110LLO

ES l'ARsA

A SchUssler-sok segfte·nek haTmt)ni~alni az anyag'c~ret# es ser~entik ab angMogyft6 erOket Testi-lelki p~naszRk enyhitese asvan)Ji sakkal Hatekon~ tera i meLl~Kha'tisok nel!<lil

A SZERZO

Gunther teraceuta. temlstakent

H. Heepen emellett

gyogyit6 Ojsagfr6kent

es pszichois dolgOlik Mar egve-

a gy6gy,h.zat

szamos teruleten. fcgtalkozctt

az arcdiagnoszti-

kaval,snemsokkal nvek hatasaval. kednia biokemiaval.

kes6bbagyogynove1982-benkez.dettismermelyet-behat6 (ita hivatato. rnellett

lallulmimyozasutan-1991 san atkatmaz.Aschusster-sck a biofizikai terepies rasok, az ortomclekularis nualis gertncterap!a. pia a szakterulete.

es diagnosztikai teracia,

etlaa rna-

valaminta
Nemetorszagben

tizloteraes
ter-

kill/ardon bickernieleloadesokattan nekestovabbkepzesenekkeretenbelill.

meszetgvogvaszok es patikusok kepzeseA Nemet Hornecpatias Szovetseg (DHU) reterense. a Nemer BiokemiaiSzovetseg (BBD) szaktanacsadoja Gesundheit biokemiai zaltiszerz6 (HUt es a Weg zur egeszsegtJez
B )

az

crmu
prakti-

folyoiratfOszerkesztoje. es Bambergben minden uj kutatas tranr erdek-

ATuttlingenben

todlk, es

nagv cscdelo]a

a

regi orvosok

tapasztalatainak.

( Eloszil

Elosz6

A Scbussler-btokemfa »epszenrsege az utobbr evekben meglep6 mcrtckben novekcden. :1 renneszetgyogyaszar torteneteben ritka, hogy egy gyogymod par ev ulatt ilycn reneszanszm el]e, mint Heinrich Wilhelm Schussler 19. szazadban kjtapasztalt modszere. Ez a gyogyrnod homeopatetsan elokeszrtert kotokkeru nz asvanyt sokon nyugsztk, melyek fontos al-

embed testbcn is clofordulnak. Alkalmazasuk egyszern cs konnvu - ezaltul gazdagabba teszik sok ember rntndermapi eleter. men a hautsspektrumuk nagy es sokrenl. Sokan, ukik egvszcr mer megtsmcrtek a Schussler-sokar, nem nkamak tobbe lemondant roluk: ezek a sok a hazr es az uupanka allando alkototva valtak. Ezenktvnl az a in bennuk, hog)' nines mellekharasuk, sem kezdeti allapotromlas, ami a homeopauas szereknel tdonkent elofordul. Aki a brokcrruara alapozva gvogyrr, a resrtel dolgozik, es nem ellene. A sok ramogaqak a tesu folyamarokat, szabaIY020 hatasuak, ellensulyozzdk a lubas mnkodeseker - (gy egyengetik a legkulcnfelebb pnnaszok gyogyulas fete ve-

zero
Ahogy

Utj::il.

minden btolograt

terapidndl,

a Schussler-soknal velnk.

is

Fokepp a krontkus betegsegek esereben nem mindig elegendock csak a sok, szrtmos mas kivaho tenyezct es okot is ftgyelernbe kell vennt az arfogo kezelesnel. Mim.b.zon:iJ[al a Schussler-sokkal 01)':10tempus modszer van a kezunkben, mely nem keves panasznal rnegbrzh.uo tars a herfomos, hogy felelossegtellesen lxtnjunk koznapokbun. GUnther H. Hee pen

es az hogyan rnukodik? Ebben a Iejezet- ben mindezt megtudjuk.mi is ez? Ongyogyitas: lehetfisegek es hatarok . 30 kapcsolatban . 5 Tabletten kerdesek schcsster-sokkar .. .16 . Schussler ebb51 a gondolatb61 egy terrneszetes gy6gym6dot.. Schussler bickemiaja .hogyan fejlesztett dr. .AZ ASVANYI SOK TITKA ki 12 asvanvi 56 az egeszsegert . 8 . 34 Kalium A s6k legjobb Fontos beviteli formal a phosphoricum D6 Biochemisches funktionsmittel Nr.

.-· =~ . It :Ii~ -. '.g}~ to bib m.'1-.:!l. ~ '" "....fo:pJm.' -"." 01yan_ fu] y ~~ atokar es 'l...ke'mia ..a ul a l. " . de al j g.' 1M" 'j ~ rl:LET _..~{f}ZdJ(_~H{}...ml:ir6:r mint ke- zelest modszerrtf 'ran szo~ rnely attogo 'ktitata·..-. 11.akb6 [ vezette h~'~ za]la nak a tesrunkben ~ E~hez azonban mos t a zt 1.termeszetesen :. .II.kaka r.ett bio.']..: ..lrr.I ~..[...~a.I{JII~ " . nel ~a. ~ia.. _:.i _ II.0'8]'7' a. anvaacsere ~~.:ein.h.A-'. :hozi:"Ul. !(" :-'! ~: -'!' .] . .in: t 13U C:vve:1 :~zel!5:n.l':m. J" _ .. t ~d j'~l]<.v.egz:~s m t ta ~j '... 1 ".ke.1~ O. ..'\ .'1_':7 .nj'aJ. ." l Sokak :sza.~C~l W' ]dL]e:~mi3C..': ·l1' I 'f: Je . 'i -.. rnelvel .i$:mie~ii8 ~ab'~:(~. .eze-li.a.. 1~~...~ i[:if..lib..") L::: . . K':'I'E~' _ :.·.t.. I J II. ".1 evekenyse'j ..:~ " . .~~'f:. I tudomanva It es. Schussler altal kifeilesz[..a bios.' S ... tle. ~.letU' ~. :L...6.I t.Lll1SS._.!~~].' I"!Ll5!' .-....."').'_ _ I'A~ I.o{d'ILC.L. 0.:..':3 .l. A' _JI01Xe:nU .O..L 1i7J~:"" 'tL~.J~n-:.a..JI!IL. mtnt peld.nyaJJ.a. ..J AZ.1--.--. ._ h ztik....:e -1.."'.b:=het.z.... ernesztes..

tr tudjuk.\·:.ltkeGtesscnkcxdtc Illcg a es KR1STAlYRACSSZERKEZET Iestunkben mindenutt klcricn natnumion . orvoss.1) alapvcto gondclatat boll. megtabtlluuok restben. az ernbcrt termcszctcs felfcdczrc.csodadoktorkeru" czurrtn kezdeu cgcszcn 110ke- trnru. es ben doktontlt. aznz tonokbo) epulnek fe!' A homeopatiatol Heinrich burghoz tandrkenr erettsegi m. testfunkcrokar lenni. hogv kenna! 3Z :isn"inyi sok egyesulcsevel tohcsscl rcndel- kclerkeznek: elektromos kezo atomokbol. praxtsar k(ilonO:.(I gen alnpul. nonban rna rn.1851-bcn -cekkor mdr 3"1eves volr-. lim es a gy6gysok f~. Schussler akkorilxm meg somolckulakrol beszeh.es natrtumlonok- elo<"ill(c. mint n l:Ipl:lIt::kcpesck ujrn karnkban levdrtszra nnyngok: ugpnis .5zerrc1 n betegetr. dr. Edesnpj. vczero ereznt :1 15 even megtatathatok az asvanvi s6k. rOlt a berlin! egyetemre. mctsscni idnyf- nak.mi is ez? 9 dolgoztk.isjt a horneopruia Hnhnemann nz (1755-'184. femek cs nemfemek 0.Ir:d::iI(*'imk. .l~W egvalralan fomos lehCIO\"C Ezaltal pedig nonualfzalstk :1 szervezet hilxis Imlk6<10sen. Otdenburgba» Neill sokkal OIYOSkenL crdeklodest l\cs6hb . es amelyeket leher cl6:illftani.:Jl1 csodu.lnuk :lny:lgibg kely Iovcdclrnc nuan az ifjd Wilhelm OldeneSCnyelv:1 CS:l- sckarg utruogana nelknl keadtc \:1c1ja!. hogy a gy6gy1116dj~hoz Samuel orvosnnk tonak. melvck scrkcrnent napoma sokkal felvesxunk :1 taplalckkal.n sokbol lnunak. szuletcn. meg nz orvostudo"egO] cgyetemcr p:lI"izsban.'inyi \Xlilhelm kozet a biokerniaig 1821-))<::11 :IZ Schu~sk:r anunerlaudt Bad Zwrschenahnban. A lenti rajz Ieegvszenlsttve abrazclja a kris- tafvszerkezetegy kis reszletet. meopaua szuleszkeru.tgok. mclyek gchussler A terapta L2 as\':inyi medon hogy :is\':1nyi mind cxckbol lobbnn :mr:1gga[ (soval) :1 S(hu~~ler biokemiilja . s c mc:)d. Knstalvaik Imetvek konyhas6 eseteben kocke alakuak) a tottessel rendelkezf atornok- reszrul kezehc Nt. az ionoknak a szabatvos etrendezodeseve! keletkeznek (konyhas6nal klcr.

:nuJ~l. lr\'~'{)\i~.fi1(' le "" . v..r::tdt de az ·ill:Jfl. M.horneo pat [as ha.:.~zliijeges bernel ilyen '[t em panaszokat ..~aH n tu.)~.zon) .~yen tuneteket ~J: ezn _' elro az nil' .as SZ.l.?:"J lrni megny Uv~l.t1·pja ~ hasr nl .e':'~g ·s ernl .it i'~J an ]t(gf[-·.teriedelrne . man erinti :1 L"·lneteH~ uz fir..lez :1 '110 me \)P-.J7'~rlei senin .hJ' n roppa nt bony iulr f L arnat. utdnak () '5z. am e~y[ k '"gesz_sege .omeopritidbu n H.A t_O U'lUl:. l-fa g/ olyan _ anyag. II eJj:Jnls·j 111(· dna].L"M alL~d kifejlesztetl e'1Iar1L-n.mleopaH..e~:.~~gi elv.ill~(! o okct I • .ilY. L Ha L' h~il valak) ~ll_ iJ[h~g1"end~:z~r'lzg-1['lni aJlaliQt~ ~TIi.~'~eit :l Z .1' n eopd 1ia ze rek :..j[ beszel On k ) h(t.::'1. k -d "'" k~ .. entette. mel uz idegrend zerre gY:l. ~1:g _A :1 ..11 as. emberben: ezeket ~l kIs:er'~etl. akkor :'1 k"1'J-~ebab (latlnul colfea) lesz :·1 kezelesre alkalHOM EO II' AT IIA 1. Az ill I ().1<10 LD.L~~L111..z [_'m]ft.'_i'j.'..sok .'~ reszet61~ "J t.. 19}' [crLh [~' 11" :Y F_ n ""!ivLH id~jgen.ho nl~op.j~s h :ltd' sukat k n JonL 0 :ukoztat hassdk ~ egJl" Hahn n . k( pekk .~ihc z.-. In i. izernel I ~ fa." kell ha onhtania a beteg ti}n.r:..~".a mar 'Uibb mint 15.il1'llL novenvi~ ..~lt.kuroll serkentrf 1. '~TIde:lve. Nezzuk a kovetkezo :pekk~t:..ero eutl:·[~ ttmeteketi valthat ki akk ..e. has Jnl6 timeteket 5[0..:-.dIg uiegtal il~ a nl' -~gfelelf~ juk SZ -11 a lcntp.1 .~'.:.50nhlsagi elv .ag·. 'Jyani '..Z.agy lelcll'korral ~~hr((ti..f s szer van g~ hiz 1UyO' z betegsegre.e.nem tud elaludnl..gC. hollal \.( h rn ulpntia .$ megfelel )'e-n \ :Cli.~!!~~.-olik~1'lln_kilhb3Zt aszert keressuk. ~ullely ~l beteg embernek b:s~z.vezen ~~. iv:~la5ztia azt..y' ze'ren~nriT~esncl'f. p~ -ktl"r for ·'l~h1.I.00 b~U~l l:t~n.a keso il:sr 'ill ~b.'r:t .1 al~l~j.'-on .~ ennel kov etk Z( ~-.\lrn~L2-6 Iistak keletk zn ~~L ugy'n.d~ ')nsd. {is''f~n:\ri t J .arnely egyf .t." minden anyag oz .U.seg... saran masok 'is foly1~1l'ak. a "gytdg.te. A. h"'~~:' . J A potencia Ia'S.a.U fort n~i h Ixin (~J I~t}:tlleJ p3.1 'te]. ~4 hi uneopsi lds l~eI'J~:I(~.[.'~ ~~~k~J)kenr'. kOJltil a terapeuta 'tUl)·~Jgro.Jt fI'd nemann btlsonltlsd~.. mint a I.or\-t'[. ztalatot fe lt i.1 1~. tu~ neteket ['jJ1:.! Ahhoz.ye~~ e':') na gy [a pa ~:. lPb~' .:i '·.. lvozhutia " az alvdst. .. . panaszol esete n g' ~:gy'-' szerk ~nrlsszoba l()h:.nhas li:1h:. .~h ~ egy ~. nern csak l:0Y lJI'j.'ln mezakadrl1 A.'EL ~ete:z~k~ Hahnemunn '.:t ~.trl[~.. hogy ml ~.tl .!el ~ all . c Z :JOr~~. 1110 J nd' 'Jlatok rniatt nem ul clplherml.ott kiJve ~".t"'-I Pi .:. -ket az evuzedr k egy1en i[fig m mk ~ heteghez..dtlan < c[k:iiz6.

Ahhoz. hogy lutny a D-hmv:iny :ill uz cgycs ut. rei. 6 az ugynevezen megb. hogy ne zavarhassa meg az egeszseges sejtek mukcdeset." hogy (:1 ''"'10krematortumfcdeae min3% Izom- nines pore knl.I Az orvostudornanyt SZOr(IH21-I:. volt. Schussler leschou nnk c[6 n homopdurtba» Schusslcn egyik melyek thalou 11:1sznibLOs megszjml:'ilklvegCd Moicxchon inspirj]w. Dcctmahs bcnlt tlleszuk.narozo oclkul. sz. formaadc Nines cscrn "Minden hiokerniai nyos publikriciojdnnk elegctcsekor hangzon: szovctek) tarncl- kell hrgrtanl.u alupjdhoz porcso nelknl.'is.'is) hfgft:is 100 rest': (I Schussler biokemiiija-l11i is ez? 11 szerhex. lerunk mellen) hotnesrck :!S\'jnyi fckepp hogy mely JSI:::'inyi sok IordulEkozbcn tcsibcn.1pLll kcreseu.l a Dz-hatvany.1denter». pclddul aki 19.J02).in a hfgfl.I rnegtudja. szovercibcn s6k domtnalnak.1 nines nY1ill kaltum-klond ki :1k:i11.." Heinrich Wilhelm scnasster de ellenscfvczhasse a megtevc funk- vtsszarrumdnnk.'. OJ szerek alapvctc gusa utan vahozasok kutatva . A holland nern sokkal :'isnlnyi id6 [lijl jakob :.tznd vegen :1 felfedezesek Vir-chow Chartte (>16 egysegcl Es .:r.:1 h. uzutan ktdernenc.(I (potencldliak). ciozavarokat. azok szovctck toznak.I Moleschon :11'. uz anyagok. ora cgy uj kczclesl moclszer utan kutatou..s:d a 03-h:I[\'. Ez 1:10 uranytt hrgft.. :ilbti C.. Matcmatikallag nulla resz hfgiloszerreL letrejcn Ebb61 kapjuk rcktnrve eJj:lr::i!. Dr. (J resz dectmal!s :lnFlg resz anyag to resz hfgflo1:100 aranvu lngnassal htgnoszerhez: cemezrm.tits hfgfl1S) \':Igy eSCI":n a gyogyszcr nevehez Ha Dt-nek egy a . haruualkotok. ban elcgeteu dig kUl6nbuz6 haTl1l1j(il elemeztc. nines ver vas nelkul. cs jellegct csomfold ennck. ben vcsznnk to hasonlo osszckcverjuk masodtk resa [)'J- bfgfl:1sbOl. egyszer tortcruk zfk.:l profcsz]):11016- a hires tudes es berlin! nz embert test legktsebb CS ftxrotogus mtlyen n ku131- A POTENCIAlAS ALAPJA] 01 02 OJ 06 012 1:10 1:100 1:1000 1:1000000 1:1000000000000 szen Cigy ta -:1 sepet. ut. ez m-Ir cvck sok szencl.ua is boldogul. CI. mcnd.. nzt ud]u meg.ln)'1.0" tOT1Cl1ik. hog')' nz ember kOlonb6z6 es szervetbcn fgr pelddul .lZ [ellemezick. cs lijr.tnyr Icpc .'i crnberi cs Qly:tn l<.inajrlrt riltal ..1Z 6ri:bi jelenrcseguk Schussler soknak szakadn: ember! tlllnti SZCIYCzctre..uv. . melv keves 01'tudomri[gy EJ nknn uulanul vossagga) . Rudolf k6rh:'iz.. l-ta :1 ilvenkor D-h:udnynil hfgfUsi bcszeluuk.. csak neve:1 1:10 :1r:'in)'ll hi'gi't.'isi nrInybnn.

'OiU l(tlsa ~ -1.~'6tH:1. 'isz(tett az asvan. n~-jj. . a g' f{)"g)t~~z~. hog~ a 6h.f:-tt: h~la [J6r formalxm l.j..._.~j at'.z1jn'r:ilkah-irlr~ln' t~: r.J hi~t . IA szere k e~ [(u'lar:O 're~!.. l k -n[.( plirL_1:~lsrm li."sz[fil r lSZl\. tuls l..~ a'I· ~ .{ dott. j"""'l·o~CJasukor ~SlTB~'.( 1:01<_ P" it ids h~l1. nil· Jy rnlnde n seitet y·e(l~lbl'ln k11 De :11 gya o segf[Llt[~:k ...lhen ....~1um) t illnyorn >r:: szr kalium .Z·_ I t~itot Jl~lt._l Schus '~'. tl a._ nyokat ~gr'j-iJt[tjk l -tf~ .j [11~lr_: '[11 It ry~n. .rlUll.5t1 I..-11Ds~ll~ r t h~j'1 h..kut vtzzel ll1g{lolla~ nlc-l~" t :1 1~ gvanakkor betegekkel [r( nryonk -:nt ita- r· t l meg.:ry resze [S lu1t{}[t· :[ '.C~1[·Or..~r E I~e. rt~ I . JkkLlJ t:ihhl:t:. legy kis lepes kelleu ahl 'uZ :'1 gond J~atl" .·~Gll. a 1oetcgscge eseten 'L'LZ-~ n grO}Sz. . .':~~Z k"' . ...-~d.. zc}vt.'~I('-j:ll b _' )E' 'Ila tolhatn a k ? .~)W -#' ~ ~ I· u peldanknal m: rudjunk: az iZC~l1Z31 t luu a :k4lJ'll..(~J~ es a nl~gn~z]um-i oszfdt sdl. l ..he kell iuttatnia. h ato !h.. A I1Cun . · . oldal) az anva _ok olvan finornan 't.12 .. ch 0 . bot sl r-: f'lk.e-\" '.~ti:.hcl! Sch iJssler 'I rki guscs·a Heinrich WUhe:lmd1ussh~If' vtilt.{r[.. ~ lcr ~l~i1]l'll~ .~delti lonrcS: 18 II oa I Itasa ..6' etre j·eUenlZ() .~ )' .· rkent nasznai1'~Ll]:. '. id1.~)~n uz ... I:g) n3gyon g) c rsan t j '~ nta 10 koz h ~1 tL.esethcn ~ 110- I' rn eopd ri <is ~~Z.( gy III ~nd en e ~~e'.. ~ cso n tszoverb n peel ig ka ~ l U11..~tlh:~nr{): ~... ~.fo 2 :Hu1 ~'..zernle 1~tff. szlanak • sz ·:it ~ 1 . III 1:1 '. Log1m Slz.1-f( rszf~l ~ e 11'\4bet ~od.'irn H. r·~I .'j'r'J' ~ hanern mdr " ~.:.u) .eglf dolgot i~ re-lfed'~7. :. '11 .zci f5tot r= CalCium pile spl 'l ricuru .pen nnnuk a Sl<jYt:'[-· *' 'It .cl'.111 n en rna r csa I.~fr. ft-dezei t fc].]. r h zoros llig:A~l~Rll]('!.~:llt rneaol ! ..:rn !j..'I.7.lldat Ill. ..t' ek .t1e:i :1 I._l>{~l]a. .1'3.. J.! 111 i \ lrchow kut: L'tasi rnlUl..l.:.'OfU ]') _ .-..:tl kozvetlenul ~ 'h~teg 5--~jLck... rn¢'$2j egy diinl . l"l~n {·.~ .. h'clflt:. ne 1 .I.~ik])~ID krilium-kloridot = :~~d'iW11.1 .ell ). r k ~ r.

(I Schussler blokemiaja .inuk" IXHol6gi5n sz. sorozatos lemosasokat > e Srhusster-sdkkal a kezelest.mi is ez? 13 A szenzaci6s Schi.:J fertczesbe. mely cs :1 . Ez cgy szenzdctos fclSchussler ekkor m.:<. Hickethier(1891-195B)kilejleszlettegy de nincs olvan jo hatasuk.rcvktncu n-rdpl.tr bizlOS volt benne. oldallol). rc-urnn. > temosasck eseten a hatoanvag ideig enntkezik a borrel. nyirokcsoruo-gyullu- GYAKORlATI TAPASZTAlATOK nehilny kovetoje melees kadfurlet elegend6 lent (l. nhogv a bcrcgck rere \'n[{J tektrucnel ~szt'lvett:llloll . A ttzcnfoglalkozon. fgy p(ld:lul Oldcnburgba» tcbb mini ezcr dffternts kcllcu gycrcket tobbt gyogyrron orvosnak :IZ meg Kalium chlor.111 eseteket is stkeresen kezeh.cs clmultak n panaszok. cial! Schussler-so. dr. .uasteruleret.keszletchez. aml kUlonbozQ asvanvi liibfUrdonek (lasd a 24.ima gyc'>gysd":ll j kozbcn a nevezrc.ut dolgozr». 6 (. nz uem mnozrk kesobb sulfurtcum melt kovetkexrcrcsrc futon. Kenoccsel lenvegesen tdbbet erunk el. A scbusster! tanrtas do! is atant. U%as:lI1 dolgozon Lodhh.issler gorcsos tedezes eredmenv megkockdztaua az elsa krserlereket. tzek ez afkatmazasck egvuu hetasosan gila furdol. hogy a vegul 1)('101 betcgcknek volt! p:1r perccn kut~L[:1s:1\':L1 i6 mon hulnd.hd 9_oldaf}.I :1 cclluUris gvogyszerek alapu!' Pcruc» nlucsonv "011 rna- khct61cg eVLiledckig hogy rndjon: kencdfk es vegOI arra tc :1 lizenkct $()\':d (Calcium ak..tl.uumm.L a wbbi so m. a test nem vesz de nem hefveuesrnk a Schussler-s6ka! . orvosetgo . envagokat tenatmaz. clovcuck rendkrvul nmtkor luuasos gennyesedcs.( Calcium Az lItO(!:!! nzonlxm Aulfuricumut. ml- akkort rudasukkal rchetetlennl bclchalnnk ebb. tie nines benne potenEzek a fiird6k jot tesznek. rnint a melegedd tul rovid tamogathatlak A kiidfurdiihoz es a reszleges furddhdz saanatorturntgazgato.. lcfcdtsmct 110~W h.11)':..ir srkcrescn sokkal fetfedezu-k. . egy gyogyitashozert6 speciiilis tlJrctosol.:\'(~gig nezniGk. tzomMagnesium phosphortcumot «don . rnclvcknel mjs modszerck kudarcot vallonak. Schussler a moclszcre a IL011l02(J[1:i!ia 1l1cg:lnrl)'i SI.

.:n v~t. e seten.'~ knzn l~l".n 111 ~ -I "":D.teg.f3.~jb~J..gy[lt.l[~1 de nern ha.'.a u~ . b... ?j: ~'~ !I!-~ ~c" '"" i~..o~a" a kneippi Fi1.:l'C.~I) I I "I ... ts t Az Bt'U6 a'l~eh. hogy a kollcgii e 1u [asft{ .[l:zett "--"-.65tclore tlsztazzunk ': a Schtissl er-sokkal nerrr a .eg'e5 embereknel is eloford u lnak ~ aklk kike '~O~l"~'''''' eleeen {' '[~~'''L0"11ezlum 11"'{h'o} ji n ge fi~'f.-.eszJ68.'~. " Irneletenek .."~ II -e c I[C.E"gttl €l]~il)h~'ltJlgyO'[[ az erdeklodes a sok irant.]I "..e s :~..bl~- t~lL·.~e-gsef(.:.:US3.:J.~szf1kse:f.l'-..l f\.Ll~fku uta:ri a1 vexcuek be ~ '-.AI.'~:l kor 1~'U bi'zO'11yflif sa ut~ll"! 18/3-1 xm j: ~.t"n t..il1~/')Tberapte ( "RO:\1ld 'ter.] nleg.lo51.Clke[ni:a .peld~~..~p:i:.!t]t\..ke[ heteg JzijlEtek.'f - fil.'I'tf'kki ~ ~IO.j IE-'--R'e-:.z'e.. mert a finoman eloszlo 11atounY"lg I )(lron keresztH 1 gyak ra n :gY'(l rS~il)b.gy :~Is6k k. :s. ~s k hama rosan tam41dni kezdtek ~I :rliun~1.kiegesiJt6~ intez'-':5\ '!O"'II!: :uA" .I ~~'~J~i... iTl ~ L· . ·c.l'c ldaul: raft! almas bellzomlyr mer t k:i1~.l rn. . • J I~ A lliJ ax] so 111ba n na'gyo In he'v'la Itak a. t .bane':~aeltett...~$~'II~ ..t~~..E'8'esz' .orsitd~i 'j ...PD Js lel let aciagohii.hisJ .~tl'k k a .'\ "'id. Iiczta az Ismeretcfr.5.'ln ce II e et.o Ita' b.!IJ.a·tSk~'.v'e.eke'p'pen. 'S(~I eset benf._T ~1 . 1\ :s{l. ~'l1"'I-'-l!jJ'"o'~(""tt'·::!I·11· . J' "'-0' '~U' tn e I'. n il:~ y.J. ago f~.:~ :oy-Uv~inoss'j.----" Q" Hogvan es mikor segltenek a S(hUS5Ier~s6k? Hogy cgy t:e've(~.a k ":'0 m• ~.~Jeu~t fedezzuk.: -' I fel a bet egeinek '.~ eseten ~q. '-1' .e..~rn U]1i: l(~[i es at..U~?~ ze. Schussler elelnte nagvon csalodott VO.e -felvctel i zavurok eseten ~I.KJ:\. sokat {rLa .el( eseten kizir6:k1s()stl. i. 'Bi atos volt benne ~11ogy j-6 uton -ess l"ir~IGeg¢Szlielte. ·.6kka!.e.~lT kereteben szuksegtelennek tartotta (ah. I .' ssref egesz Ie le te ben kizarillag .~e r~os.kenl.' ic l:]' ti.j 11) cirr:uJ ~tf[. _. ·~ll "' !I.6lJen ~. . A tizenegy gyngyl(erH5cso~ melyeket :J ·s61{h6i ailf[al1~k ..g. . i\ soknak filrd.e'llld.t -.. v~~g'Y b()'rhe.\ na no. 110gy ~1 n FUIR. 'II .CS·u lvab.!f\.?' 0'..l4· eLi s 'e~n1_ajbe:tegiSeg.e'g'"an .k segftc.e... b'lok:eruiarla k" ne\ -!EzetL M D dern fejlesztesek .a ]]"lag7" L 'alraI fld:fe.. a revarcsia pesek.d'ez.or 1: .g'~1ilrtle'Si ppen er. 'V..g@d.oaszo.iIL~.z6t::ta~ok~ sebek vilgj.I !U':_. _ l~. ::1 szervezetu .j111otti1 ezeket mint a :z·. li Sch ussle r-so ka t elvile g: a b tabletta 'ES Qb kenocs forman krvo.gc~rcsrJI1'i.P~ I]]t~nl~l>i~b~~nneg [neg Is ernlrh: tevedes ~1Zt hinni.r:it~ aid nevetsegesse II] tettek.JL-III£t.gyogyh atarso 'kalf' (:p. .'.o en A .[-' In ~" ..iL.:~l""'.n~l:\:."IIJ U! .-H.:l tn 6ds. f'. l:'II ..zerel ~ melye r akkor .ris g:ortso)l{.~ljfLk.Les~ 1~"Svi:nyi:any~]g.D"OK l' )i okemt ai keX'€les !i~ keret fel lehet ~n~r..e16 th:lsd 21" oldal)..@lft·Wrd:'Dk '.u.:keL ~1kenoci_ f." "j~' -'._:cn'ek ~1 testnek betegseg ~isv~inyi~111y~lg .a'ru~rl:o :llkalnL:I:z. • a .rtlO1~\.'" rilJ1. Schu ~ sler a k:li[cu1od t k uta t~L. Schussler olyan bl1~]~~.~lc ~l l)'~.ul btu~Qgaals.l. -- _..b ~av ([oUa 1'0..gy~nsu [(]feD]lenl.~cs(1n. . 1. kedesekkel pelda 111 masszazsokkal vagy elektroterapiaval .

12 Nev Calciumfluoratum Caldum phosphoncum Ferrumphosphoricum Kaliurn chloratum Kafium phosphcncurn Kaliumsulturicum Magnesiumphosphoricum Natriumchloratum Nalriumphosphoricum Natnum sultuncum Silicea Caiciumsulfuricum Pctencia A legfontosabb hatasok 012 D.9 Nr.(I Schllsslerbiokemiaja .11 Nr. kronikusgyulladiisokraesb6rbetegsegekre segtt fajdalmak szabalyozza normalizalja a folvadekhaztartast az anvagcseret serkentiakivalasztastesameregtelenftest erdsltiazinakata pcrcckat es a csontokat segrt tavozma gennynek . 012 segfl ber-. D.4 Nr.utk.8 Nr.5 Nr.vegvts.7 Nr. mert pelddul sok hera megfeleto hetyen.1 Nr. 0' anyalkahartyakgy6gyszere ercslti azizmokat es azIdegeket es gdrcsok eseten D. kepesek mcgsznureu minden a gorcsokct :1% ASchussler-sok akkor seguenek. bejurnnk. zavarnak" nevezJO HElYEN teo Ez az emlaeu peldaban hogy a rnugnczium- tonok ncm ott vannak :1 szctv czerben. 2 Nr.tban. ha az asvanyi anyagok megvannak ugyan a szervezetben.6 Nr.mi isez? 15 Schussler czr a jelenseget . oldaltol). 0' 012 D. hogy na megfelelf nincs a rnegfelelcidoben p.10 Nr. kcrom.1 Magnesium phosphoricum ncvtl Schussler-so.1SZ es betegseg escrcn zasos betegsegcknel.3 Nr. uhol szukseg van djuk I~ppen cbbcn scgn . D. de rosszut oszlanak el." megfacs utcscs s6 koznnpt Pj!1. zuxodasoknul A sok attekintese aiokemla Nr.es cscntorcblemak eseten segrti a gvogvulast es a gvutladasokra ncvekedest es serulesekre D. ha igaz az a kije- tonok kUSZ:l eloszlasat. sebeknc! l1:iscl 62. rigybogy 65 fgy a magncztumtonok oldan! egyes tzomsepbe Schtlssler-sok Pehcrlenul a haz i patikaban 011 van a helyuk a h:izi Ientes. bcrscrulcscknct.molekulaeloszktst azt jclcnu. segnenek.. D.

mint pcldtlul .i Ioly. :1 Schussler-solen hcttnk utmog..kulonosen harekonyak.tskcppen :l [elfn. De :I kozcrzetbcn is itSl kczelhctok t.eZE"LCL . gvogvszcrek mellen. Schusslerkerjtlnk tanacsot egv biokemiaval dolgozik.ik serkente»r :1 gyogyul:'L<.uuntokur. H:J az cgy bctegseget dtagnoszuz.1 termeszercs gyogvmo.tl 6. dok .1 schusslert btokem!a . kezcl. scgnenek szedi\ sdk es st:tbilizeilj.n.lrnadt zavarok cs :1% enyhcbb 01"\'OS nkur panaszok Schusslcr-sokkal. szabalyozzak '-1 sz<::r\.akla vagvunk. I krrynikus beregsegek eseteben .I I II I Ongvogyitas: lehetosegek es hatarok A HA KETSEGEINK VANNAK Ha bizonvtalanck teraoeutatct..

dul a [etdlagnosztlkara. amyek-. ana. eldszcr surgossegi vagy intenzfv eltatasban ke!l reszesfteni! meg.FONTOS vesen alkalmazcn Schussler-so ugyan nem art.es feltsmerest folyamatat nyugszanak szeren. Erre alapozva arcon fellepd dr. a 15b. a laban.cs ranckepzodesckkcl .nek kovetkezreben :1 b6r :1.ihozik meg. lth'in)':! cseten a szcmzugban keletkeztk.es fenyelvalrozasokat fiminden sohtrtny [ellegzetes mcnytuneteker nagy- serutesek. Ogyeljiink a i6 meg munka.$ nevczeu lcldtagnoszuka. a mint amilven a szfvinfarkszetutes." ftnomnouak a [eldiagrtoszukrit szerzeu dr. Krack ahcldnos orvos 6 rendrcu :IZ ) Eldszcr a legfeltiin6bb krscrlcret ieleket Ihtanvrunereken kezeljuk.> ten minden egyes seu anyagcsereje zavart szenved.IZ arcon. es en. Ne hagvatkozzunk egve. . mint az arcdtagnoszuka. A IC:. Niels jelekre. a gcrcsrobamok (peldaul epilepszia) szarrnaze vagv a balesetbdl kor gyeh :1 szemely kezeleshez egy bizonyos sora volt sznkseg. hogy tudomanyos magvarazatot adjou a teste» es hog)' egy so hi:'iny:l Megallnpnoua. Schussler a prakuzalasa evuzedetben meglepo osszefuggesr fedezeu fel: ami- Ius.[lllil61el$6501"bana bdr feszessege v. megjclcncsebcn clsarnezcdesekkel. Tehar hagy hatra. Kurt Hickerlner. Tanulm. A jeldiagnosztika A ktvalasztou szer ellencrzesehcz lo szolgalatot tesz az arcdtagnoszukdnak i. hanem ersosorban a oanaszokra Iigvefjunk. Ezen n jeldtagnoszuka megnevezes talulobb. de nem is Azongy6gyHasnak haszndl. kekes A htanymnerek nemcsak . lenyeges > Figyeljuk meg magunkat -smink vilagrtasra! nelkul c-a tukorben.inyokat vegzen ax. a kezen.IIII Segitseg a szer kivalasztasahoz Ongyogyitas: lehetosegek es hatarok 17 Az eredmenyes kezeles fehetele a helyes szervalaszurs. valo hatarai vannak: nyilvanaz etet- veszelves betegsegeket. ferry. arc leletvel. ese. reagal. az crtrueu nrcan mindig tipikus szrn. es szrsztemaukusan osszeallnoua cker :I megfelelo tesu panaszok abpjan.es kezkormokon is jclerukezhernek. A jclcltnguoszrtkdnnk :J%. Ket peldu: > > Magnesium Ferrum pbosphortcum hidnya eseteu penzerme sagu plros Folrok telennek phosphoricum Fekete elszmezodes meg nz srcon. hanem a hnjon. amtert ArneA JELEK MEGiTELESE HELVES KLi16n6s erdemeker rtkaban uszicletbelt doktorut avaurik. Schussler kovetot az elmult szaz evben tcvabbfcpesztcuek c.

a k("·elke-z6: naponta pcpesnvc f-z-szcr az aik:kl I tablcna tcsszak). betegscgek cs panaszok cseten .trosod. kivalasztasahoz. nnvel czeket nzonnal kekronikus betcgsegck esetcn kicsit nchezcbb dol- gunk vnn Akut panaszoknal tnkut jelcknel) clscsorban a Ferrum phosphortcum. Me-gila nem is rendelhetd Ion tos tanacsckat trvul. ami mcgkonnvnt czcn dcsnk.: c:> l~lmog:ll\'~1 szcdtuk. 1-8 eves song: :lll1(g ncm eves 9-13 korig: naponra nnponur Schussler-sohoz ) Gyerckeknck ) Gverekckuck las. a panaszok srllyossdga ulalnak..ru. gycrckeknck eldorzsoh sok (lasd n 10. Ezuutn leher. A sok alkalrnazasa A btokcmtat oldal) ukaban. cnnek rossz esctckben Mtvel megfetar- d.I sze- mlau azokat hogy hetvzeerdscdc a koriiImenyekelilIeljiik. anug nem j:1HII . :. a N:llriul11 chloratum.pcrcvk .Z:llen.(:\'(0s :Imig lekbenI5rteni:ivalloziisukmeghaL3rouaameg1101 s6 vatasatasat.-.modantas't rcntlak szovala A BIOKEMIABAN horneopanaban 'Schussler kitalatta. a N:Hrtum phosphcrtcum cs :1 Magnesium phosphortcum So::glL A megfclelo so bevetcle uetn vtszonylag gyorsan megszunnek :I pannszck . akut (htrtelen pnnaszok a kell: Hlnak clcterben. )Xl- formabun kapharok A tclcukortartalom scm problema ktsse edes fzliek.irozouabban idon kcrcsztnl is nnjlnak cloterbc nlakultak kerulnek. . az allapotunk 2-. hogy :1 kronrkus azonban lelocn [elek bosszabb lassublam hat.18 A SCHUSSLER-SDK HElYES SZEDESE A gverekek es a telnottek hagvjak a tablettat szetclvadni a szajukban. eta tajdalmak cum hianyara minden egvertelmrien a Calcium egv egvertermo edhat ohcsohorlmodafia szer ) Csccscmoknek.'agy omk ul.tz or"OM kezd61 Adagolasuk szcrtnt vrzzel ncm kt. Kulonosen 16s k.l es adagolasa n tcjcukonnl Ezek tablena a bevetch. . (1. kezeleshez n hclvesszerek. [nvul. a oanaszok kifejezodese Peldaul es a bizonyos az ejszaka Szedesuk kronikus betegseg eseten uossznbb idejc fe:nn::"ill(ics/vagv (iir:l YiS:.amelyekazalIapotol vagv javitjak. MODAlITAsOK A . nyalkahartyaja sen felszivja A szaj kozben tel]ea hatoanvagot Akut e s kr6nikus betegsegek t\ gvakodatbnn meg kell kulonboztemnnk kcl kontblxm i\z akut zeln! ktalakuln es JZ a krontkus tevekfcllep6) runetcket. :1 Kalium chlorarum.')-51:0r I rnblcnn.~-szor I rablcuu.('I\'1. kt.tskcnt meg is maradnuk ezek a jeJek.

11161 be 1 kulonleges eseren esete sek a panaszatnk A Magnesium nei .1II1 Ongyogyitk lehetosegek es hatarok 19 > rtaraloknak es felncueknek. men megtamogauuk a renneszetes veoekez6 mechan. \'agy a gyogvaszun- hczza torro vizet.uot dolgoznak Korabban nern szabad nem tgaz. ~ Ill:Isbjla..fcrro hetesnek" rnegfelclocn vegyt'lk be. amrg nem j:JVL1!. csak c modszerrcl az old. A "FORRO bizonvo(liisd meg rob a P:Ill:lszkep alapjrin HETES" egy ontsunk oldjuk Ha nagy doztsu es gyakon szeclesre van sochunk kat. hogy kulonben femkaretllal kevergernt. mtlveu heve- igyuk meg Jassan es kortyonkent. =vegvunk a szajnvalkahartvan kereszphospboricum :1%akut tul! relszrvodast es gorcsoldc hat: szeremasodperdg A Nr.es kanal!al kevergetve felteflesen es kerdezzuk meg . oldatot adagolas bncgsegek eseten \'3gy felorankenr Az igy eJkeszitell az clso oraban harem-or bogy percenkcru. amilyen lehetseges. . 7 sonsl.I test fclerosodve kerul ki a bajbol.forro heres".. illctve le kellcu gyoznunk a bctegscget. melegen csak Hogv [avrtsuk (reszorpcfc). megvtiltoztk hcgy ::1" ez elektromos kOICSa so clcme! kozcn.:.Akur negyed- Tegvunk 10 tabtettat kavescseszebe. naponta g-szo 2 tablcrra. hogy a tobbt sor is a . cngyogyno Iolyamatok:u. robben es robbszcr UWIt. xaves ateblettakat. 19y haszn aljuk a sokat akut betegseg eseten A hirrelen es hevcsen kralakulo beregsegeknel fcnrcs. cs .zmusokm . es serkemenuk :q. resnei azonnal es leheroleg gvakran gycgyno Ingert a panaszok lllcgszUncsCig. Pcldiul Indraban. Ekkorra legycetuk. Schussler Fdjdalomcsillapuo panaszok es tnrenzrveu minden kortyot tartsunk a szankban. gyt)rsan ugvoevczett Termeszeresen seuuu! scm sz61 az ellen.I kezeloorvosunkar oldahol). par .dka]m:t:dsi HZ mod valt be.cppen . Melmer tudjuk. mel).IK arra. A gvakort bevcrel sohasem szuk- seges hosszabb id6n kereszrul ~ eserrol fuggoen 30 perctcl par oralg. ahol Schussler tannasa nagvon eltenedt. A helyes . SOksZOf egy teljes naptg I:::.

rneleg. 4) ujncteket muunnak pcld. melvckbcn a gvullades kiterjed :1 tcsrben. van kralakuloban. hogy csak :'ilcnybe fclya:\ kezdodc EI~6 stadium . NT. szedluk felvauva a Nr.z:isl MIT TEGYONK.. EZl H sntcnumor loly:lm~l[:l ocneseuc lccseng. cl I p:'i.\. 3 es a Nr.opog:lsslink ub- vagyunkbiztosak. forros. 4 561.tnkrutl cr6sscgclol az clso sutcluun Ferrum vcgynk prr.l· masodik stadium lehet tolvtonos. YaI6szfn(i1cg fazas. lehet (~Scsak Ebben a stadiurnlxm . gyull:!cI.Ferrum phosphortcum A panaszok cgv betegscg talanos mcgf:l.1 FC1TlIrn kezdiflk \':Igy phosphortcum szedesc't."11 20 A gvulladasok /I.J 06 (Nr. ha rnbloun. ptrulcsa krsert. :it a mnsodtklxr. t'10g rci-egy6dnkem Harmadik sradtum-. hogy gy()gyul:ls Wbbnyire uzok utan. duzzacn es f:'ij.tg.tsodtk irritaci6j:'1 d rrunosan ) Azomnl percenkcru leum. M!n- men 56l gyullndas bcvcsszuk. Masodik stadium . 4 id6bcn . uu - megf. A CS rrstr egvcrtehnu beteg rcrulcren.uuato6. !'i6klt rei szOpog:Jssunk r-hloraturn ) (l-lO-szC:r :2 mblcrcn san megv Kalium Ha . 06 (Nr.1 torok stadtum runereker IlKg::ilbpfl:l11i. HA BIZONYTAlANOK VAG YU N K? Az atmenet az else es a meg dltalanosnk.Kalium chloratum A pannszok . az elsa es um. ~\ gyulladasok S:lj:ll gy6gys6 mrtozrk. grulladj. 3) :IZI vcsszuk pelchtul cszrc. Il·1.st kezelese lgvulladas-sema) tsmcrjuk rei: ~1 bcteg terukezclcse abban n hjrorn rbrokemtat) stddturnban tortentk.iz:'isos :1 dllzzanat es fjjd:llom. kczott Ha nem ncgyedodnkem S.I i:lVUII:Ik. fuggoen folv. j cs a Nr. hogy :1 parusxok rnkan .hogy meJyik " rnegtetelo so.:lgf:ijd:I]01ll. a - l'r6s0c!tek. G) ukadozfku eleintc :l Kalium sulturtcum arrol tsmertuk [clernkcztk.~r:1 uI:1I6 tuner Egy hcves gyullacUsn:1j meher sztnte cgyszcrrc (jl egY1ll:lsbn -minden jelcutkezlk. n:g1. e1 .1 phosphoricum feh-:ih:1 be: ncgvcdorancsccsemokncl kenl-ffl0dnkenl cl I l:ll)lell::ll. naporua panaszok SZO[Xlg:1SSll1lk el. 012 [Nr. u h:1r0111 sutdtum nundcgytkehez egy a uptkus jellcmz6ir61 let ptros.(.

1 l-orogacts. :lZ IgykeszGl:vegyOnkegy 2 decrttteres (a nagyobb :1 n.utmog.ilk:lh:ll1y:ik rntan tvrrusosj kovetkezteben krsc- gomak: a Jorr6 hetes" (19.oldal)mintajara a napitablettaadagot vfzben Ieloldjuk.IIII Ongyogyitas: tehetcsegek es hatarok 21 ) Naponm 3-szor AniHha pollen) r6 pfrrnl j-szor I tabieudt vcgyunk :1 be 2 tn bletctt.1 schusslcrt gyullactastan smdturnatnak mcgfeleloen jfrjunk el (ldsd 22. mint :1 az csszes szukseges sok tablenat a tablettak biokemiai mega az uvegbe.n:. onfoly. Pontes: ez uveget mindenivasel6ttj6! razzuk fel. ) Ha akut P:I11:tsl.Or :1 borre kenank. 7 ~-10 Az nnyuk.tk pckklul Y:l)"oW apukak :\1. '-. mint a besz{'den .ilil:1 sztnre »alr elrnulon.rdtk runk krcsh valadek sutcltum: meg orrdugukts.i. hn bekeniuk gyakran 6kel vegztk (:J Mindigegy-egy igyunk-azOvegnek estere uresnek keulennie. 3) ) M:1sodik sutdtum: ) Harm. egesznapra kcrtyckban es kis elosztva es dUZZ:111:It\:11 oegvullndnak. pekl. e! . :I%.zkC:lC:S at: orrban.unak.t mogrujak kiYi. n kceZI siNr. uveget Dvegisj6). tusszoges. por \-agy \-:tgy cgv fenozes azoknakakik Az orrny. peldflul rovnrcsrpcs uutn.'tl K:llium - chJOf:1IUm 06 (Nr. 6l. Azigyelkeszrtelt nep folvarnen. 4). sdrga l'II'C1I . rnelyet napcrun ltlbbsl. Ferrum phosphortcum DI2 (Nr. husonlokeppen kenzcsor hasznalluuunk :1 soh: ktegesztresekent is .uutk :l gyogyhauist } Ha em' lxsrserulesrc (elso foku egesrc is) kenocs6t kentlnk. . T()dbiJi lehe10seg_ . gverekek nnporua gy6g)'1ll:1sig ASchussler-ital idealis dol- lle1diija (rhinitis) egy Inger (p0IJaul ullergenek.11l dUgltlV:l. de 01"- megisszuk. sulfuricum 6 onfujaskor Do INf.11nines kcznel Schussler-sotublcurh :1 megfelclo kenocs. ) Gyerckeknel ncccsel. clkalmazast sdk leherosegek hasonloao j61 h.Knilum es tcltsok meg Iorrau vrzzet Izutan tegvuk A kenocsok alkalrnazasa A kenocsokkct szedesevcl. Kesznheuuk kenrjcsokkcl vagy feloldou tablcudkkol."dr61 :J sokkal tOlten6 egvtdcju belsc kczclcsr. a legzes 11l:11I:~. ch·ill:g Nehauy es adagolasa jfrunk el. Ieloldcdjakoktelt igyuk kortvct jot razzuk cssze. Ezek :11.: csccscmok baspuffadasa esetcn kenoccselr. ) KGls6 betegscgek.uckonyan t.iul friss scbck \·agy rzulen punaszok eseren n kcnccsok h.ts - orrtcnok mcgduzzadnnk. oldal). kerescn \Obbnyire clcgcndo. ) Els6 stadium: \'i:-.bogv nak. .LTru. I"OIT:ill vrzbcn pcpesnhernnk.

es :1 meleg kffcjthesse gorcsoldo 11:lI:lS. be a kenocsor lassan es alaposan a tegyllk a kczelendiil_"'_.. Mclsszfro2zuk bdrbe. (zii1eti beregscgck..1L azonnal a hasukra keruuk a kcnocsot. revert melynek h:116tmezkedcs gyorsabban bejurhat Ezuctn A borogatashoz a kenacct nycmjuk a kotesre.tshoz 16:m kezelunk ladas lefolycsa . :I men a scbgyogyulas es hasonlo.:en6(.22 A kendcsok Egy kenocs alkalrnazasi tertllete alkalmazdsanak-rcbb leherosege is van: ) Alt:ll~ib:lnug}' szokasos. hn egy nedves. d:1ul a vogon vagy scber vag)' cgy elso elvileg :l rntnt :1 foke pelhorzsoh egcst hasongyul- gyullad. hnu kenoccsel naponta l-z-szer vckonvan bekemuk c beleg helyet. zuzodtsck.tgultanak. Elkezdddon :I sanszovctkepzes tvarasodds).. Prtss serulcs: DJ2 Ferrum phosphortcum ) Mrtsodtk setdrum. valamint rnhuvelygyullcckts vagy idegfjjdalmak esctcn ajtnlatos cjjdre egy lcenccsos borog. ) Els6 stadium. .JZlItiin anyago az cl6keszflo a b6rbc. 3 kcnocs). ) Csecsemok es ktsgvcrekek puffadascs gorcsetnel segtr.] kenocsokkel.. 6 kcnocs). hogy a krr. > Sulyos gyulladasok. kendor teszunk a hasukra par perctg. . " [.'_"'_'_ asrseruteses pelda Minden borscrulesr. (Nr. Kalium chloratum f)6 (Nr.urtst kesznent. es bcrbetegsegek esercn clcgendo.5) ) Harmadtk sutdtum egyes eseu-kben csak nehezkcscn gy6gyul n seb: Kalium sulfurieur» 1)6 (Nr.

6zepsQ kencko kczclcncte ene . ) Egy s.lOl. reszre. mig cI ncm leg. :1 kendot kicsavnrjuk.ltji"lk :1 bjrporusok. hogy :1 kll6:myag kcndot. Ebben az esetben inkabb szedluk be a sokat.1 ncdves. r(ig7.II I Ongyogyit:is: lehetdsegek es hatarck 23 gorogatasok gorogatrisokat nrilunk. Adou ) A korcsncl kcrbecsavanuk.01105. peldaul ekcema es neurodermatitis rnindiga ne cstjptjgjon - h6rT\(~rsekletet ellenouzbemrtrtjuk cncsszuk :J > mlnlmumra mtelcu .2-6-szol beteg lestA bora- Iatozzuk..t Ez j. hogy %.tuuuou \ aszonkcndovcl mkarc P:Ikendot tesrreszen. h:lgyjuk esetben :1 cs ki:'JlCSI alapvcrocn urblcuakkal elkeszitese oldjunk tabtettaval a ki n sonkat.udst meleg .t kend6t teszunk belemasszrrozzuk bcrbe. felsz(\"o- levesszuka eS:1 kiv3bsi'. egy lov:1bbi rogzlliCtk... keuscoet :1 v.(ljuk.l1~il :11'. gactst mig el ru-m crtc n resrhomersek- letet. C::S b6rkiOtes.dr:li'. de :1 kendot ni. ncclvcsen 6 egy addrg szaraz pamLltt6rOlkC'wlycJ fern. hate es kctesek es koteseket kezncl A tulaklonkcppcn :t csak minden is. es egvre gvakrabban kell krernezni. terapus 11:1\35 azonban cs kenocsokkej mnz:t:. . es mtndkct mini ::l tcszunk rnarnd gyapjukendovel A keres :lddig (ktsebb.Llk!).tlkcsxnhe- kenocsok. es r6g7.1 testhomersekleiet.tszonkcndct :1 borog. vdszonkcndor kicsnvarjuk. l:ijr:l kcs.l6.I\-rlill ncdvcs :1 Y~lgr a kotcshcz d6ki- vrzbe cnhogy meg elvtsclhero). :JZ r6gzftjOk. :s:t.dtjilk. } Prlr perc rmllva kcnocsor ra. utguljanak drtsdr. A borogntasruil osszehapjulc. :I i. Iller! kulcnbeu hamar kiszarac a bar.:tgy kenddr a nkesmese ) Martsuk ferro ) Miel6u borogatashoz II kOlll:.lraz uz crimen szor :. murkcnddt beteg tesrreszt egy .\lcn . IcgyHk testreszre. bcrogatas cgy vagy keres 1llc:n:l~t61 form \'izTIPP A kenoccse! tcrteno kezelest eseten kcr- fel 5-J'5 mblenm kis taiban lol belenutrumk (:1 a fclyadckba. akkor tlyen h:15Zalkol- ha ntncscnck sokkal kormyebben haszn. Sz.Borogautsr runk felokfou acrcgatas ) valasszuk luggocn zel..

Akenccsot t-z millimeter vastagcn kenjuk a baragatasra. es palya- es kotesek alkalmazasa (borogacis n CSUkOll szemekre). rdndulns.A bcrogatast tegvuk ez ertntett helvre. AmelegedilliiblUrdiihiizmindig meleg vizet tbttunk hczza. szemolcsok esete». val. zuzodasok. torokgyulladrts. ernle- Kot6hl'irtY3-gyulbdas gvulladas. pelenkaktates. . tep6zarral vagy kapcsokkal rdgzftsuk. rznleu es csombetegsegek. gyomorcs belgorcsok.24 A bcrcgatasck TIPP Akenocs6sborogat<ht gvcrsan etkesztthetiuk. rnatbetegscgek. ragasztoval.

11 krenunel > melegedo labfurclot kuraszeruen. fOrdo } A fflrci6 Ulan roroljuk Illcg a labunkur. btzonvos tdetg nlkalmazzuk. mely [jntunk tdeaftsan ha ktbfurdct. Ha nem Az a legalkalmaz- egyszerubb. Ha a panaszok szunnapok nern javulrak eszreveheroe». megfazasos beregsegek (peldaul horghurut. a knptllartsoknt.':111 hatast erunk d.5 'C fokknl 45 'C fokra 1.(1111 Ongyogyith: lehetosegekeshatiirok 25 lab. I~b).'i a tomeny emeljuk. burur. aszrma.silk es 20 mbleuru (:J gverekeknek vrzbcn csak 10 tableu. mandulagyullaclcs. perhogv a adjuk ho%Z.tra FONTOS A Schlissler'50kkal vegaett kezelesek stkerenek szempontjabol dcntc: harem dolog s6 valasztasa. cgyenletesen furdovrzet hozza. az kis verc-rekct. > A fUrcl6 20 pcrces cenkenr ehhez marud. a fgy :1 enrclkcdlencs egy azonos . e$ a b6r vedelrncrc Ezutan fel ()fc'it prbe- be a Nr. panoszck. peldavl helF6161penreklg (szombat cs vasamap A szuner).cdOles.es hclyag- betegsegek.es karfurdd Reumatfkus beregsegek (peldaul arthrosis). ki egy csesze talaljuk a labkadbol. feledekerryseg. gvomor-bel S7. 05 czrilral aktivtllja :myiIgcseret (. kcnjuk cnnk be <1 vtzea. Fonros. mrgren). ) valasszuk ki a korkepunknek megfelelo sot. a megfelelf 2. vese. alvaszavarok. narha. a rendszeres hasznalat csesze -I'OI"r6 vtzcr omsunk Ha tCd forronak es fejezzuk rclcrartamar. btzonytalansag.1 tapanyagok feh-etelct. kertnges! tcloskort zavarok (hldcg kez. beregsegek.:1 bomlasrermekek leadasar) tesrunk minden cgyes senteben . Olcjunk bcfole } To]t.es kezftlrddk A me!egedo Tagflj<1:l lrtbfurdo serkenu <1 ke-nngest nz egesz restben. kezfurctckkcl h:l50n16. trirnogat]a lribkadar :l a Schussler-teraprar. :1 a uran meg egyszer alkatmazasauak clvegczhcrfulc esetei sorozarot. (Stltcea).. szedes vagy szukseguk) cgy cscszc ferro (tomcny oldan oldatot.dll. brtr gyengebb fel . VlZ h6111er~eklel« vegvunk id6Wrtama lehetolcg nlatr a vrzhomerscklcrct 0. vr.ez eg)' olyan hauls. A lab. . rovtdrrsuk furdot 40'C loknal.l~ le 3. hasznalunk.1 a helves adegolas.

puha Nr rt sukea serufesek kintes voros kiutes" • •• • • • • • • • • • • • • • Nr 12 caktum sulturfcum .vizes hasmenesldegesseg Nr 5 Kalium phcsuhcricum Megfazasos betegsegek kezdetistadtumban kit6resekor • • • mtan szekrekedes puttadas eves utan kellemetlen puffadas gyomorhurut szagu Nr 6 Kalium sulfurlcum elhuz6d6gy6gyulaskor Haj Nr 7 Magnesium phcsphcricum elszorthajhullas hajhullas tcltokban korpa Nr 8 Natrium chloratum SOr lisztszeru Nr 9 Natrium phnsphorirum viszketes naoeges Nr._ ..nyugtalansag ktmeruttseg H61yag es vesek vesegvengeseg Nr 4 Kailumchloratum • • • vesemakcdes serkentese.tisna.ihsegl-gorcs • sziverosil~ • rzuretl gyulladas Nr 1 Calcium phosphoncum izilletilc:opas{arthrosis) derekidegzsaba Inbetegsegek Nr 3 Ferrum phosphorlcum • • atacscnv vemvcmas keringesigyengeseg • • • • • • Idegek es pszkhe idegesseg. - ~ L • . 10 Natrium sulrurkum szemcks.kemenv szemclcs. ~ ~ I -. . • L __ I I Melyik szert milyen esetben?"::::" Nr 1 Calcium fluoratum ~ ~~:_ " Sziv es kertnges Mozgasszervrendszer izomfeszi. h61yaggyulladas Emesztesi zavarok hasmenes.

inyj nyagamuk ctosahtsnban zavar tamcdhat az aktualts a panaszokkal Chisel 14_.vem pediga homecoatiaban A tttalom a hcmeopatia szarmezik uasd meg amilven a mentol vagy a kamlor nem befclvasolja teltedezoierol. A KAvE BEFOLYA. mini a sDk harasat.VESZElYES reakar CS szcnsavmcntcs Bmelletr meg arra is agyclhetunk.6 [~ibi~i. tszuck.onndeneserre melyek kulcnosen solen taualmaznak ebbcl az asvdnyt <10)'::tgb61. oldnlrol) adou panaszkepnel rudunk scnussler-sok A kregyensulyozon es a helyes taplalkozas C$ vitaruinokbnn gazdag. :12 elegendo folvadekbevtrel legjobb rclretele {Lti\·:lnyvizel TE](UKOR A FOGAKRA? .lru n test ~"tsv. :1 leljes enekf etrend es annak. Kr(inikus bctcgsegeknel elvtleg ugyanez ervenves. Schussler Samuel Hahnemanntol a ootenclstassa! kaocsotatot etutasnon feJt~rtaas6kat. ami az edessegek lcgvasztasekor fontos: normatts es logapclaskor szereplo t:_t!alh:11.n tiltctt anvagck. eg~T mcgbetcg(t() Inger hntris.olyan clclmtszcrcker valasszunk. oldalj.t a tcrtipitit . ugvan Serna kave.IIII Ongy6gyitas: iehetosegck es hatarok 27 A kezeles tartama A kezeles Idotartamn eseten table-naval V:lgy vcgzcu kczclcs :t bcteg relies gyogyulasakor er veger.>:.j:. Ahogy dr. .i\ kovctkezc oldalukon Erreis csakaz vonatkozik.SOlJA A SDK HATA. Schussler megflgvehe. segn rnindebbcn A teljes ertekn tapktlek t:irnoga1. minden s.ll rendszeres tejcukor a vivoanvagkent nem art a fcgaknak nem helvetresuhen a Scbussler-sokkal vcgzen kezelesr. oldal). Pomosobbar (lasd 74.pannszatnknak es az azckhoz allcahnas sonnk megfelelocn . ha :IZ elelrntszerekkel elegendc tapanyaghoz jutunk is.sA. de egvebkent a hcrneocattavat. minden~I eserre gyakran hetek'g-honapokrg 3Z tarthar a szcdcs eS az ulkulmeg mazts ideje. hogv .

rozs. szeder.tatong6kagyI6. brokkoli. csalan. makrera.cukorbors6 Kalium phcsphorirum artics6ka.5zezammag. rozs.csuk gyurus tclcsergcrnbe). zoldbab (Iott).csalan. mak. Kalium alma. (mindenfajtaj. szcjaliszt lenmag.tskehat. oetrezselvemteve! zoidbab (szarftva). rnuzlis joghurt. kagvle. gouda sajt. cukorbcrso mogyor6. maj. arpa.cukorbors6 . szoja. fozosajt.rnakre!a. voroshagyma lazac.sorelesztfi{szarHott). Inss gabona tokmag. Kalium ehloratum banan. fiatal hering.szarzeUer. oaradio.paradicsom. gcmbak (szaritva).k6kuszdi6. ctszuda.vauhrls brokkoli.fOldimogyor6. unorugcrnba. len mag. makrela.kekpeneszessajl. napratorg6mag. szezammag.tatcnge szantctt gamhak kekpeneszes sajt. rozscsrra pehely. fokhagyma. mandula (edes).itoeleszto (szaritott). gamete.eukorbors6 Ferrum phosphoricum si. hajdina.tokmag.gum6szeller.napraforg6mag. parmezan sajt. kerti juhhus zoldborso. ctsztaoa. nemesceneszes sajt. mogyar6. zsazsa. votes kapcszta.lOldbab(fott). kagyl6.(semegekukorica. Elelmiszer spenot. laposhal. szeziimmag.sprotni.spen6L.kesudi6. salt.$zezammag.datolya. szerrdgesztenve. rnelvek a Schussler-sokkal vegzett pedig azoknak kezefesunket esszerflen tamogathatjak S6 Calcium ttucratum Calcium phosphoriwm .zab. mak.Ez az atteklntes seglt a ktegvensulvozon es egeszseges etrend kialakrtasaban.lagysajt. tyuk/csirke. tonktlfybuza. (felzsiros]. kesudto. garnela. csfcserlborso.spen6t. kucsmagomba.varganya. rro.bOza. mandula (edes).pisztrang. kales. gomha. suttuetcum kerti zsazsa. soreleszts. zab. tavaszi tekercs. csicerlbcrsc. len mag.juhsajt. elesztopehely. clajcs szardrnta.spen6t. rnogvcro. (konzerv). lazec. pataki szaibhng.ugyanis kutonosen sokat lartalmaznak az adctt sobol. liba. buza-es szeraz bab.patakiszaibling.eleszt6peheIY. savosajt. e. csatan.lagysajt.sproLni.trissllojabah. tdkmag. petrezsetvemlevet (tlnoru. tatcngo kagvlo. cskseribcrsc. brokkoli. petrezselyem.kernellysajt. fcldimcgvcro. ezenktvut az elelmiszereknek a ktvalasztasaban.di6(eur6pai). (Iott).

rozs. fclvami rak. paredlc. tokmag.szeietelhetfisajt. I'OZ5.frissszojabab. szarzener. kemenv sajt. kaoor. mak. kukorica. manrnda (edes). petrezselvemlevet (szanton).bcza friss sajt. szeletelhetd sajl. mogyorii. gamela. ob kagylnja. Iriss szojabab.lfba.szezammag.pelrezselyemlevel(vastag).S6 Magnesium phosphori(um jlelmiszer zcldbab (loti).lenmag.edesk6meny. natur rfzs.garnela.nba.fejBkapoma. kemenv sejt. naoratcrgomag tokmag. burgcnva. varganya) tenvomag. csalan.varganya cukorbcrso . fcldimcgvoro. spenot. kesudi6.jak horner. bab.kernenysajl. rozs. szezammag. juhsajt. lenrnag. crnleszreu sajt. tcksergomba. rozs.sprotni. Natrium phosphoricum szarazbab. koles.mogyor6.fOz6sajt.srarzener. lagysajl kemcnysajl. mangold. (szjritotl). tonkdlvbuza. szarrton gomba (gyurus kucsmagomba. mantotn. szeletelhet6sajt. lakhagyma.t6kmag. kukorica. len mag.kesudiCi.varganya(szarftotl). gutuos zeller. juhsajt. tvuktojas.kardhal. 15z6sajt. szeletelhetd sajt.gu m6szeller. zab. szarvasgcmba (szarrton). Natrium sutluricum spenct.szezammag. tczosajt.juhsajt. reljes kiorlesu buza brokkoILcsalan. szarvasgomba. gum6szeller. lenmag. olajbogy6(savanyftott). ceda. liba.kesudi6.k6kuszdi6. Natrium chloratum szarez bebcselan. szezammag. petrezselvemlevel.lagysajt.zolrl lagv sajt Iuhsajt.edeskomenv.kertizsazsa.lagysajl Silicea (Calcium sulluricum erpa. cekla. arpa. len mag. kclcs. tdkmag.

gla. te.. me]·~.kn nofarmakologia. .~lall{()zmlia az JJhl.zer:1. 1'1: to.atokb~t~reszben gyakotlari e.)]..r I.v .' ben az ido -szempontuibol viz .' szernelyes tapa ztal~tlok. I.I A.el 'Of . reszben k.ikal .·:res be vltelt lcleje a soknak .I.~(·lnl.a szervora :11 -J. ~~tl'gok ··'O~· \:].~\ -e~.-.l~rnb ..r~J!eu~ t~il~a1I. .nTe'. ru. .hlllaz[.. :IJ(('~'"'van-e La kCl. utobbi evek r sen kuJliln boz(} rene lszereket f }.?'2Ilk( zva I ~$ "-1 k'{n:. ~ b st rnegerzesre i ha&. selkedeset :'1' '.al (.~lZ :'.er'lde .eyti..g3]ja~ ez ida1~ .:tl. tl1d(1many..1tak i\z tab'kiZ...(J.

szcrrt :1 hogy cgy szcrvre Schussler-sok.Kalium lerurnes. hogy 0656l ~6bol pckktul 5-10 urbleu. tumogaua joblxm az ejszaku I":'izisat (11:1azonban pbosphortcum hm).uum pbosphortcum zavarok) clbzuI:is DCl. opnrnizaljuk a hatasukat.tplalkozas-szak- tapaszcilarat csupan nchany :isdn~'i anyag opurnnlts hatasideiet mutntjfk. phosphortcum .nnak :1 cmksok pedtg sztntcn A kinai szerv6ra Ahboz. 1-301':. peldrtu! megnunaua.az energid! belnek szervet pcldaul :1 csucson It'ijl::Sn 'm:lxi1llumid6) ezutan ntndjrlk a koverkezd J. rruckrnres cktsd 58. Narrtum phosphoncum 06. a magnezrum pihene5i vet ellazno lcgjobban cote 11:11.ulfurtcum sulfurtcum D6. Calcium 5-7 06.cncrgtasztnqe. chlor. estc h. mely Sl. hez CS szcrvtdclchoz.17. terttpldsan elon egy nngyobb maxtmumtdd d6zist I cs 3 ora k6z01l.m eelmin- szcrvortthoz ig:lZltY:. A t.I lcgfobb elcnyos. Magnesium phospho3-5 ora: llido 1)6. chlcrarum szekFe-rrum DO. tllerve HZ kicgc- oldahol) rcndcthctck egyes szcrvck06. sulfurtcum D6. Natrium sulfurtuum ) hajnali ncum ) reggel rtum ow csctcn) Calcium ora: vastagbe! (ny:'ilk:lll:l1Ty:ik. szrvnurkodest rchar ahogy :l ctmo- gate Kalium (lascl phosphoncum vesszuk 1. ha Ha a sokat a kina! szervcranak rnegtetetcen vessznk be.Kalium 1)6. oldnl}.9. klvdlnszuls. A krnatak den szerv kC:l or:'111 kcrcsztul . Pckln.:\ szr- h:ll:\s:11':1 tcrekszrmk.') (ss I') 01':1 kClZiil1 "an a m:jjnctk nkarunk vosxunk ~jjd be belolydsolnt.II a sok Iegjcbb bevitetllormat 31 meg nem foglalkozon ert6k n Schussler-sokkal. al. cmesztesi D12.men a Magnesium reggel icgjobbnn. :1 gyakoroh kmat hogy» bumst felerosastmk. .l\'id6 ~I (11-13 ura) don heresr' A kovetkczo s:dt6 szcrek ) cjjel be. 24 61':1 leforgasa szervnek. 10 orakor.rorro sok. . egy 6r:lY:II. . (ny:'jlk:Jh:lrlFlk.u meg:1lbpltotl:ik. A I'ckOI1)'munkntdeHa q:~y :I A HELVES IDO TlTKA je CS :. Ez alapjan n kalctumso legjobban reggel.J bevcnnt. okfatkcm.1: rn:'lj (Illercgt~k'nflcs) .K:I!iUIll s. Calcium sulfurtcurn 06. Natpeiddul aszt.tt -:1 a szcrvnck rendelkezcsc:1 re dlljcn epp a nutxirnurnidoben.

Calcium phosphortcurn 1)6 ) 13-15 ora: vekonybet (nyalkahrinvak. lupot.maxirnurrudejebentvesszuk be. chlora- suffurtcum > 19-21 ora.aaI1:1s (p:ljzsmirigy.Natrium sulfurtcun. szabalyoZ.serkernes.. phosphortcum . Natrium hasnyaitermeies) sulfurtcum phosphortcum 06. feheqe-cloemeszres gvomor-rulsnvasodrls. phosphortcurn - gyulladasj c- Kalium ruurn chloratul11 sutfurtcurn 06. D6. Ferrum chlonuum meles. Ferrum Kalium II III phosphortcum gyullndds D12.uamusz . bi- II . 23-1 61":1: epehclvag (epefolyas se: . emeszres. Zincum 06.tlkahanyatnzultmer012. 06. (vesCS%\lVCL. 1\1:Ig- nesrum phosphortcum D6. Natrium I I I 06.'ilbhartyrtk. er6sfles) . tovnbbt Kalium sok.Natrium 1)6. Narrtum Amegf(>lelij. chloraunn Cnlcrum carbontcum [odnrum pajzsmtrtgv - mellekvesek serkentc- > Cuprum arsentcosum Dei. chloraturn 06. savrcltenges. 06 .'IS) - Ferrum phosphortcur» 012.Natrium > 9-11 ora. Natrium phosphortcur» 06. hnsnyalrntngy (Immunrendszer. Natrium chlorunuu D6. szekleturrcarbontcum LeS) Kalium chlorarum 06. Magne) '17-19 61-a: vesek lyak. ) 21-23 6ra: hOJ"lnonh:l.32 II I > 7-9 ora: gyornor (nyalknharrydk. szabalyozas) . ) 11-13 ora: szrv (szrvtzomzat. kcrtngcs (serkcrnes. chlomtum Natrium nvdlkahtlr06.Mugnesium phosphortcum 06. Natrium D6. Natrium D6.Kalium D6.h<l annak a szervnek az ugynevezett sulfuricum > 15-17 ora: hugyh61yag das. lXi. gyullaphos- . lep. nyugtants. ellazulas. ktvalaszmsj Natrium turn D6/D12. 1)6. alumi- ny. ametvik bait okoz. Natrium phortcum sium 06 es/vagy Ferrum phosphortcum 012.(ttlegjobb. hasny<'ilmirigy. gyeugcseg) . (kiv:il:ts~!as> chtoratum ny. btcarbontcum 06. Kalturu phosphortcum 06.Kalium 06.

ASVANYI SO~ ~A~STBEN kalcium artl~rjak seem szalagok k6toszovel ver beltraktus vorosvertestek zsfrsziivel klorid vas iluorid kalium megnezium 1021.]1 szilicium 2ulfilt natrium ." haj bor 52!V nemiszervek testfolyadekok cscnt (sontve16 pore miij tade nyirok gyomor lep izomzat kersm meUekvesek idegek vesek hasnyahnirigy pajzsmirigy nyalkahartya lnak (secsemomirigy venak fogak .

ahogy a homeopattaban? Mitci!keletkezik s6hiany a sejtekben? A s6hiany a sejtekben keres ingerek hatasara alakul ki. mozgas-.. sUrgossegi ettatast lgenvelnek. es fgy a gy6gyulasi Iolvarnatckat be tudjak indftani.. Minden mas betegseget. amit a sok kepesek megszuntetni. es bizonvcscdjunk meg az egvik legtcntcsabbrol: hogy kizarolagcs vagy kiegeszttd kezelest vegezhetunk-e a Schussler-sckkal? Felmerill egy mastk fontos kerdes: eldtordulhat-e kezdeti allapotromlas. Csakhogv nem fcld meg a tcttedezd rera- kiderul. A keres ingerek rniatt a seitekbeu akadalyoztatva van a szabatvozes. Nem lenne celszeru mind a 12 s6t egvszerre beszedni? Dr.-..-~ :.• ~ CiYAK?RJ KEROE~~K • _ Fontos kerdesek a Schussler-sokkal kapcsolatban A kovetkezc kerdeseket a tapasztatatok szerint gyakran Ielteszlk a betegek . azidbiaras hatasa vagv stressz idezte elo a tuneteket. Schussler a sokat a test specilikus zavaraha teilesztette ki. I - -. Hoi vannak a blokemla hatarai? A1 akut es.. ugyan a testnek. komvezet! terheles. tobbnvire utanakerdezuuk. A valaszck alapvetd lnformaciokat adnak a Scbussler-sok alkalmazasar61. egvcldafu teclalkozas. es fgy is Irta lei Sket.. Maga Schussler nem flgveltmeg es nem jegyzett fel kezdeti altaootromlast alkalmazesakor. :: -= = •. rosszulletek.es vizhiany.onmaguknak e~vagy a kezeI6orvosnak/gy6gy. oxigen. __ ~ :. melvek elet- veszelvesek vagy veszelvesek.asznak. stressz vagy bakteriumok/vrrusck mian. elektroszmog. Hogyan tala 10k egy olyan terapeutat.! • . hogy a betegek beszamolnak a sek bevetete Ha celzottan utani reakciokrcl.. aki err a Schussler-sckhoz? Akovetkezo erdektodjunk eljaras lehet a legegvszerubb: az orvosunkto! vagv a (teregy biokemiai meszel)gy6gyaQunkt61 . es i6 par alkalmazola mint altalanos ercsttoszerre eskuszik ra. ha nem is kizarclagosan.___ - -_. hogy mas gvegvszerek. meJyeket a sdk szemlaiara rrtak.. peldaul serulesek.'- . tamogataskeppen kezethetunk a Schussler-sokka! Azonban a korkeoet eliiszor mindig pontosan hatarozza meg az orvos vagy gy6gyasz. Mind a 12 s6 kombinacio]a nem art Nem ritka..heves panaszok.•• I:. a szebalvos pctenciak piallag helves es gondosan kivalasztou eljarasanak..

etlenoriznunk kelt a lovalasztott szert. az erzekenv gvomru embereknel gvcmomvomas a gvomoreges.azonban tajekoztassuk a terapeutat a sok szedesero!' Mas gvogvrnodok egvidejll alkalmazesa sem akadalvozza hatasat. Alkalmazhat6k a Schussler-sok szerekkep gy6gymas. oldal). jegyz&eit. } Ha egv is tartalrnazzak. ruasoknal adott kcrulrnenyek kozott hdnapokig tarthat. vegvuk vagy Ezenkivul megtalalhatjuk az interneten a terapeutak. sem telnem ielentkeznek nemkrvanatos figvemetlekhatasok. Meddig allnak el a tablettak a kenficsck? Atablettak es a kenocsok es a csomagotason a blokemlal kezcles suk el a turetmunket: krcnikus betegsegek eseten h"6napokig tart hat.hashajtc tobb hatas jeleut- melvek adatait az altaluk praktizalt Fordul- kezhet. aki a Schusslertanrtas alapjan kezel. > Semmi sem szcl a Scbusster-sck es Ha akut betegsegek eseten egv-barorn crvos vagy gvogvasz altai telrrt gy6gyszer > napon betu! nem javult az allepotunk. Lehet koztuk olyan gy6gyasz. terapiak gvogvaszok kuldnbozo crm- > Tuladagoias eseten -100 tabletta egy nap . hirdethetnek is . metveken bcvrthetjtlk a tudasunkat a schussleri gy6gym6dr61 A megfelel6 szert hasznatcmz a . sern es kisgverekeknet. KoiulUk sokan lenetnek tagjai a gvakorlari biokernia munkakcrenek. tel. ) hamar reagalnak a sokra. es adott esetben ujat ket! vafasztanunk. De kerem. lsmert Ie vagy a gvcmorsavtullepheuiek eseten mondjunk mas tenges tunetei tulerzekenvseg rendszeresen es szeminariumokar. hatunk kezvettenu! egy blokemtai egeszsegOgyi szervezethez nvire kaocsolatban kezelc terapeutakkel. mig a sok hatnak. meg azutan is ugvanclvan hatekonvak. .forr6 hetesrct".a tagjai tobballnak biokemiat Az egvesnfetek elcadasokat uton is 6ran belul tcbbszcr isszuk a . Hosszan tarto betegsegeknel ne vesztt- egyidejU szedese ellen . fetruntetert szavatossagi idon belnl allnak el.. melyrendszerestovabbkepzesekettart vannak csecsemekne! ndtteknel lembe: ketlemetlen mellekhatasokt Ha betartjuk a javasolt adagotast. mfg Egves emberek viszonvleg [elentkezjk a gvogvhatas. es a [eldlagnosztlkat is elvegzi.forro hetest" (Iasd 19. Ha a tablettakat szaraz helyen tarofjuk.modszerrel dolgoz6 terapeuta utan.

47 Nr. Nr.. ..1: Calcium fluoratum 012 (kalcium-fluorid). 58 06 Biochemisches I~ Funktionsmittel Nr. 6: Kalium sulfuricum 06 (kafium-szullat). 3: Ferrum phosphoricum 012 Ivas-foszfat) . 2: Calcium phosphoricurn 06 [kalcium-tcszfat] Nr.. Nr. melyik asvanvi 56 segithetne nekunk. Ha elolvassuk a letrasokat. Nr. 11: Silicea 012 (kovasav) . . 53 . 4: Kalium chloraturn 06 (kallurn-klortd) Nt.ll . 8: Natrium chloratum 06 (natrtum. 12: Calcium sulfurieum tkalcium-szulfat) Silicea Biokemiai kiegeszitd szerek -12 tovabbl s6 . schuBler ~: .45 . 7' Magnesium phosphoricum 06 Imagnezium-foszfaf] . .A GYOGYSOK ES KENOCSEIK Itt a Schussler-sok telsorolasat talaljuk a hatasmodjukkal egvutt. . > Homoopathisches Ar!n~t nach Dr. 55 57 Nr. 50 52 . . 9: Natrium phosphoricum 06 (natrlum-foszfat) Nr. 10: Natrium sulfuricum 06 {natrium-szulfat) Nr. 48 _ . Nr. 39 41 42 44 . 5: Kalium nhosphortcum 06 (kaflum-foszfat) . rnegtudjuk.klorld) " Nr. . NT.

neven pOlcnci:ijanak (gy kerhetjuk. cfmben: gy:lf i"dneyCZCsl. A Sch[l.1 egyreszl elmagyarazom:1 tesrben tennciisvrinyi SI)k funkctojn.A s6k lerrasanal szcrescn jf'lenl~y6 kozrcadjn .12.~sler-s6k a legiobb nevenek.Calctum Telj c..\srCSZ\ bcmuu:1 lam a btokcmtat szerr a hntdsnival. 1\ :1 11. ki~\d6 rntndket never rna- szer lartn never cs lz::irl'lielbcn) paukaban megv::'is~'irolh~1l6k n mcgadasavul. l-es biok':- ." nUOr:.l!UI11 D. SZl'1 es szam..tnak .

:\ kcnccsok l'SOgrammos rubusok) a.111 n(:111 i:iL'iZil.. rli~l.Calctum - flucraiurn kcnocs.sa. 1..1 Yizsg:tlatban poienctah tohbs~szabalvcs fluorapctencrt80 harndik deomaus Ferrum fel (:1 legtnkabb CNr. tet} oreket) fluorarumot gy~\kr'lTl i:igyft6nak szoveter :1 szoveu-k es kemenyttcnckts (pdci:-tuJ 11hcgszovc Iwdig (peldaul :1 vissxmcnn lTlcgh:emenyedeLtSz. .lell.'j:lihoz.A cetzortJatastanulas" Nr.. 11.num rul sok szaru (pclduul szeverbol fokczcn . segu.. eseten.u alkalmasr :1 potencstnnk. n csomok. mcgsztktrdriharja. kap kcnccsoket h:I)jI'. szalagokar.... hoz. :1 csak a hetkcznapokben fejleszlllet6.-.es azonnat hattereben.1 (D 12). es bdrcetegsegek llycnkor keze:1 lerrasH~l :1 keegyuu luisza 56t" es leleibol. tana .1 fogszuvasodastol.. kii'." a lal.1110n). a megtete!c miljuk lipusu lcgtiibsz(ir nkknr a .1111111111111 A125. 3) cs a Stltcea legeltertechcbben szolgal.tivctet az E'lgyengllJt fellagynn. :'. ogy a Calcium b es ved .r!:iskor getcn tum ban magunkat Sok ch Scht_'tss1er clolr.tJy~lg.:szltlL<. huszrulljuk tubleua surtt u uzeckerrecttk formtilxm . lab- {'S:I les azt kezkonnoket.: Calcium fluoratum (kalcium-tl uorid) A kaktum-fluortd l:lmogaLi:t D12 :17 lnak.1 :1 ncm sill n normal jIb pet.ekonys~ig sze-rnpomjtbol :170111x.\ldwi -. mintha csak tudja.". csecsemok takilunk.:lr01:tg fdkepp. Va.egviszonY:lil.l.] szerepct.:1 kenocsckncl mrtsuk peldrtul . 6:1 uz inakat.kuusszak ll1ijge~ pillan- ban ilyen 11k:giegyzesl egy kczeles ez "Seg(t: . logak IEs n konnok felcprrcsct.ll. Egyes lesenel nocsoket esetekben. l }. u szalagok. a . phosphortcum a Calcium deciurjlis (Nr.. (Nr. Ez a so teh:'il rurg helyre hegeket.segr61 gondcskodtk.) sok.J szobalvczzo l"o. Kisimi'Lj:1 :L rancokat <I ujm sl:tbill::i rcsz! a csontokut. A Calcium luvjrlk. Schussakkor is mindig szarureregkepzesnel: Iluor. lep ki 11.ramogaua melyik s6hiany ali a zavar [gy tanacsot s6 kivalasztasa- megjcgvzest olvassuk. Imr pckklul vcd n t'ogsZU\':lSOCbS161 is. ~l pnrafftn \-agy vazelrn Az nlapA JELEK a lest MEGFEJTESE Aki Iud olvasnl az arc h.naljunk. bloahogy (06) Csak ajanlcucm nz cscrck 1ft:l - 1{(~mUi kenccs''.. " mia". A sok alapptul darabos krszcrclcsbcn kuphatok. men s%iHrds:igr61 es 1\(.

aeanver.kalapacsujjescsontkinoveseseten. szaru. a hegszovetet.es labkormok. kcresztmint a csontkrnovesek. erck. idoi.. mcnyedeu szemolcsok. notl kez.(.- (vtssxcrekt bokasullyc{(Igy tujlnm desre es ludtalpru. kcrcmgomba. melyek vlzbcu C5<1k lei diagnoszti ) Altahinos: es Ubk6rmbk. CS hossznnti rancocskak neznek kockak.1 szcmhetakon: az arcbor Kemeny C$ Icszes (ugy nez kr. ki. kndguh fogszuvasodas.cl es !Ii'.'molcsok: eseten: 3 bOT bcrepedezcse. ) Arc: ka megereszkedcn megpauam has :1 laza Il:l. megke- lis hfgjton savakban neueaen oldcdnak. Intnyrl csuny'tn non vcnrtk k(. szernzugnal miruhn } Nyelv: megcserzettek repedezeu volna a si'. Modalitasok Schussler nem szamoh be rlyenrol Akalcium·fluoridSlfntelen kri5t~lyoka' kepcz..tk ellen.ids 1I:lI:1S:li). Dylijt: terhcssegt ptkkelysomor csrkok: b6rgomlxl kisimftja . valamint korcmgornba: das: pikkelysomor: megkernenvedett pattanasok. cscuvan csikok.6 > A so ramogarasr es scprrtven.l.csunya hegek: borrepedezes. m1ilcstik.ts. Kemeny S/.i":tl 1111:11.tn: kez. ITT SEGIT ) Ranrok. koromgomba: iulzou szarusod. menycdese gyulladas ut. szuvasodas A CALCIUM terhessegi estettagvutt FLUORATUM sepruvemlk es visszerek: fokozott kemenv logtogzomanc: szervsnttvedesek. berepedese. ) ramogato hatasn csonuagvulas eseten es csomrukuus toszteopcrozts) ..es labkorom novckedest zcvarat.40 Calcium ) Segit: fluoratum nndlis kendcs csoruktnoves: a mellmfrigy megkc- ekcerna.incok . legyezoszeru r.-szakadozasesa [oszteomalacia) szarusosze szajzug I. czen kockarancoknak is I1I\'j:lk):I !Jc!:i{i kekes-plros alapon.

lshoz dramlastr. fcberes-sarga holvagos so tamogat hJtf:ij:is (rulnyornoreszt kor) es csomrorcsek escten.1111111111111 Nr.:esncl). karok es labak bizserge. id6skori bdrvlszketes ) Gyerekeknel felndtreknel: nundlg benyomasr kelrenek. meg a Calcium es al- es HZ Iclelnck phosphortcurn !levu Schussler-so harasrukudonsagarnak. a csonmovekcdcst.. las.n modalt- ulan: novekedessel es Iiataloknal: rnak.gy6gyubs:il mervado a r. testfelepnes: m:lgas es torex-lab.: Calcium phosphoricum (kalcium-foszlat) A kalctnrn-foszfat ajmbtnosa» srron . sejtek Ezek talanosan l-z :1" :isv:"iny fOlltQS uz Izommozg.l vasv pi- ITT SEGIT ) rsonucresek A CALCIUM PHOSPHORI(U Iaro Iajdaltesu gyengeis. cs :1 kepzesehez. nehez M romlnnnk.gyerekeknelku!i gvengesegne' csecsemck Iogkepzcdeskor: se es zsfbbadasa: ) ramogat Iogzaskor! Iajdelvale mainal es gorcselnel. anyagcserehez. A Calcium } Segit: phosphoricum kendcs ftaraloknuk u combvaras a novekedes 02::.tmogar]a. b.'''''' 41 D6 (miner:iliz:'ici6): 11 csomepnesben fgy rcrcsck gyor- fogak Feleprteseben. 2. oszta )A tartalmu tdoskorcan: meg netu kemenyeden ekeemarstl kttuesncl. rbcrkuaesek).:1 gycrekeknek b6rnei es alan! fatdal- mak eseten (cls(l:-. ere\'12- sen viszketo hegeknel. A veralvadasban 's kozremukocbk. es minden se]t ko!so Idrl~r::1j::il (senrnembronn ~ILjJrlwt6bb:1 teszi :1:(. Ieldiagnosztika ) Gyerekeknel rosszul keny es fiatajoknal.. es mersckelheti :1 fokozcu verzcsre vale hajlnmot tpcldaul gvakort orrver. isme. ::1 gennc es at:id6skori .peldaulsulyosbetE'gsegutan.orlun 11hsz1rCsonrn{il). valamint kor gverekekne! nel betegseg elhuzcdc es rossz csontkepzes- seg. kozben nines a f:'ijdalm:lk tovabb feltegvzen ejie. gverekek kezelese- Modalitasok } nosszabbodas: henes ) jevulae. R~_SZIvesz a A125'ho.gycrckck. erosnl a rsrnervck Ezenktvnl rester segfti a nvlrok ::1% tdegeket. vekony cnvhc noves id6nkenl es vekonv es sovanv es tdplrilt. eseten eseren idegesseg: orrverzesre cscntntkufas rulsagosan krrnernlr hajlarn.

I tcstrn-k.:1 htbak gorbulesere vale ltajlarn - e testreszck feltsmcrbc\'ak) ~wakr:ln fcl.vtaszarc" .11'(.lban. > Nyclv: olykor szaraz. a vasru ~l :1 iol11x1I1 Ielvegvc r:lpW[t!'kb61..l. A V<1s-foszl<il-lonlosascjlekkozolti oxigenszaliltashoz. vustag feher lepcdckkel. vczctbeu..:ll kI1ClG\'t::lZ oxigen lc-l oxtgenmo- \-()rosveT1.: Ferrum phosphoricum 012 (vas-foszfat) A vasm ahhoz van sznksea. (leI:! [uunssn cscten szvr- :11101szukseg peldaul fugocrutk van :1 rJ . \1 Jepl)(_' szrilhtodik.. :17 tobb energi:. hogy :11 t6 rarctskarosodasokat hnjlam. sapach.. fcldotgoznt. annal 110gy szi\-6(lj(111 a verbol lckulstk kerul :tnn:'il cit) . olyan az hiYj:ik. a k~ringes Ieszcsscgct :II. ~:. cs segn brzonyos fehencknck tzmokbac oxlgcnt felvermt. (Iir:l leadni. es \'ja5z~:irg:ik :1 fulck.. ugvnevexeu nck: ezek :11101 :1 taloecnck eipllsztitj:lk Lt.szernnvcg -ru-k .'jlckben 16rt":n6 foIY:llll:ll.lgy n hideg nck I.. gyengen ertmeu mut.:i(lcgz<.slL'kllcz. 3.u Llm'j[ istn~'rhct6 szcmclynek meg kcll rrimaszkodnia).'rmdrJLi" :1 beiu[{lil .csnk uzuutn Lohb a vdlik h<. Nr. erek 6 cncrgtatermelc (mioglobinl szi. :1 htdcg kezek Y.: SZ:Jh:l- lyozcsarol Ez n hogy cgesz so emellell Sl:gll . bpcsoI6d:1sa:l a scuckbe.Lszalxldul fel [uvul. A szernek vnugos komyczct rnfau felurnock. > Arc: ugyncvc:zen I I ~I mint cgy vtaszbab. 10'1.\ .1jr:t mclcgek lev..tn. 0:-. tesrbcn.:. (megf:lz~l. taz cmlckczet ljbnk cs « konCcnlr:it. Mtncl tobb oxig{'in tapauyagot [did clegetm. vas-foszfnt rcszr vesz :1 st:..ic: sanszent.isr.r kovctkcztcbcn fejlen tzomz.'lksvg phcsphon:I eseu'n vc'rIg~' A Ferrum cum czcnkrvul gondoskoctik bcroly:bolja (tonus.unak: :1 gycngeseg - fogszuvasod.

) A so ntmogar a kovetkezokkel szemben. a homfok .tk . a lazzal jar6nal is.ci krptrukts knhatcva valasn elcu jclemkczik): szcmhetakon.ts gvakran mcgfazunk): envhe serolesek koncenuaoozavar Ievo megfazri-. prrhoz h:150nI6). gvcrsabban a szovet. kckes-fekere belso szemzug (gy:tkr.m :1 l11egr:lz~bok komr [ele.ll.tk. 2. es belso): elsa toke egesek (peldaul napeges).:'ge:". soterrtrnyek :1 es rossz kormok emfekezet: novekedest kezze! es labbal jar6 keringesi zavarck: izom- Iaz: a bdr.<. a ha] es a zava- rai: natha: kohoges: kezdddd mandulagvulladas.'1 (scproven.Hes kcnjuk (Calcnuu sebre. kCl.tbvenak .igult SlJlyOS cs fcszesen vashiriny :1 teh l.ll). a kijdalom fopJ:ij:ls hactsaru enyhnl. b6r ITT SEGIT A FERRUM ) Avasenvagcsere PHOSPHOR1CUM irnrnunhianv (ha (kOlso hideg fonnyadrnak ufnik. rneleg etelek fogyaszutsakor (. eseren. Il3po.cgiLia bakterrdbs HATEKONY VAS-FOSIFAT A Ferrum phosphoricum phosphoricum ) Segit: sebek. mereganyagok Ferrum A Ferrum troxrnok) phosphortcum kiv:'ibs~t:is. u es h:tdn!" trdnvu barrtzd. haj boo::. tukorstma: olvkor enyhcn ptrosas: IJz eseren szaraz.I kczkormo- hosszanzavaralnaf: ken: izzad:iSf:1 loban \':tl6 hajlnm. fogf:'ips n f:lj(bIOI1l rosszubbodik is) ilicit"g mozssts Imt:is:'h~l.1 ) javulas. in!llJn:!ygyulbd:is esetcn lagyreszck :1 csoruok azonnal koverkezik kcnkret kezdeu csonuores men :I gyullnddsutdtummasodlngos kenccs fel0p(16<:cn 50S OOrkii. [etdiagncsztika ) Altalanos: vtsszerek). hogy az oxigen jobban osszekaocsotodhasson a vorosvertestekxel. bZZ31. eges (envbe A kenocsor :1 [avrt]aaz oxlgenfelvetelt. horzsolt.dnuulan rovarcsrpcsck cseten. es czzel egyuu az osszefcn-tsacn Modalitasok ) Rosszabbodas. Ezaltal regeneralcdik eges h61Y:JROsod::is nelki.'it kendcs is. els650rb:1I1 crtnu-ttck: :1 ful.. t:bo fokrl ban. Iller! errol gondoskodik. ) ramogat gvulladas basmenes es gvcmcmvatkahartva- ) Nyelv: usztu. .csuk czuutn phosphortcum) a Nr.6 dgoll serulesek: zozochtsok cs rrrndulasok: rtn. . :lZ arc. csetcn.!!'. OkOZ\3 ) Arc: nrcprrosod.ci6d6 \'agr csctcn klalaku(I.1111111111111 e tz scbussler-se 43 k6roko~6bt). kn. es elsd szcrkent lehctscgcs serulesc ellen hal.bccscu szem".

ijdalm. (ci- tetoldla a sebgyogyuktskor).1 .a Natrium szabalyozza.ul:b). foleg a k6zcrs6 rmtnrha az orr cs a (efiel lennc j:iromcson1 A fels6 . llsztes ktrneolcrsok sek: srrnl fclyactekor utan kcletkczo umalrnazo holvagos Modalitas > Rosezabbodas: (a szcr . 1122 Ferrum etsa nern elegendc).tskcr.es n belmnkodes A Kalium hrtrty. a feherjc-anyagcseret es a szrvrnmus. hegszover kczen. tesrben. t:lmogatj:! cs bcfolydsoljr :1 cukor. mefvek peldaul tertozo betegsegekne! 1t:1 mar kronikussri m..Ir ncm segft. chfonuumhcz es ezen bclul is kulonosen :11: emellen gondoskodtk izmok C:.i/.az arc eg)' alabdstrornszoborra cmlckeziet. gyulladasakor.1 f. fcherre-szurkcrc bcvonatu ktmesek: szrnczodon sebfelulcrek.: Kalium chloratum (kalium-klcrid] A kdlium-klorid lvndckluizrarnist vrzktvalnszr. . tdegek mukodeserol.( rossz:(1)I)odn:lk phosphcrrcum hn mlndig akkor segn. ktutesck feheres. esetcn. Il.ilt.6. jeld iagnosztfka ) AltaIanos: roclcchk. es :1 Ferrum 6 phospho- lerakodasokat A so tamogatja knlonosen. ha a scbgyogyulds :1 test Ezenlcrvul alutlanosan szalxtlvozzn k. rxulctck ha megrttl a gyog}. chlorarum sernlese kulonosen gyulladasa i6 scgnscg :1 b6r cs :t nvrtlkanuir es eseaen. rejes-kekes icrulctck :-.tsr :IZ 8 D6 hascnloan .t:lrl:Is:it sznlxllvozdsrit.:1 fo.~r.ik elkezdcdott. rtcurn nccsor kcnccs hanvakcn. 4.llfum- Kalium chloratum kenocs szcmolcsok a nszrtro A szer HAlAs teheres a nvalkaa szaj > > Segit: f:ljzOll ryukszcm.vadhus" esetcn rnhuvclvgyullad.lk 1l10~g:1.44 Nr. egesek eseten l~l Ferrum phospbortcum kekoverve.. ny:llblQml6k es a torok nvalkahartvain kepzddhetnek. megbtzaskor arc osszbcnycmasa lehercs-szurkc. vnlarntru a gyomor. az orvost kezelesn v.C1nJvdladck tcr- > Arc: karol) :tZ bekenve. ai'.. .

a kalium. tzcmbenul. krillumlonok :1 psz+chet..es ideggyengL:scg. szcllerner cs n tester azatral.dlj. l:'im:td.l tesben nz idegckcr.1111111111111 es a70:. orrdugutas: b6rkii.zfatslerkezete tcszt :17.n. .cs rdcgszovcr Kalium phcsphoricurn kenccs ) Segit: pdcnkakii. clszr- > Nyelv: feher. etsd es masodtokn egesek. vastug Ieher lcpcclckkcl.valaminlmindenlazzaljar6 gyu!lad. eloszor rllctvc Hn Nr. St:lbiJi.serillesekesgyulladasokese!en ulan.1[56szcmhe]ak nez6dessel.lr Ak. 5. es nz megvedt sejrszovedekct lzom. a kotlihartva.tinc{erysipelas) (kalium-tosztat) A kalium kodeset.! vesz a C!' szukseg Iclcga i%OI11.es lep foszfauonok eloszlasabnn zavur izornfiljdalom res'!.6vsbmor.ilesek (ekcema) teher. kezetes ktegesznesere masodtk szerkent a Ferrum phosphcricum > Azorvosi inhi. a nyalkatomlo.1liuln·!o."Jles tcsccscmck ktscbesedcn popsijn) eseren.ivelygyulladas.iletekgyulladasai. ha kt+lcmctlc» szagu :J seb. 7~ <I :L hogy szalxltyozEzcna szetcscs- elosxhts.ts lzomban fel. ITT SEGiT A KALIUM CHLORATUM > Horgnurut.orb. Hsztszeru bevcnattaf: a gyomor.azizi. rcszbcn kckcs-piros A 12Scnu55ler so 45 telfchcrck.: Kalium phosphoricum is lehetove gondoskodrk :1 D6 es az izrnok mukodesukrcl vagy muu nk.'ips6j:1. k(viil wt. A Kalium phosphcocum :1 brokcruu :1 S6j:1.h: megfazas. A foszfdt sejtekben nz cncr- lIZ :JZ ox'gent fc-lvenni. eseren ismet lcadni. l.es betnvatkahartva. idegek cssxchangclr testben.

seg. deoressz!o. levertseg.~l~lyos hiany esctcn « IUj (munha szrnezerrt. idcges atmattansag.:ir:l(. gyerekek izomgvengeseg.tehat sok tekmtetben erostthet. Az :tls6 szclllh(-jak paduk: fakok komveke piszkos-fako ~I e. pEld:iui borfcrtozcsck.tTl :1 b6r ptszkos I<:>H'11nek. becscrkelh-- > Nyclv: S. az :111 komyeke tek. ) javulas. f()ltokl). ) Ahalinos::l ) Arc: beteg krmcruhnek. rnosdat Cs ~:ia sz:ij hamuszorke. Ioltokban mint egy vizsga).. frimdmnk hullhat nrntk: . ktutes esercn.0gt'k. ~(Jrg:i~b:lrn. mellen. a fdjdnlmak fizik:. a szem szrnezent h. szrv. is hamuszurkc bevoruu Sz. ) resti. h6Iy:!gos kcllemetlcn szagu a tartalma. ) ramogato eseten.. benutasck hull6 haj. vagy szagu J »ork!e.!i erofeszrres hat:1s. halamekok mustnrszrnu. rothadasos :1 sz. hetasn: gorcsck.jiCireg es ~I nyelv IW:1kr:1I1 ITT SEGiT A KALIUM PHOSPHORICUM gvengeseg [peldaul olyan kedvtelenhiperakti. brine terysipel) Mcdalitasok ) Rosszabbodas: kenccsos borogaraskem.1 van r:ljt:l. ) 'ramogar]a az or-cost eseten kezctesn kellemcue-. hn fotrokban hulhk :1 hn]: 1:>e!111I:lSOS jekm. or. rnelvm-k szrntcn csaltinkiutes (urticnrkr}. konnvumozgas hat{is:'i. a \'cgtagf.r:t [nvul Iefdiagncsztika JO A GYENGESEG ELLEN A Kalium phosphoricum a lest.)A so segn. a lelek es a szellem erdt ado soja .lr~l rosszabbodhamak.es . vitasa eseten.unuszjjrkek lchcu lnn lcnnc ).ljsZ:lg.r. szetlerni es lelki kimerultseg: megterhelesek..\jdalmak nnk.

es n'=glag11:1 rosszabbodnak.aszep a levcgcbcl. l'egtagUjcblmak CS :1 huvos le- Addig hagyjuk a szauadban arrug kettemes .1 hajbon es a kcrnrokben.lra rosszu! ])O"rkifllt' . mogatja u borscjtck. vall az alvasra. A _Kalium sulfurtcum lium chloratumot es mcgLi:t. hi! a majborogatast elott elvegezzuk. viii jctekcnv lis.gent K<iliuln'<. cseren az orvost pclddul csctcn. kenocsot (Kalium neurodcrmauus es pikkelysomi. hogy :1 olvan seuekbe. terre wzbe.isabun tsznlfan v'csz segtt a tesrnek :1 porcokfolyasulfufclyaTii- a csomckban. so 47 D6 (kauum-szuttat) uz jZOJll7~11b.ck. > javutas. mclcgbcn es cs este- afjato! nagvjabol ra egy szaraz palackot. :1 fcg-. kezelesn los a [ebb emeszteshez. fej- zan Mfirtsunk beitsuk egy konvharuhat helyt- ossze ketszer.. 1'<:.6 Esigykeszitjiik: sulfurlcum) a maj komvekere.ir Mcdalitasok hctente 11. az ox.Zlllf<il-fonto. .'1. 6. es az eoesavak hatassal Ickozza a maj Ez pedig IonezenkrA2 az idea- bor oxigen. sarin.k:lliuIl1-szulf:ll k6nn6kb~n dszteilll matokbau resZL nz a!lyagcsere kepczni.'i:l sebck. meleg. a majsejtek hatasat egy esc-tell: so ramogato hatasu: krontkus borgy6gYlll6 :l betegscgek.1111111111111 Nr. n envbnlnek vegan. Tegvttnk ana pedig egy meleg vlzes rajta a borogatast.: Kalium sulfuricum A. es a jobb bcrdarv > nosszabbodas fajdalmak segbeo fele. phosphoncummal amclv abhoz ('S meregrclcnrto A Kalium is nagvmertekbcn jttszlk. rnrtoxkodunk: fog-. ban es a borbcn rtsanu n Ferrum a borben. a testnnk kozepeig. novclccdcsi makacs.. amtnck eseren van jelenrcsege. L:S a fchcrjck :. C1 van sznkseg. Ezenkrvul ra 18S1 mcrq~lelen(l6G! ~1 Ka- kcrmokhcz es az egeszscgc. melyre A 12'<h. bajhcz ~l m([j tcljesnokepesscger gyulladasok kOH'l6 szer. cgyuumtndcn sznksegcs.'.cs hibk(il"lllOk orrkenocskeut ruhh. a Kalium sulfuricum A borogatas !ermeil"sel.mes a lcldolgoz. TIPP ramogassuk veretlatasat. ehuuassuk n tlicldb()1 a hn] sgrulesek fokozza Y:lgy lcutesek cs a k6rl1l(ik kcpzodcsct.irOIllSZOf alvas kenjuk a Nr. r:lg:\C:50S sulyos est i majborogatassal.:'is eseten Kalium sulfurtcurn kendcs > > Segir: zavarn krontkus A :l kdz.es tapanvagfetA rnalborogatas > Tamogatja borbetegsegek.. rerrtsuk kendct. Kenunalma A szulfnt szerepet Iordul do. gennycs h::imla. vetelet.

az orvosi kezelest az emmett betegsegek sCilyos fores lelenkmainak kezelesenel.A t:1ban rcszt lodrk. bamas fohokkal.:i111- ban jelennek meg. A Magnesium phosphcrtcum :1 nrcgc- h61Y3g. Ig}' peld. gyomor.. az tzomzat es . tclcgtmpul.es majbetegsegnel: a maj meregtemelese eseteu. :1 szemhcjuk bamasak ) Nyelv. nyillkds ITT SEGiT A KALIUM SUlFURI(UM [peldaul torok. peldaul sun! vrilacklk makacs natba eseten. 11:\ iunelen n:tgy 51. sargas.t gorcsoldo cS f:ij<blomcsilbpito szcrc.nunden nvatkahanva-gvulladasra hartva. tcpcdckkel. dorlo reumas lajdalmaknal.tZ zusoknt.Z.ttol. i'oszfJl \'C'-. uz oregkort folrck es a szcplok. ) Tamogatja seg eseten. ukkor lebctnek n hianr rsmerver. epeh61r:tt:) osszes energtn 1"01)':1111:1rcnnc- CS k61ikii a magncztumclosxl. fdkepp kronikus-lappango krontkusnathanal.irg<is vtllndekok \'agy folyas lchciscgcs. melankclia lefolvas a haj·esaktiromnovekl"deszavarain<ll:vall- A magnexturn-foszfat rcszr YCSZ :1 csoruok. :I majtiJltok. erkczo hogv nz tzornzathoz (bel.tul feler6s6dnek gorcse: zavar. gyomor.kcteeseten: ) Alapszer minden bor. A !ll:lgnc.dU!ll tompflj:] szervek <o"gyikrulajdonsdgu. V:lgy sargasak: a szjj. ) Arc: n bar sargas-bornrts. nuvd . :IZ orrctmpnk k6rO! C~ ~I homlokon is telentkczhernck s~irg:is-b~lrnjselszrnezodesck.1<: idegek Ielcpnescben. bel).IIII1 48 [eld iagnosztika ) Altahinos: a bcr sirg1s: s.ia sejrek mclyckben brokenu. valaminl pikkelysomor.

pcldauln ludeg eS:1 ITT SEGiT A MAGNESIUM PHOSPHORICUM lebel:l ncdvcsseg tesnurcts specldlisnn klln. sdmft6gepen elptrulasra tzgatou :1 bereg benyonutsr > Arc: l'ehun6 .ex e.1 is. ) javulas. izornranlzgetcuIelelem. az orvos! kezefest rnak es gorcsok.mcrseku nz tdegek es az tzmok . :t fajdalmak vagy nek. psztchtkanag luuasara rniatr (pcld.rosen > Gorcsos kohoges. es hal nvugtatansag: ) Tarncgatja taidalomcsilleprto sulvcs fajdal- errne nagvs.'is i$) ertntesre mclcg hnuis-ira feleroenyhul- scclnek. has-. idegi gas. > Nyelv. . sag. Magnesium reurnas fajdelmak eseten.tk hi:inyin:lk pcnzjobb (:1 ti. lzmokrn mind pecng azokra 61"ii'. vagy egyolcblu ut6 tevekenyseg.u.:t es az osszes Magnesium phosphoricum ) Segit: borvtszkercs.'il).tul .tgu olclalan. cs a lab- es ::J ragotzomszrvtzcm az tzmokra. nvugtalansag. > Rosszabbodas. fajdafma es hasi gcrcse: a legzoizomzat gorcsc kolika. ha :1 kezunkkel nyomjuk a hasunk. valamint vese. :1 tdeggyulhast :1 szeruhejak ladas eseten. orrctmp.1111111111111 A 11 s[hus~ler so 49 _ ahogv az rtsvanyt so a testben ."lz161 phospbortcur» ptkus ide). tabszar-. gverekek togzasi [asztrna]: gcrcsos tajdalmak. rzomfesznlrscgnel. a hasf:ij.1 mind amelyek az aknrntunknak (mint pelddul (<1 gvomor- kar-.mcgnezrumprr" icrmcszerellencsen arcprr elprrulas ~IZ lamoataz.is (:1 fogf:ij. tevckenvseger.0111) Ez vonatkoztk .is pcldaul. eseten. Jeldiagnoszti ) AItahinos: ka a bereg tzomfcsznnsegre hnjlamos.es epegorts l:1mp:tl:. elalvasi zavarck.tld"etell 1::1l). e:L Gzomkcmcnyectesrej vall-tarkorerulcren. :t fdjdalmak nyom. az akaratunkkal nem belolv-isolhntok . vegzeu munis ltajlnmos. be- hasmasszazs): gycrekeknek ) Tamogatja Modalitasok a kezelesc prkkclysomor eseren. masszrroz.t belizomzal. menstruacios es ergercsck (migren). ttszta. vizsgal61 vain emetlett rczsaszrn.rshoz gorcsre (enyhe (forcluljunk crvosboz') pekttul tarkoban. kelt luuo. kenscs enyhe gorcse.

50 (natriurn-klorid) A nrltriurn-klortdra gaua az ir1nyfto :1Z Nr. tdealis lenne. . A Kalium [odatumbel szopcgassunk cl harem tabletesre tnlvaman. Elscsorbnn 01)':111 zuv. 58. . es a venagvengeseg eseteben evekben egy helyen. ket sobol vegvunk be napcnta iit·lfz tautettat. este Kalium jndatum 06 (Nr. oldal. Fontes: minden kortyot j61 Icrgassuuk l.uur». > > del ben Natrium sulfuricum 06 (Nr. oetdaul az elmutt vagy tobb helyen. melyet sZ:Jb:1JYOZZ:1 \·i:t. terrneszetgvogvaszaf vagy hagvomanvos teraole } rcggcl Natrium chioratum D6 (Nr. .kiegeszrto szer. Mas.1 szukseg. rnetvet ki.: Natrium chloratum 06 nz tdegek \':1I1 cs az izmok tamo. cldal}. metveket meg Alelso ferro vrzben leloldunk. 15) .h:1/hal.il :1 vnlum!nt melyek duzzadasuan Wc\em:lk). :1 kidl:ISZI:ls::1b:ll1 rpcl- muenkozuak szer ennck mcgfclclcen szaba- Ha udemak (duzzanatok) alakulnak ki. scjrckcn bclul..nos mukodesehcz fchcrjck anvagcscrc-renkcioklxm.trokn. A VfZHAJTAS hogyaz crvossat SEMAJA EI. tcnzrmek) Cs koordirullja :1 li5/.1:1 kony:IICSl az anyagcseret A Natrium hasobcl tartas.'it <II a szankban. semala. 8. 8). nvalknlulrryak ddul konnyck sidr:lzs:'Ig:ilxln.Jcrro hetest". nvernek. h:rt. es sortvonkent meglszunk (ahogy a . vagv egygy6gyasszal tisztezzuk zavara. tetre a labszaron._is:lt ::i1tab. a sertnesek Az iidemak jchetnek ez okat. A szrv es oderna vagy a szemne! altalanosan tejtesztcttem tamogataa vesek mukcdesbef hoz vezethetnek. 19. minden esetben Iontos. A Natrium chlcratumot a tiszra korwhasobclnvertk. 10). ha ezt a karat IH~gyhetig vi- gemenk. \-:lgY ia:lcl$:ig) bcrcs a resdolvadek fokozou meg.it. hasznos sahozts a vtzhajtas celszere.1 chlor.

peldaul rovercsroes ulan. szekrekedes. rovurcsrpesek sziiraz kcvetkezmenyet. kcITT SEGiT A NATRIUM CHLORATUM nccsos szcmhejcsrk (kenccsos :11s6szemhetperem. beszed kozben gvakran sprfccel a 0Y:11. ha a beteg felfelc ptllanr.hsal. CSCL(!n.:!. . orvcst kezeles klegeszltesere: gyakori hasrnenes. A bcrcg duzznchnak nlnik: nnrancsborre \':116 hnjlam (celluln)..tnyak. boseges nY:11bl. matt i"cn)l(i. nydlutakkal cgy csiga ldcnkem mimha ) Szaraz bdr es szaraa nvalkehartyak (a szaraz szemr61 lsmerhetc Ie]):vizes vagy nyalkas hesmenes.ilka npro ~I kultinbtizo oku duzzanarok {odemakj. . 50S ) AI. votna raltuk).ts."a\'- Natrium chloratum kendcs ) Segit: holyagos kturesek csercn mclyck tnrtalma vrzuszta (peld:iul alukbolyagccskak). kotch. szaruz lxir. rodas (6 fgy:. lclcg nyelv sztlein: nedvcs nyelv is. sznraz . neha-neha s7. uz orr eS:1 homlok fenyesen nedves. orrfoly. valarnint gyakori hanvas eseten.Ja :1 tesil sejrek folyndeklutzrarutsat. vizcs crrfolyas (13rt6s vagy hirtelen htrtelen konnvezes. mint a zselaun. :1 szemek vtzesnck urnnck. kCIL61drrY:l Mcdafitasok Schussler nem jegyzeu Iel ilyet Ieldiagnosztika > AItahinos: szelben kcnnyezo _. lcnnei6des szemporujtbol A 12 Schussler-so 51 es Icterucs :l seuosz- valnmint a gY0!llor. ec akkor valtk felt unon:. lefosz16 borhemlas: csecsemok pelcnkaktutcse escten. l.:'ljb:lIl.. ny. ovsomor (herpes zoster).zcmck. rz is erczllet6 :1 seg. SZ:l!". nvatzassa! [arc Icgtajas: vizes tartalmu h61yagosbdrkiutes (herpeszhez hasonlo): sir6s depresszio: altalanos gyenge- l:\liJal6 rail.iZ bor.!Z uj sejtek termelodcsc). ercvesztes: reumas panaszok.1111111111111 IYO'l..aiSZ1~1tartalmu borholyagok > (pcldaut fuustol a ldbon vagy c:g6i holyagj. ugynevezen tlgy ncxnck ki. petdau! szetben: > Nyclv: (ezek !ll:lSZ011 buborekos uszia. mintha szalonnaborrcl lcnnc bedcrzsolvc). \'(.. fe!iepo). Tamogatja a kezelesn orrfolyas.tbszarfekclvck. gyomorhurut vizes hany. ) Arc: :1 lxjr olyan. SZ:"if:J% orr0:11orrkcnccskcru hasznalhato. feher.

metvek urtalma mt'.:goz610s Mcdalitasuk Schussler nem [cgyzen rei ilyet [etdiagnosztika ) AltaL:inos: botegnek :1 b6r minclig zsrros es tisztrltuktn.~ rendben ezcknck az tonoknak uz e!oszl:b. lcbonto cs :llepltu Iolyamatatban). lemdkra ) Aj<inlort: reunuis lzuleti es taornbcregsegek.s:irg:l: mezsjr~.. akne.int. Az crncsztcs! f61cg zsfrdus nmu cikczes uun. 9. zsrros .IZ :lny:lg<. Nagyft6alau:a Natrium phosphorirum cslllag alaku szerkezete Minden rcsnnl serkenu. ) A 56 ramogaro hatasu.I zsrros iZZ:lclm:'lny: .var.: :1 zsir.. . kozc van :1 test snvh. Hu ninl.1 test felepiltl.k0nL reszt V(.p p(lrkii~ ktutesck. a rulajdcnsagok phosphortcum szer huuistulatdonsaguinak. tzommunkancl tcjsav VCSZLlI1k cszre.n'.tzmegfelclnck a Natrlutu uutasuboz.nnak kl. \·eny. Natrium phosphoricum kendcs > Scgit: ryukszem cscren. :JZ pcld./. 6 CS :I vcd J A natriumszerepct fosz- j:iLSZao:lk sok nnyagcserc-folyarn. kezdddo hasxndliuk ejsz:lbi brJrproh- trnenzrv b6rtisztit:is Yagy :1n.uban (:.5.:l a tesrben. lenvcges Litionjui enyhc hnsuaitc.myagcsercnek kovcrkezmenycr. i:wI1l1:1/.nnekv sel (scbormoer. k6~/- lcj6.lszt:lS:ll Mrnderu Ezck befoly. A megv. cmlogyulludds krcmkem cscre». kui~ kepzccltk.:.r.tul cmlucu uuln.'seren ~s :1 kidl.: Natrium phosphoricum 06 (natrium-Iosztat) A ndu-ium-foszfdt lest clsavasodasatcl. arntnck .tltczon p:ln:15Z0[./. zsrros bcr fokozon f:lggyuh. gvulludt panaurtsok: holyagos [xirkrmesek ellen.Isol. megvohoxik pcldrtul :1 Illlgys. H ok: :1 mHriulll-foszf:it iejsav leboruastban. .II 52 Nr. es koszvcny ngy rcumaukus lzDll'ti beiegsegek alakulh.\ A h()n~llii es :1 szemuvcglencsejc.

: Natrium sulfuricum (natriurn-szuttat) A ndrrium-szulf. ulan: zstros etelek emesztesenek zavaratna! es analanos panaszok liilsavasodas ese(pel· Ihasi gdrcsdk. :1 G)'uJbcl:isg:.'i1l6 ugy.:11:1mea tdp- fclcr :1 a tisZlui.un: 116· cs cncrgtatcnnclcshcz Natrium sulfuricum ) Segil: molcsck. uz logo zsrros arc is ubedcrasolvc. ernelleu :1 nul]. gomlxts kendcs enyhe bgy:1sok. ll1inlha ITT SEGiT A NATRIUM PHOSPHORICUM Kisgverekek puffadasok). elhfzas). Mtvel cz egyertel"liSZlIlo . savanvu szagc hasmenes: legl. gvomoreges len: ecszvenves asztma miatf a kis rzuteteken anvagcsere mnesszerek. leone csomocskak felniHteknek mclyck koszvenyre uralruk olvan tasa narc. cnergtar anyngcscre-rcakctokbnn. lchctnck: bekcnve). zsrros pauanrtsok. s:1rg:"i.lss:JI. zsrros etelek logvasz- ktcs! \'agy ) Arc: tompa szalcnnaborrcl tzzadnutnv.l% belbcn. folyadckot a n.tradatnok'' il:tsny:iimirigy. es ctmogaua seubcn. l.startalrml ryukszem.szappanos tolyan. Y:1~t:Jg suvnnyu vagy kcseru NT. . sulfuricurn :1 btokcmtkusok scrkcnt: A Natrium mint a bel.:1 folyam. \. :J all kornvcke zsrros. lllugalja regtelennrr nnyagok vezct. saves bolo· ges. a vcsek CS az epc rmrkodeser van. 10. :1 fulkngylokon emesztes! panaszeinal (kofikak. csctcn visszcrek: holyagos l)()rgcnnycs. hogy ut- nz em6Z16nt'{IY(~k elv:1I:I!)/.1:1s:il.1111111111111 A tz scbussfer-sa 53 nyak! kekncl oklaual nytrokcsomok . A szuikuresx kozrenujkodik A gyogvdszatban A Natrium Ennck a tcstbol.Ez:l1Laikozvctvc haetsa clcgeresct is. ptkus [cl. Icnne mrruha (l:1g)'ak) szeklet" folier duzzachak ktsgvereszappanos (tophi). borsony! zsrrfenv. szurkcsfcher {z be- daul a labujjakcn}.uor.1 06 (reszorpcto) szolgaluno e!t.lt .1 vizvisszaszivdst .csi canaszok: okozta akne eseren > Nyelv: vonru."iYOlltj:l n :1 kortatozza .~(-gc- sulfurtcum :1 vel meg :1 seuekbol is ktvalasztodtk :1 vrz.tgy szeborbctcgscgck mrtnlmn tamogau (bgadl labak (edema).ttrtum-szulfmor szcrnck scg(t. ) A so fugydagnnnr. savas hanvas. melvek . hashauokem feleslegcs mucn nevezrk alkahnazzak. borkturcsek. nedves.

es az crbanc (erysipelas) crvos! keze- Icrduljunk a cukorbetegseg . ) javulas. aug zoldess.os uzzaruual d j. raz helytsegekben.-.. peld::iul a labon \'3gY:I szemheton: . sargaszotd gvutladasok komcrseg): ) Tamcgatla borh6lyagok. petdaul a szemhejon tartalmu sek.IIIII 54 holyagok.ts.not ) Nydv: zoldes lcpedck: plszkos. ten. fajdalmak es a kozerzet [uvul szaraz idobcu. l.i- tdobcn.. A kulsd szem- creak prrosas-kckek. jetdiagnosztika ) A. csctleg vildgos.tsos .1 szcklct zoldcssarga. ncm ny.trga. nedves es hidegidoben sek ulan (azonnel hasonfoj: agvbavizetes: rornlanak: melankoliara valo hajlam(bus· peldaul gerincvagv teiseruleorvosbozf}.n orr": :1Z prr.ltahinos: szovcn duzzamuokra \'316 hallam (6c!cm:l). A hor Jhal. 3.. gyullud. ) Tamogatja az orvosi kezelesu gyullad:1. elsosorban nz crron .n zsrremesztes zavarafnat.irga Ioh. rosacea-akne megfazasos oanaszok. az aknehoz sargaszcld depresszio.1'1"6 orb... reomas > Szekrekedes. ) Arc: zoldess. vagv a labszarcn: ragossag.inc (erystpeusr escten Mcdafitasok ) Rosszabbodas. orrveladekkal: serulesek. hasmenes Ia sargaszctdnel isl.tnoss. ha vifagos a szektet.borvtragos rnut. :J r:ijcbll1l:1k ts a kozcrzer romltk nedvr-.tlk. kesent IZ ITT SEGfT A NATRIUM SUlFURICUM kolika: szoveu duzzanatok nedvedzd kiute[bcrvihaiter(i melvek akne.igban zoldes drnyal.tbszarfckely. puffaddsdnnl sarg:is 11:lml:155:11 knuesck e~. :. nuttadasos (adema). ~n1C:SLt6i zavaratnal flnom gyerekek mnsszrrozashoz.·j:lro 6.

:1 kotoszovcr.I/'. a novenYl nvolc-trz percfg tczzok e vrzben.\ Silicca. Ett6Ifelszakadal5urI6rostszerkezete. escren.pekktut Silicea kenccs ) SegH: . pnprrusztckercseken.tt. :1 egyrp- ~ollliak is mcgcrnlnctrek egyik legregibb cr6sft6 a szalagok.1111111111111 Nr.tn :J :IZ embcrtscg csomok. gonooskocttk.Z5url6IetiI.es tetszabadut a kovasav ket csesze reahoz haromcseslcnyivizet(f6zeskorkb. :1 es \'cd crelmeszcscdcsrcl :1 Megakad. szil:irds:i. :1 csornkcpzcs zavaran f()ly:'1l11~1(':11 scrulesek gennyesedesekct. jav(lj:ll.tlvozza drtlyozza marad. ax fej16c1eschcz 6 st:lbiliz1I1s1hu% \':111szukseg. fulosclqcna tdmadasru korokozokkal :1% rrnmunrendszer nz crck rugalmassag. es gennyescdcse. novekedes utau. lusok. mclyre a porcok. tgyunk meg kuraszeruen helignaponlakctcsrsz(.trol. :I es a csoruok . geny:1 !':tggFumirigyulfurunkukoszvegcnnycscdcs letiesvfnasproblcl11<'ikesetennagyon ajanfctt a teaja a ccrcok es avererek erssrresere. (p:lnaritiul1l). Iohok \':II111:lk :1 kormon \'agy !11l:gva. 11:1torcdcznek.uuisok. 1\ kOV.tk.Cs tamogassuk vete a gyogyulas folvarnatat.egy cseszenyi vrz szarncljunk.ulbct:'isa ladt koromszegcjv forduhunk :ihal:lh:m es rosszul a boron: vtszkoutskor. erzckenv gyulladt. :1 csomokgy6gYLt16 lJ6r. pekklul. szcre.hat gf:nnyes patt.ts g). hnjhullds rives panaszok. bctcgsezctnel. krontkus esetcn.szcxljuk. . gennves emlogyullndas rtlycnkor orvoshozn.vadhus mcgjctcncsckor. az egeszseges bcr egy cvben lobbsz6r.-:116 felgeunves .!:<\r61 mclyct pes~eger61 .I. hogy Area keszrtesekcr ugvetjunk negv. 4-6 h01ig .tl meg6rzi rcclkutozheretlen a bchnton gyulbd:iscrkcnu szemben.tpite cs sokn.sr:lgotiik: . a k6r1116k. ) A sc tamogau ban. orcgt:d6. s:lrg:l. 11:1 bcszakadozlk a korom. enom es egv evokanalzsuriut . runcosodd :1 kcz- bcmek. gyogvszere. az in.)S:lY :1 A 12 scnusster-se 55 kovasav) kollagen rnak Ezenkrvul IEs eilCn:ilJ6 kcph:1j kc- tcstbcn rCsZI YCSZ :t fchcrjealkoto es zesebcn. arra. n k6nl1(ik rugalmassag. 11 : Silicea (Acidum silicium. az llS :1 veromlenyeknel. nz crek Pokoxcu es a SZeJl1EK kl. gyck nyes varasod.1 b6r gy(igyul:isi krruukus feszes es mcgaka:1% Az id6 elan megorege- dell 1:>61' ijr:l ( kumszcnten ha a Stlrcear cs rug:l!tms lesz. A biokell1i:1b:.t mar az 6k01"i bor. A zsurto kcfonoseu eserositi gaztlag kovasavban asosorban rzn- tyukszcr» 1:5 l:i!Jkur'mijk a Silicea hatasat.

jelensegek. degeneratrv az orvost :1 (elfatuktsos) kezele s t: :17. gennves kbromszegelv-gvulladas. kormok akne eseten . iS. :1 b6r ovegesen rtuerszo: rnncok :1 fulck mellen.es labkormok. :1I11i :1 reggel! orrtkban ban. korai csontrirkutas (cszteooorezisj: peldaul a csontkepzddes az arc rancosodasa: zavarai. ranees b6r. > > Arc: petyhudt. Nyelv: bamas-nyallcts lepcdek: :1 nyelv leher SZ:Ir. bregedesi rnbetegsegek. jeld iagnosztika ) Altahinos: fokozcn es peryhudr gek. porckorongbe- regsegek. (scoliosis) vulo hallam.. raulc- peldaut csip6 vagy a terdrzuler betegsegctnel. lyok: reumas A SlliCEA Iurunkulusok Iztlleti betegsegek (ekkor forduljunk orvoshozf) 5 sipo- (koszveny).lZ. verornlcnvek. arthrosis. mintha feszesen h1tl"3htlzl:1k volna) es szarkabtbak.a csornhartvagvuttadas. :J_ korai rtincosodds. Kopaszod. A bor ASiliceaisfonlosfeiadalokallal ela testben.a hal es a kormck tcredezese. esctekben rossx rcsnartaa toher lerre a htunv v~g) ross? elkttonstg koverkezteben. a szemek nagyon fcnvcrzekenyek. men :1 csoruok rosszul feil6dfeszes es fenves bcr :l srpcsomon. kulbnosen Iontos a szep bfirhoz vckonv es atlorszo. fokozo ttlzzadas.eretmeszesedes. vesebomok. Torekcny.frajhullasnal ncvekedesi zavarai.56 > Tamogatja ti pore. szappanos fz is lehcr :1 sz:ii- ITT SEGiT aorgennvesedes. Egyes V:lgy akttr gertncfcrdnles nek. rosszabbodrk. jdl'I1s<'::IZ h6r CS komr oregcdcsi hajlamos bcrcg fokozonan izzn- dasra. Modalitasuk Schussler nC'J11 [cgyzeu fel ilyci. elsosorban :1 fej es :t tarko terulclen. v:Igy redig )ifting 1>6r" (llgy ncz ki.tsra spree! kez. kcllemcrlcn SZ:lgU lubrzzackts.

hogy gennyes gccnal a kifolyas- Modafitasok Schussler nem jegyzcu Fel ilyet Ieldiagnosztika Mrvel Schussler szerek nem szom list.jaz :tnY:lgcse- (hrrvtvo anyagok. melynek nundcncsctrc az uj senek legyen egy nyl11s ~1 a el- a fel- tetele. gennves . A kcrunnalmn :IZ HZ dam6 szulfarot egest folyam. errelme eppenscggel kivtirtisod6.I hasznclatanak orvoshczrj. 12. A C8Jdu!l1 sutfurrcur» vet bcfolv. szercpet A125<h.: Calcium sulfuricum (kalcium·szulfat) A katcrum-szulfut kent fordul feherjek mrtalma lyek es enztmek lyamatokan re.eg kcdveert . anvagcscrc-Iolyamatck:u (f'eJgyorsftj.ljjrt.ua reker.il.nta gennvktvezeto halt hoz.zik. Kulcnosen (seureszek. " D6 ta :i".. gyulbcl:isg::itiu hat:lst etmaszroszofeu k! a bene. SZQVCI) ocvekedeser.es ncvekedes! A CAlCl. clhalr Icbervcrsepek..'agy egyahalan rnerr lehet...I. makacs.uok-u sej.-:1nyi nnvagamtnosavak alkototame- Icgfomosabb honucnok epi16k6ven kent is jclenros j:\t<. mclyc- nvalkaharrva-gennveseoesnet. tegyeztek a gy6gyM:'isok viITT SEGiT 86r. 1)aI~i5a a tesrbcl.1 tesrbc».1111111111111 Nr.ik leadastra serkemt tamog.UM zavarainal: SUlFURICUM a csontok betegsegyullaa nvirokcsonrcdtagnosartknsok lc. kronikus reumas geknel. duzzadasos A sot a teljes. rn6k taidatrnas. hcrghurut eseten dasanal (torduljunk ker alig .ekbon. reszt vcsz kcrabban :1 ezenkrvul porcanyag telepneseben. A kalctumirany{t~l!bk) uz anvagcsere-Ioa fclclos S{. A kalcrumgyogvszerekenr Meg egy pillantas latjuk J mikrcszkcpba ralvogok es Furunkulusok a korc- -Iuakatclum-szuuai kristalvait hasznahak.. nern brzcnvnouak ill megemhuok.-. ami cnergunenneles szempontjnbol.. akartak olvan ezt a sot kilnlzta egycs foglaikcznt reakctokar vele. 8Z tis tamog.tscla es a kepzesct .cs termcszetes cia n porctxm. a maj rndkodesi aavarainal. Fontos savo.

es megtefelden szedjuk a szert . hogy nem tehetnek-e 10vabbi silk is fontosak a betegsegek kezeleseben.tutaidcnkeppen elegendcek.elsosorban krnnikus bdrbetegsegek a bor-es a nyillkahartyakgyu\lad<hil. A 20.megas vemvornas lamogat6hatasudepresszi6esetcn. A biokemiai ha az alaps6k gy6gykezelesben ezeket az ujabb szercket liz edagolasukaz a!aps6k ktegeszttesere nem hatnak kielegitden.13: Kaliumarsenicosum (kalium-arzenif 06 Felhasznalasi terulet a b6resilIlyalkaharty<ikgyull<ldasa.h.ko!>Zveny. Dieter Schopwinkel biokemikus valamennvi tenutmanvt klertekelte es arra a kcvetkeztetesre jutott. asvanyianyag·kutatas ugyanis Schussler halala ala uj asvimyi sokat Iedezett Iel. Kiegeszito szer Nr.koh6gescsillapft6 NT.iul kr6niku5torokgyullad. rmmunhlanv allergiak:bor· haj·eskorombetegsegek. tetiesen helves.IH~ld. NT. Kesobb ulra Ielvertek harem s6t a gy6gyszerek listajara . hogy tovabbi kilenc 56 esszertl kiegeszltdje a bfokemlai teraotanak.ezek teszik rna mind teliesebbe hoz Schussler gy6gyrendszcret.II A konyv dr.16: tlthiurn chloratum [lltium-klorldl 06 erbrzas. mivel ezek-. cldaltollelrt sema a mervado.fzlllelibctcgscgck. 14: Kalium bromatum (kalium-bromid) 06 kr6nikuskijh6gese~ten:pslichikaiizgatottgges ktmeruttseg apajzsmirigYlllukudcslilvarai.valamil1! Nr. es Isrnereteket szereztunk az embed szervezetben betcltcn szerepukrol is.17: Manganumsulfuricum (mangan·szulfat) 06 fZuletibetegsegek J I . AI. szazad elejen Schussler utodait az a kerdes togtatkoztatte. 15: Kaliumjodatum (kalium·jodid)06 Nr. Schussler eredeti amennviben a diagnezis 1Z gyogys6jiinak feJhaSlnalasara koncentral. a 18. hasznaljak.

fztileti mukodesizavara betegsegek.es nvalkahartva-gvuttadasok (bev<iltakr6nikushurutoknal). segrtese: bdr. 22: Calcium carbonicum (kalcium-karbonatl 06 FelhaSlocilasiterulet asztma. 23: Natrium bicarbonicurn (natrium-bikarbonat.es Icgbetegsegek: gyerekek fejl6desenek haj. umogero il hatasa gennves gyulladasok eseten: Izuleti betegsegek gyenge immunrendszer: iztlleti. 18: Calcium sulfuratum Hahnemanni (kalcium-szulfid) D6 Nr.€os bdrproblemak. gvornorsavasodas: serkentese bor-es nvalkahartva-betegsegek [peldaul kronikus gyulladasok).es koromberegsegek. tarnogato a hatasa gorcsoknel envhe depresszi6: bor.ILllzottiuadas gvenge imrnunrendszer. 24: Arsenum jodatum (arzen-trijodid) 06 FONTOS FelUWenul vegvuk Hgyelembe. bor. alvaszavarok cscnt. 19: Cuprum arseniccsom (n!!z-arzenit) D6 Nr. 21: ztncum chloratum (cink-klorid) D6 Nr.Kiegeszitoszcr Nr. natron) D6 gvomoreges. hogy a kiege5zit6 szerek nem alkalmasak lorro vizes cldatban villa bevetelre.a pajzsmirigy a hasnvaltermetes Nr. mini a lorro heres eseten" (Iasd 19_oldal]! . 20: Kalium aluminium sulfuricum (tim56) Nr.es nvalkebartva-betegsegek: gcrcsok es tajdatmak-alfergiak Nr. haj-.

62 74 . Nogyogyaszati betegsegek .lgen die Haut A Schussler-sokkal a hetkoznapi mindent panaszainkat. megtudunk.105 .Deutsche Karlsruhe Homdcpathie-Unicn PANASZOK auf ES SZEREK konnven es egvszenien kezelhetjuk A kovetkezo oldalakon kell.. lsv talaljuk meg a szerunker . Gyerekbetegsegek es -panaszok . 113 Altalanos panaszok A·tol Zvig . amit err61 tudnunk SOgSalbezum Auft:r.

maszok A-I-61 7. . (lascl 18.-ig" Fejczetben 74. oldalj } A sok lerrastnal adotr szerhez [elckrt'il07.Ahhoz. (Iasd:t tartozo 39. oldal) is. hogy megtaldfjuk ) Olvassunk ut.tnu a :1Z :1 pnnnsznink kczcleschez mcgfe(lasd ko\"Clkczo utmucnoban oldau (ktsd II vngv uz "AltaUnos p. oldnhol) :1Z [clentkezc tuncteknek. oldnltol) raktlunk modnlndsokrol fcllcgyzcsekc (:.

suru. es mar megisrnerkedtunk Schussler-sok A panaszokrol informaddkat a 74. oldal) gyulladasfeheresvaladekkal: gvulledas gennves valadekkal. es az. gyakori. akut panaszck eldtt pontosan kezeleshez a normal Azonban vegvuk figyelemeseten mindig forduljunk az eljarasm6dr61 adatokat az kezetesl vilagcsak. influenzas fenozes lmmunsema (75. A sova! es kencccset adagolasr61 id5tartamt61. AI onkezeles talekczodlunk adagclastcl szolgaljfik.influenzarajeliemzo tunetek Holyagos klutes (77. csak akkcr talalunk ha azok elternek vagy a normal ha a tunetek reszletes a szer gyors rnegtalalasat hasznalataval. 9 nem segjt. (Iasd 18. gennyes tartalcmrnal. oldal) ludatalal1ifelelel11.A ki:ivetkezo panaszok orvoshoz eseteben lehetseges es esszeru az cnkezeles. Az oldathivatkczasok a talalunk. hogy salvos betegsegek. ha a Nr.iltseg. slagllal6gy6gyulasifolyamat Agybavizeles(116. be. Ieher tartafommal bazcstertelcmmaf. vizes valadekkal.oldal) klvorosodes gvulladas valadek nelkUl. niszktinytiksema(76. ah6lyagzar6izmanakgyengesege.oldalt61) f.megfazas.oldal) Kedvellenseg(75. oldaI1(1). Kalium chloratum Natrium phosphoricum Silieea Calcium phosphoricum Kaliumphosphoricum Natrium chloraturn surlisargaesgermyestartalommal. idegikil11eri.Jcrro hetes" mint Szalag·/inbetegsegek (76. oldaltol panaszok Gyengevedekezokepesseg (74.oldal) akarauan beveeles. rerrum chcschcncunvcrvcs Kaliumchloratum/orvos Natrium chloratum!orvos Narrlum phcsphorirumjorvos immunsema (75.felelel11sokhelyzett61 betegsegek ulan: ok nelku!i kedvetlenseg Kaliumsulturicum Kalium phosphoricum . valamlnt heves lefolyasfi. scriMs fnhilvelygyufladas Ferrum ohosphoricnm. torteno vagy egy gy6gyaszhoz.oldal) TUnetek gyakori es megkulcnboztetes Szer megtazas.elelemerzh{75. vizes tartafornmal. oldal) holvagccskak sargas. ldotartamrol. vrzttszta tartalcmmal .gyellgeseg Kotohartya-gyulladas (76.oldal) Kalium rhloratum Netriurn sulturicum Ferrum phosphorirum Kaliumphosphoricum te- mialt(teniszkonytik).oldal) terheles.

oJdalt61) ehetetfen eteteves utan: rerrum phosphoricurn Natriumsulfuricum Natriumchloratum Natriumchloratum Kaliumchloratum Natrlum phosphorirurn Calciumphosphoricum Natriurn phosphoticum Ferrumphosphoricum keseru eoe.vizes.nyalkas. savanva folyade:k.nvatkas: sarg. feher nvafka.oldal) a melJmirigy klvorcsecese es rnegduzzadasa.olda1t61) .gof(Sokkel Hiiny. ernesztetlen etelrnaradekkar.oldal) Tunetek eJs6nap.h (78.is. vizes. vizes Iofvadek.Panaszok H61yaggyu!ladasl h6Iyaghurut(n. reggehutan: feher. Szer Ferrumphosphoricuml Natrium phcsphorirum SiliceavagyCalcium sulfuricum kronikus holyeghurut Emldgvulladas (10G. vizes. kemenyedesgyu!ladiisutan Hasmeues (78. utibetegseg Megfazasosbelegsegek (79. savanva szagu.oldal) ctros. hos5zuranyiiI6.tajo rorck. a mascdik es megkulonboztetes naptot.atlatsz6nyalka. Natrium phosphoricum stncearcrvos Calciurn Huoratum Kalium pbospboricum Natriurnchloralum Natriumsulfuricum Natriurn sulturirum Kalium chloratum Ferrumphosphoriwm Natrium ohosphcrkum Magnesium phosphoricum gennves gvulladas. teherlerakodesck nyalkahartyajan: auatszo. eseten tcgzas alan. rninden mas esetben nvala nyelvenes/vagy a szai es a torok Kaliumchloratum Natrium chloratum gyulladas-sema (20. buborekos aszajnyalkahilrtyajan. oldal) bUzOS5zeklet.

ethrzas-sema (81.m phosphorkum.tettsegerzes. korai eancosodas.kezdetifajdelmak (arthrosisnal). rerhesseg!cstkok.Panaszok Rancok(80.megkemenvedessel cscrnccskakkal.oldalt61) rzuleti elvanozasjanhrcsisj=alapszer fajdafornmafjer. kr6nikus. oldal) cctracassaliaro rossz emesztes. zsiros b5r Szer Calciumfluoratum Sifkea Natriumsulfuricum Elhizas (80. Iajdalrnak belenvifallc valtakozik: a tajdalom melegben es este rosszabbcdik. oldal) tufsOIY. tobb hefven. vilagos. fajdalom. Ieszes has es comb lznlettbetegsegek (81. koszvenyHll(hOgysavlerak6das).agyulladasje!einelkiil. Kalium chloratumlorvos Kalium phosphoricum{ orvos calcium phosphorieum/orvos Magnesium phosphorieum/ orvos Kalium sulfuricum/orvos Natrium phosphoricum/orvcs Sllirea Kaliumchloratum/orvos Natrium sulfuricum/orvos Cakium ftuoraturn Sificeaval felvaltva Calciem tlucraturn kenocs Kaiiumphosphoricum Natrium chloratum. benito fajdalmak.tcbb hetven: etszorran.azenergiamerlegzavara.durva csomdkkalljegarpa] Hajhullas(84. szekrekedes.koszvenynelis. ranees arc. petvhudt bor. reggehrnerevseg.mozgastol rcsszabbodik.idt hasbdr.zsrremesztes zavara.zsuos szeklet. es es zsibbadas. rosszabbodik Arpa (83. Silkea Silicea . szarkelabek. vekony !oredez5 hajes szethasadd hajveg paras id5ben . aterdTzUletnyalkatfimlo·gyulfadasa reumatikus panaszok.oldal) toltokban. petyhi.oldal) Tunetek es megkulcnbcztetes a szemhejon. a hely Natriumphosphoricum Natriumsulfuricum Calcium lIuora!um kenocs Silicealorvos jem. etszortan. oldal) genoves.

felpattant h6lyagok.olda!) B6rkiutesek(86. viszketesa venaszovet er6sftesenekhianyaban gyulladtcsom6k calcium fluoratum/orvos Ferrumphosphoricumf Bor.szaraz(8S. ha a Natrium sulfuricum nem segtt. oldal) Ti. feherhamlas. nedvedz6 ktnres. erdesbi. erosen megkemenvedett tvukszem .Panaszok Haj tdredezd. idoskoriviszkeles Borrepedezes.oldall a roivaoekelcszlas zavara Nalriumchloratum Kaliumsulluricum/orvos Natrium chloratum Kalium chloratum Calciumphosphorlcum Slllcea Natriumsulfuricum Natrium phosphoricurn hamto. belso gorcsosseg TyOkszem(87. nedvedz6.sarga kereg gennyeS. 80rviszketes (86.erdesbor.gyulladtperem.ir. lehangoltsag. cvsorncrre! otkkelvsorncr eseten varis: Kaliumchloraturn Natrium chloratuml.feherkergesbor sargaslerak6das. fajdalom.oldal) Aranyer (84.inetek es megkulonboztetes hasadozott hajveg Szer Silicea zavart hajncvekedesis.mezsarga oltasok utan.oldal) Magnesium phosphoricum Calciumphosphoricum (illfillmflul'Irillum Natriumchloratum Kalium phosphcricum Magnesium phcsphoricum Kafiurn chloratum Natrium Silicea Calcium fluoratum sulfurkum osszefuggesben.szcmorusag.tUlzott'>Z<lrusod<1s: szaru(87.berepedezes. hasedozc (84. olda!) szaraz bcr alvaei zavar.oldal) Hcnvagv (87.gennyesvar. hamli'isah6lyagokfelpatlaniisautan lisztes bevonat: feheres-sarga ver.. keno(stis bcr.orvos pikkelysomtirsema (86. srras. oldal) lajdalomjaraskor.erzekenybornel. oldal) viszketes ktiltinbtizo b6rpanas:zoknal.

Magnesiom mintJorro penum ohcsohorkurn hetes~(19. heves tejtajasrchamok. saoadr. cldal) kcrpaszaraa fejbor biokerniaihajpakclas (90.hidegbenenyhillnek. alkruppos Hiperaktivitas(118.panaszck Kiihtiges(88. Silicea/orvos Calcium fluoralum/orvos Cakiurn phosphorkurn/orvos Silicea rafcium phosphoricum Fejfajas(89.nbvekedesif<ijdalom gverekeknel csontok.duzzact. oszteoporons rossz cscntteltcces. pikkelvsomcr a Iejbdron .gyakl<lnejjel.nyomas-vagy tuktetz erzes. csontlagvulas.szuras ecehauvas.vizes afejben.tngerfesenv ember.oldal) Nalriumsulfuricum Kaliumsulfuricum/orvos korpa alaku bfirharnlas. oldalt61) Magnesiumphosphoricum gtircstisktihtiges.oldal) (sontbelegsegek l8a~ oldaltof testl. atlatszc. szekrekedesselesnyalkasbevonattal a nvelven K~rpasfejb6r(90.oldal} akut szer minden tejtajasra il6segerzel.<lZarckipirul. fajdalcouchamok gvengeseggel a tatdaimak melegben es este rosszabbodnak. oldal) Tunetek normal es rnegkulcnboztetes kchoges.oldal} ohosphoncum Natriumsulfuricum Natriumchloratum Kalium rhloralum Magnestcm phosphorkum Kalium phcsphcricum Kaliumphosphoricum Kaliumsulfuricum Nalriumchloratum nvalka hanvasa: feher nvalka eklendezese.lelki kenum chforetum/orvos kallum phosphoricurn Natriurn chloratum piros.oldal) Rovarcsipesek(88. erzekenv tcrekenvseg csonltbresuttlll. kchoges nvugtelansag Szer gvulladas-sema (20.viszket csonthartyagvulladas tcresre hajtamos csontok.

oldalt61) menstruaci6sfajdalomsjpadt. szapora pulzus es kipirult arc Magnesiumphosphoricum Kalium phosphoricum rnfnr . g6rcsszerugyomorfajas!aznelkiil. az elgvenguttvenak (soes Gorcstik Keringesi gyengeseg (91. oldal) meger6ltetesutanesgyengesegeselen artalmatlan fenverzekenyseg miatt Natriumsulfuricum Kalium ohosphoricum Natrium chloratum a szemtulingertese ajkak utokezerese Kaiiumphosphoricum Caldurn ltuoratum Natrium fluoratum Perrurn phusphorkum Kalium chloratum Kalium phosphoricum Magnesiumphosphoricum Natriumchloratum Ferrumphosphoricum Ka lium chforatum Natriumphosphoricum Kalium pbcsphoricurn Kalium sulfuricum is: Natrium chtoraturu Natrium su!furicum/orvos berepedt esmegkemenvedett akut gvamor-bel hurut teher nvetvbevonatte! es a Ferrum phosphoricumot szaraz nveives tisztanyelv.duzzadt feheres-szurkebevonatamandulan.oldal) Ajkak. koveto szerkent.Panaszck visszerek (91.oldal) otros.oldaltoJ) gvuliadasa lasd izcmbetegsegek (94.Kelium phosphoricumot kovetfi szerkent melank6liasfrassal. Menstruacfos panaszok gtir(stisalhasi (108.szarazes repedezeU(92. oldal) a labak dagadasa (cagadas.e. 100.sfr6s. ekut eseteltemanv Melank6Jia.depresszi6 (94. ingerlekenyndknet.oldalt6J) Fenyt!rZekenyseg (92.oldal) Gyomor-hbelnvalkahartva (92. tesu gvengeseg. oldal) Iunetek es megkulcnbozretes ercsttesere Szer Calcium nuoretum kenccs) enyhe vlsszerek es sepnlvenak. gvcmorfajas es nvalka hanylisa mandula. MandulagyuJladas (93.oldal) kimerultseg utan felenksegszornorusag. melank6Iia/depresszi6fej-es/vagy gerrncserufes utan Iajdalnm.forro hetes' Ferrumphosphoricum I ~I . toroktajas.

ha Silkea kenocs Caloem phosphoricurn kenocs .rcsszu! sargaskor6m is novo. vilagespiros szaraz aikak szegelv a Iekelv korul allergias okoknal. [94. a kattum chfcratumot a hatas nem ktelegrtz: tiatalbegekre kcveta szer. aida I) sarga altak.Panaszok SziijnyalkaMr!ya-fekelyek Tiinetek teheres es es megkufonboztetes reheres-szurke Szer Kaliumchloralum Natriumphosphoricum ettas. 1I Mlignesium tajdalmasizom- Magnesiumphosphoricum (s6eskenocs) Magnesium (s6esken6cs) phosuhoricum utan nem reagalnak Kaiiumphosphoricum (s6eskeno(s) melyek Calciumphosphorieum {soesken6cs) Calciumphosphoricum (s6eskeniks) Kaliumphosphorieum phesphorkumra.tutrerheles izomgercsok. beszakadozo es Silicea Kdromgomba (96.oldal) dudoros heg a hegszovet fellagyftasara "vadhDs"eseten. (97. Izcmgorcs tzomgorcs. gorcsok a csecsemek tcgzasa atett izomrengasck izcmgvengeseg es a kisgverekek [so es kenocs) Kaliumphosphoricum (s6eskenoes) Kormtik. Calcium ftuoratum Calcium Calcium Kalium fiuoratum fluoratum chtcratum kendcs kendcs kenccs Hegek.oldal) corntaz rerhetes atacszerkem gorcsckkeljare betegsegekre. Kaliumphosphoricum Natnum chloratum Natriumchloratum utan: Ferrumphosphoricum (s6eskenocs) Izombetegsegek{95. ttirekeny kcrem es ktsimnasara.oldal) toredezs. oldal] ha a Silicea nem eles rnegvastagcdctt.lbrekenyes repedezik{95.

kisebb.szednfes beivzetvanenetaskcr.zsrros Sificea Natrium phosphoricum es duzzadt. gyenge koncentraci6skepe5seg. oircsas pattanas.jzepora reszketes. h61yagocskakkalespattanasokkal Natrium phosphoricum es Teriszony(9B.oldal) gvenge konceotraclo es emtekezet Magnesiumphosphoricum Kaliurn phcsphorirum atacscnvvemvcrnas.tcrro Icrrnajaban hetes" akut esetek.oldal} PattanCis(109. Magnesiumphosphoricum vizsgasema (99.dagadtkOls6haIl6j<irat.oldal) atatt szer. Kalium phosphencurn Kaliumphosphoricum.vizsge eteu szfvveres.hallascsokkenessel. neknetcattanas nauanas: bor: akne.Panaszok Idegesseg(97. gyulladt. gyulladasesnyom<iserzes HiJfajas(98.oldal} gwuadt.gennves megkemenvedett ptrosan kcrutrrt (rosacea). oldal) Psziches zavarck (99. oldal) viszketo hclvagokkal faj6. nvugtalansag.else hosszu tavnkezeles I vizsgadrukk (98. nvugtalansag. sargasvaladek a bersc rutben tavozik a ftltbfil.pirosfUl.oldal) Tunetek es megkulonbcztetes Itetaicknal Szer Cakium phosphcricum Magnesiumphosphoricum Kaliurn phosphorirum Ferrumphosphoricum/ Silicea KaHumsulfuricum Kelium chloratum es Natrium phosphoricum/ gverekekneles felnotteknel csalanktutes (97.ptrcsodas e menstruaclo etcn Calciumlluoratum Natrium suffuricum/orvo.hangulatingadozasok . oldal) alvaszavarok. mind kettc .

vagott sebeknet.~rgas a nyelven. pangatej. ha a Magnesium phosphoricum nem segrt.oIdal) Tunetek es megkulonboztetes erzekenyhi.nincsenekh6Iyagok.Panaszok Hilveiy.veromtenv: a gy6gyulas folyamata megall: piroscuas es dagadas veromrenvek .kekestehcrtej Csontkin6ves (100.I.zuzodas. egesh61yagok vilagcs. szaraz es viszket ha nem tudunk kikaocsotni.enyheeges.ively. tartalomrnal.oldal) prcblemak luI keves telkeozes. j Szer Natrium chloratumrorvns Magnesiumphosphoricum Kalium phosphoricum Natriumsulfuricum Caiciumphosphoricum zavarck zs es Gyengeseggyerekeknel (119. sebesfeliifetekleheres-szurkevarral $er[i!esek{101.oJdal) era kozt Ielki es testigvengeseg artatmatlau dagadt lab afeljul6gyomorsavokoztapanaszokra. unerss telkepzes. oldal) Egesek{101.oJdal) nuzzanatok (100. oldal) Gyomoreges(100.'Ijdalom.oldal) azonnaliintezkedeshoflSolt. oldal) Alvaszavarok(99. oldal) a kea es a Iablcj Iztlleteln estna!n akut. ha a Natrium a phcsobcrlcum lepedek nem segrt: anyalkahartyagy6gyulasahoz. irrilallnyilIkahartya. leher/fehereBzUrkelepedekanyelven Natriumsulfuricum Natrium phosphoricum Natrlum chloratum Kaliumsulfuricum Kaliumchloratum Cakicrn phosohoricurn Natriumsulfuricum Natriumchloratum Calcium Huoratum kenscs Ferrumphosphoricum Katium sulfuricurn Natrium chloratum Kaliumchloratum ferrumphosphoricum Kalium chtcratum Silicea szoptatast (112. szarazsagerzes torokban.szarazesviszkel (110. pirosodas.

szapora szjvveresizzadassal Pelenkakimes(111. Natriumchloratum Natrium phosphoricum Kalium phosphoricum Calcium phosphoricum Magnesiumphosphoricum/ kenccs tavoznak a szelek Natriumsulfuricum Kaliumphosphoricum Magnesiumphosphoricum sragu belgezok.forro heres" alhasi tajdafcm. nyomas a hasban es sargas-nyalkas nvelv. oloaf) a kezen ha a Kalium chloratvrn herasa nern kielegit6.oJdal) szaraz.Panasaok Szekrekedes(102. Iogzasi panaszokra.ktreoedt savanvc bdzos szeklettel es nedvedzs besmenesset Fogzas (121.oldal) hfihullamokelalvasiproblemak. hasfajaseslevegofelbtiftigese. fogzaskorigorcsok Fogszuvasodils(103. kimerultseg. aldal) es puffadas neher.nem kellemetten kisgverekeknel. outtadasos koftka csecsemcknefes szemctcsckncs.zsrros jobban lllik hozza etetek utan Natriumchloratum Natriumphosphoricum Kalium sulfuricum Magnesiumphosphoricum mini .oldal) Tunetek es megkulonboztetes Szer Natrium sulfurirum szekrekedes kemenv szektettel vagv vilagcs zslrcs szeklet. alvaszavarok (112. he a scletrasa 'reltsegeraes (101.oldal) atcgzcmanc hajlamnal. oldaf a fogkepz6des [avltasara. savanvu szagu hasmenesse! Natriumphosphoricum Kaliumchloratum Nalriumsulfuricumken6cs Calctum fluoratum Kaliumphosphoricum Magnesiumphosphoricum Silicea bcr. regCmegkemenyedettszemolcsok Vjltoz6 kori panaszok faradtsag.crcuott etlent Calciumfluoratum Cakiumfluoratum veceremre . togszuvescdas eresnesere.

pirosszegelyulogfnyesfnyverzes. Ferrumphosphorirum Kaliumphosphoricum Magnesium ohosphcricum Natriumchloratum Caldum sulfuricum Ferrum phosphericum/ Cakium ffuoraturmorvos katlum chfcrarum/crvcs fokozou nvafzas. gyenge.Panaszok poglnvbetegsegek (103. reumavalkaccsctatcs Nyelvgyulladas (104.erzt!kenyfogfny.oldal) 'tunetek es megkulcnboztetes Szer Calciumphosphoricum Kalium phosphorkum Cakium Huoratum es slucea tetnapos vanasban sapadt.erzekenyloginy.dagadt nvelv . enyhen verz6foginy.oldal) a nvelv felsztnernegkemenvedett teneres-szurkestecedek so.oldal) a szajnyalkahartya gvuuadasakor. periodikusanfellep6fajdalmak.parodontozisnal is (foginysorvadas) Fogfajas(104.tetvoros.

\Z vrrusokkal szcmbeu.Gyenge vedekezfikepesseg (imrnunhianv) vedekezckcpesseg beregscgek gyulbdi:.ok kbblkubs:1:r61.nutbroukumok nem csak '-I korokozokat puszutpk el.lgy megl:li'.~ a korokozoknak.1 nl a beharolo b.nva . (_.lkteriumokbl fgy tobbe-kevesbe :1 "~1l1 szolgah. Ermck szeclese. ki (iJ1'l1l1t1nhklllY) Ichsmcrhctd (peldaul \'. amclyek idrosfl- znvnmak gvakon oka . hanem uutosan .Js) kellden \':Igy lxirvedekcvA rest nem tud .

IIII

Altalanos

panaszok

A-tol Z-Ig

75

a nagyon hasznos belbokrenumokut is. A b€ln6r:l ugvanrs szcros kapcsolarban all az trnmunrendszerrcl, mcly rnegvcd
jdk mtnkcr belben :1 bCl1:1LO!6 rdcgen 101116rOl, eze-nkrvul
3

csrraktol,

es amelynek

nagy

resze

:1

A bclbaktcrtumok

nak

..:::16,

cs

scgntk

letfomoss.tgu vnanunokat alluabelnyalkahnnya ell:1L:1s:.1l ctpanvagokkal
a raplalekbol. akadalytalanul t\ Ha a belnyclkchartva belutb.unak :1 testbe. Schcssler-sok segnecs (:ZCk<:1 be-

(pelduul megserul, nek

vitnmlnokkal) n korokozok

r1:td:Bul vnamtnluany alakulh.n ki.
:1

tesmek

az (Ij vedekezosenck hog}' celzonnn szcmbcn. tlasd
:1

termelcseben,

arra serkcnuk,

cs

fokozonan uzenker

lepjenek fela
heten belu! (az

11:1(016 korokozokkal

> >

t\Z

tmmunsem.tval

biii;.-.:1lh:'Iljllk

,I

upper)

SI:I-

vcdckezcrendszerunket

tmmunrendmukodeset.
,II'.

szerr). /\ Stltcca 012 is serkenu n vedekezoseuek
Haszu.tlhatjuk nulbnn n Kalium sulfuricum D61lelyen

immunseAz immunsema

Felelemerzetlideges
A fclclern kapcsolaucl kahuankcm cgy ldeg! zavar. feleler» A rudnralnnt

mely

nvugtalansag (anxietas) szfgontan veve nem betegseg.
lxirortalansaggal, psirosul. a k(z pcldrtul cgv AIi%/ad:):ld:lgb:m \';rlo felelenunel

>

Ferrum phosphoricum D12: naponta t tablettal

z tabletta
j-szcr ahetig.

s-szor

bizOI1YOS dolgoktol jclcrukcznck.

[gverekeknek

vagy egy feladancl rcsu rnncrck Kalium

>

Azutan Magnesium phosphoricum D6: adagolas esidotartam mintlent

sa vagy rekedres hang

>

Szcdjiirik (ldsd

sulfurtcum

D6-01 a szok:1sos clmdldsdlg.

18. oldal) a fclclcmcrxct

> Azutan kedvetlenseg (adinarnia)
Az cr6tk:nseg es a kcdvetlcnscg "agy cgy bctcgseghcz la110zrk (peld.iul tzomgyengeseghez), \':Igy sulyos betegsegek (peldaul fenozesek) koverkezmeuyckent lep fel. Idonkcm
Idrh:-II(J ok nelkul is kialakul. 1)6: reggel ehgyomorra 10 tnblcna

Kalium sul-

furicum D6: adagolas esidorartam mint rent.

>

Kalium

phosphortcum

ferro vrxbc»
koo1'OI1-

C..forr6 heres". 19. oldal)

es Iehercleg

kent elfogyaszrva, szukseg eseten 2-3-szor nnponrn.

76

Szalag- es inbetegsegek
/\ rcsrben rzuleteket
:I

szalagok

es

3Z

inak l:trtj:ik

osszc

:1

csomokat.

:v

es a szcrvcker,

cs k:J.PCSOlatOl terenuenek szarmazo serulesck

nz rzmok(pekkiul

knl. Bctcgsegkenr

baleserekbol

szalagszakadasj ngy gyulladasok johcrnek SZOb:L A szalagok cs nz irmk gyulladasa elsosorban eros es gynkon. olykor akar szokatlan rerheles utcn lep fcl. :lhog}' :IZI :1 nagyon elterjedt rentszkonyok iol mutatja: a rcrhelcs nyenkor ingyulbd:lst \<;'ilt ki az alkaron es :J.Zlnakat okoxta Phosphortcum (tendinitis) erint6 sport- es nuts serulcsck, ~setcn szcdjunk Kalium
Y;1-

) A szalagokat kent Ferrum
} J-[;1

lamtm terheles

gyullud.ts

els6 szcr-

0 L2-1

a gyogvulas folynnrua
mtndket

megdll. segrt a

chlormum
ke:ti:l-

D6.
) Emellcu ) Akut

soe.hasznalhatjuk kenccs form.tstl»m,
is, legfobu, hatastra ha cjjd. mely gvakran (zenclt~s, rnhuvelygyullachtsnai. terheles vrtlt be (Usc! tipp).

nocsos borcgautskcm CS krunikus kul ki egyoldalu
it

fr,b. tcntszczcs).

"tcniszkbny()kscm:l--

Kiit6hartya-gyu IIa das (conj u nctivitis)
i\ szcm ladlun k6t6h;irty;lja mechanikus (sernles),

kcmtat

(g6z0". ,·i:.-_<;g:i-

vegyszerekj

es bnkteridlis befolyds (fcn6z6) hautsara gyulvan szemeszcu es latra. ) Ha ptros ) Cyulladr
:I

be. Minden esetben sznkseg

k6t6h:'irl),a, phosphortcum

nern

vrtladeko-

ztk- Fen-urn Atentszkcnvoksema Kalium ) Gyullndt Narrluut Natdum

D 12. \':"ilaclekk:li' valadckkaf v:'ilaclekk:tl. bn ncm [nvuh

kotohrlnvn chlomtum kbt6h:lny:! chlorarurn 06.

feberes vrzcs D6

xenzcsos borogatas elsaakara a kbvetkezc scma ataoian:
) 1 hetigFerrumphosphoricumNr.3 kendcs ) 4 hetig Kaliurn rhloratum Nr. 4 kenocs ) 4 hetlg Silicea Nr.l1 kenocs Akkor hagyjuk abba. hetartos a javulas

) Gyullacn k()16h~rl}':t phosphcrtcum Silice;IDl2.

1I11

Altalanos peneszck

A tol Z Ig

77

H61yagos kiutes (vesicula, vesicularis exanthema,
A holyagok kemtat ki.ilonb6z6 fontos, borbetegscgck hogv rntlycn kiser6 51bgu kezeleshez

herpesz)
tuueret. l\

bro-

~Ihdlyagocskak

rartahna.

> Sargds, vizes tartalnnj h61pgnk: Kalium chloratum D6. > SOlcl~:;:"irga tartalmu h6IY:.Jgok: Natrlurn sulfur-cum 06 > sara etrga. gcnnyes taralmu holyugok. Natnum phosphortcum

06;

ha nem jnvul: Stllcea 06.

D12.

> Feher. sun! tartalrnu holyagok (mini
phosphortcum

,I nydlkn):

Calcium
D6.

>

) Buzbs tanalmo V;7.l.i$Zl:1tartulmu

holvagok.
holyagok.

K;l!iUIll

phosphortcum

Natrium chlorruum

06. TIPP AN,. 3', bakterults A N,. 9 S,hO"I,,·,6k az akut a legfontosabbak

H6lyaggyulladas/h6lyaghurut
AI'. akin fertozes. cnyhc zasakor. gyullackls h6Iyaggyulladds (holyaghunn) is vtzelcs,

(cystitis)
robbnyrre

de

vrrusok
:1

es eleszrcgombak

elctdezheuk.
:1 \·iZc!CL

meg
tavo-

hctyaggyulladasnal.

tOl1(:ICk:

gyakon

a csfp6 crzcs

valamtnt is.

cseten veres
1-1:1

nz ejszakat vizelesl kenyszer, kcmolyabb :t vtzelet. :1 gycrckcknel gvakort uz :)1nem kezclrk hngyiuakbc tdcben.
~1bakrertumok

hast f:1jclalom

a 116t"l161

lyagb61
sokkal

feljutnak sulyosabb

a

\':IJWnkaru vesekbe is;
U'crt()zcs) alakul ki, melyet

gvulladns

kiz

krser
A h(lIY:Iggyullad:b neru j:irek, czcn id6bcn lorduljunk 01"\'05hozl Az orvosr terapra ktegesznesere. ) Akur 110IY:Ig- \·agy hugyuti tdleg tableua. IS percenkenr 1-[;) u runetek a m.tsodtk l1:1.pt61 orjnkcm hUI U\ esctdn: :IZ elsQ nap lehephosphortcum I Natrtum harmudtk DI2 nnptol tableua: D6 phosphortcum t Ferrum [nvulnak.ct

rrundkcr

SOLszcdhetjuk l1linc1cgyikh61 naszok. ) Krcntkus Emellen

egesz n:tpra elosztvn .s-szor 2 tgvunk \·agy

Ielvrilrvn

is. rnegpedtg

tablcum.
sok-n. hugyuu

mig cl nem L11l11n:(k u IXIlumu eseter» Silicea D12.

holvag-

azonnal akkor rnenjunk fordul orvos orvoshoz.'. Ferrum Nathcsmenes. nydlk:ls hasmeues+Nautum I tabterta fclnoueknek chloratum 06. vtzes i1asnK:nes: Nrurturn > Hasmenes rcggcl 3. Ez eg~ eletvcszelyes forduljunk rtllapot: 11:1 Iokozodrk u gvengescg. nkkor tobb mint h.tgy ak. > Emcszretlen etclmaradckckat phosphcrtcum } Savanyu ) vrzes cum szagu hasmenes 06. ~-1') 06 sulfurfcum 06. szagu: Kalium «zonnal orvoshoz! hasmencs kellemcuen phosphortcum > Ha D6.7B Hasrnenes (diarrhoe) H:1 naponta szcklct. (buktertumok. ctel. cgycnelrnc). gyekort): D6. gores. hancm egy tcsu vag}' nkrir psztclulcu Ez Ichet: gyomor-bel gyulbd:'is.\":1gy ~1vczeuctkk-rnergezes ".tr -csszeferhetcuenseg.. percenkeru cs gyerekckuek.I terhcsseg. reggclt > Fcheres-nyrtlkrts hasmcnes. .s is.[\":11"krserc tunete.in: Nnrrluru Kalium munlmnzo (ktsgyerekeknel es 11 ora kozott-. szrvtnfcrktus. Magnestum phosphcrt- 06 Hanvas (emesis) A h~lny:ts nem bctcgseg. ut.'''gy leher :1 vtzc« gvo\':tg) hasmenesrol beszclunk.. gyogyszerck. sulfurtcum chiorutum Srtrgas. hogy :1 gyakort szeklerurrtes gyorsan kiszaradrtshoz es clektrolnvesztcseghez (a letfomossagu sdk hi:lny~hoz) vczer. hasmenes 06.tromszor van alaktalan Az oka . r(:Hkci{) . gvogyszcrekre. ha a szervoranak megtelelcen (Iasd 31. Ha :. mer-bel uaktus fcrtozese es pcncszgorulxtk minu). ". oldal) vesszuk be =tehat 9 delelut! ifyenkor } &. taphilcknllergia eleszio. :J } vtzes A HATEKONYSAG JAviTAsA A reggeli hasmenesre bevalt szer a Natrium sullurirum A legjobb.lgy egy psztchtkar betegseg (mini amtlvcn :IZ rdcges sovanysng). vrrusok. gvullacbrsos belbetegsegek Hasmenes esetcn vegyuk Ilgyelembe (fokepp gycrekeknej I.17. riurn phosphoricum optlmalisan hat hast gorcsokkel. pszrchtkat bbilil_~i. ok ncm ttsztazotr (ttil sok ulkohol junk hoz! \":lgy crel utan Ha vert pcrsze hanyunk.

metvek > at Feher valadek/lerakochts Kalium vagy H sZ. Qkb!). (baktcnurnok nz ok. tapasztalatokat a gvulladds-sernaptros nehany esetben vitatott is. kcnnven es egv ny:ilbh:iny:.isa.'ij 6:t torok rbloratum D6 berendezesek. koroko[0110n6 rhorghururj."iny:isa: Natrium chlorarum vlzes folvadek kthanydsc.1 ~I len! fel- To rpe ar ammal mintlig uir a gyakortak :1 megfrtzasok. a szedesct Megfazasos betegsegek (influenzas fertozesek. a nmha mint es :J :1 tcrok-. valoszrnuteg azon alepul. es sl1n1 fO!Y:ldcik).. Natrium phcsphortcum kczdtuk pdr nappnl nz utaz. > D6 Uti IX'lq. SurCi. a praxisomban szcrcztcm kutonbozo hasanalatavat-. Tobbnvirc a fulgyullad.'ij eli a torok Natrium chlonuum 06.lnyds rtcum eves utrln. bakteriumok es a gorubak ckozta immunhUny esetek (l. \'agy vrrusokj TlPP: i~!ll61~ ielcmkeznek. visznek keszurekek elektromos elektromos kiegeszlto frekvenciakat vat kezeljuk ) A sl:ij es Ol2.III j > > Malanos panaszok Mill Z-lg 79 Hfiny.\!i Epeh.lj:in: . Natrium chloratum 06.ts.scg eseien. hurut) Ki 11(' ismcrne arntlyen kohoges zokkal Ha fert6z6des lcclnek. szeruen basznathatck. krvetelevel uldul) :IJI tertozesek nem kezelhetdk sikeresen Meg ha a hatas jO Zepperezek kis btzcnvos A hatas gdtolni A mcgfazasos bctegsegeket egvedu! Schussler-sckkaf. IlFHk:th:'inyJj:1 es a torok tatdalmas. Ferrum phosphortcum a ~z. ) Hdnyris ulau (csecsemokj. A herendezesek kicsik. Savanvtl folyadek fogz. gyalluj. Natrium > ) > 06. Naulum Calcium 06 > phosphortcurn phosphorrcum D6. soroh a klasszfkus :I mcgfactsos betegsegeker. eserlcg kescur S~l\':lny(i folyadekkal: Ferrum sulfu- phosphortcum (etrga.ts clOIL lJ6. :ilJ1tszei nyillka kill.isd 74. peldaul vag)' par hctenkeru ege sz s eges en A vrrusok. 012. tktsd 20. mnnduln-. Feher nyalka kibanycsa: Kalium chlorarur» D6. hogy a korukozdkat ezekke! a kuitiniJ5ZQ lrekvendakkal lehet. lenn.ts kihauy.

.' . meghalad]a ha :. arc. a ccrutmctorben an 185 :1 kilogramrnban >OJ as 30 a kovetkezokeppen osztva s s ag szamftjuk TTl ben = t e stsutv [testmag mererben) as sag meter- x te strnaga Pelda: megfelel6 50Viiny eppen er6sennil. . Ha ki szcrctueuk scgunk lyunkra. haner» .il szer is szcba Iohct. hcssegt cstkolc es mcgereszkeden cillm fluoratum 012.80 111 ~ 1. a szemheton lyos. n szukseges feszultsego. jeldiagnoszrik. kakbcn rartomanv Ielsc vag. .de rncgsern hogy nemcsak nines muuujak.}' 190 "5 700 205710 1 170 -y-'" h:lt~jrel1ek{'1 .. suly 70 kg u ncgyzeten1. C:IIes > magassag Szarkalribak peryhudt . 2Jl 85 80 75 70 kg/m 1 crtckeu rulsulyosnak mondjuk rermcszetesen vdltozfk :1 A szcruelves . (adipositas) elhrzasrol 140 145 150 155 160 16> tesrromegtndex rrru beszelunk.~o . A mcrtekct magassagunkr:t es .1 hanern kozmenkat A rancok prob.80 Rancok (plicae) A cine tcrmeszetesen lerna . es nenuol I"l_iggoen "GO also vegen.111is.ujuk a Tn-I.'>u- nuau kelcrkeznek. hnsi bar eseten oregsegt is. kora! rancok as I3S em-ben BO sulykg-ban 150 140 130 120 110 100 95 90 b6r: Stllcea D 12. :L!l kell egyszeruen nz oregedes hasznaljuk elsosorban clfogndnr..e$ zsrrcs hOI": Natrium sulfurt- } Rrincos cum 1)6 Elhizas Adrpostrasrcl.korrol HZO- kat a szemelyeket..24 1112.S0!11 3.1 . emeszto betegsegek szcr kivdlasztasan. a bdrnek U!.ajobb oldalcn a sulyunkhoz-koli'pen leolvashatjuka TTI-!.1 . ) Kis ntncok nz nrcon. Az index ukfk Tf'l-je 25 folou van. tcr- ale5lmagas'S<1gunkhoz.it.. szakmegodou l('~[inert -tlki: -« knphato utblrtzatokbol szamncur as 40 ki. Rancck A ATTlegrszrnegY5Zer(len: legYUllkegyvonalzotabaloldalon nern meg betegseg. melt tObb es alnua.6Iy= enynenllils(Jlyo~ Jesunagassag Testmngassdg = ISO em.I p:IUolvash.

:1 combszovct Icsxesncscrc.taz energiamerleg A mcgnovckedetr zavnntban keresendo. dasdvul es alkalmankem . rnnjd rcrulerecek nvugclmt ktprroso- es f:ijeblommal. sernlesek az elerkor- e16: lgenybevetel cs balcscrck. rcggcl: f::ijd:l]om.:t nem gyulbd~i. a . vcsckcn riurn phosphoncum Mindegyikb615tablel' t<l1(06 potencalultcrrc vrzben telotdunk. es rsrnet vtszt :1Z energtah.hogy i6! hasznosulasa :1 t. n terd. I kenOCS()1 (C~Idum fluorarumj. .eS:1 cukorbevltel'j [drul rosszul meg a taplalek enekesujuk-e es crtekesebbet (Iasd ez elhtzas-seme ) Reggeli elott: Kalium ohcschcncum . akslr meg is duzzadhar ban keresendok.6.segfl :1 brokea testben (nil sok a zsrr.A sok mozgus cs :1 korlatozon kevesebber mia is.Je'·ilel. t:lhfzds-sem:l naptg betanjuk. az fl. energfnbevnel kellenc [obbra).1 tcbb :1 mellen . uj]-. Ha ntncs kezne! pohara szemenkent gathatjuk. cnnunk 11. Az arrlutus czzel szemben az Izulet gyulladasos bctegsege.IZ rxulett betegseget meg: melyne! nz arthrosis mcgv.kanattafmegkevenuk. kopds n rulzon cgvoldalu 6 »icrevseg. belen cs :1 > upp normaltzalla kereszrul az anyngcseret.Ok'l irlr. mclync! spoman :i kornyczo szovct gyakmn !:inal megduzzad.tlkozas cs .es melegen elkortvolgattablettakat etszouo- Izuleti hetegseg Ketbjtl Il. Nr. Az okat tobbrwtre gy:lkr:ln a Ilaurlkort cnnek rniau. belgcmba. reggel es este bemasszrrozru.vagyts . etpl. segu L:lpl:ilckClt Ehhez vagy Konkretan ez azt [clcntl. :J.es a gertncrzuleteket A tunctc! a kovctkczok. kcz-. magas :1 l:ipl:ilckl.60 kg/mAz iUet6 szemely \':11.robbny!rc kovetkezreben-.·agy valf-. Ebed eldtt: Natrium sulfuricum vacsora elctt: Nat- > a nornuiluutomrinvba ) ti)rtCl1() ktvalaszrast.Z ki- novesckben Ez lcggvnkrubban erimi.24 rn2 '" 21. . (3. hogy lui cs end egvuu robbnvrre rossz mrnofogyasztunk. ) AI.tzuurast. A has.IIII Altalanos panaszok A tol Z Ig 81 A S(i1~'((70 kg) ezzel nz ertekkel 3.tpktlckot.tltoztk :1111i :1 juk. elsporr hf"ja uz rzulet.sos :IZ tzulet degenertucdrk. az fzL"Iil.24) cszrjuk- T"Fl = 70 kg: rehat a zold urtomanyban tesrsulv oku [(Shbnyire I:1I:11hat6 a sulv.ulet (arthropathia) kulonbozretcnk I)CLCgS\~g(:.

s:ira mclvek es enyhc ) Bcnrto kor erofcsxncs elscsorban mozgasra ules ut. raglan .vagv csrpotzutet-arthrcsisben keruf a reszben nagyan Ez azonban eopen 11 ezert az erdnKezdjuk a teflesrtcuteEnnel leti edzes. Isv re- Ierd. es fokozzuk menvunket edzes helyett napi liz kilometerre a kerekcarozas mczgast ~ azzai a szandekkal. Fontos: is. a mozgast. meghonupokrg t~I16 teljcs id6tartama hcreklg. sal.1janJoll ScI""_5'I'''--s>5b.11 dtagnoszuzah O arthrosis e~tcn ktegeszrtcskcppcn: Stltcea OIL alapszcrl-ajdabuakra.isd rem) fdjdalmuk.tnl [avulnnk. fekilldsde rcsu jclerukcznck. TYOS:ilt:.azaz.i. Aki Iajdalrnas gyakran rzutet! betegsegekben. a pore a szfes vete tul magunkat vannak. Aztan kesobb mar csak mozgunk.B2 vrtrjunk 'turtos tentpsts crcdmenw csak tdoben vegzen kczcles eseten . tovabblep a murzulet Ha vlszont vacshoz egvre rosszabb segit rendszeresen es oorozussa Ha ilyenkor a degeneratjv ben fdjdalrnns nbveljtlk meterre. > alrabtbun mozgastol rossznbbodnnkFerrum phosphortcum 1)"12tndulo szerkem. szedjuk. :17. konnyU helvben Iutassal..'.. rosszabbodnak: Kalium phosphortcum 1)6_ TfPP: Maradjunk m ozg a sb an peldaul szenved. mclyek kent (l. ) Az alapszer nz hozz."deli pore felepncschez: Silicea D12. lokb61.t :1 kczcles )." siker megjutalmaz. valik (mini egy kiszakeruljuk folyamat: a teflesnmenvunket ne lerheljtik napi 20-40 kiloa sportotasha pel- lesz.I pauaszok kczderen pdr henel u panaszok kezdetc uutn <1 koverkczo :. ilat:l. hogy kimel]e az rzuleten. is atkatmas. daul szrvorcbtematnk hasonl6an . cgy her muh. zeljuk e! a corcot mint egv sztvacsot. es eldtte rzulet! Ictvadekot beszeljOnk azorvosunkkal. fiijdalmas a rossz lit. az arthrosis teuanvagckat generalodhat vesz fe! az rzutett es stabllizalodhat. Meg ha kezdet- retrv rzulett betegsegekuel kemennve radt snvacs). KepA degenepore torekcnnyc. peldaul a tutas vagy a kerekparozas a legjobb vedelem a mutzufet ellen.t azutan Kalium cI110r:llL1!l1 ])6.

Ez seglt bdrkiutesek eseten. es lcue. arpa): mirigy tlyenkor megkemenvedtk. nelkul. csunva ken6cs a gyullnclas . nyi18116 fajdalom. rzuler tablcrtat . Iael szemben neru fcherlenul jegarpa (chalazion). degben rtnok) gvakran Stucea be. utan plhenjunk tel orat.cnek nkut. vag)" A jon iaHd':. melvek rosszabbodnak. IzCilcrekbcn.Sebastian fel.. probaljuk ki [avulnak: Kalium sulfuncum koszvenves . lag gyorsan phosphoncum viszonr az izuler rzulet Magnesium es este rosszaboodnak. ) Az osszes idoben rzuler reumas panaszalnal. es ramogatja regtelemtest it \"i"ill ki a/. gennyes gyulbdasa.:"igrnirig). 01230 csomova! percenqegD12 es Stltcea az ugynevezen Calcium Iluoratum kenrvahogarva. vagy feszultek hi(pukia tark6izmaink.es D6. es f:ij: Naulum phosphortcum fclvalrva 06 es veszunk KneippIedezte 2 orankcnc el a fOrci(}t a rsomagolason I{>VQ utasrtasalapjan. noccsel.inril).. ~_gy kts csomocska gennyese» gyullach ) Azonnul ) Kromkus. megduzznd 0'12. Calcium t-Ltableua jelei fluonuum a javulris. 06. rosszabbcdnak. } Hirtelen erezzuk. metvek htdegerzetrei \-agy btzsergessel Calcium jjr6 fajdal- ejjel. Keszflsuk a fOrdo ptrul.illozt:'ll megint D6_ rnelyek melegbcn rnelyct kezclodnek nz t tcluit phosphortcum viszonyfeien Tl P P Ha rzuleti panaszaink nak. kenjuk chloratum D6. -1 (K. fUrdi:i1. a »agyujjban a hugvsavlerakodas J. rendszeresen Iajdalrnak nyenkor vana hat. Arpa/jegarpa (hordeolum/cha Az sirpa n szernhoj lazion) f~lggy(i.I1II Altalanos panaszok A tol Z Ig 83 } zstbbadassal.g. v. vrzzet tell) j:'ir a tcrclknlacson. Natrium sulfuncum 06.tskor 50S fjjd::doIl)jll~lj letet emellen ) Fajdahuas nz rznlerbe hclyct nzuran mely azutan egyszer oldnl. } Fdjdalrnak. az rankeescs be a Nr. ilium . mak. mel}' hajol.az 2-2 a szatmaviregme- koszvenynel. ) A terdtzulct nyalkatornlo-gvulladasanal feszrro fajdnlommal. duzzanaUal Kalium es oderoas (bursitis emellen (nytrokkal chloratum) mindig praeparelnycmdvagy larts).

tl/. :1 merctc CS ktsebb . \':Igr ki- .<. lmsad szet a be. "i (Kalium Kalium phosphoncum kenocs. kcrck tcrulctnzajlik. h:tjlllos:is ) befolyasa :1 haj (trichosis) haj. ~'gy pcnzermenyi foftoklxm kop. Nmrtum hajhulhls nagvjtbol :1 foly. JZ 1)6: kOls()l~g fcjbdrte- phosphortcumi cnmcu JO KOMBINAclO hajpakolas a 90. megyOnk bercgsegek is lllegz:1\':lrh:Hj:lk :1 h:li nove- Aranver n:i1 es ](J. tobb mint tOO h.csak ()I"VO!'iliszt:izll:llj:l.tn: Nr.r]. gok mien ncm (ioxtnok toredc-zik tudjuk kcrcszrnl.'szik l'S :1 hajhullasn<il valt latja e! a lejbdrt. ha naponta Keres hathulhtsrol mirigykc5zitmenyek..84 Hajhullas sz:'il hulllk mcrgezes A ki (alopecia) bcszelunk. ki. vtszonyok SZinli..>z:lklS. Az aka lehct gy6gyszcr!izedes Kr6nikus fcllcphct egy r pcld. Fchetelezhctccn mt're-g:tny:tht!lCllr61 b is) kovetkeztcbcn. jele .1 vam . hotnak :I «tplulekon A gynkort . A biokemiai {lasd tip kutcuosen Tdn'keny/hasadozo Hogy hajveg.rszodasodl melvnek terulctck).eZ~11 rornfik nvarnlni. nedvcdzcs. (tallium-. cges.fl"()l':zuk. cldalon] rnlerrc rcggel es este ltnoman bem:l.mun cblorarum korl.Lckek.-0Ir61 Hc'. Az er6s n:lpsug:lrz:ls \'(:. okbJ) hetentc z-szcr.'is [oltokh. min is :1 gvulladdsok haihull:is.1 de gy6gyszcrek kl5Z:irilj:1 gyakran hnjat. eSle 2 tablcua. vcrzcs szek<:lcsk!lr. akut \'. I n:lgyobh Nt. fujdnloru cs0l116szcn] vrszkctes « veghc! tC'rOkl~n. kcdeset. lcntos aSY3nyi sokkel ponrosan.'ils()]eg Silio.:n igC'nylx' 11:1 clclre h:!jat .uozcdtk. \'~l~y hogy mtcn mclvck fornuijdlxm :1 hnjra.':l TdmogaulskcpSilicea D12. fertczesck bcm-blokkolok) arzenmergczcst.1gy sulyos. ) KOr~ISZOcJ. szeh6seges rartos hulkim) id6j:ir:isi.':OS:1T1 > okn ismeretlen. :1 \'cgbelnyn:j~mil kil. [len: Natrium chloratum D6 hatpukoktsnak (j:isd 90.tul pnjzs\':114\ cuoszuutkurnok. A sulyos ax dllnpotn.jgul:is:t . Eisz6n hajhulldsnrll: kcnocs "agyNs D6.

1\ gY:lkori sznlxtlyozasthoz. az ulokadba Ajanlatcs. legatabb a furddhen.mvzas es tCIl keves is szriraz herhogy n bcr D6 ts.. ket evdkanal patikai estozznk teltirer vtzben 15 percig.keszrtsunk sen U161Urd61 (Iegjobb.I- borbetcgscgck cscreu kf.tn.IIII Altillanos panaszok A tol Z 18 85 TlPP: Az uiofUrd6k segfte n ek rendszere- Ha il vegbelnyilas viszketesetct szenvedunk. es a rnozgas.uaskcppen :t alakul kt tdoskorbun. Az egeszet gondcsen atszurjukes a vegbetnvrtast.:ls )A hozzatartoztk .:n(}c. kiiIOnhi.I\'. Vegyiink tolgyfakerget. Natrium nOfm:lliz:iJ6djon: kcnocsj.. de kcringesi Z. k. he hetente egvszer-ketszerjtblgvfakereglczettel.\z6 folvadckbcvncl hcz vezethet. 1 t Calcnun fluorarum) kenocs minden uszrnas ut..>. nrtuth csomora. . ) A IcSL folyadckhazrarntsauuk ncdvcsscgc idcfve-l (utmog..:: hdsdlcg Culctumfluoruuun ))12. vcnaszovct t:r()sllC:sCf(. 3 (Ferrum phosphortcum) ) Gyultach. z('ke1es unin uszutsuk m('~ :1 vcgbcl terulctcr sok mellen) pi 1- scmlegcs folyekony szappannal. hogy dntjtlk.. kulsolcg Nr.~(ro ruoerekenr xuh. A viz i6J iiblftse kdrbe 15-20 percig uljunk ) Ponros. Bor.csrpos fnszcrek (:1 kovetkezc :t rendszcrcs n::'gbdhigi!5nb. chlornrum . Nr. a bnllusztanyagokban gazdag nelknl-. ) A kt:zd~:sllez l:ipl:llkOl'. szaraz (xerodermia) Sxrirax lx'll' gvnkran rok.

06. ha ncm haml. Natrium chlorarum 06. nczcssnk melyek kulonboz.86 Biirkilitesek (exanthema) FONTOS A plkkefvscmort lentil forduljunk melvekre bevonat rakodik. folcg klosebb nek: feltetlenul Calcium emberekpbosphortcum 06. Kaltum chlor. 56 es kendcs Iormdidban.ts Feher segrc Natrium phosphoricurn D6. .5 lucri naporua . igyunk bcsegesen (legalabb 1.~ .tsokrutl g.tmogaqa. (psoriasis) orvoshoz. ) Bcrhnmlas. ) Pelpnunnt holyagocskak gennyes varasoclassal. > Ncdvedzd borkturesek. Idoskorban Iontos. orvost kezeramo- :1 kezelesr Biirviszketes (pruritus) A bcrvtszkctes kolonbozo bcrberegscgek. az alkalmas szemponutbot hamltk. A7. Ezeket fehetlennl sal. kulonbozc ra vezcthcrck vtssza. pircs teruletek.1 ICI<11'i:1 szer krvalaszmsa cs elsosorban bor alatt c. :IZ > Onrts uutnt borktnresek.fokepp vlzct gyogyrear. Natrium sulfurtcur» 06. 06 ) Este: Kalium sulluricum Mindegyikb612tabletta 06 phorlcum 06.sncl.okar fcltcrlcnul tisztrlzzuk az or- > A bjnernlcr rncgnyugmctsara es :l vtszkeres enyhnescrc Magncstum pho»- > A pikkelvsombrsema ) Reggel: Magnesium phosphoricurn ) Detben: Calcium phosphoricum 06 naponta. cukorrncnrcs leveket)! . Silicen 012. h:[ feleu ltsztes bevorun van: Kalium chloratum D(): hamlas: Natrium chlorarum 06 ) Peberes-sargas kergesedes: Calcturu phospbortcum 06. gyulladaokokmeg orvos- meg (peldtul szaraz es nedvcdzo borprrossagot vag)' sornoroketj.num > Ovsomorrel osszefuggc borkiutcsck cscrcn > lest t..u]a a lent l:ilh:ll6 pikkely:<>om(lrsema.tnvos terunk 50S gvogvaszatban egy sor borktutcsr ekcemar. A biokemiriban az aZI kbvC16 kezcles te a dbnLO ) A bor rlllandoan ragndos. es tetterA gyulladt. {psoriatlkus A hagyorn. vegvuk komolyan. 136fYiszkctc . ezustos szurke plakk] barto!.I b6r ktnezekenocsos 6 erdsen elhatarclo- :1 lelutrnlou 06. A ptkkelysomor okozta bcrelvahoz. dik az egesneges Kalium sulfurtcum arm a hclyagocskdk felpauanasa uran lep fel. 56 cs kenccs Iormrljtban. de bclso beregsegek krserdtnnete is lehei.

fluorutum D12. ) Nagyon SZ:'ir:1Z bomel: p. bar. :1 ) Nagyon kemeny ryukszemre.Oll10TLIf). ) Cenuyescn gyulbdl bor: Silicca 012 :1 szc!e. tunerck cscten: Kalium phosphortcum D6. ) I. v:lgy 11:1tluluban erzekeny .kls6 gorcsosseg eseren: Magnesium phosphortcum 06. clcg. Tunetet (nosztalgia) :! krnzo vagy unln pekttul :\2 ouhon vag)" t'gy csaldd- vetunk c a Nr.1 sarok.c!l"·snel ktcsn s6 \·:Igy kcnccs labuuakon. ::J srrtts cs :1 clcp- ) A rem. :1 85. mint az uij]wgy(:k rulzou sznrusockts \'agy . szaru .<.tobbnvtre hogv :1 ujjhcgycken pcldaul crzcmeg- bor ki van sznradva.ig. tole. terhcltuk. > S:"irg:\s kereg: Natrium sulfurtcum 06.uki tngerhautsok. huu Nr. <::gygomlxts bcrfertozes mcgkemenyedcsc. Hi': alvaszavarok. 7 Ismercs . szarusocbts.tr hettg. barrit. ahcgy ext a gyakort vtszoru a bor mosogants ugyanugy.trakodas: Kalium chlorutum 06.zl}'Ul. kell talpon es a sarkon. prolxiljunk > Feher kercg cs r. A kertuozts).azt rnutntja.traz. ngy a labfclen Okoxhaua A sznru kcnv Altatanos panaszck A lollig 87 szakadozott szakadozon .IZ bdr . rnrclmesnek lcnnunk ha az egvtk ujfnlott ki egy mastkar.a gyerekck gvukrun szenvcdnek sokkalerosrthetiuk a testunket es a letkunket. t rCulcrum cblorarum pcldaul tobbszcr hasznrtltuk. ) Repcdczcn. sz. gumikc:. Calcium . Honvagv A hOll\':igy tag. ) KerOlillk Lasd meg: :1 gyakori g::tl::iSl: huzzunk Nrnrium D6-CJlszcdjunk :1 gyakort mesoEGY KIS VIGASZTALO Ha bonvagvunk van-vagy ha hlanvzfk egv szereteu nemlebet szemetv. :1 SI. oldulon. Dt2 belsoleg. fel bor. A repcdczcu.u.1111 Repedezett. nern scgn. ha az olyan eroson I n-lvck v L. kcnocsor koros h:iller(i leher thtperCalcium fluorururu fluoratumi szakadozou gyakr:lll naponra bcr. 5 es a Nr. Tylikszem i\ (clavus) cipOl61 \'ngy :1 utl szoros nuts nyom:1sI(il :1 kup ulaku sznrutoviA ke- sek kclctkcahernek :i.

1 csrpes. 8 (Natrium nkkor oldjuuk vrzben meleg naporua . a szegvcsoru krontkus aszuna Ha ezzcl horghurut cgvtdetuleg kise.lga Schussler-sokkal. azonna) kenccs.jmog:!lll~1I6:1 (periostitis).l::. es kelctkczhernek. oldal) [elemkezrk. gycrekeknek rei tablcnaadug. oldal). keniuk sznnvogcsroes ) Klils6 kezelesre. Ha a sz:Ijal ~~ ha nines es eri . (peldtul harasra (e56. fctcut f:'iid:IIIl1::LbHIl zeh cscmokoo vetleo csoru kulso ellarastr A biokemb errol gY3kr:JD nvilvanulnnk meg. is klalakulhnt. tel cgvszeruen vagy . par cs tdegenrest es megemelkedfk a homer. par Natrium los rryrilban. 30 perces robbszor rsszuk. mclyek bnrnek ami rnindcncsctA csombrtrtyaa csoru ki. keznela chlorntum ezt :1 crvoshoz: cblcnuurnr kenocs. Rovarcslpesek A rovarcsipcsek GYORS SEGITSEG fajdatmat :1 rorkor okozuak.[jan lou. mas csrpcsckre tamcgatdskeppcn Nr.I eseten gvorsan enyhitik a viszketest es a duzzenetot./vagy eleg n broke- 25 cluzzaclast. hogy btaosn]a . heves F:ijeblom mozgekouvs. es rossz va- az rzulet nbnorrnalts J611.:ilhls:l. Tunetei (osteopathia) a leggyakortbb a.!"() tunebehljdal1 cnyhc re. es bogclycsrpesrc rnenjnnk nua. hclyerc. egy nkut es/vagy bronchiilis mogou. l:IblelUil egy peper robbszor cstpcs Csontbetegsegek A csonrtcresek kozc [anunt A tarroznak. szu NYOGCSfpESRE A Schussler-sck mint elsosegelvszerek (urticarialis ptrosodast Szunyog- kiutesek) vrszketesr c<.ll::lrtya iill fenn kohogesnel: alkalmazzuk melv gvakran eleg u a megtsmeu ejjel gvamna semar ) Norrnnlrs gyulluclas:1 (Iasd 20.1 (frakruraj csonrbetegsegek II tores hclven.a r:1jdrdmak scgrtr a csomnovekcdest :J szukseges eimulnak azaual. robbnvrre surl6cbs) u borboz n srpcscnron) zubanas.v:lnyi onyagokka! .\kCII:a re nagyon gyolladasok kozvettenul telentkeznek. de szrvpunaszok. Iclckozonkcru 19. toresek nundjg orvos! ellM::isr:1 szorulnak. . (bronchitis a J·lorg(5ny:ilb.88 Kohoges (tussis) A kohoges legzcsekor mat erzunk sekletunk. . .

:1 [uk vcle. kenngesl illctvc i\ ai:lcSOI1Y vcruyornas rnclv tunerek vngy kiscrtk.L Sl'): filjdalmnk fluonnum cscnuores Dl2. {s.. Stltcea D12 ) Envhe csonuoresrc. AZ ElETONK TAMASZAI A csontnovekedesi zavarok es a fiatalokatmenet! jelejszaka a labban mas keres hogy az oka a gverekeknel nai . lisZI~Ll. IClkll:lt:S \·. n strcssx. :1 alkohclcs :1 es nikounfoszcr klvrifajt:lj:l :I gY:ISZ1:ls umn vag}' id6jjr:is szcrnpornptbol [cjfjj:hn:ll 1111111 II biukerniai kisCr6 mnetek fujd-nom donro: ) Minden cum szor D6 . .(. :!z rzmok. uutn: harnarabb ('IO. in.'issal uir.IIII Altalanos panaszok A tol Z Ig 89 ) Csonthrtrtyaayullod..lgy. napoma is felortts rdokozonkcnr :1% arc ktptrulasa. :ti'.l:b:1 fCjf:ijas ki:d:lkull1:11 tolzou hatasrtm.Z[\':1 lmincle_gyikb6J Oil.tskor- ) H6scgcrzet.rk es nz rxulctck f:'ij(blmjn. olyan szeclules. a csonrrerhefes A fcjf3j:'is rninctrg egy 1. I"ejfdrzomfeszultseg.is credent orvossal es mtgrcn ISs izzadds. :tI11i Ferrum phcsphortcum ) Epehdnvassal cum f)(i. lsmcrctlcn nz okor az fenyerzekcnvseg. a ro.ts pedig mini a hosszantt ncvekedes alatt A rosszindulatu cscntbetegsegeket zem!a. es rosszullet. 111011 lelet.iskor j1r6 fdjdnlom \·agy D 12. ural nz tcleges feszCdtS(~g.:1\·:11"1. fejf:ij. 1011:11110I<h:\l1 j. Ielemkezo pcldaul problernak.tny.uk escten rnindlg Art:tlm:llian b':..SZllr:t~ rosszabbodtk: sulfurthajol.unaponra ketszcr alaposan okoznak tatdatmar.forrc ukut szcrkent: heres" (hisd Magnestum 19. Fejfajas (cephalalgia) Az Ok:J gvakran magns. A Iajdal. cgcsz Calcium napra urdn es a gertnc phosphortcum ferdulc1)6 Calcium DJ2 Calcium es A CSONTOK.gyakran Srltcea z-szer felvahva.irg:t nyalka l: Narrturn mozg. phosphortl(ibb .1 n tcstbcn."1j6vegrngok.l1.tsra (pcriosuust. h. csorulagvulasra toszteomalacta: cscrul':lj:iss. osszeformak 11:1f:lj :J a novekedes D6: es :1 Hbuk: leggel .tobbnvire es tulnvornoreszt krvulnincs phosphortcum kenccs utmogaqa a cscrukepbedorzsol- f. rettetelezlk.ist.:. :1 fetben. oktali. :l ) Csonnoresek csoruvcgck ) Gycrekeknek Calcium i'. az orvosnak ki kelt mtgren cgy beregscg. nyomns. csontctcformdoovul cs bcs:lz6 j:ir::iss:d) 6 csonutrKuHsra (oszteoporozts.ou karjuk 2 tablcua) phosphortcum alan.

Pikkelysomor :1 h:ll1ll:'is 11(.lV. \ hnjpakolrist :. l<. de Kalium sulluncum 06-t:t1. h~l :1 re+on is ertnn: biokerniai 11:1jP:lkckts (ktsd upp balra).:::>elen is: hcrcrne ejszakdrn. jelentkezo melyck rnelv n:tgy test! gvengcD6.JJ (psori~t.:111.1 robb szemben. es l(irUlkOlovel becsavarjuk it korpak kclcrkeznek.£: D6. 1-1:1 vis/om hajmosts obi ul]utrin Egy btzonyos sagosan h:imlik uj belemasszrrozzuk a hejba. Seborrhoe rlcum esetcn. mel)" mindi. nvdlka b:lny. ugy nez rtcum 06.. Ingerlekenv cmbcrncl.. Ptkkelvscmcr eseten.·1 is.i::: lI.1 felboron mlpon. sulfurtcurn es D6.:\"eg6n pedrg [avulnak. chloraturn vtzes D6. korpasodrts normalts.. 06. :1 kcnyok- ('S:I terct2-SZl.lny:ls:h·:tl 012..jjd:tlom.3 . Magnesium f. Egyszerre kesxrtunk anu goc is \'.Natrium pbosphortcurn D6 Kalium suifuD6-t:ll felvjfp. mashcl } Sapach. Hagyjuk kezmetegre hiilni a kevereket: azutan Korpas fejb6r mertekn a fejbor.'ii$) esetcn hanem a tenyeren.is:h·:tl jdro Irljdnlorn: jjro falctalom: Natrium > > Az etel kih. F:'ijcblotl1 turn ee feher Ferrum phcsphortcurn Kalium chlorn- nydlkn ktoklcndczcse. p > Rohamokban scggcl Frljdnlmnk. 11.l- Seborrhoea mtrtgyetnek scdassal jelcmkczik.. ki. es seborrhceas llgyltOgy 1Il:1r krcsivel annak kulonbozc denn. hnjimbnn a fejb6r faggyu- fejtlnket. keres eiv1It02aS. fcdi: Nautum Kalium > A fejl':lj:"lss:d egyidejCi szckrc'kcdcs vtktgos nyrtlka cscren. CSIC > T1PP Oldjunk lei este 10-20 Natrium chloratum Detab- jar: Kalium phosphortcum melcgbcn rosszabbodnak.nitis allunk csctcn lchetnck.::jlJ61 o.90 ) AtJ:ltsz6.1:1 chlorauuu 1)6 lettat egv kavescsesze terre vrzben. ) .dJ:'11.111("5:1k. mill! n kOqXI: Natrium sulfu- > > > Apro hamtrts. K:lIiU!1l hosphortcur» 06. NatriUI11 chloraun» 06 helyeu. es phosphoncum ) Hcvcs.ha. nyelver a l1un'. cs rohamokban jelentkezik: belenytlallo rejf:lj:ls. ami korp. rejlx}"r kUfJxbod:. Masnap reggel mossunk hajat. ncrrnattsan i:1r.

tbszarcn elnche- Elsosorlxm meg hozza Fe:>zliltIdjdalomra gyakran FONTOS Ha gvakran vannak prcblemaink gvullades orvcshozl venakkal. rcsu utlrcrhclrseg. alarn oroklc« gvengcsege es mecharuka.es dlldog.s'Ycngeseg . kiUigult vcn. es a l. a kotoszovct ~IZ rerdhajhut oran.ik melvck legyozi rnkan problemanak oldalnn CS a combo» Alralaban Sven- (I okoznak gondor.1 Euol feszesen ejjel [arulhnt tell. tctjesen. kerulhetnek. lu hrrtelen felstllunk hosszns hatolrtsbol. m<lgas es alacsony . a kotcszover es <l A scprrtvcnak (tobbnytre csak A btokemnu gcscger. Cclctum fluornrum 012 cs 012.lut:lk: lasd a 100. kiegeszncskcppcn a NI-_ I ) (Calcium fluoratum) kenocs6l reggel es esre finoman bclepaskoljuk a btbakba Ha meg a kibak is d:lg.z61xl a labfej reklntjuk. kozmetfkal krs »oknel). venaes segerzes es Az ennterrck ktbdagadasrc. oklalon :1 .. sulycs gyengeseg tclterheles beregsegek es ."("myomas: vtsszatero ricurn ) Erosncsre D6. . L'ibsz~[r dagadasatcrmsxc alate Keringesi /\ szcdulessel gcn kulonbozc gvengeseg okok (szabalvozas: pckhtul utani zavar) kertngcs.. ) vtsszerek cs sepruvenak eseten. . h:lt1sok hormondlrs (pcldau! ~lterhesseg (peldaul allo rnunkaj is .Z(Jenak keletkeznek v zuh lab crzesevcl.tlas 0jjd. kckcscn 15L<.:.IIII Visszerek vrsszer esc-ten ryuk mar neru Altalanos panaszck A t61llg 91 (varicosus. Az ese- tck 90 szazalekcbao CS a vemE. knngulnak :1 visszeres felmctes combon csom6k) :1 labvcnak. gvcngcse- k:11xls. labszargorcs. venas az bnlen::1L- zamak. utan: Kalium esc-ten forduljunk TIPP Az emetkedo h6mersekieHi 1<lbflird5 (Schiele·tabfurd6) gyengules phosphophosphon- egyctthoni keringeseozes a za. ~lbnd6'1J1 crvcshcz.1! alkati. oldal- Aklvitclezeserc! gyengeseg sapadtsag esercn: Calcium tololvashatunk.iggal pro armeneu felelnek. es/vagy trombezis forduljunk veszetve rnlatt venafal kezeles venafalak ercsnesere. gyakran fokcpp panaszkodnak hosszns oka.

es begyullad }\z aukrrck at: njk. N:!lfiulll D() az uszas a legjobb edzes A mczgas regeneralja az rzuletetnket. az eronlt~ti sport vagv szemzugn.akkor kufcncsen kulonosebb okok neJkCi! urhcrhcltscg idl' runere is (migr~n. nCOI.\Z erzekeny ajkuk. ktrcpcd hasznalata nem j:tnl n lxrjon. men hogy:1I JI esc eS:1 5z(51hozzaftrulhatnak ldsznrad. ajkakrn. . (.yulbdl. be- romlou etelek \':lgy itnlok. az megkemcnvcdc-. crzekcny embereknel az Izgatousag krontkus gvullad.tukcm.tsok.in: K:. Nr. ckok reszen sokfclck.92 ) Kertngest A KEOVENC SPORT MINT TERAPIA sole! kertngesi zavarok eseten. gycngcseg kornyckc es f:ir:lciLS:lg.\g)" fclor. rfolcg phosphortcum D! 11:1 ~I SZCI11 u bL"lM'i Ferrum 2.dehamarvis5zaail.tk fluo- 111:\r:Ilig termelnek cs mcgkemenyedcu hasznalunk kenccsot Nr I. appendicitis) Cs h:'I.~f:ijjsban i a betnydlluhjrty:'1 gyulladasat rosszutlctben. es iavttia az emesztes hatasfckat.tiiLI11lphospbortcum Ajkak: szarazak (cheilosis) A napsiitcs. (nyomas cs f:li(bI01l1 :. Fenverzekenvseg (photalgia) Pcnycrzekenvscg is [elemkezhei. es h:1Slllelle. ) A szemck megerclretese ut. ken6c~ (. (Calctum kenocsot j-111 n:lpig. cit: lchct kiser6 szemhclgorcs). Nr. petdau! a turazas. colitis. elsa mpOT1 N:l1- \'. ncgycd) t'rokczclcshez rl1l111clrlor.arendsleres mozgas.nkakra. stabilizalja a kertngesunket. es belnvalkahartva-gvulladas enteritis. regscgck.bb is. esctcn :l1dr toy:!.~bcl1 nytlvanulhamak bclgomlxts (irritJjl meg.num kenunk i":li6 ajk:tkr:l: . 1\ gvomcrhrtnvashsn. 1x:ll.0. el)' ncm i:if egveb runenel m chloratum D6. tehat ha a vemvcmas gyorsanleesik. nyenkor ) Kircpcdt ratumi embereknek es repedezettek ahhoz..harcmszor sportolunk . B (N:HriU111 chlorruum) l)(i tahlcun 2:-.~:lj:il ncdvcsscgct. Gyomor(gastritis.tb. phosphorlcum) gvalcran. . Ha hetente ketszer. 3 (Ferrum :11.111:15felsd v- kt)%~pMj AI.i It(:lig. 6 bctegscgck kounyezes.

) Pajclalmus ny:b.ls6 nar lolcg fclontnkem-oranuvelvlepeclek val1-1 tubje..ls ('$ panaszokkal. duzzndt phcrtcum D6. lena: ) Hn szaraz lcnsegkcint: ) Gorcsos ::iU111 6 test! gvengescg phosphortcum Ijz nelkul hanyasa: erzese D6. lllin. valnmtnt (tonsillitis) rmcgknlonboxrctunk tobbnytre :1 latluno :lZ allkapcst szaip:\(li g.- kern I tableua. es belhururra utan H. } Feheres-sznrke Ezen sntyos rrundulagvullackts rn. az ("15012 araban 15 percenkent. Kalium 2 tablcun feher eseren.). torokkal annak.ir.111 megcluzzadasaban t. azutan e-szor 1 tablettat sz~"ijpadi mandukikat szegler rcrulerenek A ronstluus rnmdket f.1idalm:lb:lll.::tipcnaszokat ) Piros. ) (".blmllkbl c-seten gyullad.:'iznl 6 Ferrum ha- ie'erukeztkj: rhos- D12 alapszemek.mduln lcpedek es fajdalom esctcn Ferrum phos- a rnanclukikon Kalium cblor.num 1)61-2 ants t ayerekeknel."-.) j'. 1)"12. Nauium MagneD6 phosphortcum D6.m.tnkent Mandulagvulladas A mandulagyullactas sZ:lipadi e:l·imi:l m:·tn([u[jl) torokb.l kfs(r6 Kalium gyolllori":lj:IS. cs Izi"llc. ami etkezcs (esetleg l.r ktplroscdauron cl1:111- nyilvrinul hegen mea. SI'_(\. Il"legcbg:jcil ~I tare mandulufertozcs okoznak. naponta vesrnnk be. tis nyalka es tiszt~l nyclvvel.!Il. chlcmnun L tableua.mdul.uurnyelvcs SEGiTSEG MANDUlAGYUlLADAS ESETEN Ha nehany ora mulva sern [avul: Natrium phosphori(urn 06.dig (uppendicttis). mpi:1t61.tvohtjrik gim!l.Ha muteu is kclctkezhct f:ijc.num .tll cs azutan veszelvc vesc- n korokozok rcvabbunnak. gyullactdsrtra neveznek. Jcp h.Jrcgy crus nycl6i a m:lndul:flGll.:1 es m. az olupszcres nundcgytkbol »yclv chlor.lsnak okok gyakra» rsmereuenek."ljebilmat crz unk gondclnt amtt keJl a feregvakbeltevesen :1 has also cs klii'_eps6 reszeben. :::11).omori":1j. akut gvurnorj. Fenn. Lazznl.is or.s:d phoncum ) A bctcgscg t:lslx.IIII Altalanos panaszok A-tol Z rg 93 A puntas rrytllvtlny gyullad. masocbk az e.

amelveket lelki bajnk ellen alanlanak. depresszi6 A deprcssztok tjgy nptkus mrtttk.t> ) Fchcrcs D6.ts sZ:ij6b!6getesek ":Igy ukrlr feheres-szarke ) S<'irg:l :tfr:ikn11: Nrurlum phosphortcurn Kalium > H~ az aft. voroses-sorga (alta) ktdudorodasoknak al. Azok a sok. ncm . phosphortcum A megcbloranun odou sok mellen segnenek zs. pszichikui Yagy mas formarmtl (neurozfsok.ilOnbozO elozctcs mOJ1~liS hatasckoan keresendok J'l'lfg a depresszlo hauereben :I sulyos tnkabb mely psztchrkar :1 . u gvengesegerzes Cs :t f'cszuhscg. nak es kiegvensmvozottnak Melankolta/deprcssz!o Dcprcssaro les ~fr6s":lgg<ll: eseten. lelkt. gi:is) rcakcto a am:dg:imr. nftdk: Kalium ])6.tllu hatnak. keres" ki. obi sokfelek. chlorarum utan es melankolta fcj- vagy gcrtncscro- lep rei: NatriUITI sulfurtcum D6. D6 nero segn: Natrium rncly Kalium 1\:1- > > > > Ha :1 Kalium cum D6.94 Melankolia. nyomon clfaradassa! cs hol'is addig ionnjja' jtrm-. megvnhoznsaban. tegsegek. olvan neuleg EROS SEGiTSEGEK SZOMORUsAG ELLEN es ezen kezclcsc L<-I1XI5ZI:dl orvos buskornors. phosphortcum sulfurtDe. ugy hatnak. D(). \'agy pedig krs serulesek. hogy ujre optirnistaerezzuk rnagunkat. lzombetegsegek (myopathia) Az tzombeicgscgek tsmenetot ~l f:\jd:liom.tlymc. es > Ktmcruhscg (szellenu. sulyos deprcssztoj az OIYOSS:lJ A dcprcsszro peuuivul kelt konzuletlnu alapbcpszrchotern- Szajnvalkahartva-fekelvek Excknck a frljdalmns. reszben nz izornxat csomoszeor mew .tggal melankolta lxirkit a depresszronak utolerhct hangulaungnclozas. az agy anyagcserejenck beregsegekbe» zavarok feladata.tk szelc vtlagospiros. kedvedenseggel hogy es gvors szomcru. etelallergta "agy (nlletlev6 icsudcgcn femekre (peldaul [I tegvengelt :1 immunrendszcr. zavarok.. nz obi mclyck fclclcrnmel. tesu) utan! dcpressziora Hum phosphortcum 06. jar.

rostszakadasok cs -randulrtsok zuhanas.tbszargorcs esere»). > Toreoezo. 19"J. D6 karokban rarto es a labnkfekves keteve! :lgyb:!n > Izomrangasra.IIII Altalanos panaszek A tol Z-rg 95 kcmenyedese var az izornklz.a ban minden mozdulamal). ami g}-':!kr~ln :t rossz l:lpUlkozasi zavar(hidcg rill kertngcsscl es labak) kuban. el segn massztrozasa ) Izomgycngescgre tgvengescgerzes.S knpcsoes repesargason na- Az jS\':rnyi~lllyag-hiany kormokhez is torckeny vezethet.'\z tzomgorcsokcr szelsoseges folvndckveszreseg es a z:ty. j korrnokre. bekenjuk. kertngesr is. Magncstum pbosphortcum 1)6 > Tulzon rgeuybevete) utani gorcsrc. vag)' ncutn Nr.!rok valthnrjdk ki. rosszul mcgvustagodou punta robbszor beszakado. es :1 hegvnk porczus. Calcium gorcseinet nmelvek nem reag.ini izomkiz eseren. Magnesium phosphor-cum 06: alremauvaCuprurn arsentcosum t= Nr. Toredezd A kez- (onychorrhexis) es J lrtbkormok. TlPP A kezetes tarnogatasara > Olyun zlurura: rogz:isi lzomzorcsokre. AZ rzomra tellemzo tcsu cgytk legtsmenebb Z:I- rnelv szokatlan rerhelesre vezerheto uz izoru- vissza . L (Calcium fluoraurmj . eses vag}' az tzom njlzou lgcnybeverele csctcn alnkuinak ki pcldaul sponolas kozben. a kez. 1 (Silicca) kcncccsel > Ha a Stucea lccnocs harasa nom kiclegn6: Nr. > Izomfesznftscg es gores (pcldaul l. > Tulterbeles ut. Kalium phosphoricum 06. . es a lebujjak phcsphoncum 06. es szakadozo korrnok szele konnycn toredcztk kezek melyek vagy beszukud.tlnnk :1 a mngnektsgverckck kenuges! zavarok eseten: vattovlzes labfUrd5. ra uialnak . Ferrum phosphortcum 012 Magnesium Phosphorlcum Ixi-ul felvalrvu. dczo cs/vagv :1 rossz t:lpUlekcrlekeS{lesse! es a korcmgomba noYd t. hossznn utan is: Kalium kerpen phosphoncum 1)6. nz lzomzuzodasok.

:'g A kez.1 gyogyasz koronuutnt. az eseilcgcs } Sok cserben erectmenycs: Nr.-jno.cgy lets turelcrnmcl kellemetlen Calcium fluoratum es ragasszunk kenzcsot.Fe116%l~S cseren T1PP Makacs kcremgomba eseten csepoentsunk kenjunk ra egy csepp leafaolajat a kororrue. ha Iogvasztunk. 1 Hogy vnloban brztos dtagnoztst kapjunk. ts evente (75.es a pszichet .akeringesbenzavartamad. meivek rncllekhatasa azonbnn nagyon jelen16s k-hct! . Hetente harom-ct van ra.tnyos kezclcs szcmpontjtbol a szakcrvosck a gomb:loJ6 kremek cs cld. iI mezgas 11Iriss lcvcgen. nz orvos '"agy . is. mcllekhamsok:u stkeresen hogy klzarNekik nz az donyClk A btokernta luutrik .nutr sok cmbcrt is megvou. etkezest.uok utan gvakran szisztematikusun h:HQ anunukotikurnokat tgombaellencs szereket 1 rmnk fd.:1 l1lincilg TIPP: Teljes ko r ii kez ef es nem ok nelkul tarnadja meg a testunket: taplalekokat akkcr. 'raptalkozzunk zoldsegekkel. I (Calcium fluoranuu) kcndcsot dorzsolunk :. vrlllk.I koromlerncxrc naponta 2-1-SlCCell a kezelesr 3-6 honaptg vegcxzuk. er6siti az egesz teste! .oldal). ktcsercltnk.tt kuld be a labcrba ki\·izsg:'il{lsr~1.esu ktbkonnok gombas beregscget a legtobb ember u furdokben. a kiegvensulyozott . vtszont ell 24 01':1!mH\." rorekennve (kiiriimmik6zis. <}SS'Le. V. A koremgcmbe avedekezorendszermegserOI. szaunakban a kcrcmicmcz onychomycosis) cs a g6zfClrd6klx:n megvasurgodtk. Az eredmcnv dontc telcruosegu u hagyom. salatava! es legalabb tehetdleg 6ra seta. ha lelkieletesazegemegestaplalkaza5segitkivedeniagombat klegvensmvozortan KerG1jOkazegyoldalO min! oetdau! az edes- segek es az allatl feherje gvakuri fogyasztasat. ra egy ragtacaszt meggy()gy(tOll.gornoaberat' Az eros irnmunre ndszer. szectt esell1.vagyha cukorban gazdag es ezaltal . ketszer goudoiiunk tartozkodjunk szintugv! id6ben lehetdsegunk aiol bevalt hunumsemara sokat a hiss tevegon.Irtss gvumctccset.96 Kiiriimgomba nyil.lgy kenoccsel egyuu t'g~ .J tapaszt is felragaszrunk. azutan vekonvan Nr.

ellen emellen nem 11:\n hacts ken6cs TIPP HClgvakrabban a csalanktures. csrtnya begek van vag)' gycgyulnak. 2 (CJ. . > > Gyerekekncl Felnonekncl.vagy haj Iestek-allergie}. ulan i3iokemi:li cit: az ertrueu szemcly gyengcdcll es sz:im::iw nagyon a psxichikai ramog.gvenge melynek idegzetff . eleg(tO: phosphortcumj .tctomentesen i_isszen6nck.uhauuk Calcium rtlltOg('n CS az egyensutyr. "Vadh(is". 1-1:1 megts maradnak es a bcrreszek elhuzodtk vtssza.ik:-.\sznaljunk Nr. 7 (i\hgnesiulll .. Schu$sler-.'. A holyagok csaktn).ege. Nr. ural. Ilataloknal: phospbortcum D6.lO panaszok A-tol Z 19 97 szakszern kezelcs uta» normalis a seba b6rnek kompltk. .lebo st. irenrng Magnesium phosphortcum HZ ) A !. gvogvasznak kidertrenie jelentkezik a barke!l az aka kat [peldaul gy6gy- ki. 4 (Kalium cobb clue- hcnapfg. 5 (Kalium phosphortcumi ken6cs. 11 (Sillcea) rnelyck nCI11 dum phosphortcum) kenocs. rnoscszer.I Nr. c! teltcsen ha _) 116mp Nr.'.ugy kis borkimeg leiutlerzckenyscgrc szo jelentese. arnit felpubnasara kenocsor ellen: kenocs. erzekenv embekezelesre kellestabt06 hagyomanyos lcnnc szuksege. jaro krutes. 1 (Calcium teh:1t..lbili~dl~i-5t . Kalium phosphoricum Nr. rerum) kenoccsel napocrn tnnnck tobbszor. mint :1 csalan (a latin urtrca UI:1n keletkezc emelkedesek > .I- utan sem jnvul: Kis hcgeknel.6k es ktstmnasa- > > > A megkemenreden 1":1: hegszovei fluoratum) seb burj:lllz:isn kenjuk Nr.II1I Hegek (keloid) A borteruler eserben nyflt sebet a Altalano. :L rsmet tckeleresen segnsegre nyunhatnak.zi. is Jeher.1 h:. ami b.zonyos . ldegesseg (neurasthenia) Az tahibnn merlen linist nem koros znvar.egiti Csalankiutes (urticaria) Az urucarta anvngokkul neznek vtszkerc szcmbeni holyagokkal ertmese 1)6.1 viszketes szer-.

':tgY:J konflrktusokar > Gyors segrtseg kcrpcrccnkcru nkut esctckbon- Knllum phosphortcum el 1 tableuar szcpogaumk > Tobb hcnapos. Vizsgadrukk (vizsgaf6bia) A vtzsgadrukk nom kulonbozfk :1 btzcnvos dolgoktcl \-j?5ga \'. per- > > > > A nil fJjci:dma. l-la a kOls6 \':Igy :1 bclsd fOI gyullacktsakor eros fatdalcm vagy I:lz jelemkezik. csetebcn ilt:teseren: Ferl~ 1)6. . Do. A lelelcm mctortkus nyuguuansag. 15-jO H:l. 5-10 mbleuat CS Iehetcleg mctcgcn clkonyoljuk.remeges korabneveaek 1)6.yulbcl:ls ccnkcnr cluzzadt h:dloj::1l. embcnoruegben pcldaul valo :1 vonaton. :1 gyulladas.. 15 pcrcenkcru 1 tablena.tsa rum phosphorfcum Dl1. A S(htissler·sOk tamcgathatjak azutan a kezelest C'. hossztJ t:1\"11 kczclcs (esetleg pszichoterfz-sxer. Az ilyen felelem tapasztakuokar ."ig alakulhat 1_)::1n negatfv :1 meg. a bds6 fulben: Kalium chlorn- tum D6 (is Natrium phcspbortcum Teriszonv (agoraf6bia) A tertszony a nyrlvanos rereken.is tfulktutesek) n ta hall()j:lrat bas fenozcse}. pt. Gyullnch. A Schusslcr-soknak ill csak .116 felelenuol. okakem V:lgy :1 1.I Icrujzcsck orvoshoz kel! fordulni. 1 tableuo. percenkem FONTOS Fijl!ajas eseten lehettileg hamar menjtlnk orvoshoz vagygyogyaszhoz.98 Ftilfajas (otalgia) A fOI lcggyakortbb lonbseger gyon az ekcema tesznnk fjjd:timas betegseget <1_ kozc mnoztk kozon. szrvvcres. ('11'('11: Kalium suuurrcum D6 fclvalrva.1 11::1116j:"ir:llIXil s:"lrg. ptrosodasa knlso es :1 h:dl:1s roml.lt escten Stlrcea DL2.ntmogruo szcrepuk van. ki. jellemzo modon p.is \'jbd(k es nyomaserzes 1 tablcna.ts kczeles mellen): Kalium phosphortcum pclddul rcggcl es deluutn. CS sz:ijsz:"ir<lzs. izzadrls.:I es hnllojdrat ornnfkoxls gyulladasa Ezenkrvul es a ria- kozepfulgyullad. ferro nuporua Ylzilcn felolctuuk. tanozkodasrol sznporu vagy :1 rcpnlon fclelem.mint 11b:111. .ir nuppal nz acton elan .6a buszon mellen megkoxlekcdes! eszkozokcn. KOrsrnen gem- kLtlso WI.

'): Kalium Sillcea OJ 2 ) Alv. sium phcsphoricurn tormajaban sZI\ . mint fenr.-eresben. nyugtalansagban. sulfuricum ..')s embereknef 23 CoS 6r::1 (ere) 1 D6.illas.I1:1.ctscgcs Alvaszavarokar nnk.. formaban rzzacktsban (gverekeknel es rernegesbcn peldaul tsko- lai dolgozat es alvaszavarokban. . lehetcleg ehgvomcrra: Kalium phosphoricum 06.1 n~gy nap mulvn D6.. . a hetkoznapt es igy osszehasonlatampontct ka- punk a lcl. ami gyengesegge! lefekves): es szeoulessel Kalium Fir hclvxctvahoztaraskor phospho- rtcum 06.elgy6g}'~iszatball:lz jdk alvaszavar oldal). fel: Magnesium es a fejf:ljlisr61 D6 robb honapon (lel. ) ~S}~~:~:11~111~. enyhc depressziokat.Ii'. 5 urbleurtr is okozh. cs 1 es 3 om (rnaj) kozou.tszavarok } Alvaszavnrok Natrium iel.uidejut a krnat szervoraval nzok (kisd . Alvaszavarok idegesseggel (dyssomnia) A lermes7. ferron elkorrycljuk. phosphoncu»- 1-1. vizsga elott.~. zavarokrol.1.neges eseren: vrzsgasemn.Si~~~~~::~S~~f~. a srrosa fokozotr erzekenyscger cs n fclenksegec magunk is kezeihetjuk Schussler-sckkal.forr6hetes" uasd 19_oldal). a eslehetcleg melegen elkcrtvofjuk. nytlvanul kepesscg Avizsgasema } A vizsga eldtti este lefekves elctrMagne06. veruyorncs.IIII Allalanos panaszok A tol Z-Ig 99 jelerukezrk sznporu meg. foglalkoztarnak cs meg Magnesium phosphortcum vrzben fetoldunk. mclyeket csak az orvos tue! dtagnoszuzalru. 06. mclvck ) Lefckvcs ferro ) szcrvi mgyon elon.10 tablettat forro vlzben telcldunk.l\"1. pszrchorerrtpfat ami cs a gvogyszersze- ) A fej kenngest nagyothullasrol phosphortcum ) Alacsony :I konceruracros ismerhet6 kereszrnl.lljtik az orvost zavaranal.:~~~:.nkamulyen elotO -. ) Reggel.'). zavarokhoz. A hnngulanngadozasokat. :1 Schussler- sok l:1mog. gvenge konceruraclos Pszichikai zavarok (pszichikai alteraciok) sagot. Sulvos psztchtkat zavarok esercn.. lasd rl~~. szcclese sines j:. elmenvetnk bcnnunket..megkevenuk. ) Alvaszavar. nyugtalansag.

delclciu lep fel nydrt mefcgbcn F:ijdnlommemcs.l\'. " torokban. folyadekj pirulo utalluu. nyclvbcvonat 06 Csontkinoves 1\ (ganglion) I:. dlt.\l1:tk arnclv :IZ t"1'.tlas lculepedlk duzzanat . 1 tabtcna. Us. labszar (labszarodema) a gyenge vcnafal es 11 em tuneiekent hOSS". Natrium forrasban 1 Ez szrvbetcgsegre szcr dagudr labra: 5-'5 mblenrrt > Bevalt suffurtcum le\ 0 vrzben es dclutdn megkevertak. tclmtfen umclyck tisZUZOll:lk. ) Nr.. kolctkezlk. vnlnmim Egcs t'::.100 t.'gy [orndulaut :1 csontktnovcs 1'-"L:lt~5l('n1kcpzodmeny. ) .1 vcrfolyadck (5:1\'0::.tbszarba. n:lpigl nyelocsc esetcn 11('111[drunk N:HriUT11 chloranun Kalium slkcrrcl 06. nem t. es m('g melegcn clkortyoltuk. ugyanazon ha nines javunapon robbszor meglsmekenccsor fmoman b. ezraz teltuk elj. alldog. feloldunk.valtanak ki csontklncvest.<lS kC. 1 (Calcium fluoratum) . elerukcztk a szegycscru savnnyu rcatrtum felluro gyomcrsav okozta akut D6.Olcteken. (pyrosis) :IZ eroecacshez irriullja sxukscges rnbg0lt. Az okok.II. val.abszardagadas A dagadr gyakrnn Ekozben szovereben.untnr ncr. gr01llorS.!lilli)sell sornn. mcgtdmudou nyalk:tldrty:t-gy6gyul<is:illoz.gycr- cscnrktnovesr kcnocs. a ldbak (6dClll:1/ 06. kcz es u hlbfc] fdszfni inain fejloclki.melyek tunerhetesre lI{'zethelOk vtssza . }A phosphortcum Iolyik. sulfurtcunu Gyomoreges Gyomoregcsncl locsobe f:'ijtblOIll bofoges.- ) lirnelleu: lepaskolunk 10 (Natrium a l.'idsl Nr.· suffurtcurn cscicn Kalium IX): fchcr chlorn s:'irg:is nyelvlcpcdck. V:lgy Jeueres-sznrke turn FElTETElEZETT OKOK Peltetetezbetoen kronikus trdtatt auapctck . es b:l orakon :1 Nurtum } Hn 5z:ir:\zs:1gerzcs I ld l"lI (e:>eLI("g egr phosphortcummal. nnporua -t-Sezor [elerukczrk panaszokra.1 nYl'- melynck a ny:ilk:l1drty:'ij:ll.

1111

Altalanos

penaszok

A tol Z 1&

101

Egesek (combustio)
A btokcmtat ctzdsokra sokka!

tortenc

kezeles :1 ktsebb cgcsekre tunctel a ktptrosoctds.

korhitozddik,

mclvck

;1

es forctuz-

zan.n. :1 holyagok es renneszctescn ;1 faclalom. Idcuuoztk pelctaul :1 uapeges b. A bdr kfprrcsod.isn cs a vele cgvuu jjro fatdalom ;'ilbpOI:1 ugyan!s u biokemi.ibun megfelel :1 gyullad.ts d$6 setdtum.tnck (l:1.sd 20, oldnl). } Fontes azonnalt tnrczkedes. vlgyuk b6 htdcg csapvtzzel kulonben D12. lujtsuk :1

boncrnleter (de ne veszelyc fenyegeu.
} Elso szcrkem. 1

nttzasba,

a

iehLilcs

Ferrum

pbosphortcum h()lyagok kls6foku 2-3
I111ll

15 pcrccnkcru
TIPP Ha egesne! Ieheres-szurke kereg keletkezik a seb-

mbleun.
eg.esl: Nr. j (Ferrdkcnilnk beuuta Ha pomosa» kcnocsot tobbszor vastago»

} Hn IlCIl1 kclctkcztek rum phosphoncum) bone,

nz

else nap
;1

tsmctclluk.

Ieluteten.
chlcraturn napcnta

segft a Kalium 06. vegvnnk be

[uk, :1 lcgtobb ddlyozzuk ) A mdsodtk } Vihlgcs

csetben envhulnek a frijdnlmnk. es mcgaka2-3-:;;1.01' kemuk he a

bor leh.tmlnsm.

s-szor 1 tabteuat vagv

nnpon:

bert

a Nr. 6 (Ka-

Emellett z-s.szor kenjtlk be a sebet a kenoccset, ragasszunk ra kenccsos

ltum sulfurtcum)

kencccsel.

folvndekot tanalmazo cgcsholyagok eseren (nutsod1"0kl:1 gcs) csak belsoleg. Natrium chlortuurn 06, 6-8-sz01 ~ oaporua l tnblena. n holyagok-u nc szurtuk rei!

taoaszt.

Seriilesek (bdrattekciok,
omlenvck. ) Azonnnli }A zuzod.tsok truezkcdes. ker scbcszculcg kell kezclnt. Ferrum

Onkczclcsrc van lehet6seg horzsoldsok

traurnak) es v.tgou-sebck. vcrsebeDI.2, naporna

es rnnctuktsok csctcn. A nagyobb phosphortcum

6-.-:;-SI'.or 1 tablena.

} l-la :1 Ferrum } veromlcnyre:

scbgvogyukts t:il1log:1Ll~:lr:l: Nr. 3 (Ferrum phosphortcum l kenocs phosphortcum haszmunu utrin duzzadrts 1505 gyulladas (lx1rrfr) marad vtssza: Kalium chlor.num 06 so.
Silicea ken6cs.

102

Szekrekedes (obstipatio)
Szekrekedes ran neikG!' mssuk tobbnytre a moxgasludnvrol rrtplalkozunk eseren az orvossal. 06 1$1:.mdard szer) es Natsegnbetegseget sulfurtcum szerunket alakul kl, hn gvakvtzsgalnldogclunk. egyoldaluan bollasztanyagok - utobbn

vagy n belcsarorru sok: Natrium

ki es dtagnosznzahassuk

) Ijevnlt

rium chloraurm

D6; a ker szer kozul a jeldugnoszuka
3

segevel vrtlasszuk ki

(Usc! 5.1., Hlerve 50.. oldal)

) />,ltal:1nos belrenyhescgrc:

K31iU1ll phosphortcum

1)6.

Feltsegerzet, puffadas (dyspepsia, meteorism us)
Puffudjs es tchscgerzet n utl boscgcs. zsrrbau gazdag es
ROSSZUl ETTONK? kescn elfogyasziou etelek uuin jclentkezhet. nz cnztmhtany h,ISf:ijaSt, Onkezeles elscsorban tehcrseges kivril~t

A rom: ragas es a levegdnveles gvcrs eveskcr [levegds outtadas) is felelos lehet a puttadasert.

rck az olvan puffuszto clelmrszerek.
zoldsegek.:J Puffadaskor a belben, zavarolcu lembc etplalekallergtn. az erjedesi rnelyck tdczhernek hanyasr. e16. folyamarok

mint a huvelyesek
soran g.tzok szellemest esetcn
:J

es a

es u bclgombok keletkeznck es szckelesr vegyuk Ftgye-

nz arcdtagnosznkar.

nyelvlepedekcr. elou cs felke-

) Iehsegerzer nchez, zsrros, esctleg kesc» elfogyasztcu erelck uta»: Nautum les man 5 ublcuar clkorryoljuk. ) Nyomdserzes nyalkas kent tobbszor teskenr' ) H3 alhast Nauiurn dunk. ) xellemeuen (btsd phosphor-cum ferro vrzbcn 06, lcfckves fcloldunk, es meg melegen sarga onmhe-

Tovribbi

szedesc gynkrun tehsegcrzerrel Kalium bcvcszunk

a has ban 1 tablenat 19. oldal)

es puffadassal.
sulfuncum

mar nem sznkseges. 06, .Jorro

bevcnat

a nvelve».

a panaszck

la\'ld:b;"ii~.

) J-lasf:.1j'1s bofogessel: fdjdnlrrtuink sulfurtcum

Magnesium vannak. 06,

phosphoncurn 11:1nom mennek forr6

a szclek: telol-

'5-10 mbleuat elkonyoltuk eseacn.

vrzben

es ml:g melegen

sz..lgu belgazok :

Kalium

phosphortcurn phosphortcum

D6. ) Savanvu szagu hasmencs D6

eseren- Natrium

1III

Altalanos

panaszck

A t61 Z-Ig

103

Szernolcs (verruca)
A szcmolcsok. melyek gyakran fordulnak elo :1 kezen es :'1 labon, a bur lij kepzcdmenyei. rnelyeket virus valr. kr. rontos.
ne vakarjuk, mert azzal csak closcgrquk a rcvabbtertcdcsr.

) Puhn szemolcsok a kezen eS:1 lribon. Kalium chloraurr» kcnoes, \--;Igy 1-3 tableuat egy cv6kan::i1 vrzbcn fclolclunk, es anal kcnjuk be a szemolcsot caponra tobbszor
) 1-1:1 nern bat: Natrium ez lyek regiek es kcmenyek. sulfuncum Calcium kenocs.

) Szt::m6lcs6k, melyek az egcsz teste» mcgjelenhcmek,
fluoratum :1 kenocs. cl

arneck.tr

24

orris

kenocsos tnpaszkem is, rnfg

szernolcsok

nem

ujnnck

Fogszuvasodas (caries dentis)
Hn a foglepedekbe» peznek. m.uok )A szeres
,'I

TIPP a

&16 balaenumok fogzorruinc felpuhul melyco edessegek be, mclvek

cukorbol

savaksu

kefolya-

A Iogkdkepzfides a tcnosen

kedvez Ha kuvagvunk alanlorn szaknzfetle-

kemenv

- ekkor

lcbomo es

Iogszuvasodasnak.
hajlarncsak

indulnuk fogmos.ts

a fogba hatolhcmak. mellozese szuvasodastcl. tobb

fcgorvcs! ellencrzes, na
;1 fcgzomancor 012. naporua. (gyerekeknek
j

:1

rend-

logkckepzodesre. az elektromos lcgketet {muszaki

a icgfontosabb es n~d rablcua

ovinrczkcdes
:1

uttrabangos

) SZilardilj,l fluorrnuru 2 tablena

Calcium tllervc honaptg.

tktsgyerekcknekj,

ben kaphatoj. gendszeres logmosassal tokozatosan valik vele a fogk6. A logaink

cs naraloknok)

Fogtnybetegsegek (gingivalgia, gingivitis, parodontopathia)
A fogrnybctegscgck a foglny meg.
A krvorosodeseben, 1"I"rl.t:s(;lJen tntctclojtbu»
nyih';:(nu[nak

isrnet egeszsegesek goan Ieherek

es ragyo-

lesznek.

es erLl"kdlysege!Jt:'Tl V:lg) c-uyhe mechantka.

gyulladusok rcbbnyrre remukus (till ferro erel/nan, (peld.iul serules fcgmosuskor) vas'!' tokrertaus
kovetkezreben alakulnak Calour» ki. Fogmysorvadas phoxphoricum phosphortcum D6. 06.

hams r korokozor (parodontopathio

l csetcn

;1

fogmv

idovel vtsszahuzodrk.

) Sapadr

es erzekeny

fogjnv eseren:

>

Ha vorox a fogrny szele es verztk. Kalium

)A

fogmy er6srlescrC' parodontopathin escre». Stltcea 012 es Calcium fluormum 012 felnapos vriltasbnn. nundegytkbol
2-SZel' 2 tablena.

kenoccselnaoontetcbbszor kenjuk be kfvulr61 az arcunkat. probalkozzunk a Scnussler-sokkal a k6\'1. pelddul fogszuvasodas. ) Ha a frijdalor» renclszeres tdckozonkenr (lasd es a athidalja azt az iddt. IXlCgSCg(:k 10 okkent.' nines le- hetoseg. 19. i$ sr. tdeggvulladasok \':lgy akar sipolyok tcso ai:Ik6 j:il.6b:t feltctlenul tnrnogatasarn az OIYOSI1:1k kell a kovctkczo tiszl:izni. ) A szdjrrydlkaharrya gyulladasa a fogfny: Mngneslum Natrium 06. > H~\ megkemenyedeu :1 rryelv felszrne: Calcium fluorrnum D12. Ezgyakran nagyon j61 cum 012.JOITO hetes" formauban egyidejCfleg ) Er6s nyilroly5s eseten. ejie1 vngy uwz:is kozbcn krnoz bermunkei. es a fajdalom hetvegen. Kalium phosphortcum jelemkezlk. parodontopathia tmtndkct formal az el6z6 oldalon taldljuk). Fclretlcnul T1PP Fogfajasra eltaiaban: Nr. mely egy uregbcl indul kil. duzzanatban nyilvanu! :1 cgcsbcn meg. . ) Nycfvgyulladas chloraturn Ieheres-szurkc nyelvocvonanal: Kalium D6. nem mtndrg lebet egycnchmrcn clkulonncni egyrnastcl.1 fajdalruas Gyomor-bel :iltab:inoll Az okot kczeles levalasaban betcgsegek. gOl11iJ:bod:'b Az oka vagy !l):ijktvrtl- fC:1kcio a gyogvszcrekre.l! Schusslcr-sok ) Ha sotervoros es dagadt a nyelv.'1kczokcppcn. amig phosphortcum D6 nupcnu eljutunk a fogorvoshoz . ) Hn enyhen melcgtol tobbszor ) H:I verztk cnyhul. eseten. :1 oklalj. A killonbozo okok \-51107_1l0S:lk lehernek.104 Fogtajas (dentalgia) Hogy a fogf. 6 .ijasl kozvedenul egy rossz tog \-:lgy pedtg a bereg fogrny okozza-e.ll:J foggyokerben. Ferrum phosphort1)6. bcrcgscgck is fcnnalf- fogfajassal rcunxls nnk: Calcium sulfurtcuru Nvelvgvulladas A nyclvgyulladas nyelvlepedek gvakrun elelmtszerre. 3 Ferrum phosphoricum nsztazzuk a fogorvossul :12 okot. foganyagra iOhctnc::k hormonzavarok. Ferrum phosphortcum D12. Az orvosi vslltnk be: 6 al!ergi:is (glossitis) vorosodcsben. Ha ern. chlorotum D6.

nom n hagyonz 01'- vos vag)' a gy6gyasz uszctzza. maraclnk. mteleu magunk. nmtkor a tunetekct $61. bogy rapaszralar hfj<inrosszul becsuljuk Fe!a runeteker.u kezelfuk._Ii.'iTl enek roanyos Azonlxm hasznalptk kezelesek minden kOI(miJOztl el m. stkertelenek esctbcn eredmenycket.tr nkko._H_ I Amiota leteznek a biokemiai gvogymodok. bogy fontos. . :1 sokar ered- n(li bctegsegckre. men leher. menvcscn riTI\.