FADHILAT SURAH AL-BAQARAH

IMAM AL-B AIHAQI dari Imam Shalshal berkata:

Ertinya: "Barangsiapa membaca surah Al-Baqarah maka dipakaikan kepadanya mahkota di syurga." Imam Ibnu Zanjawai dari Imam Wahab Ibn Munabih mengatakan:

Ertinya: "Barangsiapa membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat maka baginya nur cahaya membentang antaraArsy dan dasarbumi."

1

Ertinya: "Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya dan rasul-rasulNya. Mereka berkata: Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari Rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan: Kami patuh dan taat; Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala dari, kebajikan yang diusahakannya dan mendapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami; dan rahmatilah kami, Engkaulah penolong kami, tolonglah kami atas orang-orang kafir." (Al-Baqarah: 285-286)

2

Untuk Perlindungan Dari Segala Kejahatan Abu Mas'ud Albadri ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membaca dua ayat dari akhir surah Al-Baqarah, maka cukuplah baginya (dari hal-hal yang membencikan. Dan menurut sebahagian pendapat: sama dengan bersembahyang malam)." (Bukhari Muslim) Untuk Memohon Agar Dikabulkan Ibnu Abbas ra. bercerita: Pada suatu ketika Jibril berada di sisi Nabi SAW tibatiba terdengar suara dari atas, maka ia mengangkat kepalanya dan berkata: Ini sebuah pintu di langit, pada hari ini dibuka, dan turun seorang malaikat, memberi salam dan berkata: "(Bergembiralah dengan dua cahaya penerang yang diberikan oleh Allah kepadamu dan belumpernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelum kamu iaitu: Fatihatul kitab dan akhir surah Al-Baqarah. Tiada engkau membaca suatu huruf daripadanya melainkan pasti permintaanmu diberi)." (Muslim)

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful