PERBANDINGAN ANTARA STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK

DISEDIAKAN OLEH : NOOR HAMIZAH BT ABDUL RAZAK NINA OOI LAY KENG 1PISMP PENGAJIAN MELAYU I

ASPEK DEFINISI .

KAEDAH ISHAK RAMLY (2006) satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. PENDEKATAN KAMARUDIN HJ HUSIN (1988) Satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa. hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa.STRATEGI KAMUS DEWAN (1998) Rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. TEKNIK EDWARD M. . ANTHONY satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu.

ASPEK KONSEP .

STRATEGI PENDEKATAN Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Pendekatanpendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. . masa serta kemudahan secara optimum. TEKNIK Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatanpendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. KAEDAH Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu.

ASPEK KELEBIHA N .

pendirian. · Berdasarkan pertimbangan terhadap teori pembelajaran.dan bahan atau alat yang berkaitan.strategi atau taktik. . · Satu pandangan. TEKNIK · Lebih khusus atau spesifik. KAEDAH · Bersifat konkrit.STRATEGI PENDEKATAN · Bercorak Abstrak. · Wujud dalam bentuk aktiviti. pegangan atau falsafah bagi melihat. memahami dan mendekati sesuatu perkara. pendekatan kaedah dan teknik Mengajar · rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. · Cara mengajar yang disusun dan dilaksanakan untuk mengajar kemahiran Bahasa.

SEKIAN. TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful