ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

TUGASAN TAKSIRAN

Sebagai seorang guru yang prihatin anda dikehendaki mengenalpasti masalah membaca dan menulis yang dihadapi murid dalam pembelajaran jawi dalam kelas anda dan.menghuraikan langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

Menulis satu esei pendek (2500-3000 patah perkataan) untuk menghuraikan masalah membaca dan menulis dalam pembelajaran jawi dan langkahlangkah pemulihan dan pengayaan.

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

PENDAHULUAN

Sepanjang saya melaksanakan peranan sebagai guru j-Qaf di sek.keb. Jalan Paya Besar,Lunas; program Pemulihan Jawi adalah menjadi tanggungjawab kepada guru j-QAF untuk dilaksanakan seperti mana yang telah direncanakan di dalam buku panduan ¶Perlaksanaan Model-Model pengajaran dan Pembelajaran dan Ko-kurikulum¶. Dalam seminggu hanya 2 waktu atau satu jam diperuntukkan untuk kelas pemulihan jawi.

Sepanjang tempoh satu jam, murid j-Qaf telah dipisahkan daripada murid yang lain untuk belajar dengan menggunakan silibus j-Qaf. Semasa aktiviti j-Qaf berlangsung, murid-murid memberikan tindak balas yang positif dengan memberikan kerjasama sepanjang aktiviti dilangsungkan.

Kumpulan yang terpilih akan diberikan tumpuan dan mereka adalah dalam kelompok kecil yang benar-benar bermasalah dan perlu kepada kelas pemulihan jawi!

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

ISU

Dalam pelajaran Jawi, menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid apatah lagi kepada murid-murid yang lemah, terutama dalam mengenal huruf jawi tunggal. Melalui pemerhatian yang

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

saya jalankan ke atas murid-murid kelas pemulihan jawi ini, didapati mereka mengalami masalah dalam banyak perkara.

Antara masalah-masalahnya mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yang telah diajar, terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. Sehubungan dengan itu teknik dan metodologi yang berkesan perlu diajar supaya murid-murid ini dapat menguasai setiap kemahiran jawi yang menjadi sebahagian daripada mata pelajaran pendidikan islam.

MASALAH

Secara umumnya, murid-murid yang sentiasa menghadapi masalah pembelajaran adalah terdiri daripada murid-murid yang mempunyai I.Q yang rendah. Konsep pendidikan pemulihan di dalam KBSR dan KBSM tertumpu kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Justeru itu, sebelum melaksanakan aktiviti pemulihan, seseorang guru itu harus mengenal pasti apakah masalah penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira yang seringkali dihadapi oleh murid-murid. (Mok Soon Sang, 2003)

Di sini fokus utama dalam masalah penguasaan membaca jawi bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Contoh-contoh masalah penguasaan kemahiran membaca ialah :
JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

1. Masalah mengenal huruf tunggal yang diimlakkan. Murid-murid sering kali keliru dengan huruf yang hampir sama, Contoh:

ILMU PENDIDIKAN

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

2. Masalah membaca suku kata terbuka daripada huruf-huruf. Sukar menyebut suku kata terbuka yang diimlakkan Contoh:

3. Masalah membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf. Sukar membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf Contoh:

4. Masalah membaca perkataan-perkataan mudah dari suku kata terbuka dan tertutup. Sukar menyebut perkataan-perkataan dari suku kata terbuka dan tertutup. Contoh:

5. Masalah menyebut perkataan dengan betul dan lancar.
JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

Murid seringkali sukar membunyikan huruf-huruf yang diimlakkan dengan tepat dan lancar Contoh:

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Sukar menulis bentuk huruf jawi tunggal kerana keliru dengan cara penulisan jawi dari kanan ke kiri. atau semakin lama semakin membesar. Tulisan tanpa ketentuan dan ketetapan jarak huruf atau perkataan seperti menulis satu huruf dalam perkataan lebih jauh daripada huruf-huruf yang lain. atau dari kiri ke kanan.Contoh: dahulu kemudian diikuti dengan huruf . Sukar menulis bentuk huruf jawi bercantum dan keliru ketika menyambungnya sama ada di awal. .Contoh: ditulis Tulisan tanpa ketetapan bentuk dan condong huruf seperti tulisan semakin lama semakin mengecil. di tengah dan di akhir perkataan.Contoh: ditambah ekor dihujung huruf tersebut menjadi Menulis dengan cara terbalik iaitu memulai dengan huruf terakhir ke huruf terawal. Mengubah bentuk huruf dengan menambahkan garis-garis tertentu pada huruf.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Beberapa masalah yang wujud berkaitan kemahiran menulis jawi di kalangan murid-murid pemulihan jawi ialah seperti berikut: Tulisan yang terlalu buruk sehingga sukar untuk dibaca atau tidak boleh dibaca langsung.Murid menulis huruf terlebih dan . Tidak boleh membezakan bentuk huruf jawi ketika menulis huruf tunggal yang serupa. Tulisan yang menaik dan menurun dan tidak selari dengan garisan yang ditentukan. atau terlalu condong ke bawah atau terlalu condong ke atas.

Melalui aktiviti pengayaan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN murid akan dapat mengembangkan minat. Manakala aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dari masa ke semasa melalui aktiviti pelbagai atau tugasan tambahan yang diberikan kepada murid untuk diselesaikan secara individu atau kelompok bagi membantu meningkatkan kemahiran. Selain itu. Murid-murid keliru dengan bentuk huruf yang sama dan bunyi yang hampir serupa. aktiviti pemulihan membantu murid mengubah sikap daripada negatif kepada positif serta sikap yakin diri dan minat terhadap pelajaran. . PEMULIHAN DAN PENGAYAAN Bagi memastikan pencapaian murid terus meningkatkan prestasi maka perlu diadakan program pemulihan dan pengayaan. 2008). sifat ingin tahu. Murid-murid juga sukar mengingat huruf-huruf jawi yang terlalu banyak. meluaskan pengetahuan dan pengalaman. sikap berdikari dan bakat kepimpinan mereka.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Murid tidak dapat membezakan matapelajaran jawi dan iqra¶. Kelemahan murid yang telah dikenalpasti perlu diatasi melalui pemulihan dan kekuatannya perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan (Ahmad Mohd Salleh. daya kreatif. Ahmad Mohd Salleh (2008) menekankan bahawa aktiviti pemulihan adalah tindakan khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu.

Seorang guru pemulihan khas di tugaskan mengelola dan mengurus kelas bimbingan khas pemulihan ini . maka dijelaskan seperti. strategi pengesanan masalah pembelajaran murid haruslah menitikberatkan perkara-perkara berikut yang mana sama caranya mengesan murid bermasalah dalam jawi. Ia dilaksanakan dengan satu penyusunan jadual mengajar dengan mengikut jadual mengajar sedia ada. murid-murid pemulihan tadi akan pulang ke kelas biasa masing-masing.Iaitu. kanak-kanak pemulihan meninggalkan kelas Jawi dalam kumpulan yang tidak melebihi 10 murid untuk mendapatkan perkhidmatan khas pemulihan dalam sebuah bilik yang disediakan khas (Lampiran A). iaitu dalam lingkungan tempoh 45 minit .Apabila cukup waktunya.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Untuk mendapatkan maklumat mengenai apa itu pemulihan dan pengayaan serta mengetahui terperinci jenis-jenis aktivitinya. Mengenal pasti masalah pembelajaran murid dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis dengan menggunakan cara-cara berikut: . 1. 2008) BAGAIMANA MENGESAN MURID PERLU PEMULIHAN JAWI Menurut JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Mok Soon Sang (2003). PEMULIHAN JAWI Dalam hal pemulihan jawi.( Ahmad Mohd Salleh.

kelemahan-kelemahan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN penguasaan kemahiran menulis adalah seperti berikut. gaya anggota semasa menulis dan bentuk tulisan. Membaca sesuatu perenggan terlalu lama. Menggunakan membaca. Bentuk huruf tidak ditulis tepat. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kemahiran membaca akan menunjukkan tanda-tanda berikut. Menggerakkan bibir semasa membaca apabila membaca berkumpulan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF A) PEMERHATIAN Melalui pemerhatian. Secara am. guru boleh mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid. . jari untuk menunjukkan setiap perkataan semasa Manakala murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kemahiran menulis boleh diperhatikan dengan cara memegang alatulis. Tidak boleh langsung membaca satu-satu huruf. Huruf-huruf dalam perkataan ditulis tinggi rendah atau terlalu jauh. kemudian kanan ke kiri semasa membaca. Menutup muka dengan buku semasa membaca. perkataan atau ayat. Perkataan-perkataan dalam ayat terlalu rapat. Tidak boleh menyebut bunyi huruf atau perkataan dengan tepat. Jarak di antara perkataan-perkataan dalam ayat terlalu jauh. Tidak boleh membaca ayat dengan lancar. Membaca dengan bunyi terlalu perlahan. Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan. kecil atau condong.

Penilaian dibuat berdasarkan tahap penguasaan iaitu menguasai cemerlang.Dengan . JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN D) KUIZ ATAU SOAL JAWAB Soal jawab atau kuiz merupakan cara yang paling cepat untuk mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang murid. sederhana dan belum menguasai. Hasilnya akan memberi gambaran yang jelas tentang kelemahan penguasaan kemahiran menulis seseorang murid. B) PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI Rekod prestasi merupakan satu bentuk senarai semak yang digunakan untuk mengesan murid dalam sesuatu unit pembelajaran. Melalui aktiviti soal jawab yang merupakan penilaian formatif di dalam kelas. mana-mana murid bermasalah akan dipantau sama ada boleh menguasai setiap satu kemahiran berdasarkan sukatan yang disediakan untuk program j-QAF. C) UJIAN KERTAS DAN PENSIL/ LATIHAN HARIAN Selain pemerhatian dan pentafsiran rekod prestasi. Melalui rekod tersebut. guru juga boleh mengesan masalah pembelajaran murid melalui pemeriksaan dan keputusan ujian murid atau latihan harian bertulis. bidang kelemahan penguasaan kemahiran membaca dapat dikesan dengan serta merta.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Ejaan perkataan seringkali salah. Borang rekod prestasi ini mengandungi kemahiran-kemahiran dan catatan atau tindakan yang disusun di bahagian atas dan senarai nama murid-murid yang disusun dari atas ke bawah di sebelah kiri seperti dalam jadual 1(Lampiran B).

2. Pengajaran dan Pembelajaran Ujian dan Penilaian Tindakan Susulan Rajah A Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa peranan guru dalam merealisasikan aktiviti pemulihan dimulakan dengan langkah-langkah seperti yang tertera pada rajah A. 3. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Di dalam proses pengelolaan sesi pemulihan guru perlu mengenalpasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran dengan memerhatikan muridmurid belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik. PROSEDUR DALAM PENGELOLAAN SESI PEMULIHAN JAWI Pengenalpastian murid. Perancangan dan Penyediaan Bahan. berkomunikasi dengan murid selepas pengajaran guru dan melihat hasil kerja rumah mereka. .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF cara ini guru dapat membetulkan kesilapan murid dan memberi aktiviti pengukuhan bagi kemahiran pembacaan di kalangan murid. Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenal pasti. Penganalisian masalah.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Menganalisis masalah-masalah pembelajaran melalui ujian diagnostik. Penilaian hedaklah menguji kemahiran mengenal . Hasil penilaian hendaklah direkodkan dalam borang penilaian kelas pemulihan Jawi (Lampiran D). Selalunya ujian diagnostik bertulis sama ada secara objektif dan subjektif (Lampiran C). Seterusnya rancangan program pemulihan dibuat antaranya aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan murid. .. a) Strategi pengajaran-pembelajaran pemulihan secara berkumpulan. Pelaksanaan pengajaran pemulihan seperti yang dirancang dengan memberi tumpuan kepada pengajaran satu kemahiran yang tertentu. STRATEGI PENGAJARAN ± PEMBELAJARAN PEMULIHAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Mok Soon Sang (2003) menambah yang aktiviti pemulihan mempunyai strategi-strategi berikut. Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang dibuat. membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata yang dipelajari. penyampaian daripada konkrit kepada abstrak atau mudah kepada susah mengikut kebolehan dan bahan bantu mengajar digunakan secara berkesan. guru boleh merancang tindakan susulan yang seterusnya melalui aktiviti pemulihan yang lebih berkesan. Guru melakukan penilaian setiap kali kelas dijalankan.

Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan kecil murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan. Guru juga perlu menggunakan tulisan yang bersaiz besar supaya murid dapat membaca arahan±arahan yang disediakan oleh guru dengan mudah. Guru mesti memastikan yang bahan-bahan permainan/alatan mengajar adalah cukup besar supaya murid-murid boleh memegang atau memanipulasinya dengan mudah.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang sama. Murid-murid yang dapat menguasai kemahiran yang diajar akan diberikan aktiviti pengayaan semasa guru mengelolakan aktiviti pemulihan. . JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Bahan-bahan pemulihan mesti menarik dan berwarna-warni supaya dapat menarik perhatian murid-murid. e) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai masalah keupayaan visual yang kurang. Guru boleh memantau atau membetulkan murid-murid secara bergilir-gilir. d) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai kecergasan fizikal yang lemah. c) Strategi bimbingan rakan sebaya Murid yang dapat menguasai kemahiran boleh membantu murid yang lemah. b) Strategi pengajaran-pembelajaran secara individu.

bertolak ansur serta berupaya menerima kekalahan. terang dan jelas serta pastikan apa yang hendak disampaikan itu dapat di terima oleh murid-murid. KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). Guru mesti memberi penerangan dengan suara yang kuat. maka istilah disebut main sambil belajar. Antara bentuk-bentuk permainan yang dicadangkan dalam model kelas pemulihan jawi adalah. Ahmad Mohd Salleh mengatakan permainan merupakan satu cara melatih murid sebagai manusia dan ia satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis. Sekiranya konsep main ini dicantumkan dengan belajar. Faedah bermain bukan sahaja murid akan berasa JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN seronok tetapi mereka juga dapat membina perbendaharaan kata.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF f) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai keupayaan mendengar yang lemah. Antara kaedahnya adalah: A) KAEDAH PERMAINAN Diambil daripada kata Musa Daia (1992). guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah yang sesuai dan memenuhi keperluan murid-murid. Apatah lagi permainan adalah sesuai dengan naluri kanakkanak. bagi memastikan keberkesanan kelas pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. bekerjasama. .

Antara jenis nyanyian yang dicadangkan ialah (Lampiran E).layang Ahli Astronomi b) Permainan Bagi Kemahiran Suku Kata : Sahiba Pancing ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri B) KAEDAH NYANYIAN Salah satu cara gabung jalin seni dalam pendidikan ialah melalui lagu atau nyanyian. Eja dan baca JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Rasa Sayang Jawi Vokal dan suku kata Irama lagu tanya sama hati Irama lagu aci-aci buka pintu Irama lagu wau bulan .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF a) Permainan Bagi Huruf Tunggal: Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang . Irama lagu dapat menarik minat murid-murid untuk ikut sama dengan aktiviti dan menjadi mudah mengingati sesuatu kemahiran.

Dan lebih penting suara dan objek dan apa sahaja adalah berkaitan dengan tajuk atau masalah yang dipelajari. D) KAEDAH DEMONSTRASI DAN TUNJUK AJAR Kaedah ini menuntut pemerhatian murid terhadap perlakuan guru dan kemudian murid akan mengikuti gerak laku guru. membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. Alat audio visual seharusnya digunakan untuk mempamirkan imej huruf jawi dan menbunyikan sebutan yang betul. Latih tubi adalah satu cara penyampaian pengajaran yang mengulangulang fakta atau perlakuan untuk mendapatkan kemahiran. Dalam Islam kaedah latih tubi mempunyai sejarah yang panjang. E) KAEDAH LATIH TUBI . Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu mengajar Rasul Allah membaca ayat yang pertama turun ( ' ) . . Cara ini adalah JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN berdasarkan pengajaran cara deduktif di mana murid. Ini bertujuan supaya segala yang dapat dilihat dan didengar boleh memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar. Baginda diajar membaca berulang kali.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF C) KAEDAH PANDANG DENGAR ( AUDIO VISUAL) Penggunaan sebarang jenis audio visual seharusnya menjelaskan maksud yang hendak disampaikan.murid diberikan satu-satu rumusan. penyeluruhan atau aturan dan mereka diminta menghafalnya secara berulang-ulang untuk mengingat perkara-perkara yang diajarkan itu dan untuk digunakan pada situasi-situasi yang sesuai. Cara ini dapat menarik minat kerana mereka turut serta mencuba sesuatu langkah pengajaran bersama-sama.

G) IMLAK Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan. Ini akan membantu guru untuk memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar yang kurang faham. Diambil dari kata Salihan Sias (1993) pula. Guru terlebih dahulu menerangkan pembelajaran kepada pelajar. Persoalan akan diajukan kepada pelajar secara rawak. Ia sebagai interaksi pengajaran-pembelajaran antara guru dengan murid. H) KAEDAH PENERANGAN DAN PEMAHAMAN. kemudian pelajar yang dapat menjawab akan diletakkan dalam kumpulan berasingan daripada kumpulan yang masih belum memahami. Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan oleh guru yang mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF F) KAEDAH SOAL JAWAB Tujuan kaedah ini adalah untuk meransang pemikiran. iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan .Kaedah ini akan membuatkan murid menumpukan perhatian dan fikiran terhadap apa yang sedang diingati. kemudian guru mengadakan mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas Ini adalah untuk JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN mengetahui sejauh manakah kefahaman para pelajar.Razak Habib (1995) berpendapat kaedah menyoal boleh digunakan dalam bentuk bacaan dan tulisan. kaedah menyoal dapat membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir. Ahmad Mohd Salleh (2008) menerangkan bahawa Rashidi Azizan dan Abd.Ia juga dapat mengelakkan daripada memikirkan perkara lain. .

2003). Kad Suku Kata dan Perkataan . Bagi pelajaran konsep. guru boleh menggunakan benda-benda maujud yang boleh disentuh. Sebagai contoh penggunaan warna bagi membezakan suku kata. (Mok Soon Sang.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF BAHAN BANTU MENGAJAR SEBAGAI BAHAN PEMULIHAN Bahan bantu mengajar mesti menarik dan jelas dilihat oleh murid. Kad Huruf Tunggal dengan Ejaan. dipegang atau dimainkan oleh murid. Kad Huruf Tunggal 2. Dal JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Fa Jim Lam 3. Berikut adalah contohcontoh bahan pemulihan bagi pelajaran jawi: 1.

Lembaran Kerja JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 4. Kad Permainan " " 6. Kad Gambar 5.

Guru membunyikan huruf itu dan diikuti oleh murid. soal jawab dan permainan. Guru menunjukkan kad huruf kepada murid-murid. . : Penerangan. : Bahasa melayu JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Aktiviti: 1.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF LANGKAH-LANGKAH AKTIVITI PEMULIHAN: Ahmad Mohd Salleh (2008) telah mencadangkan langkah-langkah pemulihan seperti berikut. MENULIS: MAIN KAD HURUF Aplikasi yang digunakan ialah secara: 1) Penerangan 2) Soal jawab permainan Bidang Tajuk Masalah Punca Masalah Kemahiran Kaedah Penyerapan : Pemulihan Jawi : Menulis dan membaca huruf dan dan dan : Murid keliru dengan bentuk dan bunyi huruf : Murid tidak dapat membezakan bunyi huruf : Menulis dengan betul huruf tunggal jawi.

Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan huruf yang betul. 6. Guru menyuruh murid mengenalpasti bunyi huruf dengan menunjukkan kad gambar yang mengandungi perkataan yang bermula dengan . Guru meminta murid melakar huruf tersebut di angin dan di belakang rakan. Guru menyuruh murid memberikan perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf dan . 4. dan 6. Imbaskan kad dan satu persatu dengan murid membunyikan sendiri huruf-huruf tersebut. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . 4. Kemudian guru meminta murid menulis huruf jawi sebagaimana yang ada pada lembaran tersebut.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 2. Guru mengedarkan lembaran kerja. 5. Ulang langkah 1 dengan kad huruf . Ulang aktiviti ini beberapa kali. 3.

supaya murid-murid boleh mengenal dan paling penting menulis huruf-huruf jawi tunggal. Menampal kolaj.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Berdasarkan aktiviti contoh 1. Di samping itu juga murid-murid akan merasa seronok untuk belajar membaca jawi. Pemulihan mekanis (Mendirikan asas). aktiviti pemulihan yang sesuai dilaksanakan ialah dengan permainan kad huruf. Membaling dan menangkap objek. 1. . Cadangan Aktiviti Penulisan Secara Terperinci Aktiviti-aktiviti pemulihan melalui dua peringkat pemulihan iaitu :Pemulihan pratulisan (Persediaan). Cadangan aktiviti-aktiviti pemulihan pratulisan a) Melakukan latihan-latihan khusus bagi perkembangan otot-otot jari dan tangan seperti: Senaman tangan dan jari Memerah span Memasukkan air ke dalam botol Menguli tanah liat Mengoyak kertas JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Menggunting kertas. murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran menulis dan membaca jawi. Memasukkan manik ke dalam tali Menyusun blok dan bongkah mainan.

segiempat dan sebagainya. Mengecam bentuk huruf Mewarnai huruf yang sama bentuk. Mengikut acuan (stensel plate). Menulis di awan. Membuat urutan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Melakar perjalanan arnab untuk menyelamatkan dirinya daripada dimakan ular. bujur. Menekap huruf. Mewarna. condong dan sebagainya. d) Aktiviti keselarasan (koordinasi) mata dan tangan seperti:Menyambung garisan putus-putus lurus dan bengkok dari kanan ke kiri. pendek tegak. Latihan membuat bentuk asas seperti bulat. Mata mengikut arah yang ditunjuki oleh guru. Cara memegang pensil Aktiviti mengacau adunan kuih. atas dan bawah. Latihan membuat garisan-garisan seperti lurus. Stensilan Menggunting Menekap . c) Latihan-latihan pergerakan mata seperti:Mengerling ke kiri dan ke kanan. atas ke bawah dan membentuk bulatan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF b) Latihan menguasai gerak tangan yang bebas seperti: Cara duduk yangbetul. panjang. lengkung.

d) Melukis gambar-gambar yang mirip kepada bentuk huruf seperti:Gambar tiang bendera bagi huruf . Melukis garis melintang dari kanan ke kiri. b) Menulis huruf mengikut acuan-acuan huruf yang disediakan guru.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 2. Gambar mangkuk bagi huruf dan Gambar mata kail bagi huruf -Gambar itik bagi huruf e) Latih tubi menulis huruf yang dicontohkan. Cadangan aktiviti pemulihan mekanis (mendirikan asas) a) Menekap dan menulis mengikut huruf yang ditekap. Melukis garisan menegak dari atas ke bawah. c) Melukis bentuk-bentuk yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf mengikut teknik yang betul seperti:Melukis bentuk bulat mengikut arah pusingan jam. dan seterusnya menyalin perkataan dan ayat MEMBACA : MAIN PANCING IKAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Aplikasi yang digunakan ialah secara: 1) Latih tubi 2) Bermain 3) Soal jawab . f) Menyalin urutuan-urutan huruf yang bersambung menjadi sukukata terbuka dan tertutup. Campuran garisan menegak dan melintang.

a) Murid membaca dan mengeja beramai-ramai (bacaan kuat) b) Murid membaca dan mengeja secara kumpulan (bacaan kuat) c) Murid membaca dan mengeja secara individu. Guru sekali lagi memaparkan carta kad dengan. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN 4. : Latih tubi. Kemahiran Kaedah Penyerapan : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka. Masalah : Murid keliru dengan bunyi huruf konsonan yang bersambung dengan huruf vokal. Latih tubi menyebut dan mengeja suku kata terbuka tersebut dengan murid mengikut bacaan sehingga tamat berulang kali. . bermain dan soal jawab. laju (ejaan jawi). mula (ejaan jawi) dan laci (ejaan jawi). 2. Punca Masalah : Murid tidak dapat mengenal huruf tunggal apabila bersambung.madu (ejaan jawi). 3. Bermain permainan ³Pancing Ikan´ untuk menguji kemahiran murid. Guru menyebut dan mengeja satu suku kata terbuka berpandukan kad suku kata terbuka. 5.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Bidang Tajuk : Pemulihan Jawi : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka daripada dan . Carta kad . : Bahasa melayu Aktiviti: 1.

maka murid-murid ini akan diberikan aktiviti sokongan. a) Objek ikat dikerat dua. b) Cantumkan kepala ikan dan ekor ikan bagi membentuk perkataan. a) Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu. Cara permainan. Apabila murid telah menguasai kemahiran yang ditetapkan dalam sesi JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN pemulihan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Alatan yang diperlukan. aktiviti pengayaan atau aktiviti pengukuhan. 6. Guru bersoal jawab dengan murid tentang cara menulis suku kata terbuka. Berdasarkan aktiviti pancing ikan. Guru memberi lembaran kerja. 8. PENGAYAAN . c) Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira pemenang. 7. d) Kumpulan yang mendapat markah paling tinggi diberi hadiah. b) Batang pancing c) Kad suku kata terbuka d) Lembaran kerja. murid yang menghadapi masalah membaca suku kata terbuka akan lebih tertarik untuk mencuba membaca hurufhuruf jawi yang bersambung dan seterusnya merasa seronok untuk mempelajari bacaan jawi yang lebih sukar.

murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. seterusnya menimbulkan minat mereka dalam aktiviti pembelajaran. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN kebolehan. Kumpulan cerdas dan sederhana mungkin menghadapi masalah apabila dipaksa untuk belajar dan melakukan aktiviti-aktiviti yang sama dengan kumpulan lambat sehubungan dengan itu. aktiviti pengayaan diberikan kepada murid selepas murid berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran tertentu.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti pengayaan adalah berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas.(Mok Soon Sang. pengayaan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka. Biasanya. kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. tetapi juga mengembangkan aspek fizikal. daya cipta dan bakat individu secara menyeluruh. minat. Dengan adanya program pengayaan. emosi. 2003) Rasionalnya aktiviti pengayaan kerana setiap orang murid dalam suatu kelas adalah berbeza pada keupayaan dan perkembangan mental dan biasanya di dalam satu-satu kelas. Melalui program pengayaan ini. mereka akan sama-sama berpeluang menikmati pelbagai pengalaman. iaitu kumpulan cerdas. murid-murid kumpulan lambat seharusnya melalui proses pemulihan dan diberi aktiviti pengayaan yang sesuai dengan kebolehan mereka. Dengan menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai. OBJEKTIF AKTIVITI PENGAYAAN . adalah diharapkan setiap murid bukan sahaja dapat mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan mengembirakan.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Eh Ah Meng (1998) menyatakan bahawa pengayaan bertujuan untuk: Membolehkan murid menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID MELALUI PENGAYAAN. Memupuk daya cipta dan semangat belajar sendiri. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. Seorang guru mestilah membuat perancangan yang rapi sebelum JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN menjalankan aktiviti pengayaan. Memperluas lagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Menurut Mok Soon Sang (2003). Menggunakan masa lapang dengan bijaksana. Aktiviti-aktiviti pengayaan mesti sejajar dengan keperluan kognitif murid-murid. . biasanya aktiviti pengayaan juga terdapat dalam buku teks sebagai aktiviti pengukuhan selepas guru sudah mengajar kemahiran asas. Begitupun untuk memastikan konsep pengayaan mampu mencapai objektifnya maka beberapa langkah perlu dititikberatkan iaitu. Setelah pelajar menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran.

seterusnya membaca dan menulis huruf jawi yang telah bersambung. 1) Bacaan (Membaca) 2) Tulisan (Menulis) 3) Kiraan (Mengira) JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Namun di dalam matapelajaran jawi. Guru memberikan bimbingan kepada murid-murid yang lemah. Murid-murid cerdas dan sederhana memerlukan sedikit bimbingan guru. pengayaan ditumpukan kepada aspek bacaan dan tulisan. Guru berperanan sebagai penggalak dan pendorong. Justeru pendekatannya adalah. Ahmad Mohd Salleh (2008) memperjelaskan saranan Mook Soon Sang (2002) bahawa pengayaan juga boleh dikendalikan secara informal. Masalah utama murid-murid pemulihan jawi adalah dari aspek mengenal huruf jawi.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Setelah menguasai keseluruhan kemahiran dalam satu unit pembelajaran.Pengajaran rakan sebaya digalakkan. Ini memupuk sifat kerjasama serta bakat kepimpinan dan akhir sekali penghargaan diberikan kepada hasil-hasil kerja murid CONTOH-CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN JAWI Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa aktiviti pengayaan mengikut konteks KBSR dan KBSM biasanya ditumpukan kepada. Muridmurid cerdas akan akan mengajar murid-murid yang lemah. .

2. tAktiviti .aktiviti Pengayaan 1. Memadankan kad gambar yang ejaannya bermula dengan huruf yang ditunjukkan. Membaca perkataan yang ditunjukkan. 3. Menyesuaikan suku kata dengan gambar yang diberi. Padankan Gambar-Gambar di Bawah JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . Memadankan gambar dengan perkataan yang diberi.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 1) AKTIVITI PENGAYAAN BACAAN (MEMBACA). 3. 1.aktiviti Pemulihan ktivitiktiiti-aktiviKAktuk aktivitintuk A Aktiviti . Membunyikan huruf yang ditunjukkan. 2. Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.

Contoh Pantun . .ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Bacaan tambahan Sumber-sumber bahan bacaan jawi terdiri daripada kad-kad bacaan. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Contoh Petikan Cerita (Lampiran F ) . teka-teki. Kad-kad bacaan boleh diperolehi daripada pasaran atau disediakan oleh guru sendiri. cerita. dialog. iklan dan berita. . Kad-kad bacaan mengandungi tajuk atau tema yang pelbagai. . buku-buku cerita. pantun. . Bentuk bacaan yang sesuai ialah bentuk rencana. majalah-majalah berunsur pendidikan. . .

Contoh : Silang kata Suku Kata Terbuka dan Tertutup. . Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan. c) Teka-teki d) Sahiba. aktiviti pengayaan ini disediakan dalam.Aktiviti ini boleh dimainkan secara berkumpulan. Aktiviti ini boleh menjadikan murid berfikir bagaimana hendak menyelesaikan beberapa masalah yang timbul daripada sesuatu permainan dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi. perseorangan dan berpasangan mengikut kesesuaian seperti. a) Menyambungkan titik untuk membentuk huruf. AKTIVITI PENGAYAAN GABUNGAN BACAAN DAN TULISAN (MEMBACA DAN MENULIS) Permainan dan rekreasi Aktiviti yang mengandungi permainan dan rekreasi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.(Lampiran H1 & H2 ) Uji minda bentuk silang kata.(Lampiran G1 ) 3.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 2) AKTIVITI PENGAYAAN TULISAN (MENULIS) Aktiviti pengayaan untuk tulisan biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. Menulis huruf Contoh : Menulis tunggal bersambung dan perkataan. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN b) Mencari tajuk sesuatu gambar ataupun cerita yang diberi.

. Aktiviti permainan dan rekreasi bagus untuk meransang minda dan membentuk semangat juang untuk menang contohnya permainan sahibba. . . . Semangat setiakawan dan membantu orang yang lemah juga dipupuk di dalam aktiviti berkumpulan. Contohnya serapan ilmu Bahasa Melayu seperti pantun. . JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN . teka-teki dan sebagainya manakala Pendidikan Seni seperti mewarna dan sebagainya.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Contoh Teka-teki: I . . Begitu juga lembaran kerja dan aktiviti pengayaan adalah cenderung kepada membina fikiran murid-murid supaya lebih kreatif dan kritis seperti uji minda silang kata. . Aktiviti pengayaan adalah variasi yang mana murid-murid berpeluang didedahkan kepada cabang ilmu pengetahuan yang pelbagai.

Simulasi gambar dan huruf dapat menarik minat mereka untuk lebih fokus. Di samping itu.Mana-mana kumpulan yang pantas menyusun dan membaca suku kata paling banyak akan dikira menang. pemulihan jawi amat berkesan dilaksanakan dengan menggunakan kaedah bersesuaian sebagaimana yang terkandung di dalam ³Buku Panduan Pelaksanaan j-Qaf. Sebagai contoh di dalam kemahiran JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN mengenal dan membaca suku kata terbuka. Malah kaedah latih tubi berulang kali dengan cara menunjukkan carta huruf dan bergambar dapat meransang minat mereka agar lebih cepat mengingat dan menguasai kemahiran mengenal dan membaca huruf jawi tunggal. didapati murid-murid ini gemar kepada aktiviti belajar sambil bermain.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF REFLEKSI Melalui pengalaman saya sendiri sebagai guru dalam latihan ( j-Qaf). Kumpulan ini akan berlumba untuk menyusun suku kata daripada badan ikan dan membacanya. . Semua aktiviti yang dicadangkan untuk setiap kemahiran yang ada di dalam sukatan pelajaran jawi amatlah membantu bagi mengendalikan aktiviti pemulihan. Model Pemulihan Jawi. saya berikan aktiviti pancing ikan yang mana 10 orang murid tadi dibahagikan menjadi 2 kumpulan. murid-murid pemulihan ini saya dedahkan dengan aktiviti yang melibatkan latihan di dalam kumpulan. Sewaktu saya mengendalikan kelas pemulihan tahun 1 Cempaka. Manakala kaedah tunjukcara atau demonstrasi saya lakukan dengan cara melakar huruf di udara atau di belakang rakan mampu memberi keseronokkan dan belajar pada masa yang sama.

Pelajar diajar menyebut huruf jawi dengan betul seterusnya akan dapat membantu mereka dalam mengaplikasikannya ketika bacaan al-Quran dan pembelajaran bahasa arab. Pelajar yang tercicir daripada mengikuti pelajaran jawi akan dapat mengenal dan menyebut huruf jawi mengikut tahap penguasaan mereka. Lembaran kerja diberikan dengan bentuk yang kritis supaya mereka menjadi lebih kreatif untuk menyelesaikan latihan. Pelajar dapat menulis huruf jawi seperti yang diajar. KEBAIKAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI Pelajar dapat mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi tunggal. saya berikan aktiviti yang pelbagai agar mereka dapat menambahkan pengetahuan ke aras yang lebih tinggi di atas satu-satu kemahiran. Kesan positif ini seharusnya dijadikan satu panduan dalam membantu usaha JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN untuk memantapkan lagi panulisan jawi. Penulisan yang betul iaitu daripada kanan ke kiri adalah sangat penting dalam penulisan jawi. Pelajar juga dapat menulis huruf-huruf jawi mengikut arah yang betul serta dapat membezakan bentuk-bentuk huruf jawi. Sebagai peneguhan dan pengayaan. Hal ini juga . Pelajar juga diberi penekanan dari aspek sebutan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Setiap aktiviti yang saya lakukan terhadap murid akan saya sudahkan dengan pemberian hadiah sebagai memotivasikan usaha dan inisiatif mereka di dalam menguasai setiap kemahiran. Pelajar dapat menyebut huruf-huruf jawi dengan makhraj yang betul.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF akan membolehkan pelajar membezakan bentuk huruf-huruf jawi yang dipelajari seterusnya memantapkan lagi ingatan dan pengenalan terhadap huruf tersebut. Kebanyakan murid mengutamakan permainan yang dijalankan tanpa menghayati pelajaran yang cuba disampaikan. . menyebut dan membaca seperti pelajar-pelajar lain. KELEMAHAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Kaedah belajar sambil bermain Memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun sebelum dilaksanakan. Ini kerana program tersebut memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang terlibat sehingga mereka mampu mengenal. Daripada perkataan kepada ayat pendek dan seterusnya kepada klausa yang membentuk satu petikan. Pelajar akan dapat membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan cara mengeja. Pendedahan awal ini bertujuan menarik minat pelajar untuk mempelajari kemahiran jawi seterusnya membaca bahan penulisan jawi. Memberi pededahan kepada pelajar mengenai suku kata terbuka dan tertutup seterusnya membina perkataan-perkataan mudah. Oleh itu guru perlu merancang aktiviti yang menepati konsep µ belajar sambil bermain' bukan ' bermain sambil belajar '. Mengurangkan bebanan guru pendidikan Islam di sekolah dalam mencapai objektif pelajaran. Guru mata pelajaran Menghadkan 6 hingga 10 orang pelajar bagi seorang guru pemulihan jawi (j-QAF) akan dapat memberi penumpuan yang lebih terhadap pelajar-pelajar yang lemah terutama dalam penguasaan huruf-huruf jawi.

Sebaliknya. apabila bahan bantu mengajar mencukupi tetapi guru pula tiada pengalaman dalam menggunakan bahan tersebut juga tidak memberi kesan terhadap pengajaran. Bahan bantu Mengajar dan Pengalaman Kekurangan bahan bantu mengajar sedikit sebanyak melemahkan usaha pemulihan dan menjadi faktor kepada wujudnya suasana pembelajaran membosankan. Penyerahan tugas sepenuhnya kepada guru j-QAF Masalah guru mata pelajaran menyerahkan tugas pengajaran kepada guru jQAF. Bilangan murid yang ramai sudah tentu menyukarkan guru untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang lemah dan memerlukan bimbingan walaupun mengikut giliran. Hal ini pastinya mengundang pemasalahan yang sama. Begitu juga dengan saiz bilik yang kecil.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Maksudnya pelajaran ialah matlamat manakala permainan pola cara untuk mencapai matlamat. . Kehadiran guru j-QAF telah diambil kesempatan oleh JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN guru mata pelajaran dalam konteks ini. Bilik pemulihan yang ada diletakkan di tempat yang tidak strategik apabila lokasinya ada kalanya terlalu jauh di hujung bangunan di tingkat paling atas. Tanpa penyediaan tempat yang kondunsif dan sesuai akan menyukarkan program pemulihan. Tempat belajar yang terhad Perlaksanaan kelas pemulihan jawi yang dijalankan di bilik j-QAF yang terhad..

Ini kerana silibus jawi hanya ditekankan pada 6 bulan pertama. Semoga dengan cara ini. manakala semester berikutnya matapelajaran jawi akan dikurangkan kepada 1 waktu dan akan ditambah dengan pendidikan syariah islam. Di harap guru mata pelajaran dapat bersama memantau pelajar lemah dan juga memberi tumpuan kepada pelajar lemah yang masih menunggu giliran untuk mengikuti kelas pemulihan. Hal ini agak menyukarkan murid dan masih ramai murid yang tidak dapat menguasai jawi dalam masa 6 bulan. ini kerana peruntukan 2 waktu seminggu adalah tidak mencukup. . murid lebih mengambil berat dengan matapelajaran jawi dan dapat mengingati dengan lebih cepat.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF CADANGAN PENAMBAHBAIKAN Tumpuan yang khusus Memberi tumpuan yang lebih untuk setiap orang murid. Waktu Tambahan Menambah waktu untuk kelas pemulihan jawi. guru pemulihan dimestikan kreatif dan mempunyai inisiatif yang luar biasa berbanding guru kelas murid yang pandai dan pengayaan perlu disesuaikan dengan tahap murid pemulihan. Pelbagaikan kaedah dan teknik Aplikasikan pelbagai kaedah dan teknik supaya murid tidak bosan dengan pembelajaran dan pengajaran. Justeru. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN Kerjasama antara guru j-QAF dan guru mata pelajaran Kerjasama erat supaya proses pemulihan dan pengayaan mencapai objektif.

Keadaan ini berhubung rapat dengan punca-punca masalah pembelajaran sepertimana yang telah dikenalpasti.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Tempat yang strategik dan kondusif Pihak pentadbir sekolah dapat menyediakan satu tempat pemulihan yang lebih strategik mengikut fizikal sekolah supaya kelas pemulihan berjaya. Untuk menangani masalah pembelajaran membaca dan menulis ini. oleh itu pendidikan pemulihan dan pengayaan perlu dilaksanaan oleh guru secara jitu. justeru adalah perkara biasa apabila proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu kelancarannya. RUMUSAN Kemampuan dan kecerdasan setiap murid adalah berbeza. Tempat yang luas dan kondusif member peluang agar aktiviti pemulihan berjalan lancar dan lebih ramai guru mampu melaksanakan kelas serentak. . di samping melahirkan murid yang berkemahiran dan minat untuk mencari ilmu pengetahuan. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Fokus utama tugasan ini adalah mengenai masalah kemahiran membaca dan menulis dalam pelajaran jawi. Biasanya murid-murid bermasalah ini terdiri daripada mereka yang mempunyai IQ yang rendah. menjadi tanggungjawab guru dalam mengendalikan aktiviti pemulihan agar lebih berkesan dan dapat memberi perubahan yang positif kepada murid-murid. Tujuan utama pendidikan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN pemulihan ialah untuk membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi diri.

dan aras 2 mampu dicapai lebih separuh jumlah murid maka aras 3 yang kurang daripada separuh perlulah didedahkan kepada murid lemah sebagai peneguhan setelah menguasai sesuatu kemahiran Secara keseluruhannya. ibu bapa dan pihak pentadbir mampu merealisasikan usaha ini!. andai aras 1 dikuasai oleh semua murid. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .Kerjasama semua pihak sama ada guru. murid itu sendiri. akan tetapi ia masih perlu diperbaiki agar murid lebih mantap dari segi perolehan ilmu jawi itu sendiri. Pada erti kata lain. program pemulihan jawi dan pengayaan berjaya dilaksanakan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti pengayaan diberikan kepada semua kategori murid agar mereka dapat mengaplikasikan kemahiran yang sedia ada ke aras yang lebih tinggi.

Shah Alam.com/2009_03_01_archive.. Metadologi dan Pedagogi Pendidikan.ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF BIBLIOGRAFI Ahmad bin Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam j-QAF. Penerbit Fajar Bakti. http://sesinarsuria. Buku Panduan Perlaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun 1. Penerbit Fajar Bakti. Siri Diploma Perguruan. Mok Soon Sang (2003).html JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .Subang Jaya.blogspot.Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Ilmu Pendidikan untuk KPLI: Psikologi Pendidikan & Pedagogi. Shah Alam. Ee Ah Meng (2002) Pedagogi IV.

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PERMAINAN SAHIBA .

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF BALING TIN PANCING IKAN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

ILMU PENDIDIKAN MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF KERETAPI TENTENG JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful