P. 1
Piete Capital

Piete Capital

|Views: 525|Likes:
Published by Baban Liviu Andrei

More info:

Published by: Baban Liviu Andrei on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Dr.

LIVIA ILIE

PIEŢE DE CAPITAL
Suport de curs

Sibiu, 2008

CUPRINS

1

INTRODUCERE Capitolul 1 PIAŢA DE CAPITAL: conţinut şi funcţii 1.1. Concepte de bază ale pieţei financiare 1.2. Tipologia pieţelor de capital 1.3. Valorile mobiliare Capitolul 2 BURSA DE VALORI 2.1. Bursele de valori şi importanţa lor pe pieţele de capital 2.2. Căi şi cerinţe privind introducerea unei companii în activitatea bursieră; experienţa internaţională în acest domeniu
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. Avantajele cotaţiei la bursă Alegerea pieţei Pregătirea intrării pe piaţă Avantajele listării la mai mult de o bursă

5 7 8 12 15 21 22 28
29 31 32 33

2.3. Importanţa unei burse de valori bine gestionate Capitolul 3 EFICIENŢA PIEŢEI DE CAPITAL 3.1. Ipoteza pieţelor eficiente 3.2. Nivelele de eficienţă a pieţei capitalului Capitolul 4 EVALUAREA VALORILOR MOBILIARE 4.1. Definirea valorii 4.2. Evaluarea obligaţiunilor 4.3. Riscul ratei dobânzii şi conceptul de durată 4.4. Evaluarea acţiunilor preferenţiale 4.5. Evaluarea acţiunilor comune

35 38 39 43 48 49 51 70 72 74
75 77 81

4.5.1. Abordări profesionale 4.5.2. Modelul de evaluare a unei acţiuni deţinute pentru o singură perioadă de timp 4.5.3. Modelul de evaluare a acţiunilor pentru mai multe perioade de timp

2

4.6. Relaţia preţ – profit pe acţiune Capitolul 5 RISC ŞI RANDAMENT 5.1. Măsurarea riscului 5.2. Risc şi diversificare
5.2.1. Riscul şi rentabilitatea unui portofoliu 5.2.2. Conceptul „Beta” 5.2.3. Linia pieţei de capital: relaţia dintre risc şi rata estimată a rentabilităţii

93 97 99 101
102 106 109

Capitolul 6 FINANŢAREA FIRMELOR PE PIEŢELE DE CAPITAL 6.1. Finanţarea firmelor de-a lungul ciclului de viaţă 6.2. Procesul Ofertei Publice Iniţiale
6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. Rolul băncii de investiţii Costurile emisiunii de titluri Performanţa emisiunilor Rolul Comisiei de Valori Mobiliare

115 116 122
128 129 133 134

Capitolul 7 ANALIZĂ BURSIERĂ 7.1. Indicele bursier 7.2. Rentabilitatea unui titlu mobiliar Capitolul 8 TENDINŢE PE PIEŢELE BURSIERE 8.1. Bursele europene 8.2. Globalizarea fluxurilor financiare 8.3. O privire de ansamblu asupra pieţelor financiare pe plan mondial BIBLIOGRAFIE

137 139 141 143 146 148 152 157

3

în mod vital. O economie sănătoasă depinde. titlurilor de valoare şi valutelor tranzacţionate. 4 . fondurile mutuale sau companiile de asigurări. Ca urmare a industrializării crescânde a ţărilor dezvoltate. de transferurile eficiente de fonduri de la cei ce economisesc către firme şi persoane ce au nevoie de capital – deci economia depinde de pieţe financiare eficiente. bursa este locul unde se fac şi se desfac averi fabuloase. de multe ori în câteva zile sau chiar ore. Aceste instituţii posedă peste 90% din totalul obligaţiunilor corporative şi aproximativ 60% din capitalurile acţionarilor ce nu aparţin blocurilor de control sau companiilor mamă. scopul final fiind profitul. De unde şi fascinaţia de a cunoaşte mai mult un astfel de domeniu. Pentru foarte mulţi dintre noi. speculând diferenţele de preţ ale mărfurilor. Fiecare piaţă operează cu titluri financiare diferite. Circuitul activelor financiare. Entităţile ce doresc să împrumute bani sunt puse în legătură cu cei ce dispun de surplusuri de fonduri în cadrul pieţelor financiare. de la ofertanţii de fonduri (investitorii) la utilizatorii de fonduri. Dar mai mult decât această motivaţie. serveşte unor clienţi diferiţi sau acţionează în părţi diferite ale ţării.INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare. majoritatea oamenilor lucrează pentru corporaţii şi cea mai mare parte a economiilor sunt canalizate către instituţii cum sunt: casele de pensii. are drept obiectiv satisfacerea nevoilor economice.

În prezent. 5 . Pieţele bursiere sunt însăşi expresia capitalismului. Toţi reacţionează la cel mai mic semnal care apare în piaţă cu privire la oportunităţile de generare şi utilizare a capitalului.interesul pentru un astfel de subiect provine din aceea că bursa reprezintă o instituţie specifică a economiei de piaţă ce permite. Emisiunile se realizează pe aşa-numita „piaţă primară” şi sunt tranzacţionate ulterior pe „piaţa secundară”. iar competitivitatea acestui proces asigură. Unii furnizează capitalul. în general. Companiile din sectorul privat şi guvernele emit titluri financiare pentru a atrage economiile de pe piaţă. Capitalul este deţinut de cei care acumulează. capitalul este furnizat în special prin economisirea colectivă sub forma fondurilor de pensii. emitenţii sunt consiliaţi de băncile de investiţii şi specialiştii burselor acţionează ca intermediari. la bursele de valori. în condiţiile în care alocarea resurselor financiare rare ar trebui să se facă pe principii de eficienţă. speculează sau cheltuiesc fonduri. că preţul oricărei tranzacţii reflectă informaţia disponibilă. etc. iar împreună creează capitalismul. pe de o parte acoperirea riscurilor reale şi pe de altă parte mobilizarea capitalurilor. În prezent. moştenesc sau economisesc sume de bani şi este utilizat de cei care investesc. fondurilor de asigurări. investitorii sunt dominaţi de managerii de fonduri. alţii îl utilizează.

3. descrierea caracteristicilor diverselor tipuri de titluri financiare. Valorile mobiliare Cuvinte cheie: • bursa de valori • acţiuni • obligaţiuni • pieţe interdealeri 8 12 15 6 . Tipologia pieţelor de capital 1.1. Concepte de bază ale pieţei financiare 1. 2. clasificarea pieţelor de capital după mai multe criterii 1. Conţinutul capitolului : 1.3.2.Capitolul 1 Piaţa de capital: conţinut şi funcţii Obiectivele capitolului: înţelegerea conceptelor de bază ale pieţelor financiare.

cecuri. Activele financiare sunt materializate în înscrisuri (hârtii ori înregistrări în cont) care consacră drepturile băneşti ale deţinătorilor lor. chirii etc. piaţa de capital.). Societăţile bancare au rol de intermediere între investitori şi utilizatori.1. tangible sau real assets). În raport cu natura procesului de valorificare.1. dividende. certificate de depozit). Piaţa bancară se caracterizează prin risc redus. a căror lichiditate este maximă. Piaţa bancară se caracterizează prin tranzacţii cu active bancare nonnegociabile. Piaţa monetară este caracterizată prin tranzacţii cu active financiare pe termen scurt de către societăţile financiare. piaţa monetară. (engl. rente. etc. După tipul activelor care se negociază şi mecanismul prin care acestea sunt introduse în circuitul economic. siguranţă (posibilitatea retragerii activelor în orice moment). bilete la ordin. 7 . pe baza relaţiilor de credit. precum şi drepturile acestuia asupra unor venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor respective (dobânzi. Activele monetare au grad ridicat de lichiditate şi sunt negociabile (exemple de active financiare pe termen scurt: depozite bancare. generează venituri în viitor sub formă de profituri. Activele reale sunt constituite din bunuri corporale (tangibile) sau incorporale (intangibile) care. Concepte de bază ale pieţei financiare Activul este un bun aparţinând unei persoane şi care poate fi valorificat în activitatea economică. piaţa financiară este formată din 3 mari sectoare: piaţa bancară. activele sunt de două feluri: reale şi financiare. integrate în circuitul economic.

fără să apeleze la intermediari. Piaţa de capital este specializată în tranzacţii cu active financiare pe termen rnediu şi lung. care asigură conversia activelor dintr-o valută în alta. Aceste active au un grad de risc mai mare şi sunt negociabile. obligaţiuni) . către posibilii investitori. • Transferurile de capital între cei ce economisesc şi cei ce au nevoie de capital se poate face în trei modalităţi diferite: 1. Mişcarea fondurilor în economie se poate face: • fie ca o finanţare indirectă (prin concentrarea fondurilor disponibile în bănci şi utilizarea acestor resurse pentru creditarea utilizatorilor de fonduri). Şi finanţarea directă poate avea forme în care se apelează la intermediari. Motivaţia principală a unei pieţe de capital constă în economia şi plasarea valorilor mobiliare ale agenţilor economici în căutare de capital. atunci când o firmă vinde acţuni sau obligaţiuni. direct către investitori. deţinători de excedente băneşti. fie ca o finanţare directă (prin emisiuni de titluri financiare de către utilizatorii de fonduri). BANI 8 TITLURI DE VALOARE (acţiuni.O componentă distinctă a pieţei monetare este piaţa valutară.Transferuri directe de bani şi titluri de valoare.

fond mutual).UTILIZATOR INVESTITOR 2. Dealer-ul serveşte drept intermediar şi facilitează emisiunea de titluri financiare. TITLURI UTILIZATOR DEALER TITLURI INVESTITOR BANI BANI 3.Transferuri prin intermediul unui dealer (o casă de investiţii). Intermediarul obţine fonduri emiţând propriile titluri de valoare şi apoi utilizează banii pentru a cumpăra titlurile emise de unele firme. TITLURI FIRME UTILIZATOR INTERMEDIAR TITLURI INTERMEDIAR INVESTITOR BANI BANI 9 .Transferuri printr-un intermediar financiar (bancă.

debitorii pot fi: guvernele. bănci şi finanţe. etc. fie după activitatea economică. În cazul finanţării directe. întreprinderile publice şi private fără profil financiar. se stabileşte o reţea între emitenţii de titluri (cererea de fonduri) şi investitori (oferta de fonduri). necesităţi financiare determinate de deficitele bugetare şi ale balanţelor de plăţi. 10 . etc. După scopul urmărit avem pentru finanţarea industiei şi gospodăriei comunale. Persoanele fizice şi juridice care dispun de astfel de economii le pot depune la bănci sau le pot investi. În cazul pieţei capitalului: cererea şi oferta de capital. societăţi de asigurări.) sau legată de factori conjuncturali (indisponibilitatea resurselor financiare interne. petrol şi gaze naturale. Oferta de capital provine din economisire. scopuri generale. După primul criteriu. Cererea de capital este exprimată de către societăţilor publice şi private. ca pe orice piaţă se confruntă cererea şi oferta. Debitorii se pot clasifica. instituţii monetare centrale. fie în plasamente.Aceşti intermediari financiari fac mai mult decât un simplu transfer de bani şi titluri: ei creează produse financiare noi. organizaţii internaţionale. Deci. fie în investiţii reale. constituirea capitalurilor financiare ale societăţilor publice şi private. etc. transport şi servicii publice. Cererea de capital poate fi structurală (se concretizează în finanţarea de investiţii productive şi acţiuni sociale. etc. fie după scopul urmărit.). instituţii financiarbancare naţionale şi internaţionale. instituţii financiare.

societăţi de asigurare. fonduri de pensii). 11 . societăţi de investiţii. fonduri mutuale.Investitorii pot fi individuali (persoane fizice sau juridice care realizează tranzacţii de dimensiuni modeste) sau instituţionali (societăţi sau instituţii care fac tranzacţii de dimensiuni mari: bănci.

Tranzacţiile au loc între compania emitentă (care are nevoie de fonduri) şi investitori (care doresc să-şi utilizeze fondurile disponibile investindule în titluri financiare profitabile). distingem două mari categorii: • Piaţa obligaţiunilor este piaţa pentru instrumente de datorie de orice fel. Tranzacţiile au loc între investitori şi nu afectează fluxurile de numerar ale companiei care a emis titlurile. Această piaţă creează lichiditate pentru investitori. Contractele sunt • • 12 .1. Tipologia pieţelor de capital Pieţele de capital sunt de mai multe feluri: 1) în funcţie participanţii la tranzacţie. Piaţa secundară este piaţa pe care sunt tranzacţionate valori mobiliare aflate deja în circulaţie. Piaţa opţiunilor piaţa pe care se tranzacţionează contracte de opţiuni (produse derivate). Piaţa acţiunilor este piaţa pentru tranzacţionarea acţiunilor comune şi preferenţiale ale companiilor private. scopul tranzacţiei şi momentul în care se face tranzacţia. piaţa de capital poate fi de două feluri: • Piaţa primară este piaţa pe care sunt negociate pentru prima oară titlurile financiare nou emise. • 2) în funcţie de tipul titlurilor care fac obiectul tranzacţiilor.2.

este pentru obligaţiuni. Este o piaţă de licitaţie. over the counter) sau la ghişeu este o piaţă prin telefon. 3) în funcţie de modalităţile de negociere distingem între: • Piaţa de licitaţie este piaţa în care tranzacţionarea este condusă de o parte terţă. Pe aceste pieţe sunt tranzacţionate în principal acţiunile. Preţul este stabilit în funcţie de suprapunerea preţurilor la ordinele primite de a cumpăra sau a vinde valori mobiliare. Piaţa de negocieri este piaţa în care vânzătorii şi cumpărătorii negociază între ei preţul şi volumul tranzacţiei. Este o piaţă de negociere şi. în general. Piaţa organizată este o piaţă cu reguli de tranzacţionare fixate. • 1) în funcţie de nivelul de organizare a pieţei: • Piaţa OTC (engl. • 2) în funcţie de momentul în care se execută contractele încheiate: • Piaţa la vedere (piaţă în numerar) este piaţa pe care titlurile financiare sunt 13 .executate la opţiunea deţinătorului. respectiv în funcţie de raportul cerere . telex sau computer localizată la sediile brokerilor sau dealerilor. Are o localizare fizică centrală. direct sau prin intermediul brokerului sau dealerului.ofertă.

Piaţa secundară reprezintă. atât pe pieţele interne de capital. titlurile mobiliare fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa secundară. Piaţa primară are rolul de plasare a emisiunilor de titluri pentru atragerea capitalurilor pe termen mediu şi lung. care pot vinde sau cumpăra titluri mobiliare având garanţia că acestea au valoare şi pot fi reintroduse oricând în circuit. Asigurând mobilitatea capitalurilor. cât şi pe piaţa internaţională. sociale şi politice a unei ţări. În funcţie de momentul în care se face tranzacţia. piaţa de capital se divide în două segmente dependente temporal: primară şi secundară. a negociabilităţii oricărui titlu plasat pe piaţa primară. fiind un barometru. Piaţa secundară este şi expresia aproape perfectă a reglării libere între cererea şi oferta de valori. în primul rând. • pentru livrare şi plată Piaţa la termen (piaţă futures) este piaţa pe care titlurile financiare se tranzacţionează pentru livrare şi plată ulterioare.tranzacţionate imediate. piaţa secundară. al nevoii de capital. a lichidităţilor pe termen mediu şi lung. atrage atât investitorii de profesie cât şi pe cei de ocazie. dar şi al stării economice. în acelaşi timp. Odată puse în circulaţie. Existenţa acestui tip de piaţă oferă posibilitatea deţinătorilor de acţiuni şi obligaţiuni să le valorifice înainte ca acestea să aducă profit (dividende sau dobânzi). în speranţa unui profit 14 . modalitatea de a concentra în acelaşi loc investitori particulari sau instituţionali.

cât şi titlurile care constată o creanţă comercială a deţinătorului lor (efecte de comerţ). etc. Titlurile necomerciale includ titlurile de valoare care rezultă din operaţiuni financiare pe termen scurt (instrumente monetare) sau pe termen lung (instrumente de capital). Ele sunt exprimate într-un înscris (document scris sau înregistrare electronică). Deţinătorul lor se află în poziţia 15 . atât titlurile care exprimă un drept real asupra mărfii aflate în depozit (recipisa de depozit – engl. Preţul la care se negociază titlurile mobiliare. Titlurile comerciale includ. Titlurile de capital permit transformarea unor valori imobiliare prin esenţa lor (pământ. echipamente) în valori mobiliare prin natura lor (acţiuni. Valori mobiliare Titlurile financiare reprezintă modul de existenţă a activelor nebancare. în cadrul lor făcându-se deosebire între cele comerciale şi necomerciale. securities). care atestă existenţa unei relaţii contractuale între emitent şi deţinător şi garantează drepturile posesorului lor (engl. warehouse receipt) sau pe vas (conosamentul – engl. bill of lading). Titlurile financiare au o anumită valoare (hârtii de valoare).). ca expresie a cererii şi ofertei. clădiri. reprezintă şi echilibrul a doi factori opuşi: maximizarea rentabilităţii unui titlu şi minimizarea riscului (ambele referitoare la dividende sau la dobânzi sau la preţul de vânzare-cumpărare în viitor).3.maxim în timp record. Din acest punct de vedere ele fac parte din categoria titlurilor de valoare de credit. 1. având o serie de trăsături.

de investitor - a investit fondurile sale şi şi-a asumat riscul deţinerii lor. Din acest punct de vedere, titlurile financiare sunt drepturi, pretenţii (engl. claims) asupra unor venituri viitoare. Valoarea intrinsecă a titlurilor se determină prin calcul şi este funcţie de rezultatele plasamentului, de veniturile viitoare ale investiţiei. Valoarea de piaţă se formează în mod curent în raport cu cererea şi oferta pentru titlurile respective şi reflectă estimările, anticipările oamenilor de afaceri privind performanţele activului respectiv. Titlurile financiare sunt titluri de valoare care dau dreptul deţinătorilor - investitori - de a obţine în condiţiile specificate în titlu, o parte din veniturile viitoare ale emitentului. Produsele bursiere reprezintă totalitatea titlurilor financiare ce se tranzacţionează pe piaţa de capital. După modul în care sunt create, produsele bursiere pot fi: primare, derivate, sintetice. Titlurile primare sunt emise de utilizatorii de fonduri - pentru mobilizarea capitalului propriu (se numesc şi instrumente de proprietate, engl. equity instruments, cum sunt, de exemplu, acţiunile) - sau pentru atragerea capitalului împrumutat (se numesc şi instrumente de datorie, engl. debt instruments, cum sunt de exemplu obligaţiunile). Rolul titlurilor primare este dublu:  de a asigura mobilizarea capitalului pe termen lung,  de a acorda drepturi asupra veniturilor

16

băneşti ale emitentului. Titlurile derivate sunt produse bursiere rezultate din contracte încheiate între emitent (vânzător) şi beneficiar (cumpărător) şi care dau celui din urmă drepturi asupra unor active ale emitentului, la o scadenţă viitoare, în condiţiile stabilite prin contract. Titlurile derivate sunt de două feluri: contracte futures şi opţiuni. Produsele sintetice rezultă din combinarea de către societatea financiară a unor active financiare diferite şi crearea unui instrument de plasament nou. În continuare, vom analiza în detaliu cele două tipuri principale de titluri financiare: acţiunile şi obligaţiunile. Acţiunile (engl. shares) sunt titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăţi şi care încorporează drepturi sociale şi patrimoniale. În funcţie de drepturile conferite, distingem două tipuri de acţiuni:  acţiuni comune şi  acţiuni preferenţiale. Acţiunile comune dau drept de vot, dau drept la dividend (dividendul este un venit variabil), dreptul la informare, etc. Acţiunile preferenţiale nu dau drept de vot, în schimb dau drept la un dividend fix, care se plăteşte înaintea celui variabil. Mai distingem între:

17

acţiuni nominative (cele care au înscrise pe ele numele deţinătorului, iar transferarea dreptului de proprietate se face nominal) şi  acţiuni la purtător (toate drepturile conferite de acţiune revin celui ce deţine acţiunea). La emisiune preţul este valoarea nominală (valoarea paritară) ce rezultă din împărţirea capitalului social la numărul de acţiuni.

Obligaţiunile (engl. bonds) sunt titluri reprezentative ale unei creanţe a deţinătorului asupra emitentului, care poate fi statul, un organism public sau o societate comercială. Ele dau dreptul la încasarea unei dobânzi şi vor fi răscumpărate de către emitent la scadenţă. Pentru emitent, obligaţiunile reprezintă un instrument de mobilizare a capitalului de împrumut. Ele au valoare nominală şi dau drept de încasare a unui cupon (dobânda). Emisiunea se poate face, fie ad pari (la valoarea nominală), fie sub pari (sub valoarea nominală). Rambursarea se poate face, fie ad pari, fie supra pari (peste valoarea nominală). Tipuri de obligaţiuni:
-

obligaţiune ipotecară (engl. mortgage bond) sunt obligaţiuni pentru care datoria este garantată cu ipotecă pe activele emitentului; obligaţiune generală (engl. debenture bond) este o creanţă pe ansamblul activelor emitentului, negarantată;

-

18

acţiunile dau drept de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor. veniturile acţionarilor sunt variabile (în funcţie de profituri şi de politica de dividende a companiei). - - - Deosebiri între acţiuni şi obligaţiuni:  acţiunile reprezintă parte din capitalul unei societăţi pe acţiuni. stabilite sub forma de cupoane. convertible bond) poate fi preschimbată. callable bond) poate fi răscumpărată înainte de scadenţă. în timp ce obligaţiunile sunt o fracţiune dintr-un împrumut. veniturile obligatarilor sunt fixe.emitentul alimentează periodic un fond din care va răscumpăra la scadenţă obligaţiunea. colateral trust bond) . la opţiunea deţinătorului. în acţiuni.este garantată cu titluri asupra unor terţi.- obligaţiune asigurată (engl. din punct de vedere al rolului oferit deţinătorului în gestiunea companiei. obligaţiune convertibilă (engl.   19 . obligaţiune cu fond de răscumpărare (engl. sinking fund bond) . spre deosebire de obligaţiuni care nu conferă nici un rol. obligaţiune retractabilă (engl. deţinute de emitent şi depuse la un garant.

acţiunile sunt emise pe perioadă nedeterminată. în timp ce obligaţiunile au scadenţă (moment în care este rambursată valoarea nominală). riscurile asumate de acţionari sunt mai mari decât cele ale obligatarilor. acţionarii asumă riscuri legate de evoluţia nefavorabilă a afacerii mergând până la faliment.  20 . în timp ce obligatarii îşi asumă riscul eventualei nerambursări.

Pe care se tranzacţionează spot valori mobiliare pentru livrare condiţionată. Vol. pe termen scurt b. experienţe – Colecţia Bursa. Piaţa secundară este o piaţă: a. funcţii. 4. Bucureşti. 1993 21 . . dau deţinătorilor drepturi asupra veniturilor băneşti nete ale emitentului 2. 2. b. Piaţa financiară este o piaţă: a. Descrieţi într-o paralelă acţiunile şi obligaţiunile. concentrarea disponibilităţilor băneşti la bănci şi utilizarea acestora pentru acordarea de credite. c.Întrebări recapitulative 1. – b. I. Clasificaţi pieţele de capital după mai multe criterii.organizare. sunt emise de utilizatorii de fonduri b. constituirea de depozite bancare de către agenţii economici. Pentru instrumentele de datorie de orice fel. 2. Teste grilă: 1. Bursa. b. Pe care sunt tranzacţionate valori mobiliare aflate deja în circulaţie. – a. – a Bibliografie: Popa. – c.. c. Răspunsuri: 1. I. 3. închisă c. 3. Titlurile primare nu: a. pe termen lung 4. asigură mobilizarea capitalului pe termen scurt c. Finanţarea indirectă într-o economie se poate realiza prin: a. emisiunea de titluri de către utilizatorii de fonduri.

Importanţa unei burse de valori bine gestionate Cuvinte cheie: • bursa de valori • pieţe interdealeri • cotarea la bursă 22 28 29 31 32 33 35 22 .2.3.2.2. Alegerea pieţei 2. identificarea etapelor şi avantajelor listării la bursă a unei companii. 2.3. 3. înţelegerea funcţiilor burselor de valori. Avantajele cotaţiei la bursă 2. Pregătirea intrării pe piaţă 2.Capitolul 2 BURSA DE VALORI Obiectivele capitolului: 1.2. Căi şi cerinţe privind introducerea unei companii în activitatea bursieră. Avantajele listării la mai mult de o bursă 2.1. Bursele de valori şi importanţa lor pe pieţele de capital 2.2.4. Conţinutul capitolului : 2. experienţa internaţională în acest domeniu 2. identificarea diferenţelor dintre bursele propriu-zise şi pieţele interdealeri.1.2.

bourse). Acest mod de organizare a pieţei de valori presupune centralizarea tranzacţiilor cu titluri financiare. Bursele de valori şi importanţa lor pe pieţele de capital Pieţele secundare pentru titluri financiare (pieţele bursiere) pot fi organizate în două modalităţi principale: • sub forma bursei de valori (engl.1. prin concentrarea ordinelor de vânzarecumpărare într-un anumit spaţiu (sala de negociere) şi efectuarea tranzacţiilor cu ajutorul unui personal specializat (agenţii de bursă). prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere şi executare a ordinelor. tranzacţiile se pot realiza fără prezenţa efectivă a agenţilor de bursă. contractarea şi executarea contractelor în mod deschis. fr. în conformitate cu un regulament cunoscut. În prezent. deţinând o poziţie dominantă pe pieţele interne de capital şi pe piaţa internaţională. sub forma pieţelor interdealeri sau „la ghişeu” (OTC – Over the Counter) sau pieţe de negociere. stock exchange. 23 . • Bursele de valori sunt instituţii de o importanţă deosebită în ansamblul mecanismelor de reglare a economiei de piaţă.2. Bursa de valori se defineşte prin existenţa unei instituţii care dispune de spaţii pentru tranzacţii unde se concentrează cererea şi oferta de titluri financiare şi se realizează negocierea.

unde accesul este permis în condiţii mai puţin limitative (bursa secundară). firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. unde pot fi tranzacţionate acţiunile firmelor tinere. Pentru a putea fi tranzacţionate la bursă. Ca reacţie la aceste constrângeri. Piaţa OTC din S. În ultimele decenii. care permit accesul la tranzacţii pentru un număr de titluri ce nu îndeplinesc condiţiile de a fi cotate la bursele propriu-zise.U. solicitate pentru realizarea unor importante acţiuni economice şi sociale pe plan naţional şi internaţional.Sistem Automat de Cotare al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor de Titluri) — se întemeiază pe o reţea de comunicaţii electronice 24 .A. Conexiunile sunt realizate prin intermediul mijloacelor computerizate de transmitere şi prelucrare a informaţiei.Bursele de valori reprezintă pieţe de capital oficiale unde se vând şi se cumpără valori mobiliare în scopul mobilizării de capitaluri financiare pe termen mediu şi lung. „hors-cote”). pieţe terţe (bursa terţiară. — NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation . • O expansiune deosebită pe pieţele americane şi japoneze au conoscut pieţele interdealeri sau OTC. s-au creat pieţe bursiere noi: • piaţa titlurilor necotate. ce acţionează în domenii cu riscuri mari. precum şi între ei şi clienţi. Piaţa OTC este constituită din relaţiile între comercianţii de titluri (dealeri). piaţa bursieră tinde să se extindă.

Reglementarea este mai puţin    25 . existând numeroşi creatori de piaţă. În cazul bursei propriu-zise accesul direct pe piaţă este limitat la membri bursei şi la titlurile acceptate în bursă. se vorbeşte despre un nou tip de piaţă bursieră. în săli de negociere. Prezentăm în paralel caracteristicile burselor propriu-zise şi ale pieţelor OTC:  La bursa propriu-zisă tranzacţiile sunt localizate într-un spaţiu determinat.între dealeri. La bursele de valori. Pe pieţele OTC. cât şi pentru titluri pe pieţele OTC. piaţa electronică. negocierea şi executarea contractelor se realizează de personal specializat. Realizarea tranzacţiilor la bursă este supusă unor reguli ferme instituite prin lege şi regulament. Agenţii de bursă au anumite obligaţii. faţă în faţă: ei îşi obţin informaţiile necesare de pe ecranele computerelor şi negociază tranzacţiile prin telefon. Odată cu progresele tehnologice. atât pentru clienţi. Accesul este mai larg. aceea în care informaţia se transmite şi se prelucrează prin utilizarea unor sisteme de computere. în timp ce pentru pieţele OTC este o lipsă a localizării. Comercianţii de titluri nu negociază direct cu clienţii. prin licitaţie publică. tranzacţiile se realizează prin negocieri directe vânzător-cumpărător. rolul de contraparte avându-l dealerul. tranzacţiile fiind executate în birourile societăţilor financiare care acţionează în calitate de dealeri.

Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influenţe pe care le declanşează evenimentele economice. Orice tranzacţie încheiată la bursă este cauzată de interesele clienţilor şi la rândul ei. ci dă numai măsura acelei situaţii. la bursele propriu-zise se formează un curs unic pentru titlurile negociate. culeg şi prelucrează informaţii privind situaţia economicofinanciară şi a balanţelor de plăţi externe ale ţărilor. şi. Bursa este un termometru.fermă şi cuprinzătoare în cazul pieţelor OTC. Mărimea cursului acestor titluri creşte. de încrederea pe care o are publicul în starea generală a economiei şi a finanţelor fiecărei ţări. rămâne constantă. de regulă. pe un anumit interval de timp. în funcţie de starea conjuncturală. Bursa de valori îndeplineşte mai multe funcţii: 26 . produce efecte asupra evoluţiei cursurilor valorilor mobiliare negociate. ea nu este cauza unei situaţii. în ultimă instanţă. este realizată de asociaţiile dealerilor.  Datorită concentrării ordinelor şi a mecanismului tranzacţional. înregistrează mersul afacerilor marilor companii industriale şi comerciale. Deoarece pe pieţele OTC preţurile sunt stabilite prin negocieri izolate. Bursele pun în evidenţă starea conjuncturală a economiei. scade. acestea pot să varieze de la un dealer la altul. socialpolitice şi valutare.

titluri sau obligaţiuni emisiune de (finanţare directă). acestea pot fi tranzacţionate prin intermediul bursei. (Finanţare indirectă) Banca Depozitează Împrumută Furnizor capital Utilizator capital $ Titluri financiare (Finanţare directă) Odată titlurile emise de către firmă pentru a se finanţa.1. 27 . Alimentarea capitalurilor împrumutate se poate face pe două căi: împrumut bancar (finanţare indirectă). Această caracteristică de lichiditate (faptul că există o piaţă pe care titlurile financiare pot fi transformate în lichiditate la valoarea de piaţă) conferă finanţării directe o semnificaţie sporită pentru companii. Bursa are un rol central în procesul finanţării activităţii economice. Bursa este nucleul pieţei capitalurilor. 2.

deţinerea a peste 10 la sută din acţiunile unei firme dă dreptul participării în Consiliul de Administraţie al firmei respective. . 4.3 la sută din acţiunile unei firme oferă posibilitatea creării aşa-zisei minorităţi de blocaj (ceea ce conferă un drept de veto).la bursă se stabileşte valoarea pe piaţă a unei firme (valoarea capitalizată). Această valoare se calculează înmulţind numărul de acţiuni cu cursul acţiunii (preţul pe piaţa secundară). 3.deţinerea a peste 51 la sută din acţiunile unei firme conferă control asupra acelei firme.deţinerea a peste 33.bursa reprezintă un indicator al situaţiei economico-financiare a ţării. reflectat prin indicele bursier (indicele bursier este o medie a cursurilor celor mai importante acţiuni cotate la bursă).La bursă cotează cele mai importante firme din fiecare ţară. 28 . .în plan microeconomic . iar cursul acţiunilor se stabileşte zilnic prin mecanismul tranzacţiilor în funcţie de cererea şi oferta de acţiuni. .în plan macroeconomic . Prin cumpărarea de acţiuni se concentrează practic puterea de decizie asupra unei firme până la controlul complet asupra acesteia: . Bursa este importantă din cel puţin două puncte de vedere: . Bursa este o piaţă de tranzacţii între corporaţii. Cei ce deţin fonduri disponibile investesc în titluri de valoare ori de câte ori randamentul previzionat este mai mare decât rata medie a rentabilităţii în investiţii similare şi când se obţin câştiguri din operaţiunile cu titlurile financiare. Bursa este o piaţă de plasament pentru deţinătorii de capital.

operativ şi fără întreruperi. active financiare.Pentru ca piaţa secundară să-şi poată îndeplini rolul ce-i revine în economia modernă. Căi şi cerinţe privind introducerea unei companii în activitatea bursieră. atractivitatea pentru investitori este mai mare. - - - - 2. eficienţa are în vedere existenţa unor mecanisme de realizare operativă la costuri cât mai reduse a tranzacţiilor. Cu cât costurile sunt mai mici. adaptabilitatea presupune răspunsul prompt al pieţei la noile condiţii economice şi extraeconomice. Este o condiţie a eficienţei. Crearea unui cadru riguros pentru a reglementa tranzacţiile este sarcina organizării pieţei. ceea ce înseamnă că pe piaţa respectivă trebuie să fie o abundenţă de fonduri disponibile şi de active financiare. o piaţă lichidă este una în care există posibilitatea de a vinde şi cumpăra.2. transparenţa prevede accesul direct şi rapid la informaţiile relevante pentru deţinătorul de active financiare. Lichiditatea garantează funcţionarea continuă a pieţei. ea trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe: - lichiditatea. experienţa internaţională în acest domeniu 29 . corectitudinea este legată de transparenţă.

cum par la prima vedere.1. explicând astfel importanţa acestei instituţii într-o economie de piaţă. ale căror interese nu sunt divergente. cu toate oportunităţile pe care acest lucru le presupune. în timp ce profesioniştii fac un joc repetat.Introducerea în activitatea de bursă este actul prin care o companie devine „publică”. ci şi ansamblul profesioniştilor bursieri şi financiari. Primii urmăresc maximizarea utilizării averii lor. investitorii ce vor cumpăra titluri financiare. constrângeri. investitorii. Intrarea în bursă nu interesează doar compania a căror acţiuni sunt tranzacţionate la bursă şi acţionarii ei. Evident. creşterea şi diversificarea posibilităţilor de finanţare. poate fi sintetizat în trei categorii de avantaje. creşterea reputaţiei şi simplificarea implementării unor strategii de creştere. există şi dezavantaje. Deci. 2. sunt puşi în scenă trei categorii de actori. deoarece odată intrată în bursă compania este supusă regulilor instituţiei bursiere. astfel: 1. Asigurarea mobilităţii capitalului. Avantajele cotaţiei la bursă Ceea ce determină companiile să participe la activitatea bursieră. care au interese nuanţat diferite: acţionarii de origine.2. profesioniştii bursieri şi financiari. Introducerea în activitatea bursieră oferă avantaje societăţilor comerciale: asigurarea şi garantarea perenităţii capitalului. investitorii caută să achiziţioneze titluri în vederea diversificării portofoliului lor (aceste două categorii au un joc unic). Acţionarii pot în orice moment să vândă toate sau o parte 30 .

apar probleme când salariaţii vor să renunţe la 1. acţionarii pot vinde până la 49% din acţiuni. Firma fiind cotată la bursă. 31 . Dezangajarea acţionarilor minoritari.3. Garantarea perenităţii companiei.1. sau pot să vândă toate acţiunile la un preţ obiectiv de piaţă. acţionarii pot vinde o parte din acţiuni. 1.2. sub formă de participaţii. reglându-şi astfel cheltuielile şi păstrând în acelaşi timp controlul. O companie poate distribui salariaţilor o parte a capitalului social. Din acest avantaj decurg: 1. Doar cotaţia la bursă permite acţionarilor minoritari să cedeze în orice moment acţiunile pe care le deţin şi să obţină un preţ de piaţă obiectiv (preţul stabilit în bursă se bazează pe evoluţia rezultatelor viitoare ale firmei şi nu pe o valoare arbitrară). care îşi pun problema dacă să păstreze controlul (plătind de exemplu drepturi de succesiune când este vorba de a doua generaţie). 1.4.din acţiunile pe care le deţin într-o companie cotată şi să găsească cumpărător la un preţ de piaţă stabilit în funcţie de cerere şi ofertă. Dacă firma nu este cotată la bursă. Această situaţie apare de regulă la companiile familiale. realizând câştigul de capital (diferenţa pozitivă dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare). Facilitarea participării salariaţilor. Când preţul de piaţă al acţiunilor creşte. Facilitarea realizării câştigului de capital de către acţionari.

lucru oferit de bursă. Un sondaj realizat de un institut francez a arătat că prestigiul reprezintă principala motivaţie a firmelor care au intrat pe piaţa secundară. Intrarea la bursă contribuie la întărirea prestigiului unei companii în măsura în care acest lucru o face mai bine cunoscută pe piaţă. Creşterea reputaţiei1.acest angajament sau când vor să valorifice eventualele creşteri de valoare. credite ce nu pot depăşi anumite praguri). dar şi ca urmare a standardelor pe care a trebuit să le îndeplinească pentru a putea fi cotată la bursă. Mediile industriale şi marele public încep să o cunoască. independenţă. Pentru a evita atingerea unor limite în finanţare. Intrarea la bursă modifică în parte relaţiile companiei cu clientela. recurgând doar la finanţarea prin intermediul băncilor sau altor instituţii specializate (condiţii impuse de bănci ce nu pot fi depăşite. companiile trebuie să-şi diversifice posibilităţile de finanţare. Odată intrată la bursă. 1 32 . Mediile. cu furnizorii. Diversificarea posibilităţilor de finanţare. 2. presa financiară vorbesc despre compania respectivă. dar şi cu salariaţii. compania poate să-şi procure fondurile de care are nevoie. fie prin emisiune de acţiuni comune sau preferenţiale. Credibilitatea sa financiară 3. îi sporeşte renumele său şi al produselor sale. fie prin emisiune de obligaţiuni. Concurenţa crescândă impune acordarea unei atenţii speciale relaţiilor publice şi publicităţii unei companii. dar şi pentru a câştiga în flexibilitate. cu partenerii financiari.

Această piaţă are vocaţia de a culege toate Ghilic-Micu. Bursa terţiară este o piaţă liberă unde fiecare acţionar. Bursa secundară este destinată să îndeplinească un rol dublu: poate fi o soluţie de aşteptare înaintea intrării la bursa oficială. situată pe o poziţie secundă în raport cu piaţa oficială. care nu sunt în măsură să îndeplinească standardele de acces la cota oficială. 1997. Este o piaţă oficializată. ceea ce-i facilitează accesul la noi capitaluri. fără formalităţi specifice.15 2 33 . Editura Economică. 2. îşi poate cota titlurile. Bursa de Valori. Alegerea pieţei Când o companie doreşte să fie listată la bursă..creşte. Dacă avantajele prezentate determină o companie să participe la activitatea bursieră. O firmă poate alege între trei categorii de piaţă: bursa oficială. Piaţa oficială cuprinde piaţa la termen şi cea la disponibil.2. în creştere. bursa secundară sau bursa terţiară („hors-cote”)2. B. sau poate să constituie o situaţie durabilă pentru firmele care nu au în vedere înscrierea la cota oficială. ea trebuie să-şi pună întrebarea: ce piaţă (bursă) va alege? Fiecare piaţă prezintă caracteristici proprii şi condiţii de intrare mai mult sau mai puţin restrictive. un prim pas îl constituie alegerea pieţei. sau nu doresc acest lucru. Această piaţă se adresează în principal firmelor de mărime medie. p. permanentă.2. prin simpla dovadă a existenţei juridice a firmei.

3. De asemenea. pregătirea intrării pe piaţă are în vedere şi revizuirea aspectelor legale şi contabile ale companiei. trebuie stabilit un preţ obiectiv pentru acţiuni. pentru a oferi în piaţă informaţii consistente. ea trebuie să poată asigura o creştere permanentă a cifrei de afaceri şi a profiturilor. De asemenea. văzute ca pericole. firma trebuie să se pregătescă pentru a intra. Nimic nu trebuie lăsat la întâmplare. cum ar fi constituirea dosarului sau alegerea intermediarilor financiari. în oferirea de informaţii privind activitatea şi performanţele firmei (transparenţă). managementul firmei trebuie să aibă în vedere toate constrângerile. Pregătirea intrării pe piaţă Odată piaţa aleasă. tehnologia şi potenţialul financiar. firma trebuie să fie conştientă de atuurile sale în ceea ce priveşte oamenii şi managementul său. 2. Înainte de a decide intrarea la bursă. Aceasta presupune nu numai o pregătire materială. care să nu fie prea mic pentru a nu prejudicia acţionarii iniţiali. 34 . în primul rând. Firma va avea obligaţii. Înainte de a se lansa pe piaţă. piaţa şi produsele sale. în ceea ce priveşte costurile şi strategia.2. Dacă firma vrea să cunoască o bună carieră bursieră.informaţiile pentru a obţine o singură cotaţie sau câteva cotaţii episodice. ci şi o reflectare asupra consecinţelor unei astfel de alegeri asupra vieţii firmei. dar nici prea mare pentru a fi în situaţia de a nu găsi cumpărători şi intrarea pe piaţă să fie un eşec.

Oferind unei baze mai largi de investitori posibilitatea de a cumpăra acţiunile firmei. Listarea dublă sau triplă este costisitoare. precum şi la bursa locală. încât pentru a se putea  Bursa locală este de dimensiuni prea mici 35 . care îndeamnă managerii să-şi globalizeze investitorii.2. iar reglementările pot fi severe. Iată câteva raţiuni în acest sens:  Lărgirea bazei acţionariatului. Există de asemenea un număr important de acţiuni ale companiilor străine listate la bursele din Europa de Nord. Japonia şi Singapore. sau creşterea firmei este altfel constrânsă. ca şi la bursele din Canada. 2. Avantajele listării la mai mult de o bursă Sute de companii plătesc pentru privilegiul de a avea listate acţiunile la burse de valori din alte ţări.Inventarierea atuurilor şi slăbiciunilor sale este cea care va permite companiei să-şi aleagă strategia care îi va permite dobândirea şi consolidarea unei poziţii concurenţiale avantajoase. Cele mai populare burse în acest sens sunt cele de la Londra şi din SUA. se poate realiza vânzarea lor la un preţ mai mare şi astfel să se obţină capitalul mai ieftin.4. Unele companii sunt de dimensiuni atât de mari comparativ cu piaţa naţională. Australia. ceea ce ne face să credem că există factori motivaţionali puternici.

Corporate Financial Management. Listarea pe mai multe pieţe. adică de peste 10 ori capitalizarea bursieră a pieţei locale. Dacă aceste acţiuni sunt listate local. De exemplu. Londra. Standardele ridicate pe care trebuie să le îndeplinească o firmă pentru a putea fi listată la o anumită bursă sporeşte disciplina şi rigoarea internă. aceste planuri de recompensă sunt mai uşor de gestionat şi mai atrăgătoare pentru angajaţi. Mulţi angajaţi ai firmelor care sunt deţinute de străini sunt recompensaţi cu acţiuni ale firmeimamă.  Disciplină. Pearson Education. listarea acţiunilor pe piaţa americană poate oferi o finanţare mai ieftină pentru companie. Ghana. (Glen A.finanţa trebuie să recurgă la capitaluri străine3.  Investitorii străini pot să înţeleagă mai bine firma. Listarea acestei companii la LSE a fost un mare succes şi în prezent această firmă şi-a extins activităţile în alte ţări africane şi este listată la bursele din New York.. O companie de aur din Ghana a fost privatizată în anul 1994 şi a fost evaluată la 1. potenţialul unei firme de software poate fi mai bine apreciat de investitorii americani decât de cei locali şi prin urmare.  Sporirea vizibilităţii companiei.7 miliarde dolari. Toronto. măreşte aria de vizibilitate a companiei pe mai multe meridiane.  Recompensarea angajaţilor. Zimbabwe. 2002) 3 36 .

sociale şi politice ce apar pe diferitele pieţe ale produselor. 37 . Este o piaţă bine reglementată pentru a evita abuzurile. fiind utile în procesul de privatizare. Alocarea capitalului. neglijenţa şi frauda. Astfel. atât a celor naţionale. astfel încât să reasigure investitorii care şi-au pus economiile la risc. cât şi a celor străine. bursele de valori încurajează investiţiile prin mobilizarea economiilor. Este cea în care are loc un „joc corect”.sunt siguri că îşi pot vinde acţiunile repede. adică cea în care investitorii sau cei care doresc obţinerea de capitaluri nu pot obţine beneficii „pe cheltuiala” celorlalţi participanţi. Una din problemele cheie ale unei societăţi este găsirea 2. cu un grad raţional de certitudine cu privire la preţ. Este necesar un număr mare de vânzători şi cumpărători pentru a asigura un preţ eficient şi lichiditatea pieţei. 2.3.care sunt cotate la bursă . Este o piaţă în care costurile de tranzacţie sunt mici. Mai buna înţelegere a schimbărilor economice. Există câteva beneficii ale unei pieţe bine gestionate: 1. ei sunt dispuşi să ofere fonduri firmelor la un cost mai mic. Firmele pot să obţină fonduri şi pot să crească. Întrucât investitorii în titluri financiare . Importanţa unei burse de valori bine gestionate O bursă de valori bine gestionată are o serie de caracteristici.

Acţionarul unei firme necotate poate stabili cu greu care este valoarea titlurilor pe care le deţine. Publicitatea 4. şi în ce proporţii. stabileşte corect preţul fiecărui titlu financiar. piaţa fiind cea care decide ce şi cât se produce. sunt dispuse să le ofere mai uşor fonduri. Acţionarii nu vor numai să fie convinşi că îşi pot vinde titlurile când vor şi că vânzarea se va face la un preţ corect. O bursă de valori care funcţionează eficient este capabilă să asiste acest proces. ceea ce face ca fluxurile de capital (rezultate din economii) să se îndrepte către sectoarele şi firmele care le pot utiliza cel mai bine. dacă funcţionează eficient. Bursa de valori. 3. Beneficii acţionarilor. Alternativa.mecanismului prin care să decidă ce produse şi servicii să producă. Băncile şi celelalte instituţii financiare au mai multă încredere în firmele listate şi. atunci când doresc să vândă titluri. Soluţia extremă – sistemul economic centralizat – nu s-a dovedit a fi viabilă. astfel încât să se satisfacă cel mai bine nevoile oamenilor. 38 . Statut şi publicitate. prin urmare. dar vor să ştie valoarea reală a titlurilor în orice moment. Profilul unei companii poate fi îmbunătăţit prin cotarea firmei la bursă. acceptată de majoritatea economiilor. să răspundă standardelor de performanţă specifice listării. Încrederea vine din faptul că firma trebuie să ofere informaţii în piaţă. chiar dacă nu intenţionează să vândă. este reprezentată de mecanismul pieţei libere. să fie supusă permanent verificării. Acţionarii pot beneficia de avantajele unei pieţe secundare lichide şi eficiente.

obligaţiuni şi produse derivate. 2. Dacă acţiunile unei firme sunt listate la bursă. piaţa de acţiuni. Prezentaţi avantajele. Bursele propriu-zise sunt: 39 . Întrebări recapitulative 1. Teste grilă: 1. un flux financiar c. 5. c. piaţa bursieră şi extrabursieră pe care se negociază valori mobiliare aflate la primii deţinători. piaţa capitalurilor pe tremen scurt şi lung. De asemenea. Îmbunătăţeşte comportamentul corporatist. Piaţa secundară de capital reprezintă: a. 6. 2. b. De ce sunt importante bursele de valori într-o economie? 3. pentru o companie. Fuziunile sunt stimulate de listarea la bursă. directorii sunt încurajaţi să se comporte corespunzător interesului acţionarilor. Fuziuni. serveşte la calcularea indicelui de capitalizare bursieră 3. ale cotării la bursă. este. Prezentaţi bursele propriu-zise şi pieţele interdealeri. fuziunile prin intermediul bursei permit înlocuirea managementului ineficient al unei firme. Profitul pe acţiune nu: a. exprimă capacitatea emitentului de a obţine profit b.care apare odată cu listarea la bursă poate avea un impact pozitiv asupra imaginii firmei. cu unul mai competent. mai ales când acţionarii firmei ţintă primesc acţiuni pe care le pot valorifica pe piaţă. pentru posesorul acţiunii.

a. pieţe primare b. pieţe de negociere c. pieţe de licitaţie 4. Brokerul acţionează: a. doar în interesul clientului b. doar în interes personal c. atât în interesul clienţilor cât şi în interes personal Răspunsuri: 1. – c; 2. – b; 3. – c; 4. – a Bibliografie: Anghelache, G., Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere, Ed. ASE, Bucureşti, 2000

40

Capitolul 3 EFICIENŢA PIEŢEI DE CAPITAL

Obiectivele capitolului: 1. înţelegerea conceptului de piaţa eficientă 2. descrierea celor trei nivele de eficienţă a pieţei de capital Conţinutul capitolului :
3.1. Ipoteza pieţelor eficiente 3.2. Nivelele de eficienţă a pieţei capitalului 39 43

Cuvinte cheie: • • • • • ipoteza pieţelor eficiente transparenţa pieţei eficienţă operaţională eficienţă alocaţională eficienţa dinamică

41

Economiştii vorbesc adesea despre eficienţa pieţelor de capital. Ei se referă la faptul că investitorii au acces la informaţii şi că informaţia relevantă este deja reflectată în preţul titlurilor financiare. Titlurile financiare sunt evaluate corect în pieţele de capital eficiente şi oferă randamente suficiente pentru a compensa riscul asumat de investitor. Desigur nici o instituţie creată de om nu este perfectă şi nici o piaţă financiară nu este perfect eficientă. Dar, directorii financiari trebuie să pornească de la ipoteza pieţelor eficiente şi apoi să găsească şi să exploateze ineficienţele şi imperfecţiunile specifice, pentru a crea strategii de finanţare avantajoase. 3.1. Ipoteza pieţelor eficiente Pieţele eficiente de capital sunt cele în care preţurile curente de piaţă incorporează informaţia disponibilă, ceea ce înseamnă că preţurile curente reflectă valoarea prezentă a titlurilor financiare şi este imposibil să obţii profituri în exces, dispunând doar de informaţia publică. Acest concept are implicaţii profunde pentru managementul financiar, întrucât pieţele eficiente elimină multe dintre strategiile de firmă ce pot crea valoare. Într-o piaţă eficientă, directorii financiari nu ar putea găsi momente propice pentru emisiunea de acţiuni şi obligaţiuni, emisiunea de acţiuni suplimentare nu ar deprima preţul, preţul titlurilor financiare nu ar trebui să fie influenţat de metodele de contabilitate alese de firme. Teoria pieţelor eficiente conduce la ideea că managerii companiilor nu pot crea valoare

42

„înşelând” investitorii. Acest lucru este foarte important, întrucât subliniază faptul că managerii trebuie să creeze valoare prin alte metode, care sunt probabil mai dificile. Există trei căi principale prin care se pot crea oportunităţi de finanţare eficiente:
1) „Înşelarea” investitorilor. Managerii financiari

încearcă să „înfrumuseţeze” titlurile financiare pentru a primi o valoare cât mai mare. Aceasta poate fi asimilată cu o încercare de a înşela investitorii. Totuşi, evidenţele empirice sugerează că investitorii nu pot fi înşelaţi uşor. De aceea trebuie să fim sceptici că valoarea poate fi creată întrun mod atât de uşor. Teoria pieţelor eficiente exprimă această idee.
2) Reducerea

costurilor sau creşterea subvenţiilor. Anumite forme de finanţare au avantaje fiscale mai mari decât altele. O firmă care emite titluri financiare care minimizează impozitele poate spori valoarea firmei. Mai mult, orice tehnică de finanţare implică şi costuri: cheltuielile cu băncile de investiţii, avocaţi, contabili. Minimizarea acestor costuri măreşte valoarea firmei. Orice vehicul financiar care poate furniza o subvenţie este de asemenea creator de valoare. câştigă prin dezvoltarea unor titluri financiare noi şi emiterea lor la preţuri mari. Valoarea obţinută de cel care inovează este mică pe termen lung întrucât acesta nu poate beneficia de o licenţă pentru inovaţia lui.

3) Crearea unui titlu financiar nou. Companiile

43

Aceasta explica financiare.

şi

abundenţa

inovaţiei

Utilizând teoria pieţelor eficiente, putem afirma că managerii nu pot crea valoare înşelând investitorii, ci prin alte modalităţi, posibil mai dificile. Eficienţa în domeniul financiar se poate defini pe trei nivele:
-

eficienţa operaţională, este echivalentul eficienţei economice (obţinerea unor rezultate cât mai bune cu resurse cât mai puţine). Măsurarea eficienţei operaţionale se poate face prin costurile de tranzacţie (utilizarea internetului a dus la creşterea eficienţei operaţionale, tranzacţionarea unui pachet de acţiuni putându-se realiza la un cost de tranzacţionare mai mic de 10 dolari) şi prin timpul de execuţie a unui ordin (există companii de brokeraj care garantează executarea unui ordin în mai puţin de 1 minut). eficienţa alocaţională, înseamnă atingerea obiectivelor (eficacitate). Capitalul este alocat către utilizatorii eficienţi, luând în considerare informaţiile disponibile. eficienţa dinamică este abilitatea unui sistem de a se adapta la schimbări şi de a exploata modificările din mediu. În domeniul financiar, eficienţa dinamică constă în abilitatea de a inova şi de a utiliza tehnologia (Citybank a introdus tranzacţiile electronice în 1996, dar Banca Naţională a Canadei doar în 1998).

-

-

44

Ipoteza pieţelor eficiente are implicaţii şi pentru investitori. Întrucât informaţia este reflectată imediat în preţ, investitorii nu trebuie să se aştepte să obţină un randament mai mare decât cel normal. A obţine informaţia doar în momentul în care aceasta devine publică nu aduce investitorului nici un avantaj. Preţul se ajustează imediat, fără ca investitorul să mai aibă posibilitatea să utilizeze informaţia în avantajul său. Mulţi îşi peterc întreaga carieră pentru a selecta acele titluri financiare care vor performa mai bine decât media pieţei. Există o cantitate impresionantă de informaţie pentru a analiza o companie şi modul în care au evoluat acţiunile acesteia: evoluţia dividendelor şi a preţului acţiunilor, profiturile, datoriile, impozitele, cota de piaţă, noile investiţii, etc. Dacă cineva cunoaşte mai mult decât oricine altcineva din piaţă situaţia unei anumite companii, atunci acea persoană poate beneficia investind atunci când are veşti bune şi vânzând atunci când are veşti proaste. Mai mult, o astfel de persoană poate fructifica informaţia pe care o are, vânzând-o. Consecinţa logică a acestor analize, a informaţiilor disponibile studiate şi utilizate pentru a obţine profit tranzacţionând pe piaţa de capital, este aceea că piaţa devine tot mai eficientă. O piaţă este eficientă atunci când preţurile încorporează informaţia. Într-o piaţă eficientă, orice informaţie va fi incorporată imediat în preţ: preţul se ajustează imediat la valoarea corectă. Dacă sunt necesare câteva zile pentru ca preţul să reflecte corect informaţia, piaţa este ineficientă, iar investitorii pot obţine profituri peste medie, speculând aceste întârzieri.

45

Nivelele de eficienţă a pieţei capitalului 46 . sau o reacţie încetinită. investitorii trebuie să cumpere pentru a vinde ulterior la un preţ mai mare). ajustare 2 – piaţă eficientă 3 – reacţie lentă.2. unele informaţii pot afecta preţul mai repede decât altele. treptată 1 2 P P 3 anunţ timp În realitate.Reacţia unei pieţe ineficiente poate avea loc în două moduri: fie o suprareacţie în momentul apariţiei unei anumite informaţii. preţul ajustându-se treptat spre valoarea reală (în acest caz. urmând ca în câteva zile preţul să scadă spre valoarea corectă (caz în care investitorii trebuie să vândă în prima fază pentru a cumpăra ulterior). Ajustarea capital Preţ preţurilor pe pieţele de 1 – suprareacţie. 3.

Cercetătorii categorii: - clasifică informaţia în trei informaţia privind preţurile trecute informaţia publică toată informaţia (publică şi privată) Informaţi Informaţia publică şi privată Informaţia publică a privind preţurile trecute 47 .

O piaţă de capital este slab-eficientă dacă preţurile incorporează în totalitate informaţia trecută. analiza fundamentală este inutilă. În pieţele funcţionale. Într-o piaţă eficientă. Evidenţele empirice sprijină existenţa formei semi-puternice de eficienţă a pieţelor de capital.Efectul celor trei categorii de informaţii asupra preţurilor este reflectată în cele trei nivele ale eficienţei pieţei: 1) Forma slabă de eficienţă a pieţei. 3) Forma puternică de eficienţă. 2) Forma semi-puternică de eficienţă. Este cea mai slabă formă de eficienţă pe care o aşteptăm la o piaţă financiară. Este imposibil să obţii randamente peste piaţă având doar informaţie publică. preţurile reflectă toate informaţiile publice şi private. O piaţă este semi-eficientă atunci când preţurile reflectă toată informaţia publică disponibilă (inclusiv situaţiile financiare). analiza tehnică este inutilă. Dacă această formă de eficienţă este prezentă. În concluzie: 48 . Aceste informaţii sunt deja reflectate în preţ. există legi care împiedică pe cei din interiorul companiei să tranzacţioneze acţiuni înainte de a-şi anunţa această intenţie. Nici persoanele care deţin informaţie din interiorul companiei nu o pot folosi pentru a câştiga peste randamentul normal. În acest caz. nu poate furniza profituri peste nivelul pieţei. Este inutil să analizăm preţurile istorice şi volumele tranzacţionate pentru a încerca să previzionăm evoluţia preţului în viitor.

în medie. informaţii privind industriile şi companiile. 49 . Este nevoie de un computer şi de cunoştinţe minime de statistică pentru a analiza aceste informaţii. - - Ceea ce afirmă ipoteza pieţelor eficiente este că. managerii nu vor fi capabili să obţină randamente în exces. este costisitor. Un investitor are nevoie de talent şi cunoştinţe de economie şi statistică solide.- cauza principală pentru care se aşteaptă ca pieţele de capital să fie slab-eficiente este aceea că este foarte ieftin şi la îndemâna oricui să analizeze informaţia trecută pentru a găsi trendul preţului. Este nevoie de timp. forma semi-eficientă a pieţei este mai sofisticată. peste piaţă. este greu de crezut că piaţa este atât de eficientă încât cineva care deţine informaţie privată de valoare nu poate prospera utilizând-o.

S. implică abilitate de previziune perfectă b. adevărat b. Ipoteza pieţelor eficiente: a. 1996 50 . a. informaţia publică şi privată b.. Principles of corporate finance. Forma slabă de eficienţă a pieţei de capital implică faptul că analiza tehnică este utilă. – c. Ce are în vedere ipoteza pieţelor eficiente? 2. – a Bibliografie: Brealey. McGraw-Hill. 4. Myers. fals 2. informaţia publică c. informaţia trecută Răspunsuri: 1. R. Când forma puternică de eficienţă a pieţei se aplică. preţurile incorporează: a. atunci cumpărarea-vânzarea de titluri la preţul pieţei reprezintă o tranzacţie care are valoarea actualizată netă: a. implică lipsa de fluctuaţie a preţurilor c. implică faptul că preţurile reflectă informaţia disponibilă 4.. Descrieţi cele trei nivele de eficienţă a pieţei de capital. – c. 3. pozitivă b. negativă c. Teste grilă: 1. 2. nulă 3.Întrebări recapitulative 1. Dacă pieţele de capital sunt eficiente. – b.

înţelegerea relaţiei fundamentale dintre pe acţiune. în evaluarea şi a acţiunilor conceptului de preţ şi profitul Conţinutul capitolului : 4. Evaluarea acţiunilor preferenţiale 4.5.1. Abordări profesionale 4. 3. Relaţia preţ – profit pe acţiune Cuvinte cheie: • Fluxuri de numerar actualizate • Durată • Valoare • Analiză tehnică • Analiză fundamentală • Valoarea actuală a oportunităţilor de creştere 93 51 . abordarea riscului ratei dobânzii şi a durată.5. Evaluarea acţiunilor comune 4. Modelul de evaluare a acţiunilor pentru mai multe perioade de timp 49 51 70 72 74 75 77 81 4. Evaluarea obligaţiunilor 4. Riscul ratei dobânzii şi conceptul de durată 4.6.4. 1.5. Definirea valorii 4.Capitolul 4 EVALUAREA VALORILOR MOBILIARE Obiectivele capitolului: utilizarea principiilor fundamentale obligaşiunilor.2. 2.3. Modelul de evaluare a unei acţiuni deţinute pentru o singură perioadă de timp 4.3. acţiunilor preferenţiale comune.5.1.2.

şi aşa mai departe.1. în general. aceste dividende reprezintă fluxurile de numerar obţinute de către investitori. şi anume: (1) activele fizice sau reale (materiale). şi 52 . Aceste profituri „surpriză” se pot datora: (1) unor modificări neaşteptate ale cererii pentru produsul respectiv sau ale costurilor de producţie şi (2) necesităţii îmbunătăţirii abilităţii de cercetare a unor analişti. schimbările importante în preţurile acţiunilor sunt legate. Astfel. cum ar fi automobilele. Profiturile realizate de companie şi rata creşterii lor viitoare sunt baza de la care se porneşte în stabilirea dividendelor actuale şi viitoare. 4. preţul acţiunilor pe piaţă va creşte (respectiv scade). de anunţarea unor profituri a căror valoare diferă de cea previzionată. pentru a face recomandări clienţilor lor de vânzare sau de cumpărare de acţiuni. atunci când profiturile se anunţă mai mari (sau mai mici) decât cele estimate. produsele alimentare. S-a remarcat că. Există o multitudine de analişti pe pieţele financiare care încearcă să prevadă profiturile diferitelor companii. în urma investiţiei făcute prin cumpărarea de acţiuni ale unei companii. Definirea valorii Putem face o clasificare a activelor în două grupe.Profiturile distribuite acţionarilor sub formă de dividende reprezintă un factor important în determinarea preţului acţiunilor unei companii pe piaţă. obiectele de artă. imobilele.

Preţurile automobilelor. şi aşa mai departe. reprezintă drepturi asupra unor active reale. deoarece activele financiare sunt achiziţionate pentru fluxurile de numerar pe care le generează. în general. Pentru unele active financiare. Valorile activelor reale sunt determinate pe piaţă. sau pentru plăcere estetică. În alte cazuri însă. de asemenea. pe baza cererii şi ofertei. pe piaţă. Indiferent de dificultatea măsurării fluxurilor de venituri. precum automobilele. obligaţiunile. seria de venituri este uşor de determinat. cum ar fi acţiunile emise de corporaţii. Valoarea activelor financiare se stabileşte. acesta este cazul acţiunilor obişnuite. Prima distincţie care trebuie să fie făcută este aceea între valoare de lichidare şi valoare în funcţiune. previziunea acestora este punctul de plecare în atribuirea de valoare activelor financiare. efectele bancare şi alte tipuri de valori mobiliare. Există câteva definiţii diferite ale valorii. şi aceste definiţii sunt adecvate în diferite cazuri. Desigur. 53 . dar procesul de evaluare este diferit. un exemplu este dobânda la o obligaţiune. precum obiectele de artă. fluxurile de numerar ce pot fi atribuite activului sunt aproximate. şi nu pentru serviciile oferite. cealaltă componentă a procedurii de evaluare trebuie să includă rata de rentabilitate aşteptată. numărul de persoane care au nevoie de un automobil. depind de mărimea costurilor de producţie ale unui automobil. deoarece fluxurile de numerar sunt generate în decursul timpului şi pot avea un grad de risc. de exemplu. care.(2) activele financiare.

de exemplu.o valoare de lichidare şi o valoare în funcţiune. iar preţul pe piaţă al acţiunilor va reflecta veniturile estimate a se obţine în urma lichidării companiei. dacă valoarea de lichidare este mai mare decât valoarea în funcţiune. cu echipa managerială respectivă şi cu strategia folosită.2. De asemenea. aceasta are de fapt două posibile valori de piaţă . totalitatea activelor deţinute de către o firmă . distinctă de valoarea activelor pe care le deţine.Valoarea de lichidare (engl. diferenţa reprezintă valoarea organizaţiei. 4. going concern value) a unei companii este valoarea ei atunci când este luată în considerare ca entitate operaţională. adică cea înregistrată în documentele contabile. market value).este vândut separat de organizaţia care l-a folosit. Valoarea în funcţiune (engl. Dacă această valoare este mai mare decât valoarea de lichidare. Evaluarea obligaţiunilor 54 . liquidating value) reprezintă suma care se poate obţine dacă un activ sau un grup de active . Suma veniturilor obţinute în urma vânzarii fiecărei categorii de active reprezintă valoarea de lichidare a activelor respective. După ce datoriile proprietarului se scad din această sumă. Ceea mai mare dintre aceste două valori este în general reflectată de preţul pe piaţă al acţiunilor. adică cea la care se poate vinde activul respectiv. book value) a unui activ. şi valoarea de piaţă (engl. Dacă activul în discuţie este o firmă. firma valorează mai mult „moartă” decât „vie”. Evident. diferenţiem între valoarea contabilă (engl. diferenţa reprezintă valoarea de lichidare a afacerii.

care este de obicei de 1000$. nu se mai practică sistemul cu cupoane detaşabile din obligaţiunea respectivă. 90% dintre situaţii) 55 . emisă de către o companie sau de către o unitate guvernamentală. rata cuponului obligaţiunii este de 12% (deşi plăţile dobânzilor la obligaţiuni se numesc plăţi pe bază de cupoane. până la scadenţă. la obligaţiuni contractul este conceput de emitent (deci de debitor).O obligaţiune este o promisiune de plată pe termen lung (durată de maturitate de un an sau mai mult). În ceea ce priveşte veniturile pe care obligaţiunea le aduce există mai multe posibilităţi:  cupon fix (cazul standard. şi care reprezintă suma pe care compania promite să o plătească la scadenţa şi este înscrisă pe obligaţiune. Rata cuponului obligaţiunii (sau rata dobânzii) se determină prin împărţirea sumei de bani ce se plăteşte anual la valoarea nominală a obligaţiunii. dacă o obligaţiune are o valoare nominală de 1000$. plata unei anumite sume de bani ca dobândă anuală (plata se poate face şi semestrial). din partea emitentului. aşa cum se proceda în trecut). Obligaţiunea implică. O obligaţiune este emisă la o valoare nominală (engl. iar dobânda ce se plăteşte este de 120$. în mod regulat. de asemenea. Contractul obligatar poate avea diferite variaţii de la situaţia standard: a. Astfel. Spre deosebire de un împrumut bancar când contractul este conceput de către bancă (deci de creditor). Venituri. par value sau face value).

 obligaţiuni participative. cu preţul unei mărfi. etc. întrucât în acest caz investitorul nu renunţă la obligaţiuni. în mai mulţi ani în funcţie de numărul seriei). obligaţiuni cu „drepturi”. fie prin tragere la sorţi. oferă obligatarului dreptul de a cumpăra acţiuni ale firmei la un preţ prestabilit. preţul acţiunii trebuie să fie mai mic decât preţul implicit ce ar rezulta prin conversie. cupon variabil (indexat). Rambursare. nu le converteşte în acţiuni. Se diferenţiază de obligaţiunile convertibile. fie prin intermediul  56 . La momentul emisiunii unei astfel de obligaţiuni. venitul anual are două componente: componenta fixă (mai redusă) + participare la profit obligaţiuni convertibile. Compania poate obligaţiunile în mai multe feluri:  răscumpărare integrală la scadenţă (este riscant având în vedere sumele mari de numerar necesare) răscumpărare progresivă. răscumpăra   b. se oferă opţiunea de a converti obligaţiunea în acţiuni. indexarea se poate face cu rata inflaţiei. Este o modalitate de a vinde în avans acţiuni. cuponul poate fi mai mic. Întrucât se oferă o opţiune. fie pe baza numărului de serie al obligaţiunii (răscumpărare înainte de scadenţă.

pentru a nu se înregistra un 57 . pentru a reduce riscul obligatarului. care pot fi folosite pentru companiile mari solvabile. c. Clauze restrictive. Compania se angajează să nu vândă activele ipotecate. clădiri. restricţionează mărimea salariilor şi beneficiilor echipei manageriale. Compania se angajează să limiteze gradul de îndatorare. Restricţiile se pot referi la:  Managementul activelor. Active depuse obligaţiuni:  drept garanţie. care nu prezintă riscuri majore cu active fixe depuse drept garanţie (echipamente.  Acţionariat. Compania limitează nivelul dividendelor. la preţul pieţei – avantajos pentru companie când preţul este sub valoarea nominală). Există fară active depuse drept garanţie. negarantate (engl. să menţină în anumite limite lichiditatea.  Managementul datoriilor. În contractul obligatar. să nu achiziţioneze prea multe active (adică să limiteze creşterea). emitentul îşi impune anumite restricţii. debentures).pieţei (cumpărarea obligaţiunilor de pe piaţă. pământ) – obligaţiuni ipotecare (engl. mortgage bonds)  d.

sau extinderea condiţiilor contractuale după scadenţă – engl. Scadenţa. după emisiune. Flexibilitatea (opţiunea) se poate oferi. atunci când condiţiile economice se modifică. plus o sumă ce este plătită la scadenţă (rambursarea sumei împrumutate). callable bond). 58 . retractable bond. e.   Scadenţă fixă – situaţia standard Scadenţă flexibilă. Totuşi. valoarea de piaţă poate să varieze foarte mult faţă de valoarea nominală. valoarea de piaţă a obligaţiunii se modifică şi ea. Plăţile cupoanelor sunt constante. fie obligatarului (cazul în care obligatarul solicită răscumpărare în avans – engl. obligaţiunile au o valoare de piaţă care se stabileşte foarte aproape de valoarea nominală. o obligaţiune reprezintă o anuitate. fie emitentului (cazul obligaţiunilor retractabile – engl. O obligaţiune incumbă plata unei sume bine definte. şi în consecinţă schimbarea gradului de risc al obligaţiunii. şi rambursarea valorii nominale înscrise pe obligaţiune la scadenţă. Deci. valoarea obligaţiunii este deci valoarea actualizată a acestui şir de plăţi. astfel încât.transfer de bunăstare dinspre creditori spre acţionari şi manageri. pe toată perioada până la scadenţă. ca dobândă. ca de exemplu modificarea ratelor dobânzilor sau schimbarea gradului de risc al companiei. extendable bond) La emisiune.

Valoarea curentă pe piaţă a obligaţiunii este Valoare =V = C M + = 1 +kd 1 +kd =120 $( 0. astfel încât o obligaţiune care a avut o perioadă de maturitate de 30 de ani în momentul în care a fost emisă (perioadă iniţială de maturitate = 30 de ani) devine o obligaţiune cu o perioadă de maturitate de 29 de ani. obligaţiuni care implică o plată de 120$ ca dobândă şi rambursarea celor 1000$ la sfârşitul anului.90 $ =1000 . n scade cu fiecare an ce trece de la data emisiunii. în acest caz. 1 Valoare = V = ∑C  1 + k t =1 d  n   1  +M  1 + k d   t     n Aici notaţiile reprezintă: C M kd n = suma plătită ca dobândă în fiecare an = rata cuponului obligaţiunii x valoarea nominală a obligaţiunii = valoarea nominală.8929 ) = =107 . sau valoarea la maturitate.8929 ) +1000 $( 0. un an mai târziu. se va constitui din plata dobânzii plus rambursarea valorii nominale la sfârşitul anului.10 $ +892 . Câştigul în dolari.00 $ 59 . Să considerăm o companie care emite obligaţiuni cu perioadă de maturitate de 1 an şi valoare nominală 1000$ fiecare. care este de obicei 1000$ = rata adecvată a dobânzii plătibilă la obligaţiune = numărul de ani până la maturitatea obligaţiunii.

ratele dobânzilor în economie cresc. În acest caz. Totuşi.95 $ Să presupunem că aceeasi firmă emite obligaţiuni cu rata cuponului de 12%.35 $ +869 . iar rata dobânzii pentru obligaţiuni similare se modifică în consecinţă de la 12% la 15%. se poate confirma că valoarea de piaţă a obligaţiunii cu termen de maturitate de 15 ani este de 1000$.8696 ) +1000 $( 0. dacă rata dobânzii creşte la 60 .8696 ) = =104 .60 $ = 973 .15 =120 $( 0. 15  1 Valoare = V = ∑C  1 + k t =1 d    1  +M  1 + k d   t     15 Dacă rata dobânzii pe piaţă este de 12%. câştigul va fi constituit din valoarea actualizată a sumelor încasate drept dobândă la obligaţiune plus valoarea nominală care se primeşte la sfârşitul perioadei de maturitate. Actualizarea fluxurilor de numerar se face cu costul de oportunitate al capitalului.15 1 +0. adică 15%.Să presupunem că imediat după ce obligaţiunile au fost emise. Vd = 120 $ 1000 $ + = 1 +0. dar cu perioadă de maturitate de 15 ani.

58 $ 2400.00 $ 498. investitorii le vor vinde şi vor investi fondurile astfel obţinute în noile obligaţiuni (cupon 15%). la diferite rate ale dobânzilor pe piaţă Rate curente Valoare curentă de piaţă ale dobânzilor Obligaţiu Obligaţiu Obligaţiune pe piaţă.00 $ 15 973. Brigham. Valori pentru obligaţiuni pe termen scurt şi pe termen lung. creşte la 15% înseamnă că obligaţiunile care ar fi emise în aceste condiţii ar avea un cupon de 15%.96 $ 600. Acest proces va duce la modificarea preţului obligaţiunilor cu dobândă de 12%. iar investitorul potenţial nu ar mai fi dispus să plătească 1000$ pentru obligaţiunile care aduc un câştig de numai 12% sau 120$.00 $ 20 933.58 $ 800.33 $ 625.59 $.30 $ 480.00 $ 1000.15%.67 $ 1726.1994 Faptul că rata dobânzilor pe piaţă. Managerial Finance.91 $ 824. rată a cuponului de 12%.00 $ 1000.00 $ 25 896.00 $ 10 1018.00 $ 2800.00 $ Sursa: Halpern.00 $ infinit 5 1066. astfel încât acesta va atinge un nivel la care câştigul generat de obligaţiunile 61 .00 $ 12 1000. Weston. kd ne pe 1 ne pe 15 perpetuă (%) an ani 0 1120. Dacă preţul acestor obligaţiuni (cupon 12%) rămâne la 1000$. kd.12 $ 1200.18 $ 1152. valoarea obligaţiunii cu o rată a cuponului de 12% şi o perioadă de maturitate de 15 ani este de 824.

4 Orice valoare mobiliară care promite plata unei sume constante pe o perioadă infinită este o perpetuitate. indiferent de perioada care a mai rămas până la scadenţă. emitentul nu trebuie să ramburseze niciodată suma iniţială. = 1 2 n kd (1 + k d ) (1 + k d ) (1 + k d ) Pentru o perpetuitate care oferă un cupon de 12%. iar valoarea unei perpetuităţi poate fi exprimată ca: V = C C C C + + . valoarea unei obligaţiuni ce oferă un cupon de 120$ rămâne la 1000$. kd rămâne constantă la valoarea de 12 %.15 Ratele dobânzilor practicate pe piaţă variază în timp şi.. + + . atâta vreme cât rata dobânzii rămâne constantă la 12%. nu au.. Valoarea obligaţiunii va rămâne la 1000$.existente va egala câştigul generat de noile obligaţiuni. valoarea obligaţiunii devine 800$: V = 120$ = 800$ 0. Una dintre cele mai faimoase emisiuni de obligaţiuni perpetue a fost vândută de către Guvernul Angliei la începutul secolului al XIX-lea. iar dobânda pe piaţă a crescut la 15%. Majoritatea obligaţiunilor au o scadenţă... dar are obligaţia să plătească permanent dobânda specificată pe obligaţiune. care poartă numele de obligaţiuni perpetue. Dacă rata dobânzilor pe piaţă. 4 62 . dar unele... odată cu modificarea ratelor dobânzilor.

valoarea obligaţiunii cu termen de maturitate de 1 an scade la numai 933$. sau riscului ratei dobânzilor. la modificarea ratelor dobânzilor. de ce trezorierii corporaţiilor nu sunt dispuşi să deţină rezerve sub formă de instrumente de credit pe termen lung. iar obligaţiunea cu termen de maturitate de 15 ani scade la 626$. Atunci când ratele dobânzilor cresc la 20%. Aceste rezerve sunt deţinute sub forma unor valori mobiliare pe termen 63 . în general. Este de remarcat că. Tendinţa preţului obligaţiunilor de a scădea odată cu creşterea ratei dobânzilor poate fi generalizată: cu cât perioada de maturitate a unei valori mobiliare este mai mare. însă. sau rate de câştig mai mari decât obligaţiunile cu perioade scurte de maturitate.se modifică şi valorile obligaţiunilor de pe piaţă. toate obligaţiunile sunt evaluate la 1000$. Aceasta explică. este unul dintre factorii care sunt amintiţi atunci când se explică de ce obligaţiunile cu perioade de maturitate mari au. un randament mai mare. Acest grad mai mare de risc. în general. Astfel. perpetuitatea scade la o valoare de 600$. Valorile obligaţiunilor cu perioade de maturitate diferite reacţionează diferit la modificările ratelor dobânzilor practicate pe piaţă. referitor la modificări ale ratelor dobânzilor. de asemenea. La o rată a dobânzilor de 12%. o obligaţiune pe termen scurt este mult mai puţin sensibilă la modificări ale ratelor dobânzilor. cu atât este mai accentuată schimbarea survenită în preţul acestei valori mobiliare. persoanele fizice sau firmele care investesc în obligaţiuni sunt expuse riscului care apare în urma modificării ratelor dobânzilor. mai expuse riscului ratei dobânzii decât cele cu o perioadă scurtă de maturitate. Obligaţiunile cu o perioadă de maturitate mai lungă sunt.

chiar dacă o obligaţiune cu termen de maturitate de 1 an este supusă unui grad mai mic de risc în ceea ce priveşte rata dobânzilor. ea este însă expusă unui grad mai mare de risc al ratei de reinvestire. pentru următorii 14 ani. dacă ar cumpăra o obligaţiune cu perioadă de maturitate de 1 an. nu ar fi de încasat acest câştig redus decât numai pentru primul an. care aduce un câştig de 12%. iar ulterior ratele dobânzilor practicate pentru obligaţiuni similare a crescut la 20%. Investitorul a rămas în posesia unui instrument financiar care aduce numai 120$ anual. sar rambursa cei 1000$. astfel încât să genereze 20%. Explicaţia logică pentru existenţa acestei diferenţe în gradul de risc al ratei dobânzilor este simplă. cu nivele moderate ale dobânzilor. Să presupunem că un investitor cumpără o obligaţiune cu perioadă de maturitate de 14 ani. La sfârşitul acestui an. comparativ cu o obligaţiune pe termen lung. Pe de altă parte. care pot fi reinvestiţi. din motive de precauţie. Totuşi. Astfel. sau 200$ pentru următorii 13 ani. riscul ratei dobânzii reflectă perioada de timp pentru care cineva se angajează într-o investiţie. sau de 120$ anual. Să presupunem că un investitor a cumpărat o obligaţiune cu termen de 64 . iar trezorierii nu doresc să sacrifice siguranţa pentru un randament ceva mai ridicat oferit de obligaţiunile pe termen lung.scurt.

investitorul trebuie să reinvestească această sumă la o rată a dobânzii de numai 10%. Desigur. Evaluarea semestrială obligaţiunilor cu compunere 65 . cu atât este mai mare gradul de risc al ratei dobânzilor. care aduce un câştig de 12%. după un an. chiar dacă ratele dobânzilor ar fi scăzut între timp. dacă este vândută după un an. Pe de altă parte. va aduce mai puţin de 1000$ în cazul în care ratele dobânzilor au crescut. iar după aceea ratele dobânzilor la obligaţiuni cu grad comparabil de risc scad la 10%. investiţia în obligaţiunea cu perioadă de maturitate de 14 ani.100$ = 20$ anual. ar fi continuat să încaseze 120$.maturitate de 1 an. Dacă ar fi cumpărat o obligaţiune cu perioada de maturitate de 14 ani. investiţia într-o obligaţiune cu perioadă de maturitate de 1 an garantează (cu excepţia cazului de faliment) rambursarea celor 1000$. astfel încât pierde suma de 120$ . timp în care s-a primit dobânda şi s-a rambursat suma principală. cum ar fi termenul de maturitate sau riscul de neplată. sunt constanţi. plus dobânda. Cu cât valoarea cuponului este mai mică. s-a remarcat că valoarea cuponului unei obligaţiuni are un impact asupra riscului asociat cu modificările ratelor dobânzilor. După un an. De asemenea. presupunând că toţi ceilalţi factori. dacă investitorul intenţionează să cheltuiască cei 1000$ la sfârşitul anului.

2n    C 1 1 V =∑  1 + k / 2  + M 1 + k / 2     t =1 2  d d    t 2n Dacă pentru obligaţiunea cu perioadă de maturitate de 15 ani şi cu rata dobânzii de 12%. 2. la altele dobânda se plăteşte semestrial. trebuie modificat modelul de evaluare de bază. s-ar plăti dobândă semestrial. atunci valoarea de piaţă a acestei obligaţiuni. rămaşi până la scadenţă. prin împărţirea ratei anuale kd cu 2.4269 ) +1000 $( 0. Împărţirea dobânzii anuale înscrisă pe cupon la 2. Determinarea numărului de perioade semestriale.Cu toate că în cazul multor obligaţiuni dobânda se plăteşte anual. la o rată a dobânzii pe piaţă de 20%. pentru suma plătibilă ca dobândă semestrială. se poate determina după cum urmează: Vd = 120 $ (9. n. prin multiplicarea cu 2 a numărului de ani. Determinarea ratei semestriale a dobânzii.31 $ = 622 . după cum urmează: 1. Pentru a face evaluarea obligaţiunilor cu compunere semestrială.61 $ + 57 . 3.92 $ Toate fluxurile de numerar prezente într-un anumit contract trebuie să fie actualizate folosind 66 .573 ) = 2 = 565 .

imediat după ce acestea au fost emise.32 $ Această obligaţiune se va vinde pe piaţă la o valoare mai mare decât valoarea nominală. 67 .32$. o perioadă de maturitate de 15 ani. Chiar după emisiune.01 $ + 263 . rata dobânzilor practicate la obligaţiuni cu grad de risc comparabil scade la 10% şi se estimează că va rămâne la această valoare pentru următorii 14 ani. şi o valoare nominală de 1000$. Am luat în considerare impactul pe care o modificare a ratelor dobânzilor pe piaţă îl are asupra valorii obligaţiunilor.aceeaşi bază de actualizare.31 $ =1368 . baza este cea semestrială.3667 ) +1000 $( 0. Datorită acestui principiu. Dacă se estimează că noua rată a dobânzilor va rămâne constantă pe toată durata de existenţă a emisiunii respective. Valoarea obligaţiunii la sfârşitul anului 1 va fi de 1368. în acest caz. at a premium). sau cu o primă (engl. după cum urmează: V =150 $( 7. cei care tranzacţionează obligaţiuni trebuie să aplice rata semestrială pentru aflarea valorii.2633 ) = =1105 . care are un cupon cu o rată a dobânzii de 15%. atunci se estimează că preţurile obligaţiunilor vor cunoaşte o anumită evoluţie în timp pe tot parcursul perioadei până la scadenţă. Să luăm ca exemplu o obligaţiune nou emisă.

adică la valoarea de 10%. În cazul în care ratele dobânzilor ar fi crescut de la 15% la 20% în primul an după emisiune.49$.6106 ) +1000 $( 0. atunci când obligaţiunea va fi răscumpărată în schimbul a 1000$. ca în exemplul precedent.31$ până la 1000$ la momentul scadenţei.49 $ În acest caz.Presupunând că ratele dobânzilor rămân constante. şi nu ar fi scăzut. pentru următorii 14 ani. dacă ratele dobânzilor practicate au crescut la 20% la un an după ce vechile obligaţiuni au fost emise.51$ faţă de valoarea nominală: Valoarea discountului sau valoarea primei pentru o obligaţiune poate fi de asemenea calculată. după cum urmează: V =150 $( 4. valoarea acestei obligaţiuni va descreşte încet de la actuala sumă de 1368. valoarea respectivei obligaţiuni ar fi scăzut la 769. astfel : se actualizează diferenţa dintre cuponul obligaţiunii emise şi cuponul unei obligaţiuni ce ar fi emisă în noile condiţii de piaţă.59 $ +77 .0779 ) = = 691 . De exemplu. reducerea preţului lor pe piaţă s-ar fi calculat după cum urmează: 68 . obligaţiunea se va vinde pe piaţă cu o reducere (rabat sau discount) de 230. pe numărul de ani rămaşi până la scadenţă.90 $ = 769 .

preţul obligaţiunii va fluctua în consecinţă. Această valoare este apropiată de cea de 230. şi deci cu atât mai mare trebuie să fie reducerea. o 69 . Dacă ratele dobânzilor nu rămân constante. de aceea.Reducere = (150$ .51$. cu atât sacrificiul cumpărătorului este mai mare. pe măsură ce se apropie scadenţa (cu excepţia cazului în care emitentul dă faliment. Din aceste calcule putem observa că reducerea este egală cu valoarea actualizată a dobânzilor la care renunţă cel care cumpără o obligaţiune veche cu un cupon reprezentând o rată mai mică a dobânzii. şi nu o obligaţiune nou emisă cu un cupon reprezentând o rată mai mare a dobânzii. Ori de câte ori rata dobânzii practicată. când valoarea obligaţiunii ar putea tinde către zero). kd. rata cuponului se stabileşte ca fiind egală cu rata dobânzii practicată în momentul emiterii obligaţiunii. Se pot desprinde următoarele puncte cheie: 1. este egală cu rata dobânzii cuponului unei obligaţiuni.53$ - (Semnul minus arată că este vorba de o reducere). obligaţiunea respectivă se va vinde pe piaţă la un preţ egal cu valoarea nominală.6106) = 230. În mod normal. calculată anterior. iniţial.200$) (4. diferenţele se datorează rotunjirilor. indiferent de ceea ce se întâmplă în viitor cu ratele dobânzilor în economie. Totuşi. Cu cât obligaţiunea are o perioadă mai lungă de viaţă rămasă până la scadenţă. preţul obligaţiunii va tinde către 1000 $.

obligaţiune se vinde. obligaţiunea respectivă se va vinde pe piaţă la un preţ mai mic decât valoarea nominală. dar rata cuponului rămâne aceeaşi după emiterea obligaţiunii. în funcţie de creşterea sau scăderea ratelor dobânzilor practicate pe piaţă. Astfel. Aceste considerente sunt foarte importante. obligaţiunea respectivă se va vinde pe piaţă la un preţ mai mare decât valoarea nominală. Ori de câte ori rata dobânzii practicată este mai mică decât rata cuponului unei obligaţiuni. 5. O astfel de obligaţiune se numeşte o obligaţiune cu primă. 70 . 2. o creştere a ratelor dobânzilor va duce la o scădere a preţului pe piaţă a obligaţiunilor emise. Ratele dobânzilor practicate se modifică în timp. 4. la valoarea nominală. deoarece ele demonstrează că deţinătorii de obligaţiuni pot să înregistreze pierderi sau câştiguri de capital. excepţie făcând cazul în care emitentul dă faliment. Valoarea de piaţă a unei obligaţiuni va tinde totdeauna către valoarea nominală. pe când o scădere a ratelor dobânzilor va duce la o creştere pe piaţă a acestor preţuri. 3. O astfel de obligaţiune se numeşte o obligaţiune cu discount. de obicei. pe măsura apropierii de data scadenţei. Ori de câte ori rata dobânzii practicată este mai mare decât rata cuponului unei obligaţiuni.

putem rezolva ecuaţia valorii obligaţiunii. la preţul curent de piaţă de 1368.31 $ 1000. considerând kd necunoscută: V = 1368 .00 $ Randamentul până la scadenţă Să considerăm o obligaţiune cu o durată până la maturitate de 14 ani.31$ = 150 $ 150 $ 1000 $ + . Care este randamentul acestei investiţii.. cu o rată a cuponului de 15 %. yield to maturity . + + 1 14 (1 + k d ) (1 + k d ) (1 + k d )14 71 ...49 $ 1000.YTM).Anul 0 1 15 kd = 10 % 1368. dacă obligaţiunea este achiziţionată şi păstrată până la scadenţă? Această rată se numeşte randamanetul obligaţiunii până la scadenţă (engl. şi aceasta este rata dobânzii pusă în discuţie de cei care tranzacţionează obligaţiuni atunci când vorbesc despre ratele de câştig ale acestor obligaţiuni.31$. şi cu o valoare nominală de 1000$.00 $ kd = 15 % 1000 $ 1000 $ 1000 $ kd = 20 % 769. Pentru a afla randamentul până la scadenţă al obligaţiunii.

deoarece obligaţiunea are un grad mai mic de risc. este prin utilizarea calculatorului financiar. call provision). cumpărătorului nu i se mai oferă opţiunea de a o deţine până la data scadenţei. dacă obligaţiunile cu rata cuponului de 15% ar fi fost răscumpărabile şi dacă ratele dobânzilor ar fi scăzut de la 15% la 10%. pentru a le înlocui cu obligaţiuni cu rata cuponului de 10%. sau dacă ratele dobânzilor practicate pentru instrumentele de credit scad. YTM. Această caracteristică este cunoscută sub numele de „clauză de răscumpărare” (engl. făcând astfel o economie de 150$ . şi dacă ratele dobânzilor în economie scad. folosind tabele financiare. compania emitentă ar dori să răscumpere obligaţiunile cu rata cuponului de 15%. Cea mai uşoară modalitate de a determina randamentul până la scadenţă. Dacă o obligaţiune poate fi răscumpărată înaintea scadenţei. randamentul până la scadenţă al obligaţiunii este de 10 %: YTM = kd = 10 %.100$ = 72 . Astfel. astfel încât YTM pentru o astfel de obligaţiune nu este relevant.Ecuaţia se poate rezolva prin încercări. Dacă obligaţiunea este una răscumpărabilă înainte de scadenţă. folosind calculatoare financiare sau computere. Randamentul până la răscumpărare Multe obligaţiuni conţin o prevedere conform căreia emitentul le poate răscumpăra înainte de data scadenţei. atunci compania poate vinde pe piaţă o nouă emisiune de obligaţiuni cu rată a dobânzii mai scăzută şi poate utiliza veniturile generate din vânzarea acestei emisiuni pentru a răscumpăra vechea emisiune de obligaţiuni cu rata dobânzii mai ridicată. De exemplu.

considerând kd drept necunoscută: P re tu_l o b lig a tiu=n∑ ii I P re tu_l d e_ r a s c u m praer a + t (1 + kd )n t = 1 (1 + k d ) n Aici n este numărul de ani până ce compania emitentă decide să răscumpere obligaţiunea.YTC).YTM). şi nu ca randament până la scadenţă (yield to maturity . deoarece aceste obligaţiuni pot fi recuperate de la ei contra unei valori care este mai mică decât valoarea oferită dacă obligaţiunile s-ar vinde pe piaţă. yield to call . preţul de răscumpărare este preţul pe care compania trebuie să îl plătească pentru a răscumpăra obligaţiunea (este de obicei stabilit la o valoare egală cu valoarea nominală plus dobânda pentru un an). investitorii ar trebui să estimeze rata de câştig generată de această obligaţiune ca randament până la răscumpărare (engl. iar kd este de fapt YTC. clauza de răscumpărare nu este în beneficiul deţinătorilor de obligaţiuni. atunci este foarte probabil ca firma emitentă să exercite clauza de răscumpărare. pentru a răscumpăra obligaţiunea. Aceasta ar fi în folosul companiei atâta vreme cât aceasta nu ar fi nevoită să plătească o valoare de piaţă mai mare către investitor. rezolvăm următoarea ecuaţie. Dacă ratele curente ale dobânzilor practicate sunt cu mult mai mici decât ratele cupoanelor obligaţiunilor.50$ anual pentru fiecare obligaţiune răscumpărată. Pieţele de obligaţiuni 73 . Pentru a afla YTC. Desigur.

aceste obligaţiuni sunt păstrate „sub lacăt” până la data scadenţei. nu se fac foarte frecvent tranzacţii. pe pieţele OTC. obligaţiunile se vând la data emiterii. De aceea. companii de asigurări pe viaţă. investitorii pur şi simplu nu ar cumpăra obligaţiunile la valoarea nominală de 1000 $. cele emise de guverne.Obligaţiunile emise de corporaţii sunt tranzacţionate. între un număr relativ redus de deţinători. şi este relativ uşor pentru dealeri să se ocupe de transferarea unor pachete uriaşe de obligaţiuni. În general. pe această cale. Riscul ratei dobânzii şi conceptul de durată 74 . de administraţiile locale sau de unele corporaţii. la valorile lor nominale. dar preţurile lor fluctuează după această dată. dar publicaţiile financiare prezintă cotaţii selectate referitoare la emisiunile de obligaţiuni cele mai tranzacţionate. 4. în principal. de creditul necesar. companiile îşi stabilesc ratele cupoanelor la nivele care să reflecte ratele dobânzilor practicate în ziua emiterii. în funcţie de modificările survenite în ratele dobânzilor. în general. Nu se publică informaţii asupra tranzacţiilor cu obligaţiuni pe piaţa OTC.3. fonduri mutuale şi fonduri de pensii . Majoritatea obligaţiunilor sunt deţinute de şi tranzacţionate între marile instituţii financiare (de exemplu. Dacă ratele cupoanelor s-ar stabili la un nivel mai scăzut.toate acestea tranzacţionează pachete foarte mari de valori mobiliare). Pentru marea majoritate a obligaţiunilor. astfel încât compania nu ar putea face rost.

duration): este un concept cheie pentru a gestiona riscul ratei dobânzii. Durata (engl.  Pentru a gestiona riscul ratei dobânzii trebuie să cunoaştem elasticitatea preţului obligaţiunii în funcţie de rata dobânzii: care va fi efectul schimbării ratei dobânzii (dr) asupra preţului obligaţiunii? Dacă scriem formula generalizată a preţului obligaţiunii sub forma: Ct P =∑ C t sunt fluxurile t .O obligaţiune care are scadenţă peste 5 ani şi care face plăţi (cupoane) în fiecare an este numită o obligaţiune de 5 ani. deşi timpul mediu al fiecărui flux de numerar este sub 5 ani.  descrie timpul mediu pentru fiecare plată. atunci ∂P = ∑[C t (1 + r ) −t ] ' ∂r t Prelucrând matematic această derivată. obţinem formula volatilităţii preţului: ∂P ∂r =− ∑ P 1+ r t t Ct (1 + r ) t .  se calculează ca medie ponderată a perioadelor de timp la care plăţile sunt efectuate. P 75 . unde t (1 + r ) de numerar pentru fiecare an şi nu sunt funcţie de rata dobânzii (r).

. Conceptul de durată are anumite proprietăţi: 1. au durate diferite. Cu cât rata dobânzii este mai mare. Deci. riscul este mai mare. ∂P ∂r = −D . Două obligaţiuni care au aceleaşi caracteristici. Din punct de vedere managerial. t. Deci. iar cealaltă peste 6 ani. variaţia ratei dobânzii (dr) nu poate fi controlată. ponderarea realizându-se cu valoarea actualizată a fluxurilor de numerar în total (adică în preţ). 76 2. deci sunt mai puţin volatile). cu cât durata este mai mare.unde suma reprezintă durata (D). dar una are scadenţa peste 5 ani. Durata creşte odată cu scadenţa. dar nu linear. dar diferenţa între cele două durate nu este de 1 an. dar se poate ţine sub control durata (obligaţiunile pe termen scurt au o durată mai scurtă. De reţinut: Cu cât durata este mai mare. cu atât elasticitatea preţului este mai mare şi deci cu atât mai sensibil este preţul obligaţiunii la modificarea ratei dobânzii. Durata scade pe măsură ce rata dobânzii creşte. întrucât este media ponderată a perioadelor de timp. P 1+r D având forma unei elasticităţi.

dividendele acţiunilor preferenţiale pot fi omise de la plată. ducând la supraestimarea reducerilor de preţ şi la subestimarea creşterilor de preţ. Fluxurile mai apropiate de timpul prezent au valoare actualizată mai mare. Durata poate fi folosită pentru estimarea modificărilor în preţul acţiunii ca urmare a schimbării ratei dobânzii. în sensul că ele sunt sume fixe şi. Acţiunile preferenţiale reprezintă valori mobiliare hibride. Totuşi. Dividendele ce se plătesc la acţiunile preferenţiale se aseamănă cu plăţile dobânzilor la obligaţiuni. Evaluarea acţiunilor preferenţiale O acţiune preferenţială este un instrument financiar pe termen lung. se plătesc înaintea dividendelor acţiunilor obişnuite. deci o derivată. Durata are o abordare conservativă. iar în alte privinţe cu acţiunile obişnuite. durata ne ajută doar să aproximăm modificarea preţului. deci durata scade. acţiunea preferenţială prevede plata unui dividend cu sumă fixă.valoarea actualizată a fluxurilor de numerar care sunt mai aproape de scadenţă este mai mică decât valoarea actualizată a fluxurilor mai apropiate de timpul prezent. Fiind o elasticitate. la fel ca şi dividendele acţiunilor obişnuite. Cu cât cuponul obligaţiunii este mai mare cu atât mai mică este durata. care implică finanţarea prin capital propriu. care se aseamănă în anumite privinţe cu obligaţiunile. 3. 4.4. în general. fără ca prin aceasta să se 77 .

iar kp este rata de rentabilitate a investiţiei adecvată pentru gradul de risc al investiţiei respective. dividende în valoare de 2.declanşeze procedura de faliment a firmei.5%. astfel de emisiuni constituie perpetuităţi. unde Vp reprezintă valoarea acţiunii preferenţiale. Valoarea unei acţiuni preferenţiale a companiei X poate fi determinată: Vp = Dp kp = 2 . iar rata de rentabilitate a investiţiei pentru grad de risc corespunzător este de 13. 4. să presupunem că firma X plăteşte acţionarilor săi deţinători de acţiuni preferenţiale. valoarea pe piaţă a unei acţiuni preferenţiale. se determină după cum urmează: Vp = Dp kp .5. Evaluarea acţiunilor comune 78 . Dp reprezintă dividendul acţiunii preferenţiale. deci.40$ = 17 . De exemplu. Vp.135 Modificarea gradului de risc al acţiunilor preferenţiale şi modificările survenite în nivelul general al ratelor dobânzilor vor avea un impact asupra ratei de rentabilitate scontate sau randamentului acţiunilor preferenţiale. În plus. unele acţiuni preferenţiale se aseamănă cu acţiunile obişnuite. Cu toate că unele emisiuni de acţiuni preferenţiale pot fi eventual retrase.78$ 0. în sensul că nu au o scadenţă şi nu pot fi răscumpărate.40$ pe acţiune.

Proprietarul acţiunilor are dreptul să le vândă în viitor. dar pentru un investitor. Preţul efectiv sau curent pe piaţă al unei acţiuni. uneori se pot înregistra pierderi. investitorul a înregistrat un câştig de capital. ei se aşteaptă să aibă un câştig de capital de pe urma acestor acţiuni. 2. şi anume: 1. altfel. Dacă acţiunile sunt vândute la un preţ mai mare decât preţul de achiziţie. dar numai în cazul în care compania realizează profituri din care să se poată plăti aceste dividende şi numai dacă echipa managerială a companiei respective ia decizia de a plăti dividende şi nu să înregistreze profiturile în contul de profituri acumulate. În vreme ce o obligaţiune conţine o promisiune de plată a dobânzii specificate.Acţiunile comune sunt dovada proprietăţii asupra unei corporaţii. P0. sperând că preţul de vânzare va fi mai mare decât preţul de achiziţie. o acţiune obişnuită nu prevede nici o promisiune (în sens juridic) de a plăti dividende . În general. Totuşi. dar aceste aşteptări s-ar putea să fie înşelate. depinde de: 79 . şi nu câştiguri de capital.deci. o acţiune este pur şi simplu o bucată de hârtie care se caracterizează prin câteva trăsături. ei nu ar achiziţiona acţiunile. Consfinţeşte dreptul proprietarului său la dividende. în momentul în care oamenii cumpără acţiuni. acţionarul aşteaptă un dividend.

Analiza tehnică Analiza tehnică este cea mai veche strategie. Preţul final estimat pentru acţiunea respectivă include câştigul provenit din investiţia iniţială plus un câştig de capital.• fluxurile de numerar pe care investitorul estimează să le încaseze dacă achiziţionează acţiunea respectivă. 4. Abordări profesionale Ce determină valoarea acţiunilor? Ce abordări sunt utilizate frecvent de către investitori pentru a evalua şi selecta acţiuni? Există două abordări tradiţionale şi binecunoscute pentru a analiza acţiunile: analiza tehnică şi analiza fundamentală. avându-şi originile la sfârşitul secolului al XIX-lea. 80 . Cercetările semnificative din ultimii ani privind conceptul pieţelor eficiente de capital au implicaţii profunde asupra evaluării acţiunilor.5. în urma vânzării acesteia. • Fluxurile de numerar estimate sunt formate din două componente:  dividendul estimat pentru fiecare an şi  preţul pe care investitorul estimează să-l primească pentru acţiunea respectivă. şi gradul de risc al fluxurilor de numerar.1.

de aceea. Se poate aplica atât la titluri individuale. 81 . firmei. concentrând apoi procesul asupra aspectelor naţionale. Raţiunea acestei abordări este aceea că valoarea unei acţiuni este funcţie. Analiza fundamentală Analiza fundamentală se bazează pe premisa că orice titlu financiar (inclusiv piaţa în ansamblu) are o valoare intrinsecă. la rândul lor.Această abordare se referă la metodologia de a previziona fluctuaţiile preţurilor titlurilor financiare. Evaluând determinanţii fundamentali ai valorii titlului se poate estima valoarea intrinsecă. sau o valoare „adevărată” estimată de investitor. care vor persista în timp. ale industriei. cauzele deplasării cererii şi ofertei nu sunt importante. Acest tip de analişti studiază piaţa utilizând grafice ale preţurilor şi volumelor tranzacţionate în timp. în principal. ca de exemplu Dow Jones). Analiza porneşte de la evaluarea situaţiei globale. Analiza tehnică nu are în vedere variabilele economice care influenţează o companie sau piaţa. Preţurile vor urma anumite trenduri. este utilizată informaţie trecută pentru a previziona viitorul. cât şi la piaţă privită ca un întreg (previziunea evoluţiei unui indice bursier. Această valoare este funcţie de variabilele firmei care produc un anumit risc pentru care trebuie să se ofere o anumită rentabilitate. Aceste condiţii. Deci. de condiţiile cererii şi ofertei. sunt determinate de o serie de factori. mergând de la cei ştiinţifici până la opinii şi chiar intuiţii.

90$ ca dividend pe acţiune.86$ pe acţiune în decursul anului precedent şi a plătit 1. Modelul de evaluare a unei acţiuni deţinute pentru o singură perioadă de timp Dacă un investitor estimează că va fi în posesia acţiunii pentru un an. ks.  P0 = D1 ks − g Această ecuaţie reprezintă valoarea actualizată a dividendelor estimate şi preţul acţiunii la sfârşitul anului.2. Profiturile şi dividendele au crescut în medie cu 5% anual. Să presupunem că un investitor vrea să cumpere o acţiune emisă de compania X şi să o păstreze pe o perioadă de un an. şi se estimează că preţul va creşte cu rata g. dacă câştigurile şi 82 .5. ecuaţia de evaluare pentru această singură perioadă se prezintă după cum urmează:   D1 + P1 D + P0 (1 + g ) P0 = = 1 1 + ks 1 + ks care. duce la: . Rezolvarea ecuaţiei duce la determinarea preţului estimat sau intrinsec al acţiunii obişnuite. pe perioada ultimilor 10 . şi se estimează că acest ritm de creştere va continua. iar rata de actualizare este rata de rentabilitate a investiţiei cerută. Se ştie că firma X a realizat un profit de 2.4. prin simplificare. Mai mult.15 ani.

producţia poate fi întreruptă datorită problemelor care pot apare în legătură cu forţa de muncă. Mai mult. deoarece competitorii pot prelua piaţa. de asemenea. kRF. cu siguranţă.dividendele vor continua să crească în ritmul estimat. cu 5% anual. Datorită tuturor acestor factori de risc. sau cifra de vânzări poate scădea sub pragul de rentabilitate datorită unei recesiuni economice. Următorul pas în determinarea preţului acţiunii este aflarea ratei de rentabilitate cerută (scontată) pentru capitalul social al companiei X. chiar dacă cifra de vânzări. este de aproximativ 9%. preţul acţiunii poate fi scăzut ca rezultat al unei activităţi slabe pe piaţa de acţiuni. se calculează după cum urmează: ks = kRF + RP = 9% +7% = 16% 83 . investitorul poate ajunge la concluzia că se justifică aplicarea unei prime de risc RP de 7%. profiturile şi dividendele în realitate se dovedesc a fi cele estimate. valorile mobiliare emise de X au un grad mai mare de risc decât cele emise de guvern. astfel încât rata de rentabilitate a capitalului social pentru X. investitorul consideră că preţul acţiunii va creşte. Să presupunem că rata curentă a dobânzilor practicate la obligaţiunile emise de guvern. ks.

00$ = = 18. pentru anul următor. suma de 18.05 Pentru investitor. nu ar trebui să cumpere acţiunea. sau ar trebui să o vândă dacă o deţine deja. este mai mic decât această valoare.16 − 0. astfel: D1 = D0 (1 +g) = (1. dacă preţul practicat pe piaţă este mai mare. D1. este analogă cu rata internă de rentabilitate a unei  investiţii. Rata de rentabilitate aşteptată.90$) (1. Dacă preţul actual de pe piaţă.18$ k s − g 0. plus valoarea preţului final al acţiunii (P1) să egaleze preţul acţiunii practicat în prezent pe piaţă: 84 .00$ Dispunem de toate informaţiile necesare pentru a estima valoarea intrinsecă a acţiunii:  P0 = D1 2.05) = 2. Pa.  scontată sau estimată.Următorul pas este estimarea dividendului pe acţiune. ar trebui să cumpere acţiunea. pe care o vom nota cu k s . dacă acesta achiziţionează respectivele acţiuni la preţul curent de pe piaţă. Estimarea ratei de rentabilitate scontate (cerute) a unei acţiuni Putem calcula rata de rentabilitate la care se poate aştepta investitorul.18$ reprezintă un preţ rezonabil pentru o acţiune X. k s este rata de actualizare care face ca valoarea actualizată a dividendelor care se estimează că vor fi primite (D1).

dacă investitorul. adică: 85 . se aşteaptă să primească suma de 2$ ca dividend şi un preţ pe acţiune de 21$ la sfârşitul anului. D1 + P D + P0 (1 + g ) 1  = 1  P0 = (1 + k s ) (1 + k s ) Să presupunem că acţiunile firmei X se vând pe piaţă la 20$ bucata.15  k s = 0. după cum urmeză: 2$ + 20$( 1. atunci rata de rentabilitate estimată pentru investiţia respectivă este de 15%. şi anume dintr-un câştig provenit din dividend şi dintrun câştig de capital estimat:  D iv id e _ eds tim a tC r e s te_rdee_ p r e_t e s tim a ta D1 n ks = + = +g P re t_ a c tu a l P re t_ a c tu a l P0 Pentru cazul menţionat. De remarcat că. rata de rentabilitate  estimată k s este formată din două componente.05 ) 2$ + 21$ 23$   =  = (1 + k s ) (1 + k s ) (1 + k s )  20$( 1 + k s ) = 23$  (1 + k s ) = 1. Putem  calcula k s . dacă acţiunile sunt achiziţionate la preţul de 20$. câştigul estimat trebuie să fie de 15%.15 = 15% 20$ = Astfel.

dacă k s este mai mică decât ks. considerând ca fluxuri de numerar plăţile cupoanelor de-a lungul perioadei de validitate a obligaţiunii. iar dacă k s este egal cu ks. Am utilizat această abordare în evaluarea preţului unei obligaţiuni.5. deci nu ar trebui să cumpere acţiunile. Dacă k s este mai mare decât ks. merită ca acţiunea să fie  cumpărată. acţiunile deja avute în posesie merită să fie  vândute. investitorul ar trebui sau nu să achiziţioneze acţiunile acestei companii? Aceasta depinde de felul în care rata de rentabilitate estimată se compară cu rata scontată (cerută) la o valoare  mobiliară cu un astfel de grad de risc. plus rambursarea sumei principale la scadenţă. 86 . preţul acţiunilor este în echilibru. Modelul de evaluare a acţiunilor pentru mai multe perioade de timp Conform teoriei evaluării. depăşind cei 15% care reprezintă rata de rentabilitate estimată. iar investitorului îi este indiferent. valoarea unui activ financiar este dată de valoarea actualizată a fluxurilor de numerar estimate a fi generate de acel activ.3. 2$ 1$ ks = + = 10% + 5% = 15% 20$ 20$ Obţinând o rată de rentabilitate estimată la 15%. 4. Pentru exemplul nostru. rata de rentabilitate cerută de investitor este de 16%.

Totuşi. În acest caz. pentru toţi investitorii.ei estimează că o vor deţine pentru o perioadă determinată (de exemplu. Vom începe analiza pornind de la ipoteza că investitorul cumpără acţiunea cu intenţia de a o deţine pentru totdeauna (el şi familia sa). Astfel. chiar şi în această situaţie. care sunt de fapt dividendele estimate a fi plătite. atunci când investitorul intenţionează să vândă valoarea mobiliară respectivă. tot ecuaţia anterioară va determina valoarea preţului estimat al acţiunii. după care o vor vinde.. preţul unei acţiuni este determinat de valoarea actualizată a fluxurilor de numerar. să fie egal cu valoarea actualizată a dividendelor pe care investitorul-cumpărător al acţiunii aşteaptă să le primească în urma deţinerii acesteia. plus preţul estimat de vânzare al acţiunii. în mod normal investitorii nu cumpără o acţiune pentru a o deţine la infinit . iar valoarea pe piaţă a acţiunii este egală cu valoarea actualizată a unui şir infinit de dividende:  P0 = ∞ Dt D1 D2 D∞ + + . preţul primit în urma vânzării acţiunii de către investitorul care o deţine în prezent trebuie.. Însă. Pentru orice investitor. 5 . fluxurile de numerar aşteptate sunt formate din dividendele estimate a fi plătite plus preţul de vânzare estimat al valorii mobiliare respective. la rândul său. tot ceea ce investitorul şi moştenitorii lui vor primi este o serie de dividende.În mod analog. + =∑ 1 2 ∞ t (1 + k s ) (1 + k s ) (1 + k s ) t =1 (1 + k s ) Desigur. prezenţi şi 87 .10 ani).

plus preţul acţiunii la sfârşitul aceslui an. fluxurile de numerar estimate se bazează pe dividendele ce se plătesc în viitor. investitorul va încasa dividendele pentru anul respectiv şi o  valoare p1 la sfârşitul anului. Aşa cum am remarcat înainte. Procesul poate fi continuat la infinit.  Din ce este formată valoarea p1 ? Răspunsul este că această valoare este formată din valoarea actualizată a dividendelor plătibile în anul al doilea. în sensul că seria de dividende Dt poate îmbrăca orice tip de evoluţie în timp: Dt poate creşte. la rândul său. astfel. seriile de dividende. ecuaţia va fi la fel de valabilă. confirmată de un raţionament logic. din vânzarea acţiunii. cu excepţia cazurilor când o firmă este lichidată sau vândută alteia. acel preţ se poate determina ca valoare actualizată a unui alt şir de dividende de plătit şi a unui alt preţ al acţiunii. în toate cazurile. scade. fluxurile de numerar pe care le generează pentru acţionarii săi sunt. Evaluarea acţiunilor obişnuite luând în considerare diferite tipuri de creştere Ecuaţia prezentată mai sus reprezintă un model general de evaluare a acţiunilor. şi mai îndepărtat în timp. de fapt.viitori. Să presupunem că un investitor cumpără o acţiune şi estimează că o va deţine timp de un an. Cu alte cuvinte. 88 . de asemenea. iar rezultatul acestuia este ecuaţia anterioară. Valabilitatea generală a ecuaţiei poate fi. valoarea oricărei acţiuni poate fi stabilită ca valoare actualizată a acestei serii de dividende. rămâne constant sau poate chiar să fluctueze la întâmplare.

În continuare luăm în considerare trei cazuri speciale: ritm de creştere zero. a. valoarea pe piaţă a unei acţiuni cu ritm de creştere zero poate fi calculată utilizând formula care s-a folosit pentru o obligaţiune perpetuă: P ret = V a lo a red ivid en d _ R a ta d e_ a ctu a liza r _ e  D1 P0 =  ks Rezolvând obţinem: 89 ecuaţia cu necunoscuta  ks . atunci când am discutat despre acţiunile preferenţiale. .dividendele aşteptate pentru anul următor sunt egale cu o anumită sumă şi rămân constante. şi aşa mai departe. avem de-a face cu o acţiune cu ritm de creştere zero . deci D1 = D2 = D3. din mai multe motive. Valoarea acţiunilor cu ritm de creştere zero Să presupunem că dividendele ce se plătesc la o acţiune se estimează că nu vor creşte. ci că vor rămâne constante. creştere constantă şi creştere supernormală. o valoare mobiliară la care se estimează plata unei sume constante pe o perioadă nedeterminată de timp este definită ca fiind o perpetuitate. este mult mai util să se estimeze o anume evoluţie în timp a seriei de dividende Dt şi conform acestei evoluţii să se pună la punct o versiune simplificată (deci. mai uşor de calculat) a modelului de evaluare a acţiunilor. În acest caz. Astfel.Totuşi. sau neconstantă. Aşa cum am subliniat anterior.

Să considerăm o companie care a plătit un dividend pe acţiune de 1. Ratele de creştere estimate variază de la companie la companie.82$. este de 11. se estimează că ceea ce se numeşte rata normală sau constantă de creştere va continua în viitor în 90 .82$ k0 = 1 = = 0.38$ 0 0.38$ b. Valoarea acţiunii.16 De remarcat că.82$ P = = 11 . D ks = 1 . dacă preţul efectiv pe piaţă al acţiunii este de 11. în acest caz. atunci rata de recuperare estimată este egală cu 16%:  D 1. care nu are perspective de creştere. Să presupunem că rata de rentabilitate cerută este de 16%.16 = 16% P0 11. este pur şi simplu rata dividendului.38$:  1.38$. se estimează că dividendele şi câştigurile majorităţii companiilor vor creşte în fiecare an. Creştere normală sau constantă Cu toate că modelul de creştere zero este aplicabil unor companii. P0 ceea ce arată că rata de rentabilitate cerută pentru o acţiune.

iar valoarea ultimului dividend plătit a fost D0. firma care are o rată de rentabilitate a investiţiei mai mare va avea o rată estimată de creştere a dividendelor mai mare. Rata de creştere estimată pentru dividende. D0 = 1. atunci 91 .82$ (adică. depinde de: (1) rata de reţinere a profiturilor stabilită de către companie (procentul din profit nedistribuit sub formă de dividende şi reinvestit în companie) şi (2) profitabilitatea investiţiilor firmei. profiturile acumulate pentru a fi reinvestite sunt mai mari. iar ritmul de creştere estimat pentru dividende va fi mai mare. pentru o anumită companie.acelaşi mod ca rata de creştere generală din economie. Dacă se estimează că o companie va creşte cu o rată constantă. să presupunem că o companie tocmai a plătit un dividend în valoare de 1. Cu cât rata de reţinere este mai mare (deci. dacă investitorii estimează o rată de creştere de 10%. dacă două companii au aceeaşi rată de reţinere. g. atunci valoarea dividendului de plătit la o acţiune pentru oricare an următor se poate afla pe baza formulei: Dt = D0 (1 + g ) t De exemplu. În mod similar. procentul din profituri care se plăteşte sub formă de dividende acţionarilor este mai mic).82$).

82$) (1.33$: 92 .20$.. poate fi exprimat după cum urmează:  P0 = D1 D2 D3 + + + .. preţul curent estimat.10)2 = 2... aflăm că valoarea acţiunii luată drept exemplu este de 33. = 1 2 (1 + k s ) (1 + k s ) (1 + k s ) 3 D0 (1 + g )1 D0 (1 + g ) 2 D0 (1 + g ) 3 = + + + . ecuaţia poate fi simplificată după cum urmează:  P0 = D1 ks − g Înlocuind cu valori în ecuaţie. P ..10) = 2.82$) (1. = (1 + k s )1 (1 + k s ) 2 (1 + k s ) 3 =∑ t =1 ∞ D (1 + g ) t (1 + k s ) t Dacă g este constant.. Utilizând această metodă de estimare a  dividendelor viitoare.00$ D2 = (1.etc estimarea dividendelor pe anii următori este după cum urmează: D1 = (1. al 0 acţiunii unei companii cu un ritm de creştere constant.

cele două ecuaţii devin identice. preţul estimat pentru decât 0 perioada iniţială. dacă ecuaţia este utilizată atunci când ks nu este mai mare decât g. de asemenea. modelul implicând creşterea constantă este identic cu modelul pentru o singură perioadă. să mai remarcăm că. k s − g 0.20$. Trebuie. estimat la sfârşitul anului 1? Utilizând ecuaţia şi înlocuind cu valori termenii ks. obţinem o valoare de 36. şi anume că preţul acţiunii se estimează că va creşte cu rata de creştere g. Dacă ritmul de creştere este zero (g = 0). rezultatele sunt lipsite de sens. adică preţul 1 valorii mobiliare respective. P0 = D1 2.16 − 0. În sfârşit. o condiţie pentru existenţa ecuaţiei este aceea ca ks să fie mai mare decât g.82$) (1. g şi D2 = 2.00$. 93 .10) = 2.  Care este valoarea P . să remarcăm că această ecuaţie are un caracter destul de general pentru a cuprinde şi cazul în care creşterea este zero.67$. Aceasta confirmă ipoteza de la care s-a pornit. prezentat anterior.10 unde: D1 = (1. Acest preţ este cu 10% mai mare  P .33$ .00$ = = 33. Trebuie să remarcăm că.

preţul estimat.20$ / 36. şi un câştig de capital în valoare de 3.67$.33$ sau 10%. k s . este de 36. 94 . rata de  rentabilitate aşteptată.33$/ 33.67$ sau 6% .00$ / 33.33$ sau 6%. Dacă ne deplasăm analiza peste un an. atunci rata de rentabilitate aşteptată este de 16%:  D 2.33$. în valoare de 2. Investitorul aşteaptă deci să obţină un câştig din dividende.În cazul unei creşteri normale. În exemplul nostru.67$ ar aştepta să obţină o rată a câştigului de 16%. plus un câştig de capital de 10% rezultat din creşterea preţului acţiunii. calculat cu ajutorul ecuaţiei prezentate anterior. un investitor care ar investi în companie o sumă egală cu 36.00$ ks = 1 + g = + 10% = 6% + 10% = 16% P0 3333$ . dacă acţiunea poate fi achiziţionată la preţul de 33. pe baza unui câştig din dividende de 2. Dacă ne deplasăm din nou cu analiza noastră peste încă un an. se poate găsi prin rezolvarea ecuaţiei cu necunoscuta k:  D ks = 1 + g P0 Această formulă are exact forma utilizată în calcularea ratei de rentabilitate estimate pentru un orizont temporal de un an.

3. perioade în care 95 .  5. de asemenea. Rata totală de rentabilitate estimată. şi este egal cu g. aceasta înseamnă că 10% este considerată drept cea mai probabilă rată de creştere pentru oricare dintre anii viitori. În acest sens. 2. 4. firmele experimentează cicluri de-a lungul existenţei lor. ipoteza creşterii constante este una rezonabilă pentru majoritatea companiilor mari şi mature. Câştigul de capital estimat este. c. dacă spunem că rata de creştere „se estimează” să rămână constantă la 10%. ca fiind cea mai probabilă posibilitate. în situaţia creşterii constante. Astfel.Astfel. Se estimează că preţul acţiunii va creşte cu aceeaşi rată de creştere. Creştere supranormală sau neconstantă În mod obişnuit. Se estimează că dividendul va creşte la infinit cu o rată de creştere constantă. Rata câştigului estimat din dividende este o constantă. următoarele condiţii trebuie să fie îndeplinite: 1. k s este egală cu rata câştigului din dividende. plus  rata de creştere estimată: k s = câştigul din dividende + g. g. Cuvântul „estimat” folosit înseamnă anticipat în sens probabilistic. o constantă. şi nu că ne aşteptăm ca neapărat rata de creştere să fie exact egală cu 10% în fiecare dintre anii viitori.

Se determină valoarea actualizată VP a dividendelor în perioada de creştere supranormală. 3. Se adună aceste componente pentru a afla valoarea actualizată a acţiunii.este foarte rapidă pentru o anumită perioadă de timp. la sfârşitul perioadei de creştere supranormală. P0. În cazul în care Dt creşte cu o rată de creştere constantă:  P= D1 ks − g În cazul supranormal însă. dar după aceea. presupunem existenţa următoarelor informaţii: ks n = rata de rentabilitate a investiţiei. Pentru o ilustrare a acestui proces. şi anume: 1.cunosc un ritm de creştere mult mai rapid decât cel experimentat în ansamblu în economie. scade. Se determină preţul valorilor mobiliare la sfârşitul perioadei de creştere supranormală. rata de creştere nu este constantă . cerută de acţionari = 16% = numărul de ani de creştere supranormală = 3 96 . se procedează în 3 etape. sau rata câştigului. Pentru a afla valoarea unei astfel de acţiuni. şi după aceea se actualizează acest preţ pentru momentul prezent. să 2.

după perioada de creştere supranormală = 10% = cel mai recent dividend plătit de companie = 1.7432 0.286 $ 2.040 $ 2. utilizând următorul procedeu: D0 x FVIF30%.82 $ x D2:1. şi găsirea valorii actualizate pentru aceste dividende VP (Dt). De asemenea.999 $ 97 . o creştere la un ritm de 30% pe o perioadă de 3 ani.t = x x x 0. Determinarea valorii dividendelor plătite (Dt) la sfârşitul anilor de la 1 până la 3.6407 = = = VP (Dt) 2.3000 1.86$. 1.82 $ x D3:1.) = rata constantă de creştere.6900 2.t = 1. Valoarea unei acţiuni rezultă ca fiind 53.366 $ = 3. şi abia după aceea o creştere constantă de 10%. valabilă atât pentru câştiguri. în perioada de creştere supranormală = 30% (Notă: rata de creştere în perioada de creştere supranormală poate să varieze de la an la an.gs = rata de creştere.1970 Dt x PVIF16%. după aceea o creştere la un ritm de 20% pentru următori 3 ani.076 $ = 3.8621 0.82$ gn D0 Procesul de evaluare este prezentat în Figura de mai jos. iar etapele stabilite pentru rezolvarea unei astfel de probleme se prezintă în continuare. se pot înregistra câteva perioade diferite de creştere supranormală: de exemplu.82 $ x = 2. cât şi pentru dividende.562 $ D1:1.

trebuie mai întâi să (a) găsim valoarea estimată pentru preţul acţiunii la sfârşitul anului 3 şi apoi (b) să găsim valoarea actualizată a acestui preţ al acţiunii la sfârşitul anului 3: a.999 $(1. Pentru a afla această valoare.  V ( P ) = 73 .32 $ 0.  P3 = = D (1 + g s ) 3 (1 + g n ) D4 = 0 = ks − gn ks − gn D3 (1 + g n ) 3.97$ 3.32$( P IF P s V 16% 3ani ) .6407 ) = 46 .86$ 0 Determinarea pe piaţă în 98 .10 0.888 $ 2.399 $ = = = 73.06 b. preţului acţiunii  momentul de faţă.Suma valorilor actualizate VP ale dividendelor perioadei de creştere supranormală 6.16 − 0. adică P : 0  P = 6.89$ + 46 .32$( 0.97$ = 53 .06 0.10 ) 4. = 73 . Preţul acţiunii la sfârşitul anului 3 este valoarea actualizată VP a dividendelor de plătit estimate începând din anul 4 până la infinit.

funcţionează în fiecare an la aceleaşi dimensiuni.6. În funcţie de aceste preferinţe. growth stock).Figura . există două tipuri de investitori: • • cei care investesc pentru a obţine dividende. prin urmare. Să ne imaginăm o companie „fără creştere”: distribuie toate profiturile sub formă de dividende. cei care investesc pentru a obţine în viitor câştiguri de capital (ca urmare a creşterii preţului acţiunii pe piaţă). income stock). Relaţia preţ – profit pe acţiune În general. cumpără acţiuni de creştere (engl. prima categorie de investitori cumpără acţiuni de venit (engl. nu reinvesteşte. produce aceleaşi profituri pe care le distribuie acţionarilor.Procesul de determinare a valorii pe piaţă a unei acţiuni pe o perioadă de creştere supranormală 4. nu atrage alte fonduri. cea de a doua categorie. O astfel de companie produce un flux constant de dividende şi. acţiunile sunt evaluate pe modelul unei perpetuităţi: 99 .

adică are oportunităţi de investiţii. ceea ce 100 . Prelucrând ultima formulă. putem obţine: P crestere = P fara _ crestere + PVGO. Deci preţul unei acţiuni poate fi descompus într-o componentă fără creştere şi PVGO. O acţiune este denumită de creştere. present value of growth opportunities). o parte din profit este reinvestit în operaţiuni. O acţiune este denumită acţiune de venit. raportul PVGO P0 este mai mare şi P0 PA 1 (coeficientul raportul de capiatlizare bursieră – engl. atunci când componenta PVGO domină. Diferenţa o reprezintă valoarea actualizată a oportunităţilor de creştere (PVGO – engl. P/E ratio) este mai mare. adică PA1 P0 = + PVGO r P0 = PA1 1 PVGO r (1 − ) P0 Cu cât oportunităţile de creştere ale unei firme sunt mai mari. atunci când componenta fără creştere este dominantă.P0 = D ividendD1 ) Pr ofit _ pe _ actiunePA1 ) ( ( = r r Dacă o companie are creştere. atunci preţul acţiunii acestei companii cu creştere va fi mai mare decât preţul acţiunii fără creştere.

înseamnă că investitorii sunt dispuşi să plătească ( P ) mult peste valoarea profitului pe acţiune ( P 1 A 0 ) întrucât prevăd câştiguri de capital viitoare. 101 . ca urmare a oportunităţilor de investiţii.

1996 102 . S. Are loc creşterea numărului acţionarilor c.. Cu venit variabil b. Myers. 3 ani Răspunsuri: 1. cupon 80 RON şi randament cerut de 7%. Cu venit fix c. Prezentaţi pe baza unui model imaginat evaluarea obligaţiunilor. Dacă în prezent dobânzile pe piaţă pentru instrumentele cu risc similar sunt de 12%. Prin emisiunea de obligaţiuni a. – b Bibliografie: Brealey. Teste grilă: 1.. McGraw-Hill. – c. Emise pe o perioadă nedeterminată 3. o obligaţiune cu valoare nominală 1000 RON şi cupon 12% se va vindeŞ a. 2. 4. Mai mică de 3 ani c. – a. La paritate 4. durata obligaţiunii este: a.Întrebări recapitulative 1. Societatea emitentă obţine resurse financiare suplimentare b. 2. Prezentaţi pe baza unui model imaginat evaluarea acţiunilor. Mai mare de 3 ani b. Se impune o negociere a contractului de împrumut 2. 3. Cu discount c. Principles of corporate finance. – b. R. Cu primă b. Fie o obligaţiune cu scadenţă peste 3 ani. Obligaţiunile sunt titluri financiare: a.

2.2. Măsurarea riscului 5.3.1. 2. Risc şi diversificare 5. Riscul şi rentabilitatea unui portofoliu 5. Conţinutul capitolului : 5.Capitolul 5 RISC ŞI RANDAMENT Obiectivele capitolului: înţelegerea conceptului de risc.1. 3. Conceptul „Beta” 5. utilizarea principiilor financiare în construirea de portofolii.2. corelarea rrentabilităţii aşteptate cu riscul 1. Linia pieţei de capital: relaţia dintre risc şi rata estimată a rentabilităţii Cuvinte cheie: • • • • • randament risc portofoliu coeficient beta diversificare 99 101 102 106 109 103 .2.2.

.7% 13. p. Marcus A..9%). Fundamentals of Corporate Finance. putem spune: randamentul acţiunilor este egal cu randamentul bonurilor de tezaur plus prima de risc a pieţei. Randamentele medii pentru activele cu risc mare au fost mai ridicate decât cele pentru activele cu risc scăzut.Analiza randamentelor acţiunilor demonstrează faptul că investitorii au obţinut o primă de risc ca urmare a deţinerii unor active riscante. primă ce echivalează o compensaţie pentru risc (din tabelul anterior această primă de risc este de 9.9% 9. 2001.2% 1.. obţinând următoarele situaţii: Randament anual mediu Bonuri de tezaur Obligaţiuni guvernamentale Acţiuni comune Primă de risc medie 3.8% 5.4% Prima de maturitate reprezintă randamentul mediu suplimentar obţinut pentru investiţia pe termen lung comparativ cu cea pe termen scurt.264 5 104 . Brealey R. Myers S. Boston. (din tabelul anterior această primă de maturitate este de 1. McGraw Hill – Irwin. Ca regulă generală. Third Ed.. Prima de risc reprezintă randamentul aşteptat peste randamentul oferit de activele lipsite de risc (bonuri de tezaur). Firma Ibbotson Associates a analizat randamentele diverselor portofolii pe perioada 1926 – 19985.4%).

de asemenea. dar investitorul ar trebui. Pentru a defini mai precis riscul. Un analist ar putea avea în vedere toate rezultatele posibile şi poate concluziona că randamentul aşteptat. acţiunile pot fi considerate ca fiind riscante. 105 . Deoarece există un pericol semnificativ de a obţine un randament real considerabil mai mic decât rentabilitatea aşteptată. Măsurarea riscului Riscul unui activ se defineşte prin variabilitea probabilă a rentabilităţii viitoare a activului. +100% la -100%. de exemplu. De exemplu. cu un randament anticipat de 5%. Astfel. este 20%. dacă un investitor cumpără obligaţiuni guvernamentale pe termen scurt de 1 milion dolari. atunci rentabilitatea investiţiei este de 5% şi poate fi estimată destul de precis. să recunoască faptul că rentabilitatea reală poate varia de la. dacă milionul este investit în acţiuni ale unei companii recent înfiinţate. din punct de vedere statistic.1.Randamentul aşteptat al unei investiţii oferă recompensă investitorilor pentru: • • răbdare (valoarea în timp a banilor) asumarea riscului 5. cu atât mai riscantă este investiţia. Însă. acest tip de investiţie fiind lipsit de risc. putem folosi concepte statistice. rentabilitatea investiţiei nu poate fi estimată atât de precis. riscul este legat de probabilitatea de a avea o rentabilitate mai mică decât cea aşteptată cu cât este mai mare şansa unei rentabilităţi mici sau negative.

Pentru a estima diferitele rezultate posibile ce pot fi obţinute investind în piaţa de capital.rezultatele posibile. unde ri . o măsură a riscului trebuie să aibă definită o valoare . Cu cât este mai mică deviaţia standard. Pentru a fi utilă. Randamentul aşteptat. majoritatea analiştilor financiari iau în considerare randamentele trecute.avem nevoie de o măsură a îngustimii distribuţiei de probabilitate. Măsurarea acestei dispersii se bazează pe varianţă ( σ 2 ) şi abatere medie pătratică ( σ ). în consecinţă. Există însă o definiţie uzuală. Riscul investiţional depinde de dispersia rezultatelor posibile. σ . În acest sens. O astfel de măsură este deviaţia standard (abaterea medie pătratică). existând o mulţime de controverse în încercările de definire şi măsurare a riscului. cu atât este mai strânsă distribuţia de probabilitate şi. p i . se calculează abaterea medie pătratică a randamentelor trecute.probabilităţile aferente 106 . acestea fiind o indicaţie a ceea ce se va întâmpla în viitor. cu atât mai mic este riscul unei investiţii date. în general satisfăcătoare . η ponderată a rezultatelor posibile: n i =1 – media η = ∑ pi ri .Riscul este un concept greu de înţeles. riscul activului respectiv este mai mic. simbolizată cu litera „sigma”.pornind de la o distribuţie de probabilitate: cu cât distribuţia de probabilitate a randamentului viitor este mai îngustă.

Marcus A. mai puţin riscant decât acelaşi activ considerat izolat. acest cadru se numeşte modelul CAPM (engl.. Third Ed..3% Un activ reprezentând o parte a unui portofoliu este. McGraw Hill – Irwin. Capital Asset Brealey R. Ibbotson Associates a calculat următoarele abateri medii pătrate6: Abaterea pătratică.. 2001. în general. σ medie Bonuri de tezaur Obligaţiuni guvernamentale Acţiuni comune 5. Risc şi diversificare 3.2% 9. Boston. Fundamentals of Corporate Finance. σ 2 .2. p. Acest fapt a fost inclus într-un cadru general pentru analiza relaţiei dintre risc şi rata de rentabilitate..Varianţa.2% 20.271 6 107 . Myers S.măsură a volatilităţii (valoarea medie a deviaţiilor de la randamentul aşteptat) σ 2 = ∑ pi (ri − η ) 2 i =1 n Deviaţia standard (abaterea medie pătratică) – tot o măsură a volatilităţii σ = σ2 Pentru perioada 1926 – 1998.

cât şi în analiza investiţiilor. faptul că o anumită acţiune creşte sau scade nu este foarte important din punctul de vedere al investitorului. Rentabilitatea portofoliului.. societăţile de asigurări şi alte instituţii financiare sunt obligate. fondurile de pensii.Pricing Model).păstrează. Băncile. ci într-un portofoliu (portofoliul este o combinaţie de active).1. Chiar şi investitorii individuali . Evident. atât în managementul financiar. Modelul CAPM este un instrument analitic foarte important. Riscul şi rentabilitatea unui portofoliu Cele mai multe active financiare nu sunt păstrate izolat. portofolii şi nu acţiuni ale unei singure companii. Astfel.. cu ponderile wJ reprezentând proporţia din portofoliul total investită în fiecare titlu:     k p= w1 k 1+w2 k 2+ . sunt importante rentabilitatea şi riscul portofoliului. este pur şi simplu media ponderată a rentabilităţii estimate a acţiunilor individuale din portofoliu. riscul şi rentabilitatea unui titlu individual trebuie analizate din punctul de vedere al modului cum fiecare titlu financiar afectează riscul şi rentabilitatea portofoliului în care există.cel puţin cei ale căror proprietăţi în titluri de valoare constituie o parte semnificativă a averii . Rentabilitatea  estimată a portofoliului. k p. 5. wn k n = ∑ wj  j=1 n  { k j¿ 108 . să deţină portofolii diversificate. prin lege.2. în general.

Teoretic ar putea fi posibil să combinăm două active. În aceste condiţii.6. nu este. În acest caz. de exemplu acţiunile firmelor A şi B. Din punct de vedere statistic. cu coeficientul de corelaţie = r = -1. σ p. riscul portofoliului este mai mic decât media ponderată a deviaţiilor standard ( σ ) ale titlurilor de valoare. formând astfel un portofoliu care este complet lipsit de risc. r este între +0. combinarea acţiunilor în portofolii reduce riscul. diversificarea nu face nimic pentru a reduce riscul dacă portofoliul constă din titluri corelate perfect pozitiv. şi pentru cele mai multe perechi de acţiuni. cele mai multe acţiuni sunt corelate pozitiv. rentabilitatea lui B creşte şi invers. este că rentabilităţile acestora evoluează în contratimp când rentabilitatea lui A scade. cu r = +1. portofoliul constând din două astfel de titluri ar fi la fel de riscant ca şi titlurile luate individual. În medie. care sunt destul de riscante luate individual. cu r = -1.Riscul portofoliului. coeficientul de corelaţie dintre rentabilităţile a două acţiuni selectate aleator este aproximativ +0. dar nu perfect. Corelaţia este definită ca tendinţa a două variabile de a evolua împreună. Opusul corelaţiei perfect negative. corelate perfect pozitiv ar evolua împreună şi. În realitate. 109 . rentabilităţile activelor A şi B sunt perfect corelate negativ.5 şi +0. Rentabilităţile a două titluri. în general.7. este corelaţia perfect pozitivă. riscul portofoliului. formând un portofoliu lipsit de risc. cu σ p = 0. De obicei. media ponderată a deviaţiilor standard ale titlurilor individuale care formează portofoliul. dar nu îl elimină complet. Spre deosebire de rentabilitate. Motivul pentru care activele A şi B pot fi combinate.

dacă nu imposibil. am putea elimina complet riscul? În general. riscul ar putea fi eliminat. riscul portofoliului se reduce pe măsură ce numărul de titluri pe care le conţine creşte. combinarea a două titluri într-un portofoliu reduce. toate aceste portofolii oportunităţi din care ar alege un investitor de portofoliu sau o firmă? Pentru a răspunde la această întrebare. dar nu total. 110 .cele mai multe titluri de valoare tind să fie performante atunci când economia naţională este puternică şi neperformante atunci când economia este slabă. Dacă am putea găsi un set de titluri al căror coeficient de corelaţie ar fi zero sau negativ.Între aceste extreme ale corelaţiei perfect pozitive şi perfect negative. este dificil. cu atât este mai mic riscul rămas într-un portofoliu mare. să găsim titluri de valoare ale căror rentabilităţi estimate să nu fie corelate pozitiv . Setul ipotetic al tuturor portofoliilor posibile este numit set realizabil. riscul poate fi eliminat parţial. dar măsura în care adăugarea de titluri la portofoliu reduce riscul acestuia depinde de gradul de corelaţie dintre titluri. fără să elimine. însă. Cu cât este mai mic coeficientul de corelaţie. Dacă am adăuga suficiente titluri corelate parţial. riscul inerent titlurilor individuale. răspunsul este negativ. Aşa cum s-a mai arătat. În situaţia tipică în care coeficienţii de corelaţie dintre titlurile individuale sunt pozitivi şi mai mici decât + 1.0. vom introduce conceptul de portofoliu eficient. Ce se întâmplă dacă includem mai mult de două acţiuni în portofoliu? Ca regulă generală. Un portofoliu eficient este un portofoliu care oferă rentabilitatea maximă posibilă pentru orice grad de risc sau gradul de risc minim posibil pentru orice rentabilitate estimată. Reprezintă.

Investitorii solicită o primă pentru asumarea riscului. câştigul sau pierderea unor contracte majore şi alte evenimente care au loc în cadrul firmei respective. Riscul total al unei acţiuni este suma dintre riscul de firmă şi riscul de piaţă. recesiuni şi variaţii ale ratei dobânzii. Acea parte a riscului unui titlu de valoare care nu poate fi eliminatã prin diversificare se numeşte risc nediversificabil. succesul sau insuccesul programelor de marketing. Riscul de firmă este cauzat de acţiuni în justiţie. efectele lor asupra portofoliului pot fi eliminate prin diversificare evenimentele nefavorabile dintr-o firmă vor fi compensate de evenimentele favorabile dintr-o altă firmă. Deoarece aceste evenimente sunt în esenţă aleatoare. Denumirea nu este importantă. acest tip de risc nu poate fi eliminat prin diversificare. risc de piaţă sau sistematic. de riscul de portofoliu şi nu de riscul fiecărui titlu din portofoliu. greve. Riscul de piaţă.Acea parte a riscului unui titlu de valoare care poate fi eliminată prin diversificare se numeşte risc diversificabil. se referă la război. risc specific companiei (risc de firmă) sau nesistematic. cu cât este mai mare riscul unui titlu de valoare. Aceşti factori afectează toate firmele simultan. în primul rând. pe de altă parte. cum ar trebui măsurat riscul fiecărui titlu individual? 111 . Deoarece toate firmele sunt afectate în aceeaşi direcţie de către aceşti factori. inflaţie. cu atât mai mare este rentabilitatea cerută pentru a determina investitorii să cumpere (sau să păstreze) acel titlu. dacă investitorii sunt preocupaţi. dar faptul că o mare parte a riscului oricărui titlu individual poate fi eliminată este de importanţă vitală. Însă.

De ce am accepta un risc care poate fi eliminat prin diversificare? Riscul rămas după diversificare este riscul pieţei. Coeficientul beta este un element cheie al modelului CAPM. adică un risc inerent. dacă piaţa creşte cu 10%. poate fi eliminat prin diversificare. Titlurile de valoare diferite vor afecta portofoliul în mod diferit şi deci titluri de valoare diferite au grade diferite de risc relevant. care este o măsură a volatilităţii titlului în raport cu un titlu cu volatilitate medie. O astfel de acţiune va avea. cu excepţia riscului datorat mişcărilor pieţei. O acţiune cu risc mediu se defineşte ca fiind o acţiune care tinde să varieze în sus sau în jos. 5. riscul. acţiunea va scădea şi ea cu 10%.Răspunsul oferit de modelul CAPM (Capital Asset Pricing Model) este următorul: riscul relevant al unui titlu individual este contribuţia acestui titlu la un portofoliu bine diversificat. Un 112 . în general. de exemplu Dow Jones. care poate fi măsurat prin gradul în care un titlu dat tinde să se deplaseze în sus sau în jos împreună cu piaţa. ceea ce indică faptul că. adăugarea lor la un portofoliu bine diversificat va avea acelaşi efect asupra riscului portofoliului? Răspunsul la această întrebare este negativ. β.2. măsurată de un indice. prin definiţie. iar dacă piaţa scade cu 10%. Cum se poate măsura riscul relevant al unui titlu de valoare individual? După cum s-a văzut. un beta egal cu 1. în pas cu variaţia pieţei. Conceptul „Beta” Tendinţa unui titlu de valoare de a varia împreună cu piaţa este reflectată de coeficientul beta. Toate titlurile de valoare sunt la fel de riscante? Adică. acea acţiune va creşte şi ea cu 10%.2.

acţiunea are jumătate din volatilitatea pieţei şi un portofoliu cu astfel de acţiuni va avea jumătate din gradul de risc al unui portofoliu de acţiuni cu β = 1. coeficientul beta al portofoliu mediu ( portofoliului va scădea. dacă se adaugă o acţiune cu un coeficient beta mai mic decât media ( β <1) la un β=1). acţiunea este de două ori mai riscantă decât o acţiune medie şi un portofoliu cu astfel de acţiuni va fi de două ori mai riscant decât un portofoliu mediu. 113 . wi p este ponderea acţiunii i. atunci un portofoliu de risc mediu ( coeficientul beta. Coeficientul beta al unei acţiuni măsoară contribuţia acesteia la riscul portofoliului pieţei.. βp = w1 β1+w2 β2+ .portofoliu format din astfel de titluri. şi deci riscul portofoliului. vor creşte.5. i unde β este coeficientul beta al portofoliului. măsurată ca raportul dintre suma investită în acţiunea i şi suma totală investită în portofoliu. coeficientul beta este o măsură adecvată a riscului acelei acţiuni. Dacă β = 0. iar βi este coeficientul beta al acţiunii i.. +wn βn = ∑ i=1 n wi β. dacă se adaugă o acţiune cu un coeficient beta mai mare decât media ( β >1) la β=1). Coeficientul beta şi deci riscul unui portofoliu este o medie ponderată a coeficienţilor beta ai titlurilor ce formează acel portofoliu. dacă β = 2. având β = 1 va creşte şi va scădea odată cu variaţiile medii ale pieţei şi va fi la fel de riscant ca această medie. De aceea. Din contră. Pe de altă parte.

Riscul unei acţiuni are două componente. 3. riscul de firmă. 114 .Analiza de mai sus a riscului unui portofoliu reprezintã modelul CAPM (Capital Asset Pricing Model) şi poate fi rezumată în cele ce urmează: 1. riscul de piaţă şi riscul de firmă. de exemplu de război. recesiune sau inflaţie. necesară pentru riscul care nu poate fi eliminat prin diversificare. cu atât este mai mare rentabilitatea necesară. Rămâne riscul de piaţă. prin diversificare. deoarece acesta a eliminat deja. Investitorii se aşteaptă la o compensaţie pentru asumarea acestui risc – cu cât este mai mare riscul unui titlu de valoare. atunci investitorii bine diversificaţi ar cumpăra aceste titluri oferind mai mult pentru ele. iar această creştere a preţului ar aduce 2. cauzat de mişcările generale ale pieţei de capital şi care reflectă faptul că toate acţiunile sunt afectate sistematic de anumite evenimente. Riscul de firmă poate fi eliminat prin diversificare şi cei mai mulţi investitori realizează diversificarea direct. investind într-un fond mutual sau într-un fond de pensii. Dacă ar exista prime pentru riscul diversificabil. Compensaţia este. însă. Riscul de piaţă este singurul risc relevant pentru un investitor diversificat raţional.

este imposibil să obţinem estimări precise pentru beta. reflectând numai riscul de piaţă nediversificabil. De aceea. Se pot calcula în schimb valori aproximative pentru beta.0 : acţiunile sunt de două ori mai riscante decât media.rentabilitatea estimată a acestora la echilibru. β = 1. 115 . Deoarece coeficientul beta al unei acţiuni determină modul cum acea acţiune afectează gradul de risc al unui portofoliu diversificat. coeficientul beta este cea mai relevantă măsură a gradului de risc al acţiunii respective. 5. Riscul de piaţă al unei acţiuni este dat de coeficientul beta. În cele ce urmează sunt prezentaţi câţiva coeficienţi beta de referinţă: β = 0. Beta trebuie să reflecte aşteptările investitorilor privind volatilitatea viitoare şi nu avem nici o modalitate de a măsura cu exactitate aceste aşteptări.0 : acţiunile au un grad de risc mediu. 4. care este un indicator al volatilităţii relative a titlului respectiv.5 : acţiunile au jumătate din volatilitatea sau gradul de risc al acţiunilor cu risc mediu. β = 2. pe baza volatilităţii anterioare.

SML) exprimă rentabilitatea necesară a investiţiei ca suma dintre rata la grad de risc zero şi un factor de ajustare a riscului pe care investitorii îl cer ca o compensaţie pentru asumarea riscului.kRF) i ki = rata necesară a rentabilităţii acţiunii i7 7 Există o distincţie între ratele estimate şi ratele cerute ale rentabilităţii. Ecuaţia SML este următoarea: ki = kRF + β (kM . care va scădea până când rata estimată a rentabilităţii devine egală cu rentabilitatea cerută. în timp ce a doua reprezintă valoarea pe care investitorul o cere pornind de la nivelul de risc al acţiunii sau proiectului. În cele ce urmează. Acest lucru va influenţa preţul acţiunii. Linia pieţei de capital: relaţia dintre risc şi rata estimată a rentabilităţii În cadrul teoriei CAPM. care este rata estimată a rentabilităţii pe care o vor cere investitorii pentru a compensa riscul pe care şi-l asumă? În teoria modelului CAPM. Rata estimată reflectă valoarea pe care investitorul se aşteaptă să o câştige pentru o acţiune. La un nivel dat al lui beta. security market line . La echilibru.5. În continuare. Dacă rata estimată a rentabilităţii este mai mică decât nivelul cerut. o va vinde. Acest factor de ajustare a riscului unei acţiuni date este obţinut prin înmulţirea primei de risc a pieţei cu riscul investiţiei individuale măsurat prin beta. investitorul nu va cumpăra acţiunea respectivă. cele două rentabilităţi trebuie să fie identice. iar dacă o are deja. beta este o măsură a riscului relevant al unei acţiuni.3. linia pieţei capitalului (engl.2. vom prezenta relaţia dintre risc şi rata estimată a rentabilităţii. vom folosi ambii termeni cu 116 .

kRF) = prima de risc a pieţei. Coeficientul beta al acţiunii medii este β = 1. Dacă β = β = 1. RPi = (kM . peste rata instrumentelor lipsite de risc.kRF = rata rentabilităţii unui titlu lipsit de risc. după cum coeficientul beta al acţiunii este mai mic. În acest context. RPM = (kM . De aceea. pe care un investitor o cere drept compensaţie pentru asumarea unui risc mediu. kM este.. nu poate fi măsurată cu precizie. Riscul mediu este dat de . în general. β = 1. βi = coeficientul beta al acţiunii i. 8 Trebuie notat că prima de risc a unei acţiuni medii. rata necesară a rentabilităţii unei acţiuni medii (cu β=1. adică portofoliul pieţei.0). k M kRF.kRF ) β = prima de risc a acţiunii i. kM = rata necesară a rentabilităţii unui portofoliu format din toate acţiunile. Prima i de risc a acţiunii este mai mică. Să presupunem că la momentul prezent. deoarece este imposibil de obţinut o valoare precisă pentru kM. atunci RPi = i RPM. obligaţiunile guvernamentale pe termen lung au un randament de kRF = 9% şi că acţiunea comună medie are o rentabilitate cerută de k M = 13%.0. de asemenea. Aceasta este rentabilitatea suplimentară. kRF este. 117 . măsurat de rata rentabilităţii obligaţiunilor emise de guvem. RPM depinde de gradul de aversiune pe care investitorii medii îl au faţă de risc8. egal sau mai mare decât 1. egală sau mai mare decât prima unei acţiuni medii. prima de risc a pieţei este 4%: acelaşi sens.0. deoarece vom presupune că piaţa este în echilibru. Prima de risc a pieţei.

118 . dacă ştim prima de risc a pieţei. dacă . De exemplu. putem calcula prima de risc ca fiind produsul. prima de risc este doar jumătate din prima pieţei. putem măsura riscul relativ al unei acţiuni pe baza coeficientului beta. din contră.kRF) βi = kRF + RPM x β = i = 9% + (13% . la fel cu rentabilitatea pieţei. cu cerută de 13%. Mai mult.9% = 4% Dacă o acţiune este de două ori mai riscantă decât alta.RPM = kM . şi β.5 şi RPM = 4%.5) = 11% β=1. putem utiliza ecuaţia liniei SML. prima sa de risc este de două ori mai mare.9%) (0. dacă riscul acesteia este doar jumătate din această valoare. i pentru a calcula rata necesară a rentabilităţii acţiunii i. dacă se există estimări pentru kRF. ca în figura următoare. βi = 0. atunci: k = 9% + (4%)1= 13% = kM. Ecuaţia SML: ki = kRF + (kM . RPM şi riscul acţiunii măsurat de coeficientul beta. De aceea. atunci RPi. are o rentabilitate O acţiune medie.5) = 2%. kM. este (4%)(0. În concluzie. (RPM) βi.kRF = 13% .5) = 9% + 4%(0. care prezintă SML pentru kRF = 9% şi kM = 13%. Ecuaţia SML este adesea exprimată în formă grafică.

119 . kRF se găseşte la intersecţia cu axa verticală. iar riscul măsurat de β este reprezentat pe axa orizontală. de i aceea. Panta SML reflectă gradul de aversiune faţă de risc în economie. Titlurile lipsite de risc au β = 0. 3. (a) cu atât este 2. Ratele necesare ale rentabilităţii sunt reprezentate pe axa verticală. cu cât este mai mare media aversiunii investitorilor la risc.Rentabilitate aşteptată 13% 9% 0 1 Beta De reţinut: 1.

kRF) i Atât dreapta SML. Deoarece toate cele trei elemente ale ecuaţiei SML pot varia. Valorile pe care le-am obţinut pentru acţiunile cu βi = 0. 120 . şi β i =2 concordă cu valorile de pe grafic ale kmin. aversiunii la risc a investitorilor şi coeficienţilor beta ai companiilor. şi (c) cu atât este mai mare rata necesară a rentabilităţii acţiunilor. cât şi poziţia unei companii pe această dreaptă. variază în timp datorită variaţiei ratelor dobânzilor.mai abruptă panta SML. SML: ki = kRF + β(kM . (b) cu atât este mai mare prima de risc pentru orice acţiune. este evident că şi rata necesară a rentabilităţii unei investiţii specifice poate varia în timp. 4. kA şi kmax. βi = 1.5.

Întrebări recapitulative 1. randamentul acţiunilor X de 14%. Mai mică b. – a. R. Nu contează 3. McGraw-Hill. Perfect pozitiv b. Myers. – b. Mai mare decât 1 2. Adevărat c. Mai mic decât 1 c. 2. Principles of corporate finance. Prezentaţi elementele esenţiale avute în vedere în teoria portofoliului. 2. – b Bibliografie: Brealey. 4. coeficientul beta al companiei X este a. investitorii o preferă pe cea care are varianţa a.. Independente Răspunsuri: 1. Calculul şi importanţa coeficientului beta. Studiu de caz al unei companii listate la BVB. Randamentul aşteptat al unui portofoliu este media ponderată a randamentelor titlurilor care-l compun a. Diversificarea asigură reducerea riscului dacă randamentele titlurilor dintr-un portofoliu sunt corelate a. 3.. S. Egal cu 1 b. Cunoscând randamentul aşteptat al pieţei de 14%. Nu există nicio legătură 4. 1996 121 . Perfect negativ c. Mai mare c. Dacă două investiţii oferă acelaşi randament aşteptat. Fals b. – a. Teste grilă: 1.

1.3.2. Procesul Ofertei Publice Iniţiale 6. Costurile emisiunii de titluri 6. Performanţa emisiunilor 6.1.2. identificarea alternativelor de finanţare ale firmei.2. Rolul Comisiei de Valori Mobiliare Cuvinte cheie: • • • • • • • fonduri cu capital de risc ofertă publică iniţială banca de investiţi emisiune prospect de emisiune subscriere Comisia de Valori Mobiliare 116 122 128 129 133 134 122 . Rolul băncii de investiţii 6.2.2.4.2. Finanţarea firmelor de-a lungul ciclului de viaţă 6. descrierea procesului de emisiune de titluri financiare pe piaţa primară Conţinutul capitolului : 6. de-a lungul ciclului de viaţă 2.Capitolul 6 FINANŢAREA CAPITAL FIRMELOR PE PIEŢELE DE Obiectivele capitolului: 1.

Fiecare firmă are un ciclu de viaţă.1. un întreprinzător aflat la început de drum nu are 123 . în timpul şi după momentul în care devine publică? Figura Ciclul de viaţă al firmelor Mărime (Total active) eclin Creştere II I Start timp ul Maturitate D 1. Finanţarea firmelor diferă în funcţie de stadiul de dezvoltare în care se află. Dar. de obicei. Finanţarea firmelor de-a lungul ciclului de viaţă i) Faza de start sau lansarea. În această etapă de început finanţarea firmelor noi se face în principal din economiile personale ale întreprinzătorului. Cum se finanţează o companie înainte. Fin 6. Momentul critic pentru o companie din punct de vedere al finanţării este atunci când devine publică.

„love money”). de matură pentru a apela la piaţa de capital şi a se finanţa prin emisiuni de instrumente de datorie sau de capital propriu. Accesul la aceşti indivizi se realizează prin intermediari. pe injecţiile de capital ale întreprinzătorului sau pe împrumutul bancar. în etapele de început al expansiunii acestora. la capitalul de risc informal. Etapa I. engl. Problemele de finanţare apar cu precădere în această etapă de creştere. 124 . din familie.fonduri suficiente pentru a demara şi a întreţine o afacere. Dar acesta nu este uşor de obţinut. sau generic spus „care ne iubesc” (engl. când firma nu mai este nici mică pentru a se baza doar pe profitul reinvestit. dar nu este nici suficient de mare. De asemenea. se poate apela la un credit bancar. Aceştia deţin o experienţă antreprenorială şi de afaceri amplă şi sunt dispuşi să investească în afaceri noi. Faza de creştere este împărţită în general în două etape din punctul de vedere al finanţării. respectiv la capitalul unor indivizi bogaţi din comunitatea de afaceri (numiţi „îngeri”. Faza de creştere se caracterizează prin oportunităţi sporite de investiţie. prin urmare. ii) Faza de creştere. De aceea. de început a creşterii. în care pentru a finanţa proiectele firmei se poate apela. „business angels”). are un grad de risc ridicat. cu precădere prin asociaţiile oamenilor de afaceri. pentru a finanţa astfel de starturi se apelează şi la capitalul unor persoane apropiate. fapt ce implică şi necesar de capitaluri sporite. pe lângă capitalurile proprii. atunci când o afacere este doar la început şi.

Ca întreprinzător. Succesul oricărei afaceri depinde cu precădere de efortul depus de manageri şi. în tranşe şi numai în urma atingerii unor obiective de performanţă intermediare. „venture capital”). din 10 investiţii.Acest gol în finanţare. Fondurile de capital de risc ajută companiile în creştere până în momentul în care acestea devin publice. 2 sunt performanţe excepţionale. prin urmare. Industria capitalului de risc formal este deosebit de puternică în Statele Unite (de exemplu. investitorul de capital de risc urmăreşte ca aceştia să fie stimulaţi în a depune toate eforturile pentru a atinge obiectivele propuse. iar 6 se înscriu undeva între performanţă 125 . de exemplu. Fondurile de capital de risc investesc progresiv. vestita Silicon Valley a fost finanţată cu precădere de aceste fonduri de investiţie). pentru firmele intermediare care necesită deja sume care depăşesc capacitatea întreprizătorului. În medie. deci nu sunt încă publice. la nivelul anului 2000 astfel de fonduri de investiţii au investit în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii aproximativ 35 miliarde de euro. pentru a obţine finanţare de la un astfel de fond. care să demonstreze viabilitatea firmei. Riscul unor astfel de investiţii este foarte mare. 2 sunt falimente. astfel că. trebuie prezentat un plan de afaceri realist. Capitalul de risc este investiţie de capital propriu în companii private tinere. precum şi în alte economii anglo-saxone. În Europa. de unde şi denumirea de „private equity” – capital propriu privat – întrucât acest capital este direcţionat de acest tip de fond de investiţii către firmele care sunt deţinute în proprietate particulară. s-a umplut în ultimii 20 de ani prin dezvoltarea rapidă a industrie de capital de risc formal (engl. cunoaşte o creştere semnificativă în ultimii ani.

Bineînţeles. OPI poate fi. „primary offering”) atunci când sunt vândute noi acţiuni pentru a atrage fonduri suplimentare pentru companie. guvernul japonez a obţinut 12.OPI). Prin urmare. cash. firma „iese în public”. acest tip de investitori se aşteaptă şi la randamente foarte mari. se aşteaptă la un randament de 5 până la 10 ori investiţia iniţială într-un interval de 5-7 ani. În general.slabă şi bună. „secondary offering”) atunci când fondatorii firmei şi fondurile de investiţii cu capital de risc care au finanţat firma în faza de creştere vând o parte sau integral acţiunile existente pe care le deţin pentru a obţine numerar. emite acţiuni în piaţă pentru prima dată (Ofertă Publică Iniţială . Acest proces se realizează cu ajutorul unui intermediar – banca de investiţii (engl. De exemplu. Deci. Etapa II. Oferta este considerată primară (engl. „go public”) când vinde pentru prima dată acţiuni într-o ofertă generală către investitori. Cea mai mare Ofertă Publică Iniţială a avut loc în anul 1999 când guvernul italian a privatizat compania de 126 . Unele dintre cele mai mari oferte secundare au implicat guvernele diferitelor state care au vândut acţiuni ale companiilor naţionalizate.6 miliarde dolari în urma privatizării companiei de telecomunicaţii Nippon Telegraph & Telephone. şi în general este. Spre sfârşitul fazei de creştere. fondurile cu capital de risc încearcă să controleze riscul. Oferta este considerată secundară (engl. O firmă devine publică (engl. Oferta Publică Iniţială este prima vânzare de acţiuni. „investment banker”). atât o ofertă primară cât şi una secundară. asumându-şi un risc mare.

electricitate ENEL obţinând 19. Avem de curând şi exemple româneşti: vânzarea a 61. Ori de câte ori este nevoie de obţinerea unor noi fonduri. având deja prospectul aprobat. Avantajele acestei alternative de finanţare (engl. A. este mai rapidă. mai ieftină şi oferă mai multă flexibilitate. prospectul este deja aprobat. obţinerea unui preţ 127 . prin urmare. După ce a devenit publică (după o Ofertă Publică Iniţială) o companie are nevoie periodic de fonduri pentru a finanţa preoiectele de investiţii şi. acesta poate fi scos la licitaţie pentru a selecta banca de investiţii care garantează cel mai bun preţ. ceea ce reduce capacitatea companiei de a se adapta rapid la schimbările din piaţă.75 miliarde euro. este nevoită să emită periodic titluri în piaţă. Compania are deja titluri tranzacţionate pe piaţa secundară. O alternativă la această situaţie este aprobarea unui prospect în alb de către Comisia de Valori Mobiliare. Trebuie doar completat numărul de titluri şi preţul. Orice nouă emisiune necesită parcurgerea aceloraşi proceduri (aşa cum vor fi descrise în detaliu în subcapitolul următor). disponibilă doar pentru companiile mature.3 miliarde dolari.88% din acţiunile BCR pentru 3. Această alternativă. Mai mult. posibilitatea de a valorifica oportunităţile apărute în piaţă. Alternativele de finanţare disponibile pentru companiile mature sunt mai variate şi mai ieftine. posibilitatea de a emite rapid. „shelf registration”) constau în: costuri de tranzacţionare reduse. iii) Maturitatea. Parcurgerea acestor proceduri cere timp.

mai riscante. Firma emitentă contactează câţiva investitori profesionişti (3 – 7 investitori profesionişti: fonduri mutuale. strategia de marketing a firmei Chrysler influenţa strategia financiară. Relaţia între emitent şi investitori poate să fie mai apropiată. De exemplu. În acest fel se evită cheltuielile procedurale şi se poate economisi timp. Această firmă prefera investitorii mici pentru a avea o distribuţie largă a acţiunilor. ca acţionar primeşti dreptul de a cumpăra pentru fiecare 5 acţiuni vechi. C. Companiile mature pot opta în cazul unor emisiuni de dimensiuni mai mici. de asemenea. Acţionarul care primeşte acest drept. o acţiune nouă la un preţ preferenţial. Plasamentul privat. fonduri de pensii. manageri de portofoliu. Această alternativă evită. Compania care are nevoie de fonduri suplimentare oferă acţiuni noi acţionarilor existenţi. Chiar dacă acest tip de finanţare presupune cheltuieli mai mari de promovare a unei 128 . B. etc) în încercarea de a-i convinge să cumpere împreună emisiunea. neobişnuite pe varianta plasamentelor private. Dar nu întotdeauna strategia generală a firmei este potrivită pentru o astfel de alternativă care se concretizează în final în a avea câţiva investitori profesionişti. „rights offering”). De exemplu. dacă nu doreşte să şi-l exercite. se pot renegocia preţurile. parcurgerea procedurii şi obţinerea aprobărilor. Şi această metodă este mai puţin costisitoare. Oferirea de drepturi (engl.mai mare garantat de banca de investiţii ca urmare a posibilităţii organizării unei licitaţii. poate vinde acest drept la un preţ cel mult egal cu diferenţa dintre preţul real al unei acţiuni şi preţul preferenţial la care se poate cumpăra o acţiune în condiţiile acestui drept.

Acesta solicită serviciile unei instituţii profesioniste: o bancă de investiţii. elaborarea şi analiza situaţiilor financiare. managementul riscului) ce intră în responsabilitatea Trezorierului. controlul costurilor) ce intră în responsabilitatea Controller-ului şi activităţile legate de obţinerea fondurilor (achiziţia fondurilor. Managementul companiei ştie că acţiunile sunt subevaluate şi cumpără acţiunile din piaţă. deşi sunt mici. compania considera că toţi investitorii. În multe situaţii. I. Avantajul principal al companiei private comparativ cu cea publică (deţinută de publicul larg) îl reprezintă lipsa transparenţei. Trezorierul are întâlniri preliminare cu banca de investiţii selecţionată. relaţia cu instituţiile şi pieţele financiare. Acest proces presupune o reconcentrare a proprietăţii (engl. companiile după ce au devenit publice şi s-au dezvoltat şi maturizat beneficiind de alternativele de finanţare existente pe piaţa de capital. Banca de investiţii 9 Atribuţiile departamentului financiar al unei companii sunt divizate în două categorii: activităţile legate de alocarea internă a fondurilor (bugetarea capitalului.2.emisiuni. redobândind controlul pe baza informaţiei private. Acest proces are loc atunci când preţul acţiunilor în piaţă este la un nivel mic. „management buy back”). 6. pot deveni din nou private. Compania nu mai este obligată să ofere pieţei toate informaţiile (cu precădere cele care pot influenţa preţul). Procesul Ofertei Publice Iniţiale Oferta Publică Iniţială (OPI) este coordonată de trezorierul9 companiei. fiind acţionari la Crysler îşi vor cumpăra o maşină cu această marcă. 129 .

Trezorierul împreună cu banca de investiţii trebuie să redacteze prospectul preliminar ce urmează să fie înaintat Comisiei de Valori Mobiliare (organism de reglementare a pieţei de capital) pentru a obţine aprobarea de emisiune. informaţii legate de cercetare-dezvoltare. rapoarte ale diferitelor categorii de experţi: evaluatori (evaluează proprietăţile). informaţii operaţionale (analiza vânzărilor pe arii geografice şi categorii de activităţi. Prospectul este şi un instrument de marketing. investiţii în alte companii). II. să ofere informaţii corecte.situaţiile financiare auditate ale companiei pentru ultimii 3 ani. utilizarea fondurilor ce urmează a fi achiziţionate. În acest scop. detalii privind gradul de îndatorare a companiei. contabili (evaluează corectitudinea cifrelor referitoare la profit). prospectul cuprinde de obicei: . Prospectul preliminar (engl. Prospectul trebuie să conţină toate informaţiile relevante. precum şi a modului în care acestea trebuie concepute. „red hering”) trebuie să conţină descrierea companiei.va sfătui compania asupra titlurilor care trebuie emise. să ofere informaţiile necesare investitorilor. descrierea titlurilor financiare ce urmează a fi emise. având rol de promovare a vânzării titlurilor şi în acest scop el trebuie să aibă stil.. ingineri (elaborează rapoarte privind viabilitatea proceselor şi echipamentelor). etc. - 130 .

Obiectivul acestei aprobări este transparenţa perfectă (engl. III. decide să plătească dividende. banca de investiţii încearcă să-şi reducă riscul creând un sindicat (un grup de subscriere format din mai multe bănci de investiţii) care îşi asumă împreună riscul. semnează contracte semnificative. realizează o achiziţie majoră. „full diclosure”). Dacă emisiunea este de dimensiuni mari. semnat de mulţi experţi şi Prospectul este trimis spre aprobare Comisiei de Valori Mobiliare. Investitorii trebuie să fie siguri că nu sunt dezavantajaţi de distorsiunile pieţei ce pot fi cauzate de către cei ce deţin informaţii superioare. Este vorba în special de informaţiile care pot avea un impact asupra preţului acţiunilor în piaţă. Ipoteza organismului de reglementare a pieţei este aceea că investitorii pot lua decizii corecte dacă au informaţie corectă şi completă. Aceste activităţi se desfăşoară. etc. pentru a promova titlurile. Compania trebuie să facă anunţuri publice ori de câte ori dezvoltă noi produse. pentru a estima cererea în vederea stabilirii preţului titlurilor.Prospectul este profesionişti. schimbă directori. telefoane la investitori privaţi. compania emitentă împreună cu banca de investiţii demarează activităţi de prevânzare: prezentări la investitorii profesionişti. Oferta Publică Iniţială a Microsoft s-a realizat de către un sindicat format din 114 bănci de investiţii! De asemenea. pe de o parte. vinde active importante. De exemplu. O companie care a devenit publică trebuie să disemineze informaţiile permanent în piaţă. iar pe de altă parte. În aşteptarea analizei prospectului şi obţinerea aprobării. riscul mai 131 .

motiv pentru care aceste instituţii trebuie să fie solide din punct de vedere financiar. După câteva săptămâni de la depunerea prospectului. Rolul grupului de vânzare este mărirea expunerii titlurilor în piaţă în vederea unei emisiuni rapide. iar la sfârşitul primei zile de tranzacţionare preţul a ajuns la 239$ (o apreciere de 700%). ale proiectului şi de condiţiile pieţei. respectiv transferul fondurilor către emitent de la banca de investiţii. Preţul depinde de caracteristicile firmei. cea mai bună performanţă a anului 1999 a fost înregistrată de VA Linux System: acţiunile s-au emis la 30$. VI. Eventualele pierderi vor fi suportate de către banca de investiţii. Pentru o perioadă de 1-2 săptămâni titlurile sunt oferite către public. Comisia de Valori Mobiliare poate să solicite completarea informaţiilor înainte de a da aprobarea. prin urmare riscul acestui grup este mai mic. urmând apoi închiderea emisiunii. IV. Comisia de Valori Mobiliare aprobă emisiunea de titluri. Banca de investiţii va încerca apoi să vândă cele N titluri la un preţ P în piaţă. După definitivarea corecţiilor prospectului. Unele Oferte Publice Iniţiale au fost populare în rândul investitorilor. De exemplu. Urmează semnarea acordului final între emitent şi banca de investiţii şi stabilirea preţului la care se emit titlurile. în urma analizei. V. Foarte important în procesul de emisiune a titlurilor financiare pe piaţă îl constituie gradul de 132 .poate fi gestionat şi prin crearea unui grup de vânzare format din instituţii financiare care participă la distribuirea titlurilor în piaţă fără însă a subscrie emisiunea.

Dacă riscul emisiunii este prea mare. banca de investiţii care subscrie încearcă să vândă titlurile în piaţă la un preţ mai mare decât cel garantat emitentului. Tipul de contract încheiat între emitent şi banca de investiţii. angajament fix din partea băncii de investiţii atunci când subscrie emisiunea şi deci garantează un preţ emitentului (engl.Contract ferm. O dată un preţ garantat către emitent. preţul titlurilor în piaţă scade sub ceea ce s-a garantat emitentului. banca de investiţii încearcă să diminueze sau să controleze acest risc. respectiv garantează un preţ emitentului. iată câteva tehnici prin care băncile de investiţii controlează riscul: 1. atâta timp cât banca de investiţii sau un grup de bănci (un sindicat) îşi asumă riscul emisiunii. Există mai multe tipuri de contract ce pot fi încheiate: . Banca de investiţii 133 . Contract de tipul „efortul cel mai bun” (engl. pierderea trebuie suportată de banca de investiţii. Mai concret. „underwrite”). „best effort offer”). Dacă după semnarea acestui contract. „spread”). diferenţa reprezentând suma de bani ce rămâne bancii de investiţii (engl. Sintetizând. Banca de investiţii (care se numeşte în acest caz „underwriter”) îşi asumă întregul risc. ceea ce le conferă reputaţie în piaţă. acestea din urmă „subscriu” emisiunea (engl. „underwritting” sau „purchased deal”). În majoritatea cazurilor băncile de investiţii subscriu emisiunile.risc pe care această emisiune îl are şi disponibilitatea băncii de investiţii de a-şi asuma riscul.

Acest sindicat compus din mai multe bănci de investiţii şi care are un manager de sindicat îşi asumă colectiv riscul eventualelor pierderi ce pot să apară în urma subscrierii. Banca de investiţii creează un sindicat atunci când riscul emisiunii este prea mare. Împărţirea riscului. Banca de investiţii poată să diminueze riscul emisiunii prin crearea unui grup de vânzare care ajută la mărirea expunerii titlurilor în piaţă. În acest caz. Pentru sprijinul acordat solicită un comision. În acest fel banca de investiţii reuşeşte să estimeze cererea pentru titlurile care vor fi emise. În acest caz. 134 . banca de investiţii promovează emisiunea în piaţă. 3.consideră emisiunea suficient de riscantă pentru a nu subscrie. înainte de a semna un contract cu emitentul. Activităţile prevânzare. Maximizarea expunerii titlurilor în piaţă. Grupul de vânzare nu îşi asumă nici un risc. „all-or-none”). În perioada în care Comisia de Valori Mobiliare analizează prospectul în vederea aprobării emisiunii. titlurile sunt revocate şi nu se mai face emisiunea. Înţelegerea are însă în vedere cel mai bun efort al băncii de investiţii pentru a vinde cât mai mult şi a obţine cel mai bun preţ în piaţă. 2. deci pentru a nu garanta un preţ emitentului. dacă nu se reuşeşte vânzarea întregii emisiuni la un anumit preţ. banca de investiţii primeşte un comision din suma obţinută în piaţă din vânzarea titlurilor. Pot fi şi contracte de tipul „totul sau nimic” (engl. 4.

5. Clauze de forţă majoră. Iniţială se caracterizează prin 6. „seasoned issue”)  oferta de drepturi (engl. Se foloseşte în cazul emisiunii instrumentelor de datorie şi a emisiunilor de acţiuni iniţiale (engl. Deşi astfel de clauze există în majoritatea contractelor. Acoperirea riscului de piaţă prin folosirea produselor derivate. În contractul dintre banca de investiţii şi emitent se introduc clauze de forţă majoră ce permite băncii de investiţii să nu mai respecte preţul iniţial garantat emitentului în condiţţile în care piaţa înregistrează pierderi semnificative. „unseasoned issue”) şi în cazul multor emisiuni mature care urmează celei iniţiale (engl. arareori această clauză este invocată întrucât afectează reputaţia băncii de investiţii. Preţul se negociază între banca de investiţii şi firma emitentă şi este subscris. „rights issue”) către acţionarii existenţi şi care este restricţionată pentru emisiunile mature („seasoned issues”) 135 . Oferta cash este o tranzacţie pe piaţa primară în care o firmă vinde titluri financiare către publicul larg contra numerar. Între cele două părţi se semnează un acord prin care un anume  10 În general există două tipuri de emisiune publică:  oferta cash către toţi investitorii. Oferta Publică următoarele:  Este o ofertă cash10. Riscul poate fi acoperit prin luarea unor poziţii opuse pe pieţele la termen care să anuleze efectele negative din piaţa reală.

Riscul aparţine celui care subscrie (banca de investiţii). Bancile de investiţii care subscriu emisiunea îşi asumă riscul financiar. putem spune că o primă funcţie îndeplinită de aceste instituţii financiare o reprezintă consultanţa asigurată pentru emitent cu privire la selecţionarea şi crearea unui titlu financiar. societăţile de brokeraj.1. Rolul băncii de investiţii Un rol important în procesul emisiunii titlurilor îl au băncile care subscriu emisiunea. experienţă. dealerii de titluri financiare.preţ este garantat. Instituţiile financiare care subscriu emisiunile de titluri îndeplinesc în procesul de emisiune multiple roluri: 1. întrucât garantează un preţ emitentului. Există două tipuri principale de risc pe care şi le asumă: 136 . De asemenea. În primul rând. cumpărarea emisiunii 3. banca de investiţii ajută emitentul să navigheze prin formalităţile impuse de organul care reglementează piaţa de capital. resurse financiare. cine sunt acestea? În categoria instituţiilor financiare care subscriu intră cel puţin sporadic băncile de investiţii.2. Dar piaţa pentru emisiunile de dimensiuni mari este dominată de băncile de investiţii majore care se bucură de prestigiu. consultanţă procedurală şi financiară 2. respectiv Comisia de Valori Mobiliare. revânzarea emisiunii către public Detaliind. 6.

semnând acordul cu emitentul cu 4 zile înaintea marelui crah din Octombrie 1987. compania petrolieră britanică British Petroleum a fost privatizată în octombrie 1987. Bineînţeles că băncile de investiţii încearcă menţinerea stabilităţii şi lichidităţii pieţei prin acţiunile lor.- riscul de piaţă.2.2. Ele promovează în piaţă. în special investitorilor profesionişti cu care sunt permanent în contact. noile emisiuni. În situaţia în care banca de investiţii subscrie 137 . Experienţa pe care o are îi permite să analizeze şi să ajungă la o valoare pe care o poate garanta. - Băncile de investiţii îndeplinesc de asemenea o funcţie de marketing. Costurile emisiunii de titluri Pentru firma emitentă. Banca de investiţii a subscris. acesta este controlat de banca de investiţii. care se referă la evoluţia generală a indicelui bursei. Pierderea băncii de investiţii a fost de 1 miliard de dolari! riscul de firmă. finanţarea prin intermediul pieţei de capital nu este fără costuri. 6. Costul total al emisiunii se compune din: - retribuirea băncii de investiţie. De exemplu. Reţeaua de contacte în zona acestor profesionişti reprezintă unul din atuurile care determină firmele emitente să apeleze la intermedierea unui specialist.

banca de investiţii câştigă spread-ul (diferenţa dintre preţul la care vinde titlurile în piaţă şi preţul pe care l-a garantat emitentului). şi de emitent (cine este compania emitentă). prin urmare. Prin urmare. Cu cât emisiunea este de dimensiuni mai mari. trebuie avut în vedere că spread-ul este mai mic pentru emisiuni de titluri de datorie comparativ cu spread-ul pentru emisiuni de titluri de capital propriu (subscrierea acţiunilor este mai riscantă decât subscrierea obligaţiunilor şi. evaluatorilor. pe de altă parte. juriştilor. Acest spread este pentru compania emitentă un cost. companiile vor urmări să achiziţioneze fonduri de pe piaţă mai rar şi cantităţi mari. managerul de sindicat adjudecând în medie 20%. în privinţa acestor costuri. contabililor. pe de o parte. necesită recompensare suplimentară). Costurile administrative se referă la costurile implicate de pregătirea prospectului (plata consilierilor.emisiunea. spread-ul obţinut se împarte între băncile care au format sindicatul. - costuri administrative. În cazul în care emisiunea este subscrisă de un sindicat. auditorilor. Spread-ul este în general între 3 şi 15% şi depinde de tipul titlurilor emise. experţilor care 138 . se poate beneficia de economii de scară. De asemenea. decât des şi cantităţi mici. Costurile de emisiune nu se rezumă doar la spread-ul obţinut de banca de investiţii. Este de reţinut că. cu atât mai mic este spread-ul (exprimat în procente).

Banca de investiţii tinde să subevalueze emisiunea din cel puţin două motive: să vândă mai repede şi să reducă riscul emisiunii.). Prin subevaluare se încearcă convingerea rapidă a investitorilor să cumpere titlurile. Subevaluarea reprezintă un cost pentru proprietarii existenţi: noii investitori au posibilitatea să cumpere acţiunile companiei la un preţ preferenţial (subevaluat). ceea ce se poate traduce printr-o reducere a cheltuielilor de marketing a emisiunii. Este foarte dificil pentru banca de investiţii să determine cât anume vor fi dispuşi investitorii să plătească pentru titlurile emise pe piaţă.contribuie la elaborarea întregii documentaţii solicitate de organul de reglementare). „underpricing”). Subevaluarea este considerată deopotrivă ca fiind şi în 139 . Această dificultate este cu atât mai mare cu cât emisiunea este o Ofertă Publică Iniţială (compania emite titluri pentru prima oară în piaţă) şi deci nu există termeni de comparaţie. - costul subevaluării (engl. tipărirea şi distribuirea efectivă a titlurilor. la care se adaugă cheltuieli de promovare a emisiunii. Subevaluarea titlurilor are două raţiunii: vânzarea integrală a emisiunii şi dificultatea stabilirii preţului (este mai multă o artă decât o ştiinţă. taxa solicitată de organul de reglementare (Comisia de Valori Mobiliare) pentru analiza şi aprobarea prospectului şi costuri legate de înregistrarea. Costul subevaluării poate fi mare.

preţul acţiunilor Goldman Sachs ajunsese la 70$.45 milioane $ __________________________________________ 140 .75$ pe acţiune (preţul garantat prin contract) şi le-a vândut în piaţă la 53$.25$ = 155.25 milioane $ Alte cheltuieli 9. a emis aciuni pentru prima oară în piaţă (OPI).2 milioane de dolari taxe legale şi alte cheltuieli administrative. Instituţia financiară care a subscris emisiune a a achiziţionat practic un total de 69 milioane acţiuni la preţul de 50. Iată costurile directe de emisiune: __________________________________________ Spread 69 milioane x 2. Exemplu numeric: costul unei OPI În anul 1999. Emisiunea a fost în parte o ofertă primară (Goldman Sachs a emis acţiuni noi pentru a achiziţiona fonduri suplimentare) şi în parte o ofertă secundară (2 acţionari mari ai Goldman Sachs şi-au vândut acţiunile).2 milioane $ Total cheltuieli directe 164.interesul firmei emitente: întrucât preţul este subevaluat.25$ pe acţiune. după emisiune preţul titlurilor va creşte ceea ce măreşte abilitatea firmei de a achiziţiona ulterior fonduri pe piaţă. La sfârşitul primei zile de tranzacţionare. Goldman Sachs a mai plătit 9. Prin urmare spread-ul instituţiei care a subscris a fost de 2. banca de investiţii Goldman sachs a devenit publică.

2. 141 . Cine dispune de cele mai multe informaţii referitoare la titlurile emise: trezorierul companiei sau banca de investiţii? Răspunsul este trezorierul. deci costul subevaluării este 69 milioane x (70$ . Noile emisiuni tind să subperformeze. Emisiunea de obligaţiuni (deci a instrumentelor de datorie) semnalizează creşterea preţului. Trezorierul va vinde acţiuni când consideră că preţul este la un maxim.5% din această sumă. costurile totale (directe şi de subevaluare) au absorbit aproape 28% din această valoare de piaţă. Costuri totale se ridică deci la 1337. dar nu acţionează perfect. altfel ar emite obligaţiuni.53$) = 1173 milioane dolari.Suma totală obţinută din piaţă 69 milioane x 53$ = 3657 milioane $. Piaţa a evaluat acţiunile Goldman Sachs la 70$. este supraevaluat şi va scădea. Comportamnetul oferă informaţii. Cheltuielile directe reprezintă 4. Această decizie semnalizează faptul că preţul va scădea. 6. Şi în cazul emisiunilor de titluri financiare pe pieţele de capital apar aşa-numitele costuri de agent. În timp ce valoarea totală a emisiunii a fost de 4830 milioane dolari (69 milioane x 70$). Întrebarea următoare ar fi atunci: când decide trezorierul să emită acţiuni? Răspunsul este: atunci când preţul acţiunii în piaţă este la un nivel maxim.45 milioane dolari (164. La aceste cheltuieli directe se adaugă subevaluarea.45 milioane $ + 1173 milioane $). Performanţa emisiunilor Banca de investiţii acţionează în interesul emitentului.3. Este o problemă de informaţii asimetrice (opus situaţiei concurenţei perfecte).

obţinând profit pe seama companiei. care sunt cei mai informaţi. ci este încă pe un trend ascendent? Noii investitori vor cumpăra repede acţiunile emise. vor aştepta o perioadă de timp în care preţul continuă să crească şi vor vinde apoi la un preţ mai mare. 6. Ce s-ar întâmpla dacă firma emite acţiuni când preţul nu este la un nivel de maxim. Comisia de Valori Mobiliare monitorizează atât emitenţii cât şi băncile de investiţii. emitentul (utilizatorul de fonduri) intră în legătură cu investitorii (deţinătorii de fonduri) pe piaţa de capital cu sprijinul băncii de investiţii.2.4. Aşa cum rezultă şi din figura de mai jos. Rolul Comisiei de Valori Mobiliare Comisia de Valori Mobiliare (engl. „Security Commission”) reglementează piaţa de capital.Tendinţa preţului acţiunilor de a scădea când se face o emisiune (de a subperforma) poate să nu aibă nimic de a face cu creşterea ofertei de acţiuni în piaţă. Poate fi mai degrabă vorba despre semnalul pe care îl oferă emisiunea de acţiuni şi anume că managerii emitentului. consideră că piaţa a supraevaluat acţiunile. Titluri Investit ori $ Sectorul financiar Banca de investiţii Titluri Emitent $ V erifică şi aprobă Monitorizează activitatea prospectul Comisia de Valori băncii de investiţii Mobiliare 142 .

Economiile băneşti trebuie să ajute la finanţarea firmelor. banca de investiţii trebuie să îndeplinească condiţii de solvabilitate.  În ceea ce priveşte emitenţii. condiţie ce se monitorizează prin intermediul prospectului.  143 . De asemenea. Este esenţial pentru orice societate ca aceste economii (fonduri) să fie alocate eficient şi în acest scop este nevoie de reglementare. Se consideră că dacă investitorii dispun de informaţii complete şi corecte sunt în măsură să ia cele mai bune decizii. cât şi băncilor de investiţii.Raţiunea reglementării într-o astfel de piaţă provine din dorinţa de a proteja investitorii de informaţii asimetrice. condiţia principală este transparenţa informaţiilor (engl. respectiv de a crea un mediu investiţional echitabil. „full disclosure”). atât emitenţilor. iar pe de altă parte. Comisia de Valori Mobiliare impune anumite condiţii. Pentru a asigura echitatea între actorii pieţei de capital. reglementarea are în vedere şi chestiunea externalităţilor: o bună alocare a fondurilor (către firmele care pot să le utilizeze cel mai bine) promovează creşterea generală a economiei. Băncile de investiţii trebuie să răspundă unor cerinţe de competenţă şi onestitate (toţii reprezentanţii băncii de investiţii trebuie să deţină licenţe aprobate de Comisia de Valori Mobiliare şi să facă dovada onestităţii) pe de o parte.

144 .trebuie să dispună de capital pentru a garanta acordurile de subscriere.

la bursa de valori 2. supraevaluate c. Care sunt funcţiile principale îndeplinite de banca de investiţii în procesul de emisiune? Teste grilă: 1. piaţa primară c. subevaluate b. piaţa secundară b. 1996 145 . 4. Spreadul obţinut de banca de investiţii în urma subscrierii este independent de mărimea emisiunii. S. – b. Myers. Plasamentele private au. adevărat b.. un cost de emisiune faţă de ofertele publice de datorie: a. – b. McGraw-Hill. nu există nicio legătură Răspunsuri: 1. fals 3. R. – a Bibliografie: Brealey. Ce alternative de finanţare are o firmă în perioada de creştere? 62. 2. de obicei. Managerii tind să emită noi acţiuni atunci când acţiunile sunt: a. Principles of corporate finance.. indiferent 4. a. 3.Întrebări recapitulative 61. mai mic b. – a. Vânzarea de titluri noi pentru a obţine fonduri suplimentare are loc pe: a. mai mare c.

construirea şi semnificaţia indicilor bursieri Conţinutul capitolului : 7. cuantificarea proceselor bursiere prin intermediul unor indicatori cantitativi 2.2.Capitolul 7 ANALIZĂ BURSIERĂ Obiectivele capitolului: 1.1. Indicele bursier 7. Rentabilitatea unui titlu mobiliar Cuvinte cheie: • • indice bursier randamentul titlului financiar 139 141 146 .

• indicatori calitativi: rentabilitate. etc).preţul la care se vând şi se cumpără titlurile.număr de titluri tranzacţionate. cât şi al vânzătorului de titluri financiare. Printre indicatorii cantitativi: . în ceea ce priveşte atractivitatea unui anumit titlu. risc.valoarea nominală şi dobânda. volumul tranzacţiilor. etc. servicii. • indicatori sintetici pentru sectoarele economiei naţionale (indicatori sectoriali: industrie. • indicatori cantitativi: număr de titluri. preţ. agricultură. dar acest sistem include în general: • indicele bursei (indicele general al activităţii bursiere). Fiecare bursă de valori are propriul său sistem de indicatori. volatilitate. etc Indicatorii calitativi oferă investitorilor o imagine a situaţiei prezente şi tendinţele în viitor. . Acesta trebuie să cuantifice cantitativ şi calitativ: • procesele tranzacţionale. • tendinţele din viitorul apropiat pe piaţa respectivă. atât din punct de vedere al cumpărătorului. 147 . portofoliu sau a bursei în general. • impactul între cerere şi ofertă. . Aceşti indicatori stau la baza unor analize fundamentate matematic cu privire la activitatea prezentă şi de perspectivă a bursei.Activitatea complexă a unei burse de valori implică existenţa unui sistem de indicatori statistici.

adică în funcţie de dividendele pe care le aduce o anumită acţiune .ponderi egale . Indicele bursier Indicele bursier este indicatorul statistic care reflectă evoluţia în timp a pieţelor de valori mobiliare. compoziţia sa – se referă la eşantionul de valori mobiliare reţinute din totalul valorilor mobiliare tranzacţionate. Creşterea indicelui bursier reflectă faptul că cererea de valori mobiliare este mai mare decât oferta. indicând. fiind cumulate doar preţurile de piaţă ale titlurilor ce formează eşantionul.7.ponderi proporţionale cu capitalizarea bursieră. Fiecare bursă are propriul indice. Definirea unui indice bursier se face prin mai multe elemente: 1. o activitate economico-financiară pozitivă a societăţilor cotate la bursă. în anumite limite. Există 3 tipuri de ponderare: .neacordarea de ponderi. . construcţia propriu-zisă a indicelui bursier sunt stabilite ponderile diferitelor elemente în cadrul eşantionului ales. 148 2.1.: indicele bursier al NYSE (New York Stock Exchange) este compus din 30 valori mobiliare aparţinând unor companii importante din SUA. De ex.

Financial Times 100 – 100 titluri Indicele Dow Jones a fost creat în anul 1884 de către Charles Henry Dow şi Edward Jones. 11 149 . Astăzi toate bursele au proprii indici. El a depăşit pentru prima oară valoarea de 100 de puncte la 12 ianuarie 1906.3. • Nikkey12 (Tokyo Stock Exchange) – compus din 225 acţiuni. se utilizează tot mai puţin. acest indice a fost creat în anul 1984. • Financial Times . prin însumarea cursurilor. a depăşit valoarea de 4000 de puncte. la un secol de la creare. elaboraţi după tehnici diferite. Orice valoare a indicelui bursier. stabilirea datei de referinţă la care indicele se exprimă printr-un număr de puncte (100 sau 1000). indică o creştere respectiv o scădere pe piaţa bursieră. iar în 1995. A fost compus iniţial din 11 valori şi a fost publicat pentru prima oară în Customer’s Aftrenoon Letter.Financial Times 30 – 30 titluri. Cei mai cunoscuţi sunt: • Dow Jones11 (New York Stock Exchange) – calculat prin capitalizare bursieră. utilizat tot mai puţin .FT13 (London Stock Exchange) – calculat prin capitalizare bursieră: . mai mare sau mai mică decât valoarea de referinţă. 13 Supranumit şi Footsie. 12 Este rodul asocierii cotidianului Nihon Keizai cu grupul de presă american Dow-Jones.

dinamica economiilor naţionale. Un investitor este preocupat de sumele pe care un titlu poate să i le aducă într-o perioadă de timp. sociali. unde: S0 150 .2. trecută sau viitoare. Motivele sunt multiple şi ţin de: .• Topix – indicele reprezentativ pentru piaţa japoneză.interdependenţele de pe piaţa mondială. calculat prin capitalizare bursieră Concluzia unitară a analiştilor este aceea că oricare ar fi indicele bursier el nu poate reprezenta fidel piaţa respectivă. . Rentabilitatea unui titlu mobiliar Indicele bursier al unei pieţe este în legătură directă cu tendinţa de creştere sau scădere a valorilor individuale negociate. Rentabilitatea unui titlu se exprimă prin rata rentabilităţii. R= S1 − S 0 . ponderate proporţional cu capitalizarea bursieră. 7.neluarea în calcul a unor factori greu de măsurat (politici. bazat pe 500 de tituri. psihologici). • Standard & Poors 500 – cel mai utilizat indice în SUA. calculat pe baza a 1165 titluri. Aceasta caracterizează comportamentul titlului într-o anumită perioadă de timp. .

S 0 – suma disponibilă la t 0 . 151 . pentru o companie.P 0 = R p P 0 P 1 + D 1 = P 0 (1+ R p ). P 0 – preţul acţiunii în t 1 . p i – probabilitatea lui r i Întrebări recapitulative 1.se face prin observaţii statistice . De ce sunt importante bursele de valori într-o economie? 3. t 0 .este speranţa matematică de obţinere a rentabilităţii R a = ∑ r i p i . cu i de la 1 la n n – număr de observaţii. ale cotării la bursă. 2. unde R p este echivalentă cu o rată de actualizare. P 1 . Prezentaţi avantajele. Prezentaţi bursele propriu-zise şi pieţele interdealeri. D 1 – dividend în t 1 • antecalculată . r i – rentabilitate în cazul observaţiei I . S 1 – suma disponibilă la t 1 Calculul poate fi realizat la sfârşitul perioadei (rentabilitate postcalculată) sau la începutul perioadei (rentabilitate antecalculată) • postcalculată P + D1 − P0 Rp = 1 P0 P1 + D1 .

G. Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere. ASE. Ed.Bibliografie: Anghelache. Bucureşti.. 2000 152 .

3. clasificarea pieţelor de capital după mai multe criterii 1.1. 2. Globalizarea fluxurilor financiare 8. descrierea caracteristicilor diverselor tipuri de titluri financiare. 3.Capitolul 8 TENDINŢE PE PIEŢELE BURSIERE Obiectivele capitolului: înţelegerea conceptelor de bază ale pieţelor financiare. O privire de ansamblu asupra pieţelor financiare pe plan mondial Cuvinte cheie: • bursa de valori • globalizare 146 148 152 153 . Conţinutul capitolului : 8.2. Bursele europene 8.

Schimbările în filosofiile politice şi economice. acţiuni preferenţiale. către pieţe libere şi capitalism. Chiar şi în ţări comuniste. În zilele noastre. Anii `90 au reprezentat o perioadă dinamică pentru pieţele financiare globale.Bursele de valori sunt pieţe în care guvernele şi companiile pot obţine capitaluri pe termen lung. Urmând exemplul Occidentului şi al economiilor „tigrilor” asiatici. dar şi instrumente de datorie guvernamentale. 154 . La bursele de valori se tranzacţionează în primul rând acţiuni. În ţările emergente sunt peste 26000 de companii listate la bursă. Bursele de valori s-au extins ca urmare a creşterii cererii de fonduri pentru finanţarea investiţiilor. numeroase economii emergente au promovat bursele de valori ca pe un pilon important al progresului economic. iar investitorii pot cumpăra şi vinde titluri de valoare. Valoarea totală a tuturor companiilor listate la bursele de valori din întreaga 14 În China peste 50 milioane de chinezi deţin acţiuni în peste 1000 de companii listate la bursele de la Shanghai sau Shenzhen. obligaţiuni convertibile. au produs o creştere a cererii de capital. cum ar fi China14 şi Vietnam. există burse de valori destinate facilitării mobilizării capitalului şi alocării lui spre utilizări eficiente. contribuţia importantă a burselor de valori la bunăstarea economică este recunoscută pe întregul glob. precum şi o paletă largă de titluri financiare emise de companii (obligaţiuni corporative. Colapsul comunismului şi adoptarea politicilor de piaţă au dus la dezvoltarea burselor de valori în aceste ţări. cu o valoare de peste 1. euro-obligaţiuni).5 miliarde lire sterline. Peste 90 de ţări au burse de valori oficial recunoscute şi multe dintre aceste ţări au mai mult de o bursă.

În unele ţări ca Finlanda. capitalizarea pieţei este mai mult decât dublul PNB. Centrele financiare dominante formează un „triunghi de aur” în trei zone diferite: SUA.15 În mod cert. Japonia. Franţa. ele permit o alocare eficientă a resurselor într-o societate – ceea ce înseamnă un mix optim de bunuri şi servicii produse pentru a satisface nevoile oamenilor. Hong Kong. bursele de valori reprezintă un element important al societăţii moderne şi sofisticate în care trăim.lume se ridică la peste 25000 de miliarde de lire sterline. Bursele de valori nu sunt doar un loc vital de întâlnire a investitorilor şi o sursă de finanţare pentru afaceri. ci şi o creştere notabilă în dimensiunile şi importanţa burselor mai vechi. Australia). Londra şi Tokyo. au fost mai puţin orientate spre pieţele de capital. Marea Britanie. Marea Britanie. Suedia. America este cea mai importantă sursă de 15 16 Financial Times. ca Franţa şi Germania. Acest fapt este ilustrat prin aceea că valoarea de piaţă a acţiunilor emise de companiile listate depăşeşte PNB al ţării respective. Privatizarea şi o mai mare preocupare pentru generarea de valoare pentru acţionari duc la o apreciere crescândă a pieţelor de capital. dar şi aici lucrurile încep să se schimbe. comparativ cu ţările anglo-saxone (SUA. a tuturor acţiunilor emise de companiile listate la bursa de valori. 155 . 2001 Capitalizarea totală (capitalizarea pieţei) este valoarea totală. Elveţia. Olanda. multe ţări europene. În ultimul deceniu s-a remarcat nu numai o creştere a însemnătăţii burselor în ţările în dezvoltare. SUA.16 Tradiţional. la preţurile pieţei. London Stock Exchange. Acest fapt este evident în ţări cum ar fi Canada.

Există o concurenţă acerbă între Londra şi bursele americane pentru a atrage companiile din alte ţări pentru a-şi lista acţiunile la bursele lor. furnizând peste o treime din totalul mondial şi este împărţită în trei centre financiare: Bursa de Valori de la New York17 (New York Stock Exchange. NASDAQ)20. 2001 156 . costului tranzacţionării şi a reglementărilor atunci când investitorii acţionează în ţări diferite. Tokyo. NASDAQ este liderul mondial (urmat de NYSE. Londra).capital propriu. În mod ideal. care să permită investitorilor să tranzacţioneze. NYSE). NASDAQ18 (National Association of Securities Dealers Automated Quotations). 19 American Stock Exchange este „codaşa” pieţei americane şi este în prezent deţinută de NASDAQ. foarte lichidă.1. trendul este spre fuziunea burselor de valori şi al formării alianţelor. Acest trend este încurajat de către principalele instituţii financiare care doresc tranzacţionarea acţiunilor în afara graniţelor proprii la costuri cât mai mici. În termenii tranzacţiilor acţiunilor companiilor domestice (naţionale). Londra deţine primul loc (urmată de NYSE. dar capitalizarea totală este mult mai mică. Totuşi. în termenii tranzacţiilor acţiunilor companiilor străine. Bursa de Valori Americană19 (American Stock Exchange). 8. Bursele europene În Europa. nu ar fi nici o distorsiune a preţului acţiunilor. iar companiilor să obţină capitalul ori de câte ori au nevoie. Unii vizionari au ca ambiţie crearea unei pieţe unice de capital. NASDAQ are de două ori mai multe companii listate decât NYSE. 20 London Stock Exchange. Există dezbateri aprinse în privinţa fuziunii burselor de valori europene pentru a crea un sistem pan17 18 NYSE este cea mai mare bursă în termeni de capitalizare totală.

Bursa Germană (Deutsche Börse) este a treia bursă ca însemnătate în Europa (989 de companii listate şi un interes crescând al investitorilor germani). numită Neuer Market. euro. LSE). Milano.22 21 Euronext a fost înregistrată sub jurisdicţie olandeză la 22 septembrie 2000. cu puţin mai mică decât cea a bursei de la Londra (London Stock Exchange. Mai mult. Cea mai importantă mişcare spre integrare a reprezentat-o fuziunea burselor de la Bruxelles. Este cea mai mare piaţă în zona europeană. Zurich.european de tranzacţionare. cu peste 300 de companii listate. De asemenea. A încercat fără succes să realizeze fuziuni şi alianţe pentru a crea o bursă pan-europeană dominantă. Amsterdam şi Paris pentru a forma EURONEXT21. 157 . această fuziune a promovat trei burse de valori din eşalonul doi către un rol mai important în structura financiară europeană. aceştia apreciază că investitorii şi companiile europene sunt în imposibilitatea de a beneficia pe deplin de avantajele monedei unice. inovatoare şi în general mai riscante. Unii argumentează că lipsa unei burse unice europene aduce prejudicii poziţiei Uniunii Europene faţă de marea şi lichida piaţă americană. S-a extins în anul 2002 prin achiziţia a încă 2 instituţii: London International Financial Futures and Options Exchanges şi Bolsa de Valores de Lisboa e Porto. cu o capitalizare a pieţei de 1500 miliarde lire sterline. Fuziunea a dus la crearea unei burse internaţionale cu lichiditate sporită şi costuri mai mici pentru investitori. Pe de altă parte. Euronext curtează alte burse importante pentru a i se alătura: Luxemburg. În anul 1997 a creat o piaţă pentru acţiunile companiilor tinere. fiind cea mai mare de acest gen în Europa. 22 Neuer Market este considerată un succes. costul actual de tranzacţionare pe pieţele europene este extrem de scăzut.

În anul 1998 bursele de la Stockholm şi Copenhaga au format o alianţă: NOREX, extinsă ulterior cu bursele din Islanda şi Norvegia.23 Lituania şi Letonia vor să se alieze la Norex. Bursele individuale au rămas independente, continuând să listeze companii şi să supravegheze tranzacţiile. Totuşi, regulile şi reglementările generale au fost armonizate pentru a face tranzacţiile internaţionale mai simple şi mai ieftine. Piaţa mai mare oferă micilor ţări un acces mai larg la capital şi îmbunătăţeşte lichiditatea. Helsinki a decis să rămână în afara alianţei, în schimb deţine controlul asupra Tallinn Stock Exchange şi are legături foarte bune cu Bursa Germană. O provocare importantă pentru bursele tradiţionale o reprezintă dezvoltarea unor reţele electronice sofisticate care pun în legătură cumpărătorii şi vânzătorii de acţiuni. Reţelele Electronice de Comunicare24, cum ar fi Instinet25 şi Island, au preluat o serie considerabilă de acţiuni ce se tranzacţionau pe NASDAQ şi NYSE. 30% din tranzacţiile NASDAQ se desfăşoară în afara propriei pieţe. (similar pentru NYSE, 5%). ECNs au avut până acum un impact mic asupra tranzacţiilor europene de acţiuni, acest fapt fiind atribuit eficienţei burselor tradiţionale, şi prin urmare a costului mic de tranzacţionare.
23

Norex este formată în prezent din Copenhagen Stock Exchange, Iceland Stock Exchange, Stockholmsbörsen, Oslo Börs. Norex este cea mai dezvoltată alianţă de burse, dând acces la peste 80% din piaţa nordică de acţiuni printr-un singur sistem de tranzacţionare. 24 Engl. Electronic Communication Networks, ECNs. 25 Instinet (Institutional Network) este deţinută de Reuters şi este o reţea de tranzacţionare electronică care a devenit cea mai mare la nivel mondial. Este un sistem destinat doar brokerilor şi instituţiilor. Instinet este înregistrată ca broker la New York şi este membră în 20 de burse de valori. 158

8.2. Globalizarea fluxurilor financiare În ultimele două decenii accentul a fost pus pe finanţarea prin acţiuni (engl. „equity”) şi pe bursele de valori. O cultură a „acţiunilor” s-a răspândit în lumea întreagă. Cunoscut fiind că bursele au apărut cu secole în urmă, s-a încercat explicarea a ceea ce s-a întâmplat în ultimele decenii şi care a determinat creşterea interesului pentru bursele de valori. Iată câteva explicaţii: • Numărul mai mare de companii care caută o bursă pentru a lista acţiunile, precum şi încercări deliberate ale guvernelor pentru a stimula interesul în deţinerea de acţiuni. După privatizările Thatcher şi Reagan şi presiunea pentru deţinerea de acţiuni în SUA şi Marea Britanie în anii `80, sute de companii de stat sau private din întreaga lume şi-au listat acţiunile la bursă. Emisiunile de noi acţiuni au atins, la nivel mondial, peste 200 miliarde de lire sterline pe an. Acţiunile au oferit un randament bun, pe termen lung, în primele 8 decenii ale secolului XX (randamente semnificativ peste nivelul inflaţiei sau cele ale obligaţiunilor). Prin urmare, cei responsabili de gestiunea fondurilor de pensii s-au concentrat mai mult pe cumpărarea de acţiuni. Anii `80 şi `90 au reprezentat unele din cele mai bune perioade în ceea ce priveşte
159

randamentul acţiunilor. Piaţa în creştere (engl. bull market) a stimulat interesul a milioane de investitori – care înainte preferau să deţină titluri mai puţin riscante şi cu randament mai mic, cum sunt obligaţiunile.26 Globalizarea financiară se referă la integrarea pieţelor de capital la nivel mondial. Nivelul internaţionalizării pieţelor de capital propriu este ilustrată de volumul tranzacţiilor de acţiuni ale unor companii străine în centrele financiare majore27. De asemenea, o parte însemnată a fondurilor de pensii şi de asigurări sunt investite în acţiuni ale companiilor străine. Mai mult, în prezent, o companie nu este limitată să obţină capitalul de care are nevoie de pe piaţa naţională. Trei elemente majore încurajează activităţile de finanţare transfrontalieră:  dereglementarea,  tehnologia,  instituţionalizarea. Dereglementarea. Anii `80 şi `90 au reprezentat o perioadă în care dereglementarea guvernamentală a pieţelor financiare a fost văzută ca o modalitate de a determina entităţile financiare şi corporatiste să concureze într-un mediu global, în beneficiul
26

În SUA, aproape jumătate din familii deţin în prezent acţiuni (fie direct, fie indirect prin intermediul fondurilor mutuale sau de pensii). În Australia, nivelul proprietăţii este chiar mai mare. Un sfert din familiile britanice deţin acţiuni. „Cultura acţiunilor” s-a dezvoltat atât de mult încât în Germania o cincime din familii deţin acţiuni. 27 La nivelul anului 2000, valoarea tranzacţiilor de acţiuni ale companiilor străine se ridica la peste 1700 miliarde de lire sterline pe LSE, peste 700 miliarde de lire sterline pe NYSE, peste 550 miliarde de lire sterline pe NASDAQ (London Stock Exchange, 2001) 160

fonduri mutuale).consumatorilor. Instituţionalizarea. instituţiile financiare au suficiente cunoştinţe şi putere pentru a căuta să obţină profituri investind la nivel internaţional. Combinarea puterii calculatoarelor cu reţelele de telecomunicaţii a permis accelerarea integrării. analizate şi tranzacţionate prin folosirea unui calculator în orice colţ de lume. Astăzi. Tehnologia. Dereglementare Globalizarea fluxurilor financiare Tehnologie Instituţiona 161 -lizare . pieţele financiare sunt dominate de instituţii financiare (fonduri de pensii. Titlurile financiare pot fi monitorizate. companii de asigurări. Transmiterea rapidă a informaţiilor financiare pe întreg mapamondul a sporit semnificativ eficienţa pieţelor financiare. ceea ce a încurajat mişcarea capitalului de investiţie. Cu trei decenii în urmă majoritatea acţiunilor erau deţinute de indivizi. dezvoltând totodată strategii de tranzacţionare complexe şi generând fluxuri zilnice de capital enorme. În majoritatea ţărilor avansate au fost eliminate restricţiile privind cumpărarea şi vânzarea de valute. de Acestea au fluxurilor financiare asemenea. În timp ce individul-acţionar tinde să fie mai limitat şi să se concentreze pe acţiuni ale unor companii naţionale. beneficiile diversificării care apar ca urmare a unei corelaţii slabe între anumite pieţe financiare. Globalizarea în vedere.

162 .

acţiuni) sa ridicat la nivelul anului 2003 la 118 trilioane dolari. O privire de ansamblu financiare pe plan mondial asupra pieţelor Valoarea totală a activelor financiare mondiale (incluzând depozite bancare.3. Această schimbare poate fi identificată în declinul cotei depozitelor bancare (30% în prezent faţă de 45% la nivelul anului 1980) şi în creşterea corespunzătoare a cotei titlurilor financiare (atât a celor de datorie. Creşterea a fost însoţită de o îndepărtare de bănci în favoarea instituţiilor pieţei. dată de cele 44 trilioane de dolari active financiare) este dominată de instrumentele de datorie şi capital propriu 163 . valoare semnificativ crescută faţă de nivelul anului 1993 (53 trilioane dolari) şi cu atât mai mult faţă de 1980 (12 trilioane dolari). Extrapolând aceste date. guverne. cât şi a celor de capital propriu). Deşi se vorbeşte în general despre pieţe globale. analiştii se aşteaptă ca valoarea activelor financiare globale să depăşească 200 trilioane de dolari în anul 2010. Valoarea acestor active financiare reprezintă suma totală a capitalului tranzacţionat prin intermediul băncilor şi pieţelor de capital la nivel mondial şi de care au beneficiat indivizi. instrumente de datorie corporative. există diferenţe semnificative între regiuni. Mai mult. Rezultatul a fost creşterea lichidităţii pieţelor de capital mondiale. ca intermediari financiari primari. Zona Euro. 80% din titlurile financiare mondiale sunt deţinute de doar patru zone: Statele Unite. titluri de stat. Marea Britanie. Piaţa Statelor Unite (cu o cotă de piaţă de 37% la nivel mondial. Japonia.8. corporaţii.

dar înregistrează cea mai rapidă creştere la nivel mondial. P/E ratio – indice calculat ca raport între preţul acţiunii şi profitul net pe acţiune 164 . O măsură importantă a dezvoltării pieţelor financiare o reprezintă adâncimea acestora. care reflectă activitatea economică prezentă. Din 1980. Pieţele financiare asiatice sunt relativ izolate una de cealaltă şi diferă semnificativ. Din contră. În Statele Unite. valoarea activelor financiare globale a crescut de la o sumă 28 Engl. activele financiare ale unei ţări pot fi de câteva ori mai mari decât PIB-ul. Datoria corporativă se extinde rapid. În Japonia expansiunea datoriei publice este singura sursă de creştere a sectorului financiar. profiturile şi noile titluri emise prin privatizarea companiilor de stat explică în mare parte creşterea capitalului propriu. cât şi în Europa. înregistrându-se indici de capitalizare bursieră28 mai mari. ofertele publice iniţiale reprezintă o sursă semnificativă de creştere a instrumentelor de capital propriu. Creşterea activelor financiare variază în funcţie de zonă. în timp ce în Europa băncile joacă un rol mai mare. atât în Statele Unite. Întrucât activele financiare reflectă aşteptările privind o valoare viitoare. În China şi Europa de Est toate tipurile de active financiare înregistrează creşteri rapide. Japonia are cota cea mai mare în regiune. respectiv raportul dintre activele financiare şi dimensiunea economiei măsurată prin PIB.(obligaţiuni şi acţiuni) private. creşterea fiind întreţinută doar de expansiunea instrumentelor de datorie guvernamentale. Piaţa chineză reprezintă doar o treime din cea japoneză. în Europa. dar este relativ stagnantă.

Adâncimea financiară nu reflectă neapărat că sistemul financiar al ţării respective este sănătos. oferind indivizilor şi companiilor mai multe alternative de a investi economiile sau de a obţine capitalurile necesare. 30 Conform unui studiu al McKinsey Global Institute 165 . acestea reprezintă aproximativ jumătate din creşterea generală a activelor financiare în perioada 1993-2003. Alături de titlurile de datorie publică. la de trei ori valoarea acestuia. Japonia are o adâncime financiară considerabilă.30 Datoria a crescut în majoritatea ţărilor şi regiunilor. Preţurile umflate ale activelor financiare şi emisiunea de instrumente de datorie guvernamentale în exces pot duce la o adâncire financiară nesănătoasă şi la corecţii ulterioare dureroase. precum şi promovarea unei alocări eficiente a capitalului.29 Adâncimea financiară este în genere benefică. Totuşi. deşi ambele ţări au PIB pe locuitor similar. adâncimea financiară luată separat nu indică puterea unei economii sau a unui sistem financiar. Semnificativă în ultimul deceniu a fost creşterea nivelului datoriei pe plan mondial. 326% în 2003. 216% în 1993. valoarea activelor financiare globale ca procent din PIB a fost după cum urmează: 109% în 1980. Instrumentele de datorie corporativă reprezintă componenta cea mai largă şi rapid crescătoare a pieţei financiare globale. Emisiunile internaţionale de obligaţiuni corporative 29 Conform Global Insight şi Merrill Lynch. deşi se zbate cu credite bancare neperformante şi cu restrângerea pieţelor de obligaţiuni corporative şi de acţiuni.aproximativ egală cu PIB-ul global. Adâncimea financiară în Statele Unite este aproape dublă faţă de Norvegia. De exemplu.

prin integrare. pe măsură ce deţinerile internaţionale de titluri financiare şi fluxurile de capital transfrontaliere sunt în creştere. Italia. Pieţele financiare din restul lumii (Singapore. mai este drum lung până la a ajunge şi eventual depăşi rolul pe care îl joacă dolarul american în finanţele internaţionale. creşterea datoriei corporative este factorul principal în Marea Britanie. pieţele financiare europene. el continuă să domine pieţele financiare globale. Statele Unite au o poziţie unică fiind piaţa financiară cea mai mare şi centrul global al capitalului. America Latină) sunt neglijabile la nivel mondial. Împrumuturile guvernamentale mari explică marea creştere a datoriei în ţări ca Franţa. 44% din obligaţiunile guvernamentale americane şi 25% din obligaţiunile corporative americane sunt deţinute de străini (în timp ce la nivelul anului 1975 procentele se situau 166 . Pieţele financiare japoneze scad în importanţă la nivel global. În prezent. câştigă cotă de piaţă. Deşi moneda euro câştigă teren la nivelul băncilor centrale în lume. Din contră. Totuşi. Japonia. Acestea sunt într-un continuu proces de integrare într-o singură piaţă globală. În zilele noastre nu se mai poate vorbi despre pieţe financiare naţionale. 12% din acţiunile americane. Deşi dolarul american este în declin. euro. reflectând globalizarea crescândă a capitalului pe măsură ce companiile caută fonduri în afara frontierelor. odată cu crearea monedei unice europene. Este moneda cel mai mult tranzacţionată şi preferată în emisiunile de acţiuni şi obligaţiuni.cresc cu mai mult de trei ori comparativ cu emisiunile naţionale. în timp ce pieţele financiare din China sunt în expansiune rapidă.

Rolul diferitelor regiuni pe piaţa de capital globală se schimbă.în mod corespunzător la 4. 3. totalizând în prezent peste 4 trilioane dolari anual. Fluxurile de capital 167 . 2. depăşesc semnificativ creşterea PIB. Instrumentele de datorie reprezintă clasa de active financiare cea mai importantă la nivelul pieţelor financiare globale. Din 1995 până în prezent fluxurile de capital transfrontaliere s-au triplat. Un studiu al McKinsey Global Institute a scos în evidenţă trei teme globale majore: 1. Aceste fluxuri creează legături mai puternice între pieţele naţionale şi demonstrează faptul că piaţa financiară globală continuă să se integreze şi să evolueze. 20 şi 1%). în ciuda crizelor financiare şi a acţiunilor anti-globalizare din ultimul deceniu. Dezvoltarea şi expansiunea instituţiilor financiare. Pieţele de capital mondiale beneficiază de un suflu şi o putere fără precedent. obligaţiuni şi alte instrumente) pe întreg mapamondul. reflectând contrastele profunde în dimensiune. creştere şi grad de integrare. cum sunt băncile şi bursele de valori. rezultând într-o adâncire financiară. Instituţiile financiare mişcă trilioane de dolari în active financiare (acţiuni. compoziţie.

. 2000 168 . Bucureşti. Ed. Bibliografie: Anghelache. Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere.transfrontaliere şi deţinerile străine de active financiare continuă să crească rapid integrând pieţele financiare individuale într-o piaţă financiară globală. ASE. Prezentaţi tendinţele actuale pe piaţa financiară mondială. G. Întrebări recapitulative 1.

Bucureşti. McGraw-Hill. Dardac.. ASE. C. 4. M.. Presses Universitaires de France. 1997 Dardac. 1997 Gradu.. N. Defosse. Bucureşti. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE 1. Ed. C. La bourse des valeurs et les operations de bourse. 1997 Dardac. 1992 Frâncu. Paris.. Ed. 2.. 15 Anghelache.. Piaţa de capital.. G.. Bucureşti.. 1999. Basno. Bursa. 1996 Colectiv Bursa Română de Mărfuri. I. Bursa de valori. G. Pieţe de capital şi tranzacţii bursiere. Economică. 11 .. Basno. R.. Managementul financiar al riscului. P. Tranzacţii bursiere cu produse derivate şi sintetice. Bucureşti. Bucureşti. Gh. 6. 8... Didactică şi Pedagogică. Les valeurs mobilieres. Teora. 12 . Pieţe de capital şi burse de valori.. G. Bursele de valori şi tranzacţiile la bursă. Ed. Atelier poligrafic ASE. T.. 14 . Paris. D. Editor tribuna Economică. Adevărul. Bucureşti. Balley. 1975 Defosse. Bucureşti. Economică. Tranzacţii bursiere – pieţele futures şi de opţiuni. M. Ed. Economică. M. 1991 Anghelache. 3. humanitas. 2002 Ciobanu. Ed. Bucureşti. N. 2000 Brealey. 13 . Economică.. S. Presses Universitaires de france. Costică. Ed. Bursele de valori – dimensiuni şi rezonanţe social-economice. 1995 Hindle. 1997 Ghilic-Micu. Principles of corporate finance. Finanţe – ghid propus de The 169 .. B.. Stancu. 7. N... I. 9. 10 . Myers. Bursa – origine şi evoluţie. 1971 Durand. 1998 Gallois.. 5. Bucureşti. Ed. G.

1994 Puiu. Ch. Vol. Huidumac. M. I. Paris. Bursa.. 17 . J. Teoria portofoliilor cu aplicaţii pe piaţa financiară... S. Wiley & Sons. Bucureşti. 20 . 19 . 1993 Popa. 1991 Stancu. . 1984 Littlewood. funcţii. Financial Times. Nemira.. 1989 Jones. Vol. L’introduction en bourse. 22 . 16 . New York. Ed. Bucureşti. Bucureşti. C. Ed.tehnica tranzacţiilor – Colecţia Bursa. third ed.. 1982 Jacquillat. Bursa. Capitalul firmei. 18 . 1991 Kovacs. 1999 Colecţia Tribuna Economică Colecţia Bursa Colecţia Piaţa Financiară Colecţia The Economist Diferite pagini de Internet 170 . 1998 Popa. Les Editions D’Organization. Londra. 1998 Isărescu. Independenţa Economică... Albatros. Pitman Publishing. II. Presses Universitaires de france.. Comprendre la bourse. B. 23 . 1998 Hoanţă. .. I. Tribuna Economică. 21 .... A.. Bucureşti. 25 . Ed. Economist Books. I. 24 . Investments – analysis and management. The Stock Market. Bucureşti. Paris. În zgomotul bursei. Management în afacerile economice internaţionale. EDP Bucureşti. Al. experienţe – Colecţia Bursa. N.organizare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->