P. 1
दासबोध​-हिन्दी गद्य​

दासबोध​-हिन्दी गद्य​

|Views: 148|Likes:
Published by Soham Hamsah

More info:

Published by: Soham Hamsah on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

~T~~TQ

,

ft"~ l"flI

..

-

0*-

att,tEil~ if.) ~
~ ;,!'1~

l~ ~

~
~t

it ~ f.\~ '!f4JFcrn qoli;
<m1 ~
~tIt

'1;0'" i!

.m~mTir
'lR {; ~

((f~p...l'

-:n

at4 ~ f~':Ii~ ti'5
a~f ~r WI;r.t ..

fq.ii

11>1 ~

SMi ~
\1t1~

a~

~+t aiR ac9r& st~ ~r

m f.I<Ia

itib ~ij

;(.j <t~ I ~
~t~

itm

lRl ~
~t~ ~

Iff.f i! eml!4~. 6"11N
~t

~il~

~:ftir ,

~q ;t ~ ~

(iUiif,.l if t.,.

I
\

it a;r

~

m ~ m"l1'~ ~
if ~t

~$ ~ ~t

~4r~ mq ~ij

~
~~

~~J;qaT ~

alll~i<I~ ii~r

UI ;ttl ~q)tn I ~ '-fiiit %" ~ ... ~~\tt ~ii,:qaT ~J ,f~ ia'l oo;i( it If'.:tN If, filiiT ~~ CJiT oN ~ it ~: au qvft ~ en

<IW«t Wl~r.r

~ 6l.f.f i'~ ~

4i I~« in !:f<l
~e

c1ro ~ 0 1t<?,o ~a,o ~o
~,,~,o

U3fm~

Tiraret{{ alt(
~ ~~

~~a~

f~, ~ Ff ~t.u ~1 itT ii~ q{ \I;qqt~ ~ atltrclt '-f.6=r :m:t!Ia( i I ~~r ~ M(~i:aj{Cf ~ it ~ fits{ ~ «14 ~liEI~\l cfil ;it ~(Wl 1r4' 5~$ !:r,nGI":\~ { ~t tR ~ ~ ~ iib~t ~r { ,atattCf ~lb1 mltlfVrlfaT i:{ ~ !f'fR ~ ~1\ 1 ~ ~ r@ ~ 'llm!fu 11~ 'it ~~t t 116 lIuaT ttrg~
~o ctro q'f1(Wl ,~
ifiT ~~

~"r

~15a ~:Uq;;a«r~

t1i'ga flt~;n{.,

if'

~·atS~ ~e~ilS:lenT ~~
~ ~tFr

N;a;rr

iir.il;a:,
\rtfi ~ ~~

~~~i ,~ ~tw:I
if 'fijttt~ ~ ~
CST
.t{1t{r

Sf.f.Tmtr

*
~

~
~

aft, ~4f4t
~i{

I

~(1~n:qtqT i( .n
~qt~

;p;ff ~;

ill ~e ata41~ ~
~

Claar 1R

~r4-iN!fi ~iiir ~ ~ Jr4 qrr <l14~al
a.il

~~ olt\ wit~ '"~ ~ ~ ~
~

I~

\-mlil~q~ ~ T£tt ~~
sn:q ~ tttl ;( ~'t , ~
r ... ('

,::q.n +it tF,J'lm stci'ta il, q~
aq ~~\lil

swefr;f

tJar

~ ~ , ~ ~ fifi,
\

':f{tqr;ir, ~

it

~T,

~~:

fqq;.f qft tti.\6t

qfr

oo.qr q<Irc+rifi ~ cfi' qij~ ~~ ..~r {t q:;r ~
_

Cfiit CftT
~ ~
q1::{ ~

~R.

~Iqr <f;1
qltvn;r
....

~1 ~m ifT ~\ J ~ if, d. ~ 51cmt~ ~ qpr iRft I lI( r.mt ~ ~ :q 4t fin it ~;q \it wq ~ U~, 5f.fil'i\m ~ ~;:rnr ,~ ~ iiRl ~ ~qi lift 8tfq=~~T tt1, ~ ii !t'l iii ~ it !ilJ ~ ~ ~ tT m~ iRFf i€t ~~, oo(q;ft ~ ~ ~1 {t;(t-~-~q; ;; ~(j
~1
~ ~flii

'0 '0 ~~

\~

........

(Nt a6~T

iii<IWI q)f

(f ~

,

~ ~,~

~

~ iD1t ., ;fit 1 'Q;iIi

q~

~,it i{ ~

~
...

~

u OWl ,~~ ~

1 atTft't ~ tit mq"i{ ere ~ it ~~ iii ~~
... ~ 'We
o

tit atilifim
(, ~

~

ff

~

~~

{~

Ulq'.

q{f ~ I"

~
ifii

it .
~d'r

r~'

~R \1 ~t<tT ( 1 q(r t'ffi: :qJ 5Ii1it1"\ia~ ;{P{llT I ,,~c{~'~itta ~ IT iPo Vlffillnf ~ alit a~ !I~~ ;:r i!'91T' ..A..~ ~ ~T C""
Q'~\
'"l

mq~iiI~ ilttftt~ is.

,~;rij-

~1c5t ;uERit\1'
"Q"

~

en~

-'cmt
C6t{
....~

~~

atr:r

at :q{ar-_ ifiT "'OOt ~ CRiti tr ~ ~ijq;r cil ~ iR8f (I q Oil • &;:;.. ria q......... -... ~tfc:l @ittJ ~ ,0-\0 'tlf.ll II' !.t: .... ....:s .... Cf.Uti g Iq,J ~-q iF 1Q1e('CI ~ iii, q, ql~
...,.t ..... qtt q) ~l1ij~

,

cit ....... ifi\Efi ~... (l~:q£fj ~qf{\t I~"il i{ ~USf)r Oil" ~ .... .....::a.. 'iii ~ aiR tv sN ~ flqftcua t« trcl ~ Cfit ~ ~ ~ ~rn I ~, ~{.~ i6t ~;n(t an~ t \3ql6i11 fil;n ifitll ;ntl :qa ~.
&;;_ ~ ~

m

I
f!

~

;nt litati} ~

~ Wf(t iIJar ~~tI~olt

~ :cut fir ~
qT£r , ~ ~
J

fcRr~,

~

~~

iit1 \1 ~

II ,~

n~

Vla<11

{I ,~~ ~ ~ cfc ~_

m

~
4

~ ~ q sdi«r ' \t ~ e[i" ;it srrg tt

atfCRUl ~

il(i .~ !ll~t

1: I

q{~ltijl ~

~ ~ :qw 1p:f I 13if0Jfi ~ ~ ~i csrgG ~ii~f·~r'Efi"'{ ~ 'R \? ~ I __ ~~.... t:' .... ~r.. ~ .. ~ r... '3;rcni ~(:qf{:ll ~ Cf,\ ;nor i{IOlq1iti CfiT ~ol rcF5T S~ I ~ attlii ~ ~
-...._.....4~~...

6

...

......

..........

...

...

....

ifl(I~Of

~ZI :awcfr +ilffi

I

CIiT Iqqr, 3lCI~ ~ .... ... ~~ ifiT tCifiFG ~if il (!J ilJ'{ am ~

-

CDI

MNi ~

if){ ~

.......

1] ~

Efi'i
....

qgcr

... .... _ mr tt J~

~

P.:!IJq~qlr'l:r'i1;m
mar ~~

......

~

=iji&d. I

..

'SIi;fir~ ~ ~~; " :qll(tt 1 av:RR ~
q{

tit ~ iElR ilR: ~
......... 'Ii{ Cii{,

~rfT
....

tt~ ~

"('

~~
.l!I

tt tro
C\Cr~,

~
"

+{IifCiT

('l

anqijir ;;n~~ 'i ~lr
"

t ~r ~

(r4'
~

q?!

~.Q1R"

~ qf6TJ

, ..

awr
....

f€fi

ifl(I'Z,OI
;r){(QJ01

2" ~
.......

~ ~{
~:pf
((

aT:mi£ir
~r
~J

~TJ
l Cfi'{r

";rrn'~, ~
iff
...

' ClaTJ

~

....

t, " if qrg"
~
Q.. ~
..

~

q'{

~il ~ fEE\ ~rm ~1'{lqI5 q~rJ
iIROT ~ 2

~

astC ~

qr;mrrr ~
~

sit ir{r ~'i.q

m
~

l:r.tq({

.....

cnr enG
i;Wi
~ ~

tR f1.

ijqi ~i(r

~·AA( t

....

;r ~

I

SSt i.lw ~
~ ~

.... ~~ if ~ifl' '~I

,J ~
J~

I " +rRIT ~ ~ ClRi gil' ...... G-rno t ~ ~f[r.; a'fl{ 1~"-11, ' ~J

;n: ~;J4 ~ R.;.JR it q:g
~qa: qC6~if(f.h

«« aTk1(qa: " qr.f,~

iii

~
~

~

I Wri ~ ~~ if
i{fOJ~fI~

c-.

crawrl ~ ~
iTm
~J

........ ~..... -~ ....... Jq"lt~ ~ Jatt CIWR &'·'4' I a:allf '*l ~fi clla arq;r ~

.mar! «;pi ~ ~yq.~ ~ ~ ~

~1

WrJ ~ ajR SI~ ij m~~
Mcil\l
~
~

iff Cii(T,

tc ~

;; ~

1

J)

S.Jtif
~4 ~

~ ~I :aRT quo
I"

em:
~

~~:nr

~~

Slr;;fi;r ~RF4'r
~

qft ~

cret ~
".....

i6
q~

~ ~~ (I-=fi' ~ 6Ci ~ {{ r';}ciJi Ftr~ F6m
~.q ~ ~
..,..,A

~

~~

~

~

~

I
,....~

~idM i6

Mrr ~ ~ ~ ~
<n{, ~

it I ~ ~
~ ~ ~

~ am: ~4',
~ \u ~ ep..jf ~ 1 ~{
~qli{

an;r~

4RI' '~I~;af{..iii{,

SOllltiCll4:1ij 'Q1l1tt t'5RIC(fq
+FG

tfi;if ~,

ifi ~

.antm if ~ C{..6{ Clit, ~
o:nr am+< ~
~.cl
~

at;el(tta
"'" -

I ~ sUmol ~

(1 "~iJ"
It

cr"\i% I ~q ~ ~
"

• ~moir if ~"fftfVb ~ ~
...

im ~

ma ~
......

I~ ~

'i* q

.

" ~~r~~ri,W+tT~wrq

...... ~

~~,~
~

it ~

%~i{QCIi Cfit

~4 tt~

i2 ~

1ft ~ , ~ ~ W"tft ~~ , ~
~Tt~~ ~cn;rl
~

~

if ~

~r

:q~,

~1amrr ~ll =1{tre ~

...~ ~~,!«

<."5R+11JG'i ~;go

~

a~q
~

~u
GtGr
~

"'.... ;:;;rlif +mir
if.{T

~it if; fatt
f3fiT :ijlwii

if ~r ~-~

WI
....

~,~nttt~
~$ ~q

ettJiii q.q;r '{U Cfi{ ~

~

I ON ~

+ttl

if ~
q{ ~ ~

~
~

r
~~{

;p.n I ~

~

~ ~ffi

fit, U~rq ~ri Morar ;r ~ l ;jl'(lrqtJt ~r 4T P-fi ~(i"'t firCir&: ~ ~ it if tRt I ~)
~JYi ~ ~ ~

san aq q ~

:ot(ijiJl:lI{

~ni?ff#r tit.. ;J~ ~ • ~ ~frt t{t, ~+iii ~ +r-Tij- Cfii {fa ..... ... i~ ~ I ~ if ~.;a ~~r;; ~

;aij''ii q'Jij ~~;

~...

;r 4i(i a{t~tpf{ ~ ~f

er~~ if trq?tiqf
~:erR

f
~

~

s~~) I san
~

,
U

q~

i4cn(-lI+R ~

at~;erG'

rtt tfcrel~i

it mq

~J

~

~

~

'U6r c€r ~ \Wl % ~·~lir fliT ~ilW1 q(f t ~w I i!:q;Ci :q11l1t fili, q,ur eN ~ ~ cir, ~iii ~'-\'1"Ot ir ( ~ r; ~,~ )iJ, \ircr ~ ~~ ..q~qit ~, tiilir ';t"~ C61 ~ ~ if, ~ ir.r all{ f.h« (cOO Sf.1iR: ~ ~ if,T ~;rcrr mr ~ i{lttt , ~f'(.lWll ;r oliji Cfitf { -~{tif;JUIllRf q :i:« q Tl ~@I( I ~ if{~ ~r4f aiR ~ ~tm §~.. :f3' ctt q{qJ ;r(t q}{6T I ~ ~ !niR ~ fh{klUaTr ~ p~or ~:m;r ~ it ~~1r s;tij i I ~ ~ r.p{ fi....if. ...J:.- ~ ...4 ..... .... ~ ~ rr:r m~ if' 'Jii~.1I q,OUrt ~\~ iliJlii C({f ~ 'l'f ......atR ~r su... ~l"" " atm ;nll$ liTq if ttlr , em iiFi ~ Clt{{ tt:fi ~ aiR firtfLtt w qft ~
....

.. .... .... ~:n tRif.!t cr.r ::{a ~

l an\:{ ~

... Fit....:n-:=JT
(~;,

1« ...,t~;._ ~ ~'(.q.

;r.:r~"
" r"~

...

..Q

~

,4 ... ~

l."

.......

\"

mT

if ~ CMII:f,( ~ ~ , ~r it ,if '1i\ ~4 it aq
~ ~ qtf
q-iN:.i

~
~

iF5 4" I ~~liem( ~

if ~

<itm ffii ~,*wQ Gm if ~ ~ ..ut:n ~ f ~ all'{ ~(I:Jl«.;ft
~

~

~

fctlrr I ma.cml

«; C6\ ;i(cuq{r
~H*I(

Wi{
~

GN ~
qjf ~

it I ~q({
~

~ if f;r.m tt ~ it 1 ~ ij'1~ ;t;r, ~ {r~, it ~ ~r CelT I ~ fcttft~ CfR{ tlt;r ~ ~ t qrcft it ~~ ~ ~ mvT, ~ ~ ;f~ ~:r
q{f
G'\
aff( ~

acii ~

<ti~

an, ~

'-ll1icm~ ~

ti ~

q,J ~

at{ tf;p.i;;Sq

am:

aiR ;m:r

~;fR

~R\:m;I ~ 6ir riT ~ ~ ..mfR ~ it 2 afi{ it :slWfr:tu( ~

;a-.t_ ~
FI ~

~R$ ~;r ~ ~~

00 t1T I ~ t, ;{{h:~r cit:t ~~ ~ ~
~

\1ft;r

ir ~

~

;fi:q ~ qrr ~r ~ qrey 4T fcfa

«~

4: aU(

tt Glq abt etr{~,.~q ~{{t~
<f,{j ~

cmft '"
~

("It

'E({

;:nRt '-It I

_lit ~ ~
WS·! ~ ..~
2

I~

am. ~
it ~ h-z
>i~~

~ ;'f·i~; r; efT, ;

~l

~ it ~

N-n ali r-nt,
~~ ~

(l ~it w.tnr
~~;fr;rtln
if,{

~

(Ai;n;n

~

\:

eqEdiI ~ I at;a~Cii'{Of c6t I " ~ tt q.t:'l ;fte.; ~ "iRVf ~ " , 3JrF; al\:ft;i ;r(T Cf.{ ~$ffi" 1 ~ ;r;r ;zfi\' Gft«
$ItfiR

cf,f ~

am:

6T~

f_ttt,i,

:RSI it ~

~,~;rr

ffl'Ft ~ U tft ~ ~
~;nff

%

~

an ~

t I Ciiiii,

fttt ~ It t a~ ,""1'-" ~.. n ;nr. it {t~'iT,
~7-f'
t\:~

~.q tr.t

~at \ aiR ar;;; if itffliil<fl m'E{ ~ tnaT ((~ W-n. ~{ ..smR ~~ iIl1l if

;nm Sf.liK

%~

~q,...~, ~
~

t I tlq~,

atr~ ;r.r

m l it fq;u aQ' i~~-iiI;rr~
~q:;u atqr.n ~~

tffiT ar~

~

n\ t , 1llN T~

~il

~Jl:r.tr:r

.. _

~

q ·~t:i(~' ~ ~1 'i"ll;_naq ciT 4l~ -;:Sh.:.t I !f.t!Cq iJT ~ ;mfr u
..$..

~'l q(T ~

a61l(--tR~~~ ~ t\-

rtM ~ .....

~r

!f:qf.i ~ .. r e

q,l'iElat

I

a- si l$'"'~~

~ih'ilarII

_,

~
( Ott )

P-t?~ fcRr

T.Im
~~

.niT rfr~,r, ~~ Ri~~rrr m~

;r{f fq"i9'f,

~r

q&:~ ~

:mil ~~ ~ 'fl{:i ;(")tr~~ I ~ I qq "1), qSt ~;r % «r4", iii f:r,~ I S?l'~ ~~ ~ 3';~ Srrit ~itf~ ~ ~, aR:.Ji r:rn: ~~ q~ ;r~r ~li~ ~ ijr~r Cf,{ifi' q~r, 'R :z-.{1;r NiTr ~ ~ 4ft qW;; :6l1 Qq ~{ft ~ttrr ~l\rif ~,;F,'{ qJ{ ~~;r ~~{J ~
1.f{

it ~:\3 ~ ~{tiJ~ ~ crr~
a.m=rr <6
~l

sna q

em I "'W~ ~
if

l~, ijli orcr a'l~.q1 +I'1 ~~,

~'(lr4' it ~
~ ~

o,ijI4lTr-'jfq ffii

~{f{

... ..........
ijCf

~~

SIrmu

W'lTf ..~{
iif,~ ~

~:n(

~{i{~ ..

q)f

cn{ ~ ffi, ~ a~ 't,.di
..... .... ,...
~

;r ~;r~

Tate ~!"'..f

•..s.

urn ~
a{Cf

~r+{

m~

;r-ir~

;r arr ::;rr~--

aq 6i;fi ~

~~
(Pt

m~

~ ~1t ~

it ~r,

~ Tatt, ~

Ui Cfi( if

ram ii ~4'r;r ;r(r i:
a~r
~ps i{ ~~ aTf{

if

{f:q-;J

Gl~r,

3Fffir

~~;r
q~
t

::!~rij- c;~
Ef,{

q){f{ ~ ~~

~ilr-Fif ~

;'((@r;U ~) f.{~Q

a~r.1f

~4T ~ial4.q~ (flit

r.ntir if( ~

~r, ~~ if
fir~ ,

fc('.fr
Gr4'r

air{ 5T{r{ if £fiqiifr ~
I

aiR ~ it ~~ ~lJTTCffi ~fcn, 'Rl=;ff r ~t=ffi q~ ~ &u it 'iT~,
q){ ~

~r fi.t,
t

iJ;fj~mr

r.n\,

t 1%"
tift
~
~ q'f

it;;fil4R :qr 1:l4~.'frqqr~ it ra~, ~~;r ~ ~ ~ cfir ~1T, ~ iIft ~r ~~{Q ~ I t1RT ~ ~

FiRt ~m

tf('4l.frsrr
Cfi{~

W(\ ~~~~;{ ,
~~

aw:ll

SIlR ~

~W~RrJ
~

~l anq~C6dt t:z4t

GI.,e¥t(q cfr
~

( {it, ~
~{~g'

qm ~

c6i1r ttl;r ?it, <;~&l4iiI it ~ ~~ iiI~,~ ~1~(~ 1 ~~ :qri(t:t f.li ~~r~ ~iif{ ~~ if ~ ~~qrt ,,,cn{Yfi' ~q~ u~t{~ l fllaJr ;it m~ lIRr itt ~ a{~ '1:lmlti " it Cfi~ (fiR(rr ~Q
q:crcPraT

am: arp,jf if:::nCR ~ atfa' fliir '5l....r-q ~ ';m' t;m ~6(ifcna ~)q~ ~ \:1iiSFU{ it fili:T cnr 5tCl'R1, ~ffi: ~ ~(a-orafR tcf ~ q~ 1ft ~rJ
qm ~ ~
~f{

:a4){eR ~ ~ ~r
(f-ii,

alR: ~~

SffiR,

~

m,.( , ~

q~ ~

it
~

( ,~
~

- fllaJr fit~
~

er ~

~ iilf, «iQ ~QSR{T , +It ~ ~~ { ~{qT (t if iU, ~m:zn[ {g it 1%, ~~~ fat f.tR ~ ~q'iI =:fi{ ar.~ c&rl ~
C

~

~, fitaJr {{ ~~

fir4lir ~ i~1Qtit 'imirm;OT II
f
R~ I

~~ar

t(

;f~a1 If

i® { aiR, filar {1 U ~ ~
filP3'r ;{~

cnr srrif

"" ~

~
I

~J

atqir~

it..~

~tR,

C(I("Iq~

it lti!fi ~

itit~~~fir~~

, ~"rr"6 (!)t'~

AA ~~.pr¥r atQ'rQ' ;rq'i: I ttnIfqf U<i4'1 ~

aiR: o:n{1

~;r

5II8' ~ -;r(r I

t (I;{ftt~ t , ~ q~

~

..

~l:

II I q~f~"fimlft II

~0

:Ql'E1+1 ~~1("1(41~r
~ ~

ft

I

I

~a5lcR

mlJG{'Fi1lT ~f+lmii{ ~ ..... ... ... ~ ... ri!i{ q fflRf:ti-q:crqer ~ <?S~ ~ I
....

~ arJrnt a;~
ilJft{

.

~

r~
~

am ~
anrqmtat6
\i1if~=1~
~I

qit

ma rlcrr, aTij~ 3lffT{ ftaJr c€r, +{lRr +let« rtr i3~:a,
r~
F.I ~ t(~
T~

~ 31m

d~

Sliff«

CfR"ifi '..t~
~

~ R~!liT{

SWcif ~

\I~"~
~

~ ~

[Qlh:~\1Rqrr {i[~ GIr.U atR

~.........
"'tVIU

~rm

~nf(qi alA: ~~Pi 3JfiIR-Q~qID( (i6lrr;t ;rr;IT 31m ~ W((({i{Plit

wr.rl ~

j;r~,

~i(

ilrq
~

am
iIft
....:'I' =

en ~
~

....A :qm~U\ ~

aJR' ~o

flij

~it

~

,I mN

r~r ~, •
~

I ijlUlll, •

mfr amwrsn crrffi
IE"41if ~Fl
I "'if

CfiI' ~rq, ~-~

SIT8' T~
If

aif~
~ iJTff

[; ;it{
~•

~ wu ;it ;nit ~ rr. t tit am fmt iirli~
{flt fett
Eli{

~UN q:qiTm ifiT firfil ~ aTr{ ~1{T~~ cfi ~ Cfi{li it ~r ~ Ft, iff« q& qn- dl4~ ~(1p iiij- ~r lj'ir ~ aR;n ~ it ~an ~ ~ f.bir, 6t~.~t"S ~~;r fcfi~ afk WfIiU 3l:fiR if; ~-fcN1ir ~~ itwif CfiT tliiRS6'i !tUC{ it a{T;j[ atftffi :f({O'ir if aNur ;:n® i I iRK ~ cfit EUa (ffi, ~ ~ ~m ~ff it, it ~ q;q~il;ftit 1 ilu:fiTil~ ijitij- ifiT ~ a{~r aU\ ~ ~~r fii& ;aw ~ 2 ~ atqit
~ it
errc5{
(I

r(t ~r;r ;r(f

r.W ~;:or

:I ~1 ~

;rii {

I ~ tf~ ct,:eatN" at ~r

~ qf~qNi :g;r~ ~

if
;{~I({

sari'
;{r{

am:

'"PI

wnR: ~ atS+{q ..~

~

CfiT ~~

~r \;air

WI' {)

II

stfffiil;q \« sr-q

if flIwffr ~

mr it

q( ~

iii

~~i[(Ul~;r

ib ~

U

~it

q ~ ~ ~r WiJ ~r ~ llaT Cffii{ cn«r (~t ~ fete Cfidt ~-~ G{I~I<I~ iii ~ ~ e{tf:t ~~dt t:ni~ ifiT ~ ~ {1;( ifi qfii~ rt{{vir
1141C11i1 •

~~

fip.u I ~

~$QN ~~rrEr ~\i§liti't «rr~ ~ I ~~C'Ef ili1a~ 4E1' ~\ifijll( II :t\9 II '!Ici§'6
1l1'5(if

U~

~:-

( ~ wn 1i( ) \ilt ~~,

{~l

§it ~

it~~t

~ ~.

CfiU,

;b

{qij'

iiU
it

ifiU, ~ ru;r W,
I

if'o ;Ito ato , 1

~r aq
Cfft ~

~«;
i&

~;.n ~

ilfa' ~

~ aJfiR'Jl'

I


~1t

q:q4fl ~ ~

cnm
~

~{
~'f~
~.

m, ~
~

lJ{fi

t(~if£q ;f(f{T~

~J

;fi 'fit;u(

3lr.rr

:ifTii it ~
ay~

felt ~

I

;nti if ~ ~"'1'(Il(tC{(t ~
WI

qg~

QJ ~

n~~::s -,

~ ~t"t
~I~

iit iii tfr

I~

at{~

atq;fr ;ner ;nat &{q;t f.l'.f SSJ ;rl~
\3';( ~~ ~

a?R
~ ~

t~

tRt

'3i1~ ~

:q~
.,.t:;~.f'

~ctm qqT iii ~, , lJ;r411
~r ~ ~
tt
~

em ~ t W-if ~.

if Gr{ attR
~JtTJT
9(
........

WfRl1.fiT

If.(a- ~,

~,"~,

q:r.r ~~ ~~{

'fT ~
u

~Iil'

if ~tr ~ :;ti, Oicfflt ~ ~ anatr 1 ~lr ~" ~

W4 " CAr

~q;{

;.n SN+r ~

mrr =Q'r I ar.iii ~lif it ~ ~ ~-t ~{qraT ~ an;r ~c; ~, \3.~I;:(
~
~r\1

~T ~

~.......

... ...

~

~~T

;{'Itfi , :g;r:fir m5T

8J;lI

~,ijr

.~

&l ~ ~
~

ilR

~4 ~ ~
~ij

;;ift (R{

~m ~
Ii{

~~...tt aim
~e
~~
I ;mrr
:.i[q ~

(~B' ~,. cwlt)

~~,

c6r an~
atq;ft

if,
(r

~T ~

~lir.fT~

an:sr t:nr ~1 ~
q~~M fa:qr

:mm ~

f.t

i{{ttfi
q~, i: I "

;nm ij- ~

~~

Wtff,
a~

It

qllf

~~or

;rrar

ct.f '=1iU
Cij'J\ if,{
""

e~

ii :q{fJlT ..if ~
l;um

~
aifit'i
II
........

aUt ~
t.....

2 "~

wm ~
aIT{

em ~

~m£t1(1

{1i11~:ut
(ttl illWT,
,.

~ tM ~ t " atq;ft
~;:{(i{ ~
~w..l~~~~~

~~ san ant

W4 ~
~::..~

i'i54fr
qQ

q

~wru ~

an~

ijCT

it \l;N ~ ~ Stt
(

ssr ~ ~
aW\
~

~;lr ~ ~
Gill"li!

if it~
tf{

aR 911(1401

I~ ~

an\ ~
~{

-=tiT

~JCri_'ttij"""T ~

;;\t W'3 ~

~
§~ ~

~;

;u(ti\1lt

c6t ~
ewrr
1

;n ~ ~ '4:1;£ q.q;r a;q;rr ~ {r4" ;mn
l:at ~

a;ff t

~

5li6T\ i{:-

~9('1ir arr~ ~ ~. "~ar I if{ ~.~ if a~ ~ ~ q.;~ ~ SIs;{ q}f ~{ ~ I ...
~r
~

i6 ~r If{ fill:u41 eft{r ~ ~ 'I'aeu( ~ _ ~ ~1 ~ ~
~~

<fir ~~

\3'8

tfi\ ~

« ~Fit t

II

URfV ~

m, fiM ~ iii =tR'1f
_.f+

., an l@ aWlWlt ~
Wf,R
~

it ~
~ ~

fiiT ~

......

~1;11
>~

tt ~ itt =f.R1Jit
la1lt ~l«+1((({@'4ft

I ;q{ fcMr ~ W:qr; f$ ~
tit ~ ~

en atiAi

'it+lf.ti1('f1 ~

it ~
l

cnu ~ ~ Cfit ~ W'tT CJit 1fRS t ,"~ :am: !PI it ~
.. ~ l'!frq ,..
('0 -

CffiHr:q'f, Glt ~ cfii~r q('iR ibi ~ ij) ul

am: ~

iii @iff ii~ \lO it aiR 4ft
~
......

~

fiR ~

~ ~~ ~ ~ 1ft ;,n~ ~~ ~1 ~ it etrtm it ~.~
~

SRiR ~ qffif. ~ I_ ~
allfe;l9f ~,

~ 1I1l ttCfi ~ ttoa- alA:
~ CfiT iiPiNil{
~(!

ar:6 ~

i{

at[i(ft.(-~

~

~f~lirf·(ij~Cfi

cnaierq ~
pi' I ~

1

sna- ~

~ tr

_

~
iIft

I~

<fit ~;fir

... .n.~~~ 'ii\li(U·~lC'l""

f.i1rr I ~ ..dam ;IT ~r.lqti if ifif~ ijfct ~ qmy 1J"l.qri ~ ~ rrof.a iiR4t \ ~ ql~ ~6
Rim[

(lit e1T ail ~r ~ ~

tUt'lfi ~
.. ....

tro1 ~

~ atqift tmtr ({ ~ ~ ~4i ~ a;(Iit at'lifl ~r ~ q(r arq;ft ;nar efit ~ { , a« ciitf U
_,
....
-A'"

~

Cf.! ~ amu
.,,;a..
q{

itft

atPi ifrJ , ~~l\l{ ~1I(;ft qR5fit{f ~
~ l~~

am ~

tR ;'{li\t4ij i6 {={Ri ~

li,l ~

.. ~

ab{,
{

I

~

~~

i%l1R

ttir I q\i«

teijRf~q{

......

;J ~lIE{lq~J~ ~~

,

.......

1R ~.
....................

.~!).~

tR'tCoI Cf1

'"'1.1~v,

tfl(III:q~

~~

~
~f'

~rcRr·~mon '{Ol ~
ifi\Cn ;S;&Jif:s(qR[R

I~

am: qg:q ant crtr sr:1iR qmr iN atT ~
........ , A •
"'''''''

ilR&: iN

"d\..~ QI"Co!.ftm

~ ~~ ~
~

~ 9'&~ ~ ifiT ~. ~r' ~
Q:qC(oa.l
~ ...

~4T ~~,.~

Cfi{ii iliI ;ar:i~
~

SUR Tof,~ I

\1qq;:n~ atR: \ilif~T(
~
at'iq
..:::..

..

CfiT ~ttf I
alenei ifiT
h ..... --=>..

~ij+t:q
~

~

C'

"""1't1J

............
~

~

....

ii ~
fir
~

e)6r.m( ifiT

m
it

ifRifi, ~(lqq~~1 ~ ani:(~II@'E1",
!lR;l{ ~

-n.~

aq~
...

~
~1

tJ~

I I~

am:

it

re'(t, ~

WWIT ~

,

""11'i.4

~

~

~

(11'

\l;J5HU(

"

~

~

~

an{

~

cu'"$tJT ~~
=q(t ~

~

qqf.~
~J

-a.~(j~ij (!fil~{r CST
~\i1i1~F,i

+{O tt1lqq ~

amn

iii

tt~~

ct~r aiR ~
~
'(t~~ijt

it ~

~

I~ ~

cr(T ~

J

q(T
if;Jt

Rct[4i( lft ~

~~

qir, ~~

ii
........

:qw ~,

~
~
~

... iii
~

~, if ~
~ "11'q ~

~
e;J

ij q~
I
~ ~I:t

~it~

~ur if ;til ~ :ere if.\ q
~

~~

Cffr ~

~

siR: ~8jl ~ ll\ilil~lal it ~ I ~ ;ft ~ri;,. cni aIR ;{O Cf.T~;,:r ttCIi ~Glf ~ atf'tTcIiR at iii{ ~ t
it q~
I

~

..............

am: em PIT ;rt{t i6 aa tIt, wn~· ~... iii q'JGger 0fR ~iIft \3ifCfiT atQlIW~lij ~~
~

moTU ~

if

~~ ~~~~ qrr SfifR

~

~I§e[

;n;@'r ~ ~
3tT~ lij~~

if {i~ ~ I S1Rf:~

qt
~

;nq ~
en{

COO, t% tJtT~ ~ 6f.l\,~.
;rt{t

~, itt ~
!l'J'I'Y:~~:

am ttlqti1( ~
~ ~

~!torr

tR EJ~ ij~{1 ;ff;t ifi{
q]il'ij;p.:r ~
~

if ~
~~ ~

~
~

~~
r~ 0lS~

qcffi tR 31Al\

lJ3tq, \ij'q ~

~;JCfI{w)iij'~kNlij ~

1!.1~1f" 1::};l-q-q, ~

--s ~

~ CIT ~

qq\i5ltU

tsU{

.. ,.... ~I~
u

4-1 qtf

~

...... .. 3Jtlif 0lIli(

ili~ifill1~

\iii

fila <Ii{ ~~

aiR Cfir6;r cr.itr '4
.. Slr.ij" SIr-tr

I sA),Iift(liltCilifi
I~
::ri{~

iii13J3rm ~~~

~

~ :::lei ~ mr ~~ Sf ~ iR: it iflP~ c6r :qS ~ I ~ if,{ • ~ aifi ~ it arr;.r I ~
~ ~I

ia~t;r,_ifT ~(
~

~ il,.;nq;a qnrcJi

...

... ~Iql\

Wfi
"

q~ijl<iT c...

aiR '3'~
.... ~

it

;r aq~

tm~".w'ir
~@v.n
~1I~{

;:nitcn !(f;J it ~
~ ~ ......... a:t<;JfQC\ifJ ~ ~,

cfiT

.

Ct

-~ ~ifiT ~q .. ~~~ 'R
§Wt~r

~

~4iI<im

~ "'11'"

~
~

~r
i.F{

fin \l1~ &i;n;£,. ~ ~ ~RT I ~ wt1~ ~ enSRR ~lt U+r4 ~nm ;nil~ !{PI iii mfiq ~ I q(r ~ • ~;j1fi!~ f4fiiiT:ifrrftm qT ~ijtf ~ Itqa tp;R ~i.[ir~ , it a~, en 110 ii ~ it I ~i; q; ~tfral iii 'I~ ~Il~.'~o'tii ~~~ ~1J2j ifiT 't8l1m :q~:t~ alr::rr u.. if :=;
5m~

~4 ~

~ ~d1Ell~ ~ ~T

S\t :s1'R

m

.q:ia (

" ... ~T ~l I ~4' ~ Sf.JiR q:; ~~ifl;r; :q;r.. at, tit it ~FR sttriT ~ q{ ~ \tf I if(
....
~

I~~l

I~q:a

" qft ~rq;rl ~ .... ~~;:r if

"' .... ~

~·:a

yC?~u I

~ ~ it i5ffi\ ~
~ it ~
~,
-~

~~ ifrn I
moT CfiT afiQtfili3

'f
...__.Q,

iro;rm~
::...

~

w
'""

it tfim at

~r

I ~ cmJ ~
+mIT
~lJ
:0..

a1;aifiIS

if ~ ~

I~

i: "ael
-....r.:.

~~

em

it ~ ar-tf. it aTtlir tYijlJS-~ ~
qfq
...

Cli{ ~

., 0I't =n maT Ch =iRVIT tR RR ~II a'''(lif ifi{l' l;n~:r:r alii anqcn ~ arT ~; arrq wa if SUOI@ri, Cfft~ I ~ ,'-\"" (ij;( , ~'\~ if ) ~ "'taT ifiT ~ iiqlti to ...... 'f"" .._ ~~'lJ1 Cfi11l tr ~ tit ~ N,{ t1~iI;J(; if,]' ~~J ,~ , '\~ 0 (VtI. , ~... ) ij ~(1it:q ,~ ~"'~tti=il;ft if; :aRR it ~ if ~ I ~ ~ tf.llR it ~ ~ Wijij;nl cfiT an ~ it 1 ~ ~U~

8JR ~

san , ~

~{ ..

;ft if- I ~

ijl ~
~

- ~ - ...CloT i6T ;r1lif.6 ~'R ~,~

aiR ~

~~
en{ ~~

it ~ ~ tR ~lf.q.cr.1 amtT iflit ~ air 1 ~~4;1t lW tfi ql~ ~ ~
~ ~T
~
0fP;lT

q.
tJif;sr ~

if ~ :gam: ~

am ~

~ iii q~ ~ I ~ ~~ tN ~ CR ~ eTc I ~ if em, ~ :am.'1T~:qo i (I i:, ~
~ fR _

~oe~

~ 011\

..... tr'l~ if.T,

atmir tit ~
31'=WJ

~ijiJ

~
~

~;r

ihl ~
I~~r

I~

......

Wcn\5ft ;JtRlif GJI( ~..j ~ ;il1laffllif ~ ~{~ ijq ~ NrcrTGfr iT ~V 'iit I ..:;tiit ~4 ~ ~ ~ if im; ..q\ "
~~ ~
S!.t1'\141;;,t
~.A...-"

~:atR ~~, ~

1~Q{rit ~4

~ I ~ ijJCt ii& ~\iIR ftffiR it"~~JiF. ~T~ ~
~

it fila

ifi{ ~

am: ~
'R

m:m~,

~fI

I
:ijR:
..

~1'lIiil.llt +I t<Ml+I CR

......

... .,., ~ <of itil}

crsrr ~

~;;tr

~

... q4.l~r iii atJt:'f.r.R ;r ~ I({ ~ C6~'3'e«cr • .... ,.. ... t ~ ;nqr ,,,,-.u I~ ~ ~ q) ~ ~. ~-~f1141+4 ~ R4l(1d it ~ ~~ ~ I'"R (IWtlqI ~ii'{'~ ~~ah cIfr \3i{I(~rI ORS I ttr.fi m ((iii Ui iii s~ efT arqit tnt! \~
f:tnr

tRt \i Iatmr qr;r tR ~~
R ~Ittd

*~
~

~ at+tl

it \ ~ tiicr

aiR ma- eN if; rett

'\~,

;fit ~r

~........ trctJ\ I~ (i+iI:qJ{ Wi~ :SiN CJiT ~ 'flRl" II~l€(lGft alI{
~ ~:qlq % ~ ~ ~ ~R;:;q
WI ~
~I

~ ''0' (~fJ.. ~
ai){ ~q::m.(

{{ijq. ~

:a;it :af.lCfi !ftIiR cfil NlP{IT~l
,\~~o) ~o

Slit Fb{ m ~ ~r s- ,~ {Hen( CJ1r ~Tir
~

I

(t ~ 1St:( (J1I~I(i61lm CfiT

."iJR
:r.

arcrnR ~
'loi

garr

I

~II~

~

~(I(li( ~ ~ ........ iiliift ~r ;y ~ !141

I 1~

t=Ci~ ~ tir I ~'R

tllIs4- Cf,f ;aSij.q
If,T ~

~tl ~ ~
i{ mt ~
Cf.{

m~:af{
t'

~ffr-:n

M'=tMI

it I {=II=~

filW!M iiri! ~

1t:J) ct.1ft ott tit-4tH ~, t'CI(I\ill cf,t (4ftlif1 Cift I mCfRft
I ~ atq;r ~{it

;u filrcT

~~

m~
itt

i6 ~~.-~
~

arClir qcp ~
;.r,r {fa

..... ~.... i{<tq ~ ~
~r;ij

" .. ~ q; ,\1~"'IlQ-~·;·~1

wr

\V{iiJ' qqi \3'~~ ~r:.

...........

~~

~'-if I ~ ~ijt ~ ~

ii ~RUN Wi m {1~,;ft iii iiR ~
tr.{ ~
...

f.lif qrr ar-£3r q (=iill

at t1q:q ~1TI~

if ~{{W6{{
{iJ{~

F.r. 1;rli56ToIA .Jl: it ~\31T q;~;rl{ ~ Ai, ~1it ~4 ~ ~~ {;cf.r(

q:;r

I~~I,

~

~

'tR~

;:m {{ I \Rt

~

....

~

qif .aol"'lr I

CiT fij~i{(f I

i6 ~Iij;;q~~ tft ~ ;ql'bw ~ ~ alR ~ ~ it attrit ~ \!qr~ ftq tfRm iii ~ ~ am: lWl1;@T itl ~ 'mt, 1t~re~ it, (i~ij~ cf.r ~ ~tir I :ar-QCf[i5 et,11J q1if ~ ffi ~ q{~ U a;(fi; am CfiT ~at if.{ ~~TJ item ~ tff.R ~ v,it I ~ ~ ~fq
~'li , ,
0\ (~ " ~, )

~fcfi, arcr aN'8F6
"

~~ar ;smrr ~ J. aen(q ~(l,-liJUffiT • P ~;rl iii ~ ~·tFJ:-arz;fT ~t ~q ~1T~, _ ~

GtGa"t (r

atr-aq ~

i,.{i GfRt
i{~

t ~~
r"'::.

ctl tRmr ~

I~

it ~ ~ ~ fcl-iJK {{ ~ ..tiiit arrf.l eif ft~ ~ tmlir ~
,

:qyf(ll; 1%, ~{

GJrell tfl' I ~ ~ ~if ~:ij- ~'t~

SFfR

~r

s~

GG[ ..-

~~Fil~~r
<!~~
~ Wi
~
':ir

4\'4.. ~~iI(;f

..."

g

_11-:1 at;(ir I
~I'"

iiif (i1ilJ

;;n{ a;aq@lift

atSFtil ;p.rifi" \ m;:r6t anoer.;if I....
I

iilcna an iP-lT {, ~ it ~6 ~1 ~'cfil \;"6

qn,""

-:fiaTII 'Wm; e{Gl Rqlq ~

....

~d \\1 Sf.fifi(

Cf.{iff
J

:qltttt ,

~: __

ql8 i!5llqffi;f .1q. .. 6;tr f

'.iit 3

EiA"'~II

::r-~1ir~trirr ~ CiStr am:ti{ ~ tJ\, !FrJ fir:r am ~ ~, ~ ~ f ~ ~ q1it f.f«< IW ~ ~ ilJll it12JT if GifT IJ\ ftoij- iii ~ c.RJ srtitwn lift , ~ ~ ~, "~. Gt%;r q{:.m ifi\ ~ I" ~ an~ ~ .a:a~¥f.i.;ft e-iso ~'i!ij ~, 1R ~ ~~ ~~;ao ~ I ~i[ i('t=t ~ atfCfilcn~ ;n;tCf, ~ ~ ~ .. .a-aq@;iT in \-lM ~.~ ~6.ir tuft, ttt (1q 1ft i( ;Jif ~, 1 61~ it qftil ~ ~ me~ ~;tm CIil !fIJ(ri ~ air tR fCN\'j ~ I ~~ ~ _ it ~ in a,"t¥( (Til qi ~ ~ I~ ~ ~ 1R qq if Cfl!i 3ncr~t Cf,\"i{~"'ii fail Ur (Ie[ i'tt<r ~ ~ if.{ ~ air I ~1I.qif ;a;r tlil t. q~, anq aq; ~ qm ~ ~ CFlT ~t;n (t ~~ iT 2 " f~Qll r em ; .... \1IRft (; orq ~ m~4 cRif aTr\ q"'-air 'iT ~m ~ qt, m~q~! " ~ it ~ am
~ ~:q
11

~r =cm~ am: q~1 -U'iPIl \:r ~qr.m1:r ~.'WJI strii.tt I :til[ ~1~Er WI' if.{ ~ iI~d ~iI i1.1; 1 a;alit ~q it ~~ ( ~~1tFr) ~ ctt QflAT <tt I am;fr in ~ \R1 m: ~ if.y ~'"" ;r:cfr ~ , ~iJ fV:,621 it\1 ~ .. Gl1tt tt.t t if,T ~ 6T1;qJ , ~ ~;r ~i(ijq~ ~ ;fF.f:zti{ ~ qo 11~ ,
Ol~;ail f~

;:r=nf\"

qrr ~

.....

~

~

J,

.....

_,...

_..A.

~m

m

I

C

J

tI

~

~

~,
"

•• ;;IT ~{
"~

~u~u

cia;rr :q {itt

II

~ci,\l"

enfi(

tmt ~ t.q
erN"

I

;z;~ t;a;n

;u;lt !t~tJ tiS
qn' ~~ut

~ qm :c1Ii=t iOWfT ~

I " ~ifI'

ff{ tf{ ~\{

iii ~
~

ft~ ~ ar-a it It ";J " ~ i6 \a-c."ijI(OJ ~6 ~ ~ ~ fircra CfT, mfN ~ If'T ~~ mi~ il;. t. ii, !lfcri (r ~

m

(t

,,0\ (~, ~t'
~~~if{~fci;-

ilUCR

1ft ~u 1 ~

at ~

~o ~

'1m if; ~'1~

~l11t, ii ~R

eft;rq;ir iff ) ~~m;a U~tW\t f~i1~iOl, ~ ~ ~~~ i.T mn 1 em: ~1(1qJ1:J' ir _
I

v~l if ) ~

~

rtf teriir

I ~ !f.F.R ~ w:at , cr, i{;T (~it ,\$>\1; "'~J;r
iIG
i'(~

an,

1

iff ~;n~
CfJ

m~«('1, ~,

~.

lnI'3 ~ ~ iWlt'l( :q~1 ~.qt;ft it tit &'t ow;' i\U ~

~~'

it

, ~R'" ell!(\:iN .... ·a,q'(q ;fim...... .....n I~~ n It~A \faTala I.. .....
~ ~
II
..

~~
.. 4

~~

~.~"I~ ~ II a:rp:....
...

"fo \~ t=ro ':to
~H(tt OIR ;rot' iii i.Jf.\ q; Id{ll ~ ~
~
"".... ....

ij_

~

q~
~

~

:cm(lt I" ~ i9~~
;ft~

~~m ~m3l:A. ~r~~ it amt ;Q
~ ~ .. n :ri4r~n~ q;r ~ ~ r
fipm I:' J
~ ~

(I-:m{ &T14{f".(~q ~

~

'R ~~,
~--~fl

'~o

I etN aWl ~
.anq

1ft

~

lJi ~

01iR;r(r~.

iJ1ffl. ft;g; ~~
~

~

m; nt q~

~

it il

air, f~l=m Q:y ~

011R ~ ~ ~ ~

~~"

ir.;n;r CR :q«wURwt rlr

If\it I ill alieN( tR

1

~O

lR, ~ ~

am: \3ififT
~,

• "'\~~

~
ti~~

51_ ~
~~,

111EitiU <l14C(1'{:l'EEllift I

it \=Il~ ... I ~ .q
~

\!tI~

(raT 'U CfiT
~

SUVI em: qt:(lid ~ i6 ~ t\'i'fl am: ~. (Nf ~ CfllTan qtJ ~ ~r ~ tfr I ~ijiatt awfi ~ ~ f{~ ~ ~ $t("l{ iii tfroJT, ~~ ~ itI ottIir ~ cfit ~q:;m iii fqq4 it, • \N' firm: m: mt iT I it ~ l~ qR{ qn f:q;aif ilfii6 ~i it fiii, Gfiq;r ~'t ~m ~ ~6 it ~~cfiT ~ I~ 1t1i iiR: ~SlRta: :a~ SllIRt+{ GfTilT ;fo;flq~ ;i'ftn~, q{ ~~ iitiq(;)l"'rilr tfi~m~lin c in ~ it;stir if't ~ i{t I \U 5NR ~ ifr tiijedlCiOO it GiGr 1\(ChGiI if ~(UN ~j ~:W5 ~ ijij ~ ~
~J

... q~ q a{q~l{ ~

ar-a·CfRUJ

~;ffi ~ I ~
;mtT
~

~ ... ...

~~ ~..if '\?( .. \T1\ijIGll~

.:.

ifir

q'R-11R
-=-

~

;n;rr

Cf(6 if
'iT
~
~1'=iW1

...... 9laq;r

~
~I

~

...

«

.a;(M tf.~ cR ttb QSJ CR: _ m;ft if ~Cil:q I I~ ~ q{r ~ ;riJ I .a~it OOCf::;ijt ~ G;iI ;n{ ~ ~
~~ ~qr ~ , ~~

m
t


I

fvm tm ~
~Gft
~
~

\;iIR \dft~.f

CIT ~

it \$iT

f.f~
~
'" ...

t

~~
I'

~ ¥§0

am ~T ~

t~ ~
aTlq~

Ci(

~6('("i1~ t
..t!t."

{:] ~

ii\iYCt
:'\.

ij

~it ~

err t I am I R1fio'.tt \i~
~.. ~

~

,t' ~ ~.

(l 'fRUT GfqJ t I ~ ~ CIt ~ ~

~r Gil ~

it ~ ~

~

~

qif

\~iiT1:1ir 't'T ~
'=l1l ~ ~
QPqit ~

1{

I~

ialClI;;tr q .6

i-

til~T ~

~ Cf.RUT ~ I Q+J '=r.1J (t, Q~
,. ~Q..

\: SlR
it
~

if( I ~~ ~
~g:oil;fj

~ft ~~tfr c6t ~~ it
CIit tI{I{

(I~~~~tl~~
~q ~T
"

~~i

A 1ft

~T Cf,TiJ ({'(Iit~r =iUT\11; I ~ qm ~ t I~ Qtf.f I (, ~~ f:;.mi{{ ~ if \iIRft ~ I if {lilt e1R fcci(t( ~ ~ :qtf{~ , ~ 1{Cfar if ~ ~il' ~-i\W ~ I~

~~a~

\',l\'i'~crsa
m

I atil&rit

tTitt ~,

iRm, ~
~q if ~

~i.% ~ ti.i ~

if

~
iftl'

~;

~

ii~t if
,

{tiCtr* em:!f,olti~ cmt CfvtT tit ~aT ~ ~ ~tt ;ut\ ~ \iff.fR if,tT.. dR(+ti("_~ i'n cR;'i; i!'(tu ~ ~ ~ Q~ eR ~q ~ mitl
{tt ~

~

;sir itJ ~

4'~1 ~ ~

t~~

~

aiR:

~~ ~1 tiT
~J1T;r

cron

;ftRt iET Cf~

I ('"6

t\ftr ~

cneiIT

t" ~

t;qOJ

Cf.{iIT

I~~

it ~ atR filBiS"d\ ~
(tQl ~ ~ ~ ~

fcte~ ila ifW I" ~' ~ut it tfR'~I(i~l¥fr ~ •
6llC\~ ~R _

~
qft

CfT •
- ~~" ~I

iF

It ~

~ Ai ~ sr.rt{

salT, qihFr. it ~ ~lit ii ~Jt~t ~TR~ it ~ ~~ il I ~jqf~ it ~
~iiT if

~;r~ Cfit :cnqa ~~ • 1R:sI _ if ~ Cf~:qrqa it atm.qm i'l'IT acf) ~
tt

it

:SNooT etR.n (t1il ~
\l~~

qG

Cf,{

NlctlafT iii ~

I

~if ~

m~ I et~

ftt~

~iil(ICf

~)

q:~ ~

it ttc6 Tc{it

a- ~

nt(11lJ ~

fii~

~

~ ~ fi\cf.it Ai

tm I anft

"

tiiil tFn
Gf(~ ~

~ tRt ~ f.v.4J;f
=tS~

mN 1iI' ~

q

tUm air;: atilif ~
~

;r ~ ~,
:qt~

WI atn

~

§lo" \i'mr-1i:J ~~ ~ ~ *{lti4'Q ~umtRlfl' ~w !!~;;U{i5,lil.1:1 ~UN a BOClrmnacfit stiff ~ !i;1I'1 .. ,~ ... -.. tfiT t iii ~ 'v;;Mti mqiGb ~ fW{ ~
'",''' I

act ~ 3(r(' aJ.({ ~Ilrir aQ' ~;rq.~ t,tn ~ <Fi cn:rr if ~ 1 ~r if q'(r ;nq;r ~iT 'Ai.f.JT

ii{~, ~~

qm ~

is ~

~1ir'iif Cf.@11 t ii ~:t ~
I

..~ ~;( tfflT WlfI' fctj ~ I c{riif~' ~1r emit ~

~ mttWUlf11
~ emf \1N{ ifi'(t ~ ~ Iii ~q(f U;1i ~ it erg; ~lR flCIi;r {~ ir • -~ =ifi't6 iii ;J~ ;r 'tl.'\l. ti, ~~I f.PiIT ~"\. ... ~.... qif, qqQT '1)1 £Hlr~ ... -..~ .. _;., ~ £fi 1"f'~I( " .. ~ ...'-it tipt1r it {(6 ~ alii: iRfr ~Iq~a;r ~r ijpt'-ll5{t Ifiiir wiT ~ qt1 it I~ fIiR.'Ul' fVqNfl SNiT ~ ifiT ~~t.t ~ A~trti ~ iit tI~~ ~ I ~€T ~ ~ .... tfr 1% w:ri ~ mIN ~ ~r;r ii{(at ~ ,nll~1lI cnr~~ it I~ q~ 3ll~ eft ifft" q;: mt'4 it ~ ~ ;r f~ I all it~;r tf-fi qs( ~ A1uij ~ fim ~ ~ q}f ~~i8 t I~ ~ ~:aiR mcn:Rr ifi ~1WIi ~ CJil1:tffi(Jm::n 5l11lUl t, ~ qsJ tf tit ilffi' 5l~ ~ t ~

iff,

~
~

;al\~

;JF;r ~T

~T
$IT ~

iI~

tJS{

~J

q+tq~

~

f;rPcW

Cf,{

{:Fr

fc6 ~

t~le(faft q;J ~

~:--

eft ft6 "ij'i.l<f ~ d ~ ~~ija:q'i(iij ClRq, ~, m~ .. ~,I ~T ..~, 5rnT~, ~ ~ ifi~ ~ tlJ~ ~It ~~ ~ ~ i " ~1J ~ ~rN if ~ aw.dt. ~ ~.=:.. Rm ~f ~..Iii "il~ ;r.J if ~ ~"" iiMt iii w.r ~ (M I ".~ ...".." _L 811\lT Ch ammt 1 Iq'l\itl ... ~-tI;qI~il' YJ CfiT \ijJ ~ ~r ern: ~VtW iim tttl( ~fiT ~1') ifi e« awdlcii~ i6 SffiN "i% \Vr san I ftl'ql~n' CfiT
t.iI~qq it ~ql'ift
~

.. \lil€4lq;n

em ~\i\1;j';i

~

... ~

~

emrr
~ 011{

..

(t

~...

..

~ am
l1li iii ~

!irc+tT GlifTCfiT;rm ant I~la l~·3IllR tlr~~n ~ SKiN tit cnr ~ tee \iff.li ~~q (l1J~~~[fft ~ :q{1Jf.~~ ij amr wu ffl NJ;irm if ~ ~ qft 1ft fiIi, f.t~ ~{Qil qft ~ ~ qrr t1clut iiR:5rn:cnfitt I =3'Q ~ ~ri;r ~ ~ Ai, lt~ ~ ~ ~
~ (~i« ~ t1T Tii
,... (t

.4

It

II

~,

..

~

A.

"""'"

IIU

t11ft t

'Ai ~ fi~ Frtf! it fqTrr:it,~ ~ if m@t iift :e:r~i{qrr'qa CIi{~
~1l ~
~

cret~ ~

ift

(tq~l~

iI" ~li ~
q'f ~

ia:1'41a\i it

~ swlirrr
II

ijj CiT{ ifR ~
~

qrr at~ ~

et:U ..1RI ~ iil1;r

1Ift:-tf

c6r 'tltT ~ilteCl ~

ro it

@l4 if:qrq:;w it dRAT "tl ~q;fr
~
i{&f

~T

;mr

<lim ~

I"

~t ~
~~

at c6t;

m \=I.~
Q'(;'ij

alT( ~1
Cf4 ~
>~

Cb't

liil4r.5lr ~ ~

.~

~

q; fett ~

m~
~~tf

~

\1lr ~ ~ ~ cfiI ~ ~ ~ ii ~ ~ am: .. iit-iUii , ;;( PI?i~ij" fcn, tl ~1i CiiT ~ ~

~, IFiIV

~iI a;R, ~ QT ~tt I" ~ tR: _ 811t1\lIttU WItr {I ;r~ ~\Ii{ \1cir if~
if,t ~
~ ~ ·rtial(f ~

it'W ~) 1ft

;JCf(T1

~T ~

I"

fiiPtR (t (iGl f\lcU~ it tlittijQSl~ cfit cr.t m ifT ~ c{t alr(
\til
.,_,

~ru

tt" ~ar ~~. t
~"
q,1I~tt

;qlitf

N~aft' C1iT ~
~lf.((afr

Cfit P 011iT

8ITRi ~

~'{ ~

q'RJ ..,~'."

iii fire ij ~ ail ,

I

if ~ ~ ~ ~

Rtql~

~

tfiif ~ 'iffiT
qii

am: tuN ~ ~
\=I~ .~

~,

Cf,T. m;m: ~
~r

if

qRf ~
('titla

,~ir •

\1t~ eel '1lit lit (iift' , 8R
~

qi.id ~ mait it ~lcllaft in ~ it 11iJ W;(~cfi\ _" ctt 1'f£ifT ~ __ qitfT t ttl tfI'Jft ~ (l ~riit CfT ~ ~ iT ;p;n I q Fci~I( cror tW fit tt~ tlNI51 tlt:!1Q crT ~ if q;rr _ ~ ~ I ~l;a {r ~:{ii1 ~ .....

fitir

m

am " ~ ~
U~

tR~,

ilt;qr ~

lfliPJ

R fit, ij; =if vi ii~ U\fll at&vr i1i{ ~ I II ~ ~ q'{ fi ifi\"ln it en({ aiR at~( Cit ti'I ~ cta mar if (f 0 cr{ ~ttf tIl$ijit ~ I ;n[ ~ tR ~ it~, tt ~ ~qr.. ~ il~ ~at t §it ~
If{ ~

1IIJC[a ~

~ivr 'tf.t1ti
15{ qGf

it ~ ~
i{iU<i
ff

8frla~
~

m ~~
Cf~

qam I ~ ~ lfla,S) 1fT ~ (t tU! ,..~ if,{ ~ \ftq' :a--iiij ~ q:l1F' fil'~
cf.r ~
ij- attlifT ~
~ ~
CR: ~

nw.

ftt ..CiT, ll'Rl m ~ twit ~~, aFf ij1J fAT CfiJir! I, Rlcll~ it (p.J ~ ifi\ Icciidl i1ft, ~ u enQc6r :q{1Jf~ ii ~ ~ ~ OlIdia ~I Wi CF;( ~4 (~8f~ If(r, " qJqT J Gii F!m em{ ~ q ~ ~~ -~.... .... ~ r- if ~ \!,"qt;l i(lijtUlf Gtl \iiq-atl ~ ~1ii {flo\fl~if ~ :cnl~ am: ~Iii~
RlQ.ait \:i tL1T..
II ~

acf itlta'f §etT

ftfi ~r~

tim

it

IfJ G}1~qf1

... ~~

:A~I

li'
~.

(t Wa-.mf8
1ft ~
• ....

~~ t·, ~ \UR it ~
'iT I ~
1~'CoI1

tUcfr (I
I

qrr qm;r

Cf.{iIl

~tt

atqqt etQiIJ

~ lft ~
qief\1ft ~ ~

cnl ~~«
.~~

I ~{t SNit

8Jqi(J'

a{qifToq

~

'Pi ifif ~~itl

tit ~

eMvt fcFln 1U I aJ ~~ ~;(tit ~ if.t ~ CfT ,!q\ttl fit~ I ftttitT 1 t1t ttuiip.n cfir ~ en ~ \ij€Ui t! q:~IN{( i[&iir aJliJifl( ift ifit c.-.~ ... ~c .. It''l''·U 01 \roll ~ ~ lett SI1fjq cit ~+j(d 1[ I Sl\iici it lit iliJ, t"II'U ~9 en;,: \;{ff,f ~ ift I ~\:a wRr (t ftIcu,sft ~ aRt;~ ~ tr tRn I tifq ;a;(jif tnmT 'Ai, :aN FtrTr ~ ~ R-~ ~rt ifs ~ ;rU
oe ...

am: ~~CfT (~ \a=t e.er ,~~, I ~

cfu ~4Iqljeg~q it ;fir?r, ~~
Glifiii
::to
trf, ~

(tffi- ~ ~Jq c(~

cnt1 ~ ....... ... «_;i G q!r ~ itt ~ ~ Cfil
q) atNf ~
...

OlQQf

aiR

~Itw*

am ~

J)

~

,t Oil T-t;; ~
01\. .......

1"....

'U !tNifT

t"

..,Q.

~Tt.l
, Slrtl;n

im. 11r ~ !ilRt~ ~,.{ t
fttijlit

E"4Tiq' q:;1{~ ~;ftftf{ qft.

taw \1111 ~ m3ft
qif 'i{ ~

it antPn

~d __

U

atiT ~~1i

fa

6ITl

Si\Wf ~
I

a lr
~'m

or i'1I
f~~

....:t.

ql!iil
I"

5U

..

~I"-'~

~

~t..niiM ~

ti;r4- ~ ~

it ~~
qrr

qft

fimrcfl, ~
~6(m if

(1t

;{uit

ct;{ttqT

~sr"

q;m;ij: it Gil ~ ~ ~ ~ Cf,I1I it ~ §It ~fit ~ ~~Tqir ~ =!6( ~'i~ ~;J i{ ~i[ ~ { ~ fcIi ii i{-ii\' ~1 qrr tllS;r ~{ ~liQT ~8 '=T~ ~ I t~ Fctqr{ ~ ~~ it ~~ Nlqt~ ~;{it il1tli stm ~ ~ ~ O1i~~' ~;ir {J it a=i=f.~I<f..~~ ~ \;(f qg:q 1 :a~ ~ ~ Icn~u;r ~a~5I'l1m ~ ....... ..... fit ~.... ~ ~ f(tr l':f.~l atr( at1i~ qm\~
;J(1:['ai ~

(,(1+ti1:an~;nr ~

i. ~at

~ Cfi~~:J
~

~Jtq' ~~ St:t ltli qrqr it1 aiR: iIT~ , .;« Q(4'{ q.J ~q 'f.~ mr~ if ~r fti, ~ Qf4'{ q;) ~ ~w~R ~ apfr §.6itr ~ er I r.aqr~~T 3lt~ tW-f.{ tt:n qe It ~1f t{t4'{ CJir ti~ am I «+i4
fjqf ~

~m~ ~ ~~T cnr~;n
q.t? ~

!fit ~

l[JT

I ~;r4 it ~r ffi..t.
~ij-

(l',T~1{

a1Jl(f ~ I"

I ~ SIn{ cr.G1arCl' Cf.{d 8:1 ~i{4

ilrttrsir it ~
qfi
~J

rt.. {

I~

U ~1

eta

qm'i~l
a{rq'

T~ ~.~

fir cit

t;

emtmt at;etlt ~Ia.'" illl I ('(lf4 ~ ~, .." ~r f St:1Tf ~ _~?t ~ ~ a1't{ ij;u{'ra':'w aJifrct ~ I ~i, tc~1an.Rfi ifRt ti ~ii,1l ~ t " NP-rnf ~ ~{f, i\6;f iru q: 11' (t " ~iJ q it ~r" c, CHe~~ ! ~{ fw.tr ~i( ~r ~q ~ l SI.' it Ft-1T ~iql~r tfmi{ al ( c6'(i\ ~ ~l:ID ~ t ~I fiaif,q( ~~ 3l~ ;vi if ~ ~ at~{ ci'e, It ijS qt;R €I ~ ~iif ~r mffiT..
m\ ~ Cfit ~

il§r:r \l®' q ~~ ~ a{t{ ~ ~~) CRieIC cnit I tfNt ~ ~ §~ t{t ~{ ~ qT~'i{itt w;J qr-ft ttn ~~« ~~:t 1 ~& :qq.

«

at.,

m~

a

If

\tI ~
an~T

oi:lf.l W
;n;r
~I't

f t q~

<6'1~;rl

eJl~
~

I " ~i{~
tI <£{

if

ifi~, " ~ t;l{r i(i{it (t

crlWT ~

~it, ~;{~ :q~r ~
~
I~-t

Cfi1fr if ~qr

I~

~

:qll(q: I " ~i{
tJ{

stu it~ ~I ~41 .. a~ ~i( ~
-.. en GJii{ ~<t .t
~

Ofa~'.Ili

t fib ~,

iii fv; ~ \q
lim 'U

WI \;;~ ~U:~.I\ ( mt ) ~ q~ (

ti" qi( t~lql~ q~ qij qgl qt:iIl6rq P'l{ ~{, ~ { crt aprr ~iir I ..
'" ... ~T ......

;q~~1 §,3Uf
~

fnR'

t(-li

"Q0NtW1~;J
~

6tm~ tJ\ ~~

~~.:t
~

\;fc 'ii'l ~

m CST\lti{:l

ifil ~{UT

if I ~'iiit ~i at {~ ~tR q{ t(CIi ~ ~ors;rr
it t+ltU ~at
~. ~~{

........ ~

iii $1m Tf.T ~'d( ~
I

......

~ qr, ~;r~ ~~ -it m- 8't 3TqJ{ ~ ~;Rr, qj an ~fil qfi- ~ '3"6;J ~~"lia:r,~~d ifiT ~ ~ '3":iv ~ I

J%:qr qr , q( \fTl=7 '{fa' ~llan

ftt, ~1,,1 cfit ~ij
I 'Sffitt~ wn:m;q{,

~~

~

'3'6 ~v ~!fi ~fot
I

Rrci,:ir~ q{f {UN ~
atl~if ~

qQr it ~lq':sft ~

~~:r if Git SIT~T 3;(i~ ~ ~ CI{ ~ it ~ij- ~ ( I ~$l ~,~ ~if l:, rc (+mrr, ita fa4 ~ SI1Q;n i, ill~ ~liT ~ t til CJt ~~ ~ l'i.F;, ilt=lil tl61~ f ~ t, a1R ::su • 00 i, \Rl m;Jl~" qft \\iT ~ I ~ ~~ ~ ~ ~ ~~, % ~ 'R ~ ~ I iiir ~ t fij) ~ Cfcli q,_it
~ ~ qu ~{

~

I it.O1il tlJ ~ ~ 1 ij: ~I I at~ mirr iifiT ~~ ;dm 'l CJ){, ~ ~ q an6 tl mn i; ~if.a1!; ~t ~ alR iM' ~~ ~If.a eft I " ~ ~ 1'6C( \is')' ;{{l{M ifJ J flijijt.r ~iJ't i5 ~ '3;rit \1'"~ ~ it~T ci,t i{tI f~ SI~ iR~ ~) ~ an~ cWr iJffi
~tJVl ~

ti;~r fir

~

~

~, q~,

6 if~ (

~cr ~ ~

~

qrQ

~1 sre1l6'!J:1 cr.~1~ I ~ ~~ it"r f.Pti;ft q{j~

~4'

al't{ OOtllq{ ~ trnqRq; ~&q~ iUttEij(;fl ~ 3iq;rr \UU ~ ~
yt't.U\ijt1R

if ~ \l[,~ 2 fcIi<rr-atq;IT ~
I~

1~

~~~

in

em

~~

ret( tft{.;r-

QfJllJl-Ci( ~

tr SI<i2 it ~;fr
'-" ~

~I~+I_~~q
I

~

ttU ~1 ~

cmr ~

~~ ~tt

I ~~~iIiif

trq~(~~ iq~q;
d1{I;r~mt'Cil:ijr ;, CWi Cfl'~

awit \1iJq;J if,Ja it ~
~
-....

ooq;rr

I aftt

(i+IIGlf(d ~ ;ijr ~TOTtllQ" ~~
!

~ \iitJ, ~1~~Cfi 'r
_ ..

~<l\ ~ ~

~ '"

~ii

{iWi ~ ~

............

~,\f(''f,q'1f"

I ~ ~~ ~~ ~~ ~ aJrrJt
~.... ~,...,....

\MldWi\:'f':%~!t oijlqm, ~
... _.J)p

!JUlI i6T atr.1Jf~'4*1r ({I ~'1~1 W at<T f( lW ~ I ~ Q'8~ ~ '"lilt,; W4 \l~"~
~ \1ti

cfil 31fiim, ~~titltJffiT, ~T ~ ~ l"uP(lT arcr;s ~~ ~ arR o!6&qq;J erq;:r em." an~ \3"f.
~,1".

~Rt ~

if; fatt

dlR:

-~

an{ 'tN~;fr if aw;rr ~G\~
~ ~ W;; ~
Cf1 amt'mVT

~

~ ~T

ar~{ ~

~

;aor ;ro8y ~1'-iT (t q,'l~

wtiif

~cr.a- iT I t;~ .-

it if I ~
~%

lqa';;:' ~

it cron

~~-q:tt=ft;r ~ ~Tiat~ Nm , ~~ cm.vr ;nQ;.lf.~-il;r

~fq:a;r

tt ~..i\i{~+uat

Rtf san I~ it ftitl if ql~l") 'tEl aj;y.. ~'l11lqt it 01~ ;Jfii6 \1ii~~ cr.r ~Jq' ~~, ~ sw.t'{ ~"~ a'ta:qNT ij' (~~lJij ~~~qrm ~ ~ it aUt ;ai1~ ~ % \3'Ii'itt(IP.fT ~ ) ireliCl it Rm F1T w{T m;r.;ntrG[~ ;mtr-aro .~ cittf ;:f.t i!tUi aiR ~ ~ I ~ 't.\,\ ~1~ ~Nalii1i m1T qft ttfl1~ qiSt%1 ir ~ ~ if ~ fCirefT t'rhe Bmnts and Prophets addl eased the people both In speech aud wutmg In then own vernacul sr and bold... ly opened the hItherto hidden unknown taeasures to all n.nd sundry men and women, Brahmsna and Shlldr~s alike ••.. These early Mnratlu wrrters knew

~·iFT

tfiT, (lltflfq

!l~, ~

that modern India, after Buc1111~tlC revolution .. was influenced by tho Ved!18 and Bhastras, than by Bamayane and Mnhabhnrat, the Bhn,gn,WfLt Puran tho Gitn., nud these latter "'01·}\8 "ere translated made eccessible to all.

less the and and

~ ~~ e
~~~.,
~
~

ttiil(lfl it iif.n{ ~ ;J ~tT I ~ !l=EIt, ~ q)
.... f' " ':).

tci"i" 01R ~st,f41 ~I {tq( ( I ~~~'t, (iTq~;fr,
"lil'iqfV~)
'!filet,
~J

~

-wasl:t
... ..A .l!.....

.at~ ~i'l1'it aiR
~;Jij .-a, 1~'1 ...:t......
~

r.::...

~I

11 ~

~

~~,

.~,

~

• rar.YIttliI" 61fcl~~

aT ~la
WcJ
~~

miti ~~i;r
~~

am ~ ~
iii

err! GfP:lttT'

it, ~ ~ ~"1~~~ if ~~ ~.
~~.t:t ~
'"

an~ft'i, itT¥uat"t, ;1ltia enqr, ~~~t~~a'T, ij'insar, b fit" il.... 1fI~ WI~t{, t:;...,... ~Jtt ~if=li ~ ... ,(\ililtctTfi" 11(lq~lij,

~u

~~tc;n31riJ~)
...

........

iro an ft:I
flO

ifT ~~ iM,WQ i{ijT 81J;;'I~~ ~iWlliI"'rt ;ffi,~, ~mq CfIilT,
t=r..11

~.n mr
$tR iii ~

Gml

~
4

SI~

filR

~

it

mtt ~ff

(fi{~ I
~ ~• if I ~q q:qt~ ......n ~ ~T{l'l'l1tit4lfhn.

_'ft:'I' .... tr

;J(l(I\;r

~(I'i(ql;rl,

~

~~r;um

i1iT;n;r if9llifit tIT I ~~~;ft ~ ~ w.n ~ mflT iii UPJ v ... s ...... .::.......e. ~ q~ ~ ,~u ~ I em ~ .. cr ~ m qt it1~1'4(~1'"~ "'f) q~ it c,c;nq ott fjWIF5ff ~T 61l1~ ~ qm;p.;r. ~$ ~lii(t~ECO;ft i6 ~I~ ~ 1
.....~...

um

~q~"t, O1liI~m ~{~ fit:r.y$\1q;a ~qt'g ifilt\(ICOIIo:( it ;i"fiCl1l0r

" ~]t1~6·q:ql<laii

;nijtctl;fi

wmRi

wJ%~ ~ I "iij(I+Idfcr q; iirct~ it I

~1W ~ ~

;a:r(i~ ~~~,

~r 1~ ~qr) ~uft'~CR;n;r
~

~!F4

it ~
~

uit3 iF,i i(tt"q;tl~l;ft lit • Sst ij}lm~tfI'"l~;;n'it ~ u~~, id;-~~.. q~ROA,
~ ,tq;;r<'{m;ft
ayif fi ~

~ ~ , ~EJ;frm
~

fair ~ I ~;r,. ~

NaT 'f,t:rmJ .nQlw1;:Y 3l.:r( ~T

Cf;r;mt iFlt-

'~\S'
q;r
it

Stti ~ 1;aq)j
~ S110

~6 ~ I tflu+r~~rl§J;Jr~ T'ik~~ ~ en~Nr Cf.{~ (;t~ ~.at ill f~ lljif i{ ~; qiff ~a- it I ~ ~Tin qg ~tfT

at It{

..........

" .... ~ .... "''' ...... ~ iwe{ il, GIl ;{tmt +I ~ -~q, urc;.. s. q

~~mJ f~Clai~
~ ~

....

T,:\q

~

if , ~
~4;Y

~,
~fi~

cuii ~ it <~~ ~\Tf{1f
q(i{{ f;t1i\"S)

~({(R\' ~ ~ ~ ~, f~{ tR ~, qmrJ q~ if '!R~ ~JT, ~
T~

it,

~f{l1ft

'1t~{ ra 'fa,

ff~

eu( ~~ ~ ~a1~

u:a- it I an;r ~

ij~,

qlo

tR

it ClSU(;q t:Te am: 6f{~lJ\

am fcmmr
~

~:ili{;J~

~iit~ $IlH'1ru ~
~

~il

~~~

,,,ewlM,

(l tl I ~ tmfm;t ~;ftR ttb FRt\f~Wi(~o(t a)~ q~J«R ~ q-.~ ~
~ qrw~=t
'I

eii~~

q. it

UFt ~ I nil
I ij(-

J(.Jf \a;(;' ~

tfl.

( ,~

"
I ..lito

~;'t

M~'

~y

it
..........

.e·i~ ~l1liEr 8r I
~9'

rc I ~

atl~r.(1J.frt (tT~
..~ ....

, ,\,

it I~ if f{ ~iiw.i A r I $IiIfijl{JJ it ~
iii ~
AZ\'"

UllIN if I .a~lq
~~

~

~ it I;g;j\i !!1 ~T;rm <iili~lu~tcIliil tJl
tfMaI ~;:(t~ ~=t

u !f2.=t.( GV

~:q i I Cffllqtc{liii ~~~ ,~~~

{I+t\ltt..~=t;r
=Hrr tit{l4J{re1i1U

~:a~ ifir iiI;
~mr iT
.........

t •Gil , ~~~ it~:r.r :cuU ~ 3tK ~li
w;r,if
I~
~

~~jCl\U
~

sm I
~I
.... ""~

am SJ ~
~

Cfi ~;'JJiItI{

q

--

~,

t1ttrl ~ ~ ~
~~ ijf.I;firwf
:a'fl'i{ ~

~{« ,~~=«~ ;r(iUt~ if
S11l ~
C"

~~

(IllT

qrn''I'

q~a
if ttT
-

crfitii{~

rhiffi {t aRn
~

~ ~-R"~
q1JlSf

'WRl ~ it, ~ ~ir ~
~ ~

~7ffi
r--'" ~

il~T~ mqr

erwAi

....

rr.:zr TtOSti (l (. tR
31m , I ~

~

~

a;a.'f ~Eti, +r ." latS ( l ~
......

~ c, fqllli{6[( It

it ;rut! cIfr ~

~

e;q;,q fJ ~

1("~
~ ~ ~

q~

~ , qq

fer ~

if

~R ~ Gr.it i6
it; ~~ ~
~Ui.(\t~

a;{~ ~

~t+li(I\1~i~

~fT

attf.l ~
'T(;' ~ WGir ~

«tm ~, I \T~rircmrr if.t \! ~f{~( ~

~ro ~~

lP.{r I ~l{{ijIl;ft

:q;{lja Cf\ifi

~"§lif
q-qJ'.J.IT

qria
~

i5 fcttR it, ~

Ciff, aiR ~ ~ir
I

~

if)

etQiIT ~

~i Hi~) ~R R"~$W
~

.1
~~
l~J
......
~

I~

~~

tR ~ itflm$
;r-i

it

cn~ if +rot\' i6 ~q
~
_ .... __

a.fcfttttt ~ a-~ ~ ~i
~,.
......

timr

aJl< ~

4RT

it ~
~

~~~

if ;mol ij q:q \{ ~

~

t ~3t'f,~ t ,
it
I

I~

51'l{ ~

~ ~1N[

cst1, \1I+=4~Fr;n
~;Jt-J;r
:"\.

if iR:r '=~ ~

'10 I
('

CitiIR ~
l~,
if)
...

q~f ~«~R it, itt;;
.... _~~ ...

~~

q(r~

Ri tfimp\ '1+J~.*~I;fI ili ~

;rcs ~
-

~l\

.o:r" f.Hr

'!"-{fif ~i{
~

~R~r
~

ij ettiir ~f:SI1:Jq
EilCfr;qrI ~qd'_'iij'_lif
to

~ iII ~ +lOIN'll., ~
... ~ tUatiTU Ii

~

it ~ ~ ~
~
~

;r qy

...

~

I~al~

~~

o:n

:!) c-. ~ atl{ SUq&ii ifl04tilii*l

....'1~~~ • q 4i, A...... " - .... lilt
Iq~

i\ am

~i

if,tIil

(Fs tfRrtt,ra~r it ~ ~;if it enit ~ ~rNa 'f.rir if
ifti)

ftr-'-l afT( \~

\!'i'~1 cron

amI if ~1r ~
~~
~~
...

ifi{d i:r
~o,~

... +it[(1~~,
fit: ~
;r(l

'mP1' I \if ~ ~

Cf.{i6 ~~~

~ifft;{~l~~~~o

t:it1T { ~
~

:tt

":t

st,{ !il-'U\I Cfif cffl" tf.I; ;5r~ r~r iRiiF

I ~~ ~ ..s.. ~

__

~ alit ~.
:r:r.:Da

~ ... ~I ~

~'loirmmtJn~
~~
~

JlI\itt ~;
~

;r ~+J

a;J1Wici~

~1
_~

,iii ~
6$T

it f~1 ii, c( ~

cti ~

1 " iftR1iOOtiff

m ~ ~~

'{it::~

it ~ =it ~iu,et ~ ttU1;n c6tl q(t { Ai, " ~ it ~ ~ ~ ~ ~

liT ~

(; eat aliii q;) t1ciVr
I " .3if$ _

aiR

~

~ot=lI[Vr·

{=In it ~;rqr
mr \"1«« ~
tftIDI~

~

'3IJS4'=tn'itfn ~

,

~\I

ij Il~ ~ 6T GIlif

it; ~ ~ c6 Rrerr OIR Cf)t iiuj 61Jifdl I " aJ(l~ ~ (~ it el1f.r it~qijC6li.15ii ;fT • ~sq aiR ~ cr.rr~ ~ 8J'{ • ~ ~ tft '!i1' Wf.f.T ~ ~ tffiT eall;r{" ~ • ijj' iliii" fct.;a aRlo
q6ffi ~

I

it • ~ t ~i'M !IiiJ ~ 1, ~ ~~ ;JOe % ;mr ~~ t I ~iiP-Ir ( ~~ ) cn't ~CCfiI:al6ij;n \P1I' it ~fNI+ti(l'6~ cfil~.;r ifT !1lM ~ ITi at{ it Sf.f,~ ~ {I td'Et:n'l $I&lq"n if tfl~~~'SI~:r~ ~ ~,;ai,~ aD, i(~ Cf,T ~ qVrq f~ '( I ~i ~ ant-i.{ q( (;J WrJ QTij ~ ~ Filii' ~
1R~tlt
~

_

~

~ trcr ~6ti.IQ1i qft 1lVliIT

cron ~

i, tNlflt m :cnm 'fir

I
tiiT tffiT ~

-( at) ~~ it ;;~ I amt Qqi !W5 t! \ a:t(-at ~ ;m:r ~ (-, ...~ ~ , ..,....::.m; ~ I en ~tOI~I'''II, ~rq 'fi

,~

... it ~ ... ~ S{'ijtcilit ,1(4i1~ ~

~I

a~ii i

1Wft,

_,

qo it I \

af.fW ~
~Gli

crr.,~l11ft,

~(l

ili qo it

~liJ~

ij) rif it I ~ ~~ I e fcpq~ qfdgQ em

;$ +to

ir

I ¥ ~~,

~~oCf ~ +10 ..:qr{0 ~ ~

, illi?idtlJl, GR1t ij {(6 ~

, , ~ ~ .. if ~ if

I ,0 +JI1;1if, :2JlC\if 3ft{

m it ~(
~m

~

,~ij-~tI , ~

tfl1:R,

~M~ it I , \ .. ~~,

M, ~~·Slr-a if I «t,\~"
&l~WU
,y

if • " ~.a,

I ,~ tr'lpJr" ........

... i{ij1'i1~, alN.W'{{ if 1'''\ CfmW,
if

CliR1' it • ,:. . ~{" .

~~ if I ,\

~{;rqR

if

if ilsrr tTf I SPlPT it ~ it I ;j'crr if I CPt~"

if if

I'-\~.
I"

arcr.a

I"

(ft~, :a;.aifi(t~1 ,,,

G\.lillt1 ~ I ~ ~
ifr+i

arrm- ij I
I

&l4ieJI J :Ii •

if I

"0
....

(I+tWAI,

~Ifi:q~.
~~

sw.t:~ SI'U;J ~lil
8tQ;n" ~

~ ;:n;r ~ ~.ii if; ~ ;mr if{r { I~

lim
"" 80;

-t....
~~q

iii 'li Cf.{ ~.>I~';q ~
en ~
...t;. _
~I

~r

tt t ~
iJ~

~ij~

~Wr~
~
....

itm~ lft
~;fi
(ffi,
~

m %~
Q;'tt1;

-iGa:t [if, mP« if I
,~ ~,

cnmt it I
~

~{

l {U ~

tft{t~"liit

~
_ ~

tffit iT I ~mMm.~~ q~ ~et
~~ ql{t~OI
~'-n
~

~

ftlsq if't tR{ 'R,
-I§ ~
-

~~

;a;(j~
~

mffi' ~
Cf,f

%

~

ma ~; ~1ij4q:qq.,'l g~qi(ij aiR: stm{lSl1ci iiiT ~ ~ q I \(i~~~f ti,un~ a- tI:ir ;rr CliT I 3Il0n~ a- aFt;n thr II ij~ ililid~Ci amllifiT IGt;ttfift:Sl' II w-:t 11 i.{o ~ ~o :t. I ct aR ;it WiJ tr.n it.~ q<ff ;or ~ am: G1t ti'3 :m;n rJ ~ CP-U if Gmi I~
~

m

\ fR:ii

...

~IWI

'f,T ~

..

...

J5 a~

ct;np {WT I
-

-T qfoq ~

sr.m: "1"1 r~~41:.n ~ ~<it in Wtt, ~tl~q tft 8tJ(Dst1((,
" ~ #'".

.:q

~

Ji1lW Wfl' U ~
"..

to

_

...

w{ ~

1i Ill'

~

tr-li f4iif12 m;a

ii ~
-

~{ij ~ I~

iIit ~

in\QI a~l;r
It

;r(T

W{ClT~-

~fr ~~~ tt~

:sf,ora ~;r
~

I 5.l~
u

~,if
q,to

~~tll1

rt ~

efT ~

ilt'~ f{-~
n;rr 5JJ;ijf

qq~, if'Z.~ it fqq~ it <m c{.t atBttf, ~(aC{, fij~dr" ijlQit en F4oqf3U151, ~q:qij, ~, iffif-a \1("!J~T, qt1qf]{·S~.. :arOfZ ~ en Bf.m anPct ~ ~i ~ ~ 011C(~4tdf" I $.if;aq !!vii ~ ~ :mlij if 6l'tlit ~ if (fiit.tt Cf,t llI~ql~it) ~ ~ I ~ ~1 t it aw aiii ~~ crm
~J ~
~J J

ii-qf~ft

srm.~~
f.ili q( aii,
I" ~
tffiT ~ lRT
!pH
~J

I€l6(lElI ;r.;r'i ~,i
eI~1l ~

.....,

q'11f.(, '!(t=itli(tc

q::ijOlf!fT

'Al,;n;I1 ~if ii~;5 ~41~ tffi.?'f q~ in f~ q~,

m ~ -3;fi! ~

tiT.I

u

i(~

~o \

t

t=Jo to I at'{ ~

ar-:d\

~ tna if.T1@ ~

M ~Tt
~

;rr ~
~
'11(1

~1 ~ cmii
if I ~l
( en) ~
if

i8) ............. ~l steJll emr ~,if

ii~ i't,

Fii ~

iE~ ~ ;;~ ~
~",ai{~

...... ~ w.tI SlCfiT, {ia ~- ~iiCi f qa1'f

fcrn mR, fcf,;n ~
~

m~,
%~

ifilll
010.

iflit ctt

i1tit ~ I $.;J'

CfiT tl5I+tltlI ~'ll~

~lq '« EnlR\lt

swm ~

,

~

\l tf;<I+td,Ol'ERcnm

~ ~qij:qRu

~ i\;n , 'JiT.cpi ij ~l~, ii,ell l ;r.I~, ~W{UlI,
I"

ffi\i

~ ~ I~ ~ ~ 1%~, ii~f« 6ft aiR SW, RlQf Wii ~frr Nli.llit1 ;mro\lf CiiT;n;c ~ ~J \U ~ it; ~J

f-4lIulli:ri,
......

a{~~

t'

~~J

li~nn~, :g~(lill~ur, ~R!rn "....:1:10 ....... Yllq.(lija;qur entc\ q\ £r-lt \:tt ~ ,

;J1C\lq'~ ~II~ ~~d\,;n~, aq~l{tm-t,OTJ W«{1I1RO}', 0¥~(I~1'40j
t' ~ •

I"~""

ill(~ ,ql~, ~~T~, WOOllcnt t.!!.. .. • 31llRl if. ~~.. ~l(UE4;qq(J
.......

r,

m:;fr;r ~

at, ~l
$t 8T~
~~:ft

t=rqlt ~ ~ ~ 'l1!!\iij

![tf
~

I
~ ~~

~
~

~
lfl ~~

miii1'i

~

!J1ii=i +nqr i{ ~ W·!Plr RSia;' qit !4QII\ofr;:r ~ l ~mq qla'i( a ijt .-ntfI ;m (t :qr SlR ~ Cftit~ ~~ '¥1m it re@ qffi ~ , tit ,.. .J!I. if.\iI atR ~ m 51R1. ~ if ill tI~;n ~ if 1 ~<l41 ifit

iPrr

('far ~ ~~
~

?tffhilRrn ~

I~

~ ~Il~.n ~ (t GJiaT t Fli ~I~ qil Fret ~

\{1tt~t I
~ sn;a

,'qft

;:q;n \~

ii

~~

if.t ~T

am:

'f;m g~

if ~

~

~

t :¥I~ it am~ ~ -?rom Rtrir ~ amm lR ~ ~
tnI ~

ii,~ ~ ~
q'J~

qrcrr ~

tf6dT ~ I ~~~~cm:ft

t 1 sn;r ilmT t I ~
if fct:8t ttifi

51r-ift;r
.,

~(,fdl4i

~
3

Q'{ ~

Cf.1I

" ~ .,.. I $II:ifi'" ... il if

q;fl('flij

it ~

_~ (t ~ fit CfTRR" c6t SI'-lJiffi1' cfit arq;n ~g ~ ~ ~:ilij ~r Qijtt1to:ti ;n{f ~; fcF;ij ~ir ~ ~ ~ ~~ i6 ~ ~

fiii ~ar sm en atijGR
iiT '3if~

,~cfit

~ I ~ !lT~: qif f~; ~
~~ if
"11

{fcf

{:qi{J

S ...... ~....

~

Cf.fcraT it cf~ if

~

t I .a;6lir
,.....~ .

~ eflt ~

artlif ~

wq GiUlMifi ~

tI
~
~

;r.a

t iii ~
1

\ilij6Jtlq

if,J §\lR

~

~ ~ mt
~ ~

CfiT Slt:TfiJ

fis\'i:I~ qft Sll1T

iRfT

iQ ~ I ~

t, •

~

~

SI!1+1lil ~

ij( ~ ~ ~

~ _~ ~ ij _

I

erci ~

~~

~itl~~~cf,r~Cfi( CfiR1Jl ~ { fit t=I~ l'1ltr ~-l:qflT &1 cit Cf,tR{ ij~ ....T (I i 'Rws ~fi~~ Cfir qfOOqr Cfi ~ ~ CfR ~ ~ I (r, ;a'i~ if I Cf.fit' aiR ~ ~fcrar ' ~ Gir G~ur attr.r cr ~~ " if qtnir {, aiR f\ili1enr ,,~~~ ~ anir ~ Cii\ cr.tiT, ~ Olij61{ ~. qiq '-~iff.. amJ~ ~qr ii ~at ail· ~1i \3'q~ - arcN'-l iT I ~ cnfcmr if Sl6TC{ !I1lT ~ t at( ~;fl« ftl~i i€r ~ ~61 t ,QVij ~it ~ WtiT if ~1 cfiT ~1\J1;U, mi, ~ a~~, fC{W (+JU fIlltn' ;qr ~1I(ifi1( ~ .... .......Cfi ~ ... ~T il ~-sr;q ~T C ~ IV-~J i&T ..,.r:, ... I

Cffcr ~ ~ ;r[r, ~ ~ cnfir iT a) fcRt itvfT ita (tqgfft~~;t '~' ~i I ~

sar'

tf~
itw
I.

:snU ~

ml:Q

~it

;y~

~

if

(em q(f

atim

t Ri qqircue cfir ~
alifcc€fl, ~
a~

atSlld« (; ~~

, 344 I

til WI ~

ttl t I ~

~

_r
~

S1ffiqn~ ~

ifiT qRqlfl1JJ (r
~-~€GQI

Sl'=lJii'i§
ifrr stCTI'(

q*lrq·~fffi qrt Gffift ~ I

(tar ~ Ffi ;n;ir ifi,~ ~a:
~

itdt ~~
~JI

t am fiRR·~ ~
t:re;jp.J

am: ~Il«t;q ~
qq ~ ~
~

qn{OT

fit ~

'R

~T itl~

tmr ~fc6;:n;it

if ~

Nttlq~ ~iiE'4{d ~r ifjoqEQ'kt

Rr.w;a-(itR
ttl ibf~~~
iilT ~ ~{U

\ilifcfi ifitRl ~

I
\3~?t(;n ~
~....

l ati\ ~113i'4.le~lm
~
~

li1ij+1 ~ 410Cfii ifir ~ ~

~

it ~

CfiR ~ 1~
I~

iT GiPJt1T fcfi
31l{ ,...
.:II. ....

m~
-..

Cfw;qi" err U2 ~ ~
~ ~"fIUil
aW(lij

qrrOl(gut ~
~

{

~~
if,{Q

«t CfiT ~
U11l~"11:l

... ~..t-

aau ~
~ if.T

q qlCfi §:atT ~, ~ ~ ,-.. ~ I I C{1(1t1IQ 'I' 1'1~1 CfiT

p~
I ~

~

i'.m t I
I {W

it ~

~m

~,

iU.~
:qt~

awrr
..

it cfu:..
atSm
.... em: ...

q ~..;~ C1iT
~

m tia'RT (

~ur

",.

I ~~

iii ~ e) t.tcn ;a;;;JWI ~
~~

i£I~~

=q'G.~ ~

~~ fit:;m

it

't('!6l@ift' ~

~

arct ~ ~

f1; ~

tnOif cit~~,

m

II~~

i6

v, ~er ~Rt ;J1\i.if ~"Git~

m oUt if.Ad! ~ eki·~if iRr

Fliti'

1l~ qilCf:q I ~~

..... -t::. •

to ....

t I ti:J1:q qft {}g ~

crfcmT ,·~:qW\~q-,ariElq,;rfOja~T, qEo·tfr, ~I;U, R":1if.R, ~!, ~~ar, f~, iti ~ ill, ~R{ a~ij sntPlT ~ Vf3UT ~ m ili ' t I :eri iti ;ffi ~ cniiffiT ir~ ~~ (\ ~ ~tt ~~t, {~·u, ~ ~ ~\=i\'R~ +it it ~~, ~, :e~, ~\1l, aq, ijl~. ~, ial~ 81"',W'€t anfi( ct.i f_ +ft Cf.iia~ it ~ms i I tll(q~ ~ ( fcIi fCRR aiR an:ql{, t(1ir ii, ~~ fir~ am <IT srram ifT it;rr iT cr.iC{Wf CfiT 5It~lm·~;t;~
~iI~1Qi(i qfiJ

~1tf~:qi\tfficp ~:ijr-Cf\~a S'tf-Cffq ~

en ~ala6l\

iNf,

q?J ~

t I~

1&$i(ql{15 011~

,..,

...

.....

~

i

(T itiT, f~~ it stfttllttCfi q:;(iJ "

;n;n

tmm
-

~I

Jtp

I iiiR~i6

..

~T'"

_

m'

f;liN FRn ~

~

.....

ir 1 ;{il(;'fl setn~

......

ilil ~

~~;r

,,~

erq;fl ~~-fli~;ft

.... ~ ....... '!!PI~-M....wi'111~'\l\iHq tfiI qvr.:r ~
;U;U \.~;t;rr
w....

-

I~

~(

fin " ~~
~ ~,.
~l~lI~"1l

ill fElt
if.1Cldt
.....

... ~".. .r. ,.. ..,1 .n.~I",,"'l*,q~q; ~«rnt if'T

qif ~

iR~

~

:q+iNiI(--~(~(I5Jijr Niidtifil ~ a

em ~11( craala 1:,

t ..I " m 61~
~

if't Cf1~ it

a~ri~ ~,~ijaT I qar~~
m-ir +hht:i

~(fi l;nqr

SRIlq;{iil{ ~

I, ~

(rm

a iffirnt in ~;iir ;c,~ qolQ~ { 1" alii ~~, -:trnlim !ot'\ll~m, Sll~lft{ifi~fcr zy,. i6 CWVl. mr ~.:q;{
~1c:r
p< ~

wm

t-(~in;rr;n!Fm
2'>. ....

~l:st crl?o. Clift{ ~j cnvfr ~ ~

rqq~
ir~
~~ ~.......

ii~

q~ u \~ II I 01IT ~tq stl{01.R(en I I !ltR: iili,r 'I ~~ n

m m---=ir ~
SIif.J(

qiJ ~

SN"a:

...r.:.. iii mtttr O1R if 110 Cf.J

'fiT, ;n;u
~

anltt~ trm

1[--;aijICfI

....

qi

efT ViR ;r.;n ""' " ,.. ~ ;u;r !lIt1i1C{CIiCfrcrnT ~ I

~W~
~~

~

"

"l~H:o.+tMtJ
....

J' ;{ qaelij....::.... lI ..

in I.tft Moo:Ii< ;iT i1a ifi m, 8t~

i em: ~
~ qrr
~

61'R

% jqqqq

~ QTOt&ttUT

;'J~ qra ~

~

{iii {ifi

i: I m
..
~

W5
_

~{ ~lt •
...

~~.-c;,.i£"ftT ;

* m~.:r ~
if.t
...

in Iflrq;q it ~ q{{:q~qlm tit f~6 t
{NT ~

~{ ~
I~
~

~

ctiit ~ ~
...

~~
.....

~qW·~ ifif ~"1V6R·amt1i«r Cf.T ~ai(~:aq;n (r ~ I \ijii
am am( 1{;
~~~
JJ..... ~ ol\

i t arct

~

fcm irvft ~ ~
~ ~.,~

sr.q~.

Fii :awt'4il ~
J'.o

~ -:.it ~ ~ \ tfro~~l{w\l;ft itl ~
'i tI I ;;r{ Sllii~l:r.1 ~
'" ~

~B\Pl ~

'i)1

mt ~qcn
It

;mfR
~

.t\

(

tf,J ~
......::;,....
~

jctiIElq
~{i.'Il{

!:. ........ ~ ...... ,~ , Ii 1 'R 'FiIDWil cr.. \R' ;r if ~<rltr

~

'~Y11 ~

;m ~ :srr mff;

.......

\a'lq)

~

SNiiltil6

:mfq) ~

FRr ....
....

lfi

Wi atift Wii ~ ~ I iiaw ({9IY1~"'lI) Clit \l~J~~lRi ~ it ~ ~ it; ant \3'li6 ( \11li\t\ft ) ;.1JS1~llf it ~ ~ SIllfiaa q.\';r iii q~ • "CSl4tt I ~ ~ it' aN a~ ~~ iii s:t~ it ~ It (~cm;. ~ ~ ~

iiaiT anm ~

~)

t I~
t'»i (
tE(~R(

ii~ t 1 ~ ~~ ~ falt ~ { I ~itl1~
!tifitfW
qJi{ ~,

~Jij

~

00

i1) afk
~
~

c~

mitCiVT " ~

arn~1§iJ!r-~
~

cum "

(cn(lij

'0

c.,

t 1% dll(1~lutCiitft
I ~.'=1

Sittqq

~{

~~
"~ijtf

WCJ WI' ~

w4i iii qm
....
" ~!
~t{

e1I{;r Sff.I~a (

sRi fn qm' ;fRr ~it \ill6
qJ5Cfi '-\

it

iii '1lU" SIifT~ ;Ri;r fffimr SI1l1 tt \SfRft
!t~ n ~ ~

t, ~
...

if

tit ~.

Si3 aur~

~(, ........ ~ en 'lmi 'I ~
~ ~lirlat3U ,,~

, ~'i
~~T
';n;t "

'- ~J¥i,:qQI \ ~

;;{ij@+iICi ~I;~U

\ q:q.

.

~q~
~, ~

'\

G:q;n;J 'Y

f,(t:a4';1:'f' 0 q:cii~'pr" ~tt1ffl ,'\ Wiiilcflil ,~ ~.~~

:ql~ ~.
,\) ~.
~
!m.vr ~

q<ttmii ~~ ~a(ti{IW "
ftrqt ~ ~~,
~q\«'El ( I

Uij7JiJI{\1it

am6l, lJ.fW5r,

"0 ~~~

anff{, snit( I a:p~1Qi~
~ OliRi ~

fi(.'~~,

ll+{~§tt, ~ iIilfr
8{qif

~1 ~tMil1 3ltA arqaR cf.t .. iT f6ft: it m ~ ~ CfiMar ~, aftchl tfttm~:qRa ifT fe6)C(w(i:;r ~iJMr it ~ ~~ tliT 'Miilqe,Cfq ~ qj at~~ ~~

*~~

~m~1

.J~ it.
~a it
t:t

~'4iWqtT~'
lJ

E!§aSf.f.(Orr

:qrf(tt t ~lir emft tijti'Sf
iiijj
SI~ trcI ~ ~\~

ii _

'Ifr Rcrr
if,fQql

~Pci Cfiir ~
mem;:l~CfT

~l. ~
v:iq;r
ifT ~

ttCflird

c6t 'fti~ qRif

it ~~ ftiQjt ~ i't,
IfiT ~UJ
CR

aft, ~~
~~

cn1 ~1l_;n 'tfcRtr ir ~

it onm ~
1~

~'ir

tI
~

:qrtJ\"l ~

~

ij

:attiiJ \3Ql~
.t ~

tR~ ~

~

~q t.i(U;J

ctr

ciT it

atqit ~jq;r~

~u 1fR~ f~

GIR\' if

~4~

~~

alR ~~T~..

~lJli"

~

Q..~

L ~J

ct1kt ~

it~ ~e~r , lr'"lt <t tfiW ~r 1 {T~ cnal JCiamr q,ClGrl qo.tr 1t\1ef Sidlq If \\ n fli if CF.al1 m Q~ Cf.2: ~ ~ ~ ~;U fcli u;r ~r~ at
;it qm-r
a!~~miN tIWIr , ~
I

~ (•

" anifi'\qil1}iftt " ~1+l1fi '-\ \
ijtfi

fclm tU if(
:fit ~

qa1q:q anq {J
GRt!~,
ill{

m if ~ crrn err ( ftO ~it ~:q~ qit amrr '3 \ili;;;:R CfT ~ Cf,m aJRR1 Cf.(r fii3 S1tf l ~ Cfi~ iii ~d~ qpre.~u ~4~
tRU ~ ~
@ !t WI

it

anq

"rf61i-q:ctCiil' srra ) ~ ~
ilR ~ ~

it ~mr (1
~ flt

q{

5Nif qV

it ~q
~f)'

OlIW1;?\q .... ~
_tt ~~ ..

CiiT aFlifT ~
tl{ ~

~ lFliR

~~,

\~ ~ &a ~ ( ~ ~q ~ ~
ijif ~ 1l{..

a~ WI{ qrr

N-~w-n 19 ~fit; if,{ f~ 'if I ~{ ~ ij m qa ~ fcp etril;((C{ij-~ it tii:crcr i{t ~T ffit tftuq:q{Gllij(I'l it Q;r iiimrr I ~~ qrc{ ii~ ~Ft ~ ~~R it ii?r ~~ q{{ ifg q~! V e{, ~1IT if ~~ • fcm' ~q,~ ~, ~ fimi cfit ~ q:...r i6 fett 'fcmif i lJ1 ~,
I~

~it 4'

Cf.{';r it rett I " atl ~ ~iiir ayqir

CF.aRr ~

c6t , N.\t ~

mn CIiT crm ~
~,

iIlt{ ~

cmt

~,
~ ~{{t

~.

liT onct'itl!di •
qGif ~

~,atr, at~UTwl', W~

, ~ t, ii\Ticr+l1:cR
~

~'

~

~!l it't ~~

~aif

a«{ ~

Cfrl

~it~~~r,ol\.

~ it~

~..

ii t{(~

" m ~m.tt ~ ~
~
~

tTtfl: 1').\ ~

"

,~,~ij'
Wi;r
U

aun

f~~ ( ft ij!fllijall ij- ~ \ijf;( q~ (it it aNTct ~:lIGitsnfa if.~ err ~ q-,d

_;:rOJT
tm\
t

CRill' q~ 1

~trr..

err

\WP

q1\T~

~:S{

if ~~ur·tlfu.ait1
ij~;J CfiT ~~

~iH 6 crfr.r ~

amr~-

aiR
lit

1 \U u1{i1"qv1q ~ ar-6 it.. ~
1l"tof, t'i~ ~
• ::.." ~

tflQ.q(6;r~
...

~

..

_

rr ~ !a. ~ ~ ~.~q

~tm T~

viR

'l.1DJ Qdli5r~, att"~~;1r n ~\9 u q_~r ifiT tf(R ~q en ''Oi~ ~rqF1. ~{l'l~
tt

....

S~lqqr I

a{1i(~CM" UtR

if

'qq~(

~

_,

~

~ann.

it tmU q\t
~t1qt;r", ~~

~.fI
~, ~

sdl(liI:q9i\a{t -~ ~\lT

cfit _
~tI1a ~
Cf,f

~
-

ettJiIT \i&I~

cr.n ~,

trcl ~

a1T~

__ '~lll

~ ~ eJc6! \:TiIttllQq' "il\ I 1'9)\

I ~.'ijl;:r CJft ~(n ~ ~ qfi.vrJ+r ......s ~ t \itT i61~ lo:n"tl mIT, ~iEfiT ~i{.~ ~

1ft cp.rr ~ san, at4lff
::(1t{
....

troT if

....

I,

~ et~~ ;f(£ I t1;t'fi aTr{ (' ~ SfCh\1lr" if ~U+I·.T ttffi sv; 't WS·~ " ar4'm: ~1\ qft \if11lfa" ~~;iFcT it ~ t~ t;;.\ ~ ..... ... .... ~ ~ It·--' :m:sr CfKi5 :t{T(t SlR '='m 'ill atCl'1ki ~ ~ t\{i qi{ i!Cf ~1'1'>:1 :§Off I ~~ 61Cl ~q~~1 c€t--at~~4T r.ffr--s{'fflr ~~ ~{ ( 3liflRt,

~ em ~~ ~, ~~ ~
it am:

~

snM:ccRd-~

~

it, mi{m ~ qft~ ~ ~ ~C(R=loo;ft «ti{IC(ircn;r tift lW\' ~m m( I G(J;J'

~.aar

~
,,;ref;

~ij

...

:!,o

~

....

t

~,

at~I:qR ) ~_

=ijl{(tt 1 ~
U~

~(--* ~ ~~
- ~~ :qll~

III

iFft

if ~:azfu ~

~

~--qtr ~
lt~S{

q:;r ~

I tp;IT ~r

~mJ~)

it ~~ ~h{
~ ""

8::Jifif \3~i~ etqit ~ iii ~i{Jq8iifiiT CfiT ~ anmu ~ { I i{iI' ~ ~ ~n:ro ~ {o__ tt t{t;rritr.q ~~ ~ if ~i1~ f.ii ~11~ .. ~ t; fij);(iit fit'-4 ~.1r~ ( I iJ\f ~Rt arj~amir ~ '{U iffr afi{ ij~ (i;f cir ~'U ~ ~ CfGf ~ I + + + ~T;r it fel'¥f1qoy cfu ~ ~,~ . fIit"aJlit'cn( ~ aiR ~ u;r~ Cb't ufdur ClGT ttl I ~l;r ~ ~ ~ ~ ij'7 ~ 'f1'~ ~!JT,' ~~ • ~ qm ~ ~I§T alR: ~ SlF6' tJRif ~r I fGr-; aU,
~ 'R;J ~ ~

" ~at,

mm;

SI~

"

if ¥ft tft\1l{·~ ctdl;r ~

&'1; ~~

;$ ~

~ an\' tirr'{ifi;;:roan cir ~
~ if~Cfiit

'-fiT~;rr
I

~
anq~Cfi

ifit ~~, qga ~ ~n~~r <1(1 ;nfr ~T

tU ~ I "

iF 6{

~

t, ~ ~ ~q?l
Sl"lh{OI,

(C

9fG~T~"
qjf

i: I ~«, CIt
1

;niIii ~

~~sr

f~

I

¥~

if, fum-

GJgQ Gl6T ~
tm"

ij;; tjiROT ~rtT
en{ ~

t·_-

~T ~

Rf~ fiI?{ tit

~~re

tt

...
~
~

~
ij~

qfr ~~
~ ~

~

~ I :q{ ~

~

ctft

iiffi ~

CfIl ,( {~

~~

if ~qrail(

I"

{Rft (, ~r~ ~~

f*, dt@1~lij\ill;ft in ~r ~ ifr m :qRsi em ~\1
qq ~

~ ~{~ ~~1 Cfrtl ~ I ~tt tnrit CJir ~4 ~ ~lqiil~tCl ~r ~tfaW(T if, NcR ii, ~ atq;ft aiR ~ ~ if re~ Cf,{, ~in ~ if.T ~ ~~ ~ ifiT :zrt'i ~ ~ I an~ ~ Fli qtOi.i cfiT a~ ~;r~, ~~R5f ~ ~C(eF6;{
~

~lMciif

iffi cmr

q~J( ~ ~

ilR

cnt '-l~)if.(l \:

cnattH~tJ

{i+4iiii, Ri ~ s:1Rt+rq (141((ltf('t4l;fi a1~ {fT{ ~~fffif cmn qft ~ ~ cnia (tilJ ail a~ ar.a ~ if ~Jt, ~, ~ aUt {ti ~
~~~ijf

........ ,... it .. +{ «(14t'lt [;Jt'5' 1 ~
eM

tlJlij

ij~

~, atR' ~~... ~{

~ ~...

~

"',A

lCfl, ~,

...

qro;tl <til ~ttl

...n~

I6T

scm"

\'5« ~

\;ijsd1

titfr

~~

I

am ~ ~ qrr;m:r <\RI~ " m \ , "~" aNRr.. U;f41e-\l4t ~ ~Cfi aiR " tIN " 3Nla:. ftre.u 8l'tEfT .. ., ~~~aN m'( t ~~ if 6TQif ~ ~ ifi ~ ~ \lqm i{ tc !f.;ijl{;~~qU(" ift+ICIi fit~ ~ ~ I s{t ~tI ir a;(j~ m ~l~'=TRor aR q\ O{~ ~ ~ ~I all (=ilift tfr { I~ '3:1{IWf Qlo-4if ~T ~ ~ cu ~ T':f) ~ ~ Cfil ~ ~ ~lit er-a- ~ tJG ~ Oir atrr-rr +ffi m ~~ !fcF~ ~ it :qnltt I~,
.:cnla ~ tJTrif ~
+{I(i~

'.;ftij;N \1+1i\l(1~I~ lIt(dqq

1ft ~r ~

~-q{alq'1f I i6 ~ ~~ ~\iT
t

(r tR m ~

~-

ar(jCi

t(

J

.,..Il...

~

~

~

...

....,

.......

"" ~

~

:-..

~cn (t ~ ~

QG ~,~

fct~ it

attliJt;ffi'

~

CJi{

i%;rraj~

ij

~ ~ ~ ~ a6 Wlr qft ~ amil~ifr fWiM ~6 - ~ I~ ~ CldE'5M err anc'H'4Cfidr ~ fc6 e~ atl~r:if ~ fit~ &tt 1ffi1 i6T Fcl:qR q[CSchl ~ ~~ ~ 1ft; ~ {t iftwrr :qllt,tt I ~ I• fij: .... ,.... .... ..... ~ A.-..... ... ............. ~'J'E1-ay;qfS(Cfi Sll(f.@: ~1'4i\ql~ q:; I~ StC 'tt~ ,.,q"q ~ ~ stll'5tiiC(~T Cfi R"Rq'" if
tR 'i_uT~;r

'3';fq; ~ ~

iPIT I

~w,.-

~ (it ~ ~

~

~; em~

~

~(Ist(;q

cit ;nfi ttl \l~C(r~
(:qw:t I I -.. ~ ~'=l ... ~ .. ttl

~

t;{

a{q;tr

*,604

~~fdd ~ I
..~t.
";>,0 ~

~ (~~) t~<fut ~ if ~oo ~;rm t 1 ~~ ""~~ t •~~lit:qc6i qrr;m t ~ '=fR 1fR ~ ~ in~ if ~ iiiT~l[ qq Wr tfu l ~ ~ iii ~iir w-n iii ~~ ~ ~ tm ififfls!4' q;f ;ncr ~\S'o ~ t •~ ~iTT \Sfiffi ~ r.t ~ ~ ~ it qqr~ ~ iPIT' ~ tt,",,\ it sit~J:ttt(I~ a~ ~ ~~ it dR iIJCfi\ «ir eft t ~ ~ ~~ st:1t-~ qrr tnm aTRlll ~~ ~;n , c6~ q:~ t ~ ~ qq iftit~ ~ '@ san I

~I~+I~

aiR. ~ it,o

U1rc{1'QEttOI+t C6 ~

rt '

~-!F~

....aqC:t~ ~T ,

tIi"r

~

~ 'tt

em ~;q Wtf

~ l ~ .. li

''-\t:, _ ~ , ,~o
~:am:
fc6 ~
~T ~;11
alN~ ~

~ijjqffi ~ ~

l fit; ~
~

1i\;'(f
Wfi ~

~

~ qm iiiT ~
I~ ~

q{t fct.;rr ~ ~T

in ~

,'-\~o-,'-\~,~ ~
if ~
f4i

~

\U

1ft ~ I

£fit ~ ~
~

~
I~ ~

fin~
1~'"

C(IMil:f ~ ~ ~ Sf.iiT\ iii !!HI ~ ~ \1 5Nlt
~ ~ q;r !til{

m-rr ~

ano ~

~

tn1.rr

tFn olcn ~

1ft OJ~ ~ qtf~; ~ ~R "1Cl\1i11\il ~ ~ wa-aWr ~. ~ it ~RnRc6 ~-if, ret>: ~ Cfi\~ if iit. aT~icr..q~"itrcfiR ~ it ~, ;at:llat;q qff ~4cr.aT t, ~·fim1or ita ~lF1,. 3litcn m~ eft s~q1 rit it ~~
~
~J

I~

\'l;qffl ~

~

;mn

cf.Jl ~
.......

srcm: iii ~4; ~

~r qa ~ ita ~

af.ffi i!{ij~R:rct. Slfd<if ~

ili!R~

~

-ail,
ll~

~t ~~ ~
~~R-;nfij \I=ifij:q qrr ~ t1l1~~

~

if ~w ~ I ~
~
~

W4 ~ q~

(T, ~

~
~

fq~
~UJ~,

fit ~~
~~q

if

~UG

~

~~
,

;nit '(, ~rq.
~JIr""

fcf, ~ ~

(I ~ ~

tr.4if \=l~

1l~ ~~~
at~ ~I

it ff~ ....... Cf+l+tltr_ ~r .,_ ~ ~ cnqa ~-lqq~. i{~ tlsl, :::n Efi "n; r "-4 ~ q:q~ st~qlaij l~; ~ ~'Ui il ;a;ir ~~ tfiT f.t~qQ'( SIla ~au, a1t{ ~~ d2 ifqa otI~R (r ~ aik ~ st ~'T~-~iir~ ~qij"{ ~'tTij {r ~ I ~{f W-fR ~~T
~I

~ ~ it ~,~,

sil,

~q~R

filem-cnt fireqor {I \3~ ~
...

~T~~r
r-

if

'"

... an. L.a;\'cti ~ ~ i~q~it ~ ~ ~ I f~ $ICf1lt sU$ ~ ~ mfli \itifr ifir sit~.q. ~~, ant \3ii~r ~q]'=T &cr~;t ~ a\i[ ~iifep ~~ qfi {ff! it ~1~umu~;fr 'tC6 emr. . fclR. Sli'i ~ siR ~ ~ ~ :aniRof~ t I tJ\;j ~a ~ aFT aw;r ~ attR ~ aiR fct:r.IRi in ~~:!£ aiR ~ wq ~ ~qa ~~~it ~{,

RmcQ ~

<fr-~

RI'EtCf~T ~fq

l.lw ~ ~

~

~+M- ~~~

.qT-~ID ~

~(1~

~

~

srefrrt

§:arr I

~ (liiI'i\fdCfi-Rm: ~
-~
~

if(t
~

tI

q ~ ~ .. NJ~ ~(t5 <IT ~ itt ~ ~ fli:alid ~" w;r CIitW, tlCl ~ql if" ttCfi ~
~

qrr ~

t{

l( { I ~& ~

mos

{I

qmq~

tt~

q
Q..n....

ql(\ ~

*i11t(~T
.,"tl ~

it ~

~

t I -m ~
~

I ~~ ~~ ctt to ... i I ~;g ~ +r ~

Ai, ~
Pf

~;p.r ~

M cit ~
W4
~...

~

~

~

~

;J(r ilifJ~ illfT ~ I ~ 3lI5'<ti {I tit, .. ~{I('~~ ~ fclq.

r.r.~
~

~1

mmr

iI~
qjJ
~

~

~9~~1p;r

ir ~

Cf,\

SfcfiR ~
f{W

S1Cfi1\ ~+1I:sr Cfft _
"sAI~ «I;at Q.I ~

qfr ~ SlFr tR {-i;{JGf;:fiT ~1~~
~ ~

~'€I1l[1 q(r tfiy;r· iii[ ~ ~ tff__ ~t ~ 6TcffiR 1iRrr
qij'

t

3fR' tI Cf,1I~

ij""

~ ~~
~
fliT

ent., ~!r.\l'
~

iit ~ ~
if r
~
~

it ~r ~
!@m

{t
~

~~

~t' +II"E(~Cfi ~'"

~I

;_ +If(;tr
f

q;a-

fcm (iliid'f if

siR cn;{il

ifi{T I

fa~

t

I~
,(q

Cfft
;{RT"
(;r

2 CIt ~
~~

~
~

mtiT

t? ~

iii ~;r

it ttc6 ~

~~sf.t S(lOOr

m ~ EAl.w ,
if ~

\l-\=i~ ~..q:q)i{
$l~((r~~(~r

if ~€r ~

I it" ~ crotfi ~,it ~

c6 ~

~ tI
~t{J

~

ttm ~

a it
\jfUI

ilij \, ~ ~
~Pl
~

~

{t ~?:

~ ltrr q;r.t ~

lit

"~T

,e fT
II S

iW1 f I

;'f'Ff ~ ~

~r if ~

it tnt;

tfi;n

tAr~:":J. "..

titr:

1

•~ ... ~1T~r~sdrq :ar:- 1
Q

~

.--!:F4'#r, ~ ~ m, ~ ~
~ ~ ~lt4 qiT ~6~
~J

~ tfl<.r ~ar I ~not ttl (-;a;:ft ~ ~~ art.1Tmlr I~qrilrq' ~;;111
~1:T
tr-\l ~, irlt

a{"(q~ I ijtT ;J{tt ~l"

II

I 'a~ 11

il If:r·'·HU~ ~··I u:r.l m; . ~ ~ ~ ~~ ~tY( ifia t I ire- 3lqir ~~r4 wil1' ~t it ~ ;n;Rr l am;;fiTi WJr4 iI t ~ <ralfq !!U mtR' ir iff al'fflr ~I ~ (r41ftf ~ ~ ~ it eft{ ~r if ~ ~ I ~{ n::r ~tf.t fl ~ tft ~ elte ar~ ~Jtr tfu f;rqr ~&m ~ I Q{ijr4-smR it mit ti ~tnm if U~ CJfi q:;q • ~ (, ~l't ~ ;nir ~ ~ aTR mit ~ crwt 1t I ~i{rumr w;q iff ~r 'lR Cfi\ ~ (I ~~ ~ ~% (t iI if,U ~ it I ;;ir ~ £,;f ~ ~ tR~·~ if ri it \ml aIR ~T ~ ~ <fl rmt 3nq~~rHU I i ~ ~ ~ ~qr4f-ttij'j(\"-~ q; ~ ~T f:Jl'=T ~ ~t1lij~" W<T it ~ iRlT II ~+t«Itt(q'A:ft ~ q{ill~ i{ q"T{11tT 4 ~~ ~rg~qtr1\ ir lit ~ 3J"k f\aJ if, m~tmif ~~tf t)ffi ~ ~ St:t troll"~U1\:Tir m iiiT (t ~
'mft

ift'fT :qn~t:t jq; ~it qlilM ci!, ;til it e13"IQ ~ ~a \iIl~ aiR ~I\lPlR~ ~lUi if I ~i:r;~J ~

!J:

II

~J

H

~
~

~ ~ it ~ ~ I ~·~fr

'§tt, R Sf.TiR ~
~ ' ... ~

~~ ib't ~
l~
~

~lftJ ~lft ~ij aft{ ~4 qft tRt~ iii mtt ~·~ifr ittfr
J~

~.a~

~~

~ ~~

it ~

ifi'{,

~TRq)
~

t{q

qfi ~
\;q~

at f.t:~
Wi(

tJittt

;frra~

t ,Gr.f ij!J~
Cfi{

~~ c,

\~

~

~ \{

trolr~·sntR 'li(~cnel am an1Jen ~lf aiR ~
~ ~T '(
C{( ~{riitn

~~

~ ~ tit ~
~

:it ~4.mfR

it ~ ~ i: I ~ iift ~(a1 CfiT
q;r ~c;r ~

ql~Cfi

\ , ~ ~ ~~I'I(

iij;fl4l1:T " it ~

~~ ~

{ __

~

iI

~

~iRl~1

aNrtr.--tc ~\S(q;;_'ICfi, ~ tl~
~ ~ ~ aJR: ~

mn~ ~ ~ +ftatf6 ~ '\:fir ~ ilifr \"fu: 1:1filiTm ~l
it ~ ~ if ~

I

~~ ;mrr ~ 1 :at{;r.r ~
J

n

'=T{

afk ~

ffJ

mrr l: I tJle ~

ita aTR1I it

~

..CfiT ~

~

... ~.... ~.... qtr-r .... ~ -em ~ ifi atSUR ;ifll'5f'i:l(Of <iii ~ ~~ ~ ~~ ~ q~ 9ft ~ I mmarr cffr • ~~ Cfif~ljlCfit qft (, ~ CfiT • ~ q{~ q,St itm if6T~ t 1 \« ~ iii~am it ;r\~ tlft ~1tlRtl erar C6i a:e*1 iJ6~ Cfif ~ t I ~ ~ CfiT ~ ~an~ 1 ~ ~ ii, ~ til:qCh( No ~ "'if ~ eft fIt it ~m:f,\ :.recnr ~~ ¢ ~,~ ~~dr ~ i~ ~(TT1T-

fcii;r strqlq ~

~, ~ ~ ~ ~t:Jlf ~, ~ ~1 cnr stft)q~ Ff.;r it Sf1nlJT IR ~;p;rr ~, ~~ ~ qro~ ~ (, ~ .,., ~ .."\_ t{, ~~ iIRf CIdE5[ifi ;Rfl ~ I ~;p ifft{ fW ~I,( 3U:;fli1 ~

.r
~

It ~

"

"~
~,

~~
\\if

Cfir ~i{~

~ 1 ~~, ' ~ ~

,.,!il1Rrr ~
.!lUI ifiT •

elK Q+t
~
~-S

~

if; ~
fir .•

U~~ ~
EfiIro if

~~

ltt ijlElIRCfi wmfft
....

il~

§tt ~ {\1T, f4i{ ~ ~!1ur iii q§r;; ~;nT rmur :q{ '$I' ~ l{)iif ~ ij@l SlCfdCfi I lM5 CfiT atmr ~ ifit
....

CfUr

Cfdwra

i I i{flij; ~

'--lU

~l{--qft

iPQ\61 CfiT ~

iffii5J~

~

CJict alR am ii ~
quj;r

CfRffl ~ 't.~~+t iii ~
ot~~

ifiT ~{q

elR: ailf!!Ur
"~
~
ifOi;r ~T

~r

Olferf{R ~lIr p.fi-, ~

~'l gVf ~
~r
~OT

tRt ~,

~

(GteAOr
ata(tCf ~

....

t

i fit
enii
t:h

=A

ta.' qrr 1:l+f ~ I 'Et'Effti eprr

e~

-A-

.... ~

!).

~CfiT WiI;Q1 ~

q§r;; fili~ ~

Qf(;:nfiiCfi~

it ~.

enq (t snrr ~r ~ , ~~ ~ij ~{fftifi
iliT i{T~

m ~r

:if

I~

~~

~qqt{1
I

tI

ijdeJCfi{ anil gfiroT CfiT ij~{ troCfi it t(C6 OZIRli iii
'ii1T • ~
;r;t

at

oiR

~'tqgol

qft ~

~1qif:qf«r "ilClIq;(
qij

~goJ.qfu.;r

~ if80 ~r

cfit ~T\-~T
~1l(Cf

~,

SNiT{

t6l ij~i iliT qo1q ~
(J ~l~~r~:fi

~ aiR ath:;jfiji1~q, ~
~,....
~

~Rn{ • ~~ ~

ayfa" ~
'let ~~

ffit ~ I~ it mar,
qft
~J

t

1

QGi\' ~

g;rir ~
at~,

~IRUT, q~~,

ltRti41 cnr 'l4~~~ ifOi;r
ill ml;et
,

cWr..

1R

'( I tfte~
~

iiI

~tf+tl;;q

t

~:qr{r

Fl; sm;r ..

~if

~qq!:!'l"'l+iP"H"u atlt'Jlliiq'{if mm

_

{I
....

;y ;:r ~ ~ '!!9q:q~if ~

....
~

itaf

'fl'iml~ur
!t+f('UT I

n
~aw ~ ~
'-liT
~

~

~

.i
~
q11[
,...

~T
~

iiuTR i£tt{r
~I

~ it ~ ~~ '1\ .... t I ~ "" ..\llt if)..... ~
t " ~~
~
I

em ~ii. ~
~q

U It-~t.a\

in ~
qfr

l~;a

....

lR--I~' ~~lqUI iffl~

.Q.,'"

~~~f inif

• ...

fik..
t

it fil;n
~if;

~

~

~

~ ~q

ii; ~r.ll

rFt ~r ~ am ~l{~~

\1N :l(i[

..rt

miR ~iTi ~ m~-'~Rnr4~ qga
{tit ~ ~
iRl Cfl{

~1441 ~ ~

:titl\q ~

cit ,

i.... \5Ii(~1'5t K1R .....
~ ~Ti'-

~~

~

itifr :qllttt

,~

r.ae:tr :.fir (lR

;fi~ ~

Stt ~

qtfj

\
~

GJCQq gar {aij4l 1IQqN I ~aiWf atiilQ ilr~qN ~ *tt\¥a" ~<,tT I 9.~ ~ +I<r~ I aflaRr "'~il ~~t~ , ;n;n ,~ 11

I

n ':(~

alftlii, {ti{ ~ 1J0f ~ cf.r =qdltt fin ~ a;qit ~

it-~
'>

iff ~
~

~

q11~~

~

it Glr ~

:stii¥tr

q;tfcf I it9 SI=lfiR• ;qtf~ , f.Fii ~ •

m !It''1' ~ ~~ ~~i ;f.l ftwtr'1f ;ql((t~ l +rtI:~iT aFt.n ~ (f;r~ ~ ) ij~T{ ifi ~!iRs ~R
~T

~ ~ \fr

~

it ~

~ :ariW ~ {

q}{T

t ~( ~ ~
I~

I ~ rl2 ~ ~il: {\i{R

~

~~
;r

qga ~ if.} sma it ft-~ ~

am: ~

~f~ ~r t aTR Wi~;ru 3m1i"{~~ mtt 'S"«ii ftw;:r~ fqi?):{i\os qir t I r.Jt~ I

alR

~(t if.l~ <f( ,~ m ~ ~~ q)f ttl ~

m ;u;rr

t

~~r i{--ifFU

sn;;ff 3:\ToR~:

Uffi+N
ib tert
~t

(t ~ iffIarlJl ~ I tFlT
(fiT ~

~ «({Nt ~ m ~;r
~)

.nan iil1 aCfi \ltif

at aT

~

it ~ ~ ~r~~;?S ~d ~ I ••~, t " ~ &1m ~ 't IT. ~ cttf. ~ it. ~~

n:~ au( ~r
t{t ~

fiR~ fiI?n

4P-{1' \

I ~iW{~l fiVc;1) ~

~m ~~~
:;, i~
I a\1

qtooFf;r ~

ftr;fr)ft ~

rnm.~\7f

lit aM ;r{i

~ 10m ~1t;r FR;m\Y;.n t ~~~t'li €tt:tttt ~~ , (l"{1 o;fqirtil ~iI q'f tlta:~ areJil etrt!f.tr tm- t -. """ .....
'Ui!lqt'; I ~~ ~-~-\

tl at ~~

ftm ~ ~m ;nif..;{ at !1tql~Ti

Iq{i§

~

rtunJ F\q~'q1 i\;rr

if ~3tqe1

:rn(~ I
(~,.

1

t ,~ ~ ~ncij (t;mt il ~N
_ q:-r 3t~ ~
i .'

b~ ~

it ~l~r+l"ict~~.

~m:mR~.:r~1aNl~ ~fR~

A~
~t ~~ \-lltf{~~
l'o

it l't(
,~
~

fit ~.n.R~t{1~ ;, ~
~

tt

e_;f.1

m 'l1 tmn .,lfT I\~,t'l Ilf3 ir
fum~ tft ~~
.. frttf 1

1fT ~~

~1

~~\l

~~ « ~.

~1Vf ~

'.f~ ~lf.

~lt

~vq ~~
....

~ I~

~~~f.1T, t::l{. trr~ !ill~ ;n;r it fI;;.a it ;r1tt1;t~
ff~

lJtfn~
1"1~"'·~ A atl\ fw4

1t~t tfit :';i9Jl qf(~ ~
~ -... ~~

:. .,

~

.. ~ A-.z 'itt ttl ~;; ~ Jt:q f I,.;pilt. :::rt,;UI :t t -;:~J f~Tti\1iitq It.lt.U tn m< ~. Jf'Jltl NetT f.n:~ l1t=i) ~ at:sa1f :n ~T-ff~~
;J{""~

~t{

"'I ~

i.!

;p...

f

~i1 ~ .. e" tt 40, trt 1~

it in "b~ ~ tlifii ~ re'l ~,~" If: 1-., ~4
\: t ~~t
..,

~1ft

....

"

~

....

.,

,..

'l-~fQ-

;;if {t ~

~ .. un.

1 ~~it

~

~ q{t~ tri~r.flr. ij~.;;r{;:r:i.':,~l

~~z

-

T\'"

t

~

qtii;r f~ ~ 1 ~W1~ ~tf::ql'i1 it aIrS~i.fi ~(Ji ~T ~lijft~ ftr:;;:r.ar qrr ~ qf(~ fita;r V I ro\; ~ aqtij;r( ~ ~~T q~16 I~ ~ ftfID~ ~41fiffi mT ~ 1% (( arn~ aw~j I~T·
~T t\Wf ~, aTI~

~1t G\Vi,
; \3'~

~r

eft

tlitiff1JT
aql~

fiRp~ iii'

~

8fiUrqr if aNWlil~, ~fq;r

~iu:~
r~ ...

q&a" cril aw~ ~ fcrin
j

rtfT

ar ~

;a-qr~iJr li

1 ma

;yJfl

It "

arirn._ ~
~~r

m?J
~li

f;R,~

S1q~ fcf;:qr

~J

~

~:r
~

:am

an~ ;rr;IT ~tFir qn qUrq fit.:qr ~ I 31e;1(~ Clmi if ~ , if; ~[q;r qrr ilOl;r n.7.lr W I ~i cn~ 3tll11ft ~

WM ilif

War I llSl~q

timt

if ftIq.~,

Chi i'rR '1fT i£, PRW..m
qJ7

~q en aij1JT 64r \SI~~~ ~r ~ 1'1~r qrr iil~Cfil(cn i(11Irf I~"""I 6: I .. ....... ~ ,. .._.......A.... ~ 6>~'iftij4 ~ iii ~ 1l ~if·'~ .... ltla:qq(;or. alA: '01+11·" r.tl ~tlVt J ij, ",,-qr-! aUf 'J <f"tWf qrr lil~1J)" ~ 1 al;a' if ~ it salUf CKIi5T ip' , ~1~CfiI~I' ifiT !i'R( "

t:.-..~

aiR

..

~ql1f

fittpff
~fqQ

ett it ~l
~
t

~

~

... if I cfRtq

t

~ni ;J
I
~ff

-

am;n, ~

....

~

Ci(I~,

~~ ~4 ~ ~-t ~m~it t=nm+t'(ii I ~ i6at a:rGl~t.f~ ~:nt~:cff q:qir I err ijJ e:reeir\:l II
Cffi \Sl~JiT
'{g Cfi{

~ I Jr'~;r,

cf,) ~

ij- ~

~m CfiT

~ifijijl"..'fIT~

"

..

0111~

.....(::\.~

3TtQJJ

~

fif~qVJ ~

~(f

f{m;a

I
q;t:(

~ ~ ;r(f qifrm {,

~if ~ij'4~Ti1:q~:;:ft qft Wtrr iii crq.; {--crt)' C(q;r t:t~ tflcR ~ (i\mcH'=l) !P-T ~ ~q it ~ qGij' ~ I ~ aq; ~~ Wlf if crtaTrt {iq fclq~ qij ~a}q it ~a{.cf ~r lRlT t atCl ~ ~ iii ~ ij~ ftw;:r.ar ctt ~ ~Q an~'Rf;rr~'t~r, Qw6i cfi) ~ if.JR{
~t ~ ~

a'ftl~ ~

".ilGm~.tfi{1it'il·i(~ ~ ~ tR WtJT cn1, ~

~~

~1{I

il~( ~5o~~l:

~oo
I
J'~

~

"~@tl\'

~ ~~-4.R ~ ~

~

~

it ' ~ , ~r{ , ~'~Q ' ~ 1J;~ ~ I ~ ~ "\~ ~it ~ ~[q i6t iElct(UJ ~
~81~ ~~~lif-am¥(q ~ _-~

~ ~ lett ~ ~~

~-if", fiust;r ~
I
0lCI ~ ~

~1:tT
~'C{
if(

m;'{

m: ~

T~ !ttir

~

~T I~

t 1~

~ I ~ f(1R ,

~-.
~ qijJ~
....

cit ~
( ,~
lI":d\o

~,~
~tT
... .... "

~,

tfi(r

t

qulrr <\~ '-\ 'do ,i1 fcfim

c6J ~(r tftUtl-.' ~ fml ~ I
~fir

qm ~ , ~ ~5 fct~ ~ ~ I ~ ~

~

~"I ~

Wit if ~tm a I q~r;:r,
tttfistlif, ~I;a

ett"'W raTfi( ~ _

(Solence
~

) ~6

t

I ~r
1:flg~IWT
Cfit

iln~l!nif,~Wf,

~e1~tJr filii" ii ~~ri\ql

&Tar

t

am: ~if
I~

(I~10fif, aiNfi'lij[if,
\lif ~{

~;r,

00 ~

~Rtn~ m ~ ~ atR

~ q~tlM

~ )d
C~

Cfif q;ifCf.{Of ~ t ~

-~~~~~

I~

erfcmr {---;rpn

t-~ ~I mt~ ~a1~gtir
(Ill"

~

~

m;r

ill:l {~ij~
~

q(r •

~r qQjq ~
I

s1.t

el~~!Qftr
!fcIlR

qa !.14ilu.;:Jr 1ii , ~f;Jr ~i ~

GrOT

I

a i{ffil' ~'1'&s II ~\9 n
\;lT~) 'T{
:0..

31ar\:ll~

\ • t I aocfi ~
'$NT

~~ l[ I amijr"--~iJn~--I'1tq ~I'" ~ ~ ~ ~-ft~ ij' ~r;r 1i, a~ ~g , fcttN Cfir :.;IT ~ _, q(r ( ~ , ~ I Wf ~~ (;n1tf ~ rroT{T)

.....rt~" maa 1i--~ ~a~e, ~~:ifiT ~

it.

\tR ~

ijCfi iffi~

rn\=[

i!\Tif ~ ~
31,.-at"-i
t::::-.!'\

f{-~

if(q ~

{I

~

~~
~

~ l ~ .._ i

en~

Sf'ffi
~t

.......

~ ~

tm~i

aTk~ ~~, ~
~

elk ~--~

m;f"~,

~

q('r

U

qS'=TI

i11if"

if; ~;q;oq ~~)

m!ii~, q(f

~,

aTI~ aIR ~,
1W;n;:r

\9~"~~1 tSfler
am;{f ~ ~t

~ t5f ma tUttI ~ ~rtt ~~ :Jflf3tfV1l wa ~ ~ 31(;
{ I ijTq~
{{""Ci{ ,~

~~

~r.tr tt ~.~

~T

i(~

q{QlT
~ I \Plt

I
ift

;r.( ~

m~ an:m
~ ~

wn..

(fT ~

tmUJ

~, ;{ iR1T

~~.,.b

, ,mt if; ..lftd\:T~ fitso~ it ~ r::w.
i, ~ ~
~~
~;;;fiijT ~a;;{

~~urrm mm ifr ~
{efT{
Q
b

tM~'J ifiT ~

lo:r'ir, ~ ~,

\R--Rt ~~T{ <J;1 ~ \ifTaT { I ~r
~i[ ~

it ~ ~
~

;'fMlinair i{ 1f.{t

ql~,

~q;f,T

SIifiR ~(ii;;J q,,\ ~

arrrm

1 ~~

~

it ~n~tt , if ~, i ,. ........ ~mr .. CfJ ....J.fat ~, ;m w. WI ~, ~ ~at~ ~ Wt!t u it snoft mt It
..s

I ~d ... t : ~R -;;ro

awm

;rt.~(;J auF

Cfit~Gt ~11

atq~

~ if) m;s;mar ~--ijq '« ~UR it ~(r, qf!aw ~tl' ~ott crrr ~T ~ ~ ~ GIG{ erR at~t;r af'l{ ~iaT ~li( ~;{ it ~lU GlRft { aq a#lot ~ tit i(s ~ t(':ft

-

iftir ~T it fit ~ i};; Ii ! nt ai anq i{t ~ l;t1OT t--~ ~ ..

~·tre ~

it \itRft • 1(

I

t

I.

~

lit ~'l WfiH tfT~a ttID ~ \ U1iT q~

~

~::f.Qt

t: ~~( ~j

em ttQt6t

(, ~~

tilt li\m
~l

~;Jl qft ~a;srnT ~or ~ ~tn \ el'l{ m lit t(f@ ij<lf q,ij.-:t iWu g r~ tT~ itt m \!\'If.t {{tm it ~ ~ SW{( f.t ~ :piT mar {--~ @!fiT iliT{01' 1RT (--s: ~firnf:it;r tRf ~1 ~--~ g lft ~ ~ ~ ~at i t ~ q; CJi~ tfi~ it qG ~ ~~{1 l1roTI ~ 'fllal { I ~ ~iK ~ ~ t I ~ ~ iI ~ cfil\ ID ~ 'R~( ctr (c ~r ail, RR~ ~it ~ ( I ~ ( Ai ;tt ~t tclm 8:--~I~q;;t,or ~ ~ ftlij ~1;n tm I i( ~ ~ ~ i ft~~.ij;f, ijrcfr galt if ~ itil~\\jf alit (P{ it ~6~(4 \\utt it (r 1tdt ~ Wcfr \ I q\.~{ 1~11l ~Rn 1: I ~~r ~~ 't!fi ~ ~ Cf\U :qt{ fiU' 5I~'q'
Cfi(;Jql~ ~j ~~

i,\mT;'fT

tl ~ Ttl

~

"-l'1 dtfI am

t aiR 3Wf

g~

or

:",

at~~'8~l{{;1 ~~ ~~ ~l .... " ..... ~ ~ 'i{ i6T ;n;r,~ ~ \1({ q~tqa if, ~ ,Q0!m ~
~ ~1~

~4T

St1lr 'f,T ~
............

it iliS at#~ tIm

t aU~~

{ r It .e... w 1~

~

iR ~

wt~~ ~ f;(~ :th~ { t ;wt{ ;;

t)

atFt attn;{ ~ I Wt

if ~

mr-tt Slit
..

tnl,

- t=:-!l~~~ ~~
uroll ;;~ ~
7:{1~(irt ~rq·Si~ ~

~~

..I ,... ...... ~ ~ .. &: ~fP-t;r Ti{~l1JT '{ptctlq- ;r ~ ~r {, Gf~r a1~
~

q~

CTil !1~ \Pl':6 ~~
.l:;

aum
I

isr: ail'(

"'\

I
Qtc1R1fQ

ira, t, Gil ~~
'(Tic
if.}'

~

i{, tlCf

Cffl: ~~J~.n {r ~
W4t

~,,-.I '~",'~T ~

...

~

C"l

"at 1'6 ~~J{I~ ~I 6~1
lfi ~O'(

~~

l~T ~lJf ~ I ~

lret {~

CIi ~~

~-av~en efiRur
\itTi;Ut--Gq

....~ if ~f:i\..qr~ \ill' ~
'3'{l

i{ {J

~qr-q (,~~( 'R ~Ri~

if

~

<li,
~ ~,~,~

lUfr ~

W4

~.~JUft ~ ~ «~!lq~ i?t~
Cbr q( ~l't

~ ~ ~~

tfiW

if

:atqit ~ twr :a~r ~ --

II~ ctt« ~

~Ia:~6lm

i fct if ~ ~ i--~~
I ~i!OTrfifqf II '-\\9 II
~r .... -t...

« I~
~
..~........

it ~

«mrer ~~+tr.t
::I'1'::=Ir:f

.... '" .,,~r er;:gq ImliCRacr !l~.... \51il' I " CfltUn~r-a' ~

Stt t
~('Etif
:::t..
t1 ~
~..A '1~Gl

..... ,"...q ~

-..

~

~ij I" ~

ftcfil

.... ~ ~ .... em: .n. 1i-Cfin~ "11

;Jto ~ ~o
.. ... t--~f{ SlJOlT

!=t1l--t1

\:r ~

ii~ (t ijWifr-m\1 ~ @d·$ldl Cfit ~--ifiT r-tm srcm tRfl t, ail snuft 'E11R4Cfj 'lffi tiiT ~ ~~
~

IlPli~

~ Wfmn;t--at~

in llrf-4t ~T il ~ ~I
~
~6T
.1\

(rnr
{

~(EfIIEl

alR-

· ~
~

qft ~-~

~~ it ~ ~ ~
~ (tilJ,
!ttijitt{ ~ ~ --

~ am: ~ it 'fflar ~ I~ ~ qffi ;nr ........ Wi} qr~ ~ ~ , ~ ~~ {-~ :a ~ ;m l[--~oet
~-Cflli ~

CU; ... \tf

!:ir::A

sit if ~ '«\.!Aq im ~ ~ ~ (raJ { I ~r ~i
~

ri""

... ...~... q; :q{UlT ~I ~

~

..

~

arcr t(~"'l~ am

..........

;aq\tfl" r !kuG ~1'i ~IQl

ft ~

~~ ~ ...... ~~

{

fd~'(QIi~ \3ir;r .... .... I~ fIi aq~:u U tra!ilf
.....
Fl*lle

at'R

tr I~~!Q en \3q~l,
.........

am ittiecCr Ym

iI

~

m:r ~
\iICI:q{

~;a

arlq~;qq)

am: ~'mt

~ t,

it ~ \ Wi ~ ... \m ~\;~ ~T srm
filadt, ~
m-I

( I~

q~, ~

qft ) ~

at ~ ~

~

sua ~ ~ ~

~;r

-

Cf ~

;m{t qcft I tffi t=rcfsr eil tJ5a1' I i{ttJfr;t ~iifq snlft I Q<m. tG(:;:lT II ~ t u q(~C! i[r ~ii 1 ~&-t=lr ;f~ ~f':itW1 • 'R~ m qitq~ f(4a1flif I ~q \S,Qlql II ~~

qm; ~

~o

t

n

;a'o to

it ift fmr;u t 1 ~ ~~ ~; ~ ~ tRl1:Tr.i;u{t ~ , ~ qU~ it Gfrf fR ~ffi ~ ~ atlR ~ ~ :qlrto; I " ~~ ~ ~ Ft ~ ~ alt( fitm1 ~~, !Fi fitly em a~ ~ 14'11 troN ;r@ iiT ~ I ~ ~ q:) ~ ~;r ~i{i8ifT ir ;yffi ~r
~I

tIt{ <nU ~

t fcti q~.~

"lwrCli ~

"CJ1I{tt I~

ilit ~ ~-acnm if~~r ~ ~
~l ~~ ~ ~

~p;
~
~

oTt{ T~~ i{,t i ,~~q fiR~ ~iii~ r ~
~r urfa
Wiif(

'iil~1 ~JEf Et~~le gJJair iii" ieT( ~ ~ t N, ~ ~ ~ <fr;r ijl;; ftre, 6T lit ;y ~ :q1~ I ~T aliq~1 ;w.rr;n l@ Ulf{'1 ~.
~ ~

if~

1ft ~

~

.... ~

'fit
~

Cfl

......

i{T;;.tf ~at

m~

..... ij-. ~~fl ~Irt~ u I~ ~Rrl~

!IT ~r f- I ~
if;

emir.. ~r ~!~ i:r ~ i'iiWi" f ~eiStRf it ir f;£'a; ~
~BJ;'f\ ~ ql~

ent

~

.. ~ lfRTJT

1- ft ~~i::r it ~ iff iff 9i ~T ;nre-tt t ..,..",
~~;r

arwmn,t

t.:t(tt

am
~r
~

aRr-ql{ if,J SRR ~

Cfi{ aJ§Jif

efk ~ ~ ~
~
.I!\

2~
......

;rJ't ~ cUti;rr: ~ {t ~ am wnir tI\ =tmtit qfr ~ Rt++i~Rtam: qqyq-atl, _~
I aR \aii~

~1

m, ar~

~if

ifi ~cRuCTRUr ~,

at ~.;.,ra

~~

ildfS{1I{J

iii ~ \3i1R ~ -_

t~~
~ .&\

cc ~

~

ifiT

ftl~ ~
~.Q,..., Ict~~

* ~~l
~

~o '-\ ~o

l"
Sl'R

~q;r(f,

&:, a1:pM (, l{, iiit'l( 1[, q ~I~ ("I+tIGl iii ~ ;nit ;tl _ if Ei, ill ~ ~ ~ a1'R ~lif citm t qq ~ S1ifiR ~ \i\M{i f(;u. .... ",..t ....., .... a;:r qft ct~ran +J qo Cfi~ 1:t4iT;a-~ ~ SI1l:T ~~ =$(ii1=rr1I~W{i«~5T ~ +R: ijlP1 i

t::::.

til ~ ~
~...

~~

'Q~q qrr Cf'Ri ~

c;;;,......

~

I ~<i!A<i •

I ,,~ ije'6.

~; Sfltll$,i¥1 .... - ... ~ er;:r Cf~ ett1T ~T QP1t1

~ ~*qq.T f{a
.a.. )

Vi

ant miIm ~
~
~

~~

q

-

ana { am:: ttltl.st
ifiRUl ~

..... ~

~

~

q; ~tt,

QUqCfit( ~
qij

~~
......

(~1n ~
iWf

iW criT m;lr ~
.... q; ~

um
....

ql~qitc{ ~l~

~ (I!little

\11ill~lt
~1ll

aft\ ~Iijl~ 1ft >;t)tr fm:s ~ 1 ittu
- e;r ;;no ~ I ;J fa:
~

am ~

ij~l64 ;It ~
iiiT

rnCMtfsau, ~

iR.a q)"d ~ I ~T ~

!! ....... q, aq ~ Q\iI, ~

~

~

~m(t ~
..... ~

am ~ ~ ~
~
!:I

altt mm if1
tRiiltl ~

~-~ql~"lIt~
..

if ~
if(

..m: fQ: I
Giiflii(l{ if, ~ (@'1E(laT
A,.r.

..l{11Tq)

.. ...

+r~

.......

tl

~....

q~~~

1'1~"

~1!Ml
fcli ~

tRf{

~~

I ~~~N.--

~

~ SJTR

~)_:amrr ~ I \Rf ~

if ~ ~

t

\Ut1If<cr;

fil~

~.tl:qq--<€t

um~I
ij aw;ft ~
~i[ ~

qu

woo ~
Cfi{

at[c;J$ll'1 Cfil ~

r.ro=rr ~

• 1 ~1i {{ ~~--

aTk \l~~
~~~,

inm

qfr '3'qr~ ~

a~

~

( amm q{ilm) ;fir \iT1:FF ~ ~
~T
Cit[ ~

{"@ ~ ~

~I~

~1n"

~ t ~ W1iR ~~
~qttl.l(~ tiT,

~~

~

~

\i~T

~--31~

cnr ;nra Ef.\ffi {--a{~

:qr;mr ~--~R'1eq if tftif &J 'ffl61 ~ I ~

wa :a1R ~

itCfi\ lft
l

it,' atf.aii ~I
t ~~
-

~ ~~
,

gan ~,
81~

filEij;((t
q;rr
~~ ....

m
~

cwr aWt

anm (SlmiT
Cfit
~J

tr GfTffi~

~a-~, ~
I~
~

i:

Cfi@I'6T

1: I
~r

Q\

~

~

Eft ~

i:, qi[ (lI'-;r;f
q~

~

~

qij{6 ~

~

I Ufi~6T ,

m s~ m '
lf~,
f

;J~ar{ ~
~II~

~T) qif .. em: ii

m~
tt-

.. Cf,f ~
If

m~~ ~
ill ~I~
if
1~ ~
~~Iiji[(

crij6ld ~

~'iQ t{ --

,~ ~
~
CfiT ~

en;ft

ifi\aT

i,~ ~
fcli ~~
I

t qq

it, ~=6l:m :qfl\ ~ ftm: m ~T 2 ~:am e:a ~-~
it ~ , ~
if
~Rl{~
J

(t;;(r GtT iif~-tfi-~ ~ iffi'=Fli W ;r~ {{1m ~--~ qfr
GfF{ t
~
~~ ,

fitiiT

~

:qll~t:(

, fiR~ , ~
..
I

am ~Iif ifiT atQ;r
I

..\~

U~

~m f;h

~a- ~

ij ~~T

'i[iJ q{

~qT (t ~ I OJ~2, ~i{ ~'l if ij t ~I t I eT~, '
~\:lif

m

A\"iiI ~atTR{ iiJif ~ ~

~t

~ o-~~

~ 1 ilm ~qa;.-=tM~ ij'ttilq~ cf.\" Sl1iR £6 '<.ir;r ~, +itaJ m ~QWSffiT

~~ 6T ~a;s{

tt ~--!l~ it ;W I
3lCl ~
~
...

\:rlWftrf ~

\=r('qcn ~,
~(l:l~ ~

f9=a ~
~

~Otf
q~

~;r ifft ~
I

~4Rr %

I
iii ;ufr if

iJiT ~ cni6 ~, uRn ifi mit ir ~~ qrr"
qioqij
~~'~a.t~

m aiR ~~T
ffil~ ~~ift
t Tq'~m e,~
-....

em: ~

cti jf4ffi' ii ~
~)
....

~, ijf ~ ft4ftr it ~.q ~ ~ fet ~ ~i'(l efir
~
....

i:--aNrn: ~ alii
~~I;qdl {{,

q;U ~
I

t C:'ffl 'W1~tn q"?(lq

f€i<;fa ~ ~qqtE1
cn1 ~m
~~

ert~
11 ~<:

t

,

~

~

}~ am ~
;sn~--~

sqtff ~

afR: ~
~d~

~

R1~ cfit ~~1 ctt ~~;rr ~1
~ fil~qot·IDU
I~
if.(

eto~ ~o'
Cf~ :q)~tt-q(d~

n

~~

~'t

qij ~ififfi

~

~& ~ cf,T q~-WM ~ I ert1~ ~ ~q ~ ifit 1R+ft~ q.'t SIll'S ~ ~ ~"S1ijT flR;s GlP;rdt-wl a@aw

Glq1 CfiT ~ ~ ~q:.<i5 ~Frr, ij~ ~

:qJ~t( I ~~ Cfir ~

~sq~

it

:. :eiji'diI ~....~ I ~.q " ~ .... { i[ fc6 ~ (pfi ~ _firCfi ~ if {l, ijCJ (f.fi !iP-lCif CRff i{t ~r ~ I~ ~ ~ ifi-_q.. ij)--~ cnr iScfltlit ~ {I;rq ~ ~ cit sua snfH ~ 1t~~ CfiT 3i.R CJit~ it-~ tFr ~ \ OCt ~..'\ltffit ~
iEfiT

~R

&.Pu-~ i{al5lf-~rRr qrr ~{

\tij~ efT

"

~(RJ

tfiT

~~t
~

~ it ~

o/-f ~ ~

( ~~)
~ ijCJi ~(

~T q{~rtl tfit

san

\ ~~~
J

tR ~

iii

ercr ~

:cnfttt Ffi ~
~t

tJar

t{t

~lmat~{ ~~Ifij
I

if ~~

~--1~

fctiit f.li;t

.qo ~
:o~t
qRf

sma

ii(r fc6 '1 (Itfr-q!r ~~
~

~~tr~t-~~cfi
GR

acnau~
if

~~

<IT ~

~alftt

SlI(VJ;rI'i

Chl tol

CflT~tiltl
Cf,~

CliffiT i1

~ ~~

~

3l~'l

~ :a"qytf
f4~'i{if
Cfi~~,

iii ~tt -~mt If."fct ~ ie1:( @f4 it ~ ~
(

fct;n ~ ,

mN it' atrA
\IN;f.r ~
q((\~

'~ ~-~)~~{,
~):r

it ~

% a't;{
~

fc1lqd
;a(~

~1ii ~ lIiI it ~ ~{

~

*r ~iil;qal ~,
~d-stdT
!FqqiT

~

iffi~lfiT ~{ i
I~
'iqR

FR:r mif
1~ ~

Ff~r (Ni
Cfi{iIf

I

m aUt
:qn~~ S1~l{

CJft ~
~ijT{

'3"l~T q;~

~~~l~(t~

~

if ~

( , ) 'i'ilt"4N'l[

~-Chtl1' {Vtfi\QUl I it;aeqUr ~;r.roJT qd(f£ll~ ~ I~ m..:I'(it II ~ u

am ( ~ ) ~E'UqilT
it ~
~;J(+{

iIi--t'irCfii~

if;--(ft;r

iffiTir t I ( s )
1

tit~

~ltt
iftidttilqijr,

I

t~ ~r ~ ~ =ift{lq, ( ,) ~ r.l@lul an{ ( \ ) ~mvr I ~ ijlir aqP-tT~ (t ~ ~r ~ : aNctT ..... ... CfiT ~{ ~~ ~ ~--\3u:m ~a;sr ~ t ~-mif ~ .. ~ ~fct ~'~t ~ alq~KIif EIi\in '=iItf(tt I ~ ~ 31Mcllttr an{ atlq~~ i
~ ~ 81qift mqr
~ ~ @~ q(ij~

,

t{o ~~ e"o ~

u

fct ~

~

(t~,

~d~

iUir, q{+((q i5T ~
~ ~6T
'R ~

~,~

~

~5§-~~~

~

~11l~ I

;,fri( ~~

~~

~rt,~,
~

JRit it-~

~~

aiR ~{\:f~ i6t ~ f(Q t I~~ cfirl R're ~, ~ ~ ERml ~ ar-a ~lIJ +it ~ ~ i)al (I 81(tIi ~ ~ ft.r.;ir ciir;ft ilI~~T 1: I amtter ~IGt it l'~ fitati:q
~ cr.qil~

~

;r

m ~;fi,

~lItiro: T~

~, ~

\~ CiiPI ii1~

aft, ~r ciT ~

6f;J \!ql~l CJfi ;rl\i(.ff~q;rre1~

:an,

~ll1it

Clift ( I~

am~
~

Nq~'l ~l\ \

ifT ,,~J{ ~i1r

f1lit II m ~

m ~-~

~q1 ~ ~T ~;a

~Olf

1: I arcr~

(tar

tI~
i61'

(ft;{ =3q~

ttl

~ ,-;r1m-~rq;tr I ~
: Cfi.~il~~
I ~

a'fW:lr

iT ~
~

SI~

at q. ~ ~
~

it

;ftftl CfiT ~

;itq ~ \ilT6T
~J

(t (, ~

lti, ar-flRl,

t1

ijjk'1 qft ~ ~, ild~'lfl et;h4l1(, anatl,

itift :rnfltt I afR aJIC+lt1I;Y
tiitP-:,
~J

~T,

q, ~r
~~

Cf;ld(tU, Q'(l§1JG,

~ 1~

iIlPt ~ t ~

ttm am: cfit~ ~(J'4 t, trel ~J @lTint fci; ~ CfiT ilSQ C1lT ~ ~ ~T - ~ ~ fGo:R ti~ralr '3CR B~ 0(fcfi6f ~ I ~ ifrf5 r.f,t eft{ amait, 5) ~
.~ ~ :sn;Q4I1,

eq1(:U is:-~ ~(lii (T \ifR{f

~

em Mc61(?iijr~ ~ iii) ~ ~-;:ftfct ~J cfit ~ ~~ ~1 _ it qRft i at'{ ~ OltFt !Pm ~-'t1mif eq \1tffiJ t t ~ ~ ~l ili ~ ~-~~1~ £i;
anq{Of

tfTtfJ~'

~

ifiT

em ~

~lq{UI \3if

~1

t 1% ~Im iti

~J

~,

~;{,

ij'twr!lvlt

i{ ~ ciR

I

\ ifi fc\tA it
\f«IYU1 ~

ar.ftrer itl aiR SirJan, ffi ~
Sl(dlq'll

if fcF.~ t I~ ~ ~,~ ;ftfcr ~ it Wl{l, i(~fett~ ~ 9;~ofJ ~ ffi ~ ;r(r I~ am eq~~r9.RT ~l:R ~ ( t w.g (?;q~f«n~ at&~P.f qfOiar ifiT ttifi qit itm'
aiiil!J01 CfiT

tJi\":t ~~

M~JJf
t

if :rtfi{
,

~«~
aik

GlI"4;n

I~ SI'fiR, ~

~J

~f4iQT

am:

!lNGI,

~o

~, ~o

U~

..

(, ~

~

tfRlfI~utSr;ft

qG~

,

Cfi(d t, ;g;rcfir

JJ

;flRt ~

§tmr

Gn'lf 'l

~it~t:-

at~·---attt.t:nT ~ .
. l...

"ilijSElg~;l::i 8Ufcl R
~ ~

fclfils;r
{,

om: ;r :(t¥-tTH I
RiHiiI'i ~ ~ t
I

SkllQRhz \

~em
~
to

t,

6'45:ct ~ qaafl{cii t6t ~{WfT iW1$lii q,'t ~ ~ qffi if~~

.R
i6J ~~
~

qg} ~

"$ ~
~
..... ~

if ~ ~
... ..

~tr«t ret ir ayqi}
~

wtI;mT,
_...::",..11.0.....

t t il~
~1:1,
.....

iiS'~ ant
~{J
.. ~t.

~tQ~
~.J ~

it6
\!FI(
...

(t tnt en1 A~r rnij
~, *
"flf,.O

~,;fu;,

~ :Jil Efi(qld
~, ~ijI;"Q

{•

ic6 qe;d~' em ~ff;ftf6 qft
t ,~ ~ t
~tJf ~
I
-.. ::

fl., UdC(:qI !fil ~

~1C1

t I if ~

i{ ~R
f' ......

I<

ollC(~~Cfi

tb't _
~
l...

~
ifi[

am ~

fa1t Wrr

t::f. 1CC'f ~{I

~r~..

SICfiR ~ \-tIff"ttd ~vrr

~

an, qqa~a ttt;fi tiil ...e.t .,.,rl

Wi '6+iJ~

i6 ~rt

em

if, ~
fit fJi
~

~;mj·mfil <rT ~
... ~
"tl'\1\

.
4. ~

eno
~
~

'-\1"~\ijtqi[\" 1 q;:;r}l~.t ~T tmt ... ~l :.me'RCU tR stCfit\ ib'I 1 !t'll{ ~l <t1Rn am:q·Pr4~1r1~ (, ~ ~
~ifiT(

lltaT ..s

'!tlr;J \

~'t ~{;Mt ~J

a

......

..:.

...

lrffi
~ ;rt

aiR ~

ij

it fi\)wa

lao qft ~r

~~

~t{

~~r
1~

13 ~ IlliVi iii ~ I ~ it i\~mq 'ii ~~~ ~litRi~..

~

... ~,..,

a

~f,~IMrr:. l1e1 \(

7til

~1(q;nit ~

3mr.t::n,

t. trt ~~.::q
~r-1;m:rr;rn

i'101;'~ it'fl

li ~T

~.aft* "

ar.aa: snt8' ~Rftt-{'(iil'51 cnT ~ ~ ~ ~ I tR~ ;~ ifi teTt~ Wl cfit atSlktiil:&; ~ T~~1 ~ ~ ~u;-'U~wrqq cfit ~ifiijr-( I \4'\1'" it ~lil~ ~--m'3 ifT tttdw51dl ctt ~m Cfitil~~
cift
;ft(dilliJ.. ~

~'t1'
~,

~T

arrq'-

cwr ~ ~--tffil~ sfR ar.ftfct. ;n;r.. ~ t-ornltCi ~ im ~ I ififfi;nql a1l~ ~ qft ~,;fifij ~ \lit qft aiR ~ (, atifTRtitl;:ff aiR ~ qfi Sflffi" 8liftffi ~ ~
~

1:TJf4q; ~ ira- I m~
~1J;

tift

am: liRfi't , ~
~ ~,

4

eNfu: 61;flRtiilW{. ant 6Niff aPr" fiRN cffit {-~ ~ ~ t I~ fcRN iiiT lM5 ~ itm {1ifi ;ftftf aiR ~ qft ~\lIlrcfr ~ ~ q(r it qnft,t am: ~ ~ ~ at q CfiO ~ aifi ~ q(( ~, :aTI{ 81;0 ii 00 'eaif'Ji IR~ U q(l~fl tr ~mT"t I ijt ~ aijg Gl'rif % fmt ~i ~ifiRiii ~ ~ 'ijij§ ~ q.f ~~ 1~ Cf;r ~ i, it ~qa
iftia: aiR ~4 i6 Cia
~bt

~~

;ftM

alR: ~ ~

:srcr ~

~t ~,

~
~

Gt;tt tfit ~~
~;t« i:J
(lC}

{titlGf

~r

CfiT ~

iR(~,

~

~~

~

CliftRt alA: ~ tlal ~ • ~
if ~ at;ftf6 ~

tf{

~

~ifl'i[

~mlll SIJ'8 ~
ij ~ iii{
~

~

iIif ~

ilt ~

t ,~ ern:
~q

tR1~ ~ ~ W-1i~ I ~rd~.t iftfa aftt 1:lii eta ifiT ~~ ~ ~~ ~ 't6 ~ ~ qft anq;ni{ ~~ I~ CfiT ~@t ifi(~cna\1au(r q: ~

Cf'l\i\;11 (

~

81iftfa;n;:r" aiR

Ol~

~)

~

_tt
~
~

~

,an

it

t

1fl~~

~i{~qie,~~~1 cfiT \citC{fi @iliff cn't qlw,f'k ~ em ~ ~ ~ q6ffi-~" ftro; it itt ~{, ~ f~~ t t s:a;n {t ifGl, it ~ ~r ~ ~iir ~ itt ~ ~ t I ~~ !2 em: ONf{ ~ ~ 1:lii qft wr Cfi{it ill ~ '«CIi fttm~ ~ ~ ~1ltt, ~ ~ elK
(t
811~

~-wa it

t ~q;'f

l\l~ ~ I ftR;:

ifi6 {, ~

atR: ~

~

at ~ am: \:lli ~
G[i{ ~ ijq ~

fire~ ~
~ ~

aT~

it ~ ~,

Cl~{'lT

1:14 ifiT SRlR 1Uar t~ ij£m qlr q;y ~ ~ ~-~T ~d~dl r6t ~ \4SZi~. e ~ ~ mij (~ . ~ Clit M4iiil, SIiF':T ~ ~ ~~ it ~1t, \1\NIdt'41 iiAi\ot ~ tift atJq~*.dl SRfia ~ {t t I ~ ~ m trol1~-mf8 iii fatt ~ tn\~cue ~;{ if ;ft'Rt alR d~ q{ ~ em Cill Ii(1$4(\00 enq
~
~ (I~~

I

tt;anti (t~
, ;r{-~

ern e;:q

\\
~qrer
;rn

t{lOOEf

ifiT &l1Wl ~

ii 61~~frilEt;a1 ~54fdq'~ij fiRr ~t am+IT (t ~ ~ » ~ \liii(;'J (I
~
~{QT

qrr stlq(O'f
~, ~

~it iti Ciit~
~ ~q; ~

~ q«(N( lI(iI[tilr

i,\R{f; ~P-1 ~1!.;r~i;U il~~ f6t(, ~ sna
~

am+rr ifiT ~

t1~

~

ifiT ~

;J~.
t I~
~t

6l~ ,,~

an~

f;{(i\"

auihllil

iiiT, ~

~

~r

_I

~;aGl,£t qfr

~'i1qf

,

~~\1ftlIt~a,~~
~ ~ ~ ~ ~

;crlll~~~

;q~.

q~

aiCltf1

~~a 1
C(o \~
~

n ~u
'60
~

qif

anitul~ ~-:q(

~~

ifi\~

it

~m;cr--

~er
~r

vitfl: ~
~

~

~

tR,

fiNltr Wif ili CfiR1Jl~

fq~. ~ ~ ~
CST~11~ ~
~ ~
q~{~~

~ ~~ R~"l:1~3Tr, a1;.a:"ru:iT
anilt ~

CU~qq( ~:sn,

tCtlWr I
11 f( 11 tl(-\
~"

{, tR ~\iII ~

t-~ ~
~

'« ~(FiIt{I"

apit, *.(l~ ~
~

~~tW4T

REt'" qa t.a(eW; I:J~ atel~ ec(~ iii ~cnqcfi ~ 1~UiN RUf( n "" 11
tit;;

t,
l

i5 ,


Ie

~

'~'ili

6C6 fGIir

~
u~

6\c(dRt ~
,~,
..~

~~
4l~1lCt£it

( aiR: ~~OO \f( \lii am
CIt ~
~ ifiT

;rotJT( ~ ;R~

if ~
;ftftf CJrr ~ (t tr.u
~

~

q~

~

tl\W<R

«'1 ~

t'\-~ ~Ifila Ftm, it ~ t ~, ~ ~ii ~i fiIi
II

S1CiiR

~r
~

~~ltR

ifiT eDtr8Tif ~ l ~ ijCR(Q~
~(1;qaJ

~
~
~ ~

f6 q<~:u~,~,
~ ~ (eli ~
q{alr5\dl

lfc ~

t Fti
~ lfi ~

itfi

qij
~J

aik

q:l: elk ~ ~
~OT

C6T~
~

~

~ fcfi

q\lll"-~

fRill'l snfR t ,{U ~~ ~ , ~ iIRt ~ it ~
~-GflTQ

~..;ftfij

'6t1llat ~ ~,

~
..

i6 ~

t6t ~

tI

~

~~,
ifiT ~

q{;lN~

~~~~

aTk~,
If{ ~~

~ 6iir ~

~~
iJi1

SJtR Cfi«tt

....

ttta~,~
tr ~
~

i[ I

om ~'P;J
ifit ~

an~

em tmrr {l

iR)r ~

(--ocr
~
~

~teU iii SlNR
@ffi~
ijJ ~-

a-«cit iftRr.. ~

~~(,

\CIq;;rnr--are1{Cr

~
~

~~~

~~-1!ifi ~~

~\:t ~'-11fqq~;n ;:n{tl{
'fi cttr

I

eta ~~lit an~
~~3fC6T~

mt·~
~ct

I ( , ) -ftftf

Ri ~~~ c6 ~;ftf6, i, ~ ~~ fct~-~16 ~ ;ft ~ij~ ~~~~ ~altc5t~~~
-Rl4ij ~i6t\fc61-atllfit4Cfi ~~r;r
ifiT ~{ ~ ~

t fcli qUii~

\ll\ ~

~ awit ~

~ ifI~Rrcn iltacn ~T

(CfiiC Cf.~, ~

l~ ~

~
~ ~li\if ~
::,.. ~ ~ q) \")lllT ~I

~tiNtq ~

~tffta

ifRq'( :ai~tJ:

I

~l.
I

- atm ~..... ~*
qm ~ ~

~_
~GI(~qor

~

ifi\1JT ~ ~ ~ \llit ~
'n"+II~qq-r~
~
;""'l~l~

ifi'~ ~
qrr ~

{t ~ qm ~ :q]i(tt, ~ <a: ~~ I ~ CJil ;Jij~~-mlT .. n;r--q;rr m
~I{;n ~

... 'iji~:qd\ iii ~a{\'(~

cfi'r Rl~litT ~tt

am: ~

Cfillt \t(tIiti

~

~Bqlij \Stj(Jm Glialij) ~ ........
tq)1li.tt
~,",

~mif--affcif
~ ~I
~ ~ 41

;ftfij' qft {I

I CJ;RUT ~

tT ~ <r! cnrq iii{ ~ ~ac;::q,tnT t fcfi ~~ ~ ~ ~ 61~· ~~
~
;i(;aj'f cfiT am+Iij@l

am ~

vrr ~,

ii-ttCMW ~
~
~

in ~

acij(... W~d ~ ~ ~ qGit ~ it ~,~~iT ~
~ ill(ROl·qOG\t, ~.\ilf\i. Rt&lal+lQE~

... I~

;ftfij--~lqi11
'qUlQ,

, am:

t, (~) ~ ~~:~it
~qa
N

~..... cfr~ et~-a ~"~ lC%~~t m,
~

mrr

~

~

~ .... t I ~ cmt
if)

~

Wtfi·~~

~tt

I

JI-fj5-cU-QlI I +i'ffl+lQ'i;;:;qr .... , m;rr~

I

'EI;a:qQ~CQqT ~~
1J\filNfI ~ ~ ~. etlijtOI, ~

....

I l1..~05r
~

It ~\J n

\,-~
I~ ~ ~ ~ cn;j.

~~

i(\5f ~
at~ ~

~(ij.w"f eli~;o
{{J 5i;r-~,
~ \:-

~qm;q, ~ 'lnre at~

~

~ati(,
'l~
J
J

'(ten ~

~

(T ~~
...........

\: I '=1ii~q;fT

ftIif ifiT-

qol if;

CfiT~
............

i1'ffnq:pt ~qn~
......

~T ~ ~SlIIEf

I aor 4i-<l~Err ~Wtlq I
I
~

sns6Sf

~lqr
.....

II \~ II

" ~(iUtJT '{Ie{' \iii{ Q1+N ~~;{
~ ~~
cfit
q"(q;r ~

~~-to

I "U 0(1' ~N

I €U4EU~

n ~~ n

-q(.... I q-q

~ ~~
:cni{Q; I aiR
~

~
1~

QOOt;tT ~ 61qqlifl ~

\l"'\"tIlq;n ifiT ~

an-qut atq(.aa ~ \WIij- I M ~a1q tfifUr ~~ ~ 'tiRO\" +I\i1i(r~ ~~ t qa ~tn n \\9 II
er-ql;rct;

tl ~

~

'4j. ~~ ~r lR it l(qq:a\o.;fij cm;rr :qJ1@:
~l~

ii ~l

~

;:nfitt

am:

~~-~

~Rt14Pt ~

~ ~ tat.t

~ft1:t , ~ID I ftfif it ~
I

at( ~

q~

:ql~,

~fct.-

1ti6 ~
~ ~,

~
~

tT Gil;' 1ft ~
~

'liT ~~

it &IIWfI

~

ctil;r q:~ 1 ~i\tt I ft~ mr

~~-~o
~~

qga ~
!ftU'{

iifiT ~

m

~~

~;1~ aIF![~

cn't aWf$ i1S-qq~fad ~l~,
C6 ~
:ql~

~.{1!F\l:q

a~(qt {l
~ \,

q( ~

it ~ii~
'R~

8PT ~~ { fib ~
~

sm ~

i-~ ~
aU{ ~

=Ill ~

~

~

-~
aq4l11 f{IUiill1:l

~

cra;n;r

~

~~

~~

iR ~

V;q;r if,{ ~ if 6fiTI ~ t r ~ U~ ~ ~ iI{r \ ~f.ntii;tf
,""VI

e~ ~ ~

~TiI;r ~ {,

~ q{a ~ <{Iijfiltt ij ~ • ~ ~ 1 \MT, \ll{FiT ~u&41 ifiT
t{\ ~ ~~ I~

it ~ ~ tit r.n6 all1\' I ~ :qf( ~~ Cf» +J;r (PI if
% if!
1

CfT ~;{I·ld

'ij1ifil1' •

~

f1 +rmr I "'" '-it ~enm SI':u~l~=cn a ... ".=::t. er,aj¥i JIiIl~a_~ret, ~ai;; q~~ II 'i_\9 11 • it[dliEI ~ '"

~tt-t
ifiT

~

it .~--~
\ifCf tlCfi ~
~

~ t, iIti ~ ~
~
~

8f1C(fC!f<li (I

~

ftmr

Ifi{ ~

t 1~
I~I

~ffimrt., ~,

it ~
:Qt

~ em: ~
\W ~

~ ~ ~ itft ~~~~ if ihit acr 0CIi ~ ~f11 ifiT {2 ~ ~it~
....

(l;rr at~;a

\!ir=f.T

f(ijlifd

if

~,
~

CfJij ~ 6it(( Eli( ~ .-S.:I;. ;m (-q+f ltl ~~

lI

~ ~ ~ ~s:t an ~ ~ ~
.c

CfiT

3naf6!f
qJ ~

_If
~

\11'"

~

tJPnl

'3dlC(Ji

m ilCfR;fr:qrf{ttl

m ~q
~

(ttl

an~

it
..

it {8 fW;r ~ ~
~
i{

Iq'A

I~
~

................

~m- ~

'ariitcfi
iC(({(c(

A«;r
~

;r C(dliSlm 111

~

~

~ ~UOI

(~ql~

CiT {t

;;r~if(

~~~

~tii CfiT-~ it f\ttUtC(r(l enT ~6Tr 'is ~ ii\.I~ Cfi1;I iH fett • ~~ ~~ et~ at1:frq ~ q:;, ~r
q;r~
~~tp;I

~T

',T ~iQd

ifi{iiT ~

tlt;a ~if
~iKI

I(\ )

Ftm ~ ~scr (, ftffi;n ;flf« am: t:11l11ft ~ CliQ em 'l!1'{t~~ q6clt t,
CfiT~ ~

it ~

t~5~'~qT~ir mar I tRi a;r(qy ~m
~

iim'R \~

tJ6aT

t, ~
I

~1
~
~
q'i,l ~

'l~
~
"'~Q

it ~~~awit :an~
cnnt
~.......' Cfi{q ~ ~ ~

'fi~

aror I \1«:a:

.w U ~~
it
~e
ltl

q';SCfiU

\ l\lli \fW(1~ ~

a," :ql((tc, ~

tl ijl~;n (t ~

1R ~

'C\11• ~
li,1

~~Rf;q;u Cfi\~~01Cfiii1I~

~a-

~ t, ijiT @l

I aFiii!iiI
~

GiKft " I~, ,
qft ~_

~~

if

tWn~~

ifi ~11t
I

~~

'fiPl((

(f.t

ott o1l: \i"quif aN 1 +lijldililSi ~~ ~ ...... :q4CS.... ~~ijG arcr I tro:I ~ i4' II :s'

,'9

~~ II

tJ{-":t

t, acl m ~
Cf)'Z
........ ~ ....A ~I

~

1ft {It,

fcr.n ~;;tf ~; fq;u ~ ~ ;rtf ~, ~-UOO ~ftra ~ fit.rr iftRt am d Cfii uar ~ it ~~ ~t ftRr aiR ~ \<lffi~~Cfi
~I

~

u~

~\lritcmT (t<r" '~FA~mI·~iIi{ ~ a~cta'i[Kft

tJ(-~

arnrr '{ t
~ '\''Il\~I~ ... ....

_, ~~ ;y~,
~~
~ ~_

~ ~ fct ~ it ~ i
~
S'N iii ~
~a

I(i(~t

..

",

~~

c:rqr;; ifiT

aw~~, ~

U'irr ~,

m U\Ri

~qi(~

q)'''''
~

CfiT ~

~1t'

artWll«((d ~ ~

m, m
~

tt<fiq

_t

~hn+tISJ lfiT
~ijC{R

~

....

~ ~1

if

;tRt

;ntft 1:ftO'l
~ q{t ~,
~

1 Qq\6 ~Qdl:q i}it II ~o 11

t~-to
~

~•
~

SlIC{m ~ ~

~ t ,~~
~J

;ftkl;tl~ ~

~

qil iQGO'lIdT ~ ~cu('11
~.-

em

em attp.nfijijt ciT fi6tR~J

iiilaar

t I~

q(+U(+tT ~ {l15tilftll,

ijRfi ;rr

~ij?;(dr ~

~ tR+n~':;f( ~

q<JI.di at ~
~i(f

\ tfito((~ utefr It ~\ u
tJRt ~~

, q~

;mft

at ftlCfiltT I
t-~
~-~
tIl-

Glr tRlI11tT i; q{r
~ cit
\WIT ~

t alA: ~"'t

iIl1 q{r fll~

~2

t ~-a:Rt~ ~ fi4oil'lal

I

Ics"llq-aT ~ ~ ;:r ,~ ... or.tl"~ {I ~! fcI ~ ~ !F4' ;r ~ ......... aT 8TR«1lr4i
c ".

~

.... ~~~

t:::.-.z"
.\'I'd.

1:, ~
~
~ ~

tfmit

su4iif' itcu;a"~ if J%ti; ~ aftt '='Iii ~ llRn Clft sm'S fiOO $AiR ~

~1lJffi

~

~~

C(lijijlC{

ir

iflr {" 'E1§4:11I i6
~ ~

.... ~

am

~

Itll'll

aR1'

en eJfcriifi Cf,\101ij' tata;:ft ~ 6TR~~ ,.. ~.. ~ ~ '" 61RT I ~ .... ~\'I t\~~
~

......

.t-o,

~

tfUll~-mitt

CKR=3FlU

mrr

t fit;

;m;niT C{dal~
;s;qNnifl~ q1f ;fffit

mrr Ffi' ~~
CfiT

!qijlifi{ :a;l1~

f.l~

1ft C(Riill1:T

ef.t ;ftfa' am: ~ if: WT if ~
~

I ~ ~ ilKr CfiT

h~
I

t \l- ..'fft~~1;y qft~f«
qff;:m
S[CfiR
....

;;nr ~

t

etll'iI :q~

I

I
Mij:qi(;r ~
...r.I"

am:
~
~

~

fq~~dT t;}lTCfiR'JT ~~
~ij~

!Ina ij;
m

~~[1

~r ~

m am: ~
... .......

~

c:tt qR~ffi' (I ~ mi'i q:'T
\iiRU~

~
~

F«r ~
._$._

c:t1J1~

q{d~SI (i;jIGi Cfif Cfin{ ~ if tUm _to .... ........ ~ .,..A. ~ ~ttq if t(1'8Cifll;"f ;r l'il"'tl 'ij_1 i I U\.~

~ it ~ awir

'm·~1?t~qVJ ..
atFiR, ~

ctt i{{ (f{{ if ~

(t I ;ftffi'
ill{ ~

ail{ ~
~

r;pr

a~ it ur ~
~

I :.m ~ tnT ~:tll.st'ii t100 q~c61 am: 1iV",~r ~,... .--" I

ffi

qm~ ~ ~
~

3MT

I ~ij+Jlat
FiiT qVi;r

~

t11'
~

~ 3Ifll: ~ ~

ail I

~tr I

fitit ;'(~ f Jtf'O ....i ~~ ~ ~, '~;.fl ~ mftrcr ~ ~ tp.n-lt:dl ~~m ~ ~ (t uiiii" it ~ ''-\·'',1 it aNia:.~;r.. " ~':( (~ ii. ~q:f.aR ljiT ~ fiF-rr-;ftPt -~ elR ~ ~t ~q;rr ~ ~ Cf1r ~~ if a;n;r Ifr f;tercr ~ I ~1 fittp.f iff ;{ffim~~ ~ ~qf'=l SFtJ ~ I c,
~ S1"R ;ftf€t
ifiT ~ GiRTf ~

!!~I'i if t Sll~ujr .cf.t ~ ;nir;fs I ~ ~ .. .b-!:t~ ..... sm;1VfT ~ ~ iJii' q6 I '11;jl ~ lqf!.af ~ CfiRUJ fillQUI "'If ~I~I lFJ' .:aq~fJ:r-r;r ... .. ... ,,J> ~~ .. ~ t ~ ~ij'ijn ~ ~ ~ t=5lJ ant' altilal ~ :q ~ iR arrcm;r if~ I qUJ04C1(JtU ~ tit ~~ , ~ ~ i!'10r ~4it1;;( ., 10fT ~
.....,

am ~

fit'4I{, ftllij(jij4J=t1,
~

{mt·~, ~.~
~~~

~-~rcfi
;nil

~1ti t
Cf;{ ~

m~~
~

tfiT ~

~
~,..

mr

~q1al a~ ~'G;' it; 5\ialtl'i tfw ciT ¢

aiR

ifiT ~

m~

eiR ~

I~

~

t

'11{

;n.t~

~ ~ ._\11'=11\Ul' ij), 'f{ tqt\ Sf"R ~ll~i(i4ii·'mij- I .. ...... ...
@il'il' 0INi ~

it ~:.fi'{ -3\'il fltIi ~ ~ U \(t'lT rl
l£{

~~ ~ ~n ~

~'l:l ~ t
~t

~

!f~r ~ar :r"'tmI afi.

~ra'lq~~) &1tQ"~ q;r ~ ~a ~ , ~ 1I1~ if fer; <re" ~ ~ attitr :;r.l!{ ~ ~If ~;;m ~ a;;ta ~t;ft ~ w{, - tr f* ~ 1ltq ~~
'-R{ ~ \

@f.aT

{t (,) Pt7air it ~n

~

~~

a:mm ~

'l7

~

m

~.

ii, ,adir

~ t.,-" {

{1•• 1!51 =tl

~

{9

tfi'( ~;,

~5{

{}

trRi~

it ~

i!"t ~a

q..t-;i

:f;i~\" ~f

~=
~ ;rtf ~ 1~ q~Rt ~ ~ ~(I (~) ~ ~ ~ ~~~~a1k~~~(1
<iRi C6t

it, ~

CfiT

PcRR ~
~

.. ..A (I"'''''
'f)~

\(Id~

iF

fcr-r.iR ~
~

{ fcli:llM ~
~~

~ qm cpr fcrqR ~ ~~
;e~

~.:n~" 'i~'"
~

~~ ~

Cii\Q, ~

~

ttqtEfdlifi

~ro 'it crr ~~
~

~mif,m ~

~
..

~

\, :qIQ4oii M""1;i1 ~ ~

~

~ <if ttCIi t:llid
(I

it ~ ~ ~ I

~

~~,

~

~~

if,\ir ~

\1I{tR~ ~"m;r

mn{I(\)~

W..a<J ~ {. ~ ~ :ql~ ~ ifit e« ~Mffi ~ eft
U

c5t~ a~ ~

tl.cn

alR ~ ~
~ ~

q"ta \

em ~ ~ a ~ ~ ;rr if,{ I ~ m (I (~)~ 6Fr q;aR1~ ~
CIil;f

ffi ~

~

llRstI

~_C}if ~
SIifil{ ifiT

Rm

1~

~

if;

~.t

~

~

~T~~~~CfiT~;rtr{,~~ fib ~ ~ iii q,:qf@,
~ ct ~,t

~;f~
~R ~ aNCIi
it

~
~~
(t

aavI { ~

~

~Q

~

~

\ \~

jq-ql(

ft:~

Ol};alt ~

{fl;~~

{I ~ ~ ~~ ~ ~~fct&.lct.~ ( 1 ) Histonoal (2) ~lOl phologrcsl (3) Physlologloal ( .. ) Payohologroal fcferr Plnlosoplncal OT4itr Rn,tlOllfJrl ~ 1 ~I ~ {;r rn qm ~ fq:im: ff{it 1€6 ~ ~ q4.fij~t it ~ ~li ~~ q~6
"" ifl ~~
-.. 'f.f.m' "" I ~

anfi\ 31m

;mijT ~ ("

q;i :q.qT

'\l ~
~,

~mit

a~"

fc6qr

ijal~i:fi"-~:p
:am;u
~, ~,

m fii:a

~afr ~

qit

am:
A

aiR {
~

amtt{

t
CfiT

qft-

~

i6 ~
am;tT

~
~

iii ~

atl< ~~

m ~, ~

if ~

Gffii

em ~clqif fiF.m GIlaT

all{

t~

\ q -~t(O{;:;((q- q \'41~R: ~

... ~"

,,{\

~

(i.{q:q~-~ij'

,...~

r-;

I

~

(Iiiliftk\, ~ ~ srtijq,;r Cli(6' f.1i ~~ .oain~ -~r ~ iIiT i54~ aiR U@ll ~f8 (
::fIR

alT{

t

gulf ~ ~ ~
I~
, ....
flo

.,,~

~

Wf.tr

"'~A

t

I~ ~

aU~t{ ~

"i.fiT (t
~

am:

em {
fit;Jw

em

etT( atb~t('i ~

~

~u lna fit

~, ti'Ra}T
IE

I &~

aitt

;nr{IJT ~

~

iii{

:qrqq-{t~1~

'~~I
~
_

i ~ is iiRR ~ I~;'- a{ciir PhIlosophy of History ;:rJ;l~ ~ ii, :st"4Ilc+I ~~, ;Jrilq~l5f iii an~ ~9 i6T ~ ~r ( I ~CfiT ~v q1.it ~ qJffi (; -fijra~ qJO~l c6r ~ it ijfl..... fcli iU~'i Cfr;rer ~ if; '1o ~ ~iIT ~U
~ij
r

~"ii
it ~

firijqllq.

t (E6 it \{qrqr ~ ifl(tT aiR ~ ~q IN4i 8JRl1~ ifft -en;: qr;r if~j~~1 ~r aiR:
~UqR ~!ffitaff ~ ~ ~~, fcNm ~ ergo ~ ~ t I ~ ffiCl~ ~~
qij, ~

ifi{ii ;J ~P(l1 qTftq'iU7. Cfjf

~\9.-~~
\5Tif

~r
oI!\

a1R

alR
... ....

tr'I~ ~ ~
tWfil ~
iJif1' ~ifi~,
~

if
~

tr'llwrnT I
~r ij: I ~m
~

:qp;JT, !{if ~
..l\

83fT ~at~
~~I

~
...

l:qce@\tf i{ ~

atlt1t1 if atR \iff!iii

it I +Jr;rqMij~

'"

~m if ~ .~, tmG, ~qr, tij;rj ~ C6r ilGT ~ I~ • ~;n~ ~ tr t~R!fJT af~Cfi ~(C(' , mill{ ~Rt&.f~ if &1lt.. r ifiT \~tt 5'6 SI~(i( ~~ atrc+lT ;fit!iFTRr :aIR \3t{~ ~ aF-TttR iJt {r

,...... ~{[~

t,

qfm ~
ijif

t

q)

(fir, :qr-rq \;fTla iiiT ~m(RI ~

-"

tRtt~dr
~iI'<..

T'ifiqr iRRIT (;
~,

.... i{ I aJfc;:rr I~

~a;sr am:
......

arR an-cm

:qlt{tt I

"

;u;rr
~""

5~
..

C?~

~r
".,

E6T~
~@:I~
,01:1.

e&fJT ~1RIT,
(-'3NIQ,.~« ~

:erer5ffi'r aJilIcn
qr;r

"er

O11c4lT

atcrir ~ ~ Cfit, at~ .. :qYeJ--5Rn ~ ~~t-c6t ~;r iii ~c;r ~ ;n;{iiM~~ ~ff ~ I \6 ~'6{m
~
tR ;m;r

w.nar
~~

'f ,

~(l;'r

~I

.. ~R ~ SIR
I~

ill~tI ~

~
tm:l
roo.

t: iii; ~ ~il ;r~ ~ ,-~ ij=ai ,1~ ~:r.!l ~ I P.'ffi it; {T'Iif ~r cfu if.qa ~6iTr itt 100f tlT T'it ~ ~ arm iiit t; an{ i(~, ~;ri an~ ~cff ~1 ~ ~6;n U4i1~q qr ant t Ft ucm ,~ ifl t I ~r ;% ij=m ~ ~~ if, ~ ar-T ~iIFii iii ~ ft"''' ~.. .\.0...». ~
:q~r
:ijl~
~,..,

liSen ~ ~

ifiT $:t

frffi ~

q6;:{I;(

~~ij

:lif.

{i;fI\ii" iT ~

'.... -a

~T{

~I....

~....

~

~

~

~

~.;.sr
.:It

q, erR
6Tf{
;JT;rcr
~

CIiT~OT

~'1 A'iiT~

~ar;

~r

~r :r.t.mqq;r WIIf 'tTC tf.i'1~ ~, :.trCli Sf { f(..~ (tQ;fr :qy;ft if11 ~ tRa;sr OltTCfl c:r.J: ~ , ... .... .. .... 5f~ (t a{ tm ~ ~toifl~ ~, ~~ \it'll it. ~iij....... _ .... ~

~l{m en~ ~ SlCFl ~ arr;a~ :a's51 1=tr.5 .n~~T ~srcn t I :r.r~ ~O;;{=iT ~(1+Ita;, ~~1~-tt~ttl ~fr~T ~1=n ~ ~ 't 1 ~e a~ it ~,rn~ if.t ~"'t.ar :ef{;;i{mT, 0l'-lFt. .tt~-:J ~ t1.t ~, qlra air\ ?~o!f '~ 0 f'f It"tl ~r{'1f J.f{;T (I ~~ i1 ~f;7 ~:r :ar4'rrt i~
iff, ~ ~ I arnt'(tf

~m

i(l-=e-q...~ ..... .... ~ '" $1M '

,4iiI rl

Cf.TUlT~R

iltm tf~
3i~
-

I

~nFa~q !ie;; ~
.l!'...

;:1~tt ~
-:-

iii ~q,~t"r ~ iii +ltJ{It{~((=a
if ~q~~

~-, aU{ ~m~..;;tfttt1 ~ ~
II t..\9

"

..

~ -:r~'Gl ~Ii;

"'..."

f.l~l~ ~

~ 1~

~

~rt? ~ ~
,...

ot:K-.rr-; "~,

~

~

f(!~

~1

?J~

P-tTa

'4!Q

arq;r lU l~q(Rt (i tfi
~

!.Trtl~'::::""':;:::'_...,.r:::.
'1

~~I

it 1ft arq;r
I~

Cf,f

\Idl:;:;'

~~::R-

Wfij ~

en ~

.....

a1ff+1[i{ ~ Rtrfu; qdjq ~ ~ Pf.~ 1 ~ awl ~ if WI~ a?fr:eiJ ~aJ:(r cii 5IT\$ll if \ill ~ gan fett ~ ~Ri~ ~ ~tf ~ ~ J aT ~(~ erR WI' ~:arr ~T~, tit 6161'(i{tfr
t ~

lciQ\R1

I~I~

;nr

..... (c{q~(d qtJ1if',
f'I, "

~

"

atm\ W4iiRJ;Y
,... ......

fcmr

aJR' i:;J(05
""

to.....

Cfi q(W ;at \icIT

-..!:.

.3."

'tir cttf ~ ;a~!XOu ifiT \51T
~T-a~

...

...

..

~

+r{RT~
~
Gfij

~ iIA: ~ ~ apr (~~) maO{ ~ 1 qmJij' ~ ~ emU)' ~
~
"".n,

Cf,{,
1~

if ~~ ~q
()
~vrr
..

trr ~ ~
~;cr,

it

san

~J

q'~ffi
~

CiiT

fcil ~
tt')m
f'

CfiT ~
'!.I

one

~

IS

free (ltCfi~;:;r
q;{

~
~ ~q
~....
Q

(I
t'!(i'(
~

alit
.to.

""RI+lei6 Cffi.i:iR
qGFJ[

~(

\t
~

.... ~~ {I"i)

...

ij~g aNRl ~d"";Y
.......

~~~ 'Q,11l'\ .........

i.f an;,: 'ilq ~

.........

~ ~1 ~
~.....

~;n;r, S;OA(, .... ~ ~r{(t!)d~la r.m at5tR ~ Cf.(OT t' ~1"I~ql 'ii ~ !iJ"<IAt (f,f ~ ~ % ~tt, i6 mu:, fit. am;[ d\q (U CIt{ ~ ~([Jq~ tR;rr4- q,l (fiT ~ ~ tfGaT {, Clir ;mol CfiT +it~, ~t ~ !{?rI.. ~iffir ~ ~ W4' ~ ~ I~ ~ ~ ~T U iRtii Cf,T ~a(l(1 "~ I ~
q~,
~ .....~!).

t fcIi AtEK(

if ~Tat 'iT

lii~iiJ·d

9tt.l~~

~

~

1\!J"' ...

r (,

~

~

~

am ~ m m am: ~[;.
cF. ~m
an~ ~T
~ ~
.l!)

~::m
iFr
...

C6[ ~
~

Ri~;a ~~

~ fc6 +RTiT ~
~ \i~;;OOif;f
~,............

~tm

~ I :qf&::q{ Wif attl~ ~~

~ 9 (, 0

~
~

til ~
:.;n

qq. ~

~

~ \1tn{l{l
q;rr

iim, aT ~
~

ifit l(;n ~

it ~
:;p.ff

~~~{tJt

~,~

'lVi { I iij, saffl ~

it ~~q

~

an~

~ fit ~

q(o·€f,I enT ~ q;r ~ I ~ ~ cn~cn
JF4" qft Fct~:qi'f G~

:a:m

~

ili\-~R ~~~

qGID , ~,

m~

m
""

~

~rr
~

~~
~~

i6

~51Fi

q{f {,

~

ft;qr m1~q€h ~ ,

~~"-r.{Tij"efr~

q ~rrifT~ ~1 ;fit
~:q qiT 1'71~

qij~ftTT

?
~

~1 ~
mIT,
,..,,,

Pl W4'
f' ~

~

Ndi ~T ;f,t ~RC( ~~
Cf,iI;:nq
'" """'"

if q-fdTa ~

~Rfr

~1'tTI+[t;r, stfiji[pT allO{

+rrii ar.r ~ ~~
~
;:m~

if(r iif~

2

~

...... ;p ~aetq

~r ..a~~ ~

&t ~ ~
.................

1~

~m: ~l i fcfi sr« ~) ~ Rtcir ~4 Cf.R a:tia~ ~,
to,.,.,.... qO'(if ~
l~) ~GlICT
q]~T
~

SFlrt

ij-«

~ ~~
\36 ~T

i1 :atr lqqi(ij ~ ij: fqi ~Rr+r4;Y
if
~~l

~i...(',qtlr
",......

~

w.m: :qpt....

tr.<rr ~

.....

am:
.!\

~,.

if ~(;l;nlt;.m ret{ ~;n:nil
~tr4 ~ a1~
"' ....

if ~ \'l
~

~

aU{ ~I=tr ~4(q :qrf~,

"'Mil ~iJ ~ e1FF!1f qrr ~ quj;r ~ qul;J :a;; ~ it q ~ ~ ~~ '" ,... ~rc'fR11l' \i(q'-\1~ q:; rel!: ~ ~
f;{ij

qrey~, ~
~ ~T~

~

~~

am:

~ ,~~

'"
ij~

iii 'R"§t;; l;;qlij
~

.......,...

fen
,. $\\

:sn~cti ~

:qr{ij_t!:"

allf

Qt!:ij;t
, ~iR~-Fi~fi1lt
, ;lal~IESfd' Y~~Ri '" -CI,. • 'S=a~1d E mmaif i¥T~

e:.~tf\ I
"

~m
,,~ ~ ( :q{rq{ ~
a.

mr
~~

....

....

{, ~~1~)
~ ~~ mq ( <lif~ti) , it~·f;){WGI (\1cY 6 ~~

,,~
,,~

~ f«h.eltijiff .....

~~)

"0

~ \S~"R~

...

~~-~

'0 ~

" ~mrr4-~.....

":l iii1di1~Rn
\ (4t(UI~f1in
~q)

,~

q(IJIll

M€Qo,
~ ~tllq) I

,,~

':l~~

,~.~
f'

ifteffi ....

\€I<t

I

~ Si~et1i~~

~ ~!JVl·M@1ul
~ e:1&.i~Jr·fiRjqol
~~.&1GT

" +lRn-f;t;Sqol

" \9 ~c:U!!UI·l~q€""'q""'OI .... ....
.....
,;;;:"

~ 6iil!1f1(·fijequt

_

~, ,,~~ , .... ~" ,~ 61ft ~Rfi~-qs_,.e;r~,'0 1UltTcfr,,"..... I
'-\~~Rn
~ q~;rf~
~~ ~o

'(q~

~12qt1iii

~y

~

~f(

, ~~ :!'Q11I'1

(~;n::;.... ,~'-:~

~Cfi

'0 Q's-a,....41~ eti ~ ..... ....a.. ....
......

"'i

¥\

't,

,~\~~
y~~ ~~

~aJ ;r(r )

!:.,... en ~

, ~.!

tde<l t{!{ftn' I
;a·Fi~qvt
(q~l_"'eq-ij

\ ftI~·~ •
ijTii

~ ~.qf~

1~!!Ot-qU8iT

~Em)

ant
U
)

,,~.~

,m~
roo.

'fit fij~Oi

): ~gw

~

!'\ ~·qtl~T
1

% cmvr ~.
~lJfi!

tRte.tr

aiR ('lWd(;flNm
(

<_ it 5[
ele't i£tqr,
GfiifI )

(ct.4R _

~~.f5UT
Rf.[o-~

,,~
,

'0

\~i.?~

,~o
\y

I

, an~l~tli trftl ( 1iM,%=ii ~) •

sm ~ ~ !:;s)

u

Uf!f4f
~~

~Eii

I
""

;uRtRcn aiR:

..

, "'q(-"'~I(ij""'1 qft q(OCIlii ~ q(+t I I <fit sriftr tit

~ mm qft

g~

~ ~[{

,y~
, ~~

'iYV

,
,~
'-\~
I

,

u~.~ to ~
~O

'~~a:
<1\

alR ~
fit

f%qor

CfiT fir~+Im \ 98 tRilT(ijJ' CiI'T ;§jq

ert+N~~~

...A

''''~ '~'" ,,0
cP,\V

' '¥, , ~ ir iliitlO6' ''"t~ '0 an(lf.~
\~
"t ~

'li

~fIRI

, ~m ~ F4~ if iHttiT
qft ;aNm
W Jq~I( " Q'4!11Wt4
~

, a;.a i6\Uf ~ ('

'" ~'lrqt q:~
~

I

~s:rm·~ur
'i q:CW; ~
,:a.

,~

ifiT ~1\;f

El'laqr ~ih

I

:t~mf~~ ...

"\ §;aq;~qilri6l t'l\6~ ~!rffi~t2 ....

,...

" ~nFi if.T

~ ~4tll;rr

'O~~cnt~

'~ifiT ..
1
V~

f.t~

r-f~... ::rt'I!~Y2P'' fi " 1ii~
>oJ

~

attoerr

I

~ q~+ilt+n ~

, il?-U ~ Olftmq

fiiftur ii 'IRrr ~U~,
qiUt(lmt
~

if rui1iT

'~'ct , , ftoo:a·~~Of ", ,~ "" ,~\
I

'~G fC ~-f;t~ ,,,, " ~n:I ,\f't ,; !RftRr-·~li1~~qrtn'ul '\5" ,~o ~~em:~~ Rlla eit{
:qiICCliI ( ~
~0

,\y

~~, ,~"
":t~"\
:t\lo

~,\

iIiUf

...

,,,' ~"e
~"V ':t eo

~\S\

~\

~~1'IC:Cetqr ~~
dQCOO
.......

.so

I 1&'\

\ ~1{i6

,...

....

~~e

~~(

":l'o

~0-=t

"" ~l'11qldCJi qRqif ...
~~~~

:!L_"

"\ "l

"

".~~~

~~

\3

~ tn~mu ifT
!-\'.a;,1lf lo~qr~~
'\ ~1 ..

;fr&:r~t3VT

an( ~la
<prir
'I"

....

~,'o ~,~
"it,,,
~~~

':toft

" ~U;q~
G

~

iI{r

~'o
~,:~){

,

'\ 01.."q:w 0 ~i( Cffi' ~

at;:a(t~t E6T l~ur ... ... CIl{trett ~~
v

,~~ ""
lOG
~O\

",,\

, -=i~~~~ ") ~14*lif ":I _. .. rUiiT (fJ ~ ~ v r:::. all{ .,.,

if~

...,

,~"a
!:I1ij"Pft':tfi::r" , ...1

i3tR: ~ "d~fR~
" !oItR
~ ~1:l
\1tl~C\'i

, fir;m ~ ,~tm: cnr ~

I
,\0 V'

io'
~

~D"
~o\

w:m;r
lq~

~

~

~

~~t:

\I-

~(

\) •:r-p.q·Trm.rrr • <. q err ~#.+J

~ G"iftm ,..

:mti,~ ~ ,.. 011\ US!]'lr ,..
.... -.1

i'" [if

~)t;

~"t:,
~"tE
";b~
~_:}

~'d'''t

~~~cnr!iilt .... "TCItA-~
t! ~

-b,--

"

,
,

'o~a~

,~

ifT ~q Cfir

... ~«~r

,

=,'" ~,~ ~,~
=.."

\'~

act'

I .... .... ~~-li£fi'~ _ , ~~I..itl"r'r.lq:n'!ltii~·~

'" .._, ~(4f

~
I

t ...

l~G
~~I~~{~

.

~g

~

'&"~·fit~ '-\~fE qft ~r

~ \3(qm·J;)~qol

\~'\
\~~
~~i:

~~~Rr
~ 6iT(IfR,;r ..jit~ \ '4q'lijiir..~ur
" il~ff-~or

u"a{d

~Ill

,cnal ;;fil;r (t
, 6TT(;fr enT w.a"!I~"~

I~EfiT~

~qit\T"f.l~

I

f.t~ .. ~

~'q,iFli~ifi

\\" \~,
,

~" '0 ,\\ ,~¥
~v,
~~~

-a"

~'t: 1

~\"

~ur

, aRRR+JT C6T ecrT ~ (@:~~·{;l~qut
A "'-

i:lSI(iC11'" ~~£fi I

afR~

"o~
YO,",

'to '3 ..

a
't~

't0~
)('0

aJ~-~

~alair

"\ a{\if'q'r..

A~1Jf

,-

..~qur

. CfitR{ ..~

t~-e~
:~g~t{

.~~J<qi'-1T cfir (rro~
, ~r~4J
ifiT

r

ifftc1;r~a~1Jf

.

1:14

~'""'" """E.
~ '-', ~

3y" \,,\0

'" ~~~ ~ ttfff
eo tfql~
,0
~

'~I' at1{ ~

, oa·:q~ «r~ aH{" lfi
t'

aft(~·~if
..:,r

V~o
)(~~

V"~ "'~~

y,y

'4{"

~ ;ur::-qef~\,qor
:. ;mIT

~"'\
\,-.r
\~~

am~qr
~~~T

v,\
~~Ii!fi I
"d',",
)f-:aC' .. "t

ilI~

i:
'1&

qi3..€ft ~~ (
,~
't ~

I

!f.T
,...

erffiq

~

~"il~ f

\ ttfS
o

" ::rnnii~ar lot, ;1.q(.l is ~afJl ~ ~ tq, 'l :qt~ ... IS al~-~a;ur ~ i1~-~cr..ij~qtJT f ;::; ... ,...
't
{' (:

tilt enm ... CfiT t.t-um

~~, \ ~.. .. !!UtI ~ \tePIf ~T ~q \"0
~,,~
;U'd'
t;

\,~

v~~~:r

~ sU6r enr :tun"lJl' "" l ~gq~l

¥~~

~ ~ij1ctlil

ctl ~fCQi

aq\~

~,,,
)(3,,\

"'d'o:t\ y~~

6J~~"1

,.. f;l
Fmtf

e qUi

v3~
,¥~G

~\S"
;\S\

'o~ ..
"
~~~~

\ ~r"(;)~Q1JT ,.. ...

..

m~;a...;Jiqtrf f
...

C6{ ~~

l"
..

.... ~ :a"At:aEiI ~~q; l
ifii ii51q
co

y;\

3~y

-=,e

~, :qa~
\0:1 ......

'4"t"'lt

"'"v\

"t

'~-~Cf , ~ctr-tgRr
'If

~i~~r , ~W1l1f.F~ ... .. ,..
~,? -1;gfu'

~

~€fll

:~, '-\ ~
\,0

... )( l1}n1iftrr_ en aPJUJ

3, ;:lf6lt;"(f ~ ~a1Ql'

~"tt \..
yye, "'1',\0
't..... ., ~~~

~ fIt%:qJi:{

eta

aq~maT

\''\
~'\~ ~\~

" ~~ tl rr( rii '" ,.._ t \NiN 1r{€4OT

'-\~~

, ,~1f6

=1£T o;q-.;(1{R.

"~\\I--

~"\~

D
¥"\ \

~m
....~~211

9
y\~
y"O~ \

'd'~' ''~1{~~ v,'" \ t~.~
~~\S

)(~~

fF' " ant.. l qC(Sfi
~li .~11F

,ammi6~

"'If""

"'d''''

~o

~

~«-lfUl~I-~
n "'''''
II

I

~

.~.

81TaT

it I

\S ~

it ;IOi6j..Rr'ifi

M(I~[~~

W

tTUli1

If t aN auit ~
..

o:nr ~

" r-: ~rt1~Tl11fTtr-~~T-~gr~ II :4),rQ n

t

~mv]

ffl=tfqT lJ'TTij-~.-o-~IDij,
II ~rq u

'I:f

~

,.....,_

at slim cnT ~(ittU

~ ciT fcp.q en ~muwaT~ It ~~ II 'mr ~ air :a'ltad ~, ~ €fiR-a I ~"i!. ~t:alsellfOl ~1L it ~ i'nGrir II :t~ II

~, ~

$nqift wttl

tfK ~

~I~

~ it:sr(if ~
~

mq

~aCl

~~

'SN, m;r tt.1lT

---

r't~q;"" ·

~tfr ~qT«-i{~~~ ~gr6I ~r
\!I ,,,,.....

II ~q

II

~

..

~

t:tr

30' llR,if, 'Cf,f-( at«(;NIf ~ qo;-p;r ~l~ ifi'B: 'itli(EJ'~I( ;r "'. n ~u. n cff~i~,cri,~ ~HI~"lG"l ~ttr ~ ~~ t :aR: -!OI4i-ii( f!8fi4T qa, 'IIq;W {~\if~ 'S5t~~,
I

if

_.......

wo

..

...,

~

...

-!L_

""

=

""

-:!1M

ilq;J ~ ~ ~ n \~ n

~ q«~~ ..S4dltr ~
~ ~(';~ ... tn ~
<e\"(T::lf(
--.
.....

~ ~w ~,
,q-q',(

~

~

1=t;:"(f

I \t3E6f ~;
..........

$jq;' ~o it !1'f6 ~u; acF q~if fciiQf ~?
"" ...

~::r;(
~t

'9' ~a ~ ~=a3; t«f qr ~ ~ fita'( i.fi~~" ('q,;S~ ~ \1tm 1"1" II tt II ~,*t q,$C {if :aq cat ~(ltt;m ~.... ~ ~ .. , .... .... ~ ~Sna ~ ~~ ~q: ~ n ~O II ~ m'tl" ~a ~ ~, \1QA'f{ ~ ~ iiir Iq~ :fi it q~q:; f"¥t~4 rt 11 ~t n
"'_--'

.....

.

l3' ;m:rr ~ tfi . ((m '~;Ill t~ II~~ ~?R: n

~~ .......... q(lJl{ ~ q; Gaq ..a
....

.. {;,

i I~
n
~\9 II ~

...........

",......"..

m-

W" ~

t

~

~ ..~) tr,'tff, att~l" ~~~@'f t{~;fr, aiGm ~~, Wi~ ~ ~ f<.tit( iI~ iu 1 ~ i=Cf ~ ii~
tn(f;U tm:aT -~,,_"'"
..... ... ..

....

~,

..

~,

~

fIil, \94:, ~
._.

"'....

+rin, !Jili' atP'.. <'hlfl13iq{, tr,:th+'lla:tt:h. ~ijI:at'1, ~N"";I'P.::Rlr¥~
I
...... oIIIIIl " ,....._"

... \.=nu":ntn'

t

if i.tJ: ~ n ~~':(\
a

~

:x t.a ~ :sm=t_ ~ 3It;~a~r:-;;r =af~a: U ~ll. U vQl~T, :m, ~, ~. ~ '*Aij~ tt!l R~4; !iIt~ if,~,4~~ ~, ~ tNT ~ ;fia.t ," ~ ~~ lit ~;n' <i\, ~ ~ ~t :a.. q€f\% ~T~;r'iII ":t~ n l
Ef~'(\~ ~
....

~

U ~~ ,.....

~'ll,

n

ii<€('tf

.....

t

II
f

I (~;~

t(" ..

~~ ........

~I~ ~ q~ .. ~ q +r t!t11i ~,

....~

it~ ~ .. ..
~ .... ,...... ~.. q;r:~

(Nt

~
~

:aN ~ ~,
~ '67 ~
if
~,'q~

~ ~U'( ~
~

~,~

~~f '" I~,

~r V1T

iI ;r(T $itm,
~.d'i'

~T I:~ij\~ !II~I~, ~~ if;~ ~'i ~~ 11 n ~
~EI1 ~

II ~~ 11 ~

'§FVr ~
~
~

'U ~
~
~~

iI1rr, ~qr

~ '*!8i \\ ~l
~~,
~
~

'! ~~ ~ ~~ it ~-l;JtI"Qtlf ~ ~ t,.ill4CB' warr at +it
:tr; ~'El4 %'61; qrr i:t;r ~f

~

~~t \m

~

... :tn1{ cnr li.(ffT 'im t m m
~
&,!JIT
'1ql.{r

,\9

~

"

a1 m ~~
~
~

*'~ ..
;r(t
~4\aT

;Nt ~

~W;

fij'{"qtfi"

~Jtftnq- II \ ~ tt

+IT M~

~ ~ n?to

11

Ch~~,

t«~I ~ 1 ~ q~~ «qr«-~·~~

I

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->