:I'I!~'blIrre~i1'd[k. De~'k 1!:(. biiHJ:J!II, meseLe, Kirl S(j]fllt11L11'U nda y!1~~11 yaoo'nol~§'nl~fI 'biiSM'Uirow.i::ti.. ~jh:I'~1r1ll!' bjT.l~ ~~~., Ie
m'bla~, ve kalJdullffi:Ik ve ~t~§~il

duzemn~' g~tif,m'M~ltti. ~lmdi bill t~h~ sagl~uM'ru~ henziyM.. KllIlfiLi brltti m~ak1J" kader.lyle
~~Uliblimay(l ;~:m:urll'lineki.,en biiyuk

b:~ds:idlir." Va o~taJ,ya ~1J.g ~Kau'k; keJ~di kOr\taJibmi t'U)w;'d~w kenffi. yap ~~Hlrda.~il;tiIslJu ~j1lm,b~'ir ;UlriL ~end~:fIli ;1;l~bilerektir. ~Rim y~~l1 g g
~llmCl!I~.a]i);

d~vrirmtWl

'~ klii1tir d~mIl1lii_k~l':rnm ola1'ak bfifJ uyg'kDraroalarta anlatmlmsrya .~,h_:pbyoJl'.DikbJ &1lilirse ;1i1I.s:;nllll~lnol'iLt~umt.:u;.6' [Gp'nul b'i!r' kmtiirl~Fl'I£ olayJ dlemlityof, I~n]ik v.sU~I~~!l111ln bh:ik'ijmi~ ]lie kOhw dmUliy.ol'. v~ bUJ kii'lItLidc.- o~dilR;~a ~ud'git'Y'?~' [!~ t1ahfim3J Yl!~~~m.~ 0Sc1e.rt va1". !.1J,q o;!;'e1erin te1::§,a,r .~1iindmaru Se:rtkil". lfin!if i().u. ktntiiru ~hrip eden G.etiiilD.£I~·v~~. EHahdbi;!il 'IlJl~urIar:l:J!ta 'k311l Stl)Va~mlr talbijj ld ~;k ~~lk:tlr..BM iJJ1JI~' ~,amtl8(. btzin-w.mli~de.] l'il!I;izh~ buyilk yO:t'J;l~rlnd®p bimi de efl 'k:ulltiWUJ'. Y~Jfii ·truH;M.T sa'll~ 'Vi~rit·I.~T.Par ap.lamooki ~'lilltijr s.a"a~. gtmti§ ~n!~a ki kul.to[' sa va~ldn·.

lnsanhta ~tj~IDa.,.n!l yil~~em.~k. iit-e:r :gibl


'Y;iili ,

bu ~tiJliif'i£fM

'~1m.diI 'aneak tSb~.yi4 sg~llJa gidllcl!iIit~ Ned~? 'Cunkii QJl kQ'kl'G ckwrimleri:n OI·bJnmlhrr sonlJ[e~ g rQeK]~1nesi s5z 10nua.oou.f.'. Bur ~:s.lam D-evrimiJrui d~,iliflrun;'btr ~b~mll deffim1dir~ Ondaki S~o§~ kthq; $ald~n .sit'~frI~redeyse1400 rti br devam ediyo;r. Bi:J:" f'rall~lz DeV:rlmi)j.d@ de ~n2er. oo7.1l,oD!Uikler 'Vaf&ir. l Ekim De vrirni ni 0 - _aclnr bfiyillmemiZie :r~mGf\. Rdlnda dtah3. :snur:! bar ;mr siitiiy~e~~I"<i~ld~ n bj, -d~diJ".

tfaos,!'dist ohm' bam. IUla[e,r bde: Jmq~ ~OOtylOr. S~ p~~


:sos, a Ii~t .ki -lii'nden.. azijnder~ b.ab5e;diyo~ g-lCa. Bana

'!

i~ ~Qk oc:sW' geliyo,r. AIit'l- sidrm y.a,lljtHlt7. sa¥~ "tnlarl.l ~onu, mk,; daha d~ onu~mz" D -a.. .' 1n b denittn:i .. palitikaCl IclU* ~ Ol$UI:'en tor j l~rim.bde.n b'ir l nest dl! Zindan g~rnhr,amH gcUyo.r,. ~~iBda:R &o~J&am~1 aib vwiWe . by 8umro,l.:' :mtIJt!aka pra: . gere~i![el'l v,a1I!iD. ,. ooi J lla :wrnal;mt. FH~,t ijU ,Ui\.d! , U: ,dn mel&ui bOJ1lht~u 50Jm11Jak jstiyomm I·Zindatn. lKonfe ran:5i I,~I !;ikl~~m ~_efl ib oyu'liIJ '!I'm- ,IIU'I dt!~ Ittktj, Kirt
a

l;l~'

~1QIt ..

DelU ... ~?'C;'l'-k az lkan.,dikuJ.m.ii:s:1 $imd i Kuro (s:fij, S'Om.u:ti:und!aki de\rrim eg,er. rurtJ.\e~md;.~s~
bU~l'![nn~ ~mJiL bi:iliulfl 8zem~,d~r'i'n1 Agi-. !~I"tdirand'i~eyd . ngi.;I1I]lqnm~.j~IiYQlilSa! lrendJismt k. psiIln 'Ie mfi.cadele bi~lirIi !itt:'bQQ:'I,i1.m. md.lilJ~ ~~'I¥ifl~ ~t''lll'!iQllblr ormm1"' da .yap-rna durumlJlltda rr, Ctd§kileriyi~ u~pcak.~va~~ak, tie bira~ }'aYl~ma tgtitM.'ch gijit~lc:tir" nUl kM{l[' "imam &zeUlji ~Qtnnd~ ~Iyali b 'lr d~vnmiin.dumla$1 i.lrIlkan &IWI·; • i!.tIT~,bizim h dt"vr~m(h~ivMn GtlliI;I~k ~~l'r1eJ ha10C1i1!1l'HlJ~ qWY,;:Itilnn SOn1ut c)' ~Itildmoo gij:rtg; Q h.a1kla.nn,. Q c:ogr,nfyiJll1l.1i!.fiJ ~ ~Etum III }'a'n1t.uUrrt~ ~ lC'lri\k., ~e!ruiiisiD'l1e uyii)r.1~y~ibi·~ 1ecek ve idew k ~dj :at temini kurac:al:' T, He-men bclU1clim insamligiJ'll. 'Ih~j !J~yi ,d~diim.eZ;. Sis teme: da1'tr1'~e(Ulflbil'ecek halkl~u'[fil 02) Ir'kleonl uyg.arhk dllz .yled v,ar.du. Oft!Lada b.ut(:h.l~ir . Vie sisllcrrJm.e bUt 'otla ol~r, Vcera yruli 5lSltenTti:'I1, o.hJl~ma&tlda QJ,k Or~m]i biT- yere o'ti:liInJf,
c

tt-~l1SP .. ~JllMTlli remgc

Hap'lsl'iafti! de bu kad u~lInmidde't db;emni~;!' lilim -en d'f!mmd Lrrltlll'i, ~k ct~,litJ:Di'y'e sI· - lte~ Re;den n~yd~?Du 'Clliik ceslUCayd1~, B: ali 8~!m d.' ~Wc ill :ya"hmz. On < s6flem~H11I;IIJ 'b-E"1ii S.I;l;l;f!iI y~D,ruzde (!IIls~ 13' maz';hm. "Bu, IU.~I f~bleJi 'boyuw, leydi1lJIIJ yiDe ldil1fib" dfi\lrimJi. m.iydiJl Bu'" :rruic'Mci yapllllg:linllz fa- d 'Y'~pmak tstfdtlg:i.niz nqr-di?' U1'lJJR Y1'1_r ~ind.mtaJ.'d y'lliU'iJ." ,~'J'~ k!' ndUwni ~ lilI1~n'Iuu:o, b\l hlsam.1ru;amlZ~ rll!den bl] k!!dar',slIQlnu, selfegiFl!~ duyd!llml.'z1· a5'~ bu kam.r ~·U~ Dlfl1 nu,.z?'

Dttil n? Bu

kaOtll1' ·k..1nr.~a:nca

dtrent~leJinrn.
lbe.td

palrtl 'DF-

tamtt'lll oldu~a cure M, gell~J~d~ d~O'll1dUrrdu, A~mrna OMI]'ml~ gJin1iJr:ilr.I,

deriJ1dq}l

0 dlrerllneh;:rin

S 'VgiWi Ap~;.

dl!iJ bK iki .kaimJbm .s~y]ey.eG;:!iJm. LMdra'da Newroz ku~U~ f:1nd &,~un, btr ·llntcsAjm.z '. eMl. Yanl yelDii_f yqmd~: .K-ilrt k(p'ylu, ,de YiUth. SiZ emda !:(J' d_itmi b.u· ~ekiIldl!J i1OGJr!iyada b1.rn t~k
~s~ g,(JrUiYOMurU.1:Z.lW'lrlil!D. '

90k

~~.nmhl.l,.,.~dab~'

Orum \!\ar. S:Iz k~DdDtI2i

Sizm

katl<lL (Ok onJ!mUditl', Qnan t:ell'tSildl:eri olmaJs~ S>~~~ulelirL ...:OllinJl~si] C!1ln)Ck~ u~k,DJd.·nm ,g&1iii'J'LIOet l:JJ~ bij ld biiydk bir k@f~n gool~~og(lLL Boyle'S'11I9 h'QyUk 'bir dhe-

~«:a. gotirec'~i

buyuklriigu'llu h't tI~ml!yorom. Din~t'lllielcr ~Q§,b 1. Twunuz DiI;'eni~ija b!:zim ~Q 0 [;iIyullliS'U y.i~~Ja~k~ n c 'biiyii~UjJ6n lit-

refil~(el J6ylu.1'1IJ. mllllIlUz.i,' mch~~;Kili~' gB~dd' I~ud_ :h ar iceI' ed., tUIiIIIIZ. f.KK,. ~J4l. ll_~ ,~~dt ,i9,'ma Y ro.nU.D rmbZlnl eWhl·iz.de tJu.tpyorsLf!lm;., 'UnruJ],,;.ki t~ m da ytil ,a;9fYm-. el'!d
i

m~lc&is.l?~e.mm:[!iltpart! ~ldkt.

dLyonhLnu.7.;,

6g111;1:!i ~~e CEf"~

ni$in oon~~lafWl'nn bda~;. ~~Ik pir bu I~ini 'bilcm~:~cl"ik. U ko1lO:ul edi1emez'bol.r dWJ'wrniu. E,Aer, sU, R
f

ni§iin~,·i1.emQJkyab.n

oomm.hdukia1'lm.Z

aJ~.rido gc.U~<mbilll'rRre-· libcraHznl ..bnali2.e edi-

buau ~oyor~:ll" kef· : i, zindalll d~i~j~mili d~e lead fC'n1tya1"S11IJ'buz;·dem~H:r .. 1TiJf:kiyttnlflJ,. Ci.!lmhuriyel ta,-

114

175

rihi boyun'Ca yBit-'i'lzbi r tdnda~, pri,li~i bae~~nsaru MiJ'~j)tiiv~ bUa


pr-ilitijidir~ z;.nda~ d'iJ;!?-", ru§~ik.'rim1zden Sfl}'~liiltEt .alfj,~muz 'biT Dr. Hilm.~tt son, nefesini. \f\eritke1"i. SfJ'l;! del" ee 'Y~llmzcbT",5Ryasi b~r guC o'luak mtUhi:t P'Mh'IW,rr.. Na:zun Hii~t ~~keM Wktir. Ri.tIkJ:n\'abi'r di§'Lnan
OBI bl'~l ~saww.ljlrPtUniB

kcnd'jnt

Bm

8ibl

y3:rt:Sl

hlroJ, b; y.a] J1WLT., ~vg'y·1 anCifk 0:1"~s

kaGI.mn~, ku-

o~lflda itnyof. Ondan ILltes'~ ytXktmi'l Bu~nn, ~ok y,eni.. ~ lJIZU a s1£treU_ b~1r :z] r1I.d~lllJ dJiremiKilikJeri 'Iaron, 1112' bfiy~k ~ m~'le]'{Ht_ .efsan;ed'r diy,e~m.. Faitat' 1b1!lkadar yalTlflzlE1~rmi .. poJUi,b\d'an uzaklai'TJlmt~ ve hir anl'rndJ1t y\!:l"iit.mi§, k~1iJ1klet oJuyOl'. E~et- baktyo:null TU~Jdye"de ,~~ Tiiltkiye ~lwtd _ ~am:tiU' d.a, run ,;liktJ. Bir ylltnL~ ~@k kabAm3.nr- bit yali'IMl ~Dk .za:p.I.
'uaii g,ettrolim,; 12 M~rt. 1~ Eyltl1 mahkumJmjl' PON~ll ~llkanbmk a('lI,lchi~rr. illi bYJn~a;r~ 1r~IUUJ geridlijiyle 9Iciyoj1M. V

'Viudlu,~' Ve bunan }'RR.~, bukrlasf; bazMann.:u /b,11er;ek v!llya bihneyer'i"k buf,\a.~ bi'rllz ~l gijteTmes-i sQ~nus'fAdrur. r-~m~ ~-emI.el d~reni~d~erlenndeD ,~l1trna ·1b~l~~jt;l'r. 'Sj~ahll diren~inds~ ~,ir buwtu)!amk pgHti'k d~~i(md~ tillWdIi:roni~llden ~o~a. 'Ie q-,,~M.8J vanhr. Ve bu. bemim QrA Ic;~yaml'$~ kop~sl, g_b~ bit a~1Jru:n:adil'. indal), direnjlimtt ~f!hit1l~rl Z de' Vir. cit&Rl'kiKll'm de vat', Ne.r.oo,en bakl~Lr-sabak!J\::u~ bunu b.-~ bul OOenT!l!Z1erdi. AfMIj#, d,Q2.eni]l. b1f:!1Z hitilTl!1;licc '~'1~ ~ril.llarlJS~ -anFJiy..jilSaj'l dI~ ~o~'.iT.ak de!;te}t w prim v~k·iI$tJ d'iji bu ,Mi!t' la¥'¥1l ~k sts'b:meli b1r kam'ija ~oymayla bi~,t'l~k¥e:rdik. . ,
is;nbm1i.ruJ1J

Dqka.n.un, i~meki !k,adroO~

d" 'nifCl,o.zl.sirlLffi". ~dc

'vel &a!i1am.. dfl;fm~ rnh!la~uub~arntltp'i biS,yl' :I~t. ms.~ln hak.~ bill, sijyre.njyle'd~].dUnlU1da:rll1t mil s{i,~emak 1:stiym'~une:d

Db ~o'k a~]k!Bl1 d~i~ ~t[Criuin ,ahip.~ri n~ yap.yDti-ar? OiigU1ble:r:iilID D~i<;bk d~~ri yak 'ITIU kli ~.a:nip ~~krnM,~datlJ Mardri~ mOOrtdiruz~ a seyledjgin'~~ sO~, aite~"e vetdiA ni'Z IUMnl~u'~
ge:rQ..1ktclLt ~r, '~.rli .a<iU:flil.5~~hlatt}dtew~iniz h ~ S8~ithrrdlgmDz

'gEllttrihm.;,I:etdr, Bu, k6Rmn~jbanettim', Jlki 'bllilRII·t!aSlll 'bu kadar p.bD gijn'li[iouz".

'Gayef lilbr. Or 'buyiik ,cJiFem_~leri]\ s:ampleri birh:~~eit;m il gCHm~pe~ '6diilL'!l,uyt~in k'~l y.erlerhlle otUrae~~ h~le b

o i'm\!P<m'1a.!n" ant1~fI bu. kadar ;'raya as gecitocc'k degtJj'~ midj~ ~~. btJltl~ar b~ bdar ses>$;i<J:~ §cyi e)unD'la tJJ.tatafll br1'UIif]a~nlLa her yedWnn,\'i wtsi11l'i1", r (jilip ~lkmlilar1.ft1t"":1h!. nUl- oJoyot ve bm Llnda:nda ell Qlk ,.a~,fI[p dB b1n,ga'fL f.e'ball"' l\aJiRm. 'sa.fla'rmda blJIJu-·
pw:ibn
j

Ni'I'@ ~nneyeylm
biil'nda Im.ktfl1S.tm.llr •

kl1 '~fi iOSilnm g-1>zUne ~1'ilm we d.a!ri~ :ne oJduguli'llD anla:nm. !!Jj,~J.tmIlJdni sam~~inde lflrfi_I

:tBitbk. &-vwliimn'koll1h'df~

gitreflt in, anm ~'f11dlni ~lamam

Qak

t;~ r.ai~trh1 n(l:)~1JmbM,1Ml!oiJUyodar'1

Buf.B/Sl Q,lk d~

Veld s~Ui1iwcilanae 'D14~11

8 . mHdir. $imdij' b'izivnldlerill konunlllli £taU da iltffidicyd'- As.lmJlL.da bdyle bi.ti,Je JkfiJbul edltmiYQrdu. '§a·ti:I!tMrafi(!l~ mUcade1ey~ de iro~lfy.odardl. A!IlI\Q bi~w 11 buri1m'1Iira~~J It~te geneld.e ~pet .. yabmin irnsall) h§lf.dan adl, (!tra{l.u& hiltklam kf: jaine 1J~]amrua" izeJde zindaHil daya!ttsJausnsan ha:~ ifte insaN~t 'ikendirnj, 'Wriiz ~ois ce ~i:iyflmnes~~ d~Jah politfukasU'uD b~~l.riliJa:~~rnnJi~wdiJt., VI! buna, day h. 'r,)il~fak.!' Ullitt~ TCflin ba~Ul!1n.~nayas.wy. d~ en .z_.oda'!l4llrsik, bix AT olaYJlM giiUi~n'i.6i1, ~Hntltl zknd~m da:r116

Sonu.;;lacl betdw. ~n pek o.nem11l dcgUdllC C;o'k.,!(du.mh~,du!lf! .apnhdw cia.. ama ),1rne - m,ucadlelcnilnkend.is~ tbk ~f,le:mJi.d[r.
Burada yj.ne ilke devJedk"1tir.lnresa'""a~lYO:Vc "8u1u~ar fnren,em.lfl!l'e \ff¥r.l 0'1:' ~14in~tleriB.t.u .. diwniJim ~biplf:1!fi~' bu y.~gm.

mJi:!i~ /kj~U~Iin~ $ayg~"~ olQca:~n! A;;; da

affed.n~me:z, Ve kab'1.1ledilemez, Kendlne sayph ol:aC'~!

Di-

~laib;flifSial. ~TdM

- ,A~~ ToptJ.\l'u~ ~:a:ncl,artlai"run. bi!evl~rii,,~ Mp'iSiha..~eye s.o·!kti1f¥'i.asupii, {]~i1iy6]". Pol 1.tik "It! d1ewimci mrllcadflleyii "illl n ~~.i'C ~rog:r~Mfyl~ om~'.c~k}k rOlcarn'k l~gi1~n.iy(Jr.,
1

bit kuru~ para da ge]m yeb±l1r, kimse se-Nrl yaztme d~ Mkmaya;b:iLil',;I ama sen ~~lrad·JI_e 5lryttslZhk edJemdlSi.~Jt. Kenrlnd bit lkocnlannul.kucag:lflll, t~sl im edemez-sl:n! OnUnMU lO'n1~, ~i ,S~ '~:k wrdo~~:rl ~ hakiUiet 'r!tflil~r~ Ve seem tii1ien\ijlhl ~
~fiyUkliik gi}s.temi:n. Bu~ ,saNp ~:nkt€abilflfli :~, Zillda~ K~nfl!: !l",~ns,~lftt~ 8!ru&mI bu.dur, lJJre~~n ,onurn kJ,mnmllitu" Dit~

B'u 9lk Onl'm'iliitir. Burad ' ~yt ti~n m'Uih1m de~. So :1~~laJi. da mO~'rlm deli). OJdar wyiik dIl~tll{!tdlT; miuItmm at~t..l_ 5ay;:Lb 'Q]may\ bi.lDt.eliyLz. Tedcr.a.r bu Qok omeQllidIirr' di)'t1Ji'Um. Ama ~I -~n 1Ur,k;iy~"dekjJe[ blIll1lJ btr 1milW, Ul'm~ler. 0 TUwkiye't1e<ldLmi ,~U:d1¥OfiWll. 0 bThyfik ki)'~I~k :a~mlln'D\I' Q ~uytik

ru~lcnn anumnll koTllmak Q)~ ,0000mlkUr. bdm- d iJ'mle:n,~ bn bda1" i,-,~~ yi~l1 'insaru ~en dia~c "sdir~in.'" YetH~ ~ acl~J'll!.dil.n ~iiJprhe;ederinl. BelMn zil)darot b1Jyuu.t yiikl~nm~m .t5hnda ,'U '~IlI'nt1l lk;,mde buJJlUlldYgu d lnurnu gOnineme~tiktoo. bfJUl!ldaJ'unly;or - Bi~z (UnleJi!S1 ler, bir.;z ~8y~gl";hur.'m g,Msthll.er d~yebir: 'E:':nd[~ ~ t lbOy~jn:El blr 1'& haiHamay., ~lak ~ttillemniJ go mtemekte:n, de "~l~klUJ!m:..,o:f. Mcscl: .. diizenin ,~'k jn~ bir: ltand~ k,a;, iaindM, ddil kON da.Y"" .aLm,a1l!~nm t6tmc.m£~1'ikttrn geU fl!11IITIwi, bllflFtinla sessiz~ u~ ~~1l;, bit i<ek y,eya bil!iney.e-rek tuz1a 'Dnl!IlIJ a1ieti olma VaI"f)
lmaw, haldan aw a;billd:a 'halkl~.r!1 e'~~iSi1111d blwaicmaOUJ ve senea ollJ.an :kO:rllID"lltt ~]Itlna ,all~Sll dnml'lll, vru-. Btmu ~t eak bdar a;pUIlI dcgilim. Insen hakb:lnru en ~ok gru;p ed ~d~1l ilJlsa~ h N;,;1"1 S-ar\FURU~ :k~silmd~ri~i g,6.~~,~ lattait'" aptaJ di:i!jjlUm deme~ isl1!'iyo-nu;iI'i, Ga~~ '~Jb~.. brtn 911Dn m~lm? ~'9de b1!l,blSa~j~m len ~,ytJ" dU,~an]llU d y3tacabm~ 'or-dan sonra da yu~mlil~ bif taI:mD. gClfJil[e~ kttca~na 'Q!l ": 'klrin! ,BonG yu at, dam ki ....... e dilr? ~ r, habi1lJt'ltSJunJla bun:lan tekt'tW kaumaaJd BurLUJ yu_ ta~t dl2'~DLci 1!:iI~[~ediil Yuta~" a~~~lik bi:r. dummu y.a~ild!l~ml.z orta,ya ~I_kin" e~i1 ;ml]? Ttirtiyei,d_,eldfl!f bllJDU bne:mi~ d y~J~~; ~mt~IaI", bir nxaa 't~krai duz5nm klllU: \Alrr: _ il'ill~ ~15~er. 0 olililann 50runudu!I;. Ben ke diffiW Jdr:le'fNl€m. 'C;iink ' ~
~bj]itu.yon "1u. Yb1Le '[lm~alii2;nn±n

-:au

'~i.st .s~vlU~

l':e;..

Id;~lik5ii:~;

banu1iJ ketWJi sonm]'MI GIg

gerekiyur. ~D ~~l~T v8m'du'" ki, )"Q~JD~. m1k'kl\t 0iin; bin ,si~ b!1f tobt 'W.f,eas~ on.u Mki b:rrk )'WI unutan'rli!ll~l.ruz., 1un~:aIm y.abtlZ ih' tokat 'W.mJ1ttlantlll; ~cJtkm:t~ , l'r insaftl iftitha cendBes.ind.~n g,~iml~h:;rdir. BWliDI he-sa:1:n:Rn kitablmn 'iyi y.,ap1IDwI, g~r-e'kiM'. m ~ her gUn 00 .kadq1aA: !ilijylediii;.irm 'tu.iv~ "'Bmta ~tr aS~Ilh,yv,e d,Bd a:j;!k~J']e yamn ddij~lmk l!tIkenoo FbsllL Q-q.'milrni,tiT,. 'Ben OOOLlfrIJ deJ.i',~kni ,M~:m. Bb' dAha 1.11.1. zinda_ ~r~l"'i\ b' dal\a bu diu.romJia km:'~! la~~y~Ol~ rm, bdnum ~~il,l; th,gtU ~lciyorsa UTStl'~ k\J.m:ul11~'1l\ (f~ tefeiktyO'frSa ey]lflm mlkuu 'y~f1Ib't'mbyu;m.. b1ll zilLlrl',j:1/ll] ~La-rINna )1km_ak, g-I:f.lekiy-or~ '~Il!l pkOn.ak 'iiimdir ..· , ,Kendmw vet_d:ijiim ~ uau..
d~I:l!m,l!l 'blmx ~I~f)

APO~NUN

I',

"SA'- TEZLllll.tt
tlMiDlifJ'is;inel

IIi,. te:k tmill, 5Dlld:U-n Whn ,'~iY"r.

Hcr gi' ;~; i"~U; ,a~~~tamtsininmaYfm~Rll1J


iUilihhan IlJriJ,,'~di~;nasitil
Ok-U"Mfmr

en igi

d~ht! 1~fl.k,maRll1n~:vonHn.

diiltJilay~ frJz.i:im},r;;tttm ,oIAI~l"'I.1, .. lln glll'l ;;mba, coK' iwmJyttmm" Bu;. biT YlN~n thI -o~~dJ'~~ Il'bMcak1pr~r1 ~lPlml1s! tiihrtf.lde~ ItW ~i,' nd~ ~ ~II1'Q~ ~.w1i!YO~. ~ilfjW ,her
da bir ~ gjJ'I 'dN S-,Jla a.m(bildllnmtkm

ye,ytni ~~Il~r hurupn~m.

bu b'li:yik. dJre.AI~91er binu: berurrn adltnilil kull-andlll1;er; Maz.." '11!D'1l1L114r~, K.em.a'I~~el~ H"Y~'n}Er l.len1m ad;llIm ].ipUiiL'iw,:b!1ar. 'Eliraz 00,.. ~ vasiyetJ&i w.n:br. B'en ornhu'lL ~detme dummtlmfldayn~,

Do~hryevsJdyilt ~tgiiE~lll1lnfM' Mti~~m4a' pit (g~ ~,u'dltl;n: Vi'1m m'u:e b~l~'ir.Hl' deri~,bir sa~nll2l yaphf;m:l gdrmnnijnm'. Do:$t~

~ra!l" IOOpist£fi~{&illtt ~~.inmnbnaz bit' netUkl, ,g(iJr~liya'. H~p4}iI,ii

i'nsa~ iradesi.ri r;~rfl~~o1nmfr H~dik;

ttil'_"'ml~r"
ii\l'~a~,ut fcm4'f$i",~: ilrl:ad:Q'1$.'wl:d~l'ltla'

i·l1s.t:11f/U1 i$Jt{!Rr1?f,rfti",

d4m~~~' ~ledir1Gardt.y;,r.l'nltk .. Rep irmifWi Il1Ii'JJi{il mf!Stf\~iifJi:"'. ~~yi l!ril' kim ,ishrmeyi Off{lm,r~ bldllfiwm 'i~rd.i~. lnRtrl~n 'ner~ uet.~,~,~f ~iT K dr'if.!~~ s;Jld.i~~fq mes1~iljF. S:UU~ ?Vhr~~~ '~Illitufa:,. ~ rb~/~nm., B~ OltICnii1:e. odt1 'fM
1lly.~!l:f.!\njlQ:~i.
~'!'S11i11l

hftJ5lktwa 'wk-aHI'IN~ji ~i{' ~ pr.tVj,I'iyt'a~ifflfl' ~ltlfiJ1 Qm1Mmz~eri,jl ~l'elJrj~iI'~ir! dedemrJ", J1i ~irld;andarl Cik1p &81.mWil'r ~ • AV!'-N~·tiln ~Iit'§f,i~d,f'" d_'imfjyo.rl~r: D~'Vrimd 'a;rilrlflr1' 2l,~,,m'lfjur. yPlfflttwar1-l'Il!tI~ b,i?'fir~~ce i~2lliti~ giir:ke.fr11"4ir; I~i.'~~Jf;iMe' J::a~6t5~,ng~ M~~' y SGlWA1rm4'hl ,do~1fOrl«f. Detri1ndler hm;~'l'lngiird~ ... ~'tyt~* b h,ir ):r.e ~.,!,?CaU dQl~ H. uMt!'1: i .;r"'~ il'it~l'll:ljl"h'o"ii~ ali.V ,,:,;,, ... !i!S i.;l'"'" 6~~r" ~ ';1lli:! "jiMj:" ;flo: - ~~ ~ ~. .r' ~~ -~. il\'!!< Mitld'ew

1~mckle.n iCJlI'l'ffl DdQ,!A1 ~~g'm~',r~"., ~lI"wrfln ~'I11,at~d~ ~,kl»,.,s;jz Q bi~im,r~ IHkJ~m.*,tl' ,tlirillljmH~1 cJ.·

rur

d,~~k(-a m"'UJiJ~,g®tlkle.t;l, iSM rn Itl~!r;rdl1n, K'I~ :5ii~fi l;iif h!7pis~'k ,iJ,il~~'Ita ~ .a~.I:ILah~WI!llJ~~i~ ~fj'lr.rJlli:$.t.r.l!. I Ui.tni

Fr.ulrc$~ lhmon .il~u'nOcurj!lIllcri ~~JiI"1'da: ... ,~Q.~lrW~ ~s;imleki iU~kJ~ef,QfJU OlJDldk.rJ.~li"~ yilt ]l1\tU1 o:t~.aSI:l'M' kQlfllbilen t!d4n£DS ~ir nifll!iirdu-. U:zt~:i'l ,z'j'nlii!il~\I: Yi'ltlf-( wl'dm mr lrqj~ iirgiiUii ,rr~i[d,aJ{Qlelg UIl!' i ~:mlllfe~ b~/trI~ iki;hifJlr! gJm'lll~ l~msil • !iir 6frisl cl-onrk bia~~ .. {~J,' d~~-, Mar,x, 1m van ~~j~ k'~f!l(.,ffrtyrtt.
,~i\l:

{Jll'ki (Ie';~ t~'JilltJ@nljfrr~ bjlind~e Wrlr~Q\1 lSf~iiVif:~~i~Y'i ~l~t'ii1 ~rdtiltJijj,t 8f~ )Qfii~' i'~iiM MRFx!'r,1F1 BI€ifJ'qfj I ]fl' ~l'Q~l~~~1; ~Ia'rQ*n#e.1_€J~!1'i~'J' rill ;P1i1 ~'d~r !Jijnul~ocJ' ;QM~~i~tn~~ £ittlayq'i:iiUdi~~. ,B~a~tq1-~it

ln1~1'iarr.~ll~j.~1 i.rdJi~mJ~" i~,rJa1'. 1(Jrif!!rt1 h'ur!i'(,{IIil de'fffll~-' ffk. ,d~bn ~J~nd~ ~flqt!~I~ illi!i1Pit Miyorr~f. ~~ _ im~1li- 'f1lltft~er ~'d'I, Mrohik IiderliJ'1w,1~n dnJm ''t:tC'e ,i!7unal rJ,dMigQ:.il~'t'lh $'imdl. ~;t m.if:M mha ,t.1brf~.gl.tit'! !lit bl/~1jkk4,~,~~yl,. :~mr'~~1il ~~myle;.!p"~Jiyurii7r·. 1'arilJ'i iia~J'dalr}Jmk ~/,I!Mm bJr"lmlll:ri W,f.
1

'.1

v.w

b1JM'mt~,~ SIlUi)TU1::i.n ytm"'~na ~1'I\&ilr ,R:~~ljJm"~ l.e~iJil de mi.i~f~ni'l nmStfiih mi' ,&a:fliltl\'l'~ hir 'UfN' lll~~- &-l~kl6"~ lm~flJj"in
,Bit
"mQ'

iyi ilr-m'flilf!.Ti

!Jl~fii'~

~l,dd"i 1l~"m~Ym

b~rk{w~i~lllt

j:ltd~jjttr:r.l~

~!!bit h"1,r~illl er. i


,8~11,."ar,A'1ca~ ~ ,
,t;flflin,.~Ltm~jlU'" t~; ,wtl;J:un ~lmi~iigl'~iriMMdir"

:jo~iil~~or.rs1du·.
5U~M

Ni~'dt,
If

RfnsYO~1m dim.ttya~.D;ihQ
ft""""~. ,. ~"

"'ApJ'er':~i'~e' 'f~i£m"1
~l ~ .~

o.~.
~

Di'Vr"'l~ 6 5i;J'E. ,k.o1m~,r,~ iD/d~(jup'jda ke~i~l/iikl'~ dilJpl. dl/fil,; g)!J.I€-~r.ifil'nJ'I~I~r. Dfrmrfl~,t 1348 yr'tlaU'nlM ~!jJ:{{l1f!simle ,~$. ,SO'mmrl\r,lti~ W~rsid;r.r. Gf~";i1,ku ,hgp ,f£tMlIWll ~emsfl edtylfn il~ttJl y'll~nn z;ir-u/filf.E ,d,'~:rHni§~:l€' i mnmk, ~iitiln ,twr'JI~CHtff. ,ruil.!'J'qui~~i~ . «'plllJ.l. hakrgor . .Bla~tf~r f~e .sii'IWJrlJ dtu~'r~yJ' ,t~m~ ~'tf~~r. 18'4$ /hINt/ii 'l~d~ bli¥lll~ bi:!" ft~t :ue A'M'lllJ4 ~ti.aWiwj~ l.rdd:l ,~lf.;,r.l'el.!'~f;, i~1 yj...
V'e ~

tefllsJt dll)~'ii :rim ~ Mlil r'x ~,~Jl' el~H'1'ffli.' fj(~k~:r~'rll~ 'l&48

ufiy.flk

hi" ~milivj, ;ahibi

j~:rill~1'illhlfD"f. (

Beiki

~JttiJ'j, JlM~'~~~~"'.

Iebli1:k Ol'ei{;i;i;nirt b;plk~J1thJ w~~'m5'~ hirJilg:k,..


!~yJflr~ Pdt~~ti.r:Sr ~

iI"~khilq,l'!~ .t!~tl.lm$lf/J/: ~O Zdtr,Q11 PmJ'derildl'lo;p Dummy ~19! ..t'" sii oien' J:abl;!'n""~·'I11~rr~rii.n"" jl.,.l'"",,&! '.... rnil'~Y'Im. I~"J'M" l-:KtPJ p~ ~, ~ '!i ~~ ;III>!!!",",' wl.l:'; ""I!~~loW:J"'.d""'':iI ,3"". ,tIl:m6""m, l"'~y~ ba~!t~r. J N'iMJI Q~~h!. ~bnJ:gjQ MJJ'yo-r ~-e' 4 N~'t gaMtl<~~b.\o. .~~rmar "'S,r;,tuliki Dmr1,j'Hi~P~Jefp-~~~!Pi '~'£fri ,kD~(t(l.u~~~1:~~f~~J\UI ya,~r,lt Ni!IIJfJ Te.zleri olll~ak ~{~j-j'cn' bt.r. ,gIJ'r,i'tilm WItt l&il:diJ1r frorik ~J:ffmit:m~fT ,i"-U~,J"iI.!!Pr; ~itrld~ ilind. ,~~~ ikiida.nn l~"'(;f.g'~ w yo.~~1 tiiyll:'iIi!,f,~H fll'nde a~(ilgj .. ~~ ~ne ~. NUfP:ml:mr"d(~r. OerlmU ,Biri!id lIi~l1~fiU'lfUJj vnrJ't.ilni .. ".rol'r:fa~"r.~" I&-i· Un(.- , '&.rgf~~UiJij1t,dll~Jni~:,.~siz~lt"rl' ~ b4l'I,~r,BllnlJiFln g;tT,~iJ,e.'
'" ,.1" il'

'~~J~~d~jJJ~

idn~191'? 'SiIltlM! ~ ,i1.,!fililj' bJq~

.JlfI.

I,

[,enilli .. A~'skii!

T'eid&1J.: Moskv~1 'l~SJ~ 5l,;']


,

100

kQ~dmlnn' dU~i~~rfiyJir w iJdidara~iyw.


Nli:«d~'lfI'rj'F$kl~4n!.

W.' dwriminiij! ~i%leri m iijt- s/ffZ/tri !tlaffuz ,etmd:'ttm «kimniwrllJr~ l.Min~ 'ir~ gWii ,5V1l' ~l,..a ha~u1am~JlJSti' ko.k il\U~'fUiff"l!lI", riC, P~cl,UJ'I,un,jJ"~~~ ~k h.r.m:ttJ1. PfJl)!lU ~. 'h~~' 01(. ~ ~ It{Jr'O:~ gI.J9Ixnf,,, Plehfl'rOr.r! nah~m'l tkliyur. '" r. iJiQ mlitbi~ R
ml~~dn.~EJ" .P'lml7~·, lig'lii'l.'ll,f, ko"mjffllW5ilU", ~,d~nJ~.t~ l!J~k ni~ tellyorve ~fel' "QOlgtiDi"P1'eh.n1tJii Eftmdil diy'Qr.

y.inlf~ ~~ h~'jlen alhnda·~· in Ush'i'"de ... bartt i'tM~il.'e: llJ'rt:i'u:r,i yn fin g;m.~r;; bir.gp~i ikci,l .. zl~dQrlGil di4'f!n 1J,eAmla~dliJ #J.tJin/mmn :zor iJir ldfllik ,diU11:l~~leqm ~UlflBt. Mh~tlu .!fil'. 1l!lktfrn.lt~lmNe~ ,~ai il!!ut:num bil'gt_t b~ri "J:~ikffrdfk1"i ~UJ!lle bRhdltrniSi ~jijllgr5.m.! lPl~ rnbyUf. Dflim 1M ,tin m!is~~.t h"Pis.lll~~1.1'ill ' k mfl,etklJ!!t'i~ iit ~~mltn

~tuk ~Im-~!

unt" l'1i5an redm~ t~~'M'ilrbizmi

'fIde, t,j,. flifn

u~;r,laAtas:tdJr.

d~'Jjr.Myor•. Yi-~,ic{ yam ~ $1I,fr~ri'Jv.e i!'iisnni man ,rJir ,o-:rki",dtJf,hfi,yfJk hir ifflde .bnaJ.~m ,.,1nde' ydl~rml g&:.Iri!fi'1rllr! Y.~i Mr d~rUliYfflf. Zindtrnw liin·We(.$ite-p,lrJ'uftj l/iflllg:fsl Ire .g~ bit' di'repiq ~raSO"1,Ut~lm ~~~~

,E~~tl1tt1'dar~~iSa.Pl T~/M"fl£ ,h'hd~r. N Ai'O ~mHi_Z{itrdJrn t.onJurmSJ ttml~r.fj.i iIfJ.f~~"riJilq N~tI1 Ted!:!"ri'.i"li hn'IJthrtl!JOrnm. Hm! cok buJUyonml ue hm d,e hIl" rM'iruie.!Tip' flawiff i~tfrdi o~r~~ri'ivonnrt.

ma;.tJ'i'" ~'f!~n1'.d4, ~rllde.deJtjtnltn~t.


Biz TarJd~'lic .. ~tj~fin lrtiyal'
trC

glI?meki kr/qy.~
mm:.1J'1

\l!f~~' .. Ar'riil"~~! •.

~Tem

pn

Kiil'll.i51t.in:dtir.~ mmai'l run elii~mn.' ~'1k-

h,

iS~~i J!1MflJrJe"f,l'f' £\fiyak JrJr t~rf"1h. ol'tiip

Anaik Itu rfll~J.jj$J{ UJim .f!!""", o~~;mt'tllr',

T~rlaFdetJt'iiflli li~rsu'U~n da o;uwilli b~.1.~tJ1m. .Uri t;J\tJJ,.~~ tHf~ ,~j~hlpn~tifUr"Bi,iw:cJ9f, Stti~'htlps:~'nt deurJr'n. !@l~It~ dtl .bir klr1'e1f1 rsaydJrm8"!J1tJ ifinrz K~r£Id~r, lkl,iasi" hJtprskm' tleril~ :ri/lfDsrsi1e cldul~ tddmlalt1:m u.a ftlrl1§~ a(mak %Sl1"l'.MjO;nlrl. Iiifl~YO/. Eyll'ill5t rinda,i-l1l1ida da ~dn.eri"i ,d'.iI1ir~Jmn ~ktlfma ki( .bJ k1J ImllU'll~lyor;.· ~n(~kflnmmite 01~~ ~k ttlrilJilna gerdeinJJOr;
Ym1,rJ~Haltlln iJ.~lIM.:rni,;ri s~yabmyv;rn~l\' gin fKP M,i5c.itiIJ~ 1Iif' ~yd~" fopkl mwrd31'. 'd~, htl~ gb'mdm'~ftltbiyain, ~'{bm.t..Irn .2Jll! . ~SlQIlIQ ;va da ~u,a~~ Gnt!lfdt m~fo' bfwm~ !b:m~rJl" ..W: No.rm~ fumkf~ ~ hJ:ekiitn~ftt'tdt bfr ~ ib1i~rlQ!r. T(Jprillm m. '~efJtri'uerimJui h.aj1~<M'~'IilP' ~bcr ttJ}'!' yglQJti~n i\¥n Mt' ym:mm~: .w.~ ~IJ ttT;dillP o~uym'/~t,.~ ~fJlist tuhlkfr'~'~ hilkiimlWi'fr t~ ,hq ~nerly'le ,ben"dleM1riu. Anmk 6ifbtJ: . 1111 Sii!lgydriliJfrlarc. a~nuft .~ blypk ,&-~r~~glnlik Qfd~1ftn~~i :5iiyley mi~"L

Hep' ~ml'i ,~emmjliW4.m rol« '~T W' drilmwn ~ldr~yo-,; 'll~h I~W1Ct.lj! ~k tdt ctl$'d '~ netUkle or-l4)"l!1 .W~iyor.Apo" lliH· haUilmiq~ ~ .oederktm "wu n ynF1R"~ pnel bJr :zim~dJtrlf diyt;.r .."'" Eler KflJ't hrilk.iNit: flitlinf~i, dtl '., ii~ A~ ..lZiJii1' ~nm,'irt1tieft!Jt;_ !!dell eiirl5Jnl @k 1J.(j'I:l1~dQ." bfli~r ~tf.{JttJttmi' ~Qj,lI,;dlm ~ z["dlt'1: tTe genBt zindt1n Ilm~mulaki Iizdt!glilJ kumbilntek ,fjnon1i o.i1nmyar" liU,. ~~ :1'~ltd~ de,. "'YasfilfC'i tt~~ mnJa,ula. m-ta,!M c:lk1rf.m r/:'t1Ji:t da;Jtla tM' ONiI.Jt!1 ~~'. I i lItqJryor. - Eler rI.!lldfJJ,~ el,el Av·M:lPf ~drJ ,JkmrF.hl!''' de,fmend'\fmesim PK.Kni,Apa·~ tnsfi'ye',ehfld l,h: pzoo 1w.rmna~ zfndahdtl ~~'l kL!!rcan~mS'JM ? ,R[mrm d-a ii:fiemli bier "'zi~nJeme".m bq.int~1 rOI:, ~

riJlUn~'£ SQ.PI~ynmm. ~
Sa'irekli i~n~arl~ ~ Jhkil.., :5. 16;4
~~flI",

il,fmitylJff:

h:ep h'"~lf~,~n: hu S;~mrA11 'i:ilf!


1:992,~

Zjj.'i.d~ll.Konfm,ru, ,Ozcl Sa)18'!,p'~


i

s
B-11'nrliliH

,Bur.adaki ~~
&@li'ifa.

5erxwebu.n Wl 'b:o sa)'lSlndan a]l,yorum.


yi ,g~'k.tt 'b1jl]mU}1't.1Imfit.

l~Merin

~ni~~~e

c/tlrcklar"J!tG1:r.iJfls2', coftl, peR getU; :~i'

,sayf.1 :nmml_~S.!. ~~

O~ oa

d~]lfJr. G~Hl~l~d~j, l!irll~uJi,,~1fl~lQ~' w ~~ld~nil'l ,&iI~/\lw.!'/£iSb'J'M fJ~'l1Ms11';:l!I.' ~!$rl1e' ~ bliylJk SDmltP_J\tdhl~'liIr ,~tl'iflQ51' d~.. frnth'!-tnll!~'C~l 1JlJ ditflfebilfflf' ,Slilllj>!'I1J~J"1lfAln:.. ~Y'u~.
~jfuj[lh~ ~rm~'~nl!lr.m'Q.nClnH

,~tmh~r:

"~'~,

;tn~Niit1

t1~'JiP~ilsc4i:f;i~ fldi~Hrijelk--i¥vtY

I!rctigrJr" .Bit ~~ g.~ld1~1,I.~tJ(ly~~d.g,~'~J'l:~, gt're-!i~j"~. Zi~~~'~ itiraef .i'i>t.)Jfpgrdfl' t. .1iJ~ ~jih'li w doJrq:w~IfJ. PK"~'nin dl~:rt.ll.

1Wr.jDi~ar •

lai.fr~,. Me1H/J'-!~~mu 1m' ~~~!i$h.n~" P1t:l1i·yt; pn5ipe d1nck ,~ ~ tHw:ld-; 'q.lIJ£ine Il~af~l ...~ndan, '~trit.r,ii §'CliJ~i'rm~blgMfku~ ,&1~limmu;1 ,rJMljmt~~f~' ~ ~'~it21d.k ([fir ~N.!f~~.f,e~dfi~r.NmlJ~ tt~ , KK"!(p.il1 tj,~~ ~il~l'!t~i~l'{f" d(ydil«d 'h~ ~~ r.1lI'pndaYlIn.
"

PKK tidcri"!I'J\a,~ ~llttifinl'; lu~ ~amfer.til't1' iJe fig,ili hlj'.Ji~ rb ,rQ~ ~r, Bljr: G~~kt,~ i~hhnn d'~igijil~i~~ Hi£ m~'i&;nJflil'lJf~/Uil imn~JF" g'itn Kflri in5lilltiI"M tie km de .filte ~~'~~n'1$ ita-iimll1tl7i yJJP~~4-nni' 1~'tr"iyi"-&1tin~~ gitJJJrik gi~zeil!gjlinrte iN]
(;Ilt:inJ ~

i[rktm, ~il~diJ"da ~iW'iit' ~.'i~i$ ,g;h'Uq~ miltmf'de at~, ka¢l'lr,r,nd~ Miii' {1N~8'l<li~r(1~~Jj' lUl§iJ~Mn ((!h.~fluft-flnu. ~t;_ ,r;tl u~~~~ ~ggti ~tl, Nt{~a~~e' yJl"-lI.!i1'fi"~Q 1m'~{ ~~il~~~ "~;j'~i'1 ~if:l/t!biw ~ ~W,,~y;r &il~ blJ'Mm~~mg.oil ~;'er.ig/~ fotfflJ~{le~iJll).'T. 18iJ! ~a' '!fn~ d~~,Wr '~pta~ kil:t.fL;i!~L:tm" ~~ '£lJ~"' kj;ikl~h~ ~~, M9f~iid ~Ir hw .. ~l'r pn~ ,~i~ i!i~l..~~:njJ1f f1fil.i'fjt~i2'{Ufqrlerini1eJ,~ 'meytM1m HBlM b:u h lJ:'iQiil!t;.'e '2:i!e dl~.yg,:e~ ~lS11hl, I1rtilMmrd ,lil.ii'fpMiZitfi '" r;rd'[J]~ uef~'~r, Zillit:r~ Ult;t~j~ml~j.
~1tli$~ darhe.dt1'n Y1r1l1i!i .. ~~ T,Y, ~J'i:

,"a'~~~

g#riiYl)'r.
"lkgrl.~I'. An(Ql:

,!kit ~~Md. ~Jm/~~JWd:m, m~~J'Mb ~f~~ bir


h~'ril1tle:rfj Wi-riftl:raiii'fflN'

B~e

d~ !~ir

.;mta onlu

I!!IfiI~GadJ3~i

d.~
e,~ ~l!Z

tel eyj'r:p,;~o1,jfmk~lfnnJB!t,

~r.ld_ g~~!OOtim,li

~'f£ !fti:yillenLT...

'blfiikty-mIillM.

_w.~onl.unf.i;ll pek: btiyilk bir ,gelfjPH ~Ildlll~n w Im.vM~dllt ,J~]!iJ~d'~(~m~\f. bili~rrtl!"~'. A,~ "~HjJl V;m-li~d't! ~~ni!!Ul ~1f!1nts1,t~~ ,fmm-'IJJ: ynM~u:r; ann;rk ~btlTd,isine! ~UlmfQ.~'~I~J\,' ~Jhl'ffscllrJi~~lil~~' bJrU~ &ir' brl1'~ltt'f w ki~mllJ:rmiimdel~rJ1;.r.l :r$rl1m~';Qild ~ I'Ifl1~1fllOf, JrddmJ\!OONaom~'u~kl'~ JlnJ:m~in~r ~i'Y :~;lf9!!{o': Ji:Ndm~fl~ ~ihtJIer,1 b/;Jnva-.rr~lu.iln~~\I1 P!(,K ~d#dl' hir
,[)?ml!!li'r1 lt~pi~Jt: 'KK

ruNallh~~ dii~i!n~~ijdJ]r. BJl :bdal I' haik.,u,et ~Jf ... ~el_ lilIEf r0..iriil"N1rn m~n~m oi!duIIlU"ji~!t bU.. ib1!md~ [l~ OON-a gil btru du,zeNi 'k[kil"at YWiiJ! 'O}flt:l IlMFfta "l~ 113SI[ bim' ~~~a,yilir (ikan.LD"na$l, ~eken iti$8m:1 ti,-ini. al:lrua'nw!:,~ 'is.:~y0WU_il'!11,zi Ju ei~tirl~W-j ,ger~ekt~n yen~ b]~m, tipini owt.ay-a 1,~~~
~n~(HIl~·
.-:....

kc

I!!;II~JH.

_.:II.

, . ]JD-wII;IJlNe.,Ii;lrJ!ll

d"'·' ... ....._tn'~n -d

'l....t.... ",<i-<I4;"'-:_ 1JoIiI.'II1~I;WJ!'.~.

l#J ~dq\i:iln\li~n:~ ~'t1nJnlf m~.tl.'ll'; lfu.J1~e~t~ i~"-z.iJ'ualtirJklla/JTifmti'" d~lfJ'm ~tnj~ PI'K'"iPiii1 ~rJtI!itfi ~d'l:l
lij'tij't~Jn:lt~D~J.ftrJ~,rrl

'idnd!ijJj., ~tiri. y:a~nl~ si!nle jO~m-lIybrl ~,t, e.¢l~inilz. 'Ba.~ini CJ~mlt!r d~',~Ie"§~mdi~" ~d!! ~m\ §:II[l1Ui Si'i:y~miilim; ~ttlel' iiI:' 'lmri.'k e~l;llri, ~lt,ti:J!'il:rkemlt ~1, 'buJl1Ll91 ~va~ ~l~l~yw !DEr:biolirni1le dH~M;i d1a d~~j~~tiriyQmllfiL Ve bi,tUft b-~Inl~r yit

~y~\

mm~

11

.S~~tel

,Men·&~~mj'l.~b' h~I:rk'i1l~mk ._, P'M'K"ni~ ~1ID1

~b-ul tdlYfJT.
~j

'tt;rp~i~li1 ,!;ii;yil~'l1ralilm!fo!i1.hp::~ bfr mfdfr~ ~irfj. yn~n~$'~ blHia iirQrlmnk

oJIIJP da l&lryoolaJrn.m ,yail&l, yet\iiDrLl~, ~b-n.1~Sll- ~~ ~ b~ ,oft\yal ~fmid:{ ]~imtdir. Klbl~ amya ~_):M"d;~I:wIlJl>t" lJt!1~nr'!il)!orum. K'~htt'Rf. ,s;i m ~i~im11 ,8ie~fM,iIt,; [~bt t <~~~:kJte:1!iJ ~~ii OOSy.ii:l!t'tll., 'YaIil:i .d~~n s6y,~edJli,m 0 'bo-keyin :kmdlis]ll~ a~JiI,a1b-a~$~ uljUS~l dJiU.e'ye t]ltd]['p~ ~lJrU11~SW'i 'ke-M:iN ,~~l1'it ,~'bi!irti:rllSt£ln~ ~Jd.de,tle ':kEL~)'iUm. $imdi ,IA.,W'I!.I-

19i

d~nUiYOT a~1 UtLrm fM.tril,Ul. 'Up't1Ullzmfu ~dm.de,ra~ m&.1d li~ to,p~umdan mber$i~ ;0 fop1.u_mu fi1$l1Jfi'lAk bu~w y.'a~yQ,rlar. ~(ce, bIJJ,iiki~.zJ:mUrk ... 'Bu ·~wmJr~~ bu ~llIilJld~ ~Ilmd~s~nj, ,!l~<dlnlt-n~r. '5ell as_lil bu Ge~e,yl'bPy~ Idr]eten tizu gQr;~ 'Dd~~lya... hru.)gi LSi~inlball'n,gi lOp~,un~tt31 M'br~batt; mebntz .. m:aS[ruJ~~ [t~'l~ g;di1dii~iml giil\Ii'~~ 'btl iliiyflzlW'('(kmr" Dj~ tlir YAn91all Ol{liLniJi 'i(inde ~r~yi~1 liu:rt!i:ldJna~ bit. boy"
[~ faJa,__n

pa'd~ ~~ci1~

~ll;nu~ ~V'we1i ~ylE 'k.onffiEjl d9'FU~l.leri: ~rti .. ....

T~m; biHrNJ1 emii,~ryn]is~ ~elelle.Fe1O ~b:'Q'ppil)em 'batI]I" PllJ1an~ ~W:id~ '~:trlroa1ill m ;,~~,g;imit ,~ay1!1;!yece'kslln. 'T~I!i!'U,"'- H· - I;!!'I,LU'!OI, .... 1i.!lfO,b!l 'ilU!J' ,:JP.IIi~__ • fBili,Dl ~'IL 'k~l"""'dg_ '~:iii';= -r!i;.-~, .. 'II... ,,,,j;;~·vl .;i~ml1II _ _ _ _ iJj,!! _ I;I'"",,~ ... 1Iil:'J,iI ...... _ ,1~-

_iii ].".,,~.. .

den, dalMaI!U11',.

rall~l WWlif. Bu bir~1il h01'!"aO~lru ~~rm~n-i ~UIU~~~ ~~T ,~eH~;~nr:u:!ye~i'ffll,. fifidaJ'IL smtr~ de ii~n ~uma_ni;stb:n".,'H eoeksin'~ 'B'W Mt ~k~~lQh.tk~ur. da

w;Y-

~ye~ tibit d~it ed~rnB I3Dlm:,'to,,'IIIJ'!'M!id ~ ~ilIserd~r" SimdiJ h~limJ~ bamat'h'b e]~ne alm1§!~l1i ~ok k6'~ 1!::mll iE8Innyol' .. w OnIBIitll 'l2lindenbtlmd de kP$~Ir ge-1N~kiynr" :In:, kez biz \fie Mz bi'lim_ll;1, k,~UJ!ll!..Pd;t_TI ~~~yQro~. ~,aldii' ~'emonai::a;llllrf@rnlm... v~bu I!Jfii~~ mnlmihliu~~de

b~Hm l'"lny~ .G;'ele~kfu.


Dalaymy]a-'~ hll:im~t ~n.lS~ s~wl1!l1y~mn;'(. 'B'en:bn u~usa1 b:3ltll:n.S~};~jk,Itq:ph~'~l ~g,ddij'k; ~k,ndm ,roll .l~oo]dji:k, bi:b:li5.et'ba~nnsrt.1i[E dOl, ~:k iD.~i.di.r" Za'ttm ~11j' r.1'i\da' A~pi~Ji~ OOrn~ y~~!1<: buyiik bU' l~p1<isiMen de bahsed~ yim.. ~ql B:9tcl.eFliiY,Mllar. ~ 'Ol'~liln:n ~'l.Wk. ~ub:fu ,iltg~me11L1!ik, . bag/1J'Ilt'k: bi~Wc!rm.e' bnd~lni bi~ br~ttlil;- h;in bam ~~t
yal[u~

'lfmii! ul,1l.a!!1J. drt.azeyd,!i2' iD-iIlIi"' ooml~~ '''''itTdltr. Aillll'ta'n U]p$lLlj (Dhurbir ul~~lu~. t~teMetier de 'b6yr~drU~,ra ya)11m_* isl!edi.

:Blirind: DWlya, Sav8~~i:nd!1l,& d1ii!,n.:Im7I ooy~eYd:l. l..~u~ F:r-a!a1tS'i2Ja.r.AieNbit ~~U e Ilgrou I'., K~fiik ~1~1 mide1l~nne
ta 'OlUr.tar s
~ uyganz"

del
,otulii-

tn$~

giUl2ldiz" \ioyley.izjI bijyj~ritZ;,-".'"d:irorl~c. iBn 'llh]Sla:nnIl~ iusan]tk ~tnlbabM~ki o:l~.e:rtnl i.yi 1~1!m.e.lli~_ r
topLtmlLMJ'J.'lm ge@Le']i

or~_a,ya '1:'k;air-aWI~~1~:z:. S'hm'I:a,r" hil.illiilSel, gllBil'ak. da 'ino~l.eoo1Ml1ni r, ¥a~il' icnSQ.[~jtn tMuttmhn'da~ ffMiSJZtar-m wh~ ~Il~i? A1.'ITIJain]~ilrll m:ld n{--rl:ir? Y;ifie b\!l '~lm~~I.d~ b'lJi.li2i1eti]l1ll'~~(i aed~d A.:ailit~l~ rolli. nedirr Ry~!itn~ Irol,o nOOit? Hli.litl'll: btl ullusI:li!r~rn, ~rum~ lahribaitmd\~tki ro'l1 !;n:Jftri gO~~,ilme.1~
Ni~_n iJ!l~nil~e~e'ri.~, 'mm-e~de gclij,~D:l{C3ilol~. ~ln1tz. Ciinik:ii; ~imtll~~izm iklV:Z1U d0ll~~nili~ A~:;!Ufill'bilii:mfl' 8iif.lllini-~iI'Rve~ 'b;~tlitIan iSoen lilirldir. Rirnlm", ~flf1~I~' ,gild Aillmanl] bk" Mnh/ t'adlse1 Cl~£Z~ D~~* d~,U-nm_ijyo_f'.,Mm_y,a.~~m s,~Jdt 'B~
S~Cl

~1e,.h~imej~ o

QUniilJiIillilrlnI

aCiJJ~~

1t}:fJ<_elUer,. Bn ~m11i!1.rei, :u[keIm- 'fQ;n d,~ ~,~i.dii.F. OtL11l8Jmn "b<m '~ru dolrlli~Tm.a ~lid.~rrd iknp.ltb,!llm t(in ~~k titke:]ti!ni~;ri;l]". f}imdi bem.m. de bu ,~l~da ~iGk b~rum;;t dill k~m-.r Hng_i ha~:e
&,iM~

. - - -. ~iJ iii'I'~!IIi£1(

l!!Y!m. 'b~~um~~'!:dIl:=o.nunu~l!I ra,aya~~UliIJ'" ~


lI~[idllJl". ~rli r.:ruMtililitinJ" lOfl'iLururimlU, ndj~ "lbiI,rai u-~e' k~] korll.l_m_alk~ gij,myefum. ~td{

deA,ib bmu 'n~cfeme}"iIb)lI.tl

~ab.hrorum, ~:a" hUOn

j_jzim

s&i¥lN~ILrib.:.e I~n:

mJ bll~atrln ~.el b.:l~bi~iriir1'\!' yalml'02l kallw1iiJliri~ bHl ]"io.ihlIWar d2folabiqQk ti:r.. onDaKirullL dab OO~~ifiheliert ,yyari:1 deU- ~ a1aJbj~irim ,am,lJ 'b!n k9dlJ 'Mli~, burada g0niJffir\!l~ ..

ol:uat baJUdan:~u4ta, yu.'ta iIlb'G!t,l]~_prti:mi (D~l ~ :S:b:ymtl, bnlml,kwa.o!!ks~ 0 -a.Ft.

b~:gink'i ~\iamde

pillara :g~~ idel~I' dGn:&:tg~ &:a.,., ,In'U,jlpIl dJ8!gUzeil bii ,slzl V,iII' ir,O,mua u"nMlk6~a k'ellllili ku,.; ~al~dil deU Itllmay. leJ:ak @!.t:£:r!.n iilia'., Un kOHnl.ndlm, 'hni;eil~ i(lua;d~m zaman, d'a b(il-g §il~JI'a:c.ald\i!~.; B~!l, Qltaiya llfVl'CN:e;l flel:el'lu ,~yor~
In.ad!,~

~~e!lll
!'l!i'~;L

._

"

I)IIJiiU'oiI

c"-

0_

-:i'v.tii'ii' .. .;iiiim~~n'lii"_ UJ _~a'lrO.ll{"-,,,,",~

...."'!',iiI.....

""'\lp~lIJ1gMI.

,. ...

,...,k,..,;...:1 ... ..i.[~a o~!!,~~~_ - _.

_""".

..,.~.,

i~timde.

YaJill b~'rada ''S,i1;i,]l tfe' fi" -,- _-I Y41'k~lm]:,arll~J.li 1'I:a1l~' tipi . or~~ya ~I'_- ~YI ;aW!a~1J,yor1!1 liyen w:rn nuza bi;W!e revaplard
~li~li~ Kurdistan SO'mUDrlilJm 01waSUlm 'b;.uJ 8J!medid ~e ol de stS-y[eQ:l - Kutdistarn':1D :InSlarndlglD ke'rndi 1 ~k yUin:llAi bim- Q_Oif1 o]ma~l itDibaHy1~iiI
BUDU'n

'k

miammndUI'.

bagl!:Jh!lz1l!1 ~ribe de bUJ ]).;l;zi'm 1im~ cnm I, i{j~k~n 1)II~khr. Hc~ Junu sB.yieyey.flu; Yrul'E bizim ~pe ir dcv~ct,. 'Kli1il e bi]" 'tiHt, - a. i - ~:lerkhkil . it_ ~Ia ~ri t l... ;'"A_ ..,a" : • _'Il. ~~l'QlmJg J91'\,
nok-ta ~u,~ ~kmll~Kit" dly(Dtrtil'lLtfl1luZ", ben b'WThdan I/UDU ~kMb~WUDil. lEger b.iliy.lfl dqWi'(;UyC'u1saruz, k«~fiH'llbc:rk'rn{g~ ilMazmm:z: sildec,oe ,p~iltik..pOliak delil.r ~ynll. za:mitD.dml N'isef\i a~ 1~a3&.t. 'G;.ilnkil ktik"~, ~OzUlmri:1!§ 0 . 041, m~klef bit, tardf~I'UJ bmir ed,e:n:k &it ~zi:m "'-ulm~k 'm,uml("i;iD d~.tiL 'liJell,. bu '~otlUmrg dlyoro.m.? Ben bUi'Ul rlJ8iiJl1l.a kij~lefi
.. yllJij,";~

Devlet

U;l!q:ka.t:m. Amn siD¥~

dej,e'r1e;rhdif~Yl--mm..l'm;a,nln es'ki ~~IA1 d.ire'jd,*~fl~J\CIllriyo.JuIll[t ~it", ~d!; in~1I1~lk ~ile kada,rn-'yUrlirum)i;se;. ora4iJla. insuXlga 10 kada'tl' gQlF~1iI' II;; 1<a lldlnl~biJLI. '~k ki m, yc~ ~ k.a&r 0011, 'l.I',~rstl(..yfikseli, de. 0 ~enli rsih;lilD OI.1I..Iif.lD'Uli,fuTt1iin ki. m31ksim.u~du mHrIllJnmma dptru d\\llii.Y'0r5.;iJrn: Minimillcrntfl Kilrdli tU\j ve ondiihll d'. yiliL$e1ift eiJi!l' >0 mak$~mi2l ooHure" i!5'temyoFsa 6lbii ki i - uyu o]ur.
Tam am. Aneak ydltoo kibdil5tul m !~td!i:'Wllbe~es.i d'e<!,il Ki:W is'hID dewimi, apw lamillll1Lrd~ iMaIrlil k ~~ift!l bijyli k. r[;,iir ilW'ki olla a,osya;uz-m In. ~-U~i.'Uifii blit zam_da~ .yQbeliyox. ..
i

Anby.ornm ... st(..~ bir t1ti~ slZlik olarl~k,deF eM~lim;; i5.rer


biT 'h~ oJamk de~rl~H-:' Um;IKc.· :Fdi~~n Ibu konooa ifll,s,a~ln. en,~ ttmldJi~tbit ala~thr. :Elubu',itir.U.mQ kcs'mse, tlu~d~ki kUDtll 1M hMe-ke1ile-1'i de ¢k 'kilp;s~mb oh~r,.,Ctyl ~1;If,hta ~ir reiUl"fWit 'tamir st~~ _ya:nJ'lll y.~kla~m 'veya ufak ~i[' rolu,fa. bir bI~!;]!n cl~eT'1Erl m.18YI,p 'pillfharmak;~l1l bahsed~~yiz. ~ol ~~k d .'I\aJ d,_ ~m k:lendLrey.im; 'bit bl~;a; '~mT>I~~ri:ne tRd'4T Q6z,'liih;ni.l~s~ 0. b~YlI iJclnd~ ,ti~FtcUJ kalttan bo~ru:mfiaik ,art!lk

rse

Simdi yah:uz bt~mde ~ir deg.er'lend.JiIl'!2 yar'p~riJyoru:;i!:~ dik ,,1 oo~z, mSimm tatm' klllJftuLu,umdaflt l-opI.:wl"iL1Jln. 'trun 'kurtll.L. 'IU~iIlHliflell'll b.ah~oo~rH. ·BUD.l~ de"ri.et 'OOYU~1!\kUhnr, bo}'\lw ~ iQl"l1 ~I bda:Ji' ,oni~;1m[i d.e;i~. 'IFh~'~,~unlara fad bp;dmtya:rurID. IHWe ""n:t-m d'{rt" '-s Ii -,ti~~i kiJ!!. 1m Tiiklefid~ ,gtit;IJijdO.r .. Ti.irkl~ir.1' Y"ay dev1mi.miz, dC'vJet ammllZi.. de'vle:1 babamfZ" ded f, ve dl.u'llrlal". ~plllMrhtr .. Bu, b _OBI gem ..~skl kaYl! a§l~tt;m;g.mll. del?i.'Uft1Idu.
T,afrNlm~ 'hill" de'U'leitin.iz var •. e d_! me1i? "AJIn ODU - :;Ii~:lrl'lilza ,~JID" • Nil! tHlinu k]sk,aiQ1JOrum, ne yiii~el tr.l}'Ci['um~n~ de ooyle Ili

nflumknn degndi.r. M6Toz )'iII,t1ll1H YEir-dI:Ji. SomaJ1 iltWde -j

l~

bira;z temj~edUct~:n sonJa ..'~ de. tugla51 d -,em ,dlrnall .. yap., y;enidmt inl~ ~Hm~li. -, ' ~m~n 'ben ~1LtUJ s~lrye:y.iim: tu'!I gltDdeme g:eMUen r'Katt~ kiUttijl'a~dUik p:t€Jg.r,]ii:l"fia si!id~ 'pf~~~ ,p~Utlk nedemila1e de,i:i~·ng-WI s6J'~edtii;inu;hlseR aQdan Ido.~'\YLUif;ll'Zmtiz v,M. y~! :kiktm ffhou,·ldeJ'e'i(-J. lolma!llhl!i[u fel4i.di ol~ rat s5yl, yo ~~ tiyli! mi?

dfi yen! defj,l[dllr.

Mot.w:

plam

YIitru'

o:l!u~UmIIJ oykunuyrn.1ull. ~ijm d,e'1L'e~ d~~m de,~,t."iUi deg:el~uri.'V~H. Dev]'e~t!m daha g(bel ol~~i1m]ar istiy.flnlm. Hatta. ;, -v,J.ct d d~giflliz nedili? Thpl!Un'L~1 d1iJm-,bu Cj~~ Ny,~. OOp]oms.aJ duZt."y.i'1i ~iI' ~e1 tekrn-d.r", 1I:'OplUM Qlk j;;ir]i .. d.ey-let ,ond:an 'kirk k t ha k1£rl.. lk-snl~, kl'p1ull l~r:es'al~nmz hi - dy-

air

mmd~!I" .. de-vlotse bJ;mliLun bo,luilacak d~ifldedlir Ya.nl" oviiIlXek hri~bh· yam yolt. De\\'let 10111 nJamda sor taM kadar a Wrul~~UdiF:" D v~let1in ~~e yG:ccld.l~koi' !ilanallimz·babamI2" d:iiye 8vlJ3lIul~k hf(lbir yam 10k. K.-;:flce; 1:'ijrk. insjim k._diilLlJ,bll ~Qn~ b.inz tamyalb~lsE!", devle~.d~~I,n.daY" tldnz ~lil1,8yabii!ier

dar: zav,a~~i~~aJr. ~imrl:i

T:arntmlYru-, d(2~~l ,mi? 1§te triruym-sm~ gQzD Myle d:UeJtLO PDj (!h~1:Ia. De¥lelt OtLtii 'bayl~' ~"4:,ol", P(!j~~ ~kli1ti)tDi? Onn ~.jjl~garn11:eyec~k '~~,
'[J,~

Ashooa iki 1m~llda ida. beJili(iz ~


& 'UZ3;sl.m

~nlll00

g~l:rruj~, ·almaktal1
... ~~~lfn
~-

;s~'IlgiJj OJili.¥l da amacJ ,sevgid.iT. Ha Uil !1~Bl~'f


'Ii!I'~.'"

i~nlD;'1:

:r~1ll

';'''.

b.j"",

LilIU

,saVii)~,~.;.,- ~I\!llI_If : ...

~,,,,,,,,",,'_.;r,:

roll~ ~ir deiil~t. '!nde k!OjffiPyut. De~ dim )1', bi~ 'I!iUiv~Wl 'bi'D' ~nUm ijz:et'kl~& me '!l:datt.ik? nil" d~I1B1, 'K~~rt'"u, kGl;rnrillit~1 nuill~brl'?Simdi ~'IJ ~1 aafl~-ruerln b~Ie 1te s6yJooikimoi a~13dddiiItru S311mfty0n;m. Kfil rurUn ~

va~n1ak diye lWlr :s[iogalH, da. ~~llimJlm. 6il& :1;61- .l~!!, ~Y,gi1el, S3,\li3ittn y,oi1l1lla~m~~. ,sa,'\i!a}~ & sAm 5e'\'m!!yii mt t~I~'M'SUln:1JZ1' T~bi1. Ya~mlJlIJ ·tinim, :~\lm, y~~~nm ''bim~mlyor ml,llIIymnl' lHtT~imde' aevgt,yi ~1'1l~
o

giN ~.mek. ~vi~ gim ~~

,m,·,

diJ;b1Li de ~l!l~hkla:m.u S_mL:YD:rllrm. Siyasl dQie-1'!ti" b~ gi[<iti ~:amdil~iQrn da SbIUl1IYOflIDm. 'Oik'l$at eder.9ftqiz,;, ~n, d!a:t~~ kJnd~.i. SWIllJ,llala: el !lI;byoru:nil.,. FelSe'Jj bO)'ildumJi ~JlFajmn; eyl~mdt:>]JL,~ik.'1R¥orwm.. ~~ :~ldbni~ her: ~~n 0tLc~ bilYUk biif~11emci S:a)'iIfyornm.
'BenbU~'!Lda,,~~'I'lJijj'U~Q :f@b~ft ~~j1lld :mak is'lirYiilnmJ,, Am~mL ll:1)d~Q:I~iBl1n i~il'.

o.ld!U!!,tunlJtl tekra~ s.o')i~,OiL' mU~

JUlf;rIi? GiuU 0' ~an

'sll~l@!;'nilce:;tegid~,e'y~m~mi~

il;H.t~1.1JlI!jJy,a,ka1~
~m

r.n!!fJ~ m~ S3¥a~; yo,klul. gib~ a1.R~bYO'D!,llflliJLL'li, 'iiUliil'aml"" alElJjla-'Et1/ !!ibu OISmd:w'" db,ye d~rli$1rlJiHirll~imL H;tf$
BeI1lJ dUfg~l,

~uFikii l!llen~ Si.z sev,giyi :s:.tval, S.l.r ;sai~a~lld~ sevg1

,00~100e Kfi:tUe ~.ekm"""Rlli'yv'u'., 'P.!tbl" bu

p.rmmloo:3J OI,llL~]·.~u~~lW1n;oohaULQlaba .... ~~'Ikljr ... K'a,V'$ g~ 'M ~il..emlisi b~~, VJ;."'tiII.~[lJ.iu 1m. zalim v:e !M
hiik~ elan wratladllf. y1lik -~l~~Z. BMJray;a fiilkh~i'I~j,

Tiirk"tto d.e ldt."fn!'t~ da:h~, ~n!tl ,Q]abjJilim. Alm~m.ya·~, cla ~a~hUilim, Am:.~:lfal'~a ~jtreID.! hisEliITI.! '1l}I'iiUil~, &. ~ylfhl Dm~eUi~ gm~~reNHrhml~ ,S.ykmit nI~_'I Alm.a~ya k@~~llinl'lf~~nclilirg,~ ~ meyi ~or lWl'm(tY't1mm~ Am.a ~u Hda., en iyist n t,ereHi8<] :KJttrt
)"3:ptmlalrUiIl]

~iemd[:iltim,

yOl11il b;r aOOmlm. G~mltl~le en az sa 1I~~~ o~m da ~iM~ $IDuut~po~reUme g,o(lie: n .~ ~~·e~, d:re: ~~ e
liftim. Vani

po f1tr!;Si,'eUemen bilIMed:iyo:rllm.
~'I1:!Him~ bk

Ani!Ja,s~'iye

m.m:M.ru O'~~k 'gibiJ blir ru.numum \Ifa~., ~, v,~ya &eiVg;li !'IS'I~ooa~i~i;iin1l1M sauw'Ui'IS.t, trihd Him .allttlntll, k5m ~nd;i:iinl I tamm~z'~ saw~ haL~~eIlrlm~ltrnt. :Bie'fl, biI~ 1m.i1u,n,. i5~ M

se,g1'~

'msan IDl~llIpUiz Wiild~ii;b':rmd ,ziyade:


0l"liiUl

S.US3ntt1l~, o'lnru;JJ}ttan

Hyijk

Sa-'\!"IjiFi~OuSIJJ ...

Q lNlldJe bll['ay~
"V~f~

bana" .,ayn

ta:ruk!lm, y~plycmm.
Wirni

b:i!r ~lik vSr.J,¥0'J'., T,a"l\~ :ra~lI.yaJCakj;u.,


'bb-j ,!i!~v.a.~ ~'I ~

u.La.s~aJk IS'le}"t~~lbiJr h~· ~k. 81m: lto nu;d a, oJd:~(Jj h_a~.lcl!lmi blUr Vi~' 'ki~ftdime Mki,~
J\s:b;~a, SU~l~~1

in&mm fml~~p~* ,~Wd"U.,p Ud YU'


~;i1".i s.evg' .~'I'~~,

lBe:n

_,'~\f~~ ~iJk

rnlm, ema 00y ~lI:;,

:~~:tiliy-onttliil.
~rekeuTt

bun1Lln mUi!taJ:l tDI'llUViL'UIJ daha


K1.!ffiIj, bai«~a[1 ))n~~

(ada ohitlf-!1j,1I1lu
Orh1i)lil

gomwtiyur.

1\"~mY'o,rw!Ii1 ~MJd£ saV'lllta ms,WJjWiH. ~yab.

u'kad~§Ull 'Gaur.:u ria ahrs.an sen de fUimiln'o lllA~w' m\lli1ua be~mly:q.r, D m&'iUlIIJlJ1'l saV8§tii Il:ru 'tfUida bUyUk bw d:ejt'iMw V~f~ S:izin, i!il!~yl£',m1fJt~~d@' [blUlldtrm.,:$e'fJlyi d,e bflCi~'tuk. OJiLliI

fililmdiirm

liiiWWl

.rJL_~l

lY~i[lij;niw nc. 'Q~d.uttm'n ,gdvllbili~ydr~;~ ~f~ blI.I i!tal'~kete ke~n V!I! sa!'!,Il~jab~my.a:n InsaIDlJJ da~ i:ri aru.aynmliirdln'liz. Be.niDl, Sil:'I,\I~~~ ooyJ;c ~i1ti!rttt~1lIJ, en OO"md ~~ni ~e' ,~t~1liL bUliiida mtIy,a_, ~:b~., Gl1.Uikleti_H €mheditm~a ml!Sb]'" ~ yapbiun [~~e ~oosiyet d~~illl"de

gu~dlliktlIlr~:U:lIm.
''Esib:t~ ]):rr,dclik' d~ tid.diyd q,@s~J)!!s;J,. msa~m.ke-uis:'mi ijne·ntSemei!!l me:s.~'I~,ht:ir..Biu' ~if .adam;!' 'r'B~.n glhe'l .ram1il:k toplU'.cbm~ lii~el ,ap:rak. y(ll~TI.'hm~~ d~Wl_gID~dllUnl!~ib!!J;l ena iil'CQCldtl1aJjudan b m ~idd.tlH~~f kendinJ ,t_Uld~y.e it~W'yOj'mJl,!l'JI~ (RerUn .. I:ns~ k~Ddini ,cl:di~Je ~aJSiJ uRemlidm. :rh~~mDlJ. _.~~.lttJ~mz g~&\i.g~":i,I~~iil y£li~eRl,e iia~iUlJ ann s[zi ilk. iwmrnad,lil kabu1 ~t;m~JJe;r.i ~nemHdlil'i' ia~ann. i2'u :&OO!l" bu :konwmihdcl Ah4Ufl3!h Oc:a~am,'~lidu bbul1emxes' 1t;·u l ,nede.o)e Qolk kt~1Jii'. Az.r finceld !1io:nbeti:m::izd~ben b1l) Mk~~ym ull,p,lma L~*.,ambY.s

rum. C,in..kU '!PKK,'Inm ve Abilf~ Oca[M1~. 'pIOUUk liJJ'le'mm:i tI!1hil, 19S":,Im"d~' girii!IP' 'bl!'1u 11,~bm1ar l'I;tbrm, $imtU, dill ~ en s~~@, p[!~idka~m ,~tl!5i'Ld@ tJ,b' ~m.lik;i' bir: kt~;tlik,lt5rill'Mum, I
tl:!i.mant1 befllim ~,ai,arntlm3,
:ytJ11t. ~fIInoa ~1lI]ugtly]:3l O

po~ j1tJilcar

fa:d:tIJt~oo~til',~poii l'i~ 00=

~'vr-ededlk A'Il1\3,i~:f! trul "kVlfIu$,m8J 'bpi5amjJ,d iiIi da el~ :al:dlm 1j... batUrffi y~_m.lm... OTIJU ,~k ,~k

a~l,Yo~.
P1!"k 5eovgUi H~~;kal1ll1t1l~~, d~i Il, $Diled iwniZ '~o~£yayt f M,ez"O[pli)hm~.~ly~ ~_:sl~Di. ad ,konllJ~alim" f,Qksa PKI(Iye V-E)' tdl0l;Al, m:!.Ji ,iJe,:r'le,re::U[Q7 8n. uyp.llljulJ h _ :m~stl, ,n~d~ Db:

,~atb§t~., :SJjz ~1Il!'ii:!Llkk)l!n ~'W'CJi1!izdGldbiyUklH' sitde ~, dit~ .. B1.W1f~ lnclJbdj'ilUJQdax ,nuydJ? ikiltdM W:1iv~~~y'e'g~l .. dii;kiiZde ~!1lihi'¥~anllUlz. :S~I d1@pcla:n d~~yli, l,aibuJ, ,edi"rtr-[H' mlydd ~1.i.Iftkuy~lt ms~ bimtn~i l1ide'l' ka!b<ul ,e,mn.~tii
~o'kmmur~ -

i01ltald SQhb!l:ti.Jnm:dc de &Qf~d:mu.zl!'b~~-l!m:bi!n yLL ijm~m~h!'krn 'ilQS2lnm ~ :i~ haLi n~dW 3;lq:d i '~r.a"'a~ 'thl~ma.y2l~1m., 0 IbjlBcnw bls.1I1~um giiJb!f~i dt1§ti~eli_? Etmteni k,~dn o~u::mU;lSIIllW17y. MeZill)piotbimy.ai>c;l~ifIl O:II.",1iJ~.a 11111 ha.b~ un;!' fr~,'~

~kl~

'Tabiilqibl.d e6lyor.'b~irldllJ. H'Q~mrz; :~:h~~er Aks0f..A~uly,a~ MJ dJersiJ an[.,"IJtiLyordu", !!lfii:r~Y'C ~~.k '~I'QlSl:uri liIDk€s[ lI~ ~]Unrraa:, bir b'illJ nd 0.(1' d~i~lLde bgll~ !'H.mr}flr' dW~;D1Ii-J 'lifO:rlJye.j'ki 111itlj~l1~hjir'l ~J.ke d~' iki '~~:ed~r:,~Bun,.;u3yl~f;'~1fl~z bii,rullllL iiIyaa'~ O~[ii2~l,cj]ecind~n .,ld, :~S1i pa_§a; vaj~ 1,Sy,~ha~ q~et1l~du:r,.. '~~~ind.~ bliW)riiik.aJl~ ill Idmll. Ve hem sever]eMt~ i@J'imnli1: ~g.u ,(la, 'Yt8i~]~r.'.
o

K~~ ~m:i,b~~mlmi!" 'f(Jk::iJ;a'KK~ye'de,Yam lim? (u mkti bell!llm,g{iltuil~mb!nj~b~ ~Ii\r da VU~

DU

~cl!e'~

Za,teR ~um bl1l l::iahscW'k:1N1l,miz.,. P~K"yi ~(ade ecl~y~r'" [F:['e,men

b~~i11~:yh]l lk~ ~I~w §ofllc ~ya~ p'r"O~r.:am~: V,01il"" ~ijy~~s:iy.as,] orgu'~lt!:[!Ime!<if ~yle ~~le.1lt"id\e:r; oian, 'bll' ~rti(Ut; 'bh;hninchdd, hir t:anl~id~f:l_;la ~ I~ o1duitutilim 'bu_t1tU PKJ( i~~'A 'b:bu] .~~if0ru nli,., K1saea ;rKK (logr;a~y~dl~1' ~,ns!'n111m k tar.,i~idlf'.j t~'rihi hiil:r,~oo~
. I

~!lm'1llmWui1Uhliii],d~ poJi'1ik

yliDD.:nil!Zl

,~U, Slimd:i 'bemm '~:u:tm:'kcll~ a~1 ~Illmmrla, giizeJEljk!.e-n tapl;a;m~ he:reke-lid'ilr'. 'Y~ni,btl,NIH b~nl~n bil; ,~may.a ~liri~ salt :hir' ~iJij!S';t1 ~'~\!1'i~ dlma~~bi;i1:no;rl:aYlilJ 9ka;yor" NGlrec)(:m ooki1JJI';~mmz bakm 'betide. ;gu7:.e'1 'msan ItQtlu~u; OOYl1Jj, rljf= temiti" K'iil'I::1e- ve hit cogr:afya,y[a 'OOt~];;l;~b5t 801111 uzcrl~e Wf,. dl@!lIiird,~ecE.ibmld:DYOr:UmL,
samn len bUirld~ ~J~m~~ bil!jka ,!1\lui_ memnruml~k dlul!iJ'i)~' Jho,lr' ~ 100:0yli;l~nml:J, hell~
Ila§l.

g[ii!fliy"Ol'.L~c:h~

lercl~r... ~d~Jldlr~ dnl z;i"~idji!." .. giGt'kl'e'ld )1Mi.l2ia OO U·, "'!{~nd PD{K ~ijmu:yle 'biT ~.a~_b11t(1f>i;h.ij,lJg~'k ~:rtlJl·m~ \iu !1Jm1lJ,~:lId o aiihr, J-:1mbs. e§Wil.U ,~k iri ·hiilliyor ki PKK 'b~[ siya&al parti G~t'lITlk,. [lidia, bir ulusel kumliln~I,~f;e'~eti ol~fiuiL ~k ol~£lin&e bl'r pam: o]w-iiik iladle tndmiil.JiI. ba~h:yO\r. Za ~ bu k(mudla: PKK'r:.i I'JJ
1

ltamnrmUll
~~iII_lfl

kOltl1

UJ]ay y@p.m)~'YOl'l~r. Btl

kolla:llI,d~, ~e"fph"SiFll,'b~
YabgJ!CJ1~~n1J'l, da

k~JI1~lk !)[d~~wrwg dla 5@yl:cy~"tkldyen1~n de ,~i(Cll ~k k~; 'Oyh~~ ],'KKyi b~~ka btr liamy,;&iya g~~iIyo~.
:SC',!UUj!~lZ~

b~klyor.

MJ~t:llp~

:SllFd!~AQ~fIJ~ diet"si

~m nei

SD1l1fl:adlr.

fltK-J' ,Mez{)p~l.~m9ald~mode~l, iJl r )i rUrY§tur. 'f,IDlbii M~KO~ potamya derutnirrce ~llil}gelecek ve' o~wn Kti:rwstito flintaLl'l deyiLmlce yiliOC! dUe ,el~k hllr-(pk, d~;r varr.;l If. ~1'id£p, rejn i_§ud~t1
M~tam~!da
.falrkeder

miUiYl!t~U~, BH,'kclillk 'ned'rtf ~Im:i tdr11'til ,~.teg'erJ)~ri~~~~msen\e .. hem~taspettne-i al\~~, Ba)~\un b;nr ~1t~ Jblr. aJ~tW~ mabftlr"
Tabil b.liIl bans g,i]!\~ 'ite]':stiu;.
M~i!!e'l!abtr
110l~

'yijnlri~u,t;;'O:kktl~[a;Ff, ~n· 'MIl bel'ilt]~rl ' elm~z ibfiyU'k. d~f Vwcl~n-l. B i' Cllp'[[n~ ~s,.
')te:r U;rhf~dJa 6yl~di:r. Hal[[

hm~a'~a!'Cmmt ~k

is llarm k~H~[Ij. ~n_a c,

g~m ,~-ok

tmJ !nQJalJ arkad~~ml k dUy£;U5ta" bir N'uhun '~nl.i:si Nemrut HaJn)lOOleii:..biD' .F11l'i!H Vadi5-ci ,~k &n~mlidlir. .

o]ay.m~ biT

bim' rnil]~ye~mk lj]jf;fid.~. Oed' ~j. ,5iiDi !lIlluirrdi~~' keud i,= $l(w[ trlr~ mml 'bllquv~ ~~~~e -g,el~l:i.n:FJ.ek i,~ is~~ kIW oJ~~ kWlbnrna:ktada.~, l(jyle islamLlil ~~.im,6-z_e~lil4yle~ dev-'

,Mes~la dOi,ldu~,'iI!Z
Elvet
ik<i ' Ii. L:..:II

ri~

'Qlkll.~' ~~l]iMI'c"f1i!yle.alakas] y-Q1:km, In, n:e:d{lwcoaiJdlkJla :i!I.

U~fa~da.lQ "jr'

Rah~:fliJ ~11nlt
~'U'me,L1l'~
IQ

ijnemli~ b~.,Y.:i[i:)e 'Dlya~'m Sill;.r:]atlkwr V~J"IIim Hoiap lG!Lle5!,J. ' bill'


II:.I'JIr.r:Io_K'liillijI~r , V \11f. .jJ -. '1'_ .~_., ~I'..:II' . "mn'S!::'.,] iII::G'l';,..iI;J,li.,eiliIll.lJlullir.

,kohu

901:

1~lii.1CJLhitadaY..1fu}tOw., Ai~r .. 'm~]a~JQ~nl


le~~i1iSia~r."
,}lpgl

Dlilhy,e~Ull'~ mhrYOTI'
Wr' TU&rkrilUy-

'~6~~I- '". gor-duk~ -.. -" IIoJL l!iLean1);1

fazlaslID am3innYDT .. 1Ur'k l~n ialflindmk dJfipedb


.

ilifIiSJle.fl'O ip_S~Jl~arU~bu~kI,upTl;lli

m~mrill.erl
b~~ bd)r 'ben

jWkh~a -getini'Utn. 0 ~ll]!aWlcri~t

~hD :iK:'i(j I.dis!.'al:i'm ~tq:ilp'ri b~~;ka

va rih Ir.

~d;jlllar~ be'll,;i A I!fn;llpah lmn;ki ~ruJiiJ ~et a~ 0 ta::rlalar'dt hlU~ t-apa~SH'm, bahbyrm; 0< 'b:alrl~~'alnn bj]tkHcrinde hayatil $ord~ ITt. OD~arl'CJ.lk S<e' (l'ii~ ~md] 'hepsini "J!!I~rde~IhlSJl :yel1~lf·~lI? diye adlm gfbj lru]abil!i,:ri~" Dog:~ lutbJaru ta'ri~ '~tJb,J~u QJk ijnmnlttiii", &na gij.~ in~~nrd!k bdlraz bu dbtay]~ !bu. dlO~luft Ilrwt[edyJe 'ltan~rak orta'ra Qjlyor~ 'Ie ben bunu wmel i~n1lik ~izgilcri 'ol~ral ~oruyoNm. Kesm]jikl~ lnmn~ bir ,c;e:-I~'"tederle di.l~,;all!imUyorum
H

mm b.f!U~i~;l1l:dooJd:r. lzhn B

da GeH~tillie.'bjjlilf;',~m Bc~nJm l~ ~Il l:dr ~:run:hJr-~ Q ,gti~] ot']ann

Katd~~im'ibdDj. ~r'Je :~ti:YOf "

kem'ldizmh\ ~

]~~~~, TU!rk.L~
ot~uldG

~ k~mIiI'l)~st t.l!fiilt a~~~~~

d~ KUr-Uuim ~rli b5,~ge' hailllduillm ~a:_lUllla_5imda, OOk buylUc ~bik] i]d~~ y.a:mmil,h~]araJ yoW, ~., ,8elld eft G E:mLllimJ.' a ~'I'I!t1m'. 'I~ :ginI b-In~m bd ibdlJig~, ViU'i!' ~mmruckili ~'iyiiJk 'bif
y~ld;n.:[r;, tr,antm is'i! mifh~§. ~iJ k~nd~
o,

t~~oe

~,1m

~li!i'U

uygMll~kl~~ ikrnc~&l TUirid)@me~ '~ok ddl,i[ g~'Wii lem~-;a] yaYllttUfo dey11e.1:tftir. Ufi;tielk T~l~, kemd'i!erl.ne bk gitrv-em,

G(:h~l\eni ?~u:~ lh,lou d~

§imdidm bill" ~k ,,-dOl, kiUtll vamu; BIJJbJ.~ok UlU5 'haJk. V'e,~ i~~MUiLhk 'knlOOnii. k1IiIbp da, 1001" lu~ 'ka'frirmS)iu, ~[ g ~~'k ~manmda i~d~l'idiltjyor. V'~ nitk ~Hyo-I' 'vu'rg~l1W bir taaw ,a]~ydr..!lbe:ni~i:r!l' d~ynr Amp ge]i.y-o-r !!beni~iill" diyoc" . .. Mk~!oo~ ~m &«1uyarJlli'llllfuyorr "bu bf!(~~nuUdt~. B'U1i:1I1]a'r (' ~@kdar mi1[iyel9~jkilil!r'd~r. Btl ru--d:ar~ iOO~gJ::!' ~~:rj!mdabu dial' mm~~t~nildmn ~'k fi!l,lJl[ne ;g,iMlek, oruarl [1m:" ~aFID~k.-i' 'kY~Uim.s~ ~retJr.'. Onhl!J[,fI "'n.ey~o:lU~Tll~I'fQni[j'rJIl,rt' d~kt~, i:'~il;l". Halhuil Upl!y~m_oor d~nellt:lI~dfl:de bi]e' b'u darlllJ::J!illF y~~
:8'Ulir-.9d_,::!!
J

TurkleJLb, ii!rnlllla :yM~ yml~ !t5(fl,bni!! '~lJl~_mz., Uk '11.'1\ A T'" 1[" 'Il..·"-l-~·"; 1'F.; !Il:Lru!cen~J~l --~""::~d ~1mLi lL.:1.,,,iII",i!!l,· ~"" T l!IIl'ft~elmru.tknve . ,W'.... ....-1Ll! tiiI'U u . Ill...,,,,,,""'ie qdJnl1l~J'il.ca Ida ~ ~, ~d~)dffir hm ktid1:ms-endt, DI@n. ~~,ek~@n iro1ni~ k1l~6.~se~1lI:: b!'llim. '8m f;6k l.1iyrfrik b~ k.i1~W;~ ikJ~ 2500 ydd,I;T alp~~Mstt~., D~d~~~z gilJW iosn~i hell' zruJ!iJm yafllmac 111m ,t!Vm:~ o]~ak i k,uU.an;O'.,

isbmllk

bra:,

H;;)JnJI 0 dlW~ ,e~,e~tiri~r~ takat di«il:L'lrm yuce:ligi ·"awdl~r. B'M

tiU '~uu!l~ ~iie ',ay1E:Imai~wlil al'ac], d'!m1_mUlndadJ.r~ TiiJ::kgre~de de i)yledit~ - lbkm ~b. SiO~tIDeif ~iktim .. Tirk~~d@ heJl:lleR IIOrta, ;;lsy"3J',ya ~gldruhn1' dif~' i5~;J_ClhlmJ ~ne 'iikudlw .. Aneat o:rada. hiM1 iMa, t2~bel~i T-aejidst~ Kaz_aldsb~lft.r. Aze~~ljl.y'Carfi,.- A~msf<arn w' hatta bn,ilil'~,tJU1l: lkadlar Cl!ii S~'lmi'§ d~~" $imdi EJiHlistad(la ke1tdiWetll!!!i!!! :tEb;blU~~ lab adm~ VftenLer", 'itill~~Ul y,iJ,~d~liul,'C;lbl~, l{udis&an-,a,

taiil'~m!lin

.u~,ti.du:rumlU J.ldaduJM. ,

lIa~nriiylli!!lyi S!eli'mi!z:t.t1:r~ l1irk~rler •. "NJrk,'tin ~k,


~,rn£e

Bve't,. ~nl8i!I1L yor. liSl~m:lC;mhk ll'Ja:g~n ~'Iii ~unbt~ tdn c;mp0rya~ Un :tdeo~oji ol3nk dCilt1incJlm'!ii~~~ Tnik 1001' y:ddll1t sah;;h~i';"'m,'~ bu isl~,rn ideoleJlsi;y\te' sfitdiili'ily.01'. ~;raJll da

'~vm(?:z.TlI~ji 0 romhuwyetler de kaw] ~lmez,

9~1Unbir y.fl!Yll~

d,urum.Y va'!", :Bu n~d!l!Jl'le Oma

s:i;i~.1la[wld.. A~1;1plll' Z~W'J:lJ StiMt~fd1i.L fran'~n ki a~J)~h1:•.M~Ja1fj~~A tin!lle en ~Iiiryu emp!ll'~- [;tUJ~tiil' .. lU~ ki!D'tallSi~ld~lmJiy.L,e, yle;~tEILI)H' ~dim1ri JlIlf!P Ba11~nln ~MjtSil!lld:3 R'~~Q~ li!m~iij~ '\1'\: hu nl':4fenl~ tim 'D.Dllil.·yu.
kll,;,WmsIlYflfUJ.:I
e-

.Al:Il&aro1ld~ S0<~GtJum ~.ijzi~_UtUtldrelilJ i9o~a~ 'friirk k0kenli cumilJ'l1ilii"iliy!!tl~rlD ,.ijDeten]fi'i:y}~ 'Mat 'Zlirvl~ tJO phi mtil. Da!:ijm'IJ~ ~rjiljii_sIt!Y] '@ilmaknritCi~di~ f!T~k Q.d~ faz.a_ni"i du~ d~, ama EJ(,I'b0Y ~d:mIDLbld 'pet iink.'ern adaOOlldan 'ba,:kaJ yal{'U~~M
oLDtijd]~

~u kti1l;ud!Jba ~ ~'illiI:l'U: :s5yletme~ iSliyu[S~~lI~ ''1)11' ulos lo']~· dlJln:JIJ~J arM ,~k ~@'r bir ~l:u~~:ugL!-nUiZ va~. Tutkol.., i~n :;.tly'I~}{G!ru:m.. T!Ilrl. tiI.u~~lu~~ ~Qk $I~r 'Wro1.d~~1!!ru[b;,tulli' •. A§1~ll:it: 'i~~ni,Zf:fI_,mtJo OO~i' b~r ~1""~s~tiktir. ~~I,~zmn en daf.. eft ,i~rclf~iz~ halk boylJltI iOJmayan a~lre1'le_rir.i hin~z' fteri.:1I']ild~ 'b:iJJ:' ~OVEril' ullEaii~1uk o'lin·I~r'~d~.r. aQid~'n bt! kadM~l"n~ olilll )l\t:md 0 ~,Gru lliendij"\lruj~ l5.o~bb' r ~ §6rm~yen Y~P~ifltJ Lmitti", Av~ R!Jp;lIJ'1l!;n]~SI m0il;1.1kun· cl~nd lr;
B~~~~

~le.m

ek

istdii~Qide

b~dul'Ir,wn. !:n.w b6]~.!I!:rlle .. ',IIyn:

w'ph~jtm;...B:iya~~; :E\,ri,islm;da#, Y1'n~ ,oW.u·1JlllIJlllIS, 'g€~.ti arulJnda ~oi dtlrlt l~eH~:kit(\![ ~i~ijf~.. ]msalll d i.Hi :bitdz ~~ d~nl:r.tll~~p 'mu. ~L:il]~ki!efl OO§rn a.l"~a~jla· ~l~maL1 ..Btl MI!1.i·' t~(a 'Kema[ 'bira~ ~.yim':a~'~~~']lmt~.hd!lir. ~~ 'k:ada~' "birr dev1lefin W·:r:e~i' 1ku.1t1J]1miUM ,on'dllitik ~W~ d'l2' }l;8JPlJ,~t 6:neUl~'k ~ meklb.en ~'k ,~~md'a DLlU &:its.pelmeJ::1 MU ,ele ~~~ktir. fibii; bu i§'~ biT KazIM. I(a;ta~'It @i;ld~iIfi1i da~a ,fii1iZla ~abg ,~idir .. lUll. bu~ 'Orhy tAli Fua'i Q~~:y itZ f,ol 5iI~]bi. deg-mN, A~J!
~rafiU[m~1

$md1. blru~da, b~~I~l!l~i~t anlilmaJ.:{ d.lJnlmulidaym z, nil k ]yi I.(JphmmUfI'Y 11In~l ,~1Ii~gl~rn, ld_~[IID'. ~.ekLe'n '~barn ..t1~an

a€~m~

'~noo

bir. :yaydnu..<:l~hX',.

,Dw,,!1

dikk._~ JelL'ltPik3e.t1!~:.

Ci~,dBlT' n:eretle~

birr N~ dUmITUl~~ gellilrUmi~·trl r, 'Btl. adleJm ~tl'

I1L'8n. da 'fi.i:riki:y~ de Y@YI]~nC'~d~ ~jr:~, ft!.e~~t'l~", fia.'J.I~, olursa elr, sttti,. yllilf.l~llia Ul'ii !<oYl"naY1' bi~~k g.@t'ek~j~i ka~:na"H1~1I11tm. ~kid '[{In'Un dar ullls-Q1~ ulu" "[I(~d~i~nltm da rma ~,aI.'iJtrITIUl'h;r~ fea;j:a PilliiQ~~iih;:i'H1iri~mi~!il"', h!3'kctrh;edi;sj blv ~ numda u~f,a~ta:r.t~l5ktadw. Ve WmJllkl.c :~~{lcH HI1bna, (;I bl1d igimiz blir gvait~ blii._rfit fNa~~ getiFdi iBlJ,1 nr'k Gf5.cmemI~ri~ mll diM' @;§~lm1l.ugliimid,'Il!1iJ kB]:yI'llEJjkh~llli1ilyur. r.'k egcmcjlJ!.~ kendi TG balikl'l'llJl. thii~ e.mi. illUl 'k.bnl!l:d3: 'Ilir{( l3!rllllQiiii '~k k@IU .. g;!!k tMp1 tlClthr~

laUii~ OilA~.~k·te.1d~1onl~'fJ ~brlte ~'" emek.leri.ru ,~~~tIl~, ken, clini hir ~"nvm!l\'ilh rapb~, gUn, '$:Imdi b\IIJ doi;fIl_11 Ibdr de~rll{ild in:nedi'r. !K,emaJ~ttd tJ:1n, k~__r b¥bnG, yti~llmQ 'fiirk 1l1,I!it~uffi'tfll, fai[a hUrnet ebniyor. Os'te]ik;. bLlJ"Than, ~1rizmi tok ho~ giJifdugum. ~,~,tJj 'Q}- S''tl~l~lln1!}i~U beltrlmiycrum. K:~~ nlallmnS-!!i b;mdi~,mi 'lnSmtfijlrutrtr~ 1~1l~lartiy,orl,lm. J(;:l;!ll\sjlizm ~~~.sIJmld.a, 'Turk :imzrnn kedffijimn kli~Wmesi V~li~ Bi'r .~ll!I blLl udal' aDA1rlat'aikSJlDI' onifla n sOnii~ TIjrrk irn1~-nann bfi:ylln~]clHruill~~ 'Iba~Med~mm. Bu buyid~, bir ¢li~~1ci~i['. Bu ~I'kiy~ biJt"3 ~1fIC'~ o$.y,a '~c~yum,. ~~~r kw-lanla.cak bir
"Jfutk],t!k varsa, ,~~ak: 'k~"]~lZrnden l1!lTta'r'l1n'1_:a'k, $iVl1y~~ kueru-

my

~1i!'Vgili. ,A,por Tiil'k y~f1€!~]elr.' ina:f!1IJW' ~u t B,enim T'(aJli~k d:tdii;im ~~lJdamill llI:r'k~,clli ~urtan(t :s,ay'cihr~M d ilh bh" ~de~' ~i,.i'lit·yarl~blrndll~Ha lb~ild OsmW;1h ya:fll_m_a.:e! biiiMfi '\l'ms~ ola .. ·

tu"..- :ge1i:;ir. 0 .[!i~lmillbiLilLn ~d'm~,m!r!ltnal Y':azat~"T

~elTe1~riIDl.er

lo~mal'l ~~h

,~ok b1iiyQ~_~f~k.. rki O~1i ,ok kU~li]lrtiin:U:l"ri d i.yorum:. Iii


z3rmil.lU1

'[n.u"hD',\l'.~ !bu. no:ktaflm


m~oo~~'~~iAij~itdm1ek

rdtmm ~i~~h,ll·cs,i ~~kb·.,

o.m.u !~~gna~bnhklan

kU!lw'Wndu..

Kemal Pq.a, TW:oKlli~IU.alti).~ibl;,.·

Oh:!lUlu ,giWl'I,k!ilM~ .el·,

'~lu"li$aH:a~f'lldl. i:aib:H ~~ntbJ,d:'t:] de ku~yaptmlZ.. ~ '1m!I.(d::l1"as:k.ten uzal\:;Ja~ ~Nh~'!I~ ~nek1~iL"d~T!l .. ·1!miZal\la~~atz. Bml :mul'tllet1l1ff ~f~di: nOnTIiiJl blr ~aFH1'1J11~~~ ttlJlll]fbl ~eoll~~m3d1 ..

i~te.P!n:em.ili.·

lDh' d..

"lFjTI

mesel~si[1;de

Q1!.lui~ ~bi

bu- g,ij~lii!k ld
dUDlY.ayll· yMllWt

G~S~.~Mi~i}~I'.,~~p~tL~m". katitl1tfiOrr~ ~maH:zm: ,gilf,U"Yo'[l' VI! ~!~5tuil!YOl'·.


~"B.~lI' Urk T

·H~n. i;;e pall:'i'e\lh~l':de" Giii.v·@n~llk'~hlbemd«l~\mLd€l' hep :§lUtU :mJ'~iy,~rnunz 'Lide:ri, cal an.. K1ilf1:IDtI~pd.<e;IIl!i~en!Ji:. :fd~s~ lfm~k isn~<l' ·.. bllJ, In.f!d~enb~ !Wk SHit' 'ele,Iiid:rDl'.,i~ 'EhtlilUIJ .e ljz~n on'i!mli vt. ijviiLl$csi .8udtea !Jk ~ill.lliU..Z· olar,Mt

~I'~. ~

giitilliymum" ~e de-ii~tite'bln~" n~ ~e .§'~Ul.§,[,cIDiMIJttI .. f'Qbl 'r1~IJ,;,k [~lqtim~ ~k, dQ~ru .y$p.!bn~lll·ve .~ el~tlri!smi ~ok ~~ha. gidu yaprmaJrlSlirlllZ, Du.. ~Inill~il\TUrk"," i~n ~ ,~llamtM ~1m~z.. 'fim'k. ~~l' soluk al'lililal. i~·li.yUf'$.Si~eE~ mEta S~~ clmak J,s,tiyo-xsa ... Ik~Ddti1li kJ~1bilir e:lesli.r~rleill .g,,eQ~d~it". ]~~ Jyanid~1lt '~se~t»1tl12':;' ama y.(i]mE tran'da drajU Wr bal~f;i Q!llar.~~ ~ru;flWIJtif\ 1;!a.k~ [~~(mak i5,ti.y'Or;;saru~ bu'iJ.3; y,a.pa~lm[!;.. Q;m~ll KeJJmI!!~1Jft!. 'bit )tatta~]1mIN ele ,iij[ljhm~~ KO~~;,~ .~~e'k.61!M~k; m'IJ_ bi~"a't .~i,jfrdebiw \<'e~.biT' koyd~.on[U',alk m.1 y~kli!iJih~ bilt'! 'tk-ffili d~lil.. r,;·!illm:l{m. lJilygu~ ~rtmak''i~ted]~: sMmfiiliget~Ugtn t;ie' @ld~lffiI:u Wlmi~@r, 'Bu" !lncat bftun~ ~'!iMi~~ 1hlttt 1mb. [c;d~le'b~[ir. K~iIl ~] idl~ro ede~ini.~ J9~t~im b-ll_}'0:i;. Bal:bar 1ol'r om:h,l}"lYor~h~ ~h~~l~.
'B:U
d'lf!~'a
j,

~:i]nraya ~delrlirn

.d~§~

Ak!i~.ki'W.l bu mu~~ze°vi

berum t.e-mel y('JftI!~dir

.. ~

'bum,un

~"aflnmdalllll bJlritMr - 'frumlm TUrt"e' mOl'ia~ ~nnek .i~i,~:~ m.li.d~ '"Ne' 'Iu 'J'iid\!um. diry-en,~" la rZI~a. eta sOy]~y~biH~. G:yIenmj~lir. S

. .:S"knl!! oonim de' KUl1ir,~·y>ukJIJa~]rrum ViIIdihT. ¥,8:ma~,'hen KUTt Mlkma 5a,y;g:dIYllm-.. 03t!~.y;JJm, ve bu,I.\u k~di. eytemir.n!le is:p~~
anli~. en btlyClIk 'e.1~.tiril$i. saJ)~I~'lm hu b::dka Yi:On~~li~ru m. Ha.UtJ ~@i'_kil.II'll~ _5'UQ]~~rulfO_" 1,~_:leD de tly1e ~.~~]~~ .. ~u y~~nu lc~k:Yl~~ efl. D~i.ik a~~akhktll", V(f.yf:-· d Ik1:c:n~ l:Gukle'£'~ ~t~_;rnchr. 'Y,a~cl[lId21'I1Iffi'~ I~Ui~,igretl~thr. Bunu ~y]e ub-llli. ed~n ballk te~ ke~nwy]e Wj'u~'tlia~ir·. VlL"'rnilllleedt D il1·~ir ymurQkm:r~. iyoru.m. d
[~!liIliIJ
~~J

M:IIJ.cSl1J£a, Kem~l,l~FISOy'I~~M
(Oi _ Z_3.vidh
d:UIl!1ll~~r

bak; Q&1,da 'T'1lrkliUk

~t

mT.1-

lnJ:rl:~~~~;~ bMUpl:a k-UFfi!Lfi]amiL'U'u!h!, ~iml1i Or~R~b:r., en: i\'Bfi'ye §ill it~d~ ya:l.wrr", i$t: A vrupa;y~ AA~dg,]u'fP §;ll!l ~'ldtlJr glJt dlpln~~dlruk ·11Y'Ill'4':trasl tlbnd~ b'u 'lfud;il1' euurdan f9Jt~"UJL~ '~i;r Uif;aS itindi~ oJ;!:BOyl!! ~ilti'lltU~u~ mu, IOh..r? Bu
~~ '~f

~nn~ diQT!iyarya k;M'~l "m'i!.l.UUlllyY~-.I' ~ley1Q\ 'oofJeyiml,i d~ym" S1Z blJ[D.lII~l~~ ka:l1af" mox:am·ol~:'M~ fie ~iT: '~ill;ll:d kvtWfi(j~ mlg kar:iaw .g~ru:mbilff$hll;i:i? Ve
0,

Tur.klu.~iib~Jayu~lmtirm. m~ndim~:~'n.m .Kf.Utltl~'b.a.kqJ, mier 'ulusall hHekeU~ dell. ve [~:U'~I'Kurt haft'kefll!el;m~ [~iilkl'imd~an IDldl~d1r~ G ~
~~ Ili!k ,.ntDii de,liiMerjO~ma sblm ~~

da

dj1h.ti &@1!Lli~~:, :B,]! i9.~· y.tll.Vil'~. iba~I~~~ ~ ~l'~OO ~an._liid~ ~£Ilap'nKfUjliQ~ la~l. tfutlll:1kaSYQ:H :s,u:recim. i(,jinde 'Vre ldi~ Y1i'lnd:an ~t '$3tl y:;Jilarn ba!ilIil(liiIJ ~em@lI~fullk= ~'G1~?U2i p:1'OvaJan S!~t~ k.'e'n)il.9iu.i a~~a ~lIkaian~ime kar:e~ '~Flci~~i. ne!' mltme5;lRe '~~L

~.A~in~a, ta;ri~t~j. -&~i~ll:? akJJdlSm.~a ba~t.a.~_~~l ~~ ~_ma'l~t~Q & b Tr.rl(Jii..l~. ~b~;-~m.a.~-.I' ku!'tul.~~ m~e~t'Sim1n. hqu.tda '~.e:li1idtr. KurtJl'~ l~ ..mu~~de']£Sanirl'l, 'bD~l,u:lliJJ h~1kiIan]u.'l:ib' 'kOrk!a ve .gii.wfL~l'iik vamtt". K'e~i~ kjW'IU!ljii"" ~~i~fi"!'!-~ k~t1i W· '~.Ne RlIlItll!L 'l"tir:~U:m. lf.yed

r~~

~~

no-

.li;w d~w"md e¥1c.~rli'ljf'irIJ jUbe~tJi, il;mdi ~~idlem bir "Ti.i:rk.'W"li R ~r,klUlu; ile arimm~l d.!~pl11;iya,@liyo·r., 1W~k: t~·kcl8ah~plmyIe,
l~~

lmn~l1 :SlUnl;(Uf!d.athrki ~t

.tai~-(li

bta, d'a],~I19:yenl'ak~tmdlif~~: