You are on page 1of 1

ĐẾM

Sáng tác: Phạm Khánh Hưng


Trình Bày: Phạm Khánh Hưng

Đếm từng ngày, từng giấy từng phút anh vẫn đếm từng giờ,
lúc chia ly em dặn anh đếm những giây phút xa em. Rằng anh
phải đếm cho đến một năm, ngày anh dừng đếm em sẽ quay về,
về bên đời anh mãi mãi em sẽ ở lại bên anh.
Tháng ngày trôi, càng xa càng nhớ những tiếng nói của em,
đến hôm nay khi một năm cũng thấm thoát trôi qua, mà sao
chẳng thấy bóng dáng người yêu, chẳng nghe người nói em đã về
đây. Người tình ơi anh xin em em còn bắt anh phải đếm đến bao
giờ.
Tình anh sẽ đếm sẽ đếm vì người, dù cho có thêm bao nhiêu
năm anh vẫn đếm cho em, chỉ mong em đừng im lặng cho tình
yêu anh phải run sợ.
Tình anh sẽ đếm sẽ đếm vì người, dù cho có thêm bao nhiêu
năm anh vẫn đếm để chờ em, người yêu ơi vì yêu em anh nguyện
đếm đến trọn đời.

Đếm từng ngày, từng giấy từng phút anh vẫn đếm từng giờ,
lúc chia ly em dặn anh đếm những giây phút xa em. Rằng anh
phải đếm cho đến một năm, ngày anh dừng đếm em sẽ quay về,
về bên đời anh mãi mãi em sẽ ở lại bên anh.
Tháng ngày trôi, càng xa càng nhớ những tiếng nói của em,
đến hôm nay khi một năm cũng thấm thoát trôi qua, mà sao
chẳng thấy bóng dáng người yêu, chẳng nghe người nói em đã về
đây. Người tình ơi anh xin em em còn bắt anh phải đếm đến bao
giờ.
Tình anh sẽ đếm sẽ đếm vì người, dù cho có thêm bao nhiêu
năm anh vẫn đếm cho em, chỉ mong em đừng im lặng cho tình
yêu anh phải run sợ.
Tình anh sẽ đếm sẽ đếm vì người, dù cho có thêm bao nhiêu
năm anh vẫn đếm để chờ em, người yêu ơi vì yêu em anh nguyện
đếm đến trọn đời.

Tình anh sẽ đếm sẽ đếm vì người, dù cho có thêm bao nhiêu


năm anh vẫn đếm để chờ em, người yêu ơi vì yêu em anh nguyện
đếm đến suốt cuộc đời.

Rate