ISANG PAG-AARAL TUNGKOL SA IBA’T IBANG SANHI NG PAGKAKAROON NG BANGUNGOT NG TAO

Isang Pananaliksik na Iniharap kay Propesor Marcial R. Verocel Kagawaran ng Filipino at Panitikan Pamantasang De La Salle – Dasmariñas Lungsod ng Dasmariñas, Cavite

Bilang Bahagi ng Pagtupad sa Pangangailangan para sa sabjek na Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik

Johann Dexter Glorioso Winchelle Loyola Marilou Regulto Jayryl Reville Christine Dyan Rioja

2

Mayo 2010 TALAAN NG NILALAMAN

Pahina Pahinang Pamagat Talaan ng Nilalaman 1 2

PANIMULA Kaligiran ng Pag-aaral Paglalahad ng Suliranin Kahalagahan ng Pag-aaral Saklaw at Limitasyon Metodolohiya Depinisyon ng mga Termino 4 8 8 9 9 11

DISKUSYON Suliranin blg. 1 Suliranin blg. 2 Suliranin blg. 3 12 15 19

PANGWAKAS Sintesis Kongklusyon Rekomendasyon 21 22 22

3

TALASANGGUNIAN APENDIKS Apendiks A

24

26

4

PANIMULA Kaligiran ng Pag-aaral Ang pagtulog ay isang estado o uri ng pagpapahinga na kung saan ang kamalayan ng isang taong natutulog sa kanyang kapaligiran ay nababawasan. Mahalaga ito dahil mekanismo ito ng katawan ng tao upang maisaayos muli ng mga cells ang mga nasirang body tissues na maaaring naidulot ng mga mabibigat na gawain sa pang-araw-araw. Ang bawat indibidwal ay may kinakailangang sapat na tulog upang gumana ng maayos ang kanilang mga katawan at pag-iisip. Ngunit minsan ay nagkakaroon ng mga problema ang isang tao sa pagkamit niya ng isang mahimbing at kumpletong pagtulog. Isang halimbawa na rito ay ang pagkakaroon ng mga panaginip. Bahagi na ng pagtulog ang pagkakaroon ng panaginip. Ayon sa librong Encyclopedia, ang panaginip ay isang uri ng mental na aktibidad na ang isang indibidwal ay nagkakaroon ng mga biswal na imahe ng tao, lugar, bagay, mga pangyayari, at iba pa. Ito ay maaaring maihalintulad sa isang panunuod ng pelikula kung saan ang taong nananaginip ang direktor at ang sinehan ay ang kanyang kaisipan. Ang panaginip ay katas ng pag-iisip at imahinasyon; habang ang tao ay mahimbing na natutulog, ang kanyang utak ay siyang patuloy pa rin sa pagtakbo at pagproseso ng mga ideya. Ang mga pangyayari sa isang panaginip ay maaaring ikonsidera na isang kathang-isip lamang sapagkat madalas ay hindi kapani-paniwala at pekulyar ang mga nangyayari dito. Ngunit ayon sa mga riserts na isinagawa ng mga ilang kilalang tao sa larangang ito, ang

5

mga napapanaginipan ng tao ay base sa mga pangyayari sa kanyang pangaraw-araw na buhay. Kasama na rito ang mga dati na niyang ginawa, kasalukuyang nagawa, at nais pang gawin, mga taong nakilala at kilala na, at mga pangyayari na maaaring nakaapekto sa kanya ng malaki sa mental man o pisikal na aspeto. Mayroon ring iba’t-ibang uri ng panaginip na maaaring maranasan ng isang tao sa kaganapan ng kanyang pagtulog, ito ay ang daydreams, lucid dreams, recurring dreams, precognitive dreams, at nightmares o bangungot (www.wikipedia.org/wiki/Nightmare). Daydreams, ito ay ang mga panaginip na nararanasan ng isang tao habang siya ay gising. Ang daydreams ay resulta ng imahinasyon ng tao kung saan ay hinahayaan nila ang kanilang mga sarili na maglakbay dito. Kasabay na rin nito ang panandaliang pagkawala nila sa kanilang mga sarili at ang pagbaba ng kanilang kamalayan sa mga kasalukuyang nagaganap sa kapaligiran (www.dreammoods.com/dreaminformation/dreamtypes/). Lucid dreams, ito ay isang uri ng panaginip kung saan ay maaaring makontrol ng isang tao ang kanyang panaginip. Sa lucid dream, ang tao ang direktang nagkokontrol sa mga mangyayari sa kanyang napapanaginipan na nagreresulta sa isang kaaya-ayang panaginip. Sa uri ng panaginip na ito, alam niya na ang mga nangyayari ay hindi totoo at siya’y nananaginip lamang. Mayroon rin silang kakayahan na gisingin ang kanilang mga sarili sa estado ng pagkakatulog kung kailan man nila naiisin

(www.dreammoods.com/dreaminformation/dreamtypes/).

6

Recurring dreams, ito ay ang pagkakaroon ng paulit-ulit na panaginip na nagkakaroon ng kakaunting baryasyon sa istorya o tema sa tuwing ang tao ay mananaginip muli. Ang mga panaginip na ito ay minsan na ring naihahalintulad sa isang bangungot dahil nakagagambala rin ito

( www.hubpages.com/hub/types-of-dreams). Precognitive dreams, ito ay ang mga panaginip na tila ay nagpapakita o nagpapahiwatig ng mga maaaring mangyari sa hinaharap. Sinasabing ang precognitive dreams ay katambal ng déjà vu na kung saan ay parang naranasan na ng isang tao ang mga pangyayaring nagaganap pa lamang (www.types-ofdreams.net/). At ang panghuli naman ay ang nightmares o bangungot. Ito ay ang pagkakaroon ng mga nakatatakot at nakagagambalang mga panaginip. Ang kadalasang napapanaginipan ng isang tao dito ay mga sitwasyon kung saan ay nahaharap siya sa mga panganib at problema na tila ay di niya maiwasan o matakasan. Ang mga taong nakararanas ng bangungot ay madalas na nagigising sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog. Sila rin ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkapagod, paghingal o kahirapan sa paghinga, pagpapawis, at pagkatakot. Pagkatapos ng pagkakaroon ng isang bangungot, nahihirapan na muling bumalik sa pagtulog ang isang tao sa kadahilanan na naapektuhan siya ng husto ng kanyang masamang panaginip (www.types-of-dreams.net/). Ang bangungot ay isang parasomnia, ito ay mga hindi kaaya-ayang pangyayari sa kaganapan ng pagtulog ng tao. Ngunit papaano nga ba

7

malalaman kung ang isang tao ay binabangungot na? Ilan sa mga sintomas nito ay ang biglaang pagkagising mula sa pagkakaroon ng panaginip, pagkaramdam ng takot, lungkot, o pagkabagabag, malinaw at natatandaan pa ang panaginip sa paggising, nahihirapang matulog muli dahil sa napanaginipan, at nagaganap ang panaginip kapag malapit nang magising. Kapag nararanasan na ang mga ito, nararapat lamang na magpakonsulta o magpatingin na sa isang doktor upang malaman ang mga kadahilanan sa pagkakaroon ng bangungot. Ngunit kahit sa kanilang mga sarili lamang ay maaari na nilang malaman kung anu-ano ang mga nagdudulot sa isang bangungot (www.talkaboutsleep.com/sleep-

disorders/archives/parasomnias_intro.htm). Ang pagkakaroon ng bangungot ay kadalasang nagaganap sa tagal ng rapid-eye-movement (REM) sleep. Ang rapid-eye-movement ay ang mabilis na paggalaw ng mga mata ng tao na kasabay rin ng pagbilis at pagtaas ng kanilang metabolismo at pulso. Nagkakaroon rin ng inboluntaryong paggalaw sa kanilang mga daliri sa paa at maging sa kanilang mga kamay. Sa durasyon ng REM, ang malaking bahagi ng voluntary muscles ng tao ay pawang napaparalisa, habang ang utak naman nila ay mas lalong nagiging aktibo na nagreresulta nga sa pagkakaroon sleep.htm). Ang pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ay ang matuklasan ang iba’t ibang sanhi ng pagkakaroon ng bangungot ng isang tao at kung anu-ano ang mga epekto nito sa kalusugan at pag-iisip nila. Kasama na rin dito ang pag-alam sa mga lunas at paraan upang maiwasan ng isang indibidwal na magkaroon nito. ng mga bangungot (www.happynews.com/living/sleep/rem-

8

Paglalahad ng Suliranin Ang pangkalahatang layunin ng riserts na ito ay masusing mapag-aralan ang mga sanhi at bunga ng pagkakaroon ng bangungot. Pinipilit nitong talakayin ang mga sumusunod na suliranin: 1. Ano ang bangungot at kaligiran nito? 2. Ano ang mga sanhi at bunga ng bangungot? 3. Ano ang mga paraan upang maiwasan ang bangungot? Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mga tao na maaaring makinabang sa pag-aaral na ito ay ang mga sumusunod: Mga taong nakakaranas ng bangungot. Ang pag-aaral na ito ay makatutulong sa kanila upang malaman nila ang mga sanhi at bunga ng pagkakaroon ng bangungot at malunasan ito. Mga taong istres sa trabaho. Ang mga istres na nakukuha mula sa trabaho ay nakaaapekto ng malaki sa pagkakaroon ng bangungot. Sa tulong ng pag-aaral na ito, matutunan ng isang tao kung papaano niya maiiwasan ang sobrang istres na dulot ng pagtratrabaho. Mga taong may dinadalang mabigat na problema. Ang mga problemang nararanasan ng tao sa pang araw-araw na buhay tulad ng mga problemang pang

9

ekonomiya at relasyon sa pamilya at sa kapwa ay isa rin sa mga aspeto o dahilan kung bakit nagkakaroon at nararanasan ang bangungot. Mga susunod na mananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay maaaring makatulong at makapagbigay ng mga karagdagang impormasyon sa kanilang gagawing pag-aaral tungkol dito. Saklaw at Limitasyon Sakop ng pag-aaral na ito ang mga sanhi at bunga ng pagkakaroon ng bangungot. Tinalakay sa pananaliksik na ito ang mga negatibong epekto na maidudulot ng bangungot sa kalusugan at pag-uugali ng isang tao. Tinalakay rin ang iba’t ibang pamamaraan upang maiwasan at mapigilan ito. Nakapangalap ang grupo ng tatlumpung (30) respondents na

kinalalahukan ng mga nagtatrabaho at mga estudyante. Ang grupo ng mga respondents na ito ang napili sa kadahilanang sila ang madalas na nakararanas ng istres at mga problema sa pang-araw-araw na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng bangungot. Metodolohiya Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptibong pamamaraan sa pagaaral na ito. Pinili ng grupo na magsagawa ng sarbey o talatanungan upang mapabils ang pagpapangalap ng datos at malaman kung anu-ano ang mga pananaw ng tao pagdating sa bangungot at kung sila’y nakararanas nito. Ang sarbey ay isinagawa sa mga estudyante sa antas ng kolehiyo at sa mga

10

nagtratrabaho. Ito ay kinalahukan ng labinlimang (15) estudyante at labinlimang (15) trabahador. Ang napiling lugar na pinagsagawaan ng sarbey ay sa Asian Institute of Computer Studies-Bacoor branch kung saan ay kinalakuhan ito ng anim (6) na mga guro, laboratory custodian, receptionist, at administrator . Ang ilang mga respondent naman ay nagmula sa bukirin sa lugar ng Batangas, ang isa ay inhinyero na nagmula sa Makati, at ang isa ay housewife na naninirahan sa GMA. Habang ang natitirang anim naman ay mga trabahador na nagmula sa Unibersidad ng De La Salle-Dasmariñas. Sa kabilang dako naman ay ang mga estudyante na galing rin sa Unibersidad ng DLSU-D. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng dokumentong pag-aanalisa na isinagawa sa pamamagitan ng pangongolekta ng mga datos na nagmula sa mga libro, magasin, at internet. Sa pagtatala ng mga impormasyon tungkol sa pagkakaroon ng bangungot, maiiwasan na maranasan ito at maipapaliwanag rin ang posibleng mga sanhi at bunga nito.

11

Depinisyon ng mga Termino Daymare. Isang daydream na nakakatakot at nagiging bangungot. Ito’y bihira lamang mangyari. D-nightmare. Ito ay isang uri bangungot na nagmumula sa D-sleep o dreaming desynchronized sleep. Dream anxiety attack. Ito ay katulad din ng bangungot. Hypnagogic attack. Inboluntaryong paggalaw ng mga muscles ng tao habang sila’y natutulog. Hypnagogic nightmare. Isang uri ng bangungot na mararanasan kaagadagad sa oras na makatulog ang isang tao. Incubus attack. Isang nakakatakot na kathang-isip na nilalang na animo’y umuupo sa taong natutulog. Nightmare. Isang mahaba at nakakatakot na panaginip na

nakapagpapagising sa isang tao sa labas ng D-sleep. Night Terror. Biglaang pagpukaw mula sa slow wave sleep na may kaunti o walang paggunita sa napanaginipan. NREM sleep. Hindi mabilis na paggalaw ng mata. REM nightmare. Bangungot na nanggagaling sa durasyon ng rapid eye movement.

12

Sleepwalking. Paggalaw ng katawan, pagbangon sa kama, at paglalakad habang natutulog. Traumatic nightmare. Isang nakakatakot na panaginip na gumugunita sa isang traumatic event na naranasan ng isang indibidwal. (http://www.sleepeducation.com/Disorder.aspx?id=37)

13

DISKUSYON Sa pamamagitan ng isinagawang sarbey, ang mga mananaliksik ay nakapangalap ng mga sapat datos at impormasyon na nakatulong sa pagsagot ng mga suliranin ng pag-aaral na ito. Suliranin blg. 1: Ano ang bangungot at kaligiran nito? Base sa isinagawang pagsisiyasat ng grupo, ang bangungot ay isang uri ng panaginip na nakakatakot. Maaari rin itong makaapekto ng malaki sa isang indibidwal dahil sa magiging sagabal ito sa pagtulog nito. Ayon kay Mr. Jovito Santos, pinuno ng Departamento ng Sikolohiya, na mula sa College of Liberal Arts ng Unibersidad ng De La Salle-Dasmariñas ang bangungot ay isang panaginip na maaaring ikasanhi ng pagkamatay ng isang tao kapag mayroon siyang kumplikasyon sa kalusugan tulad na lang ng sakit sa puso. Ang pagkain ng sobra sa gabi at agad-agarang pagtulog ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng dahil sa atake sa puso sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bangungot. Ang sobrang stress naman na nararanasan sa pang araw-araw ay isa rin sa dahilan ng pagkakaroon ng bangungot.

14
Pigura 1. Gulang at Porsyento ng mga Estudyanteng nakararanas ng bangungot.

6%

7%

Hindi Madalas Minsan 87%

Ipinapakita

sa

Pigura

1

na

sa

labinlimang

(15)

estudyanteng

nakapanayam ng mga mananaliksik, isa o anim na porsyento (6%) sa mga ito ang nagsasabing hindi siya nakararanas ng bangungot, samantalang isa o pitong porsyento (7%) naman ang nagsabing madalas siyang nakararanas ng bangungot. Sa kabilang banda, mayroong labingtatlo (13) o walumpu’t pito (87%) na respondent ang nagsabing sila ay nakararanas ng paminsan-minsang pagkabangungot. Mula sa sarbey na ito, lumalabas na kakaunti lamang sa mga estudyante ang nakararanas ng bangungot at marami naman ang paminsan-minsanang nakararanas nito.

15
Pigura 2. Gulang at Porsyento ng mga Empleyadong nakararanas ng bangungot.

7%

53%

40%

Hindi Madalas Minsan

Ipinapakita

sa

Pigura

2

na

sa

labinlimang

(15)

empleyadong

nakapanayam ng mga mananaliksik, isa o pitong porsyento (7%) sa mga ito ang nagsasabing hindi siya nakararanas ng bangungot; samantalang anim (6) o apatnapung porsyento (40%) naman ang nagsabing madalas silang nakararanas ng bangungot. Sa kabilang banda, mayroong walo (8) o limampu’t tatlo (53%) na respondent ang nagsabing sila ay nakararanas ng minsanang pagkabangungot. Sa makatuwid, ang bilang ng mga empleyadong madalas na nakararanas ng bangungot ay mas mataas kung ikukumpara sa porsyento ng mga estudyanteng nakararanas rin nito.

16

Suliranin blg. 2: Ano ang mga sanhi at bunga ng bangungot? Maraming mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng bangungot ang isang tao. Isa na rito ay ang pagkakaroon ng mga problema na hindi agad-agad nabibigyan ng solusyon. Ang mga problemang ito ay napupunta sa ating subconscious na estado ng pag-iisip na tinatawag na nating panaginip. Mawawala lamang ang mga bangungot sa oras na maayos na at mabigyan na ng lunas ang mga problemang kinakaharap. Maari din naman na ang pagkakaroon ng bangungot ay senyales na tayo ay may problema sa ating kalusugan nang hindi natin

nalalaman. Ang subconscious na pag-iisip ang gumagawa ng paraan upang ipaalam na tayo ay may sakit at kinakailangan na itong bigyan pansin bago pa man ito lumala. Minsan, maari ring dulot ito ng istres na nararanasan natin sa pang araw-araw.
Pigura 3. Kabatiran ng mga Estudyante sa mga sanhi ng bangungot.

27% Oo Wala 73%

17

Ipinapakita

sa

Pigura

3

na

sa

labinlimang

(15)

estudyanteng

nakapanayam ng mga mananaliksik, Labing-isa (11) o dalawampu’t pito (27%) sa mga ito ang nagsasabing sila'y may kaalaman sa mga sanhi ng pagkakaroon ng bangungot. Samantalang apat (4) o pitumpu’t tatlong porsyento (73%) naman ang nagsasabing wala silang kaalaman sa mga sanhi ng bangungot. Mapapansin na marami sa mga respondent mula sa mga estudyante ay mas may kaalaman sa mga sanhi ng pagkabangungot.
Pigura 4. Kabatiran ng mga Empleyado sa mga sanhi ng bangungot.

13% Oo Wala

87%

Ipinapakita

sa

Pigura

4

na

sa

labinlimang

(15)

estudyanteng

nakapanayam ng mga mananaliksik, labingtatlo (13) o labingtatlong porsyento (13%) sa mga ito ang nagsasabing sila'y may kaalaman sa mga sanhi ng bangungot. Samantalang dalawa (2) naman o walumpu’t tatlong porsyento (87%) ang nagsasabing wala silang kaalaman dito. Mapapansin na marami sa mga

18

respondent mula sa mga empleyado ang may kaalaman sa sanhi ng pagkabangungot.
Pigura 5. Tugon ng mga Estudyante kung nakaaapekto ang bangungot sa kanilang pangaraw-araw na gawain.

27% Oo Hindi 73%

Ipinapakita

sa

Pigura

5

na

sa

labinlimang

(15)

estudyanteng

nakapanayam ng mga mananaliksik, apat (4) sa mga ito o dalawampu’t pitong porsyento (27%) ang nagsasabing ang pagkakaroon ng bangungot ay nakaaapekto sa kanilang pang araw-araw na gawain at maging sa kanilang pakikisalamuha sa iba. Samantalang labing-isa (11) naman o pitumpu’t tatlong porsyento (73%) ang nagsabing hindi nakaaapekto ang bangungot sakanila. Masasabi dito na sa isang kaapat ng mga respondent na estudyante ay

naniniwalang nakaaapekto sa kanilang pang araw-araw na gawain ang bangungot.

19
Pigura 6. Tugon ng mga Empleyado kung nakaaapekto ang bangungot sa kanilang pangaraw-araw na gawain.

27% Oo Hindi 73%

Ipinapakita naman sa Pigura 6 na sa labinlimang (15) empleyadong nakapanayam ng mga mananaliksik, apat (4) sa mga ito o dalawampu’t pitong porsyento (27%) ang nagsasabing nakaaapekto sa kanilang pang araw-araw na gawain at maging sa kanilang pakikisalamuha sa iba. Samantalang labing-isa (11) naman o pitumpu’t tatlong porsyento (73%) ang nagsasabing hindi nakaaapekto ang bangungot ang bangungot sakanila. Mapapansin na magkapareho ang resulta ng mga bilang ng mga estudyante at mga empleyado sa isinagawang sarbey. Masasabi dito na pareho ang kanilang mga pananaw ukol sa nabanggit na katanungan.

20

Suliranin blg. 3: Ano ang mga paraan upang maiwasan ang bangungot?
Pigura 7. Kaapektibuhan ng hindi pagtulog ng busog at panunuod ng mga nakakatakot na palabas upang maiwasan ang bangungot sa mga Estudyante.

Oo 47% 53% Hindi

Ipinapakita

sa

Pigura

7

na

sa

labinlimang

(15)

estudyanteng

nakapanayam ng mga mananaliksik, pito (7) sa mga ito o apatnapu’t pitong porsyento (47%) ang nagsasabing epektibo na hindi matulog nang busog at manood ng mga nakakatakot na palabas. Samantalang walo (8) naman o limampu’t tatlong porsyento (53%) ang nagsasabing hindi epektibo ang hindi pagtulog ng busog at panunuod ng mga nakatatakot na palabas upang maiwasan ang pagkakaroon ng bangungot.

Pigura 8. Kaapektibuhan ng hindi pagtulog ng busog at panunuod ng mga nakakatakot na palabas upang maiwasan ang bangungot sa mga Empleyado.

21

33%

Oo Hindi 67%

Ipinapakita

sa

Pigura

8

na

sa

labinlimang

(15)

empleyadong

nakapanayam ng mga mananaliksik, sampu (10) sa mga ito o animnapu’t pitong porsyento (67%) ang nagsasabing epektibo na hindi matulog ng busog at manuod ng mga nakakatakot na palabas. Samantalang lima (5) naman o tatlumpu’t tatlong porsyento (33%) ang nagsasabing hindi epektibo na hindi matulog ng busog at hindi manuod ng mga nakakatakot na palabas upang maiwasan ang pagkakaroon ng bangungot.

PANGWAKAS Sintesis

22

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay-diin sa iba't ibang sanhi at bunga ng pagkakaroon ng bangungot ng isang tao. Tinatalakay din sa pag-aaral na ito ang kaalaman ng mga tao ukol sa mga sanhi nito, mga negatibong epekto, at iba't ibang pamamaraan upang mapigilan at maiwasan ito. Ginamit ng mga mananaliksik ang pamamaraang paglalarawan o deskriptiv na gumagamit ng talatanungan na ipinasagot sa tatlumpung (30) katao na binubuo ng mga estudyante at mga nagtratrabaho. Ang mga sumusunod ay natuklasan: 1. Maraming maaaring sanhi ng pagkakaroon ng bangungot ng isang tao katulad ng sobrang istres at mga problemang nararanasan, pag tulog agad pagkatapos kumain, at pagkakaroon ng karamdaman. 2. Masama ang agad-agarang pagtulog kung kakatapos pa lamang kumain ng isang tao. 3. Hindi maiiwasan ang bangungot dahil normal lamang sa isang tao ang magkaroon ng masamang panaginip. Ang mas nakakatakot ay ang night scare. Ito ay bunga ng traumatic experiences ng isang tao. 3. Mahirap iwasan ang bangungot sapagkat ito ay bahagi ng subconscious na nangyayari habang natutulog ang isang tao. Kailangan lamang ay maging kalmado lang para makabalik sa mababaw na pagtulog. Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang ibahagi ang kaalaman at magkaroon ng kapakinabangan sa mga mambabasa na ang pagkabangungot ay hindi nakamamatay. Ito ay maaring maging sanhi ng pagkamatay kung ang isang tao ay walang disiplina sa sarili. Sapagkat kung ang isang tao ay mayroong

23

kaalaman sa kanyang kalusugan kung paano niya ito alagaan hindi makararanas ng pagkabangungot ang isang tao. Bagaman bahagi na ng buhay ng isang tao ang makaranas ng bangungot at ito aysubconscious na nangyayari habang natutulog ang isang tao dahilan ng mga pangyayari na naganap sa kanyang buhay sa buong maghapon. Ang kailangan lamang ay ang karagdagang kaalaman upang makaiwas sa ganitong karanasan kailangan ng isang tao na magpahinga muna pagkatapos kumain bago isagawa ang pagpapahinga o pagtulog sapagkat bumabagal ang metabolismo ng tao at ito ay hindi na aktibo na nagiging sanhi ng kumplikasyon o sakit tulad ng sakit sa puso at iba pa na maaring ikamatay ng isang tao. Layunin din ng pananaliksik na ito na bigyan ng kalinawan ang tao na sa mga napapanood o naririnig na mga kwento, sabi-sabi na kaya binabangungot ang isang tao ay dahil sa mayroong dumadagan na matabang babae sa tiyan na bahagi ng katawan ng tao. Ito ay walang katotohanan sapagkat ang pagkabangungot ay nararanasan ng tao sa kadahilanang : sobrang pagod, problema sa pamilya, pag-iisip sa mga bagay – bagay o personal na buhay at trabaho. Ang huling layunin ng pananaliksik na ito ay magkaroon ng katotohanang lahat ng nakalap na datos ng mga mananaliksik at upang ipaalam sa tao, mga mambabasa at magsasagawa pa ng pananaliksik na lahat ng tao ay nakakaranas ng pagkabangungot. Ang kahalagahang maiiwan ng mga nagsaliksik ay upang ipaalam sa mga magsasagawa pa ng pananaliksik at mga mambabasa na huwag lamang mabasa ang aming ginawang riserts na pinamagatang “Sanhi at Bunga ng Pagkabangungot” na aming isinagawa, bagkus ito ay kailangang isapamuhay

24

upang hindi makaranas at mahantong pa sa kamatayan ng isang tao sanhi ng bangungot.

Kongklusyon Batay sa riserts na isinagawa, ang mga mananaliksik ay nakapagtala ng mga sumusunod na kongklusyon:
1. Ang bangungot ay hindi nakamamatay. Nagiging sanhi lamang ito ng

kamatayan kapag ang tao ay may kumplikasyon o sakit tulad ng sakit sa puso at iba pa.
2. Isang sanhi ng pagkamatay ng tao dahil sa pagkakaroon ng bangungot

ay pagkain ng sobra at agarang pagtulog. Napatunayan na ito ay nagdudulot ng bangungot dahil ang kinain ng isang tao ay aakyat sa daanan ng pagkain na siyang sanhi ng hindi paghinga at pagkamatay. Ito rin ay dahil sa mabagal na pagtunaw ng pagkain o metabolismo ng tao sa gabi dahil hindi na sila masyadong aktibo. 3. Ang pinakanakakatakot na uri ng bangungot ay ang tinatawag na night scare. Nakakatakot ito dahil ito ay galing sa masamang karanasan ng isang tao at lagi itong nagugunita sa isipan na nagiging dahilan ng pagkabangungot. Rekomendasyon Mula sa nabuong kongklusyon, ang mga sumusunod ay ang mga rekomendasyon:

25

1. Ang pagkabangungot ay maiiwasan kung ang sarili ng isang tao ay inilalagay sa mas maayos na kondisyon ng pag-iisip at pangangatawan. 2. Ang tao ay dapat magkaroon ng disiplina sa sarili upang maiwasan ang pagkakaroon ng bangungot. Ang mga sanhi ng bangungot ay masasabing bahagi na ng buhay ng isang tao. Ngunit hanggat maaari ay iwasan ang mga ito upang walang anuman o sinuman ang maapektuhan nito. 3. Ang pag-aaral na ito ay maaaring pagyamanin pa. Para sa mga susunod na mananaliksik, maaari silang gumawa ng isang case study na mga piling matatanda. Sa ganitong paraan, maaaring masubaybayan ang kalidad ng kanilang pagtulog at ang paraan ng pamumuhay nila na nakaaapekto dito. Magiging mas detalyado ang pag-aaral sapagkat makikita ng mga mananaliksik ang mga salik na nagiging sanhi at maaaring bunga pa ng pagkabangungot.

TALASANGGUNIAN

26

Dreammoods.(n.d).Nighmares. Nakuha mula sa http://www.dreammoods.com/dreaminformation/dreamtypes/nightmares.ht m FilipinaSoul. (2008).Bangungot.Nakuhamulasahttp://www.filipinasoul.com/2008/07/ban gungot/ Hanson, Rachel. (n.d.). Types of Nightmares. Nakuha mula sa http://sleep.lovetoknow.com/Types_of_Nightmares Health Central. (n.d.). Chronic Nightmare. Nakuha mula sa http://www.healthcentral.com/sleep-disorders/c/178743/48656/chronic Jirage, Reshma. (n.d.). Types of Nightmares. Nakuha mula sa http://www.buzzle.com/articles/types-of-nightmares.html Macalester.edu. (n.d.). Drug Induced Nightmares. Nakuha mula sa http://www.macalester.edu/psychology/whathap/UBNRP/nightmares/Rdru g.htm Macalester.edu. (n.d.). Post Traumatic Nightmares. Nakuha mula sa http://www.macalester.edu/psychology/whathap/UBNRP/nightmares/Rptn. htm MayoClinic.com.(2009). Lifestyle and home remedies. Nakuha mula sa http://www.mayoclinic.com/health/nightmares/DS01010/DSECTION=lifest yle-and-home-remedies

27

Paralumun. (n.d.). Nightmares. Nakuha mula sa http://www.paralumun.com/nightmares.htm Sleep education.com. (n.d.). Nightmares. Nakuha mula sa http://www.sleepeducation.com/Disorder.aspx?id=37 Wikipedia. (2010). Nightmare. Nakuha mula sa http://en.wikipedia.org/wiki/Nightmare Wikipedia. (2010). Sleep. Nakuha mula sa http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep#Stages_of_sleep

28

APENDIKS Ang sarbey ay kinapapalooban ng mga tanong na: “Ano ang huli mong iniisip bago ka matulog?”, “Ikaw ba ay nakararanas ng bangungot?”, “Gaano kadalas ang nararanasan mong bangungot?”, “May kaalaman ka ba sa mga sanhi ng pagkakaroon ng bangungot?”, “Nakaaapekto ba ito sa pang araw-araw mong gawain at sa pakikisalamuha mo sa ibang tao?”, “Ano ang mga ginagawa mo upang hindi mo na muli itong maranasan?”, “Higit sa lahat, epektibo ba na hindi matulog ng busog bago matulog at manood ng mga nakakatakot na palabas upang maiwasan ang pagkakaroon ng bangungot?"

Talatanungan na Ginamit sa Sarbey ISANG PAG-AARAL TUNGKOL SA IBA’T IBANG SANHI AT BUNGA NG PAGKAKAROON NG BANGUNGOT NG TAO

Unibersidad ng De La Salle – Dasmariñas Lungsod ng Dasmariñas, Cavite Magandang araw po. Kami ay isang grupo ng mananaliksik mula sa Unibersidad ng De La Salle – Dasmarinas na nagsasagawa ng isang sarbey para sa aming pananaliksik sa paksang “Iba’t ibang Sanhi at Bunga ng Pagkabangungot”. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon at matapat na pagsagot ng talatanungan na ito. Maraming salamat po!

Pangalan:________________________________________ Employee Estudyante

29

Company Address:________________________________________________________ School Address:_________________________________________________________

Ano ang huli mong iniisip bago ka matulog? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Ikaw ba ay nakakaranas ng Bangungot? Gaano kadalas ang nararanasan mong Bangungot? Oo, madalas Oo, Paminsan – minsanp Hindi

May kaalaman ka ba sa mga sanhi ng Pagkabangungot? OO WALA

Kung oo, anu-ano ang mga ito? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Nakakaapekto ba ito sa pang araw-araw mong gawain at sa pakikisalamuha mo sa ibang tao? OO HINDI

30

Ano ang mga ginagawa mo upang hindi mo na muli itong maranasan? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Higit sa lahat, epektibo ba na hindi matulog ng busog bago matulog, at manood ng mga nakakatakot na palabas upang maiwasan ang pagkakaroon ng bangungot? OO HINDI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful