, J

1

tUDo·· ·.~i:tt"., ~·,.··.<I'VJ~

"SQI::cesul· in6e·· . __ . _ .. w " OO:IflinUIl diml f!ei.lalp reflRlllatJ· ,,(It., SM~:eht)·

.r',ei.fl,i.{t. p.l.lni de' crOJI·ie. B"e"U;Sit p ,ttllent '~ __ 1Jtlet lep!c. ·,ftn·,," fl.' scrie' tqa wm se ItUWttB ,deapr.e' tl£est ,1!v,ef1liatut-re_urctibit,. esee prilejwe,te .reJlf1ltpi; cfJRfC$i"lIi~, \Qpr~cier:i ,I "senti_Htu' ~f1'iliirii' ,~" p'trJle~WRQl&m, Dl bOO; JJ'llrcu;r~ de 4tJ de' ... 1 'tie llli,t ,eil.,e,a1!:ljnal de ill.

vaItJllr& .TTe'#J'u;ie clJnile; rtle itlflF ,i' ·cul!nelll. de· lIZ"'" Cil ~~a: prinzi '" .. s.l.vd .mictJr 9 fr8ttfur,'1J. ditt to,., fJa·c:u:ria :,i entudas",u'. :mifqB~ell prIma'l. ,i mdndria' rei "I_,tf;ttltr~, .pfJritJaoo· ill ea:t;f) tll.furl .dtJ 'flllilre 4idsrJti»8: dm: ·.1''70~ .BNJ :d6. btjilnlflre .• lic6ulll'i" se 'tlJllll .g:e:ntrnlf/ie ,ik·I",fJlilslIP_i thwn~ !to& fR~;·e"'_' ICb, m'in:unti,efln~,,~ri;~t:d~B'lJft'rd~~i

~I • V. . I' Til!'" r :I~tI

PtJrelJ ifi pma· SB scrit· nN pee, Aiif(ti~" ici pt!. :id1Jnle "colfi; 1ftJ.tlW:e, .~~-.:ii~'1111' 01 ,ll' du·rew.e in v.,ec.t PUIT::li; iii tllln· ,C:~ .liter"·~· c:uvill/tBl' s' .fi'e- ell.tee ,i: Imn·jaij .I'efttru· oei iJate' ,tI"

, , "'.d i';i,X iii on Om! _ L IJ :iIlt iii; _.t D ~,j ~iI! _Ii ;..1 ii' .~1lIi._ : •• , ,-

- 0 •• --. S$· nreulfB", dU :f!n~lI~mt ,g 1lJ·li~rI-g ,.. .,. I'CeDI ,i 'tl~OnUi ,{eu c..t:ti·otQIB ,11"6' rt:'"iCtl_$/. ~m: ~_d.'Ip;II,nB;fI'

~, r··1 ",'. III§. ~'''' ~ I"'"t"! Co • J""- -. l'-' r' ~f .

~~:,J~- ""gil, Fru.ltte "tie '.ltT au' fNcu'n,flnat fr;- -u,,·dle III1Qlt(),ir- S,R'D'row :'i ,w:fllte SW'B~w.. ,S~fl· 1J~r;IJ'· ,st#l1iillt" dia

o • .,.. ~ -.- v' . tfi~ ~...

~'~, ~eeall1uL

Cit tlcee;tqi cer-ntlfllil de ,(t7Jtr ,1 C'N .ooeetqi pall" milld'sw,i' ./rB#Juie ~BtJ '£O/#I,S"8.IIII •• I. ifJe:IM' ,fIe ··,tlre~ cd IIc·est Ekllfl, ·tl£ ttl:itil~:' ,al ·inY;iit)iMdltt:rllw· rtJmMe'l't' (l Q'do'll#t ,fit ClUtell SIJ '. ,ono.tlFe re;altate·

~r:nrem"f9,-' .;l;

J,d . _. ., .-ft,iI"l,~

Pie_till If patr'uiltifl Iddiinc' .m c:o:ll§liiNfS clil'Br de. flZt "f II t:1ll:a,' Ice' VD\r' liJell" dH;piJ "tJJ~ tlprf1c;em. :ro - - - .' .lfa"~tL I.,tlil,cll. :lweul .Qealru ,ate .pere_tiput CD p'und. tie' ri!Jpe:r 'lJ .r:e,e}a.u· tJtt,.'1ufld .,; '.teffliqioNtI'i tJ

_10, ~ .,_~"_ '-;r eu. profit V,"OCt)/iOHfI'L Dar lIllI.i riles· "'l':reciem ft!p,ml eli .,~,i fJiljtJ.',~uii aeest ~tIJtu~ Jra(liflca.ilu-.p' IN

~G&&&,;1I'iIJ'~' '~~~ai /r:A~'lil caeti'''at '~B ;:J,'.n;'.!Alr't.'i,,",&cJ iQL~""'·~'IJ:mlJ,,'*:-;tIUi r:nmtilie~.p-

- MJ'litl r tUJ~ ~ _ . ~r" ~I'~ ~... +- -. "1f;:ifr.~ Y;~1- ~ 1fI;:- lt~ .. .,u .. ~11If:.. ~ _ ~.. _ ... ~ _ _ ... ~;"~ .

. D'f1:'-fj' ,IU'1:'"&1I1 existM.I¢1 ,'£",16,: ii'eefJl' ,i~ ils,ndn:&lint 6;N ClI'm,e.r;YQft," 1pllJo,flretl: "~JHt"0r.'fln,a, __ :etBn:du_,i ti'tllWl iJJ:- qele: fifttl prllsligio.tlS/2 ctJm)ettpllJ4fNint'lle: ,i i,,_rnft,mnale~ All d:e dBy d$SeiN' ,i - _ -"'_~_ -, ,C,fJHC£Mlrat e"orturile J~ii rt!;JliJ!~e'e,. '~e"tr.": 4ft'.·' metllllifl~H' CU,· reeUIJ·o:n,~fe,rgQ· sl resn~f!m·'· Ul.stit.fJlliJF

. ,;II . Y' ~ ~r . ",r ' " ,~ ,. r '!~

,_-·~.OT depref-dJl ~

D'MJ lu._~g,·ul· we",li sa JOBI o,rgulJ,mattt-' ,se"i",b,u~i till ·,exp,erieHf- t'N .,eein';,·tj wi~ ~ .. - -~~. rll';' 6li(:ar-ij, po:ltJfterJ, "nngfl.r,;, ture·'· p diu· R41.blicu Muld'tlt?f£ DatD'rit-a . - '!" ., ~I~-· .• ·i tIDes',·; ,ctili:, dtJ,6t1;odit:fi ",~ealln.t· in timp"lice.ul u lost vizitat de j _,,~,tr:i ,i' - __ . - - - ~i ,ie .lIlt rim 'PB,rt :;1 ;i."ifDdlit, prqeiill# ,i me.b,.l ",i' Co:mitetuiu'i ',Otwl',k ,i. "'ioL;~""""'_Flrii .. ' Iflm,a"" .p.,.~eitb".ti; "i stu:re/t.,i genl!¥lIii iii . F~"e.m;iei' B,omi"e de, Allelism ,i al .' -. ~. ~- .. , Adeusf."I'RlJrmti·"esc;. pre/tlC!fl. ,-\1 s.u~prtfec,l iii JIl.:tlef'U·il'i AI1f":'i NlU1JmD·~·tIIJi.

._,_'ilBt~a: .tlmpiW':,ilt,r tif. ileb'Ulul 'k·eul"i se og'fnde,:,e ._mn ;11. dliel'e " ".suiti . I._-,I_,.,_ II.· ~e'fnll" .Ilf"m mC;CfP~ttfJ.r{i de 'If/Jf:fY:.' .Fietare .z.l ."flJIutll c. Itr~dtl""i.e'./ffjcIJ/,

• . - _:B _ .. ,. ,itlli Itli»: pap,tea (iascii.liJ8'r, ,elevilor" spoftlvilor e~1tJ pr:g~.tireQ' p·el,lilr:u ,(l 1,1:0"" ,lle,lfjrm •. QliL .&Ij-e

gp,IIIU:e- ,.'", ~_ db, f',iIs,um ,0· Rut.llli; iargintutui 8,(1. ~1I?I/ulllJ~. iJlste c,ipg. trutlei" ee I"~ ·timp "lpri~,~e .~&.

""~~_- 11] •• 1 Itret!4I,ij' ,r;mlitrlte' nil esee ifl,o.J!, tl4f ~istlJ placer.. de (,J. mRllrc't m,lliltii .JllISiltn·et; "~1JJ ".' Itl 1"/'6r;

~~ iF'iD:Pll. '.d, ,""e ,i ,coilleti". :un §eNS~ 'uat ea .Iexempl. ,.Ie' ~iit(}r.i IGell.erttpa de' ,rnc.e_p·u,· a ,'ice,llJ~i' :CIte' UII' lI.1f1Ad' ~I&,

- ... ~~ de ~1J9rliJJ'a\te .. 0 <via", ClJmp/~/r.J!leIiJkata 4M ,d,· "" ,]WiN; :11;0" metl.'IL

DI\reet" ~ . -, - ~

, -, ',',"

-- !" -

_ ~--- _~ or I

.Pr-ofeso.r. Co 1 stan ln Staleu

LiceulNational cu Program de AdetJ!sm es~e limat in O-m$ul Cimp,utun_g MUSioe;! ,.,~cttre' 8 e.' "intilkJe pe " vale.rii(j()'rQasli~ la poalele munf.ilt;i:r Ieser ,P4Pu,a:. Dt.U1Jurile ,aoopert:te de .lilJezi .it aJdpos·,tes.c de '~ant!Wi'~ Ra.~

rp.i! . 1 ., AJ' ,I!'....... l~ ,I'j /" d 1: t I, '1"·' .'.'. I'.....· . (\1"" ' .... ,,,~. ;1' ,iL. ..'

,l,~Ul ,I", s:p,ata~z'~ "nVM€,:e,'te ext UTf.·e.·6',UJ ~·,tmp'HZl ,t' ga:a,glo,ase'r ~.triiZQje sun'l drepte, t.::UI'at'€.J' 'l!fflar_.re I':

a'r~ori~ MaJ, toate casele au grildintJ.. Unde te u~/i~ ~~Utn~QJ, florl~ .A·tei S-'ll QS€!ZQJ: eea aiR-tal cQp.itaJi: Q: ,Romanie. ~

.,ll,...:1 ',~ ~ ,..:I"!f.. 'iii I" .. ,.3 :r·' ltu ".. I A'" ,n'l ,,,,1 ~ I' ·:.£l,hh . Iio'l ..... " d·I' t..... b' .' 'i ......

C,tOo iY,e scurta Oulnna a 'tfgertufUUJ,Ul VU' tur; asc: a-.a Fh."lC~. IUe. norocosu. u~iv:a,·,ectitDr Ce(J' ,,'J?n.: at .'JSeT{Ctl m

,amintirtt'4' aeelo» Z'ile~; df)' la. car-e. un lult d:rum S·(!" deschide "i incep'e o 'lu)iIii :istDn(e' ,pentru neamul nostr~"

('-AlcxMdru ¥J:ahnti)':,., .

c 'l! .'

Unitate de.invitimint-de tip vocaponal- Lileeul Naponal GU Pro,gram de.A,detism, a folt:inllintAt' to miU1

197'J~, prin traDsfornwea claselor en program spnrtiv din cadrul Liceulai nr, 2 CimpuD.ung ~i a devtmit·'Q'stji"· unitate ,calad independentij~ ,cu ·den:umir~a. de. lied Cenutal Experimental de AJt.1eti~. In muil ,- 97,S~ Iieeul umjt.te de tip 1JIOeafiomd., a fOSit' de$ffiotat~ luiDd n~ 'LiceuI de I:U .. oJI()gj:e Istorie, ,Ac·u,vif.atea spomv:a d.= 'P' erfotiDanrta a fost reD~l!nizati ~i s-a creat C1ubul Sp",Qrtiv< Scolar .. u;am a. runcti10nat pe 'n\o~A aena unitlt·

."', '"',~ ".if. . ,~. !II' -~.

liceali. Aceasti' g:trucmIi Ofiauiz3toriC8e a ~ction,a't piul in ,anu] 1990., 'cand, eele dona unit_ti devin Liceul eu

Program Sportiv, pentnI ea do.i ani. mai 'tAtziu; prin Ordinul .Ministrului nr, 'll8Bi 1,.12, . .19.92, aeesta 8:i, se transfonne in Lt,ccul, National cu. Pmpram de ,Ad.:'tism.; care functionead, S.i tn p, ."~1lt sub aceasti~ ti,taia1ufi!,

. t~· e ~r !!i d'_, • •

P ~ ~r "" ..." l.:t, "" ' '''''' l' ~ ,.,.;. ' d O.o!'o.I·· , ... ,11 .• '.... "I .• ~1!.

r(n,e~~t mtr ... o ooncepp.e umca .iD ,ara" iceur cup'nn~e ,11 ac.w,a,l penmetru "oO-wal mtenmM,. cantIna, eem.Q:m:B

WIIDiei ~rop'~rie lsi baza -sp.,·omvi loom,p'·~;ltsi din stadio I , de Imtrenamelit,l' sala d'e j~:ooori' ~j forti mill-a de atJ.etism in

. r l 11" • -. ' v.

.care S6 PQt IdesrftS,Ur. competitii oficial,e :pentru anamite pr-obe de aU .. etism: sprint, gat.4uri" 'slntun, ~i 'arunc4rii.

Pentru refseerea ~i recupemr~ dllp,a efort,pll"eoom ,i. peanu b"aUtmeote,,' scoala :beaetitia.Zi· de sauna;,' cabinet de fizicterapie dotat ~CU apammti. ,modeml. Ic.abind de stomato.logie p, medlctoo :genewA

Cartes d,e',oDOl:fe 8·,0010. ins'(::rie, din. ][.'971 ~i 'pinil, in, prezeat 1(20'1.0), rezulta:t~' mmarcaibij, .. ,obtinute ~i ,.testi situarea hceului to elita iDSti~tii1or' deprofil din. Rom§ni,a~ t· si:nteza,. acestea .. sunt:

1 pamc,ipan p, la Jecurile Oli.mpi,ce,;,

8 medalii !~i 35 de partic.ijpanp Ia 'Campionatale Mondi~e .,i. Eurepene de

~'

--

U~Q' i ~J7,C,'" '. " L:I-A . ,'J:~".ll. '.

4

!Ii • 4! til If] I!

gjSIQH:lion" 'lQ11 J'lillfi:1I0'1Ii"11 '.

~~.u.a':, }~~ ~ ya . uW~r:llIIJ.;. .

,So mecBlii s"" pesm ,4;0 de p,wcjp;an~ la Zilele Ol'·'mpiee· ale T'~ilerctuiqj

European;,

,5:9 de c"'~nvlioDj balea.ni:cit si peste 100 Ide mOOajj,ati>:

~ W· . . r

1,802 de medalii obpollte.. ~a Camp"· omieie.' Nati@MI,e, din' cam S:98: de aUf;~.

-- 'peste 200 de attieti in echtpel !.e' ,~j 18~e.~lilIti(lllale.'"

I oeste 102 recorduri ale Rom6.,mei "1, eo~ii si "wnor.j:

,~~ ~ ~ ,I

44 de absolven~f:f. ai I.ic.eului au. t'-btinut 'tidul tie M~al s.~onulllllli~

rr ,.! - Ir I~

. _I 23" de absolventi Bunt p:re2el1lJ,i in cluaDI~stal . relot" 'n lti.buni .,at1.qi, ,Ii.

Rominiei: din toate 'timpllri Ie;

" ..;jo .... l"c: 11' 1\ 11 '\.,,- ..;1: "'.. ~~IJ .... .:11 "1

PrenJif SI meanum I a 1 azcu!~ fOCllIJ!" J-'uudene' II. ~tlon_e we Ct)lJLC1il'f.Sun ot

'" ~ , ~~

si o.lirrn~,iadelor ,s:c;olare,nRCum '~i la cODcursurilc.'. din SUi'S ac:tivim1ilcw

'~A~ ~ ,~: ~ ,

extrascelare

in anel 1998 eehipele de bit;· si fet~· ~~ liceuhti au cisti~tsin~'l1l editie a Camnionatelor Nafionalc

1 ., ~l • ~ ~~ ~~ r ,

de Atletism o~ganizate~. de 14inisterul Edlroa~i:~; Cereetirii :wi Tineretului" Pen1m aceste ta_ZQ~.tate F,edem~,8:

RomAni de Atletism a hotirit ca - ieeal Nation'al ,cu.Pro'(;'.ram de Atlelism sa reprezinte Rndrua Is IC{)lnp'~etiua

• !II c· ".,. , '~

Internationali 1I CU'~a Clnburi10r Camrl,ioan· din E,1Ilrnna"'il1 anji 1997, 19;9,8", t999 $i 2.001, desfaf~umEl itt

"y~ F ........ "'""',Y . iii - ,-

Tlllrcia" Luxemburg, Franta -. ~i Danemasca ..

. . r-:'" '.~.'. ..-. profesor Ban 'ICO . 'i_ ai.

• loc 1 -= pentatlon juniori I.

Ioc 3 - pentatlon tineret Ioc 2 ~ ;.greutq:te juniori ~I. lot 3 - 60 m.g, junieri I

_. profesor ···u esen Mi.hai

1 2= tlon i 'I' ... II

. 'OC, < - pentat _on jumon i

- loc 2 - p~taUon juniori I RINE - - prefesor B _ neS,CD ... i. ·ai

- lac 3 --, beptatlon juniori II

- profesor .' "U'S'U' ..• ··0 In . ,

loc 1- heptatlon juniori I

· ·RE··-I···E.... 'p' rofesor .iIO .... o·a··ra"""·

_ . ,',I ._" l_ .-' .:/I,W~ ~ .a: ~ .. ~,'. .,

. -

10e 2 _, pentatlon juniori III

Ioe 3 .. pematlon juniori II

· - loc .2 --- miltime J~ uniori III

. . , -,

POP. ·.seu IONELA ~profesor .' Ieoa i .'.' '.'~lhaela

· ~ loco ,], ~ 60 m.g, juniori II

C'OBI'~ EANU.-· _ ORE· - ,.. ~ profesor lone,cn Cestel

loc ·2 ~ disc juniori .- l

......

C- OC~ .. I'., - ... E· Y. : •. -, _ .~I·.U ~·pF~,fesor Cl ba ~ .. ~ Co·; ·.;·,:_.D'(·O

Ioc 3 =greutate juniori III

B,ARso: . ·E'O .. [G", .' - profesor Cio''',' .11 ,CODs.:a ~ tln

"lac 3 -- p,d.jin~juniori II

'0- c 1 prra"11m-'; hmiori I' II

.~,',: - I ~;&'>:JJI ·._IM-- J .. J . .:"" .: -~'_C

JO'I,~ A .. AN_·, - profesor Vasile ' .... _. iie a

I 2"'1 6··'O~· ~ ~ .. ill oc·::, ... · •.... '.', r m.,g .. jumon . _ ..

IL E' A. ~": ,'" - p'" rofesor Ca' ~iIC~ ; Censtar 'tin

, - ,

loco 2 - greutate copii

~ profesor P,ic.'~.o.ii,aD.·D- Da I~,ela

loco 1 - .5-0 m.g, copii II

. AN~ . ·UR>·O···o> ·1' .

. - .' " - " " .

TO·T'·.tlf 11'9"" 'ME' -T\AL··· . U·

~1: ,,: , .. I·l::, ," :"~"!u:···~·_ . 'r '

I:A·UR··· .'

,~.' ~ j ';.

7ARGINT 7BRON.Z

<U:Q,Qi l\;~:rr l ,J};tJ;.\. .~·I:l:~J

nmcrr ANA 1\IIARIA- profesor ".DeSCD M:~hai loc 1 '_ heptatlonjunieri I loc 2 ...... 'he;ptltllion: seniori

'to- '("0 2'.-" beotatlon tineret

,', .:~! ("":'~ :_1I~¥_~W JIL '.,.' lu_ f!~~'wl~

loc 2 ,~ 100 m.g juni-on r lac 3 ~ ,greutata junieri I ·CO' 'J' ~AN,~'-:' IR-: INE. ,- - (L, ~ p:-, ro fesor I BUD' ',escu, i M- ~I"':h-ai,

~ • ~ ~ -1~ ~~ ~ • j;..~~" ~ -~ " - '" ~ - .. ~ ~

- loc 2 =octatlon juniori 1 loc I _ ·Qctation.junio,ri ,II HANGU 'O~-"UT:_ pro[eso:t: Rusu Dolus

loe ,3 ~,'oe,tauon juniori 1 C:O,B'ULEANU FL10RENTIN,A - profesor lo-neS,CD Costel loc 3 '~ h.epltatLon juniori I

Ioc 2· ~ heptatlon ju'niori .II"

PO'PESCUIONEA -- profesor Ni,coari, Mlh,a,J'lll . . ]0-0 2 ~ 1'00 m.g, juniori n lee 3 ---" ,2100 m .. juniori II

Ioc 3 =' ']iOO m .. g, tineret

pANTUROIU AND'REEA, iii P' -_fofesof Nioo,ara Mihs,ela

'ii !' •

moe 1 -heaatlon juniori III

lee 1 ~ beptatlolD, juniori II IDe ,2, ~ lnngime juniori III

B,ARBOIU GEORGJ1\N &1 profeser C:i,Q:ba,1l '. C,U:DStaB'liD : loc 1. - plf,ijinijuniori Ill

JO'I1; A ... ANA, ,_ .profesQf Vaslle 'Dmtie-,a

=-' loc 3 ~ 1 00 m.g, juniori III MINe 'W DO""·. ',. - profesor Sirb,u ..... " I -I,an

1'-0:'" 3-·· ~,A:O';:;'O",-"-, m 0' juniori 'I"

,-,'"",,', ~-,.,:'" "'IO'It''"',_, I , , """ ,'.

ILIE MARIA +profesor CSI,'·n, -ut Co stan ~·Il.

:!!

- loc 2, ..._, greutate copii 1

[,DC 1 = disc copii I PACIOIANU·MIH. =' profesor P,i'c:io,ia"DU DaBiela loc e3'_-' ~ '5<0'-'-1 m t. 0; cop 1"1:~1 IT

;y~ . . . . :__. '':''___'~~ iI! iD~' ~".~. _: ~ " "~

'TOTAL,: 12 'ME,D,ALII

tj'A-""UR':'-',1

' .. ", ",,' .

" --

,8AR:GINT'

8BRONZ

- " - - - - ,ii!!I;. _ _ __ _ _ _ _ _ _

'TO'TAL MEDAL:IIOB,:TINUTE IN' SEZONUL 2010::

'f

41MEDAL,D'

11 A OR. lS,ARGINT 1,SBRONZ

sso» nr: un, . ,.:·j,Yjf'I~,

L C,E .. ~U:I 0·· .. ",' CA' :'.,1

Proba

lOOm.,

ROLEA'LA.VIN1A

"DUM" tTl RAJ ,:t"'ilif.llilC -r:AN·'· IA' -

"'~_ . :.- _"I r' :_.:~ ;',Ln.rW1 . ,', " r' ..... ~,

H··A·iOu.A. iii .~"KD:-IE" A'" L~lA~'

_~.,¥JI)i ' ... ;-,'Jf'" .

VI~INESICU JONBLA ·AD,ELA.

U'Ui),;';" :~,l~~

'u\'~9" .

.~ ~l [t',_

'119' S" 0

Jl. ;' , ... ' ,

1979

4:v4: 'O'ft m· .

[_[a,.,.-·,.U, 'Ii

GABRIELA. NICOLAESCU S~ VIA LUN'OU NICULIN.A <:LEAU LRJANA

R.eeord L~N.P.A.

24.44

S41

I~' Ai "1 I:. ,~~...,...,. n;,}

1 gO

Lioa

2.,90.

56.92

48J3.

1'956, 1'9S:4

-,09.0-7.1972

.26,Oj~19·98

27JY1.,),9A7

S,"

1'969

:PNba

1990

RECORD

LN····P' A-'

_.!II~_'" ii; .. 1- 111,." -:

Data

200m .. ,'*

1,n~t:Ii ~ou

2~~L02.J 988 I

.POPESCU GABRIELA"

:~n '0""1"1"11.9' ,(m8'"

~~J!!I· .• I~'i~' .•.• 0·· I

11.02~ l '98.8.

- ...

Anul rmrastePi

.;::6·.·· ~~o !iJ· -'11"0

2- IA.~, ~JD .,,~~.;~':7

2..;il 0:-' n.'·: . '1 ~n~

~[fI •• ~~ .IIB·~7U

.B'[JOIJRESTII

- i!.'.- .-:-_

1.500 m,

300n-m.,

- oAf. 2···.· '7: 5" 4l

dnfl.· . :_: ....

9 ss 7·1t·

.- ".,)/' .:::J

AA O"'t"1I 'Ii '90'~

V;J'!li'- ·~.Il ._. ~u

4·-,1 It '. x ,I, ur

DO'MN: r:F1rD,.it.lP!!<], JiO' N" rc ·A··'·, ." -: 11;.t_ ~,,: I. '~"'- ,I,' i

1969

10..0.3 2002

- .....

BUirTJD'~TI

"~"!'.J.lI~~I., 1. ill

lni'lliU1e D[NU ,ALINA 1982 I ~ 71 07.~O:J.~ I:9i2;,S

_ iTE_FAN ·~A .. I:~INA 19:82 1,.78 O;1'(ll: 198_~~

I ."""_ . .....; ,j_:m' ,·"m'iill3. . :HA" [' . E¥ A. T .;\ i JI'"D:[E"r' A" L'Ij~J'A' . ],.0..1-·;.:.0 5' A7'· ,2" . 1- fi.· " -2·', ... "m- 9: i;~·7 .. ·: .' .

LJU![l~~ _'-' [ '. r : .~___JiV'..lIJl:J I~:_.: .l1"':__'" 17 ~ ~., ~'U!l ,,I!~' _

M'·F'~~'E·"·A. LO' ''Qt;'hlA:::

_~..u~ ~l .-:.' :~..Il""'_~'.

1197'1

Mltcm"'R' ''CA r O .... m 'r.::''lPi.1TA:

. 1Ul:i .. : .. ;~ .. ~'. ~'. Lf,·-·.!.l\..Jbr.~';' ..

1971

rdmOlRJ' LAVINI' A

.. ' [~, I, ':. 'I .

. .-. -'.

Mm- -q o· nu L' A" VlN- . "IA' ..

I.,,·: I, I :. ,_. '.,.'

,,' ,'. .. ..... _; '1 '. '. ..... .• ..,:.

978

ROLEA. LA. VINIA

1.986

NED£LCIOTU LAUkENTl'A, J9r11

. .~ ~

NlITESCU' LENUT A 1916,

AlONESEICR1STlNA :-97,6

SID9R'O'V ~QN!\ 1.~)-1'9

7

Preba

'l>CO"O~' . 'iJ" , . Ill.

,I 1\979' l'91·QI 119"

1 5--16,,109- ]9',86

Proba.

II

'iPi.JIilTJ.At 'E' LA:' .

l[T~IAI.~ - :. ~'-_

DIT 1jl& .. fli'TID, 'C'~:CU .. ,,-, . D' ': 'IA" No.' 'A':",

U1.lr,(11. J . .D.....JJ:.1iJIi. . . J .'

Anul

1!.n~·9, . .Il'-7Q.·

~97]

1'916

.982 1·[98.2

1976

8

:Re,ooJd L. ·,'.P.A

2,.07,:91

til "l "II '1- '"iii liMf'!f;)! .Il, !!1' L

a c~:

O'.!J __ :J.

1,.78 1,.:78

·4011p

01.03.19.99 07.03...199)9

08"·'" 0' .,'1. 1'[ 9~'8"" 16"

.·'!!b-.~i!I; . ",

13.02.,199.3

20' 10' I "'iIi 1:9'>~3'"

".)"~E 1 Q -

20 . .03 J, 99::3.

2006

._-...,...., '-

'1 AnU] Record l ·L.N~P .. A

~~·~~100~~.·.~-··m-~·.,--~~~~~'~~-.~-··AMB--,~:~~·~~t·:m-::~~A-·'~~.~-'::!A-'~c_~~~1~.'~19~·~-_+-,--·1-·.2-'~-6--~_~~1~,~~,~~\:oo-·:-~-l~99~,~--~~~~p~·~~,~~~~~1

2o'lm.~ ~ELCJOIU' ~URt_ENT,~ J977 '25 .. 77 'I ~08~O~tl'9.g0 BJ!ClJRESTl

Pmba

Data

, -~' . '1'[ . .J:_£'>i!' -~ ~~- _.. ~,

'. I . ~, 1l:K7S1R.~lJl'i".dJltil,

'!II;.![_'!iio'M - ''''':ji

II

·80 ttl .. g. ,,1.,

. I,

'80"

,_ .. :_:m •.

S[l1-Dn'UI' ~IO' A:" "N~ ·A:·

o!,JlJ!.~j, I, • •• :' .• ,,~' .' • " • I

~J 1,,4.

II

"3·0. ~~ ~t

.J U~~le:.

47 .. 75

-I

1. A'·~Jfi1f .w.. I~ llf~'Ig:d1

. . ''C:'",

l~S, ,M ..r.w!t.....~.

. ~:\A1 ~~~

RO-'L' 'CA' 'LA"~ 'V'~;;[LA

: I .. ~; .. ' '.- ;,': i.!L""!!! .' .

I 1:,4.,07 .. 20tH,

'l!..TD'AT I. l~lM' :".' 10" ·,··N-· . 'I·A· .

J.~UJ.' ·w.t~ i::J '.- . "._ ..

I 19i·9

1 .. 80

1 . ,~4JJ.7 .. 2004

~ -

PO~TELNlCU 'VE1gQNlCA

I 1971

I 0,5 J19..1. 98,6

" "'\0

,~iii 1··,

nil n~ ''')'.00' . !It:

U_:'.'U' "i~ - .... J.

I' ('heutftte

n J: nUL' ' .. E~C' 'U C" ,liP. D''I..,A''l::i\']f ~'. 0·, '. ~\tI_II:J~'~,

1987

S'u" . ~ff'ljtD!iDJIi!"T] ) '_" :·~~~l~~5t ~-

··'),.H,CO·"'· '.,. _AD I 'M' , mu:,,;l C'LA' l.'''J~:: ,,~~~.;:;_ ~ _'-'1

. ,- "'r" ·iT···· ...

~'INCA Il .. ANA

,,44 . .48;

C A ~.Im' nr fN'ai'f'! _ ,:MYr¥l,t [I".:.! I ~~~:': ~~~

1989

h"'r O' IZ 11 08'- ']

U l !. ,_1' .J ii I. :':1' -' , ,

H· . t]!' 'ex8 '~o.n.

NE' A·TAX ~'IM~" 'O"'N' :·'-A'-·

_ ~1t." ti!ll I ... ' ) _"J .

...,.

SALA, .', '. OARE CAT. III

'00:;-: m,

.:J.f. '-. - . ~' •

4x200 [m.

....... - '"

COM:c' [' A ~t 'l"j i 'lj'iiA··:;:·· L' 'IN'· A' ilI9'.'-,·7··~, ','

.. ' ! f-\J'" .II.'~~" '. '.- ~ " .. '. JIj U

AIc»,rES,m·CRISTlNA 1916

STANEsCU:MIH,AELA. 19'17 1

.slRB,\J IOANA 1'97'

'1' 4" 0,10','

, !!' ·0."

,

"onr :1j~,i'. m'1l3It.t1TJ, ' .DIJIU·~'~A_· ~~'~' ,

60-

I 'If

m,

C'];· jDn""E~'~CU"- ,-.' D·O"·'·XA"· ····N-·, . 'A" , lnhii:ll.·.':O·

~,~ ·-0 .. ·.-.·. ,!~_. _". _ ',..]" _'-,~ -'0

8,.05

-- - --

2,1:,' 0'" "il! 1 iI'l95

_:)'i' "~" 1 ? '.'

CAP·7 .:uri,~CU·'·· ao ,~v.AN·' A:'" 1n0'O""

. ,' ... , ~O!'. '-. ft."· ,I~_' : _', l~FO . ."·

27 .. 07

"Q,t\f1II. - ·O·'QI!V'm.

I :NEPRLClqru _LA~TIA ]'911

2..17.6

,0' .. ~, 0'" :<:l '1, g': ,9" r'" '

'_' .1IjJ'!I " ,.'~.I!.Ii . . .''''

9:

~HRONl£

&~,g'Rg:1 -I E IL,ICEUL ~ .

, ': ',.'10, 11_ 'C'~ : . I

''Ii O~ "0' ~ ~

~,~.-: •.• I ~i

11~t'l1 m'~',c ~l' :

I tlU 1_ ,_I' ~ II

'l,on ~- ~ jQ ,\I 'Qt.

ClllSTlJDOR, DOIQ;L

, 2t;LB, m-") el

I~~' ,,-~ - •

'lONr)rA NIe-OLAE

401lm.

)\'Il~'O' m ,~1'.

~ y. -. .1 ~;Jl!l!

l,!-'O' '0"

," 'I"

-.« .'~ ,~ ..

,5(JOO m,

l,iii;l l!fIiMO' I m~ ~

UIIi.YU,'_ '. III

4x400m

ll"n"ml';t'!j

J ~ ~ -e llie,.

rWLO' 'lU V'" IR~ "0 .... IL

," , ',' ":" , ' ., <, '.' ' •

I ","', ';:c' , .'" ., ~"' :'

il:TA~' AND' - U;P'ii

1- . I ,,:'~ \' -"~ ':, ~a_ri,Jl

'Ii -

If"!I1D'l'~rUD-' . -,O'lI'l' D"OijD D'L, '

~./l"i~.~~I. . . - . - . - PL.. "-':: .~~~

MlLom VIR,GIL 'L"'VD.IIei~ArL' . ['AD" ''bIA' N'"

,-,·r~;.1:~7:1 .. ./"'''' .. 1 .-' .. ·.·.I ... £\:.! .", . i ,'"

• • 1 -_~ ., _ - - -

roN'Escu cruSTIAN

. . A'" N" .~I~Ec, "D' r 0, ruN' ",~ •.• ' ,

"", .. ..ft}~, .. - " '_

CRISTBA 'NlCOLAE !!I.. AlIT' '0' 'ro' '!t.,tTo nIL' lVUJ ... l::-:_~< V JlAU' I ' ..

1r 'rlJ ~C1"" ~ 1P ',", '''"l1'"''' '0' 1't,:iti.,:tm: "-L

~ ~i~ \J'~.~~!r'·iu ~ "nJ./iII'. 1 ~" •

~,:~.' x .t ,1-,~ltDa.

An1l1,

tf).tt":1 Jl'~"::;'1

] l'9S7 !

1960

1954 1

Record L~N.,Pl,A

. .

10.2

48:..1

4;¢-'1"'~'

it!! ~

42.5,

7.",57

~6' 11 ~ ,1I. _"'!II,~

Data

n'@0"7''lli181,''''''1'''

~~ArE' : .';lQ. ;J!' .. t'

1\..." R~ '1" (i'H)' ~I ,~.~.1 uu.. . ~·o.l .1lI.

Lecul desa,~m:"wl

BUCURE$Ti

2,'~Qj ~ ]~,8'l

- - -

2· '.I'!I_'n.~' -1-0.."01

. ~ .• U~!II' 70

I·g' . :R7- l' "ftA'"

'._ 1f\1- 'IJ.' ''"7JI~~

l2.,08.197'3

-

14.Jj6.,l991

1i"i( 'O~L;. 1 nr,6'"

J:JJr.r UiI, 1,"" ~.

07~ 1'974

B-lr 'li'C' if m' E' ii!!T'Jf-U" .. ~j;~q.l A:~JII

II "PO, "L; !O,;:N··I'Irr·~'

,- "'" _ '- .I1,J)ft.

'8 '''. ,U' ,~' 'f)nin:Q'T~ I

~'u.~~:

010 AS·':' U CO" .' , ;'PTEL

._'~ .. "c_ -.' ~-@_ I .

1.7.06

'06,.07,.198,5

0 .... 9'·· 0;:;" '~' rn-e.t'

I. ' .. , Vi':IE, 7'01 J

L:EIPZlG

.:... -

Cline 1.]' ~+~t:-"v',~~L,rA~ J'"

~,I . ,~u~ . ~ll~

- - . : .... . -. ~

E;'O:'M': * "1i.iT;IlI' iT;C~ 'IC" '10' "'-N'-",'S:""'If"ANT: ':... "IN' ,

~. _r • "~I'''i1·'JU:· ,', .':_, , . -.11 . ,

B,ARCACJLA BOGD'AN

- -

1953

- ~

68 .es

(}O.,o.5

16 0' 7 2006'~

f • _ • , .~ • I I . :'

'. !, '. . Ii'" '_ . :.' J' ~.....:. f

Clt1Can 7 .. 157

Proba

L .ZMAPmESCQ ~~CEA,

BAR,c'J\CILA :BO(]DAN

BA,:iQ~A!'.C: IL:' A'~ B' O···r'1D"'.:'A'-:"N':·'

.. " '~" ',_'. '____:; . '.' ,u', -~"

~.

198:7

191,'

£0 ~Ar

ID·.· .• I:~

An 1 u

'D .... ",.. 'd'

~f),r:

, ... ,- ' -

LrN'.P~A

111°1£ illl ~;11! U

1911

I

I

6,'~4:

!II 10

~2,.49

0:6> 19'" tJ'~

L_ .' L :.-" ,.'~

'l"'on;£: . ·.uu

2006

Data.

03~03.199S

n.;;it· Ref "I' OR e: ~'iU·~ .. ! .. ~7-.i).

B' UI I C"UR,1 > E··S·:-r7Jf

.' , '. :. ,~'.' ,~(,I :,J!.'1L

GRECIA

2] JJ2.., ~,'997

8,,52-.,89

8,~.37

4.,50

10

1960

-

- - ---

1fRjQ". ·m'-,~~c:·-::

. , ."

- "_-I ", •

I Proba NtWl~le. ~rlll' ~~.~, umelc' Atml Roourd p.ata

L~N,.P~A

":"':"''1l'';

, ... ". ~~

·t - ,

[~ ,CIO'iiDUR,I'L- 1 L .~·EU_UI JUNIO,·: ... AT, ..

4x'::00 m:, 'MATEI AD'R!AN" 19-80 44,.3'3 OSJl8.,I99S B, . CLm:~"TI

MI1Uo.

S:bmIU<GEANIN' BAZAV~AN IC.LA.[JD'IU_.

"1'~9

I~ j;f' " .

1979

4· .. 4··nn,

. x~~u-u J' il

. '

BUND····· ;"0' "':ru

L ••. J. ".', .:' I,

!IONESCU B;OGDAN: .LOVl'~TEANU NICQLAE

19J)~;"1913 .

I.

.CUTU VALENTIN

oxom VlOREL

i.K~Tr·:lD·AN· . IV1..I.J. ~A .. -:~.: . .' ,

n,i\~·A.D··A-:·N···

'UnuJ ~~ '.' J • •

r91l· II

O~ .. O'.19~lO'

1_9fd II

61 I tl 0:'

i, ,'.

07l)7~1977

'2 .. 01

12 0"7":;';' 'i! n(;;I;~ i .' ., ....... : III I ''':Ot~

440::"

.. -

1,2 ... 05.1.979

11 01' 19IO/!:

.... ,rp'. 1:!1 ,-.~~Q.

15 . .2]

Gmutate' (5 Kg)1

14 .. 6']

'11 C O· ~ ~'OO··rIt. _~.,.;;f~.~:g, .. ~:. :"' I~

DUM1iTRAcHEIONUT

. ;

Disc',(l,-S Kg)

_ 'GRASU costEL

n.t:l IlA ], :A:O'4:

V.7'".,.U~Ii, ,~:\().

Irm'.A ·ilrOi."l' ft, ~I:.,"~~~~

Suli'~'

:~UCH:ICl MARIAN

198·6

:.- .B..

.c:~. "'3

J7,~J_

Z1\MFlRESCU' M)JtCEA

C·~'A-..Q)Tn ~-~~~ :ru.:yU;·~Lljlt"ll\.J

O:ctaltioo

B;:l~1 ·,C·'·A··C· :lLA~' DO," n.D··A····N···

f~"-,n.· .. I_ ,. " .. y ... ; .

1987

Hi)[ T'l~it 'tiD1' 1:'~Tl" ___ tU'~'~.~~·I~

~~
rIll
-


, I
·
·
I
·
~
l
L
[
[
r
I
[
[ I l

·60.m .. et

BlnRTCA GABRmL

~ '.~~ I.

R:....··- ~ e.cU'IU.

:L.N· .. P~A

2·(jO·m"

CE"RN;' 'A' T RAZ' . 'N'" 'A'-' N'

,,' J..', .~, ,', ',' ',,': " >

, ' ',' ",' '.', ,',' " A

400m.,

'NITEScb LiVID

co' -N" I S;"':'''T~'A·'· NT') -IN" , D" A" ·l\.;rrt:'L·

_ . ,_.~ .- Ii :__ -~!1 ,". '. _ I,. ,r-~iJl~!.

i":bur~'~'~I ~II·.I~U~~_I_:!.

r

1500m.

"]'~m""

.:J'~ ~~

ENA:·C···HE-· IO':NUTi:" ..

,. :. '. . .,1.' ' .. : .

EN· . 'ACHE" . 'IrO"'"Nrw'''

"~, , •.. ',",~,:'.II...: .....

- - .- .. ~ -"'

1962 4 'J()9'., 14 27 .02~ 1999'

601m.g ..

I.

-::-~',.;;;. - [ "'! . ' -',' ..' - .. 'I ".

IS,TRATE .... 'COLAE

1·96·9 2Jl4 04.,03.,1978

Lungjme

CHIVr" U 'Ir:lLO'" ·-R'"':·· 'IN--:.':

.' 1"1 .. '. '.: '.

MIT' 1Rl':' c ~l:-'D··:AN·'·~··."

'. ~ )li'ta., _ " n u. ",

Tripln

Pfijina

M. TmiCA DAN

S· 'TEF' ..... AN D" 'RA' . G' O~

. t -_' :' ,:~,''. -·.'t: ' ~ '_", a 1 \ ,'-:' ,f ~ [' • ,

i:I -.... - - _. - I • '

GANE' .'[ AD-·It·N

,,- .. :..-. i~.'-,· ..... _'~ .. _.

1969 15.40 ,1986

[9.60 4'".20 197,8

I 961 4~20 24 .. 02. ~!J79

B'u~m'~ JR' ~,~,,- "I

j ", ,- I I

" - '.'

• ~ • L

B' l'~1F"m,n~1f ~ 1~-~U~~~~ 1 .. iIi

QUQ~$ .1

DUJ\.11TR.ACHEIONUT

~. .' L_ I I ., -;

B~RCACJLA BOGDAN'

l'98·9 I s.n (SKg) I 04·,,02.20.06

.' '9·87 I ,4S.24p ·6~7.03 .. ,

I I 2-nn~

~'

--

11

HR·_- oCC"m' c

. .

, . ' _' '.__ " _- . -,' . ~ - "

·~,ftA - 4\N'W.,

8.00m.

Abu]

')-lnn""J!

I:~'{~

1..'980

19189

1961

l'f:ld~l! ] ':fO! 1

1,S~Ol

-j:,2~'· ~ 2,

~. !iO·

53,.14

495"'1':-

! ,_-, '.

-" _' ,~.

lvlEDlAS

. .!'

'Df--~'I!!ii .~~. VUg

D,r-4ta' .

_ l~_,

LotDl- '1 dj1esm-- ,- - SIlJIdrl]-- 'I'"

I" ) r - • • - '

• _ I • L_ 1 l] "" " _,' ':. _ r __ . '_

'I!

A,bW

Record

7' . . ,

L,N .. PA.

CI . . RJ\:ZV' N'

:1h]'D'N::- A'T :"-' i-, .. --·-· ... ·A:·_·, '-,-"

~~.:.- .. - .. " "

7~4·2

05.'02 .. 199.4

20-""0

_.···J.w.

C'CjmI~'I\,_'f'ATC 'R" x 7",-T.AN' '. -. .:

DI\J~ '.--~'.' e f, ... ~ Y-I' _'.,'

B~CAU

[I

ldIClJI1A. DMGOS

100"-0- .. 9:~; . lU.

G--'I))' A 'S- i'ii'U"" C:· "-0, . ·S"7·y- ':E'I'

'-'~-'."':-'-. .. ,.~, .. ~

BACAU

'STh4ION D'AN<":"'!

_'.1 ., ,.~. '. _~~ . _

S· '.

.

+

. ...... ~ r; ' - :~VL'J UN"- G- .-

Ill_,- " ._ - " I, .. "

. --:c. .. ,-

198,3·

ii'_,~11 " JlJ:JJ'runme

l.a _ :_

]I' jI'iI!f'UiIJ'ftllffl1rY!!ii Lr:..J.:..."~.l:1'.UI'"

;MA'TEI ADRIAN'

196~

1'98'0'

'190'

.I '.~' " '-, .

Pn}illinl

.,.~" - ..

O ..... -A-··- ~lf1=A· -. D" A,ilr..1r

~j?'1jJlJ..: . _ " .~-~

II

II

],967

£! ~I j; DIE '1. X ,It iii 'J1' l~'I, Q~~ urY~~,U'O

, c In 1::"111

. 1~,t=tiJ.~·

'8';- DiE-,ll,".

.1., ;G.XCl.JIi,IOn

12

19.83'

ssos«: .," . ·" .. ·;··rllr¥~~

~l. D,UlCU ..... <·:.;A~···· .... ~- ".- 'A~:profesor9:,anescu MlbB~i

- ·CUPA,EljR:OPE_! hej1taflon ~ Joe III .~ Loc I ,_ Jpentatltln jun .. .I

tr Loc I ~ 'buept~tJon. jun~ I

· LOG 2 -= I greutate jun, I

, ~·Loe:2~· htptatlon seniori

I . Loc ~2· .~ b~latJ.on ·tiner;et Loe '2·: _, _·t·~O·c. m .-:-. g", dun ·1'

_ ....... ,~ .u· '; ... : ... ·Iii ~" ': -__: _ ii'

Lo"-: c ~.~. ~ '; il,Llfho!t·~ jun if

. ',.__:. :J. ,o~ ~.~,-u . w 1 .' - ... ' • ~!, -!

t- 'Loc 3 ·~·~p·entatlon·~ mepet . 'Loc '3~': ~ ,6" ... 0· m :tr j'!!U"'D'" 1

:... .. ,,-'... t', ,"_' "',' '!II;uri!:.... ,.:_: !I .

'2. . ANTUR01U ANDREEA = profesor N·i.coar,1 Mihacla , Lee I ~ ·hex~t~onj,un~ m

Loc I .~ heptatlon jun .. II

~. Loc 2 ~. lungime jun .. III

.. Loc 2 ~-_pentatlonjun .. m .LocZ ~ ihlltimeJ'iun~ III

. ' ~ ~ . .

• Lac 3, - pentatlon jUD~ II

',3. COJAN IRJNE -' .~. profesor Buneseu M~·;hai • Loc ,2 - octatlon jun. I

Il Loc 1 - oetatlon jun. ,n

LQC 3 - heptadon.jun.~ n

4. 'PO' ::. SCU ION·:'LA --- profesor N-:coari -Mibaela;

.. ICAMll:lONATELE BALC.ANlCE DE JUNIOR~I ..... loc IV Lee 2; - 1 00 m.g, jun. n

~ Loc S _ 2·00 m, jun n

~ Loc 3' - 100':···· m :- .. g: .... tin ~1~i·1 j!~''''~

." -:' '. ""'_ •• '__:__": __ ,.~ _I ,~~~,\;I-LJ

Loc .3 -- 601 m.g, jun II

::5. . '. Gr." lO'N' ·'T'~ profesor RDID' DO:~D.

Loc I ~,'hcptatlonjun .. I

, ~ LocS _, odtadoll. jun .. I

,CO ~.ULE.···· .. ' ,_.' ORENT .. :' 'A ~ :profes-or lone,·eu, Cest,J.

" Lo ... ·.·c<'·"·'~ disc jun .. n ..

_ A , __ l'~. _. ., iF

Loc 3 , __ "hep;'atloQ jun. I

Lo· 'C:' 2' ':: ."....... 'hep: ,:f('(!I·t·l,o·r,'I"!I'J~uni; - Hi

.-: '. .. .". '_ .. ,1,_" ... JlJ..J.. '. " ',. 1

, -;

13

U.DQ'1l!IJ' .. ~ ~ ·C·~-:

n:n. .. ' :,11

- '_ ." -_,,:. ':':": -' ", I

7,. SARCAC'A :," C'A ~ profes'olr BIi.~'IC:u -> i'UwLoc 2 - pentatlon jun. n

\ ~ Loc 2 _, pentatlon jun, I

8'.. ·.L"·· 5. • MARIA,~ 'po ro fe so ,P C' ',- ::'a" ·tj·-fnrIl'JU1t: C' ':'0' DC!ta,:·.·'·,u- "Ii" ,'itl

.. _ ~ .;Jl.,._ .. J.I.t1! .. :.a,., ,:_ .. r .... _".- < •••• _.~._:__'

. ~

~ Loc '2 .~ greutate copii I

" Loc 2 .___' greutate copii I , Loc. 1 ~ disc copii I

,J·O 'fA D~N'A ~ profe,s;or Vasil I£!: Daniela

", Lo' ··c 2';~·· . 16',-':~O" , m"'1 0 jun '11'1

• ", .... • - iI ",'.' ," _ Ii,e.. .~ 1 II .,11

:,' Loc 3 _. :!OO .1l1 .. g'.~ jUD~, III

9. ·MD·: CA DO .. ' :" [.' ~ ,prol.fesor Sirb'u ,Adrian

~, CAl\4PIONATE,LE MONOIALE DE JUN,~ I 40'(J m~Pi ~~Ft!Ci~':"ID'

{,ID ~U:J1 ~ .• r ..

Loc 3 ~. 400 m.g, jun. I

1'0. P.· . (:,IOIAN': ' . / I '. I I C- • .-.. _. profeser P:I\cio'~aBu Daniela

Loc 1. ~ 5:0 m.g, copii II

Loc 3' -- 50 ra.g, copii n

'CIOC.·"" , AL' =::.:'; ... '. ·····~DRU ~ profesor CioblOD.u ICoDstaati :'\ Lo ···c· '3: gr reut at e . Jt''II'\~ m

.. 1:":" : :' ~ i.~.··I·.·~.·j~.~U(-.:·" _ w.J..b _', .

14

- ---

--------- ... - -- - ---- ---- - - --

J:lRO- -WlC- ---.-

.. ' - ...

. - w <_;;. _

m'_ - 'C-:'r"-.-t:'U EI~D'-a-- r. aaul ,...,.1: 11'- 1418-.

n. --- - - '~;'. - - -"~ "', - ..i;LIl'- -,~~ "

ODO-.':W/r'

LJ,J:\,~: " .. ' ,. -~

._ -

A -r-G't_ CUD

.~ - ~- .

. '~:. '·, .. .-1.. :t; .. <.- ,:J;:;l'·t: ;' :·'J.,·,.W'·,..tJ:i:-·l~(#,:·" :.~ '.'.: '#U:' . ,.:', .-.~ <,Ii ': . ' ,14~.:,,· ,:0: .J! '" ~.....-,- "~,~"I':~ ... ,.

'T~~tJfI"fl. .,,,_. C,aa'.. 0 tlu,t!Vllrtl,u ,eu -,,"Till pen.u-iN m.:uncil ", .reZUJ.u~e." .r,e'/'Cl~ COl.fJt;"J11.U.·

proleso'r~l :,i' ,levii·,llceste:i ~c:oli pentru rezJfU_.,e. oIJlinute ,i ca Prim"'lIr ,.1: or.al"lili vai'fl mere« ,alliu,!

Cilin 10 ,0 And,rem

16

.Astrki se fm:pll'lI',66'C rill de' ""i )rle e'lind lim piqit ,C'. ,Ie, .prlll.' s,c:illil L. CB",A~ Suitt mi"JIt,,· ft. {IJIJ. "bsol"it Ill!,est Beeu, cd am fiJI,' cnmpiou til ~ROIl1'IJ"i~i' ,i eli 4m ·r6:p,ezentat.' C''', finIte ,t 81;10Ilrt.· em' ;. (I

.. . 111 . ijc .,~- '. •

a6e.s.ul NiC~~.

:Tut:Iwi'IJr ce.la·r care. IJII; ct)ntribnit· OR SBCceS ,IQ /orm'tlre;u' mttl. ell o'm ;~~ ,sptlrtiv"I~ Rrcz' sii";iI~t.~jJ , •• , . de ",uned' ,i sl,tietl dot'tJiNi in c'oHtinatlre de Il.c.ela,i profesiDllalism ,~ tlJctpe:d"g:"gic~ e. tnalt· resp:6"4.

Profesmr

- ,~~ -

. 7-.

. I .. .

HRONIC

Be' dee ,ei ,(Jil,.' deJ'ille (:6l1 ,ce IIste grtrfil6' f!tIuell/ilf.;" mtr .. o V_Be' 'aluti, prift, C;i;lrj ••• re« ~f!turi'(}r

~rli'" l' ii!o ','f~J,:.,., iii' ]' III :&:1: ,Ii "n~ ",'_ '.". t ft ,..:c' • " , ,:.Ji,' ,J. !jli;;I .... :~ .......... i,';,;l;~ ,."

IIIc;'IN',ulJ'io,§fce mUJ"iUlielJli~,~arf?~ JL','lmJW CUte.M'4 projl"eSlI p.,(I:~' ,'l aaellllilttli'e C# i1'C,6,e/l' ~.\, ,.,(I,$,:;a-" ,uw"J,iliui ae

DlIlRltl1Zti;' til r;1J6dilrc,j' sce'n;si"ili~ .".I"III,lIr,'t6 iubi,,~

A,tlBI.U Ilucr,u:rile; ,j' ,lfA' L1t~lLj fmile IIIII/_Be &ni' 'attire' ,me~BM, ,POfi~, B'a'IIeill!, tfllJ'"th e,' ,tell"., elem: ,np.,i tI:e,m, 1IUJ,lfu.,entRl-_i c/lml ma R~ndesc·l.' leotll« rom4neIlJci;.

A,t::easlll, /!#' care H~ 11« reu,i nimeoi' S~ .im,f!II' A~ctell8.!J' pe o.,lJrul ca,eill m~u'nelm ifill' ,i '.{fm,ana..

'. 'r#.jw.1' ;jIo "JIl1: !ii, , .• , I~ :J1., ~ }Ii;' ,flfi!. . ..'tl, I' '. .re:: ,~,",;I '#-.'s Ii "'.:4 ""," ','X:.::'" ;iii,

re~8\1"~ .~ mtJ"'~~, J lR~ p"tt~e.: I,U.,...,' eD't;e fllli'U,"", poparq, .. , f.m'g,nj; Ilrffl~e ,e"BC_~A ,11m IlI,efBfiliN Ilf

m:enir:trfl d.set;liZ(}r~ IN' tilJe"lIIl tn "sin/ft, in cllr:qjNl~ :&,'1 demnlt.ttra, ,I' 1ft, ,6unullor, simt, Am: "',erst/ere ~" Ilt;rtul Ot:'Il8t~, ,/. iimcile' ,caruia tI""ifi1?liIut ,,1 am .prli(/Qt,.:ifl pr(}fes,,!,r,il eer« i-all tI"~uit !clfp,,'el anii~ Il._;,rea~ v,al""', in c:onilucerell ,(Jo/ii' 06' gilscfle.·" ,B"'liT-,eu' SDlufil ,s"'~i duciJ :e,c:hiplJjm 1# lim;fin. Cun,o;scl utter,,_.I, e.tIlJ:ta6i1i,Rlle.tfj ,se:cr:etllri_', CRIJ'tm,ti..

PiectlN ,,,i,,,,', cebete ,fB' Qt;s,flSlii institupe' se SiDCrl}",;zea:iI. ,ell i"i",. fti4,1t; q :,iirli'io J'o-t,b~$c ell mantl'lie flesphr .LtN~,P~I4J 'dtl8P'f"e t:tI.p"~i'i;' Ro,m,li'Nid; .prl!g.iiJ~fJ mel, 1I't!$p~e; cJl1tu'fj generall pe 1(]'(W6 Dvkgii me; se.\:$;tridui'lisc' ,;...(I ,"':colJe(lS!~d in Itljlt.'l prOtlSl'el'tilor" 'S:"Jl~le de clJl'ti~ des!prl3',If!q1tr(en14;, ~e(Jne ",j ,r~iL

Co: $/iii ,,,,.~t, 4roglktlvu, IlCfIIfJ, de :iua t~? J'iB(iJ I'N •• , arlDonieJ "lew' ,i eilNc4wri ,Slill"*,,I, db,";;;' ell, tm:tiiJtletlD.~ fie, ,$l~jiNd.~trt ,1 l'u6i."tlll;~., III ",ei, p'ur:ifJI,te. tlljI.' 'Hi decembrie, 11,";'1:811' tie ,uribe

p\ttffiarlii~lii p: p"rfo'mul fii 'I' ,a,Rotlmp ial' mtqllJ'lJllflor tiBia' Jere'''" ~.,(:e/.:rl~i~ ,

,~tl srez pacea' ingmlor ,,, IrillHl.r:tJII,llltelel'plor-.

'Profeso'- ,'aria" 'Di' ~'

GIJ"dfll ne QottFtd C,R ariO,Ull sale. de t."e(t'a·'· iIJD,~i sore p.·.rimii ,no'Ntri tlni de ,1Dy/itilmftllt Am ai.la'

- "_~' . 1:" . '1:" - , " " . 'r~, -'-:1:"'-'" ~" " - '- ' -, ',,"" , ~'~ ",' " '~' ',' , ,,-' ," ' .. , e'.. ',~' "

Lic;e.l, Nft;lwn:·oJ "tJU' PlJo'~mIi de )tOet&.u un coie-cliT) Crtl.d;d: p: ,"miIDr" cere' ne-a ,mriii1Jit ,e.'lJ,IiI:rile de Iii ne

- - '. ,"-- . . ~ . ,,'!I.:! . ". ,._.. .I-.~ _~ .. '., ... - -_ _ _'.' yiP . l~. • '-.' _ _ ~~I_ ~" •• :J.'~'.,. . __ _. _ '. ~1""',.

/Dr.flla' :fn:, n,06ilti' meserie' tie [,",11611. tie' c.raetere. A,mintlr:ell /llerio,tuleJ ,l1e/ tlmp J]'etFeeu:td '.c;;' stirllie fn

Ii ,)t' .... fl-' ;;;0' ,-' I'''' Ii >e ... :I "'~ '"'..t. -x ~.". ,..f, ,.11' ~ ;i @:a~ -

lBUltea' HlJflmu. ca. 9 tJte:rf;l~(I_. ·,·tlcari, !fJ..:r.mplCu... ,n,U' fre.CQt ,,,,alp IIBI fie' 111118'1:1 ,1' ~ll"""", ~t? e,cw'" "1:~JJ"~j~Si'!Pj eare

, . ~iil<Mil... ·'nil - ,~£. . '. , i . ~. ~ ~-';:""" .. J :1. 10..... - ~ ,t' .II ~ , . ~ -,:en' t

fnI.r.n,u'f;J~'I-,pe'.JtJr.~fg' ,,- ~t,~.\"~~n,llr I,", ,.'or,··" •• D"IJO:"_.Rr~~

l""cetn' a"l1'ersR.~' Ie Ilriim l~ctUBliltJ' pr,v!estJrl" elttvi s',fie p,urtIl:P: tie ,(f,,4"(I;' de ,.,lJndr,t_ , m:ttlfi IIU' $p're'.iltJ.'i~e lale 1N'inpi ;;' £tJrpw"I,omtJlItJ&ftl

'P,lr'Ofe~lo,r S>' ,: 1,,_ 'V'm"" '~ ~ ... 'lIl. .... _

"rufeso,F' ' ,ar~sa P'(I'-"'" .. -

l8

- ---'Ow:nl;'

. ',". '.

HR~"'"",

~----------~~~~~----~~----~------------~--~'--'

ia~ 140\·lIe' a~i de. ,(, Imjii"tfJF6!l Lic8Ulrd Cmtral ife Atletism, at4%/ L •. N.,P~:''''.:'I ,,' ..... , 1H.\Ir1 ... , "lItImi.til fi te-.ifm· giMiI ~_DC .m. -,jl8tu'l rlheu . _'efJ;tlJr '1(ltt1",llo,)" prt!/tJso:A/fJ, tC,fl; JJfllWi tlm Imp_"Ii,it ill' lti~p, t~tr-,"II iiI S~lI_ Ifllm4; .'uc,,,,ilt s."eceslplu;'i 'itd:lin:au-i' ~i if_ "'_arrfj ,~' 10

~~IIt,M.,-D:~,p·'·:''M,,'';jifI .. n--I;tr·:" Ii'." "~iI'~.rH\iid ~;4}J~,'~i:"~n I~n~p. II' ::ii •. ~#r;~ DflpllJ"'·CJ::~d ,"'~4"'·'.#:' :ft>Ii,.~tr .. ~ "~"~'" "l-Il' •. 1~·IlI'.r:~DI. .. rl~"',".""'" ~\f/I ", ....... "-....H- .. I~~ .... · ~ H!~. fI'H.:I ~jl.i~If~.:"IiH~. -,~~ ~ 1:1~·~,Kf.~·"", -.-..~~_ ~

Sptlli"" r.estrlifIJ$ III:" ,d~t~l7IIinlJ ,~a Pft: seame 'i!" ,el'ttnim:lfutll.l . ·t:e.~l ,,:i -66ttJ' ~ '~: ' '. ,.,'lll_flll:.-mi' ,.ptls.ib'ilitlltila d;j, (I.nll'Sr, r.etrol~p,ectivi. "I"/im,,,,,. L,icellllli ·~ell h:o/il' de AtletiNm ne __ tlet-erllfin.t. sa ,cd,.t4m calc. CBa ,",~i bu.a ,'ent,., II erea eclliJiIJru i _. '~' in'stru'ire,ll teoretlca .',f fLctilJitlltea,·de p'etfurIHQltliL Cltltul:p~lJtru: tFuda, p,eff,tru ,Iae.r;ijiCJ-:,'" .--_~

'.4'iH,"jiD,~)1:,"',I_f~_n "'~,~ '~~~~ ~rIa; ~~' '4'I"iJ'nr, ~,I". _J: ~,d::'a' '~'.: .,,n ,,~I" ~R~t' :DD.;I~g,a,':fT;I'i' 'A~<J: j;I; ...JiI" .... .I~ .i:it;'':= '.c~Io""e.· :nu:::" iF ~,I"""~.'~f:"· ~ ~,,~ J:"~" ,#--, .... ·.~1'1'-'6~ ~l~ ~-I?J'iUf 1,;. ... ,', .. ro. _',_- .-E y-_' IIC¥~~_ r5U"e~.~LI, . .I.HiL~H"~._~~~" ,"~,-~Ii '~""fa~~

iW' jl!i,' '1~ A).".. d~ A; £.Ii ,w,; ',I.. :~ II' W.. ,f ,J .;1 !ii, .' ".,~.. A-ah' ..

ea ·."-,ll"'·".:·:-· "Ii "':UIII ) .• ra O,iJS,aeO,', IJa t:lqJII"U •. ,~It" BU· 110' ,.' lufSCtJJ)'IIr-,' R,m"C. ,G" ." '~4.~J{ - ~ p

&-11" "Q,cu;'rpl d~ tra!rile flre,ti' tile' 'fB,,~.itorltllli in lflpta du~. a'clJIIJpslifIBL

."DtlSctllll' ,collI' tI;U last conl'in,l ci ,timpull'll,Q ill" 'i, ,; :v,"~, 'i(,remea c". rt,Bb"i_ I~" p'lfve(';'$c(J in 1#"111" sri 'v'lId4 ce '('" 16s"';' ,iRe' nu au descopti~ir lI:imic, :rnSl4alll'IIJi ci..lflU "~ ii

, ' -, R' . "., "J '~ .;I. ;,:, iii - ,!III I; Ii . II! ' .i!!L ~J..,J' II :iiI

de\ .. ea1J,,,.,'·I',~ezu,·tQte.e. . Ditl:n" ute' ae s,ew- fil. ~,~tiltlS,a'ct, ,C(J'lIcrer'zate .'R. nuu'-I SI

~' :".., " .; .

cottq1eti.fi:j(e i:ntern~e ·.,t IBternapollale:, .precu,m: "i ,in.tegrflre"j, ':socittlii,,.. ,scNtit'Se ,Ie-

[com.entarii. ,API se face en. ,asta~,IQ' 40 de ani; JJoro,col~tii;p,~/es.l)ri'fSn'd' eei ce., ft'imr~"in seest lIliU,NIJ:at liceu, scormonind C'U ·emotie tn memorie, \descD:fJ6,11lIlilntiri. ,.nJlJnrl'~1 , Ilia' 'du-

. ,'.' z; r r

;£i·· seama Ice bO'.iti'e au IldUNat in' $;urjl';>tt ill acesti' :.Il'''.i. de> emofDi, ,:r",nl:·"iri: ,.fi:i' decem ~·4

Y" e' .10 . ~. .., ~,T'· 'T.';. ~: '

"I. ~I A ,le'.' .... V": II; t ,"'.,11 WI'· A._:,J"" .J, A ~ . ,,,'.1 ... A 'I' .... A . ~~ • "-

,zuUt!lllm In C.~f!;rl._SI;. sp,ertlftJ,e ae u:(l5ClI._'" lWulCtl'iel 1111 e ',DIS",., L~:e,CI ae. ei.ellil DI c ~'W,L ee "ar

.All' : ~i,j}~8,t:";'f.ii;' 'viifl~,p'l' f},: . ~ml.:i".I'~' .f;H '~nl,'h.'Iti.:a:fl8'<~~:"

L- . c:u;.'·~I'" 7'" .' .... 1;;11"1' I. . WI,I'ilE<,J'ili:1' I."~ "'"v .... I;r'~"~"",

,PerSIJ:nll.", IJU' ,tiu' ftCd Q.m gait p:"terea' 81 redaN' miktlr 0 m.~'oti.p"',rte. ili",IQile'PirUl· crerrt in ,jBrul lic~'u"rti ,R.=O,S:t,", si explrim' erDnsidtYl1l1ia pentr,u toti ,'evil ~,I, pro/..otij, si Ie c;ifJ'~esc' lnelHo'r;ia celor ell IIU' mai SUB p~iHtre 110; (e'levi, prDmlotori o",llniatorij[ icel~,t-." le,,«t, HfllHele: ile,-·destm"llicllI·U"";' :I"FBder,ade ~ ,Minister} .• As 'vre:.'· ·:fn;Ja~ sl; :ii 41''',,'·l i~ '0' I~I, :.

C!!!!I' ~," f~ , ~ . 8' . .Iif'~ ;;,

.: - -v ~ d-" .. A';' i It,'iI :I!io" i!iti(,;:.1 "J!, ,d' .... - .. ' iii, . - .. '

Ilcesfe mame.te' CD lI'm gaR __ :lt.," gtlJJue.:S.CI Illl e, cu tmensa clI!w:llrrl;" /I'u:"'iFtl.tut.,,,freCIlftU'·'· -'~

ne:Nlt,li, "'4~elia ce lalll dat-D' ,lice.u·lui nastru; P~'" rin care .ei tnJ~isi s-a," fnlJlJbliIQ"c~' '''9,6,'- II

rr ,J1 -;' ~ Y 11 ,,< ,

despre ,re~,,'ttltele eieviJor Ht),t,i, le'"timBlJtul ,cd a~ comite 0 HBdrePt"'~ ,kra.r·~,i~' -- ,,'

valo alll!~:O, 1dir: - '~e,' ~n AI' .. 1;~:II·,4fl:p'O f.:'I;i' n;';~~)J ",:,.0 p'. r :d'Pffen'" -J" d':lI:na"'~ ,p''';'4,a~;I', .. :nj 'm' '. "if,~iI"~t·: .• ~"'. !Hii· ,:~ p-:- .-'" ~, rUlI'_'~" fill, ["'I., ,(u-~ -;J:'tI.'.;",'-.~' '~"'" FI"',iJ~"I"." " ~"'~~ .f" "'~ *~fi"~.~ I' .. "'H: .... e- ", ~'.i ~'~'''' ..... ",' , ,"':11- '

IJ'iII'" ,XJ ... '&<1 "Ii t! ~,' ~ iIII°ilo!' II". jjijII,. .,..'

o J.ec'we ,In:" uete,rml)Ja "G. re,nU,",flre11 cmstiN"U~,e' ueopo.trtI1Q· leu BlIICeFfrttltlJ, ,NUlrUI-_-'-'- , , ..

,. . .J. ' W . ,,:J' 'W'''

upt. 'A~tl_"(!:IYJUa Coil ,fI,uttl_epu:p:retJ.

in II"U' de D';",Q;J;e:re" dores« ea prin mtJdestu'l cumul de' ·tldm-;:rd,.~e' 'o~P :ellJ.gi;'''': ~rim> :iatresgll: ,tltitutiine' p'romo,tiilor' de tIb~ol",eJlti ai' liceulul. .,1 prQjesoriltJr.. ~)' _11011-

" - , ' .' " . OW' • '. , ,d!I . " "'!I ~" . "'II' '." - ". iii 'ii' "'"'" ,~- -~

#leest remember sa fie un, ,unboltl p.fl'HtrU: ·,ele~' I' profeso,rz,1 NPU, IISp".," ca,. •• ' IlJllli;' ..

dedice· iHm'etl;ga devopultc, dispo1JiiJ:ititatea, ·on,estitllte4: ,1 ct)'mp:ettflJllI: JI_lttz~ to '-, f1 inseamR:tl PREZ1!NT 11' JIllTOR 'Ira .L.N.,PiAifJ

- f~ I

~

- - --_::._ :::::=-- -

P'" __ -

1 ~ .... I'

~~~~=--.;...._~-

.HllllMC

- I II!" l,

,

.

\

- --- -- --- - . - _. _ _. .' .-'. - -- ~: ---- _'

2'0"

,

_____J1 ",

P~f10feS9r' Stefa.n Ca ··taleao,u

1i

p:, ..... I'

._ ru es-or .

21

.-.._--,' ,---

~r

l~ __ ~~' ~'_' .

Lir::erillll n",tr.' i-~ do:;i' Inuld' ,ui de -tJcum iltailJte~ Inn 'e3te loaFie dlV,iga IlCeflstii 't!tJlilli'pettlru cilitie

;:e:ti.tl .. " • ~. ii' .... ,iI] . '. ,)I.j , V . ~.J Ii;': . ,'11' '>Ii ~ , .... ' .... , -1' '. 'Ii.J;. .1.. ........... '

Crn~,-_: :tlm M{lrlct tile, (BIJ srmpt {f-il;,.:t;' ]UI'rte UB'; ell. nN er'SjI;'. e.., tle.est ,JCle'lI are ,~rt-Jtf).1 liB CJtl ,mm, m,ui\~'.fiI'tJUfiC;

. 'CfI'fe s' "iu/l91WB1!& Ii .fln ·,UM SfMCt:"',1JLa' Muiri' A,n,t'" p' 6o'lmci' ~,; mlli mlt'IL,

,Alextmdrll. ~ :__ '. der Riieurll

~ _- -..oiii!!!I_

--'~

AJexlUubw ,_,., arts

Drttg lie_, :ifi 4tatJl":ez mulfu.u!II"fotlrte mu.lIe~, Tr:iie~c.tllci ltiin cl6.stJ' l,f:i C,UBosCjl.-e,ClIF'B clJlp,.r~, Ai'cl tim tin.wlf"'t tllt' ee piu.: pa •• IlCNM... ,Alei es'e ,lpc.' •• fl,ia cere mul(i tlilitre Dol,,,e ,~_m.~.

Milia. MoLffescU

_._..__

---- _ --. ---- --_,' -' -'-'~ _ ' ---- -----,~ -.....-~---' . - _ _ ".' ,_. - ,_..,

":I,ev'ii 'cl,ase~ a VD-a A Dirigin~,. p'Nfeso'r Fiorelli" \'- JU'i~'

2,2

Malo Dod.·' se pre~i,tes·c· ito Ii OOrmpe:.~to· if. 'olimple~ Cum era· ~ firesc, :Itat MitUs,temJ invlqimintllilluj.~. ,cat ·,i C~NJ;:,.F~SlO' s-en ori0nUtt pCl)tN 'id: 'l~ I/a 'C.i:r:n:pulu1;1g ~~el a:u..llui liveR die, atleUS8), aeest om, fiin~. un ,c'enUU atletic CD tra<Jjpel! A$Jfelt.la .1 ~ :8.:ejJ~embri .. '. 970.. a Inat fllnti .h:n ooeas/.i{ ;Io~caljtat.e Li ceul Central de ': ~ "f.eti-sm :si Ceritrul n,ationall:~'tm p··~!m~'itmea a8e' or

. ~ . ~., . ~. ~ ~. . ~~'~ ~~-

jlttti,o, :"~ De la in'u~put, ·l»crurile an. :intrart pe un ilglf deosebit de ·favorabil .. ~~.i aceasm 'peAtnl Ie,", '.1: 18JlIa

!!II ii iii ~1~~ "_ K,:,~ ... I!I ~ i~'1 iii i.-=. .. I.;.! w,.' _a.~q' 11 iii I ~.11 C' N' E::c' F S ~11 .1 ,.. .. ;il 1 §I tj In I Ail_I ~ w·o II! 11 [I il "

SP'f,fjlJiru J:"ilil_tSl .. viu"~ Ul m.va1iin('uJJ!mlUl $,1 .~ .. ~.' .', .. ~'" - ~ ." "l!1 d.'CICw · ... It pnnnt fe., pe ee Wrc~i.},:m.. ..:&1,«81 f' contlnuJ.d"

1~1 Consili.ului· p0pQ)lar j Ud~f.eam. al g~Pn.e:lnT· de condacere ,ale otafului CAmpu)'ung, ·ftI_pt care "B: fIOOt· 'e& ,,_'ac:_.: .~-_ . juneIe gre"ti~ inere-llJe··lde oncami ineeput. de drum, sa se'treaci mwt mai ~ot' dec;it era die· ~treptat"'

La acest Iieeu, conform ~jguJamtmtttlui,-. Sllltt .. pri.tniti - co ~pireoad1ere - aeei aneri care' tjJlW ~. I:

a'pi~t:'llll...1l1m···'; p"Piln~''I' ,n.+~1!g~1"~ . - ~~ . .Q,n~'Ii Io!""-'Q~ £j,g. -. "go.' '10' p' - ;h~,d "n' -if.- il"!' ditiile 'ft'I,g4-A"n"l-'~ p' - t,n6l"~ d1:7I'N4bni '(C!II~, ·]l"lIin"7..;.r:;ii

. A' ILII. ;uW J:. : · .... ,.~u w: "~A'~1. ·.i:Jm- ':'iJ[ 'A,\JJl.ilJU"U \.o",..u~., :~!';;J fIlSl.·. ~ ra· ~. I. . !IIWA.· '!WaLe ..... on .. ·.wJr~· u~l;~ -~ a:;c. ·:·e I.',u·u,;ta;:· ,1Ju @m." ~~.Q ~~ ~

.. .- . '!i.r· . -.' ,. '.- ..

La terminarea. ,~olli, a:bs(jlveDipi ICU baealaureat }sep-ot. ms~:ri~ ·Ii once facultate~ Important este flpt(d '~i - -i'I'ai1~

de .. tnvil1mm.~.nu .dlif.eri de eel. at Iiceelor gen"el'ale:. I:n.cadrarea 'm~ici ,cuprinde profeso;ri. pe41tnJ '~II.re:-ma:tt1.'" e

0';. l.i'.!i1l'li' p-I'~~:1C!i 5', ~·.I"At:!'IAft c·o~ Q~ ncun';~ ~Yc'·I·'1"'111!D~V A:,;;", P~~*'~:~B' lIl!Ji:d'I'e"t-::oi""a .... i!iai elevilor: r::!.i!'"ib··pj-l-: ;D')i.Ji!!Jfi1.~" ·d~~n>,f, ._ . .1

'Ir!li ~.U I:. 1W~ I :~-~'~:J:\.!ig~il':t.J .~-.~:~. ~'lJ v- .... -<It'tU I~~J .. _·.-.: ,·~I··: lliJ.G ,[I :,I,~~sM·Li.IL~·· p'-:1 ",._~ '''l~~~ ;A- ~ ,~".': I.I}" ... .r ~ tU" i··,r ·fe. ~Ut"[~j~. --= 1~~~tU,UI

11· .' :RI ;1''::1.. • n~ . .' G' ,7..,f., ~.... . r"f ", ("i'" ~ '[)";". 'B ..... ",1 '1'...3', . ;'Ii4 b :: ,...1'""" '1,""",

WCDJl'll~, _tV"Hj~(U i.{UUloZU, : ;f~:eorg"te Y"eO'.t:gesCU' \,.,,{)Hs,'eant!n IJtm:cu ,I. r tctoria .. '·Que8CU .. ·~u:eea ue :.ad, ae m tate.-,:..,a,

pomit este aceea de a permite unor tined talentap" Idin oriee parte a tftrii, sa se inscrie m aces ~ lioeu, Ea-' _!~.1 ~i elevii sunt satisficuti de condi.tille. create, ositr:J:1r8 on, eadru 'corlesp·~.unzator die aetivimte., Din aeest 4~unot de

." ]I ll' ./I ~.~ , ..."" r

vedere, din, ceJ.e discuta1e ~i vlzu:~ Ia 'fata locu1!ui, -, · se obsenil un bun 'clim~t ,d(! lueru .q~- este deo ·eI]llt II·'

.fa.VO~b1~" e-xistind -0 atmos:rem dO'co,rdialitate_" celaborare ,1. prietenie,

~. remareat Ia c€imputun~ni ecmpamentuJ uniform, in eultori~e ro~ll ~ alb:astru~ CeDSOnW 'sj fimfoBUl ,ic1euiw .. 'In penpeC,tivi\ un il1H1, .. un ~tcCa~ un aft,: de p'opubuilllf-e: ee V,I fi di.~tribuit In mati. lam,,:. eompletaf;ea

d ,1 , ... ,'.d/..... d . I'· 4. di I . b ~ '. ~1"..;I ~, .. I ._ Ai .... " ;o;r ~

cate Pelot C'U CiiW-e .: 'Ie specra ,ltirl,e '/' ,Dtre 'Ice 'e mai ; ·une~. constnnrea uner san ae oo'ebs~ ,0; C~JSpDillDlle 'Me~a m

!Ii II II '1. ~!II • •

S,pnJlllUJJ. 'CaBtio,el,.,

. a Liteul Experime .'ta1 de Ailed· m,· "a Ca.Dlp'ulun.g

lI!o iIIi. ,.

maU mmtm-

~iceul - ~xperiment,al de Atletistn din C,imp,u}af1B Mus"cel I~'rezinti (deocamdad): ~. unieaJt i I

infi.lu'tat in ·*omnma, :anul.ui 197.0 ~ ill :", . . .. ~ musceleae DU. '8 -ftlst un ,jr~o a~ m'l"ii'!j _ ''ft''i_.

Jtad~'ti Ql, f:nWzia'SHnlt 'bwlivohifa p. entru. vechi .~. :. . "; ;; '. .. ee mal\d .. :riJllui. tf8~limii uj . I ~

I'~ , :Ii ' . r ..... u b·~

tlli'pina: lor fmmo.asi ·trebuie ciutate " :. I . DblC01D,escu :~. ~.' ., OHmpi-ei :C-atamm'~- . c~enfro ',8

sminti doar d01wt: oU1fi,e·pr;es,ti,af,oue. mn A reuSJit liceul din . -g'lI"nrn

, - -

s.ttuni:te.mnwnios'?' ;Re:zultatele : " '. " 1inerei geD~' capita. v.~'b.mt~' .... _,_ !'IP]l,f~a,1"t"i speeia :it8te (G~b~i01 B4'descu - , 1I.oti. - i,n"_'i'!!I:T,

Bii{le$efJ~ GQbr;;el 18teJdnecsu . '. ..__.'-, ..... ' ....... " .

.. ~. .

scolar . ,970~l97] tot~ ;absoI'-

. ." -

Ia aceastl. QB 25" ,de' .,.,._ .... ..,._IT.·1I ...... 1111' ... !!!~

camp'ilonj, na{:::iOIl'BH ~

. • or

enum'eJarc. C,t se ·ascunde, indititul lor, ce.· .

sta.la, te:meHa. simbiozei $ntre sport ,i tn.vi~iim:i? Nivel' ped~oji,c, plerfeQti~, ·Qoudli.tiooinQ partj,eiparea, II, competitHle

2,3

_,

'VI~'V _ " Cr.e$t;tt, _:~r~.t.!

Nhel1.t ,din" . , iIi'1'II,~n.IIO!!'o:!Ii') ancestral,1 de -ra transpooe in. conteJnp:Qta1i~.· ·KAL'OKA.GATHIA;

i.d:ealul de ftA1l'l:r"1II'5 . al OIYDl)piei anti~, A. UDOJr impitimi;~~'~ ' ... ' lQ"nl~~ Li,ceu], Na~iO'nal CD

Progtam',.:,~:I.0'"'''''~.' .. : d~ etiti ·11 .!:tletis·mUiui· jttvimD dbt- Do_a., AviLnd. 0 bogati·

tta,difje;, ~II;_._:' inscrise medalii la locorHe Otimpie·~, CatDpionatele, Mo·ndii.ale~

EUl'opeo:e' ~~ ~_, ... """" de 'campiQDj~ 2510 4e 're~oniuB; . ' .. ,es~ roe de ~atlq;i. [a. lo.mriJe

H!jr:t~"I.:rQ ;i:l?1i3"a ;.;I~ - - .: .... _.Jt ~ I ~ a"'~ , ~W.JW y~ meea ·!_.:"a,.i

.~

~il!'t;l Liliana~, Sit_,. Vtoriaa; .Lf1lZt1r,iNf:' Nl6Ulina .ZQ"'fir~t.u Mi'rcea;.

. " lo'n Ni·colae, ,Ml~(Jia 'Plrgil" :.f~lidUcu Huge;"; Ole:(f4nu Ion; Ene ~1If,"""I~U.,,",II,f"' .• 'M-· Petra, G11fW.fj .Cos!el, Po"tomr:ii Mariti"; Cr.i~taq Adri~, !.lMi~~~f~I'~'[~IIj,..o- c·iro·tVa dimre at11'efii. diu lenemp_i' e ant:eriQ.are, IC~ p,rin

a-'· If·' , iii; Q p. • i;r., A~ .".F,.... .,,. •

a ,a etlsmU'llD romanesc~ ~i asta :QB~W.nti1 P3S1unn nesanse It DOor

~re~tJl ·ti :tilm noi: Riu/-oJ'u Mihdi~ ·BalJeCJU' Gfl;"r.i~IJ .Badssc·u ·Victoria,.

~ $i:efiln·escu. Gt7b.r:iel~ B:un·escu .Mihld~ .lont$,cu. Co,9t·el~ SUiFbu .Adrian.

Carte,. de· .' " ' . " m. chip' fen ci~ cu nume wIe gene-rlp·ei. aQ,tuale de sporn vi ,i anutIl,e:

Lavinia. Minr)i<u~ .Bur/ea. Gtlb,riei, 81li~'e$cu Mika~'lfl:J. A.ncs~ YalC«l-J:Z;u;~ Lu:cio .. Oppeo;~ Llviu Nile3CUj' ,ElIuar-d Anagtrase$oft.

n.i'." a' sem ,j!ij!'i:"!liil:::5o-01 'IIln ilu'iF!"m" ," "!;!i{""~,,J:~1 n":JliI P',·ABila. fl":· n·'I"W.;~ .Q'ii'i'l1i'liY11~ d1p' o,··,~ii'L- ifJi,,~,:-·~';ii;I' l J!IJ !p~IC.ft,lIJ·!""':""~~ p~~~,ai .. ",ilU'l~

,I"..I'C .', ~ , 'vt\'"'~' ~lUl 1..lll~ ._, ~O''o).lI.:lLU~". i,g {.VQ,,,",,, ,:II. :VJ..lt~., !IlM,"'~'!;,;; ~ '. )IJI.;Y' IIilUU~ _'''* ~Vi",,~u.1 ~'I.m.l/,,",1P. .' JI:~:~.JiC!:li"~W·'

lioeulQi de Icatre protesarii de. cu1:mtj ~Demla~ care 'prin competeil~ profuSionaii' ,gemoD:stt&ta~ all, pregitit ~ fbnnat penttu( via!i~ sen_alii int.regi deelevi ti sportivi, earesum astizi .pra'fesori~ medi,ci- iugineri., ipeeiali§ti in ,diiferi'te d.omenii. de a:divitatc":, Fettent Imng~. Simian Doina, Ca'Ttlll2tltfu St,Fifa,n" PfUlarn TeoilrrrJ Ghe;RaruJ'jrgi:l,. Petry Marian, M1'f!8(}U ·Vlt1re.'I~ D'Q~",b~/u ,GhetfJ;ghe sanl numw ~iietfa. din :ounle!le profesQIilor c.:c:' p'Ot' fi eviden,iate aici.. T~oate aeestea n-ae ft fest p09,ibil\e firit sprijinul material ~,i finan·oilar coost311'1, aco,rdat de··c-atr,e IbspectoratuI $ioo;larJudet!~lan, ComitetUI 'Olimpiie ROfJlAn fi.:Fed~n1~a·.Romini de. Adetism ..

Pro:fCSOT Co lSIlJ' _ tin· SWicu' _. dirootor. (Ga:e./:a' tie Muscel, '1 ,S ~.O:t, 1996)

,-_or :ao,: ·s·tri , =cit ,Ia .L~N ... ; .. ~

Mierturi, 201 nQV ~ a,c, L ~N .P ,.A~ a 'P'rirnit viziita. wei. de~ep'ii. -.:II-.lJJ~ di:rectori~ de un1.t:lP sportive din' tOad;' :repulDli'CL Delq;,ap.i au 'oonsid,erat ,ca

P.· <e plan. national iji .mtema~on:aJ. tonsrituie lID mntiV' in p»U8 ~ntru

_, , ~r 1f""""

experi,et1rt,a,. :sehimb org1lfaizat pc;' b~ de r,ooiprocimte.. Constatuirea a 'a

:iovi'hEt 's'l ··p,artic.ipe ta Cu,a C~amptt?-njl'~f' Enropeni carle va avea, Ioc aD'U".taRM~ :L~NJ?!'iA~ va·partic~.pla Ja",Z.":t,ele,01iimp!Loe .ale Tmeretulaf"I, eare.se.vor ,._: ......... ~ ..... '_.,="'"""',"Ii.,~

in anna unei cOMerinm MUm 18 sf§is.ibll 'Iuniil o.ctombrie., la 'IM.~

. 1!'" '... I'

·L~,Ni:P.A este aiJJ ;5 ~ lea pe 'tara· ~~;1a ebt,gmvnM general (la seaiori), i~ l~'

·total de 1.2:6 clubvri: s,pct:ti.ve., 'M,egponam ci. paimaresul L· .. N .. P,.A .. cup'Ilnd~ l\t:usc=eleto;. 29 ~ 11 ~ 1.996)

faptu'l el, m, dmtr-un' .

.!I!,!lI' - c -

med!ftlit (BveDimentul

24

-. _-_ .

La'_·fl~·~ ·libJ] '"i-~~~'~Il"i trecute, Liceul ·Nati:o,oal.cUl c-~ ~D~~'ft1I.-~:.~'

lPll.gJI.JI~ . '~ ~~ . .IL

-AUeti~ ·8, ·{O:S),t '~.2'~&. nnei mtilmiri de loom a nmsedlo;wi -F·eciemttm.

~. l"'111. ........ "'..,,-

.RQQ1iD-" [de .. -"'tletism . Iolanda Balas Soter, Co aceasm oe.m.~· aCII; Ita , ._

. '..!II L~ jll~-

.a L; omt ;pt-oJDisJuaea. tlcota. ~Ia 10eepukJll primiv·erii;, de a mvem Po,

.:J:,mfUlnos,lm f.i. ··de: 'I· diseuta despre viiton11 atJetismuJ.ui. tnlJSc~l.e-an s ~ Du ltQtDaL

Liceul N'alional ttl Program -de Atletism din Cimpulung [ester ·0 unitate di s:tUtcti m peis~{~I··4~eti1\ dll si seortiv din Jiudet (,'sit nu namai), Cu <0 mod'esti'- deosebiM;, el fORmica, si fonnead su1te de . '~"i 'n 'p:"8UbU

~ Y _,;J , .! _ •

atletismul din t,~ iaducindu. ... i h:tfuZie de, tinetete lin mat' multe discipline pe care le are.aG'es't~sport: a1[ sporturilor"

~.... 20' '}' 0'- I"' 'I ~, d[ .. 'Ell '0. • •• d' ....... " r ,.... 1 n . m • - .. ·.n:1

:'l'i, 111 '. I·.'. ~I lCeUI are CD ee se mi>ln~:,'tJ[~ ';J:e~vt· spom,Vi ·'>~m Siat au 3'VUt partie 'piairi a ~am,plOnate '" lOB . me",

Catupionate B,alt'eamce~ in ICupa E-uropei ,i to. ,C.pionatele N;ltiojJaJ.,e~ eucerindu-se ~9. -'medalti (S~7,-7l in [oomrneti:tiile de sal·1 si 2.2 de medalH (.6-·8 ... ·8)( 1m. cele in aer litbet p, e plan intematiQnalre"!evind~s·e.1XJGrirt M~RCi

.......,.. f'I' . . ''-' .,.. . . .t

Ionut Draaom.ir~ Ionela .PQ.fJfes·cui1 AfI;tl'~MQ:ria Duicu1j to ~ patru re~:asindu-,s..e '1'. e Iista 'p·:retnimltiior· lat· m've' I, I .

~ 0,' r'·.. . ,. ~ .0 . =, ' '-

j·ud.tui pentru 20]'0; Dragomir ~.i Duicu sunt medaliati 'in1erna:p'onali cu. aporml profesoriler aa1Jen .'~" JlJhaelo

Nicixlf-Q si Miliai Bunescu.

Prin lP,risma rezultatelor, .primii 10 sportivi ai lieeului i.D, acest an mnt: ,A~'-~aria IJlieu; [:~6'la eontnrat 1l1wltlplu _, :peilmtlo~~ heptatlOl1}! greatate, 1 00 mg~ 60 mg; 4 ndree.a· P,a'nfil"r(J~iu ~e.ta~ OXE. ,:- _ - ,:ta :Q. hexmt]k)~ lungbne, .S,iritI.1f8 m. imilpme); Irinel Gaia." (oxatlon. ~i h~p,talt1()D); Ionela P'oPS'8oo··· ~~·0 .§i - QO mg; aoo ml,,· .lonu; Ha~gu (~ep.mtloD,. oxatlon); Florentina Cobuleanu (heptatlon ~i larnllCa7OO,~ d:~c1ld ."); (iBINgj4 ; B~rbo:iu .b;dJ;.i~);.Jlhca,·B:rJrc6ci'lii'(pentaflon);. M{J;r.ia Die (~~utate. disc); Dana iJoija (r50 ~i ]00 ;'-I~)~ DoTi~ Mi~~i4 1(400 faa:)~ Mirt4l P6cloitln~u (5·0 :m.g; copii); ·AleXtindru; Ciociinea (g~~~)~ Pr6feSDf;"'" ,antreftori. :R!i aeestora ,Bunt A,drlttH 8Qrbu~ ;CQstsl lo,nescu" Doina RU;$u".Li:ceul scobtftzeazi si seortivi nerformeri

~:,. , . ~ ~":",It".. 11'"

le.sitim,ap J.~ alte clu~u~ri,- in 4i~c:iplin.e. precum ciclism" box san fot1bal E:cbipil de, ia:tba~ a· licelillu~ este, pentru a. treia oad, consecutiv, campiOaili na~·()nal.l d;e juniori AI, iar patru fgtbiali:~ti ·fu~ parte din

·iI· . - ..-," .....:. '1 d ... ., ,. .J ~ )t J · · ,.

lOturiLC' n3J\lonwe~~ : .ar ':[ aca pn.vtm Plltm m UIJlOlu. perrormeru ·~turi

astazi precum boberii participantiIa J~O·~ de .iami;· de Ia Vancouver ~ Moolee.lstfaie .. ,1. It)1i,ul Andrei, s ... au 'co it aici, r.ncepind p ~ .. ;" a fi :atlep ..

inciinim sa. ere.: em ca~ in. "mare ·misurn~. remltaateJe bune ale.

I" ~NrP'.A.. s.umf~,'~ 0 lconsecln.'ti' ,I stabili~rtii Ia condueerea sa a profesom1w Co.flstlltldli StriiC,NI (Arg'~"m, .20, " 2~2.o] 0)

101' nd B 'at' Site

Cu modes · e :~i respensabf ·tate, LL I A..': erge tnalnre

-- --

-_

---- -

lmO··-;;:·NlJ~··--C··'

1:·,···· "1 -

" " .:.'. 1 " ~ .: " .

,ProfeS9r Florentina Janti

:Ii.

26

- .. - -- ..

Curi0fi fiind -sri ftflim daci se 'mai prac'tiCi sportQ~l de ped~m eu rezultate ll1ot3b~:lt~. am dies:coperi.t un elev talentat, Gate, in :luna I!ij;gus,t ,2009 a 9. .:tm t

= ,..,. ... ""'""' o perlomtanti."deosebiti~ A'Him, e.itc'v8.·dtrtali.i. esel\ti~.e despre el: se "': .~. . H~

Marian -_ Ionel, s-a naSe'l!(t pe 1 sep temb·ri~e 199.2 ··si'; leeuieste in c@mun.a.c·",aBu.:_capit,

" ~ ~ .

judetU~ 'PnIDova, iar in prezeat este. elev 'in clasa a XI-a B la Lic'C:ul 'Nl§~~o;0hat !So,

Program, de, .Atleti:sm din 'C:imp,u1luflg Mu.s,cel~

Evolut.ia.lui de-a lunguJ'anilor:, ~_fost ,el'e~td ~,cotii Generale nr 1 ij.'_.imL_'._ de domnul prefesor de· educatie fizica.-. Nitu Virgil". "'8 reinlrcat'm uuna c - :_ .. '~1iilo 'il e. care le organiza, in cl~a a VII'-a'a o"}i:tinut loeul Ha atl:eu'sm pe ,eoj~it, 'U~' (1 _ ",. _',,_" pe zona Miziil fiind. sStfel cidificat la faza jud'qeani ,I Olim,p.:ade.': I~. '-:ORate a 'S,pol1lllui $colar, unde it ie,it viceeampion.

Atnnci a '(oSI transferat de catre: doamna profesor ide- ~tletbm Rus.- .. Do'" a,18 scoala din Cimpi';ulun'~i' unde ft. inc'ep;'ut antrenamentele si, -dUP"-:'D Durnai dai ",."

[~l _!! ~, . ;',., .

·cla.sa a IX.-e~ in p~:-erioa;dB~ 3'1~09 'e= O'1,,08~2009!1! Ia Bueuresti. a :obti :'ut titlul de C~pmp(iOD Bati@uaiJ['a,ro"o.

. 't ~ -'II • " :lI

:oombi'nati oc1tarJou (. aillergarc' de vitezi _, 100 m, ,a'runc~a grc'uta:p,'i" 's,iritura inlungime cu elan, 'ale~p- -~:. '.' ,', .

100 :01 gMdiuri- siriwra in ibiftti:m.Ce" arwtcue a sll.dite1 ~I alergare reziistenti _." 1000 m), :a-vind.SI.8JJ pIlftote~ .'" '_ ~. "i'tici un an, la Cmnpiollarol NarponaJ. de Juniori I Sail :~i-.a. p;istrat titlul,. iar in .2010." 8, acc.lm~i looneum " ~I~" . locul m~

Sfaturi 'penlnl tinerii care iub - sc atletismul: "Sportul de p.erfotri:uluti cere. saerifimi, dar ad~L e

.. _ _ ill

satisfacpt Daci ai p'erfomt!mf 'Ro1aibile: beneficiezi de m:,te faci1itl>~ de cazare, lill$~l transp~l1: ,Ain ~~

27

_. --

HKONIC

mul.te erase din tara CII oeazia ,competit.u,:i~' oro; iar unul dintre. cele maio frumtlMC' ·ca;nt(fWBDnte.a fost cd :de la

,., .. " " _ .. . .

Izmir:, din, Tureia,

Elevii trebuie SJ1i psrticipe Ia crete de educatie fi,zj,ca, si ~Olrt ~i si~si.

..,. !Ii """ly "f.' 'Ii'

oo.reasca, sl fie eit 'm buni: de restul se ooupa profesorii do'spe-eiaHtate .. Since:r sa

'fi.~., Ia inooput DU ,1m erezut ca~ voi ajunge si praetic spol(tul a niv,el Ina t,.·, at Q tltZJll tni~am dat seams, [ei ast a este voc~thl, mea sl' ... lDi doreftc sa rae din ~POlrt 0 cari~~ . Ale :CiOOO~S,~

~. I ~Jl.J~ U _ ~. .. ~-; ~

Cre~terea $,,!;~c3tii vi. , ,aetivi.t.ipi compctiponraJe ~i a di6,!cu' tltii CQDCut:S:uriJPt· impli,ei daruirea de sine ~i $,Piiritul de celaborare [ell eeeebipierii, in ac:ej~i limp am, 'mv[a;Iat c:_ ·trebuie·si :aepo.,nez coreet ,i. einstit mti,de adversari, sa respect re~;'i!:llanleRtul de cencurs. DnlP.oslwa fata. de culorile tarii si fa~ de: seeala

, fij~ 'o.·t 7. '. 'r-" T

. i ~ !i! I. • • !Ii ~ iii ~ ar!~ ..: • ".)" "1 ~·fi· I ~.Jl l¥ . •• ~

qkela" ~arpn cO~btw,e 1 Q.tC tou, mobilizatori ~1. ae amp l"I~Care a :uo-n,Q~[el ne

succes.Un spolti,v tmbuie sa posede deprinderi morale civilizate, si;'~i 'fltSu"easGi

, ., l:!I ,..1 ~ ~:A "I d~ &. t ..... ,-L!·~;

, sa respeete regunie ae eonvietuire j;n ,gnJPUD e .'.,lfl C.311e face platte l~~~

~C.oo'il: prieteni), .

Co

De. ciDd·am .'vemt ill. IC8,Sit" lieeu .. :ur-am. simtit ea m:tr~o familie, DO;mnisoara dir'"c!'t!i'tf~i,O; "fofmor Jan ttt

~ I • • ~ .." fi~.... r. ' .

Florenun~ m ... a p.ri nit eildur-o's "j m .. tl ~'illtat sa ma integrezin elasa pe C~ 0 eondu:cea,[ unde nu mi' BiDd-

lei ma voi iDbb;nui pres repe:de CD co~egii" Cu maje .':We~ m-am m1e][cs bjne;,.. dar iatotdeauna existi preferin1te~ S.i colegii de 'bm.Ui m-IU, primit in, 'mijtlooul lor .~,i m,~~l1 sprij.ini:t. amt. in cad:nd l1ltrooa_ment6tor~, c'at ·,i. a],

1"'A'n~'tll~ 'Irij' "1,"[, ~VU\il(,~·o-u.. U III

Mult:umUi ~OfmnuJ,~ profesor NifU Vir,g~f pentru lei m-e inipat in spertal ,d,e -~:erfo·mumfi·~ mu1ttttnnri

P':~;nnr~Uor mei, care rna sustin pe dmmul pe care am ~'omit si, de' asemene~"multw:oiri d~oaJnDei orofesor Rusu

. __"'~~r . . , :_" l' . I F""-

Doina, e'rei~ i'l! diJt'O:feZ oD~nerea aeestor petforDlm~e'~ Marian 'iii' Ionel Hangu, c ,as31 a ,XI-a B~

M:a;teri,itl realizat .de

. . .

Ra'i ,. 'III

I rca," Ol.·_ se' ~

C liB 8,XI...,a··A,

"8"

~"r..'

HR' a'mac,'"

~. " I

I~ ~.~.

Elte pm~tt.cal ~pe ~rere"il)U1i eu '_bi de IIJ!m di:mensiiuni'l die ,,'titre, !echipe 'dee II juCilO,Ij .. , Sl'ltR tjpi.e englezese, rispanQit' ~mai ale~; in fQS~le t;,~iJ~Q1Jli. '1Wi_~e' in, care p,artidele 'p~t 'dum chiar ~f muJJtc' .~j]:e,., Vm~ta, "americana, de eri'c,k,et a stat, la ',orimaea b~el?IiJ1~~pi. ,~ a:wt .0- .apwril1e lwei 13 Pari s, til ,ciada sensului de fair 'pla~ '~;fJ'racieris,ti,;c joeului .. , Lnngimea p~rtide:lfJr 00 eri,.t, ~~~. ,prov'cfbiali: -de .ex:empfu~!T~1 Meei, un t:u~rneii !i.t€, 6Dldbt·

di ..... t F.<-, 4k~, . tIl,;.::;:: c .: f~ - _ 1· ~ , .• " '; ~ ~, ~ii~:~ - ~~:, ~ -. -

, llS'PUIWk~' mrre, €OlUpe mt",10naJ,J;C~ se J oa£a '~\t~, ·CODu,']illIl_ -Ii I~U

dum. d~' S' zile, jiri fi~~ ·mue· 3l(ieS;WB .~~ttli.~ti Hind :a~cti,'vi timn tle -6 Of'C,. ,in ftfarii~ de. nama -de ~;~;~~ ~d. eele ,dE,

:1"" r' F'.~ ~I

od1ihnl ,cli:Rtre' o reprizi ,~i alta", ow eta 1lNVuu.tl~·" pm~a,

P" A~r~ ,p'iP!(;;;l'i·

, ; ~,I~lt~ . .r·~ V~~U.1Il!!!

P',o!1L,'i:·',. ..... 1 ba I,;r,;o:

"g€h3 ·asea

'.. . ..

~ ... "I .... iii! .... ii "'" ,iii! - ,~_ '!!!I; !!! ... ~' _ 'II!! ..... .. .... '!' ' !ti' .... '.', ... ,~, - ,. "!'II" '. - ,. "'" :_. .... : 1 ... ,.. _ !Ii .- .' __ 'Ii!i t- ,~ ..... ,iii - ~ - ij! - ~

Este un, Joe originar din nordal Spaniei, Se

,if!J.A;Y"li{.t"~r~~~~ ~'O'1mi: ~,r-;Lip. I!iiI cu ''''!-:~~'""'', 2'. C:iIlII'U"~' JU'" ',',0;':!jjit.~n·::.. ,+1':'-" ;c'~iiliII;1i"P ~V;jl.l_n-u.&~m U" uu., ~Ju. '-'"~ ~ ':_, ~w· ~u.,:. ~ 'y.@tu· ut= 1_11~~~~

pt:lrte', ee ince~ si :pri,lldi, Q Illiog€ aruneata .pefi~ un :p:utlte,· de cltre·, adv~~ari si fl~oi ri,)os;a.tj~ E,~te :-p,ftW diseip lilt$le;'

~ :r" II! = -=

,spbm'V~: in cue .geil {&"'e ,dep~as!eazi~ ell 'vlteZi foone: m~'

,,~ ftilioi"'i;~.cl .... ,i;i' p' ":n Ui~Q~~, r~.m:lPiV'i!EI< ~-fi"n_"--L§; L,'iE'I:;t1:~. 112:1: ~.n.it"Ii;~~ ... ,~,..,.;,F!!i :~...L u~~~g II~, _ JJ.J..lIJi : ;.1 .lbI.il~.~.~ u'iJL~ ~v lliU'lttll .~: l;I'l~.lLV. fl. ~~~.I~~oIJj;aI. ~~

maximim Prebaa fttst mHo;dm" 'CU, titl,Q. demO';dS'ittlitiV'~" 1'n progm,mde OllibD__piatlei[,or: 'm ,rlans :In 1 '9'~l4, l~ Me:xi,oo!· in 1'968 ~,~ la Baf~tQ'_a lb, 19'2

- IiiiI .... .;iiI ..... iii ~ !iii ...... • ~ • '= ,iii .... ! -' ~ .!iIi ~ Iii!, - • - .1iiI - liiil ~ ~. ' .... ' !iii ._ iIiiii ,_ - - ,~ - .. - ill - iiij ~ • ~iii' = ~ ~ I: ~' iii, ~ Iii! ~ iii< -

'. -

-

R~'OlMr:-" suss:

", "". r.o.:' , ".

Drop.lull en ·tbtci eer'co-ri

P· . 1...... til'" iii' _A':,,,, L._,:_ :rune e O'm,erva' I' ee OIl-mD llie~

. .. - ., . . ~.' ,.... .' -'It' ' .", '.'. '. --- .' . '

" . ..,. '1 I. ..... ,!. .... '. '...... '"1 d 'I' .....

1ft oeea ole pn v~te progresu . WJrJ!!iJttc,. gUJ, ap.rut ·peJrlltm. pnma oara ntlJ' oaee r e crooo.m,:etlltre clI.ec:t;tomca

~i chiar 0: ftmfti mm.Dl,mtalii ,de foto'fini:sh ~ In. plus; a fost 'c'onstruit un ,g,afti, de pm:i me~tca in juruJ, zonei die lansare a ciocanulUi, ,i, au 'fost mareate cucreti euloerele pentru probele 00' virez'l (100, 200 :,i 4QO InJ~

~ • f

iJI!II!I. ""!'IIiIr' ..... -~, ~ 1

..... , - --

,I..... ~,

toceputUJ Joeurilor Olimpice ale epoch -mQ.dteme DU, a pomit de la ceremenii .~i. simboluri, deja, defini,t«

"",,'i, t~ 1"'..1',.,., ,1"! ,*,:, ... 'IIJ ~ ~ ~ .... ...:i'~ti" ., ;. '19' '20" 11 An ....;:; ....... ,..,_ ... ~ 'IL., 1- '. V·..·

cum eta, norm~~ acestes.s-au -C:ODSo. 1U41 OJ ~ump.,.!tU.. 'p.~nlneior but. I.. In'.··: ,J~I ta < nvers, $Ci~~nJJ [PC I~~tl.·lctor

~ ,! • !Ii ~ J.P [b~

Born a citit, penn prima 0Iri, JuriiD~tul sportiv care este pm.u~tat ~ IStbi [Cu. ocazia de s chi detii, Jocarilor de

c.ate un SPOlriiV al ~i gazda;o Bein 'nu. :~j, ... a v .. zut numele Inseris 10 eanea me(i'ai1i.alilor din to~te itimpurile~. dar "3,

m""'m-' '!i'!il'-"l \i'ft 1"'-:ii:l;f.O· rie R~,~,lI i"l!u'" D' eitit aceste i"'!'PI'I",.,;;Ji,!iI'Ii""C'" _ '_ ._~.;:I.lLIlJI 'LQI-!lI:.·. I~ ~·\!J.."jJ~ll·lt.!Ij ,_.; ~ [ I ~.I!.l. - I. uiv _ ~.:~ ~H-V.-J!JIJlt.._~·.~ •

.o!'o.

-;In nnmele tu~.ror eoo.curentiloT .1ur tia

vom lua parte hi aceste Jocuri Otimpice 'Jesp'ectind regulamentel:e ce le guvemeaz~, in !s.piritu:1 de,pHn at sportivilor pentru gloria spO-,nuJul .,i pentru .. onearea 'echipelor noastre' ~

. -

~I!!II-_~ ,- .. - •. - .. -!ilii ...... '

30

H."D(J· .. ,'11; ,wwrr ~. :.·lY.l·~,

lit "~I tillf1;lI,at ,o_ddtii a.·M ,r1iJ "tlit.parf__",.

D !Z~'II!. t

U/IIINe.ieU se ""~'Pe, It

Precum jlorile p'e drum,

,Cel ce-l e.rd~ "iselle ell pB Icsl.mll; mar« har ,Ce im.br4cii DRiversu'"

·inlr-uN "'iMb/b' Ao,tlfr~

.jt

Un -DDp' i' e-&,te .';1June c· Ce-4 16$at-!J.Jj'u'mlJeu ~ , SII· n6B";.tl'~ -e(l~:ifl"irs .. 61. s-o repetlifR m~e •.

- ,

- - ,-- --- - -

_- _. -

3·2

n-· - ','

, .~.OJ:iLC

•• :ill

·"Milr· .MQT.· mn.rf" ad~tJ.t""e· .1Ii~':I!!I""'1ilJ!.I·

." . , _ ,.~., v. . _. 'l7.i , .' _ " I'M' I!J!IlR'I

M'o..r.m'tI,i1IdjUriJ .6' ~te~ I-a ·!l;flR,tii li fg,t .Mtls En.·p

T r : J . ., , . - '\"'

La ur:ec:he 'weo pWJS'~

'. Ii"

la sS-De:ltid 0 clip' o\chU,1 Somnul .II€1P.IU sll ",ii,'" re Cum'.ia -viintal clit~lJl,fru.II.:,8

,0 - ',~"'%,..1

.v~ I}I ,pilartA' prlN puifiur:e.i<. 'ii ..

=

~ ~ DUclll'lIezeul g_'~fi'''Ji' 'm .. l:J",bit' dill",popnr' cum, 'soa"e,le Boar;6e un II~II' de. .nr iii' , .lIJtI,re.' ,de' lIII,,",r.

,'-' I •

d ,a .... :;~Jin ;cfH,~d>nHli'H' !r. en -fiJf',,~'.p: .. .nl ~a.·"1 '.,"[,1Jt"~"',1' .. .r2~" "11'~".Jj~. Ilk

Ce e. lI;IIJ'I}Jr,uIP E ~UII" lD'ng 'Irilej,l1e"tt" .rere. Nltmtlti 'cine (J nevred"ic de ",,011,118 se ;t:eme file e •.

Cite.~tel CilJnd mereR:, creierul :tau va a:e:veni U,R 'tlborattJ:r de itlei' pi im:t.Ig;"i, 11f" care' vei::~intocm:i' $i,Ji' ,ilfJ6(1'ia ·vietiL

~ ': ,~,~I ,

,O,iC'6 este are (J' rtlliuII!6 lie aft

n - I ' ,- ,..,J'lIriI -" 'I'" -Ii., ,., " iF " 'I:J ,,;i\. ,f....4j' L ,~ iii' J ~1Iii,~I'

vm,u:" ,." p'lI,ate Qu.:a·fI~1l: Bliltene,' IIlIII!U!, til - ,""-:1 poat." 'uie'Ctl-t S'Cn''''etl. .i~r.",. " ,oen.

Gen:iu,. 'ill z1irean,ii- Stllll'" ve'P",inte tot ,Me";" r4m'lJe~,

~: ", WI' iioiI ~ I · ~..= ~" ,_ ,A ~ 1

nuevGl*U',, (l."·'KtllP,UII,~;" nf)StrR,: DU' no" stU;p.",m .. re-Vtl'U! t.

'T . :, i ~ I JWI'

'.I. ,ollte au' tr~cutpe' Jllfllejl n U'Ift,II', Fau·" ,II' r"m/.~

Ei";iDP,n.'~" Iueru 'p'" "o-'a~*" '~ ,.:'.'4 1 .. C4'1.',~;" .. Ai;'I'!I!j!:~ ,~n'

~"~'~HI' ~ ,{._." , _' ", • "'" I'" ,t;lI .... "' .... "'1'f.,~M-y" 'iI",fM.l!.:J,PiI", ..,. .. ~

~Fie,care om e o jlltrebll.,~e pusit dill no", Ipiritut.ul, Un;ver.suluL, In om e. un ~~ir n,f#sfltr:sii,de' ollmenL,

y -,

Morav"rile' b:,uiie la~rii~ le,gi,pfJ';t, totul, 'legea,fil.ra III,Or(1)""(, aprollp,'e' "imiil

a "1,""0. <. '!!:l' ,iIoI.d _.." '1p' R~ ~ ,..I" ~ C .,.' ' , - " i!!' ~ "10 i,lIJ!i. ,#.}j 4: -- J.~' ,,:,n.# ~ ft ~,a ' tA' l:ttJ:J - W" -

_ •• :,,"' e nl,e, D~,I ,UN., I-,'.n "Qua" ateeoru: Vi .. " ca Ul~Y l'OU,," Vf,;~ .. R. ~,':I 0 ,,, .. II l~"~'I!' ,r;~. "" ~Ii, ~Q!,', :'B.SC:

, ""e" 'JI f"!, , OJ '. ~ "iI' ",~

· t ,~';fj; ~o!f'"

,:fl,' n,u· ~un'_ mu.tllllllii-L

'j"L ~fI\ - - -' _ J ' .

Oriel! ICllg,tare genero'asi~_ oriee deseeperire mar« purcede ,,;le Iia i.~d ,; QPI_ te_

la in-lin",

D 'jo, ":'1 ,,oitii • 'I' A ,I ....

.rQ~'UIi:"je IJYoses:c" p{l.SIUnell 11141,'&,

Pentru eel C'B' :rntpl~,t:;e '··n, t'~h~,tar .~:Ulla e ~a":.' 0' tl":a~;HJ b:;I/;}f4· UI'~,- 'r~- p: "',,~,,~.... eel ee If"" ~",4;B"I'''\''f9

c~ ... ," ' _ "'~;_ ~&.\ ".." ,,:_1''''';'' lii-JI", ','.. " • I '1'1) _ 101"), __ """,", I\"H' ,A' !I,;.J~, _ • 1:t:"'1~ lC'ei~i,

tabele .p surlele. .. s,llnt fR ,zatlttr; ",4 ,in orlce 'C«Z, ,lRming n." ,se. tlprinllB ile:..cat pB,,' , eel ce lJIld., nu pemru tJ,r1J;L

Am iltteles Cd' ;11'" om poate aPe. totul neavlind nim.ic;'i' "imie' a'~~intl ,t(Ji~~"

~, ,. y , . , r,: '''I: ,Mf,

A atelJ,ta stl cule.'~i, altena, ,dintr~u", p,' ~ IIm1lnt de'cat ceea ce "'fi,(}sl' semiin.t fil "L' J : TJ

,~ Y' eJr' . ','

Q copil4~ie~1

1":'" ,., 'n. ~ ..

tsen I,U n -are IIJ· " 0',,0 ,-,,'I!', '., ,; r ,~;:.:~fI~'1I! roc.

~ _ _ ._ _ J '..... ~n., . \ .~~'~~ • .:~. "';~'I.

'.'

H~ ~·DOj-:: "l\:fI:C- , I • JL\l ~ . i~U~·· __ ,

C-1&dQBjjJ:>ii:.: , D"'Q,&m,fJe- lBa'Qoi

- 1'iI1!I;i .... ''' .. g~J! ~ ~ - - '-. "F'

elJ .,i-tqitl lUI ,tlia,v.o .PFlOS., $; /1;";' .DN',eri: 11um d,II' /061" F~i .ms:i lineri deca, .IlD£

I),. ; ... ·h;~. iIM:d": ~ .. ~ ',Ha,__nllll ·~#-:..r'l,:~: r:;e~~~~~·:K L:~~il?,-:1it~_",. .. ~.-wr. _'!-~'~.

DI .11, tJrtll", dI.,c"~Q Sa"'";;' mtli . .,,,,, :'Htltrti~' Sa II ill de la "'~H'f.j

'. - -. ~JIIio!r-.

J' , ~~"';:;''''l!ild .... : ,;,lI'.IUI_'.~D I~·,.,,·C ~ tJ:·fJ, ,'r.1fY:.,rr ~ L;ftllii!ll' J!i'.1100 'PM'. :J'

.. -, - _ ,'. , _.(f..' ,. ..- -,' .. -. "~~,, 0"

.. a pr'1JJf'~I- cum. Be aI'l;n~J.'

L .. ··a ,""'....J!'!1- .;1.. ~ , ,- '-.

IImPH."" I~" ~,.,p ee. ,C'U~,

b,,;,v~~' -': ...... ~: flp-.·ri~.~ .H_:. C.r ,~" '""""' ~\.. ...,ILoU "'~"\f~~ ..

D,n'in;,l- .D.~ .:rtr;' ... JJ: .nJ~d , .,U-'~ ae """~'r~'iJ,"~ ~ .. ;!!

Pllta me« lifi-l m·e.:u" E ., Blunt ed' ee 'va ,u:rrna

, • J - _. - - -

D'· . - . - ."!Ii .' 'iii: d' ~:iI""'c";~;' fl.'"

. ,r' 'IfU nW,1 mil" ." .H-"' .r. ~'H";

~ Iio' .4< ~ - .~. -d. ";'jj",j.!;tt ,. . .

~lII'.flfi_"'lJ/lli~ ':UlUrtt\1 ·mBU'J.

S:;;"'''~~:''''·"Ji.H~''':,ijL m····a .. a.· ··,~en

.... r- ".,.,.,~_,,~ . Hi'-f~.· .. ,-:1 •. ' ~

D~ c,··L ' 1i.):',,:.- ..... III4iI .. l '.n:'

.Aff.lmflS.·fiU1fr,. ~pJ5I1;r III.I;,.U,

Rlimll8 bIUIJ··feti, •• ee;

Si. is" ,(J' v-8f1.(it (JI pir.ttYtt'

~ .

$1 lar va' p,leer'" '''pDi

_,.'~: e : ",~ as' iiupoZ(!t"'f,'B ~"B' Ci nillge: 'inl s:R/let- . " ,1.,9i,

34

,.

••

liiI

II!

I!I

Ii

.'Fem'eile~ [din Pot1f.tgatia' au. dezvoltat 0 adlevarati .. obs;esi:e pentru wdm1·a~1~~OS. Sil.·"·: fnrmo·s .. Be au·a;leitni.t ehiar si UIl, toe at eeler mai 'benefi~ce

r'" ",,~~~l., .. , . ~....-:lt"'.

aJime,ule care imbunittatesc stmetura ·:ftrului. de par

• Iaurtuil.·- este fOI os t stit ill prepararea mistll1oT·P·. entru p'~"ir~,

,. ." r·,·, ~

cit :~i. in alim,entati:a xi[ni·ei~, Daterita bo~,ati.ei de minerale,

. ~ ~ ~ ~ .

ftFn'i.:~f~e.. : ..... i!J11~'llii ,C!;~: 'VI- : t~:~~~,a. B.. ~:!'-'III"~"w<f,. .. ,'1 m7·1·t;.a:':"~~£'\'r~, '~J.~

Fa u-u.:;~IlIJ!"_ ~' L-~Jl'1ril~, ~ q!.lL . ~1.Q.I.lULlIU; . ,lI,g.UJJ.1L1U-l! _~_;, ._lll..~i'l~ ~

ene.f<gi21eaz~ Icalpul ,: tittle de plr,. Somonul _., 'bo!sat in zinc si vitamina Bj:; ar trebui CODSumat' I

>.:: d II! ~ ""._;".... d · l!iJ" '1-

ma.car· ae trei 010 p'e Saptinlim.a.;. eeoarece '~Juti . a.

regenerarea p:irului ~i Ia :iolblJUatiurea .aspectului pielii .

R,~"h "",,111 b ,. .....', -%- • Db 1"" • u.wii.enu~(w ~ :nu. e ·Lm.e.lnaJD.lea careia p.O·!1u::,:·j:z:e:lj;e.sa·nU"'81

~ . ,_ l

81J,lioe.. pe par' 0 maslci pe bazi de ,g~JbeBU~'~ Vitaminele Bs'~

B~ .. ~i .B12 'din ,giJbenuslu] de ou hrlnesc' 'p0Opaba capilar.t~: red6n41lJ~i $upletea~.

Mi:erdalele ...... 'fie eli leronrtme ne pareursul zilei in stare

D . ~ yw

crudl~ fi¢ ea, i~1 impachetCazi pand :in· ulei de migdale,

.acestea lS·unt vitale tn, 'Vista 'unci ~rtugb' eze. Vl:,taminele~~·

• iii, ..r,,_,.- ~

B 1 ~I B6, ,i 18 au '1"OI.u] de 3 hi dr;ata, scalpel ~i de a ccnferi :gducne ~ ·~.relor d~ pir'~

M 11 n'n; t~*·Ii"iI'1t-·.::. ......JI...... "+'n~ '" A

OfCOVUI - IC")lI!~e 0 canmate gt~n,eroasa UtI: vttamma ,:.~,

aeeasta fiind re~.poll5abjli <J.e pr-odt eerea de' sebum de Ia

01:,' . T' ... ·c: nl scalpu ,. ,iI'l\'!I;l'

l 11 __ \I' . ,4 • ~ ! -O:~~_.:. '~Jlul jl

Tnt.. 11.... "II .c.,.. , .... ,.. I:. . '""' din l d" 11 ~. ·lL.~_ b ~., :io~"

ot ".poltB6i~e~efe 11,-,)' 'ii.~ 0. masca.pennu I',ap: l"" ,8;Pte,; utce, .. neid!rt,. zamu - .. run fl '~mt .. re, .~es

nut-Q1i"':h~,,. e I!:~it'l't bi' /·~:..,;1....,....;I·~TIi'" Jf~' i~;I.A;.",-- .~ Jll~~. __ ,I - UltDlL'"~.Llll~ii.

"'

II

..

ill

37'C ..J

,.

,~

If.'

.,

ill

III

Prcofelor Dan·

"~ -

OTie,;,m; ;:r Ii til, aft/pi"r; i,,'ni-or,,1 IIdlJ,98Ie,te 0' p,tll'sell.Q, CfllfBt:U.t(l· '(P'1JItI4,. (lfllorit_tt~1 r,e' ,rIel

.0; '-'';::' .'. ltx :'0 ,i/> fl' ""'~,,,,,, ,jill;""',' ,'11\1 JIl .~~ iI t-'iI~: ~:.L l4J _ _. C' 4,Jit .' . . , .. ~'n ' ,. til - • - iii'

" ,p.Pl:",,~"e. ROOJ'4bh £;11,.;':6 ',',f pre,eil.u.,)wt:e' ,",'1)6,1'. ~J! ,5Q.R UB' ,o'm .I1t},'I~C llIIi,u'f"fJ:f.~ '.11";(;" rSCl"'!ltJflJ~~It, l,~~~' 91,

facti p'rea~ m .. ,,,, ;.robleme·ltgd6\ [ile ,1Ii.tI.' fR .cdrs 0 ". ,o,'PlJ~

lisle nta, [tie.' smbiliottstl f"·e,/lt·>,,,u ·va ~tl"e 'Cf!IIt- .. tle· iD~~q' tie' ,'\Ii eIWe

,. ill .rU:~~ -, or

·'Vf1.pllJCtI, SflU de: cal de m'ici ti' SUint' p~i~ la jill. f'lI flju,~.'e ill Witj-lI. _, _ ,:'

·.in_intes -eeler elite. fo,~tI.u pll '4,.".' ee; Are sCtlptlri" .e 'Dm'bi!ii'<'~' , ' 'IIIfrMlfltR ca eel' ."in: jur _I fI·(Jfer..e' reS:,P'clulli s#,",(I".I(I [tJ£ cCfWIj' lire' fda,.; neyo!~(l, Fe.~JR C"pr;cern are' f) eleganf4 ,lntJ4sftlt1/4 ,in ci"rllI ,fllPflIltd c ",W ie tfI'Cuntle. tldeseo.r·-~, :~n sJJ',*le; motl:e&'lieL Dei,vi plI". IJ pt1l'SfJa1til jtJlIl1'6 6fll "S s,_~1

,. ii',lli'I.._~ 'C'i~J_'·wu::i. "'" . 'liJ " . ..l_ .,tJ~~nllli",JtJ tI.~.pD,~,#~",,'K· ,d".,.,~_.r An.ila~ ::~n -'.~ "';'..ift,t;n'

eCII'~f.Q'r*H)1 a~":.,, •• v-t.tll,.;e ~~,NlSF-Vliv~e. 0 'tfl!r~~"'~U' ,.~-".JU; .11 ... : 'U~J;;~ ~a~~ 1~"'L'· ~'~Ml

o i"deeiJ ,gr:e,tt SfIU' o lIt1tertZiI' i}J;Cdrttt;t' ,p.;tJ4te' ft' SIIJJ'rrltil p~ ,.e. ,pe.rstI.lJni tJmp Ide' lUHi in". FllptuJ ci nu de-zWiluU! ,':urSA'· H~()_lB.td,...;riill':· e'; v"nel ,II,. teams' til! IJ piir'etJ 11:e.&igurj pe ell saN fie tI fl·lutItJii in rit, ..

Bate' i"diclll ,i' chill~ recomaftd~t' - $i' nu III_Itifl;eti· II .ti·', - . ~:~ Cap'rico.r:n· defJtll!see fl!iista ris'Cul si ,r.tJ,; IJIRsdd' We' 'I(jtl_'i~~fl:mf! ,CIJ,i.a:F' ,rIttc# ]Jlilr'(J' IJ ,enollltlJ.jlJtUle sipr{i'pe. e,4~ .reciazN ,i glOm ICOlIJpllpJe:n'ele'iI,fi"

,.I' I. ,ii!' _r ""' ~ '" 't,/': L Z it' ~ ...... ..!':I I ~ iii:"" J.,~ ,

u,e "",1.1 ea or'tt:e w-tll,.iemele r'f1f:Uai'ZQ'retlllpr.eCIJi,ruor' '(:I.",IHKl!' a. ,_.1 if}';"'lJee~·

SJ!.I simi. :rlicr.ezuto,.e .si y_jJ lase si i.,a Itl il'-eal. pa8i;u"~.':"J}:'" ~e tJ ,contr,gle.azil, C,1l ,tJtata" strkt;e,A Pritl,tre trii&iJtll,i'e ,p«rs'OIIit.ltl,,·li'. stile .,,' 11 ' Rllmir-u <~i' 'Visfltul ftll oc~ii desc./li¥L Ba 'Ms~. dotllla ,(Jere).'.6-e S'6 IJDiiM eonverti ,il" r(lalittJt& Btlc:htd.tI socilllli esle fpflrllJ. impD'I!QItii~, Ifrlt.ttifi~ N

ex/sla cnw .proilSp~.t' in JrlJ,II:I~USe,e:Q,' eiJ ittf ~fUJSe~e ·ell ,o.lelJ!.~le' CllJ1tk'ornsii. ji8; .. weldril£D~8. sUfit~ d·· '~""'.,' "' e rtf/liusB.;

POl{Jte' pUrea s,up'us.~, ,4. se tld.,te:cfi ,~upi.d· fa oTice' po'ifi~ 'd:'e' t3'llfJdf4!Jer.:e, De: " • .r~ fJ ,I'lrtlis ~ flflla,mete;1 fli,]',,' fniritdeifu:"i' p'regiltitd ,peHtrll; QS(seB:siune~ Se illtll,i ,ibdil,.'re· fl' ~i..,,, ta "el ea 'fD ,fiJp~"u_, care se Fidrea' .11 ",g;' sus, ,as(g"rlindu-se. "jU'care "as cu tmeore· smilie, riRie stJ fie ·;nlerisrlz.flli ,si.:Rrefi _' &'olitfl;tlbj~a.. ,R •• s'eR$ibi" $' pisco/la' c,.,re' ,"tttille' f:u s'uJletul ei: e elJiar ,'.6Ir_' ,illefl'IJi.,

I ii' ", 'y ;!'Ii •• , J"J ., ,;1.4 ' ., '" . ~ , .... ' ... ~"!!;i!'. .... I '. j,',ir: ,;i!"",:

" piiNlrtlttZ'tI,"."ttJm6'UlllJll ,t4mep,e:"uelt/ll ,l ,U"I$I.(I: sa'~,,: tral-lO:CIl "VI'tIf" [.,11: C:Nml "'~a· 8& Y'!QLgU'lD. '" rl'-tm'

,lin ",oi,-fn, ctlre.slJ sp~li J,tTeb.ie s4ftu' elJ'~'~ Ticut4~,fb4 eXtrtll'flgan;e, cfJ!",pete.ntlJ' ~""'lI Qre.lItut'em":_,e _ 1.-, eeea ee i' se ICIIW,,€. AlP' en Mal PUpil '1tt/8ftt "nd' sij. ,6 Ilea. Is ,(I purte. Dur N,fl",a.'" peatru 0 '''Fe: e: ~'" cd. ,'.to

ltr~li) ,etJ l1a' ,', " in ci~ ofj$tQC()le,#6r, desC'urtija,Uo:r,1 tlevunligiriltJr Stl,U rntttrr;le,DO:r. ,:",: ,"lJ.""-e' e& IJ '

aouprlt.

Fem~jd' .Capricorn este st:"sibi/iJ. Are' MilO;. dOlorl d~, ct#-ql . u ,116, :' tI'e

Iconvl"gereo de .;i 14sa .emojille ali se. mllJti.fesl~ .PelttrU tJiI, p';,it/i, nil -, _, . Ii " . ~R.;' l A1itudJnea: ppullen,til In cde ,m';' ,.,ul~e s,ifud#i" lip 'Vt~ ·ctintlti:,*' " "Io,_'_, l!~ , ti4elllir,atiL", Ifl/be,te'slJ fie' IvlJ,-rrt

Nu' erlsiti. /ern,ui,t' Cap,Aco,rn: tip,iciL PO,dte fl' w1trtJ/I:eIf!~iftw eli, _ , I"ilr:m'£:c ,.~iu,.,a,#tJ'lIsii StlUp_:'ot:deji" -tlc;iI:tld~ tlJ;Cutii ,~i t1isltm'lt~ ,trDH/ln-d'~-' Bi~u ~ _~

J. ii-' ·o~ ~ =-~ r.· ·8'1- r"· ... . ~ ~'7!11 ,

p'ied/est,,]., ei de IIuirmurit" Ill. 'C'UFf? joarte l',"(ini ,~jungfi

De lJ [dlsp6d1ie e:ttllli;1 est« logicii Ii ,chlm:l rtdio'NIll:4 iii. ..~" de.,,1 "_~ :;11 'ct;mptJt-t(lNl;eflt( l!o:in.1a ei este b:in.e ,ta.to.tmcitii, CBHttoiu' ,tie' BmB' ~em",~_L ,', e d

i . ~ ,.#.. II; #!~.if .... _&~ ,j',"~J, .... .,r..;I #". >I' .' 'ii;\" ,;, . .;lG , J'm.,.... fi, .,.., - - ,-,

",,,,tire c. ell ,e$_f.'C 111(11. q~: ~gl' ceJ;nm"e ':ielllJt. sa'· aue .. 0 ''V~.-il''.~p,l~'ft_ '" .

,~~tf~~WIE~ sa p"nd pe primul'p'an' III p,eocupitrilor :sale carteM ,Ii 1Im/"-flllie' B.lJil~~_ 8~

Profesor Flore li,n

37

HR;,'/A,'ff., 'C,' , ':

.J,' j • fVilY:l~~ "

Frumusetea. 'vino:din int'~rior!

. '", " - ~ - .1 -. , '. 11 ~

o foarte 'mare tmpmtanta pentru orgamsm (1, defiEe. ·wtamfll1i1 :g~ Aif.~' .ttf; 'UU :roll es_.al In

~ '·'1, .... ,1 ., 1" · ~ rJ I '. .... · fi' 1 'll ~ ,11' 11 ,. 1'......'. '" ". J~I ~ .' ~....., 1.' .'

asun1,hrar-ea C~C'IUi.1 ~1 a rostoru Ul. m organism, . 'x.area· _ or ra mVre:i.uJ.t. Q:' -'. ,eel"", 1) (":fiJ ~r' ~I. ,_.n 'metauCr, .lzarea,

miDeta16Ior~·e asemenea, previae numeroase afe·etlan1-, prinfi~ Qalr .. I.~i ii1ls0)JOit()~ei., 'mlburiri1e

A: .•. lli.. .,.. ''.iI i. idi ~ 'I' II';IF·~ d' ~ .... ,;,; ..E'"""

nervoase, 'Qepresl!:a, mum:,' ue Ibml t, uene ~'I are .~I)ll·· :e~ ,IIJipO,.lLUle ..

Cnm-'L'~D ~~,h'''··;.b M'ill·e""",,,,,,"'II~ u; IlU~~J ~;g~~~e.l~' 1._~~W~iUlfM~

PeDtm -a beneficia, de 'un- aport· sufieient de vitamirm D: su.nt inQis.ate baile de scare 'p~e care ni le o-feti s~zonul ·c_tt B:Rtesul'de' vitamiM D· pmvrsaca' hi:p~a· cemie, m~f.es:tati, pm agitatie. morexie, e.al.Ci~l1 fic8~1~d;, a vRsd;'Of' de sqe~ '3 rinichilor ~ ·,·at s1:fml~cului. AportuJ, aeestei :sll: .,.stan;t:e este

'"C(lntraindicat in ~am1 ·:D.e.fri,tcIor" dar p,oat,e .. '~ RD rsmediu - minune pentm reuma~~~, I~ ~ ee, .. stres, cmmpe DlU8cuili,aric s:&U in

~~ p-e.fsoanelar extrem de sensibile la moo.lii ·Ii. ,gripi"

38

HP~IJj,:"r" ! 'A,',=,LU_~

Dun-a: jec, primesc dsruri, s:tr-opes1c, CU

- ~ ~ • _.l I • '- • ". • • I - • • _ • _ -

. "p3 .;-, dl' '.0' , .' ~' -'".1. ".,,' .~ , , ,."-,-' 'a 1 , .. ~ " ",

a g;. ,gaz.' "ele, ftPO~ pieaca, lu,grpap.lJ. s u IM~. pe.

ap;,.i ve~tmiltte.le rituale, se pl,urillea (., se ·1'ca1dil..

.. - . T "..., ... --,,"' .' ~ ... - !. . - L ." ... il~'

apoi se ospiite.azi din, aiime:nteie prinnte,~

,40

TJ1RUNIC

,.

.AnoreXia pneFVoasi, A'tttirexta nennasi afecreazi ,a;p."a)x;i.manv' 10 ~~olD.i, Q~m, llD 0 ·sl Ct;Q(~"!I1tiE1'C't1res.1:1,

P 'g'

CJI ·.greotate aGe.oved. vitStei. ~.i rnru_uim~:~ teama . :Ji~'iI '::J'Il[ ~lili;1",~

preoeuparea eonrinui ll:entm aspeetul ft:d,c si ~"ri;,"~","jj;:g,.jiii~1i"'ti'~

persoene este 'in_O,uenta'ti excesiv de forma .,.i.

Bg'I'imia,'"

... ~ - - - .

Persoanele care ~~teri de b:td.imie au,

B;o; ... Iimia IDJ;!DI, ~6;f,'1IU'!'.t-";:;';.'Ii.;:I~; "d'fi'" .Rn~C)!n.""".,Jl"~, .,.;I,~" .', '"

-UJ:JlJ.!lUl.'· a,~ ~.~I I~'~ ~~ ~r~~v;a.u~1 u~ ~''-'"~' .... ,_'''''!'!I'!~,''''"

alimente si are sentimentul lipsei de ,coniPO)!,

~ ,

compeasatorii 'madeevate, . eu seopul preve -,~ "'j cr",mri:i in greuta.t~ cum SUD;t vlrsi' ,<~1e 'filI:-~:fl:~D,,'B~ aft

c-onsumul die produse ,de ,silbit (ceaiuri, pastile), ,ex:eroitinl'fizi(=, prac'ti,cat exeesivsaa :p:'n,o._·de ~eltrie'~e' :alimefJ!.tari seveji .. P'eroepl:p:a deformati legal! de 3,pfIDNill jjz,ic "i de 'grt:wtatea ·eo~qlului ,est$;~pr~t~nli la, '·1- I Cit ~ i':I cazul morex>i~i nervoase .. iar stima 'de sine. este bazSla exclusiv r'-e forma S1 _:tmeu~ co-.r.nomt~t

'" F II ~ '""-,Y

Efect., d;e~mltru:OB's."e ,asup,r. ~'iDi'ti~tii

.~ _ "_ I j _. 1JI1

In G"n:~' .. t'. :·scQ:d.erli b~=T~~,g, san exeesive in ~ta;te' ... 0

. ~U1l . ~ _ ~,-=> = I!;LIWi~r~ iO ' ~.~ ...... . [~.~.~ .,.

parte dim Ic:o~ec:·:nfe· suut intol,C\t.a_n~a, la mg',- dete"ti~r~!l pimilul, ,i .a 1JO,ghiil9r~ reretltpa de Jlilehid~e 'ian edemul, dis.tmger~ masei Qso_e "i disfunctji ale timid:ei, ficatuJui ',i rinicJtibJ'T" VinitoJi~~' autoprovccate ssu 'eonsumu], de diuretice ~ ~ ,~' e laxative flU ea efeete: ,aritmi,a~, d,esmdiratarea, '.' iisfu' 'f}lii~ ale tubglui 'dlig,e-sti V', distrtlgerel! masei OS08S,€

(Olst,~~,mza)- ... dum albdomtna:le'~ eroziunea srnaltului

• ~1!a;.J'l',~'~; >;;,. ~

d'mplor fi bOli, ale gi.iolr~ wIbumri honnonale, ~utor . ,J 'speeiatiz'at;, pas, impG'rtan't eitre vindee,ate,

E 'I· ' . -' ...... r,. ( V'" . ...I,_..,J.I. '"':~ . l' A . .,..., -- .~ , -

. vasuarea negatsva a propnea persoane ,.',",·',:'Ii1}ta, mea nu Me rost uricl DB ~.n~Jt::· okeama", ,g)'I' ~._ I

ev,aluatea Ieri)na:ti a ,gveutip-i ,i formei projl' ~ului corp :,~ tegu: ,tie: inadec,v,a, e de ,alim~,,~e (,~f),alGi~m~,J __ .i un

'biiscuif'S'e.ta te;'mp,' tnifOzito~!!) ,pr"Qvoiea .. se:ntilnmte,putemioe de tea;ma;, vinQ'V·itie'~ 'dezgyJd: ~ ~[~ e I ~-_ Ia

dndull l,o,~ dde,rmj·nl 'compattamente- dlsfilnct],on,81e,., 'Cintmireft hcvel1ta~. verific~a, _fa~i eprpulu.i ~-

·()gtindi ·sa~l, .. ~ vitrinr,., ~on(sum,ul ,d~ ·pmdus.e dietetiee, nmnim~td caloriilor, c·iu.ttarea, COB~u'.~_a ~; .. '; '" _' I ,'~ •

'h:~g,a<-:· de :sI~b.i;t;1 sua11." 91: "., i . ' " .. componamente e disfun,elj.~nale. c~ m,e,ntin stima de s ~,: -:' ~~azu.ti .. , D . 4'" v.~~ sfatui UlllJi spe;ei,l·-·.":st este ;"[; I I,

t:::,~-

:LJ:IJ1 ' ,

>

1'9

. ,

~

'In stI.lta le,dar ll,-sirbitG;ri i~mln.o:rtant!e creI1ti'o,e fiJe ·D~u;lii.ri 1'-

.. ..!IF',. I

B;. '[boteaa ,(Botelul Doma'u)u;),; ).,'l!llWti. ~m' lleeare an, iu, zi.·ua a ,ase. B luDii ian"Brie,..

.S·itbii.toar~a este meRit.a ·sa rt;a - ;~.'~ - t-~as:~~ ~e'le petreente Ia BPS lor',d.HUlui,r ,ID. in _~e, e.. !iJ,us, s~ p,ateasid ·in. 'vlap PD_:c-~III!i" I. ~iJDPUDir-ea 'varltei de. ':-prl~xlmjas(iv 3: -, 'd:e _ .. 'II'.

IlitrU1ca.'I· !l'n ··aeeaata zi DIU,S I~a. p~'eze'Btat. peDtru p,rima ,da.ti 'ibum~, s,i-~ ~bi! narea se -,~ ·at_

. A

.·u·meste ·,i "Epifanie" 'Teofaaie" At:iita:r'eaDomD~ului, D,escoperi'rea Cu·vil'utu.l·uj Iatru'l '.a.~"

.Ev·eD·meD.tul Betezulul este deserts de Icatre 't'oti evan'gb"eli,tii. 'M'at'ei D'e r:eilateazi· ei IiIDS a 'venit din Galileea.l.'s ra:m.lo·rdaD, unde b,o:teza. Ioan ·Bo·te:zitorui. cerbd 5&, fi.~:

ill' )-- -b t· 4- '1-- ill' ill '11 . b 'I! ~ !Wjl-' b d'" ii, h.. !j'Iji, 'II'?' '" .:-. iii

'[pr e )0' eZ8),'. to,an s-a ZlS': ,.~:u ~ tr«····u'n'll SIlJ·II· ,:~otezat .:e tine ~I ~H '11" ,·II[ mmer: ',.' k t2

"l!: 14'-)-' lar I. r-·· .... ~ un',£!, II' i!ii Ilsus "'·a·'of.i'- -- ~ £lie if"U' .-. - - a ~o teo, -b-£;Q,~··ai't·!i"\·- ~-1', d"(I+D'- rm.~ Ae- ~,'-D ~, .' .,.-Ia· ,"'.' "as, .~., ..• :~ - ·Uf ' _ _!.':' ~ e .. a.i,a·.~(·~.: V~I.Die,,- 'I\'S :.: 'O,~, - ID~c~: :_11.1 .. U .. :':: .[. U,.· e~'_r'~

.. ,J·,o,an '_''':'~ili

manlfestare '[I eeler trel ·Perso8,ne -Spl.ritHl S'fht se cOb'(J:aLf,i aSUp7.11 .

~-~'-!V~"_" :FiuI18U" BQ~'olteaza, ~'I

"w ~ •

-S'I·· 'B' eeea 'II!!'I:~ \b~~bl. XJ!l.:n:a..a

.-,"' . ~,., r: _". :~a: . .It'-''i ·iA!iJ'.U_ Jl,i:"". I

d;·m·i;D[e~at. ,aceea- ,- up_.i·

. - '!t - ". I .... - _ ' .

:DI~.NI .,i beau di:D lI.cell·sta· ,~. -i 'WI'

,.,_.,...

__ f\.--". __ .""'""'!II'" SJIID:8n.d 4i l' [o1o:piotet ,'iii

Bll-botezet, cu . .,;iii cl--.~

.Jr '141;-

~.""""",",,",- ...... ,.1:,1;: (Bo-tezu] I~i ~)i~'.' I

- _ _'-·JC·.=C dill! - - - '\ilil 't- .....

I!' .. ~;I;-W' _~~,- [ ID cas •. tD: easa.

Boboteaza (Botezu· DOIbD,ul.u·i_) IBSte ·O[

T' Ii ,.;.' F-" I b to. " " I d d

_ ':'eJ:1III . :: l'U ~ lie~ ,', '0'. eaza . I U ~~_ [.an ., ~ e· '~"""J"'"

IlSUS in chip de porainbe" oar TadJ{ .. ,:'"; ~~i'i~

'i,aDDarie) I,i. ·Sf •. Iean (7 i:I.'o·u,,":n,,) ~'Ml,-&_~~ sjitIQ, Pl' eetu sfiD·te,t1e jC;-~ a'~~ iel'~::G'iv.1I '''';~. Lltllrgh'ie. 'Qamenli fin pest sfintiti~ .P -;eotul este p' .. reeedat

~ '. . .

strlilaudl Kir:. Leila, a.diti ,",. ~_ '~Q:~';;

llnd , '... 1 : d ..

eenn n [.e ,spee~ a e care n eserm ,~~,~~:'~'

zlua aeeasta, in afa:ri Ide p,~eolt~lg;- 4'-n:~~~

In zilla Ide BO·boteazi,. ·',·I::I!?,I .. L

proeeslnne spre un Iae, B'obotezei lo'cep,t!, 'vinat neearate, D,a~i este • · """-I!i!I,~ J,. s iir,~i.t p,reotul "

tv h'" d '!iii' t

8e,o' -~a. :8'· C, lap:·'. a· :.~O. es ',e-' "

... _ , __ .. :1.,' __ .'""" ....

ered '.' el in ziua, '. :

" t """t

rute pentru urmami '.

f,ords --·:."'tu:1 'femeilo"t'4!' pe vremurl, femelle -i~ aduna I ..

up· ""-"n''': mo' '8"'nilll: ,GeR"C s~ I,.' c·mill'·:··e' va ·s" do, ueeaa allmente ~lt!I b--'''a~;·u·tu· 'Ir'~, DUp·:··4 c·,'" [S,·:d ..... ·~e· ~:'D' m-'--iQ'~ I'

_:-"!',,' ,' .. .,_ . r!_·_.'_'"~I.,.!,,.I. ~ ' ,.:.',JI.IL ~ ,,_', ,11..1,. :. II· .. ~:,_' _.t· '~l~rR.,····"!····,"·,:-~·-·{,.~"·,,,.~ .• · )L~~~-' .

eaDta·g si jueau toata noaptea, 'D[imincata ieseau pe stradi, si Juau pesus 'i·-".b,(~·iIII' .··I_,·~

, '. .' '!J! , .., .", '!II

I: "" ~ 'I''''' d ;i!Iio.w 'I· r I A "'"' d Ii -

ap.' [ilrea,u ;l'Dtam.p-'~".l f·ator'· pe .. , .fUDl",:·U ._ 'U8 ' ,ea lorta .. a "all:- :amemntID'("1I-!1 ta ;8l!' ' ,1 I

.' - .,.?:!!.,

api. Tot aeum, in uaele .re.liu·oj" ave'. Ioe Integrarea tinereiof' neveste Ut '~O' :10.:1;.'_ ~

femeUor casitO'rite, prla udarea cu. apia dlo. fAniin·;. Sa'o. ·dili\tr~uD. rau,~. ··.IB .. BQ~P [, ~a '. fie Bobuteazi,. tinerele fete isi vis,e.8zi ursitnl, E'le· if. I·eq~gi 'pe~ Inelar un, Ilr .r'~f~" ~e mi,' . ; e s·. D blleati(:8' de b.usniloc! busuiee se p. ·~·U:D.e sl sub perna, Fetele care cad p: '·:C g·.,lJ:eatA ·1. zi' - B_ e

. t ~ - . '!!I, - _ . • • '

B . 'W - ft· iii 'ii;ilri' "'" I

,obot,eaza pO'1 . I .. 51'gore ea 'se vor ma.-· : ta ·0 aee :aDiiI[

S~a~D' 4.'iiJ o---a· 'D- B--:-:o*'~'''''"''to'··_j,,''II. 7· '1"'0' . uarle; a .cest o~--b-I'~e; 'D" U,·j;M'liII~t· ·U~·d·~ a' .f..1.~Ii[II- rA, - .. or" Q, "

IIi-. :_, L,lg... ',', \~1 I -,' .!I.~~ - _I. . .-! l-iUl ( , . II' ',hi J .":~'_~ _p.- ,.!. : ~~~J! ,~.: I, ,:!l)' .. ,: .~._ 'HI ['f'~' 1,_ ~ "_""-U~ . tlQ'. ,1.__ _ .'

...... '.

lee in: 'Y'ra-Itsilvallia ,i . :::~n'·I:Jo¥iD·llt! .In Buco'Vina, la ·portue t:uturo ca i·e au aC1e$" n' - -'- e .

p·u.n.e u·n ·b·r'R.d impod'Q .. ::i,_, ,~:a .. r :Beesta d.a 0 petree.ere cu. liutari. In Tran.sllvsaia" :~. ~'-. lea_ .

p;oar:ti aees,t. Dum";- I,'IID' '. [ '~a":; eu .ma.re alai. 'prin !i.at pini la riu,: node s.at bO' _ _l·. lza~.~;a I p·u.ri.fI~.p.

l:mI~lJlI~eUlD: l;:a, I 'CD :e:a0 'ri:_;pi. fa,£ 10

~Sflltlfi'tn· ;2\pelo,r,. Cin,d Tropa, t.1

.~.~~'P:·,:!,;~J~~Jl I.'"P'I.P"'~::M-["~ ea ~a :~IQnI-~' d,_:" e . ~ .. - 'ir'JI'Ii;S- '10' :''''''ul '--I -I'ib' ail -." ma1ll.'~' ... ~~.f,. II.f~:.·~_

_ ~'.. W'

_:&!~jM>.""-""""'''''. .se :S'rRJI,D sa . I

,- .

'O·'Cj<,IlIi·G;· DO-r9,C'" t·ot ,aD' . II. '.: ' .. :

41

,HBtlNlC:.

Edultrd, ~.~-- abriel CI , stea Class a V' ..... ,

. -' . - -

4,""

I~'

.DD·O:;C;h 1I.J~7.'r U~···:·:J~U~~

= .

.. /. " , .

. ,j: : . . .:1 .. '. :' ,:

. '. . "

~, eel diutii .cuvirit, ;'Cj~ :m~ai du1}ce zAmb1et, eel maj, sineer !;uflet- eell din 'urmi vis, Cea mai .,': - J,C'~' voce", eea mai ~ ducc~.,: eea mal .miDdta Ileare, eea mail sv-umpi: carte,. ·Mam1\1 lacrimf2··tirzie" ve~icaiCD_.··" .~, _pr ~~nl~~a,e, 'caIlde 81 aPriMa.! Candell '1, vle_i~ care DU se stinge, care luminea;z1i ,i p'e. veci vegheazi! 'Mmn 'cuvlDt .. adt .de ~futmoS.. d:e -rutSc, d . simpJu; cu:vint eare tmbJaci in el greu'~tea unei to_iri infiDjte~ utm,mr1 UoiverI,Jlllui .. ,

R4stlt -cu 'putere sau. m ¥O.P~ Mad'la - p·Urtitoare de 'Viall fru:museJe :~i ade vir,> 0 uinta uease~-.,·' .,'.~_ Este zbucitiDlul~ lti~ ~i "p~tea in care vine pe Iume 'puirul de OM;. risplitind-o' en viata. -lui, CII strigl _' did a1 triumfuilli "ri~pi, cu treptele tulbutitoare 'file 'Ic:re~ erii. ~i impltinirii sale, Mamu,. '01' pl.q.ti ac.ol~o 1m.de I~'

!Ii} . " X,iliang' . ""'...t....... ~ , x .... b de un vs t ~ "d' .... i;;1J'

com ~f·.·' ':e .. un ram se ~nuoaJ,e~ -0 pasare mvat"", sa 2. ... oare sarli 00·':" ua van! ·:m:II. n·.·.lca-o'·cmc·e. UBJ.l.e JUh i,,'_~ '_J=C

l&--"oW, r~; [ - I..;I" ... ~ • .. ."

·~nmi Mna, '0 ramt .. "

Mama; este ftumoasi1 Pentru C'a frumusetea ei vine din strii1ue~.'rea. sutletnlui .. asemeni ,rttre:J.ft.r ·d.c",cD.&e

e ..., ..,.

'b- 1, ""'...I .. cal ... iL"", ..-:;. .... ~li '. ~ .... t '. ~,,~1 - 1! .... . fl' I 'I . .JI ~ '.... '~:I. .......... _,.... . . '. i(; Ii p' ~

'~:lam.Ue sr e . .':~ ·mv,ii1.J'ut'e· Ln, imtiln·a MUitiJ.'OO1.I,ora ill .. on "Of' ue 'p_.:nmavam-~., .. lh¥:w:H,Ut. este 'p,utetuiU:;",! I uterel\ er , -I

~ , I' " ~, ~. • _... •

·.A"!.n',i. .... ~a .. ""- '~m'" c; .... ;;~aJirP. .: -1111nt1i'~ ,.Ji~ .... ,lIW'l"';li!Ii< ~'~'m' ··· .. l'~ c· - ........... -.l!Ii;n,. peste orice o'lb- staeol 'i8ro.M~.:~, m.:l~ e' ~~:·tmp-· '-'II'::m'··:~a.·-:

ul" "1i8if~:.-. ·mU1_' c'e '~aU f!tU(,;t..~ mW:i·ll .. , b~"UI,,!l ~~ C:(.iI) -, pn .'\J .. ,e 1U·",,~e "~~'Le 'v, ',: ~e ,'" >, '~~~~" " . :pQU.:u:'u: q\-~, : .~;r' :. ' . I .' OI.'W, .

• ~ , .. F- • ". ., '~; •

mare., .. Mama este bunl,!, Bunitatea ,:uJ]!etultJi ei vine din c6J1ile le pave," cu zine· care~,tt todepline8u eriee

dorin'~!m .. ~ Mam.a este in_1eleftp·~·ti!. tttele~JtU1~ea ei vme diaseva aspra a 'istorieilumii,,,,,Mam3 estee d·'! Sa .',~,

. ,,~ 13! /II r'~ . , ..

desprinde din culorile pastelate ale pictorilor, din .'partiturile calde ale muzjcj .. enilOl"~ dla paginile piinG, d . -·suliQ;ir.e

ale scriiterilor, diD, rimele daioase ale p'oeptor ~:i din capodoperele ,griitoare ,ale sc~ptonl;~r ~<! ~

M:ama nu are 'virsti! lnc~ di.utt~un punet :~ se tenninl' 'inter-,Or infi,ui'iate, "ID;cepe ale ni~iieri $i 81

+~,:-~, In etemitate ~"., "llf~ ~"~.,~ 1ft. ._, ........ ,_ rt;lrn·an"'" d "'I. p" urun~ ". ' e"~ del - Q",~ s~ iFv'i- ,- !e!~~"I" .. ~..... 'p" - ·~',p;X:h'j. ~~

'L!Q[.!ttlt~ in eter I ;~L' ,0 .v~_sau zeuate, JiV~. :1I,~.i~,!!:!6·" e-a r _.' ,i zeme . .JI.Il,a . .';_. = a c~ v . ''!oJ i::tOIt\wt'U}I~J~, .;_·.lvQ&lw~ !;.if~-

0' M,A ....... ;,:.:-,=. . ~t:nl 11 d ...;!'!\, d ' · ... L .£t ... ,..,..,.., ..... _.;;:: '14···"·· ~ :11 ,.;Il ....

a~,.tal'rip_~« setea, 'S.U;ujnl.:·~i·,~.;, e sp rmn can~ I te p·tabut~te. un 'Icutremur 'san 01 Jl;tI~~mY .. " ... ". : aftla,r QU1l- toUt , ~eea'

~1 I rr·~.;.1 1"~~ _. _

cuvintele ar ~utea S.8· . ,~una" .' '.' p'r1imavam si itl :a.duca.an. ~miri!:sQr de .s'MitateR, un arbiocel d.e"·8,omc·~. {J Idie:re e-aLdi

p'. ~ 'ill ~r ~ . ~ tC . .

de ferieire, un. nor de iubire ;~·i un soare s,tri]ucitDr asemeni sutle'tului 'tiu,. :Mam3 rimAne 'peRtru .' 'eslJlei~" unica

~ . J ' ! • l!~ . ...-

RimAne d~..,a pururi. a. tn!.

43"

. ' .. :.1

-- - ~=. - - _--_---

- -- - - - . - - - -

HRONlC

Draeoste« ,~,.;!IrIn,,)fl'PR*l: ,4~;o 0"': f: •. &.J;' p' ,D'. An 1'1'01 C'i"".1'.;"""~'; 0, '_49Ii'IF

.. "'6 u'~I~"" ~~ 'r_1f K-I[,W c,~~~ , .' l.r.~I-V'". r ,"~ ~. .,-..' ~ ~~r"'lf ~., . _".' : ,"

auzi ,si orb,;; 0 p:,:ot, vedelL

,. .. .

Pen"" dragoste.ll UII~Ui' Irran,dfljlr, trebuie' 51. l.pO·· .

,il !Ii to

SplR11

Drrdg,Astea mS6illm'nli sii- qi dtli illimti "I ~'lJfte.tu:I' "'"II'n , .... ,,.

celui ,t:tlre'(' II. '_a ztitobifl

PtJti' ,d" ,~il.ri !iuhtrs;;. dar IlUI!I,ati luIJ,ifi"irli dirur.re.

,~ -.' .. II . 7. r , ....

luhirea nu' fl.' dOtir un zambet,. "11 e dOGP ,0 floare; i_'", ,,~&l"""'.'

e un. SJd'et rd.:n~it p' ,QP'ol '.,tllcat' I(/e ,tl't"'~,

J': 'hl: • - ..... iL']i'I" "'U'-iI,1 ''1f~#!,il ~HA -- -l6.·W .~; ._. ii\:JiD8 .... ~RoiiiIi..!;5 •

.I.:" ,/ ."eu, .·I,l!O''''''t!: ,1.,,;'~,atJ.fim,, "~l)iI..-'e'roH/li.lI. ~~ expenmen mm,

1!!I.!Ii • '!I' .,1;;' '. fII! .d' . ~ iii

prill'"' an",ere' 'ft," ,re_:nreZflJ,"· n'clo.:attl expires,"'

. ... r. _

desiJ.vti.rs'~4,

. , - '.

0- t! ,:L. ~. . 'iii . Ii' '.....;ji ..

, " ~Uf;.'l,e p,e care esu. 1i(!.fJ(J:,tt s-o ,pazs\fti 11,11. :reprezm.

.. ..

nUBlC.

Cine'. I;ube-,t, ,i este ,iub,it nu ". mai ft' ,niciDdtttd .'

, ..". Ii' #

om ca' '.atlJ:J;e~

Draon.'~tea nil este n,umttifl': tir;' _!~; ."8mbete,~ ci ,insetllllnli si'· itlcrimi" drrilita, p' '·,lisiUDa.'

. a, Y ~- , - - - - . - - . - - ,-', -. p'! ~ . - " .' .. ' . - - '- - lIif - ' -. , v ' . 111'- j. " - - t'.,.~"

.d . . '. ...,' ... ill ii ,'";;I .' - ,1'

",6 ,IlC-eelljl p-Un", ,fUlp-:rl'1J",~ :·,:,~U',i.8 a-I desc(J'"er,rp.uterei&

~ " r-' ,'j

em,e are cQpa~itatelll de II se. illdrigo#'; pOlite (I've.' mereu rnc,:edeJ·e in ill,6ire' ~i'in

J' ,"""4 Q.~~ iii

)'1t1l;f}tl.re'Q' lI,mg,Il' INe' ,e.Te S~ ,n,.ragosttt.,

n " ~' I :L. ,'~ J. 'ijt' ~ Ij( ill •

I _ ragtJ:ste,fI e 611 J'f! ':. CG 0 80'4m, pe care ,g:aCQ, nu 0 trater) 56 ttgrtt"etlZll .~" Ie,. once

,jlOllre p,e' care lllied nu 0 uzi Be qjlk,m.,., ..

- Nu ,iUb~,ti 0 /BIlt,eie pefttr," eii' est,' ,/"Ilmoasi, c:il Jests /rUlIJDlfl,a pentr" eli (j' iubesti tllJ

J: ,-,. ',A'!Ii" A R

,6-,ubrre(l,' II tot ere ul},rtm" IltIF ,1ft ,'01 I,,,., e ·tot OB-QIIJ '('Vilt~

Dac-i ,exist. un sens al vieti/~' •• tltIInci' EA oeste sell.sut, da,e" ItU .'~jEA ar treIJ";,,sa 'R~_

J'~.

Fir. t/r:ago,ste' sHNte'm olf-tllI'; de 'Oll'e.

In ,iubi/re: ISS ,illi,te mal muit- de.cat e nevoie, se slIferi mlli muli ,d'ecfd se c,uge.ta, se

"t.~I:C!n::n~li III'· ,~.; ~, ... ,'':;I- .. "''''!i,~-&t'' ~n' ,~~~:D1JJ:~a', "';Ji,J;JLIf:"~ , , . _,'" ".iI'~;JIo' ~~""H, ~~ 1>"~~~y"C;;;!!!I

.7: b>j,- '&i/~" ;JIi!r'Q-b" iii A I., '!III' • ..... ' U '" .,R

,:I,·U·,lrell e. UlJ, ·srt:rut -,",tit, u.n ,iiUJ:f l.-e,' ,llJOCeat" 0' tmv:rap,arel,pattllla,,,: ,.'.11' " lilt, ~J,~et.'

sJiI"ls Jin piept '

o tl,~g(J:ste gtfltiJJrDtiSa r,i.la,re iatottietl:14Ha testamsntu,l ",eglit,) din. ;timpi

lUblre.:tl ilttpaF_~,itli. de ,tlmtleR'j' este /or/o,' eea lIIai mare ease exi8_tiin, lum« ~i ki'orfl.l

i.I ' ill • '.

ee« ~.1. ",,-ptJl1aIJt peQ,trJl Pf{Jl!ZIe.

De6Pll.rtiri!e; ,fiR ·~e'Ptl ilin melanco,lia Q'sjilJ(itului, €I blan~tlli ,traiu',eire' care ,tlScu:ltde

~ .. , .4·~ ,4'1''':OPlili:,~u,.,d .. t:''li#I'' ~--~""''''N.d.~:,p, .. ,.I' .. ,.,:' ItI". ~,g ry.rlJ!"~ s. ,I::"3"'_'IJ~'1f. .... !. '·'"lH~.[I-·~1 ' ..... 141."

, - I Dqc& HR' tli iu"~~ c'u;m ai putes p,re.1ui. or.b,itfJiQl"e •. ,lu m :inii. a soa,relui ,i m,a"gliietoa~e" luminD fl,lunii?

lilbi,~'Q' este p''etutinile,lIi ,i ne ICDJJle~e'Ste' in fieeare min,Ilt p'e' eare-! "'.im;.

-, "_ .. ' . - " - ". -. : -,; _'. _..~. . . - _ '. .,- ~ -'- .. "/ ~.Ii • • .. - v' .... ' tI! •• ' • ii, . . .... -:. .." , -'Ill" - - ,- - -i • •• iii; ii, .•

Fiecere are proprta sa: ftlozofte tJ "ubl,nl •• ~I , unu ~,,-au fligrit~t) dr.,,· ,le'mn" all" din

pi ... ,

,Dragsstea ,6"&16' f""'ept:;'rm,es ,1Ie:b,' ._ ""lui ,i ,"ciJua,iII inleleptu:luL

.44

,BRONte

- ,DYrfl;~' '. ,,'SIe'{J' con!ta i. tl(Jn~/a' ,de a ;4.' (J •• ~ ee esle al' tii" ,a"uia ,i .. tI simp I.ria~,.

~~'.qiE!~'III'I'·. _,~ ;'!ll' .,C,"":HiI' ,_. ~ n' ~~', ... ~~.I,Hi .q- ,~~", y~ : -: ~- •• ", •• J'IJ.' ~K !I .... I

.1 ,Dtlrul ,e 101.),'11.1 in ,elite, tl#d: ~5JJJil,r.fI~'e, tlDrinte:I'g, du,rerile, iar elI • .,. ee .'i.fiat!re,ri!«i.ti~.ilij"tirlle" . ._ l,J.'irt~irre.J ~tJhia:r :,i ·:fllc.e,_~ ,e' ,g" I.m.~~ ~",,,,

. ,J:: r. .~ Ii!! . 'iI'.. rl' '!ioI'

.' li,N;I' 'a,alll'B,lIl: YIH SI"JeBtlf:a' ~eJ"a~e

. , ,~.

ttmp~jJlJ~t •. PB ;N:im4:",,_«& ~~~~' ... a

Sip,: 'eli .te_'.' ?fl" d'fltl.flI',' lQ tmlN.,cfim ~i ~o' .~tl."tlJ!J,,;a:privi'lJ~

• ~r~,~"r..'I.~'Q;n ,a~~' _e;j'u D:#,.·p:"'.l' " cr~t:I'p*'ii1:.iI :I'l'.IiI'IMD Dlt}' ,,8"8 fl/I'~' , ' J; k(!."~'p'~" Ef.if~ Q . .g-~~j-In~· lU~ . [t~~",. .. · !I.rt&ei.';~ _r" :" "g;,~, I .. "

- ,Ii. tiI!;I Iii ,~ :J d 1,,11 ,"W' )I!w "..;;

·luii,,,nu;,p'e: Ci",ep8' I~IJ;I. 'Uiltlll."~;':'a>t4r", 'tlfj·:,ltra e .. L: ',~

C.lltl~ilr~gD,ste.· WJrb'~te.j voeile tlduro,' ,zellor pa 1lrnU,-\rJ/~I(1'a e~e!~joj!~:H(f'·':'{11,4 care 117"11; .l~1I dtlt o« '[m4i~D~U'fJ"~

~ftll.~" .. ~' ~ .. u ... ,~f"~_. _ItA· ._., rIP' ~"~'ILI_ ~~. " .,.~ _' _ .-

1:" - . iii, <II, - 'iii!' .~,tJl ji .,M II! W

ce~ICJre.S,¥r-emt' ,(I vie,,,' ,ei;il',e, C{JII.~.'Hg.retl' "(I. ,;fiUJrt.,f~:jm "\Ii~',L

7\'fl' 'I' ,j;j;t iii" '~'fl'" IIi.eJ, 'iii W

.1 1y,iC, lin: om ,n.u,PfJ'a:t8'.~IH see,_" tllHP I.tl_, ,;",e ",-,uFe,ept ~1:·,Stl . '

l -f":A L,. tI; .... ea 8.'~.:Q' ,ft:I"I:~:"!~.f.;i(l; ~~~lIl" 7~ :1:,J!Hi,:'ia>f.n'.C"II· ;l-~':; -- ~:I1"l"D " •. ~" .' ~.~,~" ~f~UI-~L." '!o_II-~'V~~,'~·~._ ."l~,

.lltbi'~R' .. ~,. este ~(l'ipltl iliiru'itille Dumnezs,. $ufle,tulu:i ,penerN' ' o vitlli,/lirii .rtlJosle este ItJSllmtJn,e~ II." ,."ji,i'pr;mil"ariL, lr;~lt.es,',te'· c'u·,·'lIiIevilrut eelee tr'emu7iJ; eliRd' i$i ·m;iJrt"risest-e.flra'~fls'tJ ..

~ " . . ~. ~ ~:

IulJ,irs:tJ ,fnsttUn,nii' a Il.llo',; fi • 1I·M jl de:clit ,u,'ft,u.1 Un blrb'fIt si ,0 fem.rde Or! .se tQ_~l{5~1

in.tr-,UIi ,fl(ge,~,

r." .. L.·' . n..:I 'iioP' ~ ..t% ~L I <II..jIo 10.

mmre« rlsts' ,0 J~otwe ae 1111 ~·;a ~ :Ilrta .tqe~llJt" tn ,u',NZ,N\lItlfU_' IIJ,UliIL

-- Sil'ddrUI ttJIBl" ,sti BflcrVtci tD,tulIQ~li spe,raJtlIJ de riiip,/ttlii; «St,,: ,fHStlllm,"~« ;i.1Ji~e~ O",m,are IdU'rtf" sa"'iNb'lZf~" tJ mtlFe IISlIOrtICire sii: ,capi de lICBitista dure~,

~.a~' :iI jl 1. , _,.'B;;'I. i!\~;~~€n)P'_·;~~." . ... ·IIP B •• H"JI'.~Ei: iI.:,!,i." •• ~. ~.~~

", .' " 'Rlf'll 'a" QVIW:m.~'B ·<;DU/II/&i!J!'Il~£.~i

" "'~... I r· _. • "- \ ~ .~.". F""'" ~ ~~~" ~~ -r~.

u~u pom lIIltO;/i' awilltld,jt;IJD:m ,"f

!IS!ir(J6!M(fI"i~ ,,".' ." ."" ~ ,biBB !~. .. td

. ~ ~ .~ .

Ii.

~gtJ~~lIn: .lJtt este tlrQ~ti8te{l (J'diIYllr:dtd',? ,E er!:.~a

J ~- .~,' --.

sRP,.fte;re (/ftsaJJiir,iri1:" incretlu"e' ,i ,'; ,', "

fatril." ,D;ragosllltl fIlSl!'flmH~i ,si If; alii ' .... t&:K!ir',1

,;dmbi·.(Ch'. ,nickens)~ l'ilil~Bd' este arun'd ,ctinil ,slIjlet,ul :ll., "\f;,~~D

·sillr~e (.L -'T(lgl!r~)~, .' IlllJlrlJ(l',nll este Un' ti:rg: te,i:rdJes,c;;;.i::::'·'::' " •. iIl', eli ma" .' ,

iiIJJesc,pJln,tr-fI cp: ,M tde$e (L • .-.:', '.'L,.."...", __ Rb' ... _.'.'

lu'lJire\d e'St(J' llo'rinftft ire~istmila de a 1i:, .~td:h1lJlJfIt1~~dfb', ': (JL ,T"lIi,,)~

....;;. ,/8: in

,S

HR'ONIC'

N'tltUM ,i~· ,4. jll, 1n1llJ1i." alW ,i reee: ZEus' "te Ia' ;ml~-Pllr Nutlp,tea ]JUrD'qm c'er,,1 ell ;0 p,mf.esQ: ee se JU.n,etlZi~.4e .111 fill; ,1m" ~" "ime:ni nR 0 '"if.4; 'Bbs-erve lipstl.. Stl4r:ele, Ic·g ffli. ,de' dilul; __ ut) fU1d 'in 'eerll~lu--L~'a~llle' btl: n"isie' estw..'e to.~111u.,.iJJe8'17:~ p.",amlJn,~jjl.. ~H.li" !J~-J I a '-pi"

. .lji ~ - . ..!;!" ,;:J:" 'J":I'" - ~. ~ ~,. "'"" "J'H'''''~ 'J1-'11""~ - M,I

,"ob, rd,u - II/II"U.·

- E' .1'r.imj~"(WL j{~lj"Rtl rece ,l crud ,e6.'Jf! .tI;lu":Il"t' de ~Q). p,ar;Ji' :~ ....

,p,lilplii~: de ,p~i.ne., Pl!slirile tn t::IIJoril,' c'trcu1r.e,~lrd'· Ildmwl: ,l1l/I .

p,,",mi' hJH'tl6bifl CQ: /Inri' t1tt' r:r:istul" Lwe:lllle en: tfripi de 4;fIrr "do, - riC" ~

p~fi""m{lt' tle'.pe.tole neviJ~utg~, lmpleti~.,drdci de' .la,uri ,cfllN.tif!~'''' Sltull_ elte luminal tie o 'lIZ' f."jl4CMtt/t/I. Ice tl pifJP8:sit in lIfH1llr ,clfpttp. .-

Acest« este. ~ptJ!fiIl;1 ,cl?p.iliiriei mae'! f&e ee se /J~.t- f.~" ... i ..... ~ wUJgmfl1ia ··.mel.l, pig;' tk'foc ,ce ell:" pe.p'/imSFd;, Wrac4;1ldu4' PI' I1tJri.

- 6i ,n J! .

(J1If.a.p dtleii~n.re.'ln·~:kn..."lil.to.(I:~e:. .1mi :u,ld,c,t-sti st1J"' 4-'6~.~o~',· . ,eu A'B~H'~ &- ,£fj_

;I-' ... U'I' ~ ~.-r . ~. C"· . . . . ~ _.. :e.~~.

Clf s,telele~

.11i. tlCeste. collMri "nmu"iFauCft trliese f1I jier:-(W':ll

l:u~'·~m.'j"Ji·~, :.J.D;i?o':.rlil;Ji!'::O , •• ;:- .. 'iilil~. '~.i~~I'J' ~.; ':",,~ .J. .... cc;l!~~IIrif,··. 'HI"lII'Ii·:n.;J·-,4~'I'- - . .

. . ClrH·. ".. .,,~ L:WI' ~ "·.IM r .. ~""'M §1IH~ .fIll .... ~ilIr·WI' & •• _. "l!vU.~Iu.;

St1fUele' .lrciIp,"(l,' ~pr:e ilSjiapt" 4ep",~ peste de:alu:ti Deas:ul"tll r-dsQ:rituiu4,

;I Ii !!Ii! ;!!II . I ...... r .' ,.. C" :1..1 J! D.. - ~' ..... ~f .,' ,

.nu.ev~ mlli. sllJpilllea 'BcU r,,:meJl,'eiu.·s 1ft,.. ••. ~'iln,uru' S.cuZU5fA err-i"IN' u.tilil;,un,e. vero

str6/J,llt' 6C;lJUrj' IIrgiatil ,lime Cii ·,m,~II.," wi& Sust tiilljngile. turmel(Jr tls 10:,;' "i lite·

... ~,.' ,.,j iii ~',J'... ,f. n u,;. 'it· A.n; I ~g, .....

ct:reu..ie.r ae 'VSCI t:are' se tlltore ~ ftl piJ$~Ut. LJia.6lilJ ilVlJ"CI MJ:1 ,~'·s i~U;m,,,. i

'VlJU! am',urgul eN "~(JIU~ 1W:1,t.l~ de' r:':t::ol~re.. ,Ce'F,g', disp'f!;re: slib ,insul e mari'tle ,fttj:rL Liii,itte:a Sf! lflllQ.., $_pre ·tistJrit..m~Vqte ,0 Ile:tlnii .,.nlte. Stelel;' ili'C~p' 5'; lllcellScu pe rti.Rtl, flha' .e' fI/nii-,

RilslI:rtl ilu.a~ De pe. cttes:tele dtfalUFilo,~, f) luna ro'tlUldil ,~ ,galbs.1i se' ,i.tIl, •

. ~.aa~fj'rp·'.i:~~ ·~e,~,(.f~u::I'''j!I .... J':.!.<O, l..i ... n~1 ~.&'.AIi.rf:J'i! ~.; ,.~",~n.J; ~"R~'b"~'4 .~Rap •. > ~nt,-' QJw~~·~~1J 4!'!P" :~:o.: cMlm1.

~U!EPH\1!iJI1Ui: .- __ :4 "'l. ~~''''''._I! uc ,fJ .• ~ .I.[h!l#\"~1.f.. -Ii n~ V~~ ~~V.·- .• ~ fI~ AI'·, ,_~ __ ', ._. iK,Jf~IE;r',iU-~' 11~1'" . 1 -._

.. .. ' . . - .

abiQ, adn..a,,:d valurile de piari ee ,Mrci~ spre ea. CII pe ,N,H locei" .pl:u'q"e din ,tn'.' tn

t",a;, llcoperit. ,de c:tite' N·.W ilia; ,I,,·tI't Ii .apihibJd iar"_i~, muiatli 'lit /os!orul etsr-iclJ'Ui siu miste,:,; Albe. ,i reci ell; bru;'mtJ, rAze-Ie C'(trt'iti ,ard,p:mc:u,;le ,de: cmclIr ." p:ijl,uril'ti d~ ""'{I,t!

Aeum" lIin cer:ul desc:hb. Ctl; ,,/er't//tUtrR _ lufiljitRtu;t~ l!lU:ge. 'UQ et:erit ,IUt.1Bii tII$ J ,lie,ttt(il4 -$. wtitilwh-tIl se umple de ""iIlBoare' ,t/e:aslJ. .,i m6runtil fll·p'ulberet{ "(JI .deod-uti, 'tlmetl se deZFtil'u~· ,eslI.·

,'ulIi, .

Lulld plina se .ri:dl~i ·m. ft""'l'iin'(~ ce.,,'u"!I;.i ,i plutqte ,prin, t'i4du;/lu'l,llllJastr.lI-,.'hut oe 0 ~oNrll. rotu"ilil: tie "Ar.", Bste D ·twr:,· .t/iJfiCQ .,i If) nemiscare deplinlL Nie! ,0 frgnzli nu se mi~ci" Hiei'6 piISMe _, ' hFI4~de,«zli ·l,.'t!u!J1IL N;'£.; Mum" Nfl: .nrai saa_,mi" GTe-ierul, c{i,ntii,ellj;eobtMit til 'ulelor ItI:" 'V"l'ij Q.; IIAN-: ~~1 " .. um;iJr:fl; lInlli fir de' id ~iL :J(,e"veri"," s-a p,i~':_~" SU'" o cmtlnglJ _/OLU& Do,a7Idin.: clUlJ in, ed"ll'se t1Uile' t1.~ cl.iwi!:· cars' 'uva 'iJ 0' um6ra "-I I.'(jf~

.Pe: .fi de ·vki~l'~ r,i' ' .. '~": 'ii ~i " ,''";'. -ili:P~·ivig:h-eto'rUe fnC,UIU'O ,fft·,p,lcO_pi.,1 In' s(ilcii .. Ble c:&.t. •. JP~ml(6eJ~

tlmurgului :m~i" "n'ile~ "lar : is " tJ~ ~ a rinlJ,'-"-~*', ,,' .,elf pariiulu" SUSO~!;C, 19·vi'ltJltJ,.·se~ de .mal"J ,liu'," 'S:tI!fN:..,add.u-al~

p,rin"e'pre ,su6fltt fl~ ,tred'~ .1.····' ill·~tt-tglp,fNile , " ,0; ,i pir:;.(I,;e'. de' ptlp,u.r:i, I~gii.nii~d, vf!lin;~ 'verzi 4~ i."' ·

tltiRg!Jnd:.BR·e8n'"~'ib:,,'.'~-~'-·" ,I - . ~ ,~·~'~ill.'pl iaug*8are.

- , L,Rif,j' .Ftl"tie.~ffW. ~~: ifP'~,- ~ - e " flllt·J1.:r.in· "lmtJtw<-,tI ,rl~1 s.lelte~,

46

..

J

Ii'

..

II' ..

!'

IJII

Natara se '~p~lIl",J!;e IBtilt;;, ~Sflml,i[lIrll ,,~ , ;SilIIIIDUl,-ltIJo_purilor reeL lOot '::' cu ea all 'e',~' I,!,l ,au, " J cere

inc~.~~ ;e.,~rik 1(J"~ ~~.,' .t~ i:' fl-ogIirzzr,

pllFIJ,a p~"tI'i p,e./~,ip,.Ii" ei' Ji" ,pitttd tle.Ddit~~, &'6' _' ".,',~. te .'~':' ~-'6 : ' .. Sft.'f c~ptleii, 'illl,b~.tja,i',:_ '611lne tIe"i .. -Wlfll,"~ Cit .,', cbill flU P "., ,

· iar fI" :;(Ii:l:" . .,.. "~~.i: :I:n 4al'¥'wc;t; .g; . i~. ~! ...... ,4 ...... ~ "M "I'.-tlj~~.

'n.... 'II 'iii'" ~ !)dU"; ,: d, ~ '. '.1..':'::... ~- IW. II' , W .

rr'l"'.l'fWtl ~,-tI .,r~,iat -'VI( "D£~fJJ. -~w_ "'(##llll,,' ,": ~Ma ce ~,_,I

,~, ""L,", ",:.'.Jl/H!J'~',;I· JIiOl;d'O": .. ;;dM .. ' ,J',;., ~,: "iU., , ,al",,~IJAif!:,ra <n:,l\iJ tMA:qft:~,,"4 ~&:-_,cl-~)lDQ~:._}L:',4J1 'rr:e.",IS: U".,./I,\r; Hi, ~~;tf~"'l\r~I'6,1J''' "V:.J e.ril".-tJu;,r;'I'; !JIIIU.r""~ ,HIM '~JI'''',",!6rCRZ'~ ~._~I' .o~ UNU_

. p:e,t.ri_r:ele, ,sil p.r/u'rueze t!;lI:rlt' ,i ,;Ii. ""bl!aSl}II~' Mltul_i,i ,,'IJII§tt:u· Cfi. _','" , !~I,;

E:tt, .lnic.rftndu~;4 tie toste" acwSte' ltti1JU1Ii·;{tI."le 114bini~ m~'":· · ~lflt'e."at ·tle~ cB '~I'" ',,'. I' .'

e.· 'n~IJt4(tllR~"-8 p1rimi.w.r,'l A,tunei~ ~~tltitrtl -, e plbJ" ·de· .:111 si ~"'·trlJ:ee' PII, '~lJritJJ" II. ~,.

,

~-~~ ~

r.l"·:·· ... ~"~'

e'ea,-

47

- - - - • .= • - --_ - - •

HRO:W1" "-:';C" .'

......

'~,-.~ .. , ..

lr:J' ,Viii de br.IUII}" ,tn:iftl!l~

Hi!'i.! r.iI ~mR'''''..J~ 1.,..:'* ~D i .. ~Ct~*u. ,-., . ..,I""W 1~'ioT'tnt'l.;!"B;.;t:. r8;I'~.'.lr,R>"

fwel",. "'e IWt~· . <

.J:' er-n'I'II':ii.l'i!i,J:· .• i~ ...1'~n:S:lkn!' J~ IN I.:!II~ ~~U I',q;.u.'" .... n .• -~ ,

. (Oct1lJti •• G;Qg;fI:).'

7~'" .Ii ..... iN.· .d4 ':! .Jl..tli1 ,::'1,' "'. !;or .' iii . (0:*. _J ,",,,,,.!'I rfi

JI,if;I!U ea 1,:tC,?~~ilCe'it.·."'N'U SVftr.S i'Ue.·e:· iliS, VIlf'Q' p,lIltJ§l~ m ~-,,~~~ea' ,Qj,_ P,H. fJ

I··~ "':,j' ...e.. ,_J .. _.- ,1i!'J . - "'.

,. . '. illPIl"B~.f, ,till, ~6fJ.~(I..

Nil'tur.fI t!.~ttt~~f'" reCB. .Plilitll,lIful ~ ,Q;eOp'flrit CU· !UH IJ&Y(J, .'. 'tkolar

',.J' ........ !Ii!!:' • ~ . "I; iii .;i'!; ,... ..I:jl

pe CtlFt!" ';"tlea '''IB,'4- -1Il1i ell' trt'SilllW' m "",NNe.

S~" tl.fI It .R' .toam1liJ ,adQ',IIe-. n

c.O·co[lt.hii Ii rall:~-u\Rd_IP.~, [o'lISpetu Ctl&eior' ItOtlSit-e" •• _ .11''''' v. ~,~'.' c";j~yrile~ itH C(J,c:oriiJ rliMd1lq.i ,'" "fl.";, isi 'ne. pri6~Bi& Clnl! .V:~: 1(1,', : m :-·.··-el[E ".'.'1 .Pd.;'!' _,. [eiJts liN pi~g6i: «rib,sl" tJ'(W;6' trees """lre·. ,cr,elJ,llf¥fi ". '. 7 ;'..' II Cll"tI£.il6F' :Sail pe stib B~e,inlte\ ·ctl_tlr~

In lo~"" tileior" •• rl' ';',/"".·1NI6(;J ,till "ellit z.iJe' ,mwi fi'.]J'lISOmtJr..iJlB, 'lltd fl. Dr"",iJ ·Il',:gintie. [i.potlobqtlJ .tliminl,elltll: flr.tt,lf!:' ,de. '.rlJ[/t ,NsF; .1111'1 .'£ ,USfJri "IBtese ,de-flSItp'lt patlilrilflr r.,in·ilcJ eare iff seu_rd', .fr'll"~te.le ,NepRfitJelO«&&, . ,/ltl'Zele slItIr,lui ,. Jl~trltRe ,priB. ,,,,i,,~ .in IItimril vi#llI se sca,rge tne e ,_ . I 61 a'lll,' ,~"eninitrlf':e{l te.rlJ';'L U"tle' erN vtlTift·? lllJde laniec: •. ? p()Qt~ ci n-ll ,,..' moiliilttitl

,. . Y!.· IJ'-!J·

pela' n',oi"~ .•• ptJIfIe' ttJt.u,' afost !i:tJtlf' lin tJU.i.W,

B' fl.'.' tle,/tfg tlClItIi,! NtJ:ri "C'_g,i p' tn/riclJ,ltor'lOJ "·COp'ft"a· ,ftJr:II,I' CD \fJ 1M:·,W:elZ,lHtu'n\ef)"f~ A ince:l"ut sa p:J""it C:U s.irt:JP;; .",arl, ,fIlbertl,...,_' JII. iliN' 4ep-tirtilre.· zg"fllofB' de l'~li.fl:g_L. ~'(.)ftIIf;R •• re ;uti ,',' bucurii". Hi! _ilflce ,tatUie Ii1Jgll/lt tJ.tuN~Hllor .. h· c,Imp, .. IWI! tee lo.tlfJ:dlJ'tl· "em,,,,,el~' ~"ere t.g' I.'ul' .1J'IIt/I]L I" Icur{t,ci1 tie VB:r ft ltctJperitll ile' ,Ilft[ strut tw,inliu [tle:. ,zip:tltlii~ .Se tUftf 'iunele fB:tlq .• tidie~ Ciee,iDII»Hle., N,uJ g0'901i«r:1i Imt. ,Hue;i crt pr:lJjiJd' ,ffulgi .. ,'I ~ .. Must lUII·tlr·' cIWge ", pam·illt

TtHfm'''''' este aHtJdmpm. ·lIUilll:ne.:olie4_ lto~":t«Igie4 [dar s; ,ti.IIIl'tlmismlll.u:i.

"Pe pB.tII" ad', ,p""u, A' tJ'eKit tfJtlmzNtJ, (11,:111,..

De~u1t*vtl.J din dep4'rtu-r,e,. o ciuilatii ,flrilttre

C· W J:lfi

. e preslEr. pe C_~IB-(4

Fl~r; .de.fJ[/tI'IItastica· spl~,.tl().re/'.

r~liifJ:Btel(!. [ce",u",i lac diR to,.dl fmpr:ejari",eu g:. loc trlst.· FrltQ%ele pl(i:n_g eu l(lc,~imi 4e~ ,.ft'~ panll 'i' piimlJatal ,irf;ghe,qii de' frlg ,i cere' •. amrll p:!q,II"''' ci/4Rro'a~~ 4e' .!ru;u,te (lrtl:fn1.L :$i. mi S£' pare til ltollJ""'" iII.fne~ se ,1Im'e4 at.llei clind !rugz(i lupl [/1'_";" se desplc' ,1· 'itii(t,~,t6 pi? :(I,·,,;Pil., fr:d''''_iirentlJ' tile vlintula;

J:"a~t""n:~ .. BUL".I-':: .. ·.l

. ,. - ,_; '\ I' Crinean',

-. ',.

Clasil, a "VBI--at A

;ji;<'~>"" ',is, ~ 1;uek.8.,iilr4, p·6ntr.,,· ciiilllCi:::1?lsel'e ""fir' ~iIq,·:-n. It' ·§'fe.U.':lU' cAi]ftl!~· ~ eu' tttiJi .rIfPM,. (Jff~fJ ""'x m'di .pOttte . $it;,: ~60",B g (I~~S~~~'~

.Fltlri' de ghe~tcfJ' , •• ilJS~,.n;u' Id feN., .. me(L I t~~1c -'~ (lliAii '. i: e _'

~tr;..,~fJ "~~, .,:Q:r~·. ~Q. ~". 'D.·~'¥letit~,de~'''''~tare sBll!i.a~e'ti.~· I v.kittuJlli

I Jc. ... '0;" 'i:~"~n~ ;;;i!, I ill ~~. ;)I.""~.;r.. ,,"'~.iO'.iI''''''' ... . ' ....

ee I' •• ,d JpXliY:a ,"II. '11",.~~f6 pfJ,wtSi;ea ''';U~ ;v' .N",vrU.J ~~ . .JJtlrll:' ,", +-.JiII ." . n

,t;IJDr' pe' ' .. _ lJIile.ei' s:iF_:;it llrllltl~ '"W e;a' !In~·,:;tlSrtle'Bfle f)1iriJ .'Jl",a~ mii' ,Ie eiIBs --.A .

.. rJiefJti,el s:etir4 Zlmtllj'tiit£ pU3l1td 'itJfr6, ~autlll""e 'iHire Q ,p,risfiIliji6i"" I ''lIP-' . CtlUI am :,pon..-it: mlli: ,tiepam ,1 D'H _ r'Oi' de jl"trtft tl/:bi_ ,lIe~ t.IJC91fju':'f#£ . . - " . _~" ·f:H;~.Kser. ';s' fbtJtJteji lar Ipre, .. urpri"ile:rfifl'· .tftlj .4 .. ~.It ~plprt'.m: ,,' • ,_Slim "''Pre'",,' CN ,i ds''-Yfll' /"'gilo, -d~ "'6/1 •. Z.'tJ 'q,' .4uBM .. -:etd«l4fJu ... feiYllf.eClllrII r~fzb'Nr(l'" ·l.,pN/uni !COl 1I~i:i' ;mei priet_r&m

ba ,.~at de /rU'fRoSI' «.lItlitefllm "67:rd eo prppriile me. ,6 ilr:i ....• Dup,,·1 l'(Iag". zlmr'fI¥;' '(l#I' ~"s .;~" ,I.c'-,"';.,.".' lIr •. ,flltltrd 'Za'IJ'eL, O· ,el_ru~ tie. ,ghe:8,4 ,ea ~glinl,da-, :iml'lJ4oblM :'tIe.' ,.n 'pS:ti.jen M'Cu.sit eu pi'lql! ,tie· ~",-" ' iilIJ :~milNc.'~., Aim ptA," i~-,a1tllMl 4e vlm ,W GII'/Ul!gii,,, .cJuA',~' zall&_ ·lh1nljJo".1tl . p'(,I.l"i" fIIw .. " ;'Ioc m"g~~, Ift~llii COllS/"FiltiQ" f}cflfll)elii ,tie' 'Z~atlIJJ . iar :v1lRtB1 ,.. ilu~efl [q ~:fmp'D.". ,f.,

i"pll1~4tia.;P,tJv:q·:fl9r HB",,,rit6f1U.,

.. 1),"684I11i,., 0' pltl.i.e .de stelule 'bC-epU su C'tlm;-: di" ,tflMlJul 4e ,he4-{4 A.,e; 1111,1. 'era" ~wilele' -del ,tI"e1'enite ,r6tllltate~ P(Wrc,.·,' er« .a PO"veBie -~cma· de de",u:lt ,lim' _dQrre .. ' ca 'e:#tl' lii:fie rltol ~i:sA .u se __ :f-miNt: "icitJtlataJ

() clipii .. ~. ~do.ar a'tat. ';'~ ", m.-am lte.fJt I' Fiorile de gIIetrf8.. lertl;u .. tot 'tI'~fi!rea'Ma Ill"" ·fl., p,areli l')~'. lit. frllm.9Itl8& ·;Z1M;1J tIln·14is. 'mi" l/Js,at iRaa" cev_ 4iIJ ""ute'l'" ,e' ..• ~

NiN:§,itJ'! 11

.Hll-ClNIC

...... .-

Ii'!'!"!" ," ~ t!IJ .--! • _ • om.. I I lit _ .~ ~ -- I - .. _, . _ ....i II

Cia :,' a V~ sileseu ·Clscl8 B, VIII~. A

II] -. r - ~ -.. .. __ -

." J'"

49

., -

.HRQN1C

: _ z< :_ ~

Stau ope pc::ale de' p.idot

~: ,

In d ........... ~" ' '1'"

, -a "", ,eli li4J.,'Ui· P acere

v ' ... " 11 '..."

:lntnJ1 mllll~illI·r-a, ... n;- 1 ~"\;~\er."'"~'

__ . __ , 1~,lIlJ!~H:&~ '." ~~ u

Cl'" '" " '. -.of""", . "~"""" - ~!-A .......... ..a

pe peste ICi:iHlP (~'J:Q.

V"I' !I!i [Ii i

···1I1m ann AU"'1 mal cere

I,

·.C· . I '.', .' " . ~GT'A" . ji' ..': Ol!O..,.,Ai·

·'c·",lpe care V n ~ ,~"u

Fulgi cizindl din. :oer arnari ~, S_u6e~b.d. SlC a·f1-i~. t-rtBlsi ·V:1at. ann llu~i mai·lasi.

I: 'd,geh" C'" -~....._

.to -'; B· .. · '.' -. ',rel-a

~

CI.sa :8, Vil-, : .. A

- _.. -- -

_::r.....:...._~::....:.._ _ ------;; _!"' -=_= __ ,_ _ ~ ~ - -____._- __ -~ ....L - ••• _ - :. __ _ _" _ _

?t I; .... , p.·~6fr'a'riA ~O.· eel

J[YU. . JI;lI,,, ~~It ~.~'JI .

C1...,! ...:II"",""-",,~ ,~ . :11

mar ~ e un C4lte",.

El nu sue :SCB vo,rbea'Sc:i~f

~ , . ~

Dar stie Sa mi. llrive:ascl"

Y Jr' v-

E v,e~eli Ii, z)Q~uble

!i l~.

P ~ 6:' +, J:,~

area ar .,. o ucane,

,0 bamm.i.·d,e~ar avea

T'BIe S+3t'ttiai bueum!

Teod.oar_· Petra.ebe CiarlO. ,ft D"'8,

..

- . - - -

- _~_ •• _ ~ _.,. __ ,~ ~ ~!!..o==::::!_ ... ...- ...._____ ~- •• -- __ I.' .'L. ~-=- _--" __ ·I-...- • ..._.- _. 0:::.. ~ • ....__ •••• .-- _ - _ __, _ - - _ _ _ _ __

so

I

A

- -
I 5 I 2 , 6 I 3 4 I 1
, I
-
,
I -
II 3 _I 4 II
I ,6, 1. 5 2
, -
..
4, II -I 5 I "" I ,3
I 1 2 6
, ,
I
, l_;;' ; I I : I 4
2 3 1
6
, !"~' :
, ,
-
3 ,I 6 il_ l I 4 '2 5
.:
-
,I I , l
'I 2 5 S, ,6·
,4, , ,
I ' , .- '
, II 8' 1, 16 r 2 ~, 4, II 9 -:Sj 7 ~3~ :1 3 57 '16! . I It g 12. 4-

1492 7',31!J ] 6. ~

I 7 ;3::.5 ._ 1 , 6' II '[8 : 4 1. 9 ·'2

I 2: 4- fl l~ '7 I r ''11' ..0' 1 ,r:_-'~, I

I -- _7' .:J,: ..J :g. ' , UJ

: 6 ,8: ~ 1, 9 2 I, ,4 .3 5 '7

. L_ _ ~.::._

: ~", ", '~> 4' "?), C I :7" 'If:. e '1,

::1' ~ . '-~, ~ ,~I ': U! Q I

figural

'1 ~6: ~S -- 4 9! 1 7 -3 _ -,j:, I is' 7 3 8' 1 '6 :2 4 ~9 figura Z

I 2 3 I I s I'
I :4
, - , ,
I -- - I
4, I 5 2 :3 i 1
1
I -
I 5' 3. 4 1 ;2·
, I
"
, i I
3 I I 5 ,2 4
, ,
,
,
i l 1
2 ,4 1 I 5 :3 ll __ ~' 3 4!5 514,21, .. ]

4 I 3 1 5 2 3 l1__,4 ' 2 , 1

'211 5 .. 9,4

123

, '

4 ,5'

- ,

14, 5 I

2,3

~ ; "]! I 4'-"-' '

.a I ~l

-- ~ - I __ ,- ,.

~5 1
~
3 4
,
,
1. 2
, ,3 4 15

I·A,a:

1 - - ~-'St

cs

D' "~': - ,- " Pi :' B,'-, a:_,

~ " .. ', _.'

, '-

I, D,",'fJ'~:'

.' .' or.

L______ , " -

51

- --

- - -- . - - - - - .

JJ&O·I);·~C:~

,. . lL:.~t· ,_

-

SIRUL

o I, an.nI C 2·0,2;. Pi.boD,a·cci Q. partiC1p!Bt Ia u.n ~n,CUl,":s,·d'e ~~em'· tk:a. m Pi~HJ.~ P·.Qblema~p~o'pu ~:a OQ'.ucU:i"·en ·&r'.81. J~~st'e.lebil'a '~oblecm~ ,;a. ii@Jpt:lrai.~dJDr.";'lu~1 .Fib@nace· ~

.P'le~a·nd. die l:a. 0. 'S·m,.ura .pe.J:le_c:b,:e [d~ ie:pul"'1 'si . Uiad·clt fie'e:ftEe peltlee;b,e dl@: ie"pur. p·Qduee. i'a .,- 'e~.tl~: lAD.a. 10 .oft:a pereehe: de 'iepur~~ ~ care d.evi.D . f prnduJeti'vat"; lao va .. ~ta de· llu:tl~ft~ c.a·ll;:l,1:ltJti .oate perBc.hi, d1e. iepar : 'Vo:r fi dupa iI. :1 1.:H:i: i .... (de ~. ·Sem_~Q .'.'" se

,:or:b.si,d.era ca le.pu:eii DB mo<l'" :in d@,e1l.r~ul re·s.peC'tivei pe, ,1Iio.ad.e c1e·n ' 111:-1,)

o· t ~ p' 11 ~~- ,,","L. 'f d' ... . ..::!II. I' ",",''Il' ........... "iI d ....,'L~ . ..3i ~ • ,;ajj

~a . ·O .. :B;·m ,. jI Uma;I"QJ[ i~" peret;BI ··~~e w.P-t:trt uup·,a:n. UW" L~lt1ima:~'vYoiL' e ~'~'e.F,~~.,u.e 10p,1!trl. uQ.p'8i

.n+·l :u~ )l:cdt,slt r iiI+ ]::~' va. fi .Fn f epu.rn '11.1;], D);Or ruciodata!).l" Ia ea'~~ ,~i!Le ,ada·u g~ ie·p:('U:ii· DO:Yi- na,SiCU tii~

D.rar iepu:rLasn sa' base ··doa-·· din pe~ed1.'" die ie'pun <care a.-I .eel putin 0 lUDa~ d,e~ vo~ fi Ffim1·per.eehi de i~puri. a~J'Q; .. naBeu.ti.

'Obtine,m:.lastl 1 U .F-etatie de r;eeUl'@ntn: (re.preze.n.ta:ta_ ali. prig dia.@:r.ama. de ... ·mai )0.,5 )-

o

..

"E'I' = I ~ -+ "i@

_E' . .o+ j[ :I~.tII;" n ~JJL:.

F'l=l~

FO' '0'

1'~'

• _', "!!I'

o Amfta.sta~reJfit~e. de !'e,··u~ta. ~ell,re.zI"- taL ·re.LIla ears g'9ne'reaza t-ermel •• siruIui lui Fibe,ntDe.ei.: 1 t-·1~2?·3:!,.5~8!ol: at 21 ~8·")fU; ,89 !II l44:t.283:!1n~ .. ;o

c Siru] lui .lHb:ooB,a·cei este! '0..0 $\11:" de, DU:lm.e.re~ in ca.re fieear.,~, 'uC:telpand cu, a' ·t:rei.leA .9'·QI S,1.tIDa '08')or dona dinaiutec. sa·~

~ - - _I

UMARUL

u: _tt' - HUNAUCI ~l DEAUR

0' Dac'lluam, in c@'.D;sidl·er:~·r·e ra.portul dintre ·douJi. 1llume:re. ,~.ueoo·~itve.~, in. 9·:i.rul ~Iui Filhon-aon si 'V,om :imp:~l'tf~ Mcare la prede-€-e~surul·s.au vom ~gasi :urmaoo·arele &ern de ' -:umere":'

1 J ., :::::: 1., 2/1 ~ 2 .:it.t ~ w::. 1:.05." 6"'a := 1 -6·6fL •• ~·i8l ,5 ~ tilj, U~'·/8. :~ 192·5" 21 I aa :;;. l-6,15aS .. u '1/1 == ._ ,21), =2,

]!l I" = 1 m; 5 I: -'"1 £i,:~e 8 I - 1'~' rs I' ._ I c. ~5' 2'] J _, I' til. 11 5' riS":

2 ,_ iI'~!' . II ~ . i;UUU • I. 1.,!Il . a' ~ Ii",.·· ~ :8~' ,r '_'17U~ 11., - E I' 3 --. I [.,~!, _! r ·.·0 . ~'i iI

0. &'p~'~n'" tl,! :apr:oxime~z.a. o allum.'~tci. vulo·ate .. p;e eare o .numim rapo.nul d.'e a:ur sau ,bum'..':rnl de' au:r::

.1 (6) .=: 1'1818084

o A~e·st ~Ulmar a fos.t. cnm:o$c:u,t si studiat mea din anrtichltate, ~c:wlptura sit ,3lr'hitec,tu.ra Gr·et~iei alatic;el din seoolullu.i. Periels respectand en rilu'rozi~atm' ·S'e.ctilll.Dea de aur, aesasta fiiud ~oll$iderata 0

·'I'Y'II'oo .. D'I;''IJI''''lii ;!IiI <ifi.~...,.".:'i,;;n:';;: fI'!"':: ~~h-":1i":~'i"""ul"Ull" .,. "I3;V' Parte -'o~n"u1· ), ..LLIJU.h3.U,. I CiL g ~r&U~·!l' it;II. ~~.:..... ~~. " :. ~!!I\ ~~!!" 'AA~l··.IJ..'iI. ",' " "

o :Se·ctiunea de. au.r' esOO· p,!,'!,obalril urnul dintre eels maio mw:terioa.se mamere, ~n,stit~ind de ~·!e,.1 IJO;l,l!!

01 fa;~.in.atie· pentru ma.t~ma.ticieHi s.i. ,ar·~isti ... Qa .. si numEn:ele ilfationale '" ·&~HJl e, pare a faee dill 'i'~C)(Jn:$,tltu,tia''''' ti niv:'!e'r_,u]ui: s;eetiUD:e'a de a ur vegasind u ~~e sistema tic in lUliD,ea vie;

1- .' .... !!!II

'"'

..

'M~te p~n.~.:au a.J'~a~elltt" i-':~'n.~l.or 'iSp'(lsJnt1:"e ·!3~ev,e;. 'ta !Ft.beO.Oi'll '-ln, JI.,r~l t&tp,;!Lne- i,

...

... ,iii

- I

,.. "

.... ...

eORPUL 0, E ESC SI. NUMERELE LID lBO" Accr

o Mansll..mana" re;5 -d,eBe'te~ ~nec·a.m degErt ava:n,d.3 f$la,nge; 's-epa'rate' pri; 2 "nccheieturi~ Media 'lungirnUar .faIa1ngei<g,1'" e,s~ 'Ide ,2,; 3, 81 re'Slp~'ctiv ,0' (!m .. In ClDn ~·.,'ua_re·.B. Ior ,es"te un. os s:~ p,!llmei ,eaN ,aN' j!n medie 8, ',el' .. _

D C,atuJ d'm.~fi~. lu.n;giroea, p~~tii de j~s ,It eo:r:);ru]ui omenesc" masura:.ta, de Ia 'om b~ ~fJjaa loa 'ta:lpi, ·.si 'p,art~'.a ,dt~, !;;US ~'9'lt:rat8 din c;re'sOOt pa.n~ la~Qm:billG es';~.' n;:u.m..rul de aur,

OJ .;Ritm ul ~ie1i~ al b~.t8:.i:lo r inim:ii, apa;r.e m eleetrocardiogra'ma 'Ui1:u:it om. san,a.tes ea '0' li " :.,' " curba, en s:uisu.ri si cabo rAs.u;rt R~p re~ent,am a gra'~ea. H. '~isirtlJ:-u~' l:u.i Pib(lna:ecin ~e'a.Ina n..a izbiit~l -' eu OO~ de ... a: ,~loua p,tJlrte; a ~nJlintitei. i;:KG.,

o ~leculia" d.e AD~' are $' "~ Ia b~.za.. ae[etiu.n~a de aur. ~.:a. rnasoaza 34 B_:n:gstr6mi (A) in liu.nwilme ai 9,' A ;a- "', a, ~}~ntr.u ~cal'le· cj,elu, ~omplet .- I e~ .. dublfe' a sp;rr. lei 8a.~- 21·si 34 fae parte diin ''',s;u'ull i Flb"-D,a,cci~ ~.

,Ii -

-

ProJesor.

. , .. .--

54

llRome

Te~le tpeDtni ac,a-si indep- ~.',:~<: ~ ,e; ftmc~r m:Uf.ple ",$1e . cl\ro.r lemnificapi reuaesc ,oo~a .. ¥'i famili~ ,tnva'~torii ,i. J?irintii, ~$pull.P.euf~ ,o.uala - ~ '-DlJPul :6be; fOI~ea ~ ,l,ulOfofimima,. 'cuno,tint-el- dee];m1Ii.'t~ ,~ ... ~

cele.,pmcednmll:'. c-ogn1_ffil,a, ,ilmetaco.m!:ta,., -

JipDlo,pa .. temeiOTPttD~- ;,,_~d:

. tn,' .i\mcti 16: de: loh_ti.v'el,e IQJo;millanle. 'Vizate Ide' inviitjtGr~ ~eQiele se ~not: :~~I';P- .,.;Jig urm:atoarelle catepnni~-

r- .... 1'. r' .. ~'~ ~'4

• ·.!Teme' ·care wmirejC fiXare." ¢,"Bo,btelor "'~i C·ai1e ~@nstau . in

invitar-ea dnpa ·manuall.,sa~. ~pl'. nOb,e;

• Teme en foedizare pe dexv.olblrea, ttric:cpml[M ;i deprinderilOf Hiitiate' in, orele de, 'curs;:

Teme icentratre pe -·tm1tif.kea, cuno,JiDtelor IBare; autieip_i, [0 'lectie;

, ~

Teme mixte, :;ieunind doui 'sau mai mul,te dintftl ~~~-~

enuniatc"

~'

invi;itolJul, trebuie sa eehilibrezc tip sa, de acce,sibili:~.ate - di5eutta~e pre. mar~~ -!ipsa .ef~Ul ,~

'facUitate prea mare" talCsnd din temele 'perttnJ, Musa 0 IlIfSa de satisfa~~i, ,remltate. di__n co,nHDlltate-a IOU, UIt obs,taC(lc." awtenti:c, dttr :pos~b,il de dep~;it ~i. 'care' sa: ridi,Oe ll~:ma de sine a elemui ,.i lsi spore·age.l. mv~~a~, Res,pec:tarea eoddi}pm, de accc8'i.biJizare a ·temti presupune c:ufto~rea ellevj]:or~l a, .modulw :~ti Rt-ftliSurii " ( eiIti- -:8., -fost ,rezrilv"$te 3lie teme, agre~celiloT mal. frecvente., C:hiar lia.01, sunt accesibile, .. D\lmeroaSie' tmn.e an" eft~e adverse .. , c3'si eele Cu. ,~ad ,'·',dioot de dific'uitartc"

.. ~ .

,Pentru, c.a temB s:a' atinp obieetivele proPU$:e'1 ttebme &8 H,e 'mtetestulta~ sa ~u1:e~e QPIllfiiile, ,ur

P'IOVOIGC ~eJevu1, sa menp.n_a mOiuvatia de apropiere, evitftnd. monctenia, p ictis,eaia, .sup~ei~i1at.~ 1n fitil~_:· de timpl;l'1 mvati~ondui, verificarea temei este unnati ·de .:prezentarea uno]" teme medel, de .analiza runor ,~. '01\, ldlt reluarea rczolvirii unor elemente dificUe" Un facto:r important in efeetaarea temei n C'OtlstiJUie' ,~i ··'tIti~~·: metaeognitive we elevului, care 'SU,lt ~n formare in eiclul primer, A~it p~bin;tU, cit. fi, tnVitfito,rut po, ·~juta:~~ul scolar lIO:"~. °1 s.i ~nilHll c.:ng·· II'~'''' ~~~~~,...;: care m,·': -. vo .... ;,i( ·refl': oPC~ a. :'.lI'E!UP-: '.'1"0 pro :0: priu1i1"1;,d":"~'e,ri de 'g- ~~~:A~~,~

y ~ ~tl . '!Io rr - _ D.~ ,~UJ: JLI.I!,"~ ~UW:I, .. qJ.l ~ ·~V~.. __ " \if -p UQ . , '& a . _ . _,lUrE ~J~II . _, .. ! .~\IUD;~_

~-_L.·~:'il...X~11·,g, ,~,r:t.¥Il~"'ll_i!!ilfe·· m#"L''''!i,,jn- te de rezolvarea 1·ge·m· ~' .--

1D1iJi ~iuaJ.~JlJl~" .ItJ!la'"ill-rliaUlbAJ(J:. C'iU.~ ,II.!.·. J~ !9W'U :_: I 't' UIl. ~ ! .','~ j ~

.....

Ce eunostinte imi sunt necesare? Imi .p- :·1 ace' sa fae acest loom?

y',,"~, - - . .

Ce dific'u),tih, s-\af<p-~ utea.· -'._-_. s.i\·mtibnp~ -.in? De. ce VIeau, sa ~tezolv aee.as:ti ,tetlli?'-

~ . '

Activitatea nwtacognit.iv8 conduce elevul spre independeq~i, rnsponsabilitate,. n ajFuta ,sa se ceri,trem pc

0' logi~l.a, efOttulw petS"ona'J ..

r,n ..... I:JI ,;0,.: ~ 'i-'t 'I ~, 'b' .... · .' . ,~ .' .... ,0 d,,:.;ll ......... ;11 . - .,

~ monltofl'Z8.iTe,. <8: evll11lS1 varmne urma oareie ~mtre:an ~ actiU11110alme. Ii"' e iutimare.a. temem,:

. ,r.. ~1..·

Ce smme lenantW,? CUim p~:ot si"le cvit?

'~'~~ ~ .

, Ce ,i$eminiri su.nt leu alte 'temc?' Ce·. mi. ~jut.i s11ucr~z·:bitle'?

Ce gr.es~l; am 'fieut alta dati?, Ce Datii--'vo,i p:rimi pmtm. tern. ~mja?'

DuPJi momenttd, l~zolVirii temei .. elevul lsi 'p~ une tDtrebirile;'

, ." " "I'

• Ce :id,ei noi am acbizitionat?' Ceam sim:dt'm'timpm re201WJm1

.- Ce moduri de lueru am afl,at?1 'Sunt mll!bimit ,lie remltat1:

Ce trebuie si mal, m\iat? Cum pot, GtU:izl ICe lam· inv,itat szi'!

.!.ilII ,," !II .' -_-" _. ~. ill .. _... iI, ~- • • •.. ~ "Ii ;.~!Il • J-.iI- .~. 1I!IIll.-'=- !III!.

Efeetele temea pentru ,8e-DS,I. sunt p ozitrve, dar 'I negative, se exercrta asup --8, ~cbiDtiii1or ·.~I1· mvatifii

,. . dl~ I'i. "" ... ~ .• " II! d'- ~ '. : ... ;I~: .... :::t: ~. :)I u1 ,. '1 -, "'fl- 1 .. ' _.,', C'l- . ",-,

l.ttI,~. mate. a 'lnvih~nl1 pe te.rrnefm ,tung; ~ Dr ~ a persOllUll'mDl CICV~· Ul sau ,I feltltl' or: eu 8ltr . 'peItiO:IOC De', I

!Io ~ . • "'{ _~. .,c.

rewl.v,ind temele cu iorer~s;" I.s.i vor ferma 0 '~~,dire' leritic~-. VOl" ac,hizitiOIlI noi it1mici die _in> i:ta,_~ I l,"; . or

- ~ l~ .. .e.;.'""~~ ~, . 1 .

ameliora autuclhle:a:faJHi de scoali~ i~;l V:O'l fenna deip,~rinderi si obimuinte de stediu, dar si :0: ,reteuti~ ~,' 'ai :br- -, i .-

'.~., 'l' ~ 'm ~:J' . ", •

. !_.v. ...:; I'

1Jllo,nnau,et -

. , ' .. -~ -- ,

Efect~.'e exetcitate, as.upm pelronalitijii. elewJui, sunt ese:n,tiale,~. cre§wtea c;ap,acit.ii1 de ,a.~taniODrQttzare ' , au.tod!iseipnnirii.~ a captlcititii. ,de -gestionare '8· timpul,uil' Tern'a pentru. ,ac,asi' infiUeDteaZB .'2:titudinea pfriD,hlJ" fa'l. de ,coala "i !flte,ntia aCQrd~ta pr~pri'ului capito T'emca, pen.tm acasi, fiU ie l_ipmta d~ ·e.feae, negative: ,,?', 1 2' ~ _~ ~a

inte'resului fail de tnvitar-e' "SaD fati, de atru:mite materii. sc-ider~a alccenmati a tilmpul'ui liber ,i ri,$~ul~ 10.' -. d"" exc.esive, pliesiuoi din p~rt~a piriDtilor pentru a obpn,e perfbnnante~. c()nfuzi,i, .)p~e,e:li 'ttinti1ic'e~~ bj~ pa ", p10 i,· ei7ettuarea tiemelo,r~ rna; a]'eg hi _,lcotarii. ,miti~ este ,c.s;enp,alL Ace~ti,~ PO': olen fnoorajare~ $tl\f1O:)t; --'uhOWgiG .

;il;!!I-1ini~!!iiii'l"'e'ob~~' 09!c~oni!ilir..l6'i!iI' "";:'rnft,~,~iil'u' ; 'd~l~, C;~"''ija 'n',nn":'l p- ·o-t .g,j~'lI4.p, d';'~ct ;"'Io,O'--p' fl' 1'l1'r;;~'C.Qlll1 po-··t· verlfiifl!8'" ~a,cAti,·~1I!:II~~:';f$,e·m· I ~1L ' ,j'

13~r-AA''M'!, O'_' wR I~~"O!U :_Jl-~/UJI,~Q; t1Il.l!.-~~_[tP,:.Il. ,," ~ ." -~u ~ 1~~·~rU': ! .,,~ ,. ~JI'U'~' . 1J!.ll!¥'... '-' - ".' -\tJl tk}-UU .' ,,_, . _' _'L- '_ ~Jdu' :-tIJ.LUraJ;'~ ~ - .. ~ 51;,. I. ' . ,

,corectimdinea: .acesteia~ P1.ibil1p. ',,'Or g:estiOl1a s:patiul sf, " at aties, efortul c,opiclu·I.uL.

Tem'S peDtru acasa d.evine 0 P'rte di~. :c.nniculum~ de~enti de c,reativitatea, ed\ucafomIlll; lae~ rpuJ de

· ... .' d-' ~ ih'-...iI1 ., aI- """, ,I. iiI .

00">1&" auF"" 'i',l,!e of:'";00~i'ii;t~nv'1:!I !e t1!1i!::- ,op._~U.~ilQ'O- ,O{oCe ,: I e P,~!ft'~ )1"0.-" ,

·.'r --!;,,! ~ I!i;;i~&'_,r!l!il' w .~ . _r...... - ..,... .. ~,~ -'.- " "11;,~'r·

lavat.or

. ~, .

. ,C'~

I ~~~I

BRaMe

Hai~t.i to~, cu mie eu mare . . Iaideti to":": ~·ti'··~ 'li~l, ~~~'I·I.".t;~'

". _:, a. ,I.'~J!.~t.U. ~

Pentru c a R:' eest p'.' mili,"'t'

I .. _, . -. '_, __ .. -~: "', ~U-"- '" "_,." ~,_l!_. ~:itl

'S·· :'a~~' fie " :::: ...<' d . , .':' It· '.. '. " .

'. _ .. ' cu a., evara. eurat,

.M.~a rugst '.5-0 Ias

IS," 1jolo.1.~;, ~_. IA .-., , ...

1·:::3 ID:o"C In easa

S'II II I

:,:·'l .. nn .. ,a lasat multe fruet I:,~,

.. ~. • • _ _ I _, .' ," •• _ .i\..~_ ,1IU: .... , '~

:C' g '0 fi; c·c· 'g~ - . .;....

'. ,g. ... _ I 1 _: :."u.i.'~ ,an pc maBa~

C'.4.: ' iii'

rISL.' .. 8 ,:' 0.- "es' . ' ,

CIBsa ,8 .m.~, ,a

Ralnea Dr~go .- -.r Clas:a a m - a

Un ,catel s .... a rat;ci1t.

, - 1!I.lIr'._;l, '"

Pc" .' . b . - _ ........ ..;1 '1 I'!. , - "'" iii . w ..... g." ,. ,g'it),IU, .anga portlta

_ .f !!!!! - !iIiiiiI'll' . . l - I .:~

S'lDl~tcwd incetinel

;S ... a intMnit cu 10, fetita.

t .. -

C~' faci, tu, aici pe ploaie? .II 'mtreabi ea miloasi.

N·· :.' at . ,~ te ]' ... I "" ., i . ' ;.I:,~

.' u.po ,sa ·.~.e . as·: m· str;aUa.;

Cred c-am ,.~. t , ,::'1 .. ". "':'.. . , ....

~:-":_ ~~_' sa e tau m casa,

S eb •. stlan cc e,a', nala

Clasa a 'I i ~ ,8

JIIi. '

lnvi!ito'f Ad ,'·,a -- a ~ •. o~es~ 'UI

56

~ rIB'()' ''!il'r1 [Eos' . <'iL~~:

'Tllecind'priu viati~ ~nul'dintte tbjpg,rile'p-8,~ ,

'~ft, m', emoria ~Qcic ...... ,:.,'·..Ir.I;;~.i:ii .'f.~ ,,;11"''i'~t;;1I' " ,", .:;.:i~~~:

.~ ~,,' _ U~l mula, u:u.wn,~ c,aJ.Illmr,Il,Of SID, um;p;;v

~,A:il'illn~'a ;, - "

~VI~~').·,-'L I •• ,-. '

~Dbmo~ ,m 'm' a si nft::ii'll"li' ..... i ~>Ji!!iI"t'Ii'II~.'h

• • .Itl' I,

~nnlelul de a~i am" - e 1~lco!JI: ... ·Pfl' ere ~~f1t

~ r,~j lj-

t.I'Ii'lii.~e ~1ftJ , ;j;t.,' - , "

UM~M1... ,yet ,,' '._. ,0 .m

• ,.!'... ~

viala.. ".Ducil

~ I

~eeea. care' ~, feti1:Utma si !., ,'gatirca

. FtieiaJi .":'r~ 1 ~'~ 00 10 -' 'p,--.' emsa3la in i_C"lI-i~h-:';ft.-I mvi.JlmJfint-, ... ~,~;_' , ,c-lile _. v'at~-, ,:; aeu:. ~ta.ea. - cei '

nio:,~,·;, slue" melm&L

.' ~

,P:entm indPJ1tinirea,18 un lftfdt: nivel de. ~4rin~nt:a·1si. e"1 lcien_ .8 "QtU;vitifu s--. -,' oom~ ~ CX;~ m ~~L~

~r: ~r' ~~ '!II :II ' • ~. • !I'I -.. ¥ '""

~t:;'ii"'l'~~. e,% ,; .c~ '.Fjf,:Jt. ~.' ~;i "1'''''iP!'lIiHI'i'g~''''''k;:' ," i;y.ell.'~ ,,~~ - Ji!'nid. ,..l ·n - *-aft~ -A 'p~Ati- '~b'ill~1 ~,1

u etnne ,bcit .... ·.,11 !1:u;( .,uie~,-:' ," sa ~~~~!f'~~~' U '· ... ,a'n~3,~ ': U»Ji" U~ Cv.' I, ;ne:w;;:.u~ '__:_ ~ _ ~ ~.IDtB I,;t~ _ / ill,

, " 1_ 1:", . . .....

tlc,fineasei at3t :ca specialist, ·cAt· si ea om ,de ;c'jiil~, .. p~aa~no":. cietitean_, manl~et~ Des~1~~a,'1~11V\;I- I ........... _~

• • • ~ z : ., LQj'"l;ll\~~ , .: ," c; . .-. ,,]~L~~~ :t:"¥!-.-~

lJiltti dascil, deeelsrea C8:paci:ta;,ti1,or, aptitndi-:"lor;, at1«tdimlo'lr~:J t~~ gtnenil~,."a·lc~D~' !'s"Bi' or:. at;, a.

siiu, dle Iuem este un demers ,foart,e oo~p1ex." ,dar' 'n~(; ;~~$ar ill fa~bdatD:enwea, "tom _s~on c'ar~ ~i ~iloQz-Gaz3 ill mod egal pe iioti copili" premoveaza egali tatea: de 'laDSe :PftttRl :fi,ec'Ile.,

'jpl"'egittrea" 00 seeeialitate ·te.mcinic~ 'Ica;p~.~itatea de ctea~f( ,:tiintinel taotuJ s~ mije&bia

y ,_. ,." '" ·.i "'- •• J. "II':J.: 'rT

psihop:e<iagogi,ei, 'preoeuparea ~j capacitatea die perfecliotmre ~profe:sillDlud4 si p9itwpeaago:ei~6~ }09ftlp~~l:'~'

p'fo-filut mom ,cetitenesc se nrumlri printre. prineipalele 'cali~iti:, ale 'personaU.titii cadJuluj ~ai,dautje~ ilr-vall,t.oru! poate re'a1~za en sueces pr.oblemele'· educative '~~ htstm:e-ti· e, ca Ut]! adevht :inte eetual . ;,,:'~ educator, numai da~i aeesta are temeinb;;:i pre,ptire. de specialitate: ,¥i un l~gl !ortZ€Jltt cwwt Acestea eer

.... i· e .......... 'ii~' bill::" .... ~:r.: .. , " 11- ~ d- d "'" ~ " ,A;~. i l' - F-....·' b~ ..ll

'1M. ere ~~;u ,. respO.Ds:a ,: Jutate.~ -gtiruil1lta~ .paSluric, lUiti1re-:C, a 'e.v:ar~., tie a ,~,u ·;~t mat mulit:. j';:- ara mi" ~re lie

ade.vir ,_ ~tud.iQ1 ,o ... are seas", spunea cAl Fi ipp-ide, ar criucul Hterar 'Garabet lbrllleanu, sp'unea .y~A 'bini ea intelectual tnselllI1tJl: ill :trai in lumina $i adevar", til loontexttd unei pre,gitiri temeinicc §'i ·c:fieiej: te, un TOl deosebit il au mmlestria si taetul c.adrului didactic.,.

! .. . .

Miiestria psihop edlaoo:m:CR Sit obi'e.ctiveaza, tn a sti 'C'stl; ce ~ cum, sa faei efic,i,en:ti educatia si instruetia

, . , o,~ - ,. ,,~~ - 1 "I' ~

cl~vi1.6~, ·ea· ~nseanmi c~acitatea ,$1 cemoetema de.a-i invita cum s.a invete,- cum ,sa se doc'U,menteze. .. , cum, sa

, ""'"',t" ".' t'" lI! '". '"

investigheze in, mod, independent TOCitul psihopedagogic este 0 c~mponentA a miiesilriei ~,i include D gami

·vari.ata d¢ catacteristiti al:e. pcts,onalidtii unai eadru [dida'CD~" (invslaW ,'., pJio:fesoi), cum S\1Jnt: iubirea ,smoeri

~ 'I~' &. '101 d ,.. ~ ~, ..iL.- ' • ." ] , ... ,11_"' 11,· .... ~'b-· A .... ,.... '. .. ", .. ,,,il """ • ~ """ ,il,'

,l ~rea:~ lI:at~ll'.: .• e C,Op1I.~ S;plr~(' uti creatrvitate, Dl\U t C~_ll ~'. ;Ullit.ta i~-:Yal"e'" pssiune, s.,lm)(~ maSlltU in. acteJ'c

........ ..j, ...... .... '~ '" 1'..41, i1..' ii . • ,.,' ~ 1·" b i,.' A; •. . '1...1' h ~ <!I

vuucati~~e}, 'iIJOD. :cal", ap'Io,p1~at·,~ Ol1tinuS't" p,n,nclp18_itatlc, ebreetivnate, ,o!etnDttMe, sUJJ,i'ele,,· 'ua:r ,tl'B.tArire-

ex:ig'en,ti td ·tn.telea:ere in 'loam situ.a:ti:ile actulld. instructjv ... educativ, preeum U rela.tii den:rQt.miJ!~c de,

, lI< 'I ". 0: 'F ,. . iJ! .,

eoeperare, respect ~ :ljDtof'reeip.roc' ..

;7

-

-os u

Pro£e&a, de invititor' este ·oomplexa ,i .Dobii~. dar ,i plieuti, 'flexibila ~l

i!!o. drI ... .... .,. II ib ..., fl< dm• ,. ....' " .,."

mal1( I.", ~!Il:gent1. .,,1 j,l-,ellt:" ~n, care .me,'lOcntatea nu este pennis;i,. :][0. care '-'ita i'O nu

'_amna nimi'e,' 'fitl emotie fri fot11 ,spiriwal~

Na-tam '~fofesi,ei este sftins :-Icoati de cei cu care Yom - ucra ani tn, slir::

. ,~. Ct' 1,-

copiu,] miei san matl~ d,Lorali, sau mai putin, dota{i, ftUDUlfl san 'mai pu1;in fiumOfi,

veseli, 'Uifti~ Icwm,nti~ zjburd8J:nici~ i.", ~O.ti sunt copil, NimlC nu este m,m nobil decat ~niJ'"i ~rimesti ell ,~J'~,i~ sa le eunosti bueuriile. ·cop·:<itihiei lor '~1:U neaiunsusile ,8;1·

r' :Ii e:1I!J ~ .-;;: ',. . 13

aj'ungi .. a1 'su8e:WI Ior 01" cltindu.:.l, ~ ... ,ti dai seama ci tu, trtvilitomlc'~ .rfl: lingl

pm,fest,a- didaetici :~ti. ~.i un aOOvirat p.innte~

NlI trebuie sl lnreleg' em unila:teml c! s,amina mvititomiui "£8:" de a-si

'" . .. . iI· '(,

p.- re~iti lectHle.- a Ie exp une 'eonvingator, a .. .i invi~tu:pe ele.vi sa serle' sa 'citeasci~ sl.

;t:tii iI! ' •. • '-' ". •

'so~ot.e-ascl.~ sa giftdeasci~1 $~t observe fenotliW:nel.e diu ,~~aturi,. Pe Ut".\Sa t~&t~

acestea dasciluJl trebuie sa CllDOOCa arbinuntit ·starea ,lui mate.riati si soci!ull, ..

\of" I~ 11' ~

diuJ- ~_!1I::' .... '(i -e· ·11 -'to: If:l.:t'ft~· , t. ~ d··li~, ' pnft'; ,~,,~, e~' . ~Clf""U4I' 'in' . &~ft'il;li", mS'il ,..:I ... 'bflll'~" ~.

me. ,I :U;J:iIl~I~ .. ULUU~,:(· IJj,al~a I .IJ;')~J.e Witt::; ,.~ a ~ur~ ~w..·.,:.:.e· cresci ,t ) 1~ ... nne s :.,.~~ .. ~1~~,Cl,1

rude, starea lui de sinitate~ p,articuIari~ti1e psi ::,j ee lndividuale.. CunoS/. ,IUd toate. acestea, ne dim, ISeams de necesaatea stri,ngen'ti 'de aft pirintc al ~Jevul~~ in g;enem!t -l~.,,¢:p~ij.~'1 to '. ~~L"al,entru ,eei eu sitnapi deesebite: orlani ·P, .. irhtU. 'dte' tljannt'i oft ~roveni\ti din famiUi :dezo~attiz.te~ A~~£i, [IlMD Wt ,"ki .<8 ·:.~oo,ala i,O mami,j sau

. .' :Ii' ..t": 'r r'·!10 . :<A."t;J. .. , .... ,"t' ~ . ' .T ~ ,

~"un '~:dl"" leu :8t1tlet die pirintt.=,.lcat-e loitindu-le suttetu Ii voc.illt~1.eg~"

,PentN suceesul .,acestnf relafi~, in,vatato,mJ, va tr€1?~i ~~. '~Da·.fll _'. '~. -, -~ I~~i en f.amdlia, eil 'b,un'~cii,

bllt.i"1in"';. 1tJ, ~CI"_::.ft,.~:·~ 1:· , ""p ~if.'iI,~' ri(1l'·I7\eJI, • .,f:o, A ,.- . ~.n.i1)~""Ag mm-' ., o~·I·-·-

t,"_~'~ .. ~llU m'a;II.:IJI,j",:~l~e..·~;' .. ~Q·WW m,O~:li~~~ '.,:11,1 or ..

"'"" iI' .. 4C1 ........ , .........

S,8

• " 1

UD\jO"'~"~ ;._.,QJ(11 ··s,·,l._¥j.k

C"'" d "!' 'lW'

aD" am vemt 90m3, oara

:(iJ,__ clasa ~tn' f·.Q,~ M m- - ~I:rii,

:m '"," ,W~.' ,- ,~" ~'~:i~ ;,~_,~

Eram vesel :~ mmbeam

C · .... _. 'gltU!zrum

' .. -~r't.r,Qim;m'-' '~f.I' lIf;!!~o,..!ij,-.ii .,e-1 ,'-: ,~--,-,-,-~

g" ~ 1~~tJli- 11IitElJJI.U. ·OIJiJ. I _-=_ u __ - I .. .:_ 'II

~'. ,. . l' _

P, - ........ ,'111 ,.' ;.., ..,; ...J.... -I- ,;fA

a,u..w.. ,WtIi 10: ' en.'~ I('Offw

. . 1,1

Daca vrei, ~j '51tH .. me :1:10Ite"

.. '" , '.,.,' - - 'Ii ". ,_, r-' '. :.

Cf!'" - ~ ~ . , )it-·· ". ..-

~] V.OI mvara mereu

,~, . .

'L'a~hn1110Z1lU si liceu,

~~~~a ~

lOBO G'~ CIas:a e, IV - S,

Institutor I Came: ~ia ICi,d' -_Ii

59,

-

-_ .

-

_'a'en, erau oameni ifialp :~,i. puternici, cu :P1u de culoare des c his 1." purtat in, plete ,i retezat pe.-

.frunte si avean ~ocbii albastri,

~ - v,

, . veau imlxi.cimi'nte 'simpla~ "as1emWtitoare pllrtului plnmi tor de a"stizi, diu regiuuile, de mlJlltG. ale Virii.

Capita 13, daeilor it fest Sannisegetuza ,siw·ati. in 'mllnti ~ii ~p,irati de alte e,eti'p. _p,uterm:c, mtlrite, .

. 'bi~niuiau s;i m~inanc'e, mult Japte· :si blrinz'eturri~ iar dintreIegume con~urnau iCU :p.~;~:l.Cere ce:a'p""i

1"'-- -- 11 • ,

. ',i ustuf-oi ~

eM se credeau nemu.ritori, 51 setnchinau mai multor zei, zeul lor eel mare Bind Zamolxis,

~ -, . ~ .

EmlJ iubitoriai naturii, cunesteau plmtele.··medicinrue. si le fu:lQs~aupeDtru. tra_a belilor ..

mean 0 leviden1ta, a n:mp'-' ului core,eta, tm'pl ~:irtind. annul tn 360 zilel 365 de zile,

-r· - ": .

..

Mib81 P .eloianu lelalft a VI ...... , II

Bll.tJNlC

LJmtrepis:ari~ reeerdul P9tm, ,01' .. fQrai maTe: aJitttudine r1 'id~e' ~~URi~ Ce.-ca. ~lWlinc :fatRimiei-iciorilor'~, Ea zboara om. mod regu·I,aI.JLa·,· ~sno ... fi'I,~5GOlJl,\a1tjtQ.djne·w aim.alay, .. A :ro~,t: d~,ctat si un I. ,toll. 'cam' 2oura, la 8;2,35 m .altimmne .Se lmane''"te CD 1G·aa2fVfe',m.Bf' ciind nu Ie :o-ile$te~ scunna~ all"·'

~ - . - D ~ ~ O'"oIy--r--

;Jns,~cte;; Cellca lie in.tilBQs·te .si .m Alp:ii ,eur-op;.$Jli;O lil,

~ ~ . ._ ~

stahuoiJe de. sehi, ,n:I"'u,' 1:~iill"lin',- ..,d··... ~~~ ... rile l,;p -:- .+,,;;-~- d f C', ~~),-~:P ·~·.t'-~~ ,

_~ : . - - - - - ~ ~ -" ,ii~ ~-. ~ ~~:(;W H. .u.a.fll.e .. -,e ,l;lLtn ~ ..I~'

~

.)C Lemurul Indri i~i. c .. till~u]eazi CU~ precizic saltnl, In

frunzisnl 'tn~,)B lcit, ?it·'.e·· J·n~·z<·e)~'I7:~,: C" ;'I.'I~ ·p'r~c .. ~ .'1- z·· '!' ~ e ~~.._ :I~"~ i~ .f.t~

,,_ __ ~y;~ _ ,~, u. . . . iU!.L!Uio . g, .. \;.;' .. ,. .1 'I!;;,,;I ~ U;Jt .I..twu"",, U!!!i..I

. hi' ;0; al "1 A" ~' .... d ~ ~ .~;~;L~

pe un trunc n pe ,::- ~tu ,1~ .·<·.cea:S1i\ speere ae maJDlula: WJ:~

Madagascar, poate sari 101 m dintr-un capac in altal, ""'m'.··-· n'o'~',~·~~ v·····~:c,·,~la ..... -' p--;~, ... formants '~e···· d .~ .. ~!~~u~~

c '. . iY - ~J.~V~ . ~J: lUi. . W ; _:"' . ~ I'!, ... '~!!!I "'~ '~'. . . ,~"'V1 !!i;,i!~U,

pic ··1.:~·o· Q relor 0."'" j t;!i 'P"'U' 't" r.~rn!';,;('!I·,Ql o -' c h 'l~ ':1-' 0" r ori '". en +iFIi+~ '~I~:n" ,Gog:.;;; ~~,

_' :. -.~~U.I;~ ,.:_.~.I, ~·w .. ~ ':"'ar.~.r_I~!~., .. ~~~, ... .'·.:__.II~_, ,~. r .. " / .... " ,;~ !·14" ! .' -lr~~;a'" ~\!f-_

. . ~~, w

~ .'ta~'lp·~-·]_·I!]-o~r·' .gnU·Jf,'II'~f-A~'~ E-: .. ste aetiv ~In~ 'c'iB\t;1i1d; ~,.m-llll~~:

"lJJ. ,_.~: -'." a ~':_. ~-~ ~ 1_~U·~~'''''''''t ,~ .. ~I'~ Igl~-lJL '." ~~ ,,:~IJ _',_ ~~_J,t.~ ..

fmnze ~i fmete pentru a se hrani, Cea mai 'mate patte, 8l timpnlni si ... ·Q 'oetrec;e' in cepaci, cobormt.rd da,ll'

. :I!.f"" ,. ,7' .

oeazional pe sol,

Prin t'I' tic t ,-"::"Jf··~',··" '1' . ,'.' I' d . "I.c.,;.;: . ,,"~:

rr .. JiC ~ . ca ;Opa1.elli~; gaz,e a SU'· - au :.Ileana,

d·" erut ,~ig7,Q; p·~·~·r·~~$·~'t"i1o··:;:;·n"·-·"]" E'!';II .c·~~ din tr .... 'II:>li~ pu net fix

." V.ll..Ul/VG~U . " .. aaa:.I> ... 'i!I . U. .~~'''''' _. __ . . '~,11. ' __ ,..:c." .c.L/!L"

'fi'~' ;;.,; ... ~ ].. ' .. ~·:.t- C,::;l'i;· d ',,,. -. . - . " .... , .: .... 'I" de .. ,.~

.: . . . I . . I c. . (. . - . -' " . '": I . - - ," . ·'1 -i J .; " , .., •• •• I" •

1·,Ma a ... ,~l. . ua .avan ,", _c. an·, sare, evantaiut c e pen

'I'UD' ·g·t'" SI" albi d e pe spate se n"d~-;;e""" iar cs .. - al se

; .: " '.' -. I ." . 'I' < ' • ,.. . ' .. :'.' I J' .': . _: .' '. ... 1" ~ 11" ._;gp' r 1'1; 1 ::"" ,'"

_ ".,. . .' ) L.r .' .. ,. ...•..• r.. ! . . I·· . ~.. . - '. iii '. !·W " . '.'

.~" . "' . .'_: ,r ~ - - '. . . . .. ........ '-.' . - '-' . . - - ~ , - _" -",':- m' - ~

"ap·illClt'Ca in. fati~ Peate sari :in,aidte:'~, lateral sau ib

Co. t·..... TC. I.: ... '-"""'~al'" ... ···,t,·, '-~". :·· .. ·'l·j~,·· .. itos ". A ._!~, .... 1,·, l' . ' .. -. i"._ ..

',la.~a." r OPal ':. a ·es·,~~ m~Ollp~J. .... :tare·~ ~UJruwie,'·e se ~IU.

'I 'III "·U' , 1 d UPI'; alto, I '.- ,oSnj- ]-,,~: De ~fa~c""i"I-fi .. f.:.:.~ ···t,~· +-"1I:~.,

'~A" .: '.' : ,~, . LI.·:; .P·aJ.Jl(j, m a". ,w.·' ilU11::l to~a 2l ILUI J:lLlaL~

fil

Mibai Pi.cioianUl ,Clo_su 9, ·VI ..... a

:UDiQ"'~mc",' ",

.fj[:Il:fr . ~' "

!!!2±i - I -')~

,Cifre Is,farsituI secolului XIX, oamenii de stiinti. credeau cQ.

" .,;.;" . • ~, • • " _. ' ,-;0 ~1'..." , , .. .' -

atla. foarte ,ap'ros:p;c de descrierea complets a Universului,

Hi ifi· imaginau ca .. sp:ati·B:· e ampl'll.t d,e' U'O, m~diu e;'·nti, : ...... :"!I ....... ~

'n~l·""""~' •. ~~J'nr~,D';; razele d·j e '1I"i(l~~,,";~ li:!il'~ semnal '.,~ . ~1,ri!::!ii1 radio ~1'I'i c·,",ft'iIti11~A~a'~:'·'''(a, un" de

nLU,.l~u~i n'-~ D'n, "I~. . ' __ ... ' JLILLU:lLU.JLiQ. Q Jj.]i ,_", ~2 ', .. ~J ~ . !gy! ... ' ~~ Lu..Y I ... V1.A~ u~~ :.W l" _ . _2__~~

, ,

in acest eter 8' rt:\cm,;'~:,ii:t~rr un ndelor son ':O"Te ·riM; ~~~

. - ", 1fi"1 _, ~ .-O(.~ .~: ' \.t,,,.. ~ , , '_ .IJIi.I. ~~ II

fenttu a ,se ajunge 18 0' teoriCi Ico'~pleti" n:u era_pevoic_dec·a·~ s" miso,are,.Cll a~uratel'e"ll1;foRrjetitile e'l.astiC·Ci ale letero1,ui~.

Au ap:.arut losa, dezacorduri in nrivinta existentei letemlui 'p~~!feZ1m

- :.I1".&o~ r.

peste to:t1 ,Er~ Ide ;~§teptat lea 'lumina sa, ciiitoreasc8. min ~c~e_st_eter: IW 0

vit@za fix.; daft dae8 D'e-am d_e ,lasa ·',','riB. eter' f"'.".cee'<, . tliTltc"ie ~I I

i . -~- "~ - - - ~

IU(D1iin~ ·vit~za,. ei. ar D~~iLr:ea mai m;' 'idi. 'Ii,a,r daea' 'De~am~~el)-:IIQ/.~. I"

~~ . .- _'0 ~~F#z -7 ~--". - __ L.....,_' .' t± '~- ~ ,.~,. ~. - __ [ . _~ P.-~~~~ J

cd: ;#1 .' iii;' I 'It,,, iI!'. , .. ''''6 .. ~ "III, , E -" ,

J'Rf\re/~f'''''J1\ '6Il1tStl/. ,:DOUBlI, Vlw~, "I .~,r p,8re~l. rut'" ,,,,"reil'. ~ ~,:xperlm:en :eL6

r ",ft; :i: II I~j • .;I~ ~~Ir1-fI;;".' .*:a r#~* I"

.cv,njtnrtarea aceste: taet '-'R IIU II.,. reZtui.tl~f;Ie II'Htpm.e,'~

Al,bert Michelson si Edward Morley ··:in. anul I 1887 au coMparat vi -

1 ... ~ t1 ,,' I' B]" 4' jj drep ~ .... d .,'1 ~- I" 'II p,~-

nnmna all are- a ungmun drente 'una .l,ilil r:.e aJ.ta;.lu aoeta,l tlmp ,CU,·' amen

iJ,;' jl.Jrul axei sate :,i ,otbiteaza in juIU~ Soarelui, aparatul se rni;~ci plio ' ~Ier._.,., ....,.__ viteze difcrite! Dar~, MiCH,elson si Morlev n-au eiisi; nicio dlt:ereHt4.~ diu .. ', ... lI.-~

., 'J :...r 0' .y";p. .

eele '~o"llua"~ ... aze de lu .m,(oi~,J:l ~'~:_' ... ' U~ .. ·· '. "'. ,- ~!.L,' U ~ ~ , ... .'_.,-,J.l ... '.,'~ ii

T"

,';:::'J'11 u·~

2- 2 C' ,. t J t ,.. I t" Rt"'t'·" • '. onSet.De ·8 e . ·eo· .. ~I re ,a' IV a il

HJtQNIC_

'.'~

. '. . . . - .

'T'l ·"I'MP .. 'I .. 1:1 (. TD.:." t,' '.'1 'IT", ',' ,- ~" . ~I ~ . - - -- ,- - 8'-1 ~A'_~' i,11 0-'-

.... , IU~ , uOU ,:,'. .- I ':'" ~': daca p.ersoan.eJle sl ... ar a_,'(1 in ,repa1D11

nn._i·'~··~!'a:.'. fa ... t ... ,',a'.~., de : :·:1'1,18,'(.:.:, ..• , d,·· .. ~.·r~,··']·.IU, .. A,','" 'DI",~~ _I '. . ."..,,;:l·e- Q 'i1¥"ff'" ill·fl'g] m~' DIl·liig,f;¥S-··-'. · .. ),."il'fiVX,

Ii. ~ ill .. Q:.r"'t _ ~ ~~_ ~ ~.' ~'-w '~ll,~ ... ;. _: r : ~"'_ !.,~_ A,"~ .• Ig; ... ' •. !'

- .

AQeas~ti afirmati',:= ,s· OO&t,· . ' .' .. :. -( multe i~perien,=;· ·jnc"iusiv·uBa in 10arre·doui

,Qe.asuri llreeise,. ailate;- la '~, .'~_." nI.. D a ~. ioaae care au, zburat -in,jircc;ii OPUS!, .In j.uml

·P:imlrrtu1:ui.;. La IJOL n tOatoe~ s-a xmst 'D ~' aam diferenti, de timp ~"eels·ul,feare s~a._ni.ea_

lr jrer.~t ST ~a tRlt,: 0 _, ~~_t ee: ·a" ],'.' I .:u: ~, 'tim '. !:

,

Aeest fapt ,llIger1el3i ~ .. , . -'£8, ' " . ;.i itaim. mai mult, trebuie si"'zbttrim ·wtftm:l,,"ttW!"i·:·i!I ~

EST~ ·q·.a i:n¢it.·'vit'eza t(viOB' I.-Ii ,- sa, . :., ... ' .-.~ _.g:e rotati~i. 1 :'inlintu.lu'i~! ·'a·r4P'~d., rD' :·X,.. ~{g:"1 ~ ~~,~; ~in~:, 0" ,r:'

~_ HI.~, - . . . ~_ i'~ • (', ._ . III

'* until dingem;~i {Q} .-~,'i mfr.-a 'cI1l/ifOie. spaliq,id depJiJSihidu~e cu 0 f1 __ li ,apropiatd de vltezti lumi:irii,; ia - ,fo'~~~'ele. ·siiu [b] raman.e pIe Patnant,~

:$ ~dat(Jr.iti ml~~eiiFij' lu ~ (a,.l timpul .,diH, nava $'n.(Jtia·M~ as"a cum ~.te o·'bs~a.f tie'

o • ~~. II 11 ~ ':1;" rl 11 ~. JJ.

gearniinulde1pe1pamant fbi, trece ,mtQi'.lent~~

*:·d.upi il1·,tfJtJ:P"cerea din sp;~li1ul g~'aman1ul fa] l~i l'iI' .grast' jriJtele geamn .£0] ma' imbatrdnjt~,d€c.ar el.

P'OSI11Jlu\TlJL .. I.U.'~ Eillitelln· a.mi·Dtit__1~~ - ai 10.'&· .,.itQ.n.'titui.t. . :.:HR. teolrie,~' . "8- attdat·'

, I

- - . - . -. ~-- - - ~ - -- - . - -

,[-ntunita a~tfel d,ooarece' ,consideri.·ca dJl~ar 'mi,Oa!flea re.la.ti.v:i_?-Jlr·l relev •. Dt-lt!J.

Bio:&tei-=s. iulitaral' ,dQU:8 ,din.t"e. ab!olQt,,~~;le 's_eeol.gl~i XIX':: a, R:.EPAU8.UL·.ABSJOLUT - asa cum era el rep' .. -: xezentat de eter;

'II' ,

h. TIMPUL ABSJOLUT sau universal, pe care ar trebui :98 ... 1 misoar-e toete cCa5urile~

); ,Ar: , J .j'J ...J> • iIfj • ...l. i. ,I.. 11' t ~L""" d. '~' . .3 1Wo!'

1.\7.U'l,(, s:LlZtCJen,l ct,U CORs.'Re,'tlt tnaect!_lltau •. : "ce$~;_.conce1Jt" intrStj:(ln::,u~~:: retorlc.i ".IIIJa,

rezulti ,de~ aici cd .TQ·TUL ESTE .RELATIV?

--

t_.J

lt ,. ,"'!II' 'O·!i'.£! ,"'" '.. '. •. -.."':11" £1 :a::I '."'1, 41<_ A.

,comll·DI a~e., :?: D.n· :I.Jca, Jar Dre'VIDU.J.:e a au, ~IlD·U ven.1Saj~· W'

'll'fb'ulImJi,rate .:Dlip·l~·!1 ,

0' couseeinta foarte i~"ortanta a RELATIVlTATl1 .este 'retatl-a

.". ' .... ~. • . .': "',. • !!i

dintre ma.s'8 .~i energie, cele do,uii mirimi fiilld. de fa;, l '." 'hi~ente,

d.... ~j .. ll ..... din 1 b ~ I;' E~' ~ ,.' 2

up"~a ;cum tre:z.!wta .. ·I'·, ce_.e·:m eeuane ,K ',W .. DlSII~em: ii

,. ",

Pornind de . '.8 aceasta ecuatie. s-a A.:':' teles ·f.",tul ea. ',duea. nBC ·ul

'. ,,"' , ·r' <;0;

.etomului de uranin fisionea.zi,. in don,a nuclee en lIJ:a'sa".tota1~ eeva .. ai

mica, aeest pmces va elibera 0 car tit-ate impresi.onanti· de ,eJte.fgie'E

63

,M,.Delete SUDt 0: boali ' .. .' ,m1fzb:ii. ro_.etti.ln.geD&raI, boWe se ~tramRZi) 'DDSJe:·i.'terzi~c~ Sa wIami s.peciW!i~ au eerut 'imteaicereDl'mmd,eiot '

/.- ", ... :11" ':~ .,.~ ']'I'S~ .~., ~ D _:_~=; .'. ;-.-.~ '1'· '.' e. ,'. " ...:iI,.... • d"l 'i;C1 '. i!I [Ii Ii ~ ... ~ ~-ii#

m UJ.Jl'ttunt . ,", ,am, 'm AO'liiitdnia s-a mtamp. at 101 ~enom~. C."lllwt~ ·ml~t:.a. oe penrene, pn-rmttlltl- ti··· a ..

de prost-gust, :3 eipiitat 0 -ramploare 'tara precedent, tnvad:lind realmente s:traturlle llfl8:-zis superi:oaTe.,alc s(~ioieti - Peste tot, in disceteei, Iclubwi" restatimDte de 'lUi(,. se canta 0 asemen.ca muzi,ei~ iar m;scuJlUijQrii, :md.it:efWlt

Mill 'Ii .' A~_..1::;_, - ~ , ... I '"'.n d" ~ ,. d' i.

ran&,",u SiOC1~,-, 1u.u~1 @Jl b'urnc pe ritmu:nle me.loftid'or care :paan4( , ;1 ienunnrea genenea i ae ma~.'e ..

Suceesul incredibil tal ace: c stu) gen a aJtras nemultu-mi.rea e[tei din .muziea Fgmi:ne_I$'£~.,: ~spec 5 co.mp()ftt{J.lfii .. ,i 'Vedetele cu._'pa_f1t:8 ale mnzici~. pop, Coufirn\ind splu&cleunui scriimlt' 'b,ri,tanic~' care ,z)1;ea ,,~eni BU poate fi specialist put' fiIt., I, fi idiot'm sensuJ sm.let al ,ourviutuh,Iitl', aee,$tia s-au in~pt. ,Brit"de -~ ..... _ ineAt au prop\1Jl"S: .inteaiccrea .:UJaDellelQr~ ei nu asa, 100C,_ ci psrintr-Q lege' aprobmti in Patlainent '5IU pnn',

.,...l "'"". . . ....'" 11' 'I""ib!, • ,. .. ,i ~ ~ ~:il-1j '.' r. " , " • • • .' fi- _..,J;;I\. ,At A, .' '~. - 110 • • •

~~ruona_· IUvernamel1llU!Et uj(B -~ene:·re. ~ptma~ ~pwJllci a, 'reacrtio,nat'. pttlmJP;t~ anleDtJiaftu ueetslv' .n@pu_~_

~1L .. """ .! .... 01; " ,~~, ,A, ,o~' ',;," ,..., • ~d .- .' '. "'" '". ... - . ' .. t. .Ar: ,,,_,'

.g··~io'[futS:la a &~1mlS·liuOr\i Aeesna au Lost neVOlli1 sa';';'5,.1 re(108S~I.' ere '~Ozt;ti:,a $1 S8 mtte . - " C!om~etitie UJr~l&

! e Jr-~'~ 'I". . r f~ 'r ir-

.,~"tlagel1idn D!Jl.anelelor., Li:d.erul absolut al acestW 16n p$eudo~ ... m~iea] a fOS1, p.W nu demult) ,Adrian, (Obpj.

Miftune.~ Mult prea o_oupaisa cante ,i. sa ca,tige "bam din a~ta, el a. igo.(1f'st leu non~a1.~ti 'poletW1ca de.cllnfata .' 'CQ,mpozi1tori!i is.' manel~le se 'boouta ~'-, continu.·are de. audicD!t.i, _, mai sebum, ee-l 'OreP!, citi 'o:ri.ce· incep1Jl,t. aiR " U':ifIl .'s"'~'~.' ,'·'t iQ;io' ~~:~,~·tul··· ',.-; p';;~:rl7i ~.a""; fie "nu' .' '. p.'. ~.~ ·hiA~~~f

~~. j[~:il . .\flt ,_, ,~, IiJilUJ, ~J1 '. " _ 'lOt '" ~" . "'" ''',II.) _ Jl~ .. ~J!'iU 'Lwl"~

PJ\NARlO1D~ ]PleDO.Ill,mU], in caud este cit sepeate de expli,eabiJ~ .PI,e 'un, fond de sedeatad.sm muzi.

.. -: .. , . uI·1i (.M ?1~ ~'I'll.') ~ ,'I' I d ~, .... -A A ,;.

creme, HI care meJ~J'" l,eDunlor cpt1:saemte I~OP" frO.Ci\.,. iOJ(, ~f1 epmzase resursele, '_ encr.mlu. tn ma;nten ~'

s:terlU~ maDLO- ele au apimt ea 0 noutate exot~'Ci ,1 plini ide prospepme.I'

ln~· realitate i' :f;ftO~: d' dAill1l'l[II· ..... I"'el<Q oq;n·QS· :t--,o'- r;·o· . I"""", . ---

. 1~&ILa'~ JJI..Iii1'"1 ·.~~RUfUA .F."a A~·. ..... . I '. __

b:itp~opri'e,~, ·maDe'a.aa fitjDd:~ de fa:, t~ 0 speeie. muB,G_, aparpni;nd. ealt·oro orientale, in 'sp~ Tureiei, Mane-leI au tli\rrmls' pe teritori'ul ,8Ctua1l a11 Rominiei". in ,secoib:d ,aI

XVl-· . n Iea n,Af~~ PH venires 'p.A" nMW T' .::;:_::1In-r iD ..... , •• ,;; •. ,;;~~po.

___ ,.~ _ _:iim .~~I.-, Y~~M ~'tU .~ l~ I.'~~ ~~'.~ j ~~ _ - ~_ Im-U'lI(Jrll ~1u.mi:~:,

domni'toriler fmatjtotl (]7]O .. ]821.)~, : .. I.emmtmnjp de :m,wMea a'UtohtGn~ .. ne care D considerau 'baibari'L aeestia si-an ad' .

~l'" '. ~ ~ '!!' •

de Ia Istaahul, m-uzicanti turei, care aveau 'Wl re:;pertorii1 '. ~

.' ...."... . .",1 lo' :.J..:..... '1' I • ,.;. t""

pe .M~:~:Uu or, ,8JuiC3 mane e, cu p'~reclzarea ea a,ceSi_',ea ela

• [~i~.;.I1 ,4 .... ...

n:,cl1Ii.'Il:v orellestrale'i'

F~atiotii I\Q pl[ecftt (ill 1821, d~pa mi~JC'lH"eB revelupo.nari4 a lui 'Tudor Vladimiresca), dar au lim·aS msnelele, Aeestea au interfemt leu 'folclond urbll\ care le-a·.adlugat voee ,.i~ evidlent, text, Una dintre cele-mai

~~e ~~l~ ("Pw~d ~. ie blb~". culeaill cttl Anto~ P~) era dntatl d Mwi~ Tirlase~i s-. ~ .8 tnre,gi.str8!~"1. pe upUn. dintr.e vechile diseuri de vinil ale ,8eniaieil iRte.rprete .. lam de unde previae denUWtirea c pri,c~, prelllati in mo·d neJuj;tifioat de' p.uzdieria d ~pe eare au. stAmit asthi paniea prDfErgiom,til(lr~ _ dip~~ttia; p'aoi,ell, Ia rtindul ei, la ~:1 de nejusrf fi~at~ intrutcat fenomen.ul manelistie. este un· linera:m proi&i~ ~i vita:Iizant pentru futrre~l teri:tori:u 'mu:zieal fQ~esC'i

E~. are' roJ.u1. d., 'iBg~i"imADt nato_nd, ·::p_ttul viiwarele -)p'icsc de referinfi ale geourilor ,COIIB8cmre 'gau chiar 'Pl': 'entm ,aP.: .,·ilia 'Wlul: .~n nou. A.cest fe.n.omen de

•• _ '..,1 ~,....-

fem}enta.r1: a ~~sw;riJor mena:JereH' est:e ,specffi,~" de' altfe["

itJtregului domooiu muzicaI 'Con,testarea sa "vehementl D§B. ftWut ,dec§l:sl.. i pretql}goosci, .impostuta" Me.Dole e 1UDt, in ultima iusta»ti, ~O: bu'mft. ce_ trelI),ue tratata, ,nuL J.:aterzisi" ~ar troitame.ut. j' , 'I:e. ~aee .Ie.· mu'ti'cl, bfti ..

....... -

....... .

-- ",- .

.

- - - .-

---- -- -

BROMe

, .

Moda este un lueru ~de$pl'e care: vorbim in fiecarezi, Un luera sigur in Iumea modei

este QC'_'w:- imbarea S·~~:lli~: .. ntem 'Am··,, ~~l~j ~·t···~t bo im bard ... ·'t .. l· cu 0""'0' ·r'·' 'l"d~l'"' desere moda din ~'II,um' ··,i::::U~,

,a I!!!IW' ~, . '., .;:__. «I: """g,o;; :":'~.I~. I. _. .1; ................. ~. ~H.~~ ... -.".1 .. , -QlLUB, ~' ..; , _'11;,;1 ... _ ~'F "'" I I,~...... U! 1 1 ... _ ~

muzi 'n",;'I' ~i fi::'J~'" elor 'a C311~ .. ' ilor _ .. a ·t 'leffl'~ iunii ,-,~ FI"l~1 . e·l~..l:e' a~ men ~.~I _g;.'!I'lI un m 'Q'~ im P'OI'C-·t 1\.1'0

Li~C;! ,q.. i I,LUI :,'1 :< .. ,. '~I ~ ,I' • :U.. ~ll ":.' .' Ie, ,. , . .lZI 'J"'~ " . m· ~ OJ . t~e I!· ~ .. ~ ,~~ I' .... ,~.~' ~ u t. ,,' .u. '.' . "

.1 ,. . .

ceca ee priveste Unbraeiminte'8l oamenilor, Ray , B an a vbdut mai multi ochelari. de soare

d, L"':"" : r , -:"':"~. ' £i".J nului B·,'~··'~·· :'" "::""'--:j ,';.' U' .. :--,' -:", " .. ",:', - .. ',.x ~ '~ ~.'\";""~:.:::-):-' !;- ,'1":'-'-:·'1·,1.' 1 ,.,,' ~.'

nna aparitia filmulu .. l ,. arbati tn neg .. ru. meon, 0 marca se rasp Utwe!R:te m tntreaaa ume, ,

r , , ~.' ,1' 10

~ 1 '·'1 19'5-0 d 1 "'!! AI .. '0' d ;; )!!j, h """' 'E'l" ~ po, ~s.;.;;..

tnnp·'-ru.~ ant.or· ".: '.', :"1 adolescentu ute pretutinc em. seirnbracau pl:··recum J, '.·V!S .. · ·,eawy::',

. ,. I ' l

C'.. tH-· Iii!' od n

me .. >·11C':'~f;:I~;;li·~~ m: ." .... 'iiJI:j

.~ !" l~~~ 1._ ,L: .'.U iii

"'.:.f~, ., .. ~.,,'~' ..... -.:~.;~; ·-·I'·t· .. simboluri .... 011 tural .-,. :, ...... ;:'1. l·· '-t·:, t"

lY~UZlClenu lSI ae 81m;· .. 1 .,:. C .. :', ura·e -au, ILLOUCO .. Hil

. , ~

'" t d ..... d- "" tlfi'i. ]I' ii'

Intote eauna ;teea ce purtam, nar lot a,~, .~I"'P: ·in'.;ampla,t ~1 CUl

Ii ..... "I '1~ .. ~ al Z'" '} ... '.. I da

persona itatl_e po itice si re~~I. e~ zaare .e ff reviste e « .. LU

~., '1II'b' "

detahi in legatura eu ceea ce noma Hillarv Clinton Moa'rl:ea

.'~': - ,II .. _ I ,',[., J:._ "_,' ',. ".-. :.- ,-~ -, ,.- . r-""'_'! _-. - -'"'-_~J ·.f_.·.· .'-'AI. -, ' .. ,." '._:' .

-e;" t.m~-· 3' pri ~~'D- uese l~ Dian Q .-;:- fo 8 .. ·t 01 lovi itu "r"~ s~o'·,gJ..s~· p-" e1·'II'~·'I

Ii ,::c .: a ' .. :._ _ ,~Ie, .1., . .:.~"U 8. IJ· ."'; I:v .. > I, 87. """'10..1.'_ g' .U~..I..I.U.IU

1 d . ~ dehai '1" . t,. . .·Il .. ' iril . C" 'L.,! '.' nmea rnoc ,Q, unde. . amele er erau tmta \~ti··: or; ·.· .. war I~l

O ~. "", enii din '~I"i'j; 1;7:'0' 0" I'~ tu d .E, rt .',. .,' t, ,- '.' t·· :' e -":..: ristele 'dJ e ;oi"'iA"""",A ~ .. am· ... 1 'JLU.. w..~ ' .... ,'.: au 8,.1 .. ),: la-I CU, a. eD"lI;, re·, ~1:1!':.~~ '.' )'U.l1Ua

. ,

d I ,II • ~11. 'F- "'1 '.' Ii" d

pentru a vie ea ce.,e mal recente sntun. . _ remer e 81 creatorn r e.

..' .. ~ .

. ,...1# ·d·· ..... ,., . £ ... '. " urt .~'.. .' .... ' 7· .... ,'1' .. " ~-. .', : .. :' ,. bas - '. ., .. ' t' . hi ~'t' .~ .

. mona am arara C._,_ m regete rranceze se oazau pe scnne

J . . ~

pentru a vedea ceea ceo se mt8mplaEP·aimo.sul regie francez

Ludovic ;al XIV-lea' a SPIUS. t;.ij moda este 0' oglinda, Ludovie Insusi 'a fost vestit p: r- entru stilul sau.,. care tindea spre dantele si

'i:" • , 11

catifele ·extmvlagante,~

6S

PlI""'O; 'If'Bsl"o'r' ( . ~ ,~ .

~ l '. ~

HRO' ~ rJltT~

_J _- lJI~JL,

Obiectifs foncuIO,fUle},S:

wver au res:taunm1 passer une ,c:o;nmlumde

~ ~ payer' ',addi.tion

Ob:Jecti.fs, ~cioCult-urels:

.m~us.,etpla1s francais

0; 'L ~ :.i;.~:.-, .,c,,~_, b' ~ '. ~ ,.,..'Ii-- • ,u ecave mnc onme~

'S

i!I]I! 'sn!C:'l:~ Jig ~'il:."~iii'il~"';j. .. g -. W'~:I. ~ "'~iJ ~,g:lIJ.L!,

~.. "2 dar comanda

,I: p.liti not.

Db, "';~I~~~'~ soci "'~~Iio~!l·t"';,~~,e~ 4 _uI1~~;U, T·~ tO~~' . '.II1U ~UJ _;U!]1\1l. .. Ii

metrinri ,i f~lwi. ~juz~tt

i ii I III! ~ Ii ~ .~i

III

Di8l,acoe,

Sente~: Bonjour. U" "e. table. 'POIUl' deux persol1lfte81

'Cliem~ ]:. Oui ROUS sommes deuX., Vous avez un espace nODo;o·fJilmeur ?

Serveur ; .Bie,g SUi.... Vours JP:r-e'ferez: ce1.J'te ,tarble;i au eelle .... ei, pres de Ia fenetre' 1 Pl:ut6t..ce .. .le-· ci, 'T:r~s bien, mstaI1iez-vQU~.", 'V()ic.i le m,enu.,

1-

.' ii

. e'RiU .

A .. _ .--iDiI'I""; " ~JU-'~'MuIt -.-

~un'c~i de.lati Pll'tau tlranesc

Sal.am en bt&nza de capd. pro,aspiti .Pepene plb,eu, eu pono

lFel~uri p·ribeipale:'

File de p:eslt:e' si 'caRo·fj p',rll:iti

. It ~ ;il1

·P1i.AI • ,1..':: ~ . ..;11._ 11

.: .di~U tie somon ,~ gi.Dveet 00 legnme

Coasti die miel 'f:i' eplJlle, l·a grim Rata CU,8OS de .po~.cale

Pl:8IDu de·~etu.ri

bes,ert

'SpUilli de 'oioool2li

T ~ ~ ...... , u I'x_,~,'

_. B·~,l.:,a C I. '!.a.t1.U!

Salata de fiucte

jn~'~,ef:~lti·cu fri~ci s·all serbet

,~~ ~~ ~ .

B,;;.u,hir- _'"iii .. A"~ '.'I)..g .'Ii

Ape:ritive CooJ,&C PoJ1O Liqueur

·V' •. _!Ii

··· r marl

Bordeaux Bourgogne

ROQj!3i d' Al .. '"1[11." I"ifi"U: _ ~.~ . .' .MuI'~!'U ~ ,

Sauvignon alb Ap~t minerldi Api gazolSft, Sifon

MA'HlII!1i . ~~,

EDtr-4ei

Jambon sec de p.ays

Terrine <ClllDP~e Salade de ehlrvre ehaud Mel'on an porto

I'latt de~ r·lsi.ance

Faux filet et pomme~ ftiteg.

Pav' .r .. de .sanm(JA 16i ma.cedoine de ' eguJne8

CD~te· d "agneau et le,gnOles· griU6s

. . '8' ~:t· d ip, ~",...ftift~· g~.'I,jf!!~ ,~~' o· ·rn.n,1(lj'Q

.', "'-~~' ." ~ ,,-,,~.~ & ~·yv.~ il,., 1;_"I'M.I:lDI~

'P,'l'~~_"u ~ih "~ftma·~·-.Ae·

.c. JiUl~a·, . U~ I~ V' , '8.~.

Dea3~ris

Mousse au ebO'col;IDt, Tarte ette WJJ citron Salade de fruits

Couse de oRmes '!lac.~es au. serets

Ir ~ .

BoiSiSDIIS

AperitifS,

'17".' n·,..,;., '~l

.n..1f' MYB] .

• 'i}'.-

Porto

P .* :astis

'V,I_S

',' IU;.-:

Bordeaux BOll(gf)gne

.~

Ro,<IO"p, d· '~ :1\. ""1.1'00' . ~~"", ~"~~-.

. -

S'auvigJl{liD blanc

E ~. 1' ....... 1

au mmeraie

E~lill iD'~;'7~'l'1itlt'i~ '~·w~ .1C~~'UrO~

Sodas

,!II • III

., ~ ii

!I .ii,

Un peB ,'~l1wtl~,~,~ Se . sur: Vous ftV,ez, ch,ois,j '1 Desm- \';

un ~petittf?

CHmt 1; Qui"; on voudfait'2·~kits, sl'iJl VCif' ' ail

-Serveur: Et Icohtme entree' ?

a,~ eat 1,: Je pr~t:ai une t,emoo ~agmmfa Clieat2!' Pa1l('·',moi,. nne s1i1R4e'lie ,cl1e: -, ',G.bau '~ ,serveur: TrCs bieB~-.,"Et ,ell plat~tiuciliaJ~,_

Cli&llt .l: Pour.·m:oi~ 00, ~te~ffit~ B~il veas pI . t~L Senseu~r: O'-~'~D.e ,.soD-eaoucla 'vi.afe',~'

~q:J . ~r'., "i h

[Cri6Dt~1 !, 'Rilen, c.uite~

Client 2: Moi, Je¥Olldmis ~UB .p~ye QO\sl.,Qlttn .~e~ des-l~&Umes'E

Servett - ~ "O;-tII,ezi.·:y'OUS un l'ell' de ~,~pour

aoooD1;lulper' 'Ie repas ?

OJ,ent,l : ;'Bonuc idee,. Qu~ (5)b-ce "Ique, ·v0ii5-· IDlD e.rrlfi"jg.~-ge~ '?'

~II,~ 1itt.lL. ~,

,S-·er\1,e.m; J:~,yO,US, coDtcme,~lIIn. vin blanc: un,

Sau'v~gDon 'pal" ~emple~

~~i: '0" I' ,A .... I·" ~ .. ~':A'.,.:' . . :..A ............... ..:

~·llent :. ·.a;c.cor4:, ~,OQ It 'Yats JlJ,·;;;.m.iw,e une aerm-

boutelile dC' S,all'1ignoD,.

C:·, :",~'+ '~-' 1:1..+ lI;1iiF,'1';:l1i' beu ,~,-;e·:'~:tl~"d1ii'Qlr'l 't'ftlllli,:O' ~,~~ 'i:j<11I~1 veus '. . ~l[JI. L'[~I ~lL- UJIUL~ " .. ~; .~ W·~·· llIriIf.-A-U [t:.IJllL I ~IJa.l~. ~) ILl ·~·lU!UJ··

,_ II U

P.lalt.iO

Serveur: Avez-vous cheisi votre dessert ?

. - , . .. , . -' . -" . ..'. .' .. ' . ~. _'. . '.

Oli AiHi"t; I '.' O,"ll'l~ J" ~ 'V''i'.i,~:~ pren -;.il~~ nne ,~,1J ~:..J, ..... ;~lIBi '~IUI~'tliJ,

:ll~-;,I;( . II" .. ',u:II. ~ '. 1R-1l.~ . - J ..:. _. IW'~ 1 .~ qulJ .. -'U!C ~1IIrt .... I;·J! "~iI

. '

Cljeni' 2:: Et ma" , we ta1telewe au citron, s~il vous

;platt.

IC":, .. " .. M'"' .~. ,"1' '".... . Q" ;.A.,'

oe,rveur: ,'-' erca, C e8:'t?n;w. ~

I

I

llii iiI ~'

•• II .1 ~ iii " 11 Iii _' I. 1II. !!!!!I iii ~i ~ II Ii . III!! III ~ [I Ii1 • II!

',"'7 '~ .

HR~'--": '·'0'·' ·tlf1· "C'" .'

. . • • ',. I .

~ .. ' .. - " . :

.Pepe·rrz. 4'lost pr.imtl- ellS'I" it om.ullli ,i' tntfltltc.-1!re .~ tl£l!sj __ : iltttJtdeaUHII g.e"f!-~Mttlan tiel ~11"t;meB.te pute:rnice •. De eeeea; P"f!~ ,: . U)J' "ll:gf1!J iu,iri~.,i· Ffl~ch~emn,i ,sp\efJl~c.n!LI Aiel inY:ii'~am sa.luim cu 116.1., ItJP~~-tec",etl'ldofW' imll:ain;.wi am.llItiti,fi1i ,8lJ 'isum

e-...... f! ~l\~·~.~ ~. yo

:RiJ'tl' "r",,, pqi[DF' "o~tri.. '.

G'o: :<lur· - ··il· le I~ arstice /ih·~,t~· .~ ·31~ 9! 1 en, ... ~;'\ sun c:' "r rezu .. Itatul '1:' uno fI""

. . . ,\;;I~ D 'Jli;'. w~, .J,,!'~ . ~ g,li¥. . ~ J ~ _. - .110 .I.""'~_._ .!IljiL. .. I~ _; ',Il,

procese dintrc [c,are eel maj, ilqp~(Jrtan~ it .rep.rctinta ,dizelv.are'. ~cl·:~lc~ r ...11. ,("i<s''''''tr·· "e apele c'e'" p' ~~':iIftd' ...,.'>i;,ij11 a:n.t.:I!Ia, , ., ." "I' 0 ~ . - u1""'" I:':....,··tr·· un I.U. ;~i' '0 . ·ue ~' ... ~-,' , .. ' .:~,~ <.:., ;" ~~"f~' J 1~ ... Q\,~~.z~ 'll:tr.CI: tB\ W.}, j.,o~.~ .. _: .

mos"" c· al """"~~ s ~n ... ;Ii~·- n~ DS~..s:r..~1 dir:7fi" 'an~' _~I ,*"~['I1l"-;;;tn~dj ~~~' u' ~ .. ' v . I, .. ~ruO.'~, 1[· ~';ll·J.,a ;g,Q·~··~I .. i· ~'. :V'~' . ·~·li··'J.~~lt.,,~·: il:~tea _lI,a

subterana denunUti in 'mod, eurent ptl,teritl Faetorii ce

de:+emu'"na"'" form ... QI~Q ;~~~ morfol '0'1·- unei ne"s"'~n'~ !itlJ- Co·t mai

:~[tJ~ . ;'. i. '[: ... ' u:·~ .. ~·~ 1"I~i~ 011 ::1 'Ior,~ ~ lO.=i_.a 'u...,~:'~ I.. y,~ ,', ... ~ . li])un: -' ~ ... :! 1

11 ,0 'II "''!I'''Ii;Q.l 11 . 'M;L '. ii 1 .c.

cornptecst; .P .:mcl~eJl[e prooese care con.tti.uute.! a. rormarea

unei pesteri sunt procese chimiee fiziee ,,~ gf'svita_ionale. Trebuie mentionat fap~;tul ca, aehU11tla lor nu este~ una iz;olati ci

, . . .. '!J

este cOlojugam, dar pentru a se m~,ele·ge mai bine rolul Ior

m- ..... ll~l'Z·· ",8' ~~. face separat ,ru.t·~, -. O~ li->_.~ ~.. -:"'~Ju..of!

Am, :pitruns in 'pe~teEa~ intunericul inc:epe s.i fie' tot mai dens, Iinistea .. ClCO. mai d~pJin. ne irnpre50ari~ Aprindem . . lantemele:. Fa,ii dec raze: ,palide' mituri peretii golasi si ,oenuiii."

.p ..... asii 0:': 'O··.-Qtri:·! S-~A_·~C cli'" in stran ... l f.J'¥'n~ d e er "'g:': il 8~ sunete "-~'iii.,.....J-,+·er""'~'~' I " .. 1 .. ~_. [·~"tAI.I'I",~_·· .~, I ·"'IJ;&il!..~ ~jV" '.~ :'.' _' ~','~~.' .,! ~.!'WsU.~.,' ... ,~Iu.n.UlitLJ.-··~,

inghi~te d,e hiu.l negro: Unde este apa. care a saplat pestera, care sa. salte ·nivahUc ·p_:-,.:este p. ietre si 8:a. umple spatiulcu clipocit si

,,,. . . , ,

vuiet de Icascadl?1 Ea a 'nirislit demuft aceste locuri SI si-a C~ot:t:

~! ., ~

alte drumuri, undeva mai ad~anc..l Aici lupta dintre api ~,i stincii

a. incetlt si total p:.rare' a .. 6 intrat in nemiscare, Pares vesnicias ... a.

!f. :!' : .

stre .' curat 8i '8,' a~C(O' merit eu c:';;"ld·' ill'1~: C' ern 'll-t"g, Tim "p_.g.l lCillli' S~:'~'p' a t~'lli'u' I

j;;JI .' .' .. : ".'. Y. ' .' '." .. ]""'1 ... '.' _ iIW'. . .Jlt .. :.:_ ~1u..J.~ ~~. ' .. : ."", .. I. _,_"" ' .. 1. ~. . .'~ :'~, 1 .. ,!!'

Tot avansand;, dintrodatii· firave Iumini po·t smulge 'din bema un peisaj ha),ucin,ant.

Din piim1in.t au creseut lUDliniri gigantiee ceo se inar~a, zvelte spre un cer ,pe. care.nu "BBU vizu,t niciodata; din tavan atami lUrturi delic~ati., iatagane '~li v'iluri de! p!iatra, unduite de, un vint ee nu a batut niciodata pe aici, Pe.r-eti-~ sunt acoperiti de draperii cu. falduri largi ,i ciucwi bog!ati, iar din loc in lac IC 0110 ane ~,·\··.iralate" sustin tavanul, Mai ineolo,

~. t· ..

bazinase en 8,P'_;8 eristalina Id'~(Jstese stralucitoare flori de

,. . :i' -v

pia ~~ po d ea UQ~ este aeop en ~+.X~~ tu . ,C~, ·d·" Ie' . coral 1" iar din p ~A"::;

'Jj:' ,U·Q.~~. ~.:':' -:.' I 1.:", I~:"[~ -, ,\ii, .. i. -'",,: _ ~W U"-,, . _'I.L\;; . _ .. ,.. _.:_. .. _,. .(.1. ~_. . . ~& I~LI

Proemineaza baldachine ell franiuri rasueite, 'Parca ·aici si-au I

• • ~ • 51 '

dat mtilnire cele mai eiudate animale 51 ·p:,· .• dante, surorinse si

, ... ~¥ l'

pietrifieate del vesmeie, Mel oi ''-" caracatite, serpi, arici, cotati,

nufen erizanteme, conep .. ide,~. eiorchini de struguri si ·cate' si

~ .. _ T Lt ..

,1' ~ """ ,!'!Ii d ~iI".:l"'" .c . ' ..... J'!; ,i, W·

mat cate" ·mtr o neorsnc utata l"a.ntas.tic~ In ~caCre 'vin sa s.e

gl~"'~e' lii~.!ilI·t' ;a· . g' !!';Ift. 'e:" It'IIt"A~m' ,i n:e.':· m' ;it"i'DI~~t-'e" '0' b·,e··,'u·II .. ··il:'!c::.un·_,· sm" .. !I' ·g'·'-·01 P', ·,;"tl~C·.~

Q.:U..JL.""'·o;t~'"'" . iW .~:' '.::,~.!I:, ~1.\,..lv. .I\i .. , . - .. u~wl!, < .. ~.I'CI'. - . J. .'. . '.' :-I, ... , ~Jt ...A

· b '1' '11

Sl,~·a sun ..

. ~

!O lume intreag.i »1 se dezvilu.ie ocmlor, 0 lume de basm, cum mel CeQ mai

cutezatoare im,:~ef~t:1i.atile die 10m .nu al' 'p"utea conoe:p"e'~ Aiei.,. in. intunerictd vesl1ic, materia la

~, ..,

plitnittit· e·g· ne .. ~. "r~,ita fantezi[e~ un uuivers ld,e fonne ciudate Vi Bea~, .tlte.~ 'C~ne pretinde' ca

6·8·

'U~Do~nc"'"

· .. :.CItAlf.IH·L'~ , .

. mill! ~s,e' "alla, liD, ;Cia[ "I i._l sub pm _ L. frumus;~e· ,plio de .tain,e :~i ~fBl:m~ I d8. ... ,~""" ~ ... . ¥If" ie, N~s~cute dimr-o ,inexo\~311Ji a -11;,""" "'JIiIOI-

'" ',;;~a'!Hii;!ioo! 'Ii 101 I

,wenlte ·sa·-t;U!~,a ,'v,e,,'l,(;·· tgno ate de 0'

COl 0" -~o ;01lm" ~ae' Pi •... . tetl De' Iduce ", .

.~. .'. - 1~,~~~;ili.;1!Ii!Ir. '..: l!:l ,..-- . - " .. - ... -- --- ...

tiimiite' .<,e ,-c,.lc.3t .:,CU .stia'Qm'~~:e' tit '1 .. ,.

'Ii!if. ~

vroolhlta unui 'o~hl s·a'" ~.,adnljr.C~ I:~ .~, I '~- _' 0 ~. -- -~'1 ··~ta ac~: ea"'·rlIkJ~.tejale·'11 I :';:·"I~'

., . ~ ~~

Q~:c· :£::te';""~mt:~ -ea X,'I;A[',:Jllnt¥"J1\i'r\\m illii.m,'·- 1" " 'IJ'n'l"li"l '

'~"~;iJL :-,9" .. ""f~~ ~~ . .I- ~\i;;;!', '¥'Ur, ~~~-""~r.:~lal,J.. _ " . '. 1 ''W'V.u:..L.

" til' ~ ";'''';'';,,41- ~ d - . ""'" .. d - ~ - .. ' ~~il:r;'. d Ii' ,~~ 'Ij;;ji

.pu,~~a ,'~l-m.Cl~ati : aea ·un(~e~a,. ' . ~., :~'l;[,wirnoan f: ,'mftf:J'jlsta

A ~~ .if.: It ~*_l ,. ,~ !I' 'F .. ~ JII ;iI!'io - ,

m~~. iJ;~e.<'~~B~:~n. Jltal, ·mart ~Sl.. mat, ' ~-lmOBs.e u,-oo tot ee se

~v ~_ F' -!Ii" .

'~OJ~tl~ ·a1t~ ,p_dituri; -'iil~a iDOl •. ' pOentru·, oi,

in legitur,i cu"fQl1t1are_· !s,tra:laGlit~lor '-'~ ~~ ~ sta ,a~~~lo,t S~ ~n_t:e,. d~,~:mi '" iDtfehatea". ~ '~it: timpt >'C. ·fQmne~azi· 1\1'e? 'RiBptIltsni:tes1e gf'eD.tdle I.t Ldhl,-c~~~, Yt1riQ'pI~ fD.,,, ~,-:in ·ltflcrbjl de fcIJtry,I'~si -a conditii)or'~foartse· v.ari~~bil:e·~. ·.~e, d~UfteEe;B;

r .-.it"", ,~ :w_p

'uu~bQllam111i '.·~Qal~itl~,

~.~sumtori directe.ale vitezei de', CTe,tere au-dat penn 'stilo1ite valori/variilld iBm,,' 2- 40 mm peen, ceea ce este-extrem de malt, ·.v;tnd in VIC dele' Ici stalaotitsliiJ··.de·'iJt1l2- cr c aumai cu O~.l ~2, mm pee ,ID,.,·1·ar ~ml~8mitele CU' 0,,102 ~,O,Ol -rum pe .. an, Mi$JJr~ti -mc~~te I!" ajutaml)metooe]Qr'l11di~etri~ce (C'[,)! au ,arita! valori enprinse m~ 0,.'06 ~O~i''lrlID pe mIt, iar

en ~.Qda TbJU au' f~st da"~te ,,~agmite din.J).~tt~'e Ameri~~ de'b!o.ro la:'~50 DOO. ~. c~a mat veeh,e :ip.eteot~ma data'll .~pana, aeum proYeniD~ din, zona N aha.mri~ Canada, ::0 8ttdapti

din MonD:Q;b Bane ,Cave (SiU ,A,) 'Sea; dovedit a svea la baza ... o ve-ch~, de' 2.[00 10001 QID, 'iar Ia v&( 163 ~OOO[ _~, ~tn s.tirs'it;.. 0 ,stfiJamm/t3. :din Sotana de Tinaia (:'Mex:·'e~, a ~ilc~Jo~,. si ,e_sca

lit . a- • "-~&A I" • ~ '" ~ ~~p~

a~ S'~; lJOO "ani~ iar varfiiI ~.i a mcetat cresterea aeum 1. OO!OO ani, 'Q= rC.e iD,e~, 0 viteza

triedie'·'de'-cr~ftere .. de2,41 cm"~tr:~o '. aie Ide ani,

. . A"-~'] de ,.J'II"'C~' te ;u""" ,e~Cl+·4r~· ,...IIAV'·'~"·' e:~l"'-"

.:"~£1eJl: :,_r'~ WY-Ll) .,J ~ 'W",';~~~~:'~. ·Ov".· '--~'::' '."~V '

r.emarca.,.ill,p,j,ersis,tenti D, ·p .: unc~[ui de alim$tate: eu

~ , ' '

'apl&', de nimic tulburat, .apa eontiDufind zeci "de.' 'filii de

" .,... ~.~ din si 1 ... 1 Ad'" _~I.-~ Q"- t

am :SB. caoa c m ,1 pe aceJlrI·,1 roc, \i.I', ~·~~lO,VD.Ua;~ln lacel'.'

sens 'il .furnize,a:zi si Oh~81 ~ScAd'Qara wac" m .

. ' """" . . ~l <;0 •

:etajul inferior exirt8 0 stalaptil' de eirca m m

lungime, cres-cu'ti pc 0' alta stalagmite ~~lc'ati. :tal "immt~, cam de aceeasi lun:ai~Tne. si care, Ia. tindul. .• i,

.1:"... ';!' iC~O!oA 2', .

stl pe.alta tmDtila; tot stat de ]UllBa~ ,Ace._ta· ,n'~~~i.'

- ¥ ,ft·"' V:ohT" d '......' ~ . , .. ~ - , .. , .... a'...1·~ mate --- atic J'An' a'c~ ela 's' ': lee p:r-:Aib[ ~~:Ol m'll'''~, ~:B '""';'1· .J~ 'a_;n~:

CJa" rlCal!Um :··c· ",I a·J;OItt,lDJpP: - 'sa· 'C":,L\Ul',' ,l,~,,_:.em~[ r: " :~,:: e . ".,. : ec.. :-':.IV,;~U· '.' "~['V ~~ .~,,~~ ~~:. ~~.l~

dq~~, P' :9dtiSuJ' ei ·R fost··,.rastlitUat. Ide doua eri, posibilde "cite un Icutr~ur~

I

69

C',fimpulung MusceJ,~capita1a fostului jud.et- Musc,el~ este asezat tn miJlooul. depresiunl naturale namita de ge:o~. ,~Depre~~ CimpUlungului;,~ Ia pooleIe CatIi*~- ,.......

MI, Ii 'j!f, A~ .. ~·ul ;:L.!""· 11 Ii "'" ~ •• :,1,'''''1 . f ..... din'lll B p'.Ii!......, 11 ..

. nscerem ~ll lb utUliJl~~l. VCCliJi cotomzan a.ruC,lenesti venrta : msnre Bran, !. 'ana aCel au 1811

~ ~ ~ ~

in primele deeenii ale secolu ui al Xlll-Iea v,estitn cavaleri tentoni, intemei .• ~o·ri die b~: sat! C~:~h ~""Ar3i~te' . - _, " _.W.1~}Jl ;H<~~1I:.

OrafW C',_mpulung a fost prima cap,itali, a Tam Romane,ti.~. Sub vo!ie'vodulBa~; ,·a intemei.etorul-liri RonlSnQ¥ti, seaunnl domnesc se.stsbileste Ia [C:Ampu)ung" dup,a ann). ~,

··-t~~·~~~·'iI·~I~"'" ~ 'ti' ;i ~r:p' . 1 .. +1·w, i '0" r' a~ sul c'.'· am'~1 ~ nu' <I' am a a" lu~r~ parte '1 g m . nil t ,;Q, ~'V' ·~mm' '~" . ~: ~1fle·' ';"5t'l ~

J~l g,~IIi;o.ilU1ll..:~'w..~,II;\ ,'UJL~, . , ." . ,'u.. , . ,~. !iIWJL.lb' _'. .'"!!. :..:'.U . """' [-Q ' '" ,', . '\00' '\"lI ,,,,,",,. ,.,' WU!.II.;,,_ ~ .. 1 '~:Ii,.iI!. .

C:aIJl."ulunQ}I''I{ a avut un .rel imp~;,ortant si in culturi;i Existenta ,. cancelariei domoesti, IC:U

I :(-''- ..... ,~~~ • , 't I,' !'

nUlnar mare. [de sluiitori .. a ·contrlbuit la [asna[iOdirea serisului si stiintei de carte: in,IOYdS -I

~'.. ..Y~ ~.,~ " "

intpr~j\prjmi.~ ·Da11lnitoM Matei Basareb (116,3.2 ... 116,54) Uifiinleazi aici a doua tipogtaffc :. ·

T .. n . A·." ~ - "t!Wiil1 ti WI ill W til !Il. ",;';;.~ll· A 1!Ii..:. !lIt' ~ .... :. ~ ,II! .-

... 'Q.ftt-AODm.1feasca,,; menita 8 .t ipan canl 'ITa numai pcntru tan e romane, cr Sl pentru cl:tfoal,'1!Ij.Ao,I I.&A

: ~, . .,' . 1 1\ •

. I' . ..:.. ~, 'Tlii fi" ,£';.' ~ ..".1 ........ 163 ~ II i!!ii. .... ~,..... '. jj ~..,._. II

a [ie ,an~J ilpo.gr8",a a iost mstwati m .',.1' ,'D" pe :mga .mA[1 astlie ~1 [8 ~Lulcponat-, eu un n , ...... ._

intteruperi~ pin. la, 16(5':0, Tot Matei Besarab, in ·1.643~,[ :infiin}ea,zi la Cimpul~g p:ri,;' fabric.i de hattie din ,t·ati.

, '~

Fortila eea mai eficientl de: ~ilsp:indire aculturii Q,U constimit-o ~co·lile. La C~l'ql:~\' ~~

a funetionat una dintte eeie mai veohi scoli din Tsra ·R..omilleasc,i. fufiintatl in 15il

., ., . .,. '3 i!'~. .

doamna Chi~Jn,at sotia 4tomnitorulLti, Mircea Ciobanu, 'Tot aici, ,AntQme Vodi, (1.669-1"672

infij'n,;",at "rima seo~ala obs:teasci cu :i:nvititura 'iD li.mbs.romAna din Tara Ro,mineasc'a'JI

,.r",~, ~,

,HRQNlC·

... !;t .

70

U,D·o.;-if'i"f'r:C· . :t:l"' 0!Jj'~ - -, I

sub dennmirea de·~Cetatea.,P'_ena:ri~ - -. . Iii '_. _ -.'_.

probabil in secolul al XIV, ... lea, ail ._c,: '_1.'

,"rum: ·-·e· .~,a< JI 'liiJAg" endarului domn 'j"-I~tJin,: -;]1 I - .....

1Ill·,"· ,_ ... ,~t~ .I~:, .~i~~LUiII-W, _' _' ~ ,i ". ~"_~ "'-"'", . .....,_.

apropierea y,AdUlui de stinca, Q1fUl,e :' a ~ '1I!"IIi;··,""t,~·,o

. ,. • .' I •

"..... · ... t ft. ,. .... ,- M1I':' .. ' fI- , - . _ .~~. ~ .'~ ~rf,ii"ik -n ;Ill ....

. ~~] n~reeJ.z·tt_: 11lC'8jo: o~u ar . ~ F '. r .I ... ,IJj' , aIle!" __ . ~_, 0 . ,cerc~Iii1!LQn 1 '$1 veS1)u:.Rr rOS·luiI

~ ..,....:;;1"". - ~ . .

unde: s ·,a.·Uesli~U11lt ,in.1~,,3lJ b~t.ia.c_ I _I' I' '1, ~~. ~"'~,,:~ mm_~·ir,el~. reg;' m C_,I.Rob.rt '4~·, .. ~~~,

·Cu -tottte :,eii, in ~,;,L·etopi$.~1til'ClQt8~tlzitr >~ .'n s? sp me .' a czt5tea it fost .lidicati din ~P'Gftl~~~ 'ow

Vlad 11·. . el I~a ~OC;llpat iloact'~46~e-~acere,' sa } QQI1] j'~~ eiuiteriQ,ata ..

J, . . ,. I~ .. ~til!i:_' I, .~ '" ,·amale,. :ft1, se afii mtr'-iO ' .. :_." cu

,strivechi ·t_ ·.~e. jL:_.::.,o·eel ~,i d~ un pito:resc. deosebil" ascumi iotrl .. o stancll, -la al:.··t~ldinea de 76.5 tiL Nu _Sre Cuii08C. ldate 'Iex~cte II -, .\. ;1" d lnt~eierea s~bimlui, dar Ieg~e!D4e transmiS'e oral, ·din ~ mo~:~ ~:strim~l~: in ~Iatum Nimlie,ti .po:m,enesc p n~le diOilli'litO~Ui1 N'·e.gJU. V~Cli, ~et~,j eu leet esre a pol1lttcit ·coostmireu. :m'inistirii ',din balsda Me,tetUI. Man;: e

. ·(ctutea, de ArlgqJ. La ·catlva kilometri .~ (Jlni~¥est de

~impul~, ~a ,0 ~~timdine. de ~ro,ape 8~Ode metri, ~e aflii ~in~ .. N~ii~ti:. ~tii

mtr~Ci zona de \UD ·p:::.1toresc. deosebit, , 0 zona co stravechi urme stonee, :maniist¢e-a .', ammes'ti

. .~ '. '!!

este .in n nil" i 'dintre eele trei 'a~,~iUni: '*'e~' monahal e' . I p'" ~~,,",Q ("Pie' ., '~~·c··,·,;iohill·l" A"IE'!'C: un···· ~1~lfi;.l,,' go,lLn·· " .'~ .. ', -

I~~.~'>, .~ ~ ' ... :...__;:~:u..~, .' ~,'. . I ... ;.' ,:.,.,,,,,,,,~_ .. " I .IL!.·· ;( . .u:~,_i;lU' _ .' ' . ·~~l.lL.'!Iiiio' !I!;;.i_~ .ill. u,'to:u: 'wo' .' . ..1 ItI..1U.lILI!PD. I!i!.r;!~W, L I,: ..

eu latnra de 20 de' ',kID.; eelelalte doua fiind man'3'stirile Cetitnj;a sj Co,rbiil de Piatri~

. .;._ ,- .

ADam in .eomuna Corbi, pe soseana OimpuJung ~ Domnesti. M,A.' " 8'stir'eB C,orbii de P.:~atri -este un ~a:a'Samlllu

, .of" .'

paqial rupestru din seeolul :81 XIV··~lea~ Conform d·octml·enteJo~~,

ro- . ·a'stirea a fost reinfii:~ati de M agdal ina manama, pe vremea domnitorului Neagoe Basarab (151.2 - 1521). Biserica

'mmistirii a ·fost.:sapata: '~8tlnci~ Aceasta fiind msa, ~.:,':~:.:~ gresie,

exista pericolul s,wp;irii din canza arborilor care au creseut I deasupra ei ~~ care favorizeaza infiltriri,le'd,~, .&pa.

in rand cu biserica, ;sipat tot :in Istanca~ S:C atl.i un rSpatiu

I .c. 1 d ib al A l"b n-"'- ~.... ..... 0;...... C:....'" - . .AI

amenajat ca un fel de tn ·'UD··:·:· in aer liber, ,.espre' aeesta ~exlsta martunl ea ·are iU'.OSllt 'ue

Neagoe Basarab pentru a face judecata publici in cauzele care eraa de compf.tert.:"'. sa, Biseriea es1:e d,eo;seb·~~',t de valoroasa, .nn namai prin felull in. care a fost implantata '~ " .:s.tincii, ei

si ~,iF1I" pietura care (1 imp.·· edobeste ..

, 1::"' . .110 ........... n .' • '!!;

. p'·e·e.~·Ar··nt 'D'. ~.'m-·-' 'b' ~ftl~71··P·~o··',a···r: a I este situata II"<m'~r" partca SU':- -Id~·ll~.~.ti:

. ··"",.W .. _. . " .·11_1_ .. ' V ".1 "':I.." . . ~i::).I,~ ~LY.g,t..4 , .. ' w. [~u. ": _ .:'\,l>~

~ , '

a ·mfA~iv~ulll.l Piatra Craiuhii, zona 'Rucir~ pe drumul spre

cabana Brustnret, :Simati 'in partea nordici\, a satului ell aee.lasr:i . ·tome"" 1pi':es, ~ra. este U'80,r accesibila -turistilQr~ fii d

", . ! 1'.' 'iii ,. :r

am :lasata c I: iar in apropierea sosele ~ care ·strabate: aeeste

,obei.,~Lun:~;. de peste 250 m, ,aceasta p'est,era are, aspectnl unei

,_ .~~. ;:< ..~

nAI e~'::Si _p-~ -!. ~. -~. ramificate, traseul Siau. fiind user ascendent,

rer'~ , .. ,'

~.·:~.'_~~C:i,~ 19 ennosteau inainte de 1579, an in care este

~·~&,b~f.l,'~;~n'.".,...npn1li , 'DC rt',;r:Ijjf" de p' - Q vreme ,Q lui Mihn ,'! '1- I,e·:a 'T' Iurc . ':"[":~'I'l-

t~:~~Q·ttG~~u. Ut~·~~ .. _ - -1lJ(I !. . I ,." '. W If ~ I~".~, . U •. : '. . " '. .' - - _' . ILJU II!!

IC:sreletariJe: .ii'~'·-'·'~ nte . au dus la descoperirea unei noi ·galerii, neintrodu'··_. inca in circuital de vizitare.

,HRONIC'

, "

, - .. -

I i, l .. '

-

--- _- _- - - ------- - ---- - - ~ -~~ .. .__- ---.-----:_- - _.-- - ~ -' -::- - . -- - -==----- __ -,;-- - -_.

7'2

HR.' (~'.' .e,~·,~,'n ... '~.'--.' . ~- - .. ~l!·'.:l~,

.'~ ~c~,t, ... , ·d-.;;li;; 'U-' scat ~iIr,n;m.-· !GIA';. ii!iIi. '-'1l'Wi'\~t ~fIi""~' .~_.!t........ ...:I~, F' '11-':; . '. - ~I'.a , '" ~ ~,;iN~\;. ~~;Qir, '::" ~'-'I~''''''G1i'!li'''_!~ 11'" 1 '!!II,:Ji.io;,,.,.-1Ii. ..' 'II.,

.nJ"W~'1.:a ' . .1"'" ',~'!!;.i-W '","W .~~"' •.• ff'4l·Ii;3lU_ "",.~J'~ ~ lllD U~W II ~ it~~;~~*~e!~,"?:~r~~ilDii)~ .jU~J!;Wm dl

~tl'~~nnnIA .

~',~ ~~'r-~I ~~Ii

Aeum si-a dOll'edit efieie •. ·~acti·cast:__riveche- a pimintnl. i. Jl$Q·ofil.'!' fi :3. ~.g,~~ ~pqJ)ul1\fiei ill cedri, ,i·la mllme,. Cofnmn:~'·i aVilngUttd;[Q'[.' east,eji IMomane anm:qa . mereo d nllltYJg~e~-c . 7~'~ci,Oi ·,ici~ de .tapa pwtm l,1o)t:ol~r6a sete.i '~~ iar ~,8flilm ~soall~lni. em {ass -dL' p-uttmi~~:' ina:R"G' y,eimlu:nttiJe' de. zdc ~al@ '~~iUft!f se ~DmSl, m~

r ". ,,1 ... !!l _ ~ it?' I ~ 1ft

._.,;,;:L,~t...[I!iIi:'Il':1i'1

WH;:'U~"r- !I!

Un q,istld. celeb:m~· tltregiltmt - de· '~_rea DlJlJ:etllitate· 1li "izv~ar,eioJi"~ ~_rn2 ·~b.:panla. idin '.1,462'1' ~lli,-a, ~~~entat~atacw notanlLtlui ~.·ctJlliUa_e10ellul$ltu~tU (1,6; ... [1 i.e),. iA'ltgim:iltnpDJ1ui tjIl4-s"ia ~PIOOlm ltUi'cu];, mimlriiie ~~e fiWt ·~.on·~· . ~ari.i = QWGJecr d:H tel,alA di.llmctJ-l a.-bJ}~.t ~~p.~.11fi-prim2t)s~: ,_ ' .~ Q( ~Bl1pJjj'1 (I~a, trei 10le d:HI'.·rflS,fintimll iSO ,~I.'" i.), '~,i (aL'~~~~'ff.-1nini 1.( .. Si4l_ina.l·00 ,~iui"'>;:,' ~:'rn;~i.,~~Ctm:e'~~'iil rDbe. i_:~":g&B~ ~jWa"'fil

\;1 .~. . ~_ -',." . ~ . ~~~~I:.: r~ _ 1~7 ~ "' .-, .. __ .. .' .- . ;-. _ , ~~p - t~~ ~ >' _ ~;:J~ - - ~ to"- ,. ~ __ •• ~ '--. _

,.Ji,'""" .... ~;"€'ti]rrn,-+ d·~;~ 'd"~ ..:!IJ;Hi;~~;liig,jI;a If'"cS'ii,AI J(~I ~;"';';;inf';; ~Hohr~""::~~!~5 .. ~~~f,('ll;"""_,,:li .... -k~t.. t='i·~"it-1Il~--hI(_M":~~~~"'~ O-:~ - '"·fr" """ h~'" .

~ll'~1~~.L· ~,,~~l~ ;.~"'IO~~LIljWh!'''"~f'~~''''.'li1 iy:~~~U: ~.i.;~, :I!iU~.~.>..-~~~:II!~ '~!ll ·.I1!~~H!~~X.~ ~JiJ' vu~~,~Q.wu. ·lUJltn:c_i:)~UOI~·tBl,' €ifP~ ra

J-up·m." :frl1U-fi roai anriBtea '6,eait 'ci. mmi~i. :jj_~alJ .atJMt- {pc ~~~ ~ ,_:r-o .. IlJo~pte."'; . Dupi opJini a Mo·r· ic,~m~:Iri ~~',

mmcul. fi·mce.pll;~ ChiH ~~Ia ~ni~UI ,D~ppi.'~'." .

,:tmtKLd seama de ~toate ;iCeHe :Dliirturii!i, cons ";d.er· ci ~a(meu~1 a avatloc Ia I'\l1,tin timVl ~p': i mie2lui ~QD~~~ . lelnd.

~. ~ - - Y' ~ r'.. . r--~.

~ iI,~. __ ·l'1!' "_'.'II_..J,.::,~. • _A~. ,:I\~. '~ .......... - .... ~I~ .... .i.X ... ,~,_ .... 'I~ Ii~ • .AL .... ~,1I·:or;;-..-.~: .... 'JII~t...::, ~

SOmD111 ·c~lrteWJl,or tir~'w.~ em"m3t ,hJi~ne;i .1:1:Cttooca Q; 'lIEU~Si~ 1'~ll:~itJm @u :,apJlje p~a' at zeee mutt ~~. ei';Diw;~p. Y,U!JiiUJlllll,. ',S

lumina fiiielill.o,~ sub comanda Iu& ifIaid. 'Tt;~,eS~i "cu· ~mf}nba d€ a J8~~1:r.nlind,e, si ueide p', •.. G M~htm:ed' all n~.Iea~,

':<. ·t .f" .!Ii • 'If "-":']f' _I' .

A ;j,. ~. A' . ] A. ] )I!:_ ~T'" ~ . • T:'~ .. ,.

1!Ua(~itL ae F10~pta.,; CM(It a--.awt I ee pe U_nuIlu·· Ithj~J1M; "l'~1_COP'E@t '~t ~. 'u,goV11':~' ~ .

·no. ,3 ',fOOlllS, ~mm:i. pi~lderi Qfdriir u'trBD:mu4'i dar a pmvo&~t mare' pllmsa, dernom1iziudu, ... :·i ,&i mat. .ftlult ~ri,.~ ';<,:> ruroi. Aii'Ul1s la -re 1nta dolDlt_Qi. ,I'" ~

~ 't ,r":l!: .. ,

T~srfiA1~:~~ 1i!'D.~J*,rI,n.'ii,~'1 ~ if_d:~:"":~::"" A .n·g~1t'!I1"·~· ~'~m~~'''':;; t'ftl i:'H'~mmA jf1i;U'" ;h.'""A~ f~' ..$f": 1. ~'-~:1~~'1"~'~~j ~~'~~111ll1 ~ gl~ft.U~lvl~ o ~~l~rI)y ~~~f~JJ.~i!LtI lLUL :J.t1~H1~~,~1 ~. L~~;£. ~~ w~

JDsAndliti .m ;aoatllbuJui, msl.· tnt 'Iear~,ti: .,."",.'s:p: eotacol "p: ~M1IU 'Wtci si ·~iPJ iDsw"

._.."" 't!i' .f.<" . ~ ~. ~'~~ . 1'- r-.:.:~~~ ~I

,tErJ.llira~fr. Chil'ar ~i ~mpamml~ euprins de"ujDDfe, ,spunei; mtttma~~l'Bl~)i"~a1£ p;ia.

·tara rmua 'D:~ilt eare face lut:.~ attt ·de mOO. :~!:i, mal. P'fe!SUJ$1- ,ide 1i~ ~ ,~~' L~ se fo!lcks~ci 8fa de1doblni91 ,il.,ci:esU;PDfH:: Iui, Mal~spuDea eilllOe!1I 1!di.m~Q,t_ .. ,e~. :a~ ,as:tid !de :['S:pri·.vi~ lac n 'VFedmc ,de mai mult ~i ~~ila\l~i (uJ:;tri" .• ,ihi1n(i m.Il~\tim£u a~" oameni t~~j_ 'in 't.:oo:_-.'l?i .. S4U. i'nsp:',-m:fintat foarte", Oronicarul turd .Euveri a· lall~

-~ '1 r' - ~

,eat· dupi 1ttlcul de n:oap.te· ·al.lui Vlad T~P0f~ :'~I' .:.,pJec,igd, de acolo, am' 'v-l ,mu~~:

seheJ.e.1te ttiHe~i11 teaPi,. unele 'mai, dinajnte~ if8:r .. alfe!;email de Icmtnd~""

Du'Oi ~.'tiril.e ealese de .. Boci1ttn·6ti.la 'illCe,nJi~·:I;t"l. I.Geolul'w. 11. XVJ .... lea, sullmrml,

r-~ :~~ ~ .r~~

fiind ;atacai merea '9;1 Tepe$~ '·'cuw .. Oti .. avea aiei aprovizio·naR: pentnJ artaati., ~i

. · . ~ ... "" ~ ~ "dui~ ","' $!h' .... .. S-"~-:"11 11 ~[ .', oJ . d" -te·, ~.. .;'b~:' ~ ,e''I:~~ Uj ~11 g' u .. · "I'~~~ j2!;Q .... ~~'iI l:1r:IIm~.l·, ," ; .~ sea rw,' ! ,iI;'iIi~~,1I.1. a;Lac_lWuj_~ JL ::t"~, Uill:UC : i , Cle '" ,.,; : . ,~I 'meJtH'S-

~,U:.I.I.a J1J.Ll~Jl o· ¥ lIJ.J!\lI.,a ~u; ,I r~~'~~~JI ~~~.--- V) -~'i!JI »:» -.- -.-- - If.;~ r-v " .. . _ .. ~

In dtsi~rile :p .. ~iduti1'Of" ,a. fptt'" sHit 1)'1 Sf! [nware' de 1111die venise). ·lam ·,md, ·Wi

~ , .

izbiDda ',I d~pl 'ce a p·ierd,u(,pe t1n.l1ti dintre: ,1 sii~~~

in ti-mp'ul 'relmgerii ~pre Dunib"e_; tUfc:n au, .lost Iovip, pOD surpmd,eve. tm,pe]e .i11l'mine:, 'COOB ce' a. mint

.spailD;81 ~-i :~3!' :i~V&dato:riJ.or m

Dupa expedipa din .. 3tTui 14,62~ subon'iormma 'Tidi Romanefti f. d:~l' i'Jf~~:JJapati trlsituri noil~ :in <~sui~ UIl!fri jllimJ-,e~p;ri a 'boiie:riJnii .cu tun;ii~ met~:ild' 'p~,ina la .a1iHaBit'~. ceet1,.ce in.dtep:{il'tl'tot maio ~rftult 'lariarntl! .. ooexi_

•• ~ I~~ ~ .~~ .~ I

sub, 'm,nna Wlui t'a~atic 'm~~o (' B,e\.(leme.yI~ik)'.·,;;

,r;r 1!l1 • .; d ~}:

In ee:bMbrie. ~. ~noi"mbrie.1462 .. ·VI. :. te,ne;s. i~a aila! la Sibill si. :Bltt~,O"" untie I discutat ~c.u lylat;ta. C0ma.

r ~ ~_IJr-~ !!! ,Oil

care!!; pe; ~baza 'utlot IScrrM}ti fruse' ~:i .a nnui rapOd ,da~tat 7 nciembrie 1-462 ,~patPnind par-o.lmLui Johfum Reudl:l d ..

11. W$eriCta, N;~3·~m ,GJjllt.Bm~O'~l,: l-':I areBtat '~'11. inwJm:ediuJ· c>():nllotie1111.ui 'b 0 em", Jkaft ,liSA de BdPdYSL

~ ,~I r,oIl.~-1Ii _

Conf:oQ1l. is~;ri.culm Cgost:anriB. bZll[~:hevici; 'Vlad Tep~. a;r; fi slat mtemnifm;t·la OI;$;~kul'Vi,~pdt'-fl461~

.1475);,'in. 'w,tiinul 't~mp·,s;e·'Orede.ie"fl. fii. stat.~aic·i,dOar pmtru.arU.; fUDd ap~,j. momt"la :Piesta.,

llestau;rarea lui TeJpel in' 1476 a fost posi.biUi datlJ'rit~ uDui e-fort cO:l1j:ugat tnuJ8ilv'i.l(J~mo;fld;~ven&SC0': la ,8· 8Qlj?embfie l4 ~J~6 ~esm .antlQJind 10 Tirgovi.~m ci 1."",1. mi~t 'pe 'Laioti Bl8samb, care d.e,yooi1se -ttomm ,II~ ~irii. RD.mine~tj d,:1r:ni ~nl"Q~a lui .. Radlu eel :FmmQ8. Stefa~n. ,cel Mw:e· i,- ... a ].Mat v,inihd siu €lout :sum.de Qa0t0ni dmtt:Jtlf

. ~'.~. . .,

,c\J.n"rri·i, sii~ c~· si-:i c0n~tituj,e () gflfdi ,craiineioMii Re·venire:a ~Ul in aomrane ·s-,;). dt(Jv'C.~dit: ef~nuari], lb~le:rimea:

.imin~llJl"'i us;tiUi 'a;t3'l pootlu stil.u1l : WlI tori tar de' cirmuim:, ,ctil,it pentru ·polftica.sll d~ .ml.uam B m:lboitdui leu~ :r:rnperim O'tomm~

_ ,pgrtrivU ~ 'om'cii16f :romlne,d~ VrilCUla a :fJWtat: 'uJ:tirDal .bit;ill~a ~tn. ·$fa.ra, BUClJre,tit:du;i.~. Ite:iat~b~~ ·trd~tr~are 1,3\

:tn0aitea :lm sunt 'dl_te~ dupi \lnete,~! 'at· fi fQst 'uei__s chi·lit" in. 6mpql l\tptci~ ide itJ.~, o,tetUi l~ e~~ ~tltl '~~,~~ 'I"~t".'u.n[j8icut ~:~~L.~;·z~": tn, tttte~ d~:':ni ,8imle .. u. fi cizut vl,ctimii, 'unei c_;on1iDTaID boie~~~ti."

• ~~·~l~.&j;i "' .. ,. u~~~u: . J~ I: ,.~. -·j~r· .... ~.~ ~:.' . ~. .. ~ . ,. 'II!!-~-r-

- _.

- _.__ .... -.~ •• ..,.._ .._ .. - ........... -c-"I_"_'_ •••• .-r----- ..... --....._.. i'rtr' ...- .... ---~~-='!""" ---"-'-1'-.:-'- ":- __ -=-= ---::- .._ ___.- --~~'\_~_,..::;::: - --=-=- _..___..._._._..__._ • .__. ••• -'.~: •• -_-. _ •• --=--'___'~.-"""_-

Odalta. eu r~f~.,e. mvi4itniDmlm ~i treeer-ea· ,de l.a ·UO.ut traditional; clas.ic, l'a uuul mq~em .. ,t :chlat· pomotiem-'j, .pedagogia.:

Jinlodetna a $ooereatsi ;aduea. hnbunitapri preeesului d.e' iD.v.ifare·· din diferi.te' perspective eoufoIm ,diferitelor :teorii ale ·mV:itariil.' ·io .. Ideea

..... 1!:... ~+,* .. Ii OJ ';'~.' ...... ~ ~ • , ....: d ti ~ "b'l A~ .... - ...t.

lm.piUficl.\.UtI.H1.1 litC~VltB:fu. lnsttuC·nV~·e.=,u.cat rve, fi l;arQiitil ee ,mae

cadrele dida.ctice din .diferite perspeetive, invfitarea. este si in p: :.'feZenf

.. y'''!!IP.I'& . e- " ." 'I' ,

" f,':C. lii:,'. .,A''::: . ~ i. •

un concept care cunoaste transrorman 'Sl I~scum 'uneon contr-ovcuate

" 'f .,

tout; speeialli,tH care se ,@:ple;aci adesea CD .inte-reSi ~pm ",aoesbn

dom eniu

. I ,-' r,

"' .,. 'o!

P,edagogia ctlpiUcr··cu.· diflcUltit~ de m'vifaFe a Cltl1&.SC:~l hi ultima pmaadi progrese inlem-nate, datori:d.

P·reocup:~ iriJOif' ~eciali~ti1or- ,00. insistent! asupra acestei ~roblematici. Se umtftfelte 'CD i1tep·.·~ onde.renti sa S;6"

~ ~:r' t e , ,lI:" r- " r J ,

gise'asea metede, .ategii, ·te,hotiC"i de prevenire si ameliorare a di:fictdmtilor detnv'itare aIle·lriopiiIOitl'eJe.vilor·"

D.i.6£uh~ti.le to. invitarell "colati reptezinti ·manife.stlri we .dereg .arii priJc~uJ,ui dtl tnvitare; ele 1--. :tlecti,

-, ~ ~,,",,,,,,", ~: · ~·,t'· - ., _J;;. .Cifi,'iI·l, i.. c· . J' "'-.1f,""'. . .. ~ '} A: •. . .' ;I:. -At::

,\u. mnnm ·P&,IIlIYlU,81ie8 ,a.C~[Vl'~ttl~. Ql a intre~~~Ul sisteR},., ··"aum;le ffiSiwanl Il1DW alilJ:~. ee U111;PI.$ sunt· iw.,e Oi·wft.

.jp~··.·erstlnal- ,~c·oIar~, familial' si social. 'CeM. ce ~'f deogebe~@.J pe tofT elevii ~u dificultlti "die iawtare~~esm Ga£llcteru

. y, ~ ~ 'f~' . ill !!o. •• , •

unic al di·ficultatiilobs·etvlbte, .. Daca este aO.,evimt ,e·a aeesu. el;evi p, ot fi~1l1~a '.~ ,dUPi·1 c'araeieristtci c.omuila~. bazate

11 • ~'Fr'l ' ." I

~pe roerint-e],e :ooucative' speciale- -este Ia fel de ·adevBmt. ci fiecare .elev nu. se incad.twd p~rfe,9t. intt .... Q anmniti

eategorie .. De.,ex,eUllplu· elevili eareau Q mlumiti dificultate. ·de' invA~are·,:s.i nu pot fi ~·"n~ti ".P~ ac.d,e~li "Ole to de .. in ,afad de ., diferm,d:e ee se remarcB de obicei Ia majoritatell elevi or CD eerinte 'educative' speciaill~. sum atat

)II;i"c,. ......, ~+ ,Jf1. .. ", . . Liilll~ ~."",~.~, - n: -.. ,A: AI.~. !IIi,.:1 "- .• - 1- -. . ~~' .'f, ... ,.... i. 'I

.~' '1i)8l1 jj in,c_ proreson nu pot stao.l:il~. a ~ wID J!\em1e' pentru neeare eategone ee ,w.IJJ.,C.ulIti;41 l~ astca ~ .nita ,i: 311te

'oorateterisltioi ale ,aoestO:f' etevi:

" .

- lie lifts~$.-. teo desee ,-~' matmita1tea si ·au lin oom~' ortament l18.fcisist si eaceentric, D:m lCeaSti. ,carm.. inm.femnt de

.~ ~. ~. 'Y ~, E

v4trsta lor ... aml:t;I:j Ii 'tratead. ea ~·e m:ste, CQ'I1:ii.:

~ ~ ·,r ~l ;;I;'J/:

~:- ~. - ~ .,' ,.J .,.'11~"" _.J:""".. 1- ~., ..... ~... dep' ~ .... x J.l.,.! 1\;00'

- ceseon, 61. s.unt ·s'p._ enati . [~~ :seow3 .. Uiii~ co e~:1 It I pot ,a~llm sa oe ·l~as:,c.a aeeasta .. II-I"C~

- ·~··t '" ~... ,.!iI .-'1-. .' .

-, testel posibil :s~ iateleagi. imor(l1.aJjtle, dar ,silent :lncapaDlli sl\ rispundi 'la iStfebiri" Ei au c-apa$tea~ de .,1,

in~,I,ege·~ dar Ie '. jps,e~~lte ptlsibllita_ea,·de a reda eele ,tiure;

- Uneari:' $lUDi copEe~;i,j ~a.e. sarcinile pe care treibuie sa le execute .. Bi po:t ,ti sl· rezolve 0 :pmbl,emi, dar. nu. 0 )jOlt ,rezoJva pYoctie,.

Di.Rcu1lti~ile: de: invitate!. SCi 'P' ':,ot elasi : tea i11:

"r- 'J' '

djfi'cullitl de ·rnvi~are ·s~ifiofl:. cu referire la anumite zone' de

.- !!l1 ';r·w-'....,... ...

.manifestttte "in ,alnplul p .. aces; ,i meeanism al ~rii;

difi'cQltlti Ide in1li,~·· senemle ce :p,ot ceracteriza unele persoane, fie p"- enitU e,a suat afectate ,2 ""; arii esentiale de ·]j!ova.tare;. ~tie

.~ . .,. ..' .

pmc·tje toate sfer:el,e ltlivllirii~ intr-o' anumi.m. mirsu:rA, -. prin aeel

fcn.omeD, de cOBu.Hi.nate oorelativ ... ·funcponali.. ;:;=;;~~ .................................

~l.Kirk.fnI··,'e~e di'fi·culdti e de' An'vtttar,e ,(leamin;g drisaibiliti,es::) prin Moe/ere cu4'izalftititil\e,:ld'e trnv.itare.

AstIel. Kitk~~n.1I!I1e: ~, .. O ttifi;c,m_te de mvitare se:. 'ef.e;ri la '0' intarziere.. 0 tulhurate, 0 dezvolt:t\fC, mcetiniti utp.Jm1

.... 'r' ~,.. .!J! .• _

elUopohail. sau ,comp:Ortamootal.. .Ea au este iDs. rezilltBlfid .intirzierii ment~le~. ,deficient~- er s~nz(l·riale: 'SlUl

factorilor f)\dtlJra]i ,i .iDsti.mlionali~~ (S .. ·Kitk,: 1962, ,p~ 26·2)~. .

Bateman. 1(,1..'96:5 pro 22;0.) ·rcfmnd.u ... se 1a di.fieultip. d,e mvi~e mani·f~tate 1a uDii Gopii(e ·evi ~af\e ,~pre.ti 0 db;~rnta seBlniflcati'v.s· tntre pole tialul: lor in11e ectual esti:m.at 51 ntiv,dul actUal de .. performanta"

.r1.! . .... .._ 'b"~""" ltiL.:"..,.....,x • b .. ... . 1- d' ..... . -, ' fi . m'" ~ .. - .. '" .. w'screpml~ tlSQal~:~'ill. IGU 'tuJ!luu~uin <azlC~ m proc.es.le·e~ ·~e m:v;-atBre' ctlfe 'pat S.~U DU··, 1 l(ioneettte CD: i Si1un.cttll

..,;j\ '-b"'l- """iI .. "''''; 'II ~'1J ,AI •. ......;ji,. '" .• Ii! •• 'ill . ..;ti...71'~

u-emD,tl~tm,.:jl.'e· I~:e SJ:$ttmLUul nelVOS 'CeUl.([Ui, '(lit care nu. soot ,oons;eemta. :UlwZ1·eJll· mmtait'lc' stme:.I.,wf.ZBte'~

,car-el1,elor ,c~ltural- salt edu~ative, mIb.rniriJo;r ,emo:ponale ~were sa~ ·unnr· de:ti,cie:n'f;e senzon,de·;",.

Traian ·V:ra.;;~ra:s; (;GOO 1 ) psihologuJ roman. 'facl~' 0' disennnar" a ~acestof'· a$pect€ pfrin, diStmctia ce ()

... :11"' ~. ~ , . ......"'iI d' ,,J,iofi- 11, - . d .~... "'"..,. , ~~' (~ d·"· .i..... ·h ';l, •.

. rC.mltZeazll Intre COOO~illW !·~je , •. ~.a]L .. CUJJ.tate· I': e· ':.tnvlatg~r-e· In. seBSl .restftc! .. ~v.· 'J:~u ~~,ODlllnan~a ~8·lJ··olllWjtOne san

~r-- .iO";~ ··:r . "ttl :pi

:p-sihoafectivl) ~i ,~~flcU1tat:e: de ~invitare:"" in :'ions' geJlsrarl (1tulburiri d~ co ;. '" o.rtament Ge vizeitzi ri.unul .~:ent d,e

..!o~; • I .. 1- - ... ..,11 .~;: _.: 1 'lb'" "~'~J ,. 1 ) rr~~'d . ,...:ri ··fi· ........ ,,.l.X • ;;1_ i'~ ·r I L

Ilnv:~e 8l. sau.tnmleetw ~nar: 'a tur"UL:iU:i:e ins,trwnentme':'lI ~;i/I siljluilem "ujL,~m~·:h ~ 'nvat~~," JlUcem

~ ~ ..~'~. .~~

·referite la, disfubc:ti'onelj'tifi ce ;mot lafecta. ·.achizitiooarea, ~tOCiOS~~:~ 'retsntia .~ :On:nl jiof' :nc· care un individ

"""r r r "9" t'" ~'I Ill. f' .

trebuie. $.i' Ie aeuniuiez,e pli'n ·aocesy;1 .' a . 3Qes1e ·eomponmte laje, idtetig~~· ~.I' Data· :iutem·. I dls·tu·' ctii 1n ace$rte

74

UDQ<:: i'lo. ec ,.£]~.n., '1.,.,,:.I~~

·prooese. lest", clar .ci avem de-a fa~ .l}U, ' . ". -, __ - __

determinate ~~, i":1!ln"."I~1iI'~*,tij ~"!i;Oi,ii'7e, _ _ ~ ~J. ':IlJL.UJl-.lD1L'y U~ II&UI~~II}U,~~ ~:U1.:UL.r ,II!

A.stfel. p1Jltem coneluziona &1" dlitLe' " e : ,- - ~almL '-I. iens, mafl~. gt_ne,nd~. Stfl.tefeti la ~ v:arietat¢-dc

disfunctii ~i obsmoole CU.momeBUJ de --'-WE' . . , . ,atrlcwmD'te fn1Unef,ierde u,divi,d ,i care inte~.:~-i.:

in COlllP·ortamlMtuI fi d:ez.yol_a:pe~.'· .. _, ~ '" I ,~ .~ _"_ ~ .. n @ereusiuru· as,lqUllI ·PWe.~h.if 'de invi~. Es~'~

..... ...-L , . .;Jl- - - , "'1:'- " ,..:I ~ -~. .""" ~.." '" - '"'- .' ~ • .J;._... ~_:;.e=;. i 11 - ~~ • '. "1 _""'.. -

VVJrvB ,...te· o .nrumlJ:ei:tate 'U_e;:lic,at ar ,I:. 1JJ~ ore -', -, , -,' " .' l ]1. ~ -. rue- .my.OW· ': ,00 ,< lta' eJeVl' ,1 ~a:_re ie :~e.e~l~

:oompanenteJ.e trJvll _ _ri~:: Detrl~Dtia 'I-~ _m:e.I;,' ~ 're~, -,.1 ~-':eo' o~~9.e.a.., .retentimL. mtrdel~fCa tm~D..

!II • 1.,- I IJ ""'~~~ ... ".~ ,.. ~ ~]!. e'IP.i

'~(ptO'cesarea) infu,~!ei 'vem;ile·iSalI n.~~ale '. r lSR'O!:ti~ rG~~ e~pri~" icomuniearea aeesteia, .Astfcl,

aeeste difi1cultitt,'>." :de ittv.if~"'IC' liMO tad:':~'. ~'. , ',e' -ells_ale in 21 vi1a~a de r'nvitue '8. e!levulut d,etenni-.bd ..

~ ~F. . 'I" lilt ~

insuecesul Ico],ar .. Dififiulti1ilte .de ~iu"~:13l'e sum.' '~s';,~ cte ~ ,·idefi'ei.enJelf::~mintale'- cepiii cii~difi,r;jltiti. ,tie '.mv,Bari~.'

, ". ~ •• .. I iSf I. !!";

si.~du-se, din p'unt~tlll. aI eaefic.teD~· . ~ d'e mt~'liae·I:" .. I~el putin In. 'zoDB.l·imicD~m SAD, med~e~

factorii . prim an C4m iuflnenteat!li lPfoeesui. inviptii. sunt fa·c.~tJ.rll per,'oijQl1r in: liferent. die :natura-v;ariab,ile1a(1 ,oore':inteta~p:oneraza ·c,U. 'pemoaditatea suJbi~c:Mui ~du$t'·; ei se tminifCSiti in fwenre d •• ' '0 legittte ttinami'e~ a, subioo·tuillui ~ti ram dezvo~'1 ti

~ ._

ifidiivil4ulle. AOefis,m·:am ~tam patametrii: inilJ;'''.'·e'l greutate, for{A d:e·ttmn~p~~I"·¥~_;_·':

:mentala, vArsta.-lie·cturii" vSfSta-edu:c,"tiolmdl, virsta pentru,_'mateIfJJati-ci~,~mvalul maturita ~~ 8occi:aJjt~ nivelu_ matwita:tij 'em.Qfionale~ DilS;funetille 13 nivelul ecbilibndui 10' laIB·fizi·()lo·gi~ se pot. nl~fesi,a prin; pert'llrb'area fr~~v·enjei aormale a fCt) ,am~. sJihitea

I pro ceselor de 'mobillz~~ "bgilimte fiZiol~agj,~ci CD efect e .!Supra oomp~wJui. "general. de· ~ill:'V:~~1 sindrom ,de o&o.seaJi la elevii 'hipoteBs,tVlJ.,. madaptAti la. [~'imuJl seelar, s~; deastenie psiho ... b.~:())Ogi,cal ·tUI.bumri se,tLzoriale ,i endocrine, deliCimttli, lIizici.

q: ~ faetori 11 ;Ii • • 1 ...1\_. ~ 11.,.:: .:....,~' ,. d-

In. categona tactonlor 'persona~l se pot m6.JU~ ,i amuJi;aD1I. DeQQml~ i-~·. l;t. I e

stu diu, .. nivelul acu.mullriIor realizate in .. etapele f,colare anterioare, u·wp'. afectat p're:gitirii :-." :-'dividuaie 8- alt~r

P- ,ret1t1upJbi to famdlie relatiile conflietuale 'C'Ll eoleaii, 'reDan_a, la shldiu ... ~ dw<si €mtit.fttea si c.*limtel ~ssm_ui.

• !'- Ib ~ Oi" -i} ~ -r l~.. . ..

lea mijloc de netid:oouJt tn. refacetea fo:rfelor care, contribuie subsUnpWlla nmdamentul ,~uvitlf,ji :p:ree-um ,i

,aljmentat,.~a nera.tionali si :1ip-sita de ritmicitate 'care scade canRICitatea. dJe clott si creeazi ,stin ,a~e'~:De1trniste,

.~, " '~,., -, 1""'. s;.. ....

indisp)zitic, ce pedni-bi leficien~ [fJ.vi1!rit

Ind;icatorlldelel"iptori. ai, dilicultifilor de, m'wlare, Cara-cmrlsticil e genlerille ce pot indica 0 d~ .. fieultate die· tn.va~.:

- h" I"'n~.n-*,,: , a.n:lt-~'"' - '~l·:!fi' '~U' l' ·,.ri;:tt" I' a' m'" . ';fIi!i"L':d' A1'!~tlriI nJi!l,~h",~-llnT'"

- ~~~""U·'l:u:tJ.,:,,,,,,,,, ,_·w '11"""_'I~liI" " j "':lU_""';I!'~iQ. .~G<[1.-W1I'!!i."4-_

._ Sllibi. 'Capac.itate d~ 'a ·fl ateat; . ... ,dmcut1i~ hl legarea ,.Lreturllor,;

orientare «J1UriiDi -; m 'lpati'u .'1 ti~p;: ~ modiJdefeemo'S ,de a 'Poe 'ereiobw in mini; .

., i~CAtlac,~.'tate. der I tumiri indicatiile orale.; ~ icaligrafw. m,eai,om';

~ l ~

,.. palla ·:o.OO:Pfttr.o),ati de dul'ce,;,. ." mers dificil;

,- inverseazi literele SOlI cuvinte'-e; ~. 's,tingieie;

iii, face constant ~sel:i ortcerafice; ~ esecuri ~~U~ftte:=

Jt,i_~._ ~'iIih"').':"':lL,fj,\' ~ ~ .'! .J!. vI. I,.u b'" -_. ~ _ to' _ - ,JU!~!Ii(o' ~'I - .' '"

- prinde gtell 0 mIDge ,i 0 lov,e~te gTeu cu picE·oro); - dificaltifj_ in, a merge' 'CD bieie eta, soo. de-a lunpl

~ nu poate slri COH-da~' unei linii.

75

.. "---=-

U:D(J-'. ~-Tlr El~-fi; .. ' '. :t,j~L:"

,.. -

I, eJ:'1~' :t'11"'~Q'g aasu ,'] ~'U '~t~ln~~n,jg, WI mn "'m; -- ".g'~' J~, a A-~,t---

,~,', ,Willb~ UtIQ, ~-- ,~~ ~~"", __ _': -:r ,- _ ""W'~ ~,-,~ ~p.!l:~J"-

alergat, ,apa] i~i reia u;n11iritea, IOICl~)rci.nd $i~l aJun,ga pe '""",_,*, __

copil, Gcstul nu s;capa mamei care, de pe 'banel, t1' cbea'ma ~f~ .. B,ii,etelul 0 19nQt~ poete ea n~c!i micar n-a audt-o~ Mama ,1e.-5'~ ,p-"utin,jJcnati" se 'vade clar ai, seotind, cat.e~,a servetele din :9tlaot,;

" ~ ~, ,. !t, ~ ", e. '.'(.' ~

~ '" d iI",... '01 i'iI-l- ~ ~, OJ, t iii :-f., 'po ".:I~,- 1 iifO.'--

'n-'~'_ICa, --,1 '1- ,1'~J,il lor pe un ton 'Mal ,enerv;,an_.;;~ ."',11 WlUmUJi paoa.

ban~ei~ 'biiet'elul repeti gestul nepoliticos, ceea ce face ca ~'bn- ml mamei sa 'S.e 1mbujore,z't:'i :D~p;i ce iDd~$i, in b~naml C~~" ·.·~'II~'1!>F!I:I ~citeva ,ervete1e' ~j:;,.l trimite iar la joac,i~,;_ mama se ilito8rec e-1"W'I ....

~ .. ~ ..... '

,~'W\!ffl 'l~ltli_~ljlil1i1 mme 8l-'1lU! sp une ca 0 SCUZl\;

lI' -

_"O"'3ml1a- 'no ,'-'!·;ft'l·~ i~l~ ~~, 'm·.-,;; m··,QI~ ,&~,,'C. ., 'BU) :.,3 'mA-:~:v-~:t-:§i nimie .'!!'iIl, seoal ~~l,T ,S:I~;, ... l'l vedefi

- -------::!I --- ~U!U, "",",,'I.I!;;i'!:J'<H a C4;JI. ,la .. ,' ,~ ,_ ... u,!U- Jll_~,. ,IYu, .,.-'\,.i'.. ,AI.... ,. D . ~,t

-'~-'~ "i'l P'area e' . . ,,'- i'r

D1BJ'Iane::'~ ~~, :_' '~. _ ~'~':~ _ . ,:_' Ull puree, '"

g, 1J'~ "..; ~ I' "!!' ] ~ I' , .

-"e pfange ta :IUCl ~'macar nu se ,t,erge' ·_clt ,gum, nu spune ~,mu;ura'est' pCD~ ,0' ~ 'cI.!l(; ~

VOlrb~te eu gura pUQa~ ~i ;il*ei·e BUIlt n~lljulpmiril.e Iegate de ,cc,aJi~ ,~,M~ll,mC1lit"de tis- aeum vreo C.atev3 zile, .e,ind am mers in, viziti la tti~\t,e:',pri:etmi,~ stiu! 'ds(di! o ~oezie. "ci stit :AU, 'invitl:t:.la 'Icoali!

'!I' ,F' 7< ,~ ~,,~

CopiluJI Bi nu 'fDIC' sa numere. d:ebat patta la 501" DU, cunoaste numete ctlpit-8lei ~firii

pe ale .altcr smte~! E fam,e nemnltumiti, die nrestatia 'invat'atoaf\e:ji si se imtreabi daci BU ; ~. .......

" '~l"'~" ~:Ii " ,

g:To ~l~'.' 1fl.:..:-i:'A~ ·S<-; _'CJ('!o~"L.,J:~'b' .·.e·.·· scosla de la !i!:iiit'rIi.,' "'"i,1 - I~ .uv.U~'\"I . '", :g~IWJ11. '~Vf .-~!. "_~ g UJ..iIlW ... ,

... ~"I''''- ; :.'_ . ,"' _~g7V'·'-:O·· ·Qiitt~-'* c·' A, ziceti? il·"m'i 'C-'Ar~ :If!!li;a' bru ~LC~ po; &~It",~~

U{IlJl-I]jJ_l:~u: " "'-_ ·U0;~tt'J ... ~- ,~\ l~-~,' I. 'I! . '"' ·· .. ~lIL ~ ~ '-." _".' I ._'I~~ ~. uaLi~'a~ ~-Q.~

ii ,rkpund 'primtr~!o alta intflebar:e -

-De ee nu mcere,ati s~a rec~'9earati durnneav,oastr,a~ s,. lucrati eu el aC3[dil?

", - . f'" :II' • , .. ':I"

M,mllQ, :sare' Cat ,arsi~ 3'finnind ci nu are timp, C d vine Ia 17'~30 -. 18;,t'OO e ttiu,-

min,carre, ~ali~1 face ,ourMml]J:e~ Noroc eu calculatorul ssu televizorul, ci niei 'DU mai stie

" ~y - .. ~ .."." ._. I·

'este c~pilul in c.sa~ Dar "chi,ar·idaeD i-ar mai r,in1i:ne timp, atunci care oar mai :fi 'rolul u-- .............

. Nu de-asta il, duce .a~OQIO"i ea sa, D,e, edueat ,i sil inv,~e?' Nu P'8D1tm, asta lunt .. -.....mvitato:arcJ.e;7 ,Sii;'"'si fa,ea, "t:\J;Fofesi:a,Qnm, trebule .. ,ei ,i ea si-c face, ne ,8 eil

'~I '!I' J:'" _ ,jl r!l lfr'"

_ " in fa1~ unci as!eQlenea ,av'aJl~,e de argumeate, , am ,~~tit~ --"'~-

secunda mat tkziu, m-am scuzat ~i 'am plecst, invoesnd o in: ",,~-

11, ... aveam nici UDJI. Dar nu mai puteam suporta lamentarile ~BStcj :Ii.c'" -II!I!'_

d·.~~6A,~'~~hl,~G~~';P! Is ·0·;·. meserie -, veebe de ,~,a;]nd:': !!I]i~ ,I!!:!ii'P;':I;'i¥lt_'I"t :r"tt'lniU·" :~' m~1 'iILiI"-~_

'_ ~~~.lJ~U~·~ ~~ . U} . ',' .·~af! _ j. . vvU - "~ ~~o. - "!-.' ~ Ur- u.~~11 F'~~ -I~

meseria de piriftte~ Initial, am vrut :si ... j spun, ca ~colda DU ~·M.ILj!';;,!I,""'~~·~

P·'_··;n'n+~l~ P.''; edueatia informa tiil iiiai, pn· '"-'i'ti"Il~+~ aeole ~bfuie sa 'fi~Te I '

,I~ ~Jj,,I,,t!tl..--, ~U-,_~"-,";tl'_-ji ,l"lUt:, ~I~,_j, ,"'V"~Iu.!t~_·~_::_v U\;;r_I;~'-"'S">_;_, _;;__:-: ..... ' .

aC'2Sii~ cat .. resnonsebilitatea pentru edueatie revinc, in '~~ful

.. ~ r" . " ~J 2. ,~' .. -Jl-alL-~ ..

... ""': ... c", rtilc .~-.~ .. . de ~--- --,,- -- ab ... :",,:! " alab '"r'" _c 'i' ::' ·1,--,:- ,- .,--~ Y'-,~ -:1 '~ - ~

pannmor, ca ,DU· negeaoa a ramas V:_c·8,:el __ a Z1~c.a:a cu ~,,.D~l tapJ~ am

acas,i~·Y~, De-acasa, DU de la, ~idiniti~ nici de pj e ,'s;tradi~ Am vmt 'sa" i

~j • ~ ~ .. , "

teste astea, d'afr nrl ... ,am' ,d,art seama ea, If fi mutil; impo!sibi] CQ, ,ll~:ea, ....__.__

~li, nn 1e m,aj, fi ,a,uzit~ sa, nu, Ie' 8tie~

,:'" '!I

<As 'n "fos,t 'inn,tll, Ica, ,t cfortul 'pro f(:;soci i or:" care dau, tOOl,e' penw ~a$i, pe lQ.tlt:e

face .nimeni. fiiDooi (~:zic p':irintU~1 D-'BU. 8\'11t limp.··· sa-'S,! isurlr,avle~beze ,ciop:'iil1 p-:-entnJ 'a~~le .'

, ,-" ." J ' - l! r ~ -

:~~: ~",.''I,'_li ,~, 'wfi r' U,:r' ~lli- _'_ .f~~*ftif t! ':ltft:1r~ . In;~, ~1A'1ilii_ ,~1i"lril't:~r;t'1i:,m; ""ri:o';:~' p' ,:' •. ~ ~ i'-~'ll" p'" ~~F~, ne~~~ ~-Afta; c ~ "~l1t "p.~Q:~~"_" ,~. ~t:..a

~ W~.Udl!, w ,:U " F.-tmlQ> .~,II;r ~~J!j4!,~.!I:,g U:J!.""J!.""'" 'V:,1 "!. ~ W~1. '" ~U'Y ,- -.~l-,UM::i- ,JJ. . ;;I!,~U~,m

'I(er~opiilot, l,o:f~ nevritid, sl ~ . -mIca' ~. c~li,pri_ll,c-iplla, rispUndete h~' revillle JOI[, in primu~ ~r~a.

'(nvi,,atoarej,, lliei buniicii:, 'Bi.'ci fLemeu "Iit.ite pe post de' su~praveghetoare~ ,Pr8'fesOf' Midilimt' ".

....

76

:UIln~~:ur __OJJ.Vj~r~.!

T

t ...

,Sl ,C'_ ~O:':DtlU.,~ill- .:~~.,.

'-'!!,) ,~~ ";"'JH~'H loB""

r ~ -'.;1 ,_""I'"".!!I - ,J -, ,~" ,"

{LanD' flU"'''" ;::"11"11,'"

~..Q ~,._a:p;·J1i.f~A'_n~aJ"a'"J; !I;;....:;~: !!o;,--g:,r FiI'!I'''Olf'if~r~J- gU""'~i!!!'i!I!

"'Ii,~\n."',HeZ(l:R IIR .,i-ar [soo :t~p stl Btl· ,bineclI114Hle'Ze _,lIst{i,zi" deoareo6 Htli IN'., "'e'",m' ficllt~.p s.~lmull""'im. ,ieriP

D 'h- ""';;!i.i; v .

f!!, •• , "mnez:e'II,s:-a" ,', otart sa nu

E'l' .,

~. az:,~,

••• 1 n',u tllfJ ,1ft'Q,i- 'vedetl . rnJlQ',ri"tl' ' '

- )

D'.;lAI'IiI'U-' e-~8'''.' n 't-n---~' .. ~l::c. n,r:'-A,I~? ~ Ifl'L.'~ :._.< .... ~._ .• _,'._ iil· ... ~1 ;-~IV[~~~~~

•• 'ri,D,.'mJle~e.- fI,6m,fI,F' ,IUd Bibli'a:,. "

,.,. .. ,Dlum.n':e:eD-~ Ii,'" ·.ne~a'r mll,i ~int(}t*Q,.lIa? .. ;.~Dum,,,ez~,, liN, ur' $,Ai fl' :h-, ".iF:D'j

pr~f,,"p,i:ctltUI,.i: Dl(JStrU',?

,_, ,ii',.I~j.ft' b,:~~-f:r;~'~;:'~"·;' [~ ... "h,~ ,"'~"nh,;' i J _, - d' ~ u. ,Y)'K,~,~" .. " _ " ,ill' '"', £.1",.... !II!l#.CJI " ~,

"-'-, D''';.~~nh~,,~~.",,~, ~::f:.c' ~a~r' :~:h:~"IU-':~:

.,II!. Oil\l.. . ~'~'" l',jI: ," .I.,,~ =g 1',1111< Oil!" U

D' ·

IJ'locW U1ftneti!u I'll." ,fle-ar Q,gz'l,pe'

..• D,umn,ezeu' {ilF ,raquntle'

Qtunf!. e4ud ,EI ne cnsa.,nii '" ,Iilcrore_ ~

~~~

~,.~nrim,,,,et:eu ne .... a'r f1t,4~:pliHi' ",£waile' noastre dupd' IC,Nm ~'ulltem Hoi de tl1spi'''fi ,tie' IfI'

~;;~: p" "rO;H'*'-':ilr,., E" -:~l.I" .... - . ~llf.U~:'_'·· _" _.-.

: 'iI.'UI":I:.'PrIU! "~'lf!I..n~'~~ ..... ~i J'1I~,ft...l' .~ifll.?l~.I ~,:.~ .. ,;J .. 6 ~"r.I'ILn![_. ~-U?~~II

,.,,17

· ,ee;: ,tlin j'1urut lio,siFU?'

':

. allii)i.A1'4l*nf': ,MilD ;171'. :lilfjfP;:;' : ~ ..... g.fI-"F~ _,G", , "~.'~i!!i

.' if rlispuBdllm' DOi' Lui'

Prll',faof" Loredaaa Preotesese

- - - '"

77

_HRQ"'N1A'C

~".J_.""'::!

, '.' '-'.:. Or'·, _, .J': .

' ..•. ' ..• ~CJ~ l?~e~I!hJ.III4I1iDri':' .~ .~ ~~" bt~. ~O",~ _tl~tttereall~: f

.tm~g.,"sp(t. Qtl,.e.niltwi> ,COR com Ite,,', ~,lfl:""fJ. ,11,6 umtt,.l;zetI;U· :p1~n w(Urlle pe care' le decl •• tll·, ..

i~Jlu(!IJ,a.d~n:e;·lJo."tl.k

MlItu.itl'eJ" 'CPOIli'fllice' '?Jicie"ti:Z611~1i actul tr,;;iliirli .p,,;n ere,terc,lIj I,'Jte.resului ,elev.ulai,. COIUtIlI!t£:tIl'BlI

tlte"riei~, ,sti'm,ulttr'8Q' ,imtJ.gi"rqiei~ .SpeciIJlr,tii IUSfin eli . ~,Mln:ile.' geN·ii. ·,·~,u ,,,iscnt Is ~.riw.IJ." ,lifE ate

'in,tampJlito:a r e" ,ti.etJarece ~ptlflulc:r8'matic' jlJllrt-s . fI' lomlhii;ii Y..fI,:ft.'e, ~ i:6I1Jp:tJr,0fle (j,g clrlJu,iitJ

orlllelor,. .lgUF-a B .. det;VtJltar-e. .en:tsli1 supmotil"-i~· . . ItlN indite. crre,tereil' vile.r;e; fl.

,memDftare' eo pest~ :40.'% ·i:H: ctl:z~lpriB er.eperetl (lc~it;.; de

ptl7CttptZF6' p a: prec~7Je~ In ClJ~rfi' wer .f(},IQ.~i' cRIDrl luri ,~ cuntra,,;'

plllt!f:Nice: p'enlrR evift:elljti~ ,reg.,it ,ipo,tele, 16[11) ~,i cu1o~~";

- to ';" "'" ~_ 4 ~ ~.J ., .. ,~ ~Jiif1i ... 1 .LiI-,~n

m'(J.1 pill'. CIJ""da.~m;II,;e peE,'lii" ,Wf.e [a uno, leg!' .~p P'M,;ri..iHtJYfJ.' ~.Uili;,

,.,pI'" ~~lIte~, deftitJ.lI.SwtJ/li, e.n·u.mn:r:y~.

C.rcetlirUe psiltolDgice (l1~pr'Q' ,pc,rc'! ml~.~I..~~ jnte:lf$itate a (Jl)ntr.:Il*I", er.m~"tke .legdte.

- peatrN ,pill:lqre:" d6Sene" sebit:e, . ~~ .. ~~,t4t~~~ ••

P,e:N:i':~;u .lmR.!If~pi:"?'4 ~~II~~;"~:~" __ 6" -. ~~,r: ... ~~~ .. ; 'D~ ,,101 '.: ~4u:t· - .i.~1J ~ ...... .I:lI;;ri!" !I!,:tlliI,t- :~'F"H?ir .~1I1 " 1IIi:"~ ." '~ .. ·'4f~~

- - ._,

ntJ'_·U' :"'6' ,n". ~

".' 8'" .'. fir ~ Hotel •. J-

... Ae"t", lJre·.~ . ',tefft •. l;7, :ib,ilitllP,:. '~i_ ,III.:" ~., : ~Br:deD~B' alb. rtJ~e.u p:·e I"'''' fllbfD#.u.n,e' idL

r Y' "!i;i. r ~ _ ~ . ,11" . .,., ~ - :t".. ' , - J . . ~~, _ .. r-' '.' .. f!,

alb pe' .lbds/l:-, negra p.1! fl16, .fIll1e,., .pe ... ' pe verde; tilb .P~ Be.g"~

n,I: [(I'fe;;', !fpSfl. de iiUp~r(lJitt.a. m'tJllfbii.~, . .pe eIRe se .sule eo Ifllil .Pentru (I .",tJi

Il:_ . Itllie.lr. p."p", s.ltflill(illj ta"'~le lB' trltou'; "'~P_fl CD . ell alb, care :&1' linda spre N." :gri flle.hi" in·

felulli6eSlll o'ios;ettla oclriltJr ,cel{J7 Cfl.re d'f! 4 .."" 6 ore-' ..... s'-e;eu B/Jre ,"~fericilll fliter.',ftlllii tIlb p'e lIeg"" s' ./ie· mid ,red"i" A.tnnci clinil ",~, ,C6f11a se 11M sch'im6., .~~.::-et· .. ~-e6·uie· .(IIese' tODori de' ~"'b(J" "ell"u' ,table, pe eare se kI sCJ'W eu ~ ,,~ lJimenGlunile 1~·~·udecV(ll;t! ~tel· dlnttc·ItllJlII ,i nIiIma

IfllI'eIi· II eliue, ~

Stu,ilile. psi1uJ"""crlimftitkii r.8ClJ;",,,,,d4 tIlllge,.-ea .... i;:flIMJtl~·~ \tNle;~ffte' pentru; Ip'.d1lerJe f1Jv~~iJma:,,',

. ." ~,.,.... c , • ,.......~!

Silltf!!-' '~,e. elllS4 110', fl' l'opsfte·-'. ,!cuwi:ri ,tile (1'erlle, OF-lit·· ~e ~ii/Ji" ··~e"),, perren' 110r- Ql1¢(I' 40 .• 4. Cllj.61'cj'r prim,.

~ . Xt "J ,. ~ ... - J. . ft·· ., ....... ,A,,L. ... ,ii· ' " '- jj " "':::~ , ~' .• 'I. i .1 ... ·•· ;,.. .. D -.r- .J"t' . '1.' ,'," /:.

JUIH'~e~ .e~ngd: I'Ou84" VII .,'r,· ,uf:i;,j;:l_SlI, UW, pttrleil '.:erltJllf.; ..... "": ',>"' u,6SC"tS& .T·e;re.te,e ltlJt~ J tilt,> .c~tlSf!!f, 'Va .If.;

verde BlJU.,*- 4m:hls.}i(l11ii~ ~. mBlbt~·!Il:_.lij!I..~~ tksck& I.! l!I'ei.tI ~~iJ !1#iItab!a

.tlldbena· " cret. ",e."gr-a PM". '·d: ilsigu:r. r-el{IX{lYetJ·· P!J,:~rlt: .-<-'l"'·luHc"_iJ.uar811 IOP,timIi (I ocllr·ulll.L l~ ~dl,1iI

~ ifu?'''·

indlwd"rd ell M'tlteri41ele ·tJrIl.(liI~' ·ll»m:it,q"re: •. ,,'/Jiee/if W,,:X;i1e N'/lleff ilin stilnga; fte. ell' [lum,EMll 'Ialu".'4" fie

ell ,/.";"4 bf!DU~iliJr ,e,", ,"'can"~8('l!nlil~ L •• 'na:.tr,cb,rde'""ifle."ldi/tlzU" iilr in ellCul colilof" CIWS re/leetip.rteI'Nic' ':umillo' (coll.lueilJ:lla:e.) ~e 'vor' fa., miS"."f, ,.&tlsl ',-viii i;&e,tea $4 nu ,fie privite ,pritt ;n'lermediuljtIBci£Hlu',,'

.. n . . B" " .".;1 I .A' .... i- .... " - i . jI':.... 'Ii· I;.'!j .~ ..... ~ <-I .... ~.... .n: "r.::' ,....,JJ... .1;4IL .... r -Ii

, ·sJ"e.dll:£i. ;I.:~ ,Oll".lt 1tNi:,,:v.a/!lr.:e :':.C~Fi. ctl1rJ-te":.I(J.,,"; Cat"" P,Q/It,;,,;, sa i,"'t!' au' - erem Stl'H' ~u ~ l1"rZUIiIfl,'U:m .PH", .prlll

ja1JtRl ,cd tlifuze1l~iJ i1fwe •• a: cf'1Ititllte 4e 'lI1II~IJi i.,.r:i4:entli,_ tie't.'ine. 9"9S;lo,' :tQ ellZAI ,sm'tliului iitdelu·,..~tl'

~ - . • ~ ~ ~!

NOBlete se. pOl" relil_ pe I~i' ,fIi~B"-B C81oftJ.~,. CD ~folgs.Sr:etl ~crew.,be~lof-· ,Cit/l(jlriIU tJ4(t.cWlt~"

Nil. .se ,r'6'co11ttlll:i14 ,btili:ldea Q' mfilm Rlt flf1~4- 5 "'fltIDle pe' ,(J pilginii, 'CQ:ej' llumq.rlll If'iare' tie r:utsr; ;sca·tl~ .~c.·llrlitm, ,tp:"te~4 dtr ·(j6$JJI1J_~I"

,$a "mus,im ac~sh? regllli :eleme1!1:tlFe' dti iC~{lmiltlea' 'fn: p;r.lJ;cle~fll d~ If"vi/a,e .$i' '~i,,'ltlltele l'9" oft Spelttllcillt,f,tsell'

M~tllJ'je,rHIJ :,e"fle pe. rO"HJ1 _~mll~id"'eJrru pe 'O,pa,uge, ,Qr.h.' .II' "ellr"~,

leilDU

, -

""'0 I If)

U:Da··t~Jrl~ _jczn "_ ~'¥J:'L...

. .. ~

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful