You are on page 1of 8

RGP, Grote Serie

GS 1 Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Eerste deel. Nederland en de Revolutie 1789-1795, H.T. Colenbrander ed.
(1905)
GS 2 Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Tweede deel. Vestiging van den eenheidsstaat 1795-1798, H.T.
Colenbrander ed. (1906)
GS 7 Relazioni Veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795, P.J. Blok ed. (1909)
GS 9-10 Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Eerste deel, 1590-1660, K. Heeringa ed. (1910) 2 Vols.
GS 15 Briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Eerste deel, 1608-1634, J.A. Worp ed. (1911)
GS 18 Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Derde deel, 1574-1610, N.W. Posthumus (1912)
GS 20 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Eerste deel, 1574-07.02.1610 (1913)
GS 21 De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Derde deel, 1640-1644, J.A. Worp ed. (1914)
GS 22 Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Vierde deel, 1611-1650, N.W. Posthumus ed. (1914)
GS 24 De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Vierde deel, 1644-1649, J.A. Worp ed. (1915)
GS 26 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Eerste deel, 1576-1577, N. Japikse ed. (1915)
GS 28 De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Vijfde deel, 1649-1663, J.A. Worp ed. (1916)
GS 29 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Tweede deel, 08.02.1610-07.02.1647, P.C. Molhuysen ed. (1916)
GS 32 De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Zesde deel, 1663-1687, J.A. Worp ed. (1917)
GS 33 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Tweede deel, 1578-1579, N.Japikse ed. (1917)
GS 34 Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Tweede deel, 1661-1726, K. Heeringa ed. (1917)
GS 38 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Derde deel, 08.02.1647-18.02.1682, P.C. Molhuysen ed. (1918)
GS 39 Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Vijfde deel, 1651-1702, N.W. Posthumus ed. (1918)
GS 41 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Derde deel, 1580-1582, N. Japikse ed. (1918)
GS 43 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Vierde deel, 1583-1584, N. Japikse ed. (1919)
GS 45 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Vierde deel, 18.02.1682-08.02.1725, P.C. Molhuysen ed. (1920)
GS 47 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Vijfde deel, 1585-1587, N. Japikse ed. (1921)
GS 48 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Vijfde deel, 10.02.1725-08.02.1765, P.C. Molhuysen ed. (1921)
GS 49 Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Zesde deel, 1703-1795, N.W. Posthumus ed. (1922)
GS 51 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Zesde deel, 1588-1589, N. Japikse ed. (1922)
GS 52 Romeinse bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16de eeuw, G. Brom en A.H.L. Hensen ed. (1922)
GS 53 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Zesde deel, 10.02.1765-21.02.1795, P.C. Molhuysen ed. (1923)
GS 55 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Zevende deel, 1590-1592, N. Japikse ed. (1923)
GS 56 Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Zevende deel, 23.02.1795-30.12.1811. P.C. Molhuysen ed. (1924)
GS 57 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Achtste deel, 1593-1595, N. Japikse ed. (1925)
GS 59-60 Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft , Rotterdam), J.G. van Dillen ed. (1925) 2 Vols.
GS 62 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Negende deel, 1596-1597, N. Japikse ed. (1926)
GS 63 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Eerste boek, eerste deel, F.W. Stapel ed. (1927)
GS 64 Briefwisseling van Hugo Grotius. Eerste deel, 1597-17.08.1618, P.C. Molhuysen ed. (1928)
GS 67 Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720. Eerste deel, 1670-1697, G. von Antal en J.C.H. de Pater (1929)
GS 68 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Eerste boek, tweede deel, F.W. Stapel ed. (1929, 1976-2)
GS 69 Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam. Eerste deel, 1512-1611 (1929)
GS 70 Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Eerste deel, 753-1585, Z.W. Sneller en W.S. Unger ed. (1930)
GS 70s* Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk. Supplement, 1447-1585, W.S. Unger ed. (1942)
GS 71 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Tiende deel, 1598-1599, N. Japikse ed. (?)
GS 72 Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië. Eerste deel, 1611-1638, H. Dunlop ed. (1930)
GS 74 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Tweede boek, eerste deel, F.W. Stapel ed. (1931, 1976-2)
GS 76 Pieter van Dam, Beschryving van de Oostindische Compagnie. Tweede boek, tweede deel, F.W. Stapel ed. (1932, 1976-2)
GS 77 Romeinse bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder Apostolische vicarissen 1592-1727. Eerste deel, 1592-1651, J.D.M. Cornelissen
(1932)
GS 78 Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam. Tweede deel, 1612-1632, J.G. van Dillen (1933)
GS 79 Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720. Tweede deel, 1698 tot 1720, G. von Antal en J.C.H. de Pater (1934)
GS 80 Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Eerste deel, 1570-1601, S.P. Haak (1934)
GS 82 Briefwisseling van Hugo Grotius. Tweede deel, 30.08.1618-30.12.1625, P.C. Molhuysen ed. (1936)
GS 83 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Tweede boek, derde deel, F.W. Stapel ed. (1939, 1976-2)
GS 84 Romeinse bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de Apostolische vicarissen 1592-1727. Tweede deel, 1651-1686, R.R. Post
(1941)
GS 85 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Elfde deel, 1600-1601, N. Japikse ed. (1941)
GS 86 Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Tweede deel, 1485-1585, eerste stuk, 1485-1558 (1942)
GS 87 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Derde boek, F.W. Stapel ed. (1943, 1976-2)
GS 91 Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland. Tweede deel, 1485-1585, tweede stuk, 1558-1585, H.J. Smit ed. (1950)

GS 92 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Twaalfde deel, 1602-1603, H.H.P. Rijperman ed. (1950)
GS 94 Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de Apostolische vicarissen 1592-1727. Derde deel, 1686-1705, P. Polman O.F.M.
ed. (1952)
GS 95 Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Derde deel, 1727-1765, J.G. Nanninga ed. (1952)
GS 96 Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Vierde boek, C.W.Th. baron van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam ed. (1954, 1976-
2)
GS 97 Romeinse bronnen voor de kerkelijke toestand der Nederlanden onder de Apostolische vicarissen 1592-1727. Vierde deel, 1706-1727, P. Polman O.F.M.
ed. (1955)
GS 103 Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Eerste deel, 1727-1754, P. Polman O.F.M. ed. (1959)

GS 104 Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Eerste deel, 1610-1638, W.Ph. Coolhaas
(1960)
GS 105 Briefwisseling van Hugo Grotius. Derde deel, 1626-1628, P.C. Molhuysen en B.L. Meulenbroek (1961)
GS 108 Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Tweede deel, 1602-1613, A.J. Veenendaal (1962)

GS 110 Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland, 1727-1853. Tweede deel, 1754-1795, P. Polman O.F.M. ed.
(1963)
GS 111 Diarum van Egbert Alting, 1553-1594, W.J. Formsma en R. van Roijen ed. (1964)
GS 112 Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Tweede deel, 1639-1655, W.Ph.
Coolhaas ed. (1964)
GS 113 Briefwisseling van Hugo Grotius. Vierde deel, 1629-1631, B.L. Meulenbroek ed. (1964)
GS 115 Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Vierde deel, 1765-1826, eerste stuk, J.G. Nanninga ed. (1964)
GS 119 Briefwisseling van Hugo Grotius. Vijfde deel, 1632-05.1635, B.L. Meulenbroek (1966)
GS 120 Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. Vierde deel, 1765-1826, tweede stuk, J.G. Nanninga ed. (1966)
GS 121 Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie. Derde deel, 1614-1620, A.J. Veenendaal ed. (1967)

GS 124 Briefwisseling van Hugo Grotius. Zesde deel, 06.1635-02.1636, B.L. Meulenbroek ed. (1967)
GS 125 Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Derde deel, 1655-1674, W.Ph. Coolhaas
ed. (1968)
GS 130 Briefwisseling van Hugo Grotius. Zevende deel, 03.1636-12.1636, B.L. Meulenbroek ed. (1969)
GS 131 Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Veertiende deel, 1607-1609, H.H.P. Rijperman ed. (1970)
GS 133 Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Eerste deel. Nederlandse rekeningen in de tolregisters van
Koningsbergen 1588-1602, P.H. Winkelman ed. (1971)
GS 134 Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Vierde deel, 1675-1685, W.Ph. Coolhaas
ed. (1971)
GS 135 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670. Eerste deel, 1610-1612, A.Th. van Deursen ed. (1971)
GS 136 Briefwisseling van Hugo Grotius. Achtste deel, 1637, B.L. Meulenbroek ed. (1971)
GS 140 Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. Eerste deel, Adel, boeren, handel en verkeer, H.A. Enno van
Gelder ed. (1972)
GS 141 Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw. Tweede deel, Industrie, vrije beroepen, H.A. Enno van Gelder ed.
(1973)
GS 142 Briefwisseling van Hugo Grotius. Negende deel, 1638, B.L. Meulenbroek ed. (1973)
GS 144 Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam. Derde deel, 1633-1672, J.G. van Dillen ed. (1974)
GS 147 Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795. Eerste deel, Inventarissen Nassau-
Oranje 1567-1712, S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer ed. (1974)
GS 148 Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795. Tweede deel, Inventarissen Nassau-
Dietz en Nassau-Dietz-Oranje 1587-1763, S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer ed. (1974)
GS 149 Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795. Derde deel, Inventarissen Nassau-
Oranje 1763-1795. Registers en indices, S.W.A. Drossaers en Th.H. Lunsingh Scheurleer ed. (1976)
GS 150 Generale Missiven van gouverneur-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel V, 1686-1697, W.Ph. Coolhaas ed.
(1975)
GS 151 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670. Tweede deel, 1613-1616, A.Th. van Deursen ed. (1984)
GS 152 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670. Derde deel, 1617-1618, J.G. Smit ed. (1975)
GS 153 Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel III, 1795-1814, P.J. van Kessel en E.M.R. van
Kessel-Schulte ed. (1975)
GS 154 Briefwisseling van Hugo Grotius. Tiende deel, 1639, B.L. Meulenbroek ed. (1976)
GS 158 De Briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel I, 19.03.1702-31.12.1702, A.J. Veenendaal jr. ed. (1976)
GS 159 Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel VI, 1698-1713, W.Ph. Coolhaas ed.
(1976)
GS 161 Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel II, Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris
Jan Franssen Bruyningh 1593-1600, P.H. Winkelman ed. (1977)
GS 163 De briefwisseling van Anthonie Heinsius, 1702-1720. Deel II, 1703, A.J. Veenendaal jr. ed. (1978)
GS 164 Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel VII, 1713-1725, W.Ph. Coolhaas ed.
(1979)
GS 165 Dutch-Asiatic shipping in the seventeenth and eighteenth centuries. Vol. I, Introductory volume, J.R. Bruijn, F.S. Gaastra and I. Schöffer ed. (1987)

GS 166 Dutch-Asiatic shipping in the seventeenth and eighteenth centuries. Vol. II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-
1794), J.R. Bruijn, F.S. Gaastra, I. Schöffer and E.S. van Eyck Heslinga ed. (1979)
GS 167 Dutch-Asiatic shipping in the seventeenth and eighteenth centuries. Vol. III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands
(1597-1795), J.R. Bruijn, F.S. Gaastra, I. Schöffer and E.S. van Eyck Heslinga ed. (1979)
GS 169 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel III, 1704, A.J. Veenendaal jr. ed. (1980)
GS 176 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670. Vierde deel, 1619-1620, J.G. Smit and J. Roelevink ed. (1981)
GS 177 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel IV, 1705, A.J. Veenendaal jr. ed. (1981)
GS 178 Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel III, Acten uit de notariële archieven van Amsterdam en het
noorderkwartier van Holland 1585-1600. Het koopmansarchief van Claes van Adrichem 1585-1597, P.H. Winkelman ed. (1981)
GS 179 Briefwisseling van Hugo Grotius. Elfde deel, 1704, B.L. Meulenbroek en P.P. Witkam ed. (1981)
GS 183 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel V, 1706, A.J. Veenendaal jr. ed. (1983)
GS 184 Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel IV, Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en
bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1601-1608, P.H. Winkelman ed. (1983)
GS 185 Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel V, Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en
bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1609-1616, P.H. Winkelman ed. (1983)
GS 186 Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de 17e eeuw. Deel VI, Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en
bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a. 1617-1625, P.H. Winkelman ed. (1983)
GS 187 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670. Deel V, 1621-1622, J. Roelevink ed. (1983)
GS 189 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel VI, 1707, A.J. Veenendaal jr. ed. (1984)
GS 19 De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687). Tweede deel, 1634-1639, J.A. Worp ed. (1913)
GS 190 Documents pour servir à l’histoire de commerce des Pays-Bas avec la France jusqu’à 1585. Tome I, Actes notariés de La Rochelle 1423-1585, M.A.
Drost ed. (1984)
GS 193 Generale Missiven van gouverneur-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel VIII, 1725-1729, W.Ph. Coolhaas ed.
(1985)
GS 194 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel VII, 01.01.1708-30.09.1708, A.J. Veenendaal jr. ed. (1985)
GS 195 De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel I, 1629-1641, J.L. Blussé, M.E. van Opstall en Ts’ao Yung-Ho ed. (1986)
GS 196 Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Deel I, 08.1584-1585, G. Jongbloet-van Houtte ed. (1986)
GS 197 Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XII, 1641, P.P. Witkam ed. (1986)
GS 198 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel VIII, 01.10.1708-30.06.1709, A.J. Veenendaal jr. ed. (1986)
GS 200 Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II, 09.1623-05.1625, J.W.
Veenendaal-Barth ed. (1987)
GS 204 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel IX, 01.07.1709-31.12.1709, A.J. Veenendaal jr. ed. (1988)
GS 205 Generale Missiven van gouverneur-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel IX, 1729-1737, J. van Goor ed.
(1988)
GS 206 Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel III, 07.1625-04.1628, E.C.M.
Huysman ed. (1989)
GS 207 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel X, 01.01.1710-31.07.1710, A.J. Veenendaal jr. ed. (1989)
GS 208 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610-1670. Deel VI, 02.01.1623-30.06.1624, A.Th. van Deursen ed. (1989)
GS 213 Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XIII, 1642, H.J.M. Nellen and C.M. Ridderikhoff ed. (1990)
GS 214 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XI, 01.08.1710-30.04.1711, A.J. Veenendaal jr. ed. (1990)
GS 217 Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel I, 12.1620-08.1623, J.W.
Veenendaal-Barth ed. (1992)
GS 221 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XII, 01.05.1711-31.01.1712, A.J. Veenendaal jr. ed. (1992)
GS 222 Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XIV, 1643 (1993)
GS 223 Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks, 1610-1670. Deel VII, 01.07.1624-31.12.1625, A.Th. van Deursen ed. (1994)
GS 224 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XIII, 01.02.1712-31.08.1712, A.J. Veenendaal jr. ed. (1994)
GS 225 Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700, J.Th. Lindblad ed. (1995)
GS 226 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XIV, 01.09.1712-30.04.1713, A.J. Veenendaal jr. ed. (1995)
GS 227 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XV, 01.05.1713-30.04.1714, A.J. Veenendaal jr. ed. (1996)
GS 228 Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel V, 11.1630-12.1632, J.W.
Veenendaal-Barth ed. (1995)
GS 229 De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel II 1641-1648, J.L. Blussé, W.E. Milde and Ts’ao Yung-Ho ed. (1995)
GS 232 Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Deel XI, 1743-1750, J.E. Schooneveld-
Oosterling ed. (1997)
GS 233 De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel III, 1648-1655, J.L. Blussé, M.E. van Opstall and Ts’ao Yung-Ho ed. (1996)
GS 238 Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XV, 01.1644-09.1644 (1996)
GS 240 De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XVI 01.05.1714-30.04.1715, A.J. Veenendaal jr. ed. (1997)

RGP Kleine Serie

KS 2 Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel, Rome, Vaticaansch Archief, eerste stuk, G.Brom ed. (1908)
KS 3 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Eerste deel, 1621-1633, W.P.C. Knuttel ed. (1908)
KS 4 Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden,
G.W. Kernkamp ed. (1909)
KS 5 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Tweede deel, 1634-1645, W.P.C. Knuttel ed. (1909)
KS 6 Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Eerste deel, Rome, Vaticaansch Archief, tweede stuk, G. Brom ed. (1909)
KS 8 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Derde deel, 1646-1656, W.P.C. Knuttel ed. (1910)
KS 9 Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede deel, Rome, Vaticaansche Bibliotheek, G. Brom ed. (1911)
KS 10 Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Eerste deel, Rome, Vaticaansche Bibliotheek, J.A.F. Orbaan ed. (1911)
KS 11 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Vierde deel, 1657-1672, W.P.C. Knuttel ed. (1912)
KS 12 Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Tweede deel, Rome, Archieven van bijzondere instellingen, G.J. Hoogewerff ed.
(1913)
KS 14 Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde deel, Rome, Overige bibliotheken en archieven, G. Brom ed. (1914)

KS 15 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Vijfde deel, 1673-1686, W.P.C. Knuttel ed. (1915)
KS 16 Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Zesde deel, 1687-1700, W.P.C. Knuttel ed. (1916)
KS 17 Bescheiden in Italië omtrent Nederlandsche kunstenaars en geleerden. Derde deel, Rome, Overige bibliotheken, G.J. Hoogewerff ed. (1917)

KS 18 Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676. Eerste deel, 1652-1667, H.T. Colenbrander ed. (1919)

KS 19 Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676. Tweede deel, 1667-1676, H.T. Colenbrander ed. (1919)

KS 20 Andries Vierlingh, Tractaat van Dyckagie, J. de Hullu and A.G. Verhoeven ed. (1920)
KS 21 Codex documentorum sacratissimarum indulgentiarum Neerlandicarum. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke afalten in de Nederlanden
(1300-1600), P. Fredericq ed. (1922)
KS 22 The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685), English envoys at the Hague, F.A. Middlebush ed. (1926)
KS 23 Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Eerste gedeelte, Het archief van Welbeck Abbey. Eerste deel,
N. Japikse ed. (1927)
KS 24 Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Eerste gedeelte, Het archief van Welbeck Abbey. Tweede deel,
N. Japikse ed. (1928)
KS 25 Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert, B. Becker ed. (1928)
KS 26 Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Tweede gedeelte, Uit Engelsche en Nederlandsche archieven
en bibliotheken. Eerste deel, N. Japikse ed. (1932)
KS 27 Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Tweede gedeelte, Uit Engelsche en Nederlandsche archieven
en bibliotheken. Tweede deel, N. Japikse ed. (1935)
KS 28 Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck, eersten graaf van Portland. Derde deel, N. Japikse ed. (1937)
KS 29 De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572, W.S. Unger ed. (1939)
KS 30 Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706, A.J. Veenendaal ed. (1950)
KS 31 Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. Eerste deel, eerste stuk, Oorkonden (tot 1620), M. Hüffer ed. (1951).
KS 32 Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. Eerste deel, tweede stuk, Manboek, Rekeningen (tot 1500), M. Hüffer ed. (1951)
KS 43 De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memoires en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie, H.K. s’Jacob ed. (1976)
KS 46 Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731, W.A. van Rappard ed. (1978)
KS 49 Classicale Acta 1573-1620. Particuliere synode Zuid-Holland, deel I, Classis Dordrecht 1573-1600, J.P. van Dooren ed. (1980)
KS 59 Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920, J. Römelingh ed.
(1986)
KS 62 Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de 17e en 18e eeuw, G.J. Knaap ed. (1987)
KS 68 Classicale acta 1573-1620. Deel II Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Dordrecht 1601-1620, Classis Breda 1616-1620, J. Roelevink ed. (1991)

KS 69 Classicale acta 1573-1620. Deel III Particuliere synode Zuid-Holland, Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620, J. Bouterse ed. (1991)
KS 76 Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585, A.J. Jelsma and O. Boersma ed. (1993)
KS 79 Classicale Acta 1573-1620. Deel IV, Classis Walcheren 1602-1620, Classis Zuid-Beveland 1579-1591, J. Bouterse ed. (1994)
KS 86 Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel I, Overijssel (1604-1795) W. Fritschy ed. (1996)
KS 88 Classicale Acta 1573-1620, Deel V, Provinciale synode Zuid-Holland, Classis Leiden 1585-1620, Classis Woerden 1617-1620, M. Kok ed. (1996)
KS 91 Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel II, Drenthe (1602-1795), W. Fritschy ed. (1998)

You might also like