1

KABANATA I

Ang Suliranin at Sanligan ng Pag-aaral

PANIMULA Sa panahon ngayon, maraming nang kabataan ang nagiging mapusok at maagang nagkakaanak. Hindi nila alam ang mga pwedeng mangyari sa kanilang buhay. Maraming nagtatangkang magpalalag ng bata. Ni wala pa silang tamang kaalaman sa pagtataguyod ng isang pamilya. Hindi nila alam ang mga pwede nilang danasing hirap nang dahil sa kanilang kapusukan. Noong araw naman ay hindi ganito ang mga kabataan. Malawak ang pag-iisip ng mga kabataan noon sa pwede nilang kahitnan. Iniisip nilang mabuti ang kanilang kinabukasan. Samantalang ang mga kabataan ngayon at taliwas sa kabataan noon. Ano nga ba ang sanhi ng kanilang pagiging mapusok?Bakit sobrang babaw magisip ng mga kabataan ngayon?Ating tuklasin ang puno¶t dulo nito sa papamamagitan ng aming masususing pag-aaral.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN Ang pagsasaliksik na ito ay tumatalakay sa sanhi at bunga ng maagang pagbubuntis. Layunin din nitong sagutinang mga sumusunod na katanungan: y Anu-ano ang mga salik na nagiging sanhi ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan? Anu-ano ang mga maaring maging bunga nito sa pag-aaral? Sa pamilya? Sa pagkatao? Ano ang magiging epekto nito sa kanilang kinabukasan? Anu-ano ang mga dapat isaalang-alang ng mga kabataan upang maging maganda ang kanilang kinabukasan?

y y y

)kabataang maging responsible sa maaring mangyari sa kanilang buhay. Ang pag-aaral na ito ay naglalayon na makakalap ng impormasyon ukol sa mga epekto maagang pagbubuntis o ³early pregnancy´ sa mga kababaihan. Valenzuela. Navotas at Maynila. 2. . Bukod dito ay upang matulungan ang mga: 1. Pinili naming kapanayamin ang 20 mga kabataang lalaki at babae namay edad 16-19 na kadalasa¶y nagiging mapusok at maaaring maging batang magulang bilang aming respondante.)magulang upang gabayan ang kanilang mga anak sa tamang landas ng buhay. Malabon. SAKLAW AT DELIMITASYON NG PAG-AARAL Ang pag-aaral na ito ay sumasaklaw sa mga kabataan mula sa iba¶t-ibang lungsod sa Metro Manila tulad ng Lungsod ng Kalookan. Ang mga impormasyong makakalap ay gagamitin upang makabuo ng mga konkretong impormasyon para maging aral sa mga kabataan na walang maidudulot na kabutihan ang maagang pakikipagtalik.2 KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK Kinakailangan ang pananaliksik na ito upang makakalap ng iba¶t ibang imporamasyon ukol sa maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Quezon.

. y y y y Nagkakaroonngdagdagnakaalamanangmgaestudyante May bagosilangnatutunan Nalalamanngmgakabataanangmgapwedengmangyarisakanilangkapus ukan.3 PARADIGMA NG PAG-AARAL SANHI AT BUNGA NG MAAGANG PAGBUBUNTIS y Ang aming grupo ay nagsagawa ng Sarvey at mga katanungan. Magiging responsible angmgakabataansakanilanggagawin.

Nutritional Deficiency ± kakulangan ng karampatang sustansya sa katawan ng isang tao.ang maagang pagbubuntis ng mga kabataang wla pa sa tamang edad. Gender Role ± papel ng kasarian ng isang tao.pagpapalaglag sa buhay na nasa sinapupunan. Social Stigma ± ang tawag sa pagkakaroon ng tatak ng kahihiyan sa lipunan. Aborsyon.mga karamdamang naipapasa ng tao sa isa pang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik.4 DEPINISYON/KAHULUGAN NG MGA TERMINO Para sa ganap na pag-unawa. Maternal Mortality Rate ± ang bilang ng mga batang ipinapanganak sa isang araw. Sexually Transmitted Disease. Early Pregnancy. . ang mga sumusunod na termino ay binigyan ng mas mababaw na kahulugan upang mas lalong maintindihan.

Lokal Sa Pilipinas. Ginagawa nila ang bagay na alam nilang mali upang mapansin at maging paraan ng kanilang pagrerebelde. ³Dito sa Pilipinas. Nagagawa nila ang mga bagay na ito dahil sa galit nila sa mundo at sa kanilang paligid. nagkakaroon ng misenterpretasyon tungkol sa sekswalidad. Dahil dito. naniniwala ako na ang pagtalakay sa usaping sekswal ay mabisang paraan upang ang kabataan ay maging responsible sa kanilang mga gawa´. mahirap. ayon sa census.5 KABANATA II MGA KAUGNAYAN NA PAG-AARAL AT LITERATURA MGA KAUGNAYAN NA LITERATURA I. Jean Marc Olive(2006). ang mga kabataan na nagiging mapusok at maagang nagkaka-anak ay dahil sa pagrerebelde at pagkalito sa buhay. 2. napakahirap talakayin ang mga usapin sa sekswalidad dahil ang mga Pilipino ay konserbatibong tao. Sa makatuwid.5 milyong kalalakihan at 1 milyong kababaihan na may edad 15-24 ang aktibo sa pakikipagtalik o ³sex´. Ayon naman sa isang artikulo ng Manila Bulletin(2004). Ayon sa akda ni Dr. .

hindi pagkain sa tamang oras. Marami sa mga nabubuntis na dalaga ay mas may posibilidad na makaranas ng mga ³nutritional deficiencies´ o kakulangan sa kalusugan dahil sa pag-kain ng hindi sapat o masusustansyang mga pagkain na karaniwan sa mga kabataang ito. at kadalasang nag papakonsulta lamang sa mga huling buwan na ng pag bubuntis. Ang Pandaigdigang insidente ng hindi napapanahong pagsilang ay mas mataas sa mga dalagang ina. Mayroong mga pananaliksik na nag sasabing ang mga dalaga na nag dadalang-tao ay karamihang hindi nakakatanggap ng ³prenatal care´ o ang karampatang pagaalaga bago manganak.6 II. at iba pa. ang ³maternal´ at ³prenatal´ na kalusugan ay nararapat na pagtuunan ng pansin lalo na sa mga dalagang nag dadalang-tao. kasali na ang mga ginagawang pag papapayat sa pamamagitan ng pagdidyeta. . Ang Guttmacher Institute ay nagbigay ng ulat na 1/3 ng mga nag bubuntis na dalaga ay hindi sapat ang tinatanggap na ³prenatal care´ at ang knilang mga anak ay ang madalas na dumaranas ng ibat ibang mga sakit. Ayon naman sa ³World Health Organization´. kumpara sa mga anak sa mga anak ng mga mas nakatatandang ina. 35% sa mga pilipinong kabataang babae ang nabubuntis ng wala pang edad na 19 anyos.Banyaga Ayon sa American Academy of Family Physician and Obstretricians.

Ayon rin sa POPCOM. Ito ay ang mga sumusunod: mababang lebel ng pinag-aralan.Lokal Ayon sa pag-aaral ni Dr. Sa mga dahilang ito. ang mga batang ina ay bumubuo sa 30% ng lahat ng pagbubuntis.Banyaga Sa isang pananaliksik ni Robertson et al (2003). Sa katunayan. Corazon M. 20% ng mga kaso ng hinimuk na aborsyon (induced abortion). II. partikular . at ang hirap ng buhay ng mga anak ng mga dalagang ina. at pagkakaroon ng ³sexually transmitted diseases´. nagkaroon ng mga pagaaral at kampanya na naglalayong alamin ang mga dahilan at limitahan ang numero ng maagang pagbubuntis. Raymundo (2001). ang ³teenage pregnancy´ ay nag dadala ng ³social stigma´ o ang kahihiyan sa lipunan sa karamihan ng mga komunidad at kultura. kahirapan. Kadalasan sa mga mayayamang bansa. 80% sa mga kabataang aktibo sa sex ay hindi gumagamit ng kahit anong kontraseptib. 35% ng maagang pakikipagtalik ay nangyayari sa hayskul. 6% ng boluntaryong abortion.Ang mga kabataang ito ay sumusuong sa pakikipagtalik na walang ideya sa maaring epekto nito tulad ng maagang pagbubuntis o ³early pregnancy´. Sa ibang mga bansa at kultura.7 MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL I. 12% normal na panganganak. nagawa niyang alamin ang mga impormasyon na sumusuporta sa ³teenage pregnancy´ bilang isang isyung sosyal sa mga mayayamang bansa.

8 sa mga hindi pa gaanong masaganang bansa. Ang teenage pregnancy ay saklaw ng kasal at hindi nagdadala ng ³social stigma´. . sinabi na ang maagang pagaasawa at mga tradisyunal na ³gentle roles´ o ang bahaging ginagampanan ng kasarian sa isang tao ay kabilang sa mga importanteng salik na nakakaapekto sa dami ng mga babaeng maagang nagbubuntis. Ayon pa rin sa naturang pag aaral. 33% ng mga kabataang aktibo sa aspetong sekswal ang nagsabing sila ay ³nasa isang relasyon kung saan sila at ang kanyang karelasyon ay gumagawa ng mga sekswal na gawain´. ang mga kadalagahan ay kadalasang lasing bago gumawa ng sekswal na aktibidad dahil ito ay ³nakakatanggal ng hiya at sakit´. gumawa sila ng sarbey tungkol sa sekswal na gawain ng mga kabataan ng kung saan 29% ng mga teenager ang nagsabing nahihikayat sila na makipagtalik. isang doctor at manunulat tungkol sa sekswalidad. ang maagang pagkakaroon ng karanasang sekwal at ang kakulangan sa paggamit ng mga kontraseptib ang mga dahilan. At sa mga sociedad na hindi karaniwan ang maagaang pagaasawa. at 24% ang gumawa ng gawain na sekswal na hindi naman nila talaga gustong gawin ³ Ang pag inom ng alkohol at ang paggamit ng ilang mga ipinagbabawal ng gamut na nakakabawas sa mga inhibisyon ng isang tao ay isa marahil sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga hindi pinagplanuhang sekswal na gawain´. Ayon kay Leonard Sax (2002). May isang pagaaral na ginawa ng Kraiser Family Foundation.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful