MARIUS DANIEL MAREŞ (coordonator) DOINA FUSARU GABRIEL MIHAI

OFFICE XP INSTRUMENTE BIROTICE

1

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MAREŞ, MARIUS DANIEL Office XP. Instrumente birotice/ Marius Daniel Mareş - Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004 208p.; 20,5 cm ISBN 973-725-155-5 I. Fusaru, Doina II. Mhai, Gabriel 004.42 Office X-P

© Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004

Redactor: Octavian CHEŢAN Tehnoredactori: Gabriel MIHAI Maria ANDRONIE Coperta: Marius Daniel MAREŞ Bun de tipar: 14.12. 2004; Coli tipar: 13 Format: 16/61×86 Splaiul Independenţei, Nr. 313, Bucureşti, S. 6, O. P. 83 Tel./Fax.: 410 43 80; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro 2

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

MARIUS DANIEL MAREŞ (coordonator) DOINA FUSARU GABRIEL MIHAI

OFFICE XP INSTRUMENTE BIROTICE

EDITURA FUNDAŢIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2004
3

4

. 1....... E-banking .2.. Clasificarea informaţiei ……………………………………. Conceptul Internet ... 1. Aplicaţiile departamentului resurse umane ...............3...7 Intranet şi Internet ………………………………………….....2.... 9 11 12 15 17 20 22 24 27 27 29 29 30 31 31 32 33 35 39 41 43 44 5 ....CUPRINS Cuvânt înainte ……………………………………………………… 1.. Aplicaţiile departamentului finanţe ........... factori ai relansării creşterii economice în România .7.........3......2................7... E-demand ..1........comerţul electronic .7..7... 1. E-business . 1.... 1...7............. 1......4..afaceri derulate prin Internet.. 1. 1..4....... 1........7.dinamizarea canalelor de legătură între consumatori şi organizaţie........... Conceptul Intranet ……………………………………...........1. 1..... Aplicaţii pentru departamentul de sprijin şi servicii acordate clienţilor.4.....1...........3...2..............4.....4...... 1........... E-commerce ......2.......... 1... Aplicaţii ale sectorului dezvoltarea produsului ... Aplicaţii pentru departamentul vânzări şi marketing . 1............ Implicaţiile managementului strategic în birotică …………… 1.... Impactul tehnicii de calcul şi a telecomunicaţiilor asupra strategiei firmei ……………………………………......4....5.2...3............. 1. Funcţiile generale ale unui sistem informatic de birou …… 1.. Procese informaţionale ……………………………………..2... Managementul strategic şi deservirea acestuia prin instrumente birotice ……………………………………….5....... 1.............. Aplicaţiile Intranet-ului în economie............operaţii bancare realizate prin tehnica de calcul..7..... 1...... 1..................7.........7...7. 1...........4..1....2......7.... Sfera de cuprindere şi efectele tehnologice informaţionale …..2...........7..........4.........7... Internetul şi comerţul electronic......6........

.....5.... 1............. Utilizarea cadrelor .1.......2........ Editorul de ecuaţii integrat în Word .... 2.....................5. Procesorul de texte Microsoft Word 2..........2...........2....................... Crearea tabelei de figuri ........6..........8........7.................. Structura foii de calcul Excel ………………………………............. 2... 2...... 2..11.5.4.........9..3... 47 51 52 52 53 59 63 67 68 71 76 77 78 80 82 84 85 86 88 89 92 95 96 100 102 102 103 104 106 107 108 109 111 112 113 115 6 . Realizarea conturărilor şi a umbrelor ....3......... 2.... Teste de autoevaluare ……………………………………........2............. Verificarea unui document ........................2.. Realizarea antetului şi a subsolului de pagină... Ierarhizarea documentelor Word ………………………….7...............................2................ Formatarea paragrafelor ..............2.... Utilitarul de desen Microsoft Draw..... Tabele Word........5......5. 2........5..1............................. Fereastra document ………………………………………….........16.........................1.2..........................3..................... 2............. 2.2................ 3....... Comunicarea între aplicaţiile Windows …………………... Cuprinsul sau tabela de materii .................2... 2... 2.....2.......2.. 2............5..5..... Sistemul de management al relaţiilor cu clienţii …………...............8. salvarea şi restaurarea unui document..2.... 2....12...........................2.8...... Crearea legendei...............2.17........15..4.... Editarea unui document pe coloane.6.2.....2............... Crearea de indecşi ...... Realizarea graficelor ................. 2... 2. Imprimarea unui document ................. Formatarea caracterelor 2.........14.....2.......10.......... 2..... Tehnica Clipboard şi Ole …………………………………................ 3......9.. Utilizarea componentei WordArt .. 2.......... 2..... Utilizarea glosarului .. 2..2... Referinţe încrucişate.. Teste de autoevaluare ……………………………………...2...... Crearea................................ 2... 2.....4..................1............... 2.... Organizarea unui document Word ………………………….................. 2........................13...... 2............................ 2...... 2.................. Funcţiile unui procesor de texte 2............ 2.... Prelucrarea imaginilor .........1.... 2............. Editarea şi procesarea textelor şi a imaginilor.2.............. 2............... Numerotarea paginilor unui document.... Procesorul de tabele Excel ……………………………………… 3............ Fuzionarea documentelor Word ……………………………...............

................. 3............................ 3. 3.................................1.......1........5..6.... Reprezentări grafice ale seriilor de date din foaia de calcul Excel 3.... Introducerea textelor ............... 3...............6.................6..... Operaţii de bază cu foaia de calcul Excel 3..1.....3..........6.........................1.............6.........................................3....................................6....4........ 3...................... Utilizarea facilităţii AutoFill ..............2......... Crearea unei serii de date ..............2.2... Efectele operaţiunii de copiere asupra adreselor relative şi absolute ale celulelor foi de calcul. Modificarea conţinutului unei celule.4................. Introducerea numerelor . Introducerea datelor calendaristice......3....1...... 3....................... 3........... 3....5........6...... Introducerea şi editarea datelor .... 3........... Selectarea datelor din foaia de calcul ... Înlocuirea unei formule matematice cu valoarea ei calculată ......6.................. Funcţii statistice ............2.... 3.. 3...7.......... Funcţii matematice şi trigonometrice .4.... 3............................3......9.. 3....4.........6..4........... Utilizarea formulelor matriciale în foaia de calcul Excel 3.3...6............... minut secundă............. 3.............. 3................. Realizarea unor calcule pe bază de formule matematice..........2.2............................4... 3...................... modificarea şi ştergerea unei serii de date particularizate...........7.... Utilizarea constantelor matriciale........3...................... 3......3.....6.............................8. Introducerea formulelor ......................... Funcţii de informare .......3...............2..3.....5. Tipuri de grafice..7............... 3.............. 118 118 119 121 122 122 123 126 127 131 131 132 134 136 136 137 137 138 138 139 142 145 147 148 150 151 152 153 155 155 157 7 . Funcţii de tip dată calendaristică şi oră ...............4................... Crearea...... Funcţii financiare ........................4....2. Funcţii logice........5.......... Introducerea unei formule matriciale .2.........7.. Funcţii predefinite ale procesorului de tabele Excel 3........................ 3.....3......................3.......... Funcţii de căutare şi consultare ........ Funcţii bază de date............................ 3.. Organizarea datelor într-un grafic ...................2....3.......................... oră........3......... 3. Funcţiile text sau şir de caractere ................5... 3......3.................5....... Lucrul cu serii de date sub procesorul de tabele Excel 3................2.. 3..............1.4................................. 3. 3....

.. 162 163 166 166 166 167 168 173 178 185 186 187 188 202 203 207 4...6...................... Terminologie ........................ Realizarea automată a unei prezentări ……………………… 4...8..............................................combinaţii de taste …………………………. Caracterizarea instrumentului PowerPoint …………………................... Instrumente de previziune ………………………………….. 4....8....... Teste de autoevaluare …………………………………….......3.................................... 3.....1.....4......................8...... PowerPoint ............... Obţinerea unei serii de slide-uri prin folosirea instrumentelor de lucru specifice PowerPoint ……………………………… 4... Funcţii statistice predefinite ....... 4.......................... Grafice........3............. 167 8 ..5... Procedură rapidă de autoumplere a celulelor cu rezultatele prognozei ... Lista figurilor ............. .....8.. Teste de autoevaluare ……………………………………...... Încheiere...................3.....2................. 4..................2................1.... 3. 3......... 3................. Execuţia unei prezentări şi portarea acesteia ……………… 4...9........................... Modalităţi de sporire a atractivităţii prezentării …………..................................7......... Realizarea prezentărilor cu ajutorul instrumentului PowerPoint... Bibliografie ………………………………………………………..... 4...

Cartea se adresează studenţilor de la facultăţile economice. cu exemplificări asupra structurii organizatorice şi de personal ale societăţilor comerciale. împreună cu un set complet de exemple strict necesare edificării şi obişnuirii cititorului cu modelele economice. cel mai utilizat produs program ca editor şi procesor de texte. reprezentând suportul pe care se pot dezvolta aplicaţii birotice. simultan. precum şi un set complet de exemple concludente pentru fiecare funcţie a acestuia. ca urmare. precum şi tuturor persoanelor care doresc să se iniţieze şi specializeze în ceea ce priveşte posibilitatea utilizării avizate a produselor program Word. sub cel mai răspândit şi utilizat pachet de programe Microsoft Office XP. şi anume. Capitolul al treilea este destinat produsului Excel XP care permite. prezenta lucrare oferă cititorului un bogat material referitor la editoarele de texte. Informatica şi. Excel şi PowerPoint. la produsele orientate şi dedicate lucrului cu foi de calcul. facilităţile oferite. în detaliu. care pot fi transpuse şi rezolvate cu ajutorul Excel. 9 . şi nu numai. lucrul cu mai multe pachete de foi de calcul. Cel de al doilea capitol prezintă. Word XP. Primul capitol cuprinde o prezentare a principalelor elemente teoretice referitoare la managementul strategic deservit de instrumente birotice. birotica au pătruns în mod nemijlocit în viaţa unităţilor economice. Din aceste motive. Acest produs este prezentat pe larg. util pentru realizarea lucrărilor de gestiune contabilă.Cuvânt introductiv Implicarea managementului strategic în luarea deciziilor este determinată de condiţiile impuse de complexitatea problemelor economiei de piaţă. rezolvând principalele probleme de gestiune a informaţiei financiar-contabile.

în special.ro. Autorii 10 . Pentru aceasta se detaliază utilizarea programului PowerPoint XP. Din această perspectivă. prezentări animate ale unei anumite lucrări. în utilizarea şi proiectarea unor diferite produse-program aplicative realizate. componentă a pachetului Microsoft Office. mai ales cadrelor didactice şi specialiştilor.Ultimul capitol trece în revistă principalele aspecte practice care trebuie avute în vedere de utilizatorul unui PC atunci când doreşte a realiza. Evident. epuizarea problematicii informaticii. dorind să constituie punctul de pornire într-un necesar studiu. permanent al evoluţiei disciplinei. La finele fiecărui capitol sunt introduse teste de autoevaluare. cu forţe proprii. pe baza cărora cititorul poate verifica nivelul de cunoştinţe acumulat. cu atât mai puţin. Catedra „Informatică de gestiune şi statistică” sau pe adresa de e-mail ushmfc@SpiruHaret. autorii solicită cititorilor. Lucrarea valorifică cercetările întreprinse de colectivul de autori în domeniul biroticii şi. Ţinem să mulţumim şi pe această cale tuturor celor fără al căror ajutor această lucrare n-ar fi putut vedea lumina tiparului. prezenta lucrare nu îşi poate propune abordarea exhaustivă şi. să comunice în scris observaţiile pe adresa Universităţii Spiru Haret.

au pătruns şi s-au stabilizat ca mijloace care permit sporirea productivităţii şi a calităţii activităţilor de birou. amintim: funcţia de ordonare a informaţiei. prin intermediul mijloacelor electronice. memorare şi transmitere a informaţiei. ceea ce presupune că materia primă a oricărei activităţi de birou este informaţia. care. vizualizarea şi interogarea documentelor realizate. Comunicarea 11 .1. gestiunea bazelor de date. iar obiectivul său este automatizarea acestuia. pentru a găsi un echivalent al expresiei din limba engleză Office Automation. Conceptul de birotică este definit de o serie de particularităţi: ♦ Predominanţa proceselor informaţionale şi decizionale. Acestea fac apel la tehnicile informaticii şi ale comunicaţiilor de date şi. Berger şi L. care. prin utilizarea tehnicii electronice şi informatice de prelucrare. Dintre acestea. organizarea în pagină a textelor. simularea şi analiza diferitelor situaţii posibile. Nauges. ♦ Ponderea mare a comunicării de informaţii şi decizii. IMPLICAŢIILE MANAGEMENTULUI STRATEGIC ÎN BIROTICĂ Birotica constituie un ansamblu de tehnici pentru gestionarea informaţiei şi a comunicaţiilor între organizaţii. Din etimologia cuvântului rezultă că domeniul principal de activitate îl constituie biroul. Birotica reprezintă un nou mod de utilizare a sistemelor electronice de calcul. prin procese de analiză şi prelucrare. comunicare care se poate realiza în două moduri: orală şi scrisă. după Convenţia Informatică din anul 1976. prin accesibilitatea utilizării şi prin costul lor relativ redus. asigură realizarea unor funcţii specifice. pregătirea documentelor şi a corespondenţei. oferă suportul deciziei manageriale în orice sistem sau organizaţie economicosocială. Termenul de birotică a fost introdus în Franţa de P.

asigurând realizarea unor strategii care să permită îmbunătăţirea imaginii companiei. acte decizionale ale conducerii. planuri). ♦ Scăderea costului informaţiei şi a deciziei pe care aceasta se fundamentează.orală se realizează prin dialog direct. Unul dintre factorii care deţin cea mai puternică influenţă în procesul de stabilire a strategiei este cultura firmei. cu următoarele efecte economice şi sociale: ♦ Eliminarea efortului fizic sau diminuarea acestuia. ♦ Reducerea timpului de recepţie. legislative şi etice ale mediului unei firme determină influenţa pe care societatea omenească o are asupra evoluţiei firmei. Managementul strategic şi deservirea acestuia prin instrumente birotice Relaţiile economice. prelucrare şi transmitere a informaţiei orale sau scrise din activitatea administrativă. solicitări. a capacităţii de memorare şi a vitezei de regăsire a informaţiei. fiscală sau socială. sociale. sesizări. convorbiri la distanţă mediate de reţelele de telecomunicaţii sau convorbiri între birourile aceleiaşi organizaţii. mediate de reţele de comunicaţie interfonice sau telefonice.1. cereri. legislaţie. Creşterea ponderii activităţilor cu conţinut informaţional şi de birou în raport cu activităţile tehnic-industriale produce în societăţile puternic informatizate reducerea diferenţelor între activitatea fizică şi cea intelectuală. Echipa managerială responsabilă de destinele unei firme are ca sarcină prioritară corelarea deciziilor strategice cu condiţiile mediului extern. contracte. ♦ Creşterea calităţii şi productivităţii muncii administrative. Prin cultura firmei se 12 . politice. schiţe. memorarea şi arhivarea acesteia. Comunicarea scrisă este dependentă de suportul fizic al acesteia (documente clasice. ♦ Creşterea exactităţii proceselor informaţionale. sistemul de documente de evidenţă contabilă. Informatizarea muncii de birou facilitează comunicarea orală şi scrisă din activitatea de birou. concomitent cu creşterea performanţelor. ♦ Eliminarea efortului fizic şi intelectual datorat scrierii şi transcrierii manuale a informaţiilor. procesarea informaţiei orale şi scrise. 1. documente de plan.

asigurând. toate acestea reprezentând cheia prosperităţii pe termen lung. permiţând concentrarea şi aplicarea pe termen lung a deciziilor strategice care determină modul de alocare a timpului. dar şi implementarea şi execuţia consecventă şi completă a strategiei. managerul poate adopta decizii consecvente cu strategia. dar şi a modului de efectuare a sarcinilor. importanţa acordată factorului uman şi coeziunea colectivelor. valabilă fiind pentru milioane de decizii. măsura în care este promovat lucrul în echipă. dacă nu 13 . După fixarea direcţiei. crucială. adoptate zilnic de membrii aflaţi pe diferite paliere ale organizaţiei. Strategia trebuie să stabilească direcţia şi să concentreze eforturile şi acţiunile. poate să-şi concentreze eforturile în mod corespunzător. având cunoscută calea pe care trebuie să o urmeze.înţelege ansamblul valorilor promovate. cuantificând gradul în care societatea respectivă progresează. Concentrarea eforturilor reprezintă un al doilea scop al strategiei. iar planul strategic poate fi comparat cu harta aflată la baza stabilirii direcţiei de urmat. definirea corectă şi concretă a criteriilor de recompensare pentru munca prestată. a tradiţiilor. fixează obiectivele de performanţă specifice. care să conducă la performanţe organizaţionale superioare pe termen lung. efortului şi a entuziasmului personalului. Asigurarea consecvenţei membrilor organizaţiei reprezintă al treilea scop al unei strategii. a simbolurilor. specifice politicilor adoptate. Rolul strategului se poate compara cu cel al unui navigator. Managementul strategic reprezintă procesul prin care managerii stabilesc direcţia pe termen lung a firmei. sunt: gradul de identificare a membrilor firmei cu aceasta. Calităţile distinctive ale unei firme. Rolul strategiei în definirea direcţiei de acţiune a firmei se divide pe două planuri: al strategului şi al planului strategic. Un plan strategic bun. modelelor de atitudine şi a comportamentului. cu siguranţă. Managementul strategic solicită calităţi antreprenoriale superioare. Direcţionarea (nu este totul). în raport cu celelalte societăţi. elaborează strategiile necesare atingerii acestor obiective şi urmăresc executarea planului de acţiune ales. atenuarea şi minimizarea apariţiei conflictelor în cadrul societăţii.ea este însă. deoarece. odată stabilită direcţia. flexibilitatea organizaţională. personalul firmei. referitoare la sarcini şi obiective de lucru. Alături de consecvenţă trebuie asigurată şi flexibilitatea direcţiei de orientare a resurselor firmei. în acelaşi timp.

O altă problemă abordată de manager este reprezentată de analiza strategică ce are în vedere evaluarea resurselor interne ale firmei. întărirea parteneriatului intern necesar coordonării acţiunilor de implementare a strategiei şi perfecţionarea continuă a modului de execuţie al acesteia. Analiza strategică este desfăşurată în următoarele etape: determinarea viziunii firmei. de menţinere sau chiar de reducere a dimensiunii organizaţiei. 14 . analiza mediului extern. Un plan necorespunzător.este executat în mod corespunzător. aceasta înseamnă: elaborarea unor programe şi bugete care să sprijine execuţia strategiei. are un rezultat caracterizat prin slabe performanţe. ce rezultate se pot obţine şi cu ce eforturi. corelarea motivaţiilor şi a recompenselor cu gradul de îndeplinire a rezultatelor urmărite. managerul poate decide. o sarcină administrativă. executat ireproşabil. analizarea caracteristicilor mediului extern şi stabilirea oportunităţilor care trebuie exploatate. precum şi schimbările survenite constituie principalele elemente care impun luarea unor decizii de ajustare a strategiei. Modelul procesului de management strategic se impune a fi realizat pentru evaluarea situaţiei de fapt şi adoptarea unei decizii în vederea continuării acţiunilor începute sau ajustării acestora. studierea şi analizarea mediului concurenţial. Variaţia performanţelor financiare ale organizaţiei. ce soluţie va adopta. analiza internă a societăţii şi fundamentarea strategiei organizaţiei. rareori conduce la rezultate bune. Prin intermediul instrumentelor de asistare a deciziei oferite de birotică. deoarece toate deciziile strategice sunt susceptibile de o modificare în viitor. în esenţă. Pentru manager. Indiferent de orientarea strategiei. Execuţia fiecărei părţi din planul strategic care revine unui salariat. în timp real. dezvoltarea unui sistem informaţional care să permită urmărirea şi controlul proceselor necesare implementării strategiei. Strategia defineşte obiectivele de dezvoltare. Implementarea şi execuţia strategiei reprezintă punerea sa în aplicare şi determinarea tuturor persoanelor implicate în realizarea sa. reprezintă. adoptarea oricărei decizii impune realizarea în prealabil a unei analize minuţioase a mediului extern societăţii. Situaţia optimă este aceea în care o strategie elevată este urmată de o implementare şi de o execuţie ireproşabile.

Studiul mediului concurenţial demarează prin stabilirea firmelor concurente. managerul poate adopta soluţii pentru dezvoltarea anumitor unităţi. suportul pe care se află stocată. Analiza internă a organizaţiei. Forma analogică a informaţiei presupune reprezentarea fenomenelor fizice. Clasificarea informaţiei Din multitudinea de criterii posibile pentru clasificarea informaţiei. dar şi cele slabe ale firmei. precum şi condiţiile care prezintă un interes deosebit asupra activităţii. permite realizarea memorării-regăsirii informaţiilor înmagazinate anterior. Pentru analiza internă se utilizează auditul financiar. incluzând organizaţiile care intenţionează să pătrundă pe piaţă şi producătorii de produse substitute. elemente care influenţează puterea competitivă a organizaţiei. birotica. ci şi pe cele care nu prezintă avantaje pentru aceasta. imagini fixe. aşa cum sunt ele percepute de dispozitivele tehnice de înregistrare. cheie. Fundamentarea strategiei permite managerului să adopte soluţii de dezvoltare a activităţii firmei. În această etapă. cu mai multe unităţi de afaceri. evenimentele previzibile. aceasta se poate afla sub formă analogică şi digitală. conceptualizând imaginea a ceea ce doresc managerii să devină organizaţia. prin instrumentele sale specifice. prin implicarea funcţiei birotice de prelucrare şi comandă-control.Viziunea firmei se realizează pe termen lung şi foarte lung. fără a fi necesară o 15 . 1. conţinutul. care permite analizarea exhaustivă a aspectelor pozitive şi negative specifice fiecărei funcţii majore. sunete şi imagini în mişcare. Mediul extern este infinit şi de aceea managerul va analiza doar informaţiile clare. segmente de piaţă. Având în vedere forma concretă pe care o poate lua informaţia în momentul stocării pe un suport tehnic. O analiză obiectivă va reliefa nu numai aspectele pentru organizaţie. permite managerului să cunoască punctele forte.2. alegem forma informaţiei. sau să o restrângă. să o menţină la acelaşi nivel. precum şi gradul de prelucrare a acesteia. În cazul în care firma acţionează pe mai multe pieţe. menţinerea la nivelul actual sau lichidarea celorlalte.

♦ Sub formă de texte. caseta magnetică. fără o conversie prealabilă a ei. ♦ Sub formă de documente grafice (imagini fixe). alfabetice sau alfanumerice. Din punct de vedere al conţinutului informaţiei. la rândul lor. Informaţia introdusă în sistemele de calcul. pagini de texte. voce). care sunt organizate în documente. discul magnetic. în: ♦ Suporturi magnetice. ♦ Sub formă de secvenţe video de natură animată sau film. Informaţia aflată pe suporturi tehnice. în ambele cazuri având loc o codificare numerică.conversie sau codificare a acestora. Din punct de vedere al suportului informaţiei.. prin folosirea tastaturii sau a altor dispozitive de introducere manuală sau umană (masă de desen. 16 . o evaluare cantitativă. care sunt percepute prin afişarea pe monitorul calculatorului. de exemplu. paragrafe. acestea putând fi folosite independent sau introduse în configuraţia unui sistem informatic de birou. Forma digitală se obţine pornind de la fenomenul real sau de la forma analogică a acestuia. înainte de transmitere sau memorare pe suporturile tehnice de date. se pot identifica următoarele clase: ♦ Sub formă de date numerice. cu ajutorul unor dispozitive specializate de conversie din analogic şi digital. ♦ Sub formă de secvenţe audio generate de vocea umană. ordonate după un sistem de reguli (cod). informaţia se prezintă ca o succesiune de valori binare (0 şi 1). percepute de dispozitive specializate de tipul camerei de luat vederi sau generate de programe de grafică bi sau tridimensională. cum sunt discurile optice de mare capacitate a căror informaţie digitalizată este citită optic cu dispozitive laser. cum ar fi: 1. de voce şi acustice. banda magnetică. fraze şi cuvinte. o cuantificare a fenomenului care face obiectul reprezentării. se transmite şi se memorează direct în momentul perceperii acesteia. Pentru procesarea informaţiei analogice este necesară conversia ei în formă digitală. clasificate. prin scrierea lor la imprimantă sau la dispozitivul de realizat desene (plotter). ♦ Suporturi cu lectură optică a informaţiei. Pe suportul tehnic. discul flexibil etc. distingem o gamă largă de suporturi fizice. fenomene din realitate sau sintetizatoare electronice. ca.

Procese informaţionale Existenţa unei largi game de prelucrări electronice a informaţiei a generat o tipologie a acestor procese informaţionale. având un pronunţat caracter informativ. care pot fi: ♦ suporturi opace. Informaţia aflată pe suporturi grafice. intermediare – sunt acele informaţii care se află în diferite faze de prelucrare informaţională. Paradox. complex şi decizional. cu ajutorul unor programe de firmă denumite interpretoare sau compilatoare. Lotus 1-2-3) sau folosind 17 . având un caracter sintetic. fiind răspândite la nivelul personalului funcţional şi al şefilor de compartimente. cum sunt documentele clasice. Datele organizate în foi de calcul se prelucrează utilizând pachete soft specializate în procesoare de tabele (Excel. 1. celită. În raport cu natura sa specifică. prin următoarele forme de procesare: Procesarea datelor permite tratarea informaţiei numerice după reguli matematice şi logice. microfilm.3.Informaţia memorată pe suporturile tehnice este înregistrată şi poate fi citită numai cu ajutorul unor dispozitive tehnice de citire/scriere. În funcţie de gradul de prelucrare. 2. Datele organizate în baze de date sunt exploatate cu ajutorul unor pachete de programe denumite sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD). finale – sunt acele informaţii care au parcurs întregul şir de prelucrări informaţionale prevăzute. Quatro. din care enumerăm FoxPro. 3. Acest tip de suport este destinat lecturii numai după operaţia de mărire a imaginii înregistrate. managerilor. Acest tip de informaţii se adresează. informaţia se prelucrează diferit. Access. datele se organizează în colecţii sub formă de fişiere prelucrabile. Visual Basic. ♦ suporturi transparente realizate din peliculă fotografică. primare (de bază) – sunt acele informaţii care anterior nu au suferit un proces de prelucrare informaţională. peliculă film. de regulă. documente obţinute la imprimantă sau realizate cu ajutorul mesei de desen de tip plotter. 2. informaţiile se împart în: 1. care diferă în funcţie de limbajul de programare utilizat. De obicei. Acest gen de informaţii sunt cele mai răspândite la nivelul executanţilor.

Procedarea informaţiei vizuale se realizează cu programe specializate pentru procesarea documentelor (Ventura. controlul gramatical. precum şi cu dispozitivele de comunicaţie acustică (telefon. aparţinând unor sisteme de programe Procesarea documentelor grafice reprezintă un mod de utilizare eficientă a tehnicilor informatice şi electronice pentru receptarea. Procesarea de imagini constituie una din realizările moderne ale electronicii şi informaticii. fraze şi cuvinte este supus unor operaţii pentru determinarea formei caracterelor şi a mărimii acestora. Procesarea textelor reprezintă un ansamblu de operaţii specifice lucrului cu textele. modul de aşezare a textului în pagină. FrameWork. Word sau cu componente pentru tratare de text. Documentele procesate în acest fel se memorează pe suporturi tehnice de date. paragrafe. WordPerfect. OpenAccess. convorbiri telefonice etc.). Se realizează astfel o interfaţă acustică a sistemului informatic cu sistemele audio analogice (casetofon. Textul structurat în pagini. lexical şi ortografic al textului analizat. Rezultatul acestor operaţii constă într-un document de tip text care poate fi consultat prin afişarea pe ecran. care poate funcţiona cuplat la orice calculator personal. compact disc etc. Lotus 1-2-30. consultate la terminal. cum sunt: despărţirea în silabe. Prelucrarea acestor informaţii se face cu ajutorul unor echipamente şi programe specializate în tratarea informaţiei sonore. memorarea şi prelucrarea grafică a imaginilor introduse anterior în documente. Procesarea textelor se realizează cu programe specializate. sau introduse într-un nou proces de prelucrare grafică. care au o anumită organizare pentru a putea fi uşor regăsite. forma şi mărimea paginii. Acest tip de informaţie este perceput analogic şi convertit ulterior în formă digitală. interfon). Procesarea textelor presupune şi operaţii lingvistice. Works. CorelDraw) sau de către funcţii specializate ale procesoarelor de texte sau tabele (Word. cum sunt procesoarele de texte: WordStar.) până la sunete obţinute prin sinteză electronică.funcţiile de procesare a tabelelor din sistemele Works. sunete naturale sau muzicale. imprimate pe hârtie sau microfilm. PageMaker. Informaţia vizuală dinamică se realizează prin 18 . cum este sistemul SoundBlaster. imprimat pe hârtie sau microfilm. WordPerfect. magnetofon. comunicate la distanţă. Excel. Procesarea sunetelor se referă la forme variate care merg de la vocea umană (mesaje.

Autorii în dorinţa ca această lucrare să fie utilă persoanelor care folosesc pachete localizate în România. Informaţia video este obţinută cu tehnica de filmat (cameră de filmat alb-negru sau color). au realizat şi prezentat la finele expunerii un Glosar de termeni. cu ajutorul unor dispozitive fizice şi logice. ridicată de corecta şi deplina folosire a acestui pachet de programe.afişarea şi perceperea unui număr de imagini succesive pe unitatea de timp (minim 25 de imagini pe secundă). a textelor şi a documentelor grafice prin intermediul programului Word. Această problemă a fost rezolvată prin localizarea pachetului de programe Office. constă în obligativitatea cunoaşterii limbii engleze. În mod curent. îmbunătăţindu-se odată cu apariţia pachetului Office’2000. Pe lângă componenta hardware. Procesarea documentelor grafice. Realizarea prelucrării este executată cu ajutorul sistemelor electronice de calcul din ce în ce mai performante şi bineînţeles din ce în ce mai costisitoare. Una din problemele majore a utilizatorilor români. imagini transmise prin sistemele de comunicaţie video de natură profesională realizate pe calculator. Compania Microsoft a realizat pachetul de programe Office care prin structură răspunde cerinţelor utilizatorului legate de procesarea datelor organizate în foi de calcul cu ajutorul componente Excel. a sunetelor. a imaginilor prin Photo Editor şi crearea unor prezentări profesionale asistaţi de PowerPoint. Trebuie să ne reamintim că software-ul este compus din sistemul de operare. În evoluţie structura şi performanţele setului de programe Office a cunoscut modificări majore care s-au reflectat la nivelul utilizatorului printr-o ofertă din ce în ce mai „tentantă”. elemente care asigură procesări complete şi rapide ale informaţiilor utilizatorului. respectiv apariţia şi existenţa software-ului care foloseşte limba română. utilizatorul trebuie să aibă în vedere şi software-ul. fără de care calculatorul nu funcţionează şi din pachete de programe suplimentare instalate de utilizator. 19 . generând factorului uman senzaţia vizuală de mişcare. Localizarea este parţială în cazul Office’98. a imaginilor şi a textelor constituie principalul obiect de activitate al biroticii. după cum imaginea este însoţită de sunete sau voce umană. prelucrarea informaţiei vizuale este însoţită şi de prelucrarea informaţiei sonore.

Un dezavantaj major este reprezentat de faptul că respectivul produs nu poate fi instalat decât individual. validarea este refuzată. O dată ce Installation ID ajunge în server-ele Microsoft. după a 50-a lansare a unei aplicaţii incluse în pachetul de programe neactivat. Din acest moment nu i se va mai solicita activarea produsului. Microsoft a aplicat produselor sale program tehnologia anti-criminalitate Product Activation. respectiv nu se mai pot crea noi documente. ♦ funcţia de ieşire a informaţiei din sistem. Activarea se realizează pe baza unui Installation ID care este generat automat. se declanşează un proces de reducere a funcţiilor. salva etc. sau direct pe web la adresa indicată în ecranul de activare. Funcţiile generale ale unui sistem informatic de birou Indiferent de conţinutul concret al activităţii. ♦ funcţia de prelucrare a informaţiei. pentru început în pachetul de programe Office’XP şi care ulterior va fi prezentă şi în sistemul de operare Windows XP. cu care îşi activează produsul. Pentru activarea acestor produse program utilizatorul are două posibilităţi: prin contactarea telefonică a Microsoft Infocenter. În cazul Office’XP. la nivel de utilizator. un sistem informatic de birou îndeplineşte următoarele funcţii generale: ♦ funcţia de introducere a informaţiei în sistem. 1. Confirmation ID. copierea neautorizată a produselor program distribuite. ♦ funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei. În cazul în care utilizatorul realizează un up-grade minor hardware. tehnologia va recunoaşte că este vorba despre un up-grade de sistem şi nu-i va solicita reactivarea produsului Microsoft.În primăvara anului 2001. deoarece în situaţia în care Installation ID-ul expediat către baza de date Microsoft figurează că a mai fost folosit anterior. ♦ funcţia de comandă-control a sistemului. o tehnologie de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală incorporată în produsele Microsoft din generaţia XP care previne. Funcţia de introducere a informaţiei în sistem se realizează prin: 20 . Această tehnologie a fost testată timp de doi ani în şapte ţări pilot. utilizatorul primeşte un cod de confirmare. pe un singur sistem de calcul.4. pornind de la codul unic Product Key. Procedura de activare durează în medie 2-4 minute.

în memoria externă datele care se consultă periodic şi în arhiva electronică. ♦ Crearea şi încărcarea bazei informaţionale a sistemului birotic presupun un set de proceduri. Există posibilitatea ca informaţia să fie transferată la ieşire. publice sau private. • Prelucrarea informaţiei provenite din reţeaua locală de date. sau se memorează pentru prelucrări ulterioare. denumită operaţie de reproducere a informaţiei şi a documentelor.Preluarea informaţiei provenite din reţelele de comunicaţii naţionale sau internaţionale. optic) pe altul se numeşte conversie de suport. capacitatea de stocare a informaţiei şi viteza de acces la date constituind criterii fundamentale de apreciere a performanţelor unui sistem informatic de birou. • Introducerea manuală a datelor şi textelor sau înregistrarea cu echipament adecvat a convorbirilor. pentru a o face compatibilă cu echipamentele de tip analogic. încărcarea bazelor de date. prin care se generează structura şi modul de organizare a informaţiei pe suportul tehnic. 21 • . prin eliminarea informaţiilor inutile. înregistrarea sau transferul de informaţie audio şi vizuală. pentru redarea. ♦ Actualizarea bazei informaţionale. pentru memorarea şi procesarea ei cu mijloace informatice. pentru informaţii care sunt consultate foarte rar. în raport cu durata şi volumul informaţiei memorate. ♦ Transferul informaţiei de pe un tip de suport (magnetic. introducerea de informaţii noi. Informaţia se poate păstra în memoria internă. Informaţia introdusă în sistem se prelucrează imediat. precum şi operaţia de conversie din digital în analogic. Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei are un rol important în funcţionarea unui sistem birotic. imaginii şi sunetului. modificarea valorilor existente. în timp real. pentru datele în curs de prelucrare. fără a fi memorată sau prelucrată de sistem. ♦ Copierea informaţiei pe acelaşi tip de suport. Funcţia de prelucrare se referă la următoarele operaţii şi procese: ♦ Conversia informaţiei din formă analogică în digitală.

după cum ar fi: ♦ Natura informaţiei transferate la ieşire: date. memorie internă. instituţii de stat. afişării la terminal sau a comunicării locale. Alocarea optimă a resurselor sistemului se referă la echipament. comunicare care poate fi în interiorul sistemului. Funcţia de ieşire a informaţiei din sistem trebuie să satisfacă anumite cerinţe. controlul proceselor de intrare. dezideratul major al dezvoltării economice îl constituie oprirea procesului de adâncire a decalajelor care despart România 22 . imprimantă. fie conţinutul lor. public. pe care urmează să fie transferată informaţia la ieşire. ♦ Consultarea în timp real a informaţiei se realizează prin intermediul unor programe care permit căutarea. ♦ Punerea în formă a informaţiei solicitate la ieşire constă în prelucrarea datelor pentru obţinerea de rapoarte şi situaţii complexe. a tuturor funcţiilor sale. acţionari. în afara sistemului către parteneri de afaceri. ♦ Natura suportului tehnic sau grafic. ♦ Destinatarul şi mijlocul de comunicare adecvat. echipament de comunicaţie în reţea etc. care vor fi transferate la dispozitivele de ieşire. în vederea imprimării lor.). 1.5.♦ Tratarea informaţiei care constă în efectuarea de operaţii care privesc fie forma documentelor şi a imaginilor. Impactul tehnicii de calcul şi a telecomunicaţiilor asupra strategiei firmei În etapa actuală. ♦ Conţinutul efectiv al informaţiilor solicitate la ieşire. ori la distanţă. texte. ♦ Forma digitală sau analogică a informaţiei transmise. către memoria externă şi arhiva electronică a sistemului birotic. prin intermediul reţelelor de date. combinaţii ale acestora. baza de programe şi baza informaţională. corespunzător mai multor aspecte. selectarea şi transmiterea informaţiei solicitate la un dispozitiv periferic de ieşire (monitor. secvenţe sonore sau vizuale. prelucrarea şi ieşirea informaţiei în funcţie de natura ei. Funcţia de comandă-control a sistemului birotic este reprezentată de totalitatea atributelor necesare pentru dirijarea şi reglarea funcţionării întregului sistem.

neavând importanţă locul unde este situat magazinul de unde se cumpără. De aceea. În ultimii 25 de ani se constă o adevărată „explozie de noi idei”. Avansul rapid al transformărilor spre noi parametrii ai tehnologiilor. 23 . Totodată se constată o reducere substanţială a şomajului. domeniul calculatoarelor a cunoscut un progres spectaculos într-un timp scurt. în timp ce instituţiile mari aveau cel mult câteva zeci. Tot mai multe firme îşi vând produsele şi serviciile pe Internet. Preţul plătit pentru produsul comandat va fi cu 10 – 20% mai mic decât într-un magazin obişnuit. „noi aplicaţii” şi apariţia (formarea) de noi oameni în domeniul economic. construcţia de automobile şi transportul aerian). de obicei în interiorul unei singure încăperi. iar educaţia este într-o permanentă creştere. vor fi produse pe scară largă în milioane de exemplare părea desprinsă dintr-un scenariu ştiinţifico-fantastic. multiplicarea funcţiunilor unei tehnologii şi scăderea costurilor determină ca „telecomunicaţiile” să devină atractive pentru economie. Noile tehnologii informaţionale constituie elementele majore ale unei forţe de schimbare în infrastructura economiei. consumatorul final. mai mici decât un timbru poştal. Ca atare. considerăm că sunt necesare explicaţii referitoare la tehnologiile informaţiei şi de comunicaţii care stau la baza acestor noi resurse de dezvoltare şi creştere economică. canalele tradiţionale de distribuţie sunt pe cale de a fi desfiinţate. O companie de mărime mijlocie sau o universitate ar fi putut avea unul sau două calculatoare. după dorinţă în sistemul la comanda clientului. Astfel. În primele decenii de existenţă sistemele de calcul erau foarte centralizate.de ţările dezvoltate sau chiar faţă de unele economii mediu dezvoltate. Ideea că în mai puţin de 20 de ani calculatoare la fel de puternice. firma sau persoana privată. se pune cu acuitate întrebarea: care sunt resursele care în ultimele decenii au avut o influenţă benefică în procesul creşterii economice şi ameliorării condiţiilor de viaţă ale oamenilor? Aceste resurse se regăsesc în schimbarea strategiei firmei în economia de piaţă funcţională. Telecomunicaţiile sunt definite ca fiind o comunicare la distanţă. se aprovizionează prin Internet în sistem „piaţă virtuală”. Utilizând sistemul Internet se poate comanda un produs personalizat. Deşi industria de calculatoare este tânără în comparaţie cu alte industrii (de exemplu.

pe plan naţional şi transnaţional.6. Sfera de cuprindere şi efectele tehnologice informaţionale Creşterea în ritm deosebit de rapid a procesului de formare a reţelelor electronice de date. • Duplex (two-way). îndeosebi dezvoltarea Internet-ului ca „reţea de reţele” (network of networks) au condus la extinderea volumului şi structurii de servicii electronice. Direcţia fluxului de comunicare (direction flow) are importanţă primordială în economie. Procedeul are direcţia caracterizată prin expresia „de la un punct la multipuncte (point-to-multi-point). Emisiunile obişnuite de televiziune constituie un exemplu sugestiv de conumicare simplex (oneway). tipul informaţiei transmise şi direcţia fluxului de comunicare. Cererea unui cadru legal şi instituţional adecvat tehnologiilor informaţionale (TI) oferă guvernelor şi agenţilor economici posibilitatea de a-şi exercita influenţa asupra naturii şi dezvoltării comerţului electronic. impulsuri electronice vehiculate în liniile de transmisii şi prin semnale fotonice în fibrele optice. în direcţia reducerii costurilor tranzacţionale şi a creşterii eficienţei economice. Mediul de transmisie se caracterizează prin: undele radio. Acest tip de comunicare (interactivă) se adresează direct de regulă unei audienţe specifice sub formula „de la punct la punct” (point-to-point). deschizându-se noi oportunităţi pentru comerţul şi diviziunea internaţională a muncii.Un sistem de telecomunicaţii se referă la mediul de transmisie. mai ales pe seama economiei de timp şi a realizării unei mai bune concordanţe dintre cerere şi oferta de bunuri şi servicii. Tipul informaţiei. Punctul central de emisie este legat cu alte numeroase puncte într-o reţea în care procedura bottom-up de conexiuni este completată cu aşa-numita „comunicare laterală”. video şi date de semnal. 1. chiar 24 . în mod obişnuit emisiile simplex (unidirecţionale de la emiţător la receptor) sunt denumite comunicaţii topdown. Aceasta poate fi: • Simplex (one-way). În situaţia de mai sus este posibilă realizarea în timp real a interacţiunii între indivizi aflaţi în două sau mai multe puncte diferite de poziţia emiţătorului. Semnalele pot fi transmise pe unde electromagnetice către receptor sau prin sateliţi. respectiv a semnalului transmis poate fi: admis.

un potenţial substanţial pentru afaceri comandate prin poşta electronică. Internet-ul s-a dezvoltat iniţial în SUA. impozitarea. regional şi internaţional. Internet-ul reprezintă un potenţial semnificativ pentru serviciile oferite de către bănci (activităţi bancare electronice. numerar electronic) şi societăţile de asigurare pentru servicii de consultanţă (auditori. telemedicină). programe de software. ceea ce le conferă un grad ridicat de flexibilitate. Reţelele electronice schimbă modalităţile folosite în transmiterea informaţiei. faţă de toate celelalte reţele de servicii oferite de proprietari distincţi. Aceasta va crea. prin Internet se realizează o interacţiune directă sui generis între vânzător şi cumpărător. laboratoarele de cercetare şi instituţiile academice. combinarea optimă a factorilor de producţie. ca o reţea de calculatoare între birourile guvernamentale. adaptabilitate şi inovaţie în deplin consens cu frontul nelimitat al creativităţii umane şi nevoia de a soluţiona probleme la niveluri individuale. Internet-ul este un bun public. desigur. Spre deosebire de canalele tradiţionale de comunicaţii. economia de timp şi alte cheltuieli materiale fiind considerabil mai mare. care presupun oferta de informaţii prin cataloage şi comenzi. necesitând infrastructuri (hard şi software) şi calificări profesionale tot mai performante şi superioare şi reprezentând totodată o adevărată „revoluţie” în schimbul mondial de bunuri şi servicii. telefon sau fax. protecţia şi securitatea datelor etc. naţional. deoarece nu există un proprietar care să ceară licenţe sau să impună taxe pentru utilizarea sa. Programele pe calculator se pot schimba în forma digitalizată via Internet. contabili. Prin caracterul său. contribuind la creşterea gradului de diversificare a ofertei şi rafinarea exigenţelor cererii. sectoriale şi globale.). Internet-ul s-a transformat rapid într-un mijloc global pentru telecomunicaţii şi schimb de informaţii în spaţiu. 25 . la nivel zonal.dacă o serie de probleme rămân insuficient sau deloc soluţionate (siguranţa juridică. consultanţi de management. Un avantaj competitiv decisiv al Internet-ului. agenţii de intermediere şi alte servicii similare. în contextul comerţului cu bunuri şi servicii. rezidă tocmai în caracterul său de nonproprietate. De la crearea în 1993 a World Wide Web (WWW). în anii 60. comerţul cu obligaţiuni. ca şi pentru tranzacţiile cu instituţiile publice. scrisori.

După cum se ştie. ceea ce. Acest indicator este definit ca o relaţie între indicii output-urilor şi inputurilor. elaborarea de previziuni şi modelarea riscului. la rândul său. productivitatea totală a factorilor măsoară nivelul tehnologic al dezvoltării unei economii care nu poate fi atribuit unor factori de producţie individuali. comerţul internaţional va oferi şanse sporite ţărilor slab dezvoltate de a accede mai rapid pe pieţele internaţionale. în paralel cu deschiderea de noi oportunităţi de cooperare. analizele de piaţă) vor fi reduse simţitor. într-un ritm mediu anual de peste 0. (de exemplu. pe care se bazează şi studiul OECD. În forma sa cea mai frecvent uzitată. Folosirea tehnologiilor informaţionale. potrivit unui studiu al OECD. pieţele. Teoria comerţului internaţional bazată pe scheme şi jocuri strategice cu sumă nulă şi pozitivă va dobândi noi sfere de cercetare. „supranaţională” şi „internaţională” a muncii. deschise cel puţin din punct de vedere informaţional. comerţul electronic constituie o inovare a cărei importanţă economică are efecte complexe pe termen lung. Noi fronturi pentru cercetarea ştiinţifică din domeniul economiei vor fi deschise mai ales pentru disciplinele care analizează impactul progresului tehnologic. indicele creşterii reale a valorii adăugate brute este indicele outputului. concomitent cu schimbarea raporturilor dintre factorii de creştere şi a structurilor de producţie. iar cel al inputurilor este reprezentat de suma cheltuielilor cu munca şi capitalul. ţinând seama de ponderile valorii adăugate nominale ale acestora. încă insuficient cercetate. va conduce la o rată mai înaltă a creşterii productivităţii macroeconomice totale a factorilor de producţie. Vor fi create noi posibilităţi pentru diviziunea „intranaţională.”. Prin vocaţia sa globală. Eforturile şi costurile de identificare a partenerilor şi de informare. se vor extinde şi intensitatea concurenţei va creşte. va conduce la o creştere substanţială a productivităţii muncii.În opinia specialiştilor. pe termen lung. inclusiv în ceea ce priveşte relaţiile economico-financiare şi comerciale dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. 1. în general.5 puncte procentuale. va promova dezvoltarea de noi produse şi servicii. Intranet şi Internet 26 .7.

a tehnologiilor Internet şi a lucrului în cooperare. Intranet-ul poate fi considerat ca un sistem sigur de diseminare a informaţiei în cadrul unei firme. Dimensiunea Intranet-ului variază de la o firmă la alta în funcţie de numărul de utilizatori. Utilizatorii de obicei sunt grupaţi în trei categorii: cei care introduc şi prelucrează informaţiile (authors). Intranet-ul permite comunicarea între utilizatori şi departamente printr-o interfaţă comună tuturor platformelor şi anume browserul. într-un timp relativ scurt va fi extins şi utilizat peste tot. cei care utilizează informaţia (users) şi furnizorii de informaţii (providers). Componentele sale sunt următoarele: 27 . firma poate rămâne cu personal minim care să prelucreze aceste informaţii. procese şi informaţii din cadrul unei întreprinderi. 1. • corporaţia „reţeaua informaţiei”. O dată ce documentele sunt într-un format accesibil prin Web. • un mecanism integrat pentru utilizatori. sistem care este conceput pe baza unei reţele de calculatoare. de orientările firmei. Necesitatea Intranet-ului rezidă din volumul imens al datelor şi informaţiilor care. Conceptul Intranet Pentru conceptul de Intranet sunt mai multe definiţii: • tehnologia Intranet utilizată într-o organizaţie pentru a facilita comunicarea şi accesul la informaţii. ar îngreuna rezolvarea problemelor din cadrul marilor companii.Tehnologiile informatice şi de comunicaţii au impus în limbajul tehnic şi economic o multitudine de termeni dintre care Intranet-ul şi Internet-ul caracterizează însăşi esenţa revoluţiei informatice. Intranet-ul asigură calea cea mai sigură şi mai rapidă de utilizat pentru comunicarea inter-departamentală deoarece accesul la orice tip de informaţie se realizează printr-o interfaţă comună oricăror platforme soft şi hard şi anume browser-ul. de politica de proiectare şi implementare peste vechile sisteme. altfel. Soluţia schimbului de documente în format electronic pare să fie singura soluţie de a ieşi din impas. Actualmente.7. aproximativ 2/3 din totalul companiilor americane deţin un Intranet şi.1.

10. 3. securitate. Circuitul ştirilor companiei. − Intranet-ul se individualizează prin serviciile oferite. Crearea unor sisteme centralizate pentru urmărirea cererilor de cumpărare. 6. Crearea unor calendare cu evenimentele companiei. Plasarea on-line a manualelor pentru resurse umane şi de personal. − aplicaţii pentru implementarea serviciilor Intranet. planificare şi organizare.o reţea de calculatoare care conţine: • mediul fizic de comunicare între diversele sisteme de calcul ale firmei. Afişarea cataloagelor cu furnizorii şi produsele aprobate la un moment dat. universale pentru toate bazele de date ale firmei pe mai multe platforme (Windows NT. Crearea unor bănci şi sisteme de afişare pentru slujbele şi serviciile interne. 9. Crearea unor depozite pentru formularele companiei şi sisteme de distribuţie. Mac sau Unix) şi posibilitatea accesului angajaţilor la toate datele de la aceeaşi staţie de lucru. − programele care implementează serviciile de bază Internet. 28 − . 8. resurse umane. 7. Crearea de formulare bazate pe web pentru colectarea foilor de pontaj ale angajaţilor. 2. 5. • echipamente de interconectare ale subreţelelor. Sunt cel puţin 50 de activităţi de interes într-o reţea de tip Intranet. • suitele de protocoale care asigură comunicarea între entităţile reţelei. Crearea unor sisteme centralizate de urmărire şi raportare a vânzărilor. Deşi sunt de o mare varietate. pregătire. − aplicaţii destinate lucrului în cooperare. educare. serviciile Intranet se pot grupa pe activităţi fundamentate în cadrul fiecărei companii şi anume: marketing şi vânzări. dintre care enumerăm câteva mai importante: 1. iar simpla lor enumerare justifică complexitatea unui asemenea tip de reţea. 4. Crearea unor interfeţe standard.

atât pentru elementele de grafică. actualizate. produsele cu cele mai mari vânzări. etc. unui grup de oameni distribuit din punct de vedere geografic. reducându-se costurile producerii.2. Informaţia corectă dată la momentul potrivit.2.7.7. Aplicaţii pentru departamentul vânzări şi marketing O schimbare de esenţă a vânzărilor şi a departamentelor de vânzări şi marketing o constituie distribuirea informaţiilor de referinţă. Aplicaţiile Intranet-ului în economie Companii din diverse ramuri ale economiei. Astfel se recuperează cheltuielile. reducând volumul documentelor scrise pe hârtie. grafice care reprezintă preţurile.Se remarcă în asigurarea acestor servicii rolul bazelor de date prin care se asigură informaţiile necesare implementării. fiind convinse de avantajele Intranetului. − colaborarea reprezintă interacţiuni de la mai mulţi către mai mulţi. 1. şi-au implementat un astfel de sistem şi au obţinut importante economii la costurile operaţiilor şi la îmbunătăţirea productivităţii personalului. informaţii competitive obţinute din 29 . Această categorie include grupul de ştiri care facilitează schimburile directe de informaţii între membrii. Aceste tipuri de aplicaţii Intranet îmbunătăţesc comunicarea şi productivitatea în toate zonele unei întreprinderi. informaţiile fiind astfel făcute disponibile într-o „bază de cunoştinţe a companiei”. sunt indispensabile suitele de programe de conversie. De asemenea.1. înseamnă de cele mai multe ori reuşita unei vânzări. 1. cât şi pentru text. un Intranet poate oferi un acces imediat la informaţii cum sunt: descrierea produselor. În acest sens. Marile companii folosesc Intranet-ul pentru a rezolva comunicarea în departamente cu vânzări şi marketing. departamente sau la nivelul întregii companii prin punerea informaţiilor în pagini Web. dezvoltarea produselor. listării şi distribuirii informaţiilor firmei. între echipe. Aplicaţiile Intranet se încadrează în una din următoarele categorii: − comunicarea se desfăşoară pe principiul unul către mai mulţi.

pentru a verifica starea unei cereri şi pentru a completa documentele asociate unei vânzări. şi-a constituit un Intranet destinat activităţii de marketing. care conţine o bază de date dinamică privind vânzările. materiale pentru training online. 30 .2. Personalul care se ocupă de vânzări poate utiliza aplicaţiile pentru a formula cereri către furnizori.2. permite folosirea conturilor pentru a distribui informaţiile în mod cert. utilizează formularele Netscape pentru comunicarea cu centrele. 1. prezentări ale vânzărilor. compania Cadence Design Systems. Sistemul evidenţiază pas cu pas ciclul de vânzări în legătură cu resursele privind vânzările.7. calendareprogram pentru documentarea privind activităţile de marketing şi previziunile vânzărilor.paginile www ale companiei. adică punctele slabe ale concurenţei. pune la dispoziţie un depozit cu instrumente de vânzări şi materiale de referinţă într-o varietate de formaturi ale documentelor. Aplicaţii ale sectorului dezvoltarea produsului Echipele ce activează în cadrul dezvoltării produselor au nevoie de informaţii la zi pentru a-şi desfăşura activitatea în mod eficient. contra-argumente şi ultimele tactici ale competitorilor pe care le-a semnalat personalul de vânzări pe teren. care se asociază cu o bază de date de un standard industrial ajută departamentele de marketing să întreţină şi să acceseze o bază de date care cuprinde clienţiicheie şi referinţe. Aplicaţiile de tip tranzacţii din cadrul unui client Web browser. iar membrii echipelor actualizează programul proiectului şi oferă informaţii despre progresul dezvoltării sau reacţiile clienţilor. − discuţii despre probleme care pot ajuta reprezentanţii cu vânzările să schimbe informaţii despre un anumit segment de piaţă. soluţii de lucru şi sugestii pentru îmbunătăţiri. Aceasta se axează pe managementul proiectului. − reacţii şi discuţii asupra unor programe diverse de marketing. De exemplu. liste cu analiza câştiguri-pierderi. are legături către site-urile Internet şi accesează şi distribuie un grup de Ştiri zilnice despre industrie. în trei luni. Grupurile de Ştiri au ca obiective: − probleme legate de contractele profitabile.

să facă training on-line pentru a răspunde cât mai competent clienţilor. 1.2.7. răspunsul clienţilor în cazul vânzărilor. caracteristicile produselor competitive. să aibă informaţii pertinente în legătură cu schimbările majore referitoare la ofertele speciale.În acest sector aplicaţiile Intranet-ului pot include: descrierea produselor. Prin implementarea unui Intranet pentru publicarea acestor informaţii. forumuri pentru brainstorming şi pentru criticarea abordării propuse. să obţină informaţii actualizate despre stadiul comenzilor clienţilor.4. 1. design-uri. Acest gen de aplicaţii intranet dau posibilitatea membrilor echipei să distribuie rapoarte asupra problemelor care să ajute echipei să poată răspunde la întrebările clienţilor. Aplicaţiile departamentului resurse umane Departamentul resurse umane trebuie să-şi ţină angajaţii într-o permanentă informare în legătură cu problemele de bază ale companiei şi detalii asupra stării de sănătate şi a stării sociale a personalului. Astfel de aplicaţii pot fi utilizate la obţinerea patentului unei cercetări recente şi a trimite formularele necesare cât şi informaţiile în mod direct către departamentul legal al firmei. probleme ale clienţilor. marketingului şi a serviciilor cu clienţii. Aplicaţiile Intranet în acest domeniu. permit membrilor echipei a se loga şi căuta rezultatele testelor aplicate produselor.2. 31 . Grupurile de ştiri oferă un forum pentru discuţii ample despre problemele repetate ale clienţilor şi discuţii deschise despre ce soluţii au reuşit sau nu până în acel moment. planificări şi schimbări.3. Aplicaţiile de colaborare facilitează discuţiile şi schimburile de idei ca de exemplu: expertiza pe probleme legate de elaborarea produsului. departamentul de resurse umane scutesc personalul de a răspunde la întrebări de rutină şi de a face o muncă de rutină. Aplicaţii pentru departamentul de sprijin şi servicii acordate clienţilor Aplicaţiile pentru publicare şi pentru tranzacţii ajută departamentul de sprijin şi servicii acordate clienţilor să reflecte asupra reacţiilor clienţilor creând un sistem coordonat de sprijin.7. folosite împreună cu o bază de date. lista membrilor echipei şi responsabilităţi.

folosind în mod curent formulare pe hârtie. care oferă produsele care au acordul companiei. departamentul de finanţe poate oferi informaţii managerilor prin introducerea datelor financiare ale companiei sau prin căutarea cu ajutorul formularelor. oferind angajaţilor acces imediat la informaţii personale. Aplicaţiile departamentului finanţe Monitorizarea indicatorilor financiari ajută o companie să stabilească clar obiectivele pentru managerii săi. Grupul de ştiri din cadrul departamentului resurse umane simplifică sarcina de a informa angajaţii despre schimbările survenite în politica companiei. − informaţii confidenţiale despre vânzări. cum sunt grupurile ce se ocupă cu documente legale. pot avea beneficiile aplicaţiilor de tranzacţie disponibile cu ajutorul Intranet-ului. Aplicaţiile client-server elimină din birocraţia zilnică cu care departamentul de resurse umane lucrează. Pentru achiziţionare se pot folosi aplicaţii intranet.Astfel de informaţii sunt: − informaţii despre beneficii şi angajări. Prin intermediul aplicaţiilor intranet. Aplicaţiile sigure pot face posibile: − înscrierea angajaţilor în diferite programe. − baze de date de căutare conţinând numere de telefon. − sondarea angajaţilor. − pagini personale şi departamentale. 32 .2.7. reuşind prin folosirea aceloraşi produse care stau la baza „magaziilor cibernetice” de pe internetul public. să simplifice distribuţia electronică de software. 1. − opţiunea privind concediile. creând un magazin virtual intern bazat pe Web. − fişe medicale. − politicile companiei. schimbări care-l afectează. încasarea plăţilor şi achiziţionarea mărfurilor. − raportul anual.5. − introducerea on-line a formularelor de schimbare a statutului angajaţilor de către manageri. Numeroase departamente ale companiei.

Pentru ca reţelele şi calculatoarele să coopereze. creat în jurul lumii. dar există mii de reţele individuale şi organizaţii care.Intranet-ul automatizează procesarea cererilor şi elimină pierderea rapoartelor pe hârtie. Toţi utilizatorii de e-mail trebuie să ştie că 33 . nu există un management centralizat al Internetului. 1. astfel că informaţia circulă între ele. Una din principalele forme de comunicare pe internet este sistemul e-mail (poşta electronică). pot să găsească informaţii şi să folosească calculatorul altcuiva. − Furnizorul de servicii pentru accesul la Internet. nu cea tehnologică.3. în format electronic. Poate o schimbare şi mai profundă produsă de Intranet companiilor va fi cea culturală. la o persoană la alta. în scopul transmiterii de mesaje. Mesajele pot fi uşor tipărite. salvate pe disc sau trimise către altcineva. nu necesită ca destinatarul să fie prezent şi nici nu-l întrerupe pe acesta din ceea ce face la un moment dat. se pot trimite fişiere de la orice calculator la oricare altul. dacă dispune de parola corespunzătoare. Prin e-mail se realizează. Pentru conducere. utilizatorii putând să schimbe între ei mesaje.7. − Reţelele de comunicaţie. la un capăt al conexiunii. tot prin sistemul e-mail. − Calculatorul gazdă sau server. folosind calculatorul. dar şi şterge complet costurile asociate cu listarea hârtiei şi distribuţia. Este compus din reţele legate între ele. pe măsură ce se obţin instrumente noi care reconfirmă influenţa accesului la informaţii în cadrul unei societăţi comerciale privite ca un întreg. fiecare. trebuie să existe un acord general privind procedurile Internet standardele pentru protocol. Conceptul Internet Internet-ul este un ansamblu de calculatoare conectate în reţea. în principal. transmiterea de mesaje de. Mesajele sunt salvate şi păstrate până când destinatarul se hotărăşte să le citească. Trimiterea de mesaje prin e-mail este mult mai convenabilă decât trimiterea lor prin poşta convenţională sau telefon. din 4 elemente: − Calculatorul clientului sau un echipament similar. O conexiune tipică de internet este compusă. care leagă împreună celelalte componente. De asemenea. îşi plătesc costurile proprii. la celălalt capăt al conexiunii. Fiecare reţea cooperează cu alte reţele pentru dirijarea traficului Internet. pentru că acestea ajung imediat.

− ambele se bazează pe WWW. − Internetul este zona informaţiilor publice. formând aşa numitele newsgroups. controlul aplicaţiilor şi al mediilor de operare se face mai mult prin servere decât prin staţiile de lucru. − Intranet-ul permite difuzarea şi partajarea. utilizatorii au acces flexibil la date. persoane din întreaga lume pot lua parte la discuţii pe marginea a mii de subiecte din cele mai diverse arii de interes. Toţi utilizatorii reţelei pot afişa mesaje şi fiecare poate citi mesajele celorlalţi membrii ai grupului care au fost afişate. o parte din datele procesate migrează de pe staţiile de lucru pe servere. În comparaţie cu el. − arhitecturi asemănătoare. pentru că operează local la 10-100 Mbs. World Wide Web a fost cel care a permis transferul şi vizualizarea documentelor între clienţi şi servere. − la Intranet. − Intranet-ul este mai rapid decât Internet-ul. Integrarea serverelor Web cu bazele de date şi cu aplicaţii distribuite pe platforme independente a creat premisele realizării reţelelor de tip Intranet. 34 . rolul staţiilor de lucru este diminuat. Internet-ul permite o operare doar între 14.8 Kbps. iar Intranetul zona informaţiilor private. în mod transparent. lucrul în echipă. iar la distanţă prin linii telefonice la viteza de 56 K sau 256 K. ambele comunicând în reţea prin protocoale standard. Prin intermediul internetului. − la Intranet. − securitatea Internet-ului este mai restrictivă în sensul că este bazat pe parole sau alte modalităţi de autentificare. utilizând aproximativ orice tip de calculator şi protocoale standard implementate în multe platforme hard şi soft. Cercetările efectuate de firma Zona Research au concluzionat o creştere de patru ori a cheltuielilor cu software-ul pentru Intranet în comparaţie cu Internet. Deosebirile sunt: − la Intranet.400-28.urmează să-şi păstreze copii ale mesajelor pe disc sau benzi şi că o confidenţialitate perfectă nu poate exista. interfeţele utilizator şi datele sunt sub controlul departamentului IT. deşi aplicaţiile. Asemănările dintre Intranet şi Internet se pot rezuma la următoarele: − ambele funcţionează pe baza arhitecturii client-server.

înlăturarea obstacolelor din structurile învechite de reglementare deschide calea pentru noi agenţi economici care vor să intre pe piaţă – ceea ce prin intensificarea 35 − .Pentru Intranet relaţia cu bazele de date este mai operaţională decât la Internet. Conceptul iniţial al Web-ului care include hiper-media. fax. Necesităţile de comunicare ale organizaţiilor şi întreprinderilor (firmelor) includ tipuri diverse şi complexe de informaţii şi cunoştinţe. cu condiţia că folosesc aceleaşi protocoale. în mod clar. animaţie. Dar Internet-ul este utilizat frecvent în domeniul economic. datorită existenţei celor două tipuri de utilizatori. transferul de fişiere. Intranetul reprezintă în domeniul economic „sistemul nervos digital” al întreprinderii. servicii. însă. care este de fapt un sistem de reţele de calculatoare interconectate ce oferă servicii de comunicare a datelor şi acces la informaţie. devenind astfel un extranet. laboratoare de cercetare. care nu pot fi transmise eficient prin mijloacele clasice (poştă. în perimetrul cărora dezvoltarea „noii economii electronice” ocupă un loc deosebit.4. permite utilizatorului să poată „naviga” prin multitudinea informaţiilor stocate în Internet. obiectivele dezvoltării economice sociale.7. deci grafica. 1. telefon). Internetul şi comerţul electronic factori ai relansării creşterii economice în România Deşi actorii pieţei au o importanţă majoră în crearea şi funcţionarea sectorului TIC. ţinând seama de tendinţele pe plan mondial. cum ar fi: poşta electronică. b) sistemul de legi şi reglementări favorabile dezvoltării TIC poate avea un impact cu mult mai benefic asupra progresului economic şi social comparativ cu sprijinirea financiară din partea guvernului. conectarea la distanţă a utilizatorilor. echipamente şi software ca şi Internetul. de la societatea industrială la cea informaţională este stimulată de Internet. sunete. Trecerea. clienţi. adică reţele proiectate pentru nevoile interne ale unor organizaţii sau întreprinderi. Dacă o întreprindere foloseşte în organizarea ei un Intranet sau extranet acestea duc la cheltuieli de investiţii ridicate. dar care se recuperează rapid. grupuri de ştiri. Intranet îşi lărgeşte aplicabilitatea prin deschiderea selectivă pentru furnizori. web – care este un serviciu internet complex. ducând la apariţia Intranet-ului. rolul statului nu este de neglijat în sprijinirea acestui sector: a) guvernul are datoria să stabilească.

cercetare. studiul continuu). ceea ce asigură alfabetizarea digitală pentru toţi. în prezent şi în perspectivă. faţă de media europeană de 2400 USD. c) guvernul poate avea un rol activ ca factor de sprijinire a mecanismelor pieţei prin culegerea şi prelucrarea de informaţii şi date publice care pot fi oferite beneficiarilor la un preţ rezonabil. Menţinerea monopolului în economie conduce la obstrucţionarea Internet-ului şi comerţului electronic spre deosebire de ţări în care acestea au fost liberalizate. ştiut fiind că societatea informaţională este unul din mijloacele de accelerare a integrării în U. • promovarea unei concurenţe reale de piaţă în scopul diminuării costului serviciilor telecomunicaţiilor şi Internet-ului. Eliminarea obstacolelor din faţa dezvoltării comerţului electronic. d) guvernul acţionează ca promotor al legilor în acele domenii în care iniţiativele de piaţă nu funcţionează eficient (educaţie. România cheltuie anual pentru TIC circa 60-80 USD/locuitor. Sistemele TIC oferă cea mai bună cale de a servi în mod eficient cetăţenii. e) societatea informaţională nu are graniţe.E. rapid şi cu datele necesare. • asigurarea dezvoltării unui comerţ electronic antrenant din punct de vedere social.competenţei reduce costul de casare a serviciilor şi îmbunătăţeşte calitatea acestora. măsuri de reglementare şi sprijinire a întreprinzătorilor pentru a funcţiona în mod confidenţial pe pieţele globale. • luarea de măsuri pentru creşterea disponibilităţii capitalului de risc în domeniul TIC. • sprijinirea şi crearea unui sistem educaţional pentru învăţarea continuă. 36 . se referă la următoarele aspecte: • adoptarea unor măsuri legale care să ajute la întărirea încrederii între partener mai ales în cazul consumatorilor. • asigurarea unei legislaţii coerente şi stimulative pentru TIC. ceea ce impune responsabilităţi pentru guvern în ceea ce priveşte organizarea cooperării internaţionale la nivelul considerentelor ştiinţifice majore. • accelerarea utilizării sistemului TIC în activitatea administraţiei publice.

subiectul se referă la împărţirea resurselor. indiferent de localizarea fizică a resursei şi a utilizatorului. − Abordarea sistemică între e-Commerce. La început. comunicării conectivităţii şi cooperări. − Sprijinirea sistemului de informare profesională. iar diferenţele între colectarea. − Crearea infrastructurii societăţii TIC. dar la un moment dat managerii au decis să le conecteze între ele pentru a putea extrage şi corela informaţii despre întreaga firmă. Cu alte cuvinte. − Asigurarea legislaţiei şi a cadrului instituţional. − Asigurarea transparenţei. − Promovare cercetărilor în domeniul e-Commerce. Multe organizaţii dispun de un număr semnificativ de calculatoare. în ştiinţă şi cultură în domeniul TIC. datele să fie disponibile pentru oricine din reţea. Organizaţii cu sute de birouri răspândite pe o arie geografică largă se aşteaptă în mod curent să poată examina printr-o simplă apăsare de buton chiar şi echipamentele lor cele mai îndepărtate. aflate deseori la distanţă unul de altul. domeniul calculatoarelor a cunoscut un progres spectaculos într-un timp scurt. se monitorizează productivitatea şi se calculează salariile angajaţilor. iar scopul este de a face toate programele. construcţia de automobile şi transportul aerian). transportul. în special. fiecare din aceste calculatoare putea lucra izolat de celelalte. Pe măsură ce posibilităţile noastre de a colecta. echipamentele şi. În termeni mai generali. De exemplu. stocarea şi prelucrarea informaţiei dispar pe zi ce trece. cererea pentru o prelucrare şi mai sofisticată a informaţiei creşte şi mai rapid. Deşi industria de calculatoare este tânără în comparaţie cu alte industrii (de exemplu.Principalele obiective specifice ale dezvoltării comerţului electronic în România vizează: − Conştientizarea factorilor de decizie începând cu factorul politic privind importanţa de excepţie a domeniului pentru compatibilizarea cu procesele globalizării pieţelor. e-Banking etc. aceste domenii converg în ritm alert. simplul fapt că 37 . o firmă cu mai multe fabrici poate avea în fiecare unitate de producţie câte un calculator pe care se ţine evidenţa inventarului. Datorită progresului tehnologic rapid. prelucra şi distribui informaţia cresc tot mai mult. e-Business.

atunci când sistemul este încărcat el trebuie înlocuit cu un sistem mai mare. astfel încât. fie şi cu performanţe reduse. siguranţa reactoarelor nucleare şi multe alte asemenea aplicaţii. Serverul execută cererea.tirania geografiei”. spunând că reprezintă o încercare de a distruge . De exemplu. Un al doilea scop este asigurarea unei fiabilităţi mari prin accesul la mai multe echipamente de stocare alternative.un utilizator se întâmplă să fie la 1000 km distanţă de datele sale nu trebuie să îl împiedice să folosească respectivele date ca şi cum ele ar fi locale. În plus. Un alt scop al conectării în reţele este scalabilitatea: posibilitatea ca o dată cu volumul de muncă să crească treptat şi performanţa sistemului prin adăugarea de noi procesoare. Pentru domeniile militar şi bancar. trimite răspunsul înapoi clientului. Acest obiectiv poate fi sintetizat. O reţea de calculatoare poate furniza un mediu de comunicare puternic între angajaţii 38 . operaţie ce presupune de obicei costuri mari şi multe neplăceri pentru utilizatori. În modelul client-server comunicarea ia în general forma unui mesaj de cerere. punerea în funcţiune a unei reţele de calculatoare serveşte şi unui scop care nu are de-a face aproape deloc cu tehnologia. În mod uzual există un număr mare de clienţi şi un număr mic de servere. pot fi utilizate celelalte copii. controlul traficului aerian. prin care clientul solicită serverului executarea unei anumite acţiuni. câte unul pentru fiecare utilizator. În modelul client-server pot fi adăugaţi clienţi şi servere noi pe măsură ce este nevoie de ei. fişierele pot fi copiate pe două sau trei maşini. În cazul sistemelor mari de calcul centralizate.. Un alt scop este economisirea banilor. prezenţa mai multor procesoare înseamnă că dacă un procesor se defectează. Sistemele mari de calcul (calculatoare de mărimea unei camere) sunt cam de zece ori mai rapide decât calculatoarele personale. datele din reţea fiind păstrate pe unul sau mai multe servere de fişiere partajate. Acest dezechilibru i-a determinat pe mulţi proiectanţi să construiască sisteme formate din calculatoare personale. Calculatoarele mici au un raport preţ/calitate mult mai bun decât cele mari. activitatea respectivului procesor. posibilitatea de a nu întrerupe operarea unor echipamente în eventualitatea unor probleme hardware este de maximă importanţă. dacă una din ele nu este disponibilă (datorită unei defecţiuni hardware). dar costă de o mie de ori mai mult. În sfârşit. celelalte pot să preia şi să ducă la bun sfârşit.

Aceasta se poate întâmpla pe una din cele două căi existente: on line sau în timpul autorizării cu reţeaua bancară. Fiecare afacere are nevoie de un cont bancar comercial. este uşor ca două sau mai multe persoane care trăiesc în locuri diferite să scrie împreună un raport. O dată cu apariţia Internetului au apărut o mulţime de servicii şi aplicaţii noi. Folosind o reţea. are suficient credit. liderul în domeniu fiind AuthorizeNet. ceilalţi pot vedea schimbarea imediat. Vizualizarea se referă la aprobarea şi afişarea tranzacţiei.7.1. 1. au apărut şi servicii dedicate în special firmelor. Pentru a înţelege acest proces de plată trebuie să gândim ca un adevărat bancher. e-business. serviciul de ştiri (usenet) şi World Wide Web. Autorizarea se referă la verificarea numărului de cont pentru a se vedea dacă cartela mai este validă. deoarece majoritatea băncilor cerea cel puţin doi ani de existenţă a firmei pe piaţă. aceasta era greu de realizat pentru afacerile care se derulau prin Internet. e-banking. Pe lângă serviciile dedicate publicului larg. utilizarea reţelelor pentru a asigura comunicarea inter-umană se va dovedi probabil mai importantă decât scopurile tehnice de genul creşterii fiabilităţii. Acum. precum şi la confirmarea expedierii bunului. există două etape diferite în cadrul tranzacţiei: autorizarea şi vizualizarea. Când un angajat schimbă ceva într-un document din reţea. sau de un cont care să poată accepta de la cumpărători plata prin carte de credit. fără a mai aştepta câteva zile o scrisoare în acest scop. cum ar fi poşta electronică (e-mail). acesta însemnând că tranzacţia „trece” la ambele bănci (banca ce a emis cartela de credit a cumpărătorului şi banca la care are deschis contul comercial firma 39 . Pe termen lung. Dar în spatele creşterii explozive a comerţului electronic se află o muncă asiduă depusă pentru rezolvarea modalităţilor de plată on-line. e-demand. o dată cu înfiinţarea unor firme specializate este mult mai uşor să se deschidă conturi comerciale.com.4.aflaţi la mare depărtare unii de alţii. sau dacă nu a fost raportată ca fiind furată. În trecut. Astfel au apărut conceptele de ecommerce. Când un client plăteşte ceva printr-o cartelă de credit. E-commerce – comerţul electronic Acestea sunt zilele în care fiecare firmă încearcă să vândă ceva prin Internet. Cooperarea între grupuri de oameni aflaţi la distanţe mari unii faţă de alţii – un lucru imposibil înainte – devine în acest fel simplă.

după efectuarea autorizaţiei are loc actualizarea datelor referitoare la aceea cartelă de credit. instituţiile financiare au încă probleme cu Internetul. Din nou IBM şi multe bănci se află în spatele realizării acestui standard. adăugând SET-ului câteva noi standarde cum ar fi XML pentru structurarea datelor şi X. în continuare. Ultimele inovaţii în plata electronică au legătură cu înfiinţarea unor portaluri şi a unor noi căi de identificare a cumpărătorilor. Dar să vedem. Problemele care apar aici sunt legate de faptul că banca intră în contact cu o mulţime de utilizatori şi proprietari de site-uri specializate pe comerţul electronic. Aceste portaluri implică companii ca ShopNow. În timp ce presa continuă să scrie despre cumpărători cărora le este frică dea numărul cărţii lor de credit. 40 . s-au conturat totuşi o serie de lipsuri. În aceste condiţii.509 un standard de criptare a proceselor. Încercarea unor bănci ca Citybank şi American Express de a scoate pe piaţă cartele de credit care pot fi folosite doar în cazul cumpărăturilor efectuate prin Internet. totuşi cumpărăturile prin Web înfloresc. În această scurtă istorie a tehnologiei de plăţi prin Internet. De acum cumpărătorii sunt obişnuiţi să folosească cărţi de credit obişnuite când fac cumpărături prin Internet sau companiile mari folosesc pentru lansarea unor comenzi de aprovizionare site-urile business-to-business. La început acest standard fost propus de un consorţiu de bănci şi firma IBM. În ciuda atâtor eforturi.com. Acesta încearcă să structureze datele cerute de la cumpărători. SET a fost un răspuns la necesitatea de a ţine numerele cartelelor de credit departe de hard discurile comercianţilor prin Internet – o cale esenţială pentru comercianţi de a verifica conturile clienţilor.vânzătoare). Într-o etapă separată. Cea mai mare controversă a fost acceptarea unui singur standard care să lege banca şi lumea Internetului. nu a fost foarte bună. cum se realizează identificarea cumpărătorului în cadrul unei tranzacţii. într-un singur standard coerent. banca doreşte o securitate de fier. dar să nu uităm că această securitate duce la o reducere a problemelor (privind riscurile) din partea managerilor băncii. chiar dacă aceasta duce la cheltuieli suplimentare. Un bun exemplu a desfăşurării acestei lupte în procesul standardizării a fost neacceptarea de către operatorii de Internet a standardului de securitate în cazul tranzacţiilor electronice (SET-secure electronic tranzaction). Mai târziu SET a fost transformat într-un nou standard numit limbaj şablon pentru comerţul electronic (ECML).

trebuie stabilită o infrastructură de chei publice şi private. În Statele Unite ale Americi. În teorie lucrurile stau bine. deoarece această metodă cere o configurare complexă a aplicaţiilor. şi un alt număr impresionant plănuiesc să-şi efectueze operaţiunile bancare on-line. Metoda criptării este dificilă deoarece. Crearea unei prezenţe pe Internet aduce valoare pentru serviciile financiare. 76% dintre cei intervievaţi au declarat că au o instituţie financiară principală. O metodă de identificare este aceea de a folosi direct baza de date de la logare. realitatea nu este tocmai bună. Restricţiile geografiei nu mai permit industriei de servicii financiare să atragă oamenii şi să-i ţină ostatici. gândindu-se între timp că acei clienţi ai lor sunt loiali.7. Aceasta înseamnă că utilizatorii trebuie să introducă codul lor de identificare şi parola înainte de a putea face cumpărăturile.com şi eBates. Cum a fost în cazul migrării clienţilor de la ghişeele băncilor la automatele bancare. Aşezarea geografică nu mai este aşa importantă cum era odată. O altă metodă este de a folosi criptarea. mai întâi. 1. dar în practică este mult mai dificil de realizat. Aceasta se transformă într-o imensă participare la afacere – americanii dau 80% din serviciile financiare către banca centrală sau către furnizorul de 41 . iar în Canada procentul a fost de 85%. În timp ce în mintea multor furnizori de servicii financiare aceasta creează viziunea unui serviciu cu costuri reduse şi implicit a creşterii profiturilor. Deja 62% dintre americani şi 53% dintre canadieni folosesc Internetul.iGive.com care oferă cumpărătorilor un mecanism de reduceri dacă aceştia sunt membri ai reţelei respective. dar aceasta cere mai mult decât posibilităţi tehnologice. clienţii începând să efectueze operaţiile bancare mai mult on-line. atribuite şi trimise cumpărătorilor.4. E-banking – operaţii bancare realizate prin tehnica de calcul Internetul a dat putere şi libertate consumatorilor de servicii financiare de a-şi lărgii alegerile lor la nivel global. Beneficiul pentru proprietari este acela de a se face cunoscuţi pe piaţă şi de a da acces la produsele lor. iar acestea trebuie. Pentru utilizatori beneficiul este dat de reducerile obţinute în urma frecventelor cumpărări în cadrul reţelei.2.

Dar de ce sunt consumatorii nord-americani aşa de apropiaţi faţă de instituţiile financiare? Migrarea cu succes a consumatorilor spre Internet se află în transformarea relaţiilor off-line. Băncile trebuie de asemenea să-şi dea seama că relaţiile cu clienţii ţinute strict numai on-line nu sunt aşa de puternice ca relaţiile on-line. Lipsa acestei interacţiuni fizice duce la absenţa loialităţii şi a ataşamentelor emoţionale care ameninţă să transforme serviciile financiare în bunuri de larg consum.3. Absenţa loialităţii şi ataşamentul emoţional a băncii în mediul activ. organizaţiile încearcă să se apropie de consumatori. în relaţii on-line. în relaţii on-line. pune industria bancară în pericol de a deveni un bun de larg consum. cere mai mult decât să fie apt să scrie un cod HTML.servicii financiare. Întrebarea pe care şi-o pun departamentele de 42 . Mulţi vorbesc de realizarea unor relaţii de unu la unu în obiectivele lor. furnizând informaţiile pe care clientul le caută şi realizând un site uşor de folosit şi de consultat. fie este un rezultat al inerţiei. Multe bănci tradiţionale au transferat informaţiile şi serviciile pe care le oferă pe Web site-urile lor. nu tehnologică. fie că nu sunt capabili să găsească alternative atrăgătoare. Strategia de bază on-line trebuie să reflecte angajamentul băncii pentru o relaţie veritabilă. Cererile funcţionale sunt uşor de atins. Această situaţie se schimbă rapid în urma folosirii Internetului. Ceea ce nu au reuşit ei să transfere este loialitatea şi ataşamentul emoţional formulat de interacţiunea oamenilor atunci când se întâlnesc faţă în faţă. Instituţiile financiare trebuie să-şi construiască Web site-urile împreună cu clienţii. Instituţiile de servicii financiare trebuie să recunoască că majoritatea clienţilor caută atât funcţionalul cât şi satisfacţia emoţională. transformând relaţiile cu clienţii. Aceasta cere o strategie clară pentru o înţelegere a naturii relaţiei cu clienţii şi o apropriere faţă de arhitectura Web-ului. Nevoile emoţionale sunt direct legate de percepţia clienţilor asupra valorii pe care le-o acordă banca. E-demand – dinamizarea canalelor de legătură între consumatori şi organizaţie Folosind tehnologia în anii „e”. având în minte în special relaţia lor cu aceşti clienţii şi de asemenea să nu permită ca dezvoltarea site-ului să fie condusă de tehnologie.4. Clar. Realitatea este că tehnologia poate să apropie firmele de clienţi în multe feluri.7. Aceasta indică fie un simţ istoric al loialităţii. în timp ce canadienii dau 85%. Construind şi menţinând o relaţie sănătoasă cu clienţii reprezintă punctul cheie al diferenţei. 1.

O dată ce aceste date au fost transformate în informaţii. Dar noi putem să mergem mai departe. pe de o parte. şi putem spune că motivul pentru care cumpărăm o lopata nu este acela de a face o groapă ci. care se referă. Dacă analizăm reţeaua Web în contextul valorii consumatorului. Aceste bunuri trebuie să fie manageriate şi utilizate pentru a îmbunătăţii abilităţile competitive ale organizaţiei. înainte de a-l cumpăra. pentru a construi o casă. Pentru a se realiza o tranzacţie. dar putem să-l simţim numai când el este pus la treabă. 43 . Un număr mare de studii au arătat că acele organizaţii care adoptă o orientare spre piaţă (se concentrează pe consumatori) devin mult mai profitabile. Valoarea reală poate exista numai când folosim sau când deţinem un produs. Prin urmare putem privi valoarea ca o parte a unui sistem ierarhic de nevoi care face ca unii consumatori să achiziţioneze acel obiect. Aceasta a dus în ultimul timp la o accentuare a activităţii de culegere a datelor despre consumatori. o poliţă de asigurări poate fi privită ca un mijloc de a rezolva o problemă. cumpărătorii trebuie să aibă încredere în valoarea site-ului. De exemplu. Organizaţiile au colectat date despre consumatori timp de mulţi ani. Percepem că un produs are o valoare particulară pentru noi. Singurul caz în care noi vom sesiza valoarea ei este atunci când o vom folosi sau când vom încasa banii pe ea. De aici apare şi termenul de „bunuri digitale”. Vechea idee că nu cumpărăm o lopată că este o lopată. fie în format digital. fie pe hârtii. Unul din primii paşi care trebuie făcuţi pe această cale de a înţelege valoarea consumatorului este să putem oferi pentru ei. sau ca o investiţie. atunci aceste tranzacţii de vânzare/cumpărare sunt determinate de anumite niveluri de încredere. acestea devin un bun poate mai valoros decât alte bunuri din cadrul firmei. de exemplu. astfel ei ne vor deveni clienţi. şi cunoştinţa acumulată (ca un capital intelectual) pe de cealaltă parte. ci o cumpărăm pentru că avem nevoie de ea pentru a face o groapă este adevărată. Numai recent mulţi au realizat valoarea acestor date.marketing din cadrul multor organizaţii este: cum poţi cu adevărat să cunoşti acei consumatori care pot devenii clienţi pentru produsele şi serviciile pe care firma le poate oferii? Teoria marketingului ne spune că trebuie să producem ceea ce consumatorii doresc. Atunci una din căile majore pe care o organizaţie o are la îndemână. este aceea de a începe să înţeleagă consumatorii. la informaţiile despre consumator. date care duc la înţelegerea valorii consumatorului şi a nevoilor lui.

fie că el face cumpărături pe Internet. iar strategiile majorităţii companiilor caută să-şi protejeze sau să-şi dezvolte propriile pieţe. cât şi cele vechi încearcă să creeze modele inovative de afaceri bazate pe o relaţie electronică. Fiecărui consumator îi place să se simtă valoros indiferent de unde ar cumpăra. precum şi posibilitatea generării de noi venituri.com a devenit poate cel mai de încredere site prin permanenţa ofertei şi a unei game largi. 1. Orice propunere e-business trebuie să conţină şi să suporte un grad ridicat de disponibilitate pentru informaţii şi servicii. Companiile de succes vor fi acelea care vor avea agilitatea să răspundă rapid la dinamica pieţei. primire personală şi o confirmare că respectivul magazin a înţeles nevoile specifice lui. a serviciilor existente pentru consumatori. Pentru a oferi un serviciu personalizat este necesar să fii apt de a identifica cumpărătorul şi apoi să-i prezinţi informaţii şi servicii într-o manieră care să-l satisfacă. formată împreună cu clienţii. păstrarea profilului clienţilor poate genera probleme importante de ordin administrativ o 44 . Mai mult. el nu doreşte să aştepte la coadă.4. fie că achiziţionează dintr-un magazin scump. Costurile pe care Amazon şi alte organizaţii le-au antrenat în atragerea de cumpărători trebuie acum transformate în e-loialitate (e-loyalty). promiţând o reducere în costuri a operaţiilor. orice afacere trebuie să fie disponibilă oriunde este solicitată de consumator. Dar care ar fi factorii de succes? Cum să evităm revizuirea pe scară largă a tehnologiei la fiecare 5 ani? Cum putem maximiza profitul? Cum putem furniza produse complexe către piaţă reducând timpul de fabricaţie? Economia mondială se află în mijlocul dezbaterilor.4. Când un client intră într-un magazin el doreşte recunoaştere. licitaţiile publice au doar câteva oportunităţi dintre cele care răsar din noul mediu comercial. Pieţele (ca locuri fizice). chiar când cineva doreşte să facă o afacere cu tine.Site-ul Amazon. E-business – afaceri derulate prin Internet Soluţiile e-business cuprind multe şi diferite aplicaţii care permit companiilor să opereze mai mult timp on-line. organizaţiile sunt forţate să reinventeze sisteme şi procese noi. Fără o dezvoltare adecvată a proceselor şi tehnologiei. partenerii şi furnizorii lor.7. de primă clasă. Atât organizaţiile noi. Prospectările sunt imense. Noţiunea de e-business ca nou intrată în teoria economică şi afacerile tradiţionale se întrec între ele. Ca un stil de viaţă modern piaţa reuşeşte să crească cererile oamenilor. Noile modele s-au maturizat şi au ocupat un loc important în economia mondială.

organizaţiile trebuie să continue să dezvolte propunerile lor de afaceri pentru a potrivi dialogul şi a fi capabile de a concura cu noile modele de afaceri. încă o dată. respectând în acelaşi timp confidenţialitatea fiecărei persoane. Oricum.dată ce numărul clienţilor depăşeşte masa critică. Orice e-business trebuie să delege cât mai mult cu putinţă din aceste treburi administrative către consumatorii înşişi. Atâta timp cât tehnologii ca EDI (Electronic Data Interchange) sunt şi vor rămâne metode standard de comunicare în lumea oamenilor de afaceri. partener sau un furnizor. 1. este important ca o dată ce organizaţia a încheiat o înţelegere sau un contract cu un cumpărător. Dacă consumatorii nu au încredere în posibilităţile organizaţiei de a-şi ţine promisiunile. aceasta trebuie să-şi îndeplinească responsabilităţile. Soluţiile e-business trebuie integrate în sistemul informaţional al organizaţiei.1. Eşecul sau succesul parţial nu sunt nişte opţiuni în cazul acestui tip de economie. ei vor alege să nu cumpere. folosind o configuraţie şi un limbaj de dialog care este simplu pentru toţi cei interesaţi. Ordinele şi înţelegerile trebuie să aibă prioritate şi să fie monitorizate de-a lungul derulării lor. că aşteptările au fost atinse. Consumatorii aleg să cumpere prin Internet pentru a culege beneficiile reducerii costurilor. este prezentată o infrastructură tipică e-business. În figura nr. Afacerile se construiesc pe reputaţie şi încredere. 45 . asigurându-ne. a uşurinţei în folosinţă şi a eficienţei acestei metode.

M. Hub (Sistem de management al relaţiilor cu clienţii – Customer Relationship Management) – o grupare logică a tehnologiilor integrate. Fiecare canal este servit prompt de un C.R. organizaţia este capabilă să opereze pe patru canale distincte. dar foloseşte aceleaşi servicii şi acelaşi sistem informaţional pentru toate cele patru canale. a produselor şi a 46 .1.Figura 1. Reprezentare grafică a infrastructurii e-business În acest exemplu.

concomitent cu reducerea costurilor şi creşterea gradului de interacţiune. Ca disciplină a managementului. îmbunătăţirea livrărilor către clienţi. rezultând astfel o creştere a profitului. CRM se preocupă de modalităţile în care organizaţiile îşi pot creşte abilitatea de a identifica şi reţine cei mai profitabili clienţi. sprijinii şi reţine clienţii cei mai valoroşi.R. Dezvoltarea rapidă a Internetului oferă companiilor noi oportunităţi în obţinerea unui avantaj competitiv. Beneficiile majore vor trebui să includă: o concentrare a eforturilor asupra celor mai valoroşi clienţi.M. Putem definii CRM ca fiind abilitatea unei firme de a obţine un avantaj competitiv de durată. Sistemul de management al relaţiilor cu clienţii Managementul Relaţiilor cu Clienţii presupune dezvoltarea unei modalităţi de a identifica. de bază. prin implementarea unei strategii eCRM. 47 . prin adoptarea unui marketing eficient.M. Aceasta lasă la latitudinea consumatorilor să aleagă cum vor dori să intre în legătură cu organizaţia. datele sunt extrase pentru organizaţie cu autorul unui software. Oportunităţi majore există pentru integrarea marketing-ului. câştigarea sau îmbunătăţirea loialităţii clienţilor. Hub. precum şi sporirea profitabilităţii pe termen lung. De la C. e-commerce-ului şi serviciilor oferite consumatorilor într-un singur Web site. achiziţia de noi clienţi. vânzărilor. oferind o singură imagine consistentă asupra consumatorului. extinde.8. prin concentrarea eforturilor firmei de a satisface nevoile celor mai importanţi clienţi ai firmei. site ce recunoaşte vizitatorii on-line şi personalizează informaţiile pe care le conţine în concordanţă cu vizitatorul. creşterea profitabilităţii clienţilor. Inima acestui C. obţinerea unor informaţii asupra nevoilor consumatorilor prin stabilirea unor relaţii. Hub este o bază de date centralizată ce priveşte clienţii şi care este disponibilă la nivelul întregii organizaţii.bazei de date. Acest punct central deţine toate regulile necesare afacerii pentru a asigura o livrare de calitate pentru toate canalele. Acest gen de strategie poate exploata instrumentele interactive oferite de Web pentru a sprijinii şi dezvolta relaţiile cu clienţii. Mulţi consideră că un e-CRM va trebui să fie forţa principală.R. apărută în urma aplicării unei strategii e-business. în special cu cei mai valoroşi dintre aceştia. 1.

groups etc. conţinut. Aceasta va trebui să concentreze atenţia asupra a cinci domenii principale: a) Inducerea unei mentalităţi de învingător. acestea nu vor trebui să distragă atenţia de la faptul că pot apare beneficii imediate derivate din implementarea unor măsuri referitoare la e-CRM. precum şi modul în care este organizată compania. O dată ce conceptele e-CRM au fost acceptate. e-CRM va deveni forţa principală care se va afla la baza dezvoltărilor ulterioare a unei strategii e-business. Schimbarea mentalităţii angajaţilor trebuie începută de la nivelul decizional şi va trebui extinsă într-un timp foarte scurt la toate nivelurile 48 . personalizare. vom fi siguri că deciziile luate de acum încolo vor fi compatibile cu obiectivele pe termen lung. precum şi facilitarea apariţiei unor noi tehnologii care să suporte şi să dezvolte relaţiile cu clienţii. list-serv. Priorităţile imediate ale firmei vor trebui să fie orientate pe pregătirea activităţilor de bază care să permită construirea unei fundaţii pentru implementarea unei strategii e-CRM. datorată îngrijorării care poate apare asupra scopului activităţilor pe care firma le are de realizat sau asupra complexităţii acestora. care să maximizeze întregul potenţial al e-business-ului. interactivitate. Ceea ce trebuie să evite compania este blocarea organizaţională. Scopul principal va trebui să fie transformarea companiei într-un lider de piaţă. de reuşită la nivelul fiecărui angajat – pentru a asigura un succes deplin a implementării unei strategii e-CRM şi pentru a diminua sau evita rezistenţa la schimbare din partea angajaţilor. Această modificare a mentalităţilor trebuie să se producă la toate nivelurile organizaţionale. precum şi prin suportarea unei strategii care să permită comunicarea electronică (e-mail. firma concentrându-se asupra modului în care o strategie e-CRM va fi dezvoltată.) O implementare totală a unei strategii e-CRM se realizează într-un timp relativ lung. Construcţia unui Web-site reprezintă doar o parte a acestui proces. Obiectivele imediate vor trebui să asigure o acceptare generală a conceptelor e-CRM la toate nivelurile organizaţionale ale firmei şi. în acest fel. Când aceste schimbări radicale se vor întinde pe un termen mediu sau lung. Această implementare va schimba fundamental gândirea angajaţilor.Adoptarea unui CRM apropiat unei strategii e-business va trebui să aibă implicaţii majore asupra Web-site-ului prin: construcţie. În această perioadă se identifică o serie de probleme de rezolvat pe termen lung. funcţionalitate.

b) Identificarea şi segmentarea clienţilor pe grupuri de interese pentru a putea adopta şi orienta livrările către un serviciu de 1÷1. Este important ca toţi angajaţii să înţeleagă conceptele e-CRM. Paşii care trebuie parcurşi sunt următorii: • Identificarea clientului – în special a celor mai valoroşi. O clasificare generică a clienţilor pe grupuri de interese este în general prea largă. Obiectivele specifice care trebuie atinse sunt: • câştigarea încrederii angajaţilor pentru introducerea conceptelor e-CRM. precum şi pe satisfacerea deplină a acestora prin utilizarea Intenet-ului. tratând diverşii consumatori în ordine preferenţială pentru a creşte loialitatea acestora. 49 . nevoile clientului individual trebuie evaluate şi apreciate corect.organizaţionale ale firmei. Baza unei bune strategii e-CRM este de a stabilii o relaţie 1÷1. implicarea tuturor angajaţilor în construcţia Web-site-ului. în optimizarea funcţionalităţii şi a îmbunătăţirii interacţiunii acestuia. în special cu cei mai valoroşi dintre ei. ci reprezintă 250 de milioane de pieţe constituite dintr-o singură persoană. O dată ce e-CRM a fost acceptat ca fiind forţa conducătoare a unei strategii e-business. personalizată cu clienţii. Construcţia unei bune strategii e-business se bazează pe înţelegerea clară a nevoilor şi cerinţelor clienţilor. • asigurarea că e-CRM se întemeiază ca o viziune pentru companie şi pentru Web-site • perceperea corectă de către angajaţi a necesităţii introducerii eCRM urmată de apariţia beneficiilor pentru afacere. Organizaţia trebuie să îşi dea seama că Internet-ul nu este o piaţă imensă cu 250 milioane de consumatori. precum şi impactul pe care îl va avea introducerea unor astfel de schimbări asupra metodelor de muncă tradiţionale. necesitatea introducerii la nivel de firmă a unei structuri CRM. va trebui realizată o analiză detaliată a clientului. Una dintre cele mai puternice aplicaţii ale tehnologiei Internet-ului o reprezintă abilitatea de a regla şi personaliza conţinutul Web-site-ului cu costuri scăzute. fiecare având nevoi şi cerinţe unice.

Localizarea clienţilor implică stabilirea unui profil detaliat al nevoilor şi cerinţelor diferitelor grupuri. • Interacţiunea cu clienţii – stabilirea unei relaţii cu aceştia. cu toate că tentaţia va fi de a satisface imediat nevoile tuturor grupurilor. e) realizarea unui plan – pregătirea şi realizarea unui plan strategic detaliat pentru construcţia web-site-ului. cum ar fi valoarea lor pentru companie. 1. din care să reiasă şi schimbările organizaţionale care vor fi suportates de firmă. Teste de autoevaluare 1. c) Localizarea clienţilor – conturarea nevoilor şi a cerinţelor diferitelor grupuri de clienţi. O bună strategie e-business va trebui concentrată pe termen scurt în satisfacerea nevoilor grupurilor importante. Localizarea reprezintă un pas critic în determinarea unui conţinut potrivit al Web-site-ului. oferind informaţii de bază asupra nevoilor şi cerinţelor acestora. decât pe ceea ce managementul firmei consideră că vor acei clienţi. d) cuantificarea performanţei – măsurarea performanţelor Website-ului în termenii obiectivelor e-CRM. asigurându-ne că în procesul de formare a strategiei e-business sunt cu siguranţă implicaţi clienţii-cheie. Procesul de localizare a clienţilor cere „o ascultare” activă a acestora prin intermediul chestionarelor. dezvoltate şi focalizate pe discuţii de grup. Organizaţia va trebui să se ocupe la începutul implementării de clienţii cei mai profitabili. Ce se înţelege prin termenul de birotică? 50 . precum şi găsirea unor modalităţi care să permită o mai bună satisfacere a cerinţelor utilizând tehnologiile Internet. precum şi cum pot fi acestea deservite prin intermediul Internet-ului. O apropiere de conceptele e-CRM cere ca strategiile e-business să fie bazate mai de grabă pe ceea ce caută clienţii. a unei interactivităţi şi a unei funcţionalităţi optime. Majoritatea companiilor îşi dezvoltă strategiile e-business în funcţie de ceea ce întreprind ceilalţi competitori.• Diferenţierea clienţilor – segmentarea acestor pe grupuri corespunzând unor criterii.9. Unul dintre obiectivele principale ale procesului de implementare a strategiei e-business este reprezentat de identificarea clienţilor majori şi transformarea lor în e-clienţi.

Care este relaţia dintre birotică. informatică şi telecomunicaţii? Clasificaţi informaţia. 10. Ce reprezintă Internet-ul pentru un agent economic? Care sunt asemănările între Internet şi Intranet? 51 . Precizaţi care sunt perifericele de intrare. 6. 5. Care sunt tipurile de procesare? Prezentaţi şi caracterizaţi funcţiile unui sistem informatic de birou. 4. Definiţi structura unui sistem informatic de birou.2. Definiţi e-CRM şi prezentaţi structura unei strategii e-business. 9. 8. 3. 7.

de stiluri de afişare. calculatorul devenind un mijloc de prelucrare a textelor. cum ar fi alinierea automată a textului. Funcţiile unui procesor de texte Un procesor sau editor de texte trebuie să asigure realizarea unor funcţii elementare pentru prelucrarea textelor. EDITAREA ŞI PROCESAREA TEXTELOR ŞI A IMAGINILOR Tehnoredactarea reprezintă „pregătirea tehnică şi grafică a unui manuscris înainte de a fi începută operaţiunea de tipărire”. dar şi existenţa unui sistem logic de prelucrare. elemente procesate unitar. utilizarea unui număr foarte mare de seturi de caractere. numit „procesor” sau „editor de texte”. realizând alinierea şi încadrarea textului în pagină. care reprezintă ansambluri de texte.2. a unor dispozitive periferice. anteturi.1. Iniţial procesoarele de texte au fost orientate spre lucrul la nivel de caracter. stabilirea diferitelor tipuri de caractere sau stiluri de afişare. La nivel de document se stabilesc caracteristicile de ansamblu ale 52 . 2. adaptarea formei de prezentare la conţinut. Tehnoredactarea computerizată presupune existenţa unui calculator. la nivel de document. reprezentat prin programul specializat în operaţii de tehnoredactare. cu o singură dimensiune. Operaţiunea de tehnoredactare computerizată se realizează pe trei niveluri. datorate capacităţii limitate de prelucrare existente la acel moment. la nivel de paragraf şi la nivel de caracter. despărţirea în silabe. aranjarea textului în pagină. grafice. Procesorul sau editorul de texte operează cu documente. imagini. aspect plăcut. subsoluri de pagină. O dată cu creşterea puterii de calcul a devenit posibilă realizarea de coloane. utilizarea unui singur set de caractere. care aparţin aceleiaşi lucrări. Asupra unui document sunt aplicate o serie de operaţii de prelucrare pentru obţinerea unui document cu calităţi grafice superioare. de dimensiuni. tabele. lizibilitate.

Procesorul de texte Microsoft Word Microsoft Word este cel mai răspândit şi apreciat procesor de texte utilizat în mediul Windows. Zona de lucru a fost ocupată aproape în întregime cu opt linii de instrumente suplimentare. Microsoft Word oferă posibilitatea ca utilizatorul să dispună printrun singur produs de posibilitatea creării. care sunt executate rapid. Fereastra procesorului de texte Word este prezentată în figura 2. marginile acesteia. rigle. prin simpla alunecare a mouse-ului. dimensiunea acestora. Word va afişa. ne propunem să prezentăm procesorul Word XP.2. La nivelul de paragraf se stabilesc caracteristicile fiecărui paragraf. butoane etc. putând fi configurată la cerere. formatul de pagină. cuvinte cheie. 2. prin acţionarea butonului mouse-ului. În continuare. anteturi sau subsoluri de pagină. schimbare de dimensiune a caracterului. introduse în dorinţa de a prezenta cât mai multe dintre opţiunile posibile ale utilizatorului. creării de formulare (forms) etc. prin operaţii de subliniere. 53 . după preferinţele utilizatorului. îngroşare. prin dreptul unui buton. creării unor baze de date (database). Există posibilitatea creării de desene (draw). grafice (graph). La nivel de caracter se execută o prelucrare a grupurilor de caractere din interiorul paragrafelor. citate.documentului. modul de aliniere a paragrafelor. prin adăugarea sau înlăturarea unor elemente ca linii de utilitare. Fiecare linie de instrumente cuprinde butoane (grupate pe anumite funcţiuni) care realizează anumite comenzi. tipurile de caractere. Interfaţa procesorului este deosebit de agreabilă şi prietenoasă. editării de ecuaţii. funcţia acestuia. într-un dreptunghi colorat. pentru realizarea unor efecte de scoatere în evidenţă a unor nume. plecând de la un text simplu şi până la un raport (document) complicat de 800 pagini. ca exponent al familiei de procesoare de texte. încadrându-se perfect în pachetul Microsoft Office XP. înclinare.1.

1. Fereastra procesorului de texte Word 54 .Figura 2.

de instrumente. Activitatea de redactare a unui document se poate realiza având ca zonă de editare activă întreaga suprafaţă a ecranului.(View Full Screen).În linia de instrumente există şi spaţii în care utilizatorul poate să-şi creeze propriile butoane pe baza unor macrocomenzi. Prezentarea gupelor de butoane activate şi a celor dezactivate Între butoane. următoarele reprezentări: 55 . eliminându-se liniile de titlu. taste şi combinaţii de taste există o corespondenţă. prezent pe ecran. după caz. Revenirea la modalitatea standard de afişare se obţine prin acţionarea butonului Close Full Screen. în mod obişnuit. la unele linii (View Toolbars).2. se poate renunţa (afişa). Pentru a mări spaţiul de editare. de meniuri.2. linia de stare şi cursoarele de deplasare. Linia de instrumente (butoane) prezintă. meniuri. astfel încât să se poată realiza aceleaşi funcţii şi cu ajutorul tastaturii. activând sau dezactivând grupele butoanelor de validare prezentate în figura 2. Figura 2.

.... Tables and Borders Ctrl + P File File Tools Edit Edit Edit F7 Ctrl + X Ctrl + C Ctrl + V Ctrl+ Shift + C Ctrl + K Edit Edit Insert Table Insert Table. Insert Excel Columns... Drawing Document map Show All Zoom Word Help Format View Ctrl + * View Help F1 56 ..Buton Mesaj calculator New blank document Open . Semnificaţie Deschiderea unui nou document Deschidere document creat anterior Salvare document Creare mesaj poştă electronică Tipărire document Vizualizare document Verificare ortografică Decupare text Copiere text Readucere text Repetă formatarea Anulare tastare Amână anularea Legătură multiplă Tabele şi contururi Introducere tabel Introducere foaie de calcul Scriere pe coloane Desen Structurare document Afişează caracterele neimprimabile Procent afişare Apelare program de asistenţă Combinaţie taste Ctrl + N Crtl + O Ctrl + S Meniu File File File Save E-mail Recipient Print Print Preview Spelling and Grammar Cut Copy Paste Format painter Undo Typing Can’t Redo Hyperlink..

Pentru facilităţi suplimentare şi legături cu alte produse din pachetul Microsoft Office. prin intermediul unui asistent animat. model Tip caracter Dimensiune caracter Îngroşare Înclinare Subliniere Aliniere stânga Aliniere centru Aliniere dreapta Aliniere stânga-dreapta Numerotare Simbol de enumerare Afişare luminoasă Culoare caracter Contururi Combinaţie taste Ctrl + B Ctrl + I Ctrl + U Ctrl + L Ctrl + E Ctrl + R Ctrl + J Rigla conţine diviziunile în centimetri sau inch. precum şi semnificaţia fiecăruia. pot să fie afişate linii de butoane pentru: • baze de date (Database). selectat de utilizator.Programul de asistenţă al procesorului de texte poate fi activ şi afişat în permanenţă pe ecran. În tabelul următor sunt prezentate butoanele. Linia de stare cuprinde: săgeţile de deplasare orizontală (stânga/dreapta) şi ascensorul de deplasare rapidă . Linia de stiluri are în componenţă următoarele butoane: Buton Mesaj produs de calculator Style Font Size Bold Italic Underline Align Left Center Align Right Justify Numbering Bullets Highlight Font Color Borders Semnificaţie Stil. pe lăţimea paginii având specificate şi marcatorii sau tabulatorii . 57 . mesajul emis de calculator.

Buton Mesaj calculator Data Form Manage Fields Add Record Sort Ascending Sort Descending Database Update Fields Find in Field Main Document Semnificaţie Creare formă Gestionar de câmpuri Adaugă o înregistrare Ordonare crescătoare Ordonare descrescătoare Adaugă o bază de date Actualizează câmpul Localizează o înregistrare Fuzionează cu un document • crearea de formate (şabloane. În tabelul următor sunt prezentate butoanele. • 58 . dar şi pe Internet Web. mesajul calculatorului şi semnificaţia fiecărei reprezentări grafice. mesajul calculatorului şi semnificaţia fiecărei reprezentări grafice. Buton Mesaj calculator Edit Box Check Box Combo Box Properties Draw Table Insert Table Insert Frame Protect Form Semnificaţie Casetă de text Casetă de validare Casetă tip combo Proprietăţi Realizează un tabel Adaugă un tabel Introducere format Protejează un format butoane care permit navigarea în interiorul documentului. formulare) Forms. În tabelul următor sunt prezentate butoanele.

). Word îl copiază de pe disc şi îl afişează pe ecran. Crearea. ♦ distanţa faţă de margini (exemplu At 8 cm. respectiv.Buton Mesaj calculator Back Forward Stop Current Jump Refresh Current Page Start page Search the Web Favorites Semnificaţie Deplasare înapoi Web Deplasare înainte Web Oprire salt Împrospătează informaţiile Pagină de început Localizează pe Web Pagini Web favorite Deplasare la .2. Pentru a le memora. se realizează copii de siguranţă pentru documentele mai importante.. ♦ ora sistemului (exemplu 4:22 PM). ♦ numărul paginii curente din total pagini ale documentului (exemplu 1/10. 2. iar modificările care se fac ulterior sunt memorate temporar în memoria calculatorului. ♦ verificare ortografică a documentului (dezactivarea se prezintă grafic astfel: ). eventual. Pentru a salva un document. salvarea şi restaurarea unui document Atunci când se deschide un document. 59 . ♦ limba utilizată la redactarea documentului (exemplu Romanian). ♦ linia şi coloana curentă (exemplu Ln 33 Col 48). Afişează doar butoanele Web de navigare Go Show Only Web Toolbar Linia de stare prezintă informaţii referitoare la: ♦ pagina şi secţiunea curentă (exemplu Page 4 Sec 1).. se execută următoarele operaţii. ♦ modul de inserare sau suprascriere (exemplu OVR).1.. trebuie salvat documentul pe disc şi. pagina numărul 1 din totalul de 10).

pentru a preveni deschiderea de către alţi utilizatori a documentului sau pentru a nu permite altor utilizatori salvarea unor eventuale modificări în respectivul document. prin care Word salvează versiunea anterioară a documentului ca o copie de rezervă. alegeţi din caseta Save As… butonul Options (sau din meniul Tools alegeţi Options. Pentru a specifica atât tipul fişierului. de fapt. prin acţionarea butonului Save Pentru a salva un document nou nedenumit. însă cu extensia . Realizarea copiilor de siguranţă se face cu ajutorul rubricii Always create backup copy. cât şi pentru compatibilitate cu alte procesoare sau versiuni anterioare se completează rubrica Save as type. Dacă doriţi salvarea automată a documentului. . 60 . precizându-se intervalul de timp în minute în caseta Minutes (intervalul este cuprins de la 1-120 minute). fie se alege din meniul File comanda Save sau Save As… fie provocând deschiderea casetei de dialog corespunzătoare. Atunci când se creează o copie de rezervă şi s-a realizat salvarea fişierului de mai multe ori. având acelaşi nume. Furnizarea de către Word a acestor două opţiuni (de salvare automată şi de crearea unor copii de siguranţă ale fişierului) permite restaurarea documentului în cazul unei căderi de tensiune sau oricărei alte probleme.BAK. Astfel. Pentru a asocia o parolă unui document.Din meniul File alegeţi comanda Save sau Save As…. În rubrica Save in se selectează discul pe care se va depune fişierul. Fereastra corespunzătoare acestei acţiuni este prezentată în figura 2. puteţi deschide documentul de rezervă care este. Word furnizează câteva moduri de restricţionare a modificării documentelor. dacă doriţi schimbarea specificatorului de fişier sau din bara de instrumente standard. unui document i se poate asocia o parolă.3. în care se va marca Save Autorecover info every. se precizează parola aleasă în caseta Password to open (parola de protecţie la citire) sau în Password to modify (parolă de protejare la scriere). după care selectaţi rubrica Security). penultima versiune. iar în rubrica File Name are loc introducerea numelui propriu-zis al fişierului. În continuare. iar apoi se validează cu OK. în timpul lucrului se alege din meniul Tools comanda Options şi se selectează indexul Save. apoi se validează prin acţionarea butonului OK.

numere. Fereastra corespunzătoare definirii parolei unui document O altă posibilitate de a proteja conţinutul unui document este cea prin . spaţii – diferenţiindu-se literele mari de cele mici).3. dar nu şi modificarea acestuia. Figura 2. 61 . prin care se care în caseta Read-Only Recommended se introduce caracterul permite vizualizarea conţinutului documentului. Word va afişa câte un asterisc. Pentru a modifica sau şterge o parolă asociată unui document. se procedează astfel: ♦ se deschide documentul respectiv. pentru fiecare caracter. iar în timpul tastării parolei. după care se tastează noua parolă sau se şterge prin acţionarea tastei DEL. ♦ din meniul File se alege Save As… şi se acţionează butonul Options.O parolă poate conţine până la 15 caractere (litere. ♦ în rubrica Protection Password sau Write Reservation Password se selectează asteriscurile care reprezintă parola.

4. automat informaţii privitoare la rezultatul localizării. cu secvenţa de text cunoscută “codul de procedură fiscală”). Se poate găsi un document pe baza numelui acestuia. Pentru a demara acest proces. alegeţi din meniul File. Această fereastră este prezentată în figura 2. Pentru introducerea unor criterii suplimentare de căutare se completează. Pentru identificarea unui document. Fereastra de localizare a unui fişier. cunoscând o parte din conţinutul acestuia În rubrica Search in se precizează unitatea de disc sau structura de directoare în care se va realiza căutarea.În Word există posibilitatea de a localiza un document. pe baza datei de creare sau data ultimei modificări. titlul descriptiv ori după cuvintele cheie. casetele corespunzătoare (exemplu: Value. ca. de exemplu numele autorului. folosind toate informaţiile pe care vi le puteţi aminti despre acesta. pentru a căuta după acestea. utilizatorul va completa în caseta Property numele documentului dorit a fi localizat.4. cu informaţiile cunoscute. dacă se includ la salvare informaţii sumare. Figura 2. În caseta Results se vor afişa.OpenTools–Search. 62 . ori.

2. scriere ca indice. ♦ poziţionarea pe verticală a textului în cadrul liniei.5. având anumite caracteristici prezentate în continuare: ♦ tipul caracterului (fontului). ♦ dimensiunea caracterelor. scriere cu majuscule. simboluri. îngroşat. semne de punctuaţie şi spaţii.). ♦ stilul de afişare (normal.5. Fereastra corespunzătoare acestei acţiuni poate fi studiată în figura 2. Figura 2. În Word aceste caracteristici se stabilesc din meniul Format comanda Font. scriere ascunsă etc. Fereastra care permite definirea caracteristicilor caracterelor 63 . înclinat). numere. ♦ culoarea de afişare.2. Formatarea caracterelor Caracterele sunt reprezentate prin litere.2. ♦ aspectul fontului (subliniat. scriere ca exponent. ♦ spaţiul dintre caractere. tăiat.

♦ scrierea la exponent sau ca indice (Superscript sau Subscript). Fereastra Change Case 64 . selectat în prealabil. Bold (îngroşat) Italic (înclinat). ♦ tăierea cu o linie (Strikethrough). pe ecran se va afişa fereastra Change Case. Atributele unui text se referă la o serie de prelucrări. Există o serie de prelucrări care se pot aplica asupra unui bloc de text.6. precum şi aspectul grafic extern. care sunt disponibile din meniul Format. ♦ ascunderea textului (Hidden).Fontul reprezintă acea caracteristică a unui fragment de text prin care se determină mulţimea de caractere ( de la 0 la 255 în codul ASCII) care se pot afişa. Stilul de afişare reprezintă aspectul grafic al caracterelor în scopul obţinerii unor efecte speciale: Normal. opţiunea Change Case. ♦ scrierea textului cu MAJUSCULE (All Caps). transformări şi combinări. prezentată în figura 2.6. cu două linii. cu linie punctată sau sublinierea doar a cuvintelor. În acest moment. care scot un fragment de text în evidenţă: ♦ subliniere (Underline): cu o linie. Figura 2. ♦ scrierea textului cu MAJUSCULE REDUSE (Small Caps).

se acţionează fişa index Character Spacing. Textul ascuns este afişat cu o linie de subliniere care nu apare la imprimare. UPPERCASE – toate literele sunt trecute la majuscule. Pentru a vizualiza un text ascuns în afişarea normală sau pagină se acţionează butonul Show/Hide de pe bara standard de instrumente sau se alege meniul Tools comanda Options şi se alege Hidden Text. element prezentat în figura 2. cu litere mici. cât şi aspectul caracterelor pot fi rapid alese din baza de instrumente prezentată în continuare. Culoarea de afişare a textului poate fi specificată prin intermediul listei ascunse aferente casetei Color.Sentence case – va avea drept efect afişarea primei litere a fiecărei propoziţii cu majusculă. iar următoarele vor fi litere mici. unde fiecare cuvânt va avea prima literă mică. tOGGLE cASE – reprezintă inversul lui Title Case.7. 65 . Dimensiunea caracterelor reprezintă mărimea în puncte (un punct 1/72”) a unui caracter şi se stabileşte în rubrica Size. din caseta Font. Lowercase – va face toate literele blocului selectat. Pentru stabilirea spaţierii dintre caractere. Title Case – fiecare cuvânt va avea prima literă mare. Combinaţia de taste Shift+F3 va trece prin toate aceste forme. Atât dimensiunea. fontul.

sunt afişate cu o dimensiune mare a caracterelor. după dorinţă.7. iar Condensed realizează scrierea textului condensat sau chiar suprapus. care constă în umplerea uniformă a spaţiului afectat textului respectiv. Word poate realiza uşor copierea stilurilor de scriere cu ajutorul butonului Format Painter (descriptor de formate). de pe bara de instrumente standard. Există posibilitatea de a ajusta poziţia verticală a oricărui caracter prin opţiunea Position. în caseta de dialog. Font. caz în care mouse-ul se schimbă într-o pensulă. alegând. în general. urmând ca Word să solicite confirmarea modificării. Fişa index Character Spacing Opţiunea Expanded creează o distanţă majorată între caractere. se poate aplica efectul Kerning. în funcţie de forma acestora. Modificarea formatelor implicite se realizează din meniul Format opţiunea Font.Figura 2. iar apoi butonul Default…. În cazul titlurilor care. prin apropierea sau depărtarea caracterelor. 66 .

2.2.3. Formatarea paragrafelor În Word, paragraful este o unitate de formatare, iar operaţiunea este utilă atunci când se doreşte: alinierea paragrafelor; crearea identărilor pentru liste marcate sau liste numerotate; alinierea coloanelor de text; interspaţierea liniilor din cadrul paragrafului etc. Word oferă câteva tehnici alternative de formatare: fie din meniul Format – Paragraph; fie cu ajutorul butoanelor din bara de instrumente; sau cu ajutorul combinaţiilor de taste. În Figura 2.8. sunt prezentate cele două tehnici de formatare. Cu ajutorul combinaţiilor de taste, se pot realiza următoarele acţiuni: CTRL+L, pentru a alinia textul la stânga; CTRL+E, pentru a centra textul; CTRL+R, pentru a alinia textul la dreapta; CTRL+J, pentru a alinia textul proporţional şi la stânga şi la dreapta. Prin acţionarea opţiunilor din meniul Format Paragraph, se oferă posibilităţi multiple de combinare a formatării paragrafelor, alegând corespunzător în caseta de dialog. Repetarea formatării paragrafelor se realizează prin „moştenirea” formatării de la un paragraf alăturat la altul, în timpul creării textului.

Figura 2.8. Prezentarea grafică a tehnicilor de formatare a paragrafelor 67

O altă cale de a repeta formatarea este alegerea din meniul Edit Repeat… sau cu ajutorul instrumentului paragrafelor se pot aplica operaţii de conturare. . Asupra

2.2.4. Imprimarea unui document Word oferă posibilităţi multiple de ieşire pentru un document: imprimare; transmitere prin fax; tipărire document într-un fişier; transmitere fişiere prin poşta electronică unui membru al grupului de lucru. Înaintea imprimării se oferă posibilitatea vizualizării documentului , fie fie din meniul File – Print Preview sau cu ajutorul butonului alegând modul de vizualizare pagină (View-Page). Astfel dacă nu este realizată încadrarea dorită, utilizatorul poate face referire la specificarea paginii, a marginilor hârtiei, a sursei hârtiei din meniul File – Page Setup. În figura 2.9. se prezintă această fereastră.

Figura 2.9. Stabilirea formatului paginii şi încadrarea textului 68

Implicit, procesorul de texte Word utilizează anumiţi parametrii pentru delimitarea corpului de text faţă de marginile fizice ale paginii, aplicaţi fie întregului document, fie asupra unor anumite părţi ale acestuia. În acest moment se stabileşte spaţiul alocat pentru antet/subsol de pagină. O dată cu alterarea parametrilor standard în zona de vizualizare Preview se prezintă sub o formă schematică utilizatorului modul în care va apare la imprimare documentul. Fişa index Paper permite definirea tipului de hârtie pe care se va obţine documentul, cunoscut fiind faptul că există mai multe tipuri predefinite (standard), fiecare având anumite dimensiuni exprimate în centimetrii sau în inch. În figura 2.10. este prezentată fişa index Paper.

Figura 2.10. Fişa index Paper

Spre exemplificare, redăm cele mai utilizate formate sunt următoarele: Letter 21,59/27,94; Legal 21,59/35,56; Executive 18,41/26,67; A4 21/29,70; No. 10 10,48/24,13; DL 11/22. În cazul în care se utilizează un alt format, se va alege Custom Size, definind după aceea dimensiunile efective ale suportului (lăţime/lungime). Tot prin intermediul acestei fişe se alege modul de orientare al documentului (Whole document) sau al unei părţi al acestuia (Selected
69

Text) în pagină, respectiv, poziţionare normală Portrait sau peisaj Landscape prezentate în figura 2.11.

Figura 2.11. Poziţionarea normală şi peisaj a textului

În cazul în care se doreşte realizarea imprimării, este indicată alegerea în prealabil a tipului de imprimantă, prin caseta Printer name (mai ales în cazul în care sunt conectate mai multe asemenea dispozitive periferice) şi a caracteristicilor de imprimare (caracteristicile imprimantei Properties, numărul de exemplare Copies, paginile care se vor imprima Page Range, ordinea de imprimare etc.) din meniul File – Print. În figura 2.12. este prezentată fereastra Print, care permite definirea tipului de imprimantă.

70

Localizarea constă într-un meniu de ajutor (Help).12. documentul conţinând în această se situaţie un corp de text.5.13.2. se stabileşte din zona PrintOut. dicţionar românesc de sinonime. Verificarea unui document Verificarea documentelor reprezintă ultima operaţie care se realizează asupra unui document tastat într-o limbă străină sau în limba autohtonă. Pachetul de programe Office XP a fost parţial localizat pentru România. fotografii sau imagini scanate. Fereastra corespunzătoare acestui accesoriu este prezentată în figura 2. desene. precum şi al separării cuvintelor în silabe. iar sunt acţionate atunci când avem de imprimat color butoanele grafice.Figura 2. gramatical. din punct de vedere ortografic. opţiunea . Verificarea documentelor se realizează. grafice. dar şi imagini. corector ortografic. utilizatorul va acţiona butonul . Fereastra Print Prin acţionarea butonului Properties. atunci când se doreşte obţinerea unei calităţi foarte bune a rezultatului imprimării. al dicţionarelor de sinonime. Butonul acţionează atunci când documentul conţine doar corpuri de text. 2. folosind doar tonuri de gri. 71 . În cazul în care se doreşte obţinerea unui document imprimat.

Fereastra de localizare a corectorului ortografic Meniul de ajutor general şi meniurile specifice aferente procesorului de texte Word şi procesorului de tabele Excel sunt afişate în limba română. limba în care se introduce textul. unde în fişa index Spelling & Grammar se va activa opţiunea Check Spelling As You Type. celelalte componente având meniurile de ajutor în limba engleză. din lista afişată. Options. Toate erorile gramaticale sau cuvintele care nu sunt localizate în dicţionarul aferent limbii selectate vor fi marcate cu o linie ondulată de culoare roşie. iar butonul OK va permite doar utilizarea în acele momente a limbii selectate. Pentru a beneficia de corectare instantanee (textul se corectează pe măsură ce este introdus). 72 . prin activarea din linia de meniuri a meniului Tools. Corectarea acestor erori semnalate se realizează prin acţionarea butonului dreapta al mouse-ului. se va selecta primul element (No Proofing). Set Language. se va selecta din linia de meniuri. poziţionat fiind pe respectivul cuvânt. meniul Tools.13.Figura 2. În căsuţa de dialog care va apărea pe ecran utilizatorul va avea de ales. Language. Butonul Default va acorda posibilitatea stabilirii ca limbă folosită curent. Confirmarea corectitudinii acţiunii utilizatorului va rezulta din activarea butonului OK sau Default. În cazul în care nu există menţionată limba respectivă. Corectorul ortografic în limba română este activat în Word numai prin indicarea limbii utilizate în realizarea documentului. implicită a selecţiei realizate anterior.

Language.Această situaţie este prezentată în figura 2. sugerat de corector. În cazul în care cuvântul marcat ca eronat nu se află în dicţionar şi se doreşte îmbogăţirea acestuia cu noi elemente. Thesaurus. Figura 2.14. Figura 2. Exemplificarea corectării erorilor gramaticale specifice unei anumite limbi Din meniul apărut se selectează cuvântul corect. în care s-a produs o eroare de tastare. Apelarea dicţionarului de sinonime şi realizarera 73 .15. dar cu poziţionarea pe Hyphernation. iar pentru activarea utilitarului de despărţire în silabe a unui cuvânt se execută aceeaşi secvenţă.. Dicţionarul de sinonime este apelat prin selectarea cuvântului dorit şi executarea secvenţei Tools. situaţie prezentată în figura 2.14.15. utilizatorul selectează opţiunea Add.

se va solicita confirmarea operaţiei de verificare. urmând a se alege între mai multe posibilităţi: corecţia erorii. În cazul în care un cuvânt nu este găsit în dicţionar/dicţionare. Verificarea ortografiei poate fi întreruptă prin CRTL+TAB sau execuţia unui „clic” în fereastra documentului. prezentată în figura 2. după care se realizează eventualele corecţii.16. Pentru a selecta opţiunile de verificare ortografică se procedează astfel: se alege Tools-Options şi se selectează categoria Spelling sau în 74 . suprimarea cuvântului eronat. adăugarea cuvântului într-un dicţionar personal. Se poate verifica tot textul începând cu poziţia curentă a cursorului sau numai o parte. anularea corecţiilor precedente. Pentru verificarea ortografică a cuvintelor se alege Tools Spelling. ignorarea acesteia. Figura 2.16. Verificarea ortografică a cuvintelor Dacă înaintea verificării cursorul a fost plasat în interiorul documentului. acesta este afişat în caseta de dialog. suprimarea repetiţiilor. dar şi lansarea acesteia.despărţirii în silabe a cuvântului secvenţe Verificarea ortografiei se realizează pe baza unui dicţionar standard şi unul sau mai multe dicţionare personale (de specialitate). care se selectează în prealabil.

Verificarea gramaticală permite depistarea frazelor susceptibile de erori gramaticale şi de stil. precum şi eventualele soluţii de corectare a acestora. Word foloseşte stiluri predefinite. Pentru verificarea gramaticală. Înainte de a lansa verificarea gramaticală a unui document sau a unei părţi a acestuia se pot modifica opţiunile prin: Tools – Options categoria Grammar. Figura 2.17. se alege Tools – Language. care includ toate regulile gramaticale specifice unui domeniu. trecerea la o nouă frază. solicitarea unei explicaţii privind regulile gramaticale aplicate. corectarea erorii direct în document. Selectarea opţiunii de verificare ortografică a unui document Dacă este găsită o frază suspectă de erori gramaticale. se va afişa o casetă de dialog. ignorarea erorii.17. modificarea regulilor gramaticale etc. 75 .caseta de dialog a ortografului se activează butonul Options.). fereastră prezentată în figura 2. urmând ca utilizatorul să aleagă una din variante (corectarea erorii pe baza unei soluţii propuse de Word. Pentru realizarea verificării gramaticale.

Crearea antetului sau a subsolului de pagină se realizează prin specificarea modului de afişare Normal.18. Aceste elemente pot fi studiate în figura 2. pentru unele secţiuni ale documentului. se poate afara posibilităţilor oferite cu ajutorul butoanelor plasa cursorul acolo unde se doreşte să se insereze respectivul câmp şi se acţionează combinaţia de taste CTRL+F9. de subsol. introduceţi codul câmpului. O altă modalitate este următoarea: din meniul Insert / Field şi din lista de câmpuri se alege câmpul dorit. Antetele se află în mod normal în afara suprafeţei utile a paginii şi pot fi diferite faţă de prima pagină a documentului. În continuare.18. în . dată. Figura 2. Semnificaţia butoanelor din grupa antet-subsol Pentru a realiza inserarea unor câmpuri în antetul sau subsolul paginilor.19. pot fi diferite pe paginile pare. alegând din caseta de dialog rubrica Different First Page sau Different Odd and Even.2. Realizarea antetului şi a subsolului de pagină Antetul reprezintă textul situat în partea de sus a fiecărei pagini. iar din grupa de butoane (figura 2. Există posibilitatea definirii de antete/subsoluri diferite pe prima pagină de celelalte sau pe pagini pare de cele impare. din meniul VIEW alegându-se din meniul View opţiunea Header / Footer. sau butonul care permite inserarea de câmpuri speciale (numărul de pagină. 76 . title – titlul documentului .) apărută se alege butonul de antet. repetându-se pe fiecare pagină.6. file name – numele fişierului.2. exemplu author – numele autorului. faţă de cele impare şi/sau pot fi diferite. oră). pentru realizarea afişării caracterelor {}.

Fereastra Section Start aferentă definirii de antete şi subsoluri de pagină 2. În cazul în care se doreşte numerotarea paginilor începând cu un anumit număr. precum şi modul de aliniere al acestora.7.20. Pentru numerotarea standard (numerotarea tuturor paginilor cu excepţia primei) se plasează cursorul la începutul documentului. se acţionează butonul Format şi apoi se completează caseta corespunzătoare (Start at) cu respectivul număr.Figura 2.19. se alege din linia de meniuri Insert / Page Numbers.20. cursorul este plasat la începutul documentului. Aceste elemente sunt prezentate în figura 2. Numerotarea paginilor unui document Numerotarea paginilor se realizează în două moduri: standard sau o dată cu crearea antet /subsol de pagină. Ferestrele corespunzătoare acţiunii de numerotare a paginilor unui document 77 . Figura 2.2. se alege din linia de meniuri Insert/Page Numbers şi apoi se selecţionează poziţia (antet sau subsol de pagină).

2. În mod implicit. astfel se aplică doar secţiunii curente sau 78 .8. editarea unui text se face prin introducerea paragrafelor unul după altul. divizându-se documentul în secţiuni. care împart pagina pe verticală. Suprafaţa utilă a paginii poate fi împărţită în coloane paralele. din linia de meniuri se alege opţiunea Format – Columns.21. Lăţimea coloanelor va fi determinată automat de editor. Fereastra corespunzătoare editării pe coloane a unui text Formatarea textului sub formă de coloane poate fi aplicată întregului document sau numai unei părţi din el. Fereastra este prezentată în figura 2. Figura 2. în funcţie de lăţimea utilă a paginii. Pentru a se afişa fereastra care permite definirea numărului de coloane care se doreşte a fi obţinut. care vor avea fiecare aceeaşi lăţime şi aceeaşi distanţă între ele.21. coloanele sunt aplicate întregului document. dacă acesta nu conţine diferite secţiuni. Editarea unui document pe coloane În mod normal.2. Introducerea textului se face considerându-se suprafaţa utilă a paginii ca fiind o singură coloană. textul poate fi plasat în coloane paralele. pe întreaga lăţime utilă a paginii. S-a dovedit că pentru a uşura cititul.

(Whole Document) asupra secţiunii selectate (This Section). • se alege din meniul Insert comanda Break. în mod automat. 79 . Dacă utilizatorul doreşte obţinerea unor coloane care să aibă aceeaşi mărime. Dimensiunea coloanelor poate fi ulterior modificată. care. asupra secţiunilor selectate (Select Sections) sau asupra textului de la cursor până la sfârşit (This Point Foward). • se selectează opţiunea Continuous. − se acţionează butonul OK. Procedura care permite crearea coloanelor se poate realiza fie cu ajutorul meniului Format. coloanele sunt aplicate numai textului selectat. va fi definit ca secţiune distinctă.secţiunilor selectate. fie cu ajutorul casetei de dialog în care se specifică: − forma coloanelor (Presets). În continuare. asupra textului selectat (Select Text). În cazul în care este selectată doar o porţiune de text. − mărimea coloanelor (Width and Spacing). dintre care menţionăm: • pentru deplasarea la începutul coloanei următoare (precedente). introducerea şi editarea textului în coloane se realizează în mod obişnuit. − numărul de coloane (Number of Columns) . • se acţionează butonul OK. caz în care se creează automat o secţiune. se poate utiliza combinaţia de taste Alt + săgeată jos (săgeată sus). − dacă separarea coloanelor să se facă cu o linie verticală (Line Between). Uniformizarea lungimii coloanelor se realizează prin următoarea procedură: • se poziţionează cursorul la sfârşitul textului. se selectează opţiunea (Equal Column Width). cu ajutorul marcajelor din riglă sau cu ajutorul meniului Format. Există câteva elemente care pot uşura editarea. − modalitatea în care vor fi aplicate coloanele (Apply To) asupra întregului document. Coloanele pot fi aplicate şi din poziţia în care se află cursorul în document până la sfârşit.

se foloseşte combinaţia de taste Ctrl + Shift + Enter sau se procedează astfel: 1. Box (contur exterior).9.2. prezentate în figura 2. O altă modalitate de a forţa trecerea la o coloană nouă a textului este aceea prin care se inserează o nouă secţiune şi se selectează opţiunea Start New Column din caseta de dialog. se poate insera. se validează prin acţionarea butonului OK. Figura 2. 3-D (permite realizarea unui contur în trei dimensiuni).• pentru a forţa ca un paragraf de text să înceapă întotdeauna în prima linie a unei coloane. 3. Shadow (produce stabilirea unui contur al şirului selectat în prealabil). Realizarea conturărilor şi a umbrelor Încadrarea sau conturarea se aplică unui paragraf. 2. culoarea de conturare 80 . tabel. 2. realizându-se. Din aceasta se alege una dintre modalităţile active de conturare. înaintea primului paragraf din coloană.22. prin selectarea acestuia. prin combinaţia de taste Ctrl + Enter sau alegeţi din meniul Insert opţiunea Break / Page Break. Style defineşte tipul de linie şi Width stabileşte grosimea acesteia. Modalitatea de conturare Custom permite stabilirea de către utilizator a marginilor care se doresc a fi realizate. distanţa faţă de text. se alege din meniul Insert opţiunea Break. grafic. se alege din caseta de dialog rubrica Column Break. Dacă se doreşte ca o coloană să înceapă pe o pagină nouă.22. Modalităţi active de conturare Din caseta de dialog dezvoltată de meniul Format Borders and Shading. un salt la pagină. activarea opţiunii Format Borders and Shading sau prin acţionarea butonului care va dezvolta o listă de butoane. se alege modalitatea de încadrare None (fără contur). obţinută prin comanda Format / Columns.

În figura 2. Un cadru este în mod implicit conturat.Color. 2. urmată de activarea meniului Format. Fereastra corespunzătoare opţiunii de conturare a unui şir de caractere Anularea încadrării realizate anterior se obţine prin selectarea prealabilă a elementului a cărui încadrare trebuie anulată. Fişa index Shading permite stabilirea modului de umbrire a fundalului sau a „prim planului”. Utilizarea cadrelor Cadrele permit poziţionarea adecvată în pagină a textului sau a graficelor. Figura 2.23. se pot observa opţiunile prezentate anterior pentru realizarea conturării unui şir de caractere. Dacă nu se doreşte 81 .10. opţiunea Borders and Shading sau acţionarea butonului .23.2.

după ce în prealabil a fost selectat. Utilizatorul poate opta pentru atribuirea unor anumite dimensiuni ale cadrului (Size) şi pentru alinierea acestuia din meniul conjunctural se alege Format Frame. prin acţionarea asupra punctelor de reper ale cadrului. în jurul unui text sau grafism existent. 82 . este prezentată caseta Frame. iniţial se introduce un cadru gol. 2. Se delimitează acţionează butonul Frame din linia de instrumente conturul cadrului (prompterul de mouse devenind cruciuliţă) şi apoi se introduce elementele dorite. Utilizatorul poate opta pentru una din cele două posibilităţi de inserare a unui cadru: 1. dimensiunile cadrului se adaptează la dimensiunea elementului inserat. În mod automat. în care urmează a se insera textul sau grafismul dorit. În cazul în care utilizatorul doreşte introducerea unui cadru se .afişarea încadrării. Prelucrarea cadrelor se face întotdeauna în modul de afişare Page Layout. aceasta trebuie anulată. Un cadru poate fi redimensionat sau deplasat cu mouseul.24. În figura 2. putându-se observa opţiunile de plasare a unui cadru faţă de corpul de text (Text Wrapping None sau Around).

25.). Figura 2.25. Caseta de formatare a cadrelor (Frame) Alinierea cadrelor se poate realiza pe orizontală sau pe verticală. prin specificarea poziţiei dorite. Introducerea unui cadru în corpul de text 83 . în figura 2. a coloanelor de text etc.Figura 2. În continuare. în raport cu un punct de referinţă (de exemplu: marginile paginii. vă prezentăm un exemplu în care a fost introdus un cadru în care se află inserat un desen.24.

delimitându-se prin spaţiu cele două elemente supuse prelucrării.26. Se poate observa că textul conturează cadrul. 84 . From file. pentru situaţia în care se doreşte realizarea unei reprezentări schematice a derulării unui proces. în cazul în care se doreşte importul unor imagini realizate cu ajutorul scaner-ului sau al unui aparat fotografic şi Chart. WordArt utilizat pentru obţinerea rapidă a unor sigle. se pot observa opţiunile utilizatorului pentru importarea unei imagini. Prelucrarea imaginilor În interiorul unui cadru poate fi importată o imagine alegând din meniul Insert opţiunea Picture.26. 2. pentru introducerea unei reprezentări grafice a unei serii de valori numerice.Cadrul este poziţionat în interiorul corpului de text. Auto Shapes. Opţiuni de import imagine Utilizatorul va selecta un element din lista derulantă. dacă doreşte preluarea unei imagini din galeria standard a procesorului de texte. fiind aliniat faţă de marginea din stânga al acestuia. În figura 2. în cazul în care desenul sau graficul a fost creat anterior şi acum se doreşte introducerea acestuia. From Scaner or Camera.2. respectiv Clip Art. Figura 2.11.

Utilizarea componentei WordArt WordArt reprezintă un program care vă permite să transformaţi câteva cuvinte în desene atractive.). 2. a unui afiş.27. un raport. Galeria standard de imagini Clip Art Galeria standard de imagini Clip Art conţine o listă de categorii de imagini grupate automat pe domeniul reprezentat. el putând fi lansat doar din WORD sau din alt program care utilizează tehnica OLE. pentru crearea unei broşuri. WordArt permite îmbunătăţirea imaginii documentului pe care îl elaboraţi.2. un pliant publicitar etc.12. Utilizatorul nu poate crea un fişier separat. deoarece aceasta face parte integrantă din documentul creat în WORD. care să conţină imaginea. Obiectele realizate cu acest program şi inserate în documente conţin toate informaţiile necesare pentru o editare ulterioară. se prezintă o parte din principalele categorii de imagini care pot fi apelate de utilizator. Fiecare categorie la rândul ei poate conţine o suită de imagini reprezentative.Figura 2. la fel ca şi Draw sau Graph.27. O imagine creată cu ajutorul WordArt este similară unui 85 . WordArt. folosind cuvinte sau scurte texte transformate în imagini grafice pentru diferite scopuri (de exemplu. WordArt reprezintă un program de sine stătător. În figura 2. cu o varietate de forme. este legat de Word prin tehnica OLE (Object Linking and Embedding).

care funcţionează ca server. putându-se aplica tehnicile existente în Word pentru modificarea desenului. Construirea graficelor se realizează având la bază o aplicaţie specială Microsoft Graph. dar unele date numerice pot fi prezentate sugestiv doar prin intermediul unor reprezentări grafice sau diagrame. lizibilitate. Pe ecran apare fereastra utilitarului care prezintă o linie de butoane speciale pentru scrierea artistică. de obicei.2. Realizarea graficelor Word oferă utilizatorului numeroase facilităţi de prelucrare şi formatare.desen. Inserarea obiectului în document se face.13.28. Figura 2.28. ♦ din caseta de dialog se alege MS WordArt şi se validează cu OK. În figura 2. Pentru construirea unor grafice pe baza unor date numerice obţinute în urma unor prelucrări matematice este indicat. graficele generate pot fi incluse sub formă de obiecte (procesorul de texte este 86 . în locul corespunzător. utilizând facilităţile WordArt în caseta Enter Your Text Here. Prezentarea într-o asemenea formă oferă importante avantaje precum condensarea informaţiei. WordArt se lansează pentru a insera un obiect sau pentru a modifica un obiect existent. sugestivitate. se prezintă linia de butoane şi caseta specifică acestui program. Linia de butoane şi caseta specifică WordArt 2. Se procedează astfel: ♦ se alege din meniul Insert opţiunea Object. ♦ se creează imaginea (obiectul). precum EXCEL sau LOTUS. respectiv. folosirea unor programe specializate de calcul tabelar.

..considerat client). cu mouse-ul Table se alege Select Table sau cu ajutorul tastaturii). folosind mecanismul OLE. Figura 2.. se va parcurge următoarea procedură: ♦ se selectează datele de reprezentat introduse în tabel (eventual tot tabelul. ♦ se şterge graficul implicit (selectând tabelul Datasheet şi apoi se acţionează tasta DEL). Pe ecran va fi afişat un grafic implicit. adăugarea unor săgeţi. Fereastra implicită a editorului de grafice Pentru a realiza titlul graficului. de unde din lista derulantă afişată. a unui tabel şi a unei reprezentări grafice. Lansarea în execuţie a aplicaţiei Microsoft Graph este semnalată pe ecran.29. se aleg 87 . . etichete. ♦ se aduce tabelul a cărui reprezentare se doreşte (meniul Insert opţiunea Paste) sau se tastează datele de reprezentat. prin apariţia unui meniu şi a unei bare utilitare. Pentru crearea unui grafic. legende. se alege Microsoft Graph. prezentat în figura 2.. Se pot şterge liniile sau coloanele a căror reprezentare nu se doreşte. care să permită indicarea valorilor maxime minime etc. ♦ se alege butonul Graph din bara de meniuri ♦ din meniul Insert se selectează opţiunea Object.29.

.14. La acest moment. prin utilizarea altor utilitare de desenare. În tabelul următor sunt prezentate butoanele care apar pe ecran. iar pentru a schimba forma graficului se alege forma dorită. Clip Art . se pot importa desene standard. se revine în documentul Word. butonului de diagrame După definitivarea formei graficului. formatul numerelor se aleg opţiuni respective din meniului Format. prin acţionarea .. De asemenea. Graficul este plasat într-un cadru (frame).. Utilitarul de desen Microsoft Draw Acest program permite crearea unor desene. dar şi modificarea aflat în linia acestora. Buton Mesaj calculator Select objects Free Rotate Line Arrow Rectangle Oval Text Box Word Art . alegând din meniul INSERT opţiunea 88 .. Line Color Font Color Line Style Acţiune Selectare obiect desenat Rotirea obiectului în spaţiu Realizarea unei linii Realizarea unei săgeţi Realizarea unui paralelogram Desenarea unei forme circulare Introducerea unei casete de text Realizarea unui obiect WordArt Inserarea unei imagini din galeria existentă Definirea culorii utilizate pentru linii Stabilirea culorii fontului Stabilirea stilului de linie Cu ajutorul acestui program utilitar se pot modifica desene realizate anterior.opţiunile corespunzătoare din meniul conjunctural (activat prin acţionarea butonului drept al mouse-ului). Apelarea se realizează prin acţionarea butonului de butoane. pe ecran va apărea în partea inferioară o serie de instrumente specializate care permit realizarea desenelor.2. 2. pentru formatarea caracterelor textului.

2.PICTURE.. cât şi mărimea acestora. modificarea dimensiunilor coloanelor. Modificarea de conţinut se referă la conţinutul celulelor tabelului care poate fi şters (prin selectare şi apoi acţionarea tastei DEL. modificarea structurii tabelului. 89 . procedându-se astfel: • se plasează cursorul în tabel în locul unde se doreşte a se insera / şterge. unde se găsesc fişiere cu extensia .. În interiorul celulelor se pot scrie: • texte (cu toate opţiunile de formatare). unirea (fuzionarea) celulelor. utilizatorul poate introduce un tabel. componenta de bază a unui tabel. Modificarea structurii tabelului vizează inserarea. ♦ Din linia de meniuri se selectează Table. reprezintă unitatea structurală din cadrul tabelului. subdirectorul CLIPART. sau cu ajutorul tastei Backspace). respectând următoarele proceduri: din linia de meniuri şi apoi se selectează ♦ Se acţionează butonul cu ajutorul mouse-ului numărul de linii şi de coloane (tabelul va fi afişat sub forma unei matrici). celulele tabelului sunt delimitate pe ecran în mod punctat (dacă opţiunea Gridlines este activată). obiecte etc. Pentru a imprima liniile despărţitoare ale tabelului. Tabele Word Celula. ştergerea de linii sau coloane. La momentul creării. • formule (folosind adresele celulelor de forma: RiCj sau Ak). Revenirea în documentul WORD se face prin acţionarea butonului mouse-ului în exteriorul imaginii oriunde în document... unde se pot defini atât numărul de coloane şi numărul de linii ale tabelului.WMF. care conţin desene care pot fi folosite ca atare sau modificate. În interiorul unui document. alegând opţiunea Insert Table. completându-se în rubrica FILE NAME discul şi calea în care se găseşte WORD-ul instalat.15. • desene.. Modificarea tabelelor are în vedere: alterarea conţinutului tabelului. scindarea (divizarea) tabelului.2. este necesar a se realiza conturarea tabelului..

. precizându-se că se va şterge (o linie întreagă. după caz. • se alege din linia de meniuri Table opţiunea Merge Cells. Pentru ştergere se poate selecta o celulă şi apoi se alege din meniul Table opţiunea Delete Cells. eventual culoarea. ultima coloană.. din meniul Table opţiunea Insert Cells. În interiorul unui tabel se pot efectua calcule între celule.. 90 . • sau se deplasează mouse-ul în riglă şi se deplasează tabulatorul de coloană până în poziţia finală. Unirea celulelor se realizează astfel: • se selectează celulele dorite a fi concatenate.. ori cu ajutorul tastaturii). • se alege din meniul Table opţiunea Convert Text to Table. Modificarea mărimii coloanelor se realizează astfel: • se poziţionează mouse-ul pe latura de modificat până când prompter-ul de mouse se transformă în săgeată cu dublu sens şi se menţine butonul apăsat până în poziţia dorită. o coloană ori o celulă).. procedând astfel: • se selectează textul de transformat.• se alege. se acţionează tasta TAB. Utilizatorul poate folosi o facilitate oferită de Word. în vederea imprimării liniaturii tabelului se realizează astfel: • se selectează tabelul (prin activarea opţiunii Select Table din meniul Table sau cu mouse-ul./ Delete Cells. după care se precizează modalitatea de încadrare (Box sau Grid). prin aplicarea următoarei proceduri: • cu ajutorul opţiunii Formula din meniul Table.. conturul liniilor. Pentru a insera o linie vidă la sfârşitul tabelului (menţinând aceleaşi caracteristici de formatare ca şi linia anterioară).. Scindarea tabelului se realizează astfel: • se plasează cursorul în locul unde se doreşte scindarea. • se alege din meniul Table opţiunea Split Cells. • se alege din meniul Format opţiunea Border. după care se selectează mijlocul de separare a textului în celule şi apoi se acţionează butonul OK.. care permite transformarea unui text într-un tabel. fiind poziţionaţi pe ultima linie. Conturarea unui tabel.

30. Fereastra Formula • • • Pe baza funcţiilor şi câmpurilor. • se validează opţiunea. coloana 3. între rândurile 2 şi 5. =MIN(C2:C5). Figura 2. pe ecran fiind afişată fereastra prezentată în figura 2.30. =SUM(C2:C4). folosind adresele de celule: se plasează cursorul în celula în care se doreşte să apară rezultatul.• pe baza funcţiilor şi câmpurilor. în rubrica Field Code se precizează expresia aritmetică cu ajutorul adreselor de celule (de ex. • se execută clic în rubrica Formula şi se tastează funcţia ori se aduce funcţia din rubrica Paste Function. se alege din linia de meniuri Insert opţiunea Field. pentru a realiza operaţia de adunare. se vor parcurge următorii paşi: • se alege opţiunea Formula din meniul Table. prin acţionarea tastei Enter sau a butonului OK. folosind adresele de celule. 91 . pentru a înmulţi celulele cuprinse între linia 2 coloana 3 şi linia 5. pentru calculul minimului pe coloana 3. În cazul în care utilizatorul alege a efectua operaţii de calcul pe baza opţiunii din meniul Table. • folosind expresii aritmetice cu indicatoare sau mărci. iar ca argumente sunt menţionate adresele celulelor. =PRODUCT(C2:C5).

se acţionează tasta funcţională F9. mai întâi se tastează concomitent CTRL+F9. între care se introduce numele câmpului.=MAX(C2:C5). folosind simbolurile din bara de simboluri. grafice.16. între adresele de câmpuri se pun două puncte pe verticală. 92 . Crearea unei ecuaţii se realizează astfel: • poziţionarea cursorului în locul în care dorim să inserăm ecuaţia. • se alege meniul Insert.. dar poate fi activat pentru crearea sau modificarea ecuaţiilor.C5) ). • selectarea din linia de meniuri Insert / Object. pentru generarea parantezelor acolade. Pentru delimitarea unei plaje de valori.. se alege Equation. opţiunea Field. • se creează ecuaţia dorită. Calculele pe baza de indicatoare (semne de carte. celula cu adresa C3 se va chema cant1.31. mărci – Bookmark) se realizează astfel: • se declară conţinutul celulelor drept indicatoare (de exemplu. • din lista de opţiuni apărută pe ecran în interiorul ferestrei Object prezentată în figura 2. iar în rubrica Field Code se precizează expresia aritmetică cu ajutorul indicatoarelor (de exemplu = cant1*pret1). apoi se acţionează pe butonul OK.. tabele etc. iar pentru adrese izolate acestea se delimitează prin punct şi virgulă (exemplu = MIN(C2. 2. iar celula C4 se va numi pret1). direct din Word.2. între rândurile 2 şi 5. • se plasează cursorul în celula în care se doreşte afişarea rezultatului. Editorul de ecuaţii integrat în Word Editorul Word este înzestrat cu un puternic şi deosebit de util editor pentru ecuaţii şi formule matematice. pentru calculul maximului pe coloana 3. Ecuaţiile astfel create sunt inserate în document la fel ca toate celelalte obiecte: desene. iar pentru inserarea unui câmp cu ajutorul tastelor. Editorul de ecuaţii acţionează ca o componentă de sine stătătoare. Pentru actualizare.

la fel ca orice alt obiect inserat în document. Fereastra Object care permite apelarea editorului de ecuaţii Ecuaţia inserată în document poate fi mărită. folosind marcajele aflate pe cadrul ce o delimitează. 93 . care sunt marcate prin dreptunghiuri punctate. Figura 2. micşorată sau deplasată.32. prezentată în figura 2. pentru a insera ecuaţia editată în document.31.• se selectează File Exit pentru a închide editorul şi revenire în document sau se selectează comanda File Update. Majoritatea simbolurilor matematice se pot introduce acţionând unul din butoanele aflate în linia afişată în partea inferioară a meniului de comenzi. atunci când este selectată. Orice ecuaţie este compusă din mai multe casete (slots). fără a părăsi editorul.

Se selectează mai întâi fragmentul de ecuaţie dorit. Acţionând acest buton. cu deosebirea că nu se pot introduce spaţii decât la selectarea opţiunii Text Style din meniul Style. Linia de butoane care permite introducerea ecuaţiilor Butonul se menţine apăsat. pici).32. milimetri. Literele şi numerele se introduc în caseta ce apare la selectarea simbolului matematic. permiţând alte modificări. se adaugă casete noi şi spaţii între simboluri. integrale. fereastra de dialog nu se închide. puncte. Editorul permite editarea oricărei ecuaţii (matrice. iar apoi este tras pentru a selecta din lista care apare simbolul dorit. Spaţierea simbolurilor ecuaţiei se face utilizând Format Spacing şi din caseta de dialog care apare se alege spaţierea dorită introducându-se noua dimensiune. radicali. sume. Alinierea ecuaţiilor este făcută automat de editor. similar cu editarea obişnuită. fracţii. vectori etc. Unitatea de măsură implicită este punctul de imagine. apoi se folosesc următoarele combinaţii de taste pentru a muta fragmentul câte un pixel: Combinaţie taste CRTL+săgeată stânga CTRL+săgeată dreapta CTRL+săgeată jos 94 Efect Un pixel stânga Un pixel dreapta Un pixel în jos . numit şi pixel (alte unităţi fiind centimetri.Figura 2. Introducerea unui text în interiorul unei ecuaţii se realizează în casete.). În funcţie de simbolul matematic selectat. exponenţi. indici. apoi se apasă Apply. inch. Trecerea de la o casetă la alta se face utilizând tastele săgeţi sau tasta TAB. dar poate fi modificată.

elementele glosarului sunt disponibile numai pentru documente bazate pe modelul respectiv. Fiecărui element înregistrat în glosar (text.2. adrese poştale.17.). semnături. iar elementele din acest glosar sunt disponibile pentru toate documentele. Ştergerea unui element aflat în glosar se realizează astfel: 95 . se doreşte introducerea în text a unei ecuaţii care să prezinte calculul adaosului comercial procentual. figuri sigle etc. termeni de specialitate cu frecvenţă mare. numele şi adresa firmei. În acest caz. texte cu paginaţie particulară. Utilizarea glosarului Glosarul serveşte la stocarea textelor sau desenelor care sunt adesea folosite. profitul şi preţul de cumpărare al bunurilor. 2. • se tastează numele de apel al elementului în zona Name. astfel încât să poată fi rapid inserate în document (de exemplu. reprezentare grafică sau o combinaţie a lor) i se atribuie un nume format din maxim 31 caractere. cunoscându-se volumul cheltuielilor totale. Crearea unui glosar se realizează astfel: • se selectează textul sau reprezentarea grafică dorită. • se selectează opţiunea ADD. într-un model de scrisoare comercială). glosarul specific unui model (spre exemplu. Inserarea elementelor se poate face în: 1. • se activează din linia de meniuri Edit / AutoText. glosarul global care este ataşat implicit modelului NORMAL. clauze standard incluse în contracte.Combinaţie taste CTRL+săgeată sus Efect Un pixel în sus Spre exemplificare. prin care este invocat ulterior. anumite formule standard de încheiere a scrisorilor. 2.

unul principal (care conţine textul comun) şi altul secundar. Modificarea numelui atribuit unui element din glosar se face astfel: • elementul se inserează în glosar cu un nou nume. în mod obişnuit. păstrându-se numele pe care-l avea anterior. Documentul principal poate beneficia de atribute de formatare text sau de obiecte legate şi incluse. Modificarea conţinutului unui element din glosar se face astfel: • se inserează în text elementul dorit şi se produc modificările dorite. se procedează astfel: • se poziţionează cursorul în locul dorit. Etapele în elaborarea fuzionării sunt următoarele: 1. Poziţiile în care vor apare elementele variabile vor fi marcate temporar cu spaţii sau pur şi simplu nu se va ţine cont de acestea. 2. sursă sau bază de date. Imprimarea conţinutului glosarului se poate realiza prin activarea opţiunilor File / Print / Autotext. 96 . se introduce în glosar elementul astfel modificat. • se activează Edit Autotext şi se selectează sau se tastează numele elementului de inserat. • se selectează opţiunea Delete. Pentru inserarea într-un text a unui element din glosar.3. • se activează opţiunea Insert.• se activează Edit / Autotext şi se selectează numele elementului de şters. Se procesează documentul principal. Modificarea glosarului vizează două aspecte: modificarea conţinutului şi modificarea numelui (redenumire). Fuzionarea documentelor Word Fuzionarea reprezintă operaţia de unire a două documente. • în continuare. • se selectează elementul prin invocarea denumirii vechi şi se cere ştergerea sa din glosar.

Fereastra Mail Merge care permite declararea documentului principal Rubrica Main Document va fi activată prin acţionarea butonului Create. cu ajutorul meniului Tools. imagine prezentată în figura 2. opţiune prezentată în figura 2. Figura 2. cu ajutorul opţiunii Mail Merge. dacă se doreşte realizarea unei noi baze de date.. iar prin acţionarea butonului Create Main Document se va propune crearea unui nou document principal.34. 2.33. butonul Get Data.33.. alegându-se din lista afişată Create Data Source.. Se creează fişierul de date (sau baza de date). se va alege butonul Active Windows. rubrica Data Source. opţiunea Mail Merge.Documentul va fi declarat principal. din meniul Tools. Pentru ca documentul creat anterior să fie interpretat ca fiind principal.. 97 .. iar din lista de opţiuni se va alege From Letters.

după care se poate trece la încărcarea bazei de date (popularea cu înregistrări). în ultima situaţie. până la eliminarea completă a respectivelor câmpuri. calea şi discul. După ce toate câmpurile au fost declarate. First Name. structura bazei de date. Trecerea de la o rubrică la alta de face printr-un TAB sau prin deplasarea 98 . în continuare. se va poziţiona pe opţiunea Open Data Source. după care se va confirma operaţiunea. Company.34. din caseta Create Data Source. Automat. apăsând butonul Edit Data Source. Implicit Word propune mai multe câmpuri predefinite (afişate în engleză) în rubrica Field Name In Header Row (Title. prin acţionarea butonului Add Field Name. Last Name. Aceste câmpuri predefinite pot fi păstrate sau anulate. Această operaţiune se face prin caseta de culegere Data Form (prin completarea diverselor rubrici). Fereastra Create Data Source Dacă utilizatorul doreşte deschiderea unei baze de date.). Noile câmpuri se vor înscrie în rubrica Field Name. se va propune salvarea pe disc a structurii bazei de date. Se declară. se va apăsa butonul OK. Adress1 etc. precizând câmpurile dorite în rubrica Field Name. creată anterior. prin apăsarea succesivă a butonului Remove Field Name. deci se vor specifica: numele fişierului. validându-se apoi fiecare dintre acestea.Figura 2. Job Title.

Se ajunge la documentul principal (butonul OK aferent casetei Data Form sau butonul-pictogramă Mail Merge Main Document din grila de culegere tabelară) şi se inserează câmpurile de fuziune. înainte de a ajunge la documentul principal (Mail Merge Main Document). În caseta de culegere se pot face căutări. Parcurgerea înregistrărilor se poate realiza prin activarea butoanelor de deplasare în baza de date. prin apăsarea butonului Find. prin inserarea unui alt câmp (Manage Fields). acest lucru fiind posibil prin butonul View Source. din caseta cu acelaşi nume. numite şi Merge Field. se apasă pe butonul Insert Merge Field. Un alt mod de culegere de date este aferent principiului tabelar de ordonare a datelor. Documentele sunt fuzionate prin acţionarea butonului Merge to New Document.mouse-ului. Înregistrarea curentă poate fi ştearsă prin acţionarea butonului Delete. dacă nu conţine erori şi poate fi simulată. Validarea înregistrării se face prin butonul OK – atunci când se doreşte încheierea operaţiunii de culegere a datelor – sau prin butonul Add New. din meniul principal Tools. care dă posibilitatea de sortare crescătoare a bazei (Sort Ascending) sau descrescător (Sort Descending) se pot localiza anumite înregistrări (Find Records). aferentă opţiunii Mail Merge. afişat în linia de butoane de fuzionare. printr-o nouă bară de butoane se poate modifica structura bazei de date. când se doreşte adăugarea înregistrării la baza de date. Se continuă. În urma fuziunii documentelor. Pe ecran aceste câmpuri apar identificate prin încadrarea lor între semnele << >>. Aceste structuri pot fi inserate prin 99 . din caseta Mail Merge Helper. 3. pe baza valorilor înregistrate într-un câmp sau altul. aferent rubricii Merge the Data to the Document. Ultima variantă presupune alegerea şi validarea butonului Merge. după care se alege din lista respectivul câmp. O altă variantă este reprezentată de alegerea butonului Merge. Documentul principal poate conţine structuri condiţionale de tip IF şi structuri interactive de tip ASK. Acest lucru se face prin poziţionarea pe textul unde se doreşte a fi inserat câmpul variabil. Fuziunea poate fi verificată. butoane (Record) aflate în partea inferioară a casetei. La acest nivel. prin acţionarea butonului din linia de fuziune. până când toate câmpurile „de fuziune” au fost inserate. se produce un document nou (From Letters1). 4.

prin promovare (Promote) sau retrogradare (Demote). desemnează titlurile. opţiunea Mail Merge şi butonul Query Options din caseta Mail Merge Helper. Sintactic. se pot aplica filtre care selectează înregistrările. La acest nivel (caseta Query Options) se precizează câmpul pe baza căruia se filtrează înregistrările (Field) a operatorului de comparaţie (Comparaison) şi a valorii cu care câmpul în cauză se compară (Compare To). comparativ cu corpul de text. Casetele de dialog specifice conduc la crearea acestor structuri speciale. ♦ se ierarhizează.selecţionare din listă. Linia de butoane aferentă operaţiei de ierarhizare are în conţinut următoarele elemente: 100 . în cazul când condiţia este adevărată” „text inserat. Comutarea în vizualizarea ierarhizată se realizează alegând din linia de meniuri View opţiunea Outlines. atunci text adevărat. eventual.Then. dacă condiţie..4. în urma apăsării butonului Insert Word Field. Pentru a restricţiona fuziunea. se procedează astfel: ♦ se tastează. Utilizând vizualizarea ierarhizată. 2. deplasarea textului şi schimbarea ierarhiei termenilor. conform unor criterii stabilite. respectiv. Pentru a realiza ierarhizarea. Ierarhizarea documentelor Word Vizualizarea ierarhizată oferă un mod diferit de trecere în revistă a unui document. în cazul în care condiţia nu este adevărată”}. putând extinde ierarhia la cerere. se poate restrânge ierarhia încât să fie afişate numai titlurile principale şi. o structură condiţională de tip If. câte o linie de text. în mod clasic. se obţine mărirea vitezei de reacţie referitoare le defilarea. Caseta de interogare poate permite şi formularea unor criterii compuse prin completarea mai multor rânduri de restricţii înlănţuite de operatorii logici And / Or. Ierarhizarea cuprinde detalierea titlurilor. Acest lucru este posibil prin meniul Tools. Pentru a privi în ansamblu un document. înainte de a fi fuzionate.. conţinutul documentului.Else este de forma: {IF{MERGEFIELD câmp_fuziune} = constantă „text inserat... altfel text fals.

2. În acest moment.Buton Mesaj calculator Promote Demote Demote to Body Text Move Up Move Down Expand /Collapse Show Heading 1. 2.. . Show All Headings Show First Line Only Acţiune Promovare titlu pas cu pas Retrogradare titlu pas cu pas Retrogradare titlu la nivel corp de text Deplasare înainte (în sus) a titlului Deplasare înapoi (în jos) a titlului Afişare / restrângere subdocumente Afişare titlu 1.35. se va afişa pe ecran fereastra prezentată în figura 2.. Afişarea tuturor categoriilor de titluri Afişarea primei linii Pentru formatarea ierarhiei.35. utilizatorul va proceda la alegerea din meniului Format a opţiunii Style.. Figura 2. Fereastra Style care permite stabilirea ierarhiei 101 .

Procedura care trebuie urmată. Modify permite alterarea proprietăţilor (tip de caracter. 2. aferente unui stil existent. Înainte de generarea cuprinsului. în documentul creat anterior. 102 .5. 2.5. pentru realizarea automată a cuprinsului. a referinţelor încrucişate şi a tabelei sau a listei de figuri. aceasta conţinând următoarele etape: ♦ utilizatorul va poziţiona prompter-ul mouse-ului în zona de document. utilizatorul va avea în vedere verificarea stilurilor (Heading 1 – Titlul 1 până la Heading 9 – Titlul 9). indecşilor. va selecta fişa index Table of Contents.Butonul New permite definirea unui nou stil specific utilizatorului. ♦ în fereastra care apare pe ecran.36.1. legendelor.. Organizarea unui document Word Organizarea unui document Word constă în crearea cuprinsului sau a tablei de materii. prezentată în figura 2. iar Delete va produce prin acţionare eliminarea stilului selectat. subcapitole în ordinea în care acestea apar. ♦ din linia de meniuri va alege următoarea succesiune de opţiuni Insert / Index and Tables.). Confirmarea opţiunilor utilizatorului se va realiza prin acţionarea butonului Apply. trebuie să fie respectată. dimensiune etc. Cuprinsul sau tabela de materii Tabela de materii permite afişarea titlurilor de capitole. utilizate la realizarea documentului Word. de unde se doreşte a se demara inserarea.

37.2. dacă să se ordoneze automat sau nu alinierea numerelor de pagină în partea dreaptă a fiecărui stil (Right Align Page Numbers).Figura 2. Fereastra Index and Tables ♦ se selectează un format din cadrul celor disponibile (Template. Fancy etc) şi sunt menţionate nivelele stilurilor utilizate la realizarea documentului (Show Levels. 103 . opţiunea Caption. în exemplu nostru au fost utilizate 7 stiluri). 2.36. pe ecran făcându-şi apariţia fereastra prezentată în figura 2. în parte. utilizatorul decide dacă doreşte sau nu să se afişeze numărul paginii de unde începe fiecare stil (Show Page Number). În cadrul fişei index anterioare. ♦ se acţionează butonul OK.5. Clasic. Crearea legendei Introducerea legendelor într-un document Word se realizează cu ajutorul comenzii Insert.

Operaţiunea de creare a unei legende se finalizează prin acţionarea butonului OK..Figura 2.37. Equation). Ştergerea etichetelor de care utilizatorul nu mai are nevoie se realizează prin acţionarea butonului Delete Label. 2. ♦ se activează opţiunea Index and Tables. 104 . prin poziţionarea şi acţionarea butonului New Label se va deschide o fereastră de introducere. prezentată în figura 2. care vor fi numerotate automat. În cazul în care se doreşte definirea unei alte etichete. O ultimă opţiune disponibilă în fereastra Caption este reprezentată. aferentă meniului Insert.38. specifice utilizatorului. Introducerea şi crearea indexului se realizează astfel: ♦ se poziţionează cursorul unde se doreşte a fi inserat indexul.3. care permite crearea unei noi etichete. Tabel. modalitatea de plasare a etichetei faţă de imagine. Crearea de indecşi Un index oferă utilizatorilor informaţia care priveşte numerele de pagină pentru elementele dorite a fi parcurse într-un document imprimat. Poziţionarea poate fi realizată în partea de sus a imaginii (Above selected item) sau faţă de cea de jos (Below selected item).5. Fereastra Caption Utilizatorul va selecta din caseta Label una din etichetele implicite (Figure. ♦ se acţionează fişa index Index.

♦ se validează acţiunea de indexare cu butonul OK. ♦ se închide caseta Mark Index Entry cu Close. se acţionează pentru a marca o intrare asupra butonului Mark. controlul fiind dat casetei Index and Tables. 105 . figura 2. Activarea opţiunii Index and Tables ♦ se alege butonul Mark Entry.. iar apoi din caseta Mark Index Entry. ♦ se selectează cuvântul care se doreşte a constitui intrare în index. repetându-se operaţia până la momentul în care nu mai sunt intrări în index.39.Figura 2.38. Indecşii se pot actualiza prin selectarea textului şi acţionarea tastei funcţionale F9.

Se procedează astfel: ♦ lângă cuvântul care va fi referit încrucişat se tastează $$ vezi şi “ (inclusiv ghilimelele). Figura 2.39.Figura 2. ♦ se alege Cross reference din meniul Insert şi se selectează informaţia pentru referinţa încrucişată. Referinţe încrucişate Referinţele încrucişate reprezintă apelul efectuat la un element aflat la o altă locaţie în acelaşi document.4.40.5.40. Fereastra care permite constituirea indecşilor 2. Această fereastră afişată pe ecran este prezentată în figura 2. Fereastra Cross-Reference 106 .

Crearea tabelei de figuri Un tabel de figuri afişează elementele cu legende în ordinea în care acestea apar în document.41.5. tabel. acolo unde se doreşte inserarea cuprinsului figurilor.. Figura 2. numere de pagină sau identificări de titluri. iar apoi se alege un format. puteţi construi un cuprins al figurilor sau tabelelor cu care aţi lucrat. 2. ♦ validarea acţiunii prin activarea butonului OK. Se procedează astfel: ♦ poziţionare punct de inserare. Dacă aţi folosit comanda Caption din meniul Insert şi aţi creat legende. ♦ din meniul Insert se alege comanda Index and Tables.Informaţia pe care doriţi ca Word să o insereze şi să o actualizeze poate consta în titluri (Heading text).5. Fereastra Index and Tables–Tables of Figure 107 . ♦ Ultima fază este selectarea elementului specific la care doriţi să faceţi referinţă. Word afişând formatul selectat. ♦ în fişa index Table of Figure se selectează tipul de legendă (figură.41. Această fereastră este prezentată spre studiu în figura 2. ecuaţie).

108 . După selectarea unui grup de date. Această zonă de memorie (buffer) este gestionată de un program numit Clipboard Viewer care se găseşte în grupul de aplicaţii Main. iar de acolo datele se pot transfera în zona desemnată de utilizator ca destinaţie (prin comenzile Edit – Paste sau Edit – PasteSpecial). Comunicarea între aplicaţiile Windows Interfaţa grafică Windows oferă avantajul incontestabil de a face ca datele din diverse aplicaţii să fie portabile. Protocoalele OLE sunt implementate prin biblioteci de tip DLL. Rezultă că OLE reprezintă un set extensibil de protocoale de comunicaţie între aplicaţii. OLE este un acronim folosit pentru a desemna un „obiect legat şi inclus”. pentru stocarea temporară a acestora. Alte exemple se pot referi la tabele. CLP. tabele (realizate cu ajutorul procesorului de tabele Lotus sau Excel). baze de date sau aplicaţii multimedia care să folosească câmpuri de tip OLE. desene. partajabile cu alte programe care rulează sun Windows. Un document complex reprezintă un document special. informaţii native – utile aplicaţiei server şi informaţii de prezentare – utile aplicaţiei client. MS-Draw sau cu PowerPoint). OLE reprezintă facilitatea prin care mai multe aplicaţii pot comunica. grafice. schimbând informaţii între ele. Un obiect reprezintă o entitate software distinctă. care conţine elemente integrate de tipul unor desene (realizate cu Paintbrush.6. Conţinutul zonei Clipboard se poate salva pe disc într-un fişier cu extensia . secvenţe audio etc. Un obiect încapsulează informaţii referitoare la aplicaţia care l-a creat. care conţine mai multe tipuri de informaţii: texte.2. acestea se pot depune în memoria tampon ( cu comenzile Edit – Cut sau Edit – Copy). Un exemplu edificator este un document realizat cu un procesor de texte (de exemplu Word). creată de o aplicaţie sursă sau server şi folosită de una sau mai multe aplicaţii destinaţie sau client. Windows foloseşte pentru transferul datelor o zonă de memorie internă. Aceste protocoale permit unei aplicaţii să folosească servicii oferite de alte aplicaţii. grafice (realizate cu MS-Graph). imagini. Tehnologia OLE (Object Linking and/or Embedding) reprezintă conceptul de la care au plecat realizatorii produsului program în dorinţa utilizatorului de a obţine un document complex.

Pentru un obiect legat. editează diferite tipuri de obiecte pentru aplicaţiile client. pentru a manipula diferitele tipuri de date. Pentru un obiect inclus. stochează şi prezintă obiectele realizate de aplicaţiile server într-un document complex. Când utilizatorul a efectuat un dublu click pe un obiect legat. următoarele comenzi ca parte a meniului EDIT şi INSERT. numai aplicaţia server putând să interpreteze şi să manipuleze aceste informaţii. precum şi operaţiile pe care aplicaţia le poate efectua asupra obiectelor respective. orice modificare care se face asupra elementelor lui în documentul server. clientul apelează aplicaţia server ori de câte ori utilizatorul doreşte să modifice conţinutul obiectului inclus. Aplicaţiile client sau destinaţie sunt acelea care primesc.7. Un astfel de document complex foloseşte facilităţile unor aplicaţii OLE diferite. sau să găsească şi să demareze aplicaţia care a creat tipul respectiv de dată. 2. Tehnica Clipboard şi Ole O aplicaţie OLE implementează. dimensionată astfel încât obiectul corespunzător să fie vizibil (facilităţi OLE 1). iar porţiunea legată din fişier va fi selectată automat. Informaţiile din baza de date se referă la numele şi adresa aplicaţiei server. întreg fişierul legat este încărcat. 109 . de obicei. Când aplicaţia server este apelată într-o aplicaţie client. Un document care foloseşte obiecte legate şi / sau obiecte incluse şi care conţine mai multe tipuri de informaţii se numeşte document complex. în mod normal. fereastra este. poate genera actualizarea sa în obiectul legat. pentru a prezenta sau afişa un obiect. care conţine tipul de date diferite. Informaţiile native sunt informaţiile necesare pentru a recrea un obiect. Informaţiile de prezentare sunt cele de care are nevoie aplicaţia client. Fiecare aplicaţie server se înregistrează într-o bază de date.Aplicaţiile server sau sursă sunt acelea care creează. Ori de câte ori utilizatorul decide să lucreze cu o parte a documentului complex. Utilizatorul care lucrează cu document complex nu are nevoie să-şi pună problema compatibilităţii între datele pe care le foloseşte. clasele de obiecte pe care aplicaţia le poate crea. aplicaţia responsabilă cu aceste tipuri de date va fi pornită automat (la un dublu click) . în momentul instalării în sistem.

editare de ecuaţii). scriere artistică. păstrându-se numai informaţiile de legătură şi de prezentare referitoare la un obiect. Această comandă este opţională Transferă un obiect din Clipboard într-un document sau inserează o legătură la un obiect. 110 . Un obiect integrat cu facilitatea OLE 2 va putea fi prelucrat în cadrul documentului unde a fost introdus (meniurile documentului se personalizează în raport cu aplicaţia server demarată). folosind formatul datelor ales de utilizator dintr-o casetă de dialog. Această comandă este opţională.Comenzile de transfer a informaţiilor sunt prezentate în tabelul următor: Comanda Copy Cut Paste PasteLink Link Descriere Copiază un obiect dintr-un document în Clipboard Înlătură un obiect dintr-un document şi îl plasează în Clipboard Copiază un obiect din Clipboard în document Inserează o legătură (link) între un document şi fişierul care conţine un obiect Face posibilă schimbarea opţiunilor de actualizare a legăturilor. desene. repararea legăturilor rupte şi activarea verbelor asociate cu obiectele legate Startează aplicaţia server aleasă de utilizator dintr-o casetă de dialog şi include într-un document obiectul produs de server. ♦ aplicaţiile fie ele client sau server se pot specializa (grafice. anularea legăturilor. ♦ fişierele document devin compacte (folosind mecanismul de linking). Insert Object Paste Special Facilitatea OLE 1 permite comutarea automată la momentul apelării aplicaţiei originare a obiectului. ♦ actualizarea unui obiect legat (linked object) se poate face imediat. fără a fi lansat programul din care provine. actualizarea obiectelor legate. Avantajele abordării OLE sunt: ♦ utilizatorul apelează în cadrul documentului pe care-l elaborează la alte aplicaţii care permit să creeze şi să integreze şi alte tipuri de informaţii.

Crearea cuprinsului. Teste de autoevaluare 1. 4. fără a cunoaşte unde se află informaţia originală. 8. 2. 3.8. 2.♦ obiectele incluse (embedding objects) pot fi transferate uşor altor utilizatori care pot edita obiectul. legendei şi a tabelei de indecşi. 6. 7. 5. 111 . Care sunt funcţiile unui procesor de texte? Cum se creează un document Word? Ce reprezintă formatarea caracterelor şi a paragrafelor? Cum se realizează un antet şi un subsol de pagină? Prezentaţi şi caracterizaţi tabelele care pot fi realizate în Word. Cum se realizează comunicarea între aplicaţiile Windows? Caracterizaţi tehnica OLE.

în care se pot introduce informaţii de tip numeric sau text. considerat a fi cel mai bine adaptat lucrărilor de birotică individuală. PROCESORUL DE TABELE EXCEL În practică se recurge frecvent la întocmirea de lucrări având o formă tabelară. alături de funcţiile de procesare de tabele. aşa cum este Excel. facilităţi de generare de reprezentări grafice şi de gestiune simplificată de baze de date. facturi etc. O asemenea foaie seamănă foarte mult cu un tabel întocmit pe hârtie. care este produsul cu cea mai mare răspândire. al firmei Lotus. bilanţ. a fost lansat în 1978. Fiecare foaie de calcul conţine o reţea de linii care împarte foaia în coloane şi linii. în agenda de lucru care apare pe ecran în momentul lansării programului numite Book1. Performanţele acestei categorii de produse informatice au cunoscut o extindere continuă. Primul procesor de tabele. 112 . se constată plasarea pe primul loc a produsului EXCEL al firmei Microsoft. fiind exploatat pe calculatoare de tip Apple II.0 al firmei Borland. Analizând procesoarele de tabele pentru Windows. prezintă. 16 foi de calcul libere. balanţe de verificare.3. analize. urmat de Quattro Pro 5. astfel încât ele oferă actualmente. Datorită succesului de care s-au bucurat încă din momentul apariţiei. de analiză şi de modelare. pe piaţă există mai multe procesoare de tabele dezvoltate de diverse firme de software. Un procesor de tabele reprezintă o aplicaţie informatică care permite lucrul cu foi de calcul divizate în linii şi coloane. Această constatare a stat la baza conceperii procesoarelor de tabele. Un program de calcul electronic. având însă multiple avantaje faţă de acesta. VisiCalc. într-o mare diversitate de structuri: bugete. considerat a fi cel mai bun pentru lucrul în grup şi de Lotus 1-2-3.

pentru a stoca şi manipula date. foi pentru zone de dialog şi module Visual Basic. Structura foii de calcul Excel Foaia de calcul reprezintă documentul principal care se utilizează în EXCEL. care începe de la celula C4 şi care se încheie cu celula H12). Celulele pot fi grupate în câmpuri (blocuri rectangulare de celule). O celulă poate conţine informaţii (text. Un câmp (plajă de celule) este identificat prin coordonatele a două din colţurile opuse. numere. Coloanele sunt identificate prin una sau două litere (A.AB. . Posibilul conţinut al unei celule al foii de calcul Excel 113 . numărul lor nefiind limitat decât de memoria disponibilă a calculatorului. dintr-un clasor mai pot face parte: foi grafice. .. Figura 3. O foaie de calcul este alcătuită din celule organizate în linii (16384) şi în coloane (256).AA.1% din lungimea ei totală.. O celulă este identificată prin referinţa sa.1. Iar liniile o înălţime de 0.C. A8). elemente prezentate grafic în figura 3.3. delimitate prin caracterul ":" (de exemplu.15 cm..B. iar liniile prin numere (de la 1 la 16384).. Pe un monitor de 15” se pot afişa simultan 9 coloane şi 18 linii din foaia de calcul.IV). C4:H12 defineşte câmpul format din 54 de celule. Coloanele au o lăţime de 2. date calendaristice) sau formule de calcul.6 cm. adică prin coordonatele coloanei şi liniei la care se găseşte (de exemplu.1. Alături de foile de calcul. Cele 9 coloane reprezintă 4% din lăţimea totală a foii de calcul. iar cele 18 linii reprezintă 0.1. Ea face parte întotdeauna dintr-un clasor.

2. Butoanele care apar în bara de titlu reprezintă meniul de control şi butoanele de dimensionare. Fereastra procesorului de tabele Excel ♦ Linia (bara) de titlu se numeşte astfel. este compusă din următoarele elemente: Figura 3. deoarece aici se afişează numele programului care rulează în fereastră. în acest caz Microsoft Excel. Executând un click pe căsuţa meniului de control. Butoanele de dimensionare sunt utilizate pentru redimensionarea ferestrei Excel. iar butonul Restore se transformă în butonul 114 .2.Fereastra procesorului de tabele EXCEL prezentată în figura 3. se obţine accesul la comenzile acestui meniu. permiţând şi trecerea către o altă aplicaţie Windows în curs de execuţie sau executarea unui program utilitar ca. Un click cu mouse-ul pe butonul Restore va determina ca fereastra programului Excel să ocupe o porţiune mai mică decât cea actuală. fereastra programului Excel se va reduce la o pictogramă situată pe suprafaţa de lucru (Desktop) a programului Windows. Control Panel. de exemplu. Dacă se acţionează cu mouse-ul butonul Minimize.

Fereastra document Când se lansează programul sub bara de formule apare o nouă fereastră document care conţine o agendă de lucru liberă. propriile butoane de dimensionare şi afişează numărul foii de calcul ca nume temporar al agendei de lucru (Book1). Fereastra de document. propria bară de titlu. Linia de instrumente standard are ca scop efectuarea rapidă a unora dintre operaţiile curente prin activarea cu mouse-ul. Linia de meniuri ale aplicaţiei conţine meniurile derulante ale programului Excel. 115 . 3. care are propria căsuţă cu meniul de control. aferentă foii de calcul curente (active). Sub linia de instrumente standard se află bara cu instrumente de aranjare în pagină. La baza ferestrei document se află butoanele de derulare a etichetelor utilizate pentru activarea foilor de calcul ale agendei. al treilea pentru a salva agenda de lucru curentă. în principal. Linia cu instrumente de aranjare în pagină.2. iar al patrulea pentru a tipării agenda de lucru. vizualizarea şi modificarea conţinutului celulelor. primul instrument deschide o nouă agendă de lucru. Spre exemplu. în colţul din dreapta jos. al doilea instrument este pentru deschiderea unei agende de lucru deja existente. Linia de stare: furnizează permanent informaţii legate de modul de lucru curent. Linia de formule: serveşte pentru introducerea datelor. pentru aranjarea în pagină a celulelor foii de calcul. Linia derulantă a reprezentărilor foilor componente ale clasorului. În partea dreaptă a ferestrei Document se află o bară de derulare pe verticală pentru trecerea la liniile noi din foaia de calcul curentă. La intersecţia barei de derulare pe orizontală cu cea de derulare pe verticală. există o căsuţă de dimensionare care modifică dimensiunile şi forma ferestrei document. Conţine butoane care îndeplinesc anumite funcţii în momentul în acre este acţionat mouse-ul. numită astfel întrucât butoanele ei sunt folosite.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Maximeze (folosit pentru a readuce fereastra la dimensiunea maximă).

Combinaţiile de taste pentru deplasarea indicatorului de celulă sunt prezentate în tabelul următor:
Tasta → sau Tab ← sau Shift + Tab ↑ ↓ Home Ctrl + Home Ctrl + End sau End, Home Page Up Page Down Ctrl + → sau End, → Ctrl + ← sau End, ← Ctrl + ↑ sau End, ↑ Ctrl + ↓ sau End, ↓ Locul indicatorului de celulă O celulă spre dreapta O celulă spre stânga O celulă în sus O celulă în jos În celula din coloana A a liniei curente În prima celulă A1 a foii de calcul În colţul din dreapta jos a zonei active a foii de calcul În celula situată în aceeaşi coloană, cu un ecran mai sus În celula situată în aceeaşi coloană, cu un ecran mai jos Spre dreapta, pe aceeaşi linie, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă Spre stânga, pe aceeaşi linie, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă În sus, pe aceeaşi coloană, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă În jos. pe aceeaşi coloană, în prima celulă ocupată, care este precedată ori urmată de o celulă liberă

Activarea unei comenzi din linia de meniuri, prezentată în figura 3.3., se poate realiza astfel: - cu ajutorul mouse-ului; - de la tastatură, tasta ALT şi apoi litera subliniată din meniu.

116

Figura 3.3. Modul de activare al unei comenzi din linia de meniuri Excel

Fiecare opţiune care figurează în linia de meniuri deschide, în momentul selecţiei sale, o listă de comenzi disponibile (exemplu: View). Comenzile afişate în gri nu sunt disponibile în momentul respectiv (exemplu: Comments). Punctele de suspensie care apar după anumite comenzi indică faptul că execuţia acestora va fi precedată de apariţia unei casete de dialog, prin care se vor solicita precizări suplimentare (exemplu: Header and Footer...). Tasta sau combinaţia de taste care este afişată după anumite comenzi permit realizarea comenzilor direct de la tastatură, fără a mai fi necesară deschiderea barei de meniuri. Triunghiul care apare in partea dreaptă a unor comenzi (de exemplu, Toolbars) indică faptul că respectiva comandă conţine opţiuni suplimentare. Pentru a obţine într-o celulă rezultatul unui calcul, trebuie să se plaseze în aceasta formula corespunzătoare operaţiei. O formulă trebuie sa înceapă cu semnul „=" şi este formată din cel puţin un operator şi un argument. Formula nu trebuie să includă spaţii sau virgule şi nu trebuie să conţină propria sa adresă. Un argument reprezintă un număr, o adresă de celulă, un nume de câmp sau o funcţie.
117

Operatorii de calcul disponibili în foaia de calcul sunt, în ordinea priorităţii de evaluare, următorii: % (procent) ^ (ridicare la putere) + (adunare) - (scădere) * (înmulţire) / (împărţire) exemplu: 2% exemplu: 2^4 exemplu: 2 + 4 exemplu: 2 - 4 exemplu: 2 * 4 exemplu: 2 / 4 0,02 16 6 -2 8 0,5

3.3. Operaţii de bază cu foaia de calcul Excel
3.3.1. Selectarea datelor din foaia de calcul Înainte de a putea introduce date sau folosi majoritatea comenzilor în Microsoft Excel, trebuie selectate celulele/obiectele respective, figura 3.4., astfel:

Figura 3.4. Selectarea celulelor sau a obiectelor din foia de calcul

♦ selectarea unei celule se realizează prin clic pe celula respectivă; ♦ selectarea unei plaje de celule(adiacente) se realizează prin clic pe prima celulă şi apoi glisare (↓, →, ), până la ultima celulă din câmp; ♦ selectarea de celule/plajă de celule neadiacente se realizează prin selectarea primei plaje/celule, după metoda prezentată mai sus,
118

acţionarea tastei CTRL, înainte de eliberarea butonului stâng al mouse-ului şi menţinerea tastei CTRL apăsate până se selectează, rând pe rând, şi celelalte celule / plaje; ♦ selectarea unui întreg rând: clic pe numărul (1, 2 ...) rândului; ♦ selectarea mai multor rânduri/coloane: clic pe numărul primului rând, apăsarea tastei CTRL, înainte de a elibera cursorul de mouse, menţinerea ei în această poziţie în timp ce se clichează succesiv, pentru selectarea celorlalte rânduri/coloane; ♦ selectarea unei întregi coloane: clic pe litera (A, B, C...) corespunzătoare coloanei; ♦ selectarea întregii foi: clic pe butonul de selecţie globală (echivalent cu comanda Edit; Select All). Utilizatorul trebuie să cunoască faptul că selectarea tuturor celulelor din foaia de calcul se aplică frecvent la stabilirea formatului global, de exemplu, modificarea tipului de caracter pentru întreaga foaie de calcul. 3.3.2. Introducerea şi editarea datelor La introducerea unei informaţii într-o nouă foaie de calcul, se selectează celulele în care această informaţie trebuie să apară. În momentul în care se începe tastarea, caracterele tastate apar atât în celulele selectate, cât şi în bara de formule de deasupra. Când se activează în acest mod bara de formule, Excel afişează casetele Cancel (anulare), Enter (introducere) şi Function Wizard (marcat cu fx), urmate de caracterele introduse şi de punctul de inserare (bara verticală clipitoare) în dreapta. Pe măsură ce se introduc caractere, Excel le afişează atât în bara de formule, cât şi în celula activă a foii de calcul. După ce s-a tastat informaţia dorită, pentru ca aceasta să rămână definitivă, în celula activă se execută click pe caseta Enter din bara de formule, sau se apasă tasta Enter, taste direcţionale. Când se introduce o informaţie într-o celulă, Excel verifică dacă ceea ce a fost introdus reprezintă o formulă care trebuie calculată. Această verificare este făcută pentru a clasifica data introdusă într-unul din cele trei tipuri de date: text, valoare sau formulă Într-o foaie de calcul se pot introduce două tipuri de date:
119

funcţii sau operatori care produc o nouă valoare. adrese de celule. inclusiv o dată calendaristică. reprezentată printr-o secvenţă de valori. ♦ formulă. ←. din linia de formule sau prin acţionarea tastelor direcţionale ↓. În timpul introducerii datelor. Figura 3. fracţie sau o notaţie ştiinţifică. Formulele. se poate observa procedura prezentată anterior. valoare numerică.↑. obligatoriu trebuie să înceapă cu semnul =.5. afişând concomitent ceea ce se tastează în celulă.5. Tastare în foaia de calcul a unor valori constante şi a formulelor Validarea datelor introduse se execută prin apăsarea tastei ENTER. În figura 3. prin clic pe √. oră. 120 . linia de formule este activă. →. reprezentată printr-un text.♦ valoare constantă.

Procedura începe prin selectarea celulei..6. marcare prin click a casetei Wrap Text..6.. în celulele libere aflate în partea dreaptă.2.1. Tab-ul Alignment. fie la continuarea automată a textului pe rândul următor. dar în cadrul aceleiaşi celule. Pentru ca o celulă să poată afişa tot conţinutul. virtual.. Introducerea textelor Programul Excel consideră ca fiind text orice dată care nu are forma unei formule sau a unei valori.3. Acesta este aliniat implicit la stânga. procedură care va produce continuarea automată a textului pe rândul următor). Cells. el trebuie precedat de un apostrof (de exemplu ‘34578). Fişa index Alignment aferentă ferestrei Format Cells Pentru a introduce un număr ca text. tastându-se apoi textul de maxim 255 caractere. se poate recurge. utilizate în foaia de calcul ca titluri şi denumiri.3. 121 . textul este afişat trunchiat. Figura 3. iar în cazul în care depăşeşte dimensiunea de afişare a celulei. Majoritatea datelor de tip text (etichetelor) constau dintr-o combinaţie de litere şi semne de punctuaţie sau de litere şi numere. În acest caz se parcurge traseul Format. el se va deplasa. figura 3. Atunci când celula din dreapta conţine date. fie la redimensionarea coloanei în care se află celula respectivă.

reprezentând numărul de zile care s-au scurs de la o dată de referinţă. secundă Datele calendaristice se pot introduce sub formă de text. Introducerea datelor calendaristice.3. Programul Excel determină dacă data sau ora introdusă reprezintă o valoare sau text.25%.2. orele sunt memorate sub formă de fracţii zecimale. 122 ./ ( ) . 2. Dacă cele două date sunt sub formă de text. 20:39. se poate utiliza o formulă care să scadă data mai veche din cea mai recentă şi să furnizeze numărul de zile rezultat. Pentru a introduce o valoare negativă. programul nu va putea calcula diferenţa dintre ele cu formula. minut.3.3.3. dar nu se vor putea utiliza în calcule efectuate folosind formule. 3 3/5 Trebuie reţinut faptul că atunci când se introduc fracţii subunitare se va tasta ca parte întreagă cifra 0 (0 1/3). Jul-04. 8:38:43 PM. Procedura efectivă de introducere a datelor calendaristice este următoarea: ♦ se selectează celula. Datele calendaristice sunt memorate sub formă de numere. De exemplu: dacă se introduc două date ca valori. Exemplu: 1. 2004. oră. ♦ se tastează numărul. 2004. Excel recunoaşte următoarele formate pentru ore: 8:38 PM. 20:39:30.1E+3 . July 04. July 04. % E $ spaţiu). fracţia va fi interpretată ca dată calendaristică. Numerele pot include caracterele numerice de la 0 la 9 şi caractere speciale (+ . Introducerea numerelor O valoare numerică se introduce selectând celula dorită şi tastând respectivul şir numeric. numărul va începe cu semnul -. reprezentând fracţiunea care sa scurs dintr-un interval de 24 de ore. în celulă apărând următorul şir 3-Jan. Excel recunoaşte următoarele date pentru formatele calendaristice: July 4. Procedura corespunzătoare introducerii şirurilor de caractere numerice este următoarea: ♦ se selectează celula. în caz contrar (tastare 1/3). 2004-07-04. 3.2. în funcţie de formatul de introducere. 7/4/2004 sau Sunday.2.

123 . pentru a crea o formulă în celula C10. care să înmulţească valoarea introdusă în celula A10 cu valoarea introdusă în celula B10 se introduce în C10 = A10 * B10. formatul ll/ zz / aa. pentru operaţia de scădere. Introducerea formulei de calcul pentru un produs între două celule De exemplu.4. respectiv hh:mm:ss. ^ pentru operaţia de ridicare la putere. Alte formule simple conţin valori sau adrese de celule care conţin valori separate de unul sau mai mulţi dintre următorii operatori matematici: + pentru operaţia de adunare. 3. Dacă se doreşte introducerea datei şi a orei în aceeaşi celulă. Introducerea formulelor Formula începe cu semnul = pentru a avertiza programul că urmează o formulă şi nu un text sau o valoare. de regulă. adunare) sau AVERAGE (medie). Figura 3. utilizând. ele trebuie separate printr-un spaţiu. În figura 3.3.2.♦ se tastează data/ora.7. Cele mai simple formule sunt cele în care semnul egal este urmat de o funcţie încorporată. de exemplu. SUM (însumare. * pentru operaţia de înmulţire. / pentru operaţia de împărţire.7 se poate observa exemplul enunţat anterior. ca.

Formula tastată poate conţine constante. în funcţie de valorile existente în celulele A10 şi B10. 2 Se tastează formula = A10 * B10. Se selectează celula C10. Rezultatul aplicării procedurii de realizare a produsului După ce formula a fost introdusă în celula C10 a foii de calcul. nominale). ♦ se tastează semnul = . funcţii. fiind prezentat în figura 3. mixte. absolute. ♦ se scrie formula de calcul. date calendaristice.8. operatori. Rezultatul aplicării procedurii anterioare este afişat pe monitor. ♦ linia de formule devine activă.8. Introducerea diferitelor tipuri de date într-o formulă se face respectând următoarele convenţii: . se parcurg următoarele etape: 1. referinţe de celule/plaje de celule (relative.textul introdus este cuprins între apostrofuri (exemplu prezentat în figura 3. Procedura generală de introducere a unei formule este următoarea: ♦ se selectează celula. Figura 3. programul Excel afişează rezultatul calculului.Pentru a introduce formula în celula C10. în celula B6 se introduce formula = “Unitate de 124 .9. texte.

datele calendaristice sunt convertite în numere. Rezultatul va consta în afişarea în celulă a textului Unitate de măsură . Pentru rezolvarea unei astfel de formule. Rezultatul va consta în afişarea în celulă a numărului 800. Exemplificare privind introducerea tipurilor de date într-o formulă Erorile care sunt semnalate la tastarea sau execuţia unei formule sunt menţionate în tabelul următor.9.- - măsură”&”mii”&”lei”. după care se calculează diferenţa. Eroare # DIV/01 Cauza apariţiei erorii Formula încearcă să împartă o valoare la o celulă care conţine 125 .mii lei (& realizează concatenarea şirurilor de caractere). includerea datei calendaristice / orei impune scrierea acestora între ghilimele (în celula A5 formula introdusă este =”Editat astăzi”&”august-22-2004”). Formatul în acest exemplu este ll/zz/aa. Figura 3.000.611 deoarece suma valorilor din celulele G8-G16 este de 800. introducerea unui număr într-o formulă se produce prin tastarea respectivului şir numeric. În celula B7 se introduce formula = SUM(G8:G16)+611.

un tip incorect de operator sau când se încearcă efectuarea unei operaţii matematice cu celule care conţin date de tip text. Apare când programul are probleme cu un număr dintr-o formulă. drept pentru care el este considerat ca adresă a unui nume de domeniu. Formula face referiri la un nume de domeniu care nu există în foaia de calcul.Eroare #NAME? #NULL! #NUM! #REF! #VALUE! Cauza apariţiei erorii valoarea zero sau conţine spaţii. 126 sau se urmează . Dacă se doreşte utilizarea referinţelor nominale. Acelaşi efect îl are şi indicatorul de celulă în formă de cruce albă care este tras peste o selecţie de celule. se va acţiona tasta F4. se utilizează asistentul de funcţii procedura Insert. pentru a separa adresele de celule utilizate ca argumente pentru funcţii. 3. Apare la utilizarea unui tip incorect de argument într-o funcţie. numit şi cursor de umplere este de forma unei cruci negre  şi apare numai atunci când se poziţionează indicatorul mouse-ului pe colţul din dreapta jos al celulei curente sau al ultimei celule dintr-un bloc de celule selectate. Referinţele incluse sunt relative. cum ar fi un argument de alt tip decât cel cerut de funcţie. Acest cos apare când se introduce un nume de domeniu greşit sau când lipsesc ghilimelele la un text utilizat în formulă. Apare atunci când programul întâlneşte o adresă a unei celule invalide. Indicatorul AutoFill. Utilizarea facilităţii AutoFill Această facilitate este folosită în momentul în care în foaia de calcul trebuie introduse secvenţe de date calendaristice sau nume.3. Function.5.. se selectează celula / plaja respectivă. Pentru a transforma o referinţă relativă în absolută. în timp ce linia de formule este activă. Apare la introducerea unui caracter spaţiu acolo unde ar trebui să existe o virgulă. Pentru a include funcţii. Pentru a include referinţe la celule / plaje de celule.. se tastează numele dorit sau se selectează acesta din lista referinţelor nominale.2.

.3. sau se poate extinde deasupra sau dedesubtul domeniului de celule care conţine valorile iniţiale.10 pe rândul 10 se prezintă un exemplu de umplere automată a unei linii cu lunile anului 2004. se acţionează dublu clic în celula respectivă. Indiferent de modul de editare. după extinderea domeniului cu AutoFill. Editarea direct în celulă este permisă numai dacă este selectată caseta Edit Directly in Cell în meniul comenzii Tools. De exemplu. dacă aceasta conţine o formulă.10. Figura 3. aceasta nu se poate deplasa simultan în ambele direcţii. se poate extinde seria spre stânga sau dreapta domeniului de celule care conţine valori iniţiale. C. Modificarea conţinutului unei celule Conţinutul unei celule se poate modifica prin două moduri: editarea în linia de formule sau editarea direct în celulă..3. programul creează o serie (dacă cunoaşte valoarea iniţială a începutului de serie) în toate celulele selectate sau umple tot domeniul cu această valoare iniţială. dar nu se pot extinde seriile în două direcţii simultan. Options.Când se creează o serie cu indicatorul de umplere. conţinutul celulei se modifică prin tehnicile de editare texte cunoscute. iar pe rândul 11 cu umplerea automată a celulelor din coloanele B. 127 . D cu anii. ea va fi afişată în locul rezultatului. permiţând astfel modificarea. În figura 3. Când butonul mouse-ului este eliberat.. Exemplu de completare automată cu lunile anului 2004 3. Pentru a edita datele direct în celule.

Copierea conţinutului unei celule sau a unei plaje de celule Această operaţiune se poate realiza în două moduri.. • Se alege comanda Edit. formatul de afişare şi comentariile aferente. respectiv. Copierea selectivă reprezintă memorarea conţinutului fiecărei celule. Comanda Paste Special din meniul Edit permite aducerea selectivă a acestor elemente. În figura 3. • Se alege comanda Edit. 128 . • Se poziţionează cursorul în prima celulă a zonei destinaţie. Procedura de copiere a conţinutului unei celule cu ajutorul comenzilor presupune: • Selectarea celulei / celulelor de copiat (adiacente). valoarea acesteia. Copy (sau se execută „clic” pe butonul corespunzător din bara de instrumente Standard).. Paste sau Edit. prin intermediul ferestrei de dialog Paste Special. prin intermediul liniei de meniuri şi a comenzilor specifice acesteia sau prin executarea unor anumite proceduri bazate pe utilizarea mouse-ului. Paste Special. Opţiunea Paste Link solicită legarea celulelor destinaţie de celule sursă. formula pe care o conţine.11 este prezentată fereastra de dialog Paste Special. prin precizări făcute de utilizator. astfel încât orice modificare din celulele sursă să fie preluată automat în celulele de destinaţie corespunzătoare.. ultima prezentând facilităţi pentru a realiza o transpunere selectivă a datelor copiate anterior. zona copiată fiind marcată cu un chenar mobil.

♦ se alege comanda Edit / Cut ( sau se acţionează butonul din linia de instrumente standard). Fereastra de dialog Paste Special Copierea conţinutului unei celule sau a unei plaje de celule prin utilizarea mouse-ului se realizează în două moduri: 1) Se selectează celula / plaja respectivă: ♦ se poziţionează cursorul de mouse în punctul de copiere şi se glisează de-a lungul liniilor/coloanelor în care dorim să copiem conţinutul plajei selectate. Procedura de copiere a conţinutului unei celule Plaja de celule de copiat este C21-D25. ♦ se eliberează butonul de mouse.12.12. se va respecta următoarea procedură: ♦ se selectează celula / plaja de celule de deplasat. 129 . ♦ se acţionează tasta CTRL şi se menţine în această poziţie.11. În cazul în care utilizatorul apelează la ajutorul comenzilor din linia de meniuri. fiind copiată în zona alăturată acesteia. ţinând apăsat butonul stâng al mouseului. fie cu ajutorul mouse-ului. Această procedură este prezentată în figura 3. Se poate uşor observa delimitarea celor două zone (sursă şi destinaţie) prin colorarea diferită a fiecăreia.Figura 3. respectiv E21-F25. ♦ se acţionează butonul stâng al mouse-ului şi se glisează în noua poziţie. fie cu ajutorul comenzilor din linia de meniuri. Deplasarea sau mutarea conţinutului unei celule se realizează. 2) Se selectează celula / plaja de copiat: ♦ se poziţionează cursorul de mouse pe zona selectată. Figura 3. ♦ se eliberează butonul şi apoi tasta CTRL.

prompterul de mouse îşi modifică stilul de afişare. ♦ se alege comanda Edit / Paste sau se acţionează butonul corespunzător din linia bara de instrumente standard. ♦ se apasă butonul din stânga al mouse-ului şi se glisează pe noua poziţie. sau a unui grup de celule Se introduce în celulă un şir de caractere. sau o formulă. numită Clipboard. ♦ se poziţionează cursorul de mouse pe marginea selecţiei. considerăm utilă următoarea Pe măsură ce sunt executate diferite operaţii. Atunci când se copiază (Copy) sau se decupează (Cut) conţinutul unei celule / plaje de celule. deplasa fereastra sau se modifică dimensiunile ferestrei 130 . Acţiune Prompter de selecţie Prompter de introducere Prompter normal Mod de afişare Descriere operaţie Se solicită selecţia unei celule. Se va acţiona asupra butonului de mouse pentru a se demara activitatea de introducere Se poate activa linia de meniuri. de unde este preluat ca urmare a comenzii Paste şi introdus în noua poziţie. acesta este plasat într-o zonă de memorie.♦ se poziţionează cursorul în prima celulă a zonei destinaţie. mouse-ul dar şi combinaţii de taste. Autorii prezintă în tabelul următor modul de afişare al prompterului corelat cu descrierea acţiunii desfăşurate. ♦ se eliberează butonul. Deplasarea conţinutului unei celule pe o altă locaţie prin utilizarea mouse-ului se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: ♦ se selectează zona de mutat. poziţionarea corectă fiind marcată de schimbarea formei cursorului de mouse în săgeată. Deoarece utilizatorul poate folosii atât tastatura.

13 este prezentată fişa index Custom List.4. Crearea. Utilizatorul. fişa index Custom Lists acţionată din linia de meniuri a ferestrei.4. Plaja astfel marcată este completată cu datele incrementate.↓). afişat prin acţionarea butonului drept al mouse-ului poziţionat în prealabil în punctul de copiere (devenit astfel „punct de umplere”). aferentă ferestrei Options. zilele săptămânii etc. În figura 3.Prompter de completare Se foloseşte prin alunecare pentru completarea automată a valorilor din celulă prin funcţia AutoFill 3. Crearea unei serii crescătoare sau descrescătoare se realizează astfel: ♦ se selectează celula / plaja pe care dorim să o incrementăm. Lucrul cu serii de date sub procesorul de tabele Excel 3. ♦ se poziţionează cursorul de mouse în punctul de umplere (+). 131 . la rândul lui. cum ar fi lunile anului. şi permite generarea automată de serii numerice cu un anumit pas şi între anumite limite. Pentru lucrul cu seriile de date. ♦ se acţionează butonul drept şi cu el apăsat se glisează în direcţia dorită (↑. modificarea şi ştergerea unei serii de date particularizate Crearea unei serii de date particularizate se poate realiza în două moduri: Modul 1: ♦ prin succesiunea de comenzi Tools / Options. se utilizează opţiunile meniului contextual. predefinite. poate să definească noi serii de date. 3.4.1.2. Crearea unei serii de date Procesorul de tabele Excel pune la dispoziţia utilizatorului mai multe serii de date.

Options..). Fereastra Options şi fişa index Custom Lists. fişa index Custom Lists. Monday. Tuesday. fiecare element al listei poate avea maxim 80 de caractere şi că lista trebuie să înceapă cu un caracter alfabetic. ♦ se acţionează butonul Add şi apoi OK.13. Options. ♦ se selectează elementul dorit a fi modificat şi se tastează modificările. aferentă acesteia ♦ în caseta List Entries se tastează elementele listei (de exemplu..Figura 3. ♦ se selectează plaja care le conţine. şi nu numeric. iar în caseta Import List from Cells apar referinţele plajei selectate. Utilizatorul la momentul în care doreşte crearea unei liste particularizate trebuie să ţină seama că fiecare listă poate conţine maxim 2. putând fi utilizată de câte ori se doreşte.. Modul 2: ♦ se introduc respectivele datele în foaia de calcul Excel. ♦ urmează succesiunea Tools. tab-ul Custom Lists. Sunday. ♦ se acţionează butonul IMPORT. ceea ce va face ca lista din foaia de calcul să fie inclusă în caseta Custom Lists. 132 . Modificarea unei liste particularizate se realizează prin următoarea procedură: ♦ din linia de meniuri se realizează succesiunea Tools. ♦ se acţionează butonul OK.000 de caractere.

. ♦ se poziţionează cursorul de mouse în punctul de umplere (+). ♦ se apasă butonul drept şi se glisează în direcţia în care dorim să se execute umplerea. În cazul selectării ultimei opţiuni Series. 133 . prezentate în figura 3. se parcurg următoarele etape: ♦ se tastează primul element al seriei într-o celulă. utilizatorul va parcurge următorii paşi: ♦ se selectează lista în caseta Custom Lists. apare meniul contextual pentru umplere care conţine următoarele opţiuni: 1) Copy Cells 2) Fill Series 3) Fill Formats 4) Fill Values 5) Fill Days 6) Fill Week Days 7) Fill Months 8) Fill Years 9) Linear Trend 10) Growth Trend 11) Series .14. Pentru a şterge o listă. Pentru a introduce o serie de valori într-o plajă de celule.♦ se selectează elementul dorit şi se acţionează tasta Backspace. selectarea acesteia determină apariţia unei casete de dialog. ♦ se acţionează butonul Delete.. ♦ când se eliberează butonul mouse-ului.

Options. paranteze necesare stabilirii ordinii de executare a calculelor. se execută dublu clic în celula respectivă. Excel convertite (+) / (-) în (=).14. Caseta de dialog Series Prin intermediul acesteia.. O formulă începe întotdeauna cu semnul =1) şi poate conţine constante (literale sau numerice.3. referinţe de celule (absolute. 3. valoarea rezultată. Se poate introduce o formulă tastând (+) sau (-) sau @. nominale). se urmează traseul Tools.Figura 3. date calendaristice). în mod normal. iar funcţiile @ sunt convertite în funcţii Excel echivalente. Realizarea unor calcule pe bază de formule matematice Atunci când se doreşte introducerea de valori calculate într-o foaie de calcul se utilizează formulele. La selectarea unei celule care conţine o formulă. Dacă se doreşte afişarea formulelor din foaia curentă. Opţiunile Linear Trend şi Growth Trend permit crearea de previziuni şi tendinţe simple. operatori (aritmetici. funcţii. fişa index View. utilizatorul specifică anumiţi parametrii aferenţi seriei de valori cu care doreşte să umple plaja selectată în prealabil.15.. Pentru a edita formula într-o celulă. relative.. iar în caseta Window Options se selectează Formulas după cum se poate observa în figura 3. de concatenare texte). pe foaia de calcul. aceasta este întotdeauna afişată în linia de formule (celula selectată afişează rezultatul). O celulă care conţine o formulă afişează. La validarea formulei. de comparare. 1 134 .4. Modul de introducere/modificare a formulelor a fost prezentat anterior.

>=. De exemplu. <=.Figura 3. se deplasează conţinutul celulei C8 în D8. Fereastra Options şi fişa index View Datorită mulţimii de operatori ce pot fi utilizaţi în formule. dar sunt afectate formulele care conţin adresele din zona în care s-a făcut mutarea şi aceasta deoarece. În acest caz. este oportună prezentarea în tabelul următor a ordinii de evaluare a operatorilor. prin mutare au fost şterse celulele din vechea poziţie. practic. Operator % ^ * şi / + şi & =.15. >. celula C8 135 . conţinutul celulei C8: = Sum (C3:C7) iar D8: 300. <. valorile sau adresele pe care le conţin rămân neschimbate (nu se modifică în noua poziţie). <> Descrierea operaţiei Negare (exemplu 7* -10) Procent Exponent Înmulţire şi împărţire Adunare şi scădere Concatenare texte Comparare Atunci când trebuie deplasată o celulă / plajă de celule.

Rezultă că formula a rămas neschimbată. .... 3. Formulele pot fi mult simplificate prin utilizarea funcţiilor. Dacă în foaia de calcul există o formulă care utilizează conţinutul celulei D8. 136 .D10.5. Excel ajustează automat adresele relative şi părţile relative ale adreselor mixte din zona în care se inserează celulele copiate. Dacă celula D9 conţine formula = SUM(D2:D8) prin copiere pe orizontală ea va deveni E9: = SUM(E2:E8). indiferent de direcţia de copiere... aceasta va fi afectată. în locul introducerii succesiunii de operanzi şi operatori. 3. Înlocuirea unei formule matematice cu valoarea ei calculată Pentru realizarea operaţiunii de înlocuire a unei formule cu valoarea calculată. D11. D11: = SUM(D4:D10) . iar celula D8: = Sum (C3:C7). Această fereastră este prezentată în figura 3. acţionându-se butonul opţiune Values.4.F8) . această ajustare nu mai are loc. Edit/Paste Special.4. formula rămâne neschimbată. Dacă D9 conţine = SUM($D$2 : $D$8). afişând valoarea de eroare # REF!. = = SUM ($D$2 : $D$8).16..4. .rămâne vidă. Efectele operaţiunii de copiere asupra adreselor relative şi absolute ale celulelor foii de calcul Atunci când se copiază formulele. de dinainte de mutare. . pentru a se executa suma (D9 : = D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8) a fost utilizată funcţia SUM şi astfel formula a fost mult simplificată.. în F9: = SUM(F2.. sunt parcurşi următori paşi: ♦ se poziţionează cursorul în celula cu formula respectivă. F9. În exemplul anterior. astfel E9. Prin utilizarea adreselor absolute... iar prin copiere pe verticală va fi D10: = SUM(D3:D9). dar conţinutul anterior al celulei D8 (numărul 300) a fost şters. ♦ se urmează traseul Edit/Copy...

utilizatorul trebuie să aibă în vedere parcurgerea următoarelor etape: ♦ se selectează celula sau plaja de celule unde urmează să fie depuse rezultatele. acţionând simultan tastele Ctrl + Shift + Enter. aceasta este numită adresă circulară. Utilizarea formulelor matriciale în foaia de calcul Excel Aceste formule pot produce mai mult de un rezultat.5. O formulă matrice se poate recunoaşte după acoladele care o includ şi pe care Excel le introduce automat.1.Figura 3. 137 .16. ♦ se introduce formula. putând ocupa o plajă de celule. utilizând tehnicile prezentate la introducerea de date.5. ♦ se validează formula. formula fiind înlocuită cu valoarea calculată. Introducerea unei formule matriciale Pentru introducerea unei formule matriciale. 3. 3. direct sau indirect. Înlocuirea unei formule cu valoarea corespunzătoare calculată ♦ se acţionează tasta Enter. Atunci când o formulă conţine. adresa propriei celule.

Am considerat oportună prezentarea formulelor matriciale. Exemplu: {= A2 : A5 * { 4 . utilizând serii de valorii. Ele nu pot conţine caracterele $. 5. se utilizează virgula. Utilizarea constantelor matriciale O matrice de valori se numeşte constantă matricială.). 3. 3. 138 . care permit efectuarea unor calcule statistice. care permit efectuarea calculelor matematice. deoarece acestea pot simplifica foaia de calcul. se procedează astfel: ♦ se tastează valorile în formulă şi se închid între acolade. 3. dar şi datorită faptului ca există numeroase funcţii Excel care lucrează cu matrici.2. 4. care permit localizarea punctuală a conţinutului unei celule dorite.75 . ♦ pentru a separa valorile din linii diferite.25. se utilizează punct şi virgulă (. corespunzător unor criterii predefinite. calcule asupra unor informaţii dintr-o bază de date. grupate pe următoarele tipuri: 1. funcţii de informare (INFORMATION). deoarece toate celulele rezultate partajează o singură formulă. 3. %. 3. nu formule matematice.25 . 3.5 Valorile dintr-o constantă matrice trebuie să fie constante. funcţii de căutare şi consultare (LOOKUP & REFERENCE).6. Pentru a introduce în formula matricială o constantă matricială. reducând numărul de formule. sau ( ). funcţii matematice şi trigonometrice (MATH & TRIG). corespunzător unei condiţii iniţiale. funcţii bază de date (DATABASE). determină valoarea de adevăr sau fals. ♦ pentru a separa valorile din coloane diferite. care efectuează. Funcţii predefinite ale procesorului de tabele Excel Excel dispune un număr de 232 de funcţii predefinite.75. funcţii logice (LOGICAL). 2.5. care afişează informaţii despre celule şi câmpuri. 2. funcţii statistice (STATISTICAL). 3. 2.Trebuie să remarcăm faptul că nu pot fi şterse sau modificate celule individuale din zona matricială. 6.5}} În formula matricială de mai sus constanta este reprezentată de un vector de 4 elemente : 4. care.

se realizează prin acţionarea butonului AutoSumm Σ.number2.7.. funcţii financiare (FINANCIAL). 139 .17. Funcţii matematice şi trigonometrice Acest tip de funcţii permite efectuarea de calcule de la cele mai simple la cele mai complexe.18. dacă se doreşte adunarea pe coloană a valorilor existente în foaia de calcul în celulele D137 până la D140.17.1. care lucrează cu numere ce reprezintă date calendaristice sau intervale de timp. 9. având următoarea sintaxă: SUM (number1. ♦ = SUM (listă) realizează suma a două sau mai multe valori. rezultatul adunării trebuie să fie plasat în celula D136. se poate observa modalitatea prin care se obţine exprimarea valorică în lei a cifrei de afaceri nete a unei societăţi comerciale... 8. De exemplu.6. 3. Auto-însumarea operează pe linie sau pe coloană până la momentul în care întâlneşte primul semn de discontinuitate.). pentru a rezolva aplicaţii care necesită instrumente matematice şi trigonometrice uzuale. funcţii calendar sau dată calendaristică (DATE & TIME). Rezolvarea aferentă coloanei C este prezentată în figura 3. funcţii text sau şir de caractere (TEXT) oferă informaţii referitoare la textul existent în celule şi permit operaţii cu etichete. De exemplu. prin analiza figurii 3. ca şi tastarea funcţiei de însumare. ♦ = Product (listă) multiplică valorile conţinute într-o listă. Prezentarea realizării operaţiunii de însumare Aceeaşi acţiune. Figura 3. utilizate pentru calcule economico-financiare.

câmp de însumat) adună conţinutul celulelor.18. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumProduct ♦ = SumIf (câmp de evaluat.Figura 3. conform unui criteriu de selecţie dat. Se doreşte 140 . Exemplu de multiplicare a valorilor conţinute într-o listă ♦ = SubTotal ( referinţă .19. aferente unor serii de câmpuri. iar apoi adună rezultatele obţinute. Figura 3. criteriu. Dacă se doreşte calculul produsului doar pentru celulele B3–B6 şi C3–C6 rezultatul operaţiei este evidenţiat în figura 3.19.tip. câmp de regrupat) are ca rezultat gruparea datelor pe un câmp ♦ = SummProduct (listă) multiplică valorile situate în celulele corespondente.

21.000. format) converteşte numerele din format arab sub formă de text (format cifric roman).20. 141 .evidenţierea acelor materiale a căror valoare depăşeşte suma de 1. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumIf ♦ =Roman (număr. Rezolvarea problemei poate fi observată în figura 3. Formatul care are valori de la 0 la 4 reprezintă gradul de concizie al numărului roman general.000 lei. Numărul arab trebuie să fie de tip întreg. În figura 3.20. Figura 3. se poate studia rezolvarea problemelor de conversie din format arab în roman.

adrese sau nume de câmpuri.22. Funcţii statistice Dintre aceste funcţii prezentăm: ♦ = Max (listă) returnează cea mai mare valoare din listă. Rezolvarea acestei probleme poate fi studiată în figura 3. De exemplu. valoare compusă din numere.6. formule numerice.2. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Roman 3.Figura 3. 142 .21. se doreşte a se afişa în celula C20 cea mai mare valoare a cheltuielilor grupate în două zone (C12-C14 şi C16-C17).

Exemplu practic de aplicare a funcţiei Max ♦ = Min (listă) returnează valoarea minimă din listă. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Min 143 . Rezolvarea este prezentată în figura 3. Figura 3. Pe baza exemplului anterior.22.23.23.Figura 3. se doreşte afişarea celei mai mici valori cantitative în celula C21.

24. 144 .25. Spre exemplificare. Rezultatul prezentat în figura 3. Figura 3. Exemplu de calcul al unei valori medii ♦ = Count (listă) contorizează celulele ocupate dintr-o listă de câmpuri specificată. în figura 3. este 23. se rezolvă solicitarea de calcul a mediei cantităţilor pe total produse în celula C22.♦ = Average (listă) calculează valoarea medie din listă.24. Se propune contorizarea celulelor ocupate în zona C10-D22. deoarece din totalul de 26 celule sunt ocupate cu valori numerice 23.

♦ = IsBlank (X) determină dacă X sau amplasamentul definit prin X este sau nu o celulă vidă. Funcţii de informare Aceste funcţii permit afişarea unor informaţii referitoare la celule şi câmpuri din foaia de calcul. având valoarea 3.Figura 3. Rezultatul este prezentat în figura 3. Se propune contorizarea celulelor libere în zona C10-D22.6. dacă amplasamentul este o celulă vidă şi False (valoare logică de fals). în caz contrar. În figura 3. se prezintă un exemplu practic de aplicare al acestei funcţii cu aplicare asupra celulei D20 rezultatul fiind True. Exemplu de numărare a celulelor libere sau neocupate 3.3. Figura 3.25.26.27.26. şiruri de caractere dintr-o listă de câmpuri specificată. Exemplu de contorizare a celulelor ocupate ♦ = CountBlank (listă) contorizează celulele libere de valori numerice. 145 . deoarece din totalul de 26 celule sunt neocupate cu valori numerice 3. Funcţia returnează True (valoare logică de adevăr).

146 .Figura 3. True sau False.28.27. după caz. funcţia returnează valoarea True. returnând. Exemplu privitor la aplicarea funcţiei IsBlank ♦ = IsNumber (X) verifică dacă X conţine o valoare numerică. Dacă X conţine un număr. în caz contrar. ♦ = IsText (X) verifică dacă X conţine un şir de caractere. returnează valoarea False. Exemplificarea aplicării acestei funcţii se poate studia în figura 3.

în funcţie de acestea. şiruri de caractere plasate între ghilimele. Funcţii logice Acestea determină evaluarea unor expresii şi.Figura 3. corespunzător unor condiţii care pot fi înlănţuite cu operatorii logici AND.29. sau Y. furnizează acţiuni sau rezultate complexe. ♦ =If (condiţie. Y) are ca efect testarea argumentului condiţiei şi ca rezultat al evaluării logice generează X. OR sau NOT. mesajul care va fi afişat în celula C21 este „Atenţie !! A scăzut cifra de afaceri” iar în caz contrar se va afişa „Felicitări!!”. În figura 3. Argumentele X şi Y pot fi valori. Dacă cifra de afaceri aferentă anului trecut este mai mică faţă de cea curentă.29. adrese de celule sau câmpuri care conţin valori. poate fi studiat un exemplu privitor la această funcţie referitor la analiza evoluţiei cifrei de afaceri din exerciţiul curent faţă de cel precedent. Argumentele X şi Y se pot înlocui cu alte structuri condiţionale IF. generând adevărat sau fals.4. nume de câmpuri. dacă aceasta este falsă. X. Exemplu referitor la utilizarea funcţiei If 147 .6.28 Exemplu vizând aplicarea funcţiei IsText 3. Figura 3. dacă condiţia este adevărată.

30.. ♦ = Not (evaluare logică) inversează valoarea argumentului.. dacă unul sau mai multe argumente sunt false.. True sau False. conform unor criterii predefinite.6. după caz. Figura 3.) returnează valoarea logică True.. dacă toate argumentele sunt false. dacă toate argumentele sunt adevărate şi valoarea logică False. .30.5. descrise anterior.. returnând. . şi anume: 148 . aceeaşi listă de argumente..) returnează valoarea logică True. ♦ = Or (evaluare logică 1. evaluare logică 2.♦ = And (evaluare logică 1. Se exemplifică în figura 3. funcţiile logice. Funcţii bază de date Funcţiile bază de date efectuează. Acest tip de funcţii au. dacă orice argument este adevărat şi valoarea logică False. calcule asupra unor informaţii dintr-o bază de date creată anterior. evaluare logică 2... în mod invariabil. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii logice 3.

câmp de criterii) returnează cea mai mică valoare dintr-o rubrică. ♦ = Dmax (baza de date. rubrică / nr. în care se precizează restricţiile. potrivit criteriului de selecţie specificat. rubrică. rubrică / nr. care este format din unul sau mai multe câmpuri. rubrică. regrupate în criteriile de selecţie la care trebuie să răspundă respectiva interogare. corespunzător unui criteriu de selecţie. ♦ câmp de criterii. rubrică / nr. sub forma unui câmp de date de unde informaţia va fi consultată sau extrasă. ♦ = DCount (baza de date. se poate studia un exemplu complex referitor la utilizarea funcţiilor bază de date. rubrică. Rubrica poate fi identificată prin numele său sau prin numărul de ordine al acesteia în cadrul bazei de date. ♦ = DAverage (baza de date. ♦ = Dsum (baza de date. corespunzător unui criteriu de selecţie. câmp de criterii) numără celulele ocupate într-o tabelă bază de date. ♦ rubrica are semnificaţia de atribut sau proprietate asupra căruia operează funcţia tip bază de date. 149 . rubrică / nr.♦ baza de date care este reprezentată de tabelul Excel. conform unor criterii specificate. rubrică. rubrică. ♦ = Dmin (baza de date. rubrică / nr. câmp de criterii) returnează cea mai mare valoare dintr-o rubrică a bazei de date. În figura 3.31. care răspunde unui criteriu de selecţie. câmp de criterii) calculează media valorilor dintr-o rubrică a unei tabele. câmp de criterii) returnează suma valorilor unei rubrici aferentă unei baze de date.

coloană de recuperat) returnează conţinutul unei celule care face parte dintr-o coloană a unui tablou de consultare verticală. corespunzător unui index numeric şi pe care o returnează. se poate studia o aplicaţie economică complexă.Figura 3.6. − câmpul de consultare reprezintă zona pentru care are loc consultarea. câmp de consultare. a uneia care urmează a fi activată sau executată.6.32. Pentru aplicarea acestei funcţii. iar în rubrica Sort by se indică numărul sau numele coloanei după care se face sortarea. dintr-o listă de valori. Exemplu complex referitor la utilizarea principalelor funcţii bază de date 3. tabelul de consultare va fi obligatoriu sortat crescător după coloana care conţine valorile cheii de consultare (comanda Data Sort). − coloana de recuperat reprezintă numărul de coloană (numerotarea începe cu 1). numeric sau referinţă de celulă din lista de argumente care va fi selectată. 150 . ţinând cont de valoarea cheii precizate anterior.31. ♦ =Column (referinţă celulară sau câmp) returnează numărul coloanei care corespunde referinţei celulare sau numărul primei coloane pentru câmpul specificat. ♦ =Choose (Index numeric. în care sunt aplicate funcţiile de consultare prezentate anterior. Funcţii de căutare şi consultare Acestea au ca efect localizarea şi referirea conţinutului unei celule. listă de valori) – are ca efect alegerea. acesta este un număr cuprins între 0 şi 29. de unde va fi recuperată informaţia găsită în tabelul de consultare. ♦ =Areas (referinţă celulară) indică numărul de zone compacte dintr-un câmp. ♦ =Row (referinţă celulară sau câmp) returnează numărul liniei care corespunde referinţei celulare sau numărul primei linii pentru câmpul specificat. corespunzător cheii de căutare. Indexul numeric indică valoarea de tip text. ♦ =Vlookup (cheie. Argumentele acestei funcţii au următoarele semnificaţii: − cheia reprezintă valoarea după care are loc căutarea sau consultarea. În figura 3.

lună. ♦ =Year (număr – dată) returnează corespunzător anului un număr cuprins între 0 (1900) şi 199 (2099). ♦ =Today () returnează un număr. corespunzător datei curente. Funcţii de tip dată calendaristică şi oră Acest tip de funcţii. ♦ =Now () returnează un număr. vehiculează şi operează calcule cu valori numerice care reprezintă date calendaristice sau timp.Figura 3. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii de consultare 3.7. ♦ =Date (an. ♦ =Mounth (număr – dată) returnează din numărul dată o valoare între 1 şi 12. zecimalele reprezentând ora. corespunzător datei curente. ♦ =DateValue („şir de caractere”) calculează numărul / dată. 151 .33 este prezentat un exemplu care urmăreşte aplicarea funcţiilor de tip dată calendaristică şi oră. zi) calculează numărul – dată pentru data calendaristică specificată ca argument.32. În figura 3. corespunzător şirului de caractere în format dată calendaristică.6.

.34. ♦ =Trim (text) afişează şirul de caractere specificat în argument. Dacă DA funcţia returnează valoarea logică TRUE. specificat ca argument. anulând toate spaţiile (excepţie fac cele care separă cuvintele textului). text 2) verifică dacă cele două şiruri de caractere sunt identice. Exemplu complex privind utilizarea principalelor funcţii de dată calendaristică 3. text 2. ♦ =Concatenate (text 1. este prezentat un exemplu complex privitor la funcţiile de tip text 152 .33. ♦ =Code (text) returnează codul numeric pentru primul caracter din textul specificat ca argument.8. ♦ =Exact (text 1. Funcţiile text sau şir de caractere Funcţiile de tip text (Text) oferă posibilitatea realizării operaţiilor cu şiruri de caractere şi furnizează informaţii referitoare la textul existent în celule.6. într-unul singur. iar dacă NU returnează valoarea logică FALSE. .) concatenează mai multe şiruri de caractere specificate ca argumente.. număr de ori) are ca efect repetarea afişării textului de numărul de ori specificat în argument.Figura 3. ♦ =Upper (text) afişează cu majuscule textul specificat ca argument. În figura 3. ♦ =Rept (text. ♦ =Lower (text) afişează cu litere mici textul specificat ca argument. ♦ =Char(cod numeric ASCII) returnează caracterul corespunzător codului numeric ASCII.

35. . Exemplu complex de utilizare a principalelor funcţii de tip text 3. în condiţiile în care rata dobânzii este constantă.mărimea plăţii reprezintă valoarea plăţii efectuată în fiecare perioadă. returnează valoarea actuală aferentă unei sume investite sau depozitate la bancă. .valoarea viitoare semnifică suma totală care se doreşte a fi obţinută după ultima plată. tipul] ) Această funcţie. rentabilitatea investiţiilor etc. 153 . Argumentele funcţiei au următoarea semnificaţie: . exemplificată în figura 3. ♦ =PV (rata dobânzii.9. Funcţia este utilizată pentru a se determina dacă valoarea de revenire a unei anumite investiţii este favorabilă sau nu.34. .. furnizând prin valorile returnate informaţii referitoare la amortismente. ţinând cont de valoarea iniţială a acesteia.Figura 3. mărimea plăţii. [valoare viitoare.numărul de perioade este numărul total de plăţi periodice. . prin plăţi periodice.6. Funcţii financiare Aceste funcţii sunt utilizate pentru calcule economico-financiare.rata dobânzii reprezintă cota procentuală a dobânzii pentru o anumită perioadă. număr de perioade.tipul este parametru care semnifică că plata se efectuează la începutul perioadei (valoarea 1) sau la sfârşitul acesteia (valoarea 0 care este implicită).

valoare viitoare. Figura 3. Argumentele rata dobânzii şi numărul de perioade trebuie exprimate în aceeaşi unitate de timp (lună sau an). permite calcularea valorii lunare sau anuale a plăţii pentru o investiţie sau un împrumut. care solicită aplicarea funcţiei Rate.36. Exemplu privitor la afişarea valorii lunare aferente unui împrumut ♦ =Rate (număr de perioade. tip]) Această funcţie exemplificată în figura 3. se prezintă un exemplu practic. valoarea prezentă) returnează rata dobânzii pe perioada unei anuităţi.37. În figura 3. Figura 3. număr de perioade. acestea au valori nule. Exemplu referitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite ♦ =PMT (rata dobânzii. valoare prezentă [.36. pentru un împrumut sau o investiţie.Dacă se omit ultimele două argumente.35. implicit. 154 . valoarea plăţii.

3. ea se actualizează automat. Organizarea datelor într-un grafic Conţinutul foii de calcul are toate elementele necesare construirii unui grafic elementar.). Exemplu complex privind afişarea ratei dobânzii 3. vezi figura 3. Reprezentări grafice ale seriilor de date din foaia de calcul Excel Rolul unui grafic este de a ilustra mai concludent datele dintr-o foaie de calcul. datorită ilustrării sub forme desenate (linii.7. suprafeţe etc. Exemplu practic de organizare a datelor care vor fi reprezentate grafic 155 . ceea ce înseamnă că pe măsura modificării datelor care au stat la baza graficului.7.37.1.Figura 3.38. deoarece aceasta facilitează compararea între valori. Figura 3. bare. Să presupunem că un câmp conţine text şi numere.38. Datele prezentate grafic sunt mai uşor de identificat datorită relaţiilor dintre ele. O reprezentare grafică este mai relevantă decât datele. O particularitate a reprezentării grafice este aceea că aceasta este dinamică.

Datele numerice care urmează a fi reprezentate grafic pot fi interpretate ca fiind organizate pe linii sau pe coloane. Figura 3. dar care nu este de natura dată calendaristică. prin selecţia lor particulară. de la A la W.39. sau explicit. prin selecţia globală a câmpurilor. şi de la această adresă sunt parcurse liniile şi coloanele care conţin valori. Seriile de date care se pot reprezenta grafic pot fi definite. În figura 3. Excel localizează prima celulă care conţine o valoare.39 este vorba de celula B4. de dispunerea lor depinzând organizarea şi aspectul graficului.Pentru a construi automat un grafic. Exemplu complex privitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite 156 . implicit. Seriile de date sunt identificate prin atribuire globală sau particulară de litere.

De cele mai multe ori. Interferenţa seriilor de date (A-W) cu câmpul X va genera reprezentarea grafică. opţiunea Data range şi apoi Columns sau Row. ca şi câmpul X trebuie să fie contigue (învecinate). înălţime şi profunzime. Excel va genera o reprezentare grafică bazată pe serii de date organizate pe linii de valori. care sunt posibil de realizat în două sau trei dimensiuni (3D). Dacă câmpul selectat pentru a fi reprezentat grafic conţine mai multe coloane de date decât linii de date. Graficele 3D sunt acelea în care liniile. prima linie aflată deasupra seriei de valori va fi interpretată ca fiind eticheta axei X-ilor. Astfel. În acest caz. iar prima coloană care conţine text va fi automat considerată legenda graficului. în funcţie de orientarea linie sau coloană.39. iar prima coloană va conţine etichetele axei X. sau acelaşi număr de linii şi coloane. În figura 3. Seriile de date vor fi reprezentate grafic pe linie. barele. se face alegând din meniul contextual Chart. datele sunt regrupate într-un tablou de analiză prezent în foaia de calcul. Schimbarea modului de reprezentare grafică de la organizarea pe linie la cea pe coloană sau invers.2.Câmpul X corespunde etichetelor aflate sub formă de valori sau explicaţii afişate pe axa absciselor (OX). câmp care conţine seriile de date şi câmpul X. suprafeţele. datele pot fi organizate şi pe coloane. Acest tip de grafic are o multitudine de variate prezentate în tabelul următor: 157 . Tipuri de grafice Excel oferă facilităţi evoluate de reprezentări grafice performante. Similar acestei proceduri. Sunt disponibile mai multe tipuri de grafice: ♦ Grafice lineare prezintă în două sau trei dimensiuni seriile de valori. este prezentat un exemplu referitor la principiile seriilor de date organizate pe linii. Datele care trebuie reprezentate grafic. prima linie de deasupra seriei de valori va fi interpretată ca fiind text care va reprezenta legenda. 3. sectoarele sunt reprezentate prin volume în trei dimensiuni: lăţime. în sensul că prima celulă a câmpului de date conţine valoarea Y asociată primei apariţii a câmpului X etc.7. datele putând fi prezentate prin mai multe tipuri de grafice.

Acest tip de grafic are o multitudine de variate prezentate sub formă de dreptunghi. cu reprezentare procentuală Afişează fiecare valoare 100% Stacked line Line with markers Stacked line with markers 100% Stacked line with markers 3-D Line Afişează fiecare valoare Afişează fiecare valoare Grafic linear cu efecte vizuale 3-D ♦ Grafice coloană. având în vedere aportul fiecărei valori Afişează evoluţia în timp şi pe categorii. cilindru 158 .Reprezentare grafică Denumire subtip Line Explicaţie Afişează evoluţia în timp şi pe categorii Stacked line Afişează evoluţia în timp şi pe categorii. con (Cone).

(Cylinder). piramidă (Pyramid). în special. 159 . Acest tip de grafic este utilizat atunci când se doreşte evidenţierea părţilor faţă de întreg. care se utilizează. Reprezentare grafică Denumire subtip Clustered column Stacked column Explicaţie Comparare valorică a mai multor serii Reprezentare comparativă a aportului fiecărei valori la total categorie Reprezentare comparativă procentuală a aportului fiecărei valori la total categorie Reprezentare dimensiuni comparativă în trei 100 % Stacked column Clustered column with 3-D Stacked column with 3-D 100 % Stacked column with 3-D 3-D column Efect vizual în 3-D Reprezentare comparativă procentuală în 3-D Reprezentare pe categorii şi pe mai multe serii în 3-D ♦ Grafic de tip sectorial. la rapoartele de afaceri. În tabelul următor sunt evidenţiate subtipurile de grafice coloană de tip dreptunghi.

Reprezentare grafică Denumire subtip Area Area with 3-D Explicaţie Afişează evoluţia valorilor în timp şi pe categorii.Reprezentare grafică Denumire subtip Pie Explicaţie Afişează contribuţia fiecărei valori din serie faţă de total Efect vizual în 3-D Pie with 3-D Exploded pie Afişează contribuţia fiecărei valori din serie faţă de total cu individualizarea fiecărei valori ♦ Grafic de tip suprafaţă. dar în spaţiu Afişează în 3-D ♦ Grafice de tip nor de puncte (XY.Scater). Acestea sunt reprezentări grafice lineare care permit punerea în evidenţă a variaţiei valorilor unele faţă de altele. 160 . Acesta permite reprezentarea grafică bi sau tridimensională realizată prin suprafeţe.

în figura 3. În figura 3. iar în cazul celui sectorial legenda este plasată în partea inferioară a graficului. Legenda graficului de tip linear se doreşte a fi plasată în partea dreaptă a graficului.40. utilizând seriile de valori prezentate anterior. se prezintă rezolvarea situaţiei propuse.se evidenţiază folosirea graficelor de tip linear şi sectorial. Sunt reprezentări lineare sau în suprafeţe care desenează poziţii faţă de un punct central. În cazul graficului de tip sectorial se solicită afişarea alăturată faţă de fiecare parte a etichetelor părţilor şi a cuantumului procentual reprezentat de fiecare parte faţă de întreg. Reprezentare grafică Denumire subtip Radar Explicaţie Reprezentarea grafică a schimbărilor valorilor relative faţă de punctul de centru În continuare.40. 161 .Reprezentare grafică Denumire subtip Scater Explicaţie Reprezentarea comparativă a valorilor Scater with data points Reprezentare prin puncte şi linii ♦ Grafice de tip radar (Radar).

oferă tehnici avansate de analiză statistică.40. Excel are posibilitatea de analiză a unui set de valori şi de determinare a unei tendinţe de evoluţie pentru respectiva serie de valori.8. Exemplu complex de reprezentare grafică a unei serii de valori 3. utilizând analiza de regresie. aplicate seriilor de date. 162 . generează proiecţii despre evoluţia fenomenelor supuse studiului. Regresiile presupun stabilirea legăturii dintre o variabilă dependentă şi una sau mai multe variabile independente.Figura 3. Acest tip de previziuni se bazează pe tendinţele de evoluţie ale unor fenomene al căror trecut este cunoscut. în cazul în care sunt mai multe variabile independente avem regresie multiplă. În cazul în care avem o singură variabilă independentă apare o regresie simplă. care. Instrumente de previziune Excel pune la dispoziţia utilizatorului o serie de instrumente de previziune.

Modalităţile în care se pot executa previziunile sunt: 1. Funcţii statistice predefinite, cum ar fi: ♦ LINEST, TREND, FORECAST, în cazul regresiei lineare; ♦ LOGEST, GROWTH, pentru regresie exponenţială; ♦ LOGREG, pentru regresie logaritmică. 2. Procedură rapidă de autoumplere a celulelor cu rezultatele prognozei; 3. Grafice. 3.8.1. Funcţii statistice predefinite LINEST returnează un set de valori calculat prin metoda celor mai mici pătrate, care aproximează cel mai bine seria de date iniţială. Forma generală a acestei funcţii este prezentată în figura 3.41.

Figura 3.41. Forma generală a funcţiei statistice LINEST

Funcţia FORECAST calculează predicţia pentru valorile unei evoluţii viitoare, pe baza seriei de date existente, utilizând metoda lineară. Formatul general al acestei funcţii este prezentat în figura 3.42.
163

Figura 3.42. Formatul general al funcţiei statistice FORECAST

Funcţia statistică TREND furnizează, pe mai multe perioade, tendinţa lineară a unui fenomen studiat, plecând de la serii de date cunoscute. Această funcţie se poate calcula printr-o formulă matricială, care generează într-un câmp anterior selectat mai multe valori succesive. Forma generală este prezentată în figura 3.43.

Figura 3.43. Formatul general al funcţiei statistice TREND 164

Funcţia statistică LOGEST returnează o serie de valori exponenţiale care aproximează cel mai bine seria dată. Formatul general al acestei funcţii poate fi studiat în figura 3.44.

Figura 3.44. Formatul general al funcţiei statistice LOGEST

Funcţia statistică GROWTH calculează cu ajutorul exponenţialei evoluţia seriei date. Pe axa OY returnează valorile seriei rezultat, iar pe axa OX valorile seriei iniţiale. Formatul general al acestei funcţii este prezentat în figura 3.45.

Figura 3.45. Formatul general al funcţiei statistice GROWTH 165

3.8.2. Procedură rapidă de autoumplere a celulelor cu rezultatele prognozei Această metodă urmăreşte autoumplerea celulelor cu rezultatele prognozei. Rezultatele funcţiei de previziune, bazate pe regresia lineară şi exponenţială se generează automat prin selectarea datelor existente pe care se bazează prognoza şi glisarea către noul amplasament prin acţionarea butonului din dreapta al mouse-ului. În urma acestei operaţii, se afişează un meniu contextual, de unde se poate alege tipul tendinţei seriei de date pe care se construieşte prognoza: ♦ Tendinţă lineară (Linear Trend); ♦ Tendinţă exponenţială (Growth Trend). 3.8.3. Grafice Graficul (de tendinţă) se construieşte, în mod obişnuit, selectând seriile de date pe linie sau pe coloană. În selecţie se vor alege atât datele existente pe care se construieşte prognoza, cât şi câmpul care se va estima prin previziune. Pentru construirea graficului de tendinţă se selectează tipul de reprezentare grafică (numai linear sau histogramă), iar din meniul contextual Chart se alege opţiunea Add Trendline.

3.9. Teste de autoevaluare
1. Prezentaţi structura foii de calcul Excel. 2. Care sunt elementele unei ferestre Excel? 3. Care sunt principalele modalităţi care permit introducerea şi editarea datelor sub Excel? 4. Cum se realizează modificarea conţinutului şi formatul unei celule? 5. Cum sunt utilizate formulele matematice în Excel? 6. Prezentaţi şi caracterizaţi tipurile de funcţii ale Excel. 7. Care sunt principalele tipuri de grafice şi cum se utilizează? 8. Care sunt instrumentele de previziune puse la dispoziţia utilizatorului de Excel?

166

167 . Capacitatea adaptivă a acestei componente permite ca utilizatorul să poată obţine maxim de efect prin utilizarea următoarelor căi de ieşire: filme fotografice de 35 mm. Un produs care permite realizarea acestor operaţii este cuprins în pachetul Microsoft Office XP. în funcţie de dorinţele utilizatorului. sincronizare din partea persoanei care susţine materialul respectiv. prezentările în care se pleacă de la realizări din altă aplicaţie de birotică. cele lăsate integral la latitudinea utilizatorului. obţinerea prezentărilor pe suporturi opace sau transparente. 4. mandat electoral. REALIZAREA PREZENTĂRILOR CU AJUTORUL INSTRUMENTULUI POWERPOINT Realizarea prezentărilor multimedia pe calculator urmăreşte obţinerea unei succesiuni de imagini orientate ecran destinate captării rapide a atenţiei auditoriului prezent la conferinţe ştiinţifice. sau care conţine explicaţii lungi şi inteligente. şi anume: prezentări are au la bază sugestii standard de conţinut şi formă. Dintre acestea menţionăm: • prezentarea nu este un „text” obişnuit. lansări de programe cu diferite teme de interes. dar suportă intervenţii umane concretizate prin derulări de imagini stabilite pe moment de utilizator. expediere directă către reţeaua Internet. Prezentările automate nu solicită intervenţii de operare. valorificarea ecranului calculatorului şi inscripţionarea.4. şi poartă numele de PowerPoint. Utilizatorul acestui generator trebuie să ţină seama de câteva „secrete” care asigură captarea atenţiei publicului care le vizionează.1. prezentări bazate pe o formă constructivă predefinită. elaborat. Caracterizarea instrumentului PowerPoint Pentru prezentările directe activitatea se poate realiza în mai multe moduri. etc. prezentarea rezultatelor unei perioade de activitate.

fapt care acordă o „osatură” expunerii.• • • • • • • • • • diapozitivele (slide-uri) reprezintă un suport vizual strict necesar reţinerii atenţiei. atribuiţi principalelor idei pe care le transmiteţi o dimensiune a caracterelor care să permită o lecturare facilă. Riscaţi să generaţi o oboseală vizuală a auditoriului şi bineînţeles „pierderea” acestuia. 168 . Realizarea automată a unei prezentări Pentru toate cazurile. Acţionând asupra opţiunii From AutoContent Wizard (figura 4. străduiţi-vă ca numărul de rânduri al unui slide să nu depăşească valoarea 8. urmărind evidenţierea titlului prin dimensiunea fontului. dar nu pierdeţi din vedere faptul că textul trebuie scris cu o dimensiune mai redusă faţă de titlu. 4. deoarece este posibil ca auditoriul să nu le reţină. rolul prezentării constă în menţinerea atenţiei auditorului. nu aglomeraţi un slide cu „n” idei sau noţiuni. prin care se dispune de o serie de prezentări cu formă şi conţinut predefinit specifice domeniilor pentru prezentările cele mai des întâlnite. fiecare slide al grupajului trebuie să conţină obligatoriu un titlu.2. utilizaţi pe deplin elementele de procesare de text şi grafica. Apelarea programului de asistenţă se realizează din linia de meniuri prin succesiunea: File/New/Presentation. stil şi culoare. prezentaţi ideile principale.1) controlul derulării operaţiei de creare este sub asistenţa programului „vrăjitor” care va ghida în permanenţă activitatea. recomandându-se un număr maxim de 4. nu utilizaţi excesiv paleta de culori. scurt şi la obiect. AutoContent Wizard. eliminând detaliile suplimentare pe care le veţi aborda doar verbal. în vederea obţinerii rapide a unei prezentări se poate utiliza un instrument de asistenţă (Wizard) din partea calculatorului. în cazul în care nu se poate expune într-un singur slide un subiect. repetaţi titlul pe cel mult 3-4 diapozitive.

a stilului acesteia.2.1. sunt prezentate principalele etape care vor fi parcurse (selectare tip de prezentare.2. precum şi în definirea opţiunilor utilizatorului. Apelarea programului de asistenţă Etapele care vor fi parcurse constau în alegerea tipului prezentării.Figura 4. În figura 4. Acţiunea acestora este următoarea: Cancel – se renunţă la execuţia 169 . stil şi definire opţiuni utilizator). Fereastra AutoContent Wizard aferentă PowerPoint Utilizatorul trebuie să urmărească cu atenţie mesajele care vor fi afişate. Figura 4. având la dispoziţie în permanenţă trei butoane active dintr-un grup de 4.

procedurii automate de creare a setului de diapozitive. Back – permite deplasarea înapoi la etapa parcursă. realizarea unor modificări în structura firmei etc. Colecţia de prezentări predefinite este structurată pe 6 criterii de organizare selectabile de utilizator. Primul pas care este parcurs constă în alegerea unui anumit model (şablon) de prezentare dintr-o bibliotecă predefinită disponibilă. Next – trecerea la următoarea fază de realizare şi Finish care permite oprirea execuţiei procedurii automate la cererea utilizatorului cu salvarea elementelor parcurse anterior. este prezentată fereastra specifică acestui pas. Utilizatorul va selecta modelul pe care îl consideră cel mai reprezentativ pentru specificul problemei sale şi va confirma alegerea prin acţionarea butonului Next. Din aceasta menţionăm: comunicarea unei anumite strategii de urmat. aducerea la cunoştinţă a unor elemente nu tocmai plăcute.3. Valorificarea succesiunii de diapozitive se poate realiza prin execuţia şi afişarea pe ecranul calculatorului propriu (On-screen presentation). Definirea prin intermediul „vrăjitorului” a modelului prezentării Etapa care trebuie parcursă în continuare este materializată prin stabilirea stilului sau a modului de valorificare a prezentării.3. În figura 4. utilizarea „on line” prin 170 . Figura 4. prezentarea unui plan de afaceri .

Figura 4. realizarea unor diapozitive fotografice orientate alb-negru sau color (Black and white overheads.4. obţinerea unui film cinematografic de 35 mm (35 mm slides). definirea unui mesaj care se doreşte a fi introdus în subsolul diapozitivelor (Item to include on each slide). Stabilirea modului de valorificare La final se solicită specificarea titlului expunerii (Presentation title). 171 . orei la care s-a generat expunerea sau ultima modificare de conţinut (Date last updated). se prezintă grafic această etapă şi opţiunile disponibile utilizatorului. În figura 4.4. se poate vizualiza această ultimă etapă.5. Color overheads). În figura 4. a numărului slide-ului (Slide number) şi a datei.intermediul reţelei Internet sau aplicaţiei Internet Explorer (Web presentation).

Figura 4.5. Definirea elementelor specifice prezentării Prin acţionarea butonului Next se constată că intervenţia programului de asistenţă se încheie.6. Figura 4. urmând ca utilizatorul să introducă prin tastare titlul fiecărui diapozitiv şi să insereze datele sale specifice privitoare la acţiunea urmărită. Slide-ul de gardă obţinut prin programul de asistenţă 172 .

aşa cum se poate observa în figura 4. elemente prezentate în cadrul capitolului dedicat special acestui subiect. cuprinse în casete speciale de meniuri care pot fi activate spre afişare sau nu. principalele modele 173 .3. 4. Paginile fundamentale. Casete de activităţi specifice prezentărilor Prezentările se pot realiza prin una sau mai multe pagini de prezentare. Obţinerea unei serii de slide-uri prin folosirea instrumentelor de lucru specifice PowerPoint Pentru realizarea prezentărilor se folosesc o serie de instrumente de lucru caracteristice produselor de procesare de texte. Implicit acesta este urmat de 11 diapozitive subordonate. şi instrumente specifice realizării prezentărilor.6. Figura 4.Prin studierea figurii 4.7. se poate identifica plasarea informaţiilor solicitate până în acest moment în la nivelul slide-ului de gardă. numite slide.7. utilizatorul putând intervenii pentru micşorarea sau mărirea numărului slide-urilor.

3. dintre aceste modele utilizatorul trebuie să selecteze unul. grafic.titlu. 4. 174 . tabel.slide cu titlu. Variantele posibile cuprind: 1.pagini care conţin doar titlu.pagini cu titlu în care textul este combinat cu o imagine. Figura 4.predefinite se regăsesc la iniţierea unui slide nou. 5. organigramă şi eventual secvenţă video amplasate pe coloane sau rânduri diferite.titlu şi organigramă. grafic. în majoritate.8.8. grafic sau secvenţă video. Deschiderea unei pagini elementare (slide) de prezentare Prezentările cu formate şi conţinuturi predefinite se pot selecta la definirea unei prezentări noi şi conţin. atât formele standard dar şi modelele utilizate în prezentările specifice internet-ului (numite „online”). 2ecrane formate din titlu şi text. după cum se poate observa în figura 4. La acestea se adaugă şi pagina „blank” în care construcţia este lăsată integral la latitudinea utilizatorului. textul fiind amplasat pe una sau două coloane. 6.

10. în fereastra de selecţie se produce o vizualizare a prezentării selectate în zona Preview (figura 4.). Selectarea formei predefinite pentru o prezentare Încă din momentul lansării în execuţie a programului PowerPoint se poate face o diferenţiere între începerea construcţiei unei prezentări noi (şi tipul acesteia) şi deschiderea unei prezentări existente (cu trecerea automată la operaţia de deschidere Open).Pentru a putea face o alegere corespunzătoare dorinţei utilizatorului.9. „Prezentation” în care se regăsesc atât forme standard cât şi corespondentele lor online şi „Web Pages” în care sunt cuprinse modele exemplificative.9. Prezentările sunt grupate în pagini distincte. Figura 4. Această diferenţiere este permisă prin deschiderea automată a unei ferestre de dialog (figura 4.) prin care utilizatorul trebuie să comunice acţiunea pe cere doreşte să o realizeze. „Prezentation Designs” cuprinzând construcţii care se utilizează doar în prezentările directe. la selectarea unei anumite forme de prezentare. 175 .

primul slide definit este numit slide principal. 176 . Pentru adăugarea unor slide-uri de continuare se inserează un slide nou în cadrul prezentării se va selecta din linia de meniuri Insert / New Slide. crearea unei prezentări pornind de la modele predefinite (Template) şi utilizarea unui slide „blank” (Blank presentation). Figura 4.10.respectiv crearea unei prezentări noi sau încărcarea în memoria internă a unui set de slide-uri existent pe discul magnetic. Crearea unei prezentări noi sau apelarea uneia creată anterior Într-o prezentare. Crearea unei noi prezentări se poate realiza în următoarele moduri: crearea automată a prezentării prin folosirea programului de asistenţă (AutoContent wizard).

fiecare dintre acestea cu titlu. Această procedură a fost prezentată detaliat în capitolul 2 referitor la procesorul Word. alinierea şi spaţierea paragrafelor. Inserarea imaginilor se produce prin succesiunea Insert / Picture selectată din linia de meniuri. Asupra celor două corpuri de text. modelul 2) în care se tastează principalele repere anuale ale acesteia. 177 . după etapa de tastare utilizatorul aplică procedeele de formatare cunoscute din capitolul 2 referitor la Word (selectare tip de caracter. este prezentat rezultatul prelucrării titlului şi a textului aferent.11. Figura 4. casete de text. În figura 4. În figura 4. dar şi imagini. Macheta slide-ului principal Se introduc alte 14 slide-uri care vor permite acoperirea integrală a temei prezentării. etc.8. dimensiunea şi stilul fontului.11.12. Slide-ul principal conţine 2 obiecte: titlul prezentării şi o casetă de text (vezi figura 4. culoare cu care are loc scrierea. se prezintă rezultatul inserării de imagini în slide-ul 12.În continuare vă supunem atenţiei o exemplificare referitoare la reţeaua Internet.).

utilizatorul poate alege din opţiunea Slide Design folosirea unui anumit model predefinit al culorilor (Color Schemes) aplicate asupra textului. utilizatorul se avea posibilitatea de apelare la lista derulantă de culori disponibile. Există posibilitatea de a selecta şi utiliza un fundal dintr-o listă disponibilă de astfel de elemente. liniilor. Modalităţi de sporire a atractivităţii prezentării O primă cale prin care utilizatorul poate potenţa valenţele expunerii sale constă în definirea şi utilizarea unui fundal cât mai expresiv şi atrăgător pentru privitori. sau 178 . În cazul în care se doreşte modificarea culorii fundalului.4. fundalului.Figura 4. Fereastra Background este prezentată în figura 4.12.13. modificarea şablonului sau crearea unui propriu model. graficelor. Pentru a îmbunătăţii aspectul prezentării. Macheta slide-ului 12 care conţine şi 3 imagini 4.

14. În figura 4. Figura 4. Fereastra care permite definirea fundalului Bineînţeles că există şi posibilitatea creării unui model personal al culorilor sau al animaţiei.selectarea unui anumit tip de animaţie (Animations Schemes) care se va aplica prezentării realizate. activă fiind opţiunea Color Schemes. Figura 4. se poate studia o parte şabloanelor de animaţie disponibile prin fereastra Slide Show.15.13. poate fi studiată caseta Slide Design. În figura 4.14. Caseta Color Schemes aferentă ferestrei Slide Design Utilizatorul poate recurge la stabilirea unei animaţii prin succesiunea Slide Show / Animations Schemes. 179 .

fiecare componentă descriptivă a ei poate suporta o operaţie de animaţie. după terminarea animaţiei la nivel de cuvânt sau la nivel de literă).Figura 4. adică de vizualizare prin mişcare. Caracteristicile aferente efectelor de animaţie se stabilesc prin intermediul ferestrei prezentată în figura 4.16. efectele asupra componentelor grafice şi modul de intervenţie a redărilor de tip multimedia pe parcursul realizării animaţiei. Lista de şabloane de animaţie disponibile utilizatorului În cadrul vizualizării unei pagini.15. 180 . efectul de animaţie realizat (la introducerea animaţiei şi sunetului. Caracteristicile efective pentru o componentă selectată privesc temporizarea animaţiei dar şi modul în care aceasta debutează.

Stabilirea efectelor de animaţie aplicate slide-ului Pentru a uşura activitatea utilizatorului şi a face cât mai atractivă prezentarea sunt puse la dispoziţie facilităţi sonore care constau în fructificarea unor secvenţe standard dar şi în înregistrarea şi redarea unor mesaje proprii ale utilizatorului. este prezentată caseta de bază a înregistratorului. Din linia de meniuri prin succesiunea Slide Show / Record Narration se apelează la o componentă specializată în înregistrare.16. bineânţeles doar în situaţia în care există conectat un microfon. În figura 4. fiind vizibile funcţiile care permit reglarea şi stabilirea caracteristicilor microfonului. La vizualizarea unei prezentări. funcţională.Figura 4. precum şi modul de derulare a acestora pot fi stabilite prin succesiunea Slide Show / View Show / Set Up Show. sau doar anumite pagini şi într-o ordine specificată de utilizator. paginile dintr-un interval specificat. 181 . Prezentarea poate fi făcută utilizând toate paginile. dar şi definirea sensibilităţii acestuia şi a calităţii înregistrării.17. ordinea în care sunt văzute paginile.

sau se poate face în mod manual.17. Pentru stabilirea acestor caracteristici de prezentare se foloseşte fereastra Set Up Show. redată în figura 4. Stabilirea caracteristicilor de vizualizare a prezentării 182 .18.18.Figura 4. Caseta de bază a înregistratorului de secvenţe audio Trecerea de la o pagină la alta se poate face automat după trecerea unui anumit timp. Figura 4.

În cazul tranziţiei manuale. modificare. Aceste butoane se introduc la cererea utilizatorului prin intermediul meniului Slide Show / Actions Buttons. care pot fi gestionate prin intermediul operaţiei de creare.19. Utilizatorul poate stabili modul de trecere de la un slide la următorul printr-o componentă a meniului Slide Show. O componentă importantă în realizarea prezentărilor poate fi constituită din butoanele de acţiune prezente în cadrul paginilor prezentării. Pentru fiecare prezentare se pot defini mai multe forme de vizualizare. respectiv efectul prin care se realizează trecerea. realizată prin intermediul ferestrei Custom Shows. eliminare sau copiere. Pentru avansul între pagini se poate alege tranziţia manuală şi/sau automată. La tranziţia automată trebuie specificat şi timpul ce trebuie să treacă de la completarea unui slide şi începerea completării următorului slide din prezentare. fie într-un anumit interval de pagini.Vizualizarea directă a unei prezentări este posibilă fie integral. Pentru trecere se pot stabile trei tipuri de caracteristici. dar cu respectarea ordinii de definire a paginilor. submeniul Slide Transition. sunetul de acompaniere a trecerii şi modul de avans. Pentru a indica vizualizări care nu respectă ordinea paginilor se utilizează un instrument de definire a succesiunii paginilor dintr-o prezentare. acţiune urmată de selectarea tipului de buton dorit dintr-o listă de disponibilităţi 183 . în fiecare pagină este prezent şi un buton de navigare cu un meniu specific pentru realizarea acestei operaţii. Fereastra prin care se stabilesc caracteristicile transferului de la o pagină a prezentării la următoarea este Slide Transition este redată în figura 4. Acest lucru se face din meniul Slide Show / Custom Shows. în cadrul prezentării efective.

Fereastra Slide Transition Pot fi selectate butoane de acţiune pentru: acţiune utilizator. Acestea sunt prezentate în figura 4.20. trecerea cu o pagină în spate (Back) sau în faţă (Next). redarea de sunete (Sound) sau de video clip (Movie). Butoane de acţiune Selectarea unui buton din cele enumerate mai sus trebuie urmată de un click în pagina de prezentare. cererea de informaţii (Information). După introducerea butonului în pagina de prezentare se dă controlul la o fereastră de specificare a acţiunii 184 .Figura 4. revenirea în prezentare (Return).19. acesta urmând a fi vizibil în pagina respectivă. solicitarea de asistenţă (Help). trecerea la pagina iniţială a prezentării (Home). Figura 4. transferul la prima pagină (Beginning) sau la ultima pagină (End) a prezentării.20. transferul la un document (Document). în locul unde dorim să introducem butonul.

Atunci când se doreşte reluarea prezentării din locul de unde a fost întreruptă se va acţiona încă o dată tasta „punct”. prezentarea se poate opri temporar prin acţionarea tastei [. Pentru a putea executa prezentarea pe un alt calculator este necesară realizarea unei operaţii specifice de „împachetare” care se activează din meniul File – Pack and Go. Figura 4. 4.21. Execuţia unei prezentări şi portarea acesteia O prezentare construită poate fi executată pe calculatorul pe care a fost realizată sau poate fi transportată pe un alt sistem de calcul. devenind obositoare. Împachetarea se poate realiza pe echipament magnetic sau direct pe un alt calculator dintr-o reţea de calculatoare.] „punct”.care urmează a fi luată fie la deplasarea cursorului deasupra butonului (Mouse Over). Oprirea execuţiei se realizează prin acţionarea tastei Esc.21. fie la acţionarea cu click asupra butonului (Mouse Click). În cazul în care expunerea realizată este lungă. Fereastra Pack and Go Wizard 185 .5. Acti-vitatea este asistată în sistemul „wizard” şi se realizează în mai multe etape prin intermediul ferestrei Pack and Go Wizard disponibilă prin figura 4. Execuţia prezentării în mod „full screen” se realizează din linia de meniuri Slide Show / View Show sau prin acţionarea tastei funcţionale F5.

Selectarea fişierelor supuse împachetării. 4.Etapele de împachetare sunt următoarele: 1. Specificarea destinaţiei împachetării (implicit echipamentul de dischetă). Specificarea includerii în împachetarea a procesorului de vizualizare PowerPoint pentru cazul în care această aplicaţie Office nu este instalată pe calculatorul pe care urmează a fi transferată prezentarea. PowerPoint .combinaţii de taste Combinaţie Deschiderea unei prezentări creată anterior <Ctrl> + <O> Salvarea unei prezentări <Ctrl> + <S> Imprimarea unei prezentări <Ctrl> + <P> Închiderea prezentării <Ctrl> + <W> Anularea ultimei modificări efectuate <Ctrl> + <Z> Repetarea modificării anulate efectuate anterior <Ctrl> + <Y> asupra slide-ului Introducerea unui nou slide Apelarea programului de asistenţă Trecerea la slide-ul anterior Trecerea la slide-ul următor Deplasarea la primul slide din prezentare Acţiune Deplasarea la ultimul slide din prezentare 186 <Ctrl> + <M> <F1> <Page Up> <Page Down> <Ctrl> + <Home> <Ctrl> + <End> . 5. Trecerea la comprimarea efectivă a prezentării. operaţia de împachetare va trebui reluată pentru a include şi modificările realizate. 4. Specificarea includerii în împachetare a fişierelor legate de prezentarea împachetată şi/sau a fontelor folosite în prezentare. 3. 2. În cazul în care se realizează modificări asupra unei prezentări existente. date prin specificarea împachetării prezentării active curent sau a unei alte prezentări (implicit prezentarea activă curent).6.

2. 6. Prezentaţi procedura prin care se defineşte trecerea de la un diapozitiv la altul şi caracterizaţi modalităţile de trecere. 187 . 4. Explicaţi noţiunea „Pack and Go”. Care sunt principalele butoane de acţiune care pot fi inserate într-un slide şi care este procedura de inserare? 7. 8. Prezentaţi principalele operaţiuni care permit realizarea unei prezentări. Ce este un „slide principal” şi care este rolul său? 3. Teste de autoevaluare 1. Ce înseamnă „efect de animaţie” şi care sunt acestea? 5. Prezentaţi şi explicaţi 6 reguli care trebuie respectate la momentul în care se folosesc prezentări.4.7. Enumeraţi şi caracterizaţi etapele procesului de împachetare.

operaţia realizându-se sub un alt nume Salvează documentul într-un format tip pagină Web Examinarea documentului ca o pagină Web Stabileşte proprietăţile paginilor documentului înainte ca acestea să fie tipărite Vizualizează cum va arăta paginile unui document înainte ca acesta să fie tipărit Tipăreşte documentul activ Trimiterea documentului către diferite destinaţii Ieşire Fişier Meniul Fişier File Nou Deschidere New Open Închidere Salvare Salvare ca Close Save Save As Salvare ca pagină Web Examinare pagină Web Iniţializare pagină Save as Web Page Web Page Preview Page Setup Examinare înaintea tipăririi Imprimare Trimitere către Ieşire Print Preview Print Sent To Exit 188 .Terminologie Limba română Limba engleză Acţiune Conţine comenzi sau submeniuri referitoare la activitatea cu fişierele Deschide un document nou Deschide un document deja creat şi care se află salvat pe un suport de stocare a datelor Închide documentul activ Salvează documentul pe un suport de stocare Salvează un document în care s-au făcut modificări.

Limba română Destinatar corespondenţă (ca ataşare) Participant la întâlnirea interactivă Destinatar Fax Microsoft Power Point Limba engleză Mail recipient (for Review) Online Meeting Participant Fax Recipient Microsoft Power Point Acţiune Trimite întregul document ca anexă a unui mesaj de poştă electronică Trimite întregul document către participanţii la o întâlnire interactivă Trimite întregul document spre un fax Deschide documentul activ în Microsoft Power Point Meniul Editare Anulare Repetare Decupare Undo Repeat Cut Anulează ultima comandă. sau ultima intrare tastată Repetă ultima acţiune sau comandă Elimină selecţia dintr-un document şi o plasează în clipboard Copiază selecţia în clipboard Lipeşte conţinutul clipboardului în punctul de selecţie Lipeşte conţinutul clipboardului în punctul de inserţie. într-un format pe care îl putem specifica Copiere Lipire Lipire specială Copy Paste Paste Special Lipire ca hyperlink Golire Selectare totală Paste as Hyperlink Clear Select All Sterge selecţia fără a o plasa în clipboard Selectează toată fereastra activă 189 .

un panou vertical de-a lungul marginii din stânga a ferestrei documentului care schiţează structura documentului Meniul Vizualizare Normal Web Layout Aspect pagină Web Aspect pagină imprimată Schiţă Bare de instrumente Print Layout Outline Toolbars Riglă Plan document Ruler Document Map 190 .Limba română Găsire Înlocuire Salt la Legături Obiect Normal Limba engleză Fiind Replace Go To Links Object Acţiune Caută textul sau obiectul specificat Caută şi înlocuieşte textul sau obiectul specificat Mută punctul de inserare la textul sau obiectul specificat Definire legături între documente Introducere obiect Comută documentul activ în vizualizare normală Comută documentul activ în vizualizare cu aspect de pagină Web Comută documentul activ în vizualizare cu aspect de pagină imprimată Comută în vizualizare schiţă Conţine un submeniu care dă posibilitatea utilizatorului de a activa sau dezactiva diferite bare de instrumente Afişează sau dezactivează rigla orizontală Activează sau dezactivează harta documentului.

Limba română Antet şi subsol Limba engleză Header and Footer Acţiune Adaugă sau modifică textul care apare în partea de sus sau de jos a fiecărei pagini Introducere note de subsol Realizarea de comentarii Ascunde cele mai multe elemente ale ecranului astfel încât utilizatorul sa poată vizualiza cât mai bine documentul Controlează scara de afişare pe ecran a documentului Inserează un sfârşit de pagină sau de coloană Introducere număr de pagină Inserează data şi ora curentă a sistemului Inserează sau creează o înregistrare auto text Inserează un câmp în punctul de inserare Inserează un simbol ASCII Inserează un comentariu al utilizatorului Introducere notă de subsol de pagină Note de subsol Comentarii Ecran complet Footnotes Markup Full Screen Panoramare Zoom Meniul Inserare Break Page Numbers Date and Time AutoText Field Symbol Comment Footnote Întrerupere Numere de pagină Data şi ora Auto Text Câmp Simbol Comentariu Notă de subsol 191 .

figuri sau alte obiecte Inserează referinţo încrucişată Creează cuprins automat. Conţine un submeniu cu diferite comenzi pentru inserţia de obiecte Deschide colecţia de miniaturi din care utilizatorul poate selecta miniatura dorită a fi inserată Inserează o imagine salvată într-un alt fişier Afişează categoriile de forme automate Creează efecte de text Încarcă o imagine dintr-un scanner sau aparat foto Creează un grafic cu ajutorul programului Microsoft Chart Inserează o casetă de text Inserează fişierul specificat. ecuaţii.Limba română Legendă Limba engleză Caption Acţiune Inserează legende pentru tabele. indecşi. tabele de figuri. în documentul activ la punctul de inserţie Inserează un obiect cum ar fi o imagine sau o ecuaţie Creează marcaje în document Creează un hiperlink nou sau editează legătura selectată Referinţă încrucişată Index şi tabele Imagine Cross-reference Index and Tables Picture Miniatură Clip Art Din fişier Forme automate Word Art Din Scanner sau Aparat foto Diagramă Casetă text Fişier From File AutoShapes WordArt From Scanner or Camera Chart Text Box File Obiect Marcaj în document Hyperlink 192 Object Bookmark Hyperlink . etc.

Limba română Limba engleză Font Paragraph Bullets and Numbering Acţiune Modifică tipul de font şi spaţierea dintre fonturi Modifică formatul paragrafului activ Adaugă marcatori sau numere paragrafelor selectate şi modifică formatul marcatorilor şi a numerotării Adaugă contururi şi umbre textului Creează sau modifică numărul de coloane dintr-un document Stabileşte poziţia şi alinierea tabulatorilor Formatează o literă. un cuvânt sau un text selectat cu o majusculă iniţială Schimbă direcţia de afişare a textului selectat Modifică modul de ortografiere a textului selectat Conţine un submeniu cu comenzi referitoare la culorile fundalului Elimină culoarea de fundal Deschide caseta de dialog Culori din care utilizatorul poate alege sau crea o nuanţă de culori diferită 193 Meniul Format Font Paragraf Marcatori şi numerotare Borduri şi umbrire Coloane Borders and Shading Columns Tabulatori Majusculă încorporată Orientare text Modificare după caz Fundal Tabs Drop Cap Text Direction Change Case Background Fără umplere Mai multe culori No Fill More Colors .

linii şi alte elemente de document Conţine un submeniu cu opţiunile Cuprins în cadru şi Pagină cadre noi Creează un cuprins utilizând titlurile din document şi îl plasează în cadrul din stânga Creează o nouă pagină de cadre Analizează conţinutul fişierului activ şi îl formatează automat Defineşte sau aplică selecţiei o combinaţie de formate numită stil Verifică documentul activ de posibile erori de ortografie şi gramaticale şi afişează sugestii pentru corectarea lor Conţine un submeniu cu opţiunile Stabilire limbă. Lexicon. marcatori. Despărţire în silabe Stabileşte limba în care va fi tehnoredactat textul Cadre Frames Cuprins în cadru Pagină cadre noi AutoFormatare AutoFormat Stil Styles Meniul Instrumente Corectare ortografică şi gramaticală Limbă Spelling and Grammar Language Stabilire limbă 194 Set Language .Limba română Efecte de umplere Temă Limba engleză Fill Efects Theme Acţiune Deschide caseta de dialog Efecte de umplere Aplică o temă nouă într-un document. O temă reprezintă un set de elemente unificate de formă şi scheme de culoare pentru imagini. fonturi.

Limba română Lexicon Despărţire în silabe Reparare text rupt Limba engleză Thesaurus Hypenation Acţiune Înlocuieşte un cuvânt cu un sinonim sau antonim Desparte un cuvânt ajuns la marginea din dreapta a documentului în silabe Lansează în execuţie un program inclus la cerere sau o macrocomandă particularizată Contorizează numărul de pagini. cuvinte sau caractere Creează automat un sumar din punctele cheie al documentului respectiv Corectarea automată a textului pe măsură ce utilizatorul îl introduce Afişare submeniu cu diferite comenzi de evidenţiere şi urmărire a unor modificări Evidenţiază modificările conţinutului celulelor într-un registru de lucru partajat Localizează şi selectează fiecare modificare realizată anterior Compară cu originalul un document deschis. marchează diferenţele în documentul editat Fix Broken Text Contor de cuvinte Rezumare automată AutoCorecţie Word Count AutoSummarize AutoCorrect Urmărire modificări Track Changes Evidenţiere modificări Highlight Changes Acceptare sau respingere modificări Comparare documente Accept or Reject Changes Compare Documents 195 .

Limba română Îmbinare documente Limba engleză Merge Documents Acţiune Îmbină modificările urmărite din documentul specificat în documentul activ Previne modificarea documentului Produce machete de scrisori. edita sau şterge o macrocomandă Ataşează un şablon diferit documentului activ. etc. cum ar fi modul de afişare pe ecran. Protejare document Îmbinare corespondenţă Plicuri şi etichete Expert scrisoare Macro comandă Protect Document Mail Merge Envelopes and Labels Leter Wizard Macro Şabloane şi componente incluse la cerere Templates and Add-Ins Particularizare Customize Opţiuni Option Meniul Tabel 196 . imprimarea. încarcă componentele la cerere sau actualizează stilurile unui document Particularizează butoanele barei de instrumente. etichete poştale şi alte tipuri de documente îmbinate Creează un plic sau o singură etichetă poştală Lansează expertul Scrisoare Deschide caseta de dialog Macrocomenzi în care se poate executa. comenzile meniurilor şi atribuirile tastelor de comenzi rapide Modifică setările pentru programele Office.

ulterior stabilindu-se contururile rândurilor şi coloanelor Afişare submeniu cu diferite comenzi de inserţie Inserează un tabel cu un număr de linii şi coloane specificat de utilizator Inserează într-un tabel o coloană la stânga punctului de inserţie Inserează într-un tabel o coloană la dreapta punctului de inserţie Inserează într-un tabel un rând deasupra punctului de inserţie Inserează într-un tabel un rând sub punctul de inserţie Inserează într-un tabel celule începând de la punctul de inserţie Conţine un submeniu cu comenzi de ştergere a tabelului. Se poate desena cadrul de la tabel. concomitent cu schimbarea prompterului într-un creion.Limba română Desenare tabel Limba engleză Draw Table Acţiune Are ca efect afişarea barei de instrumente Tabele şi borduri. rândurilor sau celulelor Inserare Tabel Insert Table Coloane la stânga Columns to the Left Coloane la dreapta Rânduri deasupra Columns to the Right Rows Above Rânduri dedesubt Celule Rows Below Cells Ştergere Delete 197 . coloanelor.

rândurilor sau celulelor Îmbină conţinutul a două sau mai multe celule adiacente Împarte o celulă în rânduri şi coloane Împarte un tabel în două tabele separate Se aplică automat diferite formate incluzând chenare şi umbre predefinite Conţine un submeniu cu diferite comenzi care ajustează sau redimensionează automat o coloană sau un rând al tabelului Definirea rândului selectat cap de tabel Conţine un submeniu cu comenzi care convertesc un text selectat într-un tabel sau a unui tabel selectat într-un text Ordonează alfabetic sau numeric informaţiile conţinute de coloanele selectate Efectuează calcule matematice asupra numerelor Îmbinare celule Scindare celule Scindare tabel AutoFormatare în tabel Potrivire automată Merge Cells Split Cells Split Table TableAutoFormat AutoFit Repetare rânduri titlu Conversie Heading Rows Repeat Convert Sortare Sort Formulă Formula 198 . coloanelor.Limba română Selectare Limba engleză Select Acţiune Conţine un submeniu cu comenzi de selectare a tabelului.

Limba română Ascundere linii de grilă Proprietăţi tabel Limba engleză Hide Gridlines Table Properties Acţiune Afişează sau ascunde liniile din grilă Stabileşte proprietăţi ale tabelului cum ar fi lăţimea coloanei sau înălţimea rândului. Afişează toate fişierele deschise în ferestre distincte Împarte fereastra activă în mai multe ferestre Apelarea programului de asistenţă Afişează sau elimină asistentul Office Conectează utilizatorul la site-ul Microsoft Office de unde se prezintă sugestii referitoare la o anumită problemă Ajutor pentru utilizatorii de Word Perfect Găseşte şi repară automat greşelile şi erorile de program Meniul Fereastră Fereastră nouă New Window Aranjare totală Scindare Arrange All Split Meniul Ajutor Ajutor pentru Microsoft Word Afişare Asistent Office Ce este aceasta? Office pe Web Microsoft Word Help Show the Office Assistant What. Deschide o fereastră nouă cu acelaşi conţinut ca şi fereastra activă. This? Office on the Web Ajutor pentru WordPerfect Detectare şi reparare WordPerfect Help Detect and Repair 199 .

Limba română Despre Microsoft Word Limba engleză About Microsoft Word Acţiune Afişează versiunea de program precum şi drepturile de autor Opţiuni de stabilire a distanţelor dintre marginea paginii şi textul tipărit Fişă ce conţine opţiuni de stabilire a dimensiunilor paginii Fişă ce conţine opţiunile de alimentare cu hârtie a imprimantei Definirea aspectului paginii Stabileşte distanţa între marginea paginii şi marginea superioară a antetului sau marginea inferioară a subsolului Ajustează marginile din stânga şi din dreapta astfel încât marginile interioare şi exterioare ale ambelor feţe tipărite să fie de aceiaşi lăţime La imprimare se obţin pe o foaie de hârtie 2 pagini de text Stabilirea locului de îndosariere Orientarea pagini la Fereastra Stabilire Pagină Margini Margins Dimensiune hârtie Sursă hârtie Paper Size Paper Source Aspect De la muchie Layout From edge Margini în oglindă Mirror margins 2 pagini per foaie 2 pagesper sheet Se aplică pentru Poziţie îndoire Orientare 200 Apply to Gutter position Orientation .

Limba română Limba engleză imprimare Acţiune Tip portret Portrait Tip vedere Landscape Imprimă documentul astfel încât latura mai scurtă a foii să fie în partea de sus a paginii Imprimă documentul astfel încât latura mai lungă a foii să fie în partea de sus a paginii 201 .

utilizarea PowerPoint-ului ca instrument de persuasiune a posibililor beneficiari. a urmărit explicarea unor principii şi elemente de bază ale activităţii standard de birou.Încheiere Materialul. urmărindu-se calitatea actului managerial în raport cu obiectivele firmei. Un prim punct de vedere pe care a fost structurată lucrarea l-a reprezentat raportul dintre activitatea managerială şi mediul economic de afaceri. 202 . care sperăm că a fost lecturat şi înţeles de către cititor. Sperăm că lucrarea de faţă va contribui la o mai bună desfăşurare a activităţii pe care absolvenţii noştri. efectuarea unor calcule economice de rentabilitate bazate pe formule prestabilite. Autorii. În structura lucrării am considerat necesară cuprinderea principiilor de bază ale tehnoredactării. Al doilea punct de vedere l-a reprezentat transmiterea de cunoştinţe pentru însuşirea de către utilizator a instrumentelor şi procedeelor specifice de lucru în activitatea curentă. precum şi modalităţi de concepere şi realizare a prezentărilor interactive. care ajută la satisfacerea necesităţilor de redactare corectă. precum şi toţi cei interesaţi în iniţierea în tematica abordată o vor desfăşura ca oameni de afaceri sau ca utilizatori ai unui calculator personal. utilizarea programelor de calcul tabelar. În acest mod credem că am realizat o viziune unitară oferind întregii structuri organizatorice cunoştinţele teoretice şi aplicative necesare în buna desfăşurare a activităţii de birou.

LISTA FIGURILOR

Figura 1.1. Reprezentare grafică a infrastructurii e-business ............... Figura 2.1. Fereastra procesorului de texte Word ................................ Figura 2.2. Prezentarea gupelor de butoane activate şi a celor dezactivate ..................................................................................... Figura 2.3. Fereastra corespunzătoare definirii parolei unui document........................................................................................ Figura 2.4. Fereastra de localizare a unui fişier cunoscând o parte din conţinutul acestuia ................................................................... Figura 2.5. Fereastra care permite definirea caracteristicilor caracterelor .................................................................................... Figura 2.6. Fereastra Change Case ....................................................... Figura 2.7. Fişa index Character Spacing............................................. Figura 2.8. Prezentarea grafică a tehnicilor de formatare a paragrafelor.................................................................................... Figura 2.9. Stabilirea formatului paginii şi încadrarea textului ............ Figura 2.10. Fişa index Paper ............................................................... Figura 2.11. Poziţionarea normală şi peisaj a textului.......................... Figura 2.12. Fereastra Print .................................................................. Figura 2.13. Fereastra de localizare a corectorului ortografic .............. Figura 2.14. Exemplificarea corectării erorilor gramaticale specifice unei anumite limbi ......................................................................... Figura 2.15. Apelarea dicţionarului de sinonime şi realizarera despărţirii în silabe a cuvântului secvenţe...................................... Figura 2.16. Verificarea ortografică a cuvintelor ................................. Figura 2.17. Selectarea opţiunii de verificare ortografică a unui document........................................................................................ Figura 2.18. Semnificaţia butoanelor din grupa antet-subsol ............... Figura 2.19. Fereastra Section Start aferentă definirii de antete şi subsoluri de pagină ........................................................................ Figura 2.20. Ferestrele corespunzătoare acţiunii de numerotare a

46 54 55 61 62 63 64 66 67 68 69 70 70 72 73 73 74 75 76 77 203

paginilor unui document ................................................................ Figura 2.21. Fereastra corespunzătoare editării pe coloane a unui text ................................................................................................. Figura 2.22. Modalităţi active de conturare.......................................... Figura 2.23. Fereastra corespunzătoare opţiunii de conturare a unui şir de caractere ............................................................................... Figura 2.24. Caseta de formatare a cadrelor (Frame) ........................... Figura 2.25. Introducerea unui cadru în corpul de text ........................ Figura 2.26. Opţiuni de import imagine ............................................... Figura 2.27. Galeria standard de imagini Clip Art ............................... Figura 2.28. Linia de butoane şi caseta specifică WordArt .................. Figura 2.29. Fereastra implicită a editorului de grafice ........................ Figura 2.30. Fereastra Formula............................................................. Figura 2.31. Fereastra Object care permite apelarea editorului de ecuaţii............................................................................................. Figura 2.32. Linia de butoane care permite introducerea ecuaţiilor .... Figura 2.33. Fereastra Mail Merge care permite declararea documentului principal .................................................................. Figura 2.34. Fereastra Create Data Source ........................................... Figura 2.35. Fereastra Style care permite stabilirea ierarhiei ............... Figura 2.36. Fereastra Index and Tables............................................... Figura 2.37. Fereastra Caption ............................................................. Figura 2.38. Activarea opţiunii Index and Tables ................................ Figura 2.39. Fereastra care permite constituirea indecşilor .................. Figura 2.40. Fereastra Cross-Reference ............................................... Figura 2.41. Fereastra Index and Tables-Tables of Figure................... Figura 3.1. Posibilul conţinut al unei celule al foi de calcul Excel....... Figura 3.2. Fereastra procesorului de tabele Excel............................... Figura 3.3. Modul de activare al unei comenzi din linia de meniuri Excel .............................................................................................. Figura 3.4. Selectarea celulelor sau a obiectelor din foia de calcul...... Figura 3.5. Tastare în foaia de calcul a unor valori constante şi a formulelor ...................................................................................... Figura 3.6. Fişa index Alignment aferentă ferestrei Format Cells........ Figura 3.7. Introducerea formulei de calcul pentru un produs între două celule ..................................................................................... Figura 3.8. Rezultatul aplicării procedurii de realizare a produsului.... Figura 3.9. Exemplificare privind introducerea tipurilor de date într-o formulă................................................................................. Figura 3.10. Exemplu de completare automată cu lunile anului 204

77 78 80 81 83 83 84 85 86 87 91 93 94 97 98 101 103 104 105 106 106 107 113 114 117 118 120 121 123 124 125 127

2004 ............................................................................................... Figura 3.11. Fereastra de dialog Paste Special ..................................... Figura 3.12. Procedura de copiere a conţinutului unei celule............... Figura 3.13. Fereastra Options şi fişa index Custom Lists, aferentă acesteia........................................................................................... Figura 3.14. Caseta de dialog Series..................................................... Figura 3.15. Fereastra Options şi fişa index View................................ Figura 3.16. Înlocuirea unei formule cu valoarea corespunzătoare calculată ......................................................................................... Figura 3.17. Prezentarea realizării operaţiunii de însumare ................. Figura 3.18. Exemplu de multiplicare a valorilor conţinute într-o listă................................................................................................. Figura 3.19. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumProduct......... Figura 3.20. Exemplu practic de aplicare a funcţiei SumIf .................. Figura 3.21. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Roman................. Figura 3.22. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Max ..................... Figura 3.23. Exemplu practic de aplicare a funcţiei Min...................... Figura 3.24. Exemplu de calcul al unei valori medii ............................ Figura 3.25. Exemplu de contorizare a celulelor ocupate..................... Figura 3.26. Exemplu de numărare a celulelor libere sau neocupate ... Figura 3.27. Exemplu privitor la aplicarea funcţiei IsBlank................. Figura 3.28 Exemplu vizând aplicarea funcţiei IsText ......................... Figura 3.29. Exemplu referitor la utilizarea funcţiei If......................... Figura 3.30. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii logice .................................................................................. Figura 3.31. Exemplu complex referitor la utilizarea principalelor funcţii bază de date ........................................................................ Figura 3.32. Exemplu complex privitor la utilizarea principalelor funcţii de consultare....................................................................... Figura 3.33. Exemplu complex privind utilizarea principalelor funcţii de dată calendaristică.......................................................... Figura 3.34. Exemplu complex de utilizare a principalelor funcţii de tip text ....................................................................................... Figura 3.35. Exemplu referitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite......................................................................... Figura 3.36. Exemplu privitor la afişarea valorii lunare aferente unui împrumut................................................................................ Figura 3.37. Exemplu complex privind afişarea ratei dobânzii ............ Figura 3.38. Exemplu practic de organizare a datelor care vor fi

129 129 132 134 135 137 139 140 140 141 142 143 143 144 144 145 146 146 147 148 149 151 152 153 154 154 155 205

reprezentate grafic.......................................................................... Figura 3.39. Exemplu complex privitor la afişarea valorii actuale aferente unei sume investite........................................................... Figura 3.40. Exemplu complex de reprezentare grafică a unei serii de valori ......................................................................................... Figura 3.41. Forma generală a funcţiei statistice LINEST ................... Figura 3.42. Formatul general al funcţiei statistice FORECAST ......... Figura 3.43. Formatul general al funcţiei statistice TREND ................ Figura 3.44. Formatul general al funcţiei statistice LOGEST .............. Figura 3.45. Formatul general al funcţiei statistice GROWTH ............ Figura 4.1 Apelarea programului de asistenţă ...................................... Figura 4.2. Fereastra AutoContent Wizard aferentă PowerPoint ......... Figura 4.3. Definirea prin intermediul „vrăjitorului” a modelului prezentării ...................................................................................... Figura 4.4. Stabilirea modului de valorificare ...................................... Figura 4.5. Definirea elementelor specifice prezentării........................ Figura 4.6. Slide-ul de gardă obţinut prin programul de asistenţă........ Figura 4.7. Casete de activităţi specifice prezentărilor ......................... Figura 4.8. Deschiderea unei pagini elementare (slide) de prezentare Figura 4.9. Selectarea formei predefinite pentru o prezentare.............. Figura 4.10. Crearea unei prezentări noi sau apelarea uneia creată anterior........................................................................................... Figura 4.11. Macheta slide-ului principal............................................. Figura 4.12. Macheta slide-ului 12 care conţine şi 3 imagini............... Figura 4.13. Fereastra care permite definirea fundalului...................... Figura 4.14. Caseta Color Schemes aferentă ferestrei Slide Design..... Figura 4.15. Lista de şabloane de animaţie disponibile utilizatorului .. Figura 4.16. Stabilirea efectelor de animaţie aplicate slide-ului........... Figura 4.17. Caseta de bază a înregistratorului de secvenţe audio ....... Figura 4.18. Stabilirea caracteristicilor de vizualizare a prezentării..... Figura 4.19. Fereastra Slide Transition ............................................... Figura 4.20. Butoane de acţiune ........................................................... Figura 4.21. Fereastra Pack and Go Wizard.........................................

155 156 162 163 164 164 165 165 169 169 170 171 172 172 173 174 175 176 177 178 179 179 180 181 182 182 184 184 185

206

Bucureşti. 1995. Birotică. Fusaru D. Bucureşti. Ionescu B. Sisteme electronice de calcul. Instrumente informatice pentru birotică. Andronie M. Editura Fundaţiei România de Mâine.. Editura Scaiul. şi colab. Objects on the Web. 1994 şi 1996. Informatique Appliqueé a la gestion. şi colab. Editura Dual Tech. Birotică. Mareş D. 1989. 2000. Mareş V. Editions Foucher. Pană A. Editura SOFITECH. Paris.. şi colab. Editura Mc Graw Hill. Bazele informaticii.. Computers and information processing. Computer Network. Bennatan R. Editura Fundaţiei România de Mâine. şi colab. Bucureşti. Birotică – Necesităţi şi instrumente specifice. 1998. William M. Tanenbaum A.BIBLIOGRAFIE Ali E. 1998. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Economică.. 2000. Anghel şi colab. Bucureşti.. Pană A. 2002.. Pană A... Bucureşti. Mihai G. Bucureşti. New Jersy. 1997.. Bazele Informaticii. Bârză S. 1997... Editura TEORA.. 207 . Bucureşti. Nicolescu Ovidiu. Reix R. Editura Fundaţiei România de Mâine. Management comparat – Uniunea Europeană. 1996. Lungu I. Bucureşti. Scott Mueller. Mareş Daniel. Statele Unite ale Americii şi Japonia. Mareş D. McGraw-Hill. Bazele informaticii... Mareş D.. 2000. Bucureşti. Constantinescu D. Editura Prentice-Hall. Editura „Fundaţiei România de Mâine. 2001.1997. şi colab. Editura SOFITECH. Procesorul de texte Word’97. Editura Semne’94... Iniţiere în informatică. Bucureşti. şi colab. Editura Semne’94. 1999. Editura All. Fusaru D.. Mareş V. 1993. PC depanare şi modernizare.. 2000.. Birotica sub Windows. Colecţia Naţionala. Procesoare de tabele. Bucureşti. Birotica. Bucureşti. Bucureşti. Management strategic. Mareş Daniel. 2000. Ionescu B. Bucureşti..

*** Computerworld.gsm. Braşov..com/Eureka/Office *** http://www.geocities. *** PC World.dhv-speyer. colecţia 1993-2004.ibm. Vogel Publishing SRL. Editura Computer Press AGORA. colecţia 1993-2004. *** PC Report. International Data Group România. Bucureşti. Comerţul electronic.com/articles *** http://www.de/rei/PUBLICA *** http://www.com/office/word/ *** http://www. colecţia 19912004. colecţia 1992-2004. SUA.ca/ *** http://www.wordperfect.pok.com/ *** Infoworld.whdconsulting.net/ *** http://www.encyclopedia. Târgu Mureş.alcatel. 2000.adminresourcesplus.com/ *** http://www.com/glosstext.html *** http://www. International Data Group.bsf. 208 . Târgu Mureş.on. *** Chip Computer Magazine. Computer Press Agora.data-force.microsoft. *** Byte România. Revista de economie. colecţia 1992-2004. Bucureşti.fr *** http://www. *** http://giswww. colecţia 1992-2004.Zaman Gh.