RPH (RASIONAL F.5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tingkatan Bilangan pelajar Tahap Masa Bidang pembelajaran Pengetahuan sedia ada Nilai : Lima

Maju : 28 orang : Cemerlang : 80 minit : 1. Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri : Pelajar mengetahui cara memberi teguran yang membina : 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar Kandungan akademik : Pemikiran rasional penting dalam menangani konflik Penyelesaian masalah secara objektif dan menyeluruh • Langkah penyelesaian sesuatu masalah
-

Meramal Mencari bukti Menganalis bukti Membuat keputusan

Tajuk Hasil pembelajaran

: Pemikiran rasional menangani konflik : Di akhir pembelajaran, pelajar dapat: 1) Kognitif Menjelaskan 4 langkah penyelesaian masalah. 2) Afektif Yakin dapat menyelesaikan masalah dengan bijaksana. 3) Psikomotor Menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan bijaksana.

Pendekatan Teknik BBM

: Pembelajaran aktif dan pembelajaran koperatif. : Permainan, penggunaan ICT, perbincangan dan pembentangan : Kepingan kertas berwarna, manila kad, sampul surat, marker pen, double tape, rakaman video pendek dan lembaran kerja.

1

LANGKAH/ MASA Pengurusan Awal kelas (5 minit)

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI PELAJAR i) Guru Pelajar-pelajar duduk meminta

STRATEGI/KAEDAH/ BBM/ NILAI/KBKK di Nilai: arahan dan memberi tumpuan.

para tempat masing-masing dan Mematuhi

pelajar menyimpan mengikuti arahan guru. buku, alat tulis dan mengarahkan pelajar memberi perhatian. ii) Guru pelajar sebelum dan i) kertas yang topik kepada orang Beberapa pelajar kepingan berwarna.

meminta sendiri pengajaran Set Induksi (5 minit) pembelajaran. i) Guru mengedarkan kepingan berwarna membentuk pengajaran beberapa

memotivasikan diri

orang BBM: mendapat Kepingan kertas berwarna tape. dan kertas double

pelajar. (Lampiran
2

Soalan: ii) Pelajar yang mendapat kepingan kertas sila ke hadapan yang sediakan. telah Sila dan cikgu tampal menampalnya di tempat

1) Guru pelajar kertas di mengarahkan yang berwarna kelas nombor

ii)

Pelajar yang mendapat kepingan kelas menampalnya cara kertas dan Nilai: seperti Bekerjasama, mematuhi berwarna ke hadapan

mendapat kepingan untuk menampalnya hadapan mengikut

yang diarahkan dengan arahan. bekerjasama rakan-rakan yang lain.

mengikut urutan nombor yang telah cikgu berikan kepada kamu. Aktiviti 1 (10 minit)
i)

yang telah ditanda pada setiap kepingan kertas berwarna i) Murid mendengar apa BBM: yang guru. dikatakan oleh Persembahan slaid. tersebut. Guru menerangkan 4 langkah sesuatu dengan menggunakan persembahan (Lampiran 2) slaid. KBKK: Fokus mencatat disampaikan. ii) Pelajar mencatat isi penting yang terdapat
3

dalam masalah

proses penyelesaian

dan isi

berupaya yang

Soalan:

ii)

Guru juga meminta pelajar menghayati

Pelajar semua diminta supaya mencatat semua isi kerana Penilaian (10 minit) Soalan: Cikgu mahu kamu menyiapkan lembaran kerja ini. yang aktiviti akan akan disampaikan oleh cikgu diadakan selepas ini.

dan

mencatat

isi yang

dalam slaid.

persembahan Nilai: Mematuhi arahan.

penting terdapat persembahan tersebut.
i)

dalam slaid

Guru kerja semua

i) yang

Pelajar

cuba KBKK: soalan Fokus dan berupaya

mengedarkan lembaran kepada mereka menjawabnya.

menjawab oleh guru.

dikemukakan menjawab soalan yang diberikan.

pelajar dan meminta

Kepada ingin tangan. Soalan: Cikgu

pelajar

yang

(Lampiran 3)

ii)

Pelajar

yang

ingin

membacakan

menjawab mengangkat tangan.
i)

jawapannya, sila angkat Aktiviti 2 (10 minit) mahu kamu rakaman sebentar menghayati ditayangkan Guru menayangkan i) rakaman pendek 4) video kepada

Pelajar rakaman pendek

menghayati BBM: video Rakaman video pendek. yang

pelajar. (Lampiran

ditayangkan.

video pendek yang akan

4

lagi. Pada semua, ibu pendapat rasional kamu ii) atau Guru soalan pelajar dengan bertanyakan kepada berkenaan rakaman ii) Pelajar soalan

KBKK: Boleh yang telah terbuka. memberi menjawab pandangan dan berfikiran

tidak perbuatan seorang tersebut terhadap Apakah penyelesaian sepatutnya anaknya? langkah yang tersebut? Soalan: Cikgu mahu kamu

diberikan oleh guru.

video tersebut. Nilai: Berfikiran terbuka dan berfikir secara rasional.
i)

dilakukan oleh si ibu Aktiviti 3 (35 minit) membentuk 4 kumpulan dan mengambil sampul surat yang ada pada cikgu. Sampul surat ini mengandungi oleh kamu. tugasan yang perlu diselesaikan Guru 4 meminta i) dan wakil diminta sampul

Pelajar membentuk 4 BBM: kumpulan memilih kumpulan mereka. dan Sampul surat, manila wakil kad, marker pen.

pelajar membentuk kumpulan setiap kumpulan mengambil

surat yang diberikan oleh guru. Sampul surat mengandungi tugasan. (Lampiran 5) ini KBKK: Berfikiran kritis.
5

kreatif

dan

Sila bincangkan situasi ii) yang kamu perolehi di atas kertas manila kad yang sediakan. telah cikgu

Guru pelajar

meminta untuk

ii)

Pelajar menulis

mengadakan dan pendapat Nilai: Bekerjasama kumpulan, terbuka memberikan idea. dalam bersifat dalam

perbincangan

mengadakan perbincangan berdasarkan situasi yang diberikan dan menulisnya di atas kertas manila kad.

mereka di atas kertas manila kad.

perbincangan dan berani Setiap kumpalan hadapan wakil dan dalam ke sila iii) Guru meminta wakil pelajar setiap untuk membentangkan hasil kerja di hadapan kelas. Kepada ingin sesiapa yang iv) Guru ruang iv) Pelajar penambahan pendapat/idea.
6

iii)

Wakil pelajar setiap untuk

datang

daripada kumpulan

daripada kelas kerja.

kumpulan ke hadapan membentangkan hasil

bentangkan hasil kerja kamu di hadapan kelas.

memberi

menambah

membuka

pendapat, dipersilakan.

kepada pelajar lain

jika pendapat. Membuat kesimpulan Kepada tentang sesiapa yang i) kepada pelajar membuat secara berkenaan Guru

ada

penambahan isi atau Penutup (5 minit) ingin membuat rumusan keseluruhan pembelajaran pada hari ini dipersilakan. Soalan: BBM: Lembaran kerja. i) ruang pelajaruntuk rumusan dengan menyeluruh Pelajar bangun dan memberikan pendapatnya sesi tentang Boleh dipelajari. merumuskan pembelajaran KBKK: tentang apa yang telah

membuka

yang dijalankan.

apa yang diperolehi sepanjang P&P. Cikgu mahu kamu menyiapkan tugasan ini dan sila hantar pada minggu hadapan sebelum kelas cikgu.
ii)

ii) Guru menyiapkan mengarahkan pelajar untuk lembaran kerja yang diberikan. (Lampiran 6). Guru meminta pelajar

Pelajar oleh guru.

mendengar Berani, yakin, mampu merumuskan pembelajaran arahan.
7

arahan yang diberikan Nilai:

yang

dipelajari dan mendengar

menghantarnya pada minggu hadapan.

Refleksi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful