Perutusan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Seperti yang kita sedia maklum, 19 Februari setiap tahun telah diisytiharkan sebagai Hari Anti Dadah Kebangsaan. Pengisytiharan ini dibuat oleh Y.A.B Perdana Menteri Malaysia pada 19 Februari 1983. Ini menunjukkan Negara kita amat komited kepada usaha dan gerakan mencapai sasaran Malaysia Bebas Dadah. Masalah dadah bukanlah satu perkara baru. Ia telah meresapi masyarakat kita sejak sekian lama.Sebenarnya dadah merupakan satu kecelakaan yang amat besar dan boleh melumpuhkan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Dadah akan menghancurkan kesejahteraan hidup individu, keluarga, masyarakat dan Negara. Ia tidak mengenal kaum, agama, usia dan jantina. Menyedari akan hakikat dan bahayanya dadah, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan matlamat Sekolah Bebas Dadah tahun 2012. Visi Pendidikan Pencegahan Dadah ini telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan ketika itu pada 8 Januari 1998. Adalah menjadi hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan murid sifar dadah dan sekolah bebas dadah. Sehubungan dengan itu pelbagai strategi dan pendekatan pendidikan pencegahan dadah dirangka untuk dilaksanakan oleh pihak sekolah. Secara umumnya strategi pendidikan pencegahan dadah di sekolah adalah berteraskan empat pendekatan iaitu Kurikulum, Kokurikulum, Pembangunan Sahsiah danPengurusan Kepimpinan. Gerakan membanteras dadah di peringkat sekolah perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu melibatkan semua warga sekolah, ahli dan pemimpin masyarakat setempatserta semua agensi sekitar. Konsep kesepaduan bermaksud tindakan secara menyeluruh dan bersepadu dalam semua bidang. Melalui strategi kurikulum murid-murid diberi pengetahuan dan kemahiran berkaitan bahaya dan kesandadah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Mesej bahaya dan kesan dadah ini boleh disampaikanketika perhimpunan mingguan, menerusi program 5 minit anti dadah, edaran bahan-bahan bantumengajar seperti poster, phamplet dan sebagainya serta melalui latihan kerja yang terancang. Guru-guru juga boleh membincangkan kesan dan bahaya dadah menerusi isi pelajaran dan topik-topik yang diajar. Melalui strategi kokurikulum, murid-murid perlu dilatih melibatkan diri secara aktif dalam gerak kerjapersatuan dan kelab, permainan dan pasukan

persatuan penduduk setempat dan agensi-agensi sekitar perlu memainkan peranan secara aktif dalam merangka dan melaksanakan program pendidikan pencegahan dadah. Perkembangan terkini senario kedudukan penagih dadah. pengalaman. “karisma” harus dipraktikkan setiap masa kerana ia akandikuti. Program-program peningkatan sahsiah danjati diri perlu diperhebat dan dimantapkan. Berdasarkan Kebangsaan. “idola”. Para guru dan murid sewajarnya berusahamengisi ruang pembentukan peribadi dan sahsiah melalui pendidikan kerohanian. Secara amnya kita boleh mempromosikan cara hidup dan gaya hidup sihat melalui kegiatan kokurikulum. Persatuan ibu bapa dan guru. Pembangunan Sahsiah dan Jatidiri murid perlu dipertingkatkan. jumlah pesalah dadah dankemunculan dadah jenis sintetik seperti Amphetamin Types Stimulants menunjukkan bahawa gejala dadah di negara kita terus berada pada tahap yang membimbangkan. Nilai-nilai positif mesti diterapkan dan dititikberatkan sepanjang masasama ada di sekolah dan di luar sekolah agar selari dengan matlamat pendidikan melahirkan insan berkualiti dan berketrampilan. pengetahuan dan kemahirandalam mengendalikan masalah yang berkaitan dadah. Malaysia bimbang kerana sejak akhir-akhir ini . merupakan Kementerian statistik golongan golongan Pelajaran yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah belia berumur diantara 19 hingga 39 tahun paling ramai dikesan mengambil dadah. Melalui strategi pengurusan dan kepimpinan pula diharap dapat menggerakkan Jawatankuasa PendidikanPencegahan peringkat sekolah bekerjasama dalam satu pasukan melalui perkongsian “smart partnership”dan “strategic partnership” untuk meningkatkan kepakaran. rampasan dadah. Latihan kemahiran dan pengetahuan perludisusun secara sistematik bertujuan membangunkan minda. bimbingan dankaunseling serta mematuhi peraturan dan disiplin sekolah. Konsep kepimpinan melalui teladan.pakaian seragam. meningkatkan kesedaran agar dapatmenghasilkan tindakan dan seterusnya mengekalkan tindakan untuk hidup dalam suasana yang sihat danceria. Semua guru dan semua murid adalah berperanan penting untuk membangunkan sahsiah dan jatidiri masing-masing. dipelajari dan diamalkan oleh murid sehingga menjadi sebati dan kekal sebagai sebahagiandaripada perwatakan mereka. Oleh itu pihak pentadbir sekolah harus bergerak lebih proaktif untuk menjalankan program dan aktiviti pendidikan pencegahan. Semua pihak perlu dilibatkan secara langsung dalam semua bentuk program pendidikan pencegahan dadah. aktif dan harmoni.

Semoga anak-anak didik kita akan terpelihara dan bebas dari dadah. Murid-murid perlu diasuh memerah minda untuk menjana idea-idea baru. Sehubungan itu. berpersonaliti unggul dan bekerjaya cemerlang. Dadah. merancang jadual perkembangan diri dan merancang kehidupan secara positif dengan mengambil kira pentingnya faktor masa depan. Mengikut laporan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. membuat pilihan yang bijak untuk menghasilkan keputusan yangtepat. inovasi dan kreatif yang dapat dimanfaatkan bersamauntuk pembangunan diri dan bukannya menyerah minda untuk diisi oleh anasir-anasir jahat. sekolah mestilah melahirkan muridmurid yang bukan sahaja berpengetahuan. istiqamah dan keazaman yang jitu. Murid-murid perlu diasuh dan dididik merancang jadual harian. penghasilan dadah sintetik tersebut lebih bahaya daripada dadah asli. mampu berfikir dengan waras. Membuat penilaian. Saya sedar bahawa tugas. bersungguh-sungguh dan secara sedar menjalankan tanggungjawab memberi pendidikan pencegahan dadah serta membentuk peribadi dan sahsiah terpuji murid-murid sekolah. Selain mencuba dadah. tetapi juga mempunyai pandangan jauh danterbuka. Kementerian Keselamatan dalam negeri dan jabatanNarkotik. Dadah sintetik boleh mendatangkan kerosakan kekal kepada otak dan diri individu itu sendiri. Apa yang dilaksanakan . mereka juga diekploitasi dalam pengedaran dadah secara kecil-kecilan. Walaubagaimanapun saya amat yakin bahawa dengan semangat dan tekad yang tinggi. PDRM. pemilihan dan keputusan yang bijak adalah satu disiplin yang baik. Marilah bersama-sama menyeru dan mengajak ke arah kebaikan dan bersama-sama mencegah kemungkaran. peranan dan tanggungjawab memerangi masalah dadah ini adalah amat berat dan mencabar. Semua pihak perlu memainkan peranan berprinsipkan semangat kolektif secara bersepadu. Bagi mencapai hasrat dan tujuan ini. semua warga pendidikan perlu memainkan peranan masing-masing untuk memastikan sekolah bebas dadah. derita awal derita akhir hayat. berilmu dan berkemahiran. Pengambilan syabu. ecstacy dan sebagainya boleh menyebabkan pergantungan kekal kepada dadah sehingga menyebabkan kematian. gerakan secara menyeluruh dan bersepadu kita boleh berjaya. pilkuda.umur dikesan mula menagih sudah menurun kepada mereka yang berumur 13 tahun. dan faktor-faktor yang boleh menjerumuskan mereka ke lembah kehinaan. dakyah-dakyah palsu.

Walhidayah. dikaji dan dipraktikkan untuk memastikan murid sifar dadah dan sekolah bebas dadah. Saya ingin menegaskan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia akan terus mendokong usaha kerajaanuntuk menghapuskan gejala negatif ini. masyarakat dan Negara. Wassalammualaikum Warahmatullahi . Wabillahitaufik Wabarakatuh. Kementerian Pelajaran Malaysia akan terus mempertingkatkan program dan aktiviti PendidikanPencegahan Dadah di semua peringkat dengan melibatkan semua agensi sesuai dengan tema “1MalaysiaMembanteras Dadah” demi merealisasikan sekolah bebas dadah 2012.sekrang adalah untuk kecemerlangan dan kesejahteraan hidup diri. Strategi. Sekian. pendekatan dan kaedah baru akan dikenalpasti. keluarga. diteliti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful