P. 1
5. Ang Pamanahong Papel - Masusing Pagtakalay ng mga Bahagi

5. Ang Pamanahong Papel - Masusing Pagtakalay ng mga Bahagi

|Views: 16,702|Likes:
Published by alvinringgoreyes

More info:

Published by: alvinringgoreyes on Feb 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2014

pdf

text

original

Pamanahong-Papel

Ang Pamanahong Papel
y Ang pamanahong papel ay isang uri ng papel

pampananaliksik na karaniwang ipinagagawa sa mga mag-aaral sa kolehiyo bilang kulminasyon ng mga pasulat na gawain sa isang asignatura. Natatapos na ito sa loob ng isang semestre o termino (para sa traymester). y Gaya ng isang karaniwang saliksik, lumulutas din ang pamanahong papel ng mga suliranin at tumutuklas ng bagong mga kaalaman na makakapag-ambag sa lalong ikayayaman ng isang larangan, o magpapabuti sa buhay ng tao.

Front Matters
y Fly Leaf 1 ² ang pinakaunang pahina ng

pamanahong papel na walang anumang nakasulat. y Pahina ng pamagat ² ang pahinang nagpapakilala ng unibersidad at kolehiyo ng pinapasukan ng mga mananaliksik, pamagat ng kanilang pamanahong papel, dahilan kung bakit ito ipinasa, sino-sinong mag-aaral ang nagsumite at kaninong propesor, at petsa kung kailan nakompleto ang saliksik.

Front Matters
y Pasasalamat o Pagkilala (Acknowledgment) ²

tinutukoy rito ang mga indibidwal, pangkat o institusyong nakatulong nang malaki sa pagbuo ng saliksik na nais mapasalamatan ng mga magaaral. y Talaan ng nilalaman ² pahinang nagpapakita ng mga bahagi ng pamanahong papel at ng tiyak na pahinang katatagpuan ng mga ito. y Fly Leaf 2 - isa na namang blangkong pahina bago ang aktuwal na nilalaman ng pamanahong papel.

Front Matters
y Hindi na nilalagyan ng pahina ang mga papel

na nabibilang sa front matters.

Abstrak
y Nilalaman nito ang lagom ng pananaliksik o ang

bird·s eye view ng kabuuang nilalaman ng papel. Samakatuwid, may tig-iisa hanggang tatlong pangungusap na pagtalakay dapat tungkol sa pinakamahalagang nilalaman ng bawat bahagi (kunin ang pangunahing kaisipan o main idea ng bawat kabanata). Nasa isang hiwalay na papel ito.

Kabanata I: Panimula
y Una, tinatalakay rito ang pahapyaw na kasaysayan

ng paksa ng riserts, gayundin ang dahilan kung bakit naisipang magsaliksik tungkol dito. Halimbawa, kung ang paksa ay ang Star City at ang pagsusuri ng siyam na haligi ng turismo (pillars o tourism) nito, magandang gawing panimula kung kailan nagsimula ang operasyon ng nasabing theme park, bakit ito naisipang itayo ng mga nagmamayari nito, bakit sa puso ng Maynila inilagay, gaano katagal na ba itong nagpapasaya ng mga turista, sino-sino ba ang karaniwang mga taong nagpupunta rito at ano-ano ang rides na kilala rito.

Kabanata I: Panimula
y Pangalawa,

inilalahad sa Panimula ang pangkalahatang mga layunin o dahilan kung bakit isinasagawa ang pag-aaral. Maaari rin itong ilahad sa anyo ng mga tanong na ninanais masagot sa pag-usad ng saliksik. y Pangatlo, tinatalakay ang kahalagahan ng pananaliksik ² ang maaaring maging pakinabang nito sa buhay ng tao, larangan (travel management o hotel and restaurant management), pook na siyang paksa ng pagaaral, lipunan, bansa o daigdig.

Kabanata I: Panimula
y Pang-apat, kasama rin sa panimula ang saklaw at

limitasyon na siyang nagtatakda ng parameter ng saliksik. Ano-anong paksa lang ba ang sasaklawin nito? Ano-ano naman ang hindi? y Panlima, inilalahad din sa panimula ang depinisyon ng mga termino o ang mga salitang paulit-ulit na ginamit sa saliksik na nais bigyangkahulugan. Maaaring maging konseptuwal ang depinisyon (talagang kahulugan ng salita, gaya ng nasa diksiyonariyo) o operasyonal (paano ito ginamit sa pamanahong-papel).

Kabanata II: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
y Sa kabanatang ito tinutukoy ang mga pag-

aaral (tesis, riserts, artikulo sa national o internationally-refereed journal) at babasahing (aklat, artikulo sa diyaryo, magasin o internet) may kaugnayan sa paksa ng pananaliksik. Tinutukoy rito ang may-akda ng naunang pag-aaral o literatura, disenyo ng pananaliksik na ginamit, mga layunin at mga resulta ng pag-aaral.

Kabanata II: Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
y Ang

mga pag-aaral at literaturang tatalakayin dito ay iyong bago o naisulat sa nakalipas na 10 taon. y Tiyakin din na ang mga materyal na gagamitin ay nagtataglay ng sumusunod na mga katangian: (a) obhetibo o walang pagliking, (b) relevant o nauugnay sa pagaaral at (c) sapat ang dami.

Kabanata III: Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
y Sa bahaging ito inilalarawan ang kagamitan o

instrumentong pangunahing ginamit sa pangangalap ng datos gaya ng pakikipanayam (sa pamamagitan ng mga tanong na maingat na inihanda; ang mga sagot ay sinagap sa pamamagitan ng tape recorder) o pagsasagawa ng sarbey sa pamamagitan ng pagpapasagot ng talatanungan. y Kinikilala ang mga respondent na nakibahagi sa pag-aaral, gaya ng bilang nila at paraan ng pagkakapili sa kanila.

Kabanata III: Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
y Masusi ring tinatalakay rito ang sunod-sunod na

hakbang sa pagsasagawa ng pananaliksik. Bukod sa pakikipanayam o pagsasagawa ng sarbey, maaari ring mabanggit ang sumusunod na mga pamamaraan: y Archival ² pamamaraan na pangunahing bumabatay sa nakalimbag na mga kaalaman, gaya ng nasa aklat, diyaryo, magasin, estadistikang natipon ng mga publiko o pribadong ahensya (hal., NSO, SWS, Pulse Asia). Karagdagang impormasyon: http://en.wikipedia.org/wiki/Archival_research

Kabanata III: Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
y Ethnography ² pamamaraan na kinapapalooban

ng aktuwal na pakikipamuhay sa isang pamayanan o lugar para makakuha ng first-hand na datos. Maaari rin itong kapalooban ng pakikipanayam, pagpapasagot ng talatanungan o pag-oobserba ngunit naiiba ito dahil tunay o natural na kapaligiran ang ginagalawan. Karagdagang impormasyon: http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography

Kabanata III: Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
y Obserbasyon

² malapitang pagkilala sa mga katangian ng isang bagay sa pamamagitan ng limang pandama, gaya ng paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa at pandama. Karagdagang impormasyon: http://en.wikipedia.org/wiki/Observation y Sa tritment ng mga datos, inilalarawan ang paraang istatistikal na ginamit para makompyut ang mga datos. Dahil ito·y isang pamanahong-papel lamang, hindi kailangang gumamit ng mga kompleks na istatistikal tritment. Sapat na ang pagkuha ng porsiyento o bahagdan matapos mai-tally ang kasagutan sa kwestyoner ng mga respondent.

Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos
y Sa kabanatang ito inilalahad ang mga

datos na nakalap ng mananaliksik sa pamamagitan ng tekstuwal at tabular / grapikong presentasyon. Sa teksto, inilalahad ng mananaliksik ang kanyang analisis o pagsusuri.

Kabanata V: Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon
y Sa lagom, binubuod ang mga pangunahing

resulta, datos o impormasyong nakalap ng mga mananaliksik. y Sa kongklusyon, ibinibigay ang inferences, abstraksiyon, implikasyon, interpretasyon, pangkalahatang pahayag, at/o paglalahad batay sa mga datos at impormasyong nakalap ng mananaliksik. y Sa rekomendasyon, iniisa-isa ang mga mungkahing solusyon para sa mga suliraning natukoy o natuklasan sa pananaliksik.

Mga Panghuling Pahina
y Ang sanggunian ay isang kompletong tala ng

lahat ng sources na ginamit ng mananaliksik sa pagsulat ng pamanahong-papel. (Tingnan ang susunod na powerpoint presentation tungkol sa Dokumentasyon.) y Sa apendiks nakapaloob ang mga liham, pormularyo ng ebalwasyon, transkrip ng interbyu, sampol ng talatanungan, bio-data ng mananaliksik, mga larawan, kliping at iba pang suportang dokumentong ginamit sa pag-aaral.

Karagdagang mga Paalala
y Iwasan ang paggamit ng unang panauhan sa pamanahong-

papel (ako, kami, amin, namin) sa halip ay gumamit ng ikatlong panauhan (ang mga mananaliksik, sila, nila) para higit na maging obhetibo ang pagtalakay. Isang paraan ito ng paghihiwalay ng mananaliksik sa paksa ng kanyang riserts. y May mga halimbawang pamanahong-papel sa aklat sa Filipino 2 (Kritikal na Pagbasa at Akademikong Pagsulat Tungo sa Pananaliksik) na matatagpuan sa 262 ² 304. May mas komprehensibong halimbawa ring pararamihin at ipamamahagi ang propesor sa pagbubukas ng klase. Marami ring halimbawang pamanahong-papel sa internet, partikular na ang mga dating mag-aaral sa Unang Taon ng UST Kolehiyo ng Narsing dahil ipinapa-upload ang mga ito sa kanila sa internet.

Karagdagang mga Paalala
y Bukod

sa aktuwal na pamanahong-papel, magtatanghal din ng powerpoint presentation ang bawat grupo na tumatalakay sa mahahalagang laman ng kanilang saliksik. Nakatakda ito sa Pebrero 14 at 16, 2011 para sa mga klaseng pangM/W/F at Pebrero 15 at 17, 2011 para sa mga klaseng pang-T/Th. Nakasuot ng corporate attire ang mga kasapi ng pangkat sa kanilang pagtatanghal. y Isang pangkat ang hihiranging pinakamahusay na pamanahong-papel. Ibabatay ang ebalwasyon sa isang obhetibong rating sheet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->