P. 1
Bảng giá rượu mạnh

Bảng giá rượu mạnh

|Views: 904|Likes:
Published by luyenhongquang

More info:

Published by: luyenhongquang on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

WINE LIST

( giá từ 1/12/2010)
CÔNG TY TNHH TMTH THIÊN LONG TO:
Đ/C : 34 NGUYN SIÊU ! H" N#I
ĐT : 0904706116 $%&' 0(022024)(
Ms : Nga
VND/blt
WINE
CHI*+S
Chivas Regal 3, -./01 %23 45'2
Chivas Regal 3, -./01 %23 50'2
Chivas Regal 25 -./01 %23 75l
Chivas Regal 21 -./01 %23 75l
Chivas Regal 1, -./01 %23 75l
Chivas Regal 12 -./01 %23 75l
Chivas Regal 12 -./01 %23 35'2
6%$77i. W/28.0
!"h##ie Wal$e% 9i7g G.%0g. * 75l
!"h##ie Wal$e% :LUE 75l
!"h##ie Wal$e% GOL; <ESE*E< 75l
!"h##ie Wal$e% GOL; 35'2
!"h##ie Wal$e% :L+C9 100N 75l
!"h##ie Wal$e% :L+C9 75l
!"h##ie Wal$e% :L+C9 35'2
!"h##ie Wal$e% <E; 75l
:/22/7ti7.
&alle#ti#e's 30 Y./01 %23 75l
&alla#ti#e's Li=it.3 75l
&alla#ti#e's 21 Y./01 %23 75l
&alla#ti#e's 14 Y./01 %23 75l
&alla#ti#e's 12 Y./01 %23 75l
&alla#ti#e's >i7.1t 75l
M/'/22/7
Maalla#'s 30 -./0 %23 75l
Maalla#'s 25 -./0 %23 75l
Maalla#'s 21 -./0 %23 75l
Maalla#'s 1, -./01 %23 75l
Maalla#'s 1,51 75l
Maalla#'s 15 -./01 %23 75l
Maalla#'s 12 -./01 %23 75l
<.=- M/0ti7
Re() *"+is ?III 75l
Re() Ma%ti# ?@O 75l
Re() Ma%ti# CLU: 75l
Re() Ma%ti# CLU: ,5l
Re() Ma%ti# *@S@O@A 75l
Re() Ma%ti# *@S@O@A ,5l
1-.500.000
7./00.000
5.900.000
-.1/0.000
1.170.000
450.000
-75.000
7.900.000
-.-00.000
665.000
5/0.000
750.000
4,0.000
-50.000
-60.000
5.100.000
,.500.000
1.//0.000
9/0.000
470.000
-50.000
-1.000.000
10.000.000
4.900.000
-.500.000
1.9/0.000
1.500.000
900.000
,6.000.000
1.970.000
1.190.000
600.000
6-0.000
400.000
Si7g2.t%7
0i#glet"#'s 1, -./01 %23 75l
0i#glet"#'s 12 -./01 %23 75l
H.77.11-
1e##ess) ?@O 75l
1e##ess) *@S@O@A 75l
1e##ess) *@S@O@A ,5l
M/0t.22
Ma%tell ?@O 75l
Ma%tell :LUE 75l
Ma%tell <E; 75l

6/'8B1 3/7i.1 75l
!i( bea( 75l
1.6-0.000
5/0.000
-.500.000
750.000
,/0.000
-.600.000
-.100.000
750.000
400.000
-10.000
VODKA

0(i#"22 34 75l
5+ti# 50l
6e#$a 50l
*7+ 38i 75l
9&0:*;T 75l
;+NC9+ ( N$D=) 45'2
0T9ND9 75l

&elve<e% =V"<$a 18 *a#> 75l
&*9V:D = v"<$a 3e# > 75l
&9I*E? = s@a > 75l
*%38/ :OLCHO6 :L+C9 50'2
*%38/ :OLCHO6 :L+C9 100'2
IA:R 75l

155.000
95.000
95.000
-70.000
--0.000
250@000
--0.000
6-0.000
--0.000
--0.000
1,0@000
350@000
150.000
Rượu Vang
Va#g B
&i# --- 75l
&i# 444 75l
&i# 555 75l
&i# /// 75l
&i# 999 75l
!a"b' 75l
Va#g ChDC
9leEi 75l
Cha+bi#et 75l
&ell 34 75l
Chatea+ *es ve%g#es 75l
Va#g hi le 75l
-90.000
-90.000
-90.000
,50.000
,60.000
--0.000
165.000
175.000
150.000
-00.000
1,0.000

000 400.000 270.000 290.S.O.000 180.000 360.100.000 VODKA Sminoff đỏ Putin Zenka Lâu đài ABSOLUT DANZKA ( Nhôm) STANDA Belveder (Vodka Hà Lan) BLAVOD ( vodka đen ) BAILEY ( sữa ) Vodka BOLCHOJ BLACK Vodka BOLCHOJ BLACK IGOR 75cl 50cl 50cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 50cl 100cl 75cl 155.000 210.000 200.000 220.000 750.000 220.000 75cl 75cl 35cl 2.000 250.000 130.000 380.000 620.O Hennessy V.000 75cl 75cl 1.000 580.000 2.000 95.000 220.000 350.000 Rượu Vang Vang úc Bin 222 Bin 444 Bin 555 Bin 888 Bin 999 Jacob’c Vang pháp Alexic Chaubinet Bell đỏ Chateau Les vergnes Vang chi le 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 290.P Hennessy V.P Martell Martell X.000 150.000 95.000 290.000 175.000 350.Singleton Singleton’s 18 years old Singleton’s 12 years old Hennessy Hennessy X.000 .000 220.O Martell BLUE Martell RED Jack’s danies Jim beam 75cl 75cl 75cl 75cl 75cl 2.000 165.620.000 220.500.000 750.000 150.S.O.600.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->