BULAG NA PAGDAKILA Renato Constantino 1.

Pambansang Himagsikan y Rurok ng tagumpay na patuloy na binabalikangisip ng mga tao bilang pagdakila at muling pagbuhay sa diwa ng kalayaan y Washington, Estados Unidos. Lenin, Unyon Sobyet. Bolivar, Amerika Latina. Sun Yat Sen at Mao Tse Tung, Tsina. Ho Chi Minh, Bietnam. y Manipesto, Disyembre 15, 1896. 2. 2. Si Rizal at ang Rebolusyon y Pilit kinalilimutan ang panahong ito sa kasaysayan lalo¶t higit ng mga Rizalista sapagkat ang ginawa ni Rizal ay pagtataksil sa bayan. y Masamang epekto nito: Pinawawalang sala natin si Rizal. 3. 3. Bayaning Tinatangkilik ng mga Amerikano y Pagbibigay sigla sa kultong maka-Rizal y Pagpapalit sa kahalagahan ng ibang mga bayani y Batas sa Philippine Commission A. Batas Blg. 137 - Distritong PolitikoMilitar ng Morong ± Rizal B. Batas Blg. 243 - Pambayang abuloy para sa pagtatayo ng isang bantayog C. Batas Blg. 345 - Anibersaryo ng kanyang kamatayan y Ano kaya ang nangyari kung hindi pinatay si Rizal noong Disyembre 1896? y Maiiba kaya ang daloy ng Rebolusyong Pilipino? y Nilikha ba ng mga propagandista ng ika-19 na siglo ang panahon o nilikha sila ng panahon? 4. Ang Papel ng mga Bayani y Bayani siya sapagkat nakita niya ang mga bagong pangangailangang panlipunang nilikha ng mga bagong pangyayaring historikal mula sa bagong relasyon sa lipunan at aktibong sumangkot sa pagtugon sa mga pangangailangang ito. y Subalit hindi siya bayani sa dahilang pinili niyang pigilin o baguhin ang daloy ng mga pangyayari. y Ipinakita ito ng katotohanang nagsimula ang rebolusyon sa kabila ng kanyang pagtangging pamunuan ito sa kabila ng kanyang pagkondena. 5. Mga Pagbabago ng ika-19 na Siglo y Mahalagang instrumento sa pagsibol ng ekonomiyang nakatuon sa pagluluwas ng produktong pang-eksport ang pinansiyang Europeo at Amerikano. y Umunlad ang komunikasyon y Programa sa Impraistruktura y Dumagsa ang Liberalismo 6. Ideolohikal na Balangkas y Lumalawak ang diskontento ng makita ng mga katutubong benipisaryong may nabubuksang bagong daigdig ng kasaganaan para sa kanila at sa kanilang uri. y Tumaas ang kanilang kamulatan at nagkaroon sila ng panibagong layunin - ang maging kapantay ng mga peninsulares sa larangang ekonomiko at politikal. y Hispanisasyon at Asimilasyon 7. Ang Bansang Pilipino Bilang Isang Konsepto

Pilipino - Creoles, Kastilang Isinilang sa Pilipinas y Circulo Hispano Filipino - Creoles at Peninsulares 8. Mga ³Limitadong Pilipino y Dekolonisadong Pilipino y BULAG NA PAGDAKILA Renato Constantino Naging rurok ng tagumpay na patuloy na binabalikang-isip ng mga tao bilang pagdakila at muling pagbuhay sa diwa ng kalayaan. Ang mga bansang tumulong ay Washington, Estados Unidos. Lenin, Unyon Sobyet. Bolivar, Amerika Latina. Sun Yat Sen at Mao Tse Tung, Tsina. Ho Chi Minh, Bietnam at nagmanipesto, Disyembre 15, 1896. Si Rizal at ang Rebolusyon Pilit kinalilimutan ang panahong ito sa kasaysayan lalo¶t higit ng mga Rizalista sapagkat ang ginawa ni Rizal ay pagtataksil sa bayan. Ang naging masamang epekto nito: Pinawawalang sala natin si Rizal. Bayaning Tinatangkilik ng mga Amerikano Pagbibigay sigla sa kultong maka-Rizal, Pagpapalit sa kahalagahan ng ibang mga bayani at nakapagtaguyod ang Philippine Comission ng mga batas na : Batas Blg. 137 ± Distritong Politiko-Militar ng Morong ±Rizal, Batas Blg. 243 ± Pambayang abuloy para sa pagtatayo ng isang bantayog, Batas Blg. 345 ± Anibersaryo ng kanyang kamatayan. Ang Papel ng mga Bayani - Bayani siya sapagkat nakita niya ang mga bagong pangangailangang panlipunang nilikha ng mga bagong pangyayaring historikal mula sa bagong relasyon sa lipunan at aktibong sumangkot sa pagtugon sa mga pangangailangang ito. Subalit hindi siya bayani sa dahilang pinili niyang pigilin o baguhin ang daloy ng mga pangyayari. Ipinakita ito ng katotohanang nagsimula ang rebolusyon sa kabila ng kanyang pagtangging pamunuan ito sa kabila ng kanyang pagkondena. Mga Pagbabago ng ika-19 na Siglo - Mahalagang instrumento sa pagsibol ng ekonomiyang nakatuon sa pagluluwas ng produktong pang-eksport ang pinansiyang Europeo at Amerikano. Ideolohikal na Balangkas - Lumalawak ang diskontento ng makita ng mga katutubong benipisaryong may nabubuksang bagong daigdig ng kasaganaan para sa kanila at sa kanilang uri. Tumaas ang kanilang kamulatan at nagkaroon sila ng panibagong layunin ±ang maging kapantay ng mga peninsulares sa larangang ekonomiko at politikal. Hispanisasyon at Asimilasyon. Ang Bansang Pilipino Bilang Isang Konsepto Pilipino bilang Creoles, Kastilang Isinilang sa Pilipinas. Circulo Hispano Filipino bilang Creoles at Peninsulares . Sa aking pagbabasa, nagkaroon ako ng kaunti, kung hindi marami, na mga kaalaman tungkol kay Rizal at paano ang buhay nya nakaka apekto sa ating bansa noon. Si Rizal ay naakusahang nagtaksil sa bayan, sapagkat itinanggi ni Rizal ang rebolusyon. Ngunit sa kabila ng ginawa nyang ito, sa aking opinyon, tama naman ang desisyon niya at noong ginawa niya ang desisyon na iyon, isinasa alang alang niya ang kanyang mga kababayan, na sa rebolusyon ay magdudulot lamang ng mga walang kahulugang kamatayan at kawalan ng kasamahan. Minsan ay napapaisip ako kung paano ang ating Bansa kung hindi piñata si Rizal noong 1896? Maiiba kaya ang daloy ng rebolusyon? Minsan ay nais mo ring makita ang kahihinatnan ng isang bagay kapag iba ang nangyari, ngunit nangyari na ito at wala naman tayong magagawa sa nangyayari ngayon kahit na malaman pa natin ang mga magaganap noon kapag hindi piñata si Rizal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful