Jadual Kelas : PISMP PSV Ambilan Jan 2008

16:30 17:30 17:30 18:30

Masa 07:45 08:45 Hari
Isnin Tutorial Mentor

08:45 09:45
R

10:15 11:15

11:15 12:15

12:15 13:15

14:30 15:30

15:30 16:30

PSS3113 PSS3113 PSS3113 R ADD ADD ADD

Selasa

EDU3107 EDU3107 EDU3107 EDU3107 EDU3107 PSS3113 PSS3113 R R SAN SAN SAN SAN SAN RUA RUA PSS3113 PSS3113 PSS3113 R ADD ADD ADD LPS ULDP LPS ULDP

Rabu

R

Khamis

EDU3107 EDU3107 EDU3107 EDU3107 EDU3107 EDU3107 EDU3107 R R SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN PSS3113 PSS3113 PSS3113 PSS3113 R RUA RUA RUA RUA

Jumaat

R

Analisa
Bil Kod
1 EDU3107

Mata Pelajaran

Pensyarah

Resos/ Tempat

Jam

Panduan / Catatan/ Aktiviti

Bimbngan &kaunseling SAN Mohd Sani Bin Kanak-Kanak Ismail JIP Penyelidikan Tindakan 1 RUA Rusli Bin Awang 2 PSS3113 Pengajian Sosial JKS Pendidikan Rendah Penyelidikan Tindakan 1 ADD Abdullah bin 3 PSS3113 Pengajian Sosial Deraman JKS Pendidikan Rendah

12 1. Waktu kosong hendaklah digunakan sebagai Waktu Belajar Sendiri (WBS) 6 . 6

Jumlah Masa : 24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful