Ang Madaldal Na Pagong

Isang umagang maganda ang panahon ay nagkita-kita sa tabing-sapa ang magkakaibigan. Sila ay si Pagong Daldal, si Abuhing Gansa at si Puting Gansa. Nagkuwentuhan sila at di-nagtagal nagpaalam ang magkapatid na gansa.
Isama naman ninyo ako sa inyong tirahan sa kabilang ilog,pakiusap ni Pagong Daldal. E, paano ka naming maisasama ay wala ka namang pakpak at hindi ka makalilipad? Wika ni Abuhing Gansa. Oo nga ano, wika ni Pagong Daldal na halatang lungkot na lungkot. Teka, may naisip ako, wika ni Abuhng Gansa. Maisasama ka naming kung susunod ka sa aking sasabihin. Salamat. Ipinapangako ko na susunod ako sa ipag-uutos ninyo, wika ni Pagong Daldal. Kakagatin mo itong patpat sa gitna. Kakagatin naman naming ni Abuhing Gansa ang magkabilang dulo at saka tayo lilipad.Kaya lamang ito ang tandaan mo. Huwag huwag kang magsasalita kung hindi ay mahuhulog ka at lalagapk sa lupa. O, hala. Tayo na. Kagatin mo na ang patpat, kaibigang pagong, wika ni Puting Gansa. Tandaan mo, huwag kang magsasalita. Wala kang pakpak at kapag nakabitaw ka, tiyak na lalagapak ka sa lupa. Hindi ako magsasalita, pangako muli ni Pagong Daldal. Kinagat ani Abuhing Gansa ang isang dulo ng patpat at ang kabilang dulo naman ay kinagat ni Puting Gansa. At sila ay lumipad na. Tuwang-tuwang si Pagong Daldal ng nasa ibabaw na sila ng mga punongkahoy. Waring naakyat sa langit ang pakiramdam ni Pagong Daldal. Nakita ng mga batang nagsisipaglaro sa parang ang lumilipad na pagong. Naghiyawan sila sa tuwa at itinuro nila si pagong na kagat kagat ang patpat! Tingnan ninyo si Pagong Daldal! Lumilipad! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Nagalit si Pagong Daldal. Mga batang Hindi natapos ang sasabihin ni Pagong Daldal. Tuloy-tuloy siyang bumagsak sa lupa. Kawa-awang Pagong! Nawika na lamang ni Putting Gasa at Abuhing Gansa.

MENSAHE: Ang pangako ay kinakailangang sundin at tuparin.

Kakagatin naman naming ni Abuhing Gansa ang magkabilang dulo at saka tayo lilipad. Kakagatin mo itong patpat sa gitna. E. Teka. hala. Waring naakyat sa langit ang pakiramdam ni Pagong Daldal. huwag kang magsasalita. O.Kaya lamang ito ang tandaan mo. Nakita ng mga batang nagsisipaglaro sa parang ang lumilipad na pagong. Tayo na. si Abuhing Gansa at si Puting Gansa.Ang Madaldal Na Pagong Isang umagang maganda ang panahon ay nagkita-kita sa tabing-sapa ang magkakaibigan. Nagkuwentuhan sila at di-nagtagal nagpaalam ang magkapatid na gansa. may naisip ako. At sila ay lumipad na. Huwag huwag kang magsasalita kung hindi ay mahuhulog ka at lalagapk sa lupa. Isama naman ninyo ako sa inyong tirahan sa kabilang ilog. Maisasama ka naming kung susunod ka sa aking sasabihin. . Hindi ako magsasalita. Tuloy-tuloy siyang bumagsak sa lupa. Naghiyawan sila sa tuwa at itinuro nila si pagong na kagat kagat ang patpat! Tingnan ninyo si Pagong Daldal! Lumilipad! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Nagalit si Pagong Daldal. wika ni Pagong Daldal na halatang lungkot na lungkot. Salamat. Kawa-awang Pagong! Nawika na lamang ni Putting Gasa at Abuhing Gansa. paano ka naming maisasama ay wala ka namang pakpak at hindi ka makalilipad? Wika ni Abuhing Gansa. Kagatin mo na ang patpat. pangako muli ni Pagong Daldal. wika ni Abuhng Gansa. kaibigang pagong. Oo nga ano. Mga batang Hindi natapos ang sasabihin ni Pagong Daldal. MENSAHE: Ang pangako ay kinakailangang sundin at tuparin. Kinagat ani Abuhing Gansa ang isang dulo ng patpat at ang kabilang dulo naman ay kinagat ni Puting Gansa.pakiusap ni Pagong Daldal. wika ni Pagong Daldal. Tuwang-tuwang si Pagong Daldal ng nasa ibabaw na sila ng mga punongkahoy. Sila ay si Pagong Daldal. Tandaan mo. Ipinapangako ko na susunod ako sa ipag-uutos ninyo. Wala kang pakpak at kapag nakabitaw ka. wika ni Puting Gansa. tiyak na lalagapak ka sa lupa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful