P. 1
S. Johnson - kas paeme mano suri

S. Johnson - kas paeme mano suri

|Views: 46|Likes:
Published by Tomas_Pranckev_6635

More info:

Published by: Tomas_Pranckev_6635 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2011

pdf

text

original

K a s p a ė m ė m a n o sūrį?

Nuostabus būdas įveikti pokyčius darbe ir gyvenime

Tai nuostabus ir nepaprastai įdomus ale­ gorinis pasakojimas apie keturis veikėjus, gy­ venančius „Labirinte" ir ieškančius „Sūrio", kuris maitina juos bei suteikia laimę. Tai du peliukai, vardu Šniukšt ir Greitai, bei du maži žmogučiai Ai ir Oi, savo dydžiu tolygūs pelėms, o elgesiu ir mąstymu labai primenantys žmones. „Sūris" simbolizuoja visa, ko siekiate gy­ venime: gerą darbą, meilę, pinigus, turtus, sveikatą ar dvasinę ramybę. O „Labirintas", kuriame jo ieškote, - tai įstaiga, kurioje dirbate, šeima ar visuomenė, kurioje gyvenate. Pasakojime veikėjai susiduria su netikė­ tomis permainomis. Galų gale vienas iš jų sėkmingai įveikia visai kliūtis ir ant labirinto sienų užrašo tai, ką išmoko. „Užrašai ant sienų" padės jums išmokti be streso ir įtampos priimti gyveninio poky­ čius bei sėkmingai su jais susidoroti. Šis pasakojimas tinka bet kurio amžiaus žmonėms, Perskaitysite per valandą, bet po­ veikį jausite visą gyvenimą.

Spencer Johnson, M. D.

Kas paėmė mano sūrį?

D. M.Spencer Johnson. Kas paėmė mano sūrį? Arba kaip priimti pokyčius darbe ir gyvenime .

UDK 159-9 Sp21 Versta iš leidinio Who Moved My Chees? by Spencer Johnson .

apie kurias nė nesvajojome. Robertas Burnsas 1759-1796 Gyvenimas nėra tiesus ir paprastas koridorius. Vis dėlto jei tikime. bet labirintas. ko gero. Croninas . kuriuo mes nekliudomi laisvai keliaujame. A. net ir tos. bet mums pačios tinkamiausios. būtinai mums atsivers durys. J. kuriame dažnai pasiklystame ir kartas nuo karto papuolame į aklavietes.Net ir geriausi planai ir brėžiniai suklaidina peles bei žmones.

Kas paėmė mano sūrį? Šiuolaikine klasika tapusi knyga yra vertinama ir plačiai naudojama įžymių įmonių. . bažnyčių ir mokyklų. valstybinių ir karinių organizacijų. ligoninių. tokių kaip Amway • Apple Computers • At&T • Bauer • Citibank • Federal Health Care Financing Agency • General Motors • Glaxo • Hawlet-Packard • Hilton • IBM • Kodak • Mercedes Benz • Nations Bank • Nestle • Ohio State University • Pepsi • Procter & Gamble • Shell • South West Airlines • Texaco • Time Warner • US Army • Navy & Airforce • WhirpooI • Xerox • 911 Operators veikloje.

Turinys Filosofijos mokslų daktaro Kennetho Blanchardo pasakojimas apie pasakojimą • 9 SUSITIKIMAS Čikaga • 17 PASAKOJIMAS „Kas paėmė mano sūrį?" • 21 Keturi veikėjai Sūrio radimas Sūris dingo! Peliukai Šniukšt ir Greitai Maži žmogučiai Ai ir Oi Atgal į labirintą Baimės įveikimas Malonūs nuotykiai Sūrio ieškojimas Užrašas ant sienos Naujo Sūrio ragavimas Pokyčiai teikia džiaugsmą APTARIMAS Šiek tiek vėliau tą pačią dieną • 81 Apie autorių • 102 .

kuris staigiai užuodžia pokyčius. peliukai Šniukšt ir Greitai bei maži žmogučiai Ai ir Oi. rasės ar tautybės. kuris is šių veikėjų bebūtume. paprastąją ir sudėtingąją puses. mes visi turime kažką bendra: mums reikia nepasiklysti labirinte ir sėkmingai prisitaikyti prie pokyčių. kuris neigia pokyčius ir nenori jų matyti.MŪSŲ VISŲ SUDĖTINĖS DALYS Paprastoji ir sudėtingoji Keturi šio pasakojimo veikėjai. nes mano. simbolizuoja žmogaus. kartais kaip Greitai. lyties. Kartais mes elgiamės kaip Šmukšt. kartais kaip Ai. o kartais kaip Oi. . kad jie nieko gero neatneš. kuris laikui bėgant pamato pokyčių naudą ir išmoksta prie jų prisitaikyti. nepriklausomai nuo jo amžiaus. kuris veikia nedelsdamas. Nesvarbu.

ją gali perskaityti ir mėgautis kiekvienas. laisvę. kai išgirdau Spencerio Johnsono pasakojimą apie „Sūrį" prieš keletą metų. gerus santykius. pripažinimą. Jau tada mane sužavėjo tas pasakojimas ir supratau. Apie tai aš svajojau jau seniai. kas tik panorės. patogesnius namus.Filosofijos m o k s l ų daktaro K e n n e t h o Blanchardo pasakojimas apie pasakojimą Su didžiuliu malonumu papasakosiu jums apie apsakymą „Kas paėmė mano sūrį?" Pagaliai: Ši kny­ ga parašyta. dar prieš mums kartu parašant „Vadybinkas per minutę". ko mes trokštame gyvenime: gerą darbą. pinigus. Sūris simbolizuoja viską. kaip sugebė¬ jimą žaisti tenisą ar golfą. dvasinę ramy­ bę ar netgi tokius paprastus dalykus. išleista. nuo tos minutės. vykstančius labi­ rinte. kuriame keturi veikėjai ieško „Sūrio". Tai pasakojimas apie pokyčius. 9 . koks nau­ dingas jis bus man gyvenime. sveikatą.

girdėjusių jį. kurioje dir­ bate. bet žmonės teigia. kurioje mes ieškome norimų dalykų. gali būti naudingi ir kitiems. ar san­ tykiai su aplinkiniais. jo atvejis yra unikalus. 10 . Pasakojimą. aš pasa­ koju skaitydamas paskaitas įvairiose pasaulio šalyse ir dažnai girdžiu teigiamus atsiliepimus iš žmonių. kad pasakojimas „Kas paėmė mano sūrį?" jam išgelbė­ jęs karjerą. Jis teigia. šeimą ar visuomenė. Todėl jis buvo labai nustebęs. Žinoma. ruošdamas reportažus apie lengvąją atletiką praėjusių Olimpinių žaidy­ nių metu. kai sužinojo. kad kitos olimpiados metu jo rubrika buvo atiduota kitam žurnalistui. šeimas ir netgi gyvenimus! Čia pateiksiu jums vieną iš daugelio konkrečių pavyzdžių. kuris yra susijęs su įžymiuoju N B C te­ levizijos laidų vedėju Charlie Jonesu. kurioje gyvenate. norit ne. dirbo daug ir sunkiai. O buvo štai kaip: Charlie. Norit tikėkit. kurį jūs tuoj perskaitysite. kad ši trumputė istorija padėjo jiems išgel­ bėti jų karjeras. padėję Šiam žmogui.„Labirintas" . bet principai.tai vieta. Tai gali būti ir įmonė.

Charlie ma­ nė. todėl pasijuto astumtas ir nusivylęs. Praėjo visiškai nedaug laiko ir viršinin­ kas pastebėjo naują Charlie požiūrį bei energiją ir skyrė jam naujas įdomias užduotis.o jam buvo paskirta komentuoti plaukimą ir šuo­ lius į vandenį. Žurnalistas sakė. kad jo viršininkas paprasčiausiai perkėlė jo „Sūrį" į kita vietą. kad papras­ čiausiai pasijuokė iš savęs ir kitaip priėmė aplin­ kui vykstančius dalykus. kuris visiškai pakeitė jo požiūrį. Charlie suprato. besimokyda­ mas naujų dalykų. Charlie Jonesas gerai neišmanė šių sporto šakų. be to. Tai supratęs Charlie išmoko prisitaikyti prie pasikeitimų gyvenime. Charlie sulau­ kė netgi didesnio pripažinimo negu anksčiau ir buvo apdovanotas Profesionalaus futbolo įžymy­ bių salėje. Ir štai tada Char­ lie išgirdo pasakojimą apie „Sūrį". Jo pyktis pra­ dėjo prasivežti netgi jo veikloje. Jis geriau susipažino su jam pasiūlytomis sporto Šakomis. 11 . minėtas reporteris smarkiai at­ jaunėjo. kad su juo pasielgta nesąžiningai. o jo vardas įamžintas Komentatorių alė­ joje.

Mūsų „Sūris" nuolatos perkeliamas į kitą vietą. kad netgi išdalijau kiekvienam dirbančiam mūsų įstai­ goje leidimui paruoštus egzempliorius (daugiau negu 200). kuri nori sėkmingai dirbti ateityje ir atlaikyti rinkos konku­ renciją. nešančioje pokyčius ir darbe. kurias man teko išgirsti apie šio pasakojimo įtaką žmo­ nių gyvenimui. Kai tik aš papasakodavau žmonėms šią istoriją. tiek profesiniam. nuolatinis buvimas be­ sikeičiančioje srovėje. o po to jie patys imdavo ją skaityti. gali suteikti žmogui nemažai streso. tiek asmeniniam. Be to. 12 . Aš taip tvirtai tikiu šio pasakojimo galia. galėtų lengvai prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių. dabar nori­ me. kad kaip ir kiekviena įmonė. ir gyvenime. kad jie būtų „lankstūs" ir netaptų įsigaliojusių taisyklių vergais. Pasakojimo apie „Sūrį" nauda šiuo atveju neabejotina. Kodėl aš tai padariau? Todėl. y. t.Tai tik viena iš daugelio tikrų istorijų. jeigu jis nėra pasiruošęs jo priimti. „The Ken Blanchard Companies" turi pa­ stoviai keistis. būdavo akivaizdu. Jeigu praeityje mes tik ieškojome atsida­ vusių ir ištikimų įmonei darbuotojų.

Šioje knygoje rasite tris skyrius. o žmogus viską komplikuoja. Joje pa­ rodoma. kad pelės yra pranašesnės už žmogų. Vienas po kito įmonės darbuotojai ėjo padėkoti man už knygą ir pasakojo. kaip ji padėjo jiems pastebėti vykstančius pokyčius ir kitaip priimti juos. Pirmajame sky­ riuje „Susitikimas" buvę klases draugai kalbasi apie savo pastangas priimti permainas gyvenime ir pri­ sitaikyti prie jų. kad pokyčių metu geriau veikti paprastai. 13 .ir jūs akivaizdžiai pamatysite.kaip atsikrato savyje glūdinčios blogos energijos. Au­ torius vaizdžiai aprašo. Mes visi puikiai žinome. kurių jie nesitikėjo. kad žmones yra protingesni (bent jau už peles). šį trumputį alegorinį pasakojimą jūs perskaitysite per valandą. Šie keturi pasakojimo veikėjai simbolizuoja skirtingas mūsų dalis . kad pelės pokyčius priima daug paprasčiau. bet jo įtaką jausite visą gyvenimą. nes taip žy­ miai veiksmingiau. Antrasis skyrius „Kas paėmė ma­ no sūrį?" yra šios knygos pagrindinė dalis. Tai nereiškia.paprastąją ir sudėtingąją . kaip dvi pelytės ir du žmogučiai elgiasi susidūrę su permainomis. Patikėkit.

Trečiojoje dalyje „Aptarimas" draugai aptaria pasakojimą.su malo­ numu perskaito paskutiniąją dalį. savo gyvenime. Tikiu. nes ji padeda geriau suprasti 'ir pritaikyti tą. Kalifornija. kad perskaitę „Kas paėmė mano sūrį? Arba kaip priimti pokyčius gy­ venime ir darbe" jūs surasite ir sužinosite kažką nauja ir naudinga. kaip panaudos naujai išgirstus dalykus tolesniame gy­ venime. San Diego. Bet kokiu atveju tikiuosi. ir linkiu kuo geriausios kloties. 14 . kas padės pasiekti sėkmės. ką perskaitysite. kiti . ką perskaitė. trokš­ tamų dalykų ir jūsų svajonių įgyvendinimo. 1998 m. kad ir kokios nepasiekiamos jos jums atrodytų. kad jums patiks tai. dalijasi įspūdžiais ir mintimis. Atsiminkite: skubė­ kite paskui savąjį „Sūrį"! Kenas Blanchardas. Dalis skaitytojų neskaito „Aptarimo" ir interpretuoja pasakojimą savaip.

Kas paėmė mano sūrį? .

.

pritarė jai Nathanas. pasirodo. sakydama. kad dau­ giau pasipasakotų apie vienas kito gyvenimą ir šiaip pasišnekučiuotų. kuri buvo populiariausia mergaitė klasėje. Kalbą užvedė Angelą. kad Nathanas įsitraukė į šeimos verslą. iš tiesų pasikeitė. kur ir susitarė susitikti kitą dieną. Taip. . Visi žinojo. Po sočių skanių pietų. kaip jį įsivaizdavau būdama mokyklos suole. Daug kas pasikeitė. visiškai ne toks. paplepė­ ję apie šį bei tą. Vakare prieš tai jie visi dalyvavo klasės susi­ tikime. kad net tapo . . kuris gana ilgai egzistavo.Gyvenimas. visi įsitraukė į labai įdomią disku­ siją.SUSITIKIMAS Čikaga Vieną saulėtą sekmadienio popietę Čikagoje ke­ letas gerų buvusios klasės draugų susiliko papie­ tauti.

neatsiejama tos aplinkos dalimi. kas vadovavo įmo­ nei. . Todėl visi drau­ gai šiek tiek nustebo išgirdę tokią Nathano repli­ ką. Kada atėjo laikas jų įmonėje kažką keisti.Ar pastebėjote.pareiškė savo nuo­ monę Carlosas.Aš manau. kad iš tavo lūpų iš­ girsiu ką nors apie baimę.kas dirbo namuose. . supra­ tę. Buvę klasės draugai smagiai nusijuokė. kad jiems nelabai gerai sekėsi ir nebuvo labai lengva.nustebo Jessica. . kad naujovės baugino jį.Carlosai. 18 . kad žmonės visiškai nenori nieko keisti. Niekada nemaniau. nors gyvenimas ir keičiasi? .tačiau juos visus siejo panašūs jausmai. Michaelis prisipažino. jie tie­ siog pasimetė ir nežinojo. . kad mes kovojame su pokyčiais. Visi stengėsi susitvarkyti su netikėtais paskuti­ niu metu juos užklupusiais pokyčiais. tu juk buvai futbolo komandos ka­ pitonas. nes paprasčiausiai jų bijome. . Jis tęsė toliau: . Ir visi pri­ pažino. kad nors visi ir pasuko skirtingais gyvenimo keliais. ką ir kaip daryti.

ir asmeniniame gyvenime. . nes nesugebu įžvelgti akivaizdžių da­ lykų ir permainų metu elgiuosi ne taip.Kaip tai? .T a s pasakojimas pakeitė mano požiūrį į per­ mainas: dabar aš suprantu. kaip reikia. Beje.susidomėjo Nathanas. padėjo netgi asmeniniame gyvenime. kol neišgirdau trumputės linksmos istorijos. šis pasakojimas kaip ir man.tęsė Michaelis. kaip tai padaryti. .ir tai tęsėsi tol. taip ir kitiems. kad kiekvieno prara­ dimo dėka įsigyjame kažką naujo. Be to. kad pyks­ tu ant savęs.— Mes buvome visiškai pasimetę ir vos nepra¬ žudėme įmonės. . arba paprasčiausiai manė viską žiną ir nenorėjo 19 . . Jie arba tai jau žinojo ir taip gyveno. IŠ pradžių mane erzino to apsakymo paprastumas. nes jis priminė man kažką. Po to supratau. nes išmokome prisitai­ kyti prie pokyčių. kas jau buvo girdėta mokykloje. Po to viskas pasisuko į gera — ir darbe. kuri viską pakeitė. Papasakojau tą istoriją bendradarbiams ir mūsų reikalai žymiai pagerėjo. kuriems ši istorija nieko nedavė. buvo ir tokių. Būtent tas pa­ sakojimas pamokė mane.

sutiko Michaelis. . kad atpažįsta ja­ me vieną iš veikėjų . Vienas iš mano viršininkų teigė.susidomė­ jęs pasakė Carlosas.Manau.tą.juolab. kad man jis jau patinka.Kas tai per pasakojimas? . Ir jis pradėjo: 20 .Žinoma.ar papasakosi? Gal mes irgi galėsime kažką išmokti? . kad jis visiškai neilgas. . .išmokti nieko naujo. kad pasakojimas buvo jo laiko švaistymas. -Jis vadinasi „Kas paėmė mano sūrį?" Visi nusijuokė. . .susidomėjo An­ gelą. . kiti tiesiog šaipėsi iš jo sakydami. kuris taip ir neišmoko nieko naujo ir visiškai nepasikeitė.

Jų vardai buvo Ai ir Oi. kurie savo dydžiu prily­ go peliukams. labai seniai tolimoje šalyje gyveno ketu­ ri maži veikėjai. Visi keturi buvo tokie mažučiukai.„Kas paėmė mano sūrį?" PASAKOJIMAS Seniai. bet išvaizda ir elgesiu buvo labai pa­ našūs į šiandienos žmones. vardu Šniukšt ir Greitai. Visą dieną du peliukai ir du žmogučiai praleis­ davo labirinte ieškodami mėgstamo ypatingos rū­ šies sūrio. kuriuo maitinosi ir kuris teikė jiems visapusišką laimę. 21 . Du iš jų buvo peliukai. kad nelabai paprasta buvo įžiūrėti.maži žmogučiai. ką jie veikė ištisas dienas. o kiti du . kurie nuolat lakstė po labirintą ir ieškojo sūrio. Peliukai Šniukšt ir Greitai. kurie turėjo nesu­ dėtingas visiems graužikams būdingas smegenis. Bet pasižiūrėję iš arčiau galėjote pamatyti daugy­ bę neapsakomai įdomių dalykų.

peliukai ir žmogučiai tu­ rėjo nemažai ir bendro: kiekvieną rytą. jie apsiaudavo savo sportinius batelius. Ai ir Oi. palikdavo namus ir išbėgdavo į labirintą ieškoti savo mėgstamo sūrio.Sūrio. Du žmogučiai. tokio. rašomo didžiąja raide S . kuris. bet per­ pratę painią koridorių sistemą peliukai ir žmogu­ čiai galėjo surasti jame paslėptą savo laimę . turėjo nesudėtingas pelių smegenėles. atneš jiems laimę ir sėkmę. Būdami labai skirtingi. savo smegenų. kaip jau minėjau. todėl ieš­ kodami sūrio pasikliaudavo paprasčiausiu. užsi¬ vilkdavo sportinius kostiumus. nors ir nelabai efektyviu. Labirintas buvo tikras koridorių ir kambarių raizginys. Peliukai Šniukšt ir Greitai. bandymo ir klaidų metodu. ieškojo kieto kvepiančio sūrio. jei jis būdavo 22 . vos tik išau­ šus. jų nuomone.tokio.bet labai tobulai išlavintus instinktus. prikimš­ tų visokių įsitikinimų ir jausmų. Jie nubėgdavo vienu koridoriumi ir. kuriame bet kas galėjo pasiklysti.sūrį. dėka ieškojo vi­ siškai kitokio sūrio . kokį visos pelytės mėgsta pagraužti.

Du žmogučiai. rado savo mėgstamą Sūrį. esančiame Sūrio Sandėlyje S. Taigi ir sūrio ieškojimo būdai buvo tobulesni. Nepaisant visų sunkumų. Jie greitai ir lengvai įsi­ mindavo tuščiuosius koridorius ir pasileisdavo į naujas vietoves. atsitrenkdavo j sienas. Kiekvienas iš jų viename iš koridorių. naudotis praeities patirtimi.tuščias. ko ieškojo. o Greitai nieko nelaukdamas nuskuosdavo ta kryptimi. nors ir sudėtingesnį gyvenimą. visi keturi sugebėdavo rasti tai. nors žmogučių suge­ bėjimus neretai menkino jų požiūriai ir įsitikinimai. Šniukšt iš pradžių savo maža nosyte užuosdavo sūrį. kur reikia. taip pat naudojosi savo sugebėjimu mokytis iš praei­ ties. Dažnai jie pasiklysdavo. Ai ir Oi vadovavosi sudėtingesniu. bet galų gale pasiekdavo tikslą ir surasdavo savo sūrį. pasukdavo ne ten. Ai ir Oi. pasukdavo į kitą. Tačiau jie labiau pasikliaudavo savo sudėtin­ gu protu ir ieškojo tobulesnių būdų. jausmų bei įsitikinimų prikimštu protu ir gyveno įvairesnį. 23 . Jie mokėjo mąstyti. kaip ir peliukai.

24 . Ai ir Oi kiekvieną rytą keldavosi vis vėliau ir vėliau. kur buvo Sūris ir kaip ten patekti. Ai ir Oi iš pradžių irgi bėgdavo kuo greičiau pa­ simėgauti skaniais sūrio trupinėliais. Bet po truputį ta pati rutina žmogučiams pra­ ėjo įkyrėti. Galų gale juk jie dabar žinojo. Netrukus kiekvienas iš jų turėjo savąjį maršrutą. Atvykę į vietą peliukai nusiaudavo savo sport­ bačius ir užsikabindavo juos su batraiščiais ant kak­ lo. kad reikalui esant greitai galėtų apsiauti. apsiaudavo sport­ bačius ir išsiruošdavo į Sūrio Sandėlį S. ir atsi­ duodavo savo mėgstamiausiam užsiėmimui — sūrio skanavimui.Kitą rytą peliukai bei žmogučiai ir vėl apsivilk­ davo savo sportinius kostiumus. išsirengdavo į kelionę vis lėčiau ir lėčiau ir eidavo neskubėdami link Sūrio Sandėlio S. laukiančiais jų Sūrio Sandėlyje S. Šniukšt ir Greitai ir toliau keldavosi anksti ryte ir pasileisdavo į labirintą visada tuo pačiu keliu.

kad žmogu­ čiai nusprendė perkelti savo buveines arčiau San­ delio. Žmogučiai ma­ nė.su džiaugsmu tarė Ai. pasikabindavo nerti­ nius ir apsiaudavo patogiomis šlepetėmis. Jie nusi­ audavo sportinius batelius. sūrio mums pakaks visam likusiam gyvenimui. Atvykę į Sūrio Sandėlį Ai ir Oi patogiai įsitai­ sydavo ir jausdavosi ten kaip namuose. Žmo­ gučiai buvo laimingi ir patenkinti. ir dabar jau visas jų gyvenimas vyko čia.Tiesiog nuostabu. be rūpesčių gyvenimo. Netrukus Ai ir Oi Sūrio Sandėlyje S rastą Sūrį pradėjo laikyti savo nuosavybe. iš kur atsirado Sūris ir kas jį ten padėjo. Vie­ nas iš jų skelbė: 25 . Sūrio ten buvo tiek daug. .Jie neturėjo nė menkiausio supratimo. Ai ir Oi netgi papuošė sienas linksmais piešiniais. . kad jis visada ten ir bus. ir iškalė ant jų užrašus. vaizduojančiais Sūrį. Norėdami pagražinti savo naujuosius namus. kad jiems nebegresia jokie pavojai. nes manė. Dabar radę Sūrį jie po truputį pradėjo priprasti prie pa­ togaus.

Sūris atneša laimę! .

O Šniukšt ir Greitai kaip ir anksčiau gyveno po senovei: keldavosi anksti ryte. kas vyksta aplinkui.su pasididžiavimu klaus­ davo jie. ar ne? . kol jį suradome. kad nei nebematė. tik­ rindami vietovę. uostinėdavo. ar kas nors nepasikeitė.Puikus Sūris. .aiški­ nosi vienas kitam Ai ir Oi ir su pasimėgavimu įsi­ dėdavo dar vieną gabalėlį į burną. Kartais mažieji žmogučiai netgi pavaišindavo draugus.Kartais Ai ir Oi net pasikviesdavo draugus pasižiūrėti į įspūdingą Sūrio kalną Sandėlyje S.ne. Tai tęsėsi gana ilgai. o kitą rytą be menkiausių dvejonių vėl eidavo prisivalgyti Sūrio. 27 . Po to atsi­ sėsdavo ir grauždavo savo kietąjį Sūrį. Po to Ai dažniausiai užmigdavo. šniukš­ tinėdavo ir lakstydavo labirinto koridoriais. Ai ir Oi pasitikėjimas ne­ trukus virto pasipūtimu. kartais .Juk mes užsitarnavome šį Sūrį. mums teko nemažai paprakaituoti. Greitai jie taip atsipalai­ davo. Vakare prisikimšę pilvus žmogučiai bindzindavo namo. . .

kad Sūrio atsargos kiekvieną die­ ną vis mažėjo ir mažėjo. palikdamas iš paskos besivejantį Šniukšt. linktelėjo galva Greitai ir šis galvotrūkčiais nuskuo­ dė l a b i r i n t u . Peliukai pasižiūrėjo vienas į kitą. todėl buvo pasiruošę ne­ išvengiamam ir instinktyviai Žinojo. jų mažose galvelėse nebuvo vietos kažko­ kioms sudėtingoms pažiūroms ar įsitikinimams. Tada Šniukšt. k u r buvo patogiai juos pa­ sikabinę. Jie visiškai nenustebo. pakėlęs savo nosytę.Ir štai vieną rytą jie atėjo į Sandelį it pamatė. ką daryti. Peliukams tiek problema. tiek jos sprendimas atrodė labai paprasti. apsiavė ir užsirišo batraiščius. Be to. Šniukšt ir Greitai j a u kurį laiką pastebėjo. A b u peliukai vėl išlindo į labirintą. taigi Šniukšt ir Greitai irgi nusprendė keistis. kad Sūrio nebėra. Situacija Sūrio Sandėlyje S pasikeitė. pakraipė ją ir pauostinėjo. 28 . nusikabino sa­ vo batelius n u o kaklo. Jie nepradėjo analizuoti susidariusios padėties.

Jis. jie atvyko ten tvirtai įsitikinę. 29 . tarsi jo rėkimas padėtų susigrąžinti Sūrį.Tą pačią dieną. Oi stovėjo lyg stabo ištiktas ir netikėjo savo akimis. bet Oi nenorėjo jo girdėti. nenorėjo pa­ žvelgti nelaimei į akis. Jis ir toliau šau­ kė. Jie buvo visiškai nepasiruošę permainoms. kas įvyko.staugė Ai.Nėra Sūrio? Nėra Sūrio: Kaip tai nėra Sūrio? . tvir­ tai tikėjosi rasiąs Sūrį Sandėlyje S.suriko Ai. Jis nenorėjo pripažinti to. Kadangi jie visiškai nematė. Jis tiesiog nebuvo tam pasiruošęs.Tai nesąžininga! Oi tik linkčiojo galvą vis dar negalėdamas pati­ kėti tuo. kaip ir jo draugas Ai.Ką! Nėra Sūrio? . . kas įvyko. taigi jis paprasčiausiai nu­ sprendė atsiriboti nuo visko. kas vyko aplinkui. . Ai Šaukė kažką. kad Sūris kaip ir anksčiau lauks jų ten. Galų gale jis įrėmė rankas sau į šonus ir net pa­ raudės iš pykčio nesavu balsu užkriokė: .Kas paėmė mano sūrį? . tik žymiai vėliau Ai ir Oi atėjo į Sūrio Sandėlį S.

tai. kitam .gerą sveikatą ir dva­ sinę ramybę. Sūris buvo jų laimė. 30 . Ai manė. gyvens jaukiame namelyje. Sūris reiškė žymiai daugiau nei maistas. o ir pats Sūris žmogučiams buvo daugiau nei duona kas­ dienė. Juk rasti Sūrį nebuvo taip paprasta. jų nuomone. Kiekvienas iš jų tu­ rėjo savąjį Sūrio supratimą. kad vieną gražią dieną jis ves ir turės puikią šeimą. gy­ venimas atrodė neįmanomas. Oi įsivaizdavo Sūrį kaip Didįjį Sūrį. bet juos buvo galima suprasti. kad Sūris jam suteikia saugumo ir ra­ mybės jausmą. tvirtą įsitikinimą.Vienam Sūris reiškė materialius daiktus. be ko. kur nors „Rokiškio" gatvėje.Žmogučių elgesys buvo nelabai gražus ir nau­ dos davė nedaug. teikiantį galimybę vadovauti kitiems ir gyventi ištaiginga­ me name ant Kamemberto kalno.

o Ai ir Oi vis aimanavo bei dejavo. Ai ir Oi grįžo namo tą vakarą alkani ir praradę bet kokią vikį. To neturi būti. Kaip tai galėjo įvykti? Niekas jų neperspėjo. jie sugalvoti nesugebėjo. kas įvy­ ko. Tuo metu Šniukši ir Greitai judėjo pirmyn. ką toliau daryti. Oi iš tiesų nu­ sivylė. lyg perkūnas ii giedro dangaus užgriuvusia juos. žmogučiai ilgai svarstė. Tikra neteisybė. Nie­ ko geriau. Jie burnojo ir piktinosi neteisybe. Kas bus. Viskas turi būti visiškai kitaip. Oi ant sienos parašė: 31 . o be Sūrio ji tie­ siog neįmanoma. kaip lakstyti po tuščią Sandelį S ir ieš­ koti dingusio Sūrio.Kadangi jiems abiems Sūris labai daug ką reiš­ kė. Žmogučiai vis dar negalėjo patikėti tuo. jei Sūrio ir rytoj nebus? Juk jis visą ateitį jau buvo susiplanavęs.

Kuo svarbesnis tau sūris. tuo labiau jo nori. .

.Kitą rytą Ai ir Oi sugrįžo į Sūrio sandėlį S.su panieka atsakė Ai.Kodėl jie taip pasielgė su manimi? . . Deja. kaip tik galėjo. kad jo smegenys.sušuko jis.Tarp kitko.kas čia. nei matyti. Jie paprasčiausiu būdu reaguoja 33 . ką daryti. ir pirš­ tais bandė užsikimšti ausis. ką nors jam patars. tikėdamasis. kad Sūrio atsargos mažėjo po truputį.jie viso labo tik pelės. Oi nenorėjo pripažinti. kur Šniukšt ir Greitai? Manai jie žino ką nors tokio. po galais. dedasi? Oi pagaliau atmerkė akis. . Ai ir Oi tiesiog stovėjo sandėlyje nejudėdami lyg dvi akmeninės statulos. kaž­ kodėl vis dar tikėdamiesi rasti ten savo Sūrį. apsidairė ir paklausė: . jis tik norėjo nuo visko atsiri­ boti. Ai vis mąstė ir mąstė apie susidariusią padėtį. Jis nenorėjo nieko nei girdėti. Sūrio ten nebebuvo. niekas nepasikeitė. ko mes nežinome? . Žmogučiai nežinojo. kad Sūrį kažkas neti­ kėtai paėmė. turinčios sudėtingą įsitikinimų ir pažiūrų sandarą.Ką jie gali žinoti? . Oi užmerkė akis stipriai. jis manė.

. mes turė­ tume gauti kažkokį atlygį už tai.ir mes turime gauti kompensaciją. To ne­ turi atsitikti mums. O jei jau tai įvyko. . 34 . Mes daug gud­ resni ir protingesni už peles. .Kodėl turėtume gauti atlygį? . . .mes žmogučiai.Todėl. Ai. kažką daryti. kad esame protingesni. . Mes esame žmogučiai. aiškino Ai. Mes galime rasti išeitį.Priklauso kas? . Galbūt ir mums vertėtų pasikeisti ir pradėti elgtis kažkaip kitaip.negalėjo suprasti Oi. . bet šiuo metu neatrodo.nesuprato Oi.Ai bandė įtikinti draugą.O gal laikas būtų liautis svarsčius ir pabandy­ ti paieškoti naujo Sūrio.sutiko Oi.Daryti ką? Kodėl mes turėtume keistis? . kad jis mums priklauso.Todėl. .į aplinką. Viskas keičiasi. Mes ypatingi. . .pasiūlė Oi. .ne­ sutiko Ai. kad iš to gudrumo turė­ tume daug naudos. kad tai įvyko ne dėl mūsų kaltės. . -Kodėl? .Žinau.Priklauso mūsų Sūris.

Jie negalvojo apie nieką kitą. Jie rado tai. Šniukšt ir Grei­ tai buvo toli pažengę. . Peliukai net sucypė iš džiaugsmo. ko ieškojo: didžiules Sūrio atsargas. Jie negalėjo patikėti savo akimis: dar niekada nebuvo matę tokios begales Sūrio.Na jau ne. Alkani ir pikti jie pradėjo kaltinti vienas kitą dėl nelaimės. T u o pat metu Ai ir Oi vis dar buvo ankstesnia­ me Sūrio Sandėlyje S ir aptarinėjo susidariusią pa­ dėtį.pirmiausiai turiu išsiaiškinti čia viską iki galo. Ilgai jie neužtiko nieko naujo.. Dabar juos jau iš tiesų slėgė Sūrio neturėji­ mas. Kol Ai ir Oi sprendė ką daryti.nesutiko Ai. ar jiems 35 . Kartas n u o karto Oi prisimindavo draugus pe­ liukus Šniukšt bei Greitai ir pamąstydavo. išskyrus naujo Sūrio paieškas. . pakeliui užsukdami ir apžiūrėdami kiek­ vieną pasitaikiusį Sūrio Sandėlį. Jie vis toliau ir giliau judėjo labirintu. kol pagaliau pa­ teko į dar nematyta ir nebūtą labirinto dalį: Sūrio Sandėlį N.

Be to. nelauktai sušuko Oi. kad būtų ir jam neblogai išlįsti į labirintą ir pasileisti į rizikingą Sūrio paieškos kelionę. Čia patogu. . manęs nebedomina nuotykiai. Tačiau žinojo. Tą aš žinau tikrai. O tu? 36 . . aš nenoriu pasiklys­ ti ir apsijuokti. . . .man čia patinka. naujai su­ rastu Sūriu. ten labai pavo­ jinga. kad jiems nelengva.Aš tam per senas.praradęs kantrybę. . . Kuo aiškiau Oi regėjo save beragaujantį Nau­ ją Sūrį. —Visiškai ne.Eime! . tuo labiau jis troško išvykti iš Sūrio San­ dėlio S. kad sunkumai ilgai netruks. Jis net pagalvodavo. nes labirinto keliai buvo ne rožėmis kloti. — pasipriešino Ai.pavyko rasti sūrį. Oi net pajuto Naujo Švie­ žutėlio Sūrio skonį.ramiai tarė Ai.be to.mes ne kartą esame ten buvę ir galime tai dar kartą padaryti. . Kartais Oi savo vaizduotėje net matė Šniukšt ir Greitai jau besimėgaujančius šviežiu.Ne.paprieštaravo Oi. Neabejojo.

kad nieko baisaus neįvyko. nerasdavo ten jokio Sūrio. Žmogučiai bandė neigti susidariusią padėtį. Ir taip diena is dienos. Taigi kiekvieną dieną žmogučiai darė tą. aišku. o jo ryžtas surasti Naują Sūrį visiškai iš­ blėso. 37 . Jų gyvenimas nesikeitė. nusivylę ir pikti partipendavo namo. Ta­ čiau Ai ir Oi vis sunkiau užmigdavo. jei mes labiau pasistengsime. kur ga­ lima buvo pailsėti ir atgauti prarastas jėgas. ką da­ rę: eidavo į Sūrio Sandėlį S.Po tokių draugo žodžių Oi vėl apėmė abejonės ir baimė. ko gero.ramino save it bi­ čiulį Ai. Nak­ timis jie sapnuodavo košmarus apie Naujo Sūrio radimą.Žinai. Sūris. Gal jį paprasčiausiai pa­ slėpė kur nors anapus sienos. kažkur visiškai žalia. Kiekvieną rytą Ai ir Oi ėjo į Sūrio Sandėlį S ir laukė ten. Namai jau nebebuvo ta maloni vietelė. jų jėgos vis seko ir jie darėsi vis piktesni ir piktesni. . tai pa­ matysime. .

t u o mažiau liks galimybių rasti Sūrį. Oi pradėjo suprasti skirtumą tarp beprasmės veiklos ir veiklos. . Dabar badas ir nervinė įtampa visiškai išsekino žmogučius. dirbo ilgiau ir atkakliau. Taigi kitą dieną jie pradėjo darbą anksčiau. Ai laikė kaltą. 38 . Oi labai norėjo tuo tikėti. bet jokio Sū­ rio ten nebuvo. Deja. . jie iškišo galvas.Kitą dieną Ai ir Oi atsinešė įrankius.Galbūt m u m s reikia tik sėdėti ir laukti. Mažieji žmogučiai nusivylė. Bet Sūris taip ir neatsirado. bet vis dar tikėjo. Oi pavargo nuo laukimo. Iškalę skylę. vietoj Sūrio sienoje žiojėjo didžiu­ lė skyle. kad kuo ilgiau jie sėdės sudėję rankas. . Kiekvieną dieną jis eidavo namo pailsėti ir kitą rytą kartu su Ai neno­ riai grįždavo į Sūrio Sandėlį S.juk anksčiau ar vėliau jie turės padėti sūrį atgal į vietą. o Oi plaktuku bandė iškalti skylę Sandėlio sienoje. duodančius vaisius. Jis pradėjo suprasti.pa­ siūlė Ai. kad taip jiems pavyks išspręsti problemą.

Oi. kol sugrąžins mūsų Sūrį? 39 . Galiausiai vieną dieną Oi pradėjo juoktis iš sa­ vęs: . nes kai rado dau­ gybę Sūrio Sandėlyje S. kad jie buvo beprarandą laiko nuo­ voką. Stebėdamas. be to. Jis paklausė Ai. kad viso to jiems nie­ kada neprireiks. cik pažiūrėk į save. neturėjo nė menkiausio supratimo. O i . ar ne? Kodėl tu nenori palaukti čia kartu su manimi.Oi suprato. Bet Oi negalėjo nesijuokti iš savo kvailumo. kur jie padėjo savo sportbačius. kodėl reikalai negerėja.Tu juk nesiruoši vėl bėgti į labirintą. Žmogučiai ilgai negalėjo jų rasti. Jei ne­ būtų taip skaudu. Tu nieko naujo nedarai ir stebiesi. nes jis žinojo. manydami. Ai paklausė: . būtų juokinga. į ką jį pavertė baimė. kad pasiklys. Mintis vėl išbėgti į labirintą visiškai neviliojo Oi. kur būtų galima ieškoti Sū­ rio. jie savo sportinę aprangą kažkur paslėpė. kaip jo draugas ruošėsi žygiui. supratęs ir pamatęs.

čia ar labirinte?" Mintyse bandė įsivaizduoti save vėl lai­ mingą ir su šypsena veide lakstantį labirintu. bet dabar tvirtai žinau. . kaip baimė ir abejonės grįžta..Nežinau. nebėra jokio Sūrio? O jei ir yra.aiškino draugui Oi.Todėl. ateisiančius su Sūriu.anksčiau aš net nenorėjau to suprasti. labirinte. kad niekada čia nesulauksime savojo Sūrio. Tai buvo Vakarykštis Sūris. . Jis sukaupė visą savyje liku­ sią drąsą. 40 . jei tu jo nerasi? . tačiau labai maloniai nuteikė. Jis ir pats ne kartą uždavinėjo sau tuos klausimus ir dabar pa­ juto. N o r s toks paveikslas ir nustebino jį.atsakė Oi. Tačiau Ai nenorėjo nusileisti: . Tada paklausė savęs: „Kur daugiau galimybių rasti Sūrį . bet dabar žmogutis labiau tikėjo savimi bei savo jėgomis. kas bus. kad to paprasčiausiai nebus. ir pagaliau aiškiai pamatė save jau radusį Sūrį bei visus kitus nuostabius dalykus. . o dabar laikas ieškoti Naujo Sūrio. Oi vėl regėjo save pasiklydusį labirinte.O jeigu ten.

Staiga jis išgirdo Ai jam kažką sakant. Oi tarė savo draugui: . T o k s jau gyvenimas! Jis eina pirmyn ir keičiasi. kas paža­ dino Oi iš svajonių. kaip anksčiau.Pasistengė įtempti savo vaizduote ir mintyse nu­ piešė kiek tik įmanoma tikresnį reginį su labai tik­ roviškomis smulkmenomis: jis randa ir skanauja Naują Sūrį. Tai sakydamas Oi pažvelgė į išsekusį savo drau­ gužį ir dar kartą pabandė jam įkrėsti sveiko proto. ir. po to amerikietiškus Sūrius ir itališką mozzarellą ir nuostabiai minkštą prancūzišką Camembertą.Kartais. Oi regėjo save valgantį šveicarišką sūrį su dide­ lėmis skylutėmis.. vienas iš tokių atvejų. po to ryškiai geltoną Cheddar. Ai. viskas pasikeičia ir niekada nebe­ bus taip.. 41 . Mes turime eiti koja kojon su gyveni­ mu.. Dabar. atrodo. ir jis suprato vis tebeesąs Sū­ rio Sandėlyje S. tačiau Ai baimė virto pykčiu ir jis visiškai nenorė­ jo nieko klausytis..

norė­ damas priversti Ai nusišypsoti. pralinksmėti ir iš­ siruošti su juo į Naujo Sūrio paieškas. Ir kaip buvo įpratęs. kaip juokingai ir kvailai jie abu atrodė. jis netgi galėjo juok­ tis iš savęs. Bet Ai net nežvilgtelėjo į tą pusę. Ten buvo parašyta: 42 . tačiau jis negalėjo nesijuokti iš to.Laikas į LABIRINTĄ! Ai nesijuokė ir nieko neatsakė. nupiešė netgi sūrį. kad Ai jį gerai apmąs­ tys. tuo la­ biau įžeisti draugą.Oi visiškai nenorėjo būti nemandagus. kaip grįžta ankstesnės jėgos. Oi sušuko: . kad jis galės judėti pirmyn. Nusprendęs vėl sugrįžti į labirintą. Tai reiškė. Oi nedideliu aštriabriauniu akmenuku išbraižė ant sienos užrašą ir tikėjosi. Oi pajuto.

Jei nepriimsi permainų. . tu išnyksi.

kad Ai vis dar klau­ sė: „Kurgi dingo mano Sūris?". Jis žinojo. Jis pajuto. kurią ką tik paliko. Jis mąstė apie savo elgesį. kad tokios mintys jį ir pražudė. Žengęs keletą žingsnių labirintu. traukė jį atgal.Pabaigęs rašyti Oi iškišo savo galvelę į labirintą ir įsispoksojo. kad labirinte gali nebūti jokio Sūrio arba jis jo nesugebės rasti. atvedusį jį į tokią besūrę padėtį. kaip gerai pažįstama teritorija. Dabar Oi suprato. kad anksčiau neišėjo ieškoti Sūrio. Oi nusišypsojo. bet Oi dabar jau gailėjosi. Juk anksčiau jis manė. Oi pradėjo nerimauti ir abejoti savo noru kla­ joti labirintu. Sienoje jis išbraižė sakinį ir kurį lai­ ką atidžiai žiūrėjo į jį: 44 . Oi atsisuko į tą patogią ir saugią vietelę. nors kurį laiką jis ten nerado nė kruopelytės Sūrio.

Ką darytum. jei nebijotum? .

Oi nebebuvo toks vikrus ir judėti labi­ rintu buvo žymiai sunkiau negu anksčiau. kad dabar jautėsi visiš­ kai prastai. kad bus per ilgai užsisėdėjęs Sūrio Sandėlyje S. Oi nusišypsojo. Bet labai dažnai baimė būna to­ kia stipri. tai tokie nuogąstavimai pastūmėja veikti. Jei pradedi bijoti. pasitaikius galimybei. Taigi giliai įkvėpęs Oi pasuko labirinto link ir lėtai ristele pasileido į nežinomybę.Jis galvojo apie tai. Jis taip ilgai buvo nevalgęs Sūrio. Jis taip 46 . kad ji sukausto tave ir neleidžia veikti. kad geriau vėliau nei niekada. jei nieko nedarysi. Ieškodamas kelio iš pradžių Oi jaudinosi. bet jų užtekdavo neilgam. kad kartais nuogąstavimai gali būti naudingi. Dabar Oi tvirtai nusprendė. kad viskas gali pablo­ gėti. Keletą dienų Oi šen bei ten vis rasdavo Sūrio trupinėlių. Tada pagalvojęs. Tai pa­ lengvins gyvenimą. jis kaip galima anksčiau paliks patogią zoną ir greičiau prisitaikys prie permainų. Suprato. kad kitą kartą.

Oi pagalvodavo. vienas atgal. Laikui bėgant Oi pradėjo abejoti galimybe su­ rasti Naują Sūrį. nors ir nebuvo taip baisu. yra geriau negu beprasmis laukimas Sūrio Sandėlyje S. kaip jam atrodė is pradžių.tikėjosi surasti daugiau Sūrio ir nunešti Ai. kad tai. kaip sunku tai bebūtų. Dabar jis pats kontroliavo padėtį. Atrodė. Oi ir vėl pasiklysdavo. Oi vis dar nesijautė pakankamai tvirtas ir pasi­ tikintis. kad labirintas buvo labai painus. kad padrąsintų jį išeiti į labirintą. 47 . Judėjimas pirmyn vyko labai lėtai: du žingsniai į priekį. kad bus suradęs teisingą ke­ lią. o ne papras­ čiausiai plaukė pasroviui. ką darė dabar. juk šiuo metu neturėjo nie­ ko. Jis turėjo pripažinti. tai tikras iššūkis. Taip. kai jis su Ai lakstė painiais labirinto koridoriais. Kai tik jį apimdavo abejonės. Kai tik atrodydavo. kad bus apžio­ jęs daugiau negu galėjo praryti. buvo nelengva. kad daug kas bus pasikeitę nuo to karto. ką galima būtų praryti. Jis net pagalvojo. O po to jis nusi­ juokė iš savo minties.

Oi pasitikės savo įgimtais instinktais. Dabar jau Oi pasidarė aišku. Jis sustojo valandėlei atsipūsti ir užrašė ant La­ birinto sienos: 48 . kas jų laukė ateityje. tai ir jis gali! Vėliau prisimindamas praeities įvykius Oi su­ prato. kad pokyčiai ne­ būtų užklupę jų netikėtai. kad jei bū­ tų norėjęs. Žmogutis nusprendė nuo šiol būti budresnis. Permainos neužklups jo netikėtai. kad Sūris iš Sandėlio S nedingo per vieną naktį. Jis turėjo pripažinti.O po to netgi p r i m i n ė sau. kaip jie anksčiau manė. Galbūt pelėsis jau buvo pradėjęs augti. ir jei jie būtų tikėjęsi permainų. jei jis būtų stebėjęs. kad jei Šniukšt ir Greitai galėjo tą padaryti. kurie ir padės jam užuosti at­ einančius pokyčius bei leis jiems pasiruošti. o jie net ir to nepastebėjo. ir pats Sūris senėjo bei darė­ si nebe toks skanus. Galbūt būtent taip ir elgėsi Šniukšt bei Greitai. kas vyksta aplinkui. būtų galėjęs pastebėti ir suprasti. bet to nenorėjo. Sūrio atsargos seko ten po truputį. be to.

kada jis sensta. .Dažnai uostyk sūrį ir suprasi.

ko bijojo. „Šis tuštumos jausmas apima mane gana daž­ niu". atro­ dė. jis bent jau nebūtų vienas. kad jau bus nugalėjęs savo baimes. jei nebijotum. būdamas visiš­ kai nusilpęs. Oi ne­ suprato. kad bijo eiti vienas. ir pradėjo bijoti. kad baimės ir nerimas stabdė jo judėjimą pirmyn. Įėjus į vidų jam teko nusivilti. tačiau tas jausmas apimdavo jį žymiai dažniau. Oi galų gale užtiko didžiulį Sūrio Sandėlį. po ilgų bevaisių pastangų.pamanė Oi. 50 . nes sandelis buvo visiškai tuščias." Oi manė. kad jis pasiduotų. nedaug betrūko. nei jis norėjo sau tai pripažinti. kad pasiklydo. . Žmogutis net gerai nesuprato. Oi norėjo apsisukti ir grįžti atgal į Sūrio Sandėlį S. jog neišgyvens. kuris atro­ dė daug žadantis. jis žinojo. Jei jam pasisektų surasti kelią atgal pas Ai.Šiek tiek vėliau. nors dabar. Bet po to Oi ir vėl uždavė sau tą patį klausimą: itKą darytum. Jį apėmė nusivylimas ir. Oi buvo beprarandąs savo fizines jėgas. Jis žino­ jo.

Tai buvo tada. Oi pradėjo rašyti ant sienos. ar vis dar sėdi sukaustytas baimes. kad pa­ lieka žinutę sau ir.Oi pagalvojo apie Ai: ar jo bičiuliui pavyko nu­ galėti savo abejones bei nerimą ir ar pajudėjo pir­ myn. Po to Oi atsiminė savo geriausius laikus. kai jis ėjo į priekį. kaip tikėjosi. paskui jį einan­ čiam draugui: 51 . žinodamas.

Tiktai judėjimas nauja kryptimi padeda rasti sūrį. .

Savo nuostabai Oi jautėsi vis geriau ir geriau.tykantys pavojai? Ir Oi pra­ dėjo įsivaizduoti visokius baisiausius dalykus. Labai greitai jis suprato. Žmogutis suprato. Taigi Oi pasielgė taip. — "Juk aš vis dar neradau Sūrio ir nežinau. kad baimė stabdo jį ir dar labiau sunkina padėtį. tarsi visai nebijotų: paju­ dėjo nauja Kryptimi. kas buvo priešaky. kodėl jautėsi pakylėtas. „Kodėl aš taip gerai jaučiuosi?". kur ei­ nu". Tai jo judėjimas pirmyn ir pasitikėji­ mas tuo. Kas laukia jo priešakyje? Tuštu­ ma? Ar dar blogiau . kas jo laukia. Dabar pradėjęs bėgti tamsiu koridoriumi Oi netgi sugebėjo šypsotis.stebėjosi O i . nors Oi tiksliai ir ne­ žinojo.Oi Žvilgtelėjo j tamsų koridorių ir pajuto. kaip baimė kausto jį. . kas skatino jį. Mažasis žmogutis dar ge­ rai nesuprato. bet po truputį jam darėsi aišku. O po to pasijuokė iš savęs. Oi valandėlei stabtelėjo ir užraše ant sienos: 53 . kad vos nenumirė iš baimes.

.Nugalėjęs baimę jautiesi laisvas.

nuo Cheddaro iki Brie. Oi giliai įkvėpė ir pajuto jėgų antplūdį. kad baimes nugalėjimas buvo toks svarbus. kad suras Sūrį.dabar Oi suprato. Po to Oi įsivaizdavo. Žmogutis netgi pajuto toje labirinto dalyje pu­ čiant lengvą gaivinantį vėjelį. su kokiu malonumu jis mėgaujasi nuostabiais sū­ rių skoniais. Jis regėjo save val­ gantį tuos sūrius ir tas vaizdas sukėlė mažajam ieš­ kotojui didžiulį malonumą. kad gali būti taip gera. tuo tikroviškiau visa tai atrodė. Norėdamas save dar labiau paskatinti. Jau seniai Oi nesijauti taip puikiai. Jis užrašė: 55 . Kuo aiškiau Oi matė save besimėgaujantį Sū­ riu. Oi min­ tyse pradėjo kurti paveikslą. Jis matė save patogiai įsiraižiusį ant didžiulės krūvos savo mėgstamo Sū­ rio . Anksčiau jis netgi neįsivaiz­ davo. o judėjimas pirmyn išlaisvino. Jis beveik buvo užmiršęs. kad baimė laikė jį įkalinusi. Dabar žmo­ gutis jau tvirtai tikėjo.

net jeigu jis dar ir nerastas.Aiškus naujojo sūrio vaizdas. skatina ieškoti sūrio. .

Dideliam savo nusivylimui jis pamatė. kad vėliau galėtų pa­ sidalyti su Ai. Su dideliu jauduliu Oi įžengė į Sūrio Sandėlį. ką gero duos jam paieškos. ir nepa­ miršo keleto įsidėti į kišenę. o apie tai.Dabar Oi mąstė ne apie tai. Jis stebėjosi. Netrukus Oi pastebėjo Sūrio Sandėlį ir.klausė žmo­ gutis savęs. kokius tik rado. Tai buvo kažkokios ypatingos rūšies sūris. Kažkas ten jau pabuvojo ir tik maži Sūrio trupinėliai bylojo apie čia buvusį Sūrį. . kaip jėgos sugrįžta. kodėl taip ilgai tikėjo. pamatęs nedidelius Sūrio gabalėlius prie įėjimo. „Kodėl nesupratau to anksčiau?" . Oi paragavo: sūrio gabaliukai buvo nepaprastai skanūs. ką jis praras. ko­ kio jis dar niekada neragavo. Ir nuskuodė labirintu su dar didesne energija ir azartu. kad permai­ nos atneša blogį. kad sandė­ lis buvo tuščias. Žmogutis su­ graužė visus trupinėlius. labai apsidžiaugė. Dabar Oi suprato. Jis pajuto. kad permai­ nos gali būti labai naudingos.

ar Ai buvo pasiruošęs prisijungti. Oi stabtelėjo ir nu­ sprendė užrašyti: 58 . Žengęs keletą žingsnių atgal. Žmogutis nusprendė sugrįžti ir pažiūrėti.Oi suprato. jis tikrai būtų radęs daug daug Sū­ rio. kad jeigu būtų paskubėjęs ir atėjęs čia anksčiau.

Kuo greičiau paleisi seną sūrį. tuo greičiau surasi naują. .

Oi pasiūlė savo draugužiui Naujojo Sū­ rio trupinėlius. prie ko buvau pripratęs. kad ne tik Sūris suteikia jam laimę ir džiaugsmą. Oi nusivylęs papurtė savo mažą galvelę ir vienas pasileido į paieškas. kad nugalėjo savo baimę. Oi jau­ tėsi laimingas. kad man patiks Naujasis Sūris. Jam pati­ ko tai. Oi pasiilgo savo draugo. ką dabar darė. Jis padėkojo draugui už jo vaišingumą ir paaiš­ kino: „Nemanau. 60 . kol negausiu to. Oi rado ten tebelau­ kiantį Ai. bet šis atsisakė.Grįžęs į Sūrio Sandėlį S. kur buvo prieš tai nubėgęs labirintu. ko noriu". bet jam labai patiko jo atradimai. Pasiekęs tolimiausią tašką. Net dar neradęs Sūrio. Aš noriu savo ankstesnio Sūrio ir nesikeisiu. drąsusis žmogutis suprato. Tai ne tai.

Dabar žmogutis suprato. Jis netgi jautė. ko ieš­ kojo. ko ieško. negu būdamas Sūrio Sandėlyje S be Sūrio. Ir su šypsena veide Oi pradėjo rašyti: 61 .Tokios mintys suteikė jėgų ir Oi jautėsi daug stipresnis dabar. Vien tik supratimas to. Anksčiau ar vėliau Oi būtinai suras tai. kad jau surado tai. ir ėjimas nauja k r y p t i m i ska­ tino Oi bei teikė energijos. kad neleido bai­ mei sustabdyti savęs. kad tai tik laiko klausi­ mas.

Saugiau ieškoti labirinte negu sėdėti be sūrio. .

yra baisesnė už tai. Oi mąstymas pasi­ keitė. Anksčiau Oi bijojo. Baimė. kuria. kad net nenorėjo pradėti jo ieškoti. kad Sūris niekur nedings ir niekas nepasikeis. 63 . kad tai. tikrovėje nie­ kada nebūna taip baisu. ko bijai. kas egzistuoja tik­ rovėje. Dabar mažasis ieškotojas ti­ kėjosi rasti daugiau. tu kaupi sa­ vo mintyse. o ir pačios paieškos teikė jam malonumo.Oi ir vėl suprato. Prieš tai Oi dau­ giau mastė apie blogus dalykus negu apie gerus. Tačiau tik pradėjęs pa­ ieškas Oi rasdavo pakankamai Sūrio savo gyvybei ir jėgoms palaikyti. Bet palikus Sūrio Sandėlį S. Anksčiau žmogutis manė. Jo ankstesnįjį mastymą temdė baimės ir neri­ mo debesys. Jis taip bijojo nerasti Naujojo Sūrio. kad Sūrio ilgam neužteks ar kad jie neras Sūrio.

Oi stabtelėjo ir užrašė: 64 . nepaisant to. Supratęs.Dabar jis suprato. Permainos gali užklupti netikėtai ir priblokš­ ti tave tiktai tuo atveju. kad nuolatinės permainos tai natūralus procesas. tikiesi tu jų ar ne. jei nesitiki jų ir nesiruoši pokyčiams. kad jo įsitikinimai ir požiūris smar­ kiai pasikeitė.

.Senos pažiūros nepadeda rasti naujo sūrio.

Oi vis dar nerado Naujo Sūrio. Viskas priklauso nuo to. Dabar žmogučiui pasidarė aišku. kad naujos mintys skatino jį elgtis kitaip. Jis ir vėl užrašė ant sienos: 66 . ir todėl prie­ šiniesi jiems. kad pokyčiai padės rasei Naują Sūrį. bet bėgdamas labirintu jis mastė apie naujai išmoktus dalykus. Oi suprato. ir pasiruošti jiems. kuo pasirenki tikėti. Arba gali tikėti. Gali manyti. kad pokyčiai pakenks. Tuščiame Sūrio San­ dėlyje Oi taip nesielgė. kad pakeitęs požiūrį. pakeitė ir el­ gesį.

Supratęs. tu pakeisi kryptį. . kad gali rasti naują sūrį ir mėgautis juo.

Oi suprato, kad dabar būtų sveikesnis ir stip­ resnis, jei be dvejonių būtų priėmęs pokyčius ir anksčiau palikęs Sūrio Sandėlį S. Jei būtų anks­ čiau priėmęs iššūkį rasti Naują Sūrį, dabar jaustųsi geriau tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Galbūt jau bū­ tų radęs Naują Sūrį, jei būtų ruošęsis permainoms, O ne švaistęs laiką ignoruodamas jas. Žmogutis ir vėl savo vaizduotėje piešė save val­ gantį ir besimėgaujantį Nauju Sūriu. Sutelkęs vi­ sas jėgas Oi nusprendė apieškoti naujas labirinto vietoves. Šen bei ten rasti Sūrio trupinėliai palai­ kė jo jėgas ir pasitikėjimą savimi. Mąstydamas apie nueitą kelią, Oi džiaugėsi, kad visą laiką palikinėjo užrašus ant sienų. Jis tikėjo, kad tie užrašai padės Ai sekti paskui jį, jei tik šis pasiryš palikti tuščią sandėlį. Oi tikėjo einąs teisinga kryptimi. Jis buvo įsitikinęs, kad užrašai ant sienų padės Ai surasti jį. Žmogutis užrašė ant sienos tai, apie ką taip il­ gai mąstė:

68

Pastebėjęs mažus pokyčius lengviau prisitaikysi prie ateityje laukiančių didelių pokyčių.

Dabar Oi jau buvo visiškai atsisakęs praeities ir taikėsi tik prie dabarties. Jis dar sparčiau it atkakliau judėjo labirintu, ir štai, ilgai nelaukus, tai įvyko. Kai jau atrodė, kad labirinte išbuvo visą amži­ nybę, jo kelionė, ar bent šioji kelionės dalis, bai­ gėsi staigiai ir sėkmingai. Užsukęs už ilgo ir niūraus koridoriaus kampo, Oi surado Nauja. Sūrį Sūrio Sandėlyje N! Įėjęs į vidų, žmogutis buvo maloniai apstulbin­ tas ten pamatyto vaizdo. Iki pat lubų stūksojo di­ džiulės dar nematyto ir neragauto Sūrio krūvos. Iš pradžių Oi netgi nesuprato, ar tai, ką jis regi, yra tikra, ar tai tik jo vaizduotėje, bet po to paste­ bėjo savo senuosius bičiulius Šniukši ir Greitai. Šniukšt sveikindamasis linktelėjo galvą, o Grei­ tai pamojavo savo letenėle. Iš jų storų pilvelių ga­ lėjai spręsti, kad jie čia buvo jau gana ilgai.

70

Po to Oi garsiai nusijuokė ir suvokė. Taigi kas privertė jį keistis? Ar tai buvo baimė. buvo įsikibęs į Seno. ir visu kūnu pasinėrė į Sūrio krū­ vą. Pasisotinęs Oi iškėlė gabalėlį šviežio Sūrio ir sušuko: „Tegyvuoja permainos!' Mėgaudamasis Nauju Sūriu Oi mastė apie tą. kad numirs iš bado? Nusišypsojo supratęs. ką išmoko. Jis suprato. surišo batų raištelius ir pa­ sikabino juos sau ant kaklo.Oi greitai pasisveikino su jais ir po truputį atsi­ kando visų savo mėgstamiausių Sūrių. Žmogutis suprato. kad jis pra­ dėjo keistis. kad baimindamasis poky­ čių. jau nebeegzistuojančio Sūrio iliuziją. kad greičiausias būdas keistis yra juoktis iš savo paties kvailysčių tai padeda jų atsikratyti ir judėti pirmyn. Po to jis nusispyrė sportbačius. Šniukšt ir Greitai nusijuokė. juk kada nors gali ir vėl jų prireikti. kai tik išmoko pasijuokti iš savo klaidų ir nesėkmių. kad tai irgi pastūmėjo jį veikti. 71 .

Oi žinojo, kad daug išmoko iš savo draugų pe­ liukų Šniukšt ir Greitai. Jų požiūris į gyvenimą labai paprastas. Jie neeikvoja laiko apmąstymams ir giliai analizei. Pasikeitus situacijai, kai Sūris din­ go, peliukai patys pasikeitė ir pajudėjo paskui Sū­ rį. Jis ilgam prisimins Šią mintį. Oi nuostabus protas padėjo jam geriau atlikti tai, ką maži žmogučiai mokėjo geriau nei peliukai. Jis sugebėjo mintyse regėti save - sukurti netgi labai tikrovišką vaizdą - atrandantį kažką geres¬ nio, daug geresnio. Jis mąstė apie praeityje padarytas klaidas, nes nenorėjo, kad ateityje jos pasikartotų. Dabar Oi suprato, kad galima išmokti priimti pokyčius: • Reikėtų paprasčiau žvelgti į gyvenimą, būti lankstesniam ir sparčiau judėti. • Nereikia komplikuoti padėties ir leisti baimei užvaldyti proto. • Reikėtų laiku pastebėti mažus pokyčius ir geriau pasiruošti didelėms permainoms.

72

Oi suprato, kad reikia greičiau ir sparčiau prisi­ taikyti prie pokyčių, nes neprisitaikius laiku gali­ ma visiškai nebesugebėti prie permainų prisitai­ kyti. Žmogutis turėjo pripažinti, kad didžiausias per­ mainų stabdys esi tu pats ir kad niekas nesikeis, kol pats nepradėsi keistis. Svarbiausia, kad Oi suprato, jog visada egzis­ tuoja Naujas Sūris, nesvarbu, ar supranti tai, ar ne. Ir tu būtinai jį surasi, kai tik nugalėsi savo bai­ mę ir paieškos pradės teikti malonumą. Dabar drąsusis žmogutis žinojo, kad kartais bai­ mė gali būti naudinga, nes apsaugo n u o pavojų. Tačiau Oi pripažino, kad dauguma jo baimių bu­ vo nepagrįstos ir trukdė jam keistis. Nors jam permainos ir suteikė nemažai rūpes­ čių, tačiau dabar Oi pripažino, kad jos buvo būti­ nos; tik iš pradžių permainos atrodė kaip nelai­ mė. Jų dėka Oi pavyko rasti geresnį Sūrį. Dėl permainų atsiskleidė gerosios Oi būdo sa­ vybės, kurių jis net neįtarė turįs.

73

Mąstydamas apie tą, ką išmoko, Oi negalėjo ne­ galvoti apie savo bičiulį Ai. Jam buvo labai įdo­ mu, ar Ai bus perskaitęs jo užrašus ant labirinto sienų. Ar jis pasiryžo palikti šiltą vietelę ir pajudėti pir­ myn? Ar jis išdrįso įžengti į labirintą ir ieškoti lai­ mės? Ar Ai vis dar aikčiojo ir nenorėjo keistis? Oi pamanė, kad galbūt vertėtų sugrįžti į Sūrio Sandėlį S, jei tik jam pavyktų surasti kelią atgal, ir dar kartą pabandyti paaiškinti Ai, kaip surasti iš­ eitį iš susidariusios padėties. Bet Oi atsiminė, kad jau ne kartą nesėkmingai bandė priversti savo bi­ čiulį keistis. Ai pats turėjo išbristi iš tos padėties, nugalėti savo baimę bei nerimą ir palikti tą saugią vietelę. Niekas kitas negali už jį to padaryti ar įkalbėti pa­ sikeisti. Ai pats turi suprasti, kokios svarbios per­ mainos.

74

kad yra palikęs užtektinai nuorodų savo draugui ir kad Ai galėtų surasti kelią čia.savo pastebėjimus: 75 .Oi žinojo. o jo vidu­ je . Oi priėjo prie didžiausios Sūrio Sandėlio S sie­ nos ir užrašė svarbiausius dalykus. kuriuos išmo­ ko. Jis netgi nupiešė didelį sūrio gabalą. jei tik perskaitytų užrašus ant sienų.

tuo greičiau surasi Nauja . kad Sūris bus perkeltas kitur Kontroliuok permainas Dažniau uostyk Sūrį ir suprasi. kada jis pradeda gesti Greitai prisitaikyk prie permainų Kuo greičiau paleisi Seną Sūrį.UŽRAŠAS A N T S I E N O S Kartais viskas keičiasi Kažkas paima Sūrį ir padeda jį kitur Reikia tikėtis permainų į Ir būti pasiruošusiam.

UŽRAŠAS A N T S I E N O S Keisk ir keiskis Judėk kariu su Sūriu Džiaukis permainomis! Džiaukis nuotykiais ir mėgaukis Nauju Sūriu Skoniu Buk pasiruošęs staigiems pokyčiams ir mėgaukis jais Sūris niekada neliks toje pačioje vietoje .

Gal tai Ai? Štai. Garsas vis stiprėjo ir jis suprato.Oi suprato daug pasiekęs ir toli nuėjęs nuo to laiko. tačiau pui­ kiai žinojo. Jis stengėsi. Oi kiekvieną dieną išbėgdavo pasižvalgyti po labirintą ir patyrinėti aplinką. Jis suprato. kaip ir daugelį kartų prieš tai. Ir staiga Oi išgirdo kažkokį garsą. kad ir vėl lengvai gali nuslysti žemyn. kad šį kartą permainos neužkluptų jo netikėtai. kai paliko Ai Sūrio Sandėlyje S.. kad kaž­ kas artinasi. jei tik per daug atsipalaiduos. jis jau turėtų pasirodyti iš už kampo. kad geriau iš­ tyrinėti naujas galimybes negu užsidaryti saugioje vietoje. Nors dabar ir turėjo nemažas Sūrio atsargas. 78 . Oi net sukalbėjo trumpą maldelę ir tikėjosi.. kad pagaliau jo bičiulis sugebėjo. sklindantį is labirinto. Taigi kiekvieną die­ ną jis kruopščiai tikrino Sandėlyje N esančio Sū­ rio kokybę.

.. Ar tik nauja pradžia? .Judėti paskui sūrį ir mėgautis tuo! Pabaiga.

.

Gal susirinkime vėliau ir aptarkime šią isto¬ riją: Daugumai pritarus jie susitarė susirinkti vėliau prieš pat vakarienę.APTARIMAS Šiek tiek vėliau tą pačią dieną Pabaigęs savo pasakojimą. Po to Angelą paklausė visų: -Taigi kas jūs esate tame pasakojime? Šniukšt. Nathanas paklausė draugų: . Tą vakarą susirinkę viešbučio svetainėje jie juo­ kavo apie savojo „Sūrio" radimą ir juokais įsivaiz­ davo save labirinte. Keletas iš jų padėkojo jam ir pasakė. kad apsaky­ mas jiems daug davė. Ai ar Oi? Carlosas pradėjo pirmas: 81 . Greitai. Michaelis apsidairė į jį žvelgė besišypsantys draugų veidai.

žinoma. nes nepradėjau skubiai veikti. aš net nenorėjau matyti pokyčių.nusijuokė Mi­ chaelis. Tiesą sakant. kuris ir toliau norėjo sė­ dėti gerai žinomoje aplinkoje. ypač su manimi. kai nemaloniai susidūriau su permai­ nomis.Sakykim.Ką. bičiuli? . nes neuostinėjau situa­ cijos ir nemačiau pokyčių. kuris mokykloje buvo artimiausias Carloso draugas ir kuriam atrodė. Ir. Michaelis.atsakė Carlosai. Nebuvau Šniukšt. . buvai atleistas iš darbo? . kad paprasčiausiai nenorėjau leistis į Naujo Sūrio paieškas. 82 . . Maniau. kad pokyčiai ne­ turėjo vykti. kad tarsi tik va­ kar būtų baigę mokyklą.Netikėtos permainos darbe.Atsimenu laikus dar prieš man pradedant verslą spor­ to prekėmis. Galbūt bu­ vau labiau panašus j Ai. Taigi tuo metu jau­ čiausi labai prislėgtas. nebuvau Greitai. paklausė: -Apie ką tu. juo labiau priimti jų ir taikytis prie pasikeitimų. .

nes nemanė turįs keistis.A i primena man vieną iš draugų. kurį skyriaus panaikinimas visiškai pribloškė. tačiau m a n o „Sū­ ris" net keletą kartų buvo atimtas iš manęs. ypač mano asmeniniame gyvenime. Ir dabar jam dar vis labai sunku prisitaikyti prie pokyčių. bet jis vi­ siškai nenorėjo to matyti. išskyrus Nathaną. bet pakalbėsime apie tai vėliau. Žmones perkėlinėjo į kitus skyrius. labiau atsipalaidavo ir taip pat pasipasakojo. kad visą laiką atsiras vieta žmogui. Visi. kuris tarnavo ka­ riuomenėje: . kai tai įvyko su manimi. Tačiau jis nenorėjo su tuo sutikti. netgi Frankas. nusijuokė. iki šiol tylėję. po truputį uždarinėjo. Skyrių.Kiti.Man taip pat atrodė labai neteisinga ir nesą­ žininga. kuris pasiruošęs keis­ tis. Mes visi bandėme padėti Frankui surasti kitų galimybių ir bandėme išaiškinti. 83 . Jessica irgi papasakojo apie save: . ku­ riame jis dirbo. Mano bičiulis buvo vienintelis.

. nes nesugebėjome pasijuokti iš savęs ir keisti to. 84 . kad Nathanui labai pasisekė. De­ ja. kuris metų me­ tas teiks pajamas. mes elgėmės kaip Ai.gaila.Kai mieste buvo pastatyta nauja didžiulė par­ duotuvė su nauja įranga ir žemomis kainomis. Mes ignoravome tai. Mes paprasčiausiai nepajėgūs konkuruoti su jais. mū­ sų parduotuvėlių tinklas neatlaikė konkurencijos.mes turime užda­ ryti daugumą savo parduotuvių. Mes turėtume pasimokyti iš Oi. užuot elgęsi kaip Šniukšt ir Grei­ tai. todėl dabar ir išgyvename sunkius laikus. . .visi patyrėme nemažai pokyčių. jog jo šei­ ­a turėjo patikimą ir saugų verslą. kas vyko aplink mus. Dabar suprantu.Gal tai ir yra esminis dalykas . ką darėme anksčiau.pasiteiravo Jessica. . Mes likome toje pačioje vietoje ir nenorėjome keistis. .pasakė jis. nes visi manė. nenorėjome matyti besiartinančių pokyčių sa­ vo versle. o dabar jau per vėlu .Kas atsitiko? . Didžioji dalis draugų buvo labai nustebę. kad mano šeima iki šiol negirdėjo pasakojimo apie Sūrį.

kad turime tik vieną sąžiningą žmo­ gų. sėkminga verslininkė. — kiek iš čia esan­ čių vis dar bijo pokyčių? Tačiau niekas neatsakė.Žinoma. .Aš taip pat mąsčiau apie šį pasakojimą. . kuri iki šiol labai mažai kalbėjo. kad ir pats nesuvokdavau.sutiko Michaelis. ką galėčiau padaryti. Tai prajuokino vi­ sus. tarė: . Gal­ vojau.tęsė ji. kad bijome. . Jau pirmą kartą išgirdus šį 85 .O gal pakelkime rankas? Visų nuostabai tik vienas žmogus pakėlė ranką.Laura. —Tiesiog įdomu.. kad tapčiau panašesnė į Oi ir kaip jis sugebėčiau pamatyti savo kvailystes bei pasijuokti iš jų. tada Laura pasiūlė: .atsakė Nathanas. . .Ką tat reiškia? .tęsė Laura.Neigimą. .galbūt jums labiau patiks kitas klau­ simas. kad kiti žmonės bijo pokyčių? Praktiškai visi pakėlė rankas. . Žinau. Kas mano. o po to pasikeisti ir elgtis ki­ taip.Atrodo.kartais mes net patys nesuprantame. .

Aš supratau. . Mes visi prieštaravome tam.Kodėl gi jūs prieštaravote? . 86 . tuo daugiau uždirbdavo par­ davėjas. kad tvirtai tikėjome. Prisimenu. kaip prieš keletą metų pardavinėjome enciklopedijų rinkinį.— kad pokyčiai vyksta visada ir visur.pasakojimą man labai patiko klausimas: „Ką da­ ryčiau. Vienas žmogus patarė mums sudėti visą informaciją į vie­ ną kompiuterio diską ir parduoti žymiai pigiau. ir būtų daug geriau.Todėl. jog mūsų verslo pagrindas buvo gerų pardavėjų komanda.. kad galėsime dar ilgai taip dirbti. jei ga­ lėčiau greitai prisitaikyti prie jų. taigi kuo aukštesnė buvo kaina. Mes sėkmingai vertėmės tuo ir manėme. .kalbėjo Jessica. jei nebijočiau?" . . Būtų lengviau informaciją keisti ir atnaujinti. Jų uždarbis buvo ne­ mažas procentas nuo parduotos sumos. užsii­ manti išnešiojama prekyba. išspausdintą dvidešimčia tomų.paklausė Nathanas. disko savikaina būtų daug mažesnė ir daugiau žmonių galėtų įpirkti šį diską.

sušuko Carlosas. Pa­ stebėjau. . kad senasis Sūris priklausė tik jums? . išskyrus Jessica. kad pats „Sūris" pamažu praranda gyvybę ir skonį. ir mūsų pardavi­ mai smarkiai nukrito. . . kad ne tiek svarbu. kada išmoko juoktis iš savęs.Mastydama apie tai. .Galbūt tai ir turėta omenyje. nusijuokė. Jie tiesiog nematė ir nesuprato. . ir mes įsikibę laikėmės jo. kiek svarbu. kaip Oi pasikeitė. Visi.paklausė Nathanas. kalbant apie Oi ir Ai pasipūtimą. Mes turime nemažai pro­ blemų.T a i g i jūs manėte. kad laikas buvo keisti tai.Taip.Laikas į labirintą! . atrodo. kad greitai liksiu be darbo. bet pasikeitė mūsų konkurentai. . .pridūrė Laura. kas įvyko. . kas anksčiau buvo taip veiksminga. aš supratau.tęsė Jessica.Labai sveika pasijuokti iš savęs.taigi mes nepasikeitėme. jog „kažkas paima Sūrį". .pasakė jai Carlosas.Būtent tai man labiausiai ir patiko šiame pa­ sakojime. .. 87 . Per daug jau rimtai aš priimu save.

Tokie žmonės serga dažniau ir sunkiau negu tie. kol pats gali keistis. Po to Nathanas tyliai. . . .Manau. kad Ai pasikeitė ir rado Naują Sūrį? . kurie paleidžia „Sūrį" ir juda į priekį.paprieštaravo Cory.atsakė Elaine. Galbūt mes patys galėtume perkelti savo Sūrį.kai kurie žmones niekada nesikeičia ir už tai jie brangiai už­ moka.Klausimas toks: „Ką mes turėtume paleisti ir kur mums judėti?" Kurį laiką visi tylėjo.O aš. Dabar manau.paklausė Angelą.Turiu pripažinti. kas darosi su panašiomis į mūsų parduotuvėmis kitose šalies dalyse. kad taip. kad tik jiems priklauso „Sūris". O jo netekę tampa aukomis ir dėl to kal­ tina kitus. . . kad mačiau. tarsi kalbėdamas su savi­ mi. tarė: . .. kad mums tai negresia. kad geriau patiems paskatinti po­ kyčius.Ar manote. Aš dažnai sutinku tokių žmonių medici­ nos praktikoje. bet vis tikėjausi. . Jie mano. 88 . ne.garsiai mąstė Nathanas. ir prisitaikyti prie po­ kyčių.

.prabi­ lo didysis klasės skeptikas Richardas.paklausė Frankas.Iš tiesų. .bet kaip tu ją panaudojai savo įmonėje? Draugai dar nežinojo. jei mes būtume par­ davę visas smulkias krautuvėles ir vietoj jų pastatę didelę šiuolaikišką parduotuvę. Neseniai išsiskyręs jis stengėsi savo darbą suderinti su rūpinimusi vaikais. bet dabar suprantu. . 89 .Man vis neduoda ramybes vienas klausimas: kaip mums sektųsi šiandien.vėl prabilo Laura. Noriu laikytis savo pagrindinių gyvenimo ver­ tybių.Galbūt Oi tai ir turėjo omenyje rašydamas „Mėgaukis nuotykiais ir judėk paskui sūrį".. tai puiki istorijėlė. kad kai kurie dalykai turi būti pasto­ vūs. kad būtų buvę daug geriau. . jei būčiau pajudėjęs paskui „Sūrį" daug anksčiau.Manau. . kad Richardas irgi turė­ jo sunkumų. Michaeli. .paaiškino Nat¬ hanas. . .Ką turi omenyje? .

. Oijus ir Aijus ir su visais jais reikia elgtis skirtingai. kas jie tokie mano esą šiame pasakojime. tuo pat metu su džiaugsmu priimti pokyčius tiek darbe.Ką gi tu padarei darbe? .pasakojo Michaelis. kurio galėtume siekti. kur lengvai ir greitai prisitaikoma prie per­ mainų. Jų darbas buvo nustatyti. 90 . Greitai.paklausė jo Nathanas. . Mūsų Šniukštai galėjo šniukštinėti pokyčius rinkoje. tiek as­ meniniame gyvenime. supratau. kad su malonumu dirba tokioje vietoje. . kad įmonėje tu­ rime visus veikėjus: Šniukštus. taigi jie padėjo mums atnaujinti mūsų kor­ poracijos viziją. Šniukštams iš tiesų patiko toks darbas ir jie visi teigė. kad turiu „nupiešti Naujo Sūrio" pa­ veikslą.Išgirdęs pasakojimą „Kas paėmė mano sūrį" supratau.Paklausęs bendradarbių. . kaip po­ kyčiai turčių paveikti naujų produktų gamyba " paslaugas.

kad pasikeitimai yra naudingi jiems patiems. dauguma iš jų pasikeitė. kad nori dirbti saugioje vietoje. kurie taip ir nepasi­ keitė? — pasidomėjo Frankas.atsakė Michaelis. kad jie nenuskubėtų klai­ dinga kryptimi.Greitai buvo darbų vykdytojai. .paklausė Angelą. todėl pokyčiai turėtų dar labiau sutvirtinti tą sau­ gumą. 91 .dažniausiai jie jautėsi per daug patogiai ir nenorėjo keistis arba bijojo pokyčių. . . Kai kurie iš jų pradėjo keistis tik labai aiškiai nupiešus jiems mūsų viziją ir išaiški­ nus.O kaipgi Oijai ir Aijai? .Deja. Aijai buvo tie inkarai. kurie stabdė mū­ sų judėjimą. at­ nešusį mums Naują Sūrį. Taigi vizija padė­ jo mums Aijus paversti Oijais. taigi jie turėjo veikti pagal naują korporacijos viziją. . šiek tiek reikėjo juos prižiūrėti. Jiems buvo atlyginta už darbą. koks pavojingas gali būti nenoras keistis. . Supratę. Mūsų Aijai sakė.O ką jūs darėte su Aijais.

Mes turėjome juos atleisti. po to greitai prisitaikė prie pokyčių ir labai padėjo įmonei sėk­ mingai dirbti. 92 . kurioje yra galimybė ir priemonės keistis. . Gerai suprasdami žmogaus pri­ gimtį. kurie iš pradžių dvejojo. .kad nori dirbti įmonėje.. jie padėjo mums sukurti aiškesnę ir tikro­ viškesnę „Naujojo Sūrio" viziją.pa­ klausė Richardas. Jie tikėjosi pokyčių ir netgi patys aktyviai jų siekė.Negi visa tai jums davė šis pasakojimas? . . Jie visi teigė. ką išgirdome šiame pasakojime. kad Oiįai.Geras dalykas buvo tai. .su liūdesiu atsa­ kė Michaelis. . tačiau supratome.Ne. kaip mes elgėmės ir panaudojo­ me tai. kad tik greitos per­ mainos padės mums išlaikyti verslą. . Taip pat jie pa­ dėjo išlaikyti humoro jausmą.tęsė Michaelis. Pagrindinis dalykas buvo tai.stengėmės išlaikyti visus savo dar­ buotojus. kuri buvo supran­ tama beveik kiekvienam. tai nebuvo tik pasakojimas.

Labiausiai man įstrigo Oi suge­ bėjimas pasišaipyti is savo baimės. o po to .Arba net atlyginimo pakėlimo naudą.pri­ dūrė Angelą. . tačiau nenorėjau to girdėti. jog man reikia keistis. kuris viso pokalbio metu sėdėjo su­ siraukęs. kad iš tikrųjų ji sten­ gėsi man pasakyti. Tai padėjo atsikratyti baimės ir pavertė klajones labirintu džiaugsmą teikiančiu už­ siėmimu. kad tai buvo mūsų „Naujasis Sūris" ir kokia nau­ da mums galėjo būti iš jo. kaip ir savo darbo vietos išlaikymo nau­ dą. pagaliau prabilo: . kad esu šiek liek panaši į Ai. Manau. kad net nesupratau.. . . . Richardas.jo sugebėjimas aiškiai matyti save besimėgaujantį „Nauju Sūriu". Manau. . Štai ką norėčiau išmokti daryti dažniau.Manau.Taigi net Aijai gali suprasti pokyčių naudą. — pastebėjo Frankas.Mano viršininkė nuolat kartojo.Taip. . kad mūsų įmonė turi keistis. . 93 .prisi­ pažino Angelą.nusijuokė Carlosas.

Vis­ kas tiesiog nušvinta.paprieštaravo Angelą. Kai matai.tęsė Richardas. kad dabartiniai mano santykiai yra gerokai apipeliję. . keisti jį.o aš klausydamasi pasakojimo mąs­ čiau apie savo asmeninį gyvenimą.Dauguma jūsų kalbėjote apie darbą.. . kad jie elgiasi kaip Ai paprasčiausiai pyksta.pritariamai nusijuokė Cory. turbūt reikėtų paleisti blogus santykius. kaip tai galėtų pa­ gerinti padėtį. . Mano vaikai mano. 94 . Gal­ būt nebūsiu labai įtikinamai nupiešęs jiems „Naujo Sūrio" paveikslo. Atrodo. Manau.O gal „Senasis Sūris" . Visi nutilo valandėlei ir keletas iš jų mąstė apie savo asmenines problemas. Gal­ būt galėčiau pritaikyti tai ir asmeniniame gyveni­ me.tai tik „pasenęs" elge­ sys.ką iš tiesų turėtume padaryti. . . nes pats jo gerai neįsivaizduoju. ypač regėjimai save mėgaujantis juo.pradė­ jo Jessica. . Jie turbūt bijo ateities. . tau pačiam pakyla noras keistis. tai paleisti savo „senąjį elgesį".Mano taip pat. . . kad jų gyvenime niekas neturėtų keistis.T u r i u pripažinti. .man la­ bai patiko "Naujo Sūrio" piešimo ir įsivaizdavi­ mo idėja.

supratau. negu iš pradžių man atrodė. kad nemažai žmonių elgėsi taip pat.Klausydamasi pasakojimo ir jūsų komentarų. kad reikia keisti elgesį. . Taip ilgai aš buvau panaši į Ai. kuri dabar gyveno kitame mieste. juk toks pat elgesys. kad šis pasakojimas turi gi­ lesnę prasmę.„Naujasis Sūris" . Mąstyda­ ma apie tai. aš negalėjau mintyse nesijuokti iš savęs. Becky.O. o ne pačius santykius.nes jis ir yra netinkamų santykių priežastis. Ir per­ eiti prie geresnio mąstymo bei elgesio. .pasa­ kė Richardas. . Dabar matau. jei būčiau tai anksčiau padaręs. išreiš­ kė savo nuomonę: .sureagavo Cory.tai nauji santykiai su tuo pačiu žmogumi. kad permainos gali duoti daug gero. o tik pradėti kitaip dirbti. . kad ir su kitu žmogumi. . Turbūt dabar užimčiau aukštesnes pareigas.man patiko mintis. . dejuodavau ir aimanuoda­ vau bei siaubingai bijojau pokyčių. 95 . Galbūt man reikia keisti ne darbą. čia tai tiesa. nors tuo metu mes to ir nesuprantame. Aš net pati to nejausdama perdaviau tai savo vaikams.Pradedu suprasti. duos tų pačių rezultatų.

pritarė Richardas.Pamenu laikotarpį. nes jis nenorėjo išsiskirti su draugais. pradėjo slidinėti.A š būtinai papasakosiu savo šeimai šį pasako­ jimą ir paklausiu vaikų jų nuomonės apie save ir juos. Mano vyras pakeitė darbą ir mes turė­ jome persikelti iŠ Ilinojaus į Vermontą.nu­ sprendė Jessica. o tai labai nepatiko mūsų sūnui. Savo mokykloje jis buvo geriausias plau­ kikas. -galėsime netgi aptarti mūsų šei­ mos „Senąjį Sūrį" ir pabandyti įsivaizduoti „Nau­ jąjį. 96 . esu aš ir kas yra jis. o Vermonto koledže plaukimo komandos nebuvo. kai sūnus buvo koledžo pir­ makursis. būtume ga­ lėję išvengti kai kurių problemų ir streso. Jei būtume anksčiau išgirdę šį pasakojimą ir aptarę jį savo šei­ mose prie karšto šokolado puodelio. . Taigi jis pyko ant mūsų. . jų supratimu. . . tapo koledžo slidininkų komandos nariu ir dabar laimingai gyvena Kolorado mieste. tuo nuste­ bindamas save ir kitus.Puiki mintis. Galų gale jis tie­ siog pamilo Vermonto kalnus. kas.

.Kalbėdamiesi su darbuotojais. Trumpai tariant. Tai tikrai buvo labai efektyvu.paklausė Nathanas.ne kartą aptarinėjome šį pa­ sakojimą ir ieškojome būdų. .. žmonės visada priešinsis priverstiniams pokyčiams. Būtinai pa­ pasakosiu šią istoriją draugams. .nusprendė Frankas. Tokie žmonės labiau nerimau­ ja dėl permainų ir labiau joms priešinasi. vykstančius mūsų įmonėje. supratome.ieškosiu Sūrio. jog jie visiškai nedaro įta­ kos įmonės darbui. kaip tai pritaikyti sa­ vo situacijoje. ypač tai pokyčiai prasiskverbė giliau. ypač iš viršaus paskirtoms permainoms. . kad nemažai žmonių mano. Mes netgi galėsime aptarti tai su jais.Manau. nes baiminasi permainų. Žmonės su šypsena išmoko 97 . . pridūrė Michaelis. nes mes su humo­ ru kalbėjome apie pokyčius. Bet šitas pasakojimas privertė mus visus kitaip pažvelgti į pokyčius. judėsiu paskui jį ir mėgausiuosi juo. Tai labai padėjo.Būtent taip mes ir pagerinome savo verslą. kad aš būsiu kaip Oi .Kaip suprasti „giliau"? . kurie bijo palikti kariuomenę.

Kodėl? .pažvelgti į savo baimę ir trūkumus. jų nuomone. kad jis nepaprastai jiems padėjo ir privertė kitaip pažvelgti į gyvenimą. jog tavęs laukia „Naujas Sūris". .pa­ siteiravo Angelą.Kas. Visiems buvo labai sunku. . Michaelis paaiškino: . kad turėjome atleisti nemažai žmonių. Jie sakė. kad kitas svarbus dalykas . neigi labai arti­ mus draugus. Ke­ letas žmonių netgi gavo geresnius darbus. kad iš pradžių buvo nelengva. tik reikta jį rasti. teigė.Nes kai pradėjome viską keisti. Tie.tai supratimas. kurie girdėjo pasa­ kojimą apie „Sūrį". Tačiau pasilikę įmonėje ir išėję. kaip minėjau anksčiau. Gaila.Nugalėję baimę ir nerimą žmonės teigė. visi.paklausė Carlosas. buvo naudingiausia? . kad naujo darbo vizija ir savo sėkmes įsivaizdavi­ mas labai padėjo einant į pokalbius dėl darbo. tačiau pasakojimas jiems labai padėjo. mūsų verslas buvo taip nusiritęs. sakė. 98 . kurie buvo priversti ieškotis kito darbo. kad neišgirdau šio pasakojimo anksčiau. .

. permainos tokiu atveju bus gera mintis ar bloga? .Nes žmonės nori.Žinoma.kodėl? .Mūsų Sūrį paprasčiausiai perkėlė į kičą vietą. kurie liko dirbti įmonėje? — pasi­ domėjo Laura.blogas 99 . suprato permai­ nų privalumus ir net patys padėjo įgyvendinti po­ kyčius. bloga. .Kodėl. sutiko Michaelis. tavo nuomone. kai permainas užkrauna aukščiau stovintys asmenys? Kaip jūs manote. Tai padėjo sutaupyti nemažai laiko ir sumažinti įtampą. jog permainos nieko gero neatneš.. netgi tie žmonės. kad permaina . Jei vienas žmogus sako. jie pasikeitė? — paklausė Cory.. . Labai greitai. . kad viskas pasiliktų po se­ novei. .nedvejodamas atsakė Frankas. .Taip. Kokia būna dar­ buotojų reakcija. ir bijo. Jie sako: .O kaip tie. kurie anksčiau priešinosi. tad paieškokime jo".Žmones neaimanuoja dėl pokyčių.Jie pasikeitė dingus spaudimui iš aukščiau stovinčių bendradarbių pusės.

.Bendradarbių santykiai pasikeitė.Kaip viskas pasikeitė. pasiryžusių keistis.dalykas. ar tai būtų didelė įstaiga.Galbūt ne visi su tuo sutinka. bet nedrįsta prieštarauti. . pasikeistų.Taip.Visi norėjo iššniukštinėti ir pajusti artėjan­ čius pokyčius ir greičiau veikti. . Jie. ar smulkus šeimos verslas. . 100 . ypač kai visi ją žino įmonėje . nes nenori išsiskirti iš kitų.išreiškė savo nuomo­ nę Carlosas.nepaisant to. . kitas tam pritaria.niekas mū­ sų įmonėje nenorėtų būti panašus į Ai. nes niekas nenorėjo atrodyti panašus į Ai.nes kolekty­ vas pasikeis tik tada. . . niekas nenorėjo atsilikti bei aimanuoti. . .Tikra tiesa. kai jame bus pakankamai žmonių. ši istorija iš tiesų padeda. kai žmonės išgirdo pa­ sakojimą apie „Sūrį"? . Kodėl nepapasakojai mums šios is­ torijos praeito klasės susitikimo metu? Ji būtų bu­ vus tokia naudinga. Visi smagiai nusijuokė. ko ge­ ro.pritarė Nathanas.

mes papasakojome ją kitoms įmonėms ir organizacijoms. . naujais. tikiuosi.Laikas man palikti šį Sūrio Sandėlį ir leistis į Naujo Sūrio paieškas. Visi nusijuokė ir pradėjo skirstytis.Ir Michaelis pridūrė: . Daugelis iš jų su malonumu būtų tęsę diskusiją.atsisveikino Michaelis.Labai malonu. Pabaiga 101 . Jo žodžiai priminė Jessicai apie svarbius susiti­ kimus ankstyvą rytą. su kuriomis bendradarbiaujame. t. Kiekvienas atsisveikindamas ir vėl dėkojo Mi¬ chaeliui už pasakojimą.Pamatę. Pasiūlėme jiems tapti jų „Naujuoju Sūriu". tačiau turėjo eiti. taigi ji žvilgtelėjo į savo laik­ rodį ir tarė: . Taigi mes dar ir praplėtėme savo verslą. y. . kokia naudinga buvo ši istorija. jog papasakosite jį ir kitiems. kad šis pasakojimas jums at­ rodo toks naudingas. dar | geresniais jų verslo partneriais.

102 . Jis puikiai sugeba sudėtingus dalykus paaiškinti paprasta ir visiems suprantama kalba. medicinos mokslų dakta­ ras. plačiai pripažintas idėjinis lyderis. filosofijos mokslų daktaru Kennethu Blanchardu. „Vadybininkas per vieną minutę". kaip „Kas paėmė mano sūrį?" apie pokyčius darbe ir gyvenime. S. oratorius ir rašytojas. ir kurioje aprašytas metodas tapo pasaulyje populiariausiu vadybos metodu.Apie autorių Spenceris Johnsonas. Tai knyga. kurio pažiūros padėjo milijonams žmo­ nių atrasti paprastas tiesas apie laimingesnį ir sėk¬ mingesnį gyvenimą patiriant kaip galima mažiau streso. Johnsonas yra autorius ir bendraautorius to­ kių populiarių ir bestseleriais tapusių knygų. kuri iki šiol yra perkamiausių knygų apie verslą sąrašuose. kurią parašė kartu su legendiniu vadybos konsultantu.

„Wall Street Journal". ir dar penkios knygos iš „Vienos Minutės" serijos: „Prekybininkas per minutę". „The New York Times".Spenceris Johnsonas parašė ir dar daug kitų perkamiausių knygų. Rašytojo knygos dažnai aptarinėjamos žiniasklaidoje. Spencerio Johnsono knygos yra išverstos į dvide­ šimt šešias pasaulio kalbas. „Taip ir ne". S. Johnsonas studijavo psichologiją Pietų Kali­ fornijos universitete. „Mama per minutę". „Business Week". kur įgijo magistro laipsnį. tokių kaip „Vertinga dovana" amžinai mėgstama knyga dovanojimui. taip pat studijavo Karališkame chirurgų koledže Harvardo medicinos institute ir Mayo klinikoje. tokiose populiariose C N N televizijos laidose. „USA Today" ir kituose. „Vertingos pasakos" populiarios knygos vaikams. kur įgijo bakalauro laipsnį. „Mokytojas per minutę" ir „Viena minutė sau".sprendimų vadovas. „Tėtis per minutę". kaip „The Today Show". gerai žinomuose leidiniuose „Time Maga­ zine". 103 . „Larry King Show".

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->