Nr.

Infiniti v ut
to abide to arise to awake to be to bear to beat to become to begin to behold to bend to beseech to bet to bid to bind to bite to bleed to bless to blow to break to breed to bring to broadcast to burn to burst to buy to cast to catch to choose to cleave to cling to clothe to come to cost to creep to cut to dare to deal to dig to do to draw to dream to drink to drive to dwell to eat to fall

Trec ipiu
abode arose awoke was,were bore beat became began beheld bent besought bet bade bound bit bled blest blew broke bred brought broadcast burnt burst bought cast caught chose cleft clung clothed came cost crept cut dared dealt dug did drew dreamt drank drove dwelt ate fell

Partic
abode arisen awoke been born beaten become begun beheld bent besought bet bidden bound bitten bled blest blown broken bred brought broadcast burnt burst bought cast caught chosen cleft clung clothed come cost crept cut dared dealt dug done drawn dreamt drunk driven dwelt eaten fallen

Teaducere
a locui ,a sta ,a persista a se ridica a se trezi a fi a se naste a bate a deveni a începe a zari ,a vedea a îndoi a implora a paria a oferi ,a licita a lega a musca a sangera a binecuvanta a sufla a sparge ,a rupe a creste a aduce a transmite prin radio a arde a izbucni a cumpara a arunca a prinde a alege a despica ; tehn.= a adera a se lipi a se imbraca a veni a costa a se târâ a taia a indrazni a se ocupa ,a trata (araceriaaa) a sapa a face (abstract) a trage ,a desena a visa a bea a conduce (masina) a locui a manca a cadea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

a se lipi a parasi a ingheta a primi a da a merge a macina a creste a atarna (a spanzura) a avea a auzi a ascunde a lovi a ţine a rani .a cunoaste a aseza a conduce a se sprijini de a sari .a salta a invata a lasa .a parasi a imprumuta (cuiva) a permite a fi culcat a aprinde a pierde a face a insemna a intalni a inspira incredere a induce in eroare .a vatama a pastra .a mentine a ingenunchia a tricota a sti .47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 to feed to feel to fight to find to flee to fling to fly to forbid to forecast to foresee to foretell to forget to forgive to forgo to forsake to freeze to get to give to go to gring to grow to hang to have to hear to hide to hit to hold to hurt to keep to kneel to knit to know to lay to lead to lean to leap to learn to leave to lend to let to lie to light to lose to make to mean to meet to misgive to mislead fed felt fought found fled flung flew forbade forecast foresaw foretold forgot forgave forwent forsook froze got gave went ground grew hung had heard hid hit held hurt kept knelt knit knew laid led leant leapt learnt left lent let lay lit lost made meant met misgave misled fed felt fought found fled flung flown forbidden forecast foreseen foretold forgotten forgiven forgone forsaken frozen got given gone ground grown hung had heard hidden hit held hurt kept knelt knit known laid led leant leapt learnt left lent let lain lit lost made meant met misgiven misled a hrani a simti a lupta a gasi a fugi a azvarli a zbura a interzice a prevedea a prevedea a prezice a uita a ierta a renunta .

a potcovi . a regla a coase a scutura . a tremura a se bierbieri a varsa (lacrimi). a rupe a scapa de a calari a suna a se ridica a alerga a fierastrui a spune a vedea a cauta a vinde a trimite a fixa . a clatina . a revarsa a straluci a incalta .95 96 97 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 12 0 12 1 to mistake to outdo to overcome to overdo to pay to put to read to rebuild to rend to rid to ride to ring to rise to run to saw to say to see to seek to sell to send to set to sew to shake to shave to shed to shine to shoe mistook outdid overcame overdid paid put read rebuilt rent rid rode rang rose ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook shaved shed shone shod mistaken outdone overcome overdone paid put read rebuilt rent rid ridden rung risen run sawn said seen sought sold sent set sewn shaken shaven shed shone shod a intelege gresit a intrece a invinge a face exces a plati a pune a citi a reconstrui a sfasia .

a cheltui a varsa a toarce .12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 to shoot to show to shrink to shut to sing to sink to sit to slay to sleep to slide to sling to slit to smell to smite to sow to speak to speed to spell to spend to spill to spin to spit to split to spoil to spread shot showed shrank shut sang sank sat slew slept slid slung slit smelt smote sowed spoke sped spelt spent spilt spun spat split spoilt spread shot shown shrunk shut sung sunk sat slain slept slid slung slit smelt smitten sown spoken sped spelt spent spilt spun spat split spoilt spread a impusca a arata a se strange a inchide a canta a se scufunda a sta (pe scaun) a ucide . a despica a mirosi a lovi a semăna a vorbi a accelera . a se roti a scuipa a despica a strica a intinde . a goni a pronunta litera cu litera a petrece . asasina a dormi a aluneca a azvarli a crapa .

a inghiti a inota a se legana a lua a invata . a ţâşni a sta in picioare a fura a infige . a se lipi a înţepa a mirosi urat a umbla cu pasi mari a lovi a insira .6 14 7 14 8 14 9 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 16 9 17 0 to spring to stand to steal to stick to sting to stink to stride to strike to string to strive to swear to sweep to swell to swim to swing to take to teach to tear to tell to think to thrive to throw to thrust to tread sprang stood stole stuck stung stank strode struck strung strove swore swept swelled swam swung took taught tore told thought throve threw thrust trod sprung stood stolen stung stung stunk stridden struck strung striven sworn swept swollen swum swung taken taught torn told thought thriven thrown thrust trodden a sari . a sfasia a spune a gandi . a preda a rupe . propasi a arunca a imbranci a calca . a incorda a se stradui a jura a matura a se umfla . a crede a prospera .

a smulge a scrie . a supara a se trezi a purta a ţese a plange a uda a castiga a se rasuci a (se) retrage a frange . a rasuci .17 1 17 2 17 3 17 4 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 to underlie to understand to upset to wake to wear to weave to weep to wet to win to wind to withdraw to wring to write underlay understood upset woke wore wove wept wet won wound withdrew wrung wrote underlain understood upset woken worn woven wept wet won wound withdrawn wrung written a sustine a intelege a rasturna .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful