MARIUS DANIEL MAREŞ (coordonator) DOINA FUSARU GABRIEL MIHAI

OFFICE XP INSTRUMENTE BIROTICE

1

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MAREŞ, MARIUS DANIEL Office XP. Instrumente birotice/ Marius Daniel Mareş - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004 208p.; 20,5 cm ISBN 973-725-155-5 I. Fusaru, Doina II. Mhai, Gabriel 004.42 Office X-P

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004

Redactor: Octavian CHEŢAN Tehnoredactori: Gabriel MIHAI Maria ANDRONIE Coperta: Marius Daniel MAREŞ Bun de tipar: 14.12. 2004; Coli tipar: 13 Format: 16/61×86 Splaiul Independenţei, Nr. 313, Bucureşti, S. 6, O. P. 83 Tel./Fax.: 410 43 80; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

MARIUS DANIEL MAREŞ (coordonator) DOINA FUSARU GABRIEL MIHAI

OFFICE XP INSTRUMENTE BIROTICE

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2004
3

4

........1....... 1...........2. Impactul tehnicii de calcul şi a telecomunicaţiilor asupra strategiei firmei ……………………………………....... 1............7.. 1.. Aplicaţiile Intranet-ului în economie....... 1.7...7.....4...... factori ai relansării creşterii economice în România .... Funcţiile generale ale unui sistem informatic de birou …… 1.. Aplicaţiile departamentului resurse umane ..................... Clasificarea informaţiei ……………………………………...... Procese informaţionale ……………………………………..........2....... 1.....CUPRINS Cuvânt înainte ……………………………………………………… 1...2..comerţul electronic . 1..7..........dinamizarea canalelor de legătură între consumatori şi organizaţie. Aplicaţii pentru departamentul vânzări şi marketing .... Conceptul Internet .... E-commerce .....7.......2......... E-business .......7...4. Aplicaţii ale sectorului dezvoltarea produsului .... 1... 1................3.................. 1.... 1.4............... E-demand . Managementul strategic şi deservirea acestuia prin instrumente birotice ……………………………………….... 1........... Aplicaţiile departamentului finanţe .......3.. 1...........7......... 1.4..6...2................5....... Aplicaţii pentru departamentul de sprijin şi servicii acordate clienţilor...........4....2. Sfera de cuprindere şi efectele tehnologice informaţionale …......2.....operaţii bancare realizate prin tehnica de calcul.....1. Implicaţiile managementului strategic în birotică …………… 1..2... 1......... 9 11 12 15 17 20 22 24 27 27 29 29 30 31 31 32 33 35 39 41 43 44 5 ...7.7............3....4. E-banking ....7. 1. 1.........1.. Conceptul Intranet …………………………………….................5...2.....afaceri derulate prin Internet....... 1....7.7.... Internetul şi comerţul electronic.1.4.. 1......7 Intranet şi Internet ………………………………………….........3...7..4...

..2...........................11..2..3... 2...... 2............5.5... Tabele Word.................. Formatarea paragrafelor .....1.................. Organizarea unui document Word …………………………...........15... Utilizarea cadrelor . 2......17.6.............. 47 51 52 52 53 59 63 67 68 71 76 77 78 80 82 84 85 86 88 89 92 95 96 100 102 102 103 104 106 107 108 109 111 112 113 115 6 ..2..... 3.2................. Editorul de ecuaţii integrat în Word ....8...............5..16...7..6......... 2... Sistemul de management al relaţiilor cu clienţii …………........................... Crearea tabelei de figuri ....................... Utilizarea componentei WordArt ......... 2...2........ 2.....2.. Crearea de indecşi ....................2.. Utilizarea glosarului .........2. 2.... Editarea şi procesarea textelor şi a imaginilor....... Teste de autoevaluare ……………………………………...............1...................... Teste de autoevaluare …………………………………….............................. Comunicarea între aplicaţiile Windows ………………….........5................... 2..........7... Tehnica Clipboard şi Ole …………………………………........ Imprimarea unui document .... 2.. Formatarea caracterelor 2...................... 2.2.............13........ Editarea unui document pe coloane. Realizarea antetului şi a subsolului de pagină............2........9.... Crearea legendei....2......................2.. Procesorul de texte Microsoft Word 2... 2. Realizarea graficelor ....8.2... Fuzionarea documentelor Word ……………………………. 2..2..........2...........5..........2.... 2.3.. Fereastra document …………………………………………...5.... Crearea...... 1...... 2....4... 2......... Numerotarea paginilor unui document....................2..........................14..8...... Structura foii de calcul Excel ………………………………................. 2........... Procesorul de tabele Excel ……………………………………… 3.... 2............ Verificarea unui document ..............12..................1. 2........... 2.............................2..... 2.................. 3........ 2. 2.... 2..... Cuprinsul sau tabela de materii .... Funcţiile unui procesor de texte 2............2...................2..............9.2...4..4................ Utilitarul de desen Microsoft Draw............ 2....... Referinţe încrucişate....................................................................... salvarea şi restaurarea unui document..5...1........ 2....... 2.....10....3....................... Realizarea conturărilor şi a umbrelor . 2....... Ierarhizarea documentelor Word …………………………....... 2....1.......5. Prelucrarea imaginilor .................

......5...2......... Lucrul cu serii de date sub procesorul de tabele Excel 3...............3..........1............. modificarea şi ştergerea unei serii de date particularizate.............. Funcţii logice................. 3... Introducerea unei formule matriciale .......4.. Modificarea conţinutului unei celule............. Operaţii de bază cu foaia de calcul Excel 3...1............................1...........................................3................. Efectele operaţiunii de copiere asupra adreselor relative şi absolute ale celulelor foi de calcul..... Crearea unei serii de date ......4....................7.5.......... 3.... Funcţii predefinite ale procesorului de tabele Excel 3...3...... Tipuri de grafice..................................................................5........ 3....................... Funcţii bază de date..............3....... 3..6....4...5.9......... Utilizarea formulelor matriciale în foaia de calcul Excel 3...1...... 3...... Funcţii financiare .4.....3.. Funcţii statistice ................. 118 118 119 121 122 122 123 126 127 131 131 132 134 136 136 137 137 138 138 139 142 145 147 148 150 151 152 153 155 155 157 7 ......6.....2.............. 3......... Utilizarea constantelor matriciale..2.......................3.......... 3.....5.................... Introducerea şi editarea datelor .......... Funcţii de tip dată calendaristică şi oră ......................6...................... Utilizarea facilităţii AutoFill .................. 3.. 3.....6.............. 3.... oră.2... Funcţii matematice şi trigonometrice ............................... 3........................ 3............2........ 3...........8............ 3...3.................4...................4.3...6............... 3.. 3................... 3...................................... 3........1.....4..................... Funcţii de informare ................................... Introducerea formulelor .................4.. Funcţii de căutare şi consultare . 3........... Realizarea unor calcule pe bază de formule matematice...6..3..3........7............2.............3....................5.........2............7.. 3..6.........................1...... minut secundă...4.2..... Introducerea datelor calendaristice....3............ Înlocuirea unei formule matematice cu valoarea ei calculată ............6........ Introducerea numerelor .............................. 3...............7...............6............2.. 3........... 3.......... Reprezentări grafice ale seriilor de date din foaia de calcul Excel 3........2...... Organizarea datelor într-un grafic . Introducerea textelor ...6............... Funcţiile text sau şir de caractere ........... 3..... Selectarea datelor din foaia de calcul .... Crearea..6..2............ 3...3.3..

3............. Lista figurilor .....3. Teste de autoevaluare …………………………………….. Funcţii statistice predefinite ................2.............1.... Grafice...3................8............... 162 163 166 166 166 167 168 173 178 185 186 187 188 202 203 207 4...........................9.7.........................6............... 3. 167 8 ............................................5... Terminologie ............ 4........................ Obţinerea unei serii de slide-uri prin folosirea instrumentelor de lucru specifice PowerPoint ……………………………… 4.......... 3.......2.4.. PowerPoint .....8...... 4................ 3....... Încheiere. 4. 4.............................................. Procedură rapidă de autoumplere a celulelor cu rezultatele prognozei .......................... Execuţia unei prezentări şi portarea acesteia ……………… 4........1........... Bibliografie ………………………………………………………........... Instrumente de previziune …………………………………...... Modalităţi de sporire a atractivităţii prezentării …………................... ........ Realizarea prezentărilor cu ajutorul instrumentului PowerPoint..........8........combinaţii de taste …………………………...........................8.......... Teste de autoevaluare …………………………………….. Caracterizarea instrumentului PowerPoint …………………. Realizarea automată a unei prezentări ……………………… 4... 3..................

Cuvânt introductiv Implicarea managementului strategic în luarea deciziilor este determinată de condiţiile impuse de complexitatea problemelor economiei de piaţă. Capitolul al treilea este destinat produsului Excel XP care permite. reprezentând suportul pe care se pot dezvolta aplicaţii birotice. care pot fi transpuse şi rezolvate cu ajutorul Excel. cel mai utilizat produs program ca editor şi procesor de texte. la produsele orientate şi dedicate lucrului cu foi de calcul. sub cel mai răspândit şi utilizat pachet de programe Microsoft Office XP. precum şi un set complet de exemple concludente pentru fiecare funcţie a acestuia. în detaliu. lucrul cu mai multe pachete de foi de calcul. util pentru realizarea lucrărilor de gestiune contabilă. Word XP. 9 . cu exemplificări asupra structurii organizatorice şi de personal ale societăţilor comerciale. rezolvând principalele probleme de gestiune a informaţiei financiar-contabile. Excel şi PowerPoint. facilităţile oferite. ca urmare. Informatica şi. şi anume. simultan. împreună cu un set complet de exemple strict necesare edificării şi obişnuirii cititorului cu modelele economice. Acest produs este prezentat pe larg. şi nu numai. Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile economice. Cel de al doilea capitol prezintă. precum şi tuturor persoanelor care doresc să se iniţieze şi specializeze în ceea ce priveşte posibilitatea utilizării avizate a produselor program Word. Din aceste motive. prezenta lucrare oferă cititorului un bogat material referitor la editoarele de texte. Primul capitol cuprinde o prezentare a principalelor elemente teoretice referitoare la managementul strategic deservit de instrumente birotice. birotica au pătruns în mod nemijlocit în viaţa unităţilor economice.

cu forţe proprii.ro. Pentru aceasta se detaliază utilizarea programului PowerPoint XP. dorind să constituie punctul de pornire într-un necesar studiu. Din această perspectivă. mai ales cadrelor didactice şi specialiştilor. prezentări animate ale unei anumite lucrări. Ţinem să mulţumim şi pe această cale tuturor celor fără al căror ajutor această lucrare n-ar fi putut vedea lumina tiparului. Evident. cu atât mai puţin. componentă a pachetului Microsoft Office. să comunice în scris observaţiile pe adresa Universităţii Spiru Haret. permanent al evoluţiei disciplinei.Ultimul capitol trece în revistă principalele aspecte practice care trebuie avute în vedere de utilizatorul unui PC atunci când doreşte a realiza. Catedra „Informatică de gestiune şi statistică” sau pe adresa de e-mail ushmfc@SpiruHaret. pe baza cărora cititorul poate verifica nivelul de cunoştinţe acumulat. în utilizarea şi proiectarea unor diferite produse-program aplicative realizate. Autorii 10 . autorii solicită cititorilor. Lucrarea valorifică cercetările întreprinse de colectivul de autori în domeniul biroticii şi. La finele fiecărui capitol sunt introduse teste de autoevaluare. în special. epuizarea problematicii informaticii. prezenta lucrare nu îşi poate propune abordarea exhaustivă şi.

1. oferă suportul deciziei manageriale în orice sistem sau organizaţie economicosocială. prin utilizarea tehnicii electronice şi informatice de prelucrare. organizarea în pagină a textelor. IMPLICAŢIILE MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN BIROTICĂ Birotica constituie un ansamblu de tehnici pentru gestionarea informaţiei şi a comunicaţiilor între organizaţii. asigură realizarea unor funcţii specifice. pregătirea documentelor şi a corespondenţei. ♦ Ponderea mare a comunicării de informaţii şi decizii. Conceptul de birotică este definit de o serie de particularităţi: ♦ Predominanţa proceselor informaţionale şi decizionale. după Convenţia Informatică din anul 1976. prin procese de analiză şi prelucrare. gestiunea bazelor de date. prin intermediul mijloacelor electronice. Din etimologia cuvântului rezultă că domeniul principal de activitate îl constituie biroul. care. simularea şi analiza diferitelor situaţii posibile. Berger şi L. vizualizarea şi interogarea documentelor realizate. ceea ce presupune că materia primă a oricărei activităţi de birou este informaţia. pentru a găsi un echivalent al expresiei din limba engleză Office Automation. Dintre acestea. Birotica reprezintă un nou mod de utilizare a sistemelor electronice de calcul. memorare şi transmitere a informaţiei. comunicare care se poate realiza în două moduri: orală şi scrisă. Nauges. amintim: funcţia de ordonare a informaţiei. iar obiectivul său este automatizarea acestuia. Termenul de birotică a fost introdus în Franţa de P. care. prin accesibilitatea utilizării şi prin costul lor relativ redus. Comunicarea 11 . au pătruns şi s-au stabilizat ca mijloace care permit sporirea productivităţii şi a calităţii activităţilor de birou. Acestea fac apel la tehnicile informaticii şi ale comunicaţiilor de date şi.

contracte. ♦ Scăderea costului informaţiei şi a deciziei pe care aceasta se fundamentează. sociale. Comunicarea scrisă este dependentă de suportul fizic al acesteia (documente clasice. sistemul de documente de evidenţă contabilă. Echipa managerială responsabilă de destinele unei firme are ca sarcină prioritară corelarea deciziilor strategice cu condiţiile mediului extern. Unul dintre factorii care deţin cea mai puternică influenţă în procesul de stabilire a strategiei este cultura firmei. sesizări. solicitări. asigurând realizarea unor strategii care să permită îmbunătăţirea imaginii companiei. 1. prelucrare şi transmitere a informaţiei orale sau scrise din activitatea administrativă. memorarea şi arhivarea acesteia.orală se realizează prin dialog direct. concomitent cu creşterea performanţelor. cu următoarele efecte economice şi sociale: ♦ Eliminarea efortului fizic sau diminuarea acestuia. schiţe. Informatizarea muncii de birou facilitează comunicarea orală şi scrisă din activitatea de birou. a capacităţii de memorare şi a vitezei de regăsire a informaţiei. fiscală sau socială. mediate de reţele de comunicaţie interfonice sau telefonice. planuri). convorbiri la distanţă mediate de reţelele de telecomunicaţii sau convorbiri între birourile aceleiaşi organizaţii. procesarea informaţiei orale şi scrise. legislaţie. cereri. acte decizionale ale conducerii. ♦ Eliminarea efortului fizic şi intelectual datorat scrierii şi transcrierii manuale a informaţiilor. legislative şi etice ale mediului unei firme determină influenţa pe care societatea omenească o are asupra evoluţiei firmei. ♦ Reducerea timpului de recepţie. ♦ Creşterea exactităţii proceselor informaţionale. Prin cultura firmei se 12 .1. politice. Managementul strategic şi deservirea acestuia prin instrumente birotice Relaţiile economice. ♦ Creşterea calităţii şi productivităţii muncii administrative. documente de plan. Creşterea ponderii activităţilor cu conţinut informaţional şi de birou în raport cu activităţile tehnic-industriale produce în societăţile puternic informatizate reducerea diferenţelor între activitatea fizică şi cea intelectuală.

având cunoscută calea pe care trebuie să o urmeze. cuantificând gradul în care societatea respectivă progresează. dar şi a modului de efectuare a sarcinilor. a simbolurilor. referitoare la sarcini şi obiective de lucru. personalul firmei. a tradiţiilor. Calităţile distinctive ale unei firme.ea este însă. Managementul strategic solicită calităţi antreprenoriale superioare. poate să-şi concentreze eforturile în mod corespunzător. Concentrarea eforturilor reprezintă un al doilea scop al strategiei. Managementul strategic reprezintă procesul prin care managerii stabilesc direcţia pe termen lung a firmei. fixează obiectivele de performanţă specifice. asigurând. elaborează strategiile necesare atingerii acestor obiective şi urmăresc executarea planului de acţiune ales. Rolul strategiei în definirea direcţiei de acţiune a firmei se divide pe două planuri: al strategului şi al planului strategic. odată stabilită direcţia. Un plan strategic bun. specifice politicilor adoptate. deoarece. permiţând concentrarea şi aplicarea pe termen lung a deciziilor strategice care determină modul de alocare a timpului. Alături de consecvenţă trebuie asigurată şi flexibilitatea direcţiei de orientare a resurselor firmei. Direcţionarea (nu este totul). iar planul strategic poate fi comparat cu harta aflată la baza stabilirii direcţiei de urmat. flexibilitatea organizaţională. dar şi implementarea şi execuţia consecventă şi completă a strategiei. măsura în care este promovat lucrul în echipă. în acelaşi timp. atenuarea şi minimizarea apariţiei conflictelor în cadrul societăţii. definirea corectă şi concretă a criteriilor de recompensare pentru munca prestată. efortului şi a entuziasmului personalului. adoptate zilnic de membrii aflaţi pe diferite paliere ale organizaţiei. dacă nu 13 . valabilă fiind pentru milioane de decizii. cu siguranţă. managerul poate adopta decizii consecvente cu strategia. modelelor de atitudine şi a comportamentului. Strategia trebuie să stabilească direcţia şi să concentreze eforturile şi acţiunile.înţelege ansamblul valorilor promovate. Rolul strategului se poate compara cu cel al unui navigator. După fixarea direcţiei. care să conducă la performanţe organizaţionale superioare pe termen lung. importanţa acordată factorului uman şi coeziunea colectivelor. în raport cu celelalte societăţi. Asigurarea consecvenţei membrilor organizaţiei reprezintă al treilea scop al unei strategii. toate acestea reprezentând cheia prosperităţii pe termen lung. sunt: gradul de identificare a membrilor firmei cu aceasta. crucială.

de menţinere sau chiar de reducere a dimensiunii organizaţiei. Execuţia fiecărei părţi din planul strategic care revine unui salariat. Implementarea şi execuţia strategiei reprezintă punerea sa în aplicare şi determinarea tuturor persoanelor implicate în realizarea sa. ce rezultate se pot obţine şi cu ce eforturi. Situaţia optimă este aceea în care o strategie elevată este urmată de o implementare şi de o execuţie ireproşabile. Modelul procesului de management strategic se impune a fi realizat pentru evaluarea situaţiei de fapt şi adoptarea unei decizii în vederea continuării acţiunilor începute sau ajustării acestora. are un rezultat caracterizat prin slabe performanţe. întărirea parteneriatului intern necesar coordonării acţiunilor de implementare a strategiei şi perfecţionarea continuă a modului de execuţie al acesteia. 14 . Prin intermediul instrumentelor de asistare a deciziei oferite de birotică. în timp real. studierea şi analizarea mediului concurenţial. corelarea motivaţiilor şi a recompenselor cu gradul de îndeplinire a rezultatelor urmărite. adoptarea oricărei decizii impune realizarea în prealabil a unei analize minuţioase a mediului extern societăţii. o sarcină administrativă. Pentru manager. dezvoltarea unui sistem informaţional care să permită urmărirea şi controlul proceselor necesare implementării strategiei. executat ireproşabil. analiza mediului extern. deoarece toate deciziile strategice sunt susceptibile de o modificare în viitor. rareori conduce la rezultate bune. ce soluţie va adopta. Analiza strategică este desfăşurată în următoarele etape: determinarea viziunii firmei. precum şi schimbările survenite constituie principalele elemente care impun luarea unor decizii de ajustare a strategiei. aceasta înseamnă: elaborarea unor programe şi bugete care să sprijine execuţia strategiei.este executat în mod corespunzător. O altă problemă abordată de manager este reprezentată de analiza strategică ce are în vedere evaluarea resurselor interne ale firmei. analiza internă a societăţii şi fundamentarea strategiei organizaţiei. Variaţia performanţelor financiare ale organizaţiei. reprezintă. managerul poate decide. Un plan necorespunzător. Indiferent de orientarea strategiei. analizarea caracteristicilor mediului extern şi stabilirea oportunităţilor care trebuie exploatate. Strategia defineşte obiectivele de dezvoltare. în esenţă.

care permite analizarea exhaustivă a aspectelor pozitive şi negative specifice fiecărei funcţii majore. fără a fi necesară o 15 . managerul poate adopta soluţii pentru dezvoltarea anumitor unităţi. birotica. Clasificarea informaţiei Din multitudinea de criterii posibile pentru clasificarea informaţiei. să o menţină la acelaşi nivel. alegem forma informaţiei. sau să o restrângă. Având în vedere forma concretă pe care o poate lua informaţia în momentul stocării pe un suport tehnic. permite managerului să cunoască punctele forte. Mediul extern este infinit şi de aceea managerul va analiza doar informaţiile clare. evenimentele previzibile. Studiul mediului concurenţial demarează prin stabilirea firmelor concurente. precum şi condiţiile care prezintă un interes deosebit asupra activităţii. aşa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de înregistrare. aceasta se poate afla sub formă analogică şi digitală. elemente care influenţează puterea competitivă a organizaţiei. imagini fixe. cu mai multe unităţi de afaceri. Forma analogică a informaţiei presupune reprezentarea fenomenelor fizice. În cazul în care firma acţionează pe mai multe pieţe.Viziunea firmei se realizează pe termen lung şi foarte lung. incluzând organizaţiile care intenţionează să pătrundă pe piaţă şi producătorii de produse substitute. prin implicarea funcţiei birotice de prelucrare şi comandă-control. O analiză obiectivă va reliefa nu numai aspectele pentru organizaţie. permite realizarea memorării-regăsirii informaţiilor înmagazinate anterior. Analiza internă a organizaţiei. cheie. prin instrumentele sale specifice. conceptualizând imaginea a ceea ce doresc managerii să devină organizaţia. Pentru analiza internă se utilizează auditul financiar. precum şi gradul de prelucrare a acesteia. Fundamentarea strategiei permite managerului să adopte soluţii de dezvoltare a activităţii firmei. conţinutul. menţinerea la nivelul actual sau lichidarea celorlalte.2. 1. sunete şi imagini în mişcare. segmente de piaţă. suportul pe care se află stocată. ci şi pe cele care nu prezintă avantaje pentru aceasta. dar şi cele slabe ale firmei. În această etapă.

16 . ♦ Sub formă de secvenţe video de natură animată sau film. o evaluare cantitativă. fenomene din realitate sau sintetizatoare electronice. discul magnetic. cu ajutorul unor dispozitive specializate de conversie din analogic şi digital. Informaţia aflată pe suporturi tehnice. o cuantificare a fenomenului care face obiectul reprezentării. la rândul lor. ordonate după un sistem de reguli (cod). înainte de transmitere sau memorare pe suporturile tehnice de date. discul flexibil etc. de exemplu. în ambele cazuri având loc o codificare numerică. cum sunt discurile optice de mare capacitate a căror informaţie digitalizată este citită optic cu dispozitive laser. percepute de dispozitive specializate de tipul camerei de luat vederi sau generate de programe de grafică bi sau tridimensională. Pentru procesarea informaţiei analogice este necesară conversia ei în formă digitală. ♦ Sub formă de documente grafice (imagini fixe). ca. în: ♦ Suporturi magnetice. prin folosirea tastaturii sau a altor dispozitive de introducere manuală sau umană (masă de desen. Din punct de vedere al suportului informaţiei. cum ar fi: 1. acestea putând fi folosite independent sau introduse în configuraţia unui sistem informatic de birou. fără o conversie prealabilă a ei. voce). distingem o gamă largă de suporturi fizice. Pe suportul tehnic. Din punct de vedere al conţinutului informaţiei. alfabetice sau alfanumerice. ♦ Sub formă de secvenţe audio generate de vocea umană. Forma digitală se obţine pornind de la fenomenul real sau de la forma analogică a acestuia. Informaţia introdusă în sistemele de calcul. prin scrierea lor la imprimantă sau la dispozitivul de realizat desene (plotter). caseta magnetică. care sunt percepute prin afişarea pe monitorul calculatorului. clasificate. banda magnetică. informaţia se prezintă ca o succesiune de valori binare (0 şi 1). de voce şi acustice. se pot identifica următoarele clase: ♦ Sub formă de date numerice. se transmite şi se memorează direct în momentul perceperii acesteia. fraze şi cuvinte. pagini de texte. ♦ Sub formă de texte.conversie sau codificare a acestora.. ♦ Suporturi cu lectură optică a informaţiei. care sunt organizate în documente. paragrafe.

Lotus 1-2-3) sau folosind 17 . Procese informaţionale Existenţa unei largi game de prelucrări electronice a informaţiei a generat o tipologie a acestor procese informaţionale. informaţia se prelucrează diferit. Datele organizate în foi de calcul se prelucrează utilizând pachete soft specializate în procesoare de tabele (Excel. care pot fi: ♦ suporturi opace. primare (de bază) – sunt acele informaţii care anterior nu au suferit un proces de prelucrare informaţională. informaţiile se împart în: 1. 2. 3. microfilm. Informaţia aflată pe suporturi grafice. care diferă în funcţie de limbajul de programare utilizat. cu ajutorul unor programe de firmă denumite interpretoare sau compilatoare. În raport cu natura sa specifică. Acest gen de informaţii sunt cele mai răspândite la nivelul executanţilor. Paradox. prin următoarele forme de procesare: Procesarea datelor permite tratarea informaţiei numerice după reguli matematice şi logice. intermediare – sunt acele informaţii care se află în diferite faze de prelucrare informaţională. Datele organizate în baze de date sunt exploatate cu ajutorul unor pachete de programe denumite sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD). complex şi decizional. finale – sunt acele informaţii care au parcurs întregul şir de prelucrări informaţionale prevăzute. peliculă film. celită. fiind răspândite la nivelul personalului funcţional şi al şefilor de compartimente. Access. Acest tip de suport este destinat lecturii numai după operaţia de mărire a imaginii înregistrate. Quatro. Visual Basic. având un caracter sintetic. datele se organizează în colecţii sub formă de fişiere prelucrabile. În funcţie de gradul de prelucrare. 2. cum sunt documentele clasice. documente obţinute la imprimantă sau realizate cu ajutorul mesei de desen de tip plotter.3. Acest tip de informaţii se adresează. de regulă. managerilor. 1. ♦ suporturi transparente realizate din peliculă fotografică. având un pronunţat caracter informativ. De obicei.Informaţia memorată pe suporturile tehnice este înregistrată şi poate fi citită numai cu ajutorul unor dispozitive tehnice de citire/scriere. din care enumerăm FoxPro.

Procesarea de imagini constituie una din realizările moderne ale electronicii şi informaticii.). Procesarea sunetelor se referă la forme variate care merg de la vocea umană (mesaje. sunete naturale sau muzicale. care au o anumită organizare pentru a putea fi uşor regăsite. aparţinând unor sisteme de programe Procesarea documentelor grafice reprezintă un mod de utilizare eficientă a tehnicilor informatice şi electronice pentru receptarea. memorarea şi prelucrarea grafică a imaginilor introduse anterior în documente. PageMaker. imprimat pe hârtie sau microfilm. Textul structurat în pagini.) până la sunete obţinute prin sinteză electronică. interfon). Se realizează astfel o interfaţă acustică a sistemului informatic cu sistemele audio analogice (casetofon. FrameWork. Excel. precum şi cu dispozitivele de comunicaţie acustică (telefon.funcţiile de procesare a tabelelor din sistemele Works. OpenAccess. CorelDraw) sau de către funcţii specializate ale procesoarelor de texte sau tabele (Word. consultate la terminal. cum este sistemul SoundBlaster. imprimate pe hârtie sau microfilm. care poate funcţiona cuplat la orice calculator personal. Procesarea textelor presupune şi operaţii lingvistice. comunicate la distanţă. Procesarea textelor se realizează cu programe specializate. lexical şi ortografic al textului analizat. Lotus 1-2-30. Prelucrarea acestor informaţii se face cu ajutorul unor echipamente şi programe specializate în tratarea informaţiei sonore. compact disc etc. magnetofon. Procedarea informaţiei vizuale se realizează cu programe specializate pentru procesarea documentelor (Ventura. WordPerfect. Acest tip de informaţie este perceput analogic şi convertit ulterior în formă digitală. Documentele procesate în acest fel se memorează pe suporturi tehnice de date. fraze şi cuvinte este supus unor operaţii pentru determinarea formei caracterelor şi a mărimii acestora. Works. controlul gramatical. Informaţia vizuală dinamică se realizează prin 18 . paragrafe. Word sau cu componente pentru tratare de text. cum sunt: despărţirea în silabe. Procesarea textelor reprezintă un ansamblu de operaţii specifice lucrului cu textele. WordPerfect. cum sunt procesoarele de texte: WordStar. Rezultatul acestor operaţii constă într-un document de tip text care poate fi consultat prin afişarea pe ecran. sau introduse într-un nou proces de prelucrare grafică. modul de aşezare a textului în pagină. forma şi mărimea paginii. convorbiri telefonice etc.

constă în obligativitatea cunoaşterii limbii engleze. Trebuie să ne reamintim că software-ul este compus din sistemul de operare. prelucrarea informaţiei vizuale este însoţită şi de prelucrarea informaţiei sonore. Această problemă a fost rezolvată prin localizarea pachetului de programe Office. după cum imaginea este însoţită de sunete sau voce umană. au realizat şi prezentat la finele expunerii un Glosar de termeni. Una din problemele majore a utilizatorilor români.afişarea şi perceperea unui număr de imagini succesive pe unitatea de timp (minim 25 de imagini pe secundă). Compania Microsoft a realizat pachetul de programe Office care prin structură răspunde cerinţelor utilizatorului legate de procesarea datelor organizate în foi de calcul cu ajutorul componente Excel. a imaginilor prin Photo Editor şi crearea unor prezentări profesionale asistaţi de PowerPoint. elemente care asigură procesări complete şi rapide ale informaţiilor utilizatorului. a sunetelor. a textelor şi a documentelor grafice prin intermediul programului Word. îmbunătăţindu-se odată cu apariţia pachetului Office’2000. În mod curent. 19 . respectiv apariţia şi existenţa software-ului care foloseşte limba română. Realizarea prelucrării este executată cu ajutorul sistemelor electronice de calcul din ce în ce mai performante şi bineînţeles din ce în ce mai costisitoare. fără de care calculatorul nu funcţionează şi din pachete de programe suplimentare instalate de utilizator. utilizatorul trebuie să aibă în vedere şi software-ul. Localizarea este parţială în cazul Office’98. Procesarea documentelor grafice. Pe lângă componenta hardware. În evoluţie structura şi performanţele setului de programe Office a cunoscut modificări majore care s-au reflectat la nivelul utilizatorului printr-o ofertă din ce în ce mai „tentantă”. cu ajutorul unor dispozitive fizice şi logice. Informaţia video este obţinută cu tehnica de filmat (cameră de filmat alb-negru sau color). a imaginilor şi a textelor constituie principalul obiect de activitate al biroticii. generând factorului uman senzaţia vizuală de mişcare. Autorii în dorinţa ca această lucrare să fie utilă persoanelor care folosesc pachete localizate în România. ridicată de corecta şi deplina folosire a acestui pachet de programe. imagini transmise prin sistemele de comunicaţie video de natură profesională realizate pe calculator.

pe un singur sistem de calcul. Pentru activarea acestor produse program utilizatorul are două posibilităţi: prin contactarea telefonică a Microsoft Infocenter. pentru început în pachetul de programe Office’XP şi care ulterior va fi prezentă şi în sistemul de operare Windows XP. O dată ce Installation ID ajunge în server-ele Microsoft. un sistem informatic de birou îndeplineşte următoarele funcţii generale: ♦ funcţia de introducere a informaţiei în sistem. validarea este refuzată. se declanşează un proces de reducere a funcţiilor. copierea neautorizată a produselor program distribuite. Confirmation ID. Activarea se realizează pe baza unui Installation ID care este generat automat. Din acest moment nu i se va mai solicita activarea produsului. ♦ funcţia de comandă-control a sistemului. sau direct pe web la adresa indicată în ecranul de activare. Procedura de activare durează în medie 2-4 minute. tehnologia va recunoaşte că este vorba despre un up-grade de sistem şi nu-i va solicita reactivarea produsului Microsoft. Funcţia de introducere a informaţiei în sistem se realizează prin: 20 . cu care îşi activează produsul. Această tehnologie a fost testată timp de doi ani în şapte ţări pilot. respectiv nu se mai pot crea noi documente. la nivel de utilizator. În cazul în care utilizatorul realizează un up-grade minor hardware. salva etc. Funcţiile generale ale unui sistem informatic de birou Indiferent de conţinutul concret al activităţii.În primăvara anului 2001. Microsoft a aplicat produselor sale program tehnologia anti-criminalitate Product Activation. utilizatorul primeşte un cod de confirmare. ♦ funcţia de ieşire a informaţiei din sistem.4. 1. Un dezavantaj major este reprezentat de faptul că respectivul produs nu poate fi instalat decât individual. deoarece în situaţia în care Installation ID-ul expediat către baza de date Microsoft figurează că a mai fost folosit anterior. ♦ funcţia de prelucrare a informaţiei. o tehnologie de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală incorporată în produsele Microsoft din generaţia XP care previne. pornind de la codul unic Product Key. În cazul Office’XP. ♦ funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei. după a 50-a lansare a unei aplicaţii incluse în pachetul de programe neactivat.

pentru memorarea şi procesarea ei cu mijloace informatice. Există posibilitatea ca informaţia să fie transferată la ieşire. pentru informaţii care sunt consultate foarte rar.Preluarea informaţiei provenite din reţelele de comunicaţii naţionale sau internaţionale. prin care se generează structura şi modul de organizare a informaţiei pe suportul tehnic. capacitatea de stocare a informaţiei şi viteza de acces la date constituind criterii fundamentale de apreciere a performanţelor unui sistem informatic de birou. pentru redarea. înregistrarea sau transferul de informaţie audio şi vizuală. imaginii şi sunetului. Informaţia introdusă în sistem se prelucrează imediat. denumită operaţie de reproducere a informaţiei şi a documentelor. introducerea de informaţii noi. Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei are un rol important în funcţionarea unui sistem birotic. pentru a o face compatibilă cu echipamentele de tip analogic. • Introducerea manuală a datelor şi textelor sau înregistrarea cu echipament adecvat a convorbirilor. modificarea valorilor existente. optic) pe altul se numeşte conversie de suport. • Prelucrarea informaţiei provenite din reţeaua locală de date. în timp real. 21 • . precum şi operaţia de conversie din digital în analogic. în memoria externă datele care se consultă periodic şi în arhiva electronică. încărcarea bazelor de date. Informaţia se poate păstra în memoria internă. prin eliminarea informaţiilor inutile. fără a fi memorată sau prelucrată de sistem. Funcţia de prelucrare se referă la următoarele operaţii şi procese: ♦ Conversia informaţiei din formă analogică în digitală. publice sau private. ♦ Transferul informaţiei de pe un tip de suport (magnetic. în raport cu durata şi volumul informaţiei memorate. pentru datele în curs de prelucrare. ♦ Actualizarea bazei informaţionale. ♦ Crearea şi încărcarea bazei informaţionale a sistemului birotic presupun un set de proceduri. ♦ Copierea informaţiei pe acelaşi tip de suport. sau se memorează pentru prelucrări ulterioare.

combinaţii ale acestora. controlul proceselor de intrare. afişării la terminal sau a comunicării locale. prelucrarea şi ieşirea informaţiei în funcţie de natura ei. corespunzător mai multor aspecte. ori la distanţă. texte. ♦ Destinatarul şi mijlocul de comunicare adecvat. Impactul tehnicii de calcul şi a telecomunicaţiilor asupra strategiei firmei În etapa actuală. ♦ Forma digitală sau analogică a informaţiei transmise. prin intermediul reţelelor de date. imprimantă. comunicare care poate fi în interiorul sistemului. fie conţinutul lor. către memoria externă şi arhiva electronică a sistemului birotic. după cum ar fi: ♦ Natura informaţiei transferate la ieşire: date.5. care vor fi transferate la dispozitivele de ieşire. ♦ Consultarea în timp real a informaţiei se realizează prin intermediul unor programe care permit căutarea. pe care urmează să fie transferată informaţia la ieşire.). echipament de comunicaţie în reţea etc. secvenţe sonore sau vizuale. public. baza de programe şi baza informaţională. dezideratul major al dezvoltării economice îl constituie oprirea procesului de adâncire a decalajelor care despart România 22 . selectarea şi transmiterea informaţiei solicitate la un dispozitiv periferic de ieşire (monitor. ♦ Conţinutul efectiv al informaţiilor solicitate la ieşire. în vederea imprimării lor. instituţii de stat.♦ Tratarea informaţiei care constă în efectuarea de operaţii care privesc fie forma documentelor şi a imaginilor. memorie internă. ♦ Punerea în formă a informaţiei solicitate la ieşire constă în prelucrarea datelor pentru obţinerea de rapoarte şi situaţii complexe. Funcţia de comandă-control a sistemului birotic este reprezentată de totalitatea atributelor necesare pentru dirijarea şi reglarea funcţionării întregului sistem. acţionari. Funcţia de ieşire a informaţiei din sistem trebuie să satisfacă anumite cerinţe. Alocarea optimă a resurselor sistemului se referă la echipament. ♦ Natura suportului tehnic sau grafic. în afara sistemului către parteneri de afaceri. a tuturor funcţiilor sale. 1.

se pune cu acuitate întrebarea: care sunt resursele care în ultimele decenii au avut o influenţă benefică în procesul creşterii economice şi ameliorării condiţiilor de viaţă ale oamenilor? Aceste resurse se regăsesc în schimbarea strategiei firmei în economia de piaţă funcţională. 23 . după dorinţă în sistemul la comanda clientului. neavând importanţă locul unde este situat magazinul de unde se cumpără. construcţia de automobile şi transportul aerian). considerăm că sunt necesare explicaţii referitoare la tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii care stau la baza acestor noi resurse de dezvoltare şi creştere economică. iar educaţia este într-o permanentă creştere. domeniul calculatoarelor a cunoscut un progres spectaculos într-un timp scurt. se aprovizionează prin Internet în sistem „piaţă virtuală”. De aceea. Ideea că în mai puţin de 20 de ani calculatoare la fel de puternice. În primele decenii de existenţă sistemele de calcul erau foarte centralizate. mai mici decât un timbru poştal. Tot mai multe firme îşi vând produsele şi serviciile pe Internet.de ţările dezvoltate sau chiar faţă de unele economii mediu dezvoltate. Telecomunicaţiile sunt definite ca fiind o comunicare la distanţă. Astfel. canalele tradiţionale de distribuţie sunt pe cale de a fi desfiinţate. Ca atare. vor fi produse pe scară largă în milioane de exemplare părea desprinsă dintr-un scenariu ştiinţifico-fantastic. Avansul rapid al transformărilor spre noi parametrii ai tehnologiilor. Preţul plătit pentru produsul comandat va fi cu 10 – 20% mai mic decât într-un magazin obişnuit. consumatorul final. Totodată se constată o reducere substanţială a şomajului. În ultimii 25 de ani se constă o adevărată „explozie de noi idei”. „noi aplicaţii” şi apariţia (formarea) de noi oameni în domeniul economic. de obicei în interiorul unei singure încăperi. Utilizând sistemul Internet se poate comanda un produs personalizat. Noile tehnologii informaţionale constituie elementele majore ale unei forţe de schimbare în infrastructura economiei. O companie de mărime mijlocie sau o universitate ar fi putut avea unul sau două calculatoare. firma sau persoana privată. Deşi industria de calculatoare este tânără în comparaţie cu alte industrii (de exemplu. în timp ce instituţiile mari aveau cel mult câteva zeci. multiplicarea funcţiunilor unei tehnologii şi scăderea costurilor determină ca „telecomunicaţiile” să devină atractive pentru economie.

Un sistem de telecomunicaţii se referă la mediul de transmisie. impulsuri electronice vehiculate în liniile de transmisii şi prin semnale fotonice în fibrele optice. în direcţia reducerii costurilor tranzacţionale şi a creşterii eficienţei economice. pe plan naţional şi transnaţional. Mediul de transmisie se caracterizează prin: undele radio. Cererea unui cadru legal şi instituţional adecvat tehnologiilor informaţionale (TI) oferă guvernelor şi agenţilor economici posibilitatea de a-şi exercita influenţa asupra naturii şi dezvoltării comerţului electronic. • Duplex (two-way). Procedeul are direcţia caracterizată prin expresia „de la un punct la multipuncte (point-to-multi-point). Semnalele pot fi transmise pe unde electromagnetice către receptor sau prin sateliţi. mai ales pe seama economiei de timp şi a realizării unei mai bune concordanţe dintre cerere şi oferta de bunuri şi servicii. Aceasta poate fi: • Simplex (one-way). respectiv a semnalului transmis poate fi: admis. îndeosebi dezvoltarea Internet-ului ca „reţea de reţele” (network of networks) au condus la extinderea volumului şi structurii de servicii electronice. deschizându-se noi oportunităţi pentru comerţul şi diviziunea internaţională a muncii. Punctul central de emisie este legat cu alte numeroase puncte într-o reţea în care procedura bottom-up de conexiuni este completată cu aşa-numita „comunicare laterală”. În situaţia de mai sus este posibilă realizarea în timp real a interacţiunii între indivizi aflaţi în două sau mai multe puncte diferite de poziţia emiţătorului. în mod obişnuit emisiile simplex (unidirecţionale de la emiţător la receptor) sunt denumite comunicaţii topdown. Direcţia fluxului de comunicare (direction flow) are importanţă primordială în economie. 1. video şi date de semnal. chiar 24 . tipul informaţiei transmise şi direcţia fluxului de comunicare.6. Emisiunile obişnuite de televiziune constituie un exemplu sugestiv de conumicare simplex (oneway). Acest tip de comunicare (interactivă) se adresează direct de regulă unei audienţe specifice sub formula „de la punct la punct” (point-to-point). Tipul informaţiei. Sfera de cuprindere şi efectele tehnologice informaţionale Creşterea în ritm deosebit de rapid a procesului de formare a reţelelor electronice de date.

combinarea optimă a factorilor de producţie. ceea ce le conferă un grad ridicat de flexibilitate.dacă o serie de probleme rămân insuficient sau deloc soluţionate (siguranţa juridică. deoarece nu există un proprietar care să ceară licenţe sau să impună taxe pentru utilizarea sa. în contextul comerţului cu bunuri şi servicii. rezidă tocmai în caracterul său de nonproprietate. programe de software. Internet-ul s-a transformat rapid într-un mijloc global pentru telecomunicaţii şi schimb de informaţii în spaţiu. scrisori. comerţul cu obligaţiuni. consultanţi de management. adaptabilitate şi inovaţie în deplin consens cu frontul nelimitat al creativităţii umane şi nevoia de a soluţiona probleme la niveluri individuale. Spre deosebire de canalele tradiţionale de comunicaţii. la nivel zonal. contabili. Prin caracterul său. Aceasta va crea. telemedicină). laboratoarele de cercetare şi instituţiile academice. Reţelele electronice schimbă modalităţile folosite în transmiterea informaţiei. ca o reţea de calculatoare între birourile guvernamentale. agenţii de intermediere şi alte servicii similare.). necesitând infrastructuri (hard şi software) şi calificări profesionale tot mai performante şi superioare şi reprezentând totodată o adevărată „revoluţie” în schimbul mondial de bunuri şi servicii. impozitarea. naţional. Programele pe calculator se pot schimba în forma digitalizată via Internet. protecţia şi securitatea datelor etc. telefon sau fax. contribuind la creşterea gradului de diversificare a ofertei şi rafinarea exigenţelor cererii. un potenţial substanţial pentru afaceri comandate prin poşta electronică. desigur. sectoriale şi globale. regional şi internaţional. în anii 60. numerar electronic) şi societăţile de asigurare pentru servicii de consultanţă (auditori. 25 . ca şi pentru tranzacţiile cu instituţiile publice. Internet-ul s-a dezvoltat iniţial în SUA. Internet-ul este un bun public. economia de timp şi alte cheltuieli materiale fiind considerabil mai mare. care presupun oferta de informaţii prin cataloage şi comenzi. faţă de toate celelalte reţele de servicii oferite de proprietari distincţi. Un avantaj competitiv decisiv al Internet-ului. De la crearea în 1993 a World Wide Web (WWW). prin Internet se realizează o interacţiune directă sui generis între vânzător şi cumpărător. Internet-ul reprezintă un potenţial semnificativ pentru serviciile oferite de către bănci (activităţi bancare electronice.

inclusiv în ceea ce priveşte relaţiile economico-financiare şi comerciale dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare.”. pe termen lung. iar cel al inputurilor este reprezentat de suma cheltuielilor cu munca şi capitalul. „supranaţională” şi „internaţională” a muncii. După cum se ştie. productivitatea totală a factorilor măsoară nivelul tehnologic al dezvoltării unei economii care nu poate fi atribuit unor factori de producţie individuali. Prin vocaţia sa globală.În opinia specialiştilor. 1. va conduce la o creştere substanţială a productivităţii muncii. va promova dezvoltarea de noi produse şi servicii.5 puncte procentuale.7. indicele creşterii reale a valorii adăugate brute este indicele outputului. la rândul său. va conduce la o rată mai înaltă a creşterii productivităţii macroeconomice totale a factorilor de producţie. se vor extinde şi intensitatea concurenţei va creşte. în general. în paralel cu deschiderea de noi oportunităţi de cooperare. încă insuficient cercetate. ţinând seama de ponderile valorii adăugate nominale ale acestora. comerţul internaţional va oferi şanse sporite ţărilor slab dezvoltate de a accede mai rapid pe pieţele internaţionale. comerţul electronic constituie o inovare a cărei importanţă economică are efecte complexe pe termen lung. Eforturile şi costurile de identificare a partenerilor şi de informare. concomitent cu schimbarea raporturilor dintre factorii de creştere şi a structurilor de producţie. ceea ce. (de exemplu. Folosirea tehnologiilor informaţionale. Teoria comerţului internaţional bazată pe scheme şi jocuri strategice cu sumă nulă şi pozitivă va dobândi noi sfere de cercetare. Vor fi create noi posibilităţi pentru diviziunea „intranaţională. într-un ritm mediu anual de peste 0. elaborarea de previziuni şi modelarea riscului. analizele de piaţă) vor fi reduse simţitor. deschise cel puţin din punct de vedere informaţional. Acest indicator este definit ca o relaţie între indicii output-urilor şi inputurilor. pieţele. Intranet şi Internet 26 . Noi fronturi pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul economiei vor fi deschise mai ales pentru disciplinele care analizează impactul progresului tehnologic. În forma sa cea mai frecvent uzitată. pe care se bazează şi studiul OECD. potrivit unui studiu al OECD.

1. Intranet-ul permite comunicarea între utilizatori şi departamente printr-o interfaţă comună tuturor platformelor şi anume browserul.7. O dată ce documentele sunt într-un format accesibil prin Web. a tehnologiilor Internet şi a lucrului în cooperare. Componentele sale sunt următoarele: 27 . • corporaţia „reţeaua informaţiei”. • un mecanism integrat pentru utilizatori. de politica de proiectare şi implementare peste vechile sisteme. Soluţia schimbului de documente în format electronic pare să fie singura soluţie de a ieşi din impas. Utilizatorii de obicei sunt grupaţi în trei categorii: cei care introduc şi prelucrează informaţiile (authors). Actualmente. Intranet-ul asigură calea cea mai sigură şi mai rapidă de utilizat pentru comunicarea inter-departamentală deoarece accesul la orice tip de informaţie se realizează printr-o interfaţă comună oricăror platforme soft şi hard şi anume browser-ul. Dimensiunea Intranet-ului variază de la o firmă la alta în funcţie de numărul de utilizatori. cei care utilizează informaţia (users) şi furnizorii de informaţii (providers).Tehnologiile informatice şi de comunicaţii au impus în limbajul tehnic şi economic o multitudine de termeni dintre care Intranet-ul şi Internet-ul caracterizează însăşi esenţa revoluţiei informatice. aproximativ 2/3 din totalul companiilor americane deţin un Intranet şi. 1. firma poate rămâne cu personal minim care să prelucreze aceste informaţii. ar îngreuna rezolvarea problemelor din cadrul marilor companii. Intranet-ul poate fi considerat ca un sistem sigur de diseminare a informaţiei în cadrul unei firme. procese şi informaţii din cadrul unei întreprinderi. altfel. sistem care este conceput pe baza unei reţele de calculatoare. Conceptul Intranet Pentru conceptul de Intranet sunt mai multe definiţii: • tehnologia Intranet utilizată într-o organizaţie pentru a facilita comunicarea şi accesul la informaţii. Necesitatea Intranet-ului rezidă din volumul imens al datelor şi informaţiilor care. de orientările firmei. într-un timp relativ scurt va fi extins şi utilizat peste tot.

iar simpla lor enumerare justifică complexitatea unui asemenea tip de reţea. Afişarea cataloagelor cu furnizorii şi produsele aprobate la un moment dat. Crearea unor sisteme centralizate de urmărire şi raportare a vânzărilor. − aplicaţii destinate lucrului în cooperare. 7. dintre care enumerăm câteva mai importante: 1. universale pentru toate bazele de date ale firmei pe mai multe platforme (Windows NT. Plasarea on-line a manualelor pentru resurse umane şi de personal. serviciile Intranet se pot grupa pe activităţi fundamentate în cadrul fiecărei companii şi anume: marketing şi vânzări. pregătire. − programele care implementează serviciile de bază Internet. 6. Sunt cel puţin 50 de activităţi de interes într-o reţea de tip Intranet. Crearea unor sisteme centralizate pentru urmărirea cererilor de cumpărare. • echipamente de interconectare ale subreţelelor. Crearea unor interfeţe standard. Crearea de formulare bazate pe web pentru colectarea foilor de pontaj ale angajaţilor. Crearea unor calendare cu evenimentele companiei. • suitele de protocoale care asigură comunicarea între entităţile reţelei. planificare şi organizare. Crearea unor bănci şi sisteme de afişare pentru slujbele şi serviciile interne. 9. securitate. 2. − aplicaţii pentru implementarea serviciilor Intranet. 10. 4. Deşi sunt de o mare varietate. 5. Circuitul ştirilor companiei. 28 − . 8. − Intranet-ul se individualizează prin serviciile oferite. 3.o reţea de calculatoare care conţine: • mediul fizic de comunicare între diversele sisteme de calcul ale firmei. resurse umane. Crearea unor depozite pentru formularele companiei şi sisteme de distribuţie. educare. Mac sau Unix) şi posibilitatea accesului angajaţilor la toate datele de la aceeaşi staţie de lucru.

înseamnă de cele mai multe ori reuşita unei vânzări. − colaborarea reprezintă interacţiuni de la mai mulţi către mai mulţi. atât pentru elementele de grafică.Se remarcă în asigurarea acestor servicii rolul bazelor de date prin care se asigură informaţiile necesare implementării. cât şi pentru text. reducând volumul documentelor scrise pe hârtie. produsele cu cele mai mari vânzări.7. şi-au implementat un astfel de sistem şi au obţinut importante economii la costurile operaţiilor şi la îmbunătăţirea productivităţii personalului. dezvoltarea produselor. informaţii competitive obţinute din 29 . listării şi distribuirii informaţiilor firmei. grafice care reprezintă preţurile. 1. reducându-se costurile producerii.2. Astfel se recuperează cheltuielile. sunt indispensabile suitele de programe de conversie. Aplicaţiile Intranet-ului în economie Companii din diverse ramuri ale economiei. informaţiile fiind astfel făcute disponibile într-o „bază de cunoştinţe a companiei”. unui grup de oameni distribuit din punct de vedere geografic.7. În acest sens. un Intranet poate oferi un acces imediat la informaţii cum sunt: descrierea produselor. Această categorie include grupul de ştiri care facilitează schimburile directe de informaţii între membrii.2. între echipe. departamente sau la nivelul întregii companii prin punerea informaţiilor în pagini Web. De asemenea. actualizate. Informaţia corectă dată la momentul potrivit. fiind convinse de avantajele Intranetului. Aceste tipuri de aplicaţii Intranet îmbunătăţesc comunicarea şi productivitatea în toate zonele unei întreprinderi. etc. Aplicaţiile Intranet se încadrează în una din următoarele categorii: − comunicarea se desfăşoară pe principiul unul către mai mulţi. Aplicaţii pentru departamentul vânzări şi marketing O schimbare de esenţă a vânzărilor şi a departamentelor de vânzări şi marketing o constituie distribuirea informaţiilor de referinţă. 1.1. Marile companii folosesc Intranet-ul pentru a rezolva comunicarea în departamente cu vânzări şi marketing.

− reacţii şi discuţii asupra unor programe diverse de marketing. utilizează formularele Netscape pentru comunicarea cu centrele. iar membrii echipelor actualizează programul proiectului şi oferă informaţii despre progresul dezvoltării sau reacţiile clienţilor. compania Cadence Design Systems. în trei luni. şi-a constituit un Intranet destinat activităţii de marketing. care se asociază cu o bază de date de un standard industrial ajută departamentele de marketing să întreţină şi să acceseze o bază de date care cuprinde clienţiicheie şi referinţe. calendareprogram pentru documentarea privind activităţile de marketing şi previziunile vânzărilor.2. adică punctele slabe ale concurenţei.7. permite folosirea conturilor pentru a distribui informaţiile în mod cert. Personalul care se ocupă de vânzări poate utiliza aplicaţiile pentru a formula cereri către furnizori. materiale pentru training online. prezentări ale vânzărilor. soluţii de lucru şi sugestii pentru îmbunătăţiri. contra-argumente şi ultimele tactici ale competitorilor pe care le-a semnalat personalul de vânzări pe teren. Aceasta se axează pe managementul proiectului. De exemplu. Grupurile de Ştiri au ca obiective: − probleme legate de contractele profitabile. − discuţii despre probleme care pot ajuta reprezentanţii cu vânzările să schimbe informaţii despre un anumit segment de piaţă. Sistemul evidenţiază pas cu pas ciclul de vânzări în legătură cu resursele privind vânzările.paginile www ale companiei. are legături către site-urile Internet şi accesează şi distribuie un grup de Ştiri zilnice despre industrie. care conţine o bază de date dinamică privind vânzările. 1. liste cu analiza câştiguri-pierderi. Aplicaţiile de tip tranzacţii din cadrul unui client Web browser. 30 .2. Aplicaţii ale sectorului dezvoltarea produsului Echipele ce activează în cadrul dezvoltării produselor au nevoie de informaţii la zi pentru a-şi desfăşura activitatea în mod eficient. pentru a verifica starea unei cereri şi pentru a completa documentele asociate unei vânzări. pune la dispoziţie un depozit cu instrumente de vânzări şi materiale de referinţă într-o varietate de formaturi ale documentelor.

3.7. să aibă informaţii pertinente în legătură cu schimbările majore referitoare la ofertele speciale.7. design-uri. forumuri pentru brainstorming şi pentru criticarea abordării propuse. Prin implementarea unui Intranet pentru publicarea acestor informaţii. Aplicaţii pentru departamentul de sprijin şi servicii acordate clienţilor Aplicaţiile pentru publicare şi pentru tranzacţii ajută departamentul de sprijin şi servicii acordate clienţilor să reflecte asupra reacţiilor clienţilor creând un sistem coordonat de sprijin. departamentul de resurse umane scutesc personalul de a răspunde la întrebări de rutină şi de a face o muncă de rutină. folosite împreună cu o bază de date. permit membrilor echipei a se loga şi căuta rezultatele testelor aplicate produselor.2. răspunsul clienţilor în cazul vânzărilor. probleme ale clienţilor. Aplicaţiile departamentului resurse umane Departamentul resurse umane trebuie să-şi ţină angajaţii într-o permanentă informare în legătură cu problemele de bază ale companiei şi detalii asupra stării de sănătate şi a stării sociale a personalului. marketingului şi a serviciilor cu clienţii. Astfel de aplicaţii pot fi utilizate la obţinerea patentului unei cercetări recente şi a trimite formularele necesare cât şi informaţiile în mod direct către departamentul legal al firmei. să facă training on-line pentru a răspunde cât mai competent clienţilor. să obţină informaţii actualizate despre stadiul comenzilor clienţilor. Aplicaţiile de colaborare facilitează discuţiile şi schimburile de idei ca de exemplu: expertiza pe probleme legate de elaborarea produsului.În acest sector aplicaţiile Intranet-ului pot include: descrierea produselor. planificări şi schimbări. 1. caracteristicile produselor competitive.4. Aplicaţiile Intranet în acest domeniu.2. 31 . lista membrilor echipei şi responsabilităţi. Acest gen de aplicaţii intranet dau posibilitatea membrilor echipei să distribuie rapoarte asupra problemelor care să ajute echipei să poată răspunde la întrebările clienţilor. 1. Grupurile de ştiri oferă un forum pentru discuţii ample despre problemele repetate ale clienţilor şi discuţii deschise despre ce soluţii au reuşit sau nu până în acel moment.

− politicile companiei. − opţiunea privind concediile. Pentru achiziţionare se pot folosi aplicaţii intranet. pot avea beneficiile aplicaţiilor de tranzacţie disponibile cu ajutorul Intranet-ului. creând un magazin virtual intern bazat pe Web. oferind angajaţilor acces imediat la informaţii personale. folosind în mod curent formulare pe hârtie. − raportul anual. − fişe medicale.2. Aplicaţiile sigure pot face posibile: − înscrierea angajaţilor în diferite programe. încasarea plăţilor şi achiziţionarea mărfurilor. − pagini personale şi departamentale.5. − sondarea angajaţilor. care oferă produsele care au acordul companiei. cum sunt grupurile ce se ocupă cu documente legale.Astfel de informaţii sunt: − informaţii despre beneficii şi angajări. − informaţii confidenţiale despre vânzări. − introducerea on-line a formularelor de schimbare a statutului angajaţilor de către manageri.7. departamentul de finanţe poate oferi informaţii managerilor prin introducerea datelor financiare ale companiei sau prin căutarea cu ajutorul formularelor. Aplicaţiile client-server elimină din birocraţia zilnică cu care departamentul de resurse umane lucrează. Prin intermediul aplicaţiilor intranet. Grupul de ştiri din cadrul departamentului resurse umane simplifică sarcina de a informa angajaţii despre schimbările survenite în politica companiei. 1. să simplifice distribuţia electronică de software. Aplicaţiile departamentului finanţe Monitorizarea indicatorilor financiari ajută o companie să stabilească clar obiectivele pentru managerii săi. schimbări care-l afectează. − baze de date de căutare conţinând numere de telefon. Numeroase departamente ale companiei. reuşind prin folosirea aceloraşi produse care stau la baza „magaziilor cibernetice” de pe internetul public. 32 .

la celălalt capăt al conexiunii. Pentru conducere. Toţi utilizatorii de e-mail trebuie să ştie că 33 . nu necesită ca destinatarul să fie prezent şi nici nu-l întrerupe pe acesta din ceea ce face la un moment dat. pe măsură ce se obţin instrumente noi care reconfirmă influenţa accesului la informaţii în cadrul unei societăţi comerciale privite ca un întreg. la un capăt al conexiunii. Prin e-mail se realizează. De asemenea. Este compus din reţele legate între ele. − Calculatorul gazdă sau server. fiecare. tot prin sistemul e-mail. − Reţelele de comunicaţie.3. salvate pe disc sau trimise către altcineva. Mesajele sunt salvate şi păstrate până când destinatarul se hotărăşte să le citească. dacă dispune de parola corespunzătoare. utilizatorii putând să schimbe între ei mesaje. Conceptul Internet Internet-ul este un ansamblu de calculatoare conectate în reţea. Poate o schimbare şi mai profundă produsă de Intranet companiilor va fi cea culturală. în scopul transmiterii de mesaje. se pot trimite fişiere de la orice calculator la oricare altul. pot să găsească informaţii şi să folosească calculatorul altcuiva. dar şi şterge complet costurile asociate cu listarea hârtiei şi distribuţia. nu există un management centralizat al Internetului. pentru că acestea ajung imediat. folosind calculatorul. Fiecare reţea cooperează cu alte reţele pentru dirijarea traficului Internet. nu cea tehnologică.7. transmiterea de mesaje de. Trimiterea de mesaje prin e-mail este mult mai convenabilă decât trimiterea lor prin poşta convenţională sau telefon. Pentru ca reţelele şi calculatoarele să coopereze. creat în jurul lumii. Una din principalele forme de comunicare pe internet este sistemul e-mail (poşta electronică). îşi plătesc costurile proprii. dar există mii de reţele individuale şi organizaţii care. astfel că informaţia circulă între ele. Mesajele pot fi uşor tipărite. 1. în format electronic. O conexiune tipică de internet este compusă. trebuie să existe un acord general privind procedurile Internet standardele pentru protocol. − Furnizorul de servicii pentru accesul la Internet. la o persoană la alta. în principal.Intranet-ul automatizează procesarea cererilor şi elimină pierderea rapoartelor pe hârtie. care leagă împreună celelalte componente. din 4 elemente: − Calculatorul clientului sau un echipament similar.

ambele comunicând în reţea prin protocoale standard. − ambele se bazează pe WWW. utilizatorii au acces flexibil la date. Internet-ul permite o operare doar între 14. o parte din datele procesate migrează de pe staţiile de lucru pe servere.urmează să-şi păstreze copii ale mesajelor pe disc sau benzi şi că o confidenţialitate perfectă nu poate exista. − arhitecturi asemănătoare.400-28. Prin intermediul internetului. World Wide Web a fost cel care a permis transferul şi vizualizarea documentelor între clienţi şi servere. Asemănările dintre Intranet şi Internet se pot rezuma la următoarele: − ambele funcţionează pe baza arhitecturii client-server. Toţi utilizatorii reţelei pot afişa mesaje şi fiecare poate citi mesajele celorlalţi membrii ai grupului care au fost afişate. − la Intranet. − Intranet-ul permite difuzarea şi partajarea. lucrul în echipă.8 Kbps. în mod transparent. − Intranet-ul este mai rapid decât Internet-ul. − la Intranet. − securitatea Internet-ului este mai restrictivă în sensul că este bazat pe parole sau alte modalităţi de autentificare. Deosebirile sunt: − la Intranet. rolul staţiilor de lucru este diminuat. Cercetările efectuate de firma Zona Research au concluzionat o creştere de patru ori a cheltuielilor cu software-ul pentru Intranet în comparaţie cu Internet. formând aşa numitele newsgroups. pentru că operează local la 10-100 Mbs. − Internetul este zona informaţiilor publice. iar Intranetul zona informaţiilor private. În comparaţie cu el. iar la distanţă prin linii telefonice la viteza de 56 K sau 256 K. persoane din întreaga lume pot lua parte la discuţii pe marginea a mii de subiecte din cele mai diverse arii de interes. Integrarea serverelor Web cu bazele de date şi cu aplicaţii distribuite pe platforme independente a creat premisele realizării reţelelor de tip Intranet. deşi aplicaţiile. interfeţele utilizator şi datele sunt sub controlul departamentului IT. 34 . controlul aplicaţiilor şi al mediilor de operare se face mai mult prin servere decât prin staţiile de lucru. utilizând aproximativ orice tip de calculator şi protocoale standard implementate în multe platforme hard şi soft.

Conceptul iniţial al Web-ului care include hiper-media. rolul statului nu este de neglijat în sprijinirea acestui sector: a) guvernul are datoria să stabilească. cu condiţia că folosesc aceleaşi protocoale. b) sistemul de legi şi reglementări favorabile dezvoltării TIC poate avea un impact cu mult mai benefic asupra progresului economic şi social comparativ cu sprijinirea financiară din partea guvernului. în mod clar. adică reţele proiectate pentru nevoile interne ale unor organizaţii sau întreprinderi. însă. web – care este un serviciu internet complex. Dacă o întreprindere foloseşte în organizarea ei un Intranet sau extranet acestea duc la cheltuieli de investiţii ridicate. sunete. grupuri de ştiri. Internetul şi comerţul electronic factori ai relansării creşterii economice în România Deşi actorii pieţei au o importanţă majoră în crearea şi funcţionarea sectorului TIC. conectarea la distanţă a utilizatorilor. laboratoare de cercetare. care nu pot fi transmise eficient prin mijloacele clasice (poştă.Pentru Intranet relaţia cu bazele de date este mai operaţională decât la Internet. deci grafica. devenind astfel un extranet. fax. echipamente şi software ca şi Internetul.7. cum ar fi: poşta electronică. clienţi. care este de fapt un sistem de reţele de calculatoare interconectate ce oferă servicii de comunicare a datelor şi acces la informaţie. 1. de la societatea industrială la cea informaţională este stimulată de Internet. transferul de fişiere. animaţie. obiectivele dezvoltării economice sociale. ducând la apariţia Intranet-ului. înlăturarea obstacolelor din structurile învechite de reglementare deschide calea pentru noi agenţi economici care vor să intre pe piaţă – ceea ce prin intensificarea 35 − . Dar Internet-ul este utilizat frecvent în domeniul economic. Intranetul reprezintă în domeniul economic „sistemul nervos digital” al întreprinderii. dar care se recuperează rapid. ţinând seama de tendinţele pe plan mondial. Intranet îşi lărgeşte aplicabilitatea prin deschiderea selectivă pentru furnizori. datorită existenţei celor două tipuri de utilizatori. în perimetrul cărora dezvoltarea „noii economii electronice” ocupă un loc deosebit. Trecerea.4. servicii. telefon). permite utilizatorului să poată „naviga” prin multitudinea informaţiilor stocate în Internet. Necesităţile de comunicare ale organizaţiilor şi întreprinderilor (firmelor) includ tipuri diverse şi complexe de informaţii şi cunoştinţe.

faţă de media europeană de 2400 USD.competenţei reduce costul de casare a serviciilor şi îmbunătăţeşte calitatea acestora. • asigurarea unei legislaţii coerente şi stimulative pentru TIC.E. Sistemele TIC oferă cea mai bună cale de a servi în mod eficient cetăţenii. rapid şi cu datele necesare. • promovarea unei concurenţe reale de piaţă în scopul diminuării costului serviciilor telecomunicaţiilor şi Internet-ului. • sprijinirea şi crearea unui sistem educaţional pentru învăţarea continuă. Eliminarea obstacolelor din faţa dezvoltării comerţului electronic. c) guvernul poate avea un rol activ ca factor de sprijinire a mecanismelor pieţei prin culegerea şi prelucrarea de informaţii şi date publice care pot fi oferite beneficiarilor la un preţ rezonabil. 36 . în prezent şi în perspectivă. d) guvernul acţionează ca promotor al legilor în acele domenii în care iniţiativele de piaţă nu funcţionează eficient (educaţie. ceea ce asigură alfabetizarea digitală pentru toţi. România cheltuie anual pentru TIC circa 60-80 USD/locuitor. Menţinerea monopolului în economie conduce la obstrucţionarea Internet-ului şi comerţului electronic spre deosebire de ţări în care acestea au fost liberalizate. măsuri de reglementare şi sprijinire a întreprinzătorilor pentru a funcţiona în mod confidenţial pe pieţele globale. studiul continuu). se referă la următoarele aspecte: • adoptarea unor măsuri legale care să ajute la întărirea încrederii între partener mai ales în cazul consumatorilor. ştiut fiind că societatea informaţională este unul din mijloacele de accelerare a integrării în U. • luarea de măsuri pentru creşterea disponibilităţii capitalului de risc în domeniul TIC. • accelerarea utilizării sistemului TIC în activitatea administraţiei publice. cercetare. ceea ce impune responsabilităţi pentru guvern în ceea ce priveşte organizarea cooperării internaţionale la nivelul considerentelor ştiinţifice majore. • asigurarea dezvoltării unui comerţ electronic antrenant din punct de vedere social. e) societatea informaţională nu are graniţe.

− Asigurarea transparenţei. − Sprijinirea sistemului de informare profesională. prelucra şi distribui informaţia cresc tot mai mult. în special. domeniul calculatoarelor a cunoscut un progres spectaculos într-un timp scurt. fiecare din aceste calculatoare putea lucra izolat de celelalte.Principalele obiective specifice ale dezvoltării comerţului electronic în România vizează: − Conştientizarea factorilor de decizie începând cu factorul politic privind importanţa de excepţie a domeniului pentru compatibilizarea cu procesele globalizării pieţelor. se monitorizează productivitatea şi se calculează salariile angajaţilor. datele să fie disponibile pentru oricine din reţea. e-Business. Pe măsură ce posibilităţile noastre de a colecta. subiectul se referă la împărţirea resurselor. e-Banking etc. Cu alte cuvinte. − Abordarea sistemică între e-Commerce. dar la un moment dat managerii au decis să le conecteze între ele pentru a putea extrage şi corela informaţii despre întreaga firmă. La început. Organizaţii cu sute de birouri răspândite pe o arie geografică largă se aşteaptă în mod curent să poată examina printr-o simplă apăsare de buton chiar şi echipamentele lor cele mai îndepărtate. indiferent de localizarea fizică a resursei şi a utilizatorului. aflate deseori la distanţă unul de altul. − Asigurarea legislaţiei şi a cadrului instituţional. o firmă cu mai multe fabrici poate avea în fiecare unitate de producţie câte un calculator pe care se ţine evidenţa inventarului. Deşi industria de calculatoare este tânără în comparaţie cu alte industrii (de exemplu. iar scopul este de a face toate programele. Multe organizaţii dispun de un număr semnificativ de calculatoare. aceste domenii converg în ritm alert. cererea pentru o prelucrare şi mai sofisticată a informaţiei creşte şi mai rapid. De exemplu. echipamentele şi. în ştiinţă şi cultură în domeniul TIC. − Promovare cercetărilor în domeniul e-Commerce. În termeni mai generali. comunicării conectivităţii şi cooperări. simplul fapt că 37 . construcţia de automobile şi transportul aerian). stocarea şi prelucrarea informaţiei dispar pe zi ce trece. iar diferenţele între colectarea. Datorită progresului tehnologic rapid. transportul. − Crearea infrastructurii societăţii TIC.

Acest obiectiv poate fi sintetizat. Un alt scop este economisirea banilor. controlul traficului aerian. În modelul client-server comunicarea ia în general forma unui mesaj de cerere. operaţie ce presupune de obicei costuri mari şi multe neplăceri pentru utilizatori. În cazul sistemelor mari de calcul centralizate. atunci când sistemul este încărcat el trebuie înlocuit cu un sistem mai mare. Un alt scop al conectării în reţele este scalabilitatea: posibilitatea ca o dată cu volumul de muncă să crească treptat şi performanţa sistemului prin adăugarea de noi procesoare. spunând că reprezintă o încercare de a distruge . În mod uzual există un număr mare de clienţi şi un număr mic de servere. Un al doilea scop este asigurarea unei fiabilităţi mari prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative.un utilizator se întâmplă să fie la 1000 km distanţă de datele sale nu trebuie să îl împiedice să folosească respectivele date ca şi cum ele ar fi locale. punerea în funcţiune a unei reţele de calculatoare serveşte şi unui scop care nu are de-a face aproape deloc cu tehnologia. Pentru domeniile militar şi bancar. astfel încât. Serverul execută cererea. trimite răspunsul înapoi clientului. În sfârşit. Acest dezechilibru i-a determinat pe mulţi proiectanţi să construiască sisteme formate din calculatoare personale. câte unul pentru fiecare utilizator. activitatea respectivului procesor.. În modelul client-server pot fi adăugaţi clienţi şi servere noi pe măsură ce este nevoie de ei. prin care clientul solicită serverului executarea unei anumite acţiuni. celelalte pot să preia şi să ducă la bun sfârşit.tirania geografiei”. De exemplu. posibilitatea de a nu întrerupe operarea unor echipamente în eventualitatea unor probleme hardware este de maximă importanţă. În plus. datele din reţea fiind păstrate pe unul sau mai multe servere de fişiere partajate. fişierele pot fi copiate pe două sau trei maşini. siguranţa reactoarelor nucleare şi multe alte asemenea aplicaţii. dacă una din ele nu este disponibilă (datorită unei defecţiuni hardware). pot fi utilizate celelalte copii. Calculatoarele mici au un raport preţ/calitate mult mai bun decât cele mari. O reţea de calculatoare poate furniza un mediu de comunicare puternic între angajaţii 38 . Sistemele mari de calcul (calculatoare de mărimea unei camere) sunt cam de zece ori mai rapide decât calculatoarele personale. fie şi cu performanţe reduse. prezenţa mai multor procesoare înseamnă că dacă un procesor se defectează. dar costă de o mie de ori mai mult.

este uşor ca două sau mai multe persoane care trăiesc în locuri diferite să scrie împreună un raport. Fiecare afacere are nevoie de un cont bancar comercial. există două etape diferite în cadrul tranzacţiei: autorizarea şi vizualizarea. Astfel au apărut conceptele de ecommerce. Vizualizarea se referă la aprobarea şi afişarea tranzacţiei. 1. Autorizarea se referă la verificarea numărului de cont pentru a se vedea dacă cartela mai este validă.com. e-banking. are suficient credit. O dată cu apariţia Internetului au apărut o mulţime de servicii şi aplicaţii noi. o dată cu înfiinţarea unor firme specializate este mult mai uşor să se deschidă conturi comerciale. sau de un cont care să poată accepta de la cumpărători plata prin carte de credit. Dar în spatele creşterii explozive a comerţului electronic se află o muncă asiduă depusă pentru rezolvarea modalităţilor de plată on-line. aceasta era greu de realizat pentru afacerile care se derulau prin Internet. În trecut. e-demand. Pe termen lung. deoarece majoritatea băncilor cerea cel puţin doi ani de existenţă a firmei pe piaţă. Pe lângă serviciile dedicate publicului larg.1. precum şi la confirmarea expedierii bunului. ceilalţi pot vedea schimbarea imediat. au apărut şi servicii dedicate în special firmelor. serviciul de ştiri (usenet) şi World Wide Web. liderul în domeniu fiind AuthorizeNet.aflaţi la mare depărtare unii de alţii. sau dacă nu a fost raportată ca fiind furată.4. Pentru a înţelege acest proces de plată trebuie să gândim ca un adevărat bancher. fără a mai aştepta câteva zile o scrisoare în acest scop. Aceasta se poate întâmpla pe una din cele două căi existente: on line sau în timpul autorizării cu reţeaua bancară. Când un angajat schimbă ceva într-un document din reţea.7. Cooperarea între grupuri de oameni aflaţi la distanţe mari unii faţă de alţii – un lucru imposibil înainte – devine în acest fel simplă. cum ar fi poşta electronică (e-mail). e-business. Când un client plăteşte ceva printr-o cartelă de credit. E-commerce – comerţul electronic Acestea sunt zilele în care fiecare firmă încearcă să vândă ceva prin Internet. utilizarea reţelelor pentru a asigura comunicarea inter-umană se va dovedi probabil mai importantă decât scopurile tehnice de genul creşterii fiabilităţii. Acum. Folosind o reţea. acesta însemnând că tranzacţia „trece” la ambele bănci (banca ce a emis cartela de credit a cumpărătorului şi banca la care are deschis contul comercial firma 39 .

dar să nu uităm că această securitate duce la o reducere a problemelor (privind riscurile) din partea managerilor băncii. cum se realizează identificarea cumpărătorului în cadrul unei tranzacţii. totuşi cumpărăturile prin Web înfloresc. după efectuarea autorizaţiei are loc actualizarea datelor referitoare la aceea cartelă de credit. Dar să vedem. Din nou IBM şi multe bănci se află în spatele realizării acestui standard. într-un singur standard coerent. SET a fost un răspuns la necesitatea de a ţine numerele cartelelor de credit departe de hard discurile comercianţilor prin Internet – o cale esenţială pentru comercianţi de a verifica conturile clienţilor. Un bun exemplu a desfăşurării acestei lupte în procesul standardizării a fost neacceptarea de către operatorii de Internet a standardului de securitate în cazul tranzacţiilor electronice (SET-secure electronic tranzaction). 40 . Aceste portaluri implică companii ca ShopNow. Problemele care apar aici sunt legate de faptul că banca intră în contact cu o mulţime de utilizatori şi proprietari de site-uri specializate pe comerţul electronic. Într-o etapă separată. în continuare. În ciuda atâtor eforturi. Acesta încearcă să structureze datele cerute de la cumpărători. De acum cumpărătorii sunt obişnuiţi să folosească cărţi de credit obişnuite când fac cumpărături prin Internet sau companiile mari folosesc pentru lansarea unor comenzi de aprovizionare site-urile business-to-business.vânzătoare).509 un standard de criptare a proceselor.com. Ultimele inovaţii în plata electronică au legătură cu înfiinţarea unor portaluri şi a unor noi căi de identificare a cumpărătorilor. În aceste condiţii. Mai târziu SET a fost transformat într-un nou standard numit limbaj şablon pentru comerţul electronic (ECML). În timp ce presa continuă să scrie despre cumpărători cărora le este frică dea numărul cărţii lor de credit. s-au conturat totuşi o serie de lipsuri. banca doreşte o securitate de fier. chiar dacă aceasta duce la cheltuieli suplimentare. Încercarea unor bănci ca Citybank şi American Express de a scoate pe piaţă cartele de credit care pot fi folosite doar în cazul cumpărăturilor efectuate prin Internet. În această scurtă istorie a tehnologiei de plăţi prin Internet. Cea mai mare controversă a fost acceptarea unui singur standard care să lege banca şi lumea Internetului. instituţiile financiare au încă probleme cu Internetul. nu a fost foarte bună. adăugând SET-ului câteva noi standarde cum ar fi XML pentru structurarea datelor şi X. La început acest standard fost propus de un consorţiu de bănci şi firma IBM.

realitatea nu este tocmai bună.7. dar aceasta cere mai mult decât posibilităţi tehnologice. Restricţiile geografiei nu mai permit industriei de servicii financiare să atragă oamenii şi să-i ţină ostatici.4. şi un alt număr impresionant plănuiesc să-şi efectueze operaţiunile bancare on-line. În Statele Unite ale Americi. iar acestea trebuie. O metodă de identificare este aceea de a folosi direct baza de date de la logare. E-banking – operaţii bancare realizate prin tehnica de calcul Internetul a dat putere şi libertate consumatorilor de servicii financiare de a-şi lărgii alegerile lor la nivel global. În teorie lucrurile stau bine. Aceasta se transformă într-o imensă participare la afacere – americanii dau 80% din serviciile financiare către banca centrală sau către furnizorul de 41 . gândindu-se între timp că acei clienţi ai lor sunt loiali. Aceasta înseamnă că utilizatorii trebuie să introducă codul lor de identificare şi parola înainte de a putea face cumpărăturile. În timp ce în mintea multor furnizori de servicii financiare aceasta creează viziunea unui serviciu cu costuri reduse şi implicit a creşterii profiturilor. Pentru utilizatori beneficiul este dat de reducerile obţinute în urma frecventelor cumpărări în cadrul reţelei. Crearea unei prezenţe pe Internet aduce valoare pentru serviciile financiare. trebuie stabilită o infrastructură de chei publice şi private. clienţii începând să efectueze operaţiile bancare mai mult on-line. Cum a fost în cazul migrării clienţilor de la ghişeele băncilor la automatele bancare. O altă metodă este de a folosi criptarea.2. dar în practică este mult mai dificil de realizat. 1. atribuite şi trimise cumpărătorilor. iar în Canada procentul a fost de 85%.com care oferă cumpărătorilor un mecanism de reduceri dacă aceştia sunt membri ai reţelei respective.iGive. Metoda criptării este dificilă deoarece. deoarece această metodă cere o configurare complexă a aplicaţiilor. Aşezarea geografică nu mai este aşa importantă cum era odată. Deja 62% dintre americani şi 53% dintre canadieni folosesc Internetul.com şi eBates. mai întâi. 76% dintre cei intervievaţi au declarat că au o instituţie financiară principală. Beneficiul pentru proprietari este acela de a se face cunoscuţi pe piaţă şi de a da acces la produsele lor.

Multe bănci tradiţionale au transferat informaţiile şi serviciile pe care le oferă pe Web site-urile lor. fie că nu sunt capabili să găsească alternative atrăgătoare. Realitatea este că tehnologia poate să apropie firmele de clienţi în multe feluri. Lipsa acestei interacţiuni fizice duce la absenţa loialităţii şi a ataşamentelor emoţionale care ameninţă să transforme serviciile financiare în bunuri de larg consum. Absenţa loialităţii şi ataşamentul emoţional a băncii în mediul activ. Aceasta cere o strategie clară pentru o înţelegere a naturii relaţiei cu clienţii şi o apropriere faţă de arhitectura Web-ului. organizaţiile încearcă să se apropie de consumatori. Instituţiile de servicii financiare trebuie să recunoască că majoritatea clienţilor caută atât funcţionalul cât şi satisfacţia emoţională. transformând relaţiile cu clienţii. pune industria bancară în pericol de a deveni un bun de larg consum. Cererile funcţionale sunt uşor de atins. Strategia de bază on-line trebuie să reflecte angajamentul băncii pentru o relaţie veritabilă. Aceasta indică fie un simţ istoric al loialităţii. Clar. Dar de ce sunt consumatorii nord-americani aşa de apropiaţi faţă de instituţiile financiare? Migrarea cu succes a consumatorilor spre Internet se află în transformarea relaţiilor off-line. Nevoile emoţionale sunt direct legate de percepţia clienţilor asupra valorii pe care le-o acordă banca.3.servicii financiare. Această situaţie se schimbă rapid în urma folosirii Internetului. având în minte în special relaţia lor cu aceşti clienţii şi de asemenea să nu permită ca dezvoltarea site-ului să fie condusă de tehnologie. Ceea ce nu au reuşit ei să transfere este loialitatea şi ataşamentul emoţional formulat de interacţiunea oamenilor atunci când se întâlnesc faţă în faţă. Băncile trebuie de asemenea să-şi dea seama că relaţiile cu clienţii ţinute strict numai on-line nu sunt aşa de puternice ca relaţiile on-line. în relaţii on-line.4. cere mai mult decât să fie apt să scrie un cod HTML. Întrebarea pe care şi-o pun departamentele de 42 . Instituţiile financiare trebuie să-şi construiască Web site-urile împreună cu clienţii. furnizând informaţiile pe care clientul le caută şi realizând un site uşor de folosit şi de consultat. fie este un rezultat al inerţiei. în relaţii on-line. nu tehnologică.7. Mulţi vorbesc de realizarea unor relaţii de unu la unu în obiectivele lor. E-demand – dinamizarea canalelor de legătură între consumatori şi organizaţie Folosind tehnologia în anii „e”. Construind şi menţinând o relaţie sănătoasă cu clienţii reprezintă punctul cheie al diferenţei. în timp ce canadienii dau 85%. 1.

şi cunoştinţa acumulată (ca un capital intelectual) pe de cealaltă parte. dar putem să-l simţim numai când el este pus la treabă. Atunci una din căile majore pe care o organizaţie o are la îndemână. pentru a construi o casă. care se referă. de exemplu. atunci aceste tranzacţii de vânzare/cumpărare sunt determinate de anumite niveluri de încredere. 43 . este aceea de a începe să înţeleagă consumatorii. Organizaţiile au colectat date despre consumatori timp de mulţi ani. De exemplu. Dar noi putem să mergem mai departe. Numai recent mulţi au realizat valoarea acestor date. înainte de a-l cumpăra. ci o cumpărăm pentru că avem nevoie de ea pentru a face o groapă este adevărată. Pentru a se realiza o tranzacţie. cumpărătorii trebuie să aibă încredere în valoarea site-ului. Unul din primii paşi care trebuie făcuţi pe această cale de a înţelege valoarea consumatorului este să putem oferi pentru ei. la informaţiile despre consumator. pe de o parte. Singurul caz în care noi vom sesiza valoarea ei este atunci când o vom folosi sau când vom încasa banii pe ea. date care duc la înţelegerea valorii consumatorului şi a nevoilor lui. şi putem spune că motivul pentru care cumpărăm o lopata nu este acela de a face o groapă ci. fie în format digital. Prin urmare putem privi valoarea ca o parte a unui sistem ierarhic de nevoi care face ca unii consumatori să achiziţioneze acel obiect.marketing din cadrul multor organizaţii este: cum poţi cu adevărat să cunoşti acei consumatori care pot devenii clienţi pentru produsele şi serviciile pe care firma le poate oferii? Teoria marketingului ne spune că trebuie să producem ceea ce consumatorii doresc. Vechea idee că nu cumpărăm o lopată că este o lopată. Percepem că un produs are o valoare particulară pentru noi. fie pe hârtii. Aceste bunuri trebuie să fie manageriate şi utilizate pentru a îmbunătăţii abilităţile competitive ale organizaţiei. Dacă analizăm reţeaua Web în contextul valorii consumatorului. acestea devin un bun poate mai valoros decât alte bunuri din cadrul firmei. Aceasta a dus în ultimul timp la o accentuare a activităţii de culegere a datelor despre consumatori. De aici apare şi termenul de „bunuri digitale”. O dată ce aceste date au fost transformate în informaţii. astfel ei ne vor deveni clienţi. Valoarea reală poate exista numai când folosim sau când deţinem un produs. Un număr mare de studii au arătat că acele organizaţii care adoptă o orientare spre piaţă (se concentrează pe consumatori) devin mult mai profitabile. sau ca o investiţie. o poliţă de asigurări poate fi privită ca un mijloc de a rezolva o problemă.

licitaţiile publice au doar câteva oportunităţi dintre cele care răsar din noul mediu comercial. E-business – afaceri derulate prin Internet Soluţiile e-business cuprind multe şi diferite aplicaţii care permit companiilor să opereze mai mult timp on-line. chiar când cineva doreşte să facă o afacere cu tine. fie că achiziţionează dintr-un magazin scump. de primă clasă. Atât organizaţiile noi. Fiecărui consumator îi place să se simtă valoros indiferent de unde ar cumpăra. Pentru a oferi un serviciu personalizat este necesar să fii apt de a identifica cumpărătorul şi apoi să-i prezinţi informaţii şi servicii într-o manieră care să-l satisfacă.4.com a devenit poate cel mai de încredere site prin permanenţa ofertei şi a unei game largi. fie că el face cumpărături pe Internet. Companiile de succes vor fi acelea care vor avea agilitatea să răspundă rapid la dinamica pieţei. Mai mult. formată împreună cu clienţii. Prospectările sunt imense. partenerii şi furnizorii lor. Noţiunea de e-business ca nou intrată în teoria economică şi afacerile tradiţionale se întrec între ele. Pieţele (ca locuri fizice). păstrarea profilului clienţilor poate genera probleme importante de ordin administrativ o 44 . promiţând o reducere în costuri a operaţiilor.Site-ul Amazon. orice afacere trebuie să fie disponibilă oriunde este solicitată de consumator. Costurile pe care Amazon şi alte organizaţii le-au antrenat în atragerea de cumpărători trebuie acum transformate în e-loialitate (e-loyalty). iar strategiile majorităţii companiilor caută să-şi protejeze sau să-şi dezvolte propriile pieţe.4. Orice propunere e-business trebuie să conţină şi să suporte un grad ridicat de disponibilitate pentru informaţii şi servicii. el nu doreşte să aştepte la coadă. a serviciilor existente pentru consumatori. organizaţiile sunt forţate să reinventeze sisteme şi procese noi. 1. Când un client intră într-un magazin el doreşte recunoaştere. Fără o dezvoltare adecvată a proceselor şi tehnologiei. primire personală şi o confirmare că respectivul magazin a înţeles nevoile specifice lui. precum şi posibilitatea generării de noi venituri.7. Noile modele s-au maturizat şi au ocupat un loc important în economia mondială. cât şi cele vechi încearcă să creeze modele inovative de afaceri bazate pe o relaţie electronică. Dar care ar fi factorii de succes? Cum să evităm revizuirea pe scară largă a tehnologiei la fiecare 5 ani? Cum putem maximiza profitul? Cum putem furniza produse complexe către piaţă reducând timpul de fabricaţie? Economia mondială se află în mijlocul dezbaterilor. Ca un stil de viaţă modern piaţa reuşeşte să crească cererile oamenilor.

Orice e-business trebuie să delege cât mai mult cu putinţă din aceste treburi administrative către consumatorii înşişi. Consumatorii aleg să cumpere prin Internet pentru a culege beneficiile reducerii costurilor. Dacă consumatorii nu au încredere în posibilităţile organizaţiei de a-şi ţine promisiunile. 45 . Oricum. că aşteptările au fost atinse. Ordinele şi înţelegerile trebuie să aibă prioritate şi să fie monitorizate de-a lungul derulării lor. ei vor alege să nu cumpere. În figura nr. 1. organizaţiile trebuie să continue să dezvolte propunerile lor de afaceri pentru a potrivi dialogul şi a fi capabile de a concura cu noile modele de afaceri. este important ca o dată ce organizaţia a încheiat o înţelegere sau un contract cu un cumpărător. folosind o configuraţie şi un limbaj de dialog care este simplu pentru toţi cei interesaţi. este prezentată o infrastructură tipică e-business. a uşurinţei în folosinţă şi a eficienţei acestei metode. Afacerile se construiesc pe reputaţie şi încredere. Soluţiile e-business trebuie integrate în sistemul informaţional al organizaţiei. asigurându-ne.1. aceasta trebuie să-şi îndeplinească responsabilităţile. respectând în acelaşi timp confidenţialitatea fiecărei persoane.dată ce numărul clienţilor depăşeşte masa critică. Atâta timp cât tehnologii ca EDI (Electronic Data Interchange) sunt şi vor rămâne metode standard de comunicare în lumea oamenilor de afaceri. partener sau un furnizor. Eşecul sau succesul parţial nu sunt nişte opţiuni în cazul acestui tip de economie. încă o dată.

a produselor şi a 46 . dar foloseşte aceleaşi servicii şi acelaşi sistem informaţional pentru toate cele patru canale.R.Figura 1. Hub (Sistem de management al relaţiilor cu clienţii – Customer Relationship Management) – o grupare logică a tehnologiilor integrate.1. Reprezentare grafică a infrastructurii e-business În acest exemplu. organizaţia este capabilă să opereze pe patru canale distincte.M. Fiecare canal este servit prompt de un C.

creşterea profitabilităţii clienţilor. prin concentrarea eforturilor firmei de a satisface nevoile celor mai importanţi clienţi ai firmei. datele sunt extrase pentru organizaţie cu autorul unui software. achiziţia de noi clienţi. vânzărilor. apărută în urma aplicării unei strategii e-business. Putem definii CRM ca fiind abilitatea unei firme de a obţine un avantaj competitiv de durată.R.M.bazei de date. Hub este o bază de date centralizată ce priveşte clienţii şi care este disponibilă la nivelul întregii organizaţii. 47 . prin implementarea unei strategii eCRM. precum şi sporirea profitabilităţii pe termen lung.8. Acest gen de strategie poate exploata instrumentele interactive oferite de Web pentru a sprijinii şi dezvolta relaţiile cu clienţii. CRM se preocupă de modalităţile în care organizaţiile îşi pot creşte abilitatea de a identifica şi reţine cei mai profitabili clienţi. concomitent cu reducerea costurilor şi creşterea gradului de interacţiune. Dezvoltarea rapidă a Internetului oferă companiilor noi oportunităţi în obţinerea unui avantaj competitiv. Acest punct central deţine toate regulile necesare afacerii pentru a asigura o livrare de calitate pentru toate canalele. Mulţi consideră că un e-CRM va trebui să fie forţa principală. extinde. în special cu cei mai valoroşi dintre aceştia. de bază. prin adoptarea unui marketing eficient. rezultând astfel o creştere a profitului. Hub. site ce recunoaşte vizitatorii on-line şi personalizează informaţiile pe care le conţine în concordanţă cu vizitatorul. Beneficiile majore vor trebui să includă: o concentrare a eforturilor asupra celor mai valoroşi clienţi.R. Oportunităţi majore există pentru integrarea marketing-ului. oferind o singură imagine consistentă asupra consumatorului. Aceasta lasă la latitudinea consumatorilor să aleagă cum vor dori să intre în legătură cu organizaţia. câştigarea sau îmbunătăţirea loialităţii clienţilor. 1. Inima acestui C.M. Ca disciplină a managementului. obţinerea unor informaţii asupra nevoilor consumatorilor prin stabilirea unor relaţii. îmbunătăţirea livrărilor către clienţi. sprijinii şi reţine clienţii cei mai valoroşi. De la C. Sistemul de management al relaţiilor cu clienţii Managementul Relaţiilor cu Clienţii presupune dezvoltarea unei modalităţi de a identifica. e-commerce-ului şi serviciilor oferite consumatorilor într-un singur Web site.

Când aceste schimbări radicale se vor întinde pe un termen mediu sau lung. precum şi modul în care este organizată compania. firma concentrându-se asupra modului în care o strategie e-CRM va fi dezvoltată. precum şi prin suportarea unei strategii care să permită comunicarea electronică (e-mail. vom fi siguri că deciziile luate de acum încolo vor fi compatibile cu obiectivele pe termen lung. În această perioadă se identifică o serie de probleme de rezolvat pe termen lung. datorată îngrijorării care poate apare asupra scopului activităţilor pe care firma le are de realizat sau asupra complexităţii acestora. Aceasta va trebui să concentreze atenţia asupra a cinci domenii principale: a) Inducerea unei mentalităţi de învingător. interactivitate. O dată ce conceptele e-CRM au fost acceptate. acestea nu vor trebui să distragă atenţia de la faptul că pot apare beneficii imediate derivate din implementarea unor măsuri referitoare la e-CRM.Adoptarea unui CRM apropiat unei strategii e-business va trebui să aibă implicaţii majore asupra Web-site-ului prin: construcţie. Această implementare va schimba fundamental gândirea angajaţilor. precum şi facilitarea apariţiei unor noi tehnologii care să suporte şi să dezvolte relaţiile cu clienţii. Schimbarea mentalităţii angajaţilor trebuie începută de la nivelul decizional şi va trebui extinsă într-un timp foarte scurt la toate nivelurile 48 . Ceea ce trebuie să evite compania este blocarea organizaţională. groups etc.) O implementare totală a unei strategii e-CRM se realizează într-un timp relativ lung. în acest fel. e-CRM va deveni forţa principală care se va afla la baza dezvoltărilor ulterioare a unei strategii e-business. de reuşită la nivelul fiecărui angajat – pentru a asigura un succes deplin a implementării unei strategii e-CRM şi pentru a diminua sau evita rezistenţa la schimbare din partea angajaţilor. conţinut. care să maximizeze întregul potenţial al e-business-ului. Această modificare a mentalităţilor trebuie să se producă la toate nivelurile organizaţionale. list-serv. funcţionalitate. personalizare. Priorităţile imediate ale firmei vor trebui să fie orientate pe pregătirea activităţilor de bază care să permită construirea unei fundaţii pentru implementarea unei strategii e-CRM. Scopul principal va trebui să fie transformarea companiei într-un lider de piaţă. Obiectivele imediate vor trebui să asigure o acceptare generală a conceptelor e-CRM la toate nivelurile organizaţionale ale firmei şi. Construcţia unui Web-site reprezintă doar o parte a acestui proces.

Una dintre cele mai puternice aplicaţii ale tehnologiei Internet-ului o reprezintă abilitatea de a regla şi personaliza conţinutul Web-site-ului cu costuri scăzute. 49 . O clasificare generică a clienţilor pe grupuri de interese este în general prea largă. Construcţia unei bune strategii e-business se bazează pe înţelegerea clară a nevoilor şi cerinţelor clienţilor. tratând diverşii consumatori în ordine preferenţială pentru a creşte loialitatea acestora.organizaţionale ale firmei. fiecare având nevoi şi cerinţe unice. necesitatea introducerii la nivel de firmă a unei structuri CRM. în optimizarea funcţionalităţii şi a îmbunătăţirii interacţiunii acestuia. nevoile clientului individual trebuie evaluate şi apreciate corect. Organizaţia trebuie să îşi dea seama că Internet-ul nu este o piaţă imensă cu 250 milioane de consumatori. personalizată cu clienţii. implicarea tuturor angajaţilor în construcţia Web-site-ului. Baza unei bune strategii e-CRM este de a stabilii o relaţie 1÷1. Obiectivele specifice care trebuie atinse sunt: • câştigarea încrederii angajaţilor pentru introducerea conceptelor e-CRM. b) Identificarea şi segmentarea clienţilor pe grupuri de interese pentru a putea adopta şi orienta livrările către un serviciu de 1÷1. Este important ca toţi angajaţii să înţeleagă conceptele e-CRM. ci reprezintă 250 de milioane de pieţe constituite dintr-o singură persoană. precum şi pe satisfacerea deplină a acestora prin utilizarea Intenet-ului. • asigurarea că e-CRM se întemeiază ca o viziune pentru companie şi pentru Web-site • perceperea corectă de către angajaţi a necesităţii introducerii eCRM urmată de apariţia beneficiilor pentru afacere. precum şi impactul pe care îl va avea introducerea unor astfel de schimbări asupra metodelor de muncă tradiţionale. Paşii care trebuie parcurşi sunt următorii: • Identificarea clientului – în special a celor mai valoroşi. va trebui realizată o analiză detaliată a clientului. în special cu cei mai valoroşi dintre ei. O dată ce e-CRM a fost acceptat ca fiind forţa conducătoare a unei strategii e-business.

dezvoltate şi focalizate pe discuţii de grup. cum ar fi valoarea lor pentru companie. Ce se înţelege prin termenul de birotică? 50 . • Interacţiunea cu clienţii – stabilirea unei relaţii cu aceştia. d) cuantificarea performanţei – măsurarea performanţelor Website-ului în termenii obiectivelor e-CRM. Localizarea clienţilor implică stabilirea unui profil detaliat al nevoilor şi cerinţelor diferitelor grupuri. O apropiere de conceptele e-CRM cere ca strategiile e-business să fie bazate mai de grabă pe ceea ce caută clienţii. c) Localizarea clienţilor – conturarea nevoilor şi a cerinţelor diferitelor grupuri de clienţi. 1.• Diferenţierea clienţilor – segmentarea acestor pe grupuri corespunzând unor criterii.9. Localizarea reprezintă un pas critic în determinarea unui conţinut potrivit al Web-site-ului. a unei interactivităţi şi a unei funcţionalităţi optime. precum şi cum pot fi acestea deservite prin intermediul Internet-ului. Organizaţia va trebui să se ocupe la începutul implementării de clienţii cei mai profitabili. precum şi găsirea unor modalităţi care să permită o mai bună satisfacere a cerinţelor utilizând tehnologiile Internet. cu toate că tentaţia va fi de a satisface imediat nevoile tuturor grupurilor. O bună strategie e-business va trebui concentrată pe termen scurt în satisfacerea nevoilor grupurilor importante. Teste de autoevaluare 1. Procesul de localizare a clienţilor cere „o ascultare” activă a acestora prin intermediul chestionarelor. e) realizarea unui plan – pregătirea şi realizarea unui plan strategic detaliat pentru construcţia web-site-ului. decât pe ceea ce managementul firmei consideră că vor acei clienţi. asigurându-ne că în procesul de formare a strategiei e-business sunt cu siguranţă implicaţi clienţii-cheie. oferind informaţii de bază asupra nevoilor şi cerinţelor acestora. Unul dintre obiectivele principale ale procesului de implementare a strategiei e-business este reprezentat de identificarea clienţilor majori şi transformarea lor în e-clienţi. Majoritatea companiilor îşi dezvoltă strategiile e-business în funcţie de ceea ce întreprind ceilalţi competitori. din care să reiasă şi schimbările organizaţionale care vor fi suportates de firmă.

8.2. Precizaţi care sunt perifericele de intrare. Ce reprezintă Internet-ul pentru un agent economic? Care sunt asemănările între Internet şi Intranet? 51 . 7. Care este relaţia dintre birotică. 4. 3. 5. Definiţi structura unui sistem informatic de birou. informatică şi telecomunicaţii? Clasificaţi informaţia. Care sunt tipurile de procesare? Prezentaţi şi caracterizaţi funcţiile unui sistem informatic de birou. Definiţi e-CRM şi prezentaţi structura unei strategii e-business. 9. 10. 6.

dar şi existenţa unui sistem logic de prelucrare. de dimensiuni. de stiluri de afişare. despărţirea în silabe. anteturi. imagini. realizând alinierea şi încadrarea textului în pagină. stabilirea diferitelor tipuri de caractere sau stiluri de afişare. O dată cu creşterea puterii de calcul a devenit posibilă realizarea de coloane. care aparţin aceleiaşi lucrări. Iniţial procesoarele de texte au fost orientate spre lucrul la nivel de caracter. la nivel de paragraf şi la nivel de caracter. grafice. Procesorul sau editorul de texte operează cu documente. datorate capacităţii limitate de prelucrare existente la acel moment. calculatorul devenind un mijloc de prelucrare a textelor. elemente procesate unitar. a unor dispozitive periferice. la nivel de document. aspect plăcut. tabele. care reprezintă ansambluri de texte. EDITAREA ŞI PROCESAREA TEXTELOR ŞI A IMAGINILOR Tehnoredactarea reprezintă „pregătirea tehnică şi grafică a unui manuscris înainte de a fi începută operaţiunea de tipărire”. aranjarea textului în pagină. Asupra unui document sunt aplicate o serie de operaţii de prelucrare pentru obţinerea unui document cu calităţi grafice superioare. 2. Operaţiunea de tehnoredactare computerizată se realizează pe trei niveluri. numit „procesor” sau „editor de texte”. Tehnoredactarea computerizată presupune existenţa unui calculator. cum ar fi alinierea automată a textului. cu o singură dimensiune.1. utilizarea unui număr foarte mare de seturi de caractere. subsoluri de pagină. reprezentat prin programul specializat în operaţii de tehnoredactare. La nivel de document se stabilesc caracteristicile de ansamblu ale 52 . adaptarea formei de prezentare la conţinut.2. Funcţiile unui procesor de texte Un procesor sau editor de texte trebuie să asigure realizarea unor funcţii elementare pentru prelucrarea textelor. lizibilitate. utilizarea unui singur set de caractere.

ca exponent al familiei de procesoare de texte. introduse în dorinţa de a prezenta cât mai multe dintre opţiunile posibile ale utilizatorului. Fiecare linie de instrumente cuprinde butoane (grupate pe anumite funcţiuni) care realizează anumite comenzi. îngroşare. Word va afişa. Fereastra procesorului de texte Word este prezentată în figura 2. ne propunem să prezentăm procesorul Word XP. grafice (graph). tipurile de caractere. creării de formulare (forms) etc. prin acţionarea butonului mouse-ului. funcţia acestuia. putând fi configurată la cerere. Microsoft Word oferă posibilitatea ca utilizatorul să dispună printrun singur produs de posibilitatea creării.1. într-un dreptunghi colorat. modul de aliniere a paragrafelor. creării unor baze de date (database). rigle. prin adăugarea sau înlăturarea unor elemente ca linii de utilitare. plecând de la un text simplu şi până la un raport (document) complicat de 800 pagini. prin simpla alunecare a mouse-ului. Zona de lucru a fost ocupată aproape în întregime cu opt linii de instrumente suplimentare. marginile acesteia. dimensiunea acestora. schimbare de dimensiune a caracterului. În continuare. Există posibilitatea creării de desene (draw). Interfaţa procesorului este deosebit de agreabilă şi prietenoasă. anteturi sau subsoluri de pagină. înclinare. cuvinte cheie.documentului. încadrându-se perfect în pachetul Microsoft Office XP. citate. butoane etc. 53 . formatul de pagină. La nivelul de paragraf se stabilesc caracteristicile fiecărui paragraf. după preferinţele utilizatorului. La nivel de caracter se execută o prelucrare a grupurilor de caractere din interiorul paragrafelor.2. prin operaţii de subliniere. Procesorul de texte Microsoft Word Microsoft Word este cel mai răspândit şi apreciat procesor de texte utilizat în mediul Windows. 2. editării de ecuaţii. care sunt executate rapid. pentru realizarea unor efecte de scoatere în evidenţă a unor nume. prin dreptul unui buton.

Figura 2.1. Fereastra procesorului de texte Word 54 .

următoarele reprezentări: 55 . prezent pe ecran. de instrumente. Linia de instrumente (butoane) prezintă. în mod obişnuit. de meniuri. Pentru a mări spaţiul de editare.În linia de instrumente există şi spaţii în care utilizatorul poate să-şi creeze propriile butoane pe baza unor macrocomenzi. Revenirea la modalitatea standard de afişare se obţine prin acţionarea butonului Close Full Screen. Figura 2. se poate renunţa (afişa). după caz. activând sau dezactivând grupele butoanelor de validare prezentate în figura 2. Prezentarea gupelor de butoane activate şi a celor dezactivate Între butoane. meniuri. la unele linii (View Toolbars).2. linia de stare şi cursoarele de deplasare. astfel încât să se poată realiza aceleaşi funcţii şi cu ajutorul tastaturii.2.(View Full Screen). eliminându-se liniile de titlu. Activitatea de redactare a unui document se poate realiza având ca zonă de editare activă întreaga suprafaţă a ecranului. taste şi combinaţii de taste există o corespondenţă.

.Buton Mesaj calculator New blank document Open . Semnificaţie Deschiderea unui nou document Deschidere document creat anterior Salvare document Creare mesaj poştă electronică Tipărire document Vizualizare document Verificare ortografică Decupare text Copiere text Readucere text Repetă formatarea Anulare tastare Amână anularea Legătură multiplă Tabele şi contururi Introducere tabel Introducere foaie de calcul Scriere pe coloane Desen Structurare document Afişează caracterele neimprimabile Procent afişare Apelare program de asistenţă Combinaţie taste Ctrl + N Crtl + O Ctrl + S Meniu File File File Save E-mail Recipient Print Print Preview Spelling and Grammar Cut Copy Paste Format painter Undo Typing Can’t Redo Hyperlink...... Drawing Document map Show All Zoom Word Help Format View Ctrl + * View Help F1 56 . Insert Excel Columns. Tables and Borders Ctrl + P File File Tools Edit Edit Edit F7 Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V Ctrl+ Shift + C Ctrl + K Edit Edit Insert Table Insert Table...

pot să fie afişate linii de butoane pentru: • baze de date (Database). model Tip caracter Dimensiune caracter Îngroşare Înclinare Subliniere Aliniere stânga Aliniere centru Aliniere dreapta Aliniere stânga-dreapta Numerotare Simbol de enumerare Afişare luminoasă Culoare caracter Contururi Combinaţie taste Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + L Ctrl + E Ctrl + R Ctrl + J Rigla conţine diviziunile în centimetri sau inch. prin intermediul unui asistent animat. 57 . În tabelul următor sunt prezentate butoanele. precum şi semnificaţia fiecăruia. mesajul emis de calculator. Pentru facilităţi suplimentare şi legături cu alte produse din pachetul Microsoft Office. selectat de utilizator.Programul de asistenţă al procesorului de texte poate fi activ şi afişat în permanenţă pe ecran. Linia de stare cuprinde: săgeţile de deplasare orizontală (stânga/dreapta) şi ascensorul de deplasare rapidă . Linia de stiluri are în componenţă următoarele butoane: Buton Mesaj produs de calculator Style Font Size Bold Italic Underline Align Left Center Align Right Justify Numbering Bullets Highlight Font Color Borders Semnificaţie Stil. pe lăţimea paginii având specificate şi marcatorii sau tabulatorii .

În tabelul următor sunt prezentate butoanele.Buton Mesaj calculator Data Form Manage Fields Add Record Sort Ascending Sort Descending Database Update Fields Find in Field Main Document Semnificaţie Creare formă Gestionar de câmpuri Adaugă o înregistrare Ordonare crescătoare Ordonare descrescătoare Adaugă o bază de date Actualizează câmpul Localizează o înregistrare Fuzionează cu un document • crearea de formate (şabloane. În tabelul următor sunt prezentate butoanele. formulare) Forms. • 58 . dar şi pe Internet Web. mesajul calculatorului şi semnificaţia fiecărei reprezentări grafice. mesajul calculatorului şi semnificaţia fiecărei reprezentări grafice. Buton Mesaj calculator Edit Box Check Box Combo Box Properties Draw Table Insert Table Insert Frame Protect Form Semnificaţie Casetă de text Casetă de validare Casetă tip combo Proprietăţi Realizează un tabel Adaugă un tabel Introducere format Protejează un format butoane care permit navigarea în interiorul documentului.

♦ ora sistemului (exemplu 4:22 PM). salvarea şi restaurarea unui document Atunci când se deschide un document.. ♦ numărul paginii curente din total pagini ale documentului (exemplu 1/10.. iar modificările care se fac ulterior sunt memorate temporar în memoria calculatorului. se execută următoarele operaţii.2. Pentru a le memora. eventual. Afişează doar butoanele Web de navigare Go Show Only Web Toolbar Linia de stare prezintă informaţii referitoare la: ♦ pagina şi secţiunea curentă (exemplu Page 4 Sec 1). ♦ linia şi coloana curentă (exemplu Ln 33 Col 48). respectiv. se realizează copii de siguranţă pentru documentele mai importante. pagina numărul 1 din totalul de 10). trebuie salvat documentul pe disc şi. 2.Buton Mesaj calculator Back Forward Stop Current Jump Refresh Current Page Start page Search the Web Favorites Semnificaţie Deplasare înapoi Web Deplasare înainte Web Oprire salt Împrospătează informaţiile Pagină de început Localizează pe Web Pagini Web favorite Deplasare la . Crearea.1. ♦ verificare ortografică a documentului (dezactivarea se prezintă grafic astfel: ). Pentru a salva un document. ♦ modul de inserare sau suprascriere (exemplu OVR). ♦ limba utilizată la redactarea documentului (exemplu Romanian). 59 .).. Word îl copiază de pe disc şi îl afişează pe ecran. ♦ distanţa faţă de margini (exemplu At 8 cm.

. Pentru a specifica atât tipul fişierului. Furnizarea de către Word a acestor două opţiuni (de salvare automată şi de crearea unor copii de siguranţă ale fişierului) permite restaurarea documentului în cazul unei căderi de tensiune sau oricărei alte probleme. iar în rubrica File Name are loc introducerea numelui propriu-zis al fişierului. precizându-se intervalul de timp în minute în caseta Minutes (intervalul este cuprins de la 1-120 minute). având acelaşi nume. Fereastra corespunzătoare acestei acţiuni este prezentată în figura 2. În continuare. unui document i se poate asocia o parolă. Pentru a asocia o parolă unui document.3. puteţi deschide documentul de rezervă care este. Atunci când se creează o copie de rezervă şi s-a realizat salvarea fişierului de mai multe ori. fie se alege din meniul File comanda Save sau Save As… fie provocând deschiderea casetei de dialog corespunzătoare. Realizarea copiilor de siguranţă se face cu ajutorul rubricii Always create backup copy.Din meniul File alegeţi comanda Save sau Save As…. În rubrica Save in se selectează discul pe care se va depune fişierul. dacă doriţi schimbarea specificatorului de fişier sau din bara de instrumente standard. cât şi pentru compatibilitate cu alte procesoare sau versiuni anterioare se completează rubrica Save as type. după care selectaţi rubrica Security). pentru a preveni deschiderea de către alţi utilizatori a documentului sau pentru a nu permite altor utilizatori salvarea unor eventuale modificări în respectivul document. se precizează parola aleasă în caseta Password to open (parola de protecţie la citire) sau în Password to modify (parolă de protejare la scriere). Word furnizează câteva moduri de restricţionare a modificării documentelor. Astfel. în care se va marca Save Autorecover info every. 60 . alegeţi din caseta Save As… butonul Options (sau din meniul Tools alegeţi Options. în timpul lucrului se alege din meniul Tools comanda Options şi se selectează indexul Save. prin acţionarea butonului Save Pentru a salva un document nou nedenumit. iar apoi se validează cu OK. de fapt. apoi se validează prin acţionarea butonului OK. însă cu extensia .BAK. penultima versiune. prin care Word salvează versiunea anterioară a documentului ca o copie de rezervă. Dacă doriţi salvarea automată a documentului.

Pentru a modifica sau şterge o parolă asociată unui document. Figura 2.3. prin care se care în caseta Read-Only Recommended se introduce caracterul permite vizualizarea conţinutului documentului. se procedează astfel: ♦ se deschide documentul respectiv. dar nu şi modificarea acestuia. ♦ în rubrica Protection Password sau Write Reservation Password se selectează asteriscurile care reprezintă parola. 61 . Word va afişa câte un asterisc. pentru fiecare caracter. numere. ♦ din meniul File se alege Save As… şi se acţionează butonul Options. iar în timpul tastării parolei.O parolă poate conţine până la 15 caractere (litere. spaţii – diferenţiindu-se literele mari de cele mici). Fereastra corespunzătoare definirii parolei unui document O altă posibilitate de a proteja conţinutul unui document este cea prin . după care se tastează noua parolă sau se şterge prin acţionarea tastei DEL.

cunoscând o parte din conţinutul acestuia În rubrica Search in se precizează unitatea de disc sau structura de directoare în care se va realiza căutarea. Se poate găsi un document pe baza numelui acestuia. ca. Pentru introducerea unor criterii suplimentare de căutare se completează. casetele corespunzătoare (exemplu: Value. utilizatorul va completa în caseta Property numele documentului dorit a fi localizat. automat informaţii privitoare la rezultatul localizării.OpenTools–Search. Această fereastră este prezentată în figura 2. folosind toate informaţiile pe care vi le puteţi aminti despre acesta. Fereastra de localizare a unui fişier.În Word există posibilitatea de a localiza un document.4. titlul descriptiv ori după cuvintele cheie. Figura 2. cu secvenţa de text cunoscută “codul de procedură fiscală”). pe baza datei de creare sau data ultimei modificări. alegeţi din meniul File. cu informaţiile cunoscute. ori. pentru a căuta după acestea. În caseta Results se vor afişa. Pentru identificarea unui document. dacă se includ la salvare informaţii sumare. de exemplu numele autorului. Pentru a demara acest proces. 62 .4.

2. numere.5. ♦ aspectul fontului (subliniat. ♦ dimensiunea caracterelor. Fereastra care permite definirea caracteristicilor caracterelor 63 . Fereastra corespunzătoare acestei acţiuni poate fi studiată în figura 2. scriere cu majuscule. având anumite caracteristici prezentate în continuare: ♦ tipul caracterului (fontului).5.). scriere ascunsă etc. În Word aceste caracteristici se stabilesc din meniul Format comanda Font. tăiat. Figura 2. ♦ poziţionarea pe verticală a textului în cadrul liniei. îngroşat. scriere ca exponent. scriere ca indice.2. ♦ spaţiul dintre caractere. Formatarea caracterelor Caracterele sunt reprezentate prin litere. înclinat). simboluri. ♦ culoarea de afişare.2. semne de punctuaţie şi spaţii. ♦ stilul de afişare (normal.

care sunt disponibile din meniul Format.Fontul reprezintă acea caracteristică a unui fragment de text prin care se determină mulţimea de caractere ( de la 0 la 255 în codul ASCII) care se pot afişa. Stilul de afişare reprezintă aspectul grafic al caracterelor în scopul obţinerii unor efecte speciale: Normal. ♦ scrierea la exponent sau ca indice (Superscript sau Subscript).6. cu două linii. Fereastra Change Case 64 . opţiunea Change Case. cu linie punctată sau sublinierea doar a cuvintelor. ♦ ascunderea textului (Hidden). ♦ tăierea cu o linie (Strikethrough). ♦ scrierea textului cu MAJUSCULE REDUSE (Small Caps). În acest moment. Atributele unui text se referă la o serie de prelucrări. care scot un fragment de text în evidenţă: ♦ subliniere (Underline): cu o linie. Figura 2.6. ♦ scrierea textului cu MAJUSCULE (All Caps). selectat în prealabil. Bold (îngroşat) Italic (înclinat). Există o serie de prelucrări care se pot aplica asupra unui bloc de text. pe ecran se va afişa fereastra Change Case. transformări şi combinări. precum şi aspectul grafic extern. prezentată în figura 2.

Atât dimensiunea. 65 . cu litere mici. Combinaţia de taste Shift+F3 va trece prin toate aceste forme. Title Case – fiecare cuvânt va avea prima literă mare. din caseta Font. Pentru a vizualiza un text ascuns în afişarea normală sau pagină se acţionează butonul Show/Hide de pe bara standard de instrumente sau se alege meniul Tools comanda Options şi se alege Hidden Text. UPPERCASE – toate literele sunt trecute la majuscule. Dimensiunea caracterelor reprezintă mărimea în puncte (un punct 1/72”) a unui caracter şi se stabileşte în rubrica Size. fontul. Culoarea de afişare a textului poate fi specificată prin intermediul listei ascunse aferente casetei Color. tOGGLE cASE – reprezintă inversul lui Title Case. Pentru stabilirea spaţierii dintre caractere. cât şi aspectul caracterelor pot fi rapid alese din baza de instrumente prezentată în continuare.7.Sentence case – va avea drept efect afişarea primei litere a fiecărei propoziţii cu majusculă. se acţionează fişa index Character Spacing. Textul ascuns este afişat cu o linie de subliniere care nu apare la imprimare. Lowercase – va face toate literele blocului selectat. element prezentat în figura 2. unde fiecare cuvânt va avea prima literă mică. iar următoarele vor fi litere mici.

66 . se poate aplica efectul Kerning. urmând ca Word să solicite confirmarea modificării. sunt afişate cu o dimensiune mare a caracterelor. în funcţie de forma acestora. Word poate realiza uşor copierea stilurilor de scriere cu ajutorul butonului Format Painter (descriptor de formate). alegând.Figura 2. iar apoi butonul Default…. În cazul titlurilor care. în caseta de dialog. după dorinţă. prin apropierea sau depărtarea caracterelor.7. Font. caz în care mouse-ul se schimbă într-o pensulă. Există posibilitatea de a ajusta poziţia verticală a oricărui caracter prin opţiunea Position. de pe bara de instrumente standard. Fişa index Character Spacing Opţiunea Expanded creează o distanţă majorată între caractere. Modificarea formatelor implicite se realizează din meniul Format opţiunea Font. iar Condensed realizează scrierea textului condensat sau chiar suprapus. în general. care constă în umplerea uniformă a spaţiului afectat textului respectiv.

2.2.3. Formatarea paragrafelor În Word, paragraful este o unitate de formatare, iar operaţiunea este utilă atunci când se doreşte: alinierea paragrafelor; crearea identărilor pentru liste marcate sau liste numerotate; alinierea coloanelor de text; interspaţierea liniilor din cadrul paragrafului etc. Word oferă câteva tehnici alternative de formatare: fie din meniul Format – Paragraph; fie cu ajutorul butoanelor din bara de instrumente; sau cu ajutorul combinaţiilor de taste. În Figura 2.8. sunt prezentate cele două tehnici de formatare. Cu ajutorul combinaţiilor de taste, se pot realiza următoarele acţiuni: CTRL+L, pentru a alinia textul la stânga; CTRL+E, pentru a centra textul; CTRL+R, pentru a alinia textul la dreapta; CTRL+J, pentru a alinia textul proporţional şi la stânga şi la dreapta. Prin acţionarea opţiunilor din meniul Format Paragraph, se oferă posibilităţi multiple de combinare a formatării paragrafelor, alegând corespunzător în caseta de dialog. Repetarea formatării paragrafelor se realizează prin „moştenirea” formatării de la un paragraf alăturat la altul, în timpul creării textului.

Figura 2.8. Prezentarea grafică a tehnicilor de formatare a paragrafelor 67

O altă cale de a repeta formatarea este alegerea din meniul Edit Repeat… sau cu ajutorul instrumentului paragrafelor se pot aplica operaţii de conturare. . Asupra

2.2.4. Imprimarea unui document Word oferă posibilităţi multiple de ieşire pentru un document: imprimare; transmitere prin fax; tipărire document într-un fişier; transmitere fişiere prin poşta electronică unui membru al grupului de lucru. Înaintea imprimării se oferă posibilitatea vizualizării documentului , fie fie din meniul File – Print Preview sau cu ajutorul butonului alegând modul de vizualizare pagină (View-Page). Astfel dacă nu este realizată încadrarea dorită, utilizatorul poate face referire la specificarea paginii, a marginilor hârtiei, a sursei hârtiei din meniul File – Page Setup. În figura 2.9. se prezintă această fereastră.

Figura 2.9. Stabilirea formatului paginii şi încadrarea textului 68

Implicit, procesorul de texte Word utilizează anumiţi parametrii pentru delimitarea corpului de text faţă de marginile fizice ale paginii, aplicaţi fie întregului document, fie asupra unor anumite părţi ale acestuia. În acest moment se stabileşte spaţiul alocat pentru antet/subsol de pagină. O dată cu alterarea parametrilor standard în zona de vizualizare Preview se prezintă sub o formă schematică utilizatorului modul în care va apare la imprimare documentul. Fişa index Paper permite definirea tipului de hârtie pe care se va obţine documentul, cunoscut fiind faptul că există mai multe tipuri predefinite (standard), fiecare având anumite dimensiuni exprimate în centimetrii sau în inch. În figura 2.10. este prezentată fişa index Paper.

Figura 2.10. Fişa index Paper

Spre exemplificare, redăm cele mai utilizate formate sunt următoarele: Letter 21,59/27,94; Legal 21,59/35,56; Executive 18,41/26,67; A4 21/29,70; No. 10 10,48/24,13; DL 11/22. În cazul în care se utilizează un alt format, se va alege Custom Size, definind după aceea dimensiunile efective ale suportului (lăţime/lungime). Tot prin intermediul acestei fişe se alege modul de orientare al documentului (Whole document) sau al unei părţi al acestuia (Selected
69

Text) în pagină, respectiv, poziţionare normală Portrait sau peisaj Landscape prezentate în figura 2.11.

Figura 2.11. Poziţionarea normală şi peisaj a textului

În cazul în care se doreşte realizarea imprimării, este indicată alegerea în prealabil a tipului de imprimantă, prin caseta Printer name (mai ales în cazul în care sunt conectate mai multe asemenea dispozitive periferice) şi a caracteristicilor de imprimare (caracteristicile imprimantei Properties, numărul de exemplare Copies, paginile care se vor imprima Page Range, ordinea de imprimare etc.) din meniul File – Print. În figura 2.12. este prezentată fereastra Print, care permite definirea tipului de imprimantă.

70

documentul conţinând în această se situaţie un corp de text. Localizarea constă într-un meniu de ajutor (Help). Fereastra Print Prin acţionarea butonului Properties. fotografii sau imagini scanate. opţiunea . din punct de vedere ortografic. În cazul în care se doreşte obţinerea unui document imprimat.2. corector ortografic. al dicţionarelor de sinonime. grafice.13. Verificarea documentelor se realizează. 71 . dicţionar românesc de sinonime. Pachetul de programe Office XP a fost parţial localizat pentru România. iar sunt acţionate atunci când avem de imprimat color butoanele grafice. utilizatorul va acţiona butonul . precum şi al separării cuvintelor în silabe.5. dar şi imagini.Figura 2. 2. Fereastra corespunzătoare acestui accesoriu este prezentată în figura 2.12. se stabileşte din zona PrintOut. Verificarea unui document Verificarea documentelor reprezintă ultima operaţie care se realizează asupra unui document tastat într-o limbă străină sau în limba autohtonă. folosind doar tonuri de gri. atunci când se doreşte obţinerea unei calităţi foarte bune a rezultatului imprimării. gramatical. Butonul acţionează atunci când documentul conţine doar corpuri de text. desene.

13. limba în care se introduce textul. Fereastra de localizare a corectorului ortografic Meniul de ajutor general şi meniurile specifice aferente procesorului de texte Word şi procesorului de tabele Excel sunt afişate în limba română. În cazul în care nu există menţionată limba respectivă. implicită a selecţiei realizate anterior. din lista afişată. Corectarea acestor erori semnalate se realizează prin acţionarea butonului dreapta al mouse-ului. Pentru a beneficia de corectare instantanee (textul se corectează pe măsură ce este introdus). celelalte componente având meniurile de ajutor în limba engleză. Corectorul ortografic în limba română este activat în Word numai prin indicarea limbii utilizate în realizarea documentului. Confirmarea corectitudinii acţiunii utilizatorului va rezulta din activarea butonului OK sau Default. Set Language.Figura 2. În căsuţa de dialog care va apărea pe ecran utilizatorul va avea de ales. iar butonul OK va permite doar utilizarea în acele momente a limbii selectate. Toate erorile gramaticale sau cuvintele care nu sunt localizate în dicţionarul aferent limbii selectate vor fi marcate cu o linie ondulată de culoare roşie. poziţionat fiind pe respectivul cuvânt. meniul Tools. Language. Options. se va selecta din linia de meniuri. Butonul Default va acorda posibilitatea stabilirii ca limbă folosită curent. prin activarea din linia de meniuri a meniului Tools. 72 . unde în fişa index Spelling & Grammar se va activa opţiunea Check Spelling As You Type. se va selecta primul element (No Proofing).

Figura 2.15. Dicţionarul de sinonime este apelat prin selectarea cuvântului dorit şi executarea secvenţei Tools. Language. în care s-a produs o eroare de tastare. utilizatorul selectează opţiunea Add.14.15. iar pentru activarea utilitarului de despărţire în silabe a unui cuvânt se execută aceeaşi secvenţă. Apelarea dicţionarului de sinonime şi realizarera 73 . sugerat de corector. dar cu poziţionarea pe Hyphernation.. situaţie prezentată în figura 2. Thesaurus.14. În cazul în care cuvântul marcat ca eronat nu se află în dicţionar şi se doreşte îmbogăţirea acestuia cu noi elemente. Exemplificarea corectării erorilor gramaticale specifice unei anumite limbi Din meniul apărut se selectează cuvântul corect. Figura 2.Această situaţie este prezentată în figura 2.

anularea corecţiilor precedente. suprimarea cuvântului eronat. se va solicita confirmarea operaţiei de verificare. suprimarea repetiţiilor.16. Se poate verifica tot textul începând cu poziţia curentă a cursorului sau numai o parte. care se selectează în prealabil. prezentată în figura 2. Pentru a selecta opţiunile de verificare ortografică se procedează astfel: se alege Tools-Options şi se selectează categoria Spelling sau în 74 . după care se realizează eventualele corecţii. urmând a se alege între mai multe posibilităţi: corecţia erorii. Verificarea ortografiei poate fi întreruptă prin CRTL+TAB sau execuţia unui „clic” în fereastra documentului. acesta este afişat în caseta de dialog. Pentru verificarea ortografică a cuvintelor se alege Tools Spelling. adăugarea cuvântului într-un dicţionar personal. Figura 2. ignorarea acesteia. dar şi lansarea acesteia. În cazul în care un cuvânt nu este găsit în dicţionar/dicţionare.16.despărţirii în silabe a cuvântului secvenţe Verificarea ortografiei se realizează pe baza unui dicţionar standard şi unul sau mai multe dicţionare personale (de specialitate). Verificarea ortografică a cuvintelor Dacă înaintea verificării cursorul a fost plasat în interiorul documentului.

Verificarea gramaticală permite depistarea frazelor susceptibile de erori gramaticale şi de stil.17.17. Figura 2. Selectarea opţiunii de verificare ortografică a unui document Dacă este găsită o frază suspectă de erori gramaticale. solicitarea unei explicaţii privind regulile gramaticale aplicate. modificarea regulilor gramaticale etc. Pentru realizarea verificării gramaticale. ignorarea erorii. se va afişa o casetă de dialog. precum şi eventualele soluţii de corectare a acestora. fereastră prezentată în figura 2. trecerea la o nouă frază. urmând ca utilizatorul să aleagă una din variante (corectarea erorii pe baza unei soluţii propuse de Word. Word foloseşte stiluri predefinite. Înainte de a lansa verificarea gramaticală a unui document sau a unei părţi a acestuia se pot modifica opţiunile prin: Tools – Options categoria Grammar.caseta de dialog a ortografului se activează butonul Options. Pentru verificarea gramaticală.). corectarea erorii direct în document. se alege Tools – Language. 75 . care includ toate regulile gramaticale specifice unui domeniu.

faţă de cele impare şi/sau pot fi diferite. În continuare. Crearea antetului sau a subsolului de pagină se realizează prin specificarea modului de afişare Normal. pentru unele secţiuni ale documentului. Antetele se află în mod normal în afara suprafeţei utile a paginii şi pot fi diferite faţă de prima pagină a documentului. pot fi diferite pe paginile pare. alegând din caseta de dialog rubrica Different First Page sau Different Odd and Even. file name – numele fişierului. în . exemplu author – numele autorului.6. Figura 2. de subsol. pentru realizarea afişării caracterelor {}. sau butonul care permite inserarea de câmpuri speciale (numărul de pagină. repetându-se pe fiecare pagină. Realizarea antetului şi a subsolului de pagină Antetul reprezintă textul situat în partea de sus a fiecărei pagini.) apărută se alege butonul de antet.2.18. 76 . se poate afara posibilităţilor oferite cu ajutorul butoanelor plasa cursorul acolo unde se doreşte să se insereze respectivul câmp şi se acţionează combinaţia de taste CTRL+F9. introduceţi codul câmpului. title – titlul documentului . Semnificaţia butoanelor din grupa antet-subsol Pentru a realiza inserarea unor câmpuri în antetul sau subsolul paginilor.18.2. Există posibilitatea definirii de antete/subsoluri diferite pe prima pagină de celelalte sau pe pagini pare de cele impare.19. din meniul VIEW alegându-se din meniul View opţiunea Header / Footer. iar din grupa de butoane (figura 2. Aceste elemente pot fi studiate în figura 2. dată. oră). O altă modalitate este următoarea: din meniul Insert / Field şi din lista de câmpuri se alege câmpul dorit.

precum şi modul de aliniere al acestora. se alege din linia de meniuri Insert/Page Numbers şi apoi se selecţionează poziţia (antet sau subsol de pagină).20.19.2. Fereastra Section Start aferentă definirii de antete şi subsoluri de pagină 2. Pentru numerotarea standard (numerotarea tuturor paginilor cu excepţia primei) se plasează cursorul la începutul documentului. Numerotarea paginilor unui document Numerotarea paginilor se realizează în două moduri: standard sau o dată cu crearea antet /subsol de pagină.7. Aceste elemente sunt prezentate în figura 2. cursorul este plasat la începutul documentului. Ferestrele corespunzătoare acţiunii de numerotare a paginilor unui document 77 . se alege din linia de meniuri Insert / Page Numbers.20.Figura 2. Figura 2. În cazul în care se doreşte numerotarea paginilor începând cu un anumit număr. se acţionează butonul Format şi apoi se completează caseta corespunzătoare (Start at) cu respectivul număr.

2. În mod implicit. care vor avea fiecare aceeaşi lăţime şi aceeaşi distanţă între ele. în funcţie de lăţimea utilă a paginii. editarea unui text se face prin introducerea paragrafelor unul după altul. Suprafaţa utilă a paginii poate fi împărţită în coloane paralele. dacă acesta nu conţine diferite secţiuni. Introducerea textului se face considerându-se suprafaţa utilă a paginii ca fiind o singură coloană. coloanele sunt aplicate întregului document.21. care împart pagina pe verticală. din linia de meniuri se alege opţiunea Format – Columns. Fereastra este prezentată în figura 2. textul poate fi plasat în coloane paralele. Editarea unui document pe coloane În mod normal. Fereastra corespunzătoare editării pe coloane a unui text Formatarea textului sub formă de coloane poate fi aplicată întregului document sau numai unei părţi din el. Lăţimea coloanelor va fi determinată automat de editor. astfel se aplică doar secţiunii curente sau 78 .2. Pentru a se afişa fereastra care permite definirea numărului de coloane care se doreşte a fi obţinut.21. divizându-se documentul în secţiuni. pe întreaga lăţime utilă a paginii.8. Figura 2. S-a dovedit că pentru a uşura cititul.

asupra secţiunilor selectate (Select Sections) sau asupra textului de la cursor până la sfârşit (This Point Foward). în mod automat. − modalitatea în care vor fi aplicate coloanele (Apply To) asupra întregului document. fie cu ajutorul casetei de dialog în care se specifică: − forma coloanelor (Presets). Coloanele pot fi aplicate şi din poziţia în care se află cursorul în document până la sfârşit. 79 . − mărimea coloanelor (Width and Spacing). În cazul în care este selectată doar o porţiune de text. • se alege din meniul Insert comanda Break. Există câteva elemente care pot uşura editarea. Uniformizarea lungimii coloanelor se realizează prin următoarea procedură: • se poziţionează cursorul la sfârşitul textului.secţiunilor selectate. se selectează opţiunea (Equal Column Width). Dacă utilizatorul doreşte obţinerea unor coloane care să aibă aceeaşi mărime. se poate utiliza combinaţia de taste Alt + săgeată jos (săgeată sus). − numărul de coloane (Number of Columns) . − se acţionează butonul OK. introducerea şi editarea textului în coloane se realizează în mod obişnuit. care. dintre care menţionăm: • pentru deplasarea la începutul coloanei următoare (precedente). − dacă separarea coloanelor să se facă cu o linie verticală (Line Between). coloanele sunt aplicate numai textului selectat. caz în care se creează automat o secţiune. va fi definit ca secţiune distinctă. cu ajutorul marcajelor din riglă sau cu ajutorul meniului Format. • se selectează opţiunea Continuous. În continuare. Dimensiunea coloanelor poate fi ulterior modificată. Procedura care permite crearea coloanelor se poate realiza fie cu ajutorul meniului Format. (Whole Document) asupra secţiunii selectate (This Section). asupra textului selectat (Select Text). • se acţionează butonul OK.

Modalitatea de conturare Custom permite stabilirea de către utilizator a marginilor care se doresc a fi realizate. 2. 3. se poate insera. culoarea de conturare 80 . Modalităţi active de conturare Din caseta de dialog dezvoltată de meniul Format Borders and Shading. obţinută prin comanda Format / Columns. 3-D (permite realizarea unui contur în trei dimensiuni).9. înaintea primului paragraf din coloană.22. Din aceasta se alege una dintre modalităţile active de conturare. se alege modalitatea de încadrare None (fără contur). Box (contur exterior).22. Style defineşte tipul de linie şi Width stabileşte grosimea acesteia. 2. Realizarea conturărilor şi a umbrelor Încadrarea sau conturarea se aplică unui paragraf. O altă modalitate de a forţa trecerea la o coloană nouă a textului este aceea prin care se inserează o nouă secţiune şi se selectează opţiunea Start New Column din caseta de dialog. activarea opţiunii Format Borders and Shading sau prin acţionarea butonului care va dezvolta o listă de butoane. Figura 2. Shadow (produce stabilirea unui contur al şirului selectat în prealabil).• pentru a forţa ca un paragraf de text să înceapă întotdeauna în prima linie a unei coloane. se alege din caseta de dialog rubrica Column Break. un salt la pagină. Dacă se doreşte ca o coloană să înceapă pe o pagină nouă. tabel. se alege din meniul Insert opţiunea Break.2. distanţa faţă de text. prezentate în figura 2. grafic. se validează prin acţionarea butonului OK. prin combinaţia de taste Ctrl + Enter sau alegeţi din meniul Insert opţiunea Break / Page Break. se foloseşte combinaţia de taste Ctrl + Shift + Enter sau se procedează astfel: 1. realizându-se. prin selectarea acestuia.

Color. 2.23. Dacă nu se doreşte 81 . se pot observa opţiunile prezentate anterior pentru realizarea conturării unui şir de caractere. opţiunea Borders and Shading sau acţionarea butonului . urmată de activarea meniului Format. Utilizarea cadrelor Cadrele permit poziţionarea adecvată în pagină a textului sau a graficelor. Figura 2. Un cadru este în mod implicit conturat.2. Fişa index Shading permite stabilirea modului de umbrire a fundalului sau a „prim planului”.23. Fereastra corespunzătoare opţiunii de conturare a unui şir de caractere Anularea încadrării realizate anterior se obţine prin selectarea prealabilă a elementului a cărui încadrare trebuie anulată. În figura 2.10.

Utilizatorul poate opta pentru una din cele două posibilităţi de inserare a unui cadru: 1.24. prin acţionarea asupra punctelor de reper ale cadrului. Utilizatorul poate opta pentru atribuirea unor anumite dimensiuni ale cadrului (Size) şi pentru alinierea acestuia din meniul conjunctural se alege Format Frame. Prelucrarea cadrelor se face întotdeauna în modul de afişare Page Layout. aceasta trebuie anulată.afişarea încadrării. în jurul unui text sau grafism existent. În mod automat. putându-se observa opţiunile de plasare a unui cadru faţă de corpul de text (Text Wrapping None sau Around). iniţial se introduce un cadru gol. este prezentată caseta Frame. Se delimitează acţionează butonul Frame din linia de instrumente conturul cadrului (prompterul de mouse devenind cruciuliţă) şi apoi se introduce elementele dorite. În cazul în care utilizatorul doreşte introducerea unui cadru se . 2. după ce în prealabil a fost selectat. dimensiunile cadrului se adaptează la dimensiunea elementului inserat. Un cadru poate fi redimensionat sau deplasat cu mouseul. 82 . În figura 2. în care urmează a se insera textul sau grafismul dorit.

Figura 2.25. prin specificarea poziţiei dorite. vă prezentăm un exemplu în care a fost introdus un cadru în care se află inserat un desen.24. În continuare.25. Figura 2. în figura 2. Caseta de formatare a cadrelor (Frame) Alinierea cadrelor se poate realiza pe orizontală sau pe verticală. a coloanelor de text etc.). în raport cu un punct de referinţă (de exemplu: marginile paginii. Introducerea unui cadru în corpul de text 83 .

Prelucrarea imaginilor În interiorul unui cadru poate fi importată o imagine alegând din meniul Insert opţiunea Picture. Figura 2. Se poate observa că textul conturează cadrul.Cadrul este poziţionat în interiorul corpului de text. respectiv Clip Art. From file. fiind aliniat faţă de marginea din stânga al acestuia. în cazul în care se doreşte importul unor imagini realizate cu ajutorul scaner-ului sau al unui aparat fotografic şi Chart. WordArt utilizat pentru obţinerea rapidă a unor sigle. dacă doreşte preluarea unei imagini din galeria standard a procesorului de texte. Auto Shapes.26. Opţiuni de import imagine Utilizatorul va selecta un element din lista derulantă. From Scaner or Camera. se pot observa opţiunile utilizatorului pentru importarea unei imagini. în cazul în care desenul sau graficul a fost creat anterior şi acum se doreşte introducerea acestuia. 2. 84 . pentru situaţia în care se doreşte realizarea unei reprezentări schematice a derulării unui proces. delimitându-se prin spaţiu cele două elemente supuse prelucrării.26. În figura 2.11.2. pentru introducerea unei reprezentări grafice a unei serii de valori numerice.

). folosind cuvinte sau scurte texte transformate în imagini grafice pentru diferite scopuri (de exemplu.12. 2. deoarece aceasta face parte integrantă din documentul creat în WORD. se prezintă o parte din principalele categorii de imagini care pot fi apelate de utilizator.27. Utilizarea componentei WordArt WordArt reprezintă un program care vă permite să transformaţi câteva cuvinte în desene atractive. un pliant publicitar etc. pentru crearea unei broşuri. În figura 2.2. el putând fi lansat doar din WORD sau din alt program care utilizează tehnica OLE. care să conţină imaginea. cu o varietate de forme. Galeria standard de imagini Clip Art Galeria standard de imagini Clip Art conţine o listă de categorii de imagini grupate automat pe domeniul reprezentat. O imagine creată cu ajutorul WordArt este similară unui 85 . Fiecare categorie la rândul ei poate conţine o suită de imagini reprezentative. WordArt permite îmbunătăţirea imaginii documentului pe care îl elaboraţi. un raport. Utilizatorul nu poate crea un fişier separat. WordArt reprezintă un program de sine stătător. la fel ca şi Draw sau Graph.27. este legat de Word prin tehnica OLE (Object Linking and Embedding). a unui afiş.Figura 2. Obiectele realizate cu acest program şi inserate în documente conţin toate informaţiile necesare pentru o editare ulterioară. WordArt.

care funcţionează ca server. Realizarea graficelor Word oferă utilizatorului numeroase facilităţi de prelucrare şi formatare. Prezentarea într-o asemenea formă oferă importante avantaje precum condensarea informaţiei. În figura 2. respectiv. Pentru construirea unor grafice pe baza unor date numerice obţinute în urma unor prelucrări matematice este indicat. Se procedează astfel: ♦ se alege din meniul Insert opţiunea Object.28. lizibilitate. Construirea graficelor se realizează având la bază o aplicaţie specială Microsoft Graph.desen. Inserarea obiectului în document se face. putându-se aplica tehnicile existente în Word pentru modificarea desenului. se prezintă linia de butoane şi caseta specifică acestui program. folosirea unor programe specializate de calcul tabelar. Linia de butoane şi caseta specifică WordArt 2. dar unele date numerice pot fi prezentate sugestiv doar prin intermediul unor reprezentări grafice sau diagrame.13. precum EXCEL sau LOTUS. ♦ se creează imaginea (obiectul). în locul corespunzător. sugestivitate. graficele generate pot fi incluse sub formă de obiecte (procesorul de texte este 86 . Figura 2. de obicei. Pe ecran apare fereastra utilitarului care prezintă o linie de butoane speciale pentru scrierea artistică. utilizând facilităţile WordArt în caseta Enter Your Text Here.2. WordArt se lansează pentru a insera un obiect sau pentru a modifica un obiect existent.28. ♦ din caseta de dialog se alege MS WordArt şi se validează cu OK.

adăugarea unor săgeţi. ♦ se şterge graficul implicit (selectând tabelul Datasheet şi apoi se acţionează tasta DEL). a unui tabel şi a unei reprezentări grafice. etichete. Fereastra implicită a editorului de grafice Pentru a realiza titlul graficului. . care să permită indicarea valorilor maxime minime etc.29.. cu mouse-ul Table se alege Select Table sau cu ajutorul tastaturii). ♦ se aduce tabelul a cărui reprezentare se doreşte (meniul Insert opţiunea Paste) sau se tastează datele de reprezentat. se va parcurge următoarea procedură: ♦ se selectează datele de reprezentat introduse în tabel (eventual tot tabelul. Se pot şterge liniile sau coloanele a căror reprezentare nu se doreşte. legende. prin apariţia unui meniu şi a unei bare utilitare. se alege Microsoft Graph. se aleg 87 .. ♦ se alege butonul Graph din bara de meniuri ♦ din meniul Insert se selectează opţiunea Object. prezentat în figura 2. Lansarea în execuţie a aplicaţiei Microsoft Graph este semnalată pe ecran. folosind mecanismul OLE.considerat client). de unde din lista derulantă afişată. Pentru crearea unui grafic. Figura 2.. Pe ecran va fi afişat un grafic implicit.29..

. se revine în documentul Word. alegând din meniul INSERT opţiunea 88 . Apelarea se realizează prin acţionarea butonului de butoane.14.. De asemenea. formatul numerelor se aleg opţiuni respective din meniului Format. Utilitarul de desen Microsoft Draw Acest program permite crearea unor desene. Graficul este plasat într-un cadru (frame). butonului de diagrame După definitivarea formei graficului.. 2.. iar pentru a schimba forma graficului se alege forma dorită. Buton Mesaj calculator Select objects Free Rotate Line Arrow Rectangle Oval Text Box Word Art . dar şi modificarea aflat în linia acestora. În tabelul următor sunt prezentate butoanele care apar pe ecran. prin acţionarea . La acest moment. se pot importa desene standard. Clip Art .2. pentru formatarea caracterelor textului. prin utilizarea altor utilitare de desenare. pe ecran va apărea în partea inferioară o serie de instrumente specializate care permit realizarea desenelor.opţiunile corespunzătoare din meniul conjunctural (activat prin acţionarea butonului drept al mouse-ului). Line Color Font Color Line Style Acţiune Selectare obiect desenat Rotirea obiectului în spaţiu Realizarea unei linii Realizarea unei săgeţi Realizarea unui paralelogram Desenarea unei forme circulare Introducerea unei casete de text Realizarea unui obiect WordArt Inserarea unei imagini din galeria existentă Definirea culorii utilizate pentru linii Stabilirea culorii fontului Stabilirea stilului de linie Cu ajutorul acestui program utilitar se pot modifica desene realizate anterior.

Revenirea în documentul WORD se face prin acţionarea butonului mouse-ului în exteriorul imaginii oriunde în document. unirea (fuzionarea) celulelor. La momentul creării. Modificarea tabelelor are în vedere: alterarea conţinutului tabelului. Tabele Word Celula.15.. În interiorul unui document. componenta de bază a unui tabel. obiecte etc. respectând următoarele proceduri: din linia de meniuri şi apoi se selectează ♦ Se acţionează butonul cu ajutorul mouse-ului numărul de linii şi de coloane (tabelul va fi afişat sub forma unei matrici). alegând opţiunea Insert Table. • formule (folosind adresele celulelor de forma: RiCj sau Ak). cât şi mărimea acestora. modificarea dimensiunilor coloanelor. 2. completându-se în rubrica FILE NAME discul şi calea în care se găseşte WORD-ul instalat. unde se găsesc fişiere cu extensia . sau cu ajutorul tastei Backspace). utilizatorul poate introduce un tabel. Modificarea structurii tabelului vizează inserarea... Pentru a imprima liniile despărţitoare ale tabelului. reprezintă unitatea structurală din cadrul tabelului.PICTURE.. modificarea structurii tabelului.. Modificarea de conţinut se referă la conţinutul celulelor tabelului care poate fi şters (prin selectare şi apoi acţionarea tastei DEL. ♦ Din linia de meniuri se selectează Table. scindarea (divizarea) tabelului. unde se pot defini atât numărul de coloane şi numărul de linii ale tabelului. celulele tabelului sunt delimitate pe ecran în mod punctat (dacă opţiunea Gridlines este activată).2. procedându-se astfel: • se plasează cursorul în tabel în locul unde se doreşte a se insera / şterge.. este necesar a se realiza conturarea tabelului. subdirectorul CLIPART. • desene.WMF. ştergerea de linii sau coloane. care conţin desene care pot fi folosite ca atare sau modificate. 89 . În interiorul celulelor se pot scrie: • texte (cu toate opţiunile de formatare).

• se alege. Scindarea tabelului se realizează astfel: • se plasează cursorul în locul unde se doreşte scindarea. Modificarea mărimii coloanelor se realizează astfel: • se poziţionează mouse-ul pe latura de modificat până când prompter-ul de mouse se transformă în săgeată cu dublu sens şi se menţine butonul apăsat până în poziţia dorită. 90 . • se alege din meniul Table opţiunea Convert Text to Table. eventual culoarea. procedând astfel: • se selectează textul de transformat. • se alege din meniul Format opţiunea Border. se acţionează tasta TAB. Unirea celulelor se realizează astfel: • se selectează celulele dorite a fi concatenate.. din meniul Table opţiunea Insert Cells. Conturarea unui tabel. În interiorul unui tabel se pot efectua calcule între celule. după care se selectează mijlocul de separare a textului în celule şi apoi se acţionează butonul OK./ Delete Cells. ori cu ajutorul tastaturii). • se alege din meniul Table opţiunea Split Cells. o coloană ori o celulă). după caz. Pentru a insera o linie vidă la sfârşitul tabelului (menţinând aceleaşi caracteristici de formatare ca şi linia anterioară)... prin aplicarea următoarei proceduri: • cu ajutorul opţiunii Formula din meniul Table. Utilizatorul poate folosi o facilitate oferită de Word. conturul liniilor. • sau se deplasează mouse-ul în riglă şi se deplasează tabulatorul de coloană până în poziţia finală. fiind poziţionaţi pe ultima linie. în vederea imprimării liniaturii tabelului se realizează astfel: • se selectează tabelul (prin activarea opţiunii Select Table din meniul Table sau cu mouse-ul. • se alege din linia de meniuri Table opţiunea Merge Cells. Pentru ştergere se poate selecta o celulă şi apoi se alege din meniul Table opţiunea Delete Cells. care permite transformarea unui text într-un tabel.. ultima coloană... după care se precizează modalitatea de încadrare (Box sau Grid)... precizându-se că se va şterge (o linie întreagă.

În cazul în care utilizatorul alege a efectua operaţii de calcul pe baza opţiunii din meniul Table. • folosind expresii aritmetice cu indicatoare sau mărci. în rubrica Field Code se precizează expresia aritmetică cu ajutorul adreselor de celule (de ex. folosind adresele de celule. 91 . prin acţionarea tastei Enter sau a butonului OK. =MIN(C2:C5). se vor parcurge următorii paşi: • se alege opţiunea Formula din meniul Table. =PRODUCT(C2:C5). Fereastra Formula • • • Pe baza funcţiilor şi câmpurilor. =SUM(C2:C4). coloana 3. pe ecran fiind afişată fereastra prezentată în figura 2. pentru calculul minimului pe coloana 3.30. pentru a realiza operaţia de adunare. pentru a înmulţi celulele cuprinse între linia 2 coloana 3 şi linia 5.30. folosind adresele de celule: se plasează cursorul în celula în care se doreşte să apară rezultatul. între rândurile 2 şi 5.• pe baza funcţiilor şi câmpurilor. Figura 2. • se execută clic în rubrica Formula şi se tastează funcţia ori se aduce funcţia din rubrica Paste Function. iar ca argumente sunt menţionate adresele celulelor. se alege din linia de meniuri Insert opţiunea Field. • se validează opţiunea.

Calculele pe baza de indicatoare (semne de carte. • se alege meniul Insert. tabele etc. mai întâi se tastează concomitent CTRL+F9.=MAX(C2:C5). • se creează ecuaţia dorită. 92 ..2. se acţionează tasta funcţională F9. pentru calculul maximului pe coloana 3. iar pentru adrese izolate acestea se delimitează prin punct şi virgulă (exemplu = MIN(C2.. Pentru actualizare. pentru generarea parantezelor acolade. între adresele de câmpuri se pun două puncte pe verticală. între rândurile 2 şi 5. • se plasează cursorul în celula în care se doreşte afişarea rezultatului. grafice. între care se introduce numele câmpului. direct din Word. • din lista de opţiuni apărută pe ecran în interiorul ferestrei Object prezentată în figura 2. folosind simbolurile din bara de simboluri. 2.C5) ). mărci – Bookmark) se realizează astfel: • se declară conţinutul celulelor drept indicatoare (de exemplu. Crearea unei ecuaţii se realizează astfel: • poziţionarea cursorului în locul în care dorim să inserăm ecuaţia. Editorul de ecuaţii acţionează ca o componentă de sine stătătoare. dar poate fi activat pentru crearea sau modificarea ecuaţiilor. iar în rubrica Field Code se precizează expresia aritmetică cu ajutorul indicatoarelor (de exemplu = cant1*pret1). Ecuaţiile astfel create sunt inserate în document la fel ca toate celelalte obiecte: desene. apoi se acţionează pe butonul OK.. se alege Equation.31. Pentru delimitarea unei plaje de valori. celula cu adresa C3 se va chema cant1. opţiunea Field. iar pentru inserarea unui câmp cu ajutorul tastelor. • selectarea din linia de meniuri Insert / Object. iar celula C4 se va numi pret1).16. Editorul de ecuaţii integrat în Word Editorul Word este înzestrat cu un puternic şi deosebit de util editor pentru ecuaţii şi formule matematice.

• se selectează File Exit pentru a închide editorul şi revenire în document sau se selectează comanda File Update. pentru a insera ecuaţia editată în document.31. fără a părăsi editorul. folosind marcajele aflate pe cadrul ce o delimitează. Fereastra Object care permite apelarea editorului de ecuaţii Ecuaţia inserată în document poate fi mărită. la fel ca orice alt obiect inserat în document. atunci când este selectată. micşorată sau deplasată. prezentată în figura 2. 93 . Figura 2. care sunt marcate prin dreptunghiuri punctate. Orice ecuaţie este compusă din mai multe casete (slots). Majoritatea simbolurilor matematice se pot introduce acţionând unul din butoanele aflate în linia afişată în partea inferioară a meniului de comenzi.32.

permiţând alte modificări. apoi se apasă Apply. Literele şi numerele se introduc în caseta ce apare la selectarea simbolului matematic.Figura 2. cu deosebirea că nu se pot introduce spaţii decât la selectarea opţiunii Text Style din meniul Style. integrale. numit şi pixel (alte unităţi fiind centimetri. Editorul permite editarea oricărei ecuaţii (matrice. Linia de butoane care permite introducerea ecuaţiilor Butonul se menţine apăsat. Introducerea unui text în interiorul unei ecuaţii se realizează în casete. Se selectează mai întâi fragmentul de ecuaţie dorit. radicali.32. inch. Trecerea de la o casetă la alta se face utilizând tastele săgeţi sau tasta TAB. pici). vectori etc. milimetri. indici. fracţii. puncte. similar cu editarea obişnuită. iar apoi este tras pentru a selecta din lista care apare simbolul dorit. Spaţierea simbolurilor ecuaţiei se face utilizând Format Spacing şi din caseta de dialog care apare se alege spaţierea dorită introducându-se noua dimensiune. Unitatea de măsură implicită este punctul de imagine.). Alinierea ecuaţiilor este făcută automat de editor. fereastra de dialog nu se închide. sume. apoi se folosesc următoarele combinaţii de taste pentru a muta fragmentul câte un pixel: Combinaţie taste CRTL+săgeată stânga CTRL+săgeată dreapta CTRL+săgeată jos 94 Efect Un pixel stânga Un pixel dreapta Un pixel în jos . se adaugă casete noi şi spaţii între simboluri. dar poate fi modificată. exponenţi. Acţionând acest buton. În funcţie de simbolul matematic selectat.

clauze standard incluse în contracte. Inserarea elementelor se poate face în: 1. iar elementele din acest glosar sunt disponibile pentru toate documentele. Utilizarea glosarului Glosarul serveşte la stocarea textelor sau desenelor care sunt adesea folosite. cunoscându-se volumul cheltuielilor totale. Crearea unui glosar se realizează astfel: • se selectează textul sau reprezentarea grafică dorită. • se tastează numele de apel al elementului în zona Name. texte cu paginaţie particulară. într-un model de scrisoare comercială). numele şi adresa firmei. • se activează din linia de meniuri Edit / AutoText. Fiecărui element înregistrat în glosar (text. anumite formule standard de încheiere a scrisorilor. profitul şi preţul de cumpărare al bunurilor. Ştergerea unui element aflat în glosar se realizează astfel: 95 . figuri sigle etc. 2. prin care este invocat ulterior. glosarul global care este ataşat implicit modelului NORMAL. termeni de specialitate cu frecvenţă mare. semnături. adrese poştale. • se selectează opţiunea ADD. elementele glosarului sunt disponibile numai pentru documente bazate pe modelul respectiv.2.).Combinaţie taste CTRL+săgeată sus Efect Un pixel în sus Spre exemplificare.17. 2. astfel încât să poată fi rapid inserate în document (de exemplu. glosarul specific unui model (spre exemplu. reprezentare grafică sau o combinaţie a lor) i se atribuie un nume format din maxim 31 caractere. se doreşte introducerea în text a unei ecuaţii care să prezinte calculul adaosului comercial procentual. În acest caz.

3. sursă sau bază de date. se procedează astfel: • se poziţionează cursorul în locul dorit. Poziţiile în care vor apare elementele variabile vor fi marcate temporar cu spaţii sau pur şi simplu nu se va ţine cont de acestea. Etapele în elaborarea fuzionării sunt următoarele: 1. • se selectează opţiunea Delete. • se activează Edit Autotext şi se selectează sau se tastează numele elementului de inserat. Modificarea conţinutului unui element din glosar se face astfel: • se inserează în text elementul dorit şi se produc modificările dorite. Se procesează documentul principal. Documentul principal poate beneficia de atribute de formatare text sau de obiecte legate şi incluse. Modificarea glosarului vizează două aspecte: modificarea conţinutului şi modificarea numelui (redenumire). Fuzionarea documentelor Word Fuzionarea reprezintă operaţia de unire a două documente. • se activează opţiunea Insert. 96 . unul principal (care conţine textul comun) şi altul secundar. păstrându-se numele pe care-l avea anterior. Modificarea numelui atribuit unui element din glosar se face astfel: • elementul se inserează în glosar cu un nou nume. • în continuare. în mod obişnuit. se introduce în glosar elementul astfel modificat.• se activează Edit / Autotext şi se selectează numele elementului de şters. • se selectează elementul prin invocarea denumirii vechi şi se cere ştergerea sa din glosar. Pentru inserarea într-un text a unui element din glosar. Imprimarea conţinutului glosarului se poate realiza prin activarea opţiunilor File / Print / Autotext. 2.

Figura 2.Documentul va fi declarat principal. butonul Get Data. iar prin acţionarea butonului Create Main Document se va propune crearea unui nou document principal. Fereastra Mail Merge care permite declararea documentului principal Rubrica Main Document va fi activată prin acţionarea butonului Create. din meniul Tools. iar din lista de opţiuni se va alege From Letters. Pentru ca documentul creat anterior să fie interpretat ca fiind principal. cu ajutorul opţiunii Mail Merge. opţiune prezentată în figura 2.. se va alege butonul Active Windows.33. rubrica Data Source. opţiunea Mail Merge. 97 .34. imagine prezentată în figura 2. alegându-se din lista afişată Create Data Source.... cu ajutorul meniului Tools.. 2. Se creează fişierul de date (sau baza de date). dacă se doreşte realizarea unei noi baze de date.33.

structura bazei de date. apăsând butonul Edit Data Source. Trecerea de la o rubrică la alta de face printr-un TAB sau prin deplasarea 98 . Implicit Word propune mai multe câmpuri predefinite (afişate în engleză) în rubrica Field Name In Header Row (Title. Job Title. după care se poate trece la încărcarea bazei de date (popularea cu înregistrări). După ce toate câmpurile au fost declarate. deci se vor specifica: numele fişierului. precizând câmpurile dorite în rubrica Field Name. Aceste câmpuri predefinite pot fi păstrate sau anulate. se va apăsa butonul OK. Se declară. First Name. Fereastra Create Data Source Dacă utilizatorul doreşte deschiderea unei baze de date. după care se va confirma operaţiunea. prin acţionarea butonului Add Field Name. din caseta Create Data Source. Noile câmpuri se vor înscrie în rubrica Field Name. Această operaţiune se face prin caseta de culegere Data Form (prin completarea diverselor rubrici). se va propune salvarea pe disc a structurii bazei de date. în continuare.34. Automat.Figura 2. calea şi discul. în ultima situaţie. validându-se apoi fiecare dintre acestea. Last Name. Company. prin apăsarea succesivă a butonului Remove Field Name. se va poziţiona pe opţiunea Open Data Source. până la eliminarea completă a respectivelor câmpuri. creată anterior. Adress1 etc.).

Acest lucru se face prin poziţionarea pe textul unde se doreşte a fi inserat câmpul variabil. Înregistrarea curentă poate fi ştearsă prin acţionarea butonului Delete. afişat în linia de butoane de fuzionare. Pe ecran aceste câmpuri apar identificate prin încadrarea lor între semnele << >>. pe baza valorilor înregistrate într-un câmp sau altul. prin inserarea unui alt câmp (Manage Fields). din caseta Mail Merge Helper.mouse-ului. aferent rubricii Merge the Data to the Document. La acest nivel. Ultima variantă presupune alegerea şi validarea butonului Merge. din meniul principal Tools. 4. când se doreşte adăugarea înregistrării la baza de date. se produce un document nou (From Letters1). Validarea înregistrării se face prin butonul OK – atunci când se doreşte încheierea operaţiunii de culegere a datelor – sau prin butonul Add New. printr-o nouă bară de butoane se poate modifica structura bazei de date. se apasă pe butonul Insert Merge Field. Fuziunea poate fi verificată. care dă posibilitatea de sortare crescătoare a bazei (Sort Ascending) sau descrescător (Sort Descending) se pot localiza anumite înregistrări (Find Records). până când toate câmpurile „de fuziune” au fost inserate. înainte de a ajunge la documentul principal (Mail Merge Main Document). după care se alege din lista respectivul câmp. numite şi Merge Field. prin apăsarea butonului Find. Aceste structuri pot fi inserate prin 99 . Un alt mod de culegere de date este aferent principiului tabelar de ordonare a datelor. În urma fuziunii documentelor. Parcurgerea înregistrărilor se poate realiza prin activarea butoanelor de deplasare în baza de date. acest lucru fiind posibil prin butonul View Source. 3. Documentul principal poate conţine structuri condiţionale de tip IF şi structuri interactive de tip ASK. Se continuă. Se ajunge la documentul principal (butonul OK aferent casetei Data Form sau butonul-pictogramă Mail Merge Main Document din grila de culegere tabelară) şi se inserează câmpurile de fuziune. Documentele sunt fuzionate prin acţionarea butonului Merge to New Document. În caseta de culegere se pot face căutări. din caseta cu acelaşi nume. butoane (Record) aflate în partea inferioară a casetei. prin acţionarea butonului din linia de fuziune. O altă variantă este reprezentată de alegerea butonului Merge. aferentă opţiunii Mail Merge. dacă nu conţine erori şi poate fi simulată.

♦ se ierarhizează. înainte de a fi fuzionate. 2. în cazul când condiţia este adevărată” „text inserat. conţinutul documentului. eventual. comparativ cu corpul de text. dacă condiţie. Comutarea în vizualizarea ierarhizată se realizează alegând din linia de meniuri View opţiunea Outlines. Pentru a privi în ansamblu un document. se pot aplica filtre care selectează înregistrările.Else este de forma: {IF{MERGEFIELD câmp_fuziune} = constantă „text inserat. Ierarhizarea cuprinde detalierea titlurilor. se obţine mărirea vitezei de reacţie referitoare le defilarea.. respectiv.. Ierarhizarea documentelor Word Vizualizarea ierarhizată oferă un mod diferit de trecere în revistă a unui document. prin promovare (Promote) sau retrogradare (Demote). Utilizând vizualizarea ierarhizată. Sintactic. se poate restrânge ierarhia încât să fie afişate numai titlurile principale şi. putând extinde ierarhia la cerere. deplasarea textului şi schimbarea ierarhiei termenilor. Pentru a restricţiona fuziunea. desemnează titlurile. Linia de butoane aferentă operaţiei de ierarhizare are în conţinut următoarele elemente: 100 . în cazul în care condiţia nu este adevărată”}.selecţionare din listă..4. altfel text fals. La acest nivel (caseta Query Options) se precizează câmpul pe baza căruia se filtrează înregistrările (Field) a operatorului de comparaţie (Comparaison) şi a valorii cu care câmpul în cauză se compară (Compare To).. Acest lucru este posibil prin meniul Tools. câte o linie de text. Casetele de dialog specifice conduc la crearea acestor structuri speciale. Caseta de interogare poate permite şi formularea unor criterii compuse prin completarea mai multor rânduri de restricţii înlănţuite de operatorii logici And / Or. o structură condiţională de tip If. conform unor criterii stabilite. se procedează astfel: ♦ se tastează. în mod clasic. în urma apăsării butonului Insert Word Field.Then. atunci text adevărat. opţiunea Mail Merge şi butonul Query Options din caseta Mail Merge Helper. Pentru a realiza ierarhizarea.

Buton Mesaj calculator Promote Demote Demote to Body Text Move Up Move Down Expand /Collapse Show Heading 1.. . Figura 2.35. Show All Headings Show First Line Only Acţiune Promovare titlu pas cu pas Retrogradare titlu pas cu pas Retrogradare titlu la nivel corp de text Deplasare înainte (în sus) a titlului Deplasare înapoi (în jos) a titlului Afişare / restrângere subdocumente Afişare titlu 1. Fereastra Style care permite stabilirea ierarhiei 101 . În acest moment.35.. 2. utilizatorul va proceda la alegerea din meniului Format a opţiunii Style.. Afişarea tuturor categoriilor de titluri Afişarea primei linii Pentru formatarea ierarhiei. se va afişa pe ecran fereastra prezentată în figura 2. 2.

va selecta fişa index Table of Contents.Butonul New permite definirea unui nou stil specific utilizatorului. ♦ în fereastra care apare pe ecran. Confirmarea opţiunilor utilizatorului se va realiza prin acţionarea butonului Apply. dimensiune etc. Organizarea unui document Word Organizarea unui document Word constă în crearea cuprinsului sau a tablei de materii. legendelor. aceasta conţinând următoarele etape: ♦ utilizatorul va poziţiona prompter-ul mouse-ului în zona de document. aferente unui stil existent. a referinţelor încrucişate şi a tabelei sau a listei de figuri.36. trebuie să fie respectată. utilizatorul va avea în vedere verificarea stilurilor (Heading 1 – Titlul 1 până la Heading 9 – Titlul 9). 2. indecşilor. Modify permite alterarea proprietăţilor (tip de caracter. prezentată în figura 2. 2. Procedura care trebuie urmată. subcapitole în ordinea în care acestea apar. de unde se doreşte a se demara inserarea. Cuprinsul sau tabela de materii Tabela de materii permite afişarea titlurilor de capitole. utilizate la realizarea documentului Word.1. Înainte de generarea cuprinsului. pentru realizarea automată a cuprinsului.5.).5. ♦ din linia de meniuri va alege următoarea succesiune de opţiuni Insert / Index and Tables.. iar Delete va produce prin acţionare eliminarea stilului selectat. în documentul creat anterior. 102 .

Fancy etc) şi sunt menţionate nivelele stilurilor utilizate la realizarea documentului (Show Levels. utilizatorul decide dacă doreşte sau nu să se afişeze numărul paginii de unde începe fiecare stil (Show Page Number). în exemplu nostru au fost utilizate 7 stiluri). Fereastra Index and Tables ♦ se selectează un format din cadrul celor disponibile (Template. pe ecran făcându-şi apariţia fereastra prezentată în figura 2.37. în parte.36. 2. dacă să se ordoneze automat sau nu alinierea numerelor de pagină în partea dreaptă a fiecărui stil (Right Align Page Numbers). opţiunea Caption.Figura 2. 103 .2. În cadrul fişei index anterioare.5. Clasic. ♦ se acţionează butonul OK. Crearea legendei Introducerea legendelor într-un document Word se realizează cu ajutorul comenzii Insert.

38. care vor fi numerotate automat. Ştergerea etichetelor de care utilizatorul nu mai are nevoie se realizează prin acţionarea butonului Delete Label. aferentă meniului Insert. Crearea de indecşi Un index oferă utilizatorilor informaţia care priveşte numerele de pagină pentru elementele dorite a fi parcurse într-un document imprimat. prezentată în figura 2. modalitatea de plasare a etichetei faţă de imagine.37. Tabel. 2. care permite crearea unei noi etichete. 104 . Fereastra Caption Utilizatorul va selecta din caseta Label una din etichetele implicite (Figure. prin poziţionarea şi acţionarea butonului New Label se va deschide o fereastră de introducere. În cazul în care se doreşte definirea unei alte etichete.. specifice utilizatorului. Equation).3.Figura 2. Poziţionarea poate fi realizată în partea de sus a imaginii (Above selected item) sau faţă de cea de jos (Below selected item). ♦ se activează opţiunea Index and Tables. Operaţiunea de creare a unei legende se finalizează prin acţionarea butonului OK. ♦ se acţionează fişa index Index. O ultimă opţiune disponibilă în fereastra Caption este reprezentată. Introducerea şi crearea indexului se realizează astfel: ♦ se poziţionează cursorul unde se doreşte a fi inserat indexul.5.

figura 2. ♦ se validează acţiunea de indexare cu butonul OK.. ♦ se selectează cuvântul care se doreşte a constitui intrare în index. Indecşii se pot actualiza prin selectarea textului şi acţionarea tastei funcţionale F9. controlul fiind dat casetei Index and Tables. se acţionează pentru a marca o intrare asupra butonului Mark. repetându-se operaţia până la momentul în care nu mai sunt intrări în index. iar apoi din caseta Mark Index Entry.38. Activarea opţiunii Index and Tables ♦ se alege butonul Mark Entry. 105 . ♦ se închide caseta Mark Index Entry cu Close.39.Figura 2.

Această fereastră afişată pe ecran este prezentată în figura 2.40. Figura 2. Fereastra care permite constituirea indecşilor 2. Referinţe încrucişate Referinţele încrucişate reprezintă apelul efectuat la un element aflat la o altă locaţie în acelaşi document.4.39. ♦ se alege Cross reference din meniul Insert şi se selectează informaţia pentru referinţa încrucişată. Se procedează astfel: ♦ lângă cuvântul care va fi referit încrucişat se tastează $$ vezi şi “ (inclusiv ghilimelele).5.Figura 2. Fereastra Cross-Reference 106 .40.

ecuaţie). Crearea tabelei de figuri Un tabel de figuri afişează elementele cu legende în ordinea în care acestea apar în document. tabel. puteţi construi un cuprins al figurilor sau tabelelor cu care aţi lucrat. 2. ♦ din meniul Insert se alege comanda Index and Tables. ♦ validarea acţiunii prin activarea butonului OK.5. Dacă aţi folosit comanda Caption din meniul Insert şi aţi creat legende. ♦ Ultima fază este selectarea elementului specific la care doriţi să faceţi referinţă. Această fereastră este prezentată spre studiu în figura 2..41. Word afişând formatul selectat.Informaţia pe care doriţi ca Word să o insereze şi să o actualizeze poate consta în titluri (Heading text). acolo unde se doreşte inserarea cuprinsului figurilor. ♦ în fişa index Table of Figure se selectează tipul de legendă (figură. numere de pagină sau identificări de titluri.5. Se procedează astfel: ♦ poziţionare punct de inserare. Fereastra Index and Tables–Tables of Figure 107 . iar apoi se alege un format.41. Figura 2.

MS-Draw sau cu PowerPoint). OLE este un acronim folosit pentru a desemna un „obiect legat şi inclus”. Un obiect reprezintă o entitate software distinctă. informaţii native – utile aplicaţiei server şi informaţii de prezentare – utile aplicaţiei client.2. creată de o aplicaţie sursă sau server şi folosită de una sau mai multe aplicaţii destinaţie sau client. baze de date sau aplicaţii multimedia care să folosească câmpuri de tip OLE. secvenţe audio etc. Aceste protocoale permit unei aplicaţii să folosească servicii oferite de alte aplicaţii. CLP. Un document complex reprezintă un document special. Windows foloseşte pentru transferul datelor o zonă de memorie internă. acestea se pot depune în memoria tampon ( cu comenzile Edit – Cut sau Edit – Copy). imagini. Rezultă că OLE reprezintă un set extensibil de protocoale de comunicaţie între aplicaţii. Această zonă de memorie (buffer) este gestionată de un program numit Clipboard Viewer care se găseşte în grupul de aplicaţii Main. grafice (realizate cu MS-Graph). partajabile cu alte programe care rulează sun Windows. OLE reprezintă facilitatea prin care mai multe aplicaţii pot comunica. iar de acolo datele se pot transfera în zona desemnată de utilizator ca destinaţie (prin comenzile Edit – Paste sau Edit – PasteSpecial). pentru stocarea temporară a acestora. Alte exemple se pot referi la tabele. desene. grafice. 108 . Protocoalele OLE sunt implementate prin biblioteci de tip DLL. tabele (realizate cu ajutorul procesorului de tabele Lotus sau Excel). Un exemplu edificator este un document realizat cu un procesor de texte (de exemplu Word). După selectarea unui grup de date. care conţine mai multe tipuri de informaţii: texte. Comunicarea între aplicaţiile Windows Interfaţa grafică Windows oferă avantajul incontestabil de a face ca datele din diverse aplicaţii să fie portabile. Un obiect încapsulează informaţii referitoare la aplicaţia care l-a creat. Conţinutul zonei Clipboard se poate salva pe disc într-un fişier cu extensia . schimbând informaţii între ele. care conţine elemente integrate de tipul unor desene (realizate cu Paintbrush. Tehnologia OLE (Object Linking and/or Embedding) reprezintă conceptul de la care au plecat realizatorii produsului program în dorinţa utilizatorului de a obţine un document complex.6.

2. Pentru un obiect inclus. Aplicaţiile client sau destinaţie sunt acelea care primesc. fereastra este. Ori de câte ori utilizatorul decide să lucreze cu o parte a documentului complex. poate genera actualizarea sa în obiectul legat. stochează şi prezintă obiectele realizate de aplicaţiile server într-un document complex. Pentru un obiect legat. dimensionată astfel încât obiectul corespunzător să fie vizibil (facilităţi OLE 1). în mod normal. editează diferite tipuri de obiecte pentru aplicaţiile client.Aplicaţiile server sau sursă sunt acelea care creează. Când utilizatorul a efectuat un dublu click pe un obiect legat. Fiecare aplicaţie server se înregistrează într-o bază de date. Un document care foloseşte obiecte legate şi / sau obiecte incluse şi care conţine mai multe tipuri de informaţii se numeşte document complex. precum şi operaţiile pe care aplicaţia le poate efectua asupra obiectelor respective. de obicei. iar porţiunea legată din fişier va fi selectată automat. aplicaţia responsabilă cu aceste tipuri de date va fi pornită automat (la un dublu click) . Un astfel de document complex foloseşte facilităţile unor aplicaţii OLE diferite. numai aplicaţia server putând să interpreteze şi să manipuleze aceste informaţii. Informaţiile din baza de date se referă la numele şi adresa aplicaţiei server. sau să găsească şi să demareze aplicaţia care a creat tipul respectiv de dată. care conţine tipul de date diferite. clasele de obiecte pe care aplicaţia le poate crea. întreg fişierul legat este încărcat. următoarele comenzi ca parte a meniului EDIT şi INSERT. pentru a prezenta sau afişa un obiect. 109 . orice modificare care se face asupra elementelor lui în documentul server. în momentul instalării în sistem. Când aplicaţia server este apelată într-o aplicaţie client.7. Informaţiile de prezentare sunt cele de care are nevoie aplicaţia client. Tehnica Clipboard şi Ole O aplicaţie OLE implementează. pentru a manipula diferitele tipuri de date. clientul apelează aplicaţia server ori de câte ori utilizatorul doreşte să modifice conţinutul obiectului inclus. Informaţiile native sunt informaţiile necesare pentru a recrea un obiect. Utilizatorul care lucrează cu document complex nu are nevoie să-şi pună problema compatibilităţii între datele pe care le foloseşte.

scriere artistică.Comenzile de transfer a informaţiilor sunt prezentate în tabelul următor: Comanda Copy Cut Paste PasteLink Link Descriere Copiază un obiect dintr-un document în Clipboard Înlătură un obiect dintr-un document şi îl plasează în Clipboard Copiază un obiect din Clipboard în document Inserează o legătură (link) între un document şi fişierul care conţine un obiect Face posibilă schimbarea opţiunilor de actualizare a legăturilor. păstrându-se numai informaţiile de legătură şi de prezentare referitoare la un obiect. ♦ aplicaţiile fie ele client sau server se pot specializa (grafice. 110 . editare de ecuaţii). fără a fi lansat programul din care provine. folosind formatul datelor ales de utilizator dintr-o casetă de dialog. Un obiect integrat cu facilitatea OLE 2 va putea fi prelucrat în cadrul documentului unde a fost introdus (meniurile documentului se personalizează în raport cu aplicaţia server demarată). desene. Această comandă este opţională. anularea legăturilor. ♦ fişierele document devin compacte (folosind mecanismul de linking). Această comandă este opţională Transferă un obiect din Clipboard într-un document sau inserează o legătură la un obiect. Avantajele abordării OLE sunt: ♦ utilizatorul apelează în cadrul documentului pe care-l elaborează la alte aplicaţii care permit să creeze şi să integreze şi alte tipuri de informaţii. actualizarea obiectelor legate. Insert Object Paste Special Facilitatea OLE 1 permite comutarea automată la momentul apelării aplicaţiei originare a obiectului. repararea legăturilor rupte şi activarea verbelor asociate cu obiectele legate Startează aplicaţia server aleasă de utilizator dintr-o casetă de dialog şi include într-un document obiectul produs de server. ♦ actualizarea unui obiect legat (linked object) se poate face imediat.

♦ obiectele incluse (embedding objects) pot fi transferate uşor altor utilizatori care pot edita obiectul. 8. Cum se realizează comunicarea între aplicaţiile Windows? Caracterizaţi tehnica OLE.8. Teste de autoevaluare 1. 6. 3. 7. 4. 2. legendei şi a tabelei de indecşi. Care sunt funcţiile unui procesor de texte? Cum se creează un document Word? Ce reprezintă formatarea caracterelor şi a paragrafelor? Cum se realizează un antet şi un subsol de pagină? Prezentaţi şi caracterizaţi tabelele care pot fi realizate în Word. 5. 111 . Crearea cuprinsului. 2. fără a cunoaşte unde se află informaţia originală.

Analizând procesoarele de tabele pentru Windows. PROCESORUL DE TABELE EXCEL În practică se recurge frecvent la întocmirea de lucrări având o formă tabelară. care este produsul cu cea mai mare răspândire. Un program de calcul electronic. într-o mare diversitate de structuri: bugete. astfel încât ele oferă actualmente. Fiecare foaie de calcul conţine o reţea de linii care împarte foaia în coloane şi linii. 16 foi de calcul libere. se constată plasarea pe primul loc a produsului EXCEL al firmei Microsoft. fiind exploatat pe calculatoare de tip Apple II. balanţe de verificare.3. pe piaţă există mai multe procesoare de tabele dezvoltate de diverse firme de software. Primul procesor de tabele. de analiză şi de modelare. considerat a fi cel mai bine adaptat lucrărilor de birotică individuală. alături de funcţiile de procesare de tabele. Această constatare a stat la baza conceperii procesoarelor de tabele. urmat de Quattro Pro 5. considerat a fi cel mai bun pentru lucrul în grup şi de Lotus 1-2-3. aşa cum este Excel. având însă multiple avantaje faţă de acesta. analize. Performanţele acestei categorii de produse informatice au cunoscut o extindere continuă. al firmei Lotus. facturi etc. în agenda de lucru care apare pe ecran în momentul lansării programului numite Book1. bilanţ. VisiCalc. Un procesor de tabele reprezintă o aplicaţie informatică care permite lucrul cu foi de calcul divizate în linii şi coloane. O asemenea foaie seamănă foarte mult cu un tabel întocmit pe hârtie. a fost lansat în 1978. prezintă. facilităţi de generare de reprezentări grafice şi de gestiune simplificată de baze de date. 112 . în care se pot introduce informaţii de tip numeric sau text. Datorită succesului de care s-au bucurat încă din momentul apariţiei.0 al firmei Borland.

Ea face parte întotdeauna dintr-un clasor. Iar liniile o înălţime de 0. elemente prezentate grafic în figura 3..1. Structura foii de calcul Excel Foaia de calcul reprezintă documentul principal care se utilizează în EXCEL. . O celulă poate conţine informaţii (text. C4:H12 defineşte câmpul format din 54 de celule. delimitate prin caracterul ":" (de exemplu. adică prin coordonatele coloanei şi liniei la care se găseşte (de exemplu. Posibilul conţinut al unei celule al foii de calcul Excel 113 . iar cele 18 linii reprezintă 0.. Celulele pot fi grupate în câmpuri (blocuri rectangulare de celule). Figura 3. Alături de foile de calcul. Coloanele sunt identificate prin una sau două litere (A. Un câmp (plajă de celule) este identificat prin coordonatele a două din colţurile opuse. dintr-un clasor mai pot face parte: foi grafice.6 cm.IV).AA. O foaie de calcul este alcătuită din celule organizate în linii (16384) şi în coloane (256).B. iar liniile prin numere (de la 1 la 16384). Coloanele au o lăţime de 2. numărul lor nefiind limitat decât de memoria disponibilă a calculatorului. pentru a stoca şi manipula date.1% din lungimea ei totală.AB. O celulă este identificată prin referinţa sa. numere..1. Pe un monitor de 15” se pot afişa simultan 9 coloane şi 18 linii din foaia de calcul.C. foi pentru zone de dialog şi module Visual Basic. A8). care începe de la celula C4 şi care se încheie cu celula H12). .15 cm. Cele 9 coloane reprezintă 4% din lăţimea totală a foii de calcul. date calendaristice) sau formule de calcul.3.1..

permiţând şi trecerea către o altă aplicaţie Windows în curs de execuţie sau executarea unui program utilitar ca. iar butonul Restore se transformă în butonul 114 . Dacă se acţionează cu mouse-ul butonul Minimize. se obţine accesul la comenzile acestui meniu. Fereastra procesorului de tabele Excel ♦ Linia (bara) de titlu se numeşte astfel.2. Executând un click pe căsuţa meniului de control. în acest caz Microsoft Excel. deoarece aici se afişează numele programului care rulează în fereastră. fereastra programului Excel se va reduce la o pictogramă situată pe suprafaţa de lucru (Desktop) a programului Windows. Butoanele de dimensionare sunt utilizate pentru redimensionarea ferestrei Excel. Un click cu mouse-ul pe butonul Restore va determina ca fereastra programului Excel să ocupe o porţiune mai mică decât cea actuală. de exemplu.2.Fereastra procesorului de tabele EXCEL prezentată în figura 3. Control Panel. Butoanele care apar în bara de titlu reprezintă meniul de control şi butoanele de dimensionare. este compusă din următoarele elemente: Figura 3.

propria bară de titlu. Fereastra de document. La intersecţia barei de derulare pe orizontală cu cea de derulare pe verticală. 115 .♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Maximeze (folosit pentru a readuce fereastra la dimensiunea maximă). Linia de stare: furnizează permanent informaţii legate de modul de lucru curent. Linia de instrumente standard are ca scop efectuarea rapidă a unora dintre operaţiile curente prin activarea cu mouse-ul. Linia derulantă a reprezentărilor foilor componente ale clasorului. pentru aranjarea în pagină a celulelor foii de calcul. În partea dreaptă a ferestrei Document se află o bară de derulare pe verticală pentru trecerea la liniile noi din foaia de calcul curentă. aferentă foii de calcul curente (active).2. La baza ferestrei document se află butoanele de derulare a etichetelor utilizate pentru activarea foilor de calcul ale agendei. în colţul din dreapta jos. Spre exemplu. numită astfel întrucât butoanele ei sunt folosite. în principal. Linia cu instrumente de aranjare în pagină. al treilea pentru a salva agenda de lucru curentă. primul instrument deschide o nouă agendă de lucru. există o căsuţă de dimensionare care modifică dimensiunile şi forma ferestrei document. Conţine butoane care îndeplinesc anumite funcţii în momentul în acre este acţionat mouse-ul. Linia de meniuri ale aplicaţiei conţine meniurile derulante ale programului Excel. care are propria căsuţă cu meniul de control. Sub linia de instrumente standard se află bara cu instrumente de aranjare în pagină. al doilea instrument este pentru deschiderea unei agende de lucru deja existente. vizualizarea şi modificarea conţinutului celulelor. Fereastra document Când se lansează programul sub bara de formule apare o nouă fereastră document care conţine o agendă de lucru liberă. Linia de formule: serveşte pentru introducerea datelor. 3. iar al patrulea pentru a tipării agenda de lucru. propriile butoane de dimensionare şi afişează numărul foii de calcul ca nume temporar al agendei de lucru (Book1).

Combinaţiile de taste pentru deplasarea indicatorului de celulă sunt prezentate în tabelul următor:
Tasta → sau Tab ← sau Shift + Tab ↑ ↓ Home Ctrl + Home Ctrl + End sau End, Home Page Up Page Down Ctrl + → sau End, → Ctrl + ← sau End, ← Ctrl + ↑ sau End, ↑ Ctrl + ↓ sau End, ↓ Locul indicatorului de celulă O celulă spre dreapta O celulă spre stânga O celulă în sus O celulă în jos În celula din coloana A a liniei curente În prima celulă A1 a foii de calcul În colţul din dreapta jos a zonei active a foii de calcul În celula situată în aceeaşi coloană, cu un ecran mai sus În celula situată în aceeaşi coloană, cu un ecran mai jos Spre dreapta, pe aceeaşi linie, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă Spre stânga, pe aceeaşi linie, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă În sus, pe aceeaşi coloană, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă În jos. pe aceeaşi coloană, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă

Activarea unei comenzi din linia de meniuri, prezentată în figura 3.3., se poate realiza astfel: - cu ajutorul mouse-ului; - de la tastatură, tasta ALT şi apoi litera subliniată din meniu.

116

Figura 3.3. Modul de activare al unei comenzi din linia de meniuri Excel

Fiecare opţiune care figurează în linia de meniuri deschide, în momentul selecţiei sale, o listă de comenzi disponibile (exemplu: View). Comenzile afişate în gri nu sunt disponibile în momentul respectiv (exemplu: Comments). Punctele de suspensie care apar după anumite comenzi indică faptul că execuţia acestora va fi precedată de apariţia unei casete de dialog, prin care se vor solicita precizări suplimentare (exemplu: Header and Footer...). Tasta sau combinaţia de taste care este afişată după anumite comenzi permit realizarea comenzilor direct de la tastatură, fără a mai fi necesară deschiderea barei de meniuri. Triunghiul care apare in partea dreaptă a unor comenzi (de exemplu, Toolbars) indică faptul că respectiva comandă conţine opţiuni suplimentare. Pentru a obţine într-o celulă rezultatul unui calcul, trebuie să se plaseze în aceasta formula corespunzătoare operaţiei. O formulă trebuie sa înceapă cu semnul „=" şi este formată din cel puţin un operator şi un argument. Formula nu trebuie să includă spaţii sau virgule şi nu trebuie să conţină propria sa adresă. Un argument reprezintă un număr, o adresă de celulă, un nume de câmp sau o funcţie.
117

Operatorii de calcul disponibili în foaia de calcul sunt, în ordinea priorităţii de evaluare, următorii: % (procent) ^ (ridicare la putere) + (adunare) - (scădere) * (înmulţire) / (împărţire) exemplu: 2% exemplu: 2^4 exemplu: 2 + 4 exemplu: 2 - 4 exemplu: 2 * 4 exemplu: 2 / 4 0,02 16 6 -2 8 0,5

3.3. Operaţii de bază cu foaia de calcul Excel
3.3.1. Selectarea datelor din foaia de calcul Înainte de a putea introduce date sau folosi majoritatea comenzilor în Microsoft Excel, trebuie selectate celulele/obiectele respective, figura 3.4., astfel:

Figura 3.4. Selectarea celulelor sau a obiectelor din foia de calcul

♦ selectarea unei celule se realizează prin clic pe celula respectivă; ♦ selectarea unei plaje de celule(adiacente) se realizează prin clic pe prima celulă şi apoi glisare (↓, →, ), până la ultima celulă din câmp; ♦ selectarea de celule/plajă de celule neadiacente se realizează prin selectarea primei plaje/celule, după metoda prezentată mai sus,
118

acţionarea tastei CTRL, înainte de eliberarea butonului stâng al mouse-ului şi menţinerea tastei CTRL apăsate până se selectează, rând pe rând, şi celelalte celule / plaje; ♦ selectarea unui întreg rând: clic pe numărul (1, 2 ...) rândului; ♦ selectarea mai multor rânduri/coloane: clic pe numărul primului rând, apăsarea tastei CTRL, înainte de a elibera cursorul de mouse, menţinerea ei în această poziţie în timp ce se clichează succesiv, pentru selectarea celorlalte rânduri/coloane; ♦ selectarea unei întregi coloane: clic pe litera (A, B, C...) corespunzătoare coloanei; ♦ selectarea întregii foi: clic pe butonul de selecţie globală (echivalent cu comanda Edit; Select All). Utilizatorul trebuie să cunoască faptul că selectarea tuturor celulelor din foaia de calcul se aplică frecvent la stabilirea formatului global, de exemplu, modificarea tipului de caracter pentru întreaga foaie de calcul. 3.3.2. Introducerea şi editarea datelor La introducerea unei informaţii într-o nouă foaie de calcul, se selectează celulele în care această informaţie trebuie să apară. În momentul în care se începe tastarea, caracterele tastate apar atât în celulele selectate, cât şi în bara de formule de deasupra. Când se activează în acest mod bara de formule, Excel afişează casetele Cancel (anulare), Enter (introducere) şi Function Wizard (marcat cu fx), urmate de caracterele introduse şi de punctul de inserare (bara verticală clipitoare) în dreapta. Pe măsură ce se introduc caractere, Excel le afişează atât în bara de formule, cât şi în celula activă a foii de calcul. După ce s-a tastat informaţia dorită, pentru ca aceasta să rămână definitivă, în celula activă se execută click pe caseta Enter din bara de formule, sau se apasă tasta Enter, taste direcţionale. Când se introduce o informaţie într-o celulă, Excel verifică dacă ceea ce a fost introdus reprezintă o formulă care trebuie calculată. Această verificare este făcută pentru a clasifica data introdusă într-unul din cele trei tipuri de date: text, valoare sau formulă Într-o foaie de calcul se pot introduce două tipuri de date:
119

valoare numerică. reprezentată printr-o secvenţă de valori. 120 .↑.♦ valoare constantă. inclusiv o dată calendaristică. Figura 3. fracţie sau o notaţie ştiinţifică. adrese de celule. se poate observa procedura prezentată anterior. reprezentată printr-un text.5. obligatoriu trebuie să înceapă cu semnul =. funcţii sau operatori care produc o nouă valoare.5. prin clic pe √. În figura 3. În timpul introducerii datelor. Formulele. linia de formule este activă. din linia de formule sau prin acţionarea tastelor direcţionale ↓. afişând concomitent ceea ce se tastează în celulă. Tastare în foaia de calcul a unor valori constante şi a formulelor Validarea datelor introduse se execută prin apăsarea tastei ENTER. ←. oră. →. ♦ formulă.

Pentru ca o celulă să poată afişa tot conţinutul.3. iar în cazul în care depăşeşte dimensiunea de afişare a celulei.6. 121 . el se va deplasa. fie la redimensionarea coloanei în care se află celula respectivă.2.6... figura 3...3. Procedura începe prin selectarea celulei. marcare prin click a casetei Wrap Text. se poate recurge. Tab-ul Alignment. Cells. fie la continuarea automată a textului pe rândul următor. procedură care va produce continuarea automată a textului pe rândul următor). textul este afişat trunchiat. în celulele libere aflate în partea dreaptă. utilizate în foaia de calcul ca titluri şi denumiri. Introducerea textelor Programul Excel consideră ca fiind text orice dată care nu are forma unei formule sau a unei valori. dar în cadrul aceleiaşi celule. tastându-se apoi textul de maxim 255 caractere.1. Majoritatea datelor de tip text (etichetelor) constau dintr-o combinaţie de litere şi semne de punctuaţie sau de litere şi numere. În acest caz se parcurge traseul Format. Atunci când celula din dreapta conţine date. Figura 3. el trebuie precedat de un apostrof (de exemplu ‘34578). Fişa index Alignment aferentă ferestrei Format Cells Pentru a introduce un număr ca text. virtual. Acesta este aliniat implicit la stânga.

programul nu va putea calcula diferenţa dintre ele cu formula. ♦ se tastează numărul. % E $ spaţiu). Jul-04. dar nu se vor putea utiliza în calcule efectuate folosind formule. numărul va începe cu semnul -.3. secundă Datele calendaristice se pot introduce sub formă de text.2. Datele calendaristice sunt memorate sub formă de numere.3. se poate utiliza o formulă care să scadă data mai veche din cea mai recentă şi să furnizeze numărul de zile rezultat. în caz contrar (tastare 1/3). în celulă apărând următorul şir 3-Jan. 7/4/2004 sau Sunday. Exemplu: 1. 2. 8:38:43 PM. minut. De exemplu: dacă se introduc două date ca valori.3.1E+3 . Excel recunoaşte următoarele date pentru formatele calendaristice: July 4. în funcţie de formatul de introducere. 3 3/5 Trebuie reţinut faptul că atunci când se introduc fracţii subunitare se va tasta ca parte întreagă cifra 0 (0 1/3). July 04. Introducerea datelor calendaristice. Excel recunoaşte următoarele formate pentru ore: 8:38 PM. Procedura efectivă de introducere a datelor calendaristice este următoarea: ♦ se selectează celula. July 04. Programul Excel determină dacă data sau ora introdusă reprezintă o valoare sau text. 2004-07-04. 2004.3. Dacă cele două date sunt sub formă de text. reprezentând fracţiunea care sa scurs dintr-un interval de 24 de ore. 122 . Numerele pot include caracterele numerice de la 0 la 9 şi caractere speciale (+ .25%. Procedura corespunzătoare introducerii şirurilor de caractere numerice este următoarea: ♦ se selectează celula. Pentru a introduce o valoare negativă.2. 20:39. reprezentând numărul de zile care s-au scurs de la o dată de referinţă. oră. 2004./ ( ) . orele sunt memorate sub formă de fracţii zecimale. fracţia va fi interpretată ca dată calendaristică. 20:39:30. 3.2. Introducerea numerelor O valoare numerică se introduce selectând celula dorită şi tastând respectivul şir numeric.

ca.3. * pentru operaţia de înmulţire. Cele mai simple formule sunt cele în care semnul egal este urmat de o funcţie încorporată. adunare) sau AVERAGE (medie).4. Introducerea formulei de calcul pentru un produs între două celule De exemplu.7.♦ se tastează data/ora. SUM (însumare. pentru operaţia de scădere. utilizând. În figura 3. formatul ll/ zz / aa.7 se poate observa exemplul enunţat anterior. 123 . / pentru operaţia de împărţire. ele trebuie separate printr-un spaţiu. respectiv hh:mm:ss. pentru a crea o formulă în celula C10. Dacă se doreşte introducerea datei şi a orei în aceeaşi celulă. Introducerea formulelor Formula începe cu semnul = pentru a avertiza programul că urmează o formulă şi nu un text sau o valoare.2. Figura 3. 3. ^ pentru operaţia de ridicare la putere. de exemplu. care să înmulţească valoarea introdusă în celula A10 cu valoarea introdusă în celula B10 se introduce în C10 = A10 * B10. de regulă. Alte formule simple conţin valori sau adrese de celule care conţin valori separate de unul sau mai mulţi dintre următorii operatori matematici: + pentru operaţia de adunare.

Figura 3. ♦ se tastează semnul = . fiind prezentat în figura 3. Rezultatul aplicării procedurii de realizare a produsului După ce formula a fost introdusă în celula C10 a foii de calcul. ♦ se scrie formula de calcul. nominale). Formula tastată poate conţine constante. date calendaristice. funcţii. 2 Se tastează formula = A10 * B10. referinţe de celule/plaje de celule (relative.8. se parcurg următoarele etape: 1. Se selectează celula C10. Rezultatul aplicării procedurii anterioare este afişat pe monitor. în celula B6 se introduce formula = “Unitate de 124 . texte. în funcţie de valorile existente în celulele A10 şi B10. operatori. absolute.Pentru a introduce formula în celula C10. programul Excel afişează rezultatul calculului.textul introdus este cuprins între apostrofuri (exemplu prezentat în figura 3. ♦ linia de formule devine activă. Procedura generală de introducere a unei formule este următoarea: ♦ se selectează celula.8. mixte.9. Introducerea diferitelor tipuri de date într-o formulă se face respectând următoarele convenţii: .

În celula B7 se introduce formula = SUM(G8:G16)+611. după care se calculează diferenţa. introducerea unui număr într-o formulă se produce prin tastarea respectivului şir numeric.9.- - măsură”&”mii”&”lei”. Exemplificare privind introducerea tipurilor de date într-o formulă Erorile care sunt semnalate la tastarea sau execuţia unei formule sunt menţionate în tabelul următor.000. Figura 3. Formatul în acest exemplu este ll/zz/aa. Pentru rezolvarea unei astfel de formule. Rezultatul va consta în afişarea în celulă a textului Unitate de măsură .611 deoarece suma valorilor din celulele G8-G16 este de 800. datele calendaristice sunt convertite în numere. Eroare # DIV/01 Cauza apariţiei erorii Formula încearcă să împartă o valoare la o celulă care conţine 125 . includerea datei calendaristice / orei impune scrierea acestora între ghilimele (în celula A5 formula introdusă este =”Editat astăzi”&”august-22-2004”). Rezultatul va consta în afişarea în celulă a numărului 800.mii lei (& realizează concatenarea şirurilor de caractere).

Apare atunci când programul întâlneşte o adresă a unei celule invalide. cum ar fi un argument de alt tip decât cel cerut de funcţie. Acelaşi efect îl are şi indicatorul de celulă în formă de cruce albă care este tras peste o selecţie de celule. un tip incorect de operator sau când se încearcă efectuarea unei operaţii matematice cu celule care conţin date de tip text. se utilizează asistentul de funcţii procedura Insert. Pentru a transforma o referinţă relativă în absolută.. Apare când programul are probleme cu un număr dintr-o formulă. Apare la utilizarea unui tip incorect de argument într-o funcţie.5. Dacă se doreşte utilizarea referinţelor nominale. se va acţiona tasta F4. Indicatorul AutoFill. Referinţele incluse sunt relative. se selectează celula / plaja respectivă. drept pentru care el este considerat ca adresă a unui nume de domeniu. 126 sau se urmează . Apare la introducerea unui caracter spaţiu acolo unde ar trebui să existe o virgulă. Formula face referiri la un nume de domeniu care nu există în foaia de calcul.Eroare #NAME? #NULL! #NUM! #REF! #VALUE! Cauza apariţiei erorii valoarea zero sau conţine spaţii. numit şi cursor de umplere este de forma unei cruci negre  şi apare numai atunci când se poziţionează indicatorul mouse-ului pe colţul din dreapta jos al celulei curente sau al ultimei celule dintr-un bloc de celule selectate.3. Utilizarea facilităţii AutoFill Această facilitate este folosită în momentul în care în foaia de calcul trebuie introduse secvenţe de date calendaristice sau nume. se tastează numele dorit sau se selectează acesta din lista referinţelor nominale. Pentru a include referinţe la celule / plaje de celule. Acest cos apare când se introduce un nume de domeniu greşit sau când lipsesc ghilimelele la un text utilizat în formulă. Function. pentru a separa adresele de celule utilizate ca argumente pentru funcţii.. Pentru a include funcţii. în timp ce linia de formule este activă.2. 3.

Când se creează o serie cu indicatorul de umplere. ea va fi afişată în locul rezultatului. după extinderea domeniului cu AutoFill.. programul creează o serie (dacă cunoaşte valoarea iniţială a începutului de serie) în toate celulele selectate sau umple tot domeniul cu această valoare iniţială.3. Când butonul mouse-ului este eliberat. De exemplu. Options. dar nu se pot extinde seriile în două direcţii simultan. În figura 3. Figura 3.3. sau se poate extinde deasupra sau dedesubtul domeniului de celule care conţine valorile iniţiale. C. 127 .. D cu anii. Editarea direct în celulă este permisă numai dacă este selectată caseta Edit Directly in Cell în meniul comenzii Tools. Indiferent de modul de editare.10. se poate extinde seria spre stânga sau dreapta domeniului de celule care conţine valori iniţiale. dacă aceasta conţine o formulă. Modificarea conţinutului unei celule Conţinutul unei celule se poate modifica prin două moduri: editarea în linia de formule sau editarea direct în celulă. Pentru a edita datele direct în celule. se acţionează dublu clic în celula respectivă. iar pe rândul 11 cu umplerea automată a celulelor din coloanele B. conţinutul celulei se modifică prin tehnicile de editare texte cunoscute.. aceasta nu se poate deplasa simultan în ambele direcţii. Exemplu de completare automată cu lunile anului 2004 3.10 pe rândul 10 se prezintă un exemplu de umplere automată a unei linii cu lunile anului 2004. permiţând astfel modificarea.

Copierea selectivă reprezintă memorarea conţinutului fiecărei celule. formula pe care o conţine. Opţiunea Paste Link solicită legarea celulelor destinaţie de celule sursă. Procedura de copiere a conţinutului unei celule cu ajutorul comenzilor presupune: • Selectarea celulei / celulelor de copiat (adiacente). valoarea acesteia. În figura 3. prin intermediul ferestrei de dialog Paste Special.Copierea conţinutului unei celule sau a unei plaje de celule Această operaţiune se poate realiza în două moduri. Copy (sau se execută „clic” pe butonul corespunzător din bara de instrumente Standard). zona copiată fiind marcată cu un chenar mobil. ultima prezentând facilităţi pentru a realiza o transpunere selectivă a datelor copiate anterior. • Se alege comanda Edit. Comanda Paste Special din meniul Edit permite aducerea selectivă a acestor elemente. • Se poziţionează cursorul în prima celulă a zonei destinaţie. prin intermediul liniei de meniuri şi a comenzilor specifice acesteia sau prin executarea unor anumite proceduri bazate pe utilizarea mouse-ului. respectiv.. • Se alege comanda Edit.11 este prezentată fereastra de dialog Paste Special. astfel încât orice modificare din celulele sursă să fie preluată automat în celulele de destinaţie corespunzătoare. Paste Special.. formatul de afişare şi comentariile aferente. Paste sau Edit. prin precizări făcute de utilizator.. 128 .

Fereastra de dialog Paste Special Copierea conţinutului unei celule sau a unei plaje de celule prin utilizarea mouse-ului se realizează în două moduri: 1) Se selectează celula / plaja respectivă: ♦ se poziţionează cursorul de mouse în punctul de copiere şi se glisează de-a lungul liniilor/coloanelor în care dorim să copiem conţinutul plajei selectate. fie cu ajutorul comenzilor din linia de meniuri. ♦ se alege comanda Edit / Cut ( sau se acţionează butonul din linia de instrumente standard). Procedura de copiere a conţinutului unei celule Plaja de celule de copiat este C21-D25.12.12. În cazul în care utilizatorul apelează la ajutorul comenzilor din linia de meniuri. respectiv E21-F25. Deplasarea sau mutarea conţinutului unei celule se realizează.11. ♦ se eliberează butonul şi apoi tasta CTRL. 2) Se selectează celula / plaja de copiat: ♦ se poziţionează cursorul de mouse pe zona selectată. ♦ se eliberează butonul de mouse. ♦ se acţionează butonul stâng al mouse-ului şi se glisează în noua poziţie. fiind copiată în zona alăturată acesteia. Figura 3. Această procedură este prezentată în figura 3. se va respecta următoarea procedură: ♦ se selectează celula / plaja de celule de deplasat. fie cu ajutorul mouse-ului. ♦ se acţionează tasta CTRL şi se menţine în această poziţie. Se poate uşor observa delimitarea celor două zone (sursă şi destinaţie) prin colorarea diferită a fiecăreia. ţinând apăsat butonul stâng al mouseului. 129 .Figura 3.

numită Clipboard. ♦ se apasă butonul din stânga al mouse-ului şi se glisează pe noua poziţie. ♦ se alege comanda Edit / Paste sau se acţionează butonul corespunzător din linia bara de instrumente standard. ♦ se eliberează butonul. sau a unui grup de celule Se introduce în celulă un şir de caractere.♦ se poziţionează cursorul în prima celulă a zonei destinaţie. sau o formulă. mouse-ul dar şi combinaţii de taste. Deplasarea conţinutului unei celule pe o altă locaţie prin utilizarea mouse-ului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: ♦ se selectează zona de mutat. de unde este preluat ca urmare a comenzii Paste şi introdus în noua poziţie. Deoarece utilizatorul poate folosii atât tastatura. Acţiune Prompter de selecţie Prompter de introducere Prompter normal Mod de afişare Descriere operaţie Se solicită selecţia unei celule. deplasa fereastra sau se modifică dimensiunile ferestrei 130 . Se va acţiona asupra butonului de mouse pentru a se demara activitatea de introducere Se poate activa linia de meniuri. prompterul de mouse îşi modifică stilul de afişare. considerăm utilă următoarea Pe măsură ce sunt executate diferite operaţii. acesta este plasat într-o zonă de memorie. Atunci când se copiază (Copy) sau se decupează (Cut) conţinutul unei celule / plaje de celule. ♦ se poziţionează cursorul de mouse pe marginea selecţiei. Autorii prezintă în tabelul următor modul de afişare al prompterului corelat cu descrierea acţiunii desfăşurate. poziţionarea corectă fiind marcată de schimbarea formei cursorului de mouse în săgeată.

↓).13 este prezentată fişa index Custom List. cum ar fi lunile anului. ♦ se acţionează butonul drept şi cu el apăsat se glisează în direcţia dorită (↑. 3. Utilizatorul. Crearea.2. aferentă ferestrei Options. Crearea unei serii crescătoare sau descrescătoare se realizează astfel: ♦ se selectează celula / plaja pe care dorim să o incrementăm. predefinite.4.4.1. la rândul lui.Prompter de completare Se foloseşte prin alunecare pentru completarea automată a valorilor din celulă prin funcţia AutoFill 3. Crearea unei serii de date Procesorul de tabele Excel pune la dispoziţia utilizatorului mai multe serii de date. Pentru lucrul cu seriile de date. şi permite generarea automată de serii numerice cu un anumit pas şi între anumite limite. În figura 3.4. ♦ se poziţionează cursorul de mouse în punctul de umplere (+). fişa index Custom Lists acţionată din linia de meniuri a ferestrei. Lucrul cu serii de date sub procesorul de tabele Excel 3. 131 . afişat prin acţionarea butonului drept al mouse-ului poziţionat în prealabil în punctul de copiere (devenit astfel „punct de umplere”). poate să definească noi serii de date. zilele săptămânii etc. modificarea şi ştergerea unei serii de date particularizate Crearea unei serii de date particularizate se poate realiza în două moduri: Modul 1: ♦ prin succesiunea de comenzi Tools / Options. Plaja astfel marcată este completată cu datele incrementate. se utilizează opţiunile meniului contextual.

. iar în caseta Import List from Cells apar referinţele plajei selectate. ♦ se acţionează butonul Add şi apoi OK. ♦ se acţionează butonul OK. ♦ urmează succesiunea Tools. şi nu numeric. Fereastra Options şi fişa index Custom Lists. fiecare element al listei poate avea maxim 80 de caractere şi că lista trebuie să înceapă cu un caracter alfabetic. Options. putând fi utilizată de câte ori se doreşte. Tuesday. ♦ se selectează elementul dorit a fi modificat şi se tastează modificările. Monday.13..000 de caractere.Figura 3. fişa index Custom Lists. Sunday. 132 . Modificarea unei liste particularizate se realizează prin următoarea procedură: ♦ din linia de meniuri se realizează succesiunea Tools. ♦ se acţionează butonul IMPORT. Modul 2: ♦ se introduc respectivele datele în foaia de calcul Excel.. Options. Utilizatorul la momentul în care doreşte crearea unei liste particularizate trebuie să ţină seama că fiecare listă poate conţine maxim 2.). tab-ul Custom Lists. aferentă acesteia ♦ în caseta List Entries se tastează elementele listei (de exemplu. ♦ se selectează plaja care le conţine. ceea ce va face ca lista din foaia de calcul să fie inclusă în caseta Custom Lists.

♦ când se eliberează butonul mouse-ului. 133 . selectarea acesteia determină apariţia unei casete de dialog. ♦ se poziţionează cursorul de mouse în punctul de umplere (+). Pentru a şterge o listă. Pentru a introduce o serie de valori într-o plajă de celule. prezentate în figura 3. se parcurg următoarele etape: ♦ se tastează primul element al seriei într-o celulă.14. ♦ se acţionează butonul Delete.. ♦ se apasă butonul drept şi se glisează în direcţia în care dorim să se execute umplerea. În cazul selectării ultimei opţiuni Series.♦ se selectează elementul dorit şi se acţionează tasta Backspace. utilizatorul va parcurge următorii paşi: ♦ se selectează lista în caseta Custom Lists.. apare meniul contextual pentru umplere care conţine următoarele opţiuni: 1) Copy Cells 2) Fill Series 3) Fill Formats 4) Fill Values 5) Fill Days 6) Fill Week Days 7) Fill Months 8) Fill Years 9) Linear Trend 10) Growth Trend 11) Series .

aceasta este întotdeauna afişată în linia de formule (celula selectată afişează rezultatul). pe foaia de calcul. O formulă începe întotdeauna cu semnul =1) şi poate conţine constante (literale sau numerice.4. Dacă se doreşte afişarea formulelor din foaia curentă. se urmează traseul Tools. utilizatorul specifică anumiţi parametrii aferenţi seriei de valori cu care doreşte să umple plaja selectată în prealabil. în mod normal. relative..Figura 3. paranteze necesare stabilirii ordinii de executare a calculelor. Se poate introduce o formulă tastând (+) sau (-) sau @. Realizarea unor calcule pe bază de formule matematice Atunci când se doreşte introducerea de valori calculate într-o foaie de calcul se utilizează formulele.. iar funcţiile @ sunt convertite în funcţii Excel echivalente. iar în caseta Window Options se selectează Formulas după cum se poate observa în figura 3. Pentru a edita formula într-o celulă. Modul de introducere/modificare a formulelor a fost prezentat anterior. O celulă care conţine o formulă afişează. date calendaristice). Excel convertite (+) / (-) în (=). 1 134 . de concatenare texte). operatori (aritmetici. nominale). referinţe de celule (absolute. se execută dublu clic în celula respectivă. de comparare. 3. La selectarea unei celule care conţine o formulă. Options. La validarea formulei.. Opţiunile Linear Trend şi Growth Trend permit crearea de previziuni şi tendinţe simple.14.15. funcţii.3. valoarea rezultată. fişa index View. Caseta de dialog Series Prin intermediul acesteia.

Figura 3. Fereastra Options şi fişa index View Datorită mulţimii de operatori ce pot fi utilizaţi în formule. >=.15. <=. este oportună prezentarea în tabelul următor a ordinii de evaluare a operatorilor. celula C8 135 . practic. >. <> Descrierea operaţiei Negare (exemplu 7* -10) Procent Exponent Înmulţire şi împărţire Adunare şi scădere Concatenare texte Comparare Atunci când trebuie deplasată o celulă / plajă de celule. În acest caz. De exemplu. conţinutul celulei C8: = Sum (C3:C7) iar D8: 300. se deplasează conţinutul celulei C8 în D8. <. prin mutare au fost şterse celulele din vechea poziţie. dar sunt afectate formulele care conţin adresele din zona în care s-a făcut mutarea şi aceasta deoarece. Operator % ^ * şi / + şi & =. valorile sau adresele pe care le conţin rămân neschimbate (nu se modifică în noua poziţie).

. Prin utilizarea adreselor absolute. Edit/Paste Special. D11. în F9: = SUM(F2. acţionându-se butonul opţiune Values. . Dacă în foaia de calcul există o formulă care utilizează conţinutul celulei D8. F9. 3. de dinainte de mutare. sunt parcurşi următori paşi: ♦ se poziţionează cursorul în celula cu formula respectivă. Efectele operaţiunii de copiere asupra adreselor relative şi absolute ale celulelor foii de calcul Atunci când se copiază formulele. Formulele pot fi mult simplificate prin utilizarea funcţiilor. Înlocuirea unei formule matematice cu valoarea ei calculată Pentru realizarea operaţiunii de înlocuire a unei formule cu valoarea calculată.4..5.. 136 ..D10.. indiferent de direcţia de copiere. Excel ajustează automat adresele relative şi părţile relative ale adreselor mixte din zona în care se inserează celulele copiate.16.. . în locul introducerii succesiunii de operanzi şi operatori.rămâne vidă. Rezultă că formula a rămas neschimbată.4. iar celula D8: = Sum (C3:C7). astfel E9. Dacă celula D9 conţine formula = SUM(D2:D8) prin copiere pe orizontală ea va deveni E9: = SUM(E2:E8). ♦ se urmează traseul Edit/Copy.... formula rămâne neschimbată. Această fereastră este prezentată în figura 3. = = SUM ($D$2 : $D$8). Dacă D9 conţine = SUM($D$2 : $D$8). În exemplul anterior. D11: = SUM(D4:D10) . dar conţinutul anterior al celulei D8 (numărul 300) a fost şters. această ajustare nu mai are loc. afişând valoarea de eroare # REF!. aceasta va fi afectată.. iar prin copiere pe verticală va fi D10: = SUM(D3:D9)..F8) .. pentru a se executa suma (D9 : = D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8) a fost utilizată funcţia SUM şi astfel formula a fost mult simplificată.4. 3. .

5. formula fiind înlocuită cu valoarea calculată. adresa propriei celule. 137 . direct sau indirect. Introducerea unei formule matriciale Pentru introducerea unei formule matriciale. 3. O formulă matrice se poate recunoaşte după acoladele care o includ şi pe care Excel le introduce automat. utilizatorul trebuie să aibă în vedere parcurgerea următoarelor etape: ♦ se selectează celula sau plaja de celule unde urmează să fie depuse rezultatele. putând ocupa o plajă de celule. Atunci când o formulă conţine. acţionând simultan tastele Ctrl + Shift + Enter.16. 3. utilizând tehnicile prezentate la introducerea de date. ♦ se validează formula.Figura 3. Utilizarea formulelor matriciale în foaia de calcul Excel Aceste formule pot produce mai mult de un rezultat. aceasta este numită adresă circulară.5. Înlocuirea unei formule cu valoarea corespunzătoare calculată ♦ se acţionează tasta Enter.1. ♦ se introduce formula.

75 . %. funcţii logice (LOGICAL). 6. calcule asupra unor informaţii dintr-o bază de date. 3. deoarece toate celulele rezultate partajează o singură formulă.25. utilizând serii de valorii. Am considerat oportună prezentarea formulelor matriciale. care.5}} În formula matricială de mai sus constanta este reprezentată de un vector de 4 elemente : 4.). 5. grupate pe următoarele tipuri: 1. 3. funcţii de căutare şi consultare (LOOKUP & REFERENCE). care permit efectuarea unor calcule statistice. deoarece acestea pot simplifica foaia de calcul.6. nu formule matematice.Trebuie să remarcăm faptul că nu pot fi şterse sau modificate celule individuale din zona matricială. ♦ pentru a separa valorile din linii diferite. Utilizarea constantelor matriciale O matrice de valori se numeşte constantă matricială. funcţii de informare (INFORMATION). se utilizează punct şi virgulă (. funcţii matematice şi trigonometrice (MATH & TRIG).25 . 4. funcţii statistice (STATISTICAL). funcţii bază de date (DATABASE). care afişează informaţii despre celule şi câmpuri. 2. care efectuează.2. 2. corespunzător unei condiţii iniţiale. se procedează astfel: ♦ se tastează valorile în formulă şi se închid între acolade. care permit efectuarea calculelor matematice. determină valoarea de adevăr sau fals.5 Valorile dintr-o constantă matrice trebuie să fie constante. sau ( ). Exemplu: {= A2 : A5 * { 4 . dar şi datorită faptului ca există numeroase funcţii Excel care lucrează cu matrici. 3. 138 . Funcţii predefinite ale procesorului de tabele Excel Excel dispune un număr de 232 de funcţii predefinite. 3. 2. corespunzător unor criterii predefinite.75.5. reducând numărul de formule. 3. 3. Pentru a introduce în formula matricială o constantă matricială. Ele nu pot conţine caracterele $. ♦ pentru a separa valorile din coloane diferite. se utilizează virgula. 3. care permit localizarea punctuală a conţinutului unei celule dorite.

. ♦ = SUM (listă) realizează suma a două sau mai multe valori. având următoarea sintaxă: SUM (number1. se poate observa modalitatea prin care se obţine exprimarea valorică în lei a cifrei de afaceri nete a unei societăţi comerciale. funcţii calendar sau dată calendaristică (DATE & TIME).6. ♦ = Product (listă) multiplică valorile conţinute într-o listă. 3.17. rezultatul adunării trebuie să fie plasat în celula D136.. funcţii financiare (FINANCIAL). Prezentarea realizării operaţiunii de însumare Aceeaşi acţiune.number2. Funcţii matematice şi trigonometrice Acest tip de funcţii permite efectuarea de calcule de la cele mai simple la cele mai complexe. se realizează prin acţionarea butonului AutoSumm Σ. prin analiza figurii 3. Auto-însumarea operează pe linie sau pe coloană până la momentul în care întâlneşte primul semn de discontinuitate. care lucrează cu numere ce reprezintă date calendaristice sau intervale de timp.18. pentru a rezolva aplicaţii care necesită instrumente matematice şi trigonometrice uzuale. 9. utilizate pentru calcule economico-financiare. De exemplu. dacă se doreşte adunarea pe coloană a valorilor existente în foaia de calcul în celulele D137 până la D140. ca şi tastarea funcţiei de însumare..17. Figura 3.7.).1. Rezolvarea aferentă coloanei C este prezentată în figura 3. 139 . De exemplu. funcţii text sau şir de caractere (TEXT) oferă informaţii referitoare la textul existent în celule şi permit operaţii cu etichete. 8.

tip. câmp de regrupat) are ca rezultat gruparea datelor pe un câmp ♦ = SummProduct (listă) multiplică valorile situate în celulele corespondente. aferente unor serii de câmpuri. Exemplu de multiplicare a valorilor conţinute într-o listă ♦ = SubTotal ( referinţă .18.19. câmp de însumat) adună conţinutul celulelor.19.Figura 3. Figura 3. Se doreşte 140 . Dacă se doreşte calculul produsului doar pentru celulele B3–B6 şi C3–C6 rezultatul operaţiei este evidenţiat în figura 3. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumProduct ♦ = SumIf (câmp de evaluat. iar apoi adună rezultatele obţinute. criteriu. conform unui criteriu de selecţie dat.

000. se poate studia rezolvarea problemelor de conversie din format arab în roman.20. Numărul arab trebuie să fie de tip întreg. În figura 3.20.21. 141 . Figura 3.000 lei. format) converteşte numerele din format arab sub formă de text (format cifric roman). Rezolvarea problemei poate fi observată în figura 3.evidenţierea acelor materiale a căror valoare depăşeşte suma de 1. Formatul care are valori de la 0 la 4 reprezintă gradul de concizie al numărului roman general. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumIf ♦ =Roman (număr.

adrese sau nume de câmpuri.22. De exemplu. Funcţii statistice Dintre aceste funcţii prezentăm: ♦ = Max (listă) returnează cea mai mare valoare din listă.Figura 3. formule numerice. se doreşte a se afişa în celula C20 cea mai mare valoare a cheltuielilor grupate în două zone (C12-C14 şi C16-C17).2.6. valoare compusă din numere. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Roman 3. Rezolvarea acestei probleme poate fi studiată în figura 3. 142 .21.

Figura 3.23.22. Figura 3. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Max ♦ = Min (listă) returnează valoarea minimă din listă. Pe baza exemplului anterior. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Min 143 . se doreşte afişarea celei mai mici valori cantitative în celula C21. Rezolvarea este prezentată în figura 3.23.

144 . deoarece din totalul de 26 celule sunt ocupate cu valori numerice 23.♦ = Average (listă) calculează valoarea medie din listă. este 23. se rezolvă solicitarea de calcul a mediei cantităţilor pe total produse în celula C22. în figura 3. Figura 3.25.24. Spre exemplificare. Rezultatul prezentat în figura 3. Se propune contorizarea celulelor ocupate în zona C10-D22.24. Exemplu de calcul al unei valori medii ♦ = Count (listă) contorizează celulele ocupate dintr-o listă de câmpuri specificată.

În figura 3.27. dacă amplasamentul este o celulă vidă şi False (valoare logică de fals). ♦ = IsBlank (X) determină dacă X sau amplasamentul definit prin X este sau nu o celulă vidă. şiruri de caractere dintr-o listă de câmpuri specificată. 145 . deoarece din totalul de 26 celule sunt neocupate cu valori numerice 3. având valoarea 3. Exemplu de numărare a celulelor libere sau neocupate 3.26. în caz contrar.26. Figura 3. Rezultatul este prezentat în figura 3.Figura 3.25.6. se prezintă un exemplu practic de aplicare al acestei funcţii cu aplicare asupra celulei D20 rezultatul fiind True.3. Funcţia returnează True (valoare logică de adevăr). Funcţii de informare Aceste funcţii permit afişarea unor informaţii referitoare la celule şi câmpuri din foaia de calcul. Exemplu de contorizare a celulelor ocupate ♦ = CountBlank (listă) contorizează celulele libere de valori numerice. Se propune contorizarea celulelor libere în zona C10-D22.

27. returnând. ♦ = IsText (X) verifică dacă X conţine un şir de caractere.Figura 3. în caz contrar.28. după caz. returnează valoarea False. True sau False. Exemplu privitor la aplicarea funcţiei IsBlank ♦ = IsNumber (X) verifică dacă X conţine o valoare numerică. Dacă X conţine un număr. 146 . Exemplificarea aplicării acestei funcţii se poate studia în figura 3. funcţia returnează valoarea True.

corespunzător unor condiţii care pot fi înlănţuite cu operatorii logici AND. furnizează acţiuni sau rezultate complexe.Figura 3.6.29. sau Y. poate fi studiat un exemplu privitor la această funcţie referitor la analiza evoluţiei cifrei de afaceri din exerciţiul curent faţă de cel precedent. Funcţii logice Acestea determină evaluarea unor expresii şi. dacă aceasta este falsă. ♦ =If (condiţie. în funcţie de acestea. dacă condiţia este adevărată. şiruri de caractere plasate între ghilimele. Exemplu referitor la utilizarea funcţiei If 147 . Argumentele X şi Y se pot înlocui cu alte structuri condiţionale IF.28 Exemplu vizând aplicarea funcţiei IsText 3. generând adevărat sau fals. În figura 3. mesajul care va fi afişat în celula C21 este „Atenţie !! A scăzut cifra de afaceri” iar în caz contrar se va afişa „Felicitări!!”. Figura 3. OR sau NOT.4. nume de câmpuri. adrese de celule sau câmpuri care conţin valori. Y) are ca efect testarea argumentului condiţiei şi ca rezultat al evaluării logice generează X. X. Dacă cifra de afaceri aferentă anului trecut este mai mică faţă de cea curentă.29. Argumentele X şi Y pot fi valori.

. Acest tip de funcţii au.. dacă orice argument este adevărat şi valoarea logică False. returnând.. ♦ = Not (evaluare logică) inversează valoarea argumentului.) returnează valoarea logică True. dacă unul sau mai multe argumente sunt false. aceeaşi listă de argumente.. ♦ = Or (evaluare logică 1..30.5. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii logice 3. dacă toate argumentele sunt adevărate şi valoarea logică False. Se exemplifică în figura 3. Figura 3. după caz.) returnează valoarea logică True. funcţiile logice. True sau False.6. în mod invariabil. dacă toate argumentele sunt false. calcule asupra unor informaţii dintr-o bază de date creată anterior. conform unor criterii predefinite.. evaluare logică 2..30.♦ = And (evaluare logică 1. Funcţii bază de date Funcţiile bază de date efectuează. . evaluare logică 2. descrise anterior.. şi anume: 148 . .

conform unor criterii specificate. corespunzător unui criteriu de selecţie.♦ baza de date care este reprezentată de tabelul Excel. ♦ = Dmin (baza de date. sub forma unui câmp de date de unde informaţia va fi consultată sau extrasă. ♦ rubrica are semnificaţia de atribut sau proprietate asupra căruia operează funcţia tip bază de date. regrupate în criteriile de selecţie la care trebuie să răspundă respectiva interogare. ♦ = Dsum (baza de date. care este format din unul sau mai multe câmpuri. câmp de criterii) returnează suma valorilor unei rubrici aferentă unei baze de date. câmp de criterii) numără celulele ocupate într-o tabelă bază de date. rubrică / nr. rubrică / nr. rubrică. potrivit criteriului de selecţie specificat. Rubrica poate fi identificată prin numele său sau prin numărul de ordine al acesteia în cadrul bazei de date. rubrică. ♦ = Dmax (baza de date. câmp de criterii) returnează cea mai mare valoare dintr-o rubrică a bazei de date. ♦ = DAverage (baza de date. se poate studia un exemplu complex referitor la utilizarea funcţiilor bază de date. În figura 3. 149 . ♦ = DCount (baza de date. câmp de criterii) returnează cea mai mică valoare dintr-o rubrică. rubrică / nr. corespunzător unui criteriu de selecţie. rubrică / nr. rubrică. rubrică / nr. care răspunde unui criteriu de selecţie. ♦ câmp de criterii. câmp de criterii) calculează media valorilor dintr-o rubrică a unei tabele. rubrică. în care se precizează restricţiile.31. rubrică.

coloană de recuperat) returnează conţinutul unei celule care face parte dintr-o coloană a unui tablou de consultare verticală. în care sunt aplicate funcţiile de consultare prezentate anterior. Pentru aplicarea acestei funcţii. În figura 3. acesta este un număr cuprins între 0 şi 29. ♦ =Row (referinţă celulară sau câmp) returnează numărul liniei care corespunde referinţei celulare sau numărul primei linii pentru câmpul specificat. ♦ =Choose (Index numeric. câmp de consultare. corespunzător cheii de căutare. 150 .32. a uneia care urmează a fi activată sau executată. ţinând cont de valoarea cheii precizate anterior. dintr-o listă de valori. tabelul de consultare va fi obligatoriu sortat crescător după coloana care conţine valorile cheii de consultare (comanda Data Sort). − câmpul de consultare reprezintă zona pentru care are loc consultarea. corespunzător unui index numeric şi pe care o returnează. se poate studia o aplicaţie economică complexă. ♦ =Column (referinţă celulară sau câmp) returnează numărul coloanei care corespunde referinţei celulare sau numărul primei coloane pentru câmpul specificat. iar în rubrica Sort by se indică numărul sau numele coloanei după care se face sortarea. ♦ =Vlookup (cheie. numeric sau referinţă de celulă din lista de argumente care va fi selectată. Argumentele acestei funcţii au următoarele semnificaţii: − cheia reprezintă valoarea după care are loc căutarea sau consultarea.6. Funcţii de căutare şi consultare Acestea au ca efect localizarea şi referirea conţinutului unei celule. Indexul numeric indică valoarea de tip text.Figura 3. de unde va fi recuperată informaţia găsită în tabelul de consultare.31. Exemplu complex referitor la utilizarea principalelor funcţii bază de date 3. − coloana de recuperat reprezintă numărul de coloană (numerotarea începe cu 1).6. ♦ =Areas (referinţă celulară) indică numărul de zone compacte dintr-un câmp. listă de valori) – are ca efect alegerea.

vehiculează şi operează calcule cu valori numerice care reprezintă date calendaristice sau timp. ♦ =DateValue („şir de caractere”) calculează numărul / dată.Figura 3. ♦ =Date (an. ♦ =Mounth (număr – dată) returnează din numărul dată o valoare între 1 şi 12. ♦ =Year (număr – dată) returnează corespunzător anului un număr cuprins între 0 (1900) şi 199 (2099). Funcţii de tip dată calendaristică şi oră Acest tip de funcţii. 151 . corespunzător şirului de caractere în format dată calendaristică. lună. corespunzător datei curente. În figura 3. ♦ =Today () returnează un număr.33 este prezentat un exemplu care urmăreşte aplicarea funcţiilor de tip dată calendaristică şi oră.7. corespunzător datei curente. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii de consultare 3.32. ♦ =Now () returnează un număr. zecimalele reprezentând ora.6. zi) calculează numărul – dată pentru data calendaristică specificată ca argument.

34. text 2. ♦ =Code (text) returnează codul numeric pentru primul caracter din textul specificat ca argument. Dacă DA funcţia returnează valoarea logică TRUE. În figura 3. ♦ =Upper (text) afişează cu majuscule textul specificat ca argument. ♦ =Trim (text) afişează şirul de caractere specificat în argument. ♦ =Concatenate (text 1.. iar dacă NU returnează valoarea logică FALSE. specificat ca argument.8. ♦ =Rept (text. ♦ =Lower (text) afişează cu litere mici textul specificat ca argument.6.Figura 3. . număr de ori) are ca efect repetarea afişării textului de numărul de ori specificat în argument.) concatenează mai multe şiruri de caractere specificate ca argumente.. este prezentat un exemplu complex privitor la funcţiile de tip text 152 . anulând toate spaţiile (excepţie fac cele care separă cuvintele textului). Exemplu complex privind utilizarea principalelor funcţii de dată calendaristică 3. text 2) verifică dacă cele două şiruri de caractere sunt identice. într-unul singur.33. Funcţiile text sau şir de caractere Funcţiile de tip text (Text) oferă posibilitatea realizării operaţiilor cu şiruri de caractere şi furnizează informaţii referitoare la textul existent în celule. ♦ =Exact (text 1. ♦ =Char(cod numeric ASCII) returnează caracterul corespunzător codului numeric ASCII.

prin plăţi periodice. exemplificată în figura 3. în condiţiile în care rata dobânzii este constantă. număr de perioade. Funcţii financiare Aceste funcţii sunt utilizate pentru calcule economico-financiare.34.6.9.35. [valoare viitoare. furnizând prin valorile returnate informaţii referitoare la amortismente.rata dobânzii reprezintă cota procentuală a dobânzii pentru o anumită perioadă. . ♦ =PV (rata dobânzii. mărimea plăţii.Figura 3. tipul] ) Această funcţie. 153 .tipul este parametru care semnifică că plata se efectuează la începutul perioadei (valoarea 1) sau la sfârşitul acesteia (valoarea 0 care este implicită). . . Funcţia este utilizată pentru a se determina dacă valoarea de revenire a unei anumite investiţii este favorabilă sau nu. rentabilitatea investiţiilor etc.mărimea plăţii reprezintă valoarea plăţii efectuată în fiecare perioadă. returnează valoarea actuală aferentă unei sume investite sau depozitate la bancă.numărul de perioade este numărul total de plăţi periodice. ţinând cont de valoarea iniţială a acesteia. Exemplu complex de utilizare a principalelor funcţii de tip text 3.. Argumentele funcţiei au următoarea semnificaţie: .valoarea viitoare semnifică suma totală care se doreşte a fi obţinută după ultima plată. .

Exemplu privitor la afişarea valorii lunare aferente unui împrumut ♦ =Rate (număr de perioade. implicit. tip]) Această funcţie exemplificată în figura 3.37. acestea au valori nule. În figura 3. Figura 3. Figura 3. permite calcularea valorii lunare sau anuale a plăţii pentru o investiţie sau un împrumut.36. valoarea prezentă) returnează rata dobânzii pe perioada unei anuităţi. valoarea plăţii.36. număr de perioade.valoare viitoare. Exemplu referitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite ♦ =PMT (rata dobânzii. Argumentele rata dobânzii şi numărul de perioade trebuie exprimate în aceeaşi unitate de timp (lună sau an). care solicită aplicarea funcţiei Rate. se prezintă un exemplu practic. pentru un împrumut sau o investiţie. valoare prezentă [. 154 .35.Dacă se omit ultimele două argumente.

Să presupunem că un câmp conţine text şi numere. vezi figura 3.7. ea se actualizează automat. Datele prezentate grafic sunt mai uşor de identificat datorită relaţiilor dintre ele. bare. Reprezentări grafice ale seriilor de date din foaia de calcul Excel Rolul unui grafic este de a ilustra mai concludent datele dintr-o foaie de calcul. Figura 3. suprafeţe etc. Organizarea datelor într-un grafic Conţinutul foii de calcul are toate elementele necesare construirii unui grafic elementar.Figura 3.38. ceea ce înseamnă că pe măsura modificării datelor care au stat la baza graficului.37.).7. datorită ilustrării sub forme desenate (linii. O reprezentare grafică este mai relevantă decât datele. 3. Exemplu practic de organizare a datelor care vor fi reprezentate grafic 155 .1. O particularitate a reprezentării grafice este aceea că aceasta este dinamică. Exemplu complex privind afişarea ratei dobânzii 3.38. deoarece aceasta facilitează compararea între valori.

de dispunerea lor depinzând organizarea şi aspectul graficului. sau explicit. implicit. şi de la această adresă sunt parcurse liniile şi coloanele care conţin valori. Seriile de date sunt identificate prin atribuire globală sau particulară de litere.Pentru a construi automat un grafic. În figura 3. de la A la W. prin selecţia globală a câmpurilor. Datele numerice care urmează a fi reprezentate grafic pot fi interpretate ca fiind organizate pe linii sau pe coloane. Exemplu complex privitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite 156 . prin selecţia lor particulară.39.39 este vorba de celula B4. Seriile de date care se pot reprezenta grafic pot fi definite. Excel localizează prima celulă care conţine o valoare. Figura 3. dar care nu este de natura dată calendaristică.

2. prima linie de deasupra seriei de valori va fi interpretată ca fiind text care va reprezenta legenda. Astfel. Acest tip de grafic are o multitudine de variate prezentate în tabelul următor: 157 . barele. iar prima coloană va conţine etichetele axei X. datele sunt regrupate într-un tablou de analiză prezent în foaia de calcul. înălţime şi profunzime. opţiunea Data range şi apoi Columns sau Row. este prezentat un exemplu referitor la principiile seriilor de date organizate pe linii. În acest caz. Seriile de date vor fi reprezentate grafic pe linie. prima linie aflată deasupra seriei de valori va fi interpretată ca fiind eticheta axei X-ilor. Datele care trebuie reprezentate grafic. în sensul că prima celulă a câmpului de date conţine valoarea Y asociată primei apariţii a câmpului X etc.Câmpul X corespunde etichetelor aflate sub formă de valori sau explicaţii afişate pe axa absciselor (OX). ca şi câmpul X trebuie să fie contigue (învecinate). În figura 3. care sunt posibil de realizat în două sau trei dimensiuni (3D). Schimbarea modului de reprezentare grafică de la organizarea pe linie la cea pe coloană sau invers. 3. în funcţie de orientarea linie sau coloană. datele putând fi prezentate prin mai multe tipuri de grafice. Dacă câmpul selectat pentru a fi reprezentat grafic conţine mai multe coloane de date decât linii de date. Sunt disponibile mai multe tipuri de grafice: ♦ Grafice lineare prezintă în două sau trei dimensiuni seriile de valori. Tipuri de grafice Excel oferă facilităţi evoluate de reprezentări grafice performante. Interferenţa seriilor de date (A-W) cu câmpul X va genera reprezentarea grafică. sectoarele sunt reprezentate prin volume în trei dimensiuni: lăţime. se face alegând din meniul contextual Chart. Similar acestei proceduri.39. Graficele 3D sunt acelea în care liniile. datele pot fi organizate şi pe coloane. câmp care conţine seriile de date şi câmpul X. De cele mai multe ori.7. iar prima coloană care conţine text va fi automat considerată legenda graficului. suprafeţele. Excel va genera o reprezentare grafică bazată pe serii de date organizate pe linii de valori. sau acelaşi număr de linii şi coloane.

cu reprezentare procentuală Afişează fiecare valoare 100% Stacked line Line with markers Stacked line with markers 100% Stacked line with markers 3-D Line Afişează fiecare valoare Afişează fiecare valoare Grafic linear cu efecte vizuale 3-D ♦ Grafice coloană. con (Cone). Acest tip de grafic are o multitudine de variate prezentate sub formă de dreptunghi. cilindru 158 .Reprezentare grafică Denumire subtip Line Explicaţie Afişează evoluţia în timp şi pe categorii Stacked line Afişează evoluţia în timp şi pe categorii. având în vedere aportul fiecărei valori Afişează evoluţia în timp şi pe categorii.

piramidă (Pyramid). 159 .(Cylinder). Reprezentare grafică Denumire subtip Clustered column Stacked column Explicaţie Comparare valorică a mai multor serii Reprezentare comparativă a aportului fiecărei valori la total categorie Reprezentare comparativă procentuală a aportului fiecărei valori la total categorie Reprezentare dimensiuni comparativă în trei 100 % Stacked column Clustered column with 3-D Stacked column with 3-D 100 % Stacked column with 3-D 3-D column Efect vizual în 3-D Reprezentare comparativă procentuală în 3-D Reprezentare pe categorii şi pe mai multe serii în 3-D ♦ Grafic de tip sectorial. la rapoartele de afaceri. care se utilizează. Acest tip de grafic este utilizat atunci când se doreşte evidenţierea părţilor faţă de întreg. în special. În tabelul următor sunt evidenţiate subtipurile de grafice coloană de tip dreptunghi.

Acesta permite reprezentarea grafică bi sau tridimensională realizată prin suprafeţe. Reprezentare grafică Denumire subtip Area Area with 3-D Explicaţie Afişează evoluţia valorilor în timp şi pe categorii. Acestea sunt reprezentări grafice lineare care permit punerea în evidenţă a variaţiei valorilor unele faţă de altele.Reprezentare grafică Denumire subtip Pie Explicaţie Afişează contribuţia fiecărei valori din serie faţă de total Efect vizual în 3-D Pie with 3-D Exploded pie Afişează contribuţia fiecărei valori din serie faţă de total cu individualizarea fiecărei valori ♦ Grafic de tip suprafaţă. 160 . dar în spaţiu Afişează în 3-D ♦ Grafice de tip nor de puncte (XY.Scater).

se prezintă rezolvarea situaţiei propuse. Reprezentare grafică Denumire subtip Radar Explicaţie Reprezentarea grafică a schimbărilor valorilor relative faţă de punctul de centru În continuare. În cazul graficului de tip sectorial se solicită afişarea alăturată faţă de fiecare parte a etichetelor părţilor şi a cuantumului procentual reprezentat de fiecare parte faţă de întreg. 161 . Sunt reprezentări lineare sau în suprafeţe care desenează poziţii faţă de un punct central. în figura 3.se evidenţiază folosirea graficelor de tip linear şi sectorial. Legenda graficului de tip linear se doreşte a fi plasată în partea dreaptă a graficului.40. iar în cazul celui sectorial legenda este plasată în partea inferioară a graficului.Reprezentare grafică Denumire subtip Scater Explicaţie Reprezentarea comparativă a valorilor Scater with data points Reprezentare prin puncte şi linii ♦ Grafice de tip radar (Radar). În figura 3.40. utilizând seriile de valori prezentate anterior.

În cazul în care avem o singură variabilă independentă apare o regresie simplă.8. Acest tip de previziuni se bazează pe tendinţele de evoluţie ale unor fenomene al căror trecut este cunoscut. 162 . oferă tehnici avansate de analiză statistică. aplicate seriilor de date.Figura 3. care. utilizând analiza de regresie.40. Instrumente de previziune Excel pune la dispoziţia utilizatorului o serie de instrumente de previziune. generează proiecţii despre evoluţia fenomenelor supuse studiului. în cazul în care sunt mai multe variabile independente avem regresie multiplă. Excel are posibilitatea de analiză a unui set de valori şi de determinare a unei tendinţe de evoluţie pentru respectiva serie de valori. Regresiile presupun stabilirea legăturii dintre o variabilă dependentă şi una sau mai multe variabile independente. Exemplu complex de reprezentare grafică a unei serii de valori 3.

Modalităţile în care se pot executa previziunile sunt: 1. Funcţii statistice predefinite, cum ar fi: ♦ LINEST, TREND, FORECAST, în cazul regresiei lineare; ♦ LOGEST, GROWTH, pentru regresie exponenţială; ♦ LOGREG, pentru regresie logaritmică. 2. Procedură rapidă de autoumplere a celulelor cu rezultatele prognozei; 3. Grafice. 3.8.1. Funcţii statistice predefinite LINEST returnează un set de valori calculat prin metoda celor mai mici pătrate, care aproximează cel mai bine seria de date iniţială. Forma generală a acestei funcţii este prezentată în figura 3.41.

Figura 3.41. Forma generală a funcţiei statistice LINEST

Funcţia FORECAST calculează predicţia pentru valorile unei evoluţii viitoare, pe baza seriei de date existente, utilizând metoda lineară. Formatul general al acestei funcţii este prezentat în figura 3.42.
163

Figura 3.42. Formatul general al funcţiei statistice FORECAST

Funcţia statistică TREND furnizează, pe mai multe perioade, tendinţa lineară a unui fenomen studiat, plecând de la serii de date cunoscute. Această funcţie se poate calcula printr-o formulă matricială, care generează într-un câmp anterior selectat mai multe valori succesive. Forma generală este prezentată în figura 3.43.

Figura 3.43. Formatul general al funcţiei statistice TREND 164

Funcţia statistică LOGEST returnează o serie de valori exponenţiale care aproximează cel mai bine seria dată. Formatul general al acestei funcţii poate fi studiat în figura 3.44.

Figura 3.44. Formatul general al funcţiei statistice LOGEST

Funcţia statistică GROWTH calculează cu ajutorul exponenţialei evoluţia seriei date. Pe axa OY returnează valorile seriei rezultat, iar pe axa OX valorile seriei iniţiale. Formatul general al acestei funcţii este prezentat în figura 3.45.

Figura 3.45. Formatul general al funcţiei statistice GROWTH 165

3.8.2. Procedură rapidă de autoumplere a celulelor cu rezultatele prognozei Această metodă urmăreşte autoumplerea celulelor cu rezultatele prognozei. Rezultatele funcţiei de previziune, bazate pe regresia lineară şi exponenţială se generează automat prin selectarea datelor existente pe care se bazează prognoza şi glisarea către noul amplasament prin acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului. În urma acestei operaţii, se afişează un meniu contextual, de unde se poate alege tipul tendinţei seriei de date pe care se construieşte prognoza: ♦ Tendinţă lineară (Linear Trend); ♦ Tendinţă exponenţială (Growth Trend). 3.8.3. Grafice Graficul (de tendinţă) se construieşte, în mod obişnuit, selectând seriile de date pe linie sau pe coloană. În selecţie se vor alege atât datele existente pe care se construieşte prognoza, cât şi câmpul care se va estima prin previziune. Pentru construirea graficului de tendinţă se selectează tipul de reprezentare grafică (numai linear sau histogramă), iar din meniul contextual Chart se alege opţiunea Add Trendline.

3.9. Teste de autoevaluare
1. Prezentaţi structura foii de calcul Excel. 2. Care sunt elementele unei ferestre Excel? 3. Care sunt principalele modalităţi care permit introducerea şi editarea datelor sub Excel? 4. Cum se realizează modificarea conţinutului şi formatul unei celule? 5. Cum sunt utilizate formulele matematice în Excel? 6. Prezentaţi şi caracterizaţi tipurile de funcţii ale Excel. 7. Care sunt principalele tipuri de grafice şi cum se utilizează? 8. Care sunt instrumentele de previziune puse la dispoziţia utilizatorului de Excel?

166

Capacitatea adaptivă a acestei componente permite ca utilizatorul să poată obţine maxim de efect prin utilizarea următoarelor căi de ieşire: filme fotografice de 35 mm.4. Un produs care permite realizarea acestor operaţii este cuprins în pachetul Microsoft Office XP. şi anume: prezentări are au la bază sugestii standard de conţinut şi formă. prezentările în care se pleacă de la realizări din altă aplicaţie de birotică. elaborat. prezentări bazate pe o formă constructivă predefinită. valorificarea ecranului calculatorului şi inscripţionarea. cele lăsate integral la latitudinea utilizatorului. Utilizatorul acestui generator trebuie să ţină seama de câteva „secrete” care asigură captarea atenţiei publicului care le vizionează. expediere directă către reţeaua Internet. 167 . în funcţie de dorinţele utilizatorului. prezentarea rezultatelor unei perioade de activitate.1. Caracterizarea instrumentului PowerPoint Pentru prezentările directe activitatea se poate realiza în mai multe moduri. sincronizare din partea persoanei care susţine materialul respectiv. dar suportă intervenţii umane concretizate prin derulări de imagini stabilite pe moment de utilizator. 4. REALIZAREA PREZENTĂRILOR CU AJUTORUL INSTRUMENTULUI POWERPOINT Realizarea prezentărilor multimedia pe calculator urmăreşte obţinerea unei succesiuni de imagini orientate ecran destinate captării rapide a atenţiei auditoriului prezent la conferinţe ştiinţifice. obţinerea prezentărilor pe suporturi opace sau transparente. Prezentările automate nu solicită intervenţii de operare. Dintre acestea menţionăm: • prezentarea nu este un „text” obişnuit. şi poartă numele de PowerPoint. sau care conţine explicaţii lungi şi inteligente. etc. mandat electoral. lansări de programe cu diferite teme de interes.

utilizaţi pe deplin elementele de procesare de text şi grafica.2.• • • • • • • • • • diapozitivele (slide-uri) reprezintă un suport vizual strict necesar reţinerii atenţiei. prezentaţi ideile principale. repetaţi titlul pe cel mult 3-4 diapozitive. urmărind evidenţierea titlului prin dimensiunea fontului. fiecare slide al grupajului trebuie să conţină obligatoriu un titlu. Realizarea automată a unei prezentări Pentru toate cazurile. 4. rolul prezentării constă în menţinerea atenţiei auditorului. nu utilizaţi excesiv paleta de culori. străduiţi-vă ca numărul de rânduri al unui slide să nu depăşească valoarea 8. în vederea obţinerii rapide a unei prezentări se poate utiliza un instrument de asistenţă (Wizard) din partea calculatorului.1) controlul derulării operaţiei de creare este sub asistenţa programului „vrăjitor” care va ghida în permanenţă activitatea. în cazul în care nu se poate expune într-un singur slide un subiect. scurt şi la obiect. atribuiţi principalelor idei pe care le transmiteţi o dimensiune a caracterelor care să permită o lecturare facilă. AutoContent Wizard. eliminând detaliile suplimentare pe care le veţi aborda doar verbal. Apelarea programului de asistenţă se realizează din linia de meniuri prin succesiunea: File/New/Presentation. Acţionând asupra opţiunii From AutoContent Wizard (figura 4. 168 . dar nu pierdeţi din vedere faptul că textul trebuie scris cu o dimensiune mai redusă faţă de titlu. prin care se dispune de o serie de prezentări cu formă şi conţinut predefinit specifice domeniilor pentru prezentările cele mai des întâlnite. fapt care acordă o „osatură” expunerii. deoarece este posibil ca auditoriul să nu le reţină. stil şi culoare. recomandându-se un număr maxim de 4. nu aglomeraţi un slide cu „n” idei sau noţiuni. Riscaţi să generaţi o oboseală vizuală a auditoriului şi bineînţeles „pierderea” acestuia.

precum şi în definirea opţiunilor utilizatorului.2. stil şi definire opţiuni utilizator). Apelarea programului de asistenţă Etapele care vor fi parcurse constau în alegerea tipului prezentării. a stilului acesteia. În figura 4.1. Figura 4.Figura 4. Fereastra AutoContent Wizard aferentă PowerPoint Utilizatorul trebuie să urmărească cu atenţie mesajele care vor fi afişate. sunt prezentate principalele etape care vor fi parcurse (selectare tip de prezentare. având la dispoziţie în permanenţă trei butoane active dintr-un grup de 4. Acţiunea acestora este următoarea: Cancel – se renunţă la execuţia 169 .2.

Valorificarea succesiunii de diapozitive se poate realiza prin execuţia şi afişarea pe ecranul calculatorului propriu (On-screen presentation). realizarea unor modificări în structura firmei etc. Din aceasta menţionăm: comunicarea unei anumite strategii de urmat. În figura 4.3. utilizarea „on line” prin 170 . Primul pas care este parcurs constă în alegerea unui anumit model (şablon) de prezentare dintr-o bibliotecă predefinită disponibilă. este prezentată fereastra specifică acestui pas. Figura 4. Definirea prin intermediul „vrăjitorului” a modelului prezentării Etapa care trebuie parcursă în continuare este materializată prin stabilirea stilului sau a modului de valorificare a prezentării. aducerea la cunoştinţă a unor elemente nu tocmai plăcute. Utilizatorul va selecta modelul pe care îl consideră cel mai reprezentativ pentru specificul problemei sale şi va confirma alegerea prin acţionarea butonului Next.procedurii automate de creare a setului de diapozitive. prezentarea unui plan de afaceri . Back – permite deplasarea înapoi la etapa parcursă. Next – trecerea la următoarea fază de realizare şi Finish care permite oprirea execuţiei procedurii automate la cererea utilizatorului cu salvarea elementelor parcurse anterior.3. Colecţia de prezentări predefinite este structurată pe 6 criterii de organizare selectabile de utilizator.

4. se prezintă grafic această etapă şi opţiunile disponibile utilizatorului. se poate vizualiza această ultimă etapă. Figura 4. definirea unui mesaj care se doreşte a fi introdus în subsolul diapozitivelor (Item to include on each slide). În figura 4.5. Color overheads). 171 . orei la care s-a generat expunerea sau ultima modificare de conţinut (Date last updated). obţinerea unui film cinematografic de 35 mm (35 mm slides).intermediul reţelei Internet sau aplicaţiei Internet Explorer (Web presentation). Stabilirea modului de valorificare La final se solicită specificarea titlului expunerii (Presentation title).4. a numărului slide-ului (Slide number) şi a datei. În figura 4. realizarea unor diapozitive fotografice orientate alb-negru sau color (Black and white overheads.

Figura 4.Figura 4.6. Slide-ul de gardă obţinut prin programul de asistenţă 172 .5. Definirea elementelor specifice prezentării Prin acţionarea butonului Next se constată că intervenţia programului de asistenţă se încheie. urmând ca utilizatorul să introducă prin tastare titlul fiecărui diapozitiv şi să insereze datele sale specifice privitoare la acţiunea urmărită.

Paginile fundamentale.6.7. cuprinse în casete speciale de meniuri care pot fi activate spre afişare sau nu. utilizatorul putând intervenii pentru micşorarea sau mărirea numărului slide-urilor. şi instrumente specifice realizării prezentărilor. elemente prezentate în cadrul capitolului dedicat special acestui subiect. Figura 4. Casete de activităţi specifice prezentărilor Prezentările se pot realiza prin una sau mai multe pagini de prezentare.7. 4. se poate identifica plasarea informaţiilor solicitate până în acest moment în la nivelul slide-ului de gardă.3. Implicit acesta este urmat de 11 diapozitive subordonate. aşa cum se poate observa în figura 4. principalele modele 173 . numite slide. Obţinerea unei serii de slide-uri prin folosirea instrumentelor de lucru specifice PowerPoint Pentru realizarea prezentărilor se folosesc o serie de instrumente de lucru caracteristice produselor de procesare de texte.Prin studierea figurii 4.

3.slide cu titlu. 6. 4. textul fiind amplasat pe una sau două coloane.predefinite se regăsesc la iniţierea unui slide nou. Deschiderea unei pagini elementare (slide) de prezentare Prezentările cu formate şi conţinuturi predefinite se pot selecta la definirea unei prezentări noi şi conţin.8. grafic sau secvenţă video. grafic. 174 . dintre aceste modele utilizatorul trebuie să selecteze unul.titlu şi organigramă.8. după cum se poate observa în figura 4. atât formele standard dar şi modelele utilizate în prezentările specifice internet-ului (numite „online”). La acestea se adaugă şi pagina „blank” în care construcţia este lăsată integral la latitudinea utilizatorului. grafic. 2ecrane formate din titlu şi text.titlu. 5. tabel.pagini cu titlu în care textul este combinat cu o imagine. Variantele posibile cuprind: 1.pagini care conţin doar titlu. în majoritate. organigramă şi eventual secvenţă video amplasate pe coloane sau rânduri diferite. Figura 4.

„Prezentation” în care se regăsesc atât forme standard cât şi corespondentele lor online şi „Web Pages” în care sunt cuprinse modele exemplificative. Figura 4. „Prezentation Designs” cuprinzând construcţii care se utilizează doar în prezentările directe. Selectarea formei predefinite pentru o prezentare Încă din momentul lansării în execuţie a programului PowerPoint se poate face o diferenţiere între începerea construcţiei unei prezentări noi (şi tipul acesteia) şi deschiderea unei prezentări existente (cu trecerea automată la operaţia de deschidere Open).Pentru a putea face o alegere corespunzătoare dorinţei utilizatorului.) prin care utilizatorul trebuie să comunice acţiunea pe cere doreşte să o realizeze. Această diferenţiere este permisă prin deschiderea automată a unei ferestre de dialog (figura 4. 175 . Prezentările sunt grupate în pagini distincte.10.9. în fereastra de selecţie se produce o vizualizare a prezentării selectate în zona Preview (figura 4.). la selectarea unei anumite forme de prezentare.9.

crearea unei prezentări pornind de la modele predefinite (Template) şi utilizarea unui slide „blank” (Blank presentation). Pentru adăugarea unor slide-uri de continuare se inserează un slide nou în cadrul prezentării se va selecta din linia de meniuri Insert / New Slide.10. Crearea unei prezentări noi sau apelarea uneia creată anterior Într-o prezentare. Figura 4. primul slide definit este numit slide principal. 176 . Crearea unei noi prezentări se poate realiza în următoarele moduri: crearea automată a prezentării prin folosirea programului de asistenţă (AutoContent wizard).respectiv crearea unei prezentări noi sau încărcarea în memoria internă a unui set de slide-uri existent pe discul magnetic.

fiecare dintre acestea cu titlu. etc. dar şi imagini. dimensiunea şi stilul fontului. Slide-ul principal conţine 2 obiecte: titlul prezentării şi o casetă de text (vezi figura 4. este prezentat rezultatul prelucrării titlului şi a textului aferent. casete de text. alinierea şi spaţierea paragrafelor.În continuare vă supunem atenţiei o exemplificare referitoare la reţeaua Internet.).12. Figura 4. după etapa de tastare utilizatorul aplică procedeele de formatare cunoscute din capitolul 2 referitor la Word (selectare tip de caracter.11. Inserarea imaginilor se produce prin succesiunea Insert / Picture selectată din linia de meniuri. În figura 4. Macheta slide-ului principal Se introduc alte 14 slide-uri care vor permite acoperirea integrală a temei prezentării.8. se prezintă rezultatul inserării de imagini în slide-ul 12. În figura 4.11. Asupra celor două corpuri de text. culoare cu care are loc scrierea. modelul 2) în care se tastează principalele repere anuale ale acesteia. Această procedură a fost prezentată detaliat în capitolul 2 referitor la procesorul Word. 177 .

Pentru a îmbunătăţii aspectul prezentării.12. În cazul în care se doreşte modificarea culorii fundalului. modificarea şablonului sau crearea unui propriu model. sau 178 .13.4. utilizatorul poate alege din opţiunea Slide Design folosirea unui anumit model predefinit al culorilor (Color Schemes) aplicate asupra textului. liniilor. fundalului.Figura 4. utilizatorul se avea posibilitatea de apelare la lista derulantă de culori disponibile. Modalităţi de sporire a atractivităţii prezentării O primă cale prin care utilizatorul poate potenţa valenţele expunerii sale constă în definirea şi utilizarea unui fundal cât mai expresiv şi atrăgător pentru privitori. Macheta slide-ului 12 care conţine şi 3 imagini 4. graficelor. Există posibilitatea de a selecta şi utiliza un fundal dintr-o listă disponibilă de astfel de elemente. Fereastra Background este prezentată în figura 4.

se poate studia o parte şabloanelor de animaţie disponibile prin fereastra Slide Show. Figura 4. Fereastra care permite definirea fundalului Bineînţeles că există şi posibilitatea creării unui model personal al culorilor sau al animaţiei. activă fiind opţiunea Color Schemes.13. poate fi studiată caseta Slide Design. În figura 4.14. În figura 4. Caseta Color Schemes aferentă ferestrei Slide Design Utilizatorul poate recurge la stabilirea unei animaţii prin succesiunea Slide Show / Animations Schemes.14.selectarea unui anumit tip de animaţie (Animations Schemes) care se va aplica prezentării realizate. Figura 4.15. 179 .

adică de vizualizare prin mişcare. Caracteristicile efective pentru o componentă selectată privesc temporizarea animaţiei dar şi modul în care aceasta debutează. efectul de animaţie realizat (la introducerea animaţiei şi sunetului.15. efectele asupra componentelor grafice şi modul de intervenţie a redărilor de tip multimedia pe parcursul realizării animaţiei.Figura 4.16. fiecare componentă descriptivă a ei poate suporta o operaţie de animaţie. 180 . Caracteristicile aferente efectelor de animaţie se stabilesc prin intermediul ferestrei prezentată în figura 4. Lista de şabloane de animaţie disponibile utilizatorului În cadrul vizualizării unei pagini. după terminarea animaţiei la nivel de cuvânt sau la nivel de literă).

ordinea în care sunt văzute paginile. În figura 4. paginile dintr-un interval specificat. sau doar anumite pagini şi într-o ordine specificată de utilizator. 181 .17.Figura 4. este prezentată caseta de bază a înregistratorului.16. funcţională. Din linia de meniuri prin succesiunea Slide Show / Record Narration se apelează la o componentă specializată în înregistrare. bineânţeles doar în situaţia în care există conectat un microfon. Stabilirea efectelor de animaţie aplicate slide-ului Pentru a uşura activitatea utilizatorului şi a face cât mai atractivă prezentarea sunt puse la dispoziţie facilităţi sonore care constau în fructificarea unor secvenţe standard dar şi în înregistrarea şi redarea unor mesaje proprii ale utilizatorului. La vizualizarea unei prezentări. dar şi definirea sensibilităţii acestuia şi a calităţii înregistrării. fiind vizibile funcţiile care permit reglarea şi stabilirea caracteristicilor microfonului. Prezentarea poate fi făcută utilizând toate paginile. precum şi modul de derulare a acestora pot fi stabilite prin succesiunea Slide Show / View Show / Set Up Show.

Figura 4.17.18. redată în figura 4. Caseta de bază a înregistratorului de secvenţe audio Trecerea de la o pagină la alta se poate face automat după trecerea unui anumit timp.Figura 4. Pentru stabilirea acestor caracteristici de prezentare se foloseşte fereastra Set Up Show. sau se poate face în mod manual. Stabilirea caracteristicilor de vizualizare a prezentării 182 .18.

respectiv efectul prin care se realizează trecerea. Pentru avansul între pagini se poate alege tranziţia manuală şi/sau automată. acţiune urmată de selectarea tipului de buton dorit dintr-o listă de disponibilităţi 183 . O componentă importantă în realizarea prezentărilor poate fi constituită din butoanele de acţiune prezente în cadrul paginilor prezentării. modificare. Aceste butoane se introduc la cererea utilizatorului prin intermediul meniului Slide Show / Actions Buttons. La tranziţia automată trebuie specificat şi timpul ce trebuie să treacă de la completarea unui slide şi începerea completării următorului slide din prezentare. dar cu respectarea ordinii de definire a paginilor. Acest lucru se face din meniul Slide Show / Custom Shows.Vizualizarea directă a unei prezentări este posibilă fie integral. în fiecare pagină este prezent şi un buton de navigare cu un meniu specific pentru realizarea acestei operaţii. realizată prin intermediul ferestrei Custom Shows.19. fie într-un anumit interval de pagini. în cadrul prezentării efective. Pentru fiecare prezentare se pot defini mai multe forme de vizualizare. care pot fi gestionate prin intermediul operaţiei de creare. În cazul tranziţiei manuale. Fereastra prin care se stabilesc caracteristicile transferului de la o pagină a prezentării la următoarea este Slide Transition este redată în figura 4. eliminare sau copiere. submeniul Slide Transition. Pentru trecere se pot stabile trei tipuri de caracteristici. Pentru a indica vizualizări care nu respectă ordinea paginilor se utilizează un instrument de definire a succesiunii paginilor dintr-o prezentare. Utilizatorul poate stabili modul de trecere de la un slide la următorul printr-o componentă a meniului Slide Show. sunetul de acompaniere a trecerii şi modul de avans.

acesta urmând a fi vizibil în pagina respectivă. Fereastra Slide Transition Pot fi selectate butoane de acţiune pentru: acţiune utilizator. După introducerea butonului în pagina de prezentare se dă controlul la o fereastră de specificare a acţiunii 184 . solicitarea de asistenţă (Help). Butoane de acţiune Selectarea unui buton din cele enumerate mai sus trebuie urmată de un click în pagina de prezentare.19. trecerea la pagina iniţială a prezentării (Home). transferul la un document (Document).Figura 4.20. Acestea sunt prezentate în figura 4.20. trecerea cu o pagină în spate (Back) sau în faţă (Next). redarea de sunete (Sound) sau de video clip (Movie). revenirea în prezentare (Return). Figura 4. transferul la prima pagină (Beginning) sau la ultima pagină (End) a prezentării. cererea de informaţii (Information). în locul unde dorim să introducem butonul.

devenind obositoare. Figura 4. fie la acţionarea cu click asupra butonului (Mouse Click).care urmează a fi luată fie la deplasarea cursorului deasupra butonului (Mouse Over).5. prezentarea se poate opri temporar prin acţionarea tastei [. În cazul în care expunerea realizată este lungă. Execuţia unei prezentări şi portarea acesteia O prezentare construită poate fi executată pe calculatorul pe care a fost realizată sau poate fi transportată pe un alt sistem de calcul. Împachetarea se poate realiza pe echipament magnetic sau direct pe un alt calculator dintr-o reţea de calculatoare. Atunci când se doreşte reluarea prezentării din locul de unde a fost întreruptă se va acţiona încă o dată tasta „punct”.21. Pentru a putea executa prezentarea pe un alt calculator este necesară realizarea unei operaţii specifice de „împachetare” care se activează din meniul File – Pack and Go. Execuţia prezentării în mod „full screen” se realizează din linia de meniuri Slide Show / View Show sau prin acţionarea tastei funcţionale F5.] „punct”. 4.21. Oprirea execuţiei se realizează prin acţionarea tastei Esc. Acti-vitatea este asistată în sistemul „wizard” şi se realizează în mai multe etape prin intermediul ferestrei Pack and Go Wizard disponibilă prin figura 4. Fereastra Pack and Go Wizard 185 .

Specificarea destinaţiei împachetării (implicit echipamentul de dischetă). PowerPoint .combinaţii de taste Combinaţie Deschiderea unei prezentări creată anterior <Ctrl> + <O> Salvarea unei prezentări <Ctrl> + <S> Imprimarea unei prezentări <Ctrl> + <P> Închiderea prezentării <Ctrl> + <W> Anularea ultimei modificări efectuate <Ctrl> + <Z> Repetarea modificării anulate efectuate anterior <Ctrl> + <Y> asupra slide-ului Introducerea unui nou slide Apelarea programului de asistenţă Trecerea la slide-ul anterior Trecerea la slide-ul următor Deplasarea la primul slide din prezentare Acţiune Deplasarea la ultimul slide din prezentare 186 <Ctrl> + <M> <F1> <Page Up> <Page Down> <Ctrl> + <Home> <Ctrl> + <End> . În cazul în care se realizează modificări asupra unei prezentări existente. Selectarea fişierelor supuse împachetării. 3. 4. 4. Specificarea includerii în împachetarea a procesorului de vizualizare PowerPoint pentru cazul în care această aplicaţie Office nu este instalată pe calculatorul pe care urmează a fi transferată prezentarea. 5. Trecerea la comprimarea efectivă a prezentării. date prin specificarea împachetării prezentării active curent sau a unei alte prezentări (implicit prezentarea activă curent).6. 2. Specificarea includerii în împachetare a fişierelor legate de prezentarea împachetată şi/sau a fontelor folosite în prezentare.Etapele de împachetare sunt următoarele: 1. operaţia de împachetare va trebui reluată pentru a include şi modificările realizate.

Enumeraţi şi caracterizaţi etapele procesului de împachetare. Care sunt principalele butoane de acţiune care pot fi inserate într-un slide şi care este procedura de inserare? 7. 8.7. Teste de autoevaluare 1. Ce este un „slide principal” şi care este rolul său? 3. 187 . 4. 2.4. Explicaţi noţiunea „Pack and Go”. Prezentaţi procedura prin care se defineşte trecerea de la un diapozitiv la altul şi caracterizaţi modalităţile de trecere. Prezentaţi şi explicaţi 6 reguli care trebuie respectate la momentul în care se folosesc prezentări. Ce înseamnă „efect de animaţie” şi care sunt acestea? 5. Prezentaţi principalele operaţiuni care permit realizarea unei prezentări. 6.

Terminologie Limba română Limba engleză Acţiune Conţine comenzi sau submeniuri referitoare la activitatea cu fişierele Deschide un document nou Deschide un document deja creat şi care se află salvat pe un suport de stocare a datelor Închide documentul activ Salvează documentul pe un suport de stocare Salvează un document în care s-au făcut modificări. operaţia realizându-se sub un alt nume Salvează documentul într-un format tip pagină Web Examinarea documentului ca o pagină Web Stabileşte proprietăţile paginilor documentului înainte ca acestea să fie tipărite Vizualizează cum va arăta paginile unui document înainte ca acesta să fie tipărit Tipăreşte documentul activ Trimiterea documentului către diferite destinaţii Ieşire Fişier Meniul Fişier File Nou Deschidere New Open Închidere Salvare Salvare ca Close Save Save As Salvare ca pagină Web Examinare pagină Web Iniţializare pagină Save as Web Page Web Page Preview Page Setup Examinare înaintea tipăririi Imprimare Trimitere către Ieşire Print Preview Print Sent To Exit 188 .

sau ultima intrare tastată Repetă ultima acţiune sau comandă Elimină selecţia dintr-un document şi o plasează în clipboard Copiază selecţia în clipboard Lipeşte conţinutul clipboardului în punctul de selecţie Lipeşte conţinutul clipboardului în punctul de inserţie. într-un format pe care îl putem specifica Copiere Lipire Lipire specială Copy Paste Paste Special Lipire ca hyperlink Golire Selectare totală Paste as Hyperlink Clear Select All Sterge selecţia fără a o plasa în clipboard Selectează toată fereastra activă 189 .Limba română Destinatar corespondenţă (ca ataşare) Participant la întâlnirea interactivă Destinatar Fax Microsoft Power Point Limba engleză Mail recipient (for Review) Online Meeting Participant Fax Recipient Microsoft Power Point Acţiune Trimite întregul document ca anexă a unui mesaj de poştă electronică Trimite întregul document către participanţii la o întâlnire interactivă Trimite întregul document spre un fax Deschide documentul activ în Microsoft Power Point Meniul Editare Anulare Repetare Decupare Undo Repeat Cut Anulează ultima comandă.

un panou vertical de-a lungul marginii din stânga a ferestrei documentului care schiţează structura documentului Meniul Vizualizare Normal Web Layout Aspect pagină Web Aspect pagină imprimată Schiţă Bare de instrumente Print Layout Outline Toolbars Riglă Plan document Ruler Document Map 190 .Limba română Găsire Înlocuire Salt la Legături Obiect Normal Limba engleză Fiind Replace Go To Links Object Acţiune Caută textul sau obiectul specificat Caută şi înlocuieşte textul sau obiectul specificat Mută punctul de inserare la textul sau obiectul specificat Definire legături între documente Introducere obiect Comută documentul activ în vizualizare normală Comută documentul activ în vizualizare cu aspect de pagină Web Comută documentul activ în vizualizare cu aspect de pagină imprimată Comută în vizualizare schiţă Conţine un submeniu care dă posibilitatea utilizatorului de a activa sau dezactiva diferite bare de instrumente Afişează sau dezactivează rigla orizontală Activează sau dezactivează harta documentului.

Limba română Antet şi subsol Limba engleză Header and Footer Acţiune Adaugă sau modifică textul care apare în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini Introducere note de subsol Realizarea de comentarii Ascunde cele mai multe elemente ale ecranului astfel încât utilizatorul sa poată vizualiza cât mai bine documentul Controlează scara de afişare pe ecran a documentului Inserează un sfârşit de pagină sau de coloană Introducere număr de pagină Inserează data şi ora curentă a sistemului Inserează sau creează o înregistrare auto text Inserează un câmp în punctul de inserare Inserează un simbol ASCII Inserează un comentariu al utilizatorului Introducere notă de subsol de pagină Note de subsol Comentarii Ecran complet Footnotes Markup Full Screen Panoramare Zoom Meniul Inserare Break Page Numbers Date and Time AutoText Field Symbol Comment Footnote Întrerupere Numere de pagină Data şi ora Auto Text Câmp Simbol Comentariu Notă de subsol 191 .

în documentul activ la punctul de inserţie Inserează un obiect cum ar fi o imagine sau o ecuaţie Creează marcaje în document Creează un hiperlink nou sau editează legătura selectată Referinţă încrucişată Index şi tabele Imagine Cross-reference Index and Tables Picture Miniatură Clip Art Din fişier Forme automate Word Art Din Scanner sau Aparat foto Diagramă Casetă text Fişier From File AutoShapes WordArt From Scanner or Camera Chart Text Box File Obiect Marcaj în document Hyperlink 192 Object Bookmark Hyperlink . figuri sau alte obiecte Inserează referinţo încrucişată Creează cuprins automat. etc. Conţine un submeniu cu diferite comenzi pentru inserţia de obiecte Deschide colecţia de miniaturi din care utilizatorul poate selecta miniatura dorită a fi inserată Inserează o imagine salvată într-un alt fişier Afişează categoriile de forme automate Creează efecte de text Încarcă o imagine dintr-un scanner sau aparat foto Creează un grafic cu ajutorul programului Microsoft Chart Inserează o casetă de text Inserează fişierul specificat. indecşi.Limba română Legendă Limba engleză Caption Acţiune Inserează legende pentru tabele. ecuaţii. tabele de figuri.

Limba română Limba engleză Font Paragraph Bullets and Numbering Acţiune Modifică tipul de font şi spaţierea dintre fonturi Modifică formatul paragrafului activ Adaugă marcatori sau numere paragrafelor selectate şi modifică formatul marcatorilor şi a numerotării Adaugă contururi şi umbre textului Creează sau modifică numărul de coloane dintr-un document Stabileşte poziţia şi alinierea tabulatorilor Formatează o literă. un cuvânt sau un text selectat cu o majusculă iniţială Schimbă direcţia de afişare a textului selectat Modifică modul de ortografiere a textului selectat Conţine un submeniu cu comenzi referitoare la culorile fundalului Elimină culoarea de fundal Deschide caseta de dialog Culori din care utilizatorul poate alege sau crea o nuanţă de culori diferită 193 Meniul Format Font Paragraf Marcatori şi numerotare Borduri şi umbrire Coloane Borders and Shading Columns Tabulatori Majusculă încorporată Orientare text Modificare după caz Fundal Tabs Drop Cap Text Direction Change Case Background Fără umplere Mai multe culori No Fill More Colors .

marcatori. Lexicon. O temă reprezintă un set de elemente unificate de formă şi scheme de culoare pentru imagini.Limba română Efecte de umplere Temă Limba engleză Fill Efects Theme Acţiune Deschide caseta de dialog Efecte de umplere Aplică o temă nouă într-un document. linii şi alte elemente de document Conţine un submeniu cu opţiunile Cuprins în cadru şi Pagină cadre noi Creează un cuprins utilizând titlurile din document şi îl plasează în cadrul din stânga Creează o nouă pagină de cadre Analizează conţinutul fişierului activ şi îl formatează automat Defineşte sau aplică selecţiei o combinaţie de formate numită stil Verifică documentul activ de posibile erori de ortografie şi gramaticale şi afişează sugestii pentru corectarea lor Conţine un submeniu cu opţiunile Stabilire limbă. fonturi. Despărţire în silabe Stabileşte limba în care va fi tehnoredactat textul Cadre Frames Cuprins în cadru Pagină cadre noi AutoFormatare AutoFormat Stil Styles Meniul Instrumente Corectare ortografică şi gramaticală Limbă Spelling and Grammar Language Stabilire limbă 194 Set Language .

cuvinte sau caractere Creează automat un sumar din punctele cheie al documentului respectiv Corectarea automată a textului pe măsură ce utilizatorul îl introduce Afişare submeniu cu diferite comenzi de evidenţiere şi urmărire a unor modificări Evidenţiază modificările conţinutului celulelor într-un registru de lucru partajat Localizează şi selectează fiecare modificare realizată anterior Compară cu originalul un document deschis. marchează diferenţele în documentul editat Fix Broken Text Contor de cuvinte Rezumare automată AutoCorecţie Word Count AutoSummarize AutoCorrect Urmărire modificări Track Changes Evidenţiere modificări Highlight Changes Acceptare sau respingere modificări Comparare documente Accept or Reject Changes Compare Documents 195 .Limba română Lexicon Despărţire în silabe Reparare text rupt Limba engleză Thesaurus Hypenation Acţiune Înlocuieşte un cuvânt cu un sinonim sau antonim Desparte un cuvânt ajuns la marginea din dreapta a documentului în silabe Lansează în execuţie un program inclus la cerere sau o macrocomandă particularizată Contorizează numărul de pagini.

Protejare document Îmbinare corespondenţă Plicuri şi etichete Expert scrisoare Macro comandă Protect Document Mail Merge Envelopes and Labels Leter Wizard Macro Şabloane şi componente incluse la cerere Templates and Add-Ins Particularizare Customize Opţiuni Option Meniul Tabel 196 . etc. încarcă componentele la cerere sau actualizează stilurile unui document Particularizează butoanele barei de instrumente.Limba română Îmbinare documente Limba engleză Merge Documents Acţiune Îmbină modificările urmărite din documentul specificat în documentul activ Previne modificarea documentului Produce machete de scrisori. etichete poştale şi alte tipuri de documente îmbinate Creează un plic sau o singură etichetă poştală Lansează expertul Scrisoare Deschide caseta de dialog Macrocomenzi în care se poate executa. edita sau şterge o macrocomandă Ataşează un şablon diferit documentului activ. comenzile meniurilor şi atribuirile tastelor de comenzi rapide Modifică setările pentru programele Office. imprimarea. cum ar fi modul de afişare pe ecran.

Se poate desena cadrul de la tabel. coloanelor. ulterior stabilindu-se contururile rândurilor şi coloanelor Afişare submeniu cu diferite comenzi de inserţie Inserează un tabel cu un număr de linii şi coloane specificat de utilizator Inserează într-un tabel o coloană la stânga punctului de inserţie Inserează într-un tabel o coloană la dreapta punctului de inserţie Inserează într-un tabel un rând deasupra punctului de inserţie Inserează într-un tabel un rând sub punctul de inserţie Inserează într-un tabel celule începând de la punctul de inserţie Conţine un submeniu cu comenzi de ştergere a tabelului.Limba română Desenare tabel Limba engleză Draw Table Acţiune Are ca efect afişarea barei de instrumente Tabele şi borduri. rândurilor sau celulelor Inserare Tabel Insert Table Coloane la stânga Columns to the Left Coloane la dreapta Rânduri deasupra Columns to the Right Rows Above Rânduri dedesubt Celule Rows Below Cells Ştergere Delete 197 . concomitent cu schimbarea prompterului într-un creion.

coloanelor.Limba română Selectare Limba engleză Select Acţiune Conţine un submeniu cu comenzi de selectare a tabelului. rândurilor sau celulelor Îmbină conţinutul a două sau mai multe celule adiacente Împarte o celulă în rânduri şi coloane Împarte un tabel în două tabele separate Se aplică automat diferite formate incluzând chenare şi umbre predefinite Conţine un submeniu cu diferite comenzi care ajustează sau redimensionează automat o coloană sau un rând al tabelului Definirea rândului selectat cap de tabel Conţine un submeniu cu comenzi care convertesc un text selectat într-un tabel sau a unui tabel selectat într-un text Ordonează alfabetic sau numeric informaţiile conţinute de coloanele selectate Efectuează calcule matematice asupra numerelor Îmbinare celule Scindare celule Scindare tabel AutoFormatare în tabel Potrivire automată Merge Cells Split Cells Split Table TableAutoFormat AutoFit Repetare rânduri titlu Conversie Heading Rows Repeat Convert Sortare Sort Formulă Formula 198 .

Deschide o fereastră nouă cu acelaşi conţinut ca şi fereastra activă. Afişează toate fişierele deschise în ferestre distincte Împarte fereastra activă în mai multe ferestre Apelarea programului de asistenţă Afişează sau elimină asistentul Office Conectează utilizatorul la site-ul Microsoft Office de unde se prezintă sugestii referitoare la o anumită problemă Ajutor pentru utilizatorii de Word Perfect Găseşte şi repară automat greşelile şi erorile de program Meniul Fereastră Fereastră nouă New Window Aranjare totală Scindare Arrange All Split Meniul Ajutor Ajutor pentru Microsoft Word Afişare Asistent Office Ce este aceasta? Office pe Web Microsoft Word Help Show the Office Assistant What. This? Office on the Web Ajutor pentru WordPerfect Detectare şi reparare WordPerfect Help Detect and Repair 199 .Limba română Ascundere linii de grilă Proprietăţi tabel Limba engleză Hide Gridlines Table Properties Acţiune Afişează sau ascunde liniile din grilă Stabileşte proprietăţi ale tabelului cum ar fi lăţimea coloanei sau înălţimea rândului.

Limba română Despre Microsoft Word Limba engleză About Microsoft Word Acţiune Afişează versiunea de program precum şi drepturile de autor Opţiuni de stabilire a distanţelor dintre marginea paginii şi textul tipărit Fişă ce conţine opţiuni de stabilire a dimensiunilor paginii Fişă ce conţine opţiunile de alimentare cu hârtie a imprimantei Definirea aspectului paginii Stabileşte distanţa între marginea paginii şi marginea superioară a antetului sau marginea inferioară a subsolului Ajustează marginile din stânga şi din dreapta astfel încât marginile interioare şi exterioare ale ambelor feţe tipărite să fie de aceiaşi lăţime La imprimare se obţin pe o foaie de hârtie 2 pagini de text Stabilirea locului de îndosariere Orientarea pagini la Fereastra Stabilire Pagină Margini Margins Dimensiune hârtie Sursă hârtie Paper Size Paper Source Aspect De la muchie Layout From edge Margini în oglindă Mirror margins 2 pagini per foaie 2 pagesper sheet Se aplică pentru Poziţie îndoire Orientare 200 Apply to Gutter position Orientation .

Limba română Limba engleză imprimare Acţiune Tip portret Portrait Tip vedere Landscape Imprimă documentul astfel încât latura mai scurtă a foii să fie în partea de sus a paginii Imprimă documentul astfel încât latura mai lungă a foii să fie în partea de sus a paginii 201 .

202 . Sperăm că lucrarea de faţă va contribui la o mai bună desfăşurare a activităţii pe care absolvenţii noştri. În acest mod credem că am realizat o viziune unitară oferind întregii structuri organizatorice cunoştinţele teoretice şi aplicative necesare în buna desfăşurare a activităţii de birou. urmărindu-se calitatea actului managerial în raport cu obiectivele firmei. Un prim punct de vedere pe care a fost structurată lucrarea l-a reprezentat raportul dintre activitatea managerială şi mediul economic de afaceri. Al doilea punct de vedere l-a reprezentat transmiterea de cunoştinţe pentru însuşirea de către utilizator a instrumentelor şi procedeelor specifice de lucru în activitatea curentă. Autorii. precum şi toţi cei interesaţi în iniţierea în tematica abordată o vor desfăşura ca oameni de afaceri sau ca utilizatori ai unui calculator personal. care sperăm că a fost lecturat şi înţeles de către cititor. care ajută la satisfacerea necesităţilor de redactare corectă. precum şi modalităţi de concepere şi realizare a prezentărilor interactive. utilizarea programelor de calcul tabelar. efectuarea unor calcule economice de rentabilitate bazate pe formule prestabilite. a urmărit explicarea unor principii şi elemente de bază ale activităţii standard de birou.Încheiere Materialul. În structura lucrării am considerat necesară cuprinderea principiilor de bază ale tehnoredactării. utilizarea PowerPoint-ului ca instrument de persuasiune a posibililor beneficiari.

LISTA FIGURILOR

Figura 1.1. Reprezentare grafică a infrastructurii e-business ............... Figura 2.1. Fereastra procesorului de texte Word ................................ Figura 2.2. Prezentarea gupelor de butoane activate şi a celor dezactivate ..................................................................................... Figura 2.3. Fereastra corespunzătoare definirii parolei unui document........................................................................................ Figura 2.4. Fereastra de localizare a unui fişier cunoscând o parte din conţinutul acestuia ................................................................... Figura 2.5. Fereastra care permite definirea caracteristicilor caracterelor .................................................................................... Figura 2.6. Fereastra Change Case ....................................................... Figura 2.7. Fişa index Character Spacing............................................. Figura 2.8. Prezentarea grafică a tehnicilor de formatare a paragrafelor.................................................................................... Figura 2.9. Stabilirea formatului paginii şi încadrarea textului ............ Figura 2.10. Fişa index Paper ............................................................... Figura 2.11. Poziţionarea normală şi peisaj a textului.......................... Figura 2.12. Fereastra Print .................................................................. Figura 2.13. Fereastra de localizare a corectorului ortografic .............. Figura 2.14. Exemplificarea corectării erorilor gramaticale specifice unei anumite limbi ......................................................................... Figura 2.15. Apelarea dicţionarului de sinonime şi realizarera despărţirii în silabe a cuvântului secvenţe...................................... Figura 2.16. Verificarea ortografică a cuvintelor ................................. Figura 2.17. Selectarea opţiunii de verificare ortografică a unui document........................................................................................ Figura 2.18. Semnificaţia butoanelor din grupa antet-subsol ............... Figura 2.19. Fereastra Section Start aferentă definirii de antete şi subsoluri de pagină ........................................................................ Figura 2.20. Ferestrele corespunzătoare acţiunii de numerotare a

46 54 55 61 62 63 64 66 67 68 69 70 70 72 73 73 74 75 76 77 203

paginilor unui document ................................................................ Figura 2.21. Fereastra corespunzătoare editării pe coloane a unui text ................................................................................................. Figura 2.22. Modalităţi active de conturare.......................................... Figura 2.23. Fereastra corespunzătoare opţiunii de conturare a unui şir de caractere ............................................................................... Figura 2.24. Caseta de formatare a cadrelor (Frame) ........................... Figura 2.25. Introducerea unui cadru în corpul de text ........................ Figura 2.26. Opţiuni de import imagine ............................................... Figura 2.27. Galeria standard de imagini Clip Art ............................... Figura 2.28. Linia de butoane şi caseta specifică WordArt .................. Figura 2.29. Fereastra implicită a editorului de grafice ........................ Figura 2.30. Fereastra Formula............................................................. Figura 2.31. Fereastra Object care permite apelarea editorului de ecuaţii............................................................................................. Figura 2.32. Linia de butoane care permite introducerea ecuaţiilor .... Figura 2.33. Fereastra Mail Merge care permite declararea documentului principal .................................................................. Figura 2.34. Fereastra Create Data Source ........................................... Figura 2.35. Fereastra Style care permite stabilirea ierarhiei ............... Figura 2.36. Fereastra Index and Tables............................................... Figura 2.37. Fereastra Caption ............................................................. Figura 2.38. Activarea opţiunii Index and Tables ................................ Figura 2.39. Fereastra care permite constituirea indecşilor .................. Figura 2.40. Fereastra Cross-Reference ............................................... Figura 2.41. Fereastra Index and Tables-Tables of Figure................... Figura 3.1. Posibilul conţinut al unei celule al foi de calcul Excel....... Figura 3.2. Fereastra procesorului de tabele Excel............................... Figura 3.3. Modul de activare al unei comenzi din linia de meniuri Excel .............................................................................................. Figura 3.4. Selectarea celulelor sau a obiectelor din foia de calcul...... Figura 3.5. Tastare în foaia de calcul a unor valori constante şi a formulelor ...................................................................................... Figura 3.6. Fişa index Alignment aferentă ferestrei Format Cells........ Figura 3.7. Introducerea formulei de calcul pentru un produs între două celule ..................................................................................... Figura 3.8. Rezultatul aplicării procedurii de realizare a produsului.... Figura 3.9. Exemplificare privind introducerea tipurilor de date într-o formulă................................................................................. Figura 3.10. Exemplu de completare automată cu lunile anului 204

77 78 80 81 83 83 84 85 86 87 91 93 94 97 98 101 103 104 105 106 106 107 113 114 117 118 120 121 123 124 125 127

2004 ............................................................................................... Figura 3.11. Fereastra de dialog Paste Special ..................................... Figura 3.12. Procedura de copiere a conţinutului unei celule............... Figura 3.13. Fereastra Options şi fişa index Custom Lists, aferentă acesteia........................................................................................... Figura 3.14. Caseta de dialog Series..................................................... Figura 3.15. Fereastra Options şi fişa index View................................ Figura 3.16. Înlocuirea unei formule cu valoarea corespunzătoare calculată ......................................................................................... Figura 3.17. Prezentarea realizării operaţiunii de însumare ................. Figura 3.18. Exemplu de multiplicare a valorilor conţinute într-o listă................................................................................................. Figura 3.19. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumProduct......... Figura 3.20. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumIf .................. Figura 3.21. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Roman................. Figura 3.22. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Max ..................... Figura 3.23. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Min...................... Figura 3.24. Exemplu de calcul al unei valori medii ............................ Figura 3.25. Exemplu de contorizare a celulelor ocupate..................... Figura 3.26. Exemplu de numărare a celulelor libere sau neocupate ... Figura 3.27. Exemplu privitor la aplicarea funcţiei IsBlank................. Figura 3.28 Exemplu vizând aplicarea funcţiei IsText ......................... Figura 3.29. Exemplu referitor la utilizarea funcţiei If......................... Figura 3.30. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii logice .................................................................................. Figura 3.31. Exemplu complex referitor la utilizarea principalelor funcţii bază de date ........................................................................ Figura 3.32. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii de consultare....................................................................... Figura 3.33. Exemplu complex privind utilizarea principalelor funcţii de dată calendaristică.......................................................... Figura 3.34. Exemplu complex de utilizare a principalelor funcţii de tip text ....................................................................................... Figura 3.35. Exemplu referitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite......................................................................... Figura 3.36. Exemplu privitor la afişarea valorii lunare aferente unui împrumut................................................................................ Figura 3.37. Exemplu complex privind afişarea ratei dobânzii ............ Figura 3.38. Exemplu practic de organizare a datelor care vor fi

129 129 132 134 135 137 139 140 140 141 142 143 143 144 144 145 146 146 147 148 149 151 152 153 154 154 155 205

reprezentate grafic.......................................................................... Figura 3.39. Exemplu complex privitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite........................................................... Figura 3.40. Exemplu complex de reprezentare grafică a unei serii de valori ......................................................................................... Figura 3.41. Forma generală a funcţiei statistice LINEST ................... Figura 3.42. Formatul general al funcţiei statistice FORECAST ......... Figura 3.43. Formatul general al funcţiei statistice TREND ................ Figura 3.44. Formatul general al funcţiei statistice LOGEST .............. Figura 3.45. Formatul general al funcţiei statistice GROWTH ............ Figura 4.1 Apelarea programului de asistenţă ...................................... Figura 4.2. Fereastra AutoContent Wizard aferentă PowerPoint ......... Figura 4.3. Definirea prin intermediul „vrăjitorului” a modelului prezentării ...................................................................................... Figura 4.4. Stabilirea modului de valorificare ...................................... Figura 4.5. Definirea elementelor specifice prezentării........................ Figura 4.6. Slide-ul de gardă obţinut prin programul de asistenţă........ Figura 4.7. Casete de activităţi specifice prezentărilor ......................... Figura 4.8. Deschiderea unei pagini elementare (slide) de prezentare Figura 4.9. Selectarea formei predefinite pentru o prezentare.............. Figura 4.10. Crearea unei prezentări noi sau apelarea uneia creată anterior........................................................................................... Figura 4.11. Macheta slide-ului principal............................................. Figura 4.12. Macheta slide-ului 12 care conţine şi 3 imagini............... Figura 4.13. Fereastra care permite definirea fundalului...................... Figura 4.14. Caseta Color Schemes aferentă ferestrei Slide Design..... Figura 4.15. Lista de şabloane de animaţie disponibile utilizatorului .. Figura 4.16. Stabilirea efectelor de animaţie aplicate slide-ului........... Figura 4.17. Caseta de bază a înregistratorului de secvenţe audio ....... Figura 4.18. Stabilirea caracteristicilor de vizualizare a prezentării..... Figura 4.19. Fereastra Slide Transition ............................................... Figura 4.20. Butoane de acţiune ........................................................... Figura 4.21. Fereastra Pack and Go Wizard.........................................

155 156 162 163 164 164 165 165 169 169 170 171 172 172 173 174 175 176 177 178 179 179 180 181 182 182 184 184 185

206

Editura Semne’94. Statele Unite ale Americii şi Japonia. Bennatan R. 2000. Bucureşti. Instrumente informatice pentru birotică. Birotică. Bucureşti.. şi colab.. Bârză S. şi colab. şi colab. Informatique Appliqueé a la gestion. Bucureşti. Editura SOFITECH.. Andronie M. Editura Dual Tech. Sisteme electronice de calcul.. Management comparat – Uniunea Europeană. 2000. William M.. Management strategic. Mareş V. şi colab. Procesorul de texte Word’97.. Bucureşti. 1989. 2002. Constantinescu D. 1999. Editura Fundaţiei România de Mâine. Mareş Daniel. Bazele informaticii. Computer Network. Mareş Daniel. Birotică.. Bazele informaticii. Ionescu B. Colecţia Naţionala. 1998.. Mihai G. Bucureşti. Editura Scaiul. 2000. Editura All. şi colab. 1995. Computers and information processing. Anghel şi colab. şi colab.. Editura Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti.. 207 . Fusaru D. Bucureşti. Bucureşti. Birotică – Necesităţi şi instrumente specifice. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Prentice-Hall. 2001.. Bucureşti. Objects on the Web. Editura Semne’94. 2000. Editura SOFITECH.BIBLIOGRAFIE Ali E. 1996.. Editura Mc Graw Hill. Mareş D. Bucureşti.. PC depanare şi modernizare. Editura TEORA. Birotica sub Windows. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2000.. 1993. 1994 şi 1996.. Scott Mueller. Mareş D. Nicolescu Ovidiu. Editura Economică. 1997. Paris. Procesoare de tabele. Bucureşti. Pană A. Editura „Fundaţiei România de Mâine. Mareş D. McGraw-Hill. Iniţiere în informatică. Fusaru D. New Jersy. Tanenbaum A. 1997.. Pană A. 1998. Bucureşti. Mareş V. Birotica. Lungu I. Pană A.1997..... Bucureşti. Editions Foucher. Bazele Informaticii. Bucureşti. Reix R. Ionescu B..

Vogel Publishing SRL. Bucureşti..net/ *** http://www. Comerţul electronic. colecţia 1992-2004.on.bsf. Târgu Mureş.Zaman Gh. Computer Press Agora.dhv-speyer.adminresourcesplus. Braşov.pok.ibm. *** Computerworld. colecţia 1992-2004. Revista de economie. International Data Group România. colecţia 1993-2004. International Data Group.alcatel. 2000. Bucureşti.html *** http://www. *** Byte România.gsm. Târgu Mureş.com/glosstext.ca/ *** http://www.com/Eureka/Office *** http://www. Editura Computer Press AGORA. *** PC Report. colecţia 1992-2004.fr *** http://www.data-force.microsoft. SUA. *** http://giswww.whdconsulting.de/rei/PUBLICA *** http://www. colecţia 19912004. *** PC World. colecţia 1993-2004.com/articles *** http://www.geocities.wordperfect. 208 .encyclopedia.com/office/word/ *** http://www.com/ *** Infoworld. *** Chip Computer Magazine.com/ *** http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful