LAPORAN JAWATANKUASA KABINET 1979

BY : MOLLY PETER ALLVEN ATTNA STEVEN

Laporan Jawatankuasa Kabinet . Kabinet. dibentuk adalah hasil daripada maklum balas dan laporan drpd Jawatankuasa Kabinet 1974 Pmbentukan Jawatankuasa Kabinet tahun 1974 adalah kerana blakunya : - Peristiwa rusuhan kaum 13 Mei 1969 Pmbentukan Rukunegara 1970 Pelancaran Dasar Ekonomi Baru 1970 . 1979.

. Perdana Menteri pd masa itu telah Timb . Antara tujuan utama laporan tersebut adalah : . dtubuhkan . satu Jawatankuasa Kabinet yg dpengerusikan oleh Tun Dr Mahathir Mohamaad yg merupakan Menteri Pelajaran & Timb.Sept 1974 . dtubuhkan.

berdisiplin & terlatih.µ ( Laporan Mahathir.matlamat matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan yang diamalkan sekarang .´ Untuk mengkaji semula matlamat.µ terlatih . 1976 ) . dengan tujuan memastikan keperluan tenaga manusia negara dipenuhi dalam jangka pendek& jangka pendek & penjang di samping untuk memestikan sistem pendidikan ini memenuhi matlamat negara untuk melahirkan masyrakat yang bersatu .

Laporan Jawatankuasa 1979 telah diistiharkan pd tahun 1998 & dwujudkan secara rasmi melalui Falsafah Pendidikan Negara pd tahun1988.Kajian semula dasar pendidikan kebangsaan yang sebelum ini kurang mnitikberatkan perpaduan negara dan memajukan aspek sosial. negara. . ekonomi dan politik utk mmbangunkan bangsa dan negara . sosial .

punca akhlak yang mulia . individu yang lahir dari sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan kemanusiaan . Keprihatinan dan hasrat Jawatankuasa tersebut dirakamkan seperti berikut : ´ Mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan perlu boleh berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahu pun secara beramai. 1979 juga . ´ kemanusiaan. telah menetapkan secara tersurat dan tersirat penentuan wajah dan jenis warganegara Malaysia yang perlu dibentuk melalui sistem pendidikan di Malaysia. juga. Tegasnya mulia. Kabinet.Laporan Jawatankuasa Kabinet . .ramai dengan berpandukan beramai puncapunca .

membaca .CIRI-CIRI LAPORAN KABINET 1979 Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca. Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun . unsurPenegasan kepada kurikulum ala Malaysia Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan. jurusan . tahun. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur. Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran keseluruhan . menulis dan mengira . akademik dan vokasional .unsur disiplin yang diingini .

Laporan Kabinet juga didapati mempunyai persamaan dgn tujuan Akta Pendidikan 1961 dan Laporan Hussein Onn. kemanusiaan . iaitu Onn . berdasarkan Laporan Jawatankuasa Kabinet . pendidikan tidak lagi hanya ditumpukan kepada perpaduan negara dan pengeluaran sumber tenaga manusia . rakyat.Ringkasnya. . manusia. tetapi pendidikan turut ditumpukan kepada pembentukan keperibadian insan selaras dengan pembangunan kemanusiaan. 1979. menyatupadukan rakyat . Ringkasnya . peranan Kabinet.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful