P. 1
Prezentarea%20master%20M3-SEA%20pt.%20licenta-4%20ani

Prezentarea%20master%20M3-SEA%20pt.%20licenta-4%20ani

|Views: 599|Likes:
Published by lastactionheroine

More info:

Published by: lastactionheroine on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

Prezentarea programului de studii universitare de master M3 (SEA - Sisteme electrice avansate

)

1. Tip : master de aprofundare, 3 semestre 2. Obiectivele programului: Obiectivul central îl constituie cunoşterea structurilor, a caracteristicilor şi a performanţelor echipamentelor sistemelor electrice de putere moderne, a instalaţiilor electrice de joasă şi înaltă tensiune şi însuşirea cunoştinţelor necesare proiectării, realizării şi exploatării eficiente a acestor echipamente şi instalaţii, în contextul respectării normelor europene şi internaţionale referitoare la protecţia mediului şi la dezvoltarea economică durabilă. Dintre obiectivele specifice, evidenţiate şi în fişele disciplinelor, pot fi menţionate: • aprofundarea complementelor de matematici moderne pentru ingineria electrică; • studiul şi utilizarea sistemelor moderne de acţionare electrică cu maşini de curent alternativ care folosesc algoritmi de comandă inteligenţi, a structurilor noi de convertoare electronice de putere şi a echipamentelor electrice pentru vehicule terestre, navale sau aeriene autonome; • proiectarea optimală a maşinilor electrice având în vedere integrarea lor în sistem; • cunoaşterea problemelor specifice încercărilor aparatelor electrice de comutaţie şi interacţiunii lor cu reţeaua; • studiul instalaţiilor moderne de captare şi conversie în energie electrică a energiilor cu caracter regenerabil, a dispozitivelor de stocare a energiei şi folosirea pilelor electrice cu hidrogen pentru alimentarea cu energie electrică; • analiza integrării surselor de generare distribuită a energiei în reţelele electrice de distribuţie şi folosirea algoritmilor de supervizare; • analiza modernă a funcţionării reţelelor electrice de putere în condiţii normale şi de avarie, în regim sinusoidal sau nesinusoidal, precum şi în prezenţa unor asimetrii; • cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor de înaltă tensiune pentru transmiterea energiei electrice, rezolvarea problemelor de coordonare a izolaţiei acestor echipamente; • proiectarea şi utilizarea sistemelor de protecţie, monitorizare, comandă şi măsură pentru instalaţii electrice industriale folosind automate programabile; • aprofundarea metodelor şi procedurilor de mentenanţă predictivă a echipamentelor industriale; • cunoaşterea structurilor de echipamente electrice pentru investigaţii medicale, monitorizarea şi diagnoza acestora; • deprinderea tehnicilor de evaluare a impactului câmpului electromagnetic al componentelor echipamentelor electrice asupra altor componente şi asupra mediului inconjurător, precum şi studiul mecanismelor de cuplaj electromagnetic; • evaluarea prin măsurători şi prin modelare numerică a surselor de câmp electromagnetic care pot influenţa existenţa operatorilor umani şi cunoaşterea metodelor de limitare a acestei influenţe, în acord cu normele europene şi internaţionale; • cunoaşterea procedurilor legale de înfiinţare a societăţilor comerciale, a elementelor specifice dreptului de proprietate industrială şi a reglementărilor legislative privind tehnologiile curate care să respecte normele europene şi internaţionale referitoare la protecţia mediului şi la dezvoltarea economică durabilă.

M3 - 1

3. Competenţe specifice: a) elaborarea de studii, rapoarte şi sinteze de documentare, respectiv tehnico-economice cu tematică referitoare la echipamentele electrice (masini, aparate, cabluri, condensatoare etc.) şi la sistemele de acţionare şi conversie a energiei; b) elaborarea de modele fizice şi matematice avansate pentru rezolvarea problemelor de conversie a energiei şi ale regimurilor tranzitorii în sistemele electrice moderne; c) rezolvarea unor probleme specifice de cercetare-proiectare în domeniul sistemelor electrice moderne cu utilizarea de software dedicat (COMSOL, SPICE; EDSA, MATLAB, AUTOCAD); d) conceperea şi elaborarea unor soluţii inovative şi analiza critică a performanţelor; e) realizarea de cercetări experimentale cu utilizarea echipamentelor moderne de achiziţii de date; f) realizarea unor lucrări în echipă în cadrul unor proiecte complexe; g) cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei europene în domeniul calităţii şi relaţiei cu mediul; 4. Grupuri ţintă: Programul se adresează absolvenţilor de studii universitare de licenţă (4 ani) în domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti”, în special celor din domeniul “Inginerie electrică”; planul de învăţământ este astfel structurat încât să permită aprofundarea cunoştinţelor corespunzătoare specializării/programului de licenţă “Sisteme electrice”. 5. Baza materială: Masteranzii vor beneficia de bogata dotare a facultăţii noastre, materializată în echipamente de laborator specifice, tehnică de calcul, biblioteci de specialitate, aparatură multimedia, de comunicare şi acces internet. Laboratoarele de cercetare, create în ultimii ani graţie numeroaselor contracte de cercetare câştigate de profesorii noştri, oferă cadrul necesar desfăşurării orelor de cercetare prevăzute în Planul de învăţământ şi elaborării lucrărilor de dizertaţie; unele laboratoarele didactice vor asigura, conform graficelor de încărcare asociate, şi activităţi de cercetare. Dintre laboratoarele direct implicate în activităţile acestui program de master, se disting următoarele: 1. EA 017, Laborator de Masini Electrice (responsabil Prof.dr.ing. C. Ghiţă). Capacitate 30 studenţi. Dotări: Maşini electrice rotative de curent continuu şi de curent alternativ (asincrone şi sincrone), Aparate de măsură şi control analogice şi numerice, sisteme de achiziţii şi prelucrare a datelor, standuri pentru realizarea pornirii şi frânării motoarelor electrice, aparate de comutaţie şi reglaj al puterii: întrerupătoare, contactoare, declanşatoare, reostate, generatoare de c.c., surse regabile de tensiune continuă şi alternativă (monofazată şi trifazată), sisteme de măsurare a cuplului, server HP Prolliant DL145G2 (1 buc.), statii de lucru PC (6 buc.), statii de lucru Apple MacMini (10 buc.), software INFOLITICA şi MATLAB+SIMULINK pentru cercetare-dezvoltare in domeniul analizei sistemelor de acţionare electrică cu convertoare electromecanice. 2. EA 010, Laborator de Sisteme Digitale de Control cu DSP (responsabil Prof.dr.ing. Liviu Kreindler). Capacitate 30 studenţi. Dotări: 8 posturi complete de lucru compuse din: calculator de tip PC, fituri de dezvoltare cu procesor TMS320F240 (20 MHz) sau TMS320F2812 (150 MHz), invertor trifazat, motor sincron cu magneti permanenti, encoder si sonde Hall, placa I/O, manuale utilizare, platforme de dezvoltare: program DMCD-Pro, compilatoare C, assembler, linker, manuale utilizare, controlere DSP pentru Sisteme de Actionari Electrice. 3. EA 023, Laborator de Acţionări Electrice (responsabil Prof.dr.ing. Dragos Kisck). Capacitate 30 studenţi. Dotari: Multiple sisteme de acţionare electrică cu motoare de
M3 - 2

dr. maşini cu magneţi permanenţi. Licente de cercetare si/sau educationale. EB 004. Stand pentru compensare reactiva si armonici Schneider. pachetele software A. Capacitate 20 studenţi. Surse de tensiune continua in comutatie. Infrastructura de laborator: echipamente de conversie cu tiristoare (redresor 70 kVA). 6 standuri de laborator specifice. Infrastructura comunicationala: pagini web active. convertor AC/DC cu IGBT (7kVA). inclusiv platforma software dedicata. PSIM. EC 103b.dr. 7. 5 statii de lucru in EA012. powermetru.M. Benjamin/ Cummings Interactive Physiology Student Edition. CESE software. retea Gigabit de calculatoare personale IBM-PC si Apple pentru desfasurarea simularilor si experimentelor numerice. Analizor trifazat al calitatii energiei electrice. PSIM. panou PV si microretea la tensiune continua in EB105 si EA 011. Software 4Q drive controller. Laborator de Convertoare statice de putere (responsabil Prof. camera cu termoviziune. EB 003. invertoare. Analizor monofazat al calitatii energiei electrice.A. Laborator pentru disciplina „Reţele inteligente de distribuţie a energiei electrice” (responsabil Prof. MATLAB-SIMULINK. 4. convertoare unidirectionale DC/AC/DC (15 kVA). Capacitate 12 studenţi. Laborator de Inginerie Electrica Medicala (responsabil Prof. EL-FIS software. stand didactic pentru selectivitatea protectiilor Schneider. Claudia Popescu). generatoare de semnal. Laborator de Perturbaţii în sisteme electrice (responsabil Prof. retea artificiala LISN.ing. LabVIEW. Laborator de Aparate şi echipamente electrice (responsabil Prof. controlere performante (DSPACE si placi de achizitie cu DSP). EB 005b. sistem de monitorizare informatizat.curent continuu. Multiple sisteme de calcul PC destinate simulărilor numerice. Laborator de Compatibilitate electromagnetică (responsabil Prof. mediu profesional de management de proiect dedicat MicroDER Lab (php). access point cu acces parolat (EB129). 6 statii de lucru in EB129. osciloscoape.dr. PSCAD.dr. celula cu combustibil. Surse de tensiune alternativa de alimentare de siguranta. aparate de măsură. Capacitate 35 studenţi. 5.ing.dr. motoare sincrone. EA 009. 8. motoare asincrone. 9.3 . Redresoare. Dotari: Stand pentru studiul perturbatiilor de conductie Schneider. echipament complex de conversie a energiei TriPhase. aparat măsurare priza de pământ Chovin Arnoux. Retea internet. înregistratoare Data Logger PICO. contactoare statice Siemens. aparatura multimedia (retroproiector. Dotari: Sistem de achizitie si procesare a semnalelor fiziologice tip BIOPAC MP30 si MP150. Capacitate 25 studenţi.ing. DiGSilent. set antene si voltmetre de perturbatii. radioreceptor de monitorizare cu antene 100kHz-3 GHz.D. Chopper PWM de tensiune continua in 4 cadrane . Florin IONESCU). Alexandru Morega). surse de curent intens.ing. LABVIEW 6. Capacitate 15 studenţi. relee de protectie la supracurent si relee de timp. Dotari: cabina ecranata echipata cu filtru de retea si transformator de separare. Controller digital universal. Redresor trifazat in 4 cadrane. Infrastructura de calcul: 10 statii de lucru grupate in sala EB105. Mihaela Albu). Analizor de M3 . Mihai Octavian Popescu).dr. stand didactic pentru electrosecuritate Schneider. Claudia Popescu). Dotari: 6 platforme cu electroalimentare. analizor de armonici Fluke. Software: Matlab Simulink .ing. computer PENTIUM. videoproiector). Redresoare diverse. sisteme de achiziţie date. osciloscoape Tektronix. aparate electrice de inalta si joasa tensiune Merlin Gerin si Siemens. echipamente de masurare: analizor spectral Fluke 434. sursa de tensiune continua 2 kW.ing. elemente de stocare a energiei electrice. Echipament pentru corectia activa a factorului de putere – PFC (Power Factor Corection). Server Bull multifunctional care deserveste structura de comunicatie MicroDER Lab (4 site-uri). sistem de masurare timpi de actionare intreruptoare EuroSVC. multimetre etc. Multimetru/ powermetru/cosfimetru universal digital. Soft specializat – PSPICE. osciloscoape HP. Convertor de frecventa cu motor asincron trifazat. Dotari: Choppere diverse.

10.dr. EB 011.ing. Planul detaliat şi fişele disciplinelor sunt prezentate în continuare.ing. Laborator de Modelare-Simulare (responsabili Prof.spectru Rohde Schwartz. M3 . restul de 10 puncte credit sunt alocate elaborării lucrării de disertaţie pentru care sunt dedicate 10 ore/săptămână. Retea wireless 6. Înregistratoare de curent data logger PICO.dr. Planul de învăţământ Planul de învăţământ conţine activităţi didactice şi de cercetare structurate astfel: Semestrul 1 2 3 Activităţi didactice ore/săptămână puncte credit 18 20 18 20 10 10 Activităţi de cercetare ore/săptămână puncte credit 10 10 10 10 8 10 În semestrul 3.4 . Generator de perturbatii EMC Partner. Generator de descărcări electrostatice. Claudia Popescu). Prof. Florin Ionescu. Dotari: 12 calculatoare Pentium. Primavera. cu soft P-SIM. EDSA. Analizor Audio Rohde Schwartz. Capacitate 12 studenţi. COMSOL.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Program de studii universitare de master M3 (aprofundare.02.03-01 UPB. 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 4 2 10 10 30 Evaluare (E/V/P) V E E V P P 8 ore/săptămână 10 ore/săptămână M3 .03-06 Denumirea disciplinei Complemente de matematică Chestiuni speciale de electrotehnică Surse de energie regenerabile Reţele inteligente de distribuţie a energiei electrice Proiectarea maşinilor electrice Cercetare ştiinţifică 1 Total Semestrul 1 .03.O.03.01.03-13 Denumirea disciplinei Proiectarea instalaţiilor electrice Sisteme avansate de electronică de putere Acţionări electrice avansate Echipamente de comutaţie în sisteme electrice Sisteme electrice autonome Mentenanţa si monitorizarea echipamentelor electrice industriale Cercetare ştiinţifică 2 Total Semestrul 2 .01.14 săptămâni C S L P p.O.03-08 UPB.O.01.01.03-12 UPB.01.O.O.03.14 săptămâni C S L P p.03-16 UPB.01.01.01. 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 4 4 4 5 10 30 Evaluare (E/V/P) E E E E E P 2 10 ore/săptămână Anul I .03-02 UPB.02.semestrul II Cod UPB.01.03.O.03-05 UPB.semestrul I Cod UPB.01.02.c.03-03 UPB.03.O.01.02.02.O.03-17 UPB.Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti Facultatea INGINERIE ELECTRICĂ.03-11 UPB.01.5 .01.O.c.02. 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 3 3 3 4 3 10 30 Evaluare (E/V/P) V E E E E E P 10 ore/săptămână Anul II .O.03-18 UPB.01. 3 semestre) Denumire master: SISTEME ELECTRICE AVANSATE Anul I .O.c.03-04 UPB.03.01.O.01.O.01.03-19 Denumirea disciplinei Echipamente electrice biomedicale Tehnica tensiunilor înalte Evaluarea impactului sistemelor electrice asupra mediului Legislaţie şi norme specifice în Ingineria Electrică Cercetare ştiinţifică 3 Elaborare lucrare de disertaţie Total Semestrul 3 .14 săptămâni C S L P p.01.O.O.01.03-15 UPB.02.03-14 UPB.01.O.01.semestrul I Cod UPB.01.O.03-10 UPB.03-09 UPB.01.03-07 UPB.01.O.O.01.

Lincă Gheorghe. Bercia. Elemente de calcul variaţional“. “Calcul diferenţial şi integral. de ore 1 Elemente avansate de calcul matriceal si functii de matrice utilizate 2 în aplicaţii tehnice 2 Formule integrale utilizate în aplicaţii tehnice (formulele lui Green.6 . M3 . 4 11-12 Exemple de soluţionare a ecuaţiilor diferenţiale şi ale sisteme de 4 ecuaţii diferenţiale de ordin 1. 1998. Editura Matrix-Rom.Disciplina SEA-1: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Matematici avansate pentru ingineria electrică Sisteme electrice avansate Prof. Tematica: Nr. D. „Matlab . [2] M. Editura Printeh. 3-4 Aplicaţii ale formulelor integrale în ingineria electrică (formulele 4 lui Green. specifice problemelor actuale ale ingineriei electrice B. Teora 2003. [3] Gh.Calcul numeric. divergenţei şi rotorului) 3 Transformatele Fourier. Bibliografie: [1] Gh. 5-8 Aplicaţii ale transformatelor Fourier. Analiza matematică. Laplace şi Z cu aplicaţii în ingineria 2 electrică. 9-10 Metode probabilistice şi statistice aplicate în ingineria electrică. 28 ore de seminar A. divergenţei şi rotorului). formulele gradientului. de ore 1-2 Aplicaţii ale calculului matriceal şi ale funcţiilor de matrice în 4 ingineria electrică. grafica. Catedra de Matematici III 1 3 14 ore de curs. Discipline anterioare necesare: Algebra. 6 Metoda reprezentărilor conforme. Matematici speciale. 2004. 4 Metode probabilistice şi statistice aplicate în ingineria electrică. 13-14 Aplicaţii ale metodei reprezentărilor conforme. 4 5 Tehnici de soluţionare ale ecuaţiilor diferenţiale şi ale sistemelor de 2 ecuaţii diferenţiale de ordin 1. Tematica: Nr. Ecuaţii diferenţiale şi integrale. „Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale”. 2 Total: 14 B.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea şi utilizarea unor instrumente matematice avansate. Ed. Lincă. Bucureşti. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. Ghinea şi V Fireţeanu. Cristins Bercia şi R. aplicaţii”.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. E. Lincă. Laplace şi Z în ingineria 8 electrică. 2 formulele gradientului. Bucureşti. 4 Total: 28 C.

7 . de ore 1-4 Probleme de reţele electrice în regimuri simetrice. Partea I-a: Teoria circuitelor electrice.Disciplina SEA-2: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Chestiuni speciale de electrotehnică Sisteme electrice avansate Prof. 28 ore de seminar A. Marin Constantin-Viorel. de avarie. Nitescu Miruna.. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. 6 8-11 Probleme de reţele electrice în regimuri deformante. Tematica: Nr. 3 Analiza regimurilor deformante ale reţelelor electrice. Soluţii de 8 limitare a influenţelor negative.pub. B.. MIT Press. Cursul de Electrotehnică. 6 Total: 28 C. 4 Analiza proceselor tranzitorii ale reţelelor electrice.pdf [4] Indrumar de laborator Analiza circuitelor electrice cu PSPICE. Simularea circuitelor electrice. Jr. ale reţelelor electrice. http://ferrari. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii. E. Introduction to Electric Power Systems. Catedra de Electrotehnică 1 4 28 ore de curs. Echipamente electrice. Tematica: Nr. 6 Studiul solicitărilor echipamentelor. 2 Analiza regimurilor nesimetrice. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea proceselor electromagnetice care au loc în reţelele electrice de distribuţie şi a regimurilor lor de funcţionare normală şi de avarie. 2007. lucrari de laborator/ Constantinescu Florin. Boston. [3] Manualul de ORCAD 9. Miruna Niţescu. Editura Printech. Ionescu Anisoara. Teoria circuitelor. 8 12-14 Probleme de reţele electrice în regimuri tranzitorii.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. de ore 1 Sisteme centralizate de distribuţie a energiei electrice. Total: 28 B. Calculul supratensiunilor de comutaţie. Kirtley. 2 Analiza regimurilor permanente simetrice ale reţelelor electrice 4 echilibrate. 8 5-7 Probleme de reţele electrice în regimuri nesimetrice.lce. Bucuresti 2002 D.ro/studenti/ [2] J.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. pspcref. Linii electrice 8 lungi. M3 . Bibliografie: [1] Nitescu Miruna si Constantinescu F. L.

2006.a. Editura Tehnica-Info. Procedeelor de 8 producere si stocare a hidrogenului.Disciplina SEA-3: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Surse de energie regenerabile Sisteme electrice avansate Prof. Convertoare electromecanice. Convertoare statice de putere. 4 Instalaţii de captare a energiei altor surse regenerabile. sisteme de reglare şi comandă automată. 28 ore de laborator. B. E. de ore 1 Determinarea experimentală a caracteristicilor celulelor fotovoltaice 3 2 Determinarea caracteristicilor bateriilor electrice de stocare 3 3 Determinarea caracteristicilor unei pile electrice cu hidrogen 3 4 Determinarea randamentului unei pile cu hidrogen 3 5 Pierderile de energie ale unei pile electrice cu hidrogen 3 6 Comportarea pilei cu hidrogen cu diverse tipuri de sarcină. Sisteme de conversie a energiilor regenerabile. Farret si M. Total: 28 B. Generatoare 6 electrice. posibilităţi de finanţare.. New Jersey. Tematica: Nr. legislaţie. împreună cu prezentarea bazelor tehnicii pilelor electrice cu hidrogen. 2 Instalaţii eoliene de producere a energiei electrice. 4 Total: 28 C. 3 7 Funcţionarea tandemului baterie . Elemente de 8 dimensionare a unei centrale fotovoltaice. 4 5 Integrarea surselor regenerabile de energie in sistemul energetic. [2] F..pilă cu hidrogen. eoliană şi hidraulică. Bibliografie: [1] I. Materiale şi Acţionări Electrice. WileyInterscience. 2007. Catedra de Maşini. 3 8 Alimentarea în caz de urgenta cu o pilă cu hidrogen 3 9 Funcţionarea unui sistem hibrid eolian-fotovoltaic. Acţionări electrice.8 .2 Conţinutul aplicaţiilor: Lab. Integration of alternative sources of energy. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea instalaţiilor de captare si conversie în energie electrică a energiilor solară. A.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Chisinau. Discipline anterioare necesare: Surse de energie. 3 Pile cu hidrogen pentru producerea energiei electrice. A. Aurelian Crăciunescu. 1 4 28 ore de curs. Parcuri eoliene. Tematica: Nr. M3 . Bostan s. de ore 1 Instalaţii solare de producere a energiei electrice. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. 2 Promovarea energiilor regenerabile. D. Godoy Simoes.

de ore 1 Reţele de generare distribuită a energiei electrice. Total: 14 C. Transportul şi distribuţia energiei electrice. 6 3 Sisteme de comandă şi protecţie pentru microreţele electrice. 4 4 Monitorizarea la distanţă a reţelelor electrice. Discipline anterioare necesare: Prelucrarea semnalelor. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea problemelor de conectare la reţeaua electrică a surselor distribuite.leonardo-energy. Protocoale de 4 transmitere securizată a datelor. E. „Probleme moderne de măsurare în electroenergetica”.9 . Essentials of Distributed Generation Systems. Catedra de Aparate electrice. Tematica: Nr. Vizită de studiu în locaţii Electrica S. Mihaela Albu. Tehnică. Măsurări electrice şi electronice. B.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. Handbook of Power Quality. PSCAD. M3 .A. 2001. 2009. Standardul IEC 61850. Bucuresti.org/ D. Bibliografie: [1]. 2 Total: 28 B. Gregory W. A. Carmen Golovanov. 7 Elemente de proiectare SCADA.. Măsurări numerice. 4-7 Aplicaţie PSCAD de calcul al regimurilor de funcţionare şi al 4 curenţilor de scurtcircuit în două reţele de test. Ed. Masurări electrice şi Convertoare statice 1 4 28 ore de curs. http://www. a tehnicilor de asigurare a calităţii energiei electrice furnizate şi a procedeelor de simulare a comportării noilor sisteme de distribuţie a energiei electrice. ed. [2].Disciplina SEA-4: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Reţele inteligente de distribuţie a energiei electrice Sisteme electrice avansate Prof. Jones & Bartlett Pub. New York. Tematica: Nr. 2008 5. 5 Reglarea tensiunii în reţelele inteligente de distribuţie a energiei. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. DigSilent şi LabVIEW. 8-11 Aplicatie Matlab –reglarea tensiunii cu echipamentul TriPhase. 4 6 Standarde de conectare si comunicaţie în reţelele inteligente de 2 distribuţie.. Massey. Wiley. Mihaela Albu. 4 12-14 Experimentare locală cu sisteme versatile de achiziţii de date şi 3 contoare numerice complexe. de ore 1-3 Biblioteci dedicate simulării numerice si controlului interfeţelor de 3 reţea în Matlab–Simulink. 6 2 Structuri inteligente de distribuţie a energiei electrice. 14 ore de laborator A.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. [3] Biaggini.

Ed. 2009 (format electronic). Transformatoare electrice.10 . Proiectarea Maşinilor Electrice. 4 4 Dimensionarea statorului maşinilor electrice de curent alternativ. Convertoare electromecanice.Mihalache. de ore 1-4 Proiectarea unei maşini sincrone cu excitaţie electromagnetică. Bucureşti. Printech. E. ASAB.Mihalache. Printech. 8 13-14 Proiectarea unui transformator electric. Bucureşti. 1994 [4] T.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. 2 Total: 28 B. Tematica: Nr. Ed. D. 2001. Bibliografie: [1] M. 28 ore de proiect A. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea procedeelor de proiectare optimală a maşinilor electrice cu performanţe tehnice şi economice impuse. 4 7 Dimensionarea rotorului şi întrefierului maşinilor asincrone. Dordea. probleme de analiză şi sinteză optimală. 8 5-8 Proiectarea unei maşini electrice cu magneţi permanenţi. 4 8 Algoritmi pentru dimensionarea optimală a transformatoarelor. probleme de analiză şi sinteză optimală.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. de ore 1 Formularea problemelor de proiectare optimală a maşinilor electrice. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. [3] M. 2002. 4 3 Algoritmi de determinare a geometriei optime a maşinilor electrice. Maşina sincronă. 2 2 Vectorul Poynting şi tratarea unitară a dimensionării maşinilor. Maşina asincronă. Timişoara. Nica. Metode numerice. [3] I. Mihalache Marin. 2 şi 3. C. Materiale şi Acţionări Electrice. Bucuresti. Maşini Electrice. 2003. analiza şi sinteza optimală. [2] M. Ed.Disciplina SEA-5: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Proiectarea maşinilor electrice Sisteme electrice avansate Conf. Catedra de Maşini. Didactica şi Pedagogică. M3 . Ed. 1. 4 6 Dimensionarea maşinilor sincrone cu magneţi permanenţi.. Cioc. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii. 1 5 28 ore de curs. Tematica: Nr. vol.Mihalache. 4 5 Dimensionarea rotorului şi întrefierului maşinilor sincrone. Materiale electrotehnice. B. 8 9-12 Proiectarea unui motor electric asincron. 4 Total: 28 C.

B. E.Realizarea unei prezentări publice a lucrării realizate. procesare şi interpretare a datelor experimentale. tehnici de achiziţie. Nota acordată va ţine cont şi de aprecierea îndrumătorului asupra activităţii de cercetare din timpul semestrului. Discipline anterioare necesare Nu este cazul. D. . tehnici de prezentare multimedia etc. . principii ale elaborării rapoartelor de cercetare. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susţinerea raportului de cercetare în faţa unei comisii. .Realizarea independentă a unei documentări pe o temă legată de subiectul disertaţiei. Obiectivul disciplinei Însuşirea de către student a instrumentelor specifice activităţii de cercetare ştiinţifică: tehnici de documentare. găsită şi parcursă de către autor.Alegerea temei şi conducătorului lucrării de dizertaţie . Conţinutul disciplinei: .Realizarea unei lucrări ştiinţifice publicabilă.Disciplina SEA-6: Programul de masterat: Titular: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Cercetare ştiinţifică 1 Sisteme electrice avansate Conducătorul lucrării de disertaţie 1 10 10 ore/săptămână A. .11 .Redactarea unui raport de cercetare. Bibliografie Cea recomandată de către conducătorul proiectului de disertaţie.Realizarea unor experimente legate de tema dată.. completată cu cea căutată. C. M3 .

M.Disciplina SEA-7: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Proiectarea instalaţiilor electrice Sisteme electrice avansate S. monitorizare şi protecţie cu automate programabile a instalaţiilor electrice industriale moderne şi a modalităţilor de evaluare tehnico-economică a acestora.. P. G. V. C. Catedra de Măsurări. alegerea aparatelor de protecţie 8 şi corelarea parametrilor acestora. 3 Alegerea aparatelor electrice de comutaţie şi de protecţie. de ore 1-2 Formularea temelor de proiectare pentru instalaţiile electrice 4 industriale.. D. 28 ore de proiect A. de ore 1 Cerinţe de proiectare pentru instalaţii electrice industriale 2 2 Fenomene de suprasarcină şi curenţi de scurtcircuit în instalaţiile 2 electrice industriale. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii. Bucureşti. 4 13-14 Redactarea documentaţiei de proiectare. 2 6 Documentaţia de proiectare şi de evaluare tehnico-economică 2 Total: 14 B. [2] Sărăcin. Ed. 9-10 Alegerea automatelor programabile si configurarea lor. Modul de evaluare: 60% evaluare proiect. Matrix-Rom. Echipamente electrice. Norme şi standarde. Materiale electrotehnice. 20% verificare intermediară. 4 5 Sisteme de telecomandă pentru instalaţii electrice. Aparate Electrice şi Convertoare Statice 2 4 14 ore de curs. „Sisteme de telemăsurare”. 3-4 Determinarea puterii electrice cerute de o instalaţie electrică.l.. Ed. 2 4 Arhitecturi hardware şi software specifice instalaţiilor electrice.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. Bibliografie: [1] Sărăcin. Sărăcin şi V. Golea. B.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. F. Matrix-Rom. 2007 [3] Dinculescu. 2005. C. 20% verificare finală M3 . Bucureşti. 4 11-12 Elaborarea sistemului de telecomandă. 2008.12 . Tematica: Nr. Bucureşti. Ed. 4 5-8 Calculul curenţilor de scurtcircuit. Obiectivul disciplinei: cunoaşterea activităţii de proiectare a sistemelor de comandă. G. Convertoare electromecanice. Tematica: Nr. 4 Total: 28 C. Matrix-Rom. Acţionari electrice. Sărăcin Cristina Gabriela. „Instalaţii electrice”. Schemele instalaţiilor electrice.

2 7 Utilizarea dispozitivelor FACTS în reţelele electrice. [5] Ionescu Fl. 2001.13 . Trench-MOS. Tematica: Nr. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. a. Ed Tehnică. a. 2 3 28 ore de curs. Echipamente electrice. 2 Principii de sinteză a convertoarelor statice. Tehnică 1997. M3 . 2007.reţea şi ameliorarea factorului de putere. 9-10 Studiul unui corector de factor de putere. Modelare şi simulare. E. [4] Ionescu Fl.. 2 3 Metoda planului fazelor pentru studiul convertoarelor statice. a modului lor de proiectare şi de utilizare în cadrul sistemelor electrice moderne. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea funcţionării unor convertoare statice speciale. 2 11-12 Sursa de alimentare de siguranţă: măsurarea caracteristicilor si 2 simularea funcţionării.c 2 3-4 Surse de tensiune continuă în comutaţie neizolate: măsurarea 2 caracteristicilor şi simularea funcţionării 5-6 Surse de tensiune continuă în comutaţie izolate: măsurarea 2 caracteristicilor şi simularea funcţionării 7-8 Studiul regimului deformant produs de convertoarele cu comutatie 2 naturala. Teoria circuitelor electrice. ş. a.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. 13-14 Proba experimentală finală 2 Total: 14 C. Cool2 MOS. Secorex. Bucuresti. Trench IGBT. de ore 1 Noi componente semiconductoare de putere: MCT.c. Florin Ionescu. Aparate electrice şi Convertoare statice. a. 11 5 Interacţiunea convertor . 2001. Convertoare statice”. 14 ore de laborator A. ş. "Convertisseurs statiques speciaux" Editura Printech. „Electronicǎ de putere. Ed.Tehnicǎ. 3 Total: 28 B. [2] Ionescu Fl. B. Discipline anterioare necesare: Surse de energie. ş. IGCT. 6 6 Surse de putere de tensiune alternativă de alimentare de siguranţă. 1998. de ore 1-2 Aplicarea metodei planului fazelor la studiul convertoarelor c. „Electronicǎ de putere.-c. Ed. Convertoare statice. D. FS-IGBT. „Exercices d’électronique de puissance".Disciplina SEA-8: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Sisteme avansate de electronica de putere Sisteme electrice avansate Prof. Bibliografie: [1] Ionescu Fl. "Preocupări actuale în domeniul electronicii de putere". Tematica: Nr. 2 4 Surse de tensiune continuǎ funcţionând în comutaţie.1 Conţinutul cursului: Cap. Catedra de Măsuri. [3] Ionescu Fl. ş.

Măsurări electrice si electronice.pub.dsp-control. 2 8 Folosirea logicii fuzzy la comanda vectorială a motorului asincron. Teoria sistemelor si reglaj automat. Materiale şi Acţionări Electrice. Bibliografie: [1] Dragoş Ovidiu Kisck. de ore 1 Stadiul actual şi tendinţele de dezvoltare ale acţionările electrice 2 2 Comanda cu procesoare numerice de semnal a motoarelor de curent 4 alternativ. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea unor sisteme moderne de comandă a acţionărilor electrice: comanda vectorială. Total: 14 C. comanda cu logică fuzzy. 152 pag. [3] http://www. [2] Dragoş Ovidiu Kisck. comanda «sensorless». de ore 1-2 Procesoare numerice de semnal în virgula fixa şi virgulă mobilă. 4 4 Tehnici de programare a procesoarelor digitale de semnal. Tematica: Nr. Tematica: Nr. Editura ICPE Bucureşti. Acţionari Electrice.Comanda motorului sincron autopilotat pentru propulsia trenurilor 2 de mare viteză. Dragoş Ovidiu KISCK. Convertoare statice. M3 . 2 11-12 Comanda cu logică fuzzy a vitezei motorului asincron.14 . Editura ICPE Bucureşti. ISBN 973. B. 4 Total: 28 B.ro D.Disciplina SEA-9: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Acţionări electrice avansate Sisteme electrice avansate Prof. 4 5 Comanda motorului sincron cu magneţi permanenţi 2 6 Comanda motorului cu reluctanţă variabilă cu comutaţie electronică 2 7 Comanda fuzzy a acţionărilor electrice. cu 4 orientare după fluxul rotoric. 2 3-6 Comanda vectorială directă şi indirectă a motorului asincron. “Monitorizarea fazorilor spaţiali ai maşinilor de curent alternativ şi sisteme adaptive”. Catedra de Maşini.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Discipline anterioare necesare: Arhitectura sistemelor de calcul. 4 9 Folosirea logicii fuzzy la comanda motorului cu reluctanţă variabilă. ISBN 973. “Reglarea vectorială a maşinilor de curent alternativ”.97863-6-7/1997. 2 13-14. Convertoare electromecanice. E. 3 Comanda vectorială directă şi indirectă a motorului asincron. 216 pag.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. 14 ore de laborator A. 2 9-10 Comanda numerică a motorului sincron cu magneţi permanenţi. 7-8 Comanda numerică „sensorless” cu estimator adaptiv.8067-03-0/1999. 2 3 28 ore de curs.

Aparate Electrice şi Convertoare Statice.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. E. 2 3 28 ore de curs. 4 4 Analiza defectului în linie şi a defectului kilometric. Gh. ale interacţiunii lor cu reţeaua şi ale procedeelor de determinarea a performanţelor. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea unor probleme speciale ale teoriei moderne a aparatelor electrice de comutaţie. Bibliografie: [1] Hortopan.. M3 . 4 5 Rolul întrerupătoarelor în asigurarea stabilităţii reţelelor. Aparate electrice. Bucureşti. Catedra de Măsurări. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Tematica: Nr. 5 Total: 28 B. 7-8 Studiul defectului kilometric. 2004. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. Popa Luiza.Disciplina SEA-10: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Echipamente de comutaţie în sisteme electrice Sisteme electrice avansate Sl. de ore 1-2 Utilizarea programului EDSA la studiul influenţei acumulatoarelor 2 de energie asupra întreruperii circuitelor electrice. 13-14 Determinarea timpului de acţionare al întrerupătoarelor. 2 Total: 14 C. D. 5 Construcţia şi utilizarea descărcătoarelor electrice. Instalaţii electrice. 2 5-6 Utilizarea programului EDSA în studiul procesului de comutaţie la 2 liniile electrice în gol. Echipamente electrice. Ed. B. 4 3 Procese de comutaţie la liniile electrice în gol. Tehnici moderne de comutaţie. 3 Analiza supratensiunilor reţelelor electrice. 11-12 Analiza rolului înrerupătoarelor în asigurarea stabilităţii circuitelor 2 electrice. 14 ore de laborator A. 3-4 Studiul instabilităţii arcului electric. didactică şi pedagogică.15 . Tematica: Nr. de ore 1 Rolul acumulatoarelor de energie în întreruperea circuitelor electrice 3 2 Procesul de deconectare a sarcinilor inductive mici. 2 9-10 Utilizarea programului Femlab în studiul descărcătoarelor electrice 2 cu oxid de zinc.

Acţionări electrice. „Electric and Hybrid Vehicles – Design fundamentals”. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. Aparate Electrice şi Convertoare Statice.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Tematica: Nr.16 . Marcel Dekker. Echipamente electrice. 4 5 Sisteme electrice de putere pentru vapoare şi submarine. Prof. New York. navale şi aeriene.a. 4 Dispozitive de stocare a energiei pentru vehicule. 2006. Bibliografie: [1] Ehmadi. 4 6 Managementul energiei la vehiculele electrice. B. de ore 1 Problemele fundamentale ale sistemelor electrice de putere autonome 4 2 Sisteme electrice de putere pentru automobile. Tematica: Nr. 4 3 Automobile electrice şi hibride. 4 Total: 28 B. Obiectivul disciplinei: cunoaşterea sistemelor electrice de putere autonome cu care sunt echipate vehiculele terestre. Catedra de Măsurări. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii.. CRC Press. D. [2] Husain. 2 4 28 ore de curs. Convertoare statice. I. A. 14 ore de laborator A. M3 . 4 4 Sisteme electrice de putere pentru avioane. E.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. Popescu Mihai Octavian. Convertoare electromecanice. „Vehicular Electric Power Systems”.Disciplina SEA-11: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Sisteme electrice autonome Sisteme electrice avansate. ş. 2003. de ore 1-2 Modele matematice şi simularea componentelor mecanice 2 3-4 Modele matematice ale dispozitivelor de stocare a energiei 2 5-10 Modele matematice şi simularea maşinilor electrice 6 11-12 Modele matematice şi simularea convertoarelor statice de putere 2 13-14 Simularea sistemelor electrice de propulsie 2 Total: 14 C.

E. Facultatea de Inginerie Electrică. Vlaicu Constantin. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea metodelor şi procedurilor de mentenanţă a echipamentelor industriale. 2000. 3 Program de aplicaţie pentru un echipament electric. 5-8 Sisteme de achiziţie a datelor cu microcontroler. „Sisteme distribuite de măsurare”. 7 Total: 28 B. Bibliografie: [1] C. 7 4 Metode statistice utilizate în stabilirea intervalelor de mentenanţă. a avantajelor mentenanţei predictive bazată pe achiziţia de date şi monitorizarea echipamentelor. D. de ore 1 Metode de mentenanţă utilizate în exploatarea echipamentelor 6 industriale. de ore 1-4 Sisteme de achiziţii de date utilizate în monitorizarea 4 echipamentelor. B. Vlaicu. Editura SECOREX. Tematica: Nr. C Vlaicu. Tematica: Nr. Bucureşti. a bazelor de date şi a metodelor statistice de evaluare. [2] C. Total: 14 C. 2 3 28 ore de curs. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. 3 Monitorizarea echipamentelor bazată pe sisteme de achiziţii de date.Disciplina SEA-12: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Mentenanţa şi monitorizarea echipamentelor electrice industriale Sisteme electrice avansate Prof. Universitatea Politehnica Bucureşti. 4 9-11 Structurarea bazelor de date utilizate în mentenanţa predictivă. Baze statistice. Sisteme de măsurare informatizate. 2001. interfeţe şi achiziţii de date. Traductoare.17 . M3 .1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Catedra de Aparate Electrice.Vlaicu. Bucureşti. Măsurări şi Convertoare Statice.2 Conţinutul aplicaţiilor: Lab. 2005. Discipline anterioare necesare: Echipamente electrice. Monitorizarea 8 on-line. 14 ore de laborator A. [3] C D Oancea. 12-14 Sistem de monitorizare a unui echipament electric complex şi 3 structurarea bazei de date aferentă. “Sisteme de măsurare informatizate”. Plăci de achiziţii bazate pe PC. Măsurări electrice şi electronice. Editura ICPE. îndrumar de laborator. 2 Mentenanţa predictivă şi avantajele ei.

completarea şi sintetizarea informaţiilor. .Disciplina SEA-13: Programul de masterat: Titular: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Cercetare ştiinţifică 2 Sisteme electrice avansate Conducătorul lucrării de disertaţie 2 10 10 ore/săptămână A.Completarea raportului în urma dezbaterii în cadrul echipei şi definitivarea specificaţiei lucrării de disertaţie.18 . ordonarea. C. B. .Realizarea unei prezentări publice a lucrării realizate.Ordonarea. . Discipline anterioare necesare Cercetare ştiinţifică 1.Redactarea unui raport de cercetare privind stadiul actual al cunoaşterii în domeniul temei de disertaţie.Realizarea unei lucrări ştiinţifice publicabilă. Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susţinerea raportului de cercetare în faţa unei comisii. găsită şi parcursă de către autor. D. completată cu cea căutată. . Bibliografie Cea recomandată de către conducătorul proiectului de disertaţie. Studentul va învăţa să lucreze în echipă şi va fi capabil să identifice şi să formuleze specificaţia detaliată a lucrării de disertaţie. sinteza şi analiza critică a acestor cunoştinţe. Nota acordată va ţine cont şi de aprecierea îndrumătorului asupra activităţii de cercetare din timpul semestrului. M3 . Conţinutul disciplinei: . Obiectivul disciplinei Însuşirea de către student a cunoştinţelor specifice din domeniul corespunzător temei de disertaţie. E.Documentare în domeniul lucrării de dizertaţie .

M3 . funcţionale şi de mentenanţă ale echipamentelor pentru investigaţii şi proceduri medicale. Bibliografie: [1] J. Tematica: Nr. UPB. Echipamente şi sisteme de protezare.G. 2 2 Principii ale electromagnetismului şi ale conversiei elecromecanice 4 în funcţionarea echipamentelor electromedicale. Măsurări electrice şi electronice. 1998. 14 ore de laborator A. 1999. “Elemente de proiectare si modelare în bioinginerie”. Echipamente de terapie. 3 Sisteme de monitorizare si diagnoză. 2 5-6 Determinarea parametrilor cardiovasculari. Catedra de Maşini. difuzie şi de interacţiune fluid-ţesut 3 Total: 14 C. de ore 1-2 Principii de modelare a sistemului cardiovascular. Echipamente de stimulare şi 4 defibrilare. B. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. de ore 1 Elemente de bioinginerie şi inginerie clinică. D. Tematica: Nr. hemodinamici şi analiza 2 compoziţiei corporale. 9-11 Analiza şi principii funcţionale ale sistemelor de asistenţă cardiacă. 2 3-4 Monitorizarea parametrilor hemodinamici. protezare şi asistenţă computerizată asociate echipamentelor electromedicale. a sistemelor de terapie. 7-8 Elemente de proiectare ale defibrilatoarelor şi stimulatoarelor 2 cardiace. Manoliu Vasile.2 Conţinutul aplicaţiilor: Sem. Echipamente de monitorizare şi diagnoză. 4 Sisteme de terapie şi protezare. Electrosecuritate şi standarde specifice. Manoliu. “Medical instrumentation – Application and design”.19 . Actuatori electrici şi sisteme de asistenţă cardiacă. Discipline anterioare necesare: Metode numerice în ingineria electrică. Webster (ed. Echipamente pentru 4 monitorizarea parametrilor hemodinamici şi cardiaci. Lit. [2] V. dobândirea cunoştinţelor cu caracter practic privind încercările de laborator şi modelarea numerică a sistemelor de monitorizare şi diagnoză. Echipamente de imagistică medicală. 3 2 14 ore de curs. Materiale şi Acţionări Electrice. 3 12-14 Analiza proceselor de transport. Acţionări electrice. Total: 14 B. E. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea principiilor constructive.).1 Conţinutul prelegerilor: Cap.Disciplina SEA-14: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Echipamente electrice biomedicale Sisteme electrice avansate Conf.

2003. Cunoaşterea şi evaluarea solicitărilor de natură electrică şi de altă natură. de ore 1-2 Metode de încercare a izolaţiilor cu tensiuni alternative înalte. III. Tematica: Nr. Transportul si distribuţia energiei electrice. izolaţiile instalaţiilor şi echipamentelor de înaltă tensiune. Total: 14 B.. Ed.P. la solicitări cu tensiuni înalte şi curenţi de impuls intenşi.Disciplina SEA-15: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Tehnica tensiunilor înalte Sisteme electrice avansate Prof. 2 Total: 14 C. metode de detectare a defectelor în izolaţii. 1992. 11-12 Protecţia echipamentelor contra loviturilor directe de trăsnet. 5 Acţiunea agenţilor meteorologici şi a poluării asupra izolaţiilor 2 echipamentelor electrice de înaltă tensiune. Protecţia 4 echipamentelor din staţiile electrice contra acţiunii trăsnetelor. 4 Solicitări ale izolaţiilor înfăşurărilor echipamentelor electrice. U. Metode de reducere a solicitărilor. Tematica: Nr. M3 . [2] D. Drăgan si S. 2 Coordonarea izolaţiei în instalaţiile de înaltă tensiune 2 3 Supratensiuni tranzitorii produse de trăsnete. „Tehnica tensiunilor înalte”. „Tehnica tensiunilor înalte – Îndrumar de laborator”. Bibliografie: [1] G. 2 13-14 Studiul descărcării corona. Însuşirea metodelor de determinare a comportării echipamentelor electrice de înaltă tensiune. Academiei Române. Coatu. Facultatea de Energetică. în exploatare. Obiectivul disciplinei: Însuşirea noţiunilor specifice domeniului tehnicii tensiunilor înalte.20 . E. vol. Încercarea transformatoarelor cu tensiuni de impuls înalte. în 4 regim de supratensiune tranzitorie. Cristescu (coord. de ore 1 Supratensiuni temporare. 14 ore de laborator A.B. Mijloace de îmbunătăţire a comportării izolaţiilor. 9-11 Distribuţia potenţialului electric în lungul unei izolaţii de înaltă 2 tensiune. Ecuaţiile distribuţiilor solicitărilor izolaţiei transversale şi izolaţiei longitudinale. Catedra de Sisteme Electroenergetice.2 Conţinutul aplicaţiilor: Lab. la care sunt supuse. 3 2 14 ore de curs. Coatu Sorin.). Convertoare electromecanice. 2 3-4 Metode de încercare a izolaţiilor cu tensiuni de impuls înalte 2 5-6 Caracteristica U – I a unui descărcător cu rezistenţă neliniară. Comportarea 2 izolaţiilor echipamentelor electrice la solicitări cu tensiuni înalte. asociate. tranzitorii şi combinate. perturbaţii de radio-frecvenţă. D.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. B. 2 7-8 Distribuţia solicitărilor izolaţiei unei înfăşurări de transformator în 2 regim de supratensiune tranzitorie. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii.

2 Cadrul legislativ de limitare a expunerii umane la câmp 2 electromagnetic. Tematica: Nr. Reducerea emisiilor electromagnetice şi a nivelurilor de expunere umană. Total: 14 C. Ed. de ore 1-4 Analiza numerică a câmpului electromagnetic al instalaţiilor de 4 joasa frecventa. 5-10 Analiza numerica a câmpului electromagnetic in jurul antenelor de 6 înalta frecventa si aspecte dozimetrice ale expunerii umane. Unde electromagnetice. Probleme de câmp magnetostatic. ing. [2] Morega Mihaela. Matrix-Rom. Catedra de Maşini. Măsurări electrice si electronice. şi analiza numerică a problemelor de repartiţie a câmpului electromagnetic în vecinătatea surselor şi în medii biologice expuse. efecte biologice şi cuantificarea lor. B. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. dr. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea şi evaluarea surselor de câmp electromagnetic în gama de frecvenţe a radiaţiei neionizante. 3 Analiza numerica a câmpului electromagnetic în vecinătatea surselor 6 şi în corpurile expuse. Note de curs accesibile in format electronic. Măsurători în aer liber şi în camere controlate. Măsurarea mărimilor de câmp electric şi magnetic. Condiţie de promovare: obţinerea a 50% din punctele corespunzătoare fiecărui modul. E. Pătrunderea radiaţiei electromagnetice în medii biologice. Morega Mihaela. Tematica: Nr.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Discipline anterioare necesare: Bazele electrotehnicii.Evaluarea impactului sistemelor electrice asupra mediului – Modulul 1: Mediul electromagnetic Sisteme electrice avansate Programul de masterat: Prof. de câmp electromagnetic de joasă frecvenţă şi de radiaţii electromagnetice.21 . Teoria câmpului electromagnetic. 2000 D. în vecinătatea surselor şi la distanta. Titular de curs: Materiale şi Acţionări Electrice. Monitorizarea mediului electromagnetic. Echipamente 2 şi instrumentaţie de măsură. Semestrul: 3 4 (împreună cu modulul 2) Puncte credit: Structura disciplinei/modul: 14 ore de curs. Standardizare pentru asigurarea si verificarea conformităţii echipamentelor emiţătoare de câmp electromagnetic. de ore 1 Caracterizarea mediului electromagnetic natural şi artificial. Bibliografie: [1] Morega Mihaela. Bioelectromagnetism. 11-14 Măsurarea mărimilor de câmp electromagnetic la frecvenţă joasă şi 4 radiofrecvenţă. Surse şi 4 niveluri ale câmpurilor electrice şi magnetice. 14 ore de laborator Disciplina SEA-16a: A. 4 Măsurarea şi monitorizarea emisiilor electromagnetice. Bucureşti.2 Conţinutul aplicaţiilor: Lab. limitarea expunerii umane la câmp electromagnetic. M3 . Total: 14 B.

2004. cuplaj inductiv. 2 Interacţiunea echipamentelor cu mediul ambiant. Modul de evaluare: 50% activitatea semestrială şi 50% examenul final. Bucureşti. Discipline anterioare necesare: Bazele Electrotehnicii.Evaluarea impactului sistemelor electrice asupra mediului – Modulul 2: Interacţiunea echipamentelor cu mediul Sisteme electrice avansate Programul de masterat: Prof. Condiţie de promovare: obţinerea a 50% din punctele corespunzătoare fiecărui modul. Bucuresti. Aparate Titular de curs: Electrice şi Convertoare Statice. E.a. Semestrul: 3 4 (împreună cu modulul 1) Puncte credit: Structura disciplinei/modul: 14 ore de curs.1 Conţinutul prelegerilor: Cap. Bucureşti. ş. Total: 14 B. Catedra de Măsurări. Editura Ars Docendi. Editura Tehnică. 2 Evaluarea impactului cu ajutorul tehnicilor de analiză bazate pe 2 analiza ciclului de viaţă (LCA . prin radiaţie electromagnetică). Evaluarea emisiilor de CO2. ş. [3] Popescu Claudia. Măsuri antiperturbative. 2 Studiul mecanismelor de cuplaj electromagnetic (galvanic. inductiv. Bibliografie: [1] Hortopan Gh. cunoaşterea metodelor de calcul şi de încercare. „Compatibilitate electromagnetică – sinteze şi aplicaţii”. 4 capacitiv. Tematica: Nr.. „Impactul câmpurilor magnetice antropice asupra ecosistemelor”. M3 . Ed. [2] Popescu Claudia. „Principii şi tehnici de Compatibilitate electromagnetica”. Teoria câmpului electromagnetic.a.life cycle analysis). Complemente de matematică.. Printech. 2004. Obiectivul disciplinei: Modulul 2 are în vedere cunoaşterea şi evaluarea impactului electromagnetic al componentelor sistemelor electrice asupra altor echipamente. cum şi cunoaşterea experimentală a mecanismelor de cuplaj electromagnetic dintre echipamente (prin cuplaj galvanic. cuplaj capacitiv sau prin radiaţie). Tematica: Nr. a prevederilor standardelor şi ale directivelor europene. D. 14 ore de laborator Disciplina SEA-16b: A. de ore Interacţiunea intrasistem şi intersisteme. Claudia Popescu. norme europene.2 Conţinutul aplicaţiilor: Lab.22 . de ore 1-8 Studiul experimental si prin modelare numerică al mecanismelor de 8 cuplaj electromagnetic 9-14 Eevaluarea impactului asupra mediului prin metoda analizei ciclului 6 de viaţă (metoda LCA). cunoaşterea modului de producere a interferenţelor. Evaluarea energiei 2 consumate. 2007. Total: 14 C. B. Chestiuni speciale de electrotehnică. imunitatea şi nivelul perturbaţiilor emise.

4 Dreptul proprietăţii industriale şi intelectuale. 2 funcţionarea. Disciplina muncii. Brevetul de invenţie. 6 Reglementări legislative din domeniul ingineriei electrice. Tematica: Nr. Bucureşti. Editura Atlas Lex. Numele comercial. [2] Francisc Deak. Catedra de Maşini.23 . distribuţia şi utilizarea energiei electrice. „Drept şi legislaţie. Stanciu Dumitru. Bucureşti 2003.Disciplina SEA-17: Programul de masterat: Titular de curs: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Legislaţie şi norme specifice în Ingineria Electrică Sisteme electrice avansate Prof.. modificarea şi dizolvarea societăţilor comerciale. Verificare finală 20 p. „Drept comercial român”. „Dreptul proprietăţii intelectuale. B. 3 Relaţii juridice dintre persoane fizice şi/sau juridice. D. Conţinutul prelegerilor şi aplicaţiilor: Cap. 14 ore de seminar A. Discipline anterioare necesare: Economie şi analiză economică. Economia în conceptul dezvoltării durabile. 2. M3 . 4. „Tratat de Drept civil. Politici Europene. 4 Procedura de brevetare. protecţiei mediului şi dezvoltării durabile. Contractul colectiv şi contractul individual de muncă. Elemente fundamentale şi reglementări specifice ingineriei electrice”. Relaţii 2 contractuale. 1998.Teme de casă 30 p. Editura Matrix-Rom. Total: 28 C. Protecţia consumatorului. Lucrare finală: o temă de studiu analizată din perspectivă juridică 40 p. Prezentarea legislaţiei specifice domeniului energiei electrice. Combaterea concurenţei neloaiale şi a contrafacerilor. Ed. D. Mărcile şi indicaţiile geografice”. [3] Cârpenaru St. Legislaţie 2 internă şi comunitară privind producerea. 2008. Obiectivul disciplinei: Cunoaşterea şi însuşirea elementelor fundamentale de teorie generală a dreptului. Mărcile. a cunoştinţelor necesare înfiinţării unei societăţi comerciale. Standardizarea şi norme de calitate şi 2 mediu din domeniul industrial. a principiilor Dreptului Comunitar şi a Politicilor Europene. 3. 2 Dreptul comercial şi societăţile comerciale. Dreptul proprietăţii industriale. Constituirea. Actami. transportul. Protecţia mediului. Activitate la curs şi seminar 10 p. Modul de evaluare: 1. Materiale şi Acţionări Electrice 3 2 14 ore de curs. Cunoaşterea elementelor specifice dreptului de proprietate industrială şi realizării documentaţiei de brevetare. Bucureşti. Principiile Dreptului 2 Comunitar. Desene şi modelele industriale. Dreptul de autor şi drepturi conexe. 5 Mediul economico-social. Managementul proiectelor E. Bibliografie: [1] Ilina Ion Daniel. de ore 1 Noţiuni de teoria generală a dreptului. Raportul juridic de muncă. Editura ALL Beck. Contracte speciale”. Bucureşti. Dragos Sebastian Bogdan. 2001. [4] Viorel Ros.

Bibliografie Cea recomandată de către conducătorul proiectului de disertaţie. Nota acordată va ţine cont şi de aprecierea îndrumătorului asupra activităţii de cercetare din timpul semestrului.Verificarea. verificarea. M3 . care să prezinte cercetările efectuate. validarea şi testarea sa.24 . Cercetare ştiinţifică 2. . Discipline anterioare necesare Cercetare ştiinţifică 1. proiectarea (concepţia) sistemului.Realizarea unei lucrări ştiinţifice publicabilă. Obiectivul disciplinei Formarea studentului ca cercetător în domeniul temei de disertaţie.Analiza şi modelarea sistemului tratat în lucrarea de dizertaţie . Modul de evaluare: Evaluarea se face prin susţinerea raportului de cercetare în faţa unei comisii. completată cu cea căutată. Studentul va interacţiona în toate fazele cercetării cu restul echipei. E. găsită şi parcursă de către autor. C. Conţinutul disciplinei: . parcurgând toate etapele necesare: modelarea (analiza) problemei.Proiectarea (concepţia) sistemului. .Implementarea proiectului. B. . operând corecţiile care se impun. validarea şi testarea proiectului. .Disciplina SEA-18: Programul de masterat: Titular: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Cercetare ştiinţifică 3 Sisteme electrice avansate Conducătorul lucrării de disertaţie 3 10 8 ore /săptămână A. D.Realizarea unei prezentări publice a lucrării realizate. Studentul va învăţa să aplice cunoştinţele acumulate în semestrele anterioare pentru rezolvarea temei de disertaţie. implementarea proiectului. sub coordonarea conducătorului lucrării de disertaţie.

completată cu cea căutată. Conţinutul disciplinei: . Obiectivul disciplinei Realizarea unei lucrări de disertaţie documentată care să aibă elemente de aprofundare teoretică. E. simulări etc.Elemente specifice de documentare în domeniul lucrării de disertaţie: stadiul actual al domeniul temei. realizări importante practice şi teoretice din domeniul temei. B. cercetare bibliografică. D. C. tabele cu caracteristici. valori simulate sau măsurate. calcule numerice. diagrame explicative. • A doua notă se acordă pentru răspunsurile la întrebările comisiei şi reflectă nivelul de cunoştinţe al absolventului. . Modul de evaluare: Evaluarea se face prin acordarea a două note în urma susţinerii lucrării de disertaţie în faţa unei comisii: • Prima notă este acordată pentru lucrare şi pentru modul de susţinere al acestuia.25 . găsită şi parcursă de către autor. desene de componente/subansamble. desene ale ansamblului (acolo unde este cazul). simulări/experimentări pentru validarea rezultatelor. Discipline anterioare necesare Toate disciplinele din Planul de învăţământ al programului de master respectiv.Formularea concluziilor generale şi specifice aferente temei lucrării de disertaţie. analiza critică a rezultatelor obţinute.Realizarea unei părţi de calcul/simulare/experimentare în legătură cu tema lucrării de disertaţie: calculul elementelor de bază. experimentări. M3 . Calculul notei finale se va face prin efectuarea mediei aritmetice a celor două note.. Bibliografie Cea recomandată prin tema lucrării de disertaţie.Disciplina SEA-19: Programul de masterat: Titular: Semestrul: Puncte credit: Structura disciplinei: Elaborare lucrare de disertaţie Sisteme electrice avansate Conducătorul lucrării de disertaţie 3 10 10 ore/săptămână A. . .Realizarea unei părţi grafice corespunzătoare: schiţe explicative în text.Redactarea unitară a întregului material aferent lucrării de disertaţie şi realizarea prezentării grafice pentru susţinerea publică. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->