HUBUNGAN ETNIK: SUMBANGAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT

1

LIPUTAN KULIAH   PENGENALAN PERANAN KERAJAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK PERANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK PERANAN SWASTA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK KESIMPULAN 2 .

Kejayaan Malaysia mewujudkan keharmonian antara etnik ² hasil usaha bersama kerajaan yang disokong oleh pelbagai pihak.Pengenalan Proses pemupukan perpaduan dan hubungan etnik ² bersifat top down. down. 3 .

PERANAN KERAJAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK PENUBUHAN JABATAN PERPADUAN NEGARA & INTEGRASI NASIONAL MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN SEKOLAH WAWASAN PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA 4 .

USAHA DAN STRATEGI JPNIN POLITIK: PERSEFAHAMAN AGAMA EKONOMI KEBUDAYAAN PENDIDIKAN PENGGUNAAN BAHASA KEBANGSAAN 5 .

USAHA DAN STRATEGI JPNIN INTEGRASI WILAYAH PENGGUNAAN TENAGA MANUSIA KESELAMATAN MEDIA MASSA PEMBANGUNAN KAWASAN KESUKANAN 6 .

USAHA DAN STRATEGI JPNIN PEMASYARAKATAN PERPADUAN PERTUBUHAN SUKARELA PEMANTAUAN ISU SEMASA & KONFLIK PENYELIDIKAN & PENERBITAN BAHAN BACAAN 7 .

USAHA DAN STRATEGI JPNIN PENUBUHAN PANEL PENASIHAT PERPADUAN NEGARA & JAWATANKUASA PENASIHAT PERPADUAN PERINGKAT NEGERI PROGRAM DAN AKTIVITI PERPADUAN STRATEGI-STRATEGI LAIN 8 .

Mewujudkan pengauditan dasar-dasar kerajaan. Menghasilkan satu etika mengenai hak dan tanggungjawab kemanusiaan untuk rakyat Malaysia. Penerbitan bahan bacaan secara meluas mengenai kaum-kaum di Malaysia 9  .Strategi-strategi Lain Mewujudkan latihan dalam bidang komunikasi antara budaya.

  10 .MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN Antara langkah yang boleh dijakankan adalah: adalah: Tidak mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda masing-masing masingdengan memperkenalkan pengajaran bahasa Mandarin dan Tamil Memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan interaksi antara golongan etnik Mengadakan lebih banyak aktiviti antara golongan etnik Mengadakan program interaksi antara sekolah dan memasukkan unsurunsurunsur interaksi etnik ke dalam kurikulum serta meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan golongan etnik lain.

Tujuannya ² mewujudkan persekitaran yang memberi peluang yang luas kepada para pelajar pelbagai kaum untuk bergaul dan berinteraksi. 11 . berinteraksi. nasional.SEKOLAH WAWASAN Salah satu pendekatan alternatif untuk memupuk nilai perpaduan kaum dan intergasi nasional.

cerdas dan penuh keyakinan. menyemarakkan semangat nilaikesukarelaan. multiTujuannya ² meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda. 12 .PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA Dilaksanakan pada tahun 2004 berteraskan Rukun Negara dan mempunyai kurikulum multi-disiplin. melahirkan generasi muda yang lebih cergas. memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional. membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni.

PERANAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK RUKUN TETANGGA RUMAH TERBUKA TERDAPAT PELBAGAI AKTIVITI PENERIMAAN BUDAYA PROGRAM DI IPT 13 .

 14 . Wujudkan pelbagai dialog dan seminar.PERANAN SWASTA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK Pertubuhan ² pertubuhan induk peringkat kebangsaan yang menaungi pertubuhan berasaskan etnik. Kepimpinan ² kepimpinan pelbagai kaum.

Menyumbangkan dana ² penyelidikan dan pembangunan. meningkatkan  Membantu pembangunan ekonomi negara ² menarik ramai pelabur. Memberi peluang pekerjaan. 15 .PERANAN SWASTA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK Sains dan teknologi ² menseimbangkan bilangan pelajar untuk melahirkan saintis antara kaum.

KESIMPULAN Setiap hubungan etnik mempunyai jati diri yang tertentu dan diamalkan mengikut kaum masingmasingmasing. Usaha ke arah meraikan kepelbagaian yang sedia ada perlu disusun dan difahami demi mewujudkan keharmonian dalam hubungan etnik. 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful