y Ito ay nagsisilbing kulminasyon ng mga pasulat na gawain kaugnay ng pag-aaral ng isang paksa sa isang kurso o asignatura sa loob ng isang panahon o term.y Isang uri ng papel pananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga estudyante sa kolehiyo bilang isa sa mga pangangailangan sa isang akademiko. .

blangko b. kanino iniharap o ipinasa ang papel. .Mga pahinang Preliminari o Front Matters a. kung sino ang gumawa at panahon ng kumplesyon. Fly Leaf 1. Inverted pyramid ang pagkakaayos ng mga impormasyong nasa pahinang ito. kung saang asignatura ito kailangan. Pamagating Pahina nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong-papel.

.c. Dahon ng Pagpapatibay tawag sa pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamahong-papel.

tanggapan o institusyong maaring nakatulong sa pagsulat ng pamahong-papel at kung gayo y nakatulong sa pagsulat ng pamanahong-papel at kung gayo y nararapat pasalamatan o kilalanin.Pahina ng Pagpapakilala y Tinutukoy ng mananaliksik ang mga individwal. . pangkat.

.Talaan ng Nilalaman yNilalaman ng pamanahong- papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.

Talaan ng mga Talahanayan at Grap yNakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/ o graf na nasa loob ng pamanahong-papel at ang bilang ng [ahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. .

.Fly Leaf 2 y blangkong pahina bago ang katawan ng pamanahongpapel.

Kabanata I: Ang Suliranin at Kaligiran Nito .

.

at sapat ang dami o hindi napakakaunti o napakarami.y Tinutukoy dito ang kaugnay na literatura o babasahing may kaugnayan sa pananaliksik. .disenyo ng pananaliksik na ginamit. y Piliting gumamit ng lokal at dayuhan y Katangian: obhektibo o walang pagkiling. y Dito tinutukoy kung sinu-sino ang mga may-akda ng naunang pag-aaral o literatura. y Dito ipinaalam ng mananaliksik ang kasalukuyang estado ng kaalaman kaugnay ng kanyang paksa. mga layunin at mga resulta ng pag-aaral. nauugnay o relevant sa pag-aaral. y Bago at nailimbag sa loob ng huling sampung taon.

Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik .

. Sa teksto. inilalahad ng manananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos y Dito inilalahad ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstwal at tabular o grapik na presentasyon.

Kongklusyon mga inferences. . Kongklusyon at Rekomendasyon a. Rekomendasyon mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik.Kabanata V: Lagom. interpretasyon at impormasyong nakalap ng mananaliksik. Lagom binubuod ang mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik na komprehensibong tinatalakay sa Kabanata III. b. abstraksyon. c. implikasyon.

bio-data.sampol ng sarbeykwesyoneyr. Listahan ng Sanggunin isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sorses na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong-papel. kliping at kung anu-ano pa. b. pormularyo ng ebalwasyon. transkripsyon ng interbyu. mga larawan.Mga Panghuling Pahina a. . ng mananaliksik. Apendiks / Dahong-Dagdag maaaring ilagay o ipaloob dito ang liham.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful