P. 1
Keutamaan Surat al-waqi’ah, al-mulk, ar rahman, Yassin

Keutamaan Surat al-waqi’ah, al-mulk, ar rahman, Yassin

|Views: 3,631|Likes:
Published by Ahmad Faisal

More info:

Published by: Ahmad Faisal on Feb 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Surat Al-Waqi ah : - Ubay bin ka b berkata bahwa Rasullulah saw bersabda: barang siapa yang membaca su rat Al-Waqi

ah, ia akan dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai. - Abdullah bin Mas ud berkata bahwa Rasullulah saw bersabda barang siapa yang membac a surat Al-Waqi ah,ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya - Imam Ja far Ash- Shadiq berkata : barang siapa yang membaca surat Al-Waqi ah pada ma lam jum at ,ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia,tidak melihat kesen gsaraan, kefakiran,kebutuhan,dan penyakit dunia,surat ini adalah bagian dari sah abatAmirul Mukimin (sa) yang bagi beliau memiliki keistimewan yang tidak tertand ingi oleh yang lain. - Imam Ja far Ash-Shadiq (sa)berkata: barang siapa yang merindukan surga dan sifatn ya, maka bacalahsurat Al-Waqi ah; dan barang siapa yang ingin melihat sifat neraka ,maka bacalah surat As-Sajadah. - Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: barang siapa yang membaca surat Al-Waqi ah se belum tidur,ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan p urnama.

Surat Al-Mulk: - Ibnu Abbas berkata: Pada suatu hari ada seseorang menghampar jubahnya di atas k uburan dan dan ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah kuburan, ia membaca surat A l-Mulk, kemudian ia mendengar suara jeritan dari dalam kuburan itu: inilah yang menyelamatkan aku. Kemudian kejadian itu diceriterakan kepada Rasullulah SAW,lal u beliau bersabda : surat Al-Mulk dapat menyelamatkan penghuni kubur dari azab k ubur. - Imam Muhammad Al-Baqir (sa) berkata: surat Al-Mulk adalah penghalang dari siksa kubur, surat ini termaktub di dalam taurat, barang siapa yang membacanya di mala m hari ia akan memperoleh banyak manfaat dan kebaikan. Sungguh aku membacanya da lam shalat sunnah sesudah Isya dalam keadaan duduk. Ayahku membacanya pada sian d an malam. Barang siapa yang membacanya, maka ketika malaikat Munkar dan Nakir ak an masuk ke kuburnya dari arah kedua kakinya, kedua kakinya berkata kepada merek a: kalian tidak ada jalan kearahku, karena hamba ini berpijak kepadaku lalu ia m embaca surat Al-Mulk pada siang dan malam hari; ketika mereka datang kepadanya d ari rongganya, rongganya berkata kepada mereka: kalian tidak ada jalan kearahku, karena hamba ini telah menjagaku dengan surat Al-Mulk; ketika mereka datang kep adanya dari arah lisannya, lisannya berkaya kepada mereka: kalian tidak ada jala n ke arahku, karena hamba ini telah membaca surat Al-Mulk setiap siang dan malam denganku. - Imam Muhammad Al-Baqir (sa) : enyelamat dari siksa kubur. bacalah surat Al-Mulk, karena surat ini menjadi p

Surat Ar-Rahman:

memohonkan ampunan untuknya. Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW. dan ketik a membaca kalimat Fabiayyi alai Rabbikuma tukadzdziban ia mengucapkan La bisyay-in mi n alaika rabbi akadzibu (tidak ada satupun nikmat-Mu duhai tuhanku yang aku dust akan). bershalawat untuknya. ketika ia dimasukkan ke liang lahatnya para malaikat itu beribadah kepada Allah di dalam liang lahatnya dan pahalanya dihadiahkan kepadanya. kubur an-nya diluaskan sejauh batas pandang. dan hat i Al-Qur an adalah surat Yasin. Allah mengutus seribu malaikat untuk menjaganya dari keburuk an semua setan yang terkutuk dan dari setiap penyakit.wordpress. jika saat membacanya itu pada malam dan siang hari kemudian ia mati. Para malaika t itu berdiri dan berbaris di depannya.Imam Ja far Ash-Shadiq (sa): barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman.maka matinya seperti matinya orang yang syahid. bersabda: Barangsiapa yang mendat angi pekuburan lalu membaca surat Yasin.. . Barangsiapa yang membacanya sebelum tidur atau di siang hari sebelum bepergian. mengantarkan ke kuburnya sambil memohonkan ampu nan untuknya. Jika surat ini dibacakan saat sakaratul maut atau menjelang sakaratul maut. Jika surat Yasin dibacakan di dekat orang yang sedang s akit. 2. mengantarkan jezanahnya. (Tafsir Nur Ats-tsaqalayn 4/373). Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhai nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Allah akan memasukkannya ke surga. hlm 111). maka hari itu sampai sore hari ia tergolong pada o rang-orang yang terjaga dan dikaruniai rizki. bersabda: Barangsiapa yang membaca surat Yasin karena Allah Az za wa Jalla. dan bagi yang membacanya mendapat kebaikan sejumlah penghuni kubur di pekuburan itu. (Tafsir Nur Ats-tsaqalayn 4/372). Barangsiapa yang membaca di malam hari sebelum tidur. maka pada hari itu Allah meringankan si ksaan mereka. dan dipancark an ke dalam kuburnya cahaya dari langit sampai Allah membangkitkannya dari kubur nya (Kitab Tsawabul A mal. maka datanglah padanya malaikat Ridhwan penjaga surga dengan me mbawa minuman dari surga. menyaksikan saat penguburannya. sehingga ia tidak memb utuhkan telaga para nabi sampai masuk ke surga dalam keadaan tidak haus. 3. Surat Yasin 1. Sumber : syamsuri149. Allah akan mengampuni dosanya dan memberinya pahala seperti membaca Al-Qur an dua belas kali. tiga ribu malaikat hadir untuk memandikann ya. menyaksikan saat ruhnya dicabut. kemudian meminumkan padanya saat ia masih berada di ra njangnya. Imam Ja far Ash-Shadiq (sa): Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati. memohonkan ampunan untuknya.com . setelah minum ia mati dalam keadaan tidak haus. Allah menurunkan untuknya setiap satu huruf sepuluh malaikat. jika ia mati pada hari it u.Rasullulah SAW bersabda : barang siapa yang membaca surat Ar-Rahman. diamankan dari siksa kubur. Rasulullah SAW.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->