P. 1
concurenta loiala si cea neloiala

concurenta loiala si cea neloiala

|Views: 3,676|Likes:
Published by giovani82

More info:

Published by: giovani82 on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2013

pdf

text

original

OBLIGATIILE PROFESIONALE ALE COMERCIANTILOR 6.1.

OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRARII ÎN REGISTRUL COMERTULUI
Calitatea de comerciant implica un statut juridic diferit de cel al necomerciantilor, cu consecinte deosebite asupra raporturilor juridice la care participa. În interesul bunei desfasurari a activitatii comerciale si a protejarii intereselor participantilor la aceasta activitate, legea instituie anumite obligatii pentru comercianti, considerate obligatii profesionale ale comerciantilor. a) Astfel, înainte de începerea comertului, comerciantul este obligat sa ceara înmatricularea în Registrul Comertului, iar în cursul exercitarii si la încetarea comertului, sa ceara înscriere în acelasi registru a mentiunilor privind actele si faptele a caror înregistrare este prevazuta de lege. 6.2 Obligativitatea tinerii registrelor b) Orice comerciant este obligat sa tina anumite registre comerciale, în care sa se consemneze toate operatiile comerciale. Registrele obligatorii pentru comercianti sunt: registrul jurnal, registrul inventar si registrul copier(art.20 din Legea contabilitatii 82/1991). În practica comerciala sunt folosite în afara registrelor obligatorii si registre facultative cum sunt: registrul cartea mare, registrul de casa, registrul scadentar, registrul de marfuri, registrul de facturi. În afara acestora, S.A si S.C.A. trebuie sa tina un registru al actionarilor, un registru al sedintelor si deliberarilor adunarii generale, al consiliului de administratie, un registru al cenzorilor, un registru al actiunilor, un registru al obligatiunilor (art.127 Legea nr.31/1990). În registrul jurnal se trec analitic si cronologic, zi dupa zi, toate operatiunile îndeplinite de societate, încasarile si platile în legatura cu acestea, iar luna dupa luna sumele întrebuintate pentru cheltuieli personale ale societatii, când ele sunt admise de actul constitutiv. În registrul inventar, comerciantul va înscrie în fiecare an, toate bunurile mobile si imobile, creantele si datoriile sale, atât cele civile cât si cele comerciale rezultate prin inventariere. Bunurile si creantele se evalueaza dupa valoarea lor reala în momentul înscrierii, calculându-le dupa pretul lor la încheierea exercitiului anual la care se refera inventarul. Situatia exacta a patrimoniului societatii si realitatea beneficiilor se stabileste prin efectuarea bilantului operatiunilor anuale si a contului de profit si pierderi. În registru copier se trece în ordine cronologica si în întregime continutul corespondentei trimisa de societate, cât si corespondenta primita în exercitiul comertului sau. Scrisorile, telegramele si celelalte documente de corespondenta trimise si primite se pot pastra, ele putând face dovada operatiunilor comerciale si a modului cum s-au derulat acestea .

Registrul cartea mare prezinta un interes deosebit, deoarece el este indispensabil pentru tinerea contabilitatii în partida dublă 12112f519m ;. Toate operatiunile figureaza de doua ori în acest registru, în conturi diferite, care pot fi conturi generale când corespund diferitelor elemente ale activului si pasivului fondului de comert ori conturi particulare, ce privesc pe furnizori si clientii obisnuiti ai societatii. Prin continutul sau, registrul cartea mare serveste ca repertoar al registrului –jurnal, dând posibilitatea comerciantului sa stie daca este debitor sau creditor în raport cu fiecare din clientii sai, fara a fi nevoie pentru a cerceta registrul-jurnal în întregime. Registrul de casa contine în mod analitic, încasarile si platile de orice natura ale societatii. Registrele obligatorii trebuie tinute regulat în ceea ce priveste forma înregistrarilor. Legea dispune ca este culpabil de bancruta frauduloasa comerciantul care a sustras sau falsificat registrele sale ori care, în registre în scripte sau acte autentice ori private sau în bilant, s-a dat în mod fraudulos dator al unor sume ce nu se datorau. Registrele corect tinute pot face proba în justitie pentru actele de comert. Toti comerciantii au obligatia sa prezinte registrele organelor de control ale Ministerului de Finante .

6.3. DESFASURAREA ACTIVITATII ÎN CONDITII DE CONCURENTA LOIALA
c) Comerciantii sunt obligati sa desfasoare activitatea comerciala în conditiile unei concurente loiale . Concurenta loiala Lupta pentru câstigarea, extinderea si conservarea clientelei se poate desfasura, între agenti care produc sau distribuie marfuri, presteaza servicii ori executa lucrari, numai în conditiile economiei de piata. O asemenea lupta nu este de conceput decât într-un regim de libertate a comertului. Potrivit unei caracterizari cuprinzatoare, prin concurenta comerciala se întelege lupta dusa, atât pe plan national, cât si international, între firme capitaliste de productie, comerciale, bancare, etc. în scopul realizarii unor profituri cât mai mari, ca urmare a acapararii unor segmente tot mai largi de piata si în consecinta, a sporirii volumului de afaceri. În continutul notiunii de concurenta comerciala regasim componentele de baza pe care le exprima definitia generica, reprodusa mai sus si anume: pe de o parte CONFRUNTAREA dintre subiectele de drept, iar pe de alta parte o tendinta comuna în desfasurarea activitatii, constând în obtinerea de beneficii. Definitia exprima, în plus, strategia care serveste pentru obtinerea de profituri cât mai mari. Ea consta în “acapararea de segmente cât mai mari largi de piata”, ceea ce

cu buna credinta si potrivit uzantelor cinstite.41 din Constitutie care precizeaza ca “proprietatea privata este ocrotita în mod egal de lege. statuând prin art. . rezulta ca si ea trebuie sa fie conforma bunei credinte si uzantelor cinstite. Conditiile mentionate reprezinta factori de baza ai economiei de piata. în domenii permise concurentei.contribuie. bazata pe monopolul de stat. per a contrario. România a abandonat sistemul economiei comuniste dupa decembrie 1989.134. Se subîntelege. 134 pet. precum si trecerea la convertibilitatea monedei nationale care. protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. atât pe plan intern cât si atragerea investitiilor straine. în scopul de a asigura existenta sau expansiunea comertului sau. Regimul concurentei comerciale a fost instituit în România prin Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.1 din Constitutia din 1991 ca “economia României este economie de piata”. Legea 11/1991 cuprinde în art.asigurându-se astfel functionalitatea legii cererii si ofertei. Cum concurenta este un atribut al activitatii comerciale. în mod normal. Constitutia suprima astfel fondul unic al proprietatii de stat asupra mijloacelor de productie. pe piata internationala a încetat demult sa mai fie cotata. sunt componente majore ale trecerii spre economia de piata în România. Instaurarea economiei de piata în România nu ar putea fi conceputa fara aceste principii juridice. Legea 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitati ilicite. indiferent de titular”. liberalizarea preturilor . Art. începerea procesului de privatizare a întreprinderilor de stat care detin înca o pondere precumpanitoare în economia nationala. modificata prin Legea 42/1991 si Legea 21/1996. Definitia data stabileste totodata participantii la activitatea economica. Legea 15/1990. Acestia trebuie sa aiba calitatea de “firme capitaliste” de productie bancare. la cresterea volumului de afaceri al subiectului de drept în cauza.2 din Constitutie obliga statul sa asigure libertatea comertului. care urmeaza sa fie transpus în practica când procesul de privatizare a fostelor întreprinderi de stat va fi realizat. comerciale sau de alta natura asemanatoare. pct.1 o dispozitie cu caracter general care impune comerciantilor obligatia de a-si exercita activitatea cu buna credinta si potrivit uzantelor cinstite. pe centralism excesiv. Concurenta licita Nici un act normativ din legislatia româna nu a defini concurenta licita. în conditii de concurenta onesta. Deocamdata textul citat da expresie unui vast program de viitor. În raport cu aceste precizari putem defini concurenta licita ca fiind forma fundamentala de concurenta în cadrul careia comportamentul competitional al agentului economic se exercita concret. ca nu poate fi vorba de competitie într-o economie rigid planificata. care trebuie completate si cu dispozitiile art. Stimularea initiativei private.

iar pe de alta parte credinta eronata si scuzabila a subiectului de drept în cauza ca se comporta conform legii. care prevede urmatoarele: “constituie un act de concurenta neloiala orice act de concurenta contrar practicelor cinstite în materie industriala si comerciala”. pregatirea logistica a marfii oferite de piata. Prin opozitie cu buna credinta.1899 din 2 cod civil “Buna credinta se prezuma întotdeauna”. Pe plan moral. O alta conditie necesara existentei concurentei licite o constituie desfasurarea . întrucât normele legale îl implica în raporturile juridice. În literatura noastra de specialitate. valorile mentionate ale bunei credinte corespund cu intentia corecta. valorile intrinseci ale bunei credinte includ onestitatea. sa se poata declansa efecte juridice. diligenta. în mod justificat. existenta bunei credinte se prezuma. ordinea. sondarea pietei interne si internationale. Prezumtia subsista pâna la rasturnarea ei prin proba contrara. Sfera mijloacelor si instrumentelor cinstite.1 al Legii 11/1991 este în concordanta si cu dispozitiile art. prudenta (evitarea greselilor). Buna-credinta prezinta o esenta etico-juridica cu doua valente : pe de o parte loialitatea în actele juridice. În sistemul de drept actual. participarea la târguri de mostre. S-a retinut de asemenea. extinderea si pastrarea clientelei formeaza obiectul de studiu al altei discipline – marketingul. ratificata de România în 1911. Standardele uzantelor cinstite sunt supuse perfectionarii continue si inovatiilor. Practicile competitionale cinstite include procedee precum sporirea competitivitatii produselor prin îmbunatatirea calitatii si diminuarea pretului de cost. Pe plan juridic.Cerinta comportamentului de buna-credinta aratat în art. marcare si etichetare. fara sa încalce drepturile si libertatile celorlalti. sensibilizarea clientilor potentiali prin reclama comerciala. echivalenta cu probitatea. cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta. reaua credinta poate fi înteleasa ca sinonima cu intentia raufacatoare. cauzatoare de vatamarea partenerului contractual sau unei terte persoane. plecând de la o norma de drept. prin ambalare. ca buna credinta este un principiu etic convertit din morala în drept. liceitatea si abtinerea de la vatamarea altuia.10 bis al Conventiei de la Paris din 1883 pentru protectia proprietatii industriale. pe care agentii economici le pot folosi pentru câstigarea. O conditie similara figureaza în art. Un alt criteriu în evaluarea conduitei agentilor economiei îl constituie conformarea uzantilor cinstite. care poate fi apreciata etic si pe baza careia. în temeiul art.54 din Constitutie care prevede ca “cetatenii români. buna-credinta a fost definita ca starea psihologica a unui subiect de drept care implica o anumita activitate a individului sau o atitudine pur intelectuala de ignorare sau eroare.

O astfel de clauza este licita în masura în care nu încalca ordinea publica. cât si actionarea acestuia pentru acoperirea pagubelor efective si a câstigului nerealizat. Ca urmare statul a intervenit si a impus reglementari obligatorii si inderogabile cu privire la : salariu minim.N. nici a lua parte în socoteala sa proprie sau a altuia. 2) Domeniile rezervate exclusiv monopolului de stat – interdictia legala de concurenta este opozabila tuturor agentilor economici si încalcare ei constituie concurenta interzisa. Functiile concurentei În economia de piata. a face operatiuni.392 cod comercial prepusul este persoana “însarcinata cu comertul patronului sau. sanctionata prin desfiintarea efectelor tuturor actelor si faptelor de concurenta. Prohibitia legala privind concurenta asociatului si S. 3) Anumite domenii pot fi închise unui comerciant si prin conventia partilor. bunele moravuri si libertatea comertului. asigurarile sociale si pensionarea. Daca o obtine.397 cod comercial prevede ca prepusul nu poate. 4) Interdictia concurentei în raporturile dintre comerciant si prepus sau alti salariati.82 din Legea nr. Prin lege au fost incluse concurentei diferite domenii cum sunt : 1) Piata fortei de munca – practica a demonstrat ca admiterea concurentei pe piata fortei de munca determina pe întreprinzatorii preocupati de profituri maxime sa impuna durate de lucru tot mai mari si salarii tot mai mici. care nu pate face obiect al cererii si ofertei individuale fiind predeterminat prin lege.C. În caz contrar. regimul concediului de odihna. Potrivit art. sanctionata prin desfiintarea efectelor tuturor actelor si faptelor de concurenta. Art.competitiei concurentiale în domeniile permise acesteia. poate fi înlaturata asa cum prevede art. 31/1990 numai printr-un consimtamânt explicit al celorlalti membri. prepusul este responsabil de daune-interese si patronul are înca dreptul de a retine pentru sine foloasele ce ar rezulta din aceste operatiuni. Conventia în acest sens poate fi realizata ca act independent sau ca o clauza contractuala. fapt de natura a înrautati statutul social al angajatilor si a afecta protectia sociala. Ea cuprinde angajamentul explicit al uneia din parti de a nu îndeplini o activitate profesionala în detrimentul celeilalte pe parti. asociatul rival nu mai risca. obligarea la repararea prejudiciilor si chiar sanctionarea contravine concurenta interzisa. concurenta îndeplineste urmatoarele functii : . protectia muncii. obligarea la repararea prejudiciilor si chiar sanctionarea contraventionala si penala. În acest sens este necesara o hotarâre adoptata de adunarea generala a societatii în cauza. la alte negoturi de natura aceleia cu care este însarcinat. durata zilei de lucru. desigur. 5) Concurenta este interzisa si în raporturile dintre societatea în nume colectiv si asociati Nerespectarea interdictiei impusa da lege atrage sanctionarea asociatului culpabil prin excluderea din membrii asociati. fie în alt loc. fie în locul unde acesta îl exercita. fara învoirea expresa a patronului. nici o sanctiune.

actele de concurenta neloiala pot fi: . trebuie sa îndeplineasca conditiile cerute faptelor delictuale. cât si ajustarea ofertei în raport cu valoarea cererii. Exercitarea concurentei împiedica impunerea de preturi de monopol cât si obtinerea de profituri care au caracter monopolist. - Clasificarea actelor de concurenta neloiala 1) Dupa forma raspunderii. 2) Factor determinant în stabilirea pretului marfurilor. concurenta neloiala reprezinta încalcarea obligatiei comerciantului de a folosi în activitatile comerciale sau industriale numai procedee oneste. cale optima de a cuceri pozitii avantajoase de piata. 2 din Legea nr. 4) Concurenta asigura o alocare rationala a resurselor solicitate pe piata. actele de concurenta neloiala. corecte.11/1991 ca fiind orice act sau fapt contrar uzantilor cinstite în activitatea comerciala sau industriala. comportamentul concurential neloial trebuie sa fie concret si culpabil. fiind dupa caz susceptibile de sanctiuni civile. Concurenta neloiala a fost definita în art. crearea de marfuri noi si de tehnici tot mai perfectionate de productie. Actele si faptele de concurenta neloiala sa se produca în domenii deschise concurentei. Concurenta neloiala Opusa concurentei licite si loiale. 3) Stimulator al inovatiilor. În raport cu aceasta definitie actele sau faptele de concurenta neloiala presupun întrunirea urmatoarelor conditii : comportamentul concurential sa constea în acte contrare uzantelor cinstite în activitatea comerciala si industriala . contraventionale sau penale.infractiuni . contraventionale sau infractionale.1) Faciliteaza reglarea cererii si a ofertei în oricare domeniu al activitatii economice.contraventii . strategia competitionala determina atât specializarea întreprinderii într-un sector în vederea satisfacerii cererii pietei.delicte civile . în cadrul pietei dominata de oferta. 5) Concurenta statorniceste o realizare a profitului proportionala cu contributia efectiva a agentilor economici în procesul de productie si de distributie a bunurilor.

actele de concurenta neloiala pot fi: . participarii acestora la fundamentarea si luarea deciziilor ce îi intereseaza în calitate de consumator”.acte de stimulare a comertului .de infidelitate . si Legea 178/1998 si OG nr. etc. nr.acte de imitare . practici abuzive.parazitare si clandestine 6. 21/1992 înscrie principiul potrivit caruia „Statul prin mijloacele prevazute de lege protejeaza cetatenii calitatea lor de consumatori. termen de garantie. 58/2000 pentru modificarea si completarea . Cadrul juridic pentru protectia consumatorilor a fost creat prin adoptarea Ordonantei guvernului 21/1992. statul se obliga potrivit art. producator. 58/2000 de modificare si completare a O.1994 O. adoptata si modificata prin Legea 11/1994.2) Dupa modul în care încalca limitele concurentei licite. 134 din Constitutie sa asigure libertatea comertului si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. acte de concurenta neloiala pot fi: .G. serviciu. Calitatea este ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi confera acestuia aptitudinea de a satisface necesitatile Legea 11/1994 a fost publicata M.G. 58/30 I 2000.acte de denigrare .G. PROTECTIA CONSUMATORILOR În exercitarea prerogativelor sale. informarii lor complete despre caracteristicile esentiale ale acestora.acte în dauna altui comerciant 4) Dupa continutul lor. termen de valabilitate. Art. agent economic. ca expresie a unor drepturi fundamentale. apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive.4.acte si practici restictive de concurenta 3) Dupa scopul în care sunt savârsite. asigurând cadrul necesar accesul neîngradit la produse si servicii. 21/1992 sunt definite notiunile de: calitate.acte si practici excesive de concurenta . Prin O.75/23.acte de dezorganizare .G. acte de concurenta neloiale pot fi: . consumator. De asemenea trebuie sa tina seama de interesele consumatorilor. produs.1 O.03.O.

manipulare. Asociatiile pentru protectia consumatorului trebuie sa fie consultate cu ocazia elaborarii actelor normative.G. în afara activitatii sale profesionale. depozitare si de pastrare. 21/1992 privind protectia consumatorilor a fost publicata în M. Legea interzice punerea pe piata a produselor periculoase. depoziteaza sau comercializeaza produse ori parti din acestea ori presteaza servicii. marca sau alt semn distinctiv pe produs ori care reconditioneaza produsul. Termen de valabilitate – limita de timp stabilita de producator. pâna la care un produs perisabil sau pericol imediat. transporta. În calitate de consumator.I. d) de a fi despagubiti pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor folosind în acest scop mijloacele prevazute de lege. importa. alta decât cea din care rezulta produse. Produs – bunul material destinat consumului sau utilizarii individuale ori colective. producerea. Producator – agent economic care fabrica un produs sau care îsi aplica numele. îsi pastreaza caracteristicile specifice. dobândeste. pentru sanatatea consumatorului. Agent economic – persoana fizica sau juridica care fabrica. c) de a avea acces la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate. persoanele fizice au urmatoarele drepturi: a) de a fi protejate împotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea sa le pericliteze viata. efectuata în scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor. corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor. Practici comerciale abuzive – metode de vânzare restrictive sau conditionate care afecteaza interesele consumatorilor.2000 explicite sau implicite. e) de a se asocia în asociatii pentru protectia consumatorului în scopul apararii intereselor lor. b) de a fi informati complet.O. Serviciu – activitatea. . daca au fost respectate conditiile de transport. importul si comercializarea produselor falsificate sau contrafacute. 43/31. Consumator – persoana fizica care cumpara. pentru produsele alimentare acesta reprezinta data limita de consum. utilizeaza ori consuma produse sau servicii.O. sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele legitime. standardelor sau specificatiilor care definesc caracteristicilor tehnice si calitative ale produselor si serviciilor destinate consumatorilor.

agentul constatator poate dispune urmatoarele masuri: • aprecierea definitiva a comercializarii si retragerea din circuitul consumului uman al produselor care: sunt periculoase. agentilor economici le revin anumite obligatii cum sunt: sa puna pe piata numai produse sigure si daca actele normative prevad. sa opreasca livrarile si sa retraga de la beneficiari produsele la care organele abilitate de lege au constatat ca sunt periculoase sau nu îndeplinesc caracteristicile calitative prescrise sau declarate. prestarea serviciilor în conditii optime. prin O. sunt interzise consumului uman prin reglementari legale Pentru asigurarea protectiei intereselor economice ale consumatorilor.G: nr. O. Constatarea contraventiior si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii împuterniciti ai Oficiului pentru Protectia Consumatorilor. În cazul infractiunilor prevazute de Codul penal „falsificarea de alimente sau alte produse (art. Nerespectarea drepturilor consumatorilor atrage. Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor. importul. Toti agentii economici producatori. etichetarea produselor. - Aceleasi obligatii le au si prestatorii de servicii. au termenul de valabilitate expirat. Astfel prin O. distribuitori.42/1995 producerea de produse alimentare destinate comercializarii potrivit O.În ceea ce priveste protectia vietii. ambalarea. depozitare. potrivit competentelor stabilite prin actele normative în vigoare.G. 313 C. dupa caz. sanatatii si securitatii consumatorilor.) sanctiunea se aplica de organele jurisdictionale competente. contrafacute sau falsificate. contraventionala sau penala. si comercializare a produselor farmaceutice. sa se comporte în mod corect în relatiile cu consumatorii si sa nu foloseasca practici comerciale abuzive.G. precum si de catre reprezentatii împuterniciti ai altor organe ale administratiei publice.P). La respectarea acestor obligatii se are în vedere si normele stabilite de guvern pentru fabricarea. înselaciune cu privire la calitatea marfurilor (art. 21/1992 comercializarea produselor si serviciilor se fac în locuri si spatii autorizate conform reglementarilor legale în vigoare. nr. 297 C. prestatori de servicii sunt obligati sa puna pe piata numai produse si servicii care corespund caracteristicilor calitative prescrise sau declarate. raspunderea civila. sa asigure conditii igienico-sanitare conform normelor sanitare în vigoare în productie. transport. conservarea. sa puna pe piata numai produse care respecta conditiile calitative permise sau declarate. acestea sa fie si/sau certificate. circulatie.P. 21/1992 prevede anumite drepturi la încheierea contractelor cum ar fi: .G. 31/1995 este reglementat regimul de producere.

calitatea. 665/1996 privind înlocuirea. termenul de garantie/valabilitate si. remedierea sau restituirea c/v produselor care prezinta deficiente de calitate. principalele caracteristici tehnice si calitative. inclusiv a celor privind caracteristicile calitative si conditiile de garantie. • • • • Consumatorii au dreptul de a pretinde agentilor economici remedierea. pretul. Informatiile trebuie. consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor. certificat de garantie. etichete. contraindicatii. În ceea ce priveste informarea si educarea consumatorilor. Drepturile consumatorilor si obligatiile corelative ale agentilor economici se completeaza cu alte reglementari precum H. de natura a influenta optiunea acestora. ambalaje sau în cartea tehnica a produsului. H. Realizarea acestui drept se face prin elementele de identificare si caracterizare ale acestora care se înscriu la vedere pe: produse.G. fara a li se impune în contract clauze care pot favoriza folosirea unor practici abuzive în vânzare. obligatoriu. numai în cazul descoperirii unor vicii ascunse (deficiente calitative ale unui produs/serviciu care. marca producatorului. 394/1995 republicata în 1997 privind obligatiile ce revin agentilor economici în comercializarea produselor de folosinta îndelungata destinate consumatorilor. si carte tehnica sau instructiuni de folosire. Dupa expirarea termenului de garantie. mod de folosire etc. legea stipuleaza ca acestia au dreptul de a fi informati în mod complet. corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor oferite de catre agentii economici astfel încât sa aiba posibilitatea de a face o alegere rationala. precum si daune (despagubiri) pentru pierderile suferite ca urmare a necorespunderii calitative a produselor. în conformitate cu interesele lor. Produsele de folosinta îndelungata sunt însotite si de declaratiile de conformitate. eventualele riscuri previzibile.• libertatea de a lua decizii la achizitionarea de produse si servicii. indicarea exacta a pretului precum si stabilirea cu exactitate a conditiilor de credit si a dobânzii. de a scoate de pe piata produsele si serviciile care nu au fost solicitate si acceptate. sa cuprinda: denumirea produsului. înlocuirea gratuita a produselor si serviciilor cu deficiente constate în termen de garantie. dupa caz. de a fi despagubiti pentru daunele provocate de produsele/serviciile care nu corespund clauzelor contractuale de a li se asigura service-ul necesar si piese de schimb pe toata durata medie de utilizare a produsului. dupa caz. între produsele si serviciile oferite si sa fie în masura sa le utilizeze potrivit destinatiei acestora în deplina securitate.G. existând în momentul predariiexecutarii nu au fost cunoscute si nici nu puteau fi cunoscute de consumatori prin mijloace obisnuite). . de a beneficia de o redactare clara si precisa a clauzelor contractuale.

• • • • • • Existenta unei legislatii de studii destul de vaste în domeniul practicii consumatorilor face ca acestia sa se bucure de anumite drepturi si sa aiba la îndemâna mijloacele juridice necesare acestora pentru protectia drepturilor si interesele lor legitime. securitatii consumatorilor precum si drepturile si interesele legitime ale acestora. serviciilor prestate inclusiv a celor publice. prin efectuarea de inspectii periodice inopinante la depozite. 223/1995 Oficiul pentru Protectia Consumatorilor. Se pot observa tendintele legislativului si ale organelor administratiei centrale de aliniere a legislatiei române în domeniu economic Legislatia Uniunii Europene. Pentru o mai buna realizare a protectiei intereselor si drepturilor consumatorilor a fost organizat potrivit H. modul de functionare si utilizare a produselor. nr. pentru a preveni comercializarea acelor produse care pot afecta viata. Acesta este un organ de specialitate al administratiei publice centrale si are ca principale atributii: • • elaboreaza strategii pe termen scurt. marcarea si etichetarea produselor textile destinate populatiei. H. avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu protectia consumatorilor. în unitatile vamale si pe piata. calitatea produselor de import.G. elaboreaza împreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice.G. în piete precum si la producatori. cu ocazia cumpararii. 784/1996 privind aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare sau H. si în acest domeniu s-au adoptat reglementari specifice precum: H. împreuna cu acestea la informarea si educarea consumatorilor. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa. supravegheaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor referitoare la calitatea produselor.G. 857/1996 privind etichetarea energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic. nr. nr. dar . desfasoara activitati de informare.G. nr. consiliere si educare a consumatorilor individuali sau organizati. proceduri privind obiectivele. conditiile si modul de elaborare în desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor pe care le supun aprobarii Guvernului. supravegheaza. iar preturile si tarifele trebuie afisate.Agentii economici sunt obligati sa demonstreze consumatorilor la cererea acestora. sanatatii. valorifica respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii. mediu sau lung în domeniul protectiei consumatorilor pe care le supune spre aprobare Guvernului. sanatatea/securitatea consumatorilor precum si interesele economice ale acestora. 785/1996 pentru adoptarea Normelor metodologice privind denumirea. în mod vizibil si într-o forma neechivoca.

70/1994 privind impozitul pe profit. înlaturându-se toate prevederile legale anterioare si instituind un sistem unic de participare a agentilor economici la formarea veniturilor publice în raport cu marimea profitului obtinut. atragerii de pe piata produselor sau serviciilor care nu asigura nivelul calitativ sau care pun în pericol viata. • • • • 6.pentru atingerea dezideratelor propuse trebuie sa existe o activitate îndelungata de instruire atât a consumatorilor cât si a agentilor economici precum si un control asupra activitatii acestora din urma. Aceste asociatii pentru protectia consumatorilor au o paleta relativ larga de drepturi.G. specificatiilor care definesc caracteristicile tehnice si calitative a produselor sau a serviciilor destinate consumatorilor. Prima reglementare postrevolutionara privind impozitul pe profit a fost Legea nr. dreptul de a informa opinia publica pentru asigurarea deficientelor de calitate a produselor si serviciilor. dreptul dea introduce actiuni în justitie pentru apararea drepturilor. OBLIGATIVITATEA PLATII IMPOZITULUI PE PROFIT Profitul reprezinta beneficiul obtinut ca rezultat al investirii de capital. intereselor ale membrilor lor. caci oricine realizeaza un venit trebuie sa contribuie proportional.1997). necesare acoperii nevoilor generale ale societatii. fara diferentieri determinate de forma proprietatii. este în vigoare si în prezent. în conditiile legii pot fi parteneri sociali cu drept de reprezentare în organismele consultative cu rol în domeniul protectiei consumatorilor. care modificata. (A fost republicata în M. Impozitul pe profit reprezinta unul din cele mai importante venituri bugetare obtinute sub forma impozitelor directe. prin care s-a realizat o simplificare legislativa.5.03./12. dreptul de a fi consultate cu ocazia elaborarii standardelor.12/1991 a fost abrogata prin O. integritatea. acestia se pot constitui în asociatii pentru protectia consumatorilor care. În scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor.O. . Legea nr. Având natura unui venit. precum si asupra consecintelor vatamatoare ale acestora pentru consumatori dreptul de a putea participa la actiunea de supraveghere pe piete împreuna cu organele administratiei publice abilitate sa actioneze în domeniul protectiei consumatorilor. cu marimea acestuia la formarea resurselor financiare publice. completata si republicata. consumatorilor. de regula. dintre care enumeram: • dreptul de a solicita autoritatilor competente luarea de masuri în vederea opririi productiei. profitul trebuie sa fie supus impunerii.12/1991. sanatatea.

permanent în România. asociatiilor persoanelor handicapate si unitatile comerciale ale acestora. 3) persoanele fizice sau juridice straine care desfasoara activitati în România în baza unui parteneriat (care nu da nastere unei alte persoane juridice) pentru toate veniturile obtinute din respectiva activitate desfasurata în România. potrivit legii. pentru reparatii si întretinerea imobilului. institutiile publice pentru fondurile publice constituite. 70/1994 sunt : 1) persoanele juridice române pentru profitul impozabil obtinut din orice suma. pentru impozitul aferent acestui sediu. unitatile apartinând cultelor religioase pentru veniturile obtinute din producerea valorificarea obiectelor si produselor necesare activitatii de cultura potrivit legii. pentru veniturile realizate atât în România cât si în strainatate. prestarea de servicii sau executarea de lucrari. atât în România cât si în strainatate. Baze de impunere Profitul impozabil se determina ca diferenta între veniturile obtinute din livrarea de bunuri (mobile sau imobile). precum si cele autorizate provizoriu.Subiectele de drept platitoare de impozit pe profit potrivit O.G. asociatiile si fundatiile. 2) persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu. inclusiv - - - . organizatiile de nevazatori si de invalizi. respectiv direct sau indirect. precum si cheltuielile de functionare. 4) asocierile dintre persoanele juridice române si persoanele fizice române care nu dau nasteri unei persoane juridice. inclusiv pentru veniturile extrabugetare si disponibilitatile realizate si utilizate în conformitate cu legea finantelor publice. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit : trezorerie statului pentru operatiunile din fondurile publice derulate prin contul general al trezoreriei. cu conditia utilizarii pentru dotarea bazei tehnico-materiale potrivit legii învatamântului asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice. pentru veniturile realizate din activitatile economice si care sunt utilizate pentru îmbunatatirea confortului si a eficientei cladirii. institutiile de învatamânt particulare creditate. pentru veniturile realizate din activitatile de învatamânt. 70/1994se întelege locul prin intermediul caruia activitatea unei persoane fizice sau juridice straine este condusa total sau partial. prin sediu permanent potrivit O. atunci când utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa în scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate inclusiv pentru investitii si datorii.G.

Pierderea anuala . 92/1997 privind stimularea investitiilor directe. cheltuieli de delegare. cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si circulante ale contribuabilului. precum si pentru lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte. cheltuielile pentru protocol. reclama si în publicitate care depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala. la care se adauga cheltuielile nedeductibile. persoanele juridice straine datoreaza pentru profitul realizat printr-un sediu permanent în România o cota de 6.G. se retine si se varsa de catre contribuabilul debitor prin aplicarea tarifului de impunere asupra bazei impozabile de 25%. sumele reprezentând cote de majorare a rezervelor si care depasesc cotele prevazute de lege. orice alte cheltuieli de administrare si conducere înregistrate la sediul permanent din România al unei persoane straine.2 etc. remizele sau alte reduceri de pret acordate clientilor. a consolidarilor de locuinte afectate de seisme. Contribuabilii care îndeplinesc anumite conditii expres prevazute de lege le sunt acordate anumite înlesniri sau facilitati în ceea ce priveste stabilirea si plata impozitului pe profit. dintr-un an fiscal. detasare si deplasare în cadrul localitatii efectuate în interesul serviciului si care depasesc plafoanele prevazute pentru salariatii institutiilor publice si Regiilor Autonome cu specifice deosebite. exista posibilitatea – pentru contribuabil – . constituit potrivit legii. - - Impozitul pe profit se calculeaza. Astfel potrivit legii 114/1996 privind locuintele s-a prevazut scutirea de la plata impozitului profiturilor investite pentru realizarea locuintei.). dar care se aplica numai asupra veniturilor ramase dupa scaderea tuturor cheltuielilor deductibile si a fondului de rezerva. daca depaseste 3 din veniturile totale realizate prin acel sediu. cheltuielile privind recuperarea bunurilor constatate lipsa în gestiune sau degradate si neimputabile precum si taxele legale datorate în legatura cu acestea.din orice alte câstiguri si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora.legal declarata de catre contribuabil – poate fi recuperata din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani. amenzile si penalitatile datorate autoritatilor române sau straine. Cheltuielile nedeductibile sunt: sumele reprezentând impozitul pe profit datorat conform legii. procent care reprezinta regula la care sunt si exceptii (Banca Nationala a României plateste un impozit pe profit stabilit în cota de 80%. Conform O. În temeiul unor reglementari legale speciale în raport cu actul normativ privind impozitul pe profit – sunt acordate înlesniri constând chiar în scutirea de la impozit sau reducerea considerabila a cotei de impunere.

în întregime sau în parte. datorita modului în care organul fiscal a calculat si eventual a încasat transe de impozit ori majorari de întârziere are libertatea de a uza de caile de atac administrative si jurisdictionale prevazute de O. majorarile de întârziere si amenzile datorate de Regiile Autonome din subordinea consiliilor locale se fac venit la bugetele locale respective. Pentru ultimul trimestru impozitul pe profit se plateste pe baza unor estimari pentru ultimul trimestru. În afara platii impozitului pe profit societatea este obligata a plati si alte taxe si impozite reglementate de dispozitiile legale în materie fiscala. EVAZIUNEA FISCALA SI COMBATEREA EI Evaziunea fiscala a fost conceputa si este reglementata din necesitatea stabilirii si încasarii conforme a impozitelor. contributii datorate bugetului public sunt denumite fapte de evaziune fiscala.[1] 6. Dreptul organului fiscal de a stabili diferente de impozit. 70/1994. cu ocazia realizarii unei investitii noi. Faptele de sustragere de la impozit pentru impozite.6. a anului fiscal. Contribuabilul care se considera vatamat în drepturile sale. care trebuie sa verse în contul bugetului de stat lunar sumele reprezentând impozitul pe profit legal datorat. precum si de a calcula si pretinde majorari de întârziere pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale se prescrie în termen de 5 ani socotiti de la data când a expirat dreptul de a depune declaratia de impunere sau de la ultimul termen legal de plata. taxe. plata putând fi facuta pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare aceleia pentru care s-a calculat impozitul. De la aceasta regula fac exceptie BNR si societatile bancare.G.87/1994 defineste evaziunea fiscala ca fiind sustragerea prin orice mijloc. Plata impozitului pe profit se face trimestrial pâna la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator aceluia pentru care se face plata.de a opta. pe baza datelor din bilantul contabil. Legea nr. contribuabilul va fi obligat sa suporte majorari de întârziere. urmând apoi sa se faca regularizarea pentru întreg an expirat. În cazul când sumele datorate nu au fost varsare în termenul legal. Actul normativ care reglementeaza combaterea evaziunii fiscale frauduloase este Legea 87/1994. Impozitul pe profit se varsa –în principiu– în contul bugetului de stat. de la plata impozitelor. taxelor si a altor sume datorate . cu o singura exceptie: impozitul pe profit. între a-si deduce din profitul impozabil aferent exercitiului financiar o cota de 20% din pretul de achizitie a echipamentelor tehnologice care constituie active amortizabile achizitionate în acel fiscal. Se sanctioneaza cu amenda: depunerea cu întârziere a declaratiei de impunere si neplata în întregime a impozitului pe profit la data prevazuta de lege. respectiv luna. a taxelor si celorlalte venituri publice.

puncte de lucru. obligatia de evidentiere a veniturilor realizate si a cheltuielilor efectuate din activitati desfasurate. Legea nr. cum sunt: efectuarea de activitati permanente sau temporare. prin întocmirea registrelor sau a oricaror alte documente legale. în scopul obtinerii de venituri. Infractiunile de evaziune fiscala si pedepsirea lor Sunt calificate infractiuni de catre Legea nr.87/1994 reglementeaza o serie de obligatii pentru contribuabili. obligatia declararii cu sinceritate a veniturilor realizate. prin nedeclararea veniturilor impozabile. de catre persoanele fizice si persoanele juridice române sau straine având calitatea de contribuabili. depozite. 4) sustragerea de la plata obligatiilor fiscale. ascunderea obiectului sau sursei impozabile sau efectuarea oricaror operatiuni în acest scop. în termen de cinci zile de la înregistrarea actelor în legatura cu subunitatile constituite în sucursale. 2) întocmirea incorecta sau necorespunzatoare de documente primare sau de evidenta contabila ori acceptarea unor astfel de documente. obligatia de a declara organului de control bunurile sau valorile impozabile. Combaterea evaziunii fiscale este conceputa si urmarita prin actiuni atât preventive. a evidentelor si a oricaror alte elemente materiale sau valorice solicitate. obligatia de declarare. cu scopul de a împiedica verificarile financiar-contabile pentru identificarea cazurilor de evaziune fiscala. poate avea loc numai în baza unei autorizatii emise de organul competent sau a unui alt temei prevazut de lege. în întregime sau în parte. filiale. precum si alte valori care genereaza titlu de creanta fiscala obligatia de plata la termen a impozitelor si taxelor datorate.bugetului de stat si fondurilor speciale extrabugetare. obligatia de a permite efectuarea controlului si de a pune la dispozitia organelor de control a tuturor documentelor contabile. taxelor si contributiilor banesti datorate statului prin neînregistrarea unor activitati pentru care legea prevede obligatia înregistrarii. - - - 3) sustragerea de la plata impozitelor. Pentru a preveni producerea faptelor de evaziune fiscala. . la organul fiscal.87/1994 urmatoarele fapte: 1) refuzul de a prezenta organelor de control financiar documentele justificatoare si actele de evidenta contabila necesare pentru stabilirea impozitelor si a celorlalte obligatii financiar-publice. cât si de sanctionare. magazine bancile si conturile în lei si valuta în tara sau strainatate. generatoare de venituri impozabile. bunurilor mobile si imobile aflate în proprietate sau detinute cu orice titlu legal.

Organele care. de marcaj sau a altor mijloace de stocare a datelor în scopul diminuarii veniturilor supuse impozitelor. în întregime sau în parte veniturile realizate ori de a înregistra cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale. care pentru cele mai putin grave dintre aceste infractiuni poate fi înlocuita cu amenda de la 200 mii pâna la 10 milioane de lei. în vederea pornirii procesului penal împotriva contribuabililor vinovati conform dispozitiilor Codului de procedura penala. taxelor si contributiilor. 5) 6) neretinerea sau nevarsarea. 4) neprezentarea de catre contribuabili. se trimit spre sesizare organelor de ancheta penala. 2) neîntocmirea la termen si conform prevederilor legale a documentelor primare si contabile privind veniturile realizate de contribuabili. refuzul de a prezenta organului financiar-contabil bunurile materiale supuse impozitelor si taxelor în vederea stabilirii veridicitatii declaratiei de impunere si a realitatii înregistrarii acesteia. taxelor si conributiilor care se realizeaza prin stopaj la sursa. de catre contribuabili carora le revin asemenea obligatii. la cererea organelor de control. alterarea memoriei aparatelor de taxat. decât au avut ca urmare neplata sau diminuarea impozitului. de marcaj ori a altor mijloace de stocare a datelor. iar cele mai grave se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi conform Codului penal. Pedeapsa prevazuta este închisoare de la 3 luni la 7 ani. taxelor si contributiilor precum si – în acelasi scop – distrugerea actelor contabile sau a altor documente. a documentelor justificative si contabile referitoare la modul în care au fost îndeplinite obligatiile fiscale. 7) declararea fictiva facuta de contribuabili sau împuternicitii acestora cu privire la sediul unei societati comerciale sau schimbarea acestuia fara îndeplinirea obligatiilor prevazute de lege. potrivit legii. Contraventiile de evaziune fiscala si sanctionarea lor Categoria contraventiilor de evaziune fiscala cuprinde urmatoarele fapte si omisiuni: 1) nedeclararea în termenele prevazute de lege. de catre contribuabili. în scopul sustragerii de la controlul fiscal. în exercitarea actiunilor de control. . 3) calcularea eronata a impozitelor. la termenele legale. 6) organizarea sau conducerea de evidente contabile duble de catre conducatorul unitatii sau alte persoane cu atributii financiar-contabile. taxelor si contributiilor.5) fapta de a nu evidentia prin acte contabile sau alte documente legale. constata încalcari ale legislatiei fiscale prin fapte sau omisiuni care întrunesc elementele constitutive ale oricareia dintre infractiunile de evaziune fiscala sunt obligate sa întocmeasca procese-verbale de constatare care. cu consecinta diminuarii valorii creantei fiscale cuvenite statului. însotite de înscrisurile cu valoare probanta legala. a memoriilor aparatelor de taxat. a veniturilor si bunurilor supuse impozitelor. taxei si contributiei. a impozitelor.

cât si decizia de sanctionare cu specificarea cuantumului banesc al amenzii si eventual al diferentelor de impozite. au valoare juridica de titluri de creante bugetare în temeiul carora se urmareste plata respectivelor sume de bani în folosul bugetului de stat. taxelor sau contributiilor cu respectivele diferente banesti fata de sumele legal datorate. la termen. 10) neonorarea. de catre banci sau institutii financiare la care contribuabilii au deschis conturi de disponibilitati banesti a titlurilor de creanta fiscala emise de organele competente. inclusiv a majorarilor de întârziere. contraventiile. 11) sustragerea de la plata impozitelor. cerute de organele financiar-fiscale precum si utilizarea în alte conditii decât cele prevazute de lege a documentelor cu regim special. taxe sau contributii datorate. taxelor si contributiilor neachitate în termen. taxa etc. dupa aprobarea lor de catre conducerile organelor de control fiscal. contribuabilul persoana fizica sau functionarul din unitatea platitoare de impozit. c) o suma de bani egala cu dublu diferentelor de impozite. vinovat de savârsirea contraventiei. taxelor si contributiilor datorate statului pentru veniturile detinute prin exercitarea de activitati neautorizate. Sanctiunile ce se aplica acestor contraventii sunt: a) amenda între 100 mii si 300 mii lei pentru persoanele fizice si între 100 mii si 3 milioane pentru persoanele juridice. precizarea împrejurarii comiterii încalcarilor. a unui proces verbal cuprinzând datele privind organul constatator. Procedural. în mod nejustificat.7) nedepunerea actelor. când se constata ca savârsirea contraventiei a avut si consecinta financiara a diminuarii impozitelor. punctele de lucru inclusiv schimbarile intervenite în situatiile acestora. 8) neaducerea la îndeplinire. situatiilor si a oricaror alte date în legatura cu activitatea efectuata de catre unitatea si subunitatile de care raspund contribuabilii. se constata de catre organele de control financiar-fiscal ale Ministerului Finantelor si din cadrul organelor locale de administrarea finantelor publice. 9) neîndeplinirea obligatiilor de declarare a datelor privind sediile. în vederea urmaririi silite a impozitelor. specificarea faptelor si omisiunilor constatate si apreciate ca fiind contraventii. subunitatile. taxe sau contributii constatate ca datorate în cazul în care contravenientul a savârsit o noua contraventie de evaziune fiscala în termen de un an de la prima contraventie de acest fel. . Procesele-verbale de constatare cuprinzând atât constatarea savârsirii contraventiilor. a dispozitiilor date prin actul de control încheiat de organele financiar-fiscale. taxe si contributii stabilite de organele de control. al bugetului local etc. b) o suma de bani egala cu diferentele de impozite. la fel ca infractiunile de evaziune fiscala. de catre Garda Financiara si alte organe legal împuternicite. Constatarea contraventiilor de evaziune fiscala implica întocmirea în fiecare caz.

Daca debitorul nu plateste la scadenta suma de bani datorata. Dobânzile pentru datoriile comerciale curg de drept de la scadenta. legea instituie o prezumtie de solidaritate a codebitorilor. Solidaritatea poate fi înlaturata prin conventia partilor. În raporturile civile. chiar daca nu au fost stabilite prin contact scris între parti. ea nu se prezuma. Solidaritatea este de natura obligatiilor comerciale si deci ea nu trebuie neaparat stipulata expres. În civil solidaritatea este o exceptie de la regula divizibilitatii. Prezumtia de solidaritate a codebitorilor reglementata de Codul Comercial este menita sa protejeze creditul.43 Cod Com.7. Dobânda datorata si neachitata se adauga la suma de bani datorata si în continuare dobânzile se calculeaza la suma rezultata. Datoriile comerciale în bani produc dobânzi de drept din ziua când devin exigibile (art. conferind creditorului o garantie eficace a executarii obligatiei de catre debitor. Debitorul datoreaza dobânda la dobânda. Aceasta regula din Codul Comercial este diferita de cea consacrata de art. neputând pretinde creditorului sa primeasca o plata partiala. Aceasta solutie consacrata de Codul Comercial este supusa celei reglementate de Codul Civil.Împotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor de evaziune fiscala contribuabilii pot exercita plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala a fost savârsita contraventia. Ea înlatura dificultatile pe care le implica diviziunea datoriei.1088 din Codul Civil care prevede ca dobânzile sunt datorate din ziua cererii de chemare în judecata . ei trebuie sa produca alti bani. fiecare codebitor este tinut pentru partea sa. fiecare debitor este tinut de întreaga datorie. înseamna ca foloseste el aceasta suma îmbogatindu-se fara justa cauza. anatocismul este permis. în cazul pluralitatii de debitori regula generala este ca obligatiile sunt divizibile.). 6. REGULI SPECIFICE ACTELOR DE COMERT În privinta obligatiilor comerciale. Conditiile pentru ca dobânda sa curga de drept sunt: a) Obligatia debitorului sa constea în plata unei sume de bani b) Obligatia sa fie lichida (cuantumul sumei sa fie precis determinat) c) Obligatia sa fie exigibila (datoria sa fi ajuns la scadenta) În materie comerciala. . Rasturnarea prezumtiei de solidaritate se poate face cu orice mijloc de proba . Explicatia acestei reguli tine de specificul activitatii comerciale. În materie comerciala. banii sunt fructiferi. ci trebuie sa rezulte din lege ori sa fie stipulata în conventia partilor.

comerciantul poate fi declarat în faliment (se aplica Legea 64/1995 privind procedura de reorganizare si lichidare judiciara) . executarea obligatiei este o conditie esentiala (art.46 din Codul Comercial) si potrivit art. Acordarea unui termen de gratie în raporturile comerciale ar duce la dezorganizarea activitatii comerciale. judecatorul nu poate acorda termenul de gratie permis de art.Potrivit art.1073 din Codul Civil). Specific raporturilor comerciale este si faptul ca în dovada drepturilor rezultând din actele comerciale. putând provoca executari silite.1021 din Codul Civil.45 din Codul Comercial în raporturile comerciale. se poate face cu orice mijloc de proba admis de lege (art.44 din Codul Comercial “În obligatiile comerciale. Numai prin executarea la termen a obligatiei. În raporturile comerciale. falimentare. retractul litigios este interzis. creditorul realizeaza scopul avut în vedere la încheierea contractului cu debitorul. d) În cazul încetarii platilor pentru datoriile comerciale. Aceasta interdictie îsi gaseste fundamentul în exigentele activitatii comerciale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->