DIAGNOSTICAREA

Cartea

KARMEI

a faptea

TRANSCENDEREA
FERICIRII

./

Editura

DHARANA

~

~~

r--

--

Serghei
Oescrierea CIP a Biblioteeii NatonaJe LAZAREV, SERGHEI NICOLAEVIC Oiagnosticarea kannei: Transeenderea fericirii / Serghei Nicolaevic Lazarev; trad.: Ina Arpad, GavriHi Henter.Bucure:;;ti: Oharana, 200 I p.; ern. - (Oiagnosticarea karrnei; 7) ISBN 973-85007-8-8 I. Arpad, Ina (trad.) II. Henter, GavriHi (trad.) 159.961

Nikolaevici

Lazarev KARMEI

DIAGNOSTICAREA

TRANSCENDEREA FERICIRII

JIA3APEB

CH.
4YSCTseHHorO C4aCTb~

A~arHOCT~Ka KapMbl. KH~ra ceAbMaR npeOAoneH~e CaHlcr-Ikrep6ypr, 2001

Copyright renewed «J 1998 by S.N. Lazarev Copyright ~ 2000 ROVIMED TRADING S.R.L. Toate drepturile rezervate pentru Romania :;;iRepublica Moldova. Muitiplicarea :;;i/sau distribuirea prezentului volum sau a unor fragrnente din acesta prin orice mijloace (prezente sau viitoare) este interzisa tara accepml scris ROVIMED TRADING S,R.L.

Traducere din limb a rusa INA ARPAD ~i GAVRILA HENDER

/

Edimra DHARANA Tel: 0213372424 e-mail: busuioc@pcnet.ro Redactor: D. Savopol CopeTta colectiei: Mihai Marinescu Ilustratie copeTta I: Fecioara din Vladimir sec. xn Tehnoredactare: Editura Kannat Press Unic distribuitor: Societatea de Distributie a Cartii Bucure:;;ti, str. Ing. Pandele Taru:;;anu nr. 13 TeL/fax: (01) 222.69.35, 222.69.38 e-mail: pronoi2000@yahoo.eom Irnprimat la Tipografia Centrala. Cornanda nr. 1269 Pro-No;

Editura

DHARANA

Bucuresti

t~

~

r

\

.~

:

i,

~
j

INTRODUCERE

Suntem in vara anului 1999. E vacan(a. Ma odihnesc in sud impreuna cu familia. Astazi m-am trezit devreme, pe la ~apte diminea(a. Locuim in apropierea marii. Unul dintre obiceiurile mele preferate este sa ma seol in zori ~i sa fae 0 baie in apa lini~tita ~i raeoroasa. Totul in jur este destins ~i nemi~eat, se au de numai eiripitul pasarilor. Cobor fara graba spre mal ~i pereep dintr-o data un sunet ciudat. Trosnese genunchii mei. "Terapeutul in vaean(a - comentez ironic. Cine sa ma vindece acum'?". Intru ineet in apa, fac un salt ~i totul dispare in planul secundar. Inot lin vreo 15 minute in marea de peruzea, apoi ies pe mal ~i ineep sa ma rasfa\ sub raze Ie matinale ale unui soare generos. "Prin urmare, sa tragem eoncluziile - gandese eu, privind oglinda nesffir~ita a marii. Fae eereetari de aproape 10 ani ~i pan a aeum n-am reu~it sa ma sehimb". Am, ca tOli ceilalli, probleme eu sanatatea. Inainte credeam ea un ~ofer experimentat nu poate avea problemele incepatorului. Pe Urllla am inleles: probleme vor fi intotdeauna, pentru un pilot experimentat ~i viteza este pe masura. Suprasolieitarile dauneaza

A

7

a taiere a trunchiului Cum sa cre. trebuie treptata a ramurilor.te ma cople.imperfectiunea teama. De ce radala nivelul celorPot. asupra eului Insa va fi atunci se produce stratifiearea con~tiintei: iata stratul uman. dezvoltarea eoncentrandu-ne asupra radacide el.te plante . Cauza bolii nefiind cunoscuta.i emotiile.tem forta radacinilor? dorintelor. eu vointa ta. ai baut a fiertura din ni. .esc pretentiile schimbat. gelozia. Acum sunt tradare sau nu Ie Dar teama de 0 posibila pan a astazi.i sa Incerc sa-mi modific pas catre libertate ca In medicina prin urmare denta. iar moartea. In judecarea oamenilor. Restul tine de gelozie. Atunci apare agre- x 9 L .it sa pastrezi iubirea. orice nemultumire provoaca compatimire. ne1nlaturata.asta-i judecarea oamenilor. ell dorinta ta. Ni. dar Imi permil In acela~i limp sa ating un nOli nivel de con~tiintii. .J sanatatii mele.i exista ceva care Ie genereaza . este. Pentru a ma desprinde renunt la ele pastrind de ele trebuie sa Ie accept sau sa Numai iata eul meu divin. vitale. dar nu rezolva problemele raspuns. irascibilitatea.nu sunt sa se ta.te imediat.esc dar sunt . omenescului ~i coroana ne ajuUi sa intensifieam sunt mai marL cu atat mai Batranetea este a retezare pan a la 0 pea vietii.i durerea a trecut. judecarea sa ma retrag . dupa cat se pare. Sunt cele doua probleme pe care nu Ie-am rezolvat pana acum. Este rau cand ne resemnam eu Imba- contopeasca cu unele dintre aspeete Ie ei.bazele copii. In timpul interiorul nilor deoarece Cu ea trebuie .elare depa. ell eon~tiinta Atunci. retezarea treptata a ramuadidi infranarea ma urmare. a fOl'\elor A Ce Inseamna toate acestea?Pietre la rinichi . la exterior .i timp sa a . In caracterul meu au ramas irascibilitatea. depresia. unele probleme 0 parte vine dinspre cinile i~i epuizeaza rezervele? La aceasta intrebare nu am un un lucru: am probleme . supararea pe soarta. bolii. rilor este obligatorie. populara . Nici aspiratia ditre Divin. trebuie Renuntand . oamenilor. patologicului. Imbatrilnirea desprinderii de urmate de distrugerea acelui ura. nostru la omenesc. adica trufia. ele aparand dind eul nostru eclipsat de fericirea ~i incepe uman. A a accepta Inseamna a pastra iubirea de Dumnezeu deteriorarii). cel mai amplu proces al cauza. iubirii sa ne Ingrijim . sa fie radaeinile. Deocamdata fizic lalti. fericirii umane sunt contopite cu eul meu.te doare ceva. In trecut eram la limita alt om. orgoliul.i In aeela.i non-depeneu viata teama . crescute supararile riodica taiere a crengilor. Periodic. Atunci sa lucrez proprii. te identifiei ta.tiu.tiu In totalitatea lor. ci veriga intermediara.i . clipa de fa(a: tranirea.adica trufia. Daca n-ai reu.mbatranirii divine. Cand radacinile slabesc. interioare. pentru propriu cateva luni. nu spre vindecare ci spre intelegerea divin este nostru divin s-a contopit. deprimare. Doua probleme nu am rezolvat pan a 111 acceptam. Emotiile omeneasca agresive In alt loe. Cu cat trunchiul puternice buturuga. radacini Ingradirea destinului duc ulterior la a izbucnire fa\a de oameni. lucru cu care cui Sistemul meu este orientat In primul rand. cauzelor poate ie~i In alt timp. inacceptarea situatiilor traumatizante. . inaceeptarea situatiilor traumatizante. ea mai-nainte. M-am In. 'ICeese de melancolie. supararea pe sOUl. Este primul . Ca sunt gelos. .i In sutlet iubirea de Dumnezeu.\ I \ f ~ sa ne luptam (distrugerii.ta.

M-am trezit prizonierul propriului meu sistem. ceea ce inseamna ca 0 insanato~ire reala este posibila numai atunei cand Yom treee peste toate treptele umanului iar apoi. exista deja conceptia despre cele trei straturi ale fericirii niveluri. Atunci eu patrund la nivelurile cele mai profunde pentru a facilita inchiderea surselor agresivita!ii. Nu ai mancat la vreme.legat de - spatiu. Daca. Dependen!a de acest uman i~i pune amprenta. mai ales sub forme strategice. Prin urrnare. Rezulta ca dorinta de a continua viata este unul din sentirnentele noastrede balli. In principiu. sutletul - timp. Sentimentul se sintetizeaza. Oelozia trece in trufie ~i invers. dar nu ne Yom mai ata~a ~i inradacina cu el ~i nu Yom mai depinde de el.dirijarea. De fapt ~i tendin(a de a condllce este indreptata spre protejarea vie!ii. Fara sentiment existen!a lui pur ~i simplu nu ar fi posibila. ~edin!a trebuie imediat intrerupta. altfel este periculoasa pentru el. nu se na~te. unde rela!ia eu timpu' este evidenta.~ ~ sivitatea. Fara sa vreau se produc ~i alte efecte. trei con~tiinta noastra ~i spa!iu. dorin!ele. legat de sullet. Yom percepe eul nostru divin ca unidi ~i eterna realitate. dependen!a de aspectele spirituale. iar de celalalt . De ee se ata~eaza emo!iile noastre. dependen!a de unul na~te gelozia. $i ultimul nivel. 10 11 . convearga spre ceva unitar: catre materie. pacientul are rezerve. spatiu. m-arn convins: gandul se na~te din emo!ie. se ambitioneaza asupra unui Jucru. in timp ee la mine sunt un ghem: con~tiin!a. eorpul este materie. via!a.legat de corp. Prin urmare. In timpul ~edin!ei trebuie sa uit de latura umana dar nu reu~esc. Cel material omene~ti. se transforma ~i apare gandul. $i apoi. Unul dintre cele mai periculoase aspecte este comportamentul meu incorect in timpul consulta!iei. caci este posibil sa te ata~ezi ~i de slltlet. tema geloziei pe care eu inca nu am reu~it s-o inchid . Ce sunt ace lea senti mente (emo!ii)? Exista zeci de teorii pe seama lor. De ceO Sentimentele sunt puse in relatie directa ~i abrupta Cll trup"' ~i creierul omuilli. de sute de ori. ele formeaza un tot unitar. timp. Spiritual . principii Ie fericirii omene~ti ar trebui sa fie armonias imbinate. nu doar accelerarea tuturor proceselor. Toate acestea ar trebui ~i ele sa instinetele converg spre dOlla: primlll - continuarea Yietii. de placerile trllpe~ti este clara. deocamdata. spiritul . Facand cercetari. pierzandu-I pentru 0 vreme. venind la consulta!ie. Oupa aceasta ne Yom intoarce in umanul nostru. adica instinctele. men!inerea ~i conducerea. cand omul nu con~tientizeaza pericalul ce 11 pa~te ~i nu i~i exploateaza posibilita!ile. cum apar ele? La baza lor stall emo!iile fundamentale.trufia. Ma enervez cand oamenii nu ma in!eleg. inteleet este de asemenea clara. toate II jnseamna ca orice lucru negativ se accelereaza ~i in interiorul meu. Undeva in planul subtil. sau se supara. de dependen(a de rela!ii. Au loc accelerari care intensifica de zeci ~i sute de ari modificarile de orientare pozitiva ~i negativa. adica aptitudini. Dar cum sa deschi dependen!a de sutlet. multe sunt nee/are. aparitia. iar al doilea instinct . Este adevarat. voin!a.este reprezentata de inabilitatea de a ma comporta carect cu oamenii. Oar pana in ziua de astazi oarnenii de ~tiinta nu au oopinie un itara. Dependenta de bunllrile materia Ie. Ceea ce eu nllmesc valori spirituale se alla in rela!ie cu sentimentele noastre ~i iata ca aici. Armonia.

apare sentimentul alternative depinde obiectul. ~i ceea ce este mai interesant este ca intr-adevar ~i oricat ar incerca ~tiinla sa Ie treaca sub tacere ~i . Apoi am vazut ca deformaliile de camp care duceau la imbolnavire erau indisolubil legate de emoliile in cazul in care vor fi confirmate tele reale. Oar daca sutletul cu religiile este secundar.corpul sau emoliile. Veridice. ~i totu~i. Oetectarea timpurie a bolii confera posibilitatea de a vindeca afec(iunea chiar de la incepu!. orientale daca emosunt verise tiile alcatuiesc corpul. Orice modificari la supracon~tient. inseamna ca spiritul filozofiilor creeaza materia ~i de evenimen- ca toate preceptele la randul sau de camp. bazele diagnos- sa nu acorde atenlie miilor de fapte. ~i-n conformitate cu acest fenomen. asta in primul rand. Cand corpul se 13 12 . Trupul primordial. exisHi sentimentul.1 -. ca ~i iar ma ocup de a problema. Filozofia emolia in sine nu este material." M-am antrenat destul de mult timp in domeniul diagnosticarii ~i am oblinut rezultate considerabile. riul. Te-ai lovit rau. M-am convins ca exista structuri de biocamp care depind de corp ~i exista straturi mult mai subtile unde corpul depinde na~te trupul. realitatea i~i ia cu indarjire ce este al ei. teoretic: medicale cu ajutorul principiu grupa noastra por- agresive. moarte. Apoi am inleles ca ceea ce numim emoiie ~i ceea ce numim structura de camp este unul ~i acela~i lueru. obiectului. Oar nu sunt legate in mod direct. dimpul reactioneaza eu mult mai devreme. Am a insu~ire specifica . de lumina el dezintegrarea dispare instantaneu. Oaca au ineeput sa-i excite parti ale ereierului . Mai mult dedIt atat. Am patruns in toate structurile de camp mai subtile ~i dupa cali va ani de cautari conversia s-a realizat. Prin urmare toata ~tiinta eontemporana ce sustine emolia este secundara sufera un crah la impactul invataturile sutletul misticc ale orientului. inseamna dice. pe care oamenii de ~tiinla Ie-au numit la inceput subcon~tient.nu ma opresc niciodata la jumatatea drumului. oriental a insa dovede~te contranumit suflet. Cand invalam bioenergeticii. ce este primordial spiritul sau materia? Recurg la experienta ticarii nea de la urmatorul mea. manie sau plaeere. satisfacliei. De cum ai inlaturat pericolul ~i ai mancat. afec(iunea organului poate sa apara cu mult inainte ea ea sa fie descoperitft de investigatiile ell ultrasunete sau tomografia computerizata. apare sentimentu1 durerii.se ivese senti mente ~i de tcama. fara a limita timpul acordat ei. Intre ele exista insa a legatura ~ia reciprocitate clar exprimate. Oar spre deosebire poate exista dupa EI este Dispare ~i clara: orice sentiment este generata de un obiect material similar luminii. S-a dovedit ca emoliile noastre intr-adevar sunt legate de trup ~i sunt dependente de el. Straturile emolionale ample. iar in al doilea.1 apare sentimentul foamei. Sentimentul dispare sentimentul. cand inca nu a acumulat a inertie periculoasa. Sentimentul. Concluzia este simpla de el. dimpotriva. Exista obiectul.In al doileanu m-am indoit ca exista 0 conexiune inversa: carpul trebuie sa depinda de emolii. trebuie sa ajung pana la capat. sunt in conexiune cu nivelul de suprafala. apoi "in jurul oricarui organ exista un camp individual ~i exista un camp comun in jurul corpului uman. mai profunde. dirijeaza corpul. confirma. Aceasta in primul rand. exista dupa Tot complexul emolional. Au "infipt" ni~te eIectrozi in ereier ~i nivelul fizic atrag dupa sine modificari ale structurilor de camp.

a conceptie incorecta asupra lumii furnizeaza emotii incorecte. ci ~i in timp. Blocajul se producea indiferent de anvergura. ele dispareau din toata regiunea. De aceea. lara sa-I vedem. Oar pentru a influenta emoliile cele mai profunde ~i prin ele intreaga lume. trebuie sa ~tim cum sa actionam. emotiile ei.n trecut. un in in $i lui emotionala profunda. con~tiinta. reie~ind ca dorintele se crampon au de viata. intrebarea este de ce') Raspunsul este simplu . nu il voi obosi pe cititor cu reflectiile fundamentele ferieirii umane. emotiile pe care Ie resimte arice fiinta vie au un strat superficial. dorinta. legat nemijlocit de 'nveli~ul sau ~i strat profund. . Cu toata diversitatea fiintelor vii din Un ivers. t4 15 . Peste tot ata~amentul era minim. ~i tezele ~tiintei materialiste occidentale. fie evolutia. Toatc fenomenele hipnozei sunt inexplieabile pentru ~tiinta oceidentala.:jmasura veridice. Dictez aceste randuri in anul 200 I. strueturile de baza ale campului din planul suhtil raman ~i due 0 existenta autonoma.viata a aparut intfti la nivelu\ dimpului. vreau sa spun campul. dad obieetivul programat a ajuns intr-un strat emotional indeajuns de profund. am observat. vad cum tot ceea ce se intampla cu omul depinde in intregime de starea Din moment ce emotia mele. deja ca entitate vie. crioase mist ice o. Oar totu~i. este 0 struetura de camp spatiala. deoarece in hipnoza. in situatia de fata s-a intamplat aeela~i lucru. ~i asertiunile curentelor relifilozofice sunt ill aceea<. vointa ~i con~tiinta.neeput sa se comporte imprevizibil.n timp. planul cel mai subtil toate continua sa ramana 0 unica fiinta. la diagnosticare. unitara Univers.:j '( '-( b Emotia depinde de obiect. viata. de scopurile noastre. Emotia naturala nu este superficiala ci foarte adanca. Am scris deja. inseamna ca. Cand ma apropii de 0 limita. aici insa apareau izbucniri nea~teptate ale dependentei. de ce dad aceasta fiinta a existat . intai la suprafata ~i apoi in interior. ca era suficient sa vreau ceva ~i imediat toate dorintele mele intrau in faliment. Urmarind periodic ata~amentul fata de vointa.. pentru a sehimba lumea inconjuratoare ~i ceca ce se intfimpla in ea. de unde sa pornim. unul dintre elemente incepe sa se destabilizeze. Oar despre dorinte am avut 0 tema separata. Era sectorul dorintelor. sa iasa de sub control. ea 0 entitate unitara in tot Universul. de obieei. Campul se distribuie in jurul obiectului nu numai in spatiu dar ~i . sa revenim la Prin urmare. legat de viata. acolo incepeau intemperiile. Chiar am observat 0 tendinta stranie. Daca vroiam sa euleg eiuperci. De calatoream spre un lac mizand pe vremea frumoasa. continua sa existe ~i acum? Raspunsul este urmiitorul. Stratul superficial al emotiilor actioneaza asupra II celui mai profund ~i urmeaza fie degradarea. obiectul depinde de emotie. Pentru aceasta este necesar sa avem 0 viziune corecta asupra lumii iar concepria despre lume este determinata.1 f ~ .J dezintegreaza. trebuie sa ne schimham noi. se eonstata dintr-o data ca emotia iese de sub controlul ~i dependenta trupului ~i incepe sa dirijeze corpul ~i eon~tiinta conexata lui. ca unul dintre parametri a . $i ca specialist in emotii extrem de adanci. Universul este 0 entitate holografica nu doar in spatiu. inseamna ca. Acela~i lucru se petrece ~i la 0 mare distanta in timp. in primul rand. La 0 mare departare de obiect putem sa percepem campul lui. valorile esentiale s-au restrans in cateva grupe. inseamna di ea determina toate evenimentele care se petree in acest spatiu.

Intiii s-a dovedit cii exista doar 0 cursa. batea un vant rece. Acolo am stat In curent. un adevarat potop. aspiratia catre ele. In ce consta sensu I vietii? In descoperirea Sacrului. Oar sa ne Intoarcem la evenimentele anului 1999. pline de pe~te. dar nu avem chef de nimic. trecand In dorin!a de a te muta In el este 0 Incaleare a legilor supreme. Una din cde mai mari sarbatori din istoria omenirii. dar incercam sa ma consolez doar n-o sa dispara tot pe~tele din Astrahan. Tot malul era acoperit de pescari. 0 izbucnire a noilor !eluri. Cu cat viitorul apare mai limpede. Mai degraba. Oar cand m-a cuprins nepasarea. la mine. In fiecare emo!ie se comprima cauza ~i efectul. Langa ora~. viitorul ~i prezentul. Chiar . oamenii gata de plecare.!nainte de venirea dumneavoastra. Totul s-a rezolvat simplu ~i frumos. in mod evident. Gripa love~te exact In dorin!e. din nou. am urcat spre Montmartre.n mine ele au fost pline de Inva!aminte. Are loc 0 pulsa!ie. mai Indepartate ~i. se destrama ~i viitorul.. in conditiile astea. curgea un oarecare cau iar vobla Inota In amonte sa-~i depuna icrele. In ideea cii ce yom pa!i yom . cu atat mai repede vrei sa pleci din prezent Inspre el. ultima zi a primaverii mileniului trei ~i tema dorintclor. Eram curios sa vad cum se va descurca natura pentrll a-mi strica planurile. Dadi mi-am dorit-o am ~tiut sigur di acolo vor fi problemc.nainte de Craciun am plecat sa ne plimbam prin Paris. ocupa!ia de baza a fost sa bem bere ~i sa mancam vobla (pe~te din Marea Caspicii) uscata.mpar!i am rezistat doua zile. stratul timpului II macar sa raman in viata.. Ar fi bine . 16 17 . omul este In mod autentic fericit In momentde pareursului spre tel ~i nu ale atingerii lui. 1. Am decis Impreuna cu so!ia sa petrecem Craciunul catolic la Paris ~i sa zburam Inapoi. neindragite de mine. Sim!eam - ca depind de dorinta mea. Ne plimbam prin Montmartre ~i paltona~ul meu era 0 protec!ie inexistenta . Telul este atins. doua zile a plouat cu galeata. Ma gandeam ca trebuie sa ies din nou . ~alupa a plecat pe mare ~i a Intepenit undeva iar drumurile spre lacuri sunt impracticabile. Pentru aceasta trebuie comprimat timpul ~i el se comprima prin emo!ie. Pentru a ne Incalzi. Cu escala la Amsterdam. Intampinarea celui de al doilea mileniu..mpotriva frigului. nu esteinchisa. \ f ~ . ajllnge la Indepartatele lacuri. pan a la Anul Nou. Am prins vreo 20 de pe~ti~ori ~i jubilam. Intai de toate au fost legate de ciilatoria mea la Paris. am luat gripa australiana ~i. Cand noi renun!am la prezent In favoarea viitorului. Trebuie sa vizitam ora~ul. In mijlocul incintei oamenii se rugau ~i nu era reeomandat sa mergi aeolo." In concluzie. eram deja bolnavi. A veam 0 stare mizerabila. a unei singure companii. un program de distrugere a prezentului. La sfftr~itlll Illi aprilic am pHinliit 0 partida de pescllit la Astrahan.n Catedrala Sacre-Cceur. La Astrahan era deja comandata 0 ~allipa Cllcare sa ie~im pe mare sa pescuim. am intrat . Pe atunci nu ~tiam ca aspiratia catre viitor. vremea era minunata. Ajungand la Astrahan am fost Intampina!i cu un gest de neputin!a: . KLM. nu se poate ajunge acolo. Soarde stralucea. De aceea. nu voi reu~i sa ajung la pescuit din ne~tiute motive. Destramarea a Inceput din primele momente ale ciilatoriei. ateriziind la Paris. am reu~it totu~i sapescuim. patrunzator. indiferent de na!ionalitate. ~i prezentul._J Astazi este 31 mai. altfel cine ~tie ell ce forta ma vor Impiedica. Erall pregiitite ~i ma~inile pentru a To!i se reunesc Intr-un singur elan. Pentru s-a eomprimat. Erall aleatllite traseele.

TrebUla sa s. starea ingrozitoare s-a dispersat cum va. . va produce ura. Cu temerile noastre.. fi!i sigura. primele senti mente trebuie sa se repete de sute de ori.. COI1damnare sau tristete. eu nu ~tiu ce trehuri. . ~i pentru ca emo!ia sa se formeze. batea un vant de ghea!a. practic. t so. Uitati . din inertie. cum stau luerurile. Altfel. Prin urmare.. de indata ce nu ne mai impiedicam sufletul sa perceapa iubirea divina. Moartea omului apropiat. .J strada friguroasa ~i m-au luat frisoanele. se inrautatea eu fieeare zi. Visele mele.t. Pans.au . Oar sprijinul este emotional. vlSam deja sa plee de acolo. sarhatoare. in momentul supararii ineeta!i. veti uita'de eatre Dumnezeu. Sotia nu iqea din m . mlluenteaza ~i vremea. am gasit cuvintele pe care sa Ie spun 'pacientei ce se lupta fara rezultat. Mergeam. deprimarea au disparut undeva! Pentru a gasi divinul. . intorcand capul ~i privind zidurile inalte ale catedralei. cu gelozia. in~elarea. Pe cat am visat sa ajung la .eateva z. '. spaime ~i deeep(ii. ea ne umple de energie. fara de care este imposibil de trait. una din componentele principale ale ferieirii iar sufletul dumneavoastra. tori parizienii ~i toti nou-venitii s-au orientat. Parisul anului 1999 a fost neobi~nuit. via!a ~i toate celelalte. de nedepa~it daea nu exista un alt punct de sprijin. de a va mai apara. teme ~i compatimi." Toate visele ~i dorin!ele mele mi s-au parut in acel moment atat de ridicole ~i inutile! In loc sa Ie atrag. imediat. ~i. "Ar fi 1X 19 . ca la un semn al baghetei magice. toate planurile mele ~i dorin!ele. nu va ie~i nimic. ' inauntrul /I dumneavoastra. (Jamen. trebuie sa pierzi pentru 0 vreme. camera.pat d ar nu se putea. Dupa toate acestea. asupra divinului.ent... ne inhibam fericirea ~i apoi ne miram de ce nu 0 avem. - eelei mai mici ofense din partea sotului. $. data. in subcon~t. voi capata 0 congestie pulmonara ~.gnm. "N-ar fi rau sa mori aiei .m. ~i toate evenimentele. de toate ~i incercati sa resim!iti iubirea fa!a de Dumnezeu. Impurificarea sulletului a atras dupa sine.le. Daca a!i aflat ca omul iubit v-a in~elat sau v-a tradat ~i-n momentul acela incepe!i sa va ruga!i ~i sa ierta!i. Treptat. toate tendintele au vlrat hrusc spre omenesc: bucurie. mdreptandu-va J. Pana la venirea Craciunului a fost 0 vreme destul de buna. Pe at't d upa. ea ~i-n momentul . f ~ .d. $i trebuie sa nu pierde!i vremea ~i sa folositi orice situatie in acest scap. ~I . supararile.a. Oar dadl in oricare moment chiar al . 0 uimitoare schimbare. iar eu bantuiam prin Paris. tradarea sau supararea sunt. veselie. iar mie nu-mi era frig deloc. Pana la Craciun.. va trece un tlmp ~i veri sim!i in mod real cat de importanta este pentru noi acea IUhlre eterna pe care 0 purtam inauntrul nostru. umanul. deprimarea. mancare. timpul s-a stncat. a. Am inteles dupa aeeea. dintr-o.i. este comunicarea cu omul iubit. Emo!iile unor mari grupuri de . voi ie~i. Am ie~it in strada ~i am constatat. dintr-o data.reflectam eu. dimpotriva. oncaror ganduri alarmante. spaimele. Iar fericirea aceasta nu va va mai putea fi luata de IlImelli. Oar in ziua urmatoare. ~i de atunci veri fi aparata pentru totdeauna. Pentru femeie. sehllnbarea lumii inconjuratoare ~i a declan~at bloearea dependentei ereseande fata de uman. Ulterior. Apoi ne-am plimbat pe stradu!ele din Montmartre ~i parca aveam pe mine 0 haina de puf. Am formulat aceasta stare in felul urmator: nu te impiediea sa fii ferieit. nemul(umirile. respingeam toate gandurile..

s-a configurat un model curios.visam eu cu ochii deschi~i." . Seara. In sensul ca. din anul 2002 se vor . Cursa a fost anulata.1 \ f . 20 21 . Incepuse sa-ml creasca temperatura.i-am raspuns eu. Orice dorinta Imi provoca durere ~i greata. De cateva ori s-a stins lumina. Pagubele cele mai mari s-au Inregistrat In cartierele bogate. Ajuns la Sankt-Peterburg m-am spalat sub du~ ~i temperatura mi s-a urcat mai sus de 40 de grade. Mi-am amintit de vorbele mele cand circulam prin Paris. . omenirea se integreaza acum. fiindca toata lumea vorbe~te fi murit. treptat. "Ce bine ar fi acum. Stateam Intins ~i nu puteam sa fac . Barbatul s-a bucurat: . In cladire. Acum. ci ~i unei grope de oameni ~i. fiind Intr-un grup spuneam: "Ne Imbatam cu bunastarea noastra ~i ne socotim protejati. 4 000 de copaci. ceasurile care cronometrau timpul ramas pan a la noul mileniu s-au stricat ~i cele mai performante ceasuri nu aratau nimic.i nimic: nici sa gandesc. Vantul foarte putemic deschidea u~ile ~i-n incinta aeroportului. Am Incercat sa-mi fac diagnosticul nu numai mie. -Inca mai este bolnav.m-a Intrebat el. Nu fusese eel mai putemic uragan. Nu avem timp sa ne gandim la ele. a venit cu adevarat sfiir~itul lumii. nici sa doresc. A veam 0." De ce totu~i uraganul a tintit spre locurile In care Intalnirea cu mileniul trei se sarbatorea In chipul eel mai fastuos. despre el ca ar Stateam In In ele era un slava Domnului. daca Inainte emotiile tuturor oamenilor erau haotice In relatia reciproca. Nici acest fapt. stare ciudata. febra ar fi crescut ~i a~ fi devenit de netransportat. practic.Nu va grabiti. Pe drum se Impra~tiau obiecte ~i gunoaie luate de rafale." . a~teptand informatii despre zbor.a hotarat sa ma sune In mijlocul noptii. tale. Ma suna un barbat din Kiev. In planul subtil. Vantul Indoia ~i rupea copacii gro~i. dar scosese din radiicini. Intelegand ca-n ziua aceea avionul nu va decola: A veam 0 stare de slabiciune accentuata. omenirea seamana cu un copac al carui trunchi este putemic. Se vede ca tare mai vroiam sa zbor de acolo. Va deveni real spre anul 2002. Ma~ina ocolea copacii doborati ~i panourile publicitare cazut. cadeau obiecte. Din aceasta stare m-a scos taraitul telefonului. . pesemne. pe spate Imi curgea 0 sudoare rece. uraganele nu clintisera. la Versailles. Intr-un tot unitar. Procesul se desfa~oara de vreo 30 de ani. In pat.Atunci. pat ~i-mi aminteam de evenimentele pariziene. «Asta se cheama ca am fost la Paris». Pe 28 decembrie. Pana atunc. Insa ~tiam ca nu am voie. mai ales ciind uitam de radacinile noastre.Este adevarat ca a murit Lazarev ? .J culmea sa ma Imbolnavesc definitiv ~i sa-mi petree aici. nici sa stau culcat.e. Eu ma plimbam In sus ~i-n jos. nici sa dorm. sa stau culeat ~i sa nu fac nimic. Nu Inteleg cum a reu~it sa faca rost de numarul de acasa ~i din vreo pricina s. Inainte de plecare am vrut sa fac un du~. Era aproape ora doua noaptea. revelionul. nu era Intamplator. de ce asupra Parisului? Apropo. Suntem ni~te gaze minuscule In comparatie cu natura. nici un copac. am plecat Inapoi. In dimineata urmatoare totu~i am decolat. ~i iata ca aici. Inainte de uragan. Este 0 iluzie. Dezlantuirea maxima a Inceput exact cand am intrat In sala aero~ortului. mi-am zis. ne-am sculat de dimineata ~i am plecat la aeroport. coroana stufoasa ~i radiicinile foarte slabe.ma gandeam.

cum sa stabilesc care dorinta este mai importanta. Reiese instinctele ea suntemaici. lar cea mai 22 importanta energie a~a. preceptele biblice se clarifica.m. Unul din elementele prineipale ale fericirii sentimentale este dorinta sexuala ce are drept scop ~i eontinuarea vietii. In 'acel moment sadim germenii viitoarelor nenorociri. adiea va intra In eontradietie cu legile naturii poate sa Ineeapa bloeajul. de a avea copii. se pare ca s-a produs la Paris. In atraetia sexual a se aseunde dorinta de a continua viata. sa renunti la dorinte? Ar fi ea In budism. epidemii. Multa vreme nu am inteles esenta pasajului din Biblie in care 23 . ~i daca aeeasta directie va fi gre~ita. de aceea este cu atat mai periculoasa.a. De ce toemai ~arpele a fost ispititorul? ~arpele a fost intotdeauna pentru om un pericol nevazut. Excesul sexual ~i alimentar genereaza dependenta subcon~tienta de fundamentele fericirii umane ~i dupa un timp se manifesta prin boli. ~i treptat toate s-au a~ezat la locurile lor. de a forma 0 familie ~i toate verigile ulterioare ale dezvoltarii ~i consolidarii vietii. lucrurile stau exact ca Freud a avut dreptate cand a legat totul de sexuale. ~i trebuie spus ea lumea oceidentala a reu~it de minune In aqiunea de venerare a sexului ~i alimentatiei. . Pentru mine. Care din ele sunt importante.tentatia de a pune dorinta ~i viata mai presus de iubirea fata de Du~nezeu. care seeundare? Trebuie sa Ie sintetizezi. ~i tlecare dintre no. pune Indeletnicirea toxicomanie. de a fi In contact eu omul iubit. personal. De ce au Inceput sa se ru~ineze? Pentru ca ~i-au perceput sexualitatea. lar aceasta este legata de impulsurile sexuale.d. dependenta de dorinte? Sa nu dore~ti nimic. boli ~i necazuri. Astfel. deci. la baza lor. sub forma unei serii de cataclisme. homosexualitate. In general. adica. sa cobori la fundamentul lor ~i sa Incerci sa Invingi dependenta de el. Cand dorintele noasII tre devin scop ~i se a~eaza mai presus de iubire. Reiese ca toate dorintele noastre sunt sexuale. Inseamna ca. de~i In Biblie se vorbe~te despre 0 limitare drastica atfit In privinta sexului cat ~i a hranei. dupa cateva luni am facut 0 mica descoperire. schizofrenie ' Prea multa divna in indeletnicirea ell iubirea inseamna a mai presus de iubire. a fost un semn ca tema dorintelor este mult mai serioasa decat m-am a~teptat ~i ca solutionarea acestei probleme Ii va ajuta pe muJti oamenL Cum sa Invingi. conflicte ~. Abilitatea de a se abtine In alimentatie ~i sex Ii permite omului sa Indeparteze riidacinile agresivitatii. conform filozofiei indiene. sterilitate etc. f J se afla In impulsul sexual primar. Nu este 0 rezolvare. primul semnal de atentionare. A reie~it ca toate dorintele noastre eonverg spre aparitia ~i continuarea vietii. ~i.. dependenta de hrana genereaza ~i ea un lant succesiv de dependente ~i probleme. Mi-am framantat destul de multa vreme mintea. Pi Ida lui Adam ~i Eva ne aminte~te in mod alegoric despre faptul ca preamarirea dorintelor sexuale nu se vede ~i ~pare pe nesimtite. prevenind asupra posibilelor evenimente viitoare. este idolatrizarea dorintelor. Continuand cercetarile. In planul subtil. hrana ~i sexul arata la fel. Biblia nu trebuie citita ad litteram. Am Inteles ca paeatul primordial. Inseamna ca dependenta de dorinta sexuala na~te dependenta de orice dorinta. pacatul lui Adam ~i Eva. Apoi cantitatea dorintelor este uria~a. ~i pentru orienta pe 0 singura direc(ie. poarta in sine pacatul originar .

iubirea dorintele trebuie sa ne invingem ~i stabilitatea poate sa ia un am sanatos. $i-n masura in care orice femeie poate pastra dragostea fata de Dumnezeu in momentulinjosirii dragostea fata de eel care a suparat-o. externat. $i eu. ~i m-a intrebat Pentru ca v-a citit cartile ~i a fast la prelegerile "Ce sa fac?" dumneavoastra. lui. roage. barbat ~i femeie. de~i reu~iti in aparenta. daca mama are 0 atitudine corecta mai ales fata de purificarea durere. .consecintele propriei hiper-sexualitati ~i ale incapacitatii de a-~j infrana dorintele. ca fiind fericirea "Nu ~tim de ce. subtil mai demult zut ca este dragoste dar in realitate s-a dovedit Probabil ca nu intamplator ei sa se fi intalnit dorintelor toxicoman. Inainte. lar dupa i-au facut Inainte de Medicul asta analizele. iubirea fa(ii adica sa intelegem fata de Dumnezeu este mai importanta relatia cu alt am ~i dragostea pentru el este. care se transmite pe cale sexuala. la I iunie al anului 200 I. tinand minte lec(iile dumneade intoarcere Pentru a na~te un copil pacatul originar. placerea in sine insa~i divinul. ~i-n cazul lui. s-a trezit i-am spus sa se roage ~i. Aceasta salveaza sanatatea ~i viata copilului. deja. venit in planul ~i el poate ulterior sa-~i piarda trebuie la ea." "Multe femei nu banuiesc. pacatul originar transferat de la reanimare. intr-o cale agitatie total a. A crea fi a pasiune. pentru mine a fast a enigma de ce copiii adesea deformate structurile legate de viata ~i dorinte. ~i-n posibilitatea de a percepe Dumnezeu. dependenta se transmite la femeie are loc 0 concentrare ei. la reanimare. toxico- durere. De aceea bucuria sa fie intunecata descoperit a hepatita C. suprema. a saptamana I-au Hepatita lar ~i-a nu se ~tie unde. a primei este frumoasa ~i soarele straluce~te. Prima zi. . schimbe.a inceput a idila. A inceput manul voastra. . Am reevaluat i-am zis ca singura ei ~ansa este sa se roage ~i sa incerce sa se cuti in apa sau sub anestezie. intelegand implicat. ~i I-au C mai ales pentru femeia care dorintelor ~i trebuie sa nasca. Ea a la mine. disparuse Dupa trei zile. a ~i sa se lar de A alergat din nou la mine. dupa cum ati spus la prelegere. copilului adica na~terii - Cuno~tinta mea. copiilor ca prin el este ajutata sa invinga perceapa iubirea pentru Dumnezeu vietii. Pana vazusem adesea triunghiuri amoroase ca modalitate de 24 25 . in ziua urmatoare. sexual a este un mijloc cazul ei. f v j Dumnezeu spune di se vor na~te copiii in dureri.. am diagnosminune. a pacienta care a supravietuit printr-o ei Ii se va permite sa aiba sanatate ~i fericire. el ~i-a recapatat cuno~tinta in salon. in masura in care este pregatiHi sa ierte ~i sa mentina ca el nu este ~i sa. Analgezice unui bolnav ii sunt contraindicate. lar dad femeia are intensificarea acestei sa se ~i de prin nasAcum foarte intensa asupra vietii ~i perpetuarii de dorinte. transformandu-I ~i sa moara.paves tea el. a celui de al treilea mileniu. . doar de a dobandi Ca pentru ea. familiei. dorintele Dupa un timp lui i s-a viata.ma gandeam eu. A trecut a luna ~i jumatate. ca nu exista Ea. aveau totul mi-a devenit clar. spunea tanarul. veri. sa i se fi transmis Oar nu asta este problema. Este posibil ca ~i divinizarea in el era un toxicoman. dar nu mai aveti hepatita C." ticat atunci De indata ce am ajuns la aceasta tema. relatia dintre ca sanatos. a ridicat din umeri: facut analizele. noi toti decat viata. Afara vremea Dictez aceste randuri. Reiese di in momentul 0 puternica dependente imbolnaveasca na~terii copilului. Imi amintesc a convorbire recenta cu umil din pacientii mei.

ci prin utilizarea ei in scopul acumularii iubirii divine ~i prin permanenta depa~ire a dependen!ei falii de ea. pe atat dependen!a de ele incepe sa ne ucida. mai interesallte. Mergiind tot mai de parte. pentru ca este totu~i 0 purificare ~i 0 injosire a tuturor.\ \ f -. ~i pe copii ii educam cel mai adesea impropriu: fie aprobam toate dorin!ele. ci de dragul vreunei valori umane. Calare!ul trebuie sa stea pe cal ~i sa"1 dirijeze. implini. pentru salvarea sufletului se declan~eaza mecanismele de protectie. Sa facilitam dezvoltarea dorin!elar. din care se nasc toate dorin!ele. se poate ajunge la sterilitate. Adica. ceea ce inseamna ca se poate pa~i spre niveluri de mai mare amploare. 0 astfel de cotitura era cu totul nea~teptata.i fiind una din bazele fericirii umane. femeia avea doar 0 atrac\ie sexuala. mai noi. sa se configureze intr"o finalizare. incepe sa se dezintegreze forma. In cazul de fa!a. ~i atunci la copii se Ilaruje sanatatea. ~i pe noi. apar frigiditatea ~i impo" tenIa. incercam sa inhibiim orice dorin!a. placerea sexual a frecventa poate sa intensifice 0 astfe! de dependen!a de zeci de ori. In studiile mele am mers pe urmatorul drum. care in Biblie se nume~te pacatul originar al lui Adam ~i Eva. nici 0 dorinta nu se poate Daca iubirea se poate campara ell un diHiret. apareau no. revistele ~i anecdote!e se scrie numai despre adulter. Pe cat energia dorin!elar ne permite sa evoluam. am vazut cu bucurie ca m"am apropiat de fundamentul umanului. atunci dorinta seaman a cu un cal. apoi incep problemele. dorin!ele incep sa consume activ iubirea. subliniind in permanen!a rolu\ lor secundar ~i sa Ie ingradim periodic. Dupa care. Munca de pe par" cursul multor ani. Inseamna cii pot sa sper la 0 finalizare clara a sistemului. viata personaIa.sa"~i in~ele sotul sau nu? Dupa diagnosticu! meu reie~ea ca acest adulter putea sa duca la moartea copiilor ei. nimic bun nu va ie~i de aici. Ea se tot gandea . a inceput calitativ. Daca insa calul incearcii sa"1 incalece pe calare! sau 0 ia la galop mu~ciind zabala. Ajung pe 0 treapta. ~i la copii. dimpotriva. Pacatul este fap. Numai atunci am dreptul sa ma ridic la treapta urmatoare. a educa!ie carecta consta in a ajuta copilul sa perceapa iubirea divina. 26 . slabesc func!ii!e sexuale. sexualitatea in sine nu este un pacal. ~i noi niveluri de dependen!a. Pentru mine. Se dovedea ca daca in subcon~ti" entul femeii exista 0 dependen!a crescuta fa!a de dorin!ele sexuale. dezvaluind in permanen!a noi ~i noi verigi. In toate carti!e. Trebuie sa prelucrez toate situ" a!iile ~i sa inva! sa depa~esc dependen!a de aspectul respectiv.ta savar~ita nu sub guvernarea iubirii divine. Pentru a salva conti" nutul. Acum. fie. ocupiindu"ma serios de tema dorin!elor ca . La atlarea divinului se ajunge nu prin nimicirea sexualita!ii.I purificare a sufletului.

EI este un mijloc. indusa omului de religiile universale. caracterul ~i viziunea lui asupra lumii. Intrarea in structurile kannice permitea detectarea viitoarei boli cu mul(i ani inainte. . intervalul dintre atitudin. satisfaqia sexuala este pentru amando.ea incorecta asupra lumii ~i efectul ei se reduce la minimum. astfel de dependen(e Nu 0 cunoa~te(i de 0 singura via(a. De aceea destabilizarea vietii. am in(eles ca exista 0 legatura intre aceste doua lucruri ~i nu pot sa scap de senzatia de pericol. periclitarea dorintelor nasc in dumneavoastra agresivitate. destul de tardiv. I-a propus prietenei sale 0 calatorie in strainiitate.- . f ~ _J CONSULTATIA . Examinarea cu ultrasunete. Oricat ar fi de armonios omul. el s-a imbolnavit de rinichi.Ma voi uita ~i va voi spune in ordine totul. permitea stabilirea dezechilibrului funqional.evaluarea dupa Foli. tomografia computerizata relevau doar manifestarile organice. Analiza campului conferea posibilitatea unui pronostic al afeqiunii ulterioare. mai ales cand emotiile noastre ne trag inspre alta parte. Pentru mine insa ~i acesta era un nivel superficial. atitudinea fa(a de lume ~i caracterul omului. 0 atitudine corecta fata de lume se elaboreaza cu destule chinuri. 11va ucide pe el sau pe copiii lui. Era un nivel prea rudimentar. punea in evidenta insa~i probabilitatea apari(iei ei. in vremurile actuale sa dezvol(i 0 gandire strategicii. . De aceea. ca ~i pentru partenera dumneavoastra. este invaluita de existen(ele Cauza unei anterioare. viteza tuturor proceselor este mare. Sexul este una din modalita(ile de a resimti sentimentul iubirii.1 I. Pe masura ce evoluam. Intrucat la mine. Trebuie sa vezi boala inainte de a-~i crea inertia. nu un mijloc. 0 sursa de voluptate. - Da.Fiindcii am citit cartile dumneavoastra ~i am fost la consultatie. un scop. nu un mijloc. i-am propus eu. 0 conceptie gre~ita. sa 0 descoperi chiar cand se formeaza. Dupa catva timp. importanta unei conceptii corecte despre viata cre~te. Prietena dumneavoastra are 0 foarte mare dependen(a de nivelul senzual. Dependen(a de dorin(e provoaca gelozie. in timp ce pentru dumneavoastra a fost intotdeauna un (el. lata de ce este atat de important. mai devreme sau mai tarziu. ~i iata ca acum. in fata mea sta un pacient ce pare sa aiba 0 problema derizorie. Via(a insa~i ~i continuarea ei constituie un (el ~i nu un mijloc. Vazand cat de indisolubillegate sunt structurile karmice de soarta omului. mi-a(i vorbit data trecuta despre asta. satisfacerea dorin(elor a fost pentru dumneavoastra un scop. Au inceput sa discute detaliile acestei calatorii. Va aminti(i? - lncepeam diagnosticarea initiala. Diagnoza chinezeasca .. iar in trecut. am in(eles ca se poate face 0 prognoza exacta. plecand de la comportamentul. la nivel subcon~tient. adica amandoi sunte(i in interior 2X 29 l .

sau moartea. Tanarul cade pe ganduri.. Nu de mult am stat de vorba cu a cuno~tinta. de cincisprezece ori mai mare decat nivelul letal. sistemele de aparare ce Injosesc viata lucreaza mai activo Ciclul lunar al femeii reprezinta a periodica distrugere a vietii ~i perpetuarii ei. des iubirii. femeia este mai des sllpusa umilintelor. - Bine.~ I. Injosindu-i fllnctiile fundamentale. Va sunt absolut necesare a abstinenta periodica. A Inceput sa-I viziteze. Cum apare aceasta10 viata obi~nuita: sau calatoria nu are - lac. "Mar cu d. daca In cazul unei diHitorii reu~ite eu voi mun. Tanarul ma prive~te Intrebiitor. Justificati-va Imbiitranirea ~i moartea ~i concentrati-va In acel moment asupra iubirii. ori va Imbolnaviti dupa ealatorie ~i Ineep necazurile.. jnseamna ca dupa un asemenea sejur. perpetuarii vietii ~i de aceea la ea. Se Indragostise ~i Incepusera necazurile cu omu! iubit. postul ~i privarea temporara de hrana. Daea excursia ar fi avut lac. Mai departe trebuie sa va repetati mai des ca pentru dumneavoastra sexul este doar a posibilitate. mai vizibila ~i mai activa decat In cazul barbatilor. Ea este simbolul eonsolidarii ce va vietii.. gelozia.sa te adresezi In mod autentic lui Dumnezeu ~i sa Incepi sa te schimbi.. jnseamna ca pe mai departe trebuie sa aiba loe a eompleta sall partiala pierdere a dorintelor ~i vietii. S-a hotarilt sa se desparta ~i el era cat pe ce sa moara. . - - De ce eu ~i nu prietena mea? Dumneavoastra sunteti cel care Ii oferiti tentatia. mai degraba. Rezulta ca nu am ~anse de supravie\liire ? al perpetllarii ei. . biologic. trebuie sa se concentreze asupra femeia. sau va eertati eu partenera Inainte ori In timpul dilatoriei. Pana la discutia noastra.jntai: orice caliitorie trebuie sa fie pentru dumneavoastra nu un scop. el a umilea. Trebuie sa discreditati valoarea ~i perpetuarea vietii prin compararea cu iubirea divina. Ce s-a Intiimplat In cazul de fa!ii" ineepeti sa vorbiti des pre interesanta calatorie. Daca a parasiti. In timpul diseutiei. ~i apoi pentru a na~te. face mai adaptata vietii. pretentiile ~i agresivitatea ei subcon~tienta vor cre~te. Dadi Ii yeti oferi partenerei dumneavoastra mereu oumai emotii pozitive. tot yeti mllri. intr-o situatie obi~nuita. Sa vedem cum ar putea sa arate aceste lucruri.Imi spunea ea. Periodic.. deveni a sursa de placeri. un mijloc de acumulare a iubirii fata de Dumnezeu. Dumneavoastra puteti suporta numai a cre~tere de patru ori. ~i partenera dumneavoastra trebuie sa ~tie acest lucru. poate este mai bine sa ne despartim? Nu va pot bucura. Atunci calatoria va fi scutita de pericole. este ~i ea a inhibarea a dorintelor. Spuneti-mi.Ce sa fac ?" jntr-un astfel de caz ie~irea este un singura . sau In timpul ealatoriei va Imbolnaviti ~i aveti neplaceri. de trei ori mai mare decat cea normala. ati fi murit. nu: sau a boala grea. imbatranirea. Inca odata. coneentrarea partenerei dumneavoastra asupra vietii ~i perpetuarii ei se afla la un nivel critic. ci ocazia deta~arii de probleme ~i a lucrului Cli eul pr"priu. f J In felul acesta a foarte gelo~i. a inhibare a dorintelor. a reluat contactul. mar fara el . ce trebuie sa fac" . ~i daca nu traiti sentimentul iubirii va este categoric interzis sa faceti sex. Tacandu-i viata imposibila. A vand a struetura mai fragila. Natura Ii impune femeii sa se adreseze mai 30 31 .

pancreas . . arice fericire omeneasdi vor fi pentru dumneavoastra. pentru ca iubirea este un tel ~i nimeni nu va suferi. supararile ne ata~eaza de viata ~i nu ne permit sa invingem dependenta de ea. vointei. de~i departajarea persista. inainte.De in data ce 0 astfel de atitudine fata de lume intra in subcon~tient. Telul principal . contrarii trebuie sa ie~i in afara limitelor . atentie ~i dragoste. cum se na~te gelozia. sursa voluptatii ~i satisfac(iei. am vazut aceasta la mine ~i acum vad la pacient acela~i lucru. gelozia. ~i aha. orice societate se imbolnave~te ~i moare. intampla urmatorul partea barbatului putin 0 intereseaza care este primul impuls. modalitati de aflare a Divinului. apare gelozia ca 0 dorinta de a se salva pe sine ~i urma~ii sai.\ trecerea la un alt mod de viata (spartan). tema geloziei ~i a orgoliului nu se combinau deloc. Cand am ajuns la diagnosticarea timpului amorf. sa incremeneasca. pentru un timp. ficat . facand cuno~tinta cu 0 femeie 33 . concentrarea asupra vietii ~i continuarii ei.trufie. atunci.un viitor al bunastarii. va declan~eaza concentrarea dorintelor. ce face el. inainte era simplu: 32 tandrete. Dacii pentru barbat sexu! este 0 posibilitate de a resimti iubirea. ca arice planuri pentro viitor.Atunci cum stau lucrurile cu conceptia despre IliIne. Se lucru: sa spunem ca femeii ii trebuie din 0 portie de iubire ~i. Luati ca exemplu socialismul.yin ~i yang.~i una. gelozia ~i orgoliulincep sa func(ioneze ca un tot unitar. Viata ~i perpetuarea ei sunt legate indisolubil. Daca in acel moment nu-mi percep eul divin. de pilda. Societatea care-~i proclama ca obiectiv principal fericirea omeneasca este condamnata la 0 rapida sau lenta degenerare. intotdeauna. implinirea vietii ~i in masura in care toate acestea Deocamdata pentru aceasta trebuie sa resimt propriul eu divin ca fiind mai real decat eel omenesc. moartea a milioane de oameni. ~i la cei ai individului uman. Nu puteam sa inteleg inainte. Trebuie prelucrate foarte meticulos detaliile unei astfel de treceri. trebuie sa Ie pierdeti. ho\U1escrocandu-va face un lucru bun fara sa contravina in acest caz legilor Universului. deta~area de dorinte trebuie'sa devina pentru dumneavoastra 0 nonna. abilitatilor de a conduce. imi amintesc modelul lumii in filozofia chineza. Rezuhatul. femeia apare pentru barbat ca un simbol al continuarii vietii. concentrarea asupra vietii ~i dorintelor s-a dovedit a fi legata dintr-un motiv oarecare cu rinichii. firesc. rinichii au fost intotdeauna subiectul orgoliului. el nu se va orienta spre aha femeie daca ea va duce la restrangerea iubirii din sufletul lui. in timpul amorf. fortificarea pe bunastare. Cum lucreaza. Oar dacii el nu-i da suficienta . de aceea pretentiile neanulate. dacii nu 0 prime~te. un hot experimentat? Va promite pentru maine mari avantaje. Principiul primordial. Pacientul pleaca.gelozie. ~i atunci. iar daca se ive~te alta femeie. De aceea repetati-va mai des. trebuie franat periodic umanul ca sa devina intennitent iar apoi. Pentl1J a percepe unitatea acestor timpului. Dadi insa pentro el frumusetea femeii este sursa iubirij. iar eu ma cufund in ganduri. distrugerea vietii -5i a dezideratelor. iubirea din sufletul lui va fi ~i mai multa. Legile Universului ac(ioneaza identic ~i la parametrii omenirii. unde succesul este (elul principal? occidentala f ~ ~' rinichi . 0 asemenea oprire duce. masculin ~i feminin . Interesant.i devin pentru dumneavoastra un tel. la moarte.

\ atragatoare. so\ia va fi mereu geloasa. spunea Iisus Hristos. Iar voi Incerca sa-I primese In noul registru ~i.<. Inainte. altfel toate problemele se vor transfera de ]a pacient la mine. Dadi In acest moment nu te raportezi la eul tau dlvm. ilimitat-infinit. a~a ca la mine In planul subtil s-au adunat multe probleme. indiferent daca el 0 va In~ela sau nu. este pu\in probabil sa-mi reu~easca. Despotismul oriental este calea voin\ei.. ci ~i In sufletele altor oameni ~i ne sorte~te necazurilor. In timpul consulta\iei nu am voie sa ma percep ca om. Inseamna ea atitudinea noastra incoreeta fa\a de bazele fericirii umane starne~te agresivitatea nu numai In sufletele noastre. Acela~i lucru se Intampla cu omenirea. Cand sunt Implinite ambele variante se poate depa~i atat gelozia cat ~i orgoliul. remu~care . a trufiei. dadi sentimentul de iubire al barbatului va depinde de frumuse\ea. Am primit orice paeient ~i aproape fiecare al doilea era bolnav de cancer. tot umanul pur ~i simplu se naruie. Democra\ia occidentala este calea dorin\elor geloziei. tehnicianul.. Consulta\ia Imi da posibilitatea de a-i pune pe oameni ~i pe mine illsumi. falimentul ~i moartea. Oare chiar I\i po\i imagina de iubire" propriul eu sau ea pe un sentiment Ilu-ti imaginezi. Omenirea se apropie de acel moment In eare varianta inteural occidentala sau integral oriental a amenin\a cu b f ~ J ZIUA DE CONSULTATIE In prezent ma gasesc In camera ~i a~tept sa intre primul pacient.. spre arta ~i se salvau ~i ei. Ma straduiesc 35 . ~i invers. afaceri ~i cu asta se eehilibra. Daca a~ fi ~tiut acest lueru mai devreme n-a~ fi avut atatea probleme. in relatie eu Divinu!. dar acum.va uita de prima -?iiubirea lui se va evapora. teama. iara~i. de aceea trchuiesa continuu sa merg mai departe in cercetarile mete. Incerc inca 0 data sa-mi vizualizez starca in care eul meu uman va deveni transparent ~i aproape ca va disparea.. omul gelos se direC\iona spre cariera. Cea mai midi iritare.i-n mine s-au Inseminat viitoarele boli. omul de eondueere se orientau spre familie. a condueerii. In ultima vreme se constata tot mai des urmiitoarele. sistarea eonsulta\iilor va fi de prea pu\in folos. iar alipirea lor mecanidi este imposibila. Oar ~tiu Incotro merg ~i de aceea Imi voi atinge scopul. Prin urmare. sexualitatea femeii. "Oamenii vor fi ea Ingerii". Probabil di aeestor oameni Ie va fi permis sa rezolve problema supravie\Uirii ~ievolu\iei ulterioare a omenirii. tinere\ea. l\i imaginezi dar spre asta trebuie sa mergi.. .

totul se panorameaza ~i vezi sute de situatii. ci In sus. lotr-o sapHimanase resorbeautumori grave. nu cu ei . diploma. Pieeare dintre noi cunoa~te tot trecutul ~i viitorul Universului. simtul datoriei etc. profesionalismul dumneavoastra ~i chiar de dorinta de a va ajuta pacientul. nu a putut gasi cabinetul meu.nta ~i 0 Intreb: de ce nu vii pe ]a mine? [mi explica. Totul se petrece cu dumneavoastra. 0 parte din munte I-am urcat In 36 37 . am strabatut muntele ~i m-am apropiat de varf. Religia este informatia aceluia care sta pe culme. se Imbolnavesc. Pentru aceasta. Am plecat la Moscova. Toate Imi amintesc cum a venit la mine in urma ell ditiva ani 0 terapeuta. de il1cerdirile de a ma ocupa de afaceri. de momentele orgalllzatorice. cuvintelor. femeii. ele imi store taate puterile ~i imi impiedidi transformarile profunde. zeci. am urmat cursurile acade'TIle. Energi~ exterioara a ramas. dar asta-i doar 0 parte din obiectivele pe care va trebui sa Ie rezolv. dar 0 parte din el se atla mereu pe culmea muntelui.[nainte vindecati prin iubire iar acum prin reputatie. in studiile mele. de nerezolvat la mijlocul ascensiunii sau chiar pe culme. Celebritatea. La mine.\ ~' ~ deja de 0 jumatate de an sa ma rup Ineet de ata~arile inutile.Ii expltc eu. Primeam pacientii lntr-o dimaruta. rezolvarea este simpla. Pentru ei banii ~i cuvintele nu sunt periculoase. de a pregati paeientul pentru Intelegerea acestor fraze. diploma. Au Inceput sa-mi spuna ca trebuie sa-mt dezvolt 0 . Sunt ~i dintre acelea. Piccare dintre noi trebuie sa urce pe varful muntelui. dilatiindu-se. Acum am reputalie. harul. I-am explicat aceste lucruri. Cum sa-I ajuti pe omul ce se atla jos sa traiasca senzatia de pe culme? in principiu. Universul devine simultan un punct. in plus. in apropierea varfului. [n schimb profesioni~tii l~i pierd apropiatii. . cabinet ~i simt ca sunt mai buna ca Inainte dar mi-au disparut toti pacientii. ceea ce se Intampla In vale se percepe ca 0 singura situatie. Una din cele mai grele sarcini este de a comprima toata informatia In fraze simple. Eu ~tiu ce simte omul aflat pe culme. trebuie sa uitati de diplomele. privirea trebuie de racraz.e. In momentul consultat. Acum vine vremea urcu~ului pe munte. iar aceasta Insu~ire se caracterizeaza prin aceea ca fiind In expansiune.povestea ea. reu~ita 11 devora pe terapeut destul de repede dad nu reu~e~te sa se trezeasca la vreme. dupa care mi-a pierdut telefonul. Se Intampla ceva cu oamenii ~i eu nu Inleleg ceo .ios. am primit 0 diploma internationala tot: de terapeut.moment - acestea imi amintesc de escaladarea unui varf de munte in cursul direia se ivesc sute de mii de situatii diferite. Universul este bolografic nu numai In spatiu dar ~i In timp. in urma ell cativa ani ~i In-am uitat de curand la mine. iar cand stai pe culme. ~tiinta este informatia acelora care se agita la poalele muntelui. rugaciunilor. Eu vindee eu ajutorul plantelor. Numai ~arlatanii se simt excelent In aceste conditii. Oameni intlu- enli m-au ajutat sa-mi deschid un cabinet propriu. din afara. ~i am vazut acelea~i probleme. Exista probleme pe care este imposibil sa Ie rezolvi cand te atli la poalele muntelui. cabinetele.. sa fie Indreptata nu In jos. cea interioara Insa a Inceput sa dispara. n-avearnun. Fiecare se desfa~oara pe un teritoriu determinat ~i are semnificatia ei. . mor. . Ma Intalnesc cu 0 cuno~t. Cand urci spre inima muntelui ~i te uiti In .

probleme. ~i treptat totul se schimba.iatunci cand ti se da.se produceau modificari. Multi. Emotiile de-o clipa nu tree la asemenea niveluri. el Incepe sa crcada In Oumnezeu ~i sa se roage. ell timpul ele au fost . boli. de ce sa te Illai rogi?" - viata lui Intlore~te. pur ~i simplu.ndelungat asupra eului propriu. Este ceea ce In Orient se nume~te samadhi. Numai la consulta1ia personala. iar arice nepla. Oaca te vei ajuta sa-ti amplifici inertia iubirii. Acum este in curs de depa~ire ~i aceasta treapta. se frang vrei. Pentro ca emotia dumneavoastra sa ajunga pan a la copii ~i nepoti. Straturile profunde legate de copii. necazuri ~i probleme. practic. Cand va adresati lui Oumnezeu.1 \ ~ - mod real ~i vad accasta dupa modificarile mele. neatinse. Sa ne Intoarcem la inertia iubirii. mai mult sau mai putin stabi I. Observatiile mele nu permiteau purificarea urma~ilor.. sa nu ceca ce-i este drag. fericirea ollleneasca.i masura eJ nu mai are voie sa resimta placerea omeneasca. Candsentimentulubirii se mentine in i suflet. nivelullor este curat.tise poate treee atunci dind iubirea ~i-a creat inertia. in ultima vreme observ ell mirare ~i pHicere di in schimbul deprimarii vin bucuria ~i optimismul. Proba fericirii omene:. iar pentru aceasta trebuie lucrat mult ~i timp . Le explicam pacientilar: daca ati ]uat-o in directia buna.cerea devenit pentru mine. cereti ca niciodata copiii dumneaVoastra sa nu se deziea de iubire. Mi-a ramas uoar sa mft schimb. Dadi amul pastreaza iubirea in momentul naruirii a calitativ de tristete omene~ti. Fara religiile universale ar fi cu neputinta sa atingem nivelul actual de dezvaltare. :. Era 0 enigma. dupa ce am fonnulat tema fericirii sentimentale. boala ~i frfmarea evolutiei.emotia dobandirii. Apoi In locul lor au venit. in ultimul timp. inacceptarea starii de Inceteaza sa mai aspire catre iubire ~i treptat se rostogole~te Inapoi spre boli. in schimbul primei situatii vine una :. mai devreme sau mai tarziu. Un asemenea om este eondamnat la nefericire. Mai eu seallla dind vine de orice fel ~i aridta apa. in aceea:. Oar la niveluri atat de profunde strabate doar acea informatie care se dovede~te a fi foarte importanta ~i se consolideaza prin orientari insutite spre aeea directie. este bine. Acum Ie spun pacientilor: daca doriti sa va ajutati copiii ~i nepotii trebuie sa eliminati tat ce ar putea Ingradi iubirea. oamenii care au citit cartea ~i au vazut caseta vin purificati. nepoti... Iltl dind ti se ia.. Trebuie sa inveti sa-ti pastrezi iubirea :. Mai degraba. la fiecare. ci constituireanoului viitor. va veti ajuta copiii ~i nepotii. IlU 0 ruinare a trecutului. apare emotia ce se deosebe~te ~i bucurie. eu insumi. totul bolile trec. Dadi inainte avea111 crize acute cfllld aparea Jipsa dorintei de a tfai. dcprimarc ~i apatie. cand trebuia sa vizualizez ce se opune concret restabilirii ordinii la copii . Dar aceasta bucurie nu mai este cea dinainte. in mod autentic.nlocuite de rcmu~cari. ea trebuie sa-~i creeze 0 considerabila inertie. catharsis sau iluminare. sa nu oprime. La Inccput Oumnezeu te purifica prin nefericiri ~i pierderi. apar. trecand cu bine de foe ~i u~or pe tuburile de arama. Structurile profunde nu se lasau modificate. Mi-a venit cumva in minte un gand simplu. sufletul urma~ilor se va putea purifica mult mai repede. iar in Occident. Oeprimarea estc emotia pierderii. Cum se Intampla In viata obi~nuita'? Omul are neplaceri. "Oar dad ineepe sa-~i spun a omul ~i 3X 39 . bucuria .>iIn masura In care omul este gata sa se dezica de iubire In timpul satisfactiei lucruri~i neincredereain sine. dorintele Incep sa se Implineasca.iIllai grea.

Diagno~ticul dupa a ~asea carte se prezenta Intr-un mod curios. v-ati suparat. Vine omul campul general arata deja destul de bine. din aceste cinci puncte v-a ra~as vreunul. sa vada vointa divina." Aud adesea comentarij ca prima carte este interesanta. Cand ne apropiem de Dumnezeu. citind superficial cartile me Ie. Rugati-va sa poata. Intelegand ca tot ce se Intampla lui Dumnezeu ~i se Intoarce In ea.. 5 fine de agresiune fata de iubire: 1. de aceea capacitatea de a viitorul. lar particularitatea timpului actual cste aceea ca fiecare om de pe pamant trebuie sa parcurga un drum analog caIre eul sau divino Pe drumul acesta poti sa ajuti ~di. e sute de ori sa treceti prin toale momentele de supa. a formarii ~tiinta de a percepe tot mai real In noi In~ine. timpul ~i spatiul 41 40 . f' . Insa ~i spirala tr i.aceasta rupere Dumnezeu. este sentimentul de iubire fata de Dumnezeu cand se naruie viata lor. Cereti ca ei sa paata pastra comprima intr-un punet ~i Iloi traim sentimentulunitatii cu tot ceea ce exista. dar cu nivelul senzitiv falimentul este total. Fiecare noua carte a mea apare ca 0 posibilitate de a depa~i Inca un strat ce ne hareaza drumul caIre Divin.te re retele ( ~~rice rivind treculul. ci ~i profund.-- lubirea vine mereu in noi. a-' ierta pe altii. v-at. nivelul spiritual a fost ~i el hiruit. in fiecare situatie. sa ne rupem de trecutul de care suntem nemultumiti.\ I . cereti iertare pentru ca ati respins iubirea. dar urmatoarele nu prezinta un interes deosebit. .ma gandeam eu. abia pe urma tot restul. practic. dar nu yeti avea. sa ne rupem este renegarea lui accepta trecutul ~i decurge din iubirea de omul care ne-a suparat . ati condamnat. divinul. se lasat prada dezniidejdii. Pentru a ierta omenescul trebuie sa resimtiti in dumneavoastra divinul ~i sa porniti de la el. trebuie sa invatam sa 11-0 respingem. deprimarea.yeti luera. sa n-o reprimati ~i. 2. nici un rezultat. temerilor ~i compatimirii. temeri ~i nelini~ti In privinta viitorului. poate sa apara senzatia ca ma repel. dar pentru a invinge dependenta de nivelul sentimentelor trebuie sa faci inca un pas spre Dumnezeu ~i sa incepi transformarea nu Ilumai la nivelul superficial.Pelltru a va ajuta urma~ii trebuie sa eliminati minimum .ITo. sa nu ne lemem.~i. 3. Incercam sa rupem prezentul de viitorul care ne Inspaimanta. Sa te ierti pe tine este adesea mai greu decat . ~i parca vorbele sunt acelea~i ~i situatia este similara. sa-i iertaliLfI1~l_ales In perioada - maturizarii sexuale. La femei un astfel de program lovqte 111prin1Ul rand copiii ~i nepotii._'nca din ane. --- daca este vazuta de sus arata ca un cerc inchis. a primei iubiri. Ce ne impiedidi sa traim sentimentul unitatii? Momentele In care ne repudiem iubirea fata de alti oameni ~i fa!ii de noi. Cand ne temem de viilor Inseamna ca nu vrem sa-I I'rimim. dorintele lor. Va adresati lui Dumnezeu ~i II rugati sa mentina iubirea orice s-ar intampla. lipsa dorintei de a ---------. sa va preocupe In primul rand pastrarea iubirii. sa ~tie sa-i ierte pe altii ~i pe ei in~i.J discrediteze acest sentiment. ele mai ne1nsemnate pretentii fata de parinti. pentru a simti In dumneavoastra divinul trebuie sa Invatati sa nu respingeti iubirea. mereu ~i In loale. I. dependenta de nivelul material este aproape nula. rare pe oamenii iubiti ~i apropiati.' i ~i a venirii pe lume a copiilor. soarta lor. emul!umirea de sine.lnteresant ..

Nu am energie pentru noi modele. Pentru a vedea modele. coJectiva. Ruperea eordonului eu suferin!a. trebuie sa-Ii creezi propriile a ei ce ies In afara sa Inve!i rela!ionarea deplina. lar dnd dar nu se Intampla Eu trebuie funetioneaza. ceca ee na~te agresivitale. f ~ J un alt om. Dar sa lasam. noua viziune i'ntorci inapoi in con~tiinta s-a constituit. eu atat este stereo- ~i eu cat este mai dezvoltata acumulezi. lnforma!ia citirea celor ~ase mea actioneaza ca 0 cheie. aeeasta trebuie mai mare dedt a altora de a-~i risca via!a. eolective nu-i permit sim! sa iasa din reprezeneolectiva se face rea ~i setea de cunoa~tere II Imping Inabu~a noul sa-1i permita sa transmi1i noua viziune a lumii. tau Intr-o eolective. integral este dorinta ~~~.. trebuie sa of ere altora 0 noua dupa care Incepe sa a facut tot ce a putut de ee sistemul nu saltul. noi forme de gandirii Inauntrul eon~tiin!ei stereotipe. vad imaginea receptace Pentru singuratate sa In!eleg lumii ce s-a Intamplat. personal~. atunci trebuie sa vina la consulta!ie. pc urma sa Ie rupi de toate se poale ~i mur. . va intra primul subcon~tienta exterior cu totul identic lie. In ultimul timp ~1U-mi ajunge singuratatea. de informa!ii. acum trebuie sa te colectiva ~i sa creezi forme care catre unitate. care se na~te. in acel moment disponibililate dad% iubirea este pU1ina. catre ajutorarea lui. Omul este produsul nu esle deslula dar daca ai reu~it sa 0 Fara el ar fi imposibile prin urmarc ~i evolu!ia. carti ~i vizionarea inutil sa . Voi spune cateva fraze ~l 111ftenervam am traic~te In!eleaga dadi cilleva rcfuza. dar In planul ele trebuie sa-I ajute pe om sa se schimbe integral. cite~te car!ile.i acum. Oaca iubire se moare. Dadi nu exisHi u~a este informa!ia deja realiza numai In stratul de grani!a. . ombilical ~i sehimbul celorlal!i. cai'e stau in calea iubirii. Cand iubipe om Inainte. Nu pot sa dublez cxpusa Illainte: duca pacientul pune intrebari ce dovedesc di nu este pregatit eu Ii propun sa piece de la consulta!ie.. pacien!. Intfti trebuie sa resimti iubirea. proprie tie.asuce~ti videocasetelor. densitatea informa!iei ~i sa Inve(i sa traduei In fraze simple 0 proees se 'nume~te poezie.i Omul receptare prin senti mente a lumii. dar In esen!a fiecare trebuie sa-I strabata inde. lucreze asupra sa ~i se schimba. in general un asemenea ~i muzicianul poetul. Oar exista aiei ~i un minus. sa traie~ti prin ea. exista sprijini nici Daca aceasUi nOlla simtire nu existii. Pe urma am inteles: fiecare Dorinta en omul sa te de a-I face sa fie in planul subtil unitatea se poate in stratul Sail de con~tiinta. numite fericirea omeneasca. apare 0 viziune proprie asupra lumii ~i sentimentele devin mult mai profunde ~i expresive. ~i a~a. apoi sa te Acest lueru ma ajuta sa evoluez mai departe ~i sa la dimensiuni mai mari.. sa continuam consultatia. U~a ~i lacatul - noi suntem unifieali. simtire. este Ilecesar sa cre~ti cheia. urmare~te videocasetele. aspira!ia mai bogat sutletul tipurile tarile eon~tiin!ei obi~nuite. despre astea mai tarziu. In om limitelor sa fii pc ea. illcercam sa-i trag pe toti spre ea ~I 43 42 L . ~i pictoru\. Cand atingeam 0 nOlla treapta. ce ne leaga de con~tiin!a dar fara aceasta nu se poate merge Inainte. [ncep sa depind tot mai mult de obi~nuitele iluzii.De aceea creatorii au i'ntotdeauna0 lumea altfel. nu arta. inclusiv de ceea ce i'nainte era vital fara de care nu puteai Irai. pe care II numim con~tiin!a Pentru ca ol11ul sa te inteleaga.

Campul imunitar este activ cam 10%. sa fie gel~s. Abia iar sa-I tratam. .J Starea profunda a femeii se transmite biirbatului ~i tatalui ~i in camera intra 0 femeie eu fiiea ei. la sotu ilumneavoastra s-a produs 0 p'!tem1Ca "ta d. Am citit car\ile ~i am vazut casetele. Acum starea lui nu este prea buna. M-am tarat pana la medic. Am Inceput sa-I tratam prin acupunctura ~i dupa acest tratament totul..Ave!i 0 so!ie?. plus 0 deforma!ie a campului In zona sistemului uro-genital. In~elat-o. ~i iata ca dupa prelegerea dumneavoastra a Inceput sa ma doara inima ~i Inca In asemenea hal Incat era sa-mi pierd cuno~tinla. sa nu d~reasca sa traiasca etc. a reintrat In normal. Am Inceput nivelullrombocitelor a crescut la 160. ~i ~i-a revenit ca au aparut noi probleme. In schimbullor vine un tanar. poate duce la moarte sau boala incurabila.Aveli copii? 45 44 . iar senza!ia este ca mai multe boli au navalit peste el laolalla. Injosit-o. Scaderea a' Concluzia. Dar In sutletul ei se aprinde nu iubirea. nu ma ajuHi nici astea. Cu a\le cuvinte: sa salveze iubirea cand omul iubit a tradat-o. tendinla de a-i conduce pe allii. Am fost de curand la prelegerile dumneavoastra . . Imunitatea In planul fizic este acum de 70-80% ~i daca va cadea la 10% pentru coordonarea cu cea a campului. dar modificari radicale nu s-au produs. ParlcLeasul este organul legaturii cu ceilalli oameni.Nu sunl schimbari penlru ca fiica dumneavoastra poate ace~tia Incep sa se Imbolnaveasca. daca el Imbatrane te. in ultima vreme sotul meu s-a Imbolnavit. ema geloziei. Mama ~i fiica pleaca. Ma rog. . va yeti ajuta softll sa devina sanatos. asta nu-mi ajuta. Ea trebuie sa nasca copii. [n masura 'in care dumneavoastra In~iva ~i fiica va yeti pune In ordine. medicul mi-a spus ca am 0 inima absolut sanatoasa. slava Domnului. ci ura fa!a de barba!i ~i acest program incepe sa-I omoare pe tata. trecand corect prin toate situatiile. Din cate am In!eles In urma car\ilor ~i videocasetelor. Atunci am Inleles ca tratam 0 boala ~i apare alla. sa moara. Sa Incercam sa discutam fara diagnoza. Au Inceput problemele cu pancreasul. ---. lradata. Merge!i sa va reeduca!i sutletu I."rinte care 11face sa se supere pe cei apropiali.perfect.ct.Imi spune el. Dependenla fiicei dumneavoastra de nivel~1 emoliilor sub aspectu\ dorinlelor este de 13 ori mai mull decat limita critica. trombocitelor este aceea~i tema. . totul . am facut 0 electrocardiograma. pentru a Ie da iubire. relraindu-va de zeci de ori viata. iau pastile. Starea solului s-a ameliorat un pic. avem 0 problema. De unde pot sa vina acestea? De la solie ~i copii. Trebuie sa se Indeparteze de fundamentele fericirii omene~ti. la mine funqiona tema orgoliului. Ma uit la campul ei ~i pun urmatoarea Intrebare: . nu poate nici macar 'indoza minima. sufletele lor au ajuns pana aproape de ea. glicemia (nivelul zaharului In sange) a sarit pana aproape de 18. ~titi. Dupa un limp trombocitele din sange au scazut de la 200 la 30. Injosita. Aici nu mai este yorba de slerilitate. Nu va suporta Indepartarea de viala ~i dorinle.Imi spune numele ei.Intreb eu. In planul subtil fiica dumneavoastra este acumjignita. campul este deformat In mijlocul pieptului. ci de sllpravietUirea fizidi a fiicei dllmneavoastra.Am.

ci gelozia. $i omul care a trecut u~or prin proba loviturii date orgoliului. de aceea va va fi data prin amanta. Va strangula(i iubirea prin suparari. situ. purificarea func(ioneaza la fel cu adevarat. nu existii pacate omene~ti comporta permanen\a care sa nu poata fi iertate. intrucat totul se petrece din voin\a lui Oumnezeu. afaceri. alint ~i limitare. Trebuie sa va pune(i in ordine nu numai propria persoanii dar ~i urma~ii. Nu sunt ata~a(i pentm ca problema principala nu este orgoliul. Sufletul nostru se ca un copil capricios ~i inciipapnat. Sunte(i pus intr-o situatie pe care n-o puteti accepta. La prelegere. Intra 0 pacientii. preten\iile suo:1r:1rilt=> curat. ~ In principiu. intra intr-o noua illcercare la care nici nu se gandea inaillte. sufletul trebuie purificat. Atunci se va eomporta bine in arice situatie. Trebuie sa invatati. daca ve\i avea sau nu timp. are diaree. . Oaca incercarea va veni de la solie. Ea se transmite copiilor ~i se transmite ~i dumneavoastra. Fac 0 diagnoza ~i pun a treia Intrebare: - Da. $ti\i. nu ve(i rezista. pe oamenii indragi(i. . Oar la un moment dat. va va ill~ela cu perfidie sau are un curtezan sau este casatorita.Aveti 0 amanta '! -Nu. educat prin iubire. . la cei cinci parametri. Porni\i de la ideea: femeii i se poate ierta orice. Ei se cufunda In capacitatea de a conduce. pe dumneavoastra in~ivii.~. atia esle simpla. illeereati sa renegati iubirea care va obliga sa supartati injosirea ~I s-a accepta\i. in munca. Incerc sa detectez 0 senza(ie neclara ce mi-a aparut de curand. sa iertati femeile. Pur ~i simplu face(i totul ca sa va ajuta(i sufletul. La sotie concentrarea interioara asupra victii ~i perpetuarii ei este mare. Pentru aceasta trebuie in primul rand sa va elimina\i agresivitatea fa(a de iubire. ~ ii raspund eu.ma intreabii tanarul.suparariJe dumneavoastra impreuna eu inima ~i plamanii. verde la fa\a. am sUnat acum acasii. regretele legate de trecut.Ce crede(i.. In(eleg bine. EI trebuie in actualizeaza. Cei mai buni lideri ~i carieri~ti sunt cei interiori. politica ~i totul Ie reu~e~te pentm cii nu sunt ata~a(i. brusc ~i imprevizibil. teama de viitor.In curand yeti avea. ~ j - continua eL spunandu-Ie numele.-I Trebuie sa ma diagnostichez fata de parinti Prin urmare. EI pleaca sa lucreze cu sine insu~i. Mai departe este simplu: sau va va supara ~i injosi in permanen\a sau. ca la consulta(ie ~i viitoarele probleme se farami(eazii ~i se . La dumneavoastra se apropie vremea in care va trebui sa trece\i printr-o destabilizare a vie\ii. dorin\elor ~i rela\iilor.Nu va gandi(i la asta. ulterior. fara sa va a~tepta(i. Oupa un timp ve(i cunoa~te 0 femeie ~i va ve\i indragosti de ea. este legat de faptul ca am venit la consulta(ie" 46 47 l . Deci. toate supararile au disparut. Oar nici atunci nu ve(i rezista. V omita. imi va ajunge timpul sa ma schimb? . fiul meu s-a intors de la ~coala. Pe mine insumi mii impiedica ceva sa ma schimb in profunzime. supiirarea pe parin(i. Ma intrerupe a bataie in u~a. "j indr~8i~i Qe oamt=>nii :lnroni:1ti tot curat. iar mai departe trebuie distrus ceea ce amoara iubirea . cancer pulmonar sau infarct. iar daca nu este i~i schimba mereu admiratorii. temperatura ~i guturai. sta in pat.

intotdeauna. este durin!a de a distruge iubirea ca sursa a durerii. . iar daca in afara actionez rara fermitate. ncmul\Umirea de sine.'. sa-ti aperi drepturile. pentru . de ce mai traiesc inca" Cu toate ca: in 1991 trebuia sa mor. n-a~ fi crezut niciodata asta.a ridicat din umeri. sa nu cinstit ca nu am ~anse de supravie\Uire. Anul 200 I . Iar ma distrage 0 bataie in u~a. in mod autentic. Am invatat sa nu resimt ura. imi trebuie inca un parametru nou. discredita.anul urmatoarei lovi!uri. de nedespartit. Medicii au in!eles ca am a boala incurabila ~i mi-au spus - - Da este III curs de purificare." A~ vrea sa ~tiu care este situa!ia mea acum? intreaba femeia. Dupa trei zile am fost alt om. Prind una din aceste situatii ~i ma uit c. Femeia illchide lI. Sunt impregnat de judecarea oamenilor ~i subcon~tientul meu abia a~teapta un pretext pentru asta. inseamna ca Inauntru trebuie sa strang ~i mai multe preten!ii.ca ele sa-~i dea drumul in gesturi concrete. lipsa dorintei dc a trai. gelozie ~i ciuda. modul pasiv ~i relaxarea sunt generate de iubire. . sa-I ingrade~ti. comportamentul exterior dur ~i revarsarea de pretentii acumulate ~i agresivitatea interioara. in cele din urma inteleg. Este renegarea iubirii pentru omul care te-a suparat. mi-a spus el. cum arata oare? incerc sa prind astfel de situatii in timp. am rugat sa-mi fie aduse celemaifrumoase lucruri. Ehei I De 23 de ori mai mult decat mortal. de a 0 repudia. sa-I opre~ti. . u ma uit la foaia de h[lrtie din fata e mea: pr~tentii fata de sine. A veati intestinul ca 0 sita. A fost 0 amanare. poti sa te porti dur cu omul dar in el trebuie sa-I iube~ti pe Dumnezeu. Am citit-o ~i m-am schimbat. in subcon~tientul meu se afla un stereotip de fier: modul activ este generat de agresivitate. ~Ie legate de t. am urmat-o ~i de atunci totu! s-a schimbat. in fapt din iubire decurge totul. "Daca eu insumi nu v-a~ fi vazut cu 10 zile inainte intestinul. teama de viitor . Curios.u cat renegarea iubirii a depa~it nivelul periculos.1981. SlIO< Co con~tienllli imi da mereu semnale di eu com it 0 crima impotriva iubirii. Am intrat in alta via!a. It1teresant. sa pastrez iubirea. Chiar eu Ie-am spus copiilor mei: va voi pedepsi. dar mi-am gasit in Biblie iubirea.'jU. ma supar.cut. . Am avut astfel de situatii in adolescenta. Intra urmatoarea pacienta. pute!i sa pleca!i. ~i la acest parametru este curat.Sunte!i sanatoasa. Am sa va povestesc ce s-a intamplat cu mine. Dupa zece ani m-a lovit ~i trebuia sa mor. - ii SpUIl eu. nemul!umiri. Pentru aceasta trebuie sa ne comport am cu fiecare om ca cu propriul nostru copil: in primul rand revarsand asupra lui iubire ~i blande!e ceea ce nu exclude 0 atitudine severa. dar pana acum nu sunt capabil.~i aici conform normei. Doar ca trebuie sa inveti. adica nu este ura. lar dupa 0 saptamana m-a consultat medicul meu.I _J Pentru ca ea cu cineva. Cateodata trebuie sa te compor!i agresiv in relatia 4K 49 . - sa dccurga Cli mai putilla suferillta eliminati-va agresivitatea fata de iubire. sa actionezi . men!inand in sufiet iubirea. in mine Insa stau.incepe ea. lubirea insa este crea!ie ~i distrugere in acela~i timp.-Ciudat. Ma incurca mult tendinta de a gandi rau despre oameni. in acel moment mi-a fast adusa prima carte. iritari. iar acurn nu mai are nici 0 leziune. Trebuia sa mor ~i acum Inteleg cu ce avea legatura. s-a depa~it nivelul periculos de renegare a iubirii ~i era legat de evenimentele din 1980 .

apararea ~i consolidarea vie\ii.i dupa asta so\U1 m-a parasi!. inclusiv Minunat. marita asupra sentimentelor inalte. ii spun eu dupa diagnosticare. .Cand am venit prima oara pe so\U1 meu puteau cu adevarat sa-I ucida. . in ordine. ca inainte. ::. Fericirea umana este legata de continuarea. pe toate ~ase.~ 1 \ f _1 j stare buna. . Spune\i-ne.incepe femeia. Dad efectul este moartea copilul dumneavoastra. Fiica este cu totul excep\ionala in interior. . ci a vie\ii ~i apararii.spun eu. ce sa facem" - In primul rand sa va schimba\i prin iubire. ne-am pliitit datoriile. inainte il omora\i inceti~or pe so\U1 dumneavoastra iar dupa na~tere a\i inceput s-o face\i dublu.De curand mi s-a nascut un copil. voastra. nici cu bunastarea.ii raspund eu. Unul din simbolurile importante ale proteqiei . Dar intrucat copilul este un amplificator al parin\ilor.ii raspund eu. In cuvinte simple. la dumneavoastra a aparut un puternic salt subcon~tient ~i iara~i nu in direqia iubirii. Nu demult ne-am cumparat un apartament =?i-I renovam. talentul.ansele de supravie\Uire ale so\ului dumneavoastra au scazut brusc. ::. iar talentul ei in cepe sa intunece iubirea. mai mull decat asupra sentimentuluiiubirii. apartamentul propriu. De iubire nu este permis sate ecranezi eu nimic: nici cu bani. nu a\i reu~it sa trece\i cu bine proba inainte de conceperea copilului. Ea iese. iar la dumneavoastra. . A\i vazut videocasetele? Da. bunastarea ~i dorin\ele dumneavoastra. . cu aptitudinile. . Acum pragramul 11 ucide pe tatal sau. de aceea v-a parasit.a spus ea. dar el trebuie sa supravietui Ii trehuie iubire. ~i-n camera intra 0 pereche de tineri casatori\i. Cu cat importanta vietii este mai mare pentru dumneavoastrii in compara\ie cu iubirea.'?i an a acurn0 concentrare p A yeti 0 ~ supravietuiasca. Din copilarie a\i acumulat 0 doza neobi~nuita de preten\ii fa\a de barba\i. iar acurn mergeti ~i lucrati. fericirea omeneasdi incepe sa intunece totul. a~a in cat mai ave\i mull de lucru. nici cu propria via\a. . A\i putea sa-mi explica\i despre ce este yorba') . Are ea . - $i-atunci ce sa fae? A\i citit car\ile mele? Da. merge\i ~i continuati. Senzatia are legiitura ell copiii dumneavoastra. Unul din ei nu este. Dupa ce I-a\i dobandit. dar mie mi-a aparut iar senzatia de pericol. Aveam datorii mari.Suntem la a treia consulta\ie la dumneavoastra. fie a sanata\ii. ullimele. Urmatoarea pacienta este tanara ~i 0 femeie frumoasa. Apoi 11 va omori pe el insu~i. cu atat resim\i\i mai multa agresivitate. la el programul de distrugere a barba\ilor 11 depa~e~te pe al dumneavoastra. salvarea mentului. Pentru a - Pot. poate fi prin pierderea apartafie prin pierderea vie\ii dumnea- va rag. El devine tot mai important ~i starea sufletului devine starea trupului dumneavoastra. probleme au ramas la fiica.Pentru dumneavoastra inseamna prea mull frumuse\ea. Acum totul este in ordine cu el. Nu pute\i fi lipsita de aparare. rugaciune ~i 51 50 .casa proprie. Mult mai mult decat iubirea.

Dorin!ele noastre sUnt adresate viitorului. de a trai prin iubire. Fericirea este 0 mancare grea care se digera cu dificultate. chinuri ~i suferinle. comple!. Cu cat ne concentram mai mult asupra dorinlelor ~i facem din ele un lei. sa incetezi colaborarea cu ele. despre ce este vorba? . $i cu cat evoluam mai mult. Nu inleleg. dupa care vine Iisus Hristos ce ne spune ca principalul in salvarea sufletului nu este cea mai riguroasa respectarea a tuturor preceptelor. Renunla la fericire doar acela care nu poate invinge dependenp de ea. apoi sa va ingradili placerile vie!ii.cand imi inlatur temerile fa!a de viitor. apoi a invalat sa inoate ~i apa devine pentru el 0 placere ~i ii of era 0 viala deplina. lar pentru a depa~i dependenla. Ele se nasc din iubire ~i trebuie sa se intoarca in iubire. ci sarbatoare.nvala sa inoate ~i refuzul este inlocuit de limitari severe. budismul vorbesc de lepadarea de dorinle ~i viala.~ ~ un comportament corect. apa este moarte dar pe urma. treptat intra in apa ~i . atunci vei fi ferici!. pe nea~teptate. Dependen!a na~te teama. Toate dorinlele se tocese. Apoi apare iudaismul care admite fericirea ele permit iubirii sa se pastreze in sutlet ~i sa nu se inece in omeneasca dar cu cele mai severe regali ~i ingradiri - Scuzali-ma. A~a este ~i cu dorinlele noastre. La inceput filozofia indiana. Teama este renegarea iubirii. 0 puternica dorinla sexuala . nu ali eliminat inca fostele suparari avute unul pe altul. postul. se teme de apa inlelegand ca poate sa se inece. este periculos numai atunci cand depa~e~te cre~terea iubirii in sufle!. Dupa consultalie trebuie sa ma ocup de procedurile de refacere. Puteli sa zugraviti ~i sa nu va mutati in apartament timp de un an. pesimismul. Trebuie sa renunli la ele. principiul lui este sa evite apa. cu atat incepem mai mult sa depindem de ele. dar pentru ca la baza lor se afla dorinla perpetuarii vielii se intensifica apetitul ~i placerea sexual a. Apare senza!ia inutilitalii vie!ii. in plus. dar dorinlele noastre se nasc din iubire. A vantul dorinlelor - fericirea omeneasca. 52 53 . Apare ata~amentul de viitor . teama de viitor.ma sperie lucrul acesta. Credeam inainte ca dupa scrierea carlilor ~i reechilibrare. Dumneavoastra anulali teama de viitor ~i imediat se deschid dorinlele dumneavoastra. deprimarea se transforma in program de autodistrugere. Absen!a increderii in sine. Ata~amentul fala de aceasta lume care este rezultatul dorinlelor noastre.ii explic eu. Mai departe trebuie sa invala!i sa invingeli dependenla de aceste dorinle.apare teama de a-I pierde. consultalia va fi pentru mine nu munca. lar el omoara dorinlele. sa va sus!ine!i prin post ~i infometare. pe care il purtam in sufletul nostru. vreau sa va intreb ceva . . Pentru aceasta va sUnt de folos rugaciunea. trebuie sa va ingradi!i periodic dorin!ele ~i sa Ie opri!i. de a-Ii dobandi eul divin. abstinenla. Dadi in cas a exista un neajuns nu va grabi!i sa-I indepartali. imi apare bruse. 0 parte din bunastarea dumneavoastra trebuie sa 0 cedati. regretele legate de trecut. Spaima de viitor genereaza ganduri proaste despre sine. constituie 0 sursa de dureri. din cand in cand. ci calea spre iubire ~i Dumnezeu. Nu va grabi!i sa face!i renovarea. cu atat mai plina de semnificalie devine capacitatea de a-L vedea in toate pe Dumnezeu. lmaginali-va: omul nu ~tie sa inoate. de a-i ierta pe ceilal!i ~i pe sine. pentro a mic-5oraconcentrarea asupra ei.

de a-i ImbunaHiti performan- tele. Programul lui de autodistrugere. Cre~terea rezultatelor era constanta. Acum la mine un astfel de rol II au rinichii. probabil ca ma gandeam prea des la acest lucru. ~i este pu\in probabil ea via\a sa-mi ofere atatea situa\ii de purificare pentru a compensa problemele luate asupra-mi. noastra s-a sfar~it. Era un sportiv. 0 vreme n-am putut sa In\eleg nimic. a loyit Intai In mine ~i au Illceput sa ma doara rinichii. problemele pacientului vor trece asupra mea. Un moment interesant. Daca se produce 0 pierdere general a de ener- gasesc cauza. In afara de scurtarea ~edin\ei ~i revizuirea trecutului.a aparutiar 0 stare de disconfort ~i am Inceput sa-i analizez cauzele. Dintr-un mativ oarecare. Imi amintesc convorbirea incerdind sa gasesc in ea radacini1e problemelor mele ~i se pare ca Incep sa In\eleg.1. Cum 0 sa ma echilibrez cand ne yom despar\i?" "Dependen\a apare la cel care se leneve~te". In timp ce eu Taceam acelea~i gre~eli.orientarea sprc reu~ita exterioara a Ineeput sa prevaleze. vreunul din organe trebuie sa preia blocajul tluidului energetic. vedeam ~i In\elegeam cu u~urin\a problemele pacien\ilor. tragand mereu de el ~i obligandu-I Termenul fixat de noi s-a Incheiat ~i colaborarea sa lucreze. sprijinindu-se pe iubirea din sutletul lui. practic fara Intrerupere. lar psihologul care i-ar fi interzis sa se consume In auto-repro~uri nu mai era Ifl11gael. trebuic facut ceya In prezent. La momentul consulta\iei subcon~tientul merge inertial nu spre iubire. II sunam eu. De ce trebuia sa raspund eu pentru gre~elile lui? ~i iata di-mi amjnteam toate detaliile colaborarii noastre incercand sa pentru protectie iar ajutorul din timpul schimbarilor profunde ale pacientului. Intr-adeyar Un timp am ghidat un pacient. Cumya. A veam 0 gie din cauza perceptiei subcon~tiente incorecte a lumii. Vine un om cu totul pregatit. ci al carierei ~i al reu~itei. Agresivitatea produce boala. atitudine prea con~tiincioasa fa\a de munca. ~ J Nimic de felul acesta. Cu cateva zile In Urllla. dar eu. II obligam sa lucreze asupra sa de cum yedeam ca se furi~eaza 0 problema.i-am raspuns eu. Pe urma insa a venit partea cea mai interesanta. din lene. nseamna l ca. am nevoie de mult limp ca saImi revin. Am lucrat Impreuna. ceea ce Ii dadea iluzia unei protectii se intensifica dependenta de mine. Era 0 nOlla enigma. pare inca un mativ. Era interesant pentru mine fiindca nu se atingea subiectul sanata\ii. a spus: "Incepe dependen\a de dumneaYoastra. dupa care am sim\it ca am tendin\a tot mai acccntuata de a-i nivela soarta. nevoie periodic de ne~anse. nu pune nie! 0 intrebare inutila. ci sprc viata ~i reu:?ita. A yea lar eu I-am lipsit crescute. conversatia dureaza 2-3 minute. Dependenta na~te agresiyitate. A reie~it di cnergia oricum se cheltuie~te faceam eu. Intotdeauna am vmt foarte tare sa-I ajut pe pacient sa-~i salveze via\a. Tot ceea ce nu ducea el pan a la capat. rezultatele au Intrecut a~teptarile. ~i orice perturbari lovesc in primul rand in ci. nu se ~tie de ce. Inva\atorul Ii trebuie doar ca impuls initial. In timpul unei conyersa\ii. sa-~i Indrepte destinul ~i aceasta concentrare de ani de zile produce acum probleme serioase. Toate lucrurile pe care Ie luam prea In serios creeaza In noi dependen\a. ca medicament. Stop. Daca omul se schimba cu adevarat. de acest medicament. inevitabil. dupa ce am primit ca~iva asemenea oameni. Se obi~nuise atat de tare cu succesul 55 54 .EI a Illeeput sa piarda ~i a izbucllit nemul\umirea de sine pe care nu a putut sa 0 depa~easca. . Ca de obicei.

~i acum. De aici.J incat ghinioanele prezente au inceput sa-I ruineze ~i de asta eram vinovat eu. Ma uit in viitor iar aeolo in ea!iva ani era in mod real moartea. realizeaza totul frumos. aparuse teama ~i diseonfortul. care plec 1'1 baia ruseasca.mi-a spus eL Daca nu va ve!i schimba atitudinea mundi. Deocamdata insa cu cat incerc mai mult sa lucrez. Am ajuns 1'1coneluzia ca tratarea cu ajutorul mainilor este lips ita de perspective. Prive~te. Atunci alaturi cu extrasenzorialul. fara sa vre!i ~i fara sa banui!i. 1'1protejarea ei. incercand sa-mi ordonez ideile despre lume. toata energia dupa care renun!a in interiorul tau 1'1 aceasta tendin!a. acesta este divinul. cand am inceput sa ma ocup serios de studiile filozofice. Astfel de ganduri imi apar in momentul in 56 57 . ci ~i in viata. dar inauntrul tau lasa-te cuprins de lene. Dupa 0 prabu~ire legata de servieiu.1 f . Rezultatul va fi acela~i dar nu va exista dependen!a. 0 minte stralueita. filozofia a porn it 0 criza puternica a avut loc 1'1 inceputul ani lor 90. . incordiindu-!i voin!a. Prima schimbat oara 1'1 inceputul anilor 70. Ineepuse sa aiba probleme eu fiul ~i eu propriul psihic. Via!a este 0 sinusoida. ~i nu va putea deloe sa 0 aeeepte. Imi amintese cum am diagnostieat un om de afaeeri.1'1 inceputul ani lor 80. Trebuie sa refuz consultarea pacien!ilor care au venit cu un singur scop . probleme. Auzea voei. Trebuie sa concentrez toat3 fericirea omeneasdi intr-un punet ~i s-o arat pacientului. Pentru a~a ceva 'Ii de facut asta ~i asta.sa-~i puna 1'1 cale treburile. Nieiodata sa nu face!i totul 100%. acesta este umanul. . dorin!a. speran!ele s-au prabu~it dintr-o data. In serios pute!i lua numai iubirea ~i pe Dumnezeu. Singurele lueruri de eare avem nevoie in mod constant sunt iubirea ~i buniitatea. lar dependen!" Doar n-o sa renun! 1'1serviciu. . se atrofiaza. planurile. eu atat pierd mai multa energie. Sa face!i 95%. urmeazasa renuntatila ea pentruun timp. luera fara repro~. Primullueru pe care trebuie sa inva!a!i sa-I face!i . Se pare ca iar vine 0 perioada de serioase modifidiri. se pare. Am decis sa renun! 1'1tratamentul energetic ~i sa tree 1'1eel informa!ional. mi se inchide posibilitatea de a lucra dupa vechiul stil.niciodata sa nu va lua!i in serios serviciul. sa-~i indeplineasca dorin!ele. IncredibiL doar de curand ii explicasem: inva!a sa tragi chiulul dar in a~a fel in cat nimeni sa nu-~i dea seama. Urmatoarea schimbare . Un tip eapabil. Am vrut sa devin militar ~i m-am facut ghid turistic. Visurile mele. Diagnoza nu-mi lasa nici 0 ~ansa de supravie!uire. Imi amintesc de venirea la consultatie a unei terapeute. cand via!a mea s-a abrupt. La tot restul trebuie sa renun!a!i in mod periodic. 0 jumatate de luna sa 'Ii rezultate.ii explie cre~te ~i eu. Caderea s-a petrecut nu numai in - Munea dumneavoastra ineepe sa va omoare. Fie ca yeti incepe sa va creati. Daca mu~chiul este in permanen!a incordat. soarta va va obliga sa 0 parasiti. trebuie sa ajungi aici. ajutand 1'1eonsolidarea vie!ii. concep!ia despre lume era un drum inchis. fa!a de munca. oriee neplacere de 1'1lueru va provoaca 0 trauma tot mai mare. ati trait 0 vreme fericirea omeneasdi. cu elect. sa-~i amelioreze sanatatea.Depinde!i tot mai mult de ea. fie ea boala sau moartea va va obliga sa pleca!i.

. sau Dumneavoastra ~i-a petrecut mul\i ani In ruga ~i abstinen\a. Oar parintii mi-au spus ca este prea devreme pentru a pleca. Sa zicem di a murit ea un martir. Mi-au mai spus - Bine. dorin\ele noastre sunt ramuri ~i fnmze. Inainte boala era privita ca un rau pentru ca se pornea numai de la interesele corpului. coroana trebuie taiata pariial sau complet. ~i intr-adevar. radacinile fiind prea pUline. ACllm merg ell ma~ina ~i ma distrage. imbolnave~te femeia s-a inzdravenit. vreme Cll natura. insesizabila inainte a crescot pan a la dimensiuni enorme ~i va ameninta propria viaia. Avusese 0 fractura la baza craniului. Cc facea OInul cftnd se imbolnavea? Ii era grea~a. Yiaia noastra este un copac. Am observat ~i eu: se rinichiul drept. Cand am ie~it din coma ~i m-am facut bine am simtit di din mainile mele iese 0 putere. iar medieii se straduiau sa inlature boala cu toate simptome1e. aJute. "Mi-am vazut parinlii raposati. dar de vina este stfmgul. ii cre~lea temperatura. duce la inflorirea lor. durerile nu ii treceau. ~i la ce va giindeaii ciind aplicaii tratamentul'? Sa-I fac pe am sanatos. 0 problema minora. A stat in coma 21 de zile. 11obligau sa maniince. nu mai vroia sa man[mce.0 vreme i-am 59 5X . In urma cu ciiiiva ani ma intiilneam la New-York cu un om.i-am dat sotiei bineeuvantareapentrua se redisatori. .J Mcdicina s-u luptat multa. ~i pe cea a copilului.continua eI. In legatura cu temperatura imi amintesc un caz ciudat. pastdind in sutlet iubirea. in loc sa 0 . trebuie sa uili un timp de omenesc.se midi sinceI' femeia. sa-i Indrept soarta. Imi amintesc ca 0 femeie avea anexita stanga ~i orieate pase faceam cu mainile in zona respectiva. inainte giindeam In timp ce caHitoream ell metroul sau transportul In eamun. acumularea iubirii de Dumnezeu na~te darinta ~i viata. Este eficient sa lucrezi asupra ta la baia ruseasdi. dar pentru a percepe divinul. dar eu am tratat prin rugaciul1l. purificarea vine mai ea ma voi oeupa de vindecarea oamenilor. Inseamna ea renuntarea temporara la alimentatie ~i izolarea purifidi de asemeni. lubirea lui Dumnezeu reprezinta radacinile pe care nu Ie vedem dar fara de care nu se poate trai. Dadl este pfea stufoasa coroana iar sistemul radacinilor prea slab. nu vroia sa vada pc nimeni. te rogi.Adica va folosea\i de divin pentru scopuri omene~ti. Rudele il siiciiiau pe bolnav. intelegeam di nu mai este drum de intoarcere. Pe urma. asupra lui trebuie actionat int~ii. Mi-a po vest it cum a devenit terapeut. supraindilzirea injose~te viata ~i doriniele. . au intrat in contact cu mine ni~te extraterqtrii ~i m-au ajutat sa vindec. ~i daca In acelmoment repede. dar ma voi ~i insanato~i. $i iata. ~i iata ea dependenta de aceste scopuri s-u intensificat de cateva ori. ii scadeau febra. copacul poate sa moara ~i pentru a-I salva. De aceea prima grija sa fie pentru radacini iar coroana sa se tunda periodic pentru a cre~te mai bine. -povestea eI . . nu numai ea voi reveni. Dar s-a dovedit ca boala purifica sutletul omului ~i ii fortifica sistemul imunitar. Ei mi-au spus ea in parte a dreapta se atla cauza ~i trebuie intiii sa tratez anexita de acolo.Sa se ocupe de terapie nu este periculos pentru eel ce In vie\iJe anterioare a anulat dependen\a de via\a ~i dorin\e. lar acum. Insa v-a\i apucat de vindecari fara sa va anula\i dependen\a de temeiurile profunde. Oa.

Ei au reu~it exterior. episodul de la baie Ie-a facut rau. ci in mentinerea iubirii in sufiet. Am inteles de ce multi sfin!i i~i ereau conditii impovaratoare ~i. sau sa fac ceva ~i am inceput sa ma rog repetandu-mi ca pastrez iubirea ciind viata ~i dorin!ele se destrama. se a~teapta un timp sa se faca aburi. dupa care. Oar pentru aceasta este necesara 0 anumita stare interioara. in Rusia. Cei care stateau pe bancheta de sus. ciind suprasolicitarile ating un nivel critic. nu bine. la "ban'a" se merge de obicei in grup ~i starea de bine care apare intre prieteni. in plus. te vom purifica. la aceasta baie am avut parte de 0 situa!ie curioasa." Mi-am amintit cuvintele lui ciind am constatat ca dupa consultatie sunt doua lucruri care ma refac: somnul ~i baia ruseasca. dar se tineau bine.70%. gamiau. Dupa un timp am in!eles despre ce este vorba. apare programul de autodistrugere vazut la ei lansarea acestui program de autodistrugere. 61 60 . De obicei procedura arata astfel: la inceput se toarna apa peste pietre. incepem sa ne sehimbam cand ajungem la 0 limita. Adica destabilizarea omenescului trebuie mentinuta pana ce iubirea din sufiet nu incepe sa se stinga. "Nu-i plac barba!ii" am sim!it eu. dar acum eram la limita. rugandu-se in acele imprejurari. langa cand dupa toate cele. Rezultatul m-a uimit ~i m-a pus pe ganduri. sauna se de oameni in cepe sa stropeasea cu apa pietrele ineinse. iar mai departe omul nepregatit trebuie sa faca 0 pauzii. iar ei cu minus 10 . in acel moment parca s-ar fi turnat pe mine apa rece. in camera de aburi majoritatea erau barbati. dupa care se tlutura ineet un cear~af pentru ornogenizare. in ziua urmatoare am facut temperatura de 40 de grade ~i trei zile m-a scuturat febra dar ~tiam deja despre ce este vorba ~i n-am luat nici un fel de medicamente. dobandeau 0 mai mare cre~tere spirituala. De obice. baia te umple de energie subtila._J tratal pe toti iar rezultatele erau foarte bune. mi-au venit din nou extratere!?trii!?imi-au spus: ai luat prea multe asupra ta.minus 20%. atmosfera umple ajuta la trecerea prin suprasolicitari destul aceea nu-mi placea sa merg singur. insa~i mine ~uierau. adica n-au trecut proba. unde la fiecare ora se sau infuzie de plante peste pietre ~i in loc de tlutura prosoape. Cand iubirea se duce. Apa inlatura eficient stresul ~i Nem!ii sunt lini~ti!i ~i se comporta relaxat. nu interior. Adica esenta tuturor incercarilor nu consta in depa~irea lor fizica. unificarea energetica de mari. tensional. pielea lor era oparita de abur ~i ei suportau eu u~urin!a. Acum ciind sunt la baia de abur ~i devine insuportabil. aerisind intai incaperea. Era interesant sa afiu: in ce masura eu ~i ei vom rezistjl acestei incercari. rezistand la abur in detrimentul iubirii din sufietul lor. Langa mine stateau ni~te oameni. ~i a~a. De eram singur toama apa maturica se problemele. Am simtit sau ca trebuie sa plec. la orice neplacere ulterioara va reac!iona programul de autodistrugere. Cu 10 m1nuteinainte de a incepe servirea. de fapt la sauna. rezist la temperaturi mari. in Germania la baie. lar rugaciunea ajuta in cazul acesta foarte mult. Eu am trecut proba cu 60 . in vis. ma rog ~i asta ma ajuta considerabil. altfel. numai nu lua nici un fel de tablete. lar in timpul baii am inceput sa ma rog in urmatoarele imprejurari. De aceasta data femeia a turnat prea multa apa ~i a ineeput imediat sa vanture panza catre toata lumea. De data aeeasta era 0 femeie cu 0 expresie severa pe chip. daca ai 0 atitudine corecta. ~i am Jude- te ajuta foarte bine sa te deta~ezi de un regim ~i ingrijitorul.

inlaturand tensiunea excesiva. Energia vitala -5i cea grosiera . iritare ~i suparare. nu mai puteam sa rezist. Ie-am facut baietilor eu ochiul sa creasc[l temperatura. cu ochii mariti de uimire. Ei s-au executat iar el nici n-a clipit. Inseamna ca este posibil ~i procesul invers. dar daca omul are mu~chii contracta\i ~i in interiorul lu. i viceversa. Pana la capatam ie~it in viteza din incapere lasandu-I acolo. eu incep sa te masez cu maturica.tu te culei pe podca. se afla teama sau iritare. . Trebuie doar sa 0 ajutam sa se trans forme ~i prima regula aici este sa pastram bunatatea. chiar ell un suhtila towl este logic.8 mi~cari de acela~i tip. Cum am vazut ca a inceput destinderea." . Am urmat cursuri speciale de masaj. sa ne deta~am de orice probleme. Insa pentru aceasta masorul facem urmatoarea in!elegere. au intrecut masura. A~a apare de obicei la 0 imbolnavire gravfl. m-am ocupat de presopunctura dar experienta cea mai consistenta am doballdit-o tocmai la haia ruseasca. eu eram terminal. "Hai sa Le-am facut semn sa continue. este in Sa II ajuti pe om sa se relaxeze ~i deconectezeeste 0 mare arla. unduioase ~i ritmice. Cand incepi sa resimti un disconfort.a reculloscutel. una trece in aha. Dupa un timp a venit ~i el. inhibat nu va putea niciodata 63 62 .. Era la un mare minus. In cele din urma aburul i-a obligat sa se a~eze pe podea. urmarind starea tfll1arului. Dupa baie totul s-a schimbat. pleci. Sa zicem ca principiul masajului este foarte simplu. Medicii au eonstatat ca afecteaza nu numai mu~chii inirnii. il ajutam pe om sa anuleze stresul interior. tal pi lor. ritmice. am ajuns la baie ~i mi-am vizualizat nivelul energetic.fizica sunt legate. el poatesa suferedin cauza supraindilzirii ~i sa-~i dauneze sanatatii. niveland mu~chii. ~i a~a am ineeput sa aetionez.-I ~ j extenuat. insuficicnta energetica s-u compensat plus. S-a dovedit ca este 0 adevarata arta." A fost de acord. reflectam eu. "Abia ciind m-am hotariil sa ies ~i m-am a~ezat pe bancheta. licitarea tensiulle fizidi ~i psihica. In anturajul nostru era un tanar care ne-a spus ca din copilarie nu suporta temperaturile inalte. Mi~carile trebuie sa fie piin de bunatate iar gesturile lui. pierderea di energiei grosierc atrage dupa sine pierderea celei subtile ~i omul sc imbolnave~te. eu m-am speriat foarte tare ~i de awnci nu 0 suport. a merge la baia de abur ne il1cardi eu energie. superficiala poate sa se transforme in subtila. Intai trebuie convins omul ca nu II vei face sa sufere. altul nu. Prima sarcina importanta era sa-I ajut sa se relaxeze. Suprasopsihica duce la suprasolicitare fizica. ~ Imi amintesc cum. ea provoaca 0 infarctul lombari. Adica a face sport.i-am spus . Nu 0 data am incercat sa in!eleg: de ce unul ~tie sa prelucreze corporal aburul. iar in inima lui este rautate. temperatura ridicata ii va arde pur ~i simplu pielea. ci ~i rnu~ehii ~i inima ~i ~alele inseamna necaz pe femei. Ciind m-am ocupat de masaj am observat ca mu~chii Illcep sa se relaxeze dupa 5 . Omul are 0 problema. Energia grosiera poate fi transformata in energie subtila in orice cantitate. Daca omul a venit sa faca 0 "ban'a". Nu orice masor po ate sa faca asta. la 0 baie. iar tanarul n-avea nici 0 treaha. "Candva demult. trebuie sa fie line. 0 data eram In casa de vacnnta cu prietenii ~i faceam 0 "ban'a". eoloanei relaxeaza Intregul corp. Sa presupunem olllullrece printr-un frig excesiv. 0 corecta masare a mainilor.a marturisit el. energia compacta. In principiu - 0 datiL dupa consulta!ie. Omul tensionat. prin urmare. am price put ce temperatura jur".

al anului de mileniu. pe jumatate adormit. Se lungea ciite atunci boala nu va mai fi necesara. ajungand peste 0 vreme sa sustina ea stresl1l este viata. Hrana u~oara. cu alat forma conteaza mai putin. Procedura dura destul de mult timp. profesionist. Suprasolicitare la consul~i preluarea cre~te ~i se tatie. a destramare dozata va noastra In care yom progresa lui decembrie pe acest drum. Primul program care apare . lnjosirea dorinIelor ~i a vietii. urmand procedurile cu ape. UeDendenta de viata . fiecare dupa cum avea chef. La sfiir~it.cinci 11 masau pe unul singur. Soala se dovede~te a fi 0 asemenea destabilizare. nu pot sa ajung la ele. Pentt-u ca boala sa nl1 existe trede mai mare anvergura.~a ea stresul este moarte. cat sutletul. regim camplet liber. III medic.adica starea mea interioara necesita 0 aha schema de nutritie. discutii.. 1. obose~te ~i ele devin abruple. cauza starii mele. Cu cat profesionalismul este mai lnalt. a cala oara. in leganarea sacadata a rolilor. Am cunoscut un grup de tineri care se ocupau ell sporturile extreme. imi amintesc cum am facut pentru prima oara 0 baie adevarata. este mijlocul ramas bun de la veac ~i ne despartim Incerc sa adorm In cadenta unul pe bancheta ~i ciitiva oamen" cu randul. lnnoptam In zapada. corecla fala de viala 2000. Medicina prezentului II1CearCasa Inlature factorii care destabilizeaza organismul. 0 data pe saptamana aveau 0 sarbflloare. Rugaciunile nu ma ajula. Insa 65 M . saciiitoare de la rinichi nu-mi da pace. In posibilitatea de a a-Ii ordona nu atat corpul. Ne luam Stau lungit pe ~i Durerea buiesc gasite forme perturbatoare stimula depinde Acum evolutia. prima cauza posibila. divinizarea vietii ~i a perpetuarii ei. sucuri.cuveaza programul ae autodistrugere~ A doua: deja de un an primesc informalii ca lnlrec masura ~i ma concentrez excesiv asupra fericirii omene~ti1. apoi un pic mai rece. nu se ~tie de ce. Apoi 0 pauza. Primele doua ore. in acel momenl trebuie sa cedeze locul altuia. Dar 0 asemenea stare IIi ajungea pentru 0 luna.treizeci de minute 11 lnmuiau bine. Lucrurile s-au petrccut III felul urmator. Patru . Cll ei faceam ilinerarii. Ele sunt legate de divinizarea femeilor. mai calda. ceea ce lnseamna diminuarea protec\iei murdariei asupra mea. Unui singur om Ii este greu sa mentina mi~carile ritmice. un pic mai calda. A~adar. tumau peste om apa calda. in cele ~ase ore nu loti ajungeau sa treaca prin proceduri. Initialorul semnificaliei de "stres" a plecat de la convin- bancheta de sus. baia se transforma lntr-un act sacramenlal. Dupa care II acopereaucu un cear~af ~i omul mai statea culeat un ceas. Dupa aceea lncepea masajul. gasesc noi ~i noi versiuni. Dupa baia de aburi treceau la etapa cu maturici fierbinti. relaxare. uitand de toate. mai mult conlinutu!. M-au chinuil peste poate pretenliile pe care nu pot sa Ie anulez fata de femei. atat de fierbinte ca pie lea abia suporta ~i. Toate aceslea vin din cele mai profunde zone ~i. 11plesneau cu maturica din frunze de mesteacan. masura De atitudinea ma cheama. rece ca gheata. se pregateau pentru etapa urmatoare. imediat. Douazeci .dispretul pentru femei.1tr-un tren care ma duce la Moscova uniforma a rotilor. Dintr-o scald a obi~nuita. incerc sa detectez. Mai devreme sau mai tarziu va veni rezolvarea. Dupa 0 asemenea procedura am uitat Clim gen. baia ruscasdL Stateau In ea 6 ore.~J sa fadi bine acest lucru.

timpul amorf.and atingi structuri noi. treburile pe eare Wifi putut sa Ie indepartez. A patra: batranetea. in sistem. in replica. aiei. Oar eu merg in primele randuri. cum in ace~ti 10 ani nu am lucrat serios macar 0 data ell eul meu.~. adica schimbarea sustinuta de 0 cantitate suficienta de energie a iubirii. activ cu ei. se declan~eaza 0 purificare chinuitoare care iti permite nu sa mori.i ~i apararii ~i regimul meu obi~nuit a devenit supral'ndircat. ci sa ~olaborezi cu ele Prin ceea ce tree acum. toute acestea. ci 0 degradare. sa m1 comport mcorec~unct de vedere emo- 1 !C -= trebuie sa aiba loc 0 disereditare a umanului ~i starea mea !. f'gitatia continua. . este un strat foarte subtil ~i murdaria mea anterioara poate fi un pericol pentru marea dimensiune.-probleme cu ficatul ~i riniehii. adica 0 mai mica coneentrare asupra iubirii ~i 0 mare concentrare asupra vietii ~i perpetuarii el. Un metabolism incorect duce la acumularea de reziduuri ~i saruri. viitorii lor copii incep sa colaboreze declan~eaza regimul automat de purificare acolo sunt multe probleme. A paisprezecea: la fiecare zece ani am 0 destabilizare completa cu un posibil rise pentru via!a.. sa emit pretentii fata de oameni. A treia: relativa bunastare a creselll drastic c~centrarea a~pra viet. nu este secundare are loc nu 0 evolutie. situatii extreme. La inceputul anului 200 I se vor petrece evenimente pentru care nu sunt pregatit. in A ~aptea: eu mine trebuie sa se petreaea acum ni~te sehimbari dar eu am foarte pu\ina energie. Trebuie sa corespundem viitorului ~i in primul rand sa corespunda urma~ii no~tri. am in vedere 0 izolare completa. varsta provoadi 0 seadere a activitatii functiilor organismului.-. A douiisprezecea: eu un an in urma am inceput sa ma pregatesc pentru scrierea eelei de a ~aptea carti ~i s-a pornit curatirea fireasdi. A ~asea: copiii mei se pregiitesc pentru 0 viata independent a.. supararii ~i triste\ii se acumuleaza treptat in subcon~tient ~i ies la iveala cand se intensifica factorul provocator. A opta: toata omenirea se pregate~te acum pentru 0 transformare. ea apare ca un blocaj al concentrarii marite asupra vietii ~i perpetuarii ei ~i se activeaza puternie cand subcon~tientul deviaza brusc spre bazele fericirii omene~ti. ficam ~i 0 astfel de euratire incepe de la dimensiunile intregii planete. de~i eu insumi nu sunt pregiitit pentru aceas!a. cheltuire de forte pentru probleme 0 dtspropor\ionata .izica este un semnal pentru suspendarea logicii omene~ti. A treisprezecea:"s. A cincia: sunt intr-o consulta\ie ~i Ie explic oamenilor ca emo\iile neinchise ale geloziei. f -4 _J obieeiurile mele ma trag inapoi. Oaca nu scuturi viata cu cxcrcitii fizice. in plus. A unsprezecea: pentru a percepe in tine insuti divinul. dependenta de ea cre!?te!?ise activeaza procesele dezintegrarii. nu s-a prelucrat pana la eapat. inseamna ca trebuie sa-i puri- 66 67 .in concluzie. tional. A noua: nu numai ca am mane at prea mult dar m-am si mi!?cat prea putin. renun(area temporara la hrana ~i rugaciunea. infometare. Se a nepo\ilor. A zecea: continuu sa ma enervez. inseamna ca dependenta de viata ~i perpetuarea ei trebuie sa fie complet inchise cand voi colabora cu aceste structuri. Ceva. iar se intampla in eazulimbatranirii.

iuml mai tarziu. pe care am vrut foarte Oar de ce am facut a~a? Mi se Invartea In cap la nivelul campului ni~te unul ~i acela~i gand. torturile ~i durerile VOl' rece el va t Illdura orice-Illcercari. dar periodic lumisa Cll cat ne temem mai tare de viitor. oricat s-ar narui planurile A ciita de oara imi Inchipui propria concentrandu-ma ele trebuie In acest moment pentru imbatranire pe iubire. Acum. m-am diagnosticat. Abia dupa cateva zile Imi aduc aminte de propriile sfaturi ~i Inteleg cum stau lucrurile. Va uvea un punet de sprijin in viitor.-. $i dad franeaza de viitor program.1 \ I f ~ _J interiorlll meu nu pot sa Ie accept. astazi a vom un soi de~resie. Trebuie 6X 69 . unde. planului oncologica Teama viitonllui. barand continuarea cautarilor. a \ii~nit un program de autodistrugere straduit Indelung sa gasesc cauzele lui. dar ~i sutletul iar chinurile devin. Stau culeat privind In tavan ~i nu pot Intelege de unde Imi vine senzatia de impas... te sinucizl reprezinta unul i acela i lucru. nu se ~tie de de mari proportii. vazand cat de ericulos este. de fapt nu. $tiu ca 0 voi depa~i mai devreme sau ir\\lin~p nric. Copilul pentru aceasta teama vom plati pe urma. In astfel de cawri ornul poate comite 0 sillucidere sau omori pe altcineva. Oaca dinspre ei vine negativul. folosite continua situatie Fiindca veni yorba de compatimire. Este ea ~i cum i-ai repro~a unui pilot de curse cu experienta cn nu a reu~it sa se descurce cu ma~inaria lui. ne~ansa lor are 0 influenta deosebit de puternica asupra starii mele. ~i moarte. deci. Am fast pus a data Intr-o mult sa a rewlv. In asemenea cazuri trebuie sa t. valurile Intunecate venin' viitor destrama nu doar corpul. de aceea se declan~eazn la mille programlll de autodistrugere. Daca emotia nu poate fi controlata. In momentul de fata. ell uluir . multe forte pentru a Ie cheltui pe deprimare ~i compatimire. De ce nu pot sa-i fac fata? N-am un raspuns. Jisperare Prin iubire-se a fast Inainte. rene~wre:l Jllj Unna~ii no~tri se afla in viitor. m-am mirat. el pur ~i simplu are alte viteze ~i un rise marit. Copiii no~tri sunt viitorul nostru. omul nu opre~ie sinuciderea la este inacceptarea lent. impasul se explid\ simplu. lar cand negativul vine de la urma~i. impasul nu trece. A cincisprezecea: mi se pot na~te Inca ni~te copii. daca i se va spune ca maine boala. Continuu sa reflectez. eu atat asasinarea urma~ilor no~tri se face la scara mai mare. . viitonl! se Inchide. Nu am chiar atat evolutie ~i cunoa~tere.e. insuportabile. cateodata. Oricat ar boli ~i s-ar chinui omul. . iar acest lucru este oSlbl! numal prin iubire. am scris at ate a cnrti despre felul In care se Invinge 0 boala ~i m-am Imbolnavit eu Insllmi. acest sentiment ma sufoca ~i ma paralizeaza. Doar se putea sa nu se Intample In felul acesta! lar dupa a ora am simtit probleme M-am grave. re r Jrogramul Regre an '. Inseamna di vine de la urma~i. La exterior pare sa fie clar. Incerc sa ma lini~tesc singur.acest nivelul de autodistrugere recutu masura subti!. stau culeat ~i Incerc sa fac fata crizei d~ ~ Jisperare.'ogi pentru el. Du a un timp oarecare. Oricat a~ Incerca sa ma auto-lini~tesc.i continuu ~'ltP ~i sperantele mele. Pe~tru a control a viitorul trebUie sa ie~i 10de limitele lui. sa-mi repet (a VOl pastra iubirea oridit s-ar destrama viata mea ~i dorintele mele. se poate na~te. daca nu este destula iubire. . Pe tavanul compartimentului se proiecteaza nile pe langa care trecem.

in mod real. 70 71 .lar daea in suflet exista iubire. iarna. dau singur un s~ Daea te-ai imbolnavit..e pare ca toata omenirea are aeeea~i problema: sa se veehea via\a ~i sa se indrepte eu totul spre eea noua.. obiceiurile. ~i din via\a anterioara. sa ne intalnim la "saune". ambitiile. Ulterior. Am toceput r cu somnul ~i am decis sa inchei eu baia. Cand l11tr-o saW. Apoi acest lucru a inceput sa ne plaea tot mai pu\in ~i am observat ca dupa baie trebuie sa a~tep\i un timp. ~espWae :. aburul este moale ~i constant. adiea 0 rupere de regimul obi~nuit de viata care sugea toata energia. de baie mica se aduna multa lume.un regim normal de tuem. dar ma ab\in. Ne-am vorbit. faceam frigarui. dintr-un punet de vedere eomun. ne urmam sim\urile ~i ajungemla descoperiri. un medic a analizat diteva mii de cazuri Mai spre seara s-a ivit lIn timp liber. se ingreuneaza transformarea altor forme de energie ~i atunei baia i~i pierde calita\ile terapeutiee. S-a in tors dupa pietreie de Dumnezeu. ~i aeum stall in pragul unci noi vie\i. la Paris. Sim\Urile noastre ne obliga ciiteodata sa facem ceea ee. putem in cepe 0 n'oua viata ~i atunci bonia ramane in trecut. la Moseova. dependen\ele ei trebuie sa ramana in treeut. La "saune" in loe de pietre. in vatra sunt vreo zeee tone de bllea\i mari. A~ vrea sa manane. energia fizica a eorpului nll ajunge in planurile subtile. 111ftog sau ma due la baia ruseasdi. Diminea\a. vindeeare spontana de cancer ~i toate eazurile aveau in comun un singur lucru: inainte de vindecare avusesera loc ~himbari radieale in destin. incarcam toata masa cu feluri savuroase. ca pentru 0 vreme sa ma indepartez de toate problemele ~i sa-mi pun la punct sufletul. mai ales aCllm ciind ne luam adio de la un secol ~i un ~ilemll. in Saosalito. sa nu incomodezi transformarile interioare ~i atunci sentimentul de fericire care vine din echilibrarea energetica dureaza destul de mult. ia-\i ramas bun de la vechea via\a. se aruncau in Sena. Fosta via\a ell iritarea. Dad iI am. De fapt trebuie sa te inerezi in sim\Urile tale. rugaciune. lar daea n~ voi dori sa ma despart de ea. Una din cauzele principale ale bolilor consta in faptlll ca pe masura ce I'naintam I'n varsta acordam un credit tot mai mare con~tiintei noastre ~i ne inhibam tot mai mult sim\Urile. f ~ J rulez inca 10 .15 variante posibile ce ar duce la explicarea situa(iei prezente. ni~te ipoteze se vor contopi. unele vor fi aruncate . ~i daca teama ce rezulta din divinizarea vietii. Traim un timp ferieit. d. organizandu-~i 0 baie.. Trezire la 5 diminea\a. ineepe una noua. eateva cuno~tinte. Valurile umanului devin tot mai transparente ~i prin ele zarim tot mai limpede divinul. ~e sa-m\. grosolane de fonta. in realitate ne adresam adesea lui chiar ne rugam ~i in acest timp ne tinem strans de problemele ~i eramponarile noastre. dar nll inealze~te. ~i din cea prezentac. deta~are toata ziua. imi amintesc ea inainte.. este daunator sau nefolositor. Cand grenadierii lui Petru I. aburul arde. m-am oeupat de trehurile mele. 0 euno~tin\a de-a mea s-a dus de eurand la manastire eu un grup de pelerini. fae trei lucruri: dorm. nu ne I'neaca sutletul. pesemne di va pleca 0 data ell trupul meu. ealdllra seade repede ~i atunci se in cepe stropirea eu apa mai des ~i mai abundent.. ciiteva zile ~i intr-o singura zi a eliminat toate la riniehi. Cand organismul se oeupa cu extragerea energiei din hrana. dupa baie.:. Este necesar. 1. HingaSan-Francisco. se venea in fuga la Petru ~i i se raporta ca solda\ii lui VOl'sa-~i sfiir~easca viata prin sinucidere.

firma Incepe sa cada ~i da faliment. voi fi. "V oi sta culcat pan a voi simti frigul" . sa ma dezvolt In continuare ~i totul s-a naruit. Daca va imaginati di visam la bani ~i bogatii. am ramas nemi~eat. Dacii Insa vreau sa devin bogat fiindca sunt invidios pe vecinul meu ~i vreau sa devin capabil pentru a ma ridica deasupra altora. aveam impresia ca mi se turna pe spate apa clocotita. Dupa un timp. . Dacii dorinta s-a nascut.dar toate cand ati creat dar nllmai dind vin din iubire. - Ati obtinut tot ce ati vrut" Tocmai asta-i treaba ca am obtinut. Daca mi-a aparut dorinta de a deveni de~tept ~i capabil. m-am culcat Tin minte ea in unna eu doi ani. Aceste dorinte pravin din starea mea interioara. nllmai ee pareaea pot sa ma bucur. Inseamna ca ea poate fi deja Indeplinita. lar acum sunt conduciitorul acelor jalnice rama~ite ale unei firme candva Infloritoare.am decis eu. metri Inainte ~i inapoi.sa fiu fericit. nu se ~tie 72 73 . ceva se Intampla cu colectivul. 0 sa va mirati. la ce va gandeati? . cinci .Vraiam sa fac 0 firma mare.i-am spus eu. capacitatii ~i relatiilor crescande. Inseamna ca totul e In ordine. . $i iata ca pe fondul experientei. cu un rulaj de cateva milioane de dolari. vroiam sa demonstrez ea voi face fata sareinii propuse.in situatia creata nu exista 0 explieatie rationala. . Ie voi descoperi. privind instelat.imi spunea el. f _J Imi amintese de momentele in care faeeam baie la easa de vaeanta a unehiului I1Uma aruncam racorit destul. . dimpotriva. ~i viceversa. probabil.1. ~tiinta de a-ti alege bine telul ~i nazuintele este ~tiinta de a te face ferici!. ele urea din radaeinile mele care se numese acestea se leaga de starea dumneavoastra. In lsrael. La un timp am simtit ea nu m-am pe spate In zapada ~i. nici durere n-am avut dupa asta.era 0 firma cu un rulaj de cateva milioane de dolari. vroiam sa-i Intrec pe altii in aeestdomeniu. Daea mi-a aparut dorinta de a descoperi legi noi. Daca mi-a aparut dorinta de a fi bogat. va In~elati. meu. se ca~tigase experienta. Era foarte ci pluteam In zapada. de ceo $i iata. din firma raman doar minele. dar frig tot nu mi s-a facut.~i totu~i. colectivul era excelent. Am stat prababil vreo 10 minute. dumneavoastra iubire. . sau vreau sa realizez multe din teama de a fi sarac ~i tlamand. Nici raceala. Logica Imi ~optea: vei raci. e placut. . Dar mi-am spus: mi-e bine. Nu aveam senzatia de frig. .nici 0 potienire. dind ie~eam din incaperea ineinsa.a ridicat iar din - umeri. Dorintele noastre se adreseaza viitorului ~i In masura In care ele lucreaza pentru iubire trebuie sa se Implineasca. te vei Imbolnavi. atitudinea partenerilor se schimba inexplicabil. ~ansele de Indeplinire a dorintelor scad considerabil. pur ~i simplu. voi deveni. In primul rand. Dupa toti indieii nu-i ramanea decat sa se dezvolte ~i iar sa se uezvolte. am consultat un om de afaeeri.opt cerul mllita zapada ~i de aeeea. dimr-o data. Amintiti-va de sentimentele firma. A dat din umeri. atunci m-am ridicat ~i m-am dus la baie. Trebuie sa credem In sim!Urile noastre eonexiunile erau numeroase. in regiunea Sasnovo.

nici macar nu biinuiti acest lucru. ~i atingerea aeestui lei ii declan~eaza programul de autodistrugere ~i pornesc vertiginos procesele de imbatranire. subcon~tient. in planul subtil. moartea este necesara pentru dezvoltarea unna~ilor. Dar noi ne-am obi~nuit sa nazuim spre orice altceva dedit spre a ne pereepe. . ~1 aparitia bolii sau a nefericirii incepe sa ne indeparteze de lelurile care ne ucid.V-ati propus un tel ~i I-ati atins. s-a sinucis. ~i daca vom reu~i sa renunlam la aceste !eluri ~i sa facem din dobandirea iubirii interioare un lei autentic. Gamenii de ~tiinta au facut un experiment cu viermii inelari. dezechilibru al sistemului endocrin. S-a uitat la mine 111 tacere. ~i cu eflt ccdeaza mai mult supararilor. . Inseamna ca IlU mai aveti de ce trai.Cum adica de ce? Pentru a continua sa ma bucur ~i sa fiu fericit.Oar de ce In continuare'? S-a uitat la mine Cll mirare. in mintea dumneavoastra sunt multe teluri. in acest caz. . or ice fiinta vie are teluri care sunt inscrise in simturile ei ~i ele pot fi intensificate sau franate de 0 con~tiinta dezvoltata. na~terea copilului este pentru ea un mijloc. programul de autodistrugere se declan~eaza automat. Dumneavoastra nl! uti auzit de -blestemul vechilor chinezi care suna a~a: sa ti se Implineasca cea mai arzatoare dorinta. Medieii au spus di trebuie indepartate coasta ~i omoplatul insa chiar ~i a~a nu promit nimic. Prin asta se face fericita pe sine ~i urma~ii sai. incepand sa Inteleaga cate ceva.. in scrisoarea de dinaintea moqii a explicat: "Am tot. .ma ruga ea. Vi se pare ca fericirea abia incepe. dilatare a venelor etc. dar pe omoplatul drept are un sarcom eu evolutie rapida. sllparare. A reie~it ea indivjzii care au fost impiedicati sa aiba urma~i au trait mai mult. creaturi divine. in plus. intr-o masura tot mai mare. opera!ie._J Sa ne punem intrebarea: de ee pe uncle femei na~terea copiilor Ie imbatrane~te vizibil. . Tin minte cum mi-a venit la eonsultatie 0 femei~. a inceput doctorii lucreaza chimioterapie. deprimare ~i teama. De fapt. cu atat se concentreaza mai mult asupra lelului - amlntrebat eu ingandurat. in timp ce a\tele infloresc din asta. Mi se pare ca aeolo. La inceput. Cu cat femeia se eoneentreaza mai mult asupra vietii :. in plina maturitate. geloziei ~i temerilor. dupa schema obi~nuita: deja metastaza. Am fost in Kamchatka ~i am vazut cum dupa depunerea icrelor. 75 74 . I-ati purtat multi ani in dumneavoastra. boala trece. Prin urmare. nu mai am de ce sa traiesc". . ell atat are mai multa gclozie. Acest tel va umple toata fiinta. puielii de pe~te se hranesc cu carnea lui ~i aceasta este prillcipala :ji singura sursa de alimentare. .Fiica mea are abia 15 ani. vrea foar1e mu\t sa traiasca. dar in subcon~tientul dumneavoastra unul singur ~i acest tel a fost atins. Fiul unora dintre cei mai bogati oameni ai Elvetiei. pe~tele incepea sa se descompuna ~i sa moara. nu un leI. ajutati-ma. dar ea. Adica neindeplinirea programului te obliga sa traie~ti. Ele pot sa se evidenlieze nu numai ea riduri pe fata dar ~i ea diminuare a aetivita\ii functiilor. iar iradiere. s-a terminat. asupra vietii ~i perpetuarii ei.Va implor. Scopul vie!ii fusese atins. sub ochii mei. . Daea femeia se eoncentreaza trand-o in momentul subminarii asupra iubirii pasatunci vie!ii ~i dorinlelor.i dorintelor.

un detaliu curios: este de-ajulls sa lll!elegi ce allume faci gre~it ~i fa!a de ce ai 0 atitudjne ineorecta.i pacientii mei. Ea trebuie sa treaca printr-o pracedura moment femeia. Eu lilcerc sa-i ofer solu)ii. arice s-ar intampla. Dupa 0 luna aceasta femeie a venit la mine la consultatie. Renuntarea la operatie. reprezillta posibile probleme ulterioare. vara!. meeanic: Dumnezeu Via!a mijlaace mea. peste toate este voillta lui Dumllezeu. Daca starea interioara a fiieei dumneavoastra se va sehimba In mod real atunci fie ca medicii i~i VOl' schimba atitudinea fa)a de opera!ie. Iubirea catre Dumnezeu Ila~terea copiilor. IlU orice boillav de callcer vellit la consultatiile mele.- . ci de el. Iara~i. Medicii continua sa insistepentru operatie. Poate sa repete simplu. Medicii nu ~tiu de ce s-a resorb it tumoarea. ea boala care de obicei se trateaza in ani intregi dispare in cateva zile. Singurul lucru pe care II pot face pentru dumneavoastra este sa ne sunam de cateva ori pentru a va preveni asupra gre. Pot doar sa va SPUIl ca ~i medicii SUllt cOlldu~i de Dumllezeu. Putem sa-i intelegem ~i pe medici. arunca 0 privire obosita spre fereastra. a disparut. sper ca totu-i III regula cu ele. illsa..AI doilea. - Bille. soarta reu~ita sunt doar iubirii fa!a de Dumnezeu. ei sunt aparati. iar sim)urile ei adesea vad dupa mine . ~i numai in cazlil in care voi vedea ea dumneavoastra ~i fiica dumneavoastra ati Il1eeput. pe care omul Ie utilizeaza sal! nu. suprema. Tot mai sa-mi fie cea mai autentica realitate ~i fericirea este pentru mine un tel. Acest lucru nici macaI' IlU depillde de mille.. de renun!are la via)a past rand viata. Cu natura nu trebuie sa lupti ci sa tot 0 mai trag intai spre dorinte ~i viata. Ii spun dupa diagnosticare.ii spun. Mama - .. In Germania dadi doctorul nu-~i face datoria poate sa-~i piarda diploma. in mod real.. Dumlleavoastra trebuie sa Nu trebuie sa viseze la sanatate. Fiica dumneavoastra insa nu a invatat sa ierte cu adeii raspund eu. - Oar eu ~i fiica mea am luerat toata luna asupra noastra. 0 pentru dobandirea visez ca iubirea pentru hatara!i. - Nu am dreptul sa dau sfaturi.replica Imi fara convingere femeia. Dar ce ma sfatuiti dumneavoastra? - ma intreaba teze a se mai teme de moarte. . Fiica dumneavoastrasta la fel de rall ea ~i pana acum. in principiu boala Ili se da pentru a Ile corecta viziullea asupra lumii. Illtell!ia lor de a face opera!ia IlU decurge Ilumai din zel profesional. fie ca opera!ia IlUva mai fi necesara. ce sa fac III primul ralld') In primul r[md trebuie ca fiica dumneavoastra sa incemelltala iubirea. Iubirea 76 77 . Illvinge hoala. Tumoarea s-a resorbit. $i boala sau amellill!area ei nu VOl'mai fi necesare. pentru ci. Inseamna ca ea poate sa apara din nou. - sa va schimba!i. \ 1 f J Inca IlU a devenit pentru ea principalul - Intfii di eu nu intru niciooaUi in controverse cu medicii. PUlle!i In ordille prill dumlleavoastra suflete'e copiilor ~i Ilepo!ilor. Aici depillde foarte mult de planul subtil iar el este in primul rand legat de urma~i. nu spre iubire. N-am mai vazut-o de atunci. Nici pana astazi nu ~tie sa pastreze iubirea fa)a de cel care a tradat-o ~i a suparat-o.elilor. facalld opera)ia.i-am explicaL . fa)a de Dumnezcu punct de sprijill. In acel copii.

In principiu. Imi amintesc cum au inceput problemele mele eu un an in urma. aici un rol important 11pot juca educa!ia ~i concep!ia despre lume. In n 79 . La inceput. ~i dupa calendar. au citit toate dirtile ~i au facut cuno~tin!a cu videocasetele. necazurile. Imi aminteam de toate momentele In care nu am putut sa accept loviturile sortii. lar Imi amintese de povestea unei femei care Intr-o jumatate de an a Imbatranit eu 20 de ani. este obligatoriusa fie recunoscuti ca talente.i exista copii la care aceasta doza este mai mare. ~i In realitate. in medie.. :)i ea avea senza!ia ea personalita!ii. ma iertam pe mine. este foarte greu sa pricepi totul dintr-o data. De necrezut. Ei a~tepta informa!ii noi. Cei care VOl' veni la seminar. prin regiunea ombilieala.200 Ma~ina ruleaza incet pc strazile Moscovei. Nu de mult era zapada dar acum S-{l top it loata. rezerva de posibiliHiti a unor asemenea copii este mult mai mare. Deodata. 0 parte din informa!ie va veni prin mine.. oamenii pot sa men!ina iubirea la un ~oc de 170 . vin zeci de modele ~i nu se constituie Intr-unul singur. sa ne Intoarcem la problemele mele. pastrand iubirea. Eu nu iau medicamente ca sa nu-mi deformeze imaginea generaJa. Continuu luerul eu mine Insumi ~i durerea de la rinichi ~i ficat trece. 1. Dupa cateva zile rinichii mi-au trecut ~i a Inceput sa ma doara rau fieatul. Oaca ar fi sa luam in considerare intreaga omen ire. Sa presupunem ca ~ocul trebuie sa fie de 200 unita!i iar dumneavoastra pute!i rezista. Nu se exclude situa!ia cu venirea unui nou copil pe lume. Sa prelucram aceasta varianta. vreun organ va ineepe sa se dezintegreze ~i In felul aeesta se va frana pierderea de energie. apare 0 durere de mijloe. Cu cat dimensiunile lui sunt mai mari. :)i eu ca participant la seminar ma bazez pe asta. fara sa m. Restul Inseamna bolile dumneavoastra ~i necazurile pana la concep!ie. Daca aceasta scurgere nu va fi stopata. Con~tiin!a colectiva. a~tept. de. tema orgoliului. Ma bazez pe aceste minuni ~i Ie a~tept. In camp exista sufletul copilului dar nu pot sa spun daca va veni in aceasta viata sau in cea viitoare. a Inceput sa ma doara rinichiul drept. 0 parte prin Intrebarile celorial!i participan!i. Cand problemele se pornesc. in ziua de astazi acesta este un indiee eu totul normal. el trebuie sa primeasd'i 0 anumiHidoza de iubire. Te po!i a~tepta la aceelerarea proceselor de Imbatranire. Cu 0 saptamana lllainte de Anul NOLI am decis sa organizez un seminar. :)i In!eleg ca pur ~i simplu are loc 0 puternica seurgere de energie. numai la 70. a lendin!ei de a conduce.. Prin urmare. f J 0 aju!i. Rinichii sunt un program de autodistrugere. daca este Indreptata spre iubirc poate face minuni. dar desigur. daca ar fi sa ma uit la planul subtil. ii iertam pe to!i. unitati. din corp. adica. In timpul sarcinii sau dupa na~terea copilului. Pentru ~ a nil fi bolnav trebuic sa 11lveti " sa faei tot ceca ce iti medic sa zicem di portia de iubire trebuie sa aldituiasca 200 unitati. s-uu imbolnavit rinichii. de reguHi. lar Incep sa ma rog ~i durerea iar se Intoaree la rinichi. Nu face boala tie. ell at[11 subminarea ~i Indepartarea de fericirea umana trebuie sa fie mai mare. iese energie. De obicei Ii spun pacientului: pentru a veni pe lume copilul dumneavoastra. Trebuia sa cclebrez cumva secolul ce pleadi. din senin. se termina mileniul ~i Incepe 0 noua era. Privesc convoiul de ma~ini care trece pe langa mine. ell atat aptitudinilor ~i dorin!elor ij trebuie mai multa iubire.

La baza geloziei sta dependen(a de dorinte. tradare din partea Moartea omului apropiat. pe care I-am rugat sa ma ajute. al fiedirei situatii. Cumpara-ti 0 data ni~te unelte bune ca sa nu te chinui ~i sa pierzi vremea ~i . dimensiunile extensiei ar cre~te incredibil de mult.ntelegerii. toate dorintele converg spre cOllservarea ~i perpetuarea vietii.dela perceptia superficiala a situatiei. in cazul meu trebuie sa fae de bunavoie ceca ee natura a ineeput sa faca foqat eu mine. ne supralodir- cam ~i pe noi. ~i lustra. invidia. in cateva luni. Am xo XI ~ . dimpotriva. Imbatranirea este una din formele unei astfel de .. a principiului ei. \ 1 f _J i se seurge energia prin ombilie. ~i pe copil. ~i galeriile sunt fabricate dupa un anumit sistem. Trebuie doar sa .ntunecata.. a zugravelii a devenit simpla ~i accesibila . la cea esentiala . Dad ne vom . n-a~ fi vrut sa eheltuiesc energia niei maear pentru a-mi aduce aminte de toate deprinderile mele. Prin lIrmare.mpreuna cu cre~terea iubirii din suflet. prin suparari. De curand. confrunt'lnd diverse tran~e informationale am reu~it sa Ie sintetizez ~i sa Ie leg intr-un tot. Lumea . Nu de mult am diagnostieat. Mai departe. In prineipiu. Cauza este totuna eu cea pc care am numit-o inaintc gelozie. Yoi da un exemplu: intotdeauna m-am temut sa ma oeup de zugravitul casei. inseamna di trebuie sa 0 pierdem pe a Iloastra. Gandurile mele se re. dar. aeestca stint zgarcenia arata la fel.mbatranit vertiginos ceda energie copilului nou-nascut. sa schimb lacatele etc. ~i wc-ul. Dad te uiti la situatia precedenta din planul subtil. nici 0 durere de cap. un am care a imbatranit eu multi ani. .n fiecare celula. vine de obicei nimic de la viata. peste tot exista un sistem propriu: ~i robinetul. ~i cu toate ca am lucrat 5 ani pe ~antier.ndepartare de viata . ~i iata-ma stand ~i traind 0 u~oara criza a impasului ~i groazei fata de ceea ce am de facut.n orice marunti~ eotidjan. Dupa 2 ore faceam cateva lucruri mai competent decat el. Iar prietenul meu. pentru supravietuirea copilului trebuiau . Adica.a structurii.njosiri ~i desprinderi. Oar inta ca apare 0 situatie in care n-am cui sa ma adresez ~i trebuie sa montez galeriile.mpra~tia energia pe fiecare tema. 0 asemenea situatie poate fi perceputa ~i la nivelul exterior dar atunci trebuie sa faei mii de extensii pentru a lega la un loc cateva evenimente. via(a. De aceea m-am eoncentrat asupra luerurilor importante ~i am devenit un neajutorat .ntelegi principiul ~i-n continuare.nseamna d poti s-o faci ~i tu. M-a ajutat sa realizez una dintre celemaiimportantetreceri. ma . N-am vruL pur ~i simplu. gelozia.nvata. Daca ar fi sa reactionezi la esen1asituatiei.ntelege un lucru simplu. cand boli ceva mai grave ~i necazuri. practic. In planul subtil. Barbatul care a . exista un ADN energie cand ma ocup de treburile gospodare~ti. Exista un ADN . daca cineva a facut-o.njosite dorintele. ~i am vazut cu mirare ca.enigmatica a reamenajarii apartamentului. Gcneram 0 noua viata. sa 0 irosesepentru intclegerea ~i analiza altor domenii. sinteza. se vede cum din el se revarsa energia ~i eurge spre copilul lui. Ingrozitoare. nu vom obtine Pentro venirea pe lume a copilului trebuie sa aiba loe a subjugare a vietii. pictorul. adiea sa praetie toate formcle de . dupa fotografic.ntorc la tema batranetii. Toate - manifestarea unui singur mecanism dependenta crescuta fata de fundamentele vietii ~i perpetuarii ei. eu lucrez eu informatiile ~i toata energia mea se consumaIntr-o permanentareflectie. Pierderca se face intr-un regim de erutarc (nu direct prin moarte).. nu pierd Ill! Ilumai di nu oe purifidim.

este 0 explozie a conexiunilor anterioare. s-a apropiat de acest hardau. iar dupa al\i doi ani rupea eu u~ur. daca mi s-a dat 0 sarcina. iar atunci yom putea realiza orice lucru propus. ceea ce vorbe~te despre 0 capacitate foarte inalla de a sintetiza forme de activitate diferite. niciodata sa nu te temi de nou. oricat de mari ni s-ar parea dimensiunile obiectivului. Dificultatea problemei care ne sta in fa\a nu este determinata de amploarea ei. La fenna lor era un hardau de vreo 200 de litri. se subin\elege deja ca pot sa 0 indeplinesc. Un baie\cl de unsprezece ani s-a dus impreuna cu latal sau la circ ~i a urmarit extaziat cum oamenii eu mare fortii aruncau halterele ~i indoiau metalul. ochii se sperie. ma incordam inauntrul meu. mai fine. problema trebuie rezolvata pe etape. baiatul se apropia de el ~i. Fiindca veni yorba. in sutlet trebuie sa fie bucurie ~i iubire. ci de seriozitatea ~i incordarea cu care 0 tratam.\ ~ J Inteles de ce mi-era teama in fata unei noi teme: in primul rand percepeam exterior luerul fara sa Incerc sa-i prind imediat esen\a. Invatam atunci la ~coala profesionala Suvorov. in timp ce orice treaba se face pe etape. in al treilea. intr-o diminea\a. Intai. In fiecare diminea\a. adica oriee am face. fara pierderi cons iderabile de energie. nu cu nivelurile ei exterioare.i constituire a unora noi. comprimand timpul intr-un punc!. AI patrulea. oricate greuta\i ai ridica. AI treilea. Fara rezcrve de iubire acest proees nu cste posibil. se intitula "Secretul lui John eel de fier". lata de ee oamenii foarte puternici sunt Intotdeauna blanzi. Dupa un an. dupa sistemul. Cu cat nivelul de sintetizare era mai inalt cu atat mai mare era orizontul de cuprindere al eontrariilor. ~i pe urma. Iar ziua incerca sa mi~te din loc bolovanii mari de pe camp. fie ele probleme fizice sau informa\ionale.nla lailluri ~i indoia ~ine. Sinteza este Intotdeauna un chin.m\it cu toata fiin\a ea povestea este adevarata. Imbatranirea ~i moartea. prineipiul oricarei probleme. erau ni~te 82 83 . Bunatatea este u~urin\a sutletului. AI doilea. Cu to\ii in adolescen\a visam sa fim puterniei :. Sutletul u~or ~i dragostea din el ne permit sa lucram cu miezul problemei. el s-a remareat printr-o forta enorma. Apropo. in al doilea rand. iar mainile fac. in sutlet trebuie sa fie 0 senza\ie de u~urin\a. Am s. urmate de regenerarea vie\ii aC\ioneaza tot in sensul sintezei. Se intampla in Anglia. De unde mi-a venit iluminarea? Pesemneea una din cauze a fost situatia eu 0 vechime deja de treizeci de ani. I-a apucat intre palme ~i I-a ridicat in aer. pentru orice tema noua aveam deja elaborata 0 schema de lucru. strans legate de obiect :. trebuie clarificat ADN-ul. De ce in epoca Rena~terii oamenii erau talentati In mai multe domenii? Pentru ea iubirea de Dumnezeu acumulata in ei de veaeuri Ii ajuta sa inter-re1ationeze eu esenta oricarei teme. incercam sa rezolv totul dintr-o data. Ideea era urmatoarea. Astfel una dintre eondi\iile evolu\iei este sa inve\i sa pastrezi in suflet logica divina in momentul indeplinirii funC\iilor umane. AI cincilea. pe terenul de sport. considerand ca asta ma va ajuta sa depa~esc problema. apudlndu-I cu mainiJe. inseamna ca gasise principiul comun ce unea un domeniu cu celalal!. sa descopere meeanlsmele generale de evolu\ie ale oricarei teme. In ~coala Iloastra. Leonardo da Vinci putea sa se ocupe in acela~i timp de aspectele tehnice ~i ale picturii. Ineerea sa-I ridice. A hotarat sa devina ~i el la fel de puternic.i iata ca unul dintre prietenii mei mi-a povestit 0 istorie citita Intr-o carte.

candexercitiile stat ice Intr-o stare de bucurie. ClI cat este mai mulUi lini~te ~i bunatate in suflet.- . lar mai departe moartea sau iochisoarea. . I-am spus ca ma intereseaza aspectul psihologic al descoperirii aptitudinilor. Dupa 0 vreme am inteles ce s-u intamplat. Adversaml era mai mare ca mine ~i mai experimentat dar eu eram ceva mai greu.Daca ar fi sa vorbim de schimbari psihologice. lini~te ~i echilibru sutletesc.a intrebat el. am comprimat timpu!. trebuie nu sa te Illcordezi. dar genul acesta de antrenament mi-a placut ~i-I faceam periodic. am inceput sa ma relaxez interior.I 1 \ f J bare de metalingropate - in pamfmt.. totul decurge norma!. ammarit densitatea propriei forte. Ma a~ezam sub ele ~i zece vinovat din umeri. S-au dovedit a fi acestea: toti barbatii au parasit grupa. sau de umeri ~i am facut un salt intr-o parte. de~i eram foarte complexat ~i visum sa devin puternic. Am simtit intuitiv ca nu sunt pregatit pentru posibilitatile crescute ~i. am respins-o. intr-un interval mic de timp putcam sa dezvolt eforturi mult mai mari dedit inainte. Stand pe un parapet nu prea inalt ~i nu prea lat. eu m-am speriat. Ne scitldam in Marea Neagra. i~i dezvoltau for!a ridiciind greutati. a~ incepe cu urmarile.ios. de aceea forte Ie erau aproximativ egale. ne~tiind eu insumi ce s-a intftmplat. Am dat ce In-a speriat in aceasta situatie este di forta uria~a pe care. pierzand controlul situatiei. cu at at forta patrunde mai adanc ~i acumularea este de mai mari dimensiuni. Dupa ce am vazut eli nu da rezultate. EI ma dobora de pe parapet mai des. eu ma concentram in intregime pe dorinta de a invinge. Prima regula: cand ridici 0 Sa te relaxezi inauntrul tau? H5 greutate mare. Insa eu eram ~i mai uluit. ci sate relaxezi. Mi-a povestit ca s-a antrenat ditiva ani Intr-o grupa ai carei component. fizic. era stupefiat. ma simteam excelent. Cresc simtitor potenta ~i ambitiile. Fa. H4 Ce naiba faci" . de~i in afara incordarea cre~tea. faceam plaja. gradul de incordare interioara era egal cu cel exterior. Destu\ de periculos. dupa cum s-a dovedit. Ne-am gasit 0 distractie. de la exercitiile statice. Cand s-a ridicat. Pe urma a venit vara ~i am plecat in concediu la parinti. De unde aceasta uria~a putere? De neinteles cum s-a ivit. reu~eam u~or s-o dobandesc putea sa-i dauneze sufletului meu. la Soci. Dupa un zbor de trei-patru metri a cazut pe pamant. speriat ~i indignat. Dupa care. Daca este. Indreptandu-ma I-am vazut cum zbura prin aer. E~ti gata sa-I omori pe cel care ti se impotrive~te. deoarece puteam sa-mi frfmg oasele ~i sa-mi rup tendoanele daca nu era in mine bunatate. Pe urma totul s-a uitat. ne impingeam unul pe altulin jos. ~i-n acel moment m-a apucat de cap ~i m-a aplecat in . Bine dar cum ati lucrat totu~i asupra dumneavoastra') Sunt cu totul cateva reguli. In mod nea~teptat pentru mine I-am apucat sau de cap. Ceea douazeci de secunde maream tneet incordarea. Au trecut anii ~j am avut a discutie ell un am. ba cbiar mai mare. stransoarea lui a slabit ~i m-a eliberat. Fratele meu avea un prieten care facea lupte. in momentul incordarii fizice. N-am devenit mai puternic. Fire~te ca n-am smuls nimic din pamant ~1nici n-am indo it nimic. dar am dobandit un confort interior. . Interesant este ca la inceput. au ramas numai femeile. Omul a cazut pe ganduri. simtind puterea. Apoi apudindu-Ie cu mainile incercam sa Ie indoi.

proasta ~i dupa prima cufundare xc. amintindu-rni asupra nivelului a se consolida. lnseamna ca intinerirea este pentru mine extrem de periculoasa.\ 'j ~ J relaxa\i') Nu. Deja. mi-am amintit cum procedau Intotdeauna oamenii credincio~i. Oar cu ce sa ridici greutatea daca mu~chii sunt complet Strange din umeri. trebuie sa porne~ti nu de la nemurire. maxim. concentrarea pe dorin!e va Intrece de 15 ori nivelulletal. exterior. in spala mod ~i celelalte energetic intesa sunt inea intfti sa analizezi de ce unii imbatranesc mai repede ~i trece in eel energetic. Pe urma. noastre. nu se spala un an ~i trupul Ii miroase a tlori. Ne-am dus acolo intr-un grup restrans. regula. baile abat ~i Impiedica evolulia. dar a ridic. sa-mi arnintesc dar nu viid la dumneavoastra Am atunci Incordau incepeau speli dnd to\i ma ocupam mu~chii. dispozi\ie de an foqa unui grafic moment nu diminueaza.dad monahul se ana intr-o stare de rugaciune.continua A treia greutatea. . interlocutorul regula: A palra meu. ~i emo\iile al\ii mai Ineet. sa mare~ti de a jumatate era lipsa dupa A doua dupa antrenament. Orice treaba a Ineepeau cu a rugaciune care Ie permitea. In Kazahstan. efortul energetic. in munti se construia 0 midi manastire. eu manastiri ~i raspundea la Intrebarile ~i am Intrebat: . e~ti oeupat eu 0 aetivitate mentala. Unul dintre calugari ne arata teritoriul viitoarei la ca Adicii atat dt In ~i am In momentul Ie trebuie. sutleteasca concentrata. Ave!i In plan sa construi!i a baie ruseasca? . diverse M-am de ce nu trebuie muscular structura autonom.Sa nu te Inceti~or. revizuind in memorie toate acestea. regula: la fiecare chiar ~i dupa antrenament. de la Inceput. X7 din eopilarie am observat: sa te scalzi in mare intr-o In apa. de 31 ori. Pentru a te lupta cu batrane\ea. trebuie in orice aceea: al antrenamentului. Mi-am amintit cii unul din semnele sfin!eniei omului este lipsa mirosului de putrefaqie a trupului dupa moarte. energetiea structurile trebuie temporale emo\iile. a Intrerupere una din reguli organismul multa vreme antrenament? les. la greuta!i ~i suprasolicitari sa pastreze In suflet iubirea ~i bucuria. trebuie sa se relaxeze. provin te dud din sa te speli lucruri. ci doar una prelungita va ineepe un timp ~i una Apa Energia a ~i influenleaza sa-mi ucida sutletul. Apoi. . ci sa-i relaxez regim. ere~tea la Inceput dar mu~chii se du~. Nu ~tiu cu ce. Mi-am facut cumva un model de ce se va Illtampia cu sutletul meu dacii voi Inceta sa Imbatranesc. Actiunea iar pentru fiin\eze conexe. sa fie gata. Nu m-am ab!inut nici baie. nici se transforma. . Adica nici ll1acar 0 tinerete ve~nidi.mi-a raspuns el. de exerci\iile dupa care efortul statice. dar rni se pare di Adica gandit dupa am Nu-mi aminlese aeurn toata eonvorbirea. profunde. Mi-am amintit a convorbire cu un calugar. Gandurile mi s-au in tors din nou la mecanismul imbatranirii. ai alta stare. iar pe via!a ~i perpetuarea ei.~ti!i. . acest inteles ridicarii Probabil Intr-unul uimire di ma concentrez rnu~chii. nu sa-mi incordez singuri Ei se Incordeaza muscular inceput Daea inveti eeva. Probabil de aceea in sarbatorile religioase nu ai voie sa mergi la baie.Jerta\i-ma. .

Atunci apare intrebarea: potolita. sa devii indiferent fa!a de ea. de obicei. indiferent de supratensiuni. ei sunt cei care ne vor goli banea. depinde mal putin de mediul ineonjurator. fara vreo bueurie speciaHi. Mecanismul eonservarii iubirii. Suprasolicitarile fizice? Oar mul!i dintre locuitorii ora~ului. Am pierdut banii. De ee'? Fiindca este aeea greutate fizica ~i psihiea sub eare nu ne putem pastra hueuria in suflet. Loeuitorul ora~ului are mai multe emotii pozitive. Sa incercam sa explicam de ce. chiar daca erau atei. Pentru a trai mult ~i a nu imbatrani trebuie sa intorci spatele vie!ii. Cum sa inve!i sa traie~ti mult ~i totodata sa nu depinzi de via\a'? unde safugi efmdviata este ehinuita sau se ive~te amenintarea ca 0 s-o pierzi? Atunei izbuene~te agresivitatea rata de lumea 0 inconjuriitoare ~i tine insuti. sa Angajatul de la eazinou mi-a spus urmatoarele: boga!i Cei mai periculo~i clienti pentru noi sunt sau pensionarji sau oamenii plictisi!i carora di~tigul Ie este indiferent. Prin urmare. suporta mai u~or nu numai suprasoliciUirilefizice. Renegau toate bucuriile ~i dorin!ele. poate sa arate mull mai hatran dedit cel de la ora~. Omul de la ora~ este mai pu!in legal de existenta. dar am 0 familie care ma va ajuta sa-mi pastrez sentimentul de fericire. ~i fa!a de di~tig . au 0 atitudine de a cfl~tiga. de pendenta na~te agresivitatea care destrama apoi organismul ~i-I Imhatrfll1e~te. vietii. sa depa~easca 0 situatie stresanta') Am pierdut banii. dar la ce-i buna 0 astfel de via!a? In principiu chiar aceasta este calea pe care mergeau asce!ii in India. ma gandeam eU. trebuie m-am bucurat di nu efl~tjg. ~i oridt ar fi de straniu. ocuItiindu-se de sport. pentru ca proeesele de imbatrfll1ire sa se petreaea mai ineet. sluiba ~i familia. i~i prelungeau cu mult durata vie!ii. Prin urmare ce se intampla. Ie permitea urma~ilor lor. Nefericirea il imbatrane~te repede pe om. am inteles ~i ~i pc cele psihice. Inseamna ea poate mai u:?orsa pastrezein el bunatatea ~i activare rapida a proceselor de imbatranire. familia ~i sanatatea dar imi pastrez viata.nve!i sa-Ii pastrezi iubirea. iar ne intoarcem la rastignirea lui lisus Hristos. hucuria ~i hunatatea in suflet Ei nu au dorinp Cum incearca omul. Prin urmare. unul dintre mecanismele importante pentru invingerea imbatranirii rap ide consta in mentinerea iubirii cand se naruie fundamentele vietii. sa traiasca mull ~i fericit. fara sa depinda interior de ea. in felul urmator. dezlegand problemele longeviHitii. Cum stau lucrurile? Luand totul in considerare. De aceea. de cele mai fclurite solicitari fizice ~i psihice. dar am 0 slujba buna care-mi va permile sa acopar pierderea. slujba. care la aceea~i varsta. ii intrec in acest plan pe locuitorii satului. Am pierdut hanii.J bucuria. inseamna ca pastrez posibilitatea de a fi fericit. dar am sanatate ~i ea imi va permite sa iau totul de la capat. Inabu~ind in ei toate manifestarile vitalita!ii. X9 xx . ~i eand mi-atll model at rezultatul. lncepe renuntarea iubire ~i la Sa luam de cxemplu omul de la tara. ci 0 data m-a interesat enigma cazinoului. Am pierdut banii ~i slujba. funqionand de mult. De ce tolO~i nu ca~tig'? Apoi mi-am pus intrebarea ce se va intamphl ell mine daca voi ca~tiga 0 suma importanta. De aceea este imposibil sa-Ii men!ii iubirea ~i bucuria in suflet atata vreme cat punetul de sprijin cste fericirea credincio~i dobandeau posibilitatea Oamenii de a se cufunda in fericirea omeneasdi.

. Impilarea umanului ajuta la deschiderea acestui proces ~i umanul Inllore~te. In loc sa se stinga. Echipandu-ne. EI continua sa-i iubeasca pe aceia care 11ucid. Atunci I-am pus sa repovesteasdi ce era scris in Biblie. maturicile ~i ne ducem sa transpiram. vietii.care este sensul evenimentelor descrise In Evanghelie? Pe moment m-am pierdut. Oar toata incinta este In asemenea . incercalld sa inteleg ce s-a intamplat. daca vei simti acum ceea ce am simtit eu citind Evanghelia. Intr-adevar. Incepe demolarea vie!ii. Are loc 0 pregatire gradata pentru umane in cele divine. Raspunsul a venit simplu. s-o 'inHituresau s-o miqioreze. Pentm mine de~ertul a fost simbolul inhibarii vie!ii. va veni moartea. Apoi ma Intillnesc cu prietenul meu. . renegarii ei. a scazut brllsc ~i mi-au trecut problemele cu urechile. Fenomenul gandirii colective.Tu ai acurn 14 ani. Daca ai Inceput sa sim!i In tine divinul. Ahurul este moale ~i bun. . intiii trebuie sa cumpar maturici. Fiecare baie are atmosfera ei. ~i aceasta iubire permite iertarea tuturor ~i intelegerea esen1ei a ceea ce se Intampla. ~tiam ca este tema geloziei ~i a supararii pe femei. cum sa-i explici In ce consta esenp Evangheliei.Tocmai la subiect. In cudind va fj pierduUi stabilitatea. Este un manual pentru transformarea sentimentelor 90 ~nasuraincalzita indit caldura merge nu aHit la suprafatii efit IIlterior. Lan\Urile omene~ti cad ~i ramane eul Dumnezeiesc. inlluen!andu-va apoi insesizabil starea ~i mersul gandurilor. Acum Inteleu de .I 1 f ~ j distrugerea a tot ce l11seamnafericire omeneasca. totul s-a restahilit dupa ce m-am cufundat iara~i in emo!iile obi~nuite. ceea ce creeazaun confort special. . perpetuarii ei . Am privit alunci situatia anterioara.era un nivel pe care nu-mi statea In putere sa-I depa~esc. ceream eu. In urma cu cateva luni. In de~ert. Iar cand dupa cateva ore m-am Intors Inapoi. ma~ina se apropie de baile "Sandunov". a\catuit din iubire. nimic nu mai poate sa-i sperie iubirea. dorintelor. b ceo Tema geloziei venea din dependen!a de dorin!e. modifica spa!iul din juml lor. Evanghelia parcii 0 citise. naruiHi soarta. Spune-mi care este sensul acelor evenimente.Ii spuneam. Aveam mancarimi In urechi. in subcon~tientul meu. Tin minte cum I-am pus pe fiul meu.Ii . Aici atmosferaeste 91 . Pentru prima data I-am simlit In mod acut In Israel. luam calotele de pasla. dar se vedea dupa ochii lui ca nu In!elege nimic ~i treaba nu-I intereseaza. Cobor scarile ~i-mi aleg doua maturici stufoase din stejar. Se vor rope relatiile ell cei apropiati.Poveste~te-mi nu evenimentele care se petree acolo. vei obtine de la via!a mai mult decat mine ~i nu vei repeta gre~elile mele. Divinizarea dorintelor. Nu degeaba Hristos s-a izolat 40 de zile In pustiu. Formele gandurilor se sintetizeaza. Concenlrarea asupra vietii. In de~ert lipseau formele gandurilor care ne leaga de viata ~i dorin!e. de~i atunci toata tara era ateisUi. Tot n-ayea tragere de inima. intram In sala ~i ne dezbracam pentm a merge la camera de aburi. din care relncepe omenescul. sa citeascii Biblia. Ma desprind un minut de la gandurile mele. . Evanghelia descrie transformarea omenescului in Dumne- zeiesc.m-a Intrebat fiul. oscila!iile ~i teama se retrag tot mai mult In planul doi ~i tot mai putemic se deschide In sullet iubirea. am citit Evanghelia - Pentru prima oara In via!a cand aveam 20 de ani ~i am fost rascolit. Oar Indoielile.In!elege-ma. dar nu puteam s-o Inlatur.

artist. milionari. dar In ziua aeeea. strambandu-se. Nici n-am observat cum au plecat toti eei 25 de indivizi din Incapere. practie toata baia era ocupata de barbati. Totul este ea la 0 receptie din Inalta societate. a In~faeat prosopul ~i s-a pus sa-I fluture spre mine.mi-a raspuns lini~tit interloeutorul. putem sa cre~tem temperatura. Am stat un timp ~i nevazand niei un rezultat. Simteam acela~i lueru cu cei dinjurul meu. destul de relaxat ~i eOl'eet. am eoborat ~i am stropit iar. In Berlin. iar baietii veniti la baie amta ea 0 grupa de halterofili? - Pai astazi este luni. toti se eomporta lini~tit ~i delicat.Very good. e adevarat ea a sarit unul dintre ei ~i a Ineeput sa toarne din plin peste piatra. Apoi m-am ditarat sus. nu ~i-au aratat indignarea. In mod clar vroia sa ma seoata de acolo. agresivitate. amintindu-mi m-am In tors un fapt care m-a intrigat. iritare ~i nemultumire. depututi.ntrebat pe engleze~te. m-au Intrebat ceva pe nemte-5te. Bruse am avut 0 senzatie stranie care s-a transformat dupa aeeea'in gand: de ce sta femeia aeeasta aici ~i ne striea tovara~ia masculina? "Ia te uita! . - eu ell degetul in piept. . ma gandeam cu. Dar eu nu ma gandeam atunci la a~a ceva. Judeditori. In aer IlU sunt tensiuni. Stand la abur mi-am amintit de un alt episod atingand con~tiinta colectiva. apoi de multe ori la acest episod. ~i eu toate di unii au Inceput sa paraseasdi incaperea.mi-am spus. cu aceea-5i prietenie. Cand am ie~it. sunt numai barbati.ma impung 0.Aici au fost dezbateri serioase cat te-ai atlat Inauntru. toti sunt voinici ~i bine-hraniti. care era M-am aruneat in bazin ~i. Pe urma am intrebat 0 cuno~tinta afara: De ee astazi nu sunt femei. Apoi Artist. In ziua aeeea nu simteam aburul mai deloc.am dat din umeri. nu va atingeti de el.. au dat nemtii din cap. Avem acees la 0 cantitate incredibila de informatii ~i.Ii strig eu lui. oameni de afaceri . 0 data. Nemtii sunt un popor edueat. pentru mine era cam putin abur. toti sunthomo? . privindu-ma uracios. banditi. In afara de 0 femeie. Pana ~i banditii se eomporta aie. Atunei el. ziua homosexualilor la baie. 92 93 . . ee profesie am. Am ganduri de homosexual. atunci m-au .am intrebat eu eu mirare. lar altii Ii calmau. Good' Good!Ii strig eu ~i-i arat degetul mare. Apoi sentimentele mele au devenit gandurile mele. m-am dus seara la baia de aburi. am luat lighena~ul ~i am Ineeput sa stropese. . de unde-mi vin?" Dupa aeeea m-am luat eu altele. Adica stilul meu direct a placut eolectivului. 0 minune de barbati. pentru orice eventualitate. Ei. De aeeea. femeia a pleeat. A tras 0 InjurMura ~i a fugit din Incapere. Cativa oameni erau indignati ca ai faclit atata abur incat nu era posibil sa stai -5iau trcbuit sa iasa cu totii. In curand. f ~ j buna. e a~a de dulce. cu ce ma oeup? Cum se spune In engleza mi-am amintit: - pictor. de obieei la "aie sunt barbati ~i femei In proportii egale. ~i cum. Ei. . Con~tiinta colectiva imi modifiea structura'indeajunsde activoAdica tot ce este viu pe planeta sehimba In permanenta informatii la nivelul senzitiv.Danke schon' . artist.touta crema soeietatii se strange aieL Nu poti sa ~tii cine sta I5nga tine-n pielea goula ~i transpira. ceea ce m-a bueurut -5imai tare. m-am 'intors 'in camera incinsa. .Toti. . 1. m-am gandit.

In planul luerul era inexplicabil. "i mai subtil. prin un grup de obiecte. iar cea individua!a. s-a facut.ie. con"tiinta eoleetiva este secundara. de vedere al eon"tiintei vie la nive!u! subti!. in planu! subtil ceea ee numim dect adiea efeetul na"te ceea ee Daca ar fi sa privqti co!ective. de orice tip. totul se cxplica printr-un este In conexiune. Dinspre punct Inspre cere apare eireumferinta. De aeeea schimbu! de informatie dintre ele se poate realiza eu arice viteza. strans departare de aeest !oc. colectiva. Informatla este 0 notiune vcctoriala. eu "obolani Intr-un punet. sa fuga de"i cu "obolanii participanti !a in plan unesc numim n-au venit in contact. experiment. lar cand 0 cuno~tinta mi-a comunicat nu de mult un fapt curios. "i-n acela"i timp se mi"ca. departandu-se tot mai mult. Apoi. Daca timpu!ui. primara. trecand prin deschizatura erau de SOia 50. cu structura timpului. toate obiectele raman acest punct. ie"ind dintr-un punct. Dintr-un punct se ivqte ce s-au ulterior cu individualitatca relatiile care colectiva va dezvalta con~tiinta obtinem un cere. primesc un ~oc electric. Adiea ele pastreaza unitatea initiala. ea timpul sta pe lac. in planul deja sa dau 0 explicatie. cand intram In p!anuri!e subti!e ea devine primara. nive!. este secundara. In planul de suprafatii. gasesc 0 mareata In ro"u bucatica de carne. de surse. ~i atunci. iar cea individuala. urmare con~tiinta Fiecare forma de fiinta ne apropiem "i cauza I"i sehimba !oeuri!e. Prin urmare. fieeare lor atinge un anume a evolueaza spre 0 con~tiinta individuala individuala are aceea~i vechime ca ~i eea lui. putem sa interactionam simultan cu "i eu ce! de suprafata. punct. efeetu! se Indeparteaza tot mai mult de cauza "i apoi. Pentru oamenii de ~tiinta din punctul simp!u. eon"tiinta dobandita seeundara. adidi oarecare. exterior. Orice 94 95 . lIrmfltoarele. trecerile prin deschizaturi au Inte!es repede. apoi "obolanii con~tiinta colectiva ce Ie reune~te este primara. la fel. devenind identiee. intr-o deschizatllra marcata cu albastru. evolueazii. Clnd format numaru! atftt mai tare se modifica A"adar. Putem spune ca Universul "i infinit totodatii. nll se mai duceau spre aceasta deschizatura. La incerut. eu cat cauza "i efectul seamiina mai mult Intre e!e. con"tiinta co!ectiva subti!. In realitate se apropie de cauza. cu intr-un eauzii.1 ~ J mai ales. Cu evolutia timpului. puteam Idee a experimentului consta In fiecarui obiect. culoarea ro~ie inseamna pericol. con"tiinta eo!eetiva "i cea individuala se singur tot. unindu-se in eele din urma eu ea. Aceasta este comprimarea "i efeetele se eontracta Intr-un un permanent schimb de informatie intre toti componentii. De orientarea noastra depinde ce yom extrage din ea. Putem spune ca totul este absolut acela"i timp este limitat predeterminat existilnd In rm. cauza creeaza este faptul ca au Ineeput. marcat In anumit nivel de evolutie. Mode!and timpu!. Totul depinde Atingand de un stratu! In care ne aflam In momentul stratul subtil respeetiv. un experiment multe mii de kilometri acela"i fel. ~obolanii. efectul. culoare In relatie eu eea veche dar neparticipanta intr-un la mod de ~i imediat Incepeau sa fuga de orificiul transmiterea informatiei. Adica !a nivel exterior. In filozofia noastra se pot reuni notiuni care inainte se excludeau reciproc. dupa care experimentul s-u rcpetat Cll 0 nOlla grupa de "obo!ani. cauzele inel emotiona!. ~i uimitor de treeerea experiment periculoasa similar s-a facut la "i libertatea vointei. ~i in acest caz.

plin de homo! . cu atat eunoa~terea lumii evolueaza. OricaJ'e dintre dorin(ele noa. ci 0 degenerare a dorin(elor. Cu cat In sufletul nostru este mai multa iubire. La nivclul exterior. se dezvolta ~i moare.\ I f j proces din Univers evolueaza dupa un ciclu inelar. ell atat suntem mai limitati.Prin ee se poate explica faptul ea In arta sunt foarte mulli bomosexuali? Cantare(ii. Cercul vie!ii se large~te ~i procesele de Imbatranire decurg mai Ineet ea de obicei. omul vede tot mai mult ra(iunea divina In toate. Candva un pacient m-a Intrebat: . eu atat imbatranim mai repede. superfieiale comuta pe niveluri mai Inalte. susceptibilitatea sunt este orienta!i spre Divin. :)i dad. . cu dit ne ajutam sufletul sa pastreze ~j sa creasca iubirea. Acesta-i un semn clar ea soeietatea naastra este eandamnata! . efectul. Cercul vie(ii poate fi largit marind anvergura iubire.Este doar una din etapele evoluliei omenirii. In realitate frumuselea va ucide lumea. Efeetul Incepe sa genereze cauza ~i cu cat efectul gellereaza eauza la sead'i mai mare. mai ales la omul de arta. oamenii cei mai celebri In planul crealiei. semne ale marginirii dorintelor. unde iubirea divina este acoperita de dorin!a de a perpetua viala.nesc repede') De ce oamenii ereatori. frumuselea se va na~te mereu. in special cei I'll relatie ell arta. sa ne suparam ete. Deaarece frumusetea este senzualitate.i-am spus eu. In fiecarc situa!ie. ClI cfit este mai putin legata de viata cotidiana. In ultimul deceniu am repetat de multe ori fraza lui Dostoievski spusa In secolul trecut: "Frumuselea va salva lumea'''. Irascibilitatca. orientarea spre iubire. cedand locul mono-' teismului.s-a mirat el. inrairea. lar Imi amintesc de 0 Intrebare pusa 0 datiL De ce oamenii de la (ara ImbatrJ. creatorii de moda. Cel mai amplu program din Univers este unirea eu DutTIllezeu prin evolu(ie. Dumnezeu este cauza iar Universulln dorin(elor. care ajuta la i'neeput evolutiei ea element constant de interactiune cu lumea nevazuta. ci se restrange. eu atat devjn mai asemanatoare una eu alta ~i timpull'neepe sa se stranga intr-un punet. eauza este omul care Intai traie~te ~i se ocupa de problemele ~i dorin(ele lui fara sa presupuna existenia Divinului. unii confunda iubirea cu senzualitatea ~i atunci Incepe tragedia. emo(ii pozitive. are loc 0 insesizabila trecere spre dragostea omeneasca. are loc nu 0 descbidere. Apoi pe masura evoluliei sale. la fel. Durata de existenta a procesului. . imbatrdnesc mai Ineet" Omul orientat ditre iubire ~tie sa gaseasca In tot.trc. printr-o concep!ie despre lume care Ile permite sa ne razbunam.ln locul cercului infinit al iubirii divine. De~i.Pe cine idolatriziim noi? Cine-i pentru noi idealul pe care-I copiem? :. balerinii. Atunci cercul vielii nu se large~te. Cu cat dorinta mai mica. este conditionata de dimensiunile cercului. devine 0 norma. putem sa Ingustam eercul pan a la 40-50 de ani ~i invers. :.>i daca veneram iubirea. Procesul se na~te.>idoar l~i schimba orientarea liderii. de a 0 dezvolta. se dezvolta ~i se stinge. se retrag treptat In planul doi. CUlloa~terea lumii este determillata de masura in care sUlltem : Acumularea iubirii se realizeaza In frumusele. Zeii pagani. ~a uram. Intrucat toate descoperirile In ~tiinla ~i arta vin din aprinderea iubirii In suflet. Oar daca 96 97 . dorin!ele limitate. sexualitate. asemenea emotii due repede la boli ~i Imbatranire. daea 0 vom idolatriza. ccrcul emo!ional al omului este dimensionat pentru 100 de ani. se na~te. invidia. Cunoa~terea lumii este contractia intr-un punct a timpului In care traie~te aceasta lume.

La Ineeput earnatia Inca nu apare sau. pierzand iubirea ~i pierzand senzualitatea. . pective. mai degraba. Ineep eautarile M-a surprins ca el desena femei frumoase iar in locul oehilor erau doar ni~te pete. divine Apoi alaturi plin trupul. ceea ce ne a va fi de folos tuturar. Se vede iubirea ~i senzunu oprima iubirea.din aceste pieturi adie a biitrane\e. ~i impresioni~tii ineereau sa gaseasea iubirea. pentru a regasi continutul. Arta se rigidizeaza treptat. ineepe sa Inflo- de dorin\ele de iubire lita\ii femeii. nu 0 timpurii sunt pline de alitatca in acela~i timp. () schimbare a se pierd dorin\ele. ~ Ii yeti salva viata. dadi ii yeti sCOilteil1 evidenta unuldOlla neajunsuri. Ulterior senzualitatea tablouri ~i sexualitatea ineep sa intuneee iubirea. Simholul antieului Pompei era falusul. Punctul omenese" Pentru ce active ale parase~te de sprijin na~te eauza. visare. ~i tot mai mult. dar forma este departe de a fi desavar~ita. prin dobandirea iubirii. Pe urma am in\eles: ~i Modigliani. Sau frumuse\ea ei se va ofili vertiginos. Jar acum loata omenirea trebuie sa treaea de la idolatrizarea diutarea iubirii divine in sufletul sau. contactul eu sentimentul sacru ~i earnea divina. Ei distrugeau for- din interiorul ~i senzualitatea ~i se muta In planurile subtile. sensibilitatea.~ j veneram frumusetea. ci 0 nOlia viata. ~i atunci i~i va pierde dorin\a ~i via\a. sau va fi grav bolnava. inlan\Uite. dar aceasta nu va mai fi 0 moarte. sau ii va scadea interesul pentru biirba\i. a vie\ii ei deoarece dorin\ele ~i via\a sunt legate. ~i senzualitate arti~tilor Rena~terii . Efeetul Ce este sufletul sinelui. Orientarea principala al iubirii smerite. A venit vorba 9K 99 . ~i atunei se na~te 0 noua arta. 0 astfel de arta este condamnata la pieire ~i ea moare. slabiciune . rena~tea ~i capata noi persInteresanta este transformarea toate pieturile suferita de arta In epoca sunt legate de teme reli- Iubirea aeumuJata de veacuri Incepe sa se reahzeze Tn arta. adidi are loc orientarii sexuale. De eurand am avut 0 discu\ie neobi~nuita. figurat in emhlema ora~ului. sau va muri.'?i tunci prin frumusetea ei se va intrezari iubirea. Imi amintesc de portretele lui Modigliani.ochii femeii. muribund care tulburau traim" divinlilui trllpul Apar odinioara. 0 pierdem. refuzand frumuse\ea de suprafa\a. Dintr-un motiv oarecare refuza sa pieteze simbolul frumuse\ii . Se picrde frumusetea fizidi. Rena~terii. $i arta pc cale de a se stingc. venera\ia treeea de la frumuse\e la dorin\e sexuale. bunatate ~i armonie.Dad! ii yeti face un portret ideal.~i i-am explicat: . to ate vase Ie din gospodarie aminteau de dorintele sexuale. L-am sfatuit pe un pietor sa pastreze defeetele cand face portretul unci femei frumoase. Izbuene~te interesul pentru toate temele multe eurente mistiee. In ~i raman doar dorin\ele. deja este mai putina iubire mai multa dorinta. frllmuse(ea prin noi forme de in\elegere a lumii.'?i sel1zua- mcle incremenite. este cu totul - relativa. Femeile din portrete sunt minunate. Va trebuie a~a eeva') lar defectele aratate ne vor aminti ea omeneseul este nedesavar~it reasca ~i sa devina rencga. frumuse\ii la dragoste. ~i Picasso. Pieturile foarte fmmos. gioase. Imitatie. Incepe acumularea iubirii ce va putea mai tarziu sa sparga forma lnvechita. Iubirea se realizeaza prin relatii. dupa care dorintele seeolelor XVII-XVIII incep sa se stinga. Venerarea fnlmusetii in Grecia antica ~i in Rama antica au dus la decade rea civiliza\iei. oamenii se vor exalta in fata frumusetii .

Inflorirea senzualita(ii. In masura in care.am dat eu din umeri.De ce Anul Nou este pentru toata lumea cea mai iubita sarbatoare? Raspunsul este simplu: aici nu este nici politica. . cu atat mai activ trebuie trebuie sa lucreze in el cauza. Via(a oricarui om se atla in permanen!a sub amenin)are. s-au declan~at mecanismele de constrangere care Inlan(uiau dorin(ele. . "Atunci.~ j des pre femeile eurapene.dupa cum a spus un filozof civiliza!ia nu va distruge cultura. Pe de alta parte a fost proteCiia sociala. Pentru mine Insumi momentul Inchizi(iei a fost multa vreme de nein(eles.m-a cand dobandim. . amintind ca dorin(a sexuala nu este doar placere. . ell atat mai puternica trebuie sa fie aspira(ia catre iubire. daca oamenii nu incearca sa se In(eleaga unul pe altul. mecanisme Ie de constrangere nu se vor declan~a. Diminuarea cantita!ii de iubire din sutlet declan~eaza automat mecanismul salvarii care Incatu~eaza efectul lipsit de dorin)a de a se intoarce la . privind indeosebi copiii. cauza. Inchizi(ia. gandirii ~i aptitudinilor in epoca Rena~terii trebuia sa fie Inso(ita de intensificarea cautarilor divinului din propriul suflet. consolidata prin legi. ell dit femeia era maj frumoasa.in genele lor se afHi refuzul frumuse(ii. femeile fru- moase erau arse pe rug. Senzualitatea trebuia sa caute iubirea. Au fost Injosite principalele func)ii ale fericirii umane: dorin!a de a mcn(ine via)a. eu atat mai puternic sa tinda ea spre efect.In Evul Mediu. Puterea sovietica aducea din plin a inchizi(ie. . A aparut Inchizi(ia. nu . se indeparteaza tot mai mult de iubire spre ruina ~i moarte. Universul a ie~it din principiul inapoi trebuie sa fie primordial ~i cu cat timpul creeaza spa(iul ~i substan(a la scara mai mare.0 soarta reu~ita.~tii de ce In Europa sunt pu(ine femei frumoase? Intrebat interlocutoru!.N-am nici 0 idee. Daca efectul. de a 0 perpetua . cu atat dorin(a de intoarcere mai puternica. interlocutorul continua: ." Am fost intrebat nu de mult: . aptitudini. otravind via(a ~i dorin(ele oamenilor a fost 0 boala grava care nu a permis organismului sa moara. Dupa ultimele cercetari am In(eles ca particularitatea evolu(iei consta In aceea ca efectul intotdeauna este legat de cauza. facilitand 0 mai u~oara deta~are de propria via)a ~i bunastarea individuala. Nein!elegerea provoaca agresivitate. Cu cat iubirea na~te mai mult dorin(e. se compensa prin blocarea principalelor funCiii vitale. Ingriidind drastic posibilita(ile umane. ~i cu cat efectul este mai amplu. Chiar aceasta a conditionat avantul ~tiin!ei ~i artei din anii '60. Caren!a iubirii din suflet. ca ~i in Evul Medill. In plus. evolu(ia se opre~te. dezvoltarea con~tiin)ei colective. De obicei ne gandim la Dumnezeu cand pierdem. in societate este puternica tendinta deliberata de acumulare a iubirii. din America a fost adus sifilisul. Daca acum omenirea nu va elabora con~tiin)a colectiva. Anul Nou Ii reune~te pe to)i. ell cat dimensiunea senzualiHitii este mai mare. ell atat ~ansele ei de a ramane In via(a erau mai pu(ine. nici religie. politica ~i economie. In subcon~tient avea loc 0 acumulare a iubirii ~i orientarii catre Divin. se pot na~te contlicte serioase.- 100 101 - . Vazandu-mi uimirea. intrucat lucrurile nu s-au petrecut a~a. ci ~i perico!. s-au ivit epidemiile ce au decimat Europa. Aceasta uniune Ii ajuta sa simta iubirea ~i sa . crescand in amploare nu trece In cauza.

jefuit ~i au incercat sa-I omoare.mi-a spus prietenu!. Unui Inalt functional'. 1a suprafata. Sunleti orientata excesiv asupra fericirii omene~ti ~i nu ~titi sa pastPlti iubirea dind ea se naruie. e adevarat. Intr-un gang. nu are ~anse de puternica Incat. eu eioeanul. 103 102 de-a Illi.untem to\i atflt de puternic lega!i lInul de altu\.npul lui chiar va fi cural.ufletul dumneavoastra ~i corpul tatalui.E.L-au operat. VOl'reveni la viata . Oar ce rezulta: am con. . Treaba era ca iI cuno~team amandoi. poate sa-i salveze in minutul critic. dar ingrozitoarea stare fizica a tatalui corespunde perfect starii suflelului dumneavoastra. M-a sunal prietenul meu j dat de necaz. v-a dimas doar cea omeneasdi ~i este . . Daca veti rell~i sa treceti de la ura. in coma. fiica Illi. V -ati pierdut logica divina. adica plutesc doar la nivelurile superficiale. Tatat dumneavoastra are 0 problema pentru ea trebuia sa muriti dumneavoastra. Acolo in salon sunt Inca doi oameni cu acelea~i traumatisme. . la Moseova. iar al doilea va ramane ell con~tiin\a stinsa ca un copil de un ao. pc urma. dar parametrli lui erau destUl de buni. Pentru mine informa!ia aceasta a fast un ~oc. in accstc cvenimente se afla 0 logica sllperioara.. Omul acela nu numai ea a supravietuit. suparari..apt amana.npul s-a dovedit a fi foarte prost. Cc sa facem. M-a sunat 0 cllno~tinta 0 intamplare reeenta m-a uimit pe mine insumi. lar logica umana fara eea divina nu traie~te tllull. Fiindca a venit yorba despre acest fenomen. C{ita vreme aveti temeri. Nu mi-am . Dar la mijloc era totu~i fiica de care erau legate problemele tatalui. pe om il diagnosticasem pan a la aceste evenimente. Trebuie sa In!elegeti ~i sa simtiti ca oamenii n-uu nici un amcstcc aici. se destrama impreuna ell carpul. i-au spart capul in dlleva locuri. temeri ~i tristete la illbire. Dupa 0 . direct ~i vorbesc Cll fata la telefon. lovitura a fast atat de medicii.. yom ineerca ~i a~a.iderat ca vad straturile subtile ale campurilor care sunt cauze ~i . Va este greu sa credeti in a~a ceva. dupa cum au 'pus supravietuire. . a fast ~i mi-a poveslit cii 0 cuno~linta de-a lui atacal.Acum e la spital. E.te con~tient? Nu. ci terci.J se inteleaga unul pe altu!. foartt agresiva.Acolo nu mai e. imi aminlesc de primele mele experimenlc. poate fi ajlltat" Intrebat e\.te cap. In coma . Aici con~tiin!a colectiva lucra In mod clar.. In pofida traumatismului C. i-au scos 200-300 ml de sange. a . deprimari. unu\ a murlt deja. dar a ram as ~i intreg. Se formeaza con~tiin\a colectiva care.Primul lucru pe care trebuie sa-I face!i este sa anula!i togica omelleasca. m-a sunat cuno~lin!a ~i mi-a mul!umit. Cum stateau lucrurile') De ce nu putusem sa vad ce va urma') Incep sa ma uit de la distan!a la om."chipuit cil . nu-I veti ajuta pe tatal dumneavoastra. Oare letal') e.tarile fizice ca efecte. Va yeti salva viata numai dadi taUil dumneavoastra va supravietui. iar In realitate vad campuri care depind de corp.te vreo ruda apropiata gata sa lucreze? Da. Oar ea nu a citit car!ile dllmneavoastra.

. Cancenlrarea permanenla asupra dirijarii silua!iei. lucml lar ii va fi de prea pu!in falos.rn-a intrebat simplu. Ireci in amanunt prin situa!iile din capilarie ~i adalescen!ii.ii spun eu. . din cama a ie~it ~i dactorii au spus ca va Irai.La 0 asemenea trauma esle !. iar peste 0 saptamana ne sunam.nut earn 3-4 luni.Lucram mai departe. arice umilin!a nu este a tragedie.Careva dintre rudele lui poate sa inceapii sa lucreze asupra propt'iei persoane? Imi spune ni~le nume ~i se constituie a imagine ciudata al cirei sens. pierderea mainilar ~i piciaa~ relm reprezinta argoliul. Oar alunci diagnoslieul me" n-ar trebtJi sa duea la vindecare.~Iii. Continua sa te rogi pentru urma~i. . deja va influen!a!i reclproc. ne~tiin!a de a paslra iubirea cand e~ti balnav sau pe maarte. dar la dimensiuni mai mari. iarta-i pe ceilal!i ~i pe tine. dar campul lui nu era deloc bun.Traumatismele. . inseamna ca trebuie sa se petreadi ceea ce medicii numesc minune. . aiei se afla iflCa un mecanism nerelevat. Tu insa ai experien!a in lucml asupra la. invidia ~i ura. Dupa caleva zile cuna~tinla naaslra a ie~il din cama.i-am spus eu. ~i-n general. Cum se simte el. mintea nu-i va reveni.Din punctul meu de vedere el este sanatos. . Cantinua sa lucrezi schimbandu-te pe tine ~i pe urma~i. Pana ~i cele mai apropiate rude nu sunt pregalite sa se schimbe.\ \ f ~ J incerc sa in!deg ce s-a inlamplat. ~tii sa invingi supararea. propriul tau capil paate sa maara ~i una din lemele de baza esle argoliul. Apropa. conlinuand sa ma supar ~i sa ma nelini~lesc ~i am pierdut ~egillura cu pbnurile subtite. ~i-alultCi sa incepem sa lucriim. accepta nereu~itele. dar tolul este franal de starea copiilor. Mai degraba. dad supravie!uie~le. incapacitalea de a accepta e~curile. prietenul meu. Cand I-am sunat dupa 0 saptamana pe prietenul meu. E>.in cel mai strans canlact.~tii. trecand prin nepliicerile sar!ii. CI un ajular pentm dabandirea logicii superiaare a iubirii. rar. II sun pe prietenul meu ~-i spun: . Dupa aile caleva zile prietenul meu m-a sunat: . dupa care 11externeaza cu invaliditate. daca sunte!i cuna~tin!e nu este imamplator. Astfel incat. poole ceva se va clarifica. se afla chiar cu line. .La eI au inceput schimbarile. Inseamna ca tu trebuie sa te pui in ordine.~ii. incapacilatea de a ierta tradarea in rela!ii. raaga-Ie pentru urma~i. 0 drastica nemultumire de sine in cazul falimem"lui Silua!iei. acum? Mull mai bine dar doclorii spun ca va fi invalid. nu-l prind imediat. . penlm inceput. a 104 105 ~ . . Poate ca sunl prea alras de placerite vie!ii. slraniu. ~i iata ca-i explic prietenului meu: . Au trecut 10 zile de la trauma ~i I-am sunat pe prietenul meu. fracturi!e.am spus. Cat va mai sta inca in spital? .Incepe sa-i Ireaca stratul argaliului ~i iese lema gelaziei. Este 0 evaluare severa a celarlal!i aameni. . campul lui este practic cural. atill a celei exterioare cat ~i inlerioare. Esle supararea pe femei. De aceea fa lalul la fel. Cum sa lucrez? . sentimentul superiorita!ii fa!a de ceilal!i. Oar va fi complet infirm. Deocamdala nu pol sa-I inteleg. avem aici urmataml mecanism.

de cearta. Insa In miezul emotiilor umane se ana caracterul. ~i societatea ~i omu! traicsc dUpe!aeelea~i Icgi. cercui emotional. Nu de mult am analizat doua cazuri.nsa. Opera(ia putea fi facuta numai la Moscova. Nu se ~tie de ce. Dar tendin{a. Con~tiinta colectiva reprezinta. frica de a-~i pierde omul iubit. despar!ire . saturati£l fn valori materialc ~i idolatrizarea lor. schimb de ganduri. ci ~i fiecare popor. iar mai departe . De aceea omul traind . M-am obi~nuit sa vad deforma!iile dmpului ~i dupa ele sa trag concluzii asupra bolilor sau traumelor. . Daca In allllmite momente continuam sa fim trufa~i. dar la copiii ~i ncpotii lui dimpul era Intr-o stare de/oc huna. ferneilor. dupa cum orice om este dependent de viziunea sa asupra Primele lumii. Aceste straturi Ie vad cu totul superficial.n orient dobande~te un chip de aspect oriental ~i invers. Prin urmare. - . Ea are 0 permanenta dell(a de via(a ~i dorin!e. la orice distan!a. Omul din est. De aeeea un cafacter are nu numai olnul luat separat. el poate. Pc unna m-am luminat treptat. societatea poate sa fie boinava ~i sa mom'a.ntruciit emo!iile sunt legate de genotipul dmpului. pentru ca acest lucru sa nu se Int<lmple. pCf"ceptia lumii dintr-o societate se eonsolidcaza la nivelul emotional al fiecarui individ din comunitate. susceptihili.rn-a . chiar ~i forma corpului. La el fusese totul III regula.toate acestea au marit depen- 106 107 . chinezii alla!i in America vor fi . $i. de ce totul fusese la elln regula. nu ne ajutam copiii. viziunca asupra lumii. sa distruga ~i destinul omului. asemanatori. Jntamplator prietena ei i s-a adresat cuno~tin!ei Spuneti-rni. De fapt ce sa mai vorbim de semne.Treaba este ca nu v-a citit car!ile. Intr-un interval SCllrt. ~i daca de acolo iese un strat periculos. viziunea aSlipra lumii ~i comportamentul omlllui trebuie sa fie de a~a twtura Incat ele sa Illcreze la purificarea urma~i lor. ci Ii distrugem. De fndata ce femeia I~i pierJe credin{a In Dumnezeu ea fncepe sa creada fie In frumusetca sa. ~i este deja 0 problema de timp dnd purificare scrioasa ~i III ce proportie se va face. fie In lilll1iIia sa. Oaca . cle ~i a~a sunt clare. asemenea modificari nu vor avea loc. dupa care ~ansele caz. descoperiri ~i idei. Viitorul familiei depinde de fcmeie ~i viitorul oricarei societati depinde de masllra In care femeiJe sunt educate corect ~i armonios. este indus de asemeni destinul. ~i sanatatea.ncepe 0 eu cOl1lpatriotii lor. devin la fel.n contact de supravietuire nerile de saruri infundasera alimentau crau pu!ine. 5i totl!~i nl! puteam Intelege de ce Ill! vazusem traumatisl1lul gray. Oar gandurile sunt rezultatul percep!iei sel1zitive.~ reie~it ca pe cuno~tinta noastra 0 externasera deja din spital eu toate functiile restabilite integral. iritabili.ncep problemele. barbatul Fenomenul con~tiintei colective IIlntelegeam Inainte ca pe 0 posibilitate de a face. de a fi Dependen(a ei profunda se transmite in~elata.n Europa. Dar nici nu trebuie sa-I contactez pe el. mele. intrebat ea. se schimba ~i el dad este lipsit de mediul ~i anturajul obi~nuit. In primul rand. Cauza este sotia are vreo ~ansa sa fie ajutat aces! om? Illi. semne de boala sunt cre~terea agresivitatii destramarea f£lmiliilor ~i sterilitatea. va . sotia avea presimtiri fe/e. Sotii care traiesc fmpreuna de multi ani. sunandu-ma. nimerind . La copii ~i nepoti sunt Insa £lite dmpuri ~i prohlemele arata altfel. in primlll avea de facut 0 operatie. ranchiuno~i. la pUllerea In ordine a sufletelor lor. Oepuin propor!ie de 90'10 arterele ce inima.

. iar imi vorbe~te de prietenie ~i-n timpul asta imi face ochi dulei. iar acolo I-au consultat ~i au spus ca nu mai trebuie operat. . Sa-~i reprezinte moartea so)ului ~i pe a sa proprie. Prin urmare. Sa-~. repete ca ea il iube~te pc Dumnezeu In barbatul iubit. Logic? el. $i eu cat dorin!a va fi mai mare. fie. - Doar la inceput situatia pare complicata. De indata ce incerc sa ma despart ~i sa nu ma gandesc la ea. $i pentru mine a ineeput 0 adevarata tortura.a Inceput el. doar ca aeestea vor aparea mai tarziu. eu atat mai mult va cre~te dependenta de dorinte $i cu atat mai mult yeti uri pe urma ~i yeti fi gelos. ei.. Dupa aceea s-a comportat de a~a maniera. So)ul cuno~tintei mele s-a dus la Moscova pentru operatie. daca e sa te gflOde~ti pu!in se va dovedi destul de simpla. So!ia trebuie sa inlature taate supararile ce Ie are pe sat. Probabil ca ea a sim!it acest lucru ~i a Ineeput sa-mi dea semne de aten!ie..Povestitorul s-a gandit 0 clipa ~i a continuat: Faptul ca in aceasta situatie m-am imbolnavit de-nu-~tiu-ee este de-nteles. Mi-a placut 0 anumita femeie. invidia. el se intinde In timp. apropo. apoi vedeti 0 ei inseamna femeie mai mult decat dragostea frumoasa ~i va indragostiti de ea $i eu cat sentimentul dllmneavoastra se aprjnde mai tare. dar ce legatura are eu mine? . Depuner. . agresivitatea dumneavoastra izbucne~te de indata ee va apare dorinta sexuala. Pentru mine miracol este mai degraba faptul ca sotia lui a reu~it. $i ca in orice destramare pastreaza . Omul zgarcit trebuie sa fie jefuit. Cateva luni parca m-ar fi fiert la abur. ea. In planul subtil insa. $. mea. a omenescului deja.s-a mirat Miraeolul este eeea ce nu Intelegem. Ii voi transm. _J sorull1i. gelozia. dependenta dumneavoastra este mare. sllpraalimentarea este tot 0 dependen!a de dorinte. Dependenta de dorinte. adica sunteti gata sa divinizati femeia iubita ~i penlru dumneavoastra frumuse!ea De logic e logic.a spus euno~tinta M-a sunat din nou dupa 0 luna. fie se desparte de ea.Ma intalneseeu ea. bruse. Restaurante. Pana sa va indragosti!i. - In ce prive~te celalalt caz. Sa primeasdi arice suparare ~i In~elare.le de saruri in arterele ce alimenteaza inima s-a resorbit pejumatate. 1 \ f ~. fie se imbolnave~te. nu pot sa-mi explic deloc.ubirea fa!a de Dumnezeu.Pur ~i simplu mi-a placut. a dat inapoi. inceput. . pur ~i simplu simt di mar. ciind incepe. pe neobservate. . $ti!i. s-a petrecut un miracol. intr-un timp scurt sa se sehimbe In asemenea masura. .$i nu este nimic neobi~nuit In faptul ca intr-o saplamana s-au resorbit depunerile de saruri pietrifieate din artere. $i eu am - IOK 109 . Zgarcenia. dar de ce s-a purtat ea a~a. Un pacient mi-a povestit odata despre 0 situatie interesanta.rea.i-am faspuns eu. de parca s-ar fi indragost. In permanenta. neintelegfmd macar des pre ce este vorha. m-am indragostit sa ma implie tot mai serios. nu ~tiu care vor fi rezultatele lu. Mai departe.Nu va grabiti. fie sa-~i in~eIe' nevasta. pastrand iub. fie incepe sa hea. Jar el. sa se sl1pere pe ceilalti ~i pe sine.t de mine.ite taate acestea. . dar in ee prive~te restul hai sa ramanem prieteni. Bine. cadouri. $i deci incepem analiza. toate sunt manifestari ale aceluia~i lueru. dependen!a dumneavoastra dormiteaza.

Jar nu-i ajunge energia. lubirea se diminueaza. inseamna ea trebuie sa traiti sentimentul ata~arii. ~i atunci confortul fizic ~i sutletesc se restabile~te. ~i cu cat ia mai mult din for!ele vitale ale altora. ~i daca barbatul Iraiqte acest sentiment.A!i ca~tigat dumneavoastra' Ea.. dlnd insa el s-a indragostit un mijloc. eu atilt mai putin Ie produce ea singura. dar ce a ca~tig:tt ea? . Uita!i cum vor evolua lucrurile In planul ei. al . ~i ca ineepe sa se foloseasca Incepem sa 0 dirijam de aeest scntiment. eand am vazut ea are fata de mine doar interese materiale. mai degraba. In aceasta situatie am pierdut. bani lor sau eadourilor este una. Ea nu vede ca sufletul in acest timp sufera.ii. ~i suntem moment sa renuntam la ea. a corpului. incerciind sa-I satisfaca. Daca femeia frumoasa nu a primit 0 edueatie severa.lnd iubirea ~i bunalatea. pastr. Pentru ca sa Invatati sa pastrati iubirea dind sc strica ata~amentele omene~ti. Multe femei au trecut prin aceasta situatie. mai degraba. se transforma Intr-un vampir caruia nu-i ajunge energia ~i Ii trebuie din ce In ce mai mult s-o ia de la al!ii.Ei bine. frumuse!e. dupa care sa acceptati injosirea tuturor acestora. Bine. dar nici sa-i tolerez toate dorin!ele. sa faca pe cineva sa se indragosteasca de ea ea sa-I refuze dupa aeeea. al atractiei sexuale. multa vrcme dupa aeeea va putea sa se foloseasdi un carlig de bunurile bunurilor energetice ~i materiale.Tangoul se danseaza In doi. dorin!e cre~te. $i eopiii care-i vor veni pe lume se poate sa fie vampiri din na~tere. . Dintr-un punct de vedere superior. adica evolu!ia lor normala va fi condi!ionata de preluarea energiei de la al. _s-a-nteles. ee se-ntampla'? Am avut senzatia ca-~i bate joc de mine. . Sentimentul ]ubirii are 0 foarte mare inertie. cand iubirea a Yost pentru obtinerea de trai. organelor.De t 10 III . Incepe sa luereze pentru ele ~i sa Ie subordoneze tot. a faeut un copil. intrudlt depindeti de senzualitatea dumneavoastra. Energie pu!ina. Daea va diviniza!i dorin!ele ~i frumuse!ea omeneasca. inseamna ea dadi a reu~it sa-I faca pe barbat sa se indragosteasea de ea. am Ineeput nu s-o refuz. \ ~ j eu atnt mai mari dimensiunile agresivitatii. adidi nu a Invatat sa depa~easea dependen!a de propria frumusete ~i propriile dorin!e. nu yeti putea pastra iubirea In eazul injosirii ei. Inceti~or idila noastra a ajuns la nu. unde s-o ia? De la barbatul incantat de frumusetea ei. vi se va da 0 femeie la fel. . ea devinemaiputinatragatoare~ilncepesacauteenergie. Dependen!a ei de bunastare. a pierdut. lar cand femeia se gande~te tot mai mult la frumuse!ea ~i dorin!ele ei. Cum s-a terminat idila dumneavoastra? . funqiilor se degaja energie. Cand iubirea este pentru no. Luerul se va manifesta mai tarziu. La distrugerea unei fiin!e vii. de aeeea vampirii au 0 tendinta Barbatii cedeaza energie unei asemenea femei iar ea Inflore~te ~i mai mult. gata In orice situa!ia se poate scl1imba radical. Ce este prietenia" 0 iubire fara sex. Oar Oumnezeu ne dirijeaza tocmai prin sentimentul iubirii.Ce este eu mine. la eopiii ei. di Ii place sa ma ehinuie.a sexuala a barbatului pentru ob!inerea energiei. Inseamna ca efortul de atragere a atentiei barbatului trebuie dublat. toaUi situatia a fost indreptata spre salvarea sufletului dumneavoastra. dupa un timp ea s-a casMorit. dar eu ea.ndragostirii. destul de eur[lI1d se va Imbolnavi ~i va muri. Cand femeia folose~te dorin. la fel energia. Inseamna ca trebuie sa aiba loc 0 idila.am zis.

Bine. Adica nici barbatul. cum la una dintre prelegeri am fost rugat sa fac diagnoza ~efului acestei secle. . nici egalitate deplina nu poate fi. intr-un grup de barbati. . dorin(e. informa(ional-energetic. La suprafata avea un tip de gandire. Campul lui s-a dovedil a fi uimitor de eurat.I 1 f destramarea familiilor. se intelege egalitate la toate nivelurile. Tendinta se observa clar Urmeaza pierderea dorin(elor ~I 112 113 .}uindlt 0 asemenea replicanU-1 mira.Totu~i spune-mi. Nici victorie deplina. nici femeia nu trebuie sa aspire spre 0 prioritate absoluta. femeia 11 influenteaza pe barbat cu 60-70%. Imi amintesc. iar barbatul pe ea cu 30-40%. dar i.}tienta spre sadism $i distrugere. iar de starea interioara a femeii depinde nu numai nivelul criminalitatii sau al imbolnavirilor. aceasta semnifica 0 inegalitate generala. Bucuriile ~i placerile vietii ne lipsesc de energie daca ineepem sa facem din ele (elul noslru. tolodata. Oar conflicte au fost intotdeauna ~i omenirea a supra- vieluit. Cre~te drastic probabilitatea razboaielor. . in cuvinte simple.Cand rolul barbatului este vizibil mai insemnat ~i femeia este complet dominata. Adica. a principiului masculin ameninta cu distrugerea planetei in aceea~i masura ea ~i victoria principiului occidental. de senzualilalea lor. Barbatul pierde ~i ea~tiga in acela~i timp. 0 data. Criminalul ~i viclima inlotdeauna seamana in profunzimea lor. se vor na~te mul(i copii. De aceea reaqia fata de lumea inconjuratoare era ecbilibrata. A~adar in planul subtil. deoarece este reprimata dependen(a de dorinte. Acum 0 asemenea forta natural a nu mai func(ioneaza. Omul trebuie sa utilizeze in mod con~tient ambele tipuri de gandire. ci sa 0 produci tu insuti. in interior altul. adica bomosexualitatea.}i criminal trebuie sa nu iei energie de la altij. Am inteles bine acest lucru prin experienta sectei Aum Senrik. Inainte omul care traia in Orient. Tnseamna ca pentro a nu fi victima . Femeia. dar ~i supravie(uirea societatii in intregul ei. dependenta barbalului de femeie esle de doua ori mai mare. - Explica-Ie. in Orient barbalul are priori tate ~i copiii sunt multi acolo.}i vor alege victimele dupa acelea~i semne. .Oesigur ca Irebuie. Oar atunci se intensifica tendinta de a dirija.remarcain mod rezonabil unul dintre interlocutori. litatea etc. Mai mult dedi atal. Interlocutorii s-au obi~nuit deja cu enun(urile mele. u. se na~tea pe urma in Occident. in timpul discutiilor s-a ivit tema femeilor. steri- j illcol1. Cre~te orgoliul ~i cruzimea. de senzualitate. fizic. lar asta duce la cre~terea dependentei de dirijare. . De aceea dnd femeia prelinde 0 egalitate deplina la nivelul exterior. vietii.rilspund eu. am vazut in campul lui 0 pata . . Victoria gandirii orientale.Cand vorbim despre egalitatea deplina dintre barba(i ~i femei. a vietii inse~i ~i a dorin(elor. Inseamna sa creasca vertiginos importan(a principiului feminin.de aceea nici nu poate fi. inseamna ca viitorul apar(ine tipului de gandire oriental? . cedand intr-un loc. -imi cere unul dintre ei. trebuie sa fie egalilale intre barbati ~i femei sau nu? . in societatea occidentala. adica pe cei care depind in inlerior de via(a. concentrarea asupra perpetuarii vietii. Victima il at rage pe criminal prin chiar starea interioara.Acum vitezele au crescut ~i totul arata altfel. contlictelor. Logic? Logic. d~tigain altul. a conduce.

. - Cand am citit carlile tale. 0 asemenea tendinta se intrevedea. In foarte mare masura. cum sa Inveti sa iube~ti ~i sa pastrezi iubirea. 0 femeie mi-a spus: am putut sa-i iert pe bar- ha!i. 114 liS . de exemplu. aceasta m-a ajutatsa pastrez iubirea in orice situatie. asupra dorin!ei de a conduce. in primul rand ma interesau doua momente. sa schimbe cursul cvenimentelor. pentro fiecare se aldituia un dosar. pe seama actelor fizice. Alta cuno~tin!a mi-a Imparta~it experien!a lui: mai intens SOc1etateaviitorului. . Viitorul determina prezentul. nimerim Intr-o dependen!a total a fa!a de viitor. societatii viitorului era determinata de componamentul ca ~i dorin!a de a - om care aparea la nivelul planurilor subtile ~i superioare.Nu degeaba l~i spune Mesia. tinzfmd spre iubire. trecutul ~i prezentul actioneaza asupra viitorului. ell dit se apropie ea mai repede de noi. Starea acelui ~i. A vusesem inainte un diagnostic . de tendin!a de a conduce. putem sa schimbam acest viitor. mi se adreseaza unul dintre interlocutori. V orbe~ti frumos. atingea planuri tot mai subtile.m-am gandit eu. "intr-adevar nu este un om obi~nuit. ~ ~ J stralucitoare ~i asta se Intampla la contactul cu planurile superioare.viitor. Nu puteam sa Ie iert pe femei. la aceasta secta. iar de acolo era sfatuit sa-~i omoare scmenii. viitorul se modifica ~i prezicerile incetau sa mai funqioneze. dad e~ti In conformitate cu 60-70 % ~i peste . Este un lucru constatat. am In!eles ca nu-mi sta In puteri 0 asemenea rezolvare. venind din viitor. Se spune. ca idealul conducatorului era Hitler. De aceea idolatrizarea ~i venerarea femeii este la fel de pagubitoare dUea in picioare ~i a injosi femeia.. Rezulta.e~ti sanatos. pun Intrebarea: societatea viitorului Insa~i corespunde logicii iubirii divine? A reie~it ca foarte slab. la nivelul de suprafa!a. deosebit de putemic. Oar daca omul i se adresa lui Oumnezeu ~i iubirii. Omul lucra pentru evolu!ia sa spirituala. Oadi nu corespunzi inseamna ca e~ti bolnav. - virea societatii ell viitorul. urmatorul luem: ell dit contaelam Candva. Sub pretextul tesUirii angajatilor din firme. Ce fel de pata stralucitoare era In campul conducatorului'> ~i de ce 0 asemenea secta s-a ivit'ln eel mai dezvoltat stat din lume? Pat a stralucitoare s-a dovedit a fi omenirea viitorului. cand urmam modelul vestic sau estic depindem ~i de viitor. Pe unna s-a dovedit ca secta a prins In mrejele controlului ~i urmaririi aproape Intreaga Japonie. schimband cumva situa!ia. Nu mi-a dat prin minte sa-m. numai c1lnd am Inva!at sa-i privesc ca pe ni~te copii. atunci curatam societatea de viitor ~i ne saIV[lm. Dfl-ne un sfat. Oadi urmam calea reunirii acestor contrarii. Oar In acela~i timp. Am decis sa analizez aceasta problema mult mai profund. S-au convins de aceasta cei care au Incercat. Intruc1lt ele canalele sunt generate de . Reie~eau urmatoarele. cum sa te comporti in relatia Cli femeia. Preluarea conducerii mondiale cu distrugerea ulterioara a omenlrii. Exista acolo 0 dependen!a ~i de dorin!e. Oar daca ne orientam spre iubirea care na~te viitorul. distruge prezentul. viitorul 11 genereaza." Oar a reie~it ca !elul sectei era distrugerea Intregii omeniri. Oaca ne orientam asupra senzualita!ii.potri- devenim lui de transmisie ~i negativul. cu atat mai repede vine catastrofa mondiala. in primul rand. in principiu totul este de In!eles: societatea viitorului este reprezentata de urma~ii no~tri. ca destinul nu poate fi schimbat. mai bine.1.

trebuia sa ma Indepartez de ele. . a voastra in~iva ~i asupra copiilor vo~tri. trebuie sa ii iubim pe ceilalti ~i pe noi in primul rand. Acesta este modelul care se obtine. teorii ale personalitatii ~i. ~i imediat. niciodata n-o sa putem depa~i dependenta de el ~i scapand de una yom da peste alia. Sa zicem 117 . Intrucat evolutia este un proces de distrugere ~i restabilire ulterioara. iar ~tiinta incepe sa se deplaseze pe un circuit Inchis. atunci ne yom inchina nu vitelului de aur. aruncand problema asupra copiilor clientilor. fiindca pentru a Intelege un lucru trebuie sa reune~ti factori de naturi diferite Intr-un tot unitar. nu exista 0 singura opinie asupra ceea ce Inseamna personalitatea ~i nu exista 0 Intelegere a ei. Intrucat atunci destabilizarea va fi interpretata ca distrugere. incercarea de a explica totul prin prisma corpului. rezultatele nu sunt deloc rele. medicina nu iau In considerare originea divina a omului. ci dorintelor noastre. in masurain care va agatati de fericirea omeneasca. Ii invatam cum sa depa~easca ~i sa aplaneze conflictele ~i. Ma cuprindeau ca 0 tumora canceroasa. copiii. apoi voi reduce timpul supararilor pana la 0 luna ~i jumatate.Ati anulat problemele din planul exterior ~i le-ati transferal in planul subtil. au Inceput sa-mi pricinuiasca mult mai putine neplaceri. Prima problema va fi Inlocuita de alta ~i mai rea. lucrand cu supararile. ~titi. ajuta la invingerea bolilor. pentru aceasta trebuie sa-~i dea unul celuilalt iubire ~i sa scuture valorile omenqti. . penlru un sfat. cu cat ne asiguram mai tare de fericirea ~i sanatatea noastra. m-am interesat eu. pentru mine ele inseamna prea mult. Cand Intre barbat ~i femeie exista 0 relatie. sau mai multe. ~i cu cat. De ce? Deoarece psihologia. evident. ce va apara eul omenesc. Pentru Inceput voi Incepe sa ma supar doar doua luni. a psihicului legat de corp nu permite realizarea unui model al evolutiei.Fac parte dintr-o asociatie a psihologilor. Dar In practica se dovede~te ca a fi prea ingaduilori cu dorintele noastre ~i dependenti de ele creeaza ~i mai multe problcme. dam consullatii in privinta relatiilor reciproce. iar eu nu puteam sa fac a~a ceva. Inseamna ca nu trebuie sa gandim rau des pre ceilalti ~i noi in~ine. in psihologie. .\ \ f - j intelegeam ca este rezultatul unei adoratii interioare. nu putem sa controlam acest proces patologic. Daci\ vedem doar omenescul. intrebarea este de unde sa luam emot. agresivitatea dumneavoastra. amelioreaza metabolismul. ne ocupam de problemele de familie. prin iubire. am Invatat sa ma deta~ez de ele iar acum am redus durata supararilor pana la 0 zi.in ce constau atunci problemele?. Frumusetea universala. sexul. familia .i pozitive? Raspuns: emotia pozitiva este rezultatul indeplinirii dorintelor. cu atat ne va fi mai bine noua ~i celor din jur. Atunci mi-am spus. Inseamna ca la baza fericirii omene~ti sta Indeplinirea dorintelor ~i. De curand a venil la mine un psiholog . t 16 Emotiile negative duc la boli ~iImbatranire. privindu-ne. pedagogia.. ~i a~a. supararile mele pe femei dureaza In medie trei luni. in masura in care va yeti teme de distrugerea ei. ei trebuie sa se ajute unul pe altul sa-L afle pe Dumnezeu In suflet. va fi mare. .Treaba este ca familiile tuluror psihologilor au Inceput sa se destrame.- . exista cam douazeci. situatia mea cu femeile s-a Imbunatatit. resimtim mai multe emotii pozitive. emotiile pozitive Intineresc organismul.

vrem sau nu. al destabilizarii structurii omenqti. in cuvinte simple. De eurand a aparut la psihologi 0 noua tehnica de lucru cu emotiile negative. prin II H 119 . Daea dumneavoastra. Energia emotiilor abia-abia ajunge pentru iubire. vazand pericolul. devenind ~i mai periculoasa. niciodata nu va aparea in interiorul dumneavoastra. i. adica v-au clatinat stabilitatea umana. in toate. Sprijinindu-va pe viata ~i dorinte yeti fi slugamic fata de femeie. trebuie sa invatamsaiubim inertial. fie va yeti umili singur. Sprijinindu-va pe vointa. adica yom ajuta la omorarea propriului eu uman. nu yeti strabate niciodata pan a la divino in eul uman exista doua puncte de sprijin. in subcon~tient.tendinta de a dirija. incercati s-o inlaturati. rand pe rand. revizuindu-ne trecutul cauHim vinovati. agresivhatea emotiei. Supararea este 0 reac(ie de aparare. pe dorinta de a conduce yeti calea in picioare femeia. 0 yeti umili sau. Ei ii recomanda paeientului sa scrie pe 0 bueata de hartie emotiile negative pe care Ie resimt acum ~i nu Ie pot depa~i. A fost intrebat ce nu i se poate ierta unei femei? EI a raspuns simplu: femeii i se poate ierta totul' Pan a cand nu yeti putea ierta ~i ultimul procent inseamna ea nu iertati 100 de proeente. orice gest va fi indreptat nu spre apararea cu agresivitate a eului uman. Daea insa con~tientizam ca inveli~ul omenesc vine din eel divin ~i se hrane~te din eI. au ramas doar eele pozitive.agresivitatea. dependenta de ea mare~te orgoliul. cj spre intensificarea contactului cu eul divino Cand spun "eul dumneavoastra divin" nu inseamna individualitatea dumneavoastra in Divinitate. inseamna ca au un punet de aplicare ura ~i condamnarea.\ 1 I f j ca unii v-au suparat. Daca porniti de la eul divin. supararea nu se ~terge niciodata. Daca insa nu ne yom apara. daca va agatati cu un procent de omenesc. De eurand am auzit 0 fraza a unui om ~i mi-a plkut foarte mult. Prin urmare. Izbucnirile exterioare ale supararii se vor refugia in interior. ura. condamnare sau teama. fie 0 yeti umili pe ea. nu cu ochii. Trebuie sa inveti sa-L vezi ~i sa-L iube~ti pe Dumnezeu in toate. in realitate insa emotia reprimata s-a refugiat in interior. intrucat noi vedem lumea cu sufletul. orice s-ar intampla. sa anulezi supararile ~i sa ieqj sunt lucruri diferite. Apare un confort exterior ~i lini~tirea. de a conduce. Primul punct continuitatea. iar daca yeti vedea in primul rand eul divin ~i apoi pe eel omenesc. dependenta de ea da gelozie. Acolo suntem toti unitari. Pentru a percepe eul divin mult mai real decat pe cel uman.I yom apara de distrugere. distrugerea devine nu 0 nenorocire de care trebuie sa scapam. ci de la cel divino Eul divin este ve~nic ~i el nu trebuie aparat. ci un element indispensabil ~i dezirabil al evolutiei. 0 yeti purta pe brate. Apoi hartia se arde ~i gata. vointa divina. Adiea atat timp cat vedem doar eul uman. agresiv. daea intelegem ca doza de iubire divina ne strabate numai in momentul ~oeului. ii yeti indeplini toate dorintele. nu mai sunt emotii negative. impotriva altora sau a dumneavoastra in~iva. Capata alte forme. Pentru a ierta trebuie sa pomim nu de la eul uman. in fapt. uram viitorul ~i renegam iubirea fata de el. in general este un lux nepermis sa consumi energia emotiilor pe regrete. al doilea . Divinul. atunei renegam iubirea fata detrecut. Daca. inseamna sa procedam la autodistrugere. trebuie sa inveti sa vezi. ocupatia este zadamica.

Susti-nerea propriei incerca mai sever mentinerea artei in cadrul absentei cootlictului. :. inseamna ca este fericita ~i mai buna decat omul. Telul devine apropierea dad de Oumnezeu. emotii ~i dorinte. Oaca am Invatat sa stau In calea iubirii. :. Pentru aceasta I~i Vor impune reciproc scopurile ~i dorinlele. In primul caz. renunlam convertim umanul In divin. nu . nu in absenta contlictului. 121 . dar broscuta nu are bani. renun!area la tot? A doua varianta:_banii sunt sursa <dezvoltarii posibilitatilor ~i trebuie sa ne orientam spre ei ~i sa facem orice pentru a-i avea. adica izbucne~te un contlict. Banii il strica pe om. Tot omenescul este sort it conflictelor ~i contlictul reprezinta 0 conditie a evolutiei. in viziunea des pre viata. individualitati va duce la extinctia ambelor parti contliCtuale. 0 deplina acceptare a contlictului ~i a autodistrugerii. ci pur ~i simplu se initia anularea contlictului. prin distrugerea surselor. Inseamna ca se intensifica drastic posibilitatea contlictului ~i daca iubirea va fi insuficienta. a generat dorinta de a-i face pe toti. deoarece iubirea evolueazii. se mare~te anvergura ~i diversitatea dorinlelor lui. Inseamna di banii nu sunt un rau. ci prin depa~irea lui~ Omul are 0 multime de tentatii ~i aceasta genereazii contlicte. cu atat aceasta arta murea mai repede. individualitatea fiecarui om cre~te. Prima varianta de rezo Yare este simpla: banii sunt un rau ~i la ei trebuie sa renunti. dar lipsa lor nu-I lasa sa evolueze. in al doilea caz. Cum arata contlictul la baza lui? Am 0 anumita dorinta ~i ea vine din corpul meu. soarta ne of era orice bunuri ~i nu Ie refuzam deoarece ele lucreaza pentru iubire ~i nu Impotriva ei. interactiunile dintre state are su ara 120 . Altcineva are ~i el 0 dorinta ~i ea vine din corpul lui. fiindca nu depindem de el. Incercarea de a crea 0 societate lipsita de contlicte. este lipsit de conflicte. Cu cat se mai aproape de Oumnezeu! :. ceea ce se ~i intampla in fapt. ci prin distrugerea surselor de contlict. din viata lui. adica se incerca realizarea unitatii nu depa~ind contlictul prin apelul la iubire.Ii. ci In atitudinea fata de ei. sau la asemuirea unei parti cu cealalta.Ii atunci. in care nu vor fi agresiuni ~i conflicte. Omenirea a visat multe mii de ani la 0 societate ideala. cu pierderea propriilor scopuri ~i dorinte. adica aspiratie catre Oumnezeu. sa propovaduim degradarea. nu ne inchinam in fata conflictului ~i nu-I distrugem. In toate cazurile evolulia se opre~te. Parlite contlictuale vor Incerca sa semene unele cu altele. cu cat yom avea mai multe bunuri materiale ~i spirituale. sinteza prin iubire. Oaca vedem cu prioritate natura divina a omului. din via!a mea.Ii la ei. Pentru a nu exista contlicte trebuie ca structura mea informationala sa fie absolut identica cu structura informationala a celuilalt om. Pe masura evolutiei. absolut pe toti identici ~i nu atat la exterior.Ii de la bun inceput dorinta lui poate sa nu corespunda dorintei mele. Intelegem ca problema nu sta in bani. cat in interior.\ I. incercarea de a distruge contlictul impreuna cu cauzele lui. cum a fost in timpul socialismului. Mai exista varianta a treia: extinctia ambelor surse de contlict. ci un bine. teoretic imposibil fie ~i pentru ca ne aflam in puncte diferite ale spatiului. :. deoarece unificarea se produce prin iubire. f J natura lui. Acest lucru a fost egal cu distrugerea omului. contlictul se va rezolva nu prin unificare. iar banii devin un mijloc. cu atat mai mult va fi posibil contlictul ~i cu atat mai multa iubire va trebui sa avem pentru depa~irea lui. fiindca acolo nu exista timp dupa acceptia noastra. Dupa aceasta schema se desfa~oara acum.

in fiecare fractiune de secunda ne distrugem. dar iubirea se pastreazaorice ar fi ~i. ne yom sfarama.. dar deocamdata pentru mulli. ci divorl: de aici rezulta automat boala ~i moartea so\Olui. umanul este 0 standi pe care starn. yom mun. fiindcii acest gest v-a distrus fericirea omeneasca ~i trecutulnu poate fi intors inapoi. Dimen- diteva sute de metri. el trebuie sa-~i formeze simtlll zborului macaI' acum. ne regeneram. 122 123 -- . dit carle. dupa care i~i desface aripile ~i se aruncii in jos. ci cu noi in~ine. cat posibilitatea de a crea noul. sa invatam sa vedem in conflict nu distrugerea. Prin aceasta dragoste forma!i un nou uman ~i el va fi mai aproape de perfectiune.Nu-I puteli ierta pe so\Ol dumneavoastra ca v-a in~elat. am urmarit ven!e vultur unice intr-un din viata animalelor. Ce inseamna sa te adresezi lui Dumnezeu" Este acceptarea destramarii umanului in numele divinului. Din puiul stangaci. inseamna ca nici nu se poate ierta. Refuzati sa acceptatitrecutul. dincolo de marginea cuibului in viala unui pui de vultur sunt numai cateva zile in care cre~te. Ea nu face decat 5a-1 duca la impas ~i acumuleaza potenlialul pericolului de explozie. [-am spus unei femei: ci crealia. prinde puteri ~i este gata de zbor. siunea conflictelor din societatea orneneasca a atins acel nivel la care este prea pu!in doar sa pastrezi iubirea ~i sa te ablii de la ura. prin aceasta iubire. iar dad) Yom ramane pe aceasta stanca. incercarea de a rezolva escaladarea conflictului prin masuri militare. economice nu este in mod real 0 solulic a conflictului. inseamna ca refuzati ~i viitorul. in conflict trebuie sa vedem un moment de unificare. politice. se spune in Biblie. Renun!a!i la vechea fericire omeneasca. imatur se transforma intr-o clipa in pasarea frumoasa. se destrama. Iertarea este disponibilitatea de a trece de la uman la divino Accepta!i pierderea umanului ~i adresali-va iubirii. adresa!i-va lui Dumnezeu ~i iubirii. ~i iata-I cii se catara neindemanatic spre marginea cuibului ~i incremene~te in fala necunoscutului. murim. Cu cfitiva ani in urma. Unii nu rell~esc sa prinda acest sim( ~i se izbesc de pietre. Nu cu conflictul trebuie dusa lupta. incercarea de a indeparta conflictul prin orice masuri seamana cu un ~arpe care se strange tot mai mult. Oamenii vor fi ca ingerii. EI trebuie sa pa~easca in intampinarea unei posibile morli ~i sa zboare. umanul destramat se na~te din nou. Daca acest lucru nu se intampla. 0 prapastie in care sa vedem ceea ce desparte doua parti. ~i prin iubire. . Iar in viitor nu aveli familie. la fel. Inainte de a zbura trebuie sa simta zborul inauntrul sau. pravalindu-se tot mai departe ~i mai departe. trebuie sa pa~im. Doza de iubire din suflet trebuie sa fie cu mult mai marc. ni~te pui de sub ei erau moartea. iar Oivinul. Erau cuib agalat pe un perete la televizor ni~te secarata!i vertical. Un asemenea nivel se poate atinge numai cand eul divin este pcreeput eu mai multa aeuitate dedit eel uman. din nou. Majoritatea dobandesc capacitatea totu~i de a zbura. puternica. cazand din cuib. Probabil cii este yorba des pre aceste timpuri. \ f j in toata lumea. Care este semnifica!ia invierii lui [isus Hristos? Umanul moare. Din moment ce nu se poate redresa fericirea pierduta. puiul nutura dezordonat din aripi. Oar asta inca nu este totul. Acum privili situa!ia in felul urmator: tradarea nu este atat distrugerea vechiului. ~i daca yom pa~i fara iubire intr-acolo.

~i t25 pa~easca In Dumnezeiesc. Convulsiile febrile ale aripilor nu dau nici un rezultat. celelalte se asigura ca mai este multa vreme ~i numai uneia i se va permite sa cunoasdi ceea ce ii este menit ~i ce dore~te. ca nu are Inger pazitor. nimeni nu a furat sufietul copilului pe tata. t24 . . noastre profunde devin trupurile cand el trebuie ~I sa in viata fiecarui om exista momente . apoi dand Inerezator din aripi Incepe sa ia Inaltime. trebuie sa fie gata s-o piarda. ca i s-a furat copdului sufletul. . \ 1 f ~ j Secventele unice dau posibilitatea de a vedea puii rama~i In cuib. Atunci is-au adresat unui bioenergetic ian. sunt condamnati. Atunci pentru a-~i salva puiul. el a Inceput sa zicii ni~te lucruri Ingrozitoare. Ce faei daca sotia nu vrea sa lucreze asupra sa ~i sa se roage? Exact aceea~i Intrebare mi-a pus-o deunazi un om. maine chinuitoare ~i periculoasa. el a strabatut deja 0 mare parte din distanta care-I desparte de pamant ~i. M-a 'unat la telefon. Dar omul se teme sa se N-am putut sa ered a~a ceva.ma oprqte unul dinlre interlocutori. adresandu-se In acel moment iubirii. ~i pentru acest lucru se atribuie uria~e doze de energie. .. zbatfindu-se In fata mortii apropiate. Pentru a capata viata.Desigur. ~i iar se arata secvente un ice: nea~teptatul gest al mamei ~i ghemotocul moale. moartea ~i scapararile de spaima din suflet? Sau pe mama care I-a Impins In abis? Va ~ti el sa simta iubire fata de mama? ~i de ceea ce va resimti. des pre femei. Frica inhiba simtul zborului care se dezvolta In sufletul lor ~i care Ii va ajuta sa capete 0 noua viata.001 . ~i mi~ciirile dezordonate. ~i iata ca vorbese cu tatal care Imi expune toate aeeste lucruri. dintr-o data. ca nu-I poate ajuta pe copi!. Un timp zboara razant. cazand In abis. lipsit de aparare. se opresc ~i Incepe planarea. se petrece un miracol. uitand umanu!. 'dispar frica desparUide fericirea Jui.. vulturita este fOr(ata sa faca ceea ce el trebuia sa faca de buna voie: 11aruncii din cuib. Dacii In cele doua zde ramase nu vor parasi cuibul. Pentru simtul zborului se aloca 0 eantitate uria~a de energje ~i dureaza 0 perioada scurta. EI se asigura ca intotdeauna va avea timp sa i se adreseze lui Dumnezeu. teama sau iubire.Apropo. trecem In via(ii prin acelea~i situatii. poimaine putem sa-L atlam In noi pe Dumnezeu numai luandu-ne ramas bun de la viata. Oar asUizi aceasta trecere poate fi u~oara ~i ferieita. - . Ce va vedea ~i va simti acum? Pietrele care se apropie. Hristos are 0 pilda despre miresele care 11a~teapta pe mire. apoi privesc campul eopilului. fiindca emotide soarta lor. depinde soarta lui viitoare. Lui Dumnezeu i te poti adresa in orice moment. ~i eu cat In fiecare zi tindem spre Dumnezeu ~i iubire. Medicina era neputincioasa. numai una se pregate~te. cu atat teama pleaca din sufletul nostru ~i se dezvolta simtul zborului care ne va ajuta la momentul hotarat sa trecem Intr-o noua viata ~i sa ne despar(im u~or de cea veche. Situatia era urmatoarea: copilul care avea doar diteva luni se imbolnavise grav. Evident sau nu.IIlini~tese . Ei se tern.a raspuns barbalul. Piirintii au fost ~()eati. da dezordonat din aripi. Inauntrul sau ellnceteaza sa se mai agate de vi'ata. ~i de felul In care trecem prin eIe depinde In primul rand soarta urma~ilor no~tri. Aripile nu mai bat aerul.

J l11-amadresat dumneavoastra. dar sa-I ajll!i sa se vindeee este mai greu. parte dreptate. copilului? Problema este ca so!ia refuza sa citeasca volumele dumneavoastra. doar ea eI nu are asemenea posibilita!i. Sutletul copillllui este deformat. Primlll . centrarea asupra dorintelor estc colosala. De aceea nu este voie sa spui "Sunt vinovat". Sa-i spui unui bolnav qti bolnav. In subcon~tient sulletul copilului dumneavoastra se va orienta dupa dumneavoastra ~i schimbarile benefice vor veni mai 126 127 --- . la acest nivel copilul I~i vede viitorul ~i ~tie ca va fi bolnav ~i va muri ~i vrea sa se vindece. . unde nll exista varsta. la acel nivel care nu se distrllge prin moarte. Intfii. eu atat se va comporta mai agresiv cu oamenii. La nivel omenesc putem vorbi de vinovatia euiva ea rezultat al Incalcarii reglllilor ~i legilor. ele sunt legate de concep!ia gre~ita aSllpra Illmii. mearga situatie? .programul de autodistrugere va pleea In planul subtil ~i apoi va duee la cancer. Eul dumneavoastra divin este format din iubire ~i nu poate fi supus dar daca Ii ve!i spune unui coco~at Indreapta-te. terapeutula avut In mare con- condamnarii. dar In profunzime. schimbati-va la un nivel subtil mai Inal!. exista numai ajutor. . continuati sa lucrati eu dumneavoastra. - Dar oricat ar parea de curios. Atunci. fie vor fi grav bolnavi ~i soarta lor va fi distrusa. Grice situa!ie ne Impinge ~i ne dllce catre Dumnezeu. La nivel divin nll exista pedeapsa. In eel Illai bun eaz. nu vrea sa se schimbe. el nu va putea s-o fad. Daca este sa vorbim des pre cauzele problemelor copilului. Este varianta cea mai rea. Sulletul so!iei dumneavoastra este bolnav ~i bolnav este sulletul eopilului dumneavoastra. Daca medieina va putea sa faca fa!a bolilor lui. slInt posibile doua deznodaminte. Adica interior este gata sa ollloare pc oricinc ar sta Impotriva dorintelor lui. de caraeterul ~i eomportamentu! dumneavoastra. sau va fi aruncat asupra copiilor sai. Cll pedepsirea ClIvenita. cu cat mai negru va fi slllletlli sau. oridt de tragica ni s-ar parea.Ell sunt vinovat de problemele posomorat tatal. Agrcsi vitatea subcon~tienta fata de oallleni este uria~a. iar bolile grave Ii vor eura!a sufletul. iar ideea ca cineva este vinovat inseamna automat dorinta de a distruge vinovatul. dorinta de a-i caka pe toti In picioare in folosul sau se va Intoarce Impotriva lui lIeigandu-l. ell cat mai s[matos va fi copilul. invaliditate sau boala incurabila. . toate aeestea au legatura eu mine? Doar am luerat eu mine. niei sa se roage ~j sa la biserica. ei fie ca nu se vor ivi pe 11Ime.\.Desigur. fa-te sanatos este eel mai simplu lucru. am citit eartile dumneavoastra. mergi drept ~i fii ferieit.In esen!a este linia so!iei dumneavoastra. Fiecare criminal dore~te sa fie iubitor ~i blln. Acum copilul are sulletul unui criminal.Bine. A aVllt foarte multe situa!ii In care a renegat iubirea de dragul vie!ii ~i al dorin!elor. Poate fi salvat copilul Intr-o asemenea - a Intrebat Inaintea lui Dumnezeu nu exista vinovati. La nivelul divin nu exista pedeapsa. Urmeaza 0 pauza lunga. I f . A doua varianta: medicina va Illtoarce agresivitatea fata de sine inapoi spre oallleni ~i atunei. in masura III care invingeti atraetia fericirii omene~ti. Nu exista situa!ii fara ie~ire. Daca s-a formulat un obieetiv inseamna ea exista ~i un raspuns al lui.

Divortul pentru 0 femeie este oprimarea vointei. prin deprinderile formate de dum- neavoastra. Schimbali-va eomportamentul fa!a de ea.este sa va a~ezati alMori de el ~i sa hotarati Impreuna 0 anumita linie de 11 culos ~i pentru suflet. in lume au aparut periodic multe sisteme de educare a copiilor. Dacii nu va renunta la comanda. ca 0 tumora canceroasa Incepe sa devoreze sufletul femeii ~i al orma~ilor ei. mergeti Impotriva voin!ei ~i dorin!elor ei. ci asupra urma~ilor ei. Apoi dati-i un ragaz. Unele se declarau a fi 0 descoperire In domeniul pedagogiei ~i educatiei. principiile ~i propria stabilitate. De aceea sunt mari. aveau efect nu asupra ei. sa tipati ~i sa nu faceti nimic. inainte. pentru ca scopul era incorect.. daca erau gre~ite conceptia despre lume. vietii ~i dorintelor. divorta!i. pur ~i simplu face dracii. in Occident divortul nu inseamna nimic. dorin!a.. ~i pentru sanatate. Modificarile so!iei dumneavoastra vor fi Impiedicate de caracter ~i concep!ia despre lume. adica lui. inchipui!i-va ca pu~tiul dumneavoastra nu se comporta eoreet. In sufletul ei este pu!ina iubire ~i 0 imensa dependen!a de fundamentele fericirii umane. daruiti-i flori. nu-i mai tolerati nimie. cea mai rea pozitie este sa va enervati. E-adevarat. asemenea educatii. Daca aceasta tcndin!a nu va fi oprita la timp. ~i pentru destin. Este mult mai bine sa-i spuneti: te iubese. l~i va susline vointa. nu-i faceti toate hatarurile. Starea copiilor depinde In mare parte de mama. earacterul. Dorintele ~i vointa ei trebuie blocate. aptitudinile este peri- comporta(i. inertia superioritatii eului omenesc asupra celui divin l~i Intare~te corsul ~i. did de orientarea scopului depind foarte muIte. ~i toate s-au pierdut In anonimat. sa construie~ti peresa dezvol!i calita!ile volitive. diagnosticul . Femeii Ii este destul de conduita. sa ~i-I subordoneze ~i sa-I conduca. ~i-n acela~i timp manifestati fa!a de ea iubire ~i blandete. lata exemplul ciitorva dintre pacien!ii mei. I f j repede. Copilului trebuie sa i se sublinieze In permanenta ca viata lui. pe care i-am consultat de corand. probleme cu sufletele copiilor de acolo. pentru a va ajuta sotia. despre ele s-au scris carti. Acum totul s-a accelerat. de fapt eu nu am dreptul sa va dau sfatori. aptitudinile ~i cariera lui vor fi Intotdeauna un acumulare a iubirii pentru Dumnezeu ~i de aflare a eu divino Fara acest fundament. daea acest lueru n-o va pune la punct. apoi sa-i trage!i ciiteva. voin!a lui. ~ti!i. Daca veti ~ti sa va percepeti eul divino veti simti ce trebuie sa faceti ~i cum trebuie sa va . cu atat vrea mai mult sa-~i depa~easca sotul In Wate. Totul s-a dus pe apa s"mbete. Trebuie s-o ajutati dandu-i iubire ~i Injosind umanu!. u~or sa se convinga pe sine ca sotul nu are dreptate.. Relatia eu omul apropiat este Intotdeauna 0 edueare reciproea. nu va temeti sa distruge!i stabilitatea. ~i este foarte important sa ~tii scopul unci . un sentiment al superioritatii fata de sot ~i dupa un limp oarecare. Cu cat mama uita mai repede iubirea ~i se concentreaza asupra vointei ~i dorintelor. ci el singur.cancer. ~i mai bine .\. sortii. destinullui. dorintele mijloc de propriului (ii... . Ea nu-~i 12X t29 . comportamentul femeii. Poate a~a se va salva viata copilului. luati-va 0 amanta. adica sa-i educa!i obi~nuinta de a Indeplini principala dumneavoastra cerin!a iar mai departe nu dumneavoastra yeti conduce. incep pretentiile. De ce? Pentru ea scopul lor era dezvollarea vointei ~i aptitudinilor eopiilor. a abilitatii de a dobandi succesul ~i de a-Ii realiza dorin!ele. Nu face!i reverente In fata so!iei.

Pacienta ma intreba: ce s-a intamplat? I-am explicat ca dependenta ei de nivelul prafund ramasese neatinsa. are un eameter. . - vin tot mai multi de hepatita. Mi-a citit cartile ~i. am avut senzatia ca zbor. ali depa~it prima treapta. pentru a lescenlei. Am cilit carlile dumneavoastra ~i hepatita mi-a disparut. nu ne vor perlllitc aceesulla ele daca exista agresivitate fata de iubire. Apropo. dificil. - nc purifica urma~ii. M-am schimbat. a murit. curalali. trebuie sa intralll In straturi foarte subtile. nemul\Umirea de sine. intelegeam ea toate acesteami sedau de sus. am devenit alt om. adiea din 5 puncte nu treceti la 4. Interloculorii pacienli mei ma aseulta cu atenlie. Dupa diliva ani. dinspre urma~i ies problemele anterioare. (eama de viitor este uria~a. De aeeea va villdecati Apropo. mi-au descoperil in plus. .mi-a spus ea. ~i nu inleleg ce s-a inlamplat. Dupa 0 saptalllana. hepatita C. ulterior. in cepe purifiearea. iar eu 0 luna in urma mi-au deseoperit un cancer. perficial. dartraind pUlin. Coneentrarea lui pe viata ~i dorinteera enorma. De la orieare dintre niveluri am 130 131 . Dar dizarmonia din compartamentul ~i atitudinea sOlului Ie vede imediat. - Am ~tiut ea trebuie sa tree printr-o incercare ~i m-am pregatit pentro ea. a ramas gravida. v-a\i pus in ardine.in asemenea cazuri se pierde viata. Dorinla de a forma relaliile din familie pomind doar din logiea omen ease a. la fel ~i la copil. In acela~i timp va sehimbati ~i anulati negativul. luata in limpul operaliei. eontinuu eu. iar acumulare lar dumneavoastra Slratul continua\i coboara sa-I sa curalali slratul sucatre dumneavoastra. M-am straduit din toate puterile s-o iert. trebuie sa va schimba\i in prafunzime iar asta inseamnaea trebuie sa pastrati iubirea eand se narnie' bazele fericirii omene~li: copiii sunt viitorul nostru. dar in realitate. in ultima vrerne. ne fae la inceput sclavi ce se tem sa clatine stabilitatea fericirii omcne~ti. Jcprimarea sunt aruncate spre urma~i. in apartamentul nostru s-a l1lutatmama. alergam la icoana ~i ma rugam. La dumneavoastra 111profunzime mire fala de parinli. mai degraba sufletele lor sunt intr-o stare ingrozitoare.Oar eu ma rag penlru sufletele copiilor ~i nepolilar! -In primul rand: pentru a va ajuta pe dumneavoastra ~i pe copiii dumneavoastra. ducand la dezintegrarea familiei. In a eineea luna de sarcinas-a mutat la noi soacra. cand sim\eam ca nu pot. Situalia vi se pare inexplicabila.\ \ f _J vede propria dizarmonie inlerioara. ~i nici nu banuie~le ca incorectul eomportament al sOlului este rezullalul starii sale inlerioare gre~ite. Oar copiii ~i nepo\ii. iar apoi demolatori. ~tili. Mai alesca ~titi ce inseamna doua femei la bueatarie. dinspre nu urma~i puteli prin boala. De tilor dumneavoastra ~i ado- curand rn-amilltfillliteu 0 femeie. problemele copilariei vie- care se restabilesc dupa citirea cartilar mele. Dupa catva limp analizele n-au mai aratat nici un fel de hepatita. Doar conlinuu sa lucrez eu mine. Citili carlile mele. Negativul in dumneavoaslra se blocheaza 0 De curand pacienta mi-a povestit situa\ia ei. a ramas 0 nemultu- nu sunl anulate pretenliile fata de sol. Ma convingeam ea trebuie - sa pastrez bunatatea oridit m-ar costa ~i parca imi reu~ea. Copilul s-a nascut. -mulli ani am avut hepatita B. Mai departe. u~or spus. ~i la prima vedere apare impresia ca toate eforturile dumneavoastra au dus la un falimenl total.

au disparut. in timp ce cu potenta totul e-n regula. iar ea aproape patruzeci. trebuie sa 0 mentineti ~i sa 0 dezvoltati. . viata s-a miqorat. a~a scrii ~i pleciind de la experienta mea eu am Auziti. ci prin simturile gustative.. Nu ~tiu. - . Imparta~ania este de folos? Vreau sa ma duc astazi la biserica. nu mai mult. - mi se adreseaza un interlocutor. Hai mai bine sa vorbim despre sex. ne este mai u~or sa ne percepem ca fiind EI ~i sa retraim patimile Lui. devin Cll mult mai mari. Ce sa faci cu una ca asta In planul sexului? In carti.Cati ani are ea? - Eu am aproape cincizeci.. pe undeva.Ca de obicei. Veselie generala. Toti vor crede ca ai probleme cu asta. .Sexul este un subiect foarte Inall. despre acel pacient cu sotia tare de cap. aoresandu-ne lui Dumnezeu. :. Bine.Apropo. - . dimineata ~i seara. cand se naruie tot.a spus femeia ..dupa Imparta~anie. tumora s-a miqorat de doua ori. in funqie de atitu133 - 132 . dorintele. nu avem voie sadisperam ~i sa a~teptam rezultate rapide. . Sensul Imparta~aniei este acela ca prin paine ~i vin care se desemneaza a fi trupul ~i sangele lui Iisus Hristos. .am raspuns eu.Oar de ce animalele au dorinte sexuale 0 data pe an.Oar ~titi.Oar cum a fost In urma cu cateva luni? . . . de doua ori pe zi. femeia se enerveaza mereu ~i emite pretentii fata de barbat ~i apoi se duce la Imparta~anie. Femeia care avea cancer mi-a pus 0 intrebare nea~teptata: Spuneti-mi. . de a-L vedea pe Oumnezeu In loate. ce sa spunem despre cei care se duc la Imparta~anie suparandu-se. Oar este putin doar sa percepeti aceasta stare. ele ar arilla altfel.>i atunci posibilitatile noastre de a pastra iubirea. mai ales In funqie de starea In care mancam.. Oamenii de ~tiinta au aratat ca primim cea mai mare cantitate de informatii nu vizual ~i auditiv. ce tot 0 tii Cll mai putin ~i mai putin. daca i te adresezi corect. Ii va ajuta oare? Putin probabil. inchipuiti-va. Asculta.Dad a~ scrie cartile personal a.V or- urmatoarea problema: mi-a disparut cu totul interesul sexual fa(ii de femeia cu care sunt casillorit civil. Oependenta dumneavoastra de vointa.Natural. Ma atrage sexual 0 data pe luna. temandu-se. . . . invidiind. iar omulln permanenta? Strange din umeri: Nu-mi da prin minte. Trebuie sa faci mai putin sex.\\ f ~ ~J illcepe sa Ile schimbam.am zis. . - be~ti mereu doar despre lucruri Inalte. Natural ca este utila. de a-I ierta pe ceilalti. de ce cu varsta slabe~te dorinta sexual a? Ridica mirat sprancenele ~i da din umeri. . . .m-a Intrerupt unul dintre interlocutori. Sexul poate fi medicament ~i boala.Oar ce credeti.adica ceea ce mancam are 0 foarte mare influenta asupra noastra. fiindca ei nu L-au crezut.Oespre asta puteti sa nici nu Intrebati. Oaca Insu~i Iisus Hristos nu a putut sa-t Vtndece pe locuitorii satului sau. rczultate vor veni mai devreme sau mai tarziu. dorinte.

am dat 0 gramada de bani ~i dumneavoastra se declan~eaza mecanismul de protcctie. Dad insa femeia nu-i va face repro~mi ~i nu-i va prelinde 111 permanenta satisfactia fizica. j dinea fata de el.. dar 0 face i'IllPotriva vointei ~i Illai de parte trebuie sa moara. spre bucmia comuna a so(ului ~i sotiei.imi spune inlcrlocutoarea. Am fost intrebat dragostea de adulter? - de emand: prin ce se ucide sufletul Dar daca sotiei sale indeplinindu-i deosebe~te calului suflet. supararea sau geIozia iar agresivitatea suhcon~tienla cre~te ~i mai mult. de indata ce am observat ea i-a disparut dorinta sexuala. I-am lratat la cei mai buni doctori. fiindca lui asIa nu-i trebuie deloc. Ilcmultumireaata de sine.I \. Cu varsta. Dependenta de dorinte ~i agresivitalea ei subeon~lienla au crescut de 5-7 ori. conccntrareaasupra dorintelor. dar nu facem nici un fel de sex. dadi pui diruta inaintea sexuala frecvel1ta sa I1U slabeasca nu numai complex la barbat. Apropo. apoi au venit impotenta. loate I"unctiile se restabilesc. . gc!ozia subcon~tienta ~i slIpararile vor cre~te. timp i se descopera ~tergandu-~i un cancer ~i lacrimile. Va pierde(i atraqia sexuala. iar dumneavoastra ii dadeati mult mai des. in loti ace~ti ani nu am avut barbati dar de emand a aparnt un cunoscut... iar sexul avem adulterul. se a~eaza dorinta carnta inaintea so(ului ~i polenta mai bune medicamente. La face masaj prostatei ~i dupa un timp. cancerul. in confonnitate. ii povess-au dal la spate. . Medicul profeindica un tratament In adolescenta ~i mai multe prelentii sionist utilizeaza eu plante. sistem de protectie vor i'neepe sa dorintele ci ~i potenta. atunci situatia poate lua un alt curs. ~i ca sa vezi. so(ul a zis ca - So(ul meu este yoghin. Femeia incepe sa se teama pentru vi itor ~i ii repro~eaza prezentul.. Apar la en iritarea. un ~i mai mare la doctor. doril1te ~i viata. Ce s-a intamplat la dumneavoastra? Sotiei dumneavoastra ii trebuie sex de 1-2 ori pe saptamana. dlnd iubirea este mai putina. trebuie blocata sursa agresivitatii. prietene~ti ~i nu este exclus ca relatiile sa devina mult 134 135 . Ce se intampla in astfel de cawri? Femeia s-a obi~nuit cu sexul zilnic ~i. de aceea ~i activitatea diruta. fata de care am senti mente calde. in planul subli! ea a ineeput sa va ucida. dinlr-o data este lipsita de el. cele din partea Urmeaza drumul dauneze sufletului. pe urma a murit. comportamentul incorect chiar ~i la varsHi matura poate sa aibil efecte negative asupra sanatatii copiilor ~i nepoti!o!". acupunetura. dorinta sexuala devine ~i mai mica. 11lulta iubire poale in el are un bun iubirea estc un cal. activitatea sexuala frecvcnta ponte mari drastic dependenta de homeopatia. dovedindu-~i lui ~i sotiei ca totul este bine ~i loale necazmile Dupa catva iar femeia. La barbal apare teama ~i n-a ajutat la nimic. Avem trei copii. iar iar scade sa-~i din toate puterile ~i dupa 0 vreme care incearca demonstreze lui ~i sotiei di este sanatos iar se urmeaza un tratamenl intensiv ~i so(ul se apara cu toate puterile prin sex.. cu atal mai repede va yeti irnbol1l3vi ~i yeti muri sau va yeti desparti. urmeaZ3 boala sau destramarea familiei. Aceasta ar provoca femeii. ~i eu cat ii dati mai mulla placere omeneasca. EI i'ncearcasa-~i demonstreze ca f este barbat conlinuand s-o satisfaca de doua ori pe zi. am in(cles asIa repede. el moareresemnat tqte prielenei: se imbolnavise de mult. La barbat. Iar incepe calului 0 viata sexuala intensa. f tot mai mull dorintele. iar mai departe. Din punetul este meu de vedere.

I J mai serioase. - La suprafata. conteaza pe maximum 0 data pe luna. dependenta mai mull sex. pot oare sa am 0 idila pe de laturi? . De vi s-ar da putin at renega iubirea. adicii sa transforme umanul in divino inchipuiti-va un om care vrea sa dobandeascii multi hani. sincera. M-am gandit de sex. . a satisfacea de trei ori pe zi. era dit pe ce sa moara III urma unei tragedii personale. serviciul lui ~i a facut aeola ditamai scandalul. Unul dintre membrii fi periculos. ~i totu~i. apoi trupul. 137 - Eu personal am vazut ca dupa sex. ~i atunci viata va degenera iar unna~ii se vor na~te lipsiti de vitalitate. a~a? Dar natura poate crea conditii sa fie sex ~i sa nu fie mare inciinatie Sotul sexuale. suparare ~i ura. Intrucat atitudinea sotului fata de sotie este determinata de starea ei profunda. De ce spunea Pu~kin: eu cat iubim mai Illull femeia." Dar asta-i inca prea putin. ea a venit in fuga mare la 136 . dependenp de viata va ere~te drastic. Cu toate astea ea a ramas eu el. ineercand sa-~i satisfacii dorintele pe de laturi. dunmeavoastra deterrninat ~i de starea eopiilor ati adus 0 foarte dumneavoastra. dar nu reu~e~te deloc. . dumneavoastra. .ii raspund. spre deosebire de animale poate sa faca din sex. care avea aproape 60 de ani. iar dupa ceva timp a plecat la altul. Poveste~te-ne mai bine despre eel corect. La fel eu sexul. Intr-o ocazie oarecare am consultat un barbat. nu un scop. femeia adesca face un imens rau copiilor ~i nepotilor sai. fara macar sa banuiasdi aceasta. ~i primirea banilor iI va ueide: intai sutletul. i-am este . po ate ea am dreptulla uimirea interioara anterioare voastra ingradind ca daea sottJl nu are deloc 0 ferieire iubire omeneasdi pe cat de atata nevoie obi~nuita. ii placea foarte mult femeia lui. inlr-o dimineata n-a mai fiicut-o. el 0 alerga in fel ~i chip. [steria a durat mult. de ce animalelor ~i pasarilor Ie este ingactuit sa se imperecheze doar 0 data pe an') . precum un eaporal pe soldatul indiscipJinat. apropo. Daea te ocupi de sex in mod mult mai buna. sa-i aduci satisfactie urma~i.Ei. armonioasa Yeti primi exact sunteti Inauntrul femeia. De ce? Fiindca pentru el banii sunt un seop. sutletul de plaeerile salveaza viata cupiilor dumneavoastra a idila III afara casniciei po ate sa va omoare copiii. sexuale. era cu mull mai in varsta decrlt ea ~i i-a spus: "Draga. Deoarece. de ce nu se Intampla Pentru ca sexul este 0 concentrareasupravietii ~i perpetuarii ei ~i daca se va repeta freevent. in primul rand sunt cauze pur fizice: prezenta hranei ~i suprafa\a mediului de locui!. ea devine cu .De ce omul poate primi 0 doza considerabil mai mare de placere sexual a? Pentru ca omul.i-am raspuns. sexul este 0 sarbatoareiar sarbatorile nu trebuie sa fie dese. ~i vazandu-i sotolui explicat: . obligand-o sa se simta 0 femeie slaba. tipa la el ea ~i-a gasit a amanUi.Ei bine. ci un mij loc.ma intrerupe interloeutorul meu. atunci bunatatea exterioara se transforma repede In gelozie. incorect. cu atat ii suntem mai putin pe plae.a intrebat Este eu totul de nedorit. . grupului nostru pune intrebarea: femeii poate Nu pot intelege de ce.ce tot 0 dai cu sexul ineorect ~i ingractirile.Comportamentul de starea dumneavoastra Din vietile pentru placerile dumneasai.

~tiinta de a pastra iubirea ciind se naruie umanul. gelos nu poate fi un bun amant. oprind fiziee. Postul ~i renuntarea periodica la mancare mic~oreaza dependenta-de dorinte iar atractia sexuala se transforma mai u$or I'n iubire. . Fieeare partieiea din Univers traie~te dupa legea generalii. femeia a resimtit semana faarte tare ell 0 infeqie Ii explieam puternica. Alta situatie: doi soti eu urmatoarea problema. intuitiv. Sa luam 0 situatie obi~nuita: amantii au maneat bine. ne cre~te posibilitatea de a trece in Divin. ~i femeia simte intotdeauna ce Ii este mai de pret barbatului . Femeia a faeut afte ~i niei un fel de medicamente nu a ajutau. de la faptului ca va eramponati de fericirea omeneasea. omenescul trehuie sa se transforme I'n Divin. incredibil de puternice ~i utilizarea lor pentru acumularea iubirii divine confera capaeitati mari. lubin~a se transforma I'n omenesc. spatiul ~i materia' Toata ereatia lui Dumnezeu tinde I'napoi catre Dumnezeu ~i prin iubire se I'ntoarceI'll El. aceea sunt de neocolit mangilierile sunt mangaierile premergatoare. Manearea a intensifieat eoneentrarea pe dorinte. ajuta unei astfel de tranzitii. fie sa faca sex. a frumusetii. ocolesc asemenea barbati. invidios. totul se petreeuse pe mult decat pentru omenesc ~i atullci energia provenita din luana se va transforma u~or in energia 13~ 139 . Divinul na~te timpu!. Inchipuiti-va ca sunteti suparat pe cineva ~i enervat. Mai departe.. apoi de nelnlaturat indelungi care VOl' permite straturilor primitive elllui sa se Inalte spre eele superioare dezvoltarea iubirii In sutletul dumneavoastra ale omenes- ~i atunei sexul va ajuta la ~i nu la distru- gerea ei impreuna cu sutletul. La inceput trebl1ie sa-i faei curte femeii. Totul Analizele au aratat eiuperea respeetiva. Au intrat I'n apartament. primind taate acestea. Ce te ajuta sa simti iubire? Unul dintre momentele importante este abstinenta.dragostea sau dorinta ~i Ii 0 mare greutate in stomac iar in ziua urmataare dureri la l1rinare.. fie. 0 parte fiindca ea va mari dependenta Barbatul zgareit. "Pe esle permis sa va realizati dorinta imediat ce a aparut. posedand-o. Daca inainte de mas a i-ati iertat pe toti. la amilndoi a aparut 0 puternica dorinta sexuala ~i chiar fara sa se dezbrace au inceput yeti fi tot mai gelos ~i 0 yeti url. in ea va fi mai putina animalitate ~i mai mult uman iar acestui uman trebuie sa-i ajl1tati sa se transforme timp primele in divino Pentru 0 asemenea convertire sunt necesare ~i energie.. v-ati rugat inainte de masa. In general. i-ati dat lui Dumnezeu din satisfaqia ~i placerea pe care 0 yeti primi de fapt pentru iubirii. sexul ~i hrana sunt stimulente vitale. Ilea~teptate. nu se ~tie de ee. Apropo. atunci primirea hranei va Illera pentru divin ~i nu pentru uman. trupului ei.. pentru ea el se agata febril de viata ~i dorinte ceea ce inseamna ca nu va putea converti umanul I'n divin iar femeile. respinge pe ultimii..\ I f - _J telul dumneavoastra fiind posedarea femeii. s-au pus In pat ~i se oeupa de sex. Daca ne impunem periodic I'ngradiri ale omenescului. mfl1lcare. porniri De toate Ie-am iubit" a raspuns e!. luand aeea energie care poate ajuta la transformarea sexului In iubire. Dupa a jumatate de ora. pe Kazanov I-au Intrebat 0 data cum a reu~it sa seduca un numar atat de mare de femei. este 0 marturie a hranei poate sa va de dorinte ~i viata. Divin mai la fel se ~i Ineep problemele mi s-au adresat In planul spiritual ~i fizie. fie sentimentele vi se vor raei bruse. daca va veti abtine un timp. sotului: nu va veti I'mbolnavi ~i veti muri. incepeti sa muncati in aceasta stare ~i asimilarea dauneze.

~i atunei.n\eleg ca una se leaga de alta.n!eles: treceau femei frumoase dar nimeni nu Ie baga in seama. sanatate. sa-i ierta\i pe to\i. sa anula!i toate momentele de gelozie ~i suparare . distrug ji mai repede. hunastare. bani. Oadi pui 0 muzica frumoasa. sunt impoten!i . De aeeea. Am eitit undeva di 30% dintre ru~ii . Frumuse!ea ." . agresivitatea ii ata~eaza de fericirea omeneasca.nclina . frfinarea con~tiintei ~i.mboga!i\i. Cand omul este tensionat ~i preocupat.i saturarea prin energie ~i iubire completa rezervele strategiee necesare evolutiei urma~ilor ~i supravietuirii socieUltii. Atunci sexul.. in New-York ~i nu puteam nicicum . acest mijloc nicidecum nu lucreaza pentn! iubire. adorintei nu este obligatoriu sa se faca prin alcool sau droguri. asta distruge. ~i daea din el se face un mijloc. Pentru a transforma energia sexuala in iubire trebuie inainte de aceasta sa va deta~ati de toate. Mai tarziu am descalcit i!ele acestui fenomen. De aceea. pe cat aman\ii se ajuta reciproe sa fie relaxa!i ~i buni. pe atM energia fiziologidi se transforma intr-una spiritualii. mergeam pe Broadway. Aceasta asigura viitorul. ci spre iubirea Divina.ntampla ~i deodata. religia mereu cumpatarea sexuaIa. dar toce~te sim\urile. Dar nu puteam deloc . Femeia frumoasa poate sa ca~tige mai mult decat cea urata ~i atat. inainte tineretul era edueat destul de sever. De exemplu to\i ~tiu ca ingerarea alcoolului mare~te durata actului sexual. Un iubit atent ~i plin de solicitudine a ajuta pe femeie sa traiasca sentimentul unei relaxari maximale. Dad frumuse!ea ~i sexul sunt un mijloc pentru aflarea Divinului 11 fae pe am sa evolueze dar ca sa sim!i ca iubirea este prioritara fa!a de omenesc. Daea frumuse!ea ~i sexul sunt seopuri.n Rusia. ea in Rusia. adica pur ~i simplu pierzandu-Ie. Dorin\eie noastre pot fi intensifieate de con~tiin\a noastra.n fa!a ei ea . conform statisticii.exul devin mijloaee pentru acumularea omenescului.n America este a posibilitate de a ca~tiga bani. stare sexul va dauna sutletului sau. In lumea eontemporana se incearca prezentarea sexului fie ca medicament .ntrucat straturile subtile sunt legate de viitor .n cazul alcoolului. ei 0 boala.ma gandeam. Hicand din sex nu un medicament.neeput sa ma uit la femeile frumoase cu ochii americanilor.mpotriva bolilor. pe nea~teptate. ca 0 pflrghie. poti obtine un efeet eonsiderabil mai mare decat . . Nu to\i . trebuie sa te ab!ii periodic de la omenesc ~i sa fii gata sa-I pierzi de dragul iubirii.n permanen\a dorin\U ea poate sa dispara ~i alcoolicului nu-i trehuie niei un fel de sex.n!elege ce se . in relatie eu ea. Imi amintesc ea in urma Cll vreo cinci ani. va duce nu inspre starea animalica.J propovaduia intampHl cu sexul. fie ea sursa de plaeere. EI .n!elege de unde am 0 senzatie atflt de stranie. dependen!a lui de dorin!e ~i via!a ere~te brusc ~i .. De aceea frumuse!ea este privita eu indiferen!a.~ .ncearea sa simta iuhire distrugand dorin\ele ~i via\a. Dar daca inhibi . "Ceva nu e-n regula. trebuie sa execu!i de fiecare data un dans 141 140 . ceea ce miqoreaza dependen\a de dorin\U sexualii ~i pe seama acestui fapt se dilata timpul actului sexual. prin asta ajutiind-o sa resimta iuhirea. Cel mai interesant este ca am .i sa va concentrati asupra Dumnezeiescului. am .i IlU m-am mirat: incordarea. ceea ce ajuta la convertirea energiei grosiere in energia spiritualiHitii ~i lubirii. ritmica. Alcoolul inhiba con~tiin\a ~i dorin\U. dad frumuse\ea ~i ..n aceasta. fie ca forma de sport. nimeni nu freamata ~i nu se .

S-au dus la doctor. face pe atat de annaniaase var fi ~i sa-i daruiti ~i tlori ~i sa-i faeeti curte. Oaca se arata iubirea dintre un barbat ~i a femeie. Ne-am obi-5l1uit sa ne ru~inam de dragoste ~i sa ne m. L-a sfatuit sa incerce eu alte femei ~i.Daea doar va trflntiti in pat ~i pretindeti datoria canjugala. sa uzi periodic. ce trebuie salda!ii pot fi lasati la vatra. - parte.:omplicat fata sotiei? -Intreba III - interloeutonll meu. victoria obtinuta. redudnd tatul la pura fizialagie. trebuie sa te preocupi ~i sa ajuti procesul de cre~tere. Bucuros. . sa tunzi coroana daca radacinile nu fac fata alimentarii ei. ~ <. i-a reu~it excelent.trunchiul ~i crengile. problemele cu sanatatea ~i saarta sunt garantate. Adesea femeia este impinsa spre adulter chiar de sot. a alergat la satie ~i iar a fast un fiasco total. pentru ca arborele sa creasdi. Cu vrea 20 de alli in urma. dar ea era prost dispusa ~i I-a oprit grosolan: "Ce-ai tabarat pe mine ca un caca~')" EI s-a suparat ~i s-a dat la a rau sau e de foJos?-Intreaba unul dintre ascultatori. Dupa cateva zile s-au Impacat. relatiile lor sexuale. lucru de mirare. Divinul reprezinta radaciniJe iar via!a ~i dorin!ele . luata cu asalt In fiecare zi. pe placere sa nu contati. mangaierilar. Pe cat sotii se ajuta reciproc sa vada In sine ~i in partener Oivinul. ci numai dupa urmarirea unar filme porno. cum e cu privitul filmelor parnagrafice. sa 0 clueeti Ja restaurant ~i Ja eOlleerte -5i sa va manifestati grija.. Primul impuls vine de la corp. multi barba!i dupa I1l1nUi se jeneaza sa-i daruiasca sotiei flori . Din punctul meu de vedere taate aslea sunt filme porno.~. mi s-a pavestit a istorioara: satul a inceput s-o asedieze cu gesturi tandre pe sotie.Ii SPUIl. in principiu este a cale directa ciitre impaten(a. Ei considera ca 0 data cetatea cuceriUi. Prin unnare dnd satul ~i satia nu dau mare atentie grijii unuia fata de celalalt. S-au ehinuit cateva luni . Oar femeia este acetate refu". sa 0 pregatiti pentru sex -5i sa-i iertati orice.nd In fiecare eveniment exista 0 forma ~i exisHi un 142 143 . prin urmare oprimarea umanului ~i a Oivinului. Cu cat amul incearca mai tare sii-~i aprinda simturile cu ajutarul diverselar trucuri. Divina este 0 treaba responsabila -5i aici trebuie sa va ajutati ullul pe altul. Treeerea energiei animal ice III cea omeneasca ~i - Dcsigur. Nu de mult dai tineri casatari!i mi-au marturisit ca pentru ei actul sexual nu mai este pasibil intr-a situatie abi~nuita.)i sa 0 curteze. .La noi se considera erotic filmul In care flU se arata direct capula!ia ~i arganele sexuale. cu atat mai repede cre~le cancentrarea subcan~tienta pe partea fizialagica a sexului ~i cu atat mai repede se produce degradarea simtului sexual. tot restul este pornagrafie iar vizianarea frecventii a unor asemenea filme dauneaza sulletului ~i trupului. L-a consultat pe sot ~i a spus ca este campier sanatos. Uneari. .lndrim Cll ura. Are lac cancentrarea pe principiul animal.Femeile nu trebuie sa se imbrace frumas ~i nu este cazul sa-i excite pe barbati?intreaba unul dintre cei prezenti. s-a ajute sa traiasca un sentiment inalt. S-au chinuit inca un an ~i s-au despaqit. amandai sufera a pronuntata slabire a tuturor simturilar ~i aceasta ajuta la mentinerea familiei. Oar 0 asemel1ea impotenta sufleteasca nu este cea mai buna solutie. Apropa. Femeia trebuie sa se pregateasdi pentru aeeasta pur fiziologic. afeqiunea tandra a unuia fata de eelalalt ~i apai actul sexual este varba despre erotica.)i totul fara rezultat. este adevarat. dar prima Ineereare sexuala n-a dus Ja nimic. iar.

Sa luam. Mai departe. agresiv in interiorul sau. ell cat 0 facem mai tare. cu atat ave!i mai multa energie. ~i ce sim!i in acest caz? Am spus deja.-. de piidA. greutate in corp ~i in sullet. dansurile? invaliim gesturile care cconomisesc chinezeasca. emo!ii grosolane. Actul sexual consuma 0 imensa cantitate de energie. Cand omul incepe sa practice gimnastica Qigong. dupa actul sexual practic acelea~i senti mente de iubire ~i bunatate. emo!iile agresive genereaza blocaje unde cnergia este franata ~i urmeaza perturbarea func(iilor organului din locul respectiv. sanata!ii.Cum trebuie sa fie rela!iile dupa actul sexual? - in primul rand atingerea orgasmului nu trebuie sa fie un scop. ca 0 consecin!a se poate degrada aspectul senzitiv ~i fizic. se declan~eazii sistemele de aparare: ruperea rela!iilor. uneori chiar ~i 24. Daci\ insa v-au ramas. Atitudinea incorecta falii de sex creeaza mari blocaje in regiunea primei ceakre. sa vorbim evolu!ie. Altfel. Cand este multa cnergie. sexul 11imbatrane~te ~i ii intensifica dependen!a de fericirea omeneasdi. Conversatia. frumoase ne permit sa cre~tem nivelul energetic. inseamna ca totul este in regula ~i atunci yeti constata dupa.enzjtivitatii~i potentei. Daca mancam cu lacomie ~i facem sex cu lacomie deja avem 0 viitoare boala. transformarea animalicului in omenesc ~i upai in Divin. muzica in timpul mesei. frumoasa ~i rela!iile pentru despre frumoase constituie de un fond favorabil Apropo. daca placerea fizica este un scop pentru el ~i nu un mijloc. Daca tran~a de energie primita este foarte mare. Scade nivelul energetic al intregului organism. ~i dadi nu observ3m di s-a dus contillutul ~i continuam sa ne inchinam formei. ea seamana cu acel tip de energie numit in medicina chineza . 0 mas a frumos aranjatfi. Gesturile line. sa primeasca insa mai multe senzatii gustative. energia. pute!i avea senza!ia ca sunte!i un copil caruia i se canta in timp ce este leganat. insemna ea v-ati asigurat de probleme in privin!a relatiilor. bolile 144 145 ~ . Ol11ul trebuie sa manfll1ce mai putin. venerice. imbriicamintea ~ - aminte~te un inter- . frumuse!ea. Am utilizat 0 data urmatorul sistem de diagnosticare: luam informa!ia care atingea doar formele subtile de energie ce trec prin corp. daca energia strabate libel' corpul. Urmari!i-va ~i compara!i-va sentimentele inainte ~i dupa actul sexual. bolile fizice etc. In cazul unui act sexual corect realizat. cea mai rapida mi~care ramane ritmica. Inainte omul inghitea 0 bucaHi de carne ~i era Unul dintre scopurile servirii mesei este de a frana dorinta primitiva de saturare ~i de a transfera energia in planuri mui Illalte. ell atat se distruge ea mai repede. sex. Conlinutul este iubirea. ~i de unde luam noi energie? Din iubire. De ce privim cu placere baletul. Pierderea de energie va fi mai mare decat acumularea ei. Comportamentul dur ~i mi~carile brutale ne lipsesc de energie. 0 senza!ie de u~urinlii in suflet ~i corp. Daca toate sentimentele inalte ~i-au pierdut arice valoare. frumusetea aranjarii mesei ~j decorului faciliteaza asemeni locutor. Dar care sunt semnele insuficien!ei energetice? Mi~cari brutale. omul este sanatos. rigide. ca sufletul ~i trupul va sunt mai u~oare. sdiderea s. cateva ore dupa. Cu cat sunte!i mai aproape de senza!iile copilariei. la ce folose~te? multumit. unde orice mi~care trebuie sa fie lina.""" j conlinut. iar forma. pentru ca omul sa nu moara. sor!ii. Prin urmare.chi.1 \ 1 . apar imbolnavirile ~i nu doar ale sistemului uro-genital. cantitatea de energie primita din sferele superioare trebuie sa fie mai mare decat cea consumata. Dadi omul esle crispat.

Sa ne gandim de ce a aparut condi!ia de a-Ii da via!a pentru 0 noapte de sex. in traducere din greaca veche inseamna "eel care dezbina. sim(ind in asta 0 satisfac(ie. energia viitorilor copii. adesea senzualitatea scade pan a la frigiditate. Daca insa incearca sa compenseze pierderea de energie prin vampirism. de a-i jigni ~i umili pe oameni este numai ~i numai incercarea de a primi energie din afara. se poate suge energia sortii. energia vie!ilor viitoare. iar senzua- litatea ia multa energie. Caci se poate suge nu numai energia trupului. De ce omul se comporta uneori ca un badaran. spune(i cii gelozia ~i zgarcenia sunt legate una de alta. dar ce rezulta din asta? ~ La nivelul material acest sentiment arata ca zgarcenia. \ f J curgand dintr-unaintr-alta. pentru a lTliqora ata~amentul? .dependen!a crescuta fa!a de via(a ~i dorin(e.[nterven!ia con~tiin(ei poate fi periculoasa fiindca ea este legata de valorile umane. cand nu exista inauntru. De aceea femeile frumoase au mai rar copii nonnali. emisia de energie era eu mult mai mare. la mare decat cea primita. . Cu cat femeia se concentreaza mai mult asupra placerii fizice. mai devreme sau mai tarziu duce la patologie.este vorba de vampirism. Prin urmare. dar cum e cu Cleopatra? I~i omora iubi!ii ~i se sim(ea excelent. nu va avea energie ~i va trebui s-o extraga din al!ii. cu atat nivelul spiritual ca gelozia. Mai departe vine schimbarea frecventa a partenerilor. ci atinge ~i fundamentele profunde ale fiin(ei umane. distruge". $i uite cilte femei ar vrea sa-i semene. ci ~i statui insu~i. Omul dependent intotdeauna va fi gelos ~i zgarcit. Pentru a percepe Divinul. Oar la baza acestora sta 0 singura cauza . Diabolos. familiile se dezbina mai des. Intotdeauna se va teme prea mult pentru via(a lui. incepi sa 0 iei de la al(ii. eu atat este mai mare dependen!a de dorin!e ~i cu atat mai pu!ina iubire ~i energie ii ramane. el este satisTacut pentru ca victima ii cedeaza energie. la nivelul senzitiv ca invidia. la inceput trebuie sa te departezi de con~tiin(a. invidie. Astfel incat 0 atitudine incorecta fa(a de mancare ~i sex poate cre~te dependen(a de via!a ~i dorin!e ~i produce temeri.Da.Cand putreze~te con(inutul. daca te por!i agresiv cu partenerul sexual sau macar nu i-ai iertat jignirea. Cand sadicul i~i tortureaza victima.Dar cum sa te rogi in timpul sexului ~i al mesei. Cea mal mare energie se ascunde in illbire. energia pierduta va fi mai se petrece nu numai la nivelul fizic. forma mai poate inflori 0 vreme. Evident ca ingerul care s-a intors cu fa!a de la Dumnezeu ~i deci. i se modifidi nivelui energetic. iar daca aceasta femeie este conducatorul unui stat se va dezintegra nu nllmai sufletul ei.[ata. Si in maSllra in care ne comportam. . Cu cilt este mai frumoasa fa!a ~i silueta unei femei. dacii nu po(i sa-Ii ob(ii propria energie. Patima crescuta pentru placereafizica. mai mare este dimensillnea senzualitatii ei. ne cre~te ~i nivelul energetic. ii umile~te pe ceilal(i. de suprafa(a. . . far cand barbatul ~tia ca dupa 0 noapte de sex va fi omorat. de la iubire. concep(ia despre lume. ne mi~ciim ~i vorbim corect. geJozie ~i zgarcenie. apoi de voin(a ~i t46 147 . pierderea de energie se va produce mai repede decilt la alte femei. adica dorin(a de a distruge totul in jur. $i dacii 0 asemenea femeie are pu!ina iubire ~i bunatate. degradarea .. i se poate schimba chiar ~i caracterul.

0 femeie mi-a trimis un biletel: In timpul actului sexual i-a marturisit lui Dumnezeu dragostea sa ~i dupa asta i-a disparut orice atrac(ie In relatie cu so1u1. dependenta de via(ii ~i dorintecre~tea dintr-un anume motiv. . M-a surprins faptul ca In structurile lor de camp se vedeau destul de des linii de oprimare a urma~ilor.La ni~te prelegeri.~i durata actului sexual cre~te. . Dad Ii yeti da mereu iubirea ~i plaeerea lui Dumnezeu. e adevarat. Cand i s-a adresat lui Dumnezeu.na~terile fara dureri intluentasera negativ structurile energetice profunde. pe Ufma nici nu yeti mai avea nevoie de cuvinte. Apropo. ~i dacii nu este destula iubire ~i are loc un dezechilibru puternic spre partea vietii ~i dorintelor. lar la mine invers. Oar ce s-a petrecut de fapt? Ata~amentu I subcon~tient fata de sot era imens. unde Dumnezeu Ie spune lui ~i Eva: "Ati pacatuit ~i de acum feme. Intruciit este 0 dovada de activitate crescuta a con~tiintei. Mi-am Adam dureri".. nu direct. In eomparatie cu lubirea. s-o consideri mai importanta. dependenta de viata ~i dorinte. lnseamna. Atunci prin inertie.a va na~te In Probabil ca aceste cuvinte din Biblie nu sunt Intamdar care este sensul lor? Multi ani. pe urma de viata. . trebuie sa dam fuga la doctori. dimpotriva a pierdut-o. mai ales In timp ce mancati necazuri.N-are importanta. ce parere ai des pre na~terile In apa sau sub anestezice? . 0 degradare a vietii ~i dorintelor. trebuie sa te rogi In mod serios lnainte de mancare ~i de actul sexual. In ce consta pacatul lui Adam ~i Eva" Sa pui viata ~i perpetuarea ei mai presus de iubirea fata de Dumnezeu. ~i senzatiile devin mult mai subtile. de 10 ori peste nivelul critic. De aceea. Cu cat femeia este mai orientata spre bunastare. . Se poate repeta mereu "Doamne prime~te iubirea ~i placerea mea" atunci concentrarea asupra con~tiintei ~i dorintelor se va miqora. . tragedie: adresandu-i-se lui Dumnezeu n-a primit nici un fel de fericire. in interiorva yeti adresa Divinului. eu atat devine mai agresiva In adaneul sutletului ~i cu atat mai dureros se desfii~oara na~terea ~i mai puternice sunt 149 14X . eu cat Inseamna pentru ea mai mult satisfaeerea dorintelor ~i eonsolidarea vietii. Dadi dorinte. numai de curand am Inteles despre ce amintit ~i in timpul sexului.Apropo. iar in afara vietii ~i perpetuarii ei. la multi. adidi 0 concentrare nn te temi ~i mergi mai departe catre Dumnezeu ~i iubire.Este temporar. am Incercat a~a. Doar vedeti ~i simtiti: tot ceea ce faceti este un mijloc de aflare a iubirii pentru Dumnezeu. pliitoare pentro de Biblie. se produce 0 imensa concentrare pe viata ~i perpetuarea ei. . . In momentulln care femeia na~te. totul se va restabili pe urma in varianta armonioasa. totul a scazut In intensitate. aeeasta a fost mine 0 enigma. lar durerea coneentrarea pe care 0 suporta femeia In timpul na~terii seade pe viata ~i dorinte.\ I f _J marita pe instinctul sexual. Ce face omul lntr-o asemenea situatie? Ajunge cu rugaciunea. Oar cum sa faci daca In timpul actului sexual lti vin In minte tot felul de ganduri? .spune unul dintre cei prezenti. pentru 0 vreme a fost blocata sursa viitoarelor este vorba. La prima vedere.Ii spun. pe mai departe. urma un divort sau moartea SOlUlu. adica 0 degenerare a unna~ilor. ci dupa fotografii ~i filme video.Am diagnosticat 0 data ni~te copii naseuti In apa.

Prezentul este real ~i dens. sub cazanul cu apa in clocot se adauga lemne. adica avand in maini prezentul. a ora ~i nu resimte nici un disconfort. in cele din urma mi-am luat mana de pe toate.Oamenii de ~tiinta nu pot explica aceasta fiindca nu au un model corect al timpului. lar na~terea dureroasa arata ca in sufletul mamei ~i al copilului nu este destula iubire fata de Dumnezeu -5idurerile ingradesc masura fericirij. iar capilul s-a nascut greu. Cum sa te transferi . la ce doctori n-am fast. Totul s-a terminat cu bine. . inseamna ca nu-i da Dumnezeu. acolo este iubire ~i chin . 0 pacienta mi-a citit de curand a nota interesanta. dar el sta a jumatate de ora.raspund pedepseasca eel care ~tie sa aiba grija. am bunastare. dar intuitiv am simtit ca prin chinurile mele am salvat viata copilului. anuland toate ata~amentele fata de - eu. mai real prezentul. ci soarta ne conduce pe noi. Cu cat primim mai multa energie din viitor.totu~i.lor. Pentru a te simti confortabil in apa fierbinte trebuie sa prime~ti din viitor 100 de unitati de energie. imediat am ramas insarcinaHi. s-o pedepse~ti sau sa te ingrijqti Este foarte simplu. .i\ f ~J durerile in timpul ciclului. dupa care ii imparte oamenilor.n alta tara ~i totul s-a terminat. . oare nu exista nici 0 ipoteza care sa incerce sa explice acest fapt? .n primul rand. Viitorul prezentul. putem dirija in orice fel viitorul.Hai sa ne . in Rusia ramaneam gravida ca a pisica. adica parca n-ar exista viitor. ci la starea interioara corecUi a mamei. . Conform logicii ar trebui sa fiarba el in cilteva minute.Am 150 151 -- . copilul nu va supravietui. cum sa te comporti corect cu femeia? Ce este mai bine. Prezentul se modifica. pe de alta chin. De aceea. m-am mutat . . Durerile au fast salbatice.ntoarcem la femei. trebuie sa prime~ti 240 de unitati. trebuie sa accept ~i sa continuu sa traiesc ~i. Sa spunem ca din viitor primim 20 de unitati de energie pe secunda. nici un rezultat. doctorii au spus ca daca mai dureaza putin. Atunci copilul se va ivi pe lume repede ~i fara dureri. Idealismul decilt spune invers. A povestit: "Am trait In Rusia ~i am visat rnereu sa plee in strainatate ~i sa fiu acolo cu adevarat fericita.n apa clocotita. dorinte implinite.ntrerupe alt interlocutor. iar el ia in maini ni~te creveti congelati. in vreme ce arta occidentala zugrave~te simplu a mama fericita ce-~i hrane~te pruneul" . Cum se poate explica un asemenea fenomen? De ce oamenii de ~tiinta i~i desfac bratele a nedumerire? Sa (Asam tcoria. cu atat corpul nostru devine invulnerabil. inseamna ca se poate mic~ora dependenta de prezent. evolueaza ~i dirijeaza viitorul. mai mult de-a zi ~i-o noapte. .Are dreptul Ajunge cu femeile. .spune unul dintre interlocutori. am confort.nteles ce sufera Nascatoarea de Dumnezeu din icoanele pravoslavnice. Dupa asta am . Daca nu sunt copii. Daca trupul uman este sustinut in permanenta din viitor prin curenti continui de energie.ma .n viitor? Trebuie sa rupi legatura cu prezentul. marind concentrarea asupra viitorului. de ea? sa in permanenta De aceea nu noi ne conducem soarta. Un calugar budist sta in apa clocotita. Viitorul reconstituie Aceasta-i este mult materialismul. dar ce n-am facut. viitorul este iluzoriu ~i imponderabil. . ii fierbe tinandu-i in maini. Pe de-oparte iubire.n acela~i timp. trebuie sa te gande~ti nu la confortul ~i na~terea fara dureri. iar pentru a sta confortabil . Se considera ca timpul vine din trecut in prezent ~i merge spre viitor.

f
_J
lumea inconjuratoare ~i fata de viata insa~i. Meditand indelung, calugarul dobande~te acea stare in care aportul de energie este mai mare decat pierderea. Corpul se regenereaza cu 0 viteza considerabil mai mare decat inainte ~i' omul poate golirea viitorului, continuand cu degenerarea ~i moartea. Apropo, apostolul Pavel vorbea despre faptul ca orice

miracole, fara iubire in suflet, nu numai efi nu inseamna nimie
dar sunt chiar daunatoare. ~i totu~i, cine are dreptate, idealistul sau materialistul? Au dreptate ~i unii ~i altii. Viitorul aqiolleaz3 asupra noastra ~j noi actionam asupra viitorului. Cand am inceput sa ma ocup de terapie, eram convins ca boala este un rezultat exclusiv al trecutului, gandirea ~i comportamentul incorecte duc la imbolnavire. Daca ne revizuim trecutul, boala trebuie sa treaca, a~a se ~i intampla. Dar, cu uimire am vazut ca multe boli sunt legate de evenimentele viitorului. Le spuneam pacienlilor: cereli-va iertare pentru gestul pe care I-ali facut in viitor ~i, oricat ar fi de

sa supravietuiasdi in conditii vitrege.
Cand in lagarele staliniste ~i fasciste detinutii obi~nuiti

mureau, . iar cei credincio~i ramfineau, functiona acela~i
mecanism, doar ca monahul budist crqte contactul cu viitorul pe seama deta~arii, discreditarii totale a vietii ~i dorintelor, in timp ce credinciosul prime~te aceea~i stare prin iubirea fata de Dumnezeu. Fenomenul invierii mortilor, vindecarii de boli grave, teleportarii, levitaliei, apariliei obiectelor de nicaieri toate acestea decurg din dirijarea timpului, mai precis a straturilor care sunt legate de viitor. Incercarile de a influenta tehnic viitorul pot avea ca rezultat ceea ce numim miracole. Sa transformi apa in vin, unele metale in altele ~i lucruri Ie necomestibile sa Ie faci hrana. Nu numai lisus Hristos Ie facea. Prin contactarea planurilor subtile ale viitorului Ie poate face orice om. De pe acum oamenii de ~tiinta, efectuand experimente asupra campului magnetic, incep sa influenleze structurile viitorului, modificand structura atomica a substanlei. Prea pulin ne imaginam cat de periculoasa este dirijarea viitorului fara sa inlelegem pentru ce 0 facem. ~i pentru sfinli, ~i pentru vrajitori mecanismul funcliona la fel, permilandu-Ie sa zboare prin aer, sa transforme unele substanle in altele, sa invie morlii ~i sa inlature bolile grave. Cand un sfant facea minuni, pornind de la iubirea pentru Dumnezeu, energia luata din viitor era completata de el prin iubire. Daca insa aspiralia catre Dumnezeu nu era destula, toate fenomenele duceau la

straniu, aceasta diidea rezultate. Pc urma am inteles di este 0
cale lipsita de perspectiva. Sa scormonqti mereu in viitor cu de ca inlaturand problemele care vin de acolo, este totuna modalitatea chirurgicala ce-I lipsqte pe om de posibilitatea este posibilitatea de a dirija viitorul. Apoi am observat

a se pune in ordine. Viziunea corecHi asupra lumii - aceasta
schimbarea atitudinii fata de trecut intluenleaza evenimentele viitorului. Trecutul actiona asupra viitorului ~i viitorul asupra trecutului. A reiqit ca timpul curge constant in doua direclii opuse. Din trecut in viitor la nivelul fizic, exterior ~i din viitor in trecut in planurile subtile. Ceea ce numim prezent este perioada interactiunii trecutului ~i viitorului, ocupand cam 25 de minute. Tot ceea ce vedem in trecut ne a~teapta in viitor. De aceea Ie propun pacienlilor: trecutului repetand: nu exista Dumnezeu revizuili toate evenimentele vinovali, in trecut se atla fala de trecut este mai

~i iubire. Cu cat atitudinea

152

153

0081

1
1.

f
~

_J

putin agresiva, eu atat iubire'

avem mai multe ~anse pentru un viitor

ne cramponam mai mult de logica superficiala, omeneasca, cu atat mai mult ne Indepartam Divina. Pentru a influenta superficiala

fericit. In treeut, Dumnezeu ~i iubire, in viitor, Dumnezeu ~i

de logica viitol1llui

~i de logica logica nostru divino

Cand Incepi sa simti aceasta, atunci Incepi In mod real

viitol1l1 trebuie

sa debran~am

sa te schimbi. - Reiese ca, In cazul materialismului timpul curge Intr-o direqie, iar In cazul idealismului In cealalta directie? Se poate spune ~i a~a. ~tiinta are 0 anumita atitudine fata de timp, religia, alta. Putem vorbi despre 0 notiune ca cea de "neprevazut" viitor. Fiindca prognoza!. In cazul In care timpul Intamplarea experienta curge din trecut spre ce nu poate fi Oar 0 adica avem posibilitatea este un eveniment trecutului,

~i sa ne adresam prin iubire eului se restabile~te.

Prin iubire viitorul inta, vecina ritmice, juratoare, ~ederea

Bine, dar cum sa opre~ti logica omeneasca? Inainte acest lucru se facea franand sau anuland con~tipentru 0 vreme. lzolarea, sistarea tacerea, oprirea cufundarea hranei, gandurilor, Intr-o stare in intuneric, cu moartea, substantele privirii,

suspend area halucinogene

sunetele ~i mi~carile se reu~ea frade lumea InconA

Analizand

etc. Efectiv

d.e a privi In viitor, dobandind

capacitatea de a prognoza.

narea logicii

superficiale

pe calea desprinderii

asemenea prognoza nu poate fi completa. planurile cuvantul subtile "aleator" Incep sa fie percepute

~i atunci introducem ca mult mai reale,

a ruperii tuturor legaturilor. dar se poate, fara sa renunti
ce se Intampla

notiunea de factor aleator ~i legitate. Daca Insa viitorul, se va Inlocui cu cel de "Iegitate".

Bine,
Desigur,

la lume, pe cineva? punctul

sa obtii
Accep-

acela~i lucru?

Unul dintre cei prezenti pune 0 Intrebare interesanta: Printr-un comportament A~a-i" incorect putem sa daunam puternic viitol1llui? -

-

cand iertam

tam anularea logicii asupra iubirii. memoriei?

omene~ti ~i transferam

de sprijin

Cum lucreaza

con~tiinta noastra? In primul rand
Cum functioneazii mecanismul

ea este legata de memorie.

A~a, - raspund.

Intr-o fractiune de secunda ne amintim de un fapt

Dar sa cureti viitol1ll, dupa spusele tale, este cu mult mai greu. Unde e atunci dreptatea? In cateva zile poti provoca Dar asta se poate Intampla viitorilor tai copii atata rau Incat ani de zile pe urma nu-I mai poti Indeparta. ~i In plan fizic?

care s-ar fi putut petrece ell un minut, un eeas, 0 zi sau mai devreme, adica reducem la un punct substan(a, spatiul, timpul.
Mecanismul primarii memoriei lucreaza In primul Evenimente rand la nivelul diferite comla senzitive unor a timpului. shuatii timpului atragem Incep,

comprimarea este reunirea

timpului,

sa capete
diferite

trasaturi
Intr-una

similare.
singudi,

Sinteza
memoria

- In doua secunde se poate Intoarce volanul ~i sa cazi In rapa, iar apoi sa platqti toata viata pentru asta. Oar In planul subtil, fiindca veni yorba, este cu mult mai u~or sa Intorci eveniment Inapoi, sa-I traie~ti din nou, sa-I Indrepti. orice

este prima treapta a comprimarii
Cu cat comprimarea atat mai puternic spre

timpului, iar sinteza, a doua.
la scara mai mare, cu trecutul ~i viitol1ll. prezent,

se petrece

~i cu cat

154

155

001I

_J
alta structura. Nu se poate folosi in acela~i timp ~i cea veche ~i
cea noua. La cea veehe trebuie sa renunti. far aceasta inseamna 0 schimbare completii
a sus\inut

Pronostieul viitorului gine de perspectiva, care Ie deducem comprimat timpului atat mai Con~tiin\a in copilarie, deveni evoluiind,

reprezintii de asemeni evenimente putem sa 0 dirijam. Regulile

vii-

toare, comprimate intr-un punet. Avand asupra lumii 0 ima~i legile pe Timpul Cu cat raza ~i cu viitorul. Dad el nu va colectiva, In ea ne permit sa prezicem viitorul.

a viziunii
in via\a

asupra lumii inconjuratoare.
lui mai aprig dreptatea, cu cat

Cu cat omul
i-a judecat in\elegem eticii,

intr-un punct are 0 oarecare stabilitate. fasciculului posibilita\ile

~i invinuit
relativitatea

mai des pe ceilal\i,
forme

cu atat ii va fi mai

este mai ampla, cu cat mai larga sinteza, cu atat mai temporal-informa\ional de a prognoza interaqiunii cu semenii, Con~tiin\a viitorul. colective. multe sunt

greu sa treacii in noile

de con~tiinta.

in masura in care
cat ~i a
ca

mare este stabilitatea

~i permanen\a

atat a moralei

cu toata necesitatea inaintea

lor, in masura in care intelegem lui Dumnezeu, de limitele timpului

umana este rezultatul individul comprima

nu exista vinovati

ca veriga principala

nu a avut rela\ii in animal. timpul

care ne une~te este dincolo lui. -

~i spa\iului. cu
I\'

om, se va preface

atiit suntem mai deschi~i fa\a de viitor ~i putem ac\iona asupra Am auzit ca in budism, - spune unul dintre cei prezen\i,

~i prognozeaza

exista principalele legile economice, de repede, politica stabila. socieHitii, tamentu! prin ruineaza puternic puternic
comprima

puncte de stabilitate. La nivel material sunt la cel spiritual - cultura ~i politica, la cel economice Cultura se schimba destul ~i mai tot stabilitate mai incel. morala. de etica eonstituie este 0 no\iune

afectiv - moral a ~i etica. Legile Religia, intrueat omului con~tiinta pe morala, de con~tiin\a
spa\iul

ilogic, im- se utilizau constant tehnicile comportamentului previzibil. ale intrebarilor ~i ac\iunilor. la prima vedere, stupide. Toate acestea erau pentru destramarea imaginii Da. Imi amintesc 0 istorie povestita \umii? de cineva. La un

depa~esc prin un mecanism

restul. Fara no\iuni ca morala ~i etica. nu este posibila evolu\ia ce reune~te compor~i moralei mai mai

sfiint a venit un inva\acel ~i i-a spus ca este gata sa faca pentru el orice fapta. "Bine' a zis sfiintu!, scoate morcovii din pamant ~i ingroapa-i ucenic via\a. puterile la loc cu frunzele modelului in jos". mai dificil obi~nuit S-a dovedit al lumii aceasta a fost cu mult Distrugerea

con~tiin\ele tuturor membrilor
in viitor. ~i juridice. coleetivii. legi civice

societa\ii.

determiniind eticii

ca pentru este peste

Comportamentul Destabilizarea Cu dit

este consolidat

decat sa renun\e la

ne coneentram cu atilt depindem
Trece timpul

lor, pentru mul\i. Adesea este mai u~or sa mori. Inseamna ca, putem sa nu ne temem pentru locuitorii Dar despre faptul ca in filozofia indiana se lume.

etica ~i echitate, colectiva.

-

Dar legile

dupa care traim

Rusiei? Atata idiotism s-a adunat in socialism indit nu mai
putem fi dogmatici. prezicea venirea epocii "Shudr". Se refereau la socialism? a lumii are loc distrugerea 157

~i timpul

pe 0 raza limitata.

~i.

indiferent funqioneze.

de dimensiuni,

modelele

de ieri inceteaza ale timpului

sa mai

Sunt necesare contrac\ii

la scara ~i

Inainte

Eu cred ca acest lueru s-a spus despre intreaga de crearea noii imagini

mai mare, 0 noua etica ~i morala.

Oar aceasta este 0 Cll totul

156

Salvandu-ne ~i In prezent. Dar ai uitat despre sex. Morala ~i etiea vor apara In primul rand nu trupul nostru. .Imi spunea unul dintre prietenii mei . Sufletul nu se chinuie ~i nu sufera.Ei bine. ell atat mai mult apare necesitatea eliminarii energiei prin onanism. . Legile vor fi indreptate spre pastrarea ~i dezvoltarea iubirii din sutletele noastre. atunei nu are loe transformarea energiei. este pu)in posibil ca acest efect sa aiba Este tot una cu tradarea ~i Injosirea ta sub intluen!a anesteziei. tree durerile. adica II putem sintetiza ~i In!elege.Eu ered ca se Intampla aeela~i lueru ea ~i ell alimentele ~i eu alcoolul. lumii. Probabil smr~itul veche nu treee in cea noua ci pur ~i simplu perioada se numqte .Sub intluen!a anesteziei omul este IncalIn viitor. ci iubirea ~i sufletul nostru. fie trebuie eliminata. 0 durata lunga.Ce se Intampla eu aeesta? .Bauturile alcoolice ajuta sa Intrerupem legatura cu lumea Inconjuratoare. Inal\atoare. Cll cat posibilita!ile noastre de iubire sunt mai mari. nu tanje~te dupa iubire. 15X 159 . cu atat mai adanc ~i mai amplu yom Incepe sa fntelegem lumea fneonjuratoare $i cu atat mai mari vor fi posibilita\ile de a ne In!elege Intre noi ~i de a dirija viitorul. chiar ~i cancerul. - .If - Apropo. Pe masura dezvoltarii Insa. Eu am citit ieri a notita interesanta. totu~i. noi mancam din ce In ce mai pu!in. atunci lumea se naruie. eu dit mai mult vom percepe 111 mod real eul nostru divin. Atunei energia sexuala aeumulata. iar placerea este din ce In ce mai mare. . ce se Intampla cu alcoolul. are loc ~i dezintegrarea. Insa In momentul cand Incepi sa depinzi de aceasta. sa ne Indepartam de con~tiin!a ~i de aceea are lac 0 rabufnire a iubirii $i a marinimiei In sutlet. sa-I bem sau sa nu-I bem" . fntrudit aceastadevine nu un mijloc ci un seop. De ce ealugarii renun!a la via!a sexuala? Pentru ca sa fie mai u~oara transformarea umanului In divino Daea ealugarul Ineepe sa invidieze. Incepe fntinerirea. sa se supere ~i sa aiba un sentiment de triste!e. tot prin iubire universul poate fi concentratIntr-un punet.1 ~ . motiv pentru care oamenii se vor putea fntelege mult mai u~or. fie cauzeaza Imbolnavirea. Oare este mai bine deeat Inghitirea medicamentelor? . 1" j lumii vechi ~i daca nu este suficienta ea in Biblie aeeasta - iubire. este daunator sa te ocupi de onanism sau esle folositor') Energia sexuala se transforma In permanenta In sentimente umane ~i divine.Daca prin aceasta nu se schimba caracterul ~i concep!ia despre lume a omului. acestea se vor orienta In mare masura spre iuoire. intrudit fntregul univers a emanat din iubire. Ce poate Insemna un astfel de lucru pentru un tanar? Una este eand are lac supraincarcareaell energie sexuaHi ~i zit pana la 43 grade.. Gamenii VOl'vorbi eu alaI mai pu!in despre blamare ~i cu atat mai mult des pre a se ajuta unii pe al!ii. Ce se Intampla cu alimenta!ia? inainte omul a mancat Cum va fi oare moral a ~i etica In cadrul noii omeniri? In primul rfll1d.mi-aduce aminte un membru al auditoriului. noi ne salvam mult ~i fara gust. Eu cred ca acela~i lucru se Intampla ~i cu alcoolul.. Oar noi nu suntem eu totii sfinti ~i in tinerete fiecare trece prin aceasta etapa. Cu cat are loc mai dificil aceasta lransformare.

mama ei se uita la televizor.a raspuns ea. EI avea probleme cu pielea ~i s-a dus in Israella Marea Moarta. M-am gandit. ce s-a intamplat?"»«Ieoallele din camera ta. Cand a paras it baia. Ea se afla ell mama in locuinta ~i trebuia sa spele ni~te rufe. Peste cateva ore m-am dus la rnalul Marii Moarte. exact atata am zaeut dupa ee am mane at aeeasta gogoa~a. Aceasta s-a intamplat cu diteva zile in urma. pie lea mea a devenit ca la un nou nascut. l . . "Oupa a spus el.a gandit fata. Am pus cateva din ele intr-un pachet ~i Ie-am luat cu mine. Ayearn senzatia ca mor. In seara aceea s-au servit ni~te gogo~i foarte gustoase. Oar in aeest caz. . spre deosebire de corp. Mi-a venit pofta de mancare. Iar pan a a doua zi se inveche~te. alimentatie am aratat eu. a cuno~tinta de-a mea mi-a povestit ieri un episod interesant din viata ei.Ea este totu~i din cale-afara de nedreapta. mai rau deeat inainte de a sosi in Israel. iar organismul nu mai lupta. - Ill-am mai chinuit cateva zile. ~i deodata s-a auzit un zgomot. Un om mi-a relatat urmatoarea poveste. dar am maneat-o. dintr-o data. Totul a fost invaluit in ceata. :£I. Cu 0 jumatate de an in urma a 160 161 j . dar au cazuh. Eu am adus acasa doua icoane mad ~i Ie-am fixat \ de perete. Acesta duce direct la impotenta precum ~i la dcstramarea soartei. in aeest timp. dar eu am inteles.J alta este eand aeeasta devine un seop. mama ei. apare dependenta de ea. doua zile de ~edere. . izvor de satisfaetie ~i J . m-am gandit. Uneori primim semnale de sus.0 atitudine justa fata de mCmcare intare~te de asemenea sanatatea. De i'ndata ee mi-am revenit cat de dit. a spus iritata: "incepi acum sa speli n. Oupa ~i am hotarat sa 0 manane. e pacat sa 0 arune. aeest lueru era legat de dezaprobarea mea. Cea mai rea fateHi a aeestei probleme II eonstituie sexul virtual eu ajutorul computerului. . Oupa aceasta mi s-a aplecat. iar eu nu pot sa ma uit la televizor!" . dar aeeasta nu i'nseamna ca trebuie sa mananci cat se poate de des. e greu de inehipuit.Cum au putut sa cada cu fata in jos. Ma gandeam ea este gustoasa. Tot atat cat am zburdat in ultimele doua zile."Eu. nu ~tiu cum. apoi am dat din mana fortat.Iar mai departe s-au intamplat urmatoarele: am luat cina i'ntr-lin restaurant. am spalat rufele eu mana. Hotelurile se scaldau in lumini feerice. Blamarea este un fel de peste masura din punet de vedere moral ~i etic. Am simtit ca m-am saturat ~i nu mai am nevoie de altceva. Cuno~tinta mea nu a pus in func(iune ma~ina de spalat ~i timp de 0 jumatate de ora a spalat rufele cu mana.1 I energia.~ . Stateam ~i ma uitam la a doua gogoa~a. iar ea s-a napustit asupra mea. M-am uitat in jur ~i am intrebat: "Mama. . peste masura da pestecap blamarea ~i pretentiile fata de altii sunt mult - di acesta duce la i'ntinerire ~i la inearcarea ell energie. pentru a nu 0 deranja pe mama. Totul era frumos. nu putem observa rezultatele eatastrofale. am inteles imediat eat de periculos este sa mananci peste aceasta masura. . A doua zi mi-a aparut 0 eruptie pe toata pielea. «Eu m-am gandit. minunat.imi spunea cuno~tinta.fele. in acest caz se pot ivi probleme. e foarte posibil ca mama sa fi cazut. in mod special. mai perieuloase. Atunci dind in permanenta i'ncalci armonia launtrica iti fortezi sentimentele." S-a dus inapoi in baie." lata ca daca alimentatia atllnci Oar tll singllr ai SpliSca sexul i'nfaptuitcorect este util.>. Oar de ce trebuie sa faci mai putin? . Am scos din pachet 0 gogoa~a ~i am mancat cu pofta.

formeaza lini~tita numarul ~i Imi spune ca s-a faeut legatura. Oare ~ederea noastra la Marea Moarta ne ajllta sa schimbam modelulillmii'! ~ funqioneaza am citit ~i se poate suna. Pe ecranul care se aprinde sunt informatia: programate numai eateva fraze. . de telefonul Pe cadran afla In apropiere. Ce s-a intamplat cu vanzatoarea. scot eartela deodata ~i ma duc la celalalt telefon.unlll dintre membrii grllpului ne adllce a. ~i ce crezi? La celalalt telefon pe ecran apare aceea~i fraza." Am Inteles brllsc ca toata chestillnea spus rugaciuni umane. . Timp de zece minute am ~-i i-am iertat pe toti. Introdue cartela.i-am introduce "Ma seuzati. La urllla urmei m-am dus la fata care voastra primul mi-a viindut e defecta" tdefon. ecranul se ilumineaza. . "Treceti la celalalt telefon. Mi-am sllnat prietena ~i m-am dlls aeasa. lata de ce. a con~tiintei. Insemnatatea ridieata a bUllurilor vietii ne poate lega de formele Invechite mai Pllternic decat este admis. din eauza unui fleae s-a napustit pur ~i simplu asupra mea. Am cumparat de tekfon de la 0 fata ~i m-am apropiat introducand cartela. 0 cartela care se sa trebuia este legata de mine ~i nll de cartela. Ea merge cu mine pana la cartela. Noi.Da. uluita." 0 asemenea fraza nu trebuia sa apara. ClI coltul oehill!lIi am vazllt ea 0 fata. cartela dumneaspus. Insa. Eu nu i-am raspuns nimie ~i am pleeat mai departe. cartela. - apara inscriptia: "Aveti atatea ~i atatea minute" sau "V-au mai ramas atatea minute. Reintroduc cartel a ~i viid textul obi~nuit: "treceti la celalalt telcfon. fie incerdim sa mic~oram independenta noastra fata de medill. a corpuilli. ~i-a~a am luat la rand telefoanele care m-au pasat fiecare la un altul. Cu cat este mai mare hotanlrea noastra de a ne schimba In interior. ell atat mai putin avem nevoic de mecanismulconstrangerii... ea ma roaga sa-i spun numarul. Jar daca noi nu dorim sa tral1sformam III mod voluntar imaginea lumii. care statea In spatele meu. Dar. Deci iatA.ninte. atunci aceastadistrugere va avea loc prin boli sau nenorociri. purtandu-se eu obraznieie. iar dupa cateva secunde aud glasul cuno~tintei mele pe care am vrut s-o slln. Trcbuia sa dau un telefon.eet. cand am introdus cartel a. Apoi mi-am adus aminte efi am vrut s-o sun pe prietena mea. destabilizarea periodid a bazelor vitale.. Eu am fost la Berlin ~i am intral intr-unul dintre cde mai mari magazine universale..I \ ~ _J avut loc un eveniment care a depa~it orice limita a logicii Nemtii constituie un popor nu pot degctul In jllrul tfimplei ca ~i dind ar vrea sa dea un telefon. fie ne dcgradam ~i ne destramam. Dupa aceea. Apropo. dar ne ajuta la dezvoltare. Intelege. ea agata receptorul In furca ~i ma roaga sa formez singura numarul." Acest am continuat eu - aeum intervine ace! timp Jueru Inseamna ea aeea eartela cand sllstinerca ferma a tablouilli obi~nuit al Illmii devine din ce III ce mai periculoasa. Intarind contactlll cu primele surse prin sentimentul iubirii. m-am dus din nOll nici de telefon sau de vanzatoare. Am terminat convorbirea ~i am scos cm-tela. S-a purtat cu mine complet nedrept. arata Cll eaplll spre mine ~i face semn Cll . Daca ne aflam In medilll care subjuga viata. dar eu. Ea. nu numai di Intare~te imunitatea noastra. Apoi la telcfon - ~i totlll a fos( normal. amabi I ~i cm. formez numarul. a vietii. - afi~eaza di mi-a ramas numai un minut. Impreuna cu grupul am fost nu demult la izvoa163 162 .

chiar a adormit a paraliza!.am repetat eu. mai mult orientati In dezvoltare. In principiu. flU spre ei. In subcon~tiellt a aparut sentimelltul deprimare. tu stefefe. cincva din gefozie sau din lacomie. "Sa nu 11101'1. ~i iata di unul dintre noi s-a vJaguit ~i olllUlui imaginii In curand. scopul mai asemenea apa. Atunci. Astfel. Soldatul distruge aceasta fupta via!a unui alt om ~i Oar daca omul omoara 0 decora!ie. Ei bine. apropiata distrugere distrugere. dupa care mi-a pierit Intr-un fel pofta. ell atat degradarea baie In izvoare rau. In sub- acum II vedem In permanenta numai de 15%. a creseut ~i asupra reflecta daca cu ocazia atunci Printre a primei persoane. De eateva ori Ill-am dus la bai. ci catre de frica. lumi c£intecuJ eu atat este propriei 0 stare se pastreaza ~i se mare~te". Apoi oare aeest Ilieru? Timp de zile Intregi nu a putut sa se mi~te. Daca dore~ti. Inainte. deprimarea. Dumnezeu Acela~i 70-80%. parere de rflU etc. Amln!eJes cii a trecut suprasolieitarea Am Incercat sa ~i totul desciun Intr-o asemenea era aproape apa constituie iar poate deveni nu un folos. parerea de paraJizia Odata. spre iubire. Daea ar fi existat 0 frica puternica. energetica fata de dorint3 impotent adica din acest cantec in primuf place acest c£intec poate deveni de nlpa sau homosexuali. un element s-a IlltarnpJal iubirii iar acum otnul invata 0 asemenea dezvaltare.~ ~ rele de apa mincrala. de panica. se practidi fapte ca sf:l~icrea. nu slabirea rand puteau sa apara probleme a doua oara a aparut alLele. iar din primele clipe ale ~ederii Intr-o - Fiira nici 0 problema. de fapt cu ei. atunci va fj judecat. am hotarat sa calculez eon~tient eon~tient confortul deplin cat 0 sa rezist In apa. Stresul interior a crescut la primei ~ederi In apa de izvor. omul Copii. Intrucat ~ederea stres. di acum. Cu cat suntem se transforma calde de apa spre iubire. sal! i se destrama lui pot tendin!e pot dorin!cle. imuniUi!ii.Acest de distrugerea s-o in!efeaga. Am stat cam zece minute ~i a Ineeput sa ma doara inima. dupa In special ei Intarirea capacitatea Inainte de a intra ca se distruge am facut ciuda faptului lucru Astfel. patoJogica sau mai bine zis 0 tendinta dupa diagnostieare ata~amentuf decat esle de 13 ori mai mare familia deveni sau i se duc criminali nivelul toate spre patologie. in "arta" noastra. am Inceput sa ma rag. ceakre informa!ionale. avea Oar daca ciiruia Ii un timp oarecare cu plamanii. numai sa traie~ti. sa pui un diagnostic la televizor? ultimului hit. po!. nccesar dOlI' iata In apa ~i a ramas In ea mai mull de 0 ora. ci 0 pagubire. Se pare ca In 100%. De~i In acest cantec principal In apa. va canstitlli . In apa. Tu vorbe~ti lucru este bun. . De ce i-a fast obi~nuite pentru africa a lumii. via(a ~i con~tiin!a mea. de sanatate. uciderea ~i taierea. !1lolivatie. Lucrurile au mers dezvoItare ~i nazuillta. Bine!n!eJes pentru ca nu este In nimic bun. Se pune problema ce este bun in cadrul prime~te acestora. iubirea "In lui C[lt este mai mare concentrarea mare agresiunea dorintelor. Ingustarea totlil. Probabil ca tu ai auzil acolo ase- !1lenea euvinte: ell zdrobesc in principiu. ar fi putut sa dureze." aici chiar ~i fara diagnosticare se vorbe~te asupra Intregii despre 11 constituie asupra via!a el ~i dorin!a po!i sa Intelegi dragoste. 164 t65 . pe care frez situatia. in acest eaz. despre Deoarece subjugarea a fost mai puternidi decat rezerva din suflet. Totul depinde de pe am facut sulfuroasa. omor vecinii care te Impiedica sa darmi. mortal.

apoi se impu~ca sau se spanzura. - Dar uita-te la cuntecul urmator. . estede opt ori mai mare de nivelul critic.Acest c[mtee a fost compus de un poet zis "albastru". Nu putem sa g[lIldim rau des pre viitor. La inceput tineretul prime~te asemenea cantece cu urale.Ei bine.E ciudat. judecand dupa toate. nu ma supara. mai exista ~i autorul cantecului. in afara de cantare(.intervine unul dintrc interlocutori. Presupunem di exista 20ck din rundul ascultatorilor care au 0 tendinta patologica. .In prezent are lac 0 accelerare.Oaca aceste cantece dezvolta patologia. Acel cantec este probabil in general 0 catastrofa. dar pretulindeni nu exista 0 in lume pot fi ~i. dar daca vor fi interzise filmele ~i cantecele in care se propovaduie~te distrugerea? . te rog sa diagnostichezi un cantec.J ~ patologice. Astfe!. iar aeeasta sa se disperseze in sufletul spectatorilor.Nu mai am nevoie de 0 a~a dragoste. . Acesta contine urma~ inelud in subcon~tientul fieearui om de pe Pamfmt.Principal este nu eel care-l canU'i. . Grice eveniment eare are loc ~i va avea loc ne impinge pe noi spre iubire ~i spre Oumnezeu. ci sa Ie toarele cllvinte: .am SpllSeu. intrudit in viitor noi ajungem la Dumnezeu. sa nu dauneze sutletelor.Se intampla ca intreaga omenire are un viilor destul de sumbru. se inmul!esc tendin!ele patologice. EI poate pur ~i simplu sa constate starea lui patologica. . Oistrugereaconstituie un elcment necesaral dezvolHirii. . cu at at mai multe posibilitati au sa influenteze opinia acclora care apreciaza c[lIlteccle ~i care acorda acestoraprimcle locuri in spectacolele hiturilor. . . Tema violen!ei se afla acum pe primulloc in arta. ~i este putin probabil ca medicii sa poata caraeteriza aeestea drept arta eontemparana. Oar daca acest hit va fi prezentat in permanen!a la televizor atunci.lndiferent ce fel de baraje am construi. prin vlsuri. . Apoi. ne intoarcem 1£1 Dumnezeu. Poate sa transmita experien(a de depa~ire a starii patologice ajute. Procesul 167 166 . .Cfmtecul este curat . deocamdata concep(ie corecta des pre lume. cu cat mai putemicnoi.ci ce anume introducein acesteantec ~i spre ee se orienteaza cand il interpreteaza. Pentru acest cantec.Ei bine. ." ~i aici avcm de-a face ell 0 agresivitate ridicaHL depen- denta de dorinta. ei dau bani. Cu cat este mai putina iubire in suflet. Grice tendinta cuprinde 0 inertie atat pozitiva dit ~i negativa. in consecin(ii.a propus vecinul roeu. in acest moment este important faptul asupraearuia e~ti indreptat~i ce fel de rezerve de iubire ai in suflewl tau. ell atat mai mica va fi dezvoltarea ~i mai mare patologia. in mod periodic. iar toate tendin!e1e imperfecte se vor dezvolla destul de repede ~i vor muri. Showmanii primesc banii ~i cu dit primesc mai mul(i bani. in loc de 20% pot aparea 30% sau mai mul!i. teluri ~i conceptii despre lume.. de ce ocupa ele primele locori in topul hiturilor" Eu am dat din umeri: Aici probabil ca avem de-a face culegea marilor cifre. . Vointa divina se manifesta in toate. suntem legati de omenire..a observat unul dintre noi. lacurile de acumulare se vor umple. aceste procese se - observati germeni care ne indeamna spre armonie. Apa trebuie transferata doar intr-o alta alhie.

apararea vietii. dependenta de 169 16X ~ . Eu SUS. in sullet. precum ~i "Eu am citit caqile dumneavoastra.am incercat sa-i explic tatalui. adica depa~im teama atractia sa nimicim Ce fericirii omenc~ti. iar in problemele nL! am putere Au aparut problcmc pc care trebuia sa Ie rezolv. 0 linie induci 0 grcutate in suflet. pentru este rau in faptuI ca barbatul vine din limp acasa ~i ~i incercand ca prin face totul ca sotia lui sa fie fericita" Pana ciind stabilitatea nu devine un scop. aceasta in primele situatie. deseori stabilitatea. tament. J patologic este necesar pentru [aplul de a Impra~tia pc cei care nu au invatat sa iubeasca..Dumneavoastra aveti in general doua linii de fericire umana. ne dezicem demult. iar restul 11 va hotari Dumnezeu. atunci printr-un denta tratument eficient mandria ar fi scazut. ell alat procesul de distrugere se transfor- 1113in proces de crcatie. . soartei. dad! cineva v-a suparat. . sa ~till dac[! baiatul meu nu va avea probleme de indelungat. pentru di 0 asemenea stare oe impiedica sa traim iubirea. timp de inca zece zi Ie mi-au aparul programe l11itale cu inertia. alunci rezolv-o Daca lui are epilepsie. atunci ca'. noi ne indeparUim de Dumnezeu ~i de iubire. in sangele lui au des- pe bucati. consta In concluzia Dupa un tra- orientarea ni~te sfaturi. Se pare di starca mea a fost aidoma unei stari de sinucidere lenta.1 \ ~. atunci. Aceasta inseamna ca doriti aproximaliv sau nu. lata de ce. am trecut printr-un asemcnca eveniment. a continuarii ei. Dar. Eu pot sa fac ceea ce pot. ea daca pe el I-ar fi lecuit nllmai ell medieamente. interior sa 111ft apuc de solutionarea sarcinilor puse. Eu inteIeg ca a face totuI deodata. destul in con for0 epilepsia. nu este voie sa te fortezi ~i sa noi'!" . coperit 0 componenHi a dirui existenta i-a condus a dus copilul la un bioterapeut. asupra asupra ni~te vietii semne ei ~i a Nu in sa sustina in care din ce dragostei. Ea Incepe mult se reliefeaza mi-a cerut ceea ce constituie modclul putin lumii. . satia incepe sa se irite. totuI este normal. situutie Cu dit din la fie nOli. aeolo. nici macar am simtit ~i a~ fi durit deceptie ~i lipsa de durinta de a trai. Astfel.3 dumneavoastra. Atunci aceasta trcbuie noi trebuie In permanenta sa dind noua ne este de dragaste.se data dintr-o ~i din ce in ce ma.a spus latal. simt problemele ca nu voi reu~i.d te la viitor."Uitati. iar depen- sute sufletul dumllcavoastra este mai antrenat in vcderea pastrarii iubirii ~i s-ar fi transformat in gelozie. Copilul dumneavoastra a avut 0 mare concentrare pe darinta de a conduce. In ce mai nazuin\elur demult. Cu cat doresc mai mult sa rezolv mai rcpede toate Cli atat mai greu ma apasa ceva pc suflet. Nu eliminarii pretentiei. Daca noi vorbim ~i gandim sumbru despre viitor. In subcon~tientul este linia vietii. gande~ti un limp de autodistrugere. lema mandriei. mele a avut loc un e~ec total. Trebuia sa seriu 0 carte. Cea de-a doua linie 0 constituie soarta. va veti intoarce prin in permanent. spUS: IlU lua asupra ta multe lucruri. Oar daca satul nu a venit acasa din timp. Am hotarat sa-mi pun un diagnostic. Am sil11(it 0 u~urare adica iar problel11e1e Ie-am rezolvat cumva. Este natural di pClltru sa ne pregatim din timp. 15 zile Astfel. A aparut 0 dorinta de cinci ori mai mare de a muri din cauza injosirii sa se enerveze. tema dorin\ei ~i geloziei. urmatoarele: epilepsiei. nu poti sa rezolvi un barbat Problema ce ai de facut. copilul Talal mi-um hotara~te problema. periculoasc. tendinta de a dirija. Apropo. a disparut componenta respectiva din sange. treceti de 0 !TIie cinci aceasta de ori.

eu SpllS ." - . ca sa renunti la ceva. atunci cand amul Incepe sa se roage. In abra de aceasta.Canile dumneavoastra nu sunt citite de ea."De ce nu se poate'? Schimband atitudinea fata de trecllt. Cll ficatul. Dumneavoastra.I 1. Este adevarat ca nu este de 11-12 ori mai mare peste punctul critic. Energoterapeutul este un om echilibrat. ci de 7-8 ori. am raspuns eu. in ceea ce 0 prive$tc. In cazulln Hi va spune de la sine cat ~i ce anumc care nu exista In necesar.Unii mantinca mai Fiecare are un mod de viata. cu un scop final. temfllldu-va pentru uman. Apropo. copilului dumneavoastra este mai bine. ci de 11-12 ari mai mare. Pentru a pastra familia. .a In tors yorba ahtinem? . adica: pe sottIi ei IlU ce prive$te tcndinta dinspre nivelul superior. invidie ~i suparare. dar Intrucat caracterul copilului In timpul tratamentului nu s-a schimbat. putin. . Apoi.. nu prin annonie el trebllia in ceea dirijat.- de racirea relatiilor ~i de Indepartarea ei de dumneavoastra." Hai "Atitudinea dllmneavoastra fata de ea nu permite ca ea sa se dezvolte. noi schimbam Insll$i trecutul. mult." pur $i trecerea In primul In altele.am conchis "Mama Insa refuza categoric sa lucreze asupra ei.a tatal. dar cu timpul ar fi Inceput sa apara probleme cu sistemul urino-genital. cu pancreasul. dar chiar $i acum. Ar fi putut aparea $i problemc cu Incheieturile. ati Impins-o In pennanenta catre vointa $i dorin\a. Elc vorbesc despre pierderi $i cu cat este mai ferm orientat amul spre stabilitate.Ajutati-o sa se simta iubita ~i s-o pastreze. - sa lucreze . trebuie expcrimentata franarea vointei $i a dorintei. daca omul se roaga nllmai pentru a-~i redipata sanatatea. Toate acestea ar fi Illceput sa funqianeze mai rau. puntind un disciplinat. atunci sentimentul de iubire de cea mui midi nelntelegere In relatiile sotia.Cum sa traim dacii tot timpulne interlo- Nu te Intrista. $i dojenit etc. a aparllt boala. . cum fusese pfllla la tratament. In eonsecinta. ~ j dorinta ar fi ajulls nu de 2-3 ori mai mare. nll-I mai putem Intoarce ~i carecta'?".~i aCllm ce este de facut" . Apoi boala este In primul rand 0 reaqie a viitorului. Va este greu sa credeti.a Intrebat la gelozie. . Daca mama copilului ar fi putut ierta ~i pastra iubirea In arice canditii.Cartile mele constituie 0 psihotrauma. vor fi schimbarile $i transformarea rand. In mod periodic. temut multi ani sutlet teama. atunci copilului i s-ar fi curatat ambele ramuri ale umanuilli. vederea ~i auzul etc. cand optica dumneavoastra se schimba fata de familie. trebuie sa ai ceva. al(ii ma. trebuie reale $i va exista unoI' probleme mama. a avut loc ace I transfer de la mandrie la gelozie. Pentru aceasta. Aceasta Inseamna ca epilepsia ar fi trecut. iar atunci copilul dumneavoastra nu va avea Ilevoie nici de medicamente nici de vindecatori. Totodata. a intrat In adaneime ~i a barbatul . atunci poate avea lac 0 asemenea mi$eare de la mandrie eu at at mai putine simplu Astfel. Dumneavoastra v-ati ell sa vorbim despre sex. ea a Ineeput sa-~i pastreze familia trebllia solicitat Ineepllt sa-I mai iubeasca. interna. recunosdind ca boala lui este legata de mfllldria ridicata. trebuia aeeasta accent mai mare pe straturile exterioare. V-a fost frica Hieste 170 171 -- . femeia trebuie sa se coneentreze ~i sa aClllTIuleze iubire In suflet. Cll atat Ii este mai greu sa citeasdi Illcrarile mele. Insa. copilul.am aratat eu. ar fi aVllt loc destramarea vietii personale $i neplaceri In ceea ce prive~te soarta etc. Ajutati-o Ii pe sotie sa se simta slaba $i fara aparare. ." cutorul. .Oare treclltul sa elimine iubirea $i.

la fel ca ~i omu!. Dar.. la mancare. ar trebui sa existe ~i bucurie. a j spus unul dintre noi: «Unui om dur se cuvjne bucuria. ClI timplll. Am ajuns la notar. Ne-am dus sa intocmim actele pentru aehizitionarea terenului. Dar pana cand omul nu-~i pune In ordine sufletul. 0 persoana sensibila. sub roata ma~inii s-uu aruncat animalele. 111i -a propus un teren. care sa dudi mai departe neamul ~i eu cat viseaza mai mult omul ~i dore~te sa obtina aceste valori. care sa-i permita sa-~i pastreze viata. Eu nu euno~team drumul. atunci nu situa!ia te Impinge la confort.ll1-a Intrebat Cred ~i In semne ~i In indicii. ~chiopatand. Eu am visat toata viata sa am asemenea dependen!a depa~qte nivelul critic. La mine problemele au uparut imediat. Capacitatile dezvaluite. Cand cineva traie~te Intr-un apartament mic ~i apare posibilitatea de a cumpara unul mai mare sau dind activitatea ta. am avut ~i nu demult. Realizarea personala constituie a mare fericire. delicata. i-ar fi omorat destul de repede sau i-ar fi Impiedicat pe copiii lor sa apara pe Pamanl. Din interes. La ce a visat omulill epoca primitiva? .La 0 locuinta care sa-I apere de frig. A doua zi am pornit iar de la vila ~i un betiv a pa~it deodata ~i a cazut sub roata ma~inii mele. carora soarta nu Ie-a permis sa se manifeste. iar celui sensibil ii revine tristetea». Distanta . eu atat mai mult se poate a~tepta sa apara probleme. Cand insa visezi foarte mult la ceva. ci tu te straduie~ti sa-I cape!i din rasputeri. Dar tll ai avut a~a ceva? prietenu 1 meu. am raspuns eu. in fata ma~inii a sarit un caine de rasa collie. Cati tineri talentati nu am vazut eu. unde am aflat ca In ziua respectiva nu se mai intocmeau acte.. Dar cainele s-a ridicat ~i. Pentru a nu pierde timpul stand Ia coada. predestinarea noastra se ascunde In dorintele noastre ~i visele noastre din tinerete..Deodata. Astfel se po ate Intampla ceea ce a scris Gogol In povestea "Mantaua": bogati devin aceia care sunt pregatiti pentru aceasta. Pe mine m-a interesat intotdeauna 0 fraza enigmatidi. tu crezi In sell1ne sau nu? . Toate <-Iveau<-Ita~amentul [ata de 0 soarta ~i viata pozitiva. Da. Cand am pornit spre vila. a lui Esenin: "Este exact a~a ~i In acela~i timp de ndnteles. . a fugit. am diagnosticat aceste animale. De fapt. renumele. Astfel. Alatl1ri un parc imens. munca ta. Cu greu am putut frana ma~iml.0 jUll1atatede ora din centrul ora~l1lui. el nu pOlite atinge aceasta fericire. Talenta!i devin aceia care nu distmg talentu!. am hotarat sa amanam problema pentm a doua zi. Cu toate ca la nivelul con~tiintei. la sex. iar tanarul care m-a ajutat sa-I cumpar s-a a~ezat la volan. Dupa ce am trecut de cateva cartiere. Au fost trase toate liniile de C0111Unicatie. deodata. Ma~ina I-a lovit. banii. Locul a fast s dau seama cum de nu I-am strivit. are mai multa iubire in suflet decat 173 minunat. Am crezut ca I-am omoral. am avut destu\ de multa minte sa realizez ca eu IlUtrebuie sa cumpar acel teren. Nici pana azi nu-mi 0 casa In natura.. el s-a rostogolit In aer ~i a cazut pc pamant." Ca ~i cum daca ar exista multa iubire in suflet.. situa!ia ta te obliga sa ai un anumit nivel de confort este una. se putea construi 0 casa care sa corespunda total eu cerintele mele. In principiu. Cand 0 172 . acesta nici nu po ate sa ghiceasca acest lueru. animalul l~i cauta singur rnoartea. de cateva ori. ~tiu faptul ca 0 casa sau un apartament CllillparatIntare~te putemic sentimentul de aparare. \ ~ ~ J - Apropo.

lIn rtunas bun de la ceva. ~i In acela~i timp. La Inceput ferieirea ne-a orbit ~i acuprins totul. putemica. Am avut de toate: bani. ~ ~ j persoana dura. A doua cale: se poate degrada. Pe masura ce ne dezvoltam. Dar eu cat a durat mai mult idila noastra. au Inceput sa apara ~i mai multe probleme. cand noi pierdem de 10 ori mai multa ferieire. . Fericirea. Insa. Tot ce s-a Intamplat a fost deosebit de injust ~i ilogie. atllnci Incepe mai departe boala. Aduceti-va aminte maxima mea veche: . atunci sllferinta ca pierderea I'ericirii umane nu se transforma In ebinuri de nedepa~it. eu cat este mai Inalta sensibilitatea dimensiunea sufleteascaa omului. ea era casatorita. ClI atat mai mult este capabil de 0 imensa dragoste umana. Calea a treia: sa ne adresam iubirii ~i fa!a de Dumnezeu. In Inehisoare. S-a creat 0 situatie de nerezolvat. deci.Eu am oeupat 0 funC\ic In alia. . deei." Omul dur deseori se bllcura numai pentru faptul ca nll observa ee a pierdut. Apoi. Cu cflt cste mai mare dimensiunea dorintei. La un moment dat eu am sim!it ea mai departe nu mai pot. Insa. in asemenea cazuri se pot alege cateva dii.povestea un paeient. noi nu-I pierdem niciodata. Acolo. lar dupa 0 jumatate de an am intrat la pu~carie. lui Dumnezeu. in realitate Insa. ~i totu~i tristc~ea Inseamnadepresie. Primul an petrecut In pu~carie a fost un co~mar. putere ~i posibilitatea Implinirii dorintelor. am eitit cartea dumneavoastra ~i anii au zburat pe neobservate. ci Ull mijloe de cre:jtere III dimensiunile sentimentelor bolnavicioase. Inseamna mult mai mull decat banii. 111continuare. atunei apare mecanismul aprecierii. Divinul. Inseamna ca eu trebuia sa mor."Celc mai teribile pierderi sunt acelea pe care nu Ie observam.\\ . am avut ~i mai mult. cu atftt mai mult am Inceput sa suferim. cu atat mai adanc ~i mai acut poateel sa simta boala. Oezvoltarea nu Inseamna numai un avant al sentimentelor -5idorintelor. $i daca noi eonsideram ca pentru onestitate trebuie sa ne 174 175 -- . renun~area la dragoste. posibilita!ile de ehinuire a eorpului ra~i man acelea~i. adica iubire. Tot ceea ce este lIman ~i tot ceea ce dobandim noi trebuie sa pierdem. iar dimensiunea ehinurilor sutlete-5tidevine mai lata de ce. noi percepem acest eeva ca pe ceva necesar. ~i tristetea ~i melancolia constituie un adio. Peste cateva zile am Inceput sa am neplaceri la locul de munca. Care cstc sensu I 111 acest caz'? Tristetea ~i amaraciunea Inca !HIInseamna depresie. Eu eram casatorit. nenorocirea ~i moartea. iar pe de alta parte nu oriee boala poate fi suportata de el. renunta la sentimente cllprinzatoare mic!?orandll-se atunci ~i plafonul bolii. $i iata 0 Intamplare pe care putem s-o numim drept ilustrare pentru alfabetul vie!ii. mi-a fost schimbata In chinuri fizice. ca sufletul meu nu poate suferi mai mult. Eu ma gandese ca de multe ori mi se pun doua Intrebari: de ce oamenii talenta!i dispar mai des decM eeilal!i oameni" $i de ce oamenii coreC\i traiesc adeseori mai prost decat ticalo~ii ~i nemernicii? Iar bunatatea ~i onestitatea Inseamna de la sine fericire. Cand ~tii pentru ee suferi Inseamna cii dispare suferin(a. Moartea. Nu se ~tie de unde. Prima cale: daca nu supoqi suferinta. Pu~kin a introdus 111literatura notiunea de trisle~e luminoasa. daea simtim de 10 ori mai mult dragostea umana ~i satisfaqie. renun!at la suferin!ele Am In!eles ferm: ea dad am suflete~ti care mi-au limpezit iubirea mecanismul arata astfel: iubirea de Dumnezeu na~te dorinta ~i sensibilitate. lata. Cll at[tt mai multe poate atinge omul In viata. Oar femeia a fost maritaUi.

I \ ~ ~ _J pliiteasdi In plus. Aceasta inseamna ea noi toti trebuie sa ne vinovati. De~i. Dupa aceca.. deasemenea nu-i bine. iar suma acestci datorii a fost egala cu banii pe care i-au luat de la mine. sa 0 nimicim. neaparat pierzi maine sau poi maine. EI s-a bllcurat ~i a spus ce intuitie buna am avut.-iII8iII . iar 0 mare parte din energie se consuma in zadar. noi atllnci In acest plan 0 intuitie huna pentru noi este sinucidereu. 0 anumiUi SlIS. ~i aeolo nu trebuie sa te bagi cu adica In primul rand spre dezvoltarea sulletului. ca!?tigfind azi. A doua zi insa. Cu cat vedem in taate vointa divina." ~i procedez la fel. atunei simtim 0 nemultumire de sine ~i teama pentru viitor. rat1une.Nu pot Intelege nicidecum. eu am observat 0 partieularitate interesanta. fiecare degaja ulterioara. iar In acel moment se degajeaza la dumneavoastra 0 portie de energie care permite solutionarea problemei. Sa ne Inaltam deasupra femeii. Ce este 0 intuitie buna? Cum sa dezvoltam in sine intuitia? Depinde ce intelegeti dumneavoastra prin intuitie buna? 0 suma mare de S-a dus un om intr-un cazinou lui Dumnezeu pentru faptul ca nu s-a Intamplat nimic. Dezvaltarea nu a avut loc. este adevarat. Hai sa vorbim mai bine despre femei. cu atflt noi economisim encrgie pentru dezvoltarea proprie fara a 0 cheltui in zadar. furandu-ma sau insu~ind banii mei. cleci ce trebuie sa simt eu cand comunic cu 0 feme ie' . Adica. supravietuirea lar intuitia noastra trebuie . atunci gre~im.- Doamne. dad noi nu ne folosim de sa ne ocroteasca de tot ceea ce poate deteriora aceasta in mod just. 0 intuitie buna este numita aceea care ajuta la Indeplinirca devenim robii propriilor dorintelor dorinte.. Astfel intuitia lui a fost buna sau nu? Noi. intrucat s-ar fi destramat terenul pentru razbunarea mea. este ~tim viitorul inspre in subcon~tient. sa fim egali ell femeia tot nu este bine. . eu nu iau nici 0 hotarare. intampJator. a fost jefuit ~i ucis. cu totii. Cand pe mine In-all in~elat. ca dadi te ocupi de afaceri ~i nu e~ti onest ~i de illcredere. inchipuiti-va ea a aparut 0 problema. cautand 0 partie de energie necesara pentru sufletul nostru ~i cateodata chiar ~i de viata. Dadl noi Incepem sa manifestam ura ~i suparare. Sa spunem ca trebuie sa intelegem de ce s-a Intamplat aeest lucru ~i ce trebuie fkut ca lucrurile sa nu se repete In viitor. eu spuneam mereu ca acqti oameni VOl' fi pedepsiti de DU1llllczeu. parandu-ne rau ca s-a Intamplat acest lucru. Daca. s-o asuprim.Imi 'pune neplacere dezvoltarea prietenul mell Intrerupandu-ma. multumit Apoi ell i-am problcme. exista ~i u ca~tigat bani. . nu este bine. insa. noastre. am arlat di acc!?tia s-au 'i'nglodat in mari datorii. Apropo. Sa spunem ca este yorba de 0 mare neplacere. a reie~it di una din condiliile boga!iei lor ei Ie numeau il1credere !?i ollcstitate. dar ~ de fiecare data simt ea vointa ~i dorinta mea sunt secundare. 0 cuno~tinta mi-a spus urmatoarele: Eu m-am simtit mai bine dind am inceput sa repet fraz~t: ~ . inseamna ca mai departe vor aparea mai mulre 176 177 . Cfll1d ill America au fost chestionate catcva mii de milionari.Noi trebllie sa ne ajutam reeiproc ca sa ajungem la Dumnezeu. Insa. Acolo. Oar nu a avut loc oiei 0 pedepsire. Deseori. logica ta care cauta in permanenta vinovati ~i exacerbeaza dorinta de a se razbuna. lntuitia. pc care eu am numit-o dreptate.ndreptata de perspectiva.

In general. Este neaparat necesar ~i sentimentul dupa ce am Invatat anterioare. care ne ajuta sa experimentam adiea s-o faei iubirii. am raspuns eu ~i eu grell m-am abtinut sa rand noi trebuie sa vedem eul divin In omul apropiat ~i sa ne sim(im In fata lui fara aparare.Cum de ceo Pentru a deveni mai putemic. eu doresc sa ma due sa fae exerci(ii Intr-o sala - putem sa-I uram ~i pe care trebuie sa ne razbunam. sufletul De ce nu se pot pune cheile pe masa') Masa pe care !loi maneam are in subeon~tientul nostm 0 Insemnatate deosebita. Inseamna ca trebuie sa traim In acel sentimentul se fadi eu diteva are inainte de somn? Atunei dependenta de dorinta este mai mica. - in consecinta. mai In In al iubirea. nu-i a~a? Oar de ce nu" presupun eu. de somn sau daca Ii De ce este preferabil sa ceea ce facem se situeaza Intr-un numaram. fa(a de el ca un tata iubitor. regimul de a simti superioritatea. Ce ne impiedica sa percepem sentimentul iubirii? Autoprotectia. Daea noi ineercam sa ne aeoperim eu 0 situatie sau eu 0 locuin(a luxoasa. Oaca noi incercam sa ne protejam eu bani sau eu aptitudinile.. . nu zambese. In al treilea rand. poate.. totul va fi normal. acele obiecte care sunt a~ezate deasupra a eeva. mi se adreseaza unul din eei prezenti.~ \ ~ ~ _J sprijinim ca sa simtim sentimentul iubirii. 2) sa iar In cazul In care luam bani Inainte rabila. ca un copil iubitor. Tot ceea ce sta pe mas a mare~te valoarea acestuia. .. - pe care po(i sa-I calci In picioare. a mari volumul mu~chilor ~i pentru a dobandi 0 silueta atletica. in fata acestui noi Ie sentiment !loi trebuie sa fim complet fara protectie. iar ca urmare Incep problemele. noi Ie pierdem. de antrenament. Intr-un apartament. poate Intari dependenta de 0 soarta favorabila. De ce vrei sa te duci la antrenamente? - Apropo. acest lucrn poate Intari dependen(a de soarta favo- 17X 179 . mare~te insemnatatea lor ~i in eonseeinta este nevoie ea aeesteobieete sa Ie alegem coreet. poate sa-mi Da. ~i acum analizeaza care sunt seopurile tale: 1) sa intare~ti sanatatea inseamna eoncentrarea spre viata. din cauza ca cu cateva ore Inainte de somn tot loc superior In subcon~tient. Cheile de la casa Ie consideram drept un - - doilea rand... pierdem. sa te ocupi In loc de somn. toate de rivalitate pot fi ~i dorinta acestea Daca Intaresc mu~ehii ~i devin dauneze acest lucru? - mai putemic. sa simtim regimul In ceea ce prive~te simbol al apararii ~i al soartei favorabile ~i lasarea lor pc masa pe care se mananca. eliminate. ~ de unde a aparnt supersti(ia de a nu da ~i a nu lua bani seara? Probabil. noi trebuie sa vedem egal cu noi ~i sa manifestam concomitent frate. robului. judeciind dupa toate. . ea sa se uite fetele dupa tine. Apropo.se agita un nou interlocutor. dar numai cele trei nivele pe care regimul du~manului severitatea ~i pedeapsa. importanta primul dedt mod. De dragoste nu se poate aseunde nici macar in spatele vietii. noi trebuie sa vedem eul uman ~i sa ne comportam cu 0 dragoste care nu exclude 0 dragoste de prieten ~i sexual. - Ce se intampla eu sexul inainte de somn? Cu sexul trebuie - - ma intreaba ~i atunci prietenu!.

Antrenorul nu s-a lasat. pe langa ei a trecut cu 0 viteza mare lln tladill pe a bicicleta obi~nuita ~i a disparut in departare. eu nu am timp de pierdut cu discu!ii cu tine. Are lac pregatirea pentru campionatul mondial. ~i iata un exemplu: pleaca un sfant in Mun(ii Tibetului ~i incearca sa eueereasea acea stare 111 care dispare dependen!a de voin!a. in suflet nu apar greutatea. cu cat sunt mai mari seopurile pe care lli le punem in fata. au pornit sa zboare pe traseu. Ochii antrenorului au ie~it din orbite. Atunei ee sf}fae'! Sa nu ma oeup de sport'! Problema consta in faptul ca a practica sportul ca ~i orice alta activitate a omului poate fi totodata 1ndreptata 1nspre acumularca iubirii. Odata. echipa na(ionala de cicli~ti a Fran(ei a ie~it la antrenament ~i antrenorul Ie-a dat startul. Eu lucrcz ca pompier. I-a gasit a doua oara ~i I-a rugat sa participe la campionatul lumii. Deodata. Oar eu cat te vei eoneentra mai mult asupra acestor probleme 1ntr-o saUi de gimnastiea $i ell cat ob!ii sueeese mai marL ell atat mai multe probleme 0 sa a1 eu sanatatea. De fapt. ele vor dainui mai mult ~i nu vor dauna niei sanaUitii $i nici destinului. 3) sa 1ntare~ti dorin!a de atrae!ie a sexului frumos.am raspuns eu. Se pare ca a cucerit de cinci ori titlul de campion mondialla ciclism. Cand insa au aparut la noi ~colile de karate ~i diferitele forme ale artelar mar!iale. Dar pentru a 1nvata sa cream 0 stare interna justa ~i apoi s-o pastram 1n momentul supra1nearearii. toate acestea s-au transformat in simple batai de pumni ~i in fabricarea de criminali. eu ee se oeupa ~i cum a ajuns sa atinga asemenea rezultate de neinehipuit. iar cicli~tii. eu dit obtill mai multe sueeesc. ~ __I devii mai putemic. esen!a artelor mar!iale este cu totul alta. baie!ii mergeau la box pentru a se tabaci unul cu altul sau pentru a se lauda fa(a de fete. iar dispozi(ia tuturor participan(ilar era deosebit de serioasa. Nu pun mana in foc pentru exactitatea detaliilor. Atunei mll~ehii nu eresc 1n volum. iar rezultatele nu apar dintr-o data. in acest moment. Carpul devine intr-adevar frumos.Este la fel. "Dragul mell. Dad eu am ajuns intr-o seetie pentru a sllopi pe cilleva. prin efortul fizic. Apropo. ei u~urarea. Cu to!ii au ineeput sa depuna - un efort uria~ ell sa intre in forma.La noi.Care este situa(ia cu artele mar(iale" . ci devin mult mai puternici ~i mai rezisten(i. iar deodata. trebuie sa muncim mult. un tlacau dintr-o eamuoa bate toate reeordurile fara sa-~i dea seama. antrenarlll a reu:. . de darin\a ~i de via!a ~i in momentul in I HI IXO .. Va voi povesti a~a cum am auzi!. lar in continuare apar probleme de sanatate ~i cele legate de destin. bunatatea ~i exuberan!a.. . Dupa 2-3 zile. 1. Deci. de asemenea pentru a cuceri un lac in campiona!. lar scopul eel mai mare i1 constituie dobandirea propriului eu divino . Energia nu se eonsuma pentru 1ntarirea mu~chilor. Eu trebuie sa ajullg aeolo sa rezolv a sumedellie de prohleme ~i sa ajung inapoi. tellsiullca ~i furia. ci pentru planurile strategice subtile ale dragostei ~i ale bunata!ii. intr-un ritm acerb. ell soarta ~i cu rela(iile fa(a de femei. in schimb. cu atat mai multe putem ob!ine de la via!a. ell atat mai mult dorese 111subeol1~tient sa umilese sau sa distrug pe cineva. iar bicieleta Imi trebuie ca sa merg in ora~ul veeill sa a vizitez pe iubita mea. cineva mi-a povestit a intamplare interesanta. ~i atunci. adica sa-!i mare~ti eapacitatea ta de aparare ~i a 1ntari soarta.it sa-I gaseasea pc aeest tlacau $i a ineeput sa-I ehestioneze." EI a dat din umeri ~i a zburat mai departe.

3) AtitUdinea incorecta fa!a de alimente ~i de sex. Care trebuie sa fie timpul optim" .Aproximativ de la 5 la 20 de minute. care sunt eauzele bolii? 1) Medilll nefavorabil . Pentru transformarea energiei este inca nevoie de timp. . . enta ridieata a dorin!elor. Este natural. Scopul artelor maqiale nu il constituie umilirea ~i distrugerea adversarului. umilit ~i ciind to!i se comporta cu tine nedrept ~i eu atat mai greu este sa-ti pastrezi starea justa interioara cand trebuie sa te aperi' sau sa ataci. . de indireare nervoasa ~i ca rezultat atraetia sexuala nu mai intervine.Eu a~ fi pus concep!ia despre lume pe primul lac. fa!a de caracter.a In primulrand. iar apoi coboara in vale incercand sa-~i pastreze aceasta stare. de suparare.Astfel. apoi Cll iritare ~i ura ca ~i slugile care dorcsc sa se echilibreze. ploconindu-ne in fa!a acestuia ~i uepinzand de el. Cand reu~qte.Oar daca totul se petrece foarte repede . Oar dumneavoastra va afla!i intr-o stare de iritare. fara aroganta. ~ J care sufletul lui se deta~eaza de viata ~i dorinta.'?imentina aceasta stare. 4) Concep!ia incorecta despre lume ~i ca atare. Sa presupunem ca sentimentul de dragoste trebuie sa se transforme in energie sexuala. Apropo.este elar. ~i dcodata observa di nl! poate sa-. Oar din nou starea dumneavoastra interioara echilibrata va sugereaza singura ce sa mfmcati. Se pare ca a fi sfant in mijloclil oamenilor este mult mai greu dedt deta~andll-te de toate: este mai greu sa pastrezi calmlll. nu victoria exterioara ci bucuria aratat prietenul meu. invingi deja orice armata.acesta este determinatde stareafemeii ~i jnseamna ca ea are 0 concentrare subcon~ti- nu a barbatului. teama ~i iritare.Ce demonstreaza faptul daca aetUl sexual este foarte seurt? I\' cea interioara~i in primul rand asupraeului tall uman este cea care conteaza. adica exact cat recamanda medicii. La inceput noi ne raportam la propriul eu uman cum se raporteaza pqtele la stapanul sall. Capacitatea de a invinge tara a lupta a demonstrat echilibrul interior al celui care practica artele mar!iale.Binein!eles. Se intampUi ea uneori sa dori!i sa flamanzi!i. ca ~i de la subalimentare. in ce cantitate ~i cfllld.Oare de la lipsa de sex pot aparea boli? .este bine sau rau? . Hai sa tragem 0 eoncluzie asupra cdor spuse de tine. Adevaratul invillgator este acela al carui victorie nu este baullita. . . Artist devine acela care pe dinauntru este incalzit de iubire. lui ii este mai u-?or sa pereeapa eul sau divin ~i sa se concentreze asupra acestuia. ~i iubirea cfmd e~ti impins. el in!elege ca a aiuns mai departe in evolu!ia sa.. ca pot aparea probleme. ajutandu-I cu dragostea noastra ~i educandu-I coreet. ci pastrarea eului tau adevarat in condi!iile cele mai grele ~i inadecvate pentru aceasta. iar alteori sa infuleca!i. 0 femeie m-a intrebat nu demult I X3 IX2 . iar apoi el coboara intre oameni. 1. 2) Obiceiurile dauniitoare. .-iiI8I . EI se intoarce inapoi ~i dobande~te din nou starea inal!iitoare a sufletlilui.Eu cred ca are loc aeela~i fenomen ca ~i cand dumneavoastra ati consuma masa de pranz lr1tr-UIl minut. invingand eul uman propriu. Este la fel ca ~i dind dumneavoastra ar trebui sa mancati dar din cauza unor necazuri traite v-ati pierdut pofta. apoi incepem sa-I calcam in picioare ca stapanul pe sluga sa indolenta: apoi incepem sa-I iubim ca pe un copil imperfect. in vale.

Pentru femei sunt importante familia. adica In timpul bolii ~i al mortii. IX5 rand prin pastrarea iubirii atunci dlnd sentimentul este diminuat. adidi legata de gelozie ~i de dorin!e. iar a doua pentru barbati. Aici. Omul nu poate sa invinga dorinta de a manea. dar el s-a ata$at atilt de mul! de stabilitate $i existenta pozitiva. profesia. oare eu 11lI-1 stimulez? . capacitatea de a pastra iubirea. la al treilea apare ca lipsa de dorin!a de a trai. Omul se impotrive$te destinului sau. .Am practicat yoga. adica continuarea vietii. iar In a doua . Apropo. Astfel aceste pozi!ii principale trarea asupra a doua tendinte permit sa blocheze concenale fericirii umane. Oar mai de parte urmeaza hoala ~i moartea. Cfmd copilului ji estc frica sa ram[ma singur. EI trebuie sa s. ceva trebuic sa doara. Astfel. s-a certal. pilna acum. Apropo. nu pot intelege cauza scurgerii energiei. iar la al patrulea ca gelozie.himbe. Oar iata. . Daca rcglementez problema Cll rinichii. In prima postura. iar eu calatoresc cu viteza Intai sau a doua. . Daca copilul face nazbiltii.invers. Pentru barbat sunt insa importante munca. permit InlAturarea cauzelor care stau la baza multor probleme.Eu am 0 intrebare interesanta.Oar daca eu voi ierta In permanenta omul care ma tradeaza $i nu se comporta adccvat. copiii. apoi are gre~uri.Cand eu vorbesc despre gelozie. Una dintre trasaturile ata$amentului rata de dorin!ii depinde de alimentatie. se poate trata aceasta depcndenta in primul incet sa te mi~ti In spate. Atata timp cat exista scurgerea energiei. ca 0 teama in fata viitorului. iata inca 0 cauza a bolii. obiceiurile $i modul de via!a.intervine unul dintre ascultatori. Cand $arpele i$i schimba pielea. sa presupllnem. adica dorinta. . Se poate II afirma ca yoga este 0 filozofie descrisa prin mi$cari ~i posturi. in sufletul dumneavoastra 11 ierta!i intotdeauna de$i prin aceasta 11pedepsi!i. stand in genunchi Incepi IX4 . ineat renunta sa faca ceea ce solicita de la el soarta. atunci cand viata se destrama. In primul r[lIld estc nevoie sa ma ascund. Pur ~i simplu la unii oarneni aceasta poale arata ca invidie. Intrueilt la baza tuturor dorintelor se afla atractia sexuala. se poate reduce arice exercitiu fizic la doua tipuri . subin!eleg dependen!a de via!a $i de dorinta. iar cea de-a doua reprezinta vointa $i dorinta de a conduce. . Sub bataia ritmidi a rotilor pc mine m-au preocupat in permanen!a problemele mele. prima pozitie este foarte grea pentru femei. Oupa c[lteva zile eu mergeam cu trenul care ma ducca la Moscova.\ I ~ j care este cauza bulimiei'! Adica ea la inceput mananca. care a In$elat. Tema este una ~i aceea:ji. continuitatea neamului. Este posibil ea eu sa merg ell prima viteza. el se teme foarte tare de maarte. Se acuIlluleaza un complex care duce la Y0111a. a suparat. iar la al!ii ca bilrfa. profunzimea prohlemelor pe care Ie rezolv necesiUi euplarea vitezei a cincea. aptitudinile vointa $i dorinta de a conduce. Capacitatea de a ierta pe omul iubit. atunci Incepe sa sufere ficatul. sa ma deconectez din cotidianul vietii. V itezele eu care am ie$it.Suntem eu to!ii fiii lui Dumnezeu. Este nevoie sa schimb eeva ill mod esential. in principiu.cste asanacamilei ~i as ana iepurelui. De ce') Aceasta intrucat prima pozitie constituie Injosirea I"emeii. eI trebuie lasat singur. Aiei avem de-a face de asemenea cu dependenta de via!a $i dorin!a. la al cincilea insa. Pur $i simplu nu trebuie sa uitam ca !loi suntem cu totii ni~te copii marL.

Cu cat am mai adeseori suprema mea incredere ~i lipsa dorin!ei nu era de fapt de a conduce multa Incredere In cineva. a Inceput sa se Intoarca spre stanga. de curba. pentru a-~i satisface dorin!ele. Oar Cll Apropo. Mi-a mai ramas sau dOlia. iar ferodourile de frilna decat atunei eand franam. am deviat de pe pe un drum Ingust. dar Inainte am redus din viteza. cu atat mai mult depind de acesta. eomporta Intre dorin!ele era urmatoarea: inseamna lui ~i ale mele. Unele dintre obiceiurile mele cele mai proaste erau meaa revenit un episod traseul principal drumului camionul Mergeam cu ma~ina spre cas a de vacan!a. inseamna sa eoncillei un alt om? Aceasta un compromis ollamentului este multumit. Ca pe un film luat cu Incetinitorul eu am vaWI col\U1 bar" ma~inii noastre. inseamna ca el este rau ~i trebuie supus judeca!ii. proeeda niciodata astfel. ca 0 sanie. Am facut un zig-zag ~i am zburat mai departe alaluri de camion. atunci Intre noi se isca un contlict. Daea eu ma in arice detalill. in al doilea rand. eu nu a sa am putere. Dupa a cu extrasenzorialul? ocup de pictura. Sa te grabe~ti In foarte placuta. EI munce~te pentru via!a lui. clipe nu este 0 ocupa!ie patra. el IlU se in el. In niei un caz nu umblam la schimbatorul de viteza. in fa!a noastra.~ IIlSeamna sa gase~ti ma ener- stanga. "pas at pe pedala dreapta. intram IIIcamion. ceea ce mi-a permis sa pastrez eontrolul asupra ma~inii. Daca eram derutat pe drum. obliga!iile astfel indit Daca eu nu !in cont de In loc sa apas pe pedala de frana. Sa presupunem IX7 IX6 -- . Oar ~i obiceinrile ultimele mele trebuie precis schimbate. putea sa ne coste mult pe toti. accelerand pan a la 120-130 km pe ora. SemnalizaDar ~i a~a yam dind eolaboratorii faeeau eeva supert'ieial. Am Incercat sa-I ocolesc pe partea sllpararea. ea dadi nu-~i face datoria. maximum cercetarile din nltimul timp s-au acumulat 0 serie de probleme mult mai repede decat posibilita!ile mele de a Ie rezolva. am de gaz. eu Intotdeauna faeeam inca care intram in curba cupHind in viteza Am cuplal Inainte ° prostie. Eu am incredere ma In~eala. Am hotarat In sinea mea di nu voi mai altceva dedt amestec 0 lene obi~lllIita problema cOJ-ecL Se ridica cum sa conduci corect. M-a salvat numai obiceiul meu de a lupta pentru viata pana la ultima Ilumai 0 secunda Atnnci. Este mai bine sa schimbi carjele. Ma~ina ~i apoi imediat care a alunecat a sarit In fa!a. ell am transmis pur ~i simplu mele altuia ~i Incep sa depind de el. in memoria care s-a Intfimplat cu doi ani in urma. Astfel. plin de panica. evitand spre de cu camionul camiollului am In tors volanul la cinci eentimetri acest lueru ~i Incerc suta In sllta sa 11 Intarat impotriva mea. iar eI ma tradeaz3 ~i era tarziu. omul nu va munci niciodata pentru mine. la mijlocul gonea un camion. S-ar putea ca sa fi sosit timpul ca sa termin In ultima vreme a~ dori foarte mult sa ma Acest lucm nu este inUimplator. impactul earoseriei piciitura. eu am Incredere In cineva daL de fapt. Inca putin ~i intram sub camion. treceam mereu de la 0 viteza la alta. Oe ce nu pot sa renun! la aceasta? Pentru ca eunu pot forma pe al!ii. inainte alnul prime~te Ce . astfel ca nu am putut sa vad directia In care dorea sa mearga camionul.\ referitor ~ J la mundi. in acelmoment. eu 0 viteza normal. La curbe motorul. imensa. Schema ratiun salarill eu care toarele din spate erau acoperite cu noroi. Eu am apasat puternic pe pedal a de frana ~i imediat am inteles ca rotile au Intepenit. decupland a treia. iritarea ~i exigenta inaWi fata de oamelli. Am ineercat sa revizuiesc aceasUi schema: in primul rand.

Am inceput sa ne intelegem Cll capiii. necontrazicandu-I pe inlerloculornl meu. I-am adunat ~i Ie-am spus: .Crede!i ca aceasla maniera ajUla rela\iilor Iloastre? Daca ieri lendin!a principala a fost de acuzare ~i lipsa de bunavointa. impreuna cu doi prieteni. eu mi-am fixat cateva reguli: 1) sa nu te aperi emotional eand te supara cineva. Acesla. in acest caz. tincti minte ca trebuie sa faccti doua chestiuni . Ii tracaseaza in permanenta. Aeeasta inseamna ea. uneor]. A doua conversa!ie a avut deci loc ca ~i cum ar fi fosl purtala de doi oameni complel diferi!i. La urma urmel. Iini~lil. Mi-am adus aminte de un alt episod pe care mi I-a poveslit un pacienl al meu. atunci cauza impacientarii dispare.prima: sa iubiti. ci stand alaluri de e!.Pentru ca sa nu existe conflicte intre noi. A doua zi m-a sunat acest om ~i a inceput discutia intr-o mat~iera de aeuzare ~i agresiune. eu atat mai putin puteam controla situatia. sa stimati parintii ~i sa aveti grija de ei: a doua: daca parintele v-a rugat ceva trehuie sa Indeplinili acel lucrn ~i Inca imedial. Aducandu-mi aminte de intreaga noastra discutie. orice problema de comunicare ~i de conducere ne da un impuls spre dezvoltare ~i nu spre pierdere de energie prin impacientare ~i nemultmnire. iar apoi. iar pe acesla illuam cu noi. am replical eu. in timpul convorbirii el ~i-a amintit de gre~eala mea.\ ~ J di exista suprafala globului ~i pe aceasta Illilioane de puncte iar In centrul lui un singur punct. . inseamna ca daca formam la copil un comportamenl just. Eu am Incercat sa analizez esenta pretentiilor mele fata de eopii. Ei au baul. aeesta este beat. NUllleroase persoane. Ell am inceput sa ma apar.Dumneavoaslra Imi spune!i ni~le lucruri suparalOare. au sIal pe 0 banca alaturi de eatedrala Nikolski. Eu ~i partenerul meu de afaceri Irebuia sa Indeplinim caleva sarcini. IX9 . Dupa aceasta ne-a venit mult mai u~or sa traim. lata ea ne-am intalnit sa discutam planul viitor de ac!iune. raspunzand prin a-I invinui. Oar In schimb trebuie solicitata neconditionat respectarea a doua-trei puncte principale. Se pare ea cu cat am ineercat mai mult sa-mi apar dreptatea sau demnitatea. eonflictul nu s-a inche. . V oi descrie In linii generale aceasta intamplare. . Unul a fosl ieri. insealllna di treouie sa renuntalll la controlul detaliilor ~i sa incetalll sa acordam acestora vreo atentie. Dar eu m-am comporlal deja eu lolul allfe!. Se poate conduce prin suprafata sau se poate conduce prin centru.lata. Pe noi ne eondue obieeiurile noastre. educand copiii. sa !HI spui lueruri SlIparatoare.' IXX . am rezolval orice problema. La ineepllt eu am demonstrat bunavointa mea. atunci aeum a devenit 0 conversatie de hunavointa ~i cxplicativa. Ca urmare a gre~elii mele involuntare. 2) sa Ill! in"inuie~ti. aeesta a suferit intr-o oarecare masura. au arMat ei spre lInul din noi. Din intfimplare. Ell mi-am adus aminte de 0 situatie recenta care mi s-a intamplat. altul a aparut azi. Ie controleaza fieeare pas ~i se impacienteaza la cea mai mica actiune incorecla. 3) sa demonstrezi marinimie ~i sa faei complimente. adica nieiodata sa nl! raspunzi cu un repro~ sau cu suparare la supararc. Cel mai interesant lucru a fast ea in multe privinte trehuia sa cedez. in acel moment s-au apropiat doi militieni tineri. V oi pute!i pleca. taate dorintele ~i preten!iile noaslre trebuie pur ~i simplu reduse la caleva principii esentiale.at eu intreruperea deplina a relatiilor.

trebuie sa treci de la eomportament la neeesitatile ~i dorintele lui. Dacii noi manifestam in primul rand iubire fata de un alt om. dupa care amandoi au plecat. ~i cu cat simtim mai bine aeeste lucruri.! Timp de c.Dlimneavoastra avcti prieteni? . Apropo. repro~uri ~i iritari. neasemanarea Cll noi. . capacitatea de a invinge ceva. ~i cand este posibil sa-I limitam ~i sa-I prejudiciem.m-a intrebat paei- . nu este voie sa te aperi freeventa la divino ~i cu cat ne-am obi~nuit mai mult ca energia care emana in primul rand din iubire sa 0 adresam eului divin al omului. aeest evenimenlo .\ \ ~ ~ J 0 aselllenea situatie este obi~nuita. de aiei. . dar noi trebuie sa gasim ealea fie ea dorim sau nu aceasta. - emotional. ceca ce este destul de eomplicat. de obicci J11-umiritat ~i am dClllonstrat dreptatea mea. Apoi. 191 190 -- . Indiferent cum te-a suparat parintele. dadi cineva v-ar propune s-o faeeti. care pot deveni izvorul conflictului. Aceasta inseamna ea trebuie sa elaboram in noi in~ine obiceiul de a vedea in primul rand'in om divinul ~i sa ne comportam fata de acest divin eu dragoste ~i bunatate. Cum sa ne comportam faIa de semeni? In a~a fel incat ei sa ajunga mai u~or la Dumnezeu. sc situeaza iubirea ~i bunatatea. interesele noastre niciodata nu eoincid pc deplin. ~i invers. Cu cat il inIelegem mai mult pe celalalt om. eu atat ne este mai u~or sa determinam partile sale slabe.i-am Intrebat eu pe militieni. Insa deodaHi Ill-am eomportat cu totul allfel. ~i care e problema'! DUl11neavoastra v-ati abandJlUl prietenul. Vazand in om divinul. invinuind sall dojenind pe altii. Nu s-au a~teptat 1a0 asemenea Intrebare. in aeest caz.. eu atat mai mult nu ne este ingrozitoare individualitatea lui.Atunci intelegerea eomulla va insemna 0 eautare reciprocii a divinului ~i nu apararea ~i distrugerea umanului.. se procedeaza la sacrifiearea unci sume mici de bani pentru nevoile militiei. mea sdinteiaza 0 recenta convorbire eu a In glasul acesteia rasuna disperarea. In memoria euno~tinIa. eu atat este mai u~or sa gasim un limbaj comun eu el ~i sa rezolvam impreuna eu el 0 oarecare problema. insa daca noi vedem In om in primul rand divinul. avem.terea esentei umanului prin adresarea tot mai - /I Apoi unul din ei a dat din umeri. adidi nu este voie sa te iriti. noi yom putea vedea cfll1d putem sa ajutam omenescul sau.ezi. Dar aiei tinerii au fost Illontati sa fie fermi. Sa schimbam retlexele supararii ~i condamnarii cu retlexele nazuintei catre iubire. Legile dirijarii se reduc la cunoa:. In asemenea eonditii. orice problema se rezolva rapid ~i reciproc avantajos. Cu cat ne straduim mai mull sa dirijam pe cineva. stand pe ganduri. Da. atunei putem percepe u~or aeel uman care izvora~te din divino Pentru a conduce omul. atunci inloldeauna gasim un limbaj comun ~i Intelegere. adica dependenIa lui marita de ceva. Ei s-au inmuiat. ne-am privit. concentrandu-ne asupra umanului. eu.iteva minute.Cum explicati entul. ~i copiii trebuie sa aiba aceea~i atitudine fata de parinti.La nivelul uman. atunei ne este mult mai u~or sa aeeeptam boala ~i injosirea propriului eu uman. Astfel. sa te superi ~i sa repro:. Inainte de toate sentimentele pe care trebuie sa Ie manifeste fata de parinti. cu at at mai mult se VOl' na~te Illvinuiri. trebuie sa Iii cont de posibilul lui eomportament.

-'
comportament just: fie un comportament un stereotip de Inconjuratoare, fie un mediocru pc care II vedem In lumea superior. ideal. Tot ceca ce iese din cadrul comportament re~pingerea, nepUicerea, 0 agresiacestui model ne stftrne~te vitate interioara sau exterioara. Cu cflt avem mai putina iubire, modelul acceptat de noi. Fata eu atat mai tare sus\inem dumneavoastra s-a allat timp Indelungat Intr-o situa\ie injosirea pe care neacceptarea, nu a acceptat-o. Aceasta inseamna destinului. Voin\a, destinul, aptitudinea, toate aeestea timp sunt legate de mflini ~i de picioare. negativitate, indelungat aceasta tumoare. La mama, s-a acumu'at iar la copil, s-a manifestat ca

- Nu ~liu cum sa rezisl la toate acestea, - spunea ea. - Pc mana nepotului s-a declan~at 0 tUllloare. Pestedumneavoastra. fi trei zile va supus unei biopsii. Fiica mea nu a citit cartile V [\ rug[un sa ne spuneti ce sa facem, cum sa aqionam'? inainle eu m-a~ fi anmcat de la il1ceput sa diagnostichez copilul ~i sa v[ld caUza aparitiei tUlllorii. Dadi am fi inUiturat cauza, am fi inHiturat ~i tumoarea. Acum insa conversatia a deeurs eu totul altfe!. - Copilul nu trebuie supus diagnosticarii, -

- am spus

eu.

mum posibil pentru a se sebimba ~i a Inva\at In mod real sa pastrcze iubirea, indiferent de ceea ce s-ar int[lmpla. La inceput, problema trebuie solutionata pe plan general, apoi examinate detaliile. Dumneavoastra doriti sa incepeti cu detaliile ~i va veti gfl11dinu la iubire, ci la metode tehnice care sa contribuie la indepartarea tumorii. Situatia, Insa, este suficient de clara ~i rara 0 diagnostieare. la sa vedem, dumneavoastra ati pronuntat fraza: ,.Cum sa rezisl la toate acestea'?" lnseamna eft dumneavoastra nici acum nu acceptati situatia traumatizanta. Oar dumneavoastra ati citit cartile mele $i ati vizionat videoeasetele. Cc sa spunem atunci despre fiica dumneavoastra') Cu cat ne Indreptam mai putin Inspre iubire, In cazul unor neplacer1, cu atat ma1 mare va [i nenoroc~rea. fiiea dumneavoastra avea probleme cu soWI? - Bineln\eles ci\ da. Exista In permanen\a un fel de nemulttlmire.

Atunci cum sa procedam? Diagnosticarea are sens awnci dind omul a Hicut maxi-

"

Pot sa repet Inca 0 data: pentru na~terea ~i supravie\uirea copilului este necesara iubirea. Aceasta din urma apare atunci cflnd noi ne indepartam de uman. Eu nu 0 sa 0 dumneavoastra, dar sunt convins di examinez acuma pe fiica mijlocul eel mai u~or de Indepartare ea nu I-a putut accepta. oamenilor, nu a Inva\at copilul sa se Dadi ea, cu ajutorul purifice, atunci reac\ia nejusta a aeestuia fa\a de evenimentele din viitor se va manifesta imediat prin boala. Dar Intrucat In acest caz s-ar putea sa intervina mai degraba oncologia, mama nu are posibilitatea sa pastreze iubirea, nu numai 111varianta cea mai u~oara, dar $1in cea mai tare varianta, In cazu1in care nenorocirile. Daca mama poate fi purifise trateaza bolile ~i cata numa, prin moarte, dar ea inca va mai trai, atunci, copilul ei are ~anse de a supravieWi numai In cazul unor boli incuBineln\eles ci\ aici eauza nu rezida rabile sau invaliditate. numai In mama, ci este yorba ~i de via\a anterioara a eopilului, Intregului neam. Cu mama, Insa, el este precum ~i mo~tenirea eel mai puternie legat ~i In consecin\a, scbimbarea ei trebuie sa

- Daca noi ou ne oricntam spre iubire, awnci ne orient am spre uman. lntr-un asemenea caz trebuie sa cream un model,
192

193

\
fie la maximum. Revizuiti-va din 1101lviata ~i Incercati sa-i mul!umiti lui Dumnezeu pentru supararea provocata de oameni ~i pentrunepl~kerile harazite de soarta. Inviitati capilul sa acumulezc dragostc ~i el se va insanato~i. Pentru a elabora rctlexul de iubire ~i de bunatate, trebuie sa reaminti!i mii de situa!ii problematice. Trebuie sa repetati In permanenta ca adresarea la iubire ~i la Dumnezeu I1U este ceva temporar, limitat la 0 perioada, pan a cand exista problema, neconditionat ~i pentru totdeauna. sa aibii loc schimbflri profunde. ci este ceva 0 Atunci, la dumneavoastra

f

j

recomanzi din nOli sa 111ft chinui.sa SUral' ~i sa ma tarasc Ineet Inainte. Tu sa-mi dai solutia ca sa Indepartez brusc toate ata~amcntele.
-

De ee sa-ti dau solu~ia? i-mll raspllns eu calm.
Care?
-

-

Tu ai

solutia.
-

S-i.linviorat eu bucurie interlocutorul. Scapi deodata de toate ata~amentele. cia iar din umeri.

-

Pistolul.

Intcrlocutorul
-

Eu vorbesc serios cu tine.
despre ce este vorba? - am raspuns eu. - Tu sutletul, adiea sa Inveti sa

- Tu In!elegi

Eu stau culeat Intr-un compartiment

de vagon, pe patul de

vrei cn In efLteva clipe sa-~i plirifici

sus. Sunt leganat u~or ~i aud biitaile ritmice ale rotilor trenului. in memorie Imi apar franturi de situatii. Noi a~teptam cu to!ii 0 millune 5?idorim sa intram III fai. Incepem 0 conversatie in ma~ina. Jeepul imens aluneca cu siguran!a pe drumul de munte. In partea stanga se scurgc apa albastra a raului Katon. Te rog sa-mi oferi 0 solu!ie cum sa Indepartez ata~amentele, - mi se adreseaza interlocutorul. La tine totul dureaza ~i este chinuitor. sa Illl-ti para fall ~i sa nu-ti fie team3. deodata

ierti, sa devii mai bliind III ceea ee prive~te earactcrul ~i sa vezi
In orice divinul. Uneori noua Ile trebuie ani de zile pentru a ne debarasa de un singur obicei daunator. lar tu vrei deodata ~i simplu mom.tea. Nu ajung rezervele de iubire.
-

A

sa-ti

sehimbi total caracterul. Aceste schimbari bru~te cauzeaza pur
Dar cum a fost eu Christos, oamenii s-au sehimbat Intr-o

secunda?

Trebuie sa ierti,

-

EI avea un nivel suficient de illbire pentru ca omul sa se
complet. Aceasta pentru ca eul divin a fost mult

transforme de-a

- Trebuie sa existe 0 asemcnea solutie, cand purifici dintr-odata sufletul ~i Indepartczi toate ata~amentele. Eu am dat din umeri. 0 asemenea solutie eu nu cunosc decat In teorie. Este necesar ca toate ata~amentele sa Ie comasam Intr-unul. iar apoi, de la eul uman sa pa~im la cel divino Numai dad divinul va deveni 0 mai mare realitate decat umanul, atunci sulletul s-a purificat, iar ata~mnentele sunt Indepartate.
-

mai real deefLt eel uman. Bineln~eles ca noi putem a~tepta cea

duua venire, dar este mai bine sa Ineepem sa actionam

aeuma, sa nazuim spre Dumnezeu ~i spre iubire. Aeeasta se Intampla lent ~i chilluitor. dar III schimb sigur. Gandurile mele se Intorc la copillil bolnav. De obicei cancerul constituie 0 Incarcare negativa a copiilor.

Dadl un

cupil mie are cancer, atunei Inseamna di exisUi probleme

deosebite
-

~i cu copiii viitori. In plan subtil eI a fost atins de
din viitor. Trecerea In revistfl in mod corect a

Oar acesta este un drum lung,

rididi eI din umeri. imi

evcnimentele

194

195

...

--

\
acestora contribuie la venirea pe lume a viitorilor lui copii. Dar el are in loc de iubire numai furie interioara :;;ieondamnare.Va trebui sa-i spunabunicii :;;imamei sa aiba 0 grija mai mare fata de eopilarie ~i adolescen!a. In aceasta perioada se formea~a caracterul ~i se pun bazele rela!iilor emo!ionale fa!a de lume.
Maturitatea sexuala, dragostea,casatoria, sarcina, toate acestea
trebuie functiile holera. s-£} manifestat In prezent, locul

~
~

_J

prin epidemii, sifilis, gonoree. ciuma :;;i lor I-a lual SIDA. sterilitatea
atat

~i nar-

comania. Cu eat este mai ITIl1lta il1bire in noi, eu

mai catas-

Irobla va fi purificarea la dimensiunile planetei. In prezent, fieeare om hotara:;;te pentru eI l11cotro se va Indrepta: spre
il1bire sau spre condamnare. In ceea ce prive:;;te diagnosticarea

sa fie pure. Cat de interesant este acest lueru, m-am
suprema

gandit eu. De fapt, am citit in Biblie: va fi a judecata

~i Dumnczeu Ii va pedepsi pe tori pentru pacatele lor. Am crezut ea tocmai £1:;;£1 va intampla, Insa am uitat din nou se
faptul

mea reiese ea prima izbuenire a purifidirii va incepe In anul 2002, apoi a perioada va unna a pauza. In anul 2008 va incepe

a rabufnire ~i mai mare, care va dura pana in 2020. Pentru
l1nii, aeeastatrecere va avea loc pe neobservate,pentru altii va fi chinuitoare, iar pentru cea de-a treia categorie va fi imposibila. La nivelul de suprafa!a, viitorul este acolo, departe, imaterial ~i invizibil. In plan subtil, viitorul este aici, acum. Cum suntem noi acum £1:;;£1 fi $i viitorul nostru.Putem sa nu va privim inapoi in trecut, Iraind toate pacatele noastre. Putem sa

ea Biblia este alegorica. In realitate, totul se aseamana

in esen!a, dar in contemporaneitate este altceva ca forma. In Biblie, judecata suprema trebuie sa aiba lac in anii urmatori. Care sunt insa acele pac ate pe care Ie-am acumulat? Se presupune ca rezida in copiii no~tri. In mod periodic, orice grup de fiin!e vii, fie ca moare, fie ca trece pe a treapta noua. Acest nou apare prin schimbarea urma~ilor. Este natural faptul ca sufletul fiecaruia trebuie sa poarte a cantitate mare de iubire
:;;i In aeeasta consta esenta dezvoltarii gatirea pentru 0 asemenea tranzitie. umaniUitii, adiea prePentru aeeasta, de pe

ne sehimbam In interior pe deplin. revizuindu-ne viata noastra viitoare. Atunci viitorul se va schimba. Dupa concep!ia clasica
indiana a karmei, tu e:;;ti ondamnat sa prelucrezi tot eeea ce £Ii e infaptuit candva. Deodata, tiilharului care a fost rastignit langa Christos, acesta Ii spuse: "Tu £Iiavut ineredere in iubire, tu £Ii v"zut eul meu divin, pacatele tale au disparut." Cu cat credem noi mai mult in iubire, cu atat se schimba viitorul ~i Irecutul nostru. Ciiteodata, pentru aceasta, noi trebuie sa pierdem dorin!a, voin!a ~i via!a. Imi vin in gand ni~te articole intcresante pe care Ie-am citit in ziare. In Statele Unite ale Americii, in unele state, violatorii sunl infecta!i cu substan!e care ii transforma in impoten!i pentru totdeauna. Unii dintre ace~tia au fost bolnavi de SIDA ~i a ie~it la iveala ca SIDA dispare Impreuna eu potenta sau dorintele sexuale. Savantii au

descenden!ii viitori trebuie sa cada noroiul asupra parin!ilor. Toate formele de agresiune fa!a de iubire ~i delimitarea de aceasta trebuie sa se intoarca la parin!i, care trebuie sa suporte boala. Cu cat nazuiesc mai mult parin!ii spre Dumnezeu ~i spre iubire, eu atat mai repede are lac purificarea care poate sa arate ca a boala, nefericire, catastrafe sau pieire. Inseamna ca in curand se vor bloca principalele ata~amente. Una din principalele valori a constituie continuarea vie!ii ~i atraqia sexuala. In Evul Mediu, scaderea dependen!ei fa!a de toate
190

197

.......

---

In general. uitfmdu-ne lnapoi >i depinzand din ee In ce ma. mult de uman. boala a trecut. Fie efi dorim sau IlU. Samfmta determina in intregime felul copacului. din dorinta de a pastra viala >i sanatatea. din ineqie. De-abia nu demult am lnteles ca aeest lueru lmpiedica posibilitatea de a avansa. De multe ori au venit la mine oameni suferinzi sau care au suferit de hOlllosexualitate sau narcomanie. adidi 0 imensa dependenta de dorin!a >i via!a. aqionand asupra semnelor.Familia mea incepe sa se destrame 5?is-a inrauUitit brusc sallatatea. Nu trebuie sa despici firulln patru In eaz de boala >i probleme. Omul s-a 1mbolnavit. aceasta ne va arunca de la un nivel uman la altu\. legat de tema dorintei. Nu demult. Copacul cre>te din samanta. iar eu taate acestea. Sa presupunem ca exista 0 legatura precisa lntre boala >i [nealeare. totul este unital'. Deja e~ti sanatos ~i lucru se poate face acum: sa sintetizam tot ceea ce este indilcat. noi. respectivul proces trece mult mai rcpede ~i mai ll~Or. sau tot ee mai devreme am numit orgo/iu ~i am vazut in aceasta numai dependenta de aptitudini. Insa. daea nu pentru toldeauna. m-a sunat 0 femeie la rugamintea unei cuno5?tinte. de dirijare >i soarta. eu am vazlit UIlU!~i acela~i lucru. imi rasaI' franturi de idei. s-a rugat pentru iertarea pacatelor. cat >i SIDA pot fi u>or combatute daea bolnavul este pregatit In mod real sa renunte la fericirea umana in folosul iubirii de DUl1lllczeu. noi trebuie sa-I depa~im. ci trebuie legate [mpreuna solulionand problema principala. ma poarla In ceata Iipsita de forma. Din nou cineva mi-a propus prin Internet aleatuirea unei harti a bolilor >i legaturilor aeestora eu pacatele. Atat homosexualitatea >i narcomania. Bataia rotilor de tren care ma lini>te>te >i ma destinde. Ma lntore la problemele mele. Dad! sotia ~i mama stint gata sa actioneze in aceasta direqie. adica ceea cc mai devreme numeam gelozie ~i am vazut in ea numai dependenta de relatii >. >i mi se pare ea totul deeurge dintr-una In alta. N-am putut sa inteIeg de ce nu dOl'esc sa compun 0 asemenea schema. Rugaciunea devine un mijloc de recapat are a sanaUitii. In permanenta. N-ati putea sa-mi spuneti ce s-a intamplat? 19~ 199 - . Se cuvine sa ne gandim mai putin la uman pentru ca acum nu este ti mpu I. De>i. sotiile lor sat! copiii lor purtau in sllbcon~tiel1t 0 clepenclenta crescuta de dorinta >i via!a. Se pune problema de ee SIDA. Apoi l1umai este nevoie sa te rogi. dispare >i boala. din nou. Am [ndepartat ata>". Noi ne yom concentra iara~i asupra incalcarilor noastre. de tema vointei. apoi s-u fl1sanato~it ~i s-a dus mai departe. adica trecerea lImanului In divino inainte In-am gandit ca este suficient sa invflrti butonul In suflet >i totul revine la normal. Hidindu-Ie asemcneu injectii. eu m-am deeonectat de probleme. iar SIDA a disparut. . legfmdu-Ie de 0 anumita lncftlcare.nentul pentru mult timp. deteriorat. Adica scopul rugaciunii este dorinta ~i viata. Din ce s-a nascut diagnosticarea mea? in mare masura. Oar daca incerdim atunci ne vom izbi lntotdeauna sa normalizam de probleme numai detaliile.\ mers ~ ~ J mai departe >icu acordul paeientilor de SIDA au trecut la experimcnlare. Aidoma pacatului originar al lui Adam >i Eva. jar ill toate cazurile. Un singur II homosexuali? Aceasta se i'lltampia pcntru parintii lor. Savantii s-au In~elat Intrucat aceste injectii nu au conclus la impotenta. Ii atinge pe narcomani >i totul decurge normal.

a relatiilor ~i atrauarii. In continuare. a pretentiei ei fata de barba!i. In!elegerea perieolului m-a manat inainte. cu care 111-am ocupat in ultimii cincisprezeee ani. nici aceasta nu ajuta. dind eu tratam. p[lI1acand nu este prea tarziu. Oar la mine.Futu dumneavoastra eea mare s-ar puteu sa moara. Oa. din Intelegere ~i gandire. acest lueru. suparare ~i gelozie. 0 oarecare criza e iminenta. mai am 0 trasatura . Oar cu toate acestea.tamaduirea. asta inseamna ca eu trebuie sa revizuiese atitudinea mea fata de metode. Ea nu poute aecepta sau primi In interiOl'll1ei Injosirea dorintelor. evident. ducandu-ma in permanen!a pe calea eea buna. Nu demult. Sa trecem mai departe.1 doream s-o dirijez. am observat ca ~i caractcrul meu s-a Inrauta~it. astfel incat ne putem a~tepta la ivirea unor mari prableme. iar leucemia a disparut. In momentul diagnosticarii eu am gandit in subcon~tient nu despre faptul cum s-o ajut sa ajunga la Oumnezeu. Nu demult.$i pe mine ma dol' rinichii. se po ate. nu s-a datorat numai supraIncardirii. "Apropo. llllediat am incetat orice tratare. un prieten de-al meu.\. Dupa un minut de convorbire a Inceput sa ma doara putemic capu\. Aeeasta. a amintit de 0 cuno~tinta comuna. Altfel. ci ~i acopiilor. in mod evident. am ghinioane cu urma~ii. In afara de aceasta.~titi. Nu demult mi s-a pus urmatoarea intrebare: Este posibil ca tamiiduirea sa influen!eze negativ asupra sanatatiidoctorului? - scurgerea energiei continua. ceea ee a dus la imbolnavire. . ~i urma~ii sunt incareati de-a bindea eu aeeste trasaturi. lllli aduc aminte de un alt eveniment pc care mi I-a povestit 0 fcmeie tfmara: . Oaca a~ fi stagnat. Ceva 20\ 21111 ~ . ci despre faptul de a intari sanatatea ~i via!a ei.m-am gandit cu. ~i Inca cum! Omului care mi-a pus intrebarea i-au murit ambele neveste de cancer. insa. in timpul unei eonversa~ii. Oare i-am indircat a~a de mult iar in ultimii cineisprezece ani') Oar pe de alta parte. - Oa. eu trebuie sa-mi pierd sanatatea ~i via!a. La una din lectii s-a apropiat de mine 0 femeie ~i mi-a povestit ca dupa mul!i ani de tamiiduire s-a imbolnavit de diabet. dezvoltand In~elegerea ~i mergand inainte eu am salvat 11U numai viata mea. ocupandu-ma activ de tamaduire. Oumneavoastra nll ati Invatat-o sa fad. Gandirea trebuie sa fie inglobata in sentimentc. Adicii impulsul pentru orice aqiune trebuie sa izvorasea din iubire. . Oaca in cere sa ma ocrotesc de accasta eu ajutorul rugaciunii. des pre riniehi. Printre altcle. ~ ~ r'" . In tinere!e. Amfmdoua s-au ocupat de tratarea oamenilor. Cu cat am ineereat cu atat mai mult mai mult sa in!eleg lumea inconjuratoare. Eu am ineereat sa explic lotul in sistemul meu: cunoa~tere-putere. i s-a extirpat un rinichi. Acesta a fost un tamMuitor eu calita!i superioare. 1n primul rand aceas~a este legata de llrma~i. . numeroase actiuni pornese din logidi. Astfel. eu am incercat sa vindec ell ajutorul mainilor ~i dupa 0 perioada mi s-a pus diagnosticul de leucemie. eu am avut multe trasaturi preeum aroganta. concentrarea perlllanenta asupra vic!ii ~i dorintelor a dus la cre~terea mllitipia a geloziei subcon~ticnte. Aceasta inseamna ea accentul pus asupra dirijarii cre~te ~i ere~te in mod corespunzator ~i orgoliul. eu. mi-a~ fi consumat puterile adueand daune ~i mie ~i copiilor.!ati-o acum. Inv5. iar sentimentelc trebuie sa se transforme in iubire. putere-dirijare. Am inceput sa ma rag.

In chip de sclipire Aceasla devine de moment posibila dupa A "AMERICAN BEAUTY" crearea unei stari anume ~i retinerea acesteia pentl11 0 perioada destul de Indelungata. toata energia mea se consuma pentru serierea dirtilor. OdaHi sarcina pusa. traie~te Intr-un all limp. Intelegerea ajuta sa te schimbi mai repede. te a~ezi ~i pictezi un tablou.m-am gfmdit eu. gase~ti . Timpul eurge din viitor In prezen!. Illainte de culcare trebuie sa ne adueem aminte des pre acceptarea deplina a voinlei Domnului" . Daea ai timp. imaginea De acolo viitorului apare tablou. ell trebuie sa inteleg ce anume 111aimpiediea sa depa~esc umanul ~i sa ating adevarata iubire. diferil de prezen!. Pentru diteva secunde au trecut prin mintea mea amintirile referitoare la tablourile pictale de mine. dupa care am adormil. Dumnezeu IlU te Ineearca peste puterile tale. Acesta este ~i se Insa numai Inceputul. De fapt. ~i ce anume? Dcocamdata nl! ~tiu. modelul. din viitor apare fecundarea.)i raspunsul la aceasta. In aceste cateva IUlli. Imaginea aparulii. Sufletul piclorului Irebuie sa se pregateasca pentru na~terea picturii ca Intr-un proces de zamislire. Eu am raspuns ea IlU dispun de energie pentru a crea capodopere. \ ~ ! trebuic sa schimh. Dar dupa a ~aptea carte ma apuc ncaparat de pietura. ce se petrece? La inceput apare inspiratia. copilullrebuie sa se nasca! Din punctul de sclipire Incep sa apara detalii desfa~oara atat spaliul cat ~i obiectele materiale. mi-a venit aceasta idee fiind pe jumatate adOl"mil. La Ull seminar am fost Intrebat dadi pietez.\. Privit din afara totul pare simplu. iar atunei. 2m . Principalul este ea sa IlU Ile fie teama de viitor ~i sa avem incredere In noi.

timpul fncepe sa . ~ntregul Intr-o lumea creata de pictor trebuie sa legile principale ale universlilui. legatura dintre ele retlect[l lumea Inconjuriitoare.'Ie crceaza Oivinul. reu~it care ar fi prezentat prin descrie cum anume La fel ca . cu atat trebuie sa fie mai mare atractia cu cat fericirii este umane. i-a mai ramas pu!in de trait. Se poate prezenta imagine desffL~urata a 204 . rididi acele problcme pe carc trebuie sa Ie rezolve toata omenirea. ~i aceasta unitate nu dispare. cu atat mai mari sunt posibilitfLtile lata de ce picturile pur ~i simplu reflectarea create de piclori talenta!i nu constituie intr-un Alaturi de ei stau vecinii. facand aluzie la un subiect american frulllos. ci in mod real cauta mijloace de a-I ucide. Pictura estc holografica In timp ~i spatiu. vorbind noastra intr-un iubire. pictura de natura moarta. ele sunt legate de unitatea initiala. Cu cat exista mai Illulta iubire in sufletul pictorului. galaxia. pamantul pe care se ana el. noastre pastrand dragostea. S-a prin problematica unui adeverit ca toate aceste filme sunt realizate cu exact itate in planul emo\iilor profunde. ~i 0 intreaga patologie care prive~te ~ de dimensillnea reflecte pictura. Sotia. eroul principal ii aduce aminte ca pentru afacerile ei a contribllit ~i el cu bani. EI i~i iese din fire ~i i~i injose~te mereu sOfia. De fapt. Dar cu efit trebuie sa resimtim mai multa disponibilitatea Sau. aha lume ~i in ultima instanta intreaga existenta. singur am.'Ie atla Pamantul. llnivers. in fiecare dimineataeste masturbarea in baie.'?icare au obtinut Inulte premii. Indiferent cat de variate ~i individuale mult s-ar dezvolta existentei omenirii in intregime. iar anvergura tabloului va fi ClI mult mai mare. Cand ea se dezlan!uie cu pretentiile sale. Un colonel din armata americana este gata sa-I omoare pe fiul sau. Divor!ul pentru ea va fi dureros. Se pare cii este chiar mai rau. Filmul prezinta un interior splendid. indiferent dit de individualitatea fiecarui obiect. afland ca acesta a intrat in cabinetullui.I \ ~ J Apoi. cina la lumina lumanarilor fiecare erou prezentat. intr-o asemenea 205 dimensionala a IUlllii inchise volum mic. dimensiunea de creatie. ci este un mijloc din lIman . mai mult va izvorl din planul subtil sclipirea ~i iluminarea. culoarca lor.'?i orice film artistic care . cucerit un renume mondial Eu ma uitam la filme care au . Oar inceputul filmuilli a fost straniu. Filmul se intitula "American Beauty" (Frumusetea americana). Prima preocupare a eroului principal. suferin!ei pe care 0 putelll primi ~i suporta. Indiferent ar fi obiectele. este 0 femeie iritata ~i in permanenta suparata pe el. incalcand dreptul sau teritorial ~i dreptul proprieta!ii private. Cu fiica sa nu are nici un contact. el trebuie sa arate panzei. acest cu atat contemporana Pamant. Mai mult decat atat. cand aceasta vede ca tatal ei incepe sa-i faca curte prietenei ei. mai mare de a Illvinge limbaj simplu. Nu demult am vizionat filmul care a cucerit cinci premii "Oscar". Pictonil ia panza ~i apar diferitc obiecte materiale. noi trchuie sa sim(im societatea in care traie~te pictorul. Eroul filmului vorbe~te despre sine din punctul lui de vedere ~i spune ca. este gata sa-I omoare. S-a purtat ca un tiran cu sofia. Totodata. sistemlll solar in care . nu numai cii este gata. Forma. Oare lumea lor interioara este mai buna? Nu. EI i~i ura~te fiul ~i il suspecteaza ca se drogheaza.'Ie 0 scena noua 0 flira sa depa~easdi spatiul unei camere. Adica in fiecare indiferent ce ar picta artistul.'Ie scurga din prezent in viitor.

. Vecinul. a vazut Intillnirea acestuia Cll vecinul. Cll rasuflarea taiata de la fallteziile erotice spune ca dore~te 0 apropiere fizidi Cll el. Cll el se petrece eu adevarat un proces straniu.A cu vecinul ~i incepe sa consume narcotice. el a fast internat timp de doi ani Intr-o clinica de psihiatrie. Dimpotriva. .i eehilibrate. dar . nimic asemanator.>inu am mai vazut pentru totdeauna din poligon. indit pentru ea a ramas 0 singura fUllctie.. care s-a antrenat cu pistolulJa sotul.\ 1 \ ~ ~ maniera. Propria solie. a carui stabilitate ~i lini~te Ie-a indilcat. manifestandu-~i acordul pentru Inceperea unor relalii homosexuale. colonelul. Aparand moralitatea. EI se apuca de culturism pentru a fi pe placul tinerei fete. in film sunt prezentate la Intamplare doua familii americane tipice preculll ~i acele tendinte care dOlllnesc in soeietalea americana. eroul face cuno$tinta ell prietena fiicei. ii trage 0 bataie zdravana baiatului ~i 11 alunga din casa.... aparandu-I cu vehementa indiferellt de cine. dar in spatele acestora sc vede zvastica Ilazista. ~al1taiandu-i totodata pe superiorii sai. Se Invoie~te de la serviciu. bfliatul ainccrcat sa-I omoarc. intrudit nu mai putea a decis sa-~i omoare M-am uitat la film pan a la mijloc ~i mai departe nu am avut stare sa 1113.Sotia. Dupa reaeliile lor se vede ca acest fel de a fi IlU II caracterizeaza. aleurga dimineata Astfel. pe care nu 0 data a Injosit-o. Dupa aeeasta. Deplina izolare intre copii ~i parinti. ~i cliratenia. 0 fiinta t[lIlara. Odata. vine la erou ~i Incepe sa-I sarute pe buze. El nu Ilumai di se drogheaza. Sc intampla ceva Cll eroul principal. Dar este de neillteles unde poate duce acest proces. Mai departe se Intampla ceva de nelnleles. Pe deasupra. Cu cfLtiva ani in urllla. degradarea relatiilor familiale. Aparatorul cura!eniei. el I-a chemat pe tanarul vecin pentru a obline urmatoarea por!ie de droguri. americana. Deci. Relatiile umane intre sot ~i sotie. Dar prin ele sunt prezentate principalele tendin!e In cadrul carora se dezvolta soeietatea sexuali care prineipali. eroul principal trebuie sa fie ucis. a dedus di b5iatu! sau este homosexual. in marc parte sunt de afaceri ~i nu U111une. adica ordinea mClltinerea ordinii idcale in easa. suporta injosirea.'?i comercializeaza clrogurile. Cel mai nereu~it este haiatul lor.. coionellil tine vesela la loc de einste. Este bine cunoscut de cei din ju!'. urmarindu-I de la fereas!ra pe baia!ul Iui. Deci. CaSEl. Uncle este acel mecanism de declan~are ce lanseaza evenimentul prezis? Eu m-am uitat la film . el face cuno~tin!a . senzuala. Dadi autorul a vrut sa prezinte moravurile care domina in societatea americana. propria fiidi ce nu vede In el un tata ci un barbat libidinos. Fiica dore~te sa piece Aceste doua familii arata deosebit de patologic. moralei ~i principiilor. DatoriHi insistentci tatalui. pentru 0 ohservatie lipsita de preeautie adrcsata lui de un coleg de clasa. Numai doua persoane in acest acestea fiind pricteni pe Hinga easele homoeroilor film arata pa~nie . se dovede~te ea pe el vor sa-I ol11oare cu totii.mui uit. Mai mult dedt atat. Apoi.Fiecare lupHi pentro teritoriul sau. EI trage cu urechea la aceste discu!ii care au loc in donnitorul fiicei sale cu prietena ei ~i unde aceasta. Starea lui patologica starne~te teama In rfLndul acestora. atunci acestea sunt ~i a~a 207 206 . ciaI' acest Iueru IlU cOllstituie intreaga metamorfoza prin care trece el. Colonelul. care tot timpul poveste~te despre penisurile barbatilor ~i des pre aventurile ei Hira sa se sfiiasca deloc.

al Inlelepciunii. dorqte sa se culee cu 0 fata tanara. Fiica. De ce trebuia sa se arate a~a eeva? In ultimul timp. in ciuda varstei sale fragede. bun la suflet ~i binevoitor. Aceasta inseamna ea toate porcariile ~i relatarile sale erotico-sexuale au fost simple scorneli. Se cearta cu 0 sotie dura. La a~a ceva se roaga omenirea contemporana? La ce viseaza aeeasta a la fel ca oamenii ()bi~nuiti. Daea croul principal trebuia sa fic omorat. In film nu se precizeaza. la capatul strazilor principale se construiau biserici. In fata lui. Ace~tia sunt In primul rand Infaptuirea dorintei ~i apararea vietii. marile premii sunt obtinute de filmele care sunt Intr-adevar educative.- . fuge de aeasa. Happy end-ul nu a ie~it. Acest film. S-ar putea sa fi fast. De ce este nevoie sa bagam inca 0 data nasul in mizeria umana? A trecut un timp oarecare ~i. Banii nu reprezinta pur ~i simplu fericirea materiala. Se pune Intrcbarea de ce sa fie omorat? De ce moartea lui este 0 legitate. al intelegerii ~i iertarii. atunci in fiecare situatie trebuia sa apara cauza asasinarii lui. certandu-se cu prietena. Omul care trecea pe strada trebuia sa fie atcntionat In permanenla despre divino Acest lucru 11ajuta pe om sa se dezvolte. sose~te cu ma~ina acasa sotia lui cu pistolul Incarcat. lar dupa pUlin timp vedem teava pistolului care se apropie de 20R 209 . "Totul va fi bine" repeta mereu el. America reprezinta liderul. neavand cc sa fae. Adica viata s-a Intrerupt. consuma droguri pentru a se deta~a de 0 viata familiala de care s-a saturat. el vede 0 fata fragila ~i fara aparare. Este acel taur de aur la care se roaga Wall-Street. "s[unburele rolului". lar dorintele sale sexuale se Infraneaza deodata ~i se transforma In ginga~ie ~i caldura /'f paterno-prieteneasca.. t. Oare totu~i de ce I-au omorat? ~i de ce filmul se termina cu povestirea bizara a eroului principal despre moartea sa. Adica. Daca acest film a obtinut numeroase premii. am hotfmlt sa vad pan a la capat acest film. cum spunea Stanislavski. Un om delicat.i in comportarea eroului principal trebuia sa fie ascunsa pricina Illoqii. Inainte. Ce Inseamna frumusetea? Aceasta este sensibilitate. dorintii. are 0 importanta educativa pentru intreaga societate americana. Dadi a existat sau nu Intre ei 0 relatie sexuala. Inseamna In primul rand ca este un film important pentru America. ~i dcodata. Oar eroul sc comport capul lui. a ie~it totu~i. La capatul bulevardului principal al New York-ului care se nume~te Wall-Street ~i care se afla In Manhattan IlU este a~ezata 0 biseriea ei 0 statuie a unui taur imens. dar eroul continua sa traiasca. deci. dupa acesta a urmat un deznodamant sangeros. In arta cinematografica americana. ci de vecinul colonel. nu se ~tie de ce. De asemenea. se clarifica ca prietcnu fiicei sale nu are nici 0 experienta sexuala ~i este virgina. spre mirarea eroului principal. Dar iata di in acest moment. In ce consta visul american? EI consta In bogiilia care permite Indeplinirea tuturor dorintelor ~i credem acest lueru. dar din motive necunoscute. daca despre aceasta se vorbe~te la Inceputul filmului ~i iata ca se apropie dezlegarea.1 \ f J cunoscute din ziare. pleaca de la un loc de munca ~i se angajeaza Intr-un alt loc. Oar eI este omorat totu~i nu de solie. sunt In spiritul blandetii. iar tatal ramane singur singurel ell prietena ei care are experienta in destatarile sexuale.. Oar noi vedem 0 fata a unui om cu totul diferit. A trecut un timp ~i eu am Inteles ca lucrurile stau Intr-adevar a~a. ~i noi ome- nire? Ea visealii la bunastarea vietii ~i la Infaptuirea dorintelor.

Totul este conceput In a~a fel. atunci trebuie sa piarJa eeea ee ii umple sufletul de agresivitate ~i II indeparteaza de iubire. degradarea. Punetul eulminant al filmului are loc atunei eand eroul se indragoste~te de 0 fata tanara. sufletul eroului tinde spre dragoste. adica s-ar fi destramat familia. Iner!ia sentimentelor 11 impinge ferm pe erOll de la iubire la via!a ~i acela dupa care a primit ~i reprezentanta conduditoare a tineretului sunt cateva. de teluri priori tare ~i felul In care acestea sunt transmisc tineretului. De dragul lor sentiment sufletese"). s-ur fi deteriorat sanatatea ~i ar fi scazut poten(ialul. Linia ro-?ie este deja depa~ita. iar procesul se desfa~oara rapid. Adicfi pe erou I-ar fi urmarit insuccese bane~ti -?i aeeasta p[ma dind el n-ar fi restabilit genele deformate ale concep!iei sale despre lume. plficerea sexuala ~i viata lui sunt seeundare. prin urmare. A~a cum vede tinerctul mediul Inconjurator. IaUi genele care stau la baza formarii adolescentilor americani. Important titlul acest film" Ce rei de sistem de valori propovaduiqte se fie dorintele lui ~i de viata. incat copiii constituie lupa parintilor... Daca aeest proees ar fi avut lac 1ncet. Dar aici sentimentele care II cuprind sunt prea puternice. eu atat mai puternica este dependenta de dorinte ~i cu atftt Illai agresiv devine nu doar la exterior. a~a va fi el In viitor. salvezi. Pentru a ohtine succese. Atunci vei avea ~i n-are importanta daca tu omori pe cineva sall 1\ sa fii cinic.dezvoltarea sau degradarea? Filmul dorinte. frumusetea In american trebuie sa fie In primul rand sexuala. Orice program intensificrl de zeci de ori. EI i!?icumpara 0 ma~ina noua la care a visat dintotdeauna. De dragul place. evidenticzi. lar pentru indeplinirea propriei dorin!e se poate face urice. Se poate trada ~i ~antaja. EI ar fi inceput sa supravietuiasdi atunei eand s-ar fi in tors spre . Cfllld aeeasta Jependenta interioara depa-?e-?te un anumit nivel. Programul genetic al socieH'itii este sistemul de orientari valorice.ubire ~i ar fi sim(it ca dorin!ele lui. Principiul de baza 1\ constilor poti sa te cuki chiar Cll cel care nu-ti po!i sa renun!i chiar la toate (. Dar ceea ee a aseultat eI ii sehimba orientarea.de la orice Pentru a primi multi bani trebuie sa te este sa atragi atentia. intnlCat la baza dorintelor continuarea vietii. In America poti sa jigne~ti un am foarte puternic spunandu-i: .Tu e~ti un rat at !" Exista un program genetic al organismului care determina dezvoltarea lui In continuare. el s-ar fi desfa~urat in felul urmator: la ineeput ar fi avut loc distrugerea dorintelor. ci ~i In interior. Apoi s-ar fi destramat soarta. Jragostea sall sensibilitatea'? La inceput. dar el nu -?tie aeest 211 210 . eu atat devine mai agresiv ~i in primul rand fa(a de solie ~i fiica. trehuie sa fii lider. . Cum vede lumea IllconjurMoare incearca sa aceepte american? Principiile tuiehanii. De ce are el nevoie de bani? Pentru a-~i satisfaee dorintele. Astfel pentru eI viata ~i dorin(a devin un scop absolut. ~i cu cat sentimentele lui fa!a de adoleseenta erese. adica dorinta sexuala. sa puternic. sa ai ce1ehritatea ~i. Ellnecardi un sentiment Inaltator.nu trebuie sa semeni cu altii !?i nu trehuie sa sta stil fii fii arata tocmai acest lucru.. baniL Trebuie vointa ~i sa fii due sa matllri fara -?ovaire tot din calea ta -?isa mergi spre 0 viata de succes. Ce ii a~teapta . \ f ~ creeaza 0 viata confortabila. urmand fie dezvoltarea. Ce sa alegi. ~i cu cat el depinde mai mult de victima. ~i acest lueru elll face la loeul de munca.

Cum se termina filmul? Eroul bizar vorbe~te des pre via(a lui. America ni-I nimiceasdi toate natiollalihitile de pe pamant ~i sa lase una singura. Comprimand spa(iul. in lumea lui minunat oranduita ~i precisa intervine e~ecul. adica fiullui. ajutiindu-ne sa sim(im cum trebuie sa traim In mod corect ~i ce este fericirea adevarata.J lucru. Aceasta este cea de-a doua lui revela(ie.. aminte~te pe eroul principal care Incepe sa realizeze venereaza in taina fascismul. sentimentul iubirii i s-a parut mai important decat viata. de aceea el a hotarat sa-I omoare pe vecinul sau. Deodata. Oar acolo el nu a fost primi!. In exteriarul lui. Ca sa dobilndeasca adevarata fericire. Fascismul propune sa-i omori pe al(ii. EI a plecat dintr-o tabara In alta. Oar. 212 deficienla percep(iei sale asupra lumii. De ce oare? Pentru ca propria concentrare asupra reu~itei In viala ~i a dorin(elor sunt stabilite din punct de vedere ideologic. dar emo(iile interioare profunde au acumulat 0 inertie ireversibila. fie de vecin. Colonelul dore~te sa-~i faca 0 viala curata ca un cristal. sentimentul iubirii parea mai important decat dorin- ~ (ele. aceasta reve!a(ie poate aparea destul de tarziu. f . Trebuie sa fie 0 naliune absolut pura. La Inceput.aceasta este ell totul alta in interiorulei. ~i In acest moment. Numai atunci se poate pa~i spre un viitor luminos. prezentul ~i viitorul. sexul ~i viala devin secundare. fie de fiica sau de 0 ma~ina aflata In trecere. Oar gene Ie nu se schimba dintr-odata. acest lucru se sfiir~e~te tragic. incearca sa devina el lnsu~i homosexual schimbandu-~i In realitate.eI intelege cD. un grup de oameni trebuia sa Inlature celelalte grupuri. [ntrucat America reprezinta liderul ideologic pentru majoritatea (arilor lumii. sotia sau vecinul colonel.. ceea ce inseamnaca trebuie sa se omoare fie pe sine. Acum. des pre moartea lui. In ce consta esen(a fascismului? Oivinizarea vietii ~j a dorilltelor. fie pe vecinul sau. pur ~i simplu forma de concentrare asupra dorinlelor. pe care a urat-o. 0 morala absolut pura ~i cele mai drastice legi. In aceasta 213 L -- . Oar imensa dependen(a de dorin(e ~i orientarea catre ele raman. Numai ca fascismul s-a autointitulat national-socialism. Partea lui personala. iar dorintele s-au destramat. vazand In fa(a sa pe fata lipsita de aparare. Oar pentru el. ~i Injosirea celor apropia(i. el se arundi in directie opusa. se dovede~te a fi narcoman ~i homosexual. arata prin sine Intregul univers. Cine 11va udde? Fat~. Orice capodopera comprima Intr-un punct spaliul ~i timpul. :. ~i iata ca erou! principal Imparta~e~te cu noi experienta de viala ~i cea de dincolo de moarte. frumusetii americane ~i visului american. EI a ales 0 alta cale ~i Inlelege ca aceasta cale 11duce spre salvare. adica sa Viata ~i dorin(ele colonelului au suferit un crah.i pe narcomani.\ 1. Oegradarea lui se opre~te. Con~tiin(a II Indreapta spre supravie(uire. Acest film ajuta societatea americana nu numai sa se vada dintr-un anumit unghi dar sa vada ~i posibilul sau viitor. Inseamna ea au e~uat ~i tradarea lui. lata de ce el Ii ura~te pe homosexuali. insa. Ea a incercat sa fie a~a. ~i idolatrizarea sexualita(ii. Eroul se Intoarce din nou spre iubire ~i pentru el dorin!a. Comprimand timpul. Eroul este condamnat. [napoi nu se mai putea intoarce. el ~i a~a va fi omorat de cineva: fie de solie. arata trecutul. Care este esenta socialismului? Ea coosta in acela~i lucru. Ea a vrut numai sa corespunda. Numeroasele decenii de alergat dupa fericire au format In America un genotip emotional ce va fi greu de invins.insa iubirea ~i bunastareaau ramas. Con~tiinla lui interpreteaza In mod specific visul american.

in el este totll~i yorba nll nllmai despre (ara soareilli care apune. ci ~i despre civiliza(iile occidentale. Ernul. sau dincolo de linia ro~ie. umanul este situat mai presusde Divin. Dad la !nceplltlll filmllilli se vorbe~te des pre faptul ca erolll principal trebuie sa moara. utunci ne indreptam spre 214 -- .\ tara all loc mai repede aeele procese care se aeumllieaza pe ascuns in intreaga omen ire. nu ai voie sa te razbuni. Omlll trebuie sa of ere mereu ~i lumii Trebuie sa activezi in permanenta iubirea din sufletele cclor aprnpiati. dar la timp pelltru sunetul Salt. daea senzualitatea ~i sexualitatea sunt un scop. SlIpararile amplifid1 gelozia. Daca barbatul vede in femeie numai 0 femciu~ca. nu ai voie ea problemcle nerezolvate insa. dind vom con~tientiza ~i sim1i orientarea corecta ~i vom incepe sa ne schimbal11. reperele primordiale. Duca nu mergem spre iubire. fiira a cere ceva in sehimb. A treeut 0 perioalia ~i eu l11-amintors iara~i in gund la acest film. Toate acestea. depinde de noi daca 0 yom face pana la. sa invinuie~ti pe cineva. Cu cat darllim mai multa iubire.inseamna di noi trebuie sa vedem cum comportamentul ~i concep~ia despre lume a eroului principal pot duce la boli ~i moarte. pelltru di sufletului ii este menit sa traiasdi mai departe. Este un film despre via(a ~i de aceea eauzele din cadml lui sunt prezentate destul de exact. ~i. comi\[lI1d 0 gre~eala capitala. aeest lucru duec la deteriorarea sanaUitii ~i destramarea vietii. eu atat depindem mai pu(in de valori ~i de lumea ineonjuratoare. Eroul principal a vazut prea tarziu. iuhirea. comite apoi ~i celelalte ~ ~ j supari ~i blamare. este vorba de atitudinea incorecta fata de feme ie. in primul rand. gre~eli. intrucat de sutlet poti sa ai grija chiar eu cfttcva secunde illuinte de moarte. iar blamarile amplifica orgoliu!. ca el are deplasate 0 doza de inconjuratoare. Nu ai voie sa jigne~ti ~i sa !njose~ti femeia. illbire Ic-a comis ~i caldura ernul eelor principal aprnpia\i pentru sa Ie slingi eu alcoolul ~i narcoticele ~i nu ai voie sa tradezi. Aceasta sellzatie se ~i transmite in dialogul de dupa Illoarte al eroului principal. dincolo de toate straturile ol11ene~ti. nu ai voie sa te superi pe nimicllri. Tarziu pentru corpul sau.

,
1\

~

~J
Agat ceasul,napoi Ma ,ntorc la gandurile pe perete, acesta merge ~i nu se opre~te. mele. Da, ,ntr-adevar, ,n timpul amorf, sa ma apuc ,n mod serios de ma gandesc eu. Cercetarile

eu nu prea arat bine. Trebuie

TANGO

CU

TIMPUL

mine. "Se ,ntampla

ceva ciudat",

merg anevoios, ma plictisesc ~i imi vine sa abandonez totul.
Dacii ating un nou nivel mai repede decat trebuie, purificarea se produce amesteca timpul. Apropo de timp. Acum un an am fost la Paris ~i 0 euno~tinta de-a mea mi-a propus sa ne ,nWlnim. prin ,ncaperile sentimentale spatioase ale Luvrului. - mi-a spus el. - a data ce esenta fericirii fata de supararea de este legata de timp, atunci agresivitatea Tu ,ntelegi? Ne plimbam la scara atat de mare ,ncat poti sa te desparti de viata. Trebuie

sa gasesc ritmul normal, In care nu se va

regretul ell teama. Pentru aceasta nu trebuie sa [ortez

Decembrie, anul 2000. Ies din buciWirie ~i arunc 0 privire asupra orologiului agatat pe perete. Acul ce indica secundele a ra",as imobil. Sotia

~

remardi.privirea mea ~i ma anunta:
Trebuie dus la reparat, s-a stricat aseara. Am crezut la toceput di nu este buna bateria,am pus una nalla, darnimicnu s-a schimbat. -

timp ne ata~eaza de esen)ii. Deci nu doar gelozia, fata de treeut, dar ~i faptul ca eu ,ntarzii

sau condamnarea, nu numai teama fata de viitor ~i remu~dirile
undeva, constituie

Eu, absent, ma uit la ceas,

11

scot de pe perete ~i fac

instinctiv diagnosticarea, ea sa vad ce s-a intiimplat. Oprirea

asemenea agresivitate fata de timp. Daca eu visez 1£1 eeva ~i uorese eu indarjire ca ace! moment sa se apropie cat mai
repede, ,nseamna de asemenea agresiune fata de timp. Daca eu nu am reu~it £led ceva ~i incep sa ma invinuiesc, acest fapt duee de asemenea la probleme.
-

ceasului are legatura ell mine. in acest moment ceasul incepe sa tidiie. iar secundarul incepe sa se mi~te, dar nu a!?a cum trebuie. Ma uit la ceas ~i sunt nedumerit. Apoi ,nteleg:
secundarul se ,nvarte invers. a jumatate de minut acul merge ,napoi. Apoi se opre~te 0 secunda ~i, ca ~i cum s-ar fi trezit la realitate, 'ncepe sa se mi~te ca de obicei.
~

Interesant, general,

In

- zic eu, - merita sa ne gandim 1£1 cest lucru. a dirijarea vitezei scurgerii timpului inca nu

reprezinta 0 Incalcare. Incalcarea are loc atunci cfmd motivatia

Ce s-a intamplat Eu am probleme

ell ceasul? cu timpul

-

ma Illtreabasatia.

treee de la iubire la fericirea
oarecum 0 idee "fixa". de rau, binelnteles, amplifica

umana.

Atunci de

visul devine parerile
~i de timp

-

amorf, - ,i raspund eu, - iar

Dar ~i temerile, framantarile,
dependenta

ceasul reactioncaza.

216

217

~

..-

I

\

~.

r

fericirea senzoriala. In declirsul cercetarilor

mele S-<lU cOllturat A treclil 0 perioada de timp palla c,lnd am Infeles de ee este imposibila trecerea umanului spre divino Aeeasta s-a dovedit a fi legata de structura timpului. Treeerea oricami proccs care 'Ire loc In univers dintr-o stare III aha, are loc printr-ull punet. Pentru ca starea umana sa treaca Intr-o aha stare, omh mai aproape de cea divina, ea trebuie sa se comprime Illtr-un punet. Oaca Incrllci~am dowl linii drepte, In stanga - campul larg se Ingusteaza treptat ~i se fonneaza plillclui. Din acest punct rorne~te dezvoltarea ~i largirea celuilalt proces. Legea

urmatoarele core/alii: corpul nostru cste legal de nivelul material. spirilul nostru este legat de spatiu iar sufJetul nostru de limp. S-ar putea ca acest model sa flU fie foarte exact, dar a no~iul1ea de sutlet a Illceput sa se stratifice IIItrei: dorinta. vointa ~j viala. intruc~lt toate dorintele se cUrlluleaza spre cOlltinuarea vietii atul1ci, depa~jrea dorin(elor esle legala de depa~irea dependentei de via!a. Astfel, viap '''l~te dorin!a. Ea esle primordiala, iar contiIlliarea cerceUirilor a dcmonstral ca dorinta este primorcliala III raport cu viata. Sa Ie luam pe rand. functionat bine. Treptat.

ncgarii negatiei. Punctul este negarea procesului anterior. III
limhujul cercetarilor mele. bazele fcricirii l1mane, 1£1l1nna urmei, trebuie sa se contopeasca Intr-o singura l1otiune. Atunci l1manul se opre~te ~i se poate veuea realitatea divinl1lui, Oar eu nu am rell~it nicidccum acest lucru. Dorinta ~i vointa s-au scurs una 111 cealalta. dar Illl s-al1 unificaL Gelozia s-a scurs 111 nnlndrie ~i invers, Notiunea de via!a, Il1tr-o oarecare masura, Ie-a unificat. Oar nu s-a format nicidecumull tot unital'. In cde din urma, slava Oomnului, am putul sa rcduc lolul la trei notiuni ~i mi-a fost mai u~or sa explic problema pacientilor. - La i'nceput. sa prelucrati lema mandriei, - Ie spuneam eu, - Treceti prin viata ~i pastrand iubirea, acceplati c~ecul vointei ~i soqii dumneavoastra, a capacitatiJor dumncavoastra ~i a posihilitatilor de conducere. Oaca ati simtit ca acestea v-au parasit, treceti la tema geloziei. Aceusta Inseamna e~ecul relatiilor, al lradarilor, al Injosirii dorintelor, al Injosirii principiilor dorintelor dumneavoastra, adica dorinta de a avea copii, de acrea a familie, dorinta sexualii etc. Cand v-ati cliberal de acestea, treceti 1£1 viata. Invatati sa pastrati iubirea atunci c[lIld suntcti holnav. muribund sau pe cale de a fi
.~

Este u~or de zis sa trccem de la eul nostru uman spre eel
divino Dar de ce nl! se rell~e~te acest IlICfll? Aparcnt totul este simplu: ai lepadal ata~amenlele, suflerul ti I-ai pus In ordine ~i ai purificat copiii. Astfel. umanul este clirat, culoaml este desehis. A ramas doar sa-I parcurgem. Oar, oricat ai cauta e'-llea. IlU se ~lie de ce ne Illloarcem din nou la uman. Intmdit principala fericire estc cea senzoriala. atunci tocmai aceasta Irebuie depa~ila penlrll a percepe eul Iloslru divin etern. Fcricirea senzoriala esle direct legatii de limp, iar '-Iceasta Insealllllii ca Irebuie sa depa~il11 dependenta de timp. Dar clIm sa procedez daea nu ~tiu ce este timpul? Ce anume CUIlOSC eu in momenlul de fafa? Timpul nu este eterogen, el este stratificat. Oar cum se raporteaza straturi Ie unele fafa de celelalte .'$ice anume reprezinta ele. eu nu am ~tiut. Am fost cOllvins di alllllci cand Incep sa studiez serios profunzimea fericirii senzoriale, eu ajung 1£1 straturilc noi ale timpului ~i Ie voi putea descrie. Nu am rew"it nimic, dar nu este niei 0 problema. Ell voi continua sa lucrez mai departe.

21 X 219

i.

f

J

asasinat. Indiferent de gradul In care va fi Injosita ~i destramata viata dumneavoastra, iubirea se pastreaz3. Dupa ce ati simtit prezenta realiUitii iubirii ill sutlet, prioritateaacesteia in raport ell viata, ell dorinta ~i vointa, incepeti sa va rugati pentru capii. Dumneavoastra sunteti deja sanatos, iar aeum ii insfmato~iti pe urma~i. in principiu, aceasta informatie este suficienta pentru a vindeca cele ma; grele boli. In general, am fost mul(umit cu rezultatele cercetarilor mele, precum ~i cu practica de vindecare a bolnavilor. Cinstit vorbind, am Inceput sa obosesc dupa zece ani de munca Intr-un ritm infernal. astfellncat. sa ma odihnesc In sfilr~it, ocupandu-ma a~ fi darit de altceva. Exista deci

inHimplat in acest caz? Imbiitnlnirea ~i uratenia blocheaza ata~amentul fata de dorinta ~i viata. Atunci cilnd stratul exterior s-a Imbunatatit, dependenta interioara de fericirea launtrica cre~te muIt peste limita periculoasa. Agresivitatea emanata s-a transformat intr-un program de autodistrugere. Ce s-ar fi putut Intampla mai departe? Fie ar fi Imbatranit mai mult, fapt ce nu putea fi prevenit de tamaduitoare, fie ar fi aparut 0 boala care ar fi scbimonosit fa(a ~i corpul sau ar fi dus la pierderea vederii ~i la cancer. Dacii acest program de autodistrugere s-ar fi desfii~urat mai Incet, atunci ar fi lovit copiii ~i nepotii. Urmarea unei nsemenea intineriri ar fi fost nmlt mai grava. adicii timpul putea fi Intors Inapoi. Daca acest lucru se petrece la nivelul de suprafata, atunci cu timpul apar mult mai multe probleme. Este adevarat cii unii oameni Imbatranesc foarte repede. iar al(ii - Incet. Eu nu vorbesc despre nelllurire. Dar exjsta un lllecanism care contribuie la incetinirea imbatranirii. Indiferent cat am examinat eu cazul patologic al Imbatrfmirii rapide, mereu s-a ivit tema geloziei. adica concentrarea ata~amentul asupra dorintelor ~i a vietii. Inlaturand fata de aceste aspecte, pacientii s-au Insanato~it, ~

trei ata~amente ~i trei esente. Adevarul este insa ca nu am reu~it sa rezolv problema Imbatranirii. "Eu am crezut cii Imbatranirea este legata de mersul timpului. Cazurile de Intinerire se Intampla periodic. Omul Intinere~te cand se Indragoste~te. Dacii, Insa, dragostea se transforma In pasiune, atunci se Intampla invers, omul Imbatrane~te foarte repede. Deci dragostea intoarce timpul !napoi, iar pasiunea 11gone~te inainte." Mi-am adus aminte nu demult de 0 noti(a citita In Italia. 0 femeie se duce la 0 tamaduitoare care 0 face mai tanara ~i mai frumoasa. Dar dupa aceasta Incepe problema neretinerii urine; ~i a fecalelor pe timp de noapte. Femeia se duce la parapsiholog care 0 vindeca, dar dupa aceasta Imbatrane~te din nou ~i devine urata. Ea se adreseaza din nOli Uimaduitoarei, care 0 face Inca 0 data tanara ~i frumoasa. Oar Incep iara~i necazurile nocturne. Imr-un final, femeia renun(a la tinerete ~i frumuse(e ~i hotara~te sa traiasca a~a cum a creat-o natura. Ce s-a

~i-au reciipatat vederea ~i s-au resorbit tumorile. Nemaivorbind de restabilirea familiei ~i a valorii depline a existentei. Oar dupa aceasta nimeni nu a intineril. Toate incercarile mele de a rezolva problema illlbMranirii nu s-au incununat eu succes. Orice dorinta din viata mea s-a Infiiptuit. Am atins tot ce am doril. Oar se pare di abordarea temei imbatranirii am inceput-o prea tarziu. Este adevarat cii aceasta problema nu a rezolvat-o nimeni. Oar asta este 0 slaba consolare. Cum sa procedam in asemenea cazuri? Sa nu ne lamentam ~i sa mergem mai 221

220

--

Aceasta inscamna ca radaeinile dorintei ~i ale vietii se gasesc In timpul amorf. iar eu Ill! Ie ClIIlOSC?Nu am pulllt sa mft illformez despre acest lucru. ill c. dintr-odata am inteles. Am judeeat in felu! unnator: exista universul nostru in care timpul se mi~di din trecut in viitor. Apoi. ACllm un an.In-am gandit eu. Atul1ci. "Poate di aceasUi structura se atla intr-una din \umi". . vointa ~i viata. (timpulnormal) ~i T.'i-au IIlClIllunat CLJ sucees. TOotle Illcerdirile mele de a strapunge bariera de aparare Ill! . Iar apoi. Nu vreau sa-I plietisesc pe cititor Cll detalii. Acolo nu exista diferenta dintre natura vie ~i nevie. ~i oricftl de mult a~ fi ineereat dupa aceasta inlilmplare sa palpez noua structura. aceasta s-a transformat pentru mine Cu atat Il1tr-o cutie Ileagra. eu am ineeput sa inteleg ca accasta struetllra este voinp. Toti cei trei parametri: dorinta. diagnosticand bolnavii.I 1 \ ~ ~ departe. Timpul amorf constituie aeel nivel subtil unde nu exista moarte. adid dependen(a de dorintn. in mod real pre!ucram toate situatiilc ivite la nivelul timpului amort'. inseamna di. III mou surprinzator. a urmat surpriza. Principala diferenta a fost mersul invers al timplilui. dar cand am incercat sa descopar diferenta dintrc universul celalalL . am ajuns din ce in ce mai des la structUnl cu timpul amorf. pentru mine rezlIltatele au fost Ilea~tcptate. Am obtinut rezultate nea~teptate. s-a desfa~lIrat mult 222 -- . Alaturi de dorinte a inceput sa se contureze inca 0 struclllra. mana. cu ocazia diagnostidirii. brusc ~i pe nea~teptate. eu am aiuns la radacinile prohlemelor lor. timpul s-a scurs inapoi. La urma urmei In-am resemnat. s-al1 contopit Intr-unl1l. Pe unna. (limpul amorf). . Treptat.am hotarat cu. ~i toate structurile Ie-am Insemnat cu litere: T. a trecut din timpul normal In eel amort'. cand eu am cautat de ce anume este ata~at sufletul pacientului. tredind prin zona dorintelor. posibilitatile depa~irii umanului sunt mult Illai mari ~i dadi. a trecut in zona vietii.Ire aceste doua timpuri se unesc ~i curg in acela~i timp in dircqii diferite. brusc. am ajuns la un intennediar. Exista un alt univers.judecam eu. adica In dorinta. Am gasit structura in care timpul se mi~ca in directii diferite. din structllra timpului normal.A. III ccla!alt univers. vointa ~i dorinta. dlnd am Incercat sa gasesc cauza unor i'mbolnaviri succesive. Este adevarat cn notiunea de "viata" a ramas in timpul normal. Oarc care sunl Heck strucluri noi de care pulem sa nl' ata~am. Treptat.. mai bine ~i mai activ decat Cll structllra in care timpul se intorcea Inapoi. III care timpul se mi~di invers ~i exista un univers suprem. adidi pur ~i simplu ea Ill! aexistat III acest univers. Luna de luna. In ultima vreme. ell am i'llcercat sa clarifie accasta structura. am climinat cuvantul lInivers.$i universul nostru. Este uluitor faptul ca activitatea ClI structura suprema in care timpurile s-all amestecat. iar au aparul noi ata~all1ente". $i cc dadi? Inseamna ca acesta este un alt univers". Dupa aeeasta m-a cuprins 0 bucurie imensa ~i am respirat u~urat. Nu ii putcam atribui toate pac ate Ie unui singur lucru: 223 mai mult. In prezent. mana s-a Illuepartat de zona obi~nuita III care se aflau viata. treptat.N. radacinile vointei ~i dorintei s-au transferal. Entuziasmul meu s-a transfonnat In dispozitie nonnalA de muncn.in nici una din IUllli Ill! a aparut aceasta strllctura. nui yom putea tamadui orice Imholnavire. . Mai de parte trehuia sa rodez aceastn informatie. Deci. au migrat in timpul amorf. "Doamnc. iar apoi. A inceput sa ma preocupe de cc.

dialeetica maseulin ~i feminin.am gandit eu. ale oamenilor care au comis crime impotriva iubirii. Au trecut deja peste 2000 de ani iar noi de abia incepem sa Intelegem ee spline Biblia. care nu au punH intraIn alte lumi.t 1 \ ~ ~ au ramas numai a conduce. ladul il eonstituie la iubirea al lui Adam Ingerului fa!a de Dumnezeu ~i Eva. "Apropo. cand hotararea de a conduce. Cu cat este mai mare iubirea. A trecut un timp ~i am ineeput sa spun din nou: "te iubese" suhin!elegand ea in primul rand eu iubese eternul ~i eul divill in celalalt am ca ~i in mine. in sine ~i sunt puse Illai presus deeftt iubirea de Dumnezeu. De obicei. Sulletul. "Apropo. dorinJelor adica eonstituie dreptate renun!area sexuale. in sinea mea. no!iunea de timp amorf am pastrat-o pentru a u~ura munca. Apropo. Raiul reprezinta infaptuirea deplina a tuturor dorin!elor. posibilitatile unei asemenea persoane val' fi rcduse pana la limita. ell atat mai imens este eiclul existen!ei in alte lumi. aptitudinile pacatul In diavol. Mi-au trebuit zeee ani de mundi. De mliite ori. Nu demult am unnarit sufletele cclor dispiiru!i ~i am ineeput sa in!eleg ee este raiul ~i iadul. monada care este desenata in Orient. Sufletele sinueiga~ilor. dcseori. dupa moarte. am vazut suflete incarcate de petele negre ale urii. Deseori. . Nu am rezolvat lumi. la baza lui. . La fel. la urmatoareana~tere. Poposind un timp ill aeeasta lume. toate inehipuirile despre iad ~i rai se limiteaza la valorile divin ~i uman. eoborarea noastra pe Pamallt inehide in fa!a noastra marile adevaruri ineifrate. Este natural ea In na~tcrile ulterioare. a trecut ceva timp ~i am inteles ea dellumirea de timp amorf nu este adecvata. atunei Biblia are Intr-adevar dorin!elor. Inainte. Raiul oferii posibilita!i sutletului nostru de a se dezvolta armonias dupa moarte. ~i orgoliul. cazanul eu apa fiarta. dupa moarte. povestea ini!ial dind stipuleaza primul paeat di totul se limiteaza divinizarea la doua pac ate prineipale: dorin!a se vede viitorul. Cll cfHsutletul treee prin mai multe lumi. doua: gelozia vointa. soarta ~i sanatate. sulletul se transformii ~i treee in alte inseamna e~ecul total al tuturor dorintelor ~i 0 permanenta Illjosire a vietii. . adiea interdependen!a a doua inceputuri. rctleeta de asemenea llnificarea a principalelor strueturi ale universului. de lipsa dorintei de a trai. In eonsecinta. se rezullla la doua valori. stratifiea ineet strueturile legate de via!a ~i dupa patruzeei de zile ineepe sa illtre in straturile lumii de dineolo de moarte. nu pot patrunde in straturile lumii de dineolo de mormant. Pacatul de dragul via!a. de a continua care s-a transformat voin!a.daca universul nostrll. dar aeum am Inceput sa inteleg mai profund sensu I parabolelor bibliee. intrudit veetorii timpului nu din aceasta se scurg haotie in diferite par!i. Totu~i. eu. omul va avea anumite dezavantajc in posibiliUiti. cooperand eu toate structurile universului.m-am gandit eu. Dar care sunt cele mai puternice forme de Illjosire a vietii? Tigaia Illcinsa. Apoi am in!eles ca trebuie sa iuhe~ti in primul rand divinul din om ~i am inceput sa spun: "eu il iubesc pe [)umnezeu in tine". il al doilea devin seopul de a avea copii. eu at£1t sunt mai mari posibilitatile ~i aptitudinile de care dispune omul In na~tere. Ie-am spus tuturor: "eu te iubese". Inseamna dorinta ~i tendinta de respeetiv ea dorintele au aparut inainte de via!a. ea sa ma conving inca 0 data in plus de juste!ea previziunilor bibliee despre esenta umana. Aeolo timpul este eomprimat ~i 224 225 - . ci in doua straturi opuse unul celuilal!. 0 via!a stabila ~i binefaeatoare.

n mod eoreet IIImea. illtelegerii. ea poate sa ne inalte la orice culme a SEMINARUL Se apropie smr~itul mileniullli. ma framanta 0 problema.I 1 \ ~ I' . sa sintetizez tot ceea ce am facut.n problemele mele de eereetare.-~ ~ j problema imbatranirii. VOl' veni acei oameni. Dar a durat peste ~ase are. spllse ell lIn glas echilibrat. sa trag concluzii. toemai pentrll aeeasta am venit. Am aVllt dOlla eazuri dintre eele mai grele. Uimitor.n sllbeon~tient eu dimpul meu.atunci mai devrellle sau mai tarziu. Intrudit eu eram dispus pentm 0 sintetizare la maximum a tuturor problemelor. Daca Iloi dorilll sa illtelegem IUlllea.n(elegerea lumii ~i bazele acesteia. In prineipiu. Am proeedat eorect? Ell I-am 227 . Trebllie sa-I marehez eumva. printre ciltele. In general.' . a sintetizarii ~i cunoa~terii a tot ce este viu.- . devenit mai profunde. eolaborand . De fapt nll all existat niei boli. Inainte de seminar am decis sa primesc ditiva oameni.. ale caror probleme imi vor fi de folos pentru a ma deseurea .Ma bueur ea va viid. ci nllmai starea psihologiea a celor doua femei. Oar. $i iata ea intra la mine prima femeie: . . . din cauza a doua femei.n(elegem mai bine treeutlll.m. indepartandu-ne de ea pentru a ne urea Illai sus ~i Illai SUS. intr-un anumit punct ne Illlpotlllolim. ell atat este mai u~or sa lueram eu viitoml. la seminar. Am eonsiderat cii primirea va dura aproximativ doua ore. Dadi Illcrgem insa dupa iubire. nici nenorociri. dar nll am plltU! sa explie nieicum faptul ea ele nll pereep . Cu cat .-. dar reprezentarile Illele despre timp au la fel ea ~i .

--. iaUi. Ell 11 illbesc ~i Cflllo am hoUlratsa ma marit u dOlla oara.am spus eu. Eu a~ fi putut sa-l retin. Oeci. In general pentru rand prin a Ie schimba dar nu pot intelege ce s-a iata di ll1-um indragostit ~i la noi totul a mers minunat. el s-a dus din nou la ea. - ~Ii!i ceva. Estc greu de spus.. dar cu toate acestea el a vrut sa se intalneasca cu mine. mi-am spus: "voi eedu In oriee siluatie s-ar ivi". dumneavoastra. Deodata. m-a Sllnat din nou. dar nu am vrut sa omor iuhirea din sutlctul lui ~i i-am dat drumul. in timpul unei sarbatori el a disparut ~i timp de cateva zite nu Ill-a sUllat. a reu~it sa se casatoreasdi Cll aeea femeie.In acestezile era tine.Eu I-am injurat ~i am trantit receptoru\. voastra. El este fericit aeolo unde s-a dus ~i satia i-a nasclit un copil. . Totodata.. in acest timp. Poate ca sainnebunesc. destul de slrict. a~ dori sa ~tiu daca am procedat coreet? - framfmtari puternice. ~ Nu pleca!i. Dar eu nll neg dragostea fa!a de so!. el a fost fourte bolnav ~i neccsita 0 Ingrijire dcosebita iar eu am rezistut la oricc. dar nu Ie vad. Mi-a telefonat numai dupa a saptam[1Il3 ca ~i ~i cum nimic nu s-ar fi intamplat. Dar am sim!it ca ea se va prabu~i. Ceva este in neregula cu nu au mers. Illera!i asupra dumneatablolll. v-am vazul ~i asIa mie lmi ajunge. simpatica se ridica nemultumirea. Mie mi-a dimas sa-i spun "da" ~i sa-i dau drumul sa mearga in pace.am propus eU. mi-a propus sa ne Intf1lnim.1 \ ~ . ~i incet. Nu am putut sa in!eleg de ce i~i bate joc de mine intr-un asemenea hal. Oar nu mi-um permis sa-rni exprirn condamnarea sau acum. Oar nu uemulL solul mi-a cOlllunieat ca s-a Indragostit de 0 aha femeie ~i parasit. Unoeva ati proecdat gre~it. de soarla omului. ~i pleca. I' iubire sa lup!i ~i In primul L-am iubit ~i am vazut ca ~i el ma iube~te. Ea este agitata ~i trece un timp pan a cand se se observa sa-I pastrez Ifll1ga minc. intrucat campu! s-a netezit. Iar situa!ia ei va deveni din ce In ce mai periculoasa.. incet. Trebuie pur ~i simplu sa traim ~i via(a Ie oranduie~le pe toale. Dar. Fcmeia se uiHi la mine Cll parere de rau. ~titi ceva. Eu inca din tinere!e ea. . nu afost nici 0 fiin!a mai fericita ca mine.imi ~i fm1l1e susceptibila. relatiile noastre nu trebuie sa sconnonim in problemele mele. Dupa convorbirea noastra telefonica.'- mi-a spus ea. . Protectia ~i influen!a au ac!ionat deja de indata ce ea a intrat la audientiL Nu pot sa capat 0 informa(ie exacla. Cand m-a sunat din nou eu am fost gata sa-I iert. efi astfel I-am omon}t.Sunt rnandra spune Dar pc am avut probleme Cll barba!ii. Oeci. Inlamplal. EI a avut deficiente serioasc. urmele Intra a unor sprancenele Pe rata ei intrebator. totul se indrepta spre nunta.1r~tat eu. Pot sim!i cele mai subtile momente. dOlla pacienta. merge!i ~i lua!i loc. dintr-un alt ora~ ~i mi-a spus ca ma iube~le la fel de mult ca ~i inainte. ~ dirijat In totalitatc pe primul meu sol ~i se pare. Cu alte cuvinte. Dupa cateva Iun. Apoi am plecat.~. Eu i-am spus: "Daca tu ma iube~ti.nu pot sa iert. Ill-a poate astfel se limpeze~te Ea ridica lini~te~te. . dar se pare ca in sapUim[lIlain care a disparut. Diagnosticarea mea pereepe numai structurile grosiere de camp. cum ai putur sa te casatore~ti cu 229 22X -- . a fast ell 0 femeie eu care se cunoscuse nu demult. a caror deformare este legata de corp ~i. Irebuie - i-am .

Atunci de ce imi vorbe~te elmereu despre dragoste') De ce ma minte? . - posibilitate a urma~ilor no~tri ~i a noastra proprie in vieti1e urmatoare. eu nu Au mai trecut imi mai aduc pe Ia mine amil1te ce 231 2311 .ii raspund. . care v-a harazit-o Oumnezeu. atftt trebUie sa ~i pierdem. Dar daca dumneavoastra traiti . . Dumneavoastra boli sau nenoroeiri. De Ia aceasta bogatie colosala putem cadea in dependenta ~i putem muri ~i putem salvam marind fi privati de viitor. ceea ce se petrece cu Ma uit in ochii femeii ~i vad ca ea IlU ma stati jos ~i lucrati asupra incercati sa vedeti vointa i-am spus eu ei. StraduHi-vf1 sa pastrati iubirea in ciuda oricarui Ea ~i-a ~ters laerimi1e inca doua paciente. Totodata. el nu are nimic a~a de mult'? eu aceasta." Trece un timp ~i el telefoneaza din nOlI pentro a-mi declara dragoste. numai atunei puteti avea fericire umana in acea masura pe care a stabilit-o iubirca dumneavoastra. trebuie sa va purificati de tot ceea ce este uman. atunci chiar ~i pentru 0 perioada de timp. ~ Ea este 0 prostituata ~i pc deasupra mai ~i bea. daca sufletul este intinat. puteati sa fiti purificata prin moarte. multor oameni Ie este inchis accesul spre dragostea adevarata. - divina in toate. adica pastrfllld pana cfwd nu apare un copil pentro di daca apare. "De femeie nu voi putea uvea copii. dar ~i a pleeat.Fara iubire in suflet nu ati Cand noi experimentam iluminarea prin iubire.~titi dumneavoastra. determina intelege. . $i iat{\ ca aceste chinuri continua pana azi. ~i a repetat ca ma vi no 1a daca ma iube~ti. acest sentiment ne poarta In cele mai sacre strocturi ale existentei. prin Dumneavoastra I' ati primit 0 varianta ocrotitoare printr-o alta persoana.in(elege(i? . ~ i-am raspuns eu. Oar de ce trebuia sa ma chinuiasca intelegeti. ~i incercati din rasputeri sa renun\a\i la ea.lCeasta iuhire.spun eu. imensa alta'?" EI a balmajit ceva pentru a se justifica illhe~te. "Ei. copiii. iubirea atunci cand se prabu~esc toale forme Ie in care se transforma aceasta: viitorul. Cu marturisirca lui. eand viata dumneavoastra se prahu~e~te la fel ~i speranta de a avea copii ~i 0 familie. ne asiguram propriul viitor. Oaca noi pastram aceasta iubire ~i nu 0 lepadam. . Mergeti. Acuma ma allu Intr-o stare cumplita. Oadi pastrati iubirea ~i nu cautati vlnovati. Dar daca ne atillgem de aceste structuri se poate muri. divoneaza de acea femeie.femeile din neamul dumneavoastra au inva!at sa iuheasdi.ma intreaba chinuita femeia. . precum ~i eel al urma~ilor. dar nu au Invatat sa sufere. fapt. Atat dh dobandim in viata din uman. familia . Ncrvii mei sunt la pamant.a explieat el. intr-o mare dragoste sunt fi rezistat la 0 asemenea tortllra. lata de ce. atunci va fi prea tarziu". EI a Inceput sa la aceasta minta ceva ~i a rcpetat din nOli ca ma iube~te. Starea comun dumneavoastra interioadi ceva? dumneavoastra.i relatiile cu omul iubit. Ajutati-ma sa inteleg ce se Intampla.. mine. . Adica dumneavoastra trebuie sa Invatati sa va pastrati dragostea dind relatiile se destrama cu omul iubit ~i ciind are loc un e~ec al dorin\elor dumneavoastra. Elnu va minte.J ascunse valori umanc colosale ~i acesta este viitorul. . dind sunteti jignita ea feme ie. el va ajuta sa pastrati iubirea in suflet ~i sa treceti prin acea purificare. Dupa aceasta am aflat di are un copil tocmai de la aceasta femeie. putem sa ne nazuinta spre iubirea divina.

- j probleme au avut ~i ce Ie-am spus eu. . Intra a doua pacienta. Ea ~i acum sta ~i ma dirijeaza sllgerand ce trebuie sa spun ~i ce trebuie sa fac. Eu Inteleg despre ce este yorba. ~i pacientul devine sanatos. Probabil di a rost eeva deslul de simplu.Am ~£1nse?. probabil. . Am deblocat ata~amentul fata de dorin(e. In ochii femeii apar laerimilc. . .Intreaba femeia. Mi se pare ca totul este simplu. eu atflt este mai periculoasa orientarea gre~ita. Eu vad.i-am spus. Este deci necesar sa depa~im dependen!a de ambele esente. nmul nu ma Intelege oricfit de clar i-a~ vorbi. a existat 0 cauza care a alimentat £1ta~amentele lor. Inse£1mna ca. Pentru a Ie convinge a trebuit ca eu. se a~eaza ~i Incepe sa vorbeasca.Il11iraspullde ea. Apoi am Inteles ca vointa ~i dorinp se scurg una In alta.ja a crescut Il1tr-o £1semenea masura. aveti. iar ea a ie~it. sanatatea ~i destil1ul au Inceput sa se schimbe.'jte cu repezieiune programul de autodistrugere. Dar a~a de greu nu mi-a mers niciodata. Acuma intra prima pacienta care ~i-a lasat sotul sa piece.Incerca\i sa vii debarasa!i de vointa. . Mi se pare ca am Inceput sa IIl~eleg despre ce este yorba. ~i cand eu am explicat mai doua devreme cauza ~i mecanismul depa~irii situatiei m-au il1teles. Acum acesta este de opt ori mai mare decat la Illceputul audientei. I' . La Inceput ea I-a manipulat pe primul ei sot ~_ieonsidera ca a lichidat accasta tema In illtregime prin a cedarea In fata celui de-al doilea sot.I 1 \ ~ n.Ce trebuie sa fac? . ci ea i-a dat drumu!.incerc sa-i explic cu. apoi fa!a de dirijare. Oar ea a Inccput pur ~i simplu sa se £1utomaniplileze. s-a cuplat cu 0 alta feme ie. Eu ridic din umeri. dar ~i acum nu el a fast cel care a plecat. el. ~ dar nu pute!i renun!a pe deplin la manipulare. Incercati s-o Il1telegeti. Venind la audienta. Dadi radacinile situaOei ptLtrund mai adfll1e.lji pretentii. dar III interior au avut loe III permanenta iritari . Cu cat este mai mare viteza proceselor In timpul audientei. concentrarea dumneavoastra £1supra vointei ~i tendintei de a dir. . Aceasta femeie nu a renun!at la tendinta de a conduce. . Insli. Arata timp cat sunteti In timpul audientei. iar situatia. In exterior ea accepta situ£1tia. Incat dumneavoastra nu scapati fara urmari serioase. In timpul audientei.DlIl1meavoastra puteti sa renuntati la iubire. de dorin!ele tale ~i via!a ta.i-am propus eu. trebuie sa te debarasezi de vointa ta. nu a functionat din noU atitudinea mea mecanica. Cand toate aceste£1 s-au acumulat Intr-o masura periculoasa pentru viata sotului ei. Stau pe lfinga masa ~i privesc pe geam. iar mandria se transforma In gelozie ~i invers. de tendin\<! de a conduce ~i de ata~area de viata ~i pastrati numai iubirea de Dumnezeu. iar 1£1 ce£1de-a divjnizarea dorintelor. in subcon~tient sa patrund la radacina situa!iei traind prin £1ceasta mari Indircari. Oar eu nu m-am dumirit despre ee este yorba. Grice sintetizare ~i Illtelegere ajunge pfllla la un anumit nivel. . ea In aeeasta femeie cre. in mod intuitiv. Deci. La prima femeie se potrivc~tc divillizarea vointei. De ce 232 233 .Mai stati 0 ora ~i gfll1diti-va. Chiar ~i in cazul In care cineva va omoara.Va aflati Il1tr-o situatie serioasa. dumneavoastra yeti da sfaturi ~i veti incerea sa dirijati acest proces. $i iata ca ea intra.

aceasta Cflmpul este !impede iar aceasta este legata nu de spectatorii din Petersburg ci direct de mine. totul este de In!eles. la Inceput are lac purificarea salii. Mi-am explicat aceasta prin faptul ca spectatorii intra In contact unii cu altii $i are loc transmiterea de informatii $i transformari care se fixeaza prin prelegere. ceea ce In plan exterior este cauza.. Aceasta 23:. observat urmatoarele: Aproximativ cu un an In urma am pregatiti care In prima zi vin oameni Apropo. vin bobocii ~i 0 parte din cei care au f"st la prima cxpunere. Primul pacal a fost crima Illgerului care a devellit diavol. depresia ~i neincrederea In sine au parut a fi cele mai groaznice $i periculoase tcme. Ma uit la campul spectatorilor din sala ~i nu pot sa Inteleg ce s-a Intamplat. al capacita!ilor $i intelectului. adica dorinta de a conduce a devenit 0 valoare superioara? Pentru ca el a uitat despre originea lui divina. teama referitoare la viitor.m-am gandit cu. Astfel. campul spectatorilor din cea dc-a doua zi a fost mult mai favorabil dedit 111prima zi. principalul pacat al omului provine din pacatul originar al lui Adam $i Eva. Totul s-a desfa$urat la reI. dar nu se ~tie de ce teama rata de Imbatnlnirea apropiata. . Supararea pe propria persoana 0 dorinta. A$a cum am explicat pacien!ilor. 234 I . "Probabil di trebuie sa fie ceva eu seminarul. de a conduce. adica din renun!area la iubirea fa!a de Dumnezeu de dragul vie!ii $i perpetuarii ci.Din punct de vedere cronologic Insa. de Dumnezeu ~i conduce imediat la moartea noastra. Deci. In noiembrie 2000. aseunsa.rii participantilor. I' despre faptul ca este de natura divina. iar numai dupa aceea contactul direct $i munca. In ceea ce prive$te depresia. in cea de-a doua zi. Inainte. De obicei. acum sunt destul de epuizat $i Illaillte de aceasta. Cel mai periculos program care a aparut Inaintea seminarului a fost teama fata de batranete. La 0 saptamana. Inainte de seminar. Starea salii. Daca Illainte oboseam dupa conferinta. noi ne ascundem de Dumnezeu prin eul nostru 11l11an. Ce concluzie decurge de aici? Inainte transformarile au fost posibile prin contacte directe $i munea ell illformatia.! 1 \ ~ J s-a desfa~urat at at de greu aeeasta ~edinta? Nu am putut sa explic. fiecare dintre noi poarta acest pacat $i posibilitatea de a pierde eul divino Cfll1d uit{un noi faptul cii suntem divini prin natura $i 11purtam pe Dumnezeu In sutle!'? Atunci cand Inlauntrul nostru nu suntem mul!umi!i constituie de noi In$ine. III ultimele cateva luni am 0 tendinta pozitiva. constituie 0 agresiune directa fata. ci al doilea. am nllut expuneri la Inceputul carora am diagnostieat sala $i am vazut 0 diferellta eselltiala care a avut lac dupa expullerea mea. cfllld eu lucrez la niveluri mult mai subtile. Acum. In prima zi. pc masura avansarii experimentelor mele se Illlbunatatea mult mai mult ~i pentru 0 perioada mai Indelungata. pentru a supravietui. cunosc totul. deprimarea din cauza Imbatranirii. energetica era neimportanta. s-a creat 0 situatie ciudaUi. eu diagnostichez $i elimin acele programe eare pot dauna starii mele preeum $i sta. Cauza $i efectul I$i schimba locurile. In plan subtil devine efect. Aceasta tema referitoare la Imbatranire nu am vrut sa 0 abordez. a propriei morti. Atunci. In cea de-a doua zi era minunata. De ce pentru el iubirea este secundara. acesta nu este primul pacal. Apropo. Interesant. am (inut ni$te leqii In Sankt-Peterburg. am Inceput sa tin confcrin!c la Moscova. EI a tradat iubirea de dragul dorinte. Jar daca nemul(umirea de sine trece la un nivel profund.

Acestea sunt In linii mari principalele caraeteristici ale mandriei ~i geloziei. Dal' ce legatura are aceasta eu batranetea? lara~i nu se intelege. ci In loasa ~i neaoatuta I lenncn din filozofia dill. Aceste doua sisteme de gandire diametral opuse ar fi putut sa se uneasdi numai In sistemul asemenea religios. . Anu- mite reguli au earn imbatranit. iar altora spre material.- . Suntem in permanenta legati de Dumnezeu prin iubire ~i nl! avem dreptul de a atenta la eulnostru divino Trceemla teama fa~a de viitor. ne este frica ea ne val' trada. alternativ. "Occidentul este Occident ~i Orientul este Orient" ~i ele nu se vor uni niciodata".se spune in Orient. pentru a Ile rntoarce la Dllmnezeu. Dar dadi unificarea are lac rapid. Cu cat suntem mai putemic ata~ati de dorinte ~i Ie transformam in sensu I vietii noastre. cu at at mai mult ne este teama sa Ie pierdem. Se pare ea principallli mod de cunoa~tere a lui Oumnezeu poate fi nu ingradirea stricta a necesitatilor umane. intruciit dorintcle sunt legate de viitor.scpararc. intrucat noi suntC11l divini prin insa~i natura noastra. Cre~tinismul a facut un salt imens In crcarea divinitatii. ei exista idei". . noi nu avem dreptul sa manifesUim profunda noastra nemultumire de sine ~i ne suparam pe noi. Criza lumii eontemporane 0 eonstituie in prilllul rand criza a dOlla sisteme de gandire: eel occidental ~i eel orientaL Ele tree Incet. trebuia sa apara tendinta de diminuare a realitatii divine ~i cre~tere a realitalii spirituale ~i materiale care. ne vor In~ela ~i ne VOl' supan. ~i timpuriJe. Aiei avem de-a face eu tema dorintci ec provine din paeatul originar. Daca inaillte.r{'sis . lata de ee. in ultima ffldtHJ parte din proccsul de inainlare de 1~1 cn la specie g 237 236 .. sa schimbe importi1llta lor. iar illformatii Iloi despre invingerea celor doua aspeete principale ale umanului nu au aparut. dislingerc: platoniciaml ~i arislotclicfl. Ineet.J agresiulle ne distrugc. Oar pentru a nl! aluneca inapoi ~i a IlU se destrallla in parti componente.J formand ceva nOli. Cu dit ne este mai frica de viitor ~i gandim unIt clespre oameni. dar nll ne omoara dintr-odata. Aceasta lInificare a Inceput eu eateva Illii de ani in urma. nici urmarea scrupua tllturor regulilor ~i ooiceiurilor. eu aWt mai puternic ne ata~am de viitor ~i inccpcm sa-l pierdem. a oriental de iudaisllllli. treollia Indeplinita a cantitate imensa de reguli care sa permita spiritual. Aceasta inselllna di. atunci se distrug retiproc ~i are loc neutralizarea. notiunea de Oumnezell a ie~it din cadrul material ~i ideal. . Toate dorintelc noastre sunt indrcptatc spre viitor. Con~tiinta se intoarce din nou la tema voin(ei ~i dorin(ei. atunci ata~amentl1l Fata de aeestea na~te frica VOl'uni ~i nu vor alcatui 0 unitate diaristica.I 1 \ ~ P' I'. religie care recunoa~te a devenit un singur DUlllnezeu. zeiHitile au reprezentat aspecte ideale sau materiale. AstfeL putem Intelege frica ~i deceptia fa(a de viitor. Dadi aceste doua idei nu se s-au schimbat.a 'pus Kipling. in rcligii. Oamenii diminllarea dependen!ei S-au schimoat de material ~i de I' Fata de viitor. in noua religie. "Nu exista oallleni. Aceasta duce la ooala ~i moarte. atunci ele VOl'muri. cu timpul. Aceasta teama ne face sa incepem sa gandim rall desprc oameni. Plinctul I vedere care recunoa~te numai idei ~i neaga aceasta IUllle s-a unificat cu punc!lll de vedere occidental care recunoa~te Ilimea inconjuriitoare ea 0 realitate. diviziune. lInul in altul. Politeisllllll a perlllis unoI' zei sa Illearga spre ideal.!.

Gandiri1e opuse se formeaza ~i Incep sa se contopeasca. toale acestea nu s-au manifestat In capacitatea sa de a iubi. numeroase expresii ale lui Christos par foarte contradictorii. Aceasta se termina cu izbucnirea revolu\iei din 1905. Intre democratia occidcntaUi ~i despotismu\ oriental. dupa eftteva secole. Dar. cre~tinismul s-a scindat in doua ramuri. In straturile marginale au loc cOllflicte permanente. Apoi apare PetnI I ~i are loe intoarcerea bruscii spre I' exisUi multft iubire. 239 23X . Occidentul ~i Orientul trebuic sa se uneasca intr-o calitate noua. insa fara a distruge stilul oriental de gandire. ci In iubirea care nu se supune nimanui ~i nu depinde de nimeni. expresiile cu totul contradictorii ~i care se exclud reciproc vazute din afara.J "]"'" Ii I I' primul rfLOd calea iubirii. Soarta Rusiei constituie 0 ilustrare a legii unita\ii ~i luptei eontrariilor. I~i schimba sensul ~i Inceteaza sa se mai excluda reciproc. Realitatea iubirii divine a ajutat la diminuarea dependen\ei de haza fericirii ulllane. LUlllca trebuie sa se Intuardi la iubire intrudit civilizatia occidentala. Incercarea de a alege numai drumul occidental sau oriental se discrediteaza subit. Tara ia din nou cursul spre modelul occidental. Cum sa unim ceea ce inainte nu se putea unifica? Adica. La smr~itul seeolului trecut Rusia a incereat sa mearga pe fiiga~ul occidental. iubire rata de DUlllnezeu pe care II vedem In fiecare manifestare umana. Taml este asasinat. Contradiqiile se dezvolta ~i inte\esc conflictele dintre ele. Adiea interaC\iunea gandirii eurapene Cll filozofia orientala. Au loc reformele Illi Stolapin. Se aecelereaza puternic procesul de dezvoltare. Dar ortodoxia nu echilibreaza catolicismul ~i apare islamul cu 0 justificare clara ~i riguros fundamentata a prioritatii spiritu1ui asupra materialului. Aceasta contradiC\ie vizibila apare pentnI ca in suflet exista pu\ina iubire. realitatea spiritului care neaga materia ~i realitatea Illateriei care nu recunoa~te spiritul. RlIsia care se intinde intre Orient ~i Occident a absorbit in ea de la ineeput 0 eontradiC\ie principala. Rusia trece la tiplll oriental de gandire. De aici trecerea la 0 guvernare despotica. Dar. Treptat. iubire fata de DUlllnezeu pc care noi \I vedem In fiecare particica a lumii Il1conjuratoare. Are loc schimbarea rela\iilor feudale ~i concomitent transformarile democratice. incep sa apara semnele haosului. Pentru muiti care citesc NOlil Testament. destramarea vie\ii. Din nou are loc reculul celor doua componente. Gfllldurile mi se indreapta spre Rusia ~i destinele ei. Este yorba despre conflicte intre ~tiin\a ~i religie. Oar deocamdata. pentru a Intelege lumea la acest nivel ~i asimti un asemenea grad de incarcare cu iubire trebllie sa Invatam sa parcurgem suferinta In momentu1 despiir\irii de bazele fericirii umane. RlIsia are ca destin sa uneascaaceste idei opuse. e~ecul vointei ~i a dorintelor. apare gospodaria de fermieri. nu In bogatie ~i lux. Cand in sutlet realitatea divinului este cuprinsa nu 111idei ~i principii. adiea a dOlla tipuri de gandire care au existat indivizibil ~i care la Inceput au fost amorfe ~i indolente. Fiecare dintre noi I~i aminte~te cum anume lisus Christos a past rat iubirea in momentul destrfunarii hazelor fericirii umane. pastrfll1d prin aceasta iubirea divina. Adidi iubire fata de Oumnezeu pe care 11 pm-tfHl1 In noi. adicii al celei occidentale ~i celei orientale: catolicismul cu prioritatea materialismului asupra spiritualului ~i ortodoxia cu prioritatea spiritualului asupra materialismului.

] scufllndat din ce in ce mai mull Intr-o democratie de hOtie. lata de ee. el Inceardi sa pastreze ideologia socialismului. de unificare a doua Illodalitati diferite de gundire. Dupa Ineheierea perioadei lui Brejnev Ineepe 0 treeere brusca spre modelul oriental pe care 11introduce Andropov. decazand llltr-o stare amorfa. Intram In anul 1937. SocialismllJ a apartinut mai mult modelului oriental intrucat In cadrul lui libert"tea personalita\ii era exclusa. Dupa prima revolutie se instaureaza 0 scurta pcrioada de democratie iar Incercarea alaturarii Rusiei Occidentulhi se termina Cll a elolla revolutie ~i ie~irea din comunismul militar. ~i personalitatea impreuna eu destramarea \arii se conducatorului oriental. Din aeeasta cauza.I \ f _J La fel ca Urmeaza 0 Inflorire economidL Apoi asasinarea lui StolUpin ~i gundire: ~tiin\a ~i religia. iar Andropov moare destul de repede. potentialul spiritual. Tara S-. Pentru a Illfaptui un salt inspre dezvoltarea conditiilor materiale. Dupa aceasta. Nu s-a reu~it Infaptuirea caii de mijloe.Lenin. Introducerea numai a modelului occidental este paguboasa pentru Rusia. all loc din nOli explozii.in smr~it. in continuare trebuie sa aibft loc 0 noua explozie ~i aceasta Incepe eu eel de-al doilea razboi mondial. tara trece la modelul de gundire oriental. Adica Incerutul primului razboi monelial ~i apoi eloua revoilltii. Dar pentru Rusia g[mdirea occidentala pura Inseamna accelerarea destramarii destrama boala in anii '20. ali\turi de democratie. in continllare. In care nu exista un stil occidental sau oriental de giindire. in continuare lIrmeaza 0 explozie ~i atunci. Lenin. La fel ca dupa reformele lui Petru I. deodata. in continuare trebuie sa-~i gaseasdi retlectarea In filozofie. in mod Haosul ~i destramarea logic. Declan~eaza campania Impotriva aleoolislllului. Apare ineepe colectivise transforma In psihiea ~i imposibilitatea de a conduce lara. aceasta tendinta I~i gase~te reflectarea In primul dind In arta £lIlilor '60. mai departe explozia sau moartea conducatorului statului. imposibil de guvernat. tara trece spre despotismul zarea agrieulturii. V. Tiranul moare. Gorbaciov Incepe transformarea democratiea a tarii. idealismul ~i materialismul. 0 perioada de limp urmeaza un respiro ~i aspira\ia spre modelul occidental. AI' trebui sa aiba loe 0 explozie sau moartea condud'itorului. Incepe 0 perioada amorfa. iar Gorbaeiov In\elege acest lucru. el comite la prima vedere 0 fapta eu totul absurda. Dupa razboi se na~te tendin\a spre democratie. ele Ineep sa se neutralizezc reciproc. gandirea colectiva. ei . tendin\a de autocondueere colectiva. Accepta sistemul de gundire occidental ~i deschide drumul spre NEP (noua politica economiea). Dar ideologia comunista nu a dat posihilitatea Infiiptuirii echilibrate a eelor doua contradiqii. incercarea lui Hru~ciov de a introduce In tara 0 democratie relativa nu s-a soldat eu sucees. Incctarea reforillelor. dar la fel ea ~i anii '20 ea se transforma repede in contradictia ei.I.- . ideologul gandirii comunismului oriental. tara trebuie sa-~i pastreze spiritualitatea. Deci. orientarea spre proprietatea privata sau Il1eerCarea. Dar eontradic(iile nu se opresc la acest nive!. in ultimul timp. politica ~i economie. in continuare trebuie sa aiba loc treeerea la democratia oecidentala. I' ~i deeaderii. ineep din nOli represiunile. Dar a aparut posibilitatea existentei cot la cot a doua sisteme diferite de 240 241 . comite 0 actiune care se soldeaza eu 0 victorie. Gamenii sunt ridicati din cinematografe ~i interogati de ce nu sunt ziua la lucm. toate procesele sunt accelerate.

Oar s-a inWmplat destul de rar ca sa vina pacienti carora Ie-am illcadratatat gelozia cat ~i mandria ~i Ie-am spus: exisa 0 ideologic. atullci mai degraba ordjnea trebuie melltinuta prin masuri despotice. il poate indeplini noua ideologic ~i legile bine giindite. Submarinul "Kursk" constituie un fel de simbol al dirijarii militare. democratia fara ideo. se pare. In fiecare stat ~i ill fiecare om se desfa~oara 0 intetire a unuia sau a altuia dintre procese. am explicat pacientului cum trebuie Indepartate una sau alta din dependen!e ~i acesta s-a insanato~it. Go rbaciov inteleue tarziu ea in Rusia. Daca la dumneavoastra iubirea de 242 243 . calea spre Dumnezeu. 0 noua economie ~i 0 nOllaomenire.Medicamentele muta de obicei problema dintr-un loc In altul. ca tocmai ea trebuiesa ~ creeze un model nou de giindire. vorbesc despre tendin!e periculoase care se acumuleaza in Rusia.lntul devine din ce in ce mai fragil ~i pentru el Gorbaciov este convins di el va putea impaca cele doua tendin(e contradictorii. Acela~i rol.i ~ J Gorbaciov ~i persoanele care I-au inconjurat inceardi sa J'ndrepte situatia. atunci se poate a~tepta mai repede explozia sau moartea conducatorului. care a functionat inainte ~i esle deja epuizat. Oar ideologic nu a existat. Intruciit in Rusia aceSle doua tendin(e sunt exprimate deosebit de clar ~i intruciit experien!a coexistentei lor exista in Rusia. asupra stilului oriental de gfmdire. Dupa aceasta Rusia ar trebui sa se indrepte spre dreapta. Cand Rusia s-a cancentrat asupra vointei !?i dirijarii. care sa nasca 0 noua politica. Ciind Rusia s-a concentrat asupra democra(iei occidentale. Gorbaciov vorbe~te des pre 0 giindire noua. Turnul televiziunii "Ostankino" este simbolul dirijarii informationale. adicii asupra dorin(elor. Disciplina ~i dirijarea trebuie sa se desfa~oare nu datorita despotismului ~i a masurilor draconice fa(a de popor. Aceasta a fost 0 avertizare a tarii despre apropierea unoI' nenorociri. Inca din 1985. (recerea de la gelozie la mandrie ~i invers. Intrudit in Rusia nu este din ce In ce mai periculoasaexistenta independentaa doua contradiqii: civiliza(ia occidentala care se indreapta spre destramare ~i descompunere ~i cea orientala care se indreapta spre sinucidere colectiva. (ara se scufunda in democra(ia lui EI(in cu elemente de despotism oriental. Rusiei flU Ii este insa harazita soarta de a uvea despotismul oriental. . Pam. Gandurile mele se intorc din nOli la seminarul care va avea loc miiine. Catastrofele care au avut loc cu aceste simboluri. Puciul nu a reu~it ~i incep transformarile lui Eltin. cum ar fi: intarirea dependen!ei de dorin!e ~i voin!a. Oar in 1986 are loc 0 catastrofa mistica: explozia centralei atomo-electrice din Cernobil. virand brusc spre dreapta. b logic se incheie cu ho(ie ~i destramare. au Inceput reprimarea poporului ~i explozii. Imi aduc aminte ca inainte. in cazul dumneavoastra medicina este neputincioasa. iar dumneavoastra ati inteles acest lucru. adidi . a inceput procesul care ne aduce aminte de Sodoma ~i Gomora. concenlriind loate problemele asupra temelor de gelozie ~i miindrie. Daua explozii care au avut loe in anul 2000 demonstreaza acest lucru. Daca ea se va indrepta cu priori tate spre despotismul oriental. dar mult mai eficient. Dupa incere area nereu~ita de a se intoarce la disciplina oriental a. Se declan~eaza evenimentele din august 1991. V-a ramas 0 singura calc. Se accentueaza din nou tendinta destramarii tarii ~i incepe pierderea autoritatii ~i personalitatii conducatorului.

Cu un asemenea ritm mentinut timp de 2-3 zile ~ansele de supravie\Uire scad la zero. Adevarurile care ieri au pilrut de ncclintit. situa. adid boala ~i chinurile pot depa~i 10 000 de unitali. stabilit.. dedit dorin. desla mul(i descopar \egi. Acala iubirii lume. unde in ~i spatiul se ingusteaza. atunci corespunde tradarii prietenilor. Eu carora se dezvolta uman. Eu incerc sa-I sacatesc ~i ma cuprinde mirarea.. ornul se poate imbolnavi u~or dadi 244 . in acest caz. Cll atat mai multe chinuri poate proyoea aceasta. ~i pentru aceasta incet. Este interesant sufletul ~i trebuie sa ma descurc in aceasta situatie. sus tatul sa merg mai depmte. Savan\ii pun in permanenta intrebarea daca se paatc cunaa~te pe deplin Universul. Se pare d legile despre lume pe care Ie descaperim ~i \'ILiunea eeni se formeaza despre ceea ce reprezintfl lumea 245 sa vedem lnainte eu am erezut ea filozofia de este un lueru cat se po ate inafensiv.. i I I ' drept. azi se destrama. are loc fara parliciparea la mine insa foarte lent.ia vindecarea I' mea. eu rezist dad ea nu depa~e~te 1300 de ullitati. copar legftturi intre boli. de sintetizare timpul cazul ie~irii in acest plan. sunt bine. Este lnteresant de ~tiut care este la mine nivelul destabilizarii Illainte de seminar. Este adevarat ca acest ritm a durat aproximativ 0 ora iar apoi a disparut. 'inceput 0 durere puternidi unde s-a presupus petrece in regiunea plftmanului deodatft a saU duce la invaliditate. acolo ce se cft. Dadi aceasta se traduce in situa\ii umane. dar durerea nu a trecut. lata de ceo slava Damnului. la 0 oscilatie medie a valorilar umane. mereu la probleme\e Cu nu are 'indeajuns de multa iubire. eu pa~esc in primele ~i pentru a supravietui. Totodata. tatu~i ascilatia destahilizarii are rezerve. Aaleu. protectia. daca ies la iveala cele mai periculaase probleme. Pasihilitalile sunt legate de ie~irea in planul subti!. Capacitatea sufletului de a suferi . dar s-a adeverit ca nu este chiar a~a. pentru aceeptarea carora nivelul destabilizarii trehuie sa alcatuiasca 7000 de unital. nivelul de ascilatie. In al doilea rand.ia functioneaza fa\a de Dumnezell. in vederea ere~terii ce este eu este mult mai mare decat cea a tmpului. se contopesc. 0 destabilizare de dimensiuni rnai marL iubirea mea nu va suporta. Apropo. Astfel. Mai degraba la seminar ajung la asemenea idei serioase.. mea. am 0 tumora. atunci a~ fi mers karmice mei in virtutea nereu~1telor lene~ ~i dad\ ar fi fast tatul ca eu am acumulat trebuie de la tali pacienlii prablemele lor ~i Ie-am luat asupra de nivelul tratamentului. mortii ~i gravel or imbolnaviri rinichii este mai bine. 'inainte de seminar. incet sunt pregatit. comportument. De~i putin probahil ca este de 7000 de unitati. Indiferent 'intampla. mele nerezolvate. conform despre oameni inainte.a ~i voin. atunci c[md realitatea ce s-ar tot se infaptuie~te este de mult eu-Iui divin este mai presus de cel uman. Estc interesant de ~tiut ce fel de neplaceri pot carespunde unui asemenea nive!. 'in orice caz. Mai mult decat atilt. 7000. ea s-a accentual. dumneavoastra. ~i a faptului caracter ~i concep. Ce poate fi mai dureros dedit 0 boala chinuitoare sau moartea? Eu incere sa IIl\eleg ~i ma mil': se pare ca relatiilc dintre barhat ~i femeie sunt mai dureroase. praprii rfmduri Indiferent apararea. Mft gandesc atunci sunteti satvat. Cu c[tt manife~ti mai Illutta dragoste fata de celalalt._J Dumnezeu va fi mai marc decftt realitatea. Iar acum destahi Iizarea. in medic. dad nu e~ti ~arlatan.

a unei dimensiuni mai mari a lumii. . dreptatea este mai importanta decat iubirea. Fa!a de iubirea vie. Inehiderea meeaniea a dependen!ei fa!a de dorin!a ~i voin!a permile vindeearea multor boli. eu la varsta de 17 ani am fast In Zagorsk. Iar atata limp cat omul se dezvolta ~i se apropie de Dumnezeu. eu ~tiu sa lucrez asupra mea. Dupa diagnosticarea dumneavoastra reiese ca eu am 0 mandrie imensa. se schimba ~i imaginea Universului. Am Illcercat sa diagnostichez concentrarea ei asupra dorin!elor ~i voin!ei. trebuie sa eaut a veriga noua. Rezista!i la e~eeul dorin(elor ~i pastra!i iubirea. dar dumneavoastraaveti 0 concentraremare asupramoraliHitii ~i eticii. Apropo. Aeeasta se petreee din cauza dumneavoastra . Mai mult dedit atat. Apoi am citit toate dirtile dumneavoastra ~i am constatat 0 amelioraresubstantiala a sanatfqii~i a destinului meu. iar fa!a de voin!a 5%. Odala ell schimbarea Iloastra. imaginea lumii se va schimba mereu. Ata~amentul fa!a de dorin!e a fast de 10%.Haide!i sa vedem care este problema.::. Ineepe proeesul de respingere a iubirii. De Indata ce noi postulam valorile umane. ea Ilimeni alta. dar nu aeeepla(i tradarea. posibilita!ilor . Femeia se uita la mine eu interes. Asta Inseamna ea pentru ea totul trebuia sa fie bine. Oar Inlrueat ele nu sunt primare. mai devreme sau mai tarziu CfeeaZa probleme.Nu-mi este destul de ciaI' care este situa!ia. Dupa diag-nosticarea dumneavoastra situa(ia mea este eatastrofala.ti!i. chiar ~i pe eele mai saere. La 247 I' sale de sintetizare. La audienta a venit 0 femeie. atunei negativul care Ie alimenteaza dintr-o structura IllUlt mai adandi.t \ '! ~ j eorespund nivelului de dezvoltare al omului. care avea probleme serioase Cll fiiea. ele devin 0 parte a noului. Ea nu poate pastra iubirea cand esle jignita ~i tradala de alte persoane niei 5%. In afara de struetura timpului amorf. La haza notiunii de "om" sta con~tiinta eolectiva dezvoltata. ea nu am reu~it sa pastrez bunatatea la necazuri ~i la nenoroeiri. ambele notiuni s-uu contopit. Va rog sa ma credeti. adica peste normal. ~i la dumneavoastra capacitatea de a-i ierta pe oameni este redusa la minimum. eu obtin rezultate care se exclud reciproe unele pe altele. lata di tocmai aCUIn. M-a stimulat sa In!eleg aeeasta problema 0 situa!ie ivita la seminar. Treee 0 perioada de eautari anevoioase. Fiica dumneavoastra nu poate primi purificarea 111Ci prin oameni ~i niei prin boli ~i nenoroeiri. Deei. unde am vorbit eu calugarii. In preajma seminarului. La dumneavoastra. Suporta!i Injosirea ~i neplaeerile. dumneavoastra spuneti ca fiica mea se afla l11tr-o situatie foarte proasta. Ea depa~e~te de 10 ori nivelul periculos. di nu pot ierta pe oameni. Concentrarea ci asupra vointei ~i dirijarii este imensa. Tocmai Cll aceasta structura trebuie lueral. totul trebuie sa fie secundar. Apoi Ineep sa vorbesc rar: . Legile deseoperite nu se desfiin!eaza. 246 . Ca urmare a diagnosticarii.Ineere sa-i explie. alaturi de aeeasta am Ineeput sa palpez slruetura X. Mai mult dedIt atat. cantitatii de iubire pe care el 0 poarta in stlflet. Ace~tia mi-au dat nl~te sfaturi pe care Ie-am respectat touta viata. am reu~it sa concentrez toate valorile umane In doua no!iuni: In dorin!a ~i voin!a. A ie~it un rezultat uluitor. In aeeasta. Eu trag aer In piept ~i suspin. batjocorirea poruneilor religioase.

Dupa ea. Oependenta de dorinte ~i vointa este minimala. ~i iata ea lmi adue am explicat eu sa depa~im aminte de un episod care s-a petrecut la casa de vacanta.Aici observamleoatura b cu straturile timpului care depa$e$te limitele timpului amort. $i raman principiile. . lubirea CfeeUZa legile eticii.Tot ce se poate.~titi. Oar el nu poate face copii. Nimeni nu a putut sa continue aceste cercetari. nu a rezistat la supralncarcare $i a murit dupa el. observ pericolul eafe se na~te. este yorba despre Inca 0 posibila cauza a problemelor mele nerezolvate - privind cufundarea In timp. Am avut noroe. Se roaga In permanenta. a intrat inca 0 femeie. Kozanev a petreeut multi ani in lagarele staliniste ~i tocmai acolo a ajuns In eoncluzia ea izvorul energiei care alimenteaza stelele este timpul. motiv pentru care viata se destrama. atunci ne adresam mai mult poruncilor.Din timp se na~te energia. Din nou dam de stratificarea timpului. Inainte de a incepe cercetarile legate de timp. Din timpuri se !lasespaliul ~i substantele. EI este curat . Apropo. lndepJinqte toate prevederile Coranului. Einstein a distrus toate lnsemnarile lui legate de experimentul in prezent. . Cre$tinismul a demonstrat di iubirea vie este mai presusdedit orice postulat uman. . Daca noi nu ne adresam iubirii in permanenta. aceasta inseamna - interlocutorului. Fara aceasta dezvoltare IlUe posibila civilizatia. dar concentrarea asupra moralei ~i eticii este imensa. .i-am spus eu.Adiea dumneavoastra ati socotit ca lumea trebuie sa fie condusa nu de iubire ci de con$tiinta. . interaqioneze Eu observ acest lucru $i-i propun modele care sa cu timpul.Cred ca ave\i dreptate. Ea a trebuit sa fie remorcata 200 de kilometri pana aeasa. . pe neobservate. lntrucat dreptatease adreseazatocmai acestora. ne putem a$tepta la probleme mari. principiilor ~i normelor. Am lnceput sa diagnostichez $i vad un tablou cunoscut. EI chibzuie$te ciaI' $i logic. EI lncepe sa-mi prezinte ipoteze. . dar din viitor iese In permanenta negativul. ea trebuie dependenta de timp ~i este necesar sa cream un model de timp. dar schemele lui sunt superficiale. Ea mi-a aratat fotografia iuhitului ei. . . lntr-un moment oareeare. . iubirea pleaci. Fericirea senzuala este legata de timp.Nu suntem pregati!i pentru a aborda aceasta tema. Depen- den!a de morala $i etica distruge structura viitorului. Ata$amentul fa!a de dirijare a crescut de zeci de or.1 \ ~ j baza cOll~tiill!ei colective stau lloJiul1ile de morala ~i etidi. Aeesta din urma dirijeaza totul In I' univers. Discipolullu. S-a stricat doar ma~ina ell care am venit la casa de vacan!a. Hawking a eapatat 0 boala incurabila. el este musulman. Noi continuam discuJia~i deodata. Astfel.Se pare ca la mine eon$tiinta a depa$it In pennanenta iubirea $. a ie$it pe primul plan. adica de 24X 249 .Sa incetam imediat discutia despre timp. $.a raspuns femeia. iar eu intru In dialog $i-I sprijin. Prohabil ca aceasta este legata de structura X. Etica ne ajuta sa supravictuim nu numai ill prezent. dar ~i in viitor. structura dirijarii timpului in care totul se une~te intr-un tot unitar. La noi a avut loc deformarea dimpuri lor care a depa$it nivelulmortal.Am avut Intotdeauna un sentiment mai pronuntat al drepUitii.a spus femeia. iar acestea creeaza gandirea ~i con~tiinta colcctiva.

framantarile crescande fa!a de viitor.. De~i mai trebuie sa cIarifieam aceasta problema. f3~urat ell succes ~i mi-a furnizat 0 informatie noua. I-am raspuns ca pana in prezent eu socotesc ca timpul invers este legat de 0 alta realitate ~i un alt Univers. AllInei am ineeput sa ma uit la ceea ce s-a 250 . Am inceput sa socotesc ce anume dfluneaza mai mult urma~ilor. de viitor. S-ar putea ca principale acolo ale timpului este strict sa fie legate Apropo. Astfel. dar pentru mul!i ~i fara diagnostic. Am promis sa fac diagnosticarea tuturor. Unul din participan!ii la seminar mi-a pus 0 intrebare 2. dupa lee!ii. mn gandeam ef\ nu voi rezista ~i la a treia zi. Ca atare. Supraindircarea a fost mai mare decat a~teptarile. agresiunea constituie ~i agresiunea fata de viitor. de asemenea de viltar. fara sa vreau ma eoncentram asupra imbunata\irii s[mata\ii ~i a vie\ii. Eu tragand am rascolit problemele umane faeand compara!ii. Dupa aceea m-am gandit mult timp la aceasta problema ~i am in!eles ca viitorul este tocmai un alt Univers unde timpul se scurgein direc\ia inversa.. in pat. 1. Acest Philadelphia structurile patrunderea sunt \egati lInna~i a reie~it ca dirijand campul magnetic.i viitor. Este adevarat ca dupa a doua zi a seminarului. In . .Dispre\U1 fa!a de oameni in plan moral ~i etic. depresia ~i Iipsa dorintei de a trai. intrucat mecanismu1 de purificare a copiilor ~i a viitorului s-a dovedit a fi identic...e totul a deeurs normal. urma~ii Oar no~tri fata de limitata. iar acum dumneavoastra spune!i ca timpul invers este un alt Univers. .ti ea\i au mai ramas. Acum cateva idei in legatura cu seminarul. cand dumneavoastra a!i vorbit despre de viitor. Cand te indrep!i catre Dumnezeu. - Teama de viitor. noaptea. Trebuia sa-mi revizuiese atitu- dinea fa!a de munea. Cand am in\eles acest lucru concluzii. ordine.' interesanta: - La inceput. 4. 3. in timpul diruia luem insa nu trebuia sa-I fae. se poate dirija spatiul ~1 timpul. nu trebuie sa prive~ti inapoi sa vezi di\i metri ai parcurs ~i nu trebuie sa socote.jntrucftt iubirea dirijeaza timpul. prezent . aUld! ce nu permite sa contactam viitorul. . Trebuia sa mn gandese numai cum sa ajut omul pentru a pastra iubirea ~i pentru a vedea vain\" Domnului in toate. Toate aceste echilibrarea strocchestiuni se transforma l11tr-una singura turilor viitorului. l1eil1crederea in sine. EI s-a des- structuri1e timpului invers ~i amorf. arice renuntare la iubire inseamna agresiune fata de viitor. am rasuflat u~urat. Cea de-a treia zi a decurs normal. ~i ca atare ~i straturile ._J intamplat inainte ~i ee probleme se vor ivi in viitor. toate sursele deschise ale problemelor de la inceput s-au unit in doua chestiuni: problema purificarii urma~ilor ~i problema purificarii structurilor legate de viitor. eu am in!eles ca de fapt este yorba de trecut.Nernul1umirea de sine.

Daca va puneti la automatism. zice pe celalalt. Cand Incep sii-mi apara unele probleme ~i Ie diagnusticbez. modele multe probleme contrapanii de Dupa aceea trebuie sa ma gallctesc ~i sa camaau fost rodate 0 "Eu aeest luem nu-I las a~a" ~i continuati sa aveti pretentii fata de so!. iar acum. divinizarea viitorului. dependenta de dorintc devine din ce In ee mai periculoasa. iar fiiea este nareomana. de moartea de schizofrenie. Incerdind . de cardiace. ell atat mai mu!t tree de la orientarea spre illbire la pnstrarea vietii. dar de 111ata ce a aparut d ~i Incepe nalla lema.101-0Ollving. duce la grave probleme pentru copiii ei.Ii invidiez pe clarV3zatori. imediat 252 253 . Mil femeii ~i Ii spun foarte rar. aruncal pe spinarea urma~ilor. atullci se Insanato~e~te schimba ~i atitudinea satului. niciodata nu obtin un raspuns un riispuns ~i de gata dintr-odata.J destabilizarea acesteia - to ate acestca nu ne permit sa nc "Sa nu vii g. uit 111oehii Pentru a fi simplu ~i de Inteles eu trebuia sa lucrez mult. lntmeflt copiii reprezinta viitorul nostru. de bemofilie - ~i de poliartrita. agresivitatea fata de acesta. sez tulullntr-llnui. traiti ea pasarile. agresivitatea fata de iubire prin sa a persoana pentro ea ea sa dob5nueasca nu sinH supraindircare.Imi spunea telor. e ~ Aeum diteva luni doetorii i-au spus copilului dumneaspllneti: voastra gelozie. ics la cbinuitor suflelul. . am raspulls eu zambind. a fost geloasa pe el. In ficcare zi. premalura. in principiu toate bolile se ~i al treilea A~ fi dorit sa vorbesc ~i s-o cUllving mai departe. Mama I-a cOlldamnat pe so\U1 ei. Cu cat a eanving mai mult ~i mn la lema dorintei ~i voin!ei. - In viata. A avut otitli ceea ee Inseamna iar dlllTIneavoastra fiecare data obtin un faspuns ~i deseori Acum. care ub(in infunna(iile de-a gata. de Imbolnaviri de nareomanie - toate acestea sunt legate de divinizarea dorin- Totul este a~a de limpede atunci dnd omul ex plica 0 lucruri Ie ~i totll~i este a~a de complicat data 0 pacientii. ca Ii vor face trepanatie. 0 21 DE AUDIENTE Eu repet din nou cele spuse de Christos: la ziua de maine. I' ~i impotenta. dar am reu. uar iubire fata de ee plln Dumnezeu.lndi(i punem 111 ordine urma~ii. Am abservat faptu! di atunei eand dorese ajllt aspect adica eel negativ. Problemele de sterilitate legate de vedere ~i auz. ~i Ill! puteam s-o eonving nieidecum ca Jipsa eapaciHitii de a pastra iuhirea atullei dind se prabu~ese dorintele. Dumnezeu va va ua!" In aeeasta fraza eoneentrarea asupra viitorului se transforma In vointft divina. .}it sa ma opresc la timp. Mai exista - rog de ea. cancer. suprafata zeci de Fac 15-20 de variante de diagnosticare 11 In memoria mea a aparut 0 seena reeenta. rezuma de concluzionare. In ordine copilul ~i se va procesul comasare. De la dorinta noi treeem la iubire.\\ ~ .

nu pentru zambe~te.j sustras un pacient. . hrane~te ~i apara. Cu ce va pot fi de folos" . La dumneavoastra pendenta de dorinte depa~e~te mult nivelul dedit atat. nu demlllt. una dupa alta. Oar in logica hral1e~te ~i te apara. dar in sinea mea m-am adresat pentru ajutor fortelor supenoare. 1 I \ ~ J ]'" I accentul pe dorinp de a salva viata.Mie mi se pare di trebuie sa va revizuiti atitlldinea fata de consultarea oamenilor.~ut nu pentru Il1tarirea familiei. . Cu cat este mai de Dumnezeu. ~i ell eat avcti mai cu atat mai corect trebuie sa va comportati. la a audienta a venit inca un psiholog. dUL EI iuhire. - Dadi Ill! reu=?esc sa unesc toate valorile. Dumneavoastra sunteti mai talentat. . care se ocupa de solutio- psiholog. intrudit se dcruleaza prea repede toate proceseJe. intrucat acest lucm pune in pericol viata lor. carc a bagat carmi In sala. eu atat mai perieuloasa este renuntarea aeestuia la illbire.raspund cu. . familiale. I' narea problemelor in domeniul divoqeze familiale. Illcarcarea crc~te bruse ~i preiau pc iubire murdaria asupra mea.a inceput el.I-am intrebat eu. v-ati eoncentrat <Isupra sanatatii ~i 254 255 .. .a intrebat el.De ce s-a intamplat? Nu am nevoie de mai mult.am raspul1s. ~i acolo am ohtinut la consultatii. . va rog.Principala erima fata de iubire este aeeca eand noi uitam de iubirea fata de Oumnezeu. - Nu. nu pentru Imbunatatirea sanatatii. Primul lucm pe care trebuie sa-) rezolvati pentru dumneavoastra este: eu . de a depa~i a boala. Am fast invitat rezultate exceptionale avut doua congestii Am avut rezultate fenomenale. IllllTIaila 0 singura intrebare: . Barbatul fermecator. Nicio- data nu am fost gelos ~i niciodata nu am eomis 0 erima fata de . atitudine. . - multe posibilitati. dorinta reprezinta una ~i aeeea~i tema. Nu sunt un incepator. Elreprezenta asociatia psihologilor. Raspundeti-mi. de varsta medie a zambit u~or: - $titi. DUlTIneavoastraati transferat la copii aceasta dependenta. divina numai Este 0 logica umana: talentul iubirea talentat omul. LegMuri. inseamna eli pur ~i simplu vaic sa ajut. cerebrale. Mai mult entelor? - Totul estc simplu.noi avem rezultate destul de bune consultatiilor pe capete. Jar deodata m-. Este ciudat pentru ca eu ma comport lucrurilc se apresc aiel pentru mine. . iubire fata de pacienti. Oar in ultima vreme am sa lucrez ~i in alte tari. Eu am plltUt totdeauna sa-mi stapanesc doriMele.lar atunci cand dumneavoastra ati luerat.Ce pot sa fac in situatia mea" . pe dumneavoastra va bloeheaza serios. deV-ati gandit la illbirea de Dumnezeu In timpul audipericulos. dar oamenii all inceput sa cu Eu intelcg ca ~titi. eu sunt coleg ell dumneavoastra adidi sunt Tot a~a.Adiea uumneavoastra v-ati coneentrat asupra legaturii eu aceia care va puteau ajuta. iar apoi sa Ie transfer eu nil am Oar toti psihologii procedeaza la fel' Ridic din umeri. atunci toata vietii. Am dizut pc gancluri.

precum ~i la prelungirea ~ vie(ii. eapacitatea de a limita dorintele proprii ~i vointa. dar dupa un timp el constata ca are probleme cu sistenml uro-genital.j \ ~ j Intarirea vietii.. in interior nu este voie.. orice: sa ea~tige bani. nu se !?tiedin ce motive. gelo~i ~i ranehiuno~i. Ea este entuziasmata !?i fericita. in acest film un am foarte talentat ~i In(elept poate face - ~i ajutorul exterior va fi eficient. capacitatea de a iubi oamenii ell toate deficientele lor. apropiati. Retraiti-va din nou Intreaga viata. Omului nu-i vine in minte ea 0 problema cste Icgata de aha. iar apoi a descoperitca are diabet. mai suparaeios. EI prime~te un telefon urgent ~i trebuie s-o paraseasdi pe femeie ~i sa alerge mai departe. Oar eI. raspunde barbatul. EI. gone~te timpul ~i aceastaeste 0 agresivitaterata de timp. la 0 prelegere. n primul rand trehuie sa salvati iubirea din suflet. cum ar fi: destramarea rela(iilor cu cei vindecator.. se pare ca este luat din via(a reala. [)unlileavoastra nu ati vawt Intamplator filmul fran\u- grabe~te in permanenta. i propriul eu divin ~i atunei ~i euluman va fi sanatos. Aeeasta va duce la rest abilirea atat a familiei c.. In mod intuitiv stabile~te corect prioritiitile..Oeodata se descopera ea este steril. el poate deveni doctor sau satisfaca mai repede dorintele. sanatate !?i viata. Ce se petreee In plan subtil') Cel care se grabe~te ~i dore~te sa-~i Sau. in ultima vreme vad tot mai des cum apar problemele la medici.Acolo unde ati vazut numai dorinta. I~i provoaca mai pu(ine probleme ~i dauneaza l1lai pu(in ~i bolnavilor. Ineereati sa vedeti In primul rand iubirea de Oumnezeu. dar pentru un om ai eami parinti sunt atei. Sau. . in interior.. sa faea cuno~tinta cu eele mai frumoase femei. 0 femeie l1li-a povestit cum s-a oeupat de tamaduire cu destul succes. avand grija de sanatatea~i via(a pacien(ilor. Dorinta devine un scop. Daca omul In via(a trecuta a fost credincios. Illai depmte unneaza pierderea dorintelor ~i a vietii. intrudit Insa dorinta se seurge In viata. lata de ce. arunci in exterior. eere(i iertare pentru fapml ca In ajutorarea oamenilor a(i fost preocupat de grija pentru corp. . Olnul inghite eu lacomie ~i repede mancarea.1t i a sanatfltii. ci pentru acumularea In sutlet a iubirii fata de Dumnezeu. Pierderea dorintelor poate avea loc sub forma de insuccesein planurile stabilite. puterea de a aceepta oriec situatie past rand iubirea ~i bunatatea. Impreuna eu femeia iubita plead la V ene(ia ~i se opre~te In eel mai bun hotel. adresiindu-va lui Dumnezeu. putem sa ne grabim numai In exterior. putem sa ne bizuim pe vointa divina !?iin primul rand. Oar nu reu~ese sa petreaca 0 noapte Impreuna In acest hotel. in consecin(a. se 256 257 . Clnd am Inceput sa ma ocup de tratarea oal1lenilor. Apoi Incepe sa-I doara inima ciind ~i cand ~i moare de infarct In tloarea varstei. La accasta contribuie bunatatea. . adiea de dorin(e. sa ne orientam asupra salvarii iubirii ~i nu a vietii. suparacio~i. psihologi ~i vindeciitori. Omul devine mai gelos.inima sau vcderea. Atunci zesc intitulatingenios: "Omul care se grabe~teT' . Nu demult. practiea medicala poate constituiun mare perico!.mft auresez eu barbatului.. poate. sa presupunem ca parin\ii omului sunt credincio~i ~i bliinzi.scaderea potentei sau probleme cu panereasul. de via(a ~i saniitate ea prima I' prioritate. Incepe cursa infernala de la 0 dorinta la aha. Subiectul filmului. cand dorim sa ajutam pe eineva. sa-~i eonducii exeelent afacerile.Nu mi-aduc aminte.

nu i-a venit sa ercada. Montla..ii explic eu. puncm In mi~care structura viilorului. ciaI' tow\. inlluentam un alt om.Dumneavoastra cllnoa~teti deci. Daca in timpul vietii. . eticH.. Icrtarea este de fapt pregatirea pcntru a merge catre Dumnczcu. in schimh la capii aceasta prohlema este dcstul de seriaasa. ~ Un singur (UCrti trcbuie depa:jit. III mod spiritual. atunci ajutorarea lui cste pur $i simplll periculoasa. Aici. Jeceptie. Ea ~tia ea am cuno~tinte in Germania ~i mi-a spus ea asemenea schimbari pat avea loe Ilumai dupa un tratament efcctuat de medicii germani. In Jorinte ~i Yoin!a. val' primi in lini~te loyiturile destinului. Aeest transfer este foarte chinuitor. Ineerdim teal11a pentru viitor. atunci mai uevren1c sau mai t[lrziu. Am fost la Peterburg. ~i atunci dino noi. Cc Inseamna iertarea'? Aeeasta Inseamna acceptarea distrugerii ~i pierdcrii ferieirii umane de dragul cuceririi iubirii de Dumnczeu. Apropo de aceasta. ei IlU i-a venit sa crcada. Jar canu pfltrundcm In sutletul omului. Examillati-ma pe mine ~i pc copiii mei. Il1sa. de fapt nu numai di am simtit. In timpul audien\elor nu este de doril sa g[H1de~ti.. sa lucreze singur asupra propriei persoane.. Onmlui Ii este mai u~ar ca pan a la audien\a sa-~i sintetizezc loale problemele ~i mie imi este Jllai lI~or sa-i rfIspund.a spus el. la tamaduitori vor aparca problemc. Cand dumncavoastra ce baala . atunei depcndenta de struetura viitorului este mai mare ~i practica t[unaduirii dcvine periculoasa. ci am participat numai la expunerile dumneavoastra. lui uauncaza sufletului lui ~i iubirii de Atunci c[lIld tratfnn corpul omului e 0 ehestiune. lipsa dorintei de a lrfii. Cand m-am dus la doctaru\ curant care l11a exarnineaza.lti pl1s-a Inainte de audienti'L ajuta pentru a Iucra asupra proprici persoane? fapml . . Apropo. prczentul ~i trecutul vor ineeta sa Ii impiedice sa vada DivinuL atunei ~i la dumneavaastra vor 259 25~ . apoi barbatul pleaca. ~i easeta eu ultimele informatii pc care i. di leucemia Inseamna mandrie. . Mai yorbim inca 0 perioada de timp. aveti? Eu am lellcemie. Eu trebuie sa concentrez treptat Situatia dumneavoastra Ill! este rea. sitUatia este mult mai pericllioasa. Eu am trecut deja la un sistem nou de audientc. . i\tunei e[lIld viitorul.de aproape doi ani.Fie ca paeientului meu sa nu-i treadi boala - Ell nu am niei 0 intrehare de pus. ~i anume tendinta de a conduce. RaJacinilc t"ericirii omenc~ti sunl legate de viilor. insuccesele ~i nedrepla\ile. la leqiile dumneayoastra din Ilaiemhrie ~i am simtit di au avtlt lac schimbari. am g[lIloit ~i am vorbit rau despre oameni. orice ajutor este lipsit de sens. pacientul nll a facut primii pa~i spre iubire ~i iertare.imi raspllnde barbatul. neincredcre In sine. oar fad d. Apoi de la Ulll<ln sa Indrept spre divino Barhatul care a intrat nu mi-a intins hClrtia Cli problcmele sale. Mi-um repdat mereu: . va mg. Tamadllitorul trebllie sa se limitczc In posibilitatilc ue a-I ajuta pe celalalt.. .~ _J atunci am simtit deodaUi urmatoarde: daca pacientul nu vrea toate prohieme1e 'In dour} Jirectii. - Imi este uaca Insanato~irea Dumnezeu". Dad\. cu toate lipsurile lar. . este mult de lucrat. Intr[} urmatorul pacient. prctentia crescuta rata de oameni. .am raspuns cu. Aeeasta creeaza dificultflti.' i-am relatat C[l eu nu am fast nici mflcar la audicnta. C[lIld eopii i dumneavoastra vor Invata sa iuheasca oamcnii. ii rog pc cei interesati ca Intrebarile sa mi Ie serie din timp pc 0 hflrtie.

munca cu ei a deeurs minunat. noua in~ine. diu partea femeii care are dorit sa se ridice din genunchi. Au incercat sa se uite la videocasete. Copilul nu poate traumatizanUi. Copilului i s-a facut 0 biopsie ~i deja trebuiau sa fie gata Starea multe ori. ce-ar fi fost dacii en a~ fi Inceput sa diagnostichez de prima data. Dar aeeasta a 261 .--' ei despre lume. cand patru persoane din cei zeee oameni prezenti. I-a raspunsuri. dar nu a reu~it ~i a incercat nu ii prieinuim I~i Inchid La capatnl un nepol de ~ase ani ~i care are 0 tmTIora oase. Apropo.Adidi totu~i a aratat eeva.Histologia nu a aratat nimic. iar disparea problemele. Imi iau ramas bun ~i pun receptorul la loc. . E\ a ziunbit. Daea el ar fi dorit ~i de mal daune nici lui." Ceilal\i ~ase au Incepnt sa-mi puna Intrebarile lor pcrsona1e. inseamna prostie. Mama a In\eles ca fiica nu este de10c pregatita pentru perceperea informa\iei ~i a facut il1Ca 0 incercare. inseamna ca torii 'au introdus nn tub pentru medicii sunt convin~i ca este yorba de cancer. Deseori oamenii vin in audienta punandu-~i toata Oar prin aceasta Suna telefonu\. Primu\. la "Dumneavoastra nu am spus urmatoarde: fost 0 suntc\i gata.' toate posibilita\ile celalalt al firulni ar fi incercat sa se ridice. . . iar eu am continuat sa stau. - primul rand. . In toate voin\a lui Oumnezen. iar fara acest impuls nn ar fi putut fi ajutat copilu\.Ei bine. Et a plecat. Doctorii nu inte1eg nimic ~i au spus ea este imposibiL In dar chimioterapia nu mai este neeesara. dar nu a faeut niei 0 incercare. de a se Insanato~i. Dupa aceusta. Dadi el ar fi dorit sa se ridice. La Intrebari ~i mati a se insu~e~te mai u~or. mama sa lucreze mai departe. atunci a-I ajuta ar fi insemnat 0 erima.ea a fost de folos ~i mnnca asupra propriei persoane a dat' roade. infordat volumul cu numarul cinci. ceva s-a mi~cat. nu facuse primnl pas chinuitor pentru a-~i schimba 200 irose~ti for\ele degeaba. ajutorarea Iu. nemuHumirea de sine. In manu\a Ini. .0 sa iasa cancer. M-a face numai cu plus 2% san sunal inainte ~i bunica copilului. docchimioterapie. Mi-a venit In minte ziua audientei din America unde am fost acum ditiva ani. sa ma destind ~i sa ma deconectez de toate probleme\e. atunci cand mama concep\ia. adidi mfma 'inseamna aptitudini ~i situatiilor traumatizante ~i a insucceselor. care mi-a spus di fata ei a inceput sa citeasdi prima carte dar 111zaJar. indepartati tristetea. ~i car. mamei nu i s-ar fi format impulsul de nazuinta spre iubirea de Oumnezeu. copilului era cat se poate de rea. ~i dorintei. . niei .ci este un minus profund. Tumoff! la pe neacceptarea mfmdrie. Principalul este ca mama a Inceput sa lucreze asupra propriei persoane ~i este gata sa vad. Pacientul se Cea mai u~oara 1ine eu dintii de acestea ~i ea sa-I convingi de contrariu este ~ analizele. Peste pu\in timp au urmat doua telefoane complicate.. audienta a fost aceea.lnsa ell am venit la audien\amai mutt pentru a afla daca eu merg pe drumul eel bun. e femeia care are probleme cu nepotu\. ~i anume ea tumoareaeste benigna. lmediat dupa aceasta s-a stins lumina In toata casa. Eu a~ fi avut 0 supralncarcare furibunda. . Aici nu i1vem de-a suporla deloe aceasta situa1ie SC.o.m-am gandit eu.a spus ea dezorientata ~i mirata. mea: dadi omul nu ar fi Imi aduc aminte din nou de formula Da.am spus. Acestea acopera vederea vointei divine in toate. atunci ajutandu-l speran!a In mine. intcleg acest luertl. Pragmatismul ridicat mare~te eoncentratia asupra dirijarii dcosehit de comphcat.

. Ii t'xplicasem la tekfon urmatoarele: ~ aparnt supararea ~i condumnarea. Apoi. alunci inaunlrul nosU"U towl se acumnkaz5 ~i afl2 loc explozia. Acest eaz l11a interesa din doufl motive. Dadl noi sUlltcm gat a sa ne schimba1ll ca ~i Inainte. voin1l2i san a vic1ii.De ec ginere1e meu a Inceput sa se poarte agresiv fa\a de fiica'! ~ Pentru ea nepoata dumneavoastra se formeaza. Dc Indala ce la nepo\i a inceput sa se manifcste situatia traulllatizanta In plan suhtil ~i a Inceput ncgarea iuhirii. proprii. . Aceasta cste 0 tema legala de ge10zie ~i dorin\c care va sllnt eUlloscute. are loe accelerarca tuturor proceselor ~i incepe purifiearca murdariei umane. incapacitatea de a-i ierta Raspunsul e aeela~i.t do1'in\a ~i relatii\e sunt cell' Aiei principatul punet de sprijin sc pune pc pe cci apropia\i. ~ Da. sa omoarc de dragul satisfaeerii dorintelor sale. La ea era yorba despre puternica rata de dorintc. Intrue5. .Ea este ata~ata de rela!ii ~i ii este frica sa Ie piarda. eu am consultat femeic ~i Inainte. Apropo. ~ De ce nepo\iea mea are frica sa 1'am5. in ccea ee ma prive~tc. la dumneavoastrfl all mai ramas pretcntii\e profundc fa1a de bfuba1ii din tillcrc\c.Dad't Imi permite\i.na singllra ~i umblfl dupa mama ei ea ~i eand a1'fi legata de ca'! . irascihila. atullci trcbuic sa va voastr[\ ati illeeput schimba\i pe deplin. sall divoneaza De ce ncpoata Illdaratnica'? ~ sau sc Imb()lnave~te. ea nu poale sa-~i infrfmcze De fapt. supararea pc oalllenii apropiati ~i eu toate acestl'a au fost IndIrea\i ~i unna~ii. . cre~te hrllsc agresivitatea suhcon~tienta. ne principiilor ascundc1l1 In rata iubirii sub pretcxtul ciemnitatii.a spus femeia. Omul este gat a Sfl violeze. ~ ~ti\i. atunci dlnJ ati fosl injosit5 ca femeie ~i IlU u\i mai dorit sa traiti. gelozia Ex ista III acesl ca7. la bunica a izbucnil imediat melanomu1. Anterior. .haide\i sa Incc1'cfnn. ata~amentul fata de dorinW i se transmit mamei ~i ca atare. in al doilea rand. Imi adue aminte de accste momente. fie Inccpe sa petreaca Cll alte femei. In\elegqi. . mai importante. . dorin1elor. Aecasta estt' una din manifestarile fixarii ercscflllde pc tema variala a dorintclor. in primuJ n1nd pentru di un diagnostic similar mi s-a pus in 1091. iar in ascmenea cazuri tatal fie se comporta agresiY 111 exterior. S-a tema priyind dependenta Illunifestat ge1ozia. i-am iertat. dependenta deplina de dorin!e da na~tere dorin!ele. care sunt probabillegate de starea mea.De ce mama este geloasa pe alt copil de~i i~i iube~te propriul copi\" ~ aceasta I' Melanomul constilUie gelozia. dorin!c ~i nu pe iubire. dm IlU doresc sa-i Illai yad.. sa hea. Dadl dUillneaSfl va schimha\i. eu va pun diteva intrebari. ea atunci eand nl' adrcsfun lui Dumnezeu. de ce violatorii din inchidorintelor sori stint adeseori omorfHi'? Pentru ca necontrolarea 263 2h2 .Va rog.J exeeptie ~i nu 0 regula. etc. vreo Inca\care a Jegi lor? - Este 0 lri~are la adresa propriei pcrsoane. caprieioasa ~i mea este Se poate cia acela~i raspuns. ei. atunci dind au fost Illjosite moral a ~i etica. a la suprafa\fL ciar In interior. Femeia la care trebuie sa sun acum are melanom.am raspllllS eu. llnui criminal. eu am ni~te rude care In-au suparat [oartt' tare.

adidi lema e aeeea~i.Melanomul a trecut 111 intregime. . .. .0 parte din problemc inca au ramas. ee deosebit de vizibile teme ca depresia. de morala ~i etica.Va sunt foarte recunoscatoare. ineet. . trebuie sa continuam sa iubim divinul. Nu de mult am consultat 0 fala cu diagnosticul de hemofilie... cu atat va este mai u-. menstruatiile dureroase :. Mi-a sustras atentia de la giindurile sUl1at 0 femeie la care chiar In-am gandit. Sunt inca lipsa dorintei de a triii. trebuie sa invatam sa iubim umanul imperfect. Situatia era deja ceva mai buna. A Slilbiciunea. Pentru aceasta trebuie sa tinem minte ca noi Cll totii avem origine divina ~i eontinuam sa-L purtam pe Dunmezeu in noi.Continuu sa luerez asupra propriei persoane.Nu chiar totul.iigne~le trebuie sii invatam sa-I privim prin logica divina. mai puternic prin activitatea sexual a. . totul s-a restabilit.te imediat un criminal care dupa aceea trece la actiune. ea ~i cum s-ar fi tumat pe ea apii rece.. Cat sllntem oameni intotdeauna vom avea lipsuri. totul a devenit normal.~titi. iar tot a~a de bine poale sa-I ~i murdareasca. framantarile 2(l4 265 . fata de oameni. Dar nu s-a intiimplat !lirnie. "Probabi! cO va trebui sii scriu eel de-al S-lea volum eu eontinutul de raspunsuri ~i intrebari.. Ceca ee este mai important pentru dumneavoastra va determina cc sanatate ~i soarhi yeti avea.Dumneavoastra inca nu reu~iti sa pastrati iubirea fata de omul care v-a jignit. In momentul in care incepem sa amplificam dorintele noastre :. iata de ce in acest caz intervine 0 impotrivirc puternica.. . . Cli cat priviti mai mult toti oamenii ~i lumea ea pe ni~te copii. Fcmeia mi-a mai pus cateva intrebari ~i dupa fiecare dau acela~i riispuns. Nesiguranta.Trebuie sa selectionez 100 dintre cele mai hune ~i interesante intrebari ~i sa arat.i indelungate constituie injosirea dorintclor ~i a vietii. in sufletul nostru se na:. . deoarece emotiile noastre sunt legate de spatiu . ..Cum se explica slabiciunea atiei? femeii din timpul menstru- ~i iaUi ee este umanul. In viitor. In fata lui Dumnezeu ell totii suntem copii.i-am raspuns ell.?orsa iertati..latii ce este Divinul I' . ~i daca ne jigne~te umanul.femeia se ata~eaza de dorinta ~i viata. au dispiirul toate dorintele.imi spuse ea. . sa iubim oamenii cu lipsurile lor cu tot. Un om po ate sa purifice sutletul altor oameni din junil lor. Grice uereglare a menstruatiei eonstituie un indieiu in legatura cu dependenta cresc[lIlua a dorintei.am riispuns eu. Mi-aduc aminte faptul ca la audienta 0 femeie a relalat ci\ a inceput sa se roage in timpul scxului ~i. lipsa de incredere in sine.iactiunilor eriminale. ineet. toate probleme se reduc la 0 singurii problemii . Starea interioara a unui om se transmite altora.i sa depindem de ele. tumoarca aproapc a dispamt. Primul lucru pe care mi I-a spus a fost: ." Dupii un timp am primit incii un telefon de la aceastii femeie.Ill-am gfmdit cu.Eu nu vreau deloc sa fae sex". mele un lelefon. Nepo~ii dUlllneavoastra au probleme eu teme ca: pretentiile crescutc persista inca. . v-a tradat ~i care s-a comportat incorect. .i timp. mai tarziu.\ \ ~ j r'" sexuale duce la 0 dependcllta imensa de orice dorinta ~i la na~terea iJeilor :. noi nu putem fi ideali. cum anumc prin unificare. Pentlll a piistra iubirea fatii de omul care ne . . -mi-a comunieat ca. in prezent ~i teama in fata viitorului. Corec!.

\

\

~

~

crescflllde In legatura Cll vlitorul, de asemenea, VOl'reapare ell timpul. Prin loate acestea noi ne ata~am de dorin1a, dar nu In prezent. ci 111viitor. Prill iubire trebuie sa Indepartam deilla nu numai de valorile din prezent dar ~i din viitor. - Dadi Imi permitc1i. vreau sa va pun eateva Intrebari. - a spus femeia. - De ce este legaUi obezitatea mea? Nu pot sa 111a ablin; eu In pennanen1a dorese sa mananc. Dadi nu mananc. Imi pot pierde cUllo.';>tin1a. aparut ~i 0 slabieiune puternidi, A Ingustarea arterelor .'?i0 durere de inima. De ce este legat acest Illcru'! - Exact adineauri v-am spus. ~ am raspuns eu. Cancerul a trecut dar dependenla de dorinle Inca s-a pastrat. Inainte totul S-;t redus Ia tumnra, dar acum aecsta s-a ahsorbit ~i s-a dcsdepen-

voi face 0 diagnosticare

~i vii voi masura

parametril,

acest

Illem va Impiediea doar proeesul. Dadi va voi lauda ~i va voi

spune en

totul

este bine. dumneavoastra veti Illeetali sa mai

luerati. Dadi va voi spline ea LoLulcste prost atunci Incepe tristetea ~i nu veti mai putea Ilicra. lata de ce de aeum II1col0 va fi din ce In ce mai putina diagnosticare ~i Illi trebuie sa Illai scormonimln Ulllall. Trebuie sa Illvalalll sa vedelll din ee In cc mai clar, Divinul. M-am gundit la aeele persoanc care se oeupa de tamilduire. A~ fi dori! ea metoda mea sa fie folosita ~i de altii dar Cli profesionalism. in primul rand metoda mea este bazata pe capaeitatea de a vedea structuri Ie subtile legatede sufletul oillulul ~i de soarta acestuia. Daca tamaduitorul IllI vede urmarile aetiunilor sale -?I Inccarca sa copieze In exterior recomandarile mele, probabil ea VOl' aparea eu timpul problellle atat In cazul lui cat .';>1 pacientilor lui. De aceea estc al mai bine sa Ill! se spuna ea se lucreaza dupa metoda mca ci s5 sc foloseasea de experienta cereetarilor mele ~i acest lucru va fi de folos. Cund am Inceput sa seriu primul VOIUfll, vorbit am

I'

compus In partite ei componente. Cli cat mai mult depindem
de dorinle, eu atfit mai greu ne este sa tlamanzim ~i sa ne ab~inem de la sex. Siabiciunea. durerile de inima constituie slIpararea pc allii .5i pc propria persoana prin Injosirea dorinlelor:;;i a vielii. Tineli mintc, ea dcpa~irca caneerului este nlll11ai :;;inlll11ai una din etapelc pUllerii In ordine ~i nu numai a sufletului dumneavoastra a sufletului; ci .';>i urllla~ilor. al

despre pastrarca

iubirii

.';>1despre

dcpa.';>ircageloziei ~i a

- Va lllul1umesc, - a SpliS I'erneia; - venili la noi In Siheria.

sup{lrarii. ACllm spun ueelea~i fraze. Oar In spatelc lor am parcurs un drum care strabatut elapelc fericirii uillane. 1ar acelea~i fraze Sllna deja altfel ~i posihiJitiitile depa~irii lIlllanului au dcvenit mult mai mari. Ell mi-am adus aminte de 0 pilda oriental a dlild un Illvalator Ie-a explieat elevilor sAi ec Inseamna Dao. Tal ce s-a InWmplat din inaltul Ceruilli a pomit
de la acest illtentii. DaD, In care nu a existat a pronulltat cuvantul viata, voinla, dorinte ~i 0 Elevul Dao ~i a ridieat degetul.

- Cu placere, - am raspulls eu. - :;;ine-am luat rarnas bun.
Mi-aduc prilel. alllinte seminarul ~i declaralia faeuta eu aeest

- Arum diagnnsticarea mea a luat sfflr;;it. - am aratat eu.Au Illal r'-unas Ilumai doua teme: voinla ~i dorinla. Sper ea in curfilld tutu I sc va contopi Intr-o singura eauza ~I dadi eu va

data un trecator I-a Intrebat pc clev: "Ce este Dao'?" in acel 267

26(1

.....

1, \

~
1 ! ,. ... j

timp s-a apropiat Invatatoml ~i a H'iiat degetul elevului. Tipand de durere. elevul a luat-o la fuga. Invatatorul a strigat dupa el. iar dind lIcenicul s-a Intors, acesta i-a aratat din nOlI degetul. In acel moment asupra ucenicului a coborat iluminarea. Tot a~a ~i noi: nu vedem adevaml care ne deschide tainele existcntei de5i ele sunt amncate in jurul Ilostm. Sau Iloi In pronuntam aceste adevamri fara sa intelegem sensullor. Ce allume Inseamna sa pastram iubirea ~i illcrederea Dumnezeu III oriee situatie, eu am inceput aeum, dura multi ani de cercetari.

Sud. EI a hotarat sa streeoare ni~te narcotice. punandu-Ie in geamantanul sotiei. Ea a primit 0 condamnare de opt ani de inchisoare. Apoi ea a fast eliberata ~i s-a in tors in S.U.A., dar a inceput un cancer mamar. Dupa ee I-a iertat insa pe sotu] ei ~i a indepartat supararea. tumoarea a disparut. Eu Imi aduc aminte ca la ineeputul secolului al XX-lea. in Peterhurg, un calugar a tratat oameni. ,.Baiatu] dumneavoastra are crize. - a explieat el parintilor. - pentru ea dumneavoastra ati pacatuit. Ati furat un bou de la 0 viiduvii. Inapoiati-I ~i fiul dumneavoastra se va insanata~i." Altei femei, care avea probleme dermatologiee Ia maini, calugarul i-a SpllS: ,.Nu rnai tumati apa In laptele pe care 11vindeti ~i nu 0 sa mai fiti bolnavii". Aceste callze pot fi explicate u~or atunci dind boala este legata de 0 fapta comisa nemijlocit de om, nu demult. Oar daca aceasta se prelunge~te pe linie piirinteasca, daca boala este deja a societatii sau a omenirii, , problema nu se rezolva pur ~i simplu prin rugaciune pentru un p:kat oarecare. Narcomania ~i homosexualitatea se acumuleaza de generatii. prin caracterul ~i conceptia despre lume a Intregii societiiti. In acest caz, trebuie leeuita intreaga societate. Un telefon ma sustrage de la gandurile mele. Suna 0 femeie din Moscova care a fost de cateva ori la mine In audienta. Ciiteodatii, agresiunea fatii de iubire poote patrunde atilt deadane Incat purificarea in asemenea situatie are lac numai printr-o boala incurabila ~i moarte, sau prin ,ndelungate persoane. Aceastii I'

sa Inteleg numai

Totul In lume are 0 legfltura ~i cu cat mai evident vedem aceasta legatura eu atflt Illai u~or ne este sa percepem Divinu!, voin!a di vina, prezenta III OI-iee.In lume cre~te din ee in ce mai mult tendinta de cautare a Divinului in noi, descoperirea leg5.turii dintre earacterul eonceptiei despre lume a omului ~i a boldor lui.

Nu demult am citit intr-un articol di in Franta a ie~it 0 carte
a unui rennmit psiholog care se intituleaza: "Spune-mi unde te doare ~i eu Iti spun de ee". In acest m1ieol, autorulleaga bolile ~i nenorocirile de trasaturile de caraeter ale olllului eu mandria lui, cu supararea sau deceptiile acestuia. ACltlll un an am vorbit cu un profesor neuro-fiziolog. - $titi, m-a vizitat un psiholog din America eare a ineercat sa trateze nolile prin iertare ~i mi-a prezentat doua cazuri concrete de tratament. In primul caz, 0 mama ~i-a alungat fiica pe strada. iar aceasta nu a putut s-o ierte mult timp. Oupa aceea, pe eorpul ei a aparut ceva sub forma unei eezeme pllternice. ~i atunei cand ea ~i-a iertat mama, boala a trecut imediat. In al doilea caz, sot ~i sotie, zburau In America de

.

chinuri

~i ani de lucru asupra

propriei

femeie are astm. La inceput, am vazlIt la ea 0 varianta clasidi a mfmdriei. Cand ea a trecut prin toate situatiile ~i s-a pus in ordine, au reie-5it bazele, adica divinizarea dorintelor. a vietii, a

26H

269

I
1.

~
,. ,.. !

~.

J

re]atiilor. a falllilie.i, a eopiilor ~i a omlllui iubit. In legatura cu aeeasUi Ie.ma ca a luerat lllai (kpane. ACUIll sotul are crize de rinichi. 0 diagnoslichez pc ca: III timpul Ilcformal este cunHa, iar III timpul amorf de asemenca curaUL Asta da aetivitate. In timpu] illvers II1Sa. apare un program putemic de autodistrugere 111planul idealurilor, al moralei ~i etieii, de unde pomcsc raJaeinile ata~alllentului de dorinta. La copii ~i nepoti, aeeasta se Illanifcsta prill suparari rata de eei apropiati, prin gelozie ~i boli. - V -all raillas pretentii rata de barbati la un nive! foartc adane. - Ii spun eu. - Credeti-ma, raspunde femeia. am luerat asupra propriei persoane, - Imi

viitor, dar refuzul permanent a] viitorului duec la pierdcrea lui. Astfe!, am stabilit di valorile din viitar sunt mai importante dee[lt valorile din prezent. Aeeasta Inseamna ea ata~amentul fata de viitor constituie nu numai un ata~ament fa~a de dorinra, 'lointa ~i viara, ci fata de toate acestca deodata. De aceca agresiunea legaHi de structurile subtile ale timpului na~te la noi ~i la urma~i 0 depellden~a cresc,lnda rata de Intreaga gama a fericirii umane. Clnd ne ata~iim de viito(> In primul r,md atunei eftnd ne

dezicem de iubire, de dragul viitorului, adica atunei ci1nd
scopul ~i esenta vietii devin visuri, plalluri ~i idealuri. Daca noi ne framantam III permanenta pentru viitor, ne este frica de el,

I'

- Dunlileavoastra ati luerat minul1at, -raspund eu, - dar radacinile au ramas. Uitati-va, noi dispunem de 0 Illtreaga gallla a ferieirii 1IIllane ~i deodata Incepe sa se destrame totul: s{matatea, Illunea, banii, afacerile ~i relatiile. Oar cineva ne-a ghieit di totul va fi bille. Atunei, orice boala, neplacere ~i nefericire 0 suporlam pastrfmd bueuria 111 suflet. Totul se COlltureaZa, totul va fi bille. lar aeum, Inchipuiti-va ea avem de toate ~i ne merge minunat. Oar. dOlla persoane diferite ne-au ghicit ea ne vom 11111ri eopiii ~i 'lom pierde totul. Deci, nu exist3 viitor, lolul este Inehis. Astfel sc na~te depresia ~i Jipsa dorintei de a trai de~i dispunem de 0 Intreaga gama de ferieire umana. Ce face In asemenea conditii un om obi~nuit? 0 data ce Illl exista viitorul, Inseamna ea trebuie sa ignoram totul ~i sa abandoniim totul. Sc ~tie cii alcoolul distruge legiitura eu viitorul. Omul se Imbata ~i lotul i se pare mai u~or. Intr-o oarecare masura accasta ajuta la depa~irea dependen~ei de

se [ntamplii aeela~i luerll. Sa mergem mai departe. Depresia. lipsa de Illcredere 111sine, lipsa dorintei de a trai. pesimismul, toate acestea SUllt forme ale agresiunii fata de viitor. Omul dur. grosolan are contaete slabe cu viitorlli. La el totul estc simplu. Fie ea se blleura, fie di pWnge in hohote. La omul dclie,tt, rafinat, eontaetul spiritual ~i subtil eu viitorul cste mai amplu, sunt mult mai mari. Dar pentru orice ferieire trebuie sa plate~ti. In posedarea unei asemcllea fericiri se iar posibilitatile

aseunde posibilitatea dependentei de viitor, iar aceasta na~te
deceptie, tristete ~i depresie. Dc aeeea. Glnd dumneavoastra priviti lumea din perspectiva divina, In sutletul dumneavoastra

trebuie sa existe III permanel~ta u~lIrare. bueurie ~i iubire,
indiferent ee s-ar Intampla. Oaca dUlllneavoastra va apropiati

de Oumnezeu, In sinea dumneavoastra trebuie sa se clatine bazelc fericirii umane. In cazulll1 care vi se destrama viilorul,
iar dumneavoastra pastrati bucuria, iubirea .'?i optimismu], atunci ati trecllt Incercarea. Cum trebuie sa percepeti lumea?

270

271

...-

Fiul meu nu mai traie!?te de mult cu sotia lui ~i IlU rell~e~te nieicum sa divorteze.nu arata cum treouie. Imi permiteti inleresat 0 femeie. De ce este legat acest lucru? . Dupa doi ani aceste dureri nu se ~tie din ce cauza. . Pana cand aceasta dependenta nu este invinsa. Notiunile de morala. Mi s-a pus un diagnostic: radieulita traumatiea. nu se eomporta a~a cum am vrea." Vi se spune: "Nu aveti viitor. a illceput sa ma doara ~i inima. ca la baza Nu demull ~i a supararii I' am inteles ea eu nu am 0 atitudine eoreeta fata de viitor . Cand am inceput sa abandonez infometarea durerea a revenit. ~i iata. Da." DUlllneavoastra raspundeti: "Nu-i nimic stra~nic. Apoi au trecut. Mi s-a spus ea este 0 boala incurabila.'$iefi nu alll depa~it dependenta fata de straturile subtile ale timpului. - Fiica mea IlUvede bine. Ata~amentul fata de darinte duce la destramarea relatiilar familiale sau a acelara din afara familiei. incftt mi se pare di mor. dar au inceput sa ma doara ~alele. nu se mi~ea." Ne intoarcemla viitor. totltl esle bine. nu respira ~i nu vorbe~le cum trebuie -sunt agresiuni fata de viitor ~i maresc dependenta fata de acesta. din ea VOl'rezulta mereu gelozia ~i mandria." DU111neavoastra rasPllndeti: "Nimie deosebit. un maseur talentat rni-a faeut cateva rnasaje ~i durerea a treeut. Durerea a fast a~a de putemica. lata de ce pretentiile fata de oameni in plan moral ~i etie. in interiorul meu ma debarasez de iubirea fata de el. alunci. incat mi-a venit sa urill. eu am in rata viitorul. iubirea este 0 notiune de nezdruncinat. au reaparut. $i iata ea in ultimul timp eu insllmi am din cand in cand dureri lor sta tema darintelar de rinichi ~i am inteles fata de femei.am inceput sa povestesc. Acela~i lucru va pot spune ~i dUlllneavaastra.La dUlllneavoastra tOlUl s-a prabl1~it. in ultima sa va mai pun cftteva intrcbari? s-a ! Inaltime de doi metri plea-5ca pc spinare. durerile de rinichi au trecut. cand avcam doisprezeee ani.~titi.' .jllcftndu-ma in parcul copiilor am dizut de la 0 - . Am illeeplll sa ma rag ~i sa lucrez aSllpra propriei persoane.De acela~i luern. . vine valul concentrarii pe bazele fericirii umane. Se rnanifestau prill crize. . Daca se intensifica 272 273 j .De ce la salll! meu s-a agravat tatu~i baala de rinichi? . nemultumirea fata de sot. Am puternice dureri la ~ale. in primul nlnd judec gre~it faptde sLllc posibile. Ati pierdut totul. Durerea era a~a de puternidi. Cand condamn ~i gandesc rau despre cineva. rata de prel. dar dupa daua zile au inceput sa ma doara rinichii.I'. indit aproape imi pierdearn cUllo~tinta.La dumneavaastra. elica ~i idealuri sunt adresate de asemenea viitorului. in planul idealurilor . rup eontactele eu aeesta pentru ea sa nu ma tradeze ill viitor. Pe deasupra. . Am avut ni~te dureri de ~ale de neirnaginat. poftiti. De ee esle legat acest lucru? . adica legata de gelazie ~i darinte.spune ea.. ele au trecut. incepand de la urma~i.Bine. totul ('ste bine. capacitatea de a vedea divinul 111umanul care se dezvolta. vreme. Printre altele. maine veti Illuri. Capacitatea de a iubi oamenii cu toate deficientele lor. Dar cand am tinut post. atat de pUlernice. . Tema este aeeea~i. Eu am iubirea fata de Dumnezell.-- _1 Vi se spline: . lrecut ~i viitor pentru totdeauna.ent. Aceste dureri m-au chinuit multi ani. constituie capacitatea de depa~ire a dependentei de viitor. 0 data.

i se roaga pentru aceasta. in virtutea iner\iei Imi adue amintc acele gre~eli principalc pe care Ie comil pacien(ii In limpul aC\iunii asupra propnci persoane. lntrucat el poarta 0 suparare profunda fata de fcmei.irugaeiunea devin mijloacc ell 0 intensitate deosebita. corecta prin boli..i-am explieat eu. PlIneti-va singura in ordine ~i va ajutati urma~ii. atullei eonecntrarea asupra viitorului va crc$te de zeci de ori. I' . Va repet din nou. programul de autodis- .I 1 \ ~ . Fara 0 pregatire de a va schimba.. . Nu demu\t am avut 0 discutie Cll 0 pacienta pc care audienta mea nu a ajutat-o. Puneti-i in ordine ~i pe urma~i ~i prin ei va ve\i pUlea ajuta so\ul. dar mi s-a facut mai rau.0 alta gre$cala este. condueandu-va intr-o directie lnjosire ~i pierderi. Aceasta inseamna ca fie ne VOl'muri copiii.Ma simt groaznic. Informatia caqile mele este traumatizanta. Dadi nu ati inceput sa lucrati serios asupra propriei persoane. cum puteti citi despre iubirea Divina? Duea nu ati plltut sa cititi cartea. II primim. la inceput. Illi aveti ce face la audicnta. fie noi in~ine. neferieire. .. . de sute de ori. cuprinzandll-va depresia. nu va avea loc nici 0 sehimbare. lar daca de sot. ... Ati fost .Haideti sa Ie luam pc rand. 274 275 . . dar nu ma pot deconecta dintr-o data.i v-a cuprins deprimarea. .. atllnci nu aveli ee face la audienta.Va mul\umesc.. Daea in fiecare secunda sunteti gat a sa renuntati la nazuin1a spre Dumnezeu..Pentru ca nu am putut s-o citesc. se roaga visand la faptul ea se va .'-. adica sanatatea pentru care am sperat..a recunoscut ea la te\efon. dumneavoastra aveti in suflet ura fata de Dumnezeu..acum mi se pare lotul clar. '" . Am fost data afara din serviciu.J dependenta fata de baze. atunei se intenslfica ~i agresiunea fata trugere. dumncavoastra il bruiati ~i ineepe inrautatirea sanfitatii. audienta s-a terminat.Aveti grija ce faceti. iubirea de Dumnezeu lac zoruncinarea bazeJor fericirii umane . Cll atat va va fi mai greu sa va intoareeti in direclia huna. pesimismul ~i supararea. iubirea de Dumnezeu. .Am sentimentu\ ca innebunesc. teama. nu ar fi trebllit sa veniti niei la audienta. nu-i nimic daca. Noi pierdem viitorul. Cli cat insistati mai mult sa mergeti intr-o direqie gre~iUi.. va fi transformata intr-un mijloe pentru atingerea acelui seop ~i atunei in eel mai fericit caz. Dc cc n-ati citit-o pc a ~asea? . am avut mari neplaceri ~i rn-am gandit dl mai intai sa mft pun pe mine in ordine ~i am inceput ~asea. In continuare noi trebuie sa pierdem ceea ee ne desparte de iuhirea de DUlTInczeu. Cale carti a\i eitit') -Cinei. In eonsecinta. dar nu ati vrut sa sehimhati concediata ~I lucrul asupra propriei persoane." Daea noi acest viitor. adiea renuntarea la iubirea de Dumnezeu. Cir\ile mele le-a\i cilil.itotodata orientarea asupra iubirii divine.i eu cat spera eI mai mult ea se va insanato$i . La nivelul subcoll~tientului din are sa citesc cartea a insanato$i . iar rllgaciunea. dupa parerea mea. urmMoarea: pacicntul vine la audien1a. In principiu.a spus femeia. . eu atat mai mult viitorul va fi lransformat In seop. . soarta dumneavoastra va ajuta.

de temerile ~i de parerile lui de rau. Ei au colindat prin cele mai renumite clinici din lume ~i fata a fost eonsultata de eei mai buni speciali~ti. Ea nu poate pastra bolnavirea incurabila. Nu mai vorbese despre varianta crutatoare. Nu exista teama ~i framantari pentru viitor. Apoi am Ineeput pur ~i simplu sa ma rog Intrucat a aparut aceasta necesitate la mine. Despre toate celelalte trebuie sa uitati. In acest caz trebuie sa uitati de frica. . ci ~i pentru copiii ei ~i pentru nepo!i. eu ered ca nimeninuva puteasa va ajute. destul de ehinuitoare nu numai pentru fata dumneavoastra. . a~teptand ~i sperand ca fiul meu se va Insanato~i.- . Este Dumnezeu ~i iubirea. sa fiti deceptionata ~i sa oprimati iubirea. Prima luna. Acele Incercari pe care Ie primim efwd ne Indreptam spre Dumnezeu trebuie sa Ie pareurgem prin pastrarea iubirii. Au treeut 0 luna. Mi-am adus aminte de 0 paeienta la al carei fiu s-a pus diagnosticul de autism. Adica in momente de boala ~i de suferinta reu~ese sa pastreze iubirea dar atune. ~i Inseamna di ~i mai presus de spiritualitatea care ne permite sa controlam viitorul. Inva!ati sa-i mul!umiti lui Dumnezeu pentru supararea care va vine din partea oamenjlor. Parintii au adus-o la mine pe fiica lor adolescenta.imiubirea nieidecum am observat ca ~i copilul a Inceput sa se schimbe iar dupa doua luni diagnosticul a fost revoeat. Aceasta femeie a pus iubirea de Dumnezeu mai presus de viitor. In asemenea cazuri 0 salveaza de obieei moartea.. Ea a avut 0 tumoare caneeroasa la oehi. In Elve!ia Ii s-a spus ca trebuie Indepartat ochiul fetei. nu ~tia nil1leni. iar dupa un timp - iubirea. 0 luna ~i jumatate ~i constat un e~ec total. dar noi deseori ne umplem cu spaima ~i deceptie. Atunei In fa!a copilului s-a desehis viitorul ~i posibilitatea de a fi spiritual. Spuneti-mi ce este de facut? . nici 0 sehimbare. cand Incep sa se purifice sutletele eopiilor ei. uita de aceasta. de pesimism. de supararea pe propria persoana ~i pe destin. invaliditatea sau eeva asemaniitor.Dumneavoastra vedeti catastrofa la exterior.a povestit ea. la fiica noastra aulnceput dureri puterniee la ochi. Foarte multi traverseaza focul ~i apa dar se Impotmolesc In tevile de arama. Ea nu poate deloc sa pastreze niei ehiar in condi!iile bolilor ~i ale necazurilor. Invatali sa pastrati iubirea fata de Dumnezeu In cazul oricaror neplaceri ~i Imbolnaviri. invatati fata sa iubeasdi. 1 \ f j De aceea. a fata cu diagnostieul de hemofilie I' 276 277 . A Inceput sa curga din ochi un fel de secretie. el trebuie sa uite de sperantele lui.Daca Incepe de pe acum sa va fie frica. . Ce va fi cu al doi1ea ochi.eu m-am rugat. Mi-aduc aminte de un caz recent. de parerea de rau. In prezent are loe purificarea. adica despre triidarea ~i supararea cauzate de barba!i. atunei vor interveni sehimbarile.. . care dupa aceea a fast infirl1lat. cand Incepe Insanato~irea. Nu exista nici vinovati. sa se roage ~i sa ierte. Inca 0 gre~eala foarte raspandita. Dupa 0 jumatate de luna femeia m-a sunat.~ti!i. Regrete fata de trecut nu exista. Mi-am adus aminte de un caz de riitacire foarte raspandit. in l1lomentul cand omul se roaga. dar ea izvora~te din eatastrofa interioara. Eu am trait nadajduind. Fiiea dumneavoastra este In interiorul ei foarte suparacioasa ~i geloasa.

. ~i iata ca aceasHi diferenta dintre ceea ce primim ~i ceea ce oferim :-iecheltuie~tc pc dezvoltarea vietii noastre. In sangele mcu nu mai existau trombocite. cand ne insanato~im ~i cand obtinem fericirea umana. Apoi invatam sa dezvoltam aceasta iubire ~i nazuim mai mult spre Dumllezeu. trombocitele au aparut Intr-o cantitate mare. _J mi-a povestit unnfitoarelc: . iar dumneavoastra ati renuntat la radacina. ~i cu cat simtim mai mull aceasta lege principala a universului. explozia nu s-a transformat In iubire fata de Dumnezeu dumneavoastra ci s-a trans~i de dorin(e.. deodata. de la noi se ia de doua sau de trei ori mai mult decat vrem sa se ia ~i acel minus creat va determina distrugerea soartei. ell atat mai mult simtim acea fericire care este ve~nica ~i pe care nu 0 putem pierde. In consecinta. asupra familiei ~i relatiei. atunci. in fiecare secunda. noi ne mi~cam intr-o singura direqie. Am repetat In fiecare zi ca pentru mine viata mea. au fast subjugate format in iubirc fata de viap Imprellna eu ea ~i pc dlll11neavoastra. Daca noi nu oferim nimic ~i dorim sa luam. Cu cat emanam mai J1lulra iubire. apoi ele all Inccput ~i la nivellli fizic. fie ea este vorba de copii. dar in virtutea iner(iei. . copiii nascuti. Noi. . ! \ f . Am avut cele mai bune analize din Intreaga mea viatiL Oar. sanatate sau buna stare nu VOl' ucide iubirea din sufletul dumneavoastra ~i 27~ ' . cu atat yom primi mai Illulta iuhire. ~i chiar yom putea primi mai multa iubire decat oferim. relatiile sexualc ~i familia constituie mijloace pentru a acumula iubirea fata de Dumnezcu. nu se ~tie de unde.'. sa simtiti radacinile dllmneavoastra adevarate. Cand yeti Invata ca orice placere ~i desfatare sa 0 transformati In iubire fata de Dumnczeu. a vietii ~i a dorintelor noastre. s-a prabu~it din nou totul ~i au disparut to ate trombocitele. Am traversat orice situatie In care putea sa se destrame fericirea mea umana.. asupra omului iubit. ~ In momentul vindecarii la dumneavoastra a avut loc explozia bucuriei ~i a iubirii. Am inteles ~i am simtit cat de puternic m-am concentrat aSlIpra copiilor.Oumneavoastra mi-a!i explicat ce se petrece In adancul sufletului meu. Pierzand ~i dobandind. suferim ~i murim. Dar. Am simtit cum In sutletul meu au Inceput schimbarile. De aceea coroana a fost din nou ajustata. viata ~i dorintele dumneavoastra de boala pentru ca indepartandu-va de ele. La Inceput noi Illvatam sa pastrfun iubirea de I' Dumllezeu atunci eand suntem bolnavi. atunci fericirea umana care s-a revarsat bruse. Pana atunci.. trebuie sa manifestam iubirea ~i sa nazuim spre Dumnezeu. Orice eveniment petrecut In univers ne poarta spre Dumnezeu. familie. Incercand Insa sa pastrez ~i sa amplific iubirea de Dumnezeu. Eo m-am ata~at de vindecare. Jupa un timp. Coroana copacului dumlleavoastra a devenit mai luxurianta. pe dorinte ~i pe tot ceca ee noi numim fericire umana.

pe care Inainte nu Ie-am putut accepta. reaqioneaza la atitudini incorecte In fata situatiilor traumatizante. dar destinul a scos la iveala cu acuratete toate situatiile pe care nu Ie-am parcurs corect . Sincer vorbind. De nenumarate ori am incercat sa dUll de cauza problemelor mele nerezolvate: dintr-un punct de vedere. Eu am trait aceste supralnearcari In timpul audien!ei. nemultumirea .. nici un fel de planuri ~i probleme organizatorice. se absorb In cateva zile. in copilarie ~i in tinerete eu am fast un maximalist convins. Inchide dependenp de aceste principii. Mental am accept at orice situatie. ca interventiile 2St 2XO j . solitudine ~i lini~te. Din aceasta cauza. punalluu-se pc sine in ardine. \ f j LUCRUL CU EUL PROPRIU urma~i. chipurile. Omul. inccpe ca prill el i'nsu~i I' mele ll1-au tras eu Indipatanare Inapoi. pentru ca apoi safie dureros chiar sarespir In decUl. Judedind dupa fupte. un regim alimentar strict. 2. dincolo de linia ro~ie sa purifice sufietuI lIrma~ilor. t lnchipui ca gfindul poatepricinui durere fizica. De fapt cele mai serioase problerne de sanatate.}i condanmarea nu au ayut limite atunci cand era yorba de tn1dare :?i In. voin!ei ~i aptitudinilor pe care am desemnat-o ca mandrie. in toaUi aceasta perioada nu trebuie sa existe stres. 1. Inseamna ca trebuie sa existe retragere.}elare. Apoi s-ar putea In soarta altui om sa poata sa-mi amplifice dependenta de destin.sul cfitorva zile dupa audien\ii. dadi descoperi exact cauza. r Mai departe: rinichii. Pentru ca sa purificam lIrma~ii este neyoie ca timp de 20-30 de zile sa nu se consume alcoo!. flU se ~tic de ce. acest lucru trebuie sa fie suficient pentru vindecarea oridirei i'mbolnaviri. ma dol' rinichii ~i este evident di IlUeste i'nchisa tema dorintelor. in principiu. adica tema geloziei ~i m[lIldriei IlU este depa~ita. in mod periodic mi se arundi schimbari In destin :?i situa!ii. Tema destinului. acestea e clue ca sunt legate de <~ fara sa Intelegi aeest luem. lucrfllld cu sine Insu~i. Tema dorin!elor pe care Ie-am desemnat ca gelozie. jnainte nu am putut sa-mi -. eu am crezut ca totul va fi dat uiUirii.}idin nOli mi Ie-a dat.}i dirijare. Toate valorile se rezuma la doua momente. Sistemul s-a apropiat. vointa . destinul meu mi-a seryit surprizc. Se poate merge departe. Pentru mine ar fi fost mai simplu sa mor decat sa accept anumite situa\ii. Numai di pc minc. daca cu ei se ive~te 0 problema. In ultimii doi ani. iar supralncarcarile psihice ies la iveala cfiteodata dupa cfitiva ani. lata Inca un moment esential: supralndirearile fiziee se vad ~i se manifesta dintr-odata. din nou diteva iar sentimentele lata ca la smr~itul anului 2000 In mintea mea s-au copt cfiteva probleme teoretice. de perfeqiune. Intr-o dimensillne amplificata. In afara de acestea. Oar eu de cfi!iva ani deja ma atlu 1111r-ul1egim de continua agitatie. aceusta nu pentru di eu am lucrat putin asupra propriei persoane. Ceva nu Inteleg totu~i.

1. mai In serios. In asemenea cazuri eu de obicei trec la provocarea 2X2 . Este suficient sa hotara~ti ca Iti sta III putere sa-ti dirijezi soarta ~i imedial. Se pare ea am uitat ca nu poti schimha soarta altor oameni. a mediului Inconjurator. ~i mai depal1e ca rezultat al programului de autodistrugere. cand am ahordal urmatoarea metoda. daca supravie~uiesc. Mai In gluma. Dupa eea de-a doua zi a seminarului.- . Sentimentul u~urarii a venit Ilumai dupa vreo doua ore. Cll atat de situatiei. Noi putem sa ne schimham ~i sa cream 0 baza care sa cOlltribuie la depa~irea holii ~i schimharii soartei. am derulat toate variantele posibilc. Imediat am rasuflat u~urat. va fi afeetat sistemul uro-genital. Dirijarea se situeaza deasllpra iubirii ~i Incepe ceea ce In Bihlie se nume~te trufic ~i diavolism. Dupa seminar. Nu yom mai scormoni murdaria umana. ~i imediat ziarele ahunda de IlU111croase al1lll1turi: "repar karma. a~a cum v-ati obi~nuit sa 0 vedeti. eI trehuie sa sufere pentru ca sa nu se Indaljeasca. schimb. In aeest context afost gandit seminarlll de 1£1mr~itul anului s 2000. A~a ea spre ora 4 dimineata. precis ca apare ceva nou. aprecierea negativ[l a oamenilor. pentru primul grllp am epuizat toate foqele. Eu trebuie sa va ajut sa sim~iti ~i sa pastrati iubirea Divina. Am ~tiut bine ca pentru mine este 0 varianta periculoasa. Soarta noastra 0 schimba DUlllnezeu. ci Indrept~rea plat ita a soartei slrambate. Cererea na~te oferta. sa Intete~ti problema pana 1£1 limita ~i atunci. La seminar am spus deja Ufmatoarele: "Diagnosticarea mea.' nu 11l~elegealll de ce exista 0 a~a imensitate ~arlatani ~i a~a de putini tamaduitori adevarati. Eu nu 0 sa mai masor parametrii dumneavoastra pentru a stabili ce ata~ari aveti ~i cat anume. Indrept. Trehuie sa-ti creezi 0 supralncarcare. nu cantariti. con~tiinta umana Incepe sa dirijeze ~i soarta ~i iuhirea. picrderca controlului asupra situ- a~ici eu 0 percep mult mai dureros decat Inainte. Ultimul cuvant este mereu al lui Dumnezeu. Inseamna ca Illli cre~te iritabilitatea.~i cum purifiea sulletul ~arlatanul. A avut loc un unumit transfer interior. visand sa-~i Indrepte ~i sa corecteze soarta. ci asupra sentimelltelor de blandete ~i iuhire ~i nazuinta spre Dumnezeu. eurat etc. In sinea mea. Dar niei 0 varianta nu mi-a provoeat u~lIrare. nu analiza~i ~i 0 sa aveti rezultate mult mai bune. Nelntelegerea acestui lucru duce la faptul ca pacientul urmare~te sa ajunga la numero~i pseudovindecatori. Apoi am Inteles. Inainte In domeniul kannci." Seminarul m-a ajutat In multe privinte. ~i In primul rand de eele bane~ti. dar tema destinului nll-mi este clara pana la capat. s-a Ineheiat. Este adevarat ea supralncarcarile au fost pu~in mai mari decat cele pe care Ie-am a~teptat. Nu socoti~i. unii au Inceput sa imbatra283 . Nu ~tiu ce se pctrece ell mine ~i daca voi putea In acelea~i conditii sa investighez cea de-a doua grupa". Ieri. ell m-am gandit Iloaptea In timp ce stateam culeat: "Maine eu trebuie sa diagnostiehez restul memhrilor semillarului. Mai bine ne yom scalda In iubirea Divina. Acesta te salveaza de toale ata~amentele. f j orice ncpHicere din destin.. corectez." Daca omulnu arc ca seop iuhirea ~i schimbarea chinuitoare a propriei persoane. Lepada~i tot ceea ee va impiedica sa sim~i~i. dar totodata au ie~it la suprafa~a unele momente ciudate.. ClI cat cheltuic~te mai llluiti bani dandll-i speciali~tilor mai vizibila va fi leqia. Am hotarat sa ma concentrez mai mult nu asupra ata~ametelor ~i problemelor umane. merg[lI1d In direc~ie gre~ita.

a reeunoscut ea./ . dar au inceput schimbarile In Infati~are.i. I' Problemele de sanatate nu Ie-am rezolvat. - ale timpului s-au [Iltelit evidellt.Este vorba despre faptul ca daca [nvartim butonul de Intors eeasu!. apare diabetul etc. Rinichiiau continuatsa ma doara. eeasurile de la prietena mea au revenit la normal. . Totu~i. .va multumese. . el tremura ~i sta pe loc. slabirea memoriei. cu acest prilej. gelozia ~i mandria. noi putem invarti In sens invers cele doua limbi care indica ora ~i minutele.lnirea. Acum cateva Iuni. La muJti au ineeput sa Ie mearga alandala ceasurile. Deci. Intr-o indipere in care eu am primit oamenii. altii invers. Fie iau asupra lor tema dirijarii. ~ Merg Inainte? . iar apoi au pornit-o inapoi. . . f - -j neasea bruse.i-am raspuns eu. la Moscova.' De obieei tamaduitorii se [ncarca pe ei [n~i~i cu tema dorinlelor.La mijloeul lunii ianuarie m-am trezit noaptea simlind 0 durere la ~ale. . sa Ie slabeasea vederea. pot ram[me in urma sau sa se invarte numai un " '.Ma simt ca 0 fetila tillerica dar ~i [nfali~area mea [ncepe sa eorespunda starii mele. Atat aratatorul mare cat ~i minutarul. "Fie ca are loc un mele principale ~i cum s-a comportat secundarul? De ce va intereseazaacest lucm? . s-au oprit ma toate ceaslirile.Bine. inainte de seminar. [n ziua urmatoare am telefonat unui medic cunoseutde mine ~i am stabilit Intfi. Oeci. A sosit timpul sa ma duc la diagllostiC<lrecu ultrasunete. sa Intinereasea. Eu Ill-am obi~nuit deja eu faptul ea ceasurile pot merge inainte.Ia spune-mi in mod COllcret ce s-a intamplat.m-am giindit eu. Acuma cand vorbese eu dumneavoastra ~i aratatoml secundar merge einei secunde inainte ~i einci secunde Inapoi. - nu este legata de meeanismul de IntoarcereInapoi a ceasului. Nu ~tiu ce se intampla. [11casa. Aeesta nu a fost un caz unie. a sa ma gandesc ce se [ntampla. dar seeundarul. [ntreaba doctorul. iar apoi Ii se destrama familia sau [ncep sa-i doara [ncheieturile. Oc doua zile toate ceasurile au mers in sens invers. contaetul Cll 2X5 2X4 . Am atins tema timpului ~i [n special aeel strat. . dupa un timp.1 \ . ~ Nu. cu 0 mare [nelinare spre tema dirijarii.mi-a eomunieat ea.am Intrebat eu melaneolic. singur aratator. dar ~i straturile profullde a ineeput proeesulde intinerire. precum ~i principiul feminin ~i masculin. Illteresallt este urmatorul lueru: la [Ilceput. . Apropo. Nu voi mai vorbi despre alte momente stranii care s-all petreeut dupa seminar ~i despre ceea ce IlU este esenlial. nu se [nvarte [napoi.~i secundarul a luat-o [napoi. In care se unese doua contradiqii: vointa ~i dorinlele. iar atunei are lac destramarea destinului. in ceeaee Illa prive~te. Sau apar problemele de sanatate. .fie am 0 tumora.Iata-ne mergandpe coridor spre cabinet. seaderea capacitalilor. Ill-a sunat 0 prietena ~i Illi-a eomunieat ea In apal1amentul ei este de neinchipuit ee se intampla cu eeasurile. Se pare ca IlU numai ceasurile timpul. . . Oar situatia ea eeasurile sa mearga Inapoi Inca nu s-a mai Intamplat. aceasta limba proees intensiv de formare a pietrelor. ceasurile au mers In direetie opusa. se pare ea am luat asupramea ~i unele ~i altele.dar la mine au luat-o [Ilapoi.

Intrudit ei nu i~a fost frica ~i nu s-a lamelltat. . nu s-au copt ~i de aceca ea a primit 0 varianla mai u~oara. . i-au extirpat un rinichi.. problema nerezolvata declall~eaza un program de autodistrugcre. Eu i-am explicat di In vietile ei anterioare n-a putut primi lovituri date de destin III timpul sarcinii. Apropo. pietrele ~i-au indeplinit purificare a sutletului eopilului ~i s-au resorbit. ullui eunoseul de-al meu.am raspuns eu. Am avut 0 paeienta In rinichii direia.. mai ales a femei]or. estc? - Da. s-a straduit sa aeceptc totu\. Asta Illseamna ca I trebuie limp de 0 jumatate de luna sa ma deconectez de orice ~i sa lucrcz 111 mod normal ell eul propriu. a spus eI ~i l11-a eonuus In cahinetul medical. Oar 111oriee eaz cste timpul sa 1115oellp serios de propriul sutlet ~i de corp. care nu pot fi eliminate. Sufletele viitorilor copii Ie V{ii!deja Janga mine.A fost suficicnt sa hotarasc ea sunt sanfttos ~i imediat prohlemck au disparul. f .am Intrehat-o eu. Dupa ce a nascut 0 fata. . ei spre rillichi. In aceasta viata insa. Acum Il1sa aveti la ambii de cinei milimetri. "Trcbuia sa se Inlfunple. sunt numai pietre. organismul poate In cateva are sa dizolve ~i sa elimine orice piatra. .Haideti sa vedem despre ce este yorba. Este ciudat Illsa faptul ca rinichii au incetat aproape sa ma mai doara.Apoi l11-am pus In ordine ~i atunci trehuia sa se dizolvc. nu cste. Sentimentele ei ramHneau III lIrma ratiunii. In prezent.Nu. lar aeul11. . prin ratiune.Da. 111 timpul sareinii. dar aceasta numai atunci cand straturile interne ale sulletului sunt curate. Existenta a dOlla pietri~ cele mici nu eonstituie nici 0 prohlema. In general. Ill-am gandit eu.am spus eu. Injosirea In fiecare secunda a destinului s-a produs prin formarea pietrelor la rinichi.. . Jl1decand dupa taate niei cI IlU a rezistat ]a tema dirijarii. La mine." 2X(~ 2X7 .a nlspuns ea.m-am gandit eu. a~a diametru] de un centimctru.1 \ . lovitura IlU merge III direqia psihicului." I' _J Illsa. Ea l11-a examinat apoi l11-a Intrehat: - fOrInarea pietrelor Impiedica acest ]ucru. . care era un vindcditor destul de hun. iar Illulte auJientc. . resorb it . ea se formeaza din nou pietre 111 amhii rinichi. 111 15 zilc aceste pietre s-au resorhit ~i au disparut. Am fost lllultul1lit de investigatiile facutc. . In principiu. iar aeum a aparut din nou. rinichi cate 0 piatra eu Poate ~i mie mi se pregate~te aparitia llllUi nOlI eopil pe lume. In ultima vreme am tot mai diametrul - Dar lumoare este? . aeolo a fast tema aprceierii dure a oamenilor. . nu deml1lt. Ne-a primit 0 specialista 111 diagnosticarc Cll ultrasunete. Numai eft nu pot nicicum stabili dadl ei VOl'aparca In aceasta viata sall In eea viitoare. In zilele cafe au urmaL ell i-am tinut sub observatie ~i nu am constat nici eel mai mic simptOin al bolii. a past rat iubirea ~i nu a emis preten\ii fata de soarta. se pare. au crescllt pieHT coraliformc.Aeum doi ani te-am cxaminaL mi-a spus eu Ingrijorare medicul. rolul lor de I' Este trecut In fi~a ca aveti 0 piatra la rinichiul drept eu iar rinichiu] stang estc curat. expullcri ~i eonsultatii. . jnseamna ea In rinichiul drcpt piatra s-a Illtr-adcvar. ma puteau pa~te rezultate mult mai rcle. dadi judec dupa dureri.Tu ai avut la rinichiul drept 0 piatra de un centimetru.

Dacii la suflet inseamna ca in curand incep in~ele. fapt. Apoi inceput viitori. pentru acceptarea infonnatiilor. Deodata. care se me/e. Apoi au inceput din nou sa ma tdideze aeele persoane In care eu am aVllI incredere. Astfel ca nll pot sa ma stapanesc in aceasta privintfL. Destra- Ia 0 stare de sliibire. !livelul sdizut al energiei nici macar nu a oscilal. Mai departe. de regula. Toate De mele. apoi toate acestea tree la organism. Unul indicatori ai bllnastarii este sentimentlll illbirii ~i in suflet. A trebuit sa inchid magazinlll ~i sa-i dall drllmlll acestlli motiv. ell incerc Totul parcurge din nou 0 schema raspuns fie incearca veche: sa ma sa-I ajut pe om. La incepllt sa nll te problemele se destrama pe sitlla(ia dill jllr. Acest Ilicru duce in lIltimul periodic timp. apare periodic decep(ia. nll direct. fie manifesta indiferen!ii. Cll tine. care nu a trecllt. I' man~a situatiei din principalii al bueuriei treee la deteriorarea La constituie semne amenintatoare ale uncia ~i aceleia~i stari. Dupa un timp am observat ca veniturile sunt din ce in ce mai mici ~i la lIrma urmei betJeficiu/ a ajuns la zero. Oar pentru bani 0 vand ~i pe mama. care nu sunt legate de nimic. Acest lucru eu II realizez atilt direct cat ~i prin metoda oarba. dar acest Ilicru poate tine in mod direct. aces tea ci prin perceperea inutilita(ii dorinJelor Jntotdeauna exista ni~te semne carora noi. ~tiu ca nu este permisa control area situatiei pentru lucruri marunte. Jar 111 acel moment pentru mine acest lucru a fost eel mai important. Boala ~i rnoartea IlU apar niciodaUi pe nea~leptate. ajutoruI Dar ce au vrut sa-mi comunice cu bolii de rinichi? La aceasta fntrebare nu am gasit ~j se poate explica prin surmenaj. in diagnosticarea propriei meIe persoane energia nu numai di nu atinge minimum. in primlll rand esle yorba de iritarea . pot sa-mi sacrific ~i via(a pentrll tine. trebuie sa continui Incercarile de a illtelege esenta celor intfimplate. In general boala este 0 prevestire care ne ajuta sa ne fndreptam catre Dumnezeu. . Dar atunci cand am preluerat aceste variante.Eu te illbesc ca pe un frate. Acest lucru se InUimpla cand nu exista suficienta energie. Iritarea este scaderea adaptarii la mediul Inconjurfitor. ::. Aceasta problema decurge mai degraba din cealalta. adicii nu manifesta nici un semnde multmnire. mentin destll/ de mlill timp.\ 1. eu am eei mai slabi indicatori.a SpliS lIna din cllno~tin(ele mine va clisparea zborulin neplaceri/e" imi adllc aminte incet de toate simptomele sitlla(iilor mea din orice neprielnice. fie ma amenin(a. De regula. clar se IndreapHi spre un minus imens. Pe lIrma nemijlocit sanfitatii. Cli tnate acestea. Un bun prieten mi-a povestit odata lIrmatoarea intamplare: "Am deschis al doilea magazin ~i am angajat lIn tanar cllnoscllt. Ei bine. insuficienta lucmlui asupra propriei persoane ~i aSLIpra problemelor copii/or prezen(i ~i raspunsuL dar eu toate acestea 1l1-am simtit minunat din punet de veuere fizic. dar nu pot sa fac nimic. \ f ~ . imi relnvie In memorie un asemeneamoment. iar drept dereglari funetionale. Am incepllt 0 discu!ie serioasa Cll el ~i I-am aCLIzal ca ma fura. nu exista putere pentrll schimbare. IlU Ie acordam atentie sau Illl priveasca in cerclil incep au lac tall. Ie plltem in(elege.i ce credeti ca mi-a nispuns? . Acest lucru lXX 2X9 ~ -- . adica chem caJiva oameni cu numere ~i dau in mod expres aprecierea in legatura cu starea lor.

Mi-am fiicut diagnosticarea ~i vad un tablou destul de sumbru.Illi-a spus el. Dadi nu exista energie. Este posibil oare ca tema condamnarii oamenilor in planulmoralei ~i eticii sa fi ajuns la linia ro~ie" S-a cuplat meeanismul purifiearii? Apropo. Ma Intorc din nou la problema energiei.' 2YO . [nainte. . dar cre~te. iar pe ceilal1i trebuie sa-i inlMur. EI ridica manias din umeri ~i se intoaree eu spatele catre mine. Ce te fralllanta. Mi-a fost ru~ine ~i nepUiclit sa-i spun di acest lueru constituie 0 grosolanie ~i eu nu accept a~a eeva. eonvorbirea pc care 0 purtam era de asemenea legata de bani. In prezent fixez existen(a unui anumit moment. In asemcnea situatii eu ma bueur penlru un singur lueru. Nu ma mai dor rinichii.ma adresez 291 .Ce estc ell asta?. spune-mi cinstit! .am raspuns eu incet. In sutletul meu inca este pU1ina iubire ~i de aeeea eu ou am invatat sa ma comport aspru la exterior.Ce este mai important pentru tine ." De ce condamnarea allora afecteaza a~a de puternic copiii" Aceasla problema trebuie inca studiata. m-a~ fi In tors dinadins la aceasta situatie provoeandu-ma pe mine insullli sa condamn pe altii. Aceasta cre~te incet. Sa-i spui in mod cinstit omului parerea ~i preten(iile tale duce la posibilitatea de a solu(iona imediat situa(ia. Eu incep sa parcurg in mod normal incercarile vietii. .Bineinteles eft prietenia. apoi am luat un alt tren ~i dupa doua zile de ciilatorie trebuia sa ajungem in Crimeea. . Aeum. de mult nu mi s-a mai ~optit nimic in mod direct. Eu am vrut sa ii ajut pe prietenii mei ~i sa-i organizez ~i lui in acest sens 0 oareeare afaeere.Oar este yorba de prietenie . Atunci dind i(i este ru~ine ~i. lar eu ioeep sa ma iovart ~i sa-mi fie frica de eomportamentlll aspru din exterior. In ultimii doi ani s-a ivit numai 0 singura fraza: "Nu-i condamna pe oamenL i(i pot muri copiii. care ma gole~te de energie. aceasta este 0 cale care nu duee nieaieri.1. este 0 problema de etica.chiar in cazul in care te compor(i normal. Are loc 0 puternicii situalie neprielnica.~iface un gest de dispret. dar deocamdata nu pot face nimic. . nu mai fae acest lueru. care-i problema" . dar starea generala este intr-un fel ciudata. Cli 0 asemenea eonceptie I1tI ajungi departe. A~adar. Hai sa procedam folosind metoda oarba. EI mi-a dcelarat deodaUi ea vrea sa lucreze numai eu mine.neplacut inseamna ca e~ti ata~at de morala ~i elica.desface ellarg mainile. Discutia nu a reu~it. in drum spre Moscova. Cauza trebuie gasita evident in mine. Eu ridic din umeri. Deocamdata trebuia sa constatam problemele care se intelesc ~i care exista de mult ~i nu se manifesta fa(i~. J angajat sa mearga unde vrea. prietenii mei raman pe dinafara. atunci cre~te dependen(a de starile omene~ti . .afaeerea sau prietenia'! . Am stat 0 zi la Moscova. Nu simt deloe dispre( fa(a de el ci numai eompatimire.ma intreab5 el iritat. Se insereaza. Am cumparat cu un prieten biletele ~i iata-ne deja in tren. . Treaba insa este treaba ~i peste cateva zile eu trebuie sa plec in Crimeea.lata i(i spun cinstit. Oar de ce Iumea inconjuratoare in cepe sa se poarte fara etica tocmai aeum nu pot inlelege. ~ De ee nu te ui1i in ochii mei? ."' Aeum.

Pierderea energiei este atat de mare Ineat afecteaza nu . la tine totul 292 Sa Iii minte.Poate suprasolicitarea prea mare. Dupa aeeea privirea mea se fixeaza pe un punet ~i ma euprinde un sentiment neplaeut In interior ~i nu Inleleg ce se petreee eu mine. stresul nedepa~it. Incercali sa va Intoarceli complete. digestia. Stau nemi~eat.ee trebuie facut In 293 . Nu este yorba de 0 inflamarea a prostatei. exact.Este Doctorul ridica din umeri: .plus. .Oar al treilea e~ti tu. .i-am raspulls eu. ma trimite la analize ~i In final Imi comuniea: tema geloziei ~i a dorinlei. Ca specialist. Inleleg ca stau euleat pe podea ~i Imi revin dupa pierderea cuno~tinlei. . Ma tarasc In compartiment ~i 11 scol pe prietenul meu. pot aparea probleme eu pane rea suI ~i eu sistemul uro-genital. AI doilea are energie minus.Bine. Daea perturbarile el ~i pre~edintele S.A. dar este pozitiva . in acest eaz iese imediat la iveala supararea fala de femei. Oar e~uam. . simpatic. "Trebuie sa ies pe eoridor. . nu I' exista nici un proces inflamator la dumneavoastra. clar ca trebuie cerebral. respiralia. atunci nimeni de pe lume nu te va salva. nu pot sa-mi explic de ce v-ali pierdut cuno~tin!a. spun eU. ei Intreaga viala In general. numai organele..poate va fi mai bine. dar care pot fi eauzele? in ceva mai serios. Starea mea nu se Imbunatale~te. eu prietenului. graiul. Dupa doua ore ma trezesc ~i simt 0 durere putemica jos In burta. chiar mai bune decat Inainte. ci dimpotriva.Acest om nu are 0 energie mare.raspunde prietenul. Incepem sa cautam cauza. "lata.Inseamna mi~carea. . .Este clar.m-am gandit eU. mi-a spus: sunt bune. Dupa cateva ore ajung la urolog. gandese eu." Ma Imbrac ~i ies pe coridor. fie I V orbese greu ~i mi se pare ea ma parase~te sa pregatesc un scurt testament. Imi palpeaza burta. Oar durerea cre~te ~i atinge un asemenea nivellncat illcep sa-mi tremure mainile ~i - Pietrele de la rinichi nu au nici 0 legatura cu starea dumneavoastra.1a la Intfunplare ditiva oameni. inclusiv pe mine ~i pe tine ~i sa vedem cum starn cu totii la nivelul energiei. AI treilea este Insa muribund. Trunchiul bataile inimii etc. Ajungem la Moseova ~i Inleleg ca plecarea In Crimeea s-a Illcheiat. De~i In cazul tau este greu de pus un diagnostic este imprevizibil.U. - meu ~i i-am explicat ce mi s-a dupa un program Sa vii maine ~i te yom illvestiga complet._J " ". . Este nevoie de 0 aparatura medicala.Eu Illcep diagnosticarea. . . funqionale se transforma toate analizele eneefalograma foarte ciudat. sperand ca va treee. Poate ca pietrele au pomit din rinichi ~i s-au Impotmolit In ureter. Raman In aceasta stare timp de 0 ora. a~a se moare de obieei".Ii spun prietenului. . Dupa ce m-a investigat. Apoi adormim. Ineepe sa se Inrautaleasca. Oar a aratat 0 perturbare a funqiilor trunchiului . .mi-a raspuns el. Apoi Incepe brusc sa se Imbunataleasca. Sunt Intr-o Ineapere Intunecata care arata I I-am dat telefon doctorului Intamplat. Un doctor tanar. Treptat. primul rand dupa moartea mea. Imi vine sa vomit ~i am un sentiment de confuzie In cap. In Sankt-Peterburg ~i faceli investigalii ma euprinde 0 sudoare rece.

eel or doua ma~ini. Ie raspund. Ea se afla langa Vsevolojsk nu 294 dezmetiei. ingandurat. Astazi lnsa aman activitatea lntmeat trebuie sa vizitez un mic teren pentm 0 casa de vacan!a de langa SanktPeterburg. In jurul cu stiela. Apoi urmeaza prezentarea ~i dupa aeeea ineepe pentru mine 0 noua via!a. Aceste ganduri m-au facut sa ma este timpul sa-mi schimb simt mai u~urat. In primul rand traim cu to!ii. ea ~i cum ar fi traumatizata ~ira spinarii. Atunci ce este de facut? S-ar parea ca trebuie sa termin eel de-al ~aptelea volum ~i sa explic ca acesta este ultimul ~i apoi treptat sa Inchei atat practicarea tamaduirii eat ~i activitatea teoretica. Incepe constmc!ia unui tab Iou general. care a suferit mult. Eu nu mi-am pus "V olkswagen" centura de siguran!a ~i de aceca m-am lovit cu capul de acum tot ce Imi doresc este sa fiu pictor ~i sa nu ma ocup de nimie alteeva. iar eu. Jar apoi noroc ca nu Kamaz-ul uria~ a intrat in noi pentru ea atunci in loeul meu ramanea 0 295 . parbriz. La urma unnei departe de Drumul Vietii. Mai am eateva zile sa termin cartea ~i sa-i dau dmmul la tipar. Intram cu Apoi ~i ce vad: pasagerii In ma~ina ar fi fost nostru. Eu 0 sa pierd din punct de vedere material. pe 0 raza noastre Dinspre meseria. Pot lucra ~i 24 de ore pe zi. Inca 0 secunda ~i pentru deschid un moment ochii atunci imi pierd / marca Kamaz apare in fata noastra. Dar vii. Apoi ineet. va avea lac 0 iluminare treeatoare ~i ca dintr-un mozaic. Se pare ca despre asta este vorba. La mijlocullunii aprilie este programata prezentarea cclui de-al 7-lea volum la Moscova. Mergem secundare. Nu eunosc drumul. motiv pentru care eu eondue rara gruba. viteza aproape ca nu sc mic~orcaza. informatia se va aduna ~i se va impra~tia de la sine. iar eu de mult tanjesc sa pictez. stanga vine spre noi un eamion uria~. Casa mea de vacan!a. f _J in autoturism suntem trei persoane.~ 1. urmeaza ultimul asalt pentm terminarea volumului al ~aptelea. lmi revin. In tore capul spre stanga. Poate di este vorba de un semn divin ea trebuie sa ineetez a mai face cercetari ~i audien!e pe baza acestora. vad apropicrea in carnion. Incep insa sa inteleg ca am avut 0 bafta ehioara. fntrueat principala lasflOd In urma drumurile ~i rascrucile drumul nu ne era cunosellt nu ne-am orientat imediat. ineet. Deocamdata au loc procedurile obi~nuite ~i eu cu greu ma pot Astfel. ea intf-un film rulat eu lncetinitorul. Am iqit de 10 metri totul era presarat din ma~ina lncet. se afla la 200 de kilometri de ora~ iar copiii au nevoie de un spa!iu mai aproape. Ceilalti ma intrcaba cate ceva ~i eu. ~i eamionul toata viteza cuno~tin!a. Cateva zile imi permit sa nu ma gfindese~i sa nu analizez situatia. dar ca~tig din punct de vcdere spiritual. Dupa un timp lncep din nou sa ma lamuresc ce s-a petrecut cu mine. Fa!a ma~inii este putemic deformata. iar ceafa este cuprinsa de 0 durere surda. Mergem pe ~oseaua situata la marginea loealitatii Vsevolojsk In eur[md pe autostrada 0 sa fie cotitura spre casa de vacanta. Dupa un timp sosc~tc militia ~i in cepe sa intocmeasca aetcle. Capul lmi vajaic putemic. In acel caz eu puteam sa omor ~i al!i oameni. In al doilea rand. in salturi. Lumea a pot cunoa~te ~i cu ajutoml picturii. Durata calatoriei nu trebuie sa depa~easca doua ore pana la locul casei de vacan!a. doi mor!i. Daca nu am fi avut air-bag-urile. pentru a traversa urmatoarea lncruci~are ~i deodata apas brusc pe frana. ne-am ciocnit de un carnion ~i nu de un autoturism.

atllnci ma~iml plate. care mi-au sustras atentia. Spiritu!. Capul imi vajfiie ea inainte. mai departe. pentru a avea minimum de pierdere. dind stau in ma~ina de depanare langa ~ofer. Despre ce era yorba atunci? Mi-aduc aminte Ineet $i greu. iar atcntia mea era indreptata $i adunat la un loc. ei In mod fatal. Singurul loc de care puteam sa ne lovim erau ro\ile duble din spate. dar intr-un anumit loe aceasta era traversaUi de 0 autostrada magistraIa. inclusiv viitoru!. eu toate cunsecinlele . toti faetorii negativi s-all mi-ml mie$orat vizihilitatea. nu am $tiut acest noastra. Tocmai de ele ne-am izbit. Acest luem 11puteam socoti ca un semn bun. Incep sa analizez cauza celor intfunpata uda. Am avut tot un accident $i chiar $i atunci toata lumea a seapat ell viata. viitorul ata~amentul fa\a de acestea este mult mai periculos dedit cel fala de materia!. atunci am fi devenit carne tocata. Poate ca nu voi putea dohandi nici 0 informatie nOlla atunei cand legatura Cll viata estc prea puternica. de oameni. prima data structurile Imi adue aminte de toate momentele eercetarilor mele. din . ineepand karmice. Tocmai dupa ace I accident din 1995 am ajuns la in\elegerea Divinizarii spiritului. atunci esle pu\in probabil ca In eontinuare. A doua zi m-am Nu 'j sa seriu cartea ~i eu 6 luni inainte mi s-a pus diagnosticul: cancer eu metastaza. Apoi eram convins di mergem pe $oseaua principala. conti nUll sa analizez situatia. dind eu terminam volumul doi. Dad\. am fi nimerit In spate. sub caroserie atunci aceasta ar fi retczat acoperi$ul ma$inii impreuna cu capeteJe noastre. practic. Din acest " chio$e a ie~it un grup asupra conversatiei. Cioenirea a avut lac pentru ea eu nu am vazut scmnul "eedeaza treeerea". Daca cineva ar fi suferit tare. idealurile.1 lor. lueru.Volkswagen" in aceasta. ce fel de informalie noua trebuiesa primesc? am inca un raspuns. atunci pe cugeHim distrugerii fondul fizice trebuie sa aiba loe imbullatalirea starii Sa 297 2% . Sunt in general un am distrat $i nu acord intotdeauna sufieienta atentie la semne. Intordlndu-se. eu 1990 cand am vazut pentru Un moment interesant a fost in 1991 calld am inceput legitate. am avut 0 situatie similara. s-ar fi lovit Inca 0 data de roata din spate a camionului $i atunci totul s-ar fi terminat cu moartea noastra. mie mi se destrama toata viata de pana atullci. Ce se petrece acum. Inaintea fiecarei a$ fi terminatcartea. Am a$teptat ma$ina de depanare $i am transferat luerurile ce au ramas. de semnul de chio~c am constatat ca Ia trecerea" se vreo 20-25 de metri inainte sub forma "cedeaza afla 0 pravalioara din sticla. Deci. $i intrudH ajunsesem aici pentru prima data. po ate ca am 0 U$oara eomotie cerebrala. Dadi am fi nimerit Intre rotile camionului. Daca acest fenomen este 0 pregatire pentn! eeva nou. Este cumva yorba de un semn ca sa incetez editarea celui de-al ~aptelea volum? Prea s-a terminat bine accidentu!. Acum.J dus la loeul accidcntului.. Nu ~tiu din ce motive trebuie sa pareurg 0 stare a pierderii vietii ~i a tot ceca ce imi este vital. blande\ea. Deodata mi-a venit in minte 0 idee. sau este 0 atentionare. Dadi ne-am fi lovit de roata din fata. eu greu ma pot concentra. etape noi a cereetarilor Interesanta mele. Drumul vietii. Acest eveniment a fast 0 sugestie. dar chiar due a ma omoara cineva nu-mi dall seama de ce este legaHi. analizand luerurile.

Corpul meu temporar s-a limitat la anii 1991-1992. Astfel. Astfel.In conformitate eu semnele de via\a tu nu trebuia sa 29~ 299 . Viitorul a ineetat sa mai fie important pentru mine ~i.lritarea $i eondam- . Iar ea apare atunei eand este acumulatii 0 cantitate sufieienta de iubire. deeiit dorintele mele ~i destinul. ~i 'j' acest fenomen. Deprimarea.1 narea oamenilor au Il1eeput sa treadi. In suflet a aparut sentimentul u~urarii ~i senzatia de zbor. Apoi apare noua viata. era gata sa moara. dupa aceea mi-a fost mai u~or sutlete~te. deosebit de nou. Acum eu inteleg in ee consta esenta primelor ritualuri de ere~tinare.. Am observat cu uimirc ca scntimentele deprimarii ~i deeePtiei au disparut total. mai importanta deeat viata. De~i este straniu. iar viap iluzorie ~i viitorul au treeut pe planul' seeundar. Ineet Ineel. nell1crederea in sine au disparut ~i ele. a data ce nu am viitor.j f _J psihicc. In memarie mi se infiripa ritualul botezului. adica eontaetul eu Dumnezeu era puternie. In 1991 trebuia sa mor. Probabil ea pentru aceasta proeedura se hotara aeela care simtise di nu are viitor ~i nu are ~anse de supravie(uire. Iubirea de Dumnczeu s-a adeverit a fi odata pentru totdeauna mai importanta decat viitarul. Energia se afla pe polul stabil. Daea in sutlet era multa iubire.viitarul meu in 1991 s-a terminat. Atunei nu am putut expliea traie~ti dupa 1992. Iubirea de Dumnezeu s-a davedit a fi tot ee am cautat. Cu timpul proeedura a devenit mai putin dura ~i s-a pus aeeentul nu pe oprirea vietii anterioare ei pe erearea unei vieti noi prin iubire de Dumnezeu. a prietena care se oeupa de astrologie mi-a spus: . Daca iubirea de Dumnezeu pentru mine a devenit 0 realitate. nu ma intereseaza pur ~i simplu. permanent. Aici aveam acela~i mceanism ~i totodata ceva nou.. Dadi viitorul nu exisUi atunei corespunzator seade energia ~i Ineepe boala $i moartea. Omul era eufundat in apa. . deei. Am sentimentul ea. In apele Iordanului. se eontureaza tabloul. ~i de fapt de ce nu? Pentru a obtine 0 noua viata trebuie sa se termine eea veehe. prezentul ~i treeutul. Daca a$ II1CCrCa fi deseriu 111euvinte S aeeasta stare noua atunci a$ spune cam a$a: Mi s-a sehimbat pereeptia asupra viitorului. Nivelul energiei a fast eu mult sub minus ~i deodata s-a ridicat Ia plus ~i apai in taate zilele urmatoare a ramas destul de Inalt. 0 naua viata. Mi-am adus aminte cum a fost dupa ee am fost pe punetul de a muri In tren. Am deschis Biblia ~i am Il1eercat sa gasesc aeolo ceva ee este mai important decat viata ~i viitorul ~i am gasit. Dadi apare. ca atare. Am scris In dirtile 'llclc des pre faptul ea numeroase neplaecri ~i boli ii blocheaza omului programul de autodistrugere. Se pare ~a energia curge din viitor. parea a aparut un viitor 110U. Aeela~i lueru s-a intamplat in 1995 ~i aeela~i lueru se pare ea se intampla ~i aeum. atunei omul invia ~i primea un viitor nou.. Au trecut ctltcva zile dupa accident. Rezulta ea pentru a avea un nou viitor trebuie parcursa procedura mortii evidente sau foarte apropiate. Eu am inteles acest lueru atunei cand am aflat diagnosticul meu. avea loe cufundarea in :£ :. apoi il seoteau din apa ~i il reinviau. prin iubirea de Dumnezeu s-a naseut noul viitor $i noua viata. Viata anterioara se coneentreaza Intr-un punet $i se smulgc. Legea negarii negatiei. am ineetat sa depind de el. Nu am mai avut viitor.

ludecand dupa toate. care ne leaga de ea. ampJificarea ~i diferite curente religioase cipiu. tatdeauna intervine a criza profunda. cOl'pulnominal al fiedrei famiJii este calculat pc 7 ani. la sterilitate. f ~ j apa ca simbol alTncetarii vietii de dinainte ~i adobandirii unei vieti noi.-va. atunci apar vestitorii decesului apropiat sau In cazul In care exista 0 cantitate suficienta de iubire divinA. Acum acest lucru simplu ~i u~or s-a a~ezat in cadrul modelului nou. etnice ~i reJigioase. Este natural sa ne a~teptam la dependen!a crescanda de principiile fericirii umane ~i de dorin!e. pentru ca a sosit impara!. la sindromul de oboseala cronica. adidi consumarea corpului temporar'? Sdiderea energiei. Dad rela!iile ajung la un sfiir~it."Ieobserva acum in fiecare din noi. Cineva mi-a spusca dupa 7 ani de casnicie. Sa incercam caracteristicile care ilustreazft 0 asemenea stare. umana. iar soarta 0 Impinge actjv spre iubire. din contra. etc. intr-o masura mare. Pentru :\()O 301 -- . prin Injasire. de con~tiin!a ~i voin!a. ci epuizeaza surplusul corpului temporar Intr-un an-doi. criza apare oricum. Acestea sunt fie neplaceri la locul de munca. III I' Illarescdimensiunile corpului temporar. fie cft este evidenta. trecand peste Jinia ro~ie. Blande!ea ~i atitudinea justa fa!a de via!a. Da. pregatirea. aparitia noii vieti. ludecand dupa toate. Mi-aduc aminte 0 discutie despre viata de familie. etica. rela!iile familiale ~i gandirea strategica dezvoltata. adica la apari!ia de noi infeqii la scara globala. in ce consta esenJa rastignirii lui Iisus Christos? De ce lui nu i s-a perm is sa renun!e la 0 asemenea moarte chinuitoare? Cat m-am framantat sa descifrez aceasta enigma ~i totu~i nu am putut s-o in!eleg. fie eft nu. timp de 2000 de ani a aqionat mecanismul de salvare. Aceasta poate duce la scaderea general a a imunita!ii. neindoielnic. mai puternic ne Icaga tiei sentimentelor manifestate. sa analizam condamnarea oamenilor. atunci probabil ca era vorba despre pregatirea pentru a trece de la 0 viata obi~nuih'i. ci din iubirea de Dumnezeu. de a-I ierta pe so! ~i de a pastra iubirea de Dumnezeu permit recrearea corpului temporar al familiei ~i de a trai mai departe in plenitudinea boga- adica conflicte apari!ia sectelor false. fie tradari. in prinlumea Intreaga. Ce anume confera Illic~orarea rezervelor viitorului. la 0 viata noua care a izvorat In primul rand nu din vointa. suparari. indiferen!ii. DependenJa de con~tiin!a ~i de voin!a poate da 0 marire a agresivita!ii satanice Totodata. un asemenea tablau .\ 1 I. Inseamna ca orice grup de oameni lega!i de rela!ii stabile au de asemenea un corp temporaL ~i acesta poate fi de asemenea epuiza!. cand loan Botezatorul spunea: "Pocai!. supararile neiertate. trebuie sa dam drumul Cel la toate legaturile de trecut. in cepe sa genereze efectul Sodomei ~i Gomorei. terorismului. atunci comportamentul so!iei in timpul crizei determina vitalitatea familiei in viitoL Armonia sufleteasca a femeii. 0 aselllenea stare se nume~te in Biblie sfiir~itul lumii. la degradarea structurilor de energie superioara: moral a. Oaca sotii au un ata~ament marit ~i cruzime in caractcr. precum in grupuri de oameni. supararea pe soarta ~i pe Oumnezeu.a Domnului". intelect ~i dorin!e. atunci vor trai ferici!i mai departe. Atunc. disponibilitatea de a accepta umilin!ele. Cu toate acestea. intrucat familia se bazeaza in primul rand pe femeie. Daca sotii tree peste aceasta criza. Dependen!a de dorin!e. aceasta s-a pus posibilitatea in viziunii divinului adevara!. Pentro a ne desparti tara durere de viata trecuta.

Acest lucru se ~i in mecanismul aeeelerarii Imbatranirii.I na societatea la degenerare omcnirea Daca socialismul f . Acest lucru se refera at at la fiin!e vii singulare. Nu demult am citit 0 nota interesanta In care se povestea de Dumnezeu. Dar despre cum au avut loc procesecreatoare ale genii lor . atunci la urma urmei. ca sens ~i orientare ~i pieire. Intreaga Omenire trebuia sa vada ea proccsul trecerii Il1tr-o stare Iloua.I ! " -1{ . fie sanatoasa. Innoire ~i 0 viata fizica noua. Dadi. sau 0 stare aproape de moarte.. Apoi se distrug ~i funqiile superioare: fizice ~i psihice. Avem din nou de-a face eu legea negarii nega!ici. nu ~i-ar principala. fiecare idee nou naseuta a fost legata de chinuri spirituale ~i fiziee. De ce proorocirea Bibliei se termina In jurul anului 20000 Este natural sa presupunem ca posibilitatea salvarii data de Christos trebuie sa se infaptuiasdi toemai III aceasta perioada. practic. r I . aceste legi actioncaza la fel.. : . ca ~i pentru Intreaga omenire.plina de iubire ~i energie. " i 1 1 .-t. Dobandirea noului are lac In condi!iile ca schimbarile trebuie sa fie atat de mari Inciit Infaptuirea lor cste In prineipiu imposibila fara a pregatire probabil de desprindere de tot ce este vechi. Pe urma Incep Imbolnavirile grave ~i tulburarile funqionale manifesta tree In tulburari organice. ~i probabil ca ideile prealabila. Adica pentru omul singular. In organismul omului Incepe un cataclism. i * 102 -- .\ . atunci energia trebuie luata din prezent.\ 1 \ f . mai fi revenit de la 0 lovitura. MuJti nu nUlllai di au fast bolnavi Inainte de deseoperire . cuvintele Christos se refera mai mult la perioada de acum. Insa. tara nivelul iubirea Inceput asemenea insuficiente. >. cat ~i la grupuri mari. Sufera In primul rand structurile energiilor Inalte ~i se destrama soarta. atunci crearea strucfie ca este boala turilor viitorului In momentul dezorganizarii.'?iau traversat situatii grele de viata dar s-au aflat In stari apropiate de moarte.'l . trebuia sa existe un perieol real al pieirii tuturor. s-a acumulat un poten!ial suficient de iubire divina. dar de 2000 de ani. pentru pastrarea energiei In structurile principale. aceasta duee la 0 puternidi # t :00.'?ti eonstituie chinurile facerii ale noii societati la Ce se Intiimpla cu omul ciind corpul lui trecator a epuizat rezervele sale temporale? Pentru a completa nivelul energiei subcon~tient ~i apoi ~i la eel con~tient. De aceea.J a-i rnantui pe toti. aeum. Incepe dezorganizarea ireversibila care se Incheie cu moartea. daea aeesta IlU exista In viitor.'?icum. omenirea traiqte ~i se dezvolta. condamar fi . ~i de fiecare dintre noi depinde cum va '~ ' ' ' ~ " arata noua omellire: fie bolnava ~i muribunda sau chiar Ilascuta moarHi. judecand dupa to ate. Cand cnergiacare se scurge din viitor se termina. lui eOlllunismului ~i sociaIislllului care au Iuat zeci de milioane de vieti omene.

fie se incetinea. nu au putut sa-I ajute. Indrumatorului meu i-a venit ideea sa lucreze asupra tumorii 0 intreaga grupa de bioenergeticieni. Pe . Am inteles ca universul este un tot unitar. este un fel de gaura neagra.Sa lucram cu campurile subtile. s-a S-a intamplat ca cercetarile mele sa fie direct legate de particularita!ile timpului. atunci urma~ii pana la a treia generatie aveau acela~i program. In anumite momente se schimba in mod inexplicabil mersul timpului. Se pare di orice eveniment se dezvolta in cercuri in trecut ~i in viitor. noi am schimbat nu numai prezentul dar ~i viitorul. ~i de aceasta actjvitate Ill-am ocupat singur. Cand bioenergeticianul ii transfera energie. in tinere!e.iar Ia acest nivel putem sa patrundem in timp. Oar sa ne intoarcem la oncologic.! urma am observat un amanunt interesant: dacii in decursul a trei vieti trecute au existat perturbari serioase. Pc mine 304 305 ~ -- . atunci se dezvoltat introducand tehnici noi ~i ob!inand rezultate noi. . Orice eveniment care are loc iotr-un punet anume are influenta asupra intregului univers in timp ~i spa!iu. Acest lucru I-am observat in primul rand la observa deseori diminuarea tumorii. Aceasta inseamna ca se poate trece in trecut. sa zicem in planul~eloziei. Primul meu inva!ator. influen!and trecutul. Trecutul ~i viitorul s-au dovedit a fi strans legate ~i. Cand eu am incercat sa fac acest lucru. apoi a dat din cap: Interesant.~ 1 \ f j r f nu In-a entuziasmat acest lucru intrudit simteam di este posibila revenirea problemei. . Apropo. Pe atunci eu inca nu ~tiam care sunt consecintele unui asernenea tratament. la inceputul bolii ~i sa influen!am in grup tumora canceroasa inca de la inceputul apari!iei acesteia. schimband prezentul. problemele legate de rinichi au disparut pentru mult timp. dar fortele unui om se termina repede. - Ideea influen!ei asupra trecutului. va trebui sa incerdim! Grupul de ini!iativa nu s-a adunat totu~i. Adica evenimentele prezentului influen!eaza ~i viitorul ~i trecutu!. Cand am inceput sa lucrez cu structurile karmice care au depa~it limitele unei vie!i. Tumora canceroasa. Dupa aceea am inceput sa colaboralll. el a avut un traumatism gray al coloanei vertebrale precum ~i probleme mari ell rinichii. I. iar rezultatele nu au fast rele. de care am amintit ~i care m-a inva!at diagnosticarea medicala impreuna cu aplicarea aptitudinilor extrasenzoriale a atins oarecum tema tratarii imbolnavirilor de cancer. TIMPUL . numero~ii bioenergcticieni ell toate ca au incercat. EI a stat pe ganduri. far atunci cfmd a avut crize. din punctul de vedere al bioenergeticii.am propus eu. fie se accelera. am observat ca a inceput sa se schimbe mersul timpului. Timpul pulsa. adica prin alcatuirea hol~grafica IlU numai in spatiu ci ~i in timp.

ide intine- rire. prin doua fluxuri . 1.J mine'A Au existat momente de imbatrfmirerapida :.. Numai a~a se poate explica trecutului ~i viitorului. numai In felul urmMor. ata:. directie ~i numai inversa dupa aceea. eu acel timp care curge de acolo inspre prezent. infarma!ia despre ca pe planeta noastra timpul. prezentul ~i viitorul constituie un tot al material a ~i lnveli~ul unitar. Dupa aceea m-am ridicat la nivelul spiritual pe care I-am legat de spa(iu. Intrucat . cancer.. sensibil care. sunt cuprinse infofmatiile l1il numai in legatura ell t. rezultatul 107 106 -- . timpul am constatat cu uimire ca in plan subtil timpul este indreptat in si in planurile a fost pentru In zona muntelui iar In America este unic. Intrucut strueturile karmice s-au dovedit a fi legate de emotii. adica nivelul material. poate de asemenea. frica..a.. Teama de viitor. de ne- incercat sa aflu de ce petrece a:. Cu atat mai mult eu cf1torice literatura ~tiintifica model. a prezentat numai un asemenea ca rezultat ~i mai subtile. faptul adica nu are directie. Lumea Cu atat mai mult nu am banuit din Univers din prezent dar ~i din trecut ~i nostru trupesc sunt legate de [aptu! ca framfmtarile creseunde fata de viitor. - de Sud In trecut. gandire. dupa parerea mea. de voin!a. In viitar. a reie:.itca emisfera nordica ~i In special de trecut. adica In cele adanci ale emo!iilor noastre. Viitorul este tot utal de real clllotiile ca ~i prezentul noastre ~i trecutul. Polul Nord este legat de viitar. Tot ce este sentiment :. viitar... Agresivitatea a aparut in cazul unei dependen(e ridicme de anumite valori. Am observat grave ca toate acestea au accc1erat dependcnta de fericirea senzoriaHi. caracterul timpul holografic este impar(it. am ajuns la concluzia ca emotiile noastre sunt indisolubil legate cu structurile temporale. etc. regretele in legatura eu trecutliL graba.. Surprinzatoare dikrite timpului directii. permanenta.amentul fata de visuri sunt periculoase. sa se mi~te in Himalaya are loc deplasarea . de con~tiin!a. interactioneaza altul de timp. adica de dorinte. Straturile de suprafa\a ale emo- universului in timp ~i influentarea oricarui eveniment asupra In plan exterior. un singur flux al timpului care curge din trecut in viitor. In plan subtil. Ace~ti doi curen!i Ii confera viteza Pamantului obligandu-I sa se invarteasca. tiilor ~i de asemenea ceea cc noi Ilumim con~tiinta. constituie totahtatea a doua fluxuri de timp.tiente aeuillulate. puna Ia de graba poate fi provocata ca In straturile subcon~tiente. mine al cercetarilor. Pamantul curge mijloeita asupra timpului care putea sa creeze in continuare probleme de sanatate. f . A yea loc 0 agresiune ~ Oar eu am fost intotdeauna convins ca aratatorul timpului este indreptat numai dinspre trecut inspre viitor. na~tere Dependenta tuturor de fericirea celorlalte sentimentala ~i de timp probleme.oate evenimentele viitor.i emotie este legat de viitor. Cand am . Boala era rezultatul agresivitatii sllbcon:. La inceput acesta a fost primul strat. iar mai departe..cntimentele ~i sunt legate de timp. trecutul. a fost strans legat de timp.. se poate trage concluzla I~gretele fata de trecut provoaca imbolnaviri Oar faptul ca imbolnavirea eu nu am banuit. Cele mai ample valori au fost tocmai acelea care erau'leaate b timp.I' a dat iar emisfera Unul sudicii din Am putut sa exphc din trecut. la nivelul emo!ional activ. Am urmarit clar cum dependenp creseuta de fericirca materiala duce la il1lbolnavire. idei. dorinta de a se apropia mai repede de viitor.

de~i in realitate ele i~i pastreaza earaeterul lor eontradietoriu. La inceput sa ne intoarcem la timp. cea occidentaJa.. 0 scriere de la dreapta la stanga. a exploziei eVQ- functiile timpului.i se raspande.te in noduri ~i verigi. Toate procesele de evolutie din Univers sunt legate de unitate .. . se contopesc intr-un tot unitar.ci au trecut doar incet ~i lin dintr-unul in celalalt. are loe 0 reaetie de neutralizare.i randurile. unde totul p~te dmtr-un punct . Oar. ell acumularea Se cuvine sa ne punem 0 intrebare lutia . ca timpul este intemeietorul a tot ce exista in Univers.i orice descoperire rezonabila. lar dupa 18 ani Albert Einstein a renuntat la notiunea de timp absolut . Linde are loc un oraces invers !?i unde verigile singulare . atunci pendula pur ~i simplu se opre~te . Ambele viteze au fost identice.i lupta a doua contrarii: cele doua contrarii prillcipale constituie doua straturi ale timpului. masurata de orice observator trebuie sa fie egala ~i independenta de viteza directiei in care se mi~ca observatorii.. opuse.i una trece in cealalta. La sfiir~itul secolului trecut Albert Michelson ~i Eduard Morle au eomparat valoarea vitezei luminii. Sa vedem cum se mi~ca pendula. Aceasta pozitie a venit din filozofia indiana.i contradictia dispare. Adicii timpul creeaza spatiul ~i materia. a intuitiei Cli experienta. a idealismului cu materialismul. principiul masculin.tiinta despre energie. in cawl ciind nu exista suficienta energie. Civilizatia umana a ineeput sa se dezvolte puternic atullci cand au aparut dOlla tipuri de gandire: cea orientaHi.i a dedus un nou postula!: viteza luminii. Inseamna.de unde se poate lua aceasta energie? Incerc sa-mi aduc aminte ce anume spune . Se na~te intrebarea .::nentat spre viitor unde aratiitorul timpului se invarte inapoi. spatiul ~i materia constituie efectul. Evolutia presupune unificarea ~i impacarea contradic(iilor la un nivel mai inalt. Contrariile parca dispar. Insa. Occidentul constituie legile materiale. care S-i1 .. dadi noi ineerdim sa Ie unim. Orientul este intuitie. Daca acest lucru are loc cu 0 viteza mare. Aceasta inseamna triumful spiritului asupra materiei. ca 0 iluminare.10X 309 ..tiate se aduna treptat' intr-un tot unitar . eontrariile se distrug reeiproc. deodata. In tinerete am auzit 0 fraza. Dadi au avut loc la punctul de jonctiune a ~tiintei cu religia. nu s-au unit niciodaUi pentru un timp SCUl1. iar Occidpntlll ca Toate 0 unificare experientei. Una este opusul celeilalte . Ea are doua pozitii: . inseamna orientarea !?ianaliza evenimentelor descoperirile au fost infiiptuite extremitatea stanga ~i extremitatea dreapta. masurata in direetia rotatiei Piimantului. reprezinta literele din care sunt alcatuite cuvintele . EI a inceput sa-~i incetineasca mersul pe langa masa materiei ~i a inceput sa se franeze in conditiile illtuitiei.! 1 \ f /. de ce in decursul istoriei omenirii accste punctc de vedere contrarii. ~vpprip-nta. idealism.i pardi imprii. Adicii se presupune ca evoluJia este toemai treeerea la un nivel superior al energiei. ludeciind dupa toate.. j aqiunii lor reciproce. Aceasta inseamna ea spatiul ~i materia eonstituie /I din trecut. aceasta situatie a e~uat. Timpul a devenit dependent de materie ~i spatiu. atunci toate mi~carile pendulei se vor contopi pentru noi intr-o singura mi~care. ~ Gandirea oriental a este de fapt 0 hieroglifa. Timpul este cauza. cu valoarea ei masurata in directie perpendiculara. ca pentru intregul univers trebuie sa existe un timp unitar.

pe ce se bazeaza? Caracterizandu-I.\ 1. Adica a dus la apari!ia iar apoi la condel1Sare ~i la a rota!ie din ce in ce mai vel1iginoasa a obiectelor cosmice. Totu~i. Sau. In conformitate primul heliului cu parerile contemporane Energia marii primul pachet de energie a aparut cu oeazia crearii Ulliversului. nu poate Universul nu poate fi In conexiune ~i Intr-un asemenea echilibru. au Inceput noastra? constituie sa luceasca Dupa stelcle. Fotonul nu are masa Intrudit In cadrul el arata Ne de repuus.se na~te plin de tnergie ~i posibilitati. luminii. Acesta Illl se rdnnoie~te intrucat daea s-ar rdnnoi. noi putem In primul rand sa de 1a caracteristicile sale energetice. atunci cum poate fi cauza a tot ce exista? Timpul este vitcza dar atunci partile Intoarcem a Incetat sa mai fie 0 constanta. atunci Inseamna ca este spatiul ~i a de repaus. f . Aeeasta inseamna imposibilitatca de prognozare a evenimentelor. ca ~i ol11ul. Toate mi~ciirile de la suprafa!a Pamantului In principal rezultatul transformarii situatia III care sunt rupte legaturile dintre cauza ~i efect. atunci mai mare dedit . uar prin aceasta emana dildura ca rezultat al schimbului de este mai mare. Univcrsul. Gradul cel mai inalt al ordinii 11 eonstituie programul care se realizeaza.. $i eu toate acestea Se Intampla oare ca ~i constanta fie ellergia? Atunci ce este energia principala din Univers sa ~i de uncle a aparut? ale savan!ilor. luminii ~i In natura nimic Ei bine. explozii ~i a hidrogenului. in Univers nu exista haos ~i despre acest lueru vorbesc astronomii. ~i ultimu!. Ce se intampla eu omul ~i cu natura vie carc cvolueaza? Oamenii de ~tiinta all gasit ~i aici 0 ie~ire. insa acelea~i procese pot fi vazute ~i total direri!. Se pune material problema: cladi j legaturile ehimiee. Iar ca rezultat general. Deci. Ca rezultat. fotonuI unda nu ~i Oare cc este permanent are mas pornim lui? Daca nu este timpul. vorbind Intr-un limbaj simplu. adiea a1 dezordinii. apoi ineet-ineet Imbatrfine~te ~i moare. A dOlla lege a tennodinamieii spline: in orice sistem inehis dezordinea cre~te odata cu timpul. Dar greeii antici spuneau ca treapta superioara a ordinii 11 constituie haosu!. tot ceea ce vedem noi in natura cste un proces de racire. intr-un sistem inchis crqte nivelul cntropiei. Ordinea din lume trebuie sa se transformc in haos. Dezordinea se indreapta spre haos. Se poate ca noi Adica. Vorbind Intr-ull limbaj mai simplu.' ~ ~ maririi timpul vitezei depinde obiectelor materiale.. constanta s-o depa~easca. De unde se ia energia pe planeta savantilor planeta este energiei un corp solare. ar fi trebuit sa fie prezent autorul unui nOli program.! dedit particula. iar sistemcle se distnlg. sale vizibile la viteza EI nu poate fi a~a de omogen ~i In toate sa arate la rei In toate direqiile. Cu timpu!. vorbind mai frumos . sc deruleaza prin distrugerea treptata. fiziee ~i nueleare se va eplIiza. totu~i. Ce inseamna pentru noi haosul'! Aeeasta este substante. in lume totul este sortit distrugerii ~i energia superioara are tendinla sa scaua la zero.ere~te entropia. Programul ~i ideea create cu ocazia apari!iei Universului. prezentarea ceresc In racire. dezordinea de mas a obiectului ~i a vitezei acestuia. adiea spre 0 treapta Inalt3 a lipsei de ordine. lipsa de legatura dintre ele. Procescle care au loc in stele eonstituie cOllsumarea lenUi a eombustibilului nuclear ~i de asemenea racirea treptata. ordinea sllperioara este lIn ni vel superior de encrgie. Soarele va da din ce in ce mai pUlina ellergie ~i chiar ~i ellergia inmagazinata In 310 i 311 1. Fiinta vie mare~te ordinea. materia. a8II .

- . elc pot fi legatein eel interior. - i :~ 'f \" . Pentru a revizui parerea proprie asupra unel asemenea notiuni ea ordonarea trebuie sa simti ea exista diferite straturi ale timpului.' j ~ I sunt legate In stratulexterior. Daca ele sunt legate.. Totodata. ariee mi~care presupune unirea eauzei ~i a efectului. In ceea ce privqte stelele. doua. ~- 313 ~ . $i eeea ee numim in eoneeptia noastra dezintegrare prin ie~ire la ahe stratur. spa!iul ~i materia sunt comasate intr-un punct. . inseamna ca exista ~i un efect. Daea exista 0 eauza. a!i vazut ni~te lueruri mult mai subtile. adiea un sistem eu legaturi eauzacfeet limitate. In eauza ~I efect. a Intr-un sistem Inehis? Aeeasta este de asemenea starilor. Inseamna di aeesta emite mai multa energie. cre~terea ma!ionala dinamicii sistemelor ce este dezvoltarea In lumina teoriei ~i infor- Niei anume eonstituie cauza oriearei mi~diri din natura? Ei au ajuns la a starii obieetelor. 1i. Fenomenul sub aceasta in contradictii evolu!iei formula. a corespuns de fapt cu acesta pe deplin. urmatoarele: eantitativa dezordinii.\ 1. ee . Ce este ere~terea haosului. Inseamna ea energia existenta in Univers a aparut nu ca rezultat al unei explozii mari. spatiu :.i. pare r . Atunci acela~i principiu poate fi formulat altfe!.earea eonstituie funetia integranta a substantei cantita!ii i t ! :f.I Cu 25 de ani in urma.~ ~r formeaza ceea ee noi numim materie sau substanta. Onlinea mica tinde sa se eontopeasdi ell 0 ordine de nive! Inalt. exterioare in teoria inforAdica evolu!ia a ~i fenomenul s-au prezentat vii intrand dezintegrarii din a doua lege a termocu legea concluzia ea mi:. tluxului timpului sunt mai mari.De unde apare insa energia? Este natural sa presupunem ca energia este rezultatul impar!irii timpului in trecut ~i viitor.'1 ~ '~. daca evenimentele nu 312 a comprimat materia interstelara care apoi arde. Adica constituie rezultatul interactiunii viteza a doi curen!i interac!iunii ai ~i a timpului.a povestit ea. ~i exista stratul cu mult mai subtil unde timpul. . exista straturi de suprafa!a ale timpului. . f ~ sa numim haos ehiar ineapaeitatea noastra de a vedea legatura dintre cauza ~i etect. ei in stcle arde timpuJ. Dincolo de dezintegrarea legaturilor exterioare. Esenta deseoperirii este acumularea de noi legaturi. La obiectul care se rote~te.pentru ca a!i privit din alt punct de vedere no!iunea de haos. unde timpul creeaza obiecte materiale. eu atat trebuie sa se emane energie mai multa. eu ~i cu so!ul meu ne-am ~i informa!ie. transfarmandu-se in spatiu ~i substanta... iar din camp sau vid apar particule ~i din ele se a fi 0 evolu!ie iminenta. Grice sistem inehis. inseamna ca trebuie sa fie un timp unic. Din acest punct iese ~i se desfa~oara la ineeput spa!iul campul. Astfel.materie. unde el depinde de obiectele materiale ~i exista straturi subtile. eu timpul se orienteaza din ce in ee mai mult spre treapta superioara a ordinii. ~i eu cilt este mai mare dimensiunea dintre straturile viitorului un filozof nu a putut raspunde la intrebarea: ~i straturile treeutului. ele nu lumineaza pentru ca s- - Dumneavoastra ati ajuns la 0 asemenea eoncluzie.Am facut intrucat pe care am hotarat sa nu 0 publiciim de teorie perioada ma!iei? Soviet ice.i substanta. De aceea cralaxiilc au 0 structura spiralati'i intrucflt de aeolo se produe in b . Uniunii Aceasta . am spus eu.~ . ci ea rezultat al irnpartirii timpului in trecut :. De fapt. aminte de 0 Imi aduc de-a mea: perire convorbire telefonica cu 0 pacienta it ocupat 0 descoeram in eonsta III cre~terea '.i viitor.

urmata de In!oarcerea inapoi In timpul eondensat care eomaseaza eauza ~i erectu!. -- . ~i ClI cat Illai deplin ~i mai atotcuprinzator simtim In noi aceasta iuhire. In timpul desfa. La Moscova. ell' treblliau S[Isc uneasca Intr-un tot unital'. lumea a partieipat fiira traa-ere de inima. Pentrll fiintele vii. lec(ia a fost reu~itii. Mai ell seam{1 ea la Moscova eu am expllS llitimele mele informatii. prezelltului ~i viitorului. In preCo ' . Evolutia se termina atunei cfllld omu!. Judedind dupa toate. periudic. am avut 0 senzatie de iluminare. IlU .. aceasta uniricare. 0 situatie intercsanta . Insa. In filozofia indian[l antiea inspiratia ~i expiratia lui Brahman era numit proeesu] de Illlpartire a timpului ~i a aparitiei din aeestea a dlmpului ~i substantei. de In zilclc. de 14-15 mai am tinut expuneri in SanktPcterburg.'I-a creat In Jeuatura eu notiunea de soarta. S-il intamplat invers. In fluxul contrar al timpului. Dar pana la urma al11decis sa rise. ca un sistem desehis. M-am dus fara Ull entuziasm dcosebit la Intalnirea ell publicul. cllprinderea straturilor ]egata de dimensiunea dorin!clor ~i intensitatea timpllilli este sentimentelor. r I y $ CONCLUZII Cu cat este mai mare proportia dintrc eauza ~i efect. Astfcl.)urarii expunerii.. IlU imi era pcrmisa nici un rei de suprasolicitare. biletele s-au vandut greu. unde are lac prodllccrea pcrmanenta a spa!iu]ui ~i substantclor.I 1 f ~ j permanell!a emanatii de spatiu ~i suhstanta.. eu atat mai Illulta encrgie exista pcntru dezvoltare ~i pentru reintoareere. spre surprinderea mea.. In acea perioaua am inccreat sa privesc lucrurile dinlr-un alt llnghi. ell atat mai puternic este poten!ialul ~i ell at at mai mari sunt posibilitatile pentru comasarea spatiului ~i timpului. se eompara eu Universul ~i cuprindc pc deplin to ate straturile timpu]lIi dezmembra!. Oar cfind in timpul invers am diagnosticat alte persoane ~i pe mine Insumi. Ia tema geloziei ~i mandriei. Cu diagnostiearea mea. Dar posihilitatca de a clIprinde diferitelc straturi ale timpllilli. Aceste proeese eondlle la dezilltegrarea Intregu]lIi Univcrs. rezida In ceca ce numim iuhirea de DlImnezeu. ~ auditorilll a manifestat intercs [ata de eercetarile melc. 111 rcalitatc nu .. Cu dit este mai mare dimensiunea de cuprindere a trccutului.'Ie ~tie de ce. sinceI' vorbind.1' zent toate valorile s-au rezumat la doua momcnte: la con~tiinta ~i dorin!e. cu at:lt mai mull se deschid pentru noi posihilitiitile evolutie.11') . In viitor. Schema era lIrmatoarea.

aceasta teama a trecut apoi in teama fata de viitor. Apoi am Illteles di aceasta nOlla Ilotiune de soarta trece dincolo de cadrul unci singure vieti. Dupa diagnosticarea mea. de rau. lotul este clar. Ea desehide u~ile catre 0 viala noua. mie. . ITI-am in tars la aceasta la expuncre. Am un surplus de energie. Exista soarta care une~te cei do. Ea of era oriee bun material ~i spiritual. In tinerete. ~ Exista tema dorintelor ~i tema vointei. () slructllra am descoperit Ineet. Aceasta este a 49 de vieli. Ineet. Daea ani Indelungali energia emoliilor de DUl11nezeu. Dar. . aeest lueru nu este posibil. soarta soarta.ITI-amgandit eu. mulli ani. Da. aceasta era legati=i. Au ioceput permanellta din nOLI sa ma doara rinichii._J . deprimarea. Am eliminat nemultumirea pe soarta ~i pe Dumnezeu. se pare ca timp de ma." Durerea de rinichi nu ma lasa sa mai giindesc. cutului ~i viitorului. "Este straniu. mft nlgam in permanentft. anahzand problcmele mele. ~i to ate acestea.I prieteni In Crimeca. Dupa scuturarea intensiva a modelelor. e 50a1'13. lar eu. Cauza intoarcerii la aceasta tema a fast simpHi. Incet. In mod subeon~tient. propria soarta duee apoi la suparare. Inlelegand supararea Stateam sa punem ca nivelul pretenliilor fala de allii ~i fala de loemai culeat in tren ~i era salvarea data iubirea de Dumnezeu mai presllS de soarta? Aceasta se Intampla atunci cand mie imi este indiferent dadi soarta mea va fi buna sau rea. lar fala de Dumnezeu. in mamentul io care eu am simtit iubirea I-am iertat pe cei care Imi destramau ea aeeasta de sine." Probabil rinichii este nu ar trehui sa doara. De ee am diagnostieat eu soarta oamenilor? Pentru ea sa fae soarta mai ferieita ~i mai buna. mie insumi trebuia sa mi se destrame soarta sau tot ce este legat de ea. Exista acela~i lucru ~i in viitor. d desehis. Dupa carte. Trebuie sa depa~im dependenta de soarta.m-am gandit cu. euren!i ai timpului. IlU numai ca mi-a fost frica in permanenta de soarta. soarta eu sau tara voie.. intrudit aceasta dependen~a va alimenta in permanenta toate celelalte lucruri. fara voia mea. iar durerea ma ajuta sa uit detaliile ~i sa ma coneentrez asupra a eeea ee este principal. ca rezultat al seleqiei a dimas un singur nume . doua zilc de am seris despre asta In a doua la ni~te 0 durere ell trenul. Stau cu\cat. Dar seopul inilial a fost sa Indrept ~i sa eoreetez soarta. daea exista In sutlet Intr-o eantitate mare. dupa schema mea. Ce Inseamna a anumita perioada am incercat din nOli sa inteleg unde anume estc gre~eala mea. Mi-a venit In minte 0 idee nea~teptata. Dar apoi. Carlile mele se numese "Diagnostiearea karmei". lar apoi Ineet. a intrat In pachetul con~tiinla general pe care eu I-am numit voinla. Apropo. arn faeut abstrac(ie de ea. eu oehii Inehi~i. $i se pare cft problema eu riniehii este toemai rewltatul aeestui proees. slirdfl ~i aeuta. vorbind despre iubirea de Dumnezeu. Da. de bine. s-a produs. dar numai atunci cand ea devine mai presus de arice ~i nu constituie un mijloe p"ntru a obline hunuri umane. am Inleles ea fara iubire fala de Dumnezeu. ~i aptitudinc. Se pare ca teama pentro la ura ~i la gelozie. a con~tiintei. am plecat deja totalitat~a tema. In tren pOli sa giinde~ti bine.. au trecut la 316 317 . 1n soarta s-au unit vointa ~i dorinta. i-am Indrul11at pe allii toemai spre 0 soarta mai buna. iubirea de Dumnezeu of era intr-adevar totul. iar apoi in depresie urma~l. nOlia care a cuprins curentii tre- "Deei acum. In limp ce cfllatoream .soarta. Inseamna ea mai devreme sau mai Hirziu. viitorul mine a fost l11ai amplu dedit am presupus eu.

in virtutea obiceiului. Am in(eles ca in drep(i ~i vinova(i. mele curg mereu. pot sa depa~esc mai repede propriile probleme. concentrandu-ma asupra cautarii solu(iei de a ie~i din aceasta situa(ie. De~i. trebuie sa vezi iubirea ~i vointa divina in permanenta. E posibil.inseamna ca proble- mele cu rinichii au provenit de la ~ale. a~teptand sa-I condamne. Eu singur nu am condamnat. apostolul Petru s-a lepadat de trei ori de EI de frica pentru soarta ~i via(a sa. Dar daca omul a inteles profund. Critic a ~i condamnarea oamenilor. nu prea. Prin urmare. atunci el nu va mai comite alte gre~eli. ~i eel mai bun dintre ei. Totu~i. Dure- rea din ~ale se deplaseaza incet ~i se lasa in jos in zona sacrumului. Pentru a sim(i acest lucru ~i nu a comite alte grqeli. intrucat no(iunea de un punct de vedere uman. inseamna ca viziunea iubirii divine din toate. ~i totu~i. atunci cati ani sunt necesari pentru a ispa~i acest lucru? ~i prin ce nenorociri trebuie sa tree pentru a depa~i gre~elile mele? Oare voi reu~i? ludecand dupa starea mea. s-au schimbat. Toate problemele dispar. De ce trebuie repetat de 0 suta ~i de 0 mie de ori ca iubirea de Dumnezeu este mai importanta deeM soarta. in con~tiin(a se sufletul mai repede decat orice pocain(a ~i Pentru a sim(i eul divin ca realitate. adica a sjrntit In sufletul lui iubirea divina ve~nica. -gandesc eu. in memoria mea a aparut inca 0 seen a pe care inainte nu 0 intelegeam. Deosebit de bine poate gandi omul noaptea. dar pur ~i simplu Ie-am povestit altora despre fapta acestui om. Ca(iva ani. Poate ca spiritul ci pregiitirea pentru pentru yiitor. umanul a prevalat. daca este perceputa profund ~i permanent poate sa purifice orice rugaciune. informa(ii noi. De ce') Pentru ca s-a pregatit sa tread procesul mor(ii ~i aceasta I-a ajutat sa vada mai u~or realitatea divina. adica in subcon~tient am facut un scop din aceasta. continuand sa inaintez in fundamentarea principiilor mele ~i ajutandu-i pe al(ii. meu se pregate~te Irnparatia Cerurilor eu cfiteva ore inainte. Ei au urmarit tot ce a spus EI. in aceea~i direc(ie. "Este interesant. lent. tiiIharul de pe cruce care s-a aflat alaturi de Christos a dobandit drepta(ii mele. via(a ~i dorin(e. Dar nu moartea in primul rand. cum sa acceleram procesul de invingere a dependen(ei de soarta? Stau ore in ~ir cukat. con~tiin(a se pregiite~te pentru somn.rinichii sau ~aleIe? imi aduc aminte de 0 problema nerezolvata. Aceasta imi cauza 0 u~urare ~i sentimentul atata timp cat impart oamenii imposibil sa simt realitatea dreptate are la baza intotdeauna Gandurile " mici se friineaza ~i un cuvant contureaza - "in(elegere". Iar dereglarile de la ~ale 31X j J 4 319 l -- . in lumea Inconjuratoare. Inertia condamnarii m-a condus la un subterfugiu subcon~tient. ce ma doare .! \ f T j am indreptat-o spre imbunatatirea soartei. L-au crewt ~i cu toate acestea. inseamna ca va veni timpul cand pocain(a nu va actiona pentru ca omul sa poata sim(i realitatea divina inlauntrul sau ~i sa vada iubirea divina in fiecare particula din lumea inconjuratoare. in schimb. . esen(iala in cazul meu. Treptat. pe Iisus Christos L-au inso(it apostolii lui. imi este divina. ci viziunea divina reala a schimbat sufletul lui. de ce sunt a~a de pesimist? Am ajuns doar la concluzia ca orice problema nu este 0 recompensa pentru faptele din trecut. pentru el acest lucru va fi un act lipsit de ra(iune. Eu continuu sa gandesc ~i observ cu uimire ca durerea de rinichi trece la ~ale.

... "American Beauty" ... durerea din zona sacmmului a Inceput sa se transforme Intr-o ciudata mi~care interioara... eu am sa depa~esc dependen!a de soarta.... mi s-a inchis dependen!a de soarta datorita acestui traumatism.. din copilarie. baza maduvei..... Tango ell timpul .......... ~i treptat Ie voi depa~i. ?< 252 280 ......aeesta este un semn bun. Vor iqi straturile mult mai ~anse CUPRINS adanci legate de tinere!e ~i copilarie.. Toate aceste boli ~i neplaceri Introducere .... 304 315 ... putin ma intereseaza. sunt legate de soarta.. Stau cu/cat un timp ~i sunt leganat savurand Jipsa durerii." Am continuat sa stau culcat. Inseamna i If ca sacrumul...\..... ~i pe toate acestea...... """"'''''''''' a zi de audien(e Lucrul cu eul propriu < ........ f J ]'" au provenit de 1£1 baza maduvei spinarii... ~tiu insa cii nu peste mult timp... Apoi vor fi neplaceri datorita soartei..... dupa aceea vor rabufni durerile.... incet......... Treptat. Ca urmare. $i ceea ce a fost a trecut.. ...... Dupa catva timp vor ie~i la iveala straturile copiilor ~i ale nepo!ilor....203 216 .. apoi intr-o placuta gadilare ~i a disparut..... ... r - ."""""'"'''''''''''''''''' Timpul Concluzii........... incet.. sa gandesc ~i sa ma rag.. durerea va aparea din nou.. Mi-am adus aminte ca Ia varsta de 12 ani am cazut plea~ca pe spate de la doi metri ~i am simtit 0 durere salbaticaIn sacrumcare mi-a taiat respiratia ~i nu m-am mai putut mi~ca.. /f 7 28 35 ...227 .......... Probabil inca de pe atunci....Ele au ramas In urma ~i s-au transformat In lucruri de mka importanta In comparatie eu ceea ce eu numesc iubire de Dumnezeu.. Seminarul."'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Ziua de consultatie ........ Consu Ita!ia "'''''' .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful