Etică şi responsabilitate socială în Uniunea Europeană semestrul IV, APPUE Teme pentru lucrări şi bibliografie specială: (teme de etică normativă

/ramură a eticii preocupată de normarea acţiunilor)
1. Valorile şi normele morale: - definiţia; - clasificarea şi structura normelor morale;

- reguli morale şi prescripţii juridice; - problema standardelor morale; standardele morale şi dimensiunea lor socială. Bibliografie: - Bellu Nicolae – Morala în existenţa umană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1989.
- Bellu Nicolae – Sensul eticului şi viaţa morală, Ed. Paideia, Bucureşti, 1999. - Grigoraş Ioan – Probleme de etică, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1999. - MacIntyre Alasdaire – Tratat de morală. După virtute, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1998. - Morar Vasile – Etic şi estetic, Bucureşti, 1981; - Morar Vasile – Etică în afaceri şi politică, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2006. - Stoica Stelian – Prelegeri de etică, Ed. Universităţii, Bucureşti, 1975. - Williams Bernard – Introducere în etică, Ed. Alternative, Bucureşti, 1993. - Peter Singer – Tratat de etică, Ed. Polirom, 2006.

2. Valorile morale ale democraţiei: - nucleul moral al idealului democratic; - sinceritate şi bună-credinţă – valori morale Bibliografie: - Vasile Morar – Etica în afaceri şi politică, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, pp. 94 –
124. - Daniel Barbu – Şapte teme de politică românească, Ed. Antet, 1997; - Adrian Miroiu – Instituţii în tranziţie, Ed. Punct, Bucureşti, 2002; - John Rawls – A Theory of Justice (conflictul dintre valorile morale şi cele politice);

3. De la etica tradiţională la etica post moralistă: - tezele referitoare la noua cultură postmoralistă - responsabilitatea – corespondentul major al gândirii postmoderne majore Bibliografie: - Gilles Lipovetsky – Amurgul datoriei, Ed. Babel, Bucureşti, 1996;
- Alasdair MacIntyre – Tratat de morală; După virtute, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997; - Vasile Morar – Etica în afaceri şi politică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006; - Baumann Zygmunt – Etica postmodernă, Ed. Amarcord, Timişoara, 2000.

pentru analiza condiţiei postmoderne a se vedea:
Mihaela Constantinescu – Forme în mişcare. Postmodernismul, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999;

Aristotel – Etica nicomahică. Ed. . pp. 285 (1140b). 2006. Bucureşti. Babel.Critica raţiunii practice. Humanitas. 1994. Ştiinţifică.clarificări conceptuale. Ed. Ed. Bucureşti. pp. Nemira. 2006. Cerf. Alasdair MacIntyre – Tratat de morală. Bucureşti. 1998. capitolul 6. . Polirom. 4. Ştiinţifică şi Enciclopedică.nivelurile judecăţii morale şi relevanţa acestora pentru acţiunea şi gândirea politică.- Doru Tompea – Provocarea postmodernă. După virtute.Tratat de etică.Domenach Jean-Marie – La responsabilite. 6. Bibliografie: .Hans Jones – Le Principe de responsabilite. . Gheorghe Lencan Stoica – Machiavelli – filosof al politicii. publicat în Revista 22.Opt reguli cruciale pentru gândirea etică în politică. Essai sur le fondement du civisme. 1-7 martie 2005. 1988. Paris. p. 1997. Ed. 2001. Paris. Ed. Bucureşti.despre etica lui Imm. Gilles Lipovetsky – Amurgul datoriei. Anul XVI. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Silviu Brucan – Stâlpii noii puteri în România. 1995.standardele morale şi viaţa politică. .de la responsabilitatea faţă de celălalt la conceptul modern de responsabilitate socială a organizării .205 – 216. . Ed. Editura Universităţii din Bucureşti. Ed. Univers. Responsabilitatea socială: . Teoria virtuţii (această teorie se concentrează pe întrebarea „Ce fel de persoană ar trebui să fiu?” şi pe virtuţile care alcătuiesc un caracter bun). .Compte-Sponville Andre – Mic tratat al marilor virtuţi. Bucureşti. p. Ed. Ştiinţifică. 1996. Iaşi.Kant Immanuel – Întemeierea metafizicii moravurilor. Bucureşti. Hatier. Ed. Bucureşti. 1996.judecata de responsabilitate şi condiţiile necesare pentru ca o persoană să fie considerată responsabilă Bibliografie: . Bucureşti. Universităţii din Bucureşti. sau studiul Evoluţia bazei sociale a partidelor şi polarizarea socială. Noi orientări în teoria socială. . . Bibliografie: Vasile Morar – Etica în afaceri şi politică. Ed. 5. Etica în politică: .fundamentele filosofice ale responsabilităţii: libertatea şi prudenţa ca temeiuri ale responsabilităţii . Ed. 49 şi 54. 10-11.Aristotel – Etica nicomahică. Kant din Peter Singer . . 1988.Vasile Morar – Etica în afaceri şi politică. . Bucureşti. . 2000. 1972. Polirom. 2006.

Hobbes Thomas – Leviathan.Peter Singer – Tratat de etică.primul statut al funcţionarilor publici europeni – 1949 . Bucureşti. Ed. Ed. Bucureşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1993. 1985. . Bucureşti. Bibliografie generală: Aristotel – Etica nicomahică. Ed. Iaşi. Baumann Zygmunt – Etica postmodernă. . 7. 1972. Tehnică. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1987. 1997. London. Ed. Bucureşti. Editura Lumina Lex.problemele funcţionarilor publici europeni identificate în literatura comunitară Bibliografie: . I. Ed. şi Beauvois J.Pleşu Andrei – Minima moralia. – Tratat de manipulare. Paris. 1994. Bucureşti. Cluj-Napoca.Vedinaş Verginia . Paris. Kuhn Adela şi Kuhn Paul – Etica aplicată.E. . Compte-Sponville Andre – Mic tratat al marilor virtuţi. Iaşi. Bellu Nicolae – Morala în existenţa umană. 1997. Lipovetsky Gilles – Amurgul datoriei. 2002.53. Ed. Marga Andrei – Acţiune şi raţiune în gândirea lui Jurgen Habermas. Hume Davis – Cercetare asupra intelectului omenesc. Humanitas. Ed.Trei. 1996. 2002. Enăchescu Constantin – Tratat de psihologie morală. Bellu Nicolae – Etica lui Kant. Ed. vol. Domenach Jean-Marie – La responsabilite. Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate. Bucureşti. Bucureşti. Dacia. Ed. 1998.. Ed. Ed. 2000.Aşa zisul rău. Univers. Essai sur le fondement du civisme. Bucureşti. Reglementarea funcţiei publice din România prin prisma Tratatului instituţional al Uniunii Europene: . Târgovişte. Bucureşti. Humanitas Educaţional. Ed. Kant Immanuel – Întemeierea metafizicii moravurilor.Critica raţiunii practice. Penguin Books. Ed. Ed. Bucureşti. Canto-Sperber Monique – Dictionnaire d’ ethique et de philosophie morale. Ed. – Ethics.Ivan Vasile Ivanoff – Deontologia funcţiei publice. Ed. Antet. Ars Docendi. 2002. 1998.49 .reglementări comunitare şi principiile jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie. Dacia. Albert – Pasiunile şi interesele. Ed. Inventing Right and Wrong. Amarcord. Humanitas. Despre istoria naturală a agresiunii. Hatier. Iliescu Adrian-Paul şi Solcan Paul – Limitele puterii. 1999. Ed. proiectul Constituţiei U. Bucureşti. Bibliotheca. Grigoraş Ioan – Probleme de etică. 2008. Bucureşti. 2004. Humanitas. Ed. Universităţii Al. Mackie J. L. Bucureşti. MacIntyre Alasdaire – Tratat de morală. Iliescu Adrian-Paul – Mentalităţi şi instituţii. Paideia. Babel. Ştiinţifică. Ed. Hirschamm O. După virtute. Cluj-Napoca. Polirom. 1990. Bucureşti. 2002. . 1985. Ed. 1999. pp. V. 1989. Ed. Cuza. 1996. London. Ştiinţifică. . Timişoara. pp.1974. 1994. Lorenz Konrad . Bucureşti. Humanitas. Joule R. 1998. Bucureşti. 1988. Bucureşti. L. 277 – 288. 1982. All. Cătineanu Tudor – Elemente de etică. Bucureşti. Penguin Books.Teoria funcţiei publice comunitare. PUF. Ed. 1. Ştiinţifică. 2006. Bellu Nicolae – Sensul eticului şi viaţa morală.

vol. Morar Vasile. Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Universităţii Bucureşti. Ed. 2003. 1 februarie 2011 Conferenţiar univ. vol. Ed. Ed. Paideia. Bucureşti. 1994. Ed. 1993. Lysis în Opere. V.) – Dicţionar de sociologie. 2006. Nietzsche Friedrich – Dincolo de bine şi de rău. Williams Bernard – Introducere în etică. Les Editions d’ Organisation. Bucureşti. Mill John Stuart – Utilitarismul. Bucureşti. 1989. Paideia. 2006. Bucureşti. 1994. Ed. Universităţii. Ed. Punct. Bucureşti. Bucureşti. dialogul Republica în Opere. Mousse Jean – Fondements d’une ethique professionnelle. Mureşan Valentin – Utilitarismul lui John Stuart Mill. Humanitas. Humanitas. 1993. 1976. Rădulescu Corina – Deontologia funcţiei publice.Mill John Stuart – Despre libertate. 1990. Zamfirescu Vasile Dem – Etică şi etologie. Humanitas. Paris. Weber Max – Etica protestantă şi spiritul capitalismului. Bucureşti. Bucureşti. Universităţii. 1996. Bucureşti. 1982. Ricoeur Paul – Soi-meme comme un autre. 2002. 2005. II. 1986. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. Miroiu Adrian – Instituţii în tranziţie. Zamfir C. 1975. Humanitas. (coord. Pleşu Andrei – Minima moralia. dr. Ed. Lazăr Gheorghiţa – Etica profesională şi a afacerilor. Stoica Stelian – Prelegeri de etică. Platon – dialogurile: Menon. Ed. Humanitas. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Alternative. Corina Rădulescu . Babel. Bucureşti. Ed. 1993. Ed. Morar Vasile – Etica în afaceri şi politică. Ed. Alternative. Ed. Vlăsceanu L. Bucureşti. Pleşu Andrei – Chipuri şi măşti ale tranziţiei. 1992. Le Seuil. Ed. Ed. 1993. Paris. Ed. 2004. Morar Vasile – Moralităţi elementare. Bucureşti.