P. 1
Emánuel szellem nyilatkozatai

Emánuel szellem nyilatkozatai

|Views: 753|Likes:
Published by bikiboy
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.
A szellembölcselet egyik leghatalmasabb alkotása 1895-1905 között keletkezett médiumi úton történő szellemnyilatkozatként. A mű enciklopédikus jelleggel egy a hit és filozófiai kérdé­sekben felkészült ember (Forsboom Bernát) kérdéseire adott válaszokat tartalmazza. Felöleli az emberi lét, a szellem­bukás, az eredendő bűn tényleges mikéntjének magyarázatát. A kor­látos emberi fogalmakat szétfe­szítve lenyűgözően érzékelteti az emberi fogalmakon túli világ és az ember kapcsolatát, múltját jelenét és jövőjét. Válaszaiban kimerítő magyarázatot ad az emberi lét valamennyi kényes kérdésére, mellyel a filózófia és a hagyományos hittanok eddig nem tudtak megbirkózni. A szenvedés és testetöltés, Isten igazságosságát látszólag megkér­dőjelező sorskérdések, spirituális jelenségek és törvényszerű­ségek egyedülálló leírásával és magyarázatával találkozhat e könyvben az igazságot kereső ember. A könyv jól érzékelteti a sokszor tudálékos emberi gondolkodás és az igazi bölcselet és világosság viszonyát.

More info:

Published by: bikiboy on Feb 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Szeretteim! Ne legyetek oly levertek és örömtelenek.
Van elég, amiért hálásnak kell lennetek; ne feledjétek el a
jót, a földi élet megpróbáltatásai alatt! Életetekben van némi
árnyék, de minden árnyék oka a világosság. Tekintsetek túl
az árnyék határain, és örüljetek a ragyogó, sugárzó fénynek,
amely ezeket a szűk és éles határokat övezi és körüláramolja,
– egy örök forrás, mely Isten tökéletességéből ered és
ugyanolyan határtalan, mint Ő. Gyermekek, örüljetek az
egész teremtett világon átvonuló szépségnek, igazságnak és
fénynek, amelyet minden olyan szellem érezhet, aki az ön-
zetlenségig és azon dicsőség megismeréséig küzdötte fel
magát, amelyet Isten rendelt gyermekei számára. Ti, maga-
tok köré húzzátok a "ma" szűk árnyékhatárait, és lehajtjátok
fejeteket, szomorúságba merítitek lelketeket, ahelyett, hogy
szellemeteket felfelé küldenétek, és megitatnátok azzal a vi-
lágossággal, amely őt körülfolyja, emberi szíveteknek tiszta
örömöt szerezve, amely a szellemetekből fakad, és az emberi
szívet is el tudja tölteni ujjongással. Ne akarjátok az örömöt
földi életetekbe lehúzni, mindjárt megpróbálva azt materiali-

104

zálni, hanem szabadítsátok meg szellemeteket minden bék-
lyótól, hogy képes legyen felemelkedni arra az örömre, ami
itt van, és amelynek éppen úgy részese lesz, mint Isten min-
den más gyermeke, aki itt él, küzd és igyekszik. Az Isten-
gyermekség szabadságával élve, emelkedjetek fel, és érez-
zétek az öröm tiszta fényhullámait, melyek a mindenségen
átömlenek. Ne reszkessetek a jövőtől, és ne bénítsa meg erő-
tököt a múlt bűnbánatának béklyója, hanem megszabadulva
minden köteléktől emelkedjetek fel Istenetekhez!
Gyermekek, mit tesztek az életetekkel! Azt az életet,
amelynek tiszta boldogságban kellene elérnie a tökéletes-
séget, önhibátokkal megzavartátok, és ahelyett, hogy ezt
mondanátok: "Atyám, nézd, ezt a beszennyezett életet fel-
emeljük a Te szereteted, nagyságod és változtathatatlanságod
tiszta fényébe, mert a Te fényednek meg kell emésztenie
minden foltot. Felemeljük ezt szellemünk teljes erejével, s
adj nekünk több erőt, hogy azt mind magasabbra emelhes-
sük, és a fény központjához közelebb vihessük. A Te töké-
letességed nagyobb, mint az összes elbukott teremtés minden
bűne; e nagyság ismerete, minden bűnükből örvendezve
emeli fel őket Feléd" – ahelyett, hogy ezt mondanátok, és
életetek minden érlüktetése ezt érezné, régi bűneitek bék-
lyóiba veritek magatokat. Nem meritek magatokat megsza-
badítani, s teljhatalmat adtok magatok fölött a múltnak, mi-
közben a kiegyenlítő jövőtől ezt a hatalmat megtagadjátok.
Ez egy hiba, mert nektek, a jelen gyermekeiként meg kellene
engednetek, hogy a jövő és a múlt hatalma bennetek egymást
kiegyenlítve működjék.
Örvendjetek minden olyan földi életnek, amely
békességes és boldog; mert ha ilyen materializált örömöt
sem éreztek, mi módon fogjátok majd azt a tiszta szellemi
örömöt, amely Istenből sugárzik, s az egész mindenséget
átözönli, megérteni, érezni, felfogni? Döntsétek le önzésetek
korlátait! Aki csak saját élete anyagias örömét keresi, az va-
lódi örömöt sohasem fog találni. Emeljétek fel szellemeteket
az önzetlenség erejével, és akkor meg fogjátok érteni, mit
jelent Isteneteknek ujjongani. Őt félve, sejtve kel fel sza-
baddá lett szellemetek felett boldogságotok hajnalpírja. Így
tanuljátok meg, mi az élet, mi az öröm. Egyik sincs az földi
élethez kötve, de kizárva sincsenek belőle.

105

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->