shuklam baradharam vishnum sasivarnam chaturbhujam prasanna vadanam dyaye tsarva vignopa santaye.

AACHAMANAM KESAVANAMALU om kesavaya swaha om narayanaya swaha om madhavaya swaha om govindaya namah om vishnave namah om madhusudanaya namah om trivikramaya namah om vamanaya namah om sridharaya namah om hrushikesaya namah om padmanabhaya namah om dhamodharaya namah om somkarshanaya namah om vasudevaya namah om pradumnaya namah om anirudhaya namah om purushottamaya namah om adhochhajaya namah om narasimhaya namah om achutaya namah om janardhanaya namah om upendraya namah om haraye namah om sri krishnaya namah UTTHISTANTU BHUTHA PISHACHA: EETE BHUMI BHARAKHA: EETESHA MANIRODHENA BRAHMA KARMA SAMARABHE PRANAYAMAM OM BHU:OM BHUVA:OGMSUVA:OM MAHA:OM JANA:OM TAPA:OGM SATYAM OM TAT SAVITUR VARENYAM BHARGODHEVASYA DHIMAHI DHIYOYONA: PRACHODAYAT OM AAPOJYOTHI RASOMRUTAM BRAHMA BHURBHUVASSUVAROM SAMKALPUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful