Guru Kelas, 2 Iskandar, SMK King George V, Seremban.

8 Ogos, 2010

Perkara: Tidak hadir ke sekolah

Merujuk perkara di atas, saya ingin memaklumkan bahawa anak saya, Dhalini Nyanasegaram dari kelas 2 Iskanda r tidak hadir ke sekolah dari 4 7 Ogos

2010 kerana kurang sihat. Sebarang kesulitan diharap dapat dimaafkan dan keprihatinan cikgu didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

..................................... Nyanasegaram Thambirajah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful