Publicurile şi comunitatea online Dacă am defini publicul dintr-o perspectivă generală, ne-am referi la orice grup/colectiv din care

fac parte persoane cu interese, preocupări, valori comune. Însă această abordare este insuficientă în practica de relaţii publice. O organizaţie/firmă/companie/fundaţie etc. nu are un public uniform şi unic, ci mai multe publicuri, pe care specialiştii le ierarhizează în funcţie de relevanţa şi importanţa pe care acestea le deţin în cadrul proceselor de comunicare. De ce este necesară o stratificare şi o departajare a publicurilor cu care intră în contact o organizaţie? Bernard Dagenais leagă scopurile PR-ului de conştientizarea şi delimitarea clară a tuturor publicurilor. “Având în vedere că relaţiile publice urmăresc obţinerea şi menţinerea înţelegerii, simpatiei şi implicării publicurilor organizaţiei, rezultă că definirea şi conştientizarea lor prezintă o importanţă deosebită.”1 În consecinţă, este nevoie să cunoaştem cât ma bine publicurile cu care organizaţia va conlucra, atunci când concepem un plan de comunicare. “e-Specialiştii” în PR Internetul este mediul în care tehnologia întâlneşte cultura şi identităţile indivizilor. Specialiştii care se ocupă de relaţiile publice pe Internet trebuie să dea dovadă de anumite abilităţi şi iscusinţe specifice mediului online sau trebuie să-şi valorifice competenţele obişnuite într-un mod aparte. Principala însuşire care trebuie să completeze fişa postului unui astfel de profesionist este adaptabilitatea. Pentru a putea uza într-un mod eficient de instrumentele şi metodele aferente mediului online şi pentru a face faţă multiplelor cerinţe, oamenii de comunicare sunt nevoiţi să se adapteze unui macro-context centrat pe rigorile impuse de Internet. Suntem de părere că una dintre condiţiile care le asigură, pe de o parte, fidelizarea clienţilor, receptivitatea lor, iar pe de altă parte, stabilitatea în companie, este capacitatea de a găsi soluţii reale, implementabile, completată de spiritul inovator. Profesionistul în PR online ar trebui să împrumute unele calităţi ale jurnalistului din mediul online. Spre deosebire de offline, când specialiştii recurg la un intermediar: mass media tradiţională, pe Internet compania poate deveni emiţător direct în comunicarea de masă şi permanent de a transmite exact informaţiile. În offline, responsabilii pe partea de PR sunt preocupaţi să confere procesului de comunicare o dimensiune emoţională, iar mesajele diseminate, de multe ori sunt centrate sentimente, trăiri interioare. Prin stimularea emoţională a consumatorului se crează o legătură afectivă cu acesta şi
1

are avantajul

Bernard Dagenais, Campania de Relaţii Publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 147

1

politic. conferită de schimbarea periodică a rolurilor (emiţătorul devine receptor şi viceversa). pe concizia comunicării şi pe abordarea directă a consumatorului. Un alt aspect distinctiv îl constituie dinamica procesului de comunicare. O abordare divergentă (din ambele unghiuri) amplifică şansele ca mesajul emis să îşi atingă targetul şi mai mult decât atât. în calitate de consumatori de mesaje virtuale. 30 2 . iar aceste . p. Public offline versus public online Astăzi. Relaţiile Publice şi Publicitatea online. empatia este o abilitate esenţială. unde îşi găseşte diverse întrebuinţări. S-a constatat că. formulare online etc. există avantajul detaşării de protocolul specific offline. pentru a putea observa sistematic asemănările şi deosebirile dintre acestea. răspunde mai realist nevoilor publicului ţintă. marile companii internaţionale sunt relevante în acest sens. Datorită naturii interactive a Internetului. Cu alte cuvinte.. “reprezintă un domeniu care. în mare parte datorate evoluţiei tehnologice. Editura Polirom.transformări se resimt pe toate planurile: economic. Există posibilitatea de a te exprima liber. informaţiile pot fi adaptate în funcţie de diferitele publicuri-ţintă. prin implementarea şi utilizarea unor instrumente puse la dispoziţie de media online şi a mijloacelor derivate din acestea. site-ul trebuie să includă mai multe opţiuni de limbă. de a lăsa feedback. fie prin comentarii. Este necesară o abordare “în oglindă” a celor două concepte (public online/public offline). este important să menţionăm un mare avantaj al Internetului: interactivitatea. social etc. Era electronică a acaparat lumea. la acestea putându-se ajunge prin operaţii de selecţie a ţării. Bogdan Grigore.. cultural. sub diferitele denumiri: PR online. Iaşi.”2 Atunci când vorbim despre publicuri în online. Relaţiile publice pe Internet. 2003. astfel încât aproape orice activitate poate fi transpusă în mediul virtual. astfel emiţătorul (organizaţia) poate deduce atitudinea publicului faţă de informaţia primită.de pildă. fie prin emiluri.astfel creşte gradul de participare. încearcă să stabilească relaţii cu grupurile unei organizaţii. audienţele sunt supuse unui număr impresionant de schimbări. de către utilizator. nu alocăm mai mult de 15 secunde pentru a accesa o pagină web. e-PR etc. 2 Iulian Vegheş Ruff. În plus. de exemplu. pe site. iar comunicarea de masă se aseamănă într-o anumită măsură cu cea interpersonală. relaţii publice în reţea. dacă se urmăreşte atingerea unui public străin. intervine problema timpului. Prin urmare. În mediul online însă. Specialiştii în e-PR trebuie să fie capabili să îşi analizeze demersurile din perspectiva publicului vizat. oamenii de comunicare din online mizează cu precădere pe latura raţională. în diverse moduri: . se poate permite un acces diferenţiat.

extern (ex: clienţi. cu subiecte speficice fiecărui segment de public al organizaţiei. astfel că orice utilizator are posibilitatea de a opera pe anumite platforme. organizaţii care au link-uri despre site-ul organizaţiei. Oricine are acces la tehnologie poate să conceapă materiale media (text. Ca o completare la afirmaţiile autorului. În online. grupate pe anumite criterii şi dimensiuni. ne îndeamnă să analizăm atât utilizatorul. parteneri. imagine). atunci când dorim să identificăm publicurile online. psihografici. Se va ţine cont de specificul grupului. efectuat pe pieţele online.2011 5 Iulian Vegheş Ruff. însă anatomia grupului şi consistenţa sa sunt diferite.01. în vederea atingerii publicului propus.). Activităţile utilizatorilor reprezintă un teren fertil.aşteaptă să schimbaţi informaţii cu ei folosind 3 4 Iulian Vegheş Ruff. cum ar fi: clienţii. clienţii potenţiali. concurenţa. am ales un studiu din Portugalia. Pentru exemplificare. investitori. accesat la data de 5. http://mprcenter. în cadrul studiului s-au folosit hărţi virtuale. folosind abordări tradiţionale. Reţeaua World Wide Web de astăzi. Publicurile diferă în funcţie de specificul fiecărei organizaţii şi trebuie analizate separat. de modul de viaţă sau de preocupările de bază. pe care se pot construi audienţe cuprinzătoare. angajaţi. iar persoanele care folosesc Internetul au la îndemână numeroase instrumente şi tehnici. p. idem. 46. Ca şi în cazul PR-ului din mediul offline. trebuie acoperite cât mai multe grupuri de discuţii.3 Este dificil de înţeles audienţa online. de a îşi crea pagini proprii şi de a deveni creator de conţinut. abreviată “web”.4 (Anexa 1) În comparaţie cu orice alt mijloc de comunicare. targetarea cu succes este controversată. concurenţi). Metro Area: “Contactele din media. alţi consumatori. Iulian Vegheş Ruff e de părere că “ar trebui urmărite câteva publicuri distincte care pot afecta afacerea online. partenerii de afaceri-majoritatea publicurilor cheie . menite să reprezinte seturi cu principalele activităţi întreprinse pe Internet.org/mpr/index. p. cât şi mediul pe care îl foloseşte.C. Itemii analizaţi sunt aceeaşi (demografici.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=131. sponsori online.”5 În linii mari. ţinem cont de aceeaşi delimitare pe care o întâlnim în offline: intern (ex: angajaţi).. Bogdan Grigore. de mediul de provenienţă. idem. redăm punctul de vedere al lui Kay Bransford. insvestitorii. 46. cu specific diferit. pe Internet oamenii au la dispoziţie nenumărate moduri de a alege informaţia necesară şi au posibilitatea să personalizeze informaţia după bunul plac. pentru a se putea colecta necesarul de informaţie reprezentativ pentru fiecare segment. comportamentali etc. Director de marketing strategic Washington D. 3 . e-PR-ul trebuie să obţină corelarea mesajului. Succesul creării unor relaţii benefice online constă în primul rând în adecvarea mesajului şi a întregii comunicări la publicul vizat.de asemenea. grupuri de presiune. jurnaliştii. iar activităţile cotidiene ale consumatorului online au un specific aparte.

2011. moderatori subtili. Apariţia reţelelor de socializare a favorizat diversificarea comunităţilor online. pe un anumit subiect.”6 Când ne raportăm la mediul online. Ceea ce se remarcă în cazul acestor grupări virtuale. Comunitatea online Internetul ne oferă o însuşire imposibil de dobândit în mediul offline: omniprezenţa. audienţele pot fi grupate pe categorii. care interacţionează într-un anumit ritm. Condiţiile care sunt necesare existenţei unei astfel de comunităţi.br ansfordmarketin g. cei care sunt “în trecere” sau 6 7 http://www. printr-un câmp comun de interes. membri motivaţi. poţi să interacţionezi cu ei.e-media. am conchide ca acestea au în centru un grup de persoane. localitatea. forumurile de discuţie reprezentau cele mai cunoscute forme de comunităţi online. altele publicului de vârsta a treia). poţi să însoţeşti la tot pasul clienţii.7 Criteriul geografic nu este la fel de relevant. Misiunea specialiştilor în relaţii publice este să utilizeze cât mai bine acest mediu de comunicare. ţinând cont de subiectul propus dezbaterilor. până să ia amploare fenomenul Facebook sau Twitter. Trebuie să menţionăm faptul că vizitatorii unici. deoarece informaţia online este la îndemâna oricui doreşte să o acceseze. pentru a construi relaţii puternice şi pentru a mari oportunităţile de comunicare ale companiei. În online. status (se poate opta pentru ţintirea unor grupuri cu statuturi sociale diferite). metafore care să-i lege pe participanţi. accesat la data de 5. experimentaţi. set bine definit de principii. sexul (diferite linii de produse se pot adresa unui sex sau altuia).com/. interesaţi. un spaţiu virtual corespunzător. pe Internet. gradul de utilizare al Internetului (se recomandă delimitarea utilizatorilor împătimiţi ai Internetului de cei ocazionali). începând cu comunicarea prin e-mail şi până la pagină Web a organizaţiei. Ibidem 4 . sunt următoarele: scopuri clare. ai acces la ceea ce vorbesc. Toate acestea pot fi realizate prin comunităţile online. probabil principalele aspecte de care trebuie să ţinem cont sunt: vârsta (mesajele/ spoturile pot fi formulate astfel încât unele să se adreseze publicului tânăr. să empatizezi la problemele pe care le au şi astfel să speculezi momentul oportun pentru a veni cu soluţii viabile. este uniformizarea persoanelor aderente.01. Dacă ar fi să definim la modul cel mai simplu comunităţile online. Cu alte cuvinte.

practică etc. respectarea rolurilor în comunicare. ‘ 8 http://republika.html. Şi pot fi identificate în corelaţie cu domeniul de interes: de afaceri.ro/blog/comunitatile-online-nu-sunt-doar-pe-retele-sociale_republika_38.persoanele care nu îşi fac constant simţită prezenţa pe aceste platforme. colaborarea. accesat la data de 5.2011 5 . de învăţare. intervine construirea de relaţii între oameni. nu fac parte din comunităţile online. Însă mai presus de toate acestea.01.8 Scopurile acestor forme de interacţiune sunt variate. ascultarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful