MALUSOG NA PAGPILI NG PAGKAIN

MAGING MAGANDANG HALIMBAWA .

GUMAMIT NG POSITIBONG PANGHIHIKAYAT .

LAGING IPAALALA ANG MASUSTANSYANG PAGPILI NG PAGKAIN .

TURUAN ANG MGA BATA KAUGNAY NG TAMANG PAGPIPILI NG PAGKAIN SA ESKWELA .

PICKY EATER BA SIYA? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful