‫‪SELAMA T D ATANG‬‬ ‫اهل وســــــهل ومرحبا بكم‬ ‫‪WELCOME‬‬

j-QAF
DASAR
PELAKSANAAN

&

j-QAF & KAFA
   

CAPAI MATLAMAT KERJASAMA PELUANG PERGURUAN PENGLIBATAN MENYELURUH

PENDAHULUAN
• PROGRAM j-QAF BERASASKAN IDEA Y.A.B. PERDANA MENTERI MALAYSIA. • DICETUSKAN SEMASA LAWATAN PM KE KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) PADA 30 DISEMBER 2003. • IDEA INI TELAH DIPERHALUSI DI PERINGKAT KEMENTERIAN PELAJARAN. • DILAKSANAKAN SEPENUHNYA MULAI TAHUN 2005.

KONSEP PROGRAM j-QAF
PROGRAM j-QAF ADALAH SUATU USAHA MEMPERKASAKAN PENDIDIKAN ISLAM (PI) MELALUI PENEKANAN KHUSUS DALAM PENGAJARAN JAWI, ALQURAN, BAHASA ARAB DAN FARDU AIN YANG DILAKSANAKAN DI PERINGKAT PERSEKOLAHAN RENDAH. PELAKSANAAN PROGRAM INI MENGGUNAKAN KURIKULUM SERTA MODEL DAN MODULNYA YANG TERSENDIRI. PELAKSANAANNYA MENGGUNAKAN PERUNTUKAN JADUAL WAKTU SEDIA ADA.

OBJEKTIF PROGRAM j-QAF
SEMUA MURID ISLAM SEKOLAH RENDAH AKAN DAPAT: 1. MENGUASAI BACAAN DAN TULISAN JAWI; 2. KHATAM AL-QURAN;

3. MENGUASAI ASAS BAHASA ARAB; DAN 4. MEMANTAPKAN DAN MENGHAYATI AMALAN FARDU

KEPENTINGAN j-QAF

MENAMBAHBAIK DAN MENGATASI KEKURANGAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI

rujuk muka surat : 2 - 3

MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF
MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI; MODEL TASMIK; MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN; MODEL PERLUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI; MODEL BESTARI SOLAT.
(akan dijelaskan dalam sesi selanjutnya)

ATIVITI PENGUKUHAN

1. Kelab Seni Tulisan Jawi; 2. Kem Bina Juara; 3. Majlis Khatam al-Quran; 4. Kem Literasi al-Quran; dan Pertandingan Bahasa

PERLAKSANAAN PROGRAM j-QAF
DILAKSANAKAN SECARA BERPERINGKATPERINGKAT MULAI 2005 SEHINGGA 2010 DENGAN UNJURAN PELAKSANAANNYA DITETAPKAN SEBANYAK 16%. PADA TAHUN 2005 SEBANYAK 1221 BUAH SEKOLAH AKAN TERLIBAT. DIJANGKA SEHINGGA TAHUN 2010 BILANGAN SEKOLAH AKAN MENJADI SEBANYAK 7835 BUAH.

UNJURAN PERLAKSANAAN PROGRAM j-QAF DI SEKOLAH RENDAH
Tahun Sekolah Bil. sekolah Peringkat penyertaan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Bilangan penyertaan 1221 2456 3703 4963 6235 1221 1235 1221 1247 1235 1221 1260 1247 1235 1221 1273 1260 1247 1235 1221 1599 1273 1260 1247 1235 1221 7835 7634 7674 7714 7754 7794 7835 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BILANGAN PENYERTAAN SEKOLAH
2005 2006 2007 JUM BUAH SEKOLAH 132 133 BUAH SEKOLAH 133 BUAH SEKOLAH 398 BUAH SEKOLAH

UNJURAN 2005 - 2008
DAERAH BATANG PADANG HILIR PERAK HULU PERAK KERIAN KINTA KUALA KANGSAR LARUT/MATANG/SELAMA MANJUNG PERAK TENGAH Grand Total 2005 9 19 9 15 36 9 17 9 9 132 2006 15 16 11 10 19 18 18 11 15 133 2007 15 15 11 10 20 18 18 11 15 133 2008 6 8 6 7 13 10 13 8 4 75 JUM 45 58 37 42 88 55 66 39 43 473

PENJADUALAN

KELAS PEMULIHAN JAWI KELAS PEMULIHAN JAWI DIJALANKAN SERENTAK DENGAN WAKTU PENGAJARAN JAWI MURID-MURID BIASA. DALAM TEMPOH 6 BULAN PERTAMA TAHUN 1 JAWI DI AJAR SELAMA 2 WAKTU SEMINGGU. SELEPAS ITU IA DI AJAR SELAMA 1 WAKTU SEMINGGU.

PELUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI
BAGI PELUASAN PELAKSANAAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI IA AKAN DILAKSANAKAN SEPERTIMANA PELAKSANAAN BAK SEBAGAI BAHASA TAMBAHAN DI SK PADA MASA INI, IAITU SELAMA DUA WAKTU SEMINGGU. IA DIAJAR BERSAMA-SAMA DENGAN MATA PELAJARAN BAHASA CINA DAN TAMIL KOMUNIKASI.

KHATAM AL-QURAN

MODEL KHATAM AL-QURAN 6 BULAN AKAN MENGGUNAKAN WAKTU PI SEBANYAK 4 MASA DALAM TEMPOH 6 BULAN PERTAMA TAHUN PERSEKOLAHAN. PADA MASA YANG SAMA BAGI MURID YANG BELUM MENGUASAI BACAAN AL- QURAN AKAN MENERUSKAN KAEDAH IQRA. SELEPAS ITU IA AKAN MENGGUNAKAN 3 WAKTU PI SEMINGGU. BAGI MODEL TASMIK PELAKSANAANNYA ADALAH DI LUAR JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN.

KEM BESTARI SOLAT

MODEL BESTARI SOLAT AKAN DILAKSANAKAN DI LUAR JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN. IA DILAKSANAKAN 4 KALI SETAHUN.

BAHAN DAN KEMUDAHAN
BUKU PANDUAN DASAR DAN PENGURUSAN KURIKULUM j-QAF, BUKU-BUKU PANDUAN PENGAJARAN j-QAF PELAKSANAAN MODEL-MODEL

BUKU AKTIVITI JAWI DAN BAHAN BANTU BELAJAR PEMULIHAN JAWI MUSHAF AL-QUR’AN BUKU TEKS BAHASA ARAB KOMUNIKASI, BUKU AKTIVITI BAHASA ARAB, BUKU PANDUAN GURU

PEMANTAUAN

PEMANTAUAN DIJALANKAN OLEH PEGAWAI-PEGAWAI j-QAF PERINGKAT PUSAT DAN NEGERI AKAN SECARA BERTERUSAN.

LAPORAN PEMANTAUAN AKAN DIBUAT DARI SEMASA KE SEMASA

TAHUN SATU - ENAM
Tahun 1 6 Bln Pertama Tahun 2Tahun 6

Al-Quran Jawi Ulum Syariah Akhlak Bahasa Arab

6 Bln Kedua

Pergerakan Guru

Quran

Jawi

B Arab
GPI G j-QAF Lain-lain

Tasmik

B Solat

Pergerakan Pelajar

Quran

Jawi

B Arab
Murid Pemulihan Murid

?
Tasmik B Solat

MODEL j-QAF
Model kelas pemulihan Jawi Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model 6 bulan Khatam Al-Quran Model Tasmik Model Bestari Solat (Kokurikulum)

1 5 4

M
3

2

MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI
 

Untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Dilaksanakan serentak dengan waktu pengajaran jawi murid-murid biasa. Murid yang keciciran dalam jawi ini hendaklah diasingkan dan dididik di tempat yang bersesuaian. Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 1, jawi diajar selama 2 waktu seminggu. Manakala 6 bulan berikutnya diajar selama 1 waktu seminggu. Jumlah murid bagi Model Kelas Pemulihan Jawi hendaklah di antara 6 hingga 10 orang.

Objektif
 Mengenal

– Menyebut - Menulis

   

huruf-huruf tunggal, suku kata terbuka, suku kata tertutup dan Perkatan mudah

STRATEGI PELAKSANAN
 Laksana

Kelas Pemulihan Jawi ikut agihan kemahiran dan kaedah P & P yang telah ditentukan.  P & P guna kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan.  Buat penilaian dan rekod pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan.

AGIHAN TUGAS

Ketua Panitia Pendidikan Islam
 Setiausaha

jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah.  Bekerjasama dengan guru pemulihan dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.  Semak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru pemulihan.

Guru Mata Pelajaran
 Buat

ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi.  Teruskan pengajaran mengikut jadual persekolahan biasa.

Guru Pemulihan Jawi
 Laksana

Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah P&P yang telah ditetapkan.  Rekod hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran.  Laporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia dan Guru Besar.

MODUL P&P
Menyebut huruf secara latih tubi:  Kelas  Individu Bermain permainan boling. Penilaian dibuat secara individu dalam bentuk :  Lisan  - Guru menayangkan kad huruf-huruf yang telah dipelajari. - Murid dikehendaki menyebut huruf tersebut  Tulisan  Guru menyebut huruf-huruf yang dipelajari dan murid dikehendaki menulis huruf tersebut di atas kertas.

PENILAIAN
 Guru

hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan.  Penilaian hendaklah menguji kemahiran membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata-suku kata yang dipelajari.  Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi.

KERJA RUMAH
 Guru

hendaklah menyediakan lembaran kerja yang mengandungi huruf yang telah dipelajari. Ruangan untuk tandatangan ibu bapa hendaklah disediakan.  Murid diminta menulis semula huruf-huruf tersebut di rumah. Murid diminta mengambil tandatangan ibu bapa mereka setelah menyempurnakan tugasan tersebut.  Guru hendaklah menyemak tugasan tersebut pada keesokan hari.

KAEDAH P&P
Permainan bagi kemahiran huruf tunggal:  Boling  Tenteng  Main kad  Keretapi

KAEDAH P&P
Permainan bagi kemahiran suku kata :  Sahibba  Pancing Ikan

KAEDAH P&P
Nyanyian:  Rasa Sayang Jawi  Eja dan Baca  Vokal dan Suku kata.

Laporan

DARI SEKOLAH KE PPD
  

AWAL MEI AWAL OGOS AWAL NOVEMBER PERTENGAHAN MEI PERTENGAHAN OGOS PERTENGAHAN NOVEMBER

DARI PPD KE JPN ;
  

Laporan

DARI JPN KE JAPIM ;
  

PERTENGAHAN MEI PERTENGAHAN OGOS PERTENGAHAN NOVEMBER

MODEL PERLUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI
Seminar Jawi, al-Quran, Bahasa Arab, dan Fardu Ain (j-QAF) peringkat kebangsaan pada 3 hingga 5 Mac 2004 memutuskan supaya Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab Komunikasi dijalankan bersama model-model projek j-QAF yang lain.

Objektif
 Mendengar

bunyi huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya
 Menyebut

dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab

 Komunikasi

Mudah

bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya
 Membaca

dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab

 Menulis

dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya

KUMPULAN SASAR
 Murid

tahun 1 pada tahun 2007

133 sekolah terpilih

STRATEGI PELAKSANAAN
 Sebagai

bahasa tambahan iaitu 2 waktu seminggu.  Dimasukkan dalam jadual waktu rasmi persekolahan (pilihan GB + waktu tambahan)  Murid diwajibkan memilih BAK sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi.  Diajar oleh guru Bahasa Arab j-QAF yang dilantik.

Senarai unit / topik yang dinyatakan dalam Buku Teks Pelaksanaan setiap unit / topik mencakupi aktiviti-aktiviti. Pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan kadar satu unit / topik untuk satu bulan.

Senarai unit / topik
    

Unit / Topik Pertama : ‫أهل وسهل‬ Unit / Topik Kedua : ‫أحب أسرتي‬ Unit / Topik Ketiga : ‫جسمي السليم‬ Unit / Topik Keempat : ‫هيا إلى الفصل‬ Unit / Topik Kelima : ‫ما أجمل مدرستي‬

    

Unit / Topik Keenam : ‫بيتي جنتي‬ Unit / Topik Ketujuh : ‫المطعم النظيف‬ Unit / Topik Kelapan : ‫ثوبي جميل‬ Unit / Topik Kesembilan : ‫تعال إلى الملعب‬ Unit / Topik Kesepuluh : ‫هيا إلى الصلة‬

AGIHAN TUGAS

Guru Besar bertanggungjawab:
 memastikan

program dapat dilaksanakan dengan sempurna dan mengemukakan laporan pelaksanaan model kepada PPD dan SPPIM, JPN.

 meneliti

Ketua Panitia P.Islam bertanggungjawab:

mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan model; bekerjasama dengan semua pihak di sekolah bagi menjayakan pelaksanaan model; dan menyediakan dan menyerahkan laporan pelaksanaan model kepada Guru Besar.

Guru B. Arab j-QAF bertanggungjawab:
 menggunakan

Buku Teks, Buku Latihan dan Aktiviti Murid serta Buku Panduan Guru yang disediakan untuk P&P dalam kelas;  merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna;

 mempelbagaikan

aktiviti komunikatif untuk menarik minat murid; aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid; penilaian dengan menggunakan instrumen yang disediakan;

 memastikan

 membuat

 merekodkan

hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran; perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia.

 melaporkan

PENILAIAN

Sebahagian daripada proses pengajaran dan

pembelajaran.
 Merupakan

aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran.

Mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Prinsip PKSR:

mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, emosi, rohani dan jasmani);

bersistem dan berterusan; menggunakan pelbagai kaedah (pemerhatian, lisan dan penulisan); berasaskan kriteria; membolehkan tindakan susulan. dikendalikan oleh guru;

Laporan
 DARI
 

SEKOLAH KE PPD ;

AWAL JUN AWAL NOVEMBER

 DARI
 

PPD KE JPN ;

PERTENGAHAN JUN PERTENGAHAN NOVEMBER

TARIKH PENGHANTARAN LAPORAN
 DARI

 

SEKOLAH KE PPD ; AWAL JUN AWAL NOVEMBER PPD KE JPN ; PERTENGAHAN JUN PERTENGAHAN NOVEMBER

 DARI

 

DARI JPN KE JAPIM : - KEM 2 : AKHIR JUN - KEM 4 : AKHIR NOVEMBER

PANDUAN PELAKSANAAN
MODEL 6 BULAN KHATAM ALQURAN

TAKRIF
 Program

yang menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada enam bulan pertama tahun satu  dan aspek khatam al-Quran pada enam bulan pertama tahun 2 hingga tahun 6

OBJEKTIF
 Murid

dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid  Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk

KUMPULAN SASARAN
 Semua

murid yang beragama Islam tahun 1 hingga tahun 6 sekolah rendah

STRATEGI PELAKSANAAN

Tempoh Pelaksanaan
 Murid

tahun 1 hingga tahun 6 akan mengikuti aktiviti Model 6 Bulan Khatam Al-Quran selama 6 bulan pertama setiap tahun (JanJun)  Bagi bulan-bulan berikutnya mereka akan mengikuti kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada

Proses Pengajaran dan Pembelajaran

TAHUN 1
 Murid

Tahun 1 pada enam bulan pertama hendaklah menggunakan buku Iqra’ 1 hingga 6 dengan berdasarkan Agihan Bacaan Iqra’ Model 6 Bulan Khatam Al-Quran di Lampiran A

Agihan Bacaan Iqra’ Model 6 Bulan Khatam Al-Quran
Bidang Masa 1 2 3 4 5 6 7 8 Masa 1 Buku Iqra’ 1 MS 1-3 Buku Iqra’ 1 MS 13-15 Buku Iqra’ 1 MS 26 – 28 Buku Iqra’ 2 MS 7 – 9 Buku Iqra’ 2 MS 19 – 21 Buku Iqra’ 3 MS 1- 3 Buku Iqra’ 3 MS 13 – 15 Buku Iqra’ 3 MS 25 – 27 Asuhan Tilawah Al-Quran Masa 2 Buku Iqra’ 1 MS 4-6 Buku Iqra’ 1 MS 16 – 19 Buku Iqra’ 1 MS 29 – 31 Buku Iqra’ 2 MS 10 –12 Buku Iqra’ 2 MS 22 – 24 Buku Iqra’ 3 MS 4- 6 Buku Iqra’ 3 MS 16 – 18 Buku Iqra’ 3 MS 28 – 30 Masa 3 Buku Iqra’ 1 MS 7 – 9 Buku Iqra’ 1 MS 20 – 22 Buku Iqra’ 2 MS 1- 3 Buku Iqra’ 2 MS 13 – 15 Buku Iqra’ 2 MS 25 – 27 Buku Iqra’ 3 MS 7- 9 Buku Iqra’ 3 MS 19 – 21 Buku Iqra’ 4 MS 1-3 Masa 4 Buku Iqra’ 1 MS 10 - 12 Buku Iqra’ 1 MS 23 – 25 Buku Iqra’ 2 MS 4 – 6 Buku Iqra’ 2 MS 16- 18 Buku Iqra’ 2 MS 28 – 30 Buku Iqra’ 3 MS 10 –12 Buku Iqra’ 3 MS 22 – 24 Buku Iqra’ 4 MS 4 – 6

Bidang Masa 9 10 Masa 1 Buku Iqra’ 4 MS 7 – 9 Buku Iqra’ 4 MS 19 –21 Buku Iqra’ 5 MS 1- 3 Buku Iqra’ 5 MS 13 – 15 Buku Iqra’ 5 MS 25 – 27 Buku Iqra’ 6 MS 7 – 9 Buku Iqra’ 6 MS 19 –21 Pengayaan

Asuhan Tilawah Al-Quran Masa 2 Buku Iqra’ 4 MS 10 – 12 Buku Iqra’ 4 MS 22 –24 Buku Iqra’ 5 MS 4 –6 Buku Iqra’ 5 MS 16 –18 Buku Iqra’ 5 .MS 28 – 30 Buku Iqra’ 6 MS 10 –12 Buku Iqra’ 6 MS 22 – 24 Pengayaan Masa 3 Buku Iqra’ 4 MS 13 – 15 Buku Iqra’ 4 MS 25 – 27 Buku Iqra’ 5 MS 7 – 9 Buku Iqra’ 5 MS 19 –21 Buku Iqra’ 6 MS 1- 3 Buku Iqra’ 6 MS 13 – 15 Buku Iqra’ 6 MS 25 – 27 Pengayaan Masa 4 Buku Iqra’ 4 MS 16 – 18 Buku Iqra’ 4 MS 28 – 30 Buku Iqra’ 5 MS 10 – 12 Buku Iqra’ 5 MS 22 – 24 Buku Iqra’ 6 MS 4- 6 Buku Iqra’ 6 MS 16 – 18 Buku Iqra’ 6 .MS 28 – 30 Pengayaan

11

12

13

14

15

16

AGIHAN RANCANGAN TAHUNAN BACAAN INDIVIDU MODEL 6 BULAN TAHUN 1 Tahun

6

1 seminggu 12 ms  Tahun 2 seminggu 4 ms  Tahun 3 seminggu 6 ms  Tahun 4 seminggu 8 ms  Tahun 5 seminggu 10 ms  Tahun 6 seminggu 10 ms Jumlah

- Iqra’ - 4 juzuk - 6 juzuk - 7 juzuk - 10 juzuk - 3 juzuk 30 juzuk

CONTOH MODUL P&P AL-QURAN MODEL 6 BULAN KHATAM AL QURAN
MG 1 MASA 1 (30 Minit) TAJUK Juzuk Surah Ayat M. Surat :1 : al-Fatihah : 1 hingga 7 :1 HASIL PEMB 1. Murid boleh membaca ayat 1 hingga 7 dengan baik. CADANGAN PENGALAMAN PEMBELAJARAN 1. 2. Murid mendengar bacaan contoh dari guru / CD / Kaset. Murid membaca dalam kumpulan dengan bimbingan guru/murid turus. Murid membaca secara individu (talaqi dan musyafahah). Murid mendengar bacaan contoh dari guru / CD / Kaset. Murid membaca dalam kumpulan dengan bimbingan guru/murid turus. Murid membaca secara individu (talaqi dan musyafahah). BBM 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Al-Quran Mashaf Uthmani. Buku Rekod Bacaan AlQuran. Kaset / CD / VCD Buku Iqra’ (bagi murid yang belum Al-Quran menguasai) Mashaf Uthmani. Buku Rekod Bacaan AlQuran. Kaset / CD / VCD Buku Iqra’ (bagi murid yang belum menguasai)

3.

1

2 (30 Minit)

Juzuk :1 Surah : alBaqarah Ayat : 1 hingga 5 M. Surat : 2

1.

Murid boleh membaca ayat 1hingga 5 dengan baik.

1. 2.

3.

’Penilaian & Laporan Iqra

Bulanan - BORANG QR10, QR02,QR03 DAN QR04 Sekolah kepada PPD  setiap bulan PPD kepada JPN  Pertengahan Mei, Ogos dan November JPN kepada JAPIM  akhir Mei, Ogos dan November

Laporan Khatam al-Quran

Sekolah kepada PPD  setiap bulan PPD kepada JPN  Akhir Jun dan Oktober JPN kepada JAPIM  Bulan Julai dan November

Model Tasmik
PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM

TAKRIF
 Program

membimbing dan merekod perkembangan bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam alQuran semasa berada di Sekolah Kebangsaan  Dilaksanakan di luar jadual waktu

OBJEKTIF
 Murid

dapat membaca al Quran dengan bertajwid.  Murid dapat mengkhatamkan bacaan alQuran 30 juzuk

KUMPULAN SASAR
 Semua

murid beragama Islam tahun satu hingga tahun enam sekolah rendah

STRATEGI PELAKSANAAN
 Semua

murid hendaklah menggunakan alQuran Rasm Uthmani  Setiap murid perlu mempunyai guru pembimbing yang dilantik oleh pihak sekolah

 Pembimbing

terdiri daripada guru j-QAF. Pihak sekolah boleh melantik guru Pendidikan Islam dan guru akademik yang berkebolehan al-Quran untuk terlibat dalam program ini. Murid yang telah khatam alQuran boleh menjadi pembantu kepada guru pembimbing

 Guru

Pembimbing hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik  Murid yang masih tidak dapat membaca alQuran perlu dibimbing secara berterusan menggunakan kaedah dan aktiviti yang sesuai seperti Kem Literasi al-Quran, kelas tambahan dan sebagainya oleh guru j-QAF dan Guru Pendidikan Islam.

 Setiap

murid mesti memiliki Buku Rekod Bacaan al-Quran yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia  Murid dikehendaki membaca Al-Quran berdasarkan agihan muka surat yang dicadangkan dalam agihan rancangan tahunan bacaan individu di Lampiran A

 Murid-murid

yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan agihan juzuk yang dicadangkan  Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan, murid digalakkan membaca alQuran setiap hari supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada kualiti bacaan. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan

Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa-masa yang sesuai (luar jadual waktu) seperti:
  

a. b. c.

Waktu petang hari persekolahan Hari Sabtu Waktu Ko-Kurikulum

 Pihak

sekolah hendaklah membuat penilaian dan menyediakan laporan kepada JPN

Waktu Tasmik
 Dua

Waktu Selepas Waktu Persekolahan Sabtu Minggu Kedua Dan Keempat

 Hari

MODEL BESTARI SOLAT
PANDUAN PELAKSANAAN

TAKRIF
 dilaksanakan

untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan, ilmu pengetahuan dan penghayatan  Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah

OBJEKTIF TAHUN 1
 

 

Murid dapat berwuduk dengan sempurna. Murid dapat mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu. Murid dapat melaksanakan semua perbuatan serta bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Murid dapat melaksanakan solat dengan sempurna Sama ada secara bersendirian atau berjemaah.

KUMPULAN SASARAN 2007
 Semua

murid yang beragama Islam tahun 1

STRATEGI PELAKSANAAN

Panitia Pendidikan Islam bermesyuarat bagi memutuskan perkara berikut
 Membentuk

Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah.  Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem Bestari Solat.  Menyelaras jadual aktiviti Kem Bestari Solat.  Menentukan guru yang akan berperanan sebagai fasilitator.  Mengagihkan murid-murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat

 Taklimat

ringkas kepada fasilitator perlu diadakan sebagai panduan tenaga pengajar di kem ini  Akitiviti ini dilaksanakan dalam bentuk latih tubi di luar waktu persekolahan sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah

 Program

ini dilaksanakan empat kali dalam tempoh setahun. Setiap program mengambil masa selama 2 hari tanpa bermalam  Pihak sekolah diberikan pilihan untuk melaksanakan program ini secara separuh hari atau bermalam dengan syarat dilaksanakan semua aktiviti dan jumlah masa yang telah ditetapkan dalam model ini

 Setiap

kem peringkat sekolah tidak melebihi 60 orang murid dan setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang  Antara pengisian aktiviti Kem Bestari Solat ini ialah latihan amali wuduk, amali solat, solat berjemaah, ujian pra dan pasca program, riadah dan pertandingan bacaan

 Borang

penilaian disediakan bagi menentukan tahap kebolehan murid dalam mendirikan solat seperti di lampiran 1  Pengisian aktiviti kem seperti dinyatakan dalam Jadual Aktiviti Kem Bestari Solat di lampiran 2

AKTIVITI KEM SOLAT
 LATIHAN

AMALI WUDUK  AMALI SOLAT  SOLAT BERJEMAAH  UJIAN PRA DAN PASCA KEM SOLAT

rujuk m/s : 208

 Membuat

penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan  Kem Bestari Solat yang seterusnya akan diadakan dengan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kem yang telah diadakan sebelumnya

TAJUK-TAJUK PENGAJARAN SOLAT DALAM WAKTU ULUM SYARIAH

 

  

CARA BERDIRI & TAKBIRATUL IHRAM NIAT SOLAT FARDU BACAAN SURAH AL FATIHAH BACAAN DOA IFTITAH CARA RUKUK BACAAN KETIKA RUKUK

    

 

CARA IKTIDAL BACAAN KETIKA IKTIDAL CARA SUJUD BACAAN KETIKA SUJUD CARA DUDUK ANTARA DUA SUJUD BACAAN KETIKA DUDUK ANTARA SUJUD CARA DUDUK TAHIYYAT BACAAN TAHIYYAT

Jawatankuasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusetia Pendaftaran dan penginapan Makanan dan minuman Keselamatan, kebajikan dan disiplin Dokumentasi dan penilaian Riadah Kem Komandan Siaraya Teknik dan peralatan Sijil dan hadiah

SUMBER KEWANGAN
   

PERUNTUKAN KHUSUS SUMBANGAN PIBG SUMBANGAN IBUBAPA SUMBANGAN PIHAK SWASTA

FASI LITATOR
 Guru

Pendidikan Islam  Guru Akademik yang berkebolehan  Ibubapa/penjaga yang berkebolehan  Guru-guru KAFA  Pihak-pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak sekolah

Masa /Hari

8.00-8.30

8.30-9.30

9.3010.30

10.3011.00

11.001.00

1.00-2.30 Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah Makan Tengahari dan Solat Zohor Berjemaah

2.304.30

4.30-5.30

HARI 1

Pendaftaran

& Taklimat Pembahagian Kumpulan

Taklimat Wuduk

Rehat

LDK 1

LDK 2

Solat Asar Berjemaa h Bersurai & 4.30-5.30 Solat Asar Berjemaa h Bersurai &

HARI 2

Pendaftaran

LDK 3

LDK 4

Rehat

LDK 5

2.304.00 LDK 6

4.00-4.30 Majlis Penutup

)LAM PI RAN 1 )a
     

Dilaksanakan sebelum kem Bestari Solat Boleh dilaksanakan secara bertulis Bertujuan mengenalpasti latarbelakang solat murid Mengenalpasti penglibatan ibu bapa dalam ibadat solat murid di rumah Mengenalpasti tahap penguasaan dan penghayatan solat murid Soalan yang dikemukakan adalah sekadar contoh. Pihak GPI boleh menambah soalan-soalan lain yang difikirkan sesuai khusus berhubung wuduk dan solat

)LAM PI RAN 1 )b
     

Dilaksanakan selepas kem Bestari Solat Dilaksanakan secara lisan Bertujuan mengenalpasti pencapaian murid selepas kem Menyediakan borang khas atau borang di lampiran 3 )a) dan 3 )b) Mengenalpasti tahap penguasaan dan penghayatan solat murid selepas kem Soalan yang dikemukakan adalah sekadar contoh. Pihak GPI boleh menambah soalan-soalan lain yang difikirkan sesuai khusus berhubung wuduk dan solat

LAM PI RAN 2 CADANGA N JADU AL AK TIVI TI
 Pembahagian

kem.  Taklimat kem berhubung pelaksanaan jadual, senarai aktiviti, etika dan peraturan kem, keselamatan dan sebagainya.

kumpulan berdasarkan ujian pra-

Kuliah Maghrib/Subuh: Memilih tajuk-tajuk yang ringan, mudah dan asas berhubung kepentingan solat dan bersuci, seperti “Solat tiang agama”, “Kedudukan solat dalam hidup mukmin”, “Mengapa wajib bersolat”, “Hubungan bersuci dengan solat”, “Mengapa perlu bersuci”, “Jika anda muslim anda mesti solat” dan tajuktajuk lain yang difikirkan sesuai dengan tahap pemikiran murid bagi sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan soalan apa, mengapa, kenapa, bagaimana dan di mana. LDK 1 – 6 mengikut tajuk yang disediakan. Fokus kepada latih tubi bacaan dan tunjuk cara solat. Dalam kumpulan 1:10

TARIKH PELAKSANAAN KEM
   

KEM PERTAMA : JANUARI HINGGA MAC KEM KEDUA : APRIL HINGGA MEI KEM KETIGA : JUN HINGGA JULAI KEM KEEMPAT : OGOS HINGGA SEPTEMBER

TARIKH PENGHANTARAN LAPORAN
 DARI

 

SEKOLAH KE PPD ; AWAL JUN AWAL NOVEMBER PPD KE JPN ; PERTENGAHAN JUN PERTENGAHAN NOVEMBER

 DARI

 

DARI JPN KE JAPIM : - KEM 2 : AKHIR JUN - KEM 4 : AKHIR NOVEMBER

Panduan Penjadualan
Guru-guru j-QAF 2006

Agihan Peruntukan Guru

   

Kriteria peruntukan guru yang dicadangkan oleh JAPIM dengan persetujuan BSM dan BPG. < 40 murid - 2 orang guru 3 – 6 kel - 3 orang guru 7 – 8 kelas - 4 orang guru 9 – 10 kelas - 5 orang guru

TAHUN SATU - ENAM
Tahun 1 6 Bln Pertama Tahun 2Tahun 6

Al-Quran Jawi Ulum Syariah Akhlak Bahasa Arab

6 Bln Kedua

Quran

Jawi

B Arab
GPI G j-QAF Lain-lain

Tasmik

B Solat

SATU KELAS (TH 1) ( ( JAN – JUN
KELAS 1A

Waktu Guru Q BA

4Q X X

1PJ X

1PJ X

2 BA

X

PI

X

X

X

SATU KELAS (TH 1) ( ( JUL – DIS
KELAS Waktu Guru Q BA PI 3Q X X X X 1 PJ X X X 1A 2 BA 2 US X

DUA KELAS (TH 1) ( ( JAN – JUN
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI 4Q X X X X X X 1A 2 PJ X 2 BA 4Q X X X X X X X 1B 2 PJ 2 BA

DUA KELAS (TH 1) (( JUL – DIS
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI 3Q X X X X X X 1PJ X 1A 2 US X X X 2 BA 3Q X X X X X X X 1PJ 1B 2 US X X X 2 BA

TIGA KELAS (TH 1) ( ( JAN – JUN
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI 4Q X X X X X X 1A 2 PJ X 2BA 4Q X X X X X X X 1B 2 PJ 2BA 4Q X X X X X X X 1 PJ 1C 1 PJ X 2BA

TIGA KELAS (TH 1) ((JUL – DIS
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI 3Q X X X X X X 1A 1PJ 2 US 2 BA X X X 3Q X X X X X X X X 1B 1PJ 2 US X 2 BA 3Q X X X X X X X 1PJ 1C 2 US X X X 2 BA

EMPAT KELAS (TH 1) ( ( JAN – JUN
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI X X 1A 4Q 2 PJ 2 BA X X X X X X X 4Q X X X X X X 1B 2 PJ 2 BA 4Q X X X 1C 2 PJ 2 BA 4Q X X X X X X X 1D 2PJ 2 BA

EMPAT KELAS (TH 1) (( JUL – DIS
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI X X X 1A 1B 1C 1D

1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3Q 3Q 3Q 2 BA 3 Q PJ US BA PJ US BA PJ US PJ US BA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LIMA KELAS (TH 1) ( ( JAN – JUN
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI X X X X X X X X X X X X 1A 1B 1C 1D 1E

2 4 Q 2 PJ 2 BA 4 Q 2PJ 2 BA 4 Q 2 PJ 2 BA 4 Q 2 PJ 2 BA 4 Q 2 BA PJ X X X X X X X X X X X X X

LIMA KELAS (TH 1) (( JUL – DIS
KELAS Waktu Guru Q PJ BA PI X X X X 3Q 1A 1B 1C 1D 1E

1 2 1 2 2 US 3Q PJ BA PJ US X X X X X X X X

2 1 1 2 1 3Q 2 US 2 BA 3 Q 2 US 3Q 2 US 2 BA BA PJ PJ BA PJ X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

x

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful