UAB 2011 Professora: Anna Vié Riba Assignatura: 28940, 100542 i 100032 Patrimoni / Conceptes fonamentals de patrimoni i museografia

Grup: 1 i 2 Atenció a l’alumne de 11.30 a 12.30 del matí dimarts i dijous. Despatx: b7b135 Anna.Vie@uab.cat PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA: TEMA 1: CONCEPTES DE PATRIMONI Què entenem per patrimoni? Síntesis històrica Però, què conservem? TEMA 2: GESTIÓ DEL PATRIMONI Organitzacions gestores La professió Tipus d’organitzacions Planificació d’estratègies Polítiques d’actuació Personal Fonts de finançament Funcions i finalitats TEMA 3: MARC LEGAL El marc legislatiu en l’àmbit estatal El marc legal en l’àmbit autonòmic El marc legal en l’àmbit local L’àmbit internacional TEMA 4: INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI Presentació in situ del patrimoni

* el programa pot patir algunes modificacions *

museum/hist_def_eng. 16/1985 -Llei de museus. l’execució i la presentació) . per escrit en un email a traves del campus virtual (qui no ho faci en aquesta data queda exclòs d’aquest bloc). fitxa tècnica d’un element patrimonial del vostre entorn proper.gencat. EXÀMEN: prova escrita al final de la teoria abans de les presentacions (data per concretar). Manual de gestión de museos.html www.diba.mecd. Data a concretar: a partir del 17 de maig). 17/1990 -Llei del Patrimoni Cultural Català.BIBLIOGRAFIA BÀSICA i obligatòria: Lord.com www.patrimonio-mundial. per a superar l’assignatura s’ha d’ampliar el contingut mitjançant lectures. Puntuació: 2 (es valorarà la originalitat. S’escollirà i comunicarà els components del grup i el tema màxim el dijous 3 de març.apme. participant a classe de forma activa i en les diverses activitats complementaries que es proposin (ex.. Campus virtual. B i G.es www. Ariel. Data entrega màxim: 14 o 26 d’abril (sinó no es puntua). S’entregarà en format virtual (a través del campus virtual) i en paper. 9/1993 -Codi de deontologia de l’ICOM per als museus Webs : www.museologia. es presenta a classe (en 10 minuts.aegpc.. sortides culturals.cultura.net www. ed.).icom.org AVALUACIÓ: El contingut de les classes és només una base d’adquisició de coneixements.net www. Barcelona (2010) Lectures obligatòries: -Ley del patrimonio histórico español. Puntuació: 6 SORTIDES (2): assistència i resum (entrega màxim 1 setmana després) Puntuació: 2 TREBALL DE CAMP en grup (mínim 2 persones màxim 4).org www.museum : http://icom.es www.unesco.es www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful