Peristiwa 13 Mei 1969 Pengenalan Peristiwa 13 Mei 1969 merupakan satu tragedi berdarah yang banyak meninggalkan kesan

terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat Malaysia. Peristiwa 13 Mei sememangnya bukan suatu peristiwa yang berlaku secara tiba-tiba atau kerana sebab-sebab yang spontan tetapi ianya merupakan suatu rentetan kepada sebabsebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelumnya. Kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu merupakan salah satu faktor yang turut menyumbang kepada peristiwa 13 Mei . Selain itu kesan peninggalan penjajah Inggeris juga boleh dilihat sebagai punca kepada peristiwa tersebut. Amalan diskriminasi oleh Inggeris contohnya telah banyak merenggangkan lagi hubungan antara kaum di Tanah Melayu. Dari sudut ekonomi peristiwa 13 Mei, banyak meninggalkan kesan yang negetif terrhadap masyarakat Melayu khasnya dan golongan bumiputera amnya. Pengenalan ekonomi mengikut ras umpamanya adalah bukti yang jelas kepada persoalan ini.Keadaan ini merupakan suatu kesan yang nyata selepas penjajahan British.Dasar ekonomi baru yang dirancangkan oleh kerajaan pada 1971 merupakan satu usaha bertujuan untuk mengimbangi kembali kedudukan ekonomi dan hubungan antara kaum di Malaysia. Punca-Punca Yang Membawa Kepada Peristiwa 13 Mei 1969 1. Layanan Berat Sebelah Oleh Tentera Jepun Pada zaman pendudukan Jepun, masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan China sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina. 2. Dasar Pecah & Perintah Penjajah Inggeris Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasan-kawasan lombong sebagai pelombong dan merekalah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Pada hakikatnya kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri . Keadaaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumiputera khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penglibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosioekonomi mereka tidak seimbang. 3. Latar belakang pendidikan yang berbeza

isu sebenar yang mencetuskan peristiwa 13 Mei adalah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. Berikutan perisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada peristiwa 13 Mei . 6. sebuah perlembagaan Persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang . membaca dan mengira sekadar keperluan peringkat rendah sahaja. KPM juga telah menyebarkan cogan kata ³Malaysia hak orang Malaysia´ (Malaysian Malaysia) dengan tujuan supaya hak istimewa orang Melayu atau bumiputera dihapuskan . soal bahasa. Setelah gagal dalam pilihan raya. Perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang melayu PAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puashati terhadap apa yang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan . malahan taraf bumiputera orang-orang Melayu turut dipersoalkan tanpa menghiraukan rasa tersinggung orang-orang Melayu.Latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai punca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. India dan Inggeris. malah buku-buku teks dan guru-guru yang mengajar juga telah dibawa dari Negeri China dan India . Sedangkan segala-galanya telah dipersetujuinya sebelum ini. Manakala kurikulum sekolah Cina dan India pula masing-masing berkiblatkan negeri asal mereka. Sekolah Melayu menekankan kemahiran menulis. Walaupun sudah ada persetujuan antara Tunku dan Lee Kuan Yew sebagai pemimpin PAP yang tidak akan menyertai pilihan raya itu tidak akan menyertai pilihan raya itu. Namun hakikat sebenarnya kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah terkebawah berbanding dengan kaum Cina . Keadaan ini telah mengukuhkan lagi keadaan keperibadian etnik yang telah sedia wujud. Cina. Sekolah Inggeris pula hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Cina dan India yang tinggal di bandar-bandar sahaja. 5 maka PAP yang gagal untuk menyertai Perikatan telah menukar corak kempennya dengan menyerang UMNO dan orang-orang Melayu. PAP telah menubuhkan Konvensyen Perpadauan Malaysia (KPM) dengan disertai oleh Parti Progresif Rakyat dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Pertelingkahan Parti Politik Dalam pilihan raya 1964 Parti Tindakan Rakyat (Petir) atau PAP Singapura telah turut serta dalam pilihan raya . Oleh sebab itu menurut Jomo dalam bukunya ³Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia´. Kempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang tersendiri. 5. Hal ini berlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di Tanah Melyu sebelum merdeka terbahagi kepada empat aliran mengikut kaum iaitu sekolah Melayu. Mereka mula membangkitkan kedudukan istimewa orang Melayu. Bagaimanapun setelah Tunku membuat perisytiharan bahawa beliau tetap mengekalkan keanggotaan MCA dalam perikatan. 4. Namun apabila pilihan raya itu berlangsung PAP telah meletak calonnya seramai sembilan orang.

Sementara orang-orang Melayu tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil. Kaum India kebanyakannya pula sebagai buruh kasar kerajaan dan pekerja di ladang. Keadaan ini berikutan Jepun yang pernah berperang dengan China sebelum ini menyebabkan perasaan saling mendendami antara satu sama lain masih segar dalam ingatan. Pada hakikatnya kegiatan ekonomi orang-orang Melayu dan India adalah bercorak sara diri . Suasana yang tidak seimbang ini . malah ia turut memaparkan rahsia-rahsia pembinaan negarabangsa yang mencakupi bidang-bidang politik. Andai kata petanda-petanda yang diperolehi itu gagal dimenafaatkan sudah tentu citacita untuk membina Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadi bayangan sahaja. Di sisi penjajah keadaan seumpama ini amat baik baginya untuk mengukuhkan kedudukannya serta mengekalkan kuasa mereka. Antara kempen yang dijalankan ialah Hari Bahasa Kebangsaan . Keadaaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumiputera khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Kesimpulan Peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sempadan ± sempadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak. 10 Selepas sepuluh tahun merdeka kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk mengugurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Apakah sebab berlakunya peristiwa 13 mei 1969? Punca-Punca Yang Membawa Kepada Peristiwa 13 Mei Pada zaman pendudukan Jepun. Corak penglibatan ekonomi antara kaum dalam kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosio-ekonomi mereka tidak seimbang . Minggu bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Umpamanya orangorang Cina tinggal di bandar-bandar menjalankan perniagaan dan juga di kawasankawasan lombong sebagai pelombong dan merekalah sebenarnya memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat Malaysia. sosial dan ekonomi serta betapa pentingnya integrasi nasional. masyarakat Tanah Melayu telah dilayan secara berbeza-beza. pada 31 Ogos 1967 kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu.kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Suasana yang seperti ini menyebabkan hubungan masyarakat antara kaum di negara ini menjadi terbatas. Layanan berat sebelah ini telah menyemai perasaan permusuhan antara orang-orang Melayu dan Cina. Pelaksanaan penggunaan Bahasa Kebangsaan telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dipimpim oleh Syed Nasir bin Ismail. Untuk mencapai tujuan itu. Dasar penjajah Inggeris yang mengamalkan konsep pecah dan perintah merupakan satu tindakan yang berkesan dan telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Masyarakat Cina umpamanya telah dilayan dengan begitu teruk oleh tentera Jepun berbanding dengan orang-orang Melayu.

Bahkan suasana sosio-ekonomi yang tidak seimbang itu semakin melebar akibat daripada penekanan yang berlebihan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa menghiraukan ketidakseimbangan sosio-ekonomi dalam masyarakat Malaysia. Kerajaan yang sedar akan keresahan .telah berlanjutan sekalipun negara telah mencapai kemerdekaan . Perkembangan rumit yang melibatkan kelas dan kaum ini akhirnya telah membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei 1969.

Perikatan sememangnya menerima persamaan hak tetapi perkara ini perlu di selesai secara berperingkat . Peringkat awal perlu dilaksanakan langkah-langkah untuk memulihkan kedudukan ekonomi orang Melayu dan bumiputera lain yang telah jauh tertinggal di belakang . Dalam pilihan raya 1964 Parti Tindakan Rakyat (Petir) atau PAP Singapura telah turut serta dalam pilihan raya . Perlu ditegaskan di sini bahawa tuntutan KPM itu adalah bercanggah sama sekali derngan kandungan perlembagaan Malaysia yang memberikan hak istimewa kepada orang Melayu dan bumiputera lain yang telah dipersetujui oleh PAP sewaktu menyertai Malaysia pada 16 Sept. Sekolah Inggeris pula hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Cina dan India yang tinggal di bandar-bandar sahaja. Hal ini berlaku apabila sistem pendidikan yang wujud di Tanah Melayu sebelum merdeka terbahagi kepada empat aliran mengikut kaum iaitu sekolah Melayu. maka PAP yang gagal untuk menyertai Perikatan telah menukar corak kempennya dengan menyerang UMNO dan orang-orang Melayu .dan perasaan tidak puas hati yang berlaku antara kaum tidak seyharusnya dibiarkan. Sekolah Melayu menekankan kemahiran menulis. Setelah gagal dalam pilihan raya. 1963. soal bahasa. Walaupun sudah ada persetujuan antara Tunku dan Lee Kuan Yew sebagai pemimpin PAP yang tidak akan menyertai pilihan raya itu tidak akan menyertai pilihan raya itu . Kempat-empat aliran ini mempunyai kurikulum yang tersendiri.Namun apabila pilihan raya itu berlangsung PAP telah meletak calonnya seramai sembilan orang . Bagaimanapun PAP telah secara lantang menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap apa yang disebut sebagai hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Latar belakang pendidikan yang berbeza juga telah dikaitkan sebagai punca yang membawa kepada meletusnya peristiwa 13 Mei. Keadaan ini telah mengukuhkan lagi keadaan keperibadian etnik yang telah sedia wujud. malah buku-buku teks dan guru-guru yang mengajar juga telah dibawa dari Negeri China dan India . Ketidakseimbangan juga merupakan suatu jurang yang harus diperbetulkan demi sebuah keadilan. Cina. Berikutan inilah lahirnya Dasar Ekonomi Baru(DEB) yang dilancarkan pada tahun 1971 sebagai usaha untuk memulihkan keadaan . Sedangkan segala-galanya telah dipersetujuinya sebelum ini . membaca dan mengira sekadar keperluan peringkat rendah sahaja. . Bagaimanapun setelah Tunku membuat perisytiharan bahawa beliau tetap mengekalkan keanggotaan MCA dalam perikatan. Manakala kurikulum sekolah Cina dan India pula masing-masing berkiblatkan negeri asal mereka. Mereka mula membangkitkan kedudukan istimewa orang Melayu. malahan taraf bumiputera orang-orang Melayu turut dipersoalkan tanpa menghiraukan rasa tersinggung orang-orang Melayu. India dan Inggeris. PAP telah menubuhkan Konvensyen Perpadauan Malaysia (KPM) dengan disertai oleh Parti Progresif Rakyat dan Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Mereka mendakwa hak kaum-kaum lain telah diketepikan kononnya mereka telah tersisih daripada keadilan. KPM juga telah menyebarkan cogan kata ³Malaysia hak orang Malaysia ´ (Malaysian Malaysia) dengan tujuan supaya hak istimewa orang Melayu atau bumiputera dihapuskan .

Isu bahasa juga tidak kurang pentingnya dalam menyumbangkan faktor kepada peristiwa 13 Mei . namun Kesatuan Guru-Guru Melayu Semenanjung (KPGMS) pula tidak berpuas hati dengan perlaksanaannya. di mana mereka tidak mempedulikan sentimen antara kaum yang boleh membahayakan itu. Namun keadaan ini tidak mematahkan semangat PAP untuk cuba membela nasib orang-orang Cina di Tanah Melayu. pada 31 Ogos 1967 kerajaan telah mengadakan pelbagai kegiatan bagi tujuan memperluaskan penggunaan bahasa Melayu. Pelaksanaan penggunaan Bahasa Kebangsaan telah dipelopori oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan dipimpim oleh Syed Nasir bin Ismail . Dasar Pelajaran Kebangsaan yang dirasmikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 telah dikecam oleh pelbagai pihak bukan Melayu . sebuah perlembagaan Persekutuan telah dibentuk yang antara lainnya menyatakan dengan jelas tentang kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa rasmi negara. Ini kerana mereka merasakan langkah itu terlalu mengutamakan bahasa Melayu. Sebenarnya apa yang cuba dilakukan oleh parti-parti politik ini bertujuan untuk mendapatkan kemenangan dalam pilihanraya. Minggu bahasa Kebangsaan dan Bulan Bahasa Kebangsaan. Untuk mencapai tujuan itu. Menjelangnya pilihanraya 1969 parti DAP dan parti -parti pembangkang lain telah memainkan isu-isu sensitif dan perkauman termasuk membangkitkan soal-soal ketidakadilan menyebabkan perasaan tidak puas hati dan kegelisahan di kalangan rakyat menjadi bertambah .Oleh sebab itu menurut Jomo dalam bukunya ³Pembangunan Ekonomi dan Kelas Sosial di Semenanjung Malaysia ´ . isu sebenar yang mencetuskan peristiwa 13 Mei adalah perasaan tidak puas hati terhadap hak istimewa orang Melayu . Selepas sepuluh tahun merdeka kerajaan akan mengkaji semula tentang kedudukan bahasa Inggeris dengan tujuan untuk menggurkannya daripada status bahasa rasmi dan hanya bahasa Melayu sahaja yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi. Namun hakikat sebenarnya kedudukan taraf ekonomi orang Melayu adalah terkebawah berbanding dengan kaum Cina . Pendeknya apa yang didakwa oleh orang-orang Cina yang mereka terjejas oleh peruntukan hak istimewa orang Melayu ini adalah sebagai alat sematamata umtuk mereka berlindung di sebaliknya bagi menarik perhatian dan sokongan ramai terutama menjelang pilihan raya 1964. Mereka berasa kecewa dengan sikap kerajaan yang tidak menubuhkan sekolah menengah dan universiti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada . Tunku telah mengambil keputusan untuk memaksa Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965 . Parti baru itu diberi nama Parti Tindakan Demokratik (DAP). Berikutan itu sebuah parti baru telah ditubuhkan di Malaysia bagi mengambilalih fungsi PAP sebelum ini. Menyedari akan bahayanya pengaruh majoroti Cina dari Singapura ini . Antara kempen yang dijalankan ialah Hari Bahasa Kebangsaan . Berikutan perisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu 1957.

KTAR sebenarnya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya . Namun itulah hakikatnya kerajaan sedapat mungkin cuba bertolak ansur demi menjaga keharmonian masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. . akhirnya gagasan Universiti Kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar telah mendapat sokongan UMNO dan kerajaan perikatan dan ianya berjaya ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Bagaimanapun bagi negeri-negeri seperti Selangor dan Perak. Perarakan ini telah melalui Kampung Bharu iaitu kampung terbesar yang didiami oleh orang-orang Melayu di Kuala Lumpur di mana terdapat lebih tiga puluh ribu penduduk Melayu tinggal di situ. Hakikat ini sebenarnya membuktikan apa sahaja kelemahan yang cuba ditonjolkan oleh parti-parti pembangkang khususnya DAP telah mendapat sambutan dari kalangan rakyat malah mereka boleh dikatakan berjaya dalam meniupkan sentimen perkauman antara Melayu dan bukan Melayu. kita mahu halau semua Melayu´. termasuk juga antaranya dua orang tokoh UMNO ketika itu iaitu Tun Razak bin Hussain.´ ³Ini negeri bukan Melayu punya. ³Kuala Lumpur sekarang Cina punya. Dato` Dr. Orang-orang Cina merasakan yang mereka sudah menang dan dapat menewaskan orang-orang Melayu lantaran itu mereka berasa sangat angkuh lalu mengeluarkan kata-kata yang menghina terhadap UMNO dan orangorang Melayu amnya.Peristiwa ini berlaku sewaktu satu perarakan kemenangan oleh DAP dan Gerakan . Untuk itu kerajaan telah menyelesaikan tuntutan itu secara memberi kebenaran kepada MCA menubuhkan Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR). Keputusaan pilihanraya pada 10 Mei 1969 telah menunjukkkan kemerosotan pengaruh Perikatan di kalangan rakyat. sebagai pengerusi dan Dr. Oleh kerana pilihan raya 1969 sudah hampir maka pihak MCA telah mendakwa bahawa sekiranya mereka tidak menyokong projek Universiti Merdeka maka ramai pengundi keturunan Cina akan menolak mereka dalam pilihan raya nanti. Perikatan hampir-hampir gagal untuk menubuhkan kerajaan kerana kelebihan majoritinya yang sangat sedikit. Berikutan sedikit kejayaan di pihak DAP itu telah menggawatkan lagi suasana yang sedia tegang ketika itu. Sewaktu melalui kawasan itu mereka yang terdiri daripada gabungan ahli-ahli DAP dan Gerakan telah menghamburkan kata-kata kesat seperti ³Melayu sudah jatuh´. sementara Kelantan pula tetap di tangan PAS . apabila mereka juga telah mengemukakan permohonan untuk menubuhkan Universiti Merdeka.awal 1958 sebagaimana yang telah dirancangkan. Dalam pilihan raya itu Perikatan telah terlepas Pulau Pinang ke tangan parti Gerakan .Ismail bin Abdul Rahman. Suatu keganjilan di sini apabila kerajaan telah memberi bantuan kepada sebuah institusi pendidikan yang bercanggah dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan . Berikutan penubuhan Universiti Kebangsaan ini telah mendapat reaksi yang kurang menyenangkan daripada kaum Cina. Mahathir Mohamad sebagai naib pengerusi. Bagaimanapun berkat perjuangan beberapa orang tokoh termasuk Tuan Syed Nasir bin Ismail. Mereka telah melalui jalan-jalan yang tidak dibenarkan bahkan melanggar batasan waktu yang telah dibenarkan oleh pihak polis.

Berikutan itu pada petang 13 Mei .Orang-orang Cina juga dikatakan telah mengikat penyapu besar pada lori sebagai simbol untuk menyapu orang-orang Melayu keluar dari Kuala Lumpur.

Menurut laporan seorang pegawai polis. Matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh tersebut ialah seperti berikut: Peratus penanaman modal dalam syarikat Bhd. Sementara objektif utama pelancaran Dasar Ekonomi Baru ialah untuk memulihkan hubungan dan ketidakseimbangan sosio-ekonomi antara kaum. Peristiwa ini dikaitkan dengan suatu tindak balas yang berupa simpati golongan pemudapemuda pelampau Cina terhadap perjuangan komunis. Oleh yang demikian pihak kerajaan tidak teragak-agak lagi untuk merangka suatu pelan tindakan yang menyeluruh bagi membendung dan mengatasi masalah itu. Adalah menjadi harapan agar melalui langkah ini proses agihan kekayaan dan pendapatan serta peluang ekonomi yang lebih seimbang dan menyeluruh akan dapat dilaksanakan .Terdapat dua matlamat utama dalam pelancaran DEB. DEB telah dilancarkan bersama-sama Rancangan Malaysia Kedua. KESAN PERISTIWA 13 MEI DARI SUDUT EKONOMI Ketidakseimbangan ekonomi di kalangan kaum merupakan suatu faktor yang telah dikenalpasti sebelum ini sebagai salah satu sebab yang membawa kepada peristiwa 13 Mei.7% 40% Asing 62. 1971 1990 Bumiputera 1.1969. pada petang itu sekumpulan orang Melayu dari Gombak yang lalu mengikut Setapak telah diserang oleh orang Cina. Atas alasan itulah pada tahun 1971 kerajaan telah melancar Dasar Ekonomi Baru (DEB).¶ dan kedua penyusunan semula masyarakat Malaysia bertujuan untuk menghapuskan pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi. iaitu iaitu pembasmian kemiskinan µtanpa mengira kaum.1% 30% . Ada sebahagian daripada mereka yang terlepas daripada serangan itu telah pergi ke rumah Menteri Besar dan menyampaikan berita itu lalu dengan segera orang-orang Melayu yang sedang berkumpul di situ telah mengambil tindakan balas. DEB telah dirancang untuk tempoh 20 tahun iaitu dari tahun 1971 hingga tahun 1990. Dalam pada itu ada juga sumber-sumber sejarah yang mengatakan peristiwa sebenar berkaitan peristiwa 13 Mei ini telahpun bermula di Pulau Pinang tidak lama sebelum itu. UMNO Selangor telah menyeru ahli-ahlinya supaya datang dan berkumpul di rumah Menteri Besar ketika itu iaitu Dato` Harun Idris untuk mengadakan perarakan balas di mana mereka sebenar bukannya kalah tetapi sekadar kurang majoriti sahaja namun masih boleh membentuk kerajaan . maka bermulalah pergaduhan antara kaum yang dikenali sebagai peristiwa 13 Mei 1969.Dengan itu diharapkan perpaduan negara akan lebih terpelihara. Perasaan kurang senang ekoran daripada ketidakseimbangan sosio-ekonomi antara kaum telah menimbulkan pelbagai tanggapan salah dan perasaan resah serta irihati yang berterusan di kalangan masyarakat dan inilah keadaan yang sebenar berlaku sebelum peristiwa 13 Mei.5% 30% Bukan Bumiputera 23.

0 peratus (1975).3 peratus daripada semua keluarga di Semenanjung Malaysia menerima pendapatan di bawah paras kemiskinan. Namun begitu tindakan seumpama ini akan dibatasi oleh keadaan ekonomi. peluang pekerjaan bagi penganggur. Kadar penurunan yang nyata daripada tahun 1970 adalah kesan daripada subsidi yang dibekalkan oleh kerajaan.0 peratus (1983). Perlaksanaan DEB sendiri agak perlahan. Antara langkah kerajaan ialah rancangan penerokaan tanah bagi mereka yang tidak mempunyai tanah.0 peratus pada tahun 1970 kepada 47.1 peratus (1980). serta produktiviti dan kenaikan harga barangan bagi petani . Bagaimanapun langkah kerajaan dalam menangani masalah kemiskinan kaum bumiputera sedikit sebanyak telah berhasil. Usaha untuk membasmi kemiskinan hanya melibatkan tindakan yang tidak mengancam kepentingan golongan yang berharta.7 peratus (1980).Membasmi Kemiskinan Sesungguhnya usaha untuk membasmi kemiskinan bukanlah suatu perkara yang mudah. Contohnya kerajaan mungkin berjaya mengawal harga padi dalam pasaran tempatan melalui langkah-langkah tertentu yang diambil. Strat egi dan Usaha Membasmi Kemiskinan Dalam usaha membasmi kemiskinan kerajaan telah mengkategorikannya kepada dua bahagian iaitu kemiskinan di bandar dan kemiskinan luar bandar. kemudian meningkat semula kepada 54. Umpamanya tindakan kerajaan menyediakan kemudahan pemasaran dan kredit kepada kaum tani tidak menampakkan tamparan terhadap kepentingan para kapitalis bukan Melayu. Sebaliknya peningkatan kos pengeluaran termasuk kenaikan harga input-input pertanian seperti baja dan racun menyebabkan peratusnya meningkat semula.6 peratus (1983). Sekalipun barangan ekspot seperti getah didapati sukar bagi kerajaan untuk mengawal kestabilan harganya kerana dipengaruhi oleh pasang surut pasaran antarabangsa di mana ia turut mempengaruhi kadar kemiskinan di kalangan pekerja ladang contohnya naik daripada 40.1 peratus pada tahun 1970 kepada 77. Berbalik kepada kadar kemiskinan di kalangan penanam padi telah turun daripada 88. 86 peratus daripadanya berada di kawasan luar bandar dan 14 peratus di kawasan . tetapi ianya meningkat semula kepada 54. sebelum jatuh kepada 35. sebaliknya kerajaan tidak terdaya untuk berbuat demikian bagi getah yang dijual di pasaran antarabangsa.0 peratus (1975). dan turun lagi kepada 52. Sekitar tahun-tahun 70-an pertumbuhan ekonomi Malaysia adalah pesat . Berdasarkan bancian penduduk 1970 terdapar kira-kira 49.

FELCRA. kerajaan berusaha menyalurkan teknologi moden di bidang pertanian. Langkah seterusnya.3 peratus kepada 29. RISDA. program pembangunan lebih tertumpu kepada penyediaan kemudahan asas dan pembangunan tanah. kemudahan kredit serta pemasaran dan subsidi pertanian seperti benih dan baja. perikanan dan penternakan . Apa yang jelas pelancaran DEB bersama Rancangan Malaysia Kedua ini ialah kerajaan cuba memberi penekanan terhadap pembelaan nasib kaum bumiputera khasnya orang-orang Melayu secara lebih terbuka. antaranya berusaha mempelbagaikan ekonomi dan pertanian untuk mengurangkan pergantungan kepada getah dan bijih timah . Bagi kemiskinan luar bandar. Golongan sasarannya ialah petani. pengangkutan. di mana sebanyak 78100 keluarga miskin pada 1970 telah berjaya dikurangkan kepada 66100 pada tahun 1980. elektrik. pengairan. kedua ia juga bertujuan untuk mempergiatkan perusahaan pembuatan dengan tujuan mempelbagaikan kegiatan ekonomi serta mengurangkan masalah pengangguran di samping mengubah corak negara ke arah sebuah negara Industri. Pemerhatian ini dibuat berdasarkan angka tunjuk antara tahun-tahun 1975 dan 1980. Pendeknya langkah menyediakan kemudahan asas yang lebih sempurna adalah suatu usaha untuk mengurangkan kemiskinan di bandar. kemudahan air. Kemiskinan di bandar pula biasanya dikaitkan dengan migrasi masyarakat luar bandar ke bandar. Mahathir Mohamad. Selain itu kaedah penanaman dua kali setahun. MADA dan KADA. Ketiga ia bertujuan meningkatkan lagi pengeluaran bahan-bahan makanan terutamanya beras kerana negara ketika itu hanya mampu mengeluarkan satu pertiga sahaja daripada keperluan kependudukan negara. Dari segi pencapaian usaha ini. Badan-badan berkanun yang bertanggungjawab dalam melaksanakan rancangan ini seperti FELDA. Bagi melaksankan segala tujuan dan rancangan ini kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 14 350 juta ringgit melalui Rancangan Malaysia Kedua. Ia merupakan kadar kemiskinan yang jatuh daripada 49. pelajaran atau latihan. penduduk kampung baru dan buruh kasar pertanian. Oleh sebab itu di bandar juga turut memerlukan penyediaan kemudahan asas seperti pembinaan rumah kos rendah. tanaman luar musim dan tanaman kontang turut diperluaskan . Pada hakikatnya Kerajaan melalui Rancangan Malaysia kedua cuba menggariskan beberapa tujuan baru.bandar. Sementara pendapatan purata RM76 pada tahun 1970 telah bewrtambah menjadi RM186 pada tahun 1979.2 peratus. Walaupun kadar kemiskinan negara telah berkurangan namun masalah kemiskinan . kerajaan didapati berjaya dalam usaha mengurangkan kemiskinan di negara ini. Keadaan ini lebih jelas lagi apabila Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Sri Dr. Antara langkah yang dijalankan ialah menyedia dan menambah kemudahan asas seperti bekalan air. elektrik dan peluang pekerjaan yang lebih banyak. kesihatan. nelayan. perumahan. pekerja ladang. Kerajaan juga melipatgandakan pembangunan dan pembukaan. penerokaan dan kemajuan tanah baru. pekebun kecil getah dan kelapa. Sekalipun ia masih di bawah garis kemiskinan namun ia telah menampakkan satu peningkatan.

4 di Sabah dan RM452 bagi saiz isi rumah 5. Keadaan yang sedemikian . Kira-kira 143. (Golongan termiskin adalah keluarga berpendaptan 50% atau kurang kurang daripada Pendapatan Garis Kemiskinan. Tahun 1990 adalah tahun berakhirnya tempoh pelaksanaan DEB.masih berterusan terutama di kalangan penduduk luar bandar dan golongan termiskin .000isi rumah ataau 4% daripada jumlah isi rumah adalah tergolong sebagai keluarga termiskin. Strategi Penyusunan Semula Masyarakat Strategi kedua DEB ialah penyusunan semula masyarakat dengan menekankan penglibatan kaum Melayu atau Bumiputera dalam kegiatan ekonomi moden dan yang bertapak di bandar .2 di Sarawak.Antara dimensi-dimensi baru yang terdapat dalam DPN ialah seperti berikut: i) Memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan untuk tujuan menghapus kemiskinan di kalangan keluarga termiskin hardcore poor di samping mengurangkan kemiskinan relatif. dan iv) Memberi lebih tumpuan kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Jika diperhatikan taburan penduduk mengikut kaum yang dipengaruhi oleh dasar penjajah dulu masih lagi berterusan di mana orang-orang Melayu tinggal di kampungkampung . Maka bagi memenuhi segala hasrat yang dirangka dalam DEBlah kerajaan telah memperkenalkan RRJP2 . DPN juga merupakan satu langkah untuk membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara maju. Bagi tahun 1990.B Dato` Sri Dr.1 di Semenanjung Malaysia. iii) Meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat. Strategi ini bertujuan untuk menseimbangkan kedudukan dan penyertaan semua kaum dalam sektor ekonomi. DPN telah dilancarkan oleh Y. Sekalipun DEB tidak menampakkan satu kejayaan yang menyeluruh namun telah banyak juga kejayaan yang dicapai. Untuk itu ia telah menjadi teras bagi pencapaian matlamat pengagihan dalam Dasar Pembanguinan Nasional (DPN) sebagaimana yang terdapat dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2). Antara objektifnya ialah membina dan mengukuhkan perpaduan negara malah ianya sangat penting bagi mengekalkan kestabilan sosial dan politik serta dapat mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan . Mahathir Mohamad pada 17 Jun 1991. kaum India tinggal di kawasan pedalaman sebagai buruh di estet-estet dan Cina pula di bandarbandar sebagai peniaga. RM544 bagi saiz isi rumah 5. Hakikatnya bukan sahaja tempat tinggal malah dari segi sosioekonomi dan politik juga turut berbeza.A. Pendapatan Garis Kemiskinan ialah sebanyak RM370 sebulan bagi saiz isi rumah 5. DPN telah mengambilkira segala kemajuan yang telah dicapai di bawah DEB serta kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa perlaksanaannnya. ii) Menumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) sebagai satu strategi penting kearah meningkatkan dan seterusnya mengekalkan penyertaqan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi.

27 Pertambahan nilai saham kaum Bumiputera lebih bergantung kepada agensi-agensi sektor awam yang berfungsi sbagai pemegang amanah bagi pihak kaum Bumiputera . Dengan itu strategi penyusunan semula hak milik dan kekayaan telah disusun supaya pemilikan asing dapat dikurangkan .merupakan penghalang kepada usahausaha untuk mencapai integrasi nasional.9 pada tahun 1990.3% pada tahun 1971 kepada 44. iv.3% pada tahun 1990 .0%pada tahun 1971 kepada 44.1 pada tahun 1990. Untuk itu DEB telah menyusun strategi supaya menjelang tahun 1990. Oleh sebab itu pemilikan saham individu kaum Bumiputera amat rendah. didapati hanya hak milik penduduk Malaysia bukan Bumiputera yang perlu diagih semula untuk meningkatkan peratusan hak milik Bumiputera. Bagaimanapun melalui RML perkembangan sebahagian besar hak milik Bumiputera datang dari sumbangan syarikat swasta milik Bumiputera di samping Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) yang dilaksanakan oleh Permodalan nasional Berhad (PNB). Dalam pada itu Skim ASN telah berjaya memindahkan kekayaan Bumiputera yang disimpan secara amanah oleh kerajaan menerusi agensi-agensi kepada segolongan besar masyarakat Bumiputera . pemilikan dan penguasaan modal kebanyakannya adalah dikuasai oleh orang asing. Dalam tempoh yang sama juga hak milik penduduk asing telah menurundaripada 61.1% pada tahun 1980 dan 74. Membandingkan nisbah 30:40:30 yang ingin dicapai . Penelitian jadual di atas menunjukkan pencapaian kepada penyusunan semula hak milik adalah lebih cepat pada separuh masa pertama dekad 70-an. Begitu juga dengan penguasaan modal oleh kaum Cina dalam industri dan perniagaan seharusnya diagih semula bagi menseimbangkan penguasaan modal. Kalangan rakyat Malaysia pula pemilikan dan penguasaan kebanyakan modal berada dalam tangan kaum Cina . peratusan hak milik pendudik Malaysia telah meningkat daripada 38.6%pada tahun 1980dan 20. . 26 Matlamat ini masih dikekalkan ke dalam Rancangan Malaysia keenam tetapi tiada jangka masa tertentu ditetapkan untuk pencapaiannya. v.3% pada tahun 1971 kepada 57.6%pada tahun 1990. Adakah corak yang ditunjukkan itu memungkinkan tercapainya sasaran? Beberapa ciri berikut boleh diteliti: i. kaum Bumiputera dapat menambah saham syarikat kepada 30% berbanding dengan 40% bagi warga Malaysia bukan Bumiputera dan 30% bagi pihak asing. Dalam tempoh yang peratus hak milik Bumiputera perseorangan dan agensi amanah telah meningkat daripada 4. iii. Kesan daripada penjajahan.6%pada tahun 1980dan 54.9% pada tahun 1980dan 25. Dalam tempoh yang sama juga hak milik rakyat Malaysia lain telah meningkat daripada 34. ii. Dalam tempoh 1971 ± 90.7%pada tahun 1971 kepada 42.

hanya segelintir sahaja golongan pemodal Melayu yang muncul. Maka selagi bilangan pemodal tidak bertambah. Tambahan pula satu syarat penting ke arah itu. Pertambahannya kira-kira sepuluh kali ganda dalam tempoh 1971 ± `81. Jadi arus perubahan ini akan meluaskan lagi masalah ketaksamaan di kalangan kaum Melayu. Peristiwa 13 Mei memberikan kesan positif kepada Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum. Namun andaian itu sukar untuk direalisasikan. Daripada jumlah pelabur itu . pertumbuhan ekonomi mestilah tinggi. Malah ada pendapat yang mengatakan walaupun faedah yang dinikmati oleh kaum Melayu atau Bumiputera semenjak pelancaran DEB meningkat . maka jurang perbezaan di kalangan kaum Melayu akan bertambah .30 Kesimpulan Peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggariskan sempadan ± sempadan yang harus diteliti dan dipelihara oleh semua pihak. selagi itulah negara menghadapi masalah untuk mewujudkan kesan lelehan. Andaikata petanda-petanda yang diperolehi itu gagal dimenafaatkan sudah tentu citacita untuk membina Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur akan menjadi bayangan sahaja. Malaysia merupakan contoh terbaik dari segi pembangunan ekonomi dan kebebasan politik. Ini kerana dalam pasaran bebas terutama dalam kontek masyarakat Melayu sehingga kini. Andainya corak ini berterusan. Dalam pada itu hak milik dan penyertaan Bumiputera dalam sektor perniagaan dan perkhidmatan kecil menunjukkan kemajuan yang boleh dibanggakan . Sekarang Malaysia menjadi sebuah negara yang pesat membangun bersama iklim politik yang sehat. penglibatan Bumiputera amatlah perlu demi mengelakkan wujud ketidakseimbangan. Dalam kelompok ASEAN. skim tersebut berjaya menarik ramai pelabur Bumiputera iaitu kirakira 43% daripada jumlah yang layak melabur. malah ia turut memaparkan rahsia-rahsia pembinaan negarabangsa yang mencakupi bidang-bidang politik. Contohnya dalam sektor perdagangan runcit bilangan pertubuhan milik Bumiputera telah meningkat dari 13% dalam tahun 1971 kepada 34. 85% melabur sebanyak 500 unit atau kurang. Tragedi berdarah 13 Mei mesti . namun pertambahan ini tidak sama rata kerana ada kumpulan yang mengecap nikmat lebih daripada yang lain.Lewat tahun 1985. Oleh itu strategi untuk menggalakkan penyertaan kaum Melayu atau Bumiputera dalam sektor perkilangan dijangka akan meningkatkan bilangan pemodal Melayu dan seterusnya membantu mewujudkan kesan lelehan kekayaan yang dihasilkan oleh mereka. sosial dan ekonomi. Jadi matlamat DEB masih tidak tercapai dan ia memerlukan masa dan usaha yang lebih giat ke arah itu.28 Bagaimanapun jumlah pemilikan modal Bumiputera daripada saham-saham tersebut masih lagi kecil. Dalam proses ini dijangka lebih banyak penduduk Melayu akan menikmati menafaat daripda pertumbuhan berteraskan pengayaan golongan pemodal Melayu atau Bumiputera.2% pada tahun 1981. Dengan demikian masalah agihan pendapatan di kalangan Bumiputera masih di tahap mendukacitakan. Dalam usaha mewujudkan sebuah negara industri.

5. Perbincangan itu juga bagi mendapatkan satu panduan yang positif dalam usaha-usaha mencapai kerjasama antara kaum dan identiti masyarakat yang tulen. Hasil dari pertemuan. ianya merupakan insiden yang melagukan pesan bahawa rasa saling hormat menghormati antara kaum. telah berlaku tragedi 13 Mei yang merupakan catatan hitam dalam sejarah negara itu.1969.menjadi iktibar pada rakyat Malaysia. Kesan dari tragedi itu ramai nyawa yang tak berdosa terkorban telah dan harta benda juga turut musnah. â¼¢ 3 years ago Peristiwa 13 Mei 1969 Jadi Pengajaran Oleh: Roseline Mapong Sabai Pada tanggal 13. Sesungguhnya Peristiwa 13 Mei. MAGERAN telah menubuhkan MAJLIS PERUNDINGAN NEGARA pada bulan Januari 1970 yang mengandungi 66 orang ahli dari semua golongan masyarakat. Dengan Pembubaran Parlimen oleh DYMM Yang Di Pertuan Agong. Pada 16 Mei 1969 Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak telah dilantik sebagai Pengarah MAGERAN. adalah satu pengajaran bagi seluruh rakyat di negara ini supaya saling hormat-menghormati dan sentiasa bertolak ansur demi menjamin keamanan dan kesejahteraan. Untuk menenangkan keadaa tersebut. tindakan segera telah diambil oleh kerajaan dengan perisytiharan darurat di seluruh negara oleh Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong. http://syed-ikhwan. yang berlaku pada hari ini dalam tahun 1969. maka lahirlah konsep RUKUN NEGARA sebagai menifestasi ideologi kebangsaan. Bagaimana pun peristiwa hitam tersebut merupakan satu rahmat yang tersembunyi. merupakan resepi paling penting dalam menjaga keharmonian negara. Pada keesokan harinya Majlis Gerakan Negara atau ringkas µMAGERAN¶ telah ditubuhkan untuk bertindak sebagai badan pemerintah. telah menggugat kemamanan dan kestabilan politik di negara ini. kesemua wakil dari semua golongan. juga telah menyedarkan semua pihak betapa jurang perbezaan tersebut adalah merupakan masalah asas masyarakat Malaysia. Majlis Perundingan Negara itu mengadakan satu dialog di antara semua wakil golongan masyarakat bagi mencari jalan untuk menguatkan tahap perpaduan di negara ini. Ini kerana ia merupakan titik perubahan corak dan falsafah sosio-politik dan ekonomi negara.com/2009/02/24/pengajaran-hakikat-peristiwa-13-mei/ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful