KANDUNGAN 1- Sistem Penjanaan 2- Prinsip Operasi Enjin 3- Jenis-Jenis Bateri dan Penggunaan 4- Asas Janakuasa 5- Prinsip Asas Penjanaan 6- Pembinaan Asas Janakuasa 7- Asas Keluaran Janakuasa 8- Ulangan Sebuah Pengulangalik 9- Jenis Jenis Pengulanngalik 10-Kuasa Janakuasa 11- Pelaras Voltan Otomatik 12- Penguja 13- Kadaran Sesebuah Janakuasa 14- Janakuasa Tunggu Sedia 15- Bilik Janakuasa Tunggu Sedia 16- Papan AMF 17- Generetor Open Circuit Test

ARB

Sistem Penjanaan:Penjanaan tenaga elektrik merupakan proses tenaga lain kepada tenaga elektrik seperti: 1-Tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik 2-Tenaga kimia kepada tenaga elektrik 3- Tenaga solar kepada tenaga elektrik 4- Tenaga udara kepada tenaga elektrik 5- Tenaga nuklear kepada tenaga elektrik Contoh:Sistem janakuasa haba.

Arang

Steam

Turbine

Alternator

Tenaga kimia

haba

mekanikal

Tenaga elektrik ARB

Dalam sistem penjanaan kecil atau sederhana kebanyakkan bahan bakar yang mudah diperolehi ialah desil. Kebiasaan janakuasa yang menggunakan injen desil beroperasi dalam dua cara a) Sebagai janakuasa tunggu sedia b) Janakuasa yang beoperasi secara terus a. Janakuasa tunggu sedia berpunsi semasa berlaku gangguan bekalan atau , terputus bekalan, janakuasa dihidupkan melalui satu panel kawalan AMF board , (Automatic main failure) yang mana telah dirancang dari segi sistem litar kawalan . Ia dapat dihidupkan secara Auto,Test dan manual. , Janakuasa tungu sedia kebanyakkan dipasang pada bagunan yang mengguna kan beban yang melebihi 150Amp, biasanya hanya satu set janakuasa sahaja. Janakuasa ini perlu didaftar dengan SuruhanJaya Tenaga dan kadar bayaran fee nya adalah mengikut jumlah kw. Bagi mengendali dan mengawal janakuasa tunggu sedia, pihak pengurusan perlu melantik seorang yang memegang satu perakuan kekompeten penjaga jentera kategori A4-1. ARB ,

b) Janakuasa yang berpunsi secara beterusan biasanya diguna dan dipasang pada sesebuah kawasan yang terpencil seperti Pulau Tioman, kawasan perladangan dan di tapak pembinaan yang besar, yang mana sukar untuk mendapat bekalan dari pihak berkuasa bekalan. Kebanyakkan loji janakuasa ini terdapat lebih daripada satu janakuasa. Oleh sebab ia menggunakan beban yang tinggi di mana, ia nya melebihi keupayaan satu janakuasa maka ianya perlu di-segerakkan dengan janakuasa yang lain supaya dapat menampong beban yang diperlukan. Dalam sistem loji janakuasa yang memiliki lebih dari tiga janakuasa, janakuasa tersebut dihadkan masa operasi setiap lapan jam, dan akan diganti dengan janakuasa yang lain, dimasa inilah tugas-tugas Synchronize dilaksanakan sama ada cara manual ataupun Auto, bagi melaksanakan tugas penyegerakkan seseorang itu perlu memegang atau memiliki satu perakuan kekompeten penjaga jentera kategori A4 .

ARB

1.Lenjang kuasa 4.Lenjang sedut 2.2 lenjang Lenjang-lenjang tersebut ialah: 1. ia akan melakukan tindak kerja salah satu daripada empat lenjang yang tersebut di atas. dan C ialah proses lenjang sedut. Injap masuk terbuka.4 lenjang 2.B. ARB . udara masuk ke dalam selinder melalui injap masuk dan injap keluar tertutup.Lenjang mampatan 3.Lenjang ekzos 2- Lenjang ialah pergerakan omboh ke atas dan ke bawah di dalam silinder. Operasi pergerakan enjin empat lenjang: Lenjang sedut: Gambarjah A.Prinsip operasi enjin:Prinsip pergerak enjin disel terbahagi kepada. Setiap kali pergerakan omboh tersebut.

Langkah 1 Injap keluar Injap masuk Selinder Udara masuk ke dalam selinder Omboh Rod rangkai Aci engkol Lengan engkol (A) Bering utama (B) (C) ARB Omboh begerak dari atas ke bawah(Lenjang Sedut) .

tekanan dan suhu udara meningkat.Langkah 2 Injekter bahan bakar Lenjang mampat Lihat gambar rajah D. injekter menyembur bahan api apabila omboh menghampiri bahagian atas. kedua-dua injap masuk dan keluar tertutup udara dimampatkan. (D) Omboh begerak dari bawah ke atas(Lenjang Mampat) ARB .

Omboh begerak dari atas ke bawah.Langkah 3 Penyembur bahan apai Lenjang kuasa: Gambar E dan Fmenunjukan proses lenjang kuasa. kedua-dua injap masuk dan keluar tertutup. daya pembakaran bertindak ke atas omboh dan menolaknya ke bawah. Gas panas bertindak ke atas omboh (E) (F) ARB .

Omboh bergerak dari bawah ke atas.Pergerakan omboh ke atas menolak lebihan pembakaran keluar melalui injap keluar. Injap ekzos terbuka (G) (H) ARB .Langkah 4 Ekzos gas dikeluarkan dari selinder Lenjang ekzos: Gambar rajah G dan H menunjukan proses lenjang ekzos. injap masuk tertutup dan injap keluar terbuka.

penghantaran bahan api mestilah tepat dan mempunyai kuasa tekanan yang cukup untuk mengisi dan menyempurnakan kehendak kelajuan dan beban yang ditugaskan ke atas sesuatu enjin mengikut keadaan perjalanan enjin tersebut. pembakaran dalam bentuk semburan yang halus. c)penapis pertama / kedua. f)injekter ialah satu alat untuk menyemburkan bahan api ke dalam ruang . Bahagian±bahagian utama sistem bahan api: a)Tangki minyak untuk menakung atau menyimpan minyak bahan api. b)paip saluran di mana bahan api mengalir dari tangki ke injekter.Sistem bahan api:Sistem bahan api adalah untuk menakong minyak dan menghantar minyak daripada tangki ke-injekter. sebagai penapis segala kekotoran yang terdapat pada . µ bahan api. e)pam penyembur bahan api ialah satu bahagian yang bertujuan untuk . ARB . pam penyembur bahan api dengan tekanan yang tertentu mengikut pergerakan . d)pam bekalan bahan api digunakan untuk menghantar bahan api dari tangki ke . enjin. menghantar bahan api yang bertekanan tinggi ke injekter lenjang yang tertentu.

Gambar-gambar di bawah menunjukan rangkaian sistem bahan api. c) Pam bahan api menggunakan kuasa elektrik jarang diguna pada enjin diesel.Jenis-jenis sistem penghantaran bahan api:Sistem penghantaran bahan api yang selalu digunakan ialah. b) Sistem yang menggunakan kuasa mekanikal yang mana dipasangkan pam . a) Sistem kuasa tarikan graviti yang terdapat pada enjin-enjin kecil. gauge Final stage filter Nozzle holder Over flow valve nozzle Fuel supply pump Secondary filter Primary filter ARB . penghantaran bahan api.

3-Ketegangan di dalam atau di antara bahagian-bahagian enjin di sebabkan suhu .Sistem penyejuk:sistem penyejuk berfungsi mengalirkan air penyejuk ke bahagian-bahagian enjin yang memerlukan penyejuk dan bertugas untuk mengalirkan haba yang tidak di kehendaki dari bahagian-bahagian enjin supaya masalah berikut dapat diatasi: 1-Panas berlebihan menyebabkan minyak kurang kelikatannya. keupayaan. Sistem pelinciran:Sistem pelinciran pada enjin diesel mempunyai beberapa persamaan dengan sistem pelinciran enjin petrol. Bermula daripada tempat menyimpan minyak. yang tidak seimbang. pam dan paip saluran minyak untuk menyalurkan minyak pelincir ke bahagian-bahagian yang memerlukan pelinciran. ARB . Di sebabkan enjin diesel mempunyai tenaga pembakaran yang lebih kuat daripada enjin petrol. Sistem pelinciran merupakan salah satu sistem utama pada enjin. 2-Sekiranya panas berlebihan juga akan menyebabkan logam-logam akan hilang . maka minyak pelincir yang di gunakan pada enjin diesel lebih pekat. penapis.

minyak.pelinciran. 2-Penapis minyak pelincir. Alat-alat yang perlu diganti pada masa yang sama: 1-Penapis udara. ARB . bagi tujuan memanaskan bahan logam. 3-Mengganti air penyejukkan. 4-Penapis minyak diesel. Enjin diesel juga perlu dilakukan kerja penyenggaraan bagi memastikan enjin diesel dapat beroperasi pada bila-bila masa yang di perlukan . iaitu bateri. penyejukkan dan kuasa penggerak. Enjin diesel perlu diganti minyak pelincir pada tiap-tiap enam bulan sekali sama ada ia beroperasi secara terus atau tunggu sedia. Bagi enjin tunggu sedia perlu dihidupkan seminggu sekali selama satu jam.tekanan. mengalirkan pelincir ke tempat yang di perlukan serta sistem penyejukkan dan lain-lain keperluan dapat beroperasi.Sebuah enjin memerlukan udara. Pastikan bahagian pelinciran luaran dipam minyak grease dan enjin sentiasa berada dalam keadaan bersih serta tiada bahagian yang longgar atau tidak bergeger semasa enjin dihidupkan.

Jenis-jenis bateri dan penggunaan:Bateri ada dua atau lebih sel disambung secara siri. beberapa jenama terkenal telah menggunakan nikel kadmium untuk bateri jenis ini di mana ia lebih tahan lama untuk tugas ringan dan boleh dicaj semula sebanyak 1000 kali.ia akan menghasilkan voltan dan arus terus. Sel kering yang banyak di gunakan dalam penggunaan domestik. Bateri nikel kadmium direka dan dikilang untuk empat jenis kegunaan. ia dikenali sebagai sel basah kerana jenis ini menggunakan tindak balas cecair kimia dalam menghasilkan sumber arus terus. Sel basah lebih popular untuk tugas berat. Tindak balas kimia di antara elektrolit dan plat menghasilkan tenaga elektrik. 2. ARB . i)Untuk tujuan am yang tahan dengan beban terus menerus selama tiga jam atau lebih seperti bekalan kepada pencahayaan kecemasan. penggera kebakaran dan bekalan tunggu sedia. Bateri terdiri dari dua jenis: 1. Terdapat dua jenis bateri sel basah dalam pasaran: a. pensuisan pelantik.

ii) Untuk prestasi sederhana beban terus menerus selama setengah jam hingga dua jam seperti bekalan kepada pencahayaan kecemasan. sistem janaelektrik dan lokomotif. bekalan kuasa tanpa gangguan (UPS) dan memulakan enjin. bekalan kuasa tanpa gangguan (UPS) dan PABX (Public Automatic Branch Exchange). sistem lokomotif. b) Bateri asid plumbum direka dan dikilang untuk empat jam. penggera kebakaran dan bekalan tunggu sedia. pencahayaan keselamatan. i)Plat (plate) yang berjangka hayat 20 tahun hingga 25 tahun dan biasa digunakan di sistem janaelektrik. tugas-tugas luar pantai. pemulaan enjin. penutupan suis. penutupan suis dan elektromagnet. iii) Plat rata (flat plate) berjangka hayat selama 10 tahun dan digunakan pada suis pelantik penutupan. pencahayaan keselamatan. ARB . ii) Taburan berjangka hayat 15 tahun dan biasa digunakan pada sistem telekomunikasi. iii) Untuk prestasi tinggi beban terus menerus selama kurang dari setengah jam seperti bekalan kuasa tanpa gangguan (UPS). iv) Untuk penggunaan berulang di mana bateri berkeadaan caj dan nyacaj seperti pencahayaan dalam lokomotif. tugas-tugas luar pantai dan solar.

iv) Jenis kedap yang berjangka hayat selama 10 tahun dan biasa digunakan untuk sistem telekomunikasi. Ciri-ciri teknikal bagi bateri: Asid Pelumbum Voltan Namaan Voltan Apong Voltan Galak Kecekapan Ampere Jam Kadar Caj Maksimum 2.7 V 90% 14% C10 Nikal Kadmium 1.53 V ± 1. pertolongan di laut. panel pengesan gas dan sebagainya. bekalan kuasa tanpa gangguan (UPS). permulaan enjin.4 V ± 2.5 V 1.4 V ± 1.25 V 2. 3.0 V 2. suis pelantik. penggera kebakaran.16 V ± 2.2 V 1.80% 33% C5 ARB .7 V 75% .

Sistem cas di perlukan untuk tujuan ini. c) Gunakan grease kepada kepala bateri dan terminal bagi menghalang karat dan pertambahan rintangan akan menyukarkan operasi menghidupkan enjin. Namun begitu jika bahan tidak bekarat digunakan untuk kepala dan penyambungan bateri. Cara cara Memeriksa Bateri:a) Pastikan bateri diikat kukuh pada tempatnya b) Pastikan jika sambungan kepala bateri longgar. ARB . Bateri yang digunakan akan kehilangan kuasa dan perlu dicas semula supaya kuasanya dipulihkan dan boleh digunakan pada bila-bila masa.4. Ini adalah kerana minyak grease akan mengumpul habuk. Bateri Untuk Jana kuasa:Bagi set janakuasa bateri digunakan untuk menghidupkan enjin dan membekalkan tenaga elektrik kepada litar penunjuk seperti lampu. berkarat atau rosak. grease tidak perlu digunakan. alat jangka dan alat kawalan. 5.

ARB . h. Sepatutnya 0. Ukur voltan bateri menggunakan meter voltan d. Jika membuka kabel bateri buka kabel negative dahulu.4 in (10mm) dari atas plat bateri e. Periksa paras elektrolyte bateri. i. j. selalunya 12 v atau 24 v digunakan.c yang sesuai.d. Bateri boleh hilang kuasa walaupun tidak digunakan. Periksa ketumpatan bandingan (specific gravity) elektrolyte setiap sel bateri menggunakan hydrometer. g. Periksa jika ada kerosakan luar kepala bateri f. Jangan membuat ujian dengan melintar pintaskan punca positive dan negative bateri kerana perbuatan itu menghasilkan percikan bunga api dan bahaya di mana kebakaran boleh terjadi. Oleh itu ia perlu di cas selalu jika tidak digunakan.

ketupatan bandingan boleh diperolehi dengan menggunakan air sulin atau larutan sulfuric acid yang mempunyai nilai ketumpatan bandingan 1.mengecas bateri dengan arus tinggi dan masa yang pendek .0007.6.45 atau lebih rendah. 7.untuk menggantikan cas bateri yang hilang secara neutral b) Boost cas c) Float cas . Sistem Cas:Sistem cas yang kerap digunakan ialah: a) Trickle cas .26 pada suhu 20 C.Ketumpatan Bandingan:Ketumpatan bandingan elektrolyte adalah 1. Jika perubahan suhu berlaku ketumpatan bandigan akan berubah pada setiap 1 C dengan nilai 0.mengecas bateri yang sedang digunakan kuasanya ARB . Jika ketumpatan bandingan elektrolyte bateri tidak sama seperti di atas walaupun bateri telah dicas penoh.

b) Untuk cas biasa bateri yang kurang tenaga arus elektrik 0. ia perlu dicas semula.2 / 11 = 4.05 dari kapasiti bateri dan cas selama 5 hingga 10 jam.2 atau 1. Dischage = 40 x 110 /100 =44AH Arus charging = 110 x 1 / 10 = 11A Masa charging = 44 x 1.8. 40% .5 ) Arus charging Contoh:Jika kapasiti bateri 110AH mempunyai ketumpatan bandingan 1.1 dari kapasiti bateri. =electricity discharge (AH) X Faktor ( 1. Jumlah masa yang perlu dicas boleh diperolehi dengan formula di bawah. Cas bateri:Terdapat beberapa cara mengecas bateri: a) Cas kering (Dry Charge) di perlukan untuk bateri baru. ARB . Jumlah arus elektrik yang diperlukan untuk mengecas bateri mestilah tidak melebihi 0. Kemudian dalam masa 24jam selepas elektrolyte diisi.8jam.2 .

Warna putih = normal ( biasa) 3. Warna hijau 4.Menguji kuasa bateri:- HydroVolt alat uji ketumpatan bandingan . Warna kuning = normal ( biasa) 3. Warna merah = discharge 2.(nilai Air Bateri) 1. Warna putih = penoh = fullup ARB . Warna merah = discharged 2. alat uji nilai voltan tiap-tiap sel. Warna hijau = penoh Bateri Tester. 1.

Dalam kata lain ia menyukat kekuatan tekanan voltan. yang ada pada sesebuah sel bateri itu dan penunjuk jarum meter pada Warna Merah (dischaged ) Kuning ( Normal ) Hijau (Penoh ) Putih (Fullup ). µ¶bateri tester¶¶ tidak boleh diguna untuk menjalankan kerja kerja Commissioning battery bank ( Discharge Battery ) .Bateri Tester. ini diguna untuk ujian bateri seminggu sekali sebelum enjin di hidupkan selama satu jam setiap minggu. Lihat Gambar Rajah µA¶ µBateri Tester¶ ini tidak sama dengan multimeter ia menyukat nilai voltan bersama beban.

Memakai cermin mata keselamatan apabila membuat kerja 3.230 1.Elakkan elektrolyte dari terkena kulit dan pakaian 7.Bateri perlu di letakkan tegak kecuali bateri kering 2. Langkah ±langkah Keselamatan:1.Menggunakan perkakas bertebat 4.Jangan biarkan bahan-bahan logam terletak di atas bateri atau jatuh merentang tamatan 8. Ketumpatan Bandingan Elektrolyte Dan Discharge:Ketumpatan bandingan Lebih 1.Jangan merokok berhampiran bateri 6.230 Kurang 1.19 > 1.Jangan memakai pakaian nylon kerana di khuatiri menghasilkan elektrostatik ARB .9.19 Discharge volume kurang 25% 25% > 49% lebih 50% Charging tidak perlu perlu perlu 10.Memakai pakaian pelindung apabila berkerja dengan elektrolyte 5.

1-Sebelum membuat ujian dicas bateri kuasa charge di ³off´kan. Discharge load 1nos 1nos 3. lihat gambar rajah µB¶ ARB . Buat permulaan ambil bacaan nilai voltan keseluruhan dan ambil bacaan voltan untuk tiap-tiap sel bateri. Multimeter 2. Guna discharge load bagi membuang cas yang ada pada bateri. Hydrovolt (Uji Air Bateri) 1nos 4.Persedian alat alat pengujian:1. Clampmeter D/C 1nos Ujian discharge bateri bank ( Commissioning battery Bank) dilakukan bagi tujuan masa charge dan discharge mengambil masa yang sama. setelah kuasa bateri benar-benar sudah penuh. 2-Ambil bacaan ketumpatan bandingan ( Specific Gravity) untuk tiap-tiap sel bateri 3-Bacaan perlu diambil setiap satu jam sekali sehingga bacaan voltan menjadi nilai kosong.

Atur cara melaksana ujian:- .

5v d/c Ujian dilakukan pada tiap tiap sel 1.2v d/c Ujian ini bertujuan bagi menyukat nilai voltan dan beban Hedrovolt tester Ujian ketumpatan bandingan (Specific Gravity) diuji tiap tiap sel dan ambil bacaannya Kedua dua ujian diatas diuji pada tiap tiap minggu sebelum enjin dihidupkan. Gambar Rajah µA¶ .Ujian mingguan:Bateri tester Bateri tester Ujian keselurohan sel mendapat nilai voltan 12v hingga 13.

Commissioning battery bank:Multimiter Ujian dilakukan pada tiap tiap sel Ujian ini bertujuan bagi menyukat nilai voltan sahaja Hedrovolt tester Ujian ketumpatan bandingan (Specific Gravity) diuji tiap tiap sel dan ambil bacaannya Ujian di atas dibuat dan diambil bacaan sebelum discharge bateri dibuat Gambar Rajah µB¶ langkah pertama .

Commissioning battery bank:- Ujian ini bertujuaan membuang cas yang ada pada tiap tiap sel bateri Load discharege Gambar Rajah µB¶ langkah kedua .

.BATTERY DISCHARGE TEST RESULTS: Substation : Battery type: Discharge time: Hours 0 No S/G Volt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Volt 2 Volt 3 Volt Nominal voltage: Ambient temp: 4 Volt 5 Volt 6 Volt 7 Volt Date: Make: Discharge amp: 8 9 Volt volt 10 Remarks Volt S/G Tested by: (Specific gravity) ketumpatan bandingan.

1.00) di samping itu sebaliknya medan kekal boleh juga digerak kearah kabel tadi yang dalam kedudukan tidak bergerak (stationary) arus juga wujud di kabel/pengalir tersebut.Binaan terdiri dari Stator dan Rotor.Sebaliknya mesin yang boleh menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal dipanggil motor.00 Penukaran Urat Daya Mengaruhkan Daya Gerak Elektrik ARB .Asas Janakuasa Janakuasa ialah sebuah mesin yang menukar tenaga mekanikal kepada tenaga elektrikal. Rajah 1.Asas janakuasa ialah apabila seutas kabel/pengalir yang boleh membawa arus digerakkan atau memotong kearah medan magnet kekal. Proses ini dipanggil atau di kenali sebagai aruhan elektromagnet (electromagnet induction).dan akan ujud di pengalir tersebut (lihat rajah 1.

Kekuatan urat daya magnet dapat dikawal oleh arus. satu cara lain boleh juga di perolehi iaitu dengan melilit pengalir di sekeliling sekeping besi lembut ( soft iron ).01 Kesan arus pada gelung ( Elektromagnet ) ARB .Asas Janakuasa Di samping kita menggunakan satu magnet kekal untuk mengeluarkan urat daya magnet. Dan mengalirkan arus terus ke pengalir tersebut seperti digambar rajah 1.01. Rajah 1.

e. jarum jangka Galvanian terpesong ke arah yang bertentangan dengan arah semasa magnet dimasukkan.g ). Di sini dapat dilihat bahawa magnitud pesongan jangka Galvanian ini bergantung kepada kekuatan urat daya magnet ( B ) halaju gerakan ( v ) dan bilangan lilitan atau pun panjangnya pengalir ( I ). ARB . asalkan wujud gerakkan diantara pengalir. yang mana dapat dijelaskan seperti berikut: Nilai pesongan jangka Galvanian berkadar terus dengan halaju gerakan ( v ) gegelung dan magnet.2.e.00 dapat di tunjukkan kesan apabila magnet digerakkan melalui pengalir berbentuk gegelang. Apabila magnet dikeluarkan dari dalam gegelung. Juga arah pesongan jangka bergantung kepada arah medan magnet dan gerakan. Dari ujikaji di atas. magnitud pesongan jangka Galvanian boleh di anggapkan sebagai ukuran d. Penambahan bilangan lilitan ( I ) gegelung akan menyebabkan pesongan yang lebih. Dari rajah 1.g yang terjana.Prinsip Asas Penjanaan Sama ada suatu pengalir melalui medan magnet atau medan magnet digerakkan melalui pengalir. maka akan tetaruh daya gerak elektrik ( d. Pengunaan bahan magnet yang lebih kuat ( urat daya B ) akan memberi pesongan yang lebih.

d.Prinsip asas penjanaan Hukum Fleming Tangan Kanan ( Janakuasa ) Dari Rajah diatas dapat difahami bahawa satu medan magnet pegun dengan ketumpatan fluks ³ B ³ dengan panjang pengalir ³I´ begerak melalui halaju ³v´ memotong garisan fluks pada sudut 0. ARB .e.g terjana akan bertambah sepadan dengan keamatan fluks dan halaju gerakan. Ia juga akan bertambah jika panjang pengalir ( lilitan ) bertambah.

E = BLv Sine 0 ARB .g.g.e adalah E = BLv Sine 0 maka EaB EaI E a v dan E a Sine 0 Sudut di mana pengalir memotong garisan fluks adalah faktor penting d.Prinsip asas penjanaan Jika d.dengan mengambilkira semua hubungan diatas.Pada kedua-dua keadaan di atas. dan E a Sine 0 Satu persamaan umum diperolehi.dimana EaB EaI E a v.e menjadi maksima apabila pengalir bergerak sudut tepat dan menjadi sifar apabila bergerak selari dengan garisan fluks .yakni.boleh dikatakan bahawa .

Prinsip asas penjanaan Di mana . ARB .e yang terjana didalam volt ( V ) B= Keamatan fluks di dalam tesla ( T ) L= Panjang pengalir di dalam meter ( m ) V= Halaju pengalir dan medan magnet di dalam meter persaat ( m/s ) 0= Sudut di antara arah gerakan pengalir dan garisan fluks. E= d.g.

00 Pembinaan asas janakuasa Sebuah janakusa mengandungi dua bahagian asas (sila pandukan rajah 3.Pembinaan asas janakuasa Rajah 3.g. ARB . Proses ini di kenali sebagai aruhan elektromagnet.e tiga fasa terhasil di punca keluaran penjana generator output terminals.e yang terjana ditunjukkan sebagai satu gelombang sine. D.00 iaitu pemutar (rotor) dan pemegun (stator). Pemegun atau bahagian yang tidak bergerak sesebuah penjana biasanya menempatkan lilitan utama tiga fasa kuasa ulangalik.g. Pemutar yang digerak oleh kuasa penggerak utama (Prime mover) mengandungi kutup medan magnet yang dihasilkan oleh bekalan arus terus merentasi ruang udara kelilitan pemegun (stator coil) daya gerak elektrik d.

Namun begitu janakuasa jenis gelung berputar ini sudah tidak banyak dikeluarkan dan digunakan sebab memerlukan senggaraan yang lebih. ARB .Gelang arus dan berus karban terpaksa digunakan di sebabkan satu bahagian berputar dan satu lagi bahagian tidak beputar.Pembinaan asas janakuasa Di mana E= Daya gerak elektrik B= Urat daya magnet L= Panjang pengalir/bilangan lilitan dan 0= Sudut di antara arah gerakan prngalir dan garisan flugs. Jenis yang banyak digunakan sekarang ialah jenis tanpa berus karban. Berus berus karban (Carbon brush) yang dipasang di atas gelang arus (slip ring) adalah berfungsi untuk memugut arus elektrik yang dijana di dalam angker dan membawanya ke litar luaran untuk dibekalkan ke beban elektrik.

Oleh kerana voltannya berubah ubah atau berulang alik maka arus sentiasa dikaitkan dengan voltan ulang alik.Asas keluaran janakuasa 1 2 3 4 5 0 1/4 1/2 Own Revolution 3/4 1 induced B C Rajah 4. Voltan ulang alik akan menghasilkan arus ulang alik. ARB .00 E + -A D Berpandukan pada rajah 4.00 voltan yang dijana oleh janakuasa ialah voltan ulang alik oleh kerana ianya mengikut masa dan kedudukan dari positif ke negatif.

m. Kaitan di antara ulangan yang dijana disebut dalam kitaran sesaat.s. F= P N/120 Hz Di mana F= Keluaran ulangan dalam Hz (hertz) N=Putaran janakuasa pusingan seminit (p.Ulangan sebuah pengulangalik Ulangan arus ulangalik yang dijana oleh sebuah pengulangalik bergantung kepada bilangan kutup dan kelajuan pemutar.kelajuan disebut dalam pusingan seminit dan bilangan kutup adalah seperti fomula dibawah ini.) P= Jumlah bilangan kutup utara dan selatan 120 = Angkatap ARB .

Jenis jenis pengulangalik Ada dua jenis pengulangalik iaitu: a) Pengulangalik jenis angker bergerak / berputar b) Pengulangalik jenis medan bergerak / berputar Rajah 6.00 Kegunaan biasanya voltan rendah ARB .

ARB .Pengulangalik tiga fasa jenis medan bergerak Rajah6.01 kegunaan biasanya voltan tinggi Jenis angker yang bergerak berputar melalui medan yang pegun.Pengulangalik jenis medan bergerak mengandungi lilitan angker yang pegun dan medan yang bergerak.. Walau bagaimanapun biasanya jenis pengulangalik angker yang bergerak hanya yang berkadaran kecil sahaja. Di samping itu ia tidak digunakan dengan meluas.00). Manakala arus ulangalik yang dijana disalurkan ke beban melalui gelang arus (lihat rajah 6.

Di samping itu sambungan yang dibuat berserta dengan tebatan yang berkesan di punca sambungan jenis angker yang pegun.00 satu contoh pelaras voltan.Oleh itu pengulangalik jenis voltan tinggi biasanya dari jenis angker yang pegun dan medan magnet yang bergerak. Penentuan voltan yang dijana oleh sebuah janakuasa ialah dengan menyelaras perubahan medan. Oleh itu sistem iniadalah sistem 3 fasa empat dawai.selaras dengan kuasa yang mampu dikeluarkan oleh pengulangalik tersebut. Mengikut peraturan IEE perubahan voltan ialah +5% dan -10% ia disambung secara bintang (star). Pelaras voltan otomatik(Generator automatic voltage regulator) Voltan keluaran sebuah janakuasa tiga fasa yang biasa digunakan di Malaysia 240v / 415v.Inibermakna kadaran pengulangalik tersebut dalam Volt-Ampere (VA).Pengulangalik tiga fasa jenis medan bergerak Kebaikan jenis angker yang pegun ialah voltan yang dijana boleh disambung terus ke beban tanpa gelong arus dan berus karban. Titik bintang dibumikan. Bagi mesin yang besar ianya berkadaran Kilovolt-Ampere (KVA) dan (MVA) untuk janakuasa yang terbesar. ARB . Kuasa janakuasa Pengulangalik berkadaran mengikut voltan dan arus keluaran. Sila lihat rajah 8.

00 satu contoh pelarasan voltan (Pengujian luar) ARB .Rajah 8.

01). Perubahan voltan dari tiada beban kepada adanya beban penuh adalah dipanggil pengaturan voltan (voltage regulation). Untuk kegunaan satu reostat dengan operasi manual (manual operation) didalam kitar medan boleh digunakan bagi menyelaraskan kekuatan medan. adalah perlu dibuat banyak pengubahsuian.Pelaras voltan secara manul (Manul operated voltage regulator) Dalam sebuah janakuasa voltan keluaran berubah ubah dengan beban dan dengan tambahan susutan IR (Stator dan talian)dan satu lagi susutan dalam lilitan yang dikenali sebagai susutan IXL. Kedua dua susutan IR dan IXL boleh menurunkan keluaran voltan sebaik saja beban meningkat. Tetapi oleh kerana banyak janakuasa mengalami bebanan yang tidak seimbang secara berterusan. Pelaras voltan untuk sistem mengecas bateri kereta adalah contoh sebuah pelaras voltan otomatik. ARB .Oleh itu alat yang beroperasi secara automatik adalah lebih sesuai (sila lihat rajah 8.

Rajah 8.01 Janakuasa ujaan diri dengan bantuan AVR (Automatic voltage regulator) ARB .

Automatic voltage regulator Sensing wire for AVR load PMG stator Exciter stator Main generator stator PMG Rotor Exciter Rotor Rotating rectifiers Main generator rotor Janakuasa pengujaan PMG dan AVR ARB .

tiga jenis pengujaan yang sering digunakan adalah seperti berikut.Pada janakuasa tunggu sedia.Proses ini dipanggil pengujaan janakuasa.Pengujaan ujaan luar. Kadaran sesebuah janakuasa Bagi menentukan kadaran janakuasa faktor seperti di bawah ini perlu diambil kira: a)Penggunaan sama ada untuk tunggu sedia.Pengujaan (Exciter) Telah dijelaskan bahawa arus terus perlu dibekalkan kepada lilitan medan bagi tujuan mengujudkan medan magnet supaya voltan keluaran janakuasa dapat distabilkan. 1.Pengujaan PMG bantuan AVR 3.kuasa punca atau beterusan b)Beban puncak dalam KW c)Peratus lebihan beban d)Faktor kuasa beban e)Voltan dan fasa (satu atau tiga fasa) f) Suhu sekeliling ARB .Pengujaan ujaan diri 2.

Kadaran sesebuah janakuasa g)Had jumlah voltan h)Had kejatuhan kelajuan i)Senarai saiz motor dan ciri ciri permulaan j)Maklumat mengenai jumlah beban yang mungkin wujud di talian apabila sebarang r motor besar dimulakan. k)Peratus ³down rated´ Janakuasa tunggu sedia Janakuasa tunggu sedia adalah merupakan sistem bekalan elektrik yang tidak digunakan dalam keadaan bekalan elektrik adalah normal. d)Mempunyai peredaran udara yang mencukupi ARB . Keperluan bilik tersebut antaranya ialah: a)Cukup keluasan dan ketinggiannya b)Bersebelahan atau hampir dengan bilik papan suis utama.ianya digunakan apabila bekalan kuasa elektrik yang biasa diterima terputus atau mengalami gangguan. Bilik janakuasa tunggu sedia Janakuasa hendaklah ditempatkan di dalam bilik yang sesuai dan cukup keluasannya. c)Laluan keluar masuk hendaklah mudah untuk tujuan senggaraan.

Papan AMF Funsi utama papan AMF digunakan untuk menghidupkan engin diesel apabila bekalan TNB terputus atau mengalami gangguan. i)Dilengkapkan dengan sistem penyerap bunyi. k)Dilengkapkan dengan tanda notis bahaya dan kuncikan pintu masuk.Bekalan dari janakuasa akan disalurkan kepapan suis utama melalui suis tukar alih otomatik empat kutup(Four pole automatic chenng over switch) suis tersebut diatas perlu dilengkapkan dengan kuat punca elektrikal dan mekanikal. ARB . Selain daripada itu ia juga melindungi engin diesel dan janakuasa . j)Mempunyai ³trench´ jika berada ditingkat bawah. g)Mempunyai tikar getah setebal 5mm dihadapan papan AMF board dengan saiz yang tidak kurang dari lebar AMF board itu sendiri. h)Dilengkapkan dengan sistem pembumian untuk badan logam janakuasa titik bintang. Apabila engin diesel djalankan dengan jayanya.Bilik janakuasa tunggu sedia e)Mempunyai alat atau sistem pemadam api dari jenis yang sesuai dan diluluskan f)Mempunyai lampu dan soket 13A yang secukupnya.

ia juga dapat dilihat dari curve hasil ujian yang menunjukan semakin tinggi voltan d/c di³inject´ pada exciter semakin besar nilai voltan a/c yang keluar dari main stator.Generator open circuit test:Sebelum menjalankan ujian open circuit test pastikan MCCB janakuasa di´off´kan dahulu. ARB . Rotating rectifier dan main Generator dalam keadaan baik. Alatan pengujian:a) Multimeter 4nos b) Clamp meter D/C 1nos c) Transformer A/C to D/C 30V 15Amp 1nos Ujian open circuit test bertujuan memastikan Exciter coil. Ujian ini dijalankan semasa pemasangan baru dan setelah mejalankan kerja-kerja penyenggaraan janakuasa. pastikan peralatan untuk menjalankan ujian telah disediakan.

Prosedur melaksanakan Open circuit test:- .

Generator open circuit curve:350v 300v 250v 200v 150v 100v 50v 0v 0 0.4 1.1 0.1 1.5 0.3 0.6 0.9 2.0 2.2 ARB .2 1.8 1.4 0.0 1.1 2.3 1.5 1.7 1.2 0.7 1.6 1.

3 0.5 0.9 1.2 0.5 0.1 Exciter Volt D/C Gen-set Output Volt A/C 1Phase 3Phase ARB .4 0.1 0.OPEN CIRCUIT TEST RESULTS: Substation : Gen-set type: Exciter Volt D/C: Gen-set Output Volt A/C: Ambient temp: 1Fasa: RPM: Date: 3Fasa: Exciter I (Arus) 0 0.8 0.7 0.0 1.

Exciter I (Arus) 1.9 2.4 1.3 Exciter Volt D/C Gen-set Output Volt A/C 1Phase 3Phase Perbezaan Voltan D/C dengan A/C fasa tunggal antara 5% hingga 15% ARB .3 1.2 1.6 1.5 1.1 2.0 2.7 1.8 1.2 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful