Rela ii publice sectoriale Curs Am l ncei Brîndu a 21.02.

2011
Sursebibliografice: Cristina Coman Principii istrategii Doug Newsom - Totuldesprerela iipublice
Pentru fiecare tem se realizeaz o fi schematic cu teorie, tip A5. Fi ele se controleaz în ultimile dou cursuri. Ele se vor scrie de mân .

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tema de curs Publicurile Publicurile i opinia public Percep ii i opinia public O tipologie a defini iilor în rela ii publice i perspective critice asupra defini iilor Realit ile rela iilor publice

Paginile de documentare 25-31 133-168 168-185 17-22 17-26

Sursa bibliografica Cristina Coman Doug Newsom Doug Newsom Cristina Coman Doug Newsom

Data Cursului 21.02 28.02 7.03 14.03 21.03 28.03 4.04/11.04 2011

8.

PAR IAL Practicianul de rela ii publice func iile PR-ului pentru mediul de 26-54 afaceri Organiza iile, func ia manageriala, comunicarea rela iilor publice ca 23-25/31-41 proces. Principiile rela iilor publice Departamente i firme de rela ii publice PAR IAL 61-73

Doug Newsom

Cristina Coman

18.04

9. 10.

Cristina Coman

2.05 9.05

Cele dou par iale scutesc studentul de a se prezenta la examenul final.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful